Már nem áznak a harangok. Helyükre kerültek a toronysüvegek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Már nem áznak a harangok. Helyükre kerültek a toronysüvegek"

Átírás

1 Konzervatív Polgári lap XXVI. évfolyam 11. szám november INGYENES A Miklósi Újság internetes honlapja: - Már nem áznak a harangok. Helyükre kerültek a toronysüvegek Cikk a 3.oldalon

2 Emlékezés elhunyt őseinkre Adatok a szentmiklósi temetőkről Köztudott, hogy a Csepel-sziget ősidők óta, mintegy 6000 éve emberek által lakott volt. Határunkban a magasabb emelkedéseken megtelepedtek az őskor emberei, emlékeik, temetőik sok helyen előkerültek. Számos helyen urna és csontvázas temetők maradványai kerültek elő a nagy földmozgatás, építkezések folyamán. Én magam is az elmúlt 52 év alatt számos régi falu és temető nyomait találtam meg régészeti kutatás közben. Nagy szenzáció volt tavaly a Kossuth utcai református templomkertben építkezés közben előkerült hajdani őseink temetője a templom körül. Az előkerült leletek, maradványok azt bizonyítják, hogy Szigetszentmiklós és környéke igen alkalmas volt a megtelepedésre a kis-duna mellett. Az államalapítás évszázadai - ban a templomok köré temetkeztek őseink. Ahogy növekedtek a falvak, a temetők a falu szélére kerültek. Településünkön is így volt ez után volt temető a Rákóczi utcában, a Csepeli út elején, míg a mai temetőt október 25-én nyitották meg. Elsőnek Sallai Gábor csizmadia mestert temették ide. Régen is pl ben a temetőt sövénnyel kerítették körbe őseink, olvasni Menyhárt Miklós református lelkész leírásában. A mai köztemető 1968-ban megtelt, amely terület a református egyházé volt és 1950 körül államosították. A községi tanács elkezdte elbontani a temető elejét, és 1968-ban új halottasházat építtetett és elkezdte a temetőt rendesen bekeríteni, amely azóta igen nagy változáson ment keresztül. Parkolókat építettek, szépítgették a területet, míg kialakult a mai köztemető városias látképe. Az első halottasházat, ravatalozót 1948-ban készítették, előtte házaktól temették az elhunytakat. A sírhelyeket a rokonság férfi tagjai ásták ki a régi hagyományok szerint, és ők is hantolták el a koporsót. Az 1968-ban épült ravatalozó oldalában urnahelyeket alakítottak ki, és városunkban is elterjedt a hamvasztásos temetkezés. Magának a temetőnek külön története van. A kisharang közelében 3500 éves bronzkori edényeket, cserepet és Árpádkori tűzhelymaradványt ásott ki Gyuricza Mihály sírásó. Az ásás közben vaskés, sarló, őrlőkő, edénycserepek és csontok is előkerültek. Tehát az első falu ezen a részen terülhetett el, mely Szentmiklós nevét viselhette. Néprajzi értékei a régi református temetőnek a szív alakú festett sírkövek és koporsó maradványok amelyek a múzeumokba kerültek. Itt található a szovjet katonák temetője, mely fölé 1951-ben síremléket állíttatott a falu vezetése. Sok neves személy nyugszik temetőnkben is. Halottak napja környékén tisztelettel emlékeztünk a szakkörben őseinkről, a neves és névtelenül itt nyugvókra. Az élők kötelessége az emlékezés. Nyugodjanak békében. Vöő Imre 2 MIKLÓSI ÚJSÁG november

3 Híd a generációk között Komplex városrehabilitációs projekt valósul meg Szigetszentmiklóson Megkezdődött a szigetszentmiklósi József Attila lakótelep szociális célú rehabilitációja, melynek keretein belül mintegy 1,1 milliárd Ft értékű fejlesztés valósul meg a város központi területén az elkövetkezendő két évben. A projekt komplex beavatkozást jelent, mivel a lakóépületek energiatakarékos felújítása mellett az itt található iskola és óvoda épülete, valamint a közterületek, utak, parkok is megújulnak. A program kiegészítéseként rendezvények és közösségi programok valósulnak meg. A József Attila lakótelep az elsők között épült az ötvenes évek elején Magyarországon, az egykori Csepel Autógyár dolgozói számára. Lakosságát jellemzően idősek alkotják, de az utóbbi években egyre több kisgyermekes család is itt talált otthonra. A lakótelep a város egyik központi területét alkotja, több oktatási intézmény is itt helyezkedik el. Napjainkra az épületek, közterületek állapota leromlott, a problémák orvoslása komplex megoldást kívánt. Városfejlesztési politikánk több éve tervszerűen foglalkozik Szigetszentmiklós fejlesztési lehetőségeivel. Városunk az utóbbi évtizedekben az agglomeráció egyik legnagyobb településévé nőtte ki magát, intézményeink és a lakóterületi funkciók színvonala ehhez kell, hogy igazodjon. mondta Szabó József, Szigetszentmiklós polgármestere. A projekt révén megújul városunk egyik központi területe, jelentős mértékben hozzájárulva Szigetszentmiklós arculatának minőségi kialakításához. A beruházás 100%-os finanszírozással valósul meg, melynek során a társasházak felújítása mellett mind az iskola, óvoda épülete, mind pedig a belső úthálózat felújításra kerül. A lakótelepen található parkok kreatív koncepció alapján újulnak meg különleges kertépítészeti formák kialakításával, így a játszóterek, növényzet felújítása mellett szeparált közösségi terek jönnek létre, ahol a helyi lakosság társadalmi, közösségi élete is kiteljesedhet. A tornyok fedél alatt Helyükre emelték október 26-án a szigetszentmiklósi Szent Miklós Templom tornyainak tetejét. Másfél hónapja szerették volna elvégezni a munkát, de akkor a szeles időjárás miatt el kellett halasztani. A harangok már korábban felköltöztek a tornyokba, és most az időjárás viszontagságaitól védő tetőszerkezetek is a helyükre kerültek. Hutóczky Béla, plébános emlékeztetett: a templomépítés 17 éve kezdődött és a mostani toronyépítéssel sem fejeződött be teljesen. Hozzátette: a Szent Miklós Templom toronysipkáinak felhelyezésével az épület legmagasabb pontja, vagyis a tornyokon lévő keresztek teteje 41 méterre van a templom alapzatának nulla pontjától. A toronysisakok egyenként 11 tonnát nyomnak. 6 tonna a vasszerkezet és további 5 tonnát nyomnak a fa állványok és a réz borítás. Évek múlva folytatódhat az építkezés. A munkálatokat korábban négy ütemre bontották. A tornyok tetejének helyére emelésével a második ütem megvalósítása fejeződött be. A harmadik ütemben a tornyok teljes belső szerkezete készülne el. Ennek keretében alakítanák ki a liftrendszert és toronyszobákat és az egyik toronyban Linde László atya emlékének is szentelnének egy szobát. A negyedik ütemben a végleges burkolat készülne majd el, de még nem tudni, mikor folytatódhat az építkezés. Híd a generációk között A szigetszentmiklósi József Attila lakótelep szociális célú rehabilitációja Cím: Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel Lajos u Honlap: Könyvismertető Simon Albert: Szigetszentmiklós története a kezdetektől 1945-ig. A Szabacsi Nap alkalmából, szeptember 21-én jelent meg Simon Albert legújabb könyve. A szerző, aki a Szigetszentmiklósi Honismereti Szakkör elnöke, mintegy éves kutató- és gyűjtőmunka eredményét foglalta össze. E könyv nem előzmények nélküli, mivel az évek során összegyűjtött anyagból 1996-ban és ban már megjelent egy-egy vékony kötet, melyekre a mostani előfutáraiként tekinthetünk, figyelembe véve, hogy jóval kevesebb ismeretet, információt és nem utolsó sorban illusztrációt tartalmaznak. Jelen kötet az Ajánlás -t és az Előszó -t követően három nagy- és számos alfejezetből épül fel. A könyv elején, az első két, rövidebb fejezetben olvashatunk a Csepel-sziget kialakulásáról, majd a magyarság őstörténetéről és általa a Csepel-sziget betelepüléséről is. Ezt követően a legterjedelmesebb fejezetben nyerhetünk betekintést Szigetszentmiklós múltjába, elsősorban írott források, régészeti leletek, továbbá nagyszámú színes és fekete-fehér fotó, valamint több táblázat segítségével. E helyütt olvashatunk többek között a Szabacs elnevezés és a családnevek eredetéről, hagyományainkról, miközben megismerjük az elmúlt évszázadok helyi vonatkozású történelmét. Külön érdekessége a kötetnek a Frontvonalban című alfejezet, mely a szerzőnek a második világháború végén vezetett naplójában rögzített eseményeket tartalmazza, az októberinovemberi helyi történésekkel, s rendkívül fontos információkkal, annál is inkább, mivel Simon Albert szemtanúként élte át az eseményeket. A könyv végén a Függelékek című részben szintén rendkívül sok, korábban még nem közölt adatot olvashatunk: például a szigetszentmiklósi bírók neveit a század időszakából, vagy századi anyakönyvi bejegyzéseket a helyben űzött foglalkozásokról. Simon Albert könyve a maga nemében egyedülálló, ugyanis ilyen jellegű és terjedelmű, ismeretterjesztő szándékkal készült, összesen 114 db fotóval illusztrált helytörténeti munka Szigetszentmiklóson még nem látott napvilágot. A szerzőt egy tiszteletre méltó és nemes cél vezérelte: ápolni és megismertetni a helyiek és a magyarság történelmét, kultúráját, átörökítvén azt a jövő nemzedékei számára. A könyv megvásárolható a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, továbbá a Helytörténeti Gyűjteményben és a Kossuth utcai református templomban. Dr. Molnár Péter Szigetszentmiklósi Helytörténeti Gyűjtemény november MIKLÓSI ÚJSÁG 3

4 Sikkasztás RENDŐRSÉGI HÍREK A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytat eljárást Sz. Ágnes 27 éves tököli lakos ellen, aki a rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy egy szigetszentmiklósi szakközépiskola alkalmazottjaként a munkatársaitól előzetesen telefonszámlára összeszedett pénzösszeget nem fizette be a telefonszolgáltató számlájára, hanem az átvett pénzzel sajátjaként rendelkezett, cselekményét valótlan tartalmú befizetést igazoló csekk - szelvény átadásával próbálta leplezni. Továbbá Sz. Ágnes meglapozottan gyanúsítható azzal, hogy társaival ősze és szeptembere közötti időszakban 1050 darab diákigazolványt érvényesítő címkét tulajdonított el a szakközépiskolából és azokat jogtalanul felhasználva más személyeknek átadta anyagi ellenszolgáltatás fejében abból a célból, hogy ezen címkékkel valótlan tartalmú diákigazolvány érvényességi időt szerezzenek az azt megvásárló személyek. A fentiek alapján Sz. Ágnes ellen sikkasztás vétség valamint Sz. Ágnes és társai ellen közokirat-hamisítás vétségének előkészülete miatt folyik a büntetőeljárás Összeköltöznek Fokozottabb ellenôrzések Jól meghatározható időpontokban, pénteken és szombaton éjszaka ismeretlenek folyamatosan rongálnak a város külbönböző pontjain. Jól meghatározható időpontokban, pénteken és szombaton éjszaka ismeretlenek folyamatosan rongálnak a város külbönböző pontjain. Lakossági visszajelzések alapján közbiztonsági szempontból kritikus helynek számít a Kőpark és annak környéke. Az egyik közelben lévő üzletben akkor is kaphatnak italt az emberek, amikor már nem volna szabad. Csipler Norbert, alezredes, szigetszentmiklósi rendőrkapitány elmondta: rendszeresen ellenőrzik a városnak ezt a részét is. Hozzátette: mivel az autós járőrszolgálat nem bizonyult hatékonynak, gyalogos szolgálatot szerveztek erre a területre. A rendőrség emellett közös erővel ügyel a biztonságra a közterület felügyelettel és a polgárőrséggel. Közös épületbe, a felújított kéményseprőházba költözik a Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CÖK) és a Rendőrség Körzeti Megbízott irodája. A Kéktó Szabadidőparkhoz közeli épület az elmúlt időszakban megújult. A felújításban a jövendő lakók is kivették részüket. A rendőrök ugyanis a kisebb feladatokban és a festésben sokat segítettek. Tóth Pál, a szigetszentmiklósi önkormányzat Városgazdálkodási Osztályának irodavezetője elmondta, hogy november elején várhatóan átadják az évek óta üresen álló épületet. Hozzátette, a rendőrség kérése volt, hogy lehetőleg minden településrészen legyen körzeti megbízott. A fokozottabb rendőri jelenlét miatt várhatóan a Kéktó Szabadidőpark környéke biztonságosabb lesz fogalmazott Tóth Pál. 4 MIKLÓSI ÚJSÁG november

5 Forradalom és Szabadságharc ünnepe Az 56-os forradalom és szabadságharcra emlékeztektünk október 23-án délelőtt tíz órától a Gyergyószentmiklós téren tartott megemlékezésen Becz Tamás, a Szigetszentmiklósi Ifjúsági Parlament Egyesület alelnöke mondott beszédet, majd a Fanfár Előadói Együttes közreműködésével az 56-os emlékműnél koszorúkat helyeztek el. Később a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színháztermében folytatódott az esemény. A köszöntőt Szabó József, Szigetszentmiklós polgármestere, az ünnepi beszédet pedig Gajdics Ottó, a Lánchíd Rádió ügyvezetőfőszerkesztője mondta, majd átadták a Pro Urbe kitüntető díjat, melyet idén Kiss Sándorné, Katalin, a 2-es számú Csicsergő óvoda élelmezésvezetője kapta. Katalin elárulta, nem erről a pályáról álmodozott régen. Természetesen Kiss Sándorné nem bánta meg, hogy végül ezt a pályát választotta, sőt az óvodai munkái mellett érdekvédelmi feladatatok is ellát. A további műsorban fellépett a Sziget Színház és a Szent Miklós Városi Kórus. Eltávozott szeretteinkre emlékeztünk Életről és halálról Életünkben számtalan olyan kérdés fordul elő, amelyeket igyekszünk kerülni: nem szeretünk róluk beszélni, s már-már illetlenségnek tűnik, ha valaki mégis szóba meri hozni őket Ugyanakkor a válaszkeresés ezekre a kérdésekre az emberi természet lényegéhez tartozik, vagyis minden embert foglalkoztatnak, függetlenül kortól, nemtől, vallástól. Sokszor a társadalom az, amely tabutémává teszi ezeket a kérdéseket. Az október 23-i megemlékezések és a halottak napja közötti időszakban különleges módon is megtapasztaljuk az elmúlásról való gondolkodásunk kettősségét. 56-os hőseinkben csodáljuk a bátorságot, a meghozott áldozatokat és az önfeláldozásra kész hősiességet. Hány és hány történet szól azokról, akik ezen a napon nem féltek szembenézni a halállal, mert tudták, hogy egy olyan ügyet képviselnek, amely elengedhetetlen egy nemzet boldogulásához. Csodáljuk ezeket az embereket, s elismeréssel adózunk az előtt, hogy haláluk hősies lehetett, mert a magyar nemzetért és annak szabadságáért adták életüket. Néhány nappal később, halottak napján azonban nem csupán a lélek, hanem a külvilág is teljesen elcsendesedik. A halál rémisztő sötétsége, amely elragadta szeretteinket, kegyetlen valósággá válik. Saját elmúlásunk tudata pedig szinte elviselhetetlen teherként nehezedik ránk. Az októberi hősök dicső áldozata dermesztő félelemmé változik, s kérdések Kis Sándorné Pro Urbe kitüntetést kapott özöne tör elő belőlünk; Mi van a halál után? Lehetséges, hogy az élet csupán ennyi lenne: ez az így-úgy eltöltött néhány évtized? Találkozom-e még újra azokkal, akik oly sokat jelentenek nekem? Kérdések végtelen sora, amelyek kicsúsznak kezeink közül, s nem találunk fogódzót, bárhogy is keressük. Halottak napja éppen ezért nem felesleges. Segít szembenéznünk azokkal az egzisztenciális kérdésekkel, amelyeket legtöbbször csak elnyomunk magunkban, amelyek tisztázása azonban emberi létünk mélységeibe vezet minket. Oda, ahol már nem kielégítő a modern filozófiák válasza, ahol az emberi lét túlmutat önmagán, saját határain, az általa megismerhető világon, s megnyílik valami egészen más, a természetfeletti felé. Az ember Teremtője maga helyezte ezeket a vágyakat szívünkbe. Nem azért, hogy folytonos félelemben tartson minket, hanem hogy mindezek vezessenek bennünket hozzá, aki maga az élet, s az élet teljessége. Október 23-a és november 2-a így ugyanannak az éremnek lesz két oldala. S rajtunk múlik, hogyan tekintünk az elmúlásra: úgy, mint hősies lelkületű emberek utolsó nagy áldozatára, amelyet képesek voltak meghozni az itt maradókért, vagy pedig mint a megsemmisülés jéghideg vermére, amellyel minden véget ér, s enyészetnek indul. A keresztény ember számára a halál átmenet az igazi életbe: abba az életbe, amely a beteljesülése a mindnyájunk szívében megtalálható vágyaknak. A halál ordító sötétségét így áttöri annak fénye, aki maga is feltámadt. A szívünkben élő vágyak így nem maradnak betöltetlenek Csak induljunk el a fény felé, s engedjük, hogy az örök élet simogatása megérinthessen minket. Kürnyek Róbert római katolikus plébános november MIKLÓSI ÚJSÁG 5

6 A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K Akik október hónapban kötöttek házasságot Tóth Hajnalka Lugosi Orsolya Ruszó Viola Vas Mária Fábry Emese Kovács Noémi Kovács Tímea Kovács Tamás Fazekas László Molnár Albert Kacsér István Sándor János Mojem Zoltán Hegyes Tibor Sok boldogságot kívánunk! Osztálytalálkozó Akik október hónapban eltávoztak Várnai Tamásné 62 Berta Béláné 72 Matkovics Jánosné 86 Sass Gábor 82 Tóth Elek 65 Puha Ferencné 82 Kurina János 59 Kiss Istvánné 80 Gere Imréné 83 Varga Sándor 86 Szomor Józsefné 101 Oláh Zoltán 45 Kürtiné Makki Anna Mária 62 Pál Jánosné 87 Zsarnay Zoltánné 80 Reimeyer László 80 Barada Istvánné 82 Szabó Gáborné 78 Gelencsér Ferenc 52 Stehló Rudolf 66 Springfeld Györgyné Kalicza Ferencné 85 Becz Péter 80 Nyugodjanak békében! A BÁNKERTI JÉcSAI TEMETKEzÉSI ÉS SzOlGÁlTATó KfT. TÁJÉKOzTATóJA TElJESKÖRŰ TEMETKEzÉSI SzOlGÁlTATÁS. Hagyományos (koporsós temetés) sírhely lejárati ideje: 25 év. Urnasírhely lejárati ideje: 10 év. Urnafülke lejárati ideje: 10 év. Szíveskedjenek a temető irodában érdeklődni és a lejárt sírhelyek, illetve urnafülkék újraváltásához befizetési utalványt, (csekket) kérni. Köszönettel: Szigetszentmiklósi Temető Üzemeltetője Ötven éve, 1963-ban ballagtak az I. számú általános iskola 8.a és 8.b osztály tanulói Bánkerti Jécsai Temetkezési és Szolgáltató Kft. Szigetszentmiklós, Temető u. 3. A Temető Iroda nyitva tartása: Hétfő - Péntek: 8-15 óráig Telefon: 06-20/ (éjjel-nappal hívható) Mondom Néktek, mi mindig búcsúzunk (Reményik Sándor) BARKÁCSBOLT ragasztó, csavar, lamello, bútorpánt, fogantyú, élfólia, munkalap, állítható bútorláb, fióksín, szekrénybe szerelhető fémkosarak, tolóajtó szerelvény, barkácsléc, párkány, küszöb. LAPSZABÁSZAT bútorlap, MDF, rétegelt lemez, OSB, furnérozott forgácslap. Helyben élzárást is végzünk élfóliával, ABS-sel illetve élléccel. Igény szerint szállítást is vállalunk! EGYEDI BÚTORKÉSZÍTÉS konyhabútor, szobabútor, tolóajtós szekrények, irodabútor, lépcső. NYITVA TARTÁS: hétfőtől - péntekig ig, szombaton óráig SZÍNVONALAS POLGÁRI BÚCSÚZTATÁS Temetőben, altemplomban, Háznál, családi környezetben Vagy a természet templomában. Nagy Ferenc Szigetszentmiklós, Árpád út. 45. Tel.: 06-30/ MIKLÓSI ÚJSÁG november

7 hangos hirdetés I N G AT l A N - K Ö z V E T Í T Ő É R T É K B E c S l Ő I R O D A 2310 Szi getszent mik lós, Szent Mik lós u. 12/2. Ügy in té zés: 7-20 órá ig Tel./fax: 7-16h- ig (24) h-ig: (30) (szom bat, va sár nap is!) Iro da ve ze tő: KE RE KES IST VÁN Ügy fe le ink meg bí zá sá ból el adás ra kí ná lunk - meg vé tel re ke re sünk: csa lá di há za kat, hét vé gi há za kat, vál lal ko zók ré szé re te lep he lye ket, épí té si tel ke ket, la ká so kat, iro dá kat, egyéb in gat la no kat (pl: szán tó föld). ADÁS-VÉ TEl, cse RE, BÉR BE ADÁS tel jeskörű ügy in té zés sel! ÉR TÉK BEcS lés gépkocsival Fotó-videó felvételkészítés Bárhol - Bármit - Bármikor KÕ MÛ VES MES TER Vál lal ja: kül sõ és bel sõ épí tõ mes te ri mun kák el vég zé sét. Te l.: IGAZOLVÁNYKÉP AZONNAL! Szkennelés, fax küldés, névjegykártya, szórólap ESKÜVÔSZERVEZÔ IRODA Szszmiklós, Árpád u. 45., Szi get szent mik lós, Szent Mik lós út 5/A. Nyitva tartás: hétfő , kedd - péntek 9-12 és , szombat 8-12 óráig Telefon: MIK LÓ SI ÚJ SÁG Kon zer va tív Pol gá ri Lap www. duna men tifo rum.hu f.hu Fõ szer kesz tõ: Nagy Fe renc Nyom dai elõ ké szí tés: West-Graph Kft. Ki ad ja: Csa lá di Ren dez vény szer ve zõ Iro da Szi get szent mik lós, Ár pád u mik lo siu Tel.: 24/ és 30/ ISSN

8 Szigetszentmiklóson a Szánkózó dombnál 90m 2 -es helyiség (két kocsibeállóval) + tetõtérrel mûhelynek, raktárnak KIADÓ m 2 -es ÜZLETHELYISÉG Szigetszentmiklós Ó-város frekventált helyén (Árpád u. 45.) KIADÓ! Telefon: Új építésû, közmûvesített, 20m 2 -es, GARÁZS ELADÓ a Szent Miklós úti lakótelep mellett, a szánkózó dombnál. Telefon:

Szeretettel köszöntjük Hölgy olvasóinkat!

Szeretettel köszöntjük Hölgy olvasóinkat! Konzervatív Polgári lap XXVII. évfolyam 3. szám 2014. március INGYENES A Miklósi Újság internetes honlapja: www.dunamentiforum.hu - www.dmf.hu Szeretettel köszöntjük Hölgy olvasóinkat! Szabó Lôrinc - Tavasz

Részletesebben

Áldott, békés, szeretetben gazdag Karácsonyt kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Áldott, békés, szeretetben gazdag Karácsonyt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Konzervatív Polgári lap XXIII. évfolyam 12. szám 2012. december INGYENES A Miklósi Újság internetes honlapja: www.dunamentiforum.hu - www.dmf.hu Áldott, békés, szeretetben gazdag Karácsonyt kívánunk minden

Részletesebben

TRIANON. 1920. június 4. 92 év megcsonkítottság. Ez a magyar nép holokausztja. Nekünk ez a Nemzeti Gyásznapunk. Konzervatív Polgári lap

TRIANON. 1920. június 4. 92 év megcsonkítottság. Ez a magyar nép holokausztja. Nekünk ez a Nemzeti Gyásznapunk. Konzervatív Polgári lap Konzervatív Polgári lap XXIII. évfolyam 6. szám 2012. június INGYENES A Miklósi Újság internetes honlapja: www.dunamentiforum.hu - www.dmf.hu TRIANON 1920. június 4. 92 év megcsonkítottság. Ez a magyar

Részletesebben

cikk a 3. oldalon Konzerva tív Polgári lap

cikk a 3. oldalon Konzerva tív Polgári lap Konzerva tív Polgári lap XXVI. évfolyam 4. szám 2013. április INGYENES A Miklósi Újság internetes honlapja: www.dunamentiforum.hu - www.dmf.hu Föld Órája Fővárosa lettünk cikk a 3. oldalon Harminc éve

Részletesebben

XXII. évfolyam 12. szám 2011. december INGYENES A Miklósi Újság internetes honlapja: www.dunamentiforum.hu - www.dmf.hu

XXII. évfolyam 12. szám 2011. december INGYENES A Miklósi Újság internetes honlapja: www.dunamentiforum.hu - www.dmf.hu Konzervatív Polgári lap XXII. évfolyam 12. szám 2011. december INGYENES A Miklósi Újság internetes honlapja: www.dunamentiforum.hu - www.dmf.hu Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát

Részletesebben

Hull az elsárgult levél Szentmiklósi ősz 2011. november

Hull az elsárgult levél Szentmiklósi ősz 2011. november Konzervatív Polgári lap XXII. évfolyam 11. szám INGYENES A Mik lós i Ú j s á g in t ern et es h on lap j a : w w w.d u n am en t if o ru m. h u - w w w. d m f.h u Hull az elsárgult levél Szentmiklósi ősz

Részletesebben

Államalapító Szent István király napja Augusztus 20.

Államalapító Szent István király napja Augusztus 20. Konzervatív Polgári lap XXII. évfolyam 8. szám 2011. augusztus INGYENES A Miklósi Újság internetes honlapja: www.dunamentiforum.hu - www.dmf.hu Államalapító Szent István király napja Augusztus 20. A 2011.

Részletesebben

1920. június 4. 16 óra 32 perc a nemzet szétszakításának napja

1920. június 4. 16 óra 32 perc a nemzet szétszakításának napja Konzervatív Polgári lap XXII. év fo lyam 6. szám 2011. június IN GYE NES A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f.hu 1920. június 4. 16 óra 32 perc a nemzet szétszakításának

Részletesebben

XXII. év fo lyam 1. szám 2011. január IN GYE NES. A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f.

XXII. év fo lyam 1. szám 2011. január IN GYE NES. A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f. XXII. év fo lyam 1. szám 2011. január IN GYE NES A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f.hu Összefogás nélkül nincs fejlődés Huszonöt éve város Szigetszentmiklós

Részletesebben

Van kiút Válaszút előtt állunk. Melyiket válasszuk?

Van kiút Válaszút előtt állunk. Melyiket válasszuk? XXI. év fo lyam 1. szám 2010. január IN GYE NES A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f.hu Van kiút Válaszút előtt állunk. Melyiket válasszuk? Boldogabb Új Esztendőt

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat!

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! XXI. év fo lyam 5. szám 2010. május IN GYE NES A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f.hu Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Részletesebben

XXII. év fo lyam 3. szám 2011. március IN GYE NES

XXII. év fo lyam 3. szám 2011. március IN GYE NES XXII. év fo lyam 3. szám 2011. március IN GYE NES A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f.hu 1848 2011 Hagyományőrzés és emlékezés Szigetszentmiklósiak az 1848-as

Részletesebben

MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSA

MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSA XXI. év fo lyam 4. szám 2010. április IN GYE NES A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f.hu MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSA Isten kiválasztott népe vagyunk és éppen ezért

Részletesebben

XXII. év fo lyam 5. szám 2011. május IN GYE NES

XXII. év fo lyam 5. szám 2011. május IN GYE NES XXII. év fo lyam 5. szám 2011. május IN GYE NES A Mik ló si Új ság in ter ne tes hon lap ja: www. duna men tifo rum.hu - www.dm f.hu Anyáknapi köszönő! Tőled kaptam e földi létet, hordtál méhedben boldogan.

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

Tetőket bontott meg, kéményeket döntött le a vihar Több mint hatvan épületben tett kárt Tolnán az

Tetőket bontott meg, kéményeket döntött le a vihar Több mint hatvan épületben tett kárt Tolnán az XXII. évfolyam 11. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2012. november Tetőket bontott meg, kéményeket döntött le a vihar Több mint hatvan épületben tett kárt Tolnán az október 7-ei vihar.

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Negyvenöt év után újra lehet temetkezni Ebesen

Ebesi Hírlap. Negyvenöt év után újra lehet temetkezni Ebesen Ebesi Hírlap Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja Minden településnek kell, hogy legyen temetője. Korábban a temetők a templom körül mint ahogy az Árpád-kori templomdombunknál előkerült

Részletesebben

T ö k ö l i T ü k ö r

T ö k ö l i T ü k ö r T ö k ö l i T ü k ö r XXI. évfolyam 1-2. szám a helyi önkormányzat lapja 2010. március Megszépült a katolikus templom Szívet melengető összefogást hozott a katolikus templom belső felújításának ígénye.

Részletesebben

Hármas évfordulót ünnepelt a németség Tolnán

Hármas évfordulót ünnepelt a németség Tolnán XXIII. évfolyam 9. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2013. szeptember Hármas évfordulót ünnepelt a németség Tolnán Az elmaradhatatlan német misével kezdődött 2013 augusztus 31-én délelőtt

Részletesebben

Sorsdöntő. idők. Városunk lapja XXVI. évf. 6. szám 2014. március 27. városháza Átadták a szennyvízrendszert. aktuális Egészségügyi fejlesztések

Sorsdöntő. idők. Városunk lapja XXVI. évf. 6. szám 2014. március 27. városháza Átadták a szennyvízrendszert. aktuális Egészségügyi fejlesztések Városunk lapja XXVI. évf. 6. szám 2014. március 27. Sorsdöntő idők városháza Átadták a szennyvízrendszert aktuális Egészségügyi fejlesztések Sportkalauz Sportcentrum a Hadnagy úton mezőkövesdi újság 2014/6

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj XIX. évfolyam 3. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Március 15-i ünnepség koszorúzással kezdõdött az alsó-temetõben, a Pöltenberg család sírjánál. Peti Géza, a Tomaj Ifjúságáért

Részletesebben

Dunakeszi. 2014 november Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 11. szám

Dunakeszi. 2014 november Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 11. szám Dunakeszi városi magazin 2014 november Polgár XV. évfolyam 11. szám 2 Dunakeszi Polgár 27 24 15 16-17 4 Újraválasztották Dióssi Csaba polgármestert 5 A 2014. október 12-i önkormányzati választások eredményei

Részletesebben

Dunakeszi. biztonság és fejlődés. Márton-napi. Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban. 2011 NOVEMber Polgár. városi magazin

Dunakeszi. biztonság és fejlődés. Márton-napi. Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban. 2011 NOVEMber Polgár. városi magazin Dunakeszi városi magazin 2011 NOVEMber Polgár Xii. évfolyam 11. szám biztonság és fejlődés Márton-napi szokások Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban Ingyenes hallásszűréssel várjuk önt és családját!

Részletesebben

A szabadság kezdete a félelem vége. A választók harmada szavazott. A Kárpátiáék lányával emlékeztek október 23-án

A szabadság kezdete a félelem vége. A választók harmada szavazott. A Kárpátiáék lányával emlékeztek október 23-án XXIV. évfolyam 11. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu Három új ember a város vezetésében Rendben lezajlottak az október 12-i önkormányzati választások a városban. Az idei harmadik voksolásra

Részletesebben

T ö k ö l i T ü k ö r

T ö k ö l i T ü k ö r T ö k ö l i T ü k ö r XXii. évfolyam 1. szám a helyi önkormányzat lapja 2011. március A nemzet mi vagyunk Kevés ilyen nemzet van, mint a magyar, amelynek 1000 éve küzdenie kell a fennmaradásáért. Bi zo

Részletesebben

m a g y a r t e m e t k e z é s

m a g y a r t e m e t k e z é s Kegyeleti szakmai kiadvány 2013. április XI. évfolyam 1. szám m a g y a r t e m e t k e z é s Új ellenőrző bizottság Az OTEInél Igazgatóváltás székesfehérváron Első szlovák kiállítás Temetkezési szokásaink

Részletesebben

Dunakeszi. 2015 január Polgár. városi magazin. XVI. évfolyam 1. szám

Dunakeszi. 2015 január Polgár. városi magazin. XVI. évfolyam 1. szám Dunakeszi városi magazin 2015 január Polgár XVI. évfolyam 1. szám 2 Dunakeszi Polgár 4-5. 22. 28. 30. 4-5 Ön mit vár 2015-től? 6 XXI. századi kisváros legyen Dunakeszi 7 Pályázási lehetőség az Erzsébet-program

Részletesebben

Miért fontos a papírgyűjtés?

Miért fontos a papírgyűjtés? Miért fontos a papírgyűjtés? Amit a Természet évmilliárdok alatt létrehozott, azt az Ember rövid idő alatt, szép egyenletesen elteríti a Földön. (Rittenbacher Ödön) Mindennapjaink során rengeteg papírral

Részletesebben

Megújulhat a gerlai kastély

Megújulhat a gerlai kastély XXI. évfolyam 1. szám 2011. január 13. INGYENES VÁROSI LAP Belsô melléklet: Helyi Téma plusz 4 oldalon Városi polgári bál Békéscsabán Évek óta szerveznek jótékonysági bált városunkban, amely a báli szezon

Részletesebben