Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány ÖSSZEHOZNAK, VAGY MEGOSZTANAK A KÖZÖSSÉGI OLDALAK? AZ ONLINE KAPCSOLATÉPÍTÉS ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány ÖSSZEHOZNAK, VAGY MEGOSZTANAK A KÖZÖSSÉGI OLDALAK? AZ ONLINE KAPCSOLATÉPÍTÉS ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány ÖSSZEHOZNAK, VAGY MEGOSZTANAK A KÖZÖSSÉGI OLDALAK? AZ ONLINE KAPCSOLATÉPÍTÉS ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI Készítette: Kondás Renáta Budapest, 2010.

2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A közösségi oldalak kialakulásának rövid története Információs társadalom A Web 2.0 és ami mögötte van 7 2. Online közösségek, online kapcsolatépítés A közösség fogalmáról általában A virtuális közösségek kialakulása és sajátosságai A virtuális én szerepe a közösségen belül, és a közösség összetétele Online kapcsolatépítés vs. Valós társadalmi élet Az online közösség sikeres működésének titka Az érem két oldala: Az online kapcsolatépítés előnyei és hátrányai Egyszerűbb kapcsolatépítés és fenntartás Egyszerűbb, gyorsabb információáramlás: megváltozott kommunikáció Virtuális személyiség Közösségi oldal, mint az örök emlékezet színtere? Mindig szem előtt vagyunk Közösségi oldal, mint internetes adatbank Közösségi oldal, mint hatékony online marketingeszköz Esettanulmányok Egymásra találás Üzenőfal, mint elsődleges kommunikációs csatorna Nyilvános megaláztatás a közösségi oldalon Meggondolatlan használat Online kérdőíves felmérés A 14 és 40 év közötti válaszadók véleményének elemzése A 40 év feletti válaszadók véleményének elemzése A vizsgált célcsoport véleményének összehasonlítása 53 Összefoglalás 57 Irodalomjegyzék 60 Mellékletek 64 3

3 Bevezető A kapcsolatok célja nem az, hogy általuk rálelj a teljességre, hanem hogy általuk megoszd a teljességedet másokkal. Nem az, hogy felleld az örömöt, hanem hogy megoszd az örömödet. Nem az, hogy megtaláld a boldogságot, hanem hogy megoszd a boldogságodat. (Neale Donald Walsch) Az ember születésétől fogva tartozik valahová. Egy közösséghez, amellyel folyamatos érintkezésben áll, és melynek tagjaival összeköttetésben van. Mindannyiunk számára a család az első olyan közösség, melynek életünk kezdetekor részesévé válunk. Később, szocializációnk során újabb és újabb kapcsolatokat alakítunk ki a társadalom többi tagjával, kivel szorosabb, kivel lazább viszonyt fenntartva. Szükségünk van a másik emberrel való érintkezésre, a tudatra, hogy nem vagyunk egyedül a világon, és hogy minden ismeretet, tapasztalatot és élményt van kivel megosztani. Éppen ezért az ember mindig keresi a lehetőséget, hogy új ismeretségekre tegyen szert, valamint hogy a már meglévő kapcsolatait tartósan fenntartsa és ápolja. Az egyének közti kölcsönös viszony megteremtésének és megőrzésének többféle módja van, azonban mindegyiknek az alapja a kommunikáció. Ez az az eszköz, melynek segítségével információt cserélünk egymással, egymásról. Kommunikáción azonban nemcsak az élőbeszédet, és a személyes interakciókat értjük, napjainkban számos más formája is van a közlésnek. A telefon, az internet, és a modern technológia egyéb vívmányai olyan lehetőségeket tárnak elénk, amelyek segítségével gyorsabb, egyszerűbb, akár földrajzi távolságokat is áthidaló kapcsolatlétesítésre és fenntartásra van lehetőségünk. Manapság az internet használat során kinyílt a világ az emberek előtt, és az online kommunikáció a hétköznapok természetes velejárója lett. Az emberek felismerték, hogy ezeket az eszközöket kihasználva még inkább ki tudják elégíteni azon igényüket, hogy valamilyen közösséghez tartozzanak, és megosszák valakivel életük történéseit. Az online kapcsolatépítésre alkalmas platformok, ezen belül is az ismeretségi hálózatok egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. A fent említett portálok térhódítása valószínűleg az életvitel, a fogyasztói igények és a társas kapcsolatok változásának a következménye. Felmerül azonban a kérdés, hogy képesek-e ezek a kapcsolattartási módok ugyanolyan mértékű közösségtudat érzését kelteni, mint a hagyományos érintkezésen alapuló kommunikáció. 4

4 Összehoznak, vagy megosztanak a közösségi oldalak? Ez a dolgozatom címe, és egyben az a kérdés is, amely foglalkoztat kutatásom során. Nem az a célom, hogy eldöntsem, hasznosak, vagy inkább hátrányosak a közösségi oldalak az életünkre és a társas kapcsolatainkra nézve. Sokkal inkább arra szeretnék rávilágítani, hogy az éremnek két oldala van: előnyök és hátrányok egyaránt felfedezhetők a témában, és célom, hogy mindkét megközelítést bemutassam. Bár az online kapcsolatépítésnek és közösségformálásnak számos típusa van és ezekről említést is teszek majd mégis leginkább a közösségi oldalakon keresztül kívánom ismertetni az emberek közti kommunikáció ezen módjának jellemzőit és következményeit. 5

5 1. A közösségi oldalak kialakulásának rövid története 1.1. Információs társadalom 1 Már az 1960-as évektől megfigyelhető, hogy az információáramlás módja lényeges változásokon megy keresztül: Minden üzenet, verbális és vizuális, köz és magáninformáció eredetétől függetlenül adattá; leghatékonyabban az új elektronikus technológia eszközeivel közvetíthető, gyűjthető és rögzíthető információegységgé alakult. Az információ szerepe olyannyira megnőtt, hogy az élet szervezőerejének kezdték tekinteni, és már akkor megjósolták, hogy az információhoz való hozzáférés lehetőségei nagy hatással lesznek az oktatásra, a tanulásra, és az élet más területeire egyaránt. Yoneji Masuda 1980-ban pedig már globalizmusról beszél: Az információ nem ismer országhatárokat, globális terének megjelenésével a polgárok közti világméretű kommunikáció túllép majd minden országhatáron. A hagyományos értelemben vett földrajzi térrel szemben az információ globális terét az információ hálózatai kapcsolják majd egybe. A korlátok nélküli kommunikáció és kapcsolattartás jelenségének felismerése tehát nem újkeletű dolog, a napjainkban is tartó folyamatok kezdete már évre nyúlik vissza. Az 1970-es évektől kezdve a számítógépek már nemcsak a kommunikációs szolgáltatás teljes átalakulását tették lehetővé, hanem behatoltak az élet minden területére. Az igazi áttörést, és kommunikációs forradalmat azonban az 1993 és 1994 közötti időszak jelentette, amikor az internet, a korábban csak tudományos kutatásokra szolgáló hálózat mindenki számára elérhetővé vált, a világ egyre inkább kezd kinyílni mindenki számára, és ez szükségszerűen egyéni és társadalmi változásokat idézett elő. Az 1990-es években a társadalomtudósok körében egyre használatosabb kifejezéssé vált az információs vagy tudástársadalom, olyan kulcsfogalmakkal összekapcsolódva, mint tudástársadalom, információ, hálózatok, hálózatiság és globalizáció. A jelenség pontos definiálása és annak meghatározása, hogy miért is válhat ez központi fogalommá, nehézségekbe ütközik. Az újszerűséghez való viszonyulás alapján azonban öt analitikus típusba rendezték a lehetséges meghatározásokat, amelyek közül én most csak a kulturális meghatározásra térek ki. 1 Asa Briggs Peter Burke: A média társadalomtörténete, Napvilág Kiadó, Budapest, ( old.) 6

6 Az információs társadalom kulturális meghatározása a modern társadalmak mediatizáltságát hangsúlyozza, amelyben jelentősen megnövekszik az információtermelés, a kulturális iparként értelmezhető kulturális szféra szerepe pedig hangsúlyosabbá, a társadalmi viszonyok meghatározó tényezőjévé válik. A hangsúly itt az olyan átalakulásokon van, amelyek változást idéznek elő a szabadidő felhasználás és a fogyasztás területén egyaránt, valamint megjelenik a virtuális közösség fogalma is. 2 Ahhoz, hogy eljussunk az online kommunikáció és kapcsolatépítés jelenségéhez, tisztáznunk kellett a fent idézett megközelítéseket és fogalmakat, hiszen szorosan kapcsolódnak a témához. Az információ a legfontosabb tudástőkévé válik a társadalmon belül, és mint olyat a társadalom tagjai egyre inkább igénylik A Web 2.0 és ami mögötte van Az internetes kommunikációt illetően az idők során megváltoztak az igények mind felhasználói, mind szolgáltatói oldalról: a felhasználók azt szeretnék, hogy az információ legyen első kézből való, és hogy újra a beszélgetésé legyen a főszerep. A tartalomszolgáltatók pedig olcsóbb és több tartalomra, valamint több és jobban megkülönböztethető reklámfelületre tartanak igényt. Ezek alapján a Web 2.0 nem más, mint a kialakult igényekre adott iparági válasz. Az új technológiák segítségével új csatorna nyílik a felhasználók önszerveződésére. 3 A Web 2.0 kifejezés olyan internetes szolgáltatások gyűjtőneve, amelyek elsősorban a közösségre épülnek, azaz a felhasználók közösen készítik a tartalmat vagy megosztják egymás információit. Ellentétben a korábbi szolgáltatásokkal, amelyeknél a tartalmat a szolgáltatást nyújtó fél biztosította, webkettes szolgáltatásoknál a szerver gazdája csak a keretrendszert biztosítja, a tartalmat maguk a felhasználók töltik fel, hozzák létre, osztják meg vagy véleményezik. A felhasználók jellemzően kommunikálnak egymással, és kapcsolatokat alakítanak ki egymás között. Az interaktivitás és a fogyasztók egymással folytatott kommunikációja miatt napjainkban alig van olyan oldal, amely köré ne szerveződne valamilyen közösség. 2 Nagy Réka: Digitális egyenlőtlenségek: mítosz vagy valóság? Információs technológiák használatának aspektusai az ifjúság körében, PH.D. értekezés, Budapest, (4-14. old.) 3 Siska Mátyás: A web 2.0 és ami mögötte van című előadása alapján, PR az információszolgáltatásokban szakmai konferencia, Budapest, június 3. 7

7 A Web 2.0 kifejezést Tim O'Reillynek, az O'Reilly Mediacég alapítójának tulajdonítják, 2004-ből, ám valójában Dale Dougherty és Craig Line említette először a kifejezést egy közös előadásukban. 4 Az internet fejlődésének új szakasza radikálisan átalakítja az informatikát, amelyben a web már, mint teljes működési környezet (platform) jelenik meg, és ez a mainál jóval dinamikusabb, a felhasználók teljesebb részvételét és sokoldalú együttműködését biztosító szolgáltatások kialakítását teszi lehetővé az üzleti, közszolgálati és civil szférában egyaránt. 5 A Web átmenet Web 1.0 Az inkább csak olvasott Web 250 ezer webhely Web 2.0 Az egyre inkább írott-olvasott Web 80 millió webhely Kollektív tudás publikált tartalom felhasználó által készített tartalom publikált tartalom felhasználó által készített tartalom 45 millió felhasználó globálisan 1996 több mint 1 milliárd felhasználó globálisan ábra: A Web 1.0-ról a 2.0-ra való átmenet jellemzői Krauth Péter, Kömlődi Ferenc: A Web 2.0 jelenség (és ami mögötte van), NHIT Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) Tanulmány Harmadik kötet, (41. old.) 6 Krauth Péter, Kömlődi Ferenc: A Web 2.0 jelenség (és ami mögötte van), NHIT Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) Tanulmány, Harmadik kötet, (42. old.) 8

8 A Web 2.0 egyik legfontosabb jellemzője az, hogy az online kommunikációban a közlés iránya megváltozott: Ahogy a fenti ábrán is látható, a korábban inkább csak egyoldalú kommunikációt, azaz a mások által írt szövegek olvasását, megismerését, valamint a képek, hangok befogadását felváltotta a kétirányú kommunikáció és az írás, illetve a képek és a hanganyagok létrehozása. Fokozatosan teret nyer az interaktivitás és a virtuális találkozóhelyek egyre népszerűbbé válnak. 7 A közösségi oldalak tipikusan ilyen webkettes szolgáltatások, ahol egyének, vagy szervezetek állnak kapcsolatban egymással a felszínes ismeretségtől kezdve, a szoros barátságokon keresztül, a rokoni kapcsolatokig különböző minőségben. Bár az ismeretségi hálózat kifejezés már 1954-ben megjelent J. A. Barnes megfogalmazásában, az első ismeretségi hálózat azonban csak 1995-ben jött létre Amerikában, ez volt a Classmates.com. Ezt követték szintén amerikai oldalak a SixDegrees.com (1997), Epinions (1999), majd az első európai versenytárak: Cao.com, Dooyoo és ToLuna. Ekkoriban az internetes közösségi oldalak funkciója csak az volt, hogy tárolta az ismerősök listáját, egy helyre gyűjtötte az adott felhasználó baráti körét. Radikális változás csak a 21. századba lépve következett be, amikor megjelent a virtuális közösség fogalma. Ebben már a felhasználók közötti fórumozás, üzenetküldés, blogolás és képmegosztás vált a közösségek alkotojává. Az interaktivitás lehetősége rengeteg embert vonzott, a közösségi hálózatok egyre népszerűbbek lettek a felhasználók körében ben már 200 ilyen portál közül válogathattak az internetezők, akkoriban ezen belül is a MySpace volt a leglátogatottabb. A közösségi oldalak megjelenése az online kapcsolatépítés újfajta eszköz lett, ez pedig egy újfajta piac kialakulását hozta magával. Nem meglepő tehát, hogy a világ legnagyobb internetes cégei, mint a Google, vagy a Yahoo is elindították saját hálózatukat. Magyarországon elsőként 2002-ben találkozhatunk ilyen típusú hálózattal, ez nem más volt, mint a jelenlegi iwiw elődje, a wiw. A rövidítés a who-is-who kifejezésből ered, és egy baráti társaság ötlete alapján jött létre. Akkoriban azonban még csak szárnypróbálgatásnak indult, az igazi áttörést az jelentette, amikor 2005-ben a Telecom csoport tulajdonába került az oldal. 8 7 Kárpáti Andrea: Web 1 Web 2 = A 21. század iskolája, szerk. Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter, Főző Attila László, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, (201.old.) 8 9

9 A fejlesztéseknek köszönhetően mára az egyik legnépszerűbb közösségi oldal 4,2 millió regisztrált felhasználóval től folyamatosan bővítik a szolgáltatásaikat, és fejlesztik a rendszert, azonban még így is számos technológiai újításra szorulna, mert sok felhasználó lassúnak és problémásnak tartja, éppen ezért egyre többen átpártolnak a Facebookhoz, ami már 1,1 millió magyar felhasználóval büszkélkedhet. Azonban ha már magyar közösségi médiáról beszélünk, akkor meg kell említenünk a myvip, a Barátikör.hu, és a MyBarát elnevezésű oldalakat is. Mindegyik más felépítésű, lényegük mégis ugyanaz: közösséget kiépíteni. Az első lépés az oldalra történő regisztráció, amely megvalósulhat szabadon, vagy meghívás útján. Minden felhasználó saját profillal rendelkezik, ahol személyes információkat oszthat meg magáról, képi és hanganyagot egyaránt feltölthet, csatlakozhat klubokhoz, csoportokhoz, internetes naplót vezethet, apróhirdetéseket adhat fel, és élvezheti a különböző alkalmazások nyújtotta szórakozási lehetőségeket. Az egyéni kapcsolatok ápolásán túl alkalmasak üzleti, marketing célokra is: a különböző cégek személyre szabott ajánlatokkal bombázhatják a felhasználókat. 2. Online közösségek, online kapcsolatépítés 2.1. A közösség fogalmáról általában A társadalomtudományokban nincs egyetértés a közösség fogalmának meghatározását illetően, azonban van néhány kulcsfogalom, amely megegyezik a különböző definíciós kísérletekben: a legfontosabb a közösség tagjainak kommunikációja, amely az a mód, ahogy a közösség tagjai kapcsolatot teremtenek egymással, a környezetükkel, a múltjukkal. A közös lokalitás, a közösségi élmény, illetve a szolidaritás szintén olyan jellemzők, amelyek szorosan kapcsolódnak a közösség fogalmához. A mai nagyvárosi társadalmakat leginkább olyan csoportok alkotják, melyeket a közös érdek, és érdeklődés kovácsol össze. Ezek az úgynevezett személyes hálózati közösségek, amelyek esetében a közös lokalitás helyett sokkal inkább a kölcsönös segítségnyújtás a közösséget meghatározó tényező. 10

10 Az egyén általában egyszerre több, egymást részben átfedő csoportnak a tagja, amely csoportok sajátos funkciót látnak el az életében, más és más típusú hálózati tőkével szolgálnak. A hálózati közösségeket általában laza, könnyen változó, erősen specializált funkciókat nyújtó kapcsolatok tartják össze. A személyes kapcsolatháló ritka szövésű, azaz az egyén különböző ismerősei ritkán ismerik egymást. A lokalitás kevéssé meghatározó, a személyes közösségi hálózatok egyszerre kötődhetnek az egyén lakóhelyéhez és kiterjedhetnek globálisan is (glokalizáció). A közösségi interakció, kommunikáció ritkán zajlik a nyilvános terekben, és sokkal jellemzőbbek az egyes családok otthonaiban zajló szűk körű találkozók, illetve a telefonon és az interneten zajló kommunikáció A virtuális közösségek kialakulása és sajátosságai A 20. században újfajta technológiák jelentek meg és terjedtek el egyre szélesebb körben. Az internet, és az állandóan fejlődő hálózati módszerek olyan kommunikációs eszközök használatát teszik lehetővé, amelyek hatással vannak a társadalmi folyamatokra. Az új kommunikációs módok szükségszerűen új közösségek kialakulását eredményezik, a már meglévőkben pedig változásokat idéznek elő. A személyközi és a szervezeti kapcsolatokat nagymértékben befolyásolja az internet korszak, amely könnyű és gyors hozzáférést biztosít egyszerre szélesebb körnek. A világháló nyomán szerveződő hálózat alapú, virtuális közösségek egyre nagyobb jelentőséggel bírnak az üzleti élet, az oktatás és a szórakozás területén egyaránt. A kibertér olyan online platformot kínál a közösség tagjainak, amelyen keresztül megoszthatják egymással érzéseiket, gondolataikat, tudásukat, cselekedeteiket. A virtuális közösségeknek számos meghatározása létezik: Ezeknek a többsége tartalmazza azt a megállapítást, hogy az effajta közösségek bár a számítógép által közvetített kibertérben léteznek személyes kapcsolatokon nyugszanak, témáikat és eseményeiket a résztvevők maguk határozzák meg, valamint ezeknek a közösségeknek a kohéziós ereje a nyilvános párbeszéd Vályi Gábor: Közösségek hálózati kommunikációja = Hatalom a mobiltömegek kezében, szerk. Halácsy Péter, Vályi Gábor, Barry Wellman, Typotex Elektronikus Kiadó Kft., Budapest, ( old.) 10 Vörös Zsófia: A virtuális és geográfiai terek tulajdonságainak hatása a közösségekre, Információs Társadalom folyóirat, 5. évfolyam, 4. szám, ( old.) 11

11 Jennifer Preece amerikai kutató hosszú ideje foglalkozik az online közösségek vizsgálatával. Preece nyomán az online közösségek összetevői: o o o o emberek, akik azért érintkeznek másokkal, hogy saját igényeiket kielégítsék, vagy valamilyen közösségi szerepet vezetést, illetve moderálást vállaljanak; közös szándék/cél, mint például az azonos érdeklődés, információcsere igénye, vagy olyan szolgáltatás, amely a közösség létrejöttéhez nyújt alapot; alapelvek hallgatólagos feltevések, rituálék, szabályok és törvények formájában, amelyek az emberek interakcióit irányítják; számítógépes rendszerek, amelyek lehetővé teszik és közvetítik a szociális interakciókat, és elősegítik az összetartozás érzését 11 Az online közösségek szerveződésének célja elsősorban információcsere valamilyen közös témával, érdeklődési körrel kapcsolatosan. Aszerint, hogy tagjainak milyen szükségletét elégíti ki az adott közösség, megkülönböztethetünk érdeklődés, kapcsolat, fantázia és tranzakció típusokat. 12 Egy másik rendezőelv szerint a virtuális közösségek három fő csoportra oszthatók: 13 (1) Levelező, üzenetküldő közösségek, ide tartoznak a valósidejű internetes csevegésre, konferenciára használt fórumok, valamint az olyan azonnali üzenetküldésre alkalmas programok, mint az MSN, vagy a Skype. (2) Közös tartalomkezelő és kapcsolatépítő közösségek, mint például a különböző internetes fórumok, és szociális hálózatot építő interaktív honlapok, de ide soroljuk az internetes naplóvezetés (blog) köré szerveződő csoportokat és az úgynevezett wikiket is. Az előbbi olyan weboldal, ahova egy vagy több szerző bejegyzéseket ír, és ezek időrendben jelennek meg az adott felületen. A bejegyzések általában rövidek, és valamilyen, a hálózaton található tartalomra utaló ugrópontot tartalmaznak, de léteznek más formájú blogok is. A blog lehet egyetlen személy, vagy egy szűk szerkesztői csoport egyirányú kommunikációs felülete. 14 A wiki pedig egy olyan online adatbázis, amelyet a felhasználók szerkesztenek és töltenek meg tartalommal. 11 Szalóki Gabriella: Virtuális együttlét, valós siker: az online közösségek, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (Könyvtár-és információtudományi szakfolyóirat), 53. évfolyam, 9. szám, (online verzió) 12 Vörös Zsófia: i.m. (97. old.) Szalóki Gabriella: i.m. 12

12 A harmadik fő típus pedig nem más, mint a (3) játékra és virtuális valóságra épülő közösségek. Ezek lényege, hogy a tagok szimulált számítógépes környezetben érintkeznek a többi résztvevővel, fiktív karaktereken keresztül lépnek interakcióba egymással A virtuális én szerepe a közösségen belül, és a közösség összetétele A kibertér lehetőséget ad a felhasználóknak, hogy kilépve a valós, fizikai környezetből egy virtuális személyiséggel vagy akár személyiségekkel ruházza fel magát. A megszokott társadalmi környezetből kilépve, a névtelenség oltalmát kihasználva alakulhat ki olyan virtuális én, amely sok esetben sokkal nyíltabb, őszintébb, mint a valóságban. A felhasználók az internetes kommunikáció során olyan álarc mögé bújhatnak, amely megvédi őket attól, hogy az esetleges társadalmi normák megszegése bármilyen következménnyel járjon. 15 Az online kommunikációval kapcsolatos pesszimista megközelítések különösen a már fent említett számítógépes játékok során kialakuló szerepjátékoknál hívják fel a figyelmet a személyiség torzítás veszélyeire. Az egyén teljes anonimitásban maradhat az interakciók során, valódi énjét nem tárja fel, ez pedig egyes kutatók szerint főleg a még alakulóban lévő, kiforratlan fiatal egyéniségek és az instabil, zavart magatartással küszködő emberek esetében veszélyes is lehet. Azonban erre a negatív megállapításra is találunk a szakirodalmoban ellenvéleményt, amelyek szerint a felhasználók általában a valós karakterükhöz közel álló, ahhoz hasonló online figurákat alkotnak maguknak. Ugyanakkor, ha ebben az online környezetben megváltoztatjuk egyes tulajdonságainkat, akkor azt úgy kell felfognunk, mintha játszanánk kicsit az identitásunkkal, ami pedig kifejezetten előnyös lehet, hiszen segíti a személyiségünk formálódását. 16 A neves Norhwestern Egyetem kutatója, Eszter Hargittai 2007-ben és 2009-ben végzett összehasonlító kutatásai alapján összefüggést fedezett fel a felhasználók etnikai hovatartozása és az egyes közösségi oldalakhoz kapcsolódó preferenciáik között. 15 Vörös Zsófia: i.m. (99.old.) 16 Szalóki Gabriella: i.m. 13

13 A spanyolajkú közösséghez tartozók inkább a MySpace-t látogatták, és csak nagyon kevesen használták a Facebookot, míg a fehér, az afroamerikai és az ázsiai közösségeknél éppen ellenkezőleg, a Facebook bizonyult népszerűbbnek. A kutatás társadalmi-gazdasági különbségekre is rámutatott: a Facebook felhasználóinak szülei nagyobb eséllyel tartoztak a magasabban képzett társadalmi rétegekhez, mint a MySpace tagjainak szülei. Ez az eredmény a két kutatás között eltelt időszakban sem változott jelentősen. Eszter Hargittai szerint a társadalmi különbségek jelenléte ezeken a színtereken azzal magyarázható, hogy az emberek arra használják ezeket a portálokat, hogy olyanokkal lépjenek kapcsolatba, akiket már korábbról ismernek. Az embereknek pedig általában olyan barátaik vannak, akik olyanok, mint ők maguk. 17 A fenti megállapítás is azt igazolja, hogy a szociális hálón alapuló közösségek tulajdonképpen a valódi ismeretségi hálók leképezése az interneten. Egy ilyen rendszer alapján lehetőség nyílik az emberek közti összeköttetések alaposabb vizsgálatára. Az emberi hálózatok elemzése során kiderült, hogy a kapcsolatok gráfja kis topológiával bír. 18 Ez azt jelenti a hat lépés távolság elmélete szerint, hogy a Földön bárki kapcsolatba hozható bárkivel egy ismeretségi láncon keresztül, melyben a két végpont között maximálisan öt elem van. Bár ez a felvetés először Karinthy Frigyes Láncszemek című novellájában jelenik meg először, az elméletet Stanley Milgram amerikai pszichológus igazolta. Milgram szerint kis világban élünk, mert a társadalom nagyon sűrű háló. Sokkal több barátunk van, mint az összekapcsoltsághoz szükséges egy. 19 Azonban meg kell említenünk egy másik fontos megállapítást: az igaz, hogy sok barátunk lehet, és hogy a közösségi oldalakon semmilyen kikötés nincs arra vonatkozóan, hogy hány embert jelölhetünk be ismerősnek, azonban Robin Dunbar antropológus elmélete szerint agyunk mindössze 150 kapcsolatot képes kezelni. Ez azt jelenti, hogy ennyi emberrel tudunk nyíltan, természetesen kapcsolatban lenni, vagyis tudjuk kik ők, és hogyan viszonyulnak hozzánk MTI: Megosztanak vagy összehoznak a közösségi portálok? (www.hvg.hu), július Maróy Ákos: Virtuális közösségek (www.niok.hu), (17. old.) 19 Barabási Albert -László: Behálózva a hálózatok új tudománya, Helikon Kiadó Kft., Budapest, (47.old.) 20 hvg.hu: Hány iwiwes vagy facebookos ismerőst képes agyunk kezelni? (www.hvg.hu), január

14 2.4. Online közösségek vs. Valós társadalmi élet Egyes kutatók szerint ezek a virtuális társulások nem tekinthetők valódi közösségeknek, mert az ezen belül zajló interakciók során nem teljes értékű az információáramlás. Az emberi kommunikáció lényege, hogy egyszerre több érzékszerven át történik a közlés és befogadás folyamata, ezt azonban egy online környezetben bármilyen fejlett is az nem lehet megvalósítani. Ennek ellenére azonban a hagyományos értelemben vett közösségek és az online hálózati közösségek számos szociológiai jellemvonása azonos. Mindkettő formálja a személyiséget, kialakítja normáit és hierarchiai rendszereket épít ki. 21 Eltérőek a vélemények arra vonatkozóan is, hogy az effajta közösségek milyen hatással vannak valós társadalmi életünkre. Egyesek szerint erősítik és támogatják a már meglévő csoportok közösségi életét, az ellentábor szerint viszont éppen ellenkezőleg gyengíti azokat. A legszélsőségesebb megközelítés szerint ezek a közösségek akár fel is válthatják az együtt élő közösségeket, ez pedig az egyén szintjén elszigetelődéshez és antiszociális hatásokhoz vezethet. Véleményem szerint azonban mindez csak azon múlik, hogy az egyén mennyire képes kezelni azokat a konfliktusokat, amely abból fakad, hogy egyidejűleg több közösséghez is tartozik, és mennyire képes ezeket a fennálló különbözőségeket kiegyenlíteni Az online közösség sikeres működésének titka 22 Ahhoz, hogy egy online közösség jól működjön, és sikeres legyen néhány alapvető feltételnek mindenképpen meg kell felelnie. Az első és talán legfontosabb szempont az, hogy a közösség kialakulásához és későbbi fenntartásához bizonyos számú résztvevő szükséges. Ezt nevezik minimális tömegnek, amelyet nehéz meghatározni egy konkrét számban, hiszen a csoport típusától is függ, hogy mennyi az ideális érték, az azonban biztos, hogy elengedhetetlen a közösségi élet tartós fennállásához. Az online csoportok működésének sikerességét befolyásolja a tagok aktivitásának mértéke is. 21 Vörös Zsófia: i.m. (99. old.) 22 Szalóki Gabriella: i.m. 15

15 Lehet egy csoportnak sok tagja, azonban ha a részvételi arány az egyes fórumokon kicsi, akkor az egyfajta érdektelenséget feltételez, és arra utalhat, hogy a közösség tagjai nem elég motiváltak. Ebben az esetben fontos, hogy a résztvevők minél több új tagot vonjanak be a vitákba, és megteremtsék a folyamatos interakció lehetőségét. A hangsúly sokkal inkább a folytonosságon van, és nem a mennyiségen, hisz a túl sok interakció káoszhoz vezethet. Egy közösség nem lehet sikeres a kölcsönösség elve nélkül: a közös érdekek, és célok mellett a kölcsönös segítségnyújtás, tanácsadás kulcsfontosságú ahhoz, hogy életképes maradjon egy csoport. A tagoknak segíteniük kell egymást abban, hogy a csoport mindenki igényét kielégítően működjön. Az online közösségi jelenlét az elérhetőség, az ismertség és a felelősség érzetét adhatja, ami a társas interakciók három alappillére. A sikeresség általános összetevőin túl, a fejlesztők és a kivitelezők véleményét is érdemes figyelembe venni. A közösségi identitás kialakításában segíthet, ha minden tagnak saját adatlapja van, amelyen világossá válik az egyén hovatartozása. Az intimitás hasonlóan fontos a közösségépítésben, mivel elősegíti a bizalmat, az egymás iránti tiszteletet és nyíltságot, az őszinte megnyilvánulásokat. Ezek közül pedig a bizalom egy lényeges pont, hiszen ez a társas kapcsolatok alapja, valamint a közösség életének összetartásában és fenntartásában is kulcsfontosságú a szerepe. Fontos, hogy a felhasználók olyan tartalommal találkozzanak, ami újra és újra arra sarkallja őket, hogy visszatérjenek a közösségi színtérre, ezért ezt a platformot a közösségi igényekre adott válaszként kell kialakítani. Érdemes odafigyelni a résztvevők véleményének alakulására, hiszen ahogy egyre több taggal bővül a csoport, egyre változatosabbak lesznek a közösséggel szemben felállított elvárások is. Ahhoz, hogy egy rendszer zökkenőmentesen működjön, és ne alakuljon ki káosz a résztvevők között, alapvető szabályokat kell lefektetni, és világosan meghatározni úgy, hogy az mindenki számára érthető, és elfogadható legyen. Kiemelt szerepe van a közösség működésében a moderátornak. Az ő feladata elsősorban az aktív kommunikáció minőségének felügyelete, az előre felállított közösségre vonatkozó szabályok betartatása, és az esetleges szabálysértők felelősségre vonása. A működési alapelvek tiszteletben tartása esetén alakulhat ki csak olyan stabil közösség, melynek tagjai kölcsönösen együtt tudnak működni. 16

16 Informatikai szempontból megközelítve a kérdést fontos, hogy az adott online környezet felhasználóbarát legyen, egyszerűen lehessen kezelni, minimális grafikai elemeket és multimédiás megoldásokat kell alkalmazni a gyors működés eléréséhez. Az oldal elrendezése legyen átlátható, a navigáció pedig könnyen használható. Nemre, korra, képzettségre, társadalmi helyzetre való tekintet nélkül mindenkinek meg kell teremteni a lehetőséget, hogy csatlakozhasson egy ilyen jellegű közösséghez. Az online közösséget állandóan gondozni kell, hogy a folyamatos növekedés és fejlődés kialakulhasson. Az online közösség építése nehéz, szakadatlan munka, és nagyon sok erőfeszítést igényel a fejlesztő részéről. Az online közösségek sikeres működésével kapcsolatos elvárásokat hazai viszonylatban is vizsgálták ben a BabaNet honlap Társalgójában résztvevő felhasználók a használhatóságra, a közösség működésére és a sikerességre vonatkozó állításokat értékeltek egy hétfokú skálán. A felmérés eredményei közül az online kapcsolatépítésre vonatkozó adatokat emelném ki az alábbi táblázat segítségével: Nem fontos Alig fontos Kicsit fontos Semleges Valamennyire fontos Fontos Nagyon fontos N/A összesen Az online kapcsolatok dinamikája hasonlítson a szemtől szembeni interakciókéra 3% (10) 2% (7) 5% (16) 14% (41) 28% (85) 31% (92) 9% (27) 8% (23) 301 Az online közösség tagjai között legyen szoros kötődés (hasonló, mint amilyen a családtagokkal 19% (56) 8% (24) 5% (15) 20% (59) 23% (70) 14% (41) 4% (13) 8% (23) 301 és legjobb barátaiddal) Az online közösség tagjai között felszínes kötődés legyen (hasonló, mint a kollégákkal és 11% (33) 5% (16) 6% (19) 27% (80) 16% (48) 12% (36) 4% (11) 19% (58) 301 ismerősökkel) Igény a másokkal való kapcsolat érzésére 2% (5) 0% (1) 6% (17) 8% (24) 30% (85) 38% (109) 14% (40) 2% (6) Táblázat: A közösség működésére vonatkozó válaszok összesítése Szalóki Gabriella: i.m. 17

17 Bizonyos mértékben fontos számukra, hogy érezzék, kapcsolatban állnak egymással, de mivel ez egy internetes fórum, nem a közösségépítés az elsődleges funkciója, sokkal inkább a közös érdeklődési körből fakadó kérdések megvitatása. A BabaNet alapvetően kismamáknak szóló oldal, aki beír a fórumba, vagy hozzászól egy-egy topikhoz, nem feltétlenül számít szorosabb barátságok kiépítésére a kommunikáció során. A kapcsolattartás nagy valószínűséggel megmarad a tapasztalatcsere, az ismeretmegosztás és a kölcsönös segítségnyújtás szintjén. A táblázatból jól kitűnik az is, hogy a válaszadók szerint az internetes kommunikációnak nem feltétlenül kell ugyanolyan dinamikával rendelkeznie, mint a személyes interakcióknak. A felhasználók nyilván tisztában vannak az adott kommunikációs eszköz korlátaival, és azzal is, hogy a véleménycsere gyorsasága és minősége nagymértékben függ a résztvevők aktivitásától. 23 % szerint valamennyire fontos, 20 % szerint semleges, és 19 % szerint egyáltalán nem fontos, hogy szorosabb kapcsolat alakuljon ki az online közösség tagjai között. Meglátásom szerint sokkal inkább a felszínes, laza kapcsolati hálók alakulását tartják lényegesnek. Ez azt igazolja, hogy a közösség alkotói továbbra is személyes kapcsolataikat helyezik előtérbe, részvételükkel nem az a céljuk, hogy egyik csoportot helyettesítsék a másikkal. Egy-egy új ismeretség kialakulásakor nem számítanak életre szóló barátság kialakulására, talán éppen emiatt a kötetlenség miatt választják sokan ezt a kommunikációs módot. Ugyanakkor a válaszadók a felszínes kötődés kialakulását sem tartják kizárólagos igénynek, mindössze 12 és 16 % ítélte fontosnak, illetve valamennyire fontosnak, hogy a többiekkel való viszony a kollégákhoz, ismerősök fűződő kapcsolataikhoz hasonló legyen. Valószínű, hogy a tagok nem is érkeznek határozott elvárásokkal a csoportviszony minőségét illetően, sokkal inkább az motiválja őket, hogy valamilyen úton választ kapjanak a felmerülő kérdéseikre. A többség bizonyosan nem dönti el előre, hogy milyen mélységű vagy típusú kapcsolatok kialakulását várja a fórumtól. 18

18 3. Az érem két oldala: Az online kapcsolatépítés előnyei és hátrányai Dolgozatom jelen fejezetében személyes tapasztalataimra, és tudományos vizsgálatokra, megfigyelésekre alapozva kívánom kiemelni azokat a fő pontokat, amelyekben megnyilvánul a közösségi oldalakon való részvétel pozitív, illetve negatív oldala. Az anyaggyűjtés során kiderült, hogy általában minden érvre, ellenérv is születik, így mindkét oldal álláspontját, és személyes véleményemet felhasználva igyekszem kivesézni közösségi oldalak legfontosabb jellemzőit, és hogy ezeknek milyen előnyös és hátrányos vonzata van társas kapcsolatainkra nézve Egyszerűbb kapcsolatépítés és kapcsolatfenntartás Az internetes kommunikció lehetővé teszi az egymástól nagy távolságra élő egyének részvételét egyazon közösség online életében. Azok számára, akik családjuktól és barátaiktól távol élnek, a közösségi oldalak lehetőséget teremtenek arra, hogy a fizikai távolság ellenére is megőrizzék a kapcsolatot ismerőseikkel. Az online kommunikáció segít áthidalni a távolságot, és fenntartani a társadalmi interakciót még akkor is, amikor a fizikai jelenlét nagyon nehezen jöhetne csak létre, vagy egyáltalán nem lehetséges. A fogyatékkal élőknek és a mozgáskorlátozottaknak, akik nem tudják elhagyni otthonukat, kevés lehetőségük van arra, hogy társadalmi életet éljenek. Az online kapcsolatépítés számukra is nyújt egy esélyt, hogy új emberekkel ismerekedjenek meg, és hogy ápolják a már meglévő kapcsolataikat. Az ismeretségi hálózatok tagjaként, olyan különböző háttérrel és érdeklődési körrel rendelkező emberek létesíthetnek kapcsolatot egymással, akik egyébként a valós életben soha nem találkoztak volna. 24 A közösségi oldalakon minden felhasználó saját adatlappal rendelkezik, ahol annyi információt közöl magáról, amennyit akar, és bizonyos mértékben meghatározhatja, hogy ezekhez az adatokhoz kik férhetnek hozzá. 24 Guy Lecky Thompson: FaceBook: Good or Bad for Communication (www. suite101.com), május

19 Mivel ezek az adatlapok tartalmazhatnak a hobbira, érdeklődési körre vonatkozó információkat, könnyen előfordulhat, hogy az azonos érdeklődésű emberek keresik majd egymás társaságát, és ehhez külön segítséget nyújtanak azok a bizonyos alkalmazások, amelyek a közösségi oldalak meghatározói elemei. Az alkalmazások kisebb csoportokat hoznak létre, egy nagy csoporton belül, és ezek a kis csoportok valamilyen közös téma alapján rendeződtek (Pl.: Geospace alkalmazás/iwiw; Paulo Coelho idézetek/facebook). A közös lakóhely, iskola, munkahely szintén ilyen rendezőelv lehet, számos olyan ismeretség létezik a közösségi oldalakon, amelyet semmilyen személyes kapcsolat nem alapoz meg, csupán amiatt jött létre, mert az illetők ugyanazon a településen élnek, ugyanabba az iskolába jártak, vagy járnak, vagy egy helyen dolgoznak/dolgoztak. Lehet, hogy soha életükben nem beszéltek, sőt, még egymás nevét sem tudták korábban, de néhány felhasználó szerint attól ez még ismeretségnek számít, hiszen van bennük valami közös. Van aki, gondolkodás nélkül elfogadja az ilyen bejelöléseket, van, akinek azonban az ismeretség többet jelent ennél, és nem tekinti ismerősének az illetőt a közös pont ellenére sem. Mindenesetre bárki számára könnyen kiépíthető saját hálózata a közösségi oldalakon keresztül, felmerül azonban a kérdés, hogy ez valóban előnyünkre válik-e. Egyes kritikák szerint az internet sokkal inkább a közösség felbomlását segíti elő, mintsem annak megerősödését. Az internetet a közösségre nézve veszélyesnek tartók úgy érvelnek, hogy az internetezéssel töltött időt az egyén a korábban családjára, illetve a közösségére fordított időből veszi el. Ezzel együtt nemcsak a közösségi kapcsolatok elhanyagolására, hanem magának az egyénnek az elidegenedésére és elmagányosodására is felhívják a figyelmet azok, akik az online kommunikáció ellen érvelnek. Ezt megcáfolva Manuel Castells 2000-ben végzett kutatásaira hivatkoznék. 25 Állítása szerint nincs bizonyíték arra, hogy az internetezéssel töltött idő csökkentené a családdal, barátokkal, könyv és újságolvasással töltött időt, inkább ellenkezőleg, pozitív hatással van a társadalmi interakciókra: az internetezők gyakrabban szerveztek személyes találkozásokat barátaikkal, nagyobb valószínűséggel folytattak otthonaikon kívül társasági életet, mint az internetet nem használók. 25 Vályi Gábor: i.m. (126.old.) 20

20 Az internetezők politikai és civil aktivitása megegyezett, vagy magasabb volt a nem internetezőkével, a személyes kommunikáció és a közösségi életben való részvétel csökkenése csak az internetet kiemelkedően sokat használók kis csoportjára volt jellemző. A közösségi oldalakat szélsőségesen elítélők, mint például Dr Aric Sigman amerikai pszichológus-biológus a közösségi oldalak egészséget károsító hatásaira hívja fel a figyelmet: 26 véleménye szerint a személyes interakció hiánya nem csak pszichológiailag, hanem biológiai értelemben is befolyásolja az emberi viselkedést. Bizonyítékok vannak arra, hogy a személyes érintkezés hiányának hatására különböző változások mennek végbe a testben: módosul a gének és az artériák működése, felborul a hormonszint és más lesz a szervezet immunválasza. Mindez növeli az olyan súlyos betegségek kialakulásának kockázatát, mint a rák, az agyvérzés és a különböző szívproblémák. Mivel a face to face kommunikáció elhanyagolása negatív hatással van az ember szellemi teljesítőképességére is, demencia (értelmi hanyatlás, elbutulás) is nagy eséllyel kialakulhat. Egyes kutatások arra is rávilágítottak, hogy a személyes találkozások és beszélgetések elhanyagolása szorosan összefügg azzal, hogy az emberek egyre magányosabbnak érzik magukat, és elszigetelődnek a társadalomtól, ez a folyamat pedig gyakran depresszióhoz vezet. John M Grohol, pszichológus, az online pszichológia és viselkedés szakértője fenntartásokkal kezeli Dr Saligman állításait, 27 elsősorban azt kritizálja, hogy Saligman túl régi adatokra és kutatásokra hivatkozik, nem pedig az aktuális eredményekre alapozza véleményét. Éppen ezért Grohol néhány aktuális tanulmányra hívja fel a figyelmet, amelyek cáfolják Saligman állításait: Shapira (2007) eredményei szerint azoknak az idősebb felnőtteknek, akik használják az Internetet jobb a közérzetük, és boldogabbak, mint azok, akik nem. Ko & Kuo (2009) kutatásai azt igazolják, hogy a blogírás egyértelműen örömet okoz, szó sincs elmagányosodásról vagy a társas kapcsolatok elsivárosodásáról, hiszen a bloggerek élvezik azt, amit csinálnak, és ezt másokkal is megosztják. 26 bbc: Online networking harms health (news.bbc.co.uk), február John M Grohol PSYD: Social Networking Harms Health? LOL (psychcentral.com), február

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II.

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II. Informatika 9. évf. Internet és kommunikáció II. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Webböngésző Cookie: süti. A felhasználóról szóló információ, amit egy webszerver helyez el a felhasználó számítógépén.

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN Bányai Edit, PhD Dudás Katalin, PhD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia, Pécs, 2010. október

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Konkurencia figyelés a közösségi média támogatásával.

Konkurencia figyelés a közösségi média támogatásával. Konkurencia figyelés a közösségi média támogatásával orsolya@zoomsphere.com Közösségi megjelenés A közösségi oldalak lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy egy olyan interaktív felületen jelenjenek

Részletesebben

NoBits (Nostalgia Bits)

NoBits (Nostalgia Bits) NoBits (Nostalgia Bits) Élő történelem Infokommunikációs megoldás időseknek, emlékeik rögzítésére, digitalizálására és megosztására A NoBits AAL Call 2 projekt adatai 2 - Az MMKlaszter (MMIroda) kezdeményezte

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Social media Facebook

Social media Facebook Social media Facebook A social media hazánkban is kezd nagyon széles ívben elterjedni. Manapság egyik legnépszerűbb közösségi portál a facebook. Magyarországon már 1,3 millió felhasználója van, akiknek

Részletesebben

Közösségi portálok használata

Közösségi portálok használata Közösségi portálok használata PORTÁLOK Lényegében ezek a világméretű hálózat nagyobb állomásai, ahol híreket, ismerősöket, barátokat vagy akár párt is kereshetünk magának. Más oldalról megközelítve ez

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN A sikeres kampányok tervezésében az internet a médiamix mára már kihagyhatatlan elemévé vált. A jóváhagyott költésgvetések tervezéséhez

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Biztonságos internetet na de hogyan?

Biztonságos internetet na de hogyan? Helyünk a világban Ságvári Bence Biztonságos internetet na de hogyan? Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra konferencia, 2012.09.26., MTA Helyezzük el magunkat Európa térképén Egy vagy több kockázatos

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

10 állítás a gyerekek internethasználatáról

10 állítás a gyerekek internethasználatáról Ságvári Bence Helyünk a világban 10 állítás a gyerekek internethasználatáról 0 Pillantás Európára alacsony használat, alacsony kockázat alacsony használat, közepes kockázat magas használat, közepes kockázat

Részletesebben

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás szak Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből

Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből Hallgatói és oktatói igények összevetése NETWORKSHOP KONFERENCIA 2013. március 26-28. Kvaszingerné Prantner Csilla Eszterházy Károly Főiskola csilla@ektf.hu

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Dr. Péterfalvi Attila:

Dr. Péterfalvi Attila: Dr. Péterfalvi Attila: dr. Tordai Zsófia Az ARCADES projekt bemutatása Budapest, 2015. október 20-22. Digitális világ z generáció digitális bennszülöttek o Paradigmaváltás, új típusú ember o Megkettőzött

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket,

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, a laptopokat, a notebookokat, az okostelefonokat, a

Részletesebben

Képes vagy-e szemüveg nélkül használni a telefonod? DE! 2012 NJSZT 4

Képes vagy-e szemüveg nélkül használni a telefonod? DE! 2012 NJSZT 4 Magyar Gábor BME DE! 2012 NJSZT 2 DE! 2012 NJSZT 3 Képes vagy-e szemüveg nélkül használni a telefonod? DE! 2012 NJSZT 4 Új termékek: senior telefonok DE! 2012 NJSZT 5 DE! 2012 NJSZT 6 A több-képernyős

Részletesebben

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell?

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell? Közösségi marketing 2015-ben Facebook kommunikáció miért kell? Hidasi Judit Író (Húsz éve ír és szerkeszt, öt regényt írt közben) Kommunikátor (PR és Közösségi Marketing szakértő Uzine Communications)

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

Privacy problémák közösségi hálózatokban

Privacy problémák közösségi hálózatokban Privacy problémák közösségi hálózatokban Privacy Az adatvédelem a személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának korlátozásával, az érintett személyek védelmével foglalkozik. Privacy

Részletesebben

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.)

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) TÁMOP-3.1.4.B-13/ 1 2013-0001 Függőség kávé Szerhez kötődő Nem szerhez

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Helyünk a reklámpiacon. Török Diána

Helyünk a reklámpiacon. Török Diána Helyünk a reklámpiacon Török Diána Magunkon kísérletezünk Print Online Rendezvények Rádió 103 milliárd. Békaperspektíva? Digitálist akarok! Fiatalokat akarok! Trendit akarok! Mérhetőt akarok! Olcsót akarok!

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Internethasználat pszichés hatása

Internethasználat pszichés hatása Elméleti háttér Internethasználat pszichés hatása (1) Negatív hatás: depresszió, magány, stressz, alacsonyabb elégedettségi szint (2) Pozitív hatás:pl. online közösségbe való bevonódás alacsonyabb stressz-szint

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Közlekedés és környezet

Közlekedés és környezet Közlekedés és környezet Közlekedés és környezete A közlekedés története az emberiség történetével kezdődött. A mai, modern kori társadalmakban a közlekedésnek kiemelt jelentősége van ahol nemcsak az előnyökkel,

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

A VÁLTOZÓ VILÁG Tipping Points az információs- digitális- és média- forradalom

A VÁLTOZÓ VILÁG Tipping Points az információs- digitális- és média- forradalom Tervezés-Kutatás 3. A VÁLTOZÓ VILÁG Tipping Points az információs- digitális- és média- forradalom naponta 8 milliárd kattintás! 1.China 2.India 3. facebook 4.United States 5.Indonesia 6.Brasil 1.2 milliárd

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent

A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent SAJTÓKÖZLEMÉNY AZONNAL KÖZÖLHETŐ 2014. november 4. A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent A Google friss, SSL-hez kapcsolódó változtatásaira hívja fel a figyelmet a NETLOCK Az SSL tanúsítvány

Részletesebben

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári.

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári. Györgyi Tamás Szoba: A 131 Tanári E-Mail: gyorgyit@petriktiszk.hu 2 Számítógépek megjelenésekor mindenki külön dolgozott. (Personal Computer) A fejlődéssel megjelent az igény a számítógépek összekapcsolására.

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Így változtass az életeden Lendvai Norbert 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Egy könyv születése 2011 nyarán írni kezdtem egy könyvet, melynek (több munkacím után) az Így változtass az életeden

Részletesebben

Kiss Krisztina: Közösségi tartalomszolgáltatás a Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárában

Kiss Krisztina: Közösségi tartalomszolgáltatás a Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárában Kiss Krisztina: Közösségi tartalomszolgáltatás a Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárában Az előadás röviden áttekinti a közösségi média elemeit, jellemzőit,

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

XI. Az EEM informatikai támogatása

XI. Az EEM informatikai támogatása BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség XI. Az EEM informatikai támogatása Emberi Erőforrás Menedzsment 2013 Január 12 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás

Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás Tartalom 1 Kik vagyunk, mit csinálunk 2 Mennyi látogatót érünk el 3 Szolgáltatásaink médiapartnereink részére 4 Miért csináljuk 5 Médiapartnereink

Részletesebben

igények- módszertani javaslatok

igények- módszertani javaslatok Új tanulói generációk: sajátosságok, igények- módszertani javaslatok fókuszpontjai Dr. Daruka Magdolna BCE Tanárképző Központ a társadalomban végbemenő változások húzzák egy mindig egy kicsit maguk után

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Szakmai Nap 2011. szeptember 1. Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Nemeslaki András Infokommunikációs Tanszék Informatikai Intézet

Részletesebben

Z generáció és a mobiltelefon

Z generáció és a mobiltelefon Vincze Dalma 85 Z generáció és a mobiltelefon Vincze Dalma 1 A tanulmány témája az az új generáció, az úgynevezett Z generáció, az 1995 és 2010 között születettek. A tagjai 19 éves fiatal felnőttek, vagy

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere

I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere Losonczi György 2010 A kutatás célja és menete 1. Versenyképesség tényezőinek maghatározása kritériumrendszer felállítása 2. A

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: Magyarország TREBAG kft Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF Szint: Kimenet: A

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

Közösségi oldalak. Social Network. Mirıl is lesz szó?

Közösségi oldalak. Social Network. Mirıl is lesz szó? Mirıl is lesz szó? 2 Közösségi oldalak Trendek, modellek Mit jelent ez az egész? Milyen közösségi oldalak vannak? Az iwiw egy a sok közül Iskolai közösségek Elınyök hátrányok Tarcsi Ádám, ELTE Informatikai

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Az élet, a telefonom és én. IpsosMobinauta

Az élet, a telefonom és én. IpsosMobinauta Az élet, a telefonom és én IpsosMobinauta Miről szól a kutatás? Hogy használják az okostelefont az emberek különböző napszakokban? Milyen érzelmek társulnak az okostelefonhoz? Megváltoztatta-e az okostelefon

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem (m-kereskedelem) A jelen és közeljövő mobil információs technológiái és kereskedelmi alkalmazásai http://uni-obuda.hu/sers/kutor/ EK-2/17/1 Mobil elektronikus kereskedelem m-kereskedem

Részletesebben

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA Sokan arra várnak, hogy egyszercsak eljön majd az ő idejük és beindul az üzlet. Tanulják a marketinget, olvasnak róla mit kell tenni, eljárnak rendezvényekre, minden ötletbe belefognak, de valahogy soha

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

HÁLÓZATÉPÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS

HÁLÓZATÉPÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS HÁLÓZATÉPÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS Ökoiskolák regionális találkozója Budapest 2011. 10. 17. Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Mi a hálózat? Egyszerű szerveződés, Elemek + kapcsolatok

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő

Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő Köszönti Önöket az és vezetője, Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő Hallottad? A telefonos kommunikációról Budapest, 2012. 11. 24.

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben