MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA áprls 30., szerda Tartalomjegyzék 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet Az árva mű felhasználásának részletes szabályaról /2014. (IV. 30.) Korm. rendelet Egyes atomenergetka tárgyú kormányrendeletek módosításáról /2014. (IV. 30.) Korm. rendelet Az Exmbank Zrt. és a MEHIB Zrt. tevékenységét szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról /2014. (IV. 30.) Korm. rendelet A Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közgazgatás hatóság ügyek kemelt jelentőségű üggyé nylvánításáról és az eljáró hatóságok kjelöléséről /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet A 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó mnszter rendeletek módosításáról /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet Egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügy előírásokról /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet Az alap- és mesterképzés szakok képzés és kmenet követelményeről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, valamnt a szakrányú továbbképzés szervezésének általános feltételeről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet módosításáról /2014. (IV. 30.) HM rendelet A külföld szolgálatot teljesítők egyes járandóságaról szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról /2014. (IV. 30.) KIM rendelet Az egyes gazságügy tárgyú mnszter rendeletek módosításáról /2014. (IV. 30.) KIM rendelet A közgazgatás, rendészet és katona képzés terület alap- és mesterképzés szakjanak képzés és kmenet követelményeről /2014. (IV. 30.) NGM rendelet A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthtel Bztosító Részvénytársaság központ költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályaról szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet és az államháztartás számvtelének év megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet módosításáról /2014. (IV. 30.) NFM rendelet A veszélyes áru szállítás bztonság tanácsadóról /2014. (IV. 30.) NFM rendelet A központosított nformatka és elektronkus hírközlés szolgáltatásokat egyed szolgáltatás megállapodás útján génybe vevő szervezetekről, valamnt a központ szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett nformatka rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról /2014. (IV. 30.) NFM rendelet A polgár légközlekedés személyzet egészség alkalmasságának feltételeről, valamnt az egészség alkalmasság megállapítását végző szervek kjelölésének és tevékenységének szabályaról 9226

2 8814 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Tartalomjegyzék 28/2014. (IV. 30.) NFM rendelet Az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energahordozókészletének legksebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet módosításáról /2014. (IV. 30.) VM rendelet A borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról /2014. (IV. 30.) VM rendelet Az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályaról /2014. (IV. 30.) KE határozat Egyetem tanár knevezésről /2014. (IV. 30.) KE határozat Egyetem tanár knevezésről /2014. (IV. 30.) KE határozat Egyetem tanár knevezésről /2014. (IV. 30.) KE határozat Egyetem tanár knevezésről /2014. (IV. 30.) KE határozat Egyetem tanár knevezésről /2014. (IV. 30.) Korm. határozat A fogyatékos felsőoktatás hallgatók közgazgatás ösztöndíjprogram megvalósításához kapcsolódóan költségvetés fejezetek között előrányzat-átcsoportosításról /2014. (IV. 30.) ME határozat A Magyarország Kormánya és Türkmensztán Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kjátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról 9289

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8815 III. Kormányrendeletek A Kormány 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelete az árva mű felhasználásának részletes szabályaról A Kormány a szerző jogról szóló év LXXVI. törvény ának (4) bekezdésében, a 14. tekntetében a találmányok szabadalm oltalmáról szóló év XXXIII. törvény 118. (2) bekezdésében, a 15. tekntetében a találmányok szabadalm oltalmáról szóló év XXXIII. törvény 118. (4) bekezdésében és a védjegyek és a földrajz árujelzők oltalmáról szóló év XI. törvény 121. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. ckk (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, a következőket rendel el: 1. Általános szabályok 1. E rendelet szabályat kell alkalmazn a szerző jogról szóló év LXXVI. törvény (a továbbakban: Szjt.) 41/A. (1) bekezdése szernt árva műnek teknthető mű vagy szomszédos jog teljesítmény (a továbbakban együtt: árva mű) felhasználásának engedélyezésére, valamnt az lyen mű kedvezményezett ntézmény által történő felhasználására. 2. (1) Az Szjt. 41/A. (2) bekezdésben említett nformácóforrásokat a (2) (6) bekezdés határozza meg az érntett mű vagy teljesítmény típusa szernt. (2) Kadott könyvek esetében a jogosultak felkutatása során legalább a következő nformácóforrásokat génybe kell venn: a) a MOKKA-ODR (Magyar Országos Közös Katalógus és az Országos Dokumentumellátás Rendszer) adatbázsa; b) kötelespéldányok nylvántartása, különösen a Magyar Nemzet Bblográfa; c) könyvtárak és egyéb ntézmények katalógusa, besorolás állománya, amelyekben felkutathatók az érntett jogosultak vagy elérhetőség adatak; d) olyan kadó és szerző szervezetek, amelyek nylvántartják az érntett jogosultakat és az elérhetőség adatakat; e) a WATCH (Wrters, Artsts and ther Copyrght Holders) és az ISBN (Internatonal Standard Book Number) azonosító számról vezetett nylvántartás, valamnt a kadott könyvekre vonatkozó adatbázsok; f) az érntett jogosult csoportot képvselő közös jogkezelő szervezet adatbázsa; g) az adatbázsokat és nylvántartásokat egyesítő nformácóforrások, különösen a VIAF (Vrtual Internatonal Authorty Fles) és az ARROW (Accessble Regstres of Rghts Informaton and Orphan Works) adatbázs és h) az országos elektronkus dokumentumküldő rendszer adatbázsa. (3) Sajtótermékek és egyéb kadványok esetében a jogosultak felkutatása során legalább a következő nformácóforrásokat génybe kell venn: a) a MOKKA-ODR (Magyar Országos Közös Katalógus és az Országos Dokumentumellátás Rendszer) adatbázsa; b) kötelespéldányok nylvántartása, különösen a Magyar Nemzet Bblográfa; c) könyvtárak és egyéb ntézmények katalógusa, besorolás állománya, amelyekben felkutathatók az érntett jogosultak vagy elérhetőség adatak; d) olyan kadó és szerző szervezetek, amelyek nylvántartják az érntett jogosultakat és az elérhetőség adatakat, valamnt az újságírók szakma szervezete; e) a sajtótermék ISSN (Internatonal Standard Seral Number) azonosító számáról vezetett nylvántartás; f) az érntett jogosult csoportot képvselő közös jogkezelő szervezet adatbázsa és g) az országos elektronkus dokumentumküldő rendszer adatbázsa. (4) Vzuáls alkotások esetében deértve a képzőművészet és a fotóművészet alkotásokat, az llusztrácókat, a tervezőművészet és az építészet alkotásokat, valamnt az utóbb művek vázlatat és az egyéb, könyvekben,

4 8816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám folyóratokban, hírlapokban és magaznokban vagy egyéb kadványokban megjelent lyen műveket s a jogosultak felkutatása során legalább a következő nformácóforrásokat génybe kell venn: a) a (2) és (3) bekezdésben említett vzuáls alkotást nylvántartó nformácóforrások, muzeáls ntézmények adatbázsa; b) az érntett jogosult csoportot képvselő közös jogkezelő szervezet adatbázsa és c) a képügynökségek adatbázsa. (5) Audovzuáls művek és hangfelvételek esetében a jogosultak felkutatása során legalább a következő nformácóforrásokat génybe kell venn: a) kötelespéldányok nylvántartása; b) audovzuáls művet és hangfelvételt nylvántartó kép-, hang- vagy audovzuáls archívumok és könyvtárak adatbázsa; c) az előállítók szövetsége; d) a szabványokat és azonosítókat alkalmazó adatbázsok különösen az audovzuáls művek esetén az ISAN (Internatonal Standard Audovsual Number), a zeneművek esetén az ISWC (Internatonal Standard Muscal Work Code) és a hangfelvételek esetén az ISRC (Internatonal Standard Recordng Code) azonosító számokról vezetett nylvántartások; e) az érntett jogosult csoportot képvselő közös jogkezelő szervezet adatbázsa; f) a közreműködőknek a műpéldányon feltüntetett névsora és az ott megjelenő egyéb nformácók és g) a jogosultak elkülönült részét képvselő egyéb érntett szervezetek adatbázsa. (6) A (2) (5) bekezdésekben fel nem sorolt mű vagy teljesítmény típusok árva műként történő felhasználására kzárólag a Szellem Tulajdon Nemzet Hvatala (a továbbakban: Hvatal) által adott engedéllyel, a 2. alcím rendelkezése szernt kerülhet sor. A jogosultak felkutatása során esetükben legalább a következő nformácóforrásokat génybe kell venn: a) az érntett jogosult csoportot képvselő közös jogkezelő szervezet adatbázsa és b) a műtípus szernt érntett, nylvánosság számára hozzáférhető gyűjtemények adatbázsa. 2. Árva mű felhasználásának engedélyezése 3. (1) A felhasználás engedély megadására rányuló kérelemben meg kell adn a mű vagy a teljesítmény azonosítására alkalmas adatokat és ha ez lehetséges a jogosult, több jogosult esetén valamenny jogosult nevét, valamnt lakcímét vagy tartózkodás helyét, továbbá meg kell jelöln a felhasználás módját, mértékét, tervezett dőtartamát és egyéb olyan körülményet, amelyek a felhasználás engedély díjának megállapításához szükségesek. A felhasználás engedély ránt kérelemben fel kell tüntetn, hogy a felhasználás közvetve vagy közvetlenül jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célt szolgál-e. (2) A kérelemben meg kell jelöln és ahhoz csatoln kell azokat a bzonyítékokat, amelyek gazolják, hogy a kérelmező a felhasználás szerződés megkötése érdekében a jogosult klétének és tartózkodás helyének felkutatására elvégezte a 2. szernt jogosultkutatást, és az nem járt eredménnyel. (3) Ha a műnek vagy a teljesítménynek van olyan jogosultja, aknek a kléte és tartózkodás helye smert, a kérelemhez csatoln kell az e jogosulttal kötött felhasználás szerződést s. (4) Ha a műnek vagy a teljesítménynek több olyan jogosultja van, aknek a kléte smeretlen, vagy a kléte smert, de a tartózkodás helye smeretlen, a Hvatal az engedélyt csak akkor adja meg, ha a benyújtott kérelem a mű vagy a teljesítmény valamenny lyen jogosultjára vonatkozk, és az engedély valamenny lyen jogosult tekntetében megadható. (5) Egy kérelemben egy mű vagy egy teljesítmény felhasználására kérhető engedély. Több műre vagy teljesítményre vonatkozóan be lehet nyújtan egy kérelmet s, ha a kérelem ugyanazon jogosult ugyanazon típusba tartozó művenek vagy teljesítményenek azonos felhasználás módjára vonatkozk. 4. (1) A Hvatal előtt, ezen alcímben szabályozott eljárásokért gazgatás szolgáltatás díjat kell fzetn, amely a Hvatal bevétele. (2) A felhasználás engedély megadására rányuló kérelmet a Hvatal által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtan. Az eljárás díja fornt. Ettől eltérően, ha a kérelem olyan felhasználás engedélyezésére rányul, amely sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját, az eljárás díja fornt.

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8817 (3) Az gazgatás szolgáltatás díj megfzetésére nem adható sem mentesség, sem pedg a (2) bekezdésben meghatározott eseten kívül egyéb kedvezmény. Ha a Hvatal a kérelmet érdem vzsgálat nélkül elutasítja, kérelemre a díj vsszatérítésének van helye. (4) A (2) bekezdésben meghatározott díjat a Hvatalnak a Magyar Államkncstárnál vezetett számú előrányzat-felhasználás keretszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalás megbízás útján, az azonosítás adatok (az ügyszám, vagy az engedélyszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével kell megfzetn. A díj a kérelem benyújtásával egydejűleg válk esedékessé. (5) A (2) bekezdésben meghatározott díj kezelésére, elszámolására, nylvántartására az államháztartás számvteléről szóló jogszabály előírásokat kell alkalmazn. 5. (1) Ha a Hvatal a 3. (2) bekezdése szernt benyújtott bzonyítékokat az ügy körülményere tekntettel nem tartja elegendőnek és a jogosult felkutatására az adott helyzetben tovább ntézkedések megtételét tartja szükségesnek, emellett, ha a kérelem nem felel meg az e rendeletben előírt feltételeknek vagy az gazgatás szolgáltatás díjat nem fzették meg, a kérelmezőt a kérelem beérkezését követő naptól számított tzenöt napon belül harmncnapos határdő tűzésével, a mulasztás jogkövetkezményere való fgyelmeztetés mellett hánypótlásra hívja fel. (2) A jogosultak felkutatása érdekében az érntett mű vagy teljesítmény típusa és az adott felhasználás mód fgyelembevételével a Hvatal által előírt ntézkedések az ügy körülményehez képest különösen a következők lehetnek: a) keresés a jogosult tartózkodás helyének megállapítására alkalmas adatbázsokban; b) tájékoztatás kérése a műtípus szernt szokásos nylvánosságra hozatalt megvalósító szervezetektől, a mű más felhasználását megvalósító személyektől, a mű smert klétű és tartózkodás helyű több jogosultjától, továbbá a műtípussal kapcsolatban hatóság feladatokat ellátó szervezetektől; c) hrdetés országos naplapban. (3) Ha a kérelmező az általa csatolt bzonyítékokkal megfelelően gazolja, hogy a felhasználn kívánt mű vagy teljesítmény jogosultjának kléte vagy tartózkodás helye smeretlen, a Hvatal elteknt attól, hogy a felhasználó a 2. -ban felsorolt egyes nformácóforrásokat felkutassa. 6. (1) Ha a kérelem megfelel a 3. és 5. -ban foglaltaknak és a kérelmező megfzette a 4. (2) bekezdése szernt díjat, a Hvatal megadja a felhasználás engedélyt. (2) A Hvatal a felhasználás engedély terjedelmét a kérelem kerete között állapítja meg. A 3. (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetben a felhasználás engedély nem terjedhet túl a több jogosulttal kötött felhasználás szerződés hatályán. (3) A felhasználás legkorább kezdő dőpontja a határozat jogerőre emelkedésének a napja. Ha a felhasználás megkezdésének feltétele a felhasználás díj letétbe helyezése, a felhasználás legkorább kezdő dőpontja az azt követő nap, amelyen a felhasználás díjat a Hvatalnak a Magyar Államkncstárnál vezetett számú ntézmény letét számlájára átutalással vagy készpénz-átutalás megbízás útján, az azonosítás adatok (az ügyszám, vagy az engedélyszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével letétbe helyezk. A letett összeggel a letevő a továbbakban nem rendelkezhet. A letétek kezelésére, elszámolására, nylvántartására az államháztartás számvteléről szóló jogszabály előírásokat az Szjt. által meghatározott eltérésekkel kell alkalmazn. 7. (1) A felhasználás engedély vsszavonására rányuló kérelem elbírálására a felhasználás engedély ránt kérelem elbírálására rányadó rendelkezések a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel alkalmazandók. (2) A Hvatal a felhasználás engedély vsszavonásáról szóló határozatában rendelkezk a jogosult kléte vagy tartózkodás helye smertté váláság és az ettől az dőponttól számított egy évg, de legfeljebb az engedély alapján még hátralévő dőtartamban folytatható felhasználás arányos díjáról, és abban az esetben, ha azt letétbe helyezték szükség esetén a felhasználás engedélyben meghatározott és letétbe helyezett díj, valamnt a Hvatal által a vsszavonásról szóló határozatban meghatározott felhasználás díj között különbözet vsszautalásáról. 8. (1) Az árva művek felhasználására vonatkozóan kadott engedélyekről a Hvatal bárk által megteknthető, elektronkus úton hozzáférhető nylvántartást vezet. (2) A nylvántartásban fel kell tüntetn az árva művel kapcsolatos ügyszámot, a mű vagy teljesítmény azonosítására alkalmas adatokat és ha ez lehetséges a jogosult, több jogosult esetén valamenny jogosult nevét, továbbá a művel vagy teljesítménnyel kapcsolatban engedélyezett felhasználás terjedelmére vonatkozó adatokat, a felhasználás díj mértékét és letétbehelyezésének napját, a felhasználás engedély vsszavonásának tényét és

6 8818 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám hatályát. A nylvántartásban a művel vagy teljesítménnyel kapcsolatban folyamatban lévő eljárások tényét és tárgyát s fel kell tüntetn. (3) A felhasználó írásban megadott hozzájárulása esetén a Hvatal a felhasználó azonosítására alkalmas és a vele való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adatokat nylvánosságra hozza, és azokat nylvántartásában bárk számára hozzáférhetővé tesz. (4) Az árva művel kapcsolatos (2) bekezdés szernt adatok változását a nylvántartáson a Hvatal a módosítás dőpontjára való utalással haladéktalanul átvezet. 3. Árva mű kedvezményezett ntézmény által történő felhasználása 9. (1) A kedvezményezett ntézmény az Szjt. 41/G. (1) bekezdése szernt bejelentést a Belső Pac Harmonzácós Hvatal által létrehozott egységes onlne nylvántartás (a továbbakban: BPHH-nylvántartás) e célból működtetett felületén keresztül tehet meg. (2) A Hvatal a bejelentést érntő adattovábbítás feladatát a BPHH-nylvántartás felületén keresztül látja el. (3) A kedvezményezett ntézmény akkor kezdhet meg az árva mű Szjt. 41/F. szernt felhasználását, amkor az árva mű adata a BPHH-nylvántartásnak a nylvánosság számára elérhető felületén hozzáférhetővé válnak. 10. (1) Az árva mű jogosultja az árva mű jogállás megszüntetése érdekében gényét a BPHH-nylvántartás felületén keresztül vagy közvetlenül a kedvezményezett ntézmény felé írásban érvényesíthet. A jogosult gényének a BPHH-nylvántartás felületén keresztül történő érvényesítéséről a kedvezményezett ntézmény a BPHH-nylvántartás útján értesül. (2) A kedvezményezett ntézmény az (1) bekezdés szernt gény érvényesítéséről való tudomásszerzést követően az érntett mű vagy teljesítmény felhasználását csak akkor folytathatja, ha erre a jogosulttól engedélyt kapott vagy az (1) bekezdés szernt fellépés nylvánvalóan alaptalan. (3) Ha a jogosult kléte és tartózkodás helye a kedvezményezett ntézmény számára smertté válk, a kedvezményezett ntézmény haladéktalanul köteles ntézkedn, hogy az általa az Szjt. 41/G. (1) bekezdése szernt bejelentett árva mű jogállása a BPHH-nylvántartásban megváltozzon. 11. (1) Eltérő megállapodás hányában a jogosult a műve vagy teljesítménye Szjt. 41/F. szernt felhasználása fejében az 1. mellékletben megállapított megfelelő díjazást követelhet. A díj megfzetését a kedvezményezett ntézménytől közvetlenül, írásban, a 10. (1) bekezdés szernt gény érvényesítésétől számított hat hónapon belül követelhet. (2) A kedvezményezett ntézmény az (1) bekezdés alapján járó díjat a jogosulttal történt megállapodás szernt dőpontban, de legkésőbb az írásbel megkeresés kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles megfzetn a jogosult részére. (3) Ha a kedvezményezett ntézmény az (1) bekezdés alapján járó díjat határdőben nem fzet meg, vagy ha a jogosult az 1. mellékletben meghatározott díj mértékét a felhasználás sajátos körülményere tekntettel vtatja, a jogosult az gényét a szerző jog perekre rányadó szabályok szernt bíróság úton érvényesíthet. 4. Záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kvétellel a khrdetését követő nyolcadk napon lép hatályba. (2) Az 1 11., a 13. és a 16. és az 1. melléklet október 29-én lép hatályba. 13. E rendelet a, 13. -a és 16. -a az árva művek egyes megengedett felhasználás módjaról szóló, október /28/EU európa parlament és tanács rányelvnek való megfelelést szolgálja. 14. Az egyes termékek kegészítő oltalmára vonatkozó európa közösség rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A bejelentés napja az a nap, amelyen a Hvatalhoz beérkezett bejelentés legalább a következőket tartalmazza:) a) utalás a tanúsítvány ránt gényre a termék megnevezésével; 15. Az egyes parjogvédelm beadványok elektronkus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8819 [A következő beadványok (a továbbakban együtt: parjogvédelm beadvány) elektronkus úton kzárólag a Szellem Tulajdon Nemzet Hvatala által e célra rendszeresített elektronkus űrlap (a továbbakban: elektronkus űrlap) használatával nyújthatók be:] f) védjegyügyekben védjegybejelentés, védjegymegújítás kérelem, a védjegy jogosultjának vagy képvselőjének nevében (elnevezésében) vagy lakcímében (székhelyében) bekövetkezett változásoknak a védjegylajstromban való feltüntetésére rányuló kérelem, gyorsított eljárás vagy különleges gyorsított eljárás kezdeményezésére rányuló kérelem, lajstromkvonat génylésére vonatkozó kérelem, ratbetekntésre vonatkozó kérelem, továbbá a nemzetköz védjegybejelentés, és az annak továbbítására vonatkozó kérelem, valamnt a nemzetköz lajstromozásból eredő oltalommal kapcsolatos kérelmek továbbítására rányuló kérelem; 16. Hatályát veszt az árva mű egyes felhasználásanak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet. Orbán Vktor s. k., mnszterelnök 1. melléklet a 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez 1. A jogosultat az Szjt. 41/A. (8) bekezdés szernt gény érvényesítése esetén művének vagy teljesítményének az Szjt. 41/F. (1) bekezdés a) és b) pontja szernt felhasználásaval összefüggésben a következő díjazás llet meg: a) szép- és szakrodalm művek esetében szerző ívenként 3000 Ft; b) verses művek esetében soronként 10 Ft; c) gyűjteményes műnek mnősülő rodalm művek szerkesztője számára szerző ívenként 600 Ft; d) flmalkotások és más audovzuáls művek esetében műpercenként 100 Ft; e) hangfelvételek esetében műpercenként 100 Ft; f) a közszolgálat médaszolgáltató rádó- vagy televízó-szervezet által december 31-g előállított és az archívumában található hangfelvételek, flmalkotások és más audovzuáls művek esetében műpercenként 100 Ft; g) az Szjt. 41/F. (4) alapján benne foglalt vagy más rodalm mű szerves részét képező műként felhasznált vzuáls művek esetén alkotásonként 200 Ft. 2. A díjazás összege a felhasználás mnden megkezdett éve után az első év után járó díjazás összegének felével emelkedk. 3. Ha a kedvezményezett ntézmény az Szjt. 41/F. (1) bekezdés szernt felhasználások közül csak az egyket valósította meg, akkor az lyen módon felhasznált mű vagy teljesítmény jogosultját az e melléklet alapján megllető díjazás felének megfelelő összeg llet meg. 4. Ha a felhasznált műnek vagy teljesítménynek több jogosultja van, a díjazás a jogosultakat együttesen és kétség esetén egyenlő arányban llet meg. 5. Az e mellékletben meghatározott díjak nem érntk a jogosultaknak a szerző jogok és a szerző joghoz kapcsolódó jogok közös kezelésében érvényesített díjat és díjgényet, és kzárólag az Szjt. 41/F. szernt felhasználás vonatkozásában teknthetőek rányadónak.

8 8820 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám A Kormány 139/2014. (IV. 30.) Korm. rendelete egyes atomenergetka tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az atomenergáról szóló év CXVI. törvény 67. v) pont va) és vb) alpontjában, valamnt a közgazgatás hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályaról szóló év CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában, a 2. alcím tekntetében az atomenergáról szóló év CXVI. törvény 67. d) pont db) és de) alpontjában, e) pontjában, a 3. alcím tekntetében az atomenergáról szóló év CXVI. törvény 67. q), r) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. ckk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendel el: 1. Az Országos Atomenerga Hvatal nukleárs energával kapcsolatos európa unós, valamnt nemzetköz kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenerga Hvatal hatóság eljárásaban közreműködő szakhatóságok kjelöléséről, a kszabható bírság mértékéről, valamnt az Országos Atomenerga Hvatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása 1. (1) Az Országos Atomenerga Hvatal nukleárs energával kapcsolatos európa unós, valamnt nemzetköz kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenerga Hvatal hatóság eljárásaban közreműködő szakhatóságok kjelöléséről, a kszabható bírság mértékéről, valamnt az Országos Atomenerga Hvatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbakban: R1.) a következő 5/A. -sal egészül k: 5/A. (1) A szakhatóság eljárására rányadó ügyntézés határdő a) negyvenöt nap aa) az Atv. 17. (2) bekezdés 1. pontjában meghatározott ügyekben, ab) az Atv. 17. (2) bekezdés 5. pontjában meghatározott ügyekben, ha a nukleárs létesítmény átalakítása a nukleárs létesítmény üzemeltetés engedélyének módosítását gényl, ac) az Atv. 17. (2) bekezdés 10. pontjában meghatározott ügyekben, valamnt ad) az Atv. 17. (2) bekezdés 18. pontja szernt, a tervezés alapfenyegetettség első alkalommal történő megállapítása és a fzka védelm rendszer első alkalommal történő engedélyezése esetében, b) harmnc nap az a) pont ab) alpontjában meghatározott kvétellel az Atv. 17. (2) bekezdés 3 9. pontjában meghatározott ügyekben. (2) A szakhatóság vezetője ndokolt esetben a szakhatóság eljárásra rányadó (1) bekezdés szernt ügyntézés határdőt egy alkalommal, tíz nappal meghosszabbíthatja. Az ügyntézés határdő meghosszabbításáról a szakhatóság értesít az ügyfelet és az OAH-t. (2) Az R1. a következő 7/B. -sal egészül k: 7/B. (1) Az egyes atomenergetka tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2014. (IV. 30.) Korm. rendelettel (a továbbakban: Mód. Kr.) megállapított 5/A. (1) bekezdését a Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban s alkalmazn kell az olyan eljárás cselekmények kvételével, amelyek teljesítésére előírt határdő a Mód. Kr. hatálybalépése előtt már letelt. (2) A szakhatóság a Mód. Kr. hatálybalépését követő nyolc napon belül írásban tájékoztatja az (1) bekezdés szernt eljárások ügyfelet az eljárás határdők változásáról, valamnt az eljárás várható dőtartamáról, kvéve, ha a szakhatóság a Mód. Kr. hatálybalépését követő nyolc napon belül az állásfoglalását kadja. 2. Az R1. 2. (1) bekezdésében az atomenergáról szóló év CXVI. törvény szövegrész helyébe az atomenergáról szóló év CXVI. törvény (a továbbakban: Atv.) szöveg lép. 2. A nukleárs létesítmények nukleárs bztonság követelményeről és az ezzel összefüggő hatóság tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása 3. (1) A nukleárs létesítmények nukleárs bztonság követelményeről és az ezzel összefüggő hatóság tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbakban: R2.) 11. alcíme a következő 21/A 21/D. -sal egészül k: 21/A. A nukleárs bztonság hatóság kérelemre ndult eljárásaban az eljárás megndítására rányuló kérelmet benyújtó ügyfelet kvéve az ügyfelet értesíten kell az eljárás megndításáról

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8821 a) a kérelem beérkezésétől számított harmnc napon belül aa) a 17. (1) bekezdés a) e) és g) h) pontjában meghatározott eljárásokban, ab) a 17. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eljárásban, ha az átalakítás matt az üzemeltetés engedély módosítására kerül sor, ac) a 18. (1) bekezdésében meghatározott eljárásokban, valamnt b) a kérelem beérkezésétől számított tzenöt napon belül a 17. (1) bekezdés ) és j) pontjában, a 17. (1a) és (3) bekezdésében, valamnt a 18. (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárásokban. 21/B. (1) A nukleárs bztonság hatóság ügyntézés határdeje a) hatvan nap aa) a 17. (1) bekezdés a), b), ) és j) pontjában foglalt eljárásokban, ab) a b) pont bb) alpontjában meghatározott kvétellel a 17. (1) bekezdés f) pontjában foglalt eljárásban, ac) a 17. (1a) bekezdésében foglalt eljárásokban, ad) a 17. (3) bekezdésében foglalt eljárásokban és ae) a 18. (2) és (3) bekezdésében foglalt eljárásokban, b) hat hónap ba) a 17. (1) bekezdés c) e), g) és h) pontjában foglalt eljárásokban, bb) a 17. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott ügyekben, ha a nukleárs létesítmény átalakítása a nukleárs létesítmény üzemeltetés engedélyének módosítását gényl és bc) a 18. (1) bekezdésében meghatározott eljárásokban. (2) A nukleárs bztonság hatóság vezetője az ügyntézés határdőt ndokolt esetben egy alkalommal a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ügyekben legfeljebb harmnc nappal, b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ügyekben legfeljebb klencven nappal meghosszabbíthatja. Az ügyntézés határdő meghosszabbításáról az atomenerga-felügyelet szerv értesít az ügyfelet és mndazokat, akket az eljárás megndításáról értesített. 21/C. Ha az ügyfél a kérelmet hányosan nyújtotta be, őt a nukleárs bztonság hatóság a) a 17. (1) bekezdés c) h) pontjában, a 18. (1) bekezdésében meghatározott eljárásokban a kérelem beérkezésétől számított négy hónapon belül, b) a 17. (1) bekezdés a), b), ) és j) pontjában, a 17. (1a) és (3) bekezdésében, a 18. (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárásokban a kérelem beérkezésétől számított harmnc napon belül hánypótlásra hívja fel. 21/D. Az atomenerga-felügyelet szerv a közmeghallgatás helyéről és dőpontjáról a közmeghallgatást megelőzően legalább tzenöt nappal értesít az Atv. 11/A. (5) bekezdésében meghatározott személyeket és szerveket. (2) Az R2. a következő 40/B. -sal egészül k: 40/B. (1) Az egyes atomenergetka tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2014. (IV. 30.) Korm. rendelettel (a továbbakban: Mód. Kr.) megállapított 21/A 21/D. -t a Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban s alkalmazn kell az olyan eljárás cselekmények kvételével, amelyek teljesítésére előírt határdő a Mód. Kr. hatálybalépése előtt már letelt. (2) Az atomenerga-felügyelet szerv a Mód. Kr. hatálybalépését követő nyolc napon belül írásban tájékoztatja az (1) bekezdés szernt eljárások ügyfelet az eljárás határdők változásáról, valamnt az eljárás várható dőtartamáról. 4. Az R (5) bekezdésében és 40/A. (6) bekezdésében az az Atv. 12. (1) bekezdés a) pontja szövegrész helyébe az a 21/B. (1) bekezdés b) pontja szöveg lép. 3. Az atomenerga alkalmazása körében a fzka védelemről és a kapcsolódó engedélyezés, jelentés és ellenőrzés rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása 5. (1) Az atomenerga alkalmazása körében a fzka védelemről és a kapcsolódó engedélyezés, jelentés és ellenőrzés rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbakban: R3.) 3. -a a következő (5) bekezdéssel egészül k: (5) Az OAH ügyntézés határdeje a tervezés alapfenyegetettség első alkalommal történő megállapítására rányuló eljárásban hat hónap. Az OAH vezetője az ügyntézés határdőt ndokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb

10 8822 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám klencven nappal meghosszabbíthatja. Az ügyntézés határdő meghosszabbításáról az atomenerga-felügyelet szerv értesít az ügyfelet és mndazokat, akket az eljárás megndításáról értesített. (2) Az R a a következő (1a) bekezdéssel egészül k: (1a) Az (1) bekezdés a) pontja szernt engedély kadására rányuló eljárásban az OAH ügyntézés határdeje hat hónap. Az OAH vezetője az ügyntézés határdőt ndokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb klencven nappal meghosszabbíthatja. Az ügyntézés határdő meghosszabbításáról az atomenerga-felügyelet szerv értesít az ügyfelet és mndazokat, akket az eljárás megndításáról értesített. (3) Az R3. a következő 41/A. -sal egészül k: 41/A. (1) Az egyes atomenergetka tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2014. (IV. 30.) Korm. rendelettel (a továbbakban: Mód. Kr.) megállapított 3. (5) bekezdését, 32. (1a) bekezdését a Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban s alkalmazn kell. (2) Az OAH a Mód. Kr. hatálybalépését követő nyolc napon belül írásban tájékoztatja az (1) bekezdés szernt eljárások ügyfelet az eljárás határdők változásáról, valamnt az eljárás várható dőtartamáról. 4. Záró rendelkezések 6. Ez a rendelet a khrdetését követő napon lép hatályba. Orbán Vktor s. k., mnszterelnök A Kormány 140/2014. (IV. 30.) Korm. rendelete az Exmbank Zrt. és a MEHIB Zrt. tevékenységét szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthtel Bztosító Részvénytársaságról szóló év XLII. törvény 26. (1) bekezdés c) és f) pontjában, a 2. alcím tekntetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthtel Bztosító Részvénytársaságról szóló év XLII. törvény 26. (1) bekezdés a) pontjában, a 3. alcím tekntetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthtel Bztosító Részvénytársaságról szóló év XLII. törvény 26. (1) bekezdés b) pontjában, a 4. alcím tekntetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthtel Bztosító Részvénytársaságról szóló év XLII. törvény 26. (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. ckk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendel el: 1. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkegyenlítés rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása 1. (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkegyenlítés rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbakban: 85/1998. Korm. rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) E rendelet hatálya a Törvény 1. (5) bekezdésében és 2. (2) bekezdésében meghatározott pénzügy szolgáltatások keretében a htelntézetekről és a pénzügy vállalkozásokról szóló év CCXXXVII. törvény (a továbbakban: Hpt.) 6. (1) bekezdés 40. pont a) alpontja és b) alpont ba) alpontja szernt következő htel és pénzkölcsön nyújtás tevékenységre terjed k: a) exporthtelek (a továbbakban: exporthtel), b) belföld és külföld htelntézeteknek nyújtott exporthtelek (a továbbakban: refnanszírozás exporthtel), c) beszállító htelek, exportcélú befektetés htelek, külföldön megvalósuló befektetés htelek (a továbbakban együtt: egyéb export célú htel),

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8823 d) belföld és külföld htelntézeteknek nyújtott egyéb export célú htelek (a továbbakban: egyéb export célú refnanszírozás htel), e) nemzetköz versenyképességet javító beruházásokra, forgóeszközgényekre nyújtott htelek (a továbbakban: versenyképességet javító htel), f) belföld htelntézeteknek nyújtott versenyképességet javító htelek (a továbbakban: versenyképességet javító refnanszírozás htel), és g) belföld és külföld htelntézetek által a Hpt. 6. (1) bekezdés 60. pontja alapján végzett, külkereskedelm szerződésből eredő exportkövetelések megvásárlásához nyújtott htelek (a továbbakban: exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refnanszírozás htel). (2) A 85/1998. Korm. rendelet 1. -a a következő (1a) bekezdéssel egészül k: (1a) E rendelet hatálya az (1) bekezdésben meghatározott htel- és pénzkölcsön nyújtás tevékenység mellett kterjed az Exmbank által külkereskedelm szerződésből eredő exportköveteléseknek a Hpt. 6. (1) bekezdés 60. pontja alapján történő megszerzésére, megelőlegezésére deértve a faktorngot és a forfetírozást s, valamnt leszámítolására (a továbbakban együtt: követelésvásárlás). (3) A 85/1998. Korm. rendelet 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az Exmbank az (1) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt, két éves és két éven túl lejáratú exporthteleket és refnanszírozás exporthteleket a Gazdaság Együttműködés és Fejlesztés Szervezet (a továbbakban: OECD) Hvatalosan támogatott exporthtelekről szóló megállapodásával (a továbbakban: OECD Megállapodás) összhangban nyújtja. Az Exmbank e bekezdés rendelkezéset alkalmazza a követelésvásárlásra s, amennyben az exportkövetelés esedékessége a követelésvásárlás dőpontjában legalább két év. (4) A 85/1998. Korm. rendelet 1. -a a következő (8) bekezdéssel egészül k: (8) Az Exmbank az (1a) bekezdésben meghatározott követelésvásárlás tevékenysége kapcsán akkor számolhat el a központ költségvetéssel, ha az megfelel a 6. -ban meghatározott feltételeknek. (5) A 85/1998. Korm. rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az Exmbank a következő, a 6. -ban meghatározott feltételeknek megfelelő exporthtelek, refnanszírozás exporthtelek, egyéb export célú htelek, egyéb export célú refnanszírozás htelek, versenyképességet javító htelek, versenyképességet javító refnanszírozás htelek és exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refnanszírozás htelek kapcsán számolhat el a központ költségvetéssel a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthtel Bztosító Részvénytársaság központ költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályaról szóló mnszter rendeletben foglaltak szernt: a) magyar árukat, szolgáltatásokat exportáló gazdálkodó szervezeteknek (a továbbakban: exportőr), b) az exportőr vevőnek, c) belföld és külföld htelntézeteknek, d) az exportőr exportjának teljesítését a Törvény 1. (5a) bekezdés a) pontjában meghatározottak szernt elősegítő beszállítóknak, e) az exportot a Törvény 1. (5a) bekezdés b) pontjában meghatározottak szernt elősegítő, belföld vagy külföld befektetést megvalósító exportőrnek és f) a versenyképességet az Exmbank üzletpoltkájában rögzített feltételeknek megfelelően javító gazdálkodó szervezet magyarország beruházásához, vagy magyarország termelő tevékenységéhez, szolgáltatás-nyújtásához kapcsolódó forgóeszközgény fnanszírozásához nyújtott htelek. (6) A 85/1998. Korm. rendelet 3. -a a következő q) ponttal egészül k: (E rendelet alkalmazása szempontjából) q) állam támogatás: az EUMSz 107. ckk (1) bekezdése szernt állam támogatás, valamnt az 1407/2013/EU bzottság rendeletnek vagy a 800/2008/EK bzottság rendeletnek megfelelő támogatás. (7) A 85/1998. Korm. rendelet 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Exmbank a legalább két éves futamdejű, az 1. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott exporthtelek, b) pontjában meghatározott refnanszírozás exporthtelek és az 1. (1a) bekezdésében szereplő két éves és két éven túl lejáratú követelésvásárlás feltételere az OECD Megállapodás szerződéskötés dőpontjában hatályos rendelkezéset alkalmazza. (8) A 85/1998. Korm. rendelet 6. -a a következő (7) bekezdéssel egészül k: (7) Az Exmbank által a kamatkegyenlítés rendszer keretében nyújtott versenyképességet javító htelek és versenyképességet javító refnanszírozás htelek feltételenek meg kell felelnük az 1407/2013/EU bzottság rendelet, vagy a 800/2008/EK bzottság rendelet rendelkezésenek. Tovább feltétel, hogy a hteladós gazdálkodó

12 8824 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám szervezet által foglalkoztatottak több mnt fele olyan személy, ak a társadalombztosítás ellátásara és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamnt e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, lletve a ksadózó vállalkozások tételes adójáról és a ksvállalat adóról szóló törvény szabálya szernt a hteladóssal bztosítás kötelezettséggel járó jogvszonyban áll. A gazdálkodó szervezet az e bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést a főváros és megye kormányhvatal egészségbztosítás pénztár szakgazgatás szerve által kállított dokumentumokkal alátámasztottan gazolja. A feltételek megvalósulását az Exmbank ellenőrz. (9) A 85/1998. Korm. rendelet 8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A versenyképességet javító refnanszírozás htelek, valamnt a (2) bekezdésben foglalt kvétellel a refnanszírozás exporthtelek, egyéb export célú refnanszírozás htelek és az exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refnanszírozás htelek legksebb kamatlába a 7. (1) bekezdésében meghatározott legksebb kamatláb mínusz 3,5%. Amennyben az így számított kamatláb nem ér el a 0,1%-ot, a felszámításra kerülő kamatláb mértéke legalább 0,1%. Az e bekezdésben meghatározott refnanszírozás htelek legksebb kamatlábának meghatározására a versenyképességet javító refnanszírozás htelek és a (2) bekezdésben meghatározottak kvételével a fnanszírozás feltételeket rögzítő szerződés megkötésének napján kerül sor, amely kamatláb rögzített a teljes futamdő alatt. (10) A 85/1998. Korm. rendelet a következő 10/A. -sal egészül k: 10/A. (1) A Törvény 2. (1a) bekezdés b) pontja alapján évben a Magyarország év központ költségvetéséről szóló év CCXXX. törvény XLII. A költségvetés közvetlen bevétele és kadása fejezet, 30. Vállalkozások folyó támogatása cím, 3. Normatív támogatások alcím, 3. Exmbank Zrt. kamatkegyenlítése jogcímcsoport terhére számolható el az Exmbank által az állam képvseletében a Törvény 2. (1b) bekezdésében kapott egyed felhatalmazás alapján végrehajtott, nemzetköz fejlesztés együttműködés célú alap alapítása vagy ahhoz történő csatlakozás kapcsán a tárgyévben teljesített pénzbel hozzájárulás összege. (2) Az Exmbank az (1) bekezdés szernt év ráfordításaról szóló 1. melléklet szernt kmutatást a ráfordítás felmerülését követő 5 munkanapon belül megküld a kncstárnak és az államháztartásért felelős mnszter részére és mellékel a nemzetköz fejlesztés együttműködés alap alapításához, csatlakozásához kapcsolódó szerződéseket, valamnt az általa kfzetett összeg átutalásáról szóló htelntézet gazolás másolat példányát. Az Exmbank a kncstárnak küldött értesítésben feltüntet a kfzetés jogcímét, a kfzetett összeg devzanemét, a kfzetés értéknapját, fornttól eltérő devzanem esetén a kfzetés értéknapján a kfzetés devzanemére vonatkozó, a Magyar Nemzet Bank által közzétett hvatalos devzaárfolyamot és számlaszámának megjelölésével kér a kncstártól az így kmutatott forntösszeg az (1) bekezdésben megjelölt előrányzat terhére történő átutalását az Exmbank pénzforgalm számlája javára. A kncstár az Exmbankot hánypótlásra vagy kjavításra szólítja fel, ha az e bekezdésben szereplő dokumentumok hányosak vagy hányoznak. Az Exmbank 5 munkanapon belül gondoskodk a hánypótlás teljesítéséről. (3) A kncstár a (2) bekezdésben szereplő dokumentumok deértve a kncstár hánypótlás felszólításában szereplő dokumentumokat s hánytalan beérkezését követő 5 munkanapon belül ntézkedk a (2) bekezdés szernt kmutatott forntösszeg kfzetéséről a NAV Egyed támogatás folyósítás számla terhére. (11) A 85/1998. Korm. rendelet a következő 10/B. -sal egészül k: 10/B. Az Exmbank a 10/A. (1) bekezdése alapján várható kfzetésről hav bontásban készített éves előrejelzést az Exmbank Zrt. és a MEHIB Zrt. tevékenységét szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet hatályba lépését követő 10 munkanapon belül megküld a kncstárnak és az államháztartásért felelős mnszternek. (12) A 85/1998. Korm. rendelet a következő 14. -sal egészül k: 14. Ez a rendelet 1. a Szerződés 87. és 88. ckke alkalmazásában a támogatások bzonyos fajtának a közös paccal összeegyeztethetőnek nylvánításáról (általános csoportmentesség rendelet) szóló, augusztus 6-800/2008/EK bzottság rendelet és 2. az Európa Unó működéséről szóló szerződés 107. és 108. ckkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december /2013/EU bzottság rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. (13) A 85/1998. Korm. rendelet az 1. melléklet szernt 1. melléklettel egészül k. 2. A 85/1998. Korm. rendelet (5) bekezdésében az az Európa Unó Működéséről szóló Szerződés 107. ckk (1) bekezdése szernt állam támogatást szövegrész helyébe az állam támogatást szöveg,

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám c) pontjában az exporthtelnyújtás szövegrész helyébe az exporthtelnyújtás és követelésvásárlás szöveg, (2) bekezdésében a htelekkel és pénzkölcsönökkel kapcsolatos htelfeltételeket szövegrész helyébe a htelek, pénzkölcsönök és követelésvásárlás feltételet szöveg, (2) bekezdésében a pénzkölcsönök szövegrész helyébe a követelésvásárlás szöveg, (3) bekezdésében az 1. szernt két éves és két éven túl pénzkölcsönökre szövegrész helyébe az 1. (2) bekezdésében meghatározott követelésvásárlásra szöveg, 6. 6/A. (4) bekezdésében a htellel szövegrész helyébe a htellel és pénzkölcsönnel szöveg, (1) bekezdésében a közzétett szövegrész helyébe a közzétett, általánosan vagy az ágazatokra alkalmazandó szöveg, (2) bekezdésében a két éves és két éven túl pénzkölcsönök szövegrész helyébe az a két éves és két éven túl futamdejű követelésvásárlás szöveg, a közzétett szövegrész helyébe a közzétett, általánosan vagy az ágazatokra alkalmazandó szöveg, (2) bekezdésében az exporthtelek szövegrész helyébe az exporthtelek és a két éven túl futamdejű exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refnanszírozás htelek szöveg, (4) bekezdésében a refnanszírozás exporthtel htelszerződést vagy egyéb export célú refnanszírozás htelszerződést szövegrész helyébe a refnanszírozás exporthtel szerződést, egyéb export célú refnanszírozás htelszerződést, versenyképességet javító refnanszírozás htelszerződést, exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refnanszírozás htelszerződést szöveg, ában a htel- és pénzkölcsön szerződés szövegrész helyébe a htel-, pénzkölcsön- és követelésvásárlás szerződés szöveg, és /B. -ában az 1. (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában szövegrész helyébe az 1. (1) bekezdés a) és b) pontjában szöveg lép. 3. Hatályát veszt a 85/1998. Korm. rendelet 10/A. -a, 10/B. -a és 1. melléklete. 2. A htelntézetek és a pénzügy vállalkozások éves beszámoló készítés és könyvvezetés kötelezettségének sajátosságaról szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása 4. A htelntézetek és a pénzügy vállalkozások éves beszámoló készítés és könyvvezetés kötelezettségének sajátosságaról szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 5. (5) bekezdés e) pontjában, 7. (3) bekezdés d) pontjában és 10. (7) bekezdésében a refnanszírozás exporthtel, szövegrész helyébe a refnanszírozás exporthtel, versenyképességet javító htel, versenyképességet javító refnanszírozás htel, szöveg lép. 3. A Magyar Exporthtel Bztosító Részvénytársaság által a központ költségvetés terhére, a Kormány készfzető kezessége mellett vállalható nem-packépes kockázatú bztosítások feltételeről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 5. (1) A Magyar Exporthtel Bztosító Részvénytársaság által a központ költségvetés terhére, a Kormány készfzető kezessége mellett vállalható nem-packépes kockázatú bztosítások feltételeről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbakban: 312/2001. Korm. rendelet) 19. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Mehb Rt. általános szerződés feltételenek tartalmaznuk kell:) b) a díjfzetésre, lletve a bztosítottnak (szerződőnek, vagy a bztosítás szerződésből eredő jogok gyakorlására jogosultnak) a szerződésből eredő jogara és kötelezettségere, azok teljesítésének módjára, dejére, teljesítésük elmaradásának következményere vonatkozó rendelkezéseket; (2) A 312/2001. Korm. rendelet 19. h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Mehb Rt. általános szerződés feltételenek tartalmaznuk kell:) h) a szerződés megszűnése esetére a bztosított (szerződő, vagy a bztosítás szerződésből eredő jogok gyakorlására jogosult) joganak és a Mehb Rt. kötelezettségenek smertetését; (3) A 312/2001. Korm. rendelet 20. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A bztosított az adóssal szemben követeléset, lletve a bztosítás szerződésből eredő követeléset harmadk személyre csak a Mehb Rt. előzetes írásbel jóváhagyásával engedményezhet, lletve terhelhet meg.

14 8826 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám (4) A 312/2001. Korm. rendelet 21. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A Mehb Rt. az állam készfzető kezessége mellett vállalt bztosítás tevékenységével kapcsolatban képzett, meg nem szolgált díjak tartalékát csak állampapírban vagy olyan értékpapírban, betétben tarthatja, amelyekben foglalt kötelezettségek teljesítéséért az állam készfzető kezességet vállalt. A tartalék fedezetéül szolgálhat a tartalékszámításnál fgyelembe vett ügyletek tekntetében a bztosítottakkal szemben három hónapnál nem régebb követelés. 4. A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfzető kezessége mellett vállalható garancák, valamnt a devza- és kamatcsere ügyletek pótlás- és kamatköltsége feltételeről és részletes szabályaról szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 6. (1) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfzető kezessége mellett vállalható garancák, valamnt a devzaés kamatcsere ügyletek pótlás- és kamatköltsége feltételeről és részletes szabályaról szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbakban: 435/2012. Korm. rendelet) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:) 10. rövd lejáratú garanca: a fnanszírozó htelntézetnek a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkegyenlítés rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbakban: 85/1998. Korm. rendelet) 8. (1) bekezdése alapján nyújtott refnanszírozás htelből refnanszírozott származékos kölcsönszerződés bztosítékául a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbakban: Exmbank) által vállalt garanca; (2) A 435/2012. Korm. rendelet 1. -a a következő 14. ponttal egészül k: (E rendelet alkalmazásában:) 14. versenyképességet javító htelgaranca: a fnanszírozó htelntézetnek az Exmbank által a 85/1998. Korm. rendelet 1. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott versenyképességet javító refnanszírozás htelből refnanszírozott származékos kölcsönszerződés bztosítékául az Exmbank által vállalt htelgaranca. (3) A 435/2012. Korm. rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az Exmbank áruhoz vagy szolgáltatáshoz korábban nyújtott rövd lejáratú garanca, versenyképességet javító htelgaranca, beszállító htelgaranca, exportcélú befektetés htelgaranca vagy mporthtel garanca szerződések összegét az ugyanehhez az áruhoz vagy szolgáltatáshoz később nyújtott exporthtel garanca szerződés értékéből levonja. (4) A 435/2012. Korm. rendelet 4. -a a következő (6) bekezdéssel egészül k: (6) Az Exmbank e rendelet alapján versenyképességet javító htelgarancát nyújthat, ha a 85/1998. Korm. rendelet 2. f) pontjának megfelelő gazdálkodó szervezet mnt megbízó által foglalkoztatottak több mnt fele olyan személy, ak a társadalombztosítás ellátásara és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamnt e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, lletve a ksadózó vállalkozások tételes adójáról és a ksvállalat adóról szóló törvény szabálya szernt vele bztosítás kötelezettséggel járó jogvszonyban áll. A gazdálkodó szervezet az e bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést a főváros és megye kormányhvatal egészségbztosítás pénztár szakgazgatás szerve által kállított dokumentumokkal alátámasztottan gazolja. A feltételek megvalósulását az Exmbank ellenőrz. (5) A 435/2012. Korm. rendelet 4. -a a következő 18. -sal egészül k: 18. Az Exmbank Zrt. és a MEHIB Zrt. tevékenységét szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2014. (IV. 30.) Korm. rendelettel (a továbbakban: Módr.) megállapított és 14. pontját, 3. (3) bekezdését, 4. (6) bekezdését, 5. -t és 13. -t a Módr. hatályba lépése előtt az Exmbankhoz beérkezett, de még el nem bírált garancakérelmek esetében s alkalmazn kell. 7. A 435/2012. Korm. rendelet (3) bekezdésében az a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkegyenlítés rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet 1. -a szernt két éves és két éven túl pénzkölcsön nyújtására szövegrész helyébe az a 85/1998. Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében meghatározott követelésvásárlásra szöveg, ában az lletve pénzkölcsön szövegrész helyébe a pénzkölcsön- és követelésvásárlás szöveg, és ában az , 7. és 10. szövegrész helyébe az 1. 1., 2., 7., 10. és 14. szöveg lép.

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kvétellel a khrdetését követő napon lép hatályba. (2) A január 1-jén lép hatályba. 9. Az 1. (8) bekezdése 1. a Szerződés 87. és 88. ckke alkalmazásában a támogatások bzonyos fajtának a közös paccal összeegyeztethetőnek nylvánításáról szóló, augusztus 6-800/2008/EK bzottság rendelet (általános csoportmentesség rendelet) és 2. az Európa Unó működéséről szóló szerződés 107. és 108. ckkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december /2013/EU bzottság rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. Orbán Vktor s. k., mnszterelnök 1. melléklet a 140/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelethez Nemzetköz fejlesztés célú alap alapításához vagy alaphoz való csatlakozáshoz az Exmbank Zrt. által teljesített pénzügy hozzájárulás A B C D E F 1. Sorszám Szerződés száma Alap megnevezése Exmbank által az Alapnak átutalt összeg (devzában) Árfolyam Összesen: Összeg (forntban) 7. Dátum: Készítette: Cégszerű aláírás:...

16 8828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám A Kormány 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelete a Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közgazgatás hatóság ügyek kemelt jelentőségű üggyé nylvánításáról és az eljáró hatóságok kjelöléséről A Kormány a nemzetgazdaság szempontból kemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló év LIII. törvény 12. (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamnt a közgazgatás hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályaról szóló év CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. tekntetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló év LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4. tekntetében az Alaptörvény 15. ckk (3) bekezdésében meghatározott eredet jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 15. ckk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendel el: 1. (1) A Kormány nemzetgazdaság szempontból kemelt jelentőségű üggyé nylvánítja a Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló, az 1. mellékletben felsorolt beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közgazgatás hatóság ügyeket. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell teknten mndazokat a közgazgatás hatóság eljárásokat, amelyek az 1. mellékletben felsorolt beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek. (3) A Kormány az (5) bekezdésben foglalt kvétellel az (1) bekezdés szernt közgazgatás hatóság ügyben eljáró a) elsőfokú hatóságként azt a hatóságot jelöl k, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szernt elsőfokú hatóságként jár el, b) elsőfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöl k, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szernt elsőfokú szakhatóságként jár el. (4) A Kormány az (5) bekezdésben foglalt kvétellel az (1) bekezdés szernt közgazgatás hatóság ügyben eljáró a) másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöl k, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szernt másodfokú hatóságként jár el, b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöl k, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szernt másodfokú szakhatóságként jár el. (5) A tűzvédelm hatóság feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelm bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbztosításáról szóló kormányrendelet (a továbbakban: R.) hatálya alá tartozó közgazgatás hatóság eljárásokban az R.-ben a nemzetgazdaság szempontból kemelt jelentőségű beruházások esetében kjelölt hatóságok járnak el. 2. Az 1. mellékletben felsorolt beruházásokkal összefüggésben a) nem kell építészet-műszak tervtanács véleményt beszerezn, b) nem kell településkép véleményezés eljárást lefolytatn és c) településkép bejelentés eljárásnak nncs helye. 3. (1) Az ügyfélnek az eljárás megndítása előtt benyújtott kérelmére az 1. (1) bekezdése szernt hatóság eljárásokban a szakhatóság a hatóság határozatának meghozatalág felhasználható előzetes szakhatóság állásfoglalást ad k azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatóság hozzájárulást a hatóság a közgazgatás hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályaról szóló év CXL. törvény 44. (8) bekezdése szernt használja fel. (2) Az 1. (1) bekezdése szernt közgazgatás hatóság ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekntet nélkül végrehajtható. 4. (1) A Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program részét képező, a 3. mellékletben felsorolt beruházások hvatalos közbeszerzés tanácsadója, beruházáslebonyolítója és építés műszak ellenőre kzárólagos joggal a BMSK Beruházás, Műszak Fejlesztés, Sportüzemeltetés és Közbeszerzés Zrt. (2) Az (1) bekezdés szernt beruházáslebonyolító feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVIII. törvény 43. (1) bekezdés c) d), f), j) és k) pontjában foglalt feladatokon túlmenően az építésügy szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenség szabályok betartásával mnden olyan feladat, lletve tevékenység ellátása beletartozk, am az építés tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy rányításával kapcsolatos.

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Ez a rendelet a khrdetését követő napon lép hatályba. 6. E rendelet rendelkezéset a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben s alkalmazn kell. Orbán Vktor s. k., mnszterelnök 1. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez Nemzetgazdaság szempontból kemelt jelentőségű beruházások A B 1. A beruházás megnevezése A beruházás azonosító adata 2. Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Szentendre közgazgatás területén fekvő, 2969 helyrajz számú ngatlan 3. Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Vácduka közgazgatás területén fekvő, 202 helyrajz számú ngatlan 4. Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés Mezőcsát közgazgatás területén fekvő, 6/19 helyrajz számú ngatlan 5. Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés Szécsény közgazgatás területén fekvő, 1272 helyrajz számú ngatlan 6. Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Nagykovács közgazgatás területén fekvő, 133 helyrajz számú ngatlan 7. Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Budakalász közgazgatás területén fekvő, 886 helyrajz számú ngatlan 8. Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Göd közgazgatás területén fekvő, 6601/4 helyrajz számú ngatlan 9. Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Nagytarcsa közgazgatás területén fekvő, 72/5 helyrajz számú ngatlan 10. Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés Hejőpap közgazgatás területén fekvő, 3594 helyrajz számú ngatlan 11. Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Aranyosapát közgazgatás területén fekvő, 702, 704, 705, 706 helyrajz számú ngatlan

18 8830 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 12. Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem- és tornaterem-fejlesztés Erk közgazgatás területén fekvő, 114 helyrajz számú ngatlan 13. Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Petőfszállás közgazgatás területén fekvő, 163 helyrajz számú ngatlan 14. Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Dunakesz közgazgatás területén fekvő, 5068/13 helyrajz számú ngatlan 15. Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Dunakesz közgazgatás területén fekvő, 73/1 helyrajz számú ngatlan 16. Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Dunakesz közgazgatás területén fekvő, 1690 helyrajz számú ngatlan 2. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kemelt jelentőségű üggyé mnősített közgazgatás hatóság ügyek: 1. környezetvédelm hatóság eljárások, 2. természetvédelm hatóság eljárások, 3. általános építésügy hatóság eljárások, 4. területrendezés hatóság eljárások, 5. örökségvédelm hatóság engedélyezés eljárások és régészet feltárásokkal kapcsolatos hatóság eljárások, 6. vízügy hatóság eljárások, 7. tűzvédelm hatóság eljárások, 8. katasztrófavédelm hatóság eljárások, 9. útügy hatóság eljárások, 10. a Magyar Kereskedelm Engedélyezés Hvatalról és a terület mérésügy és műszak bztonság hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szernt építésügy hatóság engedélyezés eljárások, 11. műszak bztonság engedélyezés eljárások, 12. hírközlés hatóság eljárások, 13. telekalakításra rányuló hatóság eljárások, 14. ngatlan-nylvántartással összefüggő hatóság eljárások, 15. földmérés hatóság eljárások, 16. termőfölddel összefüggő engedélyezésre rányuló hatóság eljárások, 17. talajvédelm engedélyezésre rányuló hatóság eljárások, 18. erdővédelm hatóság eljárások, 19. közegészségügy hatóság eljárások, 20. az pontban felsorolt ügyfajtákban kadott hatóság döntések módosítására rányuló hatóság eljárások.

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez A Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósításra kerülő beruházások A B 1. A beruházás megnevezése Település Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem- és tornaterem-fejlesztés Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Nemzet Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztés Program keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés Szentendre Vácduka Mezőcsát Szécsény Nagykovács Budakalász Göd Nagytarcsa Hejőpap Aranyosapát Erk Petőfszállás Dunakesz

20 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám V. A Kormány tagjanak rendelete Az ember erőforrások mnsztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó mnszter rendeletek módosításáról A nemzet köznevelésről szóló év CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezető államttkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a szakképzés tekntetében az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezető államttkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdaság mnszterrel egyetértésben, a 13. tekntetében a szakképzésről szóló év CLXXXVII. törvény 90. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezető államttkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezető államttkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdaság mnszterrel egyetértésben, a 14. tekntetében az államháztartásról szóló év CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontja alapján meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezető államttkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdaság mnszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kterjed a) fenntartóra való tekntet nélkül aa) az általános skolákra, ab) a gmnázumokra, ac) a szakközépskolákra [a továbbakban az ab) ac) pont alattak együtt: középskola], ad) a szakskolákra [a továbbakban az ac) ad) pont alattak együtt: szakképző skola; a továbbakban az ab) ad) pont alattak együtt: középfokú skola], ae) az alapfokú művészet skolákra [a továbbakban az aa) ae) pont alattak együtt: skola], af) a gyógypedagóga, konduktív pedagóga nevelés-oktatás ntézmények skolára és kollégumara, ag) a kollégumokra, ah) a többcélú ntézmények skolára és kollégumara [a továbbakban az a) pont alattak együtt: nevelés-oktatás ntézmény], b) az Oktatás Hvatalra (a továbbakban: Hvatal), c) a főváros és megye kormányhvatalokra, járás hvatalokra, d) az állam ntézményfenntartó központra és annak terület szervere, e) a tanulókra és az skolákba jelentkezőkre, f) a pedagógusokra, g) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre, h) a tanulók és a jelentkezők törvényes képvselőre. 2. A tanév, a tanítás év 2. (1) A nevelés-oktatás ntézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítás év kerete között kell megszervezn. (2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezk, a 2014/2015. tanévben a tanítás év első tanítás napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítás napja júnus 15. (hétfő). A tanítás napok száma ha e rendelet másképp

21 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8833 nem rendelkezk száznyolcvanegy nap. A nappal oktatás munkarendje szernt működő középskolában és szakskolában a tanítás napok száma száznyolcvan nap. (3) Az skola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítás nap a) középfokú skolákban a b) d) pontban meghatározott kvétellel áprls 30., b) a Belügymnsztérum fenntartásában lévő szakközépskolákban május 22., c) a Honvédelm Mnsztérum fenntartásában lévő, kzárólag a honvédelemért felelős mnszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző skolában május 29., d) szakképző skolákban féléves, másfél éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére január 9. (4) A tanítás év lezárásának, a tanuló mnősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az skola a rendkívül tanítás szünet elrendelése matt keső tanítás napokat a nemzet köznevelésről szóló év CXC. törvény (a továbbakban: Nkt.) 30. (3) bekezdésében meghatározottak szernt nem tudja teljes egészében pótoln. Az skola ndokolt esetben gondoskodk az elmaradt tananyag 2015/2016. tanítás évben történő feldolgozásáról. (5) A tanítás év lezárását követően az skola amennyben az skola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket bztosítja a tanuló részére pedagóga program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kskorú tanuló esetén a szülő az skola gazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezhet. 3. (1) Az alapfokú művészet skolákban és a felnőttoktatásban a tanítás év első és utolsó napját a tanítás év első és utolsó hetének keretében az gazgató határozza meg. (2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző skola azon szakképzés évfolyaman, amelyeken a szakképzésről szóló év CLXXXVII. törvényben szabályozott esetekben közsmeret képzés nem folyk, február első hetében s megkezdhető (keresztféléves oktatásszervezés). A tanítás év első és utolsó napját az skola gazgatója állapítja meg a 2. (3) bekezdésének fgyelembevételével úgy, hogy a tanítás napok száma a 2. (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen. (3) A tanítás év első féléve január 16-g tart. Az skolák január 23-g értesítk a tanulókat, kskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmány eredményekről. Az (1) (2) bekezdésben meghatározott esetben az első félév utolsó napját az gazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megkülden. (4) Az első félév és a tanítás év utolsó napját követő tzenöt napon belül az skoláknak nevelőtestület értekezleten el kell végeznük a pedagóga munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vzsgálatát. A nevelőtestület értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell külden az skolaszéknek, az ntézmény tanácsnak és a fenntartónak. 3. Tanítás szünet a tanítás évben, a tanítás nélkül munkanapok 4. A tanítás évben a tanítás napokon felül a nevelőtestület a tanév hely rendjében meghatározott pedagóga célra az általános skolában öt, a nappal oktatás munkarendje szernt működő középfokú skolában hat munkanapot tanítás nélkül munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélkül munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kkérésével az skola dákönkormányzat jogosult dönten. 5. (1) Az ősz szünet október 27-től október 31-g tart. A szünet előtt utolsó tanítás nap október 22. (szerda), a szünet után első tanítás nap november 3. (hétfő). (2) A tél szünet december 22-től január 2-g tart. A szünet előtt utolsó tanítás nap december 19. (péntek), a szünet után első tanítás nap január 5. (hétfő). (3) A tavasz szünet áprls 2-től áprls 7-g tart. A szünet előtt utolsó tanítás nap áprls 1. (szerda), a szünet után első tanítás nap áprls 8. (szerda). (4) Az skola az (1) (3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett a tanítás év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más dőpontban s adhat a tanulóknak szünetet, valamnt a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a Nkt. 30. (2) (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával a het phenőnapon tartott tanítás nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremt. (5) A nemzetség oktatásban részt vevő skolák az (1) (3) bekezdésben meghatározott dőpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szernt a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetség hagyományok vagy az anyanemzet hagyománya ndokolják.

22 8834 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám (6) Az (1) (5) bekezdésben szabályozott szünetek napjan, ha azok munkanapra esnek, az skolának szükség esetén gondoskodna kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több skola közösen s gondoskodhat. (7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést az Nkt. 30. (1) bekezdése értelmében a nevelés-oktatás ntézményekben s alkalmazn kell. 4. A vzsgák rendje 6. (1) A középskola érettség vzsgákat, a szakképző skola szakma vzsgákat az 1. mellékletben foglaltak szernt kell megtartan. (2) Az alapfokú művészet skolákban a tanítás év utolsó három hetében lehet vzsgát szervezn. A vzsga dőpontját az skola gazgatója határozza meg. 5. A középfokú skola, a kollégum és a Köznevelés Hídprogramba történő felvétel eljárás lebonyolításának ütemezése a 2014/2015. tanévben 7. A középfokú skola, a kollégum és a Köznevelés Hídprogramba történő felvétel eljárás lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza. 6. A tanulmány versenyek 8. (1) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmány versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős mnszter által vezetett mnsztérum (a továbbakban: mnsztérum) hrdet meg az skolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyaglag és szakmalag támogat. (2) Az skola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmány versenyeket, amelyekre felkészít a tanulókat. (3) Az skola a jegyzékben nem szereplő tanulmány versenyre, továbbá dákolmpára történő felkészítést akkor építhet be a munkatervébe, ha azzal a fenntartó, az skolaszék, skolaszék hányában az skola szülő szervezet, az skola dákönkormányzat és az ntézmény tanács egyetért. (4) A szakképzés tanulmány versenye tekntetében az (1) és a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazn, hogy a szakképesítésért felelős mnszter az általa kírt szakma tanulmány versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hvatalos Értesítőben történő megjelentetéséről november 20-g gondoskodk, egyúttal ntézkedk a felhívásnak a kormányzat honlapon való közzétételéről. 7. Országos mérés, értékelés, szakma ellenőrzés elrendelése 9. (1) Az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján, a nevelés-oktatás ntézmények működéséről és a köznevelés ntézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbakban: mnszter rendelet) 79. (6) bekezdésében foglaltak szernt a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vzsgáln a szövegértés és a matematka eszköztudás fejlődését a hatodk, a nyolcadk és a tzedk évfolyamon valamenny tanulóra kterjedően. (2) A hatodk, a nyolcadk és a tzedk évfolyamon a matematka alapkészségek vzsgálatához szükséges mérőeszközt az adott nemzetség nyelvén s rendelkezésre kell bocsátan azokban az skolákban, ahol a matematka tantárgyat az adott nemzetség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetség nyelvén bonyolítják le. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hvatal szervez meg az Országos szakértő névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 27-én. A mérés napja tanítás napnak mnősül, amelyet az érntett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, tovább kötelező tanóra foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érntett nevelés-oktatás ntézmények a Hvatal részére november 21-g küldk meg, a Hvatal által meghatározott módon. (4) A Hvatal február 29-g országos, ntézmény és fenntartó szntű elemzéseket készít, majd megküld az ntézmény szntű elemzéseket az ntézmények vezetőnek, az ntézmény és a fenntartó szntű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nylvánosságra hozza. A Hvatal az országos elemzést megküld a mnsztérumnak, amely azt áprls 29-g a kormányzat honlapon nylvánosságra hozza. (5) A mnszter rendelet a alapján a két tanítás nyelvű nevelést-oktatást folytató általános skolában a Hvatal júnus 3-án szervez meg azt a célnyelv mérést, amely a hatodk évfolyamon a Közös Európa Referencakeret

23 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8835 (a továbbakban: KER) szernt A2 szntű, a nyolcadk évfolyamon az degennyelv-tudást gazoló államlag elsmert nyelvvzsgáztatásról és a külföldön kállított, degennyelv-tudást gazoló nyelvvzsga-bzonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbakban: Korm. rendelet) 2. számú mellékletében meghatározott KER szernt B1 szntű nyelvtudást mér. A méréshez szükséges adatokat az érntett általános skolák a Hvatal részére november 21-g küldk meg, a Hvatal által meghatározott módon. (6) A mnszter rendelet a alapján a két tanítás nyelvű nevelést-oktatást folytató középskolában a Hvatal júnus 3-án szervez meg azt a célnyelv mérést, amely a tzedk évfolyamon a Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott KER szernt B2 szntű nyelvtudást mér. A méréshez szükséges adatokat az érntett középskolák a Hvatal részére november 21-g küldk meg, a Hvatal által meghatározott módon. (7) Az (5) bekezdésben foglalt skolák kvételével az skolák hatodk és nyolcadk évfolyamán angol vagy német nyelvet első degen nyelvként tanulók körében le kell folytatn a Hvatal által szervezett írásbel degen nyelv mérést. A tanulók degen nyelv szövegértés készséget vzsgáló mérőeszközöket a Hvatal készít el, a vzsgálatot az skola pedagógusa júnus 11-én végzk el a Hvatal által az skolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az skola a vzsgálatot saját döntése alapján kegészíthet az degen nyelv szóbel tudásfelméréssel s az érntett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az skola pedagógusa egységes javítókulcs felhasználásával végzk el. A méréshez szükséges adatokat az érntett nevelés-oktatás ntézmények a Hvatal részére november 21-g, az elvégzett skola vzsgálatok tanuló és ntézmény adatat júnus 30-g küldk meg, a Hvatal által meghatározott módon. (8) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztés szükségleteből fakadó egyén hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek skeres megalapozása és kbontakoztatása érdekében az általános skolák október 10-g felmérk azon első évfolyamos tanulók körét, akknél az óvoda jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbekben támogatn, és ezért a tanító ndokoltnak látja az azt elősegítő pedagóga tevékenység megalapozásához a Dagnosztkus fejlődésvzsgáló rendszer alkalmazását. Az gazgatók október 22-g a Hvatal által meghatározott módon jelentk a Hvatalnak az érntett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vzsgálatokat az skoláknak a kválasztott tanulókkal december 5-g kell elvégeznük. (9) Az Nkt. 80. (9) bekezdése alapján a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodn kell a tanulók fzka állapotának és edzettségének vzsgálatáról. A vzsgálatot az skoláknak az 1 4. évfolyamán tanulók kvételével a nappal rendszerű skola oktatásban részt vevő tanulók esetében január 5. és május 27. között kell megszerveznük. (10) Az általános, a középfokú skola gazgatója az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben és a korább tanévekben megszervezett országos alapkészség, képesség mérésről a Hvatal által feldolgozott és közzétett tanuló és ntézmény adatok alapján, feladatellátás helyenként elemz az ntézmény pedagóga munkáját, különös tekntettel az azonos skolatípusok országos átlagadataval való összehasonlításra, az skola család háttérndexéhez mért skola pedagóga teljesítményekre, az skola pedagóga fejlesztő munkájának hatására, és a mérés eredmények dőben változásara. Ennek keretében az skola gazgatója azonosítja az ntézmény pedagóga munka erősséget, gyengeséget és ntézmény ntézkedés tervben határozza meg az ntézmény pedagóga munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges ntézkedéseket. Az elemzést s tartalmazó ntézmény ntézkedés tervet az gazgató júnus 10-ég készít el, majd a nevelőtestület véleményének fgyelembevételével júnus 30-g véglegesít és megküld a fenntartójának. A fenntartó rendszeresen ellenőrz az ntézmény ntézkedés tervben foglaltak teljesítését. 10. (1) január 12-e és márcus 31-e között a köznevelés feladatellátásban résztvevő kollégumok reprezentatív körét érntő szakma ellenőrzés keretében meg kell vzsgáln: a) a Kollégum nevelés országos alapprogramja alapján a hely kollégum program elkészítését, bevezetését és b) az adott tanévre történt kollégum felvétel eljárás szakszerűségét. (2) Az (1) bekezdés szernt ellenőrzést a Hvatal folytatja le. Az ellenőrzésről készített jelentést a Hvatal júnus 30-g küld meg az oktatásért felelős mnszter részére. 8. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanuló képességsznt-határok 11. A 2012/2013. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanuló képességsznthatárokat a 4. melléklet tartalmazza.

24 8836 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9. Záró rendelkezések 12. Ez a rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. 13. Az ember erőforrások mnsztere ágazatába tartozó szakképesítések szakma és vzsgakövetelményeről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet [a továbbakban: 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet] 3. melléklete az 5. melléklet szernt módosul. 14. A fejezet kezelésű előrányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet [a továbbakban: 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet] 1. melléklete a 6. melléklet szernt módosul. 15. Ez a rendelet júnus 1-jén hatályát veszt. Balog Zoltán s. k., ember erőforrások mnsztere

25 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. melléklet a /2014. (.) EMMI rendelethez I. Érettség vzsgadőszakok, vzsganapok 1. A év október-november írásbel érettség vzsgák A B C 1. Emelt szntű írásbel érettség Középszntű írásbel érettség Időpont vzsga vzsga 2. nemzetség nyelv és rodalom nemzetség nyelv és rodalom október 10., magyar nyelv és rodalom magyar nyelv és rodalom, magyar mnt degen nyelv október 13., egészségügy alapsmeretek, elektronka alapsmeretek, rajz és vzuáls kultúra, szakma előkészítő tárgyak október 13., építészet és építés alapsmeretek, gépészet alapsmeretek, nformatka alapsmeretek, kereskedelm és marketng alapsmeretek, környezetvédelmvízgazdálkodás alapsmeretek, közgazdaság alapsmeretek (elmélet gazdaságtan), közgazdaság alapsmeretek (üzlet gazdaságtan), közlekedés alapsmeretek (közlekedéstechnka), közlekedés alapsmeretek (közlekedés-üzemvtel), mezőgazdaság alapsmeretek, oktatás alapsmeretek, vendéglátásdegenforgalom alapsmeretek 5. matematka matematka október 14., földrajz földrajz október 14., történelem történelem október 15., latn nyelv latn nyelv, héber nyelv október 15., angol nyelv angol nyelv október 16., flozófa október 16., nformatka nformatka október 12. orosz nyelv beás nyelv, bolgár nyelv, horvát nyelv, lengyel nyelv, lovár nyelv, román nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv, szlovén nyelv, ukrán nyelv, újgörög nyelv orosz nyelv, egyéb nyelvek 17., október 17.,

26 8838 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 13. német nyelv német nyelv október 20., belügy rendészet smeretek mozgóképkultúra és médasmeret, dráma, belügy rendészet smeretek október 20., olasz nyelv olasz nyelv október 21., kéma, gazdaság smeretek, katona alapsmeretek kéma, katona alapsmeretek, természettudomány, egyedleg október 21., akkredtált vzsgatárgyak 17. spanyol nyelv spanyol nyelv október 22., bológa, társadalomsmeret bológa október 22., franca nyelv franca nyelv október 27., fzka fzka, ének-zene, művészettörténet október 27., A év október-november szóbel érettség vzsgák A B C 1. Emelt szntű szóbel érettség vzsga Középszntű szóbel érettség vzsga Időpont 2. szóbel vzsgák november szóbel vzsgák november A év május-júnus írásbel érettség vzsgák A B C 1. Emelt szntű írásbel érettség Középszntű érettség írásbel Időpont vzsga vzsga 2. magyar nyelv és rodalom magyar nyelv és rodalom, magyar mnt degen nyelv május 4., matematka matematka május 5., történelem történelem május 6., angol nyelv angol nyelv május 7., német nyelv német nyelv május 8., nemzetség nyelv és rodalom nemzetség nyelv és rodalom május 11., nformatka május 12., latn nyelv, héber nyelv latn nyelv, héber nyelv május 12., bológa bológa május 13., társadalomsmeret május 13.,

27 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám kéma kéma május 14., földrajz földrajz május 14., nformatka május 15., belügy rendészet smeretek ének-zene, művészettörténet, belügy rendészet smeretek május 15., fzka fzka május 18., rajz és vzuáls kultúra május 18., egészségügy alapsmeretek, elektronka alapsmeretek, építészet és építés alapsmeretek, fapar alapsmeretek, gépészet alapsmeretek, nformatka alapsmeretek, kereskedelm és marketng alapsmeretek, környezetvédelm-vízgazdálkodás alapsmeretek, közgazdaság alapsmeretek (elmélet gazdaságtan), közgazdaság alapsmeretek (üzlet gazdaságtan), közlekedés alapsmeretek (közlekedéstechnka), közlekedés alapsmeretek (közlekedésüzemvtel), mezőgazdaság alapsmeretek, oktatás alapsmeretek, vendéglátásdegenforgalom alapsmeretek szakma előkészítő tárgyak május 19., franca nyelv franca nyelv május 20., flozófa május 20., olasz nyelv olasz nyelv május 21., mozgóképkultúra és médasmeret, dráma május 21., spanyol nyelv spanyol nyelv május 22., orosz nyelv, arab nyelv, beás nyelv, bolgár nyelv, fnn nyelv, holland nyelv, horvát nyelv, japán nyelv, kína nyelv, lengyel nyelv, lovár nyelv, portugál nyelv, román nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv, szlovén nyelv, ukrán nyelv, újgörög nyelv orosz nyelv, egyéb nyelvek május 26., gazdaság smeretek, katona alapsmeretek katona alapsmeretek, természettudomány, pszchológa május 26.,

28 8840 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 4. A év május-júnus szóbel érettség vzsgák A B C 1. Emelt szntű szóbel érettség vzsga Középszntű szóbel érettség vzsga Időpont 2. szóbel vzsgák júnus szóbel vzsgák júnus II. Szakma vzsgadőszakok, vzsganapok 1. A szakközépskolákban, a szakskolákban, a specáls szakskolákban a szakma vzsgák írásbel, szóbel és gyakorlat vzsgarészét, valamnt írásbel, nteraktív, szóbel és gyakorlat vzsgatevékenységét a 2-4. és a 6. pontban meghatározottak kvételével az alább dőben kell megszervezn: a) írásbel vzsgarész, írásbel és nteraktív vzsgatevékenység: október tól szóbel és gyakorlat vzsgarész, valamnt szóbel és gyakorlat vzsgatevékenység: október b) írásbel vzsgarész, írásbel és nteraktív vzsgatevékenység: február tól szóbel és gyakorlat vzsgarész, valamnt szóbel és gyakorlat vzsgatevékenység: február-márcus c) írásbel vzsgarész, írásbel és nteraktív vzsgatevékenység: május tól szóbel és gyakorlat vzsgarész: júnus szóbel és gyakorlat vzsgatevékenység: május-júnus 2. A Honvédelm Mnsztérum lletékesség körébe tartozó skola rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések szakma vzsgának írásbel vzsgadőpontja: júnus A Belügymnsztérum rányítása alá tartozó, skola rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések írásbel, szóbel és gyakorlat vzsgadőpontja: a) írásbel: szeptember szóbel és gyakorlat: október b) írásbel: január szóbel és gyakorlat: január c) írásbel: május szóbel és gyakorlat: júnus A vzsgadőszak meghatározásánál a felsőfokú szakképzés esetén fgyelembe kell venn a felsőoktatás ntézmények vzsgarendjét. 5. Az egyes Országos Képzés Jegyzékben szereplő szakképesítések szakma vzsgájának írásbel és nteraktív vzsgatevékenységének szakképesítésenként, lletve tantárgyanként meghatározott vzsgadőpontját, valamnt a tételek átvételének dejét és módját a szakképesítésekért felelős mnszter közleményben tesz közzé. 10

29 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám A szakközépskolákban a szakma vzsgák írásbel vzsgarésze, valamnt írásbel, nteraktív vzsgatevékenysége május 28-án s megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vzsgázó szakma vzsgát, valamnt érettség vzsgát s tesz, és az írásbel vzsgák, továbbá az írásbel vagy nteraktív vzsgatevékenységek azonos napra eső dőpontja nem teszk lehetővé a mndkét vzsgán való részvételt. A vzsgadőpontok egybeeséséről, a pótnap génybevételének szükségességéről a szakközépskola a vzsgabejelentés és tételgénylés megküldésével egydejűleg értesít a szakképesítésért felelős mnsztert és a szakma vzsga írásbel tételét bztosító ntézményt. 7. A HÍD II. programok keretében megszerezhető részszakképesítések írásbel vzsgatevékenységenek dőpontja júnus 17., a tovább vzsgatevékenységeket júnus 30-g kell megszervezn. 11

30 8842 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 2. melléklet a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 2. melléklet a /2014. (.) EMMI rendelethez A középfokú skola, a kollégum és a Köznevelés Hídprogramba történő felvétel eljárás lebonyolításának ütemezése a 2014/2015. tanévben A B 1. Határdők Feladatok A mnsztérum pályázatot hrdet az Arany János Tehetséggondozó Programjába, az Arany János Kollégum Programjába, valamnt az Arany János Kollégum-Szakskola Programjába történő jelentkezésről A Hvatal honlapján közlemény formájában nylvánosságra hozza a középfokú skolák tanulmány területenek meghatározás formáját A középfokú skolák a Hvatal által közzétett közleményben foglaltak szernt meghatározzák tanulmány területek belső kódjat és a Hvatal által meghatározott formában megküldk a Felvétel Központnak A középfokú skoláknak amennyben szervez, a kollégumoknak felvétel tájékoztatóban kell nylvánosságra hoznuk a felvétel eljárásuk rendjét, és a felvétel tájékoztatót közzé kell tennük a köznevelés nformácós rendszerében. Az általános skola szóban tájékoztatja a nyolcadkos tanulókat a felvétel eljárás rendjéről A Hvatal közzétesz a 6 és 8 évfolyamos gmnázum központ írásbel felvétel vzsgát szervező gmnázumok, továbbá a nyolcadk évfolyamosok számára központ írásbel felvétel vzsgát szervező középskolák jegyzékét A tanulók jelentkezése a központ írásbel felvétel vzsgára közvetlenül a központ írásbel felvétel vzsgát szervező az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt ntézménybe Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása A központ írásbel felvétel vzsgát szervező ntézmények eddg az dőpontg jelentk a Hvatalnak a Hvatal által meghatározott módon a hozzájuk a központ írásbel felvétel vzsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-gényüket Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó ntézmények megszervezk a találkozást a programba jelentkezőkkel Az általános felvétel eljárás kezdete , Központ írásbel felvétel vzsgák az érntett 6 és 8 évfolyamos gmnázumokban , Központ írásbel felvétel vzsgák a klencedk évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érntett , középskolákban. Pótló központ írásbel felvétel vzsgák a 6 és 8 évfolyamos gmnázumokban, továbbá a klencedk évfolyamra, valamnt az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akk az előző írásbeln alapos ok matt nem tudtak részt venn Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó ntézmények megszervezk a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbeln részt vett tanulókkal A központ írásbel felvétel vzsgát szervező középskolák a Hvatal által meghatározott módon értesítk az írásbel eredményéről a tanulókat. 12

31 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő ntézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről egymás egydejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programrodájának bevonásával értesítk az érntett törvényes képvselőket, tanulókat és általános skolákat Az általános skola továbbítja a tanuló jelentkezés lapokat a középfokú skoláknak, a tanuló adatlapok első példányát pedg a Felvétel Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gmnázumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül s megküldhet a jelentkezés lapot a gmnázumnak, a tanuló adatlapot a Felvétel Központnak.) Jelentkezés a Belügymnsztérum által fenntartott skolákba A szóbel meghallgatások az általános felvétel eljárás keretében A középfokú skola eddg az dőpontg nylvánosságra hozza a jelentkezők felvétel jegyzékét A tanuló adatlapok módosításának lehetősége az általános skolában Az általános skola eddg az dőpontg elzárva őrz az eredet, korábban beküldött tanuló adatlap másodk példányát. A módosító tanuló adatlapot ekkor kell megkülden a Felvétel Központnak A Felvétel Központ elektronkus formában megküld a középfokú skoláknak a hozzájuk jelentkezettek lstáját ABC sorrendben Az állam ntézményfenntartó központ kjelöl a Köznevelés Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú ntézményt vagy ntézményeket, és erről tájékoztatja az általános skolákat A Felvétel Központ a módosító tanuló adatlapok alapján kegészít a jelentkezettek lstáját A középfokú skola gazgatója az deglenes felvétel rangsort megküld a Felvétel Központnak A Felvétel Központ kalakítja a végeredményt az gazgató döntések és tanuló adatlapok egyeztetése alapján, és elküld azt a középfokú skoláknak (egyeztetett felvétel jegyzék) A felvételt hrdető középfokú skolák megküldk a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános skoláknak Rendkívül felvétel eljárást kell tartan, ha az általános felvétel eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel A középfokú skola gazgatója rendkívül felvétel eljárást írhat k A g megtartott rendkívül felvétel eljárást meghrdető skola gazgatója dönt a felvétel kérelmekről A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslat eljárás befejezése a fenntartónál Az általános skola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hányában tartózkodás helye szernt lletékes járás hvatal, valamnt az állam ntézményfenntartó központ részére, amennyben az Nkt. 14. (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményez a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állam ntézményfenntartó központ kjelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelés ntézményt, amely a tanulót felvesz tankötelezettségének teljesítése érdekében. 13

32 8844 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Beratkozás a középfokú skolákba és a Köznevelés Hídprogramba az skola gazgatója által meghatározott dőben Beratkozás a Honvédelm Mnsztérum fenntartásában lévő, kzárólag a honvédelemért felelős mnszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző skolába Beratkozás a Belügymnsztérum által fenntartott rendészet 28. szakközépskolákba Pótberatkozás a Köznevelés Hídprogramokra. 14

33 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 3. melléklet a /2014. (.) EMMI rendelethez I. Az Ember Erőforrások Mnsztéruma által meghrdetett és fnanszírozott tanulmány versenyek 1. Angol nyelv I. kategóra 2. Angol nyelv II. kategóra 3. Bológa I. kategóra 4. Bológa II. kategóra 5. Dráma 6. Flozófa 7. Fzka I. kategóra 8. Fzka II. kategóra 9. Földrajz 10. Franca nyelv I. kategóra 11. Franca nyelv II. kategóra 12. Horvát nemzetség nyelv és rodalom 13. Informatka I. kategóra 14. Informatka II. kategóra 15. Kéma I. kategóra 16. Kéma II. kategóra 17. Latn nyelv 18. Magyar rodalom 19. Magyar nyelv 20. Matematka I. kategóra 21. Matematka II. kategóra 22. Matematka III. kategóra 23. Mozgóképkultúra és médasmeret 24. Művészettörténet 25. Német nemzetség nyelv és rodalom 26. Német nyelv I. kategóra 27. Német nyelv II. kategóra 28. Olasz nyelv I. kategóra 29. Olasz nyelv II. kategóra 30. Orosz nyelv 31. Rajz és vzuáls kultúra 32. Román nemzetség nyelv és rodalom 33. Spanyol nyelv I. kategóra 34. Spanyol nyelv II. kategóra 35. Szerb nemzetség nyelv és rodalom 36. Szlovák nemzetség nyelv és rodalom 37. Szlovén nemzetség nyelv 38. Történelem Országos Középskola Tanulmány Verseny II. Az Ember Erőforrások Mnsztéruma által meghrdetett és támogatott tanulmány versenyek Országos általános skola nemzetség tanulmány versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára a) Nemzetség roma/cgány népsmeret 15

34 8846 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám b) Horvát nemzetség nyelv és rodalom c) Nemzetség horvát népsmeret d) Görög nemzetség nyelv és rodalom e) Nemzetség görög népsmeret f) Német nemzetség nyelv és rodalom g) Nemzetség német népsmeret h) Román nemzetség nyelv és rodalom ) Nemzetség román népsmeret j) Szerb nemzetség nyelv és rodalom k) Nemzetség szerb népsmeret l) Szlovák nemzetség nyelv és rodalom m) Nemzetség szlovák népsmeret n) Szlovén nemzetség nyelv és rodalom o) Nemzetség szlovén népsmeret Művészet Tanulmány Versenyek Az alapfokú művészet skolák tanuló részére 1. XIII. Országos Lubk Imre Trombtaverseny 2. XIV. Országos Frss Antal Gordonkaverseny 3. VIII. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny 4. XIII. Országos Gtárverseny 5. VIII. Országos Rácz Aladár Cmbalomverseny és V. Országos Csembalóverseny 6. V. Országos Hárfaverseny 7. VIII. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres szóló- és duóverseny 8. X. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny 9. XI. Országos Mélyrézfúvós Verseny 10. III. Országos Elektroakusztkus-zene Verseny 11. V. Országos Harmonkaverseny 12. II. Országos Jazz-zene Verseny 13. V. Országos Textl-, Bőr- és Kézműves Verseny 14. VI. Országos Festészetverseny 15. V. Országos Társastáncverseny (csoportok és táncospárok részére) 16. V. Országos Modern-, kortárstánc Verseny 17. V. Országos Néptáncverseny (szóló és páros) A művészet szakközépskolák és szakskolák részére a) VI. Országos Énekverseny b) IX. Országos Zenekar Verseny c) V. Országos Hárfaverseny d) IV. Országos Népzene Verseny e) XV. Országos Zongoraverseny f) XIV. Országos Oboa- és Fagott-verseny g) VI. Országos Klasszkus Balett- és Modern Tánc Verseny h) XXIV. Országos Rajzverseny ) XVIII. Országos Népművészet Verseny j) XVIII. Országos Mntázásverseny 16

35 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8847 III. Ember Erőforrások Mnsztéruma által anyaglag támogatott tanulmány versenyek A sajátos nevelés gényű tanulók tanulmány versenye a) Hallássérült tanulók XXIX. országos Hanyvár Pál kommunkácós emlékversenye b) Hallássérültek XXXIII. Borbély Sándor országos tanulmány versenye c) A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános skolák tanulónak XV. országos komplex tanulmány versenye d) XXXI. Koncz Dezső országos tanulmány verseny az értelmleg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános skolák tanuló számára e) Kaznczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmány versenye f) Szép Magyar Beszéd verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára g) Szép Magyar Beszéd verseny a középfokú ntézményekben tanulók számára h) Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználat verseny 17

36 8848 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 4. melléklet a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 4. melléklet a /2014. (.) EMMI rendelethez A 2012/2013. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanuló képességsznt-határok A tanulók képességszntjenek határa a standard képességpontok skáláján (A képességszntek határértékere eső képességpont esetén a tanuló teljesítményét a magasabb képességszntbe kell soroln.) Matematka (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon) - 1. alatt sznt: 1168-g - 1. sznt: sznt: sznt: sznt: sznt: sznt: sznt: 1984-től. Szövegértés (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon) - 1. alatt sznt: 1071-g - 1. sznt: sznt: sznt: sznt: sznt: sznt: sznt: 1911-től. 18

37 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 5. melléklet a /2014. (.) EMMI rendelethez 1. A 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 3. melléklet A 117. sorszámú Óvoda dajka megnevezésű szakképesítés szakma és vzsgakövetelménye alcím 2. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Óvoda dajka 1.3. Iskola rendszerű szakképzésben a szakképzés évfolyamok száma: Iskolarendszeren kívül szakképzésben az óraszám: A 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 3. melléklet A 117. sorszámú Óvoda dajka megnevezésű szakképesítés szakma és vzsgakövetelménye alcím 4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A B 4.1. A szakképesítés szakma követelménymoduljanak az állam által elsmert szakképesítések szakma követelménymoduljaról szóló kormányrendelet szernt 4.2. azonosító száma megnevezése Óvoda nevelés feladatok Óvoda gondozás feladatok Óvoda munkajog, munkavédelem Foglalkoztatás I Foglalkoztatás II Munkahely egészség és bztonság 19

38 8850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 6. melléklet a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 6. melléklet a /2014. (.) EMMI rendelethez 1. A 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sorszámú sora helyébe a következő rendelkezés lép: [ A B C D E F G H I Áht- A fejezet kezelésű Támogatásban azonos előrányzat felhasználás részesíthetők köre ító célja Sorszám A fejezet kezelésű előrányzat száma és megnevezése /2/3 Közoktatás célú humánszolgál tatás és kegészítő támogatás Az előrányzat bztosít forrást a nemzetség önkormányzat, egyház jog személy, vallás tevékenységet végző szervezet és a nemzet köznevelésről szóló év CXC. törvény (a továbbakban: Nkt.) 2. (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szernt fenntartó részére, az általa fenntartott nevelés-oktatás ntézményben, pedagóga szakszolgálat ntézményben pedagógusmunkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a központ költségvetésről szóló törvényben megállapított átlagbér alapú támogatáshoz. Szntén az előrányzat terhére kerül bztosításra a nemzetség önkormányzat vagy az egyház jog személy által fenntartott nevelés-oktatás ntézményre és pedagóga szakszolgálat ntézményre tekntettel a nemzetség önkormányzat és a bevett egyház részére a központ költségvetésről szóló törvényben megállapított működés támogatás. Az előrányzat ezen túlmenően a évet megelőzően megkötött közoktatás megállapodások, valamnt az ezt követően megkötött, lletve kötendő köznevelés szerződések alapján a nem állam fenntartású köznevelés ntézményeket megllető támogatásokra, valamnt azok génylésének és feltételenek megállapításával, továbbá folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos kadásokra nyújt fedezetet. A köznevelés feladatokat ellátó nem állam köznevelés ntézményfenntartót az Arany János köznevelés közfeladatokat ellátó nem állam köznevelés ntézmények fenntartó, köznevelés feladatot ellátó egyházak, Felosztás és fnanszírozás módja Vsszafzetés kötelezettség gel nyújtott költségvetés támogatás esetén a vsszafzetés határdeje köznevelés feladatot ellátó ntézményt Főváros és Megye fenntartó nemzetség Igazgatóságanak önkormányzatok, adatszolgáltatása, valamnt a elsőfokú határozata, nyelvoktató valamnt génylése ksebbség alapján. Továbbá az ntézményt fenntartó Ember Erőforrások országos nemzetség Mnsztéruma által önkormányzatok, hozott másodfokú Oktatás Hvatal, határozatok alapján, EMMI gazgatása, bankforgalm köznevelés terhelés értesítők közfeladatot ellátó szernt ntézményt fenntartó egyház és belső egyház jog személy, közalapítvány, cvl szervezet, országos, terület, település nemzetség önkormányzat, (nonproft) gazdaság társaság, és a köznevelés feladatot alaptevékenységként végző, a személy jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyén vállalkozó, Magyar Államkncstár. pályázat úton egyed döntéssel előleg bztosítható egyösszegű kfzetéssel részletekben történő kfzetéssel egyéb: A Magyar Államkncstár A kjelölt kezelő szerv neve Lebonyo lító szerv] 20

39 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8851 Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégum Program és az Arany János Kollégum-Szakskola Program, a nemzetség tankönyvbeszerzés, a pedagóga szakma szolgáltatás és az egyes sajátos köznevelés feladatok tekntetében megllető támogatás. A fejezet kezelésű előrányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kncstár díjak és pénzügy tranzakcós lleték bztosítása. 2. A 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat 92. sorszámú sora helyébe a következő rendelkezés lép: [ A B C D E F G H I Sor- Áht- A fejezet A fejezet kezelésű Felosztás és A Támogatásban szám azonosít kezelésű előrányzat fnanszírozás kjelölt ó előrányzat felhasználás célja részesíthetők módja kezelő száma és szerv köre megnevezé neve se /25/13 Nevelés, oktatás ntézmény ek felújítása, beruházása Az Nkt. 7. (1) bekezdés a)-h) pontjaban felsorolt nevelés-oktatás ntézmények beruházás feladatanak támogatása. alapítvány, hely önkormányzat, nevelésoktatás ntézmény, fejezet rányítása alá tartozó költségvetés szerv. pályázat úton egyed döntéssel előleg bztosítható egyösszegű kfzetéssel részletekben történő kfzetéssel Vsszafzetés kötelezettség gel nyújtott költségvetés támogatás esetén a vsszafzetés határdeje Lebonyolító szerv] génybe vehető 21

40 8852 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Az ember erőforrások mnsztere 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról A kötelező egészségbztosítás ellátásaról szóló év LXXXIII. törvény 83. (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2 4. alcím, valamnt a melléklet tekntetében a kötelező egészségbztosítás ellátásaról szóló év LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezető államttkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Az egészségügy szakellátás társadalombztosítás fnanszírozásának egyes kérdéseről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása 1. Az egészségügy szakellátás társadalombztosítás fnanszírozásának egyes kérdéseről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbakban: R1.) 2/B. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az egészségügy szolgáltató az 1/A. számú melléklet szernt tételes elszámolású gyógyszerek ntézmény körének bővítésére rányuló kérelmét az egészségügy szakma kollégum lletékes tagozata és a GYEMSZI támogató nylatkozatával az egészségbztosításért felelős mnszternél kezdeményez. Az egészségbztosításért felelős mnszter döntése meghozatala érdekében az OEP-től tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy a kérelem jár-e országos keretemeléssel a beszerzett gyógyszer vonatkozásában. 2. Az R1. a következő 16. -sal egészül k: 16. Az egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról szóló 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelettel megállapított 12. számú mellékletben foglaltakat a január hav kfzetésektől kell alkalmazn. 3. (1) Az R1. 1/A. számú melléklete az 1. melléklet szernt módosul. (2) Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szernt módosul. (3) Az R1. 3. számú melléklete a 3. melléklet szernt módosul. (4) Az R1. 4. számú melléklete a 4. melléklet szernt módosul. (5) Az R1. 9. számú melléklete az 5. melléklet szernt módosul. (6) Az R számú melléklete a 6. melléklet szernt módosul. (7) Az R számú melléklete a 7. melléklet szernt módosul. 4. Az R1. 2/B. (2) bekezdésében a természetben bztosítja szövegrész helyébe a természetben, vagy ha ez valamlyen okból átmenetleg nem lehetséges, pénzügy keret formájában bztosítja szöveg lép. 5. Hatályát veszt az R1. 1. számú melléklet a) 39. sora, b) 52. sorában a laparoszkópos szövegrész. 2. Az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható járóbeteg-szakellátás tevékenységek meghatározásáról, az génybevétel során alkalmazandó elszámolhatóság feltételekről és szabályokról, valamnt a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 6. (1) Az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható járóbeteg-szakellátás tevékenységek meghatározásáról, az génybevétel során alkalmazandó elszámolhatóság feltételekről és szabályokról, valamnt a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbakban: R2.) 2. melléklete a 8. melléklet szernt módosul. (2) Az R2. 3. melléklete a 9. melléklet szernt módosul.

41 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható homogén betegségcsoportok kódolás és besorolás szabályaról szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 7. (1) A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható homogén betegségcsoportok kódolás és besorolás szabályaról szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbakban: R3.) 1. melléklete a 10. melléklet szernt módosul. (2) Az R3. 2. melléklete a 11. melléklet szernt módosul. (3) Az R3. 4. melléklete a 12. melléklet szernt módosul. 4. Az Egészségbztosítás Alapból a 959A-L, valamnt homogén betegségcsoportok szernt fnanszírozott daganatellenes terápákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 8. (1) Az Egészségbztosítás Alapból a 959A-L, valamnt homogén betegségcsoportok szernt fnanszírozott daganatellenes terápákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbakban: R4.) 1. melléklete a 13. melléklet szernt módosul. (2) Az R4. 2. melléklete a 14. melléklet szernt módosul. (3) Az R4. 4. melléklete a 15. melléklet szernt módosul. 5. Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet a khrdetését követő napon lép hatályba. Balog Zoltán s. k., ember erőforrások mnsztere

42 8854 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 1. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 1/A. számú melléklet 1/b1. és 1/b2. pontja a megjelölésű sort megelőzően a következő sorral egészül k: adalmumab 2. Az R1. 1/A. számú melléklet 5. pontja az 1801 megjelölésű sort követően a következő sorral egészül k: 1901 Veszprém, Csolnoky Ferenc Kórház 3. Az R1. 1/A. számú melléklete a következő 7/a3. ponttal egészül k: 7/a3. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Dexametazonnal vagy dexametazonnal és taldomddal kombnáltan, olyan myeloma multplexben szenvedő, korábban nem kezelt felnőttek ( 18 éves) ndukcós kezelésére javallott, akk nagy dózsú kemoterápa mellett haemopoetkus őssejt-transzplantácóra alkalmasak. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: bortezomb KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 0154 Országos Onkológa Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Egészségügy Központ, Budapest 01E8 Szent Margt Kórház-Rendelőntézet, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megye Kórház, Gyula 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Kórház és Egyetem Oktatókórház 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Győr 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőntézet, Eger 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1501 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Kórházak és Egyetem Oktatókórház 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megye Hetény Géza Kórház-Rendelőntézet, Szolnok 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Markusovszky Egyetem Oktatókórház, Szombathely 1901 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg 1

43 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az R1. 2. számú melléklete az 1208C megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül k: 1208E Impulzus dagnosztka a plexus brachals ellátás területén F Impulzus dagnosztka a n. facals ellátás területén 597 2

44 8856 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 3. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 3. számú melléklete a ** Főcsoport: 99, *99P, 9541 megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül k: (** Főcsoport: 99 Főcsoport nélkül homogén betegségcsoportok ++ 99M 9570 Kegészítő HBCs H1N1 nfluenza gyógyszeres kezelésére Alsó határnap Felső határnap Normatív nap Súlyszám) , Hatályát veszt az R1. 3. számú melléklet ** Főcsoport: 99, 99P, 9634 megjelölésű sorát követő ++99M, 9570 megjelölésű sor. 3

45 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 4. számú melléklet 19. pontja a 1901 megjelölésű sort követően a következő sorral egészül k: 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg 2. Az R1. 4. számú melléklet 21. pontja a 0140 megjelölésű sort megelőzően a következő sorral egészül k: 0122 Hem Pál Gyermekkórház, Budapest 4

46 8858 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 5. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az R1. 9. számú melléklet I. pontjában foglalt táblázat FA098 - TE155 megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek: (OENO Megnevezés Csak a II. fejezetben felsorolt anesztezológa eljárások alkalmazásával végezhető egynapos ellátásként FA098 Gyökérkezelés FA112 Ideglenes tömés készítése FA116 Érzékeny fogfelszín kezelése TA100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen TA101 Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen TA102 Esztétkus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen TA103 Esztétkus tömés készítése maradó fogban, több felszínen TA104 Polírozás, fnírozás, tömésenként TA107 Gyökértömés készítése TA109 Fogkorona felépítése gyár csappal TA110 Fog trepanálása és/vagy fogbél exstrpálása TA116 Gyökértömés eltávolítása TE105 Inlay, onlay készítése FA195 Tejfog elcsszolása és/vagy mpregnálása FA200 Dentcós panaszok ellátása TA187 Hely fluordálás segédeszköz nélkül TA188 Hely fluordálás segédeszközzel TA189 Helyfenntartó behelyezése TA190 Barázdazárás TA192 Traumásan sérült fog ellátása Csak fekvőbetegszakellátó szervezet egységben végezhető egynapos ellátásként Sürgősség ndkácó esetén csak fekvőbetegszakellátó szervezet egységben végezhető egynapos ellátásként Mnmum 20 óra ellátás dőt követően - beleértve a betegmegfgyelés dőtartamát - számolható el egynapos ellátásként Sürgősség ndkácó esetén az egynapos ellátás krtéruma) 5

47 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8859 TA193 TA194 TA197 TA198 FA156 FA157 FA158 FA172 FA181 FA182 FA191 TA161 TA162 TA163 TA164 TA165 TA166 TA167 TA168 TA171 TA172 TA173 TA178 TA179 TA181 TB179 TE169 Ideglenes gyökértömés készítése Pulpotóma Tejfog tömés egy felszínen Tejfog tömés több felszínen Teljes lemezes fogsor készítéséhez anatóma lenyomatvétel Teljes lemezes fogsor készítéséhez funkcós lenyomatvétel Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel Fogsorpróba Csonk preparácó Vázpróba Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel Gyökércsapos fogmű behelyezése Híd-horgony behelyezése Hídtest behelyezése Korona, híd eltávolítása Részleges lemezes fogpótlás behelyezése Teljes lemezes fogpótlás behelyezése Korona és/vagy híd vsszaragasztása Harapásemelő behelyezése Egyszerű előkészítést génylő korona ( szóló ) behelyezése Vállas előkészítést génylő korona ( szóló ) behelyezése Fogpótlás korrekcó Lemezes fogpótlás javítása Lemezes fogpótlás alábélelése rendelőben Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnka laboratórumban lenyomat alapján Instrumentáls okkluzós analízs és korrekcó Specáls fogpótlások behelyezése 6

48 8860 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám TE170 TE171 TA111 TA112 TA114 TA120 TA121 TB110 TB113 TB114 TB115 TB116 TB117 TB119 TB126 FA147 FA169 TA020 TA130 TA135 TA138 TA148 TA155 TA156 TB127 TB131 TB132 TB137 TB139 TB140 Oro-maxllo-facáls protetka rehabltácó Állkapocs dszfunkcó kezelése Fogkő eltávolítása, supra- és subgngvalsan Fogkő eltávolítása, supra- és subgngvalsan (súlyos általános alapbetegségnél) Tasak gyógyszeres kezelése Fogak sínezése Síneltávolítás Paradontáls státuszfelvétel Lebenyes tasakműtét Gngvectoma Tasak kezelése zárt kürettázzsal Csontpótló anyag behelyezése Irányított szövetregenerácó membrán alkalmazásával Komplkált szájnyálkahártya betegségek hely kezelése Fogak becsszolása Fogrepozícó Állkapocs luxato repozícója Lézerkezelés (soft) Fogeltávolítás Alveolus excochleato sebellátással Incso, crcumcso Fogreplantácó Vérzéscsllapítás Sutura eltávolítás Műtét utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés) Fogeltávolítás feltárással Retneált vagy mpaktált fog eltávolítása Nyálkő eltávolítása nvazív módon Excso Megnyílt arcüreg 7

49 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8861 TB141 TB142 TB143 TB144 TB145 TB150 TB151 TB152 TB153 TB154 TB155 TB156 TE149 TE155 sebész zárása Perapcals excochleato, gyökércsúcs rezekcó Retrográd gyökértömés Cystectoma Cystostoma, cystamarsupalsato Oráls plasztka Vaporsato, lézer, kryo, elektrokauterrel végzett kezelések Stomato-onkológa gondozás Foggyökér dssecto Lágyrész traumák ellátása Frenulectoma, frenulotoma Alveolus korrekcó Intermaxllárs fxato (IMF) felhelyezése Intraosseals mplantatum behelyezése Intraosseals mplantatum eltávolítása 8

50 8862 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 6. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R számú mellékletében foglalt táblázat II. pont TA 169, TA és TA megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek: [Kód Pont Beavatkozás megnevezése II. Prevencó] Beavatkozásra fordítandó mnmáls dő (perc) TA Egyén megelőző tanácsadás 5 TA Csoportos megelőző tanácsadás 10 TA Csoportos felvlágosítás, tanácsadás rendelőn kívül Az R számú mellékletében foglalt táblázat II. pont TA 185, TA 186 és TB 187 megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek: [Kód Pont Beavatkozás megnevezése II. Prevencó] Beavatkozásra fordítandó mnmáls dő (perc) TA Fogorvos szűrővzsgálat (18 éves korg, lletve 18 év felett 5 középfokú, nappal rendszerű skola oktatásban résztvevőknél) TA Fogorvos szűrővzsgálat, felnőttnek 10 TB Stomato-onkológa vzsgálat Az R számú mellékletében foglalt táblázat IX. pont TA 187 és TA 188 megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek: [Kód Pont Beavatkozás megnevezése IX. Gyermek-, skola és fjúság fogászat] Beavatkozásra fordítandó mnmáls dő (perc) TA Hely fluordálás, segédeszköz nélkül 5 TA Hely fluordálás, segédeszközzel 10 9

51 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az R számú melléklet I. B) részében foglalt táblázat 06M 290E megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: * 06M 290E Endoszkópával gazolt gastrontestnals vérzés, több mnt 2E transzfúzóval endoszkópos vérzéscsllapítással (kvéve njektálás) 10

52 8. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a 1208C megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül k: (OENO kód Cs Egészségügy eljárás E Impulzus dagnosztka a plexus brachals ellátás területén O X 1208F Impulzus dagnosztka a n. facals ellátás területén O O X A2 Oenokód2) O O O O O 1208E O O O O 1208F M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám

53 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R2. 3. melléklet Elsősegély megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: Elsősegély Az elsősegély orvos által nyújtott, életmentő beavatkozás, balesetet szenvedett sérült vagy olyan személy részére, ak életét vagy test épségét közvetlenül veszélyeztető helyzetbe került. Kzárva: 11041; 11042; 11047; 11048; 11054; 11301; Az R2. 3. melléklet I. fokú bzottság komplex szakvéleményének kalakítása és kadása a megváltozott munkaképességű személyek esetén és II. fokú bzottság komplex szakvéleményének kalakítása és kadása a megváltozott munkaképességű személyek esetén megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek: I. fokú bzottság komplex szakvéleményének kalakítása és kadása a megváltozott munkaképességű személyek esetén Legalább két orvos, egy foglalkozás rehabltácós és egy szocáls szakértő által végzett szakértő tevékenység a megváltozott munkaképességű személy össz-szervezet egészségkárosodásának, egészség állapotának, foglalkoztathatóságának, szocáls helyzetének és szükségletenek megállapítása céljából. Kzárva: 11056; II. fokú bzottság komplex szakvéleményének kalakítása és kadása a megváltozott munkaképességű személyek esetén Legalább két orvos, egy foglalkozás rehabltácós és egy szocáls szakértő által végzett szakértő tevékenység a megváltozott munkaképességű személy össz-szervezet egészségkárosodásának, egészség állapotának, foglalkoztathatóságának, szocáls helyzetének és szükségletenek megállapítása céljából, mely az elsőfokú eljárás döntése után benyújtott fellebbezés eljárás matt válk szükségessé. Kzárva: 11055; Az R2. 3. melléklet Szakhatóság és szakértő feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kalakítása és kadása I. és II. fokon, személyes megjelenéssel, Szakhatóság és szakértő feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kalakítása és kadása I. és II. fokon rat alapján, Kegészítő kód az I. és II. fokú komplex és egyéb szakértő vzsgálatok helyszínen történő végzéséhez, A felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságának megállapítására rányuló szakértő eljárás végzése megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek: Szakhatóság és szakértő feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kalakítása és kadása I. és II. fokon, személyes megjelenéssel A rehabltácós hatóság jogszabályokban meghatározott egyéb feladata a beteg jelenlétével, amelyek komplex mnősítést, a rehabltálhatóság véleményezését nem génylk. Kzárva: 11062; Szakhatóság és szakértő feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kalakítása és kadása I. és II. fokon rat alapján A rehabltácós hatóság jogszabályokban meghatározott egyéb feladata a beteg jelenléte nélkül, az ratok alapján, amelyek komplex mnősítést, a rehabltálhatóság véleményezését nem génylk. Kzárva: 11061;

54 8866 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Kegészítő kód az I. és II. fokú komplex és egyéb szakértő vzsgálatok helyszínen történő végzéséhez Rehabltácós célú szakértő vzsgálat a rendelőn kívül (pl. a beteg lakásán). Együtt: 11055; 11056; Kzárva: 11062; * A felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságának megállapítására rányuló szakértő eljárás végzése A felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságának megállapítására rányuló vzsgálat és szakvélemény kadása, például dszlexa, dszgráfa, dszkalkula, mozgásszerv, hallás, látás fogyatékosság, autzmus, hperaktvtás stb. vzsgálatára, gyógypedagógus, lletve pszchológus bevonásával. Kzárva: 11055; 11056; 11061; 11062; Elszámolhatóság: évente legfeljebb egyszer 4. Az R2. 3. melléklet EEG polgráfás montorzálás (24 órás), komputeres megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: EEG polgráfás montorzálás (24 órás), komputeres Valamlyen EEG regsztrálás mellett egyéb élettan működések (EKG, EOG, légzés, EMG) egydejű regsztrálása és annak elemzése. Összetett eljárás, kzárva a része: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089; 12232; 12233; 12390; 12482; 12601; 17102; 89410; Kzárva: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 1207C; 1207D; 1207R; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; Az R2. 3. melléklet 1207C* Polszomnográfa (PSG), 1207D* Polszomnográfa (mn. 6 óra) specáls vérnyomásméréssel és 1207R* Polygrapha (cardorespratórkus) megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek: 1207C * Polszomnográfa (PSG) Legalább 6 órás ckluson keresztül az agy elektromos tevékenység (EEG), elektrokardográfa (EKG), elektromyographa (EMG), elektrooculographa (EOG), a resprácós paraméterek (nasal arflow, mellkas, has légzés, légzés hang), a vér oxgén szaturácójának (pulzoxmetra) részletes és egydejű rögzítése, erre alkalmas készülékkel. Az alvásfolyamat jellemző szerkezetének meghatározásához mnmálsan négy csatorna (egy EEG, két EOG, egy EMG) szükséges. Összetett eljárás, kzárva a része: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089; 12232; 12233; 12390; 12482; 12601; 17102; 89410; Kzárva: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12079; 1207D; 1207R; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087;

55 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám D * Polszomnográfa (mn. 6 óra) specáls vérnyomásméréssel A 1207C-nél leírt vzsgálatok kegészülnek folyamatos nem nvazív, beat to beat vérnyomásméréssel (specáls vérnyomásmontorral). Összetett eljárás, kzárva a része: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089; 12232; 12233; 12390; 12482; 12601; 17102; 89410; Kzárva: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12079; 1207C; 1207R; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; R * Polygrapha (cardo-respratórkus) 6 hónapon belül végzett polysomnographás vzsgálatot követő, legalább 6 órás ckluson keresztül a resprácós paraméterek (nasal arflow, mellkas és/vagy has légzés, légzés hang), a vér oxgén szaturácójának, a pulzus számának, a CPAP készülék maszknyomásának és opconálsan testpozícójának részletes és egydejű rögzítése erre alkalmas készülékkel legalább 6-8 csatornás megjelenítéssel. Elszámolás lehetőség (maxmum): 6 hónapon belül nem smétlődhet Kzárva: 12061; 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12079; 1207A; 1207B; 1207C; 1207D; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089; 12232; 12233; 12482; 12601; 12602; 89410; Az R2. 3. melléklete a 1208C Elektromyographa palat et laryngs megjelölésű részt követően a következő részekkel egészül k: 1208E Impulzus dagnosztka a plexus brachals ellátás területén Szülés felkarbénulás (Erb-Duchenne és/vagy Klumpke-Dejerne) esetén, unpolars ngerlés kapcsán a n. musculocutaneus, a n. radals és a n. medanus, n. ulnars ngerpontjan keresztül alkalmazható áram parameterek (ntenstas, egyed mpulsus szélesség meghatározása, frequenta csomag-dő, felfutás dő, szünet-dő, stb.) meghatározás, a rheobass eléréséhez, az deg által nnervalt zmcsoportok által létrehozott mozdulat ellenőrzésével. 1208F Impulzus dagnosztka a n. facals ellátás területén Újszülöttkor perpheras arcdeg bénulás esetén az unpolars ngerléshez szükséges áram paraméterek meghatározása a n. facals ngerpontjaban. Az ngerlés kapcsán az ndfferens elektród ntrabuccalsan helyezkedk el, a dfferens elektród a kezelendő degponton. A vzsgálat során kell meghatározn a szükséges áramparamétereket a temporals, a zygomatcus, a buccals és a mandbulars ágak ngerléséhez (ntenstas, egyed mpulsus szélesség meghatározása, frequenta csomag-dő, felfutás dő, szünet-dő, stb.). 7. Az R2. 3. melléklet EKG végtag és mellkaselvezetéssel megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: EKG végtag és mellkaselvezetéssel A szív elektromos tevékenységének regsztrálása 12 elvezetéses módszerrel. Kzárva: 1207R; 12602; 12603; 12604; 12605; 12607; 12608;

56 8868 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8. Az R2. 3. melléklet EKG telemetrával és EKG Holter montorzálása megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek: EKG telemetrával A szív elektromos tevékenységének vzsgálata, amkor a beteg otthonában készült EKG felvételt vagy jelet specáls felszerelésen keresztül észlel és értékel a vzsgáló orvos az orvos munkahelyen. Kzárva: 12601; 12602; 12603; 12605; 12607; 12608; 12609; EKG Holter montorzálása A szív elektromos tevékenységének legalább 24 órág történő folyamatos rögzítése specáls felvevővel, majd a felvétel vsszajátszásának lehetősége és értékelése. Indkácó: ngerképzés és vezetés zavarok, valamnt az ST-eltérések vzsgálata. Kzárva: 12601; 12602; 12603; 12604; 12607; 12608; 12609; 12610; Az R2. 3. melléklet EKG nyelőcső elektróddal megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: EKG nyelőcső elektróddal A nyelőcső elektróda alkalmazása, EKG vzsgálatok során.(kegészítő vzsgálat.) Elszámolás lehetőség (maxmum): megjelenésenként 2 Együtt: 12601; 12602; 12603; 12604; 12605; 12610; 12620; 12621; 12625; 12629; Kzárva: 12602; 12603; 12604; Az R2. 3. melléklet Részvétel csoportos szülészet felkészítésen, Házasság előtt tanácsadás, Csípőfcam szűrés és * Phenylketonura szűrés megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek: Részvétel csoportos szülészet felkészítésen A terhességgel, a szüléssel és a születendő gyermekkel kapcsolatos tudnvalókról szóló szülész-nőgyógyász vagy gyermekorvos vagy védőnő által tartott előadás és az ehhez tartozó kérdések megbeszélése a terhesekkel, lletve férjekkel. Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; Házasság előtt tanácsadás A házasság előtt álló pár kkérdezése és felvlágosítása. A tanácsadás feladata felmérn, hogy a pár a nem élettel, a családvállalással, a teherbeeséssel vagy a lehetséges fogamzásgátló módszerekkel mennyben van tsztában. Felderít, hogy szükség van-e valamlyen specáls kvzsgálásra, felkészítésre a terhesség előtt (genetka tanácsadás, prekoncepconáls gondozás). Amennyben gen, úgy gondoskodk a megfelelő ellátásról. Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; Csípőfcam szűrés A kórelőzmény adatanak felvétele, az újszülött (csecsemő) megtekntése, vzsgálata, a csípők fzkáls vzsgálata. Elszámolás lehetőség: 0-1 éves korg Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301;

57 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám * Phenylketonura szűrés A kötelező egészségbztosítás keretében génybe vehető betegségek megelőzését és kora felsmerését szolgáló egészségügy szolgáltatásokról és a szűrővzsgálatok gazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt újszülöttkor szűrővzsgálat. Elszámolás lehetőség: 0-1 éves korg Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302; Az R2. 3. melléklet Széklet vér kmutatása (szűrő jellegű) megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: Széklet vér kmutatása (szűrő jellegű) Vér kmutatása székletben, szűrő-teszt révén. Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302; Az R2. 3. melléklet * Mammográfás szűrés megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: * Mammográfás szűrés Az emlő fzkáls és specáls képalkotó vzsgálatanak együttes végzése. Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302; 31930; 31931; 31932; 31933; Az R2. 3. melléklet Genetka tanácsadás megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: Genetka tanácsadás A beteg és/vagy valamelyk hozzátartozója jelenk meg egy adott betegség esetleges örökölhetőségének tsztázása céljából. A tanácsadás célja résznt a feltételezett betegség tsztázása, szükség esetén az érntett társszakma szakértőjének bevonásával. Ezt követ a betegség öröklődésmenetének tsztázása, a tanácsadáson megjelent személy és hozzátartozója vonatkozásában a genetka kockázat megállapítása. A tanácsadás feladata a betegség várható lefolyásának közlése, valamnt az esetleges magzat dagnosztka lehetőség smertetése és megszervezése. Elszámolás lehetőség: 1 éven belül nem smétlődhet Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; Az R2. 3. melléklet EKG montorzálás megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: EKG montorzálás A beteg szív elektromos működésének folyamatos követése. Kzárva: 1207R; 12607; 12608;

58 8870 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 15. Az R2. 3. melléklet Cardo Tens vzsgálat megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: Cardo Tens vzsgálat A vérnyomás és 2 csatornán az EKG montorozása 24 órán át, majd a felvétel számítógépes értékelése. Kzárva: 12605; 12607; 12608; 12609; Az R2. 3. melléklet Detoxkáló, abstneáló, abstnenta fenntartó kezelés megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: Detoxkáló, abstneáló, abstnenta fenntartó kezelés Valamely pszchotróp szer megvonását követő klnka kép detektálása, a laboratórum adatok mérlegelése, a tünetcsökkentő és absztnencát fenntartó terápák beállítása, montorozása. Az absztnenca fenntartásához szükséges motvácó kalakítása, erősítése, pszcháter vagy addktológus szakorvos által. Kzárva: 19214; 96212; 96216;

59 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R3. 1. melléklet I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrá rész 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Főcsoport nélkül homogén betegségcsoportok HBCs 5.0 Kísérő személy ellátása 9690 Ellátás szoptatás matt 9691 Ellátás 14 éves kor alatt gyermek gyógyulásának segítése matt 9692 Kemoterápás beavatkozás Fázshossz megfelelő-e? Kemoterápa Boncolás 9970 Sürgősség osztály és 6 óra <= ellátás deje < 24 óra Sürgősség ellátás Kor < 29 nap v. koraszülött és kor < 84 nap 15. főcsoport Újszülött, áthelyezve 5 napos kor előtt és HBCS=7110 v v v v. 715Z v v v v. 719Z v v. 734Z v. 735Z Helyben született főcsoport Fődagnózs: 15. főcsoportbel 9980 Dagn. (1, 3, 4, 5): HIV fertőzés 24. főcsoport 1 18

60 8872 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 1 Májátültetés 941D Tüdőátültetés 941E Kombnált vese-, hasnyálmrgy-átültetés 941G Szívátültetés 941A Veseátültetés 941C Allogén csontvelőtranszplantácó 941H Autológ csontvelőtranszplantácó 941K Kterjesztett gerncműtét 9950 Kombnált ventro-dorsals gerncműtét 9951 Kterjesztett degsebészet műtétek 9952 Kombnált degsebészet műtétek 9953 Májátültetés előtt kvzsgálás 941T 5 napot meghaladó gép lélegeztetés Cranotóma, gerncműtétek esetén 9520 Arc, száj, nyak betegségek matt

61 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Nytott szívműtétek esetén Szívátültetés előtt kvzsgálás 941U Többszörös trauma 25. főcsoport Prosztata brachyterápa permanens mplantácós módszerrel 9740 A-V fstula, Cmno képzése, megszüntetése 9580 Transzplantátumelégtelenség 9420 Bőr, bőr alatt szövet, emlő ksebb plasztka és egyéb műtéte 9631 Kssebészet beavatkozások III Kssebészet beavatkozások II Kssebészet beavatkozások I Sterlzácó Férf 9610 Nő 9620 Belső fémrögzítés eltávolítása tűződrót kvételével (kvéve: csípő, femur, gernc)

62 8874 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 4 Belső fémrögzítés (tűződrót) eltávolítása (kvéve: csípő, femur, gernc) 9576 Jelek és tünetek 23. főcsoport Sugárterápa 9430 Daganatos megbetegedések Csak kemoter., sugárter., radojód, Gyomor ksebb radozotóp, n műtéte stereotax. sugárter. 278D Jelek, tünetek egyéb sne morbo állapotokhoz társuló egyéb kórház ellátások 9700 Akut leukéma kemoterápája 17. főcsoport Hodgkn-kór, non-hodgkn lymphoma, nem akut leukéma kemoterápája legalább 14E szűrt és besugárzott vérkészítmény adásával, kor >= A Hodgkn-kór, non-hodgkn lymphoma, nem akut leukéma kemoterápája legalább 14E szűrt v. besugárzott vérkészítmény adásával, kor >= H Hodgkn-kór, non-hodgkn lymphoma, nem akut leukéma kemoterápája legalább 7E szűrt v. besugárzott vérkészítmény adásával 944C Stereotaxás sugárterápa 1 v. több gócra 9710 Non-Hodgkn lymphoma, nem akut leukéma kemoterápája, kor < B Pajzsmrgydaganatok kezelése nyílt radojóddal rhtsh stmulálás után 980D

63 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Daganatos megbet. (kvéve: pajzsmrgy daganat) kezelése nyílt radozotóppal 980B Sugárterápa 9430 Pajzsmrgydaganatok kezelése nyílt radojóddal 980A Non-Hodgkn lymphoma, nem akut leukéma kemoterápája, kor >= A Hodgkn-kór kemoterápája, kor >= F ESWL kezelés 9600 Térdízület radosynovorthess kezelése 980F Pajzsmrgy nem daganatos megbetegedések kezelése nyílt radozotópokkal 980E Brachyterápa 9730 Jelek, tünetek és egyéb sne morbo állapothoz társuló egyéb kórház ellátások 9700 Egésztest besugárzás transzplant. előtt 9720 Alarmírozó jelek és tünetek sürgősség ellátása 9702 Donor ellátása 9680 Főcsoport meghat. 22

64 8876 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 2. Az R3. 1. melléklet I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrá rész 3. pont 3/4. és 3/5. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 3/4. Légzőrendszer betegségek 4. főcsoport Van műtét Légzőrendszer nagyobb, nytott műtéte súlyos társult betegséggel 172Z Légzőrendszer nagyobb, nytott műtéte 1330 Légzőrendszer ksebb, nytott műtéte súlyos társult betegséggel 173Z Légzőrendszer nagyobb vdeo-thoracoscopos műtéte súlyos társult betegséggel 171Z Légzőrendszer nagyobb vdeothoracoscopos műtéte 1331 Légzőrendszer ksebb vdeo-thoracoscopos műtéte súlyos társult betegséggel 170Z Légzőrendszer ksebb, nytott műtéte 134D Mellűr dranage, bordaresectóval 134C Légzőrendszer ksebb vdeo-thoracoscopos műtéte 134E Gümőkór polrezsztens kórokozóval 1360 Légzőrendszer fertőzések, gyulladások, súlyos társult betegséggel 174Z Légzőrendszer betegségek légzéstámogatással

65 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Légzőrendszer betegségek, egyéb fertőzések (kvéve: gümőkór polrezsztens kórokozóval) súlyos társult betegséggel 175Z Pneumocystoss, pneumoconossok (aktív tüdőgümőkórral vagy anélkül) 1380 Más kórházból átvett szövődményes tüdőgyulladások 141C Légzőszerv fertőzések, gyulladások 140D Cystcus fbross (tüdő) 1450 Mcroszkóposan Koch poztív gümőkór 137C Haemodnamka nstabltással járó akut, masszív tüdőembola kezelése rtpa kezeléssel 1391 Tüdőembola, thrombolyss nélkül 1392 Gümőkór 137D Tüdőgyulladás specáls kezeléssel, kor >= A Légzőrendszer daganatok specáls vzsgálatokkal 1461 Tüdőgyulladás kor < C 2 24

66 8878 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 2 Asthma, bronchts, egyéb krónkus obstruktív betegségek specáls kezeléssel, kor >= Tüdőgyulladás, specáls kezelés nélkül, kor >= D Légzőszerv daganatok 1460 Intersttals tüdőbetegség 1480 Asthma, bronchts, egyéb krónkus obstruktív betegségek, kor < B Tüdőgyulladás, specáls kezelés nélkül, 18 <= kor < E Pneumothorax 150B Légzőrendszer egyéb betegsége 1510 Mellkas, légzőszervek sérülése 147B Status asthmatcus és egyéb légút betegségek sürgősség ellátása 144C Légút degentest sürgősség ellátása

67 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám /5. Kerngésrendszer betegségek 5. Főcsoport Van műtét Dagnosztkus katéterezés, percutan cardovasc. műtét és coronara bypass műtét (egy v. több stenttel) 192A Jelentős szívérrendszer műtétek, kor < 2 181B Veleszületett és szerzett ntra- és extracardals kommunkácók zárása szívkatéterrel 185C Dagnosztkus katéterezés, percutan cardovasc. műtét és coronara bypass műtét stent nélkül 192B Coronara bypass katéterezéssel négy vagy több 177C 177A Szívbllentyű műtétek, katéterezéssel 176A Többszörös, kterjesztett, jelentős szív- és érműtétek 1930 Percutan cardovasc. műtét és bypass műtét 190A Dagnosztkus katéterezés, katéteres szívbllentyű műtét és nyílt szívbllentyű műtét 1910 Coronara bypass (négy v. több), katéterezés nélkül 177D Jelentős szívérrendszer műtétek, kor >= 2 181A

68 8880 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 1 2 Coronara bypass, katéterezés nélkül 177B AMI PCI-vel (egy v. több stenttel) 2081 Szívbllentyű műtétek, katéterezés nélkül 176B Egyéb szívérrendszer műtétek 1820 AMI PCI-vel, stent nélkül 2082 Percutan cardovasc. műtétek egy ágon egy vagy több stenttel Áthelyezés nélkül 183G 183H Percutan és egyéb érműtét (egy vagy több stenttel vagy homografttal) 190C Dagnosztkus katéterezés transzszeptáls katéteres szívbllentyű műtét továbbkezeléssel 187A Percutan vasculars műtétek, továbbkezeléssel (egy vagy több stenttel) 190E Kerngés betegségek műtéte súlyos társult betegséggel 270Z Dagnosztkus katéterezés, egyéb katéteres szívbllentyűműtét továbbkezeléssel 188A Percutan vasculars műtétek, továbbkezelés nélkül (egy vagy több stenttel) 190G

69 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Percutan cardovasculars műtétek stent nélkül, áthelyezés nélkül 183L Dagnosztkus katéterezés, transzszeptáls katéteres szívbllentyű műtét továbbkezelés nélkül 187B Percutan cardovasculars műtétek stent nélkül, áthelyezéssel 183M Nagy cardovasculars műtétek 178C Percutan és egyéb érműtét stent nélkül 190D Dagnosztkus katéterezés, egyéb katéteres szívbllentyűműtét továbbkezelés nélkül 188B A szív dagnosztkus elektrofzológa vzsgálata 1801 Amputácó kerngés zavarok matt, kvéve a kéz-, lábujjakat 2010 Percutan vasculars műtétek, továbbkezeléssel stent nélkül 190F Egyéb cardovasculars műtétek 1790 Egyéb érműtétek 198E Percutan vasculars műtétek, továbbkezelés nélkül, stent nélkül 190H Alsó végtag revascularsato (kvéve: sympathectoma) 199C

70 8882 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 5 6 Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezéssel 195A Kerngés betegségek AMI kvételével, katéterezéssel gazolva 2110 Kerngés rendszer egyéb műtéte 2040 Kéz-, lábujjamputácó kerngés zavarok matt 2020 Artmák kezelése radofrekvencás katéteres ablácóval, tételes elszámolás alá eső elektroanatóma térképezőrendszer és katéter segítségével 186H Artmák kezelése radofrekvencás katéter ablácóval, tételes elszámolás alá eső katéterrel 186G Embolectoma 2000 Dagnosztkus katéterezés 1800 Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezés nélkül 195B Sympathectoma 199D Pacemakerrevízó és -csere 1961 Varx lekötés, eltávolítás 2030 Acut, subacut endocardts

71 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Súlyos szívelégtelenség 269Z Perférás érelzáródások (thromboss, embola) fbrnolytkus kezelése 217D Kerngés rendellenességek, (kvéve: AMI thrombolysssel, endocardts, krónkus szívelégtelenség) súlyos társult betegséggel 268Z Thrombolyss AMI esetén szövet plazmnogen aktvátorral, áthelyezés nélkül 2092 AMI deglenes pacemaker beültetéssel 2060 Krtkus végtag schaema prostanod kezelése 216E Instabl angna, Q hullám nélkül nfarctus spec. ntravénás thrombocyta aggregácó gátló kezeléssel 2221 AMI specáls kezelés nélkül 2070 Szívzomgyulladás 2231 A szív veleszületett nagyobb rendellenessége, kor < D Kerngés betegségek specáls kezeléssel

72 8884 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8 Thrombolyss AMI esetén szövet plazmnogen aktvátorral, áthelyezéssel 2091 Szívelégtelenség 2130 Angna pectors, komplex non-nvazív vzsgálattal 2220 Mélyvénás thrombophlebts 2140 Szívrtmus-, vezetés zavarok Ideglenes pacemakerbeültetéssel 219C 220D A szív veleszületett és szerzett ksebb rendellenessége, kor < C A szív veleszületett és szerzett bllentyű rendellenessége, kor >= A Érbetegségek 216D Atheroscleross, angna pectors, egyéb kerngés betegségek 2230 Hypertona 2240 Collapsus 2250 Hypertonás krízs sürgősség ellátása 2241 Szívrtmus-, vezetés zavarok sürgősség ellátása 220C 31

73 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Az R3. 1. melléklet I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrá rész 3. pont 3/8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3/8. Vázzomrendszer és kötőszövet betegségek 8. főcsoport Van műtét Felső- és alsó végtag replantácók, kvéve kéz-, lábujjak 3800 Komplkácó matt végzett bcondylars, totál térdprotézsbeültetés 372E Felső végtag nagyízület műtéte totál protézs beültetéssel mplantátum ár térítéssel 3732 Cervcocaptals csípőprotézs-beültetés komplkácóval 372M Cervcocaptals csípőprotézs-beültetés komplkácóval és totál protézsre csere 372N A vázzomrendszer nagyobb műtéte (kvéve: protézs beültetések műtéte, felső és alsó végtag replantácó) súlyos társult betegséggel 487Z Komplkácó matt végzett uncondylars térdprotézsbeültetés, traumatológa ndkácó esetén 372L Nagyízület protézs körül törés megoldása traumatológán 371R Nagyízület protézs eltávolítás szeptkus szövődmények matt spacerbeültetéssel 371M Felső végtag nagyízület műtéte részleges protézs beültetéssel mplantátum ár térítéssel 3733 Cervcocaptals csípőprotézs-beültetés komplkácó nélkül 371B Komplkácó matt végzett cement nélkül csípőprotézs-beültetés 372C

74 8886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 1 2 Uncondylars térdprotézsbeültetés komplkácó nélkül, traumatológa ndkácó esetén 371L Egyéb ízület protézs (csukló-) -beültetés komplkácó nélkül 371F Komplkácó matt végzett hbrd csípőprotézs-beültetés 372Y Scoloss műtéte 400C Csípő, femurműtétek velőűrszegezéssel 374A Térdszalag-beültetés (nem bológa protézs) komplkácó nélkül 371G Specáls hát-, nyakműtétek 3760 Bcondylars, totál térdprotézs-beültetés komplkácó nélkül 371E Cement nélkül csípőprotézs-beültetés komplkácó nélkül 371C Komplkácó matt végzett cementes csípőprotézs-beültetés 372X Aktív ínpótlás (Hunter), protézsárral 371P Komplkácó matt végzett uncondylars térdprotézsbeültetés, nem traumatológa ndkácó esetén 372D Hbrd csípőprotézsbeültetés komplkácó nélkül 371K Komplkácó matt végzett alsó végtag nagyízület műtétek (protézsár térítése nélkül) 372A

75 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Lábszártörés velőűrszegzéssel 382A Cementes csípőprotézsbeültetés komplkácó nélkül 371H Vázzomrendszer egyéb műtéte súlyos társult betegséggel 488Z Medencetörések műtét kezeléssel 399C Csípő, femurműtétek (kvéve: velőűrszegezés) 3750 Amputácó vázzomrendszer, kötőszövet betegségek matt, kvéve a kéz-, lábujjakat 3920 Uncondylars térdprotézsbeültetés komplkácó nélkül, nem traumatológa ndkácó esetén 371D Érnyeles bőrátültetés zom, kötőszövet nyílt sebe esetén 3950 Replantácós műtétek ks amputatum (kéz-, lábujjak) 3810 Nagy hát-, nyakműtétek 3770 Vázzomrendszer szeptkus állapotok műtét ellátása 3790 Alsó végtag nagyízület műtétek, protézsműtétek (protézs ár térítése nélkül), komplkácó nélkül 371A Kéz ksízület protézsének beültetése 371N Lábszár műtéte 383D

76 8888 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 5 6 Rutn hát-, nyakműtétek 3780 Nagyobb térdműtétek 385C Felső végtag nagyízület műtéte protézsbeültetéssel mplantátumár térítése nélkül 3730 Felkar műtéte 384E Kéztáj panartumok 389C Rutn lumbáls gerncsérvműtétek 3781 Felső végtag (kvéve: kéz) műtéte 387C Kéz, csukló nagyobb műtéte 389A Bőrátültetés (nem érnyeles) zom, kötőszövet nyílt sebe esetén 3940 Vázzomrendszer, kötőszövet betegségek egyéb műtéte 399B Lábműtétek 388A Ksebb térdműtétek 386B Belső rögzítő eszközök eltávolítása a csípőből, a femurból 3960 Artroszkópa 398A Kéz-, lábujjak amputácója vázzomrendszer, kötőszövet betegségek matt

77 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Belső fémrögzítés eltávolítása gerncből 3965 Lágyrészműtétek 390C Vázzomrendszer és kötőszövet betegségek ksműtéte 399F Percután tűzés és ksebb zom és ín műtétek 390G Kéz, csukló, láb ksebb műtéte 389B Ízület bemozgatás narkózsban 384G Ízület vagy ín(hüvely) ganglonok eltávolítása 390F Osteomyelts, szept. ízületgyulladások, kötőszövet betegségek súlyos társult betegséggel 490Z Vázzomrendszer betegségek (kvéve: osteomyelts, szept. ízületgyulladások, kötőszövet betegségek) súlyos társult betegséggel 489Z Szsztémás autommun betegségek cyclosporn kezeléssel, társult betegséggel 4070 Osteomyelts 405A Arthrtsek meghatározott (vagy súlyos) szerv érntettséggel 408D 9 36

78 8890 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9 Gerncbetegségek aktív komplex reumatológa ellátással 410D Polszsztémás autommun betegségek meghatározott (vagy súlyos) szerv érntettséggel 408C Medence-, csípőtörések 4030 Combcsonttörések 4020 Patológás törések, a vázzomrendszer, kötőszövet rossznd. daganata 4060 Szeptkus ízület gyulladások 4090 Lábszár (kvéve: láb) törése 423D Nagyobb gerncsérülések 410B Vázzomrendszer, kötőszövet egyéb betegsége, kor >= Bokatörés 423C Vázzomrendszer, kötőszövet egyéb betegsége, kor < Láb (kvéve: lábszár) törése 419C Ksebb gerncsérülések 410C Felkar törése 421C 10 37

79 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Végtagok fcama, fedett repostóval, általános anaesthesával 4181 Alkar, kéz törése 417C Traumás zúzódások ellátása 4182 Traumás fcamok ellátása

80 8892 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 4. Az R3. 1. melléklet I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrá rész 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. Kúraszerű ellátás KÚRA 5.0 Hodgkn-kór, non- Hodgkn lymphoma, nem akut leukéma kemoterápája legalább 14E szűrt v. besugárzott vérkészítmény adásával, kor >= H Stereotaxás sugárterápa egy vagy több gócra 9710 Non-Hodgkn lymphoma, nem akut leukéma kemoterápája, kor < B Sugárterápa 9430 Non-Hodgkn lymphoma, nem akut leukéma kemoterápája, kor >= A Akut leukéma alacsony-közepes malgntással, társult betegség nélkül, kor < B Hodgkn-kór kemoterápája, kor >= F Brachyterápa 9730 Cystcus fbrossos betegek széles spektrumú kombnált ntravénás antbotkum kezelése "C" 145C ICSI eljárás Megtapadást elősegítő módszerrel IVF eljárás Megtapadást elősegítő módszerrel

81 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Cerebrovasculars betegségek (kvéve: TIA), praecerebrals érelzáródással, specáls kezelés nélkül, kor < E Cerebrovasculars betegségek (kvéve: TIA), praecerebrals érelzáródással specáls kezelés nélkül, kor >= F Átmenet schemás agy kerngészavar (TIA) 0160 Érbetegségek 216D Atheroscleross, angna pectors, egyéb kerngés betegségek 2230 Dabeteses neuropatha Thogamma kezelése 537F Egyéb táplálkozás, anyagcserebetegségek Kor < A 541G Szem egyéb betegsége 074C Egyéb degrendszer és cerebrovasculars betegségek 023B Transzplantátum elégtelenség

82 8894 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Otthon parenteráls táplálás Kor < 2 300E Súlyos alultápláltság ncáls szaka 300A Súlyos alultápláltság 300B Mérsékelt alultápláltság 300C Enyhe alultápláltság 300D 41

83 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Az R3. 1. melléklet II. A más ntézetben folytatódó aktív fekvőbeteg-ellátás folyamatábrája része helyébe a következő rendelkezés lép: II. A más ntézetben folytatódó aktív fekvőbeteg-ellátás folyamatábrája A más ntézetben folytatódó aktív fekvőbeteg-ellátás elszámolásának szabálya Legyen A az dőben korábban történt 1 vagy több osztályos rekordból álló egyk ntézetből jelentett fnanszírozás eset, legyen B az dőben később történt 1 vagy több osztályos rekordból álló másk ntézetből jelentett fnanszírozás eset. A első rekordjának felvétel dátuma és B első rekordjának felvétel dátuma közt eltelt napok száma <= A vezérrekordjának HBCs-jének felső határnapja és A és B HBCs páros nem tartozk a garancáls szabály kvétele közé n A utolsó rekordjának tovább sorsa = 2 és A vezérrekordjának HBCs-je nem P-s és A utolsó rekordjának osztálykódjának első két karaktere nem 36 (PIC) n A első rekordjának felvétel típusa= 1 és ( B vezérrekordjának HBCs-je nem csllagos vagy A ntézete kompetens B vezérrekordjának HBCs-jére) A mnden rekordjában a súlyszám, hosszú nap az eredet 50%-a lesz, kvéve ha A vagy B HBCs 9430, 9690, 9691, 9692, 951*, 959*, 9960 vagy krónkus vagy A kórháznál már volt vsszavonás n A mnden rekordjában a súlyszám, hosszú nap az eredet 25%-a lesz, kvéve ha A vagy B HBCs 9430, 9690, 9691, 9692, 951*, 959*, 9960 vagy krónkus vagy A kórháznál már volt vsszavonás A utolsó rekordjának tovább sorsa <> 2 és B vezérrekordjának HBCs-je nem P-s és B első rekordjának osztálykódjának első két karaktere nem 36 (PIC) n B mnden rekordjában a súlyszám, hosszú nap az eredet 50%-a lesz, kvéve ha A vagy B HBCs 9430, 9690, 9691, 9692, 951*, 959*, 9960 vagy B HBCs 141C vagy krónkus vagy B kórháznál már volt vsszavonás VÉGE 42

84 8896 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 11. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R3. 2. melléklet **** Szürkehályog műtét phacoemulsfcatos módszerrel, hajlítható műlencse beültetéssel, a műlencse ár térítése nélkül része helyébe a következő rendelkezés lép: **** Szürkehályog műtét phacoemulsfcatos módszerrel, hajlítható műlencse beültetéssel, a műlencse ár térítése nélkül BETEGSÉGEK A főcsoportba tartozó bármely betegség ÉS BEAVATKOZÁSOK Szürkehályog műtét phacoemulsfcatos módszerrel, hajl. műlencse-beültetéssel Műlencse varrattal történő rögzítése Hajlítható műlencse ÉS ESZKÖZÖK 2. Az R3. 2. melléklet **** Kerngés betegségek specáls kezeléssel része helyébe a következő rendelkezés lép: **** Kerngés betegségek specáls kezeléssel BETEGSÉGEK Fődagnózsként a 05. főcsoport betegsége az AMI BETEGSÉGEK "M" és a 2120 HBCs-ben felsoroltak kvételével ÉS BEAVATKOZÁSOK Gyógyszerbevtel JET technkával Nasals CPAP (folyamatos poz. légút nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátás napban) Intermttáló poztív nyomású gép lélegeztetés, endotracheáls ntubácóval (ellátás napban) Intermttáló poztív nyomású gép lélegeztetés, JET technkával (ellátás napban) ÉS TÁRSULT BETEGSÉGKÉNT A 04. FŐCSOPORT BÁRMELY BETEGSÉGE 43

85 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Az R3. 2. melléklet **** D Lábszár műtéte megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: **** D Lábszár műtéte TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "A" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B" C4022 Lábszárcsontok rosszndulatú daganata D1622 Lábszárcsontok jóndulatú daganata D4804 Lábszárcsontok bzonytalan és smeretlen vselkedésű daganata M7680 Az alsó végtag egyéb enthesopathá, kvéve a lábfejet M8706 Idopathás aseptcus csontelhalás lábszárcsont M8716 Gyógyszer okozta csontelhalás lábszárcsont M8726 Posttraumás csontelhalás lábszárcsont M8736 Egyéb másodlagos csontelhalás lábszárcsont M8786 Egyéb csontelhalás lábszárcsont M8796 Csontelhalás, k.m.n. lábszárcsont M9250 A sípcsont és szárkapocs juvenls osteochondrossa Q6840 A sípcsont és szárkapocscsont veleszületett görbülete Q7250 A sípcsont megrövdülése Q7260 A szárkapocs megrövdülése S8210 A sípcsont proxmals végének törése S8220 A sípcsont (tba) testének törése S8230 A sípcsont (tba) dstals végének törése S8240 A szárkapocscsont (fbula) törése S8250 A belboka törése S8260 A külboka törése S8270 A lábszár többszörös törése S8280 A lábszár egyéb részenek törése S8290 A lábszár k.m.n. részének törése TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "C" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "D" 5781A Osteotoma tbae nfralgamentals alta 5781B Osteotoma tbae pro correctone 5781H Os tbale ext.levésés, m.tb.post transfer 5781M Osteotoma fbulae Végtaghosszabbítás - lábszár Végtagrövdítés - alsó végtag 5789D Segment transp. osteotoma seu: végtaghossz.tbán /fxexterne v Ilzaro Amputato crurs ("A" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) 44

86 8898 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 4. Az R3. 2. melléklet **** A Rosszndulatú daganat kemoterápája "A" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: **** A Rosszndulatú daganat kemoterápája "A" DAGANATOK "C" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "E" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "F" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "F1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "H" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "I" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "J" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "K1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "L6" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "M" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "N" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "O" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "Q" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "S" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "S1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "T1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "U1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "V" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! 45

87 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8899 DAGANATOK "V3" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "W" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "W1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "W3" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! KEMOTERÁPIÁK "*A" 7022* Kemoterápa, 5FU protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*B" 7159* Kemoterápa, CDDP+5FU/C protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*C" 7347* Kemoterápa, CPH+CDDP protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*D" 7370* Kemoterápa, CPH+CDDP/B protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*E" 7901* Kemoterápa, DTIC/II monoterápa protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*F" 7922* Kemoterápa, ADRIA protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*G" 7923* Kemoterápa, EPI/B protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*H" 7924* Kemoterápa, 5FU het nagydózsú protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*I" 7113* Monoterápa, CCNU protokoll szernt 7286* Kemoterápa, MBL-V protokoll szernt 18 év alatt 7936* Kemoterápa, CNSV protokoll szernt 18 év alatt KEMOTERÁPIÁK "*J" 7939* Kemoterápa, EWV protokoll szernt 18 év alatt KEMOTERÁPIÁK "*K" 7948* Kemoterápa, SV protokoll szernt 18 év alatt KEMOTERÁPIÁK "*L" 7956* Kemoterápa, WV protokoll szernt 18 év alatt KEMOTERÁPIÁK "*M" 7984* Kemoterápa, RVC protokoll szernt 18 év alatt 7985* Kemoterápa, RMAT protokoll szernt 18 év alatt KEMOTERÁPIÁK "*N" 7147* Kemoterápa, MTX-ctarabne protokoll szernt 7198* Kemoterápa, ntrathecals MTX protokoll szernt 46

88 8900 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám KEMOTERÁPIÁK "*O" 7185* Kemoterápa, PEM monoterápa protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*P" 7191* Kemoterápa, PEM-CDDP protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*Q" 7273* Kemoterápa, Cetuxmab monoterápa protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*S" 7068* Kemoterápa, HER kegészítő protokoll szernt 7137* Kemoterápa, HER monoterápa telítés cklus protokoll szernt 7566* Kemoterápa, HER 3 het töltődózs protokoll szernt 7567* Kemoterápa, HER 3 het fenntartó dózs protokoll szernt 7699* Kemoterápa, sc. HER 3 het dózs protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*T" 7362* Kemoterápa, BEV-tüdő monoterápa protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*U" 7497* Kemoterápa, HER kegészítő monoterápa protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*W" 7450* Kemoterápa, pantumumab protokoll szernt Pantumumab Bevaczumab Pemetrexed Trastuzumab BEAVATKOZÁSOK "*UU" BEAVATKOZÁSOK "*VV" BEAVATKOZÁSOK "*XX" BEAVATKOZÁSOK "*YY" BEAVATKOZÁSOK "*ZZ" Cetuxmab ([DAG. "F" VAGY DAG. "F1"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*C") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*D") VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*F") VAGY ([DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*G") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "F" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*H") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*I") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*J") VAGY ([DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1" VAGY DAG. "V3" VAGY DAG. "W3"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*L") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*M") VAGY (DAG. "V3" ÉS KEMOT. "*N") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*O" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*XX") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "L6"] ÉS KEMOT. "*P" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*XX") 47

89 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8901 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*S" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*T" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV") VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*U" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY") VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*Q" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ") VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*W" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*UU") 5. Az R3. 2. melléklet **** E Rosszndulatú daganat kemoterápája "E" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: **** E Rosszndulatú daganat kemoterápája "E" DAGANATOK "C" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "E" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "E1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "F" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "F1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "G" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "G1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "G2" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "H" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "I" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "I3" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "J" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "K" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "K2" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "L" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! 48

90 8902 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám DAGANATOK "L1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "L2" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "L5" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "M" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "N" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "O" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "O1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "P" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "P1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "Q" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "R" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "S" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "S1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "T" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "T1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "U1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "V" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "V1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "W" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "W1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "W3" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! 49

91 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8903 DAGANATOK "Z" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "Z2" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "Z4" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "Z5" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "Z6" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! KEMOTERÁPIÁK "*A" 7052* Kemoterápa, GEM+CDDP II. protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*B" 7064* Kemoterápa, ralttrexed/b protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*C" 7081* Kemoterápa, IFO+CBP protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*D" 7290* Kemoterápa, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szernt 1,5 év alatt KEMOTERÁPIÁK "*E" 7156* Kemoterápa, IFO+ADM/C protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*F" 7177* Kemoterápa, középdózsú MTX+FOLINAC rescue protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*G" 7301* Kemoterápa, BIP protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*H" 7320* Kemoterápa, GEM+CBP/C protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*I" 7328* Kemoterápa, CDDP+EPI+BLM protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*J" 7712* Kemoterápa, FAC/C+dexrazoxane protokoll szernt 7714* Kemoterápa, EC/B+dexrazoxane protokoll szernt 7715* Kemoterápa, FEC/B+dexrazoxane protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*K" 7302* Kemoterápa, CBP+IFO protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*L" 7338* Kemoterápa, VPB+CDDP protokoll szernt 7339* Kemoterápa, VPB+CBP protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*M" 7345* Kemoterápa, VEP protokoll szernt 50

92 8904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám KEMOTERÁPIÁK "*N" 7157* Kemoterápa, GEM+CBP protokoll szernt 7343* Kemoterápa, TAX+CBP/A (frst lne th.) protokoll szernt 7348* Kemoterápa, CDDP+TAX/A protokoll szernt 7735* Kemoterápa, CEP/2+dexrazoxane protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*O" 7361* Kemoterápa, VIP/E protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*P" 7708* Kemoterápa, FEC+dexrazoxane protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*Q" 7920* Kemoterápa, TAX monoterápa protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*R" 7725* Kemoterápa, FEM/C+dexrazoxane protokoll szernt 7731* Kemoterápa, FEM/B+dexrazoxane protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*S" 7953* Kemoterápa, SCErV protokoll szernt 18 év alatt KEMOTERÁPIÁK "*T" 7729* Kemoterápa, WTVAER+dexrazoxane protokoll szernt 18 év alatt KEMOTERÁPIÁK "*U" 7970* Kemoterápa, MAHO-PVB protokoll szernt 18 év alatt KEMOTERÁPIÁK "*V" 7976* Kemoterápa, HCARE protokoll szernt 18 év alatt KEMOTERÁPIÁK "*W" 7986* Kemoterápa, RCAREV protokoll szernt 18 év alatt KEMOTERÁPIÁK "*Y" 7750* Kemoterápa, N4+dexrazoxane protokoll szernt 18 év alatt 7994* Kemoterápa, N4 protokoll szernt 18 év alatt 7995* Kemoterápa, N5 protokoll szernt 18 év alatt 7997* Kemoterápa, N7 protokoll szernt 18 év alatt KEMOTERÁPIÁK "*Z" 7282* Kemoterápa, MBL-VECBDA protokoll szernt 18 év alatt KEMOTERÁPIÁK "*AA" 7291* Kemoterápa, NBL-Infant-CADO protokoll szernt 1,5 év alatt 7292* Kemoterápa, NBL-VP-Carbo protokoll szernt 18 év alatt 7293* Kemoterápa, NBL-CADO protokoll szernt 18 év alatt 7295* Kemoterápa, NBL-Course-B protokoll szernt 18 év alatt 7296* Kemoterápa, RapdCOJEC "C" blokk protokoll szernt 18 év alatt 7990* Kemoterápa, NCE protokoll szernt 18 év alatt KEMOTERÁPIÁK "*BB" 7373* Kemoterápa, VIP/I protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*CC" 7721* Kemoterápa, CEP II.+dexrazoxane protokoll szernt 51

93 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8905 KEMOTERÁPIÁK "*DD" 7732* Kemoterápa, PEV+dexrazoxane protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*EE" 7904* Kemoterápa, Ewng sc. protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*FF" 7940* Kemoterápa, EWVAI2 protokoll szernt 18 év alatt 7943* Kemoterápa, EWCERV protokoll szernt 18 év alatt KEMOTERÁPIÁK "*GG" 7001* Kemoterápa, OSM protokoll szernt 18 év alatt 7003* Kemoterápa, OSCE protokoll szernt 18 év alatt 7220* Kemoterápa, FOSM protokoll szernt 7222* Kemoterápa, FOSCE protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*HH" 7720* Kemoterápa, CEP+dexrazoxane protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*KK" 7298* Kemoterápa, CDDP+5FU+HER 3 het telítő cklus protokoll szernt 7299* Kemoterápa, CDDP+5FU+HER 3 het fenntartó cklus protokoll szernt 7599* Kemoterápa, CX+HER 3 het telítő cklus protokoll szernt 7600* Kemoterápa, CX+HER 3 het fenntartó cklus protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*LL" 7179* Kemoterápa, GEM/C protokoll szernt 7180* Kemoterápa, GEM+CBP/B protokoll szernt 7186* Kemoterápa, CDDP+VNB/B protokoll szernt 7458* Kemoterápa, VNB+CBP protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*MM" 7089* Kemoterápa, VICE protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*NN" 7369* Kemoterápa, CDDP+TAX/B protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*OO" 7019* Kemoterápa, capectabne monoterápa protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*PP" 7439* Kemoterápa, CX protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*QQ" 7488* Kemoterápa, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szernt 7489* Kemoterápa, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*RR" 7118* Kemoterápa, het HER+TAX protokoll szernt 7394* Kemoterápa, HER+TAX 3 het telítő dózs protokoll szernt 7395* Kemoterápa, HER+TAX 3 het fenntartó dózs protokoll szernt 7697* Kemoterápa, sc. HER+TAX 3 het dózs protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*SS" 7526* Kemoterápa, Bevaczumab+TAX protokoll szernt 52

94 8906 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám KEMOTERÁPIÁK "*TT" 7437* Kemoterápa, TXT+CDDP+BEV protokoll szernt 7475* Kemoterápa, GEM+CBP/B+BEV protokoll szernt 7477* Kemoterápa, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szernt 7479* Kemoterápa, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szernt 7485* Kemoterápa, VNB+CBP+BEV protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*XX" 7490* Kemoterápa, Cetuxmab+CBP+5FU (telítő) protokoll szernt (3w) 7491* Kemoterápa, Cetuxmab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szernt (3w) 7492* Kemoterápa, Cetuxmab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szernt (3w) 7493* Kemoterápa, Cetuxmab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szernt (3w) Bevaczumab Trastuzumab BEAVATKOZÁSOK "*VV" BEAVATKOZÁSOK "*YY" BEAVATKOZÁSOK "*ZZ" Cetuxmab ([DAG. "I" VAGY DAG. "T" VAGY DAG. "L5"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*B") VAGY (DAG. "C" ÉS KEMOT. "*C") VAGY ([DAG. "Z" VAGY DAG. "Z4"] ÉS KEMOT. "*D") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "P1" ÉS KEMOT. "*F") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*G") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1"] ÉS KEMOT. "*H") VAGY ([DAG. "W" VAGY DAG. "K2"] ÉS KEMOT. "*I") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*J") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*L") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*N") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*O") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*P") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*Q") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*R") VAGY ([DAG. "I3" VAGY DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*S") VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*T") VAGY ([DAG. "V1" VAGY DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. "*U") VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. "*V") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*W") VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*Y") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*Z") VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*AA") VAGY ([DAG. "L1" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*BB") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*CC") 53

95 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8907 VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*DD") VAGY (DAG. "J" ÉS KEMOT. "*EE") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*FF") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*GG") VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*HH") VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*KK" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*LL") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*MM") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*NN") VAGY ([DAG. "F" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*OO") VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*PP") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*RR" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*SS" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*TT" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV") VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*QQ" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H"] ÉS KEMOT. "*XX" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ") 6. Az R3. 2. melléklet **** I Rosszndulatú daganat kemoterápája "I" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: **** I Rosszndulatú daganat kemoterápája "I" DAGANATOK "G2" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "I" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "J" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "K" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "M" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "N" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "O" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "O1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "Q" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "W1" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! DAGANATOK "Z6" A kódlstát ld. kemelve a főcsoport elején! 54

96 8908 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám KEMOTERÁPIÁK "*A" 7140* Kemoterápa, capectabne+txt protokoll szernt 7245* Kemoterápa, TXT+EPI protokoll szernt 7246* Kemoterápa, TXT+ADM protokoll szernt 7250* Kemoterápa, CBP+TXT/B protokoll szernt (emlő) 7277* Kemoterápa, TAC/B protokoll szernt 7308* Kemoterápa, L-AC protokoll szernt 7711* Kemoterápa, TXT+EPI+dexrazoxane protokoll szernt 7717* Kemoterápa, TAC/B+dexrazoxane protokoll szernt 7718* Kemoterápa, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szernt 7921* Kemoterápa, TXT monoterápa protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*E" 7367* Kemoterápa, TOPO/B protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*I" 7719* Kemoterápa, VIDE+dexrazoxane protokoll szernt 18 év alatt KEMOTERÁPIÁK "*K" 7751* Kemoterápa, N6+dexrazoxane protokoll szernt 18 év alatt KEMOTERÁPIÁK "*L" 7055* Kemoterápa, GEM (pancreas) protokoll szernt 7057* Kemoterápa, GEM+5FU+LV protokoll szernt első cklus KEMOTERÁPIÁK "*M" 7274* Kemoterápa, FE120C protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*T" 7705* Kemoterápa, AIM+dexrazoxane protokoll szernt KEMOTERÁPIÁK "*U" 7020* Kemoterápa, HER+TXT/A telítő cklus protokoll szernt 7021* Kemoterápa, HER+TXT/B fenntartó cklus protokoll szernt 7135* Kemoterápa, HER+TAX/C het adagolásban telítő cklus protokoll szernt 7136* Kemoterápa, HER+TAX/D het adagolásban fenntartó cklus protokoll szernt 7398* Kemoterápa, HER+TXT 3 het telítő dózs protokoll szernt 7399* Kemoterápa, HER+TXT 3 het fenntartó dózs protokoll szernt 7698* Kemoterápa, sc. HER+TXT 3 het dózs protokoll szernt BEAVATKOZÁSOK "*YY" Trastuzumab (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*A") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*E") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*I") VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "G2" ÉS KEMOT. "*L") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY (DAG. "M" ÉS KEMOT. "*T") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*U" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY") 55

97 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Az R3. 2. melléklet **** Intenzív osztályon végzett akut, folyamatos dalízs megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: **** Intenzív osztályon végzett akut, folyamatos dalízs BEAVATKOZÁSOK Intenzív osztályon végzett akut, folyamatos dalízs (ellátás napban) A KIEGÉSZÍTŐ HBCS ELSZÁMOLHATÓ II-ES ÉS III-AS PROGRESSZIVITÁSI SZINTŰ INTENZÍV OSZTÁLYON VALAMENNYI HBCS MELLETT, ANNYISZOR, AMENNYI AZ ELLÁTÁSI NAPOK SZÁMA 8. Az R3. 2. melléklet **** Kterjesztett gerncműtét, **** Kombnált ventro-dorsals gerncműtét, **** Kterjesztett degsebészet műtétek és **** Kombnált degsebészet műtétek része helyébe a következő rendelkezések lépnek: **** Kterjesztett gerncműtét 5812J Kterjesztett gerncműtét ÉS BEAVATKOZÁSOK **** Kombnált ventro-dorsals gerncműtét 5812K Kombnált ventro-dorsals gerncműtét BEAVATKOZÁSOK **** Kterjesztett degsebészet műtétek 5812L Kterjesztett degsebészet műtétek BEAVATKOZÁSOK **** Kombnált degsebészet műtétek 5812M Kombnált degsebészet műtétek BEAVATKOZÁSOK 9. Az R3. 2. melléklet **** Férf reproduktív rendszer radkáls műtéte megjelölésű részében az ÉS BEAVATKOZÁSOK "C" szövegrész helyébe a VAGY BEAVATKOZÁSOK "C" szöveg lép. 56

98 8910 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 12. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül k: (KÓD MEGNEVEZÉS Kómás és gerncvelősérült betegek kora kemelt rehabltácós ellátása Polymorbd betegek gerontopszchátra ellátása Intermedaer care, ntézet és otthon tartós gép lélegeztetést génylő betegek krónkus ellátása Nem rehabltálható betegek emelt szorzójú krónkus ellátása (nem rehabltálható vgl kómás betegek, gerncvelő harántsérültek, tartós gép lélegeztetettek, poltraumatzáltak ellátása) A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügy ntézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján TBC-s betegek elkülönített, őrzött osztályon történő kezelése Gyermekek és fjak addktológa, pszchátra rehabltácós ellátása Természetes gyógytényezők felhasználásával végzett krónkus ellátás Pszchátra rehabltácó C sznt Pszchátra rehabltácó B sznt Pszchátra rehabltácó A sznt BESOROLÁSI SZEMPONT) 2. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a megjelölésű sort követően a következő sorral egészül k: BESOROLÁSI (KÓD MEGNEVEZÉS SZEMPONT) Aflbercept * 3. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: (KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI SZEMPONT) Lapatnb * 4. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: (KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI SZEMPONT) GYEMSZI-OGYI engedélye alapján végzett ndkácón túl kezelés * 57

99 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül k: (KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI SZEMPONT) 76971* Kemoterápa, sc. HER+TAX 3 het dózs protokoll szernt (01. fázs) * 76981* Kemoterápa, sc. HER+TXT 3 het dózs protokoll szernt (01. fázs) * 76991* Kemoterápa, sc. HER 3 het dózs protokoll szernt (01. fázs) * 58

100 8912 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 13. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az R4. 1. mellékletében foglalt táblázat a megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül k: (Kód Megnevezés) 76971* Kemoterápa, sc. HER+TAX 3 het dózs protokoll szernt 76981* Kemoterápa, sc. HER+TXT 3 het dózs protokoll szernt 76991* Kemoterápa, sc. HER 3 het dózs protokoll szernt 59

101 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az R4. 2. melléklete a 7701* Kemoterápa, CAP I.+dexrazoxane protokoll szernt részt megelőzően a következő részekkel egészül k: 7697* Kemoterápa, sc. HER+TAX 3 het dózs protokoll szernt Protokoll dőtartama : 1 [nap] Protokollok közt szünet : 20 [nap] Fázsok száma : 1 Dagnózsok: C5000 Mellbmbó és bmbóudvar rosszndulatú daganata C5010 Az emlő központ részének rosszndulatú daganata C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszndulatú daganata C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszndulatú daganata C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszndulatú daganata C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszndulatú daganata C5060 Az emlő hónalj részének rosszndulatú daganata C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszndulatú daganata C5090 Emlő rosszndulatú daganata, k.m.n. Fázsok leírása: Beavatkozás kód: Kemoterápa, sc. HER+TAX 3 het dózs protokoll szernt (01. fázs) Fázs azonosító: 1 Fázs hossza: 1 [nap] HER Trastuzumab Adagolás: 600,0 mg sc. TAX Pacltaxel Adagolás: 175,0 mg/m2 Ellátás napok a cklus kezdetétől: 1 Fázsok: 1 HER Trastuzumab * TAX Pacltaxel * 7698* Kemoterápa, sc. HER+TXT 3 het dózs protokoll szernt Protokoll dőtartama : 1 [nap] Protokollok közt szünet : 20 [nap] Fázsok száma : 1 Dagnózsok: C5000 Mellbmbó és bmbóudvar rosszndulatú daganata C5010 Az emlő központ részének rosszndulatú daganata C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszndulatú daganata C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszndulatú daganata C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszndulatú daganata C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszndulatú daganata C5060 Az emlő hónalj részének rosszndulatú daganata C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszndulatú daganata C5090 Emlő rosszndulatú daganata, k.m.n. 60

102 8914 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Fázsok leírása: Beavatkozás kód: Kemoterápa, sc. HER+TXT 3 het dózs protokoll szernt (01. fázs) Fázs azonosító: 1 Fázs hossza: 1 [nap] HER Trastuzumab Adagolás: 600,0 mg sc. TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 Ellátás napok a cklus kezdetétől: 1 Fázsok: 1 HER Trastuzumab * TXT Docetaxel * 7699* Kemoterápa, sc. HER 3 het dózs protokoll szernt Protokoll dőtartama : 1 [nap] Protokollok közt szünet : 20 [nap] Fázsok száma : 1 Dagnózsok: C5000 Mellbmbó és bmbóudvar rosszndulatú daganata C5010 Az emlő központ részének rosszndulatú daganata C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszndulatú daganata C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszndulatú daganata C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszndulatú daganata C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszndulatú daganata C5060 Az emlő hónalj részének rosszndulatú daganata C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszndulatú daganata C5090 Emlő rosszndulatú daganata, k.m.n. Fázsok leírása: Beavatkozás kód: Kemoterápa, sc. HER 3 het dózs protokoll szernt (01. fázs) Fázs azonosító: 1 Fázs hossza: 1 [nap] HER Trastuzumab Adagolás: 600,0 mg sc. Ellátás napok a cklus kezdetétől: 1 Fázsok: 1 HER Trastuzumab * 61

103 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat C50 Az emlő rosszndulatú daganata megjelölésű része a 7704 megjelölésű sort megelőzően a következő sorokkal egészül k: (Kód Megnevezés Melyk HBCS-be sorolódk) 7697* Kemoterápa, sc. HER+TAX 3 het dózs protokoll szernt 959E Rosszndulatú daganat kemoterápája E 7698* Kemoterápa, sc. HER+TXT 3 het dózs protokoll szernt 959I Rosszndulatú daganat kemoterápája I 7699* Kemoterápa, sc. HER 3 het dózs protokoll szernt 959A Rosszndulatú daganat kemoterápája A Az ember erőforrások mnsztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügy előírásokról Az egészségügyről szóló év CLIV. törvény 247. (2) bekezdés sz) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezető államttkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet hatálya kterjed a) valamenny közétkeztetés szolgáltatást nyújtó szervre, szervezetre, gazdaság társaságra, természetes személyre (a továbbakban együtt: Közétkeztető); b) a nemzet köznevelésről szóló törvény szernt nevelés-oktatás, a szocáls alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, lletve a gyermekjólét alapellátást és a gyermekvédelm szakellátást bztosító, valamnt a fekvőbeteg-ellátást nyújtó ntézményekre (a továbbakban együtt: Intézmény). (2) Azon Intézmény, amely saját, működő főzőkonyhával rendelkezk és a közétkeztetés szolgáltatást ennek keretében bztosítja, az (1) bekezdés a) pontja szernt Közétkeztetőnek s mnősül. (3) A gyermekek védelméről és a gyámügy gazgatásról szóló törvény (a továbbakban: Gyvt.) szernt lakásotthon, valamnt a főzőkonyhával nem rendelkező gyermekotthon és utógondozó otthon vonatkozásában csak a 2. -ban, a 4. (2) és (3) bekezdésében, a 8. -ban, a 10. (1) bekezdésében, valamnt a 14. (1) bekezdés a), c) h) pontjában és (2) (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazn. (4) E rendelet előírásat nem kell alkalmazn a Gyvt. szernt család napköz, Bztos Kezdet Gyerekház, helyettes szülő és nevelőszülő ellátás, a szocáls nyár gyermekétkeztetés, valamnt a szocáls gazgatásról és szocáls ellátásokról szóló törvény szernt lakóotthon és a támogatott lakhatás, továbbá a szocáls szakellátás, gyermekjólét alapellátás és gyermekvédelm szakellátás keretében megszervezett, valamnt a nem állam vagy önkormányzat fnanszírozású nyár táborok, sporttáborok, erde skolák esetében. (5) E rendelet előírása a betegélelmezésben nyújtott közétkeztetés szolgáltatás esetén az egészségügy szolgáltatások nyújtásához szükséges szakma mnmumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben (a továbbakban: Szmfr.) foglalt előírások sérelme nélkül alkalmazandóak. (6) Az e rendeletben foglaltaktól ünnepekhez kötődő tradconáls ételek készítésekor, lletve vallás okból el lehet térn. 2. Fogalom-meghatározások 2. (1) E rendelet alkalmazásában: 1. adag: a 4. mellékletben foglalt táblázat A oszlopában felsorolt ételsorelemekből korcsoportonként a végső fogyasztónak, egy főre, egy étkezés során bztosított mennység; 62

104 8916 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 2. détás étrend: olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az előállítása során alkalmazott egyed eljárásra tekntettel olyan fogyasztók specáls táplálkozás gényet elégít k, akk számára sajátos egészség állapotuk bzonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztását tesz ndokolttá; 3. édesítőszerek: az élelmszer-adalékanyagokról szóló december /2008/EK európa parlament és tanács rendelet II. melléklet B. rész 2. Édesítőszerek pontjában felsorolt élelmszer-adalékanyagok; 4. édesség: valamenny édespar termék és cukrászat termék; 5. élelmszer: az élelmszerjog általános elveről és követelményeről, az Európa Élelmszerbztonság Hatóság létrehozásáról és az élelmszerbztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, január /2002/EK európa parlament és tanács rendelet 2. ckke szernt fogalom; 6. étel: a közétkeztetés keretében konyha- és cukrásztechnológa műveletek vagy azok részművelete útján közvetlen fogyasztásra készített élelmszer, amely melegen vagy lehűtés után fogyasztható, továbbá a közétkeztetés keretében közvetlen fogyasztásra előkészített és adagolt, valamnt a nyersen fogyasztandó élelmszer; 7. ételsor: egy étkezésen belül, különböző élelmszer-nyersanyagokból előállított, közvetlen fogyasztásra alkalmas ételek; 8. étrend: korcsoportonként élettan szükségletnek megfelelő energatartalmú, összetételű és jellegű ételekből, talokból összeállított ételsor; 9. fekvőbeteg-gyógyntézet étkeztetés: az Szmfr. 4. (1) bekezdés e) f) és h) pontja szernt étkeztetés; 10. főzőkonyha: a vendéglátó-par termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmszerbztonság feltételeről szóló mnszter rendeletben meghatározott fogalom, deértve a mnszter rendelet szernt befejező konyhát s; 11. gabona alapú élelmszer: a gabonák, pszeudogabonák és a fő alkotórészként ezeket tartalmazó élelmszerek; 12. hdegétkezés: hdeg élelmszerekből vagy ételekből álló, legfeljebb meleg tallal kegészített étkezés; 13. hozzáadott cukor: az élelmszer jellegéből adódóan abban természetes formában előforduló cukrokon kívül az ételhez vagy élelmszerhez hozzáadott cukrok, lletve méz; 14. közétkeztetés: olyan rendszeres étkezést bztosító, szervezett közösség ellátás, melyet nevelés-oktatás ntézményekben, állam és önkormányzat fnanszírozású nyár táborokban, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó ntézményekben, szocáls ellátás, gyermekjólét alapellátás és gyermekvédelm szakellátás keretében ellátott, különböző korú és egészség állapotú személyek részére, a szolgáltatás szerződésben rögzített feltételek szernt, többnyre előre megrendelés alapján a nap egy meghatározott dőszakában, meghatározott dőtartamban nyújtanak; 15. nyersanyag: az étel összetevője, olyan élelmszer, amelynek az étel jellegéhez nem llő részet konyhatechnológa előkészítő műveletek alkalmazásával eltávolították, és fogyasztásra vagy ételkészítésre előkészítették; 16. pszeudo gabona (álgabona): a nem a pázstfűfélék (perjefélék) családjába tartozó azon növények, amelyek felhasználás területe megegyeznek a gabonákéval; 17. receptúra: egy adott étel vagy tal elkészítéséhez szükséges technológa leírás, a meghatározott adagszámban felhasznált nyersanyagok tételes mennység felsorolásával; 18. színhús: az állat fajától függetlenül, fogyasztásra feltétel nélkül alkalmasnak mnősített állatból vagy állat részekből származó olyan hús, amely nem tartalmaz különösen szabad szemmel látható zsírt, bőrt, hártyát, ínt, porcot vagy csontot; 19. tálalókonyha: a vendéglátó-par termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmszerbztonság feltételeről szóló mnszter rendeletben meghatározott fogalom; 20. teljes kőrlésű gabona alapú élelmszer: olyan gabona alapú élelmszer, amely a gabonaszem összes alkotórészét beleértve a csírát és a korpát s tartalmazó gabonamag és pszeudo gabonamag, valamnt az ezek felhasználásával készült, ezen alkotórészeket legalább 50%-ban tartalmazó élelmszer; 21. tíz élelmezés nap: tíz egymást követő, étkezést bztosító nap. (2) E rendelet alkalmazásában a) főétkezésnek mnősül a reggel, az ebéd és a vacsora; b) ksétkezésnek mnősül a tízóra és az uzsonna. (3) Ha az adott étel a 4. mellékletben foglalt táblázat A oszlopában felsorolt ételsorelemek közé nem belleszthető, akkor az 1. mellékletben foglalt nyersanyag-kszabat előírás szernt alapanyagokat az ott megadott mennységben kell tartalmazna.

105 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8917 (4) Ha a fekvőbeteg-gyógyntézet étkeztetésre vonatkozóan e rendelet külön előírást nem tartalmaz, a fekvőbeteggyógyntézet étkeztetés során az egész napos ellátásra vonatkozó előírásokat kell alkalmazn. 3. Nyersanyag-kszabat ív 3. (1) A Közétkeztető nyersanyag-kszabat ívet köteles vezetn az 1. mellékletben foglaltak szernt, amelyen feltüntet egy napra vonatkozóan az étkezést génybe vevők életkora és száma alapján meghatározott adagszámban elkészítendő ételek és talok előállításához szükséges nyersanyagok tételes, mennység felsorolását. (2) A nyersanyag-kszabat ívet legalább 90 napg meg kell őrzn. 4. Az étrendtervezés szabálya 4. (1) Az étrend összeállításánál bztosítan kell, hogy a) a 2. mellékletben foglalt változatosság mutató az egymást követő kétszer tíz élelmezés nap melegétkezésenek vonatkozásában ne legyen ksebb 60-nál, és b) az egymást követő kétszer tíz élelmezés nap főétkezéseben egy ételsor csak egy alkalommal forduljon elő. (2) Állat eredetű fehérjeforrást mnden főétkezésnek, bölcsőde étkeztetés esetén az egyk ksétkezésnek s tartalmazna kell. (3) A receptúrák kdolgozását és az étrend összeállítását, valamnt az ételek elkészítését a nyersanyag-kszabat előírásban foglaltak szernt kell végezn. (4) A pontos tápanyagszámítás elvégezhetősége érdekében a nyersanyag-kszabat íven fel kell tüntetn az ételekhez felhasznált, a nyersanyag alapjául szolgáló élelmszereket a csomagolásukon, a címkén vagy a terméket kísérő dokumentumon megadott jelölés adatuk szernt megnevezésükkel, valamnt pontos mennységükkel. (5) A tápanyagszámítás során alkalmazott program vagy adatbázs megnevezését a Közétkeztető a nyersanyagkszabat íven köteles feltüntetn. 5. Az ellátás során bztosítandó étkezésekkel kapcsolatos követelmények 5. (1) A Közétkeztető által nyújtott étkezések korcsoportonként energatartalma egy főre a 3. mellékletben feltüntetett energaszükséglet értékek fgyelembevételével a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szernt naponta bztosítandó. (2) A Közétkeztető köteles a) egész napos ellátás esetén a korcsoportonként előírt energaszükséglet 100%-át nap három fő- és két ksétkezéssel, b) bölcsőde étkeztetés esetén az előírt nap energaszükséglet 75%-át nap két fő- és két ksétkezéssel, c) nap háromszor étkezés szolgáltatása esetén az előírt nap energaszükséglet 65%-át egy fő- és két ksétkeztetéssel, d) nap egyszer étkezés szolgáltatása esetén az előírt nap energaszükséglet 35%-át egy ebéddel bztosítan. (3) Fekvőbeteg-gyógyntézet étkeztetés esetén a korcsoportonként előírt nap energaszükséglet 100%-a bztosítandó az Szmfr. 4. (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alkalmazásával. (4) A 3. mellékletben előírt energaszükséglet értékek betartása érdekében a Közétkeztető a) az általa nyújtott közétkeztetés szolgáltatást génybe vevő valamenny korcsoportra vonatkozóan rendelkezk tíz- vagy százszemélyes receptúrával és korcsoportonként bontásban külön nyersanyag-kszabat ívet készít, amn feltüntet az étkezők korcsoportját és létszámát; b) az ételek korcsoportok szernt adagolását a 4. mellékletben foglalt adagolás útmutató alapján végz. 6. Tájékoztatás kötelezettség 6. (1) A Közétkeztető mnden, általa bztosított étkezéshez étlapot készít és azt az Intézmény az étkezők bölcsődében, valamnt nevelés-oktatás ntézményekben a szülők által s jól látható helyen kfüggeszt. (2) A Közétkeztető az étlapon feltüntet mnden étkezés a) számított energa-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhdrát-, cukortartalmát, b) számított sótartalmát, valamnt az élelmszerek jelöléséről szóló mnszter rendeletben meghatározott allergén összetevőket.

106 8918 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám (3) Ha az étlapban változás következk be, arról a Közétkeztető a változást követően azonnal, de legkésőbb a kszállítás előtt 12 órával tájékoztatja az Intézményt. Az Intézmény gondoskodk arról, hogy a módosított étlap (1) bekezdés szernt kfüggesztése a módosítás napján, az adott étkezést megelőzően megtörténjen. (4) A Közétkeztető a détás étrendet a nem détás étrendtől elkülönítetten tüntet fel az étlapon. (5) A Közétkeztető a 4. melléklet szernt adagolás útmutatót készít, amelyet az Intézmény rendelkezésére bocsát. A Közétkeztető az adagolás útmutatót az ételkészítés helyén, az Intézmény a tálalás helyén a tálaló személyzet által jól látható helyen kfüggeszt. (6) A 4. melléklet szernt adagolás útmutatóban foglalt adagot mnden fő számára bztosítan szükséges azokban a tálalás formákban s, ahol nem közvetlenül egy személynek kszolgált adagban kapja meg az étkeztetett személy az ételt. 7. Naponta bztosítandó élelmszerek, élelmszercsoportok 7. (1) A Közétkeztető az általa ellátott valamenny korcsoport számára naponta bztosítja a (2) (5) bekezdésben foglalt élelmszereket, az ott meghatározottak szernt. E rendelkezést a 15. szernt détás étkeztetésre s alkalmazn kell, ha az adott élelmszer a détában alkalmazható. (2) Egész napos étkeztetés esetén egy főre bztosítandó legalább a) 0,5 lter tej vagy ennek megfelelő mennységű kalcumtartalmú tejtermék, b) négy adag zöldség de nem értve a burgonyát vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers formában, c) három adag gabona alapú élelmszer, melyből legalább egy adagnak teljes kőrlésűnek kell lenne. (3) Bölcsőde étkeztetés esetén egy főre bztosítandó legalább a) 0,4 lter tej vagy ennek megfelelő mennységű kalcumtartalmú tejtermék, b) három adag zöldség de nem értve a burgonyát vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers formában, c) két adag gabona alapú élelmszer, melyből legalább kétnaponta egy adagnak teljes kőrlésűnek kell lenne. (4) Nap háromszor étkezés szolgáltatása esetén egy főre bztosítandó legalább a) 0,3 lter tej vagy ennek megfelelő mennységű kalcumtartalmú tejtermék, b) két adag zöldség de nem értve a burgonyát vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers formában, c) két adag gabona alapú élelmszer, melyből legalább egy adagnak teljes kőrlésűnek kell lenne. (5) Nap egyszer étkezés szolgáltatása esetén egy főre bztosítandó legalább egy adag zöldség de nem értve a burgonyát vagy gyümölcs, a tíz élelmezés nap átlagában legalább három alkalommal nyers formában. 8. Felhasználás előírások, korlátozások és tlalmak egyes élelmszerek és ételek vonatkozásában 8. (1) A 7. (2) (5) bekezdése tekntetében a) az 1 3 éves korcsoport részére 2,8% vagy 3,6% zsírtartalmú, b) a 3 év felett korcsoport részére 1,5% vagy ez alatt zsírtartalmú tej bztosítandó. (2) Az talként kínált tej hozzáadott cukrot nem tartalmazhat. (3) Tejföl és tejszín kzárólag ételkészítéshez használható fel. (4) A fogyasztásra kész élelmszerként beszerzett ízesített tejkészítményhez cukor nem adható. (5) A befejező konyha az étel fogyasztásra kész állapotának elérése érdekében csak olyan konyhatechnológa műveleteket végezhet, amelyeket a főzőkonyha kfejezetten a tevékenység körébe utal. 9. (1) Zsradék legfeljebb a nyersanyag-kszabat előírásban feltüntetett mennységben használható fel, kvéve a sütemények készítésénél történő felhasználást. (2) Bölcsőde étkeztetés esetén bő zsradékban sült étel nem adható. 10. (1) A szükséges folyadék bztosítására étkezések között vóvíz, lletve ásványvíz adható. (2) A tea legfeljebb a nyersanyag-kszabat előírás szernt megengedett mértékben tartalmazhat hozzáadott cukrot.

107 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám (1) Tíz élelmezés nap átlagában a nap összes energamennység legfeljebb 30%-a, bölcsőde étkeztetés esetén 35%-a származhat zsradékból. (2) Tíz élelmezés nap átlagában a hozzáadott cukortartalom a nap összes energamennység legfeljebb 8%-át tehet k. 12. (1) A közétkeztetés keretében szolgáltatott ételek sótartalmára az 5. melléklet szernt, korcsoportonként meghatározott értékeket kell alkalmazn. (2) Ételkészítéshez az MSZ számú szabvány szernt, kzárólag jódozott konyhasó használható. (3) A tálalókonyhán az ételhez só, lletve cukor nem adható. (4) Az étkezőasztalon só- és cukortartó nem helyezhető el. 13. Az egész napos étkeztetés, a bölcsőde étkeztetés, a nap háromszor és a nap egyszer étkezés szolgáltatása esetén a felhasznált élelmszerek, élelmszercsoportok a 6. mellékletben foglalt táblázat szernt gyakorsággal, tíz élelmezés napra számítva alkalmazandóak. 14. (1) Közétkeztetésben a következő élelmszereket nem lehet felhasználn: a) sótartalmú ételport, sótartalmú leveskockát, sótartalmú ételízesítő krémeket, pasztákat állományjavításon vagy ételízesítésen kívül célra, b) 30%-nál magasabb zsírtartalmú húst, c) 23%-nál magasabb zsírtartalmú húskészítményt 15 éves kor alatt korosztály számára, d) 18 év alatt korcsoport számára koffentartalmú talt, a 10. (2) bekezdése szernt tea, lletve a kakaó kvételével, e) a népegészségügy termékadóról szóló törvény szernt energatalt, f) alkoholt tartalmazó élelmszert, g) szénsavas vagy cukrozott üdítőt, szörpöt, h) a Magyar Élelmszerkönyv /112 számú előírása szernt gyümölcslén kívül más gyümölcs vagy zöldség talt, ) a népegészségügy termékadóról szóló törvény szernt gyümölcsízt, valamnt j) az 1 3 éves és a 4 6 éves korcsoportok számára sertés- és baromfzsírt. (2) Közétkeztetésben az 1 6 éves korcsoport számára még összetett élelmszerrel bevtt formában sem lehet az ételkészítés során felhasználn az élelmszer-adalékanyagokról szóló, december /2008/EK európa parlament és tanács rendelet V. mellékletében felsorolt adalékanyagokat. (3) Édesség önállóan ebédként nem adható. Egyéb étkezésként kzárólag a legalább 1/3 rész gyümölcsöt vagy 1/3 rész tejet vagy tejterméket tartalmazó édesség adható. (4) Édesítőszer a három év alatt korcsoportnak a détás étkezést génylő szénhdrátanyagcsere-zavarban szenvedők kvételével nem adható. 9. Détás étkeztetés 15. (1) A fekvőbeteg-ellátást nyújtó ntézményben, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjólét alapellátást, gyermekvédelm szakellátást, lletve szocáls szakosított ellátást nyújtó ntézményben, valamnt a nevelés-oktatás ntézményben mnden, szakorvos által gazolt détás étkezést génylő személy számára az állapotának megfelelő détás étrendet kell bztosítan a (2) (5) bekezdésben, valamnt a 16. (4) és (5) bekezdésében foglaltak betartásával. (2) A détás étrendet az Intézmény úgy s bztosíthatja, hogy ha az Intézmény főzőkonyháján vagy az Intézményt ellátó Közétkeztetőnél nem bztosítottak a détás ételek előállításához szükséges személy, tárgy, műszak feltételek, az Intézmény azt más lyen feltételekkel rendelkező Közétkeztetőtől rendel meg. (3) Az (1) bekezdés szernt détás étrend összeállítása során csak olyan élelmszer használható fel, amely az adott détás célra alkalmas. (4) A détás étrendet alkotó ételeket a megadott détára való alkalmasságot befolyásoló anyag kzárásával kell elkészíten, tároln, szállítan, átadn a végső fogyasztónak, kzárva az ételek lyen anyaggal való szennyeződésének lehetőségét. (5) A gluténérzékenyek részére szánt détás ételek készítéséhez búza, rozs, árpa, zab vagy ezek keresztezett változatat tartalmazó élelmszerek közül csak a gluténérzékenyeknek szánt élelmszerek összetételéről és címkézéséről szóló unós rendelet szernt gluténmentes jelöléssel ellátott élelmszerek használhatók fel.

108 8920 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 10. Személy feltételek 16. (1) Az ételek elkészítését, az étlap és a nyersanyag-kszabat ív elkészítését, folyamatos vezetését az élelmezésvezető felügyel. (2) Az étrend összeállítását az élelmezésvezető végz. (3) A fekvőbeteg-gyógyntézet étkeztetés kvételével az élelmezésvezetőnek a) élelmezésvezető szakképesítéssel kell rendelkezne, b) vendéglátópar vagy élelmszerpar felsőfokú végzettséggel és legalább öt éves, a közétkeztetés szolgáltatás nyújtásában deértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést való dokumentált jártassággal kell rendelkezne, c) detetkus szakképesítéssel kell rendelkezne, vagy d) vendéglátópar szakközépskola érettségvel, vagy érettségvel és szakács szakképesítéssel kell rendelkezne, mely esetben legalább tíz éves, a közétkeztetés szolgáltatás nyújtásában deértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést való dokumentált jártasság szükséges. (4) A fekvőbeteg-gyógyntézet étkeztetés esetén az élelmezésvezetőnek detetkus szakképesítéssel kell rendelkezne. (5) Détás étrendet és détás étlapot kzárólag detetkus szakképesítéssel rendelkező szakember tervezhet, détás étlapot pedg lyen szakember felügyeletével lehet összeállítan. (6) A Közétkeztető gondoskodk arról, hogy a détás étel készítését a) détás szakács szakma képesítéssel rendelkező személy végezze, vagy b) detetkus szakképesítéssel rendelkező szakember felügyelje. (7) A (3) bekezdés szernt szakképesítéssel rendelkező személyeknek az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudomány Intézet táplálkozás-egészségügy tárgyú akkredtált képzésén ötévente részt kell vennük. 11. Hatóság ellenőrzés 17. (1) Az e rendelet előírásanak való megfelelést a közétkeztetés szolgáltatás nyújtásának helye szernt lletékes főváros és megye kormányhvatal járás (főváros kerület) hvatala járás (főváros kerület) népegészségügy ntézete (a továbbakban: ellenőrző hatóság) ellenőrzk. (2) A Közétkeztető és az Intézmény köteles a) az ellenőrzés során az élelmezés ellátással közvetlenül kapcsolatos nyersanyag-felhasználás, tervezés, kvételezés, ételkészítés, adagolás-tálalás dokumentácót, az ételkészítéshez felhasznált élelmszerek összetétel és táplálkozás-egészségügy megítéléséhez szükséges adatara vonatkozó dokumentumokat és a détás étel készítéséhez felhasznált élelmszerek détás alkalmasságát gazoló gyártó tanúsítványt, a detetkus, détás szakács nevét, végzettségéről szóló okrat gazolást az ellenőrző hatóság rendelkezésére bocsátan és b) az a) pontban felsorolt dokumentumokat 90 napg megőrzn. (3) A Közétkeztető és az Intézmény az ellenőrző hatóság részére az ellenőrzéshez köteles térítésmentesen az adott korosztályok részére szolgáltatott ételsor mnden ételéből egy-egy adagot bztosítan az egészségügy hatóság és gazgatás tevékenységről szóló törvényben előírt bokéma elemzés céljára. (4) A laboratórumban mért és a számított tápanyagértékek között 20%-os eltérés megengedett. 12. Átmenet rendelkezések 18. (1) Az 5. mellékletben az 1 3 éves és a 4 6 éves korcsoportok számára megadott értékeket szeptember 1-jétől kell teljesíten. (2) Az 5. mellékletben a 7 10 éves és azt meghaladó korú korcsoportok esetében az egész napos étkeztetés és a fekvőbeteg-gyógyntézet étkeztetés esetében a maxmálsan megengedett értékeket azzal kell alkalmazn, hogy a között dőszakban a nap bevtt só mennységét évente legalább 10%-kal csökkenten kell az előző év értékhez képest az 5 g/nap bevtel eléréség. (3) Az 5. mellékletben a 7 10 éves és azt meghaladó korú korcsoportok esetében a nap háromszor étkezés szolgáltatása esetében a maxmálsan megengedett értékeket azzal kell alkalmazn, hogy a között dőszakban a nap bevtt só mennységét évente legalább 10%-kal csökkenten kell az előző év értékhez képest a 3,5 g/nap bevtel eléréség.

109 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8921 (4) Az 5. mellékletben a 7 10 éves és azt meghaladó korú korcsoportokra vonatkozó rendelkezéseket azzal kell alkalmazn, hogy a nap egyszer étkezés szolgáltatása esetében a között dőszakban a nap bevtt só mennységét évente legalább 10%-kal csökkenten kell az előző év értékhez képest a 2 g/nap bevtel eléréség. (5) A 16. (3) bekezdése szernt személyeknek a 16. (7) bekezdése szernt képzésen első alkalommal e rendelet hatályba lépését követő három éven belül kell részt vennük. 13. Záró rendelkezések 19. (1) Ez a rendelet a (2) és (3) bekezdésben foglalt kvétellel szeptember 1-jén lép hatályba. (2) A 8. (1) bekezdés b) pontja júlus 1-jén lép hatályba. (3) A 6. (2) bekezdés a) pontja december 13-án lép hatályba. 20. A rendelet tervezetének a műszak szabványok és szabályok terén történő nformácószolgáltatás eljárás megállapításáról és az nformácós társadalom szolgáltatásara vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, júnus 22-98/34/EK európa parlament és tanács rányelv ckkében előírt egyeztetése megtörtént. Balog Zoltán s. k., ember erőforrások mnsztere

110 1. melléklet a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Nyersanyag-kszabat előírás egy adagra/fő A B C D E F 1. Nyersanyag Korcsoportok év 4 6 év 7 10 év év 15. évtől 3. hdegétkezéshez: g hdegétkezéshez: g hdegétkezéshez: g hdegétkezéshez: g hdegétkezéshez: g 4. színhús: g színhús: g színhús: g színhús: g színhús: g Hús 5. darált hús: g darált hús: g darált hús: g darált hús: g darált hús: g 6. levesekhez: g levesekhez: g levesekhez: g levesekhez: g levesekhez: g 7. raguhoz: g raguhoz: g raguhoz: g raguhoz: g raguhoz: g 8. 23%-nál magasabb zsírtartalmú termék nem adható 9. hdegétkezéshez, rakott, Húskészítmények töltött ételekhez: g 23%-nál magasabb zsírtartalmú termék nem adható hdegétkezéshez, rakott, töltött ételekhez: g 23%-nál magasabb zsírtartalmú termék nem adható hdegétkezéshez, rakott, töltött ételekhez: g 23%-nál magasabb zsírtartalmú termék nem adható hdegétkezéshez, rakott, töltött ételekhez: g 23%-nál magasabb zsírtartalmú termékek: 0-25 g hdegétkezéshez, rakott, töltött ételekhez: g 10. levesekhez: g levesekhez: g levesekhez: g levesekhez: g levesekhez: g 11. feltétként: g feltétként: g feltétként: g feltétként: g feltétként: g 12. tésztákhoz: g tésztákhoz: g tésztákhoz: g tésztákhoz: g tésztákhoz: g 13. feltétként: g 1 feltétként: g feltétként: g feltétként: g feltétként: g 14. Máj, zúza, szív és felfújthoz: g 1 felfújthoz: g felfújthoz: g felfújthoz: g felfújthoz: g 15. májkészítmények szendvcshez: g 1 szendvcshez: g szendvcshez: g szendvcshez: g szendvcshez: g 16. levesekhez: g 1 levesekhez: g levesekhez: g levesekhez: g levesekhez: g 17. feltétként: g feltétként: g feltétként: g feltétként: g feltétként: g 18. Hal, halkonzerv levesekhez nem adható levesekhez: g levesekhez: g levesekhez: g levesekhez: g 19. szendvcshez: g szendvcshez: g szendvcshez: g szendvcshez: g szendvcshez: g 20. tej: 1 2 dl tej: 1 2 dl tej: 2 2,5 dl tej: 2 2,5 dl tej: 2 3 dl 21. Tej, savanyított tejtermékek kefr, joghurt: 1 1,5 dl kefr, joghurt: 1 2 dl kefr, joghurt: 1 2 dl kefr, joghurt: 1 2 dl kefr, joghurt: 1 2 dl 22. (kefr, joghurt) gyümölcsjoghurt: 1 1,5 dl gyümölcsjoghurt: 1 2 dl gyümölcsjoghurt: 1 2 dl gyümölcsjoghurt: 1 2 dl gyümölcsjoghurt: 1 2 dl 8922 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám

111 23. A B C D E F sajt szendvcshez: g 24. Tejtermékek (sajt, tehéntúró) túró hdegétkezéshez: g 25. túró ételkészítéshez: g sajt szendvcshez: g túró hdegétkezéshez: g túró ételkészítéshez: g sajt szendvcshez: g túró hdegétkezéshez: g túró ételkészítéshez: g sajt szendvcshez: g túró hdegétkezéshez: g túró ételkészítéshez: g sajt szendvcshez: g túró hdegétkezéshez: g túró ételkészítéshez: g 26. Tejföl g g g g g 27. Kenőzsradékok (vaj, vajkrém, margarn) szendvcshez: 0 10 g szendvcshez: 0 10 g szendvcshez: 0 20 g szendvcshez: 0 20 g szendvcshez: 0 20 g 28. Zsradék Ételkészítéshez 2 : 0 5 g Ételkészítéshez 2 : 0 8 g Ételkészítéshez 2 : 0 10 g Ételkészítéshez 2 : 0 10 g Ételkészítéshez 2 : 0 15 g 29. salátákhoz: 0 2 g salátákhoz: 0 2 g salátákhoz: 0 3 g salátákhoz: 0 3 g salátákhoz: 0 4 g 30. ételkészítéshez: 2 4 g ételkészítéshez: 2 5 g ételkészítéshez: 3 6 g ételkészítéshez: 3 6 g ételkészítéshez: 3 10 g 31. Szalonna hdegétkezéshez nem adható hdegétkezéshez nem adható hdegétkezéshez nem adható hdegétkezéshez nem adható hdegétkezéshez: g 32. méz: 5 10 g méz: 5 20 g méz: 5 20 g méz: g méz: g Cukor, méz 33. cukor teában: 0 5 g cukor teában: 0 7 g cukor teában: 0 9 g cukor teában: 0 10 g cukor teában: 0 10 g 34. gabonapehely hdegétkezéshez: g körethez: g 36. körethez zöldséggel együtt: g 37. Gabona alapú élelmszer (száraz tészta s) teljes kőrlésű kenyérfélék: g 38. kenyérfélék, kalács: g gabonapehely, hdegétkezéshez: g körethez: g körethez zöldséggel együtt: g teljes kőrlésű kenyérfélék: g kenyérfélék, kalács: g gabonapehely, hdegétkezéshez: g körethez: g körethez zöldséggel együtt: g teljes kőrlésű kenyérfélék: g kenyérfélék, kalács: g gabonapehely, hdegétkezéshez: g körethez: g körethez zöldséggel együtt: g teljes kőrlésű kenyérfélék: g kenyérfélék, kalács: g gabonapehely, hdegétkezéshez: g körethez: g körethez zöldséggel együtt: g teljes kőrlésű kenyérfélék: g kenyérfélék, kalács: g 39. péksütemény: ½ 1 db péksütemény: ½ 1 db péksütemény: 1 2 db péksütemény: 1 2 db péksütemény: 1 3 db 40. egyéb gabonakészítmények 4 hdegétkezéshez: g egyéb gabonakészítmények 4 hdegétkezéshez: g egyéb gabonakészítmények 4 hdegétkezéshez: g egyéb gabonakészítmények 4 hdegétkezéshez: g egyéb gabonakészítmények 4 hdegétkezéshez: g 41. gabonaszelet nem adható gabonaszelet 1 db gabonaszelet 1 2 db gabonaszelet 1 2 db gabonaszelet 1 2 db M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8923

112 42. A B C D E F főzelékhez: g főzelékhez: g főzelékhez: g főzelékhez: g főzelékhez: g 43. Burgonya rakott ételhez, körethez: rakott ételhez, körethez: rakott ételhez, körethez: rakott ételhez, körethez: rakott ételhez, körethez: g g g g g 44. nyersen salátákhoz: nyersen salátákhoz: nyersen salátákhoz: nyersen salátákhoz: nyersen salátákhoz: g g g g g 45. nyersen hdegétkezéshez: nyersen hdegétkezéshez: nyersen hdegétkezéshez: nyersen hdegétkezéshez: nyersen hdegétkezéshez: Zöldségek g g g g g (frss, fagyasztott, konzerv) 46. levesekhez: g levesekhez: g levesekhez: g levesekhez: g levesekhez: g 47. főzelékhez, körethez: g 48. Gyümölcsök (frss, fagyasztott, befőtt, kompót) 49. főzelékhez, körethez: g főzelékhez, körethez: g főzelékhez, körethez: g főzelékhez, körethez: g g g g g g főzelékhez, körethez: g főzelékhez, körethez: g főzelékhez, körethez: g főzelékhez, körethez: g 50. levesekhez, salátákhoz: levesekhez, salátákhoz: levesekhez, salátákhoz: Szárazhüvelyesek nem adható g g g 51. hdegétkezéshez: hdegétkezéshez: hdegétkezéshez: g g g 52. Olajos magvak g g g g g 53. Gyümölcs alapú talok és zöldséglé levesekhez, salátákhoz: g hdegétkezéshez: g 1 2 dl 1 2 dl 1 2 dl 1 2 dl 2 3 dl 1 Kzárólag csrkemáj, zúza, szív adható. 2 Bő zsradékban sült ételek esetén a tápanyagtartalomba a sütéshez használt zsírmennység legfeljebb 30%-a számítandó. 3 Kvéve müzl keverékek. 4 Keksz, extrudált kenyér, puffasztott gabonaszelet, kölesgolyó stb. 5 Kzárólag darált formában M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám

113 16 2. melléklet a.../2014. ( )EMMI rendelethez M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Változatosság mutató Változatosság mutató levesf + húsf + fõzelékf + köretf V = levese + húse + fõzeléke + körete x 100, ahol V = változatosság mutató, f = féleségek száma: nyersanyag és ételkészítés technológák kombnácóját tekntve, e = tekntve, előfordulások e = száma. előfordulások száma. ahol V = változatosság mutató, f = féleségek száma: nyersanyag és ételkészítés technológák kombnácóját 3. melléklet a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Korcsoportonként nap energaszükséglet (kcal/nap/fő) A B C D E F G H 1. Korcsoportok Étkeztetés típusa év 4 6 év 7 10 év év év év 70. évtől 3. Egész napos étkeztetés Fekvőbeteg gyógyntézet étkeztetés 5. Bölcsőde étkeztetés Nap háromszor étkezés szolgáltatása Nap egyszer étkezés szolgáltatása melléklet a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Adagolás előírás (1 adag elkészített ételre) A B C D E F 1. Korcsoportok Ételsorelem év 4 6 év 7 10 év év 15. évtől 3. Frss zöldség (dkg) Frss gyümölcs (dkg) Gyümölcslé/ zöldséglé (dl) Saláta (dkg) Savanyúság (dkg)

114 8926 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8. Zöldség köretek (dkg) Főzelékek (dl) 1, ,5 2 2,5 2, Hal (g) Szelet hús (g) Ragu, tokány, pörkölt hús (g) Levesek (dl) 1, ,5 2,5 3 2,5 3,5 2, Burgonya (dkg) Tészta, rzs, gabona alapú köretek (dkg) Mártás (dl) 1 1,5 1,5 2 1, ,5 2 2,5 17. Tej/ízesített tejkészítmény /tea (dl) ,5 2 2, melléklet a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az étkeztetés típusától függően a korcsoportonként megengedett nap sóbevtel* (g/fő) A B C D E F G H 1. Korcsoportok Ékeztetés típusa év 4 6 év 7 10 év év év év 70. évtől 3. Egész napos étkeztetés (legfeljebb: 10) 5 (legfeljebb: 10) 5 (legfeljebb: 10) 5 (legfeljebb: 12) 5 (legfeljebb: 12) 4. Bölcsőde étkeztetés 1, Nap háromszor étkezés szolgáltatása Nap egyszer étkezés szolgáltatása 2 1 3,5 (legfeljebb: 6,6) 2 (legfeljebb: 3,6) 3,5 (legfeljebb: 6,6) 2 (legfeljebb: 3,6) 3,5 (legfeljebb: 6,6) 2 (legfeljebb: 3,6) * Beleértve az alapanyagok sótartalmát s, nem csak az ételkészítés során felhasznált sómennységet. 3,5 (legfeljebb: 7,9) 2 (legfeljebb: 4,3) 3,5 (legfeljebb: 7,9) 2 (legfeljebb: 4,3)

115 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Egyes élelmszerekre, élelmszercsoportokra vonatkozó előírások tíz élelmezés napra, egy főre számítva* A B C D E 1. Étkeztetés típusa 2. Élelmszer, élelmszercsoport Egész napos étkeztetés Bölcsőde étkeztetés Nap háromszor étkezés szolgáltatása 3. Hús 4. Húskészítmény 5. Hal 6. Máj, zúza, szív és májkészítmény 1 7. Tojás 8. Rzs 9. Száraztészta 10. Burgonya Szárazhüvelyesek a január 1-jétől áprls 30-g és az október 1-jétől december 31-g tartó dőszakban Szárazhüvelyesek a május 1-jétől szeptember 30-g tartó dőszakban legalább hat, legfeljebb tíz alkalommal 23%-nál alacsonyabb zsírtartalmú húskészítmény legfeljebb öt alkalommal, 23%-nál magasabb zsírtartalmú termék legfeljebb egy alkalommal legalább egy alkalommal legfeljebb három alkalommal, ebből két alkalommal ételkészítéshez és egy alkalommal ksétkezés részeként legalább három, legfeljebb nyolc darab, az ételkészítéshez felhasznált tojások mennységével számolva legfeljebb három alkalommal legfeljebb két alkalommal legfeljebb öt alkalommal legalább egy, legfeljebb három alkalommal legalább hat, legfeljebb nyolc alkalommal legfeljebb négy alkalommal, 23%-nál magasabb zsírtartalmú termék nem adható legalább egy alkalommal legfeljebb három alkalommal, ebből két alkalommal ételkészítéshez és egy alkalommal ksétkezés részeként legalább három, legfeljebb öt darab, az ételkészítéshez felhasznált tojások mennysével számolva legfeljebb egy alkalommal legfeljebb egy alkalommal legfeljebb három alkalommal nem adható legalább hat, legfeljebb tíz alkalommal 23%-nál alacsonyabb zsírtartalmú húskészítmény legfeljebb öt alkalommal, 23%-nál magasabb zsírtartalmú termék legfeljebb egy alkalommal legalább egy alkalommal legfeljebb három alkalommal, ebből két alkalommal ételkészítéshez és egy alkalommal ksétkezés részeként legalább három, legfeljebb öt darab, az ételkészítéshez felhasznált tojások mennységével számolva legfeljebb három alkalommal legfeljebb két alkalommal legfeljebb öt alkalommal legalább egy, legfeljebb három alkalommal Nap egyszer étkezés szolgáltatása legalább hat, legfeljebb tíz alkalommal legfeljebb két alkalommal legalább egy alkalommal legfeljebb két alkalommal legalább kettő, legfeljebb négy darab, az ételkészítéshez felhasznált tojások mennységével számolva legfeljebb három alkalommal legfeljebb két alkalommal legfeljebb öt alkalommal legfeljebb három alkalommal egy alkalommal egy alkalommal egy alkalommal

116 8928 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 13. Gyümölcs alapú talok és zöldséglé legfeljebb három alkalommal legfeljebb három alkalommal legfeljebb két alkalommal legfeljebb egy alkalommal 14. Édesség, fnom pékáru a legalább 1/3 rész gyümölcsöt vagy 1/3 rész tejet vagy tejterméket tartalmazókat kvéve legfeljebb négy alkalommal legfeljebb négy alkalommal legfeljebb négy alkalommal legfeljebb két alkalommal 15. Ízesített tejkészítmény legfeljebb két alkalommal legfeljebb három alkalommal legfeljebb két alkalommal nem adható 16. Lekvár, mogyorókrém, csokoládékrém legfeljebb egy alkalommal legfeljebb egy alkalommal legfeljebb egy alkalommal legfeljebb egy alkalommal 17. Olajos magvak legalább két alkalommal legalább egy alkalommal csak darált formában legalább egy alkalommal 18. Teljes kőrlésű gabona alapú élelmszer legalább tíz alkalommal öt alkalommal legalább tíz alkalommal legalább három alkalommal 19. Sertés, baromf zsír legfeljebb három alkalommal 2 nem adható legfeljebb két alkalommal 3 legfeljebb egy alkalommal 20. Margarn kenőzsradékként legfeljebb huszonöt alkalommal legfeljebb tíz alkalommal legfeljebb tíz alkalommal nem adható 21. Vaj kenőzsradékként legfeljebb három alkalommal legfeljebb három alkalommal legfeljebb három alkalommal nem adható 22. Bő zsradékban sült étel legfeljebb egy alkalommal nem adható legfeljebb egy alkalommal legfeljebb egy alkalommal 23. Tejszín legfeljebb egy alkalommal, ételkészítéshez legfeljebb egy alkalommal, ételkészítéshez legfeljebb egy alkalommal, ételkészítéshez legfeljebb egy alkalommal, ételkészítéshez * A naponta bztosítandó élelmszerekről, élelmszercsoportokról (tej és tejtermékek, zöldség, gyümölcs, gabona alapú élelmszer) a 7. rendelkezk. 1 A bölcsődés korosztályban kzárólag csrkemáj és zúza adható. 2 Bölcsőde és óvodás korosztályban nem adható. 3 Óvodás korosztályban nem adható.

117 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8929 Az ember erőforrások mnsztere 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete az alap- és mesterképzés szakok képzés és kmenet követelményeről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, valamnt a szakrányú továbbképzés szervezésének általános feltételeről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet módosításáról A nemzet felsőoktatásról szóló év CCIV. törvény 110. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 55. tekntetében a nemzet felsőoktatásról szóló év CCIV. törvény 110. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezető államttkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Az alap- és mesterképzés szakok képzés és kmenet követelményeről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosítása 1. (1) Az alap- és mesterképzés szakok képzés és kmenet követelményeről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet (a továbbakban: Rendelet) 7. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egydejűleg a következő (7) (12) bekezdéssel egészül k: (6) Az alap- és mesterképzés szakok képzés és kmenet követelményeről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, valamnt a szakrányú továbbképzés szervezésének általános feltételeről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet módosításáról szóló 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelettel (a továbbakban: 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet) meghatározott képzés és kmenet követelményeket a felsőoktatás ntézményeknek az Oktatás Hvatal által nylvántartásba vett szakndítás dőpontját követően az első évfolyamra felvételt nyert és hallgató jogvszonyt létesítő hallgatókra felmenő rendszerben kell alkalmaznuk. (7) A nemzetköz tanulmányok alapképzés szakon, a nemzetköz tanulmányok mesterképzés szakon tavasz félévében, valamnt a vallástörténet mesterképzés szakon tavasz félévében hallgató jogvszonnyal rendelkezők esetében, továbbá mndhárom szakon a hallgató jogvszonnyal nem rendelkező, már végbzonyítványt (abszolutórumot) szerzett vagy záróvzsgát tett, de oklevelet nem szerzett volt hallgatók esetében az adott szakon a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 3. -ával, 17. (2) bekezdésével és 19. (1) bekezdésével módosított degennyelv követelményekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók, rájuk a hallgató jogvszony létesítésének dőpontjában hatályos degennyelv követelményeket kell alkalmazn. (8) A molekulárs bonka mérnök alapképzés és a mérnöknformatkus mesterképzés szakon tavasz félévében hallgató jogvszonnyal rendelkezők esetében és a hallgató jogvszonnyal nem rendelkező, már végbzonyítványt (abszolutórumot) szerzett vagy záróvzsgát tett volt hallgató számára kadható oklevelet a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 7. (1) bekezdésével, lletve 41. (2) bekezdésével megállapított rendelkezés szernt kell kállítan. (9) Az építészmérnök mesterképzés szak osztatlan képzésen szeptember 1. után hallgató jogvszonyt létesítők részére, akk tanulmány követelményeket eredményesen teljesítk, az oklevelet a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 42. (3) bekezdésével megállapított rendelkezés szernt szakmegnevezéssel kell kállítan. (10) Nem ndítható új évfolyam szeptember 1. után az gazgatásszervező alapképzés szak képzés követelménye alapján. (11) A gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés alapképzés szak a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 33. (2) bekezdés a) pontjával, valamnt a molekulárs bonka mérnök alapképzés szak a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 7. (1) bekezdésével megállapított szakmegnevezéssel júnus 1-je után ndítható. (12) A közgazgatás, rendészet és katona képzés terület szakjara vonatkozó, május 31-én hatályban lévő rendelkezéseket kfutó rendszerben kell alkalmazn. (2) A Rendelet a következő 8. -sal egészül k: 8. E rendeletnek a 2. számú melléklet IX. fejezet 1. alcíme, valamnt a 3. számú melléklet III. fejezet 13. alcíme, IV. fejezet 10. alcíme, VI. fejezet 4., 5., 6. alcíme és VIII. fejezet 25. alcíme a szakma képesítések elsmeréséről szóló, az Európa Parlament és a Tanács 2005/36/EK rányelv 24., 31., 34., 38., 40., 44. és 46. ckkének való megfelelést szolgálja. 2. A Rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szernt módosul.

118 8930 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 3. A Rendelet 2. számú melléklet III. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 10. Idegennyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két degen nyelvből államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga szükséges, amelyek közül legalább az egyk a társadalomtudomány, a jog, a gazdaságtudományok vagy a közgazgatás, katona és rendészet képzés területnek megfelelő szaknyelv (nemzetköz kapcsolatok, dplomáca, gazdálkodás menedzsment, gazdaság, degenforgalm, degenforgalm-vendéglátópar, jog és közgazgatás, katona, kereskedelm, közgazdaság, pénzügy, üzlet) nyelvvzsga, a másk általános nyelvvzsga, vagy ezekkel egyenértékű érettség bzonyítvány vagy oklevél. 4. (1) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pontjában az Alapfokozat brtokában a gazdaságnformatkusok a várható specalzácókat s fgyelembe véve képesek: című felsorolás a következő francabekezdéssel egészül k: az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre. (2) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) smeretkörök: természettudományos alapsmeretek: kredt analízs, valószínűségszámítás, statsztka, operácókutatás, matematka, számítástudomány, egyéb természettudományos smeretek; gazdaság és humán smeretek: kredt közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, gazdaságtudomány, pénzügy, jog smeretek, EU-smeretek, menedzsment, vezetéselmélet (döntéselmélet, módszertan); szakma törzsanyag: kredt rendszertechnka modul (számítógép-archtektúrák, operácós rendszerek, számítógép-hálózatok), szoftvertechnológa modul (programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés); nformácórendszer modul (adatbázs-kezelés, IR-archtektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, mnőségbztosítás, ntegrált fejlesztőeszközök, fejlesztés támogatások, nformatka audt, ntegrált vállalatrányítás rendszerek, specáls alkalmazások, IT szolgáltatás legjobb par gyakorlata, nformácóbztonság smeretek); dfferencált szakma smeretek. (3) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: 2. MÉRNÖKINFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK (4) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pontjában az Az alapfokozat brtokában a mérnöknformatkusok képesek: című felsorolás a következő francabekezdéssel egészül k: az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre. (5) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) smeretkörök: természettudományos alapsmeretek: kredt matematka (analízs, algebra, valószínűségszámítás, matematka statsztka, dszkrét matematka), számításelmélet és algortmuselmélet, fzka, egyéb természettudományos smeretek; gazdaság és humán smeretek: kredt közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, jog, államgazgatás, menedzsment smeretek; szakma törzsanyag: kredt rendszertechnka modul (mérés és szabályozástechnka, érzékelők és beavatkozó rendszerek; elektronka, dgtáls rendszerek, számítógép archtektúrák, operácós rendszerek, számítógépes és távközlő hálózatok); szoftvertechnológa modul (programozás paradgmák és programnyelvek, programtervezés, szoftvertechnológa, egyes programozás feladatok); nformatka rendszerek modul (adatbázs-kezelés, tudásreprezentácó, nformatka rendszerek felépítése, modellezése és analízse, nformatka rendszerek megvalósítása, bztonsága, nformácóbztonság smeretek, IT szolgáltatás legjobb par gyakorlata); dfferencált szakma smeretek.

119 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8931 (6) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pontjában az Az alapfokozat brtokában a programtervező nformatkusok alkalmasak: című felsorolás a következő francabekezdéssel egészül k: az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre. (7) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) smeretkörök: matematka és természettudományos alapsmeretek: kredt analízs (kalkulus), numerkus analízs, dszkrét matematka, lneárs algebra, operácókutatás, valószínűségszámítás és statsztka, egyéb matematka és természettudományos smeretek; számítástudomány smeretek: kredt logka alapok a programozáshoz, számításelmélet, algortmusok tervezése és elemzése, automaták és formáls nyelvek, mesterséges ntellgenca alapja, egyéb számítástudomány smeretek; szakma törzsanyag: kredt szoftvertechnológa modul (a programozás módszertan alapja, programozás technológa, programozás nyelvek, fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozás környezet, nemzetköz jó gyakorlatok); rendszertechnka modul (számítógép-archtektúrák, operácós rendszerek, számítógépes-hálózatok, osztott rendszerek, nternet eszközök és szolgáltatások); nformácós rendszerek modul (az adatbázsok elmélet alapja, adatbázsok tervezése, megvalósítása, menedzselése, nformácós rendszerek, tovább nformatka smeretek, nformácóbztonság smeretek); dfferencált szakma smeretek (nformatka alkalmazások: számítógépes grafka, szakértő rendszerek, multméda alkalmazások), gazdaság és humán smeretek: makro- és mkroökonóma, számvtel és pénzügy smeretek, jog nformatka smeretek). (8) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK és 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 9. Szakma gyakorlat: A szakma gyakorlat egyén vagy csoportmunkában erre alkalmas szervezetnél vagy a felsőoktatás ntézmény gyakorlóhelyen teljesítendő legalább 8 hétg tartó (320 gazolt munkaórát tartalmazó) projekt-struktúrájú gyakorlat. 5. A Rendelet 2. számú melléklet V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet címe helyébe a következő cím lép: V. JOGI KÉPZÉSI TERÜLET 6. A Rendelet 2. számú melléklet VII. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. GAZDASÁGELEMZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: 2. GAZDASÁG- ÉS PÉNZÜGY-MATEMATIKAI ELEMZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK 7. (1) A Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 19. MOLEKULÁRIS BIONIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím címe, valamnt 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 19. MOLEKULÁRIS BIONIKA MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzés szak megnevezése: molekulárs bonka mérnök (Molecular Boncs Engneerng) 2. Az alapképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövdítve: BSc) szakképzettség: molekulárs bonkus mérnök a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Molecular Boncs Engneer (2) A Rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szernt módosul. 8. A Rendelet 2. számú melléklete a 3. melléklet szernt módosul. 9. (1) A Rendelet 2. számú melléklet X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 10. Idegennyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy degen nyelvből államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga vagy azzal egyenértékű érettség bzonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A nemzetség szakrányon végzettek esetén a záróvzsga letétele a nyelvvzsga-követelmények teljesítését gazolja.

120 8932 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám (2) A Rendelet 2. számú melléklet X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 10. Idegennyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy degen nyelvből államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga vagy azzal egyenértékű érettség bzonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A nemzetség szakrányon és az degen nyelv műveltség területen végzettek esetén a záróvzsga letétele a nyelvvzsgakövetelmények teljesítését gazolja. (3) A Rendelet 2. számú melléklet X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az alapképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövdítve: BA) szakképzettség: a) gyógypedagógus, értelmleg akadályozottak pedagógája szakrányon b) gyógypedagógus, hallássérültek pedagógája szakrányon c) gyógypedagógus, látássérültek pedagógája szakrányon d) gyógypedagógus, logopéda szakrányon e) gyógypedagógus, pszchopedagóga szakrányon f) gyógypedagógus, szomatopedagóga szakrányon g) gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógája szakrányon h) gyógypedagógus, autzmus spektrum pedagógája szakrányon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: a) Specal Needs Educator and Therapst (Intellectual and Multple Dsabltes) b) Specal Needs Educator and Therapst (Hearng Imparment) c) Specal Needs Educator and Therapst (Vsual Imparment) d) Specal Needs Educator and Therapst (Speech and Language Therapy) e) Specal Needs Educator and Therapst (Behavoural Dsorders) f) Specal Needs Educator and Therapst (Physcal Dsabltes) g) Specal Needs Educator and Therapst (Learnng Dsabltes and Dffcultes) h) Specal Needs Educator and Therapst (Autsm Spectrum Dsorders) választható szakrányok: értelmleg akadályozottak pedagógája, hallássérültek pedagógája, látássérültek pedagógája, logopéda, pszchopedagóga, szomatopedagóga, tanulásban akadályozottak pedagógája, autzmus spektrum pedagógája (Intellectual and Multple Dsabltes, Hearng Imparment, Vsual Imparment, Speech and Language Therapy, Behavoural Dsorders, Physcal Dsabltes, Learnng Dsabltes and Dffcultes, Autsm Spectrum Dsorders) (4) A Rendelet 2. számú melléklet X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pontja a következő ch) alponttal egészül k: [c) A szakon végzettek rendelkeznek a választott szakrányuknak megfelelő gyógypedagóga tevékenységek végzéséhez szükséges kommunkácós, szocáls és kreatív képességekkel, készségekkel; valamnt együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, felelősségtudattal, önsmerettel, továbbá a gyógypedagógusok] ch) az autzmus spektrum pedagógája szakrányon képesek, lletve alkalmasak: az autzmussal élő gyermekek, fatalok és felnőttek specáls nevelés, fejlesztés szükségletenek megállapítására, fejlesztés tervek kdolgozására az egyén felmérés alapján, valamnt állapotának és élethelyzetének javítására rányuló gyógypedagóga nevelés, oktatás, fejlesztés, terápás, prevencós és rehabltácós feladatok ellátására, együttműködve a nevelésben, ellátásban, gondozásban érntett partnerekkel; a gyógypedagóga folyamat eredményenek értékelésére; az egészségügy, kora fejlesztés, oktatás, valamnt szocáls ntézményekben a fejlesztő tevékenység területenek és eszközenek meghatározására; szakma rányítás mellett az autzmussal, az autzmussal élő személyekkel, lletve a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos vzsgálat, kutatás részfeladatok elvégzésére. (5) A Rendelet 2. számú melléklet X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 8. pontja a következő bh) alponttal egészül k: [8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök): b) dfferencált szakma modul: kredt

121 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8933 a szakrányhoz tartozó adott népességcsorortokra vonatkozó elmélet, gyakorlat és módszertan smeretek (a sérülés típusa szernt szakrányok közül egy kötelezően választandó):] bh) az autzmus spektrum pedagógája szakrányhoz tartozó specáls smeretek: szakrányú alapozó smeretek: az autzmus spektrum etológája, epdemológája, tünet képe, pszchológa háttere, tudománytörténet vonatkozások, bevezetés az autzmus spektrum dagnózsába; a gyógypedagóga felmérés (dagnózs), az autzmus spektrum gyógypedagógája; szakrányú szakterület smeretek: specáls gyógypedagógus képességek fejlesztése (személységfejlesztés, mentálhgéné, pedagóga kommunkácó fejlesztése); autzmus-specfkus terápás megközelítések egyénre szabott alkalmazása (pl. protetkus környezet kalakítása, alternatív-augmentatív kommunkácó autzmussal élő személyeknél); autzmussal élő felnőttek rehabltácója, közös és eltérő szükségletek az autzmus spektrumán (súlyosan, halmozottan sérült, lletve jó képességű személyek dfferencált ellátása); vselkedés problémák hátterének feltérképezése, megértése, kezelése, specfkus szakma kompetencák, kemelt fejlesztés területek (szocáls-kommunkácós készségek, önállóság, szabaddős készségek, munkakészségek és munkavselkedés); társuló zavarok felsmerése, kezelése; együttműködés a partnerekkel; ellátórendszer színtere, jellegzetessége; 10. A Rendelet 2. számú melléklete a 4. melléklet szernt módosul. 11. A Rendelet 2. számú melléklete az 5. melléklet szernt módosul. 12. (1) A Rendelet 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: 2. MÉRNÖKINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK (2) A Rendelet 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pont a) alpontjában az első francabekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: [a) A mesterképzés szakon szerezhető smeretek:] a szakmához kötött elmélet és gyakorlat smeretek, hardver és szoftver smeretek, nformatka rendszerek, adatbázs-elmélet, adatbázs-tervezés, teljesítményelemzés, adatbztonság, megfelelő szntű manualtás, mérés készség ezek laboratórum szntű használata, (3) A Rendelet 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pont b) alpont harmadk francabekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: [A mesterképzés szakon végzettek alkalmasak:] rendszerek tervezésére, készítésére, működtetésére, lyen területen rányító feladatok ellátására, (4) A Rendelet 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök: 8.1. Az alapképzésben megszerzett smereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó smeretkörök: természettudományos alapsmeretek: kredt folytonos és dszkrét matematka és alkalmazásak belső specalzácótól függő tartalommal az ajánlott smeretkörökből: algebra, lneárs algebra, számelmélet módszerek és alkalmazásak a számítástudományban; a matematka analízs specáls területe, numerkus módszerek és alkalmazásak; dszkrét matematka, gráfelmélet, logka és alkalmazásak; sztochasztkus modellezés és statsztka elmélet alapja és alkalmazása; operácókutatás; algortmkus módszerek a matematkában (mn. 10 kredt); a számítástudomány formáls modellje és eszköze belső specalzácótól függő tartalommal az ajánlott smeretkörökből: algortmuselmélet: korszerű algortmusok, algortmusok bonyolultság- és hatékonyság-elmélete, alkalmazás területek specáls algortmusa, lneárs programozás alkalmazása; programozás elmélete: formáls és programozás nyelvek, számítás modellek, programtervezés, szntézs és verfkálás, logka programozás; nformatka alapja: nformácóelmélet, kódelmélet, krptográfa (10-20 kredt); gazdaság és humán smeretek: 5 8 kredt szervezés és menedzsment smeretek, vezető és kontrollng smeretek, mnőségbztosítás A szakma törzsanyag smeretköre: kredt legalább öt témakör az alább smeretkörökből: modellelemzés, tudományos számítás módszerek, szoftvertechnológa módszere, modern programozás nyelvek és paradgmák, a korszerű programozás nyelvek használata, nformácós rendszerek elmélet alapja és alkalmazása, osztott és párhuzamos rendszerek, nformácós

122 8934 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám technológa és alkalmazásbztonság smeretek, számítógépes jel- és képfeldolgozás, mesterséges ntellgenca módszere, operácókutatás és optmalzálás; 8.3. A szakma törzsanyag kötelezően választható smeretköre: kredt dfferencált szakma smeretek: specáls smeretkörök: nformácós rendszerek, modellalkotás módszerek, térnformatka, egészségügy nformatka rendszerek felépítése és szervezése, nformácómenedzselés és szervezés új módszere, vállalat ügyvtelszervezés, képfeldolgozás, számítógépes jel- és képfeldolgozás, komputergrafka, matematka új alkalmazása, médanformatka, mesterséges ntellgenca, operácókutatás, számítástudomány, szoftvertechnológa; dplomamunka: 15 kredt. (5) A Rendelet 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK, 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK és 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 9. A képzéshez kapcsolt szakma gyakorlat követelménye: A szakma gyakorlat legalább 6 hétg tartó (240 gazolt munkaórát tartalmazó) gyakorlat, amelyet a felsőoktatás ntézmény tanterve határoz meg. (6) A Rendelet 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK, 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK és 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 10. pontja a következő mondattal egészül k: A hallgatónak rendelkezne kell szaknyelv smeretekkel s. (7) A Rendelet 3. számú melléklete a 6. melléklet szernt módosul. 13. (1) A Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: 13. ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN KÉPZÉS (2) A Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 18. VÉDELMI VEZETÉSTECHNIKAI RENDSZERSZERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: 18. VÉDELMI VEZETÉSTECHNIKAI RENDSZERTERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK (3) A Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 34. LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖK MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: 34. LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (4) A Rendelet 3. számú melléklete a 7. melléklet szernt módosul. 14. A Rendelet 3. számú melléklete a 8. melléklet szernt módosul. 15. (1) A Rendelet 3. számú melléklet V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet címe helyébe a következő cím lép: V. JOGI KÉPZÉSI TERÜLET (2) A Rendelet 3. számú melléklete a 9. melléklet szernt módosul. 16. (1) A Rendelet 3. számú melléklet VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:) 4.2. A 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével vehetők fgyelembe elsősorban a konduktor, a gyógypedagóga, a rekreácószervezés és egészségfejlesztés alapképzés szakok, valamnt az egészségszervező alapképzés szak egészségturzmus-szervező specalzácója. (2) A Rendelet 3. számú melléklete a 10. melléklet szernt módosul. 17. (1) A Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. POLITIKA TUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: 2. POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (2) A Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 10. Idegennyelv követelmények A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges

123 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8935 két degen nyelvből államlag elsmert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvzsga, amelyek közül legalább az egyk a társadalomtudomány, a jog, a gazdaságtudományok vagy a közgazgatás, katona és rendészet képzés területnek megfelelő szaknyelv (nemzetköz kapcsolatok, dplomáca, gazdálkodás menedzsment, gazdaság, degenforgalm, degenforgalm-vendéglátópar, jog és közgazgatás, katona, kereskedelm, közgazdaság, pénzügy, üzlet) nyelvvzsga, a másk legalább általános nyelvvzsga, vagy ezekkel egyenértékű érettség bzonyítvány vagy oklevél, vagy egy degen nyelvből államlag elsmert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvzsga és tovább két degen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga, amelyek közül a felsőfokú (C1) komplex típusú, vagy a két középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga a társadalomtudomány, a jog, a gazdaságtudományok vagy a közgazgatás, katona és rendészet képzés területnek megfelelő szaknyelv (nemzetköz kapcsolatok, dplomáca, gazdálkodás menedzsment, gazdaság, degenforgalm, degenforgalm-vendéglátópar, jog és közgazgatás, katona, kereskedelm, közgazdaság, pénzügy, üzlet) nyelvvzsga, a másk legalább általános nyelvvzsga, vagy ezekkel egyenértékű érettség bzonyítvány vagy oklevél. (3) A Rendelet 3. számú melléklete a 11. melléklet szernt módosul. 18. (1) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. INTERMEDIA-MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: 9. INTERMÉDIA-MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN KÉPZÉS (2) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. KLASSZIKUS HANGSZERMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MA) szakképzettség (szakrányok szernt): okleveles zongoraművész okleveles zongorakísérő-korrepettor okleveles orgonaművész okleveles csembalóművész okleveles hárfaművész okleveles gtárművész okleveles cmbalomművész okleveles harmonkaművész okleveles hegedűművész okleveles mélyhegedűművész okleveles gordonkaművész okleveles gordonművész okleveles fuvolaművész okleveles klarnétművész okleveles szaxofonművész okleveles oboaművész okleveles fagottművész okleveles kürtművész okleveles trombtaművész okleveles harsonaművész okleveles tubaművész okleveles ütőhangszerművész a szakképzettség angol nyelvű megjelölése (szakrányok szernt): Panst Pano Accompanst and Repettor Organst Harpschord player Harpst Gutarst Cmbalom/Dulcmer player

124 8936 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Accordon player Volnst Volst Cellst Double Bassst Flautst Clarnetst Saxophonst Obost Bassoonst Horn Player Trumpeter Trombonst Tubst Percussonst választható szakrányok: zongora, zongorakísérő-korrepettor, orgona, csembaló, hárfa, gtár, cmbalom, harmonka, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, fuvola, klarnét, szaxofon, oboa, fagott, kürt, trombta, harsona, tuba, ütőhangszer (Pano, Pano Accompanment and Repetton, Organ, Harpschord, Harp, Gutar, Cmbalom/Dulcmer, Accordon, Voln, Vola, Cello, Double Bass, Flute, Clarnet, Saxophone, Oboe, Basson, Horn, Trumpet, Trombone, Tuba, Percusson). (3) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. RÉGI-ZENE HANGSZERMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MA) szakképzettség (szakrányok szernt): okleveles rég-zene művész (csembaló) okleveles rég-zene művész (fortepano) okleveles rég-zene művész (barokk hegedű) okleveles rég-zene művész (vola da gamba) okleveles rég-zene művész (barokk gordonka) okleveles rég-zene művész (blockflöte) okleveles rég-zene művész (barokk fuvola) okleveles rég-zene művész (barokk oboa) okleveles rég-zene művész (barokk fagott) okleveles rég-zene művész (cornetto) okleveles rég-zene művész (natúrtrombta) okleveles rég-zene művész (natúrkürt) okleveles rég-zene művész (barokk harsona) okleveles rég-zene művész (lant) a szakképzettség angol nyelvű megjelölése (szakrányok szernt): Early Musc Performer (Harpschord) Early Musc Performer (Fortepano) Early Musc Performer (Baroque Voln) Early Musc Performer (Vola da Gamba) Early Musc Performer (Baroque Cello) Early Musc Performer (Recorder) Early Musc Performer (Baroque Flute) Early Musc Performer (Baroque Oboe) Early Musc Performer (Baroque Bassoon) Early Musc Performer (Cornett) Early Musc Performer (Natural Trumpet) Early Musc Performer (Natural Horn) Early Musc Performer (Baroque Trombone) Early Musc Performer (Lute)

125 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8937 választható szakrányok: csembaló, fortepano, barokk hegedű, vola da gamba, barokk gordonka, blockflöte, barokk fuvola, barokk oboa, barokk fagott, cornetto, natúrtrombta, natúrkürt, barokk harsona, lant (Harpschord, Fortepano, Baroque Voln, Vola da Gamba, Baroque, Cello, Recorder, Baroque Flute, Baroque Oboe, Baroque Bassoon, Cornett, Natural Trumpet, Natural Horn, Baroque Trombone, Lute). (4) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 17. ZENESZERZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4.1. Teljes kredtérték beszámításával vehető fgyelembe: az alkotóművészet és muzkológa alapképzés szak zeneszerzés, alkalmazott zeneszerzés, elektronkus zene médaművészet szakránya, valamnt a felsőoktatásról szóló év LXXX. törvény szernt egyetem szntű zeneszerzés, tanár szak. (5) A Rendelet 3. számú melléklete a 12. melléklet szernt módosul. 19. (1) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. VALLÁSTÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 9. Idegennyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez két degen nyelvből (egykük élő degen nyelv) államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga vagy felsőfokú (C1) nyelvvzsga egy élő degen nyelvből, vagy ezekkel egyenértékű érettség bzonyítvány vagy oklevél szükséges. (2) A Rendelet 3. számú melléklete a 13. melléklet szernt módosul. (3) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 64. RUSZISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: 64. RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (4) A Rendelet 3. számú melléklete a 14. melléklet szernt módosul. 20. (1) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles közgazdász MBA szakon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economst (Master of Busness Admnstraton) (2) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles közgazdász marketng szakon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economst n Marketng (3) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. PÉNZÜGY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles közgazdász pénzügy szakon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economst n Fnance választható specalzácók: vállalat pénzügy, befektetés-elemző, monetárs és közpénzügyek (Corporate Fnance, Investments, Monetary Polcy and Publuc Fnance) (4) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MA) szakképzettség: okleveles közgazdász regonáls és környezet gazdaságtan szakon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economst n Regonal and Envronmental Economc Studes választható specalzácók: területfejlesztés, környezetfejlesztés, városfejlesztés (Regonal Development, Envronment Development, Urban Development)

126 8938 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám (5) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. SZÁMVITEL MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles közgazdász számvtel szakon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economst n Accountancy választható specalzácók: vezető számvtel, ellenőrzés és könyvvzsgálat (Management Accountng, Control and Audt) (6) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economst n Busness Development (7) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economst n Management and Leadershp választható specalzácók: szervezetalakítás és folyamatszervezés, controllng és teljesítménymenedzsment, ember erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés, üzletvtel tanácsadás, termelés- és szolgáltatásmenedzsment, nformácómenedzsment (Organzaton Development and Process Management, Controllng and Performance Management, Human Resource Management and Organzaton Development, Management Consultng, Producton and Servce Management, Informaton Management) (8) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 12. BIZTOSÍTÁSI ÉS PÉNZÜGYI MATEMATIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles bztosítás és pénzügy matematkus-közgazdász a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Actuaral and Fnancal Mathematcan-Economst választható specalzácók: aktuárus, kvanttatív pénzügyek (Actuaral Scence, Quanttatve Fnance) (9) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. GAZDASÁG-MATEMATIKAI ELEMZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles közgazdász gazdaság-matematka elemző szakon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economst n Quanttatve Economc Analyss választható specalzácók: gazdaságmodellezés, operácókutatás, ökonometra-statsztka (Economc Modellng, Operatons Research, Econometrcs-Statstcs) (10) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 14. LOGISZTIKAI MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles logsztka menedzser a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Logstcs Manager 21. (1) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. ALKALMAZOTT MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles alkalmazott matematkus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Appled Mathematcan

127 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8939 választható specalzácók: alkalmazott analízs, sztochasztka, pénzügy-matematka, dszkrét matematka, operácókutatás, számítástudomány, műszak matematka (Appled Analyss, Stochastcs, Fnancal Mathematcs, Dscrete Mathematcs, Operatons Research, Computer Scence, Engneerng Mathematcs) (2) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. BIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles bológus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Bologst választható specalzácók: ökológa, evolúcó- és konzervácóbológa; molekulárs, mmun- és mkrobológa; molekulárs genetka, sejt- és fejlődésbológa; növénybológa; degtudomány és humánbológa (Ecology, Evolutonary and Conservaton Bology; Molecular- Immuno- and Mcrobology; Molecular Genetcs, Cell- and Developmental Bology; Plant Bology; Neuroscence and Human Bology) (3) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. CSILLAGÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles csllagász a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Astronomer (4) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. FIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles fzkus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Physcst választható specalzácók: alkalmazott fzka, bofzka, nformatkus fzka, nukleárs technka, környezetfzka, orvos fzka (Appled Physcs, Bophyscs, Informaton Technology for Physcs, Nuclear Technology, Envronmental Physcs, Medcal Physcs) (5) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. GEOFIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles geofzkus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Geophyscst választható specalzácók: kutató geofzkus, űrkutató-távérzékelő (Geophyscal Exploraton, Space Scence and Remote Sensng) (6) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. GEOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles geográfus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Geographer választható specalzácók: geonformatka, geomorfológa, regonáls elemzés, táj- és környezetkutatás, terület- és településfejlesztés, turzmusföldrajz, erőforrás- és kockázatelemző, régómenedzser (Geonformatcs, Geomorphology, Regonal Analyss, Landspace and Envronmental Research, Regonal and Urban Development, Toursm Geography, Rsk and Resource Analyzer, Regonal Management) (7) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. GEOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pont b) alpontja a következő rendelkezéssel egészül k: /A mesterképzés szakon végzettek alkalmasak:/ az erőforrás- és kockázatelemző specalzácón szerzett smeretek brtokában: erőforrás- és a kockázatadatok gyűjtésének rányítására, rendszerezésére és feldolgozására, a tudományos alapok és a társadalm feltételek együttes alkotó felhasználására, folyamatos nemzetköz tájékozódásra és a hely sajátosságokon alapuló adaptácóra, elgazodásra a különböző szntű hatóságok és szervezetek között munkamegosztásban,

128 8940 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám az erőforrások kaknázásának és a kockázatok mérséklésének gyakorlat rányítására; a régómenedzser specalzácón szerzett smeretek brtokában: a pontos területfejlesztés helyzetfeltárás elkészítésére, a fontosabb telepítő tényezők, könnyen átteknthető, tematkus térképes ábrázolásával, megalapozott operatív és térség marketng stratégák felállítására, pénzügy tervezéssel, pályázat lehetőségek hozzárendelésével, település, és térség projektek lebonyolítására, a hely szereplők összefogására, számukra szakma, technka segítség nyújtására, workshopok, lakosság tájékoztatók, térség rendezvények szervezésére és moderácójára, a hely tudásbázs dnamzálására, térség kutatások hálózatba szervezésére, az oktatás és kutatóntézetekkel való együttműködések kalakítására. (8) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. GEOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 8. pont 8.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 8.2. A szakma törzsanyag kötelezően választható smeretköre: Dfferencált szakma smeretek kredt: geonformatka specalzácó: adatgyűjtés, -elemzés, -megjelenítés szempontjából legsmertebb térnformatka szoftverek (ArcGIS, Idrs, Goeméda, Grass stb.) smerete, adatbázs-kezelés, modellalkotás, szakág programozás, webtérképezés, műszak nformatka; geomorfológa szakrány: geomorfológa, negyeddőszak-kutatás, alkalmazott geomorfológa térképezés, természet veszélyek, geomorfológa tervezés, geomorfológa értékek meghatározása; regonáls elemzés specalzácó: társadalm térelmélet, társadalomstatsztka adatbázsok, földrajz nformácós rendszerek, terep társadalom-földrajz adatgyűjtés, regonáls elemzés módszerek, tematkus társadalom-földrajz térképezés, térelemzés és regonáls modellek, terület hatáselemzések, a regonáls vzsgálatok prezentácós eszköze; táj- és környezetkutatás szakrány: környezet- és tájtervezés, környezet hatásértékelés, tájvédelem, környezetnformatka, környezetgazdálkodás, mnőségrányítás, környezet, táj ágazat tervezés, geoökológa tervezés; terület- és településfejlesztés specalzácó: terület- és településfejlesztés, vdékfejlesztés, falufejlesztés, terület tervezés, alkalmazott térnformatka, városok fejlesztésének kérdése, projekttervezés-projektmenedzsment, nemzetköz regonáls kapcsolatok, határment térségek között együttműködés, kstérségek és fejlesztés kérdések, hely gazdaságfejlesztés, közösségfejlesztés; turzmusföldrajz specalzácó: térség turzmustervezés módszere, a tursztka terméktervezés és -fejlesztés térség kapcsolata, tematkus kínálatok és utak tervezése és fejlesztése, az Európa Unó turzmuspoltkája, hatáselemzések a turzmusban, tursztka régók a globáls pacon, a turzmus nemzetköz és haza ntézményrendszere, régó- és településmarketng, desztnácófejlesztés és térség menedzsment, a fenntartható fejlődés és a turzmus, degenforgalm területfejlesztés, térorentált tursztka termékek, a turzmus humánökológája, a turzmustervezés geonformatka alapja; erőforrás- és kockázatelemző specalzácó: a föld szférák, mnt erőforrás és mnt kockázat, a társadalom, mnt erőforrás és kockázat, a gazdaság fenntarthatósága és sérülékenysége, az éghajlatváltozás, ennek hatása és a társadalm válaszadás lehetősége, a fenntarthatóság és a kockázatmérséklés haza és nemzetköz dokumentuma, a katasztrófavédelem és a kárenyhítés elve és gyakorlata, a fenntarthatóság és a kockázatok tudatosítása a társadalomban; régómenedzser specalzácó: építés- és környezetföldtan, település stresszforrások, fenntarthatóság a hely tervezésben, hulladékgazdálkodás, az ngatlan-gazdaságtan földrajz vonatkozása, szervezetfejlesztés és hely rányítás modellek, vállalat gazdaságtan, vállalkozások fnanszírozása, hely termékpálya és erőforrás menedzsment, térség- és településmenedzsment, hely fejlesztés koncepcóalkotás, marketng-kommunkácós és PR eszközök. Dplomamunka: 30 kredt. (9) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. GEOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles geológus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Geologst

129 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8941 választható specalzácók: földtan-őslénytan; vízföldtan, szénhdrogénföldtan, környezetföldtan; ásványtankőzettan-geokéma, ásvány nyersanyagok, archeometra; EU medencekutató (Geology and Paleontology; Hydrogeology, Petroleum and Envronmental Geology; Mneralogy, Petrogogy, Geochemstry, Mneral Exploraton and Archaeometry; EU Basn Researcher) (10) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles környezetkutató a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Envronmental Researcher választható specalzácók: alkalmazott ökológa, környezethdrológa, környezetfzka, környezet-földtudomány, levegőkörnyezet, lmnológa, műszeres környezet analtka (Appled Ecology, Envronmental Hydrology, Envronmental Physcs, Envronmental Earth Scence, Atmospherc Envronment, Lmnology, Instrumental Methodology n Envronmental Scence) (11) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles matematkus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mathematcan (12) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. METEOROLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles meteorológus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Meteorologst választható specalzácók: dőjárás-előrejelző, éghajlatkutató (Weather Forecastng, Clmate Research) (13) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 11. VEGYÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles vegyész a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Chemst (MSc) választható specalzácók: analtka kéma, anyagkutatás, gyógyszerkutatás, szerkezetkutatás, nformatka kéma, környezetkéma, szntetkus kéma (Analytcal Chemstry, Materals Scence, Pharmaceutcal Chemstry, Structural Chemstry, Chemcal Informatcs, Envronmental Chemstry, Syntetc Chemstry) (14) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 12. ANYAGTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles anyagkutató a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Materals Scentst (15) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles molekulárs bológus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Molecular Bologst (16) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 15. TÉRKÉPÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles térképész a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Cartographer

130 8942 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám (17) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 16. ÖKOTOXIKOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles ökotoxkológus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Ecotoxcologst (18) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 17. FÖLDTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles földtudomány kutató a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Earth Scentst (19) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 18. BIOFIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles bofzkus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Bophyscst (20) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 19. IMMUNOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles mmunológus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Immunologst (21) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 20. HUMÁNBIOLÓGA- ANTROPOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles humánbológus-antropológus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Human Bologst Anthropologst (22) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 21. BIOTECHNOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) szakképzettség: okleveles botechnológus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Botechnologst választható specalzácók: gyógyszer-botechnológa, környezet-botechnológa (Pharmaceutcal Botechnology, Envronmental Botechnology) (23) A Rendelet 3. számú melléklete a 15. melléklet szernt módosul. 22. A Rendelet 3/A. számú melléklete a 16. melléklet szernt módosul. 23. A Rendelet 4/A. számú melléklet 1. Az első tanár szakképzettség megválasztásához megfelelőnek tekntendő alapképzés szak vagy alapképzés szak szakránya (a 4. számú melléklet alpontjához) alcím a) A közoktatás műveltség területen választható közsmeret tanár szakképzettségek pontot követő táblázathoz tartozó 3 lábjegyzet helyébe a következő rendelkezés lép: 3 Az első szakképzettség másodk vagy újabb tanár szakképzettségként való választásakor a *-gal jelölt tanár szakképzettség felvételének feltétele felsőfokú (C1) komplex típusú államlag elsmert vagy azzal egyenértékű nyelvvzsga; a portugáltanár és az ukrántanár/ukrán- és nemzetségukrán-tanár szakképzettség felvételének feltétele felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvsmeret. 24. (1) A Rendelet 5. számú melléklet I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép: I. VALAMENNYI HITÉLETI KÉPZÉST FOLYTATÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN

131 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8943 (2) A Rendelet 5. számú melléklet IV. A HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ, A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ, EVANGÉLIUMI PÜNKÖSDI KÖZÖSSÉG, A GOLGOTA KERESZTÉNY GYÜLEKEZET HITÉLETI SZAKJAI fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép: IV. A HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ, A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ, AZ EVANGÉLIUMI PÜNKÖSDI KÖZÖSSÉG, A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ, A GOLGOTA KERESZTÉNY GYÜLEKEZET HITÉLETI SZAKJAI 25. (1) A Rendelet 5. számú melléklet V. MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE fejezet 1. FELEKEZETI SZOCIÁLIS MUNKÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a következő 3. ponttal egészül k, egydejűleg az azt követő 3 5. pontok számozása 4 6.-ra változk: 3. Képzés terület: htélet (2) A Rendelet 5. számú melléklete a 17. melléklet szernt módosul. 26. A Rendelet 5. számú melléklete a 18. melléklet szernt módosul. 27. A Rendelet 5. számú melléklete a 19. melléklet szernt módosul. 28. (1) A Rendelet 2. számú melléklet I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK és 3. TÁJRENDEZŐ ÉS KERTÉPÍTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok: szövegrész helyébe a választható specalzácók:, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, c) 8. pontjában a szakrányokhoz tartozó szövegrész helyébe a specalzácókhoz tartozó szöveg lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklet I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok: szövegrész helyébe a választható specalzácók:, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, c) 8. pont ca) a) alpontjában az nformatka szakrányhoz szövegrész helyébe az nformatka specalzácóhoz, cb) b) alpontjában a szakgazgatás szakrányhoz szövegrész helyébe a szakgazgatás specalzácóhoz szöveg lép. (3) A Rendelet 2. számú melléklet I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 8. KERTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 9. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető szöveg lép. (4) A Rendelet 2. számú melléklet I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. KERTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 8. pontjában a szakrányokhoz tartozó szövegrész helyébe a specalzácókhoz tartozó szöveg lép. 29. (1) A Rendelet 2. számú melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 3. pontjában a bölcsészettudomány szövegrész helyébe a bölcsészettudomány, c) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz szövegrész helyébe a specalzácóhoz, d) 7. pontjában da) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, db) a szakránnyal szövegrész helyébe a specalzácóval, e) 8. pontjában a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók szöveg lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. TÖRTÉNELEM ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában aa) a (muzeológa vagy levéltár szakrány választása esetén megjelölve az adott szakrányt) szövegrész helyébe a (megjelölve a szakrányt),

132 8944 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám ab) a szakrány választása esetén Specalzed n Muzeology, szövegrész helyébe a specalzácó választása esetén Specalzed n Muzeology, ac) a választható szakrányok: történelem, levéltár, muzeológa, régészet (Hstory, Archves, Museology, Archaeology) szövegrész helyébe a választható szakrány: történelem, régészet (Hstory, Archaeology), választható specalzácók: levéltár, muzeológa (Archves, Museology), b) 3. pontjában a bölcsészettudomány szövegrész helyébe a bölcsészettudomány, c) 6. pont 6.2. alpontjában ca) a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a szakrányhoz, specalzácóhoz rendelhető, cb) a történelem, levéltár és muzeológa szakrányon 50 kredt; régészet szakrányon 110 kredt szövegrész helyébe a régészet szakrányon 110 kredt; történelem szakrányon, levéltár és muzeológa specalzácón: 50 kredt, d) 7. pontjában da) a tartózó szakrányokon szerzett szövegrész helyébe a tartozó szakrányon, specalzácókon szerzett, db) a levéltár szakrányon végzettek szövegrész helyébe a levéltár specalzácón végzettek, dc) a muzeológa szakrányon végzettek szövegrész helyébe a muzeológa specalzácón végzettek, e) 8. pont ea) bb) alpontjában a levéltár szakrány: szövegrész helyébe a levéltár specalzácó:, eb) bc) alpontjában a muzeológa szakrány: szövegrész helyébe a muzeológa specalzácó:, f) 9. pontjában fa) a levéltár szakrányon szövegrész helyébe a levéltár specalzácón, fb) a muzeológa szakrányon szövegrész helyébe a muzeológa specalzácón szöveg lép. (3) A Rendelet 2. számú melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. NÉPRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK, 5. GERMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 6. ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 7. ROMOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 8. SZLAVISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 9. ÓKORI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK és 10. KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 3. pontjában a bölcsészettudomány szövegrész helyébe a bölcsészettudomány szöveg lép. (4) A Rendelet 2. számú melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 3. pontjában a bölcsészettudomány szövegrész helyébe a bölcsészettudomány, c) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető d) 8. pont ca) alpontjában az alapszak másk szakránya vagy az alapszak adott szakrányának szövegrész helyébe az alapképzés szak másk specalzácója vagy az alapképzés szak adott specalzácójának szöveg lép. (5) A Rendelet 2. számú melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 11. ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok: szövegrész helyébe a választható specalzácók:, b) 3. pontjában a bölcsészettudomány szövegrész helyébe a bölcsészettudomány, c) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, d) 7. pontjában da) a fgyelemmel a választható szakrányokra s szövegrész helyébe a fgyelemmel a választható specalzácókra s, db) a választott szakrányhoz kapcsolódó szövegrész helyébe a választott specalzácóhoz kapcsolódó, dc) a szakrányon smerk szövegrész helyébe a specalzácón smerk, e) 8. pont b) alpontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, f) 9. pontjában a választott szakránynak szövegrész helyébe a választott specalzácónak szöveg lép. (6) A Rendelet 2. számú melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 12. PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK és 13. PSZICHOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 3. pontjában a bölcsészettudomány szövegrész helyébe a bölcsészettudomány,

133 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8945 b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető szöveg lép. (7) A Rendelet 2. számú melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 14. SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok: szövegrész helyébe a választható specalzácók:, b) 3. pontjában a bölcsészettudomány szövegrész helyébe a bölcsészettudomány, c) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, d) 7. pontjában az egyes szakrányok dszcplnárs sajátosságanak szövegrész helyébe az egyes specalzácók dszcplnárs sajátosságanak, e) 8. ponjtában ea) a szakrány szövegrész helyébe specalzácó, eb) a szakrányból szövegrész helyébe specalzácóból, ec) a szakrányának szövegrész helyébe specalzácójának szöveg lép. 30. (1) A Rendelet 2. számú melléklet III. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. POLITOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 3. SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 4. SZOCIÁLPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 7. KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 8. SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK és 9. TÁRSADALMI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 3. pontjában a társadalomtudomány szövegrész helyébe a társadalomtudomány szöveg lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklet III. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK és 6. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 3. pontjában a társadalomtudomány szövegrész helyébe a társadalomtudomány, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, c) 8. pontjában a szakrányokhoz tartozó szövegrész helyébe a specalzácókhoz tartozó szöveg lép. 31. (1) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK és 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető szöveg lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 1. pontjában a (Busness Informaton Technology) szövegrész helyébe a (Busness Informatcs), b) 2. pontjában a Busness Informaton Technologst szövegrész helyébe a Busness Informatcs Engneer, c) 7. pontjában az a várható szakrányokat s fgyelembe véve szövegrész helyébe az a várható specalzácókat s fgyelembe véve szöveg lép. (3) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 1. pontjában az (Engneerng Informaton Technology) szövegrész helyébe a (Computer Scence Engneerng), b) 2. pontjában az Engneerng Informaton Technologst szövegrész helyébe a Computer Scence Engneer, c) 7. pontjában ca) a mérnök nformatkusok szövegrész helyébe a mérnöknformatkusok, cb) a mérnök nformatkusoktól szövegrész helyébe a mérnöknformatkusoktól szöveg lép. (4) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 1. pontjában a (Software Informaton Technology) szövegrész helyébe a (Computer Scence), b) 2. pontjában a Software Informaton Technologst szövegrész helyébe a Computer Scentst szöveg lép.

134 8946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 32. (1) A Rendelet 2. számú mellékletének V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 3. pontjában a jog és gazgatás szövegrész helyébe a jog, b) 4. pontjában az gazgatás szövegrész helyébe az gazságügy szöveg lép. (2) A Rendelet 2. számú mellékletének V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 3. pontjában a jog és gazgatás szövegrész helyébe a jog, c) 4. pontjában az gazgatás szövegrész helyébe a munkajog d) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, e) 7. pontjában ea) a munkaügy kapcsolatok tanácsadó szövegrész helyébe a munkaügy kapcsolatok specalzácón végzett munkaügy és társadalombztosítás szakember, eb) a társadalombztosítás tanácsadó szövegrész helyébe a társadalombztosítás gazgatás specalzácón végzett munkaügy és társadalombztosítás szakember, f) 8. pontjában a szakrányokhoz tartozó szövegrész helyébe a specalzácókhoz tartozó szöveg lép. 33. (1) Rendelet 2. számú melléklet VII. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN ALAPKÉPZÉSI SZAK és 3. KÖZSZOLGÁLATI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető szöveg lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklet VII. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. GAZDASÁGELEMZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 1. pontjában a gazdaságelemzés (Economc Analyss) szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügymatematka elemzés (Economc and Fnancal Mathematcal Analyss), b) 2. pontjában ba) a közgazdász gazdaságelemzés alapképzés szakon szövegrész helyébe a közgazdász gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés alapképzés szakon, bb) az Economst n Economc Analyss szövegrész helyébe az Economst n Economc and Fnancal Mathematcal Analyss, c) 6. pont 6.2. alpontjában az Az akkredtált szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe az A specalzácóhoz rendelhető, d) 7. pontjában a gazdaságelemzés alapképzés szakon végzettek szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés szakon végzettek, szöveg lép. (3) A Rendelet 2. számú melléklet VII. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK, 5. KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK és 8. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, b) 8. pontjában a választható szakrányok, szövegrész helyébe a választható specalzácók, szöveg lép. (4) A Rendelet 2. számú melléklet VII. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. EMBERI ERÕFORRÁSOK ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, b) 8. pontjában a továbbá specalzácók, szakrányok, szövegrész helyébe a továbbá specalzácók, szöveg lép. (5) A Rendelet 2. számú melléklet VII. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. és 7. pontjában a nemzetköz gazdálkodás alapképzés szakon szövegrész helyébe a nemzetköz gazdálkodás alapképzés szakon, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, c) 8. pontjában a választható szakrányok, szövegrész helyébe a választható specalzácók, szöveg lép.

135 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8947 (6) A Rendelet 2. számú melléklet VII. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, b) 7. pontjában a választott szakránynak szövegrész helyébe a választott specalzácónak, c) 8. pontjában a választható szakrányok, szövegrész helyébe a választható specalzácók, szöveg lép. 34. (1) A Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezetnek 19. MOLEKULÁRIS BIONIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, b) 7. pontjában ba) a molekulárs bonkus szakemberek szövegrész helyébe a molekulárs bonkus mérnökök, bb) a molekulárs bonka alapképzés szakon szövegrész helyébe a molekulárs bonka mérnök alapképzés szakon, c) 9. pontjában a molekulárs bonka alapszakhoz szövegrész helyébe a molekulárs bonka mérnök alapképzés szakhoz szöveg lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. ANYAGMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. FAIPARI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 3. KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 5. KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 15. ENERGETIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK és 20. JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, b) 7. pontjában a várható szakrányokat szövegrész helyébe a várható specalzácókat szöveg lép. (3) A Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. BIOMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 6. VEGYÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK és 7. ÉPÍTŐMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, b) 7. pontjában ba) a várható szakrányokat szövegrész helyébe a várható specalzácókat, bb) a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak szöveg lép. (4) A Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, c) 7. pontjában a szakránynak megfelelően szövegrész helyébe a specalzácónak megfelelően, d) 8. pontjában a szakrányokhoz tartozó szövegrész helyébe a specalzácókhoz tartozó szöveg lép. (5) A Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK és 10. IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pontjában az par termék és formatervező szövegrész helyébe az par termék- és formatervező mérnök, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, c) 7. pontjában a várható szakrányokat szövegrész helyébe a várható specalzácókat szöveg lép. (6) A Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 11. GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK és 13. MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pontjában a gépész-, közlekedés, mechatronka mérnök szövegrész helyébe a gépész-, közlekedés-, mechatronka mérnök, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, c) 7. pontjában a várható szakrányokat szövegrész helyébe a várható specalzácókat szöveg lép. (7) A Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 14. HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető,

136 8948 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám b) 7. pontjában ba) a szakránytól szövegrész helyébe a specalzácótól, bb) a várható szakrányokat szövegrész helyébe a várható specalzácókat szöveg lép. (8) A Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 16. VILLAMOSMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pontjában a vllamos- és energetka mérnök szövegrész helyébe a vllamos- és energetka mérnök, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, c) 7. pontjában ca) a (szakrányban) szövegrész helyébe a (specalzácóban) cb) a várható szakrányokat szövegrész helyébe a várható specalzácókat, szöveg lép. (9) A Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 17. MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető szöveg lép. 35. (1) A Rendelet 2. számú melléklet IX. ORVOS-ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontjában a datetkus, szövegrész helyébe detetkus, szöveg lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklet IX. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET alcím 3. EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, c) 7. pontjában ca) az egészségügy ügyvtelszervező szakrányon szövegrész helyébe az egészségügy ügyvtelszervező specalzácón, cb) az egészségbztosítás szakrányon szövegrész helyébe az egészségbztosítás specalzácón, cc) az egészségturzmus-szervező szakrányon szövegrész helyébe az egészségturzmus-szervező specalzácón, d) 8. pontjában da) az egészségbztosítás szakrány szövegrész helyébe az egészségbztosítás specalzácó, db) az egészségügy ügyvtelszervező szakrány szövegrész helyébe az egészségügy ügyvtelszervező specalzácó, dc) az egészségturzmus-szervező szakrány szövegrész helyébe az egészségturzmus-szervező specalzácó szöveg lép. (3) A Rendelet 2. számú melléklet IX. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szöveg rész helyébe a választható specalzácók, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, c) 7. pontjában ca) az orvosdagnosztka laboratórum analtkus szövegrész helyébe az orvosdagnosztka laboratórum analtka specalzácón végzett orvos laboratórum és képalkotó dagnosztka analtkus, cb) az orvos kutatólaboratórum analtkus szövegrész helyébe az orvos kutatólaboratórum analtka specalzácón végzett orvos laboratórum és képalkotó dagnosztka analtkus, cc) a képalkotó dagnosztka analtkus szövegrész helyébe a képalkotó dagnosztka analtka specalzácón végzett orvos laboratórum és képalkotó dagnosztka analtkus, cd) az optometrsta szövegrész helyébe az optometra specalzácón végzett orvos laboratórum és képalkotó dagnosztka analtkus, d) 8. pontjában da) az orvosdagnosztka laboratórum analtkus szakrány szövegrész helyébe az orvosdagnosztka laboratórum analtka specalzácó, db) az orvos kutatólaboratórum analtkus szakrány szövegrész helyébe az orvos kutatólaboratórum analtka specalzácó,

137 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8949 dc) dd) szöveg lép. a képalkotó dagnosztka analtkus szakrány szövegrész helyébe a képalkotó dagnosztka analtka specalzácó, az optometra szakrány szövegrész helyébe az optometra specalzácó 36. (1) A Rendelet 2. számú melléklet X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, c) 6. pont 6.5. alpontjában ca) a tanító szakrányon szövegrész helyébe a tanító specalzácón, cb) az óvodapedagógus szakrányon szövegrész helyébe az óvodapedagógus specalzácón, c) 7. pontjában ca) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, cb) a szakrányokat szövegrész helyébe a specalzácókat, cc) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, d) 8. és 9. pontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón szöveg lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklet X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 7. pont b) alpontjában az évfolyamon, a fejlesztő skola oktatás szövegrész helyébe az évfolyamon, a fejlesztő nevelés, oktatás, b) 8. pont a) alpontjában az szövegrész helyébe az szöveg lép. 37. (1) A Rendelet 2. számú melléklet XI. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. TESTNEVELŐ-EDZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető szöveg lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklet XI. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. REKREÁCIÓSZERVEZÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, c) 8. pontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. 38. (1) A Rendelet 2. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. BIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK és 5. FÖLDTUDOMÁNYI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, b) 8. pontjában ba) a szakrányokhoz szövegrész helyébe a specalzácókhoz, bb) a tanár szakrány szövegrész helyébe a tanár modul szöveg lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. FIZIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 3. pontjában a természettudomány szövegrész helyébe a természettudomány, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, c) 7. pontjában a várható szakrányokat szövegrész helyébe a várható specalzácókat, d) 8. pontjában da) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, db) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, dc) a szakrányú szövegrész helyébe a specalzácós, dd) a tanár szakrány szövegrész helyébe a tanár modul szöveg lép.

138 8950 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám (3) A Rendelet 2. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. KÉMIA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, b) 7. pontjában a várható szakrányokat szövegrész helyébe a várható specalzácókat, c) 8. pontjában ca) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, cb) a tanár szakrány szövegrész helyébe a tanár modul szöveg lép. (4) A Rendelet 2. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, b) 8. pontjában ba) a szakrányokhoz szövegrész helyébe a specalzácókhoz, bb) a tanár szakrányon a szövegrész helyébe a tanár modul:, bc) az egyéb szakrányok szövegrész helyébe az egyéb specalzácók szöveg lép. (5) A Rendelet 2. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. KÖRNYEZETTAN ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, b) 7. pontjában a tanár szakrányt szövegrész helyébe a tanár modult, c) 8. pontjában a szakrányokhoz szövegrész helyébe a specalzácókhoz szöveg lép. (6) A Rendelet 2. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. MATEMATIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz rendelhető szövegrész helyébe a specalzácóhoz rendelhető, b) 7. pontjában a várható szakrányokat szövegrész helyébe a várható specalzácókat, c) 8. pontjában ca) a matematkus szakrány: szövegrész helyébe a matematkus képzés szakma smerete:, cb) a tanár szakrány: szövegrész helyébe a tanár modul: szöveg lép. 39. (1) A Rendelet 2. számú melléklet XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. ELŐADÓMŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontjában a) a klasszkus harmónka szövegrész helyébe a klasszkus harmonka, b) a klasszkus ütőhangszeres előadóművészet szövegrész helyébe a klasszkus ütőhangszerek, c) az egyházzene- orgona szövegrész helyébe az egyházzene-orgona, d) az egyházzene- kórusvezető szövegrész helyébe az egyházzene-kórusvezetés, e) a nagybőgő-cselló-ütőgordon szövegrész helyébe a nagybőgő-cselló-ütőgardon, f) a furlya-duda szövegrész helyébe a furulya-duda szöveg lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklet XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. TÁNCMŰVÉSZ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában aa) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, ab) a kortárs tánc szövegrész helyébe a kortárstánc, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz szövegrész helyébe a specalzácóhoz, c) 7. pontjában a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak, d) 8. pontjában da) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, db) a szakrányú szövegrész helyébe a specáls, dc) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép.

139 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8951 (3) A Rendelet 2. számú melléklet XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában aa) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, ab) a kortárs tánc szövegrész helyébe a kortárstánc, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz szövegrész helyébe a specalzácóhoz, c) 7. pontjában ca) a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak, cb) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, d) 8. pontjában da) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, db) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (4) A Rendelet 2. számú melléklet XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. ALKALMAZOTT LÁTVÁNYTERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz szövegrész helyébe a specalzácóhoz, c) 8. pontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (5) A Rendelet 2. számú melléklet XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. ANIMÁCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 3. pontjában a művészet szövegrész helyébe a művészet, b) 4. pontjában a flm- és vdeoművészet szövegrész helyébe a flm- és vdeoművészet szöveg lép. (6) A Rendelet 2. számú melléklet XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 12. FOTOGRÁFIA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 3. pontjában a művészet szövegrész helyébe a művészet, b) 4. pontjában az parművészet szövegrész helyébe az parművészet szöveg lép. (7) A Rendelet 2. számú melléklet XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 16. TEXTILTERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz szövegrész helyébe a specalzácóhoz, b) 8. pontjában ba) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, bb) a szakrányú modulok (szakrányok) szövegrész helyébe a specalzácók, bc) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (8) A Rendelet 2. számú melléklet XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 19. TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK, 20. KAMERAMAN ALAPKÉPZÉSI SZAK és 21. GYÁRTÁSSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 3. pontjában a flm- és vdeoművészet szövegrész helyébe a képzés ág: flm- és vdeoművészet szöveg lép. 40. (1) A Rendelet 2. számú melléklet XIV. MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. ELEKTRONIKUS ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. KÉPI ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK, 3. KÉZMŰVES ALAPKÉPZÉSI SZAK és 4. KÖRNYEZETKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz szövegrész helyébe a specalzácóhoz, c) 8. pontjában a szakrányokhoz szövegrész helyébe a specalzácókhoz szöveg lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklet XIV. MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában aa) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, ab) a mozgókép-készítő szövegrész helyébe a mozgóképkészítő, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz szövegrész helyébe a specalzácóhoz,

140 8952 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám c) 8. pontjában a mult-médafejlesztő szakrányokhoz szövegrész helyébe a multméda-fejlesztő specalzácókhoz szöveg lép. (3) A Rendelet 2. számú melléklet XIV. MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. PLASZTIKAI ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában aa) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, ab) a díszítő szobrász szövegrész helyébe a díszítőszobrász, b) 6. pont 6.2. alpontjában a szakrányhoz szövegrész helyébe a specalzácóhoz, c) 8. pontjában a szakrányokhoz szövegrész helyébe a specalzácókhoz szöveg lép. (4) A Rendelet 2. számú melléklet XIV. MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. ÉNEK-ZENE ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, b) 7. pontjában ba) a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak, bb) a szakrányuknak szövegrész helyébe a specalzácójuknak, c) 8. pontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. 41. (1) A Rendelet 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 1. pontjában a (Busness Informaton Technology) szövegrész helyébe a (Busness Informatcs), b) 2. pontjában a Busness Informaton Technologst szövegrész helyébe a Busness Informatcs Engneer, c) 3. pontjában az nformatka szövegrész helyébe az nformatka, d) 4. pont da) 4.2. alpontjában a gazdaságelemzés szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés, db) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, szöveg lép. (2) A Rendelet 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 1. pontjában aa) a mérnök nformatkus szövegrész helyébe a mérnöknformatkus, ab) az (Engneerng Informaton Technology) szövegrész helyébe a (Computer Scence Engneerng), b) 2. pontjában ba) a mérnök nformatkus szövegrész helyébe a mérnöknformatkus, bb) az Engneerng Informaton Technologst szövegrész helyébe a Computer Scence Engneer, c) 3. pontjában az nformatka szövegrész helyébe az nformatka, d) 4. pont da) 4.1. alpontjában a mérnök nformatkus szövegrész helyébe a mérnöknformatkus, db) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, szöveg lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 1. pontjában a (Software Informaton Technology) szövegrész helyébe a (Computer Scence), b) 2. pontjában a Software Informaton Technologst szövegrész helyébe a Computer Scentst, c) 4. pont 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, szöveg lép.

141 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám (1) A Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. ANYAGMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 2. KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 4. KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 5. KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 6. VEGYÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 7. MŰANYAG- ÉS SZÁLTECHNOLÓGIAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 9. OLAJ- ÉS GÁZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 10. HIDROGEOLÓGUS MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 11. ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 12. FÖLDTUDOMÁNYI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 14. MECHATRONIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 15. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 16. KATASZTRÓFAVÉDELMI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 17. KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 18. VÉDELMI VEZETÉSTECHNIKAI RENDSZERSZERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK, 28. ENERGETIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 29. FA- ÉS BÚTORIPARI TERMÉKTERVEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 30. FORMA- ÉS VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERVEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 31. GÉPÉSZETI MODELLEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK, 32. GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 33. IPARI TERMÉKTERVEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 34. LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖK MESTERKÉPZÉSI SZAK 4. pontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, szöveg lép. (2) A Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. BÁNYA- ÉS GEOTECHNIKA MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 1. és 2. pontjában, valamnt 4. pont 4.1. alpontjában a bánya szövegrész helyébe a bánya- b) 4. pont 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, szöveg lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím 1. pontjában az építész szövegrész helyébe az építészmérnök szöveg lép. (4) A Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 23. INFRASTRUKTÚRA-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 6. pont aa) 6.2. alpontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, ab) 6.3. alpontjában a szakrányhoz szövegrész helyébe a specalzácóhoz, b) 7. pont b) alpontjában a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak, c) 8. pont 8.2. alpontjában ca) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, cb) a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak, d) 8. pont 8.3. alpontjában a szakrányokhoz szövegrész helyébe a specalzácókhoz szöveg lép. (5) A Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 24. JÁRMŰMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 25. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK és 26. LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.1. alpontjában a közlekedésmérnök alapképzés szak szövegrész helyébe a közlekedésmérnök, a járműmérnök és a logsztka mérnök alapképzés szak szöveg lép. (6) A Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 35. TELEPÜLÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, b) 7. pont b) alpontjában az a területfejlesztés, szövegrész helyébe az a településfejlesztés, szöveg lép (7) A Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 42. URBANISTA ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 6. pont a) 6.2. alpontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, b) 6.3. alpontjában a szakrányhoz szövegrész helyébe a specalzácóhoz szöveg lép. 43. (1) A Rendelet 3. számú melléklet IV. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 4. KERTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 5. MEZŐGAZDASÁGI BIOTECHNOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK, 7. TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 9. VADGAZDA MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 11. ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 12. TAKARMÁNYOZÁSI ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁGI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK és 13. VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, szöveg lép.

142 8954 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám (2) A Rendelet 3. számú melléklet IV. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. ÉLELMISZERMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK és 8. TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont a) 4.2. alpontjában a természettudomány szövegrész helyébe a természettudomány, b) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, szöveg lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklet IV. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 18. BIRTOKRENDEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 1. pontjában a brtokrendező mérnök szövegrész helyébe a brtokrendező mérnök szöveg lép. 44. (1) A Rendelet 3. számú melléklet V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. JOGÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím 3. pontjában a jog és gazgatás szövegrész helyébe a jog lép. (2) A Rendelet 3. számú melléklet V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, b) 3. pontjában a jog és gazgatás szövegrész helyébe a jog, c) 7. pontjában ca) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, cb) a szakrányokhoz szövegrész helyébe a specalzácókhoz, d) 8. pont 8.3. alpontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, e) 9. pontjában a szakrányokhoz szövegrész helyébe a specalzácókhoz szöveg lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklet V. JOGI ÉS IZGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. KRIMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 3. pontjában a jog és gazgatás szövegrész helyébe a jog, b) 4. pont 4.1. alpontjában a jogász egységes, osztatlan szövegrész helyébe a jogász osztatlan, c) 6. pont 6.3. alpontjában a szakma anyaghoz/szakrányhoz szövegrész helyébe a szakma anyaghoz/ specalzácóhoz szöveg lép. 45. (1) A Rendelet 3. számú melléklet VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 4. pont 4.2. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, c) 7. pontjában és 8. pont 8.2. alpontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón szöveg lép. (2) A Rendelet 3. számú melléklet VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 3. pontjában az orvos- és egészségtudomány szövegrész helyébe az orvos- és egészségtudomány, b) 4. pont 4.2. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, szöveg lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklet VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. KLINIKAI LABORATÓRIUMI KUTATÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.1. alpontjában a szakránya szövegrész helyébe a specalzácója szöveg lép. (4) A Rendelet 3. számú melléklet VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 12. RADIOGRÁFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 4. pont ba) 4.1. pontjában a dagnosztka szakránya szövegrész helyébe a dagnosztka specalzácója, bb) 4.2. pontjában az analtka szakránya szövegrész helyébe az analtka specalzácó, c) 7. pont b) alpontjában és 8. pont 8.2. alpontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, d) 9. pontjában a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak szöveg lép.

143 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám (1) A Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont a) 4.2. alpontjában a gazdaságelemzés szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés, b) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, szöveg lép. (2) A Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. POLITIKA TUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 3. pontjában a társadalomtudomány szövegrész helyébe a társadalomtudomány, b) 4. pont 4.2. alpontjában a gazdaságelemzés szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés szöveg lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. SZOCIÁLIS MUNKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 4. pont 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, c) 8. pont 8.3. alpontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (4) A Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 4. pont 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, szöveg lép. (5) A Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 4. pont ba) 4.2. alpontjában a gazdaságelemzés, szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés,, bb) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, c) 8. pont 8.3. alpontjában ca) a szakrányt nem-választók szövegrész helyébe a specalzácót nem választók, cb) az antropológa szakrányt szövegrész helyébe az antropológa specalzácót szöveg lép. (6) A Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, b) 4. pont ba) 4.2. alpontjában a gazdaságelemzés, szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés,, bb) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, szöveg lép. (7) A Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. A TÁRSADALMI NEMEK TANULMÁNYA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 4. pont ba) 4.1. pontjában a bármely bölcsészettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudomány vagy jog és gazgatás képzés terület szövegrész helyébe az a bölcsészettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudományok, jog képzés terület vagy a közgazgatás, rendészet és katona képzés terület közgazgatás képzés ágának bármely,

144 8956 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám bb) 4.2. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, c) 7. pontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, d) 8. pont 8.3. alpontjában és 9. pontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (8) A Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 8. pont 8.3. alpontjában ba) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, bb) az Internet technológa szövegrész helyébe az Internet-technológa, bc) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (9) A Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 7. pontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, c) 8. pont 8.3. alpontjában ca) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, cb) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón szöveg lép. (10) A Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 14. KÖZÖSSÉGI ÉS CIVIL TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont a) 4.1. alpontjában a gazdaságtudományok és a jog és gazgatás képzés terület szövegrész helyébe a gazdaságtudományok, jog képzés terület vagy a közgazgatás, rendészet és katona képzés terület közgazgatás képzés ágának, b) 4.2. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, szöveg lép. 47. (1) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. FILMDRAMATURG MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím a) 3. pontjában a művészet képzés terület, flm- és vdeóművészet szövegrész helyébe a művészet képzés terület, flm- és vdeoművészet, b) 7. pont 7.3. alpontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón szöveg lép. (2) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. SZÍNHÁZI DRAMATURG MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím a) 3. pontjában a művészet szövegrész helyébe a művészet, b) 7. pont 7.3. alpontjában ba) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, bb) a szakrányú szövegrész helyébe a specalzácós szöveg lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. SZÍNHÁZRENDEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím a) 3. pontjában a művészet képzés terület, színházművészet szövegrész helyébe a művészet képzés terület, színházművészet, b) 7. pont 7.3. alpontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón szöveg lép. (4) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezetének 4. SZÍNMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím a) 3. pontjában a művészet képzés terület, színművészet szövegrész helyébe a művészet képzés terület, színházművészet,

145 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8957 b) 7. pont 7.3. alpontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón szöveg lép. (5) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. GRAFIKUSMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 6. pontjában ba) a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak, bb) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (6) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. RESTAURÁTORMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím a) 2. pontjában a választható szakrány szövegrész helyébe a választható specalzácó, b) 6. pont b) alpontjában a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak szöveg lép. (7) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. INTERMÉDIA-MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím 3. pontjában a művészet szövegrész helyébe a művészet szöveg lép. (8) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 20. KOREOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 7. pont c) alpontjában és 11. pontjában a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak szöveg lép. (9) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 24. LÁTVÁNYTERVEZŐ MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában és 8. pont 8.3. alpontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 7. pont c) alpontjában a szakránynak megfelelő szövegrész helyébe a specalzácónak megfelelő szöveg lép. (10) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 26. FILM- ÉS TELEVÍZIÓS PRODUCER MESTERKÉPZÉSI SZAK, 27. TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK és 29. ANIMÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK 3. pontjában a flm- és vdeóművészet szövegrész helyébe a flm- és vdeoművészet szöveg lép. (11) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 28. KERÁMIATERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK a) 3. pontjában a művészet képzés terület, parművészet szövegrész helyébe a művészet képzés terület, parművészet, b) 4. pont 4.2. alpontjában a művészet képzés terület képzőművészet, parművészet, szövegrész helyébe a művészet képzés terület képzőművészet, parművészet képzés ág szöveg lép. (12) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 30. FOTOGRÁFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 32. TERVEZŐGRAFIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 35. DESIGNELMÉLET MESTERKÉPZÉSI SZAK, 36. DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK és 38. FÉMMŰVESSÉG MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 3. pontjában az parművészet szövegrész helyébe az parművészet szöveg lép. (13) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 33. DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szöveg rész helyébe a választható specalzácók, b) 3. pontjában az parművészet szövegrész helyébe az parművészet, c) 8. pont 8.3. alpontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (14) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 34. ÉPÍTŐMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 3. pontjában az építőművészet szövegrész helyébe az építőművészet szöveg lép. (15) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 37. FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 3. pontjában az parművészet szövegrész helyébe az parművészet,

146 8958 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám c) 8. pont 8.3. alpontjában ca) a bútor-formatervezés szakrány szövegrész helyébe a bútor-formatervező specalzácó, cb) a formatervezés szakrány szövegrész helyébe a formatervező specalzácó, cc) a jármű-formatervezés szakrány szövegrész helyébe a jármű-formatervező specalzácó szöveg lép. 48. (1) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. SZÍNHÁZTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 3. pontjában a bölcsészettudományok szövegrész helyébe a bölcsészettudomány szöveg lép. (2) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 4. pont 4.1. alpontjában a szakránya szövegrész helyébe a specalzácója, c) 7. pontjában a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak, d) 8. pont 8.1. alpontjában a szakrányhoz szövegrész helyébe a specalzácóhoz, e) 8. pont 8.3. alpontjában ea) a vallástörténet szakrány szövegrész helyébe a vallástörténet specalzácó, eb) a valláselmélet szakrány szövegrész helyébe a valláselmélet specalzácó, ec) a vallás a modern vlágban szakrány szövegrész helyébe a vallás a modern vlágban specalzácó szöveg lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. VALLÁSTÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 4. pont 4.2. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, c) 7. és 8. pontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, d) 10. pontjában a tanár szakrány történelem szakma moduljából szövegrész helyébe a történelem szakma smeretköreből szöveg lép. (4) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában aa) a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, ab) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, b) 8. pont 8.3. alpontjában ba) a szakrányú szövegrész helyébe a specalzácós, bb) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (5) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 6. pont 6.3. alpontjában a (szakrányokhoz) szövegrész helyébe a (specalzácókhoz), c) 7. pontjában a szakrányon és szakrányokon szövegrész helyébe a specalzácón, d) 8. pont 8.3. alpontjában a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, e) 9. pontjában a szakrányokhoz szövegrész helyébe a specalzácókhoz szöveg lép. (6) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. ANGLISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 7. AMERIKANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 4. pont 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, c) 8. pont 8.3. alpontjában a szakrányokhoz szövegrész helyébe a specalzácókhoz szöveg lép.

147 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8959 (7) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. ELMÉLETI NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 8. pont 8.3. alpontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, b) 11. pontjában a szakrányának szövegrész helyébe specalzácójának szöveg lép. (8) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 3. pontjában a bölcsészettudományok szövegrész helyébe a bölcsészettudomány, b) 6. pont 6.3. alpontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (9) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában a bölcsészettudomány szövegrész helyébe a bölcsészettudomány szöveg lép. (10) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 14. KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pontjában a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak szöveg lép. (11) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 16. IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.1. alpontjában a szakránnyal szövegrész helyébe a specalzácóval szöveg lép. (12) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 17. TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában a bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, jog és gazgatás, nemzetvédelm és katona képzés terület, valamnt a gazdaságtudomány szövegrész helyébe az a bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, jog, valamnt közgazgatás, rendészet és katona képzés terület, továbbá a gazdaságtudományok szöveg lép. (13) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 18. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontjában és 8. pont 8.3. alpontjában a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók szöveg lép. (14) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 7. pontjában ba) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, bb) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, c) 8. pont 8.3. alpontjában ca) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, cb) a Munka- és szervezetpszchológa szövegrész helyébe a Munka- és szervezetpszchológa, cc) a Klnka és egészségpszchológa szövegrész helyébe a Klnka és egészségpszchológa, cd) a Társadalom és szervezetpszchológa szövegrész helyébe a Társadalom- és szervezetpszchológa szöveg lép. (15) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 27. FILOZÓFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont aa) 4.1. alpontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, ab) 4.2. alpontjában a bölcsészettudomány szövegrész helyébe a bölcsészettudomány, b) 8. pont 8.3. alpontjában a szakrányú szövegrész helyébe a specalzácós szöveg lép. (16) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 28. ALTAJISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 10. pontjában az a magyar alapképzés szak elmélet nyelvészet, lletve fnnugor szakránya szövegrész helyébe az a magyar alapképzés szak fnnugor specalzácója, lletve a szabad bölcsészet alapképzés szak elmélet nyelvészet specalzácója szöveg lép. (17) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 29. MŰVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 4. pontjában ba) a művészettörténet szakránya szövegrész helyett a művészettörténet specalzácója,

148 8960 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám bb) a művészet képzés terület képzőművészet, parművészet képzés ágak alapképzés, egységes, osztatlan vagy mesterképzés szakja, szövegrész helyébe a művészet képzés terület képzőművészet, parművészet képzés ág alapképzés, osztatlan vagy mesterképzés szakja,, c) 8. pont 8.3. pontjában ca) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, cb) a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak, d) 10. pontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, e) 11. pontjában a szakrányának szövegrész helyébe a specalzácójának szöveg lép. (18) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 31. LEVÉLTÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 3. pontjában a bölcsészettudomány szövegrész helyébe a bölcsészettudomány, c) 4. pont 4.1. pontjában a levéltár szakránya szövegrész helyébe a levéltár specalzácója, d) 8. pont 8.3. pontjában da) a közép és kora-újkor szakrány szövegrész helyébe a közép és kora-újkor specalzácó, db) az új- és jelenkor szakrány szövegrész helyébe az új- és jelenkor specalzácó, e) 9. pontjában a Magyar Országos Levéltár szövegrész helyébe a Magyar Nemzet Levéltár, f) 11. pontjában a közép- és koraújkor szakrányon szövegrész helyébe a közép-és koraújkor specalzácón szöveg lép. (19) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 33. ETIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 4. pont ba) 4.1. alpontjában a szakránya szövegrész helyébe a specalzácó, bb) 4.2. alpontjában a bölcsészettudomány szövegrész helyébe a bölcsészettudomány, c) 8. pont 8.3. alpontjában ca) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, cb) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (20) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 34. FINNUGORISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont aa) 4.1. alpontjában a szakránya szövegrész helyébe a specalzácója, ab) 4.2. alpontjában a bölcsészettudomány szövegrész helyébe a bölcsészettudomány, b) 7. pontjában ba) a szakránnyal szövegrész helyébe a specalzácóval, bb) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (21) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 35. SZLAVISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) 4. pont ba) 4.1. alpontjában a szakrányának szövegrész helyébe a specalzácójának, bb) 4.2. alpontjában a bölcsészettudomány szövegrész helyébe a bölcsészettudomány, c) 7. pontjában ca) a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak cb) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, d) 8. pont da) 8.2 alpontjában a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, db) 8.3. alpontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, e) 10. pontjában a szakrányának szövegrész helyébe a specalzácójának szöveg lép.

149 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8961 (22) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 45. INDOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szöveg rész helyébe a választható specalzácók, b) 7. pontjában ba) a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak, bb) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, c) 8. pont 8.2. alpontjában ca) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, cb) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (23) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 52. RÉGÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók szöveg lép. (24) A Rendelet 3. számú melléklet X. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 54. TURKOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, b) a 7. pontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón. c) 8. pont 8.3. alpontjában az a szakrányok smerete válaszható szakrányok szövegrész helyébe az a specalzácók smerete, válaszható specalzácók szöveg lép. (25) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 59. LOGIKA ÉS TUDOMÁNYELMÉLET MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont 4.1. alpontjában a szabad bölcsész alapképzés szak flozófa szakránya; a magyar alapképzés szak elmélet nyelvészet szakránya szövegrész helyébe a szabad bölcsészet alapképzés szak flozófa vagy elmélet nyelvészet specalzácója, b) 10. pontjában a szakránya szövegrész helyébe a szakránya, specalzácó szöveg lép. (26) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 60. BUDDHIZMUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában a bölcsészettudomány szövegrész helyébe a bölcsészettudomány szöveg lép. (27) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 61. HUNGAROLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában és 4. pont 4.2. alpontjában a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, b) 4. pont 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, c) 7. pontjában ca) a Szakrány szövegrész helyébe a Specalzácó, cb) a szakrányuknak szövegrész helyébe a specalzácójuknak, cc) a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak, d) 8. pont 8.3. alpontjában da) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, db) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, e) 10. pontjában ea) a Szakrány szövegrész helyébe a Specalzácó, eb) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, ec) a szakránynál szövegrész helyébe a specalzácónál szöveg lép. (28) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 62. A TERMÉSZETTUDOMÁNY TÖRTÉNETE ÉS FILOZÓFIÁJA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában és 8. pont 8.3. alpontjában a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, b) 4. pont 4.2. alpontjában a szakránnyal szövegrész helyébe a specalzácóval szöveg lép.

150 8962 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám (29) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 65. ROMOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában aa) a választható szakrányok szövegrész helyébe a választható specalzácók, ab) a cgány ksebbség népsmeret szakrány szövegrész helyébe a cgány nemzetség népsmeret specalzácó, b) 4. pont 4.2. alpontjában a bölcsészettudomány szövegrész helyébe a bölcsészettudomány, c) 7. pontjában ca) a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak, cb) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, cc) a ksebbségpedagóga szövegrész helyébe a nemzetségpedagóga, cd) a ksebbség szövegrész helyébe a nemzetség, d) 8. pontjában da) a ksebbségpoltkájának szövegrész helyébe a nemzetségpoltkájának, db) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, dc) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, dd) a ksebbség szövegrész helyébe a nemzetség, de) a ksebbségekkel szövegrész helyébe a nemzetségekkel, e) 9. pontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (30) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 66. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK akcím a) 4. pont 4.1. alpontjában aa) a társadalomtudomány szövegrész helyébe a társadalomtudomány, ab) a szabad bölcsész szövegrész helyébe a szabad bölcsészet, ac) a szakránya szövegrész helyébe a specalzácó, b) 4. pont ba) 4.2. alpontjában az a jog és gazgatás, és a gazdaságtudományok képzés terület szövegrész helyébe a gazdaságtudományok, a jog képzés terület vagy a közgazgatás, rendészet és katona képzés terület közgazgatás képzés ágának bármely, bb) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, c) 8. pont 8.2. pontjában az átörökítás szövegrész helyébe az átörökítés szöveg lép. (31) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 67. TERMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 10. pontjában a bölcsész szövegrész helyébe a bölcsészettudomány szöveg lép. (32) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 68. VIZUÁLIS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont a) 4.1. alpontjában aa) a bölcsészettudomány szövegrész helyébe a bölcsészettudomány, ab) a szakránya szövegrész helyébe a specalzácó, b) 4.2. alpontjában a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a művészet szövegrész helyébe a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a művészet, c) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, szöveg lép. (33) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 69. ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM- ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontjában és 8. pont 8.3. alpontjában a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók szöveg lép. (34) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 70. SZEMIOTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont a) 4.2. alpontjában a jog és gazgatás, szövegrész helyébe a jog képzés terület, a közgazgatás, rendészet és katona képzés terület közgazgatás képzés ága,,

151 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8963 b) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, szöveg lép. (35) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 71. TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont aa) 4.1. alpontjában a szakránya szövegrész helyébe a specalzácója, ab) 4.2. alpontjában a művészettörténet szakránya, szövegrész helyébe a művészettörténet specalzácója,, ac) 4.3. alpontjában az orvostudomány, az agrártudomány a műszak és a természettudomány terület alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzés szakja szövegrész helyébe az orvos- és egészségtudomány, az agrár, a műszak és a természettudomány képzés terület alap- vagy mesterfokozatot adó szakja, b) 6. pont 6.3. alpontjában a szakrányhoz szövegrész helyébe a specalzácóhoz, c) 7. pont b) alpontjában az országos-, szövegrész helyébe az országos, szöveg lép. (36) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 72. KULTURÁLIS MEDIÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pont a) és b) alpontjában a ksebbség szövegrész helyébe a nemzetség szöveg lép. 49. (1) A Rendelet 3. számú melléklet X. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. SZAKEDZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont 4.2. alpontjában a szakránya, szövegrész helyébe a specalzácója,, b) 7. pont a) alpontjában ba) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, bb) a szakrányra, szövegrész helybe a speclazácóra, szöveg lép. (2) A Rendelet 3. számú melléklet X. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. REKREÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, b) 8. pont 8.2. alpontjában ba) a fzoterápa-, szövegrész helyébe a fzoterápa,, bb) a mozgástanulás- és szabályozás szövegrész helyébe a mozgástanulás és -szabályozás, bc) a rekreácó-, turzmus szövegrész helyébe a rekreácó, a turzmus, c) 8. pont 8.3. alpontjában ca) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, cb) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, d) 9. pontjában a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak, e) 11. pontjában a 60 szövegrész helyébe az 55 szöveg lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklet X. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. SPORTMENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában a gazdaságelemzés szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés szöveg lép. (4) A Rendelet 3. számú melléklet X. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. HUMÁNKINEZIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, b) 7. pontjában ba) a tudomány területek szövegrész helyébe a tudományterületek, bb) a terhelés-élettan szövegrész helyébe a terhelésélettan, bc) a (tehetség-felsmerés) szövegrész helyébe a (tehetségfelsmerés), bd) a terhelésélettan szövegrész helyébe a terhelés-élettan, c) 8. pont 8.3. alpontjában ca) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, cb) a geronto-knezológa: szövegrész helyébe a geronto-knezológa:,

152 8964 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám cc) a szakrányokhoz szövegrész helyébe a specalzácókhoz, cd) a szakrányoknak szövegrész helyébe a specalzácóknak, d) 9. pontjában a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak szöveg lép. 50. (1) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK a) 3. pontjában a gazdaságtudomány szövegrész helyébe a gazdaságtudományok, b) 4. pont ba) 4.1. alpontjában a gazdaságelemzés szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés, bb) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, szöveg lép. (2) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont a) 4.2. alpontjában a gazdaságelemzés szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés, b) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, szöveg lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont a) 4.1. alpontjában az ember erőforrás szövegrész helyébe az ember erőforrások, b) 4.2. alpontjában a gazdaságelemzés szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés, c) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, szöveg lép. (4) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, b) 4. pont ba) 4.2. alpontjában a gazdaságelemzés szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés, bb) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, c) 7. pont b) alpontjában a két degen nyelven szövegrész helyébe az degen nyelven, d) 8. pont 8.3. alpontjában da) a nemzetköz gazdaság elemzés szövegrész helyébe a nemzetköz gazdaság-elemzés, db) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, dc) a nemzetköz gazdaságfejlesztés szövegrész helyébe a nemzetköz fejlesztés szöveg lép. (5) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. PÉNZÜGY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont 4.2. alpontjában aa) az alkalmazott gazdaságtan szövegrész helyébe az alkalmazott közgazdaságtan, ab) a gazdaságelemzés szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés, ac) a gazdálkodás és menedzsment szövegrész helyébe a gazdálkodás és menedzsment, b) 4. pont 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, c) 7. pont a) alpontjában a szakrányának szövegrész helyébe a specalzácójának, d) 8. pont 8.3. alpontjában da) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, db) a befektetés-elemző szövegrész helyébe a befektetéselemző,

153 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8965 dc) a monetárs- és közpénzügy szövegrész helyébe a monetárs és közpénzügyek szöveg lép. (6) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont aa) 4.2. alpontjában a gazdaságelemzés szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés, ab) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, b) 7. pontjában a regonáls- szövegrész helyébe a regonáls, c) 8. pont 8.3. alpontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (7) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. SZÁMVITEL MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, b) 8. pont 8.3. alpontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (8) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. TURIZMUS-MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a Managment szövegrész helyébe a Management, b) 4. pont ba) 4.2. alpontjában a gazdaságelemzés szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés, bb) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, szöveg lép. (9) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont a) 4.2. alpontjában a gazdaságelemzés szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés, b) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, szöveg lép. (10) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont aa) 4.2. alpontjában a gazdaságelemzés szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés, ab) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, b) 7. pontjában ba) a szakrányuknak szövegrész helyébe a specalzácójuknak, bb) a szakrányának szövegrész helyébe a specalzácójának, bc) a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak, c) a 8. pont 8.3. alpontjában ca) a szakrányokhoz szövegrész helyébe a specalzácókhoz, cb) az üzletvtel tanácsadó szövegrész helyébe az üzletvtel tanácsadás, cc) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, cd) a termelés és szolgáltatásmenedzsment szövegrész helyébe a termelés- és szolgáltatásmenedzsment szöveg lép. (11) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 11. KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a szakrányok: szövegrész helyébe a specalzácók:,

154 8966 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám b) 4. pont ba) 4.1. alpontjában a gazdaságelemzés szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés, bb) 4.2. alpontjában az gazgatásszervező szövegrész helyébe az gazgatásszervező, közgazgatás-szervező, bc) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, c) 8. pont 8.3. alpontjában ca) a szakrányokba szövegrész helyébe a specalzácókba, cb) a közpoltka elemző szövegrész helyébe a közpoltka elemzés, cc) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón szöveg lép. (12) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 12. BIZTOSÍTÁSI ÉS PÉNZÜGYI MATEMATIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont aa) 4.1. alpontjában a gazdaságelemzés szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés, ab) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, b) 7. pont b) alpontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, c) 8. pont 8.3. alpontjában a szakrány: szövegrész helyébe a specalzácó: szöveg lép. (13) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. GAZDASÁG-MATEMATIKAI ELEMZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont 4.1. alpontjában a gazdaságmatematka elemző szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügymatematka elemzés, b) 8. pont 8.3. alpontjában a szakrány: szövegrész helyébe a specalzácó: szöveg lép. (14) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 14. LOGISZTIKAI MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában a) a gazdaságelemzés szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés, b) a mérnök nformatkus szövegrész helyébe a mérnöknformatkus, c) a gépészmérnök szövegrész helyébe a gépészmérnök, szöveg lép. 51. (1) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. ALKALMAZOTT MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont aa) 4.2. alpontjában a gazdaságelemzés szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés, ab) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, b) 7. pontjában ba) a szakrányokon szövegrész helyébe a specalzácókon, bb) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, bc) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, bd) az Operácókutatás szövegrész helyébe az Operácókutatás, be) a Számítástudomány szövegrész helyébe a Számítástudomány, c) 8. pont 8.3. alpontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép.

155 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8967 (2) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. BIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont aa) 4.2. alpontjában az erdőmérnök, a kertészmérnök, a növénytermesztő mérnök, a tájrendező és kertépítő mérnök, a környezetgazdálkodás agrármérnök, a természetvédelm mérnök, szövegrész helyébe az erdőmérnök, a kertészmérnök, a növénytermesztő mérnök, a tájrendező és kertépítő mérnök, a környezetgazdálkodás agrármérnök, a természetvédelm mérnök,, ab) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, b) 8. pont 8.3. alpontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. CSILLAGÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont aa) 4.1. alpontjában a fzka alapképzés szak, környezetfzka szakránya, földtudomány alapképzés szak csllagászat szakránya szövegrész helyébe a fzka alapképzés szak környezetfzka specalzácója, földtudomány alapképzés szak csllagászat specalzácója, ab) 4.2. alpontjában a szakránnyal szövegrész helyébe a specalzácóval, ac) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, b) 8. pont 8.3. alpontjában a szakrányú szövegrész helyébe a specalzácós szöveg lép. (4) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. FIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont aa) 4.2. alpontjában a tanár szakrány fzka szakma moduljával szövegrész helyébe a tanár modul fzka szakma smeretkörével, ab) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, b) 7. pontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, c) 8. pont 8.3. alpontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (5) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. GEOFIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont aa) 4.1. alpontjában a földtudomány alapképzés szak, geofzkus szakrány szövegrész helyébe a földtudomány alapképzés szak geofzkus specalzácó, ab) 4.2. alpontjában a földtudomány alapképzés szak, geológus szakrány, a fzkus alapképzés szak, geofzkus szakrány, a földtudomány alapképzés szak, meteorológus szakrány, a környezettudomány szövegrész helyébe a földtudomány alapképzés szak geológus, geofzkus, meteorológus specalzácó, a környezettan, ac) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, b) 7. pontjában a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak, c) 8. pont 8.3. alpontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, d) 9. pontjában a szakránytól szövegrész helyébe a specalzácótól szöveg lép. (6) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. GEOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont aa) 4.2. alpontjában a mérnök szövegrész helyébe a mérnök, ab) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,,

156 8968 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám b) 7. pont b) alpontjában ba) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, bb) a turzmusföldrajz szövegrész helyébe a turzmusföldrajz szöveg lép. (7) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. GEOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont aa) 4.1. alpontjában a szakránya szövegrész helyébe a specalzácója, ab) 4.2. alpontjában a környezettudomány szövegrész helyébe a környezettan, ac) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, b) 7. pont b) alpontjában a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, c) 8. pont 8.3. alpontjában ca) a hdrogeológa szövegrész helyébe a vízföldtan, cb) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. (8) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pontjában aa) a környezetmérnök szövegrész helyébe a környezetmérnök, ab) a földtudomány szövegrész helyébe a földtudomány, ac) a tanár szakrány környezettan szakma moduljával szövegrész helyébe a tanár modul környezettan szakma smeretkörével, ad) a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, b) 7. pontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, c) 8. pont 8.3. alpontjában a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, d) 9. pontjában da) a Szakrány szövegrész helyébe a Specalzácó, db) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók szöveg lép. (9) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont a) 4.2. alpontjában a gazdaságelemzés szövegrész helyébe a gazdaság- és pénzügy-matematka elemzés, b) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, szöveg lép. (10) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. METEOROLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pontjában aa) a szakránya szövegrész helyébe a specalzácója, ab) a környezettan alapképzés szak meteorológus szövegrész helyébe a környezettan alapképzés szak meteorológa, ac) a szakránya szövegrész helyébe a specalzácó, ad) a nem meteorológus szövegrész helyébe a nem meteorológa, ae) a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok, b) 8. pont 8.3. alpontjában ba) az dőjárás előrejelző szövegrész helyébe az dőjárás-előrejelző, bb) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón szöveg lép. (11) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 11. VEGYÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont aa) 4.1. alpontjában a szakránytól szövegrész helyébe a specalzácótól,

157 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8969 ab) 4.2. alpontjában a bomérnök, az anyagmérnök, a környezetmérnök szövegrész helyébe a bomérnök, az anyagmérnök, a környezetmérnök, b) 7. pont b) alpontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, c) 8. pont 8.3. alpontjában ca) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, cb) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók szöveg lép. (12) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 12. ANYAGTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont 4.2. alpontjában a földtudomány szövegrész helyébe a földtudomány, b) 7. pont b) alpontjában a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak szöveg lép. (13) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont 4.2. alpontjában aa) az agrártudomány szövegrész helyébe az agrár, ab) az orvos- és egészségtudomány szövegrész helyébe az orvos- és egészségtudomány, b) 8. pont 8.3. alpontjában a boanaltka szövegrész helyébe a boanaltka szöveg lép. (14) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 14. HIDROBIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, b) 4. pontjában ba) a szakránya szövegrész helyébe a specalzácója, bb) a szakránya szövegrész helyébe a specalzácó, bc) a mérnök szövegrész helyébe a mérnök, c) 7. pontjában ca) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, cb) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, d) 8. pont 8.3. alpontjában da) a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, db) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, dc) a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak szöveg lép. (15) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 15. TÉRKÉPÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont a) 4.1. alpontjában a szakránya szövegrész helyébe a specalzácója, b) 4.2. alpontjában ba) a szakránya szövegrész helyébe a specalzácó, bb) az nformatka szövegrész helyébe az nformatkus, bc) a mérnök szövegrész helyébe a mérnök szöveg lép. (16) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 16. ÖKOTOXIKOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában a) a táj rendező szövegrész helyébe a tájrendező, b) a földtudomány szövegrész helyébe a földtudomány szöveg lép. (17) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 17. FÖLDTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4 2. alpontjában a) a környezetmérnök szövegrész helyébe a környezetmérnök, b) a földtudomány szövegrész helyébe a földtudomány szöveg lép.

158 8970 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám (18) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 18. BIOFIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4 2. alpontjában a) a földtudomány szövegrész helyébe a földtudomány, b) a bomérnök, a vegyészmérnök, a környezetmérnök szövegrész helyébe a bomérnök, a vegyészmérnök, a környezetmérnök szöveg lép. (19) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 20. HUMÁNBIOLÓGA- ANTROPOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 1. pontjában a humánbológus-antropológus szövegrész helyébe a humánbológa-antropológa szöveg lép. (20) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 21. BIOTECHNOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 7. pontjában a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, b) 8. pontjában ba) a Szakma törzsanyag kötelezően választható smeretköre: kredt szövegrész helyébe a 8.3. Szakma törzsanyag kötelezően választható smeretköre: kredt, bb) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón szöveg lép. 52. A Rendelet 3. számú melléklet XIII. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. GYÓGYPEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában a szakrányok szövegrész helyébe a specalzácók, b) 6. pont 6.3. alpontjában a (szakrányokhoz) szövegrész helyébe a (specalzácókhoz), c) 7. pontjában ca) a szakránynak szövegrész helyébe a specalzácónak, cb) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, cc) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó, cd) a szakrányán szövegrész helyébe a specalzácóján, ce) a szakránya szövegrész helyébe a specalzácója, d) 8. pont 8.3. alpontjában da) a szakrányon szövegrész helyébe a specalzácón, db) a szakrány szövegrész helyébe a specalzácó szöveg lép. 53. A Rendelet 3/A. számú melléklet 1. SZOCIÁLIS MUNKA ÉS SZOCIÁLIS GAZDASÁG MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 4. pont aa) 4.2. alpontjában a jog és gazgatás, szövegrész helyébe a jog képzés terület, a közgazgatás, rendészet és katona képzés terület közgazgatás képzés ága,, ab) 4.3. alpontjában a mesterfokozatot adó alapképzés szakok, szövegrész helyébe a mesterfokozatot adó szakok,, b) 11. pont alpontjában a jog és gazgatás, szövegrész helyébe a jog képzés terület, a közgazgatás, rendészet és katona képzés terület közgazgatás képzés ága, szöveg lép. 54. (1) A Rendelet 5. számú melléklet a) I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN fejezet 1. KATEKÉTA- LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK, 3. EGYHÁZI/FELEKEZETI KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK, 4. TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS, 5. (KERESZTÉNY) EGYHÁZ- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím, b) II. KATOLIKUS HITÉLETI SZAKOK fejezet 1. KATOLIKUS TEOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS, 2. KATOLIKUS KÁNONJOGÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK, 3. PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím, c) III. REFORMÁTUS HITÉLETI SZAKOK fejezet 1. DIAKÓNIA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím,

159 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8971 d) IV. A HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ, A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ, EVANGÉLIUMI PÜNKÖSDI KÖZÖSSÉG, A GOLGOTA KERESZTÉNY GYÜLEKEZET HITÉLETI SZAKJAI fejezet 1. TEOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím, e) V. MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE fejezet 2. JUDAISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 3. RABBIHELYETTES ALAPKÉPZÉSI SZAK, 4. ZSIDÓ LITURGIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 6. ZSIDÓ KULTÚRATÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím, f) VI. A TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ fejezet 1. BUDDHISTA TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. BUDDHISTA TANÍTÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím, g) VII. MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE fejezet 1. A VAISNAVA TEOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK és 2. A VAISNAVA JÓGAMESTER ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 3. pontjában a httudomány szövegrész helyébe a htélet szöveg lép. (2) A Rendelet 5. számú melléklet a) I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN fejezet 1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK, 3. EGYHÁZI/FELEKEZETI KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK, 4. TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím 6. pontjában, 5. (KERESZTÉNY) EGYHÁZ- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pontjában, b) II. KATOLIKUS HITÉLETI SZAKOK fejezet 1. KATOLIKUS TEOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím 6. pontjában, 2. KATOLIKUS KÁNONJOGÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK, 3. PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pontjában, c) III. REFORMÁTUS HITÉLETI SZAKOK fejezet 1. DIAKÓNIA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 6. pontjában, 2. PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pontjában, d) IV. A HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ, A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ, EVANGÉLIUMI PÜNKÖSDI KÖZÖSSÉG, A GOLGOTA KERESZTÉNY GYÜLEKEZET HITÉLETI SZAKJAI fejezet 1. TEOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 6. pontjában, 2. TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pontjában, e) V. MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE fejezet 1. FELEKEZETI SZOCIÁLIS MUNKÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 5. pontjában, 2. JUDAISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 3. RABBIHELYETTES ALAPKÉPZÉSI SZAK, 4. ZSIDÓ LITURGIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 6. ZSIDÓ KULTÚRATÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 6. pontjában, f) VI. A TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ fejezet 1. BUDDHISTA TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. BUDDHISTA TANÍTÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 6. pontjában, g) VII. A MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE fejezet 1. A VAISNAVA TEOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 8. pontjában, 2. A VAISNAVA JÓGAMESTER ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 10. pontjában az A felsőoktatásról szóló év CXXXIX. törvény szövegrész helyébe az A nemzet felsőoktatásról szóló év CCIV. törvény szöveg lép. 2. A szakrányú továbbképzés szervezésének általános feltételeről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet módosítása 55. (1) A szakrányú továbbképzés szervezésének általános feltételeről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet (a továbbakban: OKM rendelet) 3. (1) bekezdésében a létesítésére szövegrész helyébe a létesítésére és ndítására szöveg lép. (2) Az OKM rendelet 6. (5) bekezdésében a közzétesz a honlapján. szövegrész helyébe az elérhetővé tesz a felsőoktatás nformácós rendszerben. szöveg lép. (3) Az OKM rendelet 6. (7) bekezdésében a) az az Országos Pedagógus-továbbképzés Bzottság szövegrész helyébe az a pedagógus-továbbképzés rendszere működésének véleményezésére jogosult szakértő testület (a továbbakban: testület), b) az Az Országos Pedagógus-továbbképzés Bzottság szövegrész helyébe az A testület szöveg lép. 3. Záró rendelkezések 56. (1) Hatályát veszt a Rendelet a) 2. számú melléklet aa) I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 3. TÁJRENDEZŐ ÉS

160 8972 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám KERTÉPÍTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 6. INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím, ab) II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 11. ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 14. SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím, ac) VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím, ad) IX. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK, 4. ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím, ae) XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. TÁNCMŰVÉSZ ALAPKÉPZÉSI SZAK, 5. TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím, af) XIV. MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. ELEKTRONIKUS ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. KÉPI ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK, 3. KÉZMŰVES ALAPKÉPZÉSI SZAK, 4. KÖRNYEZETKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 5. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ALAPKÉPZÉSI SZAK, 6. PLASZTIKAI ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK és 7. ÉNEK-ZENE ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontjában a (megjelölve a szakrányt) szövegrész, b) 2. számú melléklet ba) II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím, bb) X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím, bc) XI. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. REKREÁCIÓSZERVEZÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím, bd) XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. ALKALMAZOTT LÁTVÁNYTERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontjában a (zárójelben megjelölve a szakrányt) szövegrész, c) 2. számú melléklet V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. IGAZGATÁSSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK, 5. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK és 6. RENDÉSZETI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcíme, d) 2. számú melléklet VI. NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET fejezete, e) 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. INFO-BIONIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcíme, f) 3. számú melléklet II. NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET fejezete, g) 3. számú melléklet V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. RENDÉSZETI VEZETŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK, 2. KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 4. EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcíme, h) 3. számú melléklet ha) VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 20. KOREOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím és hb) IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontjában a (zárójelben megjelölve a szakrányt) szövegrész, ) 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. SURVEY STATISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában a képzés szövegrész, j) 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. KOGNITÍV TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK alcíme, k) 3. számú melléklet ka) III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 20. EGÉSZSÉGÜGYI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában, 36. BIOMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 37. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS ELJÁRÁSTECHNIKAI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK és 38. MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában, kb) IV. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 14. NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 15. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 16. DÍSZKERTÉSZETI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 17. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK és 18. BIRTOKRENDEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában, kc) VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában, 7. TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI

161 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8973 SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában, 11. EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában, kd) VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 5. KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 10. INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában, 11. KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK, 12. KISEBBSÉGPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában és 13. EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában, ke) IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. ELMÉLETI NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában, 9. NÉDERLANDISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 10. ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK, 13. ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában, 14. KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 15. SKANDINAVISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában, 16. IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK, 17. TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK, 18. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában, 19. NÉMET NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 20. NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK, 21. OLASZ NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 22. SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 23. FRANCIA NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 24. ROMÁN NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 25. PORTUGÁL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában, 27. FILOZÓFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában, 28. ALTAJISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 32. FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában, 33. ETIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 34. FINNUGRISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 35. SZLAVISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 36. BOLGÁR NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK, 37. CSEH NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK, 38. HORVÁT NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK, 39. LENGYEL NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK, 40. OROSZ NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK, 41. SZERB NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK, 42. SZLOVÁK NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK, 43. SZLOVÉN NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK, 44. UKRÁN NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában, 45. INDOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 46. SINOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában, 47. INTERKULTURÁLIS PSZICHOLÓGIA ÉS PEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 48. ARABISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 49. EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 50. MONGOLISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 51. TIBETOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 53. JAPANOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 54. TURKOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában, 55. ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában, 56. IRANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 57. HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában, 73. NYELVTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK és 74. LATIN-AMERIKAI TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában, kf) X. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. SPORTMENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában, kg) XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 14. LOGISZTIKAI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában, kh) XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 12. ANYAGTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK, 13. MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 14. HIDROBIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK, 15. TÉRKÉPÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában, 16. ÖKOTOXIKOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. és 4.3. alpontjában, 17. FÖLDTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában, valamnt a 21. BIOTECHNOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában az egységes, szövegrész, l) 3. számú melléklet la) IV. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 11. ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában, lb) IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 66. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában az, egységes szövegrész,

162 8974 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám m) 3. számú melléklet ma) VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.1. alpontjában, mb) VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. POLITIKA TUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában, mc) VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 34. ÉPÍTŐMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában md) XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában az egységes szövegrész, n) 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. MARKETING MESTERKÉPÉSI SZAK 8. pont 8.3. alpontjában a szakrányok, szövegrész, o) 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 11. KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 10. Idegennyelv-smeret követelménye pontja, p) 3. számú melléklet pa) IV. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. ÁLLATORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS, pb) V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. JOGÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS, pc) VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. FILMDRAMATURG MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS, 2. SZÍNHÁZI DRAMATURG MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS, 3. SZÍNHÁZRENDEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS, 4. SZÍNMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS és a 25. ÉPÍTŐMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím címében az, EGYSÉGES szövegrész, q) 3. számú melléklet qa) IV. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 20. ERDŐMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS, qb) VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. ÁLTALÁNOS ORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS, 5. FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS és 6. GYÓGYSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS, qc) VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. FESTŐMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS, 6. SZOBRÁSZMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS, 7. GRAFIKUSMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS és 8. RESTAURÁTORMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS alcím címében az EGYSÉGES, szövegrész, r) 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. NÉDERLANDISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 10. pontjának utolsó mondata, s) 5. számú melléklet sa) I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN fejezet 4. TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS, sb) II. KATOLIKUS HITÉLETI SZAKOK fejezet 1. KATOLIKUS TEOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím címében az, EGYSÉGES szövegrész. (2) Hatályát veszt az OKM rendelet 6. (7) bekezdésében az a közoktatásról szóló év LXXIX. törvény 96. (5) bekezdés a) pontja alapján szövegrész. 57. Ez a rendelet júnus 1-jén lép hatályba. Balog Zoltán s. k., ember erőforrások mnsztere

163 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez* * E rendelet melléklete jelen közlöny mellékleteként, az MK_14_061_38EMMIr_mellekl.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen része jelen közlöny 8976-tól 9107-g oldalat képezk.

164 9108 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám A honvédelm mnszter 9/2014. (IV. 30.) HM rendelete a külföld szolgálatot teljesítők egyes járandóságaról szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról A honvédek jogállásáról szóló év CCV. törvény 238. (2) bekezdés 30. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló év XXXIII. törvény 85. (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában, és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamnt a különleges jogrendben bevezethető ntézkedésekről szóló év CXIII. törvény 81. (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamnt a különleges jogrendben bevezethető ntézkedésekről szóló év CXIII. törvény egyes rendelkezésenek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el: 1. A külföld szolgálatot teljesítők egyes járandóságaról szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbakban: R.) 3. -a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül k: (6) E rendelet alkalmazásában nem mnősül foglalkoztatás jogvszonyból származó jövedelemnek a terhességgyermekágy segély, valamnt a gyermekgondozás díj. (7) Az élettárs után e rendelet alapján megállapítható juttatások génybevételéhez az élettárs kapcsolatban élés tényét a HM rendelet1 18/A. -a szernt kell gazoln. 2. Az R. 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. Az ellátmány hav nettó összege a külföldön betöltött beosztás alapulvételével az 1. melléklet szernt szorzószám és az alapellátmány szorzatával egyenlő. Az alapellátmány a 2. mellékletben az állomáshely szernt országra meghatározott ellátmányalap és a 3. melléklet szernt ellátmánypótlék együttes összege. Részmunkadőben történő foglalkoztatás esetén az ellátmány hav nettó összegét a foglalkoztatás dőtartamával arányosan kell megállapítan. 3. Az R a a következő (2a) bekezdéssel egészül k: (2a) A (2) bekezdéstől eltérően azon (1) bekezdés a) pontja szernt Cpruson szolgálatot teljesítő kküldöttre, aknek a külföld pénzbel ellátását közvetlenül a béketámogató műveletet rányító nemzetköz szervezet bztosítja, a 39. (6) bekezdését, a 39/A. -t, a t, továbbá a 44/A 44/D. -t kell alkalmazn. 4. Az R. 18. alcíme a következő 39/A. -sal egészül k: 39/A. (1) A 36. (2a) bekezdése szernt kküldött a külföld szolgálat dőtartamára külszolgálat ellátmányra a 7. szernt ellátmánnyal megegyező összegben, a (2) (4) bekezdésben meghatározottak szernt jogosult. (2) A külszolgálat ellátmány összegének megállapítása során a kküldött által külföldön ellátott beosztás deglenes állományjegyzékben rögzített szntjét kell fgyelembe venn. Ha a külföldön ellátott beosztás szntje nem egyértelműen beazonosítható, akkor a külszolgálat ellátmány összegének megállapítása során a kküldött által legutóbb betöltött haza beosztás állományjegyzékben rögzített szntjét kell fgyelembe venn. (3) A külszolgálat ellátmányt a jogosult részére havonta utólag, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjág kell kfzetn. (4) A külszolgálat ellátmányra az azt terhelő adó- és járulékfzetés kötelezettség teljesítése érdekében alkalmazn kell a 12. -t. 5. Az R. 23. alcíme a következő 44/A. -sal egészül k: 44/A. A 36. (2a) bekezdése szernt kküldött a 27. szernt jogosult lletményelőlegre, továbbá a 30. szernt utazás előlegre azzal az eltéréssel jogosult, hogy a) az utazás előleg felvételekor írásban nylatkozk arról, hogy engedélyez a felvett előleg törlesztő-részletenek a külszolgálat ellátmány és a 44/B. szernt költségtérítés hav együttes összegéből történő levonását, vagy vállalja annak befzetését, és b) az utazás előleget az a) pont szernt nylatkozatának megfelelően, de legfeljebb a kutazást követő 6 hónap alatt köteles a Honvédségnek vsszatéríten. 6. Az R. IV. Fejezete a következő 23/A. és 23/B. alcímmel egészül k: 23/A. Lakhatással összefüggő költségek

165 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám /B. A 36. (2a) bekezdése szernt kküldött külföld szolgálat alatt lakhatására alkalmazn kell a 20., a 21. (1) bekezdése, (2) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése, a 22. (1) bekezdés a) g) pontja, k) pontja, (2) és (3) bekezdése, a 23. (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése kküldöttre vonatkozó rendelkezéset. 23/B. Egyéb eljárás szabályok 44/C. (1) A fogadó fél által a 36. (2a) bekezdése szernt kküldött részére folyósított pénzbel juttatásokat elnevezésüktől függetlenül bele kell számítan a külszolgálat ellátmány és a 44/B. szernt költségtérítés együttes összegébe. (2) A kküldött köteles a fogadó fél által bztosított pénzbel juttatások mértékéről a külföld szolgálat megkezdését követő hónap utolsó napjág, továbbá az azokban bekövetkező változásról a változástól számított 15 napon belül az lletékes pénzügy ellátó szerv részére írásbel nylatkozatot tenn. (3) A Honvédség által folyósított külszolgálat ellátmány, lletve a 44/B. szernt költségtérítés összegének megváltozásáról az lletékes pénzügy ellátó szerv köteles írásban tájékoztatn a kküldöttet. 44/D. (1) Ha a fogadó fél által a 36. (2a) bekezdése szernt kküldött részére folyósított pénzbel juttatások együttes összege meghaladja a külszolgálat ellátmány és a 44/B. szernt költségtérítés együttes összegét, a kküldött a Honvédségtől külszolgálat ellátmányra és a 44/B. szernt költségtérítésre nem jogosult. Ebben az esetben az lletékes pénzügy ellátó szerv a folyósítás megszüntetéséről írásban értesít a kküldöttet. (2) A fogadó fél által folyósított többletjuttatásokat a kküldöttől nem lehet elvonn. 7. Az R. a következő 66. -sal egészül k: 66. (1) E rendeletnek a külföld szolgálatot teljesítők egyes járandóságaról szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról szóló 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet (a továbbakban: HM rendelet3) 9. (2) és (3) bekezdésével megállapított 2. és 3. mellékletét október 26-tól kell alkalmazn. (2) E rendeletnek a HM rendelet3 a) 2. -ával megállapított 7. -át és b) 8. b), j), l) és m) pontjával megállapított 1. (4) bekezdését, 25. (8) bekezdését, 55. (1) bekezdését és 56. (2) bekezdését január 1-jétől kell alkalmazn. 8. Az R. a) 1. (4) bekezdésében az által felügyelt szövegrész helyébe a közvetlen alárendeltségébe tartozó, b) 1. (4) bekezdésében az a 7. (1) bekezdésére szövegrész helyébe az a 7. -ra, c) 2. (1) bekezdés 3. pontjában az és a 8. (1) bekezdése szernt gyermeke szövegrész helyébe az és gyermeke addg, amíg a nemzet köznevelésről szóló törvény szernt tankötelezettsége fennáll, továbbá annak a tanévnek a végég, amelynek dőtartama alatt a gyermek a 20. életévét, a fogyatékos személyek jogaról és esélyegyenlőségük bztosításáról szóló törvény szernt fogyatékos tanuló esetén a 23. életévét betölt, feltéve, hogy a tankötelezettség megszűnését követően köznevelés ntézményben tanul, d) 2. (1) bekezdés 15. pontjában a vezénylést, khelyezést szövegrész helyébe a vezénylést, khelyezést (a továbbakban együtt: vezénylés), e) 3. (4) bekezdésében az A 63. kvételével szövegrész helyébe az A 44/D. és a 63. kvételével, f) 8. (4) bekezdésében az az (1) szövegrész helyébe az a 2. (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott életkor feltételeknek megfelelő, g) 8. (5) bekezdésében a hozzátartozó jövedelmében bekövetkezett szövegrész helyébe a hozzátartozó jövedelmében vagy jövedelempótló juttatásában bekövetkezett, h) 23. (2) bekezdés b) pontjában a hozzátartóval szövegrész helyébe a hozzátartozóval, ) 25. (7) bekezdésében a szernt kérelem szövegrész helyébe a szernt kérelme, j) 25. (8) bekezdésében a venn, amely során a 7. (2) bekezdése szernt ellátmányt s számításba kell venn. szövegrész helyébe a venn., k) 26. c) pontjában az éves egészségügy szövegrész helyébe a kötelező egészségügy, l) 55. (1) bekezdésében az a 6. (3) bekezdését, a 7. (2) bekezdését, a t, szövegrész helyébe az a 6. (3) bekezdését, a t,, m) 56. (2) bekezdésében az a 7. (1) bekezdése szernt szövegrész helyébe az a 7. szernt, n) 60. (2) bekezdés c) pontjában a haza- és vsszautazás költségéhez való hozzájárulásra szövegrész helyébe a hazatéréskor a 16. (2) (4) bekezdése, valamnt a 17. (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése szernt utazás költségátalányra,

166 9110 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám o) 60. (4) bekezdésében az a 8. (1) bekezdésében foglaltaknak szövegrész helyébe az a 2. (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott életkor feltételeknek szöveg lép. 9. (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szernt módosul. (2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szernt módosul. (3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Az R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Az R. 7. melléklete a 6. melléklet szernt módosul. 10. Hatályát veszt az R. 8. (1) bekezdése. 11. Ez a rendelet a khrdetését követő nyolcadk napon lép hatályba. Dr. Hende Csaba s. k., honvédelm mnszter 1. melléklet a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelethez Az R. 1. melléklet 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép: A B C D 18. II/I-IV A - B fzetés osztály kormányzat ügykezelő 1,3 2. melléklet a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelethez Az R. 2. melléklet 31. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 2 A B C 31. Irak EUR 876

167 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelethez 3. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez 3 Az ellátmánypótlék hav nettó összege országonként A B C 1. Állomáshely szernt ország Pénznem Ellátmánypótlék összege 2. Afgansztán EUR Albána EUR Algéra EUR Azerbajdzsán EUR Boszna-Hercegovna EUR Egyesült Arab Emírségek EUR Egyptom EUR Fehéroroszország EUR Grúza EUR Inda EUR Indonéza EUR Irak EUR Irán EUR Izrael EUR Katar EUR Kazahsztán EUR Kenya EUR Kína EUR Koszovó EUR Kuba EUR Kuvat EUR Lbanon EUR Líba EUR Macedóna EUR Mexkó EUR Moldova EUR Ngéra EUR Oroszország EUR Paksztán EUR Palesztna EUR Szaúd-Arába EUR Szerba EUR Szíra EUR Ukrajna EUR Vetnam EUR 68

168 9112 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 4. melléklet a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelethez 4. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez 4 A tandíjköltséghez történő hozzájárulás mértéke A B C D E F G H 1 gyermek 2 gyermek esetében 3 vagy több gyermek esetében esetében Tandíjköltség mértéke EUR-g EUR-g EUR-g EUR felett 50% EUR és a EUR között rész 40%-a EUR és a EUR között rész 30%-a EUR 1. 50% EUR és a EUR között rész 40%-a EUR és a EUR között rész 30%-a EUR 2. 60% EUR és a EUR között rész 50%-a EUR és a EUR között rész 40%-a EUR 1. 50% EUR és a EUR között rész 40%-a EUR és a EUR között rész 30%-a EUR 2. 60% EUR és a EUR között rész 50%-a EUR és a EUR között rész 40%-a EUR 3. 70% EUR és a EUR között rész 60%-a EUR és a EUR között rész 50%-a EUR Fogyatékos gyermek esetében 80% EUR és a EUR között rész 80%-a EUR és a EUR között rész 80%-a EUR

169 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelethez 6. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez 5 A külföld napdíj-kegészítés nettó összege 1. A B C Besorolás osztály/beosztás kategóra UNIFIL (Lbanon) MINURSO (Nyugat-Szahara) 2. I/V. fölött 41,5 USD 72,0 USD 3. I/IV V. 29,5 USD 60,0 USD 4. I/I III. 19,0 USD 49,5 USD 5. II/I X. 10,0 USD 39,0 USD 6. melléklet a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelethez 6 Az R. 7. melléklet 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép: A B C D E 18. II/I IV A - B fzetés osztály kormányzat ügykezelő 1,15

170 9114 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám A közgazgatás és gazságügy mnszter 29/2014. (IV. 30.) KIM rendelete az egyes gazságügy tárgyú mnszter rendeletek módosításáról A közjegyzőkről szóló év XLI. törvény 183. f) pontjában, a 2. vonatkozásában az ügyvédekről szóló év XI. törvény 131. (1) bekezdés b) pontjában, a 3. vonatkozásában a jog segítségnyújtásról szóló év LXXX. törvény 75. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezető államttkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A közjegyzőkről szóló év XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása 1. (1) A közjegyzőkről szóló év XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbakban: Kjvhr.) 22. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 22. (1) A közjegyző a tárgyhónapot követő hónap 10. napjág köteles a tárgyhónapban elntézett közjegyző ügyekről kvéve a fzetés meghagyásos ügyeket, a fzetés meghagyások alapján a végrehajtás elrendelése ránt és bztosítás ntézkedés elrendelése ránt ügyeket az 5. számú melléklet szernt adattartalommal statsztka jelentést készíten és azt a 28. szernt nylvántartás útján elektronkusan megkülden az országos kamarának. (2) Az országos kamara az országos összesítést a mnszter által vezetett mnsztérumhoz és a Központ Statsztka Hvatalhoz továbbítja. (2) A Kjvhr. 29. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közjegyző a Ktv. rendelkezése szernt záradék formájában kállított tanúsítványokat a htelesítések nylvántartó könyvébe jegyz be. A htelesítések nylvántartó könyvében kell feltüntetn az elektronkus letét tárban történő elhelyezést, az elhelyezés meghosszabbítását, törlését és a letét tárból papír alapú vagy elektronkus másolat kadását s. (3) A Kjvhr. 29. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) A névaláírás htelesítésekor az ügyfél aláírását knyomtatott űrlap (aláíró lap) tartalmazza, amelyen fel kell tüntetn legalább az ügyszámot, az ügyfél család és utónevét, valamnt az ügyfél aláírását. A névaláírás htelesítés ügyekben az okmányellenőrzés skertelenségét vagy a htelesítés más okból történő elmaradását a htelesítések nylvántartó könyvének a megjegyzés rovatába meghúsult bejegyzéssel kell feltüntetn. (4) A Kjvhr. 29/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 29/A. (1) A htelesítések nylvántartó könyvében az ügyek 1-es ügyszámmal kezdődnek és az ügyek érkezésének megfelelően folyamatosan növekednek. (2) A névaláírás htelesítésnél az ügyfél által aláírt, knyomtatott aláíró lapot a névaláírást követően meg kell őrzn. (3) A folyamatos oldalszámozással ellátott knyomtatott űrlapokat a tárgyévet követő év márcus hó 31-g kell összefűzn. (4) A közjegyző az összefűzött űrlapokat az utolsó bejegyzés alatt aláírásával és hvatal bélyegző lenyomatával ellátva lezárja. (5) A Kjvhr a helyébe a következő rendelkezés lép: 31. (1) A pénztárkönyvet és a pénztárnaplót a terület elnökség által jóváhagyott és az országos kamara által a közjegyzők rendelkezésére bocsátott számítógépes nylvántartás útján kell vezetn. Az országos kamara olyan számítógépes nylvántartást bocsát a közjegyzők rendelkezésére, amely a ttoktartás szabályok megtartását bztosítja. (2) A hav és éves zárás esetén a záróadatokat a számítógépes nylvántartásból való nyomtatással, papír alapon s meg kell őrzn. (6) A Kjvhr. 33. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Ha a közjegyző az ügyet elntézte, ezt a pénztárkönyvben jelz. A naptár év végén a pénztárkönyvet le kell zárn, és a még elntézetlen ügyeket, továbbá az egyenleget a számítógépes nylvántartásban át kell vnn a következő évre. (7) A Kjvhr a helyébe a következő rendelkezés lép: 35. (1) A közjegyző a nylvántartásba, valamnt a pénztárkönyvbe bevezetett ügyekről elektronkus úton külön-külön betűrendes névmutatót vezet. A névmutató a fél (felek) nevét és az ügy számát tartalmazza.

171 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9115 (2) A közjegyző köteles az elntézetlen bzalm őrzés ügyeket mnden hónap utolsó napjával ellenőrzn és rögzíten, hogy a pénztárkönyv és a pénztárnapló hav egyenlegének összege megegyezk-e. Az ellenőrzés során készült számítást meg kell őrzn. (8) A Kjvhr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szernt módosul. (9) A Kjvhr. 22/C. -ában az a htelesítések nylvántartó könyvébe szövegrész helyébe az az országos kamara által jóváhagyott számítógépes nylvántartásba (a továbbakban: htelesítések nylvántartó könyve) szöveg lép. (10) Hatályát veszt a Kjvhr. 29. (2) bekezdése. 2. A pártfogó ügyvéd és a krendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet módosítása 2. A pártfogó ügyvéd és a krendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet 5. (7) bekezdésében a díjgényét szövegrész helyébe a díjgényét a támogatás megvonásának esetét kvéve szöveg lép. 3. A jog segítségnyújtás génybevételének részletes szabályaról szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosítása 3. (1) A jog segítségnyújtás génybevételének részletes szabályaról szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet (a továbbakban: Jstr.) 2. -a a következő pontokkal egészül k: (E rendelet alkalmazásában:) 20. tolmács: az a jog segítségnyújtó szolgálattal szerződött természetes vagy jog személy, ak a kutasított külföld számára bztosított peren kívül támogatás génybevétele során a kutasított külföld fél és a jog szolgáltatást nyújtó jog segítő között kommunkácó során nyelv segítséget nyújt; 21. kutasított külföld: a harmadk országbel állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló év II. törvény 42. (1) bekezdése vagy 43. (2) bekezdése alapján jogerősen kutasított személy; 22. degenrendészet hatóság: a harmadk országbel állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló év II. törvény 42. (1) bekezdése, vagy 43. (2) bekezdése alapján kutasító döntést hozó hatóság. (2) A Jstr. 40. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A központ hvatal a kfzetendő összegek lstáján szereplő összeget a jog segítő részére a lsta kézhezvételét követően, a jog segítő által kállított számlán szereplő teljesítés határdőn belül a Jog segítségnyújtás elnevezésű célelőrányzat (a továbbakban: célelőrányzat) terhére utalja át. Ha a lsta kézhezvételekor a számlán szereplő teljesítés határdőből 8 munkanapnál kevesebb van hátra, akkor az átutalásról a központ hvatal legkésőbb a lsta kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül gondoskodk. (3) A Jstr. az V. fejezetet követően a következő V/A. fejezettel egészül k: V/A. fejezet A KIUTASÍTOTT KÜLFÖLDIEK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT PEREN KÍVÜLI TÁMOGATÁSI ELJÁRÁS Általános szabályok 46/A. (1) A Jst. 41. (2) bekezdése szernt támogatás eljárásokban e Rész szabályat az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazn. (2) E fejezet tekntetében nyomtatvány alatt a 4. mellékletben meghatározott nyomtatványt (a továbbakban e fejezetben: nyomtatvány) kell érten. (3) E fejezet hatálya alá tartozó eljárások során a jog segítségnyújtó szolgálat és jog segítő, lletve a tolmács között elsősorban az elektronkus kapcsolattartást kell génybe venn. 46/B. (1) A kutasított külföld számára az degenrendészet hatóság segítséget nyújt a nyomtatvány ktöltésében. A fél kérésére az degenrendészet hatóság alkalmazottja a nyomtatványt a fél jelenlétében helyette ktölthet; ennek tényére a nyomtatvány Közlemény rovatában utaln kell. Az degenrendészet hatóság alkalmazottja aláírás előtt smertet a kérelmezővel a nyomtatvány tartalmát. (2) Amennyben a kutasított külföld az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatás ellenére a nyomtatványban nem adja meg magyarország értesítés címét, lletve olyan elektronkus levélcímet vagy telefax számot, amelyen a nek kézbesítendő ratokat fogadn tudja, úgy a terület hvatal az eljárást megszüntet. (3) A kutasított külföld Jst. 5. (2) bekezdésének h) pontja szernt rászorultságát az degenrendészet hatóság jogerős kutasító határozata gazolja.

172 9116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám (4) A kutasított külföldnek a nyomtatványban jelezne kell, hogy a jogerős kutasító határozat ellen bíróság felülvzsgálat kérelem előterjesztéséhez szükséges peren kívül jog szolgáltatás génybevétele során tolmács közreműködésére gényt tart-e. Ha a kutasított külföld tolmács közreműködését kér, úgy azt a nyelvet s meg kell jelölne, amelyen a szolgáltatást génybe kívánja venn. Jog segítő és tolmács krendelése 46/C. (1) A terület hvatal a kutasított külföld számára a jogerős kutasító határozat ellen bíróság felülvzsgálat kérelem előterjesztéséhez bztosított jog szolgáltatás nyújtását engedélyező határozattal egydejűleg jog segítőt és a fél kérelme alapján tolmácsot rendel k. (2) A terület hvatal a krendelő végzésben megjelöl: a) a kutasított külföld adatat, b) a támogatást engedélyező határozat számát, c) az eljárás tárgyát, d) a jogerős kutasító határozat számát, e) az degenrendészet hatóságot, f) a krendelt jog segítő nevét, címét, telefonszámát, fax számát, és e-mal címét (elérhetőségét), g) szükség szernt a krendelt tolmács nevét, címét, telefonszámát, fax számát, és e-mal címét (elérhetőségét). (3) A krendelő végzéshez mellékeln kell a támogatást engedélyező határozatot és az degenrendészet hatóság jogerős kutasító döntését. 46/D. (1) A terület hvatal jog segítőként, lletve tolmácsként elsősorban a kutasított külföld ügyében eljárt degenrendészet hatóság székhelyén, vagy ha ezt a kutasított külföld körülménye ndokolják, a kutasított külföld értesítés címe (őrzött szállás, közösség szállás, magánszállás) szernt településen működő tolmácsot, lletve a szolgáltatás szerződésben polgár és közgazgatás szakterületet, azon belül degenrendészet tevékenység kört vállalt jog segítőt rendel k. (2) Az (1) bekezdés szernt jog segítő, lletve tolmács hányában a terület hvatal a) a kutasított külföld ügyében eljárt degenrendészet hatóság székhelyéhez, a kutasított külföld értesítés címe (őrzött szállás, közösség szállás, magánszállás) szernt településhez közel településen működő tolmácsot, lletve elsősorban degenrendészet tevékenység kört vállalt jog segítőt, b) az a) pont szernt jog segítő vagy tolmács hányában a kutasított külföld ügyében eljárt degenrendészet hatóság székhelyén, a kutasított külföld értesítés címe (őrzött szállás, közösség szállás, magánszállás) szernt település szernt megyén kívül működő tolmácsot, lletve elsősorban degenrendészet tevékenység kört vállalt jog segítőt rendel k. (3) Ha a kutasított külföld ügyében eljárt degenrendészet hatóság a kutasított külföld tartózkodás helyének megváltozásáról értesít a terület hvatalt, a terület hvatal haladéktalanul tájékoztatja a jog segítőt és a tolmácsot a tartózkodás hely megváltozásáról. Ha a tartózkodás hely megváltozása már a támogatás kérelem benyújtásakor smert, az degenrendészet hatóság a kérelem továbbításával egydejűleg értesít a terület hvatalt, ak az új tartózkodás helynek megfelelően rendel k a jog segítőt és a tolmácsot. (4) A közreműködés megtagadása esetén a terület hvatal felmenthet az degenrendészet tevékenységet vállalt jog segítőt a krendelés alól, ha a) a kutasított külföld tartózkodás helyének krendelést követő változása matt a jog segítőnek a székhelyén kívül megyében kellene eljárna, vagy b) a jog segítő gazolja, hogy egyéb elháríthatatlan akadály merül fel. (5) A közreműködés megtagadása esetén a terület hvatal felmenthet a tolmácsot a krendelés alól, ha a tolmács gazolja, hogy a krendelés ellátása elháríthatatlan akadályba ütközk. (6) A krendelő végzés vsszavonásáról, új jog segítő, lletve tolmács krendeléséről a támogatás engedélyezésének ügyében eljárt terület hvatal dönt. (7) Az degenrendészet tevékenység körben s eljáró jog segítőnek rövd úton történő elérhetőséget kell bztosítana a jog segítségnyújtó szolgálat részére és vállalna kell, hogy az e fejezetben szabályozott krendelés esetén 1 munkanapon belül vsszajelz a krendelő végzés kézhezvételének tényét és azt s, ha a közreműködés megtagadásának oka áll fenn. (8) Az degenrendészet őrzetben lévő kutasított külföldt a jogerős kutasító határozat ellen bíróság felülvzsgálat kérelem megszerkesztéséhez szükséges jog segítségnyújtás eljárásban a jog segítő keres fel személyesen, egyébként pedg rövd úton értesít a kutasított külföldt arról, hogy hogyan vehet fel a kapcsolatot a jog segítővel.

173 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9117 A jog segítő működése 46/E. (1) Ha a kutasított külföld részére tolmácsot s krendeltek, a jog segítőnek a krendelés kézhezvételét követően haladéktalanul fel kell venne a kapcsolatot a tolmáccsal. (2) A jog segítőnek a Jst. 47/A. (1) bekezdése szernt kézbesítést úgy kell teljesítene, hogy a részére elektronkus úton továbbított kézbesítendő ratokról papíralapú másolatot készít, amelyet a kutasított külföldvel való személyes kapcsolatfelvétellel egydejűleg részére átad. (3) Ha a jog segítő a kézbesítés érdekében a szükséges és elvárható ntézkedéseket megtette és a kézbesítés ennek ellenére skertelen, úgy ezt a tényt a jog segítőnek haladéktalanul jelezne kell a terület hvatalnak. A terület hvatal ezt követően a hrdetmény kézbesítésre vonatkozó szabályok alapján jár el. Skertelen kézbesítés esetén a jog segítő részére 1 órány tevékenységért járó díj állapítható meg. (4) A kutasított külföldnek a teljesítés gazolására szolgáló nyomtatványon aláírásával kell gazolna a személyes kapcsolatfelvétel megtörténtét, lletve a jog segítő által kézbesítés esetén a kézbesítés tényét. (5) A jog segítő a kutasított külföldek peren kívül támogatás eljárásaban a jog szolgáltatás nyújtásának befejezését követően a teljesítés gazolására szolgáló aláírt nyomtatvány, valamnt a felülvzsgálat kérelem egy érkeztetett példányának bemutatásával gazolja a támogatást engedélyező terület hvatalnak azt, hogy a jog szolgáltatás nyújtását elvégezte. A felülvzsgálat kérelem benyújtását a posta feladóvevény és a kérelem egy másolat példányának együttes bemutatása s gazolhatja. A tolmács díjának megfzetése 46/F. A kutasított külföld számára bztosított peren kívül támogatás génybevételéhez bztosított tolmács díjának megfzetésére a szakfordító díj megfzetésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazn azzal, hogy a tolmácsolás tevékenység, a várakozás és a készenlét dőtartamát a jog segítő, az utazás költséget pedg a tolmács gazolja. (4) A Jstr (2) bekezdésében a pártfogó ügyvéd díjat szövegrész helyébe a díjgény alapján, a bíróság eljárás befejezése előtt megállapított pártfogó ügyvéd díjat szöveg lép. (5) A Jstr. a 2. melléklet szernt 4. melléklettel egészül k. 4. Záró rendelkezések 4. Ez a rendelet júlus 1-jén lép hatályba. Dr. Navracscs Tbor s. k., közgazgatás és gazságügy mnszter

174 9118 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 1. melléklet a 29/2014. (IV. 30.) KIM rendelethez 8 1. melléklet a /2014. (.) KIM rendelethez A Kjvhr. 5. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép: 3. Közjegyző nemperes ügyek - kvéve a végrehajtás elrendelése ránt ügyek 1. Hagyaték ügy 2. Értékpapír- és okrat semmssé nylvánítás ügy 3. Zálogjog nylvántartással összefüggő ügy 4. Szakértő krendelés 5. Előzetes bzonyítás 6. Bejegyzett élettárs kapcsolat megszüntetése 7. Záradék tanúsítványok készítése során közreműködés megtagadása 8. Gépjármű zálognylvántartás 9/a. Élettárs kapcsolat fennállásáról szóló nylatkozat bejegyzése 9/b. Élettárs kapcsolat fenn nem állásáról szóló nylatkozat bejegyzése 10. Európa fzetés meghagyásos ügy 11. Htelbztosíték nylvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának megállapítására rányuló nemperes eljárás 12. A házasság és az élettárs vagyonjog szerződések elektronkus nylvántartásába történő bejegyzésére és a bejegyzett vagyonjog szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzésére rányuló nemperes eljárás 13/a. közjegyző letétbevétel kérelem záradékolása 13/b. közjegyző letét kutalásáról szóló határozat 14. Összesen Az ügyek száma, megoszlása az eljárás dőtartama szernt a b a b Előző hónapról folyamatban maradt Érkezett Befejezett Összesen Folyamatban 1 éven túl maradt 2 éven túl 5 éven túl Jogerőre emelkedett nemperes ügyek/végrehajthatóvá nylvánított európa fzetés meghagyásos ügyek száma Az adott hónapban érkezett fellebbezések száma Felterjesztett Fel nem terjesztett Intézkedést génylő fellebbezések Vsszavonás Elutasítás A másodfokú Helybenhagyás bíróságról vsszaérkezett ügyekben hozott határozatok: Hat. kívül helyezés, új eljárás Megváltoztatás

175 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Meghúsult ügyek száma Az európa fzetés meghagyásos ügyekben érkezett ellentmondások száma A befejezett 0-3 hónap ügyekben 3-6 hónap az eljárás 6-12 hónap 1 év felett 2 év felett * A kezdőrat érkezésétől a befejezésg eltelt dő. A határértékek az alacsonyabb kategórában vannak feltüntetve.

176 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 2. melléklet a 29/2014. (IV. 30.) KIM 2. rendelethez melléklet a /2014. (.) KIM rendelethez 4. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez 4. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY a harmadk országbel állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló év II. törvény 42. (1) bekezdése vagy 43. (2) bekezdése alapján hozott kutasító határozat ellen bíróság felülvzsgálat kérelem elkészítésére vonatkozó jog segítségnyújtás engedélyezése ránt kérelemhez A főváros, megye gazságügy szolgálat érkeztető bélyegzője A) A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI ADATAI 1. Neve: 2. Születés helye és deje: 3. Anyja születés neve: 4. Személyazonosító okmányának típusa, száma: 5. Lakó- vagy tartózkodás helyének (kjelölt tartózkodás helyének) címe: 6. Magyarország értesítés címe, telefonszáma, e-mal címe: 7. Állampolgársága: 8. A kérelmező által beszélt nyelv vagy nyelvek: 9. A kérelmező tolmácsolás bztosítása ránt kérelme: nem kér tolmácsolást tolmácsolást kér a következő nyelven: B) A KIUTASÍTÁSI ÜGY ADATAI A jogerős kutasító határozat száma: Eljárt degenrendészet hatóság: KÖZLEMÉNY Büntetőjog felelősségem tudatában kjelentem, hogy az általam tett nylatkozatok megfelelnek a valóságnak. A jog segítségnyújtó szolgálat által lefolytatott, a támogatás engedélyezése és a jog segítő díj megállapítása ránt eljárásában felmentem a jog segítőt a jog szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban fennálló ttoktartás kötelezettsége alól. Tudomásul veszem, hogy megfelelő magyarország elérhetőség adatok hányában a jog segítségnyújtó szolgálat a támogatás engedélyezése ránt eljárást megszüntet. A támogatás engedélyezése esetén a fellebbezés jogomról lemondok. Kérésemre az degenrendészet hatóság alkalmazottja a nyomtatványt a jelenlétemben helyettem töltötte k. Az degenrendészet hatóság alkalmazottja aláírás előtt smertette a nyomtatvány tartalmát. (szükség szernt aláhúzandó) Egyéb nylatkozatok:...,... év... hó... nap... kérelmező aláírása Melléklet:. számú kutasító határozat

177 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9121 A közgazgatás és gazságügy mnszter 30/2014. (IV. 30.) KIM rendelete a közgazgatás, rendészet és katona képzés terület alap- és mesterképzés szakjanak képzés és kmenet követelményeről A Nemzet Közszolgálat Egyetemről, valamnt a közgazgatás, rendészet és katona felsőoktatásról szóló év CXXXII. törvény 44. (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezető államttkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezető államttkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügymnszterrel, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamnt a különleges jogrendben bevezethető ntézkedésekről szóló év CXIII. törvény egyes rendelkezésenek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelm mnszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. A közgazgatás, rendészet és katona képzés területen megszerezhető végzettség sznteket leíró általános (nem szakspecfkus) jellemzőket (kompetencákat) az 1. melléklet határozza meg. 2. A közgazgatás, rendészet és katona képzés terület alapképzés szakjanak képzés és kmenet követelményet a 2. melléklet határozza meg. 3. A közgazgatás, rendészet és katona képzés terület mesterképzés szakjanak képzés és kmenet követelményet a 3. melléklet határozza meg. 4. A 2. és a 3. mellékletekben meghatározott alap- és mesterképzés szakokon az elsajátítandó szakma kompetencák részét képez a szaknak megfelelő nformatka írástudás (személy számítógép, operácós rendszer, szövegszerkesztő, táblázatkezelő, nternet és az elektronkus levelezés használatával kapcsolatos smeretek), továbbá az egészségfejlesztés alapsmeretek, melyek magukban foglalják a környezet-, baleset- és fogyasztóvédelem alapsmeretet s. 5. Az e rendelettel meghatározott képzés és kmenet követelményeket kell alkalmazn a teljes dejű és részdős, valamnt a távoktatásként szervezett alap- és mesterképzésben s. 6. (1) Ez a rendelet a (2) (4) bekezdésben foglalt kvétellel a khrdetését követő tzenötödk napon lép hatályba. (2) A november 1-jén lép hatályba. (3) A 7. és a november 1-jén lép hatályba. (4) A 8. és a november 1-jén lép hatályba. (5) Az e rendeletben foglalt követelményeket felmenő rendszerben a (6) (8) bekezdésben foglalt kvétellel először a 2014/2015. tanévre felvételt nyert és beratkozott hallgatókra kell alkalmazn. (6) E rendelet 7. és 9. -át először a 2016/2017. tanévre felvételt nyert és beratkozott hallgatókra kell alkalmazn. (7) E rendelet 8. és 10. -át először a 2018/2019. tanévre felvételt nyert és beratkozott hallgatókra kell alkalmazn. (8) E rendelet 11. -át először a 2015/2016. tanévre vonatkozó általános felvétel eljárásban kell alkalmazn. 7. A 2. melléklet I. 1. alcím Közgazgatás-szervező alapképzés szak 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 10. Idegennyelv követelmények: Az általános gazgatás szakrányon az alapfokozat megszerzéséhez az EU valamely hvatalos degen nyelvén egy államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány vagy azzal egyenértékű érettség bzonyítvány vagy okrat megszerzése szükséges. A nemzetköz közgazgatás szakrányon az alapfokozat megszerzéséhez az EU valamely hvatalos degen nyelvén egy államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány vagy azzal egyenértékű érettség bzonyítvány, okrat, vagy középfokú (B2) komplex típusú közgazgatás szaknyelv nyelvvzsga-bzonyítvány vagy azzal egyenértékű okrat szükséges. 8. A 2. melléklet I. 1. alcím Közgazgatás-szervező alapképzés szak 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 10. Idegennyelv követelmények: Az általános gazgatás szakrányon az alapfokozat megszerzéséhez az EU valamely hvatalos degen nyelvén egy államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány vagy azzal egyenértékű érettség

178 9122 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám bzonyítvány vagy okrat megszerzése szükséges. A nemzetköz közgazgatás szakrányon az alapfokozat megszerzéséhez középfokú (B2) komplex típusú közgazgatás szaknyelv nyelvvzsga-bzonyítvány vagy azzal egyenértékű okrat szükséges. 9. A 3. melléklet I. 1. alcím Közgazgatás mesterképzés szak 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 10. Idegennyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az EU valamely hvatalos degen nyelvéből államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány vagy azzal egyenértékű érettség bzonyítvány, okrat, vagy középfokú (B2) komplex típusú közgazgatás szaknyelv nyelvvzsga-bzonyítvány vagy azzal egyenértékű okrat szükséges. 10. A 3. melléklet I. 1. alcím Közgazgatás mesterképzés szak 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 10. Idegennyelv követelmények: A közgazgatás-tudomány szakrányon, valamnt a közgazgatás vezető szakrányon a mesterfokozat megszerzéséhez államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú közgazgatás szaknyelv nyelvvzsgabzonyítvány vagy azzal egyenértékű okrat szükséges. Az európa és nemzetköz közgazgatás szakrányon a mesterfokozat megszerzéséhez felsőfokú (C1) komplex közgazgatás szaknyelv nyelvvzsga-bzonyítvány vagy azzal egyenértékű okrat szükséges. 11. A 3. melléklet IV. 3. alcím Katona vezető mesterképzés szak 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzés szakok: a katona logsztka, a katona üzemeltetés, a katona gazdálkodás, a had- és bztonságtechnka mérnök. 12. Hatályát veszt a közgazgatás felsőoktatás alap- és mesterképzés szakjanak képzés és kmenet követelményeről szóló 24/2013. (X. 2.) KIM rendelet. Dr. Navracscs Tbor s. k., közgazgatás és gazságügy mnszter

179 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 30/2014. (IV. 30.) KIM rendelethez A VÉGZETTSÉGI SZINTEKET LEÍRÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, KOMPETENCIÁK 1. Az alapképzésben szerezhető végzettség sznt jellemző Alapképzésben alapfokozatot az szerezhet, ak a) a képzés során az smereteket lletően bzonyította, hogy a képzés területéhez tartozó smereteket elsajátította és olyan smereteket szerzett, amelyek alapján az adott és más képzés területen folyó mesterképzésbe léphet; képes a választott képzés ág összefüggésen kívül eső alapfogalmak és alapelvek önálló elsajátítására, alkalmazására és egy adott munkakörben való felhasználására; smer a tanulmány területre érvényes smeretszerzés módjat, a legfontosabb smeretszerzés forrásokat; képes eldönten, hogy egy adott problémát mlyen megközelítésben lehet megoldan, és ez adott esetben mlyen mértékben alkalmas a probléma skeres megoldására; b) smeretet lletően alkalmas szakképzettségének megfelelő munkakör ellátására; az nformácók krtkus elemzésére és sokoldalú feldolgozására; degen nyelven és az nformatka legújabb eszközevel s hatékonyan kommunkáln, és az nformácókat, érveket és elemzéseket különböző nézőpontok szernt bemutatn; a képzés ágon belül elsajátított problémamegoldó technkák hatékony alkalmazására; önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévő készsége fejlesztésére és olyan új kompetencák elsajátítására, amelyek segítségével alkalmassá válhat egy szervezeten belül felelősségteljes munkakör vállalására; a tanulást lletően képes összefüggő szöveg, valamnt vzuáls jelekkel, tpográfa eszközökkel, konokkal tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, vzuáls szövegek (mozgó-, állóképek, térképek, dagramok stb.) megértésére, értelmezésére; saját tanulás folyamatanak hatékony megszervezésére; a legkülönbözőbb tanulás források felhasználására; c) a szakma atttűdök és magatartás terén rendelkezk olyan személyes tulajdonságokkal és együttműködés készséggel, amelyek a személyes felelősséget és az egyén döntéshozatalt s megkövetelő munkakörökhöz szükségesek; mnőségtudattal és skerorentáltsággal; saját tevékenysége krtkus értékelésének képességével; értékek kalakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartással.

180 9124 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 2. A mesterképzésben szerezhető végzettség sznt jellemző Mesterképzésben mesterfokozatot az szerezhet, ak a) a képzés során az smereteket lletően bzonyította, hogy felkészült tanulmány területén az smeretek rendszerezett megértésére és elsajátítására, lletve a tudományterületről vagy a megszerzett tapasztalatból származó nformácók, felmerülő új problémák, új jelenségek krtkus feldolgozására; smer saját kutatásahoz vagy tudományos munkájához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technkákat; eredet látás- és gondolkodásmóddal és megfelelő absztrakcóval rendelkezk a tudományág mélyebb összefüggésenek megértésében, a megszerzett tudás alkalmazásában és gyakorlat hasznosíthatóságában, valamnt a problémamegoldó technkák felhasználásában; képes a tudományágában a tudományos kutatások és a különböző módszerek értékelésére, önálló krtka megfogalmazására és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére; b) smeretet lletően alkalmas rendszerszerűen és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozn, helytálló bírálatot vagy véleményt megfogalmazn, döntést hozn, és az ebből adódó következtetéseket levonn és közérthetően bemutatn; a megoldandó problémák megértésére, önálló megoldására és eredet ötletek felvetésére; szakmalag magas sznten önállóan megtervezn és végrehajtan feladatokat; a képzés terület belső törvényszerűségenek mélyebb megsmerésére és önművelésre; az egyén tudás, smeret elmélyítésére, bővítésére; c) a szakma atttűdök és magatartás terén rendelkezk a munkakörhöz szükséges olyan tulajdonságokkal, amelyek alapján képes együttműködésre, kezdeményezésre és személyes felelősségvállalásra, döntéshozatalra, szakma önképzésre; saját tevékenysége krtkus értékelésének képességével; értékek kalakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartással.

181 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 30/2014. (IV. 30.) KIM rendelethez AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI I. KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI ÁG 1. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzés szak megnevezése: közgazgatás-szervező (Publc Admnstraton Manager) 2. Az alapképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövdítve: BA) szakképzettség: közgazgatás-szervező a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Publc Admnstraton Manager választható szakrányok: a) általános gazgatás; b) nemzetköz közgazgatás; választható szakrányok angolul: a) General Admnstraton; b) Internatonal Publc Admnstraton; szakrányhoz rendelt szakképzettség: a) közgazgatás-szervező általános gazgatás szakrányon; b) közgazgatás-szervező nemzetköz közgazgatás szakrányon; szakrányhoz rendelt szakképzettség angolul: a) Publc Admnstraton Manager wth Specalsaton n General Admnstraton; b) Publc Admnstraton Manager wth Specalsaton n Internatonal Publc Admnstraton. 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. Képzés ág: közgazgatás 5. A képzés dő félévekben: 6 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 180 kredt 6.1. A képzés ágon belül közös képzés szakasz mnmáls kredtértéke: 30 kredt 6.2. A dfferencált szakma smeretekhez rendelhető mnmáls kredtérték: 30 kredt 6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető mnmáls kredtérték: 10 kredt 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kredtérték: 10 kredt 6.5. A gyakorlat smeretekhez rendelhető mnmáls kredtérték: 50 kredt 6.6. Intézményen kívül gyakorlat képzésben szerezhető mnmáls kredtérték: 10 kredt

182 9126 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 7. Az alapképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: A képzés célja olyan közgazgatás-szervező képesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akk elhvatottsággal és tudatosan készülnek a közszolgálat tsztvselő életpályára, lletve a közszolgálaton belül karrerjük fejlesztésére A közgazgatás-szervező képes az állam működés valamenny területén, különösen a közgazgatásban hvatástudattal szolgáln a közjót és a közérdeket, közgazgatás stratégák értelmezésére és érvényesítésére, a hatóság jogalkalmazásra és jogérvényesítésre, közgazgatás feladat-ellátás szervezésére és végrehajtására, közgazgatás folyamatok szervezésére és továbbfejlesztésére, alkalmazkodn a közgazgatás karrer utak, munkakörcsaládok követelményehez, az alapvető államháztartás (így különösen a költségvetés-tervezés, gazdálkodás, pénzügy) feladatokban történő részvételre, szervezetszabályozás feladat ellátására, szervezetrányítás, felügyelet és ellenőrzés tevékenység végzésére, személyzetgazgatás és személyzet poltka feladatokban történő közreműködésre, közszolgálat nemzetköz kapcsolatban történő feladatellátására, hatékony közszolgálat kommunkácóra, valamnt a közös közszolgálat smeretek elsajátításával smer és ért a rendészet, katona és nemzetbztonság szakterületek felépítését, szabályozását, működését A képzés a közszféra számára olyan szakembereket bztosít, akk a közgazgatás alkotmányos meghatározottságának és a kor követelményenek megfelelő tudással és megfelelő színvonalú műveltséggel rendelkeznek, amely a közgazgatás működésének megértésén keresztül nemcsak képessé, hanem méltóvá tesz őket a haza és a közérdek szolgálatára, gyakorlatorentált smereteket szereztek, amelyek brtokában képesek az admnsztrácó bármely szakterületén az adott terület specaltásahoz alkalmazkodva rövd dőn belül hatékony munkát végezn, elmélet, tudományos alapozó (pl. államelmélet, államtudomány, alkotmányjog, államszervezet) smeretek brtokában vannak, amelyek lehetővé teszk számukra a közgazgatás-tudomány mestertanulmányok folytatását, valamnt hosszabb távon és tudományos érdeklődés esetén a doktor tanulmányok megkezdését, felsőfokú szakma alapsmereteket szereznek, amelyekre építve képesek eredményesen részt venn a közszolgálat továbbképzésben és így könnyen moblzálhatók a közszektorban, szervező és vezető smeretekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek segítségével bekapcsolódhatnak a közszolgálat vezetőképzésbe.

183 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Az alapfokozat brtokában a közgazgatás-szervezők képesek: érdem munkát végezn a közhatalom gyakorlását megvalósító, valamnt a közszolgáltatások bztosításában közreműködő állam és nem állam szerveknél, a demokratkusan választott vezetők közhatalom gyakorlása során hozott döntésenek önálló végrehajtására, gazodva a társadalm-gazdaság környezet változásahoz, a vezető döntések előkészítésére és a döntéshozatal eljárásban való aktív részvételre, az ember erőforrás-gazdálkodással, az életpálya-tervezéssel, valamnt a közszolgálatban működtetett személyzet rendszerekkel kapcsolatos alapvető feladatok ellátására, a jó állam, a jó kormányzás és a jó közgazgatás elvenek és célktűzésenek érvényre juttatására, az Alaptörvényből és az európa unós szabályokból fakadó elvárásoknak megfelelően együttműködn és kommunkáln a lakossággal, szolgáltató, ügyfélbarát magatartással a közgazgatást közelíten a polgárokhoz. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök): 8.1. alapozó smeretek: kredt alkotmánytörténet- és közgazgatás-történet smeretek, államtan alapsmeretek, alkotmányjog smeretek, társadalomelmélet és szocológa alapsmeretek, közgazdaság smeretek, közpoltka smeretek, közpénzügy alapsmeretek, nemzetpoltka, közgazgatás-tan smeretek, közgazgatás-szervezés, rendészetelmélet és a rendészet eszközrendszer, hadelmélet és katona műveletek, vezetés- és szervezéselmélet, általános poltológa smeretek szakma törzsanyag: kredt államszervezet és a közgazgatás szervezetrendszer, közfeladatok és közgazgatás funkcók, közgazgatás földrajz, urbansztka, önkormányzat smeretek, a közgazgatás működése és általános közgazgatás jog, közgazgatás eljárások és hatóság eljárásjog, közgazgatás feladatrendszer és szakgazgatás alapsmeretek,

184 9128 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám közszolgálat munkajog, közszolgálat életpályák és humán-erőforrásgazdálkodás, statsztka smeretek, polgár jog alapsmeretek, államháztartás, számvtel smeretek, nemzetköz közjog és európa unós alapsmeretek, katasztrófavédelm smeretek, közgazgatás nformatka és nformácós rendszersmeret, közgazgatás büntetőjog, közszolgálat logsztka, nemzetbztonság tanulmányok, közös közszolgálat gyakorlat, ntegrtás a közszolgálatban és hvatásetka, kommunkácó dfferencált szakma smeretek: kredt a) általános gazgatás szakon: alapjogvédelem a közszolgálatban, szakgazgatás smeretek, közgazgatás jogérvényesítés és jogvédelm smeretek (közgazgatás bíráskodás), e-közszolgálat smeretek, ember erőforrás gazdálkodás smeretek, államháztartás ellenőrzés smeretek, szocálpszchológa smeretek, támogatásszervezés (projektmenedzsment) smeretek, szaknyelv smeretek. b) nemzetköz közgazgatás szakrány: nemzetköz szervezetekre vonatkozó smeretek, EU ntézményrendszere és közpoltká, magyar külpoltka és külszolgálat smeretek, EU jogrendszere, külügy gazgatás smeretek, ember és ksebbség jogok, regonáls tanulmányok, nemzetköz és EU pénzügytan smeretek, szaknyelv smeretek.

185 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Szakma gyakorlat: 10 kredt Az oklevél megszerzésének feltétele legalább 10 hét mentorált közszolgálat szakma gyakorlat elvégzése. 10. Idegennyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez az EU valamely hvatalos degen nyelvén egy államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány vagy azzal egyenértékű érettség bzonyítvány vagy okrat megszerzése szükséges. 2. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzés szak megnevezése: nemzetköz gazgatás (Internatonal Admnstraton) 2. Az alapképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövdítve: BA) szakképzettség: nemzetköz gazgatásszervező (a specalzácó megjelölésével) a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Internatonal Admnstraton Manager választható specalzácók: nemzetköz ntézmény gazgatás, nemzetköz vállalatok gazgatása (Internatonal Insttutonal Admnstraton, Internatonal Corporate Management) 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. Képzés ág: közgazgatás 5. A képzés dő félévekben: 6 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 180 kredt 6.1. A képzés ágon belül közös képzés szakasz mnmáls kredtértéke: 25 kredt 6.2. A specalzácóhoz rendelhető mnmáls kredtérték: 27 kredt 6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető mnmáls kredtérték: 9 kredt 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kredtérték: 15 kredt 6.5. A gyakorlat smeretekhez rendelhető mnmáls kredtérték: 50 kredt 6.6. Intézményen kívül összefüggő gyakorlat képzésben szerezhető mnmáls kredtérték: 7. Az alapszak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: A képzés célja olyan nemzetköz gazgatásszervezők képzése, akk alkalmasak a közgazgatás szervezetrendszerben, továbbá a nemzetköz nagyvállalatokon belül nemzetköz vonatkozású döntések előkészítésére és végrehajtására, a közgazgatás szervek és az önkormányzatok nemzetköz kapcsolatanak szervezésére, európa unós szervezetekben történő ügyntézésre, közgazgatásban gazgatás, szervezés feladatok ellátására, hatóság eljárások lefolytatására, középvezető feladatok elvégzésére, továbbá kellő mélységű elmélet smeretekkel rendelkeznek a képzés másodk cklusban történő folytatásához.

186 9130 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 7.1 Az alapfokozat brtokában a nemzetköz gazgatásszervezők képesek: gazgatás, szervezés feladatok ellátására, hatóság eljárások lefolytatására, középvezető feladatok elvégzésére; szervező, projektmenedzser feladatok ellátására nemzetköz ntézményekben és nemzetköz nagyvállalatoknál. 7.2 Az alapfokozat brtokában a nemzetköz gazgatásszervezők alkalmasak: magas szntű nyelvtudás, tárgyalás és kommunkácós képességek brtokában a nemzetköz ntézmények, az azokhoz kapcsolódó belföld szervezetek, nemzetköz nagyvállalatok döntésenek előkészítésére és végrehajtására; közszolgálat, vállalat humánpoltka feladatok ellátására A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunkácós készséggel, degen nyelvtudással, mnőség ránt génnyel, felelősségtudattal. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök): 8.1. alapozó smeretek: kredt társadalomtudomány alapsmeretek (társadalomelmélet, poltkaelmélet, szocológa smeretek); jogtudomány smeretek (jog alapsmeretek, közjog és magánjog smeretek); kegészítő szakma alapozó smeretek (közgazdaság, szervezés és vezetés, számítástechnka smeretek); 8.2. szakma törzsanyag: kredt gazgatástörténet modul (alkotmány és közgazgatástörténet); általános gazgatás modul (a közgazgatás szervezete, a közgazgatás jog alapntézménye); szakgazgatás modul (a szakgazgatások rendszere, különös tekntettel a nemzetköz gazgatásra); pénzügy jog és pénzügytan modul (belföld és nemzetköz adójog, nemzetköz pénzügyek, államháztartástan alapsmeretek); közszolgálat és munkajog modul; nemzetköz modul (nemzetköz közjog alapntézménye, a dplomáca elmélete és gyakorlata, nemzetköz magánjog, nemzetköz gazdaság kapcsolatok joga); európa unós modul (az EU története, szervezete, EU közjog és poltka, unós kereskedelm jog); kommunkácós modul (degen nyelv smeretek); 8.3. dfferencált szakma smeretek: kredt nemzetköz ntézmény gazgatás, nemzetköz vállalatok gazgatása specalzácókhoz tartozó smeretkörök. 9. Szakma gyakorlat: Az oklevél megszerzésének feltétele 6 hét szakma gyakorlat elvégzése. 10. Idegennyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy degen nyelvből államlag elsmert középfokú (B2) komplex típusú általános nyelvvzsga-bzonyítvány és egy másk degen nyelvből jog és közgazgatás vagy közgazdaság államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú szaknyelv nyelvvzsga-bzonyítvány vagy ezekkel egyenértékű érettség bzonyítvány vagy okrat megszerzése szükséges.

187 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9131 II. RENDÉSZETI KÉPZÉSI ÁG 1. BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzés szak megnevezése: bűnügy gazgatás (Crmnal Admnstraton) 2. Az alapképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövdítve: BA) szakképzettség: a) bűnügy gazgatásszervező, bűnügy nyomozó szakrányon b) bűnügy gazgatásszervező, bűnügy hírszerző szakrányon c) bűnügy gazgatásszervező, gazdaságvédelm nyomozó szakrányon d) bűnügy gazgatásszervező, pénzügy nyomozó szakrányon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: a) Crme Admnstraton Manager n Crme Investgaton b) Crme Admnstraton Manager n Crmnal Intellgence c) Crme Admnstraton Manager n Economc Crme Investgaton d) Crme Admnstraton Manager n Fnance Investgaton 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. Képzés ág: rendészet 5. A képzés dő félévekben: 6 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 180 kredt 6.1. A képzés ágon belül közös képzés szakasz mnmáls kredtértéke: 30 kredt 6.2. A szakrányhoz rendelhető mnmáls kredtérték: 33 kredt 6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető mnmáls kredtérték: 9 kredt 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kredtérték: 12 kredt 6.5. A gyakorlat smeretekhez rendelhető mnmáls kredtérték: 86 kredt 6.6. Intézményen kívül összefüggő gyakorlat képzésben szerezhető mnmáls kredtérték: 7. Az alapképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: A képzés célja olyan bűnügy gazgatásszervezők képzése, akk alkalmasak a rendőrség, valamnt a Nemzet Adó- és Vámhvatal bűnügy szervenél beosztott, beosztott parancsnok feladatok ellátására. Ismerk a nyomozás cselekmények végrehajtásának módozatat, a ttkos nformácógyűjtésre vonatkozó jog szabályozókat, képesek önállóan büntetőeljárás, valamnt ttkos nformácógyűjtés lefolytatására. Tsztában vannak a nyomozások lefolytatásához kapcsolódó elmélet és gyakorlat kérdésekkel, valamnt az egyes bűncselekményfajták felderítése és bzonyítása érdekében teendő ntézkedésekkel, továbbá kellő mélységű elmélet smeretekkel rendelkeznek a képzés másodk cklusban történő folytatásához Az alapfokozat brtokában a bűnügy gazgatásszervező képes: a bűnügy gazgatás alapfogalmanak, alapelvenek gyakorlat alkalmazására;

188 9132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám a nyomozás, a felderítés és a bzonyítás elmélet és gyakorlat kérdésenek smeretében szolgálat feladatanak eredményes ellátására; bűncselekményfajták elkövetés formával, eszközevel, módjaval kapcsolatban megszerzett smeretek brtokában az elkövetők krmnalsztka, krmnológa jellemzőnek feltárására; a nyomozás cselekményekre és ntézkedésekre vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlat alkalmazására; krmnáltechnka eszközök alkalmazására; az elvárt normáknak megfelelő szntű nemzetköz együttműködésre az európa unós és más nemzetköz bűnüldözés szervekkel és szervezetekkel, a hvatásrendek képvselő között együttműködésre; a rendőrség ügyvtel, ügyfeldolgozó szoftverek, nformatka eszközök használatára; a bűnüldözéshez szükséges adatgyűjtés megszervezésére és az adatok felhasználására Az alapfokozat brtokában a bűnügy gazgatásszervező alkalmas: felderítő és vzsgálat munka végzésére; a bűnügy gazgatás területén beosztott parancsnok feladatok tervezésére, szervezésére és végzésére Szakrányú specfkus kompetencák: a bűnügy nyomozó szakrányon végzett brtokában van azoknak a specáls krmnalsztka és bűnügy szolgálat smereteknek, amelyek alkalmazásával a bűnügy szolgálat területen a bűncselekmények felderítése és bzonyítása terén egyaránt eredményes munkát tud végezn; a bűnügy hírszerző szakrányon végzett brtokában van azoknak a specáls krmnalsztka és bűnügy szolgálat smereteknek különösen a humán nformácószerzés területén -, amelyek alkalmazásával képes a büntetőeljárások megndításához és eredményes befejezéséhez szükséges nformácók megszerzésére, a gazdaságvédelm nyomozó szakrányon végzett brtokában van azoknak a specáls krmnalsztka és bűnügy szolgálat, valamnt pénzügy és gazdaság jog smereteknek, amelyek alkalmazásával a gazdaság jellegű bűncselekmények felderítése és bzonyítása terén eredményes munkát tud végezn; a pénzügy nyomozó szakrányon végzett brtokában van azoknak a specáls jövedék, adójog, gazdaságvédelm, valamnt vám és vámeljárás jog, Nemzet Adó- és Vámhvatal nformatka (NCTS, CDPS, Robotzsaru, TADLEK rendszerek) smereteknek, lletve bűnügy szolgálat smereteknek, amelyek alkalmazásával képes a Nemzet Adó- és Vámhvatal hatáskörébe tartozó bűncselekmények vzsgálatára A szakon végzettek rendelkeznek kapcsolatteremtő, problémafelsmerő és problémamegoldó képességgel, együttműködés és kommunkácós készséggel, degen nyelvtudással, mnőség ránt génnyel, felelősségtudattal és a szolgálat feladatok ellátásához szükséges jogszabályban meghatározott - fzka-kondconáls állapottal és önvédelm smeretekkel.

189 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök): 8.1. alapozó smeretek: kredt rendészet elmélete és a rendészet eszközrendszer, hadelmélet és katona műveletek, bztonság tanulmányok, alkotmányjog, az állam szervezete, katasztrófavédelm gazgatás, közszolgálat életpályák, nemzetbztonság tanulmányok, közgazgatás funkcók működése, általános poltológa, általános szocológa, vezetés- és szervezés elmélet, közszolgálat logsztka, közpénzügyek és államháztartástan, közös közszolgálat gyakorlat; 8.2. szakma törzsanyag: kredt belügy alapmodul, bűnügy smeretek modul (krmnológa, krmnalsztka), jogtudomány smeretek modul (büntetőjog, büntetőeljárás jog, ember jog, közgazgatás jog, degen jog, polgár jog), rendészet különös smeretek modul (ntézkedéstaktka, fzka-kondconáls képességek, önvédelm smeretek), nformatka modul (nformatka, robotzsaru), nemzetköz és EU jog modul, humánmenedzsment modul, kommunkácós modul (rendészet kommunkácó, szakma degen nyelv); 8.3. dfferencált szakma smeretek: kredt bűnügy nyomozó, bűnügy hírszerző, gazdaságvédelm nyomozó, pénzügy nyomozó szakrányokhoz tartozó specáls smeretkörök. 9. Szakma gyakorlat: Az oklevél megszerzésének feltétele 8 hét szakma gyakorlat elvégzése. 10. Idegennyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez az Európa Unóban hvatalos nyelvek egykéből vagy ukrán, szerb, beás, lovár, orosz, lletve kína nyelvből államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettség bzonyítvány vagy okrat szükséges. 2. RENDÉSZETI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzés szak megnevezése: rendészet gazgatás (Law Enforcement Admnstraton) 2. Az alapképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövdítve: BA) szakképzettség: a) rendészet gazgatásszervező, bztonság szakrányon b) rendészet gazgatásszervező, büntetés-végrehajtás szakrányon c) rendészet gazgatásszervező, határrendészet szakrányon d) rendészet gazgatásszervező, gazgatásrendészet szakrányon e) rendészet gazgatásszervező, közlekedésrendészet szakrányon f) rendészet gazgatásszervező, közrendvédelm szakrányon g) rendészet gazgatásszervező, mgrácós szakrányon h) rendészet gazgatásszervező, vám- és jövedék gazgatás szakrányon

190 9134 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: a) Law Enforcement Admnstraton Manager n Prvate Securty b) Law Enforcement Admnstraton Manager n Prson Studes c) Law Enforcement Admnstraton Manager n Border Polcng d) Law Enforcement Admnstraton Manager n Admnstrve Polcng e) Law Enforcement Admnstraton Manager n Traffc Polcng f) Law Enforcement Admnstraton Manager n Publc Order Polcng g) Law Enforcement Admnstraton Manager n Mgraton Polcng h) Law Law Enforcement Admnstraton Manager n Customs and Excse Admnstraton 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. Képzés ág: rendészet 5. A képzés dő félévekben: 6 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 180 kredt 6.1. A képzés ágon belül közös képzés szakasz mnmáls kredtérték: 30 kredt 6.2. A szakrányokhoz rendelhető mnmáls kredtérték: 73 kredt 6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető mnmáls kredtérték: 9 kredt 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kredtérték: 12 kredt 6.5. A gyakorlat smeretekhez rendelhető mnmáls kredtérték: 62 kredt 6.6. Intézményen kívül összefüggő gyakorlat képzésben szerezhető mnmáls kredtérték: 7. Az alapszak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: A képzés célja olyan rendészet gazgatásszervezők képzése, akk rendvédelm szerveknél, a mgrácós feladatkört ellátó szerveknél és a cvl bztonság szférában rányító, vezető feladatok ellátására alkalmasak, smerk a rendészet gazgatásban alkalmazott elveket, eljárásokat és eszközöket, azonosuln tudnak a szervezet elvárásaval, továbbá kellő mélységű elmélet smeretekkel rendelkeznek a képzés másodk cklusban történő folytatásához, továbbá alkalmasak vezető, rányító feladatok ellátására, a rendvédelm szerveknél beosztott parancsnok feladatok ellátására, valamnt a rendészet, lletve a mgrácós gazgatásban hatóság jogalkalmazó feladatok ellátására Az alapfokozat brtokában a rendészet gazgatásszervező képes: a közgazgatás rendszerszemlélet smeretében rendészetgazgatás és mgrácós gazgatás tevékenység ellátására a hvatásrendek képvselő között együttműködésre; a rendészet, lletve a mgrácós gazgatás alapfogalmanak és alapelvenek gyakorlat alkalmazására; a rendvédelm szervek, a mgrácós feladatkört ellátó szervek, cvl bztonság szféra felépítésének, működésének és munkamódszerenek smeretében szolgálat, lletve hatóság jogalkalmazó feladatanak eredményes ellátására; a humánerőforrás-gazdálkodás és a gazdálkodás alapelvenek gyakorlat megvalósítására; a haza és a nemzetköz rendészet és mgrácós együttműködésben való részvételre; az nformatka alkalmazások (ügyvtel, ügyfeldolgozó) és a specáls technka eszközök alkalmazására;

191 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9135 a rendvédelm szervek, a mgrácós feladatkört ellátó szervek, valamnt a cvl bztonság szervezetek specáls szakma, erkölcs elvárásanak és fzka követelményenek teljesítésére Az alapfokozat brtokában a rendészet gazgatásszervező alkalmas: a rendészet, lletve a mgrácós gazgatás területén hatóság jogalkalmazó és szolgáltató tevékenység ellátására; a rendészet gazgatás területén beosztott parancsnok feladatok tervezésére, szervezésére és végzésére, hely és azonos jogállású szervek rendészet szolgálat tevékenységének és működésének vezetésére; a cvl bztonság szervezetek tevékenységének megszervezésére, rányítására, középvezető, lletve a megfelelő szakma gyakorlat megszerzését követően felsőbb vezető munkakörök betöltésére; a mgrácós feladatkört ellátó szerveknél megfelelő szakma tapasztalat és gyakorlat megszerzését követően vezető munkakörök betöltésére Szakrányú specfkus kompetencák: a bztonság szakrányon végzettek magánbztonság vállalkozásoknál, fegyveres bztonság őrségnél, közterület-felügyeletnél és más rendészet feladatokat ellátó személyeket foglalkoztató munkáltatónál alkalmasak jog, bztonság, őrzésvédelm, rendezvénybztosító, gazdálkodás és humánerőgazdálkodás smeretek brtokában vezető feladatok ellátására és átfogó smeretekkel rendelkeznek jogállásukról, eszközrendszerükről, lehetőségekről és mndezek törvényes korlátaról; a büntetés-végrehajtás szakrányon végzettek brtokában vannak azoknak a büntetés-végrehajtás jog, bztonság, pedagóga és más szaksmereteknek, melyek alkalmazásával képessé válnak specáls szolgálat, őrzésvédelm, gazgatás és nevelés feladatok ellátására; a határrendészet szakrányon végzettek képesek a rendőrség határrendészet szolgálat ágának a hely és terület szervenél szakma munkakörök betöltésére, és azokban az ntegrált határellenőrzés, határrendészet gazgatás és más szakma feladatok ellátására; az gazgatásrendészet szakrányon végzettek átfogó gazgatásrendészet smeretekkel rendelkeznek és képesek a szabálysértés, az degenrendészet, menekültügy és más rendészet eljárások önálló végzésére; a közlekedésrendészet szakrányon végzettek képesek a specáls közlekedés jog, forgalomellenőrzés, rányítás és szervezés smeretek alkalmazására, valamnt közlekedés balesetek helyszín szemléjének és vzsgálatának lefolytatására és ezen tevékenységek rányítására, valamnt közlekedésrendészet vezető beosztások ellátására; a közrendvédelm szakrányon végzettek képesek a közrendvédelem általános elvenek, valamnt a szakterület erőnek és eszközenek alkalmazására, továbbá beosztott parancsnokként a rendőr csapaterő tevékenységének szervezésére és vezetésére, a különleges helyzetek kezelésére; a mgrácós szakrányon végzettek smerk az állampolgárság, az degenrendészet, a menekültügy haza és nemzetköz jogszabályokat, eljárás elveket, képesek a hatáskörébe utalt hatóság feladatok önálló végzésére és degenrendészet eljárások lefolytatására;

192 9136 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám a vám- és jövedék gazgatás szakrányon végzettek smerk a Nemzet Adó- és Vámhvatal vám szakma ága hatáskörébe tartozó feladatok ellátásához szükséges szabályokat, a Nemzet Adó- és Vámhvatal szervezetét és működését, ezáltal képesek a munkakörében meghatározott feladatok önálló végzésére A szakon végzettek rendelkeznek kapcsolatteremtő, problémafelsmerő és problémamegoldó képességgel, együttműködés és kommunkácós készséggel, degen nyelvtudással, mnőség ránt génnyel, felelősségtudattal és a szolgálat feladatok ellátásához szükséges fzka-kondconáls állapottal és önvédelm smeretekkel. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök): 8.1. alapozó smeretek: kredt rendészet elmélete és a rendészet eszközrendszer, hadelmélet és katona műveletek, bztonság tanulmányok, alkotmányjog, az állam szervezete, katasztrófavédelm gazgatás, közszolgálat életpályák, nemzetbztonság tanulmányok, közgazgatás funkcók működése, általános poltológa, általános szocológa, vezetés- és szervezés elmélet, közszolgálat logsztka, közpénzügyek és államháztartástan, közös közszolgálat gyakorlat; 8.2. szakma törzsanyag: kredt bűnügy smeretek modul (krmnalsztka, krmnológa), jogtudomány smeretek modul (büntetőeljárás jog, büntetőjog, közgazgatás jog, degenjog, polgár jog), rendészet különös smeretek modul (ntézkedéstaktka, fzka-kondconáls képességek, önvédelm smeretek), rendészet gazgatás modul, nformatka modul (nformatka, robotzsaru), szakgazgatás modul (gazgatásrendészet-, közlekedésrendészet-, közrendvédelm-, határrendészet- rendőr smeretek), nemzetköz és EU jog modul, humánmenedzsment modul (pszchológa), kommunkácós modul (rendészet kommunkácó, szakma degen nyelv); 8.3. dfferencált szakma smeretek: kredt belügy alapmodul, bztonság, büntetés-végrehajtás, határrendészet, gazgatásrendészet, közlekedésrendészet, közrendvédelm, mgrácós, vám- és jövedék gazgatás szakrányokhoz tartozó specáls smeretkörök. 9. Szakma gyakorlat: Az oklevél megszerzésének feltétele 8 hét szakma gyakorlat elvégzése. 10. Idegennyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez az Európa Unóban hvatalos nyelvek egykéből, vagy ukrán, szerb, beás, lovár, orosz, lletve kína nyelvből államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettség bzonyítvány, vagy okrat szükséges.

193 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám KATASZTRÓFAVÉDELEM ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzés szak megnevezése: katasztrófavédelem (Dsaster Management) 2. Az alapképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövdítve: BA) szakképzettség megnevezése: a) katasztrófavédelm szervező, katasztrófavédelm művelet szakrányon b) katasztrófavédelm szervező, tűzvédelm és mentésrányítás szakrányon c) katasztrófavédelm szervező, parbztonság szakrányon szakképzettség angol nyelvű megjelölése: a) Dsaster Manager n Dsaster Management Operatonal b) Dsaster Manager n Fre Preventon and Rescue Control c) Dsaster Manager n Industry Safety 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. Képzés ág: rendészet 5. A képzés dő félévekben: 6 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 180 kredt 6.1. A képzés ágon belül közös képzés szakasz mnmáls kredtértéke: 30 kredt 6.2. A szakrányhoz rendelhető mnmáls kredtérték: kredt 6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető mnmáls kredtérték: 9 kredt 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kredtérték: 12 kredt 6.5. A gyakorlat smeretekhez rendelhető mnmáls kredtérték, beleértve a képzés szemnárum gyakorlatat s: 90 kredt 7. Az alapképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: Az alapszakon folyó képzés célja olyan, a közszolgálat életpályára szocalzálódott, a hvatásrendek között együttműködésre képes katasztrófavédelm szervezők képzése, akk a katasztrófavédelm szerveknél a hvatásos, az önkormányzat és a létesítmény tűzoltóságnál, a közgazgatás és a gazdaság szerveknél katasztrófavédelm, tűzvédelm (tűzoltó), parbztonság feladatok ellátására alkalmasak, smerk a katasztrófa-, a tűzvédelem- és az parbztonság gazgatásban alkalmazandó jogszabályokat, szabványokat, elveket, eljárásokat és eszközöket. Képesek az adott szervezetben önálló szakma munkavégzésre, kellő gyakorlat megszerzésével vezető feladatok ellátására, továbbá olyan mélységű elmélet smeretekkel rendelkeznek, amelyek brtokában képesek a képzés másodk cklusban történő folytatásához. 7.1 Az alapképzés szakon végzettek smerk: a közgazgatás rendszerszemlélet összefüggéset és a rendészetgazgatás tevékenység ellátásához szükséges általános és specáls szakma eljárás szabályokat; a rendészet gazgatás alapfogalmat és alapelvet, azok gyakorlat alkalmazásának szabályat;

194 9138 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám a katasztrófavédelm szervek és a tűzoltóság szervezet felépítésének, működésének, munkamódszerenek, szolgálat feladatanak alapvető szabályat, azok összefüggéset és gyakorlat alkalmazásának módszeret; a humán erőforrás gazdálkodás és az egyes szakrányok gazdálkodás alapelvet, azok megvalósításának szabályat; a haza és a nemzetköz katasztrófavédelm szervekkel történő együttműködés szabályat; a szakrányokra vonatkozó nformatka rendszerek, azok működtetéséhez szükséges specáls technka eszközök alkalmazásának rendjét; a rendvédelm szervek, lletőleg a közgazgatás szervek és a gazdálkodó szervek specáls szakma erkölcs és fzka követelményet; továbbá katasztrófavédelm művelet szakrányon: a katasztrófák ellen védekezés szervezet és rányítás rendszerét, az ezt meghatározó szabályozásokat és gyakorlat megoldásokat; a katasztrófa-megelőzés, a védekezés és a helyreállítás feladatrendszerének összekapcsolódásat, ezen feladatokban közreműködő közgazgatás szervek tevékenységének összehangolását; a lakosság katasztrófavédelm és polgár védelm felkészítésével kapcsolatos feladatokat, azok végrehajtásának gyakorlat megoldásat; a katasztrófavédelm és polgár védelm hatóság tevékenységet; a polgár védelm szervezetek létrehozásának és a működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásának szabályat; a katasztrófa-elhárításban és a polgár védelemben résztvevő kartatív szervezetekkel való együttműködés alapelvet; továbbá tűzvédelm és mentésrányítás szakrányon: a tűz ellen védekezésről, a műszak mentésről és a tűzoltóságról szóló jogszabályokban és az azokhoz kapcsolódó rányítás és belső normatívákban foglaltakat; a tűzvédelm hatóság, szakhatóság és a tűzvzsgálat feladatokra vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, azok gyakorlat alkalmazásának rendjét; a tűzvédelm szabályok megsértővel szemben alkalmazható felelősségre vonások rendszerét, azok alkalmazásának szabályat; a tűzoltás, műszak mentéssel kapcsolatos szervező, előkészítő, operatív rányító feladatokat; az elsődleges katasztrófa-elhárítás beavatkozásokkal összefüggő tűzoltó tevékenységeket; az önkormányzat és a létesítmény tűzoltóságok, valamnt a tűzvédelm szervezetek működésére, szakma rányítására és felügyeletére vonatkozó jogszabályokat, azok gyakorlat alkalmazásának rendjét; a tűzoltásban, műszak mentésben és az elsődleges katasztrófa-elhárításban a társszervekkel történő együttműködés szabályat;

195 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9139 továbbá parbztonság szakrányon: a veszélyes üzemek létesítésére, működésére vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és hatóság előírásokban foglaltakat, azok gyakorlat alkalmazásának rendszerét; a veszélyes anyagok különféle szállítás módozataval kapcsolatos jogszabály és hatóság előírásokat, az ezekre vonatkozó hatóság eljárás rendjét; a krtkus nfrastruktúrákkal összefüggő haza és nemzetköz szabályozásokat, azok működés rendjét meghatározó bztonság követelményrendszereket Az alapképzés szakon végzettek alkalmasak: - a szakma hatóság jogalkalmazásra; - a mentésrányításban beosztott parancsnok feladatok ellátására; - a társszervekkel történő együttműködésre; továbbá katasztrófavédelm művelet szakrányon: - a katasztrófavédelm hatóság feladatok végzésére; - a polgár védelemmel kapcsolatos tervezés, szervezés és koordnácós feladatok ellátására; - a lakosság felkészítésével, tájékoztatásával összefüggő tevékenységekre; - a védekezés és a helyreállítás munkák koordnálására. továbbá tűzvédelm és mentésrányítás szakrányon: - a tűzvédelm hatóság tevékenységre, a tűzvzsgálatra; - a tűzoltás, műszak mentés és elsődleges katasztrófa-elhárítás feladatokkal kapcsolatos beosztott vezető feladatokra; - az önkormányzat és a létesítmény tűzoltóságok, tűzvédelm szervezetek szakma rányítására. továbbá parbztonság szakrányon: - a veszélyes üzemek létesítésével, működtetésével összefüggő bztonság feladatok ellátására; - a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos hatóság tevékenység végzésére; - a krtkus nfrastruktúrák védelméből adódó feladatok ellátására A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: rendelkeznek a szakma és az eljárás jogszabályokban meghatározott rendelkezések bztos smeretével, alkalmasak a jogalkalmazó tevékenység ellátására; képesek a katasztrófavédelm és tűzvédelm gazgatás területén szervezés, tervezés, koordnácós, döntés-előkészítő és ellenőrző feladatok ellátására; képesek a közgazgatás és gazdaság szervekkel a kapcsolattartásra és az együttműködésre; alkalmasak a lakosságfelkészítés, tájékoztatás és az ezekhez kapcsolódó méda- és kommunkácós tevékenység ellátására; alkalmasak a nemzetköz szakma szervezetekkel történő kapcsolattartásra és együttműködésre.

196 9140 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök): 8.1. Alapozó smeretek: kredt rendészet elmélete és a rendészet eszközrendszer, hadelmélet és katona műveletek, általános poltológa, alkotmányjog, katasztrófavédelem gazgatás, az állam szervezete, közszolgálat életpályák, nemzetbztonság tanulmányok, közgazgatás funkcók és működés, általános szocológa, bztonság tanulmányok, vezetés- és szervezés elmélet, közszolgálat logsztka, közpénzügyek és államháztartástan, közös közszolgálat gyakorlat Szakma törzsanyag kötelező smeretköre: kredt belügy alapmodul, jog és államtudomány modul (alkotmányjog, közgazgatás jog), kommunkácós modul (degen nyelv), rendészet humánmenedzsment (pszchológa), fzka felkészítés modul (testnevelés), nformatka modul (szakma nformatka rendszerek), természettudomány alapozó smeretek (alkalmazott természettudomány smeretek), katasztrófavédelm jog alapok (katasztrófavédelm jog és gazgatás; katasztrófavédelm felelősség rendszere, nemzetköz katasztrófavédelm jog) Szakma törzsanyag kötelezően választható smeretköre: dfferencált szakma smeretek: kredt - katasztrófavédelm művelet szakrányon: katasztrófa-megelőzés; polgár védelm szaksmeret; katasztrófa-elhárítás beavatkozás rendszere; katasztrófa-elhárítás technka smeretek; katasztrófák következményenek felszámolása; katasztrófavédelem fnanszírozás rendszere; tűzvédelm szaksmeret; tűzvzsgálattan; - tűzvédelm és mentésrányítás szakrányon: tűzmegelőzés smeretek; tűzvzsgálattan; tűzoltás, műszak mentés és katasztrófa-elhárítás smeretek; tűzoltótechnka smeretek; katasztrófa- és polgár védelm smeretek; parbztonság szaksmeretek; tűzvédelem fnanszírozás rendszere; - parbztonság szakrányon: parbztonságtan, par veszélyhelyzetek felszámolása; krtkus nfrastruktúrák védelme; veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek; katasztrófa- és polgár védelm szaksmeret; tűzvédelm szaksmeret; technka smeretek; parbztonság gazdaság alapja. 9. Szakma gyakorlat: A szakma gyakorlat összesen nyolc hetes gyakorlat, amelyből a szakránynak megfelelő, a hvatásos katasztrófavédelem, lletőleg a hvatásos tűzoltóság szervenél végzett gyakorlat négy hét a másodk félévet követően és két hét, külső, rendészet, közgazgatás vagy gazdaság szervnél végzett gyakorlat a negyedk félév lezárását követően. Tovább két hét dőtartamban a hallgató által választott, a szakdolgozatra való felkészülést szolgáló szakterületen végzett tevékenység. 10. Idegennyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez az Európa Unóban hvatalos nyelvek egykéből, vagy ukrán, szerb, beás, lovár, orosz, lletve kína nyelvből államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettség bzonyítvány vagy okrat szükséges.

197 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9141 III. NEMZETBIZTONSÁGI KÉPZÉSI ÁG NEMZETBIZTONSÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzés szak megnevezése: nemzetbztonság (Natonal Securty Studes) 2. Az alapképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövdítve: BSc), szakképzettség: nemzetbztonság szakértő a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Natonal Securty Expert választható specalzácók: katona nemzetbztonság, polgár nemzetbztonság (Mltary Natonal Securty Specalsaton, Cvlan Natonal Securty Specalsaton) 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. Képzés ág: nemzetbztonság 5. A képzés dő félévekben: 6 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 180 kredt 6.1. A képzés ágon belül közös képzés szakasz mnmáls kredtértéke: 25 kredt 6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető mnmáls kredtérték: 9 kredt 6.3. A szakdolgozathoz rendelt kredtérték: 10 kredt 6.4. A gyakorlat smeretekhez rendelhető mnmáls kredtérték: 90 kredt 6.5. Intézményen kívül összefüggő gyakorlat képzésben szerezhető mnmáls kredtérték: 7. Az alapképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: A képzés célja nemzetbztonság szakértők képzése a specáls rendeltetésű nemzetbztonság szolgálatok, valamnt más megrendelők számára, akk korszerű általános és szaktudomány, elmélet és gyakorlat smeretekkel, továbbá nemzetbztonság szakma, szaktechnka, jog, krmnológa, krmnalsztka, pszchológa, nformatka, bztonságpoltka és degen nyelv szaknyelv smeretekkel rendelkeznek, továbbá kellő smerettel a képzés másodk cklusban történő folytatásához A képzés ágon belül közös képzés szakasz alapszak szempontjából fontos kompetencá: a védelm szervezetek sajátosságanak megfelelő korszerű, a modern demokrácát és jogállamságot tükröző társadalom- és természettudomány smeretek alkalmazásának képessége; a vezetés- és szervezéselmélet, az nformatka smeretek és a menedzsment modern követelménye alkalmazásának képessége; a szakma kompetenca megalapozásához szükséges szaktudomány smeretek alkalmazásának képessége.

198 9142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 7.2. Alapfokozat brtokában a nemzetbztonság szakértők a várható szakrányokat s fgyelembe véve képesek: a bztonság helyzetet, a veszélyforrásokat, kockázat tényezőket, a szakma tevékenység célját, körülményet a maga konkrétságában, összetettségében értékeln, az eredményes szakma tevékenységhez a rendelkezésre álló humánforrásokat, ttkosszolgálat eszközöket-módszereket szakszerűen alkalmazn; a nemzetbztonság feladatokban az előírt algortmusok szernt tevékenységre, a nem standardzált helyzetekben a gyors és körültekntő értékelésre, döntés- előkészítésére és a döntés meghozására; a nemzetbztonság szolgálatok helyének, szerepének, funkcónak, a nemzetbztonság tevékenységre vonatkozó jogszabály rendelkezések értelmezésére; a nemzetbztonság tevékenység tpkus és sajátos eszközenek és módszerenek alkalmazását megtervezn, megszervezn és a szakma feladatokat végrehajtan; a szakma tevékenység végzését szolgáló, segítő külső (nyílt és nem nyílt) nformácós források, adatbázsok, adattárak, nylvántartások hozzáférés és adatkérés kezelésére; a nyílt és ttkos forrásból beszerzett nformácók elemzésére, feldolgozására, hasznosítására, egyed és összetett szakma kérdések komplex értékelésére; a személység hatékony megsmerésére, a bzalmon alapuló együttműködés vszony kalakítására, és a kommunkácós technkák helyzethez gazítására, a szakma smeretek átadására, az önművelésre, szakma tudás folyamatos fejlesztésére; a feladatnak megfelelő magatartás- és vselkedésformák alkalmazására Alapfokozat brtokában a nemzetbztonság szakértők a várható szakrányokat s fgyelembe véve alkalmasak: a hatáskörbe utalt bűncselekmények elkövetés magatartásanak felsmerésére, valamnt a felderítéssel kapcsolatos gyakorlat tevékenységek végzésére; a személy- és parbztonság ellenőrzés gyakorlat feladatanak végrehajtására; a nemzetbztonság szakma feladatok végrehajtásában a nemzetköz kommunkácóra és együttműködésre, valamnt a szakma tevékenység során a haza nemzetbztonság szolgálatok, lletve rendvédelm szervek munkatársaval hatékony együttműködésre. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) smeretkörök: 8.1. alapozó smeretek: kredt bztonságpoltka, poltkaelmélet, vezetés- és szervezéselmélet, nformatka, jogtudomány smeretek, közgazdaságtan smeretek, környezetvédelem, szocológa, pedagóga, pszchológa, flozófa, hadtechnka smeretek, rendvédelm smeretek, hadtörténelem, hadtudomány smeretek; 8.2. szakma törzsanyag: kredt krmnológa, krmnalsztka, a ttkosszolgálatok története, szakág jog, degen ttkosszolgálatok, nemzetbztonság szaksmeretek, HUMINT és technka adatszerzés smeretek, hírszerzés-és elhárítás smeretek, nformácók elemzése, értékelése és védelme, alkalmazott pszchológa, szocálpszchológa, továbbá a következő specalzácó valamelykének smerete: katona nemzetbztonság specalzácó vagy polgár nemzetbztonság specalzácó.

199 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Szakma gyakorlat: Az ntézményen kívül teljesítendő szakma gyakorlat krtérum-feltétel. A szakma gyakorlat dőtartama a nemzetbztonság alapképzésben legalább 10 hét. 10. Idegennyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez az EU valamely hvatalos nyelvéből vagy valamely nem EU-tag szomszéd ország nyelvéből vagy a következő nyelvek egykéből államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány vagy ezzel egyenértékű bzonyítvány vagy okrat szükséges: arab, japán, kína, orosz, perzsa, török nyelv. IV. HONVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI ÁG 1. BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzés szak megnevezése: bztonság- és védelempoltka alapszak (Securty and Defence Polcy) 2. Az alapképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövdítve: BSc) szakképzettség: bztonság- és védelempoltka szakreferens a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Securty and Defence Polcy Offcer 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. Képzés ág: honvédelm és katona 5. A képzés dő félévekben: 6 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 180 kredt 6.1. A képzés ágon belül közös képzés szakasz mnmáls kredtértéke: 25 kredt 6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető mnmáls kredtérték: 9 kredt 6.3. A szakdolgozathoz rendelt kredtérték: 10 kredt 6.4. A gyakorlat smeretekhez rendelhető mnmáls kredtérték: 90 kredt 6.5. Intézményen kívül összefüggő gyakorlat képzésben szerezhető mnmáls kredtérték: 7. Az alapképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: A képzés célja olyan specáls tudással rendelkező bztonság- és védelempoltka szakreferensek képzése, akk az alapfokozat és szakképzettségük brtokában elláthatják a védelm szektor szervezetenek működtetését, a központ és a hely közgazgatás ntézményekben betölthetnek lyen jellegű munkakört. A képzésnek tovább célja Magyarország regonáls, megye szntű, lletve hely szervezetenek a polgár védelem, a katasztrófavédelem, a környezetbztonság részben a nemzetköz együttműködéshez kapcsolódó gyakorlat jellegű feladatara alkalmas tudással és készséggel

200 9144 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám rendelkező szakemberek kbocsátása, valamnt, hogy az alapfokozattal rendelkezők kellő smerettel rendelkezzenek a képzés másodk cklusban történő folytatásához A képzés ágon belül közös képzés szakasz alapszak szempontjából fontos kompetencák: a védelm szervezetek sajátosságanak megfelelő korszerű, a modern demokrácát és jogállamságot tükröző társadalom- és természettudomány smeretek alkalmazásának képessége; a vezetés- és szervezéselmélet, az nformatka smeretek és a menedzsment modern követelménye alkalmazásának képessége; a szakma kompetenca megalapozásához szükséges szaktudomány smeretek alkalmazásának képessége Alapfokozat brtokában a bztonság- és védelempoltka szakreferensek a várható szakrányokat s fgyelembe véve képesek: a bztonság- és védelempoltka területén jelentkező szakma kérdések elemzésére, értékelésére; a szakterületen a szervezet feltételek megteremtésére, a szervezés feladatok ellátására; a nemzetköz szervezetek konflktus- és válságkezelő tevékenységében hatékony szerepvállalásra; a szakreferens tevékenységhez magas szntű írásbel és szóbel kommunkácóra Alapfokozat brtokában a bztonság- és védelempoltka szakreferensek a várható szakrányokat s fgyelembe véve alkalmasak: Magyarország bztonság- és védelempoltkájának megvalósulása érdekében védelm gazgatás feladatok ellátására; a polgár védelem regonáls és országos szntű szervezeteben munkakörök betöltésére; a védelm tervezés és a fegyveres erők államgazgatás, közgazgatás és védelm gazgatás feladatanak végrehajtására; magas szntű degen nyelv smeretek brtokában Magyarország és a Magyar Honvédség nemzetköz védelm és válságkezelő feladatanak ellátására; megfelelő szakma gyakorlat megszerzését követően a nemzetköz szervezetekben (NATO, EU) előadó feladatok végrehajtására, a bztonság és védelm kérdésekkel összefüggő munkakörök betöltésére. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) smeretkörök: 8.1. alapozó smeretek: kredt poltkaelmélet, poltkatörténet, magyar külpoltka története, jog smeretek, flozófa és kultúrtörténet, közgazdaságtan, szocológa, nformatka, környezetvédelem, pedagóga, közkapcsolatok, földrajz smeretek, hadtudomány alapsmeretek, hadtörténelem, hadtechnka smeretek, katona pszchológa, közszolgálat alapsmeretek (a közgazgatás alapvzsga smeretanyaga); 8.2. szakma törzsanyag: kredt stratéga, nemzetköz kapcsolatok elmélete, fegyverkezés és fegyverzetellenőrzés, békeműveletek, védelm szervezetek polgár védelem, nemzet és nemzetköz bztonság, globáls bztonság khívások, bztonságpoltka, vezetés- és szervezéselmélet, nemzetköz ntézmények, a környező

201 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9145 országok katona stratégája, a bztonság geográfa alapja, dplomácatörténet, Európa-tanulmányok, rendvédelm smeretek, a magyar bztonságpoltka aktuáls problémá. 9. Szakma gyakorlat: A hallgatók a gyakorlatot az első és a másodk tanév után végzk, évente átlagosan 4-5 hét (összesen 8-10 hét) dőtartamban. 10. Idegennyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez két degen nyelvből melyből legalább az egyk a NATO hvatalos nyelve államlag elsmert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány vagy egy államlag elsmert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány egy olyan nyelvből, melyen a szakmának tudományos szakrodalma van, vagy ezekkel egyenértékű érettség bzonyítvány vagy okrat szükséges. 2. VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzés szak megnevezése: védelm gazgatás (Defence Admnstraton) 2. Az alapképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövdítve: BSc) szakképzettség: védelm gazgatás szervező (zárójelben megjelölve a specalzácót) a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Defence Admnstraton Offcer - választható specalzácó: katasztrófavédelm (Dsaster Management) 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. Képzés ág: honvédelm és katona 5. A képzés dő félévekben: 6 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 180 kredt 6.1. A képzés ágon belül közös képzés szakasz mnmáls kredtértéke: 25 kredt 6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető mnmáls kredtérték: 9 kredt 6.3. A szakdolgozathoz rendelt kredt: 10 kredt 6.4. A gyakorlat smeretekhez rendelhető mnmáls kredtérték: 90 kredt 6.5. Intézményen kívül összefüggő gyakorlat képzésben szerezhető mnmáls kredtérték: 7. Az alapképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akk korszerű általános és szakma smeretek, valamnt katona, rendvédelm, katasztrófavédelm, gazgatás és gazdaság felkészültségük alapján képesek a Magyar Honvédség, a rendvédelm és katasztrófavédelm szervezetek állományában, lletve az önkormányzatok szervezeteben védelm szakfeladatok tervezésére, szervezésére és rányítására, továbbá az alapképzésben megszerzett smeretek és készségek brtokában a tanulmányok mesterképzésben történő folytatására.

202 9146 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 7.1. A képzés ágon belül közös képzés szakasz alapszak szempontjából fontos kompetencá: a védelm szervezetek sajátosságanak megfelelő korszerű, a modern demokrácát és jogállamságot tükröző társadalom- és természettudomány smeretek alkalmazásának képessége; a vezetés- és szervezéselmélet, az nformatka smeretek és a menedzsment modern követelménye alkalmazásának képessége; a szakma kompetenca megalapozásához szükséges szaktudomány smeretek alkalmazásának képessége Az alapfokozat brtokában a védelm gazgatás szervezők smerk: a védelemgazgatás területén jelentkező specáls szakma kérdések elemzésének, értékelésének elvet és módszeret; a védelm gazgatás rendszerét, szervezetet, az gazgatás alapfogalmat, főbb összefüggéset és jog szabályozását; a védelm szervezetek rendeltetését, felépítését, működésük alapelvet; az önkormányzatok és a közgazgatás védelemmel kapcsolatos feladatat, a rendkívül helyzetben megoldandó feladatokat; a katasztrófavédelem jog szabályozását, szervezetet, azok alkalmazásának rendjét; a Magyar Honvédség és a rendvédelm szervek személy bztosításának formát és módszeret, a humánerőforrás-gazdálkodás szabályozását és rendjét; a feladatok végrehajtásához szükséges nformatka és kommunkácós rendszereket Az alapfokozat brtokában a védelm gazgatás szervezők képesek, lletve alkalmasak: a Magyar Honvédség, a rendvédelm szervezetek, a közgazgatás és az önkormányzatok szervezeteben szakképzettségüknek megfelelő munkakör betöltésére; az önkormányzatok védelm feladatanak tervezésére, szervezésére és részfeladatok rányítására; földrajz térségek, gazdaság szervezetek, üzemek, erőművek katasztrófavédelmének megtervezésére, megszervezésére és a katasztrófavédelem részfeladatanak rányítására. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök): 8.1. alapozó smeretek: kredt flozófa és kultúrtörténet, poltkaelmélet, jog smeretek, közgazdaságtan, pszchológa, vezetés- és szervezéselmélet, nformatka, pedagóga, testnevelés, matematka, kéma, szocológa, európa unós smeretek, környezetvédelem alapja, vezető trénng, bztonságpoltka, rendvédelm smeretek, országvédelem; 8.2. szakma törzsanyag: kredt - érdekvédelem, alkotmányjog, hely önkormányzatok, védelm gazgatás, munkajog, veszélyes anyagok kárelhárítása, katasztrófavédelem alapja, polgár védelem, tűzvédelem, sugárvédelem, közgazgatás jog, büntetőjog, adatvédelm smeretek, munkavédelem, kommunáls hulladékok kezelése, ember jogok nemzetköz védelme, cvl-katona kapcsolatok, marketng és PR smeretek; - dfferencált szakma smeretek: katasztrófavédelm specalzácó

203 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9147 veszélypszchológa, árvízvédelem, radológa, katasztrófavédelem nformatka rendszerek, statka alapsmeretek, térképészet és geonformatka smeretek, mérgező anyagok, veszélyes anyagok szállítása, katasztrófavédelem nemzetköz jog alapja, katasztrófavédelem, veszélyanalízs, katasztrófavédelm egészségügy smeretek, tűzmegelőzés, környezetvédelem, környezetbztonság, kommunkácós rendszerek, katasztrófa következmények felszámolása, katasztrófavédelem fnanszírozása. 9. Szakma gyakorlat: A szakma gyakorlat az alapfokozat megszerzésének krtérum-feltételeként katona, önkormányzat, katasztrófavédelm vagy más gazgatás szervezetnél végzett gyakorlat, amelynek dőtartama legalább 4 hét. 10. Idegennyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy degen nyelvből államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány vagy azzal egyenértékű érettség bzonyítvány vagy okrat megszerzése szükséges. 3. KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzés szak megnevezése: katona vezető (Mltary Leadershp) 2. Az alapképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövdítve: BSc) szakképzettség: katona vezető (zárójelben megjelölve a specalzácót) a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mltary Leader választható specalzácók: lövész, harckocszó, felderítő, tüzér, műszak, légvédelm rakéta és vegyvédelm (Infantry, Armoured, Reconnassance, Artllery, Engneer, Ar Defence Mssle, ABC- Protecton) 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. Képzés ág: honvédelm és katona 5. A képzés dő félévekben: 8 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 240 kredt 6.1. A képzés ágon belül közös képzés szakasz mnmáls kredtértéke: 30 kredt 6.2. A specalzácóhoz rendelhető mnmáls kredtérték a szakdolgozattal együtt: 54 kredt 6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető mnmáls kredtérték: 12 kredt 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kredtérték: 10 kredt 6.5. A gyakorlat smeretekhez rendelhető mnmáls kredtérték: 90 kredt 6.6. Intézményen kívül összefüggő gyakorlat képzésben szerezhető mnmáls kredtérték:

204 9148 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 7. Az alapképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: A katona vezető alapképzés célja a Magyar Honvédség részére olyan felsőfokú végzettségű katona vezetők (parancsnokok) képzése, akk képesek a megszerzett közszolgálat, általános katona, dfferencált szakma (fegyvernem, szakrány) és vezető smeretek brtokában alegységeket vezetn és rányítan, az alapfokozat brtokában a honvédelm szakképzettségüknek megfelelő első tszt beosztások betöltésére, továbbá kellő smeretekkel rendelkeznek a szakma át- és továbbképző tanfolyamokra s alapozva a képzés másodk cklusban történő folytatásához Az alapképzésben végzett katona vezető rendelkezk: közszolgálat alapsmeretekkel; a megfelelő alap katona vezető (parancsnok) kompetencákkal; a katona alegység (szakasz) vezetésére alkalmas szakma tudással és készséggel; a nemzet katona hagyományok tszteletével; rövd felkészítés után nemzetköz (EU, NATO, ENSZ) környezetben, háborús és békeművelet helyzetekben, különböző vallás, etnka és kulturáls területen való feladat-végrehajtás képességével; saját fegyverneme ránt elhvatottsággal és más fegyvernemek szakma kultúrájának tszteletével; az első tszt beosztás ellátásához szükséges jog smeretekkel; a harctevékenység fajták, továbbá a harccal kapcsolatos tevékenységek smeretével; az összfegyvernem harc támogatásának és kszolgáló támogatásának alapvető smeretevel; a szakasz (század) sznten az ABV rendszabályok alkalmazásának smeretevel; a rögtönzött robbanóeszközök (IED) jellemző tulajdonságanak smeretevel, és az ellenük való tevékenység rendszabályaval; a szakasz (század) kképzéséhez szükséges szakmódszertan smeretekkel; a szakasz (század) békevezetés okmánya és azok vezetéséhez szükséges smeretekkel; a szakasz (század) rendszeresített fegyverzet, hadtechnka eszközenek és harcanyaganak smeretével; a szakasz (század) sznten műszak zárás, erődítés álcázás, és robbantás alapsmeretekkel; a Magyar Honvédség katasztrófavédelm feladatok megoldásához való hozzájárulás alegységszntű elmélet és gyakorlat smeretevel; korszerű katona térképészet, tereptan és katonaföldrajz smeretekkel; a szakasz (század) kommunkácós, híradó és nformatka eszközenek smeretével, nformatka alkalmazó smeretekkel; alapvető egészség- és járványügy, valamnt sebesült ellátás smeretekkel; kváló mentáls, fzka, pszchka állapottal; magabztos angol katona szaknyelv kommunkácós készségekkel; korszerű teljesítményértékelés és a beosztottakat motváló képességekkel; alapvető méda smeretekkel.

205 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Az alapfokozat brtokában a katona vezető képes: a harcászat smeretenek, a szakasz és századszntű harcászat alapfogalmanak, alapelvenek gyakorlat alkalmazására; a rábízott alegység béke dőszak- és békétől eltérő körülmények között vezetésére; az első tszt beosztás ellátásához szükséges jogok, kötelezettségek, parancsadás és fegyelm jogkörök gyakorlására; a rábízott alegység (szakasz) készenlétének fenntartására, fokozására vonatkozó rendszabályok betartására és betartatására; a rábízott alegység harc és harccal kapcsolatos tevékenységének megtervezésére és megszervezésére; a szakasz kképzéséhez szükséges szakmódszertan smeretek alkalmazására; a szakasz rendszeresített fegyverzet és fegyverzettechnka eszközök alkalmazására és üzemeltetésére; terepen való tájékozódásra és a tájékozódást segítő eszközök alkalmazására; más fegyvernemekkel és szakalegységekkel való együttműködésre; rögtönzött robbanóeszköz (IED) veszélyes környezetben való használatára; a szakasz (század) rendszeresített fegyverzet és fegyverzettechnka eszközenek alkalmazására, üzemeltetésére; a szakasz (század) harc és békevezetés okmányanak vezetésére Az alapfokozat brtokában a katona vezető alkalmas: a kapott parancsok, feladatok logkus, dőben történő, hatékony végrehajtására; szakaszparancsnok, valamnt rövd felkészülés dő után, század (üteg) szntű parancsnok feladatok végzésére, a rábízott alegység (szakasz) harcának vezetésére bonyolult vszonyok között s; a rábízott alegység (szakasz) kképzésének vezetésére; a szakrányának megfelelő szaktszt beosztások ellátására; a rendszeresített hadtechnka eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadrafogható állapotban tartásának bztosítására; az alárendelt katona szervezet működésének bonyolult helyzetekben történő eredményes bztosítására A lövész specalzácó képzés célja a Magyar Honvédség lövész alegysége részére első tszt szntű beosztás ellátására alkalmazható felsőfokú végzettségű katona vezetők képzése, akk a szükséges általános katona és lövész fegyvernem szakma smeretek brtokában képesek alegységük kképzésének, nap tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére, lövész alegységük harcának vezetésére, valamnt az alárendeltségükbe tartozó hadtechnka eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, alkalmazható, hadra fogható állapotban tartására.

206 9150 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Az alapfokozat brtokában a katona vezető lövész specalzácón továbbá rendelkezk: a lövész szakasz, (század) hatékony tűztámogatás lehetőségenek smeretével, a lövész zászlóalj tűztámogató rendszerének működésével, elmélet és gyakorlat lehetőségevel kapcsolatos smeretekkel; a lövész szakasz (század) logsztka kszolgáló támogatásának smeretével; más országok haderejének, hadtechnka eszközenek számára releváns smeretével; a lövész szakasz (század) tűzvezetés, harcvezető smeretevel; a lövész szakasz (század) kképzésének, felkészítésének metodka smeretevel; a lövész hadtechnka eszközök kszolgálásának és alkalmazás előtt felkészítésének smeretevel; képes: a lövész szakasz (század) harcának terepen történő vezetésére, az alegysége tüzének megszervezésére, vezetésére és az alegysége tüzének és a kötelékek mozgásának összehangolására; - az elvek alkotó módon történő alkalmazására, a tevékenységek lövész alegység sznten történő tervezésére, szervezésére és vezetésére; a békeműveletekben alkalmazott eljárások tervezésére és az alegysége vezetésére békeműveletekben; harcászat komplex és lövészet foglalkozások (raj, szakasz lőgyakorlatok) tervezésére, szervezésére és levezetésére; a lövész szakasz (század) menetével, a váltással, nyugvással és szállítással kapcsolatos tevékenységek megszervezésére és vezetésére; a lövész század fegyvernem köteléke és megerősítő támogató erő tevékenységének összehangolására; a lövész szakasz önálló alkalmazása esetén a tevékenységek vezetésére; a lövész szakasz (század) túlélését bztosító rendszabályok tervezésére, szervezésére és betartatására; a tábor tüzér szervezetek számára célfelderítésre, tűzgénylésre, tűzhelyesbítésre és a pusztítás eredményének jelentésére; alkalmas: lövész fegyvernem szakaszparancsnok, valamnt rövd felkészülés dő után, lövész század szntű parancsnok és törzs feladatok végzésére A specalzácó képzés célja a Magyar Honvédség harckocszó csapata részére első tszt szntű beosztás ellátására alkalmazható felsőfokú végzettségű katona vezetők képzése. Tevékenység körébe tartozk a rábízott harckocszó szakasz harckképzésének, nap tevékenységének tervezése, szervezése és vezetése, alegysége harcának vezetése, az alárendeltségébe utalt hadtechnka eszközök és anyagok alkalmazható, hadra fogható állapotban tartása.

207 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9151 Az alapfokozat brtokában a katona vezető harckocszó specalzácón továbbá: rendelkezk: a harckocs alegységek alkalmazás elvenek, eljárásanak és a tüzelés és tűzhelyesbítés szabályanak smeretével; - a harckocs alegységek alkalmazásának háborús és békétől eltérő dőszakban végrehajtandó elvevel és gyakorlatával; a harckocs szakasz (század) hatékony tűztámogatás lehetőségenek smeretével; a harckocs szakasz (század) logsztka kszolgáló támogatásának smeretével; képes: a harckocs alegység tüzének megszervezésére, vezetésére, az alegység hatékony alkalmazására; az elvek alkotó módon történő alkalmazására, a tevékenységek harckocs alegység sznten történő tervezésére, szervezésére és vezetésére; alkalmas: harckocszó fegyvernem szakaszparancsnok, valamnt rövd felkészülés dő után, harckocs század szntű parancsnok és törzs feladatok végzésére A specalzácó képzés célja a Magyar Honvédség felderítő csapata részére olyan első tszt szntű beosztás, valamnt század szntű törzsekben rendszeresített felderítő szaktszt beosztások ellátására alkalmazható felsőfokú végzettségű katona vezetők képzése, akk a szükséges általános katona és felderítő fegyvernem szakma smeretek brtokában képesek a saját fegyvernem alegység harckképzésének nap tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére. Alkalmasak az alárendeltségükbe utalt hadtechnka eszközök és anyagok alkalmazható állapotban tartására. Az alapfokozat brtokában a katona vezető felderítő specalzácón továbbá rendelkezk: a szárazföld haderőnem felépítésének és alkalmazása alapjanak, elvenek smeretevel; harcászat szntű összfegyvernem smeretekkel; a szárazföld felderítés harcászat szntű adatforrása (csapatfelderítés mélység (különleges felderítés); harcászat hírszerzés (személyek által végzett felderítés (HUMINT); képfelderítés (IMINT), stb.) alkalmazás elvenek, az adatforrások által alkalmazott adatszerzés technkáknak és az adatszerzés tevékenységek vezetésének elmélet és gyakorlat szabályanak smeretével; más országok regulárs haderejének jellemzőről, hadtechnka eszközeről (felsmerés jegye, megsemmsítés, rongálás, késleltetés lehetősége), szervezetéről (zászlóalj, ezred, dandár); harc alkalmazás elveről smeretekkel; a terrorsta, félkatona szervezetek jellemzőnek, hadtechnka eszközenek, felszerelésének (felsmerés jegyet, megsemmsítés, rongálás, késleltetés lehetőséget), szervezetének, harc alkalmazás elvenek, az aszmmetrkus hadvselés sajátosságanak smeretével; a művelet területen (valószínűsíthető hadszíntér) előforduló természetes terepakadályok leküzdésének elméletének és gyakorlatának releváns smeretanyagával;

208 9152 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám képes: az adatszerzés alegység szntű (felderítő adatforrás) megtervezésére, megszervezésére és vezetésére, a felderített adatok előzetes feldolgozására, értékelésére, továbbítására; a szárazföld harcászat szntű felderítőrendszeren belül és az együttműködő (vertkáls és horzontáls valamnt szövetséges multnaconáls) rendszerek között kapcsolódások alapján végrehajtott adatszerzésre, az adat és nformácó védelm rendszerekben alkalmazott eszközök magabztos üzemeltetésére; az alárendelt felderítőszerv vezetésére alacsony és magas ntenztású műveletekben, bonyolult nemzetköz jog környezetben, az aszmmetrkus hadvselés körülménye között; tartós dejű (4-6 hónap), nem hon területen végrehajtott alacsony vagy magas ntenztású katona műveletben való részvételre; huzamosabb deg, a saját csapatoktól távol, degen (kulturáls, vallás stb.) környezetben megerőltető fzka és pszchka génybevétel elvselésére; a hagyományos értelemben vett csapat- és mélység (különleges) felderítő alegység szakasz szntű parancsnok munkakörenek ellátására; az Ejtőernyős alkalmas orvos mnősítéssel rendelkező ejtőernyővel történő alkalmazásra; alkalmas: béke és békétől eltérő műveletekben, bonyolult vszonyok között s, a képzettségének megfelelő felderítő szervek vezetésére; felderítő fegyvernem szakaszparancsnok, valamnt rövd felkészülés dő után, felderítő század szntű parancsnok és törzs feladatok végzésére A specalzácó képzés célja a Magyar Honvédség szárazföld haderőnem számára olyan katona vezetők (tüzér tsztek) képzése, akk smerk a korszerű tüzérség eszközöket, azok szakszerű használatát. Vezető felkészültségük alapján képesek első tszt beosztásukban a tüzéralegységek harcának, tüzének, valamnt kképzésének megtervezésére, megszervezésére és vezetésére. Legyenek képesek arra, hogy tudásukat a tüzérfegyvernem gényének megfelelően szervezett vagy önálló továbbképzés formájában továbbfejlesszék, és alkalmassá váljanak egyes sajátos (páncéltörő, aknavető, század tűztámogató, rádó lokátor állomáskezelő) feladatok végrehajtására. Az alapfokozat brtokában a katona vezető tüzér specalzácón továbbá: rendelkezk: a tüzérség tűztámogatás rendszere felépítésének és annak az összfegyvernem harcba történő ntegrálásához szükséges smeretekkel, jártasságokkal; a tüzér lövegek, műszerek üzemeltetéséhez és megóvásához szükséges smeretekkel; a tüzérség harcrend elemek elhelyezése, előkészítése követelményenek smeretevel; a tüzérség lövészete és tűzvezetése megszervezésének smeretevel; az első tszt beosztásához szükséges meteorológa és ballsztka smeretekkel;

209 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9153 képes: első tszt beosztásban a tüzéralegységek harcának, tüzének, valamnt kképzésének megtervezésére, megszervezésére és vezetésére; a tüzér alegységek harctevékenysége előkészítésére és vezetésére; a tüzér lövegek, műszerek kezelésére az alapvető beszabályozások végrehajtására; a tüzér szakasz (üteg) lövészetének és tűzvezetésének előkészítésére és vezetésére; a megkövetelt tüzérség tűzfeladatok normadőre történő végrehajtására; a tüzérség harcrend elemek kválasztására, előkészítésére, elfoglalásának rányítására és a harc munka megszervezésére; tüzér szakma foglalkozások, gyakorlatok előkészítésére, hatékony levezetésére; a lövész század tűztámogatásának megszervezésére és tervezésére; a tüzérfegyvernem szernt szervezett továbbképzést követően egyes sajátos (páncéltörő, aknavető, század tűztámogató, rádó lokátor állomáskezelő) feladatok végrehajtására; alkalmas: tüzér fegyvernem szakaszparancsnok, valamnt rövd felkészülés dő után, tüzér üteg szntű parancsnok és törzs feladatok végzésére A specalzácó képzés célja a Magyar Honvédség számára olyan felsőfokú végzettségű katona vezetők képzése, akk a szükséges általános katona és légvédelm rakéta szakma smeretek brtokában képesek légvédelm rakéta alegységük harcának, kképzésének, nap tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére, valamnt az alárendeltségükbe tartozó hadtechnka eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadra fogható állapotban tartására. Képesek arra, hogy tudásukat a fegyvernem gényének megfelelően szervezett, vagy önálló továbbképzés formájában bővítsék, és alkalmassá váljanak egyéb sajátos (törzsek légvédelm főnök, egyéb harc- és tűzvezetés beosztásokhoz tartozó funkconáls) feladatok végrehajtására. Az alapfokozat brtokában a katona vezető légvédelm rakéta specalzácón továbbá: rendelkezk: - a légerő haderőnem felépítésének és alkalmazása alapjanak, elvenek smeretevel; a föld telepítésű légvédelem alkalmazásával kapcsolatos követelményeket és értékelés rendet (TACEVAL) tartalmazó smeretekkel; a föld telepítésű légvédelem harctevékenysége előkészítésének, végrehajtásának és mndenoldalú bztosításának smeretevel a kezelt légvédelm fegyverrendszer harc alkalmazásának lehetőségere és sajátosságara vonatkozó smeretekkel; a NATO Egységes Légvédelm Rendszerének felépítésével, működésével és abban elfoglalt helyének, szerepének smeretevel; a föld telepítésű légvédelem harc- és tűzvezetése feladatanak, a kapcsolódó eljárás- és okmányrendszer smeretével;

210 9154 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám képes: a légvédelm rakéta alegység harcának, kképzésének, nap tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére; az alárendeltségébe tartozó hadtechnka eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadra fogható állapotban tartására; a légvédelm rakétaalegység (szakasz és üteg) harc beosztása funkconáls kötelmenek ellátására; a légvédelm rakétaalegység (szakasz és üteg) alkalmazásának megszervezésére és vezetésére; a légvédelm rakétaalegység (szakasz és üteg) kképzés tevékenységének tervezésére, szervezésére, vezetésére és végrehajtására; a légvédelm rakétakomplexum alkalmazásával kapcsolatos üzemeltetés, üzemben tartás feladatok tervezésére, szervezésére, vezetésére és végrehajtására; alkalmas: a légvédelm rakétaalegység (szakasz és üteg) működésének bonyolult helyzetekben (béke és békétől eltérő műveletekben) történő hatékony bztosítására; a légvédelm rakétaalegység (szakasz és üteg) kképzésének vezetésére és végrehajtására A specalzácó képzés célja a Magyar Honvédség műszak alegysége részére olyan első tszt szntű parancsnok beosztás ellátására alkalmas felsőfokú végzettségű katona vezetők képzése, akk a szükséges általános katona és műszak szakma smeretek brtokában képesek alegységük kképzésének, nap tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére, valamnt az alárendeltségébe tartozó hadtechnka eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadra fogható állapotban tartására. Képesek arra, hogy tudásukat a műszak alegységek gényének megfelelően szervezett vagy önálló továbbképzés formájában bővítsék. Az alapfokozat brtokában a katona vezető műszak specalzácón továbbá rendelkezk: a műszak szakterület valamenny területén (műszak-felderítő, utász-zártelepítő, tűzszerész, pontonos hdász, deszant-átkelő, útépítő, hídépítő, állás- és szerkezetépítő, repülőtér-karbantartó, műszak-mentő, anyag előkészítő és feldolgozó, álcázó, vízellátó, vlágító) alapsmeretekkel; átfogó robbantás smeretekkel; műszak rajzok olvasásához és egyszerű műszak rajzok elkészítéséhez szükséges smeretekkel; szerkezetek megépítésének rányításához szükséges (építésvezető) smeretekkel; képes: a szakasz (század) harc és harccal kapcsolatos műszak támogatás feladatok megtervezésére, megszervezésére; a műszak szakalegység rendszeresített hadtechnka eszközenek alkalmazására, üzemeltetésére; a szakasz (század) robbantás feladatanak és foglalkozásanak vezetésére, robbantás számítások végzésére; műszak rajzok olvasására, egyszerű műszak rajzok, statka és szlárdságtan számítások elkészítésére;

211 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9155 a szakasz (század) sznten felmerülő építés és rombolás feladatok megszervezésére és rányítására; a műszak alegység gényenek megfelelően továbbképzésben smeretet bővíten; alkalmas: műszak szakaszparancsnok, valamnt rövd felkészülés dő után, műszak század szntű parancsnok és törzs feladatok végzésére A specalzácó képzés célja a Magyar Honvédség vegyvédelm alegysége részére olyan első tszt beosztás szntű parancsnok feladatok ellátására alkalmas felsőfokú végzettségű katona vezetőkképzése, akk a szükséges általános katona és az ABV védelm szakma smeretek brtokában képesek fegyvernem alegységük kképzésének, nap tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére. Az alárendeltségébe tartozó hadtechnka eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadrafogható állapotban tartására, azok technka kszolgálásának végrehajtására és ellenőrzésére, az ehhez kapcsolódó szervezés feladatok végzésére. Az alapfokozat brtokában a katona vezető vegyvédelm specalzácón továbbá rendelkezk: a vegyvédelm alegység-parancsnok beosztásokban a békedőszak honvédelm, a béketámogató, valamnt háborús műveletekben a (harc)tevékenység ABV támogatásához, ABV bztosításához kapcsolódó szakfeladatok ellátásához kapcsolódó gyakorlat tevékenységek megtervezéséhez, megszervezéséhez és rányításához szükséges smeretekkel; a vegyvédelm alegységek általános katona és szakkképzésének, továbbá nap tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére vonatkozó smeretekkel; a sugárzó, mérgező, fertőző és veszélyes par anyagok kezelésével kapcsolatos rendszabályok smeretével; az elöljáró döntés-támogatást segítő, az ABV helyzetet szakszerű értékelésére vonatkozó, a következmények csökkentésére és felszámolására, az ABV védelm feladatok koordnálására, és az alegységek hatékony alkalmazására vonatkozó smeretekkel; a szakterületeknek megfelelő vegyvédelm szaktechnka eszközök, berendezések üzemeltetéséhez, alkalmazásához és kszolgálásához szükséges általános és specáls smeretekkel; az ABV szakfeladatok végrehajtásához szükséges nformatka és kommunkácós rendszerek smeretével; a megfelelő környezetvédelm és katasztrófa-elhárítás smeretekkel, a kárelhárítás és kárfelszámolás feladatok tervezéséhez, szervezéséhez és a végrehajtás rányításához szükséges szakma smeretekkel; a különböző vegyvédelm technka eszközök, egyén védőeszközök, felszerelések és anyagok, szállításával, tárolásával kapcsolatos rendszabályok smeretével; a gyújtófegyverek, valamnt a harctér tüzek ellen védelem feladatanak végrehajtásához szükséges szakma smeretekkel; a mérgező harcanyagok alapvető laboratórum analtka módszerenek smeretével, a különböző eredetű radoaktív mnták laboratórum elemzéséhez szükséges smeretekkel és a vegy, bológa és radoaktív anyagok harctér mntavételezésének smeretével;

212 9156 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám képes: felmérn az ABV fegyverek, lletve veszélyes par anyagok katona műveletre gyakorolt hatásának kockázatát a harcterületen, lletve a tevékenység körzetben; az ABV helyzet szakszerű értékelése alapján javaslatok tételére, a következmények csökkentésére és felszámolására, az ABV védelm feladatok koordnálására és az alegységek hatékony alkalmazására; fegyvernem és szakalegységek ABV védelm felkészítésének, kképzésének tervezésére és ellenőrzésére; az ABV-, és gyújtófegyverek, valamnt a harctér tüzek ellen védelem technka feladatanak megszervezésére és összehangolt végrehajtására; a mérgező harcanyagok és radoaktív anyagok harctér mntavételezésére, laboratórum elemzések előkészítésére és az analízs végrehajtására; a vegy-, sugár- és bológa felderítés, valamnt a mentesítés és a fertőtlenítés eszközenek haza és nemzetköz előírásoknak megfelelő bztonságos üzemeltetésére, különböző környezet és bonyolult vszonyok között, azok összehangolt, hatékony alkalmazásának megszervezésére és rányítására; a személy védelem ABV védelm összetevővel történő ellátására és technka kszolgálás megszervezésére; a Magyar Honvédség katasztrófa-elhárítás rendszerén belül nukleárs baleset, par katasztrófa következményenek felszámolásával összefüggő szakfeladatok tervezésére, szervezésére és rányítására; alkalmas: vegyvédelm szakaszparancsnok, valamnt rövd felkészülés dő után, vegyvédelm század szntű parancsnok és törzs feladatok végzésére. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) smeretkörök: 8.1. alapozó smeretek: kredt közszolgálat alapsmeretek (közgazgatás alapvzsga smeretanyaga), a szakma törzsanyagot megalapozó katona- és társadalomtudomány alapsmeretek; 8.2 szakma törzsanyag: kredt általános és katona vezetéstudomány, hadtudomány alapsmeretek, térnformatka, katona térképészet smeretek, a nemzet katona értékrend, hagyományok és az egyetemes és magyar hadtörténelem, valamnt az összfegyvernem és fegyvernem harcászat alapsmerete, hadtechnka, katonapedagóga, hadjog, logsztka smeretek, testnevelés; 8.3. dfferencált szakma anyag: kredt szakterület, fegyvernem (lövész, harckocszó, felderítő, tüzér, műszak, légvédelm rakéta és vegyvédelm) smeretkörök. 9. Szakma gyakorlat: Az ntézményen kívül teljesítendő szakma (csapat) gyakorlat krtérum-feltétel. A csapatgyakorlat a képzés során kegészül szak- és specalzácó sznten szervezett, ntézmény és csapatbázson levezetett, gyakorlásokkal és komplex harcászat foglalkozásokkal. A szakma- és csapatgyakorlatok és komplex harcászat foglalkozások összegzett dőtartama a teljes képzés során: 8-16 hét.

213 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Idegennyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvű államlag elsmert, katona szakanyaggal bővített; középfokú (B2) komplex típusú, vagy STANAG nyelvvzsga-bzonyítvány szükséges. 4. KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzés szak megnevezése: katona gazdálkodás (Mltary Economcs) 2. Az alapképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövdítve: BSc) szakképzettség: közgazdász katona gazdálkodás alapszakon (zárójelben megjelölve a specalzácót) a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mltary Economst választható specalzácók: pénzügy, hadtáp (Fnance, Mltary Supply) 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. Képzés ág: honvédelm és katona 5. A képzés dő félévekben: 7 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 210 kredt 6.1. A képzés ágon belül közös képzés szakasz mnmáls kredtértéke: 54 kredt 6.2. A specalzácóhoz rendelhető mnmáls kredtérték: 47 kredt 6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető mnmáls kredtérték: 10 kredt 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kredtérték: 10 kredt 6.5. A gyakorlat smeretekhez rendelhető mnmáls kredtérték: 80 kredt 6.6. Intézményen kívül összefüggő gyakorlat képzésben szerezhető mnmáls kredtérték: 7. Az alapképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: 7.1. A képzés célja olyan közgazdász tsztek képzése, akk a képzés során elsajátított közgazdaság, alkalmazott gazdaságtudomány, módszertan és hadtudomány smeretek brtokában a választott szakránynak megfelelően a haza, nemzetköz és szövetség műveletekben képesek: költségvetés szerveknél a különböző gazdaság folyamatok tervezésére, szervezésére, rányítására, elemzésére, értékelésére; a fegyveres erők, rendvédelm szervek és a nemzetbztonság szolgálatok pénzügy, számvtel, gazdálkodás, nylvántartás, elemzés, ellenőrzés feladatanak önálló elvégzésére; továbbá az elsajátított általános és specfkus katona pénzügy, gazdálkodás, vezető smeretek és gyakorlat készségek felhasználásával a gazdálkodás és ellátás feladatanak tervezésére, szervezésére, elemzésére és rányítására; a szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladata végrehajtásának vezetésére a békedőszak honvédelm, a béketámogató, valamnt háborús tevékenységekben. A szakon végzettek kellő mélységű elmélet smeretekkel rendelkeznek a képzés másodk cklusban történő folytatásához.

214 9158 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 7.2. A képzés ágon belül közös képzés szakasz alapszak szempontjából fontos kompetencá: a szaktudományos és korszerű nformácós és hadtechnka smeretek; a fzka, a pszchka, a moráls feladatokra összpontosító szakma, pedagóga, vezetéselmélet smeretek; az alárendelt katona szervezet működésének bonyolult helyzetekben történő eredményes bztosításához szükséges smeretek Az alapfokozat brtokában a katona gazdálkodás alapszakon végzettek képesek: érvényt szerezn a hadvselés nemzetköz egyezményekben rögzített szabályanak haza, nemzetköz és szövetség műveletekben; a modern hadsereg funkcót, helyét és szerepét megérten a demokratkus társadalomban; közgazdaság, szakma, pedagóga, vezetéselmélet smeretek elsajátítására; a hadsereg magyar és európa értékenek, hagyományanak képvseletére Az alapfokozat brtokában a katona gazdálkodás alapszakon végzettek alkalmasak: a haza, nemzetköz és szövetség műveletekben, valamnt a katona szervezeteknél a gazdaság folyamatok tervezésére, szervezésére, rányítására, elemzésére és értékelésére; szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladata végrehajtásának vezetésére. A katona gazdálkodás alapszak pénzügy specalzácóján végzettek alkalmasak továbbá: a fegyveres erők, rendvédelm szervek és a nemzetbztonság szolgálatok pénzügy, számvtel, gazdálkodás, nylvántartás, elemzés és ellenőrzés feladatanak önálló elvégzésére; A katona gazdálkodás alapszak hadtáp specalzácóján végzettek a választott modulnak megfelelően alkalmasak továbbá: a hadsereg logsztka rendszerében a logsztka szolgálatok költségvetés előrányzat és anyaggazdálkodás tevékenységének koordnálására, ellenőrzésére, elemzésére, értékelésére, az erőforrások optmáls elosztásához szükséges javaslatok kdolgozására, a vezető döntések előkészítésére; az üzemanyag-ellátás, az élelmezés ellátás, lletve a ruházat ellátás gazdaságos, hatékony tervezésére, szervezésére és végrehajtására. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök): 8.1. alapozó smeretek: kredt szocológa, pszchológa, gazdaságtörténet, európa unós smeretek, jog, poltkaelmélet, hadtörténelem, harcászat, hadjog, katona térképészet smeretek, pedagóga, egyéb katona smeretek; 8.2. gazdaságtan és módszertan alapsmeretek: kredt matematka, nformatka, statsztka, közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, számvtel, pénzügy, védelem-gazdaságtan, nformácós műveletek, vezetés- és szervezéselmélet; 8.3. szakma törzsanyag: kredt számvtel, pénzügy, üzlet tervezés, üzlet etka, marketng, humán erőforrás menedzsment, kontrollng, környezetvédelem, gazdaság jog, közpénzügyek, testnevelés, egyéb katona smeretek (hadtechnka alapsmeretek, logsztka támogatás);

215 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám dfferencált szakma smeretek: kredt a) pénzügy specalzácó: üzlet kommunkácó, katona pénzügy ellátás, logsztka támogatás, közpénzügyek, pénzügy gazdaság elemzés-ellenőrzés, háborús pénzügy bztosítás, társadalombztosítás, katona pénzügy nformatka, non-proft ntézmények pénzügye; b) hadtáp specalzácó a választott modul (logsztka gazdálkodás, hadtáp üzemanyag-ellátó, hadtáp élelmezés ellátó, hadtáp ruházat ellátó) szernt: szolgáltatásmenedzsment, logsztka támogatás, anyagsmeret és gyártástechnológa, szaktechnka smeretek, anyagmozgatás, tárolás, szállítás, katona ellátás-szolgáltatás menedzsment. 9. Szakma gyakorlat: Az ntézményen kívül teljesítendő szakma gyakorlat krtérumkövetelmény. A szakma gyakorlat dőtartama legalább 10 hét. 10. Idegennyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy degen nyelvből államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú katona szaknyelv nyelvvzsga-bzonyítvány vagy STANAG nyelvvzsga-bzonyítvány vagy ezekkel egyenértékű érettség bzonyítvány vagy okrat megszerzése szükséges. 5. KATONAI ÜZEMELTETÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzés szak megnevezése: katona üzemeltetés (Mltary Mantenance) 2. Az alapképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövdítve: BSc) szakképzettség: katona üzemeltető vezető (zárójelben megjelölve a specalzácó) a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mltary Mantenance Manager választható specalzácók: katona repülőműszak, repülésrányító, híradó, katona nformatka, rádóelektronka felderítő és elektronka hadvselés (Mltary Avaton Techncal, Mltary Ar Traffc Control, Telecommuncaton, Mltary Informaton Technology, Sgnal Intellgence and Electronc Warfare) 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. Képzés ág: honvédelm és katona 5. A képzés dő félévekben: 8 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 240 kredt 6.1. A képzés ágon belül közös képzés szakasz mnmáls kredtértéke: 60 kredt 6.2. A specalzácóhoz rendelhető mnmáls kredtérték: 44 kredt 6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető mnmáls kredtérték: 12 kredt

216 9160 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kredtérték: 10 kredt 6.5. Az elmélet és gyakorlat smeretek aránya, beleértve a képzés szemnárum gyakorlatat s: 35-45% 7. Az alapképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: A képzés célja olyan katona üzemeltető szakemberek képzése, akk alkalmasak a Magyar Honvédség, a Honvédelm Mnsztérum, annak háttérntézménye, valamnt a védelm szféra hadtechnka és más szaktechnka eszközenek üzemeltetésére, az üzemfenntartás vezetésére, valamnt az új hadtechnka eszközök és a hozzájuk kapcsolódó új technológák bevezetésére, lletve alkalmazására. A választott szakránytól függően képesek alegység-parancsnok és szaktszt beosztásokban hon területeken béke és mnősített dőszakban, külföldön többnemzet béketámogató és háborús műveletekben hadtechnka rendszerek üzemeltetéséhez és üzemfenntartásához kapcsolódó gyakorlat tevékenységek tervezésére, szervezésére és rányítására. A szakon végzettek kellő mélységű elmélet smeretekkel rendelkeznek a képzés másodk cklusban történő folytatásához Az alapszakon végzettek rendelkeznek: közszolgálat alapsmeretekkel; a megfelelő alap katona vezető (parancsnok) kompetencákkal; a nemzet katona hagyományok tszteletével; rövd felkészítés után nemzetköz (EU, NATO, ENSZ) környezetben, háborús és békeművelet helyzetekben, különböző vallás, etnka és kulturáls területen való feladat-végrehajtás képességével; saját fegyverneme, lletve szakcsapata ránt elhvatottsággal és más fegyvernemek, szakcsapatok szakma kultúrájának tszteletével; az első tszt beosztás ellátásához szükséges jog smeretekkel; a szakasz (század) kképzéséhez szükséges szakmódszertan smeretekkel; a szakasz (század) békevezetés okmánya és azok vezetéséhez szükséges smeretekkel; alegységszntű elmélet és gyakorlat smeretekkel a Magyar Honvédség katasztrófavédelm feladatok megoldásához való hozzájárulásához; korszerű katona térképészet, tereptan és katonaföldrajz smeretekkel; a szakasz (század) kommunkácós, híradó és nformatka eszközenek smeretével, nformatka alkalmazó smeretekkel; alapvető egészség- és járványügy, valamnt sebesült ellátás smeretekkel; kváló mentáls, fzka, pszchka állapottal; magabztos angol katona szaknyelv kommunkácós készségekkel; korszerű teljesítményértékelés és a beosztottakat motváló képességekkel Az alapképzés szakon végzettek smerk és képesek: helyesen értelmezn a modern hadsereg funkcót, helyét és szerepét a demokratkus társadalmakban;

217 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9161 a modern hadsereg magyar és európa értékenek, hagyományanak képvseletére és tszteletére; harcos elődekhez híven és méltón teljesíten katona-szakma feladatakat; a katona szövetség rendszerben a számukra előírt feltételeknek és feladatoknak megfeleln; érvényt szerezn a hadvselés nemzetköz egyezményekben rögzített szabályanak a haza, a nemzetköz és a szövetség műveletekben; harcászat szntű katona szakalegységek kképzésének, nap tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére; az erők és eszközök megóvásával kapcsolatos feladatok tervezésére, szervezésére és rányítására; környezettudatos katona-szakma tevékenység végzésére és munkavédelm feladatok megoldására; modern vezetés módszerek és eszközök alkalmazására; az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására; katona repülőműszak specalzácón továbbá a légjármű üzemeltetésével és javításával kapcsolatos folyamatosan kadott utasítások, szabályzatok, közlönyök és egyéb okmányok feldolgozására és végrehajtására; a tanulmányok befejezését követően a szakterületnek megfelelően önképzés keretében, az adott típusú légjármű kszolgálás és üzemben tartás rendszerének elsajátítására; a légjármű és berendezése meghbásodásanak gyors és pontos feltárására, azok előírás szernt szakszerű kjavítására, lletve kjavíttatására; a légjármű üzemben tartásához és csapatjavításához szükséges anyag eszközök bztosítására rányuló szakma számítások végrehajtására; repülésrányító specalzácón továbbá a munkakörük ellátásában alkalmazott híradó, nformatka és vezetéstechnka eszközök kezelésére; az alapvető légforgalm és légvédelm rányításkor alkalmazott eljárások végrehajtására; gurító, repülőtér és közelkörzet rányításra, valamnt egy légjármű folyamatos és bztonságos rányítására útvonalon, lég, föld célok megközelítésekor; híradó specalzácón továbbá a Magyar Honvédségben rendszeresített, lletve alkalmazott tábor, valamnt staconer híradó és nformácóbztonság hardver- és szoftverelemek (távbeszélőközpontok, kapcsolók, rányválasztók, modemek, átvtel technka rendszerek) és az ezekből kalakított rendszerek üzemeltetésével és üzemben tartásával kapcsolatos feladatok tervezésére és szervezésére; alkalm harc kötelékek, alegységek béke és békétől eltérő műveletek során alkalmazható kommunkácós eszközökkel történő bztosítás feladatokhoz kapcsolódó tervezés, szervezés műveletek végrehajtására és rányítására alegység sznten; a szakszolgálatok alaprendeltetéséből fakadó feladatok végrehajtásának megszervezésére, vezetésére és ellenőrzésére;

218 9162 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám a kommunkácós eszközök és rendszerek üzemben tartásának koordnálására, az dőszakos kszolgálás tervek és jelentések kdolgozására; az általános nformácóbztonság menedzsmentjének, ezen belül a személy bztonsággal, a fzka bztonsággal, az admnsztratív bztonsággal összefüggő alapvető elmélet és gyakorlat feladatok koordnálására, végrehajtására és ellenőrzésére; az elektronkus nformácóbztonság menedzsmentjének, ezen belül különösen a kockázatmenedzsmenttel, valamnt az akkredtácóval és audtálással kapcsolatos alapvető elmélet és gyakorlat feladatok koordnálására, végrehajtására és ellenőrzésére; az elektronkus nformácóbztonság technka menedzsmentje megvalósítására, ezen belül különösen a rejtjelbztonsággal, EMC-vel, átvtelbztonsággal, számítógép- és hely hálózat bztonsággal, hálózatok bztonságos összekapcsolásával összefüggő elmélet és gyakorlat feladatok koordnálására, végrehajtására és ellenőrzésére; katona nformácóbztonság modulon továbbá a magyar honvédség adatkezelő rendszeret érntő kérdésekben az nformácóbztonság teljes körű képvseletére; kezeln az állandó telepítésű adatkezelő nemzet és külföld nyílt, nem nylvános, mnősített elektronkus adatokat feldolgozó rendszerek tervezésével, létrehozásával, üzemeltetésével, fenntartásával, megszüntetésével kapcsolatos szakma kérdéseket; a gyakorlatok, konferencák és egyéb rendezvények rendszerenek tervezésére, fejlesztésére, beszerzésére, tesztelésére, üzembe helyezésére, üzemeltetésére, lletve megszüntetésére; az elektronkus adatkezelő rendszer személy, fzka, admnsztratív bztonság követelményenek megvalósítására; az adatkezelő rendszerek bztonság követelményenek és az ezek megvalósítására rányuló rendszabályok meghatározására; a szervezet, lletve rendszer specfkus bztonság szabályzatok kdolgozására, kdolgoztatására; a rendszerek hatóság akkredtálásával, audtálásával és egyéb hvatalos ügyntézéssel kapcsolatos feladatok végzésére; szervezetek között együttműködés szervezésére, szabályozására, a külső ügyfelekkel, harmadk fél hozzáférésével kapcsolatos bztonság kérdések megoldására, valamnt nformácóvédelm feladatok összehangolására; a nemzet és a külföld nyílt, nem nylvános, mnősített elektronkus adatkezelő rendszerek bztonságát javító ntézkedésekre, azok végrehajtására, kockázatarányos bztonság eljárások kdolgozására javaslatot tenn; elektronkus adatokat feldolgozó rendszerek kockázatelemzésének végzésére, dokumentálására; a mnősített elektronkus adatkezelő rendszer, TEMPEST felelős feladatanak végzésére; rendszer bztonság ellenőrzésére, a tapasztalatok kértékelésére; a bztonság ncdensek kezelésére; szervezetek szakma tevékenységének rányítására, támogatására;

219 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9163 az elektronkus bztonság feladatokat ellátó személyek részére a szakma képzés tervezésére, szervezésére, valamnt szakma továbbképzések, felkészítések megtartására; a rejtjelző rendszerek tervezése folyamatának átlátására, a különböző rendszerelemekből hálózat struktúra kalakítására; a rejtjelző eszközök üzemben tartásának koordnálására, az dőszakos tervek és jelentések kdolgozására; az elsajátított rejtjelzéssel összefüggő szabályzók értelmezésére, a felmerült problémák esetén a szabályozók alkalmazására; a rejtjeltevékenységgel összefüggő dokumentum elkészítésére, naprakészen tartására; javaslatot tenn a NATO, az EU, a nemzet nem nylvános, mnősített rendszerek védelmét bztosító rejtjelző eszközök bztonságát javító ntézkedésekre és jóváhagyás után azok végrehajtására; megfelelő szakma gyakorlat megszerzését követően a nemzetköz szervezetekben feladatok végrehajtására; katona nformatka specalzácón továbbá a Magyar Honvédségben rendszeresített, lletve alkalmazott staconer és tábor híradó és nformatka rendszerek, eszközök, szoftverek üzemeltetésével és üzemben tartásával kapcsolatos feladatok tervezésére, szervezésére, vezetésére, ellenőrzésére, a szaktevékenység koordnálására; a Magyar Honvédségben rendszeresített nformatka eszközök üzemeltetésével kapcsolatos költségtervezés, logsztka tervezés és jelentés kötelezettség végrehajtására; az nformatka szervezetek nap tevékenységének vezetésére; a műveletek nformatka támogatásának tervezésére, szervezésére; a katona szervezetek nformatka bztonság feladatanak ellátására, az elektronkus bztonságra vonatkozó szabályozók érvényre juttatására; az nformatka rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására, az nformatka fejlesztésre vonatkozó felhasználó gények, követelmények összegzésére, véleményezésére és szakma képvseletére; nformatka fejlesztés feladatok rányítására, koordnálására; rádóelektronka felderítő és elektronka hadvselés specalzácón továbbá szaksmeretevel hozzájáruln az összfegyvernem kötelékek harc alkalmazásának rádóelektronka felderítő és elektronka hadvselés támogatásának megtervezéséhez, megszervezéséhez és végrehajtásához; az adatszerzés alegységszntű megtervezésére, megszervezésére és rányítására; a megszerzett adatok előzetes feldolgozására, az elektronka objektumok értékelésére, a célok kválasztására és az adatok továbbítására az elöljáró vezetés sznt felé; a rendszeresített szárazföld és lég technka eszközökkel a rádóelektronka felderítés, zavarás és elektronka védelm feladatok körültekntő megtervezésére, megszervezésére, rányítására és végrehajtására;

220 9164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám az alkalm harc kötelékek, alegységek béke és békétől eltérő művelete során alkalmazható rádóelektronka felderítő és elektronka hadvselés eszközökkel történő támogatás feladatok tervezésére, szervezésére, rányítására alegység sznten; az első tszt beosztásában rendszeresített parancsnok és más szakbeosztások betöltésére; más fegyvernemekkel, szakalegységekkel való együttműködésre Az alapképzés szakon végzettek alkalmasak: a haza, nemzetköz és szövetség műveletekben, valamnt a harcászat szntű katona szervezeteknél a hadtechnka rendszerek üzemeltetésének végrehajtására, valamnt üzemfenntartásuk tervezésére, szervezésére, rányítására, elemzésére és értékelésére; a katona alegységekben szaktszt beosztások ellátására; a szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladata végrehajtásának vezetésére; a rendszeresített hadtechnka eszközök, és hadtechnka szakanyagok szakszerű alkalmazására, hadra fogható állapotban tartására A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: kreatvtás, rugalmasság, autonóma; problémafelsmerő készség, és problémamegoldó képesség; ntuícó és módszeresség; tanulás készség és jó memóra; széleskörű műveltség; belső gényesség; magas szntű stressztűrő képesség; nformácófeldolgozás képesség; környezettel szemben érzékenység; elkötelezettség és gény a mnőség munkára; a szakma továbbképzéshez szükséges poztív hozzáállás; kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal; alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezető feladatok ellátására. 8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök): 8.1. alapozó smeretek: kredt katona smeretek: kredt szabálysmeret, lövészet felkészítés, harcászat, katona testnevelés; közszolgálat alapsmeretek: kredt bztonság tanulmányok, közszolgálat alapsmeretek, a közszolgálat alapvzsga smeretanyaga, közszolgálat életpályák, közszolgálat logsztka, alkotmányjog, állam szervezete;

221 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9165 gazdaság és humán smeretek: kredt hadjog, közgazdaságtan, logka, mnőségbztosítás és mnőségrányítás; természettudományos alapsmeretek: kredt matematka, fzka, vllamosságtan Szakma törzsanyag smeretköre: kredt szakma törzsanyag kötelező smeretköre: kredt vllamos áramkörök és hálózatok, nformatka smeretek, szenzortechnka smeretek, mechatronka smeretek, telekommunkácós smeretek, repülés smeretek, rádóelektronka felderítő-, és elektronka hadvselés smeretek, rendszertechnka, rendszerüzemeltetés, szakharcászat, szakág rendszerek, típussmeret; szakma törzsanyag kötelezően választható smeretköre: kredt rendszerüzemeltetés-, és üzemeltetés eljárások, szakharcászat, rendszer- és típussmeret Dfferencált szakma smeretek: kredt - választható specalzácók: kredt a híradó, a katona nformatka, a katona repülőműszak, a repülésrányító, a rádóelektronka felderítő és elektronka hadvselés specalzácókon a kompetencák kalakításához szükséges smeretkörök. - szakdolgozat. 9. Szakma gyakorlat: A honvéd tsztjelöltek az első szakma gyakorlatot az alapképzésben a 6. szemeszterben, 2 hetes dőtartamban, a Magyar Honvédség kjelölt katona szervezetenél, választott szaknak, lletve specalzácónak megfelelő feladattal hajtják végre. A másodk szakma gyakorlat az alapképzés 8. szemeszterében történk. Ez egybefüggő 4 hetes szakma gyakorlatot jelent, amely az első tszt beosztásra való felkészítést s jelent egyben. 10. Idegennyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államlag elsmert STANAG nyelvvzsga-bzonyítvány szükséges. 6. KATONAI LOGISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzés szak megnevezése: katona logsztka (Mltary Logstcs) 2. Az alapképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövdítve: BSc) szakképzettség: katona logsztka vezető (zárójelben megjelölve a specalzácót)

222 9166 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mltary Logstc Leader választható specalzácók: hadtáp, katona közlekedés, hadtechnka (Mltary Supply, Mltary Movement and Transportaton, Mantenance). 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. Képzés ág: honvédelm és katona 5. A képzés dő félévekben: 8 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 240 kredt 6.1. A képzés ágon belül közös képzés szakasz mnmáls kredtértéke: 60 kredt 6.2. A specalzácóhoz rendelhető mnmáls kredtérték: 70 kredt 6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető mnmáls kredtérték: 12 kredt 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kredtérték: 10 kredt 6.5. Az elmélet és gyakorlat smeretek vonatkozásában - beleértve a képzés szemnárum gyakorlatat s a gyakorlat smeretek mnmáls kredtértéke a teljes képzés dőre számítva: 96 kredt 7. Az alapképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: A képzés célja: A Magyar Honvédség számára olyan, harcászat szntű katona logsztka vezetők (honvédtsztek) képzése, akk a megszerzett általános- és specáls katona smeretek brtokában képesek a logsztka szakalegységek vezetésére, harcászat szntű logsztka támogatás (anyagellátás, közlekedés és fenntartás) folyamatok tervezésére, szervezésére, rányítására és ellenőrzésére, nemzet és többnemzet környezetben, békedőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítás-, béketámogatásés háborús műveletekben egyaránt. Mndezeken túl kellő mélységű elmélet smeretekkel rendelkeznek, a továbbképző tanfolyamok smeretanyagával kegészítve a képzés másodk cklusban történő folytatásához. A képzés egésze felkészít a közszolgálat életpályára Az alapképzés szakon végzettek smerk: - a közgazgatás felépítését és működését; - a modern haderő értéket és funkcót; - a választott specalzácójuknak, várható beosztásuknak megfelelő általános katona és katona szakma alkalmazás elveket; - az alárendelt katona szervezet működése bonyolult helyzetekben történő eredményes bztosításának elmélet és gyakorlat módszeret; - a katona alegységek alkalmazásának elvet, - a harcászat szntű katona logsztka támogatás feladatok, folyamatok elvet és végrehajtásának gyakorlat módszeret; - a rendszeresített hadtechnka eszközök alkalmazásának és fenntartásának tervezését, szervezését, rányítását és ellenőrzését; - a katona logsztka alegységek kképzésének, felkészítésének, vezetésének elvet és feladatat;

223 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám a választott specalzácójuknak megfelelően a katona műveletek végrehajtásához bztosított polgár, szövetséges és harmadk fél által bztosított logsztka erőforrások és eszközök génybevételének szabályat; - a közgazgatás alapvzsga smeretanyagát Az alapképzés szakon végzettek alkalmasak: - a közszolgálat más területevel való együttműködésre; - a logsztka alegységek vezetésére; - a harcászat szntű törzsekben szakma feladatok ellátására, logsztka döntések előkészítésére; - a választott specalzácójuknak megfelelő szaktszt beosztások ellátására; - a haza és nemzetköz környezetben a harcászat szntű anyagellátás, katona közlekedés, üzemfenntartás feladatok vezetésére békében és a békétől eltérő helyzetekben egyaránt; - a megszerzett elmélet tudás alkalmazására és gyakorlat hasznosítására, a probléma megoldó technkák használatára; - a logsztka alegységek, a logsztka folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez, rányításához és ellenőrzéséhez szükséges okmányok, dokumentumok kdolgozására, valamnt vezetésére. hadtáp specalzácón továbbá: Az általános- és specfkus katona smeretek és gyakorlat készségek brtokában az ellátó szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladata végrehajtásának vezetésére. A katona gazdálkodás, a hadtápanyag-ellátás tervezésére, szervezésére, vezetésére, nemzet és többnemzet környezetben, békedőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítás-, béketámogató- és háborús műveletekben egyaránt. katona közlekedés specalzácón továbbá: Az általános és specfkus katona smeretek és készségek brtokában a katona közlekedés, mozgatás, szállítás feladatok tervezésére, szervezésére és vezetésére. A szállító szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladata végrehajtásának vezetésére nemzet és többnemzet környezetben, békedőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítás-, béketámogató- és háborús műveletekben egyaránt. hadtechnka specalzácón továbbá: Az általános és specfkus katona smeretek és készségek brtokában a választott specalzácónak megfelelő alegység-parancsnok és szaktszt beosztásokban nemzet és többnemzet környezetben, békedőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítás-, béketámogató és háborús műveletekben egyaránt a hadtechnka bztosítás szakrányú feladata végrehajtásának tervezésére, szervezésére, rányítására, ellenőrzésére A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: - kreatvtás, rugalmasság, problémamegoldó készség; - vezető és együttműködés készség; - nemzet és katona hagyományok tsztelete; - a mnőség munka ránt gényesség;

224 9168 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám - a szakma továbbképzéshez szükséges poztív hozzáállás; - tervező és szervező készség; - az általános katona és specáls logsztka smeretek megsmerésére való törekvés; - az alárendeltek teljesítmény értékelésének képessége; - alaposság és feladatmegoldó képesség; - a parancsnok, vezető beosztás és a szakma feladatok többnemzet környezetben történő ellátását bztosító angol szaknyelv készségek; - kváló mentáls és fzka állapot; - a szakalegységek és katona logsztka folyamatok rányításának készsége; - jó kommunkácós készség, az elsajátított méda smeretek alkalmazásnak képessége. 8. Az alapfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök: 8.1. alapozó smeretek: kredt Közszolgálat smeretek, (rendészet elmélete és rendészet eszközrendszer, hadelmélet és katona műveletek, alkotmányjog, állam szervezete, katasztrófavédelm gazgatás, közszolgálat életpályák, közszolgálat gyakorlat, nemzetbztonság tanulmányok, közgazgatás funkcók és működés, általános poltológa, általános szocológa, vezetés- és szervezés elmélet, közszolgálat logsztka, közpénzügyek és államháztartástan), katona vezető alapsmeretek, természettudomány- és társadalomtudomány alapsmeretek (az smeretkörök tartalmazzák a közgazgatás alapvzsga smeretanyagát); 8.2. szakma törzsanyag: kredt - szakma törzsanyag kötelező smeretköre: kredt Mechanka, anyagtudomány, békefenntartó alapsmeretek, logsztka támogatás, anyagmozgatásraktározás szervezése, katona szállítások alapja, műszak alapsmeretek, logsztka szaktechnka eszközök, védelemgazdaságtan, döntés-előkészítés módszerek. - szakma törzsanyag kötelezően választható smeretköre: kredt a) hadtáp specalzácón: államháztartás számvtel, katona pénzügyek, katona ellátásszolgáltatásmenedzsment, szakág ellenőrzés-elemzés, hadtáp szakharcászat. b) katona közlekedés specalzácón: katona közlekedés üzemtan, közlekedés hálózatok, közlekedés technka, közlekedés folyamatok szabályozás rendszere, katona szállító járművek. c) hadtechnka specalzácón: hő- és áramlástan rendszerek, gépelemek, hadtechnka eszközök anyagsmerete, műszak kommunkácó, műhelytechnológák, karbantartás és javítás szervezése Dfferencált szakma smeretek: kredt a) hadtáp specalzácón: hadtáp szaktechnka eszközök, hadtápanyag smeretek, üzemanyag ellátás, ruházat ellátás, élelmezés ellátás, humán- és térképanyag ellátás, katona logsztka nformatka modulok, ellátó alegységek vezetése. b) katona közlekedés specalzácón: közlekedés-szállító alegységek művelet alkalmazása, katona szállításszervezés, csapatgazdálkodás, szállító alegység vezetése, katona közlekedés nformatka.

225 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9169 c) hadtechnka specalzácó páncélos- és gépjármű-technka modulon: katona műveletek páncélos és gépjármű-technka bztosítása, javító szakalegységek vezetése, rendszerben tartás, belsőégésű motorok, járművek szerkezete. fegyverzettechnka modulon: katona műveletek fegyverzettechnka bztosítása, fegyverzettechnka eszközök rendszerbentartása, fegyverzettechnka rendszerek, szakalegységek vezetése. 9. Szakma gyakorlat: A honvéd tsztjelöltek az első szakma gyakorlatot az alapképzésben a 6. szemeszterben, két hetes dőtartamban, a Magyar Honvédség kjelölt katona szervezetenél, választott szaknak, lletve specalzácónak megfelelő feladattal hajtják végre. A másodk szakma gyakorlatot az alapképzés 7. szemeszterében, vagy azt követően specalzácónak megfelelő feladattal katona szervezetnél hajtják végre, két hét dőtartamban. A harmadk szakma gyakorlat az alapképzés 8. szemeszterében történk, egybefüggő 4 hetes szakma gyakorlatot jelent, amely az első tszt beosztásra való felkészítést s jelent. 10. Idegen nyelv követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államlag elsmert középfokú (B2) komplex típusú katona szakma, vagy STANAG nyelvvzsga-bzonyítvány szükséges.

226 9170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 3. melléklet a 30/2014. (IV. 30.) KIM rendelethez A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI I. KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI ÁG 1. KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzés szak megnevezése: közgazgatás (Publc Admnstraton) 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master, rövdítve: MA) szakképzettség: okleveles közgazgatás szakértő a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert of Publc Admnstraton választható szakrányok: a) közgazgatás-tudomány szakrány; b) közgazgatás vezető szakrány; c) európa és nemzetköz közgazgatás szakrány; választható szakrányok angol nyelvű megjelölése: a) Specalsaton n Admnstratve Scence; b) Specalsaton n Publc Management; c) Specalsaton n European and Internatonal Admnstraton; szakrányokhoz rendelt szakképzettség: a) okleveles közgazgatás szakértő közgazgatás-tudomány szakrányon; b) okleveles közgazgatás szakértő közgazgatás vezető szakrányon; c) okleveles közgazgatás szakértő európa és nemzetköz közgazgatás szakrányon; szakrányokhoz rendelt szakképzettség angol nyelvű megjelölése: a) Expert of Publc Admnstraton wth Specalsaton n Admnstratve Scence; b) Expert of Publc Admnstraton wth Specalsaton n Publc Management; c) Expert of Publc Admnstraton wth Specalsaton n European and Internatonal Admnstraton. 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 4.1. Teljes kredtérték beszámításával vehető fgyelembe: gazgatásszervező alapképzés szak, a közgazgatás-szervező alapképzés szak, a nemzetköz gazgatás alapképzés szak és a felsőoktatásról szóló év LXXX. törvény szernt gazgatásszervező főskola szak A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével elsősorban fgyelembe vehető alapképzés szakok: a közgazgatás, rendészet és katona képzés terület alapképzés szakja.

227 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám A 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével vehetők fgyelembe azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok, lletve a felsőoktatásról szóló év LXXX. törvény szernt főskola vagy egyetem szntű szakok, amelyeket a kredt megállapításának alapjául szolgáló smeretek összevetése alapján a felsőoktatás ntézmény kredtátvtel bzottsága elfogad. 5. A képzés dő félévekben: 4 félév 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 120 kredt 6.1. Az elmélet alapozó smeretekhez rendelhető kredtek száma: kredt 6.2. A szakma törzsanyaghoz rendelhető kredtek száma: kredt 6.3. A dfferencált szakma anyaghoz (szakrányhoz) rendelhető kredtek száma: kredt 6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kredtek mnmáls értéke: 6 kredt 6.5. A dplomamunkához rendelt kredtek száma: 10 kredt 6.6. A gyakorlat smeretek aránya: legalább 30% a szakma gyakorlatot s fgyelembe véve 7. A mesterképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: A képzés célja olyan, a közszolgálat ránt elkötelezett közgazgatás szakemberek képzése, akk elmélyült közgazgatás-tudomány smeretek brtokában, alapos közjog tudással felvértezve, az állam, a gazdaság és a társadalom működésének megértése mellett, a közmenedzsment különböző területen (így különösen a közszolgálat ember erőforrás menedzsmentben) jártasságot szerezve, a közgazgatás kommunkácó szervezésének, valamnt a közgazgatás nemzetköz dmenzó elméletének, változásanak és működés gyakorlatának smeretében képesek komplex közgazgatás feladatok ellátására, szervezet és működés problémák felsmerésére és hatékony kezelésére, szakrányú területeken specáls feladatellátására. Megszerzett smeretek brtokában alkalmasak tanulmányak doktor képzés keretében történő folytatására. 7.1 A mesterképzés szakon végzettek smerk: a közpoltka fejlesztések haza és nemzetköz modelljet és megoldásat, a közpoltka döntés folyamatokat, a jogalkotás rendjét, a nemzetköz jog főbb szabályat, az Európa Unó és a magyar közpoltka és közjog kapcsolatát, a kormányzat rendszereket, a kormányzat eszközrendszert és a hatékony közgazgatás-fejlesztés stratéga eszköztárát, a közszolgálat ágazat rendszerenek működés és szabályozás alapvonásat, a gazdaságrányítás és a közgazgatás kapcsolatrendszerét, a költségvetés jogot és az államháztartás működésének részletet, a közgazgatásban alkalmazott nfo-kommunkácós rendszerek és adatbázsok felépítését és működését, a közgazgatás felett kontrollrendszereket, részleteben a közgazgatás bíráskodás modelljet és haza működését,

228 9172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám a közgazgatás szervezetfejlesztés és szervezetrányítás eszközet, a hatékony nformácó- és kommunkácómenedzsment, valamnt az ember erőforrás-menedzsment eszközet A mesterképzés szakon végzettek alkalmasak: stratéga gondolkodásra, az állam és közgazgatás működés jelenségenek elemzésére, közgazgatás és kormányzat döntés-előkészítő és döntéshozó feladatok ellátására, döntés javaslatok kdolgozásához szükséges probléma- és megoldáselemzésre, rányító, vezető, HR szakértő és egyéb végrehajtó feladatkörök ellátására, modern szervezés és kommunkácós technkák alkalmazására, szervezet folyamatok és rendszerek tervezésére, konflktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalás technkák alkalmazására, nformatka és elektronkus kommunkácós rendszerek alkalmazására, közszolgáltató szervezetek működés elvenek és rendszerének áttekntésére, elemzésére, jogalkotás, jogalkalmazás, valamnt gazgatás feladatok ellátására vagy annak megszervezésére, közszolgálat személyzet fejlesztés feladatok rányítására és végrehajtására, költségvetés szervek gazdálkodás, pénzügy feladatanak szervezésére és ellenőrzésére, nemzetköz vonatkozású ügyek ntézésére, az Európa Unó szervenél gazgatás feladatok ellátására A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: kemelkedő szervező, koordnácós készség, nytott gondolkodás, kreatvtás, rugalmasság, jó logka készség, jó kommunkácós és együttműködés atttűd, vezető kommunkácós készség, konflktuselemzésre és konflktuskezelésre való készség, probléma felsmerő, elemző és megoldó készség, önálló munkavégzésre való alkalmasság, ntuícó és módszeresség, nformácó feldolgozás képesség, a társadalm környezettel, gényekkel szemben érzékenység, elkötelezettség és gény a mnőség munkára, gény az élethosszg tartó szakma továbbképzésre, alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után a vezető feladatok ellátására, egyenlő bánásmód mellett elkötelezettség, empáta az egyes ügyfelek rányában, segítőkészség, esélyegyenlőség bztosítása az állampolgárok jogérvényesítése során.

229 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök: 8.1. Az alapképzésben megszerzett smereteket bővítő, a mesterfokozathoz szükséges alapozó smeretkörök: kredt közgazgatás-elmélet és közgazgatás jogdogmatka smeretek, közgazgatás-tudomány alapja, állam- és jogelmélet smeretek, nemzetköz közjog kapcsolatokra vonatkozó smeretek, közpoltka döntéselmélet és jogalkotástan smeretek, összehasonlító közpoltka és közjog A szakma törzsanyag kötelező smeretköre: kredt összehasonlító közgazgatás, költségvetés jog és államháztartás smeretek, gazdaság közgazgatás smeretek, cvl jog smeretek a közgazgatásban, közgazgatás menedzsment smeretek, közszolgálat kommunkácós és nfokommunkácós smeretek, haza és nemzetköz támogatás-menedzsment smeretek, közszolgálat ember erőforrás-menedzsment smeretek, közszolgálat etka és ntegrtás, közgazgatás nformatka smeretek, deértve a kbervédelm smereteket s, nemzetköz és európa unós smeretek A szakma törzsanyag kötelezően választható smeretköre: kredt dfferencált szakma smeretek (szakrányok szernt) a) közgazgatás-tudomány szakrány az állam társadalomelmélete, közpoltka elemzés, alkotmányelmélet smeretek, alkotmánybíráskodás, közjog bíráskodás, haza és nemzetköz közgazgatás-tudomány történet, állam pénzügyek elmélete, kutatáselmélet és kutatás-módszertan smeretek, publkácós és szerkesztés smeretek, szaknyelv smeretek. b) közgazgatás vezető szakrány stratéga közgazgatás-fejlesztés smeretek, döntéselmélet és vezetés-elmélet smeretek,

230 9174 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám vezető kommunkácó, vezető készségek fejlesztése, vezető személység-fejlesztés, ágazatrányítás, szervezetrányítás, erőforrás-gazdálkodás, pénzügy kormányzás smeretek, szaknyelv smeretek. c) európa és nemzetköz közgazgatás szakrány közgazgatás-fejlesztés nemzetköz ránya, az EU közgazgatás tér fejlődése, EU jogharmonzácós smeretek, az EU döntéshozatal, nemzet és EU kapcsolatok, nemzetköz bztonságpoltka, az ember jogok nemzetköz védelme, gazdaság ntegrácós tanulmányok, szaknyelv smeretek dplomamunka: 10 kredt 9. A képzéshez kapcsolt szakma gyakorlat követelménye: 6 hetes szakma gyakorlat követelményenek teljesítése. 10. Idegennyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az EU valamely hvatalos degen nyelvéből államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettség bzonyítvány vagy okrat szükséges. 11. A mesterképzésbe való felvétel feltétele: A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredtek megállapítása alapjául szolgáló smeretek felsőoktatás törvényben meghatározott összevetése alapján korább tanulmánya alapján elsmerhető legyen legalább 60 kredt az alább smeretkörökből: társadalomtudomány smeretek (maxmum 10 kredt), állam- és jogtudomány smeretek (maxmum 10 kredt), általános (köz)gazgatás smeretek, közpoltka smeretek (maxmum 10 kredt), szakgazgatás smeretek (maxmum 10 kredt), pénzügy-, közgazdaság- és államháztartás smeretek (maxmum 10 kredt), közszolgálat és munkajog smeretek (maxmum 10 kredt), menedzsment smeretek, nemzetköz és európa unós smeretek (maxmum 10 kredt),

231 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9175 kommunkácós smeretek (maxmum 10 kredt), nformatka alapsmeretek (maxmum 10 kredt), vezetés smeretek (maxmum 10 kredt). A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt smeretkörökben legalább 50 kredttel rendelkezzék a hallgató. A hányzó kredteket a mesterfokozat megszerzésére rányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatás ntézmény tanulmány és vzsgaszabályzatában meghatározottak szernt meg kell szerezn. 2. NEMZETKÖZI KÖZSZOLGÁLATI KAPCSOLATOK MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzés szak megnevezése: nemzetköz közszolgálat kapcsolatok A mesterképzés szak angol nyelvű megnevezése: Internatonal Publc Servce Relatons 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MA) szakképzettség: a) nemzetköz közszolgálat szakértő, nemzetköz közgazgatás szakrányon b) nemzetköz közszolgálat szakértő, bztonság tanulmányok szakrányon c) nemzetköz közszolgálat szakértő, rendészet szakrányon d) nemzetköz közszolgálat szakértő, Európa-tanulmányok szakrányon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: a) Expert n Internatonal Publc Servce Specalsed n Internatonal Publc Admnstraton Studes b) Expert n Internatonal Publc Servce Specalsed n Securty Studes c) Expert n Internatonal Publc Servce Specalsed n Polcng Studes d) Expert n Internatonal Publc Servce Specalsed n European Studes választható szakrányok: a) nemzetköz közgazgatás tanulmányok b) bztonság tanulmányok c) rendészet tanulmányok d) Európa-tanulmányok választható szakrányok angolul: a) Internatonal Publc Admnstraton Studes b) Securty Studes c) Polcng Studes d) European Studes.

232 9176 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 4.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok: a Nemzet Közszolgálat Egyetem és jogelőd ntézményenek bármely főskola képzésében, egyetem képzésében, alapképzés szakán, mesterképzés szakán szerzett felsőfokú végzettség A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével elsősorban számításba vehető a Magyarországon akkredtált vagy azzal egyenértékű főskola képzésben, egyetem képzésben, alapképzés szakon, mesterképzés szakon szerzett felsőfokú végzettség. 5. A képzés dő félévekben: 4 félév 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 120 kredt 6.1. Az alapozó smeretekhez rendelhető kredtek száma: 7-15 kredt 6.2. A szakma törzsanyaghoz rendelhető kredtek száma: kredt 6.3. A dfferencált szakma anyaghoz/szakrányhoz rendelhető kredtek száma: kredt 6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kredtek mnmáls száma: 14 kredt 6.5. A dplomamunkához rendelt kredtek száma: 12 kredt 6.6. Szakma gyakorlat: 15 kredt 6.7. A gyakorlat smeretek aránya: (az ntézmény tanterv szernt legalább) 30% 7. A mesterképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: A képzés célja olyan szakértők képzése, akk megszerzett smeretek brtokában képesek a nemzetköz és az európa unós szervezeteknél, a haza központ és hely közgazgatásban, a külügy, védelm és rendvédelm gazgatásban nemzetköz vonatkozású feladatok ellátására A mesterképzés szakon végzettek smerk: a nemzetköz közszolgálat kapcsolatok történet, jog és poltka vonatkozásat, az Európa Unó poltkát, lletve közjog és ntézmény rendszerét, nemzetköz rendszer működésének regonáls dmenzót, a válságkezelés nemzetköz és haza rendszerét, a közgazgatás, rendészet, katona terület alapvető nemzetköz smeretköret, a magyar állam és államgazgatás nemzetköz kapcsolatrendszerét, a magyar kül- és bztonságpoltkát, fejlődésének rányat, a bztonság rendszer stratéga tervezését és elemzését, a rendészet és rendvédelem haza és nemzetköz összefüggéset, a közszolgálat rendszerek nemzetköz modelljet, továbbá a feladat ellátásához szükséges szaknyelvet A mesterképzés szakon végzettek alkalmasak: a nemzetköz, lletve európa ntegrácós és döntéshozatal folyamatok értelmezésére és formálására, a közszolgálat nemzetköz kapcsolataban döntések előkészítésére és meghozatalára,

233 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9177 ntegrált smeretek széles körű alkalmazására a közgazgatás, rendészet és honvédelm komplex területeken, a bztonságot fenyegető khívások, veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére, a nemzetköz szervezetek és ntézmények tevékenységében való részvételre, az európa és a haza közpoltka és kodfkácós folyamatokban való közreműködésre, konflktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalás és együttműködés technkák alkalmazására, továbbá végrehajtó és rányító feladatkörök ellátására A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: a közszolgálat ránt elkötelezettség, felelősségteljes, toleráns magatartás, mások véleményének tszteletben tartása, elemzőkészség, probléma-felsmerő és probléma-megoldó készség, nformácó-feldolgozás képesség, módszertan tudatosság, kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatal képesség, csoportmunkára való alkalmasság, továbbá kommunkácós smeretek, vselkedéskultúra és kapcsolatteremtő képesség. 8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök: 8.1. A már megszerzett smereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges alapozó smeretkörök: 7-15 kredt közjog és közgazgatás smeretek, nemzetköz közszolgálat kapcsolatok jog, poltka és gazdaság dmenzó, nemzetköz poltka gazdaságtan, nemzetköz szervezetek Szakma törzsanyag kötelező smeretköre: kredt nemzetköz és európa kormányzat és közszolgálat modellek, döntéshozatal eljárások, európa unós közpoltka és közjog, regonáls tanulmányok, az EU globáls szerepe, bztonság tanulmányok, magyar külpoltka és külszolgálat, dplomáca kapcsolatok joga, a rendészet, rendvédelem nemzetköz kapcsolata, vezetés- és szervezéselmélet, protokoll és tárgyalástechnka, a dplomácában elvárt jelentéskészítő munka mnőség feltétele és gyakorlata (magyar és angol nyelven).

234 9178 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8.3. Dfferencált szakma smeretek: kredt a) Nemzetköz közgazgatás tanulmányok szakrányon: összehasonlító közgazgatástan, közgazgatás-fejlesztés nemzetköz ránya, az EU közgazgatás tér fejlődése, az EU jogharmonzácó, az EU döntéshozatal, nemzet és EU kapcsolatok, külügy gazgatás és konzul smeretek, külgazdaság kapcsolatok, nemzetköz közjog és alapjogvédelem. b) Bztonság tanulmányok szakrányon: 21. század bztonság khívások, bztonságelméletek, katona dplomáca, nemzetköz bztonság szervezetek, az EU közös bztonság- és védelempoltkája, nemzetköz és hadjog, stratéga tanulmányok, nemzetköz és haza válságkezelés, államépítés és nemzetköz kapcsolatok, regonáls bztonság. c) Rendészet tanulmányok szakrányon: rendészet és rendészet közgazgatás, rendészet szervek vezetés és rányítás rendszere, nemzetköz és európa rendészet együttműködés, nemzetköz bűnügy együttműködés, a szabadság, bztonság és jog térsége, az európa határrendészet együttműködés, európa rendőrség képzés együttműködés, a mgrácó. d) Európa-tanulmányok szakrányon: az EU jogrendszere, az EU alapntézményenek működése és kooperácója, az EU döntéshozatalának működés rendje, az EU közgazgatás szabályrendszere,

235 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9179 az EU-tagországok EU-ügyekért felelős közgazgatás rendszere, az európa ntegrácó története és legfontosabb poltka vívmánya, az EU-ban való nemzet érdekérvényesítés mechanzmusa, a gazdaság ntegrácó fejlődése, a Gazdaság és Monetárs Unó, euró, az EU kül- és bztonságpoltkája, Európa Külügy Szolgálat, EU nemzetköz segélypoltka, EU kereskedelempoltka, az EU bel- és gazságügy poltkája, vízum- és bevándorlás poltkája, az EU dplomácában és az EU ntézményeben elvárt jelentéskészítő munka (magyar és angol nyelven), az EPSO vzsga követelménye A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kredtek száma mnmálsan: 14 kredt a magyar külpoltka és dplomáca aktuáls kérdése, ksebbség jogok és esélyegyenlőség, közszolgálat és cvl kapcsolatok, poltka erőszakformák, katasztrófavédelm szervek nemzetköz együttműködése, adó- és vámszervek nemzetköz együttműködése, nformatka bztonság, az EU gazdaságpoltka reformja, a gazdaság válságkezelés poltka következménye, a többéves költségvetés keret (MFF) és az EU éves költségvetése, az EU agrár-, regonáls és támogatáspoltkája, EU pályázat smeretek, EU versenypoltka, közbeszerzés, EU szakpoltkák (környezetvédelm, klíma- és energapoltka), specáls degen nyelv képzés (franca, német, spanyol, orosz, kína, arab és egyéb nyelvek). Továbbá a hallgatók szabadon választott tárgyként felvehetk a más szakrányokhoz tartozó tárgyakat s Dplomamunka: 12 kredt 8.6. Szakma gyakorlat: 15 kredt 9. A képzéshez kapcsolt szakma gyakorlat követelménye: A képzés negyedk szemeszterében kerül végrehajtásra az egy félévet lefedő szakma gyakorlat 12 hét.

236 9180 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 10. Idegen nyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez egy államlag elsmert angol felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány mellett egy államlag elsmert komplex felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány az EU bármely hvatalos nyelvéből vagy azzal egyenértékű érettség bzonyítvány, lletve okrat szükséges. 11. A mesterképzésbe való felvétel feltétele: A hallgatónak a kredt megállapítása alapjául szolgáló smeretek a nemzet felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott összevetése alapján elsmerhető legyen legalább 60 kredt a korább tanulmánya szernt az alább smeretkörökben: poltkatudomány smeretek, nemzetköz jog és közjog smeretek, az Európa Unóra és a nemzetköz szervezetekre vonatkozó smeretek, stratéga és bztonságpoltka smeretek, hadtörténelm és hadtudomány smeretek, szocológa, pszchológa, flozófa, antropológa, közjogtudomány, alkotmánytan, közgazgatástan, közpoltka, gazdaság jog, közgazdaságtan, makro- és mkroökonóma, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, poltka gondolkodás, poltkatörténet, nemzetköz tanulmányok, társadalomtudomány alapsmeretek, jogtudomány smeretek, gazgatástörténet smeretek, (alkotmány- és közgazgatás-történet), általános gazgatás smeretek (a közgazgatás szervezete, a közgazgatás jog alapntézménye), szakgazgatás smeretek (a szakgazgatások rendszere, különös tekntettel a nemzetköz gazgatásra), pénzügy jog és pénzügytan smeretek (belföld és nemzetköz adójog, nemzetköz pénzügyek, államháztartástan alapsmeretek), közszolgálat és munkajog smeretek, általános gazgatás smeretek,

237 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9181 szakgazgatás smeretek, pénzügy-közgazdaság smeretek, közszolgálat és munkajog smeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt smeretkörökben legalább 30 kredttel rendelkezzen a hallgató. A hányzó kredteket a mesterfokozat megszerzésére rányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatás ntézmény tanulmány és vzsgaszabályzatában meghatározottak szernt meg kell szerezn. Különleges esetben a szakfelelős a kredtátvtel bzottság javaslata alapján dönthet egyéb smeretkörök befogadásáról, kredtjenek elsmeréséről. A képzésre történő bemenet feltétel egy államlag elsmert komplex felsőfokú nyelvvzsgabzonyítvány az EU bármely hvatalos nyelvéből vagy azzal egyenértékű érettség bzonyítvány, lletve okrat. 3. EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzés szak megnevezése: európa és nemzetköz gazgatás (European and Internatonal Admnstraton) 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MA) - szakképzettség: okleveles európa és nemzetköz gazgatásszervező - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: European and Internatonal Admnstraton Expert 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 4.1. Teljes kredtérték beszámításával vehetők fgyelembe a jog, valamnt a közgazgatás, rendészet és katona képzés terület gazgatás és rendészet képzés ágának alapképzés szakja, továbbá a korább jog és gazgatás képzés terület alapképzés szakja A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzés szakok: poltológa, nemzetköz kapcsolatok, nemzetköz kommunkácó, nemzetköz tanulmányok alapképzés szakok, a közgazgatás, rendészet és katona képzés terület katona képzés ágának szakja, valamnt a gazdaságtudományok képzés terület üzlet képzés ágának alapképzés szakja A 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével vehetők fgyelembe továbbá azok az alapvagy mesterfokozatot adó alapképzés, osztatlan vagy mesterképzés szakok, lletve a felsőoktatásról szóló év CXXXIX. törvény szernt főskola vagy egyetem szntű szakok, amelyeket a kredt megállapításának alapjául szolgáló smeretek összevetése alapján a felsőoktatás ntézmény kredtátvtel bzottsága elfogad.

238 9182 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 5. A képzés dő félévekben: 4 félév. 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 120 kredt 6.1. Az alapozó smeretekhez rendelhető kredtek száma: kredt 6.2. A szakma törzsanyaghoz rendelhető kredtek száma: kredt 6.3. A dfferencált szakma anyaghoz rendelhető kredtek száma: 8-12 kredt 6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kredtek mnmáls értéke: 10 kredt 6.5. A dplomamunkához rendelt kredtérték: 10 kredt 6.6. A gyakorlat smeretek aránya: az ntézmény tanterv szernt legalább 30 % 7. A mesterképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: A képzés célja olyan szakértők képzése, akk megszerzett smeretek brtokában képesek a nemzetköz, különösen az európa unós szervezetek, a haza külügy, lletve a magyar központ és hely közgazgatás megfelelő feladatat ellátn. A végzettek felkészültek tanulmányak doktor képzés keretében történő folytatására A mesterképzés szakon végzettek smerk: - a szervezés és rányítás szaksmereteket; - a nagyvállalatok és a közgazgatás szervek között kapcsolattartás fontosabb elemet; - az gazgatásban meghonosodott nformatka és elektronkus rányítás, továbbá jogszabálynylvántartó rendszereket; - a nemzetköz tárgyalásokhoz, lletve kapcsolattartáshoz szükséges protokollárs vselkedéskultúrát és tárgyalástechnkát; - az európa és nemzetköz kapcsolatrendszer szakma smeretanyagát, - az EU támogatás és pályázat rendszerét, az egyes unós pályázatok gyakorlat megvalósításának menetrendjét; - a hatóság eljárások Európában alkalmazott legfontosabb szabályat; - az európa és nemzetköz kapcsolatokban alkalmazott munkanyelvek legalább egykét tárgyalóképes sznten A mesterképzés szakon végzettek alkalmasak: - a nemzetköz szervezetek különös tekntettel az Európa Unó szervezetenek munkájában való részvételre, - nemzetköz, lletve európa vonatkozású döntések előkészítésére, - nemzetköz tárgyalások előkészítésére és megszervezésére, - nemzetköz tárgyalásokon való (degen nyelven történő) részvételre, - külkapcsolatokat gondozó szervezetek, szervezet egységek munkájának megszervezésére és vezetésére, továbbá ezen szervezetek, szervezet egységek nemzetköz képvseletére, - hatóság eljárások lefolytatására, - nemzetköz vállalatokban és a külföld kapcsolatokkal rendelkező magángazgatás szférában szervezés és rányítás feladatok ellátására,

239 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám az európa és a haza jogalkotó és kodfkácós (szabályozó) munkában való részvételre, - hatóság eljárás lefolytatására, - szervezet egységek rányítására, humánerőforrás-gazdálkodás feladatok megtervezésére és rányítására, - az gazgatásban meghonosodott nformatka és elektronkus rányítás és kommunkácós rendszerek alkalmazására, - nemzetköz vonatkozású szakma kapcsolattartásra, levelezésre és tárgyalásra A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - megfelelő kommunkácós smeretek és kapcsolatteremtő képesség, - vselkedés kultúra, - a nemzetköz kapcsolatok fontosságához és sajátosságahoz gazodó fokozott felelősségtudat. 8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök: 8.1. Az alapképzésben megszerzett smereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó smeretkörök: kredt poltkatudomány smeretek, az európa alkotmány- és közgazgatás történetének smerete, összehasonlító alkotmánytan smeretek, a vlág nagy térségenek gazdaság, poltka, társadalm jellemzőnek smerete, kommunkácós alapsmeretek; 8.2. A szakma törzsanyag kötelező smeretköre: kredt - közgazgatás és pénzügy smeretek: összehasonlító és európa közgazgatás jog, ezen belül regonáls gazgatás és terület önkormányzat rendszerek az EU tagállamaban, európa unós és összehasonlító közgazgatás eljárásjog, közszolgálat jog és közszolgálat rendszerek az EU-ban és az egyes tagállamokban, a kelet-közép európa országok közgazgatás rendszerének összehasonlítása, a külügy gazgatás különös szabálya, valamnt közpénzügyek és államháztartás az EU-ban, - Európa Unós smeretek: az EU döntéshozatal eljárása és egyes szakpoltká, továbbá az EU támogatás és pályázat rendszere, valamnt az európa közgazgatás büntetőjog smeretanyaga, - nemzetköz köz- és magánjog smeretek: unverzáls és regonáls nemzetköz szervezetek, külügy gazgatás és a dplomáca, valamnt a konzul kapcsolatok joga, az ember jogok nemzetköz védelme, a nemzetköz gazdaság kapcsolatokkal összefüggő smeretanyag, - kommunkácós smeretek: kultúraköz kommunkácó, a nemzetköz tárgyalások menedzsmentje, tárgyalástechnka és protokoll (az degen nyelv felkészítő tárgyak a szabadon választható tantárgyak körébe tartoznak), - szervezéstan smeretek: menedzsment-smeretek a közcélú szervezetek vonatkozásában, EU projektmenedzsment; 8.3. A szakma törzsanyag kötelezően választható smeretköre: kredt - dfferencált szakma smeretek: 8-12 kredt a ksebbségek joga, az esélyegyenlőség bztosításának nemzetköz eszközrendszere, a külkereskedelemre vonatkozó smeretek, a nemzetköz versenyjog, a mgrácó problémá; - dplomamunka: 10 kredt.

240 9184 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9. A képzéshez kapcsolt szakma gyakorlat követelménye: A szakma gyakorlat 4 hetes gyakorlat, amelynek legalább felét degen nyelv, vagy a nemzetköz gazgatással, lletve a humantárus vagy fejlesztés segélyezéssel kfejezetten foglalkozó szakma környezetben kell a hallgatónak teljesítene. 10. Idegennyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európa Unóban hvatalos nyelvek egykéből vagy kína, vagy japán vagy orosz nyelvből, legalább egy államlag elsmert, felsőfokú (C1) komplex típusú, a képzés területnek megfelelő szaknyelv nyelvvzsga-bzonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettség bzonyítvány vagy okrat szükséges. A felsőfokú (C1) komplex típusú szaknyelv nyelvvzsgabzonyítvány helyett elfogadható az Európa Unóban hvatalos nyelvek egykéből vagy kína vagy japán vagy orosz nyelvből egy államlag elsmert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsgabzonyítvány és egy másk, a képzés területnek megfelelő (fent megjelölt) degen nyelvből tett középfokú (B2) komplex típusú szaknyelv nyelvvzsga-bzonyítvány vagy ezekkel egyenértékű érettség bzonyítvány vagy okrat. 11. A mesterképzésbe való felvétel feltétele: A hallgatónak a kredt megállapítása alapjául szolgáló smeretek felsőoktatás törvényben meghatározott összevetése alapján elsmerhető legyen legalább 60 kredt a korább tanulmánya szernt az alább smeretkörökben: - társadalomtudomány alapsmeretek (társadalomelmélet, poltkaelmélet, szocológa smeretek); jogtudomány smeretek (jog alapsmeretek, közjog és magánjog smeretek); kegészítő szakma alapozó smeretek (közgazdaság, szervezés és vezetés, számítástechnka smeretek); - gazgatástörténet smeretek (alkotmány és közgazgatástörténet); általános gazgatás smeretek (a közgazgatás szervezete, a közgazgatás jog alapntézménye); szakgazgatás smeretek (a szakgazgatások rendszere, különös tekntettel a nemzetköz gazgatásra); pénzügy jog és pénzügytan smeretek (belföld és nemzetköz adójog, nemzetköz pénzügyek, államháztartástan alapsmeretek); közszolgálat és munkajog smeretek; nemzetköz smeretek (nemzetköz közjog alapntézménye, a dplomáca elmélete és gyakorlata, nemzetköz magánjog, nemzetköz gazdaság kapcsolatok joga); európa unós smeretek (az EU története, szervezete, EU közjog és poltka, unós kereskedelm jog); kommunkácós smeretek (degen nyelv smeretek); - továbbá legalább egy degen nyelvből legalább középfokú C típusú államlag elsmert vagy azzal egyenértékű nyelvvzsga-bzonyítvány. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt smeretkörökben legalább 50 kredttel rendelkezzen a hallgató. A hányzó 10 kredtet a mesterfokozat megszerzésére rányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatás ntézmény tanulmány és vzsgaszabályzatában meghatározottak szernt meg kell szerezn.

241 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9185 II. RENDÉSZETI KÉPZÉSI ÁG 1. RENDÉSZETI VEZETŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzés szak megnevezése: rendészet vezető (Law Enforcement Management) 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MA) - szakképzettség: okleveles rendészet vezető (zárójelben megjelölve a specalzácót) - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Law Enforcement Manager - választható specalzácók: rendészet elmélet, csapatszolgálat, értékelő-elemző, szervezett bűnözés ellen (Specalsaton n Law Enforcement Theory, n Squad Operatons, n Evaluaton and Analyss, n Combatng Organsed Crme) 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 4.1. Teljes kredtérték beszámításával vehető fgyelembe: a büntetés-végrehajtás, a bűnügy, a gazdaságvédelm, a határrendészet, a katasztrófavédelm, a közlekedésrendészet, a közrendvédelm, a pénzügynyomozó és a vámgazgatás, közbztonság, állambztonság, vámnyomozó főskola szntű szakok, valamnt a bűnügy gazgatás és a rendészet gazgatás alapképzés szakok A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzés szakok: gazgatásszervező, gazságügy gazgatás, munkaügy és társadalombztosítás gazgatás, nemzetköz gazgatás, határrendészet és védelm vezető A 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével vehetők fgyelembe: továbbá azok az alapvagy mesterfokozatot adó szakok, lletve a felsőoktatásról szóló év LXXX. törvény szernt főskola vagy egyetem szntű szakok, amelyeket a kredt megállapításának alapjául szolgáló smeretek összevetése alapján a felsőoktatás ntézmény kredtátvtel bzottsága elfogad. 5. A képzés dő félévekben: 4 félév 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 120 kredt 6.1. Az alapozó smeretekhez rendelhető kredtek száma: kredt 6.2. A szakma törzsanyagához rendelhető kredtek száma: kredt 6.3. A dfferencált szakma anyaghoz rendelhető kredtek száma a dplomamunkával együtt: kredt 6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kredtek mnmáls értéke: 6 kredt 6.5. A dplomamunkához rendelt kredtérték: 12 kredt 6.6. A gyakorlat smeretek aránya: legalább 40 %

242 9186 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 7. A mesterképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: A képzés célja olyan rendészet szakemberek képzése, akk a tanulmányak során elsajátított szakma smeretek brtokában képesek közép- és felsővezető munkakörök ellátására az gazságügy, az önkormányzat és pénzügy ágazat, a büntetés-végrehajtás, a rendőrség, a katasztrófavédelem, valamnt a Nemzet Adó- és Vámhvatal, a polgár nemzetbztonság szolgálatok és a cvl bztonság területén. A végzettek alkalmasak a rendészet vezető feladatok hatékony megoldására nemzetköz együttműködés keretben s, továbbá tanulmányak doktor képzésben történő folytatására A mesterképzés szakon szerezhető smeretek: - rendészettudomány, a rendészet elméletét megalapozó smeretek; - nemzetköz összehasonlító rendészet és krmnalsztka smeretek; - ntegrált társadalomtudomány, kommunkácós, statsztka, tudományos kutatás-módszertan smeretek; - problémamegoldó technka és szaknyelv smeretek; - bztonságpoltka, rendészet és rendészet gazgatás, nemzetbztonság, nemzetköz rendészet együttműködés, rendészet technka smeretek; - vezetés és szervezéselmélet, pszchológa és pedagóga, humánerőforrás-gazdálkodás, mnőségbztosítás smeretek; - gazdálkodás és logsztka smeretek; - munkajog, közgazgatás jog, pénzügy jog, a nemzetköz bűnügy és rendészet szervek együttműködésére vonatkozó jog smeretek; - a rendészet szervezet feladat- és hatáskör rendszere, jog szabályozása, állam- közgazgatás kontextusa, társadalm beágyazottsága, a rendészet tevékenység kontroll-mechanzmusa, a rendészet közösség modellje; - alkalmazó szntű smeretek a számítógépes kommunkácóban. továbbá rendészet elmélet specalzácón: rendészetelmélet, a rendészet rendszerek, a nemzetköz rendészet együttműködés, a magánbztonság, az degenrendészet elmélete és a rendészettudomány története. továbbá csapatszolgálat specalzácón: tömegrendezvények bztosításának jog és technka háttere, az ntegrált és specáls rendészet műveletek, kooperácó és team-munka specáls vonatkozása, törzsek működése, a műveletek megtervezése, megszervezése és vezetése. továbbá értékelő-elemző specalzácón: az elemző-értékelő tevékenység kalakulása, a stratéga tervező munkára gyakorolt hatása, az elemzésértékelés helye, szerepe, jog kerete a rendvédelm szervek vonatkozásában; bűnelemzés, az elemzőértékelő munka szntje, szervezet sajátossága, az elemző-értékelő tevékenység folyamata, módszere és eljárása, a stratéga és operatív bűnelemzésben felhasználható eszközök, számítógépes rendszerek.

243 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9187 továbbá szervezett bűnözés ellen specalzácón: a szervezett bűnözés nemzetköz és haza története, jog kerete, a szervezett bűnözés ellen nyílt és ttkos nyomozást támogató, lletve döntést segítő bűnügy adatkezelés és elemzés módszerek, eljárások. Elmélet és gyakorlat smeretek a ttkos nformácógyűjtés specaltásaról, gyakorlat alkalmazásáról A mesterképzés szakon végzettek alkalmasak: - a rendészettudomány területén kutatás feladatok végzésére, a doktor képzésbe történő belépésre, - döntéshozó és döntés-előkészítő feladatok ellátására, - nformatka és elektronkus kommunkácós rendszerek alkalmazására, - nemzetköz vonatkozású ügyek ntézésére, - döntés javaslatok kdolgozásához szükséges problémaelemzésre és megoldáselemzésre, - konflktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalás technkák alkalmazásra, - rányító és végrehajtó feladatkörök ellátására, - a belügy, a pénzügy és az gazságügy ágazat, valamnt az ezekhez tartozó rendészet testületek, továbbá polgár nemzetbztonság szolgálatok, a cvl bztonság szféra körében rendészet beosztásokban közép- és felső szntű vezető feladatok ellátására, - a rendészet területén a szakma követelményeknek legnkább megfelelő menedzser szemléletű vezetés és rányítás eszközök használatára, deértve a korszerű vezetés technkákat és szervezés megoldásokat, - a rendészet területén érvényesülő nemzetköz tendencák smeretében rendészet együttműködésre A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - kreatvtás, rugalmasság, - jó kommunkácós és együttműködés atttűd, - probléma felsmerő és megoldó készség, határozottság, - ntuícó és módszeresség, - nformácó feldolgozás képesség, - környezettel szemben érzékenység, - elkötelezettség és gény a mnőség munkára, - az élethosszg tartó tanuláshoz szükséges poztív hozzáállás, - kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, - alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezető feladatok ellátására. 8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök: 8.1. Az alapképzésben megszerzett smereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó smeretkörök: kredt rendészettudomány és nemzetbztonság smeretek, bűnmegelőzés, közszolgálat, rendészet gazgatás jog, ntegrált társadalomtudomány smeretek, nformatka smeretek;

244 9188 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8.2. A szakma törzsanyag kötelező smeretköre: kredt bztonságpoltka, rendészet és rendészet gazgatás, rendészet szervek működésének jog alapja, nemzetköz bűnügy együttműködés, pedagóga és pszchológa smeretek, vezetés- és szervezéselmélet, rendészet tevékenységek vezetése, a rendészet szervek gazdálkodása, nemzetköz rendészet együttműködése, rendészet szervek dőszerű feladata; rendészet szervek dőszerű feladata és felsőszntű rányítása; 8.3. A szakma törzsanyag kötelezően választható smeretköre: kredt - dfferencált szakma smeretek: kredt rendészet elmélet smeretek, csapatszolgálat szakma smeretek, értékelő-elemző szakma smeretek, szervezett bűnözés ellen szakma smeretek; - dplomamunka: 12 kredt. 9. A képzéshez kapcsolt szakma gyakorlat követelménye: 4 hetes szakma gyakorlat követelményenek teljesítése. 10. Idegennyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európa Unóban hvatalos nyelvek egykéből vagy ukrán, szerb, beás, lovár, orosz, lletve kína nyelvből államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettség bzonyítvány vagy okrat szükséges. 11. A mesterképzésbe való felvétel feltétele: A hallgatónak a kredt megállapításának alapjául szolgáló smeretek felsőoktatás törvényben meghatározott összevetése alapján elsmerhető legyen legalább 60 kredt a korább tanulmánya szernt az alább smeretkörökben: társadalomtudomány smeretek, jogtudomány smeretek, általános gazgatás smeretek, szakgazgatás smeretek, pénzügy-közgazdaság smeretek, közszolgálat és munkajog smeretek, közgazdaság menedzsment smeretek, EU smeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt smeretkörökben legalább 50 kredttel rendelkezzen a hallgató. A hányzó kredteket a mesterfokozat megszerzésére rányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatás ntézmény tanulmány és vzsgaszabályzatában meghatározottak szernt meg kell szerezn. 2. BIZTONSÁGI SZERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzés szak megnevezése: bztonság szervező (Securty Manager) 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MA) - szakképzettség: okleveles bztonság szervező - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Securty Manager 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona

245 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 4.1. Teljes kredtérték beszámításával vehető fgyelembe: a jog és gazgatás képzés terület bűnügy gazgatás, rendészet gazgatás; a nemzetvédelm és katona képzés terület bztonság- és védelempoltka, nemzetbztonság; a műszak képzés terület had- és bztonságtechnka, valamnt bztonságszervező mérnök alapképzés szakja; az év LXXX. törvény szernt főskola szntű bűnügy, gazdaságvédelm, közrendvédelm, közlekedésrendészet, gazgatásrendészet, határrendészet, vámgazgatás, pénzügynyomozó, nemzetbztonság, büntetés végrehajtás, katasztrófavédelm, az ezen szakoknak megfeleltethető korább közbztonság, nemzetbztonság, pénzügynyomozó szakok; a főskola szntű bztonságtechnka szak A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzés szakok: a jog és gazgatás képzés terület gazságügy gazgatás, nemzetköz gazgatás, munkaügy és társadalombztosítás gazgatás; a nemzetvédelm és katona képzés terület határrendészet és védelm vezető, katona-vezető alapképzés szakja, továbbá fgyelembe vehető a jogász mesterképzés szak A 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével vehetők fgyelembe: továbbá azok az alapvagy mesterfokozatot adó szakok, lletve a felsőoktatásról szóló év LXXX. törvény szernt főskola vagy egyetem szntű szakok, amelyeket a kredt megállapításának alapjául szolgáló smeretek összevetése alapján a felsőoktatás ntézmény kredtátvtel bzottsága elfogad. 5. A képzés dő félévekben: 4 félév 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 120 kredt 6.1. Az alapozó smeretekhez rendelhető kredtek száma: kredt 6.2. A szakma törzsanyagához rendelhető kredtek száma: kredt 6.3. A dfferencált szakma anyaghoz rendelhető kredtek száma: 6-8 kredt 6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kredtek mnmáls értéke: 6 kredt 6.5. A dplomamunkához rendelt kredtérték: 10 kredt 6.6. A gyakorlat smeretek aránya: legalább 40% 7. A mesterképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: A képzés célja olyan bztonság szakemberek képzése, akk együttműködve az állam és az önkormányzat rendészet, bztonságtechnka és bztonságszervező szakemberekkel, képesek a vállalkozások ntegrált bztonság rendszerenek kdolgozására és működtetésére, továbbá képesek a bztonság pacon működő közép- és nagyvállalkozások menedzselésére. Felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányak doktor (PhD) képzés keretében történő folytatására A mesterképzés szakon végzettek smerk: - azt a társadalm közeget, amelyben a bztonság szféra valamenny szereplőjének együttműködve kell a magán,- ezen keresztül pedg a közbztonságot megteremten; - a globáls értelemben vett bztonságot érő khívásokat; - a bztonság egyes szegmensenek különös tekntettel a bankok,- vállalatok,- rendezvények, krtkus nfrastruktúrák bztonságára, lletve az üzlet hírszerzésre módszertanát; - azokat a jog és szakma eszközöket, amelyek a magánbztonság ágazat rendelkezésére állnak;

246 9190 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám - azokat az állam cselekvéseket, amelyek meghatározó befolyással bírnak a bztonság alakulására; - a bztonság szakma nemzetköz eredményet; - a vállalkozások működésének, működtetésének alapjat; - szervezetek vezetésének eszköz-, és módszertanát; - a szakma degen nyelvet A mesterképzés szakon végzettek alkalmasak: - a vagyon-, objektum-, rendezvény-, bank-, személy- és vállalatbztonság rendszerek megtervezésére, felépítésére, rányítására; - bűnmegelőzés és bztonság szakma tanácsadásra, döntések előkészítésére; - a megjelenő új bztonság problémák, jelenségek feldolgozására, megoldás alternatívák kdolgozására; - nagy, multnaconáls cégek bztonság stratégájának kdolgozására; - az ntegrált bztonság tudás széles körű, professzonáls alkalmazására a magánbztonság területén; - a szakma smeretek magabztos gyakorlat alkalmazására, nformácók hasznosítására; - közép- és felsővezető rányító feladatkörök ellátására; - konflktushelyzetek megelőzésére, kezelésére; - az üzletszerzés során előforduló változatos tárgyalás technkák eredményes alkalmazására; - alkalmazn képes tudás brtokában a szakma és társadalm élet különböző színteren magas színvonalon kommunkáln; - a szakma tudás nylvánosság előtt szakszerű megjelenítésére; - a magánbztonság és rendészet szervekkel való együttműködésre, haza és külföld relácóban egyaránt; - a kvaltatív és kvanttatív kutatás technkák vezető gyakorlatban történő problémamegoldó alkalmazására, adatok tervszerű, tudatos gyűjtésére, szsztematkus feldolgozására, elemzésére, értékelésére; - a bztonsággal kapcsolatos kutatások tervezésére, szervezésére, rányítására, valamnt személyes végzésére önállóan és csoport-keretek között, továbbá a kutatás eredmények nterpretálására; - a pályázat tevékenység rányítására, személyes végzésére A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - a társadalm valóság fogalm rendezése, reáls értelmezése; - nytottság a társadalom új jelensége ránt; - fogékonyság a tudomány legújabb eredménye ránt, nnovácós gény és képesség; - a makro- és mkrokörnyezettel szemben érzékenység, környezettudatosság; - széles körű általános, szakma és vezető műveltség, a permanens önfejlődés génye; - elkötelezettség és gény a mnőség munkára; - rendszerszemlélet, probléma-centrkus látásmód, probléma-megoldó gondolkodás;

247 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám kreatvtás, rugalmasság, autonóm gondolkodás, empáta; - ntuícó, alaposság és módszeresség a szakma és vezető munkában; - tanulás készség és jó memóra; - nformácó feldolgozás képesség; - önálló szakma álláspont kalakításának képessége; - kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatal; - önkrtka, krtka és kommunkácós atttűd; - alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában és a vezető sznten egyaránt. 8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök: 8.1. Az alapképzésben megszerzett smereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó smeretkörök: kredt társadalomtudomány alapsmeretek: ntegrált társadalomtudomány smeretek; közgazdaságtan smeretek; gazdaság jog; közgazgatás jog; magánbztonság ágazat jog alapja; munkajog; tudományos kutatás módszertana; rendészettudomány alapsmeretek: bevezetés a rendészettudományokba; bztonságpoltka; krmnológa; krmnalsztka; nemzetköz összehasonlító szervezettan; rendészet gazgatás smeretek A szakma törzsanyag kötelező smeretköre: kredt szakma alapozó törzsanyag: adatvédelem; ntézkedéstaktka; kommunkácó elmélete és gyakorlata; munka- és balesetvédelem; önsmeret és készségfejlesztés; tűzvédelem; szakma törzsanyag: bankbztonság; nformatka rendszerek védelme; kockázatelemzés és kezelés; krtkus nfrastruktúrák védelme; logsztka smeretek; magánbztonság együttműködés; nylvános adatbankok alkalmazása; rendezvények bztonsága; üzlet hírszerzés és elhárítás; vállalatok bztonsága; vezetés smeretek A szakma törzsanyag kötelezően választható smeretköre: kredt - dfferencált szakma smeretek: 6-8 kredt vezető készségfejlesztés, ntegrált társadalomtudomány smeretek, kommunkácó, statsztka smeretek, tudományos kutatásmódszertan, szaknyelv smeretek; - dplomamunka: 10 kredt. 9. A képzéshez kapcsolt szakma gyakorlat követelménye: A szakma gyakorlat az általános rendőrség feladatok ellátására létrehozott szerv által vezetett nylvántartásban szereplő magánbztonság cégek közreműködésével szervezett gyakorlat, amelynek során a hallgatók az érntett cégek működésében, mentorált munkavégzéssel, teljesítk a felsőoktatás ntézmény által előírt gyakorlat feladatakat. A másodk félév után négy hét, a negyedk félévben két hét szakma gyakorlatra kerül sor. 10. Idegennyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európa Unóban hvatalos nyelvek egykéből vagy ukrán, szerb, beás, lovár, orosz, lletve kína nyelvből államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettség bzonyítvány vagy okrat szükséges.

248 9192 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 11. A mesterképzésbe való felvétel feltétele: A hallgatónak a kredt megállapításának alapjául szolgáló smeretek felsőoktatás törvényben meghatározott összevetése alapján elsmerhető legyen legalább 60 kredt a korább tanulmánya szernt az alább smeretkörökben: társadalomtudomány smeretek, jogtudomány smeretek, általános gazgatás smeretek, szakgazgatás smeretek, pénzügy-közgazdaság smeretek, közszolgálat és munkajog smeretek, közgazdaság menedzsment smeretek, EU smeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt smeretkörökben legalább 50 kredttel rendelkezzen a hallgató. A hányzó kredteket a mesterfokozat megszerzésére rányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatás ntézmény tanulmány és vzsgaszabályzatában meghatározottak szernt meg kell szerezn. III. NEMZETBIZTONSÁGI KÉPZÉSI ÁG NEMZETBIZTONSÁGI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzés szak megnevezése: nemzetbztonság (Natonal Securty) 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) - szakképzettség: okleveles nemzetbztonság szakértő - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Natonal Securty Expert - választható specalzácók: katona nemzetbztonság, polgár nemzetbztonság (Mltary Natonal Securty Specalsaton, Cvlan Natonal Securty Specalsaton) 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 4.1. Teljes kredtérték beszámításával vehető fgyelembe: a nemzetbztonság alapképzés szak A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzés szakok: a katona vezető, a bűnügy gazgatás, a rendészet gazgatás A 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével vehetők fgyelembe: továbbá azok a legalább alapfokozatot adó alapképzés szakok, lletve a felsőoktatásról szóló év LXXX. törvény szernt főskola szntű szakok, amelyeket a kredt megállapításának alapjául szolgáló smeretek összevetése alapján a felsőoktatás ntézmény kredtátvtel bzottsága elfogad. 5. A képzés dő félévekben: 4 félév 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 120 kredt 6.1. Az alapozó smeretekhez rendelhető kredtek száma: kredt 6.2. A szakma törzsanyaghoz rendelt mnmáls kredtérték: kredt

249 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám A dfferencált szakma anyaghoz rendelhető kredtek száma a dplomamunkával együtt: kredt 6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kredtek mnmáls értéke: 6 kredt 6.5. A dplomamunkához rendelt kredtérték: 20 kredt 7. A mesterképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: A képzés célja olyan nemzetbztonság szakemberek képzése, akk korszerű társadalomtudomány és szakmaspecfkus smeretek felhasználásával képesek a nemzetbztonság szakterület szervezeteben a munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére, alkalmasak a szakma elmélet és módszertan fejlesztésére, a szakma kultúra és értékrend továbbadására, tanulmányak PhD képzés keretében való folytatására A mesterképzés szakon szerezhető smeretek: - nemzetbztonság-, védelm-, rendvédelm és társadalomtudomány elmélet és gyakorlat szaksmeretek, - általános és a nemzetbztonság, a védelm, a rendvédelm szakterületen alkalmazható vezetéselmélet és alkalmazott pszchológa smeretek, - az államgazgatás, a nemzetköz közjog és szakma jog szabályozás alapvető smerete, - a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technkák smerete, - a globáls társadalm és gazdaság folyamatok smerete; 7.2. A mesterképzés szakon végzettek alkalmasak: - a nemzetbztonság szakma tevékenység sajátosságanak megfelelő, korszerű smereteket a gyakorlatban alkalmazn, a bztonságot fenyegető khívások, kockázatok, fenyegetések és veszélyek elemzésére és értékelésére, - a szakma feladatok végrehajtásához, a szervezetek vezetéséhez szükséges nformácók beszerzésének megszervezésére, elemzésére és értékelésére, hasznosítására, - a bztonság helyzet, a szakma tevékenység céljának, körülményenek értékelésére, az eredményes szakma tevékenységhez a rendelkezésre álló humán források, specáls eszközök és módszerek szakszerű alkalmazására, a helyzetnek a szakma érdeknek megfelelő alakítására, és ahhoz való rugalmas alkalmazkodásra, - a nemzetbztonság szolgálatok, a rendvédelm és a rendészet szervek, valamnt a védelm gazgatás szerve között szakma kooperácó szervezésére, - új és összetett problémák felsmerésére, nformácók feldolgozására, a problémamegoldó technkák széleskörű, kreatív alkalmazására, - a bonyolult, nem tpkus helyzetekben alternatív, eredet megoldások kdolgozására és bemutatására, helytálló döntések előkészítésére, meghozatalára, a feladatok aprólékos megszervezésére és következetes végrehajtására, - egyed és összetett szakma kérdések elemzésének, komplex szakértő értékelésének elvégzésére, írásos és szóbel formában hatásos kommunkácóra,

250 9194 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám - degen nyelv smeretek brtokában a nemzetköz szervezetek, ntézmények tevékenységéhez történő kapcsolódásra, - önműveléssel és önfejlesztés útján szaktudásának fejlesztésére, az smeretek átadására, - a szakma kultúra és etka értékrendjének megőrzésére, továbbadására; 7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - kreatvtás, kombnatív gondolkodás, autonóma, - probléma felsmerő, elemző és megoldó készség, döntésképesség, - konsprácós és szerepjátszó képesség, széles vselkedésrepertoár, - ntuícó és módszeresség, jó memóra, - nformácó feldolgozás képesség, - kommunkácós készség, empátakészség, bzalomteremtés képessége, - stressztűrés, mentáls egészség, fzka állóképesség, pszchés teherbíró képesség, - elkötelezettség, önbzalom, önkontroll, - alkalmasság az együttműködésre, gény a mnőség munkavégzésre, - alkalmasság a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezető feladatok ellátására. 8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök: 8.1. Az alapképzésben megszerzett smereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó smeretkörök: társadalomtudomány alapsmeretek: kredt bztonságpoltka smeretek, nemzetköz- és államgazgatás jog, poltkaelmélet, szocológa smeretek, vezetés- és szervezéselmélet, embererőforrás-fejlesztés és gazdálkodás, közgazdaságtan, hadtudomány smeretek, kutatás módszertan; 8.2. A szakma törzsanyag kötelező smeretköre: kredt nemzetbztonság szakma smeretek, hírszerzés, elhárítás, szakág jog smeretek, degen ttkosszolgálatok, elektronka hadvselés és nformácós műveletek, bztonság stratégák és rendszerek, a 21. század bztonság khívása, katona- és békeműveletek nemzetbztonság aspektusa, nformácók elemzése, értékelése és védelme, rendvédelm szakma smeretek, a szakszolgálat tevékenység rendszere, közszolgálat és szakma etka; 8.3. A szakma törzsanyag kötelezően választható smeretköre: kredt dfferencált szakma smeretek: választható specalzácók: katona nemzetbztonság, polgár nemzetbztonság; választható szakterület modulok dplomáca és protokoll smeretek, NATO tanulmányok, válságkörzetek kutatása, védelm tervezés, a védelm gazgatás rendszere, a nemzetbztonság szolgálatok és rendvédelm szervek gazdálkodása és humán tevékenysége, nemzetköz szakma kapcsolatok, specáls mentálhgénés smeretek, specáls vezetéspszchológa smeretek és trénng, kommunkácós smeretek és trénng, cvl-katona kapcsolatok, hadtechnka kutatás és fejlesztés; - dplomamunka 20 kredt.

251 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám A képzéshez kapcsolt gyakorlat követelménye: A szakma gyakorlat dőtartamát a felsőoktatás ntézmény tanterve határozza meg. 10. Idegennyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez az EU valamely hvatalos nyelvéből vagy valamely nem EU-tag szomszéd ország nyelvéből vagy a következő nyelvek egykéből államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány vagy ezzel egyenértékű bzonyítvány vagy okrat szükséges: arab, japán, kína, orosz, perzsa, török nyelv. 11. A mesterképzésbe való felvétel feltétele: A hallgatónak a kredt megállapítása alapjául szolgáló smeretek felsőoktatás törvényben meghatározott összevetése alapján elsmerhető legyen legalább 60 kredt a korább tanulmánya szernt az alább smeretkörökben: - társadalomtudomány smeretek (20 kredt): bztonságpoltka smeretek, jog (alkotmányjog, nemzetköz- és hadjog, államgazgatás jog, büntetőjog, büntető eljárásjog, polgár jog) smeretek, poltkaelmélet, pszchológa, pedagóga, szocológa, vezetés- és szervezéselmélet, hadtudomány smeretek, bűnügy tudományok; - szakma smeretek (40 kredt): nemzetbztonság szakma és specáls smeretek, szakág jog smeretek, degen ttkosszolgálat smeretek, rendvédelm smeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt smeretkörökben legalább 30 kredttel rendelkezzen a hallgató. A hányzó kredteket a mesterfokozat megszerzésére rányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatás ntézmény tanulmány és vzsgaszabályzatában meghatározottak szernt meg kell szerezn. IV. HONVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI ÁG 1. BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzés szak megnevezése: bztonság- és védelempoltka (Securty and Defence Polcy) 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) - szakképzettség: okleveles bztonság- és védelempoltka szakértő - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert n Securty and Defence Polcy 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 4.1. Teljes kredtérték beszámításával vehető fgyelembe: a bztonság- és védelempoltka alapképzés szak A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzés szakok: a nemzetköz tanulmányok szak.

252 9196 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 4.3. A 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével vehetők fgyelembe: továbbá azok a legalább alapfokozatot adó alapképzés szakok, lletve a felsőoktatásról szóló év LXXX. törvény szernt főskola szntű szakok, amelyeket a kredt megállapításának alapjául szolgáló smeretek összevetése alapján a felsőoktatás ntézmény kredtátvtel bzottsága elfogad. 5. A képzés dő félévekben: 4 félév 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 120 kredt 6.1. Az alapozó smeretekhez rendelhető kredtérték: kredt 6.2. A szakma törzsanyaghoz rendelhető kredtérték: kredt 6.3. A dfferencált szakma anyaghoz rendelhető kredtérték a dplomamunkával együtt: kredt 6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kredtek mnmáls értéke: 6 kredt 6.5. A dplomamunkához rendelt kredtérték: 20 kredt 6.6. A gyakorlat smeretek aránya: az ntézmény tanterv szernt legalább 30% 7. A mesterképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: Olyan megalapozott elmélet tudással rendelkező szakemberek képzése, akk megfelelő smeretekkel rendelkeznek Magyarország bztonság- és védelm poltkájának tervezéséhez, továbbá a védelm szervezetekben, a központ és a hely védelm közgazgatásban szerepet játszó ntézmények és szervek működtetéséhez. A mesterfokozattal rendelkezők képesek a NATO valamelyk hvatalos nyelvén kommunkáln, smerk és készség sznten brtokolják az degen nyelvű érntkezés a NATO-ban, lletve az Európa Unóban elvárt hvatalos formát A mesterképzés szakon szerezhető smeretek: - bztonságelméletek, - bztonság és védelm rendszer stratéga tervezése, értékelése, elemzése, - védelm szervezetek működése, - bztonság- és védelempoltka döntéshozatal folyamat smerete, - döntés alternatívák kdolgozásához szükséges smeretek; 7.2. A mesterképzés szakon végzettek alkalmasak: - a komplex bztonságelmélet, stratéga és katona smeretek alkotó alkalmazására, - az elmélet bztonság- és védelempoltka smeretek elemző alkalmazására, - a bztonságot fenyegető veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére, - részvételre a bztonság- és védelempoltka döntéshozatal folyamataban, - kellő gyakorlat megszerzése után rányító, vezető beosztások betöltésére a védelm gazgatás központ lletve regonáls ntézményeben, - feladatok meghatározására a végrehajtó apparátus számára, - a nemzetköz szervezetek és ntézmények tevékenységébe való bekapcsolódásra, smeretek folyamatos fejlesztésére;

253 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - elemzőkészség, - probléma felsmerő- és megoldó készség, - lényeglátás, az összefüggések felsmerése, - széleskörű műveltség (történelem, földrajz), - nformácó-feldolgozás képesség, - a szakma továbbképzéshez szükséges poztív hozzáállás, - kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatal képesség. 8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök: 8.1. Az alapképzésben megszerzett smereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó smeretkörök: társadalomtudomány smeretek: kredt poltkatörténet, hadügy, pszchológa, kommunkácó, térképészet; 8.2. A szakma törzsanyag kötelező smeretköre: kredt védelm szervezetek szocológa kérdése, katonadplomáca, nemzetköz és hadjog, hadművelet elmélete, bztonságelméletek, az EU bztonság- és védelempoltkája, hadászat, nemzetköz bztonság ntézmények, NATO-tanulmányok; 8.3. A szakma törzsanyag kötelezően választható smeretköre: kredt - dfferencált szakma smeretek: koalícós és nemzet stratégák, a 21. század bztonság khívása, nemzetköz poltka gazdaságtan, védelm tervezés, válságkörzetek kutatása; - dplomamunka: 20 kredt. 9. A képzéshez kapcsolt gyakorlat követelménye: A szakma gyakorlat dőtartamát a felsőoktatás ntézmény tanterve határozza meg. 10. Idegennyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez egy nyelvből államlag elsmert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvzsga-bzonyítvány és egy nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvzsga-bzonyítvány letétele az EU valamely hvatalos nyelvéből vagy valamely nem EU-tag szomszéd ország nyelvéből vagy a következő nyelvek egykéből: arab, japán, kína, orosz, perzsa, török nyelv vagy azzal egyenértékű érettség bzonyítvány, lletve okrat szükséges. 11. A mesterképzésbe való felvétel feltétele: A hallgatónak a kredt megállapítása alapjául szolgáló smeretek felsőoktatás törvényben meghatározott összevetése alapján elsmerhető legyen legalább 60 kredt a korább tanulmánya szernt az alább smeretkörökben: - alapozó smeretek (15 kredt): poltkatudomány smeretek, nemzetköz jog és közjog smeretek - szakma smeretek (45 kredt): nemzetköz kapcsolatokra és nemzetköz ntézményekre vonatkozó smeretek, stratéga és bztonságpoltka smeretek, hadtörténelm és hadtudomány smeretek.

254 9198 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt smeretkörökben legalább 30 kredttel rendelkezzen a hallgató. A hányzó kredteket a mesterfokozat megszerzésére rányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatás ntézmény tanulmány és vzsgaszabályzatában meghatározottak szernt meg kell szerezn. 2. VÉDELMI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzés szak megnevezése: védelm gazgatás (Defence Admnstraton) 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettség sznt: mesterfokozat (magster; mester; rövdítve MSc) - szakképzettség: okleveles védelm gazgatás vezető (zárójelben megjelölve a specalzácót) - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Defence Admnstraton Manager - választható specalzácó: katasztrófavédelm (Dsaster Management) 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 4.1. Teljes kredtérték beszámításával vehető fgyelembe: a védelm gazgatás alapképzés szak A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzés szakok: a had- és bztonságtechnka mérnök, a rendészet gazgatás, az gazgatásszervező; 4.3. A 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével vehetők fgyelembe: továbbá azok az alapvagy mesterfokozatot adó alapképzés szakok, lletve a felsőoktatásról szóló év LXXX. törvény szernt főskola vagy egyetem szntű szakok, amelyeket a kredt megállapításának alapjául szolgáló smeretek összevetése alapján a felsőoktatás ntézmény kredtátvtel bzottsága elfogad. 5. A képzés dő félévekben: 4 félév. 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 120 kredt 6.1. Az elmélet alapozó smeretekhez rendelhető kredtek száma: kredt 6.2. A szakma törzsanyaghoz rendelhető kredtek száma: kredt 6.3. A dfferencált szakma anyaghoz rendelhető kredtek száma a dplomamunkával együtt: kredt 6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kredtek mnmáls értéke: 6 kredt 6.5. A dplomamunkához rendelt kredtérték: 20 kredt 6.6. A gyakorlat smeretek aránya: az ntézmény tanterv szernt legalább 30% 7. A mesterképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: A képzés célja olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek felkészítése, akk a Honvédelm Mnsztérum, a Magyar Honvédség, a Belügymnsztérum, a katasztrófavédelem, az önkormányzatok és a védelm szféra más területehez tartozó szervezeteknél vezető munkakörökben képesek a védelm feladatok tervezését, szervezését és rányítását eredményesen végrehajtan. A dfferencált szakma

255 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 9199 tananyag elsajátítása során (katasztrófavédelm specalzácón) alkalmassá válnak szakterületüknek megfelelően kutatás, fejlesztés és tervezés feladatok ellátására, védelm problémakörök tudományos gényű elemzésére és következtetések kalakítására. Alkalmassá válnak tanulmányak befejezésével doktor (PhD) képzésben tanulmányak folytatásra A mesterképzés szakon szerezhető smeretek: - a védelm gazgatás rányításához és szervezéséhez szükséges jog- gazgatás smeretek, - a védelm gazgatás vezetéséhez és a döntés-előkészítéshez szükséges nformatka, szervezés, pszchológa és matematka smeretek, - az alkalmazott kéma, a logsztka és a mnőségügy alapvető smerete, - a kutatásban és a tudományos munkában alkalmazható problémamegoldó és döntés-előkészítés technkák smerete, - a globáls társadalm és gazdaság folyamatok smerete; 7.2. A mesterképzés szakon végzettek alkalmasak: - a védelm szervezetek szakma tevékenysége sajátosságanak megfelelő, korszerű smeretek haza és nemzetköz sznten történő gyakorlat alkalmazására, - új és összetett nformácók, problémák, jelenségek rendszerszerű, krtkus feldolgozására, - alternatív, eredet megoldások kdolgozására, bemutatására és bonyolult, nem tpkus helyzetekben adekvát döntés meghozatalára, - a szakterület, a szakma praxs módszertanának fejlesztéséhez szükséges elmélet, tudományos kutatás és gyakorlat nformácók beszerzésének, értékelésének és hasznosításának végrehajtására, - a szakma kultúra és értékrend megőrzésére, fejlesztésére és továbbadására, - a magyar, lletve az unós gazgatás rendszerekben feladat megoldására, - a védelm gazgatás összefüggő smerete és a meghatározó jog, szabályozás és gazdaság összefüggések smerete alapján szakma javaslatok kdolgozására, - önművelésre, önfejlesztésre, az egyén tudás, smeret elmélyítésére, bővítésére; továbbá a katasztrófavédelm specalzácón: - a katasztrófavédelem hely vagy térség feladatanak vezetésére, védelm tervének kdolgozására vagy a kdolgozó csoport rányítására, - a katasztrófavédelem végrehajtása során a feladatok elosztására és operatív rányítására, - a katasztrófák előrejelzésére, rasztás rendszerek kalakítására, működtetésére a megelőző rendszabályok szelektív meghatározására; 7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - kreatvtás, rugalmasság, autonóma, - probléma felsmerő- és megoldó készség, - ntuícó és módszeresség, - tanulás készség és jó memóra, - széles műveltség,

256 9200 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám - nformácó feldolgozás képesség, - környezettel szemben érzékenység, - elkötelezettség és gény a mnőség munkára, - a szakma továbbképzéshez szükséges poztív hozzáállás, - kezdeményező, döntéshozatal képesség, személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása, - alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezető feladatok ellátására. 8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó smeretkörök: 8.1. Az alapképzésben megszerzett smereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges elmélet alapozó smeretkörök: kredt alkalmazott matematka, alkalmazott kéma, szervezésmódszertan, nformatka rendszerek, vezetéspszchológa, logsztka, mnőségügy, kockázatelemzés, nemzetköz gazdaságtan; 8.2. A szakma törzsanyag kötelező smeretköre: kredt közpoltka, köz- és védelm gazgatás, részletes közgazgatás jog, közgazgatás eljárásjog, krízsmenedzsment, vezető trénng, település ökológa, polgár védelem, rendkívül helyzetek, önkormányzat smeretek; 8.3. A szakma törzsanyag kötelezően választható smeretköre: kredt - dfferencált szakma smeretek: a katasztrófavédelm specalzácóhoz tartozó smeretkörök: ABV védelem, védelm tervek, tűzvédelem, közművédelem, környezetvédelem, par katasztrófák, katasztrófa-előrejelzés, katasztrófavédelm logsztka, katasztrófavédelm szervezetek, járványügy smeretek, nemzetköz együttműködés, katasztrófavédelm esettanulmányok, a kárrendezés jog módszere, katasztrófa földrajz; - dplomamunka: 20 kredt. 9. A képzéshez kapcsolt szakma gyakorlat követelménye: A szakma gyakorlat dőtartamát a felsőoktatás ntézmény tanterve határozza meg. Időtartama legalább 4 hét. 10. Idegennyelv követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő degen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakrodalma van, államlag elsmert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvzsgabzonyítvány vagy azzal egyenértékű érettség bzonyítvány, vagy okrat szükséges. 11. A mesterképzésbe való felvétel feltétele: A hallgatónak a kredt megállapítása alapjául szolgáló smeretek felsőoktatás törvényben meghatározott összevetése alapján elsmerhető legyen legalább 60 kredt a korább tanulmánya szernt az alább smeretkörökben: - alapozó smeretek (20 kredt): jog smeretek, közgazdaságtan, pszchológa, vezetés- és szervezéselmélet, nformatka, pedagóga, matematka, kéma, szocológa, EU smeretek, környezetvédelem;

257 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám szakma smeretek (40 kredt): polgár védelem, hadjog, védelemgazdaságtan, adatvédelm smeretek, nformácós műveletek, alkotmányjog, védelm gazgatás, munkajog, veszélyes anyagok kárelhárítása, katasztrófavédelem, tűzvédelem, közgazgatás jog, büntetőjog, munkavédelem, marketng és PR smeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt smeretkörökben legalább 30 kredttel rendelkezzen a hallgató. A hányzó kredteket a mesterfokozat megszerzésére rányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatás ntézmény tanulmány és vzsgaszabályzatában meghatározottak szernt meg kell szerezn. 3. KATONAI VEZETŐI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. Mesterképzés szak megnevezése: katona vezető (Mltary Leadershp) 2. A mesterképzés szakon szerezhető végzettség sznt és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettség sznt: mesterfokozat (magster, master; rövdítve: MSc) - szakképzettség: okleveles katona vezető - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mltary Leader 3. Képzés terület: közgazgatás, rendészet és katona 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 4.1. Teljes kredtérték beszámításával vehetők fgyelembe: a katona vezető alapképzés szak, a főskola szntű katona vezető szak A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzés szakok: a katona gazdálkodás, a had- és bztonságtechnka mérnök A 11. pontban meghatározott kredtek teljesítésével vehetők fgyelembe: azok a legalább alapfokozatot adó alapképzés szakok, lletve a felsőoktatásról szóló év LXXX. törvény szernt főskola szntű szakok, amelyeket a kredt megállapításának alapjául szolgáló smeretek összevetése alapján a felsőoktatás ntézmény kredtátvtel bzottsága elfogad. 5. A képzés dő félévekben: 2 félév. 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kredtek száma: 60 kredt 6.1. Az alapozó smeretekhez rendelhető kredtek száma: kredt 6.2. A szakma törzsanyaghoz rendelhető kredtek száma: kredt 6.3. A dfferencált szakma anyaghoz, lletve szakrányhoz rendelhető kredtek száma a dplomával együtt: kredt 6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kredtek mnmáls értéke: 3 kredt 6.5. A dplomamunkához rendelt kredtek száma: 10 kredt 6.6. A gyakorlat smeretek aránya: az ntézmény tanterv szernt legalább 30%

258 9202 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 7. A mesterképzés szak képzés célja, az elsajátítandó szakma kompetencák: A Magyar Honvédség számára olyan katona vezetők (főtsztek) képzése, akk az elsajátított korszerű hadtudomány, vezetés és szervezéstudomány, társadalomtudomány, természettudomány, műszak tudomány, elmélet és gyakorlat módszertan smeretek, szakma képességek, továbbá legalább egy degen nyelv (elsősorban angol) smerete brtokában képesek - békében és mnősített dőszakban egyaránt - a rájuk bízott katona szervezetet (törzset) vezetn, katona szakma feladatakat maradéktalanul megoldan. Magyarország nemzet érdekenek képvselete során képesek nemzetköz törzsekben (NATO, EU, ENSZ, EBESZ, stb.) törzstszt és egyéb vezető beosztásokban tevékenykedn A mesterképzés szakon végzettek smerk: - a vonatkozó társadalomtudomány, valamnt a hadtudomány elmélet és gyakorlat szaksmereteket; - az általános és katona szakterületen alkalmazható vezetéselmélet és alkalmazott pszchológa smereteket; - az államgazgatás-, nemzetköz jog és hadjog szabályokat; - a kutatáshoz és/vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technkákat; - az alapvető bztonságpoltka smereteket (NATO, EU, ENSZ, EBESZ, Afrka Unó és egyéb nemzetköz szervezetek smerete); - a szakterület nformácós és méda smeretet; - nterkulturáls smeretek körében más kultúrkörök társadalm, vallás, deológa felépítését, gondolkodásmódját; - a globáls társadalm és gazdaság folyamatokat; - az összhaderőnem műveletek elmélet és gyakorlat problémát tudományos gényű elemzések és megoldás alternatívák kdolgozásának módszeret; - az összhaderőnem műveletekben részt vevő magasabb-egységek, hadművelet magasabb-egységek tevékenységének tervezés, szervezés és rányítás kérdéset; - a különböző szntű harcászat szmulácós rendszerek működés feltételet, valamnt az alárendeltek tevékenységének a begyakorláshoz szükséges előkészítés, tervezés, eljárás módszereket; - az összhaderőnem műveletek, lletve saját tevékenységük joganyagát; - a vezetett részleg (törzs) munkájának, tevékenységének, működés problémának tudományos gényű elemzés módszeret, a vezetett szervezet munkarendjének korszerűsítésére, új munkamódszerek, eljárások kdolgozására vonatkozó lehetőségeket; - a nemzetköz szervezetek (NATO, EU, ENSZ, EBESZ) döntéshozatal, döntés-előkészítés folyamatat, a katonadplomáca alapvető rendszerét A mesterképzés szakon végzettek alkalmasak: - széleskörű általános műveltség és társadalomtudomány smeretek alapján elgazodásra a nemzetköz, a társadalm és poltka eseményekben és jelenségekben; - a honvédség, lletve saját tevékenységük törvény-, jog alapjanak átfogó megértésére;

259 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám a vezetéselmélet smeretek és kreatív technka alkalmazására; - vezető smeretek, jártasságuk, valamnt szakma tudásuk brtokában a rájuk bízott szervezet tevékenységenek megtervezésére, megszervezésére és folyamatos vezetésére, a szervezet tevékenységében való hatékony részvételre; - konkrét helyzetben a hely célok és teendők körültekntő meghatározására, a végrehajtás feltételenek bztosításának fgyelembevételével; - küldetésorentált vezetés megvalósítására; - az alárendeltek tevékenységenek, feladatanak megalapozott, előrelátó és a gyakorlatban végrehajtható meghatározására, a végrehajtás koordnálására, célrányos ellenőrzésére; - a megszerzett korszerű hadművelete-harcászat smeretek brtokában a kalakult helyzet elemzésére, döntések előkészítésére és meghozatalára; - katona feladatok végrehajtása érdekében érdem együttműködés megvalósítására a fegyveres testületek, a polgár szervek vezetővel (képvselővel); - technka smeretek alapján a hadtechnka eszközök korszerűségének, harcászat alkalmazásuk lehetőségenek, korlátanak megítélésére