Jánoshalma Város Önkormányzat../2009. (IV...) sz. rendelet-tervezete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jánoshalma Város Önkormányzat../2009. (IV...) sz. rendelet-tervezete"

Átírás

1 Jánoshalma Város Önkormányzat../2009. (IV.....) sz. rendelet-tervezete a évi költségvetési előirányzatokról szóló 7/2009.(II.17.) sz. rendelet I. számú módosításáról 1.. A 7/2009.(II.17.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa ,- Ft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal E Ft Kulturális Központ E Ft Városi Könyvtár E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2 4.. A Rendelet 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül a tartalékokat E Ft-ban állapítja meg a 6.sz. mellékletben foglaltak szerint. 5.. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 6.. A Rendelet 8. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A Képviselő-testület a köztisztviselők vezetői pótlékának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: - osztályvezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a - irodavezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a 7.. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép. 8. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, április hó.... nap Czeller Zoltán s. k. polgármester Dr. Benda Dénes s. k. jegyző

3 Jánoshalma Város Önkormányzat 17/2009.(V.01.) sz. rendelete a évi költségvetési előirányzatokról szóló 7/2009.(II.17.) sz. rendelet I. számú módosításáról 1.. A 7/2009.(II.17.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa ,- Ft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal E Ft Kulturális Központ E Ft Városi Könyvtár E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4 4.. A Rendelet 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül a tartalékokat E Ft-ban állapítja meg a 6.sz. mellékletben foglaltak szerint. 5.. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 6.. A Rendelet 8. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A Képviselő-testület a köztisztviselők vezetői pótlékának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: - osztályvezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a - irodavezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a 7.. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.

5 8. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, április 30. Czeller Zoltán s. k. polgármester Dr. Benda Dénes s. k. jegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, május 01. Dr. Benda Dénes jegyző

6 1 Jánoshalma Város Önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi előirányzatai 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. adatok E Ft-ban Összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele 0 Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 0 Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja 0 Áfa bevételek, -visszatérülések Áruértékesítés 0 Szolgáltatás 0 Vállalkozási bevételek ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről 0 Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Építményadó 0 Telekadó 0 Vállalkozók kommunális adója

7 2 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó 0 Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 Átengedett egyéb központi adók 0 Átengedett központi adók Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság 0 0 Műemlékvédelmi, építésügyi bírság 0 0 Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei Járművek értékesítése 0 Tárgyi eszközök,immat.javak ért Önkormányzati lakások értékesítése 0 Önkormányzati lakótelek értékesítés 0 Privatizációból származó bevétel 0 Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel 0 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev. 0 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0

8 3 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen LEKI Céljellegű decentralizált támogatás 0 Egyéb központi támogatás 0 Önkorm. költségvetési támogatása össz Működési célú kölcsönök visszatérülése 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól Működési célú támogatásértékű bevétel össz Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 0 Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Műk.célra átvett pénzeszk. EU-tól Működési célú pénzeszk. átvétel összesen Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 0 Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) 0 Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Bevétel mindösszesen

9 2.sz. melléklet évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadások Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat Önkormányzat összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás 0 Ellátottak juttatásai Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen: Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Fejlesztési c. hitel visszafizetés Fejlesztési tartalék 0 Felhalmozási célú kiadások össz.: Kiadások mindösszesen Eng. létszámkeret én 68,5 4,75 3,5 111,0 47,0 234,75 Eng. létszámkeret től 68,5 0,0 0,0 111,0 47,0 226,50 Eng. létszámkeret től 68,5 0,0 0,0 111,0 45,0 224,50

10 Polgármesteri Hivatal évi költségvetése szakfeladatonként 3. sz. melléklet Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m űk.c. Műk. c. p.e.átad. K i a d á s b ó l Kisegítő mg. szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazgatási tevékenysége ,00 Kisebbségi Önkormányzat Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) ,0 Vízkárelhárítás Város- és községgazd. szolgáltatás Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önk. fel. nem terv. elszámolása Finanszírozási műveletek elszám Óvodai nevelés Pedagógiai szakszolgálat Háziorvosi szolgálat ,0 Ügyeleti szolgálat ,5 Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat ,0 Átmeneti elhelyezést bizt. ellátások Egyéb szociális ell. szállásny.sal Házi segítségnyújtás Családsegítés Nappali szociális ellátás Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ell Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kez.,köztiszt Egyéb szórakoztatási és kult. tev Sportintézmények működtetése Összesen: ,50 Le: intézményi támogatás Mindösszesen: ,50 Önk. foly. ellátások Műk.c. hitel v. Mc.kölcs. nyújtás Tartalék Beruházás Felújítás Felh.c. átadás Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen Létszám keret

11 Tervezett tartalékok év 4. sz. melléklet Megnevezés Összeg E Ft-ban Általános tartalék Általános tartalék képzése 1499 Összesen: 1499 Céltartalék Környezetvédelmi Alap 200 Összesen: 200 Tartalékok mindösszesen 1 699

12 2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként 5. sz. melléklet E Ft-ban Megnevezés Összeg Beruházások Polgármesteri Hivatal Béke téri játszótér ütéscsillapítás kialakítása, földmunkák 720 Erdőtelepítés beindítása 360 Kazinczy utca ingatlanvásárlás, burkolóanyag zúzás, kialakítás Térkőgyártáshoz anyagvásárlás 800 Kisfaludy utcai területvásárlás 241 Zöldfa utcai területvásárlás 91 Digitális közműtérkép frissítése Rendezési Terv módosítás Alternatív klub I., és Alternatív klub II. beruházásokhoz kapcsolódó LEKI kez. ktg. 135 Alternatív klub berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt Szennyvíztisztító területvásárlás, értékbecslés Csapadékvíz elvezető kiépítése (Rákóczi u.) 430 Állati hullagyűjtő csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása, elektromos rendszer rákötése a hálózatra Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Diákélelmezési konyhára: Burgonyakoptató 300 Gázzsámoly literes főzőüst Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen: Felújítás Polgármesteri Hivatal Járda felújítások Polgármesteri Hivatal lapostető felújításhoz kapcsolódó LEKI kezelési költség 81 60/2009.(III.10)Kt.sz.hat.-Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejl. pály. önerő 800 Időskorúak Szociális Otthona IV. és V. épületrész felújítása Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2009.évi törlesztőrészlete MFB hitel évi törlesztése Összesen: Mindösszesen:

13 6. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Költségvetési támogatás Működési kiadások Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Hitelvisszafizetés Normatív kötött felhasználású tám LEKI Beruházás Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok Felújítás Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % Hitelkamat SZJA - jöv.különbség mérséklésére Gépjárműadó Felhalmozás célú 0 0 Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 0 0 pénzeszköz átadás 3. Talajterhelési díj Fejlesztési tartalék Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa 0 0 Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Támogatásértékű bevétel Pénzeszköz átvétel Kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Pénzmaradvány 0 Mindösszesen Mindösszesen:

14 A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve évre 7. sz. melléklet E Ft-ban Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Hatósági jogkörhöz köthető működési bev Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev Intézmények egyéb sajátos bev Továbbszámlázott szolgáltatások bev Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás LEKI Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitel Működési célú hitel Bevételek mindösszesen: Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Rövid lejáratú hitel visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú tartalék Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás összesen Kiadások mindösszesen

15 Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege évek 8. sz. melléklet Adatok E Ft-ban Megnevezés évi irányszám évi irányszám évi irányszám I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitel Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás Támogatás értékű működési kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Tartalék (működési) Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája LEKI Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef Felhalmozási célú pénzeszközátadás Céltartalék (felhalmozási) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

16 9. sz. melléklet Hitelfelvételi korlát Jánoshalma Város Önkormányzat év Az önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 88. (2) bekezdése szerint: "A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel." A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel. A "korlát" számítása: 1. Helyi adók: Kommunális adó Ft Iparűzési adó Ft Pótlék, bírság Ft 2. Gépjárműadó Ft 3. Kamatbevétel Ft 4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei: Lakbér Ft Saját folyó bevétel: Ft 1. Tőketörlesztés (felhalmozási hitel + működési hitel) Ft 2. Kamattörlesztés (felhalmozási hitel +működési hitel) Ft Rövid lejáratú kötelezettségek adott évre eső része: Ft Csökkentett saját folyó bevétel Korrigált saját folyó bevétel: (csökkentett saját folyó bevétel 70 %-a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és járulékainak, valamint kötvény- kibocsátásának garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa: Ft Ft Ft

17 I n d o k o l á s a évi költségvetési rendelet I. számú módosításához Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 56/2009. (II. 26.) Kt. sz. hat. Irodavezetői pótlékok kifizetése Jánoshalma Város Képviselő-testülete fedezetet biztosít a évi költségvetés tárgyalása során elvont irodavezetői pótlékok kifizetésére a Polgármesteri Hivatal igazgatási költségeiből történő belső átcsoportosítással. Kiadásnál csökken Dologi kiadás szakfeladat 846 eft Személyi juttatások szakfeladat 641 eft Munkaadót terhelő járulékok szakfeladat 205 eft 60/2009. (III. 10.) Kt. sz. hat. Pályázat benyújtása a Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejlesztésére Jánoshalma Város Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejlesztésére. Az ehhez szükséges önerő összesen 4,4 millió Ft, melynek fedezete: ,-Ft a kötvény-forrásból, ,- Ft a Napközi Otthonos Óvoda idei költségvetésében az elektromos hálózat felújítására tervezett előirányzatból. Felújítási kiadás szakfeladat 800 eft Kiadásnál csökken Intézményfinanszírozás (NOÓB,PSZ) szakfeladat 800 eft 73/2009. (III. 26.) Kt. sz. hat. Pelikán Kht. részére pénzügyi fedezet biztosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete ,-Ft összeggel megemeli a Pelikán Szociális és Egészségügyi Kht évi működési célú támogatásának összegét a évi költségvetésben természetben nyújtott egyéb ellátások címén tervezett előirányzatból történő belső átcsoportosítással.

18 2 Kiadásnál csökken Önkormányzat által folyósított ellátás szakfeladat eft Működési célú pénzeszköz átadás szakfeladat eft Tervesítés 1. Alternatív klub berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt beruházáshoz kapcsolódó, év elején folyósított LEKI támogatás eft. A projekttel kapcsolatban a szállítók felé 2009-ben fizetendő összeg eft. Különbözet: 785 eft (a különbözet oka: egy évben kibocsátott és teljes mértékben kifizetett előleg számla). A 785 eft-ot a Kölcsey u. 12. sz. alatti Alternatív klub épület közüzemi számláinak kifizetésére javasoljuk fordítani. Bevételnél nő LEKI szakfeladat eft Beruházási kiadás szakfeladat eft Dologi kiadás szakfeladat 785 eft 2. Az Időskorúak Szociális Otthona IV. és V. épületrész évben megvalósult felújításához kapcsolódó SZMM támogatás. Várhatóan évben folyósítják. Bevételnél nő Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel szakfeladat eft Felújítási kiadás szakfeladat eft 3. A 17/2007. (IX. 13.) Ör. - A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról ban kimondja, hogy az önkormányzat a környezetvédelmi feladatainak megoldása, elősegítése érdekében önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre; és a talajterhelési díjból származó bevételét a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. A talajterhelési díjból várható évi bevétel 200 eft. A konkrét felhasználásról szóló döntésig céltartalékba javasoljuk helyezni. Bevételnél nő Talajterhelési díj bevétele szakfeladat 200 eft Céltartalék Környezetvédelmi Alap szakfeladat 200 eft

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2009(II.) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2009(II.) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2009(II.) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés 213.

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől 02-2826-12/2007. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 4/2007.(III.10.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete

1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete HNTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete Z ÖNKORMÁNYZT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.13.)

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4.

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4 / 2 0 1 1. ( I I I. 1. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0 1 1. É

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.14.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről /Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2013. (X. 4.), a 11/2013.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010 (II.17.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010 (II.17.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről Várdomb Község Önkormányzata Képviselőtestületének /200 (II.7.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 200. évi költségvetéséről Várdomb község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 23-i

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben