Az egyetem története

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egyetem története"

Átírás

1

2 Az egyetem története 1367 I. Nagy Lajos király megalapítja az első magyar egyetemet A Királyi Akadémia Pécsre kerülése A Királyi Akadémia visszakerül eredeti székhelyére, Győrbe Szepesy Ignác püspök létrehozza a pécsi akadémiát, jogi és bölcseleti karral A pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem Pécsre helyezése A Pécsi Orvostudományi Egyetem megalakulása A Közgazdaságtudományi Kar megalapítása A Tanárképző Kar csatlakozása a Jogi és Közgazdasági Karokhoz. Az intézmény felveszi Janus Pannonius nevét.

3 Az egyetem története 1990 Megalakul a Pécsi Orvostudományi Egyetemen az Egészségügyi Főiskolai Kar A Tanárképző Kar helyén önálló Bölcsészettudományi és Természettudományi Kar alakul. Már négykarú a Janus Pannonius Tudományegyetem A Pollack Mihály Műszaki Főiskola egyesül a Janus Pannonius Tudományegyetemmel Megalakul a Janus Pannonius Tudományegyetem hatodik kara, a Művészeti Kar A Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola egyesülésével létrejön az egységes Pécsi Tudományegyetem.

4 Főbb oktatási törekvések Bologna folyamat a 2005/2006 tanévtől háromszintű képzés alapképzés (főiskola) mesterképzés doktori képzés szakkollégiumok (Grastyán Endre, Kerényi Károly, Márton Áron, Óriás Nándor, Szentágothai János) Kreditrendszer az Európai Unió minden országában elfogadott diplomamelléklet

5 Tudományos tevékenység Kutatási területek: élettelen természettudományok élő természettudományok társadalomtudományok mérnöki tudományok bölcsészettudományok művészetek

6 Tudományos tevékenység 320 sikeres pályázati téma egyetemi kereteken belül, illetve ipari kutatásokkal együtt 5000 publikáció évente (ebből 200 monográfikus kiadvány) 60 szakmai rendezvény évente 18 doktori iskola 215 nappali tagozatos, 881 munka mellett felkészülő PhD és DLA Hallgató 983 tudományos minősítéssel vagy DLA címmel rendelkező oktató 100 fő az MTA doktora 7 fő az MTA tagja A Magyar Tudományos Akadémia nyolc tanszékre kihelyezett akadémiai kutatócsoport működését támogatja. *2003-as adatok

7 Karok Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Bölcsészettudományi Kar (BTK) Egészs szségtudományi Kar (ETK) képzési központjai: k Pécs Kaposvár Szombathely Zalaegerszeg Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (FEEK) Illyés Gyula Főiskolai Kar (IGYFK) Szekszárd Közgazdaságtudományi Kar (KTK) Művészeti Kar (MK) Pollack Mihály Műszaki Kar (PMMK) Természettudományi Kar (TTK)

8 Pécs Pécs - a mediterrán hangulatok városa 2000 éves város A Mecsek-hegység déli lábánál fekszik Baranya megye székhelye Magyarország ötödik legnagyobb városa Lakosainak száma: több mint 160 ezer Területe: 4500 km 2 Nevezetességei: ókeresztény sírkamrák, a 150 éves török uralom legjelentősebb magyarországi emlékei, Zsolnaykerámiák, Csontváry-festmények, Vasarely-minták Jellegzetességek: tudományegyetem, kutatóintézetek, tudományos és szakmai eredmények, nemzetközi konferenciák, gazdag művészeti élet, fesztiválok UNESCO Béke-díj (1998) UNESCO Világörökség (2000): IV. századi, 16 sírépítményből álló nekropolisz

9 A PTE az egyetem egyik legfiatalabb és legdinamikusabban fejlődő kara, ahol 1990-ben négy városban indult meg az oktatás. A Főiskola 1995-ben nyerte el az önálló státuszt. A Kar január 1-jétől az intézményi integráció révén a Pécsi Tudományegyetem részeként működik novemberében ben a Felsőoktat oktatási Tudományos Tanács és s a Magyar Akkreditáci ciós Bizottság g támogatt mogatásával a szakhatóságok engedélyezt lyezték k az egészs szségtudományi doktori iskola kialakítását, t, mellyel lehetővé vált az egészs szségtudományi szak- emberek számára a doktori fokozat megszerzése. se. Folyamatban van újabb egyetemi szakok létrehozása március m 1.-től l Karunk Egészs szségtudományi Kar néven n egyetemi karrá alakult.

10 Az oktatás négy képzési központban zajlik:

11 A képzési központok általános jellemzői magas minősített oktatói létszám jó infrastrukturális háttér (számítógéptermek, terminálok, internet, stúdió, nyelvi labor, modern okt. technikai eszközök) laboratóriumok demonstrációs termek (modern eszközökkel) tankonyha tornaterem jól felszerelt kollégiumok szauna (Pécs) kondicionáló terem könyvtár Segítik a magas színvonalú képzést és a hallgatók közösségi életét.

12 / / / / / / / / / / / / / / / / Hallgatói létszám összesen nappali levelező

13 Az oktatói léts zám alakulás a január 31. között főiskolai tanársegéd főiskolai adjunktus főiskolai docens főiskolai tanár egyetemi adjunktus egyetemi tanár egyéb besorolás emeritus főiskolai tanár emeritus egyetemi tanár nyelvtanár december december december december december január január

14 Intézetek, tanszékek I. Alkalmazott Egészségtudományi Intézet (Pécs) Biostatisztikai és Egészségügyi Informatikai Tanszék (Pécs) Népegészségtani Tanszék (Pécs) Egészségpszichológiai és Egészségpedagógiai és Komplementer Medicina Tanszék (Pécs) Magatartástudományi Tanszék (Pécs)

15 Intézetek, tanszékek II. Alkalmazott Élettudományi Intézet (Pécs) Diagnosztikai és Menedzsment Intézet (Pécs) - Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus Tanszék (Kaposvár) - Egészségbiztosítási és Egészségpolitikai Tanszék (Zalaegerszeg) - Egészségbiztosítási és Egészségpolitikai Tanszéki Csoport (Pécs) - Diagnosztikai Képalkotó Tanszék (Kaposvár) - Diagnosztikai Képalkotó Tanszéki Csoport (Pécs) - Gyakorlati Diagnosztikai Tanszék (Szombathely)

16 Intézetek, tanszékek III. Egészségfejlesztési és Családgondozási Intézet (Pécs) - Védőnő Tanszék (Kaposvár) - Védőnő Tanszéki Csoport (Szombathely) - Egészségfejlesztési Tanszék (Pécs) Fizioterápiás Intézet (Pécs) - Gyógytornász Tanszék (Zalaegerszeg) Humán Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet (Pécs)

17 Intézetek, tanszékek IV. Klinikai és Ápolástudományi Intézet (Pécs) - Ápolástani Tanszék (Zalaegerszeg) - Ápolástani Tanszéki Csoport (Kaposvár, Pécs, Szombathely) - Ápolástudományi és Sürgősségi Ellátási Tanszék (Pécs) - Szülésznői Tanszék (Szombathely) Szociális Munkás Képző Intézet (Szombathely) Szaknyelvi Tanszék (Pécs) - Szaknyelvi Tanszéki Csoport (Kaposvár, Szombathely, Zalaegerszeg)

18 NEMZETKÖZI ZI KAPCSOLATOK Kapcsolataink jelentős s részr szét t az Európai KözössK sség Socrates oktatási akcióprogramj programjának részr szét t képezk pező ERASMUS oktatói és s hallgatói i mobilitási program keretében zajló tevékenys kenységek képezikk pezik. Külkapcsolataink lehetőség g nyújtanak a hallgatók számára, hogy tanulmányaik nyaik egy részr szét t a külfk lföldi ldi partnerintézm zményekben töltst ltsék k el, valamint hogy az oktatók k tudományos és s oktatási tevékenys kenységet végezzenek Európa számos országában.

19 Nemzetközi kapcsolatok

20 KÉPZÉSI PALETTA I. FELSŐFOK FOKÚ SZAKKÉPZ PZÉSI SZAKOK: FELSŐFOK FOKÚ SZAKKÉPZ PZÉSI SZAKOK: szülésznő* csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus * Az Európai Unióban a közössk sségi jog alapján automatikusan elismerésre sre kerülő végzettség. g.

21 KÉPZÉSI PALETTA II. ALAPKÉPZ PZÉSI SZAKOK (BSc( BSc.) ápolás és s betegellátás szakirányok: ápoló* gyógytornász dietetikus mentőtiszt szülésznő rekreáci ciószervezés és s egészs szségfejlesztés szakirányok: egészségfejlesztés rekreációszervezés * Az Európai Unióban a közössk sségi jog alapján automatikusan elismerésre sre kerülő végzettség. g. egészs szségügyi gyi gondozás és s prevenció szakirányok: védőnő népegészségügyi ellenőr

22 KÉPZÉSI PALETTA III. ALAPKÉPZ PZÉSI SZAKOK (BSc( BSc.) orvosi laboratóriumi riumi és képalkotó diagnosztikai analitikus szakirányok: orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus képalkotó diagnosztikai analitikus orvosi kutatólaboratóriumi analitikus egészs szségügyi gyi szervező szakirányok: egészségbiztosítás egészségügyi ügyvitelszervező szociális munka (BA.) szakirány: szociális munka

23 KÉPZÉSI PALETTA IV. EGYETEMI KIEGÉSZ SZÍTŐ ALAPKÉPZ PZÉSI SZAKOK okleveles ápoló okleveles védőnő SZAKIRÁNY NYÚ TOVÁBBK BBKÉPZÉSEK egészségfejlesztő mentálhigiénikus gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó ifjúsági védőnő addiktológiai konzulens

24 Tudományos Diákkör (TDK) A tudományos kutatómunka iránt érdeklődő hallgatókat a Tudományos Diákkör tömöríti, amelynek tagjai különböző kutatásokba bekapcsolódva sajátítják el a kutatómunka fortélyait, majd előadások, publikációk formájában közzéteszik kutatási eredményeiket. Karunk minden évben megrendezi Tudományos Diákköri Konferenciáját, valamint hallgatóink az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon is eredményesen vesznek részt.

25 Hallgatói érdekképviselet A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) feladata a Kar hallgatói közösségeinek képviselete, a csoportos és egyéni hallgatói érdekek védelme minden olyan fórumon, ahol a közösségek érdekeinek vagy véleményeinek megjelenítése szükséges. Az érdekképviseleten kívül a HÖK szervezi a hallgatói közéletet, támogatja és koordinálja a hallgatói kezdeményezéseket a rendelkezésére álló források erejéig.

26 SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KÖZPONT (SZTK) I. A Szolgáltat ltató és s Tanácsad csadó Központ célja, c hogy szolgáltat ltatásain keresztül l a következk vetkező eredményeket érje el: - A hallgatók k intézm zményi beilleszkedésének, a főiskolás évek mind tartalmasabb eltölt ltésének előseg segítése. se. - A hallgatók életminőségének nek és s komfortérzetének javítása. - Hozzájáruljon a tanulás s hátth ttérfeltételeinek teleinek megteremtéséhez.

27 SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KÖZPONT (SZTK) II. - Biztosítsa tsa a hallgatók és s a HÖK H K közötti k hatékony kommunikáci ciót. - A HÖK H K adminisztratív v munkájának nak segítésé- vel hozzájáruljon a zavartalan ügymenethez. - A tanulmányok nyok ideje alatt a hallgatók k sikeres elhelyezkedésének előkész szítése. se. - Biztosítsa tsa a végzett v hallgatók és s az alma mater közötti k kapcsolattartást. st.

28 SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KÖZPONT Jelenlegi szolgáltatások: hallgatók tájékoztatása kollégiumi, juttatási, egyéb ügyekben Bérletek ügyintézése albérlet és szállásközvetítés névjegykészítés, laminálás, scannelés fénymásolás, nyomtatás szakdolgozatkötés prevenciós tanácsadások rendezvények

29 RENDEZVÉNYEINK: NYEINK: HALLGATÓI ÉLET A KARON gólyatábor gólyaavató gólyabál mikulás buli farsangi buli diáknap

30 Megtisztelő figyelmüket köszönjük!

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM (OM AZONOSÍTÓ: FI 58544) EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV ÁLTALÁNOS RÉSZ A KAR ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI: Tanrendi tájékoztató Általános rész A Pécsi Orvostudományi

Részletesebben

Közérdekű információk

Közérdekű információk Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar TANREND 2014/2015 Közérdekű információk Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Közérdekű információk a 2014/2015. tanévben 1 PÉCS...5 PÉCSI

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR KARI TÁJÉKOZTATÓ. 2006-2007-es tanév

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR KARI TÁJÉKOZTATÓ. 2006-2007-es tanév DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR KARI TÁJÉKOZTATÓ 2006-2007-es tanév NYÍREGYHÁZA DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR KARI TÁJÉKOZTATÓ 2006-2007 NYÍREGYHÁZA Szerkesztette: Dr. Kalapos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 A Kar rövid története 5 A Bologna rendszerű képzés 6 ALAPKÉPZÉSEK 9 Egészségtudományi Intézet képzései Ápolás és

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 A Kar rövid története 5 A Bologna rendszerű képzés 6 ALAPKÉPZÉSEK 9 Egészségtudományi Intézet képzései Ápolás és 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 A Kar rövid története 5 A Bologna rendszerű képzés 6 ALAPKÉPZÉSEK 9 Egészségtudományi Intézet képzései Ápolás és betegellátás alapszak 9 ápoló szakirány 9 mentőtiszt szakirány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ Nyíregyháza, 2010 Szerkesztette: Dr. Harsányi Gergő, Ujváriné Siket Adrienn A kézirat lezárva: 2010. augusztus 30. Felelős kiadó: Dr. Fábián

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

igazgatási feladatok titkárság tanszéki adminisztráció személyzeti, munkaügyi feladatok Tanulmányi csoport

igazgatási feladatok titkárság tanszéki adminisztráció személyzeti, munkaügyi feladatok Tanulmányi csoport Az Illyés Gyula Főiskolai Kar Főigazgatói Hivatal: Fõigazgatói Hivatal Igazgatási csoport igazgatási feladatok titkárság tanszéki adminisztráció személyzeti, munkaügyi feladatok Tanulmányi csoport nappali

Részletesebben

2005. december. Tartalomjegyzék. 2005. december

2005. december. Tartalomjegyzék. 2005. december 1 2005. december 2 2005. december A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar információs lapja Felelõs kiadó: Prof. Dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár, fõigazgató Fõszerkesztõ: Oláh András fõiskolai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről 2010. október Szombathely TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

Debreceni Egyetem HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

Debreceni Egyetem HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR Debreceni Egyetem HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) jogász (osztatlan képzés) igazgatásszervező Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2008 Szerkesztette: Dr. Fábián Gergely A kézirat lezárva: 2008. május 30. Felelős kiadó: Dr. Kalapos István dékán

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007)

Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007) Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007) A DE OEC Minőségirányítási rendszerének 2007. évi fejlesztési terve szerint, mely 2007. március 5-én került elfogadásra, a Centrum,

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA GAZDASÁGI FŐISKOLAI KAR

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA GAZDASÁGI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI KKREDITÁCIÓS JELENTÉS (Második akkreditációs értékelés) 2006/9/XI/2. sz. MB határozat TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOL GZDSÁGI FŐISKOLI KR MB plénuma által felkért kari látogató bizottsági tagok: Molnár

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2012.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2012. SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról Gödöllő 2012. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter

Részletesebben

xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010

xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010 xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010 Bevezetõ Kedves Olvasók! A 20 éves fennállását ünneplô Magyar Rektori Konferencia nevében tisztelettel nyújtom át Önöknek kiadványunkat, a magyar felsôoktatási

Részletesebben

Gondolkodj okosan! Ajánló

Gondolkodj okosan! Ajánló Univ-01.qxd 2008.08.08. 9:20 Page 1 Felvonulók kérték A beöltözött és a városon keresztülvonuló diáktársaid, akiket egy ördögi francia rezesbanda kísért a bulikavalkádba, már most újra szeretnék, ha lenne

Részletesebben

A debreceni orvosképzés történeti áttekintés

A debreceni orvosképzés történeti áttekintés A debreceni orvosképzés történeti áttekintés Történelmi előzmények A reformáció korában polgárosodásnak indult Debrecen városa, mindig is szívügyének tekintette az ifjúság magas fokú oktatását. A cívis

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Varga István Végzettség, minősítés 2007 Doktori Abszolutórium 2004-2007 Szociálpolitika Doktori Program (PhD) Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév Az egészségügy időnként egyeseknek, a népegészségügy pedig mindig mindenkinek létkérdés. C. Everett Koop Alapképzés (BSc) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2013 Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens Dr. Végső Ferenc főiskolai docens Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2008. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, dékánhelyettes Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti Gábor egyetemi

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen 2014. február 6. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 Első rész... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 Második rész... 5 AZ EGYETEM FELADATAI...

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2011 Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti Gábor egyetemi docens NymE

Részletesebben

Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Debrecen, Egyetem tér 1. Levélcím: 4010 Debrecen, Pf. 18. Telefon: (52) 316-012 Telefax: (52) 533-677 1912 1949 DEBRECENI EGYETEM Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem BUDAPEST-CAMPUS 5 5 5 6 8 1 2 7 7 8 2 6 1 3 9 4 4 9 3 1. Rektori Hivatal (EHÖK, Quaestura, Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály) 2. Állam- és Jogtudományi Kar 3. Bárczi

Részletesebben