Kiskőrösi Városi fürdő vízi- és egyéb létesítményeinek fenntartása és üzemeltetése szolgáltatási koncessziós szerződés keretében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskőrösi Városi fürdő vízi- és egyéb létesítményeinek fenntartása és üzemeltetése szolgáltatási koncessziós szerződés keretében."

Átírás

1 Kiskőrösi Városi fürdő vízi- és egyéb létesítményeinek fenntartása és üzemeltetése szolgáltatási koncessziós szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/50 Beszerzés tárgya: Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 6826/2015 CPV Kód: ; ; ; Ajánlatkérő: Kiskőrös Város Önkormányzata Teljesítés helye: Kiskörös, 2725/1. hrsz. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió x Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Kiskőrös Város Önkormányzata Postai cím: Petőfi Sándor tér 1. Város/Község: Kiskőrös Postai irányítószám: 6200 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Horváth János Telefon: /

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató x Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 2

3 Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Kiskőrösi Városi fürdő vízi- és egyéb létesítményeinek fenntartása és üzemeltetése szolgáltatási koncessziós szerződés keretében. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió x Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Kiskörös, 2725/1. hrsz. NUTS-kód: HU331 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 3

4 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Kiskőrösi Városi fürdő vízi- és egyéb létesítményeinek fenntartása és üzemeltetése szolgáltatási koncessziós szerződés keretében. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Kiskőrösi Városi fürdő vízi- és egyéb létesítményeinek fenntartása és üzemeltetése szolgáltatási koncessziós szerződés keretében. Nyertes ajánlattevő feladata a Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) továbbiakban Ajánlatkérő tulajdonában álló Kiskőrös belterületén zöldes, parkos övezetben a 2725/1. hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő létesítményeknek az alábbi főbb mennyiségi adatok szerinti üzemeltetése: 4

5 Terület - fürdő területe: 1 hektár (csúszda nincs) - kemping területe: 1 hektár (parkosított rész, vízvételi és áramcsatlakozási lehetőség biztosított a nyertes ajánlattevő részére) Nap: naptári nap Nyári idény időszak: minden naptári év május hó 15. napja és ezen naptári év október hó15. napja közötti időszaka. Idény előtti időszak: minden naptári év május hó 15. napját megelőző és ezen naptári év október hó15. napját követő időszaka. Fél év: minden naptári év május hó 15. napjától számított 6 hónapos időszaka. Szabadtéri medencék üzemeltetése: - 2 darab iker elrendezésű gyógyvizes medence, - üzemelése idénytől független; - II. sz. termálkútból (KSZ.: B. 1114) búvárszivattyúval tölti és minden nap le kell engedni; - vízfelület: 196 m2, térfogat: 150 m3; - a medencék takarítását naponta el kell végezni, - 1 darab úszómedence, - üzemelése csak a nyári idényben történik; - hálózati ivóvízzel töltve; - vízfelület: 375 m2, térfogat: 565 m3, feszített víztükrű; - a medence feltöltése a nyári idény előtt egy alkalommal történik; - a medence takarítása a nyári idény előtt történik; - 1 darab tanmedence, - üzemelése csak a nyári idényben történik; - hálózati ivóvízzel töltve; - vízfelület: 100 m2, térfogat: 68 m3, feszített víztükrű; - a medence takarítása nyári idény előtt történik; - 1 darab pancsoló medence, - üzemelése csak a nyári idényben történik; - hálózati ivóvízzel töltve; - vízfelület: 15 m2, térfogat: 6 m3, feszített víztükrű; - a medence takarítása nyári idény előtt történik; Tanuszoda medencék üzemeltetése: - 1 darab úszómedence, - üzemelése idénytől függetlenül történik; - hálózati ivóvízzel töltve; - vízfelület: 275 m2, térfogat: 412 m3, feszített víztükrű; - a medence takarítása félévente történik; - 1 darab tanmedence, - üzemelése idénytől függetlenül történik; - hálózati ivóvízzel töltve - vízfelület: 75 m2, térfogat: 71 m3, feszített víztükrű; 5

6 - a medence takarítása félévente történik; - 1 darab merülő medence, - üzemelése idénytől függetlenül történik; - hálózati ivóvízzel töltve; - vízfelület: 1,44 m2, térfogat: 1,8 m3, feszített víztükrű; - a medence takarítása naponta történik; Alkalmazandó vegyszerek - Tanuszoda: - Dinax Klorin F (hypo), éves mennyiség: 4800 liter/év; - Dinax Mínusz F (kénsav), éves mennyiség: 4800 liter/év; - Dinax Flock F (pelyhesítő) éves mennyiség: 360 liter/év; - Dinax Chloralgin (algagátló) éves mennyiség: 360 liter/év; - Wapotec Hydroxan, éves mennyiség: 100 liter/év; - Strandfürdő: - Sósav, éves mennyiség: 5600 kilogramm/év; - Nátrium-klorit, éves mennyiség: 2300 kilogramm/év; - Celofoam (zsíroldó), éves mennyiseg: 100 liter/év; Minden, az üzemeltetés során felhasznált vegyszernek, takarítószernek biztonsági adatlappal kell rendelkeznie. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell tennie, amiben vállalja, hogy a szerződés teljesítése során felhasznált vegyszerek, takarítószerek biztonsági adatlappal rendelkeznek. A vegyszerek kezelését a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell tennie, amiben vállalja, hogy a vegyszerek kezelését a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott bizonyítvánnyal rendelkező személy fogja végezni. Közüzemi szolgáltatások átlag mennyiségei az üzemeltetés során: - Vízkészlet járulék éves mértéke: HUF/év - Strandfürdő: átlagos áramfogyasztása: kw/év hálózati víz felhasználás átlagos mennyisége: m3/év -Tanuszoda: átlagos áramfogyasztása: kw/év; hálózati víz felhasználás átlagos mennyisége: m3/év; - Kemping: hálózati víz felhasználás átlagos mennyisége: m3/év (ami a zöld felület locsolását is magában foglalja); - Termálvíz felhasználás átlagos mennyisége: m3/év (az önkormányzati tulajdonú II. sz. KSZ.: B termálkútból vételezve); Fürdővendégek átlag létszáma: fő/év fürdővendég, továbbá fő/év kempingező; Karbantartással kapcsolatosan elvégzendő főbb feladatok: Éves nagyleállások: - időtartama alkalmanként: 1 hét, a tanuszoda nyitásától kezdődően fél évente (május, október); - nagykarbantartása évente 2 alkalommal, amelynek során egyebek mellett a vízgépészet, légtechnika, fűtés, hőszivattyú, padok és ülőrész teljes szétszedése csavarok pótlása, padok részletes fertőtlenítése, mindazok üzembiztonságának fenntartásával kapcsolatos karbantartási 6

7 munkák (a felsorolás nem teljeskörű, azt szükség szerint el kell végezni); - medencék leengedése, termálvíz tározójának kitakarítása, előírás szerint; - raktárak, személyzeti helységek szociális helyiségek, csatornák, kitakarítása karbantartó és tisztasági festések elvégzése; Napi leállások: - medencék leengedése, kitakarítása, előírás szerint; - szaunák kitakarítása; - napozóágyak kitakarítása; Mind a napi, mind pedig az éves leállások során a szükség szerinti hibák kijavítása így különösen, de nem kizárólagosan fuga, csempe, vakolatok kijavítása, pótlása, tisztasági festése. - Tartalékszivattyúk: medence vízforgató szivattyú 3 darab, keringető szivattyú 2 darab medence vízforgató szivattyú: - medence vízforgató szivattyú: Fiberpool TIPO KAP450, vagy ezzel egyenértékű a 4,1 KW 90m3/h/m2 teljesítmény tekintetében 1 darab (tanmedencékhez) - medence vízforgató szivattyú: Fiberpool TIPO KAP550 vagy ezzel egyenértékű a 4,7 KW 90m3/h/m2 teljesítmény tekintetében: 1 darab (úszómedence) - medence vízforgató szivattyú: Pentair P SW - 24 M vagy ezzel egyenértékű a 16 m3/h, 1,3 CV, 1,1 kw, 230 V teljesítmény tekintetében: 1 darab (merülőmedence) keringető szivattyú: - WILO STAR RS 25/4 vagy ezzel egyenértékű a Feszültség: 230 V Teljesítmény (P1): 48 W Kapacitás: 5-54 liter/perc Emelőmagasság: 4 m Szívócsatlakozás: 5/4 Nyomócsatlakozás: 5/4 tekintetében, 1 darab - Grundfos UPS vagy ezzel egyenértékű a Feszültség: 230 V Teljesítmény (P1): W Kapacitás: 47 liter/perc Emelőmagasság: 7,5 m Szívócsatlakozás: 6/4 Nyomócsatlakozás: 6/4 tekintetében, 1 darab Honlap üzemeltetés: üzemeltető feladata a gyógyfürdő internetes oldalának fejlesztése, karbantartása és frissítése, az ehhez szükséges engedélyeket Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja azzal, hogy kizárólag az Ajánlatkérőt illetik a fejlesztéssel, karbantartással, frissítéssel kapcsolatban létrejövő szerzői jogi védelem alá eső alkotások szerzői vagyoni jogai. - Április 1-től október 31-ig órától óráig éjszakai biztonsági szolgálat. Június 1-től augusztus 30-ig órától óráig nappali biztonsági szolgálat Gyógyászati tevékenység: Az idényfürdő gyógyászati célú szolgáltatást nem nyújt, de rendszeresen helyet ad gyógyászati célú tevékenységnek is, hiszen a B-1114 kat. számú hévízkút vize - az NM 5 /Gyf/ sz. határozata értelmében - gyógyvíz. Ez a kút látja el a szomszédos gyógyszálló balneoterápiás részlegét is gyógyvízzel. Lehetőség van - a termál medencékben - egyéni, vagy csoportos gyógytorna folytatására, gyógyúszásra. A nyertes ajánlattevő feladata továbbá az alábbi eszközök biztosítása az üzemszerű működéshez: - Hajszárító 2 DB: 2200W, 11 A, 11,5 kg, IP23 (típus: Saniflow E85H vagy ezzel egyenértékű az előbbi paraméterek tekintetében); - Hajszárító 2 DB: 2225W, 4,5 A, 7 kg, IP23, 70 db (típus: BKH vagy ezzel egyenértékű az előbbi paraméterek tekintetében); 7

8 - Infraszauna 1 DB: 2220 W, 230 V, fűtőfelület 3,16 m2 (típus: Delux Turmalin Stockholm vagy ezzel egyenértékű az előbbi paraméterek tekintetében); - Fürdő Pad 11 DB ÖV 200+ fenyőfaborítás, Hufbauer Vilmos e.v. (típus: VARIA vagy ezzel egyenértékű az előbbi paraméterek tekintetében); - Kültéri öltöző 2 DB egyedi gyártású, ponyvával ellátva; - pénztárgép: elektronikus naplóval rendelkező, PC alapú pénztárgép Sales Line vagy ezzel egyenértékű programmal; - pénztárgép: online pénztárgép, Bixolon online vagy ezzel egyenértékű blokknyomtató; - fürdő beléptető rendszer (alábbiak szerinti kamera rendszer, beléptető, jegyeladó és beléptető szoftver); - kamerarendszer: XD-708-L200 8 csatornás Pentaplex digitális rögzítő, Dome beltéri varifokális IR kamer Day/Night 4 darab, Dome kültéri vandálbiztos IR kamer Day/Night 4 darab vagy ezekkel egyenértékű; - beléptető: Szerver konfoguráció PC alapú, Jegypénztári munkaállomás PC alapú, Terminálok ATS-MTRBA két lábon álló szervómotoros forgóvilla, beléptetés, kiléptetés 3 darab, Proxyimity óraazonosító és elnyelő terminál, 1000 darab proximity karóra; - jegyeladó és beléptető szoftver: SwimLine System vagy ezzel egyenértékű; A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásokat, az egészséges és biztonságos munkavégzés, balesetmegelőzés előírásait, valamint az egyes közfürdőkre vonatkozó speciális közegészségügyi előírásokat a nyertes ajánlattevő üzemeltető üzemeltetési szabályzatban határozza meg. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell jóváhagyott Üzemeltetési szabályzattal. Az Üzemeltetési szabályzatnak meg kell felelnie a A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996 (VII.24) Kormány rendelet, valamint a Népjóléti Miniszter 37/ 1996 (X.18) NM rendelet, valamint az alábbi szabványoknak: MSZ :1989 Fürdővíz. Mintavétel és bakteriológiai vizsgálat MSZ 15234:2012 Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással MSZ 15235:2011 Fürdők munkavédelmi követelményei MSZ 15236:2013 Uszodák és fürdők vízkezelése. Szűrők MSZ EN :2009 Az üzemeltetés biztonsági követelményei Nyertes ajánlattevő feladata jóváhagyott Vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése. Nyertes ajánlattevő viseli az Üzemeltetési szabályzat rendelkezésre állásával, valamint a Vízjogi üzemeltetési engedély beszerzésével kapcsolatos költségeket. A részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 8

9 A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: 48 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A Koncesszióba Vevő (nyertes ajánlattevő) a szolgáltatási koncessziós szerződésben rögzített bármely feladatának a Ptk. 6:186. (1) bekezdés szerinti késedelmes és/vagy hibás teljesítése esetére kötbért köteles a Koncesszióba Adónak (Ajánlatkérőnek) fizetni. Késedelem és/vagy hibás teljesítés esetén a Koncesszióba Vevő a késedelem, hibás teljesítés tartamára a szolgáltatási koncessziós szerződésben rögzített éves nettó üzemeltetési díj 1%-ának megfelelő mértékű kötbért köteles megfizetni a Koncesszióba Adó részére naponta, de maximum a szolgáltatási koncessziós szerződésben rögzített éves nettó üzemeltetési díj 20%-át. Koncesszióba Adó a késedelmi és/vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér maximumának elérése esetében elállhat szolgáltatási koncessziós szerződéstől. A mellékkötelezettségek pontos leírását az üzemeltetése szolgáltatási koncessziós szerződés tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő részére az éves üzemeltetési díjat havonta egyenlő részletekben fizeti meg, a nyertes ajánlattevő által havonta kiállított részszámlák és egy végszámla kézhezvétele után, a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdése alapján 30 napos átutalási határidővel. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés: HUF-ban történik. A fizetés feltétele a évi XCII. törvény 36/A. -ban foglaltak teljesítése. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlattevőtől, illetve Közös ajánlattevő nyertesektől ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását, és nem is teszi azt lehetővé (projekttársaság). III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek 9

10 III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdése a)-k) pontjainak hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. Az igazolás módja: Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell a Kbt (1) bekezdése alapján, továbbá a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja tekintetében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. szerinti dokumentumokat kell benyújtani. Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése és a 310/2011. Korm. rendelet 10. -a szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatnak az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjában vagy azt követő keltezésűnek kell lennie. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró okok az eljárás során következnek be. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a benyújtandó igazolásokról és nyilatkozatokról a Közbeszerzési Hatóság útmutatót adott ki ( elérhető:www.kozbeszerzes.hu): - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 57. szám, ). - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások során benyújtandó, a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 61. szám, ). III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló számlái vonatkozásában az összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal: - a bankszámla száma, - mióta vezeti a pénzügyi intézmény a számláját, - volt-e a számlán 30 napot meghaladó sorba állítás az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő időszakban. P/2. 10

11 Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell a saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattevő a kért beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (fürdőüzemeltetés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.[310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (2) bek.] P/3. A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 üzleti év teljes árbevételéről és közbeszerzés tárgya (fürdőüzemeltetés) szerinti nettó árbevételéről. P/4. A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdés d) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell szakmai felelősségbiztosításának fennállását igazoló kötvényt, vagy a felelősségbiztosítási szerződést. Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. r. 14. (3) szerinti esetben (olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges), az érintett ajánlattevő ezt kiegészítő tájékoztatás-kérésben szíveskedjen jelezni, és az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett ajánlatkérő meghatározza mely egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni, az ajánlattevő ajánlatában be kell nyújtania az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte. A évi V. tv. 6:419. szerinti kezességvállalásról szóló dokumentumot eredeti vagy hiteles másolati példányban kérjük csatolni. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (5) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 18. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. -ban és 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában 11

12 letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik, az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló bankszámláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő időszakban 30 napot meghaladó sorba állítás mutatkozott. Az P/1. alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie. P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évből egynél több alkalommal negatív volt. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (2) bekezdése esetén: ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha kettő üzleti évvel történő rendelkezés esetében a közbeszerzés tárgyából (fürdőüzemeltetés) származó árbevétele nem éri el a nettó 65 millió forintot, egy üzleti év, vagy később létrejött ajánlattevő esetében a nettó 30 millió Ft-ot. Az P/2. alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie. P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 üzleti évben a teljes árbevétele nem eléri összesen a legalább nettó 135 millió Forintot, valamint a közbeszerzés tárgya (fürdőüzemeltetés) szerinti nettó árbevétele nem érte el összesen a nettó 100 millió forintot. A 310/2011-es Korm. rendelet 14. -a (1) bekezdésének c) pontja alapján az újonnan piacra lépő szervezetek tekintetében a 3 évnél rövidebb ideje működő ajánlattevőnek az alábbi árbevétellel kell rendelkeznie: 1. a 3 évnél rövidebb, de 1 évnél hosszabb ideje működő ajánlattevőnek: - a teljes árbevétel tekintetében: nettó 75 millió Ft-al, - a közbeszerzés tárgya (fürdőüzemeltetés) tekintetében: nettó 50 millió Ft-al, 2. az 1 évnél rövidebb ideje működő ajánlattevőnek: - a teljes árbevétel tekintetében: nettó 35 millió Ft-al, - a közbeszerzés tárgya (fürdőüzemeltetés) tekintetében: nettó 25 millió Ft-al. Az P/3. alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással, melynek 12

13 értéke legalább 200 ezer Ft/év, és legalább 50 millió Ft/káresemény. Az P/4. alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. (5) bekezdése szerint. A nyilatkozatban / igazolásban meg kell adni: - az ellenszolgáltatás nettó összegét; - a teljesítés idejét (kezdés/befejezés naptári nap pontossággal) - a szerződést kötő másik fél nevét, címét, - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a minimum követelményekben megfogalmazásra került. M/2. Ajánlattevőnek csatolnia kell 310/2011. Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontja alapján nyilatkozatát a bevonni kívánt szakemberekről és a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, továbbá képzettségét és végzettségét igazoló okiratok másolatát, valamint szándéknyilatkozatát arról, hogy a teljesítés alatt rendelkezésre áll. M/3. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. (3) bekezdésének e) pontja alapján csatolni kell a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatairól szóló 13

14 nyilatkozatot, vagy a gép leírását, darabszámát is tartalmazó tárgyi eszköz-nyilvántartó kartont vagy a berendezésre vonatkozó bérleti szerződést vagy egyéb jogviszony szerinti a rendelkezésre állást biztosító szerződést. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 18. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. -ban és 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább egy darab, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évből származó, kemping üzemeltetését is tartalmazó fürdőüzemeltetési szolgáltatást tartalmazó a visszafelé számított 3 év mindegyikében évenként legalább nettó 30 millió Ft értékű, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesített referenciával. Az M/1. alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakképesítésű és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel: a) legalább 1 fő fürdővezető: aki rendelkezik (felsőfokú) gépészmérnöki végzettséggel, valamint 14

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 94. (3) bekezdés a) pont alapján

Részletesebben

Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése

Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/131 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-117. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 17. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

Budapest IV. kerület Sporttelep utca Erdősor út csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezési munkái

Budapest IV. kerület Sporttelep utca Erdősor út csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezési munkái Budapest IV. kerület Sporttelep utca Erdősor út csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/24 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Pécs Holding Zrt. által üzemeltetett lakás- és nem lakáscélú ingatlanokon és a Pécs Holding Zrt. tulajdonában álló nem lakáscélú ingatlanokon történő

Részletesebben

Sportpályák felújítása Budapest XXII. kerületében

Sportpályák felújítása Budapest XXII. kerületében Sportpályák felújítása Budapest XXII. kerületében Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/49 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Böhönye község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése

Böhönye község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése Böhönye község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa:

Részletesebben

OEP adatközpont 2015. évi karbantartása és üzemeltetés támogatása

OEP adatközpont 2015. évi karbantartása és üzemeltetés támogatása OEP adatközpont 2015. évi karbantartása és üzemeltetés támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Herendi partfal tereprendezése - eljárást megindító felhívás

Herendi partfal tereprendezése - eljárást megindító felhívás Herendi partfal tereprendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/152 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás - 4CE451P4 kódszámú, HERMAN c. projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása

Ajánlattételi felhívás - 4CE451P4 kódszámú, HERMAN c. projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása Ajánlattételi felhívás - 4CE451P4 kódszámú, HERMAN c. projekt külső projektmenedzsment feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

MF-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/42

MF-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/42 MF-2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/42 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében turistaatlasz és útikönyv nyomdai kivitelezési és kötészeti munkái megadott grafikai tervek szerint

Vállalkozási szerződés keretében turistaatlasz és útikönyv nyomdai kivitelezési és kötészeti munkái megadott grafikai tervek szerint Vállalkozási szerződés keretében turistaatlasz és útikönyv nyomdai kivitelezési és kötészeti munkái megadott grafikai tervek szerint Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében az OKK éves kreatív programtervezésének megrendelése

Vállalkozási szerződés keretében az OKK éves kreatív programtervezésének megrendelése Vállalkozási szerződés keretében az OKK éves kreatív programtervezésének megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Taxi rendszerű személyszállítási szolgáltatás beszerzése

Ajánlati felhívás - Taxi rendszerű személyszállítási szolgáltatás beszerzése Ajánlati felhívás - Taxi rendszerű személyszállítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/150 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1/2F/2010-0004 Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékkezelő

Részletesebben

IMPAX rendszer (hardver és szoftver ) karbantartása, javítása

IMPAX rendszer (hardver és szoftver ) karbantartása, javítása IMPAX rendszer (hardver és szoftver ) karbantartása, javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

IMPAX rendszer (hardver és szoftver ) karbantartása, javítása

IMPAX rendszer (hardver és szoftver ) karbantartása, javítása IMPAX rendszer (hardver és szoftver ) karbantartása, javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon.

AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon. AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa:

Részletesebben