VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM részére RENDELET VÉLEMÉNYEZÉS Készült: február 26. Az MNVH Leader szaksztályának a LEADER PROGRAM FRISSÍTÉSE 3.0 címet viselő, januárjában indíttt prgramjának keretein belül elindult kezdeményezés célja, hgy a as prgramzási időszak végén, az utlsó LEADER pályázati eljárás a széles körben megfgalmazódtt igény szerint egyszerűbb és gyrsabb módn kerüljön meghirdetésre, egyúttal a frrásk hatéknyabb felhasználását is biztsítsa. A munkacsprt 14 fős, az egyes régiók által választtt munkaszervezet vezetők alktják. A tagk vállalták, hgy a küldő régiójukkal flyamatsan tartják a kapcslatt és segítik az infrmációk megfelelő áramlását, a helyi akciócsprtk véleményének becsatrnázását a legptimálisabb megldásk elérése végett. A csprt első megbeszélését február 12.-én tarttta, ezen az alkalmn a csprt tagjai felvállalták a küldő régiókban a 3. körös LEADER rendelet véleményezésének összesítését, majd február 26.-án a hét reginális véleményből egy közös javaslat összeállítása történt meg. Általáns észrevételek 1. Legyen lehetőség hiánypótlásra A krábbi tapasztalatk alapján a hiánypótlás nem lassíttta a kérelemkezelési eljárást (adategyeztetés többnyire amúgy is vlt), visznt sk jó pályázat elutasítását eredményezte. Tvábbá Javasljuk, hgy csak azn dkumentumk hiánypótltatását engedélyezzük, amelyek már benyújtásra kerültek. Javasljuk, hgy amennyiben lehetséges, úgy a hiánypótlás elektrnikus felületen való teljesítését is tegyék lehetségessé. A pályázat beérkezése az elektrnikus beadás időpntja legyen, függetlenül attól, hgy szükség van-e hiánypótlásra. 2. HBB záradéklás - Javasljuk, hgy a HBB záradéklás a munkaszervezet hatásköre legyen. - Javasljuk, hgy a HBB záradéklásának ideje a végleges KR dkumentum benyújtásának időpntja legyen. - Javasljuk, hgy a HBB záradéklási eljárás srán legyen egy +/-20%-s szabály, amely összesen értelmezendő. (új tevékenység, költség felvétele ezen kereteken belül lehetséges, amennyiben azk a pályázati célt szlgálják, és kellően alátámasztttak.) - Javasljuk a Tartaléklista, azaz frráshiány miatt nem támgattt prjekt státusz bevezetését. - Javasljuk, hgy a kötelezettségvállalás a záradéklt pályázat alapján történjen, és ne a HBB támgató nyilatkzata alapján. 3. Pályázatbeadási időszak któber 31.-ig javasljuk a beadási időszakt nyitva tartását. Javasljuk, hgy a támgatási határzattal jóváhagytt műveletet július 31. napjáig lehessen megvalósítani, az ehhez kapcslódó záró kifizetési kérelmet pedig legkésőbb augusztus 31. 1

2 napjáig nyújthassák be a pályázók. (tudmásunk van róla, hgy a jelenlegi szabályzásk ezt nem teszik lehetővé, de a prgramzási időszak végére és a lerövidült végrehajtási időintervallum végett javaslt ezen lehetőség megnyitásának megvizsgálása, akár a rendelet egy későbbi időpntban való módsításával is.) 4. HACS-k is nyújthassanak be pályázatt A térség érdekében szükséges fejlesztéseket csak a HACS-k tudnak megvalósítani, pl. hálózatfejlesztés, a térség egészét érintő közösségfejlesztési tevékenységek. Úgy véljük, hgy a maximális keret krlátzható, javasljuk a teljes keret 10%-ában meghatárzni azn összeget, amelyet a térség a HACS-n keresztül kíván, saját prjekt(ek)ként megvalósítani. 5. Minimális támgatási összeg Javasljuk Ft-ban meghatárzni. Jelentős igény van kisebb összegű támgatáskra, amelyek kisebb összegű prjekteket jelentenek. 6. Lehatárlás Javasljuk a rendelet vnatkzó részénél az alábbi kiegészítés megtételét: A lehatárlás alapja a HVS-hez való illeszkedés. Csak a HVS Leader Tervéhez illeszkedő prjektek támgathatóak. (az MVH csak frmai vizsgálatt végez, kérjük, hgy ennek megvalósítása/értelmezése rszágsan egységes legyen.) 7. Elszámlható költségek körének bővítése: Javasljuk az alábbi költségek elszámlhatóságát: - üzemeltetési (működési) költségek amely a prjektben létrehztt eredmény üzemeltetéséhez kapcslódik, és legalább 1 évig való támgatásának lehetőségét biztsítja, legfeljebb július 31.-ig - személyi költségek elszámlhatóságát (amely a pályázat benyújtójának a prjekt megvalósításáért mzgósíttt belső humán kapacitásának elszámlhatóságát teszi lehetővé. Ennek mértékét nem javaslt krlátzni, hiszen egy szciális jellegű, vagy hálózatépítési célú prjekt megvalósítása esetében ez magas százalékt is jelenthet) - A személyi költségekhez kapcslódó dlgi (rezsi), utazási, valamint telefn költségek elszámlhatóságának lehetővé tételét is javasljuk. - prjekt menedzsment költségek 8. A Településlista felülvizsgálata szükséges. 9. A megvalósítás szabályrendszerének módsítása - Kérjük a 9/6 hónaps szabály eltörlését a prgramzási időszak végére való tekintettel. - Ehhez kapcslódóan javasljuk, hgy a 2014-es évben flyamats KK benyújtási időszak legyen. Kérjük az évente benyújtható 2 db KK benyújtási lehetőség eltörlését, javasljuk a két kifizetési kérelem közötti 3 hónaps szabály egyedüli alkalmazását. - Az árajánlats tételek esetében kérjük a 20%-s átcsprtsítás lehetővé tételét. 10. A frráslekötés figyelemmel kísérésének lehetősége legyen adtt - Kérésünk az MVH felé, hgy a 9 hónaps szabály miatt elutasíttt, illetve felszabadult frrás összegéről a HACS-kat tájékztatni szíveskedjenek ill. kérjük az IH-t, hgy a felszabadult frrásk már a HVS felülvizsgálathz kiadtt IH közleményben jelenjenek meg. - Tvábbi észrevétel az MVH részére, hgy lesz-e lehetőség a másdik körben pályázatukat meg nem valósíttt pályázók részére a 9 hónap meghsszabbítására. - Szükség lenne egy lyan lista létrehzására, akik már nem pályázhatnak, illetve javaslat lenne arra, hgy amelyik pályázó az első és másdik körben nem tudta megvalósítani a pályázatát, az ne legyen kizárva a LEADER harmadik köréből. Szükséges tvábbá tisztázni, hgy ha mégis ki lesz zárva a pályázó, akkr csak az adtt intézkedésből, vagy pedig az egész EMVA-ból lesz-e kizárva. 2

3 11. Pályázóbarát megjelenés Javasljuk, hgy a Leader 3. körben legyen egy egységes, minden infrmációt tartalmazó dkumentum, az MVH tvábbi frmanymtatványkat ne kérjen. 12. Kérjük elektrnikus rendszer tvábbfejlesztését az alábbi irányk alapján: - a hiánypótlásk elektrnikus beadhatósága - javasljuk, hgy a HBB adatlap és a pályázati űrlap összhangban legyen egymással, pályázóra a lehető legkisebb adminisztrációs terhet tegyük Javasljuk a 13 (2) bekezdésében található 8 munkanapt 15 munkanapra emelni. (ezen időszak a záradéklás előtti, így hiánypótlás nem minősül). (Ennek ka: A pályázó a KR dkumentumt a mellékletekkel együtt a felületre való feltöltést követően, javasltan 3 munkanapn belül áttekintésre hzza be a munkaszervezethez, részben a záradékláshz kapcslódóan, részben a pályázó segítése a pályázatának minél teljesebb körű összeállításáhz kapcslódóan, a kézen fgás elv figyelembe vételével) Javasljuk, hgy a HACS a saját HBB eljárásrendjében rögzítse a HBB támgató nyilatkzat érvényességi idejét. (ka a frráslekötés flyamatsságának biztsítása) A RENDELET véleményezése Értelmező rendelkezések 1.. (1) 2. egyház fgalmának pntsítása Javaslnánk a plébánia megnevezést is feltüntetni a fgalmmagyarázatban, mivel a III. tengelynél száms értelmezési prbléma merült fel az eltérő elnevezés használat miatt. pl. Valamely dkumentumkn a pályázó egyházközségként, másikn plébániaként szerepelt, hltt egy azn pályázóról vlt szó és hiánypótlás keretében kellett tisztázni a kérdést. 1.. (1) 3. előadóművész fgalm helyett az előadó fgalm bevezetése előadó:a színészek, énekesek, zenészek, táncsk és más személyek, akik az irdalmi vagy művészeti alktáskat vagy a népművészet kifejeződéseit megjelenítik, éneklik, elmndják, elszavalják, eljátsszák, tlmácslják, vagy más módn előadják; a szakmai, tudmánys ismereteket átadó, közlő, elősegítő személy 1.. (1) 4. építmény az OTÉK pnts megnevezése szerepeljen, szöveges javaslat: építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben meghatárztt fgalm 1.. (1) 7. helyi termék a hagymánys és a célterület szavak törlése javaslt a fgalmból, szövegszerűen: javaslt fgalm meghatárzás: a LEADER Helyi Akciócsprt által helyi termékként meghatárztt termék; 1.. (1) 9. Leader terv javaslt az alábbi fgalm meghatárzás alkalmazása: 3

4 a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a tvábbiakban: HVS) azn része, amely a helyi közösség által elfgadtt térségi célkitűzéseket tartalmazza, és amely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támgatásról szóló szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a tvábbiakban: 1698/2005/EK tanácsi rendelet) cikkében előírtaknak, valamint az IH és a helyi akciócsprtk által meghatárztt egyéb feltételeknek megfelelő fejlesztéseket tartalmazza; 1.. (1) 11. közhasznú tevékenység ezen fgalm helyett javaslt a közcélú tevékenység használata, ill. az alábbi szövegszerű módsítás: az általáns társadalmi értékítélet szerint a köz érdekében is álló célt szlgáló tevékenység 1.. (1) 13. LEADER fejlesztési frrás: Javaslat: fnts kiemelni, hgy as időszakban rendelkezésre álló frrásról van szó, szövegszerű javaslat: az IH által közleményben közzétett frrásallkáció alapján a LEADER Helyi Akciócsprt számára a HVS LEADER tervében fglaltak végrehajtására a közötti időszakban rendelkezésre álló frrás; (1) 15.: LEADER HACS illetékességi területe Száms település kimaradt a település listából, ezeket a HACS-k külön megküldik az IH részére! (1) 16. nnprfit szervezet módsítása javaslt a következőre: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nnprfit gazdasági társaságként és a szciális szövetkezetként működő szervezet, kivéve a biztsító egyesületet, a plitikai pártt és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet; Javaslat ka: aktualizálni szükséges a rendeletet a civil törvényhez. Indklás: szciális szövetkezet esetében szükséges a közhasznú jelző törlése, hiszen tevékenységükből adódóan nem indklt a közhasznúság elvárása. Ellenkező esetben nagyn sk jól működő, munkahelyet teremtő szövetkezetet zárunk ki a pályázati lehetőségből; megldásként a közhasznú fgalm közcélúra módsítása is segíthet (1) 17.: önálló tevékenységet végző magánszemély a hivatkztt rendelet számával való kiegészítés javaslt; szövegszerű javaslat: a mezőgazdasági őstermelő, az SZJA tv. szerinti magánszemély, és a művészeti tevékenységet flytató magánszemélyek egyes költségeiről szóló rendeletben felsrlt tevékenységet végző magánszemély; (1) 19.: az ügyfél fgalm kiegészítendő a plébániával és őstermelővel + fgalm javaslt: induló vállalkzás fgalma: egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkzás (tvábbi szabályzást a helyi akciócsprt HVS-e tartalmaz) A támgatás igénybevételének általáns feltételei 2.. (1)-(2) 4

5 Általánsságban jegyeznénk meg, módsítási javaslat nélkül, hgy a tervezési hierarchia szerint a cél magasabb rendű fgalm, mint az intézkedések. 2.. (3) i.-m) pntkkal való kiegészítése javaslt: i.) működési költség elszámlása (legfeljebb 20%, de önállóan nem támgatható) j.) prjekt menedzsment költsége (legfeljebb 20%, de önállóan nem támgatható) k.) saját megvalósítás költsége (Indklás: a krábbi körök tapasztalatai azt mutatják, hgy száms pályázó lehetetlenült el prjektjének megvalósítása közben a fenti költségek elszámlhatóságának hiánya miatt. A legtöbb vidéki térségben működő szervezet tőkeszegény és az egyéb költség sr terhére elszámlható kiadásk nem biztsítják számukra a prjekt sikeres megvalósításáhz szükséges kereteket) l.) személyi költségek m) növények (fás és lágyszárú) beszerzése Az építés tevékenység esetén a bnttt és hagymánys építő anyagk használatának tradicinális építési mód támgatása javaslt (pl. pincék, pajták, tájházak esetében a bnttt anyagk használata a tájba illeszkedő, a népi építészet követelményeinek betartásáhz ezen anyagk használata szükséges.) 2.. (5) módsítása javaslt a következőre: A HACS kizárása jelen pályázati körben indklatlan. Javaslat: kérjük a HACS-k bevnását is a pályázó ügyfelek körébe. Az összeférhetetlenségi prblémák elkerülése végett javasljuk az európai gyakrlat szerint az alábbi rendeletben való rögzítését: a HACS a teljes térségi támgatási keretösszegének 10% erejéig valósíthat meg saját prjekt(ek)et. 2..(6): javasljuk az alábbi kiegészítést:, kivéve ha a HACS HVS-e másképpen rendelkezik (pl. egyházközségek, társulásk pályázhatóságának biztsítása végett) 2.. (8): az alábbi két módsítást/kiegészítést javasljuk: A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban e rendelet tekintetében egy ügyfél legfeljebb hárm pályázatt nyújthat be. Egy pályázat egy intézkedésre, és egy, a (2) bekezdésben meghatárztt célra, azn belül aznban több tevékenységre irányulhat, amennyiben a HVS másképpen nem rendelkezik. 2.. (10): az e-h) pnt javítása szükséges az alábbiak szerint: d-l.) pntig nem terheli üzemeltetési kötelezettség 3.. (1): Száms település kimaradt a település listából, ezeket a HACS-k külön megküldik az IH részére! Közösségi célú fejlesztések 3.. (2) pntsítása szükséges az alábbiak szerint: 5

6 Javaslt szöveg: Támgatás kizárólag lyan prjekthez vehető igénybe, amely a megvalósulás helye szerint illetékes LEADER HACS HVS-ének megvalósulásáhz járul hzzá. 3.. (6) módsítása javaslt a következőre: A támgatási határzattal jóváhagytt műveletet július 31. napjáig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb augusztus 31. napjáig nyújtható be. (figyelembe véve, hgy EU szinten tárgyalásk flynak a prgramidőszak hsszabbításáról) 3.. (7) törlése javaslt (lsd. általáns részt) 4.. (1) módsítása javaslt a következőre: Egy pályázat keretében a megítélt támgatás összege nem haladhatja meg a LEADER HACS rendelkezésére álló LEADER fejlesztési frrás 20%-át, ill. a HVS-ben meghatárztt prjektméretet és az frintt. 4.. (2) módsítása javaslt a következőre: Nem támgatható az a pályázat, amely esetén az igényelt támgatási összeg nem éri el az frintt. 4.. (3) javasljuk ezen pnt pntsítását az alábbiak szerint: VAGY: Az egyéb elszámlható kiadásk tekintetében a Vhr. vnatkzó szabályai az iránymutatóak. 4.. (5) pntsítása javaslt az alábbival: a benyújtás időszakának első napján érvényes ÉNGY szerinti referenciaár tvábbi javaslat: gépkatalógus árainak felülvizsgálata javaslt, sk estben nagyn régi, 2007-es árakat tartalmaz 4.. (7) módsítása/kiegészítése javaslt a következőre: (7) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcslódóan árajánlatt csatl be a támgatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támgatásra csak lyan árajánlat alapján jgsult, amelyet e rendelet hatálybalépését követően állítttak ki és tartalmazza a) az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy adóaznsító jelét, b) a kiadási tétel műszaki adatait, c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámíttt áfát és bruttó összegét, e) a kiadási tétel pénznemét, f) az ajánlattevő cégszerű aláírását, valamint g) az árajánlat kiállításának és érvényességi idejének dátumát. Árajánlatk adattartalmáhz kapcslódóan: Nagyn sk pályázatt kellett elutasítani, hiánypótltatni az árajánlat adattartalmának túl szigrú előírásai miatt. Minimális elvárás az árajánlatkkal szemben: - Az árajánlatból megállapítható legyen az ÁFA, nettó, bruttó összeg - A pénznem, amennyiben frinttól eltérő - A kiállítás napja, határideje és a cégszerű aláírás fölösleges előírás Javasljuk a NAV tevékenységi lista szerinti megfeleltetés ill. ellenőrzés mellőzését, amennyiben nem lehetséges akkr a rendeletben a NAV-nál bejelentett tevékenység elvárásának szerepeltetését a rendeletben. 6

7 4.. (9) módsítása/kiegészítése javaslt a következőre: Amennyiben az árajánlat a (7) (8) bekezdésben meghatárztt frmai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, és a hiánypótlási felszólítást követően sem felel meg, az elszámlni kívánt árajánlats tételek vnatkzásában az ügyfél támgatásra nem jgsult. 4.. (12) módsítása/kiegészítése javaslt a következőre: E rendelet keretében benyújttt pályázatk esetében a marketing költségek nem tartznak bele a Vhr ában meghatárztt egyéb elszámlható kiadásk körébe, hanem önállóan elszámlhatók, amennyiben azt az adtt LEADER tervben fglalt intézkedés lehetővé teszi. 4.. (13) módsítása/kiegészítése javaslt a következőre: (13) A Vhr. 27. (1) bekezdés g) pntjától eltérően a tradicinális eszköz beszerzése, valamint előadó igénybevétele esetében egy árajánlat becsatlása szükséges. Eszköz esetén az árajánlat egyúttal igazlja, hgy az eszköz hrdzza a megismertetni kívánt időszakban használt eszköz frmai és funkcinális jellemzőit. Az árajánlat becsatlása mellett az árajánlat adó nyilatkzik arról, hgy az árajánlat alapján beszerzett tradicinális eszköz kereskedelmi frgalmban nem kapható. 4.. (14) módsítása/kiegészítése javaslt a következőre: + bekezdésként javasljuk: a Vhr.-től ( ) eltérően bnttt anyag támgathatósága a tradicinális építési módk alkalmazása, használata végett 5. (1): módsítása/kiegészítése javaslt a következőre: Javasljuk, hgy képezzen kivételt az utak-járdák abban az esetben, ha a fejlesztéshez elengedhetetlen az út és/vagy járda érintése, a szüséges minimális mértékig, mert pl természeti-történelmi helyszínekhez kapcslódó életminőségi-környezeti fejlesztések esetén az adtt helyszín sajátsságai (műemléki környezet, esztétika, műszaki érintettség) indklhatja. Alapja: tervező nyilatkzata legyen) szövegszerű javaslat: Települési önkrmányzat nem vehet igénybe támgatást a Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a tvábbiakban: Mötv.) 13. (1) bekezdése szerinti helyben biztsítandó közfeladatk keretében gázhálózat, az elektrms hálózat, az ivóvízhálózat, a szennyvízhálózat, a csapadékvíz-elvezető rendszer, a tűzi-víz vezetékek, a tűzi-víz tárlók, a műszaki vagy faluképi szempntból elengedhetetlen esetek kivételével az utak és a járdák, a vasutak, az átereszek, a vízi létesítmények, a hulladékkezelő, az egyedi szennyvízelhelyezés, a hírközlési, infrmatikai hálózat fejlesztésére. 5. (2) módsítása/kiegészítése javaslt a következőre: Települési önkrmányzat nem vehető igénybe támgatást a Mötv. 13. (1) bekezdésében meghatárztt, kötelezően biztsítandó feladatk ellátását szlgáló épület, épületrész, eszköz és technlógia fejlesztésére. 5. (3) módsítása/kiegészítése javaslt a következőre: Az ügyfél nem jgsult pályázat benyújtására arra a tevékenységre, beruházásra, vagy fejlesztésre, amelyre az ügyfélnek elbírálatlan támgatási kérelme vagy jgerős támgatási határzata van az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támgatható tevékenységre, beruházásra, vagy fejlesztésre vnatkzóan. 5. (4) módsítása/kiegészítése javaslt a következőre: 7

8 Kérjük, hgy a nnprfit szervezetek esetében a kapcslatkat valamilyen frmában fgalmazzák meg (pl. két civil szervezet ugyanazn személy a képviselője) 5. (5) módsítása/kiegészítése javaslt a következőre: Javasljuk a jármű, gépjármű költségeket a nem elszámlható költségek körébe illesztését. 5. (6) módsítása/kiegészítése javaslt a következőre: A Vhr. 28. (3) bekezdésétől eltérően a támgatási határzattal jóváhagytt árajánlats tétel (gép, eszköz, berendezés, szlgáltatás) helyett más árajánlats tétel beszerzésére akkr van lehetőség, ha az árajánlats tételek funkciójukat tekintve egymással helyettesíthetőek, és az új árajánlats tétel ugyanazt a célt szlgálja a műveleten belül, mint a lecserélni kívánt tétel. (ka: a művelet fgalm zavaró) A támgatás az árajánlats tétel módsításának jóváhagyását (?) követően sem haladhatja meg a lecserélni kívánt árajánlats tétel vnatkzásában a támgatási határzatban jóváhagytt összeget. Javaslt - gépkatalógus frissítése - amennyiben egy eszköz gépkatalógus árral lett beárazva, úgy lehetőség legyen a KK esetében árajánlats tétellé minősítése az építési tételekhez hasnlóan 6. (1-2) kapcslódó javaslatk: A pályázathz mellékelni kell a Vhr.-ben előírtak mellett az e rendeletben meghatárztt mellékleteket. - ehhez kapcslódóan javaslt új, 13. (8) bekezdés beillesztése, amely tartalmazná a támgatási kritériumkat, amelyeknek az ügyfélnek meg kell felelnie, valamint az összes csatlandó mellékletet - javasljuk, hgy a 1,5 millió Frint támgatás alatti, nem építési engedély köteles beruházásk esetén elegendő legyen a műszaki leírás és egy alaprajz, mint csatlandó melléklet. Javasljuk a HVS-ben (vagy HBB eljárásrenden) rögzíteni, hgy prjektötletet csak azn szervezet nyújthat be, aki már a prjektöltlet benyújtásakr teljesíti az alapjgsultsági feltételeket. 6. (3): módsítása/kiegészítése javaslt a következőre: Javasljuk, hgy a prjekt a benyújtást követően megkezdhetővé váljék. (a rövid megvalósításra rendelkezésre álló idő is ezt támasztja alá) 7. (1): módsítása/kiegészítése javaslt a következőre: Pályázat benyújtására jgsult a LEADER HACS illetékességi területéhez tartzó településen a pályázat benyújtásakr működő a) települési önkrmányzat, települési nemzetiségi önkrmányzat, önálló jgi személyiséggel rendelkező önkrmányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja, b) nnprfit szervezet, valamint c) egyház, amennyiben a fejlesztés a közhasznú tevékenység (?) ellátását segíti elő. Javaslat: aktualizálni szükséges a rendeletet a civil törvényhez. Indklás: szciális szövetkezet esetében szükséges a közhasznú jelző törlése, hiszen tevékenységükből adódóan nem indklt a közhasznúság elvárása. Ellenkező esetben nagyn sk jól működő, munkahelyet teremtő szövetkezetet zárunk ki a pályázati lehetőségből; megldásként a közhasznú fgalm közcélúra módsítása is segíthet 8

9 7. (2) módsítása/kiegészítése javaslt a következőre: A 4 6 áthelyezése javaslt ezen bekezdéshez. Vállalkzási célú fejlesztések 8.. 1: módsítása/kiegészítése javaslt a következőre: kiegészítendő az önálló tevékenységet végző magánszeméllyel 8.. 2: Kérjük a bekezdés pntsítását és értelmezését is. 8. (6)-ként javasljuk ezen tartalmú bekezdés beillesztését a rendeletbe: A Vhr. 23. (1) bekezdés c) pntjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás vagy fejlesztés tárgya a fenntarthatóságának biztsítása érdekében az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható. Támgatható tevékenységek speciális feltételei 9.. (3) módsítása javaslt az alábbi rész törlése által: b) a meghívót és a meghirdetés dkumentációját a rendezvény időpntját követően legkésőbb az első lyan kifizetési kérelemmel egyidejűleg az MVH reginális illetékességű megyei kirendeltségének megküldeni, ahl rendezvénnyel kapcslats tétel is elszámlásra kerül. 9 (4) módsítása/kiegészítése javaslt a következőre: Az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárást követően 10 napn belül írásbeli emlékeztetőt készíteni, melyet köteles megküldeni az első lyan kifizetési kérelemmel együtt az illetékes MVH kirendeltségnek, ahl rendezvénnyel kapcslats tétel is elszámlásra kerül. Az emlékeztető tartalmazza a) a rendezvény helyszínét, időpntját, b) a célcsprt megjelölését, c) a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását, d) legalább 10 darab, a rendezvény főbb prgramjait és a rendezvényen elhelyezett arculati elemeket bemutató dátumztt ftót, valamint e) az illetékes LEADER HACS-nak a rendezvényről való értesítését biznyító dkumentumt. 9.. (5) módsítására javaslat/felvetés: Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az (3) bekezdésben fglalt kötelezettségének, akkr azn tételek esetében, melyekre az ügyfél nem teljesítette az előírást, az adtt kifizetési kérelemben jóváhagytt a tételre vnatkzó támgatás mértékét az MVH 2%-kal csökkentheti. Kérjük, hgy a tétel fgalmát pntsítsa. 9.. (6) módsítása a következőre: Amennyiben az ügyfél a hiánypótlásra történő felszólítást követően nem tesz eleget az (4) bekezdésben fglalt kötelezettségének, a kifizetési kérelemnek a rendezvényhez kapcslódó tételei elutasításra kerülnek. Indklás: kifizetési kérelmeknél a hiánypótlás intézményét biztsítani kell a hivatkztt dkumentáció esetében 9. (8) bekezdést pntsítanánk az alábbival: 9

10 A támgatás tvábbi feltétele, hgy az ügyfél a rendezvény helyén az 1. (1) bekezdés 1-es pntban meghatárztt arculati elemeket feltüntesse. 9. (10): A Vhr. 27. (1) bekezdés g) pntjától eltérően a rendezvényen fellépő előadóművészek díjára vnatkzóan egy árajánlat becsatlása szükséges (3) d., a nyilvánsság tájékztatás az arculati elemeket tartalmazza? Javaslat: pntsítani szükséges a nyilvánsság tájékztatásának való megfelelést. 10..(4) módsítása a következőre: Amennyiben az ügyfél a hiánypótlásra történő felszólítást követően nem tesz eleget a (3) bekezdésben fglalt kötelezettségének, a kifizetési kérelemnek a képzéshez tartzó tételei elutasításra kerülnek. Indklás: kifizetési kérelmeknél a hiánypótlás intézményét biztsítani kell a hivatkztt dkumentáció esetében 10.. (5) bekezdést módsítanánk: Javaslt szövegezés: A pályázathz mellékelni kell a képzési ütemtervet. (Indklás: Nem bizts, hgy az a képző szerv fgja a tervezett képzést végrehajtani, aki az árajánlatt adta.) 10.. (9) módsítása javaslt a következőre: Javaslat: a képzésen részvevők szállás- és utazás költségtérítésének biztsítása legyen lehetséges. 11. (4): mentesüljön a szankció alól a jgerős határzattal még nem rendelkező pályázó + krábbi uezen módsításk átvezetendőek: Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az (3) bekezdésben fglalt kötelezettségének, akkr azn tételek esetében, melyekre az ügyfél nem teljesítette az előírást, az adtt kifizetési kérelemben jóváhagytt a tételre vnatkzó támgatás mértékét az MVH 2%-kal csökkentheti. 12. (5) módsítást javasljuk a következőre: tanulmány max. 1 millió Ft/téma és/vagy település (Javaslat: legyen lehetősége a HACS-nak arra, hgy a HVSben határzza meg az elszámlható kiadásk mértékét.) A tanulmányk esetében a referencia(k) törlését javasljuk. A HACS-nak lehetőséget kellene arra biztsítani, hgy akár összevntan több település vnatkzásában készítsen stratégiai dkumentumt a következő időszakra előkészülve, biztsítva a HVS megvalósításának flyamatsságát. Az elszámlható kiadásk mértéke tanulmány tevékenység esetében nem haladhatja meg a nettó frintt/település és/vagy témára vnatkzóan. Így lehetősége van egy ügyfélnek akár 10 településre részletező tanulmányt készíteni a következő időszak előkészítésére. Hagyjuk HACS kmpetenciában, hgy egy ügyfél maximum hány településre/témára nyújthat be kérelmet. Vegyük figyelembe, hgy egy-egy településrendezési terv elkészítése 3 millió frintnál kezdődik. Nagyn fnts lenne amennyiben a HACS-nál rendelkezésre áll frrás -, hgy lehetőséget biztsítsunk akár erőfrrás gazdálkdási tervek települési szintű elkészítésére. 10

11 Az önkrmányzatk anyagi helyzete egyre nehezebb. A gazdasági válság hatására visznylag gyrsan váltztt a települések gazdasági, társadalmi helyzete, mutatói. A következő EU-s időszakra kevesebb támgatási frrás lesz, amit a jelenleginél hatéknyabban kell felhasználni. Ez a tervezésnél is kihívás lesz. A jelenlegi prgramunkban a hzzánk tartzó 43 ezer főből kb fő lehet max, akit elérünk. Ez a jéghegy csúcsa csupán Szeretnénk mélyebbre menni a következő EU-s időszakban. Ahhz, hgy a településeken ESZA, ERFA, EMVA frráskat is hatéknyan használhassunk fel CLLD csprtkként, fnts a részletekbe menő erőfrrás elemzés, majd ezekre alapzva a tervezés. Jelenleg nincs infrmáció pl. arról, hgy milyen a munkanélküliség összetétele települési szinten, milyen a mtiváltsága a helyi embereknek, mi a fő mtiváló erő. Milyen állaptban van a környezet, a talaj, mekkra a talaj újratermelődés aránya a felhasználáshz képest, vagy a talajerő utánpótlás mértéke; milyen lehetőségek rejlenek még az intézményi kapacitásban, hány épület áll üresen, milyen funkciót lehetne ezeknek adni, helyi szinten hgyan pririzál a laksság a település fejlesztését illetően. A következő időszaki HVS elkészítésénél ilyen alapsságú, települési szintű felmérésre már nem lesz lehetőségünk (idő és pénz, humán kapacitás hiányában). Adjuk meg a lehetőségét a HACS-knak, vidéki településeknek, amennyiben az ezirányú, települési és téma szintű stratégiaalktást fntsnak tartják, hadd éljenek vele. Nem megldás, ha településenként pályázhat csupán, mert önkrmányzatként a 27%-s ÁFA-t biztsítania kell, Ezt jelenleg csak kevesen engedhetik meg maguknak. Az erőfrrásgazdálkdási tanulmány minimális tématerülete (jelenleg még kidlgzás alatt): Témakörök, amelyeket érinteni kell az EU-s priritáskkal összhangban 1. kutatás, technlógia-fejlesztés és az innváció erősítése 2. infrmációs és kmmunikációs technlógiák 3. kis- és közepes vállalatk 4. alacsny széndixid-kibcsátású gazdaság 5. klímaváltzáshz való alkalmazkdás 6 környezetvédelem és erőfrrás hatéknyság 7. fenntartható közlekedés fejlesztése 8. fglalkztatás bővítése 9. társadalmi befgadás segítése 10. befektetés az ktatásba, készségekbe és az élethsszig tartó tanulásba 11. intézményi kapacitásk bővítése, hatékny közigazgatás 12. (6) módsítása az alábbiakkal: ba) hátránys helyzetű területen készíti el, akkr az összes elszámlható kiadás 100%-a, bb) nem hátránys helyzetű területen készíti el, akkr az összes elszámlható kiadás 100%-a. Indklás: a kategóriába tartzó, egyébként is frráshiánys szervezetek számára prblémát jelent ekkra mértékű saját erő biztsítása 11

12 A pályázat benyújtása 13.. (1) módsítása a következőre: Javaslat: krmányrendelet számának megjelenítése szükséges, tvábbá amennyiben lehetséges a kötelezettségvállalásk legkésőbbi időpntjának kitlása 2013.december 31. utáni időszakra, úgy a pályázatk benyújtására álló időszak végső határidejének a módsítása a lehető legkésőbbi dátumra (4) HBB eljárásrenddel történő bővebb szabályzás szükséges 13.. (5) A LEADER-terv nem kherens a 3..(2)-vel 13.. (6) módsítása/pntsítása szükséges: ügyfél kérelmére fgalm törlése szükséges, tvábbá a HBB helyett célszerű a hatáskört a munkaszervezet jgkörébe utalni. 8 munkanap átgndlása szükséges, mer nagy számú pályázat esetén prblémát jelenthet. Javaslat 15 nap biztsítása a flyamatra. Indklás: a HBB részéről a flyamat ellátása napi peratív munkát igényel. A HBB egy testület, nem pedig egy peratív szervezet, így nem tudja ezt a feladatt ellátni. Javaslat: még alapjgsultság vizsgálat előtt szükséges lenne összevetni a pályázatt a benyújttt prjekt adatlap tartalmával, így megelőzve az alapjgn való elutasítást. Ha az ügyintéző hibát tár föl, úgy a pályázó javíthatja, s újra benyújthatja pályázatát a prjekt adatlapnak megfelelően. A záradéklást a munkaszervezet végezhesse (8) a ) kiegészítése szükséges Javaslat: az önkrmányzati határzat kötelező minimum elvárt tartalmának meghatárzása (támgatási kérelemben szereplő cél megvalósítása, megvalósítással érintett helyszínek helyrajzi számai, stb.) 13..(8) pntsítása szükséges Javaslat: a pályázathz mellékelni kell a Vhr.-ben előírtakat és azn túl az alábbiakat: (kiegészítés az elvárt mellékletek teljes listájával) 13..(8) db) törlése szükséges Indklás: de minimis nyilatkzat nem kell külön, mert főlapn már egyszer nyilatkzik az ügyfél 13.. (8)e) törlése szükséged Indklás: természetes ügyfél esetében a lakcímadatkat le lehet kérni gazda adatbázisból, mert G001-en beregisztrált 13..(8) f) törlése szükséges Indklás: legyen egyértelműen felsrlva minden 14.. kiegészítése a következővel (4) Az ügyfélnek az eljárás srán egy alkalmmal lehetőséget kell biztsítani a hiánypótásra. 12

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására FELHÍVÁS Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramk megvalósítására Magyarrszág Krmányának felhívása a Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramra, mely lehetőséget ad az egészségügyi

Részletesebben

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására FELHÍVÁS a Kisgyermekkri nevelés támgatása c. prgram megvalósítására Magyarrszág Krmányának pályázati felhívása az óvda és családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykmpenzációs képességének erősítését

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram Magas fglalkztatási hatású prjektek kmplex támgatása c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.3 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

35/2013. (V. 22.) VM rendelet

35/2013. (V. 22.) VM rendelet 1. oldal 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A

GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram mikr-, kis- és középvállalkzásk technlógia fejlesztése c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.1/A

Részletesebben

2011. szeptemberi hírek

2011. szeptemberi hírek 2011. szeptemberi hírek Pályázati hírek Mikrvállalkzásk támgatása A krmány hitelhez segíti a pályázatt nyert vállalkzókat Két és félszeresére gyrsult a kifizetés a krmányváltás óta az NFÜ-nél A sprtszervezetek

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója LOGO-VIR Rendszerkncepció Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer kncepciója 1/22 Alapadatk Dkumentum neve LOGO-VIR Rendszerkncepció Dkumentum aznsítója LVT-0001 Dkumentum

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Országos Civil Adatbázis HOWTO

Országos Civil Adatbázis HOWTO Országs Civil Adatbázis megvalósíthatósági tanulmány Országs Civil Adatbázis HOWTO Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibr 2004 2005 Országs Civil Adatbázis HOWTO Országs Civil Adatbázis megvalósíthatósági

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala részére Kmplex szervezetfejlesztési prjekt megvalósítása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatánál

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 21868 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 129. szám A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megõrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2. napirendi pnt Pályázati cél: Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, krszerűsítése. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA prtálján

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv Közép-dunántúli Operatív Prgram priritás Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv 2007. május 25. 1 Priritásk bemutatása Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális turizmusfejlesztés, priritás Priritás

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az EU támgatásk felhasználásának rendszere - A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (és a Közreműködő Szervezetek) uniós támgatáskkal kapcslats feladatellátásának ellenőrzéséről 15037

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása 2013. Évi LEADER pályázat benyújtás I. forduló: Projekt adatlap benyújtás Benyújtás a HVS LEADER intézkedési terve

Részletesebben