Facebook

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook"

Átírás

1 Szántódi Hírlevél Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja augusztus XVIII. évf. 4. szám Tûzzsonglõrök a Rigó utcai strandon Szent Iván éji tûzgyújtás Ónody György a III. SZKÍT-n Czigány György és Simon Erika a zenés irodalmi esten Megemlékezés a Szent Kristóf szobornál Fabula koncert a Kossuth téren

2 Szántódi Hírlevél 2. oldal augusztus AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI A képviselõ-testület 2014.június-július hónapban hozott határozatairól tájékoztatás Szántód Község Képviselõ-testületének 99/2014.(VI.18.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2014.június 18 -i rendkívüli képviselõ-testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg: 1. Tájékoztató a Kerékpáros túraútvonal hálózat kialakítása Balatonföldvári kistérség területén elnevezésû, DDOP-2.1.1/D azonosítószámú projekt elõrehaladásáról, finanszírozásáról. 2. Zárt ülés. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: azonnal Szántód Község Képviselõ-testületének 100/2014.(VI.18.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a kistérségi kerékpáros pályázatról szóló tájékoztatót megismerte, elfogadja. A képviselõ-testület a Kerékpáros túraútvonal hálózat kialakítása a Balatonföldvári kistérség területén elnevezésû, DDOP-2.1.1/D azonosító számú projekt keretében megvalósítandó Szántód - Szántód puszta kerékpárút kivitelezési munkáihoz bruttó Ft fedezetet biztosít évi költségvetési tartaléka terhére. A képviselõ-testület a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során az alábbi cégek részvételét/meghívását kéri biztosítani: 1.számú Mélyépítõ Kft. Siófok, Pannon Fuvar 2000 Kft Siófok és Colas Út Zrt. Veszprém. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: azonnal Szántód Község Képviselõ-testületének 103/2014.(VII.02.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2014.július 2 -i rendkívüli képviselõ-testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg: 1. Viziközmû-rendszerek feletti képviseletrõl szóló szerzõdésrõl. 2. Beszámoló a társulásokban végzett tevékenységrõl. 3. Zárt ülés. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: azonnal Szántód Község Képviselõ-testületének 104/2014.(VII.02.) Kt.határozata 1. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársasággal a közös ellátási felelõséggel érintett Dél-kelet Balatoni Regionális Vízmû Nyugati ág víziközmû-rendszer feletti képviseletrõl szóló, a vegyes tulajdonú víziközmû-rendszerek üzemeltetése tárgyában kötendõ szerzõdést jóváhagyja, aláírására felhatalmazza a polgármestert. 2. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársasággal a közös ellátási felelõséggel érintett Balatoni I. számú régió Nyugati ág víziközmû-rendszer feletti képviseletrõl szóló, a vegyes tulajdonú víziközmû-rendszerek üzemeltetése tárgyában kötendõ szerzõdést jóváhagyja, aláírására felhatalmazza a polgármestert. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: értelem szerint Szántód Község Képviselõ-testületének 105/2014.(VII.02.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a társulásokban végzett 2013.évi tevékenységrõl szóló beszámolót elfogadja. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: értelem szerint Szántód Község Képviselõ-testületének 112/2014.(VII.31.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2014.július 31 -i rendkívüli képviselõ-testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg: 3. Szociális alapszolgáltatás- étkeztetés feladatellátása. 4. Választási Bizottság megválasztása. 5. Közösségi Ház udvarán található garázsépület elbontására érkezett ajánlatok ismertetése. 6. Zárt ülés. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: azonnal Szántód Község Képviselõ-testületének 113/2014.(VII.31.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a.) az önkormányzat által nyújtott étkeztetés szolgáltatás biztosítására 2014.szeptember 1.napjától Horváth Zsolt egyéni vállalkozóval is (8622 Szántód, Szántódi u.) megállapodást köt. A jegyzõkönyvhöz mellékelt megállapodást az alábbi két kiegészítéssel jóváhagyja: aa.) Megbízott vállalja, hogy az 1.pontban megjelölt területen a falugondnok által elõzetesen jelzett igény alapján elkészíti az ételadagokat és 11 órakor a falugondok részére éthordókban átadja. ab.) Felek 2014.szeptember 1.napjától az ebéd árát bruttó 730,- Ft/nap összegben határozzák meg. b.) az önkormányzat által nyújtott étkeztetés szolgáltatás biztosítására a LIVING FOOD Kft-vel 2014.április 30. napján kötött megállapodást az alábbi 2/a. ponttal egésziti ki Felek az ebéd árát bruttó 700,- Ft/nap öszszegben határozzák meg. c.) A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a d.) megállapodások megkötésére. étkeztetés szakmai program 3.pontját az alábbi módosítással jóváhagyja: Az önkormányzat gondoskodik a napi egyszeri meleg étel elkészíttetésérõl - az ételadagokat a LIVING FOOD Internationál Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 80.) által fenntartott Erdészet konyhájáról és Horváth Zsolt egyéni vállalkozó (8622 Szántód, Szántódi u.22.szám) által fenntartott Szántódi Somos Konyha konyhájáról, a szolgáltatás megvásárlásával biztosítja. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: értelem szerint

3 2014. augusztus 3. oldal Szántódi Hírlevél Szántód Község Képviselõ-testületének 114/2014.(VII.31.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Választási Irodavezetõnek a Választási Bizottság tagjaira tett indítványát jóváhagyja. A Választási Bizottság tagjának Balogh József Sándorné (Ady u. 11.) Várszegi Marianna (Platánsor 8.) Nagyné Orbán Katalin (Ady E. u. 4.) Bókáné Juhász Zsuzsanna (Móricz 92.) Varga Krisztina (Kazinczy u. 4.) Póttagjának: Kovács Enikõ Andrea (Jókai u.6.) Szárnyasi Lajosné (Jókai u. 16.) Hollósiné Takács Viktória (Jókai u. 5.) szám alatti lakosokat megválasztja. Felelõs: Dr.Kiss Pál címzetes fõjegyzõ Határidõ: értelem szerint Szántód Község Képviselõ-testületének 115/2014.(VII.31.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testület a Közösségi Ház udvarán található garázsépület elbontására érkezett ajánlatok közül Dencs István egyéni vállalkozó bruttó ,- Ftos ajánlatát fogadja el. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: értelem szerint A képviselõ-testület az alábbi rendeletet alkotta: Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 5/2014.(VIII.04.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2012.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. Kissné Bolha Andrea fõtanácsos Szántód referens TISZTELT SZÁNTÓDI HÍRLEVÉL OLVASÓK Tájékoztatnám Önöket a 2014-es év eddigi önkormányzati munkájáról, az elvégzett felújításokról és az év hátralévõ részében tervezett munkákról. A képviselõ-testület 12 alkalommal ülésezett. A testületi ülések teljes anyaga folyamatosan mindenki számára elérhetõ a könyvtárban, a Szántódi Hírlevélben valamint a világhálón. Az elmúlt év zárszámadását ismerve megállapítható, hogy Önkormányzatunk évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Az elõzõ évi pénzmaradvány öszszege nem került felhasználásra. A kiadások teljesítését a mûködési bevételek biztosították. Az idei évre is megfontolt a tartalékokat nem felhasználó megvalósítható költségvetést állított össze a képviselõ-testület. - Az adósságkonszolidációban nem kívántunk részt venni, az egyik önkormányzati gépkocsi ,- Ft-os törlesztõ részletét engedték volna el. Jól döntöttünk, mivel így 10 millió forintos pályázatot sikerült elnyerni, mivel Szántód esetében nem volt adósságrendezés. - A tavaszi felújítási munkákra érkezett árajánlatokat megtárgyaltuk és a legkedvezõbb árajánlatokat fogadtuk el. Áttérnék az elvégzett munkák ismertetésére: Új Tihany utcai járda - A Szigony utca végén a Balatoni Vízügyi Igazgatóságtól bérelt területen egy kis parkot alakítottunk ki. A terület tereprendezése, részleges bekerítése után négy darab padot, egy asztalt valamint egy mobil illemhelyet helyeztünk el. A füvesítés is folyamatban van. A vendégeink, lakosaink nagy örömmel vették birtokba az eddig mocsaras, szemetes terület helyén az új parkot. - A Rigó utcai strandon elkészült a kerítés. A régi kovácsolt nagykaput eredeti formájában újjáépítettük. Elkészült a strandon a régen várt díszkivilágítás. A világítást egy alkonykapcsoló vezérli és takarékossági okokból csak az idegenforgalmi szezonban fog mûködni. - Kivitelezésre került a Rév kikötõhöz vezetõ járda. A régi elhasználódott járda bontása után egy szépen kivitelezett, virágágyásokkal, cserjékkel, padokkal kiegészített járdát vehettünk birtokba. A járda melletti veszélyes fák kivágásra kerültek a tulajdonos költségére. A Kemping kerítését a tulajdonosa a telekhatárra áthelyezte. Szigony u. parti része

4 Szántódi Hírlevél 4. oldal augusztus - A Juhász Gyula utca strandon elkészült az új öltözõ és egy új homokozót is birtokba vehettek a gyerekek. Szigony utcai bejáró - A Móricz Zsigmond utca Rigó utca keresztezõdésében lévõ gyalogátkelõhelyet térburkolattal kötöttük öszsze a kétoldali járdákkal. Juhász Gy. utcai öltözõ - A Kristóf téri pihenõhelyet díszburkolattal kötöttük össze a kerékpárúttal. - A Kisfaludy utca végén tereprendezést és füvesítést végeztünk, melyet a Balaton magas vízállása miatt csak június végén tudtunk kivitelezni. - Elkészült az Erdészeti téren a játszótér. A gyerekek boldogan vették birtokba a gyermeknapi avatást követõen. Szép színfoltja lett Szántódnak. - Bálint János és Várszegi Balázs felújításának köszönhetõen felállításra került kettõ régi öntöttvas kerekes kút: a Platánsoron valamint az Erdészet téren. Ezúton szeretném megköszöni munkájukat. Móricz Zs. utcai gyalogátkelõ - A Hermann Ottó utcai kis fürdõhelyre térburkolatos bejárót építettünk. - Az adósságrendezésben részt nem vett önkormányzatok pályázhattak felújítási munkákra. Szántód Önkormányzata eredményesen pályázott, 10 millió forintot nyertünk, melybõl elkészült a Hermann Ottó utca aszfaltozása, valamint a Földvári út déli oldalán a térburkolatú járda. - Aszfaltozásra került a Kisfaludy, az Endrõdi valamint a Juhász Gyula utca. A Juhász Gyula utcában a használhatatlan árok alagcsövezésre került, felette gyönyörû térburkolatot kapott. A nagy forgalmú strandot a kedves vendégeink ezentúl egy szélesebb, igényesen átépített úton tudják megközelíteni. - A Gyulai Jenõ út és a vasút közötti parkot felújítottuk. 14 db nyírfa került elültetésre, valamint kialakítottunk egy virágszigetet is. A parkon átvezetõ sétány kavicsszórást kapott, a gyomokat eltávolítottuk. Sajnos ez az állami terület a MÁV kezelésében van, ezért egyelõre csak ilyen formában tudtuk felújítani a sétányt. Kezdeményezni fogjuk az állami terület önkormányzati tulajdonba adását. - Az Erdészettõl vásárolt leendõ telephely átépítése lassan befejezõdik. Csak az épület meszelése van hátra, a munkák nagy részét saját dolgozóink kivitelezték. Az eszközeinket, gépeinket hamarosan a saját telephelyünkön tárolhatjuk. Az eddigi telephely bérleti díjával jelentõsen csökkenthetõ önkormányzatunk kiadása. A jövõben a terület nagyságából adódóan lehetõséget biztosítunk stégek, csónakok, vitorlások stb. téli bértárolására. A közösségi ház udvarát elcsúfító garázs bontása megkezdõdött. - Hosszas utánjárás és egyeztetés után a MÁV aluljáró kifestése elkészült. A siófoki Baross Gábor Szakközépiskola diákjai üde színekkel és ábrákkal varázsolták hangulatossá a régi szürke aluljárót. Bízom benne, hogy így is marad és a jövõben nem kell az oda nem illõ feliratokat folyamatosan eltávolítani. A festéket a MÁV biztosította. Önkormányzatunk üdítõvel, kávéval és süteménnyel járult hozzá a munkához. - Szeretnék pár szót szólni a Szántódrév-Szántódpusztai kerékpárútról: Az elsõ közbeszerzési eljárás eredménytelen lett a fedezet hiánya miatt. A kistérségi projekt 86 millió forintos támogatást nyert. Ezzel szemben a legjobb kivitelezõi árajánlat 127 millió forint volt. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnél a változás bejelentés

5 2014. augusztus 5. oldal Szántódi Hírlevél megtörtént, a helyettesítõ mûszaki tartalom, valamint a határidõk módosításával kapcsolatban, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium elfogadott. A helyettesítõ mûszaki tartalom azt jelenti, hogy olyan olcsóbb anyagok beépítésével, amik az eredeti tervben szereplõ mûszaki paraméterekkel bírnak tudtuk olcsóbbá tenni a kivitelezést. Így az új tervezõi költségbecslés szerint 104 millió forintba kerülne a kivitelezés. Lehetõség nyílt az ügynökségnél a támogatásra ráemelést kérni, amit a kistérségi társulás meg is tett. Sajnos nagyon szorított az idõ, ezért hogy a második közbeszerzési eljárást elindíthassuk a képviselõ-testület olyan döntést hozott, hogyha nem kapunk ráemelést, akkor 19 millió forinttal kiegészíti a beruházást. Figyelembe véve, hogy a kerékpárút részeként teljesen újjáépülne a Kazinczy utca, ezt az öszszeget, ha egyáltalán szükség lesz rá, a Kazinczy utca felújítására kellene fordítani a jövõben. Tárgyalásokat folytattunk a MÁV-val, hogy az õsszel kezdõdõ nagy vasút felújítás részeként kiviteleznék a kerékpárút vasúti átjáróját. Ezzel az összeggel is csökkenthetõ lenne a kerékpárút építési költsége. A második közbeszerzési eljárás eredményes lett. A kivitelezõ konzorciummal a szerzõdés pár napja aláírásra került. Szeptemberben kezdõdik a munka és a jövõ tavaszi átadást követõen Szántódpuszta bekapcsolódhat az idegenforgalom vérkeringésébe. - A közterület-karbantartó csoport hét fõ közmunkással egészült ki. Sajnos tavasszal a késõn indult közmunkaprogram és egy fõ dolgozónk hosszú ideig tartó betegsége miatt a fûnyírással és a zöldhulladék szállítással egy kicsit lemaradtunk. Június elejére sikerült utolérni magunkat. - A Rigó utcai strandon található illemhely takarítására valamint a strand felügyeletére a hulladékgyûjtõk folyamatos ürítésére a tavalyi évhez hasonlóan egy dolgozót alkalmazunk. - Úgy látom megfelelõen felkészültünk az idegenforgalmi szezonra. Vendégeinket egy szépen virágosított és gondozott település várja. - A szociális közétkeztetést az önkormányzathoz beérkezett igényeket figyelembe véve szeptember 1-tõl két szolgáltató biztosítja. - Kulturális rendezvényeink a korábbiakhoz hasonlóan megrendezésre kerültek. - A tavasz folyamán megrendezésre került a III. Pannónia Fesztivál. A község területén rendzavarás, vandalizmus tudomásunk szerint nem történt. Az idén kevesebben látogatták a rendezvényt, mint a korábbi években. - Rendeztünk forralt bor fõzõversenyt farsangi bállal, húsvéti tojáskeresést gyerekeknek, kispályás focitornát, könyvbemutatókat, egészségmegõrzõ elõadásokat, Zumba és társastáncoktatást. Szent Iván éji rendezvényt a Rigó utcai strandon, a gyereknapot az új játszótéren tartottuk. Az idei majális az idõjárásnak is köszönhetõen fergeteges bulival zárult. Kirándulást szerveztünk Budapestre. Megszerveztük a helyi tüdõszûrést, valamint a véradást. - Tavaly elsõ alkalommal rendezett utcazenész fesztivál rendezõi az utolsó pillanatban lemondták a rendezvényt, ezért sajnos az idén elmaradt. A nyár folyamán zenés programokat szerveztünk valamint augusztus 30-án megrendezésre kerül a hagyományos szántódi falunap, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk. - A tavalyihoz hasonlóan igyekszünk az idén is minden korosztály számára megszervezni a programot. Tájékoztatni kívánom a tisztelt olvasóinkat a peres ügyeinkrõl: - A Rigó utcai büfé üzemeltetõje 5 db parkoló építési költségével, valamint vízdíjjal tartozik önkormányzatunknak. Siófoki Járási Bíróságon folyik a per. - A Rigó utcai büfé üzemeltetõje engedély nélkül beépítette a büfé mögötti területet. Felszólításra sem bontotta el az engedély nélküli épületet. A Siófoki Építésügyi Hatóságnál folyamatban van az eljárás. - A Kisfaludy utca végét egy nyaralótulajdonos lekerítette. Felszólításra nem bontotta el a kerítést, ezért keresetet nyújtottunk be a Siófoki Járási Bíróságon a kerítés elbontására. A kerítés elbontása után a Kisfaludy utca ezen szakasza is újjáépítésre kerül. Az út végén a Szigony utcaihoz hasonlóan egy bejáró stég telepítése is szerepel terveinkben. - A Szigony utcai állami terület bérbevételének jogosságát vitatja a szomszéd nyaralótulajdonosa. Szerinte birtokháborítást követtünk el. Bízom benne, hogy peres ügyeink mihamarabb lezárulnak. Röviden ezekrõl szerettem volna tájékoztatni a tisztelt olvasóinkat. A lassan elköszönõ nyár utolsó heteiben kellemes pihenést a falunapon jó szórakozást kívánok Önöknek! Vizvári Attila polgármester

6 Szántódi Hírlevél 6. oldal augusztus TISZTELT SZÁNTÓDI SZÜLÕK! SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATA ÉRTELMÉBEN a.) Az általános iskolai tanulmányokat folytató tanulók részére a tankönyvcsomag értékével azonos összegû tanévkezdési támogatást állapít meg. A támogatás igénybevételéhez a jogosult nevére kiállított tankönyvcsomagra vonatkozó számla másolatát kell benyújtani az önkormányzathoz. b.) A középiskola tanulmányokat folytató tanulók, valamint a felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére egyszeri ,- Ft tanévkezdési támogatást állapít meg. A támogatás igénybevételéhez a közép- és felsõfokú tanintézetben tanulók 2014/2015.évrõl szóló iskolalátogatási-, illetve hallgatói jogviszonyról szóló igazolást kell benyújtani az önkormányzathoz. A TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK TOVÁBBI FELTÉTELE, HOGY A TANULÓ, HALLGATÓ SZÁNTÓDI LAKÓHELLYEL RENDELKEZZEN, ÉLETVITELSZERÛEN SZÁNTÓD KÖZSÉGBEN TARTÓZKODJON. SZÁNTÓD,2014.augusztus 15. VIZVÁRI ATTILA POLGÁRMESTER A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI FOCI ÉS SZENT IVÁN ÉJJELE Két programra is sor került június 21-én. Kora délután kispályás labdarugó tornát tartottunk, a Csemetekertben található focipályán. Estefele, a Rigó utcai strand területén a csillagászati nyár kezdetét gyûltünk össze megünnepelni. Már régóta hallottam innen-onnan, hogy a somosban található focipályán jó lenne újra meccseket tartani. Jó alkalom volt ennek a célnak az elõremozdítására a kistérségi pályázat, hiszen egészségünk megõrzésével kapcsolatos lehetõségek között szerepelt a labdarugó torna is. Így az innivalót, a játék után jól megérdemelt helyben fõzött gulyás alapanyagát, valamint a 3 jelentkezõ csapat díjait, a kupákat, pályázati forrásból fedeztük. I. díjat nyert az AZURRO csapat szántódi, balatonföldvári játékosok II. díjat nyert a ZAMÁRDI csapat zamárdi já- III. tékosok díjat nyert a KURDI csapat szántódi játékosok Kupát és oklevelet kapott: A LEGJOBB KAPUS: Benjair Dániel (Szántód) A GÓLKIRÁLY: ifj. László János (Szántód) A LEGJOBB 7-EST LÖVÕ (kispályán): Fenyvesi Róbert (Zamárdi) A gulyás fõzését elsõsorban Kurdi László mesterszakácsnak köszönhette a társaság! Akik a júniusi foci tornán részt vettek, jól érezték magukat. Reméljük, hogy az õsszel tartandó labdarugó mérkõzésen is ugyanilyen jó lesz a hangulat! És amelyre még több szántódit várunk! A Központi strand (Rigó u.) területén játszóházzal, zenésés tûzzsonglõr mûsorral, az elmaradhatatlan máglyagyújtással és tûzugrással ünnepeltük a csillagászati nyár kezdetét. A Koncsag Adrienn vezette játszóház alatt készült kívánságlampionok, az idén is gyönyörû látványt nyújtottak az esti Balaton víztükrén, de nagy sikere volt a fiatal tûzzsonglõr csapat elõadásának is. Csillagászati szempontból nézve azért fontos Szent Iván napja, mert ekkor a legmagasabb a Nap állása, vagyis az évnek ezen az egyetlen napján a leghosszabb a nappal és legrövidebb az éjjel. Tehát semmiképp sem nyári napéjegyenlõségrõl beszélünk, mint ahogy én írtam véletlenül a szóróanyagra, hanem nyári napfordulóról. Mea culpa! (Napéjegyenlõség akkor van, amikor a Föld mindkét féltekéjén a nappal és az éjszaka hossza megegyezik: a tavaszi napéjegyenlõség napja általában március 21. Az õszi napéjegyenlõség napja szeptember 22.)

7 2014. augusztus 7. oldal Szántódi Hírlevél KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KIÁLLÍTÁS SZENT KRISTÓF- RÓL Július 25-én, Kristóf napján, próbáltunk minden eseményt a Szántódhoz is közel álló Szent Kristóf által fémjelezni. A megtartott könyvbemutatón is szó esett róla, amelyrõl természetesen Maurer Teodóra számol be a Könyvtár Hírei oldalon. Erre a napra lett kész az a kiállítás is, amely bemutatja - képeken -, a hazánkban és határainkon túl fellelhetõ Szt. Kristóf ihlette szobrokat, freskókat, festményeket, alkotásokat, emlékhelyeket, valamint a településünkön álló szobor felállításának igencsak viharos történetét. Augusztus 25-ig még megtekinthetõ napközben, valamint könyvtári nyitva tartás alatt. ASZFALTRAJZVERSENY ÉS FABULA KONCERT Június 26-án a Kossuth parkban megtartott aszfaltrajzverseny témája is Szent Kristóf volt. Íme a kis rajzolók névsora, jelentkezési sorrendben: VICZKÓ CSABA 8 é. Bp. VICZKÓ BORBÁLA 5 é. LADÁNYI BARNABÁS 6 é. Üllõ HELGOTT HANNA SZONJA 5é. Szolnok TURBÓK ATTILA Kapuvár GÁBRIS MÁTÉ GÁBRIS EMMA VITÉZ SÁRA PRINCZ DORINA 8é. Dunaújváros PRINCZ HANGA 7é. Cegléd KUSTRA VIVIEN MOTEL ANIKÓ 5 é. PAPP FÖLDESSY ALÍZ 5é. Bp. BÍRÓ KRISZTINA 8é. Páty MÉSZÁROS EMESE 11é. Bp. MELEG BÁLINT 9é. Bp. BOGNÁR LEVENTE 9é. Bp. DOBREKECS MÁRK LEVENTE MÉSZÁROS KATA 8é. Bp BATARCSICS ZALÁN KOVÁCS PATAKI BÍBOR 5é. és BOROSTYÁN 4é. JANKÓ KRISTÓF A szavazatok alapján KUSTRA VIVIEN, a VICZKÓ CSABA és BORBÁLA páros és VITÉZ SÁRA rajza tetszett a legjobban a közönségnek, de mivel mindenki szépet rajzolt, így mindenki kapott egy kis jutalmat: cukor csomag és egy Szent Kristófos emlék formájában. A nagyon jó zenét játszó és jó hangulatot teremtõ, vidám FABULA koncert után bemutatkozott a még nagyon fiatal ceglédi Free Ride rockzenekar. Számukra csak a lehetõségét adtuk meg a bemutatkozásra, amely annyira jól sikerült, hogy nagy valószínûség szerint jövõre ismét találkozhatnak velük. Mire a sör és a lángos elfogyott, a táncos estnek is vége lett, közel éjfélkor. MEGEMLÉKEZÉS SZÁNTÓDON, BÚCSÚ SZÁNTÓDPUSZTÁN Szántódpusztán -évtizedek óta- július utolsó vasárnapján kerül sor a hagyományos Kristóf napi szentmisére és a jármûvek megáldására. Szántód községben ugyanezen a napon - a misét megelõzõ idõpontban - a fõút mentén õrködõ Szent Kristóf szobornál mondunk köszönetet védõszentünknek, amiért vigyáz ránk úgy az utakon, mint a vizeken, vagy természetjárás közben, mert mint tudjuk - a legenda szerint - Szt. Kristóf az utazók, vándorok védõszentje. De nem elég mindig csak az õ segítségét kérni, hanem mi magunknak is oda kell figyelnünk egymásra, a körülöttünk közlekedõkre és mindig segíte-

8 Szántódi Hírlevél 8. oldal augusztus nünk kell a bajbajutottakon. Július 27-én, a védõszentet ábrázoló szobor talapzatához, a bajba jutott, a balesetben elhunyt honfitársaink emlékére virágot, ill. koszorút helyezett el: -Szántód Község Önkormányzata nevében Vizvári Attila polgármester és Szabó Gyula alpolgármester -Balatonföldvár Közös Önkormányzati Hivatal nevében Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ -Szántódpuszta Idegenforgalmi és Kulturális Központ nevében Kovács Szilvia intézményvezetõ -Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tûzoltóság nevében Kekecs Richárd törzszászlós -Balatoni Hajózási ZRT. Szántódrév Kompkikötõ nevében Széles János rév üzletágvezetõ -Szántódi Polgárõr Egyesület nevében: Galó Tibor elnök -Szent Kristóf Természetjáró Egyesület nevében Karsai Ilona elnök helyettes -Szántódi Nyugdíjas Klub nevében: Kovács Béláné klubvezetõ és László Jánosné -Krisztus Szeretete Egyház Szántódi Gyülekezete nevében Odenvald Nándorné A Magyar Autóklub nevében, a Siófoki Városi Csoport elnökeként Iregi Ferenc úr, egy késõbbi idõpontban helyezett el koszorút. A megemlékezésen gyönyörû dalaival közremûködött még Pörneki Anikó énekmûvész. Szántódpusztán, a gyönyörûen felújított Kápolna-dombon az idén újdonság várta az oda látogatókat, amelyrõl a Szántódpuszta Hírei oldalon olvashatnak. HERMAN OTTÓ 100 Augusztus 2-án, a Herman Ottó emlékév kapcsán megemlékezésre, valamint játékos piknikre hívtuk a kedves érdeklõdõket, a tavaly felújított Herman O. utcai strandra. Az utolsó magyar polihisztorról elnevezett utcanév táblánál egy rövid összefoglalóban elhangzottak a legfontosabb tudnivalók a híres természettudósról: Zoológusként a sáskákat, pókokat, madarakat és a halakat kutatta. Néprajztudósként a halászat és a pásztorkodás fele fordult, ezeket õsmesterségnek értékelte. Kiváló õsrégészként felismerte a bükki õsemberleletet. Ennek elismertetéséért legalább olyan heves harcot vívott, mint nyelvészként, a nyelvújítók túlkapásai ellen. E csaták közti békeidõben azon dolgozott, hogy a halászat és pásztorkodás nyelvkincsét, kifejezéseit gyûjtse, e létezõ magyar kifejezéseket a tudományos nyelvbe is beemelje. Mindemellett pályáján fontos szerep jutott a publicisztikának, az ismeretterjesztésnek, a fényképészetnek, valamint a mûvészi színvonalú természet- és hangszerábrázolásoknak. Politikusként függetlenpárti volt, nagy tisztelõje Kossuthnak. A Breznóbányán (ma Brezno, Szlovákia) született tehetség (1835), felvidéki német származása ellenére gyerekkorától magyarnak vallotta magát, 7 évesen már tanulta a nyelvet, nevét magyarosította: Carl Otto Herrmannról. Iskolai tanulmányait Miskolcon kezdte. Az apai örökségként kapott érdeklõdés a természet, elsõsorban a madarak iránt, pályakezdõként egyenesen a Kolozsvári Múzeumba röpítette, ahol preparátori állást kapott. Az utolsó erdélyi polihisztor BRASSAI SÁMUEL mellett hamar a város kulturális életének egyik központi szereplõje lett. A szakmai elfogadtatást a Királyi Magyar Természettudományi Társulat ösztöndíján megírt, Magyarország pókfaunája címû 3 kötetes, magyar és német nyelvû könyve hozta el számára. Hamarosan a budapesti Nemzeti Múzeumban kapott zoológus állást, majd nemsokára egyik legjelentõsebb felfedezését teszi: balatoni halkutatása során felismerte a halászok munkamódszereinek, eszközeinek, kifejezéseinek õsiségét és veszélyeztetettségét. Két kötetben megírta A magyar halászat könyve címû munkáját. Ikonikus, hosszú szakállas alakja, extravaganciája ekkor már széles körben ismertté vált. A Millennium forgatagában, nagysikerû pavilonban mutatta be a magyar halászatot, mint õsfoglalkozást, ebbõl a kezdeményezésbõl nõtt ki a mai Magyar Mezõgazdasági Múzeum. Megalapította a Magyar Ornithológiai Központot, a késõbbi Magyar Madártani Intézetet. Legismertebb ismeretterjesztõ munkáját: A madarak hasznáról és káráról címû könyvet, 1901-ben adták ki elõször. Ez a munkája az utóbbi évtizedekben többször is kiadásra került: tökélyre fejlesztett, szép magyar nyelven, közérthetõen szól az emberek barátairól, a madarakról. Az õ közbenjárásával május 10-tõl minden évben ünnepeljük a Madarak és Fák Napját. 79 éves korában, halála évében (1914) jelent meg A magyar pásztorok nyelvkincse címû, 800 oldalas kötete, méltó zárásaként egy emberfeletti teljesítményt mutató életnek. Herman Ottó élete, személyisége, munkamódszere, hazaszeretete a mai napig példaként szolgálhat számunkra. Az utcanévtábla mellé -amelyet a megemlékezés elõtti napon a közösségi ház dolgozói tisztítottak meg- egy kis koszorút helyezett el az önkormányzat nevében Kárpáti József képviselõ. Késõbb, a strand területén még el tudtuk kezdeni a pikniket, a tûz már égett a szalonnasütõben, az óriás Balaton tár-

9 2014. augusztus 9. oldal Szántódi Hírlevél sasjátékkal játszhattunk egy kört, de aztán hirtelen hatalmas zápor zúdult a nyakunkba és mindarra, ami a piknikhez szükséges lett volna. Az eszközök menekítése közben, többen bõrig áztunk, de a zivatar elmúltával, a hõsiesen kitartókkal és a zivatar után érkezõkkel mégis sütöttünk szalonnát, és megtartottuk a Herman Ottó kvíz versenyünket is. 1. Tudod, melyik madarunk jelzi a tavaszt Szabó Lõrinc verssoraiban? Nyitnikék, fütyüli, nyitni kék, szívnek és tavasznak nyílni kék! 2. Madárnevekkel egészítsd ki az alábbi szólásokat, közmondásokat! Jobb ma egy., mint holnap egy Sok disznót gyõz Dobbal nem lehet..-et fogni Ritka, mint a fehér Nyeli, mint a nokedlit Egy nem csinál nyarat.mondja -nek, hogy nagyfej? Vak.. is talál szemet Sokat akar a, de nem bírja a farka. 3. TOTÓ - Karikázd be a helyes válaszokat! 1. Melyik szó hiányzik a közmondásból? Egy..nem csinál nyarat. A. veréb ; B. cinke ; C. fecske 2. Melyik madár másik neve az aranymálinkó? A. sárgarigó ; B. rozsdafarkú ; C. vörösbegy 3. Közülük melyik az állandó madarunk? A. fecske ; B. erdei fülesbagoly ; C. gólya 4. Ki mondja a verébnek, hogy nagyfej?? A. harkály ; B. bagoly ; C. ölyv 5. Kit neveztek Magyarországon a nemzet csalogányának? A. Déryné ; B. Jászai Mari ; C. Blaha Lujza 6. Milyen madár füttyén vész össze Péter és Pál, Arany János versében? A kvíz játék kérdéseit közzé tesszük most az újságban. A válaszokat helyesen beküldõ elsõ 10 gyerek (14 éves korig), nyereményben részesül, amelyet augusztus 30 án a FALU- NAPON adunk át! Beküldeni a közösségi ház címére Herman Ottó 100 jeligével, vagy személyesen átadni a közösségi házban lehet. (Cím: 8600 Szántód, Iskola u. 9.) A megfejtéseket a következõ számban közöljük. A. pacsirta ; B. fülemüle ; C. pinty 7. Melyik madár látható Mátyás király címerében? A. sas ; B. varjú ; C. holló 8. Melyik a pusztán élõ legnagyobb állandó madarunk? A. daru ; B. kánya ; C. túzok 9. Eredetmondánkban melyik madártól származtatjuk magunkat? A. réti héja ; B. parlagi sas ; C. kerecsensólyom 10. Melyik madár csempészi a tojásait más madarak fészkébe? A. harkály ; B. kakukk ; C. galamb 11. Melyik madár szereti begyûjteni a fényes, csillogó tárgyakat? A. kuvik ; B. csóka ; C. szarka 12. Melyik madár a természetvédelmi területeink címermadara? A. nagy kócsag ; B. fehér gólya ; C. kanalas gém 4. BETÛPÓTLÁS, VÁLOGATÁS 1. Madarak nevét tudod meg, ha a betûket helyes sorrendbe rakod, vagy pótlod. Legnagyobb pusztai madarunk: Ú T O Z K Kistermetû ragadozó madár: AKVRAYL Az 50 forintoson látható madár neve: UTURL Doktor Bubó is ilyen madár:... O. Y A 17. század végén kihalt madár:. O. Ó 5. Tudtátok, hogy a Herman Ottó által leírt balatoni halközösség, a Balaton halfaunája azóta már megváltozott? Melyik az a 3 halfaj, amelyet legnagyobb tömegben telepítettek mesterségesen a tóba, és sajnos, felborította ott az ökológiai egyensúlyt? EGÉSZSÉGRE NEVELÕ ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK A KISTÉRSÉGEKBEN - PÁLYÁZAT A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által nyert pályázat keretén belül 2014 szeptemberétõl újra lesznek havonta rendszeresen megtartásra kerülõ betegklubok: érrendszeri, keringési, érzékszervi, mozgásszervi betegségek, cukorbetegség és lelki egészség megõrzése témákban, valamint étrendi tanácsadásra, elsõsegélynyújtás-oktatásra, a túlzott alkohol fogyasztás csökkentésére és a dohányzásról való leszokás támogatására vonatkozó programok. Az egészségfejlesztési elõadások, szûrések, mozgásprogramok, a kistérség valamennyi településére eljutnak. A kistérség településein szeptembertõl kihagyva decembert még öt hónapon át újra lesznek színes mozgásprogramok: aerobic, zumba, nordic-walking, aqua zumba, kismamatorna, zenés mozgásformák gyermekeknek és felnõtteknek, pilates. Szántódon ezúttal két INGYENES mozgásformára kerül sor: ZENÉS MOZGÁSFORMÁK FELNÕTTEKNEK (standard és latin táncok) és AEROBIK A ZUMBA átkerül Kõröshegyre, a felújított Faluházba valamint Balatonszemesre és Balatonszárszóra.

10 Szántódi Hírlevél 10. oldal augusztus

11 2014. augusztus 11. oldal Szántódi Hírlevél Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház PROGRAMELÕZETES 2014 Augusztus 20. szerda óra - Magyar Dalok - PÖRNEKI ANIKÓ elõadásában - az ÜNNEPI KENYÉR megkóstolása - Gyerekek a Magyar Szt. Korona mását készíthetik el kartonból - UTCABÁL DJ OTTÓ-val! Slágerek: a retrótól - napjainkig - a Balaton menti tûzijátékok megtekintése, Szántód egyik legszebb partszakaszáról Helyszín: a szántódi KOMPKIKÖTÕ Augusztus 30. szombat FALUNAP részletes program az újságban Fõzõversenyre aug. 25-ig lehet jelentkezni! Tombola és sütemény felajánlásokat szívesen fogadunk! Helyszín: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház és Községháza udvara A KÖNYVTÁR HÍREI Az idei évben is tisztelettel emlékeztünk Tüskés Tiborra. A Pécsrõl, Budapestrõl, Balatonszentgyörgyrõl és községünkbõl érkezett vendégeinkkel az író szülõházánál, június 28-án (szombaton) órakor találkoztunk. Néhány szóban emlékeztem községünk szülöttére, egy korábbi szántódpusztai irodalmi eseményen való résztvételére utaltam, amelyen kedves íróbarátja, Fodor András Tüskés Tiborról és irodalmi alkotásairól alkotott véleményét ismertettem. Mindkettõjük vasutas család gyermeke volt, talán ebbõl fakadt barátságuk, erre épült hasonló írói gondolkodásmódjuk. A szülõháznál - a PRO PANNONIA Kiadói Alapítvány nevében Dr. Szirtes Gábor és G. Tóth Károly, községünk vezetõsége és lakossága nevében Dr. Karabinszky Gyula és Kárpáti József képviselõk részérõl- történt koszorúzás után, a könyvtár elõtti emléktábla elõtt meghallgattuk Dr. Nagy Anna két versét, majd õ koszorúzott a Tüskés Tibor Testvérmúzsák Asztaltársaság tagjai nevében. Szeptember 2. kedd VÉRADÁS Helyszín: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház és Községháza Szeptember 20. szombat VADÁSZ NAP-VADFÕZÕ VERSENY Helyszín: SZÁNTÓDPUSZTA Szeptember 22. hétfõ EURÓPAI AUTÓMENTES NAP Október 4. szombat d.u. IDÕSEK NAPJA Helyszín: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház Október 12. szombat ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK Helyszín: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház és Községháza Október 23. csütörtök MEGEMLÉKEZÉS Helyszín: Erdészet tér Nagy érdeklõdéssel hallgattuk a Tüskés Tibor Balatonja címû elõadást. Vasvári Zoltán etnográfus emlékezett a gyermek Tüskés Tiborra, a Szántódon töltött hat évére. Kihangsúlyozásra kerültek az író Balatonnal kapcsolatos alkotásai, Tüskés Tibor balatonfenyvesi nyaralójában töltött nyarainak az emlékei és az ott megfordult alkotótársak nevei. Tisztelettel hallgattuk meg az író naplójából készülõ kötet elõszavát, Dr. Nagy Anna írását. A könyv a PRO PAN- NONIA KIADÓ gondozásában várhatóan az õsszel fog megjelenni. Ennek a magunk közt csak naplós kötetnek nevezett könyvnek az elõkészületeibe maga a kiadó vezetõje, Dr. Szirtes Gábor avatott be bennünket és a leendõ könyv részleteinek ismertetésével keltette fel iránta az érdeklõdésünket. Könyvtárunk új funkciója

12 Szántódi Hírlevél 12. oldal augusztus Kérésemre egy újabb kiadványról számolt be Tüskés Tibor író unokája, Dr. Tüskés Anna. Ez a Tükrök között címû könyv, melynek alcíme Tüskés Tibor levelesládájából, ami a megemlékezés után hamarosan az Universitas Kiadó gondozásában meg is jelent és könyvtárunkban máris az olvasók rendelkezésére áll. Ez a megemlékezés igazán meghatóan szépre sikerült, sok szívhez szóló gondolatot hallhattunk a délután folyamán. Az ünnepség résztvevõi megtekinthették az író könyvtárunkban kölcsönözhetõ mûveinek gazdag kínálatát, valamint a tavalyi megemlékezésen készült fényképeket is július 25-én - védõszentünk napján - egy Szent Kristóf tiszteletére összeállított kiállítási anyag (ami a közösségi ház gyûjteményébõl, a Morvay házaspár fényképeibõl és a saját sokéves gyûjteményembõl tevõdött össze) is várta a kedves érdeklõdõket, akik Simon Erika és Czigány György zenés-irodalmi estjére érkeztek. Az est Novotny Virág gordonkajátékával és Czigány György versfelolvasásával vette kezdetét. A vendégeket Maurer Teodóra köszöntötte, majd minden résztvevõ nagy érdeklõdéssel hallgatta Simon Erika és Czigány György beszélgetését. Az õ párbeszédjükbõl megtudtuk, hogy Erika már korábban írt interjúkötetet Jézus szeretetéért címmel Kocsi György zamárdi atyáról, Csukás István költõrõl /ennek a kötetnek a címe volt az est címe is: Csak a derû óráit számolom/, Medveczky Ádám karmesterrõl És mégis megszólal a pálca címmel és kedves férjérõl, Czigány Györgyrõl Mikor a hervadás is hála címmel. Az itt felsorolt kötetek mindegyike a Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg. Legnagyobb örömünkre Czigány György elõadásában hallgathattuk meg a Kalitkám is madár címû verseskötete anyagából az általa kiválasztott néhány költeményét. A beszélgetés közben és végén gordonkán közremûködött, Bach mûvet játszott Novotny Virág. A korábbiakhoz hasonlóan az est vendégeink megajándékozásával zárult, majd a résztvevõk szabadon beszélgethettek és dedikáltathattak az alkotókkal. Szeretném felhívni a kedves olvasók figyelmét, hogy a fent említett könyvek a könyvtárban megvásárolhatók. Kérem az olvasók és mindazok megértését, akik erre az estre sok szeretettel várták - hiszen elõzõ számunkban azt elõjeleztem - Csukás István költõt és Kocsi György atyát. Az elõbbi sajnos betegsége miatt maradt távol, az utóbbi pedig az elfoglaltsága miatt mondta le az estet. Az atya ezen a napon várta a Szántódpusztán felállítandó állandó gránitoltár szállítását, valamint Böjte Csaba atya és a gyermekkórus érkezését. Tisztelettel tudatom a kedves érdeklõdõkkel, hogy az augusztus 30-án megrendezendõ falunapunkon a már korábbiakhoz hasonlóan ismét több alkotó is jelen lesz. A könyvasztaloknál szabadon beszélgethetnek, dedikáltathatnak Czigány György költõvel, Gyócsi László, Maurer Teodóra, Onody Gyula, Simon Erika és Ungváry Zsolt írókkal. A nap programjába illesztve mutatja be Podmaniczky Szilárd író a Klímadogma címû új könyvét. A nap folyamán pedig megismerhetik, kedvezményesen megvehetik több kiadó legújabb kiadványait is. Közel két hete kaptuk meg mindazokat az új könyveinket, amelyeket a Megyei Könyvtár központi keretébõl kaptunk. Köszönjük a sokféle témát tartalmazó, igen értékes válogatást, amelybõl olvasóink már örömmel kölcsönöznek. Tisztelettel megköszönöm kedves olvasóink nevében is a könyvtárunknak adományozott könyveket Dr. Bíró Péternek, Dr. Csillag Gábornénak, Fenyvesi Jánosnénak, Kovács Pataki Csengének, Lócziné Sasvári Csillának, Márton Istvánnak és Szandányiné Mészöly Gabriellának, valamint több német olvasómnak is. Maurer Teodóra könyvtáros

13 2014. augusztus 13. oldal Szántódi Hírlevél III. SZÁNTÓDI KÖTÕDÉSÛ ÍRÓK TALÁLKOZÓJA július 4-én (pénteken) 14 órai kezdéssel tartottuk meg L. Burda Zsuzsanna író - képzõmûvész és Móczi Sándor festõmûvész - Fények és árnyékok címû - közös kiállításának megnyitóját. Érdeklõdéssel követtük figyelemmel Dr. Krauszné Karakó Judit tárlatvezetését. Az alkotások még augusztus 23-ig megtekinthetõek. A mûvek iránt érdeklõdõk felvilágosításért a könyvtároshoz fordulhatnak. Ezzel az ünnepélyes kiállítás-megnyitóval vette kezdetét a lll. SZántódi Kötõdésû Írók Találkozója nevû kétnapos irodalmi rendezvényünk, melyet Vizvári Attila polgármester úr köszöntõ szavai után máris az egyes költõk, írók bemutatkozása követett. Az elõzõ évek anyagát is felidéztük, a róluk készített tablókat is megtekintettük. Az elmúlt évi fényképek elõtt megállva, tisztelettel emlékeztünk a ll. SZKÍT után hamarosan elhunyt Batizi László Istvánra. Almássy Katinka költõ legújabb költeményeivel mutatkozott be, elhozta nekünk az Arcok és vallomások új kötetét, amelybe az õ költeményei is bekerültek, valamint megosztotta velünk azt az örömét, hogy õt mely irodalmi díjra jelölték. Ránki Katalin költõ két új költeményét olvasta fel a hallgatóságnak. Gyócsi László író ismét egy új történelmi regényére - Végzetes gyõzelem - hívta fel a figyelmünket, valamint bemutatta a - Száguldó zarándoklat - címû új kötetét, melyben a csíksomlyói zarándoklat elõtörténetérõl olvashatunk. L. Burda Zsuzsanna legújabb költeményeibõl olvasott fel nekünk, beszélt a korábbi könyveinek - Mindörökre Uram? ; Arcok; Ella könyve - utóéletérõl, regényének recenziójáról és megemlítette következõ kötetének az elõkészítését is. Werner Stöckl osztrák költõ, író, grafikus elhozta nekünk korábbi egynyelvû és újabb kétnyelvû köteteit - Konzert; dein Antlitz; Koncert; Gyengédség; Egy ideális szerelem - valamint beszélt legújabb kétnyelvû kötetének az elkészülésérõl, már az Entdecke Ungarn! /Fedezd fel Magyarországot! címû könyv címlaptervezetét is megmutatta. Az ugyancsak kétnyelvû kötet anyagát szintén Maurer Teodóra fordította. Krausz Judit író beszámolt a kötetérõl, amelyben a kétbalkezes lányoknak ad a házimunkák elvégzéséhez hasznos tanácsokat. Elõször volt körünkben Osváth András festõmûvész, aki az egyes mûvészetek összekapcsolódását igazolta számunkra. A festõ az õ képeihez illõ Varga L. Krisztina által írt költeményeket olvasta fel nekünk. Bor Ferenc író beszámolt legújabb kiadványairól, amelyeket pályázatok útján sikerült kiadatnia, valamint elhozta nekünk megmutatni egy elismerõ oklevelét is. A legújabb kötetének tiszteletpéldányát ünnepélyesen adta át könyvtárunk számára. A zamárdi Berkenyekör vezetõje hozzászólásában említést tett egy Szántódpusztáról készülõ könyv kiadásáról, ami Simándi István írása. A Szántódpusztától Szántódig címû kötet anyagának korrektúrájára könyvtárosunkat kérte fel. Július 5-én (szombaton) 13 órától fogva estébe nyúlóan következtek az egyes szerzõk bemutatkozásai. Igen kedves olvasóm Törõcsik József az Észhelyzet címû kötetének révén, érdekes elõadásával a légi forgalomirányítás titkaiba vezetett be bennünket. Steffler Ildikó festõmûvész az Évszakok címû témakörébõl bemutatta néhány képzõmûvészeti alkotását, amelyekhez illõ költeményeket, idézeteket olvasott fel. Bemutatta számunkra kedves lánya írásait is, ezekhez a mesealbumokhoz õ készítette az illusztrációkat. Simonné Pohner Mária érdekes módon mutatta be költeményeit. Verseskötetének néhány példányát

14 Szántódi Hírlevél 14. oldal augusztus a jelenlévõk közt kiosztotta és ki-ki felolvasta a neki leginkább tetszõ költeményt. A szabad idejében készített festményeivel, gyöngyfûzéseivel, karcolt hímes tojásaival bõvítette az ideiglenes kiállításunk anyagát. Ebben az évben az Ezek is mi vagyunk... címû kiállítóasztalunkra minden résztvevõ kitehette a kézügyességét igazoló tárgyakat. Ezek után jómagam, mint a Szántódi Hírlevél szerkesztõje mutattam be a helyi újságunkat, annak az állandó rovatairól és a szerkesztése során szem elõtt tartandó szempontokról számoltam be. Kovács Gábor elsõ könyves író igazán helyi vonatkozású, egy szántódi erdõrészt bemutató kötettel érkezett a rendezvényünkre. A könyvét - Tótokilap címmel már bemutatta a szántódpusztai szezonnyitó ünnepségen - örömmel vettük, hogy hozzánk is elhozta. Dr. Laczkó András szerkesztõ egy interjúkötetet készített Búzás Huba költõrõl. Kettejük beszélgetésébõl kiderült, hogy milyen nagy hatást gyakorol egy költõre a képzõmûvészeti alkotások megtekintése. A fõszerkesztõhöz, Dr. Laczkó Andráshoz intézett, a könyveink kiadatásával kapcsolatos kérdéseink is megválaszolásra kerültek. Búzás Huba verseit nagy átéléssel tolmácsolta nekünk. Örültünk, hogy múzsája, Máté Edit / Tündérbanya / is megtisztelte rendezvényünket. Végül Veszeli Zoltán leendõ elsõ könyves írónk mutatkozott be, aki a már készülõ - Különc címû - könyve elõszavát olvasta fel nekünk. Örömmel hallottuk, hogy kitõl kapott kedvet /M T/ a könyvíráshoz és mikorra szánja a kötetét kiadatni. A kötet sikeres megjelenését izgatottan várjuk és bízunk abban, hogy ben a IV. SZKÍT rendezvényen azt kézbe is vehetjük. A lll. SZKÍT mindkét napján Incze Domokos magyar és külföldi költõk megzenésített verseit adta elõ és meglepte a hallgatóságot - Almássy Katinka és Onody Gyula megzenésített költeményeivel - saját szerzeményeivel is. Köszönjük, hogy gitárjátékával jó hangulatot, meghitt pillanatokat okozott nekünk. Könyvtárosunk Maurer Teodóra az elsõ nap estéjén inkább a helytörténeti érdeklõdésébõl fakadó korábbi munkáiról, pályázatairól /községtörténetek: Kára (két feldolgozás), Miklósi (német nyelven), Szántód címû könyv/ tájékoztatott bennünket és további terveire is /német népdalok gyûjtése, a somogydöröcskei iskola története/ utalt. M T a második nap estéjén még ismertette azon szerzõk munkáit, akik rész vételi szándékukat ugyan jelezték, de sajnos idõközben megbetegedtek (Gabriela Düringer, Matyikó Sebestyén József), vagy egyéb okból távol maradtak (Molnár Adrienn). Matyikó Sebestyén József hosszas betegség után elhunyt. Nyugodjék békében! Majd néhány gondolattal megemlítette egyéb írásainak a megjelenését /ARANYPOR - Védõszentünk Szent Kristóf/ és beszélt mûfordításairól és korrektúráiról is. A zárszóban összefoglalta a két nap lényegét, annak eredményét, megköszönte minden résztvevõ önzetlen segítségét, mindazoknak a munkáját, akik ennek a lassan hagyománnyá váló rendezvénynek az elõkészítésében résztvettek < Gálffy Réka - meghívók, plakátok tervezése, nyomtatása; Morvay Zsolt - fotózás; Mucza Milán - gondoskodás a kínálásról; Nagyné Marika - a terem berendezése; Nagy Árpád - hangosítás >, valamint az ügyes kezû szakácsnak < Horváth Zsoltnak - a finom linzer készítését > nagyszerû háziasszonyainknak < Onodyné Magdikának - a remek tortáját és Simonné Pohner Máriának - a ritkaságszámba menõ hamis marcipánját, amibõl jutott minden szereplõnek és a hallgatóságnak is. Legnagyobb tiszteletem a találkozó résztvevõi számára, mert önzetlenül vettek részt az idei találkozón. Mindenki nagyon szívesen jött, a tavalyi rendezvényre jó emlékekkel gondolt vissza, megelégedetten távozott és a jövõ évi alkalomra is szeretne visszatérni. Mindkét nap folyamán csak könyveikkel képviseltették magukat a következõ kiadók: ARCUS, HUN- GAROVOX, MARTINUS, PRO PANNONIA és SIMON. Tájékoztatásul közlöm a kedves olvasókkal, hogy a fent említett alkotók könyvei, valamint csak a köteteikkel jelen lévõ kiadók kiadványai könyvtárunkban meg is vásárolhatók. Morvayné Török Csilla

15 2014. augusztus 15. oldal Szántódi Hírlevél A Katica Családi Napközit Szántódon a Balaton egyik legszebb zöld övezetében a Partivillasor 46/b-ben hoztuk létre. A gyerekeket 0-14 éves korukig várjuk családi napközinkbe, ahol színes programok várják õket. Az épületben 2 csoportszoba van kialakítva. Családias légkörû, kis létszámú csoportot indítunk. A szülõkkel együttmûködve elõzetes beszélgetés során érdeklõdünk a gyermekek egyéni szükségleteirõl, szokásaikról. Minden fejlesztõ tevékenységet, foglalkozást játékos formában valósítunk meg. Udvarunkat úgy alakítjuk, hogy alkalmas legyen a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, nagy területen, maximálisan biztonságos játékeszközök (hinta, csúszda, homokozó és sok-sok játék) Foglalkozásaink az egészséges életmódra nevelés és a mûvészi programok köré épül. A zeneovi foglalkozások és a mozgás fejlesztése a játékkal megfelelõ arányban kombinálva áthatja napi tevékenységeinket. A gyermekeknek napi 4 -i étkezést biztosítunk, az étlap összeállításánál kiemelten ügyelünk a korszerû, egészséges táplálkozás szempontjainak figyelembe vételére. Igény szerint diétás, egyéni menü összeállítását is vállaljuk. A kis csoportlétszám mellett a legkisebb korosztály egyénenkénti táplálása is megvalósítható, minden gyermekre külön tudunk ügyelni. A családi napközi hagyományos ünnepeirõl, a néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepekrõl és a nemzeti ünnepekrõl mindig megemlékezünk. Baba-Mama délelõtti program keretében játszóházat indítunk azoknak a családoknak akik szeretnének kisközösségben a gyermekükkel együtt játszani /reggelit,tízórait,ebédet térítéssel biztosítunk/ ZENEOVI-Ugráló ZeneManók VIZICSIBE ÚSZÁS tel: A legapróbbakat is igyekszünk bevonni, persze az életkori sajátosságaikat figyelembe véve. Még ha csak szemlélõi is ezeknek a különleges alkalmaknak, a meleg családias hangulat és a készülõdés örömét õk is megérzik, átélik. Családi napközink iránt érdeklõdõknek szülõi értekezletet tartunk, telefonon való bejelentkezés alapján tudunk idõpontot egyeztetni Szántód Partivillasor 46/B mobil: , ÚJ! KATICA CSALÁDI NAPKÖZI!

16 Szántódi Hírlevél 16. oldal augusztus SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI Június5-8. VIII. Pannónia fesztivál. Egy júniusi hosszú hétvégén vehettek részt a Szántódpusztára látogató, fesztivált kedvelõ közönség, akik közel 200 programmal lettek gazdagabbak és egy 45 hektárnyi helyszín adta lehetõségeket vettek birtokba, ahol módjuk volt a teljes kikapcsolódásra. A PaFe célja, hogy a magyar tenger ne csak a szezonban legyen úti cél, hanem a szezon elõtti idõben is az érdeklõdés középpontjába kerüljön. Reméljük, hogy így lesz Az idén is a PaFe volt az elsõ balatoni fesztivál majdnem száz hazai fellépõvel. Az idén a visszaváltható poharak begyûjtésével, illetve egyes vendéglátó egységek bevételével az Árpádházi Szent Erzsébet Alapítványt támogatták. Punk-rock legendával, az amerikai Offspring vasárnap késõ esti koncertjével ért véget a csütörtökön kezdõdött fesztivál, de a Pál Utcai Fiúk, a Ouimby is nagy bulit csapott. Tény, hogy kevesebben voltak, mint az elõzõ években. A fesztivál utáni helyszíni szemle elég lehangoló volt. Nem áll szándékomban részletezni a csataszínhelyeket, vitákat a szemétgyûjtõkkel, legalábbis nem most teszem. A pünkösddel hagyományosan összefonódó fesztivál jövõre, reménykedünk, hogy kellemesebb és szervezettebb formában várja az érdeklõdõ és talán az ideinél több közönségét. Június HARCOSOK VÖLGYE, KOROK CSATÁJA az õsi településen. Feltett szándékunk a Balaton és környékének szabadidõs kínálatának fejlesztése, a családi turizmus javítása, a népi értékek megõrzése, a régmúlt és korunk értékálló szokásainak ápolása. A majorság területe megfelelõ körülményeket teremt ahhoz, hogy különbözõ rendezvényeket szervezhessünk az üdülési szezonban. Szántódpusztán már nem elsõ alkalom, hogy az Onogur Hagyományõrzõ Egyesület, akik a századi magyar történelem életmód kutatása és élményszerû bemutatása mellett törekednek a történeti hitelességre, a történelemtudomány, régészet, néprajz, nyelvészet tudományos eredményeit felhasználva. Rekonstrukciós kísérleteket hajtanak végre elsõsorban az eszközkészítés, íjászat, közelharci fegyverek használata terén. Részben ez a tevékenység indokolja névválasztásukat is. Fafaragóik munkáit számos idõszakos kiállításon illetve több település parkjában, köztéren megcsodálhatják. Csapatuk lányai jártasak a szövés-fonásban, ékszerkészítésben, íjászkodásban ill. a rekonstrukciós életképek megjelenítésében. Ruházatuk a nomád hagyományoknak megfelelõ anyagokból, és annak megfelelõ szabással készültek. Egyesületük célja a magyar honfoglalás korának élményszerû bemutatása, terjesztése, hagyományaink felelevenítése. Ilyen hagyományteremtõ céllal került megrendezésre az Onogur Hagyományõrzõ Egyesülettel a Harcosok völgye, Korok csatája rendezvényünk. A hagyományõrzõ programmal színvonalas szórakozást biztosítottunk belföldi, külföldi vendégeinknek és a környezõ települések lakóinak egyaránt. A rendezvényre 1 hazai lovas és 12 gyalogos hagyományõrzõ egyesületen túl Lengyelországból, Németországból, Csehországból és Erdélybõl voltak nagy múltú csapatok, akik koreografálatlan vívójelenetekkel tarkítva elevenítettek fel csatajeleneteket, küzdöttek meg egymással hídharcokban vagy egyéni párbajok keretein belül ketrecharcokban. Életképeikkel, táborképükkel történelmi idõutazásra invitálták a látogatókat. Magyarországon eddig ilyen formációban és ekkora létszámmal ( fõ harcos) még soha egyetlen rendezvényen sem láthattak a nézõk ilyen jellegû IX-X. századi harci bemutatót. A rendezvény további érdekessége, hogy ebben a 3 napban országosan is meghirdetett íjászversenyt tartottak, melynek létszáma 95 fõbõl állt. A rendezvényt hagyományteremtõ jelleggel szeretnénk életre kelteni. A területen kirakodóvásár, étkezési lehetõség - szabadtûzön bográcsos, magyaros gulyásleves, stb- csillapította a csatában elfáradt harcosok éhségét. Számos belföldi és külföldi TV, így a lengyel, német Tv, illetve filmesek tették a dolgukat a színes kavalkádban. A svéd Tv is készített promóciós anyagot a programról. Számtalan szép felvételt és videót lehet látni a Facebook oldalunkon (Kulturális Központ Szántódpuszta), illetve az Onogur Hagyományõrzõ Egyesület oldalán. Szeretném a magam és az egyesület nevében is köszönetünket kifejezni a Sefag Erdészeti Zrt-nek, illetve a Szántódi Erdészet igazgatójának, hogy támogatásukkal hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához. Mind a szervezõk és résztvevõk feltett szándéka, hogy jövõre újra megrendezésre kerüljön ez a mindenki számára szórakozást, élõ történelem részét képezõ rendezvény, mely számos külföldi hagyományõrzõ vendégcsapatokkal tette színesebbé programunkat. v. Július Balaton Bringa Weekend Szántódpusztán! Bringa 7 vége! Egy látványos és családias hangulatban zajló 7 vége volt területünkön. Kicsikkel és nagyokkal egyaránt benépesült Szántódpuszta dimbes-dombos zöld övezete, számos bringázó vette birtokába és hajtotta õket a verseny, a sport szelleme.

17 2014. augusztus 17. oldal Szántódi Hírlevél A verseny három részbõl állt: I Love Balaton MTB Maraton ( Mountain Bike verseny) I Love Balaton Tour ( Országúti kerékpár verseny) I Love Balaton családi Bringa túra ( családi rendezvény) Szántódpusztán immár hagyomány az évente megtartott Kristóf-napi szt. mise és autószentelés. Ezen az éven Böjte Csaba atya kezdeményezése volt, hogy Szántódpusztán egy kis Csíksomlyói búcsút lehetne megtartani, amit örömmel fogadtunk és teljes mértékben támogattunk. Több ezres tömeg és közel 350 gépkocsi, valamint kerékpáros és motoros vett részt a csodálatos szertartáson. A marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar még ünnepélyesebbé és meghatóbbá varázsolta az ünnepi hangulatot. A mise után sor került a gépjármûvek megáldására, amit Kocsi György plébános úr és Böjte Csaba atya végzett. Böjte Csaba Balatonfüredtõl Siófok-Kilitiig minden vasárnap misézett azzal a céllal, hogy Szovátán megépüljön Kodály Zoltán tiszteletére a Kórusközpont. Összefogásból bízunk benne, hogy megvalósul. Ígéretet tett, hogy ellátogat jövõre is, szeretettel várjuk. Augusztus Íjászverseny. Ezzel az újabb rendezvénnyel bõvítették a dunántúli kerékpáros versenypalettát az I Love Balaton Mozgalom Kft, akik elsõsorban az egészséges életmódra, annak fejlesztésére hívják fel a figyelmet egy tömegsport keretein belül, mely számos közönséget vonz magával. A bringás hétvégén az I love Balaton MTB Maraton ranglista versenyen 20, 47 és 67 kilométeres távokon indulhattak azok a montisok, akik szeretnek egy jót bringázni igazi balatoni panorámával. Látnivalóban és erõt próbáló szakaszokban nem volt hiány: a Kõröshegyi völgyhíd árnyékában, balatoni látkép mellett tekertek erdõben, szántóföldön, homokban, de még 12%-os lejtõn, egy betonos vízelvezetõben is. Azoknak is érdemes volt ellátogatniuk Szántódpusztára, akik az aszfalton száguldást részesítik elõnyben. Õket az I love Balaton Bringa Weekend országúti versenye várta 50 és 87 kilométeres távon. A telhetetlenek akár kombinálhatták is a két versenyt, mivel a maraton délelõtt 10 órakor, az országúti verseny pedig délután, 13 órakor indult. Lesz jövõre is! A nagy érdeklõdésre való tekintettel, már most is van jelentkezõ. Tehát, bringára fel! Július 27. Szt. Kristóf napi mise és a gépjármûvek megáldása. A tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület Tatai Celõkék Íjász Szakosztálya szervezésében került megrendezésre a szántódpusztai íjászverseny. Szuper verseny volt! A verseny mellett mindenki jól szórakozott, mint mondták: Gyönyörû táj, jó társaság, jó hangulat, igazi verseny nem is kell ennél több! A mellékelt felvételek is ezt bizonyítják. Kicsik, nagyok külön kategóriában céloztak és lõttek. Röpültek a nyílvesszõk, néha túllõttek a célon, de sebaj. Legközelebb valakinek jobban sikerül. A gyõztesek örömmel fogadták a megérdemelt jutalmat, de minden résztvevõt megtapsoltak, hiszen fõ a résztvétel, az akarat. A Szakosztály az íjászat tradicionális szakágát képviseli, vagyis tagjai a pusztai népek merevszarvú visszacsapó íjait használják. Ezen kívül táltosdobolással és honfoglaláskori ételek fõzésével is foglalkoznak. A Kárpát-medencébe hazatérõ elõdeink a kiváló taktikájukkal és a fenti tipusú íjaikkal értek el fergeteges harcászati sikereket. A Tatai Celõkék, Sólyomlelkû íjásznép. Íjaikkal jól bánnak, Mindig célba találnak. Õseiket tisztelik, Nyomdokukat követik. Állj közéjük s meglátod, Nemes szívû íjászok (Molnár Gábor)

18 Szántódi Hírlevél 18. oldal augusztus Augusztus Alkotó Tábor- zenei rendezvény. Egy fesztiválszezon bõvelkedik a jobbnál jobb programokban. Az idei nyár igencsak elkényeztet bennünket. Meglepõ eseménye: az Alkotótábor. Az alapkoncepció szerint az Alkotótábor azon hazai dj-k és live act-ek gyûjtõhelye, akik hitelesen képviselik az elektronikus zenét, a közönség részérõl pedig azoknak szól, akik számára fontos a zenei tartalom. Ezen az éven Szántódpuszta lett és marad jövõre is a rendezvény színhelye. Az M7-es nem dugult be sehol az odaút során, ez pedig elég ritka péntek délután. Verõfényes napsütésben érkeztek meg Szántódpusztára. Szebb kilátást nem is kívánhattunk volna, ugyanis a sátrunk épp a Tihanyi-félszigetre nézett. A helyszínbe azonnal beleszerettünk! - hangzott a helyszínre érkezõktól. A fellépõ mûvészek és a szervezõk jelesre vizsgáztak, a hangulat pedig az új helyszínen is hozta a hamisíthatatlan alkotós életérzést. A legnagyobb csibészséget mindössze az elkötött póni jelentette Ilyen arcokkal élmény minden egyes együtt eltöltött pillanat! Ha csak egy zenei eseményt választhatnánk az évben, akkor az minden kétséget kizárólag az Alkotótábor lenne! Mit lehetne elmondani zárszóként? Szervezés, zene, közönség jól vizsgázott és mint mondták: Reméljük, hogy megmarad a helyszín is. A legnagyobb problémát egyedül az okozta, hogy a hétvége egy pillanat alatt elrepül. Köszönünk mindent, jövõre találkozunk! Szívesen adjuk a területet ilyen szervezéshez és közönséghez. Eddig legalábbis jelesre vizsgázott. Kovács Szilvia, IKK vezetõ Szántódpuszta OLVASÓI LEVÉL nyarán Tisztelt Olvasók! Köszönjük kedves olvasóinknak a Szántódról írt szép sorokat. Örömmel tölt el bennünket, hogy megfogalmazták, le is írták érzéseiket, véleményüket. Jó lenne, ha többen követnék példájukat, és véleményüket, élményeiket, megosztanák velünk, hiszen beszélgetések során kiderül, sokan szeretjük Szántódot! Fotót is várunk, szívesen közre adjuk a lapunkban,vagy a Facebook oldalunkon! Legyen a mottó: Szeretlek Szántód! Itt szeretnék köszönet mondani Balázsné Eminek, aki versben mondja el gondolatait gyönyörû tavunkról, és mindig idõben eljuttatja hozzánk kéziratát! Köszönjük Cseplye Lászlónak, Kiss Lídiának és Zoltánnak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy fotóikkal illusztrálhatjuk lapunkat. Veled örültünk Szántód Üdvözlettel a szerkesztõ: Morvayné Török Csilla A nyári napsütésnek, és a harmatos esõnek, az új aszfalton pormentesen és csöndesen suhanó forgalomnak, a gyermekek kacagásának, a babakocsit tologató Édesanyáknak, az új játszótérnek, a rigócsicsergésnek, a tiszta és selymes Balaton vizének, a szombat reggeli tornának, az új hármas kosárlabda palánknak a Mozdulj Balaton programban. A kulturáltan rendezett strandoknak az irodalom és zenei estnek és kiállításnak, az aszfaltversenynek, a bicikliútnak, az utak mentén a színes virágpompának, a finom fagylaltnak és a helybéliek barátságosságának. Köszönjük! egy nyaraló tollából Szeretlek Szántód! Van a TV ben egy olyan címû mûsor, hogy Szeretlek Magyarország. Én ezt úgy egészítem ki, hogy Szeretlek Szántód. Igen, jó idejönni! Már nagyon várom a tavaszi napsütést, hogy kicsi kis portámon rendet csináljak. Örömmel tölt el, hogy egy év alatt mennyi változás, mennyi fejlõdés, szépítés történt a községben. Ez a gyors fejlõdés, szépítés szerintem mindenkinek jó, állandóan itt lakóknak és üdülõknek. Gyarapodnak az utak, és szépülnek a strandok ben felparcellázott Csemetekert, sok ígérgetés után aszfaltot kapott, amit régóta vártunk! Nagyon örülünk neki. A gyerekek bicikliznek, görkorcsolyáznak, a nagyik unokákat tologatnak. Úgy érezzük, hogy önkormányzatunk megértõ, gondoskodó módon viseli gondját a községnek. Bánatunk csak egy van. A Pannónia Fesztivál dübörgése faházaink falát remegteti, és agyunkat tépi. De úgy gondolom, hogy ennek csendesítése az önkormányzat feladata lenne. Jó itt lenni! Köszönjük Szántód! Csak így tovább! Kissné Szántódi Hírlevél Szántód Község Önkormányzatának lapja Megjelenik:páros hónap utolsó hetében Felelõs kiadó: Szántód Község Önkormányzata Szerkesztõ: Morvay Zsoltné Tel.: Szerkesztõbizottság tagjai: Galó Tibor, Varga Krisztina * Készült 250 példányban a balatonföldvári Quick Press nyomdában. Tel.: (30) , Tel./fax: (84) , A lapban közzétett írások nem minden esetben a Szerkesztõség álláspontját tükrözik. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség a beküldött írásmûvek tartalmi, stiláris hibáiért felelõsséget nem vállal. A lap kereskedelmi forgalomba nem kerül.

19 2014. augusztus 19. oldal Szántódi Hírlevél NYÁRON MEGKEZDÕDIK A DÉL-BALATONI VASÚTVONAL FEJLESZTÉSE május :55 Eredményesen lezárult a kiviteli közbeszerzési eljárás, nyáron megkezdõdik a dél-balatoni vasúti közlekedés fejlesztése. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. a Balaton déli part vasútvonal rekonstrukciójának elsõ ütemében korszerûsíti és átépíti a Lepsény állomás - Szántód-Kõröshegy állomás közötti szakaszt. A Balaton déli partján futó, 30-as számú vasútvonal a nyári idõszakban hazánk második legforgalmasabb vasútvonala. A legutóbbi jelentõs pályakorszerûsítés közel 50 éve történt, azóta a pálya állapota olyannyira leromlott, hogy 100 km/ h sebességû közlekedésre fenntarthatatlanná vált, rendszeresekké váltak a késések, a menetrend nem minden esetben tartható. A NIF Zrt. a Balaton Fejlesztési Tanácscsal karöltve dolgozta ki a vasútvonal korszerûsítését. A fejlesztés keretében a vasúti pálya teljes egészében megújul, így 2015 nyarától a jelenlegi 80 km/h, illetve jelentõs hosszban 60 km/h óra helyett újra 100 km/h-s sebességgel közlekedhetnek a vonatok. Siófok térségében: Szabadifürdõ megállóhely - Siófok állomás - Zamárdi felsõ állomás között új második vágányú szakaszok építésével biztosítjuk a vasúti forgalom zavartalanságát. A vasúti közlekedés okozta zaj és rezgés szempontjából a kritikus helyeken: Balatonvilágoson, Siófokon és Zamárdiban, összesen mintegy 4 km hosszban zajárnyékoló falat, illetve kb. 17 km hosszban zaj- és rezgéscsillapító sínágyazatot telepítünk, így a Balaton part zajterhelése jelentõsen csökkenni fog. A gyalogos átjárók és útátjárók korszerûsítésével biztonságosabbá válnak a szintbeli átkelési lehetõségek. A forgalmas Siófokon a Vitorlás utcai új közúti aluljáró megépülésével a nyári forgalmi dugók mérsékelhetõk, a különszintû keresztezés pedig tovább javítja a közlekedésbiztonságot. A Zamárdi városközpontjában lévõ, a szántódi révhez vezetõ út útátjárója új helyen, a Honvéd utca vonalában épül meg, ennek következtében új megállóhelyi peront tudunk létesíteni. Balatonaliga, Szabadisóstó, Zamárdi felsõ állomásokon és Balatonvilágos, Szabadifürdõ, Balatonszéplak alsó és felsõ megállóhelyeken a peronok magasperonná épülnek át. A peronok átépítésével nõ az utaskomfort, kényelmesebbé válik az utasok fel- és leszállása. A Lepsény Szántód- Kõröshegy között szakasz átépítésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A szerzõdéskötést követõen a Déli-part 2013 Konzorcium a kivitelezést nyarán az elõkészítési munkákkal megkezdheti. A tervezett vágányzár 2014 szeptemberében veheti kezdetét. A kb. 32 km hosszú szakasz felújítása várhatóan 2015 nyarára fejezõdhet be. A Balaton déli partja vasútvonalának rekonstrukciója kedvezõ döntés és forrás rendelkezésre állása esetén Szántód-Koröshegy állomás - Balatonszentgyörgy állomás közötti kb. 53 km hosszú szakasz átépítésével folytatódhat. A fejlesztések mindkettõ szakaszon történõ megvalósulásával a teljes Balaton-parti szakasz XXI. századi, korszerû, utasbarát vasúti vonallá válhat. Az 1861 óta muködõ, a Balaton, mint üdülõhely fejlõdését meghatározó vasútvonal az átépítését követõen reményeink szerint továbbra is eredményesen szolgálja majd a Balatonon nyaralókat és nem utolsó sorban a tóparti településeken élõket. A Kelenföld-Székesfehérvár közötti rekonstrukció eredményeként Budapest Siófok(Zamárdi) között az utazási idõ a jelenlegi percrõl percre csökkenne. A dél-balatoni fejlesztés mindkét szakasza rekonstrukciójának eredményeképpen Keszthelyig átlagosan további 20 perc idõmegtakarítás érhetõ el. A projekt nettó 29,99 milliárd forint értékben az Új Széchenyi Terv keretében a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) részeként valósul meg, a Kohéziós Alap (KA) társfinanszírozásával. Forrás: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztés Zrt. Nyaron_me...al_fejlesztese Murva depó a felújításhoz Furcsa nyár Rekkenõ meleg zúdul a tájra Forró a nap, ezt vajon ki állja? A tó vizében keres menedéket Aki nyaralni kereste fel a vidéket. A hûs habokban meríti testét, Így lehet kibírni a meleg estét. Hajók szelik a tó vizét, Kellemes szellõ simogatja testét. Másnap, süvöltõ szélvihar zúdul a tájra, Tépi a fák lombját, tetõket rongálja. Felhõszakadás zúdul a földre, Hömpölyög a víz hangosan, dörögve. Metszõen, hidegen süvölt és tombol, Amit talál, mindent lerombol. Az ember dideregve fázik, Mennydörög az, villám cikázik. Furcsa ez a nyár! Forróság, majd hideg, Ki emlékszik Mikor is volt ilyen? Volt tavasz, nyár, õsz és tél. Ma minden másképp él. Felborult a természet rendje, Mi az, ami így megkeverte?

20 SZÁNTÓD SOMOGY ÉSZAKI KAPUJA SZÁNTÓDPUSZTA Nyitva tartás: április 15 - október 15-ig tõl ig: ig ( szombat,vasárnap zárva ) tõl ig: ig (szünnap nélkül ) tõl ig: ig ( szünnap nélkül ) tõl ig: ig ( szünnap nélkül ) tõl ig: ig ( szombat, vasárnap zárva ) A téli idõszakban csoportokat elõzetes bejelentkezés alapján tudjuk fogadni. Tel./Fax: +36 (84) , +36 (84) PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ ÁLLANDÓ PROGRAMOK Hétfõ: Könyvtár, internet hozzáféréssel Szántódi Magyar Nótakör - kéthetente; földszint, kis terem Kedd: Nyugdíjas Klub - havonta az utolsó keddi napon Szerda: Somogy Megyei Kormányhivatal, Siófoki Járási Hivatal ügyfélfogadása Ügysegéd: Cseh Magdolna Zeke János családgondozó telefon: 06 30/ Rendõrségi fogadóóra (érdeklõdés szerint) Polgárõrség - minden hó II. szerda Csütörtök: Könyvtár, internet hozzáféréssel Istentisztelet: K. Sz. E. FONTOSABB TELEFONSZÁMOK Körzetszám: 84(Irányítószám: 8622 MENTÕK 104 TÛZOLTÓSÁG 105 RENDÕRSÉG SEGÉLYHÍVÓ 112 Rendõrjárõr (ügyeletes) segélyhívó száma 06(20) Önkormányzat Szántód KORMÁNYHIVATAL,Siófoki Járási Hivatala Balatonföldvári Kirendeltsége 84/ Polgármester Vizvári Attila 06(30) Falugondnok Mucza Milán 06(30) Vajtai László mûszaki csop.vez. 06(30) Turista Információ Rendõrõrs Balatonföldvár Rendõrség Körzeti megbízott 06(30) Polgárõrség Szántód 06(30) Orvosi rendelõ Balatonföldvár Orvosi ügyelet Balatonföldvár Kórház - Rendelõintézet Siófok Fogászat Balatonföldvár Gyógyszertár Balatonföldvár Gyógyszertár Kõröshegy Dr. Dragon Judit állatorvos 06 (30) KÖGÁZ hibabejelentõ (díjmentes) 06 (80) Áramszolgáltató hibabejelentõ (díjmentes) 06 (80) Vízmû hibabejelentõ 06 (40) MÁV információ Szántód 06( 40) VOLÁN információ Siófok BAHART inform. Kompkikötõ Postahivatal Szántód Zöldfok Rt. (szemétszállítás) Siófok Supra Kft. (kábel TV) Siófok ; 06 (20) Földvár Tv Kistérségi Iroda Balatonföldvár Zeke János családgondozó 06 (30) Biztosításkötés Brunner Jánosné 06 (30) Péntek: N.A.K. ügyfélfogadása Falugazdász: Molnár Ákosné (30/ ) Figyelem: elõreláthatóan SZEPTEMBERTÕL újra indulnak az INGYENES oktatások: az AEROBIC és a ZENÉS MOZGÁSFORMÁK FELNÕT- TEKNEK (standard és latin táncok)! Kérem, az idõpontokkal kapcsolatban figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat, weboldalunkat valamint a képújságot! PROGRAMELÕZETES A 11. OLDALON Pálóczi Horváth Ádám emléktábla a kúria falán Szántódpusztán Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat, weboldalunkat valamint a képújságot! A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Információ: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház 8622 Szántód, Iskola u. 9. Tel.: 84/ , 30/ A. G. Réka mûvelõdésszervezõ

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. június 5. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

Készült: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testületének 2013. február 12-én (kedden) 17 órakor megtartott ülésén.

Készült: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testületének 2013. február 12-én (kedden) 17 órakor megtartott ülésén. H o r v á t N e m z e t i s é g i Ö n k o r m á n y z a t H i d e g s é g H r v a t s k a S a m o u p r a v a V e d e š i n 9491 Hidegség, Petőfi Sándor u.1., Tel/Fax: 99/540-042 E-mail: hidegseg@hidegseg.hu

Részletesebben

Herman Ottó Vándortanösvény (interaktív polihisztor játszóház)

Herman Ottó Vándortanösvény (interaktív polihisztor játszóház) készítette : a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület a Nemzeti Környezetügyi Intézet támogatásával 2o14, 2o15, 2o16 Miért a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület készítette? -Az egyesület az egyik legrégibb

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület március 22-én tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület március 22-én tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-11/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. március 22-én tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 2-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 2-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 2-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma Tárgy 21/2014.(VI.03.) önkormányzati határozat Falunap 2014

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. augusztus 8-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. augusztus 8-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2013. augusztus 8-i határozatai 56/2013. (VIII.08.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V ülésén Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület december 5-én tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület december 5-én tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 505-23/2016 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2016. december 5-én tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-539/2015. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. november 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: József Attila

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült:Bálványos Képviselő-testületének 2010.február 15 -i NYILVÁNOS üléséről. Jelen vannak: Sebestyén Gyula polgármester, Horváth Zoltán alpolgármester, Ágoston Ferenc, Fliszárné

Részletesebben

A Minisztériummal történt egyeztetés alapján Kőbányán 2013. szeptember 20-án (péntek) került sor az Autómentes Nap megtartására.

A Minisztériummal történt egyeztetés alapján Kőbányán 2013. szeptember 20-án (péntek) került sor az Autómentes Nap megtartására. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére az AUTÓMENTES NAP TISZTA LEVEGŐ MOZDULJ

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen voltak: Kavecz László alpolgármester

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D )

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D ) Balatonföldvár Város Önkormányzata 2009. novemberében sikeres pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

45. ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ

45. ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ 45. ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ HEGYHÁTSZENTJAKAB 2015. május 29. május 31. 1 45. ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ HEGYHÁTSZENTJAKAB 2015. május 29. május 31. A találkozó célja: Rendezvényünkkel

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármestere

Községi Önkormányzat Polgármestere Községi Önkormányzat Polgármestere 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/507-030 E-mail:onkurkut@vnet.hu... MEGHÍVÓ Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 29-én (szerdán) 13, 00 órai kezdettel

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat március 28-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat március 28-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2014. március 28-i határozatai 12/2014. (III.28.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben