A szegénység ellen ÖN K O R K É P ÁLLJ FEL! Sürget az idő. A cselekvés parlamentje. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szegénység ellen ÖN K O R K É P ÁLLJ FEL! Sürget az idő. A cselekvés parlamentje. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET"

Átírás

1 Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET ÖN K O R szám K É P huszadik évfolyam, szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT ÁLLJ FEL! A szegénység ellen 3 A cselekvés parlamentje Felsőzsolca Sürget az idő 28

2 Ajánlat A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja Az önkormányzatoknak a Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Díj elnyerésére 2010-ben az alábbi három témában lehet pályázni: Helyi önkormányzati kommunikáció. A modern kormányzásban hatalmas jelentősége van a kommunikációnak és a kommunikáción keresztül is formálódó társadalmi tőkének, együttműködésnek és koordinációnak. A megfelelő kommunikációs tevékenység erősíti a települési szereplők belső viszonyrendszerét, és olyan üzeneteket juttathat el a településen kívüli világba, amelyek a település céljai mellé állíthatnak másokat. A helyi önkormányzat sikerének egyik kulcsa a kommunikációs tevékenységének színvonala. A magyar települések gazdag eszköztárát alkották meg olyan kommunikációs csatornáknak és rendszereknek, amelyekkel élő kapcsolatot alakíthatnak ki a lakossággal a településen és a településen kívül. A kommunikáció a szolgáltatási funkciók része, és gyakran olyan tevékenység, amelyre külön kommunikációs stratégiát, felelős szervezeti egységet és folyamatosan működő intézményeket (pl. rendszeres fórumokat) hoznak létre az önkormányzatok. A témába beleillik minden olyan kommunikációs tevékenység, amely az önkormányzat és a külső szereplők között folyik. A helyi lakossággal, az önkormányzat külső partnereivel megvalósult, intézményesedett, kipróbált és már eredményekkel rendelkező kommunikációs tevékenységek pályázhatnak sikerrel ebben a témakörben, további előnyt jelent, ha az szerves része az önkormányzat kommunikációs stratégiájának is. Olyan gyakorlatokat keresünk, amelyek sikeresen megalkották azt a keretet, amelyben az önkormányzat hatékony párbeszédet tud folytatni az ott élőkkel és/vagy egyéb partnereivel. A gyakorlatok egyaránt vonatkoznak egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó, vagy átfogóbb tartalmú, komplex kommunikációs rendszerekre, vagy egyes problémákhoz, konfliktusokhoz kapcsolódó kommunikációs folyamatokra. Fontos az, hogy a gyakorlat konkrét és eredményeiben is megragadható legyen. Jelen kiírásunkkal azokat az önkormányzati gyakorlatokat keressük, amelyek kifelé irányulnak, vagyis nem a hivatalon belüli kommunikációs tevékenységek leírását várjuk ezúttal. Olyan gyakorlatokat támogatunk, ahol a részvételi demokrácia elvein alapulva az önkormányzat hatékony párbeszédet folytat az ott élőkkel és/vagy egyéb partnereivel. Roma integráció a társadalmi kohézió erősítése. A téma idén már harmadik alkalommal szerepel a pályázati kiírásban, hiszen Magyarország legnehezebb helyzetben lévő kisebbsége továbbra is a mintegy nyolcszázezernyi lakosra becsült cigányság. Társadalmi problémaként a megoldás felé vezető úton kis lépésekkel lehet csak haladni. A magyarországi települések tekintélyes részében javarészt marginalizált helyzetű cigány közösségek élnek, gyakran a településen élő nem cigány lakosságtól szegregáltan. A helyi közösségek dinamikus fejlődése szempontjából kulcsfontosságú a romák társadalmi és gazdasági integrációja. Az integráció sikerében meghatározó szerepe van a helyi önkormányzatoknak és a közintézményeknek, valamint az általuk nyújtott és szervezett helyi közszolgáltatásokhoz (oktatás, egészségügyi alapellátás, szociális szolgáltatások, valamint a tömegközlekedés) való egyenlő hozzáférésnek. Mivel a hátrányos helyzetű, kirekesztett csoportok integrációja új elvárásként és feladatként jelenik meg a településeken, ezért szükség van a helyi társadalmak innovatív kezdeményezéseire, amelyek lehetőséget teremtenek a roma és a nem roma közösségek közötti együttműködésre és a közösen kitűzött célok sikeres megvalósítására. Ilyen kezdeményezések kapcsolódhatnak a lakóhelyi elkülönítés felszámolásához (telepfelszámolás, deszegregáció), a munkaerő-piaci hátrányok leküzdéséhez, az egészségügyi prevencióhoz, valamint a minőségi oktatáshoz való hozzáférés megteremtéséhez, vagy megnyilvánulhatnak a helyi infrastruktúra javításában, közösségi terek kialakításában. Ebben a témakörben olyan bevált, komplex integrációs programokkal vagy kisebb projektekkel érdemes pályázni, amelyek más települési önkormányzatok számára adaptálhatók. Fontos, hogy a pályázatok bemutassák, hogyan történt a roma és a nem roma közösségek, illetve választott, vagy önkéntes alapon szerveződött képviseletük bevonása a programokba, hiszen csakis az ő részvételükkel lehet a valóságos helyi problémáikat feltérképezni, majd azokra megvalósítható megoldási javaslatokat kidolgozni. Olyan megvalósult jó példákat keresünk, amelyek kellően előre- és körültekintő tervezéssel készültek, amelyek a roma és a nem roma közösségeket a település fejlődésének aktív és egyenrangú feleiként kezelik, innovatívak a roma és a nem roma közösségek viszonyának javítása érdekében (részvétel, társadalmi béke, esélyegyenlőség, együttműködés, kölcsönös tolerancia), és amelyek mérhető változásokat eredményeznek. Az újszerűséget keressük a helyi roma és nem roma közös erőforrások igénybevétele, felhasználása, aktivizálása terén, illetve az eddigi rejtett, vagy újrafelhasználható erőforrásokat szeretnénk feltérképezni. Támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyeknek célja a roma és a nem roma identitás integrációja a helyi közösség identitásába, a multikulturális hagyományok és kötődések támogatása, erősítése, fejlesztése. Fontos még a helyi roma és nem roma közösségek egyéni és közösségi érdekeinek párhuzamos, egymást erősítő megjelenítése a jó gyakorlatok terjesztését célzó pályázatokban, hiszen az integráció ezt a célt szolgálja. A lakóhelyhez való kötődés erősítése. A témakört második alkalommal hirdetjük meg, tekintettel az önkormányzatok körében tapasztalt népszerűségére. A szűkebb-tágabb értelemben vett lakóhelyhez való kötődés a fenntartható térségfejlesztés egyik belső erőforrása. Az emberi közösségek társadalmi térhez, így a lakóhelyhez való viszonya ad irányt és mértéket a társadalmi aktivitásnak. Erős kötődés esetén nagyobb mértékben, ráadásul jobb minőségben számíthatunk az identitással rendelkező közösségek aktivitására a lakóhely környezeti, gazdasági, társadalmi feladatainak megvalósításában. Ha egy település lakói erősen kötődnek a lakóhelyükhöz, az egyrészt a településen is meglátszik, másrészt azt a települést mások (elszármazottak, turisták, befektetők) is szívesen választják tartózkodásuk, működésük helyéül. A lakóhelyhez való erős kötődés oka általában az, hogy a helyiek figyelnek egymásra, számon tartják egymás erényeit, gyengéit, tudnak elszármazottaikról, ismerik hagyományaikat, s a közösség életének formálásakor minderről nem feledkeznek meg. A lakóhelyhez való kötődésben rejlő energiáknak, a társadalmi aktivitásnak jelentős szerepük lehet a települések népességmegtartó erejének javításában, versenyképességük fenntartásában, esetleg fokozásában. A lakóhelyhez kötődés mértéke és minősége többnyire sok generáció egymásra épülő tevékenységének a kollektív lenyomata. Máshol már bizonyítottan sikeres kezdeményezésekkel azonban sokat lehet javítani a helyi közösségek közérzetén. Pályázni olyan önkormányzati akció gyakorlati példájával érdemes, amelynek révén élhetőbbé vált a lakóhely, erősödött az összefogás, s ennek folytán elmélyültebben kötődnek településükhöz az ott élő lakosok. A pályázati formanyomtatvány és a kiírás teljes szövege elérhető a TÖOSZ honlapján (www.toosz.hu).

3 KOR-KÉP Önkormányzatok nélkül nincs demokrácia szeptember szeptember 30. Kis ország vagyunk, egy Magyarországon élünk, ahol az európai életminőséghez minden állampolgárnak joga van, ha kötelességét teljesíti. Rossz irányba visz, ha szembeállítjuk a falut a várossal, a vidéket a fővárossal, a megyét a régióval. A közeledést szolgálhatja a közigazgatás és finanszírozás teljes körű reformja, a teljesítőképességet figyelembe vevő feladatelosztás, az ennek alapján létrejövő önkéntes társulások, a gyors információkat szolgáltató információs háló kiépítése az önkormányzatok teljes körében. Az önkormányzatok, a szövetségek együttműködése, a külföldi partnerkapcsolatok koordinálása erősítik integrációs törekvéseink sikerét. Az önkormányzatok képviselete jelen van az Európai Régiók Gyűlésében, az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusában. Őszinte szívvel kívánom, hogy minden év szeptember 30-a legyen a Helyi Önkormányzatok napja, a magyar állampolgárok napja, az önkormányzatiság, a demokrácia napja az ÖNKORMÁNYZA- TOK HÁZÁBAN! Nádor Rudolfné Közgondolkodásunkból még ma is hiányzik egy nélkülözhetetlen elem, a közösségben gondolkodás. Első önkormányzati közéleti hírportál Tartalom PARLAMENT A cselekvés parlamentje 2 Ősszel hetente ülésezik a parlament 3 A törvényhozás mulasztásban van 3 Válaszok 4 Interpellációk 6 Mit terveznek? 7 Zárszámadás 8 KOR- KÉP 137 éve annak 10 Vége a húszéves legendának 10 Megszólaltak a harsonák 11 Emlékeztetőül 13 A számok tükrében 15 Sürget az idő 28 ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Uniós források a romák integrációjában 17 Nagyító alatt 19 Közlemény 19 Magyar Közigazgatási Ösztöndíj 19 Plakátkiállítás 20 Stand up! Állj fel a szegénység ellen te is! 20 Hírek 21 Együtt lenni velük bánatukban és örömükben Beszélgetés Rostás Lászlóval 22 FELHÍVÁS Képviselő-testületek tréningje 25 MEGYEI KÖRKÉP Hírek a 19 megyéből 26 FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÖNKORMÁNYZATOKBAN Megvalósult álmok 29 Akcióterv a bürokrácia ellen 30 Hirdetmény 30 Gratulálunk! 31 Kiválasztottak Megyei területrendezési tervek támogatása 32 Alapító főszerkesztő: Kleinné Csiky Ildikó Lapszerkesztő: Erdélyi Zsuzsa Szerkesztő: Németh Erika, Sörös Erzsébet Képszerkesztő: Kolin Péter Tervezőszerkesztő: Hudák Zsolt Szerkesztőség címe: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 23. II. 1. Telefon: (06-1) , (06-30) Fax: (06-1) Web: A lap ára 7127 forint+áfa/évfolyam Lapzárta: szeptember 21. Kiadó: ÖNkorPRess Kiadói Kft. Telefon: (06-1) Fax: (06-1) A folyóirat megrendelése és hirdetésfelvétel a kiadóban A lap kiadásáért felel a kiadó ügyvezetője ISSN X Nyomdai előkészítés: Szerif Kiadói Kft. Nyomda: Crew Kft.

4 PARLAMENT A cselekvés parlamentje Az Országgyűlés az őszi ülésszakot kétnapos munkával kezdte. A törvényalkotás mellett az őszi időszakban több személyi kérdésben is dönteniük kell a honatyáknak. Legkésőbb december 13-ig legfőbb ügyészt kell választaniuk a képviselőknek, mert a tisztséget jelenleg viselő Kovács Tamás akkor betölti 70. életévét. Rajta kívül legalább húsz tisztségviselőt, köztük médiatanácstagokat, felügyelőbizottsági tagokat kell az Országgyűlésnek megválasztania. A kétnapos ülésen többek között döntött az Országgyűlés a fideszesképviselőkáltalbeterjesztettmédiacsomaghoz kapcsolódó határozati javaslatokról is. Az első napon, napirend előtt felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök, másnap megkezdődött a zárszámadás vitája is. A parlament döntött a médiatanács tagjait jelölő eseti bizottság felállításáról, valamint a Közszolgálati Közalapítvány létrehozásáról. Az őszi ülésszak kezdetekor Kövér László házelnök tájékoztatta a képviselőket, hogy a szeptember i ülésnapokra az LMP képviselőcsoportja Jávor Benedeket, a Jobbik képviselőcsoportja Staudt Gábort és Varga Gézát, a KDNP képviselőcsoportja Tarnai Richárdot, az MSZP képviselőcsoportja Szanyi Tibort és Horváth Csabát frakcióvezetőhelyettesnek megválasztotta. Napirend előtt felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök, beszédéből és a parlamenti pártok vezérszónokainak válaszából szerkesztett formában idézünk. Most jön a java, az ország felemelése Orbán Viktor Kormányzati teendők címet adta a napirend előtti hozzászólásának. Alkotmányos szokásra hivatkozva elmondta, hogy az ülésszak megkezdésekor az a miniszterelnök feladata, hogy tájékoztassa a magyar népképviselőket arról, hogy mit végzett a kormány, amióta nem látták egymást. Először köszönetet mondott mindazoknak, akik töretlenül biztatták, támogatták a parlamenti többség és a kormány munkáját az elmúlt időszakban. A miniszterelnök a cselekvés parlamentjének nevezte az Országgyűlést és hangsúlyozta: Magyarország visszaszerezte a reményt, de még nagyon messze vagyunk attól, ahova szeretnénk eljutni, most jön a java, az ország felemelése és talpra állítása. Bennünket, magyarokat szoktak azzal vádolni, hogy csodavárók vagyunk, hogy illúziókat kergetünk, hogy délibábos vágyálmaink vannak, hogy csak lelkesedni tudunk, de a kitartó munka nem kenyerünk. Sőt időnként a saját magyar politikai vezetésünk is szokott efféléket szórni a fejünkre, mondván, nem akarunk szembenézni a realitásokkal, ezért a magyarok elutasítják legalábbis többségük elutasítja a változtatásokat és a reformokat. Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Házat, hogy Magyarországon én ma semmi ilyesmit nem tapasztalok, se csodavárást, se illúziókergetést, se délibábos álmodozást. Annál inkább látok józan derűlátást, mértéktartó reménykedést és reális, életszerű elvárásokat ( ) 2 ÖN KOR KÉP augusztus szeptember

5 PARLAMENT Nyolc év lejtmenet után Ma Magyarországon közmegegyezés áll fenn, mindenki tudja, hogy nyolc év lejtmenet után némi időre van szükség, hogy visszakapaszkodjunk a süllyedés előtti állapotba, és ahhoz is idő kell, hogy onnan aztán feljebb léphessünk. Magyarországon ma mindenki tudja, mit jelent az ország újjáépítése. Először is el kell takarítani a romokat, és le kell rakni az új alapokat. Száz nap alatt Magyarország rengeteg munkát végzett, és komoly erőfeszítéseket tett. Egyetlen biztató jelre kellő szerénységgel hadd hívjam fel a figyelmüket: a világ országait versenyképességi rangsorba szokták rendezni. A legutóbbi ilyen rangsorban Magyarország az 58. helyről az 52. helyre visszakapaszkodott. A hangsúly a visszakapaszkodás szón van, ugyanis 2002-ben hazánk a világ versenyképességi rangsorában az első 30-ban volt. Szeretnénk, ha 2014-ben újra az első 30- ban lehetne. A kétharmados forradalom A miniszterelnök köszönetet mondott mindazoknak a pártoknak és országgyűlési Ősszel hetente ülésezik a parlament. Az őszi ülésszakban semmiféle változás nem lesz a parlamenti munkában, a házbizottság ülésén már nyilvánvalóvá vált, hogy a költségvetés vitája határozza meg az ülésszak rendjét közölte Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője. Véleménye szerint az őszi ülésszak lehet, hogy még nehezebb lesz, mint az előző volt A kormány már a nyáron az Országgyűlés elé terjesztette a negyvenkét javaslatból álló törvényalkotási programját. Napirendre kerül egyebek mellett a 16 százalékos személyi jövedelemadó bevezetéséről szóló adócsomag javaslat, és októberben tárgyalják a hagyatéki eljárásról, a mezőgazdasági támogatásokról, a katonák jogállásáról és a bioüzemanyagokról szóló törvényjavaslatokat is. A legtöbb indítványt (11) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nyújtja be. A szeptember én tartott ülésnapokon döntés született a parlament őszi ülésszakának munkarendjéről (a képviselők 233 képviselőnek, akik részesei voltak a közös munkának. Ez az Országgyűlés elmondhatja magáról, hogy ez a cselekvés parlamentje; talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy az elmúlt húsz év legdolgosabb és legelszántabb parlamentje. Végül is 55 törvényt fogadtunk el. Véleménye szerint nemcsak a meghozott törvények száma, de azok súlya és jelentősége is fontos, hiszen olyan változást vittek véghez, amelyekkel húsz éven keresztül sikertelenül birkózott a magyar parlament. Évtizedes tabukat döntöttünk le, és ezzel megkezdtük Magyarország talpra állítását hangsúlyozta Orbán Viktor, aki azt is természetesnek gondolja, ha a régi rend hívei nem osztoznak a kormányzó pártok új rend iránti elkötelezettségében és lelkesedésében. Ez érthető, hiszen ők a régi rendet védik, azt a régi rendet, amelynek mélyreható megváltoztatásáról döntöttek a magyar választópolgárok. De remélem, hogy a régi rend hívei akik itt ülnek a Házban szintén nem veszik zokon, hogy mi pedig teljesítjük a feladatot és elvégezzük azt a munkát, amivel megbíztak A törvényhozás mulasztásban van. Az Országgyűlés személyi döntéseire vonatkozó szabályok alapján több tisztségviselőt is meg kell választania a parlamentnek a következő fél évben. A Háznak pótolnia kell a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyelőbizottsága elnökét és a tagjait, ugyanis az érintettek megbízatása az Országgyűlés megbízatásának időtartamára szól. A jogszabály szerint az új felügyelőbizottságot az Országgyűlés alakuló ülésétől számított három hónapon belül meg kell választani. Az alakuló ülést május 14-én tartották, a törvényhozás tehát e tekintetben mulasztásban van. Az MNB új felügyelőbizottsága várhatóan nyolctagú lesz, róluk az Országgyűlés egyszerre, egy csoportban szavaz. Megválasztják a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumi tagjait is. A testületek tagjai kilenc évre kapnak mandátumot. A médiatanács elnökét és négy tagját listáról, a közalapítvány kuratóriumának tagjait egyenkénti szavazással választják, mindkét esetben az eredményességhez a jelenlévő képviselők kétharmadának a szavazatára lesz szükség. az emberek. Elvégezzük azt a munkát, amelyet a kétharmados forradalommal ránk testáltak a választópolgárok. Az utolsó parlamenti ülés óta 53 nap telt el igen, 88 nem és 5 tartózkodással elfogadták), melynek értelmében október 4. és december 23. között minden héten lesz parlamenti ülés. A november 15-ével kezdődő héten a költségvetés tárgyalásakor négynapos ülést tartanak. A képviselők 309 igen és 1 nem szavazattal határoztak arról is, hogy a költségvetési törvényről december 23-án lesz a zárószavazás. A zárszámadási törvénnyel kapcsolatban 291 igen, 2 nem és 41 tartózkodással fogadták el a házszabálytól való eltérést, mely szerint a képviselők szeptember 20-án hétfőn délutánig adhatnak be módosító javaslatokat. Az önkormányzati választás miatt elrendelt kéthetes szünettel az ellenzéki pártok közül az MSZP és a Jobbik nem értett egyet. A szocialisták azzal indokolták álláspontjukat, hogy sok a munka, ősszel sok törvényjavaslat kerül a Ház elé. A Jobbik szintén a feszített munka miatt mondott nemet a helyhatósági választás előtti kéthetes parlamenti szünetre. A miniszterelnök felsorolta azokat a fontosabb dolgokat, amelyek azóta történtek. Az augusztus 1-jétől működő Széchenyi forgóeszközhitel-program 25 millió forintig nyújt hitelt, szintén augusztustól a kormány átvállalta a televíziók üzemben tartási díját, a kispatikák védelme érdekében patikaalapítási stop lépett életbe, elismerik az adórendszeren kívüli kereset intézményét, megszűnt az ingatlanok jelzálogalapú devizahitelezése, illetékmentes lett az egyenes ági rokonok közti öröklés és ajándékozás. Augusztus 19-én megszigorították a katonaság, a rendőrség és a titkosszolgálatok politikai feddhetetlenségét, hatályba lépett az alkotmánymódosítás, augusztus 20-án életbe lépett a kettős állampolgárságról szóló törvény. Augusztus 28-tól a társasági nyereségadó 10 százalékra csökkent. Küngösön megnyitották az előző kormány által bezárt első kispostát. Szeptembertől 50 millió forintig lehet igénybe venni a Széchenyi beruházási hitelt, a szakhatóságok első esetben csak figyelmeztetéssel büntethetik a kis- és középvállalkozásokat, életbe lépett és megkezdték a végrehajtását a termőföld védelmét célzó törvénynek. Szintén szeptember 1-jén kezdte meg működését a Terrorelhárítási Központ, életbe lépett a 2 millió forintos havi bérplafon a költségvetési szférában, viszszaállították az önkormányzatok törvényességi felügyeletét és iskolába járáshoz kötötték a családi pótlékot. Ami pedig a jövőt illeti Szeptember 15-től a közétkeztetést végző intézmények helyi termelőktől is vásárolhatnak, a bankadóról szóló törvény értelmében szeptember 30-ig a bankadó ese augusztus szeptember ÖN KOR KÉP 3

6 PARLAMENT dékes részét a bankoknak be kell fizetni. Szeptember végétől jövedékiadó-mentes lesz a meghatározott mennyiségű gyümölcspárlat-előállítás, és október 1-jétől az év elejéig visszamenőleges hatállyal 98 százalékos különadó sújtja az abszurd végkielégítéseket. A miniszterelnök emlékeztette a képviselőket arra, hogy az Országgyűlés elfogadott egy nyilatkozatot a nemzeti együttműködésről, melynek értelmében a kormány egy új nemzetpolitikai rendszert épít. Bevezették a kettős állampolgárságot (elérhetőségét január 1-jétől biztosítják); ugyancsak a nemzetpolitikai rendszer részeként elfogadták a nemzeti összetartozásról szóló törvényt. A miniszterelnök ígéretet tett arra is, hogy a Magyar Állandó Értekezletet hamarosan összehívják. Orbán beszélt az új politikai rendszer kiépítéséről, ide sorolta, hogy től kétszáz főre csökkentik az országgyűlési képviselők számát, és már ősztől 40 százalékkal csökken az önkormányzati képviselő-testületek létszáma is. A nemzeti intézmények működőképességének helyreállítására példaként említette az Alkotmánybíróságot és az Állami Számvevőszéket. Beszélt arról is, hogy a gazdasági és költségvetési adatok meghamisításának gyakorlatát megszüntették, a politikusok felelőtlenségének helyzetét fölszámolták, és a titkosszolgálatok politikai célú fölhasználását megtiltották, illetve lehetetlenné tettük hangsúlyozta a miniszterelnök (a szocialisták az elhangzottakra felhördültek a szerk). Orbán a jövőről szólva azt mondta, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében egy erős, új gazdasági rendszert építenek. A spekulációra, eladósodásra és megszorításokra épülő gazdasági rendszer helyett értékteremtésre, munkahelyek létesítésére és pénzügyi felelősségre épülő gazdasági rendszert építünk. Úgy fogalmazott, az idén 3,8 százalékkal nyújtózkodhatunk tovább, mint ahogy a takarónk ér, jövőre sem jósolt 3 százalékosnál nagyobb kilengést. VÁLASZOK Az ellenzéki parlamenti pártok vezérszónokai viszontválaszaikban gondoltak az október 3-i önkormányzati választásokra, mondanivalójukkal megszólították a választókat is, a miniszterelnököt nem kímélték, kapott hideget, meleget. Az LMP szegényellenes politikával vádolta a kormányt, az MSZP szerint rossz az irány, a Jobbik megszüntetné Magyarországon az élősködést. A kormány szegényellenes politikát folytat A Lehet Más a Politika frakcióvezetője már a hozzászólása elején leszögezte, hogy nem csak a régi rend hívei kifogásolják, hogy a kormány a kétharmados többséggel korlátlanul visszaél. Schiffer András kijelentette, hogy a parlamentben sokan vannak, akik nemcsak a jelenlegi kabinet túlzott hatalmi törekvései ellen emeltek kifogást, hanem már az elmúlt nyolc évben is világosan jelezték, ha az akkori hatalom átlépte a jogállami korlátokat. A frakcióvezető szerint a jelenlegi kormány ezeket a korlátokat kívánja odébb tolni. Megjegyezte, a jogállam becsületének visszaállítására irányuló törekvésekkel egyetértenek, de ezt úgy lehetne végrehajtani, ha nem meggyengítenék, hanem megerősítenék a fékek és ellensúlyok rendszerét, illetve a mindenkori hatalmi koncentrációt kiegyensúlyozó intézményeket. Schiffer András a Somogy megyei Kötcsén elhangzottakra reagált: Ön Kötcsén említést tett több ezer milliárdos forráskivonásról. Akkor, amikor több ezer milliárdos forráskivonásról hall az ember, akkor hogy klasszikust idézzek az jut az eszébe, hogy az emberek olyan megszorító csomagot kapnak a nyakukba, hogy Bokros Lajos hátizsákja kutyafüle volt ahhoz képest. Jó lenne tisztázni, hogy az a több ezer milliárdos forráskivonás, amiről a sajtóhírek szerint ön beszélt, az pontosan mit jelent. Leszögezte, az LMP álláspontja szerint ma a jóléti rendszerből nem lehet többletforrásokat kivonni. A frakcióvezető szerint világosan tisztázni kell, hogy a kormány hogyan kívánja konszolidálni a jóléti rendszert. Közölte, hogy az elmúlt 108 nap programja nem a foglalkoztatás-bővítés programja. Meglátása szerint járulékcsökkentéssel és ökológiai adóreformmal lehet talpra állítani az országot. A frakcióvezető úgy látja, hogy a kormány társadalompolitikája szegényellenes és nem szegénységellenes. Megjegyezte, hogy nem pusztán a foglalkoztatásbővítésről kell beszélni, de arról is, hogy az utóbbi húsz évben befagytak a társadalmi felemelkedés csatornái is. Feltette azt a kérdést is, hogy mit kíván tenni a kormány az adózatlan jövedelem kiáramlása és a munkavállalói kiszolgáltatottság ellen. Schiffer András hiányolta, hogy a zöld munkahelyteremtő javaslatokról és a kormányprogramban is beígért zöld közbeszerzési programról az elmúlt hetekben nem hallottak. Mondandóját úgy összegezte, hogy a kormány maga mögé állítja a sikereseket a számukra kedvező adópolitikával, a többieket pedig a rendőrségre és a megerősített börtönkapacitásokra bízzák. Meg kell szüntetni az élősködést! Vona Gábor a Jobbik-frakció nevében azt javasolta a miniszterelnöknek, hogy a jövőre nézve a politikai álláshalmozók számára is vezessék be a bruttó bérplafont, vagy ennek valamilyen mértékét. Ugyanis itt, ebben a teremben ne legyünk képmutatóak nagyon sokan jóval többet keresnek, mint bruttó kétmillió forint. Az önök hitelességét sokkal inkább megerősítené, ha ebbe az irányba elmozdulnának. A politikai álláshalmozásról azt mondta, hogy az országgyűlési képviselőknek több mint kétharmada önkormányzati tisztséget is visel a megyei közgyűlésben vagy polgármesteri tisztséget tölt be. Nem beszélve arról, hogy a kedves tévénézők is tudják, szeptemberben a parlamenti képviselők két napot dolgoznak, ma és holnap, méghozzá ( ) azért, mert az MSZP és a Fidesz képviselőinek kampányolniuk kell azért, hogy az önkormányzatokban megszerezzék ezeket az álláshalmozó pozíciókat. Részünkről mindennap lehetne parlament szeptemberben is, szükség is volna rá. A Jobbik frakcióvezetője felhívta a miniszterelnök figyel- 4 ÖN KOR KÉP augusztus szeptember

7 PARLAMENT mét arra, hogy Magyarországon élősködik az álláshalmozó politikai bűnözés, a multinacionális vállalatok erőfölénye a duális gazdaság képében, valamint a cigánybűnözés. A devizahitelesek megmentése érdekében a Jobbik azt javasolja, hogy forintosítsák a devizahiteleket, azon az árfolyamon, amin annak idején felvették. A Jobbik elnöke az államadósság újratárgyalását is sürgette, felhívta a figyelmet arra a javaslatukra, amely a magánnyugdíjpénztárak államosítására irányul, ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy így az országot megmenthetnék a megszorításoktól. Vona Gábor szerint egyértelmű félrevezetés volt az, hogy két hét alatt rendet tesz a kormány. A párt elnöke összehasonlította a Magyar Gárdát a szeptember elején létrejött Terrorelhárító Központtal. Szerinte az előbbit azért hozták létre magyar emberek saját pénzből, hogy megvédjenek másokat, míg az utóbbit a kormány hozta létre az adófizetők pénzéből, hogy megvédjék saját magukat. Az Afganisztánban szolgáló magyar katonákról szólva úgy fogalmazott, hogy ideje volna a katonákat hazahozni. Ha ezt megtesszük, akkor nem lesz terrorveszély vélekedett. A KDNP eredménynek tekinti az alkotmánymódosítást Harrach Péter kormánypárti frakcióvezető a kettős állampolgárságról és nemzeti összetartozásról szóló törvényeket, az országgyűlési és önkormányzati képviselők számának csökkentését és a büntetőjogi törvény módosítását tartotta fontosnak többek között az eltelt időszak kormányzati intézkedései közül. Harrach Péter a kormányfő napirend előtti értékelésére reagálva a két legsúlyosabb örökségnek a megugrott államadósságot és az elburjánzott korrupciót nevezte meg. Kifejtette: míg 2001-ben az államadósság GDP-arányosan 52 százalék volt, addig ma 78,9 százalék. Ez óriási különbség, s évente háromezer-milliárdos törlesztést eredményez figyelmeztetett. Eredményesnek mondta az alkotmánymódosítást, az országgyűlési képviselők számának csökkentését, az Alkotmánybíróság tagjainak megválasztását, s hogy rendelkeztek arról: a végkielégítésekre különadó szabható ki. Megemlítette a választójogi törvény módosítását, a 60 napos kampányt; az egyik legjelentősebb lépésnek a büntetőjogi törvények módosítását nevezte. Az előtte elhangzott ellenzéki felvetésekre reagálva azt mondta, a nemzeti együttműködés A miniszterelnök viszontválaszában a Jobbik felvetésére a cigánybűnözéssel és az élősködéssel kapcsolatban úgy nyilatkozott: Sajnálom, hogy a magyar parlamentnek kell ebben a kérdésben néhány perc erejéig gondolkodnia ( ) Én szeretném az önök számára most a Jobbikhoz beszélek kifejezetten megismételni vagy kifejteni a magunk álláspontját. Mi nem támogatjuk azt a politikát és azt a gondolkodásmódot, amely eltagadja a valóságot. Ebből Európában épp elég baj volt az elmúlt néhány évben, és lesz is még. A valóságot meg kell nevezni, én ezzel egyetértek. Ha a politika nem nevezi meg a valóságot, akkor hogyan akar megküzdeni a valóságból érkező kihívásokkal? Ugyanakkor, amikor megnevezünk valamit, tudnunk kell, hogy embereket nevezünk meg. Ezért a legnagyobb körültekintéssel kell eljárni. Ezért én azt elfogadom, hogy a bűnözők között bizonyos vonásokkal rendelkező emberek nagyobb számban vannak, mint mások, de minden olyan megnevezés ellen tiltakozni fogok, amelyből az következne, hogy azért, mert az ember valaminek születik, potenciális bűnözővé is vált. Ezt nem fogadhatjuk el. ezt nem fogadhatjuk el alapja a tisztelet kultúrája és az emberi méltóság, utóbbi jogokat és kötelességeket jelent. A kormányt szegényellenesnek nevező ellenzéki vádra reagálva úgy fogalmazott, hogy minden társadalmi réteg felelős magatartására szükség van; ez nem szegényellenesség, hanem az alapvető emberi természetből, jogokból és kötelességek arányosságából fakadó viselkedés közölte. Nem valljuk a liberálisokkal, hogy a kis lopás és nagy lopás között lényegi különbség van, minden lopás lopás, mint ahogy a kis kábítószer is kábítószer fogalmazott Harrach Péter a Lehet Más a Politika frakcióvezetőjéhez fordulva. Az önkormányzati választási kampányról szólva megjegyezte: az MSZP logót nehéz megtalálni a plakátokon. Nem tudom mi az oka, szégyellni kell? tette fel a kérdést. MSZP: rossz az irány! Mesterházy Attila politikai kalandorságnak nevezte Orbán Viktor elmúlt száznapos tevékenységét, amely rossz irányba viszi az országot. Ha egy mondatban kellene összefoglalni, amit hallottunk a miniszterelnök úrtól, akkor azt mondanám, hogy nesze semmi, fogd meg jól. ( ) Azt is mondhatnám, hogy ön, elnök úr, valóságból fel van mentve ( ) Azt már tudomásul vesszük, ( ) hogy ön az előző kormány eredményeit saját magának tudja be. Itt büszkélkedett azzal, hogy hat helyet ugrott előre az ország és megelőztük Szlovákiát a versenyképességi versenyben. Én hozzátenném, hogy ez egészen biztosan nem ennek a 100 napnak az eredménye ( ) állandóan romokról beszél. ( ) nézze meg jobban azokat a romokat, akkor rá fog jönni, hogy ez építési törmelék, nem pedig rom hangsúlyozta a szocialisták pártelnöke, és arról faggatta a miniszterelnököt, hogy miért nem csinálják azt, amit a választási kampányban ígértek a magyar választóknak. Hiányolta a pedagógusoknak beígért béremelést, kifogásolta az államtitkár azon nyilatkozatát, miszerint, ha valaki ma a béremelés kérdését felveti az ostoba vagy bohóc. Mesterházy hiányolta az egészségügyben dolgozóknak, a rendőröknek és a katonáknak beígért béremelést is. Mesterházy szerint az országnak arra van szüksége, hogy a kormányfő tartsa be a demokratikus normákat, tartsa tiszteletben az ország demokratikus értékeit, hagyományait. A szocialista frakcióvezető azzal vádolta Orbán Viktort, hogy nem meri elmondani a választóknak, mit fog tenni október 3-a után, és nem meri az önkormányzati választás előtt beterjeszteni a jövő évi költségvetés sarokszámait. Felszólította a kormányfőt, hogy tegye a dolgát Magyarország és a magyar nemzet érdekében. Beszéljen arról, hogy mitől fog beindulni a gazdasági növekedés, hogyan lesz egymillió munkahely, miként csökkennek a társadalmi különbségek, hogyan válik Magyarország modern európai országgá, honnan vesz ki milliárdokat a gazdaságból sorolta a miniszterelnökhöz címzett kérdéseit a szocialista politikus. Mesterházy augusztus szeptember ÖN KOR KÉP 5

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2010 12. szám ÖN K O R K É P huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu FAGYPONT ALATT Semmiből sem lesz kevesebb

Részletesebben

elúszott ÖN K O R K É P MEGJELENT! Esélyek és lehetőségek Jegyzői iratminták A Balaton-átúszás ezúttal Tervezett új időpont: augusztus 28.

elúszott ÖN K O R K É P MEGJELENT! Esélyek és lehetőségek Jegyzői iratminták A Balaton-átúszás ezúttal Tervezett új időpont: augusztus 28. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET ÖN K O R 2 0 1 0 6 7. szám K É P huszadik évfolyam, 194 195. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu elúszott A Balaton-átúszás ezúttal

Részletesebben

Átadás előtt 8. oldal ÖN K O R K É P. Gacsályon fűtés nélkül maradt az iskola. Esélyek és lehetőségek. 28. oldal ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET

Átadás előtt 8. oldal ÖN K O R K É P. Gacsályon fűtés nélkül maradt az iskola. Esélyek és lehetőségek. 28. oldal ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET ÖN K O R 2 0 1 0 10 11. szám K É P huszadik évfolyam, 198 199. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Átadás előtt 8. oldal Gacsályon

Részletesebben

Starthelyzet. A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja

Starthelyzet. A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja Starthelyzet A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja Az önkormányzatoknak a Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Díj elnyerésére 2010-ben az alábbi három területen nyílik lehetősége pályázni: Helyi önkormányzati

Részletesebben

ÖNkormányzat. Jó, hogy a magunk urai vagyunk Beszélgetés Takács Pálnéval, Szorgalmatos polgármesterével. Polgármester Akadémia

ÖNkormányzat. Jó, hogy a magunk urai vagyunk Beszélgetés Takács Pálnéval, Szorgalmatos polgármesterével. Polgármester Akadémia ÖNkormányzat XXI. évfolyam 2011. január február a TÖOSZ folyóirata www.toosz.hu Felmerül a kérdés: hogyan tovább? Ésszerűség, hatékonyság, finanszírozhatóság Polgármester Akadémia Jó, hogy a magunk urai

Részletesebben

ÖNkormányzat. XXI. évfolyam 2011. április. Választottak

ÖNkormányzat. XXI. évfolyam 2011. április. Választottak ÖNkormányzat XXI. évfolyam 2011. április A TÖOSZ folyóirata www.toosz.hu A TÖOSZ küldöttek Választottak Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2011. május 15. Az önkormányzati jó gyakorlatokat 2011. május

Részletesebben

A jövő stratégiája. Kórházi krétakör 15 2011. A közéletünk. a közérzetünk 4

A jövő stratégiája. Kórházi krétakör 15 2011. A közéletünk. a közérzetünk 4 2011. 1 2. szám huszonegyedik évfolyam, 201 202. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu A jövő stratégiája Az Európai Parlament plenáris ülése február 17-én fogadta el a Duna Régió

Részletesebben

A hivatal az átalakítás 2011. Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet. huszonegyedik évfolyam, 210 211. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

A hivatal az átalakítás 2011. Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet. huszonegyedik évfolyam, 210 211. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT 2011. 10 11. szám huszonegyedik évfolyam, 210 211. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet A hivatal az átalakítás alatt zavartalanul

Részletesebben

Új bőrben? 21. oldal. Több veszéllyel is szembe kell néznünk. Új névvel 2011. 5. oldal. huszonegyedik évfolyam, 208 209. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

Új bőrben? 21. oldal. Több veszéllyel is szembe kell néznünk. Új névvel 2011. 5. oldal. huszonegyedik évfolyam, 208 209. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT 2011. 8 9. szám huszonegyedik évfolyam, 208 209. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Több veszéllyel is szembe kell néznünk 5. oldal Új névvel Új bőrben? 21. oldal 206x258_cpx_szamos_neni.qxd

Részletesebben

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 9 3. szám ÖN K O R K É P tizenkilencedik évfolyam, 179. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Miért fontos Európa? 10 Szimbolikus

Részletesebben

BUÉK K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. tizenhetedik évfolyam, 165. szám

BUÉK K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. tizenhetedik évfolyam, 165. szám tizenhetedik évfolyam, 165. szám 2 0 0 7 12. szám ÖN Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 545 Ft www.onkorkep.hu BUÉK 2008 HITELGARANCIA ZRT. önkormányzati

Részletesebben

Búcsúzik a Vidám Park? 2012. 22 Ha a szó kevés. 17 Az ÜNNEP ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT. huszonkettedik évfolyam, 215. szám. 4. szám

Búcsúzik a Vidám Park? 2012. 22 Ha a szó kevés. 17 Az ÜNNEP ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT. huszonkettedik évfolyam, 215. szám. 4. szám 2012. 4. szám huszonkettedik évfolyam, 215. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Búcsúzik a Vidám Park? 22 Ha a szó kevés 17 Az ÜNNEP Közigazgatási Kalendárium 2013 Társ a munkában,

Részletesebben

Áradat ÖN K O R K É P. áprilisi voksok IGEN! IGEN!

Áradat ÖN K O R K É P. áprilisi voksok IGEN! IGEN! 2 0 0 6 4. s z á m ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 507 Ft tizenhatodik évfolyam, 148. szám Ilyenek voltunk 7 Államreform kéne régen! 25 de azért a víz az úr 40 Indul az e-bevallás 32 a gyermekszegénység

Részletesebben

Tudásprogram. Önkormányzati. Polgármester Akadémia Képviselők képzése Tapasztalatcsere Program

Tudásprogram. Önkormányzati. Polgármester Akadémia Képviselők képzése Tapasztalatcsere Program Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokon keresztül Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatásával HU-0142/NA/2008/-3/ÖP-4 Önkormányzati Tudásprogram Polgármester Akadémia Képviselők képzése Tapasztalatcsere

Részletesebben

Tavaszodjon! ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. tizenkilencedik évfolyam, 177 178. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

Tavaszodjon! ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. tizenkilencedik évfolyam, 177 178. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT 2 0 0 9 1 2. szám ÖN K O R K É P tizenkilencedik évfolyam, 177 178. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET Tavaszodjon! 2 ÖN KOR

Részletesebben

ÖN K O R K É P PÉCS 2010. Esélyek és lehetőségek. Koldulunk erre-arra-amarra. Startolt Európa Kulturális Fővárosa ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET

ÖN K O R K É P PÉCS 2010. Esélyek és lehetőségek. Koldulunk erre-arra-amarra. Startolt Európa Kulturális Fővárosa ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET ÖN K O R 2 0 1 0 1 2. szám K É P huszadik évfolyam, 189 190. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu PÉCS 2010 Startolt Európa Kulturális

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

PATYOLATAKCIÓ ÖN K O R K É P. Közéleti mosoda. Esélyek és lehetőségek

PATYOLATAKCIÓ ÖN K O R K É P. Közéleti mosoda. Esélyek és lehetőségek 2 0 0 7 10. szám ÖN K O R K É P tizenhetedik évfolyam, 163. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 545 Ft www.onkorkep.hu Megtámadott összeférhetetlenség A feszültség kódolva? Új rend Inkább az a kérdés...

Részletesebben

A vírus. Tartalom PARL AMENT KÉPZÉS HATÁROKON ÁT ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK (MELLÉKLET) MINDIG TV KOR-KÉP FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÖNKORMÁNYZATOKBAN.

A vírus. Tartalom PARL AMENT KÉPZÉS HATÁROKON ÁT ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK (MELLÉKLET) MINDIG TV KOR-KÉP FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÖNKORMÁNYZATOKBAN. KELLEMES KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN AZ ÖN-KOR-KÉP PARL AMENT Tartalom Kicsengettek 2 KÉPZÉS Sevillában jártak 6 Kísérleti évfolyam a Polgármester Akadémián 7 Fontos a tapasztalat 7 HATÁROKON ÁT

Részletesebben

Széllel szemben 2011. Rendvédelmi dolgozók tüntetése. huszonegyedik évfolyam, 204 205. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT. 4 5. szám

Széllel szemben 2011. Rendvédelmi dolgozók tüntetése. huszonegyedik évfolyam, 204 205. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT. 4 5. szám 2011. 4 5. szám huszonegyedik évfolyam, 204 205. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Széllel szemben Rendvédelmi dolgozók tüntetése Pest Buda konferencia Előadók és témáik Dipl.-Ing.

Részletesebben

ÖN K O R K É P. Megérett az idő arra, Beszélgetés az önkormányzati. és területfejlesztési miniszterrel. Az elátkozott Combinók. Vasút vagy autóbusz

ÖN K O R K É P. Megérett az idő arra, Beszélgetés az önkormányzati. és területfejlesztési miniszterrel. Az elátkozott Combinók. Vasút vagy autóbusz 2 0 0 6 7 8. szám ÖN K O R K É P tizenhatodik évfolyam, 1 5 1. s z á m ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1014 Ft Beszélgetés az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel Az elátkozott Combinók Vasút

Részletesebben

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek 2 0 0 8 3. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 167. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET CSAPDAHELYZET

Részletesebben

DRÁGÁN SZERETJÜK ÖN K O R K É P KELLETT EZ NEKÜNK? Lassan, de biztosan 3 Jön a kétezer seriff országa? 4 23 reménykedett, 8 elégedett 31

DRÁGÁN SZERETJÜK ÖN K O R K É P KELLETT EZ NEKÜNK? Lassan, de biztosan 3 Jön a kétezer seriff országa? 4 23 reménykedett, 8 elégedett 31 2 0 0 8 7 8. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 171 172. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET Lassan,

Részletesebben

ÖNkormányzat. Az ember a nyilvánvaló igazságokat ne kérdőjelezze meg. Beszélgetés Hargitai Jánossal, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével 4.

ÖNkormányzat. Az ember a nyilvánvaló igazságokat ne kérdőjelezze meg. Beszélgetés Hargitai Jánossal, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével 4. ÖNkormányzat XX. évfolyam 2010. november december a TÖOSZ folyóirata www.toosz.hu Elfogadhatatlan 2 Katasztrófa!...védelem? 8 Polgármester Akadémia 14 Pistából Attila 22 Az ember a nyilvánvaló igazságokat

Részletesebben

2,4. CET késik az átadás. Féléves leltár. milliárd 2011. gyermekétkeztetésre. Térképen a korrupciós kockázatok. huszonegyedik évfolyam, 206 207.

2,4. CET késik az átadás. Féléves leltár. milliárd 2011. gyermekétkeztetésre. Térképen a korrupciós kockázatok. huszonegyedik évfolyam, 206 207. 2011. 6 7. szám huszonegyedik évfolyam, 206 207. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Térképen a korrupciós kockázatok 10 CET késik az átadás Féléves leltár 2,4 milliárd gyermekétkeztetésre

Részletesebben

balközép Boldog Új Évet Kívánunk! 2009 végére lesz főpolgármester-jelöltünk! Munka és válság Határmenti feszültségek 2008/november december

balközép Boldog Új Évet Kívánunk! 2009 végére lesz főpolgármester-jelöltünk! Munka és válság Határmenti feszültségek 2008/november december XV. évfolyam 10. szám Magyar Szocialista Párt és Országgyűlési Képviselőcsoportja www.mszp.hu balközép Boldog Új Évet Kívánunk! 2009 végére lesz főpolgármester-jelöltünk! Beszélgetés Molnár Zsolttal, a

Részletesebben

Új tudást mindenkinek ÖN K O R K É P. A XXI. század iskolája

Új tudást mindenkinek ÖN K O R K É P. A XXI. század iskolája Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 8 9. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 173. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Taktika a

Részletesebben

Hazánk. A Gyurcsány-kormány története a kudarcok története. Három kereszténydemokrata jelölt a Fidesz KDNP közös listáján Európai Parlamentbe

Hazánk. A Gyurcsány-kormány története a kudarcok története. Három kereszténydemokrata jelölt a Fidesz KDNP közös listáján Európai Parlamentbe K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Költõi felütéssel: hogyan is kezdõdött minden? Miként lett az Orvostovábbképzõ Egyetem patológus docensébõl, népjóléti miniszterbõl külpolitikus?

Részletesebben

J e g y zőkönyv KTB/1/2012. KTB/111/2010-2014.

J e g y zőkönyv KTB/1/2012. KTB/111/2010-2014. KTB/1/2012. KTB/111/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. január 26-án, csütörtökön 15 óra 05 perckor az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

Részletesebben

Országos Szövetségének folyóirata. XV. évfolyam, 5 6. szám 2005. május június Ára: 720 forint

Országos Szövetségének folyóirata. XV. évfolyam, 5 6. szám 2005. május június Ára: 720 forint Országos Szövetségének folyóirata HARCOK 4 Lépjünk együtt! MINDENNAPOK 30 Szennyhelyzetjelentés ÁLLÁSPONTOK 34 pípípí és az önkormányzatok XV. évfolyam, 5 6. szám 2005. május június Ára: 720 forint FEJLESZTÉSEK

Részletesebben