KÜRTÖS. (Faludy György: Óda a magyar nyelvhez) Közéleti havilap. IX. évfolyam 4. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜRTÖS. (Faludy György: Óda a magyar nyelvhez) Közéleti havilap. IX. évfolyam 4. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011."

Átírás

1 k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 4. szám Közéleti havilap április Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Szükségünk van húsvétra?! Ünnepek. Gond és készülõdés. Kötelességek, kiadások. Mindannyiunknak más-mást jelentenek. Egy újabb év, egy újabb ünnepsorozat. Néha már úgy tûnik, hogy bele is fáradunk, ununk az ünneplésbe. A vallásos kereszténynek az otthoni elõkészületek mellé a programba illik iktatni még a templomlátogatást, szertartásokon való részvételt. Virágvasárnap a hosszú körmenet, és a még hosszabb passió. Nagycsütörtökön a lábmosás szertartása, ami a férfiaknak még érdekes is lehet - ha az õ lábuk kerül megmosásra. Nagypéntek - megint csak a hosszú passió, a kereszt hódolata, és még hozzá a koplalás is. Nagyszombaton a sír látogatása. S a hosszúra nyúló feltámadási vigília a tûz megáldásával, itt-ott hamis öröménekkel, tömérdek olvasmánnyal, mindenszentek litániájával, keresztségi fogadalmak megújításával, na és hosszas feltámadási körmenettel. Húsvétvasárnap már szinte örülünk, hogy már csak hétfõn kell jönni, és hála istennek véget értek a húsvéti ünnepek. Ilyenkor vagyunk hajlamosak irigykedni a többi hívõ keresztényre, akik csak karácsonykor és húsvétvasárnap jönnek templomba, és ezzel a vallási kötelességeiket elintézve tudják. Csakhogy közben elfeledjük mi, rendes hívõk, hogy mi mindennel is rövidítették meg önmagukat. Hogy olyanok, akik az életükben csak a diplomaosztóra és az esküvõjükre emlékeznek - ami ugyan a legpompásabb, de egyben a legrövidebb szakasza az életnek. Az a megkeresztelt ember, aki a vallási életét nem szûkíti le csak kétszeri templomlátogatásra évente, plusz a kötelezõ szentségek felvételére, idõvel felfedezheti, mi mindent is kapott a keresztény vallása csomagjában. Nem mást, mint választ mindarra, amire értelmes, gondolkodó ember elõbb-utóbb rákérdez, irányt afelé, amire elõbbutóbb rászorul, bizonyosságot arra, amiben majd elõbbutóbb kételkedik. Hány ember kereste a nála hatalmasabbat, bölcsebbet, biztosabbat a történelem folyamán? És tán az Olimposz hegyén, a tenger mélyén, a csillagok között, az emberi agyban, lélekben, a puszta véletlenben vagy tán a sorsban találta volna meg? Nem inkább a keresztények keresztje és a rajta függõ adhat kielégítõ választ minden kérdésünkre, kételyünkre, gyengeségünkre? Miért is akarta az ember áldozataival, önsanyargatásával vagy erõszakkal kikényszeríteni Istent, hogy azt tegye, és úgy, ahogy neki lenne jó? Miért nem volt a modern embernek elég 2000 év ahhoz, hogy rájöjjön, Istent nem kell se megvenni, se zsarolni, se fenyegetni ahhoz, hogy azt tegye, ami nekünk jó? (Folytatás a 10. oldalon) Parasztok nyelve, nem urak latinja / nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, / magyar nyelv! fer getegben álló fácska, / hajlongasz szélcibáltan, mega lázva / s ki fog e tövised lombbal hajtani? / Arcunkat rejtő Veronika kendő / és a jövendő. (Faludy György: Óda a magyar nyelvhez)

2 2 Kürtös K ö z é l e t április Színes civil európai együttműködés A Középsõ-Ipoly Mente Regionális Fejlesztési Ügynökség a kezdetektõl fogva egyik fontos feladatának tartotta a határon átnyúló kapcsolatok ápolását és szélesítését. Már hosszabb ideje együttmûködünk az Ipoly túloldalán mûködõ egyesületekkel, szervezetekkel elsõsorban a határtérségben, ezen belül az Ipoly- Táj Területfejlesztési Társulással is. Rajtuk keresztül kerültünk kapcsolatba többek közt a drégelypalánki székhelyû Sugárkankalin Turisztikai Egyesülettel (HU), az Ilinyben mûködõ Iliny Községért Közalapítvánnyal (HU), a mohorai Tolnay Klári Kulturális és Mûvészeti Egyesülettel (HU). A szoros kapcsolat eredményeképp 2010 õszén az Európai Unióhoz benyújtott Európai civil kerekasztal elnevezésû közös pályázat támogatást nyert. A program célja a meglévõ testvér-települési hálózat felpezsdítése, bõvítése, új tartalommal való megtöltése. A projekttel az ITTT szeretné az európai civil szervezetek közötti kapcsolatépítést elõsegíteni, közös pályázati programok megvalósítását elõkészíteni. A program résztvevõje a Lizumsi Népfõiskola (Lettország), Mira Sintra-i Sérült Személyek A R É G I Ó H Í R E Járásunk területén két kisrégió egyesülésével jött létre egy, a régió fejlesztése szempontjából fontos civil szervezet, a Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, amely nagyobb részben az önkormányzatok képviselõibõl (34), a magánszektor (6) és társadalmi szervezetek képviselõibõl (4) tevõdik össze. A szervezõdés létrejöttének fõ célja az volt, hogy olyan elõírásoknak is megfeleljenek, amelyek lehetõvé teszik akár az uniós pályázatokban való részvételt. Ilyen fõ program a LEADER program, amelybe a szervezõdés sikeres pályázatot adott be, és az ebbõl eredõ pénzforrások rövidesen meríthetõk lesznek. Ezek nagyban segítik majd a községek fejlesztési lehetõségeinek megvalósítását. A szervezet további céljai között szerepel mindennemû együttmûködés más hazai és külföldi, fõleg határ menti szervezetekkel és intézményekkel, közös projektek kidolgozásában, közös erõforrások feltárásában, minden olyan lehetõség megvizsgálásában és elindításában, amely a szervezet sikeres tevékenységét elõmozdítja. A szervezõdés jelenlegi székhelye Leszenyén van, itt tartotta évzáró közgyûlését márciusban. Beszámoltak a 2010-ben végzett munka és gazdasági tevékenységükrõl, ismertették a pályázatok jelenlegi állását, elfogadták a jövõ évi terveket, felújították a vezetõséget és az alapszabályzatot, új tagokat vettek fel, szavaztak a tagsági díjakról és más egyebekrõl, amelyek a legközelebbi tevékenységüket és lehetõségeiket érintik. Az ülésen való részvétel majdnem teljes volt. A résztvevõk az ülésen elhangzott beszámolókkal és jövõbeni tervekkel egyetértettek. A polgári társulás terjedelmesebb bemutatását a következõ hónapok valamelyikében tervezzük. Balogh Gábor Oktatási Központja (Portugália), vicenzai Terra Del Palladio E Del Vicentino (Olaszország), labowai Greenworks Nasze Karpaty Egyesület (Lengyelország). A projekt nyitórendezvényére március 29-én került sor Balassagyarmaton az I. Nemzetközi Közkincs Kerekasztal néven. A 4 napos programban 6 ország szervezetei képviseltették magukat. A kitûzött célt, azaz hogy a civil szervezetek, önkormányzatok megismerjék egymást, elérték. Térségi kalandozáson vettek részt, ahol a magyar partnerszervezetek mutatkoztak be. Nagy volt az érdeklõdés a palóc kultúra, a hagyományok, a népviseletet, a helyi ételek és a helyi kézmûvestermékek iránt. A 4 napos rendezvénysort egy konferencia zárta, ahol a megjelent szervezetek együttmûködési megállapodást írtak alá. Az elnyert 1 éves projekt csak most indult, így az év során több látogatás és tapasztalatcsere lesz a partnerszervezetek között. Ügynökségünk elõreláthatóan a nyár folyamán megrendezi az I. Szlovákiai Közkincs Kerekasztal összejövetelét, amelyre a szlovákiai és magyarországi partnerszervezeteken kívül a lengyel partnerek is meghívást kapnak. Ezúton is szeretném felhívni minden nonprofit szervezet, egyesület, csoportosulás figyelmét a projekt által kínálkozó lehetõségre, és tisztelettel felkérni az együttmûködésre, mert nagyon fontos, hogy a térségben megerõsödjön a szervezetek közti együttgondolkodás, a jövõtervezés és a közös forrásteremtés. Lõrincz Mária Középsõ-Ipoly Mente Regionális Fejlesztési Ügynökség EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Azon szervezetek, akik március 31-én és április 1-jén részt vettek az I. Nemzetközi Közkincs Kerekasztal konferencián, elhatározták, hogy kapcsolatukat megerõsítik, és új tartalommal töltik meg. Szeretnénk, hogy a helyi közösségek megoszthassák és kicserélhessék tapasztalataikat, nézeteiket és értékeiket, és tanulhassanak a történelembõl, és közösen építhessék a jövõt. Az együttmûködés célja, hogy ösztönözzük az együttmûködést Európa polgárai és a civil társadalmi szervezetek között. Hogy felhívjuk a figyelmet mind Európa sokféleségére, mind egységére, hozzájárulva ezzel a kultúrák egymáshoz közeledéséhez. Célunk, hogy az együttmûködõ civil szerveztek, önkormányzatok és az állampolgárok minél többet megtudjanak egymás mindennapi életérõl. Elinduljon a párbeszéd és a tapasztalatcsere. Azonos témakörben szeretnénk közös projekteket kidolgozni, mint például a kistérségi fejlõdés, a turizmus, kultúra, mûvészet, az oktatás, a környezetvédelem és a hagyományok terén. Az együttmûködés nyitott más civil szervezetek, önkormányzatok és a polgárok elõtt. Célunk, hogy az uniós integrációból származó elõnyöket helyi szinten hasznosíthassuk. Hogy segítséget adhassunk a közös európai identitás és az összetartozás érzésének kialakulásához. Ez az azonos tevékenységi és érdeklõdési körre alapuló hálózati együttmûködés a további fejlesztések katalizátora lehet. Alapjául szolgálhat közös stratégiai irányok meghatározásához, mely a jövõben sokkal koncentráltabbá és tervezettebbé válhat. Önkormányzataink és civil szervezeteink közötti együttmûködéssel hozzá szeretnénk járulni közös euurópai jövõnk fejlõdéséhez.

3 2011. április Közélet Kürtös 3 Alapvetõ jogi információk Négy napon át, nyolc helyszínen több mint száz programra kerül sor az I. Magyar Világtalálkozón - június 30-a és július 3-a között - Balatonlellén. A világ számos országából, az összmagyarság valamennyi korosztályából várják a résztvevõket, s e fesztiválkeretû rendezvénysorozaton a kultúra, a tudomány, a mûvészet, a gazdasági élet és a sport világának jeles képviselõi mutatkoznak be - hangzott el a Budai Várban megtartott, nagy médiaérdeklõdéssel kísért sajtótájékoztatón, Joó Géza, a rendezvény egyik szóvivõjének tolmácsolásában. A Világtalálkozó tíz nemzeti standján találkozhatnak majd az érdeklõdõk a különbözõ országokból érkezõ magyarokkal, ahol a személyes kapcsolatok kialakítására nyílik lehetõség. Számos szórakoztató programra is sor kerül, s a neves elõadómûvészek (Demjén Ferenc, Pataki Attila, Keresztes Ildikó, Tamás Gábor, Király Viktor) fellépése mellett különféle eseményekre is sor kerül, így megválasztják a 20 jelölt közül a Magyarok Világszépét, a Világtalálkozó szépségkirálynõjét A MÁV-START Zrt. bejelentette, hogy 50 %-os alkalmi menettérti kedvezménnyel támogatják a rendezvényre érkezõket. Ugyancsak elhangzott, hogy március 16-tól már számos helyszínen - így a honlapon is - kaphatók jelentõs kedvezménnyel a belépõjegyek. További információ: Megkérdeztük Balík Lászlót, az MKP Nagykürtösi Járási Elnökségének elnökét H O G Y A N T O V Á B B? Március végén került sor a Magyar Koalíció Pártja Nagykürtösi Járási Konferenciájára. Ezen a tisztújító tanácskozáson a küldöttek elsöprõ többséggel újra bizalmukról biztosították az eddigi járási elnököt, Balík Lászlót. Egy régi MKP-s választási szlogen szerint: a bizalom kötelez. - Hogyan tovább ennek a bizalomnak a birtokában? - kérdeztük a régi-új járási elnököt. - Annak ellenére, hogy egyedüli elnökjelölt voltam a járási konferencián, mindenesetre meglepett és jólesett, hogy a szavazáskor jelenlevõ 54 küldöttbõl 52 a támogatásáról biztosított. Mivel nem vagyok a nagy szavak és az ígérgetések embere, most is csak azt tudom mondani, amit a tevékenységi beszámolómban is hangsúlyoztam, hogy egyszer s mindenkorra véget kell vetni azoknak a negatív folyamatoknak, amelyek fékezték egyfelõl a járási elnökség munkáját, másfelõl a szervezeti élet fellendülését. Az új járási elnökségre vár, hogy kidolgozza a helyi szervezetekkel való kapcsolattartás új és hatékony formáit. Hogy szándékaim szerint végre már jussunk el oda, hogy szervezeteink és tagjaink, tisztelet a kivételnek, ne csak papíron és formálisan létezzenek, mint azt jó néhány helyen tapasztalni, hanem fõleg a fiatalabb nemzedék soraiból a helyi közügyek iránt érdeklõdõ új tagokkal bõvülve, és ezáltal valóban megújulva és megerõsödve, minden eddiginél eredményesebben mûködjenek. Nagy valószínûséggel az elõttünk álló egy-két évben nem lesznek választások kis hazánkban, azt szeretném, hogy ebben a nyugalmi idõszakban a valódi megújulás jellemezze elsõsorban az évek óta passzív vagy vegetáló helyi szervezeteinket. Tény, hogy tagságunk hideg zuhanyként élte meg a tavalyi parlamenti választások számunkra lesújtó eredményét. Részben emiatt, részben a Most-Híd formáció megjelenése miatt is sokan kedvüket vesztették, egyesek elbizonytalanodtak, rosszabb esetben elhagyták a pártunkat. Nekünk azonban azokra kell építenünk, akik maradtak, akik joggal reménykednek abban, hogy a szlovákiai magyarság érdekképviseletét egyedül a Magyar Koalíció Pártja képes maradéktalanul felvállalni. Igaz, egyelõre parlamenten kívüli pártként, de bízzunk benne, hogy legkésõbb a 2014-es parlamenti választások után ismét a szlovák törvényhozásban. /Br/ A házasság fennállásának alapja a házasságkötés. A hatályos családtörvény a házasságkötésnek két, azonos értékû formáját ismeri, mégpedig a polgári házasságkötést és az egyházi házasságkötést. A házasulandók akaratától függ, hogy melyik formát választják. A polgári házasságkötést a családtörvény szabályozza, amely szerint a házasságkötésrõl szóló nyilatkozatot annak a körzetnek az anyakönyvi hivatalában teszik meg a házasulandók, ahol egyiküknek állandó lakhelye van. Erre a polgármester vagy az ezzel megbízott önkormányzati képviselõ elõtt kerül sor az anyakönyvvezetõ jelenlétében. A helyileg illetékes anyakönyvi hivatal engedélyezheti a házasságkötést más anyakönyvi hivatalban vagy bármilyen más megfelelõ helyen is, ebben az esetben ún. delegációról beszélünk. A családtörvény az egyházi házasságkötést is szabályozza, ahol a házasságkötésrõl szóló nyilatkozatot a házasulandók egy regisztrált egyház vagy vallási közösség lelkésze/szellemi vezetõje elõtt teszik meg (Szlovákiában kb. 15 ilyen egyház vagy vallási közösség létezik). Ha a házasságkötésrõl szóló nyilatkozatot más, nem regisztrált egyház vagy vallási közösség elõtt teszik meg, akkor a házasság érvénytelen lesz, ún. nem létezõ, látszólagos házasságról (non matrimonium) van szó. Szlovákiában a legtöbb egyházi házasságkötésre a római katolikus egyházban kerül sor. A Szlovák Köztársaság és a Szentszék között létezõ alapszerzõdés értelmében a kánonjog alapján megkötött házasságnak - amely megfelel a házasságkötés feltételeinek a Szlovák Köztársaságban - Szlovákia területén ugyanolyan jogi érvénye és következményei vannak, mint a polgári házasságkötésnek. Szlovákia állampolgára házasságot köthet más ország területén is, mégpedig a külföldi ország megfelelõ hivatala vagy a Szlovák Köztársaság erre kijelölt szerve elõtt. Ilyenkor ún. külképviseleti házasságkötésrõl van szó, ahol a házasságkötés törvényes feltételeinek fennáltát a külképviseleti hivatal vizsgálja meg. Abban az esetben, ha a házasságkötésre az idegen ország illetékes hivatalában kerül sor, meg kell felelnie azoknak a feltételeknek, amelyek a nemzetközi jogban vannak lefektetve, s amely alapján a házasságkötés abban az esetben érvényes, ha érvényes abban az államban is, ahol megköttetett, és ha nem léteznek a házasságot kizáró körülmények a szlovák jog alapján. Folytatás a következõ számban. Konkrét kérdéseiket az alábbi címre küldhetik: Telefonszámomat megkaphatják a szerkesztõségben. Mgr. Novák Gabriella, jogász-mediátor

4 4 Kürtös Kultúra április Költészet napja Magyarországon évtizedek óta április 11-e, József Attila születésnapja a magyar költészet napja. Ebbõl az alkalomból ezen az oldalon összeállítást készítettünk a térségünkben élõ és alkotó költõk verseibõl. Helyet kaptak benne kötettel rendelkezõ költõink mellett a kevésbé ismert, jobbára saját kedvtelésükre írogatók költeményei is. Biztosra vesszük, hogy rajtuk kívül a járásban még számos fiatalabb vagy idõsebb versfaragó ember él, akirõl egyelõre még nem szereztünk tudomást. Örülnénk, ha megkeresnék lapunkat alkotásaikkal, szívesen segítünk az irodalomkritikai megítélésben. Villant József daucus carota az sárgarépa vagy murok, úgy ragadok rád, mint cesty-sre a szurok, rázhatja a ruháját, mi ez a konc, vágyom rád, mint buzérképûekhez a fekete lonc gondoltam, hogy baj van, mert eltûntél, mint Kõmívesné a falban, kerestelek, mint pillangósvirágúakat a szarvaskerep mert nem úgy montad, ha ide állok, én vagyok az ideálod, állok a karóktól erre, a nyuszi házától merre? két lépésre, ha jól emlékszem, hogy a déli nap jó szögben érjen ez amolyan férfidolog, ha meglátlak, a nyálam csorog, nyálam a szájamból úgy fut ki, mint kocsmából az egyiptomi fõmufti mint puha földbe õzlábnyomok, szívkapudon bekopogok, se lakat, se vérömleny, mégse nyílik olyan könnyen Hrubík Béla Születésnapra Adjon az Isten csillagot Ne hullót, fénylõt, mely ragyog, Hûséget, hazát, virágot, Adjon még igaz barátot, A szó ha csendül ne bántson, becézzen Tücsök ha szólal, ne sírjon, zenéljen. Adjon az Isten hitbõl is eleget, S koszorúba fonjuk belõle az eget. Hajnal a Duna partján Nézem a hajnalt a Duna fölött, fázós galambok röptüket próbálják. Otthon, talán most szúrja fel töviseire a napot néhány magányos akác. Csak a víz folyik örök egyhangúsággal. Elviszi ezt a napot is magával, egy távoli, megkonduló harang. Németh Zoltán (1970) - költõ, irodalomtörténész, irodalomkritikus. A Bél Mátyás Egyetem tanára. Ipolybalogon él. Eddigi utolsó kötete: A magyar irodalom története (2009) Németh Zoltán Atomok Hallod, ahogy minden egyfolytában, Szakadatlan haldoklik körülöttünk? A szoba sarkába állított kétajtós szekrény Éppúgy, mint az orchidea a vázában, Amelyet másodszorra sem fogadtál el. Azon a fényképen még nem repült fel Egyetlen galamb sem a térrõl, Ma a rothadó hús és szárny szemétkupac Egy külvárosi szeméttelepen. A beton néma haldoklása talán félelmetesebb, Mint a patkány percekig tartó sikolya, Amikor a csapdából kirántva sóval Hintik be még lüktetõ, kiszúrt szemét. Viszont nemrég két Nobel-díjas kémikus Bizonyította be a National Science hasábjain, Hogy amikor két ember között elkopik a szerelem, Akkor egyetlen sejt sem pusztul el, Egyetlen atom sem. Hiszen nincs is, Sosem volt, tudod, kegyelem. Balga Ferenc, Ipolykeszi Magamról? Az Úr évében a negyedik X felé járva jegyeztem le elsõ veseimet, hacsak be nem vallom a tinédzserkorabeli szerelmes verseket is. Mostanában jelentkeztem pályázati felhívásokra is, így azok a versek még másutt sem jelenhettek meg eddig nyomtatásban. Leghatékonyabban az éjjeli szolgálatok bizonyulnak termõnek, ahol másokat az álom gyötör, míg velem a múzsák küzdenek. Nem szoktam ellenállni. Miért ez a csend? Miért ez a csend!?! Ismered Beethovent? Apránként kóstolod, Az ízére vágyódsz? Dallamok szólnak, Hajnalok fogynak, Vele együtt zenélsz. Jobb életet remélsz? Engedd, hogy szaladjon Mérföldként rohanjon Minden rossz és gonosz. Higgy! Mert veled is Táncot lejt a jövõ, Egy boldogabb! Felszínretörõ, Mely vulkánként robban. Zenédre lávája csobban. Partot érsz. Megérkezel. Ígéred többet nem vétkezel. Oly csodás e szimfónia! Szüntelenül zenélsz. Remélsz. Életed Istenre bízod nyugtatón, Elszenderülve, ringatón. Mint egy véget nem érõ Nagy utazás az álomhajón. Csernus Károly, Ipolynyék - Több mint 30 éve írogat verseket, és ami külön érdekesség, hogy az egy kötetet kitevõ költeményeinek mindegyikét fejbõl tudja. Apám sírja Távoli orosz föld sírhalmos mezején Ott fekszik jó apám valahol. Nem tudom, melyik, De az egyik sírhalom a miénk. Keresztje nem volt, sem díszes temetés, Nem hullott rá árva könny, nem volt koporsó, Sem szemfödél, de jött az égi áldás, Megszentelte sírhalmát az ég. Nyílnak rajta nyáron mezei virágok, Madár dalol felette a lombos ágon. Puskán vaskalap lehetett a fejfája, De az idõ foga azt is tán régen megrágta. Télen fehér hótakarót hullajt rá az ég, Nekünk az fáj, az a régi rossz emlék. Sorscsapás volt ránk, vagy minek is nevezném, Szerény gyermekkorom nagy pecsétje lett az a rossz vég. Mert a szegénység nálunk úgy megragadt, De õ is elmúlt, a bánat az megmaradt. Nekünk a fájó emlék örökre megmaradt, Te pihenjél békén, jó apám, a nehéz orosz föld alatt. Összeállította: Bodzsár Gyula

5 2011. április Kultúra Hűen a hagyományokhoz február 20-án mutatta be a Lukanényei Csillagok ifjúsági színjátszó csoport Ján Chalupka: a Vén szerelmes címû háromfelvonásos vígjátékát a lukanényei kultúrházban. Kürtös 5 A pirosruhás hölgy meghódította Ipolynyéket Farsang utolsó napjaiban, a hagyományoknak megfelelõen mutatta be legújabb darabját, Schöpflin Aladár Pirosruhás hölgyét az ipolynyéki Mics Károly Színjátszó Csoport, mely mint minden évben, ebben az esztendõben is jelentõs számú közönséget vonzott a helyi színházterembe. Az eredetileg háromfelvonásos vígjátékot a rendezõ praktikusan kétfelvonásossá gyúrta össze, ami pörgõbbé és élvezhetõbbé tette a darabot. A jó alakításokkal is tarkított elõadást színesebbé tették a Balázs Ottó által megkomponált dalok, melyeket Gyurász Flórián, Gemer Éva, Molnár Tamás és Fekete Zsófia szólaltattak meg nemes egyszerûséggel és bájjal. A darab nem tette lehetõvé a kiemelkedõen nagy alakításokat, de így Az újonnan alapított ifjúsági csoport bemutatkozó fellépése örömteli meglepetés volt mindenki számára. Hiteles elõadásukkal közel ötszáz nézõnek okoztak kellemes délutánt. Kiemelkedõ alakításukkal Török Máté, Antolík Cyntia, Tomasik Timotej, Kováè Karolina, Híves Nelly, Híves Rebecca, Káplár Beáta, Ohajda Bianka, Fonodi Monika, Tóth Sandra, Tomasik Patrik, Vlkolensky Márk, Orem Cyril, valamint Katyi Brigitta, Cvengel Lilla, Híves Natália, Lendvai Simona, Buris Patrícia, Gyuros Mária, Kovács Petra, Híves Sebastián és Ohajda Márió bizonyította rátermettségét a színpadon. A darab Balko Zsófia rendezésében került bemutatásra. B.Zs. MEGHÍVÓ április 24-én /vasárnap/ 18 órai kezdettel a lukanényei amatõr színjátszó csoport a helyi kultúrházban bemutatja Jókai Mór: A debreceni lunátikus címû 3 felvonásos vígjátékát, melyre mindenkit szeretettel várunk. A Csemadok alatt mûködõ Csábi Szeder Fábián Dalegylet egy olyan rendhagyó orgonaestet álmodott meg, ahol egy órás koncert keretében egy-egy fiatal, ugyanakkor elismert orgonamûvész mutatja be repertoárját, mely korokon és mûfajokon átívelve ismertetné meg a hallgatókat a hangszerek királynõjeként is emlegetett zeneszerszámmal. Bár a koncerten az orgona játszaná a fõszerepet, ugyanakkor a meghívott elõadómûvész énekes szólistákkal, illetve az énekkarral együtt is elõadnak mûveket. A felcsendülõ darabokhoz rövid kommentárok is elhangzanak majd, melyek segítik a mûvek megértését, illetve érdekesebbé teszik a darabok követését felnõtteknek és gyerekeknek egyaránt. Idén elsõ alkalommal május 8-án vehetnek rész ezen a rendezvényen az érdeklõdõk. Az orgonát Varga Zoltán orgonamûvész Pápáról (Magyarország) fogja megszólaltatni. Minden érdeklõdõt nagy szeretettel várunk vasárnap kor a csábi római katolikus templomba. Bõvebb információk a oldalon találhatóak. elmondható, hogy a Csemadok társulata egységesen nagyot alakított, és öregbítette az ipolynyéki színjátszás hagyományait ebben az évben is. A Vaymár Sándort alakító Molnár Tamás hozta a tõle megszokott formát mind énekben, mind drámában, de Komáromy Jani szerepét is felejthetetlenné tette Gyurász Flórián, aki epizódszerepében gyakran csalt ki tapsot a hálás közönségtõl. A pirosruhás hölgyet alakító Gemer Éva, akit néhány évig édesanyai szerepvállalása miatt volt kénytelen nélkülözni a társulat, ismét megmutatta, hogy lehet és kell is rá számítani a jövõben a színjátszás területén, de kiemelten kell szólni Fekete Zsófia alakításáról is, aki ugyan elõbb fehér, majd késõbb sárga ruhát viselt, de nem ezért, leginkább a darabban nyújtott meggyõzõ és kiemelkedõ alakításáért jár köszönet neki. Szokásosan vidám és bájos karaktert jelenített meg reá bízott feladatkörében Takács Ágnes, aki a kis Lilike bõrébe bújt ez estére, s talán elõrevetítheti, hogy a jövõben komolyabb szereposztást is vállalhatna a csoport életében. A színjátszó csoport örökös mama körében felbukkanó Jámbor Mária a tõle megszokott poénokkal vidította fel a nagyérdemût, melyhez nagyon jól illeszkedõen csatlakozott Pobori Sándor és Nagy Teréz is a maga által megformált szerepkörben. S mint ahogyan azt Szilavecky Bálint, alias Gömöry Lóránt megjegyezte a darab talán egyik kulcsmondataként: Mindegy hogy az ember piros, sárga, fehér vagy éppen lila ruhában igézi meg a férfiakat, fõ, hogy bájuk fényt hozzon szürke és gyakran unalmas hétköznapjaink forgatagába. A rendezõnek, Balík Juditnak gratulálunk, a kiszolgáló technikai személyzet Balázs Ottó, Zsigmond Gábor és Balík Margit személyében, mint mindig, most is jó munkát végzett. Reméljük, hogy a darabot még viszontlátjuk a régió kisebb-nagyobb színpadjain ebben az évben is, de legfõképpen Szepsiben, az Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztiválon. Palócz

6 6 Kürtös Fiatalok oldala április Régóta ismerem Korcsok, született Bodzsár Anikót. Annak idején, gimnazistaként, írogatott az egykori Palóc járási hetilapunkba. Aztán egyszeriben eltûnt a látóhatárról, és csak évek múltán találkoztam vele újra. Na, de kezdjük az elején. Anikó, Ipolykeszin nõttél fel, és jelenleg is ott élsz. Hol kezdtél iskolába járni, és az alapiskola után hol folytattad tanulmányaidat? - Szerencsére a szüleimnek természetes volt, hogy a magyar nyelvû óvoda után magyar alapiskolába írattak be, így Ipolybalogon jártam ki az akkor még 8 osztályos általánost. Mivel mindig anyanyelvünkön beszéltünk a nagyszülõktõl kezdve a rokonokig, minden könyvet magyar nyelven olvastam, evidens volt, hogy tanulni is magyar iskolában fogok. Adott volt az Ipolysági Magyar Tannyelvû Gimnázium. Nagy szeretettel gondolok vissza a diákévekre és a kitûnõ tanáraimra. - Az érettségi után hol szerettél volna továbbtanulni, milyen terveid, elképzeléseid voltak? Megfordult fejedben az újságírás is? - Nagyon sok minden történt ez idõ alatt, ami a késõbbiekben aztán meghozta azt a döntést, hogy jelentkeztem a Gyõri Hittudományi Fõiskolára. Már a gimnáziumban is fontos volt a közösség irányában való tevékenykedés, így újraindítottuk az iskolaújságot, iskolarádiót, de írogattam a Palócnak is, és jött a cserkészet, amit igazán csak teljes szívvel tud csinálni az ember. És mivel ezzel szoros összefüggésben van a hitélet, a vallásosság, a magyarság, a nevelés, nem is volt más koncepció mint a gyõri fõiskola. Még abban az évben meghívtak a Külföldi Magyar Cserkészszövetségtõl egy kiképzõtáborba az Egyesült Államokba egy hónapra, ami után itthon is megalakítottuk a kiscserkész kiképzõközpontot. Ott kint nagyon furcsa volt megtapasztalnom, hogy több ezer kilométerre Magyarországtól vannak fiatalok, akik vasárnapi iskolába járnak azért, hogy helyesen és jól beszéljenek egy olyan nyelvet, amit csak a szüleiktõl hallanak. És annak ellenére teszik mindezt, hogy még nem is jártak soha az anyaföldön. Csodálatos érzés volt jól beszélni magyarul köztük. - Frissen végzett hitoktatóként hol tanítottad hittanra a gyerekeket? És meddig voltál ezen a pályán? - Nem sokáig tanítottam, de köszönettel tartozom Horváth Róbert plébánosnak, hogy lehetõséget adott a tanításra, így több alkalommal is készíthettem fel elsõáldozásra és bérmálkozásra gyereket még Nagykürtösön is. H IVATÁSOS ESKÜVÕSZERVEZÕ - Mikor és miért váltottál, mert jelenleg, tudomásom szerint, esküvõ- és rendezvényszervezõ vagy? - Hát a váltás... nem tudom, más hogy van ezzel, de én nem hiszek a véletlenekben. Mindannyian saját sorsunk kovácsai vagyunk. Gondolataink körülményeket vonzanak és teremtenek. Én egy multinacionális cégnél kezdtem dolgozni, aztán pedig egy nemzetközi logisztikai céghez kerültem. De eljön az az idõ, amikor nem csak egy fogaskerék szeretnél lenni egy gépezetben, hanem érteni is szeretnéd a gépet. És váltottam. Szerepe volt ebben annak is, hogy mindennap ingáztam Budapest és az itthon között. Furcsa, de ezt talán már sokan átélték, hogy hiába beszélsz kitûnõen magyarul, ott mindig szlovákként azonosítanak, ami hátrány, és nem is igaz, és ugyanakkor itthon pedig magyarként diszkriminálnak. Talán ez a mi sorsunk, bár szerintem a nyelv tudja összetartani az embereket s a közös múlt emléke. Mondjuk azért ez nem volt könnyû, mert nagyon szerettem ezt a munkát, de azért nem távolodtam el a szervezéstõl nagyon, mert közben okleveles esküvõszervezõ lettem. - Egészen pontosan mivel foglalkozol? - Pontosan? Mivel ez álmaim munkája, sokat tudok róla mesélni.:) Az én munkám megszervezni a pár kérése alapján álmaik esküvõjét. Levenni a terhet a család válláról, hogy õk is élvezhessék a nagy napot. Kétféle megkereséssel találkoztam, az egyik, akinek nincs ideje szervezkedni és szolgáltatókkal egyeztetni, telefonálgatni, utána járni, megnézni a dolgokat, a másik pedig aki csak megbeszélni szeretné egy szakemberrel az esküvõ részleteit. Ma már nem elég lagzit csinálni, minden párnak vannak egyéni, sõt olykor egzotikus elképzelései. Az esküvõ pedig rengeteg szolgáltatásból áll, és sok hibalehetõség van. Olyan szolgáltatókat ajánlok csak, akiket láttam már munka közben, ismerem õket, és tudom, hogy a legnívósabb szolgáltatást nyújtják. És mindez nem kerül semmibe a párnak. - Láttál már olyan lagzit, ahol a zenekar többet pihent, mint játszott? - Én olyat is, ahol a võlegény otthon felejtette a karikagyûrûket... ezeket a bakikat kell kiküszöbölnöm, és megoldani észrevétlenül. Nyugaton már évtizedek óta mûködik ez a szolgáltatás, és idehaza is egyre nagyobb az igény iránta. - Mit jelent számodra a szülõföld, a magyarság? - A MINDENT, az OTTHONT, másutt mindenütt idegenek vagyunk. Mert a magyarság nem a test, nem a vér, hanem a lélek kérdése. Bodzsár Gyula FELHÍVÁS Tisztelt Olvasók! Az Ipoly-hidakkal kapcsolatos kiadvány készítéséhez keresünk régi fényképeket, képzõmûvészeti alkotásokat, verseket, anekdotákat stb., amelyeken (amelyekben) szerepel, akár csak egy kis részletében is, valamelyik híd. Kérjük, amennyiben van ilyen a birtokukban, jelezzék felénk az alábbiakban megadott elérhetõségek egyikén, és mi felvesszük Önökkel a kapcsolatot. Elérhetõségek: Kürtös havilap szerkesztõsége Makai Tamás /

7 2011. április Oktatás - Közélet Kürtös 7 Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny A Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulóját március 10-én Ipolybalogon rendezte meg a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya. A versenybe négy alapiskola (Csáb, Ipolybalog, Ipolynyék, Lukanénye) nevezett be 38 versenyzõvel. A zsûri tagjai az elõzõ évekhez hasonlóan most is Balassagyarmatról voltak. A díjazott versenyzõk: Vers: I. kategória: 1. Ivanics Nikolett AI Ipolybalog 2. Nagy Sára AI Ipolybalog 3. Kalcso Konrád AI Ipolynyék II. kategória: 1. Pásztor Angelika AI Ipolybalog 2. Gömöry Eszter AI Ipolynyék 3. Siket Viktória AI Ipolynyék III. kategória: 1. Molnár Nicolette AI Ipolybalog 2. Oroszlány Enikõ AI Ipolynyék 3. Híves Boglárka AI Csáb Próza: I. kategória: 1. Oroszlány Natália AI Ipolybalog 2. Csáky Máté AI Ipolybalog 3. Rusòák Sára AI Ipolybalog II. kategória: 1. Zolcer Gábor AI Ipolybalog 2. Kovács Bettina AI Ipolybalog 3. Nagy Richárd AI Ipolynyék III. kategória: 1. Zolczer Melánia AI Ipolynyék 2. Tóth Benjámin AI Ipolybalog 3. Atlasz Noémi AI Ipolynyék A versenykiírás alapján kategóriánként csak az elsõ helyezettek jutottak tovább az országos elõdöntõbe, melyet idén szintén a Csemadok NTV rendezett a Losonci, Nagyrõcei, Nagykürtösi és Rimaszombati járások versenyzõinek március 24-én Ipolynyéken. Török Máté a lukanényei AI tanulója az elõdöntõben kapcsolódott be a versenybe, mivel tavaly az országos döntõ résztvevõje volt. O RSZÁG- RÉSZEK ÉS RÉSZ- ORSZÁGOK A díjakat mindkét versenyre a Csemadok NTV a budapesti székhelyû PRO HUNGARIS Kulturális Értékközvetítõ Alapítványtól megnyert pályázatból biztosította, melyet ezúton is köszönünk a kuratórium tagjainak. Az országos döntõre Rimaszombatban kerül sor április án, amelyre járásunkból a magyarországi és hazai szakemberekbõl álló zsûri értékelése alapján a lukanényei Török Máté (III. kategória vers, 1. helyezés) és az ipolynyéki Zolczer Melánia (III. kat. próza, 2. helyezés) jutott tovább, akiket egyúttal aranysávos minõsítésben részesített a szakmai zsûri. Az országos elõdöntõn ezüstsávos minõsítést kapott az ipolybalogi AI tanulója, Pásztor Angelika, a többiek pedig bronzsávos minõsítéssel térhetettek haza. A továbbjutóknak gratulálunk, és minden versenyzõnek és felkészítõ pedagógusnak köszönjük a részvételt és a munkát, amit ebbe a versenybe fektettek. szerk. Jelenleg két olyan ország van Európában, pontosabban az Európai Unión belül, mely országok parlamentjében, bár másmás országokról van ugyan szó, ugyanazzal a témával foglalkoznak - jelen esetben a magyarokkal. A magyarokról való gondoskodás a magyar országgyûlésben nem olyan meghökkentõ, lévén új Alkotmányt készítenek elõ. Sokkal meglepõbb - bár számunkra, itt élõknek nem -, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsában is többet foglakoznak a magyarokkal, mint az országgal. Miközben odahaza, a csonka Magyarországon a jelenlegi ellenzék teljességgel ignorálja az alkotmányozási folyamatot, és az egykori öszödi böszméték, értsd MSZP, még ideiglenesen szabadlábon lévõ tagjai rész-országgyûléseket tartanak ahelyett, hogy tisztességes fizetésükért az egésznek a munkájában vennének részt, Mester, vagy akármilyen házi Attila hirtelen félteni kezdte az országot a magyaroktól. Azt az országot, melyet az elmúlt húsz évben idegen érdekeknek árultak ki, s melyet az elmúlt nyolc évben ronggyá adósítottak, és úgy éltek fel a jövõ nemzedékek vagyonából 21 ezer milliárd (leírom számokkal is a hatás kedvéért ) forintot, mintha lottón nyerték volna ezt az összeget. Jellemzõen az ország tönkretétele teljesen kiesett az maszopos szocik szelektív emlékezetébõl, és azt kérik számon a kétharmados bizalmat kapott Fidesztõl, hogy ki adott megbízást számukra az új alkotmány elkészítésére? Nos, azt hiszem, a sitten errõl még lesz elég idejük bõvebb és hosszabb elemzéseket írni, ám sokkal aggasztóbb, hogy frusztrált államunk még frusztráltabb politikusai ismét magyar napokat tartanak a szlovák legfelsõbb törtvényhozásban. Az ügyeletes ördög maga Orbán Viktor elõretolt helyõrségével, a gonosz magyarokkal, akik úgy próbálják tönkretenni ezt az országot, hogy adót fizetnek, építik, tudásukat itt fektetik be, nem robbantgatnak türelmetlenül, részt vállalnak a politikai és társadalmi életben, és ezért mindössze annyit kérnek, hogy úgy élhessenek, mint mindenki, aki ugyanezt teszi ebben az országban. Miközben Slota már-már tankokban ülve zavarna el bennünket a szülõföldünkrõl, ami normális esetben is legalább nem normális, kormánypárti politikustársai sem határolódnak el véleményétõl, sõt, napi szinten nyilatkozik a szélsõjobbtól, a szélsõbalig minden szellemileg alulkultivált kikopott lúzer, hangot adva a nemzeti nyelv kizárólagosságának, valamint az ország területi egysége megõrzésének. Ezen az elmeállapoton azonban már az sem segítene, ha Magyarország naponta törvényben rögzítené, hogy elismeri Szlovákia területi egységét, hiszen egyetlen tolvajt sem gyõztek meg még a rendõrök a demokratikus világban, hogy a lopás büntetlen marad, és mindenki nyugodtan ülhet mások vagyonán gyanútlanul, mintha a szél fújta volna alájuk. Ez a fajta felismerés tartja évtizedek óta most már közel harminc százalékon Dél-Szlovákiában a munkanélküliséget, hogy az autópálya (az az egy darab) is inkább a hegyek elhordásával és az alagutak fúrásával emészti fel az idegeinket és a nemzeti vagyont, miközben az útjainkon már alig lehet közlekedni a kátyuktól, hogy elõbb találkozunk itt marslakóval, mint külföldi befektetõvel, s a napi szinten kiosztott pofonok mellett még a lojalitási eskünk szövegét is magunknak kellene felolvasnunk a nemzeti zászló felvonása és az állami himnusz aláfestõ zenéje mellett. Ha valakinek pedig ezek után - teljes joggal - az jutna eszébe, hogy ha a tátrai zergék szagos ibolyát fognak szellenteni zsoltáros dallamok kíséretében, akkor is felveszi a magyar nemzet tagjai számára felkínált állampolgárságot - és ezt teljesen titokban tartja - megnyugtatom õt, teljesen normális reakció. Tamási Áron, Erdély nagy írója írta egykoron: Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Mi otthon vagyunk. Itt! Függetlenül attól, tetszik-e ez az egyszerû vagy szimplán csak egyszeri embereknek ebben a rész-országban, mely sokszor tûnik úgy számunkra, mintha csak országrész lenne Bezzegországban! Palócz

KÜRTÖS. Anyanyelvemben õrizlek téged

KÜRTÖS. Anyanyelvemben õrizlek téged k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 5. szám Közéleti havilap 2012. május Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft K E L L E G Y K I S Á R A M S Z Ü N E T......énekeltük annak idején Hofi Géza kedvenc slágerét, s bár groteszk

Részletesebben

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2012. július Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya Hol vannak már azok a régi

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

keveset vagy semmit nem tettek érdekünkben.

keveset vagy semmit nem tettek érdekünkben. k W r t s Q KÜRTÖS XI. évfolyam 8. szám Közéleti havilap 2013. augusztus Ára 0,40 EUR 150,- Ft Szent István és a Szent Korona üzenetei Kisasszony hava történelmünk során, de legújabb szokásaink révén is,

Részletesebben

KÜRTÖS. A nemzeti összetartozás napja

KÜRTÖS. A nemzeti összetartozás napja k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 6. szám Közéleti havilap 2012. június Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft A nemzeti összetartozás napja Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar, A Kárpátok védték, ha jött a

Részletesebben

KÜRTÖS T ÖRVÉNYEK ÉS BÍRÓ/ Á/K. Közéleti havilap. IX. évfolyam 7. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. július

KÜRTÖS T ÖRVÉNYEK ÉS BÍRÓ/ Á/K. Közéleti havilap. IX. évfolyam 7. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. július k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2011. július Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft A cím megtévesztõ lehet a cikk tartalmát illetõen, de csak olyan mértékig, hogy nem a bírák, bíróságok

Részletesebben

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa? k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2014. július Ára 0,40 EUR 150,- Ft Nagyobbik hazánk - Európa? Babits Mihály vélekedik így Európáról egyik versében. De lássuk milyen is tud lenni

Részletesebben

KÜRTÖS. Államfõválasztás csodavárás nélkül (?) Gondolatok a könyvtárban (részlet)

KÜRTÖS. Államfõválasztás csodavárás nélkül (?) Gondolatok a könyvtárban (részlet) k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 2. szám Közéleti havilap 2014. február Ára 0,40 EUR 150,- Ft Államfõválasztás csodavárás nélkül (?) E sorok írásakor kis hazánkban március 15-én, ha idõközben senki sem

Részletesebben

hívjuk fel a szlovákiai közvélemény és az európai közösség figyelmét az országban

hívjuk fel a szlovákiai közvélemény és az európai közösség figyelmét az országban k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 8. szám Közéleti havilap 2011. augusztus Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Kettős állampolgárság A sajtóban az utóbbi idõben újból elõtérbe kerültek a kettõs állampolgárság

Részletesebben

KÜRTÖS. Az első tégla a falból 25 éve volt a páneurópai piknik

KÜRTÖS. Az első tégla a falból 25 éve volt a páneurópai piknik k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 8. szám Közéleti havilap 2014. augusztus Ára 0,40 EUR 150,- Ft Az első tégla a falból 25 éve volt a páneurópai piknik Az Európát kettéosztó vasfüggöny átvágásának, Németország

Részletesebben

KÜRTÖS. Közéleti havilap. XII. évfolyam 11. szám. Ára 0,40 EUR 150,- Ft. 2014. november

KÜRTÖS. Közéleti havilap. XII. évfolyam 11. szám. Ára 0,40 EUR 150,- Ft. 2014. november k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 11. szám Közéleti havilap 2014. november Ára 0,40 EUR 150,- Ft 2 5 é v e t ö r t é n t A napokban emlékeztünk korunkbeli hazai történelmünk egyik legnagyobb eseményére,

Részletesebben

KÜRTÖS. Tisztelt olvasó! Egy kis sajtótörténet. Lapunk tartalmából: A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN LAPVISSZATEKINTÕ

KÜRTÖS. Tisztelt olvasó! Egy kis sajtótörténet. Lapunk tartalmából: A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN LAPVISSZATEKINTÕ KÜRTÖS I. évfolyam 1.szám Közéleti havilap 2003. december Ára 10,- korona A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN ( G o n d o l a t o k e l a p i n d í t á s a k a p c s á n ) Tisztelt olvasó! Közel tíz év telt el

Részletesebben

KÜRTÖS. Tanévnyitókról jelentjük. X. ŐSZIRÓZSA magyarnóta-énekesek országos versenye. Anyagi támogatás a Szülõföld Alaptól

KÜRTÖS. Tanévnyitókról jelentjük. X. ŐSZIRÓZSA magyarnóta-énekesek országos versenye. Anyagi támogatás a Szülõföld Alaptól k W r t s Q KÜRTÖS VII. évfolyam 9. szám Közéleti havilap 2009. szeptember Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Tanévnyitókról jelentjük Szeptember 2-án újra benépesültek az iskolák, megkezdõdött a 2009/2010-es

Részletesebben

Madách Imre. (Folytatás a 9. oldalon)

Madách Imre. (Folytatás a 9. oldalon) k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 2. szám Közéleti havilap 2008. február Ára 10,- korona Madách - díjak átadása A magyar kultúra napja alkalmából szokták megrendezni Balassagyarmaton a Madách-díjak átadását.

Részletesebben

Remény és várakozás az Ipoly mentén Egy konferencia margójára

Remény és várakozás az Ipoly mentén Egy konferencia margójára k W r t s Q KÜRTÖS IV. évfolyam 6. szám Közéleti havilap 2006. június Propagációs szám Történelmi nap az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskolában Amikor 2000-ben az ipolynyéki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Részletesebben

- új pedagógiai progr. földrajzét. Az itt tanuló. száma 163. Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón. hasznosítják merészen az új iskolatörvény

- új pedagógiai progr. földrajzét. Az itt tanuló. száma 163. Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón. hasznosítják merészen az új iskolatörvény k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 9. szám Közéleti havilap 2008. szeptember Ára 10,- korona 0,33 EUR Megkezdődött a 2008/2009-es tanév Új tanév t - új pedagógiai progr ogramok A tanév első napját leginkább

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

AJÁNLÓ XII. REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ KIÜLTEK A VÉNASSZO- NYOK A PADRA... VASUTASAINK LENGYELOR- SZÁGBAN OLY TÁVOL MESSZE VAN HAZÁM... UTAZNI JÓ!

AJÁNLÓ XII. REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ KIÜLTEK A VÉNASSZO- NYOK A PADRA... VASUTASAINK LENGYELOR- SZÁGBAN OLY TÁVOL MESSZE VAN HAZÁM... UTAZNI JÓ! AJÁNLÓ TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA XIII. évfolyam 1. szám 2010 április Ára: 0,50 Paál Zsolt Csendes tavasz, esti pára... Alvó őzek halk szemérme... Megremeg egy virág szára harmat hangú halk zenére. Égbe

Részletesebben

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 4. szám 2012. április Székelyföldön járva egyre másra csodálhatjuk a gyakran több száz éves, míves, kézzel faragott kapukat, rajtuk az útravalóul szánt üzenettel, jókívánságokkal.

Részletesebben

KÜRTÖS. (Illyés Gyula: Ki a magyar?) Közéleti havilap. IX. évfolyam 2. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. február

KÜRTÖS. (Illyés Gyula: Ki a magyar?) Közéleti havilap. IX. évfolyam 2. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. február k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 2. szám Közéleti havilap 2011. február Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Mint azt januári számunkban ígértük, havonta tájékoztatni fogjuk olvasóinkat a számunkra oly fontos

Részletesebben

Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje!

Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje! KÜRTÖS II. évfolyam 3.szám Közéleti havilap 2004. március Ára 10,- korona Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje! Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom egyik legszebb és legtisztább ünnepe

Részletesebben

Add Uram, hogy a pedagógus Ne féljen, csak neveljen, csak neveljen, Mert félelemben nevelni Egy egész nemzet jövőjét tönkre lehet tenni.

Add Uram, hogy a pedagógus Ne féljen, csak neveljen, csak neveljen, Mert félelemben nevelni Egy egész nemzet jövőjét tönkre lehet tenni. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012. március n 3. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Add Uram, hogy a pedagógus Ne féljen, csak neveljen, csak neveljen, Mert félelemben nevelni

Részletesebben

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György XXI. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. március 26. Haza és Haladás A Városszépítő Kör alapításáról Herkely György Az óvodai úszásoktatásról Újvárosi Lászlóné A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki

Részletesebben

BÚCSÚ A KORONÁTÓL - JÖN AZ EURÓ

BÚCSÚ A KORONÁTÓL - JÖN AZ EURÓ k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 11. szám Közéleti havilap 2008. november Ára 10,- korona 0,33 EUR Nov emberi jeles napok Minden naptárban megtalálhatók az esztendő piros betűs ünnepei, míg az igényesebb

Részletesebben

Fejér Megye Önkormányzatának

Fejér Megye Önkormányzatának FEJER LAP7 FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 2 A megyeházán augusztus 23-án kerekasztal-konferencián látták vendégül mindazokat, akik érdekeltek a Velencei-tavi Vízi Sportiskola és Szabadidő Központ

Részletesebben

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15.

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15. HALÁSZTELKI felelős kormány illetve felelős A kormányzás nem magától értetődően jött létre 1848-ban. Nem bizonyulhatott elégségesnek március 14- én a pesti Pilvax kávéházban a 12 pont megfogalmazása, vagy

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

40 ÉVES A NAGYKÜRTÖSI JÁRÁS

40 ÉVES A NAGYKÜRTÖSI JÁRÁS k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2008. július Ára 10,- korona A MAGY GYAR KORK ORONA A TITOKZA OKZATOS OS TÖRTÉNETE TÉNETE A Szent Korona a magyar nemzet becses kincse, évezredes

Részletesebben

Tállai András. ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben. Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. városháza Birtokba vették a repülőteret

Tállai András. ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben. Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. városháza Birtokba vették a repülőteret Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. Tállai András ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben városháza Birtokba vették a repülőteret aktuális Hazatalált a Matyó Királynő Sportkalauz Határozott

Részletesebben