Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magen Politikai, közéleti portál Izrael Államról"

Átírás

1 Grünhut Zoltán Innovációra ösztönző tradíció? A közigazgatási körzetek szerepe az izraeli területfejlesztés és helyi hatalomgyakorlás modernizálásában A kelet-nyugati irányban a Jordán folyótól a Földközi-tengerig, míg észak-déli metszetben a libanoni hegyvonulatoktól az Eilati (Akabai)-öbölig terjedő, a valamikori római hódítók nyomán Palesztinának elnevezett, ma Izrael Állam és a Palesztin Autonómia sokat szenvedett lakói számára otthont adó területen egyszerre él tovább a múlt és bontakozik ki a jövő, sajátságos világot teremtve a jelenben. A vallási, politikai, társadalmi életet átható tradíciókhoz hasonlóan a jog, a közigazgatás, sőt még a helyi önkormányzati rendszer tekintetében is érvényesülnek az évszázados hagyományok. A többszöri módosítások, aktualizálások és átfogó revíziók ellenére a ma hatályos izraeli törvények jelentős hányadában felfedezhetőek olyan szabályozások, strukturális rendelkezések, melyek a brit, avagy az azt megelőző török időkre nyúlnak vissza. Különösen igaz ez a közigazgatási rendszerre, valamint a helyi hatalomgyakorlás intézményi kereteire. A török porta, majdan az első világháborút követően a brit mandátumi hatóságok igyekeztek a gombamód szaporodó zsidó települések egyre fokozódó autonómiatörekvéseit csak lépésenként kielégíteni, a központi beavatkozás lehetőségét, valamint annak eszközeit fenntartani. Néhány kevésbé részletező, tömör szabályozás kiadását követően 1, a brit mandátumi igazgatás 1934-ben kénytelen-kelletlen elfogadta a törvényhatósági rendeletet [Municipal Corporation Ordinance (No. 1. of 1934) by the High Commissioner for Palestine British Mandate], mely már sokkal kiterjedtebb formában taglalta a főhatalom önkormányzatokkal kapcsolatos jogait és kötelességeit, valamint a helyi hatóságok feladat- és hatásköreit, illetve azok elidegeníthetetlen jogosítványait. A rendelet többek között kimondta, hogy új önkormányzatok létrehozásáról, a meglévő helyhatóságok közigazgatási határainak módosításáról kizárólag a főkormányzóság dönthet, továbbá a jogszabályban hosszú huzavona után rögzítetett a helyi hatóságok testületi struktúrája, az ülésezés rendje és 1 Példaként lásd az önkormányzatok jogállását, az adott helyzetben kedvező, később azonban túlságosan felületesnek bizonyuló módon taglaló helyi tanácsi rendeletet (The Local Council Ordinance, 1921). 1

2 procedúrája, a bizottságok létrehozásának módja, azok jogkörei, a különböző tisztségekre történő kinevezés feltételei, az e pozíciókkal járó feladat- és hatáskörök, a képviselők jogai és kötelességei, megválasztásuk módja, valamint a költségvetés elfogadásának rendje is. A mandátumi főhatóság helyi beavatkozásának lehetőségeit az elviekben decentralizáló céllal létrehozott, delegációs alapon működő, főként közigazgatási, kisebb részben önkormányzati funkciókat kapó területi körzetek voltak hivatva biztosítani. Akkó, Nablusz, Haifa, Jeruzsálem, Lod és Gáza központtal összesen hat körzet került kialakításra. A függetlenség május 14-i kikiáltását, illetőleg a másnap kirobbanó és több mint egy esztendeig húzódó első arab izraeli háború lezárását követően, a zsidó állam kormányzatának rendkívüli hatékonysággal kellett kialakítania, illetőleg elfogadnia az alapvető politikai, jogi és társadalmi intézményeket, a szükséges jogszabályi kereteket. A fennmaradás érdekében vívott fegyveres, valamint az azt kísérő és követő gazdasági túlélési harc során Izrael biztos alapként számíthatott az évtizedek során organikusan kifejlődő, az állam létrejöttét és szuverenitásának megőrzését lehetővé tevő önkormányzati és közigazgatási struktúrára, sőt, a különböző külső és belső kényszerkörülmények miatti politikai centralizálási szükségszerűség szempontjából még a britek által hátrahagyott körzeti intézményrendszer is hasznos örökségnek bizonyult. Az izraeli körzetek általános jellemzőiről A palesztinai brit mandátum és az 1948-ban megalakuló, egy évvel később, a rodoszi fegyverszüneti tárgyalások keretében nem hivatalos politikai határvonalat nyerő zsidó állam területi különbözősége miatt, az izraeli kormányzat újradefiniálni kényszerült a korábbi körzeti struktúrát. Ennek nyomán, megtartva az eredeti rendszert, de módosítva a közigazgatási határokat, összesen hat név szerint: északi, déli, központi, tel-avivi, haifai és jeruzsálemi körzet (héberül: ma[h]oz) kialakítására került sor, melyek mindegyikét kisebb kiterjedésű kerültekre (nafa) osztották, sőt, azok többségében még speciális természetvédelmi régiókat is kijelöltek. 2 Miként az a történelemből jól ismert, az 1967 nyarán zajló ún. hatnapos háború keretében Izrael jelentős területeket foglalt el a szomszédos arab államoktól, mely térségek közül a Golán-fennsíkot az északi, még Kelet-Jeruzsálemet értelemszerűen a jeruzsálemi körzethez csatolták. 3 A szintén 1967 óta vitatott státuszú Júdea és Szamária, ahol több mint 2 Összesen ötven természetvédelmi régió található szerte Izraelben. 3 Tudvalevő, hogy a nemzetközi közösség nem ismerte el Izrael deklaratív annexióját a Golán-fennsík és Kelet- Jeruzsálem kapcsán, melyeket megszállt területekként tart számon a világ valamennyi állama. 2

3 120 kisebb-nagyobb településen ma már közel izraeli él, azonban egyetlen körzethez sem tartozik, mivel e területeket nem annektálta Izrael. 4 Északi körzet A körzet területe összesen 4638 km², melyből a vitatott megítélésű Golán-fennsík 1154 km². A régióban élők száma meghaladja az főt, a lakosok többsége Izraelben egyedül itt arab etnikumú. Számos tényezőre köztük a domborzati viszonyokra, gazdasági, demográfiai és biztonságpolitikai okokra visszavezethetően viszonylag alacsony a népsűrűség, nem éri el a 267 fő/km²-t. A közigazgatási központ Názáretben működik. Az Izraeli Központi Statisztikai Hivatal 2007-re vonatkozó adatai szerint a körzet etnikai, illetve vallási megoszlása következőképpen alakult: zsidók (44,2%), arabok (55,2%), egyéb (3,3%), illetve felekezeti tekintetben: zsidók (44,2%), muzulmánok (37,4%), drúzok (7,8%), keresztények (7,4%), nem vallásosak (3%). 5 Közigazgatásilag öt a cfáti, a kinereti, a jezreel völgyi, az akkói és a goláni kerületre oszlik a körzet, melyben összesen 17 városi és 61 települési önkormányzat található, valamint további 15 regionális tanács működik. Haifai körzet A haifai metropoliszt, valamint az attól délre Haderáig nyúló tengerparti sávot magában foglaló Haifai körzet teljes területe 864 km², lakossága megközelíti a főt. Az Északi körzethez képest jelentősen eltér a népesség etnikai és felekezeti összetétele: zsidók (72%), arabok (23%), egyéb (5%), vallási megoszlás alapján: zsidók (72%), muzulmánok (18,8%), drúzok (2,5%), keresztények (1,8%), nem vallásosak (4,9%). 6 A két legnagyobb város Haifa és Hadera és vonzáskörzetük alkot egy-egy körzeten belüli kerületet, a közigazgatási központ Haifában székel. A régióhoz összesen városi és települési önkormányzat, valamint négy regionális tanács tartozik. Központi körzet A ramlai közigazgatási székhellyel működő Központi körzet Izrael legnépesebb területi egysége, az összlakosság meghaladja az főt. Az utóbbi években egyenletes prosperitást mutató, számos nagy volumenű, főként elektrotechnikai és kutatás-fejlesztési 4 Teljességükben csak Júdea és Szamária ún. C zónáiban hatályosak az izraeli törvények. 5 Israeli Central Bureau of Statistics: Statistical abstract of Israel Israeli Central Bureau of Statistics: Statistical abstract i.m. 3

4 beruházásnak helyt adó régió négy a sharoni, a Petah Tikva-i, a ramlai és a rehovoti kerületre oszlik. A lakosság döntő hányada zsidó (88%), az arab etnikumúak száma nem éri el a főt (kb. 8%). 7 Az 1293 km² összterületű körzetben található a legtöbb városi rangú önkormányzat, együttesen 18, melyek mellett 22 települési helyhatóság és 12 regionális tanács működik. Tel-avivi körzet Az összesen tíz városi és két települési önkormányzatból álló, mindössze 176 km² területű, de több mint 1,22 millió embernek otthont adó körzet, valójában egy összefüggő metropoliszt alkot, melynek központja az alig száz éves, ám mégis világvárosi címet viselő, a Föld 52. leggazdagabb 8 és 42. legfontosabb 9 települése: Tel-Aviv. A körzet lakosságának közel 99%-a zsidó, az 1%-nyi, főként Jaffában élő arab népesség egyharmada keresztény. Az Izrael gazdasági, pénzügyi, üzleti, kulturális, kereskedelmi és logisztikai központjának számító körzet önmagában majdnem 65%-át produkálja az ország éves GDP-jének. Jeruzsálemi körzet Az Izrael Állam fővárosát és vonzáskörzetét felölelő régióban 652 km²-es alapterülete ellenére mindössze két városi és három települési rangú önkormányzat, valamint egyetlen regionális tanács működik. A Tel-Avivhoz hasonlóan kerületi tagolás nélküli körzet jelentőségét annak nyilvánvaló történelmi szerepe, valamint politikai centrum-helyzete és kétségkívüli turisztikai vonzása adja. Kelet-Jeruzsálem 1967-es elfoglalása, a város újraegyesítése és közigazgatási határainak kibővítése, majd az 1980-es Jeruzsálem törvény hatályba lépése óta a körzet területe számottevően kibővült, mindezt a nemzetközi közösség azonban nem hagyta jóvá, minek tükrében a közel fős lakosság egy részének jogi hovatartozása is vitatott. 10 Déli körzet Az askelóni és a Beer Sheva-i kerületből álló, az egész Negev-sivatagot magában foglaló, összesen körülbelül km²-nyi déli körzet (86%-ban zsidó és 14%-ban arab) lakossága 7 Israeli Central Bureau of Statistics: Statistical abstract i.m. 8 The 150 richest cities in the world by GDP in 2005, City Mayors Statistics, The 2008 Global Cities Index, Foreign Policy, Amellett, hogy a nemzetközi aktorok vitatják a kelet-jeruzsálemi arabok jogi hovatartozását, a megszállt területeken létesült illegális izraeli telepeknek tartják a jeruzsálemi metropoliszhoz tartozó zsidó külvárosokat, köztük többek között Pisgat Ze evt, Gilot, Har Homát, Ramat Allont, Ramat Shlomot, Neve Ya akovot, Kelet- Talpiotot, Ramat HaMatost és Ramat Eshkolt. 4

5 nem sokkal haladja meg az egymillió főt. A régióban 12 városi és 11 települési önkormányzat működik, az elszórtan elhelyezkedő kibucokat és mosávokat felölelő regionális tanácsok száma 15. A kormányzati fejlesztési tervek, elkülönített pénzalapok, valamint a lakossági és letelepedési kedvezmények ellenére a déli körzet, hasonlóan az északihoz, Izrael lemaradó térségének számít. 11 Kivételnek a prosperitást mutató tengerparti sáv tekintendő, a dinamikusan fejlődő Asdoddal, valamint a kereskedelmi központtá előrelépő Askelónnal, ugyanakkor a Gázai-övezet közelsége, illetve annak negatív hatásai e részeken is érezhetőek. A körzet közigazgatási központja Beer Shevában székel. Júdea és Szamária A közigazgatási értelemben körzetnek nem számító, de mégis számos oknál fogva önálló területi egységet alkotó Júdea és Szamária a vitatott (a nemzetközi közösség álláspontja szerint izraeli megszállású) térségek közé tartozik. Összesen 123 törvényesen létező zsidó település és megannyi illegális, ún. előőrs található a régióban, mely nyolc katonai adminisztratív körzetre oszlik (Menashe, Jordán völgye, Szamária, Efraim, Benjamin, Makkabim, Etzion, Júdea). A vitatott térségben négy városi és 13 települési rangú önkormányzat működik, a többi 105 zsidó telep (merthogy a 13-ból települési hatóságból egy fuzionált önkormányzat) hat regionális tanácsot alkot. Miként azt fentebb már említésre került, az e térségben élő izraeliek száma megközelíti a et. A körzetek jogállása Habár a körzetek, mint részleges önkormányzati funkciókat a helyi hatóságokkal együttműködésben ellátó területi egységek, részei a főhatalom vertikális megosztásának, jogállásúkat tekintve sokkal inkább a központi közigazgatás dekoncentrált intézményi struktúrájaként, semmint önálló lokális hatalmi szereplőkként értelmezendők. 12 Tehát Izraelben nincs területi szintű önkormányzati rendszer, a körzeti szervek nem képviseleti logika szerint működnek, nem alkotnak jogszabályokat, s a tagok nem választással, hanem kinevezéssel nyerik el tisztségüket. A biztosok által vezetett körzetek feladat- és hatásköreinek döntő hányada közigazgatási jellegű, melyeket a belügyminisztérium, illetve szakosított szerveinek irányítása mellett látnak el. Vagyis szorosan kötődve a központi kormányzathoz elsősorban 11 Moshe Justman - Avia Spivak: Socioeconomic dynamics of local authorities in Israel, Israel Economic Review, Vol. 2 No o. 12 Administrative reform, innovation and maintenance - Israel, CAIMED,

6 regionális szintű végrehajtói funkcióval bírnak, bizonyos jogköreik azonban túllépve a közigazgatási feladatcsoportokon, sőt, a lokális ügyvitel monitoring típusú felügyeletén, kifejezetten a helyi önkormányzatok működéséhez kapcsolódnak. 13 A belügyminisztérium önkormányzatokkal kapcsolatos intézményei két fő szervezeti csoporthoz, illetve azokon belül több szakosított részleghez tartoznak. Az adatok hatékony elemzése, feldolgozása, a jelentések megalapozott elkészítése, az előterjesztések helyi kérdéseken alapuló összeállítása érdekében ezen intézmények mindegyikének vannak körzeti szakbizottságai is. A Helyhatóságok Pénzügyi és Költségvetési Főosztálya keretében többek között az alábbi szervezetek működnek: 14 A Költségvetési Osztály az önkormányzatok pénzfelhasználását segíti elemzések, előrejelzések és statisztikák készítésével, pénzügyi információk biztosításával, valamint irányelvek kidolgozásával, de javaslattétellel élhet a helyhatóságok költségvetésével, valamint a lokális adórendszer kidolgozásával kapcsolatban is. Az önkormányzatok pénzügypolitikáját és likviditását a körzeti szakbizottságok közreműködésével ellenőrzi. A Támogatási és Hitelezési Osztály a kormányzat által nyújtott szubvenciók kifizetéséről gondoskodik, felügyeli az önkormányzatok hitelfelvételeit, önálló bevételeikkel folytatott gazdaságpolitikájukat, igyekszik bekapcsolódni újabb bevételek allokálásába, valamint pénzügyi szempontból ellenőrzi, hogy a központi támogatások fejében az előírt közszolgáltatásokból milyen formában és minőségben részesülnek az állampolgárok. Utóbbi részterület szakmai jellegű felügyeletéért, kvantitatív és kvalitatív értékek meghatározásával az Önkormányzati Szolgáltatások és Fejlesztések Osztálya felelős, mely egyúttal innovációs projektek kidolgozásával, a kormánykabinet számára javaslatok és szabályozási ajánlások előterjesztésével, valamint hatékonysági felmérések készítésével közreműködik az önkormányzati közfeladatok standardizálásában, az ellátás színvonalának fokozásában. Az Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály, illetve az Önkormányzati Revizori Hivatal eseti működési szabályszerűségi kontrolleljárásokat folytatnak le szerte az ország helyhatságai között. Megállapításaikat, vizsgálati eredményeiket a körzeti szakbizottságokon keresztül ismertetik az önkormányzatokkal. 13 International Local Government Studies: Country Profile - Israel, Ministry of the Interior, Israel Government Yearbook

7 A belügyminisztérium másik, szintén önkormányzatokkal foglalkozó, illetve a körzeti szinttel differenciált módon együttműködő nagyobb szervezeti csoportja az Önkormányzati és Adminisztrációs Főosztály, mely szakintézményei számára általános célként három irányelvet fogalmaz meg: 1. elősegíteni a nemzeti szintű kormányzati politika helyi érvényesülésének lehetőségeit; 2. hatékonyan fejleszteni a lokális adminisztrációs és közszolgáltatási képességeket, ily módon hozzájárulva az önkormányzati működés innovációjához; 3. polgárbarát önkormányzati struktúrákat kialakítani, a lakosok aktív civil és politikai részvétele mellett. 15 A Főosztályhoz többek között az alábbi szakintézmények tartoznak: A Helyhatóságok Humánerőforrási Osztálya egyrészről személyzeti követelményeket állít az önkormányzatoknak, másrészt fejlesztési és strukturális javaslatokat készít azok számára a hatékonyabb adminisztrációs feladatellátás és a munkaállomány minimalizálása érdekében. Az Osztály továbbá támogatja az egyes önkormányzati bürokráciák személyzeti kooperációját, valamint az eljárások standardizálását, ily módon elősegítve a professzionalizálódás előnyeinek érvényesülését. Részben hasonló feladatokat ellátva a Helyhatóságok Képzési Osztálya elsősorban az önkormányzati dolgozók továbbképzéséért, valamint az egyes feladataik magas szintű ellátásában való közreműködésért felelős, mégpedig a körzeti szakintézetekkel közösen szervezett tanfolyamok tartásával, valamint kellően informatív és hasznosítható szakirodalmak, kutatási eredmények biztosításával. Az Osztály továbbá egyetemek és főiskolák hallgatóinak bevonásával részt vesz az önkormányzatok humánerőforrás utánpótlásában is. A Helyhatóságok Szervezeti Fejlesztéséért Felelős Osztály egyrészről elemzések készítésével és innovációs projektek kidolgozásával támogatja az önkormányzati adminisztrációs bürokráciák működési hatékonyságát, másrészt felügyeli az ilyen irányú fenntartható fejlesztések folyamatát, gondoskodik azok és a kormányzati prioritások összhangjáról. A belügyminisztériumi, valamint az annak alárendelt körzeti struktúra egyik legjelentősebb intézménye a Helyhatóságok Együttműködési Osztálya, mely nevéből következőleg az önkormányzatok szélesedő kooperációját ösztönzi és támogatja a legkülönbözőbb területeken. A testületnek jogában áll javaslatot tenni az egyes települési közigazgatási határok és a helyhatósági státuszok módosítására, valamint az 15 Ministry of the Interior, Israel Government Yearbook i.m. 7

8 egyetlen önkormányzathoz sem tartozó területek besorolásának megváltoztatására, továbbá adott helyhatósági struktúrák átszervezésére, illetve a szolgáltatások minőségének javítása érdekében egész települési fúziók és intézményi együttműködések végrehajtására. Részterülettől függetlenül az Osztály deklaratívan keresi és ösztönzi a települések közötti, az önkormányzatok és gazdasági, illetve civil szervezetek, valamint a körzeteken átnyúló együttműködések lehetőségét. A helyhatóságok számára hozzáférhető digitális adatbázist működtet az innovációs tervekhez alkalmas partnerek kiválasztásának megkönnyítése, a potenciális pályázati lehetőségek bemutatása érdekében. A nemzeti és körzeti szinten is megjelenő intézmények közül önkormányzatokkal összefüggő hatáskörei vannak még a Települési Vízügyi Adminisztrációs Hivatalnak, mely a helyhatóságok vízfelhasználási és ivóvíz-, valamint csatornahálózati infrastrukturális együttműködéseit támogatja, felügyeli, továbbá a Rurális Területek és a Regionális Tanácsok Ügyeivel Foglalkozó Biztosoknak, valamint az Arab Körzetek Koordinátorának. A körzetek szerepe a területfejlesztésben Jelen dolgozat témája szempontjából különösen érdekes, hogy a hat körzetnek milyen jog- és hatáskörök jutnak Izrael központosított, de talán éppen ezért hatékonyan funkcionáló területfejlesztési rendszerében, melyet az 1965-ben elfogadott, azóta több kiegészítő módosítást megért Tervezési és építkezési törvény rögzít, igen részletes formában. 16 A jogszabály háromszintű nemzeti, körzeti és lokális érdekeltségű struktúrát nevesít, melyek bizonyos szintig előírt közös tárgyalásai, illetve döntései alapján lehet elfogadni, majdan pedig megvalósítani a különböző fejlesztési terveket. Fontos kiemelni, hogy a röviden csak Tervezési Hatóságnak nevezett intézményi hálózat több szintű jóváhagyására még a legegyszerűbb innovációs beruházás megkezdéséhez is szükség van, mely egyrészről lassíthatja a projektek kivitelezését, ugyanakkor garantálja a nemzeti, a körzeti és a lokális prioritások összehangolását, valamint a felek köztük akár több körzet és több önkormányzat együttműködését. A 22 tagú Nemzeti Bizottságot a belügyminiszter vezeti, mellette hét akár alkalmanként változó kormánytag (vagy megbízott delegáltjaik), egy-egy magasan jegyzett területfejlesztési, építészeti és természetvédelmi szakember, Jeruzsálem, Tel-Aviv-Jaffa és 16 Planning and Building Law (1965), passed by the Knesset on the 14th of Tammuz, 5425 (14th of July 1965). 8

9 Haifa polgármesterei (vagy megbízott delegáltjaik), egy-egy városi és települési önkormányzat polgármestere, továbbá egy regionális tanács vezetője, egy bejegyzett státuszú mérnők, egy női szervezeti megbízott, a Technion egyetem egy szakoktatója, továbbá egy demográfiai szakértő és egy szociológus vesz részt. A Körzeti Bizottságok 15 tagúak, az elnöki funkciókat ellátó Körzeti Biztos mellett, hét, meghatározott tárcához tartozó miniszteri delegált, egy-egy államilag alkalmazott, illetve független foglalkozású területfejlesztési, vagy építészeti szakember, valamint öt önkormányzati megbízott működik közre. A Körzeti Bizottságok mandátuma négy esztendőre szól. A helyi szintű terület-, vagy inkább településfejlesztési bizottságok az önkormányzati struktúrába illesztve működnek. A tagokkal összefüggésben a törvény két előírást fogalmaz meg: egyrészről a bizottságelnöki teendőket a polgármesternek kell ellátnia, másrészt az összes résztvevő száma 21 képviselőnél kisebb testület esetén nem haladhatja meg a hetet, még az említett értékhatár feletti önkormányzati plénumok vonatkozásában pedig a 11-et. Kisnépességű települések esetében lehetőség van arra, hogy külön intézmény létrehozatala nélkül a testület egésze funkcionáljon fejlesztési bizottságként. Szintén a helyi szint vonatkozásában fontos megemlíteni, hogy a települések létrehozhatnak közös fejlesztési bizottságokat is. Ez esetben a testület nyolc teljes jogú a Körzeti Biztos, illetve hét helyhatósági delegált, valamint négy tanácsadói jogkörrel bíró, megbízott státuszú három miniszteri és egy körzeti delegált tagból kell, hogy álljon, előbbiek esetében törekedve az együttműködő önkormányzatok paritásos reprezentativitására. A helyi szintű tervezésifejlesztési bizottságok mandátuma szintén négy évre szól. A közigazgatási értelemben egyetlen településhez sem tartozó, egy azon körzeten belüli terület kapcsán lehetőség van Speciális Tervezési és Építési Bizottság felállítására (pl.: egy új település létrehozása, avagy valamilyen lakatlan területen történő beruházás kidolgozása kapcsán). E Bizottság munkájában tíz tagnak kell részt vennie: két-két delegáltnak a belügy- és az építési minisztériumból, egy-egynek az egészségügyi, az igazságszolgáltatási, a védelmi, a közlekedési és a munkaügyi tárca részéről, valamint két helyi önkormányzati megbízottnak. A külön intézményi formák kapcsán kell megemlíteni az ún. Közös Bizottságot is, melyet több Körzeti Bizottság együttműködése, avagy a szintek közötti területfejlesztési kooperációk eredményeként alakulhat meg. 9

10 Az ügymenetet tekintve 17 valamennyi szint kezdeményezheti fejlesztési javaslat benyújtását, de rendszerint alulról, önkormányzati (esetleg közös helyhatósági) előterjesztéssel indulnak a procedúrák, míg nemzeti szinten inkább általános, az ország egészét érintő fejlesztési stratégiák, valamint monstre innovációs projektek (pl.: átfogó mezőgazdasági és ipari, valamint a legkülönbözőbb infrastrukturális beruházások) kerülnek kidolgozásra. Már a lokális szintű tervek összeállításakor tájékoztatni szükséges mind az illetékes Körzeti, mind a Nemzeti Bizottság meghatározott tagjait, akiknek jogukban áll javaslatot tenni a folyamatban lévő kezdeményezéssel kapcsolatban, de részben fordítva is igaz ez, hiszen a nemzeti tervek véglegesítése előtt pedig a Körzeti Bizottságok állásfoglalását kell kikérni. Fontos hangsúlyozni, hogy a Nemzeti Bizottság által kidolgozott stratégiákat kizárólag a kormány hagyhatja jóvá. A Körzeti Bizottságok által készített tervek kettős jellegűek: egyrészről kapcsolódnak a legfontosabb nemzeti fejlesztési stratégiákhoz, azok regionális vetületeit kidomborítva átfogó és hosszú távú irányelveket határoznak meg, másrészt az általános körzeti tervezési célok mellett konkrét innovációs projekteket is tartalmaznak. Természetesen a felettes szinten meghatározott stratégiák figyelembevétele kötelező erejű a lokális érdekeltségű bizottságokra is, melyek a makrodimenziójú fejlesztési prioritások többnyire mikrotípusú részelemeinek kidolgozását végzik. A helyi szintű fejlesztési bizottságok konkrét terveinek elfogadásához az illetékes Körzeti Bizottság beleegyezése kell, míg a Speciális Tervezési és Építési Bizottság előterjesztéseit pedig a Nemzeti Bizottság jogosult véleményezni, jóváhagyni. Itt szükséges kiemelni továbbá, hogy a Nemzeti Bizottság által készített stratégiákat és fejlesztési terveket leszámítva, valamennyi innovációs elképzelést tehát a lokális és a körzeti projekteket egyaránt be kell nyújtani a hat regionális kizárólag szakembereket foglalkoztató tervezési iroda közül a területileg illetékes számára. Mindezek alapján jól érzékelhető, hogy az izraeli fejlesztési politika igen összehangolt és hierarchizált, amelyben a Körzeti Bizottságoknak, mind az országos stratégiák véleményezése, mind a helyi tervek értékelése és jóváhagyása szempontjából komoly feladat jut. Nem ok nélkül állítják izraeli és nemzetközi kutatók, hogy ezen intézményesült forma különösen az egyre gyakoribbá váló Közös Bizottságok hatékonyan képesek elősegíteni a regionalizációs (tehát a települési szinten túllépő, annál nagyobb közigazgatási egységekre kiterjedő) kooperatív önkormányzati működését, illetve annak urbánus változatát, a 17 A dolgozat korlátos keretei okán csakis a legfontosabb működési előírásokra térünk ki, elhagyva ezúttal a tárgyalási rend, a szavazási procedúra és egyéb formai előírások részletezését. 10

11 metropolizációt. A dolgozat utolsó fejezetében az izraeli önkormányzati rendszer ilyen irányú fejlődésének lehetőségét tekintjük át röviden. Innovációra ösztönző tradíció? Miként azt az önkormányzatokkal kapcsolatos magyar és nemzetközi szakirodalmak többségéből kiolvashatjuk, a jóléti állam mélyülő válsága egyre inkább megköveteli, hogy a helyi hatalmi szervek elhagyják a klasszikus kormányzási (government) logikát, s az állami, a gazdasági és a civil szférát összekapcsolva, bizonyos feladatokról lemondva, a közszolgáltatások egy jelentős részét pedig privatizálva irányítási (governance) pozícióba vonuljanak vissza. E szerep- és szemléletváltás egyszerre igényli az állam kivonulását, a gazdasági szféra növekvő beruházási szándékát és a civil részvétel aktivitásának fokozódását. De vajon e reformtörekvés a helyes megoldás? Merthogy a decentralizáció bővítését szükségszerűnek tartó érvelésekkel párhuzamosan, megalapozott álláspontok szólnak a szétaprózódó önkormányzati struktúrák nagyobb területi egységekbe való integritása mellett is, s bár a kettő látszólag nem feltétlen ellentéte egymásnak, a regionalizálódás/metropolizálódás mégiscsak egyfajta intézményi koncentrációt és hatásköri centralizációt követel, persze nem eleve kizárva a gazdasági és civil szféra fokozott bekapcsolódási lehetőségét. 18 Az izraeli adottságokra és strukturális sajátosságokra áttérve azt mondhatjuk, a zsidó állam önkormányzati rendszere legalább annyira alkalmas a kormányzási-irányítási szerepés szemléletváltás végrehajtására, a civil társadalom és a piaci szereplők bevonására, mint az európai országoké. Elemzésünk szempontjából nem is ez a fő kérdés, sokkal inkább az, hogy a lokális kooperációk, illetve azokon keresztül az önkormányzati integrációk lehetőségét támogatja-e a rendszer? Erre pedig a fent írtak tükrében egyértelmű igennel kell válaszolnunk, mely azt jelenti, az izraeli városok, régiók, s így maga az állam globális értelemben is versenyképes tud lenni, hiszen az önkormányzatok nem autonómiájukat féltő, be- és elzárkózó magatartást követnek, hanem ezzel éppen ellentétben, keresik az együttműködési és partneri kapcsolatok lehetőségét. Eran Razin, a jeruzsálemi Héber Egyetem professzora két működési területet emelt ki, amelyek hatékonyan támogatják az önkormányzati integráció, a hálózatosodás, a regionalizmus és a metropolizáció folyamatát Izraelben. Az egyik, a fentebb ismertetett területfejlesztési kooperáció, vagyis az ún. Közös Bizottságok növekvő száma, mely átgondolt és összehangolt, 18 Eran Razin - Patrick J. Smith: Metropolitan Governing: Canadian Cases, Comparative Lessons, The Israel Association for Canadian Studies, The Hebrew University Magnes Press, Jerusalem,

12 nagy volumenű beruházásokat tesz lehetővé, versenyképes ajánlatot kínálva a globális piaci szereplők számára. Razin kutatásaiban arra a megállapításra jutott, hogy az az általános vélemény, miszerint az izraeli területfejlesztési struktúra erősen központosított, nem helytálló, mivel e sokszereplős, de többnyire mégiscsak az önkormányzatokat tömörítő, azok innovációs érdekeit, céljait képviselő, nemzetközi tárgyalási potenciállal bíró Közös Bizottságok tulajdonképpen úgy vonják be a központi kormányzatot projekttervezéseikbe, hogy az szerepét tekintve sokkal inkább marad külső támogató, finanszírozó, semmint stratégiaalkotó. Razin természetesen a tel-avivi metropoliszt hozza fel példaként, melynek elképesztő gazdasági teljesítményéről fentebb már volt szó. 19 Az izraeli önkormányzatok integrációjának másik hajtómotorja úgyszintén a területfejlesztéshez kapcsolódik Razin professzor szerint, ez pedig nem más, mint az ipari körzetek kialakításának, illetve az abból fakadó közös adóbevételek fokozásának lehetősége. Miként Európában, úgy Izraelben is az önkormányzatok legfőbb pénzügyi forrását a központi támogatások jelentik, melyet többnyire a helyi adóbevételekkel igyekeznek kiegészíteni. A nyolcvanas évek gazdasági válságát követően, melyet az izraeli önkormányzatok csak kínkeservesen, súlyos megszorításokkal tudtak átvészelni, 1992 folyamán három galileai helyhatóság, a városi státuszú Cfát (Zefat) és két, a vonzáskörzetében található kisebb település, Rosh Pina és Hazor HaGelilit közös fejlesztések árán létrehoztak egy ipari parkot, mely az évek során regionális központtá nőtte ki magát jelentős plusz bevételekhez juttatva az érintett önkormányzatokat. A példa fellelkesítette Izrael-szerte mind a nagyobb, mind a kisebb településeket, falvakat, melyek sora készítették az integrációs együttműködéseken alapuló legkülönbözőbb ipari, mezőgazdasági, infrastruktúra-fejlesztési, oktatási, vízügyi projektterveket. 20 E két, az intézményrendszerből és a strukturális adottságokból következő, szinte évszázados centralizálási törekvéseken alapuló, a válságos körülményekből fakadó kormányzási szükségszerűségekre épülő izraeli sajátosság, eredendően ösztönzik a regionalizációt, illetve urbanizált térségekben a metropolizációt. Nem vitás, anno más céllal intézményesítették ezen eljárási formákat, senki sem gondolt integrált önkormányzati partnerségeken alapuló milliós metropoliszok, illetve regionalizálódó térségi együttműködések kialakítására, a közben megváltozó körülmények hatására azonban más értelmezést kaptak e 19 Eran Razin: Metropolitanization, globalization and governance new regionalism, old regionalism or no regionalism in Israel, IMO Montreal, April Levia Applebaum - Anna Hazan: Cooperation between small municipalities: Lessons for Israel,

13 struktúrák. 21 Hogy milyen reformlehetőségekre van még esély, azt csak az idő mondhatja meg, mindenesetre a mélyülő gazdasági világválság közepette kormányra kerülő, a közszférát kissé visszaépíteni igyekvő Netanjahu-kabinet számára hívogatóan kínálkozik a körzeti szintű kooperációk és az önkormányzati együttműködések további ösztönözése, esetleg a struktúra ez irányú szerkezeti reformálása. 21 Eran Razin: Needs and impediments for local government reform: Centralization vs. decentralization and modernity vs. traditionalism in Israel, Presented at the Regional Conference of the International Geographical Union, Commission of Geography and Public Policy, Durban, South Africa, 4-7 August

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 aznsítószámú Nemzeti Kiválóság Prgram Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támgatást biztsító rendszer kidlgzása és működtetése rszágs prgram című kiemelt

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A KRAFT PROJEKT TANULSÁGAI

A KRAFT PROJEKT TANULSÁGAI A KRAFT PROJEKT TANULSÁGAI Gaál Zoltán Kőszeg, 2017. január 21. A TRIPLE HELIX MODELL Egyetemek Kutatóintézetek Kormányzat Üzleti szféra A kutatás módszertana Szakirodalmi áttekintés Dokumentum- és tartalomelemzés

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság,

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, Alapelvek: - alapjogok érvényesülése biztosítása (demokratikus működés), Európai Önkormányzati Charta - a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, - hatékony működés,

Részletesebben

A Szilícium-vádi szerepe az izraeli térgazdaságban

A Szilícium-vádi szerepe az izraeli térgazdaságban A Szilícium-vádi szerepe az izraeli térgazdaságban Grünhut Zoltán tudományos segédmunkatárs MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály Generációk diskurzusa a regionális tudományról

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Államigazgatás c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 31.)

A közigazgatási szakvizsga Államigazgatás c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 31.) A közigazgatási szakvizsga Államigazgatás c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 31.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés, többszörös választásos

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013 Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet Ocskay Gyula CESCI 2013 1. A CESCI rövid bemutatása 2. Az integrált területi beruházások 2014 után 3. A vállalkozási-logisztikai övezet 1. A CESCI rövid

Részletesebben

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Bevezetés Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Dr. Finta István A vidéki területek fejlesztésének sajátosságai (a területfejlesztéstől részben

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

A főváros kétszintű szabályozási modellje. Dr. Szegvári Péter

A főváros kétszintű szabályozási modellje. Dr. Szegvári Péter A főváros kétszintű szabályozási modellje Dr. Szegvári Péter Tartalomjegyzék A fővárosra vonatkozó szabályozási modellek története 1990-től napjainkig A fővárosi önkormányzati rendszer szabályozására vonatkozó

Részletesebben

Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább?

Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább? Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább? Somlyódyné Pfeil Edit MTA Regionális Kutatások Központja Balatonföldvár, 2006. május 23 24. A regionális politika A regionalizmus válasz a

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

II. 5. Izrael Állam önkormányzati rendszere és településszerkezete

II. 5. Izrael Állam önkormányzati rendszere és településszerkezete II. 5. Izrael Állam önkormányzati rendszere és településszerkezete A brit mandátumi idők önkormányzatokkal kapcsolatos szabályozási alapelvei és keretstruktúrái az állam megalakulása nyomán is hatályban

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006 JANUÁR 26-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006 JANUÁR 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-140/2006. TÁRGY: A PÉCS EKF-2010 PROGRAM IRÁNYÍTÁSI SZERKEZETÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS I. NEGYEDÉVES RENDEZVÉNYEINEK FINANSZÍROZÁSA MELLÉKLET: 2 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens

Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Amiről a félévben szó lesz... Közigazgatási jog I-II kapcsolódás Közig. I. Közigazgatás

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Az eddigi eredmények A jogosult programterület A program EU támogatása 1. prioritás - Fenntartható környezet és turizmus 2. prioritás

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

BU oa Pesr Budapest. Főváros Önkormányzata. a Közgyűlés részére. Tisztelt Közgyűlés!

BU oa Pesr Budapest. Főváros Önkormányzata. a Közgyűlés részére. Tisztelt Közgyűlés! BU oa Pesr Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] tárgy: Javaslat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Terület- és Gazdaságfejlesztési Klaszter (BUD Klaszter) alapításában

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 10-i ülésére 1 Szám:1/401-2/2016 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 10-i ülésére Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Az intelligens szakosodás (S3) folyamata. 52. Közgazdász Vándorgyűlés Nyíregyháza Előadó: Dr. Peredy Zoltán főov.

Az intelligens szakosodás (S3) folyamata. 52. Közgazdász Vándorgyűlés Nyíregyháza Előadó: Dr. Peredy Zoltán főov. Az intelligens szakosodás (S3) folyamata 52. Közgazdász Vándorgyűlés Nyíregyháza 2014.09.05. Előadó: Dr. Peredy Zoltán főov. helyettes Kohéziós politika 2014-2020 Keretfeltételek Az EU2020 stratégiai célkitűzéseinek

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

Modern Városok projekt

Modern Városok projekt Modern Városok projekt Projekt Alapadatai Projekt összköltségvetése 24.000.000.000.- HUF Projektmegvalósítás időtartama 2016-2020 Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2016. 1 A PROJEKT ELŐZMÉNYE Magyarország Kormánya

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról Az előterjesztés száma: 58/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. március 30. napján 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Polgármesteri

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI POLITIKA HAZAI VÉGREHAJTÁSA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI POLITIKA HAZAI VÉGREHAJTÁSA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI POLITIKA HAZAI VÉGREHAJTÁSA HORVÁTH CSILLA településfejlesztési programmenedzser, szakmai tanácsadó NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM RFP STRATÉGIAI, TERVEZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-6/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV

ÁROP 1.A.2/A-2008-0227 ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA RÉSZVÉTELI TERV I. Kommunikációs lehetőségek: Az önkormányzatok egyik legalapvetőbb funkciója a helyi társadalom életének szervezése. Ennek hatékonysága

Részletesebben