Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK"

Átírás

1 1. oldal Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/90. lapszám 2010/89. lapszám 2010/88. lapszám 2010/87. lapszám 2010/86. lapszám Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Veresegyház Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 2112 Veresegyház, közigazgatási területén belül Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Eljárás fajtája: Nyílt Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás EUHL CPV kód: Közzététel dátuma: 2010/08/02 Iktatószám: 22170/2010 Ajánlattételi/részvételi jelentkezési 2010/09/14 határidő: Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Rövid tartalom: Veresegyház Város Önkormányzatának közigazgatási területén belül közvilágítási feladatok ellátása Tartalom letöltése PDF-ben Tartalom:

2 2. oldal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Veresegyház Város Önkormányzata Postai cím: Fő út 106. Város/Község: Veresegyház Postai irányítószám: 2112 Címzett: Pásztor Béla polgármester Telefon: (28) Fax: (28) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal x Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal x Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal x Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság x Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi szervezet Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): x Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Veresegyház Város Önkormányzatának közigazgatási területén belül közvilágítási feladatok ellátása II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye NUTS-kód b) Árubeszerzés Adásvétel

3 3. oldal Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód c) Szolgáltatásmegrendelés x Szolgáltatási kategória 27 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye 2112 Veresegyház, közigazgatási területén belül NUTS-kód HU102 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: VAGY: és között A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Veresegyház Város Önkormányzatának közigazgatási területén belül közvilágítási feladatok ellátása II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? nem II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) Veresegyház város közvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása, káreseti és üzemzavari helyreállítása, valamint létesítési és rekonstrukciós feladatainak ellátása az aktív és a jelenlegi üzemeltető tulajdonában lévő passzív elemekre vonatkozóan, a villamos energia biztosításával és a hálózathasználati díj megfizetésével, az alábbiak szerint: A.) Veresegyház város közigazgatási területén, közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése; B.) Megrendelő megbízásából a jelenlegi üzemeltető tulajdonában lévő közvilágítási passzív elemek üzemeltetése; C.) Évente egy alakalommal ünnepi díszvilágítás létesítése bontása, a megrendelő által a vállalkozó rendelkezésére bocsátott díszítő elemek felhasználásával. A szerződés időtartama alatt a díszítő elemek év közbeni tárolása és azokon a szükségessé váló javítások elvégzése is a vállalkozó feladata; D.) A szerződés időtartama alatt szükségessé váló fejlesztések, esetleges rekonstrukció végrehajtása, illetve az A.) és B.) pontokban leírt hálózati elemek káresetből és rongálásból bekövetkező hibáinak javítása, elhárítása, együttműködve a megrendelővel az elkövető felkutatásában; E.) Az ajánlattevő feladata a közvilágítás üzemeltetéséhez szükséges villamos energia biztosítása, az arra jogosult kereskedők valamelyikétől történő vásárlással, ami tartalmazza a közvilágítás elosztási díjat és az összes adóterhet. Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak műszaki leírásai tartalmaznak. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):

4 4. oldal VAGY: és között II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés 2011/01/01 (nap/hó/év) befejezés 2019/12/31 (nap/hó/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) A nyertes Ajánlattevő szerződésszegésének jogkövetkezményei: A nyertes Ajánlattevő kötbér felelősséggel tartozik Ajánlatkérőnek, ha neki felróható okból - késedelmesen teljesít, - hibásan teljesít, - a teljesítés az érdekkörében felmerült okból lehetetlenné válik. Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő szerződésszegő magatartása miatt a szerződéstől elállhat, vagy azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre Az Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét az ajánlati dokumentációban rögzített feltételekkel, minden hónapban a nyertes Ajánlattevő / Vállalkozó által benyújtott számla alapján, a számlát a teljesítéstől számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) A nyertes közös ajánlattevőktől a gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő megköveteli. III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben) Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: - Az eljárásban nem vehet részt, és ezért kizárásra kerül az az ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll; - Az eljárásban nem vehet részt, és ezért kizárásra kerül az az ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 61. (1) bekezdés d)- e) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak; - Az eljárásban nem vehet részt, és ezért kizárásra kerül az az ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 61. (1) bekezdés a)- c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak; - Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: - Az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. (1) bekezdése szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-h) pontjaiban, a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá; -Az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek nyertessége esetén az eredményhirdetést követı 8 napon belül a Kbt. 63. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell: P-1.) A Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján egy 30 napnál nem régebbi banki információt valamennyi számlavezető pénzintézettől (számlanyitás, számláján a hirdetmény megjelenésének napját megelőző 1 évben 30 napot meghaladó sorban állás előfordult-e). P-2.) A Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján be kell nyújtania a 2007., 2008., évre vonatkozóan számviteli törvény szerinti éves beszámolóit. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, P-1.) ha a számlavezető pénzintézeteinek nyilatkozatai alapján folyószámláján a hirdetmény megjelenésének napját megelőző 1 évben 30

5 5. oldal napot meghaladó sorban állás volt. P-2.) ha a mérleg szerinti eredménye az éves beszámolói alapján 2007., 2008., évek valamelyikében negatív volt. Ajánlattevő, - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő - illetve 10 % feletti alvállalkozója a Kbt (1) a) és b) pontjai szerinti követelménynek önállóan is megfelelhet. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről (együttes megfelelőség): M-1.) A Kbt. 68. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ismertesse az előző 3 évben ( év) végzett referenciamunkáit (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével). M-2.)A Kbt. 67. (3) bekezdésének d.) pontja foglaltaknak megfelelően azon szakembereknek, illetőleg a vezetőknek a megnevezését, képzettségük ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (az ajánlatba be kell csatolni a szakemberek és vezetők saját kezüleg aláírt szakmai önéletrajzait és végzettségeiket igazoló okiratokat. A szakmai önéletrajzokban ki kell térni a szakembereknek, illetőleg a vezetőknek a szakmai gyakorlatukra, feltüntetve a gyakorlati időt is. Továbbá nem magyar állampolgár esetén egyszerű nyilatkozat szükséges arról, hogy magyar nyelven kommunikáció képes). M-3.) Az ajánlattevőnek igazolnia kell a Kbt. 67. (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség meglétét. Különösképpen a rendelkezésre álló iroda és gépkocsik (saját tulajdonú, vagy bérelt) tekintetében. M-4.) Az ajánlattevőnek igazolnia kell a Kbt. 67. (3) bekezdés f) pontja alapján az akreditált minőségirányítási rendszerét igazoló dokumentumokat, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseit. M-5.) Az ajánlattevőnek igazolnia kell a Kbt. 67. (3) bekezdés i) pontja alapján az akreditált környezetirányítási rendszerét igazoló dokumentumokat, vagy a környezetvédelem érdekében tett intézkedéseit. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója (együttes megfelelőség), M-1.)ha nem rendelkezik az elmúlt 3 évben (2007, 2008, évek) összesen legalább 1 db a közbeszerzés tárgyának megfelelő szerződéssel, amely a három év átlagában minimum nettó 30 millió Ft értékű és amely a három év alatt összesen 2500 darabos lámpatest közvilágítási aktív elem üzemeltetést és összesen minimum 20 km kisfeszültségű vagy közvilágítási hálózat (passzív elem) üzemeltetést tartalmaz. M-2-a.) ha nem rendelkezik 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a felelős műszaki vezetők Villamosság A kategória besorolásra vonatkozó a 244/2006. (XII. 5.) Kormányrendeletben a szakági tevékenység gyakorlásához megfogalmazott feltételeknek megfelelő felelős műszaki jogosultsággal rendelkezik és a felelős műszaki névjegyzékben szerepel. M-2-b.) ha nem rendelkezik 1 fő munkavezetővel, aki minimum 3 éves (a közbeszerzés tárgyának megfelelő) szakmai gyakorlattal rendelkezik. M-2-c.) ha nem rendelkezik minimum 2 fő KIF FAM vizsgával rendelkező villanyszerelő szakmunkás szerelővel. M-2-d.) ha nem rendelkezik minimum 1 fő szakemberrel, aki a tárgyi közbeszerzés kapcsán használandó munkagépek kezelésére (a közbeszerzés tárgyának megfelelő) szakirányú vizsgával rendelkezik. M-3-a.) ha nem rendelkezik, vagy ha nem fog rendelkezni Veresegyház Város közigazgatási területén belül 1 db irodahelyiséggel és telephellyel, amelyből ügyeleti és ügyfélkapcsolati feladatokat is képes ellátni. M-3-b.) ha nem rendelkezik minimum 1-1 db kosaras és darus gépkocsikkal, amely gépkocsik a hét minden napján Veresegyház Város közigazgatási területén belül 24 órás ügyeletet képesek ellátni. M-3-c.) ha nem rendelkezik minimum 1 db veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló tároló eszközökkel. M-3-d.) ha nem rendelkezik minimum 1 db villamos ipari szerelési munkákhoz alkalmas szerszám készlettel, eszközökkel. M-3-e.) ha nem rendelkezik minimum 1 db villamos ipari szereléshez használatos FAM készlettel. M-3-f.) ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzéséhez szükséges hibabejelentő rendszerhez használható szoftverrel. M-4.) ha nem rendelkezik nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított - érvényes, felügyeleti audittal alátámasztott minőségbiztosítási rendszer és ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítványával vagy az azzal, egyenértékű tanúsítvánnyal, illetve egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. M-5.) ha nem rendelkezik nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított - érvényes, felügyeleti audittal alátámasztott környezetvédelmi rendszer és ISO környezetvédelmi tanúsítványával vagy az azzal, egyenértékű tanúsítvánnyal, illetve egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival. III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) nem A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? nem Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fejtája

6 6. oldal Nyílt x Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Versenypárbeszéd IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok Szempont Súlyszám Üzemeltetéssel, karbantartással és bővítéssel kapcsolatosan megajánlott ár (Ft / hónap) 15 A hibabejelentéstől a hibaelhárításig eltelt idő (percben) 8 IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/09/14 (nap/hó/év) Időpont: 10:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (számokkal): HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció átvehető a Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt. székhelyén (2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2.). Munkanapokon 09:00-12:00 között, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 óráig. Továbbá a dokumentáció kiváltható a Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt. bankszámlájára történő átutalással a következő bankszámlaszámra: CIB Bank Zrt. HU Ebben az esetben az ajánlati dokumentáció a Kbt. 54. szerint kerül megküldésre. Az ajánlati dokumentáció ára: nettó Ft + Áfa, azaz bruttó: Ft. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő

7 7. oldal Dátum: 2010/09/14 (nap/hó/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hó/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) -ig (nap/hó/év) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/09/14 (nap/hó/év ) Időpont: 10:00 Hely (adott esetben): Csíky és Társa Kkt. székhelye (2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen Ajánlatadók, ajánlatkérő képviselői és az ajánlatkérő által kijelölt személyek. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: VI.3) További információk (adott esetben) 1.) Az ajánlatkérő a Kbt 83 (2) bekezdése szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 2.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban. 3.) Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozójának a 30 napnál nem régebbi cégkivonatának eredeti, hiteles példányát vagy annak közjegyző előtt hitelesített példányát. Valamint jelen eljárás vonatkozásában kötelezettségvállalásra jogosult(ak) meghatalmazását és aláírási címpéldányát tartalmazó dokumentumot eredeti példányban. Egyéni vállalkozó esetén csatolni kell a vállalkozói igazolvány egyszerű másolatát. Amennyiben megállapítható, hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata érvénytelen. 4.) Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 72., a Kbt. 70. (1) és (2) bekezdés, 71. (1) bekezdés a), b), c) pontjainak, és (3) bekezdésének megfelelő nyilatkozatok megtételét, akkor is, ha az ajánlattevő nem kíván ilyen szervezetet, vagy személyt igénybe venni, alkalmazni. 5.) Ajánlattevőnek a Kbt. 71. (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell az ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben olyan alvállalkozót, aki/amely a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. 6.) Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban, folyamatos oldalszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva, lezárt csomagásban kell benyújtani. Az ajánlati dokumentációkat úgy kell egybekötni, vagy fűzni, hogy abból roncsolás mentesen lapot kiemelni, vagy behelyezni ne lehessen. A borítékon, csomagoláson fel kell tüntetni: Veresegyház Közvilágítás 2010 és Csak az ajánlattételi határidő lejártát követően bontható fel!. 7.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a minősített ajánlattevők kiválasztására irányuló felhívásnál szigorúbb feltételeket határozott meg. 8.) Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció megvásárlása. 9.) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a Kbt. 91 (2) bekezdése szerint következő legelőnyösebb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben ezt az eredményhirdetéskor meghatározza. 10.) Ajánlatkérő a Kbt (3) bekezdése alapján az igazolásokat eredeti, hiteles példányban, vagy közjegyző előtt hitelesített példányban kell benyújtani. 11.) Minden egyéb információt az ajánlati dokumentáció és annak műszaki leírásai tartalmaznak. 12.) Eredményhirdetés időpontja: :00 óra (helye: Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt., 2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2.). 13.) Szerződéskötés tervezett időpontja: (helye: Veresegyház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal, 2112 Veresegyház, Fő út 106.). 14.) Érvénytelen az az ajánlat, mely nem tartalmazza az ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. (1) bek. b. pontja szerinti alvállalkozója az MSZ MEBIR (Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer), vagy azzal egyenértékű bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát. 15.) Az egyes részszempontoknál a legjobb ajánlat a maximum pontszámot, a legrosszabb ajánlat a minimum pontszámot kapja, a többi pontszám kiszámítása lineárisan történik. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám részszempontonként: 0 ponttól 10 pontig. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1024

8 8. oldal Telefon: Fax: 1/ Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1024 Telefon: Fax: 1/ Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/28 (nap/hó/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt. Postai cím: Fényesliget sétány 2. Város/Község: Piliscsaba-Klotildliget Postai irányítószám: 2081 Címzett: Csíky Gábor - műszaki igazgató Telefon: 26/ Fax: 26/ Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők Hivatalos név: Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt. Postai cím: Fényesliget sétány 2. Város/Község: Piliscsaba-Klotildliget Postai irányítószám: 2081 Címzett: Csíky Gábor - műszaki igazgató Telefon: 26/ Fax: 26/ Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt. Postai cím: Fényesliget sétány 2. Város/Község: Piliscsaba-Klotildliget Postai irányítószám: 2081 Címzett: Csíky Gábor - műszaki igazgató Telefon: 26/ Fax: 26/ Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk

9 9. oldal A rész száma 1 meghatározás 1) A rész meghatározása 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): VAGY: és között 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (nap/hó/év) Befejezés (nap/hó/év) 5) További információ a részekről Vissza Közbeszerzések Tanácsa Cím: 1024 Budapest Margit krt Főoldal Honlaptérkép Impresszum Adatvédelem Letöltéssegéd Technikai ajánlás

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

D&O Felelősségbiztosítási Szerződés beszerzése

D&O Felelősségbiztosítási Szerződés beszerzése D&O Felelősségbiztosítási Szerződés beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/152 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 6000

Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 6000 Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 70 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... 1. oldal, összesen: 8 oldal Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben

Részletesebben