Az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási tarifája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. 2011. évi kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási tarifája"

Átírás

1 Az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási szerzıdését határidıre jogszerően nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerzıdése a kötelezı gépjármőfelelısségbiztosításról szóló 29. évi LXII. törvény 1. alapján érvénytelen! Kérjük, olvassa el a Melléklet elsı oldalán a részletes tájékoztatót. Általános tudnivalók a gépjármő-felelısségbiztosítási (gfb) díj kiszámításához: Az alábbiakban megadott díjtáblák alapján mindenki kiszámolhatja, hogy mennyi lesz gépjármőve kötelezı felelısségbiztosításának 211. évi díja. A díjszámításhoz javasoljuk, hogy forgalmi engedélye adatait használja fel. A díjtarifa leírása során használt fogalmak értelmezése : Meglévı szerzıdés: társaságunknál kötött 21. december 31-ei vagy azt megelızı kockázatviselési kezdető, nem megszőnt szerzıdések. Új szerzıdések: társaságunknál kötött 211. január 1-ei vagy azt követı kockázatviselési kezdető szerzıdések évi díj: a 211. január 1. vagy azt követıen a 211. évben kezdıdı biztosítási idıszakra megállapított díj. Egész számra kerekítés: ez alatt a szokásos matematikai kerekítést értjük, azaz ha a tizedesvesszı után,1,2,3,4 számjegy áll, akkor lefelé kerekítünk, egyébként felfelé. A 12-szal való oszthatóvá kerekítés: az a mővelet, amikor a számot elosztjuk 12-szal, majd ezt kerekítjük egészre és megszorozzuk 12-szal. Ismeretlen gépjármő-kategória: azon szerzıdık (társaságunknál meglévı szerzıdéssel rendelkezık) gépjármőve sorolandó ebbe a kategóriába, amelyek esetében valamely, a díj meghatározásához szükséges társaságunk rendszereiben nyilvántartott gépjármő adat (motorkerékpár, személygépkocsi esetében teljesítmény; autóbusz esetében a férıhelyek száma; tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi esetében az össztömeg) hiányzik vagy értéke. Errıl társaságunk a 211. évi díjról szóló levelében személyesen értesíti a szerzıdıt. Pótdíj: A különbözı pótdíjszázalékok összeadandók. Az alábbiakban felsorolt pótdíjak csak határozatlan idejő, nem flotta, nem veterán gépjármővek esetén alkalmazandók! e-biztosítási termék: a Biztosító által a mindenkori kötelezı gépjármő-felelısségbiztosításra vonatkozó díjhirdetésében így meghirdetett, illetve egyéb termékekre vonatkozó általános szerzıdési feltételei szerint meghatározott biztosítási termék. Az e-biztosítási termékekkel kapcsolatban részletes információkat a oldalon talál. e-gfb speciális feltételei, amelyeknek együttesen kell fennállniuk: kizárólag nem flotta, nem veterán gépjármővekre, és ezeken belül is csak személygépkocsira, motorkerékpárra, segédmotoros-kerékpárra, négykerekő segédmotoros-kerékpárra, lassú jármőre, munkagépre, pótkocsira és félpótkocsira alkalmazható; díjfizetési módja bankkártyás vagy lehívásos lehet; díjfizetési gyakoriságként éves vagy féléves választható; cím és mobiltelefonszám megadása kötelezı; Allianz Ügyfélportál szerzıdést kell kötni e-gfb kizárólag elektronikus úton, az interneten keresztül, a a honlapokon, illetve olyan honlapokon köthetı, ahol az ügyfél gfb szerzıdésének díját adatainak megadásával kiszámíthatja, az ajánlatot kitöltheti és azt a honlapon keresztül elküldheti. Meglévı szerzıdések e-gfb-re történı módosítása kizárólag a honlapon történhet. Bankkártyás díjfizetés: a díjfizetési gyakoriság szerint esedékes díját elektronikusan, online bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki. Lehívásos díjfizetés (csoportos beszedési megbízás): csoportos beszedés esetében a biztosítási díj fizetésére kötelezett megállapodik a biztosítótársasággal, hogy az beszedheti tıle az esedékes díj összegét annak alapján, hogy arra a díjfizetés kötelezettje kifejezetten felhatalmazza saját bankszámlavezetıjét. Amennyiben a szerzıdı meglévı szerzıdésével kapcsolatos változásokat, hiányzó vagy valóságnak megfelelı adatokat a 211-ben kezdıdı új biztosítási idıszak kezdı napjáig bejelenti, akkor a szerzıdést a biztosító annak megfelelıen módosítja és a 211. évi díjat a legkésıbb 211-ben kezdıdı új biztosítási idıszak kezdı napjára módosított szerzıdési adatoknak megfelelıen kell meghatározni. Pótdíjak Díjfizetési gyakorisághoz és módhoz tartozó pótdíjszázalék Csekk Díjfizetési mód Egyéb díjfizetési mód Éves 11% % Díjfizetési gyakoriság Féléves 18% 6% Negyedéves 24% 12% Havi nem választható 12% Bonus-malus szorzók Bonus-malus besorolás Díjszorzó Személygépkocsi tarifa (nem flotta, nem veterán) A kw és lóerı átváltási arány csak tájékoztató jellegő, az a díjtarifának nem képezi részét. Pótdíjszázalék e-gfb termék Használati mód Pótdíjszázalék Taxi 1% Veszélyes anyagot szállító jármő 1% * Minden nem flotta, nem veterán gépjármőre, és ezeken belül is csak személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotoros-kerékpár, négykerekő segédmotoros-kerékpár, lassú jármő, munkagép, pótkocsi és félpótkocsira kötött nem e-gfb kötelezı gépjármőfelelısségbiztosítás esetében alkalmazandó M4 M3 M2 M1 A B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B1 2 1,75 1,35 1,4 1,7,6,59,58,57,56,55,54,52,4 A személygépkocsi és a szerzıdı adatai alapján meghatározzuk a tarifapontokat az I. és a II. táblázatokból. (A személygépkocsi gyártmányának és a szerzıdı lakhelyének/székhelyének csoportba sorolása két oldallal hátrébb található.) A kapott tarifapontokat összeadjuk, és a III. táblázatból a személygépkocsi teljesítményéhez tartozó oszlopból megkeressük a pontszámnak megfelelı éves A-s díjat. Meglévı személygépkocsi szerzıdéseknél ismeretlen jármőkategória esetén (ld. általános tájékoztató a lap tetején) a III. táblázat utolsó oszlopából keressük ki a pontszámnak megfelelı éves A-s díjat. Az így kapott díjat megszorozzuk a 211. évi bonus-malus besorolásnak megfelelı szorzóval, ezt egészre kerekítjük, majd korrigáljuk a pótdíj értékével a következıképpen: a pótdíjak közül a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk(az oldal tetején részletezett feltételeket figyelembe véve), és ezzel megszorozzuk a bonus-malusos díjat, majd kerekítünk, így kapjuk a pótdíj értékét. A bonus-malus besorolásnak megfelelıen kiszámított díjhoz hozzáadjuk a pótdíj értékét, majd 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendı díjat. Ebbıl a féléves díj 2-vel történı osztással, a negyedéves díj 4-gyel történı osztással, a havi díj 12-vel történı osztással keletkezik. % Egyéb* 25% I. A személygépkocsi adatai Gyártmány csoport A 1 B 8 C Gépjármő hajtóanyaga Hybrid Diesel Egyéb hajtóanyag 1 4 Gépjármő kora: gyártás éve év 1 év 2 év 3-4 év 5-7 év év év év év év 7 21 év felett 5 Gépjármő hengerőrtartalma -85 ccm ccm ccm ccm ccm ccm ccm 15 3 ccm felett 15 II. A szerzıdı adatai Szerzıdı kora (kor = születés éve) 21 év alatt év 24 év év év 29 év 3-31 év év év év év 56-6 év év év - természetes személy Szerzıdı kora (kor = születés éve) 69 év 7 év 71 év év 74 év 75 év 76 év év 79 év 8 év év év 85 év 85 év felett - természetes személy nem természetes személy 4 A szerzıdı lakhelyének/székhelyének területi csoportja a b c d e f g h i j k l m n Szerzıdı jogosítványának kora: jogosítvány megszerzésének éve (ha van jogosítványa) - természetes személy - nem természetes személy Nincs jogosítványa 21 év 21 1 év 2 év év 4 3 év felett III. ok alapján számolt díjak Éves A díj Ft Éves A díj Ft -37 kw 38-5 kw 51-7 kw 71-1 kw kw 18 kw felett Nincs adat -37 kw 38-5 kw 51-7 kw 71-1 kw kw 18 kw felett Nincs adat tıl

2 Az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási tarifája Tehergépkocsi tarifa (nem flotta, nem veterán) A tehergépkocsi össztömege és a szerzıdı területi besorolása alapján megkeressük a táblázatokból az éves A-s díjat. (A szerzıdı lakhelyének/székhelyének csoportba sorolása a következı oldalon található.) Meglévı tehergépkocsi szerzıdéseknél ismeretlen jármőkategória esetén a következı feltételek alapján állapítjuk meg az éves A-s díjat: - ha a tehergépjármő teherbírása 2t alatti, akkor az éves A-s díja a "35kg-ig" össztömeg kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg - ha a tehergépjármő teherbírása 2-6t, akkor az éves A-s díja a "351-12kg" össztömeg kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg - ha a tehergépjármő teherbírása 6t feletti, akkor az éves A-s díja a "12kg feletti" össztömeg kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg Az így kapott díjat megszorozzuk a 211. évi bonus-malus besorolásnak megfelelı szorzóval, ezt egészre kerekítjük, majd korrigáljuk a pótdíj értékével a következıképpen: a pótdíjak közül a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk (az elsı oldalon részletezett feltételeket figyelembe véve), és ezzel megszorozzuk a bonus-malus besorolásnak megfelelıen kiszámított díjat, majd egészre kerekítünk, így kapjuk a pótdíj értékét. A bonus-malus besorolásnak megfelelıen kiszámított díjhoz hozzáadjuk a pótdíj értékét, majd 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendı díjat. Ebbıl a féléves díj 2-vel történı osztással, a negyedéves díj 4-gyel történı osztással, a havi díj 12-vel történı osztással keletkezik. Éves A díj Ft Éves A díj Ft Éves A díj Ft Össztömeg Össztömeg Össztömeg 35 kg-ig kg 12 kg felett 35 kg-ig kg 12 kg felett 35 kg-ig kg 12 kg felett a, b g l c h m d i n e j f k Motorkerékpár, segédmotoros-kerékpár és négykerekő segédmotoros-kerékpár tarifa (nem flotta, nem veterán) A motorkerékpár teljesítménye alapján az elsı négy táblázatból, illetve segédmotoros-kerékpárnál az ötödik táblázatból, négykerekő segédmotoros-kerékpárnál pedig a hatodik táblázatból, a szerzıdı életkora és területi besorolása alapján megkeressük az éves (motorkerékpárok esetében A-s) díjat. (A szerzıdı lakhelyének/ székhelyének csoportba sorolása a következı oldalon található.) Meglévı motorkerékpár szerzıdéseknél ismeretlen jármőkategória esetén a következı feltételek alapján állapítjuk meg az éves A-s díjat: - ha a motorkerékpár hengerőrtartalma -15 ccm, akkor az éves A-s díja a "-12 kw" teljesítmény kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg - ha a motorkerékpár hengerőrtartalma ccm, akkor az éves A-s díja a "13-35 kw" teljesítmény kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg - ha a motorkerékpár hengerőrtartalma 35 ccm felett, akkor az éves A-s díja a "7 kw feletti" teljesítmény kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg A szerzıdı életkora (természetes személy szerzıdı esetén) = születési év. Amennyiben a szerzıdı nem természetes személy, a táblázatok utolsó oszlopában található díjak alkalmazandók. Motorkerékpárok esetén az éves A-s díjat megszorozzuk a 211. évi bonus-malus besorolásnak megfelelı szorzóval, egészre kerekítünk, majd korrigáljuk az így kapott díjat a pótdíjakkal a következıképpen: a pótdíjak közül a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk (az elsı oldalon részletezett feltételeket figyelembe véve), ezzel megszorozzuk a bonus-malusos díjat, majd egészre kerekítünk, így kapjuk a pótdíj értékét. A bonus-malus besorolásnak megfelelıen kiszámított díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét, majd 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendı díjat. Ebbıl a féléves díj 2-vel történı osztással, a negyedéves díj 4-gyel történı osztással, a havi díj 12-vel történı osztással keletkezik. Segédmotoros-kerékpárok illetve négykerekő segédmotoros-kerékpárok esetén az éves díjat korrigáljuk a pótdíjakkal a következıképpen: a pótdíjak közül a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk (az elsı oldalon részletezett feltételeket figyelembe véve), ezzel megszorozzuk az éves díjat, majd egészre kerekítünk, így kapjuk a pótdíj értékét. Az éves díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét, majd 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendı díjat. Segédmotoros-kerékpárok illetve négykerekő segédmotoros-kerékpárok esetén kizárólag éves díjfizetési gyakoriság választható. MOTORKERÉKPÁR -12 kw teljesítményő motorkerékpár Éves A díj Ft kw teljesítményő motorkerékpár Éves A díj Ft 36-7 kw teljesítményő motorkerékpár Éves A díj Ft a,b a,b a,b c,d,e,f c,d,e,f c,d,e,f g,h,i,j,k,l,m g,h,i,j,k,l,m g,h,i,j,k,l,m n n n kw 1,34 lóerı 7 kw feletti teljesítményő motorkerékpár Éves A díj Ft SEGÉDMOTOROS-KERÉKPÁR Éves díj Ft NÉGYKEREKŐ SEGÉDMOTOROS-KERÉKPÁR Éves díj Ft a,b a,b a,b c,d,e,f c,d,e,f c,d,e,f g,h,i,j,k,l,m g,h,i,j,k,l,m g,h,i,j,k,l,m n n n kw 1,34 lóerı Egyéb gépjármővek tarifája (nem flotta, nem veterán) A gépjármő kategóriája alapján megkeressük a táblázatból az éves díjat. Meglévı autóbusz szerzıdéseknél ismeretlen jármőkategória esetén az éves A-s díj a "43-79 férıhely" kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg. Meglévı pótkocsi és félpótkocsi szerzıdéseknél ismeretlen jármőkategória esetén az éves díj az "össztömeg 1t felett" kategória szerinti éves díjnak felel meg. Amennyiben a gépjármő részt vesz a bonus-malus rendszerben (autóbusz, közúti vontató és mezıgadasági vontató), akkor ezt a díjat megszorozzuk a 211. évi bonus-malus besorolásnak megfelelı szorzóval, egészre kerekítünk, majd korrigáljuk az így kapott díjat a pótdíjjal a következıképpen: a pótdíjak közül a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk (az elsı oldalon részletezett feltételeket figyelembe véve), és ezzel megszorozzuk az éves A-s díjat, majd egészre kerekítünk, így kapjuk a pótdíj értékét. A díjhoz hozzáadjuk a pótdíj értékét, majd 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendı díjat. Ebbıl a féléves díj 2-vel történı osztással, a negyedéves díj 4-gyel történı osztással, a havi díj 12-vel történı osztással keletkezik. Autóbusz 1-19 férıhely, A díj Autóbusz 2-42 férıhely, A díj Autóbusz férıhely, A díj Autóbusz 79 férıhely felett, A díj Trolibusz Éves díj Éves díj Éves díj Közúti vontató 12 ccm hengerőrtartalom alatt, A díj Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg -,75t-ig Közúti vontató ccm hengerőrtartalom felett, A díj 6 Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg,75t felett 1t-ig Mezıgazdasági vontató, A díj Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg 1t felett Lassú jármő Munkagép 14 Határozott idejő szerzıdések tarifája Havi díj Havi díj Havi díj Személygépkocsi 8 3 Autóbusz 12 1 Lassú jármő, munkagép 3 9 Tehergépkocsi 12 1 Közúti vontató 12 1 Pótkocsi, félpótkocsi 3 3 Motorkerékpár 3 3 Mezıgazdasági vontató 3 3 "P" és "E" rendszámú jármővek 14 3 Veterán használatú gépjármővek tarifája A veterán használati módnak azok a gépjármővek tesznek eleget, melyek a Magyar Nosztalgia és Hobbijármő Regiszter (MNHJR) vagy a Muzeális Minısítı Bizottság (MMB) által erre vonatkozóan kiállított minısítéssel igazoltan rendelkeznek. Meglévı szerzıdések esetén a veterán használatú gépjármővek díjtarifája az elızıekben leírt kritériumok alapján veterán használati módúnak minısülı gépjármővek esetében alkalmazható. Új szerzıdések esetén kizárólag azon esetben alkalmazható a veterán használatú gépjármővek díjtarifája, ha a szerzıdı biztosítását a METAMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaságon (Budapest 184, Német utca 23.) vagy a TWK (Trabant-Wartburg Klub Egyesület 1994) klubon mint társaságunk függı ügynökein keresztül köti meg, és a fent jelzett minısítés igazolását a szerzıdı a biztosítási ajánlat benyújtásakor az ajánlathoz csatolja. A bonus-malus díjszorzók értéke valamennyi kategória esetében 1, a választható díjfizetési gyakoriság pedig kizárólag éves lehet. Kategóriák értelmezése: Hobbi : 1987-es gyártási évő és annál fiatalabb, veterán használati módú jármővek Veterán : gyártási évő, veterán használati módú jármővek Oldtimer : 1961-es gyártási évő és annál öregebb veterán használati módú jármővek, illetve az MMB minısítés alapján Muzeális Jármőnek minısített 1981-es gyártási évő vagy annál öregebb veterán használati módú jármővek. Amennyiben a jármő nem felel meg a fenti feltételeknek, úgy társaságunk jogosult a biztosítási szerzıdés díját a valós adatokkal (a veterán tarifa mellızésével), a nem veterán használati módú nem flotta tarifának megfelelıen meghatározni. Éves díj Ft Éves díj Ft Éves díj Ft Jármő kora Jármő kora Jármő kora Hobbi Veterán Oldtimer Hobbi Veterán Oldtimer Hobbi Veterán Oldtimer Személygépkocsi, -37 kw Motorkerékpár -12 kw Közúti vontató Személygépkocsi, 38-5 kw Motorkerékpár kw Mezıgazdasági vontató Személygépkocsi, 51-7 kw Motorkerékpár 36-7 kw Lassú jármő Személygépkocsi, 71-1 kw Motorkerékpár 7 kw felett Munkagép Személygépkocsi, kw Segédmotoros-kerékpár Pótkocsi, félpótkocsi Személygépkocsi, 18 kw felett Autóbusz Tehergépkocsi Trolibusz

3 Területi és gyártmány csoportok az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi tarifájához Biatorbágy d Diósd c Gombosszeg m Kübekháza k Nagykanizsa l Pázmánd i Simonfa k Tarrós l A, Á Bicsérd i Diósjenı h Gordisa m K Küngös m Nagykapornak l Pázmándfalu k Sióagárd l Tass m Z Aba m Bicske g Diósviszló k Göd b Kacorlak m Nagykáta j Pécel b Sokorópátka l Taszár k Zagyvarékas m Abaliget i Birján j Dobronhegy l Gödöllı b Kács m L Nagykeresztúr m Pécs g Sóly l Tát h Zagyvaszántó l Abda h Bisse i Domaszék l Gödre k Kacsóta k Lábatlan l Nagykovácsi d Pécsbagota j Solymár c Tata m Zalaboldogfa l Acsa g Bocfölde l Dombóvár m Gölle m Kajárpéc m Lakhegy l Nagykozár h Pécsdevecser j Somodor l Tatabánya k Zalacsány m Acsád m Bocska l Domony d Gönyő j Kajászó h Leányfalu b Nagykökényes j Pécsudvard h Somogyaszaló k Tatárszentgyörgy l Zalacséb m Acsalag m Bocskaikert k Dorog g Görcsöny i Kakasd l Leányvár f Nagykutas l Pécsvárad j Somogygeszti m Téglás m Zalaegerszeg k Adács m Boda i Dozmat m Gısfa l Kakucs g Lébény j Nagylengyel l Pellérd h Somogyjád m Tékes k Zalaháshágy m Adásztevel m Bodmér i Dömös f Grábóc k Kálló g Legénd h Nagymányok k Penc d Somogysárd l Telekes m Zalaistvánd m Adony j Bodolyabér j Dömsöd i Kápolnásnyék i Lengyel m Nagymaros e Pér k Somogysimonyi m Telki d Zalakaros m Adorjás m Bodonhely k Dör m Gy Kaposfı l Létavértes m Nagynyárád m Perbál d Somogyszil m Tengeri j Zalakomár m Alacska m Bodrog m Drávacsehi l Gyál b Kaposgyarmat k Letkés i Nagyoroszi l Pereked i Somoskıújfalu m Tényı j Zalaköveskút m Albertirsa j Bogád h Drávacsepely l Gyarmat m Kaposhomok k Levél m Nagypáli l Perenye m Sopron l Tépe m Zalamerenye m Alcsútdoboz h Bogádmindszent l Drávapalkonya l Gyenesdiás m Kaposkeresztúr l Levelek m Nagypall i Pereszteg m Sormás l Tereske k Zalasárszeg l Algyı k Bogyiszló m Drávapiski l Gyermely h Kaposmérı k Lickóvadamos l Nagypeterd k Perkáta m Sóshartyán m Tésa m Zalaszabar m Alibánfa l Bokod m Drávaszabolcs l Gyód h Kaposújlak k Liget i Nagyrada m Perıcsény m Sóskút e Tésenfa l Zalaszentbalázs m Almamellék m Boldog k Drávaszerdahely l Gyömöre l Kaposvár j Ligetfalva m Nagyrécse l Peterd j Sóstófalva m Téseny j Zalaszentgyörgy m Almásháza l Boldogasszonyfa m Drégelypalánk l Gyömrı b Kaposszekcsı m Lipót k Nagyréde m Péteri b Söjtör m Teskánd l Zalaszentiván l Almáskeresztúr m Boldva m Dunaalmás m Gyöngyfa l Kaposszerdahely k Liptód m Nagysáp h Pétfürdı l Söpte m Tét k Zalaszentjakab m Alsóbogát m Bóly m Dunabogdány d Gyöngyös m Karancsalja m Liszó l Nagyszentjános m Pethıhenye l Söréd m Tevel m Zalaszentlırinc l Alsódobsza m Boncodfölde l Dunaharaszti b Gyöngyösfalu m Karancsberény m Litér k Nagytálya m Petıfibánya m Sukoró j Tilaj m Zalaszentmihály m Alsómocsolád m Bonyhád k Dunakeszi b Gyöngyöshalász m Karancskeszi m Lórév h Nagytarcsa b Petımihályfa m Surd m Tinnye e Zaláta m Alsónána k Bonyhádvarasd l Dunakiliti l Gyöngyösoroszi m Karancslapujtı m Lothárd h Nagytevel m Petrikeresztúr m Sükösd m Tiszapüspöki m Zalaújlak l Alsónémedi d Borjád m Dunaremete k Gyöngyöspata m Karancsság m Lovas m Nagytilaj m Petrivente m Sülysáp e Tiszasziget j Zalavár m Alsónemesapáti l Borsodgeszt l Dunaszeg i Gyöngyössolymos m Kárász i Lovasberény k Nagytótfalu k Pilis h Süttı l Tóalmás h Zámoly m Alsónyék l Borsosberény j Dunaszekcsı m Gyöngyöstarján m Karmacs m Lovászhetény j Nagyváty k Pilisborosjenı c Tófő m Závod l Alsóörs m Bosta i Dunaszentmiklós m Gyır h Károlyháza k Lırinci l Nagyvejke l Piliscsaba d Sz Tokod h Zebegény f Alsópáhok m Botykapeterd m Dunaszentpál i Gyırasszonyfa l Kartal g Lucfalva m Napkor m Piliscsév f Szabadbattyán m Tokodaltáró h Zengıvárkony j Alsópetény h Bozzai m Dunasziget l Györe l Katádfa l Lukácsháza m Nárai m Pilisjászfalu d Szabadegyháza m Tolmács i Zichyújfalu k Alsórajk m Bozsok m Dunaújváros m Gyırladamér i Kátoly k Lúzsok l Narda m Pilismarót f Szabadi m Tolna m Ziliz m Alsószentmárton m Bıcs m Dunavarsány b Gyırság j Káva h Naszály m Pilisvörösvár d Szabadszentkirály j Tordas f Zimány k Alsóvadász m Böde l Gyırsövényház k Kávás m M Nemesapáti k Pilisszántó c Szada b Tormás k Zirc m Alsózsolca l Bıny l E, É Gyırszemere j Kazár m Maglóca l Nemesbıd m Pilisszentiván d Szágy k Torony m Zók i Andornaktálya m Börcs i Ebes k Gyırújbarát i Kazincbarcika m Maglód c Nemesbük m Pilisszentkereszt d Szajk m Tószeg m Zomba l Andrásfa m Börzönce m Ecséd m Gyırújfalu h Kazsok m Mágocs m Nemescsó m Pilisszentlászló b Szajol m Tótvázsony m Annavölgy h Bıszénfa k Ecseny m Gyırvár m Kecskéd m Magy m Nemesgörzsöny m Piskó l Szakáld m Tök e Zs Apagy m Bucsu m Ecser c Gyırzámoly i Kecskemét m Magyaralmás m Nemeshetés l Pócsa m Szalánta i Tököl c Zsámbék e Apaj h Búcsúszentlászló l Edde m Gyúró e Kékesd k Magyaratád k Nemespátró m Pócsmegyer c Szalatnak l Töltéstava i Zsámbok h Aparhant l Budajenı d Eger m Győrős m Kemence m Magyaregregy k Nemesrádó m Pogány h Szálka k Tömörd m Zselickisfalud k Apátvarasd j Budakalász b Egerág h Kemendollár l Magyaregres k Nemessándorháza l Pogányszentpéter m Szalmatercs m Törökbálint d Zselickislak j Apc m Budakeszi d Egerbakta m H Keménfa m Magyarhertelend j Nemesvámos m Pókaszepetk m Szaporca l Tura h Zselicszentpál k Aranyosgadány i Budaörs e Egercsehi m Hagyárosbörönd l Kémes l Magyarmecske l Nemesszentandrás l Polány m Szár h Túrony i Zsombó m Arló m Budapest c Egerszalók m Hahót m Kemse m Magyarsarlós h Németbánya m Polgárdi m Szárász m Arnót l Budapest II. d Egerszólát m Hajdúbagos i Kenéz m Magyarszék h Németfalu m Pomáz b Szárliget j U, Ú Aszaló m Budapest III. d Egervár l Hajdúhadház l Kercseliget m Magyarszentmiklós l Neszmély m Pornóapáti m Szarvasgede m Újbarok h Aszód e Budapest IV. b Egyed m Hajdúsámson j Kerecseny m Magyarszerdahely l Nézsa g Porva m Szarvaskı m Újcsanálos m Gyártmány csoportok Atkár m Budapest IX. d Egyházasdengeleg k Hajdúszoboszló l Kerekharaszt l Magyartelek l Nógrád h Pölöske m Szászberek m Újhartyán h 211 Attala m Budapest V. c Egyházasgerge m Hajdúszovát m Kerepes b Majosháza c Nógrádkövesd j Pölöskefı m Szászvár k Újlengyel h ALFA ROMEO A Ág k Budapest VI. c Egyházasharaszti m Hajmás k Keszeg f Makád h Nógrádmegyer m Pörböly m Szátok l Újléta l ASTON MARTIN A Ágfalva l Budapest VII. b Egyházaskozár m Hajmáskér l Keszthely m Maklár m Nógrádsáp g Pötréte m Szatymaz m Újpetre j AUDI A Áporka c Budapest VIII. d Ellend h Halastó m Kesztölc f Malomsok m Nóráp m Pusztaberki m Szava j Újrónafı k BENTLEY A Árpás l Budapest X. b Emıd m Halászi l Keszü h Mályi l Noszvaj m Pusztacsó m Százhalombatta f Újszász m BMW A Ásványráró i Budapest XI. e Enese j Halásztelek c Kétbodony k Mályinka m Novaj m Pusztamonostor m Szécsénke k Újszentiván i BUICK B Áta h Budapest XII. d Eplény l Hangács m Kéty m Mánfa h Nıtincs f Pusztaszabolcs k Szederkény k Újudvar l CADILLAC A Budapest XIII. d Epöl g Hangony m Kilimán l Mány f Pusztaszentlászló m Szedres m Újvárfalva l CHEVROLET B B Budapest XIV. d Ercsi g Harc l Kimle k Maráza m Ny Pusztavacs j Szeged k Úny e CHRYSLER A Babarc m Budapest XIX. b Erdıkertes b Harka l Kincsesbánya m Marcaltı m Nyalka l Pusztazámor e Székesfehérvár k Úrhida m CITROEN B Babarcszılıs i Budapest XV. b Erdıkürt g Harkány k Királyegyháza l Márfa k Nyáregyháza h Püski k Szekszárd l Úri e DAEWOO B Babosdöbréte l Budapest XVI. b Erdısmecske j Harsány l Királyszentistván l Máriahalom f Nyárlırinc m Püspökhatvan e Szeleste m DAIHATSU B Bag e Budapest XVII. b Erdıtarcsa i Hárskút l Kisasszond l Máriakálnok l Nyékládháza l Püspökszilágy b Szellı k Ü, Ő DODGE A Bagod l Budapest XVIII. b Erzsébet k Hásságy j Kisasszonyfa l Máriakéménd k Nyergesújfalu j Szemely h Üllı b FERRARI A Bágyogszovát m Budapest XX. b Eszteregnye m Hatvan l Kisbabot k Márianosztra g Nyírbogdány m R Szendehely f Üröm c FIAT B Baj l Budapest XXI. d Esztergályhorváti m Hédervár k Kisbágyon l Márkháza m Nyíregyháza l Rábacsécsény k Szenna k FORD B Baja m Budapest XXII. d Esztergom g Hegyeshalom m Kisbajcs i Márkó l Nyírkércs m Rábapatona i Szentbalázs k V GMC B Bajna h Budapest XXIII. b Etes m Hegyhátmaróc m Kisbárkány m Markotabödöge k Nyírmártonfalva l Rábapordány m Szentdénes m Vác d HONDA A Bajót j Bugyi d Etyek e Hegyhátszentpéter m Kisbeszterce i Martonfa j Nyírpazony l Rábaszentmihály j Szente k Vácduka c HUMMER A Bak m Buj m Écs k Hegyszentmárton j Kisbodak l Martonvásár f Nyírtelek m Rábaszentmiklós k Szentegát m Vácegres c HYUNDAI B Bakóca i Buják l Érd e Héhalom k Kisbucsa l Mátészalka m Nyírtét m Rábcakapi l Szentendre b Váchartyán c INFINITI B Bakonya h Bükkaranyos l Érpatak m Hejıkeresztúr m Kisbudmér m Mátranovák m Nyírtura m Rácalmás l Szentgál m Váckisújfalu c IVECO A Bakonyjákó m Bükkösd j Érsekcsanád m Hejıszalonta m Kiscsécs m Mátraszele m Nyomár m Ráckeresztúr f Szentgáloskér l Vácrátót b JAGUAR A Bakonykoppány m Bükkszentkereszt l Érsekvadkert m Helesfa j Kisdér i Mátraszentimre m Nyugotszenterzsébet k Ráckeve g Szentkatalin i Vácszentlászló g JEEP A Bakonykúti m Büssü m Helvécia m Kisdorog l Mátraterenye m Nyúl j Rád c Szentkirályszabadja l Vajszló l KIA B Bakonypéterd l F Herceghalom e Kisecset k Matty l Rádfalva k Szentlászló l Vál g LAMBORGHINI A Bakonyság m C Fábiánháza m Heréd l Kisgyalán m Máza k O, Ó Radostyán l Szentlırinc k Valkó f LANCIA B Bakonyszentiván m Cák m Fácánkert m Héreg i Kisgyır l Mecseknádasd i Okorvölgy i Rajka m Szentlırinckáta k Vámosgyörk m LAND ROVER B Baksa j Cakóháza l Fadd m Herend m Kishajmás i Mecsekpölöske k Olasz j Rákóczibánya m Szentmártonkáta i Vámosmikola m LINCOLN B Balatonalmádi l Ceglédbercel k Farád m Hernád j Kisharsány k Mecsér i Olaszfalu m Rákóczifalva m Szentpéterfa m Vámospércs m LOTUS B Balatonfıkajár m Cered m Farkaslyuk m Hernádkak l Kishartyán m Medina m Old m Ráksi l Szepetnek l Vámosszabadi i MARUTI B Balatonfüred m Cikó k Farmos m Hernádnémeti m Kisherend h Mende c Onga m Ravazd m Szerecseny m Vanyarc i MASERATI A Balatonfőzfı k Cún l Fazekasboda k Hetes l Kisjakabfalva m Mérges k Orbányosfa l Regenye i Szeremle m Vanyola m MAZDA B Balatongyörök m Fehértó j Hetvehely i Kiskassa j Mernye m Orci j Remeteszılıs d Szigetbecse h Váralja k MERCEDES B Balatonkenese m Cs Feked k Hevesaranyos m Kiskorpád m Meszlen m Orfő h Répáshuta m Szigetcsép d Várbalog m MERCURY B Balatonmagyaród m Csabdi h Feketeerdı m Hévíz m Kiskunlacháza f Mezıcsokonya l Ormándlak l Rétalap m Szigethalom b Varbó l MG B Balatonszabadi m Csajág m Felcsút h Hévízgyörk f Kiskutas l Mezıd i Ormosbánya m Rétság i Szigetmonostor d Várda l MITSUBISHI A Balatonszılıs m Csákvár l Felpéc k Hidas j Kismányok j Mezılak m Oroszlány l Rezi m Szigetszentmárton d Várdomb l NISSAN B Balatonvilágos m Csapi l Felsıcsatár m Hidegkút m Kismaros f Mezıörs m Oroszló i Rigyác m Szigetszentmiklós b Varga i OPEL B Ballószög m Csarnóta i Felsıegerszeg i Hidegség m Kisnémedi c Miháld m Orosztony m Rinyakovácsi m Szigetújfalu d Várgesztes k PEUGEOT B Balmazújváros m Császár m Felsımocsolád m Hirics l Kisoroszi c Mikebuda m Ostoros l Romhány k Szigetvár m Városlıd m PONTIAC B Balogunyom m Csatár l Felsınána m Hobol m Kispáli l Mikepércs j Osztopán m Romonya h Szikszó m Várpalota m PORSCHE A Bánd m Csataszög m Felsıörs m Homokbödöge m Kisrécse l Milejszeg l Ozmánbük m Rózsafa l Szilágy i Vasad d RENAULT B Bánfa l Csebény l Felsıpáhok m Homokkomárom l Kistapolca m Mindszentgodisa i Óbánya i Rózsaszentmárton m Szilaspogony m Vásárosdombó l ROLLS-ROYCE A Bánhorváti m Csehbánya m Felsıpakony b Hont m Kistarcsa c Misefa l Óbarok f Röszke k Szilsárkány m Vasasszonyfa m ROVER B Bánk i Cserdi j Felsıpetény h Horpács m Kistokaj l Miskolc l Ócsa d Szilvás i Vasboldogasszony l SAAB B Bár m Cserénfa k Felsırajk m Hortobágy m Kistótfalu k Mogyoród b Ócsárd i S Szilvásszentmárton k Vaskeresztes m SEAT B Baracs m Cserkút h Felsıtárkány m Horváthertelend l Kisunyom m Mogyorósbánya h Ófalu i Ságújfalu m Szirák j Vaskút m SKODA B Baracska g Cserszegtomaj m Felsızsolca l Horvátlövı m Kisvaszar k Moha m Ónod m Sajóbábony l Szirmabesenyı l Vaspör m SMART A Baranyahídvég m Csertı m Ferencszállás l Hosszúhetény i Kisvejke m Molnári m Ózdfalu l Sajóecseg k Szob g Vassurány m SUBARU B Baranyajenı k Csévharaszt f Fertıboz l Hosszúpályi j Kisszentmárton m Monor d Sajóhídvég m Szokolya f Vaszar m SUZUKI B Baranyaszentgyörgy k Csikóstıttıs m Fertırákos j Hosszúvölgy l Klárafalva l Monorierdı e Ö, İ Sajókápolna l Szolnok m Vasszécseny m TOYOTA B Barbacs l Csikvánd m Fityeház m Hottó l Kocsord m Monostorpályi j Örkény k Sajókeresztúr l Szombathely m Vasszilvágy m VOLKSWAGEN B Bárdudvarnok k Csobánka c Fonó l Hunyadfalva m Kóka g Monyoród k Öskü m Sajólád m Szomód m Vát m VOLVO B Bárna m Csolnok g Fót b Husztót i Komló h Mórágy k Öttevény h Sajólászlófalva l Szomor f Vatta m listán nem szereplı C Báta m Csoma m Füle m Kondó m Mórichida m İcsény m Sajópálfala l Szıd c Vázsnok i Bátaapáti l Csomád b Főzvölgy l I Kóny k Mosdós l İr m Sajópetri l Szıdliget b Vecsés b Bátaszék l Csombárd l Ibafa l Konyár l Mosonmagyaróvár l İrbottyán b Sajósenye m Szıke i Vejti l Baté l Csonkahegyhát m G Iborfia m Kópháza l Mosonszentmiklós j İrtilos m Sajószentpéter m Szıkéd h Vékény i Bátmonostor m Csonkamindszent k Gadács m Igal m Koroncó i Mosonszolnok k İsagárd f Sajóvámos m Szúcs m Velem m Bátonyterenye m Csopak m Galambok l Iharosberény m Kórós m Mozsgó m İsi m Salgótarján m Szulimán m Velence k Bátor m Csór m Galgaguta i Iklad d Kosd e Mıcsény k Salköveskút m Szurdokpüspöki m Velény j Becsehely m Csorna m Galgagyörk e Ikrény h Kóspallag g Mucsfa m P Salomvár m Szőcsi m Véménd m Becske l Csököly m Galgahévíz h Inárcs e Kótaj m Múcsony m Padár l Sámod m Vének i Becsvölgye m Csömör b Galgamácsa e Ipacsfa l Kovácshida l Muhi m Pákozd j Sand m T Vép m Békás m Csörög d Gálosfa k Ipolydamásd h Kovácsszénája i Murakeresztúr m Palé i Sándorfalva m Tabajd h Vereb i Belezna m Csıvár f Gamás m Ipolytölgyes j Kozármisleny h Pálfiszeg l Sántos k Táborfalva m Veresegyház b Beloiannisz i Gánt l Isaszeg c Köblény l N Palkonya k Sáránd i Tác m Verıce e Belvárdgyula j D Garabonc m Iszkaszentgyörgy m Kökény g Nadap i Palotás k Sárhida l Tahitótfalu d Verseg h Bénye f Dabas h Gárdony k Isztimér m Kölesd m Nádasdladány m Paloznak m Sárisáp g Takácsi m Versend m Bér l Dad m Garé i Ivánbattyán k Kömlıd l Nagyacsád m Pánd i Sárkeresztes m Taksony d Vértesacsa i Bercel i Dág f Gecse m Iváncsa j Környe l Nagybajcs i Pannonhalma k Sárkeszi m Tanakajd m Vértesboglár j Berente m Dáka m Gellénháza l Izmény k Köröm m Nagybakónak m Pápa m Sármellék m Táp m Vértessomló k Berhida m Dánszentmiklós i Gelse l Izsófalva m Kıszárhegy l Nagybárkány m Pápadereske m Sárosd m Tápióbicske j Vértestolna k Berkenye f Dány e Gelsesziget l Kıszeg m Nagyberki m Papkeszi l Sárpilis l Tápióság h Vértesszılıs l Berkesd i Darnózseli k Gencsapáti m J Kıszegdoroszló m Nagybörzsöny i Papos m Sárszentmihály m Tápiószecsı f Veszprém k Bernecebaráti m Debrecen i Gerde j Jágónak m Kıszegpaty m Nagybudmér m Páprád l Sásd i Tápiószentmárton k Veszprémfajsz m Berzék m Decs l Gerényes l Ják m Kıszegszerdahely m Nagycenk l Parasznya l Sáta m Tápiószılıs m Villány m Besence l Dédestapolcsány m Geresdlak m Jánossomorja m Kıvágószılıs h Nagycsány l Pásztori m Sé m Táplánszentkereszt m Villánykövesd k Besenyıd m Délegyháza b Gerjen m Jármi m Kıvágótöttös h Nagycsécs m Pat m Semjénháza m Tardona m Vilonya m Besenyszög m Demjén m Gesztely m Jászfelsıszentgyörgy l Kulcs l Nagycserkesz m Patak m Sényı m Tardos k Vindornyafok m Besnyı i Dencsháza m Gige m Jászfényszaru k Kunpeszér j Nagyesztergár m Patalom k Seregélyes l Tarján i Visegrád d Bezenye m Derecske m Gilvánfa l Jenı m Kunszentmiklós m Nagygyimót m Patca k Siklós k Tarjánpuszta l Vizslás m Bezeréd l Deszk k Girincs m Jobbágyi m Kunsziget h Nagyharsány m Pátka k Siklósbodony i Tárnok d Vokány k Bezi i Dinnyeberki j Gomba e Juta k Kustánszeg m Nagyhegyes m Páty c Siklósnagyfalu m Tárnokréti l Vöckönd l A listán nem található települések az 'n' területi csoportba tartoznak. A külön névvel rendelkezı településrészek, területek besorolásai megegyeznek azon településeknek a besorolásával, amelyekhez közigazgatási szempontból tartoznak. A településlistánk Magyarország településeinek a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott 29-es hivatalos helységnévkönyvéhez igazodik.

4 Az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási tarifája Flotta gépjármővek 211. évi tarifája Ugyanazon egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság mint szerzıdı üzemben tartó számára legalább 5 jármőbıl álló gépjármőpark esetén flotta szerzıdés köthetı. Flotta szerzıdéseknél a bonus-malus díjszorzók értéke valamennyi besorolás esetében 1. Flotta azonosító: az Allianz által egy adott gfb flotta szerzıdésre meghatározott egyedi azonosító, amely a biztosítási kötvényen illetve a biztosító nyilvántartásában megtalálható. Ugyanazon adószámmal rendelkezı szerzıdınek több egyedi flotta azonosítója is lehet. A társaságunknál meglévı gfb flotta szerzıdések 211. évre vonatkozó tarifája: I. Az A jelő táblázatban felsorolt gfb flotta szerzıdések 211. évre vonatkozó jármőkategóriánkénti éves díját az A jelő táblázat adott jármőkategóriához és egyedi azonosítóhoz tartozó értéke határozza meg és ez a díjszabás érvényes a 211. évben az adott flotta évfordulója után létrejövı új gépjármő szaporulatokra is. II. Az A jelő táblázatban fel nem sorolt flotta szerzıdések 211. évre vonatkozó jármőkategóriánkénti éves díját úgy számoljuk, hogy a B jelő alapdíjtábla megfelelı jármőkategóriára vonatkozó éves díját megszorozzuk az adott gfb flotta szerzıdés egyedi azonosítójához tartozó díjszorzóval (G jelő táblázatban található), majd 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az adott jármőkategória éves fizetendı díját. Ebbıl a féléves díj 2-vel történı osztással, a negyedéves díj 4-gyel történı osztással, a havi díj 12-vel történı osztással keletkezik. A G jelő táblázatban fel nem sorolt egyedi flotta azonosítókhoz tartozó flotta szerzıdések szorzóértéke egységesen,5. Az adott gfb flottaszerzıdéshez tartozó valamennyi gépjármő 211. évre vonatkozó díjának meghatározásához az elıbbieknek megfelelıen kell eljárni és ez a díjszabás érvényes a 211. évben az adott flotta évfordulója után létrejövı új gépjármő szaporulatokra is. III. Minden 211-ben esedékes biztosítási évfordulóra felmondott gfb flotta szerzıdés esetében, amelynek szerzıdıje ugyanarra a gépjármőre 211-ben megkezdett új biztosítási idıszakra új flotta szerzıdést kíván kötni, annak 211. évre vonatkozó díjmeghatározására az I-II. pontokban leírtak érvényesek, kivéve az F jelő táblázatban felsorolt egyedi azonosítókhoz tartozó gfb flotta szerzıdések esetében. Ezen F jelő táblázatban szereplı egyedi azonosítókhoz tartozó új gfb flotta szerzıdések szerzıdıjének 211-ben új egyedi azonosítóval ellátott gfb flotta szerzıdésének 211. évre vonatkozó díjának megállapítására az V. pontban leírtak alkalmazandók. IV. A 29. december 31-i, vagy azt megelızı kockázat viselési kezdettel határozott idıre kötött szerzıdésekre a szerzıdés létrejöttekor hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. Új szerzıdések tarifája: V. A C jelő alapdíjtábla megfelelı jármőkategória éves díját megszorozzuk az D jelő táblázatban megjelenített, az adott flotta szerzıdıre vonatkozó (a székhelye alapján meghatározott) területi besorolás értékével (a szerzıdı székhelyének csoportba sorolása az elızı oldalon található), majd megszorozzuk az E jelő táblázatban megjelenített, az adott flotta szerzıdı fıtevékenységének TEÁOR kódja alapján meghatározott tevékenységi díjszorzó értékével. Abban az esetben, ha a gfb flotta szerzıdı egyedi flotta azonosítója megtalálható az F jelő táblázatban, akkor az elızıekben kiszámolt díjat megszorozzuk az F jelő táblázatban az adott gfb flotta szerzıdı egyedi azonosítójához tartozó díjszorzóval. Az elızıekben számított díjat 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az adott jármőkategória éves fizetendı díját. Amennyiben a közúti vontatók esetében így kapott éves díj kevesebb, mint 35 4 Ft, akkor az alkalmazandó éves díj értéke a közúti vontatók esetében 35 4 Ft. Ebbıl a féléves díj 2-vel történı osztással, a negyedéves díj 4-gyel történı osztással, a havi díj 12-vel történı osztással keletkezik. Az adott új gfb flottaszerzıdéshez tartozó valamennyi gépjármő 211. évre vonatkozó díjának meghatározásához az elıbbieknek megfelelıen kell eljárni. A. táblázat Személygépkocsi -37 kw Személygépkocsi 38 kw-5 kw Személygépkocsi 51 kw-7 kw Személygépkocsi 71 kw-1 kw Személygépkocsi 11 kw-18 kw Személygépkocsi 18 kw felett Személygépkocsi, ismeretlen kategória Tehergépkocsi 35 kg össztömegig Tehergépkocsi kg össztömeg Tehergépkocsi 12 kg össztömeg felett Tehergépkocsi, ismeretlen kategória Motorkerékpár -12 kw Motorkerékpár 13 kw-35 kw Motorkerékpár 36 kw-7 kw Motorkerékpár 7 kw felett Motorkerékpár, ismeretlen kategória Segédmotoros kerékpár Négykerekő segédmotoros kerékpár Autóbusz 1-19 férıhely Autóbusz 2-42 férıhely Autóbusz férıhely Autóbusz 79 férıhely felett Autóbusz, ismeretlen kategória Trolibusz Közúti vontató 12 ccm alatt Közúti vontató ccm felett Mezıgazdasági vontató Lassú jármő Munkagép Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg -,75t-ig Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg,75t felett 1t-ig Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg 1t felett Pótkocsi, félpótkocsi, ismeretlen kategória 1 kw 1,34 lóerı Flottaazonosító F F F F F F F F F F F F F FR FR FR B. táblázat Éves alapdíj Éves alapdíj Éves alapdíj Személygépkocsi 37 kw-ig Motorkerékpár 12 kw-ig 18 4 Autóbusz, ismeretlen kategória Személygépkocsi 38 kw-5 kw Motorkerékpár 13 kw-35 kw Trolibusz Személygépkocsi 51 kw-7 kw Motorkerékpár 36 kw-7 kw Közúti vontató 12 ccm alatt Személygépkocsi 71 kw-1 kw Motorkerékpár 7 kw felett Közúti vontató ccm felett Személygépkocsi 11 kw-18 kw Motorkerékpár, ismeretlen kategória Mezıgazdasági vontató Személygépkocsi 18 kw felett Segédmotoros kerékpár Lassú jármő Személygépkocsi, ismeretlen kategória Négykerekő segédmotoros kerékpár Munkagép Tehergépkocsi 35 kg össztömegig Autóbusz 1-19 férıhely Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg -,75t-ig Tehergépkocsi kg össztömeg Autóbusz 2-42 férıhely Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg,75t felett 1t-ig Tehergépkocsi 12 kg össztömeg felett Autóbusz férıhely Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg 1t felett Tehergépkocsi, ismeretlen kategória Autóbusz 79 férıhely felett Pótkocsi, félpótkocsi, ismeretlen kategória C. táblázat Éves alapdíj Éves alapdíj Éves alapdíj Személygépkocsi 37 kw-ig Motorkerékpár 12 kw-ig Autóbusz, ismeretlen kategória Személygépkocsi 38 kw-5 kw Motorkerékpár 13 kw-35 kw Trolibusz Személygépkocsi 51 kw-7 kw Motorkerékpár 36 kw-7 kw Közúti vontató 12 ccm alatt Személygépkocsi 71 kw-1 kw Motorkerékpár 7 kw felett Közúti vontató ccm felett Személygépkocsi 11 kw-18 kw Motorkerékpár, ismeretlen kategória Mezıgazdasági vontató Személygépkocsi 18 kw felett Segédmotoros kerékpár Lassú jármő Személygépkocsi, ismeretlen kategória Négykerekő segédmotoros kerékpár Munkagép 42 7 Tehergépkocsi 35 kg össztömegig Autóbusz 1-19 férıhely Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg -,75t-ig Tehergépkocsi kg össztömeg Autóbusz 2-42 férıhely Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg,75t felett 1t-ig Tehergépkocsi 12 kg össztömeg felett Autóbusz férıhely Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg 1t felett Tehergépkocsi, ismeretlen kategória Autóbusz 79 férıhely felett Pótkocsi, félpótkocsi, ismeretlen kategória D. táblázat A szerzıdı székhelyének területi csoportja a, b c d e f Díjszorzó ,786 g h i j k l m,786,786,786,786,786,786,786 n,585 E. táblázat Tevékenységek TEÁOR kódjai Díjszorzó - ha a TEÁOR kód elsı két számjegye a következık között van: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 2, 33, 35, 36, 37, 61, 84, 85 - vagy ha a TEÁOR kód a következık egyike: 1.31, 1.32, 1.39, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 52.21, 77.21, 77.22, 77.29, 77.32, 77.33, 77.34, 77.35, 77.39, 77.4, ha a TEÁOR kód elsı két számjegye a következık között van: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 41, 5, 51, 53, 6, 71, 81, 82, 9, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 - vagy ha a TEÁOR kód a következık egyike: 1.41, 1.42, 1.51, 1.52, 1.61, 1.62, 1.72, 1.73, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.89, 1.91, 1.92, 42.11, 42.12, 42.13, 43.21, 43.22, 43.29, 77.11, ha a TEÁOR kód elsı két számjegye a következık között van: 22, 58, 62, 63, 68, 69, 7, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 97, 98 - vagy ha a TEÁOR kód a következık egyike: 1.11, 1.12, 1.13, 1.2, 43.11, 43.12, 43.13, 45.11, 46.11, 46.12, 46.13, 46.14, 46.15, 46.16, 46.17, 46.18, 46.19, 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 46.35, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39, 46.41, 46.42, 46.43, 46.44, 46.45, , 46.47, 46.48, 46.49, 46.61, 46.62, 46.63, 46.64, 46.65, 46.66, 46.69, 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.77, 46.9, 47.11, 47.19, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.29, 47.81, 49.31, ha a TEÁOR kód elsı két számjegye a következık között van: 18, 38, 39, 55, 56, 59, 64, 65, 66, 8, 86, 87, 88 - vagy ha a TEÁOR kód a következık egyike: 1.71, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 45.19, 45.2, 45.31, 45.32, 45.4, 46.51, 46.52, 47.3, 47.41, 47.42, 47.43, 47.51, 47.52, 47.53, 47.54, 47.59, 47.61, 47.62, 47.63, 47.64, 47.65, 47.71, 47.72, 1, , 47.74, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.91, 47.99, 52.1, 52.22, 52.23, 52.24, 52.29, Ha a TEÁOR kód a következık egyike: 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, ,5966 Ha a TEÁOR kód a következı: ,9354 Ha a TEÁOR kód a következık egyike: 49.1, 49.2, 49.32, 49.42, ,5582 A fentiekben fel nem sorolt TEÁOR kódok 1 F. táblázat Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító F17542,82 F ,94 F ,47 F ,67 F ,35 F ,8 F ,9 FR ,38 FR9221 F11212,5 F ,79 F ,67 F ,67 F ,43 F ,72 FR8864 1,4 FR ,38 FR96874 F ,42 F1639,63 F ,4 F ,67 F ,43 F ,71 FR1136 1,4 FR6322 1,2 FR178 F ,13 F177157,49 F199735,8 F ,47 F ,21 F ,7 FR1246 1,42 FR7694 2,19 FR15846 F ,13 F ,28 F ,4 F ,49 F ,47 F ,71 FR2278 1,42 FR ,19 F ,2 F177144,67 F ,8 F ,47 F ,21 F ,59 FR ,22 FR ,52 F ,38 F ,35 F ,42 F ,28 F ,67 F ,96 FR ,4 FR ,52 Díjszorzó 1,13,94 1,22 1,38

5 Flotta díjszorzók az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi tarifájához G. táblázat Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó F113,95 F166468,88 F ,9 F117649,52 F132455,86 F ,42 F173351,27 F ,76 F ,43 F ,4 F ,83 F148,62 F16656,79 F ,63 F ,32 F ,82 F ,45 F173767,68 F ,72 F ,93 F117434,8 F ,63 F155,79 F166522,78 F ,64 F ,78 F ,87 F ,45 F173821,3 F176941,72 F ,91 F ,71 F ,92 F158,27 F ,52 F ,35 F117834,45 F132551,91 F ,84 F173937,6 F ,73 F ,31 F ,92 F ,68 F1823,51 F16667,82 F ,65 F117841,31 F ,81 F ,94 F173961,8 F , F ,83 F ,86 F111918,49 F194,65 F166891,41 F ,68 F ,83 F ,2 F ,74 F173146,67 F ,6 F181398,58 F ,61 F ,52 F1137,38 F16749,58 F112399,54 F ,67 F132811,65 F ,89 F ,91 F ,3 F ,89 F ,75 F111941,94 F11382,67 F167294,76 F , F117948,37 F ,71 F ,81 F ,57 F ,96 F ,97 F ,67 F ,83 F ,5 F167367,28 F112417,27 F ,63 F ,86 F ,28 F17325,69 F ,4 F ,44 F ,44 F ,59 F11692,43 F16752,85 F ,63 F ,68 F ,82 F ,52 F173293,61 F ,6 F ,52 F ,45 F ,84 F12575,42 F16784,65 F ,61 F ,38 F13316,71 F146444,42 F ,53 F ,7 F182115,68 F ,76 F , F14195,28 F167881,68 F ,14 F ,74 F ,8 F146599,91 F173219,21 F17792,72 F ,82 F ,6 F ,44 F15469,41 F16827,61 F ,77 F118432,25 F13344,74 F ,42 F ,76 F177173,56 F182166,84 F119734,58 F ,59 F15582,33 F1721 1,7 F ,22 F118473,69 F133718,21 F146764,43 F ,28 F17723,65 F ,26 F111295,71 F ,7 F1623,9 F17244,57 F ,95 F118527,36 F ,9 F ,61 F ,63 F177246,65 F182248,82 F ,1 F ,71 F1643,22 F17562,69 F112645,37 F ,55 F ,87 F ,1 F ,6 F177262,63 F182372,47 F ,83 F ,58 F1657,32 F17961,42 F ,37 F118711,46 F ,72 F147686,91 F ,4 F17727,72 F182399,58 F11174,52 F ,56 F ,13 F171186,24 F ,4 F ,15 F133125,44 F ,62 F ,86 F ,1 F ,51 F ,51 F ,46 F17119,63 F17155,71 F ,26 F ,7 F ,64 F ,85 F173434,69 F17755,62 F ,61 F ,47 F ,55 F17259,43 F171951,48 F ,72 F118797,84 F ,3 F ,48 F ,33 F177815,88 F ,44 F ,54 F ,33 F17542,8 F172581,85 F ,21 F ,72 F ,78 F14948,95 F173575,36 F177971,75 F ,38 F111771,48 F ,81 F17976,67 F172867,27 F ,32 F ,9 F ,84 F ,84 F ,59 F ,86 F ,56 F ,55 F ,43 F18875,57 F17295,32 F ,66 F ,27 F133614,81 F149554,47 F173625,56 F177137,78 F ,65 F ,65 F ,84 F19111,62 F17313,74 F112864,59 F ,49 F133612,93 F ,34 F ,47 F ,61 F ,64 F ,37 F ,14 F19138,69 F173121,59 F ,37 F119231,49 F ,19 F ,62 F ,65 F ,44 F182554,72 F ,49 F ,43 F19898,24 F17338,28 F ,22 F ,55 F ,56 F ,7 F173726,28 F ,72 F182885,8 F ,51 F ,36 F11845,38 F173324,66 F ,11 F ,89 F ,79 F ,58 F ,84 F177144,22 F182986,79 F ,49 F ,85 F11871,58 F173464,34 F ,16 F ,29 F133831,9 F151621,33 F173861,36 F ,78 F18352,84 F111781,4 F ,58 F1195,59 F173855,85 F ,81 F ,14 F13387,18 F151644,48 F173893,39 F ,86 F ,7 F ,53 F11264,6 F11969,62 F17415,29 F ,65 F ,37 F ,77 F ,64 F ,28 F ,27 F ,64 F ,54 F ,1 F111981,65 F174347,4 F ,76 F ,68 F133981,67 F152193,64 F ,25 F ,79 F ,62 F ,52 F ,57 F11214,43 F17513,69 F ,65 F ,29 F ,69 F ,45 F ,26 F ,59 F ,39 F111797,51 F ,78 F11212,43 F175882,37 F11319,91 F ,88 F133977,83 F152536,44 F173981,71 F ,25 F ,76 F ,53 F ,62 F112422,41 F176366,69 F113931,34 F ,35 F ,93 F ,87 F174533,92 F ,94 F ,75 F ,7 F ,66 F112988,77 F176498,68 F113165,66 F128221,69 F ,78 F ,73 F174665,7 F ,67 F ,85 F ,1 F ,88 F11354,41 F ,13 F ,57 F128831,69 F13412,42 F ,9 F174691,26 F177223,81 F ,84 F ,11 F ,61 F113313,76 F , F ,79 F ,8 F13498,4 F153681,94 F ,28 F ,59 F ,88 F ,66 F ,58 F113771,77 F177818,43 F ,2 F ,39 F134659,85 F ,65 F ,71 F ,69 F ,76 F ,87 F ,86 F113951,3 F177982,26 F ,71 F12251,74 F134178,66 F ,62 F ,59 F ,81 F ,62 F ,57 F ,58 F114239,3 F1788,81 F ,31 F ,46 F ,32 F ,51 F ,44 F ,69 F ,93 F ,9 F ,62 F114492,79 F178512,25 F ,71 F ,64 F ,36 F ,7 F ,62 F ,1 F ,48 F ,79 F ,68 F114689,72 F17866,36 F ,79 F124552,74 F ,38 F ,64 F174336,77 F ,57 F ,57 F ,81 F ,69 F114727,22 F178687,21 F11328,29 F12456,8 F ,69 F ,44 F ,87 F ,71 F ,83 F ,9 F ,58 F114859,34 F178733,69 F ,27 F124571,88 F ,97 F ,51 F ,93 F ,58 F ,24 F ,88 F ,43 F1156,39 F178768,58 F ,66 F ,48 F ,83 F156351,45 F ,88 F ,87 F ,45 F ,83 F ,61 F11549,67 F1794,42 F ,26 F ,85 F ,17 F ,47 F ,47 F ,27 F ,96 F ,91 F112877,8 F11557,3 F179111,56 F113333,26 F ,42 F ,86 F ,44 F ,22 F ,59 F ,59 F ,88 F ,81 F115766,39 F179292,62 F ,4 F ,81 F ,77 F1588,71 F ,32 F ,7 F185493,8 F ,7 F ,73 F11637,6 F179446,39 F113323,29 F ,22 F134716,92 F1589,49 F ,63 F ,59 F185782,22 F ,99 F ,99 F11615,59 F17978,7 F ,9 F ,5 F ,75 F158927,44 F ,26 F177468,58 F185726,74 F ,6 F ,64 F116444,29 F18525,64 F ,65 F ,92 F ,87 F ,12 F ,33 F ,61 F ,57 F ,84 F ,36 F116819,43 F1813,28 F ,65 F ,71 F ,68 F159438,92 F174539,75 F ,82 F ,71 F ,59 F113261,88 F116835,6 F181386,85 F ,21 F126337,46 F ,85 F ,45 F174563,83 F177495,68 F185918,67 F ,89 F113758,65 F117191,4 F181556,44 F ,63 F ,33 F135476,93 F ,55 F ,62 F177561,73 F ,77 F ,87 F113115,88 F117483,36 F181912,22 F ,31 F ,4 F135263,71 F163463,4 F ,86 F ,2 F18632,58 F ,76 F ,3 F117777,25 F182358,56 F113652,27 F ,61 F ,73 F1639,35 F ,79 F ,88 F186229,64 F ,88 F113373,92 F117858,52 F182935,85 F ,79 F ,25 F135621,19 F164761,89 F ,74 F ,58 F186822,66 F ,65 F ,89 F117947,74 F18328,17 F ,6 F126452,72 F ,8 F167388,59 F ,41 F ,73 F186147,62 F ,8 F ,39 F11842,85 F18459,86 F ,82 F ,91 F ,67 F161311,66 F ,43 F ,91 F ,8 F ,69 F ,6 F118455,41 F184393,77 F ,42 F ,85 F ,56 F ,8 F ,36 F ,63 F ,87 F ,65 F ,63 F11851,82 F184555,29 F ,5 F ,79 F ,39 F ,84 F ,71 F ,24 F ,82 F ,42 F ,73 F118684,39 F184792,8 F ,23 F ,96 F136587,61 F ,94 F ,61 F ,74 F ,84 F ,91 F ,77 F11887,34 F184865,92 F ,76 F12684,9 F136684,9 F ,97 F ,78 F ,63 F ,61 F ,94 F ,45 F119249,73 F186531,56 F ,65 F12773,68 F ,83 F162494,49 F ,37 F17767,91 F ,82 F ,85 F ,73 F119291,68 F186574,65 F ,92 F ,33 F136316,96 F ,37 F ,67 F177623,83 F ,32 F ,14 F ,66 F12255,26 F186582,56 F ,59 F ,49 F ,19 F ,44 F17491,6 F ,62 F ,36 F ,61 F ,91 F ,47 F186671,42 F ,87 F ,34 F136578,3 F ,8 F ,39 F ,43 F ,73 F ,37 F ,56 F121219,79 F18714,56 F ,3 F ,74 F136588,4 F ,41 F ,9 F ,98 F ,63 F ,68 F ,97 F12253,58 F187163,57 F ,81 F127383,78 F ,2 F ,4 F174995,35 F ,9 F ,42 F ,61 F ,59 F123262,65 F18746,3 F ,81 F ,58 F ,56 F16329,54 F175237,44 F ,62 F186892,46 F ,95 F ,6 F123289,89 F187597,59 F114297,45 F ,57 F ,3 F ,52 F17586,91 F ,6 F186861,83 F ,7 F ,28 F123653,89 F18854,39 F114316,7 F ,44 F ,6 F ,77 F ,23 F ,69 F18695,61 F ,88 F ,71 F123769,62 F188968,28 F ,3 F ,56 F ,34 F ,75 F175938,91 F ,91 F ,7 F ,87 F ,56 F123777,24 F189123,59 F ,43 F127989,85 F136998,94 F ,42 F ,63 F ,85 F ,91 F ,6 F113325,61 F123831,81 F189271,58 F ,56 F ,86 F ,6 F164892,64 F ,8 F ,63 F186983,85 F ,94 F ,58 F124595,57 F189451,48 F ,35 F128325,7 F ,25 F165119,7 F175294,73 F ,56 F ,57 F ,86 F ,6 F124684,65 F189514,96 F ,37 F128396,66 F13769,47 F165331,42 F175218,58 F ,65 F ,68 F ,8 F ,62 F124692,31 F189638,64 F ,44 F ,82 F137641,52 F165356,48 F ,88 F177949,77 F ,82 F ,83 F ,86 F124811,6 F189786,84 F ,38 F128581,87 F ,24 F ,47 F175257,25 F ,79 F18766,79 F ,91 F ,58 F125362,85 F189824,32 F ,83 F ,84 F137769,24 F ,88 F175264,86 F ,44 F187633,6 F ,7 F ,3 F125389,85 F1975,57 F114742,66 F ,58 F137811,7 F ,81 F ,29 F ,37 F ,58 F ,93 F ,71 F125753,3 F19121,29 F ,66 F ,58 F137826,98 F ,72 F ,92 F ,5 F ,68 F ,9 F ,78 F , F19199,56 F ,59 F ,81 F ,77 F ,41 F ,82 F178239,7 F ,47 F ,37 F ,57 F12851,23 F191284,9 F114994,76 F ,59 F138741,62 F166589,44 F ,87 F ,87 F ,15 F ,86 F ,65 F128991,35 F191772,25 F115752,91 F ,65 F138812,35 F ,85 F175293,73 F ,8 F ,4 F111321,77 F ,65 F129457,7 F ,16 F ,72 F128941,62 F138928,75 F ,47 F ,6 F178243,93 F ,67 F111354,84 F ,61 F129767,74 F ,15 F ,62 F128992,78 F138936,69 F ,49 F ,75 F ,26 F ,8 F ,8 F ,71 F1348,3 F193112,53 F115319,85 F ,34 F ,2 F ,54 F ,36 F ,33 F ,8 F ,88 F ,6 F13862,41 F193244,7 F115349,53 F129155,57 F ,64 F ,95 F ,44 F ,24 F18813,72 F ,84 F ,84 F13927,54 F19346,61 F ,81 F129111,61 F ,42 F ,11 F ,87 F ,68 F188297,69 F ,85 F ,85 F131443,4 F19438,32 F115598,63 F ,67 F ,47 F ,6 F ,65 F ,9 F ,75 F ,88 F ,29 F13158,81 F19531,8 F ,56 F ,58 F ,36 F167794,46 F ,73 F ,52 F ,63 F ,91 F113535,78 F132776,58 F195336,58 F115655,56 F129513,56 F ,83 F ,48 F ,85 F ,87 F188412,3 F ,9 F ,58 F135686,49 F197118,42 F ,79 F129587,84 F ,64 F168571,7 F175467,64 F ,45 F ,59 F ,56 F , F135724,52 F198262,22 F ,68 F ,21 F ,63 F169986,41 F ,61 F ,83 F ,9 F ,87 F ,47 F135732,61 F198939,93 F ,18 F12965,4 F ,77 F16911,48 F ,4 F ,25 F , F ,87 F ,58 F ,11 F199749,67 F ,86 F129656,39 F ,9 F ,45 F175519,25 F ,99 F ,78 F ,84 F ,72 F136518,42 F ,31 F ,61 F ,3 F ,93 F ,4 F ,28 F ,36 F ,83 F ,92 F ,62 F ,5 F11526,63 F ,28 F ,89 F ,74 F ,81 F ,73 F ,71 F ,76 F ,62 F ,78 F137719,64 F112685,67 F ,34 F ,94 F ,5 F1771 1,16 F ,7 F178661,59 F ,11 F ,94 F ,72 F138499,88 F11311,83 F ,61 F ,86 F ,2 F171945,68 F ,84 F ,75 F ,36 F ,96 F ,6 F13861,45 F113576,6 F116413,45 F ,88 F139478,73 F171996,67 F ,8 F ,24 F ,54 F ,57 F ,59 F138642,56 F113851,55 F ,32 F ,87 F ,34 F172267,8 F ,79 F ,89 F ,51 F ,56 F ,48 F138766,93 F113991,63 F ,14 F ,7 F ,77 F173433,82 F ,24 F178755,42 F193599,42 F ,88 F ,88 F139851,57 F11441,55 F116216,75 F129785,39 F139431,71 F176688,52 F ,56 F ,92 F19362,45 F ,92 F ,46 F141856,64 F , F11623,76 F129875,58 F ,96 F177226,46 F175682,83 F ,59 F193793,39 F ,58 F ,47 F142161,35 F11489,73 F ,2 F ,61 F ,59 F ,17 F ,16 F ,6 F19387,42 F ,89 F ,26 F142496,66 F115285,73 F ,23 F ,71 F ,36 F1713,72 F ,35 F ,76 F19632,82 F ,89 F ,89 F142887,7 F115358,67 F ,9 F ,3 F139757,26 F171782,83 F ,36 F179956,7 F197421,66 F ,74 F ,86 F143697,26 F115668,26 F116356,7 F1396,3 F ,37 F ,26 F ,31 F ,89 F197861,59 F ,89 F ,68 F144138,84 F11576,63 F ,82 F13169,34 F1466,44 F ,78 F ,28 F ,93 F199661,47 F ,64 F ,35 F ,7 F116117,29 F116471,3 F132641,77 F14236,38 F ,86 F ,69 F ,87 F199678,46 F ,61 F ,32 F14537,45 F116761,61 F ,44 F ,56 F14295,28 F ,15 F ,4 F ,64 F ,89 F ,84 F ,57 F145231,77 F117156,27 F ,6 F13368,76 F142271,29 F ,81 F ,93 F ,69 F ,71 F ,84 F ,89 F145568,35 F117512,37 F ,55 F133699,65 F142298,77 F ,88 F ,2 F17928,44 F191977,75 F ,72 F ,26 F14739,42 F117636,83 F ,29 F134113,65 F142689,47 F ,87 F ,29 F ,58 F ,37 F ,95 F ,88 F147471,65 F117733,58 F ,7 F135756,94 F14373,43 F ,85 F1763,37 F17939,69 F ,1 F ,56 F ,39 F148826,84 F11797,6 F ,83 F135829,35 F14381,83 F ,92 F176321,43 F ,8 F ,68 F ,74 F ,39 F149776,8 F11875,7 F116675,85 F135853,8 F143261,74 F ,66 F176364,74 F ,3 F ,62 F ,68 F ,56 F149954,22 F ,4 F ,3 F136124,84 F143286,91 F ,57 F17638,84 F ,4 F19358,47 F ,87 F ,66 F15545,82 F119124,31 F ,38 F13625,56 F14396,84 F171515,58 F ,9 F ,2 F193516,51 F ,83 F ,65 F15731,93 F119183,65 F ,57 F136469,71 F144347,81 F ,81 F ,3 F179487,23 F193794,42 F ,91 F ,85 F151118,76 F119981,73 F ,4 F13758,91 F144789,86 F ,56 F ,34 F179565,99 F ,9 F ,91 F ,43 F15115,79 F ,4 F ,92 F137449,78 F147461,56 F ,95 F ,37 F179675,78 F ,4 F ,84 F ,44 F151398,87 F11115,84 F ,78 F13824,61 F147486,71 F ,9 F176345,33 F ,91 F ,86 F ,9 F ,62 F15177,26 F ,2 F ,21 F138569,23 F148288,83 F ,86 F ,62 F ,95 F ,62 F ,9 F ,74 F153651,79 F ,6 F116942,1 F13867,6 F149489,65 F ,66 F17643,35 F ,31 F ,68 F ,7 F114426,32 F153692,82 F ,16 F ,4 F139931,93 F149934,65 F ,89 F ,36 F179778,81 F ,42 F ,87 F114795,35 F153757,47 F ,54 F117151,86 F13149,59 F141711,39 F172249,81 F ,31 F179782,86 F196843,69 F ,91 F114141,26 F153889,9 F111236,59 F117257,47 F ,55 F ,7 F172621,72 F ,32 F ,26 F ,15 F ,7 F ,71 F153943,67 F11126,6 F117478,76 F131143,33 F141244,86 F ,42 F ,4 F ,32 F ,95 F ,7 F114251,96 F154133,48 F111233,36 F117583,59 F ,54 F ,42 F ,44 F ,3 F ,41 F ,46 F ,84 F114349,61 F15423,53 F ,2 F117796,85 F ,7 F ,76 F ,51 F ,36 F ,3 F ,51 F ,77 F ,5 F154419,26 F ,71 F ,76 F ,98 F ,57 F ,92 F ,36 F ,3 F ,59 F ,6 F ,28 F154461,6 F ,39 F ,94 F ,95 F ,8 F ,67 F176521,24 F ,82 F ,68 F ,59 F ,62 F15471,55 F ,64 F ,77 F ,88 F ,81 F172271,68 F ,28 F ,42 F ,45 F ,9 F ,9 F155512,33 F ,15 F ,89 F131378,87 F ,14 F172275,27 F ,9 F18153,93 F ,46 F ,66 F ,73 F156349,25 F ,25 F117186,51 F131577,86 F ,6 F ,87 F176576,81 F18366,86 F ,83 F ,9 F ,98 F157264,75 F111443,95 F ,43 F ,58 F141693,72 F ,2 F ,3 F1844,86 F ,9 F ,67 F ,73 F157272,37 F ,36 F ,1 F ,28 F ,6 F17249,77 F ,76 F181397,26 F199735,81 F ,83 F ,59 F157574,7 F111535,26 F117247,47 F131648,61 F ,34 F ,12 F ,3 F181559,84 F114989,48 F ,67 F ,42 F157582,67 F ,88 F ,81 F131651,66 F ,56 F ,29 F176735,85 F ,13 F1154,67 F ,56 F ,52 F15814,63 F ,61 F ,67 F ,79 F ,8 F17253,79 F ,87 F181958,92 F111851,37 F ,96 F ,62 F158279,49 F111531,74 F ,4 F ,83 F ,87 F ,39 F ,26 F182164,3 F ,92 F ,11 F ,91 F ,21 F111557,24 F117386,86 F131711,61 F ,72 F ,46 F ,85 F183152,86 F ,2 F ,88 F ,66 F159259,53 F111596,86 F ,85 F ,87 F ,89 F ,37 F176786,29 F183748,86 F113315,89 F ,9 F ,92 F1687,73 F ,83 F ,7 F ,42 F ,82 F ,91 F ,29 F18395,94 F ,54 F ,84 F ,81 F1619,77 F ,32 F ,59 F ,2 F ,82 F ,64 F ,86 F183977,79 F ,95 F ,99 F ,3 F16257,27 F ,72 F ,57 F ,37 F ,81 F ,87 F ,71 F184531,91 F ,68 F ,82 F ,81 F16338,33 F ,3 F ,1 F ,73 F1437,51 F ,66 F17682,59 F ,2 F ,57 F ,71 F ,88 F16354,94 F111762,59 F117393,29 F ,64 F ,86 F17272,58 F176839,72 F185414,65 F113951,52 F ,83 F ,28 F161342,38 F ,26 F ,48 F ,29 F ,94 F ,99 F ,88 F185457,85 F115138,79 F ,91 F ,62 F16161,56 F ,6 F ,62 F ,83 F14358,19 F172829,51 F ,65 F185856,26 F ,66 F111564,9 F ,64 F16255,72 F ,57 F ,42 F ,26 F ,83 F ,7 F17685,83 F186275,84 F ,94 F ,85 F ,58 F162225,61 F ,28 F117474,43 F ,73 F ,84 F ,56 F ,82 F186283,42 F115914,89 F111578,92 F ,73 F16236,39 F ,35 F117485,4 F13246,7 F ,87 F ,26 F ,31 F186488,26 F11632,89 F ,79 F ,92 F162519,93 F ,63 F ,6 F132283,56 F143836,71 F ,28 F ,8 F187832,82 F ,37 F ,71 F ,58 F162721,27 F112942,28 F ,42 F132437,66 F ,82 F172948,88 F ,1 F188464,64 F ,37 F ,75 F ,77 F162772,41 F112143,11 F ,59 F132641,73 F ,9 F ,63 F1769,56 F188642,32 F ,51 F ,47 F ,33 F163736,56 F ,34 F ,64 F132925,85 F ,53 F ,75 F ,82 F188669,36 F ,47 F ,91 F ,29 F163957,94 F ,94 F ,81 F ,79 F ,61 F17323,6 F ,72 F181116,76 F ,46 F111698,94 F ,6 F165615,77 F ,26 F ,4 F ,61 F144711,77 F173139,33 F ,88 F ,24 F ,46 F ,89 F ,34

6 Flotta díjszorzók az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi tarifájához (folytatás) G. táblázat (folyt.) Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó F ,88 F ,41 F ,85 F ,71 F ,39 FR12964,41 FR2662,7 FR39278,73 FR5274,76 FR6354,71 FR7738,3 F ,83 F ,57 F ,49 F ,71 F ,3 FR12982,54 FR2682,72 FR39292,27 FR52318,43 FR63554,8 FR7756,79 F ,7 F ,42 F ,89 F ,75 F ,52 FR136,44 FR26994,56 FR3934,78 FR52352,56 FR6362,88 FR7784,6 F ,61 F116511,43 F ,39 F121266,63 F ,3 FR1314,7 FR2716,75 FR ,5 FR52362,43 FR63874,71 FR7714,6 F ,63 F ,48 F ,85 F12173,71 F ,4 FR132,45 FR27222,3 FR39384,66 FR52422,73 FR6478,24 FR77124,66 F ,65 F ,99 F ,46 F1223,56 F ,38 FR1338,65 FR27246,38 FR ,4 FR52432,72 FR6414,63 FR77142,37 F ,7 F ,43 F ,21 F12312,71 F ,41 FR1342,37 FR27312,21 FR39398,25 FR5248,68 FR6416 1,12 FR7719,3 F ,69 F ,77 F ,74 F1244,56 F ,35 FR135 1,1 FR27326,7 FR39458,42 FR5276,6 FR64164,94 FR77352,27 F ,72 F ,57 F ,54 F12497,29 F ,82 FR136,75 FR27752,84 FR39634,75 FR52778,61 FR64316,96 FR77384,84 F ,68 F ,66 F ,59 F125717,79 F ,1 FR137,81 FR27894,9 FR ,13 FR52822,71 FR64322,76 FR77538,4 F ,28 F ,84 F ,22 F125733,61 F ,4 FR1396,62 FR2797,34 FR3978 1,6 FR52948,83 FR64386,62 FR77634,43 F114661,71 F ,84 F ,58 F ,26 F ,34 FR13146,82 FR282,28 FR39784,4 FR52996,36 FR64512,57 FR77642,68 F ,5 F ,95 F ,56 F126128,73 F ,56 FR13176,76 FR287,36 FR39788,32 FR53,33 FR64616,74 FR77688,63 F ,63 F ,84 F ,74 F126179,61 F ,8 FR1335,53 FR ,8 FR39818,68 FR536,84 FR64692,73 FR77744,65 F ,58 F ,89 F ,56 F126195,3 F ,8 FR13374,41 FR2814,95 FR3985,3 FR538,42 FR64698,33 FR77792,77 F ,7 F ,36 F ,8 F127329,64 F ,91 FR13426,81 FR28272,64 FR ,12 FR5398,32 FR64778,61 FR7781,66 F ,56 F ,59 F ,21 F129161,65 F128411,72 FR13556,57 FR28484,35 FR3988,6 FR5316,41 FR652,84 FR77818,25 F ,45 F ,91 F ,84 F129224,81 F ,25 FR13738,72 FR285,66 FR39884,19 FR5311,74 FR654,89 FR77836,75 F ,52 F117577,57 F ,59 F121834,66 F ,42 FR13814,32 FR28554,68 FR39898,68 FR53158,28 FR6546,92 FR77846,7 F ,55 F ,48 F ,58 F121885,57 F128473,73 FR1389,8 FR ,8 FR3996,67 FR53164,24 FR6586,87 FR77862,74 F ,48 F ,77 F ,44 F121923,95 F ,62 FR13912,92 FR28634,38 FR39924,37 FR5322,29 FR65128,8 FR77876,35 F ,48 F ,85 F ,6 F ,73 F ,71 FR1438,42 FR28664,68 FR39972,35 FR53228,29 FR65288,77 FR7788,39 F ,53 F ,4 F ,57 F ,78 F ,33 FR14282,84 FR288,75 FR4126,77 FR53244,9 FR65346,85 FR77888,73 F ,44 F ,89 F ,44 F ,29 F ,66 FR14354,67 FR ,1 FR416,78 FR53262,8 FR65382,81 FR77946,26 F ,56 F ,88 F ,76 F ,35 F ,87 FR1452,31 FR294,75 FR4174,84 FR533,5 FR659,84 FR77956,4 F ,51 F ,64 F ,39 F ,91 F ,58 FR14622,73 FR29134,22 FR4384,23 FR53482,97 FR65954,81 FR782,29 F ,35 F ,31 F ,94 F ,81 F ,52 FR14728,59 FR29262,62 FR4482,9 FR53738,27 FR6672,44 FR785,28 F ,57 F ,85 F ,56 F ,56 F129171,39 FR151,87 FR2941,82 FR457,41 FR53746,84 FR6629,32 FR78166,28 F ,85 F ,73 F ,71 F ,96 F ,87 FR1578,94 FR29428,94 FR466,85 FR5377,7 FR66362,7 FR7825,4 F114796,6 F ,92 F ,32 F ,3 F129834,92 FR15212,89 FR29572,72 FR4654,4 FR53946,83 FR66414,84 FR78258,84 F ,56 F ,8 F ,9 F ,62 F ,37 FR15272,76 FR2966,22 FR4666,93 FR53996,67 FR66534,39 FR7828,34 F ,97 F ,74 F ,64 F ,6 F ,96 FR15494,43 FR29614,89 FR4812,39 FR5418,75 FR66624,62 FR78314,57 F ,69 F ,68 F ,57 F ,61 F121124,84 FR1552,43 FR29676,49 FR486,83 FR5422,27 FR6741,65 FR78334,28 F ,78 F ,63 F ,67 F ,85 F ,78 FR15644,63 FR29698,57 FR4918,75 FR5426,28 FR67634,6 FR78468,98 F ,57 F ,78 F ,83 F ,6 F121353,87 FR15678,31 FR2998,37 FR499,6 FR5478,65 FR67846,77 FR7866,7 F114891,69 F ,73 F ,16 F ,76 F ,88 FR161,75 FR31,31 FR417,3 FR54386,64 FR6789,59 FR78682,62 F ,94 F ,27 F119464,6 F ,6 F ,86 FR1648,3 FR348,76 FR4116,62 FR54444,37 FR67928,96 FR78734,89 F ,56 F ,94 F119412,44 F ,54 F ,79 FR1658,39 FR37,63 FR41256,82 FR54468,24 FR686,84 FR79134,29 F ,79 F ,79 F ,65 F ,62 F121491,77 FR1676,87 FR3126,77 FR41262,28 FR5473,71 FR687,7 FR ,11 F114939,6 F ,45 F ,56 F ,89 F ,84 FR1612,79 FR3178,64 FR41296,84 FR ,2 FR6876,23 FR79162,64 F ,63 F ,21 F ,77 F ,54 F ,35 FR1616,88 FR3192,62 FR41362,26 FR5492,6 FR6888,28 FR7919 1,3 F ,96 F ,62 F ,66 F ,55 F121134,69 FR16192,31 FR342,81 FR41576,37 FR54912,74 FR68116,81 FR79232,71 F115165,82 F ,7 F ,72 F ,95 F ,85 FR16372,72 FR3532,31 FR41586,27 FR54928,72 FR68182,31 FR ,3 F115343,31 F ,56 F ,52 F ,51 F ,77 FR1644,84 FR3614,43 FR41844,72 FR5538,96 FR68284,8 FR79272,34 F115381,62 F ,17 F ,62 F ,55 F ,17 FR16492,34 FR364,61 FR41874,57 FR5592,66 FR68296,78 FR79294,32 F115722,95 F ,47 F ,61 F ,82 F ,66 FR16614,6 FR3658,68 FR41888,33 FR5598,83 FR6833,77 FR79314,56 F ,63 F ,44 F ,63 F ,75 F ,57 FR16632,62 FR3878,86 FR41912,27 FR55152,25 FR68356,41 FR7943,39 F ,79 F ,44 F ,64 F122171,73 F ,69 FR16664,77 FR3928,21 FR41996,67 FR5519,71 FR6848,39 FR79546,34 F ,71 F ,1 F ,54 F122971,99 F ,35 FR16774,85 FR3118,65 FR42148,13 FR5552,26 FR68528,7 FR79666,64 F ,64 F ,32 F ,85 F ,63 F ,68 FR1679,85 FR3134,71 FR42218,13 FR55518,4 FR68558,65 FR7978,69 F ,71 F ,41 F ,44 F ,89 F ,18 FR16854,56 FR31154,64 FR42256,26 FR5554,71 FR6865,29 FR79758,63 F115151,41 F ,73 F ,8 F ,74 F ,32 FR1772,7 FR31246,63 FR42412,29 FR55568,62 FR68682,3 FR79882,33 F ,87 F ,72 F ,67 F122288,79 F ,71 FR ,1 FR3127,48 FR42476,65 FR5562,37 FR , FR79896,64 F ,98 F ,29 F ,74 F ,74 F ,77 FR17128,23 FR31328,81 FR4248,61 FR55618,25 FR68972,29 FR7991 1,9 F ,73 F ,58 F ,81 F ,72 F ,7 FR17142,86 FR3134,39 FR4251,4 FR55622,95 FR691 1,2 FR79952,81 F ,56 F ,44 F ,71 F ,59 F ,62 FR17174,44 FR3135,74 FR42564,51 FR55696,83 FR69258,62 FR79956,39 F ,83 F ,68 F ,33 F122317,99 F ,42 FR17192,74 FR31398,58 FR42574,94 FR55714,62 FR69436,42 FR79978,7 F ,57 F ,2 F ,75 F ,2 F ,64 FR ,15 FR31416,4 FR4259,26 FR5577,64 FR69452,93 FR824,75 F ,77 F ,97 F ,78 F ,7 F ,64 FR17272,72 FR31618,29 FR4262,89 FR5586,63 FR69464,33 FR828,33 F ,71 F ,85 F ,85 F ,72 F ,71 FR17454,81 FR31622,26 FR42646,79 FR5582,76 FR69528,18 FR89,28 F ,71 F ,61 F ,78 F122824,44 F ,3 FR1762,33 FR31638,29 FR42658,68 FR55968,72 FR69678,73 FR83,73 F ,64 F ,34 F ,86 F122891,76 F ,6 FR17698,91 FR31646,7 FR42738,66 FR56,79 FR6973,69 FR8398,39 F ,64 F ,13 F ,44 F ,4 F ,36 FR17718,79 FR31656,64 FR4276,32 FR568,61 FR69992,94 FR8548,28 F ,83 F ,38 F ,23 F ,84 F ,7 FR17968,86 FR3174,84 FR4287,91 FR5666,77 FR7132,88 FR86,32 F ,39 F ,58 F ,6 F ,77 F ,57 FR18172,86 FR31774,63 FR42878,7 FR56522,6 FR7194,77 FR868,66 F ,7 F ,88 F ,57 F ,66 F ,49 FR18192,44 FR31858,3 FR4312,67 FR56598,67 FR7346,31 FR8632,76 F ,76 F ,59 F ,57 F ,87 F ,39 FR18298,19 FR31868,95 FR43198,6 FR56634,78 FR7722 1,15 FR864,35 F ,73 F ,89 F ,69 F122831,59 F ,3 FR18336,82 FR31898,74 FR4322,3 FR56642,42 FR776,27 FR8692,85 F ,68 F ,61 F ,72 F ,65 F ,74 FR18864,56 FR3198,29 FR4344,56 FR56668,76 FR7768,65 FR8756,67 F115415,64 F ,89 F ,57 F122835,72 F ,7 FR1944,81 FR31928,43 FR4342,92 FR ,4 FR7874,76 FR876,76 F ,7 F ,44 F ,81 F ,56 F ,27 FR19216,93 FR ,9 FR ,2 FR56886,7 FR712,65 FR8774,72 F ,59 F ,57 F ,31 F ,57 FR236,53 FR19278,56 FR31948,32 FR43464,16 FR5722,71 FR71218,64 FR8788,89 F ,7 F118681,88 F ,65 F ,85 FR354,87 FR1932,36 FR3218 1,5 FR43522,86 FR5768,27 FR71226,24 FR891,42 F ,4 F ,91 F ,71 F ,88 FR16,44 FR1944,67 FR3294,89 FR4373,29 FR57214,29 FR71258,74 FR8936,38 F ,59 F ,89 F ,29 F ,33 FR182 1,23 FR19548,86 FR3221,84 FR43874,62 FR57244,87 FR7129,81 FR8992,68 F ,88 F ,89 F ,7 F ,83 FR145,57 FR1964,56 FR32318,85 FR43914,14 FR57362,94 FR7131,64 FR8114,84 F ,89 F ,9 F , F ,59 FR183,46 FR1974,89 FR32334,61 FR4414,36 FR57414,58 FR71398,35 FR8154,69 F ,77 F ,91 F ,56 F ,78 FR228,85 FR19852,65 FR32394,62 FR44126,33 FR ,28 FR71472,9 FR8114,7 F ,75 F ,82 F ,16 F122939,68 FR2362,67 FR1995,64 FR3261,64 FR4492,88 FR57554,65 FR7186,93 FR81154,71 F ,83 F ,67 F ,8 F122955,85 FR368,35 FR256,67 FR32682,31 FR4538 1,7 FR57586,9 FR72132,91 FR81168,72 F ,78 F ,6 F ,9 F122981,83 FR3742,83 FR212,35 FR32698,61 FR4548,85 FR57734,89 FR7228,56 FR8123,95 F11551,77 F ,19 F ,69 F ,57 FR416,55 FR218,22 FR32724,35 FR45168,61 FR57888,61 FR72332,26 FR81254,29 F115553,84 F ,65 F ,81 F ,66 FR5216,97 FR2218,78 FR3284,35 FR4546,76 FR57956,64 FR72362,35 FR8127,27 F115561,81 F ,3 F ,62 F ,71 FR5256 1,11 FR227,93 FR3298,71 FR45422,78 FR5827,28 FR72424,82 FR8132,81 F ,8 F ,88 F ,24 F122943,86 FR5468,82 FR2278,89 FR3292,36 FR4551,62 FR58622,56 FR72444,81 FR8133,64 F ,78 F ,84 F ,6 F122982,43 FR5968,93 FR235,85 FR32954,85 FR456,57 FR5871,65 FR72722,67 FR81334,72 F115546,78 F ,82 F ,44 F ,56 FR6128,77 FR237,89 FR32996,8 FR4574,25 FR58736,88 FR7282,64 FR8143,79 F ,99 F ,9 F ,81 F ,71 FR6246,75 FR2458,86 FR3366,62 FR45714,65 FR58828,77 FR72982,72 FR81482,3 F ,94 F ,49 F119689,69 F12334,72 FR6694,94 FR2472,67 FR338,73 FR45724,85 FR58872,91 FR72998,9 FR8158,25 F ,86 F ,57 F ,89 F ,72 FR6932,63 FR251,43 FR3312,38 FR45734,25 FR58882,81 FR7352,39 FR81542,63 F ,82 F ,56 F ,56 F ,82 FR7266,61 FR2636,73 FR33132,95 FR45748,29 FR58954,35 FR7368,65 FR8157,39 F115563,81 F ,88 F ,88 F ,31 FR7416,79 FR2756,77 FR33146,24 FR4576,26 FR ,24 FR7372,68 FR81628,43 F ,89 F ,14 F ,65 F123365,77 FR7614,65 FR2766,36 FR33198,71 FR45774,27 FR5942,71 FR73142,42 FR81698,26 F ,73 F ,8 F ,9 F12348,82 FR7752 1,6 FR284,38 FR33284,53 FR4584,43 FR5952,85 FR73166,78 FR81718,39 F ,59 F ,52 F ,25 F123421,86 FR786,44 FR2826,22 FR33322,81 FR45878,71 FR59122,4 FR73198,26 FR81742,27 F ,67 F ,44 F ,36 F ,66 FR783,57 FR2878,8 FR ,6 FR4652,24 FR59222,96 FR73228,6 FR81798,29 F ,28 F ,42 F ,84 F123529,35 FR7952,56 FR294,56 FR33572,83 FR4611,43 FR59394,74 FR73232,39 FR81814,44 F ,4 F ,61 F ,44 F ,4 FR7996,43 FR2928,82 FR3363,43 FR46138,29 FR59616,88 FR73242,7 FR81844,85 F ,72 F ,56 F ,38 F123627,56 FR816,6 FR21172,78 FR33666,63 FR46162,35 FR59786,61 FR73246,6 FR81848,61 F ,62 F118949,87 F ,61 F123651,43 FR8594,9 FR21292,74 FR33738,92 FR46192,33 FR59794,69 FR734,76 FR81892,66 F ,59 F ,31 F ,56 F ,93 FR8644,8 FR2138,65 FR33776,6 FR46238,31 FR59836,97 FR7344,42 FR81896,29 F ,62 F ,56 F ,12 F ,27 FR8658,98 FR21584,24 FR3383,61 FR46272,41 FR59854,63 FR73412,34 FR8196,57 F115711,65 F ,65 F ,72 F ,32 FR8778,72 FR2164,82 FR ,8 FR46276,28 FR599 1,12 FR73434,84 FR81912,28 F ,61 F ,58 F119795,42 F ,56 FR8864,22 FR21618,39 FR33884,83 FR4628,28 FR64,88 FR73442,28 FR8218,3 F ,6 F ,67 F ,65 F124393,42 FR889,2 FR21658,66 FR33998,76 FR46294,42 FR614,68 FR73482,28 FR8262,81 F ,57 F , F ,39 F ,2 FR934,91 FR2174,64 FR3472,69 FR46322,72 FR658 1,2 FR73546,27 FR8288 1,2 F ,68 F ,65 F ,73 F ,31 FR938,65 FR21762,89 FR34718,39 FR4636,76 FR662,6 FR73614,8 FR82212,92 F ,9 F ,83 F ,68 F124182,26 FR9312,26 FR21862,83 FR34754,4 FR46392,29 FR6142,58 FR73652,7 FR82238,24 F ,15 F ,76 F ,56 F ,27 FR9316,84 FR21922,39 FR34824,75 FR46522,34 FR6188,71 FR73688,53 FR82532,37 F ,91 F ,61 F ,58 F124219,27 FR9354,31 FR21936,62 FR34854,25 FR46552,88 FR6394,56 FR73898,68 FR82576,74 F ,7 F ,82 F ,94 F124227,28 FR9384,77 FR227,38 FR3512,39 FR46582,9 FR6442,97 FR7392,27 FR8259,78 F ,1 F ,64 F ,56 F124235,25 FR94,84 FR2286,63 FR35144,29 FR4663,58 FR6468,74 FR7426,69 FR8265,93 F ,88 F ,34 F ,56 F124251,42 FR943,88 FR22352,42 FR3515,63 FR47154,58 FR6518,28 FR746,29 FR82688,28 F ,82 F ,56 F ,64 F124259,73 FR948,74 FR22388,89 FR35162,28 FR4734,27 FR654,6 FR747,6 FR82694,67 F ,67 F ,58 F ,41 F ,27 FR9532,62 FR22484,91 FR352,91 FR47342,88 FR6554,61 FR74116,65 FR8276,9 F ,66 F ,83 F ,62 F ,26 FR956,65 FR22528,71 FR3528,34 FR4735,63 FR6566,55 FR7432,65 FR82726,96 F ,72 F ,56 F ,21 F12436,26 FR9644,32 FR22552,64 FR35212,75 FR4771,21 FR664,75 FR7436 1,12 FR82734,28 F11592,66 F ,57 F ,82 F124385,26 FR9714,67 FR2258,72 FR35282,93 FR47714,61 FR674,61 FR ,1 FR82794,37 F ,62 F ,6 F ,37 F ,27 FR9794,32 FR22746,88 FR3534,6 FR47736,74 FR6768,64 FR74472,29 FR82798,51 F ,64 F ,84 F ,7 F12443,3 FR985,54 FR22922,62 FR35364,61 FR4828,64 FR69 1,18 FR7452,21 FR8281,95 F ,72 F11921,51 F ,85 F124411,41 FR988,77 FR2396,39 FR3545,4 FR4812 1,5 FR696,66 FR74734,28 FR82818,32 F ,98 F119471,6 F ,44 F124454,44 FR9956,29 FR2312,42 FR3554,31 FR48222,74 FR6948,7 FR74834,59 FR82822,8 F ,99 F119496,56 F ,56 F ,47 FR9986 1,5 FR23316,88 FR35586,29 FR48292,86 FR6196,69 FR74864,23 FR8285,7 F ,57 F119976,81 F ,56 F ,21 FR1166,83 FR2337,9 FR35598,56 FR48422,33 FR61334,73 FR7492,62 FR82854,69 F ,7 F119992,74 F ,89 F ,34 FR1216,26 FR23656,78 FR35644,44 FR48444,72 FR6136,68 FR74948,57 FR834,87 F115953,73 F ,11 F ,67 F ,57 FR1224,41 FR2368,82 FR35668,82 FR48454,71 FR61576,6 FR74962,33 FR8318,44 F ,89 F ,6 F ,62 F ,52 FR1384,65 FR23728,75 FR35698,61 FR4846,44 FR61614,74 FR74966,93 FR83154,23 F ,69 F ,44 F ,73 F ,3 FR1448 1,19 FR23758,58 FR35718,88 FR494,41 FR61688,57 FR7524,81 FR83238,59 F ,52 F ,56 F ,7 F124534,32 FR1482,86 FR239,6 FR ,27 FR49194,75 FR ,9 FR757,58 FR8336,58 F ,99 F ,85 F ,74 F ,39 FR149,84 FR23982,32 FR35798,26 FR49492,86 FR61946,61 FR7588,62 FR83358,24 F ,73 F ,23 F ,68 F ,44 FR154,7 FR244,59 FR35846,94 FR4958,89 FR622,71 FR75178,57 FR ,6 F , F ,78 F ,78 F ,35 FR1574,66 FR2468 1,8 FR3654,59 FR4956 1,6 FR6272,79 FR75212,35 FR8345,27 F ,6 F ,74 F ,57 F ,67 FR1862,56 FR2412,72 FR36178,41 FR49582,43 FR62118,98 FR75228,97 FR8355,29 F ,56 F ,73 F ,95 F124584,32 FR1926,3 FR24112,32 FR36236,85 FR4968,66 FR62214,84 FR753,81 FR8387,23 F ,77 F119487,66 F ,83 F ,3 FR199,49 FR24116,66 FR3636,65 FR4964,61 FR62222,88 FR ,27 FR83998,24 F ,8 F ,59 F ,58 F ,27 FR1124,66 FR24132,4 FR36348,72 FR49646,8 FR6229,75 FR75388,6 FR84126,58 F ,62 F119918,57 F ,85 F ,42 FR1136,36 FR24396,56 FR ,5 FR49668,3 FR6238,68 FR75392,82 FR8451,86 F ,66 F119113,73 F ,57 F ,6 FR1168,72 FR24468,62 FR36796,32 FR49672,83 FR62496,9 FR75446,7 FR84562,72 F116243,71 F ,56 F ,3 F124773,7 FR1186,66 FR24546,59 FR36834,29 FR4974,62 FR6251,84 FR7547,8 FR8458,62 F ,79 F ,76 F ,13 F124798,89 FR11114,67 FR24612,4 FR3689,92 FR58,38 FR6266,61 FR7551 1,31 FR8463,28 F ,37 F ,63 F ,14 F ,14 FR1117,41 FR24678,88 FR36998,64 FR514,66 FR62696,79 FR ,4 FR84642,22 F ,36 F119192,57 F ,73 F124951,75 FR1124,61 FR24726,87 FR376,23 FR552,37 FR62728,56 FR7564,36 FR8467,61 F ,58 F ,42 F ,59 F ,44 FR11246,32 FR249,24 FR3788,68 FR5124,34 FR62792,91 FR75652,66 FR ,7 F ,87 F ,56 F ,84 F ,69 FR1134,44 FR2491,41 FR37148,61 FR5176,91 FR ,7 FR75792,71 FR84864,77 F ,94 F ,64 F ,95 F125195,41 FR11312,35 FR24974,8 FR3716,28 FR5324,44 FR62938,21 FR75898,44 FR8566,41 F ,38 F ,59 F ,28 F125291,28 FR116,79 FR25182,32 FR37254,4 FR5384,62 FR6295,24 FR7668,26 FR85252,44 F ,88 F ,57 F ,43 F125311,58 FR11978,43 FR25186,25 FR37278,39 FR5698,58 FR62978,77 FR7694,74 FR8534,64 F ,66 F ,98 F ,71 F125359,39 FR12374,6 FR25362,37 FR37364,67 FR5898,29 FR6346,92 FR7617,33 FR85312,75 F ,65 F ,43 F ,64 F ,89 FR1246,62 FR2539 1,35 FR37388,96 FR512,67 FR639,8 FR76174,39 FR85364,75 F ,25 F ,73 F ,2 F ,33 FR1248,37 FR25614,44 FR3744 1,1 FR5166,85 FR631,13 FR762,37 FR85398,62 F ,66 F ,49 F ,62 F ,9 FR125,45 FR25632,73 FR3744,16 FR51186,61 FR63144,82 FR7624,96 FR8541,73 F ,87 F ,19 F ,56 F125471,59 FR12522,87 FR25756,8 FR37454,28 FR51476,57 FR6315,61 FR76222,3 FR8555,69 F ,58 F ,62 F ,68 F ,56 FR12618,83 FR25818,92 FR37552,25 FR51492,72 FR63158,79 FR76462,25 FR85712,76 F ,78 F ,63 F ,64 F ,46 FR12654,93 FR2598,31 FR37864,19 FR5168,68 FR6322,84 FR76466,27 FR85752,81 F ,73 F ,56 F ,84 F ,22 FR1268 1,27 FR2595,68 FR387,27 FR51614,59 FR63358,22 FR76554,63 FR85764,7 F ,92 F ,59 F119948,7 F ,55 FR12716,48 FR2599,61 FR38186,78 FR5164,92 FR63382,42 FR7676,4 FR ,7 F ,7 F ,68 F ,56 F126531,62 FR12762,6 FR2618,63 FR38194,64 FR5166,93 FR63388,85 FR76862,72 FR85788,7 F ,89 F ,56 F ,58 F ,57 FR12862,73 FR26172,65 FR3826,28 FR51844,26 FR63416,43 FR7688,25 FR8585,96 F ,59 F ,69 F ,63 F ,67 FR12896,47 FR26196,22 FR ,2 FR51888,82 FR63484,66 FR76888,3 FR85868,64 F ,62 F ,3 F ,32 F ,3 FR12922,42 FR26226,47 FR3994 1,17 FR51956,24 FR63492,64 FR76928,24 FR85918,66 F ,91 F ,36 F ,37 F ,46 FR12944,72 FR2624,4 FR39176,4 FR51968,88 FR63526,66 FR76954,89 FR85974,74 F ,65 F ,65 F ,8 F ,33 FR12956,45 FR26262,79 FR39242,76 FR526,92 FR63536,62 FR76966,27 FR85978,57

7 Flotta díjszorzók az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi tarifájához (folytatás) G. táblázat (folyt.) Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó FR ,15 FR88214,64 FR91582,82 FR93126,27 FR95318,25 FR96712,7 FR97872,85 FR9912,43 FR1758,7 FR1416,74 FR15328,82 FR8618,68 FR88222,6 FR9163,85 FR93164,38 FR9534,24 FR9676,26 FR9799,87 FR9918,85 FR18,71 FR1422,7 FR15368,64 FR8642,93 FR8824,68 FR91634,64 FR93314,57 FR95442,27 FR96782,14 FR982,22 FR ,1 FR1894,4 FR1411,89 FR15376,64 FR8694,77 FR88278,62 FR91642,34 FR93322,83 FR95448,56 FR96886,77 FR9832,27 FR99614,67 FR1898,42 FR14118,82 FR15414,74 FR8618,64 FR88324,56 FR91658,85 FR93368,71 FR9554,44 FR9698,83 FR9836,36 FR99774,74 FR192,34 FR14162,78 FR1543,57 FR86136,2 FR88386,68 FR9198 1,14 FR93372,44 FR95552,73 FR9693,19 FR9852,3 FR99792,26 FR1928,42 FR1428,63 FR15658,61 FR86334,63 FR8886,78 FR91974,53 FR9352,57 FR95562,57 FR96936,84 FR9864,57 FR9995,56 FR1952,26 FR14226,76 FR15662,79 FR8639 1,15 FR8896,56 FR9288,95 FR9364,23 FR9564,37 FR96962,25 FR9882 1,1 FR99966,27 FR1964,71 FR14232,66 FR15672,73 FR86662,22 FR8934,85 FR92162,38 FR93618,25 FR95646,62 FR96966,34 FR989,87 FR99978,73 FR111,23 FR14236,72 FR15744,66 FR86686,63 FR89476,8 FR ,4 FR93634,59 FR9569,89 FR9714,29 FR9819,84 FR99982,35 FR1116,37 FR14264,77 FR15748,62 FR86756,75 FR ,17 FR9221,63 FR93692,26 FR9571,4 FR978,69 FR9828,7 FR99986,44 FR1154,36 FR14272,71 FR ,42 FR86966,42 FR8955,62 FR92258,77 FR9378,25 FR95868,24 FR971,25 FR98212,22 FR116,34 FR116,33 FR14476,51 FR15846,87 FR8712,94 FR9,64 FR9236,27 FR93742,53 FR95876,4 FR9718,25 FR98222,58 FR134,65 FR117,29 FR14514,6 FR162,9 FR8746,42 FR91,66 FR92432,7 FR93834,25 FR95896,34 FR97144,21 FR98258,61 FR14,9 FR1188,41 FR14526,74 FR1626 1,1 FR87256,65 FR9118,64 FR92438,78 FR93918,12 FR9592,43 FR9717,79 FR98368,24 FR18,74 FR111,41 FR1463,74 FR1638,78 FR87266,85 FR921 1,1 FR9264,68 FR93962,21 FR95912,32 FR97184,44 FR98466,89 FR1118,96 FR1114,4 FR1466,74 FR1662,8 FR8732,82 FR9244,29 FR92664,84 FR94372,32 FR95926,42 FR97216,27 FR9852,4 FR114,57 FR11112,26 FR14712,79 FR167,59 FR87314,74 FR9356,71 FR92682,31 FR94414,2 FR95946,39 FR9723 1,4 FR98528,86 FR1224,67 FR11138,38 FR14738,63 FR16134,72 FR87348,96 FR9472,17 FR92738,83 FR94428,15 FR95994,67 FR97242,32 FR98536,89 FR1456,28 FR11176,52 FR14776,84 FR16176,65 FR87352,28 FR984 2,24 FR92812,43 FR9456,93 FR9612,88 FR97314,66 FR98568,42 FR1482,63 FR12152,28 FR14796,48 FR16226,77 FR8738,31 FR9898,49 FR92926,92 FR94614,25 FR9613,61 FR97326,84 FR9861,64 FR154,44 FR12988,68 FR14924,58 FR16264,73 FR87388,75 FR996,56 FR92946,39 FR94624,27 FR96164,27 FR97378,84 FR98616,32 FR1512,2 FR1312,83 FR ,22 FR16286,68 FR8746,42 FR9968,89 FR9296,89 FR94644,42 FR9624,97 FR97418,3 FR98624,59 FR1522,3 FR131 1,26 FR14968,25 FR164,72 FR87548,3 FR9156,84 FR92976,57 FR9475,29 FR96338,32 FR97446,71 FR98696,63 FR1588,71 FR1318,77 FR14998,64 FR1644,71 FR87556,27 FR91118,7 FR92982,87 FR94864,88 FR96344,36 FR9747,27 FR9872 1,18 FR1594,42 FR13242,87 FR1554,74 FR16484,61 FR87922,34 FR9122,23 FR9322,74 FR94896,7 FR9638,44 FR97498,26 FR9876,82 FR1648,39 FR13252,57 FR1512,78 FR16494,63 FR8798,96 FR91238,17 FR9326,6 FR9494 1,18 FR9651,25 FR97574,27 FR9871,57 FR1658,32 FR ,2 FR15172,71 FR16512,88 FR87984,4 FR9138,28 FR933,82 FR9498,1 FR966,24 FR97754,31 FR98714,73 FR1682,39 FR1338,76 FR15188,71 FR ,14 FR , FR91432,3 FR9364,95 FR ,32 FR96634,74 FR9784,96 FR98728,7 FR1688,67 FR13738,73 FR1523,75 FR1924,61 FR8828,93 FR9154 1,27 FR9368,28 FR94926,73 FR96642,7 FR9781,93 FR98756,31 FR178,41 FR13858,39 FR15248,66 FR19116,62 FR8896,26 FR91542,21 FR9318,27 FR94974,33 FR96656,42 FR97816,64 FR9899,69 FR173,66 FR13862,72 FR15266,8 FR113144,86 FR8819,94 FR91566,88 FR93116,38 FR9512,78 FR96664,7 FR ,37 FR9988,71 FR1754,62 FR13984,67 FR1532,58 FR1175 1,9 Allianz Ügyfélportál szolgáltatás általános szerzıdési feltételei 1. Jelen általános szerzıdési feltételek az Ügyfélportál szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan szabályozzák a Biztosító (Allianz Hungária Zrt.) és a Szerzıdı (Allianz Ügyfélportál szolgáltatásait igénybe vevı) közötti jogviszony feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit. A szolgáltatás a szolgáltatói szerzıdés hatálya alatt, a Szerzıdı minden, a Biztosítóval fennálló, illetve a jövıben kötendı e-biztosítási termékére vonatkozik. Jelen szolgáltatási szerzıdés nem képezi részét a biztosítási szerzıdésnek. 2. Az Ügyfélportál lehetıvé teszi a Szerzıdı számára, hogy a szolgáltatás keretein belül biztosítási szerzıdéseinek adatait megtekintse, illetve az Ügyfélportál által biztosított mőveleteket elvégezze (többek között online bankkártyás díjfizetés, adatok módosítása, szerzıdésekhez kapcsolódó dokumentumok letöltése és igénylése). 3. Az Ügyfélportál használatát az a Szerzıdı igényelheti, aki a Biztosítónál legalább egy érvényes e-biztosítással rendelkezik. Biztosító az Ügyfélportál használatáért külön díjat nem számít fel. 4. Az Ügyfélportál használatát Szerzıdı az Allianz Ügyfélportál szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Biztosító által meghatározott tartalmú nyilatkozat kitöltésével kezdeményezheti. A szerzıdés a nyilatkozat Biztosító által történı elfogadásával jön létre és az Ügyfélportálon történı regisztráció aktiválását követıen azonnal hatályba lép. Az Ügyfélportál szerzıdés határozatlan idıre szól. Amennyiben a Biztosító a nyilatkozatot befogadja, úgy arról a szerzıdıt útján levélben értesíti. A regisztrációt követıen a szerzıdı jogosulttá válik az Ügyfélportál szolgáltatásainak igénybevételére. 5. Az Ügyfélportál az ugyfelportal.allianz.hu címen érhetı el, a hét minden napján -24 óráig. A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a rendszerén idınként karbantartási munkálatokat végezzen. A várható üzemszünetet a Biztosító lehetıség szerint webhelyén, a oldalon elıre jelzi. A Szerzıdı érdekkörében felmerült hibákért, károkért a Biztosító nem felel. 6. A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfélportál szolgáltatásait bármikor módosítsa, új funkciókkal bıvítse, vagy bármely funkciót megszüntesse. A változásokat a Biztosító a webhelyén teszi közzé. Ha a szerzıdı a módosítást nem fogadja el, az errıl szóló közlemény közzétételét követı 9 napon belül felmondhatja a szolgáltatási szerzıdést. Ha a szerzıdı nem él a felmondás jogával a szolgáltatási szerzıdés a módosult tartalommal marad hatályban. 7. Az Ügyfélportál regisztráció az e-biztosítás kötvényszámának, valamint az Szerzıdı által, az e-biztosítás megkötése során a Biztosítóval közölt mobiltelefon számának megadásával kezdeményezhetı. A regisztráció az SMS-ben kapott kód megadásával folytatható. Az cím megadása után az -ben kapott kód megadása szükséges. Ezt követıen a Szerzıdı egy belépési jelszót választ magának. Sikeres regisztrációt követıen a Szerzıdı az Ügyfélportálra az címének és választott jelszavának megadásával tud belépni. 8. A Szerzıdı köteles mindenkivel szemben titkosan kezelni a jelszavát, illetve Szerzıdı felel azért, hogy az általa megadott fiókhoz nem fér hozzá olyan személy, akivel kapcsolatosan nem kívánja a szerzıdéseihez való hozzáférést. A belépési jelszó jogosulatlan felhasználásából, valamint a Szerzıdı fiókjához való jogosulatlan hozzáférésbıl eredı mindenféle kárt, következményt a Szerzıdı maga köteles viselni, annak kapcsán a Biztosítóval szemben jog-és igényérvényesítésre nem jogosult. 9. A titkos belépési jelszónak 3 egymást követı alkalommal rosszul történı megadása esetén a szolgáltatás ideiglenes letiltására kerül sor. Az Ügyfélportál felületén Szerzıdı tájékoztatást kap az új jelszókérés menetérıl. Visszaélés gyanúja esetén a Biztosító a Szerzıdı egyidejő értesítése mellett jogosult az Ügyfélportál szolgáltatásainak letiltását kezdeményezni. Az ideiglenes letiltás ilyen esetben 24 óra elteltével kerül feloldásra. 1. Szerzıdı tudomásul veszi, hogy ha az Ügyfélportál szolgáltatásai keretében végrehajtott módosításai, bejelentései tévesek, hiányosak vagy jogsértık, a Biztosító az ebbıl eredı károkért nem felel. 11. A Szerzıdı az Ügyfélportálon tett nyilatkozattal kérheti Biztosítótól az Ügyfélportál regisztrációjának a törlését, amelyet a Biztosító az Allianz Ügyfélportál szerzıdés felmondásaként kezel. A törlési igény bejelentése után az elérési jogosultság és ezzel a szerzıdés 3 napon belül megszőnik. A Biztosító jogosult a szerzıdést a szolgáltatás nem rendeltetésszerő használata esetén a Szerzıdıhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, illetve a szolgáltatást megszüntetni. A szolgáltatási szerzıdés megszőnése egyébiránt nem érinti a szolgáltatás körébe vont biztosítási szerzıdés hatályát. 12. A szolgáltatási szerzıdés megkötésével a Szerzıdı hozzájárulását adja ahhoz, hogy a biztosítási titoknak minısülı adatain kívül a Biztosító azokat a személyes adatait is kezelhesse, amelyek a szolgáltatási szerzıdés megkötése révén, a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben jutottak a tudomására, de nem minısülnek biztosítási titoknak. A Szerzıdı hozzájárul a szerzıdéseinek, valamint személyes adatainak az Ügyfélportál felületén történı megjelenítéséhez. 13. Az Allianz Hungária Zrt. ügyfelei adatait bizalmasan kezeli, és az Internet-kapcsolat során titkosított adatátvitelt biztosít. A szolgáltatási szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben az Ügyfélportál szolgáltatásai körébe bevont biztosítási szerzıdések általános szerzıdési feltételein kívül a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény, a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl szóló 23. évi LX. törvény az irányadóak. a b

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abony 1,9% 2007.01.01 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 2008.01.01 kerti építmény:

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

Baranya

Baranya Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik?

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik? Komlói Magyarhertelend Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Polgármesteri Hiv. (Nagyterem) Bodolyabér Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Kossuth u. 46. Komló Komló Péntek 9.00-12.30 Páros Komló

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény közig határ neve megye Ráckeresztúr Csopak Isztimér Balatonfűzfő Vásárosdombó Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén Kaba Etyek Kincsesbánya Csombárd Sumony Döbrököz Nagyharsány Sárkeszi Vértesacsa Tápiószőlős

Részletesebben

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA XV.35. FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE Raktári hely: tár - 1 - Tartalomjegyzék 1. Római katolikus egyház Pécsi egyházmegye

Részletesebben

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A jogszabály2010. április 2. napon hatályos állapota 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi

Részletesebben

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,8% kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után 4000 Ft/év belterületi

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Elnöke Készítette: dr. Horváth Zs. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abda 4000 Ft/év 200 Ft/nap 2% 2 Acsalag 500 Ft/m2 1000 Ft/év 3000 Ft/év 3 Agyagosszergény 2800 Ft/év 1000 Ft/fő

Részletesebben

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Az ivóvízben jelen lévı jodid-ion és fluorid-ion a víz természetes anyagai közé tartozik. Mindkét ion nélkülözhetetlen a szervezet normális mőködéséhez.

Részletesebben

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás Abda Győr-Moson-Sopron Győri kistérség 15 ezer alatt 3 107 MÖSZ Acsalag Győr-Moson-Sopron Csornai kistérség 15 ezer alatt 456 KK Ágfalva Győr-Moson-Sopron Sopron-Fertődi kistérség 15 ezer alatt 2 119 SNR

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: KÖZLEMÉNY A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: 2015. május 21. napjától Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Általános kérdések: Van-e a településnek hatályos: Környezetvédelmi programja Településrendezési

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást alkotó települések önkormányzatai a 2013. június 30-án kelt társulási megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2011. évi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos jognyilatkozataikat

Részletesebben

KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS

KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS N é v Önkormány zatok száma Kisebbségi önkormányzatok száma Kistérségi Társulások száma Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1. (péntek) 09.30-11.30 Budaörs, Farkasréti u. 73. 19.00-21.00

Részletesebben

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/7512/7/2014.ált. 2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 1. (péntek) 14.00-21.00 10. sz.

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2013. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kihívás Napja 2006. Benevezett települések listája. 1. kategória

Kihívás Napja 2006. Benevezett települések listája. 1. kategória Kihívás Napja 2006 Benevezett települések listája 1. kategória 1. Abaliget Baranya megye (665) 2. Balatonudvari Veszprém megye (370) 3. Bánfa Baranya megye (221) 4. Becske Nógrád megye (674) 5. Csép Komárom

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 15. (6) bekezdésének

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/8482/3/2014.ált. 2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Szeptember 1. (hétfő) 15:45-17:00 Taksony,

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3525/1/2007 ÜGYINTÉZİ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-77 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fı %-a %-a 1 Abaliget 800 :piaci, 2004.01.01

Részletesebben

Baranya BICSÉRD LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BODA LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BÜKKÖSD LŐRINC-MED Nonprofit

Részletesebben

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Aba Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Aba-Belsőbáránd Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0656230067

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6350/1/2014.ált. 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-20.00 Zsámbék, Etyeki út 08.00-10.00

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása

ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása 1. Napirend rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása Tisztelt Képviselő-testület! Az Észak-Kelet

Részletesebben

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 a) Központi Összeíró és Választási Bizottságok iratai b) Névjegyzékek,, jegyzőkönyvek

Részletesebben

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye Bevezetett helyi adók 2007. év Baranya megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaliget Garázs:100 Ft/m2 Beépitetlen épi- 250 Ft/nap 450 Ft/m2 2,0% 800 Ft/nap:piaci, Műhely,

Részletesebben

Bevezetett helyi adók 2006. év. Baranya megye

Bevezetett helyi adók 2006. év. Baranya megye Bevezetett helyi adók 2006. év Baranya megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaliget Garázs: 50 Ft/m2 Beépitett telek 200 Ft/nap 250 Ft/m2 1,8% 800 Ft/nap:piaci, Műhely,

Részletesebben

ÖTÖDIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására

ÖTÖDIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására ÖTÖDIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására 2014. július 21-től 2014. július 27-ig terjedő időszakra vonatkozóan T e le p ü lé s L é g i k é m i a (h a ) F ö l d i

Részletesebben

Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től.

Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től. Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től. 1. Abda - Szünnap 12:00-18:00 Szünnap Szünnap Szünnap 12:00-18:00 Szünnap 2. Ács - Szünnap Szünnap Szünnap 10:00-18:00

Részletesebben

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet 19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. március hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Március 01.(szombat) 07.00-09.00 Szada Pazsaki utca 09.30-12.00 Veresegyház Fő út 13.30-15.30 Galgamácsa

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1

Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1 Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év A település neve Vízbázisok kapacitása Kutakból kitermelt víz mennyisége Hálózatra bocsátott víz mennyisége Értékesített ivóvíz mennyisége Ivóvízhálózat

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2012. naptári re elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 706-202 /2009. EK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Kistelepülési pályázati kerete terhére

Részletesebben

Szolgáltató adatlapja 1 / 7

Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató neve: Dombóvári Szent Lukács Kórház Szolgáltató címe: 7200 Dombóvár Kórház 39-41. Szolgáltató telefon/fax Fekvő 0100 Belgyógyászat Progresszivitás: 1 (aktív) Alsómocsolád

Részletesebben

ZV.-04/2012. Érvényes: 2012. június 16-tól

ZV.-04/2012. Érvényes: 2012. június 16-tól ZV.-04/2012. Érvényes: 2012. június 16-tól ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 00/2016. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2014/2015. évi Somogy, Tolna és Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015.

Részletesebben

HATODIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására

HATODIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására HATODIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására 2014. július 28-tól 2014. augusztus 3-ig terjedő időszakra vonatkozóan HATODIK HETI PROGRAM 2014. július 28. augusztus

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság 2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság Nap Óra -tól-ig (pld.07.30 18.00) Helyszín 1 07.00-09.00 Diósd Balatoni út 2 10.00-14.00 Tárnok Zámori út 3 15.00-17.00

Részletesebben

2. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Dr. Fazekas Sándor s. k.

2. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Dr. Fazekas Sándor s. k. MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 104. szám 17659 A vidékfejlesztési miniszter 83/2012. (VIII. 2.) VM rendelete a barlangok felszíni védõövezetének kijelölésérõl szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Sz.:677-3/2006. Mell.: 2db Előterjesztés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2006. május 19-i ülésére Tárgy: A kéményseprő-ipari

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. április 25-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

Tanúsítvány. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

Tanúsítvány. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a Székhely: H-7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. : melléklet szerint az alábbi érvényességi területen és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert vezetett be és alkalmaz, mely

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2014/2015. évi Somogy, Tolna és Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015. május

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (3-1 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép egerszeg lövő Z a la Ke rka karos Dr áva ra Mu 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 4 8 12 16 km (3-1 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ft/m2 vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a Ft/m2 %-a 1 Aba 100 1,8 % 4000 2 Adony 300 Ft/m2 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. szeptember 5-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben

Egészséges települések

Egészséges települések Egészséges települések Jegyzői értekezlet, Székesfehérvár, 2013.11.13. Dr. Pásztor László Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési osztály E-mail: fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/95/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy

Részletesebben

Építésrendészeti téren ő adott engedélyt új épületek emelésére, régiek javítására. Hatáskörébe tartozott a színielőadások, táncmulatságok

Építésrendészeti téren ő adott engedélyt új épületek emelésére, régiek javítására. Hatáskörébe tartozott a színielőadások, táncmulatságok IV. 421-449. A vármegyei törvényhatóság területe járásokra oszlik. Egy-egy járás több községből áll. A vármegye egy-egy járás kis és nagyközségeinek közvetlen felügyeletét és ellenőrzését a főszolgabíró

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.20-09.20 Zeg.Göcseji út 09.30-10.30 Zeg. Köztársaság út 10.40-11.40 Zeg. Göcseji út 13.00-14.00 Zeg. Zrínyi

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a %-a 1 Aba 100 1,8 % 1000 4000 2 Adony 300 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5 % 4 Alcsutdoboz

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XV. 12. Zala megyei terület- és településrendezési tervek XX. század második fele Raktári egység száma, neve, terjedelme: 114 doboz =

Részletesebben

Sorszám: 2 HIRDETMÉNY

Sorszám: 2 HIRDETMÉNY Abda 1211/61181380 2015.04.23 Agyagosszergény 1411/60167978 2015.03.24 Ajka-Bakonygyepes 1211/60432386 2015.03.19 Ajka-Bakonygyepes 1211/82351827 2015.03.19 Ajka-Bakonygyepes 1211/76263806 2015.03.23 Ajka-Bakonygyepes

Részletesebben

eperexport_0 K0047-P0001-K0061 Angol nyelvi képzés (A1 Teljesen kezdő) Piliscsév 2013.02.23. 3x4 K, CS, Szo 16.30-19.30 szo:

eperexport_0 K0047-P0001-K0061 Angol nyelvi képzés (A1 Teljesen kezdő) Piliscsév 2013.02.23. 3x4 K, CS, Szo 16.30-19.30 szo: Képzés azonosító Képzés neve Helyszin Képzés kezdete Intenzitás Képzési napok Időbeosztás Képzés óraszám K0047-P0001-K0001 Angol nyelvi képzés (A1 teljesen kezdő) Soter-Line Oktatási Központ Budapest VII.

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2015. november 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2015. november 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező

Részletesebben

Takarékszövetkezet Irányítószám Helység Utca, házszám Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8945 Bak Széchenyi tér 2. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet

Takarékszövetkezet Irányítószám Helység Utca, házszám Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8945 Bak Széchenyi tér 2. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8945 Bak Széchenyi tér 2. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8925 Bucsuszentlászló Széchenyi u. 7. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 8774 Gelse Kossuth Lajos u. 35. Bak és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszer Megoldására ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Hatályba lép: a Tag önkormányzatok elfogadó

Részletesebben

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6.

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6. 1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014 Település: Ellenőrzött intézmény/szolgáltató neve: Ellenőrzés ideje/negyedév Ellenőrzést végző munkatárs: Üröm Idősek Klubja

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2014. március 18-án vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben

Részletesebben

Pest Megye Közgyőlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete melléklete. 1.1. melléklet

Pest Megye Közgyőlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete melléklete. 1.1. melléklet Pest Megye Közgyőlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete melléklete 1.1. melléklet Pest Megye Területrendezési Terve hatálya alá tartozó települések Abony, Acsa, Albertirsa, Apaj, Aszód, Áporka,

Részletesebben

Összeírt személyek/helységek: Első járás (kecskeméti járás)

Összeírt személyek/helységek: Első járás (kecskeméti járás) Levéltári jelzet: CP. II. 23. Összeírás száma: Ö. 155. Cím: Repartitio portionum. Tárgy: Különböző katonai egységek elhelyezésével kapcsolatos porciókivetési jegyzékek, 1699. Dátum: 1699. Eredeti őrzési

Részletesebben

Zala megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Zala megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Zala megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alibánfa 12.000 Ft/év 2% 2 Almásháza 12.000 Ft/év 3 Alsónemesapáti 6.000 Ft/év 2% 2.000 Ft/év 1.500 Ft/év 4 Alsópáhok 500 Ft/m2

Részletesebben

Érvényes: 2015. december 13-tól AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK, 14.15 H14.30 513.30, 14.35 16.05 517.05 H18.31

Érvényes: 2015. december 13-tól AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK, 14.15 H14.30 513.30, 14.35 16.05 517.05 H18.31 02 Aba, Hősök tere, 5.15, 6.15, 6.55 7.30 9.30 11.20 H12.30 513.30, 14.15 H14.30, 15.10 515.30, 16.30 517.30, 18.35 P19.30 f19.30 f20.30 6 ( 09 Agárd, gyógyfürdő, 15.00 08 Agárd, gyógyfürdő, 10.30 07 Agárd,

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2009. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2009. január 1-jei állapot Bevezetett helyi k Baranya megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú k Kommunális jellegű k Helyi iparűzési Építmény Építmény Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Építmény Nettó

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON-Fundamenta Duál kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: 06/0-00-800 1091 Budapest, Üllői út www.aegonhitel.hu Érvényes 2010. április 1-jét

Részletesebben

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165 VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE 1 A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170 rk. 789/2 1847-1873 106 rk. 789/3 1874-1894 165 rk. 789/4 1891-1895 31 rk. 789/5 1847-1870 36 rk. 789/6 1871-1894

Részletesebben

IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1888-1944 /-1950/

IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1888-1944 /-1950/ IV. 477. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 888-944 /-950/ Magyarországon az egyesületi jogot korábban törvényben nem szabályozták pontosan, hanem rendeleti

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés Dorog Város Képviselő-testületének 2009. július 16-i

Részletesebben

2015. február 2. 2015. február 3.

2015. február 2. 2015. február 3. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.00-09.30 Keszthely, Csapás út 09.40-11.10 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 11.20-12.00 Vonyarcvashegy Fő utca 12.50-14.30

Részletesebben

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2014.12.31 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

2015. április. 14.45-16.15 71-es főút - Rezi út ker.

2015. április. 14.45-16.15 71-es főút - Rezi út ker. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pölöske, Petőfi út 177. 10.15-11.45 Pacsa, Rajki út 13. 13.15-14.45 Zalaszentmihály, Jókai út 3. 15.00-16.30

Részletesebben

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET II/1./B MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. augusztus 01. napjától hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR

Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR 2012 ősz IDŐPONT HELYSZÍN ESEMÉNY FELELŐS 2012.09.19, 13.00 Budaörs Kiemelt Tehetségek Foglalkozásai megyékben U14 Németh Antal 2012.09.21., 13.00 Nagymaros U-7-9-11-ES GYERMEKTORNÁK

Részletesebben