E-ESSENTIA AZ ÖNKORMÁNYZATI ADATVAGYON MÁSODLAGOS FELHASZNÁLÁSÁNAK MODELLÉRTÉKŰ KERETRENDSZERE. GVOP Projekt Esettanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-ESSENTIA AZ ÖNKORMÁNYZATI ADATVAGYON MÁSODLAGOS FELHASZNÁLÁSÁNAK MODELLÉRTÉKŰ KERETRENDSZERE. GVOP 4.3.2 Projekt Esettanulmány"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY/GVOP Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása E-ESSENTIA AZ ÖNKORMÁNYZATI ADATVAGYON MÁSODLAGOS FELHASZNÁLÁSÁNAK MODELLÉRTÉKŰ KERETRENDSZERE GVOP Projekt Esettanulmány Készült: január 31. Szerző: Kutatásvezető: Kónya Márton Dr. Arató Krisztina Megbízó: Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK)

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó ) A pályázó szervezetre és a projektre vonatkozó kérdések ) A stratégiai tervezésre vonatkozó kérdések ) A projektelőkészítésre vonatkozó kérdések ) A pályázatkészítésre vonatkozó kérdések ) A projektvégrehajtásra vonatkozó kérdések ) Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés ) Következtetések ) Összefoglalás Felhasznált irodalom

3 Előszó A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képző Központ (SAKK) 2003 óta működik, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül. A SAKK a strukturális alapok vonatkozásában képzésekkel és képzőkkel kapcsolatos minősítési rendszert működtet, a strukturális alapok valamennyi célcsoportja és résztvevője vonatkozásában képzéseket koordinál, valamint tananyag-fejlesztési tevékenységet végez. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv által lefedett os tervezési időszak a végéhez közeledik. Immár nemcsak a tervezésről, a felkészülésről, a pályázati rendszerről, hanem a projektek végrehajtásáról is vannak tapasztalataink. Meggyőződésünk, hogy ezeket a tapasztalatokat a ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv sikeres végrehajtása érdekében meg kell osztanunk a nyilvánossággal. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a strukturális alapok fogadását elősegítő képzések elméleti vonatkozásait (projektciklus management, PCM) érdemes kiegészíteni immár hazai, konkrét tapasztalatokkal. Mindezen megfontolások alapján a SAKK májusában elindította esettanulmány-projektjét, amelynek keretében 35 hazai projekt részletes leírására, elemzésére került sor. Az esettanulmányok arányosan lefedik a potenciális kedvezményezettek főbb típusait (önkormányzatok, kis- és közepes méretű vállalkozások, civil szervezetek), valamint a os tervezési-programozási időszak operatív programjait és a magyarországi régiókat egyaránt. Az esettanulmányok elkészítésének folyamata a szerkezeti felépítés meghatározásával indult. Az esettanulmányok a teljes projektciklust magában foglalják, így a pályázó szervezet sajátosságainak és földrajzi elhelyezkedésének (régió, kistérség) bemutatását, a projekt előkészítésének, lebonyolításának, monitoringjának és ellenőrzésének folyamatát, valamint a speciális, közbeszerzésre és pénzügyi előkészítésre és lebonyolítására vonatkozó témákat. Az esettanulmányok szerkezete így követi a SAKK által 2005-ben kidolgozott, elsősorban az önkormányzati célcsoport számára készített és a SAKK honlapján szereplő tananyag szerkezetét. (http://www.nfh.hu/index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=sakk_tananyag-fejlesztes) 3

4 A tartalmi előkészítést követően a SAKK és az intézményrendszer egyéb szereplői (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek) segítségével azonosításra kerültek azok a projektgazdák, akik projektjeiről az esettanulmányok elkészülnek. A projektgazdákkal való kapcsolatfelvételt követően a pályázati és projektdokumentáció áttekintése után a projektgazda képviselőjével személyes interjú elkészítése következett, melynek során áttekintésre kerültek az esettanulmányok szerkezete által meghatározott témák, kérdések. Az esettanulmányok szövegszerű elkészítése után a pályázók képviselőinek lehetőségük nyílt a szövegek első verziójának átolvasására. Módosításokat javasolhattak, majd az általuk jóváhagyott változat véglegesítésre került. Reméljük, hogy az esettanulmányok tanulságosak lesznek a pályázók, a projektgazdák, a hazai strukturális alapok intézményrendszer munkatársai és az érdeklődő olvasók számára egyaránt. Budapest, december 1. Lukács Ádám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Főosztályvezető-helyettes Dr. Arató Krisztina ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézet egyetemi docens 4

5 1) A pályázó szervezetre és a projektre vonatkozó kérdések Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre a főváros délkeleti részén helyezkedik el. A kerületet északról Kispest (XIX. kerület), nyugatról Soroksár (XXIII. kerület), délről Gyál és Vecsés, keletről pedig Rákosmente (XVII. kerület) határolja. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre állandó lakossága mintegy fő. Alapterülete, amelyet jellemzően lakóövezet borít, eléri a 38,6 km 2 -t. Mennyiségi és minőségi paramétereit tekintve a kerület a magyar vidéki városokhoz viszonyítva is jelentős nagyságrendet képvisel ben a két települést egyesítették, és Budapesthez csatolták. A kerület lakosságának nagyobb része Pestszentlőrincen él. Pestszentlőrinc a 19. század végén budapesti polgárok, arisztokraták nyaralóhelye volt, itt volt villája a báró Eötvös 5

6 családnak is. Budapest XVIII. kerülete mind az erdővel borított terület, mind a névvel rendelkező kerületrészek számában (22) is a II. kerület után a második a fővárosi kerületek között. A kerület főleg lakójellegű, többségében alacsony szintszámú, családi házas beépítésű környezetet biztosít lakóinak. Pestszentlőrinc-Pestszentimre területén az elmúlt évtizedekben több lakótelep is épült, például a Lakatos utcai, a Havanna, valamint a Gloriett telep. Az 1990-es évek előtt számos nagyipari és könnyűipari üzem (Lőrinci Textilgyár) működött a kerületben, ezek közül jelenleg a Lőrinci Hengerműben (Dunaferr) folyik a termelés. A kerület nevezetessége Budapest és az ország nemzetközi repülőtere, Ferihegy, s itt működik az országos jelentőségű intézmények közül az Országos Meteorológiai Szolgálat Főobszervatóriuma és a Központi Légkörfizikai Intézet. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre intézményhálózata (nevelési oktatási - kulturális - szociális) igen sokrétű. A kerületben 29 óvoda, 21 iskola, valamint 6 középiskola várja a kerületi fiatalokat. A Vörösmarty Gimnázium kórusai, a Dohnányi Ernő Zeneiskola zenekarai országszerte ismertek, a Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban a tanulók nemzetközi érettségi vizsgát tehetnek. A kulturális intézmények között három művelődési házat, valamint a Bókay-kertet találjuk. A kerületben két uszoda és a Lőrinci Sportcsarnok áll a sportolók és a pihenni vágyók rendelkezésére. A kerületi munkaerőpiac a állás lehetőségével, jóval kisebb, mint ahányan a kerületi lakosok közül munkahellyel rendelkeznek ( fő). Ez a tény is megerősíti, hogy a XVIII. kerület lakójellegű, munkaerő-leadó település. Kevesen dolgoznak helyben, hiszen a kerületi munkahelyeknek csak mintegy a felét tölti be helyi lakos. A kerületi aktív lakossága szempontjából mindez azt jelenti, hogy az összes foglalkoztatottnak alig 40 %-a talál munkát lakóhelyén. A foglalkoztatottak 52%-a Budapest más kerületében dolgozik, 9%-nak pedig a más településen van a munkahelye. A 6

7 helyi munkahelyek 28%-át ugyanakkor a főváros egyéb kerületeiben élő munkavállalók töltik be, 21%-t pedig más településekről bejáró dolgozók. Budapest XVIII. kerülete Munkahelyek és foglalkoztatottak száma a XVIII. kerületben (KSH) 6801 vállalkozás székhelye a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Cég-Kód Tár 2003 végén publikált adatai szerint. A vállalkozások osztályozásánál az árbevétel és a foglalkoztatottak létszáma alapján kerületi munkahely kerületi foglalkoztatott általában négy kategóriát helyben más kerület más település különböztetnek meg, mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozásokat. Az árbevétel szerint a kerületben bejegyzett vállalkozások 98,9%-a mikro és kisvállalkozás körébe sorolható, 1% számít középvállalatnak, és 0,1%-a nagyvállalatnak. A létszám szerinti besorolás alapján a kerület gazdaságának szerkezete ugyancsak egy lelapított piramishoz hasonló képet mutat. A gazdasági szereplők 94,7%-a mikrovállalkozás, 4,7%-a kisvállalkozás, 0,5%-a középvállalkozás, végül 0,1%-a nagyvállalkozás. A kerület legjelentősebb gazdasági tényezője a Ferihegyi repülőtér. Területére tizenhárom kisebb-nagyobb szolgáltató, szervizelő, illetve kereskedelmi cég van bejelentve, közülük négy a forgalom és a létszám tekintetében is a kerület legjelentősebb társaságai közé tartozik. Összesített éves árbevételük meghaladja a 15 milliárd forintot, a foglalkoztatottak létszáma pedig fő között található. A foglalkoztatottak létszáma alapján a nagyvállalati kategóriában találjuk a Dunaferr Lőrinci Hengermű Kft-t is. Budapest XVIII. kerület önkormányzata térségi kapcsolatait meghatározza, hogy a főváros egyik peremkerülete. Az önkormányzat tagja a Külső Kerületek Szövetségének és a Dél-budapesti Kerületek Területfejlesztési Önkormányzati Társulásának. Pestszentlőrinc-Pestszentimre számos szolgáltatást nyújt a szomszédos Gyáli Kis- 7

8 térség lakosai számára. Mind Budapest, mind a Gyáli Kistérség a KSH besorolása szerint az ország dinamikusan fejlődő térségeihez közé tartozik. A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 4. prioritása az információs társadalom és gazdaságfejlesztés címet viseli. A négyes prioritáson belül a 3. intézkedés témája az e-közigazgatás fejlesztése olyan térségekben, ahol a lakosság meghaladja a tízezer főt. Az alapvető célkitűzés a szolgáltató helyi önkormányzat, az ügyfél-barát ügyintézéshez elengedhetetlen háttér megteremtése. A GVOP 4.3 intézkedés két komponenst tartalmaz. Az 1. komponens célja az önkormányzatok átfogó, integrált információs rendszereinek fejlesztése. Lehetőség van új információs rendszerek kialakítására, amelynek célja az európai uniós ajánlásokban szereplő, elektronikus ügyintézési szolgáltatási szintek megvalósítása. A 2. komponens az önkormányzatok tulajdonában vagy kezelésében lévő adatvagyon kihasználására irányuló fejlesztéseket támogatja. A GVOP projektek célja tehát az önkormányzati intézmények birtokában lévő, kis- és középvállalatok által hasznosítható, üzleti döntéseket megalapozó vagy befolyásoló adatbázisok, adattartalmak digitális formában történő elérhetővé tétele. Budapest XVIII. kerü- 8

9 let Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a GVOP pályázati ablakra nyújtotta be az e-essentia Az önkormányzati adatvagyon másodlagos felhasználásának modellértékű keretrendszere című projektjét. A pályázó önkormányzat felismerte, hogy a kerület jövője szempontjából kulcsfontosságú az információs társadalom kialakítása, az intelligens település kiépítése. A projekt megvalósítását a közadatok digitális publikálási kötelezettsége tette szükségessé. A projekt megvalósítása jelentősen megkönnyíti az önkormányzat számára a január elsején hatályba lépett elektronikus információszabadságról szóló törvényben (2005. XC. törvény) foglaltak teljesítését. Az önkormányzat képviselő-testülete májusában határozatot hozott a GVOP pályázat benyújtásáról. A pályázati dokumentációhoz kötelezően csatolt 529/2004 (V.20) képviselő-testületi határozat kimondja: (1) a kerület pályázatot nyújt be GVOP Irányító Hatósághoz. Ugyanez a határozat tartalmazza (2) a projekt 99,875 millió forintos összköltségét, (3) az igényelt 79,9 millió forintos támogatási összeget. A határozatban továbbá (4) kötelezettséget vállalt az önkormányzat az összesen 19,975 millió forintos önrész biztosítására. A strukturális alapok támogatása nélkül a projekt jelenlegi formájában nem valósult volna meg. Tervek születtek már korábban is, azonban e jelentős támogatás nélkül más ütemezésben és nagyságrendekkel kisebb volumenű fejlesztést hajtott volna végre az önkormányzat. Az e-essentia projekt keretében az önkormányzati adatvagyon másodlagos felhasználása valósul meg. Az önkormányzat már meglévő (elsődleges) adatait dokumentumok, nyilvántartási adatok, térinformatikai adatok egy új, adattárházon alapuló, interaktív információszolgáltatási rendszer létrehozásával dolgozzák fel. A rendszer kialakítása érdekében az önkormányzat hardver és szoftver eszközöket valamint szolgáltatásokat vásárol. Szoftverfejlesztés történik továbbá olyan területeken, ahol kész technikai megoldás nem elérhető. A projekt keretében megvalósuló új elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat a következő táblázatban foglaltuk össze. 9

10 Szolgáltatások Önkormányzati belső információs szolgáltatások Civil szervezetek portálja Lakossági Információs Portál Vállalkozói Információs Portál Leírás A projekt keretében az önkormányzat belső hálózatán (intranet) a meglévő forrásrendszerek adataiból származó adatokból, új adatnézetek kialakításával egy VIR (Vezetői Információs Rendszer) valósul meg. Ezt szabályozott módon az önkormányzati döntéshozók és a jogosult ügyintézők használhatják. A projekt a civil szervezetek számára is információkat nyújt az internetes önkormányzati portálon. Egyes szolgáltatások a civil szervezetek bevonásával (szükség esetén a számukra kialakított távmunkahelyen) működnek majd. Az önkormányzati portál legfőbb céljának megfelelően a lakosság számára hozzáférhetően működik. Minden szolgáltatás látható és hozzáférhető a lakosság számára (kivéve a speciális vállalkozói és civil információkat). A civilek és vállalkozók közreműködésével kialakított szolgáltatások nagy része is a lakosság felé irányul. A projekt alapvető célja, hogy a vállalkozók (ill. azok szervezetei) számára versenyképességüket elősegítő információkat nyújtson az önkormányzati portálon, az Interneten. Egyes szolgáltatások a vállalkozók (ill. azok szervezetei) bevonásával (szükség 10

11 esetén a számukra kialakított távmunkahelyen) működnek majd. A projekt megvalósítását hat munkaszakaszra osztották fel. Az első és a második szakasz a projektvégrehajtás előkészítő tevekénységeit tartalmazza. Az első munkaszakaszban a közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor. Az esettanulmány készítése alatt hirdetett győztest az önkormányzat Delta Elektronik Kft. a szerződéskötés még folyamatban van. A megoldásszállítót Fővállalkozóként jelöljük a tanulmányban. A projekt második szakaszához tartozó tevekénységek megvalósítása hamarabb kezdődött meg közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt, mint ahogyan az előző munkaszakasz lezárult. Ebben a szakaszban készül el a megvalósításra kerülő végleges követelmény specifikáció. Már megtörtént a forrásrendszerek és az adatkörök pontosítása és a fejlesztés módjára vonatkozó modell kidolgozása. Ebben jelentős mértékű konzultatív munkát végeztek az önkormányzat munkatársai. Jelenleg készül a projekt bevezetéséhez kapcsolatos képzési terv is. A projekt harmadik munkaszakasza az eredeti terv szerint tíz hónap volt, de a közbeszerzési eljárás befejezésével ez hat hónapra csökkent. Ez a tényleges megvalósítás, azaz a fejlesztés fázisa. Ebben a folyamatban a főszerepet a közbeszerzésen kiválasztott Fővállalkozó, Döntések működtető szervezet Szolgáltatás működtetés Szolgáltatás kialakító, az önkormányzat Folyamatok Szolgáltatás Nyújtandó menedzsment tára szakmai felelőse és a szolgáltatások Önkormányzat meghatározása Polgármesteri Hivatal Belső információk informatikai csoportja Másodlagos adatkinyerés Szolgáltatás nyújtás játssza. Az önkormányzat szakfeladatot Köztestes Másodlagos Hivatali Adatbányász Riportok rendszerek eszközök Analízisek belső adatok tára Ügyféligény adattár ellátó munkatársait minimális mértékben kí- , stb. információk Ügyfél portál, Külső Call Center, Dokmentumok Információk ügyfélszolgálat Web oldalak Forrás: e-essentia projektterv vánja leterhelni a projekt. Első lépésként a szoftverlicenszek leszállítására és installálására kerül sor. A másodlagos m adatfelhasználás áttekintése Dokmentumok, Web oldalak , stb. Riportok, analízisek tára 11

12 Ezt követi az adattárház kialakítása és egyes adatcsoportok esetében az adatok digitalizálása. Mindezek után kezdődnek el a dokumentációkezelési-, térinformatikai-, és a portálfejlesztés tevékenységek. A harmadik munkaszakasz félidejétől folyamatos a felhasználók és az üzemeltetők képzése. A projekt negyedik munkaszakasza alatt a kialakított rendszer egy hónapos próbaüzeme valósul meg. A projekt ötödik szakaszában megkezdődik a szolgáltatás üzemszerű működése, erre az ütemterv szerint december elsején kell áttérni. A projekt utolsó, hatodik szakaszában a projekt a támogatási szerződésben foglaltak szerint lezárásra kerül. A projekt tevékenységeit, és az ütemezést egy Gantt diagramm segítségével ábrázolták a projekt tervezői, amelyet a következő oldalon mellékelünk. 12

13 A XVIII. kerületi e-essentia projekt ütemezése Gantt diagramm segítségével (Forrás: e-essentia Projektterv) Mérföldkő Tevékenység megnevezése Időtartam Kezdet Vége M1 M2 M3 ELŐKÉSZÍTÉS KÖZBESZERZ ELJÁRÁS 4 hónap Közbeszerzési eljárás: Fejlesztésre, HW, SW eszközök szállítására 4 hónap Műszaki Specifikáció, Fejlesztési szerződés TERVEZÉSI és PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI FÁZIS 2 hónap Követelmény specifikáció, projekt szervezet, Követelmény Specifikáció, Projekt szervezet, Mód- módszertan 1 hónap szertan 2 Adatkörök meghatározása (Portál, Adattár, GIS) 2 hónap Adattisztítás, adat minőségbiztosítása 2 hónap Fejlesztési terv és oktatási terv elkészítése 2 hónap Fejlesztési terv, Oktatási terv 5 Minőségbiztosítási eljárás elkészítése 1 hónap Minőségbiztosítási eljárás PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA, 10 hónap FEJLESZTÉSI FÁZIS Szoftver licenszek leszállítása, installálása 1 hónap Szoftver licenszek telepítve! 2 Adattárház kialakítása, Forrásadatok programozott átemelése, adatkonszolidáció 3 hónap Forrásadatbázis rendelkezésre áll 3 Adatdigitalizálás 2 hónap Dokumentumkezelés fejlesztések 3 hónap Térinformatikai fejlesztések 3 hónap Riportkészítés / publikáció (portál fejlesztés) 3 hónap Portál illesztés, rendszerintegráció 3 hónap Üzemeltetési folyamatok szervezése, kör- 2 hónap

14 M4 M5 M6 nyezet kialakítása 9 Belső tesztek (alkalmazásteszt, integrációs teszt, rendszerteszt) 2 hónap Oktatási demo és dokumentációk elkészítése 2 hónap Felhasználói és üzemeltetői oktatás 5 hónap PILOT)RENDSZER ÜZEMELTETÉSRE KÉSZ (sikeres fejlesztés) 1 hónap Próbaüzem (a kiválasztott szolgáltatásokkal) 1 hónap AZ ÉLES ÜZEM INDÍTÁSRA KÉSZ (sikeres pilot üzem lezárva) A szolgáltatás üzemszerű működtetése A PROJEKT LEZÁRÁSA (dokumentációk elfogadva) Tesztelt rendszer, dokumentációk 14

15 2) A stratégiai tervezésre vonatkozó kérdések Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának vezetése felismerte azt a kihívást, amelyet az európai csatlakozással járó új tervezési kultúra igénye jelent és megtette az első lépéseket saját fejlesztési stratégiájának megalapozása felé júniusában az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a település EU-programozási menetrendjét. (KT 677/2004. (VI. 24) számú határozata.) Első lépésként az önkormányzati vezetés a kerületi Jövőkép megalkotását határozta el. A Jövőkép a képviselő-testületi határozat megfogalmazásában a kerület 10 éves fejlesztésének ( ) fő irányait és célkitűzéseit tartalmazó, az európai uniós fejlesztési tervekhez és Nemzeti Fejlesztési Tervhez igazodó dokumentum. A kerületi Jövőkép kidolgozása külső szakértők bevonásával történt, a munka koordinálását a kerületi székhelyű Világpolgár 2000 Tanácsadó Iroda látta el. A Jövőkép a SWOT analízis módszertanával készült, forrása az önkormányzati vezetőkkel készített mélyinterjú volt. A kerületi Jövőkép nem a vágyak összefoglalása, hanem az adott helyzet, valamint a külső és belső tényezők által meghatározott lehetséges törekvések összegzéséből kinövő, hosszú távú településfejlődési pálya definiálása. A települési Jövőkép a településfejlesztés tervezésének hosszú távú, mintegy évtizednyi futamidővel bíró eleme. Ez a reális vízió a település életminőségét a jövőben biztosító fő attribútumokat és a megtervezett állapothoz vezető út kiemelt fejlesztési alapelveit tartalmazza. Jövőképként a helyi adottságokat és a kreatív fejlesztési alapelveket egyaránt tükröző, jól kommunikálható dokumentum született. A Jövőkép tervezési időtávja , ami megfelel számos európai településfejlesztési példának. Praktikus abból a szempontból is, hogy futamideje hozzávetőleg egybeesik a kerület szempontjából az egyik legfontosabb EU-támogatási forrás, az EU strukturális alapok támogatásainak következő tervezési ciklusával ( ) is. Az önkormányzat a stratégia tervezési folyamatában második helyen álló új Településfejlesztési Koncepció előkészítését megkezdte, azonban a os önkormányzati ciklusban már nem várható megvalósítása. Így jelenleg is az 1997-ben elfogadott településfejlesztési koncepció a hatályos. A kerületben számos ágazati koncepció is készült az elmúlt években: Média Koncepció, Civil Koncepció, Szociális 15

16 Szolgáltatásszervezési Koncepció. Ezek a stratégiai dokumentumok megtalálhatók a kerület honlapján a oldalon. Az ágazati koncepciók közül, jelen esettanulmány által tárgyalt projekt vonatkozásában az Informatikai Fejlesztési Stratégia (IFS) a legfontosabb. Az önkormányzat felkérésére, a Közig-Inform Kft. a polgármesteri hivatal informatikai csoportjának munkatársaival közösen dolgozta ki ezt a stratégiát, amelyet a képviselő-testület a 445/2004 (V.20) képviselő-testületi határozat formájában májusában fogadott el. A stratégia célja, hogy a településvezetés számára bemutassa a fejlesztési lehetőségeket, a fejlesztést befolyásoló külső-belső tényezőket, alternatívákkal segítse a döntéshozókat a konkrét fejlesztések kijelöléséhez és azok beindításához. A kerületi Informatikai Fejlesztési stratégia megfelel a nemzetközi és hazai korszerű szakmai elveknek, elvárásoknak. Kidolgozásakor figyelembe vették: az Európai Unió ajánlásait, mindenekelőtt a Common List of Basic Public Services-ben foglaltakat, a Magyar Információs Társadalom Stratégia (továbbiakban: MITS) e- önkormányzati részstratégiájának ajánlásait valamint az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) és a Gazdasági Versenyképességi Operatív Program terület fejlesztésére indított pályázatait, a Belügyminisztérium IDEA programjának önkormányzati vonatkozásait, az Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer (XR) használatát, annak mintaszerű alkalmazását más fejlesztésekhez, a helyi középtávú stratégiai és gazdasági elképzeléseket, illetve az ezekből származó (és további) gazdasági, illetve társadalmi elvárásokat, beleértve az önkormányzat szolgáltató, a hivatali ügyintézés ügyfél-barát jellegének fokozását, javítását, az önkormányzat belső igényeit, az önkormányzat jelenlegi info-kommunikációs (IKT) infrastruktúráját, napjaink legkorszerűbb informatikai és kommunikációs lehetőségeit (Internet, irodaautomatizálás, munkafolyamat-menedzsment, alkalmazás-integráció, szervezeti tudásbázis kiépítése, a tudás menedzselése). 16

17 Az Informatikai Fejlesztési Stratégiában megtalálhatók olyan nevesíthető feladatok, amelyek nem az e-essentia projekt részét képezik. Erre példa a térinformatikai rendszer funkcionális bővítése, az iktatórendszer megújítása, az elektronikus ügyintézés alapjainak lerakása és a fokozatosság elvének érvényesítésével az ügyintézés egy részterületén mintamodell megvalósítása, vagy az önkormányzat belső pénzügyi rendszerének más rendszerekkel történő integrációja és kiterjesztése az önkormányzati intézményhálózatra, a képviselő-testületi üléseket támogató ún. Mikrovoks rendszer továbbfejlesztése. Az alkalmazás-fejlesztés mellett kiemelt fontosságú feladat a települési szintű információs közmű kiépítése. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre képviselő-testülete 2004-ben fogadta el a kerület Civil Koncepcióját [1096/2004 (XI.25) KT határozat]. A koncepció rögzíti a civil szféra és az önkormányzat partneri viszonyát, valamint tartalmazza az önkormányzat közép- és hosszú távú politikájának főbb elemeit. A koncepció alapján a kerületi civil szervezetek érdekeinek, véleményének közvetlen képviseletére szolgáló intézményként létrejött a Civil Kerekasztal. Elnöke a polgármester, titkára az önkormányzati civil referens. Teljes jogú tagként vehetnek részt munkájában a kerületi civil szervezetek, rajtuk kívül az egyes üléseken állandó (pl. a kerületi iparkamara elnöke) és eseti meghívottak is jelen lehetnek. Az ülések nyilvánosak, azokról a titkár jegyzőkönyvet készít. A civil kerekasztal üléseit az ügyrendje szerint évente legalább kétszer, illetve szükség szerint tartja. A kerekasztal 10 munkacsoportot hozott létre (idősügyi, oktatási, ifjúsági, környezetvédelmi, településfejlesztési, stb.) amelyek véleményezik az önkormányzati koncepciókat, stratégiákat, konkrét projekteket. Jelen esettanulmány keretében bemutatásra kerülő e-essentia projekt esetében még nem működött a Civil Kerekasztal, azonban a strukturális alapok pályázatai újból felhívták a figyelmet a partnerség szerepére és fontosságra, így a kerületi pályázatok (HEFOP, GVOP) hozzájárultak a partnerség formáinak intézményesüléséhez. 17

18 3) A projektelőkészítésre vonatkozó kérdések Pestszentlőrinc-Pestszentimre Informatikai Fejlesztési Stratégiájának kidolgozásakor javaslatok születtek az önkormányzati adatvagyon hasznosításával kapcsolatban. Az e-essentia projekt előkészítésekor az önkormányzat igazodott a pályázati kiírás feltételeihez, azonban fontos megjegyezni, hogy a kiíró GVOP Irányító Hatóság infrastrukturális eszközpark oldalról közelítette meg a projektet. Arra, hogy a projektmegvalósítás során a beszerzésre kerülő eszközöket mire használják, vagyis milyen szolgáltatásokat nyújtson a rendszer arra nem sok támpont található a GVOP pályázati útmutatóban. Hasonló, mintaértékű projekt az önkormányzati szférában korábban nem valósult meg Magyarországon a pályázati kiírást megelőzően. A projektmenedzser elmondta, hogy az előkészítési szakaszban, majd később is figyelemmel kísérték a többi GVOP projektet és azt tapasztalták, hogy minden pályázó más és más módon értelmezte a kiírást, és az önkormányzati adatokból másmás összefüggéseket hoztak létre. A projektelőkészítés során az ún. visszafelé tervezés logikája alapján jártak el a projekt tervezői. Első lépésben meghatározásra került a projekt négy célcsoportja, amelyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze. 18

19 CÉLCSOPORT A PROJEKT EREDMÉNYEI Önkormányzat Helyi kis- és középvállalatok Helyi civil szervezetek Lakosság Az önkormányzati hivatal működése a korszerű információs és kommunikációs technológiák üzemszerű alkalmazásával hatékonyabbá válik, megszűnnek az információ hiányból adódó párhuzamosságok. Egyszerűbbé és átláthatóbbá válik a döntéshozatal. A településfejlesztési információk szélesebb spektruma és új öszszefüggés-nézetei segítik a működésüket (pontosabb információk a tervezett városfejlesztési elképzelésekről), növelik versenyképességüket (pl. ajánlattételi lehetőség az önkormányzat számára feladatok elvégzésére, ajánlattétel társadalmi rétegek számára a cég tevékenységének értékesítésére). A vállalkozások versenyképességének növelése a lakosság (mint vásárló és mint munkavállaló) helyzetbehozásán és a lokális munkaerőpiac működésének támogatásán keresztül is megvalósulhat. A civil szervezetek javaslatai a rendszer működtetése és továbbfejlesztése területén jelentősek. A több és pontosabb információ javítja a kerületi civil szervezetek és az önkormányzat közötti érdemi párbeszéd kialakulásának és ésszerű feladatmegosztás hatékonyságát. Új felületen, pontosabb tájékoztatást kapnak lakóhelyüket érintő fejlesztésekről, a települési adatokról és közszolgáltatásokról. Az önkormányzat és a lakosság közötti párbeszéd minősége jelentős mértében javul. Mindez hozzájárul az életminőség pozitív irányban történő változásához. A célcsoportok meghatározása után a projekttervezés következő lépése a célcsoportok adatigényének felmérése volt. Az igények alapján elkészültek a szolgáltatások tervei. A projekttervezés egy folyamatos konzultációs folyamatként írható le, amelynek szereplői a polgármesteri hivatal irodavezetői, a XVIII. kerületi intézmények (pl. Gamesz, Vagyonkezelő Rt.) és a projekt külső szakértői. 19

20 A benyújtásra került végleges projekttartalom kialakítása szakmai és pénzügyi realitások figyelembevételével történt. A fenntartási működtetési költségek csökkentése érdekében olyan rendszert terveztek a projektfelelősök, amelyhez további önkormányzatok is csatlakozni tudnak. A pénzügyi tervet, az önkormányzat a pályázati dokumentációt összeállító külső szakértőkkel közösen készítette el. A projekttervezés során a célfa-problémafa illetve a logikai keretmátrix módszereket alkalmazták. A célfa bemutatja, hogy a projekt miként járul hozzá a kerület legmagasabb szintű fejlesztési céljainak eléréséhez. Forrás: e-essentia projekt pályázati űrlap A pályázati űrlap előírta a stratégiai célok logikai keretmátrixban történő bemutatását is. A pályázat benyújtását követően a projekttartalom részleteiben változott, de új logikai keretmátrix készítésére nem volt szükség. A projekttartalom további finomítá- 20

21 sa a végleges projektterv kidolgozásakor történt meg. A pályázati formanyomtatványhoz csatolt logikai keretmátrixot a következő oldalon mutatjuk be. Logikai keretmátrix (Forrás: e-essentia projekt pályázati űrlap) Beavatkozási logika Az elérendő Az indikátorok Feltételezések és célkitűzések és forrása kockázatok a várt eredmények objektívan meghatározható mutatói (indikátorok) A kerületi beruházá- A XVIII. kerületi Hosszú távú célkitűzések Megalapozott és EU-szemléletű település-tervezés, fenntartható módon fejlődő helyi gazdaság és társadalom. A rendszert meglévő vagy továbbfejlesztett formában adaptálják más magyarországi önkormányzatok. sok száma 10%-kal nő Civil szervezetek által szervezett rendezvények száma 15%-kal nő önkormányzat ITOSZ Települési Önkor- Orszá- mányzatok gos Szövetsége Az önkormányzatok 10%-a fog ezen alapuló rendszert alkalmazni Az ügyintézésre fordí- A XVIII. kerületi A rendszert minden Átláthatóbb, feladatorientáltabb tott idő 20%-kal csök- önkormányzat célcsoport megismeri és szolgáltató önkormányzat ken és használja. kialakítása, melynek következ- Az önkormányzati Budapesti Keres- ményeképp javul a KKV-k ver- megrendelések iránt kedelmi és Ipar A lakossági, vállalati Rövid távú célkitűzések senyképessége és a lakosság információellátottsága. érdeklődést mutató KKV-k száma 35%- kal nő A lakosság 5%-a aktívan részt vesz az Kamara XVIII. Kerületi Tagcsoport és közösségi szintű internetpenetráció dinamikájának alakulása. önkormányzat fejlesztési dokumentumainak véleményezésében 21

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16.

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. 1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. Tel.: 06-1-461 461-33-00 Az IT Információs Társadalom Kht. segítõ tevékenysége a pályázatok elõkészítésében Farsang Attila regionális irodavezetõ Miskolc, 2004. február

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Képzési tematika Készítette: SKC Consulting

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Önkormányzati kihívások

Önkormányzati kihívások Önkormányzati kihívások Speciális piac, m ködése kihat a teljes társadalomra és a gazdasági szférára Változó elvek, változó közigazgatási, változó telepítésirányítási koncepciók. Új stratégiák, ügyfélközelség,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

NYITOTT ÖNKORMÁNYZAT AZ ÁLLAMPOLGÁROKÉRT

NYITOTT ÖNKORMÁNYZAT AZ ÁLLAMPOLGÁROKÉRT ESETTANULMÁNY/GVOP-2004-4.3.2 Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása NYITOTT ÖNKORMÁNYZAT AZ ÁLLAMPOLGÁROKÉRT GVOP 4.3.1 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. január 31. Szerző: Kutatásvezető:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 INFOKOMMUNIKÁCI CIÓS STRATÉGI GIÁK Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 Miről l szól l a stratégia gia 1. A térség gazdasági erősítése 2. A lakosság közérzetének

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

BuBi A FŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÚJ SZEREPLŐJE 2011 02-18 EPOMM PLUS KKKR WORKSHOP, ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ

BuBi A FŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÚJ SZEREPLŐJE 2011 02-18 EPOMM PLUS KKKR WORKSHOP, ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ BuBi A FŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÚJ SZEREPLŐJE 2011 02-18 EPOMM PLUS KKKR WORKSHOP, ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ MI A BUBI? BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER EU FINANSZÍROZÁS, KÖZSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése A tervezett képzési idő: 24 óra Tematika I. PCM ismeretek, pályázatírói készségek fejlesztése 6 óra - Projektciklus-menedzsment,

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Mintavizsgasor megoldása

Mintavizsgasor megoldása Projektötlet adatlap: 1. A projektötletet kidolgozó neve Manó Óvoda A tervezett projekt bemutatása 1. A projekt megnevezése Játszótér építése az óvoda udvarán 2. A projekt megvalósulási helye (település/kistérség/régió)

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Hírlevél 3. szám. Az Ügyészségi eljárások elektronizálása című EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010. Tartalom. Köszöntő. Beszámoló a szerződéskötésről

Hírlevél 3. szám. Az Ügyészségi eljárások elektronizálása című EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010. Tartalom. Köszöntő. Beszámoló a szerződéskötésről Hírlevél 3. szám Tartalom Köszöntő Beszámoló a szerződéskötésről Egyéb információk a projektről 1. 2. 3. Bemutatkozik a Projektiroda 4. Kedves Olvasóink! Tisztelettel köszöntjük Önöket hírlevelünk 3. számának

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS FŐOSZTÁLYVEZETŐ SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY 2014-2020 áltanos tervezési helyzete Tervezési folyamat OP-k első körös benyújtása az Európai Bizottságnak 2014.

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 18. SZÁMÚ AJÁNLÁS Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján Verzió: 1.0 Budapest 2003. 1 / 12. oldal Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Képzési program A kis és középvállalkozások menedzsmentjének továbbképzése

Képzési program A kis és középvállalkozások menedzsmentjének továbbképzése Képzési program A kis és középvállalkozások menedzsmentjének továbbképzése A tervezett képzési idő: 30 óra Tematika I. PCM ismeretek, pályázatírói készségek fejlesztése 4 óra - Projektciklus-menedzsment,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben