Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság R e n d ő r k a p i t á n y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság R e n d ő r k a p i t á n y"

Átírás

1 Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság R e n d ő r k a p i t á n y 5800 Mezőkovácsháza, Árpád út 198. Pf.:38. Tel: 06-68/ Fax: 06-68/ Szám: 04040/3155-3/2014. Ált. B E S Z Á M O L Ó Medgyesbodzás község évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

2 2 Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester Úr! Felkérésre, a Rendőrségi törvényben foglaltak alapján beszámolok a képviselő-testület előtt a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság évi tevékenységéről, Medgyesbodzás község közbiztonsági helyzetéről, valamint annak érdekében tett intézkedésekről. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság a évi Feladattervében rögzített, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság által meghatározott célkitűzések, célok és prioritások alapján végezte tevékenységét az elmúlt évben, mely a szakmai és a lakossági elvárásoknak megfelelt. Igyekeztünk a lehető legnagyobb létszámmal a lakosság körében megjelenni, az aktuális bűnügyi, közbiztonsági helyzetnek megfelelően szervezni a közterületi szolgálatot. A kiadott intézkedési tervek alapján megvalósult a fokozott közterületi jelenlét, az összehangolt közös szolgálatellátás a társszervekkel, polgárőr egyesületekkel. Kiemelt figyelmet fordítottunk a felderítő tevékenységre, melynek eredményeként sikerült előkelő helyen zárni az évet az eredményességi rangsorban. Az elmúlt évben is eljutattuk a vagyonvédelmi szóróanyagainkat a lakossághoz, felhívtuk az állampolgárok figyelmét a megelőzést, a magántulajdon védelmét szolgáló teendőkre. Különös figyelmet fordítottunk a közlekedés biztonságának erősítésére, a balesetek megelőzésére, az ittasság ellenőrzésére, ittas járművezetők és ittasan kerékpározók kiszűrésére. A fő irányvonalakhoz igazított feladatokat a személyi állomány a legjobb tudása szerint elkötelezetten, magas színvonalon teljesítette. I. A közbiztonsági helyzet értékelése 1. A bűnügyi helyzet bemutatása 1.1. A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása év év 2011.év 2012.év év Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság összesen év év 2011.év 2012.év év Medgyesbodzáson összesen A bűnügyi statisztikai adatok szerint (ENYÜBS) Medgyesbodzáson 2010-ben 32, 2011-ben 22, 2012-ben 18, míg 2013-ban 17 bűncselekményt regisztráltak. A regisztrált bűncselekmények száma kismértékben csökkent.

3 A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség) 100 ezer lakosra jutó bbűncselekmények ű n c s e l e k m é n y e k sszáma z á m a , , A 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények számarányából (2012. évben 2565,6 míg 2013-ban csupán 2240,9 volt) megállapítható hogy rendőrkapitányságunkon 12,6 %-os csökkenés következett be. Az adatokból kitűnik, hogy 2012-évben is előző évihez mérten 11,9 %-os csökkenés volt tapasztalható A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása egyes településtípusok vonatkozásában Kapitányságunk területe széttagolt. 18 település található az illetékességi területen, melyből 4 város, 14 község illetve nagyközség (5 településrésszel). RRendőri e n d ő r i eeljárásban l j á r á s b a n rregisztrált e g i s z t r á l t bbűncselekmények ű n c s e l e k m é n y e k sszámának z á m á n a k aalakulása l a k u l á s a a bbűncselekmény ű n c s e l e k m é n y eelkövetésének l k ö v e t é s é n e k hhelye e l y e (település) szerinti bontásban (ENyÜBS) 95 Mezőkovácsháza Battonya Mezőhegyes Medgyesegyháza Község Városok: 487 Község: 423 A diagramból jól látható, hogy a négy város (2013-ban összesen 487 regisztrált bűncselekményszámmal) mellett a községek (2013-ban összesen 423 regisztrált bűncselekményszámmal)- amelyek közel azonos lakónépességet számlálnak - bűnügyileg kevésbé fertőzöttek. A 14 nagyközség illetve község viszonylatában Medgyesbodzást a községekben elkövetett, rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 4%-a érintette évben.

4 ő A közterületen elkövetett, rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása (elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján) Rendő ri eljárásban regisztrált közterk zterületen elkövetett bű ű ncselekmények nyek száma Rendőrkapitányság összesen A közterületen elkövetett bűncselekmények adatait vizsgálva megállapítható, hogy ezen bűncselekményi kategóriában az elkövetett cselekmények számában összességében némi, de nem számottevő /189-ről 182-re/ csökkenés mutatható ki év év 2011.év 2012.év év Medgyesbodzáson összesen A közterületen elkövetett bűncselekmények adatait vizsgálva Medgyesbodzás tekintetében megállapítható, hogy ezen kategóriában az elkövetett cselekmények számában enyhe csökkenés tapasztalható. Az utóbbi öt évben a közterületen elkövetett bűncselekmények száma kiegyensúlyozott képet mutat A rendőri eljárásban regisztrált kiemelt bűncselekmények számának alakulása (elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján) évben Medgyesbodzáson elkövetett kiemelt bűncselekmények részletes adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az elmúlt 5 év adatait nézve a kiemelten kezelt bűncselekmények számában lényeges változás nem következett be évben 2 emberölés történt a településen. A vagyon elleni bűncselekmények közül a lopások számában lényeges csökkenés mutatható ki, a rongálások száma viszont 1 esetről 2 esetre nőtt. A lopások általában magánszemélyek ellen irányultak, mely során különböző használati és lakásfelszerelési tárgyakat, készpénzt, villanymotort, vezetéket, elektromos eszközöket, terményt, élelmiszert, dohányárut, szeszesitalt tulajdonítottak el az elkövetők. Bűnügyi szempontból továbbra is gondot jelentenek a lakatlan, felügyelet nélkül hagyott, értékkel bíró ingatlanok, mivel oda az elkövetők akadály nélkül be tudnak hatolni, az ott tárolt értékek könnyűszerrel eltulajdoníthatóak. Megállapítható azonban, hogy nem jellemző a területre az egyedül élő, idős személyek sérelmére történő bűnelkövetés.

5 A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő információk Medgyesbodzás vonatkozásában 2 súlyos bűncselekmény miatt indított nyomozás került befejezésre évben, amelyek elkövetési ideje évre tehető, ezeket az I. számú melléklet tartalmazza én az éjjeli órákban egy személy korábbi nézeteltérés miatt egy családi ház hátsó helyiségét gyújtotta fel, cselekményével a házban tartózkodó alvó személyek sérelmére emberölés kísérletét követte el án az esti órákban egy helyi lakos a családi házukban kialakult szóváltást követően élettársát késsel mellkason szúrta, aminek következtében a sértett a helyszínen elhalálozott. 2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján) 2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása Nyomozás eredményességi mutató ,1 54,5 56,1 51, A rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója évben 62%-ra emelkedett. A megye rendőrkapitányságai között ezen elért eredménnyel a második legeredményesebb kapitányság lettünk A rendőri eljárásban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása testi sértések nyomozás eredményességi mutatója 78,3 %, garázdaságok nyomozás eredményességi mutatója 89 %, lopás bűncselekmények (a betöréses lopásokkal együttesen) nyomozáseredményessége 39% lakásbetörések nyomozás eredményességi mutatója 44,4 %, rablások nyomozás eredményességi mutatója 100 %,

6 3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 6 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény jelenleg 15 elzárással is büntethető szabálysértést foglal magában, mely ügyekben a rendőrség a szabálysértés tényállásának felderítése, az elkövető kilétének megállapítása, valamint a bizonyítási eszközök felkutatása és biztosítása érdekében bírósági előkészítő eljárást folytat, 30 esetben gyorsított eljárással fejeztük be. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2013-ban a tulajdon elleni szabálysértések száma 447 db volt, melyből 34 esetben helyszíni bírságot szabtunk ki, 18 ügyet gyorsított bírósági eljárással fejeztünk be. A tulajdon elleni szabálysértések bolti lopások nélküli felderítési mutatója 26,4% volt az értékelt időszakban. 4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások Kapitányság illetékességi területén összesen: Medgyesbodzás lakott területén: anyagi káros -könnyű sérüléses súlyos sérüléses halálos kimenetelű A rendőrkapitányság illetékességi területén 36 db személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, mely 6 esettel több a évben bekövetkezett balesetek számánál. A 36 személyi sérüléssel járó baleset közül 2 halálos (5,5%), 14 súlyos sérüléssel járó (38,8%), valamint 20 könnyű sérüléssel járó (55,5%) volt. Közúti közlekedési balesetben összesen 52 fő sérült meg, 2 fő halálos, 16 fő súlyos, 34 fő könnyű sérüléseket szenvedett. Mindössze 4 esetben volt ittas a sérüléses baleset okozója, míg 2012-ben ugyanez a számadat 11 volt (-7 eset). A sérüléses baleseteket 17 esetben személygépkocsi-vezető, 4 esetben tehergépkocsi-vezető, 8 esetben kerékpáros, 2 esetben motorkerékpáros, 3 esetben segédmotor-kerékpáros, 1 esetben állati erővel vont jármű hajtója, 1 esetben pedig gyalogos okozta. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek 25 %-a (9 eset) az elsőbbségi jogok megsértése miatt következett be. Sebességtúllépés miatt 9 esetben (25%) következett be baleset a kapitányság illetékességi területén. A kanyarodási szabályok megsértése miatt 7 esetben (19,4%), követési távolság meg nem tartása miatt 2 esetben (5,5%), műszaki hiba, figyelmetlenség miatt 2-2 esetben (5,5%) előzési szabályok megsértése, gyalogos hiba miatt 1-1 esetben, illetve egyéb ok miatt 3 esetben (8,3%) következett be személysérüléses baleset. A baleseti ponttérkép adatait elemezve megállapítható, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén baleseti gócpont nincs, a balesetek bekövetkezésének helyei igen nagy szórást mutatnak. A korábbi évek tendenciái szerint a nagyobb forgalmat lebonyolító utakon, településeken történt a balesetek jelentősebb része.

7 A területünkön lévő szórt baleseti képben koncentráltnak nevezhetőek az alábbi útszakaszok: - Battonya lakott területe - Mezőkovácsháza lakott területe - Mezőhegyes lakott területe számú út számú út 7 A balesetokozók állampolgárságát vizsgálva megállapítható, hogy 31 esetben magyar állampolgár, 5 esetben külföldi állampolgár okozott személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet. 61 személyi sérüléssel nem járó közúti közlekedési baleset következett be a rendőrkapitányság illetékességi területén, amely 3 esettel (+5%) több az elmúlt év azonos időszakát tekintve. 5. Az illegális migráció helyzete Illetékességi területünk négy települése mintegy 62 kilométeres román határszakasszal rendelkezik. Tekintettel a kapitányság határmenti jellegére az illegális migráció elleni hatékony fellépés érdekében az illetékességi területünkön működő Lőkösházi és a Battonyai Határrendészeti Kirendeltséggel a közreműködés és a közös járőrszolgálat folyamatos volt. Több esetben hajtottunk végre idegenrendészeti akciót, melynek során ellenőriztük az illetékességi területünkön a külföldi munkavállalókat. Az ellenőrzésben részt vettek az illetékes társhatóságok is. A közúti ellenőrzések során ún. komplexitásra törekedtünk, vagyis a rendőrök érvényesítették a közlekedésrendészeti-, bűnügyi-, közbiztonsági- és idegenrendészeti szempontokat egyaránt. Az ellenőrzés kiterjedt a gépjárműre, az abban utazó valamennyi utasra és a megbúvásra alkalmas helyek vizsgálatára is. A komplex rendőri szemléletnek és ellenőrzésnek köszönhetően 4 esetben 12 fő illegálisan határátlépő külföldit (iraki, afgán, pakisztáni, nepáli, szír, török, román) és 2 embercsempészt is sikerült elfogni. II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 1. A közterületi jelenlét mértéke év év Közlr. Közrv. Össz. Közlr. Közrv. Össz. Közterület fő Közterület óra Valamennyi településen hetente 1-1 alkalommal a lakosság szubjektív biztonságérzetét javító, valamint az időskorúak áldozattá válásának megelőzését célzó fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre.

8 8 2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok eredményei) év év Közlr. Közrv. Össz. Közlr. Közrv. Össz. Elfogás bűntett miatt körözés miatt egyéb ok Előállítás Bizt. Int Pozitív szonda Elővezetés *rendőri szervhez *ügyészséghez, bíróságra *más szervhez Helyszínbírság fő A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság illetékességi területén veszélyeztetett kategóriába sorolt település nincs. 4. A rendezvénybiztosítások Rendezvénybiztosítási feladatokat hajtottunk végre a Medgyesegyházi Dinnyefesztiválon, Mezőkovácsháza város 550 éves évfordulóján, Battonya, Mezőhegyes városok városnapi rendezvényein. A kis települések falunapjai és búcsú rendezvényeinek biztosításait rendkívüli esemény nélkül végrehajtottunk. A gyülekezésről szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény egy esetben került bejelentésre, melyet 8 fővel biztosítottunk esemény nélkül. 5. Az esetleges rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok Medgyesbodzáson az elmúlt évben rendkívüli, vagy veszélyhelyzettel kapcsolatos rendőri feladatokat nem kellett végrehajtani. 6. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése. A rendszeresített körzeti megbízotti státusz száma 31, amelyet december 1-jei hatállyal teljes mértékben feltöltöttünk. Medgyesbodzás településen a körzeti megbízotti beosztás folyamatosan betöltött volt. A helyi körzeti megbízott Almási János r. törzsőrmester.

9 7. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése. 9 Az egységes segélyhívó rendszer (112) kialakítása révén december 1-jével létrejött a megyei rendőr-főkapitányság szervezetében a Tevékenység Irányítási Központ (TIK), ezzel egyidejűleg a rendőrkapitányságon a korábbi ügyeleti szolgálat megszűnt. A rendőrkapitányságon folyamatos szolgálatparancsnoki szolgálat működik, amely a korábbi ügyeletesek egyes feladatait is ellátja. 8. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyezés, kábítószerrendészet) Szabálysértési hatóságunkhoz 482 feljelentés érkezett, ami 8,4 %-kal kevesebb, mint az előző év ugyanazon időszakában keletkezett. A feljelentések összetételét vizsgálva megállapítható, hogy azok döntő többségét 90,6 %-át továbbra is közlekedési szabálysértések elkövetése miatt, még kisebb hányadát 9,4 %-át a közrend elleni szabálysértések miatt tették az intézkedő rendőrök. A évben Medgyesbodzás területén elkövetett kiemelt szabálysértések száma továbbra sem számottevő, többsége közlekedési szabálysértés, melyet zömében helyi lakosok követtek el. Az ittas járművezetést, az előzés, elsőbbségadás, kanyarodás, gyorshajtás szabályainak betartását, a gyalogosok közlekedését, továbbá a passzív biztonsági eszközök használatát a jövőben is fokozottan ellenőrizzük, mivel ezek a baleseti okok között kiemelten szerepelnek. Kapitányságunk területén 10 vadásztársaság működik, melyek vonatkozásában 8 társasvadászat során, 164 vadász ellenőrzésére került sor. A vadászatokon vadászbaleset nem történt. A természetes személyeknél összesen 116 esetben lett végrehajtva tároló hely ellenőrzés. A közrendvédelmi szolgálati ág 16 személy- és vagyonőr igazolvánnyal valamint 12 egyéni személy-és vagyonvédelmi vállalkozót ellenőrzött. Az igazgatásrendészeti alosztály 14 személy- és vagyonőr igazolvánnyal rendelkező személyt, 2 társas személy- és vagyonvédelmi vállalkozást, valamint 1 egyéni személy-és vagyonvédelmi vállalkozót ellenőrzött. 9. A bűn- és baleset-megelőzés Bűnmegelőzési és áldozatvédelmi kiadványainkat és nagyobb részt a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által hozzánk eljuttatott szóróanyagokat nyomtatott és elektronikus formában is eljuttattuk az állampolgárokhoz, igazodva az aktuális bűnügyi helyzethez. A Mezőhegyesi József Attila ÁMK Általános Iskolájában folyt DADA oktatás, mely során összesen 24 alkalommal 416 főnek került előadás megtartásra. A DADA oktatást a rendőrkapitányság senior állományú tagja tartja. A tanévkezdethez kapcsolódóan a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság és a Mezőkovácsházi Hunyadi János Közoktatási Intézmény október 15-én egy dokudráma előadásával hívta fel a figyelmet a drogprevenció, valamint a bűnmegelőzés fontosságára közel 400 fő középiskolás részvételével. A mezőkovácsházi kempingben Mit tesznek velünk a vegyületek? címmel megtartott rendezvényen részt vettek, illetve közreműködtek a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság, valamint a mentőszolgálat munkatársai, a Battonyai Járási Ügyészség képviselői és a Hunyadi János Középiskola diákjai. A Városi Baleset-megelőzési Bizottság (VBB) a munkatervében vállalt feladatokat tervszerűen végrehajtotta. A Mezőkovácsházi RK-VBB szervezésében, az ORFK-OBB által meghirdetett, valamennyi felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági (Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa, Kerékpáros Iskola Kupa, Polgárőr Közlekedésbiztonsági Verseny) városi döntője megrendezésre került.

10 10 A Kunágotai Általános Iskolában rendeztük meg a 4. osztályosok Közlekedésbiztonsági Versenyét, melyen 17 intézmény képviseltette magát. A Gyulán megrendezett megyei döntőn a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola tanulói képviselték kapitányságunkat, ahol csapatban II., egyéniben I. helyezést értek el. Az óvodás és általános iskolás gyermekek részére meghirdetett Közlekedésbiztonság gyermekszemmel című rajzpályázatra nagy számban érkeztek különböző technikával készült rajzok, összesen 21 intézményből 822 db pályamű. A kiállítás megnyitójára és díjátadó ünnepségére március 19-én Nagykamráson a Művelődési Központban került sor, melyen Rita bohóc szórakoztatta a megjelenteket. A már nagy hagyománnyal rendelkező Kerékpáros Iskola Kupának (KIK) Nagybánhegyesi Általános Iskola adott otthont. Folytatódott az ORFK-Országos Baleset-megelőzési Bizottság és a Közlekedési Felügyelet közös programja a SZUPERBRINGA. Több iskolában az iskola rendőre vizsgálta át a gyermekek kerékpárjait, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, és alkalmasak-e a biztonságos közlekedésre. Amennyiben az ellenőrzés során a kerékpár az előírásoknak megfelelt, akkor a kerékpár vázára egy SZUPERBRINGA IGAZOLÁST ragasztott fel az iskola rendőre. A tavaszi és az őszi ellenőrzések során, közel 550 gyermekkerékpár lett átvizsgálva, de csupán 160 matricát lehetett felragasztani a kerékpárokra. A szuperbringa program keretén belül a 2012/2013-es tanévben, a kerékpározás szabályaival, a jármű technikai kezelésével ismerkedhettek meg a programban részt vevő Battonyai és a Medgyesegyházi Általános Iskola 5. osztályos tanulói, mely ismeretekből június 04-én sikeres vizsgát tettek. Számos településen fegyver- és gépjármű bemutatóval tettük színesebbé a gyermeknapokat, összesen 500 kisdiáknak az érdeklődését keltette fel a rendőrségi bemutatónk. Az ORFK- Országos Baleset- megelőzési Bizottsága a Nemzeti Közlekedési Hatósággal, a Kulturált Közlekedésért Alapítvánnyal, a Safety Hungary Vezetéstechnikai Centrummal együttműködve hirdette meg a segédmotoros kerékpáros kategória megszerzésére irányuló járművezetői képzéssel kapcsolatos programját a 8. osztályos tanulók számára. A program öt megyében indult be, köztük Békés megyében a Battonyai Mikes Kelemen Katolikus Általános Iskolában. A program keretében 26 fő szerzett vezetői engedélyt. Motoros balesetek megelőzése lett évben az egyik közlekedésbiztonsági célkitűzésünk. Augusztus 19- én nagy sikerű, egész napos Motoros Nyílt Nap -ot szerveztünk Mezőkovácsházán a LIDL parkolójában a budapesti Safety Hungary Vezetéstechnikai Centrummal és a Honda Szallerbeck márkakereskedéssel közösen. Szeptemberi iskolakezdéssel a Zebra Zsaru program folytatódott, amely során szeptember hónapban minden iskolai nap reggelén a Zebra Zsarukkal közösen segítettük a gyalogosok kereszteződésben való biztonságos átjutását Mezőkovácsházán az Árpád és Alkotmány utca kereszteződésében. Az őszi kampányidőszak sikeresen zárult számos előadást tartottunk több vállalatnál, a megváltozott közlekedési viszonyokról, valamint a láthatóság fontosságáról. Külön említést érdemel a Tanya Program, mely során propagandaanyagokat osztottunk a külterületén élő lakosok részére.

11 11 Az iskola rendőre programban 18 fő rendőr vesz részt a 15 általános iskolában és 3 középiskolában. Medgyesbodzáson Almási János r. törzsőrmester látja el az iskolarendőri feladatokat. 69 alkalommal baleset-megelőző előadást tartottak, gyalogos- és kerékpáros közlekedés, vizek veszélyei témakörben, kb fő alsó és felső tagozatos részére, míg a felső tagozatos, illetőleg a szakközépiskolákban, bűnmegelőzési témakörben 17 alkalommal közel 800 fő hallgatta meg előadásainkat. Az iskola rendőrök személyesen juttatták el az iskolákba az ORFK-OBB által kiadott tanévkezdeti kiadványokat, az első osztályos tanulóknak az üzenő füzeteket. A szülők figyelmét a példamutatás fontosságára szülői értekezletek alkalmával hívták fel az iskola rendőrök. Mivel az illetékességi területünkön működő szakközépiskolákban is folytatódott az iskola rendőr program, ezért három iskolában összesen 15 alkalommal kb diáknak tartottunk előadást, a drogok és egyéb a szervezetre káros anyagokról, valamint az iskolában gyakran előforduló erőszakokról. Kovács Péter r. törzszászlós senior állományban lévő kolléga 44 alkalommal 921 főnek tartott közlekedésbiztonsággal összefüggő tájékoztatást iskolások részére. 10. Együttműködés Az illetékes ügyészi, bírói szervekkel, társhatóságokkal kapcsolatunk és együttműködésünk továbbra is folyamatos, jó színvonalú volt. Mezőkovácsháza Rendőrkapitányság illetékességi területén 18 polgárőr egyesület működik. A polgárőr egyesületek részére 22 alkalommal tartottunk tájékoztató előadást, az új polgárőr tagoknak 3 esetben képzést. A polgárőrök összesen 35 sport, kulturális és egyéb rendezvény biztosításában 123 fővel, 1072 órában vettek részt. Közlekedési, közrendvédelmi és bűnügyi akcióban 25 alkalommal, 85 fővel és 376 órában képviseltették magukat. Baleset- és bűnmegelőzési előadáson, vetélkedőkön 20 alkalommal, 35 fővel, 96 órában segítették munkánkat a polgárőr csoportok. 2 fő polgárőrt részesített elismerésben a megyei rendőr-főkapitányság vezetője. Az önkormányzatok továbbra is mindent megtettek a területükön működő rendőrök optimális munkakörülményeinek megteremtése, biztosítása érdekében. Az illetékességi területünkön kettő önkormányzat részesített jutalomban a területén szolgálatot teljesítő rendőrt, összesen 5 főt. A jutalmakat április 24-e, a Rendőrség Napja, valamint az év végi ünnepek alkalmából adták át. Tizenegy település önkormányzatától érkezett felkérés a képviselő-testület előtti beszámoló megtartására a közbiztonság helyzetéről. A beszámolót ezen önkormányzatok képviselő-testületei előtt megtartottuk, azokat valamennyi esetben elfogadták. III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra Azonos szintű közbiztonság szavatolása valamennyi településen! A közbiztonság javítása érdekében a kiemelt, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények-, és szabálysértések elleni hatékony fellépés, a felderítés eredményességének növelésére. - A közterületen elkövetett bűncselekmények megelőzősére 2014 évben kiemelt figyelmet fordítunk. - A büntetőeljárások gyors lefolytatása, annak érdekében, hogy az elkövető mihamarabb szembesüljön tettének következményeivel. - A bejelentésekre, panaszokra gyors és hatékony reagálás.

12 12 - A személyi sérüléses közlekedési balesetek számának további csökkentése ban is különös figyelmet kell fordítanunk a közlekedés biztonságának erősítésére, a közúti közlekedési balesetek számának és ittas részaránynak további csökkentésére a közúti forgalom ellenőrzésével. Fokozott erőfeszítéseket kell tenni az objektív felelősség és a zéró tolerancia elvét megvalósító jogszabályok további érvényesülése és a kapcsolódó intézkedési tervek, programok megvalósítása érdekében. - Bűn- és baleset megelőzési tevékenység hatékonyságának növelése A kialakított jó kapcsolat, a biztonságos, élhető lakókörnyezet fenntartása falvainkban, nagyközségeinkben és városainkban tudatos és hatékony intézkedéseket követel a jövőben is. A személyes kapcsolattartást biztosítjuk a lakossági fórumokon és azon túl is. Törekszünk a körzeti megbízotti állomány 100 %-os feltöltöttségének fenntartására. Továbbra is különös figyelmet fordítunk a közlekedés biztonságának erősítésére, a közúti közlekedési balesetek számának és ittas részaránynak további csökkentésére a közúti forgalom ellenőrzésével. A kerékpárosok által ittasan okozott balesetek számát folyamatosan figyelemmel kísérjük. Fontosnak tartjuk a rendőrkapitányság terültén működő határrendészeti kirendeltségekkel közösen a schengeni követelményeknek való határrendészeti, mélységi ellenőrzési feladatok maradéktalan végrehajtását. Továbbra is igyekszünk megtartani a kialakított jó kapcsolatot az önkormányzattal, biztosítjuk a folyamatos információáramlást. Köszönöm a lakosság és az Önkormányzat támogatását, kérem, hogy a jövőben is a rendelkezésre álló lehetőségeikkel aktívan támogassák munkánkat. A képviselő-testület munkájához kívánok további sok sikert a magam és a kapitányság valamennyi munkatársa nevében. Mezőkovácsháza, június 13. Dr. Bede Sándor r. alezredes rendőrkapitány

13 13 1. sz. melléklet Emberölés szándékos befejezett emberölés emberölés kísérlete testi sértés súlyos testi sértés halált okozó testi sértés kiskorú veszélyeztetése embercsempészés Garázdaság Önbíráskodás visszaélés kábítószerrel (terjesztői 7. magatartások tekintetében) BTK 282/A., 282/B. (2)-(3) bek., 282/C. (2) bek.) Lopás Személygépkocsi lopás zárt gépjármű-feltörés Lakásbetörés Rablás Kifosztás Zsarolás Rongálás Orgazdaság jármű önkényes elvétele kiemelten kezelt bcs. összesen Medgyesbodzáson

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált.

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált. Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/1501-1/2014. ált. BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2013. ÉV 2. oldal PREAMBULUM A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területe

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Szarvasi Rendőrkapitányság Száma: 060/2509116.Ált. A beszámolót előterjesztésre alkalmasnak tartom: 7 Ityan Sandor. ez~ des rendőrségi főt~ ~ os kapitányság. ~ ~. BESZÁMLÓ 15. évi közbiztonságának helyzetéről,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36)

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36) Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ 341-944, Fax: (36) 341-944 BM tel.: (31) 40-11, BM fax: (31) 40-35 e-mail:kovacsj@heves.police.hu Szám:10020-1299 / 2014.ált.

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos BÉKÉSCSABAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. (66) 444-329 BM: (33) 20-55 fax: városi:66/523-700, BM:(33) 24-46 e-mail: hajdu.antal@bekes.police.hu

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról. Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, Körmöndi

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közbiztonság helyzetéről, a. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

BESZÁMOLÓ. a közbiztonság helyzetéről, a. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Száma: 12000-608/8/2015. ált. NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓ a közbiztonság helyzetéről, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014 Szám: 03010 / 4745 /2015. ált. Jóváhagyom: Kerti István r. alezredes rendőrségi tanácsos kapitányságvezető B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében Kiss Csaba r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, az ORFK-OBB főtitkára Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

a rendőrség további lehetőségei első sorban

a rendőrség további lehetőségei első sorban Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Magyarország közlekedésbiztonsági helyzetének értékelése, a rendőrség további lehetőségei első sorban a halálos

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD Szám: 7/ 852/25. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Dunaharaszti Rendőrőrs évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. A Dunaharaszti Rendőrőrs évi tevékenységéről PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG DUNAHARASZTI ŐRS Szám: 13130/393/2016.ált Jóváhagyom: Dr. Csipler Norbert r. ezredes Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője B

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2014. évi tevékenységéről Előadó: Tóth Gábor r.szds. Őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2014. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/560-990 : fonyodrk@somogy.police.hu Szám: 14030/4443/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80 SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1289-2/2013

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó BALATONFÜRED RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY Szám: 19070/4186-2/2016. ált Jóváhagyom: Regdon László r. ezredes rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Aszófő község közbiztonsági

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. április 20-i ülésére Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető "51 lo\q Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában végzett 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Ózd, 2015. május 28. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/ /2014. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r. alezredes

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ . i SZOLNOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG POUCE KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY ~. P 5000 Szolitol, Dr. Sebestéiiy Gyula Út 5. ~: 5006 Szolnok Pf.:5. POLICE : 567520-871 ~:567520-873 BMg: 32718-71

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság 2510 Dorog, Mátyás király utca 1. Pf.: 1. tel.:33/512-770 BM: /21/56-50 fax: 21/56-85 e-mail: krasulaj@komarom.police.hu Szám: /2013.ált.

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S Rendőrkapitányság Szeged M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S : Mórahalom, Kölcsey F. u. 2/b. Pf: 447. 6782. : 06-62-581-040, 562-400/47-80, : 581-041/47-49 Szám: 06010/8794/2014. ált. BORDÁNY KÖZSÉG KÖZRENDJE,

Részletesebben

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában végzett 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Ózd, 2015. április 23. Szám: 05070-467/2015. Ált. B E SZ Á M

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9. szeptember 8-i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 8. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

2015. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

2015. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Szám: 98/932-1/216.ált. BESZÁMOLÓ EGYEK 215. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL Bevezetés A Rendőrséget és ezen belül a Balmazújvárosi

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2015-ben végzett munkájáról

Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2015-ben végzett munkájáról Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2015-ben végzett munkájáról Ózd, 2016. április 28. Előterjesztő: Dr. Varga László Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Szám: 05070-14481/2015. Ált. ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 15. : 87/482-287, BM: 22/44-41, fax: 482-287/44-21 NovakP@veszprem.police.hu Szám:19070/338-1/2012.ált.

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2015. évi tevékenységéről Előadó: Tóth Gábor r. őrnagy Őrsparancsnok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 8-i ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 8-i ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Rendőrségi beszámoló Harkány város közbiztonsági helyzetéről Melléklet: Beszámoló E L Ő T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE 1.) Napirendi pont ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2011. év május hónapban tartandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ

6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD 6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ A Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. szeptember -i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 7. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 1 OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY * Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111. ( (68) 411-344 ( BM (33) 55-00 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/298-3/2013.ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/../2016. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! zp; ; KUNSZENTMÁRTN RENDŐRKAPTÁNYSÁG.Keze1ési jelzés : Kezelési utasítás :- Tárgy: 16. évi önkormányzati beszámoló hiv.szám: - előadó: Fekete Tamásné c.r.őrgy. telefon: 32/43-12 group wise: FeketeTjasz.olice.hu

Részletesebben

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;"1"0 ;

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;10 ; Dunaújváros Rendőrkapitányság 2400, Dunaújváros, Szent György u. 1. Tel.: 25/510-510,Fax:25/510-510 IRM lel: 22150-10Fax:22/50-37!tHeONISED FCI: UCHUMU: EFQM 1-------.--. '---1 V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. Telefon/Fax : (62) 511-260, 511-262 BM: 33 10-77 Szám: 06040/611/2010.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói Rendőrkapitányság 9. évi munkájáról Bevezetés A Makói

Részletesebben