Pénzforgalmi Üzletszabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzforgalmi Üzletszabályzat"

Átírás

1 BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet 6/2015. számú elnöki utasítás Pénzforgalmi Üzletszabályzat Hatályos: június 15.

2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések Általános rendelkezések Fogalmak... 4 II. A fizetési számla vezetés és a pénzforgalmi szolgáltatások általános szerződési feltételei Fizetési számlanyitás Fizetési számla feletti rendelkezés Számlakivonat Fizetési műveletek, fizetési módok Fizetési megbízások Visszatérítés Felelősség a fizetési művelet teljesítéséért Látra szóló fizetésiszámla-követelés, látra szóló kamat Díjak, jutalékok, költségek Pénzügyi rezsicsökkentés III. A lekötött betétekre vonatkozó általános szerződési feltételek Számlabetét A betét kamata A kamat megfizetése A betét automatikus megszűnése a fizetési számla megszűnése esetén Egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM) Betétbiztosítás IV. Egyéb kiegészítő szolgáltatások Internet Banking szolgáltatás SMS-szolgáltatás Bankkártya forgalmazás V. Záró rendelkezések Az Ügyféllel való kapcsolattartás Az Üzletszabályzat módosítása A Szerződés megszűnése, a fizetési számla lezárása Panaszkezelés, jogorvoslat Záró rendelkezések Hatályos: június 15. 2

3 I. Bevezető rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u.37. cégjegyzékszám: adószám: telefon: 49/ honlap: az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet december 16-án kelt, 815/1997/F. számú határozata alapján lakossági fizetési számla és pénzforgalmi számla vezetésére, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására és betétgyűjtésre jogosult A Takarékszövetkezet és az Ügyfél között a fizetési számla vezetésre, a pénzforgalmi szolgáltatásokra és a betételhelyezésre vonatkozó szerződési feltételeket a Felek között létrejött egyedi szerződés (fizetésiszámla-szerződés, betétszerződés), az Általános Szerződési Feltételek, jelen Üzletszabályzat (továbbiakban "Szerződés", "ÁSZF" "Üzletszabályzat"), az adott takarékszövetkezeti szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatásra vonatkozó üzletszabályzat, a Bankkártya Üzletszabályzat, az e szolgáltatásokra vonatkozó egyedi szerződések és kondíciós listák ("Hirdetmény"), a Takarékszövetkezet fizetési megbízások benyújtására szolgáló nyomtatványai, együttesen tartalmazzák, mely szerződési feltételek együttesen a Pft. értelmében vett keretszerződésnek minősülnek Amennyiben valamely szolgáltatással kapcsolatos kérdést a vonatkozó szerződés, az ÁSZF, jelen Üzletszabályzat és a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata nem szabályoz, arra a hatályos jogszabályi előírások, így különösen a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény, valamint a pénzforgalmat érintő további hatályos jogszabályok, és a fizetésiszámla-szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Takarékszövetkezet a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLII. törvény 2. i) pontjában meghatározott - Magatartási Kódexnek kötelező érvénnyel alávetette magát. A Magatartási Kódex folyamatosan, ingyenesen és korlátozásmentesen elérhető a Takarékszövetkezet honlapján (www.borsodtakarek.hu) 1.4. A vonatkozó szerződés aláírása előtt a Takarékszövetkezet biztosítja Ügyfelei részére, hogy a keretszerződés tartalmát kellő időben megismerjék. Ennek érdekében valamennyi egységében az ügyfelei számára elérhető módon kifüggeszti, valamint honlapján elérhetővé teszi Üzletszabályzatait, az ÁSZF-et és hatályos Hirdetményét Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet közötti jogviszonyra - ellentétes kikötés hiányában - a magyar anyagi és eljárási jogot kell alkalmazni. Hatályos: június 15. 3

4 2. Fogalmak Átutalás: a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás. Banki munkanap: az a nap, amikor a Takarékszövetkezet a hatályos nyitvatartási rendje szerint üzleti tevékenységet végez, így amelyen a Takarékszövetkezet fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart. Banki szünnap: az a nap, amikor a Takarékszövetkezet nem végez üzleti tevékenységet. Beszedés: a kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizető fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján történik. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam. EGT-n belüli fizetési művelet: az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtás euróban vagy egy euroövezeten kívüli EGT-állam pénznemében történik. Elektronikus forint átutalás: Elektronikus forint átutalási megbízással kezdeményezett átutalás. Elektronikus forint átutalási megbízás: a hatósági átutalási megbízás kivételével a nem papír alapon benyújtott - pénznemek közötti átváltást nem igénylő - belföldi forint átutalásra szóló megbízás. Értéknap: az a nap, amelyet a Takarékszövetkezet a fizetési számla javára vagy a fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz. Fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés. Fizetési művelet: a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól. Fizetési számla: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv a szerinti bankszámlaszerződés, illetőleg a Ptk. 6:394. -a szerinti fizetésiszámla-szerződés alapján, a számlatulajdonos számára, pénzforgalmának lebonyolítása érdekében nyitott számla, amely - elnevezésétől és pénznemétől függetlenül - a számlatulajdonos pénzköveteléseinek és pénztartozásainak nyilvántartására, kezelésére, valamint fizetési műveletek teljesítésére szolgál, és amelynek terhére és javára - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a pénzforgalmi jogszabályokban meghatározott bármely fizetési mód alkalmazható. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti jogviszonyban, ahol valamely üzletszabályzat, szerződés vagy egyéb takarékszövetkezeti dokumentum bankszámlát említ, ott fizetési számla értendő. Hatályos: június 15. 4

5 Fizető fél: az a jogalany, a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Hpt.: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény. Kedvezményezett: a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja (pl. átutalás címzettje). Keretszerződés: a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között létrejött - Pft.-ben meghatározott kötelező tartalmi elemeket magában foglaló - pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, amely meghatározza a keretszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ide értve a fizetési számla megnyitását is. Lakossági fizetési számla: fogyasztó nevére nyitott fizetési számla. Mikrovállalkozás: az a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek - a Keretszerződés megkötésének időpontjában, a Takarékszövetkezet rendelkezésére álló információk alapján - az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és a szerződés megkötését megelőző üzleti évben éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró vagy a szerződés megkötését megelőző üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Takarékszövetkezet által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forintösszeg. MNB rendelet: a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet. Papíralapú fizetési megbízás: olyan írásban adott fizetési megbízás, amelyet nem elektronikus úton írtak alá. Pénzforgalmi jogszabályok: a fizetési számla vezetésre és a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó jogszabályok, különösen a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény és a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet. Pénzforgalmi számla: az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott. Pénzforgalmi szolgáltatás: a) a fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, b) a fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, c) a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése, d) a c) pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretéből történik, Hatályos: június 15. 5

6 e) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - ide nem értve a csekk és az elektronikus pénzeszköz - kibocsátása, f) a készpénzátutalás, g) az olyan fizetési művelet teljesítése, ahol a fizető fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást, és ahol a fizetési művelet a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz üzemeltetőjénél történik, aki kizárólag közvetítőként jár el az ügyfele és az ügyfele részére árut szállító vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy között. Pft.: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény. Pmt.: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény. Ptk.: évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. Rendelkezésre jogosult: a számlatulajdonos, a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy, illetve a számla feletti rendelkezésre általuk feljogosított más személy. Sorbaállítás: a Takarékszövetkezet által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a Takarékszövetkezettel. Számlatulajdonos: a Takarékszövetkezetnél fizetési számlával rendelkező természetes vagy jogi személy, illetve egyéb jogalany. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az Ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Terhelési nap: az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizető fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti. Ügyfél: a Számlatulajdonos, illetve a számla felett rendelkezésre jogosult egyéb személy (képviselő, meghatalmazott). Ügyfél-azonosításra vonatkozó szabályok: Pmt., Pft. Jelen Üzletszabályzat alkalmazása tekintetében: Papír alapú fizetési megbízás: Az Ügyfél által személyesen vagy postai úton benyújtott fizetési megbízás. Elektronikus úton benyújtott fizetési megbízás: Az Ügyfél által elektronikus úton, elektronikus aláírással a vonatkozó szolgáltatási szerződés alapján igénybe vett Internet Banking ügyfélprogramon keresztül benyújtott fizetési megbízás. Hatályos: június 15. 6

7 Fizetési forgalom: A fizetés számlára címzett fizetési megbízás teljesítése. Belföldi fizetési forgalom: A belföldi forint fizetési forgalom szolgáltatást a számlavezető hely az InterGiro1 (IG1), InterGiro2 (IG2) és VIBER fizetési és elszámolási rendszerek igénybevételével biztosítja. Belföldi és külföldi deviza fizetési forgalom: a belföldi és külföldi deviza fizetési forgalom szolgáltatást a Takarékszövetkezet a SWIFT fizetési rendszer igénybevételével biztosítja. InterGiro1 fizetési forgalom: Az InterGiro1 (IG1) fizetési rendszer keretében a tárgynapra befogadott fizetési megbízások feldolgozása tárgynapon megtörténik, az éjszakai elszámoláshoz kapcsolódó tevékenységek eredményeként a megbízás teljesítésére az azt követő munkanapon elszámolási napon kerül sor. A Számlavezető hely az IG1 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti az Ügyfél által forint pénznemben, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett, a pénznemek közötti átváltást igénylő, valamint a papír alapon benyújtott egyszerű átutalást, a hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint a meghatározott beszedési megbízások benyújtását és teljesítését. InterGiro2 fizetési forgalom: Az InterGiro1 (IG1) fizetési rendszer keretében a tárgynapra befogadott fizetési megbízások feldolgozása és teljesítése tárgynapon, napközbeni többszöri elszámolás 5 elszámolási ciklus keretében történik meg. A Takarékszövetkezet az IG2 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti az Ügyfél által forint pénznemben, különböző pénznemek közötti átváltást nem igénylő, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett, elektronikus úton benyújtott egyszerű átutalást, csoportos átutalást, a benyújtás módjától függetlenül a rendszeres átutalást. VIBER átutalás: A Takarékszövetkezet a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (a továbbiakban: VIBER) alkalmazásával a forint átutalási megbízás átvételét követően haladéktalanul rövid határidő mellett teljesíti a belföldi bankközi átutalásokat a részére személyesen átadott átutalási megbízások alapján. II. A fizetési számla vezetés és a pénzforgalmi szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Fizetési számlanyitás 1.1. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonossal írásban kötött fizetésiszámla-szerződés alapján a Számlatulajdonos fizetési forgalmának lebonyolítására, valamint a Takarékszövetkezettel folytatott ügyletek elszámolására forint, illetve deviza fizetési számlát nyit A fizetésiszámla-szerződés alapján a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos részére nyitott fizetési számlán kezeli és nyilvántartja a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket, a számlán - a pénzforgalmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően - fizetési műveleteket (készpénz befizetést és kifizetést, átutalást és beszedést) és egyéb számlaműveleteket teljesít, Hatályos: június 15. 7

8 továbbá a számlán történt jóváírásokról és terhelésekről, valamint a számla egyenlegéről a Számlatulajdonost értesíti A fizetésiszámla-szerződés határozatlan időre jön létre, azon a napon, amelyen azt mindkét szerződő fél aláírta A fizetésiszámla-szerződés megkötésének feltétele, hogy a Számlatulajdonos az ügyfélazonosításra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a Takarékszövetkezet ezirányú előírásainak megfelelően személyazonosságát - nyilvántartásba vételhez kötött jogalany a jogszabályban előírt hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vételét, jogi személy, illetve egyéb szervezet képviselője a képviseleti jogát - igazolja, a számlanyitáshoz szükséges okmányokat, iratokat bemutassa, az előírt nyilatkozatokat megtegye, a számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírásának mintáját a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsássa, valamint az egyedi fizetésiszámla-szerződés aláírásával a Takarékszövetkezet ÁSZF-jének üzletszabályzatainak rendelkezéseit és az adott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó Hirdetményben foglalt feltételeket elfogadja. A Takarékszövetkezet a fizetési számlanyitás feltételeként a Hirdetményben meghatározhatja a fizetési számlán elhelyezendő legkisebb összeget A Takarékszövetkezet a fizetési számlát a Számlatulajdonos teljes - nem természetes személy esetén teljes vagy rövidített - neve és a pénzforgalmi jogszabályoknak megfelelően kialakított egyedi pénzforgalmi jelzőszáma (fizetési számlaszáma) alapján tartja nyilván és azonosítja A Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos közötti szerződéses kapcsolat fennállása alatt az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezetnek megadott adatokban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet A fizetési számla megnyitásakor az Ügyfél átvilágítására, illetve a fizetési számlaszerződés fennállása alatt az Ügyfél azonosítására a Pmt. rendelkezései, valamint a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata az irányadó Takarékszövetkezet pénzforgalmi számlát a pénzforgalomra, valamint a számlavezetésre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével, az Ügyfél tevékenységének létesítését (alapítását vagy működésének engedélyezését) meghatározó okirat és amennyiben az Ügyfél nyilvántartásba-vételre kötelezett nyilvántartásba vételét, vagy annak kezdeményezését igazoló papír alapú okmányok, illetve minősített elektronikus aláírással ellátott e-dokumentumok alapján nyitja meg A szerződést a Takarékszövetkezet azon személlyel (személyekkel) köti meg, aki(k) az alapító okirat, illetve az Ügyfél nyilvántartásba-vételéről szóló határozat szerint jogosult(ak) az Ügyfél képviseletére, s bejelentheti(k) a fizetési számlák felett rendelkező személy(eke)t is Az elektronikus cégeljárásra vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelve július 1-jétől az Ügyfél vagy a megbízása alapján eljáró jogi képviselőnek a Takarékszövetkezet alábbi központi címre kell a Cégbíróság részére elküldött e-aktát, továbbá a Cégbíróság bejegyző, vagy változást bejegyző határozatát megküldeni: címre A Takarékszövetkezet fizetési számlát kis- és nagykorú természetes személynek egyaránt nyithat. Nagykorúnak minősül az a személy is, aki 18 év alatti, azonban már házasságot kötött. Hatályos: június 15. 8

9 Kiskorúak részére az alábbi módon vezethető fizetési számla: a 14. életévét be nem töltött kiskorú (a Ptk. szerint cselekvőképtelen természetes személy) nevében a törvényes képviselője nyithatja meg a fizetési számlát, a szerződést ő írhatja alá, és csak ő rendelkezhet érvényesen a számla felett a kiskorú nevében, a 14. életévet betöltött, de 18. életévét be nem töltött kiskorú (a Ptk. szerint cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy) jognyilatkozatot tehet, tehát saját nevében nyithat fizetési számlát, a szerződést aláírhatja, de a szerződés csak a törvényes képviselője hozzájárulásával vagy utólagos jóváhagyásával válik érvényessé. A 14. életévét be nem töltött természetes személy azonosításához szükséges a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele. 2. Fizetési számla feletti rendelkezés 2.1. A Takarékszövetkezet nem ellenőrzi, hogy a fizetési számla feletti rendelkezésre bejelentett személy az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel-e. A számla feletti rendelkezési jogosultság attól a naptól kezdve hatályos, amikor a Számlatulajdonos a megfelelően kitöltött aláírás bejelentő kartont a számlavezető helynél benyújtotta, és azt a számlavezető hely érvénybe helyezte. Az aláírás-bejelentést a Takarékszövetkezet mindaddig érvényben lévőnek tekinti, amíg az Ügyfél az aláírási jogban beállott változást írásban be nem jelenti, illetve amíg a Számlatulajdonos időközben beállott haláláról hitelt érdemlően tudomást nem szerez A Takarékszövetkezet a számla feletti rendelkező személy azonosítását a vonatkozó jogszabályok alapján elvégzi és a jogszabályok által előírt adatokat rögzíti. A Takarékszövetkezet a rendelkezésre jogosult személytől csak azután fogad el rendelkezést, ha azonosítása - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvény szerinti ügyfélátvilágítás végrehajtása céljából a szükséges dokumentumok bemutatása, adatok közlése, valamint a Tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltése - már megtörtént. A fizetési számla felett a Számlatulajdonos, illetve az általa meghatalmazott és a Takarékszövetkezet részére bejelentett személy jogosult rendelkezni. A Számlatulajdonos és a fizetési számla felett rendelkezni jogosult egyéb személy a fizetési számla felett - jogszabályban meghatározott esetek kivételével - szabadon rendelkezhet. Rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére a fizetési számla kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben terhelhető meg A Takarékszövetkezet az Ügyfél bármelyik nála vezetett, nem meghatározott célra elkülönítetten kezelt fizetési számlája tekintetében és terhére beleértve a számlabetétként elhelyezett összeget, annak lejártakor jogosult bármilyen jogcímen keletkezett hitelintézeti (pénzügyi és befektetési szolgáltatásból, valamint kiegészítő szolgáltatásból eredő) követelését beszámítani. A Takarékszövetkezet jogosult Ügyfelei fizetésiszámla-szerződéséből és folyószámlahitel szerződéséből eredő esedékes követeléseit és előjegyzett költségeit, a Számlatulajdonos Takarékszövetkezet által vezetett bármely más az Ügyfél szabad rendelkezése alatt álló számlakövetelése/i terhére (ideértve a látra szóló egyenleget, valamint a fizetési számlához kapcsolódó lekötött betéteit annak lejártakor beleértve annak fordulónapját is) kielégíteni A Takarékszövetkezet kirendeltségeiben történő rendelkezésen túlmenően az Ügyfél elektronikus úton is megadhatja megbízásait az elektronikus csatorna használatára vonatkozó Hatályos: június 15. 9

10 (internetbank) szerződés, Általános Szerződési Feltételek, felhasználói kézikönyv előírásai szerint. Az elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, elektronikus csatornán adott fizetési számla feletti rendelkezés csak olyan személy számára adható, aki a számla felett rendelkezni jogosult A Számlatulajdonos a fizetési számla feletti rendelkezéssel a számla feletti rendelkezésre meghatalmazást, illetve felhatalmazást adhat Amennyiben az Ügyfél jogi személy akkor a pénzforgalmi számla feletti rendelkezéséhez a nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített név (cégnév) betű szerinti használata, valamint a számla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása szükséges. A bejelentéskor szükséges továbbá - az egyéni vállalkozók, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyek kivételével - a Számlatulajdonos Ügyfél vezetője (képviselője) megválasztásának (kinevezésének), valamint a cégbejegyzésre kötelezett Ügyfél képviselője/i aláírásának hitelt érdemlő módon (pl. közjegyző által hitelesített címpéldány vagy a közreműködő ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta stb.) történő igazolása. Ha az Ügyfél jogi formáját szabályozó jogszabályból az következik, hogy a szervezetnek több vezetője van, a Takarékszövetkezet bármelyik vezető bejelentését érvényesnek fogadja el. Ha az Ügyfél alapító okiratában (társasági szerződésében, alapszabályában, a szervezet legfőbb szervének határozatában) a vezetők közül a bejelentésre egy vagy több személyt kizárólagosan jogosítottak fel, a Takarékszövetkezet az ekként feljogosított vezető, illetőleg vezetők bejelentését fogadja el érvényesnek. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Takarékszövetkezet érvényesnek a legutolsó bejelentést fogadja el. Ha a jogszabályokban meghatározott formában vitatott az, hogy az a személy, aki bejelentést tett vagy kíván tenni, jogosult-e az Ügyfél képviseletére, a Takarékszövetkezet a bejelentés szempontjából az Ügyfél képviseletére jogosultnak tekinti a személyt mindaddig, amíg a cégnyilvántartásra, illetőleg, ha a szervezetet más nyilvántartásba jegyezték be, ez utóbbi nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint az Ügyfél képviseletére jogosult Az Ügyfél fizetési számlája feletti rendelkezés eltérő megállapodástól, illetve szerződéstől eltekintve kizárólag írásban történhet, a bejelentett aláírási mód szerint Lakossági ügyfelek esetén a Számla felett teljeskörűen a Számlatulajdonos és társtulajdonos (továbbiakban együttesen Számlatulajdonos), illetve a meghatalmazás erejéig a meghatalmazott rendelkezhet. A Számla feletti rendelkezéshez a személyazonosság igazolása szükséges. Ez kiterjed: a személyi adatoknak személyi azonosító okmányból történő ellenőrzésére, továbbá az aláírásnak a Takarékszövetkezet által nyilvántartott aláírás-mintával történő összevetésére. A fizetési számlának legfeljebb két tulajdonosa lehet (közös számla), akiknek szerződéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei megegyeznek, és a számlával kapcsolatosan keletkezett tartozásokért (ideértve kamatokat, jutalékokat, díjakat, költségeket, illetve a tartozás visszafizetését) egyetemlegesen kötelezettek. A Számlatulajdonosok rendelkezési joga egyenlő, a Takarékszövetkezet azok korlátozását nem fogadja el. A rendelkezési jog módján változtatni csak együttesen lehet, azaz egyik tulajdonos a másikat annak írásbeli lemondó nyilatkozata nélkül nem zárhatja ki. Csak természetes személyek rendelkezhetnek közös tulajdonú fizetési számlával. Hatályos: június

11 Közös számla esetén a társ-számlatulajdonosi státus megszüntetéséről, továbbá a szerződés bármely kötelezettségvállalással járó módosításáról (pl.: meghatalmazott megadása, folyószámlahitel igénylése, bankkártya igénylése, internetbanki szolgáltatás igénylése), vagy megszüntetéséről, a Számla zárolásáról (a rendelkezési jognak meghatározott időtartam elteltéhez vagy meghatározott feltétel bekövetkezéséhez fűzött korlátozása) a Számlatulajdonosok csak együttesen rendelkezhetnek. Számlabetét lekötéséről a tulajdonostársak külön-külön is rendelkezhetnek. A Számlatulajdonosok rendelkezési joga külön-külön önálló és egyetemleges. Egy Számlatulajdonos nevére nyitott számla a leendő társtulajdonos hozzájárulásával közös számlává alakítható, közös számla pedig a tulajdonosok közös megegyezése alapján átalakítható egy személy rendelkezéséhez kötött fizetési számlává. A Takarékszövetkezet a közös számlanyitást és az egyetemleges rendelkezési jogot úgy tekinti, hogy a Számlatulajdonosok nyilatkozatot tettek, miszerint egymást jelölték meg egyedüli kedvezményezettnek. Az egyik Számlatulajdonos elhunyta esetén a számla egyedüli tulajdonosa - mint elhalálozás esetére szóló rendelkezés kedvezményezettje - a másik számlatulajdonos lesz. E kedvezményezetti státusz kiterjed a számlához kapcsolódó számlabetétre is A természetes személy Számlatulajdonos a fizetési számlája felett meghatalmazott útján is rendelkezhet, amely rendelkezésre állandó vagy eseti meghatalmazást adhat. A meghatalmazott bejelentése történhet takarékszövetkezeti nyomtatványon, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban. Elektronikus levélben ( ) a Takarékszövetkezet a meghatalmazást, vagy annak visszavonását nem fogadja el. A Takarékszövetkezet a külföldön kiállított meghatalmazást hitelesítve fogadja el. Amennyiben a meghatalmazás alaki vagy tartalmi szempontból a Takarékszövetkezet megítélése szerint nem egyértelmű, vagy ha az abban foglaltak értelmezéséhez további iratok vagy a meghatalmazásban jelzett feltételek vizsgálata szükséges, a Takarékszövetkezet jogosult a meghatalmazás alapján történő rendelkezést megtagadni. A meghatalmazás valódiságáért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal! A meghatalmazásnak tartalmaznia kell, hogy mire terjed ki. Javítást, törlést, átütést vagy a sorok közé írt szöveget tartalmazó meghatalmazást a Takarékszövetkezet nem fogad el Közokiratba kell foglalni: az állandó meghatalmazást, ha a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezet előtt nem jelenik meg személyesen; az Ft feletti átutalásra, készpénzfelvételre vonatkozó eseti meghatalmazást, a meghatalmazást, ha az aláírás valódiságát illetően kétség merül fel A Számlatulajdonos haláláról történt hivatalos tudomásszerzést követően (halotti anyakönyvi kivonat) a Számlatulajdonos által megadott minden meghatalmazás hatályát veszti. Közös számla esetén, ha a Számla nem szűnik meg, a meghatalmazások továbbra is hatályban maradnak. Hatályos: június

12 2.12. A Takarékszövetkezet kizárja felelősségét azon károk tekintetében, melyek a Számlatulajdonos halála és a Takarékszövetkezet arról való tudomásszerzése közötti időben történtek Az önálló, teljes rendelkezési joggal felruházott állandó meghatalmazott rendelkezési joga legkésőbb a Takarékszövetkezethez történt bejelentést követő banki munkanapon lép hatályba. Az állandó meghatalmazás visszavonásig érvényes. A rendelkezésre álló egyenleg erejéig az állandó meghatalmazott rendelkezési joga kiterjed különösen a vonatkozó Számlán a Számlatulajdonos nevében készpénzforgalom bonyolítására, átutalási megbízások adására, módosítására, betét lekötésére, lekötés módosítására és megszüntetésére, szolgáltatói díjak kiegyenlítésére vonatkozó megbízások adására és módosítására, illetve a saját (meghatalmazotti) személyi adataiban bekövetkezett változások közlésére. Az állandó meghatalmazott nem jogosult a szerződés módosítására, megszüntetésére, a Számla feletti rendelkezési jog más részére való átengedésére, továbbá a Számlához kapcsolódó egyéb kötelezettségvállalást tartalmazó szerződéskötésre (bankkártya, internetbank, számlahitel). Közös számla esetén meghatalmazott állítására, meghatalmazás visszavonására a tulajdonostársak csak együttesen, egybehangzó nyilatkozattal jogosultak Az eseti meghatalmazás a meghatalmazó okiratban meghatározott megbízás egyszeri elvégzésére jogosít. Az eseti meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó Számlatulajdonos és az eseti meghatalmazott személyes adatait, a számlaszámot, a megbízás megnevezését, összegét és devizanemét. A Takarékszövetkezet - biztonsági okból a bemutatás napjától számított 30 napnál nem régebbi keltezésű eseti meghatalmazást fogad el. Eseti meghatalmazás csak a számlahonos kirendeltségben fogadható el A nagykorú Számlatulajdonos jogosult a fizetési számlájáról közokiratba foglalt és a Takarékszövetkezethez eljuttatott vagy a Takarékszövetkezetnél személyesen megadott írásbeli nyilatkozatával elhalálozása esetére rendelkezni. Ebben az esetben a fizetési számla nem képezi hagyaték tárgyát, a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett a hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül rendelkezhet a bankszámláról. A kedvezményezett jelölésnek egyértelműnek kell lennie, az semmilyen feltételhez nem köthető. A rendelkezésben kizárólag természetes személy jelölhető meg kedvezményezettként. Az Kedvezményezett a számla egyenlegére vonatkozóan (ideértve a számláról lekötött betéteket is) jelölhető meg, a rendelkezés kizárólag természetes személy kedvezményezettre vonatkozhat. A Számlatulajdonos elhunyta esetén a Számlatulajdonos eredeti halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása után a számlán lévő egyenleggel a kedvezményezett rendelkezhet. A kedvezményezett megjelölésre vonatkozó rendelkezés csak abban az esetben érvényes, ha a számla egyenlege a halál időpontjában pozitív és az egyenleg ezen időponttól a kedvezményezett rendelkezéséig teljesített megbízások végrehajtása következtében sem válik negatívvá. A kedvezményezettről a személyazonosító adatokat a Takarékszövetkezet rendelkezésére kell bocsátani. A kedvezményezett elhalálozása esetére másik kedvezményezett (helyettes) nem jelölhető, de a Számlatulajdonos rendelkezését bármikor megváltoztathatja, vagy visszavonhatja. Hatályos: június

13 2.16. Öröklés esetén az örökös a számla (és a számla mellett lekötött betét) egyenlege feletti rendelkezést csak eredeti és jogerős hagyatékátadó végzés, illetve öröklési bizonyítvány birtokában, annak bemutatásával tehet. A Takarékszövetkezet csak azon hagyatékátadó végzés alapján teljesít kifizetést, mely egyértelműen meghatározza az örökösöket. Ha több örökös szerepel a végzésben, a hagyaték kifizetését a megjelölt örökösödési arányban kell az örökösök részére teljesíteni. A távol lévő örökösök részét teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (saját kezűleg írott, vagy két tanú által hitelesített) meghatalmazással ki lehet fizetni az abban megjelölt személy részére. A távol lévő örökös számlaszám írásbeli megadásával rendelkezhet az összeg átutalásáról is. Külföldi hagyatékátadó végzés csak hiteles magyar fordítással fogadható be. A fordítás költsége az örököst terheli A kiskorú számlanyitására a jelen üzletszabályzat pontjában foglaltak az irányadóak azzal, hogy amennyiben a kiskorú számlatulajdonos 18. életévét betölti, a törvényes képviselő elveszti rendelkezési jogát a számla felett. A számla a nagykorúvá váló betéttulajdonos nevére kerül átvezetésre. Amennyiben a számlatulajdonos törvényes képviselőjének ezt követően is hozzáférést kíván biztosítani a számlájához, a társtulajdonlásra (meghatalmazásra)vonatkozó szabályok szerint teheti azt meg. A 14. életévet betöltött, de 18. életévét be nem töltött kiskorú (a Ptk. szerint korlátozottan cselekvőképes személy) saját nevében nyithat fizetési számlát, a szerződést aláírhatja, de a szerződés csak a törvényes képviselője hozzájárulásával vagy utólagos jóváhagyásával válik érvényessé. Amennyiben a kiskorú számlatulajdonost a törvényes képviselő a számlaszerződésben önálló rendelkezési joggal ruházza fel, a korlátozottan cselekvőképes számlatulajdonos a számla egyenlege erejéig számlabetétet köthet le. Ellenkező esetben a számlabetét kizárólag a törvényes képviselő belegyezése vagy utólagos hozzájárulása mellett köthető le. 3. Számlakivonat 3.1. A fizetési számlán történt jóváírásokról és terhelésekről, illetve a fizetési számla egyenlegéről a Takarékszövetkezet számlakivonattal értesíti a Számlatulajdonost A számlakivonat tartalmazza - többek között - a fizetési számla tételes forgalmát, nyitó és záró egyenlegét, a fizetési műveletek típusát, azonosítását lehetővé tevő hivatkozást, a fizető fél, illetve a kedvezményezett adatait, valamint a fizetési művelettel továbbított egyéb információt (közleményt) a fizetési művelet összegét, a fizetési művelet fizetési megbízásban meghatározott devizanemben számított összegét, a Takarékszövetkezet által a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott átváltási árfolyamot, tételesen a Takarékszövetkezet részére fizetendő valamennyi díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget, valamint a jóváírás vagy terhelés értéknapját A Takarékszövetkezet díjmentesen - eltérő megállapodás hiányában - havonta egy számlakivonatot bocsát a Számlatulajdonos rendelkezésére, papír alapon. A papíralapú számlakivonatot a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos által megadott címre postázza Amennyiben az Ügyfél számlakivonat elküldésétől számított 60 napon belül a számlakivonatra írásban észrevételt nem tesz, a Takarékszövetkezet úgy tekinti, hogy az abban foglaltakat az Ügyfél elfogadta. Hatályos: június

14 3.5. Az Ügyfél - saját költségére - a kérést megelőző 5 évben végrehajtott egyedi ügyleteiről kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a Takarékszövetkezet legkésőbb 90 napon belül az Ügyfélnek írásban megküldi, amennyiben az Ügyfél a Takarékszövetkezet - Hirdetményben közzétett költségeit előzetesen megfizeti. 4. Fizetési műveletek, fizetési módok 4.1. A Takarékszövetkezet a mindenkor hatályos pénzforgalmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően biztosítja Ügyfelei számára a fizetési számlák közötti, illetve az ahhoz kötődő készpénzfizetési módok alkalmazását, nevezetesen: a) fizetési számlák közötti fizetési módok: az átutalás az egyszerű átutalás, a rendszeres átutalás, a csoportos átutalás, a hatósági átutalás és az átutalási végzés. a beszedés a felhatalmazó levélen alapuló beszedés, a csoportos beszedés, a váltóbeszedés, a csekkbeszedés, a határidős beszedés, okmányos beszedés a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés (bankkártyával történő fizetés), az okmányos meghitelezés (akkreditív). b) fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok, különösen: a készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása; a készpénzbefizetés számlára kirendeltségen postahelynél, a készpénzkifizetés számláról kirendeltségen, postai úton kifizetési utalvánnyal, bankjegykiadó automatánál (ATM), POS terminál használatával. A fizetési módokra vonatkozó részletes szabályokat a Pft., valamint az MNB rendelet tartalmazza A fizetési számlák közötti fizetési módok Átutalás Egyszerű (eseti) átutalás Az átutalási megbízással az Ügyfél megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy fizetési számlája terhére meghatározott összeget utaljon át (számoljon el) a kedvezményezett fizetési számlája javára. Hatályos: június

15 Az átutalás az Ügyfél által meghatározottak szerint lehet Takarékszövetkezeten belüli, vagy Takarékszövetkezeten kívüli. A Takarékszövetkezeten kívüli átutalások a belföldön forintban végzett fizetési művelet esetében az InterGiro1 és InterGiro2 vagy a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER) közreműködésével zajlanak. Az átutalások befogadására és teljesítésre vonatkozó határidőket Hirdetmény tartalmazza. Rendszeres átutalás A rendszeres átutalás lebonyolítását a Takarékszövetkezet az Ügyfél által meghatározott összegben és gyakorisággal (pl. havonta, negyedévente, félévente, évente, meghatározott napokra) Takarékszövetkezeten belülre és Takarékszövetkezeten kívülre forintban vállalja, illetve nyújtja. A rendszeres átutalás iránti intézkedés a kirendeltségen Ügyfél részéről írásban adott rendelkezés alapján, illetve elektronikus szolgáltatásokon keresztül adható. Csoportos átutalás Csoportos átutalás esetén a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezettel történt megállapodás alapján az abban foglalt helyen és meghatározott módon az azonos jogcímű, különböző kedvezményezettek javára szóló átutalási megbízásokat kötegelve, csoportos formában is benyújthatja. Hatósági átutalás és átutalási végzés A fizetési számlán elhelyezett pénzeszközök a Vht. az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatályos rendelkezései szerint vonhatók végrehajtás alá hatósági átutalással vagy átutalási végzéssel. A hatósági átutalási megbízás - illetőleg átutalási végzés - alapján a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos számlája terhére meghatározott pénzösszeget utal át a hatósági átutalási megbízást adó kedvezményezett által meghatározott - illetőleg az átutalási végzésben megjelölt - fizetési számlára. A bírósági, valamint a közigazgatási végrehajtási és az adóvégrehajtási eljárásban a pénzkövetelés teljesítése érdekében - a hatósági átutalási megbízás adására vagy átutalási végzés meghozatalára jogosult erre irányuló kezdeményezésére - a Takarékszövetkezet a Pft.-ben és az MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően jár el Beszedés A beszedések teljesítése minden esetben az InerGiro1 rendszeren keresztül történik. Felhatalmazó levélen alapuló beszedés A felhatalmazó levélben a fizető fél, mint Számlatulajdonos Ügyfél a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon engedélyezi a kedvezményezett számára beszedési megbízás benyújtását, illetve a Takarékszövetkezet részére a felhatalmazása szerinti beszedés teljesítését. A Takarékszövetkezet Ügyfelei számára a jogszabályban meghatározott nyomtatványminta, vagy annak tartalmával megegyező felhatalmazó levél befogadását végzi. Hatályos: június

16 Csoportos beszedés A csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás alapján a Számlatulajdonos, mint fizető fél (kötelezett) a felhatalmazásban megjelölt kedvezményezett számára engedélyezi csoportos beszedési megbízás benyújtását a fizetési számlája terhére, egyúttal megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy a felhatalmazásban megjelölt kedvezményezett által a számla terhére benyújtott csoportos beszedési megbízást a felhatalmazásban meghatározottak szerint rendszeresen teljesítse. A Takarékszövetkezet az átvett, csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás alapján annak pénzforgalmi szolgáltatója útján értesíti a kedvezményezettet a felhatalmazás befogadásáról, módosításáról vagy megszüntetéséről. A teljesítés Számlatulajdonos által meghatározott felső értékhatárának összegéről kizárólag a Számlatulajdonos hozzájárulása esetén értesíti a Takarékszövetkezet a kedvezményezettet. A Számlatulajdonos, mint kedvezményezett a fizető felek (kötelezettek) felhatalmazása alapján az azonos jogcímű, különböző fizető felek fizetési számlái terhére szóló, terhelési nappal ellátott beszedési megbízásokat kötegelve, csoportos formában nyújtja be a Takarékszövetkezetnek; a Takarékszövetkezet pedig továbbítja azokat a fizető felek számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatókhoz. A Takarékszövetkezet a csoportos beszedési megbízást a szolgáltató díjközlése alapján, annak számlázási rendjéhez igazodva, a megadott terhelési napon teljesíti. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos és a szolgáltató közötti alapjogviszonyt nem vizsgálja. Csoportos beszedési megbízásra felhatalmazás megadható a Takarékszövetkezet kirendeltségein, Electra Terminál szolgáltatásán keresztül, illetve a szolgáltatónál. A szolgáltatónál megadott megbízásokat a szolgáltató a Takarékszövetkezethez továbbítja. A csoportos beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás visszavonásig vagy a meghatározott időpontig érvényes. A Számlatulajdonos a csoportos beszedési megbízás teljesítésére felső teljesítési értékhatárt (limitet) jelölhet meg. A limitben meghatározott összeg felett a Takarékszövetkezet a megbízást akkor sem teljesíti, ha a számlán a megfelelő fedezet rendelkezésre áll. Váltóbeszedés és csekkbeszedés A Takarékszövetkezet a váltóbeszedés, valamint a csekkbeszedés végett az Ügyfél számlája terhére beérkezett beszedési megbízást akkor fogadja be teljesítésre, ha a fizetési megbízáshoz csatolt váltó, illetve csekk eredeti példányát az Ügyfél szabályosan kitöltötte és aláírta. A Takarékszövetkezet a váltón a fizetésre kötelezett aláírását is vizsgálja. Határidős beszedés: A határidős beszedési megbízással a Számlatulajdonos, mint kedvezményezett megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy fizetési számlája javára, a kincstárnál számlával rendelkező fizető fél terhére meghatározott összeget szedjen be megállapodás alapján történt fizetési kötelezettségvállalás érvényesítése céljából. Okmányos beszedés: Hatályos: június

17 Az okmányos beszedésre vonatkozó megbízással a Számlatulajdonos, mint az alapügylet kedvezményezettje a követelés alapjául szolgáló okmányokat azzal a megbízással adja át a Takarékszövetkezetnek, hogy azokat csak fizetés, váltóelfogadás vagy más feltételek teljesítése esetén szolgáltassa ki a fizető félnek (címzettnek) A fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés Az e fizetési módra (bankkártyával történő fizetés) vonatkozó általános szerződési feltételek a Bankkártya Üzletszabályzatban találhatók Okmányos meghitelezés (akkreditív) Az okmányos meghitelezéssel a Takarékszövetkezet ("nyitó pénzforgalmi szolgáltató") az alapügyletben kötelezett Számlatulajdonos megbízása alapján saját nevében arra vállal kötelezettséget, hogy ha a kedvezményezett meghatározott határidőn belül a meghatározott okmányokat hozzá benyújtja, illetve az okmányos meghitelezésben előírt egyéb feltételeket teljesíti, akkor az okmányos meghitelezésben meghatározott összeget az okmányok megfelelősége esetén részére átutalással megfizeti A fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok A készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása A Számlatulajdonos készpénzfizetésre szóló csekket forintban abban az esetben bocsáthat ki, ha arra vonatkozóan a Takarékszövetkezettel csekkszerződést kötött. A Takarékszövetkezet a csekkbirtokos Ügyféltől az elszámolásra szóló csekket az MNB rendeletben meghatározottak szerint a csekken feltüntetett fizetési számlán lévő fedezet erejéig váltja be, illetve fogadja el beszedésre Készpénzbefizetés fizetési számlára A Takarékszövetkezet a fizetési számlára történő készpénzbefizetést bármely kirendeltségén, a pénztárbizonylat aláírásával, vagy postán keresztül készpénzátutalási megbízással biztosítja Ügyfelei számára Készpénzkifizetés fizetési számláról A Számlatulajdonos és az általa feljogosított személy kifizetési pénztárbizonylat aláírásával a Takarékszövetkezet pénztáraiban készpénzt vehet fel a Számlatulajdonos számlájáról. A bankkártyával rendelkező Ügyfelek számára a fentieken túl lehetőség van bankjegykiadó automatáknál történő készpénzfelvételre, amelynek szabályait a Bankkártya Üzletszabályzat tartalmazza. A Takarékszövetkezet önállóan határozza meg egyes kirendeltségein a nagy összegűnek minősített kifizetések értékhatárát és a készpénz - Számlatulajdonos által igényelt időpontra történő biztosításához szükséges bejelentési határidőt. Hatályos: június

18 5. Fizetési megbízások 5.1. A fizetési megbízások benyújtása, átvétele és teljesítése Az Ügyfél a Takarékszövetkezet által rendszeresített, illetve a pénzforgalmi jogszabályokban meghatározott formanyomtatványokon papíron, valamint elektronikus úton nyújthat be, illetve - a Bankkártya Üzletszabályzatban foglaltak szerint - bankkártyával kezdeményezhet fizetési megbízást. A Takarékszövetkezet szóban vagy telefonon keresztül közölt, illetve üzenet formájában továbbított fizetési megbízást nem fogad el A Takarékszövetkezet csak a fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot tartalmazó, és a Számlatulajdonostól vagy a számla feletti rendelkezésre, illetve a fizetési megbízás benyújtására jogosult egyéb személy által aláírt - illetve az adott fizetési megbízás esetén lehetséges egyéb módon jóváhagyott - fizetési megbízást teljesíti A fizetési megbízás teljesítéséhez az Ügyfél köteles megadni a fizetési megbízás összegét, devizanemét, a fizető fél - és számlák közötti fizetési megbízás esetén a kedvezményezett - nevét és számlájának pénzforgalmi jelzőszámát, valamint a fizetési megbízás keltét és - értéknapos fizetési megbízások esetén - értéknapját, továbbá az adott fizetési megbízáshoz szükséges további azonosítót vagy egyéb adatot. Nemzetközi fizetések esetében az átutalási megbízásnak tartalmaznia kell e fizetés jogcímét és a kedvezményezett országkódját, illetve az Európai Unió tagállamaiba irányuló átutalások esetén a kedvezményezett nemzetközi fizetési számlaszámát (IBAN), valamint a kedvezményezett számlavezető pénzügyi intézményének azonosító kódját (BIC vagy SWIFT kód) Hiányosan, olvashatatlanul, helytelenül vagy ellentmondásosan kitöltött, illetve javított vagy nem megfelelően aláírt (a továbbiakban: hibás) papíralapú fizetési megbízásokat a Takarékszövetkezet nem teljesít. A hiányosan vagy pontatlanul adott megbízásokért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal A Takarékszövetkezet - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető fizetési megbízásokat visszautasítja, kivéve, ha a Számlatulajdonossal másként állapodik meg. A Számlatulajdonos köteles a Takarékszövetkezetnek a fedezet hiánya miatt nem teljesíthető fizetési megbízásokkal összefüggésben felmerülő bármilyen költségét megtéríteni, illetve a Takarékszövetkezet jogosult az ebből származó követelést a Számlatulajdonos fizetési számlájával szemben érvényesíteni A Takarékszövetkezet a fizetési számla terhére benyújtott hatósági átutalást és átutalási végzés alapján történő átutalásokat, valamint azonnali beszedési megbízásokat a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret terhére is teljesíti A Takarékszövetkezet a fizetési megbízásokat a közzétett átvételi határidőn belül veszi át tárgynapi teljesítésre. Hatályos: június

19 A Takarékszövetkezet a fizetési megbízásokat a Takarékszövetkezethez történő beérkezésük sorrendjében veszi át, és a fizetési számla terheléseket - törvény vagy a Számlatulajdonos eltérő rendelkezésének hiányában - az átvétel sorrendjében teljesíti. A Takarékszövetkezet a fizetési megbízás beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) a fizetési megbízáson/megbízásban rögzíti és tárolja. Az átvétel időpontjára, sorrendjére vonatkozóan a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A visszautasított fizetési megbízást teljesítésre át nem vettnek kell tekinteni A fizetési megbízás átvételének időpontja: a) Amennyiben az Üzletszabályzat az adott fizetési megbízásra vonatkozóan eltérően nem rendelkezik, a fizetési megbízás átvételének időpontja a teljesítési rendben meghatározott átvételi határidőn belüli időpont, amikor a fizetési megbízás a Takarékszövetkezethez beérkezett. b) Amennyiben a fizetési megbízást kezdeményező Ügyfél és a Takarékszövetkezet megállapodnak, hogy a fizetési megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet egy meghatározott napon vagy egy meghatározott időszak eltelte után vagy azon a napon kezdi meg, amikor a Számlatulajdonos rendelkezésre bocsátotta a teljesítéshez szükséges fedezetet, az átvétel időpontjának - a teljesítési rendben meghatározott átvételi határidő figyelembevételével - a megállapodásban meghatározott napot kell tekinteni. Amennyiben e nap nem Takarékszövetkezeti munkanap, az átvétel időpontjának a következő Takarékszövetkezeti munkanapot kell tekinteni. c) Ha törvény vagy a Számlatulajdonossal történt megállapodás alapján a Takarékszövetkezet a fizetési megbízást sorbaállítja, a fizetési megbízás átvételének időpontja a teljesítési rendben meghatározott átvételi határidőn belüli időpont, amikor a teljesítéshez (részteljesítéshez) szükséges fedezet a Számlatulajdonos fizetési számláján rendelkezésre áll. d) Átutalási végzés esetében az átvétel időpontja a teljesítési rendben meghatározott átvételi határidőn belüli időpont, amikor a Takarékszövetkezetnek az átutalási végzés alapján a fizetési kötelezettsége beáll. Ez a rendelkezés az átutalási végzésben megjelölt pénzösszeg visszatartására megfelelően irányadó. e) Elektronikus forint átutalás esetén a fizetési megbízás átvételének időpontja az a teljesítési rendben meghatározott átvételi határidőn belüli időpont, amikor az elektronikus forint átutalási megbízás a Takarékszövetkezethez beérkezett, és a teljesítéshez (részteljesítéshez) szükséges fedezet a Számlatulajdonos fizetési számláján rendelkezésre áll. Ha az elektronikus forint átutalási megbízás terhelési nap feltüntetésével került benyújtásra, a fizetési megbízás átvételének időpontja az az időpont, amikor a terhelési napon a fizetési megbízás teljesítéséhez (részteljesítéshez) szükséges fedezet a Számlatulajdonos fizetési számláján rendelkezésre áll. Ha a terhelési napként meghatározott nap nem munkanapra esik vagy az adott hónapban nincs olyan nap, akkor az azt követő Takarékszövetkezeti munkanapot kell terhelési napnak tekinteni A Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítésének a határidejét a fizetési megbízás átvételének időpontjától számítja. Amennyiben az adott fizetési megbízás átvételének feltétele a teljesítéshez (részteljesítéshez) szükséges fedezet megléte, a fizetési számla terhelését a Takarékszövetkezet az átvétel időpontjában kezdi meg A Takarékszövetkezet az egyes fizetési megbízások teljesítéséből rá háruló feladatok teljesítésének határidejét a közzétett teljesítési rendben határozza meg. Hatályos: június

20 Fizetési művelet teljesítése során a Takarékszövetkezet a fizetési műveletben használt fizetési számlaszám által megjelölt kedvezményezett, illetve fizető fél és a névvel megjelölt kedvezményezett, illetve fizető fél egyezőségét - hatósági átutalás illetve átutalási végzés kivételével - nem köteles vizsgálni. A fizetési műveleteket a Takarékszövetkezet az egyedi azonosító (pl. számlaszám) alapján teljesíti A fizetési műveletek jóváhagyása, visszavonása, helyesbítése és visszahívása Az Ügyfél a fizetési műveletet írásban, a hiánytalanul és szabályosan kitöltött fizetési megbízás (egyéb jóváhagyást tartalmazó irat) Takarékszövetkezetnél bejelentett módon történő aláírásával, és Takarékszövetkezethez történő benyújtásával, valamint - a vonatkozó üzletszabályzatokban meghatározott módon - telefonon vagy elektronikus úton - eltérő rendelkezés hiányában a megbízás benyújtásakor, előzetesen - hagyja jóvá A bankkártyával kezdeményezett fizetési megbízások előzetes és utólagos jóváhagyására vonatkozó szabályokat a Bankkártya Üzletszabályzat tartalmazza Az Ügyfél az általa kezdeményezett fizetési megbízást - a vonatkozó Hirdetmény eltérő rendelkezése hiányában - a terhelés megkezdéséig, de legfeljebb a fizetési megbízás benyújtásának napján a pénztári órák alatt módosíthatja vagy visszavonhatja. Értéknapos (terhelési naphoz kötött) fizetési megbízás esetén az Ügyfél a fizetési megbízást a felek által megállapított terhelési napot megelőző munkanap végéig vonhatja vissza. Beszedés esetében az Ügyfél a fizetési megbízást a terhelést megelőző munkanap végéig vonhatja vissza. Amennyiben az Ügyfél a fizetési megbízás visszavonását vagy módosítását nem írásbeli formában közli, a Takarékszövetkezet az írásbeli megerősítés megérkezéséig függőben tartja a megbízás teljesítését Ha a fizetési megbízást a kedvezményezett kezdeményezte (pl. csoportos beszedési megbízás), vagy rajta keresztül kezdeményezték (pl. POS terminálon bankkártyával kezdeményezett fizetési megbízás), a fizetési megbízásnak vagy a fizetési művelet teljesítése jóváhagyásának a kedvezményezett részére való átadását követően az Ügyfél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza. Az olyan fizetési megbízás esetén, amelyet a kedvezményezett kezdeményezett, vagy rajta keresztül kezdeményeztek, a fizetési megbízás visszavonásához a kedvezményezett hozzájárulása szükséges A Számlatulajdonos köteles a Takarékszövetkezetnek a fizetési megbízás visszavonása, visszahívása, módosítása miatt felmerülő bármilyen költségét megtéríteni, illetve a Takarékszövetkezet jogosult az ebből származó követelést a Számlatulajdonos fizetési számlájával szemben érvényesíteni A Számlatulajdonos az előzetesen általa jóváhagyott InterGiro2 átutalási megbízás teljesítése során, vagy teljesítését követően kezdeményezheti a megbízás visszavonását legkésőbb az eredeti InterGiro2 átutalási megbízás teljesítésre történő befogadását követő 45. (negyvenötödik) naptári napon, a fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Tájékoztatóban meghatározott befogadási határidő szerint benyújtott, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (RECALL megbízás). Hatályos: június

Pénzforgalmi Üzletszabályzat

Pénzforgalmi Üzletszabályzat BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet 6/2015. számú elnöki utasítás Pénzforgalmi Üzletszabályzat Hatályos: 2015. június 15. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Téti Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak, költségek,

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről. Hatályos: 2013. augusztus 12-étől

ÜZLETSZABÁLYZAT. a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről. Hatályos: 2013. augusztus 12-étől ÜZLETSZABÁLYZAT a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről Hatályos: 2013. augusztus 12-étől Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a fizetési számlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről. Hatályos: 2015. július 7-től

ÜZLETSZABÁLYZAT. a fizetési számlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről. Hatályos: 2015. július 7-től ÜZLETSZABÁLYZAT a fizetési számlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről Hatályos: 2015. július 7-től Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Gyulai Takarékszövetkezet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

Papír alapú fizetési megbízás:

Papír alapú fizetési megbízás: 2.sz függelék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A RÓNASÁGI Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7037. számú törvényjavaslat a pénzügyi tranzakciós illetékről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ SAVARIA Takarékszövetkezet Hatályos: 2015. február 4-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói** Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9200

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

Hatályos: 2014.május 29-től 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2014.május 29-től 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről. Hatályos: 2013. november 22-étől

ÜZLETSZABÁLYZAT. a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről. Hatályos: 2013. november 22-étől ÜZLETSZABÁLYZAT a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről Hatályos: 2013. november 22-étől Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ)

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ) 1 ÜZLETSZABÁLYZAT a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ) Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság a 2010. október 18-i ülésén a 5-135 (2010.10.18.) számú határozatával

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2016. március 10-től

Részletesebben

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonosok pénzforgalmi/fizetési számláját érintő fizetési ok benyújtásának és teljesítésének rendjéről HATÁLYOS: 2015. szeptember 07-től A Polgári Bank Zrt. (székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. november 1-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet I. Forint pénzforgalmi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY I.1. sz. melléklet a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015.szeptember 7.-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK F. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. augusztus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye: 9300 Csorna, Szent István tér 23., cégjegyzékszáma

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a lakossági bankszámlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez Érvényes: 2014.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a lakossági bankszámlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez Érvényes: 2014. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a lakossági bankszámlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez Érvényes: 2014. január 1-től A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (székhelye: 3200 Gyöngyös,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez E melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Szendrő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére) Hatályba lépés: 2015.07.03 A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10.

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA, PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Hatályos: 2014.04.14.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA, PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Hatályos: 2014.04.14. 1 Általános Üzletszabályzat 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA, PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Hatályos: 2014.04.14. A fizetési

Részletesebben

SZ 1/2016. sz. Hirdetmény

SZ 1/2016. sz. Hirdetmény 1.Lakossági forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Törzsbetét összege 2.000, Ft 400, Ft Internetbanki szolgáltatási igénybe vevők részére 320, Ft Takarék kiváltó hitel számla 255, Ft Takarék

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2016.04.04-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (természetes személyek részére) Hatályba lépés: 2015.07.03 A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉRE VONATKOZÓAN HATÁLYOS: 2015. szeptember 01. napjától

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2016. november 1-től (1603), közzététel napja 2016. október28. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI - FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés... 6 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI ÜGYFELEK SZÁMÁRA A Gyulai Takarékszövetkezet (székhelye:5711

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2014. március 15-ét követően megkötött szerződések esetében

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2014. március 15-ét követően megkötött szerződések esetében ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2014. március 15-ét követően megkötött szerződések esetében Üzletszabályzat melléklete

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz.

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz. EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fizetési számlák és lekötött

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI ÜGYFELEK SZÁMÁRA A Gyulai Takarékszövetkezet (székhelye:5711

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról Számlafenntartással kapcsolatos díjak Számla nyitási díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén 50 Internetbank havidíj / számla 50 Számlavezetési díj +

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye: 9300 Csorna, Szent István tér 23., cégjegyzékszáma

Részletesebben

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től 1. Lakossági forint fizetési számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlavezetési díj (havi) /Zárlati költség/ Internetbanki szolgáltatást igénybevevők részére 2.000 Ft 400 Ft 320 Ft pótlása

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ 1/f. sz. melléklet HIRDETMÉNY PILLÉR Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések SM.1.A..sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betéti számlák vezetéséhez. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

SZ-31/2014. sz. Hirdetmény

SZ-31/2014. sz. Hirdetmény 1.Lakossági forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Törzsbetét összege 2.000,- Ft 400,- Ft - Internetbanki szolgáltatási igénybe vevők részére 320,- Ft 2.000,- Ft 0,17% + 100,- Ft +0,3%

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET 2015. március 20. napján beolvadt az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezetbe. Az egyesülés során létrejött jogutód takarékszövetkezet neve AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet (cgj: 05-02-000186,

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Gyulai Takarékszövetkezet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. december 12-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ DEVIZABELFÖLDI ÜGYFELEK SZÁMÁRA Hatályos: 2016. március 10-től A Gyulai Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2012.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2012. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2012. július 02-től 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Rakamaz

Részletesebben

Tájékoztató a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet számlavezetési és betéthirdetményeinek től hatályos változásáról

Tájékoztató a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet számlavezetési és betéthirdetményeinek től hatályos változásáról Tájékoztató a számlavezetési és betéthirdetményeinek 2016.12.01-től hatályos változásáról Tisztelt Ügyfelünk! A (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2.; cégjegyzékszáma: Cg. 20-02-050064; adószáma: 10046584-2-20),

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL A Szigetvári Takarékszövetkezet tájékoztatja számlavezető Ügyfeleit, hogy a 18/2009.MNB rendelet alapján következő

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben