Az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási tarifája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. 2011. évi kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási tarifája"

Átírás

1 Az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási szerzıdését határidıre jogszerően nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerzıdése a kötelezı gépjármőfelelısségbiztosításról szóló 29. évi LXII. törvény 1. alapján érvénytelen! Kérjük, olvassa el a Melléklet elsı oldalán a részletes tájékoztatót. Általános tudnivalók a gépjármő-felelısségbiztosítási (gfb) díj kiszámításához: Az alábbiakban megadott díjtáblák alapján mindenki kiszámolhatja, hogy mennyi lesz gépjármőve kötelezı felelısségbiztosításának 211. évi díja. A díjszámításhoz javasoljuk, hogy forgalmi engedélye adatait használja fel. A díjtarifa leírása során használt fogalmak értelmezése : Meglévı szerzıdés: társaságunknál kötött 21. december 31-ei vagy azt megelızı kockázatviselési kezdető, nem megszőnt szerzıdések. Új szerzıdések: társaságunknál kötött 211. január 1-ei vagy azt követı kockázatviselési kezdető szerzıdések évi díj: a 211. január 1. vagy azt követıen a 211. évben kezdıdı biztosítási idıszakra megállapított díj. Egész számra kerekítés: ez alatt a szokásos matematikai kerekítést értjük, azaz ha a tizedesvesszı után,1,2,3,4 számjegy áll, akkor lefelé kerekítünk, egyébként felfelé. A 12-szal való oszthatóvá kerekítés: az a mővelet, amikor a számot elosztjuk 12-szal, majd ezt kerekítjük egészre és megszorozzuk 12-szal. Ismeretlen gépjármő-kategória: azon szerzıdık (társaságunknál meglévı szerzıdéssel rendelkezık) gépjármőve sorolandó ebbe a kategóriába, amelyek esetében valamely, a díj meghatározásához szükséges társaságunk rendszereiben nyilvántartott gépjármő adat (motorkerékpár, személygépkocsi esetében teljesítmény; autóbusz esetében a férıhelyek száma; tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi esetében az össztömeg) hiányzik vagy értéke. Errıl társaságunk a 211. évi díjról szóló levelében személyesen értesíti a szerzıdıt. Pótdíj: A különbözı pótdíjszázalékok összeadandók. Az alábbiakban felsorolt pótdíjak csak határozatlan idejő, nem flotta, nem veterán gépjármővek esetén alkalmazandók! e-biztosítási termék: a Biztosító által a mindenkori kötelezı gépjármő-felelısségbiztosításra vonatkozó díjhirdetésében így meghirdetett, illetve egyéb termékekre vonatkozó általános szerzıdési feltételei szerint meghatározott biztosítási termék. Az e-biztosítási termékekkel kapcsolatban részletes információkat a oldalon talál. e-gfb speciális feltételei, amelyeknek együttesen kell fennállniuk: kizárólag nem flotta, nem veterán gépjármővekre, és ezeken belül is csak személygépkocsira, motorkerékpárra, segédmotoros-kerékpárra, négykerekő segédmotoros-kerékpárra, lassú jármőre, munkagépre, pótkocsira és félpótkocsira alkalmazható; díjfizetési módja bankkártyás vagy lehívásos lehet; díjfizetési gyakoriságként éves vagy féléves választható; cím és mobiltelefonszám megadása kötelezı; Allianz Ügyfélportál szerzıdést kell kötni e-gfb kizárólag elektronikus úton, az interneten keresztül, a a honlapokon, illetve olyan honlapokon köthetı, ahol az ügyfél gfb szerzıdésének díját adatainak megadásával kiszámíthatja, az ajánlatot kitöltheti és azt a honlapon keresztül elküldheti. Meglévı szerzıdések e-gfb-re történı módosítása kizárólag a honlapon történhet. Bankkártyás díjfizetés: a díjfizetési gyakoriság szerint esedékes díját elektronikusan, online bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki. Lehívásos díjfizetés (csoportos beszedési megbízás): csoportos beszedés esetében a biztosítási díj fizetésére kötelezett megállapodik a biztosítótársasággal, hogy az beszedheti tıle az esedékes díj összegét annak alapján, hogy arra a díjfizetés kötelezettje kifejezetten felhatalmazza saját bankszámlavezetıjét. Amennyiben a szerzıdı meglévı szerzıdésével kapcsolatos változásokat, hiányzó vagy valóságnak megfelelı adatokat a 211-ben kezdıdı új biztosítási idıszak kezdı napjáig bejelenti, akkor a szerzıdést a biztosító annak megfelelıen módosítja és a 211. évi díjat a legkésıbb 211-ben kezdıdı új biztosítási idıszak kezdı napjára módosított szerzıdési adatoknak megfelelıen kell meghatározni. Pótdíjak Díjfizetési gyakorisághoz és módhoz tartozó pótdíjszázalék Csekk Díjfizetési mód Egyéb díjfizetési mód Éves 11% % Díjfizetési gyakoriság Féléves 18% 6% Negyedéves 24% 12% Havi nem választható 12% Bonus-malus szorzók Bonus-malus besorolás Díjszorzó Személygépkocsi tarifa (nem flotta, nem veterán) A kw és lóerı átváltási arány csak tájékoztató jellegő, az a díjtarifának nem képezi részét. Pótdíjszázalék e-gfb termék Használati mód Pótdíjszázalék Taxi 1% Veszélyes anyagot szállító jármő 1% * Minden nem flotta, nem veterán gépjármőre, és ezeken belül is csak személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotoros-kerékpár, négykerekő segédmotoros-kerékpár, lassú jármő, munkagép, pótkocsi és félpótkocsira kötött nem e-gfb kötelezı gépjármőfelelısségbiztosítás esetében alkalmazandó M4 M3 M2 M1 A B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B1 2 1,75 1,35 1,4 1,7,6,59,58,57,56,55,54,52,4 A személygépkocsi és a szerzıdı adatai alapján meghatározzuk a tarifapontokat az I. és a II. táblázatokból. (A személygépkocsi gyártmányának és a szerzıdı lakhelyének/székhelyének csoportba sorolása két oldallal hátrébb található.) A kapott tarifapontokat összeadjuk, és a III. táblázatból a személygépkocsi teljesítményéhez tartozó oszlopból megkeressük a pontszámnak megfelelı éves A-s díjat. Meglévı személygépkocsi szerzıdéseknél ismeretlen jármőkategória esetén (ld. általános tájékoztató a lap tetején) a III. táblázat utolsó oszlopából keressük ki a pontszámnak megfelelı éves A-s díjat. Az így kapott díjat megszorozzuk a 211. évi bonus-malus besorolásnak megfelelı szorzóval, ezt egészre kerekítjük, majd korrigáljuk a pótdíj értékével a következıképpen: a pótdíjak közül a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk(az oldal tetején részletezett feltételeket figyelembe véve), és ezzel megszorozzuk a bonus-malusos díjat, majd kerekítünk, így kapjuk a pótdíj értékét. A bonus-malus besorolásnak megfelelıen kiszámított díjhoz hozzáadjuk a pótdíj értékét, majd 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendı díjat. Ebbıl a féléves díj 2-vel történı osztással, a negyedéves díj 4-gyel történı osztással, a havi díj 12-vel történı osztással keletkezik. % Egyéb* 25% I. A személygépkocsi adatai Gyártmány csoport A 1 B 8 C Gépjármő hajtóanyaga Hybrid Diesel Egyéb hajtóanyag 1 4 Gépjármő kora: gyártás éve év 1 év 2 év 3-4 év 5-7 év év év év év év 7 21 év felett 5 Gépjármő hengerőrtartalma -85 ccm ccm ccm ccm ccm ccm ccm 15 3 ccm felett 15 II. A szerzıdı adatai Szerzıdı kora (kor = születés éve) 21 év alatt év 24 év év év 29 év 3-31 év év év év év 56-6 év év év - természetes személy Szerzıdı kora (kor = születés éve) 69 év 7 év 71 év év 74 év 75 év 76 év év 79 év 8 év év év 85 év 85 év felett - természetes személy nem természetes személy 4 A szerzıdı lakhelyének/székhelyének területi csoportja a b c d e f g h i j k l m n Szerzıdı jogosítványának kora: jogosítvány megszerzésének éve (ha van jogosítványa) - természetes személy - nem természetes személy Nincs jogosítványa 21 év 21 1 év 2 év év 4 3 év felett III. ok alapján számolt díjak Éves A díj Ft Éves A díj Ft -37 kw 38-5 kw 51-7 kw 71-1 kw kw 18 kw felett Nincs adat -37 kw 38-5 kw 51-7 kw 71-1 kw kw 18 kw felett Nincs adat tıl

2 Az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási tarifája Tehergépkocsi tarifa (nem flotta, nem veterán) A tehergépkocsi össztömege és a szerzıdı területi besorolása alapján megkeressük a táblázatokból az éves A-s díjat. (A szerzıdı lakhelyének/székhelyének csoportba sorolása a következı oldalon található.) Meglévı tehergépkocsi szerzıdéseknél ismeretlen jármőkategória esetén a következı feltételek alapján állapítjuk meg az éves A-s díjat: - ha a tehergépjármő teherbírása 2t alatti, akkor az éves A-s díja a "35kg-ig" össztömeg kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg - ha a tehergépjármő teherbírása 2-6t, akkor az éves A-s díja a "351-12kg" össztömeg kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg - ha a tehergépjármő teherbírása 6t feletti, akkor az éves A-s díja a "12kg feletti" össztömeg kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg Az így kapott díjat megszorozzuk a 211. évi bonus-malus besorolásnak megfelelı szorzóval, ezt egészre kerekítjük, majd korrigáljuk a pótdíj értékével a következıképpen: a pótdíjak közül a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk (az elsı oldalon részletezett feltételeket figyelembe véve), és ezzel megszorozzuk a bonus-malus besorolásnak megfelelıen kiszámított díjat, majd egészre kerekítünk, így kapjuk a pótdíj értékét. A bonus-malus besorolásnak megfelelıen kiszámított díjhoz hozzáadjuk a pótdíj értékét, majd 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendı díjat. Ebbıl a féléves díj 2-vel történı osztással, a negyedéves díj 4-gyel történı osztással, a havi díj 12-vel történı osztással keletkezik. Éves A díj Ft Éves A díj Ft Éves A díj Ft Össztömeg Össztömeg Össztömeg 35 kg-ig kg 12 kg felett 35 kg-ig kg 12 kg felett 35 kg-ig kg 12 kg felett a, b g l c h m d i n e j f k Motorkerékpár, segédmotoros-kerékpár és négykerekő segédmotoros-kerékpár tarifa (nem flotta, nem veterán) A motorkerékpár teljesítménye alapján az elsı négy táblázatból, illetve segédmotoros-kerékpárnál az ötödik táblázatból, négykerekő segédmotoros-kerékpárnál pedig a hatodik táblázatból, a szerzıdı életkora és területi besorolása alapján megkeressük az éves (motorkerékpárok esetében A-s) díjat. (A szerzıdı lakhelyének/ székhelyének csoportba sorolása a következı oldalon található.) Meglévı motorkerékpár szerzıdéseknél ismeretlen jármőkategória esetén a következı feltételek alapján állapítjuk meg az éves A-s díjat: - ha a motorkerékpár hengerőrtartalma -15 ccm, akkor az éves A-s díja a "-12 kw" teljesítmény kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg - ha a motorkerékpár hengerőrtartalma ccm, akkor az éves A-s díja a "13-35 kw" teljesítmény kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg - ha a motorkerékpár hengerőrtartalma 35 ccm felett, akkor az éves A-s díja a "7 kw feletti" teljesítmény kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg A szerzıdı életkora (természetes személy szerzıdı esetén) = születési év. Amennyiben a szerzıdı nem természetes személy, a táblázatok utolsó oszlopában található díjak alkalmazandók. Motorkerékpárok esetén az éves A-s díjat megszorozzuk a 211. évi bonus-malus besorolásnak megfelelı szorzóval, egészre kerekítünk, majd korrigáljuk az így kapott díjat a pótdíjakkal a következıképpen: a pótdíjak közül a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk (az elsı oldalon részletezett feltételeket figyelembe véve), ezzel megszorozzuk a bonus-malusos díjat, majd egészre kerekítünk, így kapjuk a pótdíj értékét. A bonus-malus besorolásnak megfelelıen kiszámított díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét, majd 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendı díjat. Ebbıl a féléves díj 2-vel történı osztással, a negyedéves díj 4-gyel történı osztással, a havi díj 12-vel történı osztással keletkezik. Segédmotoros-kerékpárok illetve négykerekő segédmotoros-kerékpárok esetén az éves díjat korrigáljuk a pótdíjakkal a következıképpen: a pótdíjak közül a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk (az elsı oldalon részletezett feltételeket figyelembe véve), ezzel megszorozzuk az éves díjat, majd egészre kerekítünk, így kapjuk a pótdíj értékét. Az éves díjhoz hozzáadva a pótdíj értékét, majd 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendı díjat. Segédmotoros-kerékpárok illetve négykerekő segédmotoros-kerékpárok esetén kizárólag éves díjfizetési gyakoriság választható. MOTORKERÉKPÁR -12 kw teljesítményő motorkerékpár Éves A díj Ft kw teljesítményő motorkerékpár Éves A díj Ft 36-7 kw teljesítményő motorkerékpár Éves A díj Ft a,b a,b a,b c,d,e,f c,d,e,f c,d,e,f g,h,i,j,k,l,m g,h,i,j,k,l,m g,h,i,j,k,l,m n n n kw 1,34 lóerı 7 kw feletti teljesítményő motorkerékpár Éves A díj Ft SEGÉDMOTOROS-KERÉKPÁR Éves díj Ft NÉGYKEREKŐ SEGÉDMOTOROS-KERÉKPÁR Éves díj Ft a,b a,b a,b c,d,e,f c,d,e,f c,d,e,f g,h,i,j,k,l,m g,h,i,j,k,l,m g,h,i,j,k,l,m n n n kw 1,34 lóerı Egyéb gépjármővek tarifája (nem flotta, nem veterán) A gépjármő kategóriája alapján megkeressük a táblázatból az éves díjat. Meglévı autóbusz szerzıdéseknél ismeretlen jármőkategória esetén az éves A-s díj a "43-79 férıhely" kategória szerinti éves A-s díjnak felel meg. Meglévı pótkocsi és félpótkocsi szerzıdéseknél ismeretlen jármőkategória esetén az éves díj az "össztömeg 1t felett" kategória szerinti éves díjnak felel meg. Amennyiben a gépjármő részt vesz a bonus-malus rendszerben (autóbusz, közúti vontató és mezıgadasági vontató), akkor ezt a díjat megszorozzuk a 211. évi bonus-malus besorolásnak megfelelı szorzóval, egészre kerekítünk, majd korrigáljuk az így kapott díjat a pótdíjjal a következıképpen: a pótdíjak közül a díjtarifa szerint alkalmazandó százalékos pótdíjakat összeadjuk (az elsı oldalon részletezett feltételeket figyelembe véve), és ezzel megszorozzuk az éves A-s díjat, majd egészre kerekítünk, így kapjuk a pótdíj értékét. A díjhoz hozzáadjuk a pótdíj értékét, majd 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az éves fizetendı díjat. Ebbıl a féléves díj 2-vel történı osztással, a negyedéves díj 4-gyel történı osztással, a havi díj 12-vel történı osztással keletkezik. Autóbusz 1-19 férıhely, A díj Autóbusz 2-42 férıhely, A díj Autóbusz férıhely, A díj Autóbusz 79 férıhely felett, A díj Trolibusz Éves díj Éves díj Éves díj Közúti vontató 12 ccm hengerőrtartalom alatt, A díj Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg -,75t-ig Közúti vontató ccm hengerőrtartalom felett, A díj 6 Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg,75t felett 1t-ig Mezıgazdasági vontató, A díj Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg 1t felett Lassú jármő Munkagép 14 Határozott idejő szerzıdések tarifája Havi díj Havi díj Havi díj Személygépkocsi 8 3 Autóbusz 12 1 Lassú jármő, munkagép 3 9 Tehergépkocsi 12 1 Közúti vontató 12 1 Pótkocsi, félpótkocsi 3 3 Motorkerékpár 3 3 Mezıgazdasági vontató 3 3 "P" és "E" rendszámú jármővek 14 3 Veterán használatú gépjármővek tarifája A veterán használati módnak azok a gépjármővek tesznek eleget, melyek a Magyar Nosztalgia és Hobbijármő Regiszter (MNHJR) vagy a Muzeális Minısítı Bizottság (MMB) által erre vonatkozóan kiállított minısítéssel igazoltan rendelkeznek. Meglévı szerzıdések esetén a veterán használatú gépjármővek díjtarifája az elızıekben leírt kritériumok alapján veterán használati módúnak minısülı gépjármővek esetében alkalmazható. Új szerzıdések esetén kizárólag azon esetben alkalmazható a veterán használatú gépjármővek díjtarifája, ha a szerzıdı biztosítását a METAMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaságon (Budapest 184, Német utca 23.) vagy a TWK (Trabant-Wartburg Klub Egyesület 1994) klubon mint társaságunk függı ügynökein keresztül köti meg, és a fent jelzett minısítés igazolását a szerzıdı a biztosítási ajánlat benyújtásakor az ajánlathoz csatolja. A bonus-malus díjszorzók értéke valamennyi kategória esetében 1, a választható díjfizetési gyakoriság pedig kizárólag éves lehet. Kategóriák értelmezése: Hobbi : 1987-es gyártási évő és annál fiatalabb, veterán használati módú jármővek Veterán : gyártási évő, veterán használati módú jármővek Oldtimer : 1961-es gyártási évő és annál öregebb veterán használati módú jármővek, illetve az MMB minısítés alapján Muzeális Jármőnek minısített 1981-es gyártási évő vagy annál öregebb veterán használati módú jármővek. Amennyiben a jármő nem felel meg a fenti feltételeknek, úgy társaságunk jogosult a biztosítási szerzıdés díját a valós adatokkal (a veterán tarifa mellızésével), a nem veterán használati módú nem flotta tarifának megfelelıen meghatározni. Éves díj Ft Éves díj Ft Éves díj Ft Jármő kora Jármő kora Jármő kora Hobbi Veterán Oldtimer Hobbi Veterán Oldtimer Hobbi Veterán Oldtimer Személygépkocsi, -37 kw Motorkerékpár -12 kw Közúti vontató Személygépkocsi, 38-5 kw Motorkerékpár kw Mezıgazdasági vontató Személygépkocsi, 51-7 kw Motorkerékpár 36-7 kw Lassú jármő Személygépkocsi, 71-1 kw Motorkerékpár 7 kw felett Munkagép Személygépkocsi, kw Segédmotoros-kerékpár Pótkocsi, félpótkocsi Személygépkocsi, 18 kw felett Autóbusz Tehergépkocsi Trolibusz

3 Területi és gyártmány csoportok az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi tarifájához Biatorbágy d Diósd c Gombosszeg m Kübekháza k Nagykanizsa l Pázmánd i Simonfa k Tarrós l A, Á Bicsérd i Diósjenı h Gordisa m K Küngös m Nagykapornak l Pázmándfalu k Sióagárd l Tass m Z Aba m Bicske g Diósviszló k Göd b Kacorlak m Nagykáta j Pécel b Sokorópátka l Taszár k Zagyvarékas m Abaliget i Birján j Dobronhegy l Gödöllı b Kács m L Nagykeresztúr m Pécs g Sóly l Tát h Zagyvaszántó l Abda h Bisse i Domaszék l Gödre k Kacsóta k Lábatlan l Nagykovácsi d Pécsbagota j Solymár c Tata m Zalaboldogfa l Acsa g Bocfölde l Dombóvár m Gölle m Kajárpéc m Lakhegy l Nagykozár h Pécsdevecser j Somodor l Tatabánya k Zalacsány m Acsád m Bocska l Domony d Gönyő j Kajászó h Leányfalu b Nagykökényes j Pécsudvard h Somogyaszaló k Tatárszentgyörgy l Zalacséb m Acsalag m Bocskaikert k Dorog g Görcsöny i Kakasd l Leányvár f Nagykutas l Pécsvárad j Somogygeszti m Téglás m Zalaegerszeg k Adács m Boda i Dozmat m Gısfa l Kakucs g Lébény j Nagylengyel l Pellérd h Somogyjád m Tékes k Zalaháshágy m Adásztevel m Bodmér i Dömös f Grábóc k Kálló g Legénd h Nagymányok k Penc d Somogysárd l Telekes m Zalaistvánd m Adony j Bodolyabér j Dömsöd i Kápolnásnyék i Lengyel m Nagymaros e Pér k Somogysimonyi m Telki d Zalakaros m Adorjás m Bodonhely k Dör m Gy Kaposfı l Létavértes m Nagynyárád m Perbál d Somogyszil m Tengeri j Zalakomár m Alacska m Bodrog m Drávacsehi l Gyál b Kaposgyarmat k Letkés i Nagyoroszi l Pereked i Somoskıújfalu m Tényı j Zalaköveskút m Albertirsa j Bogád h Drávacsepely l Gyarmat m Kaposhomok k Levél m Nagypáli l Perenye m Sopron l Tépe m Zalamerenye m Alcsútdoboz h Bogádmindszent l Drávapalkonya l Gyenesdiás m Kaposkeresztúr l Levelek m Nagypall i Pereszteg m Sormás l Tereske k Zalasárszeg l Algyı k Bogyiszló m Drávapiski l Gyermely h Kaposmérı k Lickóvadamos l Nagypeterd k Perkáta m Sóshartyán m Tésa m Zalaszabar m Alibánfa l Bokod m Drávaszabolcs l Gyód h Kaposújlak k Liget i Nagyrada m Perıcsény m Sóskút e Tésenfa l Zalaszentbalázs m Almamellék m Boldog k Drávaszerdahely l Gyömöre l Kaposvár j Ligetfalva m Nagyrécse l Peterd j Sóstófalva m Téseny j Zalaszentgyörgy m Almásháza l Boldogasszonyfa m Drégelypalánk l Gyömrı b Kaposszekcsı m Lipót k Nagyréde m Péteri b Söjtör m Teskánd l Zalaszentiván l Almáskeresztúr m Boldva m Dunaalmás m Gyöngyfa l Kaposszerdahely k Liptód m Nagysáp h Pétfürdı l Söpte m Tét k Zalaszentjakab m Alsóbogát m Bóly m Dunabogdány d Gyöngyös m Karancsalja m Liszó l Nagyszentjános m Pethıhenye l Söréd m Tevel m Zalaszentlırinc l Alsódobsza m Boncodfölde l Dunaharaszti b Gyöngyösfalu m Karancsberény m Litér k Nagytálya m Petıfibánya m Sukoró j Tilaj m Zalaszentmihály m Alsómocsolád m Bonyhád k Dunakeszi b Gyöngyöshalász m Karancskeszi m Lórév h Nagytarcsa b Petımihályfa m Surd m Tinnye e Zaláta m Alsónána k Bonyhádvarasd l Dunakiliti l Gyöngyösoroszi m Karancslapujtı m Lothárd h Nagytevel m Petrikeresztúr m Sükösd m Tiszapüspöki m Zalaújlak l Alsónémedi d Borjád m Dunaremete k Gyöngyöspata m Karancsság m Lovas m Nagytilaj m Petrivente m Sülysáp e Tiszasziget j Zalavár m Alsónemesapáti l Borsodgeszt l Dunaszeg i Gyöngyössolymos m Kárász i Lovasberény k Nagytótfalu k Pilis h Süttı l Tóalmás h Zámoly m Alsónyék l Borsosberény j Dunaszekcsı m Gyöngyöstarján m Karmacs m Lovászhetény j Nagyváty k Pilisborosjenı c Tófő m Závod l Alsóörs m Bosta i Dunaszentmiklós m Gyır h Károlyháza k Lırinci l Nagyvejke l Piliscsaba d Sz Tokod h Zebegény f Alsópáhok m Botykapeterd m Dunaszentpál i Gyırasszonyfa l Kartal g Lucfalva m Napkor m Piliscsév f Szabadbattyán m Tokodaltáró h Zengıvárkony j Alsópetény h Bozzai m Dunasziget l Györe l Katádfa l Lukácsháza m Nárai m Pilisjászfalu d Szabadegyháza m Tolmács i Zichyújfalu k Alsórajk m Bozsok m Dunaújváros m Gyırladamér i Kátoly k Lúzsok l Narda m Pilismarót f Szabadi m Tolna m Ziliz m Alsószentmárton m Bıcs m Dunavarsány b Gyırság j Káva h Naszály m Pilisvörösvár d Szabadszentkirály j Tordas f Zimány k Alsóvadász m Böde l Gyırsövényház k Kávás m M Nemesapáti k Pilisszántó c Szada b Tormás k Zirc m Alsózsolca l Bıny l E, É Gyırszemere j Kazár m Maglóca l Nemesbıd m Pilisszentiván d Szágy k Torony m Zók i Andornaktálya m Börcs i Ebes k Gyırújbarát i Kazincbarcika m Maglód c Nemesbük m Pilisszentkereszt d Szajk m Tószeg m Zomba l Andrásfa m Börzönce m Ecséd m Gyırújfalu h Kazsok m Mágocs m Nemescsó m Pilisszentlászló b Szajol m Tótvázsony m Annavölgy h Bıszénfa k Ecseny m Gyırvár m Kecskéd m Magy m Nemesgörzsöny m Piskó l Szakáld m Tök e Zs Apagy m Bucsu m Ecser c Gyırzámoly i Kecskemét m Magyaralmás m Nemeshetés l Pócsa m Szalánta i Tököl c Zsámbék e Apaj h Búcsúszentlászló l Edde m Gyúró e Kékesd k Magyaratád k Nemespátró m Pócsmegyer c Szalatnak l Töltéstava i Zsámbok h Aparhant l Budajenı d Eger m Győrős m Kemence m Magyaregregy k Nemesrádó m Pogány h Szálka k Tömörd m Zselickisfalud k Apátvarasd j Budakalász b Egerág h Kemendollár l Magyaregres k Nemessándorháza l Pogányszentpéter m Szalmatercs m Törökbálint d Zselickislak j Apc m Budakeszi d Egerbakta m H Keménfa m Magyarhertelend j Nemesvámos m Pókaszepetk m Szaporca l Tura h Zselicszentpál k Aranyosgadány i Budaörs e Egercsehi m Hagyárosbörönd l Kémes l Magyarmecske l Nemesszentandrás l Polány m Szár h Túrony i Zsombó m Arló m Budapest c Egerszalók m Hahót m Kemse m Magyarsarlós h Németbánya m Polgárdi m Szárász m Arnót l Budapest II. d Egerszólát m Hajdúbagos i Kenéz m Magyarszék h Németfalu m Pomáz b Szárliget j U, Ú Aszaló m Budapest III. d Egervár l Hajdúhadház l Kercseliget m Magyarszentmiklós l Neszmély m Pornóapáti m Szarvasgede m Újbarok h Aszód e Budapest IV. b Egyed m Hajdúsámson j Kerecseny m Magyarszerdahely l Nézsa g Porva m Szarvaskı m Újcsanálos m Gyártmány csoportok Atkár m Budapest IX. d Egyházasdengeleg k Hajdúszoboszló l Kerekharaszt l Magyartelek l Nógrád h Pölöske m Szászberek m Újhartyán h 211 Attala m Budapest V. c Egyházasgerge m Hajdúszovát m Kerepes b Majosháza c Nógrádkövesd j Pölöskefı m Szászvár k Újlengyel h ALFA ROMEO A Ág k Budapest VI. c Egyházasharaszti m Hajmás k Keszeg f Makád h Nógrádmegyer m Pörböly m Szátok l Újléta l ASTON MARTIN A Ágfalva l Budapest VII. b Egyházaskozár m Hajmáskér l Keszthely m Maklár m Nógrádsáp g Pötréte m Szatymaz m Újpetre j AUDI A Áporka c Budapest VIII. d Ellend h Halastó m Kesztölc f Malomsok m Nóráp m Pusztaberki m Szava j Újrónafı k BENTLEY A Árpás l Budapest X. b Emıd m Halászi l Keszü h Mályi l Noszvaj m Pusztacsó m Százhalombatta f Újszász m BMW A Ásványráró i Budapest XI. e Enese j Halásztelek c Kétbodony k Mályinka m Novaj m Pusztamonostor m Szécsénke k Újszentiván i BUICK B Áta h Budapest XII. d Eplény l Hangács m Kéty m Mánfa h Nıtincs f Pusztaszabolcs k Szederkény k Újudvar l CADILLAC A Budapest XIII. d Epöl g Hangony m Kilimán l Mány f Pusztaszentlászló m Szedres m Újvárfalva l CHEVROLET B B Budapest XIV. d Ercsi g Harc l Kimle k Maráza m Ny Pusztavacs j Szeged k Úny e CHRYSLER A Babarc m Budapest XIX. b Erdıkertes b Harka l Kincsesbánya m Marcaltı m Nyalka l Pusztazámor e Székesfehérvár k Úrhida m CITROEN B Babarcszılıs i Budapest XV. b Erdıkürt g Harkány k Királyegyháza l Márfa k Nyáregyháza h Püski k Szekszárd l Úri e DAEWOO B Babosdöbréte l Budapest XVI. b Erdısmecske j Harsány l Királyszentistván l Máriahalom f Nyárlırinc m Püspökhatvan e Szeleste m DAIHATSU B Bag e Budapest XVII. b Erdıtarcsa i Hárskút l Kisasszond l Máriakálnok l Nyékládháza l Püspökszilágy b Szellı k Ü, Ő DODGE A Bagod l Budapest XVIII. b Erzsébet k Hásságy j Kisasszonyfa l Máriakéménd k Nyergesújfalu j Szemely h Üllı b FERRARI A Bágyogszovát m Budapest XX. b Eszteregnye m Hatvan l Kisbabot k Márianosztra g Nyírbogdány m R Szendehely f Üröm c FIAT B Baj l Budapest XXI. d Esztergályhorváti m Hédervár k Kisbágyon l Márkháza m Nyíregyháza l Rábacsécsény k Szenna k FORD B Baja m Budapest XXII. d Esztergom g Hegyeshalom m Kisbajcs i Márkó l Nyírkércs m Rábapatona i Szentbalázs k V GMC B Bajna h Budapest XXIII. b Etes m Hegyhátmaróc m Kisbárkány m Markotabödöge k Nyírmártonfalva l Rábapordány m Szentdénes m Vác d HONDA A Bajót j Bugyi d Etyek e Hegyhátszentpéter m Kisbeszterce i Martonfa j Nyírpazony l Rábaszentmihály j Szente k Vácduka c HUMMER A Bak m Buj m Écs k Hegyszentmárton j Kisbodak l Martonvásár f Nyírtelek m Rábaszentmiklós k Szentegát m Vácegres c HYUNDAI B Bakóca i Buják l Érd e Héhalom k Kisbucsa l Mátészalka m Nyírtét m Rábcakapi l Szentendre b Váchartyán c INFINITI B Bakonya h Bükkaranyos l Érpatak m Hejıkeresztúr m Kisbudmér m Mátranovák m Nyírtura m Rácalmás l Szentgál m Váckisújfalu c IVECO A Bakonyjákó m Bükkösd j Érsekcsanád m Hejıszalonta m Kiscsécs m Mátraszele m Nyomár m Ráckeresztúr f Szentgáloskér l Vácrátót b JAGUAR A Bakonykoppány m Bükkszentkereszt l Érsekvadkert m Helesfa j Kisdér i Mátraszentimre m Nyugotszenterzsébet k Ráckeve g Szentkatalin i Vácszentlászló g JEEP A Bakonykúti m Büssü m Helvécia m Kisdorog l Mátraterenye m Nyúl j Rád c Szentkirályszabadja l Vajszló l KIA B Bakonypéterd l F Herceghalom e Kisecset k Matty l Rádfalva k Szentlászló l Vál g LAMBORGHINI A Bakonyság m C Fábiánháza m Heréd l Kisgyalán m Máza k O, Ó Radostyán l Szentlırinc k Valkó f LANCIA B Bakonyszentiván m Cák m Fácánkert m Héreg i Kisgyır l Mecseknádasd i Okorvölgy i Rajka m Szentlırinckáta k Vámosgyörk m LAND ROVER B Baksa j Cakóháza l Fadd m Herend m Kishajmás i Mecsekpölöske k Olasz j Rákóczibánya m Szentmártonkáta i Vámosmikola m LINCOLN B Balatonalmádi l Ceglédbercel k Farád m Hernád j Kisharsány k Mecsér i Olaszfalu m Rákóczifalva m Szentpéterfa m Vámospércs m LOTUS B Balatonfıkajár m Cered m Farkaslyuk m Hernádkak l Kishartyán m Medina m Old m Ráksi l Szepetnek l Vámosszabadi i MARUTI B Balatonfüred m Cikó k Farmos m Hernádnémeti m Kisherend h Mende c Onga m Ravazd m Szerecseny m Vanyarc i MASERATI A Balatonfőzfı k Cún l Fazekasboda k Hetes l Kisjakabfalva m Mérges k Orbányosfa l Regenye i Szeremle m Vanyola m MAZDA B Balatongyörök m Fehértó j Hetvehely i Kiskassa j Mernye m Orci j Remeteszılıs d Szigetbecse h Váralja k MERCEDES B Balatonkenese m Cs Feked k Hevesaranyos m Kiskorpád m Meszlen m Orfő h Répáshuta m Szigetcsép d Várbalog m MERCURY B Balatonmagyaród m Csabdi h Feketeerdı m Hévíz m Kiskunlacháza f Mezıcsokonya l Ormándlak l Rétalap m Szigethalom b Varbó l MG B Balatonszabadi m Csajág m Felcsút h Hévízgyörk f Kiskutas l Mezıd i Ormosbánya m Rétság i Szigetmonostor d Várda l MITSUBISHI A Balatonszılıs m Csákvár l Felpéc k Hidas j Kismányok j Mezılak m Oroszlány l Rezi m Szigetszentmárton d Várdomb l NISSAN B Balatonvilágos m Csapi l Felsıcsatár m Hidegkút m Kismaros f Mezıörs m Oroszló i Rigyác m Szigetszentmiklós b Varga i OPEL B Ballószög m Csarnóta i Felsıegerszeg i Hidegség m Kisnémedi c Miháld m Orosztony m Rinyakovácsi m Szigetújfalu d Várgesztes k PEUGEOT B Balmazújváros m Császár m Felsımocsolád m Hirics l Kisoroszi c Mikebuda m Ostoros l Romhány k Szigetvár m Városlıd m PONTIAC B Balogunyom m Csatár l Felsınána m Hobol m Kispáli l Mikepércs j Osztopán m Romonya h Szikszó m Várpalota m PORSCHE A Bánd m Csataszög m Felsıörs m Homokbödöge m Kisrécse l Milejszeg l Ozmánbük m Rózsafa l Szilágy i Vasad d RENAULT B Bánfa l Csebény l Felsıpáhok m Homokkomárom l Kistapolca m Mindszentgodisa i Óbánya i Rózsaszentmárton m Szilaspogony m Vásárosdombó l ROLLS-ROYCE A Bánhorváti m Csehbánya m Felsıpakony b Hont m Kistarcsa c Misefa l Óbarok f Röszke k Szilsárkány m Vasasszonyfa m ROVER B Bánk i Cserdi j Felsıpetény h Horpács m Kistokaj l Miskolc l Ócsa d Szilvás i Vasboldogasszony l SAAB B Bár m Cserénfa k Felsırajk m Hortobágy m Kistótfalu k Mogyoród b Ócsárd i S Szilvásszentmárton k Vaskeresztes m SEAT B Baracs m Cserkút h Felsıtárkány m Horváthertelend l Kisunyom m Mogyorósbánya h Ófalu i Ságújfalu m Szirák j Vaskút m SKODA B Baracska g Cserszegtomaj m Felsızsolca l Horvátlövı m Kisvaszar k Moha m Ónod m Sajóbábony l Szirmabesenyı l Vaspör m SMART A Baranyahídvég m Csertı m Ferencszállás l Hosszúhetény i Kisvejke m Molnári m Ózdfalu l Sajóecseg k Szob g Vassurány m SUBARU B Baranyajenı k Csévharaszt f Fertıboz l Hosszúpályi j Kisszentmárton m Monor d Sajóhídvég m Szokolya f Vaszar m SUZUKI B Baranyaszentgyörgy k Csikóstıttıs m Fertırákos j Hosszúvölgy l Klárafalva l Monorierdı e Ö, İ Sajókápolna l Szolnok m Vasszécseny m TOYOTA B Barbacs l Csikvánd m Fityeház m Hottó l Kocsord m Monostorpályi j Örkény k Sajókeresztúr l Szombathely m Vasszilvágy m VOLKSWAGEN B Bárdudvarnok k Csobánka c Fonó l Hunyadfalva m Kóka g Monyoród k Öskü m Sajólád m Szomód m Vát m VOLVO B Bárna m Csolnok g Fót b Husztót i Komló h Mórágy k Öttevény h Sajólászlófalva l Szomor f Vatta m listán nem szereplı C Báta m Csoma m Füle m Kondó m Mórichida m İcsény m Sajópálfala l Szıd c Vázsnok i Bátaapáti l Csomád b Főzvölgy l I Kóny k Mosdós l İr m Sajópetri l Szıdliget b Vecsés b Bátaszék l Csombárd l Ibafa l Konyár l Mosonmagyaróvár l İrbottyán b Sajósenye m Szıke i Vejti l Baté l Csonkahegyhát m G Iborfia m Kópháza l Mosonszentmiklós j İrtilos m Sajószentpéter m Szıkéd h Vékény i Bátmonostor m Csonkamindszent k Gadács m Igal m Koroncó i Mosonszolnok k İsagárd f Sajóvámos m Szúcs m Velem m Bátonyterenye m Csopak m Galambok l Iharosberény m Kórós m Mozsgó m İsi m Salgótarján m Szulimán m Velence k Bátor m Csór m Galgaguta i Iklad d Kosd e Mıcsény k Salköveskút m Szurdokpüspöki m Velény j Becsehely m Csorna m Galgagyörk e Ikrény h Kóspallag g Mucsfa m P Salomvár m Szőcsi m Véménd m Becske l Csököly m Galgahévíz h Inárcs e Kótaj m Múcsony m Padár l Sámod m Vének i Becsvölgye m Csömör b Galgamácsa e Ipacsfa l Kovácshida l Muhi m Pákozd j Sand m T Vép m Békás m Csörög d Gálosfa k Ipolydamásd h Kovácsszénája i Murakeresztúr m Palé i Sándorfalva m Tabajd h Vereb i Belezna m Csıvár f Gamás m Ipolytölgyes j Kozármisleny h Pálfiszeg l Sántos k Táborfalva m Veresegyház b Beloiannisz i Gánt l Isaszeg c Köblény l N Palkonya k Sáránd i Tác m Verıce e Belvárdgyula j D Garabonc m Iszkaszentgyörgy m Kökény g Nadap i Palotás k Sárhida l Tahitótfalu d Verseg h Bénye f Dabas h Gárdony k Isztimér m Kölesd m Nádasdladány m Paloznak m Sárisáp g Takácsi m Versend m Bér l Dad m Garé i Ivánbattyán k Kömlıd l Nagyacsád m Pánd i Sárkeresztes m Taksony d Vértesacsa i Bercel i Dág f Gecse m Iváncsa j Környe l Nagybajcs i Pannonhalma k Sárkeszi m Tanakajd m Vértesboglár j Berente m Dáka m Gellénháza l Izmény k Köröm m Nagybakónak m Pápa m Sármellék m Táp m Vértessomló k Berhida m Dánszentmiklós i Gelse l Izsófalva m Kıszárhegy l Nagybárkány m Pápadereske m Sárosd m Tápióbicske j Vértestolna k Berkenye f Dány e Gelsesziget l Kıszeg m Nagyberki m Papkeszi l Sárpilis l Tápióság h Vértesszılıs l Berkesd i Darnózseli k Gencsapáti m J Kıszegdoroszló m Nagybörzsöny i Papos m Sárszentmihály m Tápiószecsı f Veszprém k Bernecebaráti m Debrecen i Gerde j Jágónak m Kıszegpaty m Nagybudmér m Páprád l Sásd i Tápiószentmárton k Veszprémfajsz m Berzék m Decs l Gerényes l Ják m Kıszegszerdahely m Nagycenk l Parasznya l Sáta m Tápiószılıs m Villány m Besence l Dédestapolcsány m Geresdlak m Jánossomorja m Kıvágószılıs h Nagycsány l Pásztori m Sé m Táplánszentkereszt m Villánykövesd k Besenyıd m Délegyháza b Gerjen m Jármi m Kıvágótöttös h Nagycsécs m Pat m Semjénháza m Tardona m Vilonya m Besenyszög m Demjén m Gesztely m Jászfelsıszentgyörgy l Kulcs l Nagycserkesz m Patak m Sényı m Tardos k Vindornyafok m Besnyı i Dencsháza m Gige m Jászfényszaru k Kunpeszér j Nagyesztergár m Patalom k Seregélyes l Tarján i Visegrád d Bezenye m Derecske m Gilvánfa l Jenı m Kunszentmiklós m Nagygyimót m Patca k Siklós k Tarjánpuszta l Vizslás m Bezeréd l Deszk k Girincs m Jobbágyi m Kunsziget h Nagyharsány m Pátka k Siklósbodony i Tárnok d Vokány k Bezi i Dinnyeberki j Gomba e Juta k Kustánszeg m Nagyhegyes m Páty c Siklósnagyfalu m Tárnokréti l Vöckönd l A listán nem található települések az 'n' területi csoportba tartoznak. A külön névvel rendelkezı településrészek, területek besorolásai megegyeznek azon településeknek a besorolásával, amelyekhez közigazgatási szempontból tartoznak. A településlistánk Magyarország településeinek a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott 29-es hivatalos helységnévkönyvéhez igazodik.

4 Az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási tarifája Flotta gépjármővek 211. évi tarifája Ugyanazon egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság mint szerzıdı üzemben tartó számára legalább 5 jármőbıl álló gépjármőpark esetén flotta szerzıdés köthetı. Flotta szerzıdéseknél a bonus-malus díjszorzók értéke valamennyi besorolás esetében 1. Flotta azonosító: az Allianz által egy adott gfb flotta szerzıdésre meghatározott egyedi azonosító, amely a biztosítási kötvényen illetve a biztosító nyilvántartásában megtalálható. Ugyanazon adószámmal rendelkezı szerzıdınek több egyedi flotta azonosítója is lehet. A társaságunknál meglévı gfb flotta szerzıdések 211. évre vonatkozó tarifája: I. Az A jelő táblázatban felsorolt gfb flotta szerzıdések 211. évre vonatkozó jármőkategóriánkénti éves díját az A jelő táblázat adott jármőkategóriához és egyedi azonosítóhoz tartozó értéke határozza meg és ez a díjszabás érvényes a 211. évben az adott flotta évfordulója után létrejövı új gépjármő szaporulatokra is. II. Az A jelő táblázatban fel nem sorolt flotta szerzıdések 211. évre vonatkozó jármőkategóriánkénti éves díját úgy számoljuk, hogy a B jelő alapdíjtábla megfelelı jármőkategóriára vonatkozó éves díját megszorozzuk az adott gfb flotta szerzıdés egyedi azonosítójához tartozó díjszorzóval (G jelő táblázatban található), majd 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az adott jármőkategória éves fizetendı díját. Ebbıl a féléves díj 2-vel történı osztással, a negyedéves díj 4-gyel történı osztással, a havi díj 12-vel történı osztással keletkezik. A G jelő táblázatban fel nem sorolt egyedi flotta azonosítókhoz tartozó flotta szerzıdések szorzóértéke egységesen,5. Az adott gfb flottaszerzıdéshez tartozó valamennyi gépjármő 211. évre vonatkozó díjának meghatározásához az elıbbieknek megfelelıen kell eljárni és ez a díjszabás érvényes a 211. évben az adott flotta évfordulója után létrejövı új gépjármő szaporulatokra is. III. Minden 211-ben esedékes biztosítási évfordulóra felmondott gfb flotta szerzıdés esetében, amelynek szerzıdıje ugyanarra a gépjármőre 211-ben megkezdett új biztosítási idıszakra új flotta szerzıdést kíván kötni, annak 211. évre vonatkozó díjmeghatározására az I-II. pontokban leírtak érvényesek, kivéve az F jelő táblázatban felsorolt egyedi azonosítókhoz tartozó gfb flotta szerzıdések esetében. Ezen F jelő táblázatban szereplı egyedi azonosítókhoz tartozó új gfb flotta szerzıdések szerzıdıjének 211-ben új egyedi azonosítóval ellátott gfb flotta szerzıdésének 211. évre vonatkozó díjának megállapítására az V. pontban leírtak alkalmazandók. IV. A 29. december 31-i, vagy azt megelızı kockázat viselési kezdettel határozott idıre kötött szerzıdésekre a szerzıdés létrejöttekor hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. Új szerzıdések tarifája: V. A C jelő alapdíjtábla megfelelı jármőkategória éves díját megszorozzuk az D jelő táblázatban megjelenített, az adott flotta szerzıdıre vonatkozó (a székhelye alapján meghatározott) területi besorolás értékével (a szerzıdı székhelyének csoportba sorolása az elızı oldalon található), majd megszorozzuk az E jelő táblázatban megjelenített, az adott flotta szerzıdı fıtevékenységének TEÁOR kódja alapján meghatározott tevékenységi díjszorzó értékével. Abban az esetben, ha a gfb flotta szerzıdı egyedi flotta azonosítója megtalálható az F jelő táblázatban, akkor az elızıekben kiszámolt díjat megszorozzuk az F jelő táblázatban az adott gfb flotta szerzıdı egyedi azonosítójához tartozó díjszorzóval. Az elızıekben számított díjat 12-szal oszthatóvá kerekítve kapjuk meg az adott jármőkategória éves fizetendı díját. Amennyiben a közúti vontatók esetében így kapott éves díj kevesebb, mint 35 4 Ft, akkor az alkalmazandó éves díj értéke a közúti vontatók esetében 35 4 Ft. Ebbıl a féléves díj 2-vel történı osztással, a negyedéves díj 4-gyel történı osztással, a havi díj 12-vel történı osztással keletkezik. Az adott új gfb flottaszerzıdéshez tartozó valamennyi gépjármő 211. évre vonatkozó díjának meghatározásához az elıbbieknek megfelelıen kell eljárni. A. táblázat Személygépkocsi -37 kw Személygépkocsi 38 kw-5 kw Személygépkocsi 51 kw-7 kw Személygépkocsi 71 kw-1 kw Személygépkocsi 11 kw-18 kw Személygépkocsi 18 kw felett Személygépkocsi, ismeretlen kategória Tehergépkocsi 35 kg össztömegig Tehergépkocsi kg össztömeg Tehergépkocsi 12 kg össztömeg felett Tehergépkocsi, ismeretlen kategória Motorkerékpár -12 kw Motorkerékpár 13 kw-35 kw Motorkerékpár 36 kw-7 kw Motorkerékpár 7 kw felett Motorkerékpár, ismeretlen kategória Segédmotoros kerékpár Négykerekő segédmotoros kerékpár Autóbusz 1-19 férıhely Autóbusz 2-42 férıhely Autóbusz férıhely Autóbusz 79 férıhely felett Autóbusz, ismeretlen kategória Trolibusz Közúti vontató 12 ccm alatt Közúti vontató ccm felett Mezıgazdasági vontató Lassú jármő Munkagép Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg -,75t-ig Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg,75t felett 1t-ig Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg 1t felett Pótkocsi, félpótkocsi, ismeretlen kategória 1 kw 1,34 lóerı Flottaazonosító F F F F F F F F F F F F F FR FR FR B. táblázat Éves alapdíj Éves alapdíj Éves alapdíj Személygépkocsi 37 kw-ig Motorkerékpár 12 kw-ig 18 4 Autóbusz, ismeretlen kategória Személygépkocsi 38 kw-5 kw Motorkerékpár 13 kw-35 kw Trolibusz Személygépkocsi 51 kw-7 kw Motorkerékpár 36 kw-7 kw Közúti vontató 12 ccm alatt Személygépkocsi 71 kw-1 kw Motorkerékpár 7 kw felett Közúti vontató ccm felett Személygépkocsi 11 kw-18 kw Motorkerékpár, ismeretlen kategória Mezıgazdasági vontató Személygépkocsi 18 kw felett Segédmotoros kerékpár Lassú jármő Személygépkocsi, ismeretlen kategória Négykerekő segédmotoros kerékpár Munkagép Tehergépkocsi 35 kg össztömegig Autóbusz 1-19 férıhely Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg -,75t-ig Tehergépkocsi kg össztömeg Autóbusz 2-42 férıhely Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg,75t felett 1t-ig Tehergépkocsi 12 kg össztömeg felett Autóbusz férıhely Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg 1t felett Tehergépkocsi, ismeretlen kategória Autóbusz 79 férıhely felett Pótkocsi, félpótkocsi, ismeretlen kategória C. táblázat Éves alapdíj Éves alapdíj Éves alapdíj Személygépkocsi 37 kw-ig Motorkerékpár 12 kw-ig Autóbusz, ismeretlen kategória Személygépkocsi 38 kw-5 kw Motorkerékpár 13 kw-35 kw Trolibusz Személygépkocsi 51 kw-7 kw Motorkerékpár 36 kw-7 kw Közúti vontató 12 ccm alatt Személygépkocsi 71 kw-1 kw Motorkerékpár 7 kw felett Közúti vontató ccm felett Személygépkocsi 11 kw-18 kw Motorkerékpár, ismeretlen kategória Mezıgazdasági vontató Személygépkocsi 18 kw felett Segédmotoros kerékpár Lassú jármő Személygépkocsi, ismeretlen kategória Négykerekő segédmotoros kerékpár Munkagép 42 7 Tehergépkocsi 35 kg össztömegig Autóbusz 1-19 férıhely Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg -,75t-ig Tehergépkocsi kg össztömeg Autóbusz 2-42 férıhely Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg,75t felett 1t-ig Tehergépkocsi 12 kg össztömeg felett Autóbusz férıhely Pótkocsi, félpótkocsi össztömeg 1t felett Tehergépkocsi, ismeretlen kategória Autóbusz 79 férıhely felett Pótkocsi, félpótkocsi, ismeretlen kategória D. táblázat A szerzıdı székhelyének területi csoportja a, b c d e f Díjszorzó ,786 g h i j k l m,786,786,786,786,786,786,786 n,585 E. táblázat Tevékenységek TEÁOR kódjai Díjszorzó - ha a TEÁOR kód elsı két számjegye a következık között van: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 2, 33, 35, 36, 37, 61, 84, 85 - vagy ha a TEÁOR kód a következık egyike: 1.31, 1.32, 1.39, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 52.21, 77.21, 77.22, 77.29, 77.32, 77.33, 77.34, 77.35, 77.39, 77.4, ha a TEÁOR kód elsı két számjegye a következık között van: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 41, 5, 51, 53, 6, 71, 81, 82, 9, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 - vagy ha a TEÁOR kód a következık egyike: 1.41, 1.42, 1.51, 1.52, 1.61, 1.62, 1.72, 1.73, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.89, 1.91, 1.92, 42.11, 42.12, 42.13, 43.21, 43.22, 43.29, 77.11, ha a TEÁOR kód elsı két számjegye a következık között van: 22, 58, 62, 63, 68, 69, 7, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 97, 98 - vagy ha a TEÁOR kód a következık egyike: 1.11, 1.12, 1.13, 1.2, 43.11, 43.12, 43.13, 45.11, 46.11, 46.12, 46.13, 46.14, 46.15, 46.16, 46.17, 46.18, 46.19, 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 46.35, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39, 46.41, 46.42, 46.43, 46.44, 46.45, , 46.47, 46.48, 46.49, 46.61, 46.62, 46.63, 46.64, 46.65, 46.66, 46.69, 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.77, 46.9, 47.11, 47.19, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.29, 47.81, 49.31, ha a TEÁOR kód elsı két számjegye a következık között van: 18, 38, 39, 55, 56, 59, 64, 65, 66, 8, 86, 87, 88 - vagy ha a TEÁOR kód a következık egyike: 1.71, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 45.19, 45.2, 45.31, 45.32, 45.4, 46.51, 46.52, 47.3, 47.41, 47.42, 47.43, 47.51, 47.52, 47.53, 47.54, 47.59, 47.61, 47.62, 47.63, 47.64, 47.65, 47.71, 47.72, 1, , 47.74, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.91, 47.99, 52.1, 52.22, 52.23, 52.24, 52.29, Ha a TEÁOR kód a következık egyike: 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, ,5966 Ha a TEÁOR kód a következı: ,9354 Ha a TEÁOR kód a következık egyike: 49.1, 49.2, 49.32, 49.42, ,5582 A fentiekben fel nem sorolt TEÁOR kódok 1 F. táblázat Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító F17542,82 F ,94 F ,47 F ,67 F ,35 F ,8 F ,9 FR ,38 FR9221 F11212,5 F ,79 F ,67 F ,67 F ,43 F ,72 FR8864 1,4 FR ,38 FR96874 F ,42 F1639,63 F ,4 F ,67 F ,43 F ,71 FR1136 1,4 FR6322 1,2 FR178 F ,13 F177157,49 F199735,8 F ,47 F ,21 F ,7 FR1246 1,42 FR7694 2,19 FR15846 F ,13 F ,28 F ,4 F ,49 F ,47 F ,71 FR2278 1,42 FR ,19 F ,2 F177144,67 F ,8 F ,47 F ,21 F ,59 FR ,22 FR ,52 F ,38 F ,35 F ,42 F ,28 F ,67 F ,96 FR ,4 FR ,52 Díjszorzó 1,13,94 1,22 1,38

5 Flotta díjszorzók az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi tarifájához G. táblázat Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó F113,95 F166468,88 F ,9 F117649,52 F132455,86 F ,42 F173351,27 F ,76 F ,43 F ,4 F ,83 F148,62 F16656,79 F ,63 F ,32 F ,82 F ,45 F173767,68 F ,72 F ,93 F117434,8 F ,63 F155,79 F166522,78 F ,64 F ,78 F ,87 F ,45 F173821,3 F176941,72 F ,91 F ,71 F ,92 F158,27 F ,52 F ,35 F117834,45 F132551,91 F ,84 F173937,6 F ,73 F ,31 F ,92 F ,68 F1823,51 F16667,82 F ,65 F117841,31 F ,81 F ,94 F173961,8 F , F ,83 F ,86 F111918,49 F194,65 F166891,41 F ,68 F ,83 F ,2 F ,74 F173146,67 F ,6 F181398,58 F ,61 F ,52 F1137,38 F16749,58 F112399,54 F ,67 F132811,65 F ,89 F ,91 F ,3 F ,89 F ,75 F111941,94 F11382,67 F167294,76 F , F117948,37 F ,71 F ,81 F ,57 F ,96 F ,97 F ,67 F ,83 F ,5 F167367,28 F112417,27 F ,63 F ,86 F ,28 F17325,69 F ,4 F ,44 F ,44 F ,59 F11692,43 F16752,85 F ,63 F ,68 F ,82 F ,52 F173293,61 F ,6 F ,52 F ,45 F ,84 F12575,42 F16784,65 F ,61 F ,38 F13316,71 F146444,42 F ,53 F ,7 F182115,68 F ,76 F , F14195,28 F167881,68 F ,14 F ,74 F ,8 F146599,91 F173219,21 F17792,72 F ,82 F ,6 F ,44 F15469,41 F16827,61 F ,77 F118432,25 F13344,74 F ,42 F ,76 F177173,56 F182166,84 F119734,58 F ,59 F15582,33 F1721 1,7 F ,22 F118473,69 F133718,21 F146764,43 F ,28 F17723,65 F ,26 F111295,71 F ,7 F1623,9 F17244,57 F ,95 F118527,36 F ,9 F ,61 F ,63 F177246,65 F182248,82 F ,1 F ,71 F1643,22 F17562,69 F112645,37 F ,55 F ,87 F ,1 F ,6 F177262,63 F182372,47 F ,83 F ,58 F1657,32 F17961,42 F ,37 F118711,46 F ,72 F147686,91 F ,4 F17727,72 F182399,58 F11174,52 F ,56 F ,13 F171186,24 F ,4 F ,15 F133125,44 F ,62 F ,86 F ,1 F ,51 F ,51 F ,46 F17119,63 F17155,71 F ,26 F ,7 F ,64 F ,85 F173434,69 F17755,62 F ,61 F ,47 F ,55 F17259,43 F171951,48 F ,72 F118797,84 F ,3 F ,48 F ,33 F177815,88 F ,44 F ,54 F ,33 F17542,8 F172581,85 F ,21 F ,72 F ,78 F14948,95 F173575,36 F177971,75 F ,38 F111771,48 F ,81 F17976,67 F172867,27 F ,32 F ,9 F ,84 F ,84 F ,59 F ,86 F ,56 F ,55 F ,43 F18875,57 F17295,32 F ,66 F ,27 F133614,81 F149554,47 F173625,56 F177137,78 F ,65 F ,65 F ,84 F19111,62 F17313,74 F112864,59 F ,49 F133612,93 F ,34 F ,47 F ,61 F ,64 F ,37 F ,14 F19138,69 F173121,59 F ,37 F119231,49 F ,19 F ,62 F ,65 F ,44 F182554,72 F ,49 F ,43 F19898,24 F17338,28 F ,22 F ,55 F ,56 F ,7 F173726,28 F ,72 F182885,8 F ,51 F ,36 F11845,38 F173324,66 F ,11 F ,89 F ,79 F ,58 F ,84 F177144,22 F182986,79 F ,49 F ,85 F11871,58 F173464,34 F ,16 F ,29 F133831,9 F151621,33 F173861,36 F ,78 F18352,84 F111781,4 F ,58 F1195,59 F173855,85 F ,81 F ,14 F13387,18 F151644,48 F173893,39 F ,86 F ,7 F ,53 F11264,6 F11969,62 F17415,29 F ,65 F ,37 F ,77 F ,64 F ,28 F ,27 F ,64 F ,54 F ,1 F111981,65 F174347,4 F ,76 F ,68 F133981,67 F152193,64 F ,25 F ,79 F ,62 F ,52 F ,57 F11214,43 F17513,69 F ,65 F ,29 F ,69 F ,45 F ,26 F ,59 F ,39 F111797,51 F ,78 F11212,43 F175882,37 F11319,91 F ,88 F133977,83 F152536,44 F173981,71 F ,25 F ,76 F ,53 F ,62 F112422,41 F176366,69 F113931,34 F ,35 F ,93 F ,87 F174533,92 F ,94 F ,75 F ,7 F ,66 F112988,77 F176498,68 F113165,66 F128221,69 F ,78 F ,73 F174665,7 F ,67 F ,85 F ,1 F ,88 F11354,41 F ,13 F ,57 F128831,69 F13412,42 F ,9 F174691,26 F177223,81 F ,84 F ,11 F ,61 F113313,76 F , F ,79 F ,8 F13498,4 F153681,94 F ,28 F ,59 F ,88 F ,66 F ,58 F113771,77 F177818,43 F ,2 F ,39 F134659,85 F ,65 F ,71 F ,69 F ,76 F ,87 F ,86 F113951,3 F177982,26 F ,71 F12251,74 F134178,66 F ,62 F ,59 F ,81 F ,62 F ,57 F ,58 F114239,3 F1788,81 F ,31 F ,46 F ,32 F ,51 F ,44 F ,69 F ,93 F ,9 F ,62 F114492,79 F178512,25 F ,71 F ,64 F ,36 F ,7 F ,62 F ,1 F ,48 F ,79 F ,68 F114689,72 F17866,36 F ,79 F124552,74 F ,38 F ,64 F174336,77 F ,57 F ,57 F ,81 F ,69 F114727,22 F178687,21 F11328,29 F12456,8 F ,69 F ,44 F ,87 F ,71 F ,83 F ,9 F ,58 F114859,34 F178733,69 F ,27 F124571,88 F ,97 F ,51 F ,93 F ,58 F ,24 F ,88 F ,43 F1156,39 F178768,58 F ,66 F ,48 F ,83 F156351,45 F ,88 F ,87 F ,45 F ,83 F ,61 F11549,67 F1794,42 F ,26 F ,85 F ,17 F ,47 F ,47 F ,27 F ,96 F ,91 F112877,8 F11557,3 F179111,56 F113333,26 F ,42 F ,86 F ,44 F ,22 F ,59 F ,59 F ,88 F ,81 F115766,39 F179292,62 F ,4 F ,81 F ,77 F1588,71 F ,32 F ,7 F185493,8 F ,7 F ,73 F11637,6 F179446,39 F113323,29 F ,22 F134716,92 F1589,49 F ,63 F ,59 F185782,22 F ,99 F ,99 F11615,59 F17978,7 F ,9 F ,5 F ,75 F158927,44 F ,26 F177468,58 F185726,74 F ,6 F ,64 F116444,29 F18525,64 F ,65 F ,92 F ,87 F ,12 F ,33 F ,61 F ,57 F ,84 F ,36 F116819,43 F1813,28 F ,65 F ,71 F ,68 F159438,92 F174539,75 F ,82 F ,71 F ,59 F113261,88 F116835,6 F181386,85 F ,21 F126337,46 F ,85 F ,45 F174563,83 F177495,68 F185918,67 F ,89 F113758,65 F117191,4 F181556,44 F ,63 F ,33 F135476,93 F ,55 F ,62 F177561,73 F ,77 F ,87 F113115,88 F117483,36 F181912,22 F ,31 F ,4 F135263,71 F163463,4 F ,86 F ,2 F18632,58 F ,76 F ,3 F117777,25 F182358,56 F113652,27 F ,61 F ,73 F1639,35 F ,79 F ,88 F186229,64 F ,88 F113373,92 F117858,52 F182935,85 F ,79 F ,25 F135621,19 F164761,89 F ,74 F ,58 F186822,66 F ,65 F ,89 F117947,74 F18328,17 F ,6 F126452,72 F ,8 F167388,59 F ,41 F ,73 F186147,62 F ,8 F ,39 F11842,85 F18459,86 F ,82 F ,91 F ,67 F161311,66 F ,43 F ,91 F ,8 F ,69 F ,6 F118455,41 F184393,77 F ,42 F ,85 F ,56 F ,8 F ,36 F ,63 F ,87 F ,65 F ,63 F11851,82 F184555,29 F ,5 F ,79 F ,39 F ,84 F ,71 F ,24 F ,82 F ,42 F ,73 F118684,39 F184792,8 F ,23 F ,96 F136587,61 F ,94 F ,61 F ,74 F ,84 F ,91 F ,77 F11887,34 F184865,92 F ,76 F12684,9 F136684,9 F ,97 F ,78 F ,63 F ,61 F ,94 F ,45 F119249,73 F186531,56 F ,65 F12773,68 F ,83 F162494,49 F ,37 F17767,91 F ,82 F ,85 F ,73 F119291,68 F186574,65 F ,92 F ,33 F136316,96 F ,37 F ,67 F177623,83 F ,32 F ,14 F ,66 F12255,26 F186582,56 F ,59 F ,49 F ,19 F ,44 F17491,6 F ,62 F ,36 F ,61 F ,91 F ,47 F186671,42 F ,87 F ,34 F136578,3 F ,8 F ,39 F ,43 F ,73 F ,37 F ,56 F121219,79 F18714,56 F ,3 F ,74 F136588,4 F ,41 F ,9 F ,98 F ,63 F ,68 F ,97 F12253,58 F187163,57 F ,81 F127383,78 F ,2 F ,4 F174995,35 F ,9 F ,42 F ,61 F ,59 F123262,65 F18746,3 F ,81 F ,58 F ,56 F16329,54 F175237,44 F ,62 F186892,46 F ,95 F ,6 F123289,89 F187597,59 F114297,45 F ,57 F ,3 F ,52 F17586,91 F ,6 F186861,83 F ,7 F ,28 F123653,89 F18854,39 F114316,7 F ,44 F ,6 F ,77 F ,23 F ,69 F18695,61 F ,88 F ,71 F123769,62 F188968,28 F ,3 F ,56 F ,34 F ,75 F175938,91 F ,91 F ,7 F ,87 F ,56 F123777,24 F189123,59 F ,43 F127989,85 F136998,94 F ,42 F ,63 F ,85 F ,91 F ,6 F113325,61 F123831,81 F189271,58 F ,56 F ,86 F ,6 F164892,64 F ,8 F ,63 F186983,85 F ,94 F ,58 F124595,57 F189451,48 F ,35 F128325,7 F ,25 F165119,7 F175294,73 F ,56 F ,57 F ,86 F ,6 F124684,65 F189514,96 F ,37 F128396,66 F13769,47 F165331,42 F175218,58 F ,65 F ,68 F ,8 F ,62 F124692,31 F189638,64 F ,44 F ,82 F137641,52 F165356,48 F ,88 F177949,77 F ,82 F ,83 F ,86 F124811,6 F189786,84 F ,38 F128581,87 F ,24 F ,47 F175257,25 F ,79 F18766,79 F ,91 F ,58 F125362,85 F189824,32 F ,83 F ,84 F137769,24 F ,88 F175264,86 F ,44 F187633,6 F ,7 F ,3 F125389,85 F1975,57 F114742,66 F ,58 F137811,7 F ,81 F ,29 F ,37 F ,58 F ,93 F ,71 F125753,3 F19121,29 F ,66 F ,58 F137826,98 F ,72 F ,92 F ,5 F ,68 F ,9 F ,78 F , F19199,56 F ,59 F ,81 F ,77 F ,41 F ,82 F178239,7 F ,47 F ,37 F ,57 F12851,23 F191284,9 F114994,76 F ,59 F138741,62 F166589,44 F ,87 F ,87 F ,15 F ,86 F ,65 F128991,35 F191772,25 F115752,91 F ,65 F138812,35 F ,85 F175293,73 F ,8 F ,4 F111321,77 F ,65 F129457,7 F ,16 F ,72 F128941,62 F138928,75 F ,47 F ,6 F178243,93 F ,67 F111354,84 F ,61 F129767,74 F ,15 F ,62 F128992,78 F138936,69 F ,49 F ,75 F ,26 F ,8 F ,8 F ,71 F1348,3 F193112,53 F115319,85 F ,34 F ,2 F ,54 F ,36 F ,33 F ,8 F ,88 F ,6 F13862,41 F193244,7 F115349,53 F129155,57 F ,64 F ,95 F ,44 F ,24 F18813,72 F ,84 F ,84 F13927,54 F19346,61 F ,81 F129111,61 F ,42 F ,11 F ,87 F ,68 F188297,69 F ,85 F ,85 F131443,4 F19438,32 F115598,63 F ,67 F ,47 F ,6 F ,65 F ,9 F ,75 F ,88 F ,29 F13158,81 F19531,8 F ,56 F ,58 F ,36 F167794,46 F ,73 F ,52 F ,63 F ,91 F113535,78 F132776,58 F195336,58 F115655,56 F129513,56 F ,83 F ,48 F ,85 F ,87 F188412,3 F ,9 F ,58 F135686,49 F197118,42 F ,79 F129587,84 F ,64 F168571,7 F175467,64 F ,45 F ,59 F ,56 F , F135724,52 F198262,22 F ,68 F ,21 F ,63 F169986,41 F ,61 F ,83 F ,9 F ,87 F ,47 F135732,61 F198939,93 F ,18 F12965,4 F ,77 F16911,48 F ,4 F ,25 F , F ,87 F ,58 F ,11 F199749,67 F ,86 F129656,39 F ,9 F ,45 F175519,25 F ,99 F ,78 F ,84 F ,72 F136518,42 F ,31 F ,61 F ,3 F ,93 F ,4 F ,28 F ,36 F ,83 F ,92 F ,62 F ,5 F11526,63 F ,28 F ,89 F ,74 F ,81 F ,73 F ,71 F ,76 F ,62 F ,78 F137719,64 F112685,67 F ,34 F ,94 F ,5 F1771 1,16 F ,7 F178661,59 F ,11 F ,94 F ,72 F138499,88 F11311,83 F ,61 F ,86 F ,2 F171945,68 F ,84 F ,75 F ,36 F ,96 F ,6 F13861,45 F113576,6 F116413,45 F ,88 F139478,73 F171996,67 F ,8 F ,24 F ,54 F ,57 F ,59 F138642,56 F113851,55 F ,32 F ,87 F ,34 F172267,8 F ,79 F ,89 F ,51 F ,56 F ,48 F138766,93 F113991,63 F ,14 F ,7 F ,77 F173433,82 F ,24 F178755,42 F193599,42 F ,88 F ,88 F139851,57 F11441,55 F116216,75 F129785,39 F139431,71 F176688,52 F ,56 F ,92 F19362,45 F ,92 F ,46 F141856,64 F , F11623,76 F129875,58 F ,96 F177226,46 F175682,83 F ,59 F193793,39 F ,58 F ,47 F142161,35 F11489,73 F ,2 F ,61 F ,59 F ,17 F ,16 F ,6 F19387,42 F ,89 F ,26 F142496,66 F115285,73 F ,23 F ,71 F ,36 F1713,72 F ,35 F ,76 F19632,82 F ,89 F ,89 F142887,7 F115358,67 F ,9 F ,3 F139757,26 F171782,83 F ,36 F179956,7 F197421,66 F ,74 F ,86 F143697,26 F115668,26 F116356,7 F1396,3 F ,37 F ,26 F ,31 F ,89 F197861,59 F ,89 F ,68 F144138,84 F11576,63 F ,82 F13169,34 F1466,44 F ,78 F ,28 F ,93 F199661,47 F ,64 F ,35 F ,7 F116117,29 F116471,3 F132641,77 F14236,38 F ,86 F ,69 F ,87 F199678,46 F ,61 F ,32 F14537,45 F116761,61 F ,44 F ,56 F14295,28 F ,15 F ,4 F ,64 F ,89 F ,84 F ,57 F145231,77 F117156,27 F ,6 F13368,76 F142271,29 F ,81 F ,93 F ,69 F ,71 F ,84 F ,89 F145568,35 F117512,37 F ,55 F133699,65 F142298,77 F ,88 F ,2 F17928,44 F191977,75 F ,72 F ,26 F14739,42 F117636,83 F ,29 F134113,65 F142689,47 F ,87 F ,29 F ,58 F ,37 F ,95 F ,88 F147471,65 F117733,58 F ,7 F135756,94 F14373,43 F ,85 F1763,37 F17939,69 F ,1 F ,56 F ,39 F148826,84 F11797,6 F ,83 F135829,35 F14381,83 F ,92 F176321,43 F ,8 F ,68 F ,74 F ,39 F149776,8 F11875,7 F116675,85 F135853,8 F143261,74 F ,66 F176364,74 F ,3 F ,62 F ,68 F ,56 F149954,22 F ,4 F ,3 F136124,84 F143286,91 F ,57 F17638,84 F ,4 F19358,47 F ,87 F ,66 F15545,82 F119124,31 F ,38 F13625,56 F14396,84 F171515,58 F ,9 F ,2 F193516,51 F ,83 F ,65 F15731,93 F119183,65 F ,57 F136469,71 F144347,81 F ,81 F ,3 F179487,23 F193794,42 F ,91 F ,85 F151118,76 F119981,73 F ,4 F13758,91 F144789,86 F ,56 F ,34 F179565,99 F ,9 F ,91 F ,43 F15115,79 F ,4 F ,92 F137449,78 F147461,56 F ,95 F ,37 F179675,78 F ,4 F ,84 F ,44 F151398,87 F11115,84 F ,78 F13824,61 F147486,71 F ,9 F176345,33 F ,91 F ,86 F ,9 F ,62 F15177,26 F ,2 F ,21 F138569,23 F148288,83 F ,86 F ,62 F ,95 F ,62 F ,9 F ,74 F153651,79 F ,6 F116942,1 F13867,6 F149489,65 F ,66 F17643,35 F ,31 F ,68 F ,7 F114426,32 F153692,82 F ,16 F ,4 F139931,93 F149934,65 F ,89 F ,36 F179778,81 F ,42 F ,87 F114795,35 F153757,47 F ,54 F117151,86 F13149,59 F141711,39 F172249,81 F ,31 F179782,86 F196843,69 F ,91 F114141,26 F153889,9 F111236,59 F117257,47 F ,55 F ,7 F172621,72 F ,32 F ,26 F ,15 F ,7 F ,71 F153943,67 F11126,6 F117478,76 F131143,33 F141244,86 F ,42 F ,4 F ,32 F ,95 F ,7 F114251,96 F154133,48 F111233,36 F117583,59 F ,54 F ,42 F ,44 F ,3 F ,41 F ,46 F ,84 F114349,61 F15423,53 F ,2 F117796,85 F ,7 F ,76 F ,51 F ,36 F ,3 F ,51 F ,77 F ,5 F154419,26 F ,71 F ,76 F ,98 F ,57 F ,92 F ,36 F ,3 F ,59 F ,6 F ,28 F154461,6 F ,39 F ,94 F ,95 F ,8 F ,67 F176521,24 F ,82 F ,68 F ,59 F ,62 F15471,55 F ,64 F ,77 F ,88 F ,81 F172271,68 F ,28 F ,42 F ,45 F ,9 F ,9 F155512,33 F ,15 F ,89 F131378,87 F ,14 F172275,27 F ,9 F18153,93 F ,46 F ,66 F ,73 F156349,25 F ,25 F117186,51 F131577,86 F ,6 F ,87 F176576,81 F18366,86 F ,83 F ,9 F ,98 F157264,75 F111443,95 F ,43 F ,58 F141693,72 F ,2 F ,3 F1844,86 F ,9 F ,67 F ,73 F157272,37 F ,36 F ,1 F ,28 F ,6 F17249,77 F ,76 F181397,26 F199735,81 F ,83 F ,59 F157574,7 F111535,26 F117247,47 F131648,61 F ,34 F ,12 F ,3 F181559,84 F114989,48 F ,67 F ,42 F157582,67 F ,88 F ,81 F131651,66 F ,56 F ,29 F176735,85 F ,13 F1154,67 F ,56 F ,52 F15814,63 F ,61 F ,67 F ,79 F ,8 F17253,79 F ,87 F181958,92 F111851,37 F ,96 F ,62 F158279,49 F111531,74 F ,4 F ,83 F ,87 F ,39 F ,26 F182164,3 F ,92 F ,11 F ,91 F ,21 F111557,24 F117386,86 F131711,61 F ,72 F ,46 F ,85 F183152,86 F ,2 F ,88 F ,66 F159259,53 F111596,86 F ,85 F ,87 F ,89 F ,37 F176786,29 F183748,86 F113315,89 F ,9 F ,92 F1687,73 F ,83 F ,7 F ,42 F ,82 F ,91 F ,29 F18395,94 F ,54 F ,84 F ,81 F1619,77 F ,32 F ,59 F ,2 F ,82 F ,64 F ,86 F183977,79 F ,95 F ,99 F ,3 F16257,27 F ,72 F ,57 F ,37 F ,81 F ,87 F ,71 F184531,91 F ,68 F ,82 F ,81 F16338,33 F ,3 F ,1 F ,73 F1437,51 F ,66 F17682,59 F ,2 F ,57 F ,71 F ,88 F16354,94 F111762,59 F117393,29 F ,64 F ,86 F17272,58 F176839,72 F185414,65 F113951,52 F ,83 F ,28 F161342,38 F ,26 F ,48 F ,29 F ,94 F ,99 F ,88 F185457,85 F115138,79 F ,91 F ,62 F16161,56 F ,6 F ,62 F ,83 F14358,19 F172829,51 F ,65 F185856,26 F ,66 F111564,9 F ,64 F16255,72 F ,57 F ,42 F ,26 F ,83 F ,7 F17685,83 F186275,84 F ,94 F ,85 F ,58 F162225,61 F ,28 F117474,43 F ,73 F ,84 F ,56 F ,82 F186283,42 F115914,89 F111578,92 F ,73 F16236,39 F ,35 F117485,4 F13246,7 F ,87 F ,26 F ,31 F186488,26 F11632,89 F ,79 F ,92 F162519,93 F ,63 F ,6 F132283,56 F143836,71 F ,28 F ,8 F187832,82 F ,37 F ,71 F ,58 F162721,27 F112942,28 F ,42 F132437,66 F ,82 F172948,88 F ,1 F188464,64 F ,37 F ,75 F ,77 F162772,41 F112143,11 F ,59 F132641,73 F ,9 F ,63 F1769,56 F188642,32 F ,51 F ,47 F ,33 F163736,56 F ,34 F ,64 F132925,85 F ,53 F ,75 F ,82 F188669,36 F ,47 F ,91 F ,29 F163957,94 F ,94 F ,81 F ,79 F ,61 F17323,6 F ,72 F181116,76 F ,46 F111698,94 F ,6 F165615,77 F ,26 F ,4 F ,61 F144711,77 F173139,33 F ,88 F ,24 F ,46 F ,89 F ,34

6 Flotta díjszorzók az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi tarifájához (folytatás) G. táblázat (folyt.) Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó F ,88 F ,41 F ,85 F ,71 F ,39 FR12964,41 FR2662,7 FR39278,73 FR5274,76 FR6354,71 FR7738,3 F ,83 F ,57 F ,49 F ,71 F ,3 FR12982,54 FR2682,72 FR39292,27 FR52318,43 FR63554,8 FR7756,79 F ,7 F ,42 F ,89 F ,75 F ,52 FR136,44 FR26994,56 FR3934,78 FR52352,56 FR6362,88 FR7784,6 F ,61 F116511,43 F ,39 F121266,63 F ,3 FR1314,7 FR2716,75 FR ,5 FR52362,43 FR63874,71 FR7714,6 F ,63 F ,48 F ,85 F12173,71 F ,4 FR132,45 FR27222,3 FR39384,66 FR52422,73 FR6478,24 FR77124,66 F ,65 F ,99 F ,46 F1223,56 F ,38 FR1338,65 FR27246,38 FR ,4 FR52432,72 FR6414,63 FR77142,37 F ,7 F ,43 F ,21 F12312,71 F ,41 FR1342,37 FR27312,21 FR39398,25 FR5248,68 FR6416 1,12 FR7719,3 F ,69 F ,77 F ,74 F1244,56 F ,35 FR135 1,1 FR27326,7 FR39458,42 FR5276,6 FR64164,94 FR77352,27 F ,72 F ,57 F ,54 F12497,29 F ,82 FR136,75 FR27752,84 FR39634,75 FR52778,61 FR64316,96 FR77384,84 F ,68 F ,66 F ,59 F125717,79 F ,1 FR137,81 FR27894,9 FR ,13 FR52822,71 FR64322,76 FR77538,4 F ,28 F ,84 F ,22 F125733,61 F ,4 FR1396,62 FR2797,34 FR3978 1,6 FR52948,83 FR64386,62 FR77634,43 F114661,71 F ,84 F ,58 F ,26 F ,34 FR13146,82 FR282,28 FR39784,4 FR52996,36 FR64512,57 FR77642,68 F ,5 F ,95 F ,56 F126128,73 F ,56 FR13176,76 FR287,36 FR39788,32 FR53,33 FR64616,74 FR77688,63 F ,63 F ,84 F ,74 F126179,61 F ,8 FR1335,53 FR ,8 FR39818,68 FR536,84 FR64692,73 FR77744,65 F ,58 F ,89 F ,56 F126195,3 F ,8 FR13374,41 FR2814,95 FR3985,3 FR538,42 FR64698,33 FR77792,77 F ,7 F ,36 F ,8 F127329,64 F ,91 FR13426,81 FR28272,64 FR ,12 FR5398,32 FR64778,61 FR7781,66 F ,56 F ,59 F ,21 F129161,65 F128411,72 FR13556,57 FR28484,35 FR3988,6 FR5316,41 FR652,84 FR77818,25 F ,45 F ,91 F ,84 F129224,81 F ,25 FR13738,72 FR285,66 FR39884,19 FR5311,74 FR654,89 FR77836,75 F ,52 F117577,57 F ,59 F121834,66 F ,42 FR13814,32 FR28554,68 FR39898,68 FR53158,28 FR6546,92 FR77846,7 F ,55 F ,48 F ,58 F121885,57 F128473,73 FR1389,8 FR ,8 FR3996,67 FR53164,24 FR6586,87 FR77862,74 F ,48 F ,77 F ,44 F121923,95 F ,62 FR13912,92 FR28634,38 FR39924,37 FR5322,29 FR65128,8 FR77876,35 F ,48 F ,85 F ,6 F ,73 F ,71 FR1438,42 FR28664,68 FR39972,35 FR53228,29 FR65288,77 FR7788,39 F ,53 F ,4 F ,57 F ,78 F ,33 FR14282,84 FR288,75 FR4126,77 FR53244,9 FR65346,85 FR77888,73 F ,44 F ,89 F ,44 F ,29 F ,66 FR14354,67 FR ,1 FR416,78 FR53262,8 FR65382,81 FR77946,26 F ,56 F ,88 F ,76 F ,35 F ,87 FR1452,31 FR294,75 FR4174,84 FR533,5 FR659,84 FR77956,4 F ,51 F ,64 F ,39 F ,91 F ,58 FR14622,73 FR29134,22 FR4384,23 FR53482,97 FR65954,81 FR782,29 F ,35 F ,31 F ,94 F ,81 F ,52 FR14728,59 FR29262,62 FR4482,9 FR53738,27 FR6672,44 FR785,28 F ,57 F ,85 F ,56 F ,56 F129171,39 FR151,87 FR2941,82 FR457,41 FR53746,84 FR6629,32 FR78166,28 F ,85 F ,73 F ,71 F ,96 F ,87 FR1578,94 FR29428,94 FR466,85 FR5377,7 FR66362,7 FR7825,4 F114796,6 F ,92 F ,32 F ,3 F129834,92 FR15212,89 FR29572,72 FR4654,4 FR53946,83 FR66414,84 FR78258,84 F ,56 F ,8 F ,9 F ,62 F ,37 FR15272,76 FR2966,22 FR4666,93 FR53996,67 FR66534,39 FR7828,34 F ,97 F ,74 F ,64 F ,6 F ,96 FR15494,43 FR29614,89 FR4812,39 FR5418,75 FR66624,62 FR78314,57 F ,69 F ,68 F ,57 F ,61 F121124,84 FR1552,43 FR29676,49 FR486,83 FR5422,27 FR6741,65 FR78334,28 F ,78 F ,63 F ,67 F ,85 F ,78 FR15644,63 FR29698,57 FR4918,75 FR5426,28 FR67634,6 FR78468,98 F ,57 F ,78 F ,83 F ,6 F121353,87 FR15678,31 FR2998,37 FR499,6 FR5478,65 FR67846,77 FR7866,7 F114891,69 F ,73 F ,16 F ,76 F ,88 FR161,75 FR31,31 FR417,3 FR54386,64 FR6789,59 FR78682,62 F ,94 F ,27 F119464,6 F ,6 F ,86 FR1648,3 FR348,76 FR4116,62 FR54444,37 FR67928,96 FR78734,89 F ,56 F ,94 F119412,44 F ,54 F ,79 FR1658,39 FR37,63 FR41256,82 FR54468,24 FR686,84 FR79134,29 F ,79 F ,79 F ,65 F ,62 F121491,77 FR1676,87 FR3126,77 FR41262,28 FR5473,71 FR687,7 FR ,11 F114939,6 F ,45 F ,56 F ,89 F ,84 FR1612,79 FR3178,64 FR41296,84 FR ,2 FR6876,23 FR79162,64 F ,63 F ,21 F ,77 F ,54 F ,35 FR1616,88 FR3192,62 FR41362,26 FR5492,6 FR6888,28 FR7919 1,3 F ,96 F ,62 F ,66 F ,55 F121134,69 FR16192,31 FR342,81 FR41576,37 FR54912,74 FR68116,81 FR79232,71 F115165,82 F ,7 F ,72 F ,95 F ,85 FR16372,72 FR3532,31 FR41586,27 FR54928,72 FR68182,31 FR ,3 F115343,31 F ,56 F ,52 F ,51 F ,77 FR1644,84 FR3614,43 FR41844,72 FR5538,96 FR68284,8 FR79272,34 F115381,62 F ,17 F ,62 F ,55 F ,17 FR16492,34 FR364,61 FR41874,57 FR5592,66 FR68296,78 FR79294,32 F115722,95 F ,47 F ,61 F ,82 F ,66 FR16614,6 FR3658,68 FR41888,33 FR5598,83 FR6833,77 FR79314,56 F ,63 F ,44 F ,63 F ,75 F ,57 FR16632,62 FR3878,86 FR41912,27 FR55152,25 FR68356,41 FR7943,39 F ,79 F ,44 F ,64 F122171,73 F ,69 FR16664,77 FR3928,21 FR41996,67 FR5519,71 FR6848,39 FR79546,34 F ,71 F ,1 F ,54 F122971,99 F ,35 FR16774,85 FR3118,65 FR42148,13 FR5552,26 FR68528,7 FR79666,64 F ,64 F ,32 F ,85 F ,63 F ,68 FR1679,85 FR3134,71 FR42218,13 FR55518,4 FR68558,65 FR7978,69 F ,71 F ,41 F ,44 F ,89 F ,18 FR16854,56 FR31154,64 FR42256,26 FR5554,71 FR6865,29 FR79758,63 F115151,41 F ,73 F ,8 F ,74 F ,32 FR1772,7 FR31246,63 FR42412,29 FR55568,62 FR68682,3 FR79882,33 F ,87 F ,72 F ,67 F122288,79 F ,71 FR ,1 FR3127,48 FR42476,65 FR5562,37 FR , FR79896,64 F ,98 F ,29 F ,74 F ,74 F ,77 FR17128,23 FR31328,81 FR4248,61 FR55618,25 FR68972,29 FR7991 1,9 F ,73 F ,58 F ,81 F ,72 F ,7 FR17142,86 FR3134,39 FR4251,4 FR55622,95 FR691 1,2 FR79952,81 F ,56 F ,44 F ,71 F ,59 F ,62 FR17174,44 FR3135,74 FR42564,51 FR55696,83 FR69258,62 FR79956,39 F ,83 F ,68 F ,33 F122317,99 F ,42 FR17192,74 FR31398,58 FR42574,94 FR55714,62 FR69436,42 FR79978,7 F ,57 F ,2 F ,75 F ,2 F ,64 FR ,15 FR31416,4 FR4259,26 FR5577,64 FR69452,93 FR824,75 F ,77 F ,97 F ,78 F ,7 F ,64 FR17272,72 FR31618,29 FR4262,89 FR5586,63 FR69464,33 FR828,33 F ,71 F ,85 F ,85 F ,72 F ,71 FR17454,81 FR31622,26 FR42646,79 FR5582,76 FR69528,18 FR89,28 F ,71 F ,61 F ,78 F122824,44 F ,3 FR1762,33 FR31638,29 FR42658,68 FR55968,72 FR69678,73 FR83,73 F ,64 F ,34 F ,86 F122891,76 F ,6 FR17698,91 FR31646,7 FR42738,66 FR56,79 FR6973,69 FR8398,39 F ,64 F ,13 F ,44 F ,4 F ,36 FR17718,79 FR31656,64 FR4276,32 FR568,61 FR69992,94 FR8548,28 F ,83 F ,38 F ,23 F ,84 F ,7 FR17968,86 FR3174,84 FR4287,91 FR5666,77 FR7132,88 FR86,32 F ,39 F ,58 F ,6 F ,77 F ,57 FR18172,86 FR31774,63 FR42878,7 FR56522,6 FR7194,77 FR868,66 F ,7 F ,88 F ,57 F ,66 F ,49 FR18192,44 FR31858,3 FR4312,67 FR56598,67 FR7346,31 FR8632,76 F ,76 F ,59 F ,57 F ,87 F ,39 FR18298,19 FR31868,95 FR43198,6 FR56634,78 FR7722 1,15 FR864,35 F ,73 F ,89 F ,69 F122831,59 F ,3 FR18336,82 FR31898,74 FR4322,3 FR56642,42 FR776,27 FR8692,85 F ,68 F ,61 F ,72 F ,65 F ,74 FR18864,56 FR3198,29 FR4344,56 FR56668,76 FR7768,65 FR8756,67 F115415,64 F ,89 F ,57 F122835,72 F ,7 FR1944,81 FR31928,43 FR4342,92 FR ,4 FR7874,76 FR876,76 F ,7 F ,44 F ,81 F ,56 F ,27 FR19216,93 FR ,9 FR ,2 FR56886,7 FR712,65 FR8774,72 F ,59 F ,57 F ,31 F ,57 FR236,53 FR19278,56 FR31948,32 FR43464,16 FR5722,71 FR71218,64 FR8788,89 F ,7 F118681,88 F ,65 F ,85 FR354,87 FR1932,36 FR3218 1,5 FR43522,86 FR5768,27 FR71226,24 FR891,42 F ,4 F ,91 F ,71 F ,88 FR16,44 FR1944,67 FR3294,89 FR4373,29 FR57214,29 FR71258,74 FR8936,38 F ,59 F ,89 F ,29 F ,33 FR182 1,23 FR19548,86 FR3221,84 FR43874,62 FR57244,87 FR7129,81 FR8992,68 F ,88 F ,89 F ,7 F ,83 FR145,57 FR1964,56 FR32318,85 FR43914,14 FR57362,94 FR7131,64 FR8114,84 F ,89 F ,9 F , F ,59 FR183,46 FR1974,89 FR32334,61 FR4414,36 FR57414,58 FR71398,35 FR8154,69 F ,77 F ,91 F ,56 F ,78 FR228,85 FR19852,65 FR32394,62 FR44126,33 FR ,28 FR71472,9 FR8114,7 F ,75 F ,82 F ,16 F122939,68 FR2362,67 FR1995,64 FR3261,64 FR4492,88 FR57554,65 FR7186,93 FR81154,71 F ,83 F ,67 F ,8 F122955,85 FR368,35 FR256,67 FR32682,31 FR4538 1,7 FR57586,9 FR72132,91 FR81168,72 F ,78 F ,6 F ,9 F122981,83 FR3742,83 FR212,35 FR32698,61 FR4548,85 FR57734,89 FR7228,56 FR8123,95 F11551,77 F ,19 F ,69 F ,57 FR416,55 FR218,22 FR32724,35 FR45168,61 FR57888,61 FR72332,26 FR81254,29 F115553,84 F ,65 F ,81 F ,66 FR5216,97 FR2218,78 FR3284,35 FR4546,76 FR57956,64 FR72362,35 FR8127,27 F115561,81 F ,3 F ,62 F ,71 FR5256 1,11 FR227,93 FR3298,71 FR45422,78 FR5827,28 FR72424,82 FR8132,81 F ,8 F ,88 F ,24 F122943,86 FR5468,82 FR2278,89 FR3292,36 FR4551,62 FR58622,56 FR72444,81 FR8133,64 F ,78 F ,84 F ,6 F122982,43 FR5968,93 FR235,85 FR32954,85 FR456,57 FR5871,65 FR72722,67 FR81334,72 F115546,78 F ,82 F ,44 F ,56 FR6128,77 FR237,89 FR32996,8 FR4574,25 FR58736,88 FR7282,64 FR8143,79 F ,99 F ,9 F ,81 F ,71 FR6246,75 FR2458,86 FR3366,62 FR45714,65 FR58828,77 FR72982,72 FR81482,3 F ,94 F ,49 F119689,69 F12334,72 FR6694,94 FR2472,67 FR338,73 FR45724,85 FR58872,91 FR72998,9 FR8158,25 F ,86 F ,57 F ,89 F ,72 FR6932,63 FR251,43 FR3312,38 FR45734,25 FR58882,81 FR7352,39 FR81542,63 F ,82 F ,56 F ,56 F ,82 FR7266,61 FR2636,73 FR33132,95 FR45748,29 FR58954,35 FR7368,65 FR8157,39 F115563,81 F ,88 F ,88 F ,31 FR7416,79 FR2756,77 FR33146,24 FR4576,26 FR ,24 FR7372,68 FR81628,43 F ,89 F ,14 F ,65 F123365,77 FR7614,65 FR2766,36 FR33198,71 FR45774,27 FR5942,71 FR73142,42 FR81698,26 F ,73 F ,8 F ,9 F12348,82 FR7752 1,6 FR284,38 FR33284,53 FR4584,43 FR5952,85 FR73166,78 FR81718,39 F ,59 F ,52 F ,25 F123421,86 FR786,44 FR2826,22 FR33322,81 FR45878,71 FR59122,4 FR73198,26 FR81742,27 F ,67 F ,44 F ,36 F ,66 FR783,57 FR2878,8 FR ,6 FR4652,24 FR59222,96 FR73228,6 FR81798,29 F ,28 F ,42 F ,84 F123529,35 FR7952,56 FR294,56 FR33572,83 FR4611,43 FR59394,74 FR73232,39 FR81814,44 F ,4 F ,61 F ,44 F ,4 FR7996,43 FR2928,82 FR3363,43 FR46138,29 FR59616,88 FR73242,7 FR81844,85 F ,72 F ,56 F ,38 F123627,56 FR816,6 FR21172,78 FR33666,63 FR46162,35 FR59786,61 FR73246,6 FR81848,61 F ,62 F118949,87 F ,61 F123651,43 FR8594,9 FR21292,74 FR33738,92 FR46192,33 FR59794,69 FR734,76 FR81892,66 F ,59 F ,31 F ,56 F ,93 FR8644,8 FR2138,65 FR33776,6 FR46238,31 FR59836,97 FR7344,42 FR81896,29 F ,62 F ,56 F ,12 F ,27 FR8658,98 FR21584,24 FR3383,61 FR46272,41 FR59854,63 FR73412,34 FR8196,57 F115711,65 F ,65 F ,72 F ,32 FR8778,72 FR2164,82 FR ,8 FR46276,28 FR599 1,12 FR73434,84 FR81912,28 F ,61 F ,58 F119795,42 F ,56 FR8864,22 FR21618,39 FR33884,83 FR4628,28 FR64,88 FR73442,28 FR8218,3 F ,6 F ,67 F ,65 F124393,42 FR889,2 FR21658,66 FR33998,76 FR46294,42 FR614,68 FR73482,28 FR8262,81 F ,57 F , F ,39 F ,2 FR934,91 FR2174,64 FR3472,69 FR46322,72 FR658 1,2 FR73546,27 FR8288 1,2 F ,68 F ,65 F ,73 F ,31 FR938,65 FR21762,89 FR34718,39 FR4636,76 FR662,6 FR73614,8 FR82212,92 F ,9 F ,83 F ,68 F124182,26 FR9312,26 FR21862,83 FR34754,4 FR46392,29 FR6142,58 FR73652,7 FR82238,24 F ,15 F ,76 F ,56 F ,27 FR9316,84 FR21922,39 FR34824,75 FR46522,34 FR6188,71 FR73688,53 FR82532,37 F ,91 F ,61 F ,58 F124219,27 FR9354,31 FR21936,62 FR34854,25 FR46552,88 FR6394,56 FR73898,68 FR82576,74 F ,7 F ,82 F ,94 F124227,28 FR9384,77 FR227,38 FR3512,39 FR46582,9 FR6442,97 FR7392,27 FR8259,78 F ,1 F ,64 F ,56 F124235,25 FR94,84 FR2286,63 FR35144,29 FR4663,58 FR6468,74 FR7426,69 FR8265,93 F ,88 F ,34 F ,56 F124251,42 FR943,88 FR22352,42 FR3515,63 FR47154,58 FR6518,28 FR746,29 FR82688,28 F ,82 F ,56 F ,64 F124259,73 FR948,74 FR22388,89 FR35162,28 FR4734,27 FR654,6 FR747,6 FR82694,67 F ,67 F ,58 F ,41 F ,27 FR9532,62 FR22484,91 FR352,91 FR47342,88 FR6554,61 FR74116,65 FR8276,9 F ,66 F ,83 F ,62 F ,26 FR956,65 FR22528,71 FR3528,34 FR4735,63 FR6566,55 FR7432,65 FR82726,96 F ,72 F ,56 F ,21 F12436,26 FR9644,32 FR22552,64 FR35212,75 FR4771,21 FR664,75 FR7436 1,12 FR82734,28 F11592,66 F ,57 F ,82 F124385,26 FR9714,67 FR2258,72 FR35282,93 FR47714,61 FR674,61 FR ,1 FR82794,37 F ,62 F ,6 F ,37 F ,27 FR9794,32 FR22746,88 FR3534,6 FR47736,74 FR6768,64 FR74472,29 FR82798,51 F ,64 F ,84 F ,7 F12443,3 FR985,54 FR22922,62 FR35364,61 FR4828,64 FR69 1,18 FR7452,21 FR8281,95 F ,72 F11921,51 F ,85 F124411,41 FR988,77 FR2396,39 FR3545,4 FR4812 1,5 FR696,66 FR74734,28 FR82818,32 F ,98 F119471,6 F ,44 F124454,44 FR9956,29 FR2312,42 FR3554,31 FR48222,74 FR6948,7 FR74834,59 FR82822,8 F ,99 F119496,56 F ,56 F ,47 FR9986 1,5 FR23316,88 FR35586,29 FR48292,86 FR6196,69 FR74864,23 FR8285,7 F ,57 F119976,81 F ,56 F ,21 FR1166,83 FR2337,9 FR35598,56 FR48422,33 FR61334,73 FR7492,62 FR82854,69 F ,7 F119992,74 F ,89 F ,34 FR1216,26 FR23656,78 FR35644,44 FR48444,72 FR6136,68 FR74948,57 FR834,87 F115953,73 F ,11 F ,67 F ,57 FR1224,41 FR2368,82 FR35668,82 FR48454,71 FR61576,6 FR74962,33 FR8318,44 F ,89 F ,6 F ,62 F ,52 FR1384,65 FR23728,75 FR35698,61 FR4846,44 FR61614,74 FR74966,93 FR83154,23 F ,69 F ,44 F ,73 F ,3 FR1448 1,19 FR23758,58 FR35718,88 FR494,41 FR61688,57 FR7524,81 FR83238,59 F ,52 F ,56 F ,7 F124534,32 FR1482,86 FR239,6 FR ,27 FR49194,75 FR ,9 FR757,58 FR8336,58 F ,99 F ,85 F ,74 F ,39 FR149,84 FR23982,32 FR35798,26 FR49492,86 FR61946,61 FR7588,62 FR83358,24 F ,73 F ,23 F ,68 F ,44 FR154,7 FR244,59 FR35846,94 FR4958,89 FR622,71 FR75178,57 FR ,6 F , F ,78 F ,78 F ,35 FR1574,66 FR2468 1,8 FR3654,59 FR4956 1,6 FR6272,79 FR75212,35 FR8345,27 F ,6 F ,74 F ,57 F ,67 FR1862,56 FR2412,72 FR36178,41 FR49582,43 FR62118,98 FR75228,97 FR8355,29 F ,56 F ,73 F ,95 F124584,32 FR1926,3 FR24112,32 FR36236,85 FR4968,66 FR62214,84 FR753,81 FR8387,23 F ,77 F119487,66 F ,83 F ,3 FR199,49 FR24116,66 FR3636,65 FR4964,61 FR62222,88 FR ,27 FR83998,24 F ,8 F ,59 F ,58 F ,27 FR1124,66 FR24132,4 FR36348,72 FR49646,8 FR6229,75 FR75388,6 FR84126,58 F ,62 F119918,57 F ,85 F ,42 FR1136,36 FR24396,56 FR ,5 FR49668,3 FR6238,68 FR75392,82 FR8451,86 F ,66 F119113,73 F ,57 F ,6 FR1168,72 FR24468,62 FR36796,32 FR49672,83 FR62496,9 FR75446,7 FR84562,72 F116243,71 F ,56 F ,3 F124773,7 FR1186,66 FR24546,59 FR36834,29 FR4974,62 FR6251,84 FR7547,8 FR8458,62 F ,79 F ,76 F ,13 F124798,89 FR11114,67 FR24612,4 FR3689,92 FR58,38 FR6266,61 FR7551 1,31 FR8463,28 F ,37 F ,63 F ,14 F ,14 FR1117,41 FR24678,88 FR36998,64 FR514,66 FR62696,79 FR ,4 FR84642,22 F ,36 F119192,57 F ,73 F124951,75 FR1124,61 FR24726,87 FR376,23 FR552,37 FR62728,56 FR7564,36 FR8467,61 F ,58 F ,42 F ,59 F ,44 FR11246,32 FR249,24 FR3788,68 FR5124,34 FR62792,91 FR75652,66 FR ,7 F ,87 F ,56 F ,84 F ,69 FR1134,44 FR2491,41 FR37148,61 FR5176,91 FR ,7 FR75792,71 FR84864,77 F ,94 F ,64 F ,95 F125195,41 FR11312,35 FR24974,8 FR3716,28 FR5324,44 FR62938,21 FR75898,44 FR8566,41 F ,38 F ,59 F ,28 F125291,28 FR116,79 FR25182,32 FR37254,4 FR5384,62 FR6295,24 FR7668,26 FR85252,44 F ,88 F ,57 F ,43 F125311,58 FR11978,43 FR25186,25 FR37278,39 FR5698,58 FR62978,77 FR7694,74 FR8534,64 F ,66 F ,98 F ,71 F125359,39 FR12374,6 FR25362,37 FR37364,67 FR5898,29 FR6346,92 FR7617,33 FR85312,75 F ,65 F ,43 F ,64 F ,89 FR1246,62 FR2539 1,35 FR37388,96 FR512,67 FR639,8 FR76174,39 FR85364,75 F ,25 F ,73 F ,2 F ,33 FR1248,37 FR25614,44 FR3744 1,1 FR5166,85 FR631,13 FR762,37 FR85398,62 F ,66 F ,49 F ,62 F ,9 FR125,45 FR25632,73 FR3744,16 FR51186,61 FR63144,82 FR7624,96 FR8541,73 F ,87 F ,19 F ,56 F125471,59 FR12522,87 FR25756,8 FR37454,28 FR51476,57 FR6315,61 FR76222,3 FR8555,69 F ,58 F ,62 F ,68 F ,56 FR12618,83 FR25818,92 FR37552,25 FR51492,72 FR63158,79 FR76462,25 FR85712,76 F ,78 F ,63 F ,64 F ,46 FR12654,93 FR2598,31 FR37864,19 FR5168,68 FR6322,84 FR76466,27 FR85752,81 F ,73 F ,56 F ,84 F ,22 FR1268 1,27 FR2595,68 FR387,27 FR51614,59 FR63358,22 FR76554,63 FR85764,7 F ,92 F ,59 F119948,7 F ,55 FR12716,48 FR2599,61 FR38186,78 FR5164,92 FR63382,42 FR7676,4 FR ,7 F ,7 F ,68 F ,56 F126531,62 FR12762,6 FR2618,63 FR38194,64 FR5166,93 FR63388,85 FR76862,72 FR85788,7 F ,89 F ,56 F ,58 F ,57 FR12862,73 FR26172,65 FR3826,28 FR51844,26 FR63416,43 FR7688,25 FR8585,96 F ,59 F ,69 F ,63 F ,67 FR12896,47 FR26196,22 FR ,2 FR51888,82 FR63484,66 FR76888,3 FR85868,64 F ,62 F ,3 F ,32 F ,3 FR12922,42 FR26226,47 FR3994 1,17 FR51956,24 FR63492,64 FR76928,24 FR85918,66 F ,91 F ,36 F ,37 F ,46 FR12944,72 FR2624,4 FR39176,4 FR51968,88 FR63526,66 FR76954,89 FR85974,74 F ,65 F ,65 F ,8 F ,33 FR12956,45 FR26262,79 FR39242,76 FR526,92 FR63536,62 FR76966,27 FR85978,57

7 Flotta díjszorzók az Allianz Hungária Biztosító Zrt évi tarifájához (folytatás) G. táblázat (folyt.) Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó Flottaazonosító Díjszorzó FR ,15 FR88214,64 FR91582,82 FR93126,27 FR95318,25 FR96712,7 FR97872,85 FR9912,43 FR1758,7 FR1416,74 FR15328,82 FR8618,68 FR88222,6 FR9163,85 FR93164,38 FR9534,24 FR9676,26 FR9799,87 FR9918,85 FR18,71 FR1422,7 FR15368,64 FR8642,93 FR8824,68 FR91634,64 FR93314,57 FR95442,27 FR96782,14 FR982,22 FR ,1 FR1894,4 FR1411,89 FR15376,64 FR8694,77 FR88278,62 FR91642,34 FR93322,83 FR95448,56 FR96886,77 FR9832,27 FR99614,67 FR1898,42 FR14118,82 FR15414,74 FR8618,64 FR88324,56 FR91658,85 FR93368,71 FR9554,44 FR9698,83 FR9836,36 FR99774,74 FR192,34 FR14162,78 FR1543,57 FR86136,2 FR88386,68 FR9198 1,14 FR93372,44 FR95552,73 FR9693,19 FR9852,3 FR99792,26 FR1928,42 FR1428,63 FR15658,61 FR86334,63 FR8886,78 FR91974,53 FR9352,57 FR95562,57 FR96936,84 FR9864,57 FR9995,56 FR1952,26 FR14226,76 FR15662,79 FR8639 1,15 FR8896,56 FR9288,95 FR9364,23 FR9564,37 FR96962,25 FR9882 1,1 FR99966,27 FR1964,71 FR14232,66 FR15672,73 FR86662,22 FR8934,85 FR92162,38 FR93618,25 FR95646,62 FR96966,34 FR989,87 FR99978,73 FR111,23 FR14236,72 FR15744,66 FR86686,63 FR89476,8 FR ,4 FR93634,59 FR9569,89 FR9714,29 FR9819,84 FR99982,35 FR1116,37 FR14264,77 FR15748,62 FR86756,75 FR ,17 FR9221,63 FR93692,26 FR9571,4 FR978,69 FR9828,7 FR99986,44 FR1154,36 FR14272,71 FR ,42 FR86966,42 FR8955,62 FR92258,77 FR9378,25 FR95868,24 FR971,25 FR98212,22 FR116,34 FR116,33 FR14476,51 FR15846,87 FR8712,94 FR9,64 FR9236,27 FR93742,53 FR95876,4 FR9718,25 FR98222,58 FR134,65 FR117,29 FR14514,6 FR162,9 FR8746,42 FR91,66 FR92432,7 FR93834,25 FR95896,34 FR97144,21 FR98258,61 FR14,9 FR1188,41 FR14526,74 FR1626 1,1 FR87256,65 FR9118,64 FR92438,78 FR93918,12 FR9592,43 FR9717,79 FR98368,24 FR18,74 FR111,41 FR1463,74 FR1638,78 FR87266,85 FR921 1,1 FR9264,68 FR93962,21 FR95912,32 FR97184,44 FR98466,89 FR1118,96 FR1114,4 FR1466,74 FR1662,8 FR8732,82 FR9244,29 FR92664,84 FR94372,32 FR95926,42 FR97216,27 FR9852,4 FR114,57 FR11112,26 FR14712,79 FR167,59 FR87314,74 FR9356,71 FR92682,31 FR94414,2 FR95946,39 FR9723 1,4 FR98528,86 FR1224,67 FR11138,38 FR14738,63 FR16134,72 FR87348,96 FR9472,17 FR92738,83 FR94428,15 FR95994,67 FR97242,32 FR98536,89 FR1456,28 FR11176,52 FR14776,84 FR16176,65 FR87352,28 FR984 2,24 FR92812,43 FR9456,93 FR9612,88 FR97314,66 FR98568,42 FR1482,63 FR12152,28 FR14796,48 FR16226,77 FR8738,31 FR9898,49 FR92926,92 FR94614,25 FR9613,61 FR97326,84 FR9861,64 FR154,44 FR12988,68 FR14924,58 FR16264,73 FR87388,75 FR996,56 FR92946,39 FR94624,27 FR96164,27 FR97378,84 FR98616,32 FR1512,2 FR1312,83 FR ,22 FR16286,68 FR8746,42 FR9968,89 FR9296,89 FR94644,42 FR9624,97 FR97418,3 FR98624,59 FR1522,3 FR131 1,26 FR14968,25 FR164,72 FR87548,3 FR9156,84 FR92976,57 FR9475,29 FR96338,32 FR97446,71 FR98696,63 FR1588,71 FR1318,77 FR14998,64 FR1644,71 FR87556,27 FR91118,7 FR92982,87 FR94864,88 FR96344,36 FR9747,27 FR9872 1,18 FR1594,42 FR13242,87 FR1554,74 FR16484,61 FR87922,34 FR9122,23 FR9322,74 FR94896,7 FR9638,44 FR97498,26 FR9876,82 FR1648,39 FR13252,57 FR1512,78 FR16494,63 FR8798,96 FR91238,17 FR9326,6 FR9494 1,18 FR9651,25 FR97574,27 FR9871,57 FR1658,32 FR ,2 FR15172,71 FR16512,88 FR87984,4 FR9138,28 FR933,82 FR9498,1 FR966,24 FR97754,31 FR98714,73 FR1682,39 FR1338,76 FR15188,71 FR ,14 FR , FR91432,3 FR9364,95 FR ,32 FR96634,74 FR9784,96 FR98728,7 FR1688,67 FR13738,73 FR1523,75 FR1924,61 FR8828,93 FR9154 1,27 FR9368,28 FR94926,73 FR96642,7 FR9781,93 FR98756,31 FR178,41 FR13858,39 FR15248,66 FR19116,62 FR8896,26 FR91542,21 FR9318,27 FR94974,33 FR96656,42 FR97816,64 FR9899,69 FR173,66 FR13862,72 FR15266,8 FR113144,86 FR8819,94 FR91566,88 FR93116,38 FR9512,78 FR96664,7 FR ,37 FR9988,71 FR1754,62 FR13984,67 FR1532,58 FR1175 1,9 Allianz Ügyfélportál szolgáltatás általános szerzıdési feltételei 1. Jelen általános szerzıdési feltételek az Ügyfélportál szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan szabályozzák a Biztosító (Allianz Hungária Zrt.) és a Szerzıdı (Allianz Ügyfélportál szolgáltatásait igénybe vevı) közötti jogviszony feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit. A szolgáltatás a szolgáltatói szerzıdés hatálya alatt, a Szerzıdı minden, a Biztosítóval fennálló, illetve a jövıben kötendı e-biztosítási termékére vonatkozik. Jelen szolgáltatási szerzıdés nem képezi részét a biztosítási szerzıdésnek. 2. Az Ügyfélportál lehetıvé teszi a Szerzıdı számára, hogy a szolgáltatás keretein belül biztosítási szerzıdéseinek adatait megtekintse, illetve az Ügyfélportál által biztosított mőveleteket elvégezze (többek között online bankkártyás díjfizetés, adatok módosítása, szerzıdésekhez kapcsolódó dokumentumok letöltése és igénylése). 3. Az Ügyfélportál használatát az a Szerzıdı igényelheti, aki a Biztosítónál legalább egy érvényes e-biztosítással rendelkezik. Biztosító az Ügyfélportál használatáért külön díjat nem számít fel. 4. Az Ügyfélportál használatát Szerzıdı az Allianz Ügyfélportál szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Biztosító által meghatározott tartalmú nyilatkozat kitöltésével kezdeményezheti. A szerzıdés a nyilatkozat Biztosító által történı elfogadásával jön létre és az Ügyfélportálon történı regisztráció aktiválását követıen azonnal hatályba lép. Az Ügyfélportál szerzıdés határozatlan idıre szól. Amennyiben a Biztosító a nyilatkozatot befogadja, úgy arról a szerzıdıt útján levélben értesíti. A regisztrációt követıen a szerzıdı jogosulttá válik az Ügyfélportál szolgáltatásainak igénybevételére. 5. Az Ügyfélportál az ugyfelportal.allianz.hu címen érhetı el, a hét minden napján -24 óráig. A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a rendszerén idınként karbantartási munkálatokat végezzen. A várható üzemszünetet a Biztosító lehetıség szerint webhelyén, a oldalon elıre jelzi. A Szerzıdı érdekkörében felmerült hibákért, károkért a Biztosító nem felel. 6. A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfélportál szolgáltatásait bármikor módosítsa, új funkciókkal bıvítse, vagy bármely funkciót megszüntesse. A változásokat a Biztosító a webhelyén teszi közzé. Ha a szerzıdı a módosítást nem fogadja el, az errıl szóló közlemény közzétételét követı 9 napon belül felmondhatja a szolgáltatási szerzıdést. Ha a szerzıdı nem él a felmondás jogával a szolgáltatási szerzıdés a módosult tartalommal marad hatályban. 7. Az Ügyfélportál regisztráció az e-biztosítás kötvényszámának, valamint az Szerzıdı által, az e-biztosítás megkötése során a Biztosítóval közölt mobiltelefon számának megadásával kezdeményezhetı. A regisztráció az SMS-ben kapott kód megadásával folytatható. Az cím megadása után az -ben kapott kód megadása szükséges. Ezt követıen a Szerzıdı egy belépési jelszót választ magának. Sikeres regisztrációt követıen a Szerzıdı az Ügyfélportálra az címének és választott jelszavának megadásával tud belépni. 8. A Szerzıdı köteles mindenkivel szemben titkosan kezelni a jelszavát, illetve Szerzıdı felel azért, hogy az általa megadott fiókhoz nem fér hozzá olyan személy, akivel kapcsolatosan nem kívánja a szerzıdéseihez való hozzáférést. A belépési jelszó jogosulatlan felhasználásából, valamint a Szerzıdı fiókjához való jogosulatlan hozzáférésbıl eredı mindenféle kárt, következményt a Szerzıdı maga köteles viselni, annak kapcsán a Biztosítóval szemben jog-és igényérvényesítésre nem jogosult. 9. A titkos belépési jelszónak 3 egymást követı alkalommal rosszul történı megadása esetén a szolgáltatás ideiglenes letiltására kerül sor. Az Ügyfélportál felületén Szerzıdı tájékoztatást kap az új jelszókérés menetérıl. Visszaélés gyanúja esetén a Biztosító a Szerzıdı egyidejő értesítése mellett jogosult az Ügyfélportál szolgáltatásainak letiltását kezdeményezni. Az ideiglenes letiltás ilyen esetben 24 óra elteltével kerül feloldásra. 1. Szerzıdı tudomásul veszi, hogy ha az Ügyfélportál szolgáltatásai keretében végrehajtott módosításai, bejelentései tévesek, hiányosak vagy jogsértık, a Biztosító az ebbıl eredı károkért nem felel. 11. A Szerzıdı az Ügyfélportálon tett nyilatkozattal kérheti Biztosítótól az Ügyfélportál regisztrációjának a törlését, amelyet a Biztosító az Allianz Ügyfélportál szerzıdés felmondásaként kezel. A törlési igény bejelentése után az elérési jogosultság és ezzel a szerzıdés 3 napon belül megszőnik. A Biztosító jogosult a szerzıdést a szolgáltatás nem rendeltetésszerő használata esetén a Szerzıdıhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, illetve a szolgáltatást megszüntetni. A szolgáltatási szerzıdés megszőnése egyébiránt nem érinti a szolgáltatás körébe vont biztosítási szerzıdés hatályát. 12. A szolgáltatási szerzıdés megkötésével a Szerzıdı hozzájárulását adja ahhoz, hogy a biztosítási titoknak minısülı adatain kívül a Biztosító azokat a személyes adatait is kezelhesse, amelyek a szolgáltatási szerzıdés megkötése révén, a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben jutottak a tudomására, de nem minısülnek biztosítási titoknak. A Szerzıdı hozzájárul a szerzıdéseinek, valamint személyes adatainak az Ügyfélportál felületén történı megjelenítéséhez. 13. Az Allianz Hungária Zrt. ügyfelei adatait bizalmasan kezeli, és az Internet-kapcsolat során titkosított adatátvitelt biztosít. A szolgáltatási szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben az Ügyfélportál szolgáltatásai körébe bevont biztosítási szerzıdések általános szerzıdési feltételein kívül a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény, a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl szóló 23. évi LX. törvény az irányadóak. a b

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Pest megyei települések ABC sorrendben

Pest megyei települések ABC sorrendben Közép-magyarországi 1 / 7 Pest megyei települések ABC sorrendben Pest megye lakónépessége: 1 229 880 fı Pest megye területe: 6 390,72 km 2 Pest megye átlagos népsőrősége: 192 fı/km 2 Pest megye településeinek

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

Pest megyei települések listája

Pest megyei települések listája 1 Abony 15 679 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 2 Acsa 1 501 fő ÁNTSZ Váci,Szobi,Dunakeszi i Intézete Váci 3 Albertirsa 11 280 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 4 Alsónémedi 4 829 fő ÁNTSZ Dabasi-,Gyáli

Részletesebben

Házhoz szállítási díjaink!

Házhoz szállítási díjaink! Kiszállítás Magyarországon Fizethet készpénzzel vagy előre utalással. 50 000 Ft alatt 50 000 Ft felett Budapest 5 000 Ft ingyenes Pest megye Budapesthez közeli települései (lásd lentebb a teljes település

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abony 1,9% 2007.01.01 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 2008.01.01 kerti építmény:

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben:

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben: PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. -a 1. pontjának 1.4 alpontja szerinti nemzetiséghez tartozók általános iskolai oktatásában roma nemzetiségi oktatás kötelező

Részletesebben

Baranya

Baranya Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik?

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik? Komlói Magyarhertelend Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Polgármesteri Hiv. (Nagyterem) Bodolyabér Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Kossuth u. 46. Komló Komló Péntek 9.00-12.30 Páros Komló

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2013. július 30-ától alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény közig határ neve megye Ráckeresztúr Csopak Isztimér Balatonfűzfő Vásárosdombó Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén Kaba Etyek Kincsesbánya Csombárd Sumony Döbrököz Nagyharsány Sárkeszi Vértesacsa Tápiószőlős

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK CSÍPŐSZŰRÉS TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Aranyosgadány 07. 03. - 07. 05. Áta 08. 26. - 08. 31. Babarcszőlős 07. 06. - 07. 07. Besence 07. 10. - 07. 10. Bicsérd 07. 11. - 07. 28. Bisse 08. 01. - 08. 03. Bogádmintszent 08. 04. - 08. 10. Bosta 08.

Részletesebben

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA XV.35. FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE Raktári hely: tár - 1 - Tartalomjegyzék 1. Római katolikus egyház Pécsi egyházmegye

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII.

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII. 1 / 7 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0803 nemibeteg-gondozás

Részletesebben

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes 1 / 24 Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Csömör 22804-0100 általános

Részletesebben

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A jogszabály2010. április 2. napon hatályos állapota 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi

Részletesebben

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,8% kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után 4000 Ft/év belterületi

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Abony Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 2740 Abony, Kálvin János u. 10. Acsa Jávorszky Ödön Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Albertirsa Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700 Cegléd, Törteli út

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK ORTOPÉDIAI TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Elnöke Készítette: dr. Horváth Zs. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2014. október 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

diktálást választották, Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település

diktálást választották, Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Település Azon bekötési vízmérővel valamint a locsolási (mellék)vízmérővel rendelkező felhasználóink, akik írásbeli nyilatkozatuk alapján a diktálást választották, az alábbi táblázatban szereplő, felhasználási helynek

Részletesebben

DDH Nonprofit Kft. érvényes LAKOSSÁGI DÍJAI a háztartási vegyes hulladékokra vonatkozóan

DDH Nonprofit Kft. érvényes LAKOSSÁGI DÍJAI a háztartási vegyes hulladékokra vonatkozóan díj Ág 120 0 204 204 55 258 Ág 60 0 177 177 48 225 Ág többlethulladék zsák 281 281 76 357 Almáskeresztúr 120 0 274 274 74 348 Almáskeresztúr 60 0 238 238 64 303 Almáskeresztúr többlethulladék zsák 300

Részletesebben

0100 általános belgyógyászat Budapest XVI. kerület angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest XIII.

0100 általános belgyógyászat Budapest XVI. kerület angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest XIII. 1 / 16 Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasutegészségügyi Központ) Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám)

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abda 4000 Ft/év 200 Ft/nap 2% 2 Acsalag 500 Ft/m2 1000 Ft/év 3000 Ft/év 3 Agyagosszergény 2800 Ft/év 1000 Ft/fő

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2008. (XII. 29.) SZMM rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter. /2008. (XII. 29.) SZMM rendelete Tervezet A szociális és munkaügyi miniszter /2008. (XII. 29.) SZMM rendelete a regionális munkaügyi központok illetékességéről szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Az ivóvízben jelen lévı jodid-ion és fluorid-ion a víz természetes anyagai közé tartozik. Mindkét ion nélkülözhetetlen a szervezet normális mőködéséhez.

Részletesebben

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás Abda Győr-Moson-Sopron Győri kistérség 15 ezer alatt 3 107 MÖSZ Acsalag Győr-Moson-Sopron Csornai kistérség 15 ezer alatt 456 KK Ágfalva Győr-Moson-Sopron Sopron-Fertődi kistérség 15 ezer alatt 2 119 SNR

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: KÖZLEMÉNY A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: 2015. május 21. napjától Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

Kistelepülési könyvtári szolgáltatást megrendelő települések 2014 ben

Kistelepülési könyvtári szolgáltatást megrendelő települések 2014 ben 1. Alibánfa 441 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 2. Almásháza 71 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 3. Alsónemesapáti 702 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 4. Alsópáhok 1389 Városi Könyvtár, Hévíz 1060076 5. Alsórajk 356 HIVK,

Részletesebben

Szolgáltató adatlapja 1 / 14

Szolgáltató adatlapja 1 / 14 Szolgáltató adatlapja 1 / 14 Szolgáltató neve: Uzsoki Utcai Kórház Szolgáltató címe: 1145 Budapest Uzsoki 29-41. Szolgáltató telefon/fax Fekvő 0100 Belgyógyászat Progresszivitás: 1 (aktív) Fekvő 0103 Endokrinológia

Részletesebben

1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 208. szám 84605 A vidékfejlesztési miniszter 117/2013. (XII. 13.) VM rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatalának járási földhivatalai illetékességi

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Általános kérdések: Van-e a településnek hatályos: Környezetvédelmi programja Településrendezési

Részletesebben

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) 1 ABALIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 11.179 0,001776% 2 ADORJÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest IV. kerület

Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest IV. kerület 1 / 27 Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest IV.

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. február hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Február 01. (hétfő) 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 372. 14.00-16.00

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást alkotó települések önkormányzatai a 2013. június 30-án kelt társulási megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (a 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel módosított tervlapjaihoz) SZELVÉNYKIOSZTÁS Budapesti

Részletesebben

NYOLCADIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására

NYOLCADIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására NYOLCADIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására 2014. augusztus 11-től 2014. augusztus 17-ig terjedő időszakra vonatkozóan NYOLCADIK HETI PROGRAM 2014. augusztus 11.

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2011. évi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos jognyilatkozataikat

Részletesebben

KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS

KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS N é v Önkormány zatok száma Kisebbségi önkormányzatok száma Kistérségi Társulások száma Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. január hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Január 1. (vasárnap) 15:00-18:00 Cegléd, Abony 4-es főút. 05.00-06.30

Részletesebben

Pest megye. 30 mft feletti nettó árbevétel esetén 3 Albertirsa 5000 Ft/év 2% építőipari tev.: 2000 Ft/nap

Pest megye. 30 mft feletti nettó árbevétel esetén 3 Albertirsa 5000 Ft/év 2% építőipari tev.: 2000 Ft/nap Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,9 % kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után

Részletesebben

21 Zalakomár térkép - Zalakomár online térképe utcakeresővel 22 Zalaistvánd térkép - Zalaistvánd online térképe utcakeresővel

21 Zalakomár térkép - Zalakomár online térképe utcakeresővel 22 Zalaistvánd térkép - Zalaistvánd online térképe utcakeresővel Zala megye összes településének térképe egy helyen! Zala megye településeinek térképei, útvonaltervezővel. Zala megyei online műholdas térképek. - Zala megye a Dunántúl délnyugati részén terül el. Székhelye

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 01. (hétfő) 06.45-08.45 Budaörs, Árok utca 18.00-20.00

Részletesebben

3 kw Napelemes rendszer

3 kw Napelemes rendszer 3 kw Napelemes rendszer Egy nagyobb háztartás villamos energiaigényét is kielégíti ez a 3kw-os napelem rendszer. Átlagosan havi 10.000Ft - 15.000Ft villanyszámláját tudja kiváltani ami jelentős spórolás.

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1. (péntek) 09.30-11.30 Budaörs, Farkasréti u. 73. 19.00-21.00

Részletesebben

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6647/6/2015.ált. 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Július 1. (szerda) 10.00-12.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok

Pest megye adattára. Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Pest megye adattára Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Acsa 1 Szekeres Rezső 2683 Kossuth u. 97. 1 168 457 366 290 76 802 Bernecebaráti 1 Gyenes

Részletesebben

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/7512/7/2014.ált. 2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 1. (péntek) 14.00-21.00 10. sz.

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal

Pest Megyei Kormányhivatal 1. Aszódi járás Pest megyében az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területe 11 településre terjed ki. A megye lakosságának 3,1 %-a él ebben a járásban. Az Aszódi Járási Hivatal illetékességi területéhez

Részletesebben

Kedvezményezett Cím Adószám Támogatás összege Ádánd Község Önkormányzata 8653 Ádánd Kossuth Lajos utca Ft Ág Község

Kedvezményezett Cím Adószám Támogatás összege Ádánd Község Önkormányzata 8653 Ádánd Kossuth Lajos utca Ft Ág Község Kedvezményezett Cím Adószám Támogatás összege Ádánd Község Önkormányzata 8653 Ádánd Kossuth Lajos utca 50. 15396035-2-14 214900 Ft Ág Község Önkormányzata 7381 Ág, Alkotmány u.16. 15555355-1-02 250000

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2013. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2013. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kihívás Napja 2006. Benevezett települések listája. 1. kategória

Kihívás Napja 2006. Benevezett települések listája. 1. kategória Kihívás Napja 2006 Benevezett települések listája 1. kategória 1. Abaliget Baranya megye (665) 2. Balatonudvari Veszprém megye (370) 3. Bánfa Baranya megye (221) 4. Becske Nógrád megye (674) 5. Csép Komárom

Részletesebben

A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény

A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/11 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/8482/3/2014.ált. 2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Szeptember 1. (hétfő) 15:45-17:00 Taksony,

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 15. (6) bekezdésének

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3525/1/2007 ÜGYINTÉZİ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-77 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abony 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,9 % kerti építmény: piaci tev. után 1500

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Zalaegerszeg Vasboldogasszony 01.04-01.10 02. 01. - 10. 30. Gősfa 01.04-01.10 Kispáli 01.04-01.10 Nagypáli 01.04-01.10 Egervár 01.20-01.31 Lakhegy 01.20-01.31 Kávás 02.01-02.10 Bagod 02.01-02.10 Zalaboldogfa

Részletesebben

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Aba Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Aba-Belsőbáránd Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0656230067

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Baranya BICSÉRD LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BODA LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BÜKKÖSD LŐRINC-MED Nonprofit

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása

ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása 1. Napirend rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása Tisztelt Képviselő-testület! Az Észak-Kelet

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fı %-a %-a 1 Abaliget 800 :piaci, 2004.01.01

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6350/1/2014.ált. 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-20.00 Zsámbék, Etyeki út 08.00-10.00

Részletesebben

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye

Bevezetett helyi adók 2007. év. Baranya megye Bevezetett helyi adók 2007. év Baranya megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaliget Garázs:100 Ft/m2 Beépitetlen épi- 250 Ft/nap 450 Ft/m2 2,0% 800 Ft/nap:piaci, Műhely,

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Nógrád megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Nógrád megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Nógrád megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsópetény 80 300 ipari ter.lévő 1,4 1000 piaci és vás. építmény 5000 egyéb

Részletesebben

szolgálati hely nappal éjszaka

szolgálati hely nappal éjszaka 1 Budapest-Keleti Ferencváros Kelenföld tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy), külső forgalmi tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy),

Részletesebben

Somogy megye. Kaposvári járás

Somogy megye. Kaposvári járás Somogy megye Kaposvári járás - - Tartalom: I. Általános adatok... oldal II. Gazdasági alapadatok - Liberális-kapitalista gazdaság.. oldal Az EU csatlakozási népszavazás adatai és következménye III. A hatalomgyakorlás

Részletesebben

A Hanwha Bank Magyarország Zrt által elfogadott települések (lakáscélú kölcsönök és szabad felhasználású jelzálog kölcsönök)

A Hanwha Bank Magyarország Zrt által elfogadott települések (lakáscélú kölcsönök és szabad felhasználású jelzálog kölcsönök) Bács-Kiskun Baja 40 Bács-Kiskun Izsák 40 Bács-Kiskun Kalocsa 40 Bács-Kiskun Kecskemét 50 Bács-Kiskun Kiskırös 40 Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 40 Bács-Kiskun Kiskunmajsa 40 Bács-Kiskun Kunszentmiklós 40

Részletesebben

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 a) Központi Összeíró és Választási Bizottságok iratai b) Névjegyzékek,, jegyzőkönyvek

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2013. év A település Zalaegerszeg 24 570 4 100 641 3 607 808 2 746 051 327,6 Babosdöbréte 15 181 10,1 Bocfölde 41 432 12,8 Böde 7 530 3,0 Csatár 16 385

Részletesebben

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet 19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től.

Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től. Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től. 1. Abda - Szünnap 12:00-18:00 Szünnap Szünnap Szünnap 12:00-18:00 Szünnap 2. Ács - Szünnap Szünnap Szünnap 10:00-18:00

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Ügysegédek ügyfélfogadási ideje

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Ügysegédek ügyfélfogadási ideje Csornai Járási Hivatal Ellátott település neve Mely napokon van ügysegédi feladatellátás 2016.01.01-től Települési ügysegédi feladatellátás időpontja 2016. 01. 01-től (tól -ig) Jobaháza páratlan hét kedd

Részletesebben

ÖTÖDIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására

ÖTÖDIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására ÖTÖDIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására 2014. július 21-től 2014. július 27-ig terjedő időszakra vonatkozóan T e le p ü lé s L é g i k é m i a (h a ) F ö l d i

Részletesebben

Bevezetett helyi adók 2006. év. Baranya megye

Bevezetett helyi adók 2006. év. Baranya megye Bevezetett helyi adók 2006. év Baranya megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaliget Garázs: 50 Ft/m2 Beépitett telek 200 Ft/nap 250 Ft/m2 1,8% 800 Ft/nap:piaci, Műhely,

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. március hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Március 01.(szombat) 07.00-09.00 Szada Pazsaki utca 09.30-12.00 Veresegyház Fő út 13.30-15.30 Galgamácsa

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1

Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1 Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

Szolgáltató adatlapja 1 / 7

Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató neve: Dombóvári Szent Lukács Kórház Szolgáltató címe: 7200 Dombóvár Kórház 39-41. Szolgáltató telefon/fax Fekvő 0100 Belgyógyászat Progresszivitás: 1 (aktív) Alsómocsolád

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai Megye név Települési/területi nemzetiségi önkormányzat megnevezése Nemzetiség Települési/Területi

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁNBUSZ Zrt. AUTÓBUSZJÁRATAINAK KARÁCSONYI KÖZLEKEDÉSI RENDJÉRŐL (2013. december 22-23., valamint 2013. december 25. - 2014. január 3.) A kiadványban nem szereplő járatok, az eredetileg

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év A település neve Vízbázisok kapacitása Kutakból kitermelt víz mennyisége Hálózatra bocsátott víz mennyisége Értékesített ivóvíz mennyisége Ivóvízhálózat

Részletesebben

Szolgáltató adatlap - Összes szakma

Szolgáltató adatlap - Összes szakma Szolgáltató adatlap - Összes szakma Általános adatok: Szolgáltató kódja : 01180U Szolgáltató megnevezése : Uzsoki Utcai Kórház Szolgáltató címe : 1145 Budapest Uzsoki utca 29-41 Telefon : Szakma besorolt

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 706-202 /2009. EK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Kistelepülési pályázati kerete terhére

Részletesebben

Nagy Nelli Küldve: június 5. 13:32 Mohora; Acsa; Alsópetény; Alsópetény; Aszód_1; Bag; Bag; Bag; Balassagyarmat;

Nagy Nelli Küldve: június 5. 13:32 Mohora; Acsa; Alsópetény; Alsópetény; Aszód_1; Bag; Bag; Bag; Balassagyarmat; Feladó: Nagy Nelli [nagy.nelli@zoldhid.hu] Küldve: 2015. június 5. 13:32 Címzett: Mohora; Acsa; Alsópetény; Alsópetény; Aszód_1; Bag; Bag; Bag; Balassagyarmat; Balassagyarmat_pm; Becske; Becske; Bercel;

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2012. naptári re elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2015. január 20-tól alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött

Részletesebben