A vírusok tulajdonságai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vírusok tulajdonságai"

Átírás

1 A vírusok tulajdonságai Vírusok. Csoportosítás, morfológia. A vírusfertızés menete, a vírusszaporodás lépései. Bakteriofágok. Prionok. Esetbemutatás: a vcjd (kergemarhakór) terjedése Európában. A vírusok obligát intracelluláris paraziták. A vírus nukleinsav csak a gazdasejt bizonyos bioszintetikus folyamatainak jelenlétében képes szaporodni. Nincs saját riboszómája, így a virion önmagában nem képes a replikációra (a virion nyugvó extrakromoszómális információ). Fogékony sejtbe kerülve a vírus nukleinsav irányítja a vírusreplikációt. Kizárólag egyféle nukleinsavat tartalmaznak (vagy csak DNS vagy csak RNS). Vegetatív forma és fertızıképes virion. A vírusok eredete A vírusok önállósult nukleinsav szakaszok mobilis genetikai elemek (plazmid, transzpozon) - amelyek képesek sejten kívül is fennmaradni. Retrográd vagy reverz evolúció intracelluláris paraziták degenerált formái (pl. poxvírusok). Folyamatos evolúció A vírusok morfológiája Méret elektronmikroszkóp -3 nm filovírusok 4 nm hosszúság, mindössze 8 nm kapszid poxvírusok nm méret, már fénymikroszkóppal is láthatók mimivírusok nagyobbak, mint a mycoplasmák (75 nm) Új vírusbetegségek megjelenése. Állatpatogén vírusok gazdaváltása. Vírus nukleinsav DNS vagy RNS Fehérjeburok vagy kapszid kapszomerek Peplon peplomerek Nukleokapszid Kapszidszimmetria Helikális struktúra Kapszidszimmetria Ikozahedális szimmetria Penton vagy pentamer az ikozahedron csúcsain Hexon vagy hexamer az ikozahedron oldalain vírus nukleinsav kapszomer 3 - nukleokapszid

2 Kapszidszimmetria Kettıs szimmetria Kapszidszimmetria Komplex szimmetria poxvírusokra jellemzı a vírus genom fehérjével asszociált a virion centrális régiójában a maganyag burokkal határolt és laterális testek veszik körül pleomorf viruspartikulum, ovoid vagy tégla alakú A vírusok kémiai összetétele I.. - Nukleinsavak, gének DNS vagy RNS, dupla vagy szimpla szál cirkuláris vagy lineáris folyamatos vagy szegmentált genom genom mérete: néhány ezer bázis több ezer bázis (4-4 gén) önmagában is fertızıképes NS RNS genom: messenger (+) vagy komplementer ( ) orientáció vírusfehérjéket kódoló gének és regulátor NS szakaszok nyitott leolvasási keretek és alternatív splicing A vírusok kémiai összetétele II.. - Fehérjék, enzimek mérettıl függıen -3 polipeptid külsı vagy kapszid proteinek belsı vagy core proteinek korai fehérjék virális enzimek NS-polimerázok (reverz transzkriptáz, RNSdependens RNS-polimeráz); nukleázok; ligázok 3. - Szénhidrátok, lipidek peplon gazdasejt eredető szénhidrátok glikoprotein tüskék A vírusok elnevezése és osztályozása Rend: -virales Család: -viridae (pl. Herpesviridae) Alcsalád: -virinae (pl. Alphaherpesvirinae) Nemzetség: - virus (pl. Varicellovirus) Species: -vírus (pl. Varicella zoster vírus) Besorolás alapja: - NS kémiai szerkezete, ss vagy ds, lineáris vagy cirkuláris, NS orientációja - nukleokapszid szimmetriája - burok jelenléte vagy hiánya - helikális vírusoknál a nukleokapszid átmérıje, kubikálisoknál a kapszomerek száma

3 Szubvirális ágensek - Viroidok kizárólag nukleinsavat tartalmaznak; növénypatogének, ss cirkuláris RNS a gazdasejt kromatinállományában - Prionok tisztán fehérjetermészető fertızı ágens; állati és emberi neurológiai megbetegedések; PrP gén; a normál és az abnormális fehérje tulajdonságai közti különbségek Bakteriofágok - baktériumok vírusai - DNS vagy RNS, ss vagy ds - kubikális, fonalszerő, pleomorf vagy komplex felépítés - molekuláris biológiai vizsgálatok, alkalmazások - mikrobiológiai diagnosztikai hasznosítás (fágtipizálás) - lizogén konverzió A vírusok szaporodása Vírusszaporodás: kizárólag élı sejtekben gazdasejttıl >>> energia, kis molekulasúlyú prekurzorok és szintetizáló gépezet a vírusfehérjék és nukleinsavak elıállításához vírusfertızés során nukleinsav és bizonyos vírusfehérjék gazdasejtbe juttatása vírusfehérjék funkciói: - vírus NS-replikáció - virion összeépülése - a fertızött sejtek mőködésének megváltoztatása Vírusfertızés típusai:. A gazdasejtben - produktív fertızés permisszív sejt - abortív fertızés a fertızés végbemegy, de új virionok nem keletkeznek; nagyon korai és korai fehérjék expressziója, malignus transzformáció veszélye - látens fertızés nem permisszív sejtekben, a vírusgenom jelen van, de nem okoz káros hatástlátenciát kialakító fehérjék. A gazdaszervezetben - akut fertızés - látens fertızés - krónikus fertızés - lassú vírusfertızések A vírusszaporodás szakaszai Adszorpció (-) töltéső sejtfelszín és virion felszín (+) töltéső ionok segítik a kapcsolódást (Mg + ) receptor (gazdasejt) komplementer vagy antireceptor (vírus) kapcsolódás; koreceptorok vírus gazdaszervezet- és gazdasejt-specifitása multiplicitás a felületre abszorbeálódott vírusok száma poliovírus Pvr csak a fıemlısök sejtjein veszettség (lyssa, rabies) nikotinerg acetilkolin receptor influenzavírus sziálsav HIV CD4 receptor és kemokin koreceptorok EBV CR komplementreceptor A vírusszaporodás szakaszai- Penetráció és dekapszidáció a vírusrészecske citoplazmába jutása penetráció módjai: - bakteriofágok kapszid kontrakciója fecskendezi be a nukleinsavat a sejtbe - növényi vírusok sérülések és ízeltlábú vektorok - teljes vírus transzlokációja (burok nélküli vírusok) - a teljes vírusrészecske endocitózisa (egyes burkos és burok nélküli vírusok) - virionburok fúziója a citoplazmamembránnal (burokkal rendelkezı vírusok; paramyxo-, retro- és herpeszvírusok) dekapszidáció a kapszid a bejutás során válik le endoszómális vezikulumban, maghártya pórusainál teljes és részleges (legtöbb RNS-vírus) dekapszidáció a nukleokapszid a citoszkeleton mentén jut a maghártyához a NS bejut, a kapszid szétesik sejten kívül már részleges dekapszidáció reovírusok, poliovírusok a nukleokapszidból egy enzim szabadítja ki a DNS-t (poxvírusok) A vírusszaporodás szakaszai Szintetikus szakasz, replikációs stratégiák A vírusszaporodás szintetikus szakasza Eklipszis fázisa: dekapszidációtól az új vírusalkatrészek megjelenéséig vírusfehérjék szintézise a gazdasejt enzimkészletével korai és késıi transzkripció és transzláció korai vírusfehérjék nem épülnek be a virionba, a gazdasejt átprogramozásában, a vírus NS-replikációjában irányításában vesznek részt Problémák: a DNS vírusoknak a magban kell mrns-t szintetizálniuk gazdasejt mrns szintézise a sejtmagban citoplazmában szaporodó vírusoknál az mrns szintézishez saját virális enzimek kellenek (-)ssrns vírusok - az mrns szintézishez saját virális enzimek kellenek monocisztronos leolvasás a gazdasejtben külön mrns minden egyes vírusgénrıl prekurzor poliprotein kompetíció a gazda mrns-sel sejt saját mrns és fehérje szintézisének gátlása Endocitózis 3

4 dsdns vírusok (Baltimore class ) DNS magban szaporodó DNS vírusok (papilloma, polyoma, adeno, herpesvírusok) - gazdasejt saját enzimjei (korai fehérjék >>> S fázis) vagy saját enzimkészlet felhasználása; erısen függnek a sejtciklustól citoplazmában szaporodó vírusok (poxvírusok): saját replikációs enzimek a kapszidon belül, ezután jut a DNS a magba ssdns vírusok (Baltimore class ) DNS-dependens DNS-polimeráz (+) vagy ( )DNS ±DNS RNS-polimeráz mrns (+) vagy (-)DNS magban replikálódnak a szaporodó gazdasejt (S-fázis) celluláris enzimkészletének használata összeépülés a sejtmagban Parvoviridae, Anelloviridae dsrns vírusok (Baltimore class 3) ± RNS RNS-dependens RNS-polimeráz protein virális replikáz ± RNS (virion) replikáció a citoplazmában nem tudják használni a gazda polimerázát saját RNS polimeráz szükséges Reoviridae monocisztronos átírás (+)ssrns vírusok (picorna, flavivírus, toga, coronavírus) (Baltimore 4) RNS-dependens RNS-polimeráz ± RNS átmeneti forma poliprotein (hasítás) vagy több fehérje +RNS (virion) de novo polimeráz képzés replikáció a citoplazmában, függetlenül a gazdasejt replikációs ciklusától (-)ssrns vírusok (paramyxo-, rhabdo-, filovírus) (Baltimore class 5) -RNS RNS-dependens RNS-polimeráz virális replikáz Ambiszensz RNS vírusok részben (+) és részben (-) RNS szál virion-eredető polimeráz >>> mrns szintézis virális replikáz (de novo) >>> teljes RNS genom protein ± RNS átmeneti forma -RNS (virion) (+)ssrns vírusok replikációja DNS intermedieren keresztül Retrovírusok (Baltimore class 6) +RNS reverz transzkriptáz reverz transzkriptáz -DNS ±DNS (provirális DNS) ribonukleáz H protein +RNS (virion) 4

5 dsdns vírusok replikációja ssrns intermedieren keresztül (hepadnavírusok) (Baltimore class 7) virális DNS-dependens DNS-polimeráz részlegesen dsdns ±DNS protein pregenomiális RNS reverz transzkriptáz aktivitás dsdns (virion) A vírusszaporodás szakaszai Morfogenezis érés és összeépülés folyamata késıi vírusfehérjék képzıdése struktúrproteinek, virionba bekerülı enzimek és a morfogenezisben szerepet játszó fehérjék virionba kerülı NS szintézise érés prekurzor poliproteinek hasítása csak a NS-val egyidıben keletkezı struktúrfehérjék állnak össze virionokká ikozahedrális vírusok a kapszomerek önállóan is összeépülnek (NS nélküli kapszid); core fehérjék vagy celluláris fehérjék NS kondenzálása helikális vírusok a nukleinsav és kapszomerek együttes jelenléte szükséges, nincs üres kapszid virális és celluláris chaperonok burok megszerzése A vírusszaporodás szakaszai Kiszabadulás Lefőzıdés vagy bimbózás a burokkal rendelkezı vírusoknál a virális antigének beépülése a fertızött sejt membránjába így kerülnek majd be a vírus peplonjába erısen citolitikus (paramyxo-, rhabdo- és togavírusok) és nem citolitikus (retrovírusok) vírusok Sejtlízis sejt szétesése burokkal nélküli vírusok poxvírusok Exocitózis burokkal rendelkezı és burok nélküli vírusok herpesvírusok maghártyáról való lefőzıdés, cp-transzport, vezikulum és a citoplazmamembrán fúziója és exocitózis, majd citolízis Prionok KIR krónikus progresszív degeneratív elváltozása jellegzetes amyloid plakkok a KIR-ben >>> szöveti destrukció, astrocytosis átvihetı szivacsos encephalopathia >>> emlékezet kiesés, személyiség változás, mozgáskoordinációs zavarok, aluszékonyság, demencia >>> fatális kimenetel terjedés táplálékkal, direkt kontaktus a kontaminált szövetekkel, testváladékokkal, kontaminált orvosi eszközökkel, hormonkivonatokkal rezisztensek UV-sugárzásra (>>> nem nukleinsav) és nem inaktiválja alkohol, %formalin, β-propiolakton, forrásban lévı víz; inaktiválható autoklávval, 5% Na-hipoklorittal és N NaOH-val a nincs gyulladásos válaszreakció és immunválasz, nem indukálnak interferon-termelést és nem interferálnak más fertızı ágensekkel a szőrhetı ágens átmérıje 5 nm, elektronmikroszkóppal nem mutatható ki vírusszerő struktúra érzékeny szövetekben nagy titerben replikálódik (in vivo) kísérleti állatra átvihetı, hosszú inkubációs idı után jelenik meg a betegség PrP c (α-hélix) és PrP sc (β-redı) forma nagy stabilitás, akkumulálódik a fertızött szövetekben, szöveti károsodás; a két forma nem különbözik nukleinsav és aminosavszekvenciájában speciális celluláris RNS segíti a konformáció-változás Prusiner (997 Nobel-díj) PrP Sc mutáció a PRNP génben (betegségspecifikus) 4-féle mutáció konformációs változás a másodlagos és harmadlagos szerkezetben béta-redı amyloid plakkokban akkumulálódik filamentózus struktúra >> neurodegeneráció a normál forma abnormálissá alakulását indukálja rosszul oldódik, proteáz R PrP C a prion protein normál formája sejmembránban található sejtfelszíni és transzmembrán formák, kommunikáció, védelem, Cu-dependens antioxidáns? fıleg alfa-hélix forma 9 aminosav (53 aa PTM elıtt), diszulfid-híddal proteináz K-val emészthetı, oldékony PRNP gén. kromoszómán hosszú távú memória?; ıssejtek megújulása a csontvelıben 5

6 Scrapie Szarvasmarha szivacsos encephalopathiája (bovine spongiform encephalopathy - BSE) juhok és kecskék betegsége polimorfizmus a 36., 54. és 7. kodonban >>> változó fogékonyság a scrapie-re PrP-VRQ és PrP-ARQ nı a fogékonyság PrP-ARR csökken a fogékonyság a betegség iránt fertızıdés táplálék, sebeken keresztül, átvihetı az utódokra a prion vizelettel is ürül? évtizedekig perzisztálhat a környezetben elıször a nyirokcsomókban jelenik meg, majd elsısorban az idegsejtekben akkumulálódik inkubációs idı -5 év viszketegség, mozgászavar elıfordul Európában, ÉszakAmerikában, Ausztrália és Új-Zéland mentes a betegségtıl BSE JÁRVÁNY modern ipari mérető állattartás antibiotikumok, hormonok, peszticidek, termékenységfokozók és fehérje-kiegészítık az állati takarmányban fehérjepótlásra szójabab; DE: drága és Európában nehezen termeszthetı, emiatt hús- és csontliszt alkalmazása fehérjeforrásként forrás elhullott, emberi fogyasztásra alkalmatlan állatok (juhok, kecskék, szárnyasok) tetemeinek feldolgozása (987 elıtt) 98-as éve eleje változás a gyártási technológiában alacsonyabb hımérséklető hıkezelés, extrakciós lépés kihagyása, megnövekedett húsliszt arány a takarmányban elsı igazolt állati eset 984 UK-ban ~85. fertızött állat, 4,5 millió kiirtása az eradikációs program során (UK) ~4. fertızött állat kerülhetett élelmiszeripari felhasználásra a humán variáns CJD (vcdj) forrása 9. februárig 64 eset UK-ban és 4 más országokban; elsı megerısített eset 995 UK fertızés másik forrása növényi trágya állati fehérje tartalma (inhaláció) szarvasmarha eredető anyagok gyógyászatban és kozmetikai iparban való alkalmazásának korlátozása a kérıdzı melléktermékek még felhasználhatók kisállatok, sertések és háziszárnyasok takarmányozására BSE vcjd Ausztria 5 Belgium Ország 33 Kanada 5 Csehország 8 Dánia 4 Falkland-szigetek Finnország 9 5 Németország 3 Görögország Hong Kong Izrael Olaszország 38 Japán 6 Liechtenstein Luxemburg Hollandia 85 3 Omán Lengyelország Portugália 875 Szaud Arábia Szlovákia 5 Szlovénia Spanyolország Svédország Svájc Egyesült Királyság USA Összesen (66+3) Thaiföld igazolt humán vcjd esetek BSE elıfordulása Nyércek fertızı encephalopathiája (Transmissible mink encephalopathy - TME) Franciaország Írország kergemarhakór neurodegeneratív megbetegedés hosszú inkubációs idı - ~4 év (-8 év), kizárólag felnıtt, 5 évnél idısebb állatoknál elsı megerısített eset 986 UK a járvány csúcsa 993 Angliában hetente új jelentett eset a kórokozó eredete a scrapie gazdaváltása vagy spontán kialakulás maternális fertızés (alacsony hatékonyság) 947 USA, Minesota és Wisconsin sporadikus elıfordulás USA, Kanada, Finnország, Szovjetunió utódállamai kizárólag felnıtt állatokat érint 7- hónapos inkubációs idıszak után jelentkezı, fatális kimenetelő degeneratív idegrendszeri betegség viselkedési zavarok az állat nem tisztálkodik, körbe jár, hátára görbülı farok, fogyás, matt szırzet, idegesség diagnózis post mortem, szövettani 6

7 Macskafélék szivacsos encephalopathiája (Feline spongiform encephalopathy - FSE) központi idegrendszeri és máj érintettség kapcsolatba hozható a BSE-vel házimacska és fogságban élı állatok fertızıdés kontaminált marhahússal 4-9 éves állatoknál jelentkezett ataxia, mozgászavar, vakság, izomgörcsök, fokozott zajérzékenység, aluszékonyság, fatális kimenetel elsı eset 99 UK (Max) 87 eset UK (kizárólag házimacskákban) - eset Norvégia, Észak-Írország és Svájc állatkerti esetek (Franciaország, UK) gepárd, tigris, oroszlán, puma és ocelot diagnózis post mortem Szarvasfélék krónikus sorvadásos betegsége (Chronic wasting disease of deer - CWD) elsı leírás 967 Colorado 978 TSE-ként azonosították felnıtt állatokat érint fertızés módja az állatok testváladékaival ürülve a kórokozó kontaminálja a legelıket, állatok nyála inkubációs idı 8 hónap az állatok progresszív súlyvesztése, viselkedési változások, kedvetlenség, idegesség, nyáladzás, szomjúság, fokozott vizeletürítés, fatális kimenetel nincs kapcsolat a CWD és más humán és állati TSE-k között post mortem diagnózis neurodegeneráció; kóros soványság, aspirációs pneumonia elıfordulás Colorado, Wyoming, Nebraska (), Wisconsin-Illinois-Új-Mexico (), New York-West Virginia (5), Utah-Dakota-Kansas (6), Michigan-Alberta (8) nemcsak vadon, hanem farmon élı állatoknál is megjelent 9 államban Humán prionbetegségek. Creutzfeldt-Jacob kór (968). Gerstmann-Straussler-Scheinker kór (öröklıdı) (98) 3. Fatalis familiaris insomnia (öröklıdı) 4. Kuru (átvihetı) (966) 5. (Alpers szindróma) Diagnosztika - klinikai tünetek - EEG - MRI - prion fehérje kimutatása WB Elıfordulás a humán szövetekben - agy, gerincvelı, szem - vese, tüdı, liquor, nyirokszervek, izom - vér, vizelet Magyaroszágon a idıszakban 9 beteg Creutzfeld-Jacob betegség 9 Creutzfeld és Jacob a betegség leírása -/.. eset/év év; legtöbb a 6-65 éves korosztályban a tünetek megjelenése után éven belül fatális (85%) rapid demencia, emlékezetkiesés, elkent beszéd, mozgászavar, egyensúlyzavar, irritabilitás sporadikus forma (spontán mutáció) a CJD esetek 5-%-a hónapokon belül halálos genetikus, familiáris forma (mutáció az ıssejtekben, öröklıdik) 4 pontmutáció 78.,.,. és 3. kodonban szerzett forma (iatrogén fertızés) növekedési hormon kivonat, Ig, cornea transzplantáció, agyi elektródák transzfúzió variáns forma (táplálék) fogékonyság polimorfizmus a PRPN gén 9. kodonjában (Val >>> Met), a betegek homozigóták Jellemzık Median életkor a beteg halálakor Klasszikus CJD 68 év Variáns CJD 8 év Gerstmann-Straussler-Scheinker kór A betegség lefolyásának medián idıtartama Klinikai tünetek Periódikusan jelentkezı éles hullámok az EEG-n Szignál hyperintensitás az MRI során Pulvináris jelek az MRI-ben IH analízis Ágens a lymphoid szövetekben 4-5 hó demencia, korai neurológiai tünetek Gyakran Gyakran Nincs Változatos akkumuláció Nincs 3-4 hó feltőnı pszichiátriai/viselkedési változások, fájdalmas dysesthesia; késıi neurológiai tünetek Hiányoznak Hiányoznak Van az esetek >75% A proteáz-rezisztens prion protein markáns akkumulációja Van öröklıdı betegség autoszómális dominánsan öröklıdik gyakorisága -/ millió fı/év -6 éves korosztály mutáció a. (Pro >> Leu), 7. és 98. kodonban 3 hó - 3 év kórlefolyás elkent beszéd, ataxia, progresszív demencia, memória zavar A proteáz-rezisztens prion protein megemelkedett aránya immunoblot analízisben Amyloid plakkok az agyban Nincs Jelen lehet A proteáz-rezisztens prion protein markáns akkumulációja Jelen lehet 7

8 Kuru Fatalis familiaris insomnia autoszomális dominánsan öröklıdı betegség 5 család világszerte I. Roiter 974 insomnia, fatális 3-6 éves korosztály beteg halála a tünetek megjelenése után 7-36 hó 9. kodon Met (Val) polimorfizmus és 78. kodon Asp >> Asn mutációja együtt >>> FFI prion akkumuláció a thalamusban fázisai növekvı álmatlanság, pánikrohamok, paranoia, fóbiák (4 hónap) hallucináció és pánikrohamok (további 5 hónap) álmatlanság, fogyás (3 hónap) demencia, halál terápia nincs altatók rontják a beteg állapotát Új-Guinea, Fore törzs 9as éve közepéig több mint ember halála D. C. Gajdusek (Nobel-díj 976) rituális kannibalizmus, nık és gyermekek eredet sporadikus CJD-ben szenvedı beteg elfogyasztása ataxia, fejfájás, ízületi fájdalmak, izomrángás, akaratlan nevetés hónap alatt vezet a beteg halálához USA kormányintézkedései 989: Import restrikció élı állatok és állati termékek importtilalma a BSE-fertızött országokból Megelızés és kontroll 997 az import-tilalom kiterjesztése az összes európai államra FDA animal feed rule állati fehérje nem alkalmazható a kérıdzık takarmányozására USA kormányintézkedései Célzott surveillance magas kockázatú állatok neurológiai tüneteket mutató állatok rabies- negatív szarvasmarha farmokon elpusztult állatok 3:, állat BSE vizsgálata 4: fokozott surveillance Prevenció és kontroll CJD surveillance USA CDC sperma donáció szabályozása véradás restrikciója azok a személyek, akik a idıszakban 3 hónapnál többet töltöttek UK-ban eradikációs programok az állatállományban (scrapie, BSE) a lehetı legnagyobb állat-létszám vizsgálata 8

9 A CWD megelızésére vonatkozó speciális elıírások kerülendı a CWD expozíció normális kinézető és viselkedéső állatok vadászhatók tilos a beteg vagy fertızött állati termékek fogyasztása tilos az agy, a gerincvelı, a szemek, a lép, a mandulák és a nyirokcsomók fogyasztása az állatok körültekintı feldolgozása minimalizálni az aggyal és gerincvelıvel történı érintkezést gumikesztyő viselése a feldolgozás során a feldolgozáshoz használt eszközök megfelelı fertıtlenítése (hypo) a gyanús esetek hatósági bejelentése az állatállomány tesztelése 9

Vírusok szerkezete, osztályozása, általános tulajdonságai és szaporodása

Vírusok szerkezete, osztályozása, általános tulajdonságai és szaporodása Vírusok szerkezete, osztályozása, általános tulajdonságai és szaporodása Történeti áttekintés Ramses kr.e. 1100 bőrlaesiok a múmián himlő Kanyaró és himlő pontos leírása: Rhazes kr.u. 900 Egyiptomi múmia

Részletesebben

A vírusok kutatásának gyakorlati és elméleti jelentősége

A vírusok kutatásának gyakorlati és elméleti jelentősége Vírustan - virológia Jenner himlő elleni vakcina (1798) Pasteur veszettség elleni vakcina (1885) Ivanovszkij az első növénykórokozó vírus felfedezése (dohánymozaik vírus) (1892) Loeffler és Frosch száj-

Részletesebben

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Az agy betegségeinek molekuláris biológiája 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Alzheimer kór 28 Prion betegség A prion betegség fertőző formáját nem egy genetikai

Részletesebben

3. Kombinált, amelynek van helikális és kubikális szakasza, pl. a bakteriofágok és egyes rákkeltő RNS vírusok.

3. Kombinált, amelynek van helikális és kubikális szakasza, pl. a bakteriofágok és egyes rákkeltő RNS vírusok. Vírusok Szerkesztette: Vizkievicz András A XIX. sz. végén Dmitrij Ivanovszkij orosz biológus a dohány mozaikosodásának kórokozóját próbálta kimutatni. A mozaikosodás a levél foltokban jelentkező sárgulása.

Részletesebben

Mikrobiológia előadások: A vírusok

Mikrobiológia előadások: A vírusok Mikrobiológia előadások: A vírusok 1 Történeti vonatkozások Vírus=méreg: Pasteur vírusbetegségek leírása (Babilon, Kína ) TMV: Ivanovszkij, 1892 ragadós száj- és körömfájás, 1898 mai nevezéktan: angol,

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Növényvírusok. a legtöbb növényvírus +ssrns genommal rendelkezik antiszensz vírusok (-ssrns) dsrns dsdns (reverz transzkripció)

Növényvírusok. a legtöbb növényvírus +ssrns genommal rendelkezik antiszensz vírusok (-ssrns) dsrns dsdns (reverz transzkripció) Növényvírusok a legtöbb növényvírus +ssrns genommal rendelkezik antiszensz vírusok (-ssrns) dsrns dsdns (reverz transzkripció) Vírusfertızés obligát sebparaziták vírusinokuláció terjedés: plazmodezmákon

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Telomerek a lineáris kromoszómák végei

Telomerek a lineáris kromoszómák végei Telomer Telomeráz Telomerek a lineáris kromoszómák végei Repetitív DNS szekvencia, TTAGGG gerincesekben Speciális telomerkötő fehérjék Telomer méret Telomer-3D lineáris? A telomerek szerkezete: t &D hurok

Részletesebben

Vírusok I: általános

Vírusok I: általános 1 Mi egy vírus? VÍRUSOK-I Vírusok I: általános I. Bevezetés A vírusok sejtparaziták, ami azt jelenti, hogy (1) a sejten kívül nem képesek élettevékenységet folytatni. (2) Továbbá, a vírusok a fertőzött

Részletesebben

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert Mit tud a genetika Génterápiás lehetőségek MPS-ben Dr. Varga Norbert Oki terápia Terápiás lehetőségek MPS-ben A kiváltó okot gyógyítja meg ERT Enzimpótló kezelés Őssejt transzplantáció Genetikai beavatkozások

Részletesebben

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26 Hamar Péter RNS világ Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. 1 26 Főszereplők: DNS -> RNS -> fehérje A kód lefordítása Dezoxy-ribo-Nuklein-Sav: DNS az élet kódja megkettőződés (replikáció)

Részletesebben

Az adenovírusok morfológiája I.

Az adenovírusok morfológiája I. Adenovírusok A vírusok Elnevezésük a latin virus szóból ered, amelynek jelentése méreg. A vírusok a legkisebb ismert entitások. Csak elektronmikroszkóppal tanulmányozhatóak, mert méretük 20-400 nanométerig

Részletesebben

Poligénes v. kantitatív öröklődés

Poligénes v. kantitatív öröklődés 1. Öröklődés komplexebb sajátosságai 2. Öröklődés molekuláris alapja Poligénes v. kantitatív öröklődés Azok a tulajdonságokat amelyek mértékegységgel nem, vagy csak nehezen mérhetők, kialakulásuk kevéssé

Részletesebben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben Tory Kálmán Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika A ~20 ezer fehérje-kódoló gén a 23 pár kromoszómán A kromoszómán található bázisok száma: 250M

Részletesebben

gei: lküli li infekció Illés s Zsolt

gei: lküli li infekció Illés s Zsolt A központi k idegrendszer prion betegségei: gei: DNS nélkn lküli li infekció Illés s Zsolt 1800-as évek, Anglia Robert Bakewell of Leicestershire juhok szelektív inbred tenyészt sztésese Suffolk juhok:

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

DNS replikáció. DNS RNS Polipeptid Amino terminus. Karboxi terminus. Templát szál

DNS replikáció. DNS RNS Polipeptid Amino terminus. Karboxi terminus. Templát szál DNS replikáció DNS RNS Polipeptid Amino terminus Templát szál Karboxi terminus Szuper-csavarodott prokarióta cirkuláris DNS Hisztonok komplexe DNS hisztonokra történő felcsvarodása Hiszton-kötött negatív

Részletesebben

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 11. 2016. nov 30. 17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 17.3. ábra A sejtközötti térben és a sejten belül élő és szaporodó kórokozók ellen kialakuló védekezési mechanizmusok

Részletesebben

Vírusok. A vírusok általános tulajdonságai, felépítésük: A vírusok eredete: Virion állapot: A vírusok vizsgálata, alakja, mérete:

Vírusok. A vírusok általános tulajdonságai, felépítésük: A vírusok eredete: Virion állapot: A vírusok vizsgálata, alakja, mérete: Vírusok Virológia: - növényekre, állatokra és az emberre patogén vírusok felismerése A vírusok azok vírusok Lwoff francia Nobel-díjas A vírusok felfedezése: Ivanovszkij (1892) dohány mozaikvírus Loeffler

Részletesebben

Változó uticélok: oltsuk-e a környezı országba utazó gyermekeket? Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont

Változó uticélok: oltsuk-e a környezı országba utazó gyermekeket? Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont Változó uticélok: oltsuk-e a környezı országba utazó gyermekeket? Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont Családi utazás Bolgár tengerpart, 3 hét all inclusive + gyermek

Részletesebben

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen (MHSC) 2012 Diagnózis HIV antitest teszt: A HIV ellen termel

Részletesebben

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Áttekintés Miért éppen a nyuszik? Védekezés módja Vakcina jellemzői Vakcina működése Ráfertőzési

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia Fehérje expressziós rendszerek Gyógyszerészi Biotechnológia Expressziós rendszerek Cél: rekombináns fehérjék előállítása nagy tisztaságban és nagy mennyiségben kísérleti ill. gyakorlati (therapia) felhasználásokra

Részletesebben

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható:

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Területének 95%-a trópusi övezetben Magas napállás miatt legtöbb melegmennyiség Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Egyenlítıi,átmeneti,

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése. Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15.

Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése. Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15. Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15. Az influenza napjainkban is az egyik legjelentısebb légúti vírusfertızés. A kiterjedt prevenciós

Részletesebben

A BIOTERRORIZMUS TÖRTÉNETE

A BIOTERRORIZMUS TÖRTÉNETE A BIOTERRORIZMUS TÖRTÉNETE 14.-15. SZÁZAD 1340. Észak Franciaország: döglött lovak és más állatok 1346. Krimi félsziget pestissel fertızött tetemek 1422. Karlstein, Bohémia - oszlásnak indult tetemek Pizarro

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos standardizált

Részletesebben

Vírusellenes szerek. Készítette hidasi Nóra: Gruiz Katalin Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. előadásához

Vírusellenes szerek. Készítette hidasi Nóra: Gruiz Katalin Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. előadásához Vírusellenes szerek Készítette hidasi Nóra: Gruiz Katalin Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. előadásához Vírusok Sejtes szerveződés nélküli szubmikroszkópikus obligát sejtparaziták. Örökítő

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

VÍRUSOK-II. A vírusok rendszere. IV. Rendszerezés - VÍRUS CSALÁDOK. Baltimore osztályok. I. dsdns. DNS vírusok Poxvírusok. II. ssdns. III.

VÍRUSOK-II. A vírusok rendszere. IV. Rendszerezés - VÍRUS CSALÁDOK. Baltimore osztályok. I. dsdns. DNS vírusok Poxvírusok. II. ssdns. III. A vírusok rendszere IV. Rendszerezés - VÍRUS CSALÁDOK Baltimore osztályok Herpeszvírusok I. dsdns Adenovírusok Papillomavírusok DNS vírusok Poxvírusok II. ssdns III. dsrns Parvovírusok Reovírusok 1 RNS

Részletesebben

a központi idegrendszer prion betegségei: DNS nélküli infekció Prof. Illés Zsolt

a központi idegrendszer prion betegségei: DNS nélküli infekció Prof. Illés Zsolt a központi idegrendszer prion betegségei: DNS nélküli infekció Prof. Illés Zsolt 1800-as évek, Anglia Robert Bakewell of Leicestershire juhok szelektív inbred tenyésztése Suffolk juhok: ataxia, viselkedészavar:

Részletesebben

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!!

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!! Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció 1859 1865 1869 1952 Hershey & Chase 1953!!! 1879 1903 1951 1950 1944 1928 1911 1 1. DNS szerkezete Mi az örökítő anyag? Friedrich Miescher

Részletesebben

Cipó Ibolya - Epizootiológia I

Cipó Ibolya - Epizootiológia I Mezőgazdasági Iskola Topolya Cipó Ibolya Készült a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával Epizootiológia I (Általános mikrobiológia) jegyzetfüzet a Mezőgazdasági Iskola diákjainak Topolya, 2011 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. május 17. Élıállat és Hús 2010. 18. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 18 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály szövegértés 1 18

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 017 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 017 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007017T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 017 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 7232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK

BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A BSE posztindusztriális betegség lenne? Tárgyszavak: kergemarhakór; Creutzfeldt Jacob szindróma; prionbetegség; lappangás; faji gát. A kerge marha

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Amit az AIDS-ről tudni kell

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Amit az AIDS-ről tudni kell BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Amit az AIDS-ről tudni kell A HIV fertőzés terjedése Testnedvekben, váladékokban (ondó, vér, hüvelyváladék, anyatej) lévő vírustartalmú sejtek, szabad virionok révén.

Részletesebben

A szervezet védekezése vírusfertőzésekkel szemben, antivirális kemoterápia, virális vakcinák

A szervezet védekezése vírusfertőzésekkel szemben, antivirális kemoterápia, virális vakcinák A szervezet védekezése vírusfertőzésekkel szemben, antivirális kemoterápia, virális vakcinák Cytotoxicitás Antitest termelés B sejt Antigen presenting cell (APC) - MHCII B cell receptor Plazmasejt immunoglobulin

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

HEPATITIS VÍRUSOK. széklet. Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc. Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.

HEPATITIS VÍRUSOK. széklet. Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc. Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc. HEPATITIS VÍRUSOK Hepatitis: különbözı víruseredető fertızéses májgyulladás (tünetek: fáradtság, izületi - és hasi fájdalmak,hányás, étvágytalanság, hepatomegalia) Icterus: sárgaság (bır, sclera, nyálkahártyák,

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek RNS-ek RNS-ek 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek 3. Egy újonnan felfedezett RNS Világ: - szabályozó RNS-ek 4. Transzkripció Ősi

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

A iatrogén fertőzésektől az infekciókontrollig a kórházhygiéne 30 éve

A iatrogén fertőzésektől az infekciókontrollig a kórházhygiéne 30 éve A iatrogén fertőzésektől az infekciókontrollig a kórházhygiéne 30 éve Dr Melles Márta főigazgató főorvos Országos Epidemiológiai Központ Országos Epidemiológiai Központ National Center for Epidemiology,

Részletesebben

XI. évfolyam/19. szám /39. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ marhapiacán augusztusban folytatódott az

XI. évfolyam/19. szám /39. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ marhapiacán augusztusban folytatódott az PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/19. szám 2008.10.06. 2008/39. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9

Részletesebben

Biobiztonság 1. Dr. Szatmári István sanofi-aventis/chinoin

Biobiztonság 1. Dr. Szatmári István sanofi-aventis/chinoin Biobiztonság 1. Dr. Szatmári István sanofi-aventis/chinoin A tantárgy fő témája Biológiai laboratóriumok munkabiztonsága Alapfogalmak A biológiai veszélyes anyagok besorolása, a négy biológiai biztonsági

Részletesebben

szerhasználat Németh Ágnes Gyermekegészs

szerhasználat Németh Ágnes Gyermekegészs A nemi érés és s a szerhasználat összefüggései Németh Ágnes Országos Gyermekegészs szségügyigyi Intézet Serdülıkor kor,, növekedn vekedés, érés Adoleszcencia: 10-21. életév Pubertás: : 10-16. 16. életév

Részletesebben

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer Dengue-láz Dr. Szabó György Pócsmegyer Történelem Az ókori Kínában leírták. 1906-ban igazolták, hogy szúnyog terjeszti a betegséget. 1907-ben igazolták, hogy vírus. A II. világháború után kezdett megvadulni

Részletesebben

TÉMAKÖRÖK. Ősi RNS világ BEVEZETÉS. RNS-ek tradicionális szerepben

TÉMAKÖRÖK. Ősi RNS világ BEVEZETÉS. RNS-ek tradicionális szerepben esirna mirtron BEVEZETÉS TÉMAKÖRÖK Ősi RNS világ RNS-ek tradicionális szerepben bevezetés BIOLÓGIAI MOLEKULÁK FEHÉRJÉK NUKLEINSAVAK DNS-ek RNS-ek BIOLÓGIAI MOLEKULÁK FEHÉRJÉK NUKLEINSAVAK DNS-ek RNS-ek

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Szalma Katalin Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Témavezető: Dr. Turai István, OSSKI Budapest, 2010. október 4. Az ionizáló sugárzás sejt kölcsönhatása Antone

Részletesebben

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner:

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner: Az AB0 vércsoport rendszer Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011 Az AB0 rendszer felfedezése 1901. Karl Landsteiner Landsteiner szabály 1901 Karl Landsteiner: Munkatársai vérmintáit vizsgálva fedezte fel

Részletesebben

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA Novák-Nyitrai-Hazai A tankönyv elsısorban szerves kémiai szempontok alapján tárgyalja az élı szervezetek felépítésében és mőködésében kulcsfontosságú szerves vegyületeket. A tárgyalás-

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Nevük a latin virus, azaz méreg szóból ered, mivel felfedezésük előtt egyes vírusos fertőzések baktérium-kórokozóit a kutatók nem találva,

Nevük a latin virus, azaz méreg szóból ered, mivel felfedezésük előtt egyes vírusos fertőzések baktérium-kórokozóit a kutatók nem találva, VÍRUSOK Vírusoknak nevezzük a legkisebb ismert mikroorganizmusokat, méretük körülbelül 20 és 400 nanométer közötti. Felfedezésük Ivanovszkij, orosz kutatóbiológus 1892- ben végzett kísérleteihez köthető.

Részletesebben

Vírusok Szerk.: Vizkievicz András

Vírusok Szerk.: Vizkievicz András Vírusok Szerk.: Vizkievicz András A vírusok az élő- és az élettelen világ határán állnak. Önmagukban semmilyen életjelenséget nem mutatnak, nincs anyagcseréjük, önálló szaporodásra képtelenek. Paraziták.

Részletesebben

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Az immunrendszer felépítése Veleszületett immunitás (komplement, antibakteriális

Részletesebben

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása.

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása. Növények klónozása Klónozás Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása. Görög szó: klon, jelentése: gally, hajtás, vessző. Ami

Részletesebben

semmelweis.hu/mikrobiologia Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc.

semmelweis.hu/mikrobiologia Prof. Dr. Ádám Éva D.Sc. semmelweis.hu/mikrobiologia Vírusok megjelenési formái VIRION: sejten kívüli részecske VEGETATÍV VÍRUS: replikatív forma DEFINÍCIÓ: a vírus nem sejtes fertőző ágens, amely csak élő, fogékony sejtben képes

Részletesebben

Fehérjék szerkezetének kialakulása II. Semmelweis Egyetem. Osváth Szabolcs

Fehérjék szerkezetének kialakulása II. Semmelweis Egyetem. Osváth Szabolcs Fehérjék szerkezetének kialakulása II Osváth Szabolcs Semmelweis Egyetem szabolcs.osvath@eok.sote.hu Egy kis fehérje gombolyodása több párhuzamos úton hélix kialakulás és kollapszus több párhuzamos úton

Részletesebben

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE VII. Praxismenedzsment Konferencia Budapest, 2013. november 23. A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE Fodor László Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Részletesebben

MALÁRIA, VAGY AHOGY A SYSMEX XE-2100 HEMATOLOGIAI AUTOMATA LÁTJA

MALÁRIA, VAGY AHOGY A SYSMEX XE-2100 HEMATOLOGIAI AUTOMATA LÁTJA MALÁRIA, VAGY AHOGY A SYSMEX XE-2100 HEMATOLOGIAI AUTOMATA LÁTJA Pintér Erzsébet 1, Todorova Roszica,2 és Bánhegyi Dénes 3 1Központi Klinikai Laboratórium 2 Mikrobiológiai Laboratórium 3V. Fertızı Belgyógyászati

Részletesebben

I. A sejttől a génekig

I. A sejttől a génekig Gén A gének olyan nukleinsav-szakaszok a sejtek magjainak kromoszómáiban, melyek a szervezet működését és növekedését befolyásoló fehérjék szabályozásához és előállításához szükséges információkat tartalmazzák.

Részletesebben

A preventív vakcináció lényege :

A preventív vakcináció lényege : Vakcináció Célja: antigénspecifkus immunválasz kiváltása a szervezetben A vakcina egy olyan készítmény, amely fokozza az immunitást egy adott betegséggel szemben (aktiválja az immunrendszert). A preventív

Részletesebben

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A genetikai betegségek mellett, génterápia alkalmazható szerzett betegségek, mint

Részletesebben

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Változatlan elvek Hat hónapos kor után már indokolt elkezdeni a hozzátáplálást, mert ekkor már az

Részletesebben

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34 -06 Farmakológus szakasszisztens feladatok A 0/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított /006 (II. 7.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák Chlamydiaceae család Obligát intracelluláris baktérium Replikáció: élő szövetekben, élőlényekben Replikációs ciklus: Elemi test, reticularis test Antigenitás Csoportspecifikus LPS antigen Faj- és típusspecifikus

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások. Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda

H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások. Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda 2009. szeptember 24 Bevezetés 2009. április 12.: Mexikó, Veracruz elsı ı influenzaszerő megbetegedés jelentése 2009.

Részletesebben

Fehérjék szerkezetének kialakulása II

Fehérjék szerkezetének kialakulása II Egy kis fehérje gombolyodása több párhuzamos úton Fehérjék szerkezetének kialakulása II Osváth Szabolcs Semmelweis Egyetem hélix kialakulás és kollapszus több párhuzamos úton további kollapszus és hélix

Részletesebben

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik.

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. MUTÁCIÓK A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. Pontmutáció: A kromoszóma egy génjében pár nukleotidnál következik be változás.

Részletesebben

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g Glikolízis Minden emberi sejt képes glikolízisre. A glukóz a metabolizmus központi tápanyaga, minden sejt képes hasznosítani. glykys = édes, lysis = hasítás emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. augusztus 10. Élıállat és Hús 2009. 31. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

Nemzetközi turizmus Szerkezet (1) Világ (2004): 763,2 mil. turista Európa 431,3 mil. Ázsia és Csendes Óceán 151,2 mil. Amerika 127,7 mil. Közel-Kelet Kelet 22 mil. Afrika 18,2 mil. Ismeretlen 12,8 mil.

Részletesebben

Az élő szervezetek felépítése I. Biogén elemek biomolekulák alkotóelemei a természetben előforduló elemek közül 22 fordul elő az élővilágban O; N; C; H; P; és S; - élő anyag 99%-a Biogén elemek sajátosságai:

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4. Élelmiszerrel terjedő vírusok Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Élelmiszerekkel terjedő vírusok A vírusok sejtparaziták, csak élő sejtekben képesek szaporodni.

Részletesebben

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE A biológia az élet tanulmányozásával foglalkozik, az élő szervezetekre viszont vonatkoznak a fizika és kémia törvényei MI ÉPÍTI FEL AZ ÉLŐ ANYAGOT? HOGYAN

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Új terápiás lehetőségek helyzete Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Mucopolysaccharidosisok MPS I (Hurler-Scheie) Jelenleg elérhető oki terápiák Enzimpótló kezelés

Részletesebben

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december A PISA 2003 vizsgálat eredményei Értékelési Központ 2004. december PISA Programme for International Students Assessment Monitorozó jellegű felmérés-sorozat Három felmért terület Szövegértés, matematika,

Részletesebben

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben dendrit Sejttest Axon sejtmag Axon domb Schwann sejt Ranvier mielinhüvely csomó (befűződés) terminális Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben Szinapszis típusok

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai A BIOLÓGIA ALAPJAI A tananyag felépítése: Környezetmérnök és műszaki menedzser hallgatók számára Előadó: 2 + 0 + 0 óra, félévközi számonkérés 3 ZH: október 3, november 5, december 5 dr. Pécs Miklós egyetemi

Részletesebben

XI. évfolyam/8. szám /17. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világpiacon 2008 elején a kereslet élénkülése

XI. évfolyam/8. szám /17. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világpiacon 2008 elején a kereslet élénkülése PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/8. szám.05.05. /17. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...5 Külpiaci információk...7

Részletesebben

Vírusok megjelenési formái VIRION: sejten kívüli részecske VEGETATÍV VÍRUS: replikatív forma

Vírusok megjelenési formái VIRION: sejten kívüli részecske VEGETATÍV VÍRUS: replikatív forma Prof.Dr. Ádám Éva D.Sc. Vírusok megjelenési formái VIRION: sejten kívüli részecske VEGETATÍV VÍRUS: replikatív forma DEFINÍCIÓ: a vírus nem sejtes fertızı ágens, amely csak élı, fogékony sejtben képes

Részletesebben

A citoszol szolubilis fehérjéi. A citoplazma matrix (citoszol) Caspase /Kaszpáz/ 1. Enzimek. - Organellumok nélküli citoplazma

A citoszol szolubilis fehérjéi. A citoplazma matrix (citoszol) Caspase /Kaszpáz/ 1. Enzimek. - Organellumok nélküli citoplazma A citoplazma matrix (citoszol) A citoszol szolubilis fehérjéi 1. Enzimek - Organellumok nélküli citoplazma -A sejt fejlődéstani szempontból legősibb része (a sejthártyával együtt) Glikolízis teljes enzimrendszere

Részletesebben

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika 1. Meggyógyítunk egy fertőző betegséget HBV prevalencia 2006 Hepatitis B vírus terjedése - szexuális

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

A vírusok jellemzői. nem sejtes felépítésűek» nem élőlények!

A vírusok jellemzői. nem sejtes felépítésűek» nem élőlények! VÍRUSOK A vírusok jellemzői 1. méret nanométeres nagyságrend 10-9 m 10-6 mm (millomodrész) (mázatlan cserép pórusainál kisebbek) csak elektronmikroszkóppal vizsgálhatók nem sejtes felépítésűek» nem élőlények!

Részletesebben

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2012.09.05-2012.09.05 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

- A vírus infektív titerének meghatározása szövettenyészeten biológiai módszer (a 4. és 5.

- A vírus infektív titerének meghatározása szövettenyészeten biológiai módszer (a 4. és 5. 2. gyakorlat Témák: 1. Vírustitrálás (hemagglutinációs próba) az előző gyakorlaton fertőzött tojás allantois folyadékából 2. Citopatogén hatások (Cytopathic effects [CPE]) 3. Vírusok azonosítása 1. Vírus

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben