Az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási tarifája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. 2011. évi kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási tarifája"

Átírás

1 Az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási szerzıdését határidıre jogszerően nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerzıdése a kötelezı gépjármőfelelısségbiztosításról szóló 29. évi LXII. törvény 1. alapján érvénytelen! Kérjük, olvassa el a Melléklet elsı oldalán a részletes tájékoztatót. Általános tudnivalók a gépjármő-felelısségbiztosítási (gfb) díj kiszámításához: Az alábbiakban megadott díjtáblák alapján mindenki kiszámolhatja, hogy mennyi lesz gépjármőve kötelezı felelısségbiztosításának 211. évi díja. A díjszámításhoz javasoljuk, hogy forgalmi engedélye adatait használja fel. A díjtarifa leírása során használt fogalmak értelmezése : Meglévı szerzıdés: társaságunknál kötött 21. december 31-ei vagy azt megelızı kockázatviselési kezdető, nem megszőnt szerzıdések. Új szerzıdések: társaságunknál kötött 211. január 1-ei vagy azt követı kockázatviselési kezdető szerzıdések évi díj: a 211. január 1. vagy azt követıen a 211. évben kezdıdı biztosítási idıszakra megállapított díj. Egész számra kerekítés: ez alatt a szokásos matematikai kerekítést értjük, azaz ha a tizedesvesszı után,1,2,3,4 számjegy áll, akkor lefelé kerekítünk, egyébként felfelé. A 12-szal való oszthatóvá kerekítés: az a mővelet, amikor a számot elosztjuk 12-szal, majd ezt kerekítjük egészre és megszorozzuk 12-szal. Ismeretlen gépjármő-kategória: azon szerzıdık (társaságunknál meglévı szerzıdéssel rendelkezık) gépjármőve sorolandó ebbe a kategóriába, amelyek esetében valamely, a díj meghatározásához szükséges társaságunk rendszereiben nyilvántartott gépjármő adat (motorkerékpár, személygépkocsi esetében teljesítmény; autóbusz esetében a férıhelyek száma; tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi esetében az össztömeg) hiányzik vagy értéke. Errıl társaságunk a 211. évi díjról szóló levelében személyesen értesíti a szerzıdıt. Pótdíj: A különbözı pótdíjszázalékok összeadandók. Az alábbiakban felsorolt pótdíjak csak határozatlan idejő, nem flotta, nem veterán gépjármővek esetén alkalmazandók! e-biztosítási termék: a Biztosító által a mindenkori kötelezı gépjármő-felelısségbiztosításra vonatkozó díjhirdetésében így meghirdetett, illetve egyéb termékekre vonatkozó általános szerzıdési feltételei szerint meghatározott biztosítási termék. Az e-biztosítási termékekkel kapcsolatban részletes információkat a oldalon talál. e-gfb speciális feltételei, amelyeknek együttesen kell fennállniuk: kizárólag nem flotta, nem veterán gépjármővekre, és ezeken belül is csak személygépkocsira, motorkerékpárra, segédmotoros-kerékpárra, négykerekő segédmotoros-kerékpárra, lassú jármőre, munkagépre, pótkocsira és félpótkocsira alkalmazható; díjfizetési módja bankkártyás vagy lehívásos lehet; díjfizetési gyakoriságként éves vagy féléves választható; cím és mobiltelefonszám megadása kötelezı; Allianz Ügyfélportál szerzıdést kell kötni e-gfb kizárólag elektronikus úton, az interneten keresztül, a a honlapokon, illetve olyan honlapokon köthetı, ahol az ügyfél gfb szerzıdésének díját adatainak megadásával kiszámíthatja, az ajánlatot kitöltheti és azt a honlapon keresztül elküldheti. Meglévı szerzıdések e-gfb-re történı módosítása kizárólag a honlapon történhet. Bankkártyás díjfizetés: a díjfizetési gyakoriság szerint esedékes díját elektronikusan, online bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki. Lehívásos díjfizetés (csoportos beszedési megbízás): csoportos beszedés esetében a biztosítási díj fizetésére kötelezett megállapodik a biztosítótársasággal, hogy az beszedheti tıle az esedékes díj összegét annak alapján, hogy arra a díjfizetés kötelezettje kifejezetten felhatalmazza saját bankszámlavezetıjét. Amennyiben a szerzıdı meglévı szerzıdésével kapcsolatos változásokat, hiányzó vagy valóságnak megfelelı adatokat a 211-ben kezdıdı új biztosítási idıszak kezdı napjáig bejelenti, akkor a szerzıdést a biztosító annak megfelelıen módosítja és a 211. évi díjat a legkésıbb 211-ben kezdıdı új biztosítási idıszak kezdı napjára módosított szerzıdési adatoknak megfelelıen kell meghatározni. Pótdíjak Díjfizetési gyakorisághoz és módhoz tartozó pótdíjszázalék Csekk Díjfizetési mód Egyéb díjfizetési mód Éves 11% % Díjfizetési gyakoriság Féléves 18% 6% Negyedéves 24% 12% Havi nem választható 12% Bonus-malus szorzók Bonus-malus besorolás Díjszorzó Személygépkocsi tarifa (nem flotta, nem veterán) A kw és lóerı átváltási arány csak tájékoztató jellegő, az a díjtarifának nem képezi részét. Pótdíjszázalék e-gfb termék Használati mód Pótdíjszázalék Taxi 1% Veszélyes anyagot szállító jármő 1% * Minden nem flotta, nem veterán gépjármőre, és ezeken belül is csak személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotoros-kerékpár, négykerekő segédmotoros-kerékpár, lassú jármő, munkagép, pótkocsi és félpótkocsira kötött nem e-gfb kötelezı gépjármőfelelısségbiztosítás esetében alkalmazandó M4 M3 M2 M1 A B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B1 2 1,75 1,35 1,4 1,7,6,59,58,57,56,55,54,52,4 A személygépkocsi és a szerzıdı adatai alapján meghatározzuk a tarifapontokat az I. és a II. táblázatokból. (A személygépkocsi gyártmányának és a szerzıdı lakhelyének/székhelyének csoportba sorolása két oldallal hátrébb található.) A kapott tarifapontokat összeadjuk, és a III. táblázatból a személygépkocsi teljesítményéhez tartozó oszlopból megkeressük a pontszámnak megfelelı éves A-s díjat. Meglévı személygépkocsi szerzıdéseknél ismeretlen jármőkategória esetén (ld. általános tájékoztató a lap tetején) a III. táblázat utolsó oszlopából keressük ki a pontszámnak megfelelı éves A-s díjat. Az így kapott díjat megszorozzuk a 211. évi bonus-malus besorolásnak megfelelı szorzóval, ezt egészre kerekítjük, majd korrigáljuk a pótdíj értékével a következıképpen: a pótdíjak közül a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk(az oldal tetején részletezett feltételeket figyelembe véve), és ezzel megszorozzuk a bonus-malusos díjat, majd kerekítünk, így kapjuk a pótdíj értékét. A bonus-malus besorolásnak megfelelıen kiszámított díjhoz hozzáadjuk a pótdíj értékét, majd 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendı díjat. Ebbıl a féléves díj 2-vel történı osztással, a negyedéves díj 4-gyel történı osztással, a havi díj 12-vel történı osztással keletkezik. % Egyéb* 25% I. A személygépkocsi adatai Gyártmány csoport A 1 B 8 C Gépjármő hajtóanyaga Hybrid Diesel Egyéb hajtóanyag 1 4 Gépjármő kora: gyártás éve év 1 év 2 év 3-4 év 5-7 év év év év év év 7 21 év felett 5 Gépjármő hengerőrtartalma -85 ccm ccm ccm ccm ccm ccm ccm 15 3 ccm felett 15 II. A szerzıdı adatai Szerzıdı kora (kor = születés éve) 21 év alatt év 24 év év év 29 év 3-31 év év év év év 56-6 év év év - természetes személy Szerzıdı kora (kor = születés éve) 69 év 7 év 71 év év 74 év 75 év 76 év év 79 év 8 év év év 85 év 85 év felett - természetes személy nem természetes személy 4 A szerzıdı lakhelyének/székhelyének területi csoportja a b c d e f g h i j k l m n Szerzıdı jogosítványának kora: jogosítvány megszerzésének éve (ha van jogosítványa) - természetes személy - nem természetes személy Nincs jogosítványa 21 év 21 1 év 2 év év 4 3 év felett III. ok alapján számolt díjak Éves A díj Ft Éves A díj Ft -37 kw 38-5 kw 51-7 kw 71-1 kw kw 18 kw felett Nincs adat -37 kw 38-5 kw 51-7 kw 71-1 kw kw 18 kw felett Nincs adat tıl

2 Az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási tarifája Tehergépkocsi tarifa (nem flotta, nem veterán) A tehergépkocsi össztömege és a szerzıdı területi besorolása alapján megkeressük a táblázatokból az éves A-s díjat. (A szerzıdı lakhelyének/székhelyének csoportba sorolása a következı oldalon található.) Meglévı tehergépkocsi szerzıdéseknél ismeretlen jármőkategória esetén a következı feltételek alapján állapítjuk meg az éves A-s díjat: - ha a tehergépjármő teherbírása 2t alatti, akkor az éves A-s díja a "35kg-ig" össztömeg kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg - ha a tehergépjármő teherbírása 2-6t, akkor az éves A-s díja a "351-12kg" össztömeg kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg - ha a tehergépjármő teherbírása 6t feletti, akkor az éves A-s díja a "12kg feletti" össztömeg kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg Az így kapott díjat megszorozzuk a 211. évi bonus-malus besorolásnak megfelelı szorzóval, ezt egészre kerekítjük, majd korrigáljuk a pótdíj értékével a következıképpen: a pótdíjak közül a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk (az elsı oldalon részletezett feltételeket figyelembe véve), és ezzel megszorozzuk a bonus-malus besorolásnak megfelelıen kiszámított díjat, majd egészre kerekítünk, így kapjuk a pótdíj értékét. A bonus-malus besorolásnak megfelelıen kiszámított díjhoz hozzáadjuk a pótdíj értékét, majd 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendı díjat. Ebbıl a féléves díj 2-vel történı osztással, a negyedéves díj 4-gyel történı osztással, a havi díj 12-vel történı osztással keletkezik. Éves A díj Ft Éves A díj Ft Éves A díj Ft Össztömeg Össztömeg Össztömeg 35 kg-ig kg 12 kg felett 35 kg-ig kg 12 kg felett 35 kg-ig kg 12 kg felett a, b g l c h m d i n e j f k Motorkerékpár, segédmotoros-kerékpár és négykerekő segédmotoros-kerékpár tarifa (nem flotta, nem veterán) A motorkerékpár teljesítménye alapján az elsı négy táblázatból, illetve segédmotoros-kerékpárnál az ötödik táblázatból, négykerekő segédmotoros-kerékpárnál pedig a hatodik táblázatból, a szerzıdı életkora és területi besorolása alapján megkeressük az éves (motorkerékpárok esetében A-s) díjat. (A szerzıdı lakhelyének/ székhelyének csoportba sorolása a következı oldalon található.) Meglévı motorkerékpár szerzıdéseknél ismeretlen jármőkategória esetén a következı feltételek alapján állapítjuk meg az éves A-s díjat: - ha a motorkerékpár hengerőrtartalma -15 ccm, akkor az éves A-s díja a "-12 kw" teljesítmény kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg - ha a motorkerékpár hengerőrtartalma ccm, akkor az éves A-s díja a "13-35 kw" teljesítmény kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg - ha a motorkerékpár hengerőrtartalma 35 ccm felett, akkor az éves A-s díja a "7 kw feletti" teljesítmény kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg A szerzıdı életkora (természetes személy szerzıdı esetén) = születési év. Amennyiben a szerzıdı nem természetes személy, a táblázatok utolsó oszlopában található díjak alkalmazandók. Motorkerékpárok esetén az éves A-s díjat megszorozzuk a 211. évi bonus-malus besorolásnak megfelelı szorzóval, egészre kerekítünk, majd korrigáljuk az így kapott díjat a pótdíjakkal a következıképpen: a pótdíjak közül a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk (az elsı oldalon részletezett feltételeket figyelembe véve), ezzel megszorozzuk a bonus-malusos díjat, majd egészre kerekítünk, így kapjuk a pótdíj értékét. A bonus-malus besorolásnak megfelelıen kiszámított díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét, majd 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendı díjat. Ebbıl a féléves díj 2-vel történı osztással, a negyedéves díj 4-gyel történı osztással, a havi díj 12-vel történı osztással keletkezik. Segédmotoros-kerékpárok illetve négykerekő segédmotoros-kerékpárok esetén az éves díjat korrigáljuk a pótdíjakkal a következıképpen: a pótdíjak közül a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk (az elsı oldalon részletezett feltételeket figyelembe véve), ezzel megszorozzuk az éves díjat, majd egészre kerekítünk, így kapjuk a pótdíj értékét. Az éves díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét, majd 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendı díjat. Segédmotoros-kerékpárok illetve négykerekő segédmotoros-kerékpárok esetén kizárólag éves díjfizetési gyakoriság választható. MOTORKERÉKPÁR -12 kw teljesítményő motorkerékpár Éves A díj Ft kw teljesítményő motorkerékpár Éves A díj Ft 36-7 kw teljesítményő motorkerékpár Éves A díj Ft a,b a,b a,b c,d,e,f c,d,e,f c,d,e,f g,h,i,j,k,l,m g,h,i,j,k,l,m g,h,i,j,k,l,m n n n kw 1,34 lóerı 7 kw feletti teljesítményő motorkerékpár Éves A díj Ft SEGÉDMOTOROS-KERÉKPÁR Éves díj Ft NÉGYKEREKŐ SEGÉDMOTOROS-KERÉKPÁR Éves díj Ft a,b a,b a,b c,d,e,f c,d,e,f c,d,e,f g,h,i,j,k,l,m g,h,i,j,k,l,m g,h,i,j,k,l,m n n n kw 1,34 lóerı Egyéb gépjármővek tarifája (nem flotta, nem veterán) A gépjármő kategóriája alapján megkeressük a táblázatból az éves díjat. Meglévı autóbusz szerzıdéseknél ismeretlen jármőkategória esetén az éves A-s díj a "43-79 férıhely" kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg. Meglévı pótkocsi és félpótkocsi szerzıdéseknél ismeretlen jármőkategória esetén az éves díj az "össztömeg 1t felett" kategória szerinti éves díjnak felel meg. Amennyiben a gépjármő részt vesz a bonus-malus rendszerben (autóbusz, közúti vontató és mezıgadasági vontató), akkor ezt a díjat megszorozzuk a 211. évi bonus-malus besorolásnak megfelelı szorzóval, egészre kerekítünk, majd korrigáljuk az így kapott díjat a pótdíjjal a következıképpen: a pótdíjak közül a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk (az elsı oldalon részletezett feltételeket figyelembe véve), és ezzel megszorozzuk az éves A-s díjat, majd egészre kerekítünk, így kapjuk a pótdíj értékét. A díjhoz hozzáadjuk a pótdíj értékét, majd 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendı díjat. Ebbıl a féléves díj 2-vel történı osztással, a negyedéves díj 4-gyel történı osztással, a havi díj 12-vel történı osztással keletkezik. Autóbusz 1-19 férıhely, A díj Autóbusz 2-42 férıhely, A díj Autóbusz férıhely, A díj Autóbusz 79 férıhely felett, A díj Trolibusz Éves díj Éves díj Éves díj Közúti vontató 12 ccm hengerőrtartalom alatt, A díj Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg -,75t-ig Közúti vontató ccm hengerőrtartalom felett, A díj 6 Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg,75t felett 1t-ig Mezıgazdasági vontató, A díj Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg 1t felett Lassú jármő Munkagép 14 Határozott idejő szerzıdések tarifája Havi díj Havi díj Havi díj Személygépkocsi 8 3 Autóbusz 12 1 Lassú jármő, munkagép 3 9 Tehergépkocsi 12 1 Közúti vontató 12 1 Pótkocsi, félpótkocsi 3 3 Motorkerékpár 3 3 Mezıgazdasági vontató 3 3 "P" és "E" rendszámú jármővek 14 3 Veterán használatú gépjármővek tarifája A veterán használati módnak azok a gépjármővek tesznek eleget, melyek a Magyar Nosztalgia és Hobbijármő Regiszter (MNHJR) vagy a Muzeális Minısítı Bizottság (MMB) által erre vonatkozóan kiállított minısítéssel igazoltan rendelkeznek. Meglévı szerzıdések esetén a veterán használatú gépjármővek díjtarifája az elızıekben leírt kritériumok alapján veterán használati módúnak minısülı gépjármővek esetében alkalmazható. Új szerzıdések esetén kizárólag azon esetben alkalmazható a veterán használatú gépjármővek díjtarifája, ha a szerzıdı biztosítását a METAMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaságon (Budapest 184, Német utca 23.) vagy a TWK (Trabant-Wartburg Klub Egyesület 1994) klubon mint társaságunk függı ügynökein keresztül köti meg, és a fent jelzett minısítés igazolását a szerzıdı a biztosítási ajánlat benyújtásakor az ajánlathoz csatolja. A bonus-malus díjszorzók értéke valamennyi kategória esetében 1, a választható díjfizetési gyakoriság pedig kizárólag éves lehet. Kategóriák értelmezése: Hobbi : 1987-es gyártási évő és annál fiatalabb, veterán használati módú jármővek Veterán : gyártási évő, veterán használati módú jármővek Oldtimer : 1961-es gyártási évő és annál öregebb veterán használati módú jármővek, illetve az MMB minısítés alapján Muzeális Jármőnek minısített 1981-es gyártási évő vagy annál öregebb veterán használati módú jármővek. Amennyiben a jármő nem felel meg a fenti feltételeknek, úgy társaságunk jogosult a biztosítási szerzıdés díját a valós adatokkal (a veterán tarifa mellızésével), a nem veterán használati módú nem flotta tarifának megfelelıen meghatározni. Éves díj Ft Éves díj Ft Éves díj Ft Jármő kora Jármő kora Jármő kora Hobbi Veterán Oldtimer Hobbi Veterán Oldtimer Hobbi Veterán Oldtimer Személygépkocsi, -37 kw Motorkerékpár -12 kw Közúti vontató Személygépkocsi, 38-5 kw Motorkerékpár kw Mezıgazdasági vontató Személygépkocsi, 51-7 kw Motorkerékpár 36-7 kw Lassú jármő Személygépkocsi, 71-1 kw Motorkerékpár 7 kw felett Munkagép Személygépkocsi, kw Segédmotoros-kerékpár Pótkocsi, félpótkocsi Személygépkocsi, 18 kw felett Autóbusz Tehergépkocsi Trolibusz

3 Területi és gyártmány csoportok az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi tarifájához Biatorbágy d Diósd c Gombosszeg m Kübekháza k Nagykanizsa l Pázmánd i Simonfa k Tarrós l A, Á Bicsérd i Diósjenı h Gordisa m K Küngös m Nagykapornak l Pázmándfalu k Sióagárd l Tass m Z Aba m Bicske g Diósviszló k Göd b Kacorlak m Nagykáta j Pécel b Sokorópátka l Taszár k Zagyvarékas m Abaliget i Birján j Dobronhegy l Gödöllı b Kács m L Nagykeresztúr m Pécs g Sóly l Tát h Zagyvaszántó l Abda h Bisse i Domaszék l Gödre k Kacsóta k Lábatlan l Nagykovácsi d Pécsbagota j Solymár c Tata m Zalaboldogfa l Acsa g Bocfölde l Dombóvár m Gölle m Kajárpéc m Lakhegy l Nagykozár h Pécsdevecser j Somodor l Tatabánya k Zalacsány m Acsád m Bocska l Domony d Gönyő j Kajászó h Leányfalu b Nagykökényes j Pécsudvard h Somogyaszaló k Tatárszentgyörgy l Zalacséb m Acsalag m Bocskaikert k Dorog g Görcsöny i Kakasd l Leányvár f Nagykutas l Pécsvárad j Somogygeszti m Téglás m Zalaegerszeg k Adács m Boda i Dozmat m Gısfa l Kakucs g Lébény j Nagylengyel l Pellérd h Somogyjád m Tékes k Zalaháshágy m Adásztevel m Bodmér i Dömös f Grábóc k Kálló g Legénd h Nagymányok k Penc d Somogysárd l Telekes m Zalaistvánd m Adony j Bodolyabér j Dömsöd i Kápolnásnyék i Lengyel m Nagymaros e Pér k Somogysimonyi m Telki d Zalakaros m Adorjás m Bodonhely k Dör m Gy Kaposfı l Létavértes m Nagynyárád m Perbál d Somogyszil m Tengeri j Zalakomár m Alacska m Bodrog m Drávacsehi l Gyál b Kaposgyarmat k Letkés i Nagyoroszi l Pereked i Somoskıújfalu m Tényı j Zalaköveskút m Albertirsa j Bogád h Drávacsepely l Gyarmat m Kaposhomok k Levél m Nagypáli l Perenye m Sopron l Tépe m Zalamerenye m Alcsútdoboz h Bogádmindszent l Drávapalkonya l Gyenesdiás m Kaposkeresztúr l Levelek m Nagypall i Pereszteg m Sormás l Tereske k Zalasárszeg l Algyı k Bogyiszló m Drávapiski l Gyermely h Kaposmérı k Lickóvadamos l Nagypeterd k Perkáta m Sóshartyán m Tésa m Zalaszabar m Alibánfa l Bokod m Drávaszabolcs l Gyód h Kaposújlak k Liget i Nagyrada m Perıcsény m Sóskút e Tésenfa l Zalaszentbalázs m Almamellék m Boldog k Drávaszerdahely l Gyömöre l Kaposvár j Ligetfalva m Nagyrécse l Peterd j Sóstófalva m Téseny j Zalaszentgyörgy m Almásháza l Boldogasszonyfa m Drégelypalánk l Gyömrı b Kaposszekcsı m Lipót k Nagyréde m Péteri b Söjtör m Teskánd l Zalaszentiván l Almáskeresztúr m Boldva m Dunaalmás m Gyöngyfa l Kaposszerdahely k Liptód m Nagysáp h Pétfürdı l Söpte m Tét k Zalaszentjakab m Alsóbogát m Bóly m Dunabogdány d Gyöngyös m Karancsalja m Liszó l Nagyszentjános m Pethıhenye l Söréd m Tevel m Zalaszentlırinc l Alsódobsza m Boncodfölde l Dunaharaszti b Gyöngyösfalu m Karancsberény m Litér k Nagytálya m Petıfibánya m Sukoró j Tilaj m Zalaszentmihály m Alsómocsolád m Bonyhád k Dunakeszi b Gyöngyöshalász m Karancskeszi m Lórév h Nagytarcsa b Petımihályfa m Surd m Tinnye e Zaláta m Alsónána k Bonyhádvarasd l Dunakiliti l Gyöngyösoroszi m Karancslapujtı m Lothárd h Nagytevel m Petrikeresztúr m Sükösd m Tiszapüspöki m Zalaújlak l Alsónémedi d Borjád m Dunaremete k Gyöngyöspata m Karancsság m Lovas m Nagytilaj m Petrivente m Sülysáp e Tiszasziget j Zalavár m Alsónemesapáti l Borsodgeszt l Dunaszeg i Gyöngyössolymos m Kárász i Lovasberény k Nagytótfalu k Pilis h Süttı l Tóalmás h Zámoly m Alsónyék l Borsosberény j Dunaszekcsı m Gyöngyöstarján m Karmacs m Lovászhetény j Nagyváty k Pilisborosjenı c Tófő m Závod l Alsóörs m Bosta i Dunaszentmiklós m Gyır h Károlyháza k Lırinci l Nagyvejke l Piliscsaba d Sz Tokod h Zebegény f Alsópáhok m Botykapeterd m Dunaszentpál i Gyırasszonyfa l Kartal g Lucfalva m Napkor m Piliscsév f Szabadbattyán m Tokodaltáró h Zengıvárkony j Alsópetény h Bozzai m Dunasziget l Györe l Katádfa l Lukácsháza m Nárai m Pilisjászfalu d Szabadegyháza m Tolmács i Zichyújfalu k Alsórajk m Bozsok m Dunaújváros m Gyırladamér i Kátoly k Lúzsok l Narda m Pilismarót f Szabadi m Tolna m Ziliz m Alsószentmárton m Bıcs m Dunavarsány b Gyırság j Káva h Naszály m Pilisvörösvár d Szabadszentkirály j Tordas f Zimány k Alsóvadász m Böde l Gyırsövényház k Kávás m M Nemesapáti k Pilisszántó c Szada b Tormás k Zirc m Alsózsolca l Bıny l E, É Gyırszemere j Kazár m Maglóca l Nemesbıd m Pilisszentiván d Szágy k Torony m Zók i Andornaktálya m Börcs i Ebes k Gyırújbarát i Kazincbarcika m Maglód c Nemesbük m Pilisszentkereszt d Szajk m Tószeg m Zomba l Andrásfa m Börzönce m Ecséd m Gyırújfalu h Kazsok m Mágocs m Nemescsó m Pilisszentlászló b Szajol m Tótvázsony m Annavölgy h Bıszénfa k Ecseny m Gyırvár m Kecskéd m Magy m Nemesgörzsöny m Piskó l Szakáld m Tök e Zs Apagy m Bucsu m Ecser c Gyırzámoly i Kecskemét m Magyaralmás m Nemeshetés l Pócsa m Szalánta i Tököl c Zsámbék e Apaj h Búcsúszentlászló l Edde m Gyúró e Kékesd k Magyaratád k Nemespátró m Pócsmegyer c Szalatnak l Töltéstava i Zsámbok h Aparhant l Budajenı d Eger m Győrős m Kemence m Magyaregregy k Nemesrádó m Pogány h Szálka k Tömörd m Zselickisfalud k Apátvarasd j Budakalász b Egerág h Kemendollár l Magyaregres k Nemessándorháza l Pogányszentpéter m Szalmatercs m Törökbálint d Zselickislak j Apc m Budakeszi d Egerbakta m H Keménfa m Magyarhertelend j Nemesvámos m Pókaszepetk m Szaporca l Tura h Zselicszentpál k Aranyosgadány i Budaörs e Egercsehi m Hagyárosbörönd l Kémes l Magyarmecske l Nemesszentandrás l Polány m Szár h Túrony i Zsombó m Arló m Budapest c Egerszalók m Hahót m Kemse m Magyarsarlós h Németbánya m Polgárdi m Szárász m Arnót l Budapest II. d Egerszólát m Hajdúbagos i Kenéz m Magyarszék h Németfalu m Pomáz b Szárliget j U, Ú Aszaló m Budapest III. d Egervár l Hajdúhadház l Kercseliget m Magyarszentmiklós l Neszmély m Pornóapáti m Szarvasgede m Újbarok h Aszód e Budapest IV. b Egyed m Hajdúsámson j Kerecseny m Magyarszerdahely l Nézsa g Porva m Szarvaskı m Újcsanálos m Gyártmány csoportok Atkár m Budapest IX. d Egyházasdengeleg k Hajdúszoboszló l Kerekharaszt l Magyartelek l Nógrád h Pölöske m Szászberek m Újhartyán h 211 Attala m Budapest V. c Egyházasgerge m Hajdúszovát m Kerepes b Majosháza c Nógrádkövesd j Pölöskefı m Szászvár k Újlengyel h ALFA ROMEO A Ág k Budapest VI. c Egyházasharaszti m Hajmás k Keszeg f Makád h Nógrádmegyer m Pörböly m Szátok l Újléta l ASTON MARTIN A Ágfalva l Budapest VII. b Egyházaskozár m Hajmáskér l Keszthely m Maklár m Nógrádsáp g Pötréte m Szatymaz m Újpetre j AUDI A Áporka c Budapest VIII. d Ellend h Halastó m Kesztölc f Malomsok m Nóráp m Pusztaberki m Szava j Újrónafı k BENTLEY A Árpás l Budapest X. b Emıd m Halászi l Keszü h Mályi l Noszvaj m Pusztacsó m Százhalombatta f Újszász m BMW A Ásványráró i Budapest XI. e Enese j Halásztelek c Kétbodony k Mályinka m Novaj m Pusztamonostor m Szécsénke k Újszentiván i BUICK B Áta h Budapest XII. d Eplény l Hangács m Kéty m Mánfa h Nıtincs f Pusztaszabolcs k Szederkény k Újudvar l CADILLAC A Budapest XIII. d Epöl g Hangony m Kilimán l Mány f Pusztaszentlászló m Szedres m Újvárfalva l CHEVROLET B B Budapest XIV. d Ercsi g Harc l Kimle k Maráza m Ny Pusztavacs j Szeged k Úny e CHRYSLER A Babarc m Budapest XIX. b Erdıkertes b Harka l Kincsesbánya m Marcaltı m Nyalka l Pusztazámor e Székesfehérvár k Úrhida m CITROEN B Babarcszılıs i Budapest XV. b Erdıkürt g Harkány k Királyegyháza l Márfa k Nyáregyháza h Püski k Szekszárd l Úri e DAEWOO B Babosdöbréte l Budapest XVI. b Erdısmecske j Harsány l Királyszentistván l Máriahalom f Nyárlırinc m Püspökhatvan e Szeleste m DAIHATSU B Bag e Budapest XVII. b Erdıtarcsa i Hárskút l Kisasszond l Máriakálnok l Nyékládháza l Püspökszilágy b Szellı k Ü, Ő DODGE A Bagod l Budapest XVIII. b Erzsébet k Hásságy j Kisasszonyfa l Máriakéménd k Nyergesújfalu j Szemely h Üllı b FERRARI A Bágyogszovát m Budapest XX. b Eszteregnye m Hatvan l Kisbabot k Márianosztra g Nyírbogdány m R Szendehely f Üröm c FIAT B Baj l Budapest XXI. d Esztergályhorváti m Hédervár k Kisbágyon l Márkháza m Nyíregyháza l Rábacsécsény k Szenna k FORD B Baja m Budapest XXII. d Esztergom g Hegyeshalom m Kisbajcs i Márkó l Nyírkércs m Rábapatona i Szentbalázs k V GMC B Bajna h Budapest XXIII. b Etes m Hegyhátmaróc m Kisbárkány m Markotabödöge k Nyírmártonfalva l Rábapordány m Szentdénes m Vác d HONDA A Bajót j Bugyi d Etyek e Hegyhátszentpéter m Kisbeszterce i Martonfa j Nyírpazony l Rábaszentmihály j Szente k Vácduka c HUMMER A Bak m Buj m Écs k Hegyszentmárton j Kisbodak l Martonvásár f Nyírtelek m Rábaszentmiklós k Szentegát m Vácegres c HYUNDAI B Bakóca i Buják l Érd e Héhalom k Kisbucsa l Mátészalka m Nyírtét m Rábcakapi l Szentendre b Váchartyán c INFINITI B Bakonya h Bükkaranyos l Érpatak m Hejıkeresztúr m Kisbudmér m Mátranovák m Nyírtura m Rácalmás l Szentgál m Váckisújfalu c IVECO A Bakonyjákó m Bükkösd j Érsekcsanád m Hejıszalonta m Kiscsécs m Mátraszele m Nyomár m Ráckeresztúr f Szentgáloskér l Vácrátót b JAGUAR A Bakonykoppány m Bükkszentkereszt l Érsekvadkert m Helesfa j Kisdér i Mátraszentimre m Nyugotszenterzsébet k Ráckeve g Szentkatalin i Vácszentlászló g JEEP A Bakonykúti m Büssü m Helvécia m Kisdorog l Mátraterenye m Nyúl j Rád c Szentkirályszabadja l Vajszló l KIA B Bakonypéterd l F Herceghalom e Kisecset k Matty l Rádfalva k Szentlászló l Vál g LAMBORGHINI A Bakonyság m C Fábiánháza m Heréd l Kisgyalán m Máza k O, Ó Radostyán l Szentlırinc k Valkó f LANCIA B Bakonyszentiván m Cák m Fácánkert m Héreg i Kisgyır l Mecseknádasd i Okorvölgy i Rajka m Szentlırinckáta k Vámosgyörk m LAND ROVER B Baksa j Cakóháza l Fadd m Herend m Kishajmás i Mecsekpölöske k Olasz j Rákóczibánya m Szentmártonkáta i Vámosmikola m LINCOLN B Balatonalmádi l Ceglédbercel k Farád m Hernád j Kisharsány k Mecsér i Olaszfalu m Rákóczifalva m Szentpéterfa m Vámospércs m LOTUS B Balatonfıkajár m Cered m Farkaslyuk m Hernádkak l Kishartyán m Medina m Old m Ráksi l Szepetnek l Vámosszabadi i MARUTI B Balatonfüred m Cikó k Farmos m Hernádnémeti m Kisherend h Mende c Onga m Ravazd m Szerecseny m Vanyarc i MASERATI A Balatonfőzfı k Cún l Fazekasboda k Hetes l Kisjakabfalva m Mérges k Orbányosfa l Regenye i Szeremle m Vanyola m MAZDA B Balatongyörök m Fehértó j Hetvehely i Kiskassa j Mernye m Orci j Remeteszılıs d Szigetbecse h Váralja k MERCEDES B Balatonkenese m Cs Feked k Hevesaranyos m Kiskorpád m Meszlen m Orfő h Répáshuta m Szigetcsép d Várbalog m MERCURY B Balatonmagyaród m Csabdi h Feketeerdı m Hévíz m Kiskunlacháza f Mezıcsokonya l Ormándlak l Rétalap m Szigethalom b Varbó l MG B Balatonszabadi m Csajág m Felcsút h Hévízgyörk f Kiskutas l Mezıd i Ormosbánya m Rétság i Szigetmonostor d Várda l MITSUBISHI A Balatonszılıs m Csákvár l Felpéc k Hidas j Kismányok j Mezılak m Oroszlány l Rezi m Szigetszentmárton d Várdomb l NISSAN B Balatonvilágos m Csapi l Felsıcsatár m Hidegkút m Kismaros f Mezıörs m Oroszló i Rigyác m Szigetszentmiklós b Varga i OPEL B Ballószög m Csarnóta i Felsıegerszeg i Hidegség m Kisnémedi c Miháld m Orosztony m Rinyakovácsi m Szigetújfalu d Várgesztes k PEUGEOT B Balmazújváros m Császár m Felsımocsolád m Hirics l Kisoroszi c Mikebuda m Ostoros l Romhány k Szigetvár m Városlıd m PONTIAC B Balogunyom m Csatár l Felsınána m Hobol m Kispáli l Mikepércs j Osztopán m Romonya h Szikszó m Várpalota m PORSCHE A Bánd m Csataszög m Felsıörs m Homokbödöge m Kisrécse l Milejszeg l Ozmánbük m Rózsafa l Szilágy i Vasad d RENAULT B Bánfa l Csebény l Felsıpáhok m Homokkomárom l Kistapolca m Mindszentgodisa i Óbánya i Rózsaszentmárton m Szilaspogony m Vásárosdombó l ROLLS-ROYCE A Bánhorváti m Csehbánya m Felsıpakony b Hont m Kistarcsa c Misefa l Óbarok f Röszke k Szilsárkány m Vasasszonyfa m ROVER B Bánk i Cserdi j Felsıpetény h Horpács m Kistokaj l Miskolc l Ócsa d Szilvás i Vasboldogasszony l SAAB B Bár m Cserénfa k Felsırajk m Hortobágy m Kistótfalu k Mogyoród b Ócsárd i S Szilvásszentmárton k Vaskeresztes m SEAT B Baracs m Cserkút h Felsıtárkány m Horváthertelend l Kisunyom m Mogyorósbánya h Ófalu i Ságújfalu m Szirák j Vaskút m SKODA B Baracska g Cserszegtomaj m Felsızsolca l Horvátlövı m Kisvaszar k Moha m Ónod m Sajóbábony l Szirmabesenyı l Vaspör m SMART A Baranyahídvég m Csertı m Ferencszállás l Hosszúhetény i Kisvejke m Molnári m Ózdfalu l Sajóecseg k Szob g Vassurány m SUBARU B Baranyajenı k Csévharaszt f Fertıboz l Hosszúpályi j Kisszentmárton m Monor d Sajóhídvég m Szokolya f Vaszar m SUZUKI B Baranyaszentgyörgy k Csikóstıttıs m Fertırákos j Hosszúvölgy l Klárafalva l Monorierdı e Ö, İ Sajókápolna l Szolnok m Vasszécseny m TOYOTA B Barbacs l Csikvánd m Fityeház m Hottó l Kocsord m Monostorpályi j Örkény k Sajókeresztúr l Szombathely m Vasszilvágy m VOLKSWAGEN B Bárdudvarnok k Csobánka c Fonó l Hunyadfalva m Kóka g Monyoród k Öskü m Sajólád m Szomód m Vát m VOLVO B Bárna m Csolnok g Fót b Husztót i Komló h Mórágy k Öttevény h Sajólászlófalva l Szomor f Vatta m listán nem szereplı C Báta m Csoma m Füle m Kondó m Mórichida m İcsény m Sajópálfala l Szıd c Vázsnok i Bátaapáti l Csomád b Főzvölgy l I Kóny k Mosdós l İr m Sajópetri l Szıdliget b Vecsés b Bátaszék l Csombárd l Ibafa l Konyár l Mosonmagyaróvár l İrbottyán b Sajósenye m Szıke i Vejti l Baté l Csonkahegyhát m G Iborfia m Kópháza l Mosonszentmiklós j İrtilos m Sajószentpéter m Szıkéd h Vékény i Bátmonostor m Csonkamindszent k Gadács m Igal m Koroncó i Mosonszolnok k İsagárd f Sajóvámos m Szúcs m Velem m Bátonyterenye m Csopak m Galambok l Iharosberény m Kórós m Mozsgó m İsi m Salgótarján m Szulimán m Velence k Bátor m Csór m Galgaguta i Iklad d Kosd e Mıcsény k Salköveskút m Szurdokpüspöki m Velény j Becsehely m Csorna m Galgagyörk e Ikrény h Kóspallag g Mucsfa m P Salomvár m Szőcsi m Véménd m Becske l Csököly m Galgahévíz h Inárcs e Kótaj m Múcsony m Padár l Sámod m Vének i Becsvölgye m Csömör b Galgamácsa e Ipacsfa l Kovácshida l Muhi m Pákozd j Sand m T Vép m Békás m Csörög d Gálosfa k Ipolydamásd h Kovácsszénája i Murakeresztúr m Palé i Sándorfalva m Tabajd h Vereb i Belezna m Csıvár f Gamás m Ipolytölgyes j Kozármisleny h Pálfiszeg l Sántos k Táborfalva m Veresegyház b Beloiannisz i Gánt l Isaszeg c Köblény l N Palkonya k Sáránd i Tác m Verıce e Belvárdgyula j D Garabonc m Iszkaszentgyörgy m Kökény g Nadap i Palotás k Sárhida l Tahitótfalu d Verseg h Bénye f Dabas h Gárdony k Isztimér m Kölesd m Nádasdladány m Paloznak m Sárisáp g Takácsi m Versend m Bér l Dad m Garé i Ivánbattyán k Kömlıd l Nagyacsád m Pánd i Sárkeresztes m Taksony d Vértesacsa i Bercel i Dág f Gecse m Iváncsa j Környe l Nagybajcs i Pannonhalma k Sárkeszi m Tanakajd m Vértesboglár j Berente m Dáka m Gellénháza l Izmény k Köröm m Nagybakónak m Pápa m Sármellék m Táp m Vértessomló k Berhida m Dánszentmiklós i Gelse l Izsófalva m Kıszárhegy l Nagybárkány m Pápadereske m Sárosd m Tápióbicske j Vértestolna k Berkenye f Dány e Gelsesziget l Kıszeg m Nagyberki m Papkeszi l Sárpilis l Tápióság h Vértesszılıs l Berkesd i Darnózseli k Gencsapáti m J Kıszegdoroszló m Nagybörzsöny i Papos m Sárszentmihály m Tápiószecsı f Veszprém k Bernecebaráti m Debrecen i Gerde j Jágónak m Kıszegpaty m Nagybudmér m Páprád l Sásd i Tápiószentmárton k Veszprémfajsz m Berzék m Decs l Gerényes l Ják m Kıszegszerdahely m Nagycenk l Parasznya l Sáta m Tápiószılıs m Villány m Besence l Dédestapolcsány m Geresdlak m Jánossomorja m Kıvágószılıs h Nagycsány l Pásztori m Sé m Táplánszentkereszt m Villánykövesd k Besenyıd m Délegyháza b Gerjen m Jármi m Kıvágótöttös h Nagycsécs m Pat m Semjénháza m Tardona m Vilonya m Besenyszög m Demjén m Gesztely m Jászfelsıszentgyörgy l Kulcs l Nagycserkesz m Patak m Sényı m Tardos k Vindornyafok m Besnyı i Dencsháza m Gige m Jászfényszaru k Kunpeszér j Nagyesztergár m Patalom k Seregélyes l Tarján i Visegrád d Bezenye m Derecske m Gilvánfa l Jenı m Kunszentmiklós m Nagygyimót m Patca k Siklós k Tarjánpuszta l Vizslás m Bezeréd l Deszk k Girincs m Jobbágyi m Kunsziget h Nagyharsány m Pátka k Siklósbodony i Tárnok d Vokány k Bezi i Dinnyeberki j Gomba e Juta k Kustánszeg m Nagyhegyes m Páty c Siklósnagyfalu m Tárnokréti l Vöckönd l A listán nem található települések az 'n' területi csoportba tartoznak. A külön névvel rendelkezı településrészek, területek besorolásai megegyeznek azon településeknek a besorolásával, amelyekhez közigazgatási szempontból tartoznak. A településlistánk Magyarország településeinek a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott 29-es hivatalos helységnévkönyvéhez igazodik.

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében,

Részletesebben

T/4449. számú. törvényjavaslat

T/4449. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4449. számú törvényjavaslat a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek Tartalomjegyzék 2010. évi CLXXXIV. törvény A bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK LEÍRÁSA

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK LEÍRÁSA AZ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK LEÍRÁSA az országgyűlési egyéni és területi választókerületekről szóló többször módosított 2/1990.(I.11.)MT rendeletben foglaltak szerint BUDAPEST FŐVÁROS Területe:

Részletesebben

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2015. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2015. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Zöld út a garantált biztonsághoz A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2015. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező

Részletesebben

A belügyminiszter 71/2012. (XII. 14.) BM rendelete a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter 71/2012. (XII. 14.) BM rendelete a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 169. szám 27989 Ügyeleti feladatokat ellátó munkatárs ruházata Felszerelési eszközök megnevezés Mennyiség/ Mennyiségi egység 1. Félcipõ (fekete) 1 db 2. Gyakorló nadrág nyári 2

Részletesebben

T/2911. számú. törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról

T/2911. számú. törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2911. számú törvényjavaslat a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika önkormányzati

Részletesebben

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Zöld út a garantált biztonsághoz A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében,

Részletesebben

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások

Részletesebben

A 9/2008. (I. 24.) FVM

A 9/2008. (I. 24.) FVM 1. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások esetén a fejlesztéssel érintett

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287 MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ Tartalomjegyzék 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 220/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 138/2008. (X. 18.) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 138/2008. (X. 18.) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 138/2008. (X. 18.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes

Részletesebben

Működési terület Hivatásos tűzoltóság Katasztrófavédelmi őrs Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Székesfehérvár HTP

Működési terület Hivatásos tűzoltóság Katasztrófavédelmi őrs Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Székesfehérvár HTP Aba Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Abádszalók Tiszafüred HTP Abaliget Abasár Gyöngyös HTP Abaújalpár Abaújkér Abaújlak Abaújszántó Szerencs HTP Abaújszolnok Abaújvár Gönc KŐ Abda Győr HTP Abod Szendrő HTP

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 4894 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 53. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

NATIONAL REGISTER OF MICROREGION MANAGERS 05 February 2002. Region Association of Local Authorities Rural Development Manager

NATIONAL REGISTER OF MICROREGION MANAGERS 05 February 2002. Region Association of Local Authorities Rural Development Manager MARD Department of Rural Development Programmes NATIONAL REGISTER OF MICROREGION MANAGERS 05 February 2002 Region Association of Local Authorities Rural Development Manager County name settlement address

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI É S AGROT URIZMUS ORSZÁGOS SZÖVET SÉG ÉNEK KIADVÁ N YA 16. évfolyam 2008/3. szám A falusi agroturisztikai szolgáltatásokról A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./A Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak nem minősülő pályázók esetében Jelen településlistában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSEK BESOROLÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSEK BESOROLÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSEK BESOROLÁSÁRÓL REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2004. FEBRUÁR 14. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Hátrányos helyzetű kistérségek... 4 Dél-Alföld... 6 Dél-Dunántúl... 7 Észak-Alföld...

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2013. március 12-étől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással

Részletesebben

2/1990. (I. 11.) MT rendelet BUDAPEST FİVÁROS

2/1990. (I. 11.) MT rendelet BUDAPEST FİVÁROS 2/1990. (I. 11.) MT rendelet az országgyőlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról 1. Az országgyőlési képviselık választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 50. -a (2) bekezdésének felhatalmazása

Részletesebben

Tarifaszabályozás kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre

Tarifaszabályozás kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre enertel iztosító Zrt. elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 24., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 24., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 24., hétfõ 125. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXIV. törvény Az uzsorával összefüggõ egyes törvények módosításáról 31566 2011. évi CXXXV.

Részletesebben

DÉLELŐTTI KISZÁLLÍTÁS IRÁNYÍTÓSZÁMOS LISTA

DÉLELŐTTI KISZÁLLÍTÁS IRÁNYÍTÓSZÁMOS LISTA DÉLELŐTTI KISZÁLLÍTÁS IRÁNYÍTÓSZÁMOS LISTA 3809 ABAÚJSZOLNOK 9151 ABDA 2941 ÁCS 2683 ACSA 6076 ÁGASEGYHÁZA 9441 AGYAGOSSZERGÉNY 8400 AJKA 8401 AJKA 8448 AJKA (BAKONYGYEPES) 8447 AJKARENDEK 3779 ALACSKA

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2015. évi LIX. törvény Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13.639-1/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről,

Részletesebben

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 2014.02.11-től hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjai A tarifában használatos fogalmak meghatározása: új szerződés: jelen díjtarifa szempontjából

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2012. naptári re elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen

Részletesebben

A helyi választási irodák elérhetőségei

A helyi választási irodák elérhetőségei A helyi választási irodák elérhetőségei MEGYE TELEPÜLÉS IRSZ CÍM TELEFON FAX Bács-Kiskun Ágasegyháza 6076 Szent István tér 1. (76) 571-016 Bács-Kiskun Akasztó 6221 Fő u. 40. (78) 451-011 (78) 451-150 Bács-Kiskun

Részletesebben