CSEPEL HOLDING Nyilvánosan M köd Részvénytársaság ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSEPEL HOLDING Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE"

Átírás

1 CSEPEL HOLDING Nyilvánosan M köd Részvénytársaság ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE BUDAPEST, ÁPRILIS 20. a vállalkozás vezet je (képvisel je) 1

2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A társaság neve: Csepel Holding Nyrt. (2001. július 10-e el tt: GarAgent-Excel Rt.) Tevékenységi kör: üzletvezetés (f tevékenység, július 11-t l) A társaság alapításának id pontja: november 25. A társaság székhelye: 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1. Érvényes alapszabály kelte: június 6. Utolsó cégbejegyzés száma /297 és id pontja: február 20. Alapításkori, illetve aktuális alapt ke: eft eft, december 31-én Könyvvizsgáló neve, címe: MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft Budapest, Fehér u. 10. A társaság hirdetményeinek közzététel helye: BÉT honlap Csepel Holding Nyrt. honlapja PSZÁF honlap Az Nyrt. cégjegyzésére, illetve az éves beszámoló aláírására jogosult: Párkányi Zoltán az igazgatóság elnöke (1213 Budapest, Hollandi út 93.) 2

3 Az Nyrt. tulajdonosai Tulajdoni arány (%) R. Kalaichelvan 21,35 Singapore , 19, Lengkok Merak, Singapore Pirsum Services Limited Ciprus, 1065 Nicosia, Stasikratous Str. 20B. Crystal Offices, Krambis Building 21,05 Goh Kim Seng Singapore, Kew Crescent ,46 Fehér és Fiai Kft. 10, Budapest, Pannonhalmi út 31. Paul Dan Viorel 8,65 Blvd. Dimitre Cantomil, No. 1., Ap. 2. Bukarest, Románia Közkézhányad 17,79 A tevékenység jellemz i, mutatói eft Éves nettó árbevétel Eredmény (nyereség) 692 Saját t ke december 31-én A Társaság dec. 31-én az alábbi kapcsolt vállalkozásokkal rendelkezett: Társaság Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft Részesedés % Saját t ke Jegyzett ke Tartalékai Mérleg szerinti eredmény 99, A Társaság a befektetési kapcsolatok és egyéb, a évi C. tv-ben meghatározott feltételek alapján anyavállalatnak min sül, és a nemzetközi számviteli standardoknak megfelel en összeállított konszolidált éves beszámoló készítésére és könyvvizsgálatra kötelezett. A Társaság a Magyarországon hatályos el írások szerint m ködik. A Társaság törvényes rendje szabályozott: A legf bb társasági szabályokat, tulajdonosi viszonyokat az Nyrt. Alapszabálya tartalmazza, a ködésére vonatkozó el írásokat a bels szabályzatok és utasítások tartalmazzák. A Társaság üzleti könyveinek vezetése a évi C. sz. Számviteli Törvény (továbbiakban Sztv.), és az arra épül bels rend által meghatározott. 3

4 Éves beszámolóját a Sztv. 1.sz. melléklet A változata (mérleg), és a 2.sz. melléklet A változata (eredménykimutatás összköltség eljárással) szerint készíti. A számviteli nyilvántartás a Társaság egyedi sajátosságait is figyelembe vev számlarenden alapul. A könyvelés rendje: kett s könyvvitel. A bizonylatáramlás zárt, az analitikai rend a f könyvi elszámolásokkal összehangolt. Az éves zárást analitikai egyez ség, és teljes kör leltár támasztja alá. A napi forgalom rögzítése számítógépes feldolgozással az Apolló szoftver alkalmazásával valósul meg. Az Nyrt. ezen a rendszeren bonyolítja: f könyvi könyvelést vev és szállító folyószámla könyvelését. Az Nyrt. számviteli politikájában rögzített zárási id pontja: március 31. Ez azt jelenti, hogy a Társaság eddig az id pontig tudta figyelembe venni a még évet érint gazdasági eseményeket, illetve a piaci hatásokat. A Társaság éves beszámolója is a számviteli politikában rögzített elveken alapul, melyek közül a leglényegesebbek: - az értékvesztés elszámolása a mérleg fordulónapján (december 31-én) meglév vev k, adósok fizet képességének egyedi min sítésével történt, - késedelmi kamat, kötbér, kártérítés, káresemény, bírság elszámolása minden esetben az egyéb bevételek, egyéb ráfordítások között történik, - lényeges hiba: Sztv. 3. (3) bekezdése 5. pontja szerint: a hiba feltárását megel üzleti évben kimutatott saját t ke legalább 20 %-kal változik, - jelent s hiba: minden esetben, ha a hiba feltárásának évében a különböz ellen rzések során ugyanazon évet érint en megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját t két növel -csökkent értékének együttes (el jelt l független) összege eléri az adott év mérleg- összegének 2 %-át, illetve ha a mérlegf összeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint, - devizaeszközök és devizaforrások értékelésénél a teljesítéskori, valamint az év végi értékelésénél a Magyar Nemzeti Bank devizaárfolyamát alkalmazza a Társaság, - Mind a realizált, mind a nem realizált (mérleg-fordulónapi) árfolyam-különbözetet figyelembe veszi a Társaság az analitikus és a f könyvi nyilvántartásban egyaránt. Az év végi értékelés során, ha az összevont, nem realizált árfolyam különbözet veszteség, akkor a pénzügyi m veletek egyéb ráfordítása során, ha pedig az nyereség, akkor a pénzügyi veletek egyéb bevétele során jelenik meg. Az Nyrt január 1 december 31. terjed id szakra vonatkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét,az eszközök összetételét, a saját t ke és a kötelezettségek, a likviditás és a fizet képesség, valamint a jövedelmez ség alakulását az 1.sz. mellékletben bemutatott 4

5 mérleg és eredménykimutatásból számított mutatószámok és a cash-flow kimutatás szemléltetik. 2. VÁLLALATVEZETÉS, FOGLALKOZTATÁS (2014. december 31-én) Igazgatóság tagjai: Párkányi Zoltán Szomi Iván Paul Dan Viorel Felügyel Bizottság tagjai: dr. Arz Gusztáv Rózsavölgyi László Fehér Hajnal Csillag Audit Bizottság tagjai: dr. Arz Gusztáv Rózsavölgyi László Fehér Hajnal Csillag Könyvvizsgáló: MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft Budapest, Fehér u. 10. Természetes személy könyvvizsgáló: Nagy Judit Kamarai tagsági szám: Bankok: Jogi képvisel : OTP Bank Nyrt. Sberbank Zrt. dr. Mihalik Péter 1027 Budapest, Jurányi u. 10. II.em.5. 5

6 A vezetésben bekövetkezett változások: R. Kalaichelvan urat a április 29-i közgy lés az igazgatóságból visszahívta. Igazgatók résztulajdona a Társaságban: Az igazgatósági tagok közül csak Paul Dan Viorel Úrnak van résztulajdona a Társaságban. A vállalatnál dolgozó alkalmazottak száma: 2 f A Felügyel Bizottsági, illetve Igazgatósági Tagok részére év folyamán eft tiszteletdíj és eft bruttó bér került kifizetésre. 3. A TÁRSASÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉS GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE, A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS ADATAI ALAPJÁN I. Bevezetés: A bázisadatokat az Nyrt évi mérlege számára, a december 31-i záró adatokat tartalmazó évi éves beszámoló adja. II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: Eszközök: 1. Befektetett eszközök: A Társaság befektetett eszközeinek alakulását a 2/a és 2/b melléklet szemlélteti. A részesedés értéke teljes egészében a Csepel Holding Nyrt. Excel Csepel Kft-ben lév befektetése. A részesedés értékére értékvesztés nem került elszámolásra évben. A részesedés értéke én eft. 2. Követelések: A forgóeszközök között kimutatott követelések (vev k) értéke 0 eft, a követelések kapcsolt vállalkozással szembeni mérlegsor értéke eft, amely Társaság termel leányvállalatával szembeni vev követelést takarja. Az egyéb követelések (2 e Ft) tartalma : nem számlázott szállítók ÁFÁ-ja. 3. Értékpapírok: Ez az eszközérték december 31-én: 0 Ft. A Társaság saját részvényei ugyanis még 2006-ban bevonásra kerültek. Egyéb értékpapírokkal nem rendelkezett a társaság az év folyamán és fordulónapon sem. 6

7 4. Pénzeszközök: A december 31-ei mérlegérték A december 31-ei mérlegérték 3 e Ft. 0 e Ft. Forgóeszközök állományának változása év folyamán 1. sz. tábla MEGNEVEZÉS Záró Záró Változás (%) Összetétel (%) Anyagok Áruk Alvállalkozók Göngyölegek Készletre adott el leg Állatok Befejezetlen és félkész termékek Késztermékek KÉSZLETEK Követelések.kapcsolt ,56 100,00 vállalkoz.szemb. Egyéb követelések kapcsolt váll.szemb. Kétes követelések Váltókövetelés Alapítókkal szembeni követelések Egyéb követelések ,29 0,00 KÖVETELÉSEK ,41 100,00 Pénztár ,00 0,00 Bankbetétek 0 0 0,00 0,00 PÉNZESZKÖZÖK ,00 0,00 FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,40 100,00 7

8 5. Aktív id beli elhatárolások: A december 31-ei mérlegben ennek értéke A december 31-ei mérlegben ennek értéke 84 eft 0 eft Az aktív id beli elhatárolások a tárgyévi értéke 0 Ft. Források: 1. Saját t ke: Változását a 2. sz táblázat mutatja be. Saját t ke állományának változása év folyamán 2.sz. tábla Megnevezés eft Növekedés eft Csökkenés eft eft Változás % Jegyzett t ke ,00 Jegyett, de még be nem fizetett t ke ketartalék ,00 Eredménytartalék ,16 Lekötött tartalék ,00 Értékelési tartalék ,00 Mérleg szerinti eredm ,22 Saját t ke összesen ,17 2. Eredménytartalék Az eredménytartalék értéke eft, mely összeg nem más, mint a évi mérleg szerinti eredménnyel megnövelt évi eredménytartalék. 3. Lekötött tartalék: Értéke 0 Ft és évben is. 8

9 Az adózott, illetve mérleg szerinti eredmény levezetése 3.sz. tábla eft-ban Megnevezés Összeg Adózás el tti eredmény 795 Adóalapot növel tételek (+) 425 Adóalapot csökkent tételek (-) 610 (igénybe vett elhatárolt negatív adóalappal együtt) Adóalap (minimum jövedelem alapján) Adók: társasági adó (minimum jövedelem alapján) 103 Adózott eredmény (mérleg szerinti eredmény) 692 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 0 Fizetett osztalék 0 Mérleg szerinti eredmény 692 A Társaság adózás el tti eredménye ill. adóalapja nem éri el a számított nyereség minimumot, így a cég a számított nyereségminimum után adózik. 4. Kötelezettségek A kötelezettségek teljes összege, azaz eft rövid lejáratú kötelezettség. A rövid lejáratú hitelek 61 eft, a szállítókkal szemben fennálló kötelezettsége eft, a kapcsolt vállalkozásokkal (leányvállalattal) szemben fennálló rövid lejáratú kötelezettsége eft, az egyéb részesedési viszonyban álló vállalatokkal szemben fennálló pedig eft. Az egyéb kötelezettségek összege eft. 9

10 Kötelezettségek szerkezetének alakulása 4.sz. tábla Megnevezés Változás (%) Összetétel (%) Hosszú lejáratú Beruh. és fejlesztési hitel Egyéb hosszú lej. hitel Hosszú lej. kölcsön Tartozás kötv. kibocs. Alapítókkal sz. köt. Egyéb hosszú lej. köt. Összesen: Rövid lejáratú Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Rövid lej. köt. kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lej. köt. egyéb rész. v-ban lév vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettség ,82 0, ,35 15, ,38 7, ,05 32, ,81 44,02 Összesen: ,59 100,00 Kötelezettségek összesen ,59 100,00 10

11 A Kft. mérlegében az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összetétele az alábbiak szerint alakult: 5.sz. tábla eft-ban Társasági adó NAV késedelmi pótlék ÁFA kötelezettség SZJA kötelezettség Egészségbizt. járulék köt Nyugdíjbizt. járulék köt Magánnyugdíjpénzt. kés. pótl. 2 0 Szakképzési hozzájárulás köt Ipar zési adó Ipar zési adó kés. pótl Egyéb rövid lejáratú kötelezettség CSSzel szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (kölcsön) Szociális hozzájárulás Köt.munkavállalókkal+tisztségvisel kkel szemben Összesen Passzív id beli elhatárolások: 6.sz. tábla eft-ban Passzív id beli elhatárolás Bevételek passzív id beli 0 0 elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása Halasztott bevételek 0 0 Passzív összesen: A eft-os id beli elhatárolás tartalmazza a évi könyvvizsgálat ki nem számlázott költségeit, valamint az Excel Európa Kft-vel, az Excel Csepel Kft-vel és Csepeli Szerszámgépgyár Kft-vel szemben fennálló kölcsön évi kamatát. 11

12 III.Eredménykimutatás és az ehhez kapcsolódó kiegészít információk A bázisadatokat a Társaság évi eredménykimutatása számára a évi éves beszámoló eredménykimutatása adja. 1. Nettó árbevétel A Társaság eft összeg nettó árbevétele teljes egészében belföldi eredet. Az árbevétel teljes egésze a kapcsolt vállalattól, azaz az Excel Csepel Kft-t l származik, hiszen a Társaság kizárólag csak vagyonkezelést, a leányvállalatok menedzselését, irányítását és azok ellen rzését végzi. 7.sz. tábla Megnevezés Változás (%) Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,32 Értékesítés nettó árbevétele ,32 2. Egyéb bevétel A Társaság egyéb bevételeinek alakulását az alábbi táblázat mutatja: 8.sz. tábla Egyéb bevételek tartalma Megnevezés Változás (%) Céltartalék felhasználása Elévült kötelezettségek elszámolása Egyéb követelésb l származó bevétel ,39 ÖSSZESEN: , ben a Társaságnál a kerekítési különbözetek elszámolásából keletkezett egyéb bevétel.. Költségek, ráfordítások (pénzügyi és rendkívüli nélkül): a/ Anyagjelleg ráfordítások A Társaság költségeinek, ráfordításainak jelent s részét képezik az anyagjelleg ráfordítások. Ezen belül az igénybevett szolgáltatások költségei jelent sek. Ezen szolgáltatások a Társaság jellegéb l, illetve tevékenységéb l adódóan a 12

13 9.sz. tábla részvények forgalomban, illetve t zsdén való tartásával kapcsolatosak. Ugyancsak az anyagjelleg ráfordítások tartalmazzák a évi ügyviteli költségeket és a könyvvizsgálat összes költségét. Nagyságrendjük miatt még a hirdetési, közzétételi költségek érdemelnek említést. b/ Személyi jelleg ráfordítások Itt az ügyvezetés személyi jelleg ráfordításai szerepelnek (járulékokkal együtt), valamint az Igazgatóság és a Felügyel Bizottság tagjainak kifizetett tiszteletdíjak, járulékokkal együtt. Megnevezés Változás (%) Anyagköltség Igénybe vett szolg.értéke ,56 Egyéb szolgáltatások értéke ,99 ELÁBÉ 0 0 Eladott (közvetített) szolg.értéke 0 0 Bérköltség ,32 Szem. jell. kifiz. 0 0 Bérjárulékok ,38 Értékcsökkenés 0 0 Összesen: ,96 13

14 c/ Egyéb ráfordítások E tétel tartalma adók, kamatok és késedelmi pótlékok. 10.sz. tábla Egyéb ráfordítások szerkezete Megnevezés Változás (%) Helyi ipar zési adó ,38 Késedelmi kamat szállító felé ,86 Bírság, kötbér, késedelmi pótlék Önkormányzati illeték, késedelmi pótlék ,43 NAV késedelmi pótlék NAV illeték Kerekítési különbözet Összesen: ,95 3. Pénzügyi m veletek eredménye: a/ Pénzügyi m veletek bevételei: 2014-ben ezen bevételek értéke 0 e Ft volt. b/ Pénzügyi m veletek ráfordításai: Az eredménykimutatásban szerepl eft-ból 329 e Ft a Társaság Excel Csepel Kft. felé fennálló kölcönének, eft a Csepeli Szerszámgépgyár Kftvel szemben fennálló kölcsönének kamatterhét takarja. A pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai az egyik külföldi tulajdonossal szemben, USD-ben fennálló tartozás mérlegfordulónapra vonatkozó átértékeléb l származnak. 11. sz. tábla Pénzügyi m veletek ráfordításai Megnevezés Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékvesztése Változás (%) -21,79-100,00 Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai Összesen: ,62 14

15 4. Rendkívüli eredmény A társaságnak évben sem rendkívüli bevétele, sem rendkívüli ráfordítása nem keletkezett. 4. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 1. Kötelezettségekkel kapcsolatos kiegészít információk (mérlegen kívüli tételek): A Csepel Holding Nyrt. leányvállalata az Excel Csepel Kft. folyószámla szerz dést kötött eft., és EUR összegben a kölcsön erejéig a Csepel Holding Nyrt. készfizet kezességet vállalt. 2. Kutatás kísérleti fejlesztés: Kutatási-fejlesztési tevékenységet a társaság nem végez. 3. Létszám- és bérgazdálkodás: A Csepel Holding Nyrt. éves átlagos statisztikai létszáma 2 f volt. Részükre eft bér került kifizetésre év folyamán. Ezen kívül a Felügyel Bizottság és Igazgatóság tagjainak 2014 évre vonatkozóan 600 e Ft tiszteletdíj számolt el a cég. 4. Öt éven túli lejáratú kötelezettségek: A Társaságnak 5 éven túli kötelezettségei nincsenek. 5. A Társaság értékpapír struktúrája: november 10-ig a Társaság alapt kéje db, egyenként 1.000,-Ft névérték részvény volt, amit a Társaság november 10-én dematerializált részvénnyé alakított át. A gazdasági évben a Társaság nem bocsátott ki új részvényt. Nem dematerializált részvényeket a Társaság értékesítette, ennek még ki nem fizetett ellenértékét, 103 eft-ot a Társaság a rövid lejáratú kötelezettségek között mutatott ki egészen ig, akkor leírta a már régen elévült kötelezettséget.. 15

16 2006. év folyamán - a augusztus 22-ei közgy lési határozatának megfelel en, melyet a Cégbíróság november 27-i végzésével léptetett hatályba a Társaság db saját részvényeinek bevonását követ en, t keleszállítást hajtott végre az eredménytartalék terhére. A leszállítást követ en a Társaság jegyzett t kéje eft-ra csökkent, a megmaradt, jegyzett t két megtestesít db részvény darabonkénti névértéke ezzel 1.000,- Ftról 400,- Ft-ra csökkent. A június 6-i közgy lés a Társaság t kehelyzetének rendezése érdekében ismét alapt ke leszállítást határozott el. A határozat alapján az alapt ke ,- Ft-ról ,- Ft-ra csökken. Az alapt ke-leszállítás a részvénytársaság által kibocsátott valamennyi részvényt érinti. kibocsátott darab részvény névértéke 400 Ft-ról 150 Ft-ra csökken. A t keleszállítást a Cégbíróság február 20.-án jegyezte be. 16

17 6. Résztulajdonosi struktúra: december 31-i állapot szerint: Részvényes neve Részvény értéke eft %-os arány R. Kalaichelvan Singapore , 19, Lengkok Merak ,35 Pirsum Services Limited Ciprus, 1065 Nicosia, Stasikratous Str. 20B ,05 Crystal Offices, Krambis Building Goh Kim Seng Singapore, Kewkrescent ,46 Fehér és Fiai Kft Budapest, Pannonhalmi út ,70 Paul Dan Viorel Blvd. Dimitre Cantomil, No.1., Ap.2. Bukarest, Románia ,65 Közkézhányad ,79 Összesen ,00 7. Érdekeltségek: Cég neve Konszolidálva Excel Csepel Kft. tevékenység Szerszámgépgyártás és forgalmazás Cégbejegyzés helye Magyarország 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1. Közvetlen tulajdonrész az érdekeltségben % Leányvállalati tulajdonrész az érdekeltségben % A befektetés értéke eft 99, Összesen: Könyvvizsgáló díjazása: A könyvvizsgáló a Társaság december 31-ével végz évre vonatkozó, a számvitelr l szóló évi C tv. el írásaival összhangban elkészített éves, és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatáért, és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátásáért eft könyvvizsgálati díjban részesül. 17

18 9. Üzleti jelentés: Az éves beszámolóval egyidej leg készített üzleti jelentés a Társaság mérleg- és eredménykimutatására épül, összhangban van annak kiegészít mellékletével. A jelentésben a Társaság várható jöv beni helyzetére ható tényez k elemzése kap hangsúlyt. A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló elkészítésével megbízott személy: Sághiné dr. Hartai Veronika 1239 Budapest, Millennium u. 1/a. MKVK

19 A f bb pénzügyi-gazdálkodási és vagyoni mutatók alakulása I. Pénzügyi, likviditási mutatók Likviditási mutatók a. Forgóeszközök x ,24% 62,85% Kötelezettségek b. Forgóeszközök+Aktív elhatárolások-céltartalékok 45,72% 61,62% Rövid lejáratú kötelezettségek+passziv elhatárolások 2. Likviditási gyorsráta Forgóeszközök-Készletek-Céltartalékok 0,456 0,616 Rövid lejáratú kötelezettségek+passziv elhatárolások 3. Rövid távú likviditás Pénzeszközök+Értékpapírok 0,000 0,000 Rövid lejáratú kötelezettségek 4. Hitelfedezetségi mutató Követelések x ,23% 62,85% Rövidlejáratú kötelezettségek 5. Kölcsön fedezeti hányad Kötelezettségek-Likvid eszközök x ,11% 23,82% Saját t ke+kötelezettségek-likvid eszközök Üzemi (üzleti) eredmény x 100 4,93% 4,10% Rövidlejáratú kötelezettségek 19

20 II. Gazdálkodási-jövedelmez ségi mutatók 1. Árbevételarányos üzemi eredmény Üzemi (üzleti) eredmény x 100 8,92% 10,37% Nettó árbevétel 2. T kearányos eredmény Üzemi (üzleti) eredmény x 100 1,09% 1,28% Saját toke 3. Eszközhatékonyság Üzemi (üzleti) eredmény x 100 0,89% 0,97% Eszközök összesen 4. Él munka termelékenység (eft/f ) Nettó árbevétel Átlagos állományi létszám 5. Eszközök forgási sebessége (fordulat) Bevételek 0,10 0,09 Eszközök összesen 6. Kinnlev ségek lejárati ideje Vev k és kapcsolt követelések x ,58 311,58 Nettó árbevétel 7. Egy f re jutó bruttó term. érték (eft/f ) Bruttó termelési érték Átlagos állományi létszám 8. Egy f re jutó nettó term. érték (eft/f ) Nettó termelési érték Átlagos állományi létszám 20

21 III. Vagyoni, anyagi helyzet mutatói 1. Befektetett eszközök fedezettsége Saját t ke Befektetett eszközök x ,95% 89,10% 2. Tárgyi eszközök hatékonysága Nettó árbevétel Tárgyi eszközök x 100 0,00% 0,00% 3. Saját t ke aránya Saját t ke Összes forrás x ,37% 75,82% 4. Saját t ke növekedési mutató Saját t ke Jegyzett t ke x ,70% 44,77% 5. Saját t ke fordulatszáma Nettó árbevétel Saját t ke 0,12 0,12 6. Forgóeszközök aránya Forgószközök Eszközök összesen x 100 8,50% 14,90% 7 köd t ke arányszáma Befektetett eszközök+forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek+céltartalék 5,56 4,22 21

22 A f bb pénzügyi-gazdálkodási és vagyoni mutatók alakulása Bruttó termelési érték számítása eft eft Nettó árbevétel Közvetitett szolgáltatások és ELÁBÉ 0 0 Saját el állítású eszközök aktivált értéke 0 0 Saját term. készl. állományváltozása 0 0 Bruttó termelési érték Anyagmentes termelési érték számítása: Bruttó termelési érték Anyagköltség 0 0 Igénybe vett szolgáltatások értéke Anyagjelleg ráf. ELÁBÉ és közv.szolg.nélkül Anyagmentes termelési érték Nettó termelési érték számítása: Anyagmentes termelési érték Értékcsökkenési leírás 0 0 Nettó termelési érték

23 Cash flow kimutatás I. Szokásos tevékenységbôl származó pénzeszköz változás (Müködési cash flow sorok) Adózás elôtti eredmény (kapott osztalék nélkül) Elszámolt amortizáció (écs + selejtezés) Elszámolt értékvesztés és visszaírás(dolgozói kölcsön) Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye(+apport) Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idôbeli elhatárolások változása Vevôkövetelés változása Forgóeszközök (vevô és pénzeszköz + dolg.hitel nélkül ) változása 11. Aktív idôbeli elhatárolások változása Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés 0 0 II. Befektetési tevékenységbôl származó pénzeszköz változás ( sorok) Befektetett eszközök beszerzése (dolg. hitel átsor. is) Befektetett eszközök eladása (dolg. hitel törl. is) Kapott osztalék III. Pénzügyi muveletekbôl származó pénzeszközváltozás ( sorok) Részvénykibocsátás bevétele (tôkebevonás) Kötvénykibocsátás bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele 20. Hosszú lej.kapott kölcsön,elhelyezett bankbetét törleszt. 21. Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás (tôkeleszállítás) 23. Kötvényvisszafizetés 24. Hiteltörlesztés, -visszafizetés 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh.bankbet. 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, ill.hosszú lej.kötelezettségek vált. IV. Pénzeszközök változása (I.,II. és III. sorok)

24 2/a sz. melléklet CSEPEL HOLDING NYRT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK állományváltozása (2014. december 31.) eft-ban Bruttó érték Értékvesztés Megnevezés Nyitó Növek. Csökk. Záró Nyitó Növek. Csökk. Záró Tartós részesedés kapcsolt váll.-ban Tartósan adott kölcsön kapcs. váll.-ban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész. v. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapír Befektetett pénzügyi eszk. értékhely. Befektetett pénzügyi eszközök

25 2/b sz. melléklet CSEPEL HOLDING NYRT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK állományváltozása (2014. december 31.) Megnevezés Bruttó érték eft december 31. állomány Értékvesztés eft Nettó érték eft Tartós részesedés kapcsolt váll.-ban Tartósan adott kölcsön kapcs. váll.-ban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész. v. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapír Befektetett pénzügyi eszk. értékhely. Befektetett pénzügyi eszközök

26 CSEPEL HOLDING NYRT 3. sz. melléklet Társasági adó Adózás el tti eredmény: 795 e Ft 1. Az adózási eredményt csökkent jogcímek: eft a) Az el évek elhatárolt veszteségéb l az adóévben leírt összeg Összesen: Az adózási eredményt növel jogcímek: a) Joger s határozatban megállapított bírság, az Art. és Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege az önellen rzéshez kapcsolódó kivételével Összesen: Adóalap Adó (Nyereségminimum alapján) Adózott Eredmény

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2005. december 31-én végzodo gazdasági évrol A társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2006. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2015. április 16-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései Győr, 2015. március 25. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2011. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2012. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ...2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, 2012. március 27. Bolla Tibor vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása... 4 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2010. évi Éves beszámoló Budapest, 2010. március

Részletesebben

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai szám: 11683991-6810-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046538 Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. 1022 Budapest, Bég utca 3-5. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Éves beszámolóhoz 1 1. A vállalkozás

Részletesebben

HM VERGA VESZPRÉMI ERD GAZDASÁG ZRT.

HM VERGA VESZPRÉMI ERD GAZDASÁG ZRT. BESZÁMOLÓ 2011. HM VERGA VESZPRÉMI ERD GAZDASÁG ZRT. Veszprém Jutasi u.10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591510 http://www.verga.hu/, e-mail: info@verga.hu Statisztikai számjel: 10825251-0210-114-19 Cégjegyzék

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A REÁLSZISZTÉMA BEFEKTETÉSI ALAPKEZEL 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Könyvvizsgáló: SALDO Könyvvizsgáló és Vagyonértékel Kft. 1106 Budapest, Gyakorló u. 4/E. 1/6. kijelölt könyvvizsgáló:

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3.

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3. KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a 2 0 1 3. évi Éves beszámolóhoz Budapest, 2014. május 19. Varga Lajos Ügyvezet

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló Statisztik ai számjel: 12143890642011401 Cégjegyzékszám: 0110043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2013. évi Éves beszámoló Budapest, 2014. március

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2011. évi éves beszámolóhoz

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2011. évi éves beszámolóhoz . Kiegészítő melléklet a 2011. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság székhelye: 1116 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - 2013 Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - 2013 Eszközök (aktívák) Vállalkozás neve: Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: GÁZKÖR BT. 2724331271211719 19651632 213.12.31 A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 Előző év

Cégjegyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 Előző év Abbázia Idegenforgalmi NyRt 10645444-5510-114-20 Statisztikai számjel 1/6. oldal 20-10-040029 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 adatok E Ft-ban Előző

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) T.S.Apartman Club NyRt. 11342319-5510-114-20 Statisztikai számjel 1/6. oldal 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 A tétel megnevezése

Részletesebben