PAPRICA nemzetközi szimpozium a gyermekgyógyászati allergológiáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAPRICA nemzetközi szimpozium a gyermekgyógyászati allergológiáról"

Átírás

1

2 POSTCONGRESS SYMPOSIUM PAPRICA nemzetközi szimpozium a gyermekgyógyászati allergológiáról Általános információ: Időpont: június 20. szombat, óra Részletes program: Nemzetközi akkreditáció: szervezés alatt (atopic eczema, asthma, food allergy, prevention) folyamatban Nemzetközi Szervező Bizottság: Philippe Eigenmann (Genf, Svájc) Antonella Muraro (Padova, Olaszország) Réthy Lajos (Budapest, Magyarország) Kérjük, hogy a jelentkezési lapon jelezze, amennyiben részt kíván venni a programon! A továbbképző rendezvény programjáról a Társaság honlapján adunk majd tájékoztatást.

3 Tisztelt Gyermekorvos Kollégák! Észak-Magyarország szeretettel várja a gyermekgyógyászokat és munkatársaikat június án a Társaság 53. Nagygyűlésére a Hotel Park Egerbe. A század eleji barokk stílusú Park Hotel, Eger első szállodája, valamint a 2004-ben teljesen megújult Hotel Eger, Észak- Magyarország egyik legszebb wellnes-konferencia szállodája, minden szempontból alkalmas a kongresszus szakmai - társasági programjaira és a szabadidős szolgáltatásai is kitűnőek. Eger régi és friss harcairól ismert. Nemzeti történelmünk dicsőséges küzdelmének színhelyét, a hazaszeretet és hősiesség szimbólumaként tartjuk számon, a törökök felett aratott 1552-es győzelemre emlékezve. Eger a művészeti és történelmi értékek egyik leggazdagabb városa. Barokk jellegű történelmi belvárosát a XVIII. században élt nagy műveltségű katolikus egri püspökök alakították ki. A Bükk délnyugati lejtőjén, a Mátra és Bükk hegység között illetve az Alföld és az Északi középhegység találkozásánál több évszázaddal ezelőtt egri központtal egy olyan bortermelő táj alakult ki, amely mára már világhírnevet szerzett magának. Iskolaváros jellege miatt a XIX - XX. század fordulóján Magyar Athén -ként is emlegették. A Nagygyűlés fő témáit úgy választjuk ki, hogy a gyermekorvosok legszélesebb köre hasznos információkhoz jusson. Várunk minden gyermekek ellátásában érintett kollégát. Közösen tudjuk csak megmutatni milyen eredményeket értünk el, és milyen terveink vannak a jövőre nézve. A tudományos programot szakmapolitikai kérdésekkel is kiegészítjük. A szervezők mindent megtesznek annak érdekében, hogy emlékezetes, élményekben gazdag és kikapcsolódást nyújtó hétvégét szervezünk. Be kell Egerbe mennem! Mert ennyi édes vonzerőnek Szívem nem állhat ellen írta Petőfi Sándor az Eger mellett című versében. Kedves kollégák, barátaim, gyertek be Egerbe! Miskolc, november Dr. med.habil Szabó László a Nagygyűlés elnöke

4 A Nagygyűlés védnökei: Dr. Székely Tamás Egészségügyi miniszter Egészségügyi Minisztérium Dr. habil Kiss István MOTESZ elnöke A Nagygyűlés elnöke: Dr. med habil Szabó László, főorvos Tudományos információ: Tudományos Bizottság: Elnök: Dr. Szabó László Tagok: Dr. Balla György Dr. Fekete György Dr. Kálmán Mihály Dr. Mészner Zsófia Dr. Molnár Dénes Dr. Muzsay Géza Dr. Simon Gábor Dr. Szatmári András Dr. Tulassay Tivadar Dr. Túri Sándor Dr. Velkey György Dr. Velkey László Szervező Bizottság: Elnök: Dr. Szabó László Tagok: Dr. Bajusz Ilona Dr. Demeter Botond Dr. Losonczi Katalin Dr. Ormay Cecília Dr. Török András

5 A Magyar Gyermekorvosok Társasága Vezetősége: Elnök: Tanácsadó elnök: Főtitkár: Főtitkárhelyettes: Főtitkárhelyettes: Főtitkárhelyettes: Dr. Szabó László, Miskolc Dr. Mészner Zsófia, Budapest Dr. Velkey György, Budapest Prof. Dr. Katona Márta, Szeged Dr. Kálmán Mihály, Budapest Prof. Dr. Reusz György, Budapest Tagok: Prof. Dr. Arató András, Budapest Prof. Dr. Balla György, Debrecen Dr. Békefi Dezső, Tata Dr. Bodrogi Tibor, Kiskunhalas Prof. Dr. Czinner Antal, Budapest Dr. Dicső Ferenc, Nyíregyháza Prof. Dr. Fekete György, Budapest Prof. Dr. Gyurkovits Kálmán, Budapest Dr. Laki István, Kaposvár Prof. Dr. Molnár Dénes, Pécs Prof. Dr. Oláh Éva, Debrecen Prof. Dr. Oroszlán György, Szombathely Dr. Ruszinkó Viktória, Győr Dr. Schultz Károly, Szekszárd Dr. Simon Gábor, Székesfehérvár Dr. Sipos Péter, Gyula Prof. Dr. Soltész Gyula, Pécs Dr. Sólyom Enikő, Miskolc Prof. Dr. Sulyok Endre, Pécs Dr. Szabó Éva, Veszprém Dr. Szatmári András, Budapest Prof. Dr. Tulassay Tivadar, Budapest Prof. Dr. Túri Sándor, Szeged Dr. Újhelyi János, Nyíregyháza Dr. Vekerdy Zsuzsanna, Debrecen Prof. Dr. Várkonyi Ágnes, Szeged A Nagygyűlés szervezője: MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda Kft Budapest, Nádor u. 36. Tel: , Fax: Internet: és Utazási Iroda Szalma Márta; Regisztráció: Veres Gabriella Tel: , Fax: Szállásinformáció: Szepesi Gizella Tel: , Fax: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Nagygyűlés időpontja: június A Nagygyűlés helyszíne: Hotel Park Eger, 3300 EGER, Szálloda út 1-3. Hivatalos nyelv: magyar Ünnepélyes megnyitó: június 18., óra

6 Helyszíni regisztráció nyitvatartása: június 17. (szerda) június 18. (csütörtök) június 19. (péntek) június 20. (szombat) Részvételi díj (az árak az ÁFA - t tartalmazzák) i 3 1 g u 9 t. á n é s a b e f i z e t v e k ö z ö t t b e f i z e t h v e l y s z í n e n b e f i z e t v MGYT tag: Ft Ft Ft M G Y T t : a g, Ft é Ft v e n a Ft l u l N y u g d í j a s, e g y e t e m i h a l l g a t ó : NEM tag: Ft Ft Ft Napijegy: Ft Ft Ft Kísérő: Ft Ft Ft A teljes részvételi díj tartalmazza a tudományos programon való részvételt, a Nagygyűléshez kapcsolódó kiállítás látogatását, a Nyitófogadáson való részvételt, a program és absztrakt füzetet, a névkitűzőt, a részvételi igazolást és a kongresszusi táskát. A napijegy tartalmazza a megjelölt napon, a tudományos programon való részvételt, a kiállítás látogatását, a program és absztrakt füzetet és a névkitűzőt. Kísérő részvételi díj tartalmazza az esti programokon való részvételt. Fontosabb időpontok: Absztrakt beküldési határidő: március 31. Szállásdíj befizetés határideje: május 15. Kedvezményes fizetési határidő: március 31. Részvétel lemondás határideje: május 18. A N a g y g y ű l é s t u d o m á n y o s p r o g r a m j á n a k a k (Az igazolás kiállításához kérjük a jelentkezési lapon pecsétszámát megadni!)

7 TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ A Nagygyűlés tervezett főtémái: 1. Transzplantáció (szív, vese, máj tüdő, csontvelő) 2. Vakcináció Házigyermekorvosi ellátás 3. Csecsemőtáplálás 4. Vizelet széklet - tartási ürítési zavarok 5. Felnőttkori betegségek gyermekkori megelőzése (szív érrendszer, elhízás) 6. Új diagnosztikai és kezelései eljárások 7. Sürgősségi ellátás 8. Pszichoszomatikus betegségek 9. Gyermekgyógyász utánpótlás szakorvosképzés 10. Rehabilitáció Várjuk előadások (8 perc + 2 perc vita) és poszterek bejelentését a tudományos főtémákhoz, elektronikus formában. Az előadások poszter bemutatásra való átsorolásának jogát a Nagygyűlés Tudományos Szervezőbizottsága fenntartja. TECHNIKAI INFORMÁCIÓ Absztrakt beküldési határidő: március 31. Beküldés módja: Word dokumentumban cím: K é r j ü k, h o g y a z a b s z t r a k t s o z t á m í t ó g é p p e l k é s z í t! s e e l Több szerző esetén húzza alá az előadó szerző nevét! Betűnagyság: 12 pontos, Betűtípus: Times New Roman. A z a b s z t r a k t m é r e t e : A / 5 l a p n a 1, 5 c m. Az absztrakt változatlan formában jelenik meg, ezért kérjük, hibátlan szöveget adjon meg! Az előadás megtartásához biztosított technika: PC projector, Windows XP program. Poszter méret: magasság 120 cm szélesség 90 cm A poszter kihelyezéséhez eszközt biztosítunk.

8 SZÁLLÁS LEHETŐSÉGEK 1. HOTEL EGER PARK*** Szobaszám: 147 db 3300 Eger, Szálloda út 1-3. A három ill. négycsillagos részből álló szálloda a b e l v á r o s b a n, a G á r d o n y i G é z a S z í n h á z m e l l e t t található. A Nagygyűlés helyszíne! S z obák fe lsz e r e ltsé ge : ( f e l ú j í t v a : b e n ) L é g k o n d i c i o n á l á s, a s z o b á k t ö b b s é g e e r k é l y e s, f ü r d ő s z o b á i k r é s z b e n f ü -r d ő k á d a s a k, r é s z b e n z u h a n y k a b i n o s a k. F e l s z e r e lt s é g : t e l e f o n, m i n i b á r, k á b e l T V, a s z o b á k n a g y r é s z é b e n s z o b a s z é f, h a j s z á r í t ó. Szobaár tartalma: Büfé reggeli, a wellnes, fittnes terem használata, ÁFA, IFA. S z á l l o d a i s z o l g á l t a t á s o k : V e z e t é k n é l k ü l i I n t e r n e t ( t é r í t é s e l l e n é b e n ), k ö z p o n t i s z é f a r e c e p c i ó n. W e l l n e s s k ö z p o n t ( ú s z ó-, é l m é n y m e d e n c e, p e z s g ő f ü r d ő, s z a u n a, j é g-, g ő z-, a r o m a -, f é n y-, i n f r a-, é s s ó k a b i n, f i t n e s s t e r e m, s z o l á r i u m, w e l l n e s s f ü r d ő k, t e s t k e z e l é s e k, f i t n e s s é s a q u a p r o g r a m o k, m a s s z á z s, f o d r á s z a t, a r c-, t e s t k o z m e t i k a, p e d i k ű r, m a n i k ű r ). P a r k o l á s : Z á r t p a r k o l ó ( F t / a u t ó / é j ), ö s s z e s e n a u t ó r é s z é r e e l e g e n d ő h e l y. 2. SENATOR HÁZ*** Szobaszám: 8 db 3300 Eger, Dobó tér 11. A Vártól mindössze 100 méterre található. A Nagygyűlés helyszíne 5 perc sétával elérhető. S z o b á k f elsz e r e ltsé ge : Légkondicionálás, f ü r d ő k á d a s f ü r d ő s z o b a, h a j s z á r í t ó, t e l e v í z i ó (műholdas csatornák ), rádió, minibár, telefon, nemdohányzó szoba lekérésre. S z o b a á r t a r t a l m a : B ü f é r e g g e l i, s z a u n a é s I n t e r n e t h a s z n á l a t a, z á r t p a r k o l ó. ÁFA, IFA. S z á l l o d a i s z o lg á l t a t á s o k : I n t e r n e t s a r o k, s z é f. 3. Hunguest Hotel Flóra*** Szobaszám: 40 db 3300 Eger, Fürdő u. 5. A szálloda a v á r o s i s t r a n d é s a f e l ú j í t o t t, i m p o z á n s T ö r ö k -f ü r d ő k ö z v e t l e n s z o m s z é d s á g á b a n t a l á l h a t ó. A Nagygyűlés helyszíne 5 perc sétával elé r h e t ő. S z obák fe lsz e r e ltsé ge : T e l e f o n, t e l e v í z i ó, m i n i b á r, a m a n z á r d s z o b á k e l s ő s o r b a n e g y á g y a s o k, d e a f r a n c i a á g y a k 2 f ő e l h e l y e z é s é t i s l e h e t ő v é t e s z i k. E z e k h e z z u h a n y z ó f ü l k e, i l l. W C, a k é t á g y a s, p ó t á g y a z h a t ó, b a l k o n o s s z o b á k h o z f ü r d ő s z o b a é s k ü l ö n W C ta r t o z i k, (nemdohányzó szobák, néhány szoba légkondicionált ). S z o b a á r t a r t a l m a : B ü f é r e g g e l i, a s z á l l o d a t e r m á l f ü r d ő j é n e k, i n f r a é s f i n n s z a u n á j á n a k k o r l á t l a n h a s z n á l a t á t. I n g y e n e s á t j á r á s a v á r o s i é l m é n y / t e r m á l f ü r d ő b e. ÁFA, IFA.

9 S z á l l o d a i s z o l g á lt a t á s o k : S z é f a r e c e p c i ó n, b e l s ő t e r m á l m e d e n c e, i n f r a- é s f i n n s z a u n a, W i F i I n t e r n e t. P a r k o l á s : z á r t p a r k o l ó ( F t / a u t ó / é j ) 4. Hotel Korona*** Szobaszám: 15 db 3300 Eger, Tündérpart 5. A s z á l l o d a a b e l v á r o s c s e nd e s, z ö l d ö v e z e t é b e n, a s é t á l ó u t c a s z o m s z é d s á g á b a n t a l á l h a t ó. A N a g y g y ű l é s h e l y s z í n e 5 p e r c s é t á v a l e l é r h e t ő. S z obák fe lsz e r e ltsé ge : L égkondicionálás, t e l e v í z i ó, t e l e f o n, m i n i b á r, f ü r d ő s z o b a, h a j s z á r í t ó, f ü r d ő k ö n t ö s. S z o b a á r t a r t a l m a: B ü f é r e g g e l i, we l l n e s s f i t n e s s r é s z l e g k o r l á t l a n h a s z n á l a t a l á t o g a t á s a N e m z e t i B o r m ú z e u m b a. Á F A, I F A. N e m d o h á n y z ó s z o b á k! S z á l l o d a i s z o l g á l t a t á s o k: W e l l n e s s r é s z l e g ( m e d e n c e, j a c u z z i, s z a u n á k, m a s s z á z s, k o z m e t i k a, m a n i k ű r, s z o l á r i u m, n a p o z ó t e r a s z ), f i t n e s s t e r e m, I n t er n e t s a r o k, k á v é z ó, b á r. A z é p ü l e t a l a t t t a l á l h a t óa é v e s I s t v á n b o r p i n c e r e n d s z e r é s Nemzeti Bormúzeum. P a r k o l á s : z á r t p a r k o l ó, ( F t / a u t ó / é j ) 5. Szent István Hotel*** Szobaszám: 15 db 3300 Eger, Legányi út 12. A z é p ü l e t- k o m p l e x u m a z e g r i v á r f ö l ö t t, a b e l v á r o s- t ó l 1 5 p e r c r e, 5 k ü l ö n á l l ó é p ü l e t b e n t a l á l h a t ó. A Nagygyűlés helyszíne 15 perc sétával érhető el. S z obák fe lsz e r e ltsé ge : M i n d e n s z o b a k é t á g y a s, pótágyazható, színes TV, telefon, légkondicionáló, minibár. Szobaár tartalma : Büfé reggeli, wellness részleg korlátlan használata. ÁFA, IFA. S z á l l o d a i s z o l g á l t a t á s o k: W e l l n e s s r é s z l e g, f e d e t t u s z o d a, p e z s g ő f ü r d ő, s z a u n a, s z o l á r i u m, m a s s z á z s, f i t n e s s t e r e m, k o z m e t i k a, f o d r á s z a t, s p o r t p á l y á k ), m i n i g o l f, b i l i á r d, d a r t s, I n t e r n e t h o z z á f é ré s, k ö z p o n t i s z é f, b i z t o n s á g i ő r z é s. P a r k o l á s : ő r z ö t t p a r k o l ó, é j s z a k á n k é n t f i z e t e n d ő : F t / a u t ó SZABADIDŐS PROGRAMOK - KISÉRŐKNEK Városnéző séta Egerben Dátum: június 18., június 19., június 20. délelőtt Minimális létszám: 2 fő Ár: Ft / fő Időtartam: kb. 3 óra A séta során megismerik a város legfontosabb látványosságait: Egri vár, Főszékesegyház, Líceum, Minaret, Érseki palota, Ráctemplom, Megyeháza, Minorita templom, Kispréposti palota, Érseki palota, Ciszterek temploma, Dobó István tér, Fazola kapu stb. (Belülről a Várat tekintik meg). Az ár tartalmazza: idegenvezető, belépő a Várba.

10 Kirándulás a Tisza tóhoz Dátum: június 18., június 19., június 20. délelőtt Minimális létszám: 2 fő Ár: Ft /fő Időtartam: 4,5 5 óra A délelőtti órákban kirándulásra indulnak a Tisza tóhoz. Motorcsónak túra madármegfigyeléssel, majd egy gyalogtúra a vad szigetek, nádasok és kilátótornyok között. A fáradt utasokat egy kis finom halászlé és bor várja a túra végén. Az ár tartalmazza: idegenvezető, utazás autóbusszal (2-4 fő esetén személygépkocsival), motorcsónak túra, gyalogos túra, ebéd egy hangulatos étteremben. Szilvásvárad Dátum: június 18., június 19., június 20. délelőtt Minimális létszám: 2 fő Ár: Ft /fő Időtartam: 5 5,5 óra Csodálatos kirándulás a Bükki Nemzeti Parkba, ahol megtekintik a híres Lipicai Ménest (Múzeum és istálló látogatás), majd gyalogos kirándulás a Szalajka Völgybe, a Fátyol Vízeséshez és a Szikla-forráshoz. Szabadtéri pisztrángsütés borozgatással, s a végén utazás vissza Szilvásváradra kisvasúttal. Az ár tartalmazza: idegenvezető, utazás autóbusszal (2-4 fő esetén személygépkocsival), gyalogos túra, kisvonatozás, pisztrángsütés és bor a Szalajka Völgyben. MEGKÖZELÍTÉS Budapestről az M3-on a Füzesabony kijáratnál letérni vagy Kerecsend felé (9 km) vagy Maklár /Andornaktálya felé (11 km) haladva érjük el a szállodát. GPS: N E Távolsági busszal - Budapest - Gyöngyös - Eger vonalon, de van közvetlen Népstadiontól induló járat is. InterCity járattal kényelmes 1,5 órás út Egerig.

11 TÉRKÉP A KIAJÁNLOTT SZÁLLODÁKKAL

M a g y a r G y e r m e k o r v o s o k T á r s a s á g a E g e r, 2 0 0 9. j ú n i u s 1 8.

M a g y a r G y e r m e k o r v o s o k T á r s a s á g a E g e r, 2 0 0 9. j ú n i u s 1 8. E g e r, 2 0 0 9. j ú n i u s 1 8. Tisztelt Gyermekorvos Kollégák! Észak-Magyarország szeretettel várja a gyermekgyógyászokat és munkatársaikat 2009. június 18-20-án a Társaság 53. Nagygyűlésére a Hotel

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Munkatársaink!

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Munkatársaink! Tisztelt Kollégák! Tisztelt Munkatársaink! 2009-ben immáron 26. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Nephrologiai Társaság Nagygyűlése, amely reményeink szerint most is a tudomány és a minőségi gyakorlat

Részletesebben

Prof. Dr. Túri Sándor a Magyar Nephrologiai Társaság elnöke

Prof. Dr. Túri Sándor a Magyar Nephrologiai Társaság elnöke Tisztelt Kollégák, Nephrologus Társaim, Dialízis Nővérek és Technikusok! Az idén Szegeden rendezzük a MANET 25. jubileumi Nagygyűlését, amelyre nagy szeretettel mindenkit meghívok. A Nagygyűlés időpontja

Részletesebben

A Magyar Nephrologiai Társaság XXIV. Nagygyűlése Pécs, 2007. szeptember 6 8. Kedves Kollégák!

A Magyar Nephrologiai Társaság XXIV. Nagygyűlése Pécs, 2007. szeptember 6 8. Kedves Kollégák! MAGYAR NEPHROLOGIAI TÁRSASÁG XXIV. NAGYGYŰLÉSE PÉCS 2007.. szeptember 6 8.. MEGHÍVÓ A Magyar Nephrologiai Társaság XXIV. Nagygyűlése Pécs, 2007. szeptember 6 8. Kedves Kollégák! A Magyar Nephrologiai

Részletesebben

Tisztelt Kongresszus!

Tisztelt Kongresszus! Tisztelt Kongresszus! Közismert tény, hogy az elhízás járványszerűen terjed a világban így Magyarországon is -, mára már sajnos népbetegséggé vált; az Egészségügyi Világszervezet 1998-ban recidiváló krónikus

Részletesebben

Siófok megközelíthetősége

Siófok megközelíthetősége Siófok megközelíthetősége Megközelítés vonattal (kérjük a menetrendet a www.elvira.hu weblapon indulás előtt ellenőrizzék) 2012.október 4. (Budapest Siófok) Indulás Érkezés Menetidő Vonat 06.15 Keleti

Részletesebben

a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke

a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke T i s z t e l t K o l l é g á k, K e d v e s B a r á t a i n k! A z ő s z ü l ő t á r s a d a l m a k m u t a t ó i n a k t ü k r é b e n a - z s i e g k é e s r z s e é s g e s ö r e g e d é s h a n g

Részletesebben

A MAGYAR AR BALNEOLÓGIAI EGYESÜLET 2007. ÉVI NAGYGYÛLÉSE. Helyszín: Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ, Esztergom

A MAGYAR AR BALNEOLÓGIAI EGYESÜLET 2007. ÉVI NAGYGYÛLÉSE. Helyszín: Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ, Esztergom A MAGYAR AR BALNEOLÓGIAI EGYESÜLET 2007. ÉVI NAGYGYÛLÉSE Helyszín: Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ, Esztergom (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Értesítõ Kedves Barátaim! Hazánk

Részletesebben

A Magyar Szülészeti- Nőgyógyászati Ultrahang Társaság XII. kongresszusa XII. 2013. szeptember 5-7. Debrecen, Kölcsey Konferencia Központ

A Magyar Szülészeti- Nőgyógyászati Ultrahang Társaság XII. kongresszusa XII. 2013. szeptember 5-7. Debrecen, Kölcsey Konferencia Központ A Magyar Szülészeti- Nőgyógyászati Ultrahang Társaság XII. kongresszusa XII 2013. szeptember 5-7. Debrecen, Kölcsey Konferencia Központ Illusztrációk: László Ákos grafikái Borítón: A Kölcsey Konferencia

Részletesebben

A Magyar Szülészeti- Nőgyógyászati Ultrahang Társaság XII. kongresszusa XII. 2013. szeptember 5-7. Debrecen, Kölcsey Konferencia Központ

A Magyar Szülészeti- Nőgyógyászati Ultrahang Társaság XII. kongresszusa XII. 2013. szeptember 5-7. Debrecen, Kölcsey Konferencia Központ A Magyar Szülészeti- Nőgyógyászati Ultrahang Társaság XII. kongresszusa XII 2013. szeptember 5-7. Debrecen, Kölcsey Konferencia Központ Illusztrációk: László Ákos grafikái Borítón: A Kölcsey Konferencia

Részletesebben

H ÍV. Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete 40. Jubileumi Kongresszusa, nemzetközi részvétellel. 2008. október 15-18.

H ÍV. Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete 40. Jubileumi Kongresszusa, nemzetközi részvétellel. 2008. október 15-18. Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete, nemzetközi részvétellel Mottó: A fül-orr-gégészeti gyakorlat aktualitásai 2008. október 15-18. M EG Helyszín: HOTEL AZÚR SIÓFOK H ÍV ELÕZETES

Részletesebben

A Magyar Szemorvostársaság 2015. évi Kongresszusa

A Magyar Szemorvostársaság 2015. évi Kongresszusa A Magyar Szemorvostársaság 2015. évi Kongresszusa Annual Congress of the Hungarian Opthalmological Society 2015 Pécs, 2015. június 18-20. ÉRTESÍTŐ Elnöki köszöntő Tisztelt Szemorvos Kolléganők és Kollégák!

Részletesebben

MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 41. KONGRESSZUSA 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ

MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 41. KONGRESSZUSA 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ Hosszú idõ után rendezzük Kongresszusunkat ismét Budapesten. A helyszín nagyszerûnek ígérkezik mind az eszmecserére,

Részletesebben

A MAGYAR REUMATOLÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK ÉVES VÁNDORGYŰLÉSE. Szeged, 2015. szeptember 24-27. ÉRTESÍTŐ

A MAGYAR REUMATOLÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK ÉVES VÁNDORGYŰLÉSE. Szeged, 2015. szeptember 24-27. ÉRTESÍTŐ A MAGYAR REUMATOLÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK ÉVES VÁNDORGYŰLÉSE Szeged, 2015. szeptember 24-27. ÉRTESÍTŐ Köszöntő Tisztelt Kolléganők és Kollégák! 2015. szeptember 24-27 között Szeged városa ad otthont az MRE

Részletesebben

Fiatal Hypertonologusok V. Fóruma 2011.

Fiatal Hypertonologusok V. Fóruma 2011. Kedves Barátunk! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága nevében nagy örömmel és szeretettel hívunk minden fiatal, a hypertoniával foglalkozó vagy iránta érdeklődő Kolléganőt és Kollégát az ötödik

Részletesebben

A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a 2013- ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki.

A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a 2013- ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki. A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a 2013- ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki. A pályázatra a Szemészet újság történetének bármilyen vonatkozásáról (pl. fontosabb periódusokról,

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK!

KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK! ÉRTESÍTŐ 1 KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK! Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság XIII. Nemzeti Kongresszusának rendezési jogát 2015-ben a Semmelweis

Részletesebben

Elõzetes program. A Magyar Szemorvostársaság 2009. évi Kongresszusa. 6 th Congress of South-East European Ophthalmological Society (SEEOS)

Elõzetes program. A Magyar Szemorvostársaság 2009. évi Kongresszusa. 6 th Congress of South-East European Ophthalmological Society (SEEOS) A Magyar Szemorvostársaság 2009. évi Kongresszusa 6 th Congress of South-East European Ophthalmological Society (SEEOS) A Magyar Gyermekszemészek és Strabológusok Társaságának XIII. Kongresszusa A Magyar

Részletesebben

Kedves Kollégák! Dr. Nagy Gyula Richárd elnök Fiatal Nőorvosok Társasága

Kedves Kollégák! Dr. Nagy Gyula Richárd elnök Fiatal Nőorvosok Társasága Kedves Kollégák! Immár hagyománnyá vált, hogy minden év végén megrendezésre kerül a Fiatal Nőorvosok Társaságának Kongresszusa. Biztosan állíthatom, hogy ezeken az összejöveteleken a fiatal kollégák olyan

Részletesebben

Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák! Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák! Ez évben nekem jutott a megtiszteltetés, hogy idei éves rendezvényünk elnökeként meghívhassam Önöket társaságunk Vezetősége nevében XXIII. őszi Kongresszusunkra.

Részletesebben

Értesíto. A Magyar Ortopéd Társaság 52. Kongresszusa és a Magyar Artroszkópos Társaság Szekcióülése

Értesíto. A Magyar Ortopéd Társaság 52. Kongresszusa és a Magyar Artroszkópos Társaság Szekcióülése A Magyar Ortopéd Társaság 52. Kongresszusa és a Magyar Artroszkópos Társaság Szekcióülése 2009. június 25-27. Szolnok, Aba-Novák Kulturális Központ Értesíto É R T E S Í T Ô www.asszisztencia.hu www.ortopedtarsasag.hu

Részletesebben

Akeringési betegségek leggyakoribb kockázati tényezõje a magasvérnyomás-betegség.

Akeringési betegségek leggyakoribb kockázati tényezõje a magasvérnyomás-betegség. MEGHÍVÓ Tisztelt Kolleganõk és Kollegák, Hölgyeim és Uraim! Akeringési betegségek leggyakoribb kockázati tényezõje a magasvérnyomás-betegség. Az agyi érbetegség 72%-ában, koszorúér-betegség 58%-ában hypertonia

Részletesebben

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A Magyar Hypertonia Társaság életében a 2014 es év igazi korszakváltást jelent. Sok éves munka eredményeként államilag elfogadottá vált a hypertonológia képzettség és megszületett

Részletesebben

Haladó Intenzív Terápiás Tanfolyam: gépi lélegeztetés

Haladó Intenzív Terápiás Tanfolyam: gépi lélegeztetés Az Európai Intenzív Terápiás Társaság (ESICM) és a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság szervezésében 2 napos haladó gépi lélegeztetési tanfolyamot szervezünk a MAITT 40. kongresszusával

Részletesebben

MAGYAR ORTOPÉD TÁRSASÁG 51. KONGRESSZUSA ÉS FIATALOK FÓRUMA

MAGYAR ORTOPÉD TÁRSASÁG 51. KONGRESSZUSA ÉS FIATALOK FÓRUMA MAGYAR ORTOPÉD TÁRSASÁG 51. KONGRESSZUSA ÉS FIATALOK FÓRUMA É R T E S Í T Ő www.asszisztencia.hu www.ortopedtarsasag.hu Tisztelt Kollégák, Kedves Vendégek, Barátaim! Nagy öröm számomra, hogy a Magyar

Részletesebben

MRSZE. III. Kongresszusa ÉRTESÍTŐ. Szeged, 2015. szeptember 24-26.

MRSZE. III. Kongresszusa ÉRTESÍTŐ. Szeged, 2015. szeptember 24-26. Szeged, 2015. szeptember 24-26. ÉRTESÍTŐ Köszöntő Tisztelt Kolléganők és Kollégák! A Magyar Reumatológiai Szakdolgozók Egyesülete harmadik ízben tartja tudományos kongresszusát, melynek idén Szeged városa

Részletesebben

A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 50. Vándorgyűlése Budapest, 2013. június 20-22.

A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 50. Vándorgyűlése Budapest, 2013. június 20-22. A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 50. Vándorgyűlése Budapest, 2013. június 20-22. ÉS az EFAS (European Federation of Audiology Societies) 11. Kongresszusa

Részletesebben

Kedves Kollégák! Budapest, 2015. február 5. Dr. Nagy Gyula Richárd elnök Fiatal Nőorvosok Társasága

Kedves Kollégák! Budapest, 2015. február 5. Dr. Nagy Gyula Richárd elnök Fiatal Nőorvosok Társasága Kedves Kollégák! A Fiatal Nőorvosok Társaságának XI. Kongresszusára készülünk az idén. Az elmúlt tíz rendezvény kitűnő lehetőséget jelentett a fiatal szülész-nőgyógyászoknak arra, hogy nívós szakmai előadások

Részletesebben

Farmakokinetika és Gyógyszermetabolizmus Szimpózium

Farmakokinetika és Gyógyszermetabolizmus Szimpózium Farmakokinetika és Gyógyszermetabolizmus Szimpózium Galyatető, 2014. április 23-25. Hunguest Grandhotel Galya A konferencia rendezője MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG Farmakokinetika és Gyógyszermetabolizmus

Részletesebben

ORVOSI REHABILITÁCIÓ ÉS FIZIKÁLIS MEDICINA MAGYARORSZÁGI TÁRSASÁGA XXXIII. VÁNDORGYŰLÉSE. Szolnok, 2014. szeptember 4-6.

ORVOSI REHABILITÁCIÓ ÉS FIZIKÁLIS MEDICINA MAGYARORSZÁGI TÁRSASÁGA XXXIII. VÁNDORGYŰLÉSE. Szolnok, 2014. szeptember 4-6. ORVOSI REHABILITÁCIÓ ÉS FIZIKÁLIS MEDICINA MAGYARORSZÁGI TÁRSASÁGA XXXIII. VÁNDORGYŰLÉSE Szolnok, 2014. szeptember 4-6. 1 A VÁNDORGYŰLÉS IDŐPONTJA 2014. szeptember 4-6. A VÁNDORGYŰLÉS HELYSZÍNE Szolnoki

Részletesebben