Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány ÖSSZEHOZNAK, VAGY MEGOSZTANAK A KÖZÖSSÉGI OLDALAK? AZ ONLINE KAPCSOLATÉPÍTÉS ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány ÖSSZEHOZNAK, VAGY MEGOSZTANAK A KÖZÖSSÉGI OLDALAK? AZ ONLINE KAPCSOLATÉPÍTÉS ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány ÖSSZEHOZNAK, VAGY MEGOSZTANAK A KÖZÖSSÉGI OLDALAK? AZ ONLINE KAPCSOLATÉPÍTÉS ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI Készítette: Kondás Renáta Budapest, 2010.

2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A közösségi oldalak kialakulásának rövid története Információs társadalom A Web 2.0 és ami mögötte van 7 2. Online közösségek, online kapcsolatépítés A közösség fogalmáról általában A virtuális közösségek kialakulása és sajátosságai A virtuális én szerepe a közösségen belül, és a közösség összetétele Online kapcsolatépítés vs. Valós társadalmi élet Az online közösség sikeres működésének titka Az érem két oldala: Az online kapcsolatépítés előnyei és hátrányai Egyszerűbb kapcsolatépítés és fenntartás Egyszerűbb, gyorsabb információáramlás: megváltozott kommunikáció Virtuális személyiség Közösségi oldal, mint az örök emlékezet színtere? Mindig szem előtt vagyunk Közösségi oldal, mint internetes adatbank Közösségi oldal, mint hatékony online marketingeszköz Esettanulmányok Egymásra találás Üzenőfal, mint elsődleges kommunikációs csatorna Nyilvános megaláztatás a közösségi oldalon Meggondolatlan használat Online kérdőíves felmérés A 14 és 40 év közötti válaszadók véleményének elemzése A 40 év feletti válaszadók véleményének elemzése A vizsgált célcsoport véleményének összehasonlítása 53 Összefoglalás 57 Irodalomjegyzék 60 Mellékletek 64 3

3 Bevezető A kapcsolatok célja nem az, hogy általuk rálelj a teljességre, hanem hogy általuk megoszd a teljességedet másokkal. Nem az, hogy felleld az örömöt, hanem hogy megoszd az örömödet. Nem az, hogy megtaláld a boldogságot, hanem hogy megoszd a boldogságodat. (Neale Donald Walsch) Az ember születésétől fogva tartozik valahová. Egy közösséghez, amellyel folyamatos érintkezésben áll, és melynek tagjaival összeköttetésben van. Mindannyiunk számára a család az első olyan közösség, melynek életünk kezdetekor részesévé válunk. Később, szocializációnk során újabb és újabb kapcsolatokat alakítunk ki a társadalom többi tagjával, kivel szorosabb, kivel lazább viszonyt fenntartva. Szükségünk van a másik emberrel való érintkezésre, a tudatra, hogy nem vagyunk egyedül a világon, és hogy minden ismeretet, tapasztalatot és élményt van kivel megosztani. Éppen ezért az ember mindig keresi a lehetőséget, hogy új ismeretségekre tegyen szert, valamint hogy a már meglévő kapcsolatait tartósan fenntartsa és ápolja. Az egyének közti kölcsönös viszony megteremtésének és megőrzésének többféle módja van, azonban mindegyiknek az alapja a kommunikáció. Ez az az eszköz, melynek segítségével információt cserélünk egymással, egymásról. Kommunikáción azonban nemcsak az élőbeszédet, és a személyes interakciókat értjük, napjainkban számos más formája is van a közlésnek. A telefon, az internet, és a modern technológia egyéb vívmányai olyan lehetőségeket tárnak elénk, amelyek segítségével gyorsabb, egyszerűbb, akár földrajzi távolságokat is áthidaló kapcsolatlétesítésre és fenntartásra van lehetőségünk. Manapság az internet használat során kinyílt a világ az emberek előtt, és az online kommunikáció a hétköznapok természetes velejárója lett. Az emberek felismerték, hogy ezeket az eszközöket kihasználva még inkább ki tudják elégíteni azon igényüket, hogy valamilyen közösséghez tartozzanak, és megosszák valakivel életük történéseit. Az online kapcsolatépítésre alkalmas platformok, ezen belül is az ismeretségi hálózatok egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. A fent említett portálok térhódítása valószínűleg az életvitel, a fogyasztói igények és a társas kapcsolatok változásának a következménye. Felmerül azonban a kérdés, hogy képesek-e ezek a kapcsolattartási módok ugyanolyan mértékű közösségtudat érzését kelteni, mint a hagyományos érintkezésen alapuló kommunikáció. 4

4 Összehoznak, vagy megosztanak a közösségi oldalak? Ez a dolgozatom címe, és egyben az a kérdés is, amely foglalkoztat kutatásom során. Nem az a célom, hogy eldöntsem, hasznosak, vagy inkább hátrányosak a közösségi oldalak az életünkre és a társas kapcsolatainkra nézve. Sokkal inkább arra szeretnék rávilágítani, hogy az éremnek két oldala van: előnyök és hátrányok egyaránt felfedezhetők a témában, és célom, hogy mindkét megközelítést bemutassam. Bár az online kapcsolatépítésnek és közösségformálásnak számos típusa van és ezekről említést is teszek majd mégis leginkább a közösségi oldalakon keresztül kívánom ismertetni az emberek közti kommunikáció ezen módjának jellemzőit és következményeit. 5

5 1. A közösségi oldalak kialakulásának rövid története 1.1. Információs társadalom 1 Már az 1960-as évektől megfigyelhető, hogy az információáramlás módja lényeges változásokon megy keresztül: Minden üzenet, verbális és vizuális, köz és magáninformáció eredetétől függetlenül adattá; leghatékonyabban az új elektronikus technológia eszközeivel közvetíthető, gyűjthető és rögzíthető információegységgé alakult. Az információ szerepe olyannyira megnőtt, hogy az élet szervezőerejének kezdték tekinteni, és már akkor megjósolták, hogy az információhoz való hozzáférés lehetőségei nagy hatással lesznek az oktatásra, a tanulásra, és az élet más területeire egyaránt. Yoneji Masuda 1980-ban pedig már globalizmusról beszél: Az információ nem ismer országhatárokat, globális terének megjelenésével a polgárok közti világméretű kommunikáció túllép majd minden országhatáron. A hagyományos értelemben vett földrajzi térrel szemben az információ globális terét az információ hálózatai kapcsolják majd egybe. A korlátok nélküli kommunikáció és kapcsolattartás jelenségének felismerése tehát nem újkeletű dolog, a napjainkban is tartó folyamatok kezdete már évre nyúlik vissza. Az 1970-es évektől kezdve a számítógépek már nemcsak a kommunikációs szolgáltatás teljes átalakulását tették lehetővé, hanem behatoltak az élet minden területére. Az igazi áttörést, és kommunikációs forradalmat azonban az 1993 és 1994 közötti időszak jelentette, amikor az internet, a korábban csak tudományos kutatásokra szolgáló hálózat mindenki számára elérhetővé vált, a világ egyre inkább kezd kinyílni mindenki számára, és ez szükségszerűen egyéni és társadalmi változásokat idézett elő. Az 1990-es években a társadalomtudósok körében egyre használatosabb kifejezéssé vált az információs vagy tudástársadalom, olyan kulcsfogalmakkal összekapcsolódva, mint tudástársadalom, információ, hálózatok, hálózatiság és globalizáció. A jelenség pontos definiálása és annak meghatározása, hogy miért is válhat ez központi fogalommá, nehézségekbe ütközik. Az újszerűséghez való viszonyulás alapján azonban öt analitikus típusba rendezték a lehetséges meghatározásokat, amelyek közül én most csak a kulturális meghatározásra térek ki. 1 Asa Briggs Peter Burke: A média társadalomtörténete, Napvilág Kiadó, Budapest, ( old.) 6

6 Az információs társadalom kulturális meghatározása a modern társadalmak mediatizáltságát hangsúlyozza, amelyben jelentősen megnövekszik az információtermelés, a kulturális iparként értelmezhető kulturális szféra szerepe pedig hangsúlyosabbá, a társadalmi viszonyok meghatározó tényezőjévé válik. A hangsúly itt az olyan átalakulásokon van, amelyek változást idéznek elő a szabadidő felhasználás és a fogyasztás területén egyaránt, valamint megjelenik a virtuális közösség fogalma is. 2 Ahhoz, hogy eljussunk az online kommunikáció és kapcsolatépítés jelenségéhez, tisztáznunk kellett a fent idézett megközelítéseket és fogalmakat, hiszen szorosan kapcsolódnak a témához. Az információ a legfontosabb tudástőkévé válik a társadalmon belül, és mint olyat a társadalom tagjai egyre inkább igénylik A Web 2.0 és ami mögötte van Az internetes kommunikációt illetően az idők során megváltoztak az igények mind felhasználói, mind szolgáltatói oldalról: a felhasználók azt szeretnék, hogy az információ legyen első kézből való, és hogy újra a beszélgetésé legyen a főszerep. A tartalomszolgáltatók pedig olcsóbb és több tartalomra, valamint több és jobban megkülönböztethető reklámfelületre tartanak igényt. Ezek alapján a Web 2.0 nem más, mint a kialakult igényekre adott iparági válasz. Az új technológiák segítségével új csatorna nyílik a felhasználók önszerveződésére. 3 A Web 2.0 kifejezés olyan internetes szolgáltatások gyűjtőneve, amelyek elsősorban a közösségre épülnek, azaz a felhasználók közösen készítik a tartalmat vagy megosztják egymás információit. Ellentétben a korábbi szolgáltatásokkal, amelyeknél a tartalmat a szolgáltatást nyújtó fél biztosította, webkettes szolgáltatásoknál a szerver gazdája csak a keretrendszert biztosítja, a tartalmat maguk a felhasználók töltik fel, hozzák létre, osztják meg vagy véleményezik. A felhasználók jellemzően kommunikálnak egymással, és kapcsolatokat alakítanak ki egymás között. Az interaktivitás és a fogyasztók egymással folytatott kommunikációja miatt napjainkban alig van olyan oldal, amely köré ne szerveződne valamilyen közösség. 2 Nagy Réka: Digitális egyenlőtlenségek: mítosz vagy valóság? Információs technológiák használatának aspektusai az ifjúság körében, PH.D. értekezés, Budapest, (4-14. old.) 3 Siska Mátyás: A web 2.0 és ami mögötte van című előadása alapján, PR az információszolgáltatásokban szakmai konferencia, Budapest, június 3. 7

7 A Web 2.0 kifejezést Tim O'Reillynek, az O'Reilly Mediacég alapítójának tulajdonítják, 2004-ből, ám valójában Dale Dougherty és Craig Line említette először a kifejezést egy közös előadásukban. 4 Az internet fejlődésének új szakasza radikálisan átalakítja az informatikát, amelyben a web már, mint teljes működési környezet (platform) jelenik meg, és ez a mainál jóval dinamikusabb, a felhasználók teljesebb részvételét és sokoldalú együttműködését biztosító szolgáltatások kialakítását teszi lehetővé az üzleti, közszolgálati és civil szférában egyaránt. 5 A Web átmenet Web 1.0 Az inkább csak olvasott Web 250 ezer webhely Web 2.0 Az egyre inkább írott-olvasott Web 80 millió webhely Kollektív tudás publikált tartalom felhasználó által készített tartalom publikált tartalom felhasználó által készített tartalom 45 millió felhasználó globálisan 1996 több mint 1 milliárd felhasználó globálisan ábra: A Web 1.0-ról a 2.0-ra való átmenet jellemzői Krauth Péter, Kömlődi Ferenc: A Web 2.0 jelenség (és ami mögötte van), NHIT Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) Tanulmány Harmadik kötet, (41. old.) 6 Krauth Péter, Kömlődi Ferenc: A Web 2.0 jelenség (és ami mögötte van), NHIT Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) Tanulmány, Harmadik kötet, (42. old.) 8

8 A Web 2.0 egyik legfontosabb jellemzője az, hogy az online kommunikációban a közlés iránya megváltozott: Ahogy a fenti ábrán is látható, a korábban inkább csak egyoldalú kommunikációt, azaz a mások által írt szövegek olvasását, megismerését, valamint a képek, hangok befogadását felváltotta a kétirányú kommunikáció és az írás, illetve a képek és a hanganyagok létrehozása. Fokozatosan teret nyer az interaktivitás és a virtuális találkozóhelyek egyre népszerűbbé válnak. 7 A közösségi oldalak tipikusan ilyen webkettes szolgáltatások, ahol egyének, vagy szervezetek állnak kapcsolatban egymással a felszínes ismeretségtől kezdve, a szoros barátságokon keresztül, a rokoni kapcsolatokig különböző minőségben. Bár az ismeretségi hálózat kifejezés már 1954-ben megjelent J. A. Barnes megfogalmazásában, az első ismeretségi hálózat azonban csak 1995-ben jött létre Amerikában, ez volt a Classmates.com. Ezt követték szintén amerikai oldalak a SixDegrees.com (1997), Epinions (1999), majd az első európai versenytárak: Cao.com, Dooyoo és ToLuna. Ekkoriban az internetes közösségi oldalak funkciója csak az volt, hogy tárolta az ismerősök listáját, egy helyre gyűjtötte az adott felhasználó baráti körét. Radikális változás csak a 21. századba lépve következett be, amikor megjelent a virtuális közösség fogalma. Ebben már a felhasználók közötti fórumozás, üzenetküldés, blogolás és képmegosztás vált a közösségek alkotojává. Az interaktivitás lehetősége rengeteg embert vonzott, a közösségi hálózatok egyre népszerűbbek lettek a felhasználók körében ben már 200 ilyen portál közül válogathattak az internetezők, akkoriban ezen belül is a MySpace volt a leglátogatottabb. A közösségi oldalak megjelenése az online kapcsolatépítés újfajta eszköz lett, ez pedig egy újfajta piac kialakulását hozta magával. Nem meglepő tehát, hogy a világ legnagyobb internetes cégei, mint a Google, vagy a Yahoo is elindították saját hálózatukat. Magyarországon elsőként 2002-ben találkozhatunk ilyen típusú hálózattal, ez nem más volt, mint a jelenlegi iwiw elődje, a wiw. A rövidítés a who-is-who kifejezésből ered, és egy baráti társaság ötlete alapján jött létre. Akkoriban azonban még csak szárnypróbálgatásnak indult, az igazi áttörést az jelentette, amikor 2005-ben a Telecom csoport tulajdonába került az oldal. 8 7 Kárpáti Andrea: Web 1 Web 2 = A 21. század iskolája, szerk. Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter, Főző Attila László, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, (201.old.) 8 9

9 A fejlesztéseknek köszönhetően mára az egyik legnépszerűbb közösségi oldal 4,2 millió regisztrált felhasználóval től folyamatosan bővítik a szolgáltatásaikat, és fejlesztik a rendszert, azonban még így is számos technológiai újításra szorulna, mert sok felhasználó lassúnak és problémásnak tartja, éppen ezért egyre többen átpártolnak a Facebookhoz, ami már 1,1 millió magyar felhasználóval büszkélkedhet. Azonban ha már magyar közösségi médiáról beszélünk, akkor meg kell említenünk a myvip, a Barátikör.hu, és a MyBarát elnevezésű oldalakat is. Mindegyik más felépítésű, lényegük mégis ugyanaz: közösséget kiépíteni. Az első lépés az oldalra történő regisztráció, amely megvalósulhat szabadon, vagy meghívás útján. Minden felhasználó saját profillal rendelkezik, ahol személyes információkat oszthat meg magáról, képi és hanganyagot egyaránt feltölthet, csatlakozhat klubokhoz, csoportokhoz, internetes naplót vezethet, apróhirdetéseket adhat fel, és élvezheti a különböző alkalmazások nyújtotta szórakozási lehetőségeket. Az egyéni kapcsolatok ápolásán túl alkalmasak üzleti, marketing célokra is: a különböző cégek személyre szabott ajánlatokkal bombázhatják a felhasználókat. 2. Online közösségek, online kapcsolatépítés 2.1. A közösség fogalmáról általában A társadalomtudományokban nincs egyetértés a közösség fogalmának meghatározását illetően, azonban van néhány kulcsfogalom, amely megegyezik a különböző definíciós kísérletekben: a legfontosabb a közösség tagjainak kommunikációja, amely az a mód, ahogy a közösség tagjai kapcsolatot teremtenek egymással, a környezetükkel, a múltjukkal. A közös lokalitás, a közösségi élmény, illetve a szolidaritás szintén olyan jellemzők, amelyek szorosan kapcsolódnak a közösség fogalmához. A mai nagyvárosi társadalmakat leginkább olyan csoportok alkotják, melyeket a közös érdek, és érdeklődés kovácsol össze. Ezek az úgynevezett személyes hálózati közösségek, amelyek esetében a közös lokalitás helyett sokkal inkább a kölcsönös segítségnyújtás a közösséget meghatározó tényező. 10

10 Az egyén általában egyszerre több, egymást részben átfedő csoportnak a tagja, amely csoportok sajátos funkciót látnak el az életében, más és más típusú hálózati tőkével szolgálnak. A hálózati közösségeket általában laza, könnyen változó, erősen specializált funkciókat nyújtó kapcsolatok tartják össze. A személyes kapcsolatháló ritka szövésű, azaz az egyén különböző ismerősei ritkán ismerik egymást. A lokalitás kevéssé meghatározó, a személyes közösségi hálózatok egyszerre kötődhetnek az egyén lakóhelyéhez és kiterjedhetnek globálisan is (glokalizáció). A közösségi interakció, kommunikáció ritkán zajlik a nyilvános terekben, és sokkal jellemzőbbek az egyes családok otthonaiban zajló szűk körű találkozók, illetve a telefonon és az interneten zajló kommunikáció A virtuális közösségek kialakulása és sajátosságai A 20. században újfajta technológiák jelentek meg és terjedtek el egyre szélesebb körben. Az internet, és az állandóan fejlődő hálózati módszerek olyan kommunikációs eszközök használatát teszik lehetővé, amelyek hatással vannak a társadalmi folyamatokra. Az új kommunikációs módok szükségszerűen új közösségek kialakulását eredményezik, a már meglévőkben pedig változásokat idéznek elő. A személyközi és a szervezeti kapcsolatokat nagymértékben befolyásolja az internet korszak, amely könnyű és gyors hozzáférést biztosít egyszerre szélesebb körnek. A világháló nyomán szerveződő hálózat alapú, virtuális közösségek egyre nagyobb jelentőséggel bírnak az üzleti élet, az oktatás és a szórakozás területén egyaránt. A kibertér olyan online platformot kínál a közösség tagjainak, amelyen keresztül megoszthatják egymással érzéseiket, gondolataikat, tudásukat, cselekedeteiket. A virtuális közösségeknek számos meghatározása létezik: Ezeknek a többsége tartalmazza azt a megállapítást, hogy az effajta közösségek bár a számítógép által közvetített kibertérben léteznek személyes kapcsolatokon nyugszanak, témáikat és eseményeiket a résztvevők maguk határozzák meg, valamint ezeknek a közösségeknek a kohéziós ereje a nyilvános párbeszéd Vályi Gábor: Közösségek hálózati kommunikációja = Hatalom a mobiltömegek kezében, szerk. Halácsy Péter, Vályi Gábor, Barry Wellman, Typotex Elektronikus Kiadó Kft., Budapest, ( old.) 10 Vörös Zsófia: A virtuális és geográfiai terek tulajdonságainak hatása a közösségekre, Információs Társadalom folyóirat, 5. évfolyam, 4. szám, ( old.) 11

11 Jennifer Preece amerikai kutató hosszú ideje foglalkozik az online közösségek vizsgálatával. Preece nyomán az online közösségek összetevői: o o o o emberek, akik azért érintkeznek másokkal, hogy saját igényeiket kielégítsék, vagy valamilyen közösségi szerepet vezetést, illetve moderálást vállaljanak; közös szándék/cél, mint például az azonos érdeklődés, információcsere igénye, vagy olyan szolgáltatás, amely a közösség létrejöttéhez nyújt alapot; alapelvek hallgatólagos feltevések, rituálék, szabályok és törvények formájában, amelyek az emberek interakcióit irányítják; számítógépes rendszerek, amelyek lehetővé teszik és közvetítik a szociális interakciókat, és elősegítik az összetartozás érzését 11 Az online közösségek szerveződésének célja elsősorban információcsere valamilyen közös témával, érdeklődési körrel kapcsolatosan. Aszerint, hogy tagjainak milyen szükségletét elégíti ki az adott közösség, megkülönböztethetünk érdeklődés, kapcsolat, fantázia és tranzakció típusokat. 12 Egy másik rendezőelv szerint a virtuális közösségek három fő csoportra oszthatók: 13 (1) Levelező, üzenetküldő közösségek, ide tartoznak a valósidejű internetes csevegésre, konferenciára használt fórumok, valamint az olyan azonnali üzenetküldésre alkalmas programok, mint az MSN, vagy a Skype. (2) Közös tartalomkezelő és kapcsolatépítő közösségek, mint például a különböző internetes fórumok, és szociális hálózatot építő interaktív honlapok, de ide soroljuk az internetes naplóvezetés (blog) köré szerveződő csoportokat és az úgynevezett wikiket is. Az előbbi olyan weboldal, ahova egy vagy több szerző bejegyzéseket ír, és ezek időrendben jelennek meg az adott felületen. A bejegyzések általában rövidek, és valamilyen, a hálózaton található tartalomra utaló ugrópontot tartalmaznak, de léteznek más formájú blogok is. A blog lehet egyetlen személy, vagy egy szűk szerkesztői csoport egyirányú kommunikációs felülete. 14 A wiki pedig egy olyan online adatbázis, amelyet a felhasználók szerkesztenek és töltenek meg tartalommal. 11 Szalóki Gabriella: Virtuális együttlét, valós siker: az online közösségek, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (Könyvtár-és információtudományi szakfolyóirat), 53. évfolyam, 9. szám, (online verzió) 12 Vörös Zsófia: i.m. (97. old.) Szalóki Gabriella: i.m. 12

12 A harmadik fő típus pedig nem más, mint a (3) játékra és virtuális valóságra épülő közösségek. Ezek lényege, hogy a tagok szimulált számítógépes környezetben érintkeznek a többi résztvevővel, fiktív karaktereken keresztül lépnek interakcióba egymással A virtuális én szerepe a közösségen belül, és a közösség összetétele A kibertér lehetőséget ad a felhasználóknak, hogy kilépve a valós, fizikai környezetből egy virtuális személyiséggel vagy akár személyiségekkel ruházza fel magát. A megszokott társadalmi környezetből kilépve, a névtelenség oltalmát kihasználva alakulhat ki olyan virtuális én, amely sok esetben sokkal nyíltabb, őszintébb, mint a valóságban. A felhasználók az internetes kommunikáció során olyan álarc mögé bújhatnak, amely megvédi őket attól, hogy az esetleges társadalmi normák megszegése bármilyen következménnyel járjon. 15 Az online kommunikációval kapcsolatos pesszimista megközelítések különösen a már fent említett számítógépes játékok során kialakuló szerepjátékoknál hívják fel a figyelmet a személyiség torzítás veszélyeire. Az egyén teljes anonimitásban maradhat az interakciók során, valódi énjét nem tárja fel, ez pedig egyes kutatók szerint főleg a még alakulóban lévő, kiforratlan fiatal egyéniségek és az instabil, zavart magatartással küszködő emberek esetében veszélyes is lehet. Azonban erre a negatív megállapításra is találunk a szakirodalmoban ellenvéleményt, amelyek szerint a felhasználók általában a valós karakterükhöz közel álló, ahhoz hasonló online figurákat alkotnak maguknak. Ugyanakkor, ha ebben az online környezetben megváltoztatjuk egyes tulajdonságainkat, akkor azt úgy kell felfognunk, mintha játszanánk kicsit az identitásunkkal, ami pedig kifejezetten előnyös lehet, hiszen segíti a személyiségünk formálódását. 16 A neves Norhwestern Egyetem kutatója, Eszter Hargittai 2007-ben és 2009-ben végzett összehasonlító kutatásai alapján összefüggést fedezett fel a felhasználók etnikai hovatartozása és az egyes közösségi oldalakhoz kapcsolódó preferenciáik között. 15 Vörös Zsófia: i.m. (99.old.) 16 Szalóki Gabriella: i.m. 13

13 A spanyolajkú közösséghez tartozók inkább a MySpace-t látogatták, és csak nagyon kevesen használták a Facebookot, míg a fehér, az afroamerikai és az ázsiai közösségeknél éppen ellenkezőleg, a Facebook bizonyult népszerűbbnek. A kutatás társadalmi-gazdasági különbségekre is rámutatott: a Facebook felhasználóinak szülei nagyobb eséllyel tartoztak a magasabban képzett társadalmi rétegekhez, mint a MySpace tagjainak szülei. Ez az eredmény a két kutatás között eltelt időszakban sem változott jelentősen. Eszter Hargittai szerint a társadalmi különbségek jelenléte ezeken a színtereken azzal magyarázható, hogy az emberek arra használják ezeket a portálokat, hogy olyanokkal lépjenek kapcsolatba, akiket már korábbról ismernek. Az embereknek pedig általában olyan barátaik vannak, akik olyanok, mint ők maguk. 17 A fenti megállapítás is azt igazolja, hogy a szociális hálón alapuló közösségek tulajdonképpen a valódi ismeretségi hálók leképezése az interneten. Egy ilyen rendszer alapján lehetőség nyílik az emberek közti összeköttetések alaposabb vizsgálatára. Az emberi hálózatok elemzése során kiderült, hogy a kapcsolatok gráfja kis topológiával bír. 18 Ez azt jelenti a hat lépés távolság elmélete szerint, hogy a Földön bárki kapcsolatba hozható bárkivel egy ismeretségi láncon keresztül, melyben a két végpont között maximálisan öt elem van. Bár ez a felvetés először Karinthy Frigyes Láncszemek című novellájában jelenik meg először, az elméletet Stanley Milgram amerikai pszichológus igazolta. Milgram szerint kis világban élünk, mert a társadalom nagyon sűrű háló. Sokkal több barátunk van, mint az összekapcsoltsághoz szükséges egy. 19 Azonban meg kell említenünk egy másik fontos megállapítást: az igaz, hogy sok barátunk lehet, és hogy a közösségi oldalakon semmilyen kikötés nincs arra vonatkozóan, hogy hány embert jelölhetünk be ismerősnek, azonban Robin Dunbar antropológus elmélete szerint agyunk mindössze 150 kapcsolatot képes kezelni. Ez azt jelenti, hogy ennyi emberrel tudunk nyíltan, természetesen kapcsolatban lenni, vagyis tudjuk kik ők, és hogyan viszonyulnak hozzánk MTI: Megosztanak vagy összehoznak a közösségi portálok? (www.hvg.hu), július Maróy Ákos: Virtuális közösségek (www.niok.hu), (17. old.) 19 Barabási Albert -László: Behálózva a hálózatok új tudománya, Helikon Kiadó Kft., Budapest, (47.old.) 20 hvg.hu: Hány iwiwes vagy facebookos ismerőst képes agyunk kezelni? (www.hvg.hu), január

14 2.4. Online közösségek vs. Valós társadalmi élet Egyes kutatók szerint ezek a virtuális társulások nem tekinthetők valódi közösségeknek, mert az ezen belül zajló interakciók során nem teljes értékű az információáramlás. Az emberi kommunikáció lényege, hogy egyszerre több érzékszerven át történik a közlés és befogadás folyamata, ezt azonban egy online környezetben bármilyen fejlett is az nem lehet megvalósítani. Ennek ellenére azonban a hagyományos értelemben vett közösségek és az online hálózati közösségek számos szociológiai jellemvonása azonos. Mindkettő formálja a személyiséget, kialakítja normáit és hierarchiai rendszereket épít ki. 21 Eltérőek a vélemények arra vonatkozóan is, hogy az effajta közösségek milyen hatással vannak valós társadalmi életünkre. Egyesek szerint erősítik és támogatják a már meglévő csoportok közösségi életét, az ellentábor szerint viszont éppen ellenkezőleg gyengíti azokat. A legszélsőségesebb megközelítés szerint ezek a közösségek akár fel is válthatják az együtt élő közösségeket, ez pedig az egyén szintjén elszigetelődéshez és antiszociális hatásokhoz vezethet. Véleményem szerint azonban mindez csak azon múlik, hogy az egyén mennyire képes kezelni azokat a konfliktusokat, amely abból fakad, hogy egyidejűleg több közösséghez is tartozik, és mennyire képes ezeket a fennálló különbözőségeket kiegyenlíteni Az online közösség sikeres működésének titka 22 Ahhoz, hogy egy online közösség jól működjön, és sikeres legyen néhány alapvető feltételnek mindenképpen meg kell felelnie. Az első és talán legfontosabb szempont az, hogy a közösség kialakulásához és későbbi fenntartásához bizonyos számú résztvevő szükséges. Ezt nevezik minimális tömegnek, amelyet nehéz meghatározni egy konkrét számban, hiszen a csoport típusától is függ, hogy mennyi az ideális érték, az azonban biztos, hogy elengedhetetlen a közösségi élet tartós fennállásához. Az online csoportok működésének sikerességét befolyásolja a tagok aktivitásának mértéke is. 21 Vörös Zsófia: i.m. (99. old.) 22 Szalóki Gabriella: i.m. 15

15 Lehet egy csoportnak sok tagja, azonban ha a részvételi arány az egyes fórumokon kicsi, akkor az egyfajta érdektelenséget feltételez, és arra utalhat, hogy a közösség tagjai nem elég motiváltak. Ebben az esetben fontos, hogy a résztvevők minél több új tagot vonjanak be a vitákba, és megteremtsék a folyamatos interakció lehetőségét. A hangsúly sokkal inkább a folytonosságon van, és nem a mennyiségen, hisz a túl sok interakció káoszhoz vezethet. Egy közösség nem lehet sikeres a kölcsönösség elve nélkül: a közös érdekek, és célok mellett a kölcsönös segítségnyújtás, tanácsadás kulcsfontosságú ahhoz, hogy életképes maradjon egy csoport. A tagoknak segíteniük kell egymást abban, hogy a csoport mindenki igényét kielégítően működjön. Az online közösségi jelenlét az elérhetőség, az ismertség és a felelősség érzetét adhatja, ami a társas interakciók három alappillére. A sikeresség általános összetevőin túl, a fejlesztők és a kivitelezők véleményét is érdemes figyelembe venni. A közösségi identitás kialakításában segíthet, ha minden tagnak saját adatlapja van, amelyen világossá válik az egyén hovatartozása. Az intimitás hasonlóan fontos a közösségépítésben, mivel elősegíti a bizalmat, az egymás iránti tiszteletet és nyíltságot, az őszinte megnyilvánulásokat. Ezek közül pedig a bizalom egy lényeges pont, hiszen ez a társas kapcsolatok alapja, valamint a közösség életének összetartásában és fenntartásában is kulcsfontosságú a szerepe. Fontos, hogy a felhasználók olyan tartalommal találkozzanak, ami újra és újra arra sarkallja őket, hogy visszatérjenek a közösségi színtérre, ezért ezt a platformot a közösségi igényekre adott válaszként kell kialakítani. Érdemes odafigyelni a résztvevők véleményének alakulására, hiszen ahogy egyre több taggal bővül a csoport, egyre változatosabbak lesznek a közösséggel szemben felállított elvárások is. Ahhoz, hogy egy rendszer zökkenőmentesen működjön, és ne alakuljon ki káosz a résztvevők között, alapvető szabályokat kell lefektetni, és világosan meghatározni úgy, hogy az mindenki számára érthető, és elfogadható legyen. Kiemelt szerepe van a közösség működésében a moderátornak. Az ő feladata elsősorban az aktív kommunikáció minőségének felügyelete, az előre felállított közösségre vonatkozó szabályok betartatása, és az esetleges szabálysértők felelősségre vonása. A működési alapelvek tiszteletben tartása esetén alakulhat ki csak olyan stabil közösség, melynek tagjai kölcsönösen együtt tudnak működni. 16

16 Informatikai szempontból megközelítve a kérdést fontos, hogy az adott online környezet felhasználóbarát legyen, egyszerűen lehessen kezelni, minimális grafikai elemeket és multimédiás megoldásokat kell alkalmazni a gyors működés eléréséhez. Az oldal elrendezése legyen átlátható, a navigáció pedig könnyen használható. Nemre, korra, képzettségre, társadalmi helyzetre való tekintet nélkül mindenkinek meg kell teremteni a lehetőséget, hogy csatlakozhasson egy ilyen jellegű közösséghez. Az online közösséget állandóan gondozni kell, hogy a folyamatos növekedés és fejlődés kialakulhasson. Az online közösség építése nehéz, szakadatlan munka, és nagyon sok erőfeszítést igényel a fejlesztő részéről. Az online közösségek sikeres működésével kapcsolatos elvárásokat hazai viszonylatban is vizsgálták ben a BabaNet honlap Társalgójában résztvevő felhasználók a használhatóságra, a közösség működésére és a sikerességre vonatkozó állításokat értékeltek egy hétfokú skálán. A felmérés eredményei közül az online kapcsolatépítésre vonatkozó adatokat emelném ki az alábbi táblázat segítségével: Nem fontos Alig fontos Kicsit fontos Semleges Valamennyire fontos Fontos Nagyon fontos N/A összesen Az online kapcsolatok dinamikája hasonlítson a szemtől szembeni interakciókéra 3% (10) 2% (7) 5% (16) 14% (41) 28% (85) 31% (92) 9% (27) 8% (23) 301 Az online közösség tagjai között legyen szoros kötődés (hasonló, mint amilyen a családtagokkal 19% (56) 8% (24) 5% (15) 20% (59) 23% (70) 14% (41) 4% (13) 8% (23) 301 és legjobb barátaiddal) Az online közösség tagjai között felszínes kötődés legyen (hasonló, mint a kollégákkal és 11% (33) 5% (16) 6% (19) 27% (80) 16% (48) 12% (36) 4% (11) 19% (58) 301 ismerősökkel) Igény a másokkal való kapcsolat érzésére 2% (5) 0% (1) 6% (17) 8% (24) 30% (85) 38% (109) 14% (40) 2% (6) Táblázat: A közösség működésére vonatkozó válaszok összesítése Szalóki Gabriella: i.m. 17

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Online közösségek Egy jól működő fórum elemzésén keresztül Készítette: Szalóki Gabriella III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Konzulensek: dr. Boda István egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem)

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA 2010 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ szakirány A KÖZÖSSÉGI MÉDIA TÉRNYERÉSE AZ ONLINE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓBAN

Részletesebben

Szakszervezetek a Web 2.0-án Szakszervezeti és munkahelyi szervezés, közösségépítés a virtuális térben

Szakszervezetek a Web 2.0-án Szakszervezeti és munkahelyi szervezés, közösségépítés a virtuális térben Szakszervezetek a Web 2.0-án Szakszervezeti és munkahelyi szervezés, közösségépítés a virtuális térben Fiedler Péter József 2011. március 31. Tartalomjegyzék 1. Fejezet...3 Bevezetés...3 1.1 Hipotézisek...4

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Czakó Sebestyén 2012

SZAKDOLGOZAT Czakó Sebestyén 2012 SZAKDOLGOZAT Czakó Sebestyén 2012 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT PR ÉS SZÓVIVŐ SZAKIRÁNY A FÖLDRAJZI ÉS TÁRSADALMI KORLÁTOK ELTŰNÉSE

Részletesebben

INTERNETES KÖZÖSSÉGEK. Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal

INTERNETES KÖZÖSSÉGEK. Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar INTERNETES KÖZÖSSÉGEK Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal Konzulens: Borsi Csaba Készítette: Tóth Szilvia Művelődésszervező szak 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

VIRTUÁLIS IFJÚSÁGI MUNKA ÉS AZ E-IFJÚSÁG

VIRTUÁLIS IFJÚSÁGI MUNKA ÉS AZ E-IFJÚSÁG Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 1 VIRTUÁLIS IFJÚSÁGI MUNKA ÉS AZ E-IFJÚSÁG ÚTIKALAUZ A DIGITÁLIS BENNSZÜLÖTTEK VILÁGÁBA Székely Levente Nagy Ádám dr. Budapest, 2010 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 2 SOROZATSZERKESZTÔ

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS HATÁSUK A TÁRSADALOMRA

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS HATÁSUK A TÁRSADALOMRA SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS HATÁSUK A TÁRSADALOMRA IRODALMI SZEMELVÉNYEK 2011. Kiss József és Sipos Erika 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 1.1. A kommunikáció formái az internet

Részletesebben

módszertani kézikönyv

módszertani kézikönyv módszertani kézikönyv Innovating Vocational Educational Training Applying Games Realities a szakképzés innovációja web 2.0 alapú játékokkal Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a

Részletesebben

A közösségi internet-hozzáférés lehetőségei kistelepüléseken

A közösségi internet-hozzáférés lehetőségei kistelepüléseken Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet A közösségi internet-hozzáférés lehetőségei kistelepüléseken Készítette: Miskolczi Erna Társadalmi tanulmányok

Részletesebben

Szerző: Boronkai Dóra Lektor: Síklaki István TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: Boronkai Dóra Lektor: Síklaki István TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Az internet pszichológiája Szerző: Boronkai Dóra Lektor: Síklaki István Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban ön megismerkedhet az internethasználat alapvető színtereivel, az internetes kommunikáció

Részletesebben

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban FVM A Földmûvelésügyi és Vi d é k f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m támogatásával készült D r. C s e p r e g i T i b o r, D r. K o z á r i J ó z s e f Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat ONLINE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA EGY SZABADIDŐKÖZPONT SZÁMÁRA Készítette: Tamás Ildikó Budapest,

Részletesebben

ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNY SZEKCIÓ

ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNY SZEKCIÓ ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNY SZEKCIÓ Lektorálták: Dr. Kemény László, CSc, (PEME) Dr. Koncz István, Ph.D., CSc, Dr. Fehér Zsuzsanna, (PEME) Tartalom Nagy Ágnes: A közösségi média tartalma és effektusai...

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló építése de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló építése de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló építése de hogyan? 2011 Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Bátyi Gábor

SZAKDOLGOZAT. Bátyi Gábor 1 SZAKDOLGOZAT Bátyi Gábor 2011 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Kereskedelem és marketing a Facebook-on Konzulens: Brávácz Ibolya Adjunktus

Részletesebben

POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓ AZ INTERNETEN 1

POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓ AZ INTERNETEN 1 POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓ AZ INTERNETEN 1 Szabó Gabriella (tudományos segédmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete) Mihályffy Zsuzsanna (tudományos segédmunkatárs, Magyar Tudományos

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat szakdiplomácia AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Laczkovszki Bernadett Budapest, 2008

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT LAZA BÁLINT 2009.

SZAKDOLGOZAT LAZA BÁLINT 2009. SZAKDOLGOZAT LAZA BÁLINT 2009. Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Információáramlás a komplex hálózatok archetípusában, az Interneten

Részletesebben

Szakdolgozat. Simon Imre Márton 2010.

Szakdolgozat. Simon Imre Márton 2010. Szakdolgozat Simon Imre Márton 2010. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet Kibertérben leltem szerelemre (Az internetes társkeresésről) Témavezető tanár: Daróczi

Részletesebben

Hálózatosodás és tanulás hálózati környezetben

Hálózatosodás és tanulás hálózati környezetben Hálózatosodás és tanulás hálózati környezetben Molnár Pál Hálózatosodás és tanulás hálózati környezetben Molnár Pál lektor: Póczos Valéria Szerzői jog 2013 Eötvös Lóránd Tudományegyetem E könyv kutatási

Részletesebben

A digitális jövõ térképe

A digitális jövõ térképe 2 0 0 0 2 0 0 1 W World I Internet P Project A digitális jövõ térképe A magyar lakosság és az Internet Kiinduló állapotfelvétel ITTK-TÁRKI, 2001 december TARTALOMJEGYZÉK A World Internet Project és az

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS szak NAPPALI tagozat REKLÁM szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS szak NAPPALI tagozat REKLÁM szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS szak NAPPALI tagozat REKLÁM szakirány ISMERLEK-E? AVAGY A KÖZÖSSÉGI PORTÁLOK HATÁSA A TÁRSAS

Részletesebben

Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom

Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom Szerzı: Kollányi Bence Molnár Szilárd Székely Levente Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott

Részletesebben

HARMATI EDINA. A legnagyobb emberi próba és szerep. Szakdolgozat. Szociológia MA szak Nappali tagozat. Témavezető: Prof. Dr.

HARMATI EDINA. A legnagyobb emberi próba és szerep. Szakdolgozat. Szociológia MA szak Nappali tagozat. Témavezető: Prof. Dr. HARMATI EDINA A legnagyobb emberi próba és szerep Szakdolgozat Szociológia MA szak Nappali tagozat Témavezető: Prof. Dr. Szabó Ildikó Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 2011 A LEGNAGYOBB

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

Kapcsolatok online és offline Az internet és más infokommunikációs technológiák szerepe a privát kapcsolathálózatokban

Kapcsolatok online és offline Az internet és más infokommunikációs technológiák szerepe a privát kapcsolathálózatokban Kapcsolatok online és offline Az internet és más infokommunikációs technológiák szerepe a privát kapcsolathálózatokban Csüllög Krisztina Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Tardos Róbert

Részletesebben

2. Az elektronikus kereskedelem... 6. 2.1. Makrokörnyezeti faktorok... 7. 2.2. Az elektronikus kereskedelem építőelemei... 9

2. Az elektronikus kereskedelem... 6. 2.1. Makrokörnyezeti faktorok... 7. 2.2. Az elektronikus kereskedelem építőelemei... 9 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Az elektronikus kereskedelem... 6 2.1. Makrokörnyezeti faktorok... 7 2.2. Az elektronikus kereskedelem építőelemei... 9 2.3. Kapcsolatok a szereplők között... 10 2.4.

Részletesebben

Közösségek hálózati kommunikációja

Közösségek hálózati kommunikációja mediaremix1 2007/3/7 21:27 page 113 #113 6. Közösségek hálózati kommunikációja Vályi Gábor A közösség fogalmáról és az egyes közösségeket működtető mozgatórugókról való elmélkedés a társadalommal kapcsolatos

Részletesebben