ÉS S A. Osztályvezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉS S A. Osztályvezet 2012. 05. 09."

Átírás

1 HARKÁNY ÉS S A GYÓGYK GYKÓRHÁZ FÜRDŐTÖRTÉNETE Készítette: Nárainé Raffai Ágnes Osztályvezet lyvezető ápoló Szakdolgozói i Továbbk bbképzés

2 A harkányi melegvizű gyógyforr gyforrás felfedezése Harkány fürdf rdő történetével foglalkozó munkák k szerint már m r a török t k megszáll llás idején n ismerték és s használt lták k a forrást. Büdösrét Büdöstó Büdöski Fürdő Büdöskő Forrás elnevezés s a kénes k vizű forrásra utal.

3 19.szd. első felében a Batthyány uradalom siklósi gazdaságához tartozott Harkány közsk zség. 1823: Pogány JánosJ gyűdi jobbágy felismeri a víz z gyógy gyító hatását t (Török k József J irodalmi munkájában számol be erről). Strázsay János: az árokmetsz rokmetsző gyűdi jobbágyoknak ítéli a felfedezés s dicsőségét nyara: az első fürdőévadnak tekinthető.

4 A vármegye v közgyk zgyűlése Patkovics Józsefet részletes jelentést stételre telre utasította. totta márciusm rciusában terjesztette a megyei közgyűlés s elé.. E leírás s az első fürdőfejlesztésről l szóló beszámol moló. Patkovics Józsefnek a Batthyány uradalom részére készk szített jelentése tekinthető a fürdő első építési tervének nek- ezáltal ő tekinthető a harkányi fürdf rdőélet megalapítójának nak.

5 A jelentésben felvetette a fürdf rdőnek és s a gyógykezel gykezelésnek a különvk nválasztását. t. Fürdő: : fürdf rdőfejlesztéshez shez szüks kséges bevétel fokozása Gyógy gyászat: szinte ingyenes szolgáltat ltatás A fürdf rdő felfedezésének és s indulásának nak története: a népi tapasztalat és s a kor tudományos kutatásának egybekapcsolódása. sa.

6 Harkányf nyfürdő fejlesztése se közöttk Fürdő tulajdonosa: Batthyány család Batthyány Antal: kialakította a termál medence legelső formáját. Patkovics József látta el a fürdőorvosi tevékenys kenységet. 1825: harkányi szegény alap létrehozása - szociális célokc - megindult a betegeinek tudományos megfigyelése.

7 Fürdő forgalma: : 1400 személy : 900 személy : 864 személy Fürdő és s környk rnyékének nek továbbfejleszt bbfejlesztése: se: : egyemeletes fürdf rdő száll lló,, fürdf rdő parkosítása sa Batthyány KázmK zmér: : száll lló további építése, 10 új szoba, 2 konyha berendezéssel

8 Fürdő fejlesztése: se: 1. forrás s rendezése 2. fürdf rdőházak korszerű kiépítése 3. park végleges v rendezése 4. szálloda fejlesztése se

9 1848. Augusztus 11-15: 15: Magyar orvosok és természettud szettudósok sok országos konferenciája ja

10 A fürdf rdő forgalma: : 970 főf : 2470 főf : 3200 főf ban az uradalom a fürdf rdő teljes belső tatarozását t rendelte el, melyre a szabadságharc miatt nem került sor. Harkányf nyfürdő magára maradt, elnéptelenedett és hanyatlásnak indult.

11 A fürdf rdő helyzete az közötti időszakban A fürdf rdő bérlők kezébe került, majd a Pénzügyi Igazgatóság kezelésében állt. 1851: forrás s eliszaposodott, a fürdf rdő bezárt 1852: felújítások 1853: vízhv zhúzásra szivattyút t alkalmaztak, vízhúzó legények elbocsátása sa 1855: bevétel növekedn vekedése

12 Harkányf nyfürdő újra a Batthyány család d tulajdonában ( ) 1873) Batthyány Ödön utasítására forrás s feltárásra került sor. 1865: Zsigmondy Vilmos bányamérnök próbaf bafúrást végzett. v 1866 szeptember 28: állandó kút építése Than Károly elvégezte a forrásv svíz z tudományos elemzését, aki az MTA ülésén n a Harkányi kénes hévíz h z vegyi elemzése címen olvasta fel munkáját.

13 Zsigmody Vilmos és Than Károly

14 1867 március: m Battyhány megbízást adott Neumann Jeromos uradalmi mérnm rnöknek medencefürd rdő létesítésére 1871: közös s medencefürd rdő létesült

15 Fürdő élet a 19. század zad közepk zepén, a gyógyf gyfürdők k szabályoz lyozása Hazai és s külfk lföldi ldi újságok rendszeresen publikáltak ltak a fürdf rdőről. Jelentős s számú vendég, szegény beteg érdeklődött a fürdf rdő iránt. A forgalom emelkedett, a jövedelem j növekedett: : további fejlesztések sek 1866: 3925 főf 1867: 4428 főf 1868: 5673 főf 1869: 5923 főf

16 1860: magyarországi gi gyógyf gyfürdők viszonyainak, belső rendjüknek szabályoz lyozása Gyógyf gyfürdők k osztályoz lyozása Harkányf nyfürdő az első osztályba került Szabályok: - fürdőorvos alkalmazása - állandó fürdőbiztos kinevezése - fürdőbizottmány feláll llítása - egységes ges fürdf rdőrendszabály kidolgozása

17 1873: Benyovszky Lajos földbirtokos Harkányt megvásárolta, majd 1882-ig haszonbérletbe adta. A fürdf rdőben fejlesztési si problémák jelentkeztek ben Zsigmondy Vilmos: második artézi kút k t fúrásaf Vendégek osztályba sorolása sa: társadalmi megkülönb nböztetés megerősödése se I. Világh gháború alatt rendkívüli visszaesés a fürdf rdő állapotában

18 Fürdőélet hanyatlását mutatja a táblázat: : 1555 főf : 1281 főf : 2032 főf : 1625 főf : 1998 főf : 1109 főf : 631 főf

19 Harkányf nyfürdő fejlődése 1921 és 1945 közöttk 1922: hatósági vizsgálat lat: : elhanyagolt állapot, szemét, fürdf rdőtelepi kút k t vize szennyezett, fertőzött tt Fürdőkomplexum teljes felújításra szorult. Benyovszky család d 40 évre szóló haszonbérleti szerződést st kötött k tt Antal Jenővel.

20 : 26: tófürdő (strandfürd rdő) megépülése

21 1927: Antal Jenő elvégezteti a víz z vegyelemzését A Than- féle elemzési eredményt összehasonlítva az új eredménnyel: - az összetétel tel teljesen állandó, - az alkotórészek viszonya ugyanaz : 34: Ilona- fürdő megépítése

22 1934 végén: v Harkány Gyógyf gyfürdő Vállalat néven került cégbejegyzc gbejegyzésre. 1941: Harkány Gyógyf gyfürdő Bérleti Társaság II. Világh gháború éveiben: ismét hanyatlás, majd pusztulás s következett k be Felszabadulást st követk vetően: összes épület teljesen hasznavehetetlen állapotban volt A fürdf rdő helyreáll llítása, illetve újraépítése elölr lről l kezdődhetett. dhetett második m fele- 1946: felújítás Fürdőorvos : 49: Dr. Csík k LászlL szló

23 Harkányf nyfürdő államosításasa 1949 január r 4: fürdő államosítása, új j korszak kezdődött 1950: határs rsáv miatt a vendégek száma óriási mértékben csökkent 1954: Harkányt kiemelték k a határs rsávból, növekvő érdeklődés s vette kezdetét. t. 1955: Harkányf nyfürdő Vállalat néven a közsk zségi tanács irány nyította Strandfürd rdő terület letének a bővítése, b termálmedence téli fürdf rdésre alkalmassá tételetele

24 1956: Baranya Megyei FürdF rdővállalat (Megyei Tanács irány nyítása alá került) 1957: gyermekmedence átadása: 1960-as években: LEGKERESETTEBB GYÓGYF GYFÜRDŐVÉ VÁLT! 1960: harmadik kút k átadása 1961: új j nagymedence, öltözők 1964: hideg vizes sportmedence, új j meleg vizes nagymedence (Lepke- medence) 1966: 10 ivókút, ásványvíz z palackozó 1967: újabb termálk lkút t fúrásf 1968: esti fürdf rdés s megindítása Fürdővendégek száma: főf

25 Sportmedence

26 : további fejlődés : 79: a téli t fürdf rdő régi pavilonjának nak egy szinttel való bővítése Két épület zárt rendszerű híddal való összekötésese Pihenőrészbe 75 ágy, így télen t 4000 vendég fogadására vált v alkalmassá. 1979: európai igény nyű gyógy gyászati tevékenys kenység, masszás és s elektroterápi piás kezelés s bevezetése 1982: fürdf rdő új j bejárata, szauna kialakítása 1990: fürdf rdőben nagy arány nyú korszerűsítés kezdődött

27

28

29

30

31

32

33

34 A GYÓGYF GYFÜRDŐKÓRHÁZ

35 A kórhk rház z létét l és s jellegét t alapvetően en a harkányi gyógyv gyvíznek és s fürdf rdőnek köszönheti. A kórhk rház z csíráit a fürdf rdőmúltból megmaradt, romos vagy elhanyagolt épületek jelentették. A bányaipar b fejlődésével megnövekedtek a mozgásszervi megbetegedések, ezek kezelésére a harkányi gyógyv gyvíz z alkalmas volt.

36 1955: BM Tanács megalapította a Baranya Megyei Gyógyf gyfürdőkórházat Fő feladata: - gyógy gyítás - rehabilitáci ció - utókezel kezelés - utógondoz gondozást nyújt jtó fekvőbeteg ellátás - járóbetegek szakorvosi ellátása és gondozása lett

37 1954 október 14: a kórhk rház z 120 ággyal kezdte meg működését m t 2 épületben - OTI gyógyh gyház - egykori gyógysz gyszálló Ezeket egész szítette ki a Kossuth- fürdő és az Ilona- fürdő között, k majd között k Dr. Barla Szabó Sándor reumatológus igazgatta a kórhk rházat.

38 Kossuth- fürdő

39 1957: egykori gyógysz gyszálló felújítása, 2 női n osztály kapott itt helyet - 48 ágyas A osztály - 52 ágyas B osztály, ezen osztály 20 ágyán nőgyógyászati betegeket kezeltek női n és s férfi f ágy elkülönítése pszoriázisos zisos betegek részr szére Volt OTI épületben 2 férfi f osztály működött. m Az ekkor 220 ágyas intézetben az ország g egész terület letéről l utaltak be nőgyn gyógyászati és mozgásszervi betegeket.

40 Kórház z törtt rténete az 1960-as és 1970-es években 1963: nővérszn rszálló és s két k t szolgálati lati lakás készült el Volt OTI épület értékesítésre sre került 1964 szeptember: Gyógyf gyfürdőkórház z első új épülete a 126 ágyas B épület készk szült el, férfi betegek részr szére. 1966: Dr. Szabó József lett az igazgató főorvos, aki átszervezte az intézetet

41 Női i betegek az új j B épületbe, a férfiak f az A épületbe kerültek. 226 ágy: 196 ágy reumás s betegek 20 ágy nőgyn gyógyászati betegek 10 ágy psoriázisos betegek részére 1971 március m 1-től: 1 a nőgyn gyógyászat önálló osztálly llyá alakult, Dr. Tóth T Emil főorvos f vezetésével. vel. A szakmai fejlesztésekkel sekkel párhuzamosan p bontakozott ki a tudományos tevékenys kenység g is.

42 1972: A épület életveszélyessé vált Új j korszerű hotelszárny építésének szüks kségessége, ge, mely miatt lebontásra került a Kossuth-fürd rdő és s az Ilona-fürd rdő 1977 április vége: v az új j C szárny épületének felavatása 270 ágyra bővült b a kórhk rház z a 42 ágyas mozgásszervi rehabilitáci ciós s tevékenys kenység elindításával. 1977: Dr. Keszthelyi Béla B lett az intézet igazgató főorvosa

43 1980 november 1: a gyógysz gyszálló helyreáll llított második m emeletén n 30 ágyas nappali kórhk rház z nyílt meg 1986 augusztus 16: fizioterápi piás épületegyüttes ttes átadása 1990 április 10: kupolás s medencecsarnok 4 medencével, higiénés s helyiségekkel Önálló elektroterápi piás s osztály 1991: Pécsi P Orvostud.. Egy. Oktató kórháza 1993: nappali kórhk rház z bányb nyászbetegei elfogytak, A épületből l kivonásra került a fekvőbeteg ellátás

44 1995: Dr. Tóth T Emil nyugdíjaz jazását t követk vetően en megszűnt a nőgyn gyógyászati osztály Hosszú éveken keresztül l viszonylagos stabilitásban sban folyt az ellátás március m 1: Baranya Megyei Önkormányzat nyzat Közgyűlése Kerécz Tamást nevezte ki főigazgatóvá A főigazgatf igazgató a csőd d előtt álló kórházat közép-k és hosszútávú stratégiai tervvel látta l el, magasabb minőségű ellátást biztosítva. tva. A nőgyn gyógyászati fekvőbeteg ellátás s május m 2-tól újra indult a kórhk rházban, Dr. Varga Péter P főorvos irány nyításával július j 1-től: 1 15 ágyas önálló osztályk lyként működik, melynek ágyszáma ez év v júliusj liusától l 25 ágyra bővül. b

45 A betegek kezelése, rehabilitáci ciója team munka. Az orvos, az ápoló,, a fizioterápi piás személyzet, a pszichológus, a dietetikus,, a szociális munkás s szoros együttm ttműködésére épül, kiegész szítve a hotel szolgáltat ltatást nyújt jtó egyéb b dolgozókkal. Így, együtt fejlődött a mai ellátási szintre a Harkányi KórhK rház z gyógy gyító tevékenys kenysége.

46

47

48

49

50

51

52

53 Köszönöm m a figyelmet!

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 96-16/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a "Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS PSZICHIÁTRIAI ÉS NEUROLÓGIAI INTÉZET TÖRTÉNETE

AZ ORSZÁGOS PSZICHIÁTRIAI ÉS NEUROLÓGIAI INTÉZET TÖRTÉNETE Forrás: http://www.opmi.hu/php-3/elemzesek/lipot_mezo_tortenet/lipotmezo_tortenet.htm AZ ORSZÁGOS PSZICHIÁTRIAI ÉS NEUROLÓGIAI INTÉZET TÖRTÉNETE Nevét nem uralkodóról, hanem első tulajdonosáról, Göpp Lipót

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Tolna Megyei Balassa János Kórház ISO 9001, MEES, ISO 14001 Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 Jelen kézikönyv a Tolna Megyei Balassa János Kórház szellemi tulajdona.

Részletesebben

Bruegel Fekete halál című 1556-ban készült képének részlete. Prado, Madrid. Dr. Ujfalussy József

Bruegel Fekete halál című 1556-ban készült képének részlete. Prado, Madrid. Dr. Ujfalussy József A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszéke, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház Baleseti Sebészeti és Kézsebészeti Osztálya A hajdanán

Részletesebben

Helyzetelemzés. rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Testvérv

Helyzetelemzés. rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Testvérv KOMLÓ VÁROS KULTURÁLIS LIS STRATÉGI GIÁJA A kulturális lis stratégia felépítése Helyzetelemzés A város v Kulturális lis intézm zményhálózata Közművelődés Közgyűjtemények Művészeti közoktatk zoktatási intézm

Részletesebben

A Kárpát-medence ásványvizeinek története

A Kárpát-medence ásványvizeinek története M ú l t b a n é z õ A Kárpát-medence ásványvizeinek története III. rész. Új korszak az ásványvíz feltárásban Ásványvízfeltárás fúrt kutakkal Dr. Dobos Irma A hazai ásványvizek feltárásában és megismerésében

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 28.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 28.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 28.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 65-22 /2011. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: KÖZMEGHALLGATÁS: Az egészségügyi integráció tapasztalatai, hatása

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely és Kistérsége Fogyatékosügyi Koncepciójának elfogadása...

Részletesebben

Az orvossegéd képzés Magyarországon

Az orvossegéd képzés Magyarországon Az orvossegéd képzés Magyarországon Sinka Magdolna 1, Kádár László 1, Tóth Tímea 2, Dr. Domján Gyula 1 1 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet Epidemiológiai

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE TÖRTÉNETE 1928 2004

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE TÖRTÉNETE 1928 2004 A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE TÖRTÉNETE 1928 2004 ÜDÜLŐTELEP ÉS ERDEI ISKOLA 1928 1945 Farkasgyepű 22 kilométerre fekszik Pápától, a Pápa és Veszprém között közlekedő autóbusszal már

Részletesebben

Egy barlangra épült kórház története

Egy barlangra épült kórház története Egy barlangra épült kórház története Készítette: Németh Noémi Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény 7.a osztályos tanulója A tapolcai kórház

Részletesebben

Egy barlangra épült kórház története

Egy barlangra épült kórház története Egy barlangra épült kórház története Készítette: Németh Noémi Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény 7.a osztályos tanulója A tapolcai kórház

Részletesebben

B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA. 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf. : 1 49. 76/516-700 Fa x: 76/4 81-2 19

B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA. 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf. : 1 49. 76/516-700 Fa x: 76/4 81-2 19 B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA S ze g e d i T u d o m á n y e g ye t e m Á l t a l á n os O r v os t u d omá n yi K a r O kt a t ó K ó r h á za 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf.

Részletesebben

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Per Aspera ad Astra I. évfolyam, 2014/1. szám Betlehem József A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Az egészségtudomány a 20. század végén nyerte el azt az értelmezést, amelyben

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Zsidó közösségi vagyon Debrecenben. Ölveti Gábor

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Zsidó közösségi vagyon Debrecenben. Ölveti Gábor Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 173 Zsidó közösségi vagyon Debrecenben Ölveti Gábor Magyarországon 1989-ben kezdődő rendszerváltás ráirányította a társadalom figyelmét a vagyonjogi kérdésekre,

Részletesebben

Az FB a 2014. évi üzleti tervet megismerte és azt egyhangúlag elfogadta, jóváhagyta.

Az FB a 2014. évi üzleti tervet megismerte és azt egyhangúlag elfogadta, jóváhagyta. KIVONAT a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági ülésének 2014. március 17-i jegyzőkönyvéből 7/2014 (III.17.) számú FB határozat Az FB a 2014. évi üzleti tervet megismerte

Részletesebben

ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009

ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest, 2010. december ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 Szerkesztõk: Borbás Ilona Mihalicza Péter Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

Részletesebben

ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009

ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest, 2010. december ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 Szerkesztõk: Borbás Ilona Mihalicza Péter Eg észségügyi Stratégiai Kutatóintézet

Részletesebben

TERRA STUDIO Kft. Készítette: Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából a

TERRA STUDIO Kft. Készítette: Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából a 1 / 72 TERRA STUDIO Kft Készítette: Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából a Terra Studio Kft. és a Dr. Rubovszky Turisztikai Tanácsadó Bt. Terra Studio Kft. részéről Felelős tervező

Részletesebben

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézmény média-megjelenései

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézmény média-megjelenései A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézmény média-megjelenései Több mint 54 millió a makói kórháznak promenad.hu, 2014. január 8. A Szegedi Tudományegyetem 2011-ben sikeresen

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

A mérnökképzés története

A mérnökképzés története A mérnökképzés története A bajai műszaki képzések története közel 50 éves múltra tekint vissza. A történeti fejlődés során a szervezeti keretek folyamatosan változtak, azonban a műszaki képzések vizes

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. április 1. Tájékoztatás. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. április 1. Tájékoztatás. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (GYEMSZI EFF) új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását követően, megújult feladatokkal

Részletesebben

A közelmúlt és a jelen a kórházban

A közelmúlt és a jelen a kórházban A közelmúlt és a jelen a kórházban Jubileumok a Markusovszky Kórházban 213 Lakner László És a történet folytatódik A 2004. évi jubileumi ünnepségek óta foglalkoztat az a gondolat, hogy valójában mi akkor

Részletesebben

otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja VI. évfolyam 1. szám 2010 január

otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja VI. évfolyam 1. szám 2010 január otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja Kaszinó a Fekete tenger partján (Costanca) A tartalomból: Az otthoni szakápolás múltja, jelene és jővője Hírek, jogszabályok

Részletesebben

Pak s Város Önkormányzatán a k 7/2009. (IV. 21.) számú rendelete. az önkormányzat 2008. évi zárszámadá s áról *

Pak s Város Önkormányzatán a k 7/2009. (IV. 21.) számú rendelete. az önkormányzat 2008. évi zárszámadá s áról * Pak s Város Önkormányzatán a k 7/2009. (IV. 21.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi zárszámadá s áról * Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított

Részletesebben

A PROSECTURÁK (1.) KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐ DÉSE BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZKÓR HÁZ AIRAN 1942-ig (2). írta : Dr. K Á L L Ő A N T A L (Budapest)

A PROSECTURÁK (1.) KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐ DÉSE BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZKÓR HÁZ AIRAN 1942-ig (2). írta : Dr. K Á L L Ő A N T A L (Budapest) A PROSECTURÁK (1.) KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐ DÉSE BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZKÓR HÁZ AIRAN 1942-ig (2). írta : Dr. K Á L L Ő A N T A L (Budapest) A kórházi kórboncolások kialakulása A kórboncolások eredete Magyarországon

Részletesebben

2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Tartalomjegyzék

2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Tartalomjegyzék Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Beszámoló a Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2011. évi gazdálkodásáról (Kiegészítő melléklet) CÍM.

Részletesebben

OTDK. Ilovszky Árpád. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

OTDK. Ilovszky Árpád. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) OTDK 2008 Nagy Vivien Széni Ildikó Városunk nevezetesség Gyopárosfürdő A gyógyvíz Orosháza Város Általános Iskolája Vörösmarty Mihály Tagintézmény Tartalomjegyzék OTDK...1 2008...1 Városunk nevezetesség...2

Részletesebben

TARTALOM. Juhász Nóra csoportvezető Miskolci CSSK Adósságkezelő Iroda

TARTALOM. Juhász Nóra csoportvezető Miskolci CSSK Adósságkezelő Iroda MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 1 2. szám 2009. július TARTALOM AZ ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZOCIÁLIS MÓDSZERTANI FELADATAIT ELLÁTÓ KONZORCIUM BEMUTATÁSA Bevezető Intézmények bemutatása

Részletesebben