A testületi ülésen történt A csepeli önkormányzat képviselõ-testülete ülést tartott szeptember 22-én a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A testületi ülésen történt A csepeli önkormányzat képviselõ-testülete ülést tartott szeptember 22-én a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében."

Átírás

1 LXI. évfolyam 32. szám szeptember 25. Megjelenik példányban, legközelebb október 2-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Új erõmûvi blokkot épít az Atel-Alpique a csepeli gyártelepen A tervezett Csepeli Erõmû III. megépítését és az annak helyszínére megalkotandó részletes szabályozási tervet elõkészítõ együttmûködési megállapodást írtak alá szeptember 16-án a Csepeli Erõmû igazgatóságán. Tóth Mihály polgármester, Alan Walmsley az Atel-Alpique régiós igazgatója és Briglovics Gábor, az Atel-Alpique csepeli vállalatcsoportjának igazgatója az aláírás után kölcsönösen hangsúlyozták az újabb gáztüzelésû, kombinált ciklusú erõmûvi blokk fontos szerepét a hõ- és energiatermelésben és Csepel fejlõdésében. (B. T.) A csepeli szocialisták csatlakoznak a Csepel az Ötkarikáért Mozgalomhoz Az MSZP Csepeli Szervezete szerkesztõségünket arról értesítette, hogy szeptember 15-én csatlakoztak a Csepel az Ötkarikáért Mozgalomhoz. Mint elõzõ számunkban hírül adtuk, Losonczi Flórián, a Csepel SC Alapítvány sportigazgatója és Ludasi Róbert, a magyar kajak-kenu sport kiváló mesteredzõje létrehozta a Csepel az Ötkarikáért Mozgalmat. A kezdeményezés célja, hogy a csepeliek minél többen álljanak a budapesti olimpia ügye mellé. A nyári játékok hazai megrendezése Csepel számára hozhatná a legnagyobb fejlõdést az olimpiai Budapesten. Kedvezõ döntés esetén a XXI. kerületben épülne fel az olimpiai falu, egy új dunai híd, és ha elkészülnek a tervezett sportlétesítmények, akkor több olimpiai versenyszámnak is otthont adhatnak majd. Az MSZP Csepeli Szervezetétõl származó információ szerint tagjaik e célokkal teljes mértékben egyetértenek, támogatják azokat, s ezért határoztak úgy szeptember 15-i taggyûlésükön, hogy csatlakoznak a mozgalomhoz. SZÍNPAD PROGRAM Szeptember 25., péntek Retro nap óra Fúvóskoncert Csepeli Munkásotthon Fesztivál Fúvószenekara, óra Megnyitó, óra Csináljuk a Fesztivált. DJ. Ringó Retro Disco. Szeptember 26., szombat Családi Nap óra Csep Jazz Dance Táncshow óra Házibuli Délelõtt a Happening Banddel óra MMD Stúdió Musical MINDENHEZ VAN GÁZPALACKUNK: Kertigrillhez, lakókocsihoz Targoncához, hõlégfúvóhoz Gáztûzhelyhez, tetõszigeteléshez HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS A LEGJOBB ÁRON: 11,5 kg-os: 3500 Ft. T.: 06 (30) mûsora óra Kolompos zenekar gyermekmûsora óra Jó ebédhez szól a nóta Oláh Kálmán cigányzenekara muzsikál óra 2 szoknya 1 nadrág Operett és Musical slágerek óra Pedrofon és Baby Gabi koncert óra Stand Up Comedy Show: Dombóvári István, Szupkay Viktor, Csenki Attila. 20:00 Charlie és Tóth Vera koncert. SCHWINN CSEPEL SPRINT VERSENY Szeptember 27., vasárnap Mûvészetek napja óra Csodálatos Állatvilág a Bóbita együttes mûsora óra Süsü, a sárkány a Fogi Színház gyermekmûsora A testületi ülésen történt A csepeli önkormányzat képviselõ-testülete ülést tartott szeptember 22-én a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében. CSEPELI ÕSZ 2009 SZEPTEMBER A zárt ülést követõen, nyílt ülésen a képviselõk elfogadták a Javaslat állásfoglalás kérésére a szlovákiai nyelvtörvény visszavonására tett elõterjesztést. Módosították az idei költségvetést, s elfogadták az elsõ félévi teljesítésrõl szóló beszámolót. Egyhangúlag módosították a csepeli önkormányzat és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, valamint jogharmonizációs céllal a helyi önkormányzati rendeleteket. Döntöttek a közterületek rendjének és használatának módosításáról; Kijelölték a helyi város-rehabilitációs területet és döntöttek az ottani rehabilitáció megvalósításáról, továbbá a társadalmi szervezetek támogatásáról. Elfogadták a csepeli önkormányzat és a CSEVAK Zrt. között kötendõ Rehabilitációs Megbízási Szerzõdést, döntöttek az északi ingatlanok értékesítésébõl befolyt bevétel terhére finanszírozandó felhalmozási feladatokról. Elfogadták az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja pályázat megvalósításához szükséges feltételeket, továbbá Csepel-Háros Kerületi Szabályozási Tervérõl szóló rendelettervezetet és a közterületek területbiztosítására tett módosító javaslatot. Módosították a védõnõi körzeteket, döntöttek egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról. Más témák mellett döntöttek az Önkormányzat által kiírt egyedi kémény felújítási pályázathoz kapcsolódó helyi önkormányzati pályázat pénzügyi forrásának bõvítésérõl is. Visszavonták a fedett uszoda, tanuszoda megvalósításával összefüggõ Kt határozatokat, s döntöttek a tanuszoda további mûködtetésérõl. A délutáni folytatásban több jogszabályt módosítottak, korlátozták például a beépítettséget a kerület városrendezési és építési szabályzatáról (CSVÉSZ) szóló rendeletben. Egyhangúlag elfogadták: meg kell kezdeni az elõkészületeket az önkormányzati elõvásárlási jog jövõ évtõl esedékes gyakorlásához. A lakásépítési céltartalék terhére további négy önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogának megváltását és különbözõ lakáspályázatok forrásbiztosítását hagyták jóvá, összesen több mint 81 millió forint értékben. Megadták a tulajdonosi hozzájárulást 31, a hárosi Kiserdõ melletti közterületen álló fa kivágására, ahol egy ingatlanbefektetõ út- és közmûfejlesztéssel rendezni kívánja a területet, s felhatalmazták a polgármestert a Településrendezési Szerzõdés megkötésére. Közmegegyezés és jogerõs építési engedély hiánya miatt a képviselõk visszavonták a II. Rákóczi Ferenc úti, kétszintes parkolólemezhez elõzõleg biztosított több mint 27 millió forintos önrészt, illetve tervezési költséget. Az így felszabadult összegbõl hozzájárulásukat adták burkolatfelújító pályázat megvalósításához. A óra Mulassunk a Lustige Musikanten koncertje óra Nemzetek Táncai: Csepeli Német Nemzetiségi Táncegyüttes, Tököli Délszláv táncegyüttes, Csepel Táncegyüttes, Martenica Bolgár Táncegyüttes L art pour L art Trió elõadása Kormorán Memory Band koncertje Heaven Street Seven koncert. MÛVÉSZETEK UTCÁJA MINDHÁROM NAP KÉZMÛVES BEMUTATÓK ÉS VÁSÁR. társönkormányzatok kihátrálása miatt kezdeményezték a Weisz Manfréd Dél-pesti TISZK kiemelkedõen közhasznú kft. megszüntetését. Döntöttek a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat folytatásáról, s a közoktatási és közmûvelõdési intézmények felújítási és karbantartási munkálatainak támogatásáról. Az Áruház téren épülõ gyermekorvosi rendelõt építõ kivitelezõrõl kiderült, hogy felszámolás alá került. A döntés: folytatják a beruházást, hogy a kerületi gyermekek ellátása ne kerüljön veszélybe. A végsõ etapban egyhangú döntésekkel szavaztak a képviselõk a közrendre és közbiztonságra korábban meghatározott 32 millió forint felhasználásáról, valamint elvi támogatást adtak a Budapest Olimpiai Mozgalom szervezetének, illetve üdvözölték az északcsepeli helyszín újbóli felvetését. D. A. V. V. Díszpolgárok idén: Nagy József, néhai Papp László és néhai Takács József Tóth Mihály, Csepel polgármestere, Török Lászlónak a XXI. kerület partiumi testvérvárosa polgármesterének kérésére a csepeli képviselõk elé terjesztette azt a kiáltványt, amelynek eddigi aláírói a szlovákiai magyarságot sújtó nyelvtörvény visszavonását kezdeményezték. Németh Szilárd, (Fidesz-KDNP) képviselõ indítványára a testület még a napirendek tárgyalásának megkezdése elõtt foglalt állást a dokumentumról. A csepeli képviselõ-testület vita és ellenszavazat nélkül egyhangúlag úgy döntött, hogy a kiáltványban megfogalmazott állásfoglalást támogatja. (A kiáltvány teljes szövege az önkormányzat honlapján olvasható.) * Zárt ülésen döntött a Csepeli Önkormányzat Képviselõ-testülete arról, hogy idén Tóth Mihály polgármester javaslatára a Csepel Díszpolgára címet Nagy József, a Csepeli Munkásotthon igazgatója kapja. Tragikus haláluk után posztumusz Csepel Díszpolgára címet adományozott a képviselõ-testület néhai Papp László tanárnak, és néhai Takács József igazgatónak, a Csepel-sziget Általános- és Szakképzõ Iskola volt pedagógus igazgató-helyettesének, illetve az iskola intézményvezetõjének. Mint ismeretes, Papp László és Takács József január 7-én a munkahelyén gyilkosság áldozata lett. Az elismeréseket ünnepi megemlékezés keretében, október 22-én adja át a polgármester.

2 2 KÖZÉLET, GAZDASÁG szeptember 25., CSEPEL Ön-kormányzás A rendszerváltás egyik fontos mérföldköveként Magyarországon szeptember 30-án tartották meg az elsõ szabad, demokratikus helyhatósági választásokat. Erre emlékezve, 2000 óta e napon ünneplik hazánkban a Helyi Önkormányzatok Napját. Azzal együtt azonban, hogy az önkormányzat modern formái a rendszerváltás után alakultak ki, a helyi önigazgatás eszméje korántsem tekinthetõ nálunk elõzmény nélkülinek. A vármegyei (nemesi) önkormányzatok voltak ugyanis a történelmi Magyarországon az elsõ közigazgatási szervek. A feudalizmus korában azonban e mellett a helyi közösségek (falvak és városok) szintén rendelkeztek különbözõ tartalmú önkormányzatisággal, nem is szólva például a szabad kerületek vagy a székely székek autonómiájáról, a céhek, az egyházi szervezetek vagy a több falut összefogó uradalmak sajátos önigazgatási formáiról. Ezeket a központi hatalom gyengeségébõl táplálkozó, önkiszolgáló autónómiákat aztán lassan felülírta és magába olvasztotta a Habsburg-birodalmi apparátus, amely jóval fejlettebb, szakszerûbb, mai szóhasználattal fogalmazva sokkal európaibb volt például a nemesi vármegyerendszernél. Legalábbis a Kossuth-féle szabadságharc leveréséig, ekkor ugyanis a bécsi kamarilla az önállóság, az önrendelkezés teljes megvonásával kívánta megbüntetni a rebellis magyarokat. Bevezették az osztrák adórendszert, az osztrák polgári és büntetõtörvénykönyv hatályát Magyarországra is kiterjesztették, a közoktatást pedig az egész Habsburg-birodalomban egységesítették. A magyar közigazgatás elsõ, korszerûnek mondható rendszere végül a kiegyezést követõen, 1870 táján alakult ki. Ekkor az önkormányzatoknak két szintjét hozták létre: a középfokú szintet a vármegyék és a velük megközelítõen azonos jogállású törvényhatósági városok jelentették, az alsó fokot pedig a községi, mai fogalommal élve települési önkormányzatok. Az önkormányzatok választott (persze nem a mai általános és titkos szavazati jog alapján választott) testületi szerve a fõvárosban a közgyûlés, a törvényhatóságoknál a törvényhatósági bizottság, a községekben pedig a képviselõ-testület volt. (A fõváros kerületekre tagozódott, ám ezeknek a kerületeknek csak korlátozott autonómiájuk volt elöljáróság néven, mely testületnek nem volt rendeletalkotási joga.) A Tanácsköztársaság ideiglenes alkotmánya a helyi-területi közigazgatást a demokratikus centralizmus elvére hivatkozva a tanácsok hierarchikus rendszerévé kívánta alakítani, kezdve a budapesti központi tanácson és a fõvárosi kerületek (megyei jogú) tanácsain, folytatva a megyei, a járási, a városi, végül a falusi tanácsokon. A két világháború között az önkormányzatok mûködése ezzel szemben a dualizmuskori gyakorlatot folytatta. A második világháború utáni kommunista fordulat totalitárius államhatalom bevezetésével megszüntette a helyi önkormányzatokat, és tanácsokat állított a helyükre, melynél az állam a helyi igazgatást a végrehajtásra korlátozta, és felülrõl hierarchikusan irányította. A tanács mindenképpen helyi hatalom volt, de nem volt önkormányzat. A Kádár-korszakban pedig dehát ez már legtöbbünk számára jól ismert, személyesen megtapasztalt valóság, akár csak jelenkorunk demokratikus önkormányzatisága, mely a maga területén kétségtelenül a történelmi jogfejlõdés csúcsát, a legpozitívabb nemzeti hagyományok kiteljesedését testesíti meg, s melynek lehetõségeivel élni remélhetõleg egyre jobban megtanulunk majd Mindezek alapján kimondható, hogy Magyarországon van hagyománya az önkormányzatiságnak, hiszen idõrõl idõre történtek próbálkozások a helyi hatalom kialakítására. D. K. Fejlesztések a kerületben A kerületünkben folyó fejlesztési (korábbi nevén beruházási) munkák koordinátora a polgármesteri hivatal fejlesztési csoportja. A jelenlegi gazdasági helyzet meglehetõsen leapasztotta a rendelkezésre álló forrásokat, feladatok azonban változatlanul vannak. A kerületi fejlesztésekrõl lapunk Szlávik Zoltánt, a fejlesztési csoport stratégiai fõtanácsadóját kérdezte. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Cseperedõ Klub a Csepeli Szociális Szolgálatnál Klubfoglalkozás indul 3 év alatti gyermeket nevelõ szülõk, illetve családtagok számára október 8-án (csütörtökön) 10 órakor. A klub minden csütörtökön, óra között várja az érdeklõdõket a Csepeli Szociális Szolgálat klubtermében. Cím: 1211 Budapest, Táncsics Mihály út 69. OKTÓBER HAVI PROGRAMOK: Október 8.: Csevegõ délelõtt (ismerkedés, kötetlen beszélgetések). Október 15.: A pszichológus válaszol (Téma: Az anya-gyermek kapcsolat I. rész). Október 22.: Csevegõ délelõtt (elõre megbeszélt témák alapján). Október 29.: Hogy vagyok a bõrömben? (Életmód tanácsadással egybekötött tájékoztató, illetve állapotfelmérés). A heti rendszerességgel tartandó klubunkra minden anyukát, apukát, nagyszülõt, illetve érdeklõdõt szeretettel várunk! A klub ingyenes! A fõtanácsadó elmondta, hogy a legnagyobb feladatokat az útépítések jelentik, továbbá a wellness uszoda megépítése. Néhány kisebb beruházás befejezõdött, a többiek a pénzügyi lehetõségektõl függõen valósulnak meg. Ha kerületi fejlesztés, akkor gerincút! Bõ másfél évtizede szerepel kerületünk szótárában, és úgy néz ki, most már tényleg lesz valami belõle. Lapunk kiemelten foglalkozik a témával, alig van olyan számunk, amelyben ne szerepelne. Elkészültével kerületünk közlekedési körülményei jelentõsen javulnak. A beruházást a fõváros hajtja végre, ám az elõkészítésben az önkormányzat nagymértékben kivette részét. Az elsõ ütemben a Corvin csomóponttól a Posztógyár utcáig kétszer kétsávos gyûjtõút halad végig, átvéve a Kossuth Lajos utca és a II. Rákóczi Ferenc út forgalmát, a buszok is a gerincúton haladnak majd. A fõvárosi önkormányzat már kiírta a közbeszerzési eljárást a gerincút õsszel induló kivitelezésére. Fellélegezhet a város központja, a késõbbiekben pedig megkezdõdhet a városközpont fejlesztése, ami többek között megszünteti a jelenlegi helyzetet: a kerület egyik legértékesebb telkén buszok állnak a végállomáson. A rendezést megelõzõen egyszerûsíteni kell a tulajdonviszonyokat, majd önkormányzati vagy magántõke bevonásával valósul meg a fejlesztés. A szabályozási terv elkészült, a munkálatok megkezdésére a következõ önkormányzati ciklusban kerülhet sor, a megvalósítás hat-nyolc évre tehetõ. A másik jelentõs útfejlesztés az agglomerációból a kerületen áthaladó forgalom elterelése a kerület központjából, ami a teherforgalmi elkerülõ út megépítésével válik valóra. Az út a gyártelepen keresztül halad, tehát a Budafoki útról bevezet a IV. kapun a gyár területére, végigvezet a központi úton, és a gyárból kilépve a gáton halad tovább, és a Vízmû lakótelepnél csatlakozna a II. Rákóczi Ferenc útba. Az útszakasz része a szigeti gerincútnak, ami Lórévtõl indul, és Csepelig tart. Az engedélyezési tervek elkészültek, az engedély várhatóan egy-két hónapon belül meglesz. Azután készülnek el a kiviteli tervek, idõközben keresi a kivitelezéshez a forrást az önkormányzat. A megvalósulás hozadéka lenne a gyártelep elérhetõségének javítása, elõsegítve a tõke betelepülését, ami együtt járna munkahelyek létesítésével. A wellness uszodával kapcsolatos tervek meglehetõsen régen születtek a kerületben. Az ötletet az adta, hogy a Hollandi út és a Duna-part közötti területen a Kis-Duna öböltõl a kompig jelentõs területek vannak az önkormányzat tulajdonában. Az egyik ingatlanon mûködött korábban a napközis tábor, amely már évekkel ezelõtt elvesztette funkcióját, a körülmények nem tették lehetõvé azon a területen a gyerekek táboroztatását. Manapság az ifjúsági tábor szolgál arra a célra. A szabad területeken az önkormányzat olyan fejlesztésben gondolkodott, amely rendezi a partot és környékét, továbbá több szempontból hasznos. Egyrészt kihasználja az ott lévõ két termálkút vizét, mivel a két kút kihasználtsága ma mindössze tíz százalék. Jelenleg ugyanis csak a nyári szezonban mûködik az egyik kút a strandon, a másik csurgóra van állítva. (Erre azért van szükség, hogy ne legyen pangó víz benne, amely lehetõvé tenné a vízben lévõ sók kikristályosodását, így a kút bedugulását.) A csurgalék a Kis-Dunába ömlik hasznosítatlanul. A kutak bányászati joga a Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt.-é, velük közösen gondolkodott a kerület azon, hogy a strand és az önkormányzat ingatlanjainak fejlesztését egyszerre oldják meg. Így született a gondolat a wellness fürdõrõl, ami a jelenlegi szabályozási terv adta lehetõségeken belül hasznosítaná a területet. A lakosság érdekeit szem elõtt tartva a pályázatban az önkormányzat a szabályozási tervnél szigorúbb követelményeket írt ki az építmények magasságára, a beépíthetõségre, továbbá a part beépíthetõségére vonatkozóan. Ez utóbbi biztosítja, hogy a part mindenki számára szabad marad. A beruházás amellett, hogy kihasználná a kiváló minõségû termálvizet, az építményadóból származóan az önkormányzatnak hosszú távon bevételt is jelent, és a létesülõ komplexumok a környék több száz lakosának foglalkoztatását is biztosítja. Egy ilyen beruházás eredményeképpen a Hollandi út túloldalán lévõ ingatlanok felértékelõdnek. Közbeszólt azonban a gazdasási krízis, az ingatlanárak lefelé mozdultak, ezért az önkormányzat a legutolsó testületi ülésén úgy határozott, hogy felfüggeszti a beruházást, és ha majd az ingatlanárak felfelé indulnak, visszatér a dologra. A fejlesztést nem az önkormányzat végezte volna, hanem a magánszféra. Az ingatlant az önkormányzat csak hasznosítja, tehát vagy bérbe adja hosszú távra, vagy eladja, az ajánlatoktól függõen. Mindenesetre a jövõre megalakuló új önkormányzat valószínûleg kedvezõbb konjunkturális helyzetben lesz, akkor lesz érdemes ismét elõvenni a témát. A lényeg: a beruházás nincs leállítva, csak felfüggesztették. A felfüggesztés sajnos a part rendbetételét, kerékpárút építését is késlelteti. A felsoroltakkal még nincs vége a fejlesztéseknek, hiszen az önkormányzat pályázaton nyert uniós pénzt akadálymentesítésre. Az összegbõl a Hétszínvirág óvodában és a Vénusz utca 2- ben lévõ orvosi rendelõben történt akadálymentesítési fejlesztés. A munkák elkészültek, augusztusban megtörtént a mûszaki átadás és a használatbavételi engedélyek kiadása. További, kisebb jelentõségû fejlesztés volt az önkormányzat ügyfélszolgálati irodájának átépítése. A következõ lépcsõben egy toldaléképület készül, amelyben az ügyfelek részére alakítanak ki vizesblokkot, pelenkázót, kerékpártárolót és elõteret. Készülnek a tervek az önkormányzat nagy tanácstermének felújítására, hiszen annak berendezései még az 1960-as évekbõl valók. A gépészeti és elektromos berendezések felújítása várhatóan decemberre elkészül, és akkor a Munkásotthonból visszatelepül a képviselõ-testületi ülés. Ha még marad pénz, akkor sor kerül a polgármesteri hivatal fõépülete homlokzatának felújítására, amelynek során hõszigetelõ réteg kerül az épületre, továbbá új nyílászárók beépítésére kerül sor. Ez a beruházás pár év alatt megtérül a fûtési költségek csökkenése miatt. Mucsi Ferenc Ügyeleti telefonszámok a Csevak Zrt.-nél A Csevak Zrt. munkatársai ügyeleti feladatokat látnak el katasztrófavédelmi feladatok esetében, valamint az adott szakterületek vonatkozásában történt rendkívüli események kezelése érdekében. Ügyeleti telefonszámok munkaidõben: Zöldfenntartás: ; Lakás: ; Mûszaki probléma: ; Útfenntartás vagy beruházás: ; Vezetõ: Munkaidõn túl naponta 17:00 órától másnap 07:00 óráig, munkaszüneti napokon egész nap: Zöldfenntartás: 06-30/ ; Lakás vagy mûszaki probléma: 06-30/ ; Útfenntartás vagy beruházás: 06-30/ ; Vezetõ: 06-30/ ÉlõDuna Projekt és Parádé A legnagyobb létszámban egy idõben ezren dolgoztak a munkaterületen, az építési munkák során 24 toronydaru üzemelt, 180 ezer köbméter betont és 22 ezer tonna betonvasat használtak fel (javarészt a föld alatt) a létesítményekhez, 400 kilométer elektromos kábelt építettek be, és a legnagyobb mûtárgy hozzávetõleg 12 futballpálya területét foglalja el. Közép-Kelet-Európa pillanatnyilag legjelentõsebb környezetvédelmi beruházása, az ÉlõDuna Projekt nemcsak a gyakran középpontba került több száz millió eurós költsége, hanem mûszaki teljesítménye miatt is óriási. Az augusztus elején indult próbaüzem alkalmából szeptember 17-én sajtótájékoztatót és helyszíni bejárást tartottak a projekt résztvevõi a szigetcsúcson, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZT). Az eredeti ütemtervnek megfelelõen, augusztus 3-án elkezdõdött a BKSZT egyéves próbaüzeme: a ferencvárosi átemelõ teleprõl elindított anyag pár perc elteltével megérkezett Csepelre, és bekapcsolták a mechanikai tisztítómûvet (osztó mûtárgyat, rácsokat, homokfogókat, elõülepítõket stb.), melynek eredményeként ma már nem kerül homok, zsír és rácsszemét a Dunába, azaz minden látható szennyezõdést kezelnek. Az egyes üzemrészeket fokozatos terheléssel tesztelik; jelenleg a fõvárosban keletkezett és összegyûjtött szennyvizek mintegy felét mechanikai tisztítás után ártalmatlanítja a BKSZT, és az idõ elõre haladtával egyre több egységet kapcsolnak a rendszerbe. Így 2010 nyarára a budapesti szennyvizek 95 százaléka tisztul meg, és a város polgárai birtokba vehetik a Dunát tudtuk meg dr. Demszky Gábor fõpolgármestertõl, aki Budapest nagy civilizációs lépésének nevezte a beruházást. A víztelenített iszap életútja természetesen újabb kérdéseket vet fel. A sajtótájékoztatón elhangzott: az a pályázat eredményesen lezárult, amelyet a próbaüzemi iszap kezelésére írtak ki, így azt a következõ egy évben jórészt a Hatvan közelében található lõrinci telep fogadja és hasznosítja (kisebb részben a dél-pesti, csomádi és tatai telepek is besegítenek). Ez azt jelenti, hogy 2010 nyaráig közúton szállítják, olyan útvonalon, hogy lakott területet minél kevésbé érintsen, híg iszap esetén tartályos, magas szárazanyag-tartalom esetén zárt felépítményû, ponyvával fedett jármûvön. Mivel ez csak átmeneti megoldás, a próbaüzemet követõ idõszakra kilencéves szolgáltatási tendert írnak ki pillanatnyilag, mégpedig termikus energiahasznosítás szempontjával, keresve az alternatív szállítási módokat (vasút, illetve uszályon történõ vízi útvonal). Ilyeténképpen még a célállomás helyszíne sem biztos (lehet Csepel, lehet más is), miután a Cséry-telep ötletét az EU megvétózta. Azt kell elérni, hogy az elkövetkezõ tíz évben, tehát 2019-ig a három budapesti (két átemelõ és egy központi) telep iszapjait egy rendszerben kezeljék (egy, a térségben esetleg felépülõ szemétégetõbe szállítsák), az unió jelenleg erre készíttet megvalósíthatósági tanulmányt. Szenteczky János és Orosz Ferenc az útépítés munkaterület-átadásán FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Megjelenik hetente. Kiadja: A Csepp TV Kft Budapest, Simon Bolivár sétány 4 8. Tel./fax: Felelõs kiadó: Vida István ügyvezetõ igazgató. Felelõs szerkesztõ: Bárány Tibor. Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: 1211 Budapest XXI., Kossuth Lajos utca 47. Telefon: Fax: Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft Budapest, Újpesti rakpart 7. Felelõs vezetõ: Machos Ferenc ügyvezetõ igazgató. Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

3 CSEPEL, szeptember 25. KÖZÉLET, GAZDASÁG 3 Folyik az egyéves próbaüzem Az ÉlõDuna Projekt próbaüzemének elindulását nagyszabású egész napos parádéval köszöntötték a beruházás résztvevõi szeptember 19-én, a Lágymányosi-öbölben. A Kopaszi-gát modern, tágas, a vízi kapcsolat miatt különleges szabadidõs rendezvényközpontja telitalálatnak bizonyult a helyszínválasztásban, hiszen folyamatosan fogadni tudta a több száz fõs érdeklõdõ sereget. Ki alkalmi menetrend szerinti sétahajójárattal érkezett, ki babakocsiban lévén ismeretterjesztõ és szórakoztató családi programok tarkították a napot, de a sok, gyakran már csak a híd alatt parkolni képes autós mellett szerencsére látványosan sokan pattantak nyeregbe, és két keréken látogattak a környezetvédelem köré szervezõdött parádéra. Egy csákó formájú hajó egész nap körözött az öbölben, hirdetve az ÉlõDuna Projekt fontosságát, A Fekete-tengert megtisztítani célzó dunai projekteket az Európai Unió jelentõs részben (az ÉlõDuna Projekt esetében 65 százalékban, mégpedig a Kohéziós Alapból) finanszírozza. A fõváros szennyvízkezelésének új beruházásai eredetileg 429 millió euróba kerültek volna, de az Európai Bizottság júniusban 62 millió euróval toldotta meg a költségvetést, ami így elismerten közel félmilliárd euróra növekedett. Ennek is 20 százalékát állja a magyar állam, 15 százalékát pedig a fõvárosi önkormányzat. A helyzet annyiban hasonlít a szintén reflektorfényben lévõ és sokat vitatott 4-es metró ügyéhez, fogalmazott dr. Demszky Gábor, hogy az EU ebben az esetben is olyan tendereket kifogásolt, amelyek a magyar törvényeknek maradéktalanul megfeleltek, de az uniós versenyjognak nem. Ezért valóban elvontak forrásokat bizonyos projektelemektõl, de rendszerszemléletû hozzáállással más 2012 végére megvalósuló létesítményekre (új gyûjtõcsatorna építésére, szennyvíziszap-logisztikai beszerzésekre, új tisztítási fokozat kialakítására, amely kiszûri a nitrogén- és foszfortartalmakat is) többletpénzeket állapítottak meg. E forrás lehívásának az idõpontjáról még ugyan tárgyalások folynak, mert Brüsszel egyelõre csak az alternatív iszapszállítási megoldások uniós támogatását hagyta jóvá, a határidõt még nem, de ehhez hozzáadva a 106 millió eurós megtakarítást, ami a megvalósítás során képzõdött, 168 millió euróval (azaz mintegy 46 milliárd forinttal) többet lehet a projektre költeni az induló tervekhez képest összegezte a fõpolgármester. Ezt követõen René Roudaut francia nagykövet kapott szót, aki remekmû születésérõl beszélt, illetve a francia technológia és a magyar kivitelezés példás együttmûködését emelte ki. Egyúttal bejelentette: a magyarországi francia vállalatok elkötelezettségük nyomatékául hamarosan aláírnak egy környezetvédelmi chartát. Amenynyiben pedig a fõváros igényli, az iszapkezelésben is készek közremûködni. A tiszta Duna ünnepe és a vizet idõrõl idõre ellepték a sárkányhajók, kajakok, kenuk és jet-skik. Fotókiállítás, napozó és számos gyermekprogram vonzotta a kikapcsolódni vágyókat, a Duna élõvilágát pedig egy virtuális akvárium mutatta be. Délután a zenéé volt a fõszerep: jazz, néptánc és Palya Bea népzenei koncertje kínált szórakozást. Még este is tele volt a lelátó a vízi színpad karéjában, amikor a Presidance Társulat lépett fel. A géppuskalábúak ritmusjátéka kiváló A folytatásban Ursula Feulner konzorciumi projektvezetõ és Francois Pyrek, a próbaüzemet követõ négy évben a csepeli telepet üzemeltetõ négy vállalat mellett a fõvárosi önkormányzat többségi tulajdonában lévõ BKSZT Kft. igazgatója vetítettképes elõadással számolt be a beruházás aktualitásairól. Még nem mûködik a biológiai tisztítás a telepen, de folynak rá az elõkészületek az iszappasztörizálással (rothasztás) és a biológiai szagtalanítással egyetemben. A tesztidõszak harmadik lépéseként pedig beindulnak a gázmotorok, amelyek a telepen használt elektromos áram harminc százalékát házon belül megtermelik a keletkezett biogázból, valamint kipróbálják majd a biológiai iszapsûrítõt és a rothasztott iszap centrifugáját is. Mindehhez Groniewsky Tamás, az Enviroduna beruházás Elõkészítõ Kft. ügyvezetõ igazgatója hozzátette: novembertõl a kelenföldi átemelõ teleprõl a budai szennyvizek is Csepelre érkeznek majd. Varga Violetta volt, bár a néptáncbetéteket a csepeli csoportokhoz szokott szem kevésbé értékelte. A népeket összekötõ, romantikus európai folyót aminek a Dunát a projekt propagandafilmjében emlegetik a rendezvény végén méltóképpen koronázták meg: az esemény fénypontja a Kozmann György felvezetésével indult lampionos és fáklyás vízi felvonulás volt, amelyen a Duna tiszteletére és Kolonics György emlékére a tûz és víz összeért. V. V. Kétszázmillió forintos útépítõ beruházás Királyerdõben Tíz csepeli földút kap szilárd burkolatot EU-segítséggel Kétszázmillió forintos beruházás keretében Királyerdõben még az idén tíz földút kap szilárd burkolatot uniós segítséggel. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a magyar állam társfinanszírozásban az összeg kétharmadát állja. A maradék egyharmadát képezõ önrészt a csepeli önkormányzat teremti elõ derült ki egyebek között szeptember 17-én, az útépítés munkaterület-átadásakor, a helyszínen elhangzott beszédekbõl. Orosz Ferenc alpolgármester és Szenteczky János, a kivitelezést koordináló Csevak Zrt. vezérigazgatója a fentieken kívül a tervek és az elõkészítõ munka fontosabb elemeit-fázisait ismertette még. Felhívták a jelenlevõ kivitelezõ figyelmét arra, hogy Csepelnek ez a része jobbára családi házas övezet, s kérték, hogy a feladatok végrehajtását (reggeli kezdés, hétvégi munkavégzés stb.) ennek megfelelõen ütemezzék. Végezetül abban a reményben adták át a munkaterületet és nyitották meg az építési naplót, hogy a kivitelezõ minõségi munkavégzéssel, határidõben, azaz még az idén végez a feladattal. A most elkezdõdött útépítés egy, a csepeli önkormányzat által készített, sikeres pályázatnak köszönhetõen valósul meg. A Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) a KMOP /B számú, idevágó pályázatának célja, hogy az önkormányzati tulajdonú belterületi földutak állandó (szilárd) burkolattal legyenek ellátva. További célként a helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztését és a helyi közutak kiépítettségének növelését helyezték még elõtérbe. Az útépítés során az alábbi tíz útszakasz újul meg Királyerdõben: a Fürjes utca (Szentmiklósi út Zerge utca között); a Róka utca (Szentmiklósi út Fürjes utca között); a Deák Ferenc utca (Táncsics utca Bajcsy-Zsilinszky utca között); a Repkény utca (Szent István út Makkos utca között); a Fecske utca (Szent István út Varjú utca között); a Komáromi utca (József Attila utca Katona J. utca között); a Tarpataki utca (Szentmiklósi út Királyerdõ utca között); az Uzsoki utca (Szentmiklósi út Királyerdõ utca között); a Borz utca (Szent István út Ordas utca között); a Magyarádi utca (Szentmiklósi út Mária királyné útja között). A kivitelezés során kétoldali szegélyépítésre, a vízelvezetés megoldására, beépített víznyelõk kialakítására, valamint a járdák felújítására is sor kerül. Lehetõség nyílik újabb zöldterületek kialakítására, a meglévõk rendezésére: tíz centi vastag humuszréteget terítenek le, füvesítenek és fásítanak is a szakemberek. F. Gy. Korszerûsödõ közintézmények az EU pénzügyi támogatásával A csepeli önkormányzat két pályázata is sikerrel szerepelt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett, a közintézmények akadálymentesítését célzó programban. Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Fejlesztési Alap társfinanszírozásával létrejött egyik megállapodás értelmében a Hétszínvirág Óvoda és a vele egy épületben mûködõ Nevelési tanácsadó korszerûsítésére önkormányzatunk egész pontosan 24 millió 333 ezer 742 forint vissza nem térítendõ támogatást nyert el, melyet további 16 millió 909 ezer 8790 forint pályázati önrésszel egészített ki a beruházás megvalósításához. A másik projekt a Vénusz utca 2. szám alatti orvosi rendelõt érintette, melynek akadálymentesítésére a fent említetthez hasonló forrásokból a csepeli önkormányzat 22 millió 836 ezer 244 forint vissza nem térítendõ támogatáshoz jutott, s azt 4 millió 29 ezer 925 forint pályázati önrésszel egészítette ki. A két megújult, lényegesen korszerûbbé és polgárbarátabbá vált közintézményt a közelmúltban, ünnepélyes keretek között adták át hivatalosan is a csepelieknek Hála az említett pályázati sikernek, az utóbbi egy év alatt nagy mértékben hozzácsinosodott kis lakóihoz maga az óvodának (és a Nevelési tanácsadónak) otthont adó épület is. A korszerûsödés ugyanakkor egyben a fogyatékkal élõk közlekedését megkönnyítõ akadálymentesítéssel is együtt járt ezúttal: külön parkolók várják az autóval ide érkezõ mozgássérülteket, megújult a épületbe vezetõ rámpa, az emeleti traktusba lift visz fel immár, speciális mosdók létesültek a mozgássérültek számára, a folyosókon pedig úgynevezett terelõcsíkok segítik a látássérültek közlekedését. (Az óvodaudvar új játszóeszközeirõl és megújult, megszépült arculatáról sem szabad megfelejtkezni persze.) A beruházás ugyanakkor a legjobb, legkorszerûbb anyagok felhasználásával, igen lelkiismeretes jó munkával, a megszabott határidõn belül valósult meg, ami elsõsorban a fõvállalkozó E-BUILDER FOTÓK: MIZIK ZSUZSA Csihi-puhi. Csillagtelepen, az autómosó mögött a kerületi rendõrjárõr elfogott hat személyt, akik kerékkulcsokkal és tonfával felfegyverkezve öszszeverekedtek. A háttérben egy, az esetet két nappal megelõzõ motorlopás állt: a motor tulajdonosa az utcán felismerte a jármûvét eltulajdonító személyeket és ismerõsei segítségével próbálta meg visszaszerezni kétkerekûjét. A további eljárás során a nyomozók a motorlopás körülményeire vonatkozóan is vizsgálódnak. A nyomozást a BRFK XXI. kerületi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya folytatja. Gyermekbûnözés. Egy fiatal- és egy gyermekkorú személy Csillagtelepen megtámadott, kirabolt és megvert két csepeli fiatalt, akik az iskolából tartottak hazafelé. A fiataloktól elvették mobiltelefonjaikat, készpénzüket, valamint egy MP4 Vénusz u. 2. Rendõrségi hírek Építõipari és Mérnöki Tanácsadó Kft. (ügyvezetõ igazgató: Esze György), valamint a felelõs mûszaki vezetést biztosító SZAKI-BER Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft. (ügyvezetõ igazgató: Szakács István) tevékenységét dicséri. No és persze kiemelt dicséretet érdemelnek a Turza Jánosné vezette intézmény munkatársai is, akik a felújítás ideje alatt, kényszerbõl máshová költözve is példás módon biztosították az óvodai ellátás itt megszokott magas színvonalának folyamatosságát, az OSZI szerviz részlege, az oda- és visszaköltözéshez nyújtott hatékony segítségéért, valamint az óvodás gyermekek szülei, az általuk tanúsított nagyfokú megértésért és türelemért. Végül, de koránt sem utolsó sorban pedig a Sárga Margaréta csoport apróságai persze, akik Rigóné Pataki Éva és Szilassy Éva óvó nénik közremûködésével hangulatos, kedves mûsorral örvendeztették meg az átadási ünnepség résztvevõit köztük Tóth Mihályt, Csepel polgármesterét, Becsei Dénest, a szakágazat vezetõjét és Vukovich Zoltán ágazatvezetõ-helyettest, valamint Papp Gyulánét, a Humánpolitikai és Üzemeltetési Ágazat vezetõjét. A rendezvény során elõbb Kovács Attila EU-koordinátor ismertette a project fõbb paramétereit, majd Tóth Mihály polgármester méltatta a beruházás jelentõségét. Mint rámutatott, önkormányzatunk az elmúlt másfél évtized során több, mint 20 milliárd (!) forintot fordított Csepel csatorna és úthálózatának, illetve köztereinek és középületeinek felújítására. A legutóbbi 6 esztendõ során sikerült mindehhez közel 6 milliárd 300 millió forintnyi pályázati támogatást is megszerezni, például csak az idén 1,2 milliárd forintot, ebbõl 900 milliót az Ady Endre úti lakótelep átfogó rekonstrukciójára. Jövõre pedig tovább folytatódik majd a csepeliek közös vagyonának felelõs gyarapítása, beleértve ebbe természetesen a különbözõ oktatási intézmények korszerûsítését is. Nem titok, hogy ez a munka érinteni fogja a Hétszínvirág Óvodát is, ahol a felújítás következõ állomásaként immár tisztán önkormányzati pénzekbõl ben a nyílászárók cseréjét végzik majd el A következõ átadási ünnepség színhelye a csillagtelepi orvosi rendelõintézet Vénusz utca 2. szám alatti épülete volt, amely szintén új mozgássérültparkolókkal és mosdókkal, lifttel, braille-írással is ellátott tájékoztató táblákkal, mobil betegemelõ-berendezéssel, valamint igazi unikumként egy tûzvésznek is hosszú ideig ellenálló emeleti részleggel gazdagodott a most befejezõdött beruházásnak köszönhetõen. A rendezvényen az érintett Szociális és Egészségügyi Ágazatot Lombos Antal ágazatvezetõ, valamint Nagy Ferenc, a Csepeli Egészségügyi Szolgálat üzemeltetési vezetõje képviselte, a csepeli önkormányzat nevében pedig (a pályázatok kidolgozásában kiemelt szerepet vállaló Kovács Attila EU-koordinátor mellett) ezúttal Horváth Gyula, az egészségügyért (is) felelõs alpolgármester köszöntötte az intézmény dolgozóit. Ünnepi beszédében az alpolgármester elsõként is annak jelentõségét emelte ki, hogy az orvosok és a szakszemélyzet példás helytállásának köszönhetõen a rendelõintézet a felújítás hónapjai során is folyamatosan fogadni tudta a betegeket. Mostantól fogva pedig, az akadálymentesítést is magában foglaló felújításnak köszönhetõen lehetõvé válik a még magasabb színvonalú betegellátás is, a Vénusz utcai rendelõben ugyanúgy, mint egész Csepelen, ahol az elmúlt évek során sok száz millió forintot fordított önkormányzatunk a gyógyító munka infrastruktúrájának és mûszaki hátterének korszerûsítésére Donnert Károly lejátszót. A helyszíni szemlekor az egyik sértett felismerte a tetthelyre visszatérõ elkövetõket, akiket a szemlebizottság a kerületi rendõrjárõr segítségével elfogott. Megállapították, hogy az egyik elkövetõt a kerületi Gyámhivatal bejelentése alapján, eltûnés miatt, a csepeli rendõrkapitányság már kereste. A gyanúsítottak ellen a Dél-Pesti Bûnügyi Régió Bûnügyi Koordinációs és Regionális Felderítõ Osztálya folytat eljárást. Részeg betörõ. A városközpontban Kál Károly önkormányzati képviselõ tetten ért egy erõsen ittas férfit, aki egy alumínium szeméttárolóval betörte az egyik ékszerüzlet kirakatát. A gyanúsítottat a rendõrjárõr kiérkezéséig visszatartotta. A betörõvel szemben a BRFK XXI. kerületi Rendõrkapitányság Bûnügyi osztálya folytatja az eljárást.

4 4 KULTÚRA, MÛVÉSZET szeptember 25., CSEPEL Fúvószenekari nyár A Fasang Árpád Zeneiskola az elmúlt évekhez hûen idén is megrendezte fúvószenekari táborát a Balatonnál. A zenekar idén új helyszínen, Balatonföldváron, június 30-ától július 6-áig táborozott. A táborban a zeneiskola fa-, rézfúvós és ütõ tanszakos növendékei vettek részt kisebbektõl a nagyokig. A tábort lázas készülõdés elõzte meg a zeneiskolában. Balatonföldváron a tábor idõtartama alatt rendezték meg a Balatonföldvári Térzene Fesztivált, melyen a Fasang Árpád Zeneiskola fúvószenekara is fellépett. A fellépés lázában telt a tábor elsõ fele. Délelõttönként a próbáké volt a fõszerep, de délután mindenki élvezhette a Balaton hûsítõ hullámait. A sok munka meghozta gyümölcsét. Július 4-én délután a Fasang Árpád Zeneiskola fúvószenekara fergeteges koncertet adott Balatonföldvár Jubileum terén Péntek János és Vas Imre karnagyok vezetésével. A repertoár indulókat, filmzenéket és világslágereket tartalmazott. A fellépés a zenekar és a közönség számára egyaránt emlékezetes pillanatokat szerzett. Mészáros Tamás, fiatal trombitás növendék szólója nemcsak a közönséget, de a zenekar többi tagját is elvarázsolta. A hét gyorsan eltelt. A fantasztikus idõ, a fergeteges fellépés és nem utolsó sorban a résztvevõknek köszönhetõen mindenki nagyon jól érezte magát. Mindezért köszönet illeti a Fasang Árpád Zeneiskola igazgatónõjét, Miskolciné Hajtun Zsuzsát, valamint a zeneiskola tanárait, akik nélkül idén nem jöhetett volna létre a tábor. Gyenes Julianna fuvola- és ének szakos növendék Mosonyi Tamás szobrászmûvész kiállítása a Kék-iskolában Az igazat mondd és ne csak a valódit A kiállítás-megnyitón meglepetés várta a nagyérdemût: a pécsi Sztárai Mihály Mûvészeti Általános Iskola éppen egy tucat növendéke által, Kék és sárga címmel elõadott performansza, melyben a színek lelkivilágába tekinthettünk bele. Kiderült ebbõl egyebek között, hogy a két szín egybeolvadva zölddé válik, s megszûnik a korábbi két szín teljes elõélete. Az elõadás után Csengey Éva mûvészettörténész a tárlat mottójául is felfogható: Az igazat mondd, ne csak a valódit! mondás szellemiségének jegyében osztotta meg gondolatait a jelenlevõkkel. A kék és sárga összeolvadva, és immár zöld pöttyként tovább élve, megtestesíti mindazt, amit számomra a mûvészet, a mester és tanítványai munkássága jelent. Megtestesíti mindazt, ami az életet széppé és értelmessé teszi. Vagyis maga az alkotás, lett légyen az hivatásos, amatõr vagy akár az elsõ botladozó lépések PÁRHUZAMOS ANYAGOK Plutarkhosz méltán híres Párhuzamos életrajzok címû könyve jutott eszembe, amikor Csengey Éva bejelentette, hogy a csepeli Kék Iskola-beli tanítvány-kiállítással párhuzamosan a mester, Mosonyi Tamás saját kiállítása is megnyílt, a IX. kerületben, a Pincegalériában. Közös vonás, hogy mindkét helyen olyan mûveket állítottak ki, amelyek olykor már-már ugyan absztraktak, de mégis megõriztek egy keveset a figuralitásból. S bármennyire is elvontnak tûnnek, mindig ábrázolnak valami kézzelfoghatót, szemmel-láthatót, tapinthatót vagy érezhetõt. -fgy- FOTÓK: MIZIK ZSUZSA egy nagyon szép, de bizony rögös úton kezdte személyes hitvallással a szónok, akitõl ezután megtudtuk, hogy a pécsi mûvészeti iskola, modern mûvészetek felleg- vagy inkább mentsvára, öt éve két osztállyal kezdte meg mûködését, de az ide tanévben már ennek négyszeresére emelkedett a jelentkezõk száma. A pécsi mûvészeti iskola az életre tanítja növendékeit a mûvészetek különbözõ ágain keresztül. A mûvészpalánták pedig majdan felvértezve a sok tanult ismerttel és a még több személyes tapasztalattal a kiállításokon közzétett alkotásaikkal adják tovább a közönségnek mindazt, ami bennük él: hogyan kell és hogyan lehet szabadon élni és mások szabadságát biztosítani. A megnyílt kiállításra mind a nyolc osztály anyagából 49 alkotást válogatott Mosonyi Tamás. Természetesen szubjektíven, hiszen a nyolc osztályba járó 65 gyerek mûvei nem fértek volna el a Kék-iskola mind méretében, mind pedig hangulatában családias jellegû galériájában. A tárlat amelynek anyaga átfogó jelleggel mutatja be a pécsi mûvészeti iskola tanulható technikákat és mûvészet ágakat október 8-áig tekinthetõ meg. F. Gy. KIÁLLÍTÁSOK CSEPELEN CSEPEL GALÉRIA MÛVÉSZETEK HÁZA (1215 Budapest, Csete Balázs u. 13., telefon/fax: ) A MAI NAP címû kiállítás keretében a Magyar Festõk Társasága 73 festõmûvésze 105 alkotás tekinthetõ meg. Látható még Prokop Péter festõmûvész állandó kiállítása és Sárkány István festõmûvész idõszakos kiállítása is. ERDEI ÉVA GALÉRIA, (Kondor utca 29. Telefon: indamail.hu és Bráda Tibor és Deák Ilona kiállítása megtekinthetõ elõzetes bejelentkezéssel. GALÉRIA 21 (a Csepeli Munkásotthonban): Az ÁMK Alapfokú Mûvészeti Iskola gyermekrajz-kiállítása szeptember 30-ától látható. HRICSOVINYI-GALÉRIA (Csepeli Mátyás utca 13. Garay utca 10. sarok, T.: , ) A Balmaz-Art Nemzetközi Képzõmûvészeti Alkotótábor kiállítása látható október 11-éig. Elõzetes bejelentkezés szükséges. KÉK ISKOLA GALÉRIA: Mosonyi Tamás szobrászmûvész és tanítványai kiállítása látható. MANSFELD PÉTER GALÉRIA: Misch Ádám festõmûvész mûvei láthatók. Október 22-étõl a Petõfi Irodalmi Múzeum rendelkezésre bocsájtja a Radnóti Miklós évfordulóhoz kapcsolódóan grafikai anyagát, alkotó munkáját Radnóti Miklósról. November 26-tól Lacza Márta grafikáit mutatják be. NAGY IMRE ÁMK GALÉRIÁJA (a Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központban, Simon Bolivár sétány 4 8.) A Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete szeptember 28-án, hétfõn, az ÁMK-ban (1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4 8.) rendezi meg Fazakasné Erdélyi Ilona szájjal festõ mûvész kiállítását. Megnyitó: 17 órakor. Szeretettel várják az érdeklõdõket. A Palinta Társulat koncertje október 15-én, 14 órakor lesz. Érdeklõdni és jelentkezni a Nagy Imre ÁMK Közmûvelõdésén lehet. Telefonszám: , cím: fre .hu. SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR: Szépvölgyi Ágnes alkotó kiállítása. II. Rákóczi F. út (Sétáló utca). A festés-rajzolás visszavonulás, menedék számomra, ahol megélhetem a magam valóságát, és ahol minden arányossá válik hozzám. Csodák születnek, elcsendesedik a világ, és van idõ rácsodálkozni a hétköznapi mesékre is. Játéknak fogom fel elsõsorban a rajzolást, játszom a színekkel, formákkal, harmóniával és a bennem változó rezgések megjelennek a papíron. Nagy szerelmem a pasztell, ahol az anyag olvadékony és tûnékeny vízióvá szelidül. (Szépvölgyi Ágnes) Sérült testben ép lélekkel címmel kiállítás várja az egészséges embereket a Csepel-Királyerdõi Református Egyházközség Lelkészi Hivatalában (Budapest XXI., Martinász u. 11.). A kiállítás megtekinthetõ elõzetes idõpont-egyeztetéssel! Telefon: vagy 06 (30) A CSEPEL SC SZABADIDÕSPORT EGYESÜLET teremlabdarúgó bajnokságot indít 2009 októberétõl a XXI. kerületi Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ tornacsarnokában. Jelentkezni lehet: Ürögi Lajos: 06 (30) , Horváth Ernõ: sportszervezõknél. A Gyermekjóléti Szolgálathoz kerültek az MSZP által gyûjtött tankönyvek Szenteczky János, az MSZP Csepeli Szervezetének elnökhelyettese júniusban hirdette meg tankönyvgyûjtési akcióját. Kérte mindazokat a családokat, akiknél feleslegessé vált, de még használható tankönyvek találhatóak, hogy azokat ne dobják ki a tanév befejeztével, hanem szíveskedjen az arra rászorulóknak felajánlani. Érkeztek is szép számmal tankönyvek augusztus végéig, melyek közt az általános iskola elsõ évfolyamától a középiskola negyedik évfolyamáig terjedõen megtalálható volt minden, de szótárak, térképek, lexikonok, munkafüzetek is gazdagították a gyûjteményt. Mindezeket a párt a Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat számára ajánlotta fel, akik ezt örömmel fogadták, hiszen ezek a könyvek segítséget nyújtanak számukra az intézményt látogató gyermekek délutáni foglalkoztatásához. Szenteczky János a Csepeli MSZP nevében ezúton is köszöni minden gyermek és család felajánlását! Beat randevú Csepelen Hatvanas években alakult kis költségvetésû, ám annál népszerûbb négy zenekar várja töretlen lelkesedéssel régen látott, kedves rajongóit november 7-én a Munkásotthonban. Jelige: Gondolsz-e majd rám? A Beatles világszerte népszerû zenéjének hatására a hatvanas évek elején hazánkban is sorra alakultak a hasonló stílust játszó együttesek. Sokszor a piszkos anyagiak miatt azonban nem mindegyik került be az élvonalba, ám ettõl függetlenül nagyon is népszerûek voltak. Ezek közé tartozott az Anonymus, az Echo, a Liversing és a Nevada is. Ifjúsági parkokban, gyárakban és klubokban játszották azt a zenét, amit késõbb a rádiók és a táncdalfesztiválok tettek ismertté. Zoltán János rock szakíró és Kubicsek Sándor, a Nevada frontemberének a közelmúltban az az ötlete támadt, hogy kicsit felelevenítik a régi szép idõket. Varga Gábor Vilmossal együtt megkeresték a többi együttest, akik nagy lelkesedéssel igent mondtak. A koncerten mindegyik zenekar húsz-huszonöt perces fellépése mellett fotó- és filmmontázs is látható lesz az együttesek hõskoráról. Az eseményre minden beat zenét kedvelõt szeretettel várnak! efté Kedves állattulajdonosok! Kellemes környezetben, Csepel központjában, mindenhonnan jól megközelíthetõ helyeken, európai színvonalon várjuk Önöket állatorvosi rendelõnkben (szolgáltatásaink: belgyógyászat, sebészet, szemészet és szülészet, kedvtelésbõl tartott különleges állatok, állatútlevél, mikrochip, ultrahangos fogkõ-eltávolítás, digitális EKG, színes doppler UH, digitális állatmérleg, laboratóriumi vizsgálatok, állattápok, állatgyógyszerek stb.) és állatkozmetikánkban! Csepel központi állatorvosi rendelõ Dr. Horváth Dávid állatorvos, Dr. Bíró Zoltán állatorvos, 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 33. (Koltói Anna utca sarok) Telefon: (rendelési idõben) Mobiltelefon: 06 (20) (rendelési idõn kívül) Honlap: Rendelési idõ: H P: 9 13 óra és óra, Szo: óra Csepel központi állatkozmetika Telefon: (nyitvatartási idõben), Mobiltelefon: 06 (30) (nyitvatartási idõn kívül) Nyitvatartási idõ: H P: óra és igény szerint bármikor Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Erdõalja u. 12. Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0015 CSÚCS 91 (Tanusítványszám: ) Képzéseket indít az alábbi szakmákban: Biztonsági õr Élelmezésvezetõ Élelmiszer- és vegyiáru eladó Étkezdés* Hegesztõ Hidegburkoló* Kereskedõ, boltvezetõ Kisteljesítményû kazánfûtõ Kõmûves* Minõsített hegesztõ Raktárkezelõ* Ruházati eladó* Szociális asszisztens* Vízvezeték- és vízkészülék szerelõ* Társadalombiztosítási és bérügyi szakelõadó* Tûzvédelmi vizsga Beton- és vasbetonkészítõ* Pénzügyi és számviteli ügyintézõ* Nemzetközi szállítmányozási ügyintézõ Önerõs képzések esetén kamatmentes kedvezményt adunk! A *-gal jelölt képzésünk esetében munkanélküliek képzésük támogatásának lehetõségeirõl és mértékérõl a Munkaügyi Központok kirendeltségein tájékozódhatnak. Munkáltatók a tanfolyami költséget szakképzési alap terhére elszámolhatják. Várjuk jelentkezését! Érdeklõdni: Tel./fax: , Tel.: , , Internetcím:www.csucs91.hu 1212 Budapest, Erdõalja u. 12. Csepeli Állategészségügyi Centrum Szeretettel várjuk régi és új pácienseinket a Csepeli Állategészségügyi Centrumban szolgáltatásainkkal: Sebészeti beavatkozások, balesetes állatok ellátása, korszerû csontsebészeti beavatkozások; RTG, Ultrahang, Endoszkópos vizsgálatok; Belgyógyászati vizsgálatok; Szülészeti, szaporodásbiológiai szakellátás; Labor vizsgálatok, hormonszint mérés helyben; Állatútlevél kiadása; Mikrochip beültetés. Állatpatikánkban hetente változó AKCIÓS termékekkel várjuk kedves vevõinket. Cím: 1212 Szent István út 69. Nyitva tartás: Állatorvosi rendelõ: hétköznapokon 8 12 és 14 20, szombat: 9 12, vasárnap: Tel.: Állatpatika: hétköznapokon 9 19, szombaton Tel.:

5 CSEPEL, szeptember 25. CIVIL SZFÉRA 5 FOTÓK: MIZIK ZSUZSA Fogadóórák Németh Szilárd (FIDESZ-KDNP) országgyûlési képviselõ fogadóóráját szeptember 29-én, (kedden) órakor tartja a Gyermekláncfû Óvodában, a Fenyves utca u. 30. szám alatt (Tamariska domb). Borka-Szász Tamás (MSZP), a 17-es egyéni választókörzet önkormányzati képviselõje MINDEN HÉTEN, HÉTFÕN, óra között tartja fogadóóráját a Csete Balázs Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola épületében (1215 Budapest, Csete Balázs utca 6 8.). Telefon: 06 (30) Martin Krisztián (SZDSZ-MLP) önkormányzati képviselõ, a Városfejlesztési Bizottság tagja, környezetvédelmi tanácsnok állandó képviselõi fogadóórái: minden hónap elsõ keddjén, óra között, a Katona József Általános Iskola fszt. 14-es termében (1211 Budapest, Katona József utca 60.). Minden hónap második keddjén, 8 10 óra között, a Csepeli Piac Galériáján, a képviselõi irodában. Elérhetõség: 06 (30) Családi kerti parti a Rákóczi Kertben Legyen jobb a gyermekeknek! 1954 óta az UNICEF kezdeményezésére szeptember 20-án tartjuk a gyermekek világnapját elsõsorban a fejlõdõ országok gyermekeinek támogatására. E napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek évi ENSZ-deklarációban megfogalmazott jogait. Legyen jobb a gyermekeknek! címmel családi kerti partit rendezett szeptember 19-én, szombaton a csepeli Rákóczi Kertben a Csepeli Gyermekbarátok Mozgalma, a Csikó sétányi 4H Klub és a Nagycsaládosok Csepeli Egyesülete. Gyönyörû, verõfényes napsütésben a vendégeket többek között kerékpáros közlekedési versennyel, tûzoltójármû-bemutatóval, kavicsfestéssel, gyöngyfûzéssel és sok-sok játékkal várták. Különösen nagy sikere volt a tûzoltójármû bemutatójának. A Fõvárosi Tûzoltó Parancsnokság Csepeli Tûzõrsége egy Magirus DLK 37 CS Vario gépezetes jármûvel érkezett a Rákóczi Kertbe, melyen egy 37 méter magasságú létra volt. Mint ahogy Csaba István tûzoltó zászlóstól megtudtuk, ez az eszköz egy tízemeletes ház tetejéig ér fel. A létra kosarába egyszerre hat személy szállhatott be, majd emelkedett a magasba. Aki akarta, megkóstolhatta a bio-ételeket vagy a gulyásfõzõ verseny résztvevõinek és bajnokainak versenymûveit. Még fõzés közben érdeklõdtünk Gribek Tamástól, az Éden Catering Kft. séfjétõl, a zsûri elnökétõl: minek alapján történik a gulyásfõzõ versenymûvek elbírálása? Az elnök hangsúlyozta: a szigorú ítészek szakmailag bírálnak, íz, illat, látvány alapján zsûriznek. Lényeges, hogy mennyire sûrû, azaz testes a gulyás, a hús zamatos, puha-e, milyen a benne lévõ húsok, zöldségek, csipetkék aránya. Voltak, akik marhalábszárból készítették, mások vegyesen, például sertés- és pulykahúsból. A nap fénypontja volt, amikor kihirdették a gyõzteseket: I. helyezett: Gyermekbarátok csapata, II. helyezett: MSZP Csepeli Szervezete csapata, III. helyezett: Nagycsaládosok Csepeli Egyesülete ifi csapata. Különdíjat kapott: a Csikó sétányi 4H Klub csapata és a Csillaggyerek Játszóház csapata. Deák Attila Megváltozott a csepeli gyermektámogatási rendszer Célzottabb ellátással hatékonyabb segítség Megkezdõdött a tanév, és a családoknak egyre égetõbbé válik az ezzel kapcsolatos kiadások elõteremtése. Ám nem csak ekkor lehet indokolt esetben önkormányzati segítséget kérni. A megváltozott csepeli gyermektámogatási rendszer részleteit Lombos Antal ágazatvezetõ és Fatérné Rothbart Mária, a gyámügyi iroda vezetõje segítségével tekintjük át. A rászoruló családok eddig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt (amely pl. ingyenes étkezésre jogosít), illetve idõszakos létfenntartási gondok esetén rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérhettek. A segélyezés tapasztalatai azonban azt mutatták, hogy a családok egy része folyamatos segítségre szorul. Az önkormányzat ezért bevezette a csepeli nevelési segélyt, ami gyermekenként és havonta 2000 forintot jelent azok számára, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben is részesülnek. Azon rászoruló családok, akik jövedelmi helyzetük alapján nem jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, gyermekenként és havonta 3000 forinttal számolhatnak. A korábban csepeli ösztöndíjként nyújtott juttatás némileg szigorúbb feltételek mellett beépült a csepeli nevelési segélybe és az eddigi, tanévenként háromszori kifizetés helyett havonta, rendszeres folyósítást biztosít. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a törvényi szabályozásnak megfelelõen továbbra is igényelhetõ, de az elbírálást szigorítva, valóban csak rendkívüli helyzetben, évente legfeljebb kétszer kapható. E támogatási formában a család élethelyzetétõl függõen kerülhet megállapításra a segély összege. (Az igényeket az év során bármikor be lehet adni az ösztöndíj esetében azonban csak szeptember 15-éig lehetett.) Az iskolai-óvodai étkeztetési kiadásokkal kapcsolatban az adott intézményben is kérhetõ térítésidíj-kedvezmény az ehhez szükséges összeget szintén az önkormányzat biztosítja. F. Gy. Hatékony tehetséggondozással a kimûvelt emberfõk sokaságáért Mint köztudott, a 17 esztendõs múltra visszatekintõ Kvalitás Tehetséggondozó Alapítvány (a csepeli önkormányzat anyagi támogatását felhasználva) minden évben Kvalitás-díjban részesít egy-egy általános, illetve középiskolás diákot, akik a megelõzõ tanév során a legeredményesebbnek bizonyultak a kerületi, fõvárosi, országos vagy nemzetközi szintû tanulmányi versenyeken. Hasonló elismerést vehet át az a két általános iskolában, illetve középiskolában tanító pedagógus is, akik a legeredményesebben készítették fel diákjaikat az említett versenyekre. Ugyanekkor talál gazdára a szintén a csepeli önkormányzat anyagi támogatásával mûködõ, s a kiemelkedõen tehetséges, ám hátrányos helyzetû csepeli középiskolásoknak odaítélhetõ Kvalitás-ösztöndíj is. (Mivel pedig a Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítványt a Fõvárosi Bíróság 2009-ben összevonta a Kvalitás Alapítvánnyal, így ettõl az évtõl kezdve Kvalitás Szociális Ösztöndíjat is kiad már az alapítvány, tán mondani sem kell, milyen anyagi forrásra támaszkodva.) MEGHÍVÓ. EGY ÁLLATI JÓ NAP CSEPELEN (a Rákóczi Kertben) címmel: október 3-án, egész napos, vidám, színes játékos, sok-sok zenével tarkított rendhagyó állat- és környezetvédelmi nap eseményeire invitálnak a Magyarok Szövetsége Csepeli szervezetének képviselõi, csepeli patrióta civilek, állatvédõk csoportjai. A programot neves énekesek, elõadómûvészek, állat- és környezetvédelmi szakértõk, hangszerszólisták, ifjú színészek, hagyományõrzõk bemutatói teszik élményszerûvé. Szeretettel várnak minden kedves csepeli polgárt, állatszeretõ unokát, papát, mamát és nagyszülõket. A rendezvény délelõtt 9 óra és délután 18 óra között látogatható, ingyenesen. Nos, a várva várt D-nap vagyis a díjkiosztó ünnepség napja idén szeptember 8-ára esett, helyszínéül pedig az Egyesített Bölcsõdék Rákóczi téri központját választották a szervezõk. A Kvalitás Alapítvány képviseletében itt Százdi Antal alapító, kuratóriumi tag, valamint Kratzl Béláné, a testület elnöke, Csepel díszpolgára köszöntötték a megjelent vendégeket, köztük Tóth Mihály polgármestert. Üdvözlõ beszédében az elnökasszony komoly sikerként értékelte az eddig eltelt 17 esztendõt, mely idõ alatt igen sok segítõkész magánszemély, illetve szervezet állt támogatóként a nemes ügy mellé: legutóbb például mindenki nagy örömére az ATEL vállalatcsoport. Ennek is köszönhetõen az Alapítvány megfelelõ hatékonysággal tudta szolgálni az alapító okiratában megfogalmazott fontos és szép célokat, s ami szintén nem lényegtelen szempont, összetartó, baráti közösséggé, mondhatni, egy kis családdá tudta formálni a vele kapcsolatba kerülõ embereket Nos, mint elhangzott, Kratzl Béláné és munkatársai a Kvalitás e jelképes famíliájának tagjai közé számítják Csepel polgármesterét, Tóth Mihályt is, aki ezzel is jelezvén feltétlen támogatását és elkötelezettségét eddig valamennyi hasonló díjátadó-ünnepségen képviseltette magát. Kerületünk vezetõje a tehetséggondozás egyre növekvõ jelentõségére, ezen belül pedig a pedagógusok emberi értékeinek, szakmai felkészültségének, valamint a nevelés ügye iránt érzett elkötelezettségének meghatározó szerepére hívta fel a jelenlévõk figyelmét beszédében. A díjak átadásának megtisztelõ feladatát pedig ezúttal dr. Karmos György agykutató professzor vállalta el, aki mondanivalója vezérfonalául a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István által megfogalmazott örökérvényû igazságot választotta: Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfõk sokaságában rejlik! A téma kapcsán a professzor emlékeztetett rá, hogy akár csak egy emberöltõvel ezelõtt is milyen sok, ma már hétköznapinak számító technikai eszköz teljesen ismeretlen volt még a világon, a mobiltelefontól a CD-lejátszón át a színes televízióig. Számítani lehet tehát rá, hogy újabb ötven év múlva vagyis aktív szakmai életpályájuk utolsó idõszakában a most iskolába járó diákoknak is egy újszerû, a maihoz képest teljesen átalakult világban kell majd helytállniuk, ez pedig elképzelhetetlen lesz a folyamatos önképzés nélkül. Meg kell hát szeretni, no, és meg kell tanulni magát a tanulást is szögezte le felszólalásának végén dr. Karmos György, kiemelve e téren a pedagógusok mellett a szülõi ház, a megfelelõ családi háttér fontosságát is. Ami pedig az idei díjazottak névsorát illeti, nos, az általános iskolás diák kategóriában Sengel Tamásra, a Kék Általános Iskola diákjára esett a választás, az általános iskolai pedagógusok közül pedig ugyanennek a tanintézménynek a nevelõje, Farkasné Szanyi Mária érdemelte ki az elismerést. A középiskolai diák kategóriában Leipold Péter, a Jedlik Ányos Gimnázium tanulója nyert, a középiskolai tanár kategória díjazottja pedig a szintén jedlikes Árvainé Doba Mária lett. (A Kvalitás-díjazottak oklevelet, nettó 50 ezer forint pénzjutalmat és tárgyjutalmat kapnak: a diákok könyvet, a tanárok pedig Dékány Ágoston festõmûvész egy alkotását ) Kiemelkedõ tehetséggondozó munkájáért elismerésben részesült továbbá Lengyel Géza, a Jedlik Ányos Gimnázium nyugdíjasként dolgozó tanára is. A jó képességû, ám hátrányos helyzetû diákok számára kiírt Kvalitás-ösztöndíjat (egy tanévre szólóan, egy összegben 60 ezer forintot) Sztanó Gábor, a Jedlik Ányos Gimnázium 10. osztályos tanulója kapta meg. Az idén elsõként kiosztott Kvalitás Szociális Ösztöndíjból három talált gazdára: az Ádler- és a Kráder-család ezer forintot, a Veres-család pedig (a kerületben élõ képzõmûvészek felajánlásának köszönhetõen) 100 ezer forintot vehetett át ez alkalommal. Donnert Károly KÖSZÖNJÜK! szeptember 19-én a Rákóczi Kertben egy nagysikerû gyermekrendezvényt és gulyásfõzõ versenyt tartottunk. Köszönjük Budapest-Csepel Önkormányzatának, hogy az ifjúsági céltartalék terhére kiírt pályázattal lehetõvé tette számunkra a programok megrendezését. Köszönjük Podolák György országgyûlési képviselõ úrnak a rendezvény megszervezéséhez nyújtott támogatást. Köszönjük a gulyás-fõzõ verseny zsûrijének, Pannikának, Gribek Tamás és Vígh Zoltán séfeknek a verseny színvonalas lebonyolítását. Köszönjük a résztvevõ szervezeteknek B21 Csepeli Galambtenyésztõk Egyesülete, Biztonságos Csepelért Közalapítvány, Csepel FC, Csepeli Kertbarát Kör, Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány, Csillaggyerek Játszóház, Dunaharaszti Gyermekbarátok Mozgalma, Ifjúsági Vöröskereszt, Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma Csepeli Szervezete, MDF Csepeli Szervezete, MSZP Csepeli szervezete, Nagycsaládosok Délpesti Egyesülete, Nincs Határ Egyesület, Sekrestye Színpad hogy a nap folyamán velünk együtt színes, változatos programokat kínáltak a családoknak. Köszönjük Balogh Ilona önkormányzati képviselõnek, hogy a rendezvény megszervezésében, koordinálásában segített. Mindenki segítségére, közremûködésére számítunk és támogatásában bízunk a jövõben is, hisz a nap végén sokan így búcsúztak: Jövõre veletek ugyanitt! A szervezõk: Csepeli Gyermekbarátok Mozgalma, Csikó Sétányi 4H Klub, Nagycsaládosok Csepeli Egyesülete A CSEPELI KOLPING EGYESÜLET október 7-én, szerdán órakor ismeretterjesztõ elõadásainak sorában a Kõrösi Csoma Sándor év keretében elõadást rendez a Szent Imre Ház Kolping Otthonban (Kiss János altábornagy u. 43.). Az elõadást dr. Kubasek János, a Magyar Földrajzi Múzeum fõigazgatója tartja Kõrösi Csoma útján Erdélytõl a Himalájáig címmel. Minden kedves érdeklõdõt szeretettel vár az egyesület vezetõsége.

6 6 REJTVÉNY szeptember 25., CSEPEL 88 éve született E rejtvényünkkel a kétszeres Kossuthdíjas magyar filmrendezõt, forgatókönyvírót köszöntjük, aki szeptember 27-én ünnepli 88. születésnapját. Ki õ, s mi a címe egyik ismert filmjének? A válaszokat megtalálják a rejtvény megfejtésekor. Jó szórakozást kívánok: Mezey László Nyeremények: a helyes megfejtést beküldõk között 6 darab 1000 forintos LIBRI könyvutalványt sorsolunk ki, melyek átvehetõk a Csepel újság szerkesztõségében: 1211 Bp., Kossuth L. u. 47. A augusztus 19-ei keresztrejtvény megfejtése: BARÓTI GÉZA, SZABÓ CSALÁD. A LIBRI 1000 forintos könyvvásárlási utalványát nyerte: Csaba Zsófia 1214 Nyírfa u., Daróczi László 1213 Juharos u., György Béláné 1214 Szigligeti u., Józsa Tamás 1214 Szigligeti u., Lehoczky Melinda 1214 Reggel u., Tóth Máté 1214 Nyírfa u. E számunk megfejtését október 7-ig kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe, postán, személyesen vagy a következõ címre: Búcsú Muray Róberttõl Muray Róbert, Csepel díszpolgára, a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem tiszteletbeli professzora, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével és a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett grafikus és festõmûvész hónapokig tartó súlyos betegséget követõen, szeptember 2-án 78 évesen hunyt el. Muray Róbert temetés elõtti búcsúztatása szeptember 29- én, 14 óra 15 perckor lesz a Farkasréti temetõben, a Makovecz-teremben. Muray Róbertet Csepel önkormányzata saját halottjának tekinti, s a temetésen az önkormányzat nevében Orosz Ferenc alpolgármester búcsúztatja majd. Gumicsizmám lehúztam, puskámat letettem Nincs más hátra, mint emlékezni kalandokban gazdag életemre. Mivel múzeumom nem lesz, ezt a könyvet hagyom utódokra. Ez ugyan egy bõ válogatásnak látszik munkáimból, de én tudom, hogy milyen hézagos. Talán ha munkásságom, élményeim tizedét tartalmazza. Ettõl függetlenül remélem, hiteles képet nyújt életemrõl, amely a természet szeretetében és szolgálatában telt el Muray Róbert, a magyar természetfestõk doyenje ezekkel a gondolatokkal ajánlotta azt a gazdagon illusztrált, háromnyelvû albumot, amely bemutatta változatos életútját. A több mint kétszáz oldalas kötet négyszáznál több színes ábrát, fényképet és festményreprodukciót tartalmaz. Nagy ívû életút volt Muray Róberté, amelyhez a kezdetektõl hozzátartozott a természetés állatszeretet, s amelybõl külön is kiemelkedõ a madarak iránti megkülönböztetett érdeklõdés. Már a mûvész pályaválasztását is befolyásolta ez a kettõs gyökerûség, a rajz és a természet szeretete, s összetett, sokszínû munkásságában is mindvégig jelen volt a természet iránti érdeklõdés. Ismertük és rajongtunk a sokoldalú személyiségû festõért, grafikusért, rajzolóért, illusztrátorért, aki elsõsorban ornitológusnak, madárszakértõnek tartotta magát kutatási eredményei ezt igazolták, de tudományos és mûvészeti horizontja összességében ennél tágabb volt. Sokan nem is gondolnák, mennyire rajongtak érte tanítványai. E sorok írója ez év elején a Hricsovinyi Galériában tanúja lehetett, hogy az akkor már nagybeteg Mester az egyik tanítványa, Boros Andrea kiállítását megnyitva milyen szakmai útmutatóval bocsátotta útjára a fiatal mûvészt. Boros Andrea késõbb elmondta, hogy a Muray Mûhely nyári táborában mennyit tanult a Mestertõl, s mennyi mindent köszönhet neki, hiszen õ volt az, aki felismerte spontán tehetségét, tanácsaival segítette kibontakozását, egyengette pályáját. Muray Róbert tanította meg arra is, hogy saját élményanyagát, megfigyeléseit alázattal, tisztességgel, közhelyektõl mentesen jelenítse meg. Feledy Balázs mûvészeti író a Mester 75. születésnapja alkalmából írta: Egyszer Muray Róbert olyasfélét mondott nekem, hogy az, amit õ csinál, speciális, sajátos képzõmûvészet, hiszen munkásságában az ismeretterjesztés áll a középpontban. Valóban, ha mûveit, kiállításait nézzük, azonnal különös következtetésekre juthatunk képzõmûvészet és ismeretterjesztés viszonyáról. Az õ esetében az a különös és egyedi, hogy úgy mûvész, hogy egyben ismeretterjesztõ, s ez fordítva is igaz. Ilyen pedig nagyon ritkán van! Munkái, mûvei, amíg az emberiség a képzõmûvészeti alkotásokat megõrzi, megmaradnak az utókor számára, amely mindig emlékezni fog Muray Róbertre. Deák Attila Mozgássérültek családi napja A mindig jókedvben zajló eseményt idén hetedszerre rendezte meg a Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete szeptember 19-én. Már az Ifjúsági tábor bejáratánál érezni lehetett a sercegõ szalonna és a sült hagyma illatát. Az összegyûlt közel hetven tag a szép õszi idõben remekül érezte magát, ahogy az eseményre ellátogató Tóth Mihály polgármester is. Asztalról asztalra jártak a finom házi sütemények, és a tombola is nagy népszerûségnek örvendett. Aki kedvet érzett hozzá, kártyázhatott vagy sakkozhatott is. Többeket kisbusszal szállították a helyszínre, melyet a felajánlott adó 1 százalékából tudtak finanszírozni. Az egyesület ezt a felajánlást hálásan köszöni, ahogy az önkormányzat és a támogatók segítségét is. Dóra Jánosné, a szervezet vezetõje elmondta, igyekeznek változatos rendezvényeket szervezni, és remélik, egyre több fiatal is csatlakozik hozzájuk, mert szeretnének fiatalodni. Kiemelte, hogy szeptember 28-tól, az ÁMK-ban Fazekasné Erdélyi Ilona szájjal festõ mûvész kiállítása lesz, melyre mindenkit szeretettel várnak. F. T. Tömegsport Válogatott és futott Csepel Szeptember 19-én reggel több száz csepeli vágott neki a mintegy 4,5 km-es versenytávnak. A 30. Csepel Futás mellett második alkalommal rendezték meg a Sporttoborzó és Egészségnapot. Az egész délelõttös programon közel ezer ember mozdult meg. A legnagyobb figyelmet szokás szerint a felnõtt mezõny kapta. A nõknél a hivatásos versenyzõként is futó Jakab Ágnes nyert, míg a férfiaknál a szintén nem éppen amatõr Kedves Roland volt a leggyorsabb. A futóverseny után Sporttoborzó és Egészségnap várta a résztvevõket a Béke téri Csepel stadionban. Az érdeklõdök 32 sportággal ismerkedhettek meg: szinte minden Csepelen ûzhetõ sportág megmutatta magát. Sokakat lekötött a Capoeira, a brazil táncos-harcmûvészeti bemutató. A Szent Flórián Búvár SE által még a búvárkodást is kipróbálhatták a gyerekek, hiszen a helyszínen felállított medencében élethûen merülhettek. Fontos megemlíteni, hogy idén újabb két csapatsportágban lépett feljebb Csepel. A BC Csepel kosárlabdázói feljutottak az NB I/B-be, míg a Csepeli KSE kézilabdás lányai kiharcolták az NB II-es szereplés jogát. Ha hozzávesszük NB I-es férfi röplabdacsapatunkat, a Csepeli RC-t és az NB III-ban vitézkedõ a Csepel FC-t, akkor örömmel nyugtázhatjuk az eredményeket. A sportokat kipróbálni vágyó gyerekek egy programfüzetben követhették nyomon, hogy milyen sportágakban tesztelték tehetségüket. Aki összegyûjtötte a 32 pecsétet, egészséges ajándékcsomagot kapott ajándékba. A sportos bemutatók mellett az egészségünkkel is foglalkoztak a szervezõk. Volt életmód tanácsadás, és egészségügyi tippeket is szerezhettünk. Többek között mértek vércukrot, vérnyomást, testtömegindexet. A színpadon táncos bemutatók követték egymást, majd két olimpikonunk tette tiszteletét a publikum elõtt. A legjobb futók díját, Csepel olimpiai bronzérmes kenusa, Kiss Tamás adta át, úszó fenoménunk, Cseh László közremûködésével. A Sporttoborzó és Egészségnap másodjára is sikert aratott. Nem beszélve a Csepel Futásról. Még több ilyen rendezvényre lenne szükség! Pintarics Balázs Édesanyánk, Huszár Imréné szeptember 27-én lesz 90 éves. Ez alkalomból szeretettel köszöntik: gyermekei, unokái, dédunokái és a család barátai. HASZNÁLT RUHA- és JÁTÉKOSZTÁS Október 2-án, pénteken, óra között és október 3- án, szombaton, óra között az MSZP Képviselõi Irodában (1211 Bp., Kossuth L. u. 67.) ingyenes használt ruha- és játékosztást tartunk. Az akcióval egyidõben ruha- és játékgyûjtést is szervezünk. Ezért kérünk minden kedves adományozót, hogy tiszta és szakadásmentes szezonális ruhákat szíveskedjenek hozni! Szeretettel várjuk az adományozókat és az érdeklõdõket egyaránt! A szervezõk nevében: Balogh Ilona Elekes Mária önkormányzati képviselõ szervezõ SONOTHERÁPIA Új gyógymód az érszûkület, érelmeszesedés gyógyításában. Sonotherápia után AJÁNDÉKBA a MÁGNESKEZELÉS! A terápia lényege: az artériákban lévõ érszûkület, érelmeszesedés gyógyítása pulzáló, alacsony frekvenciájú hanghullámokkal. Az újdonság a Sonotherápiában az, hogy egészen speciális rezgéseket alkalmaz, amely minden páciensre egyénileg meghatározottak (a forma, frekvenciaintenzitás, idõ vonatkozásában) és a teljes kezelés idõtartama alatt pontosan irányítottak. Az érszûkület tünetei: hideg kezek, lábak, elkékült, elszínezõdött végtagok, krónikus fájdalom a lábakban megterhelés hatására, járáskor görcsbe álló lábikra vagy elnehezedõ, fáradó láb, nem gyógyuló sebek (ulcera diabetes), szédülés, fülzúgás, feledékenység, fájdalom a szívtájon megterhelés hatására. SONOTHERÁPIA CENTRUM 1212 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 142. (Korzó üzletház) Tel.: 06 (20) , 06 (20)

7 CSEPEL, szeptember 25. PROGRAMAJÁNLÓ 7 Mese-mese-meskete Bátran állíthatjuk, hogy az emberiség minden egyes tagja a meséken nõtt fel. Mert ahogy színház, úgy mese is az egész világ! A mese egyik különleges válfaja az eleinte szájhagyomány útján terjedt, s ezért egy kicsit mindig változott, késõbb aztán leírt, illetve kinyomtatott, ezért állandósult népmese. Nem mese, hanem nagyon is valóság, hogy 2005 óta a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére, a népmesék fennmaradása érdekében Benedek Elek születésnapját, szeptember 30-át a Népmese Napjaként tiszteljük. Az alig fél évtizedes múltra visszatekintõ ünnep alkalmából idén Benedek Elek születésének 150. évfordulóján nagyszabású mesekonferenciát szervez a Magyar Olvasástársaság. A Népmese Napja célja az, hogy a gyerekek és felnõttek meghallgassák egymás legkedvesebb meséit, megemlékezzenek a mesemondókról, mesegyûjtõkrõl, és ismét felfedezzék a mesékbe szõtt bölcsességeket. Mert nincs mese tanulság nélkül, melyeket a mesemondónak és hallgatóinak vagy éppen a mesét az ágyban elalvás elõtt olvasó gyerekeknek kell megtalálniuk és feldolgozniuk. Sajnos, manapság egyre kevesebb gyermek olvas (mese)könyveket. A számítógép, a DVD és egyéb elektronikus eszköz lassan mindent bekebelez, kiszorít. Miközben a könyvek árai az egekbe szöktek! Egyik kötelezõ iskolai olvasmány, Fekete István: Tüskevár címû könyve például tíz forint híján kettõezer forintba kerül. A minap végül ötszázért vettem meg a gyermekemnek egy antikváriumban (mert sajnos a hajdani saját kötetemet otthon sehol sem találtam), de végsõ esetben könyvtárban is elérhetõ. Apropó: könyvtár! A régi családi jó esetben akár több ezer darabos könyvgyûjteményeknek a kora sajnos, úgy tûnik, lejárt! E sorok írója pontosabban a csemetéje szerencsésnek érezheti magát, hogy a gyermek önként és dalolva rendszeresen jár az iskolai könyvtárba. Arra még nem jöttem rá, vajon mi az oka, hogy jobban szereti onnan kikölcsönözni a könyveket, mint az otthoni polcról leemelni, de az a fõ, hogy olvas! Isten tartsa meg ezt a jó szokását! Fehér György BENEDEK ELEK ( ). Újságíró, író, szerkesztõ, kiadó, mûvelõdés- és oktatáspolitikus, országgyûlési képviselõ, mesegyûjtõ, mesemondó. Novellák, színdarabok és regények mellett a Magyar nép múltja és jelene 2, a Magyar mese- és mondavilág 5, a Nagy magyarok élete 12 kötetének szerzõje, a Nemzeti Iskola, valamint a Néptanítók Lapjának szerkesztõje. Pósa Lajossal 1889-ben indította el az elsõ irodalmi értékû gyermeklapot, az Én Újságomat. Késõbb Sebõk Zsigmonddal a Jó Pajtás, majd egyedül a Cimbora címû gyermeklapokat szerkesztette. Az ifjúság számára meseátdolgozásokat, verseket írt. Meseíróként a magyar gyermekirodalom egyik megteremtõje. Stresszmentesen A Csepeli Szociális Szolgálat Stresszmentes Élet Meditáció címmel INGYENES kiscsoportos meditációs foglalkozásokat indít. A foglalkozások kezdési idõpontja: szeptember 30. és október 7. Két hónapon keresztül, minden szerdán, óráig. Várjuk mindazok jelentkezését, akik többet szeretnének tudni a meditációról. A meditáció a mélyebb önismeret egyik módszere. Segítségével felfedezzük belsõ erõforrásainkat, és meg tudjuk õrizni pozitivitásunkat a nehéz helyzetek és az állandóan változó körülmények között is. A belsõ erõ birtokában kezelni tudom konfliktusaimat, és könnyedén megtalálom a számomra megfelelõ megoldást. Részletes tájékoztatás a programokról Lesku Nóra családgondozótól Bp., Kiss J. alt. u. 54. Tel./fax: ; ; ; Diabétesz Klub A DIABÉTESZ (cukorbeteg) KLUB folytatódik kéthavonta az ÁMK-ban. Idõpontok: október 3- án és december 12-én, szombaton, 10 órától. Érdeklõdni és jelentkezni lehet Márton Zoltánné Évánál. Tel.: 06 (70) Programok: kötetlen beszélgetések, egyénre szabott dietetikai tanácsadás, orvosi elõadások. Beszámoló a 2009-es táborokról. Kompetencia alapú oktatás Csepelen uniós pályázati háttérrel Projektindító szakmai nappal vette kezdetét a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés innovatív intézményekben csepeli megvalósítása. Az ÁMK színháztermében, augusztus 29-én a pályázatban részt vevõ iskolák és óvodák vezetõi és pedagógusai kaptak bõvebb információt az új oktatási programról. A Hétszínvirág Óvodában öt, az ÁMK Óvodában hat óvónõ, a Jedlik Ányos Gimnáziumban nyolc, a Karácsony Sándor Általános Iskolában tíz, az ÁMK Általános Iskolában kilenc pedagógus vesz részt a továbbképzéseken. Bevezetését az alsó tagozatok elsõ és ötödik osztályában kezdik, és évrõl évre haladnak majd felfelé. A szövegértés és a matematika oktatás fejlesztése kulcsfontosságú, ezért minden érintett osztályban kiemelt szerepet kap. Mivel a tanárok több osztályban is tanítanak, a kompetencia alapú oktatás a résztvevõ iskolák valamennyi tanulóját érinteni fogja. Rónaháti Sándorné, az ÁMK vezetõje és a pályázat felelõse elmondta, a szülõk pozitívan állnak a változás elé, és nagy lehetõségként értékelik azt. Minden pedagógusnak három tanfolyamot kötelezõ elvégeznie: az elsõ egy általános képzés a kompetencia-alapú oktatásról, a második egy választható módszertani képzés, pl.: kooperatív oktatás, projekt pedagógia, hatékony tanulási módszerek, a harmadik pedig az IKT (Információs-Kommunikációs Technológia) az oktatásban. Hámoriné Váczy Zsuzsa közoktatási szakértõ a kompetencia alapú oktatás folyamatáról és hatékonyságáról beszélt. (Kompetencia = tudás + képességek + attitûd.) A rendszer alappillérének a minõségi oktatáshoz való hozzáférést nevezte, és hangsúlyozta, hogy ennek az osztályterem szintjén kell elkezdõdnie. Kiemelte, hogy a gyerekek sikeres életpályájának elõsegítése pozitív hatással lesz késõbb a hazai társadalmi és gazdasági fejlõdésre, és az Európai Unión belüli versenyképesség növelésére is. A fejlõdés kulcsa ugyanis a minõségi, használható tudás. A magyar közoktatás Klebersberg óta nem változott! Ha ez a kijelentés nem is állja meg teljesen a helyét, az mindenképpen igaz, hogy egyre újabb és újabb kihívásokkal CSEPEL SZÍNHÁZ: Október 11-én, vasárnap, 19 órakor, a Thália Színház vendégjátéka. Ivan Menchell: Sírpiknik (komédia). MÛSOROK: Szeptember 26-án, szombaton, 18 órakor, Zámbó Jimmy díjátadó gála. Október 13-án, kedden órakor, a Csepeli Munkásotthon Koncert Fúvószenekarának évadnyitó koncertje. KLUBOK: Színjátszó Musical MMB Stúdió. (Minden vasárnap óráig.) Ovis Néptánccsoportok: érdeklõdni lehet a as telefonszámon. A Csepeli Munkásotthon Csep Jazz Dance komplex táncképzése és a klasszikus balett klub felvételt hirdet 4 10 éves lányok és fiúk részére. Szeptember 27-étõl, minden vasárnap ig, Goldance társastánc. T.: 06 (30) Forever Társastánc Stúdió: Kezdõ felnõtt minden pénteken, óráig. Kezdõ gyermek minden kedden, óráig. Elõzetes jelentkezés fontos!: Tel.: 06 (70) (Horváth Mónika táncmûvész). Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub október 13-án, kedden, szembesül, amit nem mindig kezel megfelelõen, ezért feltétlenül szükség van a megfelelõ válaszokat nyújtó programok megtalálására. Elõreláthatólag a mostani gyerekeknek ötször, hatszor kell majd pályát módosítaniuk életük során, amire a pedagógusoknak kell felkészíteniük õket. Ehhez másképp kell tanítani, és vezetni is. A pedagógus szerepe megváltozott, mivel ma már az információ százaléka jön csak a tanártól, inkább a gyerekek felé érkezõ adatok rendszerezésében kell segíteniük. A fejlesztési elképzelések alapjául részben a Nemzeti Alaptanterv kompetencialistája (a szövegértés és a matematika, az informatika, az életmód és a környezeti fenntarthatóság mellett az életpályaépítés is bekerült) szolgál. A közép és hosszú távú Csepeli Munkásotthon 1215 Bp., Árpád u. 1. Tel.: Web: (levelet küldhet) 17 órakor: Barcs János Kutyaugatás c. könyvének bemutatója. A Csepeli Szenior Foglalkoztatási Klub október 6-án, 14 órától várja az érdeklõdõket. A Képzõmûvész Kör tízéves kortól várja a grafikát, festészetet kedvelõket. Tel.: 06 (20) Torna Klub lányoknak, asszonyoknak: ÁTMOZGATÓ TORNA hétfõ, csütörtök , hétfõ, szerda, péntek, DUCI TORNA kedd, csütörtök Információ a 06 (30) A Réti Pál Fotóklub tizenhét éves kortól várja az érdeklõdõket, minden csütörtökön óráig. Hastánc klub minden korosztálynak. Kedden, csütörtökön, Információ: Nissa: 06 (70) KÖNYVTÁRUNK REN- DEZVÉNYEI: Október között, Irodalmi és nyelvi vetélkedõ a kerületi ÁLTALÁNOS ISKOLÁK számára. Október 5 9. között Országos Nagyi Könyvtári Napok. Régi magyar filmek vetítése. Találkozás a filmbeli szereplõkkel Október 5- én, hétfõn, 10 órakor, A dunai hajós. Vendég: Koncz Gábor. Október 6-án, kedden, 14 órakor, Egy pikoló közoktatási stratégia része ezen kívül a pedagógusok folyamatos továbbképzése és az infrastruktúra fejlesztése is. A jelenlegi oktatási rendszer komoly hibája, hogy a gyerekek sok esetben nem tudják a gyakorlatban hasznosítani elméleti tudásukat, illetve nem értik, mire volt jó, amit tanultak. Érdekes adat, hogy a felmérések alapján az óvodai és általános iskolai oktatás elsõ éveinek színvonala jó, és tíz-tizenöt éves kor között történik a visszaesés. Jobban oda kell figyelni továbbá a munkaerõpiaci igények változására és arra, hogy habár a tudás alapú társadalomé a jövõ, ez nem lehet csak és kizárólag lexikális, így jut fõszerephez az alkalmazható tudás. A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) részeként már korábban világos. Vendég: Berek Kati. Október 7-én, szerdán, 14 órakor, Pacsirta. Vendég: Nagy Anna. Október 8-án, csütörtökön, 10 órakor, Oldás és kötés. Október 9-én, pénteken, 14 órakor, Mici néni két élete. TAN- FOLYAMOK: Nyelviskolánk angol nyelvû gyermekcsoportja 4 éves kortól folyamatosan várja a jelentkezõket. Tel.: 06 (30) Szeptember 24-tõl Cini-Cini muzsika, minden csütörtökön, 10 órától: 9 hónapostól 3 éves gyerekeknek. Bukfenc minden csütörtökön, 11 órától: járni tudó 1 3 éves gyermekeknek. Jelentkezés: Földesi Timi, 06 (20) Xing Yi Quan tradicionális Kungfu oktatás október 5- tõl. Hétfõ, szerda, felnõtt csoport, kedd, csütörtök, gyermekcsoport. Nõi önvédelmi oktatás október 10-étõl minden szombaton, óráig, vagy pénteken, óráig. A csoportok megfelelõ létszám esetén indulnak, ezért elõzetes jelentkezés szükséges a as telefonszámon. Október 5- étõl, Kezdõ Hatha Yoga. Elsõ bemutató óra: szeptember 28-án, hétfõn, 18 órakor. Érd.: Mogyorósi Szilvia 06 (30) Kovács Melitta 06 (30) OKJ-s kisgyermekgondozó és dajka, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens szakképzés a Munkásotthonban. Jelentkezés és információ: a telefonon. megkezdõdött a közoktatási intézmények felújítása, modernizációja, ezt folytatja és bõvíti ki a TÁMOP. Ennek részeként a vezetõk és a pedagógusok különbözõ képzéseken vesznek részt, és újfajta tananyaggal, új pedagógiai kultúrával gazdagodnak. Hámoriné Váczy Zsuzsa hangsúlyozta, hogy a folyamat csak akkor lehet sikeres, ha illeszkedik a helyi sajátosságokhoz, a résztvevõk pozitívan állnak hozzá és nyitottak az új dolgokra, valamint megfelelõ külsõ támogatás és szakmai vezetés áll mögöttük. A csepeli program közbeszerzési eljárása lezárult, négy pedagógiai szolgáltató vette meg az anyagot, a tervezett szerzõdéskötés szeptember harmadik hetében megtörtént. Ferentzi Tünde

8 8 SPORT, SZABADIDÕ szeptember 25., CSEPEL FOTÓK: MIZIK ZSUZSA Szabadidõsport Verõfényes kerékpártúra Egy évvel ezelõtt sajnálatos módon elmaradt a Csepel Sziget Kerékpáros Találkozó. A kerületi bringás túra ezen a néven ismerik a csepeli fiatalok komoly hagyományokra tekint vissza. Idén mindenki reménykedett benne, hogy lesz kerékpártúra. Az idõjárás is úgy akarta, így szeptember 12-én, reggel útra keltek a kerület bringásai, hogy egészen a már jól ismert Tököli kompig tekerjenek. A kerékpártúrát már kívülrõl-belülrõl ismerik a csepeli gyerekek, családok, de a csepeli önkormányzat és a XXI. kerületi Diáksport Bizottság fontos szerepet szán minden évben a rendezvénynek. A szervezõk szeretnék felhívni a figyelmet a kerekpáros közlekedés elõnyeire, az egészséges életmód fontosságára. A túra napján, már reggel nyolc órakor szállingóztak a bringások a Csepel Mûvek fõbejáratához, ahonnan kilenc órakor el is indult a kerékpáros menet. A közel 20 km-es távot a következõ útvonalon tette meg a csapat: Csepel Mûvek I. Kapu Csepel Mûvek területén Fõ utca Perem u. Rózsa u. II. Rákóczi F. út II. Rákóczi F. út 345. Csepel Vízmûvek belsõ szervizútja Tököli komp. A helyszínen kerékpáros ügyességi vetélkedõk várták a résztvevõket. Volt szlalomverseny, akadálypálya és még sok más ügyességi verseny, ahol különbözõ nyereményekkel gazdagodtak a résztvevõk. A vetélkedõk után fél egykor indult vissza a túra, egységesen, együtt. A kerékpártúra méltó felvezetése volt a szeptember 19-ei, 30. Csepel Futásnak és 2. Sporttoborzónak és Egészségnapnak. (Errõl az eseményrõl lapunk 6. oldalán tudósítunk.) P. B. Boksz, ketrecharc, ironman triatlon Kézilabda Helytállni és bennmaradni, ez a legfontosabb Elkezdõdött a 2009/2010-es NB II-es kézilabda bajnokság, ahol az újonc Csepeli KSE az Északi csoportban szerepel. A csapat egyértelmû célja az idei évre: megõrizni a másodosztályú tagságot. Iskolapéldája lehet a Csepeli KSE a kézilabda utánpótlásnevelésnek. A klub néhány évvel ezelõtt a semmibõl alakult és a tudatos építkezésnek, nevelésnek köszönhetõen mára az NB II-ben szerepelhet. A felnõtt együttes vezetõedzõje, Schmauder Antalné a földön jár és tudja, hogy nehéz szezon elé néz a csapat: Egy tíznapos edzõtáborozáson vett részt a csapat augusztusban Kókán, majd sikerült megmérkõznünk az Örkény és a Malév csapataival a felkészülés során. Partiban voltunk velük, de jól látszik, hogy ez egy komolyabb szint. Sok munkára lesz szükségünk ahhoz, hogy jövõre is az NB II-ben szerepelhessünk. Egyelõre nem ismerem a mezõnyt, de úgy érzem, hogy teljesíthetõ a célkitûzésünk. A feljutás ellenére sem alakult át a csapat, hiszen csak két új igazolásról beszélhetünk. Molnár Bori Ciprusról tért vissza, míg Pataki Éva Tökölrõl igazolt vissza Csepelre, mindketten játszottak már korábban is Csepelen. Az elsõ fordulóban a Pilisvörösvár látogatott Csepelre. Az ÁMK tornatermében megrendezett összecsapáson re nyertek a vendégek, ami azért nem meglepõ eredmény, hiszen az elmúlt bajnokságban az ötödik helyet szerezte meg a Pilisvörösvár. Kemény mérkõzés volt, sajnos, lábon nem bírta a Csepel, és az emberelõnyös helyzeteket sem tudta értékesíteni a csapat, így a Pilisvörösvár megérdemelten nyert. A mutatott játék a vereség ellenére azonban egyértelmûen biztató, nem sokat kell várni az elsõ gyõzelemre. Pintarics Balázs Óvoda az ÁMK-ban Csillaggyerek Családi Napközi és Játszóház szeretettel várja kis vendégeit 120 nm-es beltéri játszótermében Szolgáltatásaink: Napközbeni gyermekfelügyelet 2 éves kortól, Iskolára felkészítõ foglalkozások, Mozgásterápiák, Születésnapi zsúrlebonyolítás (irányított foglalkozással, léghoki, minigolf) Érdeklõdés és felvilágosítás: 06 (30) Elõzõ, óvodákról készült öszszeállításunkból kimaradt Csepel egyik legnagyobb ilyen intézménye. Az ÁMK egyik különlegessége, hogy óvoda-iskola rendszer mûködik a nagycsoportban. A gyerekekkel utolsó évben egy tanító néni is foglalkozik, mely megkönnyíti a váltást. Ezen felül pedig az óvó néni az elsõ és második osztályban is együtt van a kicsikkel. Tavasszal zöld minõsítést kapott az intézmény, mivel több éve már, hogy a környezettudatos életmódra nevelés is fõ profiljuk egyike. Nagy figyelmet fordítanak továbbá a mozgásfejlesztésre is. A szülõk és a gyermekek kedvence azonban a rengeteg családi mûhely és program, melyek során együtt barkácsolhat és készíthet ajándékot a család. F. T. 1. forduló Csepeli KSE Pilisvörösvár forduló Tatabányai SC Csepeli KSE forduló Csepeli KSE Kinizsi TTK forduló Dorogi SE Csepeli KSE forduló Csepeli KSE Tatai HAC forduló Telefongyár SE Csepeli KSE forduló Csepeli KSE Budai 11 KK forduló Csepeli KSE Budakalász SC forduló XVII. Lakóhely SE Csepeli KSE forduló Csepeli KSE Gödi SE forduló Malév SC Csepeli KSE FILMEZNI, SZINKRONIZÁLNI, SZEREPELNI VÁGYÓ GYEREKEKNEK SZINITANODA INDUL A KIRÁLYERDEI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN OKTÓBERTÕL. Jelentkezés: Szegedi Anita 06 (20) Varga Norman, hajdani boxoló, majd balesete után sikeres ketrecharcos (Csepel, 2009/21. szám), új kihívást talált: eltökélte, hogy még egy sportágban bizonyít! Elhatározta, hogy elindul a világ legkeményebb, hosszú távú triatlon versenyén, a Hawaii Ironman világbajnokságon, ezzel is bizonyítva, hogy nincs számára lehetetlen. Norman, hogy elérje célját, kõkeményen edz, és minden alkalmat kihasznál, hogy összemérje erejét ellenfeleivel, legyen az marathoni futás, úszás, triatlon vagy küzdõsport. A tervek szerint hároméves felkészülése során évente körülbelül versenyen indul majd, a világ minden táján. ( cím:

9 CSEPP CSEPEL A Csepel újság hirdetési, szolgáltató melléklete 32. SZÁM szeptember 25. Energiavadászat az iskolában - a zöldtárca Egy mozdulat iskolai versenyt hirdet a legifjabb generációnak A MOSOLY Nõvérszolgálat és Egészségvédõ Egyesület új programot indít június 1-jétõl információs szolgálat várja azokat a migráns ügyfeleket, akik letelepedettek vagy tartózkodási engedéllyel vagy befogadottként élnek Csepelen és annak vonzáskörzetében. Az információs szolgálat szociális problémák megoldásában kíván segítséget nyújtani. Nyitvatartási ideje: hétfõ 14 18, szerda 12 16, péntek 8 12 óra. Az információs szolgálat helyszíne: 1211 Budapest, Központi út 55/B, a CSM területén az I-es vagy a III-as kaputól. Megközelíthetõ: a Csepeli HÉV-végállomástól vagy a 179-es busz Csepeli Kórház megállójától gyalog. Érdeklõdni a 06 (20) os telefonszámon lehet. A projekt az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósul meg. HIRDESSEN ÖN IS A CSEPEL ÚJSÁGBAN A környezetvédelmi tárca a szeptemberi tanévkezdéssel egy időben indítja el azt a szemléletformáló iskolai versenyét, melyen az általános iskola felső tagozatos diákjainak kívánja felhívni a figyelmét a környezetvédelem és energiamegtakarítás fontosságára, az Egy mozdulat program részeként. Minden egyes alkalommal, amikor lakásunkban fűtünk, vagy hűtünk, ebédet főzünk vagy autóba ülünk, olyan döntéseket hozunk, amelyek hatással vannak környezetünkre. Ilyenkor ugyanis fosszilis energiahordozókat (például földgázt, szenet, benzint) égetünk el, amely során üvegházhatású gázokat, elsősorban szén-dioxidot juttatunk a légkörbe. Ezzel pedig mindnyájan hozzájárulunk az éghajlatváltozáshoz. Ahhoz, hogy otthonunkban 1 kilowattórányi áramot elfogyaszthassunk, az erőmű csaknem 3 kilowattórányi energiát használ fel. A zöldtárca ennek érdekében Egy mozdulat néven országos iskolai program keretében több mint 3000 intézményben szeretné mozgósítani az általános iskolák felső tagozatos diákjait, akik a környezeti terhelés, az éghajlatváltozás okozta negatív hatások és a klímatudatossággal nyerhető előnyök (anyagi és egészségi) témákban versenghetnek egymással. A program kiemelt célja, hogy a jövő generációjában tudatosuljon, mennyire fontos feladat környezetünk védelme. A következő generációnak környezet- és energiatudatos nevelése, és környezetvédelem iránti elkötelezettségének erősítése kiemelt jelentőségű, hiszen a gyerekek környezetfókuszált oktatása egész életre szóló szemléletformálást eredményez. A bevonásuk nélkül nem lehet beszélni hosszútávon környezetére odafigyelő lakosság megteremtéséről. mondta az iskolai programról Szabó Imre miniszter. Az Egy mozdulat játékban résztvevő osztályok között kisorsolnak egy osztálykirándulást valamelyik nemzeti parkba, az osztály regisztrált diákjai pedig kerékpárt illetve hazai hírességek által dedikált pólót nyerhetnek. A versenyen olyan osztályok vehetnek részt, akik tanárai a játék ideje alatt elektronikusan regisztrálnak a internetes oldalon. A jelentkezést követően a diákok egy tanóra keretében hallanak majd a környezetvédelemről és az energiamegtakarítás lehetőségeiről, otthon használható tippeket, ötleteket kapva. A tanárok az Egy mozdulat honlapról letölthető óravázlattal és háttéranyagokkal készülhetnek fel a rendhagyó tanóra megtartására. Az előadások után a játékban résztvevő osztályok tanulói a témához kapcsolódó feladatlapokat kapnak, amit november 30-ig küldhetnek vissza, hogy részt vehessenek a december 9-i sorsoláson. Az osztályok közötti verseny részvételének feltétele hogy az osztály legalább 10 kitöltött feladatlapot megküldjön a szervezőknek, és hogy legalább 10 tanuló részt vegyen az energiavadászatban. Az energiavadászat során a tanulónak fel kell mérnie, hogy mit is jelent az ener-giamegtakarítás otthon, a gyakorlatban: a játékosnak fel kell jegyezni, hogy mennyi gázt, vizet, áramot fogyasztott a családja egy nap alatt, majd az Egy mozdulat honlapon található Energiakalkulátor segítségével ki kell számolnia, hogy az újonnan megtanult környezetbarát tippek alkalmazását követően mennyivel csökkent az otthoni energiafelhasználás. Az érdeklődők a pályázatról további információkat a weboldalon találhatnak. A Csepeli Munkásotthon Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak az állampolgároknak, akik 2008-ban adójuk 1 százalékának felajánlásával segítették munkánkat. A felajánlott Ft-ot a Csepel Színház felújítására, klubjaink, szakköreink, művészeti együtteseink működésre fordítjuk. Segítségükre továbbra is bízunk. Csepeli Munkásotthon Alapítvány Kuratóriuma

10 II. Csepp szeptember 25. Csepel DÉLPESTI INGATLANCENTRUM Iroda: Bp. XXI. Kossuth L. u. 87. (a sétáló utca melletti üzletházban) Nyitva: H-CS: 9-18-ig, P: 9-14-ig. Ügyfeleinknek keresünk csepeli gázfűtéses öröklakásokat, családi házakat. Lakása, háza, telke eladásáig minden költség minket terhel. T.: 06 (30) , 06 (20) , 06 (70) , 06 (20) Tel./Fax: Szentmiklósi úton gázkonvektoros 2 szobás öröklakás mft-ért eladó. T.: 06 (70) félszobás, üres, felújítandó panellakás, erkélyes, jó beosztásssal 7.7 mftért. T.: 06 (70) Királyerdőben 161 nöl telken 2 szobás ház 16.9 mft-ért. T.: 06 (70) Csillagtelepen gázfűtéses 36 nm-es fszt.-i téglalakás 8,5 mft. T.: 06 (30) Kata Ingatlan. Keres-kínál ügyfelei részére eladó, kiadó Ingatlanokat. Korrekt ügyintézés és ügyvédi háttérrel. T.: , 06 (30) nm-es galériázott garzon társasházban kertkapcsolattal. I.ár: 6,3 mft. Társasházban kertkapcsolatos, 2 sz. étkezőkonyhás, jó áll. lakások. 50 nm-es, 1,5 sz. étkezős, I. em.-i erkélyes, konvektoros, felújított. I.ár: 11,5 mft. Kertvárosban 180 nöl összközműves telken 94 nm-es 2 sz. hallos cs. ház + garázs, bővítési lehetőség! I.ár: 25 mft. Kertvárosban 180 nöl telken 30 nm-es házzal + műhellyel cs. ház (iker és 4 lak. Társasház ép. Alkalmas). I.ár: 23 mft. Ingatlan Csepeli strandnál 2 szintes, belső lépcsős, 2 generációs 4 szoba-nappalis 200 nm-es extra önálló családi ház, 160 nöl-es kerttel, garázzsal. I.ár: 36,2 mft. T.: 06 (30) Most vegyen családi házat! 183 ezer Ft/nm-ért! Mária királyné végén 2 generációs 2x90 nm kétszintes, 5 szobás, felújított családi ház 180 öl-ön, sok extrával 33 mft fix áron eladó. T: 06 (30) Tihanyi lakóparkban, extra kivitelezésű családi házak 43 mft-49 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Szent László u.-nál 120 nmes, 4 szobás, cirkófűtéses családi ház, melléképületekkel, pincerésszel: 24,9 mft, 60 nm-es összkomfortos, cirkófűtéses 16,5 mft i.áron, 450 nm-es összközműves gondozott telkeken eladóak. T.: 06 (30) Eladó a strandnál panorámás családi ház. I.ár: 28,5 mft. T.: 06 (30) Csillagtelepen 61 nm-es 2,5 szobás, II. Em.-i konvektoros lakás 12,9 mft. T.: 06 (30) AKCIÓS IRÁNYÁRAINK: Monorierdőn, 3 szobás családi ház 15.3 mft. T.: 06 (30) Krizantém u.-ban 35 nm-es III. Em.-i, átlagos állapotú lakás 7.4 mft. T.: 06 (30) Városközponti, 1+2 félszobás panellakás 8.5 mft. T.: 06 (30) FAZONOK INGATLAN 06 (20) Keresünk: kertes családi házakat, építési telkeket csepel területén és piacképes lakásokat. Kínálunk: 3 szintes házban, Nyírfa u.-ban 72 nm, fszt.-i, 3 szoba nappalis lakás 9,7 mft. Gázfűtéses, I.-II. em.-i, 64 nm lakások 13,2 mft-tól. 5 szobás ház 33 mft. 2 komfortos, beépített cseresznye bútor, igényes fürdőszobákkal, csendes utcában. 100 nm, 2+2 szobás önálló ház 550 nm telken 23,8 mft. Csendes utcában 3 szobás ház gondozott kerttel 19,9 mft. Ingyenes: tanácsadás, ügyvédi háttér, tul.lap kikérése. Fazonok Ingatlan Iroda 06 (20) Biztos befektetés: város a városban!! Corvin mozi mögött 2010 első felében átadásra kerülő 2 2,5 szobás lakások. Gépesített, bútorozott konyhával, videós kaputelefon, wellness és uszoda. Sétányon szökőkút, átriumos üzletek, kávézók. Közlekedés kiváló. Eladók! Kispesten csendes u.-ban igényesen megépített 210 nm-es (szuterén + 2 szint) cs. ház. Szigethalmon 2003-ban épült 2 gen. cs. ház nm-es (egybenyitható) I.ár: 35 mft. Nyaraló Makádon, 100 nöl közvetlen vízparti (stéggel) 70 nm-es tetőteres, klímás, fűthető, teljes berendezéssel. I.ár: 23 mft. Kiadó: 60 nm-es kétszobás l. 55 eft + rezsi! Mária királyné u.-nál új építésű ingatlanok: kulcsrakész! 85 nm-es: 25,9 mft, 113 nm-es:28,9 mft. Kétszintes, 2 fürdőszobás, telekkel, gépkocsi beállókkal! T: 06 (30) Új építésű ikerházak Csepelen: nm-es egyszintes, garázsos, kulcsrakész, 100 nöl telekkel: mft. T: 06 (30) Szigetszentmiklós Lakihegy jó közlekedésnél újszerű 90 nm-es kétszintes ikerház-fél 100-nöl-ön 17,9 mft T: 06 (30) Tökölön 150 nöl gondozott telek, 1+ félszobás kisházzal: 6,9 mft T: 06 (30) Pesterzsébeten a Nagy S. u-ban 30 nm-es felújított gázkonvektoros 1 szobás házrész telekkel: 6,9 mft. T: 06 (30) Szigetszentmiklóson az Ifjúság u.-ban, gázkonvektoros 55 nm-es, 2 szobás, IV. em.-i, erkélyes lakás klímával, pincével, parkosított téglaházban. I.ár: 9,5 mft. T.: 06 (30) Díjmentes hitelügyintézés több mint 20 bankkal, nem csak nálunk vásárolt ingatlanokra! 06 (70) és 06 (70) Válságkezelés, banki garanciavállalás, gyors értékesítés, 06 (70) Csepelen újépítésű társasházi lakások eladók. T.: 06 (70) XXI. Királyerdőben 70 nm-es ház + 40 nm garázs és 532 nm kert 17.5 mft. T.: 06 (70) Zrínyin III. em.-i erkélyes, 53 nm panellakás áron alul eladó. 7.9 mft. T.: 06 (70) Ady E. u., 49 nm 2 szobás panellakás, felújítandó, 6.9 mft. T.: 06 (70) Cirmos stny.-on 2+1-es felújítandó 10.9 mft. T.: 06 (70) Vénusz u.-ban felújított fszt-i,. 35 nm, 1 szoba 8.5 mft. T.: 06 (70) Katona Józsefen 1+1 szoba, felújított II. em.-i lakás eladó. 11,3 mft. T.: 06 (70) Sétányokon 1+2 félszobás 11.5 mfttól, közepes állapotú. T.: 06 (70) Egyedi panellakások konvektoros téglalakás, ÖlvediPéter T.: 06 (70) Zártkerti 400 nöl 50 nm-es 8,4 mft. ÖlvediPéter T.: 06 (70) Csillagtelepi konvektoros lakás, 2 szobás, 2 erkélyes, II. em.-i 14,1 mft. T.: 06 (70) Bánya u.-i III. em.-i 36 nm-es 6,5 mft. T.: 06 (70) Petz F. u.-i 2 szobás 48 nm, étkezős, egyedi fűtéses 8,2 mft. T.: 06 (70) Grund Budapest Kft Budapest, Ady Endre út 46. Tel.: , Fax: Akció! Tökölön 14,9 mft-ért 83 nmes, 3 szoba + nappali, étkezős, új építésű családi ház kis előkerttel eladó! T.: 06 (20) II. Rákóczi F. u-nál 220 nöl-es zártkertben 90 nm-es 2+félszobás jó állapotú családi ház garázzsal:14,5 mft. T: 06 (30) Halásztelken Kisgyár u.-nál, kis családi ház: 2+félszoba+nappali-amerikai konyhával 848 nm-es összközműves telekkel, sok zöld területtel, medencével, fedett gépkocsi beállóval eladó 19,9 mft i.áron. T.: 06 (30) Eladó vagy elcserélem ikerház felét kertes, csere esetén ráfizetés. Csendes utcába. T.: 06 (20) Csepelen (Aradi vértanúk u.-ban) szép kivitelű ház (180 nm) 3 gk. beállóval eladó. Lakást beszámítunk. T.: 06 (70) lakásos társasházban, központban 54 nm, 2 szobás, cirkós új építésű, 13,6 mft. T.: 06 (70) Kapos u.-ban eladó 54 nm, felújítandó, 2 szobás, erkélyes, fszt.-i lakás. Ár: 11,7 mft. T.: 06 (70) Merkúr u.-ban eladó 35 nm-es, 1 nagyszobás, étkező konyhás, konvektoros felújítandó fszt.-i lakás. 8,6 mft. T.: 06 (70) nm ikerház Királyerdőben, 3 szobás, belső kétszintes, pici telekkel. 19,8 mft. T.: 06 (70) Új építésű 1 szintes ikerház-fél, 70 nm, 23,8 mft. T.: 06 (70) Hő u.-ban 1+1 félszobás 45 nm garázszsal, kertrésszel 11,5mFt. T.: 06 (70) Templom u.-i I. em.-i téglalakás, 50 nm, 2 szoba, 9,9 mft. T.: 06 (70) Rákóczi ligetben 53 nm 2 szoba + erkélyes lakás i.ára: 15,5mFt. T.: 06 (70) Kossuth u.-ban 71 nm, 3 szobás panel felújítva, 9,7 mft. T.: 06 (70) Szent L. u.-ban IV. em.-i, 2 szobás, gázfűtéses, téglaépítésű 11 mft. T.: 06 (70) Szent I. térnél 36 nm-es házrész 100 nm-es saját kerttel, téglagarázzsal most 7,2 mft. Harcos Viktória T.: 06 (70) Akció Királyerdőben 165 nm-es 2 szintes családi ház 806 nm-es telken medencével 29.9 mft. T.: 06 (70) Csepeli és szigetszentmiklósi irodáinkba munkatársakat keresünk! Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: Otthon Centrum Csepelen, kiváló környéken 100 nm-es 4 szobás családi ház 460 nm-es telken eladó. 25,8 mft. T.: 06 (70) Csepel-Lakihegyen új építésű, cirkófűtéses társasházi lakások, sorházak saját kerttel, kocsi-beállóval nmig, 9,99 mft-tól. T.: 06 (20) Királyerdőben, 140 nm-es, 4 szobás ház, 40 nm-es garázzsal, 80 nm-es műhellyel, 670 nm-es telken, akciós áron, 26 mft-ért eladó. T.: 06 (30) Eladó a strandnál panorámás családi ház. I.ár: 28,5 mft. T.: 06 (30) Csepelen Bajcsy Zsilinszky u.-ban, kétlakásos családi ház fele, felújított, 71 nm-es, 1,5 szoba+ hallos, gázfűtéses, pincével,a hozzá tartozó 75-nölös telekhányaddal, gk beállóval, sufnival 16,9 mft. i.áron eladó. T.: 06 (30) , Csepelen a Kinizsi u.-ban 80 nm ház eladó. 22 mft. T.: 06 (30) Hollandi útnál házrész telekkel, jó állapotú, műanyag nyílászárókkal eladó. Ár: 9.2 mft T.: 06 (20) Csepelen, kiváló környéken 62 nm-es ikerház 510 nm-es saroktelken eladó. 20,9 mft. T.: 06 (70) Eladó a Damjanich úton fél-iker ház. 17,5 mft T.: 06 (30)

11 2009. szeptember 25. Csepp III. Csepel VARGA ÉS CSALÁDJA Ingatlanközvetítõ és Értékbecslõ Iroda Irodáink: 1213 Bp., Hollandi út 93/b. T/fax: , Nyitva: H-P: 10-18h T.: 06 (20) Bp., Zöldfa u. 3. I. 2. T.: T/Fax: Nyitva: h., sze., p.: h; kedd, cs: óráig T.: 06 (20) KEDVEZMÉNYES HITEL, TULAJDONILAPOK AZONNAL! Kiadó tégla és panellakások, Csepelen 55 eft/hó+rezsi+kauciótól. T.: , 06 (20) Kiadó kertes házak, Csepelen 55 eft/hó+rezsi+kauciótól. T.: , 06 (20) Kiadók, összközműves üzemrészek a gyárban nm-ig. I.ár: 500 Ft/nm + ÁFA. T.: 06 (20) Csabdiban, egyszerű 1.5 szobás, felújítandó ház, 1043 nm-es telekkel, melléképületekkel 8.9 mft-os i.áron. T.: 06 (20) Csepelen, az Ady E. u.-ban, IX. em.-i 34 nm-es, 1.5 szobás, konyhás panel 6.7 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Merkúr u.-ban, III. em.-i 34 nm-es, 1 szobás, nagykonyhás gázkonvektoros téglalakás 7.5 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Kiss János alt. u.-ban, IX. em.-i 48 nm-es, 2 szobás, nagykonyhás panel 7.5 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Kiss János alt. u.-ban, I. em.-i 56 nm-es, 1+2 félszobás, nagykonyhás, erkélyes szépen felújított panel 9.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Nyuszi stny.-on, szinte új, emeleti belső 2 szintes, 128 nm-es, 4 szoba nappalis, háromerkélyes, 2 fürdőszobás, egyedi gáz hőmennyiségmérős lakás, gépkocsi beállóval 23.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, Magyar u.-ban, 2 lakásos udvarban, 84 nm-es, 2 szobás, jó állapotú házrész, kocsibeállóval, telekhányaddal 14.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, Magyar u.-ban, 130 nm-es, 4 szobás, felújítandó ház, 2 állásos garázzsal, 785 nm-es telekkel 18.9 mft-ért. T.: 06 (20) Erzsébeten, fiatal, egyszintes, 110 nmes, 3 szoba-nappalis gyönyörű ház, mesés 540 nm-es kerttel, szaletlivel, dupla garázzsal, tárolóval 39.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, az Erdősor u.-ban, III. em.-i 55 nm-es, 2 szobás jó panel 8.7 mftért. T.: 06 (20) A Vízműveknél, I. em.-i 54 nm-es, 1+2 félszobás, felújítandó, gázkonvektoros, erkélyes lakás 10.4 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Cirmos stny.-on, magasfszt.-i 1.5 szobás felújított gázkonvektoros erkélyes lakás 10.5 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Kikötő u.-ban, III. em.-i, 2 szobás, felújított, gázkonvektoros, francia erkélyes lakás 10.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Bordás u.-ban, I. em.-i 2 szobás részben felújított gázkonvektoros erkélyes lakás 10.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Krizantém u.-ban, magasfszt.-i 84 nm-es, 3+1 félszobás, erkélyes, extrán felújított, átalakított lakás, tárolóval 14.5 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Puli stny.-on, II. em.-i 70 nm-es, 2+2 félszobás, beépített erkélyes, felújított, gázcirkós lakás, tárolóval 15 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Kórus u.-ban, bontandó ház, 679 nm-es telekkel eladó, 21.9 mft-os i.áron. Csatorna van. T.: 06 (20) Csepelen, a Kereszt u.-ban, négylakásos egyszintes társasházban, 71 nmes, 2.5 szobás felújított gázcirkós lakás konyhabútorral, gk. beállóval, pincével, 345 nm-es mesés kerttel 22.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Kohász u.-ban, nagyrészt felújított, egy szintes, 80 nm-es ház 504 nm-es összközműves telekkel eladó, 24.9 mft-os i.áron. T.: 06 (20) Csepelen, különböző minőségű és nagyságú egyedi gázfűtéses téglalakások mft.-ig. T.: , 06 (20) Csepelen, különböző minőségű és nagyságú panellakások mft.-ig. T.: , 06 (20) Csepelen, a Krizantém u.-ban, magasfszt.-i 84 nm-es, 3+1 félszobás, erkélyes, extrán felújított, átalakított lakás tárolóval 14.5 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Mária királyné u.-ban 7 éves egyszintes 3 szoba nappalis extra ház, 170 nöl-es telekkel 35.9 mft-ért. 06 (20) Csepelen, a Rózsa u.-ban egyszintes, 3 szoba nappalis extrán felújított ház, 226 nöl-es összközműves telekkel 39.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Rózsa u.-ban 400 nm-es építési telek, minden közmű az utcában, 7.9 mft.-ért. T.: , 06 (20) Halásztelki 3 kislakásos házam 160 nöl-es telekkel eladom 15.9 mft-ért, csepeli gázfűtéses kis lakást I. em.-en értékegyeztetéssel beszámítok. T.: 06 (20) Új és használt lakóházak, sorházak Csepelen különböző méretben 20 mfttól - 85 mft-ig, 75 darab. T.: 06 (20) Szigetszentmiklósi új építésű ingatlanok 17 mft-tól 40 mft-ig. T.: 06 (20) Halásztelki ingatlanok, telkek, házak, paloták 6 mft - 80 mft-ig. T.: 06 (20) Szigetszentmiklóson, 200 nöl-es összközműves telken 80 és 90 nm-es, 3 szoba-nappalis gázcirkós, új építésű ikerház, telekhányaddal mft-ért. T.: 06 (20) Háromlakásos társasházban új építésű, teli extrás (nettó) nm lakások eladók 24 28,5 mft-ig. Év végi átadással. T.: 06 (20) Királyerdőben, 2 szobás, 80 nm-es, teljesen felújított ház eladó, 350 nm-es telken, garázzsal. I.ár: 18.9 mft. T.: 06 (30) Építési telek kis házzal eladó 15.5 mft. T.: 06 (20) Királyerdőben 36 mft-ért eladó kétszintes, 180 nm-es, több generációnak alkalmas, szép kertes ház, két külön bejárattal. Kisebb gázfűtéses lakást beszámítok. T.: 06 (20) Királyerdőben, 75 nm-es, 3 szobás ház, 540 nm-es telken, 40 nm-es garázzsal, széles utcafronttal eladó, telekárban mft. T.: 06 (30) Csepelen eladó központhoz közel, de mégis csendes környezetben 3 lakásos házban kertes házrész. I.ár: 13,8 mft. T.: 06 (20) Királyerdőben, 3 szobás, 140 nm-es, nagyon szép állapotban lévő ház eladó, 540 nm-es telken, garázzsal. I.ár: 34 mft. T.: 06 (30) Csepelen, új építésű, kertkapcsolatos 54 nm sorházi lakás csendes utcában eladó. 17,5 mft. T.: 06 (70) Csepelen, kertvárosban, Szebeni u.- ban 464 nm telken 180 nm szerkezetkész családi ház, tulajdonostól eladó. Ár: 25,9 mft. T.: 06 (20) Áron alul eladó a Lámpás u.-ban egy szép családi ház, tetőtér beépítve. Nagy konyha + 4 szoba. Átminősítve lakóháznak, hitel felvehető rá. I.ár: 24,5 mft. T.: 06 (70) Csepelen, 36 nm-es, 1 szobás házrész, garázzsal eladó. T.: 06 (30) Királyerdőben 5 szobás jó állapotú családi ház 180 nm-es telekkel sürgősen eladó. I.ár: 29 mft. T.: 06 (20) Királyerdőben családi ház 790 nm telken egy 95 nm-es házzal eladó. I.ár: 22,5 mft. T.: 06 (20) Csepelen, Királyerdőben kiváló helyen, 973 nm telken 127 és 82 nm (2 db) családi ház eladó. 46 mft. T.: 06 (70) Királyerdőben 280 nöl telken 280 nm-es, 70%-os készültségű, mediterrán jellegű új ház eladó. I.ár: 70 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Mogyorós u.-ban ikerházfél, 90 nm-es, 3,5 szobás. Tetőtér beépíthető + egy 30 nm-es garzon 100 nöl telek gépkocsi-beállóval. I.ár: 27 mft. T.: 06 (70) Csepeli bányatavaknál nem vízparti, 170 nöl rendezett telek kis faházzal eladó. T.: 06 (20) Tihanyi lakóparkban 1100 nm-es ikertelken, háromszintes, 240 nm-es ikerház-fél 160 eft/nm eladó. T.: Eladó Halásztelken kétszobás családi ház rendezett kerttel, garázzsal, a melléképületben is cirkófűtéssel. I.ár: 15,3 mft. T.: 06 (20) Összeköltözők! Szigethalmon ban épült, modern, kétlakásos családi ház 29,9 mft-ért eladó. T.: 06 (20) Budapesti vízparti összközműves, 780 nm telek 105 nm hasznos házzal eladó. A telek társasház építésére alkalmas. Lakást beszámítunk. T.: 06 (70) Csepelen 40 nm-es házrész Rideg mögött eladó. I.ár: 6,9 mft. T.: 06 (20) Királyerdő, Badacsonyi u.-ban eladó 190 nöl összközműves telken 90 nm-es, 2 szoba, nagyétkezős, belül teljesen felújított összkomfortos családi ház. T.: 06 (30) Iskola téren eladó 533 nm telken, 2 generációs,160 nm-es, jó állapotú ház. I.ár.: 36 mft. T.: 06 (20) Lakás Csepelen Sportcsarnoknál, I. em.-i, téglaházban, 2 szobás, 53 nm-es, erkélyes, gázkonvektoros, szép lakás gépkocsibeállóval 10,9 mft. T.: 06 (30) Katona J. u.-ban I. em.-i, gázfűtéses 1+ félszobás felújított lakás: 11,5 mft. T: 06 (30) Csepelen a Nyírfa u.-ban fsz-i 73 nm-es erkélyes felújított 3 szobás, étkezős, újkonyhabútoros lakás, nagy pincével: 10,9 mft. T: 06 (30) Nyírfa u-ban I. em.-i 33 nm-es erkélyes egyszobás lakás:7,8 mft. T: 06 (30) Erdősor u.-ban II. em.-i, 61 nm-es, 2+félszobás, erkélyes, gázkonvektoros lakás 12,9 mft. T.: 06 (30) Erdősoron I. em.-i, Rakéta u.-ban III em.-i, 2 szobás, felújított lakás 10 mft. T.: 06 (30) Völgy u.-ban I. em.-i, 64 nm-es, 1+2 félszobás jó állapotú, erkélyes lakás akció 9,5 mft. T.: 06 (30) Technikus u-ban, parkosított téglaházban 2 szobás I. em.-i, erkélyes teljeskörűen felújított lakás, gépkocsi beállóval:10,5 mft. T: 06 (30) II. kerületben a Szépvölgyi úton III. em.- i, 60 nm-es, 1+2 félszobás, felújított, erkélyes lakás lakóparkban 19,9 mft. T.: 06 (30) Sétányokon, II.em.-i 70 nm-es 2+2 félszobás, felújított lakás:új cirkó, sarokkád 13,9 mft akciós irányáron. T: 06 (30) Ady E. úton extrán felújított beltéri fa ajtók, sarokkád stb, 61 nm-es, 2+félszobás, erkélyes, IX. em.-i lakás 8,9 mft. T.: 06 (30) Szigetszentmiklóson az Iskola u.-ban I. em.-i, extrán felújított, erkélyes, gázkonvektoros, klímás garzon 8,5 mft i.áron eladó. T.: 06 (30) Mediterrán hangulatú igényes, 56 nm 2 szoba hallos lakásunk eladó. Négyemeletes csillagtelepi, klíma, nagy erkély, tároló. 11,5 mft. Csepeli családi ház érdekel. T.: 06 (70) A Puli styn.-on 2+2 félszobás lakás eladó. T.: 06 (20)

12 IV. Csepp Csepel szeptember emeletes házban 2 szobás felújított jó elosztású lakás eladó. I.ár: 9,8 mft. T.: 06 (20) Egyetemisták, egyedülállók, nyugdíjasok! Ft közös költségű, tégla, gázfűtéses, I. em.-i teljesen felújított lakás beköltözhetően eladó Csepel-Csillagtelepen. Érdeklődni: 06 (20) Csillagtelepen, 1 szobás, 35 nm-es, szép állapotú, gázfűtéses, téglalakás eladó. I.ár: 8.6 mft. T.: 06 (30) Figyelem! Felújított, új nyílászárós 1+2 félszobás lakás eladó a központban, piaci ár alatt! 8 mft. T.: 06 (20) Csepel központban 2+2 félszobás., IV. em.-i, Petz F. u.-i, 67 nm + 5 nm loggia 11,6 + panelprogram átvállalás, tulajdonostól vagy 12,5 mft-ért eladó. T.: 06 (30) Eladó Erdősor u.-ban 63 nm 2+ fél, I. em.-i erkélyes, tégla, gázkonvektoros lakás. Ár: 13 mft. T.: 06 (20) Sétányokon II. em.-i 2+2 szobás gázcirkó fűtéses, csendes, felújított lakás eladó. 13,9 mft. T.: 06 (70) Csepel központi részén 1,5 szobás tégla gázfűtéses jó állapotú lakás eladó. I.ár: 11,6 mft. T.: 06 (20) Tulajdonostól eladó csillagtelepi, felújított, I. em.-i 59 nm és 50 nm-es lakások. (Gáz, téglaépület). T.: 06 (20) Központban eladó 59 nm-es,1+2 félszobás, nagykonyhás lakás. I.ár: 8,8 mft. T.: 06 (20) Béke téren, I. em.-i, 2 szobás, 60 nmes, erkélyes, gázfűtésű, átlagos állapotú téglalakás eladó. I.ár: 12.4 mft. T.: 06 (30) Kiss János alt. u. zöld végén, új építésű házban, IV. em.-i, 28 nm-es lakás első tulajdonostól eladó. Bútorozott, panorámás, azonnal költözhető. I.ár: 8,5 mft. T.: 06 (30) Tejúton 1+ félszobás gázfűtéses lakás eladó. I.ár: 11,2 mft. T.: 06 (30) Csepel Királyerdőben, háromlakásos társasházban 70 nm + 25 nm garázsos lakás eladó. Az ingatlanhoz 100 nm saját kert tartozik. I.ár: 15,9 mft T.: 06 (30) Csillagtelepen, 2 szobás, 56 nm-es, felújított, I. em.-i téglalakás eladó, zárt kocsi beállóval. I.ár: 10.8 mft. T.: 06 (30) Reggel u.-ban 55 nm-es 2 szobás, csendes panellakás eladó. Elfogadott ÖKO program. 7,5 mft. T.: 06 (70) félszobás gázfűtéses öröklakás eladó. I.ár: 13,9 mft. T.: 06 (20) Csillagtelepen frissen felújított, gázkonvektoros, új nyílászárós, azonnal költözhető kétszobás téglalakás eladó. 11,9 mft. T.: 06 (20) Rákóczi Ligetben új építésű garzonok eladók. Ár: 9,5 mft. T.: 06 (20) Csepelen 1+2 félszobás, felújított, II. em.-i lakás 10,6 mft i.áron eladó. T.: 06 (70) Sétányoknál 70 nm, részben felújított, napfényes, cirkófűtéses, 2+2 félszobás, II. em.-i lakás sürgősen eladó. 13,6 mft. T.: 06 (20) Technikus u.-ban négyemeletes tégla társasház II. em.-én, kétszobás, fiatalosan felújított lakás beépített konyhabútorral, gardróbszekrénnyel eladó. Zárt kert gépkocsi-beállóval, csendes környék. I.ár: 11,9 mft. T.: 06 (30) Alkalmi vétel! Csepelen 56 nm 1+2 félszobás, I. em.-i panellakás eladó. 7,2 mft. T.: 06 (20) Dunadűlőn frissen felújított 58 nm-es, erkélyes, étkezős, azonnal költözhető tehermentes panellakás ár alatt: 8,5 mft. T.: 06 (20) Felújított 2 szobás téglaépítésű, gázfűtéses azonnal költözhető lakás eladó. I.ár: 11,9 mft. T.: 06 (20) Kapos u.-ban, 53 nm-es, 2 szobás, gázkonvektor fűtésű, téglalakás eladó. I.ár: 11.7 mft. T.: 06 (30) Csillagtelepen gázkonvektoros, azonnal költözhető egyszobás téglalakás ár alatt 7,65 mft. T.: 06 (20) Eladó Csepel kertvárosban a piac mögött, téglaépítésű, 1,5 szobás, felújított, gázkonvektoros I. em.-i lakás. Ár: 11,7 mft. T.: 06 (30) XXI. Táncsics M. u.-ban négyemeletes panelház III. em.-én, 2,5 szobás, igényesen felújított lakás eladó. I.ár: 13,8 mft. T.: 06 (70) Csillagtelepen eladó egy jó állapotú, 55 nm-es panel négyemeletesben, a Rakéta u.-ban. Ár: 10,2 mft. T.: 06 (20) Csepelen, téglaépítésű 40 nm-es, 1,5 szobás felújítandó társasházi lakás a II. em.-en az Orion u.-ban eladó. Ár: 8,9 mft. T.: 06 (30) Táncsics M. u.-ban 59 nm-es lakás 9,3 mft i.áron eladó. Új nyílászárók, padló, mérhető fűtés. T.: 06 (20) Csepelen a József A. u.-ban 1+2 félszobás + ebédlős, teljesen felújított öröklakás a VI. em.-en 8,5 mft-ért eladó. T.: 06 (30) Eladó Csepel kertvárosban, Katona J. u. elején I. em.-i, felújított, 1,5 szobás gázfűtéses lakás. Ár: 11,5 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Szabadság u.-ban II. em.- i, 50 nm-es 2 szobás, teljesen felújított, új műanyag ablakos, gázfűtésű, parkettás téglalakás terasszal, pincével, azonnal beköltözhetően 11,9 mft-ért eladó. T.: 06 (30) Kolozsvári u.-ban, csendes kertvárosi környezetben, 47 nm-es, 1,5 szobás, erkélyes, III. em.-i, különös gondossággal felújított, egyedi gázfűtéses, napfényes lakás rendezett, tiszta házban, beépített bútorokkal, tulajdonostól 13,9 mft-ért eladó. T.: 06 (30) Tulajdonostól igényes vevőnek Csepel központi helyén eladó téglaépítésű kis lakás pincével. Rendezett lépcsőház, távirányító kapu kocsi-beállóval. Kis rezsi, vízórás, combi cirkós. T.: 06 (20) Erdősor u.-ban eladó egy nagyon jó állapotban lévő, 84 nm-es, 3,5 szobás, ebédlős, tágas, nagy lakás. I.ár: 14,9 mft. T.: 06 (20) Ady E. úton VII. em.-i 1,5 szobás panel eladó. I.ár: 7,2 mft. T.: 06 (30) Eladó az Erdősor u.-ban gázfűtéses, 54 nm-es, 2 szobás, 2 szobás, Ikea konyhás, felújított, pincerészes, III. em.-i lakás. I.ár: 12,3 mft. T.: 06 (20) Sétányoknál III. em.-i, 55 nm-es, gázfűtéses lakás téglaépületben, tulajdonostól eladó. Igényesen felújítva. I.ár: 12,7 mft. T.: 06 (70) Eladó lakás a Puli stny.-on. I.em.-i, É- Ny.-i fekvésű, 2+ félszobás. Ára: 12,9 mft. T.: 06 (20) Csepel kertvárosában, gázkonvektoros, 30 nm, felújtott, fszt.-i társasházi öröklakás eladó. Belső udvarral, előkerttel és pincével rendelkezik. NY-i fekvésű. I.ár: 7,6 mft. T.: 06 (30) Áron alul sürgősen eladó a Dunadűlőn egy IV. em.-i, 54 nm-es, 1+2 félszobás + étkezős, távfűtéses lakás. Felújított, parkettás. I.ár: 9,2 mft. T.: 06 (70) Csepelen a Nap u.-ban I. em.-i, 2 szobás lakás eladó. Ár: 9,5 mft. T.: 06 (30) Királymajor ltp.-en 1+ félszobás lakás eladó. I.ár: 8,65 mft. T.: 06 (20) Garázs Garázs eladó a temető melletti garázssoron. T.: 06 (30) Kiadó Csepelen a Bordás u.-ban kétszobás, II. em.-i gázfűtésű lakás bútor nélkül havi 45 eft + rezsiért kiadó. 2 havi kaució szükséges. T.: 06 (30) Pesterzsébet városközpontban 37 nm-es 1 szobás, felújított lakás hosszú távra kiadó. 45 eft + rezsi + 2 hó kaució. T.: 06 (30) Szívességi használatba adható ház leinformálható, fiatal, egyedülálló hölgynek/hölgyeknek fiatalembernél, Lakihegyen. T.: 06 (70) Vidéken lakó, nem dohányzó igényes értelmiségi férfi részére hétfőtől-péntekig, gázfűtéses, kellemes, szép szoba fürdőszoba használattal rezsivel együtt 45 eft, fűtési idényben 55 eft-ért kiadó Csepelen. Kauciót nem kérek. T.: 06 (30) Kiadó egy összkomfortos, külön-bejáratú családi ház magyar, gyermektelen házaspárnak, vagy két tanulónak, bútorozva. 40 eft + rezsi + 2 hó kaució. T.: Csepelen, bútorozott szoba kiadó. T.: 06 (20) Csillagtelepi garzon kiadó 45 eft +rezsi + 2 hónap kaució. T.: 06 (20) Csepelen a kertvárosban, családi házban, bútorozott szoba kiadó 1 fő részére 35 eft rezsivel! T: 06 (30) Diákoknak 1+2 félszobás lakás kiadó vagy eladó. T.. 06 (20) Kiadó Csepel központjában 1+2 félszobás lakás. 55 eft/hó + kaució. Új festés, padló, nyílászárók, mérhető fűtés. T.. 06 (20) Kiadó Csepelen kétszobás lakás. Kertes, különálló, összkomfortos. T.: , 06 (20) Kiadó 70 nm-es 2+ félszoba étkezős, erkélyes, II. em.-i Csikó stny.-i lakás. 65 eft + rezsi. T.: 06 (70) Kiadó 1+ félszobás + gardróbszobás, I. em.-i, bútorozott panellakás az Árpád u.-ban 45 eft + rezsi. 2 hó kaució. Maximum 3 fő részére. T.: 06 (70) Pesterzsébeten családi ház a Bányász u-ban 60 nm-es extrán felújított 2 szoba, összkomfortos bútorozott, cirkófűtéses, amihez gépkocsibeálló és füvesített kert tartozik eFt + rezsi + garázs. T: 06 (30) Hév-hez közeli Bánya u.-ban III. em.-i, bútorozott, klimatizált, 1 szobás lakás kiadó 45 eft + rezsiért. 2 havi kaució. T.: 06 (30) Puli stny.-on III. em.-i lakás kiadó. T.: 06 (30) Férfiaknak, brigádoknak szoba kiadó! T.: 06 (30) Csepelen, kertes házban, külön-bejáratú 2 szoba összkomfortos 65 nm-es lakás kiadó, kocsi-beállással. T.: 06 (30) , 06 (30) Házrész, tárolónak kiadó. 25 eft/hó. T.: 06 (20) Csepel központjában a Penny és a Sétáló u. között I. em.-i, 53 nm-es, erkélyes lakás üresen, frissen festve kiadó 48 eft + rezsiért. 2 havi kaució szükséges. T.: 06 (30) Különálló komfortos kis családi ház kiadó. T.: 06 (30) Rezsivel együtt 50 eft-ért komfortos albérlet kiadó, max. 2 fő. T.: 06 (20) Kiadó a Puli stny.-on 2+ félszobás fszt.- i lakás. 60 eft + rezsi. T.: 06 (30) Kiadó Csepelen, másfélszobás, II. em.- i, egyedi fűtésű, vízórás lakás 2 fő részére a gimnázium mögött. Jó közlekedés. T.: 06 (30) eft-ért kiadó 55 nm-es, felújított lakás a Nap u.-ban. T.: 06 (30) Kiadó Csepelen egy jó állapotú, 1 szobás, bútorozatlan garzonlakás. Csendes, zöldövezeti, erkélyes, fszt.-i. Gázkonvektoros, egyedi vízórás, frissen festett szobával. 40 eft + rezsi. 1 hónap kaució. T.: 06 (30) Papírgyár közelében, kertes házban, felújított 33 nm-es lakás hosszú távra kiadó. 40 eft + rezsi/hó. Kaució szükséges. T.: 06 (20) Munkásszállás családi házban, olcsó áron, jó közlekedési lehetőségek mellett. T.: 06 (20) Béke téren II. em.-i, 2 szobás, bútorozott téglalakás kiadó. 45 eft. T.: óra között. Kétszobás lakás 40 eft/hó. T.: 06 (30) Csepel kertvárosban havi 49 eft-ért kiadó egy csendes, alacsony rezsijű, pár hete nagyon szépen felújított, másfélszobás téglalakás bútorral, berendezéssel együtt. 70 eft kaució szükséges. T.: 06 (20) Bútorozott szoba kiadó egyedülállónak Csepelen. T.: 06 (30) Egyszobás, gázfűtéses lakás kiadó Csepelen. T.: 06 (20) Kiadó strandkörnyéki családi ház 50 nm-es, bútorozott, igényesen kialakított felső szintje. 55 eft + rezsi. Kaució szükséges. T.: 06 (20) Kiadó Csepelen a Vénusz u.-ban I. em.-i, bútorozott, vízórás, gázfűtéses garzon. T.: 06 (20) Egyszoba összkomfort kiadó. T.: 06 (30)

13 2009. szeptember 25. Csepp V. Csepel Összkomfortos üres lakás 2 fő részére hosszú távra kiadó. Kocsibeállás, 2 havi kaució. T.: 06 (30) Csepelen garzon kiadó! Alacsony rezsi, nyugodt környezet, jó közlekedés. T.: 06 (30) Csepel központban, Árpád u.-bn 1,5 szobás bútorozott panellakás III. em.-en azonnal kiadó egyhavi kaucióval. T.: 06 (30) Csepelen az Árpád u.-ban fszt.-i, bútorozott, világos konyhás lakás kiadó. 53 eft + rezsi. T.: 06 (70) Kiadó 38 nm, téglaépítésű, magasfszt.- i, bútorozott, gázkonvektoros lakás. 50 eft + rezsi. T.: 06 (20) Csepel, Déli u. Csendes, kertes házban szoba kiadó. 28 eft + rezsi. Minden információ: 1 szobás ház kiadó Királyerdőben. T.: 06 (30) Csepeli piacnál összkomfortos, bútorozott garzon kiadó. 45 eft + alacsony rezsi. T.: 06 (20) Árpád úton, felújított másfélszobás, távfűtéses, fszt.-i lakás kiadó 50 eft-ért. T.: 06 (30) Csepelen a Puli stny.-on kiadó 72 nmes, 2+2 félszobás, szépen berendezett I. em.-i lakás hosszú távra, havi 70 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: 06 (70) Kis szoba főzőfülkével, fürdőszobával egy személy részére kiadó. T.: 06 (30) Kiadó Királyerdőben csodálatos házikó 70 eft-ért. Bútorozott. T.: 06 (20) Csepelen a Nap u.-ban 2 szobás, frissen festett, bútorozatlan lakás szeptember 15-től kiadó. Ár: 60 eft/hó. T.: 06 (30) Vénusz u.-ban 1+ félszobás, I. em.-i gázfűtéses lakás hosszú távra bérbeadó. T.: 06 (70) Királyerdőben, családi házba bérlőtársat keresek. fél + 1 szoba kiadó 40 eft + rezsi. T.: 06 (20) Táncsics M. u.-ban, 1+2 félszobás, 53 nm-es lakás bútorozatlanul kiadó. Vízóra, szabályozható fűtés, parketta, járólap. 50 eft/hó. T.: 06 (30) Kiadó különálló 1 szoba összkomfort gyermektelen házaspárnak, vagy 2 személy részére. T.: Háromszobás kertes családi ház alacsony rezsivel, kocsi-beállással kiadó. T.: 06 (20) Telek Csepel Rózsadombján 200 nm összközműves telek kiadó, vagy eladó T.: 06 (30) Szigetszentmiklóson építési telek eladó. T.: 06 (20) Horgászok, vizet kedvelők figyelem! Délegyházán a nagy tónál eladó egy 794 nm-es, közvetlen vízparti építési telek (közművesített). Ár: 13 mft. T.: 06 (70) nm építési telek Csepelen eladó. 152-es busztól 100 m-re. T.: 06 (30) Csepelen a Jegenye u.-ban 160 nöl-es építési telek eladó 17,5 mft-ért. T.: 06 (20) Üdülés Nyaraljon fél áron, Szelidi-tónál szeptembertől! Vízparti két szoba összkomfort. T.: 06 (20) , Üzlet Műhely kiadó a Csepel Művek területén. 152 nm, bármilyen célra. T.: 06 (30) Csepelen a Határ u-n 300 nm-es raktár, üzlethelység kiadó: Ft/hó T: 06 (30) Volt Posztógyár területén 40 és 70 nm raktár utcáról is megközelíthető 150 nm udvarral bérbeadó. T.. 06 (30) Csepel Művek területén 400 nm raktárépület (különálló) kiadó. T.: 06 (70) Csepelen a Kapos u.-ban fodrászüzlet bérleti joga berendezéssel átadó. T.: 06 (20) Üzlet: Egészség Jóga. T.: 06 (70) Tánciskola. T.: 06 (70) Gyógytorna. Kérésére otthonában. T.: 06 (70) A gyalogló Klub edzései folytatódnak szeptembertől a Kis-Duna parton: pulzuskontrollált edzések testsúlycsökkentésre, stressz levetésére, állóképesség fejlesztésre. Ingyenes állapotfelmérés, táplálkozási tanácsadás. T.: 06 (20) , Lelki segélynyújtás masszázs keretében, gyógy-testgyertyázás, nőgyógyászati problémák, stressz-oldás, reuma stb. T.: 06 (30) Vegyes Esküvőszervező Iroda Csepelen! Hogy a legszebb nap a legjobb is legyen! T.: 06 (30) , 06 (20) Törtarany vásárlása Ft között. Tekintse meg a Google-ban a Luis galériát. mconet.hu Keressen fel a Margit krt Luis Galéria. T.: Stefano Squash Club. Ha szeretnél egy dinamikus sportot kipróbálni, vagy már fallabdázol, akkor gyere hozzánk! Alacsony árakkal, ingyenes csocsózási és biliárdozási lehetőségekkel várunk! Cím: Bp II. Rákóczi Ferenc u (A Tesco mellett). Pályafoglalás: vagy 06 (70) További információk, aktuális árak: Adás-Vétel Eladó ÉTI 25-ö gázkazán. T.: Fél áron eladó 60 x 40 x 10 beton gyeprács, 80 db. 400 Ft/db. T.: Porotherm 30 NF Wienerberger hőszigetelt tégla. Raklapon 2800 db., bruttó áron 336 Ft/db. T.: 06 (30) cm magas kiskamaszra való, csinos, szürke zakó és fekete bőrdzseki olcsón eladó. 06 (30) Használt 2 szárnyas ajtó olcsón eladó. T.: Eladó! Teljesen új, XL-es, fekete színű férfi fél bőrkabát. 30 eft. T.: 06 (20) Régi típusú kocsi csomagtartó eladó. T.: 06 (70) Tűzifa, termőföld, tégla olcsón eladó. T.. 06 (20) Eladó egy 40-es méretű, fekete színű My Area gurulós cipő. Ugyanitt fekete Nike szabadidő-együttes ( cm) 5 eft-ért, Adidas szabadidőnadrág (158 cm) 1 eft-ért, Adidas rövid sportnadrág (152 cm) 500 Ft-ért, és egy piros, számfeliratos Nike short (178 cm) 2 eft-ért. (Jó állapotban vannak, csak kinőttük). T.: 06 (20) M-es méretű, állítható, biciklis fejvédő eladó. T.: 06 (20) cm magas, világító szemű Sauronfigura 2500 Ft-ért eladó. T.: 06 (30) KÖNYV Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem vagyok kereskedő. T.: 06 (20) Oktatás Angoltanár vállal nyelvoktatást és korrepetálást. T.: Matematika, fizikatanítás Önnél! T.: 06 (20) Egyéni igényekhez igazodó angoloktatás, nyelvvizsga előkészítés cégeknek is. T.: 06 (70) Angoloktatás, korrepetálás gyerekeknek. T.: 06 (20) Matematika és fizika tantárgyak korrepetálását vállalja középiskolások, egyetemisták részére nagy gyakorlattal rendelkező matematika tanár. Házhoz megyek. T.: , és óra között. Angol, olasz, francia nyelvoktatás a kezdőtől a felsőfokig profi tolmácstól. Csepelen házhoz is megyek. T.: 06 (30) Angol nyelvoktatás Csepelen. Ingyenes tankönyvek. Cégeknek is. T.: 06 (30) Angol és orosz magánórák diplomás nyelvtanártól egyéneknek, cégeknek. T.: 06 (20) Dover Nyelviskola a Munkásotthonban. Angol nyelvű gyermekcsoport 4 éves kortól folyamatosan várja a jelentkezőket. T.: 06 (30) Magyarból, történelemből, filozófiából korrepetálást, érettségire felkészítést vállalok. T.: 06 (70) Matematika korrepetálás, felvételire, érettségire felkészítés szaktanárnál. T.: 06 (70) Matematika, fizikaoktatás háznál is, egész nap. Mérnöktanár. T.: 06 (30) Diplomás angoltanár nyelvoktatást és korrepetálást vállal. T.: 06 (20) Angol közép- és felsőfokú nyelvvizsgára felkészítés nyelvterületen diplomázott, tapasztalt tanártól. T.: 06 (20) (esti órákban). Matematika, fizikaoktatás műszaki diplomás tanárnál. T.: Dajka, kisgyermekgondozó, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensképzés. T.: , Kasza Szakképzés. (Nysz: ) Általános iskolásoknak korrepetálást, fejlesztést vállalok. T.: 06 (30) Dobtanítás jól felszerelt stúdióban a legkorszerűbb módszerekkel, gyors eredménnyel Csepel központjának közelében. T.: , 06 (30) Matematikaoktatás. T.: 06 (30) Biztonsági, vagyonőri és testőr tanfolyam a csepeli Munkásotthonban. T.: /14, 06 (20) Általános iskolásoknak korrepetálást, fejlesztést vállalok. T.: 06 (30) Társkereső TÁRSKERESŐ IRODA FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL ÉS RENDEZVÉNYEK- KEL! T.: /41 fiatalember keresi egyszerű, szerény párját. Nyár jelige. Internetezők, segítsetek házibulizás szervezésében. T.: 06 (70) Sohasem késő, ne add fel! Szeretetre igényes, özvegy 70-es úr hívását várom. Telefon az esti órákban. T.: Állást keres Napi takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást, festés utánit is vállalok. T.: 06 (70) Középfokú végzettséggel, start extra kártyával adminisztrációs vagy könnyű fizikai munkát keresek. Bármilyen termékértékesítés kizárva. T.. 06 (70) Megbízható hölgy gyermekfelügyeletet, idős ember gondozását, háztartási munkát vállal. T.: Nyugdíjas óvónő munkát keres! T.: 06 (20) Pedagógusnő hétvégére munkát vállal. T.: 06 (30) Babafelügyeletet, takarítást, vasalást vállalok, erkölcsivel. Megbízható. T.: 06 (30) Állást kínál Királyerdei kertünkbe jókedélyű, alkoholmentes, igényes munkájú nyugdíjast keresünk alkalmi munkákra. T.: 06 (30) Reklámkiadvány kizárólag gyakorlott üzletkötőt keres (lehet frissnyugdíjas is) Csepel és környékére. Kiemelt jutalék, folyamatos munka, meglévő ügyfélkör. T.: 06 (20) Gyakorlott koszorú- és virágkötőt keresek. T.: 06 (30) S.O.S. kozmetikust keresek! T.: 06 (70) Jogosítvánnyal rendelkező szakképzett asztalost keresek, külső helyszíni szerelésre. Érdeklődni: 06 (30) Folyamatos munkát biztosítok betanítással vállalkozó szellemű, diplomás vagy érettségizetteknek. Hívjon: vagy 06 (70) Otthonról internetes, telefonos kapcsolattal termék kiajánlására területi képviselőket keresek. T.: 06 (20) HIRDESSEN ÖN IS A CSEPEL ÚJSÁGBAN

14 VI. Csepp szeptember 25. Csepel Szolgáltatás Mosógépjavítás a helyszínen, minden típus. Csepelen javítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. T.: , 06 (20) Csepeli duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: Megoldás Délpesti Gyorsszerviz! Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítás 1 év garanciával! Kiszállás ingyenes! T.: , 06 (30) Kerületi Gyorsszolgálat Gázkészülékek teljes körű javítása; vízszerelés, vízórák kiépítése; villany, fűtésszerelés; gépi dugulás elhárítás garanciával 0-24 óráig a hét minden napján. T.: , 06 (20) S.O.S. Gázszerviz gázkészülékek teljes körű javítása, fűtésszezon előtti tisztítása, karbantartása, komplett fűtési rendszerek kiépítése tervezéssel, gázműeljárással, fűtési rendszerek vegyszeres tisztítása 0-24 óráig minden nap garanciával, ünnepnapokon is. T.: , , 06 (30) S.O.S. Dugulás és Csatornatisztítás gépesített ipari technológiával, falbontás nélkül; a hét minden napján a nap 24 órájában garanciával a lakosság és közületek szolgálatában. T.: , 06 (20) Villany-Ász Gyorsszolgálat 0-24 elektromos zárlatok teljes körű javítása; biztosítéktáblák, biztosítékok, kapcsolók, konnektorok cseréje; lámpák, csillárok felszerelése; lakások, házak komplett elektromos átvezetékelése 0-24 óráig garanciával, hétvégén is. T.: , 06 (30) Duguláselhárítás korszerű gépekkel mérsékelt árakon. T.: Csepeli duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: Királyerdei duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (70) Költöztetés most 50%-kal olcsóbban! Ingyen dobozokkal, garanciával! Hétvégén is! www. bauerteher.hu T.: 06 (30) VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK. T.: , 06 (20) KÖNYVELÉS T: Számítógépszerelés NON-STOP lakáson. T.: 06 (20) , 06 (30) TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍ- NENl! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Schneider, Dual) T.: 06 (20) , 06 (20) Figyelem! Kollár József tüzelő és építőanyag kereskedő rendelést felvesz, csak telefonon! Aprított akácfa 3 eft/q, német brikett 5600 Ft/q nettó, szállítással együtt. T.: , 06 (30) , Villanyszerelés A-Z-ig. Zárlatkeresés, hibaelhárítás, lakás elosztótábla csere és javítás, vezetékhúzás, bővítés, bojlertisztítás-, javítás, kapcsolók, szerelvények cseréje, gázbekötéshez EPH kialakítás és jegyzőkönyvkészítés ELMŰ által regisztrált villanyszerelő mester. T.: 06 (30) , Gázkészülék javítás szerviz, karbantartással gázt spórolhat! T.: , 06 (30) Redőny, reluxa-szerelés, gurtnicsere, szúnyogháló, harmonikaajtó, párkányok. Javítás. T.: 06 (20) Vízvezeték szerelés, fürdőszoba felújítás, csapok, WC, csőtörések javítása. T.: , 06 (20) Kőműves munkák, hideg-meleg burkolással, közületnek is. T.: , 06 (70) Csepeli lakásszervíz. Gáz-, víz-, fűtésszerelés, új szerelések, felújítások, javítások kivitelezéssel, tervezéssel, engedélyezéssel. T.: , 06 (20) Festőmester vállal szobafestést - mázolást. tapétázást hosszútávú garanciával. T.: , 06 (30) TV, kamera, LCD, plazma, TFTmonitor, laptop, HI-FI, mikrosütő gyorsszerviz. T.: 06 (70) HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ. Kárpitozás, modern és stílusbútorok áthúzása, asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás. T.: 06 (70) Ács, tetőfedő, bádogos munkák készítése, felújítása. Bizalmát köszönöm. T.: 06 (20) Kéménybélelés, furánflex, alumínium, acél béléscsövek, szerelt kémények nyitott-zárt (turbó) készülékekhez. Metal-Vill Kft. Tel/fax: , 06 (30) , 06 (70) Hidegburkolatok minőségi kivitelezése. T.: 06 (70) Festés, mázolás, gipszkarton szerelés, szigetelési munkával vállaljuk. T.: 06 (70) Vállalom családi házak, toldalékok, emeletráépítést, dryvit hőszigetelő rendszer készítését, külső-belső kőburkolást, kerítés építését. T.: 06 (30) Kipufogóklinika. T.: , 06 (70) ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERETEZÉS nagy választékban, helyszínen is. Kossuth L. u. 76. T.: Üvegezés, tükrök, képkeretezés. Csepel, Árpád u. 21. T.: , 06 (20) AUTOMATA MOSÓGÉPEK és egyéb háztartási készülékek javítása. Hajdú Energomat felújítása 1 év garanciával Klam Péter. T: 06 (30) Gázkészülék, gázcsőszerelés, cirkók, konvektor, vízmelegítők javítása. T.: , 06 (20) Asztalos mindennemű faipari munkát vállal. T.: 06 (20) Csepeli gyorsszerviz teljeskörű víz, gáz, villanyszerelést, csőrepedések megszüntetését, vízórák telepítését, papír ügyíntézéssel, gépi dugulás elhárítást vállal 0-24-ig. Hétvégén is garanciával. T.: 06 (20) , Villanyszerelést, javítást, felújítást, bojlerek javítását, tisztítását vállalom. Rein Ernő villanyszerelő mester! T.: , 06 (20) Rácsok és lakatosmunkák. T.: , 06 (70) Házhoz megyek női fodrász. T.: 06 (20) Vállalom családi házak építését, külső, belső burkolást, külső hőszigetelést, kerítés építését, víz- és fűtésszerelést, toldalékok építését. T.: 06 (30) Bútorasztalos vállal konyhabútorgyártást, felújítást, tolóajtós gardrób, polcrendszer és kiegészítő kisbútor készítését. 3 D látványterv. Csepelen a felmérés ingyenes. T.: 06 (70) KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS FÉLÁRON hétvégén is. Lomtalanítás, zongora, páncélszekrény. Hívjon bizalommal. T.: 06 (20) Vízszerelő gyorsszolgálat! Csőrepedések, átázások, WC tartályok, kádak, mosogatók, csaptelepek cseréje, duguláselhárítás, vízóra -csere. Díjtalan kiszállás! T.: , 06 (20) , 06 (70) Ácsmunka, tetőfedés, bádogozás, régi tető felújítása, kéményfelújítás, kőművesmunkák, dryvitozás, gipszkartonozás, lambériázás. Kisebb javításokat is vállalunk. T.: , 06 (30) Varrógépjavítás. T.: 06 (20) , Vállalok víz-, fűtés-szerelést garanciával. T.: 06 (30) Kőműves legkisebb munkától lakásfelújításig kerítéseket, homlokzatokat, ajtó-ablakok bontását, beépítését vállalja. T.: , 06 (30) Megbízható férfi kertrendezést, fűnyírást, sövénynyírást vállal reális áron. T.: 06 (30) Egy konyhát is kifestünk, csempe, fuga, kőműves javítások referenciákkal, megbízhatóan, tisztán. Nagy István. T.: , 06 (20) Tetőjavítást, felújítást, vízszigetelést, ereszcsatorna szerelést, javítást, mindenféle bádogos munkát vállal csepeli szakember. Ingyenes felmérés és árajánlat. T.: 06 (30) Mezővári Zsolt Csepeli gyorsszerviz: FÉG-JUN- KERS-VAILLANT gázkészülék, víz, fűtésszerelés, fürdőszoba felújítás burkolással is. WC tartályok, csapok, csőtörések, vízórák, dugulás elhárítás, gázkészülékek vétele. Hétvégén is. Díjtalan kiszállás. T.: 06 (20) Redőnyösmunkák, készítés- javítás, gurtni csere, szúnyoghálók. T.: , 06 (30) Villanyszerelés! Hibaelhárítás, biztosítéktábla cseréje, kisebb munkák! Hívjon bizalommal. T.: , 06 (30) Kútfúrás garanciával. T.: 06 (20) Fuvarozás, költöztetés, 2-4 t-ig, vidékre is. Rakodással, 24 éves gyakorlattal. Kerületieknek kedvezmény. T.: 06 (30) , Szobafestést-mázolást, tapétázást, azonnalra. T.: 06 (20) KÚTFÚRÁS! 15 éves referenciával, profi szűrővel, örök garanciával! T.: 06 (30) FOGTECHNIKA fogsorok készítése, javítása. A hét minden napján! Cím: Bp. Bajcsy Zs. u. 71. T.: Burkolást vállalunk minőségi kivitelben. T.: 06 (20) Kutyakozmetikus Csepelen házhoz is megy. T.: , 06 (20) Épületbontás. Gépi pince kiemelés elszállítással kedvező árakon! T.: 06 (30) KÖNYVELÉS Biztosítással, kedvezményekkel T.: 06 (70) ZSENIÁLIS TISZTASÁGRA VÁGYIK? Hívja a Zseniális Bt-t. Irodák, irodaházak, lépcsőházak, csarnokok nagytakarítását, építkezések után is vállaljuk. Gyors, megbízható, precíz munka. T.: 06 (30) Őszi akció! Konténeres sitt-, földszállítás, sóder, homok, termőföld, murva szállítása kedvező árakon! T.: 06 (30) Dugulás elhárítás, vízvezeték és központi fűtés-szerelés, karbantartás. Reális áron, garanciával. T.: 06 (70) Bádogos Üzletház őszi akciója! Ereszcsatornák, lefolyók, tetőkibúvók, kéményszegélyek és tartozékai 5-25 % kedvezménnyel. Horganyzott vaslemez, alumínium, színes alumínium, horgany, rozsdamentes és réz lemezek, eresz és falszegélyek raktárról vagy méretre gyártása rövid határidővel, házhoz szállítás. Cím: Bp. XXI. ker. Bajáki Ferenc u. 27. T.: , 06 (30)

15 2009. szeptember 25. Csepp VII. Csepel ÉPÜLETBONTÁS, FÖLDMUNKA, KONTÉNER-RENDELÉS Termőföld, sóder, építőanyag kiszállítás T.: 06 (20) Vízvezeték szerelés, javítás, karbantartás, duguláselhárítás garanciával. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. T.: Festés, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen, garanciával. Török. T.: , 06 (30) Parkettázás, csiszolás, lakkozás, PVC, szőnyegfektetés. T.: 06 (20) Kőműves mester vállal bontást, átalakítást, burkolást, kőfaragást, teljes építést. T.: , 06 (20) Olcsó konténeres sitt-, szemét-, sóder-, homok-, termőföldszállítás. T.: 06 (20) Őszi akció! Sóder, homok, termőföld, murva, töltőföld szállítása kedvező árakon! T.: 06 (30) Homlokzatszigetelést, festést, belső festést mázolást vállalunk. T.: 06 (30) FESTÉS, mázolás, tapétázás, építőipari felújítások. Kőműves, burkoló, gipszkartonos, villany, vízvezeték szerelés, laminált parketta, külső homlokzati drywith rendszer készítése, külső festési szakipari munkákat vállalok. Kovács. T.: , 06 (20) Hűtőgépjavítás. T.: 06 (20) , 06 (80) Hűtőgépjavítás hétvégén is, nyugdíjasoknak kedvezmény. T.: 06 (20) Villanyszerelés, kisebb-nagyobb munkák, hétvégén is. Korrekt árak, nyugdíjasoknak kedvezmény. T.: 06 (20) Kata mérlegképes könyveldéje vállalja egyéni és társas vállalkozások könyvelését. Kezdőknek kedvezmény. T.: , 06 (20) Asztalos munkák, zárcserék, szigetelés sok éves tapasztalattal! Hívjon bizalommal! T.: , 06 (20) Csepeli gázszerviz: cirkók, konvektorok, vízmelegítők javítása, szervizelése, fűtési rendszerek karbantartása, korszerűsítése non-stop ig hétvégén is, garanciával. T.: , 06 (20) Fekete István Autókarosszéria javítás, fényezés, AUTÓJAVÍTÓ vizsgáztatás, 1213 Bp., Királyerdő u autószerelés, diesel javítás Tel.: 06-24/ , 06-20/ VILLANYSZERELŐ MESTER VÁL- LAL MINDENNEMŰ ELEKTROMOS MUNKÁT, ELMŰ MINŐSÍTÉSSEL, GARANCIÁVAL. T.: 06 (20) Hidegburkolás, csempézés. T.: 06 (70) Víz-, gáz Víz-, fűtésszerelés, javítás, átalakítás garanciával. T.: 06 (70) Csempézést, viakolorozást, terméskőburkolást, mindennemű kőműves munkát, dryvitozást vállalunk. T.: 06 (30) Redőny, reluxa, szúnyogháló, szalagfüggöny, napellenző szerelése, kivitelezése. T.: 06 (20) Régi, belső tokos fa- és műanyag redőnyök teljes cseréje. T.: 06 (20) Szobafestést-mázolást, tapétázást, azonnalra. T.: 06 (20) LAKÁSFELÚJÍTÁST ÉS ÁCS MUNKÁT VÁLLALUNK TELJESKÖRŰ GARANCIÁ- VAL, A MEGBÍZÓ ELÉGEDETTSÉGÉIG! Gipszkartonozás, Külső-belső szigetelés, Burkolás, Festés, Mázolás, Előtetők, régi és új tetők felújítása-készítése, kocsi beállók. VÁRJUK HÍVÁSÁT. T.: 06 (30) Fürdőszoba felújítás, víz-, gáz-, fűtésszerelés, burkolás, kőművesmunka anyagbeszerzéssel. T.: 06 (30) Gázkészülékek, cirkók, vízmelegítők, konvektorok tisztítása, javítása a legkedvezőbb áron, Önhöz alkalmazkodva. Ingyenes kiszállás! T.: 06 (20) Asztalosműhely. Vizisport u. 54. Egyedi bútor, beépített szekrény, konyhabútor, parkettázás, parkettacsiszolás. T.: , 06 (70) Olcsó konténeres sitt-, lom-, szemétszállítás. T.: 06 (30) Varrógépjavítás. T.: 06 (20) Asztalos, lakatos munkák készítéstől a legkisebb javításig. T.: 06 (20) , Automata mosógépjavítás, garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyen kiszállással. T.: Sebestyén Mátyás gázszerelő mester. T.: , 06 (30) Víz-, gáz-, központifűtés-tervezés, kivitelezés! Csatornahálózat szerelés. Redőny, reluxa, szúnyogháló stb. szerelése, javítása, garantáltan a legolcsóbban! Ingyenes felmérés! T.: 06 (20) , 06 (70) Látogasson el Ön is üzletházunkba, ahol a legkülönfélébb szolgáltatásokkal várjuk minden kedves vásárlónkat. Csepeli kórháznál ÓVÓHELY BÉRBEADÓ vagy ELADÓ. T.: 06 (70) Tetőfedés, bádogozás, bármilyen tető fedése, javítása, felújítás, kisebb ácsmunkák szakmai hozzáértéssel. T.: este, 06 (30) Vízvezeték és berendezési tárgyak felszerelése, javítása és cseréje, dugulásmegszüntetés! T.: Dugulás-elhárítás hétvégén is. T.: Állást kínál folyt. Új szakmát és folyamatos munkát biztosítok. Szorgalmas, önálló munkára képes diplomás vagy érettségizettek jelentkezését várom: Trényiné, 06 (70) vagy számon. Fodrász, műkörmös kollégát keresünk. T.: 06 (70) Pizzafutárt felveszünk. T.: 06 (20) Munkavédelmi kis- és nagykereskedés agilis eladót, raktárost keres! Kereskedelmi jártasság, B kategóriás jogosítvány, targonca kezelés előny. T.: 06 (20) Szépségszalonba fodrászt keresek. T.: 06 (30) Egyéni vállalkozó vagyonőröket keresünk csepeli telephelyre, 12 órás munkarendbe. T.: 06 (20) , óra között. Bevezetett szalonunkba fodrászt és műkörmöst keresünk. T.: 06 (30) Bp., Széchenyi út 92/b. Posta, hírlapáru Kínai üzlet Papír-írószer Ruhabolt Italdiszkont Biztosítás- és hitelügyintézés Nagy Levin Tavernája Videotéka Látványpékség Kerkpár-szaküzlet Kaméleon Szépségszalon Vagyonvédelmi kirendeltség Clares Kft. Ingatlankövetítő Iroda REDŐNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY, HARMONIKAAJTÓ, ROLETTA, SZÚ- NYOGHÁLÓ SZERELÉS-JAVÍTÁS HÉT- VÉGÉN IS! T.: , 06/30/ Gránit sírkõ 1-es síremlék: Ft 2-es síremlék: Ft többféle színben és formában 1214 Bp. II. Rákóczi Ferenc út 185. Szelepcsényi Tamás: T.: 06 (30) GYÁSZJELENTÉS Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik szerették és ismerték férjemet, ifj. Csacsovszky Károlyt, hogy 66.-dik életévében rövid szenvedés után án elhunyt. Temetése hamvasztás után én kor lesz a Csepeli Temetőben. A gyászoló család Forgalmirend-változás Egyirányú lett a Baross utca Lapunk hasábjain az elmúlt két évben többször felvetettük, hogy a HÉV végállomás és a Víztorony között húzódó keskeny Baross utcát a biztonságos közlekedés érdekében egyirányúsítsák a plaza felé. Nos, óhajunk, kérésünk, javaslatunk meghallgatásra talált és mit ad Isten! augusztus 2-ától már az új forgalmi rend van érvényben a csepeliek által leginkább napközbeni, nem hivatalos P+R parkolónak használt területen. A meglehetősen hosszú idő után, de végre feleszmélt döntéshozók két legyet ütöttek egy csapásra. Egyrészt megszűnt a balesetveszélyes szembe-forgalom, másrészt most már kétszeresen is vétkezik, aki esetleg arra vetemedik, hogy az eddigi, illegális gyakorlatot követve, a Szent István útról a felfestett záróvonal és a KRESZ-táblák ellenére balra, nagy ívben bekanyarodik a Baross utcába, amelyből továbbra is csak jobbra, kis ívben szabad kikanyarodni a Szent István útra. A forgalom iránya tehát immár jó felé mutat. Az öröm azonban akkor lenne teljes, ha az útvonalon található gumigyilkos, tengely-, vagy még rosszabb esetben csigolya-törő kátyúkat is betömködné már végre egy erre szakosodott brigád! -fgy-

16 VIII. Csepp szeptember 25. Csepel A MÛSORA VHF 11-RŐL VHF 9-RE VÁLTOZOTT. AKI TETŐANTENNÁVAL VESZI A CSEPP TV ADÁSÁT ANNAK ÁT KELL HANGOLNI A TELEVÍZIÓ KÉSZÜLÉKÉT. SZEPTEMBER 25. /PÉNTEK/ Képújság18.00 Műsorismertetés Csete est II/ Csengetett Mylord? XX/13. (brit vígjáték) Nyom nélkül Fsz.: Cseh Tamás, Dunai Károly (magyar bűnügyi történet) /85 / Szigetelő /ism./ Képújság SZEPTEMBER 26. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldőzési magazin) /ism./ Galéria (művészeti magazin) /ism./ Pulzus egészségügyi magazin) /ism./ Önkormányzati percek /ism./ Csengetett Mylord? XX/13. (brit vígjáték) /ism./ Csete est II/1. /ism./ Képújság SZEPTEMBER 27. /VASÁRNAP/ Képújság A repülő ház 52/35. Királyod nem jön szamárcsikó hátán (angol rajzfilmsorozat) Hegycsúcsok XXX/25. A nép színháza (francia természetfilm sorozat) Csete est II/ Twist Olivér (amerikai játékfilm) /90 / Állatok és artisták (francia cirkuszfilm) Képújság SZEPTEMBER 28. /HÉTFŐ/ Képújság Műsorismertetés Szigetelő Csepeli Hírmagazin A repülő ház 52/35. Királyod nem jön szamárcsikó hátán (angol rajzfilmsorozat) /ism./ Hegycsúcsok XXX/25. A nép színháza (francia természetfilm sorozat) /ism./ Képújság SZEPTEMBER 29. /KEDD/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Hegycsúcsok XXX/25. A nép színháza (francia természetfilm sorozat) /ism./ Képújság SZEPTEMBER 30. /SZERDA/ Képújság Műsorismertetés Galéria (művészeti magazin) Pulzus (egészségügyi magazin) KAPOCS Civil és kisebbségi híradó A repülő tornacipő (amerikai játékfilm) /101 / Képújság OKTÓBER 1. /CSÜTÖRTÖK/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Galéria (művészeti magazin) /ism./ Pulzus (egészségügyi magazin) /ism./ Képújság OKTÓBER 2. /PÉNTEK/ Képújság Műsorismertetés Csepeli polgár Kratzl Béláné Csengetett Mylord? XX/14. (brit vígjáték) Hülyeség nem akadály Fsz.: Lukáts Andor, Koltai Róbert (magyar játékfilm) /80 / Szigetelő /ism./ Képújság OKTÓBER 3. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Galéria (művészeti magazin) /ism./ Pulzus egészségügyi magazin) /ism./ KAPOCS Civil és kisebbségi híradó /ism./ Csengetett Mylord? XX/14. (brit vígjáték) /ism./ Képújság OKTÓBER 4. /VASÁRNAP/ Képújság A repülő ház 52/36. A kis kém (angol rajzfilmsorozat) Sportmozaik Csepeli polgár Kratzl Béláné A kis szökevények (amerikai játékfilm) /86 / Hegycsúcsok XXX/26. A sivatag fiai (francia természetfilm sorozat) Református istentisztelet közvetítése a királyerdői református templomból. Igér hirdet: Temesvári Imre református lelkipásztor Képújság Még mindig nincs rend az Eötvös-körül A macska áll és már nyávogni sem mer kölcsönzöm a kölcsönzőtől a szavakat és nem tudom, hogy sírjak-e, vagy nevessek? Merthogy a dolog tömény tragikomédia. Nevetni azonban mégsem illik sőt, nem is lehet, így hát marad a nagy kérdőjel és előtte a kérdés: miért? Miért van az, hogy immár legkevesebb három éve saját tapasztalatommal, gyakorló apaként ugyanis csak ennyi évet tud bizonyosan bizonyítani közlekedési káosz az úr az Eötvös József általános iskola előtt, minden reggel és délután? Miért van az, hogy az illetékes, esetünkben mivelhogy ezen az úton autóbusz közlekedik a Főváros a füle botját sem mozgatja, A nemzetközi porondon is (nagyon) jól szerepel az Egressy Zene-művészet-iskola holott minden évben szóvá teszem ezt a tarthatatlan állapotot. Miért van az, hogy addig kell várni, ameddig a tragédia bekövetkezik? Miért van az, hogy képtelenek megoldani, hogy a reggel az iskolába autóval hozott nebulók ne hanyatt-homlok, balesetveszélyesen ugráljanak ki a családi négykerekűből, mert a,,megállni tilos! tábla ellenére apuci/anyuci a kapuhoz legközelebb teszi ki gyerkőcét? Miért van az, hogy csupán pusztába kiáltott szó a már ismert(etett) javaslatom: engedjék meg, hogy az ehhez elég széles járdán állhassanak meg az autók a szükséges, mindössze harminc másodpercre. -fgy- A csepeli Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola immár nemzetközileg is ismert, sőt: elismert! Ezt messzemenőkig alátámasztják az utóbbi hetekben, különböző zenei versenyeken megszerzett nagyszerű helyezések, köztük első díj is tudtuk meg Balogh Gábor igazgatótól. Lehet, hogy furcsán hangzik, de igaz: az Egressybe (szinte) nem lehet úgy bemenni, hogy az előtérben az ember ne találkozzon egy-egy, újabb és újabb, nem egyszer nemzetközi versenyeken megszerzett díjakat az iskola közösségével iziben-frissiben megismertető kiírással. Világgá kürtölték Amikor legutóbb ott jártam, az a hír fogadott a,,dicsőségtáblán, hogy az olaszországi Bari városában rendezett nemzetközi kürtversenyen szinte kisajátították maguknak a dobogót az iskola növendékei, mivel a II. díjat Molnár Olivér,, a III. díjat Bagoly Dávid, a különdíjat pedig Bolykó István szerezte meg. Mindeme sikerek,,kovácsa Szilágyi Pálma zenepedagógus. Szinte ugyanez a sorrend a csehországi Brno városában megrendezett kürtversenyen is: Molnár Olivér itt is ezüst, Bagoly Dávid pedig bronzérmes lett, a különdíj,,helyett Bolykó István a negyedik helyet szerezte meg. Kiválóan helytállt azonban két további kürtös-növendék: Rékai Zoltán és Südi Bálint is. Az itthoni felkészítésben Ruczek Réka tanárnő segítette a Szilágy Pálma által fémjelzett csapatot.,, Hagyni kell, hogy a növendék a maga útját járja pontosabban a e lehető legnagyobb szabadságot kell e téren neki biztosítani. Ha valaki nem,,szabályosan fújja például a kürtöt, az nem baj. A lényeg, hogy a levegő megtalálja a hangszerből kivezető utat, s az eredmény gyönyörű hang-hangzás-dallamzene legyen osztja meg velem hitvallását és tanári ars-poeticáját Szilágyi Pálma, akire, e szavak után a sikerek,,kovácsa helyett talán jobba illik a,,sikerek kovásza, vagy még inkább a,,sikerek katalizátora titulus. Varázs(latos)-fuvola,, Csak ide, a szomszédba, a szlovákiai Somorjára,,ruccant át az iskola néhány fuvolása, és azóta egész Szlovákia rólunk beszél vezeti fel az újabb sikert tréfásan Balogh Gábor. Az eredmények azonban nagyon is komolyak, hiszen a Somorjai Nemzetközi Fuvolaverseny 72 fős mezőnyében középiskola-kategóriában Balogh Zsófia második lett, a zeneiskolások között pedig Engelbrecht Gréta az első helyet szerezte meg! A két felkészítő tanár Dr. Csetényi Gyula, Radnóti Katalin volt, zongorán kísért Mocsári Emma. Szaxofon-szárnyalás A legújabb a macedóniai siker. Nagy Sándor hajdani országban nemrégiben Nemzetközi Szaxofonversenyt rendeztek, s ezen is (szinte) külön kategóriát képviseltek a csepeli szaxisok. Ige, többes számban, hiszen a döntőbe négyen is bejutottak. S ha már ott voltak, hát megmutatták milyen is a magyar virtus egressys módra A zsüri döntése alapján a Macedóniai Nemzetközi Szaxofonversenyt Kovács Endre, VIII. osztályos növendék nyerte 93 százalékos teljesítménnyel! A harmadik helyen Klacsák Balázs (V.), a negyediken Tóth Márton (VIII.), az ötödiken pedig Vancsik Dorina (VIII.) végzett - valamennyien Balogh Gábor igazgató tanítványai. Minőség minden szinten Az Egressy fúvószenekara idehaza sem enged egyetlen jottányit sem a közönség által már megszokott, s az oktatók által pedig elvárt színvonalból! Ezt legutóbb Dunabogdányban bizonyították, ahol a település polgármestere adott fogadást a részükre egy ismét sikeres hangverseny után. Szakemberek szerint mára második hangból kiderül, hogy a koncertet az Egressy zenekara prezentálja Fehér György

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Készítette: Ábrahámné Turner

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a felhalmozási céltartalék északi bevétel előirányzataiból megvalósuló fejlesztések pontosítására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a felhalmozási céltartalék északi bevétel előirányzataiból megvalósuló fejlesztések pontosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a felhalmozási céltartalék északi bevétel előirányzataiból megvalósuló fejlesztések pontosítására Készítette: Szenteczky János

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT

Polgármester JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Ágazathoz tartozó intézmények kéményeinek, illetve a közművelődési intézményeinek felújítására

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről

RENDELETTERVEZET. egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről Készítette: Kernné dr. Kulcsár Dóra igazgatási irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: május 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: május 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 768/2009.(XI.24.) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. évi I-IX. havi Munkatervére Készítette: Előterjesztő: Ábrahámné Turner

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Javaslat. közművelődési intézményvezetők megbízására

Javaslat. közművelődési intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat közművelődési intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Becsei Dénes ágazatvezető Tóth

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. évi I. féléves Munkatervére Készítette: Ábrahámné Turner Rita irodavezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTER

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTER BUDAPEST XXI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTER CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Javaslat központi gyermekrendelő létesítésére a Budapest XXI. kerület Áruház tér 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon Készítette:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére BUDAPEST XXI.KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkaterve

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkaterve Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve 2017. január 26. 1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. május 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. május 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 493/2009.(VI.23.) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására.

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására. Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 677/2008.(XI.20.) Kt határozat módosítására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 677/2008.(XI.20.) Kt határozat módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 677/2008.(XI.20.) Kt határozat módosítására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató Előterjesztő: Tóth Mihály Előterjesztés egyeztetve:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Budapest XXI. kerület Csepel városközpont rehabilitációs akcióterületeinek kinyilvánítására. Ágazatvezető

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Budapest XXI. kerület Csepel városközpont rehabilitációs akcióterületeinek kinyilvánítására. Ágazatvezető BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Budapest XXI. kerület Csepel városközpont rehabilitációs akcióterületeinek kinyilvánítására Készítette: Előterjesztő: Előterjesztés egyeztetve:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA. JAVASLAT nyilvános ingatlan hasznosítási pályázat kiírására a WELLNESS Park megvalósítása érdekében

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA. JAVASLAT nyilvános ingatlan hasznosítási pályázat kiírására a WELLNESS Park megvalósítása érdekében ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT nyilvános ingatlan hasznosítási pályázat kiírására a WELLNESS Park megvalósítása érdekében Készítette: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó Előterjesztő: Orosz Ferenc al Az előterjesztés

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2009. június 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2009. június 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 173/2009.(III.19) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT

Polgármester JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A közoktatási és közművelődési intézmények felújítási és karbantartási munkálataival kapcsolatos előirányzatok módosítására, valamint részvételre

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: IV-76/4593/2013. sz. határozat 1. melléklet Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: Humán Főosztály Ápolási díj: Összesen 294

Részletesebben

Határidő: december 31. Borbély Lénárd polgármester Végrehajtás előkészítéséért felelős: Lantai-Metz Tímea ágazatvezető

Határidő: december 31. Borbély Lénárd polgármester Végrehajtás előkészítéséért felelős: Lantai-Metz Tímea ágazatvezető Napirendek: Napirend 1. pontja: (184. sz. előterjesztés) Javaslat a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére Előterjesztő: 297/2016. (IX.08.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 23/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

K IEGÉSZÍTÉS AZ CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET

K IEGÉSZÍTÉS AZ CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER K IEGÉSZÍTÉS AZ Á LLÁSFOGLALÁS A C SEPEL III ERŐ M Ű F EJLESZTÉSI P ROGRAMJÁRÓL CÍMŰ, 263. SZÁMÚ ELŐ TERJESZTÉSHEZ Előterjesztő: Készítette: Tóth

Részletesebben

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16. Javaslat a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2015. május 11-én tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Meghívottak: Benkő László Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére

POLGÁRMESTER. Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére Készítette: dr. Szeles Gábor jegyző Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztő

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás kötése Iktatószám: 5181/2015 A napirend előterjesztője:

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 7-i ülése jegyzőkönyvéből: Felelős: Fehér László polgármester

Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 7-i ülése jegyzőkönyvéből: Felelős: Fehér László polgármester szeptember 7-i ülése könyvéből: 139/2016.(IX.07.) sz. képviselő-testületi határozat: A képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. a./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

2005. február 1. Az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Városi Kincstár Valamennyi bizottság 2. Jelentés a folyamatos határidejű határo

2005. február 1. Az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Városi Kincstár Valamennyi bizottság 2. Jelentés a folyamatos határidejű határo BALATONFÜRED VÁROS Képviselő-testületének 2005. évi munkaterve 2005. február 1. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének elfogadása Városi Kincstár Valamennyi bizottság 2. Jelentés a folyamatos határidejű

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: 420/2008. (X. 13.) határozat elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással, hogy a 6. napirend megvitatását

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Előadó: Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke

Előadó: Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke Nyíregyháza Közgyűlése március 27-én (pénteken) 10 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza Krúdy Termében. A testület napirendjén egyebek mellett szerepel a megyei fenntartású kórházak

Részletesebben