Facebook

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook"

Átírás

1 Szántódi Hírlevél Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja augusztus XVIII. évf. 4. szám Tûzzsonglõrök a Rigó utcai strandon Szent Iván éji tûzgyújtás Ónody György a III. SZKÍT-n Czigány György és Simon Erika a zenés irodalmi esten Megemlékezés a Szent Kristóf szobornál Fabula koncert a Kossuth téren

2 Szántódi Hírlevél 2. oldal augusztus AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI A képviselõ-testület 2014.június-július hónapban hozott határozatairól tájékoztatás Szántód Község Képviselõ-testületének 99/2014.(VI.18.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2014.június 18 -i rendkívüli képviselõ-testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg: 1. Tájékoztató a Kerékpáros túraútvonal hálózat kialakítása Balatonföldvári kistérség területén elnevezésû, DDOP-2.1.1/D azonosítószámú projekt elõrehaladásáról, finanszírozásáról. 2. Zárt ülés. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: azonnal Szántód Község Képviselõ-testületének 100/2014.(VI.18.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a kistérségi kerékpáros pályázatról szóló tájékoztatót megismerte, elfogadja. A képviselõ-testület a Kerékpáros túraútvonal hálózat kialakítása a Balatonföldvári kistérség területén elnevezésû, DDOP-2.1.1/D azonosító számú projekt keretében megvalósítandó Szántód - Szántód puszta kerékpárút kivitelezési munkáihoz bruttó Ft fedezetet biztosít évi költségvetési tartaléka terhére. A képviselõ-testület a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során az alábbi cégek részvételét/meghívását kéri biztosítani: 1.számú Mélyépítõ Kft. Siófok, Pannon Fuvar 2000 Kft Siófok és Colas Út Zrt. Veszprém. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: azonnal Szántód Község Képviselõ-testületének 103/2014.(VII.02.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2014.július 2 -i rendkívüli képviselõ-testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg: 1. Viziközmû-rendszerek feletti képviseletrõl szóló szerzõdésrõl. 2. Beszámoló a társulásokban végzett tevékenységrõl. 3. Zárt ülés. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: azonnal Szántód Község Képviselõ-testületének 104/2014.(VII.02.) Kt.határozata 1. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársasággal a közös ellátási felelõséggel érintett Dél-kelet Balatoni Regionális Vízmû Nyugati ág víziközmû-rendszer feletti képviseletrõl szóló, a vegyes tulajdonú víziközmû-rendszerek üzemeltetése tárgyában kötendõ szerzõdést jóváhagyja, aláírására felhatalmazza a polgármestert. 2. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársasággal a közös ellátási felelõséggel érintett Balatoni I. számú régió Nyugati ág víziközmû-rendszer feletti képviseletrõl szóló, a vegyes tulajdonú víziközmû-rendszerek üzemeltetése tárgyában kötendõ szerzõdést jóváhagyja, aláírására felhatalmazza a polgármestert. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: értelem szerint Szántód Község Képviselõ-testületének 105/2014.(VII.02.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a társulásokban végzett 2013.évi tevékenységrõl szóló beszámolót elfogadja. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: értelem szerint Szántód Község Képviselõ-testületének 112/2014.(VII.31.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2014.július 31 -i rendkívüli képviselõ-testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg: 3. Szociális alapszolgáltatás- étkeztetés feladatellátása. 4. Választási Bizottság megválasztása. 5. Közösségi Ház udvarán található garázsépület elbontására érkezett ajánlatok ismertetése. 6. Zárt ülés. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: azonnal Szántód Község Képviselõ-testületének 113/2014.(VII.31.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a.) az önkormányzat által nyújtott étkeztetés szolgáltatás biztosítására 2014.szeptember 1.napjától Horváth Zsolt egyéni vállalkozóval is (8622 Szántód, Szántódi u.) megállapodást köt. A jegyzõkönyvhöz mellékelt megállapodást az alábbi két kiegészítéssel jóváhagyja: aa.) Megbízott vállalja, hogy az 1.pontban megjelölt területen a falugondnok által elõzetesen jelzett igény alapján elkészíti az ételadagokat és 11 órakor a falugondok részére éthordókban átadja. ab.) Felek 2014.szeptember 1.napjától az ebéd árát bruttó 730,- Ft/nap összegben határozzák meg. b.) az önkormányzat által nyújtott étkeztetés szolgáltatás biztosítására a LIVING FOOD Kft-vel 2014.április 30. napján kötött megállapodást az alábbi 2/a. ponttal egésziti ki Felek az ebéd árát bruttó 700,- Ft/nap öszszegben határozzák meg. c.) A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a d.) megállapodások megkötésére. étkeztetés szakmai program 3.pontját az alábbi módosítással jóváhagyja: Az önkormányzat gondoskodik a napi egyszeri meleg étel elkészíttetésérõl - az ételadagokat a LIVING FOOD Internationál Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 80.) által fenntartott Erdészet konyhájáról és Horváth Zsolt egyéni vállalkozó (8622 Szántód, Szántódi u.22.szám) által fenntartott Szántódi Somos Konyha konyhájáról, a szolgáltatás megvásárlásával biztosítja. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: értelem szerint

3 2014. augusztus 3. oldal Szántódi Hírlevél Szántód Község Képviselõ-testületének 114/2014.(VII.31.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Választási Irodavezetõnek a Választási Bizottság tagjaira tett indítványát jóváhagyja. A Választási Bizottság tagjának Balogh József Sándorné (Ady u. 11.) Várszegi Marianna (Platánsor 8.) Nagyné Orbán Katalin (Ady E. u. 4.) Bókáné Juhász Zsuzsanna (Móricz 92.) Varga Krisztina (Kazinczy u. 4.) Póttagjának: Kovács Enikõ Andrea (Jókai u.6.) Szárnyasi Lajosné (Jókai u. 16.) Hollósiné Takács Viktória (Jókai u. 5.) szám alatti lakosokat megválasztja. Felelõs: Dr.Kiss Pál címzetes fõjegyzõ Határidõ: értelem szerint Szántód Község Képviselõ-testületének 115/2014.(VII.31.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testület a Közösségi Ház udvarán található garázsépület elbontására érkezett ajánlatok közül Dencs István egyéni vállalkozó bruttó ,- Ftos ajánlatát fogadja el. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: értelem szerint A képviselõ-testület az alábbi rendeletet alkotta: Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 5/2014.(VIII.04.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2012.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. Kissné Bolha Andrea fõtanácsos Szántód referens TISZTELT SZÁNTÓDI HÍRLEVÉL OLVASÓK Tájékoztatnám Önöket a 2014-es év eddigi önkormányzati munkájáról, az elvégzett felújításokról és az év hátralévõ részében tervezett munkákról. A képviselõ-testület 12 alkalommal ülésezett. A testületi ülések teljes anyaga folyamatosan mindenki számára elérhetõ a könyvtárban, a Szántódi Hírlevélben valamint a világhálón. Az elmúlt év zárszámadását ismerve megállapítható, hogy Önkormányzatunk évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Az elõzõ évi pénzmaradvány öszszege nem került felhasználásra. A kiadások teljesítését a mûködési bevételek biztosították. Az idei évre is megfontolt a tartalékokat nem felhasználó megvalósítható költségvetést állított össze a képviselõ-testület. - Az adósságkonszolidációban nem kívántunk részt venni, az egyik önkormányzati gépkocsi ,- Ft-os törlesztõ részletét engedték volna el. Jól döntöttünk, mivel így 10 millió forintos pályázatot sikerült elnyerni, mivel Szántód esetében nem volt adósságrendezés. - A tavaszi felújítási munkákra érkezett árajánlatokat megtárgyaltuk és a legkedvezõbb árajánlatokat fogadtuk el. Áttérnék az elvégzett munkák ismertetésére: Új Tihany utcai járda - A Szigony utca végén a Balatoni Vízügyi Igazgatóságtól bérelt területen egy kis parkot alakítottunk ki. A terület tereprendezése, részleges bekerítése után négy darab padot, egy asztalt valamint egy mobil illemhelyet helyeztünk el. A füvesítés is folyamatban van. A vendégeink, lakosaink nagy örömmel vették birtokba az eddig mocsaras, szemetes terület helyén az új parkot. - A Rigó utcai strandon elkészült a kerítés. A régi kovácsolt nagykaput eredeti formájában újjáépítettük. Elkészült a strandon a régen várt díszkivilágítás. A világítást egy alkonykapcsoló vezérli és takarékossági okokból csak az idegenforgalmi szezonban fog mûködni. - Kivitelezésre került a Rév kikötõhöz vezetõ járda. A régi elhasználódott járda bontása után egy szépen kivitelezett, virágágyásokkal, cserjékkel, padokkal kiegészített járdát vehettünk birtokba. A járda melletti veszélyes fák kivágásra kerültek a tulajdonos költségére. A Kemping kerítését a tulajdonosa a telekhatárra áthelyezte. Szigony u. parti része

4 Szántódi Hírlevél 4. oldal augusztus - A Juhász Gyula utca strandon elkészült az új öltözõ és egy új homokozót is birtokba vehettek a gyerekek. Szigony utcai bejáró - A Móricz Zsigmond utca Rigó utca keresztezõdésében lévõ gyalogátkelõhelyet térburkolattal kötöttük öszsze a kétoldali járdákkal. Juhász Gy. utcai öltözõ - A Kristóf téri pihenõhelyet díszburkolattal kötöttük össze a kerékpárúttal. - A Kisfaludy utca végén tereprendezést és füvesítést végeztünk, melyet a Balaton magas vízállása miatt csak június végén tudtunk kivitelezni. - Elkészült az Erdészeti téren a játszótér. A gyerekek boldogan vették birtokba a gyermeknapi avatást követõen. Szép színfoltja lett Szántódnak. - Bálint János és Várszegi Balázs felújításának köszönhetõen felállításra került kettõ régi öntöttvas kerekes kút: a Platánsoron valamint az Erdészet téren. Ezúton szeretném megköszöni munkájukat. Móricz Zs. utcai gyalogátkelõ - A Hermann Ottó utcai kis fürdõhelyre térburkolatos bejárót építettünk. - Az adósságrendezésben részt nem vett önkormányzatok pályázhattak felújítási munkákra. Szántód Önkormányzata eredményesen pályázott, 10 millió forintot nyertünk, melybõl elkészült a Hermann Ottó utca aszfaltozása, valamint a Földvári út déli oldalán a térburkolatú járda. - Aszfaltozásra került a Kisfaludy, az Endrõdi valamint a Juhász Gyula utca. A Juhász Gyula utcában a használhatatlan árok alagcsövezésre került, felette gyönyörû térburkolatot kapott. A nagy forgalmú strandot a kedves vendégeink ezentúl egy szélesebb, igényesen átépített úton tudják megközelíteni. - A Gyulai Jenõ út és a vasút közötti parkot felújítottuk. 14 db nyírfa került elültetésre, valamint kialakítottunk egy virágszigetet is. A parkon átvezetõ sétány kavicsszórást kapott, a gyomokat eltávolítottuk. Sajnos ez az állami terület a MÁV kezelésében van, ezért egyelõre csak ilyen formában tudtuk felújítani a sétányt. Kezdeményezni fogjuk az állami terület önkormányzati tulajdonba adását. - Az Erdészettõl vásárolt leendõ telephely átépítése lassan befejezõdik. Csak az épület meszelése van hátra, a munkák nagy részét saját dolgozóink kivitelezték. Az eszközeinket, gépeinket hamarosan a saját telephelyünkön tárolhatjuk. Az eddigi telephely bérleti díjával jelentõsen csökkenthetõ önkormányzatunk kiadása. A jövõben a terület nagyságából adódóan lehetõséget biztosítunk stégek, csónakok, vitorlások stb. téli bértárolására. A közösségi ház udvarát elcsúfító garázs bontása megkezdõdött. - Hosszas utánjárás és egyeztetés után a MÁV aluljáró kifestése elkészült. A siófoki Baross Gábor Szakközépiskola diákjai üde színekkel és ábrákkal varázsolták hangulatossá a régi szürke aluljárót. Bízom benne, hogy így is marad és a jövõben nem kell az oda nem illõ feliratokat folyamatosan eltávolítani. A festéket a MÁV biztosította. Önkormányzatunk üdítõvel, kávéval és süteménnyel járult hozzá a munkához. - Szeretnék pár szót szólni a Szántódrév-Szántódpusztai kerékpárútról: Az elsõ közbeszerzési eljárás eredménytelen lett a fedezet hiánya miatt. A kistérségi projekt 86 millió forintos támogatást nyert. Ezzel szemben a legjobb kivitelezõi árajánlat 127 millió forint volt. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnél a változás bejelentés

5 2014. augusztus 5. oldal Szántódi Hírlevél megtörtént, a helyettesítõ mûszaki tartalom, valamint a határidõk módosításával kapcsolatban, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium elfogadott. A helyettesítõ mûszaki tartalom azt jelenti, hogy olyan olcsóbb anyagok beépítésével, amik az eredeti tervben szereplõ mûszaki paraméterekkel bírnak tudtuk olcsóbbá tenni a kivitelezést. Így az új tervezõi költségbecslés szerint 104 millió forintba kerülne a kivitelezés. Lehetõség nyílt az ügynökségnél a támogatásra ráemelést kérni, amit a kistérségi társulás meg is tett. Sajnos nagyon szorított az idõ, ezért hogy a második közbeszerzési eljárást elindíthassuk a képviselõ-testület olyan döntést hozott, hogyha nem kapunk ráemelést, akkor 19 millió forinttal kiegészíti a beruházást. Figyelembe véve, hogy a kerékpárút részeként teljesen újjáépülne a Kazinczy utca, ezt az öszszeget, ha egyáltalán szükség lesz rá, a Kazinczy utca felújítására kellene fordítani a jövõben. Tárgyalásokat folytattunk a MÁV-val, hogy az õsszel kezdõdõ nagy vasút felújítás részeként kiviteleznék a kerékpárút vasúti átjáróját. Ezzel az összeggel is csökkenthetõ lenne a kerékpárút építési költsége. A második közbeszerzési eljárás eredményes lett. A kivitelezõ konzorciummal a szerzõdés pár napja aláírásra került. Szeptemberben kezdõdik a munka és a jövõ tavaszi átadást követõen Szántódpuszta bekapcsolódhat az idegenforgalom vérkeringésébe. - A közterület-karbantartó csoport hét fõ közmunkással egészült ki. Sajnos tavasszal a késõn indult közmunkaprogram és egy fõ dolgozónk hosszú ideig tartó betegsége miatt a fûnyírással és a zöldhulladék szállítással egy kicsit lemaradtunk. Június elejére sikerült utolérni magunkat. - A Rigó utcai strandon található illemhely takarítására valamint a strand felügyeletére a hulladékgyûjtõk folyamatos ürítésére a tavalyi évhez hasonlóan egy dolgozót alkalmazunk. - Úgy látom megfelelõen felkészültünk az idegenforgalmi szezonra. Vendégeinket egy szépen virágosított és gondozott település várja. - A szociális közétkeztetést az önkormányzathoz beérkezett igényeket figyelembe véve szeptember 1-tõl két szolgáltató biztosítja. - Kulturális rendezvényeink a korábbiakhoz hasonlóan megrendezésre kerültek. - A tavasz folyamán megrendezésre került a III. Pannónia Fesztivál. A község területén rendzavarás, vandalizmus tudomásunk szerint nem történt. Az idén kevesebben látogatták a rendezvényt, mint a korábbi években. - Rendeztünk forralt bor fõzõversenyt farsangi bállal, húsvéti tojáskeresést gyerekeknek, kispályás focitornát, könyvbemutatókat, egészségmegõrzõ elõadásokat, Zumba és társastáncoktatást. Szent Iván éji rendezvényt a Rigó utcai strandon, a gyereknapot az új játszótéren tartottuk. Az idei majális az idõjárásnak is köszönhetõen fergeteges bulival zárult. Kirándulást szerveztünk Budapestre. Megszerveztük a helyi tüdõszûrést, valamint a véradást. - Tavaly elsõ alkalommal rendezett utcazenész fesztivál rendezõi az utolsó pillanatban lemondták a rendezvényt, ezért sajnos az idén elmaradt. A nyár folyamán zenés programokat szerveztünk valamint augusztus 30-án megrendezésre kerül a hagyományos szántódi falunap, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk. - A tavalyihoz hasonlóan igyekszünk az idén is minden korosztály számára megszervezni a programot. Tájékoztatni kívánom a tisztelt olvasóinkat a peres ügyeinkrõl: - A Rigó utcai büfé üzemeltetõje 5 db parkoló építési költségével, valamint vízdíjjal tartozik önkormányzatunknak. Siófoki Járási Bíróságon folyik a per. - A Rigó utcai büfé üzemeltetõje engedély nélkül beépítette a büfé mögötti területet. Felszólításra sem bontotta el az engedély nélküli épületet. A Siófoki Építésügyi Hatóságnál folyamatban van az eljárás. - A Kisfaludy utca végét egy nyaralótulajdonos lekerítette. Felszólításra nem bontotta el a kerítést, ezért keresetet nyújtottunk be a Siófoki Járási Bíróságon a kerítés elbontására. A kerítés elbontása után a Kisfaludy utca ezen szakasza is újjáépítésre kerül. Az út végén a Szigony utcaihoz hasonlóan egy bejáró stég telepítése is szerepel terveinkben. - A Szigony utcai állami terület bérbevételének jogosságát vitatja a szomszéd nyaralótulajdonosa. Szerinte birtokháborítást követtünk el. Bízom benne, hogy peres ügyeink mihamarabb lezárulnak. Röviden ezekrõl szerettem volna tájékoztatni a tisztelt olvasóinkat. A lassan elköszönõ nyár utolsó heteiben kellemes pihenést a falunapon jó szórakozást kívánok Önöknek! Vizvári Attila polgármester

6 Szántódi Hírlevél 6. oldal augusztus TISZTELT SZÁNTÓDI SZÜLÕK! SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATA ÉRTELMÉBEN a.) Az általános iskolai tanulmányokat folytató tanulók részére a tankönyvcsomag értékével azonos összegû tanévkezdési támogatást állapít meg. A támogatás igénybevételéhez a jogosult nevére kiállított tankönyvcsomagra vonatkozó számla másolatát kell benyújtani az önkormányzathoz. b.) A középiskola tanulmányokat folytató tanulók, valamint a felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére egyszeri ,- Ft tanévkezdési támogatást állapít meg. A támogatás igénybevételéhez a közép- és felsõfokú tanintézetben tanulók 2014/2015.évrõl szóló iskolalátogatási-, illetve hallgatói jogviszonyról szóló igazolást kell benyújtani az önkormányzathoz. A TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK TOVÁBBI FELTÉTELE, HOGY A TANULÓ, HALLGATÓ SZÁNTÓDI LAKÓHELLYEL RENDELKEZZEN, ÉLETVITELSZERÛEN SZÁNTÓD KÖZSÉGBEN TARTÓZKODJON. SZÁNTÓD,2014.augusztus 15. VIZVÁRI ATTILA POLGÁRMESTER A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI FOCI ÉS SZENT IVÁN ÉJJELE Két programra is sor került június 21-én. Kora délután kispályás labdarugó tornát tartottunk, a Csemetekertben található focipályán. Estefele, a Rigó utcai strand területén a csillagászati nyár kezdetét gyûltünk össze megünnepelni. Már régóta hallottam innen-onnan, hogy a somosban található focipályán jó lenne újra meccseket tartani. Jó alkalom volt ennek a célnak az elõremozdítására a kistérségi pályázat, hiszen egészségünk megõrzésével kapcsolatos lehetõségek között szerepelt a labdarugó torna is. Így az innivalót, a játék után jól megérdemelt helyben fõzött gulyás alapanyagát, valamint a 3 jelentkezõ csapat díjait, a kupákat, pályázati forrásból fedeztük. I. díjat nyert az AZURRO csapat szántódi, balatonföldvári játékosok II. díjat nyert a ZAMÁRDI csapat zamárdi já- III. tékosok díjat nyert a KURDI csapat szántódi játékosok Kupát és oklevelet kapott: A LEGJOBB KAPUS: Benjair Dániel (Szántód) A GÓLKIRÁLY: ifj. László János (Szántód) A LEGJOBB 7-EST LÖVÕ (kispályán): Fenyvesi Róbert (Zamárdi) A gulyás fõzését elsõsorban Kurdi László mesterszakácsnak köszönhette a társaság! Akik a júniusi foci tornán részt vettek, jól érezték magukat. Reméljük, hogy az õsszel tartandó labdarugó mérkõzésen is ugyanilyen jó lesz a hangulat! És amelyre még több szántódit várunk! A Központi strand (Rigó u.) területén játszóházzal, zenésés tûzzsonglõr mûsorral, az elmaradhatatlan máglyagyújtással és tûzugrással ünnepeltük a csillagászati nyár kezdetét. A Koncsag Adrienn vezette játszóház alatt készült kívánságlampionok, az idén is gyönyörû látványt nyújtottak az esti Balaton víztükrén, de nagy sikere volt a fiatal tûzzsonglõr csapat elõadásának is. Csillagászati szempontból nézve azért fontos Szent Iván napja, mert ekkor a legmagasabb a Nap állása, vagyis az évnek ezen az egyetlen napján a leghosszabb a nappal és legrövidebb az éjjel. Tehát semmiképp sem nyári napéjegyenlõségrõl beszélünk, mint ahogy én írtam véletlenül a szóróanyagra, hanem nyári napfordulóról. Mea culpa! (Napéjegyenlõség akkor van, amikor a Föld mindkét féltekéjén a nappal és az éjszaka hossza megegyezik: a tavaszi napéjegyenlõség napja általában március 21. Az õszi napéjegyenlõség napja szeptember 22.)

7 2014. augusztus 7. oldal Szántódi Hírlevél KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KIÁLLÍTÁS SZENT KRISTÓF- RÓL Július 25-én, Kristóf napján, próbáltunk minden eseményt a Szántódhoz is közel álló Szent Kristóf által fémjelezni. A megtartott könyvbemutatón is szó esett róla, amelyrõl természetesen Maurer Teodóra számol be a Könyvtár Hírei oldalon. Erre a napra lett kész az a kiállítás is, amely bemutatja - képeken -, a hazánkban és határainkon túl fellelhetõ Szt. Kristóf ihlette szobrokat, freskókat, festményeket, alkotásokat, emlékhelyeket, valamint a településünkön álló szobor felállításának igencsak viharos történetét. Augusztus 25-ig még megtekinthetõ napközben, valamint könyvtári nyitva tartás alatt. ASZFALTRAJZVERSENY ÉS FABULA KONCERT Június 26-án a Kossuth parkban megtartott aszfaltrajzverseny témája is Szent Kristóf volt. Íme a kis rajzolók névsora, jelentkezési sorrendben: VICZKÓ CSABA 8 é. Bp. VICZKÓ BORBÁLA 5 é. LADÁNYI BARNABÁS 6 é. Üllõ HELGOTT HANNA SZONJA 5é. Szolnok TURBÓK ATTILA Kapuvár GÁBRIS MÁTÉ GÁBRIS EMMA VITÉZ SÁRA PRINCZ DORINA 8é. Dunaújváros PRINCZ HANGA 7é. Cegléd KUSTRA VIVIEN MOTEL ANIKÓ 5 é. PAPP FÖLDESSY ALÍZ 5é. Bp. BÍRÓ KRISZTINA 8é. Páty MÉSZÁROS EMESE 11é. Bp. MELEG BÁLINT 9é. Bp. BOGNÁR LEVENTE 9é. Bp. DOBREKECS MÁRK LEVENTE MÉSZÁROS KATA 8é. Bp BATARCSICS ZALÁN KOVÁCS PATAKI BÍBOR 5é. és BOROSTYÁN 4é. JANKÓ KRISTÓF A szavazatok alapján KUSTRA VIVIEN, a VICZKÓ CSABA és BORBÁLA páros és VITÉZ SÁRA rajza tetszett a legjobban a közönségnek, de mivel mindenki szépet rajzolt, így mindenki kapott egy kis jutalmat: cukor csomag és egy Szent Kristófos emlék formájában. A nagyon jó zenét játszó és jó hangulatot teremtõ, vidám FABULA koncert után bemutatkozott a még nagyon fiatal ceglédi Free Ride rockzenekar. Számukra csak a lehetõségét adtuk meg a bemutatkozásra, amely annyira jól sikerült, hogy nagy valószínûség szerint jövõre ismét találkozhatnak velük. Mire a sör és a lángos elfogyott, a táncos estnek is vége lett, közel éjfélkor. MEGEMLÉKEZÉS SZÁNTÓDON, BÚCSÚ SZÁNTÓDPUSZTÁN Szántódpusztán -évtizedek óta- július utolsó vasárnapján kerül sor a hagyományos Kristóf napi szentmisére és a jármûvek megáldására. Szántód községben ugyanezen a napon - a misét megelõzõ idõpontban - a fõút mentén õrködõ Szent Kristóf szobornál mondunk köszönetet védõszentünknek, amiért vigyáz ránk úgy az utakon, mint a vizeken, vagy természetjárás közben, mert mint tudjuk - a legenda szerint - Szt. Kristóf az utazók, vándorok védõszentje. De nem elég mindig csak az õ segítségét kérni, hanem mi magunknak is oda kell figyelnünk egymásra, a körülöttünk közlekedõkre és mindig segíte-

8 Szántódi Hírlevél 8. oldal augusztus nünk kell a bajbajutottakon. Július 27-én, a védõszentet ábrázoló szobor talapzatához, a bajba jutott, a balesetben elhunyt honfitársaink emlékére virágot, ill. koszorút helyezett el: -Szántód Község Önkormányzata nevében Vizvári Attila polgármester és Szabó Gyula alpolgármester -Balatonföldvár Közös Önkormányzati Hivatal nevében Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ -Szántódpuszta Idegenforgalmi és Kulturális Központ nevében Kovács Szilvia intézményvezetõ -Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tûzoltóság nevében Kekecs Richárd törzszászlós -Balatoni Hajózási ZRT. Szántódrév Kompkikötõ nevében Széles János rév üzletágvezetõ -Szántódi Polgárõr Egyesület nevében: Galó Tibor elnök -Szent Kristóf Természetjáró Egyesület nevében Karsai Ilona elnök helyettes -Szántódi Nyugdíjas Klub nevében: Kovács Béláné klubvezetõ és László Jánosné -Krisztus Szeretete Egyház Szántódi Gyülekezete nevében Odenvald Nándorné A Magyar Autóklub nevében, a Siófoki Városi Csoport elnökeként Iregi Ferenc úr, egy késõbbi idõpontban helyezett el koszorút. A megemlékezésen gyönyörû dalaival közremûködött még Pörneki Anikó énekmûvész. Szántódpusztán, a gyönyörûen felújított Kápolna-dombon az idén újdonság várta az oda látogatókat, amelyrõl a Szántódpuszta Hírei oldalon olvashatnak. HERMAN OTTÓ 100 Augusztus 2-án, a Herman Ottó emlékév kapcsán megemlékezésre, valamint játékos piknikre hívtuk a kedves érdeklõdõket, a tavaly felújított Herman O. utcai strandra. Az utolsó magyar polihisztorról elnevezett utcanév táblánál egy rövid összefoglalóban elhangzottak a legfontosabb tudnivalók a híres természettudósról: Zoológusként a sáskákat, pókokat, madarakat és a halakat kutatta. Néprajztudósként a halászat és a pásztorkodás fele fordult, ezeket õsmesterségnek értékelte. Kiváló õsrégészként felismerte a bükki õsemberleletet. Ennek elismertetéséért legalább olyan heves harcot vívott, mint nyelvészként, a nyelvújítók túlkapásai ellen. E csaták közti békeidõben azon dolgozott, hogy a halászat és pásztorkodás nyelvkincsét, kifejezéseit gyûjtse, e létezõ magyar kifejezéseket a tudományos nyelvbe is beemelje. Mindemellett pályáján fontos szerep jutott a publicisztikának, az ismeretterjesztésnek, a fényképészetnek, valamint a mûvészi színvonalú természet- és hangszerábrázolásoknak. Politikusként függetlenpárti volt, nagy tisztelõje Kossuthnak. A Breznóbányán (ma Brezno, Szlovákia) született tehetség (1835), felvidéki német származása ellenére gyerekkorától magyarnak vallotta magát, 7 évesen már tanulta a nyelvet, nevét magyarosította: Carl Otto Herrmannról. Iskolai tanulmányait Miskolcon kezdte. Az apai örökségként kapott érdeklõdés a természet, elsõsorban a madarak iránt, pályakezdõként egyenesen a Kolozsvári Múzeumba röpítette, ahol preparátori állást kapott. Az utolsó erdélyi polihisztor BRASSAI SÁMUEL mellett hamar a város kulturális életének egyik központi szereplõje lett. A szakmai elfogadtatást a Királyi Magyar Természettudományi Társulat ösztöndíján megírt, Magyarország pókfaunája címû 3 kötetes, magyar és német nyelvû könyve hozta el számára. Hamarosan a budapesti Nemzeti Múzeumban kapott zoológus állást, majd nemsokára egyik legjelentõsebb felfedezését teszi: balatoni halkutatása során felismerte a halászok munkamódszereinek, eszközeinek, kifejezéseinek õsiségét és veszélyeztetettségét. Két kötetben megírta A magyar halászat könyve címû munkáját. Ikonikus, hosszú szakállas alakja, extravaganciája ekkor már széles körben ismertté vált. A Millennium forgatagában, nagysikerû pavilonban mutatta be a magyar halászatot, mint õsfoglalkozást, ebbõl a kezdeményezésbõl nõtt ki a mai Magyar Mezõgazdasági Múzeum. Megalapította a Magyar Ornithológiai Központot, a késõbbi Magyar Madártani Intézetet. Legismertebb ismeretterjesztõ munkáját: A madarak hasznáról és káráról címû könyvet, 1901-ben adták ki elõször. Ez a munkája az utóbbi évtizedekben többször is kiadásra került: tökélyre fejlesztett, szép magyar nyelven, közérthetõen szól az emberek barátairól, a madarakról. Az õ közbenjárásával május 10-tõl minden évben ünnepeljük a Madarak és Fák Napját. 79 éves korában, halála évében (1914) jelent meg A magyar pásztorok nyelvkincse címû, 800 oldalas kötete, méltó zárásaként egy emberfeletti teljesítményt mutató életnek. Herman Ottó élete, személyisége, munkamódszere, hazaszeretete a mai napig példaként szolgálhat számunkra. Az utcanévtábla mellé -amelyet a megemlékezés elõtti napon a közösségi ház dolgozói tisztítottak meg- egy kis koszorút helyezett el az önkormányzat nevében Kárpáti József képviselõ. Késõbb, a strand területén még el tudtuk kezdeni a pikniket, a tûz már égett a szalonnasütõben, az óriás Balaton tár-

9 2014. augusztus 9. oldal Szántódi Hírlevél sasjátékkal játszhattunk egy kört, de aztán hirtelen hatalmas zápor zúdult a nyakunkba és mindarra, ami a piknikhez szükséges lett volna. Az eszközök menekítése közben, többen bõrig áztunk, de a zivatar elmúltával, a hõsiesen kitartókkal és a zivatar után érkezõkkel mégis sütöttünk szalonnát, és megtartottuk a Herman Ottó kvíz versenyünket is. 1. Tudod, melyik madarunk jelzi a tavaszt Szabó Lõrinc verssoraiban? Nyitnikék, fütyüli, nyitni kék, szívnek és tavasznak nyílni kék! 2. Madárnevekkel egészítsd ki az alábbi szólásokat, közmondásokat! Jobb ma egy., mint holnap egy Sok disznót gyõz Dobbal nem lehet..-et fogni Ritka, mint a fehér Nyeli, mint a nokedlit Egy nem csinál nyarat.mondja -nek, hogy nagyfej? Vak.. is talál szemet Sokat akar a, de nem bírja a farka. 3. TOTÓ - Karikázd be a helyes válaszokat! 1. Melyik szó hiányzik a közmondásból? Egy..nem csinál nyarat. A. veréb ; B. cinke ; C. fecske 2. Melyik madár másik neve az aranymálinkó? A. sárgarigó ; B. rozsdafarkú ; C. vörösbegy 3. Közülük melyik az állandó madarunk? A. fecske ; B. erdei fülesbagoly ; C. gólya 4. Ki mondja a verébnek, hogy nagyfej?? A. harkály ; B. bagoly ; C. ölyv 5. Kit neveztek Magyarországon a nemzet csalogányának? A. Déryné ; B. Jászai Mari ; C. Blaha Lujza 6. Milyen madár füttyén vész össze Péter és Pál, Arany János versében? A kvíz játék kérdéseit közzé tesszük most az újságban. A válaszokat helyesen beküldõ elsõ 10 gyerek (14 éves korig), nyereményben részesül, amelyet augusztus 30 án a FALU- NAPON adunk át! Beküldeni a közösségi ház címére Herman Ottó 100 jeligével, vagy személyesen átadni a közösségi házban lehet. (Cím: 8600 Szántód, Iskola u. 9.) A megfejtéseket a következõ számban közöljük. A. pacsirta ; B. fülemüle ; C. pinty 7. Melyik madár látható Mátyás király címerében? A. sas ; B. varjú ; C. holló 8. Melyik a pusztán élõ legnagyobb állandó madarunk? A. daru ; B. kánya ; C. túzok 9. Eredetmondánkban melyik madártól származtatjuk magunkat? A. réti héja ; B. parlagi sas ; C. kerecsensólyom 10. Melyik madár csempészi a tojásait más madarak fészkébe? A. harkály ; B. kakukk ; C. galamb 11. Melyik madár szereti begyûjteni a fényes, csillogó tárgyakat? A. kuvik ; B. csóka ; C. szarka 12. Melyik madár a természetvédelmi területeink címermadara? A. nagy kócsag ; B. fehér gólya ; C. kanalas gém 4. BETÛPÓTLÁS, VÁLOGATÁS 1. Madarak nevét tudod meg, ha a betûket helyes sorrendbe rakod, vagy pótlod. Legnagyobb pusztai madarunk: Ú T O Z K Kistermetû ragadozó madár: AKVRAYL Az 50 forintoson látható madár neve: UTURL Doktor Bubó is ilyen madár:... O. Y A 17. század végén kihalt madár:. O. Ó 5. Tudtátok, hogy a Herman Ottó által leírt balatoni halközösség, a Balaton halfaunája azóta már megváltozott? Melyik az a 3 halfaj, amelyet legnagyobb tömegben telepítettek mesterségesen a tóba, és sajnos, felborította ott az ökológiai egyensúlyt? EGÉSZSÉGRE NEVELÕ ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK A KISTÉRSÉGEKBEN - PÁLYÁZAT A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által nyert pályázat keretén belül 2014 szeptemberétõl újra lesznek havonta rendszeresen megtartásra kerülõ betegklubok: érrendszeri, keringési, érzékszervi, mozgásszervi betegségek, cukorbetegség és lelki egészség megõrzése témákban, valamint étrendi tanácsadásra, elsõsegélynyújtás-oktatásra, a túlzott alkohol fogyasztás csökkentésére és a dohányzásról való leszokás támogatására vonatkozó programok. Az egészségfejlesztési elõadások, szûrések, mozgásprogramok, a kistérség valamennyi településére eljutnak. A kistérség településein szeptembertõl kihagyva decembert még öt hónapon át újra lesznek színes mozgásprogramok: aerobic, zumba, nordic-walking, aqua zumba, kismamatorna, zenés mozgásformák gyermekeknek és felnõtteknek, pilates. Szántódon ezúttal két INGYENES mozgásformára kerül sor: ZENÉS MOZGÁSFORMÁK FELNÕTTEKNEK (standard és latin táncok) és AEROBIK A ZUMBA átkerül Kõröshegyre, a felújított Faluházba valamint Balatonszemesre és Balatonszárszóra.

10 Szántódi Hírlevél 10. oldal augusztus

11 2014. augusztus 11. oldal Szántódi Hírlevél Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház PROGRAMELÕZETES 2014 Augusztus 20. szerda óra - Magyar Dalok - PÖRNEKI ANIKÓ elõadásában - az ÜNNEPI KENYÉR megkóstolása - Gyerekek a Magyar Szt. Korona mását készíthetik el kartonból - UTCABÁL DJ OTTÓ-val! Slágerek: a retrótól - napjainkig - a Balaton menti tûzijátékok megtekintése, Szántód egyik legszebb partszakaszáról Helyszín: a szántódi KOMPKIKÖTÕ Augusztus 30. szombat FALUNAP részletes program az újságban Fõzõversenyre aug. 25-ig lehet jelentkezni! Tombola és sütemény felajánlásokat szívesen fogadunk! Helyszín: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház és Községháza udvara A KÖNYVTÁR HÍREI Az idei évben is tisztelettel emlékeztünk Tüskés Tiborra. A Pécsrõl, Budapestrõl, Balatonszentgyörgyrõl és községünkbõl érkezett vendégeinkkel az író szülõházánál, június 28-án (szombaton) órakor találkoztunk. Néhány szóban emlékeztem községünk szülöttére, egy korábbi szántódpusztai irodalmi eseményen való résztvételére utaltam, amelyen kedves íróbarátja, Fodor András Tüskés Tiborról és irodalmi alkotásairól alkotott véleményét ismertettem. Mindkettõjük vasutas család gyermeke volt, talán ebbõl fakadt barátságuk, erre épült hasonló írói gondolkodásmódjuk. A szülõháznál - a PRO PANNONIA Kiadói Alapítvány nevében Dr. Szirtes Gábor és G. Tóth Károly, községünk vezetõsége és lakossága nevében Dr. Karabinszky Gyula és Kárpáti József képviselõk részérõl- történt koszorúzás után, a könyvtár elõtti emléktábla elõtt meghallgattuk Dr. Nagy Anna két versét, majd õ koszorúzott a Tüskés Tibor Testvérmúzsák Asztaltársaság tagjai nevében. Szeptember 2. kedd VÉRADÁS Helyszín: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház és Községháza Szeptember 20. szombat VADÁSZ NAP-VADFÕZÕ VERSENY Helyszín: SZÁNTÓDPUSZTA Szeptember 22. hétfõ EURÓPAI AUTÓMENTES NAP Október 4. szombat d.u. IDÕSEK NAPJA Helyszín: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház Október 12. szombat ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK Helyszín: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház és Községháza Október 23. csütörtök MEGEMLÉKEZÉS Helyszín: Erdészet tér Nagy érdeklõdéssel hallgattuk a Tüskés Tibor Balatonja címû elõadást. Vasvári Zoltán etnográfus emlékezett a gyermek Tüskés Tiborra, a Szántódon töltött hat évére. Kihangsúlyozásra kerültek az író Balatonnal kapcsolatos alkotásai, Tüskés Tibor balatonfenyvesi nyaralójában töltött nyarainak az emlékei és az ott megfordult alkotótársak nevei. Tisztelettel hallgattuk meg az író naplójából készülõ kötet elõszavát, Dr. Nagy Anna írását. A könyv a PRO PAN- NONIA KIADÓ gondozásában várhatóan az õsszel fog megjelenni. Ennek a magunk közt csak naplós kötetnek nevezett könyvnek az elõkészületeibe maga a kiadó vezetõje, Dr. Szirtes Gábor avatott be bennünket és a leendõ könyv részleteinek ismertetésével keltette fel iránta az érdeklõdésünket. Könyvtárunk új funkciója

12 Szántódi Hírlevél 12. oldal augusztus Kérésemre egy újabb kiadványról számolt be Tüskés Tibor író unokája, Dr. Tüskés Anna. Ez a Tükrök között címû könyv, melynek alcíme Tüskés Tibor levelesládájából, ami a megemlékezés után hamarosan az Universitas Kiadó gondozásában meg is jelent és könyvtárunkban máris az olvasók rendelkezésére áll. Ez a megemlékezés igazán meghatóan szépre sikerült, sok szívhez szóló gondolatot hallhattunk a délután folyamán. Az ünnepség résztvevõi megtekinthették az író könyvtárunkban kölcsönözhetõ mûveinek gazdag kínálatát, valamint a tavalyi megemlékezésen készült fényképeket is július 25-én - védõszentünk napján - egy Szent Kristóf tiszteletére összeállított kiállítási anyag (ami a közösségi ház gyûjteményébõl, a Morvay házaspár fényképeibõl és a saját sokéves gyûjteményembõl tevõdött össze) is várta a kedves érdeklõdõket, akik Simon Erika és Czigány György zenés-irodalmi estjére érkeztek. Az est Novotny Virág gordonkajátékával és Czigány György versfelolvasásával vette kezdetét. A vendégeket Maurer Teodóra köszöntötte, majd minden résztvevõ nagy érdeklõdéssel hallgatta Simon Erika és Czigány György beszélgetését. Az õ párbeszédjükbõl megtudtuk, hogy Erika már korábban írt interjúkötetet Jézus szeretetéért címmel Kocsi György zamárdi atyáról, Csukás István költõrõl /ennek a kötetnek a címe volt az est címe is: Csak a derû óráit számolom/, Medveczky Ádám karmesterrõl És mégis megszólal a pálca címmel és kedves férjérõl, Czigány Györgyrõl Mikor a hervadás is hála címmel. Az itt felsorolt kötetek mindegyike a Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg. Legnagyobb örömünkre Czigány György elõadásában hallgathattuk meg a Kalitkám is madár címû verseskötete anyagából az általa kiválasztott néhány költeményét. A beszélgetés közben és végén gordonkán közremûködött, Bach mûvet játszott Novotny Virág. A korábbiakhoz hasonlóan az est vendégeink megajándékozásával zárult, majd a résztvevõk szabadon beszélgethettek és dedikáltathattak az alkotókkal. Szeretném felhívni a kedves olvasók figyelmét, hogy a fent említett könyvek a könyvtárban megvásárolhatók. Kérem az olvasók és mindazok megértését, akik erre az estre sok szeretettel várták - hiszen elõzõ számunkban azt elõjeleztem - Csukás István költõt és Kocsi György atyát. Az elõbbi sajnos betegsége miatt maradt távol, az utóbbi pedig az elfoglaltsága miatt mondta le az estet. Az atya ezen a napon várta a Szántódpusztán felállítandó állandó gránitoltár szállítását, valamint Böjte Csaba atya és a gyermekkórus érkezését. Tisztelettel tudatom a kedves érdeklõdõkkel, hogy az augusztus 30-án megrendezendõ falunapunkon a már korábbiakhoz hasonlóan ismét több alkotó is jelen lesz. A könyvasztaloknál szabadon beszélgethetnek, dedikáltathatnak Czigány György költõvel, Gyócsi László, Maurer Teodóra, Onody Gyula, Simon Erika és Ungváry Zsolt írókkal. A nap programjába illesztve mutatja be Podmaniczky Szilárd író a Klímadogma címû új könyvét. A nap folyamán pedig megismerhetik, kedvezményesen megvehetik több kiadó legújabb kiadványait is. Közel két hete kaptuk meg mindazokat az új könyveinket, amelyeket a Megyei Könyvtár központi keretébõl kaptunk. Köszönjük a sokféle témát tartalmazó, igen értékes válogatást, amelybõl olvasóink már örömmel kölcsönöznek. Tisztelettel megköszönöm kedves olvasóink nevében is a könyvtárunknak adományozott könyveket Dr. Bíró Péternek, Dr. Csillag Gábornénak, Fenyvesi Jánosnénak, Kovács Pataki Csengének, Lócziné Sasvári Csillának, Márton Istvánnak és Szandányiné Mészöly Gabriellának, valamint több német olvasómnak is. Maurer Teodóra könyvtáros

13 2014. augusztus 13. oldal Szántódi Hírlevél III. SZÁNTÓDI KÖTÕDÉSÛ ÍRÓK TALÁLKOZÓJA július 4-én (pénteken) 14 órai kezdéssel tartottuk meg L. Burda Zsuzsanna író - képzõmûvész és Móczi Sándor festõmûvész - Fények és árnyékok címû - közös kiállításának megnyitóját. Érdeklõdéssel követtük figyelemmel Dr. Krauszné Karakó Judit tárlatvezetését. Az alkotások még augusztus 23-ig megtekinthetõek. A mûvek iránt érdeklõdõk felvilágosításért a könyvtároshoz fordulhatnak. Ezzel az ünnepélyes kiállítás-megnyitóval vette kezdetét a lll. SZántódi Kötõdésû Írók Találkozója nevû kétnapos irodalmi rendezvényünk, melyet Vizvári Attila polgármester úr köszöntõ szavai után máris az egyes költõk, írók bemutatkozása követett. Az elõzõ évek anyagát is felidéztük, a róluk készített tablókat is megtekintettük. Az elmúlt évi fényképek elõtt megállva, tisztelettel emlékeztünk a ll. SZKÍT után hamarosan elhunyt Batizi László Istvánra. Almássy Katinka költõ legújabb költeményeivel mutatkozott be, elhozta nekünk az Arcok és vallomások új kötetét, amelybe az õ költeményei is bekerültek, valamint megosztotta velünk azt az örömét, hogy õt mely irodalmi díjra jelölték. Ránki Katalin költõ két új költeményét olvasta fel a hallgatóságnak. Gyócsi László író ismét egy új történelmi regényére - Végzetes gyõzelem - hívta fel a figyelmünket, valamint bemutatta a - Száguldó zarándoklat - címû új kötetét, melyben a csíksomlyói zarándoklat elõtörténetérõl olvashatunk. L. Burda Zsuzsanna legújabb költeményeibõl olvasott fel nekünk, beszélt a korábbi könyveinek - Mindörökre Uram? ; Arcok; Ella könyve - utóéletérõl, regényének recenziójáról és megemlítette következõ kötetének az elõkészítését is. Werner Stöckl osztrák költõ, író, grafikus elhozta nekünk korábbi egynyelvû és újabb kétnyelvû köteteit - Konzert; dein Antlitz; Koncert; Gyengédség; Egy ideális szerelem - valamint beszélt legújabb kétnyelvû kötetének az elkészülésérõl, már az Entdecke Ungarn! /Fedezd fel Magyarországot! címû könyv címlaptervezetét is megmutatta. Az ugyancsak kétnyelvû kötet anyagát szintén Maurer Teodóra fordította. Krausz Judit író beszámolt a kötetérõl, amelyben a kétbalkezes lányoknak ad a házimunkák elvégzéséhez hasznos tanácsokat. Elõször volt körünkben Osváth András festõmûvész, aki az egyes mûvészetek összekapcsolódását igazolta számunkra. A festõ az õ képeihez illõ Varga L. Krisztina által írt költeményeket olvasta fel nekünk. Bor Ferenc író beszámolt legújabb kiadványairól, amelyeket pályázatok útján sikerült kiadatnia, valamint elhozta nekünk megmutatni egy elismerõ oklevelét is. A legújabb kötetének tiszteletpéldányát ünnepélyesen adta át könyvtárunk számára. A zamárdi Berkenyekör vezetõje hozzászólásában említést tett egy Szántódpusztáról készülõ könyv kiadásáról, ami Simándi István írása. A Szántódpusztától Szántódig címû kötet anyagának korrektúrájára könyvtárosunkat kérte fel. Július 5-én (szombaton) 13 órától fogva estébe nyúlóan következtek az egyes szerzõk bemutatkozásai. Igen kedves olvasóm Törõcsik József az Észhelyzet címû kötetének révén, érdekes elõadásával a légi forgalomirányítás titkaiba vezetett be bennünket. Steffler Ildikó festõmûvész az Évszakok címû témakörébõl bemutatta néhány képzõmûvészeti alkotását, amelyekhez illõ költeményeket, idézeteket olvasott fel. Bemutatta számunkra kedves lánya írásait is, ezekhez a mesealbumokhoz õ készítette az illusztrációkat. Simonné Pohner Mária érdekes módon mutatta be költeményeit. Verseskötetének néhány példányát

14 Szántódi Hírlevél 14. oldal augusztus a jelenlévõk közt kiosztotta és ki-ki felolvasta a neki leginkább tetszõ költeményt. A szabad idejében készített festményeivel, gyöngyfûzéseivel, karcolt hímes tojásaival bõvítette az ideiglenes kiállításunk anyagát. Ebben az évben az Ezek is mi vagyunk... címû kiállítóasztalunkra minden résztvevõ kitehette a kézügyességét igazoló tárgyakat. Ezek után jómagam, mint a Szántódi Hírlevél szerkesztõje mutattam be a helyi újságunkat, annak az állandó rovatairól és a szerkesztése során szem elõtt tartandó szempontokról számoltam be. Kovács Gábor elsõ könyves író igazán helyi vonatkozású, egy szántódi erdõrészt bemutató kötettel érkezett a rendezvényünkre. A könyvét - Tótokilap címmel már bemutatta a szántódpusztai szezonnyitó ünnepségen - örömmel vettük, hogy hozzánk is elhozta. Dr. Laczkó András szerkesztõ egy interjúkötetet készített Búzás Huba költõrõl. Kettejük beszélgetésébõl kiderült, hogy milyen nagy hatást gyakorol egy költõre a képzõmûvészeti alkotások megtekintése. A fõszerkesztõhöz, Dr. Laczkó Andráshoz intézett, a könyveink kiadatásával kapcsolatos kérdéseink is megválaszolásra kerültek. Búzás Huba verseit nagy átéléssel tolmácsolta nekünk. Örültünk, hogy múzsája, Máté Edit / Tündérbanya / is megtisztelte rendezvényünket. Végül Veszeli Zoltán leendõ elsõ könyves írónk mutatkozott be, aki a már készülõ - Különc címû - könyve elõszavát olvasta fel nekünk. Örömmel hallottuk, hogy kitõl kapott kedvet /M T/ a könyvíráshoz és mikorra szánja a kötetét kiadatni. A kötet sikeres megjelenését izgatottan várjuk és bízunk abban, hogy ben a IV. SZKÍT rendezvényen azt kézbe is vehetjük. A lll. SZKÍT mindkét napján Incze Domokos magyar és külföldi költõk megzenésített verseit adta elõ és meglepte a hallgatóságot - Almássy Katinka és Onody Gyula megzenésített költeményeivel - saját szerzeményeivel is. Köszönjük, hogy gitárjátékával jó hangulatot, meghitt pillanatokat okozott nekünk. Könyvtárosunk Maurer Teodóra az elsõ nap estéjén inkább a helytörténeti érdeklõdésébõl fakadó korábbi munkáiról, pályázatairól /községtörténetek: Kára (két feldolgozás), Miklósi (német nyelven), Szántód címû könyv/ tájékoztatott bennünket és további terveire is /német népdalok gyûjtése, a somogydöröcskei iskola története/ utalt. M T a második nap estéjén még ismertette azon szerzõk munkáit, akik rész vételi szándékukat ugyan jelezték, de sajnos idõközben megbetegedtek (Gabriela Düringer, Matyikó Sebestyén József), vagy egyéb okból távol maradtak (Molnár Adrienn). Matyikó Sebestyén József hosszas betegség után elhunyt. Nyugodjék békében! Majd néhány gondolattal megemlítette egyéb írásainak a megjelenését /ARANYPOR - Védõszentünk Szent Kristóf/ és beszélt mûfordításairól és korrektúráiról is. A zárszóban összefoglalta a két nap lényegét, annak eredményét, megköszönte minden résztvevõ önzetlen segítségét, mindazoknak a munkáját, akik ennek a lassan hagyománnyá váló rendezvénynek az elõkészítésében résztvettek < Gálffy Réka - meghívók, plakátok tervezése, nyomtatása; Morvay Zsolt - fotózás; Mucza Milán - gondoskodás a kínálásról; Nagyné Marika - a terem berendezése; Nagy Árpád - hangosítás >, valamint az ügyes kezû szakácsnak < Horváth Zsoltnak - a finom linzer készítését > nagyszerû háziasszonyainknak < Onodyné Magdikának - a remek tortáját és Simonné Pohner Máriának - a ritkaságszámba menõ hamis marcipánját, amibõl jutott minden szereplõnek és a hallgatóságnak is. Legnagyobb tiszteletem a találkozó résztvevõi számára, mert önzetlenül vettek részt az idei találkozón. Mindenki nagyon szívesen jött, a tavalyi rendezvényre jó emlékekkel gondolt vissza, megelégedetten távozott és a jövõ évi alkalomra is szeretne visszatérni. Mindkét nap folyamán csak könyveikkel képviseltették magukat a következõ kiadók: ARCUS, HUN- GAROVOX, MARTINUS, PRO PANNONIA és SIMON. Tájékoztatásul közlöm a kedves olvasókkal, hogy a fent említett alkotók könyvei, valamint csak a köteteikkel jelen lévõ kiadók kiadványai könyvtárunkban meg is vásárolhatók. Morvayné Török Csilla

15 2014. augusztus 15. oldal Szántódi Hírlevél A Katica Családi Napközit Szántódon a Balaton egyik legszebb zöld övezetében a Partivillasor 46/b-ben hoztuk létre. A gyerekeket 0-14 éves korukig várjuk családi napközinkbe, ahol színes programok várják õket. Az épületben 2 csoportszoba van kialakítva. Családias légkörû, kis létszámú csoportot indítunk. A szülõkkel együttmûködve elõzetes beszélgetés során érdeklõdünk a gyermekek egyéni szükségleteirõl, szokásaikról. Minden fejlesztõ tevékenységet, foglalkozást játékos formában valósítunk meg. Udvarunkat úgy alakítjuk, hogy alkalmas legyen a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, nagy területen, maximálisan biztonságos játékeszközök (hinta, csúszda, homokozó és sok-sok játék) Foglalkozásaink az egészséges életmódra nevelés és a mûvészi programok köré épül. A zeneovi foglalkozások és a mozgás fejlesztése a játékkal megfelelõ arányban kombinálva áthatja napi tevékenységeinket. A gyermekeknek napi 4 -i étkezést biztosítunk, az étlap összeállításánál kiemelten ügyelünk a korszerû, egészséges táplálkozás szempontjainak figyelembe vételére. Igény szerint diétás, egyéni menü összeállítását is vállaljuk. A kis csoportlétszám mellett a legkisebb korosztály egyénenkénti táplálása is megvalósítható, minden gyermekre külön tudunk ügyelni. A családi napközi hagyományos ünnepeirõl, a néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepekrõl és a nemzeti ünnepekrõl mindig megemlékezünk. Baba-Mama délelõtti program keretében játszóházat indítunk azoknak a családoknak akik szeretnének kisközösségben a gyermekükkel együtt játszani /reggelit,tízórait,ebédet térítéssel biztosítunk/ ZENEOVI-Ugráló ZeneManók VIZICSIBE ÚSZÁS tel: A legapróbbakat is igyekszünk bevonni, persze az életkori sajátosságaikat figyelembe véve. Még ha csak szemlélõi is ezeknek a különleges alkalmaknak, a meleg családias hangulat és a készülõdés örömét õk is megérzik, átélik. Családi napközink iránt érdeklõdõknek szülõi értekezletet tartunk, telefonon való bejelentkezés alapján tudunk idõpontot egyeztetni Szántód Partivillasor 46/B mobil: , ÚJ! KATICA CSALÁDI NAPKÖZI!

16 Szántódi Hírlevél 16. oldal augusztus SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI Június5-8. VIII. Pannónia fesztivál. Egy júniusi hosszú hétvégén vehettek részt a Szántódpusztára látogató, fesztivált kedvelõ közönség, akik közel 200 programmal lettek gazdagabbak és egy 45 hektárnyi helyszín adta lehetõségeket vettek birtokba, ahol módjuk volt a teljes kikapcsolódásra. A PaFe célja, hogy a magyar tenger ne csak a szezonban legyen úti cél, hanem a szezon elõtti idõben is az érdeklõdés középpontjába kerüljön. Reméljük, hogy így lesz Az idén is a PaFe volt az elsõ balatoni fesztivál majdnem száz hazai fellépõvel. Az idén a visszaváltható poharak begyûjtésével, illetve egyes vendéglátó egységek bevételével az Árpádházi Szent Erzsébet Alapítványt támogatták. Punk-rock legendával, az amerikai Offspring vasárnap késõ esti koncertjével ért véget a csütörtökön kezdõdött fesztivál, de a Pál Utcai Fiúk, a Ouimby is nagy bulit csapott. Tény, hogy kevesebben voltak, mint az elõzõ években. A fesztivál utáni helyszíni szemle elég lehangoló volt. Nem áll szándékomban részletezni a csataszínhelyeket, vitákat a szemétgyûjtõkkel, legalábbis nem most teszem. A pünkösddel hagyományosan összefonódó fesztivál jövõre, reménykedünk, hogy kellemesebb és szervezettebb formában várja az érdeklõdõ és talán az ideinél több közönségét. Június HARCOSOK VÖLGYE, KOROK CSATÁJA az õsi településen. Feltett szándékunk a Balaton és környékének szabadidõs kínálatának fejlesztése, a családi turizmus javítása, a népi értékek megõrzése, a régmúlt és korunk értékálló szokásainak ápolása. A majorság területe megfelelõ körülményeket teremt ahhoz, hogy különbözõ rendezvényeket szervezhessünk az üdülési szezonban. Szántódpusztán már nem elsõ alkalom, hogy az Onogur Hagyományõrzõ Egyesület, akik a századi magyar történelem életmód kutatása és élményszerû bemutatása mellett törekednek a történeti hitelességre, a történelemtudomány, régészet, néprajz, nyelvészet tudományos eredményeit felhasználva. Rekonstrukciós kísérleteket hajtanak végre elsõsorban az eszközkészítés, íjászat, közelharci fegyverek használata terén. Részben ez a tevékenység indokolja névválasztásukat is. Fafaragóik munkáit számos idõszakos kiállításon illetve több település parkjában, köztéren megcsodálhatják. Csapatuk lányai jártasak a szövés-fonásban, ékszerkészítésben, íjászkodásban ill. a rekonstrukciós életképek megjelenítésében. Ruházatuk a nomád hagyományoknak megfelelõ anyagokból, és annak megfelelõ szabással készültek. Egyesületük célja a magyar honfoglalás korának élményszerû bemutatása, terjesztése, hagyományaink felelevenítése. Ilyen hagyományteremtõ céllal került megrendezésre az Onogur Hagyományõrzõ Egyesülettel a Harcosok völgye, Korok csatája rendezvényünk. A hagyományõrzõ programmal színvonalas szórakozást biztosítottunk belföldi, külföldi vendégeinknek és a környezõ települések lakóinak egyaránt. A rendezvényre 1 hazai lovas és 12 gyalogos hagyományõrzõ egyesületen túl Lengyelországból, Németországból, Csehországból és Erdélybõl voltak nagy múltú csapatok, akik koreografálatlan vívójelenetekkel tarkítva elevenítettek fel csatajeleneteket, küzdöttek meg egymással hídharcokban vagy egyéni párbajok keretein belül ketrecharcokban. Életképeikkel, táborképükkel történelmi idõutazásra invitálták a látogatókat. Magyarországon eddig ilyen formációban és ekkora létszámmal ( fõ harcos) még soha egyetlen rendezvényen sem láthattak a nézõk ilyen jellegû IX-X. századi harci bemutatót. A rendezvény további érdekessége, hogy ebben a 3 napban országosan is meghirdetett íjászversenyt tartottak, melynek létszáma 95 fõbõl állt. A rendezvényt hagyományteremtõ jelleggel szeretnénk életre kelteni. A területen kirakodóvásár, étkezési lehetõség - szabadtûzön bográcsos, magyaros gulyásleves, stb- csillapította a csatában elfáradt harcosok éhségét. Számos belföldi és külföldi TV, így a lengyel, német Tv, illetve filmesek tették a dolgukat a színes kavalkádban. A svéd Tv is készített promóciós anyagot a programról. Számtalan szép felvételt és videót lehet látni a Facebook oldalunkon (Kulturális Központ Szántódpuszta), illetve az Onogur Hagyományõrzõ Egyesület oldalán. Szeretném a magam és az egyesület nevében is köszönetünket kifejezni a Sefag Erdészeti Zrt-nek, illetve a Szántódi Erdészet igazgatójának, hogy támogatásukkal hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához. Mind a szervezõk és résztvevõk feltett szándéka, hogy jövõre újra megrendezésre kerüljön ez a mindenki számára szórakozást, élõ történelem részét képezõ rendezvény, mely számos külföldi hagyományõrzõ vendégcsapatokkal tette színesebbé programunkat. v. Július Balaton Bringa Weekend Szántódpusztán! Bringa 7 vége! Egy látványos és családias hangulatban zajló 7 vége volt területünkön. Kicsikkel és nagyokkal egyaránt benépesült Szántódpuszta dimbes-dombos zöld övezete, számos bringázó vette birtokába és hajtotta õket a verseny, a sport szelleme.

17 2014. augusztus 17. oldal Szántódi Hírlevél A verseny három részbõl állt: I Love Balaton MTB Maraton ( Mountain Bike verseny) I Love Balaton Tour ( Országúti kerékpár verseny) I Love Balaton családi Bringa túra ( családi rendezvény) Szántódpusztán immár hagyomány az évente megtartott Kristóf-napi szt. mise és autószentelés. Ezen az éven Böjte Csaba atya kezdeményezése volt, hogy Szántódpusztán egy kis Csíksomlyói búcsút lehetne megtartani, amit örömmel fogadtunk és teljes mértékben támogattunk. Több ezres tömeg és közel 350 gépkocsi, valamint kerékpáros és motoros vett részt a csodálatos szertartáson. A marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar még ünnepélyesebbé és meghatóbbá varázsolta az ünnepi hangulatot. A mise után sor került a gépjármûvek megáldására, amit Kocsi György plébános úr és Böjte Csaba atya végzett. Böjte Csaba Balatonfüredtõl Siófok-Kilitiig minden vasárnap misézett azzal a céllal, hogy Szovátán megépüljön Kodály Zoltán tiszteletére a Kórusközpont. Összefogásból bízunk benne, hogy megvalósul. Ígéretet tett, hogy ellátogat jövõre is, szeretettel várjuk. Augusztus Íjászverseny. Ezzel az újabb rendezvénnyel bõvítették a dunántúli kerékpáros versenypalettát az I Love Balaton Mozgalom Kft, akik elsõsorban az egészséges életmódra, annak fejlesztésére hívják fel a figyelmet egy tömegsport keretein belül, mely számos közönséget vonz magával. A bringás hétvégén az I love Balaton MTB Maraton ranglista versenyen 20, 47 és 67 kilométeres távokon indulhattak azok a montisok, akik szeretnek egy jót bringázni igazi balatoni panorámával. Látnivalóban és erõt próbáló szakaszokban nem volt hiány: a Kõröshegyi völgyhíd árnyékában, balatoni látkép mellett tekertek erdõben, szántóföldön, homokban, de még 12%-os lejtõn, egy betonos vízelvezetõben is. Azoknak is érdemes volt ellátogatniuk Szántódpusztára, akik az aszfalton száguldást részesítik elõnyben. Õket az I love Balaton Bringa Weekend országúti versenye várta 50 és 87 kilométeres távon. A telhetetlenek akár kombinálhatták is a két versenyt, mivel a maraton délelõtt 10 órakor, az országúti verseny pedig délután, 13 órakor indult. Lesz jövõre is! A nagy érdeklõdésre való tekintettel, már most is van jelentkezõ. Tehát, bringára fel! Július 27. Szt. Kristóf napi mise és a gépjármûvek megáldása. A tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület Tatai Celõkék Íjász Szakosztálya szervezésében került megrendezésre a szántódpusztai íjászverseny. Szuper verseny volt! A verseny mellett mindenki jól szórakozott, mint mondták: Gyönyörû táj, jó társaság, jó hangulat, igazi verseny nem is kell ennél több! A mellékelt felvételek is ezt bizonyítják. Kicsik, nagyok külön kategóriában céloztak és lõttek. Röpültek a nyílvesszõk, néha túllõttek a célon, de sebaj. Legközelebb valakinek jobban sikerül. A gyõztesek örömmel fogadták a megérdemelt jutalmat, de minden résztvevõt megtapsoltak, hiszen fõ a résztvétel, az akarat. A Szakosztály az íjászat tradicionális szakágát képviseli, vagyis tagjai a pusztai népek merevszarvú visszacsapó íjait használják. Ezen kívül táltosdobolással és honfoglaláskori ételek fõzésével is foglalkoznak. A Kárpát-medencébe hazatérõ elõdeink a kiváló taktikájukkal és a fenti tipusú íjaikkal értek el fergeteges harcászati sikereket. A Tatai Celõkék, Sólyomlelkû íjásznép. Íjaikkal jól bánnak, Mindig célba találnak. Õseiket tisztelik, Nyomdokukat követik. Állj közéjük s meglátod, Nemes szívû íjászok (Molnár Gábor)

18 Szántódi Hírlevél 18. oldal augusztus Augusztus Alkotó Tábor- zenei rendezvény. Egy fesztiválszezon bõvelkedik a jobbnál jobb programokban. Az idei nyár igencsak elkényeztet bennünket. Meglepõ eseménye: az Alkotótábor. Az alapkoncepció szerint az Alkotótábor azon hazai dj-k és live act-ek gyûjtõhelye, akik hitelesen képviselik az elektronikus zenét, a közönség részérõl pedig azoknak szól, akik számára fontos a zenei tartalom. Ezen az éven Szántódpuszta lett és marad jövõre is a rendezvény színhelye. Az M7-es nem dugult be sehol az odaút során, ez pedig elég ritka péntek délután. Verõfényes napsütésben érkeztek meg Szántódpusztára. Szebb kilátást nem is kívánhattunk volna, ugyanis a sátrunk épp a Tihanyi-félszigetre nézett. A helyszínbe azonnal beleszerettünk! - hangzott a helyszínre érkezõktól. A fellépõ mûvészek és a szervezõk jelesre vizsgáztak, a hangulat pedig az új helyszínen is hozta a hamisíthatatlan alkotós életérzést. A legnagyobb csibészséget mindössze az elkötött póni jelentette Ilyen arcokkal élmény minden egyes együtt eltöltött pillanat! Ha csak egy zenei eseményt választhatnánk az évben, akkor az minden kétséget kizárólag az Alkotótábor lenne! Mit lehetne elmondani zárszóként? Szervezés, zene, közönség jól vizsgázott és mint mondták: Reméljük, hogy megmarad a helyszín is. A legnagyobb problémát egyedül az okozta, hogy a hétvége egy pillanat alatt elrepül. Köszönünk mindent, jövõre találkozunk! Szívesen adjuk a területet ilyen szervezéshez és közönséghez. Eddig legalábbis jelesre vizsgázott. Kovács Szilvia, IKK vezetõ Szántódpuszta OLVASÓI LEVÉL nyarán Tisztelt Olvasók! Köszönjük kedves olvasóinknak a Szántódról írt szép sorokat. Örömmel tölt el bennünket, hogy megfogalmazták, le is írták érzéseiket, véleményüket. Jó lenne, ha többen követnék példájukat, és véleményüket, élményeiket, megosztanák velünk, hiszen beszélgetések során kiderül, sokan szeretjük Szántódot! Fotót is várunk, szívesen közre adjuk a lapunkban,vagy a Facebook oldalunkon! Legyen a mottó: Szeretlek Szántód! Itt szeretnék köszönet mondani Balázsné Eminek, aki versben mondja el gondolatait gyönyörû tavunkról, és mindig idõben eljuttatja hozzánk kéziratát! Köszönjük Cseplye Lászlónak, Kiss Lídiának és Zoltánnak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy fotóikkal illusztrálhatjuk lapunkat. Veled örültünk Szántód Üdvözlettel a szerkesztõ: Morvayné Török Csilla A nyári napsütésnek, és a harmatos esõnek, az új aszfalton pormentesen és csöndesen suhanó forgalomnak, a gyermekek kacagásának, a babakocsit tologató Édesanyáknak, az új játszótérnek, a rigócsicsergésnek, a tiszta és selymes Balaton vizének, a szombat reggeli tornának, az új hármas kosárlabda palánknak a Mozdulj Balaton programban. A kulturáltan rendezett strandoknak az irodalom és zenei estnek és kiállításnak, az aszfaltversenynek, a bicikliútnak, az utak mentén a színes virágpompának, a finom fagylaltnak és a helybéliek barátságosságának. Köszönjük! egy nyaraló tollából Szeretlek Szántód! Van a TV ben egy olyan címû mûsor, hogy Szeretlek Magyarország. Én ezt úgy egészítem ki, hogy Szeretlek Szántód. Igen, jó idejönni! Már nagyon várom a tavaszi napsütést, hogy kicsi kis portámon rendet csináljak. Örömmel tölt el, hogy egy év alatt mennyi változás, mennyi fejlõdés, szépítés történt a községben. Ez a gyors fejlõdés, szépítés szerintem mindenkinek jó, állandóan itt lakóknak és üdülõknek. Gyarapodnak az utak, és szépülnek a strandok ben felparcellázott Csemetekert, sok ígérgetés után aszfaltot kapott, amit régóta vártunk! Nagyon örülünk neki. A gyerekek bicikliznek, görkorcsolyáznak, a nagyik unokákat tologatnak. Úgy érezzük, hogy önkormányzatunk megértõ, gondoskodó módon viseli gondját a községnek. Bánatunk csak egy van. A Pannónia Fesztivál dübörgése faházaink falát remegteti, és agyunkat tépi. De úgy gondolom, hogy ennek csendesítése az önkormányzat feladata lenne. Jó itt lenni! Köszönjük Szántód! Csak így tovább! Kissné Szántódi Hírlevél Szántód Község Önkormányzatának lapja Megjelenik:páros hónap utolsó hetében Felelõs kiadó: Szántód Község Önkormányzata Szerkesztõ: Morvay Zsoltné Tel.: Szerkesztõbizottság tagjai: Galó Tibor, Varga Krisztina * Készült 250 példányban a balatonföldvári Quick Press nyomdában. Tel.: (30) , Tel./fax: (84) , A lapban közzétett írások nem minden esetben a Szerkesztõség álláspontját tükrözik. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség a beküldött írásmûvek tartalmi, stiláris hibáiért felelõsséget nem vállal. A lap kereskedelmi forgalomba nem kerül.

19 2014. augusztus 19. oldal Szántódi Hírlevél NYÁRON MEGKEZDÕDIK A DÉL-BALATONI VASÚTVONAL FEJLESZTÉSE május :55 Eredményesen lezárult a kiviteli közbeszerzési eljárás, nyáron megkezdõdik a dél-balatoni vasúti közlekedés fejlesztése. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. a Balaton déli part vasútvonal rekonstrukciójának elsõ ütemében korszerûsíti és átépíti a Lepsény állomás - Szántód-Kõröshegy állomás közötti szakaszt. A Balaton déli partján futó, 30-as számú vasútvonal a nyári idõszakban hazánk második legforgalmasabb vasútvonala. A legutóbbi jelentõs pályakorszerûsítés közel 50 éve történt, azóta a pálya állapota olyannyira leromlott, hogy 100 km/ h sebességû közlekedésre fenntarthatatlanná vált, rendszeresekké váltak a késések, a menetrend nem minden esetben tartható. A NIF Zrt. a Balaton Fejlesztési Tanácscsal karöltve dolgozta ki a vasútvonal korszerûsítését. A fejlesztés keretében a vasúti pálya teljes egészében megújul, így 2015 nyarától a jelenlegi 80 km/h, illetve jelentõs hosszban 60 km/h óra helyett újra 100 km/h-s sebességgel közlekedhetnek a vonatok. Siófok térségében: Szabadifürdõ megállóhely - Siófok állomás - Zamárdi felsõ állomás között új második vágányú szakaszok építésével biztosítjuk a vasúti forgalom zavartalanságát. A vasúti közlekedés okozta zaj és rezgés szempontjából a kritikus helyeken: Balatonvilágoson, Siófokon és Zamárdiban, összesen mintegy 4 km hosszban zajárnyékoló falat, illetve kb. 17 km hosszban zaj- és rezgéscsillapító sínágyazatot telepítünk, így a Balaton part zajterhelése jelentõsen csökkenni fog. A gyalogos átjárók és útátjárók korszerûsítésével biztonságosabbá válnak a szintbeli átkelési lehetõségek. A forgalmas Siófokon a Vitorlás utcai új közúti aluljáró megépülésével a nyári forgalmi dugók mérsékelhetõk, a különszintû keresztezés pedig tovább javítja a közlekedésbiztonságot. A Zamárdi városközpontjában lévõ, a szántódi révhez vezetõ út útátjárója új helyen, a Honvéd utca vonalában épül meg, ennek következtében új megállóhelyi peront tudunk létesíteni. Balatonaliga, Szabadisóstó, Zamárdi felsõ állomásokon és Balatonvilágos, Szabadifürdõ, Balatonszéplak alsó és felsõ megállóhelyeken a peronok magasperonná épülnek át. A peronok átépítésével nõ az utaskomfort, kényelmesebbé válik az utasok fel- és leszállása. A Lepsény Szántód- Kõröshegy között szakasz átépítésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A szerzõdéskötést követõen a Déli-part 2013 Konzorcium a kivitelezést nyarán az elõkészítési munkákkal megkezdheti. A tervezett vágányzár 2014 szeptemberében veheti kezdetét. A kb. 32 km hosszú szakasz felújítása várhatóan 2015 nyarára fejezõdhet be. A Balaton déli partja vasútvonalának rekonstrukciója kedvezõ döntés és forrás rendelkezésre állása esetén Szántód-Koröshegy állomás - Balatonszentgyörgy állomás közötti kb. 53 km hosszú szakasz átépítésével folytatódhat. A fejlesztések mindkettõ szakaszon történõ megvalósulásával a teljes Balaton-parti szakasz XXI. századi, korszerû, utasbarát vasúti vonallá válhat. Az 1861 óta muködõ, a Balaton, mint üdülõhely fejlõdését meghatározó vasútvonal az átépítését követõen reményeink szerint továbbra is eredményesen szolgálja majd a Balatonon nyaralókat és nem utolsó sorban a tóparti településeken élõket. A Kelenföld-Székesfehérvár közötti rekonstrukció eredményeként Budapest Siófok(Zamárdi) között az utazási idõ a jelenlegi percrõl percre csökkenne. A dél-balatoni fejlesztés mindkét szakasza rekonstrukciójának eredményeképpen Keszthelyig átlagosan további 20 perc idõmegtakarítás érhetõ el. A projekt nettó 29,99 milliárd forint értékben az Új Széchenyi Terv keretében a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) részeként valósul meg, a Kohéziós Alap (KA) társfinanszírozásával. Forrás: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztés Zrt. Nyaron_me...al_fejlesztese Murva depó a felújításhoz Furcsa nyár Rekkenõ meleg zúdul a tájra Forró a nap, ezt vajon ki állja? A tó vizében keres menedéket Aki nyaralni kereste fel a vidéket. A hûs habokban meríti testét, Így lehet kibírni a meleg estét. Hajók szelik a tó vizét, Kellemes szellõ simogatja testét. Másnap, süvöltõ szélvihar zúdul a tájra, Tépi a fák lombját, tetõket rongálja. Felhõszakadás zúdul a földre, Hömpölyög a víz hangosan, dörögve. Metszõen, hidegen süvölt és tombol, Amit talál, mindent lerombol. Az ember dideregve fázik, Mennydörög az, villám cikázik. Furcsa ez a nyár! Forróság, majd hideg, Ki emlékszik Mikor is volt ilyen? Volt tavasz, nyár, õsz és tél. Ma minden másképp él. Felborult a természet rendje, Mi az, ami így megkeverte?

20 SZÁNTÓD SOMOGY ÉSZAKI KAPUJA SZÁNTÓDPUSZTA Nyitva tartás: április 15 - október 15-ig tõl ig: ig ( szombat,vasárnap zárva ) tõl ig: ig (szünnap nélkül ) tõl ig: ig ( szünnap nélkül ) tõl ig: ig ( szünnap nélkül ) tõl ig: ig ( szombat, vasárnap zárva ) A téli idõszakban csoportokat elõzetes bejelentkezés alapján tudjuk fogadni. Tel./Fax: +36 (84) , +36 (84) PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ ÁLLANDÓ PROGRAMOK Hétfõ: Könyvtár, internet hozzáféréssel Szántódi Magyar Nótakör - kéthetente; földszint, kis terem Kedd: Nyugdíjas Klub - havonta az utolsó keddi napon Szerda: Somogy Megyei Kormányhivatal, Siófoki Járási Hivatal ügyfélfogadása Ügysegéd: Cseh Magdolna Zeke János családgondozó telefon: 06 30/ Rendõrségi fogadóóra (érdeklõdés szerint) Polgárõrség - minden hó II. szerda Csütörtök: Könyvtár, internet hozzáféréssel Istentisztelet: K. Sz. E. FONTOSABB TELEFONSZÁMOK Körzetszám: 84(Irányítószám: 8622 MENTÕK 104 TÛZOLTÓSÁG 105 RENDÕRSÉG SEGÉLYHÍVÓ 112 Rendõrjárõr (ügyeletes) segélyhívó száma 06(20) Önkormányzat Szántód KORMÁNYHIVATAL,Siófoki Járási Hivatala Balatonföldvári Kirendeltsége 84/ Polgármester Vizvári Attila 06(30) Falugondnok Mucza Milán 06(30) Vajtai László mûszaki csop.vez. 06(30) Turista Információ Rendõrõrs Balatonföldvár Rendõrség Körzeti megbízott 06(30) Polgárõrség Szántód 06(30) Orvosi rendelõ Balatonföldvár Orvosi ügyelet Balatonföldvár Kórház - Rendelõintézet Siófok Fogászat Balatonföldvár Gyógyszertár Balatonföldvár Gyógyszertár Kõröshegy Dr. Dragon Judit állatorvos 06 (30) KÖGÁZ hibabejelentõ (díjmentes) 06 (80) Áramszolgáltató hibabejelentõ (díjmentes) 06 (80) Vízmû hibabejelentõ 06 (40) MÁV információ Szántód 06( 40) VOLÁN információ Siófok BAHART inform. Kompkikötõ Postahivatal Szántód Zöldfok Rt. (szemétszállítás) Siófok Supra Kft. (kábel TV) Siófok ; 06 (20) Földvár Tv Kistérségi Iroda Balatonföldvár Zeke János családgondozó 06 (30) Biztosításkötés Brunner Jánosné 06 (30) Péntek: N.A.K. ügyfélfogadása Falugazdász: Molnár Ákosné (30/ ) Figyelem: elõreláthatóan SZEPTEMBERTÕL újra indulnak az INGYENES oktatások: az AEROBIC és a ZENÉS MOZGÁSFORMÁK FELNÕT- TEKNEK (standard és latin táncok)! Kérem, az idõpontokkal kapcsolatban figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat, weboldalunkat valamint a képújságot! PROGRAMELÕZETES A 11. OLDALON Pálóczi Horváth Ádám emléktábla a kúria falán Szántódpusztán Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat, weboldalunkat valamint a képújságot! A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Információ: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház 8622 Szántód, Iskola u. 9. Tel.: 84/ , 30/ A. G. Réka mûvelõdésszervezõ

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook lapja 2014. október XVIII. évf. 6. szám Augusztus 20-i ünnepség a Révben Mikó Sándor, Szántód legidõsebb polgára A falunapi fõzõverseny egyik

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook lapja 2013. augusztus XVII. évf. 4. szám Szt. Iván éj a Rigó utcai strandon Hermann Ottó utcai strand avatás Az elsõ Utcafesztivál Szántódon

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2013. október XVII. évf. 5. szám Augusztus 20. - az új kenyér ünnepe Augusztus 20. - játszóház Falunap

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu lapja 2012. április XVI. évf. 2. szám Télbúcsúztató A nagysikerû táncház a télbúcsúztatón Március 15-ei ünnepség Koszorúzás a Kossuth parkban Dr. Boros

Részletesebben

Emlékezzünk Dolgos Jánosra, Szántód polgármesterére 2006-2012.

Emlékezzünk Dolgos Jánosra, Szántód polgármesterére 2006-2012. Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2012. október XVI. évf. 5. szám Emlékezzünk Dolgos Jánosra, Szántód polgármesterére 2006-2012. A búcsúzkodás

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Elkezdődött a kerékpárút építése a Velencei-tó déli partján: a tizenkét kilométeres szakaszt 730 millió forintos összköltséggel,

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. SZEPTEMBER Ára: 120 Ft SZERETJÜK A FOCIT! Talán meglepõ, hogy a címlapon szerepel a Pusztaszabolcsi

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Engesztelô zarándoklat

Engesztelô zarándoklat Engedélyt kaptunk a víztározóra Még a 2006-os választás idején ígérte azt Franka Tibor polgármester-jelölt, hogy megválasztása esetén a HÉV sínek szilasligeti oldalán lévõ környezetvédelmi területen szaknyelven

Részletesebben

Május 1. Gyerekprogramok

Május 1. Gyerekprogramok 2. oldal 2013. június Május 1. Gyerekprogramok Fotó: Lukácsi Tibor Gyermekrajz pályázat A hely, ahol élünk Óvodás kategória: 1. hely: Buda Vanessza 2. hely: Horváth Boglárka Takács Adél Mós Anna 3. hely:

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Falunap! Településünk első írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából megrendezésre került jubileumi rendezvénysorozatunk

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben

Áldassék a neved forradalom

Áldassék a neved forradalom XIV. évfolyam 4. szám Ára: 2015. április 200 Ft Áldassék a neved forradalom Méltó módon emlékeztek meg a városban nemzeti ünnepünkrõl. A mûvelõdési házban megtartott ünnepségen Zsigáné Teszler Judit tanárnõ

Részletesebben

MINDEN ZAMÁRDI POLGÁRNAK. Szakáli Anna: Eljövetel. Teremtés ura, küldd el õt, mindenség ura, hozd el õt,

MINDEN ZAMÁRDI POLGÁRNAK. Szakáli Anna: Eljövetel. Teremtés ura, küldd el õt, mindenség ura, hozd el õt, Zamárdi Hírmondó 2013. december Zamárdi Város Képviselõ-testületének lapja XXI. évf. 12. szám Szakáli Anna: Eljövetel Teremtés ura, küldd el õt, mindenség ura, hozd el õt, jöjjön! Tanítson, hogyan vigyázzunk

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Kulturális programokkal érkezik a nyár Ábrahámhegyre!

Kulturális programokkal érkezik a nyár Ábrahámhegyre! XVII. évfolyam 2. szám Kulturális programokkal érkezik a nyár Ábrahámhegyre! Immáron a sokéves hagyományoknak megfelelően Június utolsó hétvégéjén színes programokkal várjuk kedves lakosainkat, üdülő tulajdonosainkat,

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 11. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. november Devecserben segítettek A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság Elnöke, Lasztovicza Jenõ október 17-én (vasárnap)

Részletesebben

Búcsúzó -részlet- Meghívó. Jobbágy Károly

Búcsúzó -részlet- Meghívó. Jobbágy Károly 2009. június Ára: 150 Ft XV. évfolyam 6. szám Jobbágy Károly Búcsúzó -részlet- Búcsúzunk attól, aki minket éveken át a jóra intett, tanított - s védett, hogyha kellett, így cseperedtünk szíve mellett.

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben SZABOLCS HÍRADÓ Ára: 120 Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2014. MÁJUS Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben Ünnepélyes keretek között avattuk fel

Részletesebben

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft XVIII. évfolyam 10. szám Ára: 2009. október 100 Ft Guinness-rekorderek lettünk 2009. szeptember 20-án került sor egy újabb Guinness-rekord megdöntésre Budapesten. Az Andrássy úton megrendezett kísérleten

Részletesebben

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja 2013. augusztus 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja Augusztus 2. 17 óra Magyar Fotómûvészek Szövetsége Senior csoport kiállítása A kiállítást megnyitja

Részletesebben

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök 2007. OKTÓBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Október 6. Ez a miniszterelnök valami csodát mûvelt és az életével fizetett Mint mondotta, ügyének idõközben napvilágra került érte iratcsomójára máig ismeretlen

Részletesebben

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele. Legyen minden nap Gyereknap! Szárszóra tavaly és az idén is minden hónapban érkezett egy-két újszülött.

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele. Legyen minden nap Gyereknap! Szárszóra tavaly és az idén is minden hónapban érkezett egy-két újszülött. SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele 2014. július augusztus 5. évfolyam 4. szám Legyen minden nap Gyereknap! játszani is engedd, szép, komoly fiadat! (József Attila) Fantasztikus

Részletesebben

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Szobi Hírnök XIX. évf. 4-5. szám - 2009. április-május * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Még a legridegebb ember szíve is megrezdül Anyák

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben