MX / XM 691. MV/B származék nincs 693. MC/Cs 697 MD 702 MP/F 707. MG/Gy 712 MH 718 MJ 726. MK/Ch 730. ML/Ly 740 MM 747. MN/Ny 752 MR 759 MS 770

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MX / XM 691. MV/B származék nincs 693. MC/Cs 697 MD 702 MP/F 707. MG/Gy 712 MH 718 MJ 726. MK/Ch 730. ML/Ly 740 MM 747. MN/Ny 752 MR 759 MS 770"

Átírás

1 A héber előragok 687 M MX / XM 691 MV/B származék nincs 693 MC/Cs 697 MD 702 MP/F 707 MG/Gy 712 MH 718 MJ 726 MK/Ch 730 ML/Ly 740 MM 747 MN/Ny 752 MR 759 MS 770 MSz 779 MT/Ty 788 MZ/Zs

2 Az előragozást is a kárpátember vitte le Afrikába... A szuahéli és bantu nyelvekben a mai napig megvannak a névszóosztályok tehát ezekben állandó előrag jelzi, hogy az utána következő szó embert, növényt, állatot, tárgyat, stb. fog-e jelenteni? Ezt a jelenséget a nyelvtani nemek alkalmazásának nevezzük. Úgy a héber előragok, mint a magyar igekötők és természetesen (később) a hím-, nő- és semleges nemek használata mind ezekből a névszóosztályokból fejlődött ki. Miért volt szükség arra, hogy az előember külön és jelezze, hogy milyen típusú az alany, vagyis hogy mi az oka van annak, ami történik? Válasz: a korai előember első beszédszavai csak az "igeszerűek" voltak. Arról szóltak, hogy mi is történik. Később azonban a beszélő már azt is jelezni akarta, hogy ki / mi okozza a történést? Akkor az igeszerű elé egy másik gyököt is tett, olyat, aminek a képies értelme vagy élőlényre (állat, növény) vagy élettelenre (mondjuk égiháború, vulkán) utal. Az ősi előragozás korában az tehát az előember még nem konkrét fogalmakkal fejezte ki a mondanivalóját, hanem egy általános mi történik? szó elé tett egy olyan másikat, ami arra utalt, hogy miféle az, ami miatt ez történik. A héber előragok Itt kerül tárgyalásra az összes héber prefixum. Megvizsgáljuk, hogy mi lehetett az az ősi kép, amit még mielőtt az előember levándorolt velük Afrikába felidéztek. Azt is feltüntetjük, hogy manapság mit jelentenek (kb. ugyanazt:-). Általános előrag az, ami bármely szóhoz kapcsolódhat. Általános előragok a héberben: vx-, bx-, kx-, lx-, sx-. Eredetileg a tx- (dx-) is előrag volt, de ma már nem használják. Ez utóbbiak múltját az bizonyítja, hogy ma is gyakran elkülöníthetők a velük egybeolvadt a szavaktól. Az általános előragok használata az összes utóragozást megelőzte az emberi nyelvekben. A héber igei előragok: nx-, hx-, hit- mx-. Ezek manapság igemódokat jelölnek. Az nx- a szenvedő (plusz egyes visszaható) igék és a belőlük képzett névszók prefixuma. Léteznek ugyan valódi n -nel kezdődő igék is, de nagyon kevés. Az mx- a jelenidejű folyamatos, nyomatékos és műveltető igék s belőlük képzett névszók előragja. Az igei előragok múlt idejű változata egységesen hx-. S végül a visszaható igék mit- / hit- előrag-párosa a fentiekhez hasonlóan működik de visszaható igékkel e a könyvben nem foglalkozunk. 687

3 A héber vx- és bx- előrag v'-, u- = és, majd /régen a múltidő képzője is volt/ V és b'-, ba-, be bi- B be-, -ba, be-, -ban, -ben, -val, -vel kettős-, váltakozó /idegen szavakban, pl.: bicikli/ A BX gyök jelentései mabá = arc-, érzelem kifejezés ájin BX ájin mabá=arc-, érzelem kifejezés bá! /bámul/ búú /bőg/ bú/s/ habá = ami jön, a jövő bia = bejövetel, nemi érintkezés BX /arám/ bé = ház, család bi- = váltakozó, bennem, kérlek! bá = be-, benne /nn/, vele, érkezik, jön, következik bó = jön, benne, gyere! be, bele, benn, bent bő A héber mx- igei előrag mé-, mi- = -ból, -tól, -nál /ahhoz képest/ meg- /befejezi, amit csinál/ Az MX gyök jelentései me'i = bél /vizes, mély/ MX mea = száz, 100 év MX mé-, máim=víze, vizek M ma = mi? ami meví=vivő, visz mi = ki? aki muve = áhított ma /most/ vesz, visz mi? mi /mink/ múú /bőg/ mű A héber lx- előrag l'-, la-, lá-, le-, lé- = -hoz, -hez, -höz, -nak, -nek, -ig, -ni, -ra, -re le-, el- L 688

4 Az LX gyök jelentései la = őneki /nn/ lo = önmaga li = nekem lo = neki, magának L la = nem /arám/ alef lo = nem, ne alef lu = ha, bárcsak ál /nem igazi/ öl, le! /vele/ le- laá = dadog lóa = garat LX lóa = kráter l-l-l... lé, le lő /láva/ A héber kx- előrag k'-, ka-, ke-, ki = olyan, mint, kb., -kor, -ként /viszonyító rag/ ach = de, csak, bizony ki- /pl: kidolgoz/ A KX és K/ChX gyök jelentései akó = zerge éch = hogyan? k' = mert, hogy, ha, hanem, amikor ukáv = köbözött ak/ad/ ág ék, eke kő /biztos, hogy/ ük /3. nemzedék/ akó = Akkó /kertváros/ iká = van /arám/ ko = úgy, most, itt hé akó /űrmérték/ ki? aki ok, ők k-aá = lehangol áh! /vesztés/ ki = hány, ke = hányás alef ki /kifelé/ Az NX gyök jelentései A héber nx-, mint előrag, önmagában nincs értelmezve. ná=vándorol, mozog, rezdül ájin NX nóa=mozdulat, moccanás ájin NX ni'á = mozgatás, billenés ájin nu! = kezdjed! menj már! na! /mi lesz?/ /new=új/ ni! /nini/ nő/l/, nő /nőstény/ naá, náe =szépen, illően alef NX níá = takony ájin NX nana! /lassan!/ ná = kérem! na! /kérem!/ nedv A mozgás észlelésekor való halk, figyelem felkeltő hümmögés genetikusan beírt őshang ez az n-nek és későbbi hangváltozatának, az m-nek az eredete. 689

5 A héber és magyar HX gyökök jelentései A héber hx- előragok is a táblázatban vannak. ha- he- = a, az hx- = -e? vajon? hé = Isten H a, az ez, he? /kérdez/ hi = ő /nn/ hu = ő /hn/ ha = ez, az, de, akkor, hiszen ihá = egyesít, összefog H ha hó, hő /elborít/ A héber ha-, he- = a, az. A magyar határozott névelő h vesztéssel keletkezett. A a héber visszaható igék múlt idejű előragja hit-. Két részből áll: a múlt időre utaló h + te. A hit- előrag értelme: önmagadon, önmagaddal. Magyar igekötők Azokat az igekötőket soroljuk fel, amelyekhez hasonló értelmű héber előrag van. A E I O Ö U Ü ba-, abba- be-, bele-, vele- bi-, B/V oda- fel-, felé- föl-, fölé- F ki- hozzá- al-, alá- el-, elé-, elő-, le- L meg- rá-, arra- erre- R át- tele- itt- ott- túl- T D H K M 690

6 M XM gyök, héber A gyök elvont értelme: ami a túlélést biztosítja. A héber XM gyök: ám = nép, tömeg, im = -val, egyidőben. Az XMX: ima = anya. Az XM gyök: ám = nép, amá = alkar, hímtag, öl (e), szolga(nő), em = anya, anyaméh, alap, im = ha, vagy, om = nemzet. XM, héber táblázat a az e ez i itt, most o ott, folyton u befejezett ám = nép, néptömeg ájin XM im = -val, -vel, egyidejűleg, beálltával ájin ám = nép alef ima = anya, mama /arám/ 2 alef im = ha, vagy alef em, imot, imahot = anya, anyaméh, alap alef alef om, umim=nemzet, csavaranya XMX XM umá = nemzet hé amá = rab-, szolganő, alkar, rőf, öl, középső ujj, hímtag alef-hé ima = nyomdai matrica alef-hé MX gyök, héber A héber m'i = bél (ami vizes) a magyar "mély" fogalom őse. A héber MX gyök: maá = aprópénz, m'i = bél. MX gyök: ma = mi? ami, mi = ki? aki, mé = víz (e), mea = száz (sok, mint a víz). MX, héber táblázat maá=/ókori/ aprópénz /belőle/ ájin m'í=bél ájin-jud MX mea = száz, évszázad alef-hé MX jud mé... = a víze.. m'-, mi- = -tól -ból, ahhoz képest M ma = mi? mit? mennyi? némi hé mi = ki? aki mai = mi? mit? /arám/ alef-jud M' ma ze = mi ez? hé mi ze=ki ez? hé 691

7 MX és XM gyök, magyar Az MX gyök: ma, mai, mi, mi? mű. A magyar MX gyökszavakban már nem lelhető fel az ősi értelem: víz, mély. Az XM gyök: ama, ami, ám, eme, Emő, emu, íme, óma (ősanya). A magyar XM gyökszavak még őrzik az ősi anya értelmet. MX és XM gyök, összehasonlító táblázat m'-, mi- = -tól, -ból, mea = 100 ánu = mi ma, mai = mi? mit? ma, mai /most/ meg-, /mega-/ mi /mink/ mű ma = mi? ami mi? ami im = ha, vagy em = anya hine = íme em = anya, alap ám Emő /emlet/ emu íme óma /ősanya/ hahu = az a... ama b'ma? mibe/n/, mivel? b'ma-se amibe/n/, amivel l'ma? mihez, mivé, mire? l'ma-se- zehu = ez a... eme amihez, amivé, amire matáj? / matáj-se- milyen tájban? mikor? / amikor Összetett kérdőszavak m -mel b'mi? kibe/n/, kivel? b'mi-se- akibe/n/, akivel l'mi? kihez, kivé, kire? l'mi-se- akihez, akivé, akire mima? / mimi? mitől, miből? / kitől, akitől umá = nemzet 692

8 Az M gyökcsoportra vonatkozó általános megjegyzések: A héber M gyökcsoportra az jellemző, hogy a származékaik többsége újkori szó. Az m-mel kezdődő héber szavak legnagyobb része nem az M gyökcsoport, tagja, hanem csak m előragot hordozó egyéb gyökök származéka. Elkülönítésük azonban nem konzekvens, mert még a rövid szavaknál sem mindig egyértelmű, hogy eredeti, M csoportbeli gyökszármazékről van-e szó, vagy mégsem. Mivel e könyvnek nem célja (további nagy munkát jelentene) pontosan elkülöníteni az M származékokat, ezért az összes jelentés áttekintése végett általában kigyűjtöttük az m-mel kezdődő szavakat is. A táblázatokban kékkel jelzett mássalhangzó csoportok (pl.: JCV) a szó eredeti, az m előrag leválasztása utáni gyökszármazékra utalnak. Valódi MB/V szavak egyik nyelvben sincsenek Ez újabb bizonyíték arra, hogy a magyarnak és a hébernek még a viszonylag késői b hang megjelenésekor is közös volt nyelve. Másrészt nem is lehet ezen csodálkozni, hiszen az m és b nemcsak a mai héberben előragok, hanem már a kárpátnyevben is azok voltak. Mégis létezik egyetlen, a kárpátnyelvi v hanggal képzett héber MV származék: mavet = halál. S a magyarban? A mivé? és a művi csak ragozott szavak. A héber MB/V gyök bővülése mv mb/vx mvcc mb/vg mb/vj mb/vk mbch mb/vl mb/vr mb/vs mb/vsz mvt mbt M előrag + B/V vagy V, héber táblázat MXV ivá=vágyik rá/ alef-vav /művi/ m'uve = kívánt, áhított XV ájin méív = felhőbe borít, borússá tesz /áv=felhő/ ájin muáv = felhős m'ave / maave = sűrít / sűrűje, mélye ájin-he /ave=sűrű/ m'ube = sűrű, sűrített mabá = arc-, szem-, érzelem kifejezés ájin /bámul - bá=jön/ mabúa = forrás, kútfő ájin /búa=buborék - mi-ből?/ mav'e = tilosban legeltető ájin-he /mibe-visz/ MB/VX mavó = bejárat, bevezetés /könyv is/ /ami-be/ B/VX mová = bejárat alef /hová?/ 693

9 jud-alef meví /bá/ = vivő /bo, bá=jön, jött/ alef muvá /bó/=behozott, importált alef /bibliai nép/ moaví = moabita muvaá = idézet MB/VC m'vacéa=kivitelező, kivitelez ájin mivcá = művelet /pl. had/ ájin B/VCX m'abec = cinkez alef /avac=cink/ XBC alef m'ubác = cinkezett MVCC /boc=sár/ m'vucác = besározott m'vacel=kicsírázik, hagymával ízesít /bacál=hagyma/ B/VCL m'vucál=hagymás, - alakú m'vacer = erődítést csinál /bicur=erődítés/ B/VCR m'vucár = megerősített /bástya/ mavcerá = vincellér olló he mivcár = erőd, vár MVCR A mivcár kapcsolatban kell legyen a magyar Vác helység és erődítmény névvel. MB/VD ma'avid = munkaadó /oved=dolgozik/ XB/VD ájin m'ubád = ki-, fel-, átdolgozott mavded = szigetelő, elkülönít B/VDD m'voded, -vudád=elkülönít, -ett, elszigetel, -t m'vadéah = mulattató, tréfás B/VDH m'vudáh = vidám, tréfálkozó mivdak = vizsgálat mivdok = dokk /hajójavító/ B/VDK B/VDL mivdál = különbség, különbözet muvdál = elkülönített, félreállított m'vader = szórakoztat B/VDR m'vudár = derűs, jókedvű, szétzilált MBF, MVG MB/VGR /bogár: boger=felnőtt/ m'vugár = felnőtt, nagykorú MVH, MVH mavhik = fénylő, -lik, ragyog B/VHK muvhak = kiváló, jellegzetes, el-, ismert mavhíl = ijesztő, megijeszt B/VHL m'vohál = ijedt, elhamarkodott, kapkodó m'vahém = elállatiasít B/VHM m'vohám=elállatiasodott, baromi mavhená = kémcső mivhán = próba, vizsga, -anyag B/VHN B/VHR mivhár = választék, a java, szemelvények mavhes = keverőkanál B/VHS mavó/j/ = sikátor /bo=jön/ MVJ MVJ 694

10 m'vajec = tojással habar /béca=tojás/ B/VJC m'vujác = tojásos /étel/ tojásdad m'vajel = felbélyegez /bul=bélyeg/ B/VJL m'vujál = felbélyegzett m'vajem, m'vujám=színdarabot rendez, megrendezett /bijem=sz. rendez/ B/VJM bajár=kútásó/ B/VJR /vájt/ m'vujár = gödrös /terület/ m'vajes = megszégyenít B/VJS /bújós/ m'vujás = megszégyenített, -szégyenült m'vajet=megszelídít, szoktat tav B/VJT m'vuját = szelídített, házhoz szoktatott MB/V-K/Ch mavoch /boch/=útvesztő /boche=sír/ MBCh m'vuchá = zavar, zavarodottság maavák = küzdelem alef-kuf MXB/VK XB/VK m'ubak = poros, beporzott, behintett m'avek=porhintő készülék alef-kuf B/VK kuf-he m'vuká = kietlenség, sivárság m'vakéa = hasít, repeszt kuf-ájin mivká = rés, repedés, katonai áttörés B/VKX mavkirá = először szülő /nő, nőstény/ kaf B/V-K/ChR m'vaker = kritikus, bírál, látogató, látogat, ellenőr, ellenőriz kuf B/VKR m'vakes = kérelmező, kér kuf B/VKS m'vukás = kívánt, keresett kuf MV/BL mabul = özönvíz, szóáradat mi-blí = nélkül /balá=lenyelte/ MB/VL /meví=viszi: elválás/ JVL movíl, muvál /javál/ = szállít, -ott, vezet, elvezetett mavlí'a=elnyel /szót/ ájin B/VLX ájin-hé muvlaá = beékelt terület /másik államba/ m'valbel = összezavar B/VLBL m'vulbál = zavaros, zavarodott mavlíg = tűrtőzteti magát B/VLG /bolek=rombol/ MB/VLK kuf m'vulák = sivár, kietlen m'valem = megfékez, megbénít B/VLM muvlám = megfékezett, megbénított mavlet = sajtológép tet mivlat = kiszögelés /bolet=feltűnő/ B/VLT MV/BN m'aben = kővé változtat /even=kő/ XVN alef m'ubán = kövület, kővé dermedt B/V'N mevín = hozzáértő, ért, megért muván /bin/ = érthető, értelme mi-bén = közül kaf ka-muván = magától értetődő B/VN /mevin=érti, bone=építi/ mivne = forma, felépítés, építmény /vinni, venni/ he 695

11 MB/VR BuR muvár /bor/ = ugaron hagyott mavrí = üdülő, lábadozik alef mivraá = üdülőhely /bari=egészséges/ MB/VRX m'vaer=meggyújt, kitakarít, kiirt ájin B/VXR /boer =égő/ m'vaer = megmagyaráz alef B/VXR m'voár = megmagyarázott alef ma'avár = átjáró, -menet, -kelés, hágó ájin /avár=átment/ XB/VR ma'abará=átmeneti tábor, átkelőhely, gázló /ubár=magzat/ ájin-tav m'uberet = állapotos maabóret = komp ájin ájin mo'ovár = átvitt, -helyezett, átruházott m'varec = megtetéz /bérác=ráadás/ B/VRC m'vorác = megtetézett mavríg, muvrág = becsavar, -t /csavar/, összetartott /csavarral/ B/VRG /bóreg=csavar/ mavríah = csempész, -ik jud mivráh = menedék, menekülő B/VRH m'varech = áld, megáld, fel-, köszönt B/VRCh m'vorách = meg-, áldott /barach=letérdelt, áldotta/ muvrach = letérdeltetett, dugványozott mavrík = ragyogó, fénylik kuf mivrak, -á=távirat, -hivatal /barak=csillogás/ MB/VR m'varer = tisztáz, kiválogat B/VRR m'vorár = kiválogatott, tisztázott m'vares=ki-, kefél /borer=kiválogat/ mivreset=kefe m'vorás = kikefélt B/VRS mi-b'résít=elejétől, elölről alef-tav m'varez = csappal ellát B/VRZ /berez=csap/ m'voráz=csappal ellátott, csavarmenetes m'varzel = megvasal /kereket/ /barzel=vas/ m'vurzál = megvasalt /pl. kerék/ MV/BS mav'ís = büdös, megbüdösít alef mevís=szégyenletes /busá=szégyen/ B/VS m'abes = penészedést okoz ájin /oves=penész/ m'ubás = penészes ájin XB/VS m'vasel, -et = szakács, -nő, főz mivsál, bisul = főzés B/VSL m'vusál = főtt MB/VSM m'vusím = szeméremtest, nemiszervek MVSz BoSz /meg...aszott/ szamech muvasz /bosz/ = eltiport, legyőzött maavusz=magtár, hízlaló, -vályú alef-szam MB/VSz szamech m'vuszá = vereség, bukás m'vaszem=illatosít, mámorít szam B/VSzM m'vuszám = illatosított, 'becsípett' m'vaszem = illatosít szin B/VSzM szin m'vuszám = illatosított 696

12 m'vaszer = hírt hoz /jó hírt/ szin /biszer=jó hírt hozott/ B/VSzR m'vaszesz = megalapozott, alapos 2 szam B/VSzSz m'vuszász = megalapozott, alapos MB/VT mavet = halál vav-tav MVT VT /ivet=eltorzít/ m'uvat = elferdített, hiba, bűn mabát = tekintet, pillantás tet MBT /biet = megrémítette/ m'vate = kiejt /szót/ /bite=kiejt szót/ mivtá = kiejtés, kifejezés tet-alef B/VT ma'abáta = zálogház ájin-tet B/VXT /avot=zálog/ B/VTH /boteh=bízik/ mivtáh = biztonság tet m'vutáh, muvtáh = bebiztosított mavtéah = /villany/ biztosíték, bebiztosít tet tet muvtahní=biztos vagyok benne m'vatek=leszúr, felkoncol tav-kuf B/VTK tav m'vuták=széthasított, leszúrt, felkoncolt m'vatel = érvénytelenít, megszüntet, semmibe vesz B/VTL tet muvtál = munkanélküli m'vaten = kibélel /ruhát/ tet B/VTN m'vután = kibélelt tet m'vater = feldarabol, darabokra vág tav B/VTR m'vutár=feldarabolt, szaggatott MVZ m'vaze = megszégyenít, lenéz BZ /buz=megvetés/ m'vazbez = elpazarol, elprédál B/VZ-B/VZ m'vuzbáz = elpazarolt, elprédált MC gyök, héber Az m előrag nélküli XC gyökszavak: ec = fa, ecá = tanács, coá = bélsár. MCXX /XCX gyök/: m'uce = fás. Az MCX gyök: macía = ajánl, macá = ágynemű, alapzat, micá = kettéoszt, középre tesz, moacá = tanács (testület). Közös értelem: elhelyez. Az m előrag nélküli XC gyökszó: cé = menj ki! Az MCX gyök: macá = talál, moci = kihúz, kiad, mocá = kijárat, származás, mocaá = illemhely. Az MC gyök: macá = pászka, viszály, míc = lé, nedv, moc = pelyva, moce = kiprésel, kiszív, kisajtol, mucá = bütyök. Közös értelem: kiszívás. A héber MC gyök bővülése mcxx mcx mcx mc mcbx mcb mcc mcdx mcd mcp/f mc-h mc-h mcj mcl mcmc mcn mxcr mcr mcxt mct 697

13 MC, héber táblázat XCX ájin m'uce = fás /pl. retek/ macá = kipréselte, kiszívta, kisajtolta, pászka, viszály hé MC /matosz=repül/ míc = lé, nedv moc = pelyva /motoszkál/ micá, mucá = kiprésel, -t kimerít, -ett /témát/ bütyök /növényen/ macá = meg-, fel-, találta alef MCX jud-alef moci = kihoz, -húz, -visz, -ad m'cíá = talált tárgy, megtalálás, 'jó vásár' alef-hé mocá=kijárat, kiút, származás alef alef mocaá / mucá = illemhely / kivitt, kiadott macá = ágynemű, -terítő, alapzat, politikai program ájin MCX macía = ajánl, javasol, ágyaz ájin moacá = tanács, testület ájin ájin mucá = megvetett /ágy/ ajánlott, javasolt micá = kettéoszt, középre tesz, középarányos ájin ájin m'cuá = középarány, kompromisszum MCXX m'cíá = középső /arám/ ájin-alef M-CB/V CV /cáv=parancs/ m'cuve = köteles, vallásilag kötelezett macbóa = ecset ájin /céva=festék/ micbaá = kelmefestő, műhely ájin CV/BX macbía = szavaz, rámutat, szólásra jelentkezik ájin MCBX macáv = helyzet, állapot JCV mucáv /jacáv/ = felállított, /földre/ állított macavá / macevá = helyőrség, állomány / sírkő m'cuvá = 3 lábú állvány macbí = hadvezér, vezérel /katona/ alef /cavá=hadsereg/ CBX macber = akkumulátor MCBR micbatím=csipesz, harapófogó tet CBT maacevá=bánat, szomorúság ájin /ecev=bánat/ XCV m'ucáv=alakított, megformált ájin MCC macác=szívta, szopta, szopogatott m'cícá=szívás, szopás, szippantás MCC macuc=kifacsart mecec = cucli m'cocá = szívószerv /pl. pióca/ mécíc = rápillant, kukucskál, kikandikál m'caacéa = kicifráz, kicicomáz 2 ájin CXCX 2 ájin m'cu'cá = cifra, cifrázott 698

14 MCD ma'acád = vonókés ájin MXCD mic'ád = lépés, dísz-, menet /coed=lép/ CXD mac'íd = léptet, előrevisz, előremozdít ájin MCDX mic'dá = tisztelgés /kat/ ájin macod = razzia, hajtóvadászat /cud=vadászik/ CD m'codá = háló, csapda MCD mécad = mellékvágány, biztosíték m'cudá = erőd, vár m'caded = pártol, félrefordít m'coded = megnyerő /modor/ MCP/F m'caef = elfátyoloz /caif=fátyol/ CXF ájin m'coáf = fátyolozott m'cape = figyel, néz, várva vár /cofe=előrelát/ CP/F m'cupe=bevont, várvavárt, remélt macof = bója, úszó golyó micpe=őrtorony mucáf /cuf/ = elárasztott m'cafcef=fütyül CFCF CFF m'cupaf = sűrű, szoros, összezsúfolt macpín / macpen = elrejt, észak felé megy / iránytű /cafón=észak/ CPN macpun = rejtek, lelkiismeret MCP/F m'cofít = látcső m'cufít=fúvóka MCG macíg /jacág/ = felmutat, kiállít JCG mucág = bemutatott, tárgyi bizonyíték MCH mécah=homlok michá = sapkaellenző MCH machík=nevetséges, megnevettet CHK CHCH m'cuhcah = fényesített, tisztított michalá = nyerítés, ujjongás hé CHL CHV mucháv=elsárgult, sárg. festett hé machír = kijelent, nyilatkozik hé michár = délkör /coher=kivilágosodik/ MCH MCJ macuj = létezik, található, gyakori m'cijá = kisajtolás, kipréselés MCJ m'cajec = csicsereg CJC m'cujác = bojtos, búbos, imarojtos m'cajed = ellát, felszerel CJD m'cuján = kitűnő, megjelölt m'cajet = szótfogad tav CJT CJR m'cujár=rajzolt, festett, díszített /könyv/ MCK macok = nyomor, szorultság CK kuf m'cuká = nyomor, szorultság mécík = szorongat, zaklat, kínzó kuf m'cukím = 'nagy szellemek' 699

15 macuk = oszlop, felállított kuf micuk = megfagyasztás, megszilárdítás kuf JCK macík = önt /öntvényt/ mucak, -ut /jacák/ = öntött /fém/, szilárd, -ság MCL CLX ájin m'culá = mélység, mélyvíz, halastó ájin m'culá = oldalakkal határolt /mértani ábra/ macíl /nacál/ = mentő, megment NCL mucál = meg-, kimentett m'calcel / m'calc'lím = cseng, csenget / aprópénz CLCL maclíf=ver, ostoroz, csapkod CLF CLV mucláv = keresztbe tett, keresztezett /állat/ maclíah = sikerül, szerencsés miclah = átúszás, átkelés /vízen/ CLH m'calek = sebhelyet hagy /arcon/ CLK m'culák = sebhelyes, forradásos mécál /calál/ = árnyékos, beárnyékol CLL m'calem = fényképez /árnyékot csinál/ CLM m'culám = lefényképezett m'ciltáím = cintányér MCL MCM macmí = szomjaztat alef CM maacamá = nagyhatalom, birodalom ájin XCM MCMC micmec = cuppant, hunyorít, hunyorgat m'camcem = csökkent, szűkít CMCM m'cumcám = szűkös, szűkkörű, csökkentett macmed = kuplung CMD m'cumád = felcsatolt, hozzákapcsolt, hozzászorított m'camek = kiszárít, aszal, összezsugorít kuf CMK m'cumák=aszalt, aszott, zsugorított m'camet = pácol, konzervál, összegyűjt, hozzácsatol, megkínoz CMT MCN macnía = elrejt ájin CNX ájin mucná = el-, rejtett macnéah = ejtőernyő micnefet = fez, kalap, turbán MCN m'canen = ki-, lehűt CNN m'cunán = meg-, kihűlt, lehűtött, megfázott mecenát = művészet pártoló MCNT MCR CR mécar = /hegy, tenger/ szoros, szorultság m'curá = erőd, vár MCR mecer = határ mucár = gyártmány, készítmény 700

16 micrí, micráím = egyiptomi, Egyiptom CRN micrán = szomszéd birtokos, közös határú /birtokos/ macref = olvasztótégely CRF m'coraf = megtisztított /salak/, mellékelt, csatolt macrích = igényel, kényszerít micrách = közszükségleti cikk CRCh CRR mécér /carár/ = keskenyít, szűkebbre szab, elnyom, sanyargat, sajnálkozik CRX ájin m'corá = leprás, tisztátalan /erkölcsű/ maacár = akadály, letartóztatás, őrizetbe vétel ájin XCR maaceret = olajprés ájin MXCR m'ucár = visszafojtott /sírás/, kipréselt /olajbogyó/ mac'ír = meg-, fiatalít, megfiatalodik, csökkent, kisebbít jud-ájin C'XR m'caer = elszomorító, fájdalmas mic'ár = csekély, -ség, apró ájin CXR MCT macut = viszály, civakodás tav MCT macít = ön-, gyújtó, meggyújt tav JCT mucát /jacát/ = meggyújtott CXT /cét=kimenetel/ m'ciuti = létező, valóságos, gyakorlati, reális alef MCXT /caad=távgyaloglás/ m'cí'ut = közbenjárás, közvetítés ájin m'catet = idéz 2 tet CTT 2 tet m'cutát = idézett /szöveg/ Mic (mitosz) = lé, moc (motosz) = pelyva, matosz (tosz, taszít) = repülőgép. MC/Cs gyök, magyar A magyar gyök elvont értelme: mocorog, szorongatott helyzetben van. Egy magyar MCs gyökszó van: mécs. Az MC/Cs gyök kétszótagúvá válása A magyar gyök a héberrel közösen csak n, r, t hangot vesz fel. mc mc mcs mcb mcc mcscs mcf mc-h mcj mck mcsk mcl mcmc mcn mcsn mcr mcr mcsr mc-s mct mcst MC/Cs, összehasonlító táblázat macit = meggyújt, öngyújtó mécs 701

17 macut = civakodás meccs mucák = szilárd m'tastes = elken mackó Mecsek /metesek: lankák/ mocsok matis=gyengít, m'cík=szorongat macska /matiska/ mécár=szorultság mucát=meggyújtott mocec=szopik, matszísz=erjeszt moccan /motosz-teszán/ mucaá=vécé, coá=bélsár matís=gyengít, kiszakít mócsing macerál mécses mocsár maacár=akadály, m'tastes=elken macá=kipréselt miszgád=mecset matszísz = pezsget macesz /pászka/ mecset mocorog /motszorog/ Az ősi kép: párologtat, lendül. MD gyök, héber Megjegyzés: a tudás (jad=kéz, jodéa=tud, todaá=tudat) ős-fogalma hajítás volt. Az MXD /XD/ gyök: m'ade = párologtat, m'od = nagyon. A héber MD gyök: mad = ruha, mídé = -től, midá = méret, tulajdonság, mudá = kitaszított. Az MD /JD/ gyök: mode = bevall, megköszön. Az MDX gyök: madúa = miért? modá = ismerős, barát, madá = tudomány, mudá = tudatos. Az MDX /JDX/ gyök: modía = tudósít, hírnök. Az MXD /XD/ gyök: maád = elcsúszik, botlás, méíd = tanúskodik. moed = határidő, ünnep, muád = figyelmeztetett, megrögzött, arra szánt. A héber MD gyök bővülése mxd mxd md mdb mdd mdp/f mdh mdj mdch mdl mxdm mdm mxdn mdnx mdn mdr mds MD, héber táblázat mád = ruha, méret MD midá = mérték, méret, tulajdonság hé mídé = -tól, -től jud mudá /hé/, mudah = kitaszított, kikergetett, /állásából/ elmozdított JD hé mode /jadá/ = bevall, megköszön 702

18 JDX ájin modía /jadá/ = tudósít, -ó, hírnök, értesít XD méíd = tanúskodik, tanúvallomást tesz ájin /éd=tanu/ XD /ud=figyelmeztet/ ájin muád = figyelmeztetett, irányított, megrögzött, szánt m'ade = párologtat alef XD /idu=párolgás/ m'od = nagyon alef MXD maade = gőzben főtt, párolt /étel/ alef-hé XD m'ude = párolt maád=el-, megcsúszik, botlás, elcsúszás ájin MXD moed = határidő, időpont, ünnep madúa = miért? /ok/ ájin JDX modá = barát, ismerős ájin madá, -i = tudomány, -os ájin /jédá=tudás/ ájin mudá = tudatos MDB/V madve = betegség, fájdalom /befogott medve: vád/ DV /dov=medve/ madbeká=cimke midabek = tapadó, ragályos DBK m'dubak = hozzáragasztott m'davlel=ritkít DVL m'duvlál = bozontos, gyér, ritkított m'daber = beszél, 1. szem. /nyelvt/ DBR m'dubár = megbeszélt, szóbanforgó MDB midbár = beszéd, puszta, sivatag DBR DBS m'dubás = púpos /teve/ Madve = fájdalom, betegség a fogságban tartott medve sorsa. A "midbár", a sivatag is beszéd is? Üres, mint a puszta beszéd. MDD meded = mérés mided, midud = mér, méreget, mérés MDD madád / madud = meg-, mérte / ki-, megmért moded = földmérő, mérőeszköz, mér /terület, szövet/ próbál /ruhát/ m'didá = mérés, mértékvétel, ruhapróba XDD ájin m'oded, m'udád = bátorít, -ott, bíztató, -tt MDP/F madáf = polc /daf=lap/ MDP/F madpisz = nyomtat, nyomdász szamech DPSz /daf=lap/ szamech mudpász = nyomtatott m'duplám = diplomás, okleveles 703

19 MDG mad'íg = aggasztó alef DXG alef mud'ag=aggódó, gonddal telt midge = haltenyésztés DG madgím = illusztrál midgám = minta, modell DGM madgerá = keltetőgép DGR mudgár = keltetett /tojás/ madgís = kihangsúlyoz DGS mudgás = kihangsúlyozott MDH DH midhe = akadály, hiba /erkölcsi/ bukás, ellenvetés, félrevezetés madúah = félrevezetés, kísértés, rossz útra csábítás /düh, taszítás/ médiah /duh/ = leöblít, elmosogat madíah /nadah/ = bűnre csábít, félrevezet, kiűz, elmozdít /állásból/ NDH madhef / madhefá = hajó-, légcsavar /propeller / erkölcsi/ bukás MDH MDJ midáj = valahányszor jud DJ midáj = /több, kevesebb/...mint elegendő /dáj=elég!/ l'madáj=eléggé, kellő mennyiség midján = civakodás, bibliai nép MDJ JDX jud-ájin modí'a = tudósít, hírnök, értesít m'dajek = pontos, -an teszi kuf DJK kuf m'dujak = pontos MDK madoch=mozsártörő, puskavessző MDCh m'dochá = mozsár /doch=tör, zúz/ m'dake = el-, nyom, lever /kedélyt/ kaf-alef DK m'duká = levert /hangulat/ elnyomott m'dachdech = lesújt, lever DChDCh m'duchdach = lesújtott, megtört m'dakdek=pontosan végzi, nyelvtan író DKDK 2 kuf m'dukdák = hajszálpontos m'daklem=el- szaval, deklamál kuf DKL m'duklám = deklamált, elszavalt madkérá = szúrás kuf DKR kuf m'dukár = agyon-, leszúrt MDL madle = emelődaru, karóra futtat MDL mudle = karóra futtatott medál=medália midláh = zavarosság DLH medel /dalál/ = ritkít /ültetvényt/ DLL 704

20 m'duldál = ritkás, elszegényedett, -gyengített, szárnyaszegett, csökevényes madlík = meg-, fel-, gyújt DLK mudlak = meg-, begyújtott MDM ma'dim = Mars alef MXDM /dam/vér/ alef m'odám = pirosra festett, pirosított m'dame = képzelődik DM m'dume = képzelt, látszólagos madím = egyenruha MDM DMX ájin m'dumá = könnyes m'damdem=hallucinál, dereng, pislákol DMDM m'dumdám = ködös /agy/, kábult madmená = szemét-, trágyadomb DMN MDN maadán = gyönyör, csemege ájin XDN ájin m'udán = kifinomult, nemes madaán = tudós ájin MDXN MXDN moadon = klub, -helység, otthon madon, m'danim = civakodás, veszekedés /dan=tárgyal, dönt/ DN MDN /dan=törvény, jog/ m'diná = ország, állam, vidék /provincia/ m'diní, -ut = politikai, politika MDNX m'dinai / -ut=politikus, államférfi / diplomácia alef m'daneg, m'dunág = beviaszol, viasszal bevont DNG m'dunág = viaszos MDR maader = kapa ájin XDR /kiszáradt patak/ meder = száraz agyag MDR mudár=eltiltott /fogadalom miatt/ mador = rovat, alosztály, lakrész DR /durranó/ m'durá = tábortűz m'darben = serkent, ösztökél DRB m'durbán = serkentett, ösztökélt madrégá = lépcső, fejlődési fok DRG m'dorág = lépcsőzetes DRCh midrach / midrachá=lábnyom, taposás / járda mudrach = irányított, oktatott MRDN midrón, -i = lejtő, lejtős /deren=kukac/ DRS midrás / midrasá = elmélet, bibl. fejtegetések gyűjteménye / főiskola DRSz midrász / -á = lábnyom, cipőbetét / lábtörlő szamech Tóra: Mózes 5 könyve a Bibliában. mid'orá/j/ta = Tóra-törvény /arám/ alef-tav MDS DSX midsaá = gyep, pázsit alef /dese=fű/ 705

21 MDS mdísá=cséplőgép alef m'dusá=gyepes, füves, -ített m'dasen = zsírossá tesz DSN m'dusán = zsíros, kövér /dús/ MD gyök, magyar A magyar MD gyök: mód. Az ősi kép: párologtat, lendül (mint a madár). Az MD gyök kétszótagúvá válása A magyar gyök nem vesz fel b, c, p/f, g, h, j, k, l, m hangot. md md mdb mdv mdd mdd mdp/f mdh mdj mdch mdl mdm mdn mdn mdr mdr mds mds mdsz mdz m'durbán=serkentett madár MD, összehasonlító táblázat madve=fájdalom, dov=medve medve meded=megmérettetés meddő medál = medália medália m'diná = vidék medence /alföld/ meder=száraz agyag meder /időszakos folyó/ muád=irányított mód madle=felfuttat modell midá=mérték, midrachá=járda modor mid'orájta=vallási törvény moderál m'dusán=zsíros módos mador=lakrész adár = kb. április hó modaá=közlemény Madrid Medárd /esős/ módosít mad = méret meded = mérés muád=irányított madzag meduza /mad-úszó: araszol/ módszer A madár szó, amely a meder-re emlékeztet, valószínűleg déli eredetű. A sivatagos helyeken csak a folyómedreknél vannak fák és élnek madarak. Sz'madár = érő (gyorsuló) gyümölcs s a m'darben = serkent. Következtetés: amikor a madár szó bekerült a héberbe, lendülő lehetett a jelentése. 706

22 MP/F gyök, héber A gyök eredete az ősi pe = száj a ragadozó viselkedés-sel kapcsolatos. Bár az m nem a legősibb hangok egyike (elődje az n volt: mozog, megnő jelentéssel), az m is ősi előrag: a felemelkedő (a mag-magas, a víz). Egy újkori héber MP gyökszó van: mapá = terítő, térkép (ráterített). Az MP/F gyök bővülése mp mfcx mp/fc mfgx mpj mp/fkx mp/fk mxpl mp/fl mfl mpn mfrx mp/fr mp/fs mp/fszx mapá = asztal-, terítő, térkép he MP/F, héber táblázat maof = szárnyalás, repülés, lendület, széles látókör ájin /uf=repül/ XF maáfe, maáfía = sült tészta, sütőde alef /ofe=süt/ XF MP/FC mafcéa, mafcéah = diótörő ájin /pocéa=felhasít/ MFCX mapac = csákány, feszítővas, rombolás, ágyelő /poce = kinyit/ MP/FC MP mefic = terjeszt /puc = terjeszt/ PC m'face = kárpótol, kártalanít /picuj=kárpótlás/ PCJ m'facéah, m'fucah = feltör, -te /diót/, szétzúz, -ta PCH m'facel = szétforgácsol, felapróz PCL m'fucál = szétforgácsolt, felaprózott mafcic = bombáz, bombavető jud PCC mufcac = bombázott mafcír=unszol, kérlel jud /'reszel'/ PCR m'fucac = felrobbantott MP/FD mifde = váltság he /pode=kiváltja/ P/FD m'fahed = fél vmitől /pohed=fél/ P/FHD mufhad = ijedt, megijesztett m'fader = púderoz /pudrá=fínom por/ P/FDR m'fudár = púderozva van MP/F-P m'faápéa = buborékol, fel-, átszívódik, áttör 2 ájin /piapá=buborékol/ P/FXPX 707

23 MP/FG MFGX /péga=viszontagság/ mifgá = akadály, zavaró tényező ájin PGX mafgí'a = kérlel, unszol ájin-jud P/FGX /pogéa=kérlelte/ m'fagel=élvezhetetlenné tesz, elront, megutál P/FGL m'fugál = élvezhetetlenné vált mifgán = díszbemutató /kat/ P/FGN m'fager = visszamaradott, késik /óra/ P/FGR mafgis = összehoz /találkozót/ mifgás = találkozó, találkahely P/FGS mafgíz = ágyúz P/FGZ /pagáz=lövedék/ mufgáz=ágyúzott M'fugál = élvezhetetlen fumingál. MP/FH mapah = kilégzés /puh=fúj/ PH mapúah / mapahá = fújtató / kovácsműhely het-hé /fújó/ mafhid = ijesztő, megijeszt P/FHD mufhád = megfélemlített m'fahem = elszenesít, befeketít PHM m'fuhám=megszenesedett, szénnel feketített mafhit = csökkent, levon jud-tav P/FHT tav mufhat = csökkentett MP/FJ mapáj = térképész alef-jud mipuj = térképezés jud MPJ m'fajéah = be-, kormoz P/FJH m'fujah = bekormozott XP/FJ alef-jud m'ufján = jellemzett m'fajesz = kiengesztel, - békít P/FJSz szamech m'fujász = kibékített MP/FK m'fake = csörgedezik, áramlik kaf MPK /pichpech=fakad/ XP/FK alef m'upak /afak/ = visszafojtott, tartózkodó /puki/ mefik /puk/=kihúz, -termel PK NFK kuf mufak /puk, nafak/=kihúzott, kitermelt mafkía = kisajátít jud-ájin MPKX ájin mufká = kisajátított, drágított m'faked = vezényel, parancsnok mifkád = népszámlálás, katonai szemle kuf P/FKD mafkid = bankba, letétbe tesz, kinevez, kijelöl MP/FK m'fakpek = kételkedik 2 kuf P/FK-PK 2 kuf m'fukpak = kétes, kétséges 708

11 - Szaniter:08 Szaniter.qxd 2008.12.16. 14:43 Page 217. Szaniter rögzítések

11 - Szaniter:08 Szaniter.qxd 2008.12.16. 14:43 Page 217. Szaniter rögzítések - :08.qxd 2008.2.6. 4:43 Page 27 Mosdótál és porceláncsésze rögzítés WD 28 Mos dó tál rög zí tés WST 28 Mos dó tál rög zí tés WST FIP 28 Por ce lán csé sze rög zí tés UST 28 Boj ler rög zí tés BO 28 Fém

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, mun

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája 2.3.1. Feladat Egy részecske helyzetének időfüggését az x ( t) = 3t 3 [m], t[s] pályagörbe írja le, amint a = indulva a pozitív x -tengely mentén mozog. Határozza

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot!

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az általános iskola 11-14 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete,

Részletesebben

Az állandósult szókapcsolatokról, különös tekintettel a szórendre 1

Az állandósult szókapcsolatokról, különös tekintettel a szórendre 1 Chikán Ildikó Az állandósult szókapcsolatokról, különös tekintettel a szórendre 1 grammatika, szórend, állandósult szókapcsolat Külföldiek számára a magyar nyelv egyik kényes pontja a szórend. Az intézetben

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 9. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Az egyenletes mozgás vizsgálata... 3 2. Az egyenes vonalú

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG 1. feladatlap 1., Szinonimaolvasás Hasonlítsd össze a kisbetős és NAGYBETŐS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetős szónak van NAGYBETŐS megfelelıje! van nincs étkészlet van nincs tartózkodó van nincs ragyogó

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

KissKirály-Manufaktúra Kft. Tel.: 06 (36) 516 088 Mob: 06 (30) 383 0399 E-mail: uzlet@prodrofa.hu. Kép CikkszámMegnevezés Leírás nettó ár.

KissKirály-Manufaktúra Kft. Tel.: 06 (36) 516 088 Mob: 06 (30) 383 0399 E-mail: uzlet@prodrofa.hu. Kép CikkszámMegnevezés Leírás nettó ár. 10002 Kürtőskalács készítő (kicsi) Anyaga: fa + fém Mérete: 64 cm hosszú a nyéllel együtt; a sütőfelület 20 cm hosszú és 4,5 cm átmérőjű Súlya: 535 g Tisztítása: semleges folyékony mosószerrel mossa el.ne

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig!

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig! Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1 Készlet erejéig! 14 cm 34 cm 23,5 cm 23,5 cm 73,5 cm 70,5 cm 38,5 cm 34 cm XL Fali Dekor 1 ív: 70x100 cm HL Fali Dekor 1 ív:50x70 cm L Fali Dekor 1 ív:35x100

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! Falunéző séta 2014.07.07.

Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! Falunéző séta 2014.07.07. Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! 2014.07.07. Minden feladatot ki kell tölteni! Üresen nem hagyunk semmit! Szükséges eszközök: toll, ceruza, vonalzó, színes ceruzák Hát, akkor jó munkát kívánok!

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 A pedagógiai program megvalósításának biztosítéka...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

DULCOTEST CLE érzékelő, típus: CLE 3,1 ma - 0,5 ppm; CLE 3,1 ma - 2 ppm; CLE 3,1 ma - 5 ppm; CLE 3,1 ma - 10 ppm

DULCOTEST CLE érzékelő, típus: CLE 3,1 ma - 0,5 ppm; CLE 3,1 ma - 2 ppm; CLE 3,1 ma - 5 ppm; CLE 3,1 ma - 10 ppm Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOTEST CLE érzékelő, típus: CLE 3,1 ma - 0,5 ppm; CLE 3,1 ma - 2 ppm; CLE 3,1 ma - 5 ppm; CLE 3,1 ma - 10 ppm A1267 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat!

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30.

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda 141. szám Tartalomjegyzék 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Megmunkálások. Köszörülés: Szikra-forgácsolás: Marás: Fúrás: Menetmegmunkálás: Megmunkálás típusa: Nemesített/edzett állapot: régen ma

Megmunkálások. Köszörülés: Szikra-forgácsolás: Marás: Fúrás: Menetmegmunkálás: Megmunkálás típusa: Nemesített/edzett állapot: régen ma KEMÉNYMEGMUNKÁLÁS Megmunkálások Megmunkálás típusa: Lágy/nemesített állapot: régen ma Nemesített/edzett állapot: régen ma Köszörülés: Szikra-forgácsolás: Marás: Fúrás: Menetmegmunkálás: Mi az a HX megmunkálás?

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója?

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója? 1. feladat Irodalmi TOTO Móricz Zsigmondról (karikázzátok be a helyes megoldás betűjelét!) 1. Miért kerül Móricz a kisújszállási gimnáziumba? a) előző iskolájában lopással gyanúsították b) árospatakon

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A mezőgazdasági vízszolgáltatás c. kérdőív kitöltéséhez 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az adatáramlás és -feldolgozás rendszere

ÚTMUTATÓ A mezőgazdasági vízszolgáltatás c. kérdőív kitöltéséhez 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az adatáramlás és -feldolgozás rendszere ÚTMUTATÓ A mezőgazdasági vízszolgáltatás c. kérdőív kitöltéséhez 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Az adatáramlás és -feldolgozás rendszere Az adatlapokat a vízügyi igazgatóságok küldik ki, illetve elektronikus formában

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

4 2 3 8 A B FZP 6005-E

4 2 3 8 A B FZP 6005-E FZP 6005-E 3 4 2 3 8 A B FZP 6005-E 5 4 2 1 A 5 A B 8 6 6 7 22 FZP 6005-E 7 8 27 9 30 0 15 0 0 0 8 10 B 9 A 11 A FZP 6005-E 9 12 28 17 13 31 32 19 29 30 10 14 A B 34 15 16 37 32 38 0,6 mm 35 36 FZP 6005-E

Részletesebben

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ PÓK JUDIT A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ Az I. katonai adatfelvétel, az ún. Josephinische Aufnahme, egy monumentális térképészeti munka, 1763-ban vette kezdetét, amikor is Mária

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Szó-kincseink könnyedén

Szó-kincseink könnyedén Szó-kincseink könnyedén III. H, I, Í, J Szó-kincseink könnyedén II. A szótár felépítése A szótár felépítése egyszerű, bár némileg eltér a hagyományos szótárakétól. Jeleket, rövidítéseket nem tartalmaz.

Részletesebben

ABC Akadémia. 1.) kordon gordon. A... mögött felállított színpadon több... is arra vár, hogy végre megszólaltassák. 2.) kéz géz. 3.

ABC Akadémia. 1.) kordon gordon. A... mögött felállított színpadon több... is arra vár, hogy végre megszólaltassák. 2.) kéz géz. 3. 1.) kordon gordon Terület elzárására kifeszített kötél a.... A két térd közé állítva kezelt vonóshangszer a.... A... mögött felállított színpadon több... is arra vár, hogy végre megszólaltassák. 2.) kéz

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

BARÁTUNK A TERMÉSZET 2015-2016

BARÁTUNK A TERMÉSZET 2015-2016 BARÁTUNK A TERMÉSZET 2015-2016 SZIKES PUSZTÁK, HOMOKBUCKÁK, VADREGÉNYES VÍZI VILÁG Alföldi séta 7-8. osztályosok feladatai 1. JÁTÉK A FÖLDRAJZI NEVEKKEL Alföldi barangolásunk kezdetén játsszunk a földrajzi

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Bordó prospektus árlistája

Bordó prospektus árlistája ELEKTHERMAX Nagykonyhai Kft. H-8500 Pápa Gyár u. 5. Pf.:178. Tel.: +36 89 313 255 / 161, 305 mellék Fax: +36 89 313 456 E-mail: nagykonyha@elekthermax.com Web: www.elekthermax.com Tartalomjegyzék: Bordó

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest Rókavár a Guggerhegy oldalában Igazán hosszú volt a tél és sok öröme volt Bencének és Somának a szánkózásban, hógolyózásban, hóember építésben. Nagymama

Részletesebben

Födémszerkezetek megerősítése

Födémszerkezetek megerősítése Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső

Részletesebben

KSME. Adószám: 1 9 8 6 6 7 2 9-1 - 1 6. Bankszámlaszám: 6 9 3 0 0 1 5 2-1 0 0 0 0 7 5 7-0 0 0 0 0 0 0 0. Boldog István. elnök.

KSME. Adószám: 1 9 8 6 6 7 2 9-1 - 1 6. Bankszámlaszám: 6 9 3 0 0 1 5 2-1 0 0 0 0 7 5 7-0 0 0 0 0 0 0 0. Boldog István. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kétpó Községi Sport- és Művelődési Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KSME 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR ó n g 0 5 ób g mgm p n GO MGYRORZ L R M GZ ÉRM L O JL h h d nn űu g ú d n m 3 3 hn óg m ó ó g m n g ő p g b 5 5 0 5 85 h n ú pő n m bő pő m u m ó pdó n m pp 3 0 ÉDLM ZÉLÉ LL ROZDO» «h d M n h h d nn űu

Részletesebben

Több, mint garancia... MAKITA AKCIÓ. 2010. IV. negyedév. Érvényes: 2010.10.01-2010.12.31-ig! További gépeinkről érdeklődjön üzletünkben. www.makita.

Több, mint garancia... MAKITA AKCIÓ. 2010. IV. negyedév. Érvényes: 2010.10.01-2010.12.31-ig! További gépeinkről érdeklődjön üzletünkben. www.makita. MAKITA AKCIÓ 2010. IV. negyedév Érvényes: 2010.10.01-2010.12.31-ig! További gépeinkről érdeklődjön üzletünkben. Több, mint garancia... A képek csak illusztrációk. Az akció időtartalma alatt az árváltoztatás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

12 rondó, hibával és ajánlással

12 rondó, hibával és ajánlással Géczi János 12 rondó, hibával és ajánlással 1. Duna-partra feküdt ki a bálna Budáig nyúlik át a fél lába sok mennybolton felhőt összeterel valaki mindent szét- és elkever 2. előbúvik s megnő a szájon át

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK CSAVARHÚZÓK BITEK ADAPTEREK FOGÓK KALAPÁCSOK RÖGZÍTÉS SZERELŐKULCSOK MÉRŐESZKÖZÖK ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK VÁGÓ ÉS CSISZOLÓ SZERSZÁMOK

TARTALOMJEGYZÉK CSAVARHÚZÓK BITEK ADAPTEREK FOGÓK KALAPÁCSOK RÖGZÍTÉS SZERELŐKULCSOK MÉRŐESZKÖZÖK ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK VÁGÓ ÉS CSISZOLÓ SZERSZÁMOK TARTALOMJEGYZÉK CSAVARHÚZÓK BITEK ADAPTEREK FOGÓK KALAPÁCSOK RÖGZÍTÉS SZERELŐKULCSOK MÉRŐESZKÖZÖK ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK VÁGÓ ÉS CSISZOLÓ SZERSZÁMOK MUNKAVÉDELMI KIEGÉSZÍTŐK KERTI SZERSZÁMOK TÁSKÁK DODOZOK

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 1-5. évfolyam 2008. Officina Bona

Részletesebben

KITE-John Deere kollekció

KITE-John Deere kollekció KITE-John Deere kollekció 201 www.kite.hu 2 3 TARTALOMJEGYZÉK Felnőtt ruházat... 3 Munkaruházat... 10 Felnőtt kiegészítők... 12 Gyerek ruházat... 14 Gyerek kiegészítők... 14 Gyerek játékok... 15 Egyéb

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

kite-john Deere kollekció

kite-john Deere kollekció kite-john Deere kollekció 201 www.kite.hu 2 3 Tartalomjegyzék Felnőtt ruházat... 3 Munkaruházat... 10 Felnőtt kiegészítők... 12 Gyerek ruházat... 14 Gyerek kiegészítők... 14 Gyerek játékok... 15 Egyéb

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 4. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 4. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 4. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról)

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Európai Bizottság Nem kötelező útmutató a munkavállalók által a munkájuk során

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Mielőtt elkezdené szedni alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Mielőtt elkezdené szedni alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Lorista BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Lavestra 12,5

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK: SZERSZÁMOK, MUNKAVÉDELEM. Érvényes: 2016.04.06-tól. Gyorsaság, megbízhatóság versenyképes árakon!

ÁRJEGYZÉK: SZERSZÁMOK, MUNKAVÉDELEM. Érvényes: 2016.04.06-tól. Gyorsaság, megbízhatóság versenyképes árakon! ÁRJEGYZÉK: SZERSZÁMOK, MUNKAVÉDELEM Érvényes: 2016.04.06-tól Gyorsaság, megbízhatóság versenyképes árakon! A katalógusban feltüntetett árak Ft-ban értendők és a 27% ÁFA-t nem tartalmazzák! CSAVAR EXPRESSZ

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-003-6 NAGYON SÚLYOS VÍZIKÖZLEKEDÉSI BALESET Dunaföldvár, Duna 1560,5 fkm 2012. január 25. szárazárus bárka Jade / 02327680

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-003-6 NAGYON SÚLYOS VÍZIKÖZLEKEDÉSI BALESET Dunaföldvár, Duna 1560,5 fkm 2012. január 25. szárazárus bárka Jade / 02327680 ZÁRÓJELENTÉS 2012-003-6 NAGYON SÚLYOS VÍZIKÖZLEKEDÉSI BALESET Dunaföldvár, Duna 1560,5 fkm 2012. január 25. szárazárus bárka Jade / 02327680 Jelen Zárójelentés-tervezettel kapcsolatban, a jogszabályban

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

Miért kell a nyuszimat vakcinázni?

Miért kell a nyuszimat vakcinázni? Miért kell a nyuszimat vakcinázni? A mixomatózis és a nyulak vérzéses betegsége (RHD- Rabbit Haemorrhagic Disease) két akár halálos kimenetelû (de megelôzhetô) fertôzô betegség, amely a nyulakat veszélyezteti.

Részletesebben

OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM

OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM 1. NAP PROGRAMJA Ezen a héten újabb, egymáshoz nagyon hasonló betűkkel játsszunk! Azonban ők már nem csak hárman vannak, hanem bizony nyolcan, így a dolgunk is nehezebb

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Lavestra BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Lavestra H 100mg/25mg

Részletesebben

Térképezzük fel a kakaó ízét

Térképezzük fel a kakaó ízét Térképezzük fel a kakaó ízét Térképezzük fel a kakaó izét Csakúgy, mint a bornál, a csokoládé egyedi íze a kakaóbab termőterülettel erősen befolyásolja. A kakaóbab íze függ a termőföld minőségétől, a termelés

Részletesebben

Kéziszerszám Katalógus

Kéziszerszám Katalógus lámpák, villanyszerelés kábel csupaszító kés kábelkötegelő, 100db-os, fekete nylon 8831100 8-28mm 850 8856164 4,8x380mm 1545 8856166 8856168 4,8x400mm 4,8x500mm 1480 2085 nylon 8856102 8856104 2,5 100mm

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ÜNNEPI HANGULAT

ÜNNEPI HANGULAT ÜNNEPI HANGULAT 2016. 11. 28. 2017. 01. 01. Vendéglátóknak Új szín ELŐJEGYZÉSI AJÁNDÉK Kelesztő Tál 600 ml 40 000 Ft-os Parti Kelesztő Tál 4,5 L VENDÉGLÁTÓI AJÁNLAT 40 000 Ft-os Parti felett a 14 L-es

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Magyarországi IOSHA országjelentés

Magyarországi IOSHA országjelentés Magyarországi IOSHA országjelentés A munkáltatói kérdőíves felmérés eredményei Vállalati jellemzők Magyarországon a mintegy 2000 vállalatnak ki kül dött felkérésre 206 munkáltatói kép viselő töltötte ki

Részletesebben

A folyók és az ember

A folyók és az ember Honnan erednek a folyóvizek? A folyók és az ember A folyók járása A lehulló csapadék a kőzetek repedéseiben és a talajban összegyűlve a forrásokon keresztül tör a felszínre. Közben e közegek meg is szűrik,

Részletesebben

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT TOLÓKAPU NYITÓ SZETT OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT KIT PL1000 TOLÓKAPU NYITÓ SZETT A PL1000 elektro-mechanikus tolókapu nyitó szettet otthoni felhasználásra tervezték. A hajtómotor ízléses megjelenésű

Részletesebben