KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2011/2012 TANÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2011/2012 TANÉV"

Átírás

1 Szerencsi Általános Művelődés Központ Szerencs KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2011/2012 TANÉV Szerencs, szeptember 01. kollégiumvezető 1

2 Tartalomjegyzék 1. Tárgyi feltételek Elhelyezés Szociális ellátás Szabadidő-sport Személyi feltételek Tanulók Hátrányos helyzetű tanulók Csoportok kialakítása Nevelőtestület Műszaki dolgozók A 2011/2012-es tanév fő célkitűzései, feladatai Tanulmányi munka Közösségszervezés, diákönkormányzat Gyermek és ifjúságvédelmi munka Ellenőrzés, értékelés, mérés Intézményi kapcsolatok Munkaközösségi munkaterv Helyi ellenőrzés terve A tanév rendje Fontos időpontok a tanév szervezésével kapcsolatban: A tanév foglalkozásai, szakkörei: A 2011/2012-es tanév feladatterve

3 A Szerencsi Általános Művelődési Központ középiskolai kollégiumi intézményegysége idén a 17. tanévét kezdi meg. Az első tanév 21 fős diáklétszáma mára 165 főre emelkedett, a kollégium épülete mellett 1998-tól a diákszálló, az idei tanévtől a Rákóczi várban kialakított diákhotel is a kollégisták elhelyezését szolgálja. Ezek a tények azt bizonyítják, hogy bíznak bennünk a szülők, a tanárok és a diákok. Ennek a bizalomnak és elvárásnak kell megfelelnünk munkánk minden pillanatában. 1. Tárgyi feltételek 1.1. Elhelyezés A nyári folyamatos működés ellenére folyamatosan festettük a hálókat és a közösségi helyiségeket. A betervezett parkettacsiszolást azonban szeptember hónapra kellett halasztani. A szobák bútorzata a folyamatos használat következtében folyamatosan romlik, de a javításokról a karbantartók folyamatosan gondoskodnak. Az idei tanévtől minden épületért egy-egy nevelő a felelős: a főépületért Sváb Judit, a diákszállóért Petruska Ferencné, a diákhotelért Sugáné Kanyog Szilvia. A főépületben és a diákszállóban közvetlen vezeték nélküli internetelérés, amely a laptoppal rendelkező diákok számára nagy öröm. A diákhotelben a rendszer kiépítése a tanév feladata Szociális ellátás A diákok étkeztetést az elmúlt tanévhez hasonlóan a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft-től rendeljük. Az étkeztetés változatlanul a kollégium ebédlőjében történik. Az ellenőrzés, a kártyás rendszer bevált, ezen idén sem változtatunk. A gyermekvédelmi felelős feladatait az idén is Sváb Judit látja el Szabadidő-sport A szabadidő hasznos eltöltéséhez továbbra sem rendelkezünk megfelelő helyiségekkel, azonban használhatjuk a gimnázium sportlétesítményeit. A diákszállóban kialakított kondiszoba használatára, az eszközök felújítására és megőrzésére az idén hangsúlyt kell fektetni. 2. Személyi feltételek 2.1. Tanulók Az idei tanévben 71 fő elsős, illetve új diák, valamint 94 fő felsőbb éves kérte felvételét a kollégiumba, tehát a tanulók összlétszáma szeptember 1-én 165 fő volt. Az alábbi táblázat a diákok összetételét mutatja be (szeptember 1-i állapot) Iskola/Csoport I. csoport II. csoport III. csoport IV. csoport V. csoport VI. csoport Gimnazista BIG Szakközépiskolás Szakmunkás SZSZI Szakközépiskolás Összesen

4 Az összes diákból 127 fő (77 %) a gimnázium, míg 38 fő (23%) a szakképző iskola tanulója. Az előző tanévhez képest a gimnazisták aránya némileg csökkent. A nemek aránya egyenlő. 2.2 Hátrányos helyzetű tanulók A hátrányos helyzetű tanulókat különös figyelemmel kísérjük. Egyénre szabott fejlesztési tervvel, fokozott törődéssel és egyéni foglalkozásokkal segítünk lemaradásukat csökkenteni, hiányzó ismereteiket pótolni. Kimutatásaink szerint szeptember 1-én: A kollégiumi diákok közül hátrányos helyzetűek száma 84 fő (2009: 68 fő, 2010: 70 fő) Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 8 fő (2009: 3 fő, 2010: 5 fő) 2.3. Csoportok kialakítása Az idei tanévben 6 tanulócsoportot alakítottunk ki: Csoport Csoportnevelő Létszám (fő) Elhelyezés I. Bódi Ferenc 31 Főépület, fsz. jobb szárny II. 29 Főépület, fsz. bal szárny III. Sváb Judit 29 Főépület, emelet IV. V. VI. Ballók Tímea 24 Diákszálló Petruska Ferencné 23 Diákszálló Sugáné Kanyog Szilvia 29 Diákhotel 2.4. Nevelőtestület Az alábbi táblázat a kollégiumban dolgozó nevelőket mutatja be: S.sz. Név Szak, szakpár Státusz 1. Ballók Tímea Szociálpedagógia-könyvtár Csoportnevelő 2. Bódi Ferenc Földrajz Csoportnevelő 3. Csider Andor Matematika-fizika-informatika Igazgató 4. Nevelő 5. Juhász Katalin Nevelő 6. Nevelő 7. Petruska Ferencné Pedagógia Csoportnevelő 8. Sugáné Kanyog Szilvia Magyar Csoportnevelő 4

5 9. Sváb Judit Francia Csoportnevelő 10. Szabó Szilvia Német Nevelő 11. Tanító-technika-pedagógia Csoportnevelő Mindhárom épületben éber éjszakai ügyeletet szervezünk, amelyet Juhász László, Marczis Józsefné és Szabó Lászlóné lát el. Az éjszaka során felmerülő pedagógiai feladatokat Hubay Miklósné tanárnő látja el Műszaki dolgozók A 20011/2012-es tanév nem pedagógus alkalmazottai a kollégiumban: S.sz. Név Beosztás Megjegyzés 1. Butykai Zoltánné Kollégiumi titkár 2. Balsánszki Szilárd Karbantartó 3. Lipták Sándor Karbantartó Ezen munkatársaink feladata a kollégiumi nevelőmunka tárgyi feltételeinek biztosítása, továbbá a pedagógiai munka segítése, az adminisztrációs feladatok ellátása. A fentieknek megfelelően a kollégiumi intézményegység dolgozóinak létszáma: 17 fő. 3. A 2011/2012-es tanév fő célkitűzései, feladatai A kollégiumi nevelőmunkát az elfogadott pedagógia-művelődési programunk, a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja, valamint évi LXXIX. törvény pontja alapján tervezzük. Kiemelt pedagógiai feladatok: - A tanév eleji felmérések eredményei alapján a felzárkóztatásra szoruló tanulók körének meghatározása, szeptember hónapban magyar, matematika és idegen nyelvi (angol, német) tárgyakból felzárkóztató foglalkozásokat szervezése. - A nyelvvizsgára készülő tanulók felkészülésének segítése érdekében francia, angol és német nyelvi foglalkozások szervezése. - A tanulók nyelvi és írásbeli kommunikációjának fejlesztése - A kollégiumi alapprogram foglalkozásainak tartalmasabbá, élvezetesebbé tétele 3.1. Tanulmányi munka Az idei tanévben a sikertelen tanévet zárt tanulók számának csökkentése, a tanulmányi eredmények képességeknek megfelelő szinten tartása a cél. Nehezíti munkánkat, hogy nőtt a szakmunkások száma és magas a 9. évfolyamon tanulók aránya. Ennek tudatában a szilenciumok hatékonysága érdekében a szilenciumi fegyelmet folyamatosan fenn kell tartani. A szilenciumot szervező nevelőknek gondoskodni kell a pontos kezdésről és csökkenteni kell a késve érkezők számát. Havonta ki kell jelölni a korrepetáláson résztvevő diákokat, az esetleges hiányzásokat jelezni kell a csoportnevelőknek, akik ezt számon kérik az érintett tanulóktól. 5

6 Az iskolalátogatások tapasztalatait a csoportnaplókba pontosan le kell jegyezni, ezek ismeretében kell az egyéni törődést biztosító foglakozásokat szervezni A végzős diákoknak érettségire felkészítő foglalkozásokat szervezünk matematikából és magyarból Ösztönözni kell a nyelvvizsgára jelentkezéseket. Szaktanári segítséget kell nyújtani minden megmérettetésre készülő diáknak. nagy hangsúlyt kell fektetni a szülőkkel való intenzív kapcsolattartásra Közösségszervezés, diákönkormányzat. A kollégium alapközösségei a kollégiumi csoportok. A csoportszintű rendezvények, a közös célok, egymás segítése összekovácsolja ezeket a közösségeket. Intézményünkben 6 ilyen csoport működik, amelyekben csoportszinten is működik önkormányzat. A kollégiumban működő diákönkormányzat célja, hogy interaktív és élményorientált formában tanulják a diákok a demokrácia működését. Feladata a tanulók szabadidős tevékenységének megszervezése, illetve információs fórum működtetése, amely segítségével a kollégiumi életük kialakítását befolyásolhatják. A DÖK a hagyományok és a szervezeti és működési szabályzata alapján működik. Az idei tanévben az alábbi rendezvényeket szervezzük : - DÖK-hét és Pecúravató - Diák-önkormányzati választások - Mikulás Kupa - Karácsony - KI-MIT-TUD - Nőnap - Kollégium szépe választás - Kollégiumi Nap - Magyar Rock Napja - Ballagás A nemzeti és nemzetközi ünnepeket a kollégium központi szinten nem tartja meg, mivel az iskolákban ezt megszervezik Gyermek és ifjúságvédelmi munka A csoportnevelők feladata a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, illetve speciális nevelési igényű diákok beazonosítása és számukra az egyéni preventív programot elkészítése. A hátrányos helyzetűek számát a KT a alapján kell meghatározni. Felelős: Csoportnevelők 6

7 Az elmúlt években elkezdett drog prevenciós munkánkat tovább folytatjuk; a hagyományoknak megfelelően ebben a tanévben is elkészítjük a kollégium drogtérképét és meghatározzuk az ebből adódó feladatokat Ellenőrzés, értékelés, mérés A nevelők a pedagógiai folyamatok alapján egyénileg és csoportosan is értékelik a diákokat. A diákok értékelése során nagy jelentőséget kell tulajdonítani a tanulmányi eredménynek. Ennek érdekében minden csoportnevelő folyamatosan figyelemmel kíséri és csoportgyűlésen ismerteti a diákok tanulmányi eredményét és kimutatást készít a diákok, illetve a csoport egyéni és összevont tanulmányi eredményéről Intézményi kapcsolatok A diákok iskolai során a szaktanárokkal aktív kapcsolatot kell kiépíteni, s a korrepetálás, illetve segítségnyújtás módjáról ki kell kérni véleményüket, javaslataikat Munkaközösségi munkaterv A nevelési programok és feladatok, valamint az eredmények megbeszélése érdekében minden héten egy alkalommal munkaközösségi értekezletet tartunk. Ezen megbeszélések témái havonként azonosak, továbbá operatívak. Minden hónap első hét: tanulmányi eredmények második hét: kollégiumi alapprogram foglalkozások tapasztalatai harmadik hét: iskolalátogatási tapasztalatok negyedik hét: közösségi rendezvények A munkaközösségi foglalkozásokon idén szabályozzuk a kollégiumi pedagógiai tevékenységet és elkészítjük a minőségirányítási kézikönyvet Helyi ellenőrzés terve Az éves ellenőrzési terv az kidolgozásakor figyelembe vettük a kollégiumi hagyományokat, valamint az IMIP által előírt tartalmi elemeket. Az ellenőrzés célja: Jogszerű és hatékony működés Tényfeltárás, stratégiák kialakítása Megfelelés a fenntartó és a kliensek elvárásainak Az ellenőrzési terv kialakításánál figyelembe vett szempontok: Az ellenőrzés tervszerű, amely a nyilvánosságra hozott ellenőrzési terv szerint történik A kollégiumvezető a pedagógiai munkát ellenőrzi, de egyes ellenőrzési feladatokat delegálhat is Az igazgatói kről az IMIP-ben meghatározott dokumentumok készülnek, amely alapja az egyéni értékelésnek Az ellenőrzés eredményét ismertetni kell az érintettekkel 7

8 Az ellenőrzés megállapításaira az érintett munkatársak írásban reagálhatnak A vezetői ellenőrzés lehet spontán, eltérve az ellenőrzési tervtől. Ebben az esetben jegyzőkönyvben az ellenőrzés okát is meg kell határozni Ellenőrzési feladatok ütemezése a 2011/2012-es tanévben Ellenőrzési Terület Módszer témák A Pedagógiai Program szerinti dokumentáció vezetésének Dokumentum elemzés (csoportnapló, szakköri napló, ügyeleti napló) Az ellenőrzés határideje szeptember február 15. Ellenőrzést végzi Dokumentál ás Kollégiumvezető Feljegyzés Foglalkozások Megfigyelés Nevelőnként évente két alkalommal Kollégiumvezető Feljegyzés, értékelés Szakmai ellenőrzés A szociális kedvezmények megállapításána k dokumentum ok Igazgató Feljegyzés Kötelezően előírt dokumentumok vezetésének dokumentum ok Kollégiumvezető feljegyzés Gazdálko dás, pénzügy ellenőrzés e Pályaválasztási folyamatok a kollégiumban Munkaruha felhasználásána k Élelmezés színvonalának Foglalkozáso k, konzultáció Szmsz vizsgálata, megfigyelés Megfigyelés, mérés Csoportonké nt egy alkalommal Kollégiumvezető Feljegyzés Igazgató Feljegyzés Havonta Igazgató Feljegyzés, jegyzőköny v 8

9 Törvényes ségi ellenőrzés Az épület állagának, karbantartásána k Helyettesítés, túlóra felhasználás MIP Tanügyi nyilvántartások TIK Szemle Dokumentum ok dokumentum ok, Törzskönyv, napló Munkakezdé s, végzés Negyedévent e Minden hónap 3.-ig Igazgató Kollégiumvezető Feljegyzés, szükség esetén szerződés módosítása Túlmunka kimutatás Kollégiumvezető Feljegyzés Kollégiumvezető Feljegyzés Kollégiumvezető Feljegyzés 4. A tanév rendje A kollégium minden tekintetben alkalmazkodik a két kapcsolódó iskola tanítási rendjéhez. A diákok hétvégi bennmaradását szükség szerint biztosítjuk Fontos időpontok a tanév szervezésével kapcsolatban: (30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet alapján) A szorgalmi idő első tanítási napja: szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: június 15. (péntek). az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap május 3. A tanítási napok száma 183 nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban és szakközépiskolában a tanítási napok száma 182 nap. A szorgalmi idő első féléve január 13-ig tart. Tanítási szünetek - Az őszi szünet november 2-tõl november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő) - téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. szerda), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (kedd). - A tavaszi szünet április 5-tõl április 9-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 10. (kedd). 9

10 5. A tanév foglalkozásai, szakkörei: 5.1. Angol, német és francia nyelvi szakkör: Cél: 1, A nyelvtanulásban hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatása. 2, Nyelvvizsgára és érettségire készülő diákok segítése, támogatása Ideje: Angol és német nyelvből heti 2-2, franciából heti 1 óra. Foglalkozást vezeti: Ballók Tímea angol Sváb Judit francia Szabó Szilvia német 5.2. Matematika és magyar nyelvi korrepetálás Cél: A tantárgyi hiányosságokkal küzdő diákok felzárkóztatása Ideje: magyarból heti 2 óra, matematikából heti 3 óra Foglalkozást vezeti: Csider Andor matematika Sugáné Kanyog Szilvia magyar 5.3. Háztartási és életvezetési ismeretek Cél: Praktikus háztartási ismeretek elsajátítása Ideje: heti 1 óra Foglalkozást vezeti: 5.4. Matematika érettségi előkészítő Cél: Sikeres érettségire felkészítés Ideje: heti 2x1 óra Foglalkozást vezeti: Csider Andor 5.5. Magyar érettségi előkészítő Cél: Sikeres érettségire felkészítés Ideje: heti 2x1 óra Foglalkozást vezeti: Sugáné Kanyog Szilvia 5.6. Filmklub Cél: A filmművészet jelentős alkotásainak megismerése Ideje: Heti 1x2 óra Foglalkozást vezeti: DÖK 5.7. Dráma, kommunikációs készségfejlesztés Cél: Kommunikációs készségfejlesztés a dramatikus színjátszás eszközeivel Ideje: Heti 2 óra Vezeti: 5.8. Vizuális kultúra Cél: Művészetek megismertetése, vizuális élményvilág kialakítása Ideje: Heti 1 óra Vezeti : Petruska Ferencné 6. A 2011/2012-es tanév feladatterve 10

11 Feladat Felelős Határidő Teljesülés kritériuma Törzskönyvek, naplók összeállítás, kitöltése, KIR rendszerbe bejelentkezés Lakcímbejelentések elkészítése Portai ügyelet beindítása Szilenciumi rendszer beindítása, névsorok elkészítése Tehetséggondozás, szakkörök beindítása Tűz- és balesetvédelmi oktatás /első héten/ Felmérés magyar nyelvből, matematikából és idegen nyelvekből, felzárkóztató foglalkozások beindítása Szeptember, Butykai Zoltánné, csoportnevelők Butykai Zoltánné csoportnevelők, DÖK csoportnevelők Szeptember 01. Ballók Tímea, Csider Andor, Sugáné Kanyog Szilvia, Szabó Szilvia pontosan kitöltött szeptember 25. dokumentumok szeptember 31. Szeptember 15. Szeptember 05. Szeptember 15 Szeptember 15. DÖK HÉT Nevelőtestület Szeptember 30. Pecúravató megszervezése Városnézés, múzeumlátogatás Szeptember 30. csoportnevelők Szeptember 10. Október Ellenőrzés 11

12 Érettségi előkészítő foglalkozások beindítása Pótszilencium, monitorszilencium megszervezése Diákönkormányzati választások Tűzriadó végrehajtása Színházlátogatás Csider Andor Csoportnevelők, Csider Andor Október 05. Október 16 Csider Andor Október 15. November November 30 December Mikulás Kupa Nevelőtestület December 06. Bódi Ferenc, Karácsonyi Sugáné Kanyog ünnepség Szilvia Pályaválasztási beszélgetés a 4. Csoportnevelők, évfolyamos Csider Andor diákokkal Nevelési értekezlet: Csider Andor Január Január 15. Február KI-MIT-TUD Színházlátogatás Kollégium Szépe 2011/12, Petruska Ferencné Február 28. Március 12

13 Nőnap Kollégiumi Nap Szerencs Város Napja Csider Andor, Bódi Ferenc Ballók Tímea, Petruska Ferencné, Tóthné Nagy Csider Andor Április Ballagás Szabó Szilvia, Április 30 Tanévzáró Csider Andor értekezlet Beiratkozás, értesítések kiküldése Csoportok és az elhelyezések kialakítása Alakuló értekezlet Csoportnevelők Csider Andor Június Augusztus Szerencs, szeptember 01. kollégiumvezető 13

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY 2013/2014. tanév munkaterve NAGYKANIZSA 2013. Az intézmény a 2013/2014. évi munkatervét a 2012/2013. tanév

Részletesebben

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető 1. TARTALOM: 1. Az intézmény szervezeti strukturája... 3 1.1. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM M U N K A T E R V 2014-2015. t a n é v Érvényes: Véleményezte: Nyilvánosságra hozatal helye: 2014-15-ös tanév a nevelőtestület,

Részletesebben

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERV 2013/2014. 1 Bevezetés A 2013/2014-es tanév munkaterve a minőségirányítási stratégiából ismert intézkedési tervekhez hasonlóan a

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 1 A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE a 2015/2016. tanévre A MUNKATERV elfogadásáról az iskola nevelőtestülete a 2015. 08 28-i nevelőtestületi értekezleten dönt...... Kovács József Dr.

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE 2013/2014. TANÉV

A HAJDÚSZOBOSZLÓI HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE 2013/2014. TANÉV A HAJDÚSZOBOSZLÓI HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE 2013/2014. TANÉV Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 30. Sárkányné Kertész Éva igazgató LEGFONTOSABB FELADATAINK A 2013/2014-ES TANÉVBEN

Részletesebben

A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE

A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE

OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

A 2013/14-es tanév fő feladatai, céljai

A 2013/14-es tanév fő feladatai, céljai A Szilágyi Erzsébet Középiskolai Kollégium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/14-es tanév fő feladatai, céljai I. A célok meghatározásánál figyelembe kell venni: - a Közoktatási törvényt módosító, 186/2006./VIII.31./

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Bátai Hunyadi János Általános Iskola Báta, Fő u. 174. Munkaterv 2013/2014. tanév Készítette:Benedekné Stürmer Anna igazgató Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta 2013.09. 05.-én. 2 I. Jogszabályi

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2013-2014. t a n é v

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2013-2014. t a n é v EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM M U N K A T E R V 2013-2014. t a n é v Érvényes: Véleményezte: Nyilvánosságra hozatal helye: 2013-14-es tanév a nevelőtestület,

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2013/14-es tanév munkaterve 0 Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 3 Tanítás

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE 1. Bevezetés Iskolánk nevelő-oktató munkáját e tanévben

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013-2014

ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013-2014 ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013-2014 OM 034980 KLIK 196005 2013. szeptember 30. Az Újbudai Bocskai István Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es tanévre Az iskola mottója A

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév

Munkaterv. 2014/2015. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6 8. tel: 06/74 471 127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu/wp Munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V 2009/2010 tanév A tanév mottója: mindenki mindenre megtanítható, csak elegendő idő, megfelelő módszer és mester kell hozzá.

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE INTÉZKEDÉSI TERVE. 2013/2014. tanév

A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE INTÉZKEDÉSI TERVE. 2013/2014. tanév A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2013/2014. tanév Készítette: Pozsgay Zoltán igazgató Jóváhagyta: Az Iskola nevelőtestülete Bevezetés A munkatervet

Részletesebben