Befektetési vállalkozások évi beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Befektetési vállalkozások 2009. évi beszámolója"

Átírás

1 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefonszáma Befektetési vállalkozások évi beszámolója Keltezés: Budapest, április 22. a vállalkozás vezetője Kruchióné Marsi Piroska ügyvezető igazgató

2 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. MÉRLEG (BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK) Eszközök (aktív) Az adatok E Ft-ban Sor Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám A tétel megnevezése 2008/12/31 módosításai 2009/12/31 a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) 82,492 89, I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 5,954 5, Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 5,620 4, Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) 70,873 68, Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 30,990 35, Műszaki berendezések, gépek, járművek 5,813 5, Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 14,550 17, Tenyészállatok Beruházások, felújítások 4,310 4, Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15,210 4, III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sor) 5,665 14, Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés 5,665 14, Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonban álló vállakozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ( sorok) 303, , I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlne termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Késztermékre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) 112, , Vevőkövetelések Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból 4,776 3, Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések 8,191 7, a) elszámolóházzal szembeni követelés 8,191 7, b) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 96, , Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelés Egyéb követelések 3,066 18,026

3 Előző év Előző év(ek) A tétel megnevezése 2008/12/31 módosításai a b e d e Sor szám Tárgyév 2009/12/ III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) 95,033 49, Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés 6, Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt negtestesítő értékpapírok 88,542 49, IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) 95,625 98, Pénztár, csekkek 10,465 11, Bankbetétek 85,160 86, a) tőzsdeforgalmi számla 74,366 82, b) egyéb bankbetétek 10,794 3, C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) 7,170 1, Bevételek aktív időbeli elhatárolása 3,691 1, Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3, Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) 393, ,380

4 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. MÉRLEG (BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK) Források (passzívák) Az adatok E Ft-ban Sor Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám A tétel megnevezése 2008/12/31 módosításai 2009/12/31 a b c d e 61. D) Saját tőke ( sorok) 296, , I. JEGYZETT TŐKE 200, , Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 64. II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 65. III. TŐKETARTALÉK 66. IV. EREDMÉNYTARTALÉK (+/-) 75,574 51, V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 15,210 4, VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 4, VIII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-) 1, E) céltartalékok ( Sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 75. F) Kötelezettségek ( Sorok) 94, , I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 80. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sokor) 2,621 1, Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hietlek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállakozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 2,621 1, III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sokor) 91, , Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 902 1, Ügyfelekkel szembeni kötelezettség 74,850 92, Kötelezettségek tőzsdei ügyeltek elszámolásaiból Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettségek a) elszámolóházzal szembeni kötelezettség b) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 6,835 47, Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltótartozások Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9,341 7, G) Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) 1,529 2, Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1,529 2, Halasztott bevételek 108. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) 393, ,380

5 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. EREDMÉNYKIMUTATÁS (BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK) Az adatok E Ft-ban Sor Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám A tétel megnevezése 2008/12/31 módosításai 2009/12/31 a b c d e 01. a) Bizományosi tevékenység bevételei 81,805 81, b) Kereskedelmi tevékenység bevételei 25,334 41, c) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei d) Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei 4,997 4, e) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 23,520 24, Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e) 135, , f) Bizományosi tevékenység ráfordításai 21,873 31, g) Kereskedelmi tevékenység ráfordításai 3,530 1, h) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai 10. i) Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai j) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 1,349 1, Befektetetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j) 27,638 35, I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02.) 108, , II. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés 16. III. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 1,718 1, IV. Aktívált saját teljesítmények értéke V. Anyagjellegű ráfordítások 43,368 49, Bérköltség 33,567 29, Személyi jellegű egyéb kifizetések 17,975 13, Bérjárulékok 14,690 11, VI. Személyi jellegű ráfordítások ( Sorok) 66,232 53, VII. Értékcsökkenési leírás 5,777 6, VIII. Egyéb ráfordítások 9,379 10, Ebből: értékvesztés 26. I X. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 910 1, A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX.) -15,326-2, Kapott (járó) osztalék és részesesdés 2,745 2, Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 4, Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett eszközöknek minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 9,936 11, Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 7,802 8, Pénzügyi műveletek bevételei X. Nem forgalamzási pénzügyi műveletek bevételei =( ) 17,164 13, Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteség Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetett (fizetendő) kamatok és kamtjellegű kifizetések Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X-XI.) 17,017 13, C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(+/-A+/-B) 1,691 10,717 Előző év Előző év(ek) A tétel megnevezése 2008/12/31 módosításai a b e d e Sor szám 47. XII. Rendkívüli bevételek 48. XIII. Rendkívüli ráfordítások Tárgyév / D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XII-XIII.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+/-D) 1,691 10, XIV. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-XIV.) 1,283 9, XV. Általános tartalék képzés, felhasználás (+/-) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 30, Jóváhagyott osztalék és részesedés 40, G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+/-XV ) 1,283 0

6 Kiegészítő melléklet a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt évi beszámolójához I. Általános rész A Társaságról általában A Társaság neve: Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság székhelye: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. Cégjegyzék száma: Cg Internetes honlap: A beszámoló aláírására jogosultak adatai: Kruchióné Marsi Piroska első ügyvezető, igazgatósági tag 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4. Humpester Attila ügyvezető, igazgatósági tag 1139 Budapest, Gömb u. 29. Lakos Ernő igazgatóság elnöke 1026 Budapest, Orló u. 17. Alapítás A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (továbbiakban: Társaság) december 31-én jött létre átalakulással 150 M Ft alaptőkével. A Társaság anyavállalata, a Reálszisztéma Kereskedelmi és Tőkehasznosító Kft évben 50 M Ft-tal, azaz 200 M Ft-ra megemelte az alaptőkét, amely 1500 db egyenként Ft névértékű és 50 db, egyenként Ft névértékű névreszóló törzsrészvényből áll. A Társaság aktuális tulajdonos struktúrája Tulajdonos Részvények Szavazati arány száma 1./ Reálszisztéma Kereskedelmi és Tőkehasznosító Kft db 99,95% Székhely: 2314 Halásztelek, Rákóczi F. u / Kruchióné Marsi Piroska 1 db 0,05% Lakcím: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. Összesen: db 100 % A Reálszisztéma Kereskedelmi és Tőkehasznosító Kft. közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezik a Társaság felett. A Reálszisztéma Kereskedelmi és Tőkehasznosító Kft. állítja össze a Reálszisztéma csoport összevont (konszolidált) éves beszámolóját, amelybe a Társaságot, mint leányvállalatot bevonja. A konszolidált éves beszámoló megtekinthető a Reálszisztéma Kft. székhelyén, illetve a Cégcsoport honlapján: A Társaság tevékenységi köre 6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység 6499 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 6622 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 1

7 Ezen tevékenységek keretében bizományosi konstrukcióban végzi a Társaság a folyamatos kibocsátású Reálszisztéma Kötvények és Befektetési jegyek forgalmazását, az állampapírok másodlagos forgalmazását, a tőzsdei prompt és határidős kereskedést. A Társaság a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan kiegészítő befektetési szolgáltatásokat is nyújt évtől Társaságunk hitel- és biztosításközvetítéssel is foglalkozik. A Társaság gazdálkodásának jogszabályi keretei A Társaság gazdálkodásának feltételeit a tőkepiacról szóló CXX. törvény (Tpt.), illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. Törvény (továbbiakban Bszt.) rögzíti. Vezető tisztségviselők A vezető tisztségviselők, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai részére évben előleg, kölcsön nem került folyósításra, nevükben garanciavállalás nem történt. Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjai választott tisztségviselői tevékenységükért évben díjazásban nem részesültek. A korábbi vezető tisztségviselőkkel, igazgatósági- és felügyelő bizottsági tagokkal szemben nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn. Számviteli politika A Társaság a számvitelről szóló évi C. számú törvény (továbbiakban: Sztv.) és a 251/2000 (XII.24.) Kormányrendelet alapján készítette el éves beszámolóját. Az éves beszámolóban a Mérleget a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti részletezettségben, az Eredménykimutatást a 2. sz. melléklete szerinti tagolásban készítettük el. A Reálszisztéma Zrt évi mérlege és eredménykimutatása az éves rendes közgyűlést követően megtekinthető a Társaság honlapján: Értékelési eljárások A Társaság Számviteli politikája a vonatkozó törvények előírásain alapulva rögzíti az alkalmazott elszámolási és értékelési eljárásokat. Az értékelést minden esetben leltár felvétele és a nyilvántartásokkal való egyeztetés után végezzük el. - Társaságunk a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza. - A tárgyi eszközöket a terv szerinti és terven felüli leírással csökkentett beszerzési értéken értékeljük. - Az eladási célra beszerzett, belföldi értékpapírtőzsdén forgalmazott értékpapírokat a havi és az év végi értékelés során a mérlegfordulónapi tőzsdei árfolyamlistában közölt átlagáron értékeljük. - A devizás tételek értékelésekor az értékelés napi MNB devizaárfolyamokat vesszük figyelembe. - Az 50 E Ft alatti egyedi értékű eszközöket amennyiben az elhasználódási idejük 1 évnél rövidebb - a beszerzéskor egyösszegben leírjuk és azokat az analitikánkban érték nélkül, csak mennyiségben tartjuk nyilván. - Az 50 E Ft feletti egyedi értékű tárgyi eszközöket mennyiségben és értékben is nyilvántartjuk. A bruttó érték megegyezik a bekerülési értékkel. - 1 M Ft feletti egyedi értékű tárgyi eszközöknél alkalmazzuk a maradványérték meghatározását. - A vevői követeléseinket számla alapján, a számlázott összegben tartjuk nyilván. A kétes követelésekre értékvesztést számolunk el. - A szállítói kötelezettségeket számla szerint áfa-t is tartalmazó értékben vesszük nyilvántartásba. - A pénzeszközöket a pénztárjelentéssel, illetve bankszámlakivonattal egyezően december 31-i záró értékben szerepeltetjük. 2

8 - Az értékcsökkenési leírás összegét az adótörvény által megengedett kulcsokkal határozzuk meg. Az 1 M Ft bekerülési értékű tárgyi eszközöknél a számítás alapja a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték és a hasznos élettartam. Az elszámolás gyakorisága negyedéves. - Évközben mind a saját, mind az idegen értékpapír-állományról folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezetünk, melynek helyességét hó végén és a mérleg fordulónapjával tételes leltározással ellenőrizzük. Számviteli szolgáltatások Társaságunknál a évi CXXXVIII. törvény előírásai szerint a könyvvizsgálat kötelező. A könyvvizsgálói tevékenységet végző személy: Bartos Péterné Budapest, 1026 Riadó u. 6/A. Bejegyzési szám: MKVK Jogviszony vége: A évi beszámoló könyvvizsgálati díja Ft, az évközi auditáció egyszeri díja Ft. A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló elkészítésével megbízott természetes személy neve: Kruchióné Marsi Piroska 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. Regisztrációs szám: MKVK II. MÉRLEG-hez kapcsolódó kiegészítések A Társaság évi mérleg főösszege 10%-kal nőtt az előző évihez képest, nagysága E Ft. Eszközoldalon a befektetett eszközök 8,26%-kal, a forgóeszközök 4,58%-kal nőttek, míg az aktív időbeli elhatárolások 74,42%-kal csökkentek. A Társaság a 0-ás Nyilvántartási számlák számlaosztályban ügyfelenként, értékpapír fajtánként vezet nyilvántartást az ügyfelek tulajdonát képező értékpapírokról. A 251/2000. Kormányrendelet 10 (16) bekezdés szerint a mérleg fordulónapján a pénzügyileg még nem rendezett, tőzsdén kötött bizományosi prompt ügyletekből eredő követeléseket és kötelezettségeket a 0. nyilvántartási számlaosztályba felvettük. A követelések értéke: E Ft, kötelezettségek értéke: 0 E Ft. A kormányrendelet 11 (4) bekezdése szerint a le nem zárt határidős bizományosi ügyletekből adódóan az elszámolóház részére befizetett árkülönbözetek összegét a 0. nyilvántartási számlaosztályba követelésként felvettük, összege E Ft. A kormányrendelet 11 (6) bekezdése szerint az ügyfél javára kötött, mérlegfordulónapon le nem zárt tőzsdei határidős ügyletekből adódóan az ügyfél részére kifizetett árkülönbözetek összegét a 0. nyilvántartási számlaosztályba kötelezettségként felvettük, összege 291 E Ft. A. Befektetett eszközök A Befektetett eszközök állománya mindösszesen E Ft-tal 8,26%-kal nőtt, struktúrájában jelentős változás nem történt. A befektetett pénzügyi eszközök aránya 17%, a tárgyi eszközöké 77%, az immateriális javaké 6%. Az immateriális javakon belül a vagyoni értékű jogok közt szerepelnek a megvásárolt szoftver felhasználási jogok. A szellemi termékek között mutatjuk ki a Társaság által kifejlesztett szoftvereket, melyek a Reálszisztéma értékpapírok és határidős ügyletek kereskedési moduljai. A Tőzsdei kereskedési szoftver még fejlesztés alatt áll. 3

9 A Tárgyi eszközök között a Társaság működéséhez szükséges irodai célú ingatlanok, számítástechnikai és irodai berendezések, valamint gépjárművek szerepelnek E Ft-os nagyságrendben. Társaságunk évtől kezdődően él a számviteli törvény által nyújtott lehetőséggel, amely szerint a tevékenységét tartósan szolgáló ingatlanok (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.) értékelésénél a mérleg készítéskori piaci értéket veszi alapul. Az ingatlanok után évtől december 31-ig kimutatott Értékhelyesbítés összege E Ft. Az előző évi záró értékhez képet E Ft csökkenést számoltunk el az értékbecslés és a tárgyévi beruházások eredőjeként. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének évi változásait az alábbi táblázatok szemléltetik. Immateriális javak Ft Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték ,-Ft ,-Ft ,-Ft Halmozott értékcsökkenés ,-Ft ,-Ft ,-Ft Nettó érték ,-Ft ,-Ft ,-Ft Tárgyi eszközök Ft Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bruttó érték ,-Ft ,-Ft ,-Ft Halmozott értékcsökkenés ,-Ft ,-Ft ,-Ft Nettó érték ,-Ft Ft ,-Ft Értékhelyesbítés ,-Ft ,-Ft ,-Ft Beruházás ,-Ft ,-Ft ,-Ft Tárgyi eszközök összesen ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft A beruházások között a saját előállítású szellemi termékek eddigi felmerült közvetlen költségei szerepelnek E Ft értékben. A Társaság csak lineáris terv szerinti értékcsökkenést számolt el évben. A Befektetett pénzügyi eszközök állománya E Ft, amely az alábbi összegeket tartalmazza: Egyéb tartós részesedés Összeg E Ft Budapesti Értéktőzsde BÉT Határidős szekció belépési díj Összesen B. Forgóeszközök A Forgóeszközök fordulónapi záró állománya E Ft, amely összességében E Ft-os növekedést jelent az előző évhez képest. A forgóeszközök állományán belül a követelések állománya E Ft-tal, a pénzeszközök állománya E Ft-tal nőtt, az értékpapírok állománya pedig E Ft-tal csökkent. 4

10 A forgóeszközök összetételét az alábbi táblázat szemlélteti E Ft Megoszlás % E Ft Megoszlás % Követelések % % Értékpapírok % % Pénzeszközök % % Összesen % % A kapcsolt vállalkozással szembeni E Ft-os követelés a Reálszisztéma Kft-vel szemben áll fenn, amely E Ft rövid távú kölcsönből, E Ft osztalékelőlegből, és E Ft pedig a havi kiszámlázott díjakból adódik. Az elszámolóházzal szembeni követelés a TEA-hoz (Tőzsdei Elszámolási Alap-azonnali piac) való hozzájárulás címén befizetett E Ft-os összeget, valamint a KGA (Kollektív Garancia alaphatáridős piac) összegét, E Ft-ot tartalmazza. A vevőkövetelések nagyságrendje 0 E Ft, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból eredő követelés E Ft. Ebből E Ft a Reálszisztéma kötvényre és befektetési jegyekre számlázott évi számlavezetési díj, melynek esedékessége január hó. Tőzsdei ügyletek elszámolásából 0 E Ft követelés keletkezett. Az egyéb követelések nagyságrendje E Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze. Egyéb követelések Munkavállalókkal szembeni követelés FX Direkt Bank AG-vel szembeni követelés Raiffeisen Zrt.-vel szembeni követelés K&H Bankkal szembeni követelés Inter-Európa Bankkal és MKB Bankkal szembeni követelés BÉT származékos- és részvény szekció díja Tulajdonossal szembeni követelés Felügyeleti díj Adók elszámolása Összesen Összeg E Ft 360 E Ft 55 E Ft E Ft 79 E Ft E Ft E Ft 20 E Ft 50 E Ft E Ft E Ft A Társaságnak a mérleg fordulónapján halasztott fizetés, értékpapírkölcsön miatti követelése nem volt. A saját értékpapírok állománya E Ft, melynek belső megoszlása az alábbiak szerint változott Értékpapírok Könyv szerinti Könyv szerinti érték Ft érték Ft Változás Tőzsdei részvények ,- - - Tőzsdén kívüli részvények ,- - - Tőzsdei kötvények ,- - - Részvények és kötvények ,- - - összesen Állampapírok , ,- 56% Értékpapírok összesen , % 5

11 Az állampapírok állományából ,-Ft névértékű állampapír volt zárolás alatt december 31-én a KELER Zrt. kedvezményezettségével. Az értékpapírok közül darab a prompt és darab a határidős ügyletek pénzügyi elszámolásához nyújt fedezetet az elszámolóház részére. A Pénzeszközök záró állománya ,-Ft, amely megoszlása igazodik a forgalmazási struktúrához. Pénztárak Tőzsdei forgalmazás ,-Ft Befektetési jegy forgalmazás ,-Ft Kötvény forgalmazás ,-Ft Házipénztár ,-Ft Pénztárak összesen ,-Ft Bankszámlák Tőzsdeforgalmi számla (KELER Zrt.) Elszámolási betétszámla (MKB Nyrt.) Bankszámlák összesen ,-Ft ,-Ft ,-Ft A Társaság december 31-én külföldi pénzértékre szóló eszközökkel nem rendelkezett. C. Aktív időbeli elhatárolás Az időbeli elhatárolás összege E Ft, amelynek döntő többsége kamatelhatárolás. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Reálszisztéma Kft. kölcsön kamat hó ,-Ft Magyar Államkötvények elhatárolt kamata ,-Ft Bankkamat ,-Ft KGA és TEA hozam hó ,-Ft Munkáltatói kölcsön kamat 4 086,-Ft Hitelközvetítési jutalék ,-Ft Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Szakmai lapok előfizetése év ,-Ft Tőzsdei adatbázis szolgáltatás ,-Ft Magyar Posta fiókbérlet év ,-Ft Ingatlanbiztosítás ,-Ft Aktív időbeli elhatárolások összesen: ,-Ft ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: E Ft 6

12 D. Saját tőke A saját vagyon szerkezetét és alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: A vagyonszerkezet alakulása E Ft Jegyzett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék Általános tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen A április 22-i közgyűlés jóváhagyta a Ft osztalékot, ami a mérleg szerinti eredmény és az eredménytartalék terhére lett kifizetve. A évi eredmény terhére általános tartalékot és lekötött tartalékot nem képeztünk. Az értékelési tartalék sor a Társaság tulajdonában lévő, irodai célú ingatlanok piaci értékeléséből adódó pozitív különbözet, melynek összege az aktuális piaci értékelés alapján E Ft-tal csökkent. A 251/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján az általános tartalékot az eredménytartalékba vezettük át E. Céltartalékok Céltartalék képzés és felhasználás a tárgyévben nem történt. F. Kötelezettségek A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségállománya 2 db személygépkocsi lízing díjából tevődik össze, mely E Ft. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya E Ft, amely E Ft-os növekedést mutat az előző évhez képest. A kötelezettségek összetétele az alábbi: Kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Összesen Összeg E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft A szállítói kötelezettségek pénzügyi rendezése hóban megtörtént. Az ügyfelekkel szembeni kötelezettség tartalmazza az ügyfeleket megillető - ügyfélszámlákon jóváírt - összegeket, amelyek fedezetét a pénzeszközök biztosítják. A kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségből E Ft a kötvény pénztárakból ered, E Ft pedig osztalékból. Az egyéb kötelezettségekből E Ft adó jellegű, 20 E Ft pedig a évi osztalékból adódik. A Társaság december 31-én külföldi pénzértékre szóló kötelezettségekkel nem rendelkezik. 7

13 G. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások összege E Ft, amely 956 E Ft-tal magasabb az előző évinél. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása IV. negyedévi Felügyeleti díj 188 E Ft IV. negyedévi cégautóadó 71 E Ft Ingatlan bérleti díj 250 E Ft Router és flex-com díj 110 E Ft BÉT részvény szekció díja 110 E Ft Üzemanyagköltség 20 E Ft Keler költségek 588 E Ft Ügynöki jutalékok E Ft ISDN díj 4 E Ft Összesen E Ft FORRÁSOK ÖSSZESEN: E Ft III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye A Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei E Ft-ot tesznek ki, amelyből a E Ft összegű ráfordítások levonása után E Ft eredmény képződött. A befektetési szolgáltatás tevékenység bevételének az üzletágak közötti megoszlása a következő: év év Változás E Ft E Ft Értékpapír bizományosi tevékenység E Ft E Ft -1% Értékpapír kereskedelmi tevékenység E Ft E Ft 163% Értékpapír-forgalomba hozatali 0 E Ft 0 E Ft - tevékenység Letétkezelés, letéti őrzés, portfóliókezelési E Ft E Ft -5% tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási E Ft E Ft 6% tevékenység Összesen E Ft E Ft 12% A befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai az alábbi tételekből tevődnek össze: Ráfordítások Részvényügyletek jutaléka MMTS, egyéb közvetített szolgáltatás díja KELER díjak Tőzsdei információs rendszer díja BÉT származékos szekció díja BÉT részvény szekció díja Ügynöki jutalékok Letétőrzési és letétkezelési tevékenység ráfordításai Kereskedelmi tevékenység ráfordításai Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai Összesen Összeg E Ft 141 E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 729 E Ft E Ft E Ft E Ft 8

14 A kereskedelmi tevékenység ráfordításain belül az értékpapírok év végi piaci értékeléséből adódóan értékpapír típusonként az alábbi árfolyamveszteségeket számoltuk el: január 01. nyitó érték Értékvesztés visszaírása Állományváltozás december 31. záró érték Növekedés Csökkenés Tőzsdei részvények Diszkontkincstárjegyek Államkötvények Összesen II. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek összege 37 E Ft, mely kerekítési különbözetekből adódik. III. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye Az egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység keretein belül Társaságunk III. negyedévétől hitelközvetítési szolgáltatásnyújtással is foglalkozik. Az ennek kapcsán keletkezett bevétel évben E Ft, melyből a E Ft ráfordítás levonását követően 574 E Ft eredmény keletkezett. IV. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 E Ft A Társaság működési költségei E Ft-ot tettek ki, amelyből E Ft az anyagjellegű ráfordítások, E Ft a személyi jellegű ráfordítások, E Ft az értékcsökkenési leírás és E Ft az egyéb ráfordítások nagyságrendje. V. Anyagjellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Összeg E Ft Üzemanyagfelhasználás Egy éven belül elhasználódó eszközök és egyéb anyagok Bérleti díjak Gépkocsival kapcsolatos költségek, javítási költségek 427 Hirdetési díj Oktatás, szakkönyvek 668 Takarítás, tisztítószer Posta, telefon, irodaszer Közjegyzői szolgáltatás 6 Könyvvizsgálat díja Más vállalkozóval végzett szolgáltatások költségei Illetékek 132 Bankköltség 161 Biztosítások 591 Tv készülék üzembentartási díj 24 Összesen

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2006. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

Éves beszámoló. Éves Zárómérleg Időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31.

Éves beszámoló. Éves Zárómérleg Időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék száma FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt.

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Engineering Kft. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Matusz-Vad Zrt. részvényeseinek Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Matusz-Vad Zrt. mellékelt 213. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.6.4. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A REÁLSZISZTÉMA BEFEKTETÉSI ALAPKEZEL 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Könyvvizsgáló: SALDO Könyvvizsgáló és Vagyonértékel Kft. 1106 Budapest, Gyakorló u. 4/E. 1/6. kijelölt könyvvizsgáló:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz. Statisztikai számjel: 13100887360011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001580 ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL Békéscsaba, 2014. április 15. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a vállalkozás

Részletesebben