E-ESSENTIA AZ ÖNKORMÁNYZATI ADATVAGYON MÁSODLAGOS FELHASZNÁLÁSÁNAK MODELLÉRTÉKŰ KERETRENDSZERE. GVOP Projekt Esettanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-ESSENTIA AZ ÖNKORMÁNYZATI ADATVAGYON MÁSODLAGOS FELHASZNÁLÁSÁNAK MODELLÉRTÉKŰ KERETRENDSZERE. GVOP 4.3.2 Projekt Esettanulmány"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY/GVOP Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása E-ESSENTIA AZ ÖNKORMÁNYZATI ADATVAGYON MÁSODLAGOS FELHASZNÁLÁSÁNAK MODELLÉRTÉKŰ KERETRENDSZERE GVOP Projekt Esettanulmány Készült: január 31. Szerző: Kutatásvezető: Kónya Márton Dr. Arató Krisztina Megbízó: Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK)

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó ) A pályázó szervezetre és a projektre vonatkozó kérdések ) A stratégiai tervezésre vonatkozó kérdések ) A projektelőkészítésre vonatkozó kérdések ) A pályázatkészítésre vonatkozó kérdések ) A projektvégrehajtásra vonatkozó kérdések ) Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés ) Következtetések ) Összefoglalás Felhasznált irodalom

3 Előszó A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képző Központ (SAKK) 2003 óta működik, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül. A SAKK a strukturális alapok vonatkozásában képzésekkel és képzőkkel kapcsolatos minősítési rendszert működtet, a strukturális alapok valamennyi célcsoportja és résztvevője vonatkozásában képzéseket koordinál, valamint tananyag-fejlesztési tevékenységet végez. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv által lefedett os tervezési időszak a végéhez közeledik. Immár nemcsak a tervezésről, a felkészülésről, a pályázati rendszerről, hanem a projektek végrehajtásáról is vannak tapasztalataink. Meggyőződésünk, hogy ezeket a tapasztalatokat a ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv sikeres végrehajtása érdekében meg kell osztanunk a nyilvánossággal. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a strukturális alapok fogadását elősegítő képzések elméleti vonatkozásait (projektciklus management, PCM) érdemes kiegészíteni immár hazai, konkrét tapasztalatokkal. Mindezen megfontolások alapján a SAKK májusában elindította esettanulmány-projektjét, amelynek keretében 35 hazai projekt részletes leírására, elemzésére került sor. Az esettanulmányok arányosan lefedik a potenciális kedvezményezettek főbb típusait (önkormányzatok, kis- és közepes méretű vállalkozások, civil szervezetek), valamint a os tervezési-programozási időszak operatív programjait és a magyarországi régiókat egyaránt. Az esettanulmányok elkészítésének folyamata a szerkezeti felépítés meghatározásával indult. Az esettanulmányok a teljes projektciklust magában foglalják, így a pályázó szervezet sajátosságainak és földrajzi elhelyezkedésének (régió, kistérség) bemutatását, a projekt előkészítésének, lebonyolításának, monitoringjának és ellenőrzésének folyamatát, valamint a speciális, közbeszerzésre és pénzügyi előkészítésre és lebonyolítására vonatkozó témákat. Az esettanulmányok szerkezete így követi a SAKK által 2005-ben kidolgozott, elsősorban az önkormányzati célcsoport számára készített és a SAKK honlapján szereplő tananyag szerkezetét. (http://www.nfh.hu/index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=sakk_tananyag-fejlesztes) 3

4 A tartalmi előkészítést követően a SAKK és az intézményrendszer egyéb szereplői (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek) segítségével azonosításra kerültek azok a projektgazdák, akik projektjeiről az esettanulmányok elkészülnek. A projektgazdákkal való kapcsolatfelvételt követően a pályázati és projektdokumentáció áttekintése után a projektgazda képviselőjével személyes interjú elkészítése következett, melynek során áttekintésre kerültek az esettanulmányok szerkezete által meghatározott témák, kérdések. Az esettanulmányok szövegszerű elkészítése után a pályázók képviselőinek lehetőségük nyílt a szövegek első verziójának átolvasására. Módosításokat javasolhattak, majd az általuk jóváhagyott változat véglegesítésre került. Reméljük, hogy az esettanulmányok tanulságosak lesznek a pályázók, a projektgazdák, a hazai strukturális alapok intézményrendszer munkatársai és az érdeklődő olvasók számára egyaránt. Budapest, december 1. Lukács Ádám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Főosztályvezető-helyettes Dr. Arató Krisztina ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézet egyetemi docens 4

5 1) A pályázó szervezetre és a projektre vonatkozó kérdések Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre a főváros délkeleti részén helyezkedik el. A kerületet északról Kispest (XIX. kerület), nyugatról Soroksár (XXIII. kerület), délről Gyál és Vecsés, keletről pedig Rákosmente (XVII. kerület) határolja. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre állandó lakossága mintegy fő. Alapterülete, amelyet jellemzően lakóövezet borít, eléri a 38,6 km 2 -t. Mennyiségi és minőségi paramétereit tekintve a kerület a magyar vidéki városokhoz viszonyítva is jelentős nagyságrendet képvisel ben a két települést egyesítették, és Budapesthez csatolták. A kerület lakosságának nagyobb része Pestszentlőrincen él. Pestszentlőrinc a 19. század végén budapesti polgárok, arisztokraták nyaralóhelye volt, itt volt villája a báró Eötvös 5

6 családnak is. Budapest XVIII. kerülete mind az erdővel borított terület, mind a névvel rendelkező kerületrészek számában (22) is a II. kerület után a második a fővárosi kerületek között. A kerület főleg lakójellegű, többségében alacsony szintszámú, családi házas beépítésű környezetet biztosít lakóinak. Pestszentlőrinc-Pestszentimre területén az elmúlt évtizedekben több lakótelep is épült, például a Lakatos utcai, a Havanna, valamint a Gloriett telep. Az 1990-es évek előtt számos nagyipari és könnyűipari üzem (Lőrinci Textilgyár) működött a kerületben, ezek közül jelenleg a Lőrinci Hengerműben (Dunaferr) folyik a termelés. A kerület nevezetessége Budapest és az ország nemzetközi repülőtere, Ferihegy, s itt működik az országos jelentőségű intézmények közül az Országos Meteorológiai Szolgálat Főobszervatóriuma és a Központi Légkörfizikai Intézet. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre intézményhálózata (nevelési oktatási - kulturális - szociális) igen sokrétű. A kerületben 29 óvoda, 21 iskola, valamint 6 középiskola várja a kerületi fiatalokat. A Vörösmarty Gimnázium kórusai, a Dohnányi Ernő Zeneiskola zenekarai országszerte ismertek, a Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban a tanulók nemzetközi érettségi vizsgát tehetnek. A kulturális intézmények között három művelődési házat, valamint a Bókay-kertet találjuk. A kerületben két uszoda és a Lőrinci Sportcsarnok áll a sportolók és a pihenni vágyók rendelkezésére. A kerületi munkaerőpiac a állás lehetőségével, jóval kisebb, mint ahányan a kerületi lakosok közül munkahellyel rendelkeznek ( fő). Ez a tény is megerősíti, hogy a XVIII. kerület lakójellegű, munkaerő-leadó település. Kevesen dolgoznak helyben, hiszen a kerületi munkahelyeknek csak mintegy a felét tölti be helyi lakos. A kerületi aktív lakossága szempontjából mindez azt jelenti, hogy az összes foglalkoztatottnak alig 40 %-a talál munkát lakóhelyén. A foglalkoztatottak 52%-a Budapest más kerületében dolgozik, 9%-nak pedig a más településen van a munkahelye. A 6

7 helyi munkahelyek 28%-át ugyanakkor a főváros egyéb kerületeiben élő munkavállalók töltik be, 21%-t pedig más településekről bejáró dolgozók. Budapest XVIII. kerülete Munkahelyek és foglalkoztatottak száma a XVIII. kerületben (KSH) 6801 vállalkozás székhelye a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Cég-Kód Tár 2003 végén publikált adatai szerint. A vállalkozások osztályozásánál az árbevétel és a foglalkoztatottak létszáma alapján kerületi munkahely kerületi foglalkoztatott általában négy kategóriát helyben más kerület más település különböztetnek meg, mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozásokat. Az árbevétel szerint a kerületben bejegyzett vállalkozások 98,9%-a mikro és kisvállalkozás körébe sorolható, 1% számít középvállalatnak, és 0,1%-a nagyvállalatnak. A létszám szerinti besorolás alapján a kerület gazdaságának szerkezete ugyancsak egy lelapított piramishoz hasonló képet mutat. A gazdasági szereplők 94,7%-a mikrovállalkozás, 4,7%-a kisvállalkozás, 0,5%-a középvállalkozás, végül 0,1%-a nagyvállalkozás. A kerület legjelentősebb gazdasági tényezője a Ferihegyi repülőtér. Területére tizenhárom kisebb-nagyobb szolgáltató, szervizelő, illetve kereskedelmi cég van bejelentve, közülük négy a forgalom és a létszám tekintetében is a kerület legjelentősebb társaságai közé tartozik. Összesített éves árbevételük meghaladja a 15 milliárd forintot, a foglalkoztatottak létszáma pedig fő között található. A foglalkoztatottak létszáma alapján a nagyvállalati kategóriában találjuk a Dunaferr Lőrinci Hengermű Kft-t is. Budapest XVIII. kerület önkormányzata térségi kapcsolatait meghatározza, hogy a főváros egyik peremkerülete. Az önkormányzat tagja a Külső Kerületek Szövetségének és a Dél-budapesti Kerületek Területfejlesztési Önkormányzati Társulásának. Pestszentlőrinc-Pestszentimre számos szolgáltatást nyújt a szomszédos Gyáli Kis- 7

8 térség lakosai számára. Mind Budapest, mind a Gyáli Kistérség a KSH besorolása szerint az ország dinamikusan fejlődő térségeihez közé tartozik. A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 4. prioritása az információs társadalom és gazdaságfejlesztés címet viseli. A négyes prioritáson belül a 3. intézkedés témája az e-közigazgatás fejlesztése olyan térségekben, ahol a lakosság meghaladja a tízezer főt. Az alapvető célkitűzés a szolgáltató helyi önkormányzat, az ügyfél-barát ügyintézéshez elengedhetetlen háttér megteremtése. A GVOP 4.3 intézkedés két komponenst tartalmaz. Az 1. komponens célja az önkormányzatok átfogó, integrált információs rendszereinek fejlesztése. Lehetőség van új információs rendszerek kialakítására, amelynek célja az európai uniós ajánlásokban szereplő, elektronikus ügyintézési szolgáltatási szintek megvalósítása. A 2. komponens az önkormányzatok tulajdonában vagy kezelésében lévő adatvagyon kihasználására irányuló fejlesztéseket támogatja. A GVOP projektek célja tehát az önkormányzati intézmények birtokában lévő, kis- és középvállalatok által hasznosítható, üzleti döntéseket megalapozó vagy befolyásoló adatbázisok, adattartalmak digitális formában történő elérhetővé tétele. Budapest XVIII. kerü- 8

9 let Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a GVOP pályázati ablakra nyújtotta be az e-essentia Az önkormányzati adatvagyon másodlagos felhasználásának modellértékű keretrendszere című projektjét. A pályázó önkormányzat felismerte, hogy a kerület jövője szempontjából kulcsfontosságú az információs társadalom kialakítása, az intelligens település kiépítése. A projekt megvalósítását a közadatok digitális publikálási kötelezettsége tette szükségessé. A projekt megvalósítása jelentősen megkönnyíti az önkormányzat számára a január elsején hatályba lépett elektronikus információszabadságról szóló törvényben (2005. XC. törvény) foglaltak teljesítését. Az önkormányzat képviselő-testülete májusában határozatot hozott a GVOP pályázat benyújtásáról. A pályázati dokumentációhoz kötelezően csatolt 529/2004 (V.20) képviselő-testületi határozat kimondja: (1) a kerület pályázatot nyújt be GVOP Irányító Hatósághoz. Ugyanez a határozat tartalmazza (2) a projekt 99,875 millió forintos összköltségét, (3) az igényelt 79,9 millió forintos támogatási összeget. A határozatban továbbá (4) kötelezettséget vállalt az önkormányzat az összesen 19,975 millió forintos önrész biztosítására. A strukturális alapok támogatása nélkül a projekt jelenlegi formájában nem valósult volna meg. Tervek születtek már korábban is, azonban e jelentős támogatás nélkül más ütemezésben és nagyságrendekkel kisebb volumenű fejlesztést hajtott volna végre az önkormányzat. Az e-essentia projekt keretében az önkormányzati adatvagyon másodlagos felhasználása valósul meg. Az önkormányzat már meglévő (elsődleges) adatait dokumentumok, nyilvántartási adatok, térinformatikai adatok egy új, adattárházon alapuló, interaktív információszolgáltatási rendszer létrehozásával dolgozzák fel. A rendszer kialakítása érdekében az önkormányzat hardver és szoftver eszközöket valamint szolgáltatásokat vásárol. Szoftverfejlesztés történik továbbá olyan területeken, ahol kész technikai megoldás nem elérhető. A projekt keretében megvalósuló új elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat a következő táblázatban foglaltuk össze. 9

10 Szolgáltatások Önkormányzati belső információs szolgáltatások Civil szervezetek portálja Lakossági Információs Portál Vállalkozói Információs Portál Leírás A projekt keretében az önkormányzat belső hálózatán (intranet) a meglévő forrásrendszerek adataiból származó adatokból, új adatnézetek kialakításával egy VIR (Vezetői Információs Rendszer) valósul meg. Ezt szabályozott módon az önkormányzati döntéshozók és a jogosult ügyintézők használhatják. A projekt a civil szervezetek számára is információkat nyújt az internetes önkormányzati portálon. Egyes szolgáltatások a civil szervezetek bevonásával (szükség esetén a számukra kialakított távmunkahelyen) működnek majd. Az önkormányzati portál legfőbb céljának megfelelően a lakosság számára hozzáférhetően működik. Minden szolgáltatás látható és hozzáférhető a lakosság számára (kivéve a speciális vállalkozói és civil információkat). A civilek és vállalkozók közreműködésével kialakított szolgáltatások nagy része is a lakosság felé irányul. A projekt alapvető célja, hogy a vállalkozók (ill. azok szervezetei) számára versenyképességüket elősegítő információkat nyújtson az önkormányzati portálon, az Interneten. Egyes szolgáltatások a vállalkozók (ill. azok szervezetei) bevonásával (szükség 10

11 esetén a számukra kialakított távmunkahelyen) működnek majd. A projekt megvalósítását hat munkaszakaszra osztották fel. Az első és a második szakasz a projektvégrehajtás előkészítő tevekénységeit tartalmazza. Az első munkaszakaszban a közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor. Az esettanulmány készítése alatt hirdetett győztest az önkormányzat Delta Elektronik Kft. a szerződéskötés még folyamatban van. A megoldásszállítót Fővállalkozóként jelöljük a tanulmányban. A projekt második szakaszához tartozó tevekénységek megvalósítása hamarabb kezdődött meg közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt, mint ahogyan az előző munkaszakasz lezárult. Ebben a szakaszban készül el a megvalósításra kerülő végleges követelmény specifikáció. Már megtörtént a forrásrendszerek és az adatkörök pontosítása és a fejlesztés módjára vonatkozó modell kidolgozása. Ebben jelentős mértékű konzultatív munkát végeztek az önkormányzat munkatársai. Jelenleg készül a projekt bevezetéséhez kapcsolatos képzési terv is. A projekt harmadik munkaszakasza az eredeti terv szerint tíz hónap volt, de a közbeszerzési eljárás befejezésével ez hat hónapra csökkent. Ez a tényleges megvalósítás, azaz a fejlesztés fázisa. Ebben a folyamatban a főszerepet a közbeszerzésen kiválasztott Fővállalkozó, Döntések működtető szervezet Szolgáltatás működtetés Szolgáltatás kialakító, az önkormányzat Folyamatok Szolgáltatás Nyújtandó menedzsment tára szakmai felelőse és a szolgáltatások Önkormányzat meghatározása Polgármesteri Hivatal Belső információk informatikai csoportja Másodlagos adatkinyerés Szolgáltatás nyújtás játssza. Az önkormányzat szakfeladatot Köztestes Másodlagos Hivatali Adatbányász Riportok rendszerek eszközök Analízisek belső adatok tára Ügyféligény adattár ellátó munkatársait minimális mértékben kí- , stb. információk Ügyfél portál, Külső Call Center, Dokmentumok Információk ügyfélszolgálat Web oldalak Forrás: e-essentia projektterv vánja leterhelni a projekt. Első lépésként a szoftverlicenszek leszállítására és installálására kerül sor. A másodlagos m adatfelhasználás áttekintése Dokmentumok, Web oldalak , stb. Riportok, analízisek tára 11

12 Ezt követi az adattárház kialakítása és egyes adatcsoportok esetében az adatok digitalizálása. Mindezek után kezdődnek el a dokumentációkezelési-, térinformatikai-, és a portálfejlesztés tevékenységek. A harmadik munkaszakasz félidejétől folyamatos a felhasználók és az üzemeltetők képzése. A projekt negyedik munkaszakasza alatt a kialakított rendszer egy hónapos próbaüzeme valósul meg. A projekt ötödik szakaszában megkezdődik a szolgáltatás üzemszerű működése, erre az ütemterv szerint december elsején kell áttérni. A projekt utolsó, hatodik szakaszában a projekt a támogatási szerződésben foglaltak szerint lezárásra kerül. A projekt tevékenységeit, és az ütemezést egy Gantt diagramm segítségével ábrázolták a projekt tervezői, amelyet a következő oldalon mellékelünk. 12

13 A XVIII. kerületi e-essentia projekt ütemezése Gantt diagramm segítségével (Forrás: e-essentia Projektterv) Mérföldkő Tevékenység megnevezése Időtartam Kezdet Vége M1 M2 M3 ELŐKÉSZÍTÉS KÖZBESZERZ ELJÁRÁS 4 hónap Közbeszerzési eljárás: Fejlesztésre, HW, SW eszközök szállítására 4 hónap Műszaki Specifikáció, Fejlesztési szerződés TERVEZÉSI és PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI FÁZIS 2 hónap Követelmény specifikáció, projekt szervezet, Követelmény Specifikáció, Projekt szervezet, Mód- módszertan 1 hónap szertan 2 Adatkörök meghatározása (Portál, Adattár, GIS) 2 hónap Adattisztítás, adat minőségbiztosítása 2 hónap Fejlesztési terv és oktatási terv elkészítése 2 hónap Fejlesztési terv, Oktatási terv 5 Minőségbiztosítási eljárás elkészítése 1 hónap Minőségbiztosítási eljárás PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA, 10 hónap FEJLESZTÉSI FÁZIS Szoftver licenszek leszállítása, installálása 1 hónap Szoftver licenszek telepítve! 2 Adattárház kialakítása, Forrásadatok programozott átemelése, adatkonszolidáció 3 hónap Forrásadatbázis rendelkezésre áll 3 Adatdigitalizálás 2 hónap Dokumentumkezelés fejlesztések 3 hónap Térinformatikai fejlesztések 3 hónap Riportkészítés / publikáció (portál fejlesztés) 3 hónap Portál illesztés, rendszerintegráció 3 hónap Üzemeltetési folyamatok szervezése, kör- 2 hónap

14 M4 M5 M6 nyezet kialakítása 9 Belső tesztek (alkalmazásteszt, integrációs teszt, rendszerteszt) 2 hónap Oktatási demo és dokumentációk elkészítése 2 hónap Felhasználói és üzemeltetői oktatás 5 hónap PILOT)RENDSZER ÜZEMELTETÉSRE KÉSZ (sikeres fejlesztés) 1 hónap Próbaüzem (a kiválasztott szolgáltatásokkal) 1 hónap AZ ÉLES ÜZEM INDÍTÁSRA KÉSZ (sikeres pilot üzem lezárva) A szolgáltatás üzemszerű működtetése A PROJEKT LEZÁRÁSA (dokumentációk elfogadva) Tesztelt rendszer, dokumentációk 14

15 2) A stratégiai tervezésre vonatkozó kérdések Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának vezetése felismerte azt a kihívást, amelyet az európai csatlakozással járó új tervezési kultúra igénye jelent és megtette az első lépéseket saját fejlesztési stratégiájának megalapozása felé júniusában az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a település EU-programozási menetrendjét. (KT 677/2004. (VI. 24) számú határozata.) Első lépésként az önkormányzati vezetés a kerületi Jövőkép megalkotását határozta el. A Jövőkép a képviselő-testületi határozat megfogalmazásában a kerület 10 éves fejlesztésének ( ) fő irányait és célkitűzéseit tartalmazó, az európai uniós fejlesztési tervekhez és Nemzeti Fejlesztési Tervhez igazodó dokumentum. A kerületi Jövőkép kidolgozása külső szakértők bevonásával történt, a munka koordinálását a kerületi székhelyű Világpolgár 2000 Tanácsadó Iroda látta el. A Jövőkép a SWOT analízis módszertanával készült, forrása az önkormányzati vezetőkkel készített mélyinterjú volt. A kerületi Jövőkép nem a vágyak összefoglalása, hanem az adott helyzet, valamint a külső és belső tényezők által meghatározott lehetséges törekvések összegzéséből kinövő, hosszú távú településfejlődési pálya definiálása. A települési Jövőkép a településfejlesztés tervezésének hosszú távú, mintegy évtizednyi futamidővel bíró eleme. Ez a reális vízió a település életminőségét a jövőben biztosító fő attribútumokat és a megtervezett állapothoz vezető út kiemelt fejlesztési alapelveit tartalmazza. Jövőképként a helyi adottságokat és a kreatív fejlesztési alapelveket egyaránt tükröző, jól kommunikálható dokumentum született. A Jövőkép tervezési időtávja , ami megfelel számos európai településfejlesztési példának. Praktikus abból a szempontból is, hogy futamideje hozzávetőleg egybeesik a kerület szempontjából az egyik legfontosabb EU-támogatási forrás, az EU strukturális alapok támogatásainak következő tervezési ciklusával ( ) is. Az önkormányzat a stratégia tervezési folyamatában második helyen álló új Településfejlesztési Koncepció előkészítését megkezdte, azonban a os önkormányzati ciklusban már nem várható megvalósítása. Így jelenleg is az 1997-ben elfogadott településfejlesztési koncepció a hatályos. A kerületben számos ágazati koncepció is készült az elmúlt években: Média Koncepció, Civil Koncepció, Szociális 15

16 Szolgáltatásszervezési Koncepció. Ezek a stratégiai dokumentumok megtalálhatók a kerület honlapján a oldalon. Az ágazati koncepciók közül, jelen esettanulmány által tárgyalt projekt vonatkozásában az Informatikai Fejlesztési Stratégia (IFS) a legfontosabb. Az önkormányzat felkérésére, a Közig-Inform Kft. a polgármesteri hivatal informatikai csoportjának munkatársaival közösen dolgozta ki ezt a stratégiát, amelyet a képviselő-testület a 445/2004 (V.20) képviselő-testületi határozat formájában májusában fogadott el. A stratégia célja, hogy a településvezetés számára bemutassa a fejlesztési lehetőségeket, a fejlesztést befolyásoló külső-belső tényezőket, alternatívákkal segítse a döntéshozókat a konkrét fejlesztések kijelöléséhez és azok beindításához. A kerületi Informatikai Fejlesztési stratégia megfelel a nemzetközi és hazai korszerű szakmai elveknek, elvárásoknak. Kidolgozásakor figyelembe vették: az Európai Unió ajánlásait, mindenekelőtt a Common List of Basic Public Services-ben foglaltakat, a Magyar Információs Társadalom Stratégia (továbbiakban: MITS) e- önkormányzati részstratégiájának ajánlásait valamint az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) és a Gazdasági Versenyképességi Operatív Program terület fejlesztésére indított pályázatait, a Belügyminisztérium IDEA programjának önkormányzati vonatkozásait, az Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer (XR) használatát, annak mintaszerű alkalmazását más fejlesztésekhez, a helyi középtávú stratégiai és gazdasági elképzeléseket, illetve az ezekből származó (és további) gazdasági, illetve társadalmi elvárásokat, beleértve az önkormányzat szolgáltató, a hivatali ügyintézés ügyfél-barát jellegének fokozását, javítását, az önkormányzat belső igényeit, az önkormányzat jelenlegi info-kommunikációs (IKT) infrastruktúráját, napjaink legkorszerűbb informatikai és kommunikációs lehetőségeit (Internet, irodaautomatizálás, munkafolyamat-menedzsment, alkalmazás-integráció, szervezeti tudásbázis kiépítése, a tudás menedzselése). 16

17 Az Informatikai Fejlesztési Stratégiában megtalálhatók olyan nevesíthető feladatok, amelyek nem az e-essentia projekt részét képezik. Erre példa a térinformatikai rendszer funkcionális bővítése, az iktatórendszer megújítása, az elektronikus ügyintézés alapjainak lerakása és a fokozatosság elvének érvényesítésével az ügyintézés egy részterületén mintamodell megvalósítása, vagy az önkormányzat belső pénzügyi rendszerének más rendszerekkel történő integrációja és kiterjesztése az önkormányzati intézményhálózatra, a képviselő-testületi üléseket támogató ún. Mikrovoks rendszer továbbfejlesztése. Az alkalmazás-fejlesztés mellett kiemelt fontosságú feladat a települési szintű információs közmű kiépítése. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre képviselő-testülete 2004-ben fogadta el a kerület Civil Koncepcióját [1096/2004 (XI.25) KT határozat]. A koncepció rögzíti a civil szféra és az önkormányzat partneri viszonyát, valamint tartalmazza az önkormányzat közép- és hosszú távú politikájának főbb elemeit. A koncepció alapján a kerületi civil szervezetek érdekeinek, véleményének közvetlen képviseletére szolgáló intézményként létrejött a Civil Kerekasztal. Elnöke a polgármester, titkára az önkormányzati civil referens. Teljes jogú tagként vehetnek részt munkájában a kerületi civil szervezetek, rajtuk kívül az egyes üléseken állandó (pl. a kerületi iparkamara elnöke) és eseti meghívottak is jelen lehetnek. Az ülések nyilvánosak, azokról a titkár jegyzőkönyvet készít. A civil kerekasztal üléseit az ügyrendje szerint évente legalább kétszer, illetve szükség szerint tartja. A kerekasztal 10 munkacsoportot hozott létre (idősügyi, oktatási, ifjúsági, környezetvédelmi, településfejlesztési, stb.) amelyek véleményezik az önkormányzati koncepciókat, stratégiákat, konkrét projekteket. Jelen esettanulmány keretében bemutatásra kerülő e-essentia projekt esetében még nem működött a Civil Kerekasztal, azonban a strukturális alapok pályázatai újból felhívták a figyelmet a partnerség szerepére és fontosságra, így a kerületi pályázatok (HEFOP, GVOP) hozzájárultak a partnerség formáinak intézményesüléséhez. 17

18 3) A projektelőkészítésre vonatkozó kérdések Pestszentlőrinc-Pestszentimre Informatikai Fejlesztési Stratégiájának kidolgozásakor javaslatok születtek az önkormányzati adatvagyon hasznosításával kapcsolatban. Az e-essentia projekt előkészítésekor az önkormányzat igazodott a pályázati kiírás feltételeihez, azonban fontos megjegyezni, hogy a kiíró GVOP Irányító Hatóság infrastrukturális eszközpark oldalról közelítette meg a projektet. Arra, hogy a projektmegvalósítás során a beszerzésre kerülő eszközöket mire használják, vagyis milyen szolgáltatásokat nyújtson a rendszer arra nem sok támpont található a GVOP pályázati útmutatóban. Hasonló, mintaértékű projekt az önkormányzati szférában korábban nem valósult meg Magyarországon a pályázati kiírást megelőzően. A projektmenedzser elmondta, hogy az előkészítési szakaszban, majd később is figyelemmel kísérték a többi GVOP projektet és azt tapasztalták, hogy minden pályázó más és más módon értelmezte a kiírást, és az önkormányzati adatokból másmás összefüggéseket hoztak létre. A projektelőkészítés során az ún. visszafelé tervezés logikája alapján jártak el a projekt tervezői. Első lépésben meghatározásra került a projekt négy célcsoportja, amelyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze. 18

19 CÉLCSOPORT A PROJEKT EREDMÉNYEI Önkormányzat Helyi kis- és középvállalatok Helyi civil szervezetek Lakosság Az önkormányzati hivatal működése a korszerű információs és kommunikációs technológiák üzemszerű alkalmazásával hatékonyabbá válik, megszűnnek az információ hiányból adódó párhuzamosságok. Egyszerűbbé és átláthatóbbá válik a döntéshozatal. A településfejlesztési információk szélesebb spektruma és új öszszefüggés-nézetei segítik a működésüket (pontosabb információk a tervezett városfejlesztési elképzelésekről), növelik versenyképességüket (pl. ajánlattételi lehetőség az önkormányzat számára feladatok elvégzésére, ajánlattétel társadalmi rétegek számára a cég tevékenységének értékesítésére). A vállalkozások versenyképességének növelése a lakosság (mint vásárló és mint munkavállaló) helyzetbehozásán és a lokális munkaerőpiac működésének támogatásán keresztül is megvalósulhat. A civil szervezetek javaslatai a rendszer működtetése és továbbfejlesztése területén jelentősek. A több és pontosabb információ javítja a kerületi civil szervezetek és az önkormányzat közötti érdemi párbeszéd kialakulásának és ésszerű feladatmegosztás hatékonyságát. Új felületen, pontosabb tájékoztatást kapnak lakóhelyüket érintő fejlesztésekről, a települési adatokról és közszolgáltatásokról. Az önkormányzat és a lakosság közötti párbeszéd minősége jelentős mértében javul. Mindez hozzájárul az életminőség pozitív irányban történő változásához. A célcsoportok meghatározása után a projekttervezés következő lépése a célcsoportok adatigényének felmérése volt. Az igények alapján elkészültek a szolgáltatások tervei. A projekttervezés egy folyamatos konzultációs folyamatként írható le, amelynek szereplői a polgármesteri hivatal irodavezetői, a XVIII. kerületi intézmények (pl. Gamesz, Vagyonkezelő Rt.) és a projekt külső szakértői. 19

20 A benyújtásra került végleges projekttartalom kialakítása szakmai és pénzügyi realitások figyelembevételével történt. A fenntartási működtetési költségek csökkentése érdekében olyan rendszert terveztek a projektfelelősök, amelyhez további önkormányzatok is csatlakozni tudnak. A pénzügyi tervet, az önkormányzat a pályázati dokumentációt összeállító külső szakértőkkel közösen készítette el. A projekttervezés során a célfa-problémafa illetve a logikai keretmátrix módszereket alkalmazták. A célfa bemutatja, hogy a projekt miként járul hozzá a kerület legmagasabb szintű fejlesztési céljainak eléréséhez. Forrás: e-essentia projekt pályázati űrlap A pályázati űrlap előírta a stratégiai célok logikai keretmátrixban történő bemutatását is. A pályázat benyújtását követően a projekttartalom részleteiben változott, de új logikai keretmátrix készítésére nem volt szükség. A projekttartalom további finomítá- 20

21 sa a végleges projektterv kidolgozásakor történt meg. A pályázati formanyomtatványhoz csatolt logikai keretmátrixot a következő oldalon mutatjuk be. Logikai keretmátrix (Forrás: e-essentia projekt pályázati űrlap) Beavatkozási logika Az elérendő Az indikátorok Feltételezések és célkitűzések és forrása kockázatok a várt eredmények objektívan meghatározható mutatói (indikátorok) A kerületi beruházá- A XVIII. kerületi Hosszú távú célkitűzések Megalapozott és EU-szemléletű település-tervezés, fenntartható módon fejlődő helyi gazdaság és társadalom. A rendszert meglévő vagy továbbfejlesztett formában adaptálják más magyarországi önkormányzatok. sok száma 10%-kal nő Civil szervezetek által szervezett rendezvények száma 15%-kal nő önkormányzat ITOSZ Települési Önkor- Orszá- mányzatok gos Szövetsége Az önkormányzatok 10%-a fog ezen alapuló rendszert alkalmazni Az ügyintézésre fordí- A XVIII. kerületi A rendszert minden Átláthatóbb, feladatorientáltabb tott idő 20%-kal csök- önkormányzat célcsoport megismeri és szolgáltató önkormányzat ken és használja. kialakítása, melynek következ- Az önkormányzati Budapesti Keres- ményeképp javul a KKV-k ver- megrendelések iránt kedelmi és Ipar A lakossági, vállalati Rövid távú célkitűzések senyképessége és a lakosság információellátottsága. érdeklődést mutató KKV-k száma 35%- kal nő A lakosság 5%-a aktívan részt vesz az Kamara XVIII. Kerületi Tagcsoport és közösségi szintű internetpenetráció dinamikájának alakulása. önkormányzat fejlesztési dokumentumainak véleményezésében 21

VELENCE-TAVI REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ-, TISZTÍTÓ RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány

VELENCE-TAVI REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ-, TISZTÍTÓ RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.1.2 Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése VELENCE-TAVI REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZETŐ-, TISZTÍTÓ RENDSZER BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány Készült:

Részletesebben

CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány

CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.3.1. Az óvodai és az alapfokú oktatásinevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. szeptember

Részletesebben

MI IS AKARUNK. HEFOP/2004/1.3.1. Projekt Esettanulmány. ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/1.3.1. A nők munkaerőpiacra való visszavezetésének ösztönzése

MI IS AKARUNK. HEFOP/2004/1.3.1. Projekt Esettanulmány. ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/1.3.1. A nők munkaerőpiacra való visszavezetésének ösztönzése ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/1.3.1. A nők munkaerőpiacra való visszavezetésének ösztönzése MI IS AKARUNK HEFOP/2004/1.3.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 4. Szerző: Kutatásvezető: Pupek Emese

Részletesebben

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/2.3.1.-1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása TRANZIT - A DUNAMENTI REGIONÁLIS NÉPFŐISKOLA DUNAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE ALTERNATÍV,

Részletesebben

SZILIKONNAL FEDETT POLIPROPILÉN HÁLÓ ELŐÁLLÍTÁSA ÉS KLINIKAI VIZSGÁLATA

SZILIKONNAL FEDETT POLIPROPILÉN HÁLÓ ELŐÁLLÍTÁSA ÉS KLINIKAI VIZSGÁLATA ESETTANULMÁNY/GVOP 2004-3.3.1 Induló technológia- és tudásintenzív mikrovállalkozások, és ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása SZILIKONNAL FEDETT POLIPROPILÉN HÁLÓ ELŐÁLLÍTÁSA

Részletesebben

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.2. Városi területek rehabilitációja KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 3.

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIATERMELÉS SZŐLŐTÖRKÖLY FELHASZNÁLÁSÁVAL

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIATERMELÉS SZŐLŐTÖRKÖLY FELHASZNÁLÁSÁVAL ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.7.0. Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése KÖRNYEZETBARÁT ENERGIATERMELÉS SZŐLŐTÖRKÖLY FELHASZNÁLÁSÁVAL KIOP 1.7.0. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 26. Szerző:

Részletesebben

MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE

MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE ESETTANULMÁNY/2004-ROP-1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE ROP 1.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 21. Szerző: Kutatásvezető: Szabó Gabriella Dr. Arató Krisztina

Részletesebben

A MINŐSÉGI BOR TERMÉKEK PALACKOZÁSÁNAK MODERNIZÁLÁSA, A PEZSGŐ TÁROLÓ ÉS ÉRLELŐ KAPACITÁSOK TOVÁBBI KONCENTRÁLÁSA. AVOP 2.1 Projekt Esettanulmány

A MINŐSÉGI BOR TERMÉKEK PALACKOZÁSÁNAK MODERNIZÁLÁSA, A PEZSGŐ TÁROLÓ ÉS ÉRLELŐ KAPACITÁSOK TOVÁBBI KONCENTRÁLÁSA. AVOP 2.1 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/AVOP 2.1.1. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése A MINŐSÉGI BOR TERMÉKEK PALACKOZÁSÁNAK MODERNIZÁLÁSA, A PEZSGŐ TÁROLÓ ÉS ÉRLELŐ KAPACITÁSOK TOVÁBBI KONCENTRÁLÁSA

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2004 2006 Verzió: 2.0. Készült: 2004. május TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 4 1.1. A stratégia kidolgozásában alkalmazott módszertan 5 1.1.1. Az alkalmazott tervezési

Részletesebben

1,8 MW TELJESÍTMÉNYŰ SZÉLERŐMŰ - SZÁPÁR

1,8 MW TELJESÍTMÉNYŰ SZÉLERŐMŰ - SZÁPÁR ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.7. Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése 1,8 MW TELJESÍTMÉNYŰ SZÉLERŐMŰ - SZÁPÁR KIOP-2004-1.7. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 1. Szerző: Kutatásvezető:

Részletesebben

ROP-2004-1.1.2. Projekt Esettanulmány

ROP-2004-1.1.2. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-1.1.2. Turisztikai vonzerők fejlesztése A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. A VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN KÖRNYEZETRENDEZÉSE ROP-2004-1.1.2. Projekt Esettanulmány

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Polgármesteri Hivatal jogállását szabályozó két legfontosabb jogszabályi rendelkezés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 38. -a és a Makó

Részletesebben

Elemző tanulmány a sportfejlesztés állami és Európai Uniós finanszírozásának lehetőségeiről 2007-2013 között

Elemző tanulmány a sportfejlesztés állami és Európai Uniós finanszírozásának lehetőségeiről 2007-2013 között Elemző tanulmány a sportfejlesztés állami és Európai Uniós finanszírozásának lehetőségeiről 2007-2013 között A programozási dokumentumok, korábbi hazai, illetve más EU-s országok sporthoz kapcsolódó projektjeinek

Részletesebben

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 3 1.1 A tanulmány elkészítésnek célja és

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát.

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. Vezetői összefoglaló Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. A stratégia készítésének kiváltó oka

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Egyeztetési változat! 2010. október ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 jelű projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezető, vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi

Részletesebben

AZ ÁTI-SZIGET IPARI PARK 26. JELŰ ÜZEMCSARNOK ÁTALAKÍTÁS I. ÜTEM GVOP 1.2.1 Projekt Esettanulmány

AZ ÁTI-SZIGET IPARI PARK 26. JELŰ ÜZEMCSARNOK ÁTALAKÍTÁS I. ÜTEM GVOP 1.2.1 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/GVOP-2004-1.2.1 Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése A pályázati cél AZ ÁTI-SZIGET IPARI PARK 26. JELŰ ÜZEMCSARNOK ÁTALAKÍTÁS I. ÜTEM GVOP 1.2.1 Projekt Esettanulmány Készült: 2006.

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-8/2014.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-8/2014. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2004-2006) (11. változat) Budapest 2004. március 3. \\Mehvdfs\MEHVPROFILES\GoncziT\Asztal\PKD

Részletesebben