ÁRVERÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁRVERÉSI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 p11000/2481/2014.ált ÁRVERÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr- főapitányság által értéesítésre ínált gépjárműve árveréséhez Tatabánya 2014

2 Árverési hirdetmény A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főapitányság (széhely: 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2., a továbbiaban: Kiíró) nyilvános árverést tűz i az alábbi gépjárműve értéesítése céljából: A. 12 db gépjármű összesen bruttó ,- Ft azaz négymillióháromszáznegyvennégyezer forint iiáltási áron. (A gépjárműve ülön-ülön forgalmi értééne iiáltási árát a 3. számú mellélet tartalmazza.) B. 22 db gépjármú flottában történő értéesítése 0,- Ft azaz nulla forint iiáltási áron. (A gépjárműve leírását a 4. számú mellélet tartalmazza.) C. 1 db gépjármű (háromtengelyes félpótocsi) értéesítése ,-Ft azaz egymillióhetvenötezer forint iiáltási áron. (A gépjármű leírását az 5. számú mellélet tartalmazza.) A Kiíró felhívja az árverésen részt venni szándéozóat (a továbbiaban: árverező), hogy tegyene meg mindent anna érdeében, hogy az árverésre erülő ingóságo természetbeni állapotát és a fellelhető lényeges információat megismerjé. Az árverés nyilvános, az árverés lebonyolítására özjegyző jelenlétében erül sor. Az árverést a Kiíró alalmazottja vagy megbízottja folytatja le. A Kiíró az árverés megezdéseor ismerteti az árverés részletes feltételeit, a lebonyolítás rendjét. A Kiíró felhívja az árverező figyelmét arra, hogy amennyiben több gépjárművet ívánna árverezni, a IV. 2. pontban megjelölt doumentumoat, illetve azo másolati példányát valamennyi ajánlatához csatoljá. I. Az árverés helye: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főapitányság 2800 Tatabánya, Komáromi utca 2. /Kistanács terem/ II. Az árverés időpontja: május :00 óra III. Az árverésre jelentezés módja és a regisztráció: Az árverésre az árverés helyeént fent megjelölt címen, az árverés napján, az árverés ezdetét megelőző 60 percben zárt, cégjelzés nélüli boríté átvételi elismervény ellenében történő benyújtása mellett lehet jelentezni. A borítéban el ell helyezni IV.2. pontban megjelölt melléleteet, valamint a iiáltási árra vagy annál magasabb összegre szóló ajánlati formanyomtatványt (1. számú mellélet). A iiáltási ár alatti ajánlat érvénytelen. 2

3 A borítéon csa a övetező szöveget szüséges feltüntetni: Ajánlat a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főapitányság által eladásra ínált gépjármű árverésére. Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! Az árverező sorszámot apna, amely alapján folyamatosan történi az árverésen való részvételre jogosító regisztráció. Az árverésen az egyéb feltételene való megfelelés esetén az vehet részt, ai az árverési biztosítéot a jelen hirdetményben meghatározott módon és időben letétbe helyezte. Az árverési biztosítéot az árverésre jelentezésor ell észpénzben befizetni az árverés helyszínén. A regisztrációra az árverési biztosíté befizetését igazoló bevételi pénztárbizonylat másolati példányána bemutatása mellett erülhet sor. Az árverési biztosíté után a Kiíró öltséget nem számít fel és amatot nem fizet. Az árverési biztosíté összege a Kiíró által a hirdetményben meghirdetett iiáltási ár amelyet a 3., 4. és 5. számú mellélet tartalmaz ezer forintra ereített, ét (2) százaléa. A nem nyertes árverező részére az árverési biztosíté az árverés napján visszafizetésre erül. Az árverési vevő árverési biztosítéa a vételárba beszámít. Az árverési biztosíté visszajár, amennyiben a Kiíró az árverést eredménytelenne nyilvánítja. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. A Kiíró halasztott ütemezésű részletfizetésre vonatozó ajánlatot nem fogad el. A Kiíró az árverés befejezését övetően felhívja az árverési vevőt, hogy az árverési jegyzőönyv átvétele céljából a megadott helyen és időben jelenjen meg. Ha az árverési vevő az árverési jegyzőönyv és az ingóság átadása érdeében a Kiíró által meghatározott helyen és időben nem jeleni meg, árverési előlegét elveszti. A meg nem jelenést úgy ell teinteni, hogy az árverési vevő a jogügylettől visszalépett. Ebben az esetben a befizetett árverési biztosítéot elveszíti és felelős az értéesítés meghiúsulásából az árverezőt ért ároért, továbbá viselni öteles a Kiíró ebből faadó öltségeit. IV. Az árverésen való részvétel feltételei, ötelezően benyújtandó doumentumo: Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni (licitálni) személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást özoiratba vagy teljes bizonyító erejű magánoiratba ell foglalni. A rendőrség személyi állományába tartozó személy és anna Pt. szerinti özeli hozzátartozója figyelemmel a erébilincs alalmazásával és a járműve elszállításával apcsolatos szabályoról szóló 143/1995. (XI.30.) Korm. rendelet 17. (2) beezdés d) pontjára csa az Árverési hirdetmény A. pontjában megjelölt, a 3. számú melléletben szereplő gépjárműve teintetében lehet árverező, árverési vevő. 1. Az árverésen történő részvételi jogosultságot igazolni ell: a) természetes személy esetében a személyi igazolvánnyal (vagy útlevéllel, új típusú, ártya formátumú gépjárművezetői engedéllyel); 3

4 b) jogi személye esetén 30 napnál nem régebbi eredeti vagy a honlapról inyomtatott és ügyvédi tanúsítvánnyal ellátott cégivonattal, illetve a folyamatban lévő cégbejegyzést igazoló cégbírósági doumentummal, valamint onzorciális ajánlat esetén az erre vonatozó megállapodással. Minden esetben a épviseletre jogosult személy aláírási címpéldány szüséges. c) egyéb jogi személy esetén a bírósági nyilvántartásba vételről szóló eredeti oirattal vagy ügyvédi tanúsítvánnyal ellátott másolatával vagy bírósági igazolással, a épviseleti jogosultság igazolása mellett; d) egyéni vállalozó esetén egyéni vállalozói igazolvánnyal vagy az egyéni vállalozói tevéenység megezdéséne bejelentése szóló oirat másolatával vagy hatósági bizonyítvánnyal az egyéni vállalozó nyilvántartásána adattartalma alapján vagy az egyéni vállalozó nyilvántartásából inyomtatott ivonattal. 2. Az ajánlathoz ötelezően benyújtandó doumentumo A zárt boríténa a övetező iratoat ell tartalmaznia: a) Ajánlati nyilatozat (1. számú mellélet) b) - Jelentező magánszemély esetén: személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú, ártya formátumú gépjárművezetői engedély másolata - Jelentező jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi eredeti vagy a honlapról inyomtatott és ügyvédi tanúsítvánnyal ellátott cégivonat vagy a folyamatban lévő cégbejegyzést igazoló cégbírósági doumentum másolata, valamint onzorciális ajánlat esetén az erre vonatozó megállapodás. Minden esetben a épviseletre jogosult személy aláírási címpéldánya. - Egyéb jogi személy esetén A bírósági nyilvántartásba vételről szóló eredeti oirat vagy ügyvédi tanúsítvánnyal ellátott másolata vagy bírósági igazolás. A épviseleti jogosultság igazolása. - Egyéni vállalozó esetén Egyéni vállalozói igazolvány másolata vagy az egyéni vállalozói tevéenység megezdéséne bejelentése szóló oirat másolata vagy hatósági bizonyítvány az egyéni vállalozó nyilvántartásána adattartalma alapján vagy az egyéni vállalozó nyilvántartásából inyomtatott ivonat. 4

5 c) A Nemzeti Adó és Vámhivatal által iállított, 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy az adózó az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerint öztartozásmentes adózóna minősül ( nullás igazolás ). A Kiíró felhívja az árverező figyelmét, hogy amennyiben az árverező szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal öztartozásmentes adózói adatbázisában a c) pontban megjelölt igazolás benyújtása nem szüséges, elegendő a nyilvántartás adattartalmában inyomtatása, becsatolása. Az adatbázis elérhetősége: d) Az illetées önormányzat jegyzője, mint helyi adóhatóság által iállított, 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy az adózó az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerint öztartozásmentes adózóna minősül. e) Jelentező nyilatozata a birtobaadás ütemezéséne elfogadásáról (2. sz. mellélet). 3. Az árverés lefolytatása: Az árverés magyar nyelven történi. Az ajánlattevő a iiáltási árról indulva licitálhatna. Egy-egy ráajánlás minimális összege (licitlépcső) 5 000,- Ft azaz ötezer forint. A övetező licit megtételére rendelezésre álló idő 60 másodperc. A licitálást addig ell folytatni, amíg a rendelezésre álló időn belül az árverező új ajánlatot teszne. Amennyiben a iiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem teszne, az árverést érvénytelenne ell nyilvánítani. Az árverési vevő az árverésre bocsátott vagyontárgyon a vételár megfizetésével szerez tulajdonjogot. Az árverésen történő tulajdonszerzés előfeltétele, hogy az árverési vevő a Kiíróval szemben lejárt tartózással ne rendelezzé. 4. A vételár megfizetése: A vételárat az árverési jegyzőönyv átadását övetően, a Kiíró által ibocsátott számla ézhezvételétől számított 5 napon belül ell a Kiíró Magyar Államincstárnál vezetett, számlára megfizetni átutalás útján. Az átutalás özleményében az árverési vevő nevét és címét (lacím vagy széhely) ell feltüntetni. Az árverésen történő tulajdonszerzés ÁFA öteles. 5. A gépjárműve rendelezésre bocsátása, birtobaadás: A gépjárművet a Kiíró az árverési jegyzőönyv átadását, valamint az árverési vételár hiánytalan megfizetését övetően bocsátja az árverési vevő rendelezésére. A járművet az árverési vevőne az árverési vételár hiánytalan megfizetését övető 5 napon belül el ell szállítani. A gépjárműve elszállítása munanapoon: óra özött történhet. 5

6 6. Az árverési doumentáció rendelezésre bocsátása A Kiíró térítésmentesen biztosítja a részvételre jelentező részére az Árverési Doumentációt a 2800 Tatabánya Komáromi út 2. szám alatti címen munanapoon óra özött. (apcsolattartó: dr. Magyar Zsuzsanna tel.: 06-34/ /26-51 mellé) Az Árverési doumentációt legésőbb az árverést megelőző munanapon 13:00 óráig lehet átvenni! 7. Kapcsolattartás: Az árveréssel apcsolatos felvilágosítás érhető: Árverésre jelentezéssel, részvételi feltételeel apcsolatos érdéseben: dr. Magyar Zsuzsanna tel.: 06-34/ /26-51 mellé Gépjárműveel megteintésével apcsolatban: Kéri-Zsigmond Alíz Tel.: 06-34/ /22-78 mellé 06-20/ Egyebe: A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főapitányság fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés időpontját megelőzően ártérítési, illetve ártalanítási ötelezettség nélül visszavonja, amelyet a hirdetmény özlésével megegyező helyeen és módon hirdetmény formájában tesz özzé. Az árverési hirdetményt nem lehet az árverés napján visszavonni. Az árverés megezdése előtt az eljárás lefolytatója tételesen ellenőrzi az előírt irato, igazoláso meglétét, amennyiben valamely igazolás, irat hiányzi, vagy a pályázat formailag nem megfelelő, úgy a jelentező az árverésen nem licitálhat. A licitálás tényleges megezdése minősül az árverés megezdéséne Kiíró felhívja árverező figyelmét, hogy önmagában az árverés lefolytatása alapján az árverezőne előírt ötelezettsége hiányában Kiíróna értéesítési ötelezettsége nem eletezi. A tulajdonosi orlátozásba ütöző szerződés semmis. Az árverés eredménytelen: a. nem érezett érvényes pályázati ajánlat, b. a benyújtott pályázato egyie sem felelt meg a pályázati iírásban foglalt feltételene, c. érvénytelen és ezáltal eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásaor az összeférhetetlenségi szabályoat megsértetté, illetve ha valamelyi ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdeeit súlyosan sértő cseleményt övetett el, d. a legjobb érvényes ajánlat elfogadása jelentős vagyonvesztéssel járna. 6

7 1. sz. mellélet Ajánlati nyilatozat Tisztelt Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főapitányság! Alulírott.., mint a.....(cégnév) cégjegyzésre jogosult épviselője nyilatozom, hogy Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőapitányság Árverési doumentációjána feltételeit áttanulmányoztam melye ézhezvételét ezennel jelen nyilatozatommal igazolom ajánlatot tesze a.. számú melléletben szereplő... frsz.-ú.. típusú/ flottában értéesítendő (a megfelelő válasz aláhúzandó) gépjármű(ve) megvásárlására. Az ajánlati ár: : Ft, azaz forint. Vállalom, hogy az árverés megnyerését övetően Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőapitányság által megjelölt helyen és időben az árverési jegyzőönyv aláírását övetően megjelene, valamint az árverési vevőént meghatározott vételárat a számla ézhezvételét övető 5. napig átutalom. Tatabánya, Aláírás/cégszerű aláírás Jelentező neve:.. címe: 7

8 2. sz. mellélet NYILATKOZAT Alulírott, mint a cégjegyzésre jogosult épviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatozom, hogy a birtobaadás ütemezését elfogadom, az árverési vételt övetően, az árverési összeg átutalásáról 5 napon belül gondosodom, a vételár megfizetését övetően az elszállítást haladétalanul megezdem és 5 napon belül befejezem, enne teljes feltételrendszerét saját öltségemen biztosítom. Tatabánya, hónap nap Aláírás/cégszerű aláírás 8

9 3. számú mellélet Árverezendő gépjárműve listája 1.) Frsz.-a.: BSN 865 Avia Felépítménye: N2 járműategória KA Motorszám: Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 1989 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft Motor: Magas olajfogyasztás Erőátviteli A váltó hangos szerezete: Alváz futóműve: Gömbfeje, fédobo, fébetéte, cseréje szüséges. A erécsapágy cseréje indoolt. Alváz törött Felépítmény: Erősen orrodált. Eletromos berendezése, Pontatlano műszere: Felépítmény: Ülésárpit szaadt, opott Gumi állapota: %-ban JE 60% BE 60% JH 60% BH 60% 40% 2.) Frsz.-a.: FGD 079 Citroen Felépítménye: N1 járműategória VF7VDPP0013PP6546 Motorszám: 10CV3H Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 1997 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft 9

10 Motor: Műödőépes Erőátviteli A váltó ráz, zajos. szerezete: Alváz futóműve: Gömbfeje, fébetéte, cseréje szüséges. A erécsapágy cseréje indoolt. Felépítmény: Az egész aszni füle és felépítmény- erősen orrodált Eletromos berendezése, Műödéséptelene műszere: Felépítmény: Ülésárpit szaadt, opott Gumi állapota: %-ban JE 40% BE 40% JH 40% BH 40% 20% 3.) Frsz.-a.: GUN 409 Soda Octavia Felépítménye: M1 járműategória TMBZZZ1U5X Motorszám: AKL Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 1998 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft Motor: Motor cserére szorul. Erőátviteli Sebességváltó műödéséptelen. szerezete: Alváz futóműve: Első futómű teljes felújításra szorul. Kormánymű csere. Felépítmény: Elhasználódott Eletromos berendezése, Részben műödne. műszere: Felépítmény: Belső tér a orána megfelelő. Ülése szaadta. Gumi állapota: %-ban JE 50% BE 50% JH 50% BH 50% 50% 10

11 4.) Frsz.-a.: KBE 305 Soda Octavia RS Felépítménye: M1 járműategória TMBER21UX Motorszám: AUQ Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 2005 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft Motor: Motor cserére szorul. Erőátviteli Kuplung szett, lenderé csere. szerezete: Alváz futóműve: Első futómű teljes felújításra szorul. Felépítmény: Korána megfelelő. Eletromos berendezése, Részben műödne. műszere: Felépítmény: Belső tér a orána megfelelő. Ülése szaadta. Gumi állapota: %-ban JE 50% BE 50% JH 50% BH 50% 50% 5.) Frsz.-a.: KBE 312 Soda Octavia RS Felépítménye: M1 járműategória TMBER21U Motorszám: AUQ Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 2005 Forgalmi érté: Árverési biztosíté Ft Motor: Olajfogyasztása magas. Felújításra szorul. Erőátviteli A váltó az ötödi sebességet idobja és zajos. szerezete: Alváz futóműve: Gömbfeje, fétárcsa, fébetéte, cseréje indoolt. A erécsapágy és a ülső féltengely csuló azonnali cseréje ell. Stabilizátor csere. Felépítmény: Elhasználódott. Szaadt. 11

12 Eletromos berendezése, Részben műödne. műszere: Felépítmény: Ülésárpit szaadt opott Gumi állapota: %-ban JE 30% BE 30% JH 30% BH 30% 10% 6.) Frsz.-a.: RB 2082 Toyota Haice Felépítménye: N1 járműategória JT121LK Motorszám: 2L Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 1999 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft Motor: Motorolaj fogyasztás magas. Erőátviteli Rendben. szerezete: Alváz futóműve: Törött. Felépítmény: Totáláros Eletromos berendezése, Részben műödne. műszere: Felépítmény: Korána megfelelő Gumi állapota: %-ban JE 70% BE 70% JH 70% BH 70% 70% 7.) Frsz.-a.: RB 3590 VW SINCRO Felépítménye: N1 járműategória WV2ZZZ70ZRH Motorszám: AAF Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 1993 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft 12

13 Motor: Olajfogyasztása magas. Felújításra szorul. Erőátviteli szerezete: A váltó műödő épes. Alváz futóműve: Első futómű javításra szorul. Trapézar, gömbfeje, fétárcsa, fébetéte, cseréje indoolt. Felépítmény: Törött Eletromos berendezése, Részben műödne. műszere: Felépítmény: Ülésárpit szaadt opott. Gumi állapota: %-ban JE 30% BE 30% JH 30% BH 30% 10% 8.) Frsz.-a.: RB 6524 Lada Níva Felépítménye: M1 járműategória XTA Motorszám: Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 2000 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft Motor: Műödő épes Erőátviteli A váltó a negyedi és az ötödi sebességet idobja. Diferenciálmű búg. szerezete: Alváz futóműve: Fétárcsa, fébetéte, cseréje indoolt. Féltengely belső ihajtása cserére szorul. Felépítmény: Törött Eletromos berendezése, Részben műödne. műszere: Felépítmény: Ülésárpit szaadt opott. Gumi állapota: %-ban JE 15% BE 15% JH 15% BH 15% 15% 13

14 9.) Frsz.-a.: RB 6525 Lada Níva Felépítménye: M1 járműategória XTA212140Y Motorszám: Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 2000 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft Motor: Motor erőtlen. Erőátviteli A váltó műödéséptelen. szerezete: Alváz futóműve: Féltengely belső ihajtása cserére szorul. Stabilizátor ruda, lengéscsillapító cseréje szüséges. Felépítmény: Teljesen orrodált. Eletromos berendezése, Részben műödne. műszere: Felépítmény: Ülése, ülésárpit szaadt. Gumi állapota: %-ban JE 15% BE 15% JH 15% BH 15% 15% 10.) Frsz.-a.: RB 6531 Lada Níva Felépítménye: M1 járműategória XTA212140Y Motorszám: Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 2000 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft Motor: Erőátviteli szerezete: Alváz futóműve: Felépítmény: Gyújtás eletronia rossz. A váltó az ötödi sebességet idobja. Diferenciálmű búg. Fétárcsa, fébetéte, cseréje indoolt. Féltengely belső ihajtása cserére szorul. Erősen orrodált. 14

15 Eletromos berendezése, műszere: Részben műödne. Felépítmény: Ülése, ülésárpit szaadt. Gumi állapota: %-ban JE 15% BE 15% JH 15% BH 15% 15% 11.) Frsz.-a.: RB 7231 Soda Octavia 1.6 Felépítménye: M1 járműategória TMBJX41U Motorszám: BFQ Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 2003 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft Motor: Motor opog Erőátviteli szerezete: A váltó üzeméptelen. Alváz futóműve: Gömbfeje, fétárcsa, fébetéte, cseréje szüséges. Kormánymű cserére szorul. A erécsapágy és a ülső féltengely csuló azonnali cseréje indoolt. Felépítmény: Erősen orrodált, elhasználódott. Eletromos berendezése, Üzeméptelene műszere: Felépítmény: Ülésárpit szaadt opott Gumi állapota: %-ban JE 0% BE 0% JH 0% BH 0% 0% 12.) Frsz.-a.: RB 7342 Ford Mondeo Felépítménye: M1 járműategória WF04XXGBB43T61626 Motorszám: HJBB Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 2003 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft 15

16 Motor: Olajfogyasztása magas Erőátviteli szerezete: A váltó a harmadi sebességi foozatnál erősen búg, féltengely ihajtás lóg, búg. Alváz futóműve: Gömbfeje, fétárcsa, fébetéte, cseréje szüséges. A erécsapágy és a ülső féltengely csuló azonnali cseréje indoolt. Felépítmény: Erősen orrodált, elhasználódott. Eletromos berendezése, Pontatlano. műszere: Felépítmény: Ülésárpit szaadt opott Gumi állapota: %-ban JE 0% BE 0% JH 0% BH 0% 0% 16

17 4. számú mellélet Flottában árverezendő gépjárműve 1. Citroen Xsara 1.6i 2. Renault Renault R Nissan Micra Ford Escort 1.8D 6. Volvo S60 2.4D 7. Soda Favorit 136L 8. Renault Trafic 1.4 T Renault Megane 1.5 dci 10. Opel Kadett D 1. S 11. Opel Corsa B 12. Volswagen Jetta D1.6 CL 13. Fiat Punto Ford Fiesta Mazda Xedos V6 16. BMW 325tds 17. Toyota Corolla 1.6 GLi 18. Mitsubishi Colt 1500 GLXi 19. Opel Kadett E. 1.4 Caravan LS 20. Volswagen LT28 platós tehergépocsi 21. Audi 22. Egyedi utánfutó 17

18 5. számú mellélet Árverezendő gépjármű 1.) Frsz.-a.: Rendszám nélüli Schmitz S01 Felépítménye: Háromtengelyes félpótocsi WSMS Gyártási éve: 2004 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft Felszereltség ABS/EBS, függönyponyvás ratér Állapot rövid jellemzése: Átlagos esztétiai állapot, bal oldali aláfutás-gátlón isebb sérülés, gumi özepes állapotúa (a ivételével), a gumiabroncsról a futófelület leszaadt Felépítmény: Megfelelő állapotú ponyvázat, sérülésmentes rafelület Állapot Kitűnő Műszai vizsga 2014/6 18

ÁRVERÉSI DOKUMENTÁCIÓ

ÁRVERÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÁRVERÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által értékesítésre kínált gépjárművek árveréséhez Nyíregyháza 2016. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény,

Részletesebben

ÁRVERÉSI DOKUMENTÁCIÓ

ÁRVERÉSI DOKUMENTÁCIÓ Szám: ÁRVERÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Bács-Kiskun Megyei Rendőr- főkapitányság által értékesítésre kínált gépjárművek árveréséhez Kecskemét 2014 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény,

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. értékének kikiáltási árát a 3. számú melléklet tartalmazza.) forint kikiáltási áron. (A gépjárműcsoportok külön-külön forgalmi

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. értékének kikiáltási árát a 3. számú melléklet tartalmazza.) forint kikiáltási áron. (A gépjárműcsoportok külön-külön forgalmi ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján a Bács-Kiskun

Részletesebben

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (4024 Debrecen, Kossuth u. 20., a továbbiakban árvereztető) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) KŐSZEGI ÚTI INVEST Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület Fővám tér 5. fsz. szám alatti ingatlan (hrsz.: 23926/0/A/3) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Acélárugyár Zrt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9.., levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9..), mint a(z) Révai Nyomda Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 21/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt. szám: 32- /2008. Véleményező bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat

Részletesebben

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték:

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest II. ker. Hárshegyi út 1. szám alatti ingatlan (10937/21 Hrsz) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró,

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, Pályázati Felhívás a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 122. (2) bekezdése alapján, az Oktatási és Kulturális Miniszter

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az Ingatlan megnevezése: raktár. 1 A pályázat kiírója: 2 A pályázat célja és jellege:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az Ingatlan megnevezése: raktár. 1 A pályázat kiírója: 2 A pályázat célja és jellege: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület Alkotmány u. 15. szám alatti épületben a 24873/3/A/7 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

PÁLYÁZAT. I/2. Sport eszközök Irányára: 400.000,-Ft. I/3. Sportcipők. Raktárdíj 2011.05.31-ig:

PÁLYÁZAT. I/2. Sport eszközök Irányára: 400.000,-Ft. I/3. Sportcipők. Raktárdíj 2011.05.31-ig: PÁLYÁZAT A Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest XIV. ker., Cházár András utca 9.; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a "KUTI-SPORT" Kereskedelmi Bt.. fa" (8000 Székesfehérvár,Tapolcsányi u. 9.,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Tóparti Lakópark Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE A Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi tehermentes ingatlanokat: Helyrajzi

Részletesebben

Eladó ingatlan Botfy Lajos utcai építési telek

Eladó ingatlan Botfy Lajos utcai építési telek Eladó ingatlan Botfy Lajos utcai építési telek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület

Részletesebben

ÁRVERÉSI KIÍRÁS. 1./ RÁBA 6x6 rakoncás tehergépkocsi KCR-70 hidraulikus daruval. Rendszám: GOZ-475 Gyárt. év: 1999.

ÁRVERÉSI KIÍRÁS. 1./ RÁBA 6x6 rakoncás tehergépkocsi KCR-70 hidraulikus daruval. Rendszám: GOZ-475 Gyárt. év: 1999. ÁRVERÉSI KIÍRÁS A Szombathelyi Erdészeti Zrt. (9700 Szombathely, Saághy István u. 15.) árverés útján történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő alábbi eszközöket: 1./ RÁBA 6x6 rakoncás tehergépkocsi

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3..), mint a(z) NOVUS TRIBULUS Kft f.a

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti tulajdonában lévő Korányi F. út 1. sz. alatt lévő Óbester étteremként üzemelő helyiségét. Pályázni a Nagykálló

Részletesebben

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..), mint a(z) Oakenland Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

nyilvános árverés Helyszín Össztömeg Kikiáltási ár 1 Görögszállás 987,2 t 45 127 144 Ft 2 500 000 Ft 1 000 000 Ft

nyilvános árverés Helyszín Össztömeg Kikiáltási ár 1 Görögszállás 987,2 t 45 127 144 Ft 2 500 000 Ft 1 000 000 Ft ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY (iktatószám: 9574/2015/SZK) Megbízás alapján a Magyar Állam nevében eljárva, a Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60;.) (a továbbiakban: Árvereztető), az

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) ARABUS Kft. f.a (cégjegyzékszám: 13

Részletesebben

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték:

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő 24947/0/A/3 hrsz. (Alkotmány u. 20. fszt.) és 24948/0/A/3 hrsz. (Bajcsy-Zsilinszky út 72. pinceszint)

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Eladó ingatlan Budai völgy utcai építési telkek

Eladó ingatlan Budai völgy utcai építési telkek Eladó ingatlan Budai völgy utcai építési telkek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlanokat: Cím (Zalaegerszeg) 1. Zalaegerszeg,

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10.., levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10..), mint a(z) Sky Realty

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám Cégközlöny 26/2010-i szám I. A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a TIGA ÉPKER Kereskedelmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA Pályázat kiírója: Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Árverési biztosíték befizetési tájékoztató

Árverési biztosíték befizetési tájékoztató Árverési biztosíték befizetési tájékoztató Az árverési biztosíték befizetése az egyik, kötelező feltétele az árverésen való részvételnek! Fő szempontok a biztosíték befizetése során: - Minden földrészlethez

Részletesebben

Pályázati felhívás m ,- Ft ,- Ft

Pályázati felhívás m ,- Ft ,- Ft Pályázati felhívás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata munkahelyteremtő beruházás céljára nyilvános pályáztatás útján építési telekként kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Megnevezés a zalaegerszegi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Cégközlöny 2012.12.06-i számában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Cégközlöny 2012.12.06-i számában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Cégközlöny 2012.12.06-i számában A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a REX-PONT Kereskedelmi Bt. fa (1068 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, KOSSUTH UTCA 21. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 ÉS A 2547/A/6 HRSZ. ALATTI ÜZLETHELYISÉGEK

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tizek Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-729062, székhely: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4.., levelezési cím: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4..), mint a(z) AUTÓ-BRILL Kereskedelmi és

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) CUNAJ Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati felhívás. 40 948 m 2 143.318.000,- Ft 182.013.860,- Ft. A pályázatokat 099/9 hrsz jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázati felhívás. 40 948 m 2 143.318.000,- Ft 182.013.860,- Ft. A pályázatokat 099/9 hrsz jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani. Pályázati felhívás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata munkahelyteremtő beruházás céljára nyilvános pályáztatás útján építési telekként kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Megnevezés 099/9

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. tulajdonában lévő 24303. hrsz. alatti műemlék minősítésű ingatlan a továbbiakban: Műemlék ingatlan értékesítése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. tulajdonában lévő 24303. hrsz. alatti műemlék minősítésű ingatlan a továbbiakban: Műemlék ingatlan értékesítése. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő 24303. hrsz. alatti műemlék minősítésű ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója:

Részletesebben

A Szénási Műhely bontott alkatrészei. Felnik: 4db Opel Astra G 15 coll 5 küllős könnyűfém. Német lökhárítók: VW T5 első.

A Szénási Műhely bontott alkatrészei. Felnik: 4db Opel Astra G 15 coll 5 küllős könnyűfém. Német lökhárítók: VW T5 első. A Szénási Műhely bontott alkatrészei Felnik: 4db Opel Astra G 15 coll 5 küllős könnyűfém Német lökhárítók: VW T5 első VW Sharan első WV Touran hátsó WW Jetta hátsó VW Sharan első VW Polo első 2005 1 /

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Fregat Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-680225, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14..), mint a(z) MOÉP CARGO f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 13-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány u. 3/A. Fszt. 1. szám alatti, 1364/12/A/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú lakás

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S. Dunavarsány Város Önkormányzatának. tulajdonában lévő

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S. Dunavarsány Város Önkormányzatának. tulajdonában lévő Dunavarsány Város Önkormányzata 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., www.dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S Dunavarsány Város Önkormányzatának tulajdonában

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ FŐKERT Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyén 272 m 2 iroda, raktárhelyiség hozzá tartozó 628

Részletesebben

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás a vagyongazdálkodásról szóló 15/2013. (V.2) Ök. rendelet 16. (4) bekezdésében Cegléd Város Önkormányzatától kapott felhatalmazás

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Építési telek eladása (Ságod)

Építési telek eladása (Ságod) Építési telek eladása (Ságod) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) 15199 hrsz (Paperdő u.) Megnevezés Terület

Részletesebben

PÁLYÁZAT. n y i l v á n o s p á l y á z a t. útján értékesíti adós társaság kizárólagos tulajdonában lévő, alábbi vagyonelemeket:

PÁLYÁZAT. n y i l v á n o s p á l y á z a t. útján értékesíti adós társaság kizárólagos tulajdonában lévő, alábbi vagyonelemeket: PÁLYÁZAT A Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest XIV. ker., Cházár András utca 9.; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a Cydonia Kutatási és Botanikai Bt f.a. (8425 Zirc-Lókút, Bem u. 109. cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a lakás jelenlegi állapota. kikiáltási ár (Ft) alapterület (m²)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a lakás jelenlegi állapota. kikiáltási ár (Ft) alapterület (m²) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere a Gazdasági Bizottsága 187/2016. (VI. 29.) számú határozata alapján a Vagyonkezelési Iroda lebonyolításában nyilvános

Részletesebben

Futott kilométer. rendszám. 2.5 Tdi XE KTJ-886 15.777 2007 378.000,- 80.362,- Futott kilométer. rendszám

Futott kilométer. rendszám. 2.5 Tdi XE KTJ-886 15.777 2007 378.000,- 80.362,- Futott kilométer. rendszám 1 Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y A Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság (4024 Debrecen, Kossuth u. 20., a továbbiakban árvereztetı) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével - megtekintést

Részletesebben

FÉKDOB ÉS FÉKPOFA KATALÓGUS

FÉKDOB ÉS FÉKPOFA KATALÓGUS ALFA ROMEO 145-146 Összes típus 1994 > 1997 7D0004 228,5 x 48 05050 Összes típus 1996 > 2001 7D0277 203 x 48,5 07160 AUDI 80-90 80 1986 > 1991 7D0238 200 x 51,5 06830 80 1988 > 1995 7D0239 230 x 53,5 06850

Részletesebben

az önkormányzati ingatlanok árverés útján történő hasznosításáról rendelet kihirdetve: VVS V?. hó napjan

az önkormányzati ingatlanok árverés útján történő hasznosításáról rendelet kihirdetve: VVS V?. hó napjan Képwiselö-testiüilet éirnek 6/1992. ( I I. 2 0.) számul reodelete az önkormányzati ingatlanok árverés útján történő hasznosításáról \ < y rendelet kihirdetve: 1992. VVS V?. hó napjan vc. v '

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..), mint a(z) MITRACOM Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Pátria Consult Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044933, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14..), mint a(z) Mirhó-Kisfoki VGT f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. emelkedésének napja:2009.04.21., Cégközlönyi közzététel napja: 2009.04.27.)

PÁLYÁZAT. emelkedésének napja:2009.04.21., Cégközlönyi közzététel napja: 2009.04.27.) PÁLYÁZAT A Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest XIV. ker., Cházár András utca 9.; Cg.sz.: 01-10-043926), mint az Energiahíd Kereskedelmi Kft f.a. 1097 Budapest, Kén u. 8., adószám:11163266-2-43,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Megjelenés a Cégközlöny 2011.02.10-i 6. számában

PÁLYÁZAT. Megjelenés a Cégközlöny 2011.02.10-i 6. számában PÁLYÁZAT Megjelenés a Cégközlöny 2011.02.10-i 6. számában A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; FALCOTRADE Rt. fa. (3200 Gyöngyös, Szurdokpart u.1., asz:11363806-2-10,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázat célja és jellege:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázat célja és jellege: I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő 24303. hrsz. alatti műemlék minősítésű ingatlan, a 23996. hrsz. alatti műemlék minősítésű társasházban

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Rákóczi u. 6/a. 13 m 2 -es garázs

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Rákóczi u. 6/a. 13 m 2 -es garázs Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Rákóczi u. 6/a 13 m 2 -es garázs 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt borítékban, Rákóczi u. 6/a 13 m 2 -es garázs jelige feltüntetésével

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai

Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala az elidegenítésre kijelölt szekszárdi 5794/14, illetve 5794/15 hrsz-ú beépítetlen terület

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6.., levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6..), mint a(z) SZIK BT. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Datastep Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887601, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 80.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 80..), mint a(z) FAFÉMTEK Bt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Ingatlan vagyonhasznosítása Pályázati felhívás. Dombóvár Város Önkormányzata

Ingatlan vagyonhasznosítása Pályázati felhívás. Dombóvár Város Önkormányzata Ingatlan vagyonhasznosítása Pályázati felhívás Dombóvár Város Önkormányzata Tartalomjegyzék 1. A pályázat lebonyolítójának megnevezése, székhelye...3 2. A pályázat jellege...3 3. A pályázat célja...3 4.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-163235, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.., levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..), mint a(z) Gyömrő-House Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 2092 Budakeszi, Fő u. 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-műszaki dokumentáció

Részletesebben

F E L H Í V ÁS Az URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft.

F E L H Í V ÁS Az URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. F E L H Í V ÁS Az URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. Bérbeadás céljából meghirdeti az üzemeltetésében lévő nagykállói strandfürdő parkolóját. Pályázni a Nagykálló Város Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre út 19.., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre út 19..), mint a(z) OLIMPET Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÓDSZÁM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS

KÓDSZÁM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS Pályázati azonosító: KPH-JO-538/2017. Kalocsa Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST tesz közzé mez gazdasági gépek/eszközök értékesítése céljából Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN ELADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN ELADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN ELADÁSÁRA Pályázat kiírója: Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltétele Hitellevél alapján létrejött hitelszerződésehez Érvényes Hitellevél alapján létrejött hitelszerződésere 2010. április 23. napjától, visszavonásig. Általános Szerződési Feltétele

Részletesebben

HIRDETMÉNY 1,1256 2, ,5249 = 25,3046

HIRDETMÉNY 1,1256 2, ,5249 = 25,3046 HIRDETMÉNY Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete (5515 Ecsegfalva Fő u. 67.) a 5/2016.(I.26.) KT. számú határozata alapján árverés útján tartós haszonbérletre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát

Részletesebben

Eladó ingatlan Kaszaházi fennsík (Levendula utcai építési telek)

Eladó ingatlan Kaszaházi fennsík (Levendula utcai építési telek) Eladó ingatlan Kaszaházi fennsík (Levendula utcai építési telek) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Zalaegerszeg,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás 1. számú módosítás_hídfelújítás II. 2016 - Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XII.27.), a 20/2013. (IV.26.) és

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...), mint a(z) Sunshine

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY. Ügyiratszám: TFO/760-1/2010.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY. Ügyiratszám: TFO/760-1/2010. BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2. Pf.: 118 Telefon: 66/441-549 Telefax:66/ 540-640 Ügyiratszám: TFO/760-1/2010. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békés Megye

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 21-én tartandó ülésére. Döntés személygépkocsi értékesítéséről és új gépjármű vásárlásáról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 21-én tartandó ülésére. Döntés személygépkocsi értékesítéséről és új gépjármű vásárlásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

BELKER BONTÓ ELADÓ GÉPJÁRMŰVEI, ALKATRÉSZEI. BELKER BONTÓ (Belker Udvar 4030 Debrecen, Diószegi út 32-34.)

BELKER BONTÓ ELADÓ GÉPJÁRMŰVEI, ALKATRÉSZEI. BELKER BONTÓ (Belker Udvar 4030 Debrecen, Diószegi út 32-34.) BELKER BONTÓ ELADÓ GÉPJÁRMŰVEI, ALKATRÉSZEI Regisztrált AUTÓBONTÓNKBAN lehetőség van minden típusú gépjármú bontására, bontási átvételi igazolás kiadására! Az autóbontás folyamata: 1. Roncs gépkocsi beszállítása.

Részletesebben