ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 2009/19. szám Budapest, szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság között kötött együttműködési megállapodás (2009. szeptember 08.) 2009/19. szám Budapest, szeptember 10.

2 2 I. rész EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK Szám: 28920/2009. ált. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG és az ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG között Budapest

3 3 A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvényben meghatározott katasztrófavédelmi feladatok, valamint a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény rendelkezéseinek betartásával a jogszabályokban meghatározott közös feladatok eredményes végrehajtása, valamint a rendelkezésre álló erők, eszközök, továbbá egymás tapasztalatainak, lehetőségeinek jobb kihasználása és egymás kölcsönös segítése érdekében az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG (a továbbiakban: OKF) és az ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG (a továbbiakban: ORFK) együttműködési megállapodást köt. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az együttműködés célja a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre és a Rendőrségre vonatkozó jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei által meghatározottak, továbbá a közös érdekeken alapuló feladatok végrehajtásának kölcsönös segítése. 2. Az együttműködés hatálya kiterjed: a) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek központi szervére, területi és helyi szerveire; b) a Rendőrség központi szervére, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Készenléti Rendőrségre, a Köztársasági Őrezredre, a Nemzeti Nyomozó Irodára, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek), valamint a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szervek). 3. Az együttműködés alapja a kölcsönösség, a pontos kapcsolattartás, az egymás segítésére történő törekvés. Az együttműködés során a szakmai feladatok teljesítéséhez mindkét szerv az alaptevékenységének veszélyeztetése nélkül, azzal összeegyeztethető esetekben és módon nyújt egymásnak segítséget. 4. Az együttműködés területei: a) információcsere, tájékoztatás; b) felkészítés, kiképzés; c) eszközök, szolgáltatások igénybevétele; d) tudományszervezés, tudományos kutatás; e) egészségügyi, szociális szolgáltatások; f) egyéb vállalások.

4 4 5. Az OKF vállalja, hogy: II. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI Információcsere, tájékoztatás a) a Magyar Köztársaság katasztrófa veszélyeztetettségéről, a rendészeti feladatokat befolyásoló eseményekről, változásokról évente, a veszélyforrások fontosabb jellemzőiről, változásairól szükség szerint tájékoztatást nyújt a Rendőrség részére; b) igény szerint segítséget nyújt a Rendőrség feladatainak ellátásához a nemzetközi kapcsolatfelvétel és együttműködés szervezésének végrehajtása terén, különös tekintettel az EU és NATO tagságból adódó feladatok ellátására; c) tájékoztatja a Rendőrséget igény szerint az európai országok katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, polgári védelmi) szerveivel való együttműködésből adódó minden olyan tapasztalatról, amely elősegítheti a Rendőrség (határrendészeti) munkáját; d) a felső és alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzemek besorolásának helyzetében bekövetkezett változásokról szükség szerint tájékoztatást ad; e) igény szerint az OKF Központi Ügyelete tájékoztatja az ORFK Főügyeletét az Országos Meteorológiai Szolgálat által küldött időjárás-előrejelzésekkel kapcsolatos adatokról, változásokról. 6. Az ORFK vállalja, hogy: a) a Rendőrség részt vesz a helyi lakosság, az utasok és a szomszédos állam határőrizeti szerveinek tájékoztatásában, illetve tájékoztatást ad a szomszédos országban kialakult katasztrófahelyzetről, az igénybe vehető nem veszélyeztetett átkelőhelyekről; b) a mentési célú együttműködésben átadja az államhatár átlépése kivételes szabályainak megfelelő adatokat. 7. Mindkét Fél vállalja, hogy: a) az intézkedésre jogosult vezetők az ügyeleti szolgálatok útján biztosítják elérhetőségüket; b) ügyeleteik útján, telefonon tájékoztatják egymást a hatáskörüket érintő, bekövetkezett eseményekről (az ügyeleti szolgálatok elérhetőségét a melléklet tartalmazza); c) a helyszínen lévő felelős vezetői vagy szóvivői útján előzetes egyeztetést követően biztosítják a saját szervezetüket, valamint szakterületüket érintően a közvélemény és a média tájékoztatását;

5 5 d) a veszélyhelyzet-kezelési tapasztalataikat, információs adatbázisaikat a katasztrófa helyzet elkerülése érdekében a szükséges mértékig kicserélik, illetve kölcsönösen hozzáférhetővé teszik egymás számára. 8. Az OKF vállalja, hogy: Felkészítés, kiképzés a) elősegíti a Rendőrség érintett állományának igény és szükség szerinti felkészítését a katasztrófavédelmi feladataik ellátására, önköltségi alapon közreműködik a felkészítés végrehajtásában, segítséget nyújt a tematika és az oktatási segédletek kidolgozásában, ezen rendezvényekre igény és lehetőség szerint helyiségeket, objektumokat biztosít; b) igény szerint, előadókat, oktatási (bemutató) anyagokat, eszközöket biztosít a képzésekhez, gondoskodik az együttműködésre kijelölt törzsek (összekötők) szakirányú felkészítéséről, szaktanfolyamok keretében; c) ugyancsak igény szerint részt vesz gyakorlatok, bemutatók szervezésében; d) igény szerint a veszélyes áruk ADR közúti szállításának ellenőrzésével kapcsolatos továbbképzésekre előadót biztosít. 9. Az ORFK vállalja, hogy: a) a Rendőrség országos nyílt napok programjainak szervezéséről az OKF vezetését előzetesen tájékoztatja, igény esetén lehetőséget biztosít a rendezvényhez való csatlakozásra; b) elkészíti és megküldi szükség esetén pontosítja a Rendőrség katasztrófavédelmi terveit; c) szakmai segítséget nyújt az államhatár mentési, segítségnyújtási célú kivételes szabályok szerinti átléptetés rendjének fenntartásához, a gyakorlati végrehajtásra történő felkészítéshez; d) végrehajtja a védekezési munkára kijelölt rendőri erők mentési, illetve katasztrófavédelmi feladatokra történő felkészítését, szükség esetén igényli a speciális kiképzéshez szükséges szakmai segítséget; e) felkérés alapján részt vesz a belföldön megrendezésre kerülő hazai és nemzetközi gyakorlatok szervezésében, végrehajtásában, a tárgykörben kötött külön megállapodásban rögzítettek szerint a felmerülő költségek ORFK részére történő megtérítése mellett. 10. Mindkét Fél vállalja, hogy: a) biztosítják a közös gyakorlatokhoz szükséges okmányokat, valamint az alapadatokat, az összekötő tisztek felkészítését, fogadását, a szakmai együttműködést és a két Fél

6 6 által szervezett rendezvényeken igény esetén egymás szakembereinek részvételét (konferenciák, tanfolyamok, bemutatók, továbbképzések); b) igény és lehetőség szerint a továbbképzések, gyakorlatok és egyéb rendezvények céljára helyiségeket, objektumokat biztosítanak. 11. Az OKF vállalja, hogy: Eszközök, szolgáltatások igénybevétele a) a rendőrségi gépjárművek használatával kapcsolatos költségeket eseti megállapodás alapján megtéríti; b) szakmai segítséget nyújt a rendőri szervek védőeszköz beszerzéséhez; c) igény szerint a költségek megtérítése mellett híradástechnikai segítséget nyújt, illetve sátrakat, ruházati anyagokat biztosít rendezvények, kiállítások lebonyolításához; d) főigazgatója és helyettesei a rendőrségi helikoptereket az ORFK Rendészeti Főigazgatója útján a Készenléti Rendőrség parancsnoka részére megküldött írásos megkereséssel igényli; e) a szolgálati feladatokra igényelt helikopterek igénybevételét eseti megállapodás alapján megtéríti. 12. Az ORFK vállalja, hogy: a) hozzájárul a rendőrségi gépjárművek szabad kapacitáson alapuló eseti megállapodás alapján történő térítéses igénybevételéhez; b) megfelelő parkolói kapacitás esetén hozzájárul a katasztrófavédelmi gépjárművek eseti, ideiglenes tárolásához a Rendőrség objektumainak területén; c) katasztrófák, közlekedési és ipari balesetek, természeti csapások esetén a légi felderítéshez szükséges helikoptereket a szolgálati feladatokhoz kapcsolódóan eseti megállapodás alapján a használatának megtérítése ellenében biztosítja; d) igényeknek és lehetőségeknek megfelelően térítésmentesen rendelkezésre bocsátja műszaki-technikai eszközeit; e) külön megállapodás alapján támogatja a katasztrófavédelem által kezdeményezett, az ORFK, illetve a területi és helyi szervek telephelyein telepítésre tervezett szakberendezések elhelyezését és üzemeltetésének feltételeit. 13. Mindkét Fél vállalja, hogy: a) az EDR VPN-hez (jelentése: Virtuális magánhálózat, Virtual Private Network, a továbbiakban: VPN) tartozó adatait illetően, a változásokat a lehető legrövidebb időn belül megküldi a VPN Központi Menedzser Szervezet részére;

7 7 b) az OKF és az ORFK által szervezett közös gyakorlatok, valamint előre látható katasztrófa-helyzetek alkalmával a szükséges mértékig megküldi egymásnak az ideiglenesen kiadott hívóneveket, egyéni hívószámokat, illetve a VPN Központi Menedzser Szervezet által kiadott ideiglenes csoport hívószámokat; c) az előre nem látható katasztrófahelyzetekben, illetve az előzetes tervezést nem igénylő esetekben az együttműködés a VPN Központi Menedzser Szervezet által meghatározott módon történik. 14. Mindkét Fél vállalja, hogy: Tudományszervezés, tudományos kutatás a) a tudományszervezés, tudományos kutatás és más tudományos tevékenység megvalósítása érdekében az OKF Tudományos Tanácsa és a Rendőrség Tudományos, Technológiai és Innovációs Tanácsa (a továbbiakban: tudományos tanácsok) együttműködésükkel segítséget nyújtanak egymásnak: aa) egyrészt a katasztrófavédelem, polgári védelem és tűzvédelem; ab) másrészt a Rendőrség szolgálati feladatait és működését meghatározó jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei és a belső szabályzók által deklarált feladatok, tevékenységek, eljárások elméleti megalapozásához, kidolgozásához, véleményezéséhez szükséges tapasztalatok feltárásához, a feltárt eredmények szakmai gyakorlatban történő hasznosításához. b) a tudományos tanácsok együttműködésének keretében: ba) tájékoztatást nyújtanak saját tudományos tevékenységükről, pályázati lehetőségeikről, a nyilvánosan meghirdetett pályázati felhívásokra lehetőségeik függvényében közösen pályáznak, közös kutatási projektek kialakítására törekednek; bb) kölcsönösen eljuttatják egymáshoz tudományos munkaterveiket, terveik elkészítéséhez kikérik egymás véleményét; bc) az általuk szervezett és tevékenységi körüket, illetve kutatási területeket érintő tudományos konferenciákról, rendezvényekről egymást értesítik, azokra meghívják egymást, a lehetőségek függvényében biztosítják az azokon történő részvételt; bd) tudományos lehetőségeik felhasználásával a másik fél tudományos kutató munkát végző munkatársainak ezen tevékenységét a hatályos jogszabályi rendelkezések keretei között elősegítik, azt lehetővé teszik; be) külön megállapodás alapján közösen jelentetnek meg tudományos kiadványokat (monográfiák, tanulmány-gyűjtemények, stb.), a lehetőségek függvényében kölcsönösen elősegítik a tudományos kiadványok megjelentetését;

8 8 bf) az együttműködési megállapodásban kitűzött célok elérése érdekében a lehetőségek figyelembe vételével a meglévő infrastruktúrájukat kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátják. 16. Az OKF vállalja, hogy: Egészségügyi és szociális szolgáltatások a) a katasztrófavédelmi szervezet a hivatásos, a köztisztviselői és a közalkalmazotti állománya egészségügyi és pszichológiai alapellátására az OKF és ORFK által kötendő külön megállapodásban foglaltakat végrehajtja; b) kedvezményes térítéssel felajánlja a Rendőrség személyi állománya és családtagjai üdülésére az OKF és szervei által működtetett pihenőhelyeken a szabad férőhelykapacitást. 17. Az ORFK vállalja, hogy: a) a Rendőrség a jogszabályban foglalt keretek között térítési díj ellenében biztosítja a katasztrófavédelmi szervezet állománya számára az egészségügyi és pszichológiai alapellátás igénybevételi lehetőségét, amelynek részletkérdéseiről a Felek gazdasági szervei külön megállapodást kötnek; b) a mindenkori hatályos belső szabályozásnak megfelelően az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja igénybevételéről szóló körlevelében megállapítottak szerint mindig az adott évben aktuális, irányadó térítés ellenében biztosítja az OKF személyi állományának és családtagjainak az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központ igénybevételét; c) kedvezményes térítéssel történő igénybevételre felajánlja az OKF személyi állománya üdültetése céljából a Rendőrség által működtetett pihenőhelyeken a szabad férőhelykapacitást. 18. Az OKF vállalja, hogy: Egyéb vállalások a Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok, a Veszélyhelyzeti Felderítő Szolgálat közreműködésével, a civil mentőszervezetek értesítésével, igény szerint segítséget nyújt a kutatási feladatok ellátásában. A civil mentőszervezetek közreműködésének költségei az ORFK költségvetését terhelik. 19. Az ORFK vállalja, hogy: a) ellátja a tárgykörben kötött külön megállapodásban rögzítettek szerint, a felmerülő költségek ORFK részére történő megtérítése mellett a hazai, és a belföldön megrendezésre kerülő nemzetközi katasztrófavédelmi, polgári védelmi és tűzoltó gyakorlatok, bemutatók, kiállítások rendőri biztosítási feladatait;

9 9 b) támogatja a határátkelőhelyekre települő katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, polgári védelmi) szervek tevékenységét; c) segélyszállítmányok ki-, illetve beléptetése esetén biztosítja a katasztrófavédelmi szakemberek tevékenységét. 20. Mindkét Fél vállalja, hogy: a) szakmai kompetenciájuk betartásával egymásnak segítséget nyújtanak a közúti közlekedésről szóló évi I. törvényben foglaltak szerint a veszélyes áru szállítmányok közúti ellenőrzési tevékenységében, melynek részletes kereteit a területi szervek külön együttműködési megállapodásokban rögzítik; b) a veszélyes áru szállítása során bekövetkezett balesetekről területi szerveik útján egymást tájékoztatják, valamint a balesetek helyszínén közreműködnek az általános közbiztonsági helyzet fenntartásában, megőrzésében, valamint segítséget nyújtanak egymásnak a balesetek kivizsgálásának lefolytatásához; c) a feladatkörükbe tartozó fejlesztésekhez megszerezhető közös pályázatokon a pénzügyi lehetőségeik mérlegelésével vesznek részt; d) a bekövetkezett rendkívüli eseményeket követően egymásnak segítséget nyújtanak a lakosság kitelepítésében, a személy- és vagyonbiztonság megóvása érdekében; e) segítséget nyújtanak a szakmai érdek és a munkavállaló egyéni érdekének egyeztetése mellett a két szerv közötti átjárhatóság elősegítéséhez; f) meghívás alapján kölcsönösen részt vesznek egymás érdeklődésére számot tartó rendezvényein a szakterületi feladatok módszereinek, eredményeinek megismerése, átadása céljából; g) az együttműködési forgalmi adatokat (frekvenciák, telefonjegyzékek, stb.) egyeztetik, a kölcsönös alkalmazás feltételeit kidolgozzák, az esetleges szabad kommunikációs kapacitást felajánlják katasztrófa esetén. III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 21. A Felek megállapodnak abban, hogy a különösen súlyos, tömeges sérüléssel járó közúti, közúti-vasúti balesetek esetén történő beavatkozásokról szóló január 17-én aláírt, Eljárási Rend felülvizsgálata érdekében munkabizottságot hoznak létre ezen megállapodás hatályba lépését követően 30 napon belül. 22. A jelen megállapodásban megfogalmazott elvek figyelembevételével az OKF és a Rendőrség területi és helyi szervei a helyi sajátosságoknak megfelelően alakítják ki együttműködésüket, a meglévő megállapodásaikat felülvizsgálják, és a szükséges mértékben módosítják.

10 A megállapodással összefüggő feladatok koordinálására: a) az OKF főigazgatója a Mentésszervezési Főosztály vezetőjét, b) az országos rendőrfőkapitány az ORFK Ügyeleti és Védelmi Igazgatási Osztály vezetőjét jelöli ki. 24. A Felek megállapodnak abban, hogy az Együttműködési Megállapodásban foglaltakat szükség szerint értékelik, és az esetleges módosításra javaslatot tesznek. 25. Jelen megállapodás az aláírást követő 15. nappal lép hatályba 1 és határozatlan időre szól. Az együttműködési megállapodást bármelyik Fél írásban felmondhatja. A felmondási idő 30 nap. 26. Jelen megállapodás aláírásával a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Rendőr-főkapitányság között április 14-én aláírt együttműködési megállapodás, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Határőrség Országos Parancsnoksága között június 12-én aláírt együttműködési megállapodás hatályát veszti. Budapest, szeptember 08. Dr. Tatár Attila tű. altábornagy Főigazgató sk. Dr. Bencze József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány sk. 1 Hatályba lépés napja: szeptember 23.

11 11 Melléklet Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Ügyelet elérhetőségei: szolgálati telefon: szolgálati telefax: munkaidőn kívül: városi telefon: városi telefax: munkaidőn kívül: cím: Országos Rendőr-főkapitányság Főügyelet elérhetőségei: szolgálati telefon: szolgálati telefax: városi telefon: városi telefax: cím:

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás 15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről

Részletesebben

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/14. szám Budapest, 2013. július 2. Szám: 25155/2013. ált. Utasítások: AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minősítői

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30. 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30. Szám: 42387/2014. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 4/2014 (OT 26.) ORFK intézkedés az Országos

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 25., szerda Tartalomjegyzék 64/2015. (III. 25.) Korm. rendelet A Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/II. Csoportfőnökség Szigorúan titkos! Különösen fontos! 38-28/5/1972. A Belügyminisztérium III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. Szám: 34582/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 55/2010. (OT 32.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról Szám: 17/2009. A szolgálati állatokkal kapcsolatos gazdálkodási, állategészségügyi, takarmányozási, képzési, szolgálat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 10., péntek Tartalomjegyzék 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata Üi.szám: 628-11/2010 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. április 1. napjától SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Belügyi-rendészeti Ismeretek II.

Belügyi-rendészeti Ismeretek II. Belügyi-rendészeti Ismeretek II. Készült a TAMOP 2. 2. 3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK (www.ortiszk.hu) megbízásából Budapest 2011. SZERZŐK Dr. Pokker Zoltán (I.,

Részletesebben