Allgemeine Geschäftsbedingungen der FXdirekt Bank AG - Teil 1 Az FXdirekt Bank AG Általános Szerződési Feltételei 1. rész

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Allgemeine Geschäftsbedingungen der FXdirekt Bank AG - Teil 1 Az FXdirekt Bank AG Általános Szerződési Feltételei 1. rész"

Átírás

1 Allgemeine Geschäftsbedingungen der FXdirekt Bank AG - Teil 1 Az FXdirekt Bank AG Általános Szerződési Feltételei 1. rész 1 Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen 03 Jelen szerződési feltételek és az egyes üzleti kapcsolatokra vonatkozó különleges feltételek érvényessége és ezek módosításai 2 Bedingungen für die Aufnahme der Geschäftsverbindung 03 Az üzleti kapcsolat létrejöttének feltételei 3 Besondere Regelungen für Gemeinschaftskonten mit Einzelverfügungsberechtigung ( Oder-Konten ) 04 Külön rendelkezések az egyéni rendelkezési jogú közös számlákra vonatkozóan ( közös számlák ) 4 Verbindlichkeit von Buchungen 06 A könyvelési tételekkel kapcsolatos kötelezettség 5 Bankgeheimnis und Bankauskunft 07 Banktitok és banki információk 6 Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden 07 A Bank felelőssége; az Ügyfél vétkes közrehatása 7 Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden / Besondere Kontenmodelle 08 Az Ügyfél beszámítási jogának határai / Különleges számlatípusok 8 Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen und öffentlich-rechtlichen Kunden 08 Irányadó jog és bírósági illetékesség üzleti és közjogi ügyfelek esetében 9 Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten (Konten in laufender Rechnung) 09 Számlazárás folyószámlák esetében (folyószámlák) 10 Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank 09 A banki könyvelés sztornózása és helyesbítései 11 Fremdwährungs- und Edelmetallgeschäfte sowie Risiken bei Fremdwährungs- und Edelmetallkonten 10 Külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek és külföldi fizetőeszközben vezetett számlákkal kapcsolatos kockázatok 12 Mitwirkungspflichten des Kunden 11 Az Ügyfél együttműködési kötelezettsége 13 Kündigungsrechte des Kunden 12 Az Ügyfél felmondási joga 14 Kündigungsrechte der Bank 12 A Bank felmondási joga 15 Hinweis auf Mitgliedschaft in einer Sicherungseinrichtung 13 Tájékoztatás a Bank kártalanítási alap tagságáról 16 Datenschutz 13 Adatvédelem 17 Pfandrecht der Bank 14 A Bank zálogjoga 18 Verbot der Abtretung oder Pfändung 14 Seite 1/28

2 Az igények engedményezésének vagy elzálogosításának tilalma 19 Übertragung der Geschäftsverbindung 14 Az üzleti kapcsolat átruházása 20 Provisionen an Vertriebspartner 14 Az értékesítési partnernek fizetett jutalék Allgemeine Geschäftsbedingungen der FXdirekt Bank AG - Teil 2 Az FXdirekt Bank AG Általános Szerződési Feltételei 2. rész 1 Allgemeine Hinweise 15 Általános információk 2 Kursinformation 16 Árfolyam-információk 3 Kommissionsgeschäft 17 Bizományosi ügyletek 4 Geschäfte mit der Bank als Gegenpartei 17 Ügyletek a Bankkal, mint szerződő féllel 5 Marginkonto / Erfordernis ausreichenden Guthabens 19 Margin-számla / az elegendő követelés követelménye 6 Ausschluss effektiver Lieferung / Glattstellung eines Hebelgeschäftes 22 Tőkeáttételi ügylet effektív szállításának / kiegyenlítésének kizárása 7 Fixing 25 Az átváltási árfolyamok rögzítése (fixing) 8 Bedingter Zahlungsanspruch des Kunden 25 Az Ügyfél feltételes kifizetési igénye 9 Mitteilungen der Bank 27 A Bank közleményei 10 Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank 27 Stornó- és helyreigazító könyvelések 11 Ergänzende Geltung von Sonderbedingungen für einzelne Hebelgeschäfte 29 Az egyes tőkeáttételi ügyletekre vonatkozó különleges feltételek kiegészítő érvényessége 12 Salvatorische Klausel 29 Mentesítő záradék Seite 2/28

3 1. Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen 1.1. Geltungsbereich Diese Bedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der FXdirekt Bank AG ( die Bank ). Daneben gelten Sonderbedingungen für Online-Geschäfte und Geschäftsabschlüsse per Telefon, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Bedingungen enthalten, sowie sonstige Sonderbedingungen Änderungen Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungsdiensten (zum Beispiel Überweisungsbedingungen) angeboten, kann er den von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Jelen szerződési feltételek és az egyes üzleti kapcsolatokra vonatkozó különleges feltételek érvényessége és ezek módosításai 1.1 Érvényesség Jelen feltételek az Ügyfél és az FXdirekt Bank AG ( a Bank ) között fennálló teljes üzleti kapcsolatra érvényesek. Emellett különleges feltételek érvényesek az online-ügyletekre, valamint a telefonon megkötött ügyletekre, melyek ezen feltételektől való eltéréseket vagy ezek módosításait, valamint egyéb különleges feltételeket tartalmazhatnak Módosítások Jelen feltételek, valamint a különleges feltételek módosításairól az Ügyfél írásos tájékoztatást kap. Mivel a Bank és az Ügyfél az üzleti kapcsolat keretében elektronikus úton folytatott kommunikációban állapodtak meg, a módosításokról is tájékoztatást lehet nyújtani ezen az úton, amennyiben a tájékoztatás módja az Ügyfélnek lehetővé teszi, hogy a módosításokat olvasható módon tárolja vagy kinyomtassa. A módosítások elfogadottnak tekintendők, amennyiben az Ügyfél írásban vagy a megállapodásban rögzített elektronikus úton nem emel kifogást. Erre a Bank a módosítások ismertetésekor külön utalni fog. Amennyiben az ügyfélnek a fizetési szolgáltatásokkal kapcsolatban a szabályozások változását ajánlja fel a bank (például az átutalási feltételek változása), akkor az ajánlott változások előírányzott életbe lépése előtt a változás által érintett szabályozást felmondási idő és költségek nélkül felmondhatja. Erre a felmondási jogra a Bank az általa adott ajánlatban minden esetben külön felhívja az ügyfél figyelmét Sprachen Die Kommunikation zwischen dem Kunden und der Bank kann auf Deutsch und auf Englisch erfolgen. Dokumente sowie andere Informationen kann der Kunde zusätzlich auf Italienisch sowie Ungarisch erhalten. 2. Bedingungen für die Aufnahme der Geschäftsverbindung 2.1. Kundendaten Der Kunde hat das auf der Internetseite der Bank abrufbare Formular ( Kundenformular/Kontoeröffnungsformular ) auszufüllen und vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung, welche dem Kunden gesondert angezeigt wird oder vorbehaltlich der nachfolgenden Ziffern 2.2 bis der Bank per Brief/PostIdent zu übersenden Kundenidentifizierung Die Bank ist vor Aufnahme einer auf Dauer angelegten Geschäftsbeziehung mit einem Kunden oder vor Durchführung einer wesentlichen Transaktion außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung grundsätzlich 1.3. Nyelvek Az Ügyfél és a Bank közötti kommnikáció német és angol nyelven történhet. Az egyes nyomtatványokat és egyéb információkat az ügyfelek ezen felül magyar és olasz nyelven is elérhetik. 2. Az üzleti kapcsolat létrejöttének feltételei 2.1. Ügyféladatok Az üzleti kapcsolat létrejöttét megelőzően az Ügyfélnek a Bank internetes oldaláról letölthető adatlapot ( Ügyfél adatlap ) ki kell töltenie - és feltéve, hogy nincs másféle rendelkezés, mely az ügyfelet külön feltünteti, vagy figyelembe véve a következő pontokat - a Bank részére levélben vagy ún. postai azonosítási eljárás keretében el kell juttatnia Az Ügyfél azonosítása Az Ügyféllel létrejövő hosszú távú üzleti kapcsolat megteremtése előtt vagy egy a már meglévő üzleti kapcsolaton kívüli jelentős tranzakció kivitelezése előtt a Bank köteles az Ügyfelet a pénzmosásról és az adózás Seite 3/28

4 verpflichtet, diesen entsprechend den Vorgaben des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung zu identifizieren. Die Identifizierung kann auch unverzüglich nach Eröffnung der Geschäftsbeziehung durchgeführt werden. Der Kunde ist dann verpflichtet, geeignete Identifikationsdokumente unverzüglich nachzureichen, d.h. das PostIdent-Verfahren unverzüglich nachzuholen. Diese Pflicht umfasst auch Angaben zu etwaigen wirtschaftlich Berechtigten. Der Kunde wird hiermit darüber informiert und die Bank ist entsprechend berechtigt, Abverfügungen und/oder Transaktionen des Kunden erst zuzulassen, wenn der Kunde (und ein etwaiger wirtschaftlich Berechtigter) ordnungsgemäß identifiziert worden ist. rendjéről szóló törvény előírásainak megfelelően azonosítani. Az identifikálás az üzleti kapcsolat megnyitása után azonnal, közvetlenül is megtörténhet. Az Ügyfél ebben az esetben köteles azonnal benyújtani személyazonosságát igazoló dokumentumokat, vagy köteles pótolni a PostIdent eljárást. Ez a kötelezettség magában foglalja a gazdasági döntéshozó személyénekmegnevezését is, amennyiben ilyen létezik. A Bank nyomatékosan felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a Bank jogosult az ügyfél tranzakcióit és/vagy rendelkezéseit csak akkor engedélyezni, amikor az ügyfél (vagy a gazdasági döntéshozó) már az előírásoknakmegfelelően identifikálva lett 2.3 Kundenidentifizierung in Deutschland Die Aufgabe der Kundenidentifizierung hat die Bank in Deutschland der Deutschen Post AG übertragen (sog. PostIdent Verfahren). Zu dem Kontoeröffnungsformular wird deshalb zusätzlich ein PostIdent Coupon benötigt, den der Kunde auf der Internetseite der Bank (im Bereich Downloadcenter ) ausdrucken kann. Der Coupon ist mit den Formularen zur Identitätsfeststellung bei einer beliebigen Postfiliale der Deutsche Post AG vorzulegen. Die dort erhobenen Daten werden nicht bei der Deutschen Post AG gespeichert. Bei der Durchführung der Identifizierung durch die Deutsche Post AG werden nur gültige Personalausweise oder Reisepässe anerkannt, die den Voraussetzungen des 1 Abs. 2 des Gesetzes über Personalausweise bzw. des 4 Abs. 1 des Passgesetzes entsprechen Kundenidentifizierung im Ausland Für eine Kundenidentifizierung außerhalb Deutschlands muss sich der betreffende Kunde durch einen zuverlässigen Dritten im Sinne des Geldwäschegesetzes identifizieren lassen. Sofern dies nicht per PostIdent o. ä. möglich ist, gehört hierzu insbesondere die Hausbank des Kunden Aufnahme der Handelsaktivitäten Angebote, Transaktionen und Abverfügungen des Kunden wird die Bank vorbehaltlich Ziffer 2.2 erst nach ordnungsgemäßer Identifizierung des Kunden entgegennehmen. Der Kunde ist verpflichtet, der Bank Angaben zu etwaigen wirtschaftlich Berechtigten zu machen. 2.3 Az Ügyfél azonosítása Németországban Az ügyfél-azonosítás feladatával a Bank Németországban a Deutsche Post AG-t (német posta) bízta meg (ún. postai azonosítási eljárás keretében). A számlanyitási adatlap mellett ezért szükség van egy postai azonosító kuponra is, amelyet az Ügyfél a Bank internetes oldaláról (a letölthető anyagok -ból) tud kinyomtatni. A kupont és az adatlapokat bármely postahivatalban be lehet bemutatni a személyazonosság megállapítása céljából. Az így keletkező keletkező adatokat a Deutsche Post nem tárolja. A Deutsche Post által végzett azonosítási eljárásban csak olyan érvényes személyi igazolvány vagy útlevél fogadható el, amely megfelel a személyi igazolványokról szóló törvény bekezdésének, illetve az útlevelekről szóló törvény bekezdésének Az Ügyfél azonosítása külföldön A pénzmosásról szóló törvény értelmében a Németországon kívüli ügyfél-azonosítás feltétele, hogy az ügyfelet egy megbízható harmadik személy igazolja. Amennyiben ez a postai azonosítási eljárás vagy hasonló eljárás keretében nem lehetséges, úgy többek között az Ügyfél számlavezető bankja által végzett hitelesítés is elfogadott Az üzleti tevékenység megkezdése A Bank az Ügyfél megbízásait, tranzakcióit és rendelkezéseit csak azt követően fogadja el, miután a 2.2 pontnak megfelelően megtörtént az ügyfél hivatalos azonosítása. Az Ügyfél köteles adatot szolgáltatni az esetleges gazdasági döntéshozó személyéről. 3. Besondere Regelungen für Gemeinschaftskonten mit Einzelverfügungsberechtigung ( Oder Konten ) Die Bank bietet Gemeinschaftskonten ausschließlich mit Einzelverfügungsberechtigung an. Hierfür gelten die nachfolgenden Regelungen Einzelverfügungsberechtigung Jeder Kunde darf über das Gemeinschaftskonto ohne Mitwirkung der anderen Kunden verfügen und zu Lasten 3. Külön rendelkezések az egyéni rendelkezési jogú közös számlákra vonatkozóan ( közös számlák ) A Bank kizárólag egyéni rendelkezési jogú közös számlákat kínál. Ezekre az alábbi rendelkezések vonatkoznak: 3.1. Einzelverfügungsberechtigung Valamennyi Ügyfél jogosult a többi számlatulajdonos közreműködése nélkül a közös számláról rendelkezni, Seite 4/28

5 des Gemeinschaftskontos alle mit der Kontoführung im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen treffen sowie das Gemeinschaftskonto und/oder Unterkonten auflösen, sofern nicht nachstehend etwas anderes geregelt ist: 3.2. Erteilung und Widerruf von Vollmachten Eine Kontovollmacht kann nur von allen Kunden, für die ein Gemeinschaftskonto geführt wird, gemeinschaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Kunden führt zum Erlöschen der Vollmacht. Über einen Widerruf ist die Bank unverzüglich und schriftlich zu unterrichten Gesamtschuldnerische Haftung Für die Verbindlichkeiten aus den Gemeinschaftskonten haften die Kunden als Gesamtschuldner, d.h. die Bank kann von jedem einzelnen Kunden die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung Jeder Kunde kann die Einzelverfügungsberechtigung eines anderen Kunden jederzeit mit Wirkung für die Zukunft der Bank gegenüber widerrufen. Über den Widerruf ist die Bank unverzüglich und schriftlich zu unterrichten. Der Widerruf hat die sofortige Beendigung der gesamten Geschäftsbeziehung zur Folge. Hierüber wird die Bank den anderen Kunden unverzüglich unterrichten. valamint a közös számla terhére a számlavezetéssel kapcsolatos megállapodás valamennyi megállapodást megkötni, illetve a közös számlát és/vagy alszámláit megszüntetni, amennyiben azt az alábbi rendelkezések másként nem szabályozzák: 3.2. Meghatalmazás kibocsátása és visszavonása A számlára vonatkozó teljes körű meghatalmazásról csak a közös számlával rendelkező valamennyi számlatulajdonos együttesen rendelkezhet. Bármely Ügyfél visszavonó rendelkezése a meghatalmazás megszűnését eredményezi. A meghatalmazás visszavonásáról a Bankot haladéktalanul írásban értesíteni kell Egyetemleges felelősség A közös számlából eredő kötelezettségekért az Ügyfelek egyetemleges kötelezettként felelnek, tehát a Bank jogosult minden egyes Ügyféltől összes igényének teljesítését követelni Az egyéni rendelkezési jog visszavonása Valamennyi Ügyfél jogosult a másik számlatulajdonos bankkal szemben fennálló egyéni rendelkezési jogát jövőbeni hatállyal bármikor visszavonni. A visszavonásról a Bankot haladéktalanul írásban értesíteni kell. A visszavonás a teljes üzleti kapcsolat azonnali megszűnését eredményezi. A másik Ügyfelet a Bank erről haladéktalanul értesíti Kontoauszüge/Abrechnungen über Transaktionen Sämtliche Kontomitteilungen und -auszüge sowie Abrechnungen über Transaktionen werden in das elektronische Postfach des/der Kunden übermittelt, sofern sie nicht auf der Handelsplattform zum Abruf zur Verfügung gestellt werden. Daher verzichten der/die Kontoinhaber auf die Zusendung von Kontoauszügen und Abrechnungen in Papierform. Auf der Handelsplattform werden dem Kunden persönliche Dokumente online zur Verfügung gestellt, d.h. der Kunde kann sich die Unterlagen online ansehen, herunterladen und/oder ausdrucken. Die Bank ist berechtigt, die hinterlegten Dokumente weiterhin postalisch oder auf eine andere Weise dem Kunden zuzustellen, wenn dies gesetzliche Vorgaben erforderlich machen oder es aufgrund anderer Umstände zweckmäßig ist. Alle anderen Mitteilungen kann die Bank stets an die Postanschrift des Kunden richten. Kontokündigungen werden bei mehreren Kontoinhabern jedem Kontoinhaber zugeleitet, sofern die Kontoinhaber verschiedene Postanschriften angegeben haben. Kontoauszüge werden auf Wunsch gegen ein im Preisund Leistungsverzeichnis der Bank festgelegtes Entgelt an den im Kontoeröffnungsantrag als 1. Kontoinhaber ( 1. Kontoinhaber ) bezeichneten Kunden monatlich übermittelt. Wenn eine unmittelbare Benachrichtigung geboten ist (z.b. bei der Nichtausführung von Aufträgen), wird die Bank die Mitteilung stets in das in die Handelsplattform integrierte gemeinsame 3.5. Számlakivonatok / elszámolások a tranzakciókról A Bank az Ügyfél/Ügyfelek elektronikus postafiókjába eljuttatja valamennyi számlaértesítőt és kivonatot, valamint a tranzakciók elszámolásait, amennyiben azok az elektronikus kereskedési platformról nem tölthetők le. Ezért a számlatulajdonos/ok lemond/anak a számlakivonatok és elszámolások papírformában történő megküldéséről. A Bank elektronikus kereskedési platformján a személyes dokumentumokat online módon az Ügyfél rendelkezésére bocsátja, azaz azokat az Ügyfél online megtekintheti, letöltheti és/vagy kinyomtathatja. A Bank jogosult a dokumentumokat továbbra is postai vagy egyéb úton az Ügyfél részére eljuttatni, amennyiben erre törvényi előírások miatt szükség van, vagy amennyiben ez egyéb körülmények miatt célszerű. A Bank minden egyéb közleményét a túloldalon található postai címre is bármikor elküldheti. A számla felmondásáról szóló értesítőt több számlatulajdonos esetén a Bank minden számlatulajdonosnak elküldi, amennyiben a számlatulajdonosok postai címe különböző. Kérésre a Bank a számlakivonatokat a hatályos Kondíciós Listában és Üzletszabályzatban feltüntetett díj ellenében havonta megküldi a számlanyitási szerződésben első számlatulajdonosként ( első számlatulajdonos ) megjelölt Ügyfélnek. Amennyiben közvetlen értesítés válna szükségessé (pl. nem teljesült megbízásokról), a Bank az értesítést az Ügyfelek közös elektronikus postaládájában helyezi el, amely Seite 5/28

6 elektronische Postfach der Kunden einstellen. Kontokündigungen sowie die Ankündigung solcher Maßnahmen werden jedoch jedem Kunden elektronisch sowie schriftlich zugeleitet. 3.6 Regelung für den Todesfall eines Kunden Nach dem Tode eines Kunden bleiben die Befugnisse des/der anderen Kunden unverändert bestehen. Jedoch kann/können der/die überlebende/n Kunde/n ohne Mitwirkung der Erben die Gemeinschaftskonten auflösen. Die Rechte des Verstorbenen werden durch dessen Erben gemeinschaftlich wahrgenommen. Das Recht zum Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung steht jedoch jedem Erben allein zu. Widerruft ein Miterbe, hat dies die sofortige Beendigung der gesamten Geschäftsbeziehung zur Folge. Hierüber wird die Bank den/die anderen Kunden unverzüglich unterrichten. Jede Verfügung über die Gemeinschaftskonten bedarf der Mitwirkung des/der Miterben. Widerrufen sämtliche Miterben die Einzelverfügungsberechtigung eines Kunden, hat dies die sofortige Beendigung der gesamten Geschäftsbeziehung zur Folge. Hierüber wird die Bank den/die anderen Kunden unverzüglich unterrichten Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden Nach dem Tod des Kunden kann die Bank zur Klärung der Verfügungsberechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreckerzeugnisses oder weiterer hierfür notwendiger Unterlagen verlangen; fremdsprachige Urkunden sind auf Verlangen der Bank in deutscher Übersetzung vorzulegen. Die Bank kann auf die Vorlage eines Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die Bank darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist. elektronikus kereskedési platformjának részét képezi. Azonban a számla felmondásáról, valamint hasonló intézkedésekről szóló értesítőt a Bank az Ügyfélnek elektronikus úton és írásban egyaránt eljuttatja. 3.6 Valamely Ügyfél elhalálozásának esetére vonatkozó rendelkezések Valamely Ügyfél elhalálozásának esetén a további Ügyfél/Ügyfelek jogosultságai változatlanok maradnak. A túlélő Ügyfél/Ügyfelek azonban az örökösök közreműködése nélkül megszüntetheti/k a közös számlát. Az elhunyt jogait annak örökösei közösen gyakorolják. Az egyéni rendelkezési jogot azonban minden örökös egyedül is visszavonhatja. Amennyiben Amennyiben az egyik örökös azt visszavonja, az a teljes üzleti kapcsolat azonnali megszűnését eredményezi. Erről a Bank haladéktalanul tájékoztatja a többi ügyfelet. A közös számlára vonatkozó valamennyi rendelkezéshez az örökösök közreműködése szükséges. Amennyiben egy Ügyfél egyéni rendelkezési jogát valamennyi örökös visszavonja, az a teljes üzleti kapcsolat azonnali megszűnését eredményezi. Erről a Bank haladéktalanul tájékoztatja a többi ügyfelet Rendelkezési jog az Ügyfél elhalálozását követően Az Ügyfél elhalálozását követően a Bank a rendelkezési jogosultság tisztázása érdekében kérheti az örökösi bizonyítvány, a végrendelet végrehajtásáról szóló bizonyítvány vagy további ehhez szükséges iratok bemutatását; a Bank kérésére az idegen nyelvű iratokat német fordításban kell benyújtani. A Bank eltekinthet az örökösi bizonyítvány vagy a végrendelet végrehajtásáról szóló bizonyítvány bemutatásától, ha számára a végrendelkezés (végrendelet, örökösödési szerződés) egy példányát vagy hiteles másolatát a hozzátartozó felbontási feljegyzéssel bemutatják. A Bank jogában áll az abban örökösként vagy a végrendelet végrehajtójaként megnevezett személyt jogosultnak tekinteni, annak rendelkezéseit elfogadni és különösképpen számára mentesítő hatállyal teljesíteni. Nem érvényes ez a rendelkezés, amennyiben a Bank előtt ismert volt hogy, a megnevezett személy (pl. a végrendelet megtámadása vagy semmissége miatt) nem volt rendelkezésre jogosult vagy a Bank számára ez a tény gondatlanság miatt nem vált ismertté. 4. Verbindlichkeit von Buchungen 4. A könyvelési tételekkel kapcsolatos kötelezettség Geschäftsvorfälle (z.b. Zahlungen, Devisentransaktionen) werden nur an einem Buchungstag gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis verbucht. Erfolgen Geschäftsvorfälle an einem Tag, der kein Buchungstag ist, wird die Buchung erst am darauffolgenden Buchungstag vorgenommen. Az ügyleti megbízások (pl. be- és kifizetések, devizaműveletek) csak a Kondíciós Listának és az Üzletszabályzatnak megfelelő könyvelési napon kerülnek könyvelésre. Amennyiben az üzleti tranzakcióra nem könyvelési napon kerül sor, a könyvelés csak a következő könyvelési napon valósul meg. Seite 6/28

7 5. Bankgeheimnis und Bankauskunft 5. Banktitok és banki információk 5.1. Bankgeheimnis Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden darf die Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist Banktitok A Bank az Ügyféllel kapcsolatos, a tudomására jutott valamennyi tény és értékelés vonatkozásában titoktartásra kötelezett (banktitok). A Bank az Ügyfélre vonatkozó információt csak akkor adhat tovább, ha azt a törvényi rendelkezések előírják, vagy amennyiben az Ügyfél ahhoz hozzájárult, illetve abban az esetben, ha a Bank banki információ kiadására jogosult Bankauskunft Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben über Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank anvertraute Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe von Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht Voraussetzung für die Erteilung einer Bankauskunft Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Auskünfte, wenn ihr eine anders lautende Weisung des Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere über Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange des Kunden der Auskunftserteilung entgegenstehen Banki információk A banki információk általános érvényű megállapításokat és megjegyzéseket tartalmaznak az Ügyfél gazdasági viszonyairól, hitelképességéről és fizetőképességéről; a számlaegyenlegekre, megtakarításokra, depószámlákra vagy egyéb a bankra bízott vagyoni értékekre vonatkozó összegszerű adatokról illetve az esetleges hitelek igénybevételéről nem ad a Bank felvilágosítást A banki információk kiadásának feltételei A Bank jogosult jogi személyekről, valamint a cégjegyzékbe bejegyzett üzletemberekről banki információt nyújtani, amennyiben a megkeresés az üzleti tevékenységükre irányul. Nem nyújt azonban a Bank banki információt, amennyiben az Ügyfél másként rendelkezik. A Bank csak abban az esetben nyújt más személyekről, különösen magánszemélyekről és egyesületekről banki információkat, ha azok ehhez általános vagy eseti beleegyezésüket adták. A Bank csak akkor nyújt banki információt, amennyiben a megkereső hitelt érdemlően kifejtette a kért információkhoz fűződő jogos érdekét, valamint nem indokolt annak feltételezése, hogy az információ közlése ellentétes az Ügyfél védendő érdekeivel Empfänger von Bankauskünften Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden. 6. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden 5.4. A banki információk címzettje A Bank banki információkat csak saját Ügyfeleinek, illetve más hitelintézeteknek nyújt, a hitelintézet vagy annak Ügyfeleinek céljaira. 6. A Bank felelőssége; az Ügyfél vétkes közrehatása 6.1. Haftungsgrundsätze Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen diese anderen Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (z.b. durch Verletzung der in Nummer 12 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 6.1. A felelősség alapelvei A Bank kötelezettségei teljesítésekor felelősséget vállal munkatársai, illetve azon személyek által elkövetett hibákért, akiket kötelezettségei teljesítésébe bevon. Amennyiben egyes üzleti kapcsolatok vonatkozásában további különleges feltételek vagy egyéb megállapodások ettől eltérő szabályozást tartalmaznának, abban ez esetben ezek a rendelkezések élveznek elsőbbséget. Amennyiben az Ügyfél vétkes magatartásával (pl. az ezen általános szerződési feltételek 12. pontjában felsorolt együttműködési kötelezettség megsértésével) hozzájárult a kár keletkezéséhez, a vétkes közrehatás alapelvei Seite 7/28

8 den Schaden zu tragen haben. 6.2 Haftung der Bank bei Kommissionsgeschäften Die Bank haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungsgeschäfts durch ihren Vertragspartner oder den Vertragspartner des Zwischenkommissionärs, sofern das Geschäft als Finanzkommissionsgeschäft durchgeführt wird. Bis zum Abschluss eines Ausführungsgeschäfts haftet die Bank bei der Beauftragung eines Zwischenkommissionärs nur für dessen sorgfältige Auswahl und Unterweisung. határozzák meg, hogy a Banknak és az Ügyfélnek milyen mértékben kell a kárt viselnie. 6.2 A Bank felelőssége bizományi ügyleteknél A Bank felelősséget vállal szerződéses partnerével vagy a köztes bizományos szerződéses partnerével kötött ügyletek szabályszerű teljesítéséért, feltéve,hogy az ügylet bizományosi ügyletként lett végrehajtva. A Bank az egyes ügyletek lezárásáig köztes bizományos megbízása esetén csak annak gondos kiválasztásáért és tájékoztatásáért vállal felelősséget Haftung bei Störung des Betriebes Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (z.b. Streik, Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten. 7. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden / Besondere Kontenmodelle 6.3. A Bank felelőssége üzemzavar esetén A Bank nem felel azokért a károkért, amelyek vis major, lázadás, háborús és természeti katasztrófák vagy egyéb az ő felelősségi körébe nem tartozó események (pl. sztrájk, közlekedési zavar, magasabb szintű állami rendelkezések bel- és külföldön) következtében keletkeznek. 7. Az Ügyfél beszámítási jogának határai / Különleges számlatípusok 7.1. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis 7.1. Az Ügyfél beszámítási jogának határai Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur Az Ügyfél követeléseit csak abban az esetben aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder számíthatja fel a Bank követeléseivel szemben, rechtskräftig festgestellt sind. amennyiben követelései vitathatatlanok vagy jogerősen megállapítottak Besondere Kontenmodelle 7.2. Különleges számlatípusok Die Bank behält sich das Recht vor, Marginkonten der Kunden zu verzinsen. Die Bedingungen für eine etwaige Verzinsung sowie für die Zinssätze sind im Preis- und A Bank fenntartja magának a jogot, hogy kamatot fizessen az ügyfelek margin-számlájára. A kamatokkal kapcsolatos feltételek, illetve a kamatok mértéke az Leistungsverzeichnis festgelegt. Im Übrigen gelten die Árak- és Szolgáltatások jegyzékében kerülnek Sonderbedingungen "Kontenmodelle". megállapításra. Minden más esetben a különleges szabályozások érvényesek. 8. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen und öffentlich-rechtlichen Kunden 8.1. Geltung deutschen Rechts Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht. 8. Irányadó jog és bírósági illetékesség üzleti és közjogi ügyfelek esetében 8.1. A német jogszabályok érvényessége A Bank és az Ügyfél közötti üzleti kapcsolatra a német jogszabályok vonatkoznak Gerichtsstand für Inlandskunden Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem Betrieb seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen Kunden an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt für eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an dem für sie zuständigen Gericht verklagt werden Bírósági illetékesség belföldi Ügyfelek esetében Amennyiben az Ügyfél üzletember, és a jogvita tárgyát képező üzleti kapcsolata e tevékenységi köréhez kapcsolódik, a Bank az ügyfelet a számlavezető hely szerinti illetékes bíróságon vagy más illetékes bíróságon perelheti; ugyanez vonatkozik a közjogi intézményekre, valamint a közjogi különvagyonra is. Ezek az Ügyfelek csak a Bank szerinti illetékes bíróságon nyújthatnak be keresetet a Bankkal szemben. Seite 8/28

9 8.3. Gerichtsstand für Auslandskunden Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben sowie für ausländische Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlichrechtlichen Sondervermögen vergleichbar sind Bírósági illetékesség külföldi Ügyfelek esetében Az illetékességi kikötés vonatkozik azokra az Ügyfelekre is, akik külföldön hasonló iparűzési tevékenységet folytatnak, valamint azokra a külföldi intézményekre is, amelyek a belföldi közjogi intézményekkel vagy közjogi különvagyonnal összevethetőek. 9. Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten (Konten in laufender Rechnung) 9.1. Erteilung der Rechnungsabschlüsse Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Entgelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrechnung ergibt, Verzugszinsen nach Maßgabe des Preis- und Leistungsverzeichnisses berechnen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten. Devisenpositionskonten einer Kontostammnummer werden getrennt voneinander abgerechnet und nicht untereinander saldiert. 9. Számlazárás folyószámlák esetében (folyószámlák) 9.1. Számlazárás A Bank folyószámlák esetében ellentétes megállapodás hiányában minden naptári negyedév végén készít számlazárást, melynek során az ebben az időszakban keletkezett kölcsönös követeléseket (beleértve a kamatokat és a Bank által felszámított díjakat is) elszámolja. A Bank az elszámolás utáni egyenlegre a Kondíciós Listának és az Üzletszabályzatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot számíthat fel. A Bank a további károk érvényesítésének jogát fenntartja. Az egy főszámlaszám alá tartozó devizatétel számlák elszámolása egymástól elkülönítetten történik, a számlák között kiegyenlítés nem történik Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen schriftlich geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechswochenfrist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde Kifogások benyújtásának határideje; hallgatólagos elfogadás Az Ügyfélnek a számlazárás hibája vagy hiányossága miatt felmerülő kifogásait legkésőbb a számlazárás kézhezvételét követő hat héten belül be kell nyújtania. Amennyiben írásban érvényesíti kifogásait, elegendő azokat a hathetes határidőn belül benyújtania. A határidőn belül megtett kifogás elmulasztása elfogadásnak számít. Ennek következményeire a Bank a számlazárás megküldésekor külön utal. Az Ügyfél a határidő lejárta után is kérheti a számlazárás helyesbítését, ebben az esetben azonban bizonyítania kell, hogy számláját jogtalanul terhelték meg, vagy egy őt megillető jóváírás elmaradt. 10. Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank 10. A banki könyvelés sztornózása és helyesbítései Vor Rechnungsabschluss Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel wegen einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung); der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits verfügt hat Számlazárás előtt A Bank a folyószámla téves jóváírásait (pl. helytelen számlaszám miatti) a következő számlazárásig a számla megterhelésével visszavonhatja, amennyiben a Bankot az ügyféllel szembeni visszafizetési igény illeti meg (sztornókönyvelés); az Ügyfél ebben az esetben nem élhet azzal az ellenvetéssel, hogy a jóváírt összeg felett már rendelkezett Nach Rechnungsabschluss Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsabschluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zu, so wird sie Számlazárás után Amennyiben a Bank a téves jóváírás tényét csak a számlazárást követően állapítja meg és a Bankot az Ügyféllel szemben visszafizetési igény illeti meg, abban Seite 9/28

10 in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert geltend machen Information des Kunden; Zinsberechnung Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden unverzüglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Buchung durchgeführt wurde. 11. Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremdwährungskonten az esetben a Bank követelésének mértékének megfelelően megterheli az Ügyfél számláját (a könyvelés helyesbítése). Abban az esetben, ha az Ügyfél a helyesbítő könyveléssel szemben kifogással él, a Bank az összeget ismételten jóváírja a számlán és a visszafizetési igényét külön érvényesíti Az Ügyfél tájékoztatása; a kamatok kiszámítása A Bank haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet a könyvelési tételek sztornírozásáról és helyesbítéséről. A kamatszámításra nézve a Bank a könyveléseket visszamenőleg, aznapi hatállyal hajtja végre, amelyen a téves jóváírás megvalósult. 11. Külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek és külföldi fizetőeszközben vezetett számlákkal kapcsolatos kockázatok Auftragsausführung bei Eröffnung von Fremdwährungskonten oder Devisenpositionskonten Devisenpositionskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen der Bank an den Kunden und Verfügungen des Kunden über Guthaben bei der Bank in fremder Währung bargeldlos abzuwickeln. Sofern der Kunde einen Auftrag für/in eine(r) Währung aufgibt, für die noch kein Devisenpositionskonto geführt wird, wird die Bank für ihn ein neues Devisenpositionskonto unter seiner Kontostammnummer in der oder den entsprechenden Währung/en eröffnen Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel ein Devisengeschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrags in fremder Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Währung erfüllen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zulasten eines Fremdwährungsguthabens (Nr. 11.1) oder zur Erfüllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit (Nr. 11.2) ist in dem Umfang und so lange ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf die das Fremdwährungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, in einer anderen Währung (auch nicht in EUR) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollständig im Külföldi fizetőeszközben vezetett számlák, illetve devizatétel számlák megnyitására vonatkozó megbízások végrehajtása Az Ügyfél devizatétel számlái arra szolgálnak, hogy a Bank kifizetéseit az Ügyfélnek, illetve az Ügyfélnek a Banknál lévő követelésére vonatkozó rendelkezéseit külföldi fizetőeszközben, készpénzkímélő módon lebonyolíthassa. Ha az Ügyfél olyan devizanemben/devizanemre ad megbízást, amelyben még nincs devizatétel számlája, a Bank nyit a számára a főszámlaszáma alatt egy új devizatétel számlát a megfelelő devizanem(ek)ben Jóváírások az Ügyfél és a Bank között külföldi fizetőeszközben létrejött ügyletekben Amennyiben a Bank és az Ügyfél között üzlet (pl. devizaügylet) jön létre, amelynek alapján a Bank valamely összeg külföldi fizetőeszközben való rendelkezésre bocsátására vállal kötelezettséget, a Bank a külföldi fizetőeszközre vonatkozó kötelezettségét ellentétes megállapodás hiányában az Ügyfél számláján az adott devizanemben történő jóváírással teljesíti A Bank által nyújtott szolgáltatás ideiglenes korlátozása A Bank a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott számlakövetelés terhére vonatkozó rendelkezések (11.1 pont) vagy a külföldi fizetőeszközre szóló kötelezettsége (11.2 pont) végrehajtását olyan mértékben és arra az időtartamra szünetelteti, amíg a Bank az adott fizetőeszköz fölött, amelyre a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott számlakövetelés vagy a kötelezettség vonatkozik, az adott ország politikai jellegű intézkedései és eseményei miatt nem vagy csak korlátozott mértékben tud rendelkezni. Olyan mértékben és arra az időtartamra, amíg ezek az intézkedések fennállnak, a Bank nem köteles teljesítésre a fizetőeszköz országán kívüli helyszínen sem, illetve más fizetőeszközben sem (euróban sem), készpénz beszerzése révén sem. A Bank végrehajtási kötelezettsége a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott számlakövetelés terhére szóló rendelkezésekre vonatkozóan azonban nem szünetel Seite 10/28

11 eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden und der Bank, fällige gegenseitige Forderungen in derselben Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt Umrechnungskurs Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem Preisund Leistungsverzeichnis der Bank. Bei Zahlungsdiensten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag. abban az esetben, ha azt a Bank teljes mértékben házon belül le tudja bonyolítani. A fenti szabályozás nem érinti az Ügyfél és a Bank azon jogát, hogy esedékes kölcsönös követeléseiket egymással ugyanabban a fizetőeszközben számolják el Átváltási árfolyam Külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek esetén az átváltási árfolyamot a Bank Kondíciós Listája és Üzletszabályzata határozza meg. Fizetési szolgáltatásoknál kiegészítő hatállyalbír a fizetésekkel kapcsolatos keretszerződés. 12. Mitwirkungspflichten des Kunden 12. Az Ügyfél együttműködési kötelezettsége Änderungen von Name oder Anschrift oder einer gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Kunde der Bank Änderungen seines Namens und seiner Anschrift, die Änderung maßgeblicher Kontoverbindungen sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäschegesetz, ergeben Klarheit von Aufträgen Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN (International Bank Account Number/Internationale Bankkontonummer) und BIC (Bank Identifier Code/Bank-Identifizierungs-Code) sowie der Währung zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet sein Név- és címváltozás, illetve a Bankkal szembeni képviseleti jogban bekövetkező változások Az üzleti forgalom szabályszerű lebonyolításához szükséges, hogy az Ügyfél haladéktalanul tájékoztassa a Bankot nevének és címének megváltozásáról, valamint az alapvető számlakapcsolatokban, a Bankkal szembeni képviseleti jogban (különös tekintettel a meghatalmazásra) bekövetkező változásról, illetve annak megszűnéséről. Az ezekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség akkor is fennáll, ha a képviseleti jogot nyilvános jegyzékbe (például a cégjegyzékbe) is bejegyzik, melybe annak megszűnését vagy változását is iktatják. Ezen felül további adatszolgáltatási kötelezettségek keletkezhetnek, kiváltképp a pénzmosás elleni törvény rendelkezéseiből adódóan A megbízások egyértelműsége Valamennyi megbízási típus tartalmának kétséget kizáróan felismerhetőnek kell lennie. A nem egyértelműen megfogalmazott megbízások esetében további információkra lehet szükség, ami késedelemhez vezethet. Megbízások esetében az ügyfélnek kiemelen kell figyelnie adatainak helyességére, főként a számlaszám és bankkód vagy IBAN (International Bank Account Number/nemzetközi bakszámlaszám) és BIC (Bank Identifier Code/Bankazonosító) illetve a devizanem esetében. A megbízások módosításait, igazolásait vagy megismétléseit megfelelően jelölni kell Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines Auftrags Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für geboten, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Aufträgen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben Külön utasítás a megbízások végrehajtásának sürgőssége esetén Ha az Ügyfél valamely megbízás végrehajtását különösen sürgősnek tartja, akkor ezt a Bankkal külön közölnie kell. A nyomtatványom adott megbízások esetében ezt a nyomtatványon felül kell megtennie az ügyfélnek A Bank közleményeinek ellenőrzése, a kifogásolás lehetősége Az Ügyfélnek haladéktalanul ellenőriznie kell a számlakivonatokat, értékpapírelszámolásokat, egyéb elszámolásokat, valamint a megbízások, ki- és befizetések valamint küldemények (Avise) teljesítéséről szóló értesítések helyességét és teljességét, esetleges kifogásait pedig azonnal jeleznie kell. Seite 11/28

12 12.5. Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht zugehen, muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge nach der Ausführung von Aufträgen des Kunden oder über Zahlungen, die der Kunde erwartet) A Bank tájékoztatása az értesítések elmaradásáról Amennyiben az Ügyfél nem kapja meg a számlakivonatokat és depókimutatásokat, azonnal tájékoztatnia kell erről a Bankot. A közlési kötelezettség azon értesítések elmaradására is vonatkozik, amelyek érkezésére az Ügyfél számított (értékpapírelszámolások, ügyfélmegbízások kivitelezésének számlakivonata vagy fizetések melyeket az ügyfél vár). 13. Kündigungsrechte des Kunden 13. Az Ügyfél felmondási joga 13.1 Jederzeitiges Kündigungsrecht Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel ein in einer bestimmten Währung geführtes Marginkonto), für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen Kündigung aus wichtigem Grund Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden, auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die Geschäftsbeziehung fortzusetzen Gesetzliche Kündigungsrechte Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt A mindenkori felmondás joga Az Ügyfél a teljes üzleti kapcsolatot vagy az egyes üzleti kapcsolatokat (például meghatározott devizanemben vezetett margin-számlát), amelyekre sem lejárati idő, sem a felmondásra vonatkozó eltérő felmondási rendelkezés nem került kikötésre, bármikor, felmondási határidő nélkül felmondhatja Fontos okból történő felmondás Amennyiben az üzletikapcsolat határozott futamidejű vagy eltérő felmondási szabályozás vonatkozik rá, csak abban az esetben lehet azonnali felmondással felmondani, ha olyan fontos ok áll fenn, amely az Ügyfél számára, a Bank jogos érdekeinek figyelembevétele mellett is, ésszerűtlenné teszi az üzleti kapcsolat további folytatását Törvényes felmondási jogok A törvényes felmondási jogok érintetlenek maradnak. 14. Kündigungsrechte der Bank 14. A Bank felmondási joga Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen. Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (zum Beispiel laufendes Konto) und eines Depots beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank, auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden, deren Fortsetzung unzumutbar werden lässt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht hat, die für die Entscheidung der Bank über eine Kreditgewährung oder über andere mit Risiken für die Bank verbundene Geschäfte von erheblicher Bedeutung waren, oder wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder Felmondás felmondási határidő betartásával A Bank a teljes üzleti kapcsolatot vagy az egyes üzleti kapcsolatokat, melyeknek nincs futamideje, vagy nem vonatkozik rá eltérő felmondási szabályozás, a megfelelő felmondási határidő betartása mellett bármikor felmondhatja. A felmondási határidő megállapításakor a Bank az Ügyfél jogos érdekeire tekintettel lesz. A fizetési szolgáltatásokkal kapcsolatos keretszerződések (páldául folyamatban lévő aktív számla) és depószámlák felmondási határideje legalább két hónap Fontos okból történő felmondás felmondási határidő betartása nélkül A teljes üzleti kapcsolat vagy az egyes üzleti kapcsolatok azonnali hatállyal felmondható, amennyiben olyan fontos ok áll fenn, amely a Bank számára, az Ügyfél jogos érdekeinek figyelembevétele mellett is, ésszerűtlenné teszi azok további folytatását. Nyomós, fontos okról akkor beszélhetünk, ha az ügyfél pontatlan adatokat adott meg vagyoni helyzetével kapcsolatban, mely jelentős befolyással van a bank hitelengedélyezéssel, vagy a bank számára kockázattal járó ügyletekkel kapcsolatos folyamataira nézve az ügyfél vagyoni helyzetének jelentős romlása, vagy valamely biztosíték értékvesztése áll elő, vagy bekövetkezhet, ami veszélyeztetné a bankkal Seite 12/28

13 einzutreten droht und dadurch die Rückzahlung oder die Erfüllung einer Verbindlichkeit gegenüber der Bank auch unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit gefährdet ist. Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalles ( 323 Absätze 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches) entbehrlich. 15. Hinweis auf Mitgliedschaft in einer Sicherungseinrichtung Die Bank gehört der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen ( EdW ), Postfach , Berlin an. Die EdW ist eine durch das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz vom 16. Juli 1998 geschaffene Einrichtung zur Sicherung der Ansprüche von Anlegern, die im öffentlichen Auftrag die Entschädigung von Anlegern nach dem genannten Gesetz vornimmt und Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften bis zu 90% ihres Wertes, maximal jedoch jeweils ,00 EUR pro Gläubiger schützt. Der Entschädigungsanspruch besteht nicht, soweit Gelder nicht auf die Währung eines Staates des Europäischen Wirtschaftsraumes oder auf EUR lauten. Von der Bank ausgegebene Inhaber- und Orderschuldverschreibungen sowie Verbindlichkeiten aus eigenen Wechseln werden von der EdW nicht geschützt. Auch Ansprüche auf Schadensersatz aus Beratungsfehlern sind nicht abgedeckt. Soweit die Entschädigungseinrichtung oder ein von ihr Beauftragter Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen die Bank in entsprechender Höhe Zug um Zug auf die Entschädigungseinrichtung über. Entsprechendes gilt, wenn die Entschädigungseinrichtung die Zahlungen mangels Weisung eines Kunden auf ein Konto leitet, das zu seinen Gunsten eröffnet wird. Die Bank ist befugt, der Entschädigungseinrichtung oder einem von ihr Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Nicht geschützt sind Anleger wie beispielsweise Kreditinstitute und Finanzdienstleister, Versicherungsunternehmen, mittlere und große Kapitalgesellschaften sowie Unternehmen der öffentlichen Hand (vgl. hierzu 3 des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes). szemben fenn álló kötelezettség visszafizetését vagy teljesítését akár az erre a célra elkülönített biztosíték értékesítése esetén is. Amennyiben ez a fontos ok valamely szerződéses kötelezettség megsértéséből ered, a felmondást csak a kötelezettségszegés orvoslására kiszabott határidő eredménytelen lejárta vagy az eredménytelen felszólítás után lehet megtenni, kivéve, ha a felmondás az adott eset sajátosságai miatt (a német Polgári Törvénykönyv ának 2. és 3. bekezdése) nélkülözhető. 15. Tájékoztatás a Bank kártalanítási alap tagságáról A Bank az Értékpapír-kereskedők Kártalanítási Alapjának ( EdW ), Berlin, Postfach tagja. Az EdW a betétbiztosításról és a befektetők kártalanításáról szóló törvény alapján, július 16-án a befektetők igényeinek biztosítására létrehozott intézmény, amely közmegbízásra a fent nevezett törvény alapján a befektetők kártalanítását végzi, valamint az értékpapírügyletekből származó követelésekre azok értékének 90%-áig, de legfeljebb hitelezőnként euró mértékig nyújt biztosítékot. A kártérítési igényjogosultság azonban nem áll fenn azon összegek esetében, melyek nem az Európai Gazdasági Térség államának pénznemeire vagy nem euróra szólnak. A Bank által kiadott tulajdonosi vagy rendeletre szóló kötvényekre, illetve saját váltókból származó kötelezettségekre nem vonatkozik az EdW által biztosított védelem. A biztosítás fedezete nem terjed ki a tanácsadói hibákból eredeztethető kártalanítási igényekre. Amennyiben a kártalanítási alap vagy megbízottja kifizetéseket folyósít egy Ügyfél részére, annak követelései a megfelelő mértékben egyidejűleg átszállnak a kártalanítási alapra. Ugyanez érvényes akkor is, ha az Ügyfél rendelkezéseinek hiányában a kártalanítási alap a kifizetéseket egy az Ügyfél javára nyitott számlára irányítja. A Bank jogosult a kártalanítási alap vagy megbízottja számára minden ezzel összefüggő szükséges felvilágosítást megadni, valamint iratokat rendelkezésre bocsátani. A védelem nem vonatkozik az olyan befektetőkre, mint például a hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók, biztosítótársaságok, közepes és nagy jogi személyiségű gazdasági társaságok, állami vállalatok (v.ö. a betétbiztosításról és a befektetők kártalanításáról szóló törvény 3. -ával). 16. Datenschutz 16. Adatvédelem Die Bank speichert die Daten des Kunden, die für die ordnungsgemäße Abwicklung des Geschäftsverkehrs notwendig sind. Die Bank erhebt, speichert und verarbeitet diese Daten zur Durchführung des Vertrages und der Pflege der laufenden Kundenbeziehung. Die Bank ist berechtigt, Kundendaten an denjenigen Vertriebspartner der Bank zu übermitteln, welcher der Bank den Kunden vermittelt hat sowie an das Callcenter der Bank. A Bank az Ügyfélnek az üzleti forgalom szabályszerű lebonyolításához szükséges adatait tárolja. A Bank ezeket az adatokat a szerződés végrehajtásához, valamint a fennálló ügyfélkapcsolat folytatásához menti és feldolgozza. A Bank jogosult az Ügyfél adatait eljuttatni annak az értékesítési partnerének, aki a Banknak az Ügyfelet közvetítette, illetve a Bank telefonos ügyfélszolgálatának. Seite 13/28

14 17. Pfandrecht der Bank 17. A Bank zálogjoga 17.1 Einigung über das Pfandrecht Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine inländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden (zum Beispiel Zahlungsansprüche nach Ziffer 10 der Sonderbedingungen für Devisengeschäfte) Gesicherte Ansprüche Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so sichert das Pfandrecht die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit Megállapodás a zálogjogról Az Ügyfél és a Bank egyetértenek abban, hogy a Bank zálogjogot szerez mindazonértékpapírra és eszközre, melyekre vonatkozóan egy bankszerű üzleti forgalomban részt vevő belföldi hivatal tulajdont szerzett vagy fog szerezni. Az Ügyfél és a Bank egyetértenek abban, hogy a Bank zálogjogot szerez mindazon igényekre, melyek az Ügyfelet a Bankkal szemben a bankszerű üzleti kapcsolatból eredően megilletik, vagy a jövőben meg fogják illetni (például a devizaügyletekre vonatkozó külön rendelkezések 10. pontja szerinti fizetési igények) Biztosított igények A zálogjog minden olyan meglévő, jövőbeni és feltételes igények biztosítására szolgál, amelyek amelyek a Bankot az Ügyféllel szemben a bankszerű üzleti kapcsolatból eredően megilletik. Amennyiben az Ügyfél a Bankkal szemben felelősséget vállalt a Bank egy másik Ügyfelének kötelezettségeiért (például kezesként), akkor a zálogjog a felelősség átvállalásából eredő tartozásokra csak azok esedékességétől kezdődően vonatkozik. 18. Verbot der Abtretung oder Pfändung 18. Az igények engedményezésének vagy elzálogosításának tilalma Die Abtretung und/oder Verpfändung der Ansprüche des Kunden gegen die Bank aus der Geschäftsbeziehung ist ausgeschlossen. Az Ügyfél a Bankkal szemben fennálló, az üzleti kapcsolatból származó igényeinek engedményezése és/vagy elzálogosítása kizárt. 19. Übertragung der Geschäftsverbindung 19. Az üzleti kapcsolat átruházása Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Teile der Geschäftsverbindung mit dem Kunden und die sich hieraus ergebenen Rechte und Pflichten auf ein anderes Unternehmen übertragen. Die Bank wird den Kunden über eine solche Übertragung rechtzeitig, mindestens jedoch 6 Wochen zuvor, informieren. In einem solchen Fall ist der Kunde nach der Ankündigung einer solchen Übertragung durch die Bank berechtigt, seine Geschäftsbeziehung mit der Bank sofort zu beenden. A Bank az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatát, valamint az ebből származó jogokat és kötelezettségeket részben vagy egészben átruházhatja másik üzleti vállalkozásra. A Bank időben, de legkésőbb 6 héttel az esemény előtt tájékoztatja az Ügyfelet az ilyen jellegű átruházásokról. Az Ügyfél ilyen esetben jogosult a Bank által kezdeményezett átruházás bejelentését követően azonnal megszüntetni a Bankkal fennálló üzleti kapcsolatát. 20. Provisionen an Vertriebspartner 20. Az értékesítési partnernek fizetett jutalék Die Bank weist darauf hin, dass sie mit ihren Vertriebspartnern Vereinbarungen über die Zuführung von Kunden unterhält. Unter diesen Vereinbarungen ist die Bank zur Zahlung von Zuführungsprovisionen an die Vertriebspartner verpflichtet. Die Höhe dieser Provisionen hängt dabei von Art und Umfang der von dem zugeführten Kunden getätigten Transaktionen sowie von dem betreffenden Vertriebspartner selbst ab. Weitere Auskünfte über Art und Umfang dieser Provisionszahlungen stellt die Bank dem Kunden auf Nachfrage zur Verfügung. A Bank felhívja a figyelmet, hogy értékesítési partnereivel megállapodásokat köt új ügyfelek megszerzésére vonatkozóan. E megállapodások szerint a Bank üzletszerzési jutalékot köteles fizetni az értékesítési partner részére. A jutalék mértéke a szerzett ügyfél által eszközölt tranzakciók jellegétől és nagyságrendjétől, valamint magától az adott értékesítési partnertől is függ. A jutalék kifizetésének módjával és mértékével kapcsolatban a Bank az Ügyfél kérésére további tájékoztatást nyújt. Seite 14/28

15 Allgemeine Geschäftsbedingungen der FXdirekt Bank AG - Teil 2 Dieser Teil der AGB betrifft Geschäfte, bei denen der Kunde in Bezug auf Devisen, Wertpapiere, Wertpapierkörbe, Aktien- oder andere Indizes, Staatspapiere, Basis- und Edelmetalle und Waren ( Basiswerte ) gegen Stellung von Sicherheit in Form einer Margin gehebelte Kauf- oder Verkaufspositionen betreffend den Basiswert eingeht ( Hebelgeschäfte ). Die von der Bank angebotenen Kontrakte werden als Hebelprodukte bezeichnet. Az FXdirekt Bank AG Általános Szerződési Feltételei 2. rész Az ÁSZF-nek ez a része azokra az ügyletekre ( tőkeáttételi ügyletek ) vonatkozik, amelyeknél az Ügyfél devizák, értékpapírok, értékpapír-kosarak, részvények vagy más indexek, állampapírok, közönséges és nemesfémek, valamint áruk ( alapeszközök ) vonatkozásában margin (alapletét) nyújtása ellenében az alapeszközöket illetően emelt vásárlási vagy eladási pozíciókat nyit meg. A Bank által kínált kontraktusokat tőkeáttételi termékeknek nevezik. 1. Allgemeine Hinweise 1. Általános információk 1.1. Generelle Bestimmungen betreffend Hebelgeschäfte (a) Keine der beiden Parteien (i) erwirbt ein dingliches Recht an oder Recht zum effektiven Erwerb oder zur Veräußerung der Basiswerte eines Hebelproduktes; oder (ii) ist verpflichtet zum Halten oder der Lieferung oder Abnahme der Basiswerte. (b) Die Rechte und Verpflichtungen der einzelnen Parteien aus dem jeweiligen Geschäft bestehen im Wesentlichen in der Leistung und dem Empfang von Zahlungen im Rahmen der Bestimmungen der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie der einzelnen Ausführungsanzeigen. (c) Jedes mit der Bank geschlossene Geschäft wird taggleich zu seiner Eröffnung durch ein gegenläufiges Geschäft des Kunden, durch den automatischen Roll- Over durch die Bank oder durch Ausübung des Rechts der Bank zur Schließung aus besonderen Gründen wieder geschlossen, d.h. glattgestellt. Abweichende Regelungen für Hebelgeschäfte mit Devisen als Bezugsgröße ( Devisengeschäfte ) gemäß Ziffer 6.7 bleiben unberührt Handelszeiten Die Handelszeiten sind produktabhängig, und beschränken sich bei einigen Produkten ausschließlich auf die Öffnungszeiten der Referenzmärkte, an welchen der Basiswert gehandelt wird. Die Handelszeiten für die einzelnen Hebelprodukte sind der Handelsplattform zu entnehmen Referenzkonto a) Benennung des Referenzkontos Der Kunde ist verpflichtet, der Bank im Rahmen seines Antrages auf Eröffnung eines Handelskontos für Hebelgeschäfte ( Marginkonto ) ein eigenes Konto zu benennen, das der Kunde bei einem dritten Kreditinstitut unterhält ( Referenzkonto ). Die Bank wird etwaige Auszahlungen ausschließlich auf das Referenzkonto des Kunden vornehmen Generelle Bestimmungen betreffend Hebelgeschäfte (a) A felek egyike sem (i) szerez dologi jogot vagy tényleges vételi vagy értékesítési jogot a tőkeáttételi termékek alapeszközeinek vonatkozásában, vagy (ii) köteles az alapeszközök értékesítésére, vételére, tartására vagy átvételére. (b) A szerződő feleknek az adott ügyletből származó jogai és kötelezettségei lényegében a kifizetések teljesítésére és elfogadására vonatkoznak, a jelen Általános Szerződési Feltételek és az egyes végrehajtási értesítések keretében; (c) a Bankkal kötött minden egyes ügylet a megnyitásával azonos napon az Ügyfél által kezdeményezett ellentétes irányú ügylettel, a Bank automatikus roll-over művelete vagy a Bank különleges okból megvalósuló zárásra irányuló jogának gyakorlása révén ismét lezárul, azaz kiegyenlítődik. A devizákkalmint viszonyítási alap folytatott tőkeáttételes kereskedésre vonatkozó ettől eltérő szabályozások ("devizaügyletek") a 6.7-es bekezdésnekmegfelelően érintetlenek maradnak Kereskedési idők A kereskedési idők termékfüggők és néhány termék esetében kizárólag azon referenciapiacok nyitvatartási idejére korlátozódnak, ahol az alapeszközökkel kereskednek. Az egyes tőkeáttételi termékek kereskedési ideje az elektronikus kereskedési platformon megtalálható Referenciaszámla (a)referenciaszámla megnevezése Az Ügyfél a tőkeáttételi ügyletekhez szükséges kereskedési számla ( margin-számla ) megnyitására vonatkozó kérelmében köteles megnevezni egy általa egy harmadik hitelintézetnél fenntartott saját számlát ( referenciaszámla ). A Bank az esetleges kifizetéseket kizárólag az Ügyfél referenciaszámlájára teljesíti. Seite 15/28

16 b) Keine Verrechnung der einzelnen Konten Die Bank hat einzelne Hebelprodukte zu Produktgruppen zusammengefasst. Für jede Produktgruppe ist ein separates Marginkonto erforderlich. Werden für den Kunden mehrere Marginkonten geführt, dann werden diese Marginkonten von der Bank separat und eigenständig behandelt. Ein automatischer Transfer von Margin zwischen den Konten findet nicht statt. Das heißt, dass ein Marginkonto nicht der Marginhinterlegung eines anderen Marginkontos dient. Dasselbe gilt, wenn die Bank auf Wunsch des Kunden für eine Produktgruppe mehrere Marginkonten (z.b. in unterschiedlicher Währung) anlegt Ausführung Die Bank wird bei Geschäften in Hebelprodukten in der Regel die Gegenpartei des Kunden (siehe unten Ziffer 4). Nur im Ausnahmefall führt sie Kundenaufträge als Kommissionärin aus (siehe unten Ziffer 3.) 1.5. Steuern und andere Aufwendungen Die Bank ist berechtigt, alle Steuern, deren Abzug oder Einbehalt gesetzlich vorgeschrieben ist, dem Kunden abzuziehen oder einzubehalten. Dieses gilt auch bei allen anderen Aufwendungen (Dividenden oder Barausgleiche), die der Bank im Zusammenhang mit den jeweiligen Kontrakten billigerweise entstehen, sowie auch künftig zahlbare Steuern oder Gebühren, die auf Differenzgeschäfte erhoben werden. (b)az egyes számlák közötti elszámolás hiánya A Bank az egyes tőkeáttételi termékekből termékcsoportokat képzett. Valamennyi termékcsoporthoz külön margin-számla szükséges. Amennyiben a Bank az Ügyfél számára több marginszámlát vezet, úgy a Bank azokat egy egymástól elkülönülten, önálló számlákként kezeli. A számlák között nem kerül sor automatikusan a margin transzferére. Ez azt jelenti, hogy egy margin-számla nem egy másik margin-számla margin-elhelyezésére szolgál. Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha a Bank az Ügyfél kérésére egy termékcsoport számára több margin-számlát nyit (pl. különböző devizanemekben) Végrehajtás A Bank a tőkeáttételi termékekkel kapcsolatos ügyletek esetén általában az Ügyfél ellenérdekű feleként működik (lásd lent a 4. pontot). A Bank csak kivételes esetekben bonyolítja az Ügyfél által adott megbízásokat bizományosként (lásd lent a 3. pontot) Adók és egyéb költségek A Bank jogosult mindazokat az adókat, amelyek levonását vagy visszatartását törvényi szabályozás írja elő, az Ügyféltől levonni vagy visszatartani. Ugyanez érvényes valamennyi egyéb költség esetében is (osztalék vagy készpénzes kiegyenlítés), amely a Banknál az adott kontraktusokkal összefüggésben jogosan felmerül, valamint ugyanez érvényes a jövőben fizetendő adókra és díjakra, amelyek a különbözeti ügyletekre kerülnek megállapításra. 2. Kursinformationen 2. Árfolyam-információk 2.1. Verbindlichkeit der Kursangaben Die im Kurschart, in der Kursliste, in der Liste der offenen Positionen, im Kursfenster, im Orderticket oder Quick-Trade von der Bank angezeigten Kurse können zu bestimmten Zeiten (sehr volatilen oder illiquiden Märkten) von den an den Referenzmärkten gehandelten Kursen abweichen Verzögerte Kursstellung nach Börsenschluss Hält der Kunde Positionen über den Börsenschluss hinweg, so wird diese Position zum so genannten Börsenschlusskurs bewertet. Zeitweise kann es durch die Berechnung dieses Kurses zu Verzögerungen auf Seiten des Marktes kommen. Die Bank übernimmt keine Haftung für daraus entstehende Schäden für den Kunden, falls dadurch seine Margin in der Art aufgebraucht wurde, dass der Margin-Watcher (vgl. Ziffer 5.10) alle offenen Positionen zum nächst handelbaren Kurs glattstellt Korrektur fehlerhafter Kursstellungen Falls die Kursstellung eines Basiswertes, aufgrund derer der Kunde eine Einzeltransaktion eingegangen ist, durch den Referenzmarkt, an der der entsprechende Basiswert gehandelt wurde, als fehlerhaft gemeldet und das 2.1. Verbindlichkeit der Kursangaben A Bank által az árfolyam charton, árfolyam-jegyzéken, a nyitott pozíciók listájában, az árfolyam-ablakban, a megbízási kötjegyen (order ticket) vagy a quick trade-en feltüntetett árfolyamok bizonyos időpontokban (nagyon ingatag vagy nem likvid piacok) eltérhetnek a referenciapiacok kereskedési árfolyamaitól Az árfolyammal kapcsolatos adatok kötelező érvénye Amennyiben az Ügyfél a tőzsdezáráson túl is fenntart bizonyos pozíciókat, úgy ennek a pozíciónak az értékelése az ún. tőzsdezárási árfolyamon történik. Ennek az árfolyamnak a kiszámítása időnként piaci oldalon késedelmet okozhat. A Bank nem felel az ebből eredően az Ügyfelet érő károkért, amennyiben a letétje olyannyira felhasználásra került, hogy a margin watcher (vö pont) valamennyi nyitott pozíciót a következő, kereskedésre alkalmas árfolyamon kiegyenlít Korrektur fehlerhafter Kursstellungen Amennyiben egy alapeszköz árfolyam-meghatározását, amelynek alapján az Ügyfél valamely tranzakciót megkezdett, az alapeszköz kereskedelmének helyt adó referenciapiac hibásnak minősít és a kereskedési Seite 16/28

17 Handelsgeschäft durch den Referenzmarkt für nichtig erklärt wird, hat die Bank das Recht, nicht jedoch die Verpflichtung: a) die Kundenposition mit der fehlerhaften Kursstellung zu stornieren und das Marginkonto des Kunden entsprechend zu korrigieren und ggf. b) sämtliche zu dieser Kundenposition in Beziehung stehende Handelsaktivitäten unabhängig davon, ob diese durch den Kunden selbst oder durch die Bank getätigt wurden - zu stornieren und das Marginkonto des Kunden entsprechend zu korrigieren. ügyletet semmissé nyilvánítja, a Bank jogosult, de nem köteles: (a) a hibás árfolyam-meghatározáson alapuló ügyfélpozíciót sztornózni és az Ügyfél margin-számláját megfelelően korrigálni, valamint adott esetben (b) valamennyi, az ezzel az ügyfélpozícióval kapcsolatos kereskedési tevékenységet függetlenül attól, hogy ezt maga az Ügyfél vagy a Bank kezdeményezte sztornózni és az Ügyfél margin-számláját megfelelően korrigálni. 3. Kommissionsgeschäfte 3. Bizományosi ügyletek 3.1. Ausführung und Buchung der Geschäfte Die Bank führt Aufträge ihres Kunden mit je einem Transaktionsvolumen von mehr als EUR (oder einem entsprechenden Betrag in einer anderen Währung) zum Erwerb und zur Veräußerung von Hebelprodukten mangels abweichender Vereinbarung als Kommissionärin aus. Bei geringeren Volumina erfolgt eine Ausführung als Kommissionsgeschäft nur aufgrund gesonderter Vereinbarung. Zur Ausführung des Kommissionsgeschäfts schließt die Bank für Rechnung des Kunden mit einem anderen Marktteilnehmer ein Erwerbs- oder Veräußerungsgeschäft ( Ausführungsgeschäft ) ab oder sie beauftragt einen anderen Kommissionär ( Zwischenkommissionär ), ein Ausführungsgeschäft abzuschließen. Der Kunde weist jeden Auftrag einer bestimmten Kontostammnummer zu Ausführung und Buchung der Geschäfte A Bank az Ügyfele által adott, egyenként eurónál (vagy ennek megfelelő, más devizanemben meghatározott összegnél) nagyobb volumenű tranzakcióra vonatkozó megbízásait tőkeáttételi termékek vásárlására és értékesítésére eltérő megállapodás hiányában bizományosként hajtja végre. Kisebb összegek esetében bizományosi ügyletként megvalósuló végrehajtás csak külön megállapodás alapján történhet. A bizományosi ügylet végrehajtásához a Bank az Ügyfél számlájára egy másik piaci szereplővel vásárlási és értékesítési ügyletet köt ( kivitelezési ügylet ) vagy további bizományost bíz meg ( közvetítő bizományos ) a kivitelezési ügylet végrehajtásával. Az Ügyfél minden megbízást meghatározott főszámlaszámhoz rendel Festsetzung von Preisgrenzen Bei der Erteilung von Kommissionsaufträgen kann der Kunde der Bank Preisgrenzen für das Ausführungsgeschäft vorgeben Árlimitek meghatározása Az Ügyfél bizományosi megbízások esetében a Bank számára árlimitet határozhat meg az ügylet végrehajtásához. 4. Geschäfte mit der Bank als Gegenpartei 4. Ügyletek a Bankkal, mint szerződő féllel 4.1. Ausführung und Buchung der Geschäfte Die Bank wird bei den Hebelgeschäften als Gegenpartei der Kunden tätig, soweit sie nicht entsprechend der Regelung gemäß der vorstehenden Ziffer 3. ausnahmsweise als Kommissionärin tätig wird. Dies bedeutet, dass die Bank die Hebelgeschäfte mit den Kunden im eigenen Namen und auf eigene Rechnung abschließt. Eine Vermittlung von Hebelprodukten durch die Bank findet nicht statt Az ügyletek végrehajtása és könyvelése A Bank a tőkeáttételi ügyletekben az Ügyféllel szerződő félként működik együtt, amennyiben nem a fenti 3. pont szerinti szabályozásnak megfelelően kivételesen bizományosként működik közre. Ez azt jelenti, hogy a Bank az Ügyfelekkel a tőkeáttételi ügyleteket saját ne vében és saját számlájára köti. A Bank nem közvetít tőkeáttételi ügyleteket Stellen der Kurse - Aufforderung zur Abgabe von Angeboten Die Bank wird für die in der Handelsplattform angegebenen Hebelprodukte Kurse für Long- oder Short- Positionen stellen, zu denen sie grundsätzlich bereit ist, mit dem Kunden Hebelgeschäfte abzuschließen. Diese Bekanntgabe der Kurse durch die Bank ist als 4.2. Az árfolyam meghatározása, felszólítás ajánlattételre A Bank az elektronikus kereskedési platformon megnevezett tőkeáttételi termékek esetében a long vagy short pozíciókra meghatározza azokat az árfolyamokat, amelyeken alapvetően kész az Ügyféllel ügyletet kötni. Az árfolyamoknak a Bank általi kihirdetését a Bank Seite 17/28

18 Aufforderung an die Kunden der Bank zu verstehen, verbindliche Angebote zum Abschluss von Hebelgeschäften für ein vom Kunden zu bestimmendes Marginkonto abzugeben. Die Bank wird für die von den Kunden abgeschlossenen Hebelgeschäfte während des Geschäftstages laufende Kurse mitteilen Annahme des Kundenangebotes / Gegenangebot der Bank Der Vertrag kommt zustande, indem die Bank dem Kunden eine Annahmeerklärung elektronisch oder in Ausnahmefällen per Telefon übermittelt. Auf die Sonderbedingungen für die Fernkommunikation mit der Bank wird ausdrücklich hingewiesen. Nimmt die Bank das Angebot des Kunden an, kommt der Kontrakt zwischen der Bank und dem Kunden zustande und die Bank wird die neu eröffnete Position des Kunden zusammen mit den bereits zuvor eröffneten Positionen in der jeweiligen Kontoführungswährung ausweisen. Die Bank ist jederzeit berechtigt, ein Angebot des Kunden zurückzuweisen. Darüber hinaus ist die Bank berechtigt, nach Eingang des Kundenantrages einen veränderten Kurs zu quotieren, der von dem ursprünglich quotierten Kontraktkurs abweicht. Dies ist beispielsweise zur Nachtzeit oder bei Handel in illiquiden Märkten möglich, oder wenn der Kunde einen Auftrag außerhalb des normalen Handelsumfangs erteilt oder um zwischenzeitliche Änderungen in der Marktlage zu berücksichtigen. Dem Kunden steht es frei, nach eigenem Ermessen den geänderten Kurs der Bank zu akzeptieren oder abzulehnen Kundenangebot, das von den von der Bank angebotenen Spezifikationen abweicht Falls der Kunde einen Antrag für eine Einzeltransaktion erteilen will, der von den von der Bank angebotenen Spezifikationen abweicht (z.b. abweichendes Kontraktvolumen), wird die Bank dem Kunden mitteilen, ob und zu welchen Konditionen sie bereit ist, eine dem Kundenangebot entsprechende Einzeltransaktion mit diesem abzuschließen. Es steht im freien Ermessen des Kunden, ob er die von der Bank gestellten Konditionen akzeptiert. Der Kunde ist nicht verpflichtet, Anträge aufrechtzuerhalten, für die die Bank ihm mitgeteilt hat, dass sie besonderen Bedingungen unterliegen Gültigkeit unbefristeter und unbedingter Aufträge Ein ohne ausdrückliche Bestimmung der Gültigkeitsdauer erteilter Antrag zum Abschluss von Einzeltransaktionen, mit Ausnahme von Anträgen in Form von Markt-Ordern, Stop-Loss-Ordern, Stop-Buy-Ordern, Trailing Stop-Ordern und Limit Ordern, gilt nur für den Tag der Antragserteilung. Ügyfeleinek felszólításaként kell értelmezni, arra vonatkozóan, hogy tegyenek kötelező ajánlatot a tőkeáttételi ügyletek megkötésére, az Ügyfél által meghatározott főszámla-számra. A bank az Ügyfelek által kötött tőkeáttételi ügyletekre a kereskedési nap során folyamatosan közöl árfolyamokat Az Ügyfél ajánlatának elfogadása / a Bank ellenajánlata A szerződés azáltal jön létre, hogy a Bank az Ügyfélnek elektronikusan vagy kivételes esetekben telefonon átadja az elfogadó nyilatkozatot. A Bank nyomatékosan felhívja a figyelmet a Bankkal folytatott telekommunikáció különleges feltételeire. Amennyiben a Bank elfogadja az Ügyfél ajánlatát, abban az esetben a Bank és az Ügyfél között a szerződés létrejön, és a Bank feltünteti az Ügyfél újonnan megnyitott pozícióját, a már korábban megnyitott pozíciókkal együtt az adott számlavezetési devizanemben. A Bank bármikor jogosult az Ügyfél ajánlatát visszautasítani, jogosult ezen kívül arra, hogy az Ügyfél ajánlatának beérkezését követően módosított árfolyamot jegyezzen az ügyletre azon a bázisértéken, amely eltér az eredetileg jegyzett kötési árfolyamtól. Ez például az éjszakai időszakban vagy a nem likvid piacokon való kereskedésben engedélyezett, vagy amennyiben az Ügyfél a szokásos kereskedési mértéken kívül ad megbízást, vagy a piaci helyzet időközben lezajlott változásainak figyelembevétele céljából. Az Ügyfélnek joga van a Bank módosított árfolyamát saját belátása szerint elfogadni vagy elutasítani A Bank által felkínált specifikációktól eltérő Ügyfélajánlat Amennyiben az Ügyfél egyedi tranzakcióra kíván ajánlatot tenni, amely a Bank által felkínált specifikációktól eltér (például eltérő kötési volumen), úgy a Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy hajlandó-e és milyen feltételek mellett kész az Ügyfélajánlatnak megfelelő egyedi tranzakciót megkötni az Ügyféllel. Az Ügyfél saját belátása szerint eldöntheti, hogy a Bank által meghatározott feltételeket elfogadja-e. Az Ügyfél nem köteles azokat az ajánlatokat fenntartani, amelyekre vonatkozóan a Bank arról tájékoztatta, hogy azokra különleges feltételek vonatkoznak Határozatlan időre szóló és feltétel nélküli ajánlatok érvényessége Az egyedi tranzakciók megkötésére vonatkozó, az érvényességi időtartam egyértelmű meghatározása nélkül kibocsátott ajánlat a piaci megbízás, stop-loss megbízás, stop-buy megbízás, trailing-stop megbízás és limitáras megbízás formájú ajánlatok kivételével csak az ajánlat kibocsátásának napján érvényes. Seite 18/28

19 5. Marginkonto / Erfordernis ausreichenden Guthabens 5. Margin-számla / az elegendő követelés követelménye 5.1. Marginkonto Zum Zweck der Leistung der in Ziffer 5.2 genannten Sicherheit eröffnet der Kunde bei der Bank ein Sicherheitenkonto ( Marginkonto ) bzw. mehrere Marginkonten in unterschiedlicher Währung oder für unterschiedliche Produktgruppen. Vorbehaltlich anders lautender Regelungen ist die Bank nicht verpflichtet, dem Kunden für Guthaben auf Marginkonten Zinsen zu zahlen. Weitergehende Details sind in den Sonderbedingungen "Kontenmodelle" sowie dem Preisund Leistungsverzeichnis geregelt Margin-számla Az 5.2. pontban megnevezett biztosíték teljesítése céljából az Ügyfél a Banknál biztosíték-számlát nyit ( margin-számla ), illetve több margin-számlát nyit különböző devizanemekben vagy a különböző termékcsoportoknak. A Bank az egyéb szabályozások fenntartásával nem köteles az Ügyfél részére a marginszámlák követel egyenlegére kamatot fizetni. További részletek a honlapon található szabályozásokban és az Árak ésszolgáltatások jegyzékében találhatók Sicherheitsleistung des Kunden Der Kunde hat für die von ihm getätigten Hebelgeschäfte eine Sicherheitsleistung ( Margin ) zu erbringen. Die erste Margin wird bei Beginn der Geschäftsbeziehung vom Kunden auf sein bei der Bank geführtes Marginkonto überwiesen (vgl. zum Zwecke der Überweisung die aktuelle Korrespondenzbankenliste im Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank). Die Margin kann in einer oder mehreren der im Preis- und Leistungsverzeichnis genannten zulässigen Kontenwährungen erbracht werden. Andere Währungen werden abzüglich eines Bearbeitungsentgelts in Euro oder auf Wunsch des Kunden in eine andere Kontowährung umgerechnet. Die Höhe der vom Kunden geleisteten Margin bestimmt seinen Handelsrahmen. Ein Hebelgeschäft wird die Bank mit dem Kunden nur abschließen, wenn die hierfür erforderliche Mindest- Margin zur Verfügung steht. Die Bank ist bei veränderter Risikolage, d.h. insbesondere infolge politischer Umstände oder soweit andere Banken ihre Margin- Anforderungen ändern, berechtigt, vom Kunden eine höhere Mindest-Margin zu verlangen. Die Anpassung und ihr Wirksamwerden werden dem Kunden über die Handelsplattform mitgeteilt Az Ügyfél által nyújtott biztosíték Az Ügyfél köteles az általa kötött tőkeáttételi ügyletekre biztosítékot ( margin ) szolgáltatni. Az első margint az üzleti kapcsolat megkezdésekor utalja át az Ügyfél a Banknál vezetett margin-számlájára (az átutaláshoz vö. a Bank Kondíciós Listájában és Üzletszabályzatában az aktuális levelezőbanki listát). A margin a Kondíciós Listában és Üzletszabályzatban megnevezett egy vagy több megengedett számlapénznemben teljesíthető. A többi pénznemet kezelési költség felszámítása mellett átszámítják euróra vagy az Ügyfél kívánságára más számlapénznemre. Az Ügyfél által teljesített margin mértéke meghatározza az Ügyfél kereskedési keretét. A Bank csak abban az esetben köt az Ügyféllel tőkeáttételi ügyletet, ha az ehhez szükséges minimális margin rendelkezésre áll. A Bank megváltozott kockázati helyzet esetén, különös tekintettel a politikai viszonyokra, vagy ha más bankok módosítják margin-követelésüket, jogosult magasabb minimális margint kérni. A módosításról és annak hatályosulásáról az Ügyfél az elektronikus kereskedési platformon kap tájékoztatást Margin-Guthaben Die Bank wird in ihren Büchern die auf den Namen des Kunden lautenden Marginkonten in der jeweiligen Kontowährung führen. Jedes Marginkonto wird unter einer separaten Kontostammnummer geführt. Die vom Kunden geleistete Margin wird auf dem Konto als Guthaben in dieser Währung ( Margin-Guthaben ) ausgewiesen. Das Margin-Guthaben wird durch unter der jeweiligen Stammnummer realisierte Gewinne bzw. Verluste aus einzelnen Hebelgeschäften ( Einzeltransaktionen ) erhöht bzw. reduziert Margin-letét A Bank a könyveiben az Ügyfél nevére szóló marginszámlákat az adott számlapénznemben vezeti. Minden margin-számlát külön főszámlaszám alatt vezet a Bank. Az Ügyfél által nyújtott margint a Bank a számlán az adott számlapénznemben követelésként ( marginkövetelés ) tünteti fel. A margin-követelés az adott főszámlaszámon realizált, az egyedi tőkeáttételi ügyletekből ( egyedi tranzakciók ) származó nyereségek, ill. veszteségek összegével nő, ill. csökken Ausreichendes Margin-Guthaben Zum Zeitpunkt des Abschlusses einer jeden Einzeltransaktion muss das Marginkonto des Kunden eine positive Netto Marginposition gemäß Ziffer 5.5 aufweisen, die mindestens dem Marginprozentsatz x Eröffnungskurs des betreffenden Hebelproduktes x Kontraktmenge entspricht. Die Bank wird ein Angebot auf Abschluss einer Einzeltransaktion unter einer Kontostammnummer nur annehmen, wenn die Netto Ausreichendes Margin-Guthaben Minden egyedi tranzakció lezárásának időpontjában az Ügyfél margin-számlájának az 5.5. szerinti pozitív margin nettó pozíciót kell mutatnia, amely legalább a marginszázalék x az adott tőkeáttételi ügylet nyitási árfolyama x kötési mennyiség szorzatának felel meg. A Bank csak akkor fogad el ajánlatot az azonos főszámlaszám alatti egyedi tranzakciókra, ha az Ügyfél nettó margin-pozíciója ezen a főszámlaszámon Seite 19/28

20 Marginposition des Kunden unter dieser Kontostammnummer ausreichend ist. Ein Anspruch des Kunden auf teilweise Ausführung besteht nicht. Der Kunde kann jedoch ggf. eine geringere Kontraktmenge wählen. Über die Nichtannahme des Angebots mangels ausreichender positiver Netto-Marginposition wird die Bank den Kunden unverzüglich unterrichten. megfelelő mértékű. Az ügyfél semmilyen esetben nem kérhet részkivitelezést. Az Ügyfél adott esetben választhat csekélyebb kötési mennyiséget is. Az elegendő pozitív margin nettó pozíció hiányában elutasított ajánlatról a Bank haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet Berechnung der Netto-Marginposition Die Bank ermittelt ständig denjenigen Anteil der vom Kunden hinterlegten Margin, der noch nicht zur Unterlegung von vorher getätigten und noch nicht wieder geschlossenen Einzeltransaktionen verwendet worden ist ( positive Netto-Marginposition ). Die Netto- Marginposition ergibt sich aus der Differenz aus a) der Summe aus (i) dem aktuellen Margin-Guthaben unter dieser Kontostammnummer und (ii) der Summe aus den unter einer Kontostammnummer geführten realisierten aber noch nicht auf das Marginkonto übertragenen zum aktuellen Kurs (siehe Handelsplattform) in Kontowährung konvertierten Gewinnen aus geschlossenen Einzeltransaktionen und (iii) der Summe aus den zum aktuellen Kurs in Kontowährung konvertierten auf Basis des aktuellen Kurses ermittelten hypothetischen, noch nicht realisierten Gewinnen aus noch nicht durch Gegengeschäfte geschlossenen Einzeltransaktionen abzüglich (b) der Summe aus (i) den unter einer Kontostammnummer geführten realisierten aber noch nicht auf das Marginkonto übertragenen zum aktuellen Kurs (siehe Handelsplattform) in Kontowährung konvertierten Verlusten aus geschlossenen Einzeltransaktionen und (ii) den zum aktuellen Kurs in Kontowährung konvertierten auf Basis des aktuellen Kurses ermittelten hypothetischen, noch nicht realisierten Verlusten aus noch nicht durch Gegengeschäfte geschlossenen Einzeltransaktionen. Die Bank wird dem Kunden jederzeit auf der Handelsplattform anzeigen, ob und in welchem Umfang die unter einer Kontostammnummer vorhandene Netto- Marginposition positiv bzw. negativ ist, und ob somit weitere Einzeltransaktionen erlaubt sind A nettó margin-pozíció kiszámítása Az Ügyfél által letétbe helyezett marginnak a Bank mindig azt a részét határozza meg, amelyet még nem használtak fel a korábban elvégzett és még le nem zárt egyedi tranzakciókhoz ( pozitív nettó margin-pozíció ). A nettó margin-pozíció az alábbiak különbözetéből adódik: (a) a következő tételek összege: (i) az ezen a főszámlaszámon kimutatott aktuális margin-követelés (ii) a lezárt egyedi tranzakciókból származó, az egy főszámlaszám alatt vezetett, realizált, de a marginszámlára még nem átvezetett, az aktuális árfolyamon (lásd elektronikus kereskedési platform) a számla pénznemére átváltott nyereségek összege és (iii) az ellentétes irányú ügyletekkel még le nem zárt egyedi tranzakciókból származó, az aktuális árfolyamon a számla pénznemére átváltott, az aktuális árfolyam alapján meghatározott feltételezett, még nem realizált nyereségek összege csökkentve (b) az alábbi tételek összegével (i) a lezárt egyedi tranzakciókból származó, az egy főszámlaszám alatt vezetett, realizált, de a marginszámlára még nem átvezetett, az aktuális árfolyamon (lásd elektronikus kereskedési platform) a számla pénznemére átváltott veszteségek összege és (ii) az ellentétes irányú ügyletekkel még le nem zárt egyedi tranzakciókból származó, az aktuális árfolyamon a számla pénznemére átváltott, az aktuális árfolyam alapján meghatározott feltételezett, még nem realizált veszteségek összege. A Bank az Ügyfélnek bármikor jelezheti az elektronikus kereskedési platformon, hogy az adott főszámlaszám nettó margin-pozíciója pozitív vagy negatív, és ezáltal a további egyedi tranzakciók megvalósíthatók-e Behandlung mehrerer Marginkonten Die Bestimmungen für die Marginberechnung hinsichtlich aller mit der Bank getätigten Geschäfte gelten kumulativ, d.h. es findet eine Verrechnung der Marginanforderungen der verschiedenen mit der Bank getätigten Geschäfte jeweils für ein Marginkonto statt. Die vom Kunden insgesamt zu leistende Margin ist die Summe aller einzelnen von ihm zu leistenden Margins je Marginkonto Több margin-számla kezelése A marginszámításra vonatkozó rendelkezések a Bankkal kötött valamennyi ügyletre kumulatív módon alkalmazandók, azaz a Bankkal kötött különböző ügyletekhez kapcsolódó margin-követelések elszámolása margin-számlánként történik. Az Ügyfél által összesen teljesítendő margin az általa margin-számlánként teljesítendő valamennyi margin összege. Seite 20/28

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS MIETVERTRAG

BÉRLETI SZERZŐDÉS MIETVERTRAG BÉRLETI SZERZŐDÉS MIETVERTRAG BÉRLETI SZERZŐDÉS MIETVERTRAG amely egyrészről az név: székhely: cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszám: képviseli: mint Bérbeadó (a továbbiakban: a Bérbeadó ), másrészről

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA QSR24h HUNGARY Kft. H-9027 Győr, Pesti út 1/B PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A QSR24h felelőssége a hibás szolgáltatásokért A QSR24h-val szemben csak a szolgáltatást megrendelő és igénybe vevő megbízó jogosult

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

Bankkártya kondíciós lista Bankkartenkonditionen. MasterCard Silver*

Bankkártya kondíciós lista Bankkartenkonditionen. MasterCard Silver* VÁLLALATI ÜGYFELEK Standard Kondíciók FIRMENKUNDEN Standard-Konditionen Érvényes 2015. június 01-től visszavonásig Gültig ab 01.06.2015 bis auf Weiteres Bankkártya kondíciós lista Bankkartenkonditionen

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk Önöket a 282/2011/ EU végrehajtási rendelet fő tartalmi elemeiről, amely

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS AUFTRAGSVERTRAG

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS AUFTRAGSVERTRAG MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS AUFTRAGSVERTRAG M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A U F T R A G S V E R T R A G amely egyrészről a név: székhely: cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszám: mint megbízó (a továbbiakban:

Részletesebben

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Családi pótlék sz. Kindergeld-Nr. Familienkasse Az igénylést benyújtó személy adóazonosító száma Németországban (feltétlenül kitöltendő) Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland (zwingend ausfüllen)

Részletesebben

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Lead Partner Seminar Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Sopron, 18.04.2012 Projektänderungen / Projekt módosítások Lóránth Kinga Joint Technical Secretariat 18.04.2012 Reporting Seminar

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

1. Irányadó rendelkezések 1. Maßgebende Bedingungen

1. Irányadó rendelkezések 1. Maßgebende Bedingungen ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (2014. januártól érvényes) ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN (gültig ab Januar 2014) 1. Irányadó rendelkezések 1. Maßgebende Bedingungen A szállító és a megrendel között fennálló

Részletesebben

Seite 2 von 12. Terjesztőpartner és WellStar a továbbiakban együttesen szerződő felek vagy Felek.

Seite 2 von 12. Terjesztőpartner és WellStar a továbbiakban együttesen szerződő felek vagy Felek. Wellstar GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe/ Wellstar GmbH & Co. KG Filialbetrieb in Ungarn Andrássy út 121., 1062 Budapest Cg./Hr. Nummer: 01 17 000575/6 Magyar adószám / ungarische Steuernummer:

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. Anlage Ausland

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/2/2014. Érvényben: 2014. május 5-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet a pénzpiaci feltételek módosulása, illetve

Részletesebben

1. sz. dokumentum Unterlage Nr. 1. 1. Általános rendelkezések 1. Allgemeine Bestimmungen

1. sz. dokumentum Unterlage Nr. 1. 1. Általános rendelkezések 1. Allgemeine Bestimmungen (Jelen melléklet az 1. [További szerződési feltételek] és 2. sz. dokumentumot [Általános Beszerzési Feltételek] formailag együttesen tartalmazza. Az 1. sz. dokumentum az elő-ajánlatkérés / megrendelés/keretmegrendelés

Részletesebben

Magyar............................................................ 96....................................................

Magyar............................................................ 96.................................................... MFQ364.. hu Magyar............................................................96.................................................... hu Szívbõl gratulálunk új BOSCH készüléke megvásárlásához. Ön egy kiváló

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG)

Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/1/2014. Érvényben: 2014. február 19-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gazdasági környezet változása és ezen belül a piaci kamatok csökkenése

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Schaeffler Magyarország Ipari Kft.

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Schaeffler Magyarország Ipari Kft. A Schaeffler Magyarország Ipari Kft. értékesítési és szállítási feltételei A SCHAEFFLER MAGYARORSZÁG IPARI KFT szállításai és egyéb szolgáltatásai vállalkozások, közjogi jogi személyek, valamint közalapítványok

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Orderausführungsgrundsätze der FXdirekt Bank AG für Differenzkontrakte und Devisenkassageschäfte im OTC-Handel

Orderausführungsgrundsätze der FXdirekt Bank AG für Differenzkontrakte und Devisenkassageschäfte im OTC-Handel Orderausführungsgrundsätze der FXdirekt Bank AG für Differenzkontrakte und Devisenkassageschäfte im OTC-Handel Az FXdirekt Bank AG ajánlat- (order) kivitelezésekre vonatkozó alapszabályzata, devizákkal

Részletesebben

A QSR24h HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF)

A QSR24h HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) A QSR24h HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) 1. A szerződéskötés rendje A QSR24h HUNGARY Kft. (Cg. 08-09-026340, a továbbiakban röviden: QSR24h) a minőségi menedzsment

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

II. Kontokorrentkredit bezüglich ab 01.02.2015 abgeschlossenen Verträgen. VI. Anlaßbezogene Gebühren

II. Kontokorrentkredit bezüglich ab 01.02.2015 abgeschlossenen Verträgen. VI. Anlaßbezogene Gebühren Tartalom I. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 2015.01.31.-ig megkötött szerződésekre vonatkozóan II. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 2015.02.01.-től megkötött szerződésekre vonatkozóan

Részletesebben

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise Hírlevél Transzferár ellenőrzés Az előző évekhez hasonlóan idén is a figyelem középpontjában marad a kapcsolt vállalkozások közötti transzferár-képzés, különösen a pénzügyi műveleteket illetően. A NAV

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től 1. Lakossági forint fizetési számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlavezetési díj (havi) /Zárlati költség/ Internetbanki szolgáltatást igénybevevők részére 2.000 Ft 400 Ft 320 Ft pótlása

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE Földrajz német nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA MITTLERE STUFE SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételei

Általános Üzleti Feltételei A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe Általános Üzleti Feltételei Elfogadta: Módosítva: Deutsche Bank ZRt. vezet sége 1996. augusztus 26-án (ÁBF 30/1996. sz. határozata alapján) 2002. szeptember

Részletesebben

A QSR24h HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF)

A QSR24h HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) A QSR24h HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) 1. A szerződéskötés rendje A QSR24h HUNGARY Kft. (Cg. 08-09-026340, a továbbiakban röviden: QSR24h) a minőségi menedzsment

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Geschäftsbedingungen der ebanking-dienstleistungen. ebanking Szolgáltatások Üzletszabályzata

Geschäftsbedingungen der ebanking-dienstleistungen. ebanking Szolgáltatások Üzletszabályzata ebanking Szolgáltatások Üzletszabályzata az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep speciális üzletági szabályzata (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., Cg. 01-17-000456, adószám: [22353605-2-42] PSZÁF nyilvántartási

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA 1. szöveg Stellenausschreibung Die Landeshauptstadt München sucht Juristinnen/Juristen I. Sie erwartet ein vielfältiges Aufgabenfeld. In ihrer täglichen Arbeit sind Juristinnen und Juristen bei der Stadt

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata Ordnung über die Organisation und Benutzung der Bibliothek der Andrássy Gyula deutschsprachigen Universität Budapest (Bibliotheksordnung) Auszug Benutzerordnung Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESCHAFFUNGSORDNUNG 1. Angenommen durch den Senatsbeschluss Nr. 12./2015 vom 19.02.2015

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESCHAFFUNGSORDNUNG 1. Angenommen durch den Senatsbeschluss Nr. 12./2015 vom 19.02.2015 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESCHAFFUNGSORDNUNG 1 1 Angenommen durch den Senatsbeschluss Nr. 12./2015 vom 19.02.2015 1 Beszerzési Szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat hatálya Jelen szabályzat

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1. Kapcsolódó fogalmak: START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az életkezdési támogatás: A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg. Start-számla:

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban - Általános Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben? Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben? Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban Welche Gebühren

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik. Tűzvédelem az elektrotechnikában. Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner

Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik. Tűzvédelem az elektrotechnikában. Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner Budapest, 7. September 2012 Tűzvédelem az elektrotechnikában A tűzvédelmi tervezővel szemben

Részletesebben

Allgemeine Geschäftsbedingungen ( AGB ) der GOLDATO Handels GmbH ( GOLDATO ) GOLDATO Handels GmbH ( GOLDATO ) Általános Üzleti Feltételek ( AÜF )

Allgemeine Geschäftsbedingungen ( AGB ) der GOLDATO Handels GmbH ( GOLDATO ) GOLDATO Handels GmbH ( GOLDATO ) Általános Üzleti Feltételek ( AÜF ) Allgemeine Geschäftsbedingungen ( AGB ) der GOLDATO Handels GmbH ( GOLDATO ) GOLDATO Handels GmbH ( GOLDATO ) Általános Üzleti Feltételek ( AÜF ) 1. INFORMATIONSPFLICHTEN Unternehmen: GOLDATO Handels GmbH

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Wie wir auch selber an nützliche Marktinformationen kommen können? - aufgrund des Handelsregisters

Részletesebben

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

IFRS (IAS) INFORMATIONSBRIEF SONDERAUSGABE IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM

IFRS (IAS) INFORMATIONSBRIEF SONDERAUSGABE IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM Jelen hírlevél különszám kiadásának indoka, hogy Magyarország Európai Unióba való belépésével egyre sürgetőbbé válik a számviteli rendszerek fejlesztése, a beszámolók nemzetközi

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

HÍRLEVÉL a számviteli törvény 2007. évi lényegesebb változásairól

HÍRLEVÉL a számviteli törvény 2007. évi lényegesebb változásairól HÍRLEVÉL a számviteli törvény 2007. évi lényegesebb változásairól INFORMATIONSBRIEF über die wesentlichen Änderungen Rechnungslegungsgesetzes ab 2007 Az alábbiakban ismertetjük a Számviteli Törvény 2007.01.01-től

Részletesebben

SZ-31/2014. sz. Hirdetmény

SZ-31/2014. sz. Hirdetmény 1.Lakossági forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Törzsbetét összege 2.000,- Ft 400,- Ft - Internetbanki szolgáltatási igénybe vevők részére 320,- Ft 2.000,- Ft 0,17% + 100,- Ft +0,3%

Részletesebben

NEM HIVATALOS FORDÍTÁS. S z ó b e l i J e g y z é k

NEM HIVATALOS FORDÍTÁS. S z ó b e l i J e g y z é k BGBl. III - Ausgegeben am 31. Mai 2011 - Nr. 91 1 von 6 NEM HIVATALOS FORDÍTÁS Ikt.sz. Budapest-ÖB/KONS/1598/2010 S z ó b e l i J e g y z é k Az tiszteletét fejezi ki a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának

Részletesebben

Az ajánlatok értékelésének új irányai a Kbt.-ben. Dr. Dezső Attila, ügyvéd

Az ajánlatok értékelésének új irányai a Kbt.-ben. Dr. Dezső Attila, ügyvéd Az ajánlatok értékelésének új irányai a Kbt.-ben Dr. Dezső Attila, ügyvéd RICHTLINIE 2014/24/EU Artikel 89: Ausschussverfahren (89) Der Begriff der Zuschlagskriterien stellt einen zentralen Begriff dieser

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL INFORMATIONEN ÜBER DIE WICHTIGSTEN, STEUER- UND GEPLANTEN RECHNUNGSWESENSVERÄNDERUNGEN AB 01.01.2006 Személyi jövedelemadó

Részletesebben

Vadász-felelôsségbiztosítás. a Magyarországon vadászó külföldi állampolgárok részére

Vadász-felelôsségbiztosítás. a Magyarországon vadászó külföldi állampolgárok részére Vadász-felelôsségbiztosítás a Magyarországon vadászó külföldi állampolgárok részére Szolgáltatási táblázat Kártérítési limitek: 5 millió forint/kár, illetve 10 millió forint/év egyéb személyi sérüléses

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. május 11-én, 11.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: 1121 Budapest, Mártonhegyi

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

SZ-40/2014. sz. Hirdetmény

SZ-40/2014. sz. Hirdetmény 1.Lakossági forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok 2.000,- Ft 400,- Ft - Internetbanki szolgáltatási igénybe vevők részére 320,- Ft 2.000,- Ft fogadása 0,17% + 100,- Ft +0,3% Rendszeres

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 3.forduló

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

SZ 1/2016. sz. Hirdetmény

SZ 1/2016. sz. Hirdetmény 1.Lakossági forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Törzsbetét összege 2.000, Ft 400, Ft Internetbanki szolgáltatási igénybe vevők részére 320, Ft Takarék kiváltó hitel számla 255, Ft Takarék

Részletesebben

V E RT R I E B S V E RT R A G G O L D & S I LV E R

V E RT R I E B S V E RT R A G G O L D & S I LV E R V E RT R I E B S V E RT R A G MUNKATÁRSI SZERZÕDÉS G O L D & S I LV E R PHYSICAL METALS KG GOLD& SILVER PHYSICAL METALS KG V e r t r i e b s v e r t r a g Munkatársi Szerzõdés Persönliche Daten / Szemelyes

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Quattromed IV-S MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Ergonomische Massage mit WohlfühlgARAntie ERGONÓMIKUS MASSZÁZS A KÉNYELEMÉRZÉS GARANCIÁJÁVAL QUATTROMED IV-s MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Unsere Wirbelsäule

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben