KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) Iktatószám: 515/ B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi közművelődési tevékenységéről Készítette: Balázsiné Bíró Valéria intézményvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, FEBRUÁR 12.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 2 (1) bekezdése alapján a többcélú intézmények átszervezésére vonatkozó előírásainak következtében a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ közművelődési alapfeladatokat ellátó jogutód intézménye a Karácsony Sándor Közösségi Ház lett, így 2013-ban munkáját már önálló intézményként végezte. Az önálló intézményként végzett közművelődési tevékenységéről beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi közművelődési tevékenységéről készült beszámolót jóváhagyni szíveskedjen. Földes, január 31. Tisztelettel: Balázsiné Bíró Valéria intézményvezető

3 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (II.12.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E Karácsony Sándor Közösségi Ház évi közművelődési tevékenységéről készült beszámoló jóváhagyásáról A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi közművelődési tevékenységéről készült beszámolót a határozat mellékletében foglaltak szerint j ó v á h a g y j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa az intézményvezetőt. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Földes, február 12. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

4 Melléklet Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi közművelődési tevékenységéről készült beszámoló jóváhagyásáról szóló../2014. (II.12.) számú határozatához Beszámoló a Karácsony Sándor Közösségi Ház évi közművelődési tevékenységéről

5 Bevezető A Karácsony Sándor Közösségi Ház a törvényi változások többcélú intézmények átszervezésére vonatkozó előírásainak következtében január 1-jétől Földes nagyközség közművelődési alapintézménye lett. Tevékenységével hozzájárul a településen élők kulturális és szabadidős programjainak szervezéséhez, a magyar nemzeti kultúra hagyományinak megismertetéséhez, átörökítéséhez, új értékek létrehozásához, a Földesen élők életminőségének javításához. A civil közösségek, művelődő, alkotó csoportok számára helyszínt biztosít, segíti szakmai munkájukat, az élethosszig tartó tanulás szemléletének és gyakorlatának terjesztője. Hatóköre Földes közigazgatási területére terjed ki. Az intézményhasználók köre életkor, képzettség, foglalkozás, érdeklődés tekintetében igen széleskörű. Ennek megfelelően kapcsolatrendszere igen kiterjedt. A Karácsony Sándor Közösségi Ház munkáját a 4177 Földes Karácsony S. tér 6. szám alatt végzi. 1, A Karácsony Sándor Közösségi Ház szervezeti felépítése, személyi feltételek alakulása - A Karácsony Sándor Közösségi Ház létszáma január 1-től 3 fő. Az intézmény irányítását az intézményvezető látja, akinek megbízatása a 2013 augusztusában lefolytatott pályáztatás értelmében szeptember 01-től öt évre szól. A szakalkalmazottként foglalkoztatott kolléganő GYED-en van, ezért munkáját a helyettesítőként kinevezett kolléganő látja el. Egy fő technikai munkakörben foglalkozatott dolgozónk van. Egy fő közmunkaprogram keretében már január óta segíti munkánkat, munkájára precíz, segítőkész emberként ismertük meg november 1-jétől a kulturális közfoglalkoztatási program keretében 2 fő szakképzettség nélküli fiatal is közreműködik a közművelődési feladatellátásban. Fontos megjegyezni, hogy mivel nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a közművelődés területén így betanításuk sok időt vesz igénybe, szerződésük azonban csak április 30-ig szól. - Munkatársaink együttműködő, segítőkész, folyamatosan fejlődő dolgozók, összeszokott munkahelyi közösséget alkotnak. Munkájukra igényes, lelkiismeretes munkát végeznek. - Fontos feladatunknak tartjuk, hogy munkatársaink is bekapcsolódjanak az élethosszig tartó tanulás folyamatába. A hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárral együttműködésben elnyert TÁMOP / Kulturális szakemberképzés a Hajdúságban című projekt keretében Balázsiné Bíró Valéria a következő képzéseken vett és vesz részt: Fenntartható fejlődés a szervezetekben (Időtartam: ), Kulturális szakmai angol (Időtartam: ), Kulturális szolgáltatásfejlesztés szakirányú egyetemi továbbképzés (Időtartam: 2013.

6 ), Kulturális örökségmenedzsment (Időtartam: ). Takács Katalin a következő képzéseken vett és vesz részt: Esélyegyenlőség a szervezetekben (Időtartam: ), Kulturális szolgáltatásfejlesztés szakirányú egyetemi továbbképzés (Időtartam: ), Kulturális örökségmenedzsment (Időtartam: ), Kulturális kommunikáció (Időtartam: ) ban is részt vettünk megyei, járási szakmai tanácskozásokon, konferenciákon. Január 22-én a Püspökladányban megtartott megyei Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett ünnepségen Balázsiné Bíró Valéria vett részt. Március 7-én Hajdúszoboszlón vettünk részt a Kulturális szakemberképzés a Hajdúságban című projekt nyitókonferenciáján. Május és június hónapban a LEADER pályázattal kapcsolatos tájékoztatókon Balázsiné Bíró Valéria vett részt. Szeptember 24-én a Derecskén megrendezett Megyei Közművelődési Szakmai Napon vettünk részt. 2. Épület és tárgyi feltételek alakulása A Karácsony S. tér 6. szám alatt található épületben a január 1-jét követő változásoknak köszönhetően több különálló intézmény tevékenykedik. Az épület működtetése a KLIK Püspökladányi Tankerületéhez tartozik. A Vagyonkezelési Szerződés szeptemberében került aláírásra. A Vagyonkezelési Szerződésben pontosan meghatározásra kerültek a helyiségek használatának előírásai, melyik terem kihez tartozik, melyik szervezet hogyan és milyen feltételekkel használhatja azokat. Az átszervezést követő időszakban nem volt zökkenőmentes az épület közös használatának kialakítása, mely valószínűleg a későn aláírt Vagyonkezelési Szerződés miatt történhetett. A Vagyonkezelési Szerződés értelmében intézményünkhöz tartozik a közművelődési iroda mellett a klubterem. Közös használatban van az aula, ebédlő és tornaterem. Fontos megjegyezni, hogy a pezsgő civil élet és közművelődési tevékenység bősége miatt gyakran a helyiségek száma és mérete kevésnek bizonyul. 3. Tárgyi eszközök, beszerzések A közművelődési tevékenységet segítő tárgyi feltételek ebben az évben bővültek. Költségvetésünk ugyan nem tette lehetővé az intézményben új tárgyi eszközök beszerzését, de igyekeztünk minden pályázati lehetőséget megragadni a korszerűsítésre. Felújításra került a közművelődési iroda, a festést saját erőből valósítottuk meg. Bútorok vásárlását a megnyert TÁMOP pályázatunk tette lehetővé. Technikai eszközeink is megújultak. Egy részük a TÁMOP-3.2.3/A-11/ A tanulás mesterfogásai című projekt keretében valósulhatott meg, számítógép, laptop-ok, mikroportok, cd-lejátszó, hangvágó program kerültek beszerzésre. A évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázatunknak köszönhetően hangtechnikai eszközeink

7 felújításra kerültek, számítógépet, projektort, számítástechnikai kiegészítőket vásároltunk. Elmondhatjuk, hogy a pályázatoknak köszönhetően technikai eszközeink száma, minősége megfelelő színvonalon van. 4. Költségvetési feltételek Működésünket a 2013-as évben jelentősen segítették megnyert TÁMOP pályázataink. Programjaink megvalósításához a legtöbb alkalommal igyekeztünk pályázati forrást találni. A VII. Kárpát-medencei Vőfélytalálkozót a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Alap, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatásával valósítottuk meg. A nyári ifjúsági rendezvénysorozatunk ugyancsak a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat jelentős támogatásával valóshatott meg. Költségeinket igyekeztünk minimalizálni. Költségeink között szerepelnek a közüzemi díjak, melyet a KLIK az aláírt megállapodás alapján számít ki és számláz tovább. Ezen kívül telefonszámláink és internetszámláink is kedvezményes csomag keretében kerültek kifizetésre. Bevételünket igyekszünk a kialakított szolgáltatásaink népszerűsítésével növelni. 5. A Karácsony Sándor Közösségi Ház szakmai munkájáról 5.1 Információs tevékenység - Honlap: A tavalyi év februárjában elkészült a Karácsony Sándor Közösségi Ház honlapja: muvhazfoldes.hu címen mindenki számára hozzáférhető. A honlap folyamatos karbantartása és fejlesztése Takács Katalin kolléganő feladata. Programjainkról, aktuális információinkról itt folyamatosan és naprakészen olvashatnak az érdeklődők. A honlap szerkesztését és technikai feladatait ellátó munkatárs jelenleg azon dolgozik, hogy az információkat adó kollégák, civil szervezeti vezetők közötti hatékony kapcsolattartást és munkamegosztást kialakítsa, hogy ezáltal a friss információk zökkenőmentesen kerülhessenek fel a honlapra. Feladatunk az internetes hírlevél kidolgozása, melyben a feliratkozó programjainkról, rendezvényeinkről naprakészen értesül. - Tájékoztatás: A település lakosságát tevékenységünkről folyamatosa tájékoztattuk meghívók, plakátok, szórólapok útján, valamint jelentős segítséget kaptunk a tájékoztatásban a civil szervezeti vezetőktől is. A szóbeli megerősítés nagyon fontos információs tevékenységünk. Jelentős hatékonysággal bír a facebook oldalra feltöltött informálás is. - Archiválás: A programokról készült dokumentációk archiválása naprakész, a fotók rendszerezése a nagy mennyiség miatt folyamatban van.

8 5.2 Ismeretterjesztés Az elmúlt évben a Tudomány Nyelviskola közreműködésével és az Európai Unió támogatásával a TÁMOP pályázatok keretében nyelvi tanfolyamoknak adott otthont intézményünk. A 90 órás képzésben minden olyan jelentkező részt vehetett, aki nem államilag támogatott képzésre jár és a jelképes térítési díjat (1800 Ft/fő) befizette. A tavaszi hónapokban egy német csoport és egy angol csoport indult, ahol fő kapcsolódott be az idegen nyelv tanulásába heti két alkalommal. Az őszi hónapokban már csak egy angol nyelvi képzést sikerült indítania a Tudomány Nyelviskolának, ahol 14 fő vett részt heti két alkalommal a foglalkozásokon. Reméljük, hogy ebben az évben tudunk még nyelvtanfolyamokat szervezni és az informatikai képzés is elindulhat. A TÁMOP / számú Ki-ki világítson a maga helyén című pályázatunk keretében 22 foglalkozássorozat, 506 foglalkozási órában került megvalósításra 630 gyermek részvételével. Együttműködő partnereinknél heti szakkörök, témanapok és témahetek valósultak meg. Az év első hónapjaiban a Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában Világnapok témanapok keretében múzeumi és színházi foglalkozásokon vehettek részt a gyermekek. A színházi foglalkozások során 50 fő látogatott le a Békéscsabai Jókai Színházba, ahol a színházi műhelymunka után megtekinthették a Monte Cristo grófja című nagy sikerű musicalt. A foglalkozások célja az ismeretterjesztés mellett egyfajta kulturális igény kialakítása, a múzeum és a színház látogatása során kulturális élmény megtapasztalása, ezáltal kultúrafogyasztóvá nevelés. Április hónapban a Földes Témahéten ugyancsak a TÁMOP pályázat keretében - a település történetével, kulturális, népművészeti hagyományaival foglalkozó vetélkedőkkel emlékeztek a diákok e települési jeles eseményre. Az egy hetes program során falumérföld futás, rajzverseny, helytörténeti és szuperdiák vetélkedők kerültek megszervezésre az iskola pedagógusainak irányításával és közreműködésével. Július hónapban Önismereti-társismereti témahetünk keretében 35 diák vett részt Szántódon egy 6 napos bentlakásos táborban, ahol közösségfejlesztő, önismereti és társismereti tréningek, játékos feladatok mellett megismerték a környék nevezetességeit is. Októberben kezdetét vette a Népek kultúrája szakkör, ahol 25 kisdiák ismerkedhet meg Európa négy országának történelmével, földrajzával, nevezetességeivel, kultúrájával és gasztronómiájával. A TÁMOP-3.2-3/A-11/ számú A tanulás mesterfogásai című projektünkben ugyancsak gyermekeknek valósítunk meg kreatív foglalkozások keretében ismeretterjesztést. A projekt első félévében festő foglalkozások valósultak meg 7 fő középiskolás részére, rádiós újságíró foglalkozásokon vehetett részt 7 fő tanuló, 14 fő a szövés rejtelmeivel ismerkedett, 7 diák pedig gitár foglalkozások keretében tanulhatta meg a hangszer használatát. A projekt második félévében, mely jelenleg is zajlik, három foglalkozás típus valósul meg: hangszeres népzenei foglalkozásunk keretében 7 fő középiskolás tanul népi hegedűn, népi dramatikus foglakozáson 14 fő vesz részt, valamint fazekas foglalkozásunk a legnépszerűbb, ahol három csoportban 7-7 fő ismerkedik a fazekas mesterség szépségeivel. A TÁMOP pályázatok lehetőséget biztosítanak programjaink, kínálatunk bővítésére, a megvalósuló foglalkozásokkal hozzájárulhatunk a településen élő gyermekek tehetséggondozásához. A fenti foglalkozásokon túl ebben az évben is igyekeztünk különböző témákban ismeretterjesztő előadásokat is szervezni. Népszerűnek bizonyultak a természetgyógyászattal, ezotériával, csillagászattal és egészséggel kapcsolatos előadásaink. Januárban a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan A Tűz őrzője címmel, Kodály Zoltán

9 születésének 130. évfordulójára Sőrés Ildikó és Felvégi Béla közreműködésével zenés felolvasó estet szerveztünk. Február elején került sor Borsos László okleveles asztrológus 2013, az új nagy napév kezdete című előadására. Áprilisban a Költészet Napjához kapcsolódóan Erdélyi Márta és Virginás István A haza minden előtt című műsorát tekinthették meg az érdeklődők. Földes Napján elszármazott lakosaink közül Dudás Dresch Mihály játékát csodálhattuk meg. Földesi Éva természetgyógyász áprilisban Az aura titkai címmel tartott előadást. Szeptemberben Dr. Kelemen Lajos a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának tanára volt vendégünk, aki egy nagyon tanulságos és érthető előadást tartott a gyermekneveléssel kapcsolatban. 5.3 Kiállítások Kiállításaink szervezésekor igyekszünk nagyobb ünnepeinkhez, évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítási anyagokat bemutatni. Ebben az évben is kiemelt szerepet kaptak a helyi alkotók anyagai. Januárban Kocsis Csaba Az eltűnt idő című fotókiállítását tekinthették meg az érdeklődők. Áprilisban Földes Napjához kapcsolódóan a Földesen alkotó amatőr művészek munkáiból nyílt kiállítás. Májusban valósult meg a Vadászkiállítás, melynek óriási sikere volt. A kiállítás kicsiknek és nagyoknak egyaránt elnyerte tetszését. A kiállításon különleges környezetben a földesi vadászok trófeái mellett a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum preparátumait csodálhatta meg az érdeklődő. Júniusban a TÁMOP projektek keretében megvalósuló foglalkozásokon elkészített szőttesekből és festményekből szerveztünk kiállítást. Októberben Bere Anna Mária helyi művésztanár Szösszenetek című tárlatának festményei varázsoltak meghitt pillanatokat az intézménybe látogatók számára. Novemberben a Református Egyházközség és a Földesi Polgári Kör Pércsi Lajos hősi halált halt honvéd őrnagy, posztumusz ezredesre emlékezett. A vőfélytalálkozóra hangolódva láthatták az intézménybe látogatók Berde Sándor Viseletek viselő című fotókiállítását, melynek különlegessége volt, hogy a fotókat vászonra nyomtatták. A VII. Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó keretében A 20. század eleje Szihalmon menyasszonyikelengyebemutató, Menyecskefőkötő a Kárpát-medencéből címmel szerveztünk kiállítást. A kiállítási anyag a szihalmi Tobán Hagyományőrző és Népművészeti Egyesület jóvoltából érkezett hozzánk. 5.4 Művelődő közösségek Művelődő közösségeink 2013-ban is igen aktív életet éltek, programjaik egy része saját tagjaiknak szerveződött, másik részük a település lakosságát is érintette. Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület Kiemelt feladatuk a magyar néphagyományok őrzése, így programjaikat, eseményeiket is e célnak megfelelően tervezik és szervezik. Bekapcsolódnak az intézmény rendezvényeibe, illetve önálló eseményeket is szerveznek maguknak. Február hónapban a farsangi ünnepkörhöz kapcsolódóan farsangi estet szerveztek, ahol a kicsiktől a nagyokig mindenki jelmezben mutatkozott be. Március hónapban a közösség férfi tagjai műsorral járultak hozzá a községi nőnapi ünnepség sikeréhez. Augusztus hónapban egy nemzetközi fesztiválon képviselték hazánkat Franciaországban. Az őszi hónapok a vőfélytalálkozó szervezésével teltek. A szervezés mellett az intézmény teljes dekorációjának elkészítését, a rendezvényen a csoportok irányítását, kiszolgálását, a recepciós feladatokat látták el. Decemberben télapó ünnepséggel zárták az évet. Az év során több külső meghívásnak is eleget tettek, többek között Pocsajon, Sárándon, Vókonyán vendégszerepeltek. Próbáikat pénteken és szombaton

10 tartják. A tavalyi évben LEADER pályázat keretében a csoporttal pályázatot nyújtottunk be a Kállay ház átalakítására és felújítására. A pályázat eredményéről január 2-án kaptak értesítést, így a megvalósítás megszervezésével fáradoznak jelenleg. Őszirózsa Nyugdíjas Klub A közösség március hónapban a nőnappal egybekötött évnyitó közgyűlésével kezdi meg munkáját. Saját tagjai számára szervezett kirándulásaik, tevékenységeik mellett a közösség bekapcsolódott a Földes Napja, a Vadászkiállítás, a Községi Gyermeknap, a VII. Kárpátmedencei Vőfélytalálkozó szervezésébe és lebonyolításába is. Október hónapban tartották meg hagyományos közgyűlésüket, melyet az Idősek Világnapja tiszteletére rendeznek meg. Decemberben szeretet napi teadélutánon készülődnek a karácsonyra. A klub vezetője Szatainé Nagy Etelka ezen a decemberi eseményen lemondott tisztségéről. Ideiglenesen a klubvezetői feladatokat Székely Jánosné látja el a márciusi évnyitó közgyűlésig, ahol a közösség a jelöltekből új vezetőt választ magának. Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület A csütörtökönként megtartott klubfoglalkozások során különböző fellépésekre készülnek a tagok, számos környező településen vendégszerepeltek már, baráti kapcsolatokat ápolnak számtalan nyugdíjas klubbal, nótakörrel. A céljukként megfogalmazott magyar népszokások őrzése volt az indíttatása annak a dalos-találkozónak is, amit 5 évvel ezelőtt szerveztek meg először. Tavaly több mint 25 fellépő színesítette a rendezvényt, mely után jó hangulatú közös mulatságon vettek részt a Földesre érkező vendégek. Novemberben szintén az ő szervezésükben valósult meg az Erzsébet-Katalin napi bál, ahol közel 160 fő bálozott. Jelentős segítséget kapunk a szervezettől programjaink szervezésénél és lebonyolításánál, így aktív részesei voltak a vőfélytalálkozónak és a Vadászkiállításnak is. Balásházy János Kertbarát Kör A kertbarát kör havonta egyszer tart vezetőségi gyűlést, ahol a vezetőségi tagok megtervezik, majd szervezik a közösség programjait. Hagyományos Pálinkaversenyüket január hónapban tartották meg egybekötve az évnyitó közgyűléssel. Énekes műsorukkal színesítették a községi nőnapi ünnepségünket. A piac átadási ünnepségére zöldség gyümölcs - helyi termék kiállítást szerveztek, melynek óriási sikere volt. A vőfélytalálkozó lebonyolításába is bekapcsolódtak, a karácsonyi forgatagon forralt borral és forró teával várták a rendezvényre érkezőket. Ezen kívül számtalan tapasztalatcsere kiránduláson vettek részt az ismerős kertbarát köröknél. 5.5 Programok, rendezvények Rendezvénytervünk elkészítésekor figyelembe vettük az előző évek során a rendezvények, programok iránt jelentkező igényeket. A programok zöme most is helyi hatókörű volt, melyek egy részét civil és más szervezetekkel, intézményekkel együttműködve valósítottuk meg. Ezek a közös munkák is erősítik a közösségek közötti jó kapcsolatokat és színvonalas, jól megszervezett és megvalósított rendezvényeket eredményeznek. Március hónapban a Községi Sportegyesülettel szerveztük meg a Sportbált, ahol több mint 200 vendég vett részt. Ezen a rendezvényen került sor a hagyományos téli teremlabdarúgó bajnokság eredményhirdetésére is. Nagy sikerrel szerveztük meg tavaly első alkalommal a községi nőnapi ünnepséget, ahol a településen élő férfiak kedves műsorszámaikkal lepték meg a hölgyeket. A nagy sikerű műsor végén Diószeghy Iván színművész zenés műsora koronázta meg az eseményt, majd az önkormányzat jóvoltából virággal is köszöntötték a megjelenteket.

11 Nemzeti ünnepünk tiszteletére szervezett ünnepi megemlékezésünk március 15-én a zord időjárás miatt elmaradt. Április hónapban húsvéthoz közeledvén húsvéti kézműves játszóházzal vártuk a gyerekeket, ahol a kézzel készített kreatív dolgok mellett a tojásfestés rejtelmeibe is beavattuk az érdeklődőket. Földes Napján az ünnepi képviselő-testületi ülésen Tóth Lajos a Balásházy János Kertbarát Kör tagja és Sápy Béla a Községi Sportegyesület titkára vehette át a Kállay László díjat aktív közéleti tevékenysége elismeréseként. E napnak tiszteletére szerveztük meg az I. Földesi Amatőr Alkotók kiállítását, melynek óriási sikere volt. Kedvenc sütemények címmel süteményversenyt is hirdettük, majd a Földesről elszármazott világhírű Dudás Dresch Mihály koncertjét hallgathatták meg a jelenlévők. Május első vasárnapján óvodai, iskolai csoportok műsorával köszöntöttük az édesanyákat. A községi gyermeknapon az Őszirózsa Nyugdíjas Klub, valamint a hozzávalókat adományozó vállalkozók, cégek, közösségek, magánszemélyek jóvoltából ebben az évben is megajándékozhattuk a gyermekeket palacsintával. A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda dolgozói színvonalas játszóházzal várták a gyermekeket, majd rendőrségi bemutatón ismerkedhettek a rendőri munkával, meghívott előadók pedig gyermekműsorokkal szórakoztatták őket. A nyáron egy új programsorozattal vártuk a település lakosságát. Az I. Földesi Ifjúsági Nyár programjai keretében éjszakai fürdőzéseket, diszkókat szerveztünk. Július 13-án a nyári falunapon főzőversennyel, művészeti bemutatókkal és UFO koncerttel vártuk a település lakosságát. A kezdeményezés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így a jövőben át kell gondolni ezt a rendezvényfajtát. Szeptemberben baba-mama börzét szerveztünk lakossági kezdeményezésre, mely sorozatot a jövőben folytatni szeretnénk. Nemzeti ünnepünket október 23-án ünnepi műsor, istentisztelet, majd koszorúzás keretében ünnepeltük. Az őszi hónapok a VII. Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó szervezésével teltek. Legfontosabb feladatunk az anyagi források megteremtése volt. A Nemzeti Kulturális Alap forinttal, a Vidékfejlesztési Minisztérium forinttal, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat forinttal támogatta a megvalósítást. Ezek mellett számos szervezet, magánszemély járult még hozzá a rendezvény színvonalas megszervezéséhez. Településünk ebben az évben a csíki és hargita megyei vőfélyektől és gazdáktól egy nyitott székely kaput kapott ajándéka, mely a Millenniumi Parkban került elhelyezésre. A rendezvény előtti héten a kiállítások megnyitója előtt közösségépítő eseménynek is beillő csigacsinálót szerveztünk, ahol minden civil szerveztünk részt vett. A rendezvény hetén már nagyban folytak az előkészület munkái, dekorálás, teremberendezés, színpadállítás, technikai igények előteremtése. A programok széles palettáján a találkozhatott az idelátogató hagyományos disznótorral, népművészeti bemutatókkal, előadásokkal, lakodalmas csoportok műsoraival, népzenei bemutatókkal is. A rendezvény országos méretűvé nőtte ki magát, sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint a 120 fő vőfély, a közel 600 fős szervezői, közreműködői gárda, és a több mint ezer fő látogató, aki részt vett az eseményen. Rendezvényünk anyagilag is sikeresnek mondható, hiszen az elnyert támogatásoknak és jegybevételnek köszönhetően költségvetésünkből csekély összeggel kellett hozzájárulni a megszervezéséhez. December hónapban megszerveztük szokásos karácsonyi forgatagunkat, ahol osztályközösségek, civil szervezetek gyűjtöttek pénzt saját készítésű portékáikkal, a gyermekeket karácsonyi játszóházzal és műsorral is vártuk. Szilveszteri mulatságunkon közel 200 fővel búcsúztattuk együtt a 2013-as évet.

12 5.6 Táborok Hagyományos nyári táborunkat, melyet a helyi gyermekeknek szerveztünk a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének támogatásával ebben az évben rendhagyó módon tudtuk megvalósítani. A TÁMOP / számú Ki-ki világítson a maga helyén című projekt támogatásának köszönhetően 2013-ban 30 gyermeket vittünk el Szántódra egy hat napos, bentlakásos táborba. A tábor célja a gyermekek személyiségfejlődésének segítése az együttélés íratlan szabályainak játékos, vidám gyakorlásával. A bentlakásos témahéten tréningfeladatok, szituációs gyakorlatok, szerepjátékok megoldásával a tolerancia, a türelem, a konfliktuskezelés, a kommunikációs készség fejlesztését is célul tűztük ki. A résztvevőket az iskolai tanulmányok, a magatartás és a közösségi munka értékelése alapján választottuk ki. Pályázatunk együttműködő partnereinkkel valósult meg, így a tábort is közösen a nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskolával és a hajdúszováti Diószegi Lajos Általános Iskolával szerveztük meg, ahonnan fő vett részt a táborban. A pályázati támogatásnak köszönhetően teljesen térítésmentesen volt a tábor a gyermekeknek. 5.7 Szolgáltatások Az intézmény szolgáltatásai még nem teljesen kihasználtak, így azok népszerűsítése ebben az évben is feladatunk. Intézményünk által nyújtható szolgáltatások köre: - Közművelődési szolgáltatások: helyi, kistérségi, megyei közművelődési rendezvények, kiállítások, szervezése, közművelődési információs szolgáltatás, szakmai kapcsolatok gondozása, szakmai szervezetekkel való együttműködés, kulturális értékek bemutatás, hagyományápolás - Teremek bérbeadása intézményi és civil tevékenységeken kívüli eseményekhez - Irodai szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, spirálozás, cd/dvd írás, másolás 6. Összegzés Összességében elmondhatjuk, hogy sikeres és programokban, eseményekben igen gazdag évet zártunk. A civil szervezetekkel való együttműködésünknek köszönhetően rendezvényeink sora az ő programjaikkal is bővült, tevékenységükhöz ellenben tőlünk kaptak segítséget. Ez a kölcsönös együttműködés, egymás segítése nagyon szervezetté, színvonalassá tette 2013-ban a települési közművelődési tevékenységünket. E sikeres együttműködést ápolnunk és fejlesztenünk kell a jövőben is. Földes, január 23. Balázsiné Bíró Valéria intézményvezető

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez. a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi munkatervének jóváhagyására

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez. a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi munkatervének jóváhagyására Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 21. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Karácsony Sándor

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Lamberg-kastély Kulturális Központ a hagyományos, már megszokott feladatok mellett a 2013-as évben is aktív szerepet vállalt új rendezvények szervezésében

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezető 3. Helyzetelemzés 3. Személyi feltételek 5. Tárgyi feltételek 7.

Tartalomjegyzék. Bevezető 3. Helyzetelemzés 3. Személyi feltételek 5. Tárgyi feltételek 7. Tartalomjegyzék Bevezető 3. Helyzetelemzés 3. Személyi feltételek 5. Tárgyi feltételek 7. A könyvtár szakmai munkája 8. Gyermekkönyvtár 8. Felnőtt könyvtár 16. Felnőtt könyvtár rendezvényei 18. Helyismereti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére Hiv. szám: 5900/2012. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013.

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013. 37 Bevezető: A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központot (továbbiakban Kőbányai Kulturális Központ.) Kőbányai Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CSÖMÖR KISTARCSA GÖDÖLLÔ PÉCEL SZADA ISASZEG VÁCSZENTLÁSZLÓ ZSÁMBOK KEREPES

CSÖMÖR KISTARCSA GÖDÖLLÔ PÉCEL SZADA ISASZEG VÁCSZENTLÁSZLÓ ZSÁMBOK KEREPES Bevezetô 2009. szeptember 16-án alakult meg a Gödöllôi Kistérségi Kulturális Közkincs Kerekasztal az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs pályázatának támogatásával. Létrehozásának rövidtávú célja

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

2015. január 22-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2015. január 22-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2015. január 22-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység Beszámoló a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2010. július 1-jétől - 2011. július 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató 2011. augusztus Tartalom Bevezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Hiv. szám: 5706/2014. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház

Részletesebben

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi szakmai beszámolójáról

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi szakmai beszámolójáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere c:1, c,,j), ----~-~- - számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai

Részletesebben

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 2014 ÉVI BESZÁMOLÓJA

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 2014 ÉVI BESZÁMOLÓJA MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 2014 ÉVI BESZÁMOLÓJA 1 Tartalom 1. A RÉGIÓ TERÜLETÉN VÉGZETT MUNKA/EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA A CSOPORTOK BESZÁMOLÓI ALAPJÁN... 3 1.1. SZOCIÁLIS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról BESZÁMOLÓ A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 2012/2013. évi munkájáról Tartalom - 2012/2013 évi beszámoló - 2012/2013. évi nagyrendezvények (1. számú melléklet) - 2013. évi munkaterv (2. számú

Részletesebben

a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi működéséről és a 2015. évi munkatervről

a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi működéséről és a 2015. évi munkatervről Művelődési Ház és Könyvtár 6413 Kunfehértó, Béke tér 3. E-mail: muvhaz@kunfeherto.hu WEB: www.muvhaz.kunfeherto.hu Tel.: +36 (77) 407-065 B e s z á m o l ó a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi működéséről

Részletesebben

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2014. ÁPRILIS HÓ, 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 200,- FT Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 A Hercegkúti Hírek 2004. májusi száma igazi ünnepi szám

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. január

Részletesebben

Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár Túrkeve, Táncsics Mihály u. 16.

Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár Túrkeve, Táncsics Mihály u. 16. Tájékoztató a 2013. évi tevékenységéről Bevezetés A Túrkevei Városi nak az önkormányzati feladatellátás szempontjából két fő alaptevékenysége van: közművelődési és könyvtári tevékenység. Ezekekhez járul

Részletesebben

Munkaterv. Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár

Munkaterv. Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár Munkaterv Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár 2015 Tartalom I. Beszámoló a művelődési otthon 2014. évi munkájáról 1.1 A 2014. évi tevékenység bemutatása, a munkatervben foglaltak teljesítése 1.2 Személyi

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURALl5@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 38-1/2015.

Részletesebben

Beszámoló. Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010-2014. években végzett munkájáról

Beszámoló. Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010-2014. években végzett munkájáról Beszámoló Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010-2014. években végzett munkájáról Biztonságos fejlődés Tisztelt Hejőkeresztúri Polgárok! Az elmúlt évek megmutatták, hogy az összefogás

Részletesebben

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban 2014. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz-

ELŐTERJESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz- NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZN EVELÉSI OSZTÁLY 4401 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524'586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 1026 1027 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Köszöntjük otthonunkat, Földest!

Köszöntjük otthonunkat, Földest! 2010. I. negyedév KÖZÉLETI LAP VI. évfolyam, I.szám Településünk 231 éve nyerte vissza önállóságát. Az 1764-től 1779. április 14-ig tartott pereskedésnek köszönhető, hogy Földes kuriális nemesi község

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. a Biatorbágyi Faluház 2013. évi munkatervéről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. a Biatorbágyi Faluház 2013. évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Faluház

Részletesebben