EREDETI KÖZLEMÉNY EMBERI PRIONBETEGSÉGEK: MAGYARORSZÁGI TAPASZTALATOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EREDETI KÖZLEMÉNY EMBERI PRIONBETEGSÉGEK: MAGYARORSZÁGI TAPASZTALATOK"

Átírás

1 EREDETI KÖZLEMÉNY EMBERI PRIONBETEGSÉGEK: MAGYARORSZÁGI TAPASZTALATOK Kovács Gábor Géza 1 *, Bakos Ágnes 2, Mitrova Eva 3, Minárovits János 2, László Lajos 4, Majtényi Katalin 1 1 Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, Budapest 2 Országos Epidemiológiai Központ, Mikrobiológiai Kutatócsoport, Budapest 3 Slovak Medical University, Institute of Preventative and Clinical Medicine, Bratislava 4 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Anatómiai, Sejt- és Fejlôdésbiológiai Tanszék, Budapest *Jelenlegi cím: Institute of Neurology, Medical University of Vienna, Vienna HUMAN PRION DISEASES: THE HUNGARIAN EXPERIENCE Kovács GG, MD, PhD; Bakos Á; Mitrova E, MD, DSc; Minárovits J, MD, PhD, DSc, László L, PhD, Majtényi K, MD, PhD Ideggyogy Sz 2007;60(11 12): Háttér Az emberi prionbetegségek közül a leggyakoribb a sporadikus Creutzfeldt Jakob-betegség. A prionproteingén (PRNP) mutációjával összefüggésbe hozható örökletes formák az esetek 5 15%-át teszik ki. Szerzett prionbetegség a iatrogén Creutzfeldt Jakob-betegség és a szarvasmarhák prionbetegségével kapcsolatba hozható variáns Creutzfeldt Jakob-betegség. Korábban már leírtuk, hogy Magyarországon nagyobb a genetikai Creutzfeldt Jakob-betegség elôfordulási aránya a világátlaghoz képest. Anyag és módszer Vizsgálataink kiterjesztésével az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben az elmúlt 12 évben összegyûjtött, Creutzfeldt Jakob-betegségben elhunyt esetek típus szerinti és földrajzi eloszlását elemeztük. Eredmények Százötvenöt beteg vizsgálata alapján négy fô eredmény emelhetô ki: 1. Magyarországon sporadikus és genetikai prionbetegség fordul elô, variáns és iatrogén Creutzfeldt Jakob-betegséget nem észleltünk. 2. A genetikai prionbetegségek (E200K-mutáció) aránya, Szlovákiához hasonlóan, Magyarországon nagyobb, mint a világirodalmi átlag. Adataink szerint legalább minden harmadik eset genetikai Creutzfeldt Jakob-betegség, amelynek átlagos incidenciája (0,42/millió fô) is szokatlanul nagy. Külön kiemelendô a 2006-os év, amikor 1,4/millió fô incidenciát észleltünk. 3. A genetikai esetek több mint felében hiányzik a pozitív családi anamnézisre utaló adat. 4. Magyarország egyes megyéiben és a keleti országrészben nagyobb a Creutzfeldt Jakob-betegség elôfordulási aránya. Következtetések A földrajzi eloszlásban észlelt eltérések hátterében elsôsorban migráció és a szlovák populációval fennálló történelmi kapcsolatrendszer merül fel. Az E200K PRNP mutáció nagyobb aránya miatt a genetikai vizsgálat minden atípusos neuropszichiátriai tünetegyüttes, illetve prionbetegség gyanúja esetén javasolt. Kulcsszavak: prion, Creutzfeldt Jakob-betegség, E200K-mutáció Background Sporadic Creutzfeldt Jakob disease is the most frequent human prion disease. Genetic forms are associated with mutations in the human prion protein gene (PRNP) and thought to comprise 5 15% of cases. Acquired forms include iatrogenic and variant Creutzfeldt Jakob disease. The latter is associated with the bovine spongiform encephalopathy. We recently reported the high incidence of genetic Creutzfeldt Jakob disease in Hungary. Materials and methods In the present study we summarize the results of a widened investigation comprising Creutzfeldt Jakob disease cases collected in the National Institute of Psychiatry and Neurology, Hungary in the last 12 years. We examined the disease forms and their geographical distribution. Results Our study involved 155 patients. The four major results are as follows: 1. In Hungary we detected only sporadic and genetic forms of human prion disease, while iatrogenic and variant Creutzfeldt Jakob disease were not observed. 2. The proportion of genetic prion disease (E200K mutation), similarly to Slovakia, is higher than reported worldwide. Our observations indicate that at least every third case is genetic Creutzfeldt Jakob disease. The mean incidence of genetic Creutzfeldt Jakob disease (0.42/million) is unusually high. Especially the year 2006 was striking when the incidence of genetic Creutzfeldt Jakob disease was 1.4/million. 3. More than half of genetic Creutzfeldt Jakob disease cases lack a positive family history. 4. Some counties and the eastern part of Hungary shows elevated incidence of human prion disease. Conclusions Differences in the geographical distribution may be related to migration and historical relationship with the Slovakian population. Based on the increased incidence of E200K mutation, genetic testing of the PRNP is recommended in all cases with atypical neuropsychiatric disorder or suspicion of prion disease. Keywords: prion, Creutzfeldt Jakob disease, E200K mutation Ideggyogy Sz 2007;60(11 12):

2 Levelezõ szerzõ (correspondent): Dr. Kovács Gábor Géza, Institute of Neurology, Medical University of Vienna, Vienna, Austria, A-1097 Wien, Waehringer Gürtel 18-20, AKH-4J. Telefon: , fax: Érkezett: február 21. Elfogadva: augusztus 2. Az emberi prionbetegségek idegsejtpusztulással járó kórképek, amelyek kísérleti körülmények között átolthatók. Angol elnevezésük ezt tükrözi: transmissible spongiform encephalopathy (TSE) 1. Leggyakoribb formája a sporadikus Creutzfeldt Jakob-betegség, amelynek incidenciája világszerte viszonylag egyenletes eloszlásban egy-két/millió fô évente 2. Világirodalmi adatok szerint a prionproteingén- (PRNP-) mutációval kapcsolatba hozható örökletes formák az esetek 5 15%-át teszik ki, amelyek klinikopatológiai fenotípus szerint genetikai Creutzfeldt Jakob-betegség, Gerstmann Sträussler Scheinker-betegség vagy örökletes halálos insomnia (fatal familial insomnia) csoportba sorolhatók 3, 4. Szerzett prionbetegség a iatrogén Creutzfeldt Jakobbetegség (humán növekedési, illetve gonadotrophormon-terápia, idegsebészeti beavatkozás, corneatranszplantáció), a fôképp Nagy-Britanniában észlelt és a szarvasmarhák prionbetegségével (BSE) összefüggésbe hozható jellegzetes klinikopatológiai megjelenésû variáns Creutzfeldt Jakob-betegség, továbbá a pápua új-guineai fore törzs kuru nevû betegsége, amely a kannibalizmushoz köthetô 1. Fontos, hogy minden országban gyûjtsenek adatokat az emberi prionbetegségekrôl. Mivel ritka betegségekrôl van szó és minden esetben kötelezô a speciális laboratóriumi hátteret igénylô neuropatológiai vizsgálat, ezért a felügyeleti (surveillance) rendszert célszerû centralizálni 5. A szövettani és a prionprotein (PrP) immunhisztokémiai vizsgálat a definitív diagnosztika alapja, emellett alkalmas az etiológiai formák elkülönítésére is. Különösképpen a kisagyi PrP-immunreakció mintázata használható a molekuláris és genetikai formák elkülönítésére 3, 6. A referenciarendszer kiépítése elsôsorban közegészségügyi szempontból fontos, és fôképp a variáns Creutzfeldt Jakob-betegség kizárására irányul. Ez a kórkép, szemben a sporadikus és genetikai formákkal, más megítélés alá esik, ugyanis vérátömlesztéssel is nagy valószínûséggel átadható, továbbá nemcsak a központi idegrendszerben, hanem a perifériás szövetekben (azon belül elsôsorban lymphoid, például appendix, tonsilla, lép, bélrendszer Peyer-plakkok) is megtalálható a kóros PrP (a PrP Sc ) 7 9. Megjegyzendô, hogy hosszú lefolyású sporadikus Creutzfeldt Jakob-betegségben, továbbá ritka betegségkonstellációk esetén is lehet az izomszövetben, illetve a lépben PrP Sc -t kimutatni 10, 11. Az utóbbi évben hazánkban is rutinvizsgálati lehetôséggé váló PRNP-vizsgálat eredményei szerint a hazai betegek körében gyakran fordul elô PRNP-mutáció 12. A PRNP-vizsgálat a sporadikus Creutzfeldt Jakob-betegség formáiban a 129-es kodon polimorfizmus meghatározása szempontjából is fontos: itt metionint (M) vagy valint (V) kódolhat a gén, ez alapján MM és VV homozigóta és MV heterozigóta lehet az egyén. Most az elmúlt 12 évben az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben összegyûjtött eseteket vizsgáltuk meg, hogy megállapítsuk a genetikai prionbetegségek arányát, illetve az esetek földrajzi eloszlását. Eredményeink szerint a többi országhoz képest nagyobb a genetikai prionbetegségek aránya a sporadikus formához képest. Egyes megyékben több a jelentett Creutzfeldt Jakob-betegségben szenvedôk száma, mint máshol. Eredményeink epidemiológiai és in vivo diagnosztikai üzenetet hordoznak. Módszerek MINTAGYÛJTÉS Az január 1. és december 31. közötti idôszak eseteit retrospektíven vizsgáltuk. PRNP-ANALÍZIS Vérbôl kivont DNS-mintát vizsgáltunk. A genetikai vizsgálatot véletlenszerûen, a vizsgálható minta elérhetôsége alapján végeztük el, azaz nem volt a vizsgálat kritériuma a pozitív családi anamnézis. A vizsgálatot az irodalomban közölt módszerekkel Pozsonyban, Edinburghban, Münchenben, Bécsben, illetve az utóbbi idôszakban Budapesten végeztük 11, Kovács: Emberi prionbetegségek Magyarországon

3 NEUROPATOLÓGIA ÉS PRIONPROTEIN- IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLAT Az archívumban ôrzött formalinfixált és paraffinba ágyazott mintákat vizsgáltuk rutin hematoxilineozin festéssel és prionproteinimmunhisztokémiai vizsgálattal a 3F4 (monoklonális, 1:100, Dako) vagy 12F10 (monoklonális, 1:200, Cayman Chemicals) korábban részletezett módszer alkalmazásával 6. Most a kisagyi mintákat elemezzük, mert az itt látható prionprotein-immunpozitivitás jellemzô lehet az egyes alcsoportokra 6, 14. Incidencia A Eredmények Százötvenöt, Creutzfeldt Jakobbetegségben szenvedô beteg esetét vizsgáltuk, ezek közül 152 definitív és három valószínû Creutzfeldt Jakob-betegség a legújabb diagnosztikai kritériumoknak megfelelôen. A betegek közül 83 nô és 72 férfi volt. Az incidencia 0,3 és 2,4/1 millió fô/év között mozog, a középérték 1,2/1 millió fô/év (1.A ábra). CSALÁDI ANAMNÉZIS Huszonhét esetben találtunk hasonló neuropszichiátriai tünetegyüttessel járó betegséget a családban, közülük 16 esetben történt genetikai vizsgálat és találtunk mutációt. Az összesen 35, genetikailag igazolt E200K-mutációt hordozó, definitív Creutzfeldt Jakob-betegségben elhunyt beteg közül 20 esetben (57%) nem sikerült családi halmozódást bizonyítani. A GENETIKAI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYE B C Incidencia/népsûrûség 1. ábra. Az január 1. és december 31. közötti idôszakban neuropatológiai vizsgálattal megerôsített Creutzfeldt Jakob-betegségben elhunyt esetek incidenciája éves lebontásban (A), illetve az összes esetszám (B) és 1 km 2 népsûrûségre viszonyított szám (C) megyénként (Budapest külön). Az oszlopgrafikonok fehér része a genetikai Creutzfeldt Jakob-eseteket reprezentálja. Az A képen a nyíl a kötelezô bejelentés évét (2001) jelzi Ötvenhat esetben történt genetikai vizsgálat, ezek közül 40 esetben mutációt észleltünk (71%). Harmincöt esetben az E200K, egy-egy esetben a V180I, V203I, P102L, D178N V129V és 96 bázispár-inszerciós PRNP-mutációt észleltük. Az E200K-mutációs esetekbôl 24 (68%) MM homozigóta volt a 129-es kodonnál, míg a többi MV heterozigóta. Tizenhat vizsgált beteg esetében nem találtunk mutációt (azaz sporadikus Creutzfeldt Jakob-betegségnek tartható esetek), ezek közül 12 MM, három VV homozigóta és egy MV heterozigóta volt a 129-es kodonnál. A vizsgált 155 eset közül 33%-ban (n=51) tudtunk definitív genetikai Creutzfeldt Jakob-betegséget igazolni 5. Ennyi esetben derült fény PRNPmutációra (40 eset) és/vagy pozitív családi anamnézisre (11 eset). Hangsúlyozni kell, hogy a 155 esetbôl csak 56-ban tudtuk elvégezni a genetikai vizsgálatot. A többi igazolt Creutzfeldt Jakob-beteg esetében nem volt iatrogenitásra utaló adat, továbbá variáns Creutzfeldt Jakob-betegséget sem diagnosztizáltunk. Eredményeinket a 1. táblázatban foglaltuk össze. PRIONPROTEIN-IMMUNREAKTIVITÁS A KISAGYBAN Százhuszonhat esetbôl volt kisagyi minta szövettani vizsgálat céljára, a többi esetben egyéb anatómiai régió neuropatológiai vizsgálata alapján diagnosztizáltunk Creutzfeldt Jakob-betegséget. A klasszikus diffúz/szinaptikus mintázat mellett úgynevezett kuru típusú amyloid plakkokat észleltünk hat esetben, és nem amyloid tulajdonságú PrPplakkokat láttunk további öt esetben a kisagyban. Ideggyogy Sz 2007;60(11 12):

4

5

6

7 1. táblázat. A vizsgált tényezôk és esetszámok összefoglalása Tényezô Esetszám Százalék Összes vizsgált eset Definitív Creutzfeldt Jakob-betegség Valószínû Creutzfeldt Jakob-betegség 3 2 Pozitív családi anamnézis 27 17,4 Elvégzett PRNP-vizsgálat PRNP-vizsgálat nem történt Kisagyi minta PrP-immunhisztokémiai vizsgálata Esetszám, ahol genetikai Creutzfeldt Jakobbetegség igazolható (pozitív családi anamnézis és/vagy PRNP-mutáció igazolása) Elvégzett PRNP-vizsgálat Mutáció igazolható Mutáció nem igazolható Kisagyi minta PrP-immunhisztokémiai vizsgálata E200K-mutációra jellemzô minta PRNP: prionproteingén; PrP: prionprotein. Harminckilenc mintában az E200K-mutációra jellemzô felszínre merôleges prionprotein-immunreaktív csíkolatot láttunk a kisagy molekuláris rétegében (2. ábra), azaz több esetben, mint amenynyiben mód volt genetikai vizsgálat elvégzésére. ÉLETKOR A HALÁL BEKÖVETKEZÉSEKOR A legfiatalabb beteg 31 éves, a legidôsebb 79 éves férfi. Az átlagéletkor (±standard deviáció) az összes esetre nézve 60,46±7,03 év. Pozitív a családi anamnézis és/vagy igazolt PRNP-mutáció mellett az átlagéletkor 57,18±6,47 év. Az E200K-mutációs genetikai Creutzfeldt Jakob-betegségben szenvedôk eseteiben az átlagéletkor 57,68±5,45 év. Ugyanez 63,36±6,69 azokban az esetekben, amelyekben nincs pozitív családi anamnézis, nincs PRNPmutáció vagy nem történt PRNP-vizsgálat. A Student-féle t-próba szignifikanciát (p<0,05) jelez az E200K-mutációt hordozó és az utóbbi, sporadikusnak tartható csoport között. A CREUTZFELDT JAKOB-BETEGSÉGBEN SZENVEDÔK FÖLDRAJZI ELOSZLÁSA Az ország hat megyéjében és Budapesten kiemelkedôen nagy a Creutzfeldt Jakob-betegségben elhunytak abszolút száma és incidenciája (1.B ábra). Azonban, ha az incidenciát az adott megye 1 km 2 - re jutó népsûrûségéhez viszonyítjuk, akkor Budapesten kis számot kapunk. A legmagasabb értéket Pest, Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Nógrád megyében észleltük (1.C ábra). Ehhez hasonló eloszlást mutatnak a definitív genetikai Creutzfeldt Jakob-betegségben elhunyt esetek is. Ha a definitív genetikai Creutzfeldt Jakob-betegségben elhunytak születési helyét vizsgáljuk, akkor az látható, hogy a betegek egy része olyan helyen született, ahol nagyobb a genetikai Creutzfeldt Jakob-betegség megjelenésének az aránya. Érdekes, hogy Budapestet nem számítva, az összes eset eloszlását tekintve a keleti megyékben 4,5-szer több eset fordult elô, mint a Dunántúlon. A B 2. ábra. Prionprotein-immunhisztokémiai vizsgálat. A Diffúz/szinaptikus típusú immunreaktivitás a kisagy molekuláris és granuláris rétegében (12F10 antitest, eredeti nagyítás: 200-szoros). B E200K-mutációs esetekben a szinaptikus immunpozitivitás mellett felszínre merôleges prionprotein-immunreaktív csíkolat látható a kisagy molekuláris rétegében 450 Kovács: Emberi prionbetegségek Magyarországon

8 Megbeszélés A 12 év alatt összegyûjtött, neuropatológiai vizsgálattal megerôsített Creutzfeldt Jakob-betegségben elhunytak betegségtípus szerinti és földrajzi eloszlását vizsgáltuk. Százötvenöt eset adatainak elemzésébôl négy fô eredmény emelhetô ki: 1. Magyarországon sporadikus és genetikai prionbetegség fordul elô, variáns és iatrogén Creutzfeldt Jakob-betegséget a közlemény elfogadásáig nem észleltek. 2. A genetikai prionbetegségek aránya Magyarországon nagyobb, mint a világirodalmi átlag. Adataink szerint legalább minden harmadik eset genetikai Creutzfeldt Jakob-betegség; az átlagos incidenciája (0,42/millió fô) is meghaladja a világirodalmi átlagot. Külön kiemelendô a 2006-os év, amikor 1,4/millió fô incidenciát észleltünk. 3. A genetikai Creutzfeldt Jakob-betegségben elhunytak több mint felénél hiányzik a pozitív családi anamnézis, azaz sporadikus esetként jelentik. 4. Magyarország egyes megyéiben és a keleti országrészben nagyobb a Creutzfeldt Jakob-betegség elôfordulási aránya. A prionbetegségeket élôben diagnosztizálva a klinikai tünetek konstellációját, a kórlefolyás dinamikáját, az EEG- és MR-vizsgálat eltéréseit, továbbá a liquor fehérje pozitív reakcióját veszik figyelembe 2. Magyarországon mindezek a vizsgálatok elérhetôk a klinikusok részére. (A liquor fehérje vizsgálatok Pozsonyban, illetve Bécsben történnek.) Önmagában egyik sem specifikus prionbetegségre, egybevetésükkel azonban valószínûsíthetô a diagnózis. Változatos klinikai képet lehet észlelni a genetikai prionbetegség formákban, továbbá sporadikus Creutzfeldt Jakob-betegségben is 15. Utóbbi esetekben a PRNP gén 129-es kodon polimorfizmusa, illetve a proteázrezisztens PrP Western blot vizsgálattal észlelt reakciója alapján legalább hat, jól elkülöníthetô klinikopatológiai fenotípus észlelhetô 16. Tehát csak a neuropatológiai vizsgálat ad egyértelmû választ arra, hogy melyik csoportba sorolható az eset. A neuropatológiai vizsgálatot miniszteri rendelet is elôírja (Magyar Közlöny 2001;59:3814.). Saját gyakorlatunkban is elôfordult, hogy prionbetegségnek tartott kórkép hátterében gyors lefolyású Alzheimer-kór, diffúz Lewy-test-betegség vagy encephalitis állt. Fordítva, Creutzfeldt Jakob-betegséget észleltünk például klinikailag multiszisztémás atrophiának vagy vascularis encephalopathiának véleményezett betegség hátterében. Az Európai Unió országaiban egymással együttmûködô felügyeleti rendszer mûködik, ennek Magyarország is része 17. A leggyakoribb genetikai prionbetegség az E200K pontmutációhoz köthetô Creutzfeldt Jakobbetegség és a D178N pontmutációhoz köthetô örökletes halálos insomnia vagy Creutzfeldt Jakobbetegség (a mutáns allélen a 129-es kodon pozíciójától függôen) 3. Egyes népcsoportokban kiemelkedôen nagy az E200K-mutáció elôfordulási aránya. Líbiai zsidók körében észlelték elôször, hogy nagyobb a Creutzfeldt Jakob-betegség incidenciája 18, 19. Eleinte a táplálkozási szokásaikra gyanakodtak, hiszen a surlókórt hordozó birkák szemgolyója, agya is szerepelt az étrendjükben. Genetikai vizsgálatokkal rámutattak, hogy az E200K-mutáció áll a háttérben 20. Szlovákia, Chile és Szicília is jelentett hasonló genetikai csoportosulásokat Szlovákiában, ahol korán bevezették az E200K-mutáció vizsgálatát, a legutóbbi jelentés szerint 74% a genetikai Creutzfeldt Jakob-betegség aránya 26. Ez mindenképpen kiemelkedô a többi országéhoz képest, bár Izraelben 25,5%-ot és Olaszországban 17,7%-ot jelentettek 27, 28. Olaszországban a V210I PRNPmutáció a leggyakoribb 27. Saját eredményeink szerint Magyarországon az E200K-mutáció aránya nagyobb, mint más országokban. Megjegyzendô, hogy Szlovákiától eltérôen, számos más PRNPmutációt is észleltünk (V180I, V203I, D178N, 96 bázispár-inszerció, illetve a korábban már leírt P102L 29 és A117V Gerstmann Sträussler Scheinker-betegség 30 ). A genetikai prionbetegségek autoszomális domináns öröklôdésmenetet mutatnak. A pozitív családi anamnézis hiánya nem jelenti azt, hogy nincs mutáció. Gyakran nem kerül teljes alapossággal felvételre a családi anamnézis, vagy a betegség megjelenése elôtt más kórképben hunyt el a családtag. Mivel ritka a kórkép, ezért a penetranciavizsgálatok eredményei nehezen értékelhetôk. Két adat említhetô: Izraelben csaknem teljes az E200K-mutációval társuló Creutzfeldt Jakob-betegség penetranciája, míg Szlovákiában ez kisebb (59,5%) 26. A PRNP vizsgálata elôsegíti a klinikai diagnosztikát a betegségspecifikus mutáció igazolásával, továbbá a 129-es kodon konstellációjának ismerete alkalmas lehet a prognózis és a kórlefolyás meghatározására (például az MM homozigóták Creutzfeldt Jakob-betegségének rosszabb a prognózisa, mint az MV heterozigótáknak) 15. A mutációt hordozó családtagok esetében a jövôben szóba jöhet esetleg korai terápiás beavatkozás, még az idegrendszer károsodása elôtt. A földrajzi eloszlásban észlelt eltérések hátterében elsôsorban a szlovák populációval fennálló történelmi kapcsolatrendszer merül fel (például északi határvidék, bevándorlás az Alföld egyes részeire). A keleti és nyugati országrész közötti különbség szembetûnô, itt a genetikai háttér mellett a gazdasági Ideggyogy Sz 2007;60(11 12):

9 különbség is felvethetô (például mezôgazdaság dominanciája keleten). Ebbôl azonban nem lehet következtetéseket levonni az etiológiára vonatkozóan. Összefoglalásként megállapítható, hogy az E200K PRNP mutáció aránya Szlovákiához hasonlóan Magyarországon jelentôsen meghaladja a világirodalmi átlagot. A PRNP vizsgálata mérlegelhetô nehezen klasszifikálható neuropszichiátriai tünetegyüttes, illetve prionbetegség gyanúja esetén. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönettel tartozunk az eseteket referáló neurológusoknak, pszichiátereknek, patológusoknak és a betegek hozzátartozóinak. Hálásak vagyunk Druskóné Ágnes, Lenkeiné Mariann és Volnerné Erzsébet szövettani asszisztenseknek is. Bakos Ágnes, Minárovits János és László Lajos munkáját részben a GVOP /3.0 számú pályázat támogatta. IRODALOM 1. Prusiner SB. Prions. Proc Natl Acad Sci USA 1998;95: Kovacs GG, Voigtlander T, Gelpi E, Budka H. Rationale for diagnosing human prion disease. World J Biol Psychiatry 2004;5: Kovacs GG, Trabattoni G, Hainfellner JA, et al. Mutations of the prion protein gene phenotypic spectrum. J Neurol 2002;249: Kovacs GG, Puopolo M, Ladogana A, et al. Genetic prion disease: the EUROCJD experience. Hum Genet 2005; 118: WHO. WHO manual for surveillance of human transmissible spongiform encephalopathies including variant Creutzfeldt-Jakob disease. Geneva: WHO; Kovacs GG, Head MW, Hegyi I, et al. Immunohistochemistry for the prion protein: comparison of different monoclonal antibodies in human prion disease subtypes. Brain Pathol 2002;12: Ironside JW. Pathology of variant Creutzfeldt-Jakob disease. Arch Virol Suppl 2000; Ironside JW. Variant Creutzfeldt-Jakob disease: risk of transmission by blood transfusion and blood therapies. Haemophilia 2006;12(Suppl1): Ironside JW, Bishop MT, Connolly K, et al. Variant Creutzfeldt-Jakob disease: prion protein genotype analysis of positive appendix tissue samples from a retrospective prevalence study. BMJ 2006 May 20;332(7551): Glatzel M, Abela E, Maissen M, Aguzzi A. Extraneural pathologic prion protein in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. N Engl J Med 2003;349: Kovacs GG, Lindeck-Pozza E, Chimelli L, et al. Creutzfeldt-Jakob disease and inclusion body myositis: abundant disease-associated prion protein in muscle. Ann Neurol 2004;55: Kovacs GG, Laszlo L, Bakos A, et al. Increased incidence of genetic human prion disease in Hungary. Neurology 2005;65: Kovacs GG, Head MW, Bunn T, et al. Clinicopathological phenotype of codon 129 valine homozygote sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. Neuropathol Appl Neurobiol 2000;26: Schulz-Schaeffer WJ, Giese A, Windl O, Kretzschmar HA. Polymorphism at codon 129 of the prion protein gene determines cerebellar pathology in Creutzfeldt-Jakob disease. Clin Neuropathol 1996;15: Kovacs GG. Az emberi prionbetegségek genetikai háttere. [Genetic background of human prion diseases.] Ideggy Sz 2007;60(11 12): Parchi P, Giese A, Capellari S, et al. Classification of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease based on molecular and phenotypic analysis of 300 subjects. Ann Neurol 1999;46: Kovacs GG, Majtenyi K. Creutzfeldt-Jakob disease in Hungary. Folia Neuropathol 2005;43: Kahana E, Alter M, Braham J, Sofer D. Creutzfeldt-Jakob disease: focus among Libyan Jews in Israel. Science 1974;183: Goldgaber D, Goldfarb LG, Brown P, et al. Mutations in familial Creutzfeldt-Jakob disease and Gerstmann-Straussler-Scheinker s syndrome. Exp Neurol 1989;106: Hsiao K, Meiner Z, Kahana E, et al. Mutation of the prion protein in Libyan Jews with Creutzfeldt-Jakob disease. N Engl J Med 1991;324: Mayer V, Orolin D, Mitrova E. Cluster of Creutzfeldt- Jakob disease and presenile dementia. Lancet 1977;2: Goldfarb LG, Mitrova E, Brown P, Toh BK, Gajdusek DC. Mutation in codon 200 of scrapie amyloid protein gene in two clusters of Creutzfeldt-Jakob disease in Slovakia. Lancet 1990;336: Mitrova E, Bronis M. Clusters of CJD in Slovakia: the first statistically significant temporo-spatial accumulations of rural cases. Eur J Epidemiol 1991;7: Goldfarb LG, Brown P, Mitrova E, et al. Creutzfeldt-Jakob disease associated with the PRNP codon 200Lys mutation: an analysis of 45 families. Eur J Epidemiol 1991;7: D Alessandro M, Petraroli R, Ladogana A, Pocchiari M. High incidence of Creutzfeldt-Jakob disease in rural Calabria, Italy. Lancet 1998;352: Mitrova E, Belay G. Creutzfeldt-Jakob disease with E200K mutation in Slovakia: characterization and development. Acta Virol 2002;46: Ladogana A, Puopolo M, Poleggi A, et al. High incidence of genetic human transmissible spongiform encephalopathies in Italy. Neurology 2005;64: Gabizon R, Rosenmann H, Meiner Z, et al. Mutation and polymorphism of the prion protein gene in Libyan Jews with Creutzfeldt-Jakob disease (CJD). Am J Hum Genet 1993;53: Majtenyi C, Brown P, Cervenakova L, et al. A three-sister sibship of Gerstmann-Straussler-Scheinker disease with a CJD phenotype. Neurology 2000;54: Kovacs GG, Ertsey C, Majtenyi C, et al. Inherited prion disease with A117V mutation of the prion protein gene: a novel Hungarian family. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001;70: Kovács: Emberi prionbetegségek Magyarországon

AZ EMBERI PRIONBETEGSÉGEK GENETIKAI HÁTTERE

AZ EMBERI PRIONBETEGSÉGEK GENETIKAI HÁTTERE ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY AZ EMBERI PRIONBETEGSÉGEK GENETIKAI HÁTTERE Kovács Gábor Géza Institute of Neurology, Medical University of Vienna, Vienna GENETIC BACKGROUND OF HUMAN PRION DISEASES Kovacs GG, MD,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz febr.16.

Szakmai önéletrajz febr.16. Szakmai önéletrajz Név: Dr. Milley György Máté Foglalkozás: általános orvos (79874) Beosztás: Ph.D. hallgató Jelenlegi munkahely: Semmelweis Egyetem (SE) Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete,

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 3. szám 2003. január 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Jakob-betegség az Egyesült Államokban 21 Creutzfeldt- Fertőző EpinfoVariáns betegségek adatai 24 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Telomerek a lineáris kromoszómák végei

Telomerek a lineáris kromoszómák végei Telomer Telomeráz Telomerek a lineáris kromoszómák végei Repetitív DNS szekvencia, TTAGGG gerincesekben Speciális telomerkötő fehérjék Telomer méret Telomer-3D lineáris? A telomerek szerkezete: t &D hurok

Részletesebben

a központi idegrendszer prion betegségei: DNS nélküli infekció Prof. Illés Zsolt

a központi idegrendszer prion betegségei: DNS nélküli infekció Prof. Illés Zsolt a központi idegrendszer prion betegségei: DNS nélküli infekció Prof. Illés Zsolt 1800-as évek, Anglia Robert Bakewell of Leicestershire juhok szelektív inbred tenyésztése Suffolk juhok: ataxia, viselkedészavar:

Részletesebben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben Tory Kálmán Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika A ~20 ezer fehérje-kódoló gén a 23 pár kromoszómán A kromoszómán található bázisok száma: 250M

Részletesebben

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit December 1. az AIDS világnapja 1th December is the World AIDS Day forrai.judit@med.semmelweis-univ.hu Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Initially submitted November 15, 2013; accepted for publication

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 5. hét Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014 Április 8 Május 22 8th April 22nd May Hét / 1st week (9. kalendariumi het) Takács László / Fehér Zsigmond Magyar kurzus Datum/ido Ápr. 8 Apr. 9 10:00 10:45

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes.

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes. Múlt órán: Lehetséges tesztfeladatok: Kitől származik a variáció-szelekció paradigma, mely szerint az egyéni, javarészt öröklött különbségek között a társadalmi harc válogat? Fromm-Reichmann Mill Gallton

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

gei: lküli li infekció Illés s Zsolt

gei: lküli li infekció Illés s Zsolt A központi k idegrendszer prion betegségei: gei: DNS nélkn lküli li infekció Illés s Zsolt 1800-as évek, Anglia Robert Bakewell of Leicestershire juhok szelektív inbred tenyészt sztésese Suffolk juhok:

Részletesebben

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Magyar Szemorvostársaság Neuroophthalmológiai Szekciójának Szimpóziuma 2011 Június 16. Terápia Gyulladáscsökkentés Neuroregeneráció Immunmoduláló kezelések Első

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

Fehérjék szerkezetének kialakulása II. Semmelweis Egyetem. Osváth Szabolcs

Fehérjék szerkezetének kialakulása II. Semmelweis Egyetem. Osváth Szabolcs Fehérjék szerkezetének kialakulása II Osváth Szabolcs Semmelweis Egyetem szabolcs.osvath@eok.sote.hu Egy kis fehérje gombolyodása több párhuzamos úton hélix kialakulás és kollapszus több párhuzamos úton

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4 Part II: Seasonal variations in human infections with Puumula hantavirus in Styria II. rész: Évszakos változások a Puumula hantavirus okozta humán fertőzésekben Stájerországban PROF. SIXL WOLF DIETER,

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Az agy betegségeinek molekuláris biológiája 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Alzheimer kór 28 Prion betegség A prion betegség fertőző formáját nem egy genetikai

Részletesebben

Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal

Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 2. Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal A 2011. év első hetében tapasztalt emelkedés

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 017 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 017 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007017T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 017 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 7232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 4. Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki A figyelőszolgálatra kijelölt

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

Fehérjék szerkezetének kialakulása II

Fehérjék szerkezetének kialakulása II Egy kis fehérje gombolyodása több párhuzamos úton Fehérjék szerkezetének kialakulása II Osváth Szabolcs Semmelweis Egyetem hélix kialakulás és kollapszus több párhuzamos úton további kollapszus és hélix

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon

A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon Eredeti közlemény Siller György 1, Páldy Anna 2, Nádor Gizella 2, Vincze István 2, Zsámbokiné

Részletesebben

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben Pharmacy staff in the Hungarian Province of the Merciful Brethren Order in the first decades of

Részletesebben

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében SCHIZO-08 projekt Dr. Zahuczky Gábor, PhD, ügyvezető igazgató UD-GenoMed Kft. Debrecen, 2010. november 22. A múlt orvostudománya Mindenkinek ugyanaz

Részletesebben

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5)

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén Kertész Tamás Báder

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján MOHR ANITA SIPOS RITA, SZÁNTÓ-EGÉSZ RÉKA, MICSINAI ADRIENN 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4. info@biomi.hu, www.biomi.hu TÖRZS AZONOSÍTÁS

Részletesebben

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Örömmel jelentjük be Önöknek, hogy a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének egyik új projektje azon betegségek genetikai hátterének feltérképezésére irányul,

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN Szôcs Emese¹, Lanszki József², Heltai Miklós¹ és Szabó László¹ ¹Szent István Egyetem, Vadbiológiai

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára EREDETI KÖZLEMÉNY GYERMEKGYÓGYÁSZAT 2009; 60. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára Soósné Kiss Zsuzsanna dr. 1, Feith Helga Judit dr. 2, Czinner

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu 2 kultúra Zétényi Tamás www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet - 'Elmélet és kísérlet a nyelvészetben' Budapest, 2014. február 25 agenda: mit csinálunk? mit veszünk

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: -2006: gimnáziumi érettségi a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, kitűnő eredménnyel.

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: -2006: gimnáziumi érettségi a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, kitűnő eredménnyel. Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Balicza Péter Cím: 1014 Budapest, Fortuna u. 25. Telefon: +36208242068 e-mail: baliczap@gmail.com Születési hely, idő: Salgótarján, 1987.04.19. Állampolgárság:

Részletesebben

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) . Ävfolyam. szåm 00. jçnius 8. AFPsurveillance 00, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ ACUT FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK

BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A BSE posztindusztriális betegség lenne? Tárgyszavak: kergemarhakór; Creutzfeldt Jacob szindróma; prionbetegség; lappangás; faji gát. A kerge marha

Részletesebben

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI MINTÁK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN Doktori tézisek Ficsór Levente Semmelweis Egyetem, 2. sz. Belgyógyászati Klinika Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Programvezető:

Részletesebben

Syphilises megbetegedések Magyarországon 2004-ben Syphilis cases in Hungary in 2004

Syphilises megbetegedések Magyarországon 2004-ben Syphilis cases in Hungary in 2004 BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 82. ÉVF. 3. 127 135. Országos Bôr-Nemikórtani Intézet* (igazgató: Horváth Attila Dr., egyetemi tanár) közleménye Syphilises megbetegedések Magyarországon 2004-ben

Részletesebben

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert Mit tud a genetika Génterápiás lehetőségek MPS-ben Dr. Varga Norbert Oki terápia Terápiás lehetőségek MPS-ben A kiváltó okot gyógyítja meg ERT Enzimpótló kezelés Őssejt transzplantáció Genetikai beavatkozások

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

EREDETI KÖZLEMÉNY. Klinikai Pszichológiai Tanszék, Budapest

EREDETI KÖZLEMÉNY. Klinikai Pszichológiai Tanszék, Budapest A kiégés és a depresszió diagnosztizálásának elősegítése demográfiai és munkahelyi védőés kockázati tényezőinek feltárásával egészségügyi szakdolgozók körében Ádám Szilvia dr. 1 Nistor Anikó 1 Nistor Katalin

Részletesebben

BOTULIZMUS ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA LOVAK FŰBETEGSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN. Kutasi Orsolya DVM, PhD, dipeceim

BOTULIZMUS ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA LOVAK FŰBETEGSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN. Kutasi Orsolya DVM, PhD, dipeceim BOTULIZMUS ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA LOVAK FŰBETEGSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN Kutasi Orsolya DVM, PhD, dipeceim Mi a fűbetegség? polyneuropathia, ami elsősorban a gyomor-bél traktus beidegzését

Részletesebben

szerepe a gasztrointesztinális

szerepe a gasztrointesztinális A calprotectin és egyéb biomarkerek szerepe a gasztrointesztinális gyulladásos betegségek differenciál diagnosztikájában 1 Halmainé Kiss Ilona, 2 Rutka Mariann, 1 Földesi Imre Szegedi Tudományegyetem 1

Részletesebben

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Kovács Éva 1,Várallyay György 2, Harkányi Zoltán 1, Rosdy Beáta 3, Móser Judit 3, Kollár Katalin 3, Barsi

Részletesebben

Mi történt 2004 és 2010 között a budapesti egyetemisták szabadidısportfogyasztásában?

Mi történt 2004 és 2010 között a budapesti egyetemisták szabadidısportfogyasztásában? Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8. (+36 1) 482-5566, Fax: 482-5567 www.uni-corvinus.hu/vallgazd Mi történt 2004 és 2010 között a budapesti egyetemisták szabadidısportfogyasztásában?

Részletesebben

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN Összefoglaló közlemény Kovács Norbert 1, Balás István 2, Llumiguano Carlos 2, Aschermann Zsuzsanna 1, Nagy Ferenc 1, Janszky József

Részletesebben

IVIG kezelés dysimmun neuropathiákban. Komoly Sámuel PTE AOK Neurológiai Klinika

IVIG kezelés dysimmun neuropathiákban. Komoly Sámuel PTE AOK Neurológiai Klinika IVIG kezelés dysimmun neuropathiákban Komoly Sámuel PTE AOK Neurológiai Klinika Dysimmun neuropathiák A dysimmun neuropathiák ritka betegségek Két fő formájuk Guillain-Barré szindróma (GBS) Cronicus Inflammatios

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft.

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. 2 A betegek leggyakoribb kérdései! Kiújul a betegségem?! Kell kemoterápiát kapnom?! A beteg és környezete életét,

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

Biobankok a Semmelweis Egyetemen. Szalai Csaba 2009. július 1.

Biobankok a Semmelweis Egyetemen. Szalai Csaba 2009. július 1. Biobankok a Semmelweis Egyetemen Szalai Csaba 2009. július 1. Molnár Mária Judit MD, PhD A Semmelweis Egyetem Molekuláris Neurológiai Klinikai és Kutatási Központ igazgatója SE Molekuláris Neurológiai

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

Ismerni életmentô, oltani ajánlott!

Ismerni életmentô, oltani ajánlott! Ismerni életmentô, oltani ajánlott! Széleskörû védelem a meningococcus betegség ellen Már 2 hónapos kortól Minden korosztálynak. A meningococcus baktérium leggyakoribb, betegséget okozó típusai ellen.

Részletesebben

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA 1. Nukleinsavak keresztrejtvény (12+1 p) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. A nukleinsavak a.-ok összekapcsolódásával kialakuló polimerek. 2. Purinvázas szerves bázis, amely az

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei Magyarországon

Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei Magyarországon Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlôtlenségei Magyarországon VITRAI József, BAKACS Márta, KAPOSVÁRI Csilla, NÉMETH Renáta BEVEZETÉS Az egészségügyi ellátás szükségletre

Részletesebben

A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon

A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon Prof. Dr. Nagy Erzsébet Szegedi Tudományegyetem, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet Hazai Nemzeti Referencia Laboratóriumok

Részletesebben

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL APÁKGYERMEKGODOZÁSI SZABADSÁGO-AVAGY EGY EM HAGYOMÁYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL PROF: HABIL BECSIK ADREA 1 - DR. JUHÁSZ TÍMEA 2 Összefoglalás: em mondhatjuk, hogy ma még sok férfi megy

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

Neurodegeneratív proteinopátiák klinikopatológiai elemzése

Neurodegeneratív proteinopátiák klinikopatológiai elemzése Neurodegeneratív proteinopátiák klinikopatológiai elemzése Doktori értekezés Dr. Kapás István Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kovács Gábor Géza, Ph.D.,

Részletesebben

Veszélyben a jövő: a neurológusszakorvos-képzés és szakorvos-utánpótlás helyzetének áttekintése 2010*

Veszélyben a jövő: a neurológusszakorvos-képzés és szakorvos-utánpótlás helyzetének áttekintése 2010* AZ OKTATÁS KÉRDÉSEI Veszélyben a jövő: a neurológusszakorvos-képzés és szakorvos-utánpótlás helyzetének áttekintése 21* BERECZKI DÁNIEL DR. 1 CSIBA LÁSZLÓ DR. 2 KOMOLY SÁMUEL DR. 3 VÉCSEI LÁSZLÓ DR. 4

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt mus által támogatott projekt BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Kedves Betegeink! A daganatokról

Részletesebben

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ 1. Adatlapok területi megoszlása 2. Mikrobiológiai tevékenység anyagszámai 3. Laboratóriumi létszám adatok 4. M szerezettség és m ködési feltétel statisztika

Részletesebben

A hazai kábítószer és pszichotróp listák módosításának jogi háttere

A hazai kábítószer és pszichotróp listák módosításának jogi háttere A hazai kábítószer és pszichotróp listák módosításának jogi háttere Visszaélés szempontjából veszélyes új szer felvétele vagy ismert szer új besorolása Budapest, 2008. november 26. 142/2004. korm. rend.

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Szeretném megköszönni Szabó Professzor Úr véleményét, építő jellegű kritikáját és a doktori értekezés elfogadására tett javaslatát. A különböző témakörökkel

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

2009.2.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/11

2009.2.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/11 2009.2.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/11 A BIZOTTSÁG 162/2009/EK RENDELETE (2009. február 26.) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra

Részletesebben

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 dr Kollár György Elvárás az egészségügytől Több hatékonyabb és biztonságosabb gyógyszer legyen elérhető 80 Kezelésre válaszolók

Részletesebben

Vesztibuláris migrén Dr. Pusch Gabriella

Vesztibuláris migrén Dr. Pusch Gabriella Vesztibuláris migrén Dr. Pusch Gabriella PTE KK Neurológiai klinika 2017 Előzmény E. Liveing, On megrim: sick headache and some allied health disorders: a contribution to the pathology of nerve storms,

Részletesebben

H1N1 influenzavírus kialakulása, pandémiák története, várható lefolyása, hatásai, következményei. Dr. Jankovics István

H1N1 influenzavírus kialakulása, pandémiák története, várható lefolyása, hatásai, következményei. Dr. Jankovics István H1N1 influenzavírus kialakulása, pandémiák története, várható lefolyása, hatásai, következményei Dr. Jankovics István 1 HUMÁN INLUENZA: háromféle megjelenési forma 2 AZ INFLUENZA VÍRUS TÖRTÉNETE 1900-as

Részletesebben

A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása

A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása Molekuláris Medicina Mindenkinek Fókuszban a Neurofibromatózis Varga Edina Tímea SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Neurofibromatózis I.

Részletesebben