Interjú a civil szervezetek vezetési és fejlesztési feladatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Interjú a civil szervezetek vezetési és fejlesztési feladatairól"

Átírás

1 Interjú a civil szervezetek vezetési és fejlesztési feladatairól Kitöltési útmutató A kérdőív célja a civil szervezetek vezetési fejlesztési feladatainak felmérése. A kérdőívet civil szervezetek vezető (napi munka során dönt) munkatársaival kell kitöltetni. Civil szervezetnek minősülnek az egyesületek (társadalmi szervezetek) és az alapítványok. A következő kérdéseket az alábbiak figyelembe vételével szíveskedjenek értékelni. A kérdések egyik részénél jelölje meg az Ön által legmegfelelőbbnek ítélt választ X-el vagy húzza alá. A kérdések másik része minősítést kér öntől egy 1-5 fokozatú skála alapján, ahol 1 a legalacsonyabb, 5 a legmagasabb minősítés: 1 pont- nem megfelelő/jelentéktelen mértékű vagy összegű/ritka 2 pont- részben megfelelő/kis mértékű vagy összegű/kevésbé gyakori 3 pont- közepes/közepes mértékű vagy összegű/közepesen gyakori 4 pont- jól megfelel/ nagy mértékű vagy összegű/gyakori 5 pont- kitűnő/ jelentős mértékű vagy összegű/nagyon gyakori vagy rendszeres Ha az adott válasznál nincs tapasztalata, nem alkalmazzák a gyakorlatban, akkor ahhoz a válaszhoz szíveskedjen 0-át írni! A válaszok között lehetnek azonos minősítésűek!

2 1. A szervezet neve: Általános adatlap A. Szervezeti adatok 2. A szervezet működési formája: egyesület/alapítvány Közhasznúsági fokozat:. 3. A szervezet megalapításának éve:. 4. A szervezet tagjainak száma:..(fő) 5. A foglalkoztatottak létszáma:. (fő) 6. A szervezet önkéntes segítőinek száma: (fő) 7. A szervezet tevékenységei (cél szerinti besorolás): - Egészségügyi tevékenység - Foglalkoztatási csoportokat összefogó tevékenység - Jogvédő tevékenység - Környezetvédelmi tevékenység - Közbiztonság- védelmi tevékenység - Kulturális tevékenység - Kutatási tevékenység - Nemzetközi tevékenység - Oktatási tevékenység - Polgári védelmi, tűzoltási tevékenység - Politikai tevékenység - Sporttevékenység - Szabadidős és hobbitevékenység - Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység - Szociális tevékenység - Településfejlesztési tevékenység - Egyéb 8. Évi működési bevétel 2010-ben, amennyiben nincs adat, becsülje meg (aláhúzással): eft, eFt, eft, eft, eft, 5000 eft fölött 9. A bevételük jellemzően miből származik? A.: Saját bevétel: - tagdíj - egyéb tagi befizetés (tagi kölcsön) - saját tevékenység bevétele

3 - egyéb:.. B.: Külső bevétel: - SZJA 1% bevételei - adományok/rendelkezésre bocsátások - pályázati források (decentralizált: megyei, városi) - pályázati források (centralizált: NCA, Wesselényi, Széchenyi terv) - pályázati források (Uniós, NFT, Dél- Kelet Európai, egyéb) - egyéb: 13. A civil szervezet működési feltételeinek megítélése: Jó Közepes Kedvezőtlen B. Az interjúalany azonosító adatai 1. Neme: férfi/nő 2. Foglalkoztatott/Önkéntes 3. Kora:.. 4. Legmagasabb iskolai végzettsége:.. 5. Beosztása: 6. Munkatapasztalata a civil szervezetek működtetése terén:.év 7. Átlagosan hány munkatárssal dolgozik szorosan a civil szervezetben : fő 8. Átlagosan hetente mennyi időt fordít a civil szervezet működtetésére:.óra Kérem, szíveskedjen megadni az alábbi adatokat is (ezekre megbízhatósági okok miatt van szükség). Lehetőség szerint vagy a nevét és elérhetőségét, vagy pedig lássa el a kérdőívet szervezeti bélyegzővel (esetleg mindkettőt is megteheti)! Kitöltő neve:.. Kitöltő elérhetősége(telefonszám/ ): Szervezeti bélyegző:

4 Civil szervezetek működtetésével kapcsolatos vezetési feladatok vizsgálata 1. Minősítse 1-5-ig, hogy az Ön szervezetének kialakításában milyen mértékben játszottak szerepet az alábbiak Egyes szakmai, bizonyos feladatok felvállalása, újak ellátása 1.2. Együttműködés, kooperáció 1.3. Közösségszervezés, kezdeményezés, párbeszéd 1.4. Érdekképviselet, érdekvédelem 1.5. Szabályozási, jogi adottságok kihasználása 1.6. Anyagi források jobb elérése 1.7. Egyéb: 2. Minősítse 1-5-ig az alábbi tényezők milyen szerepet játszanak abban, hogy Ön részt vegyen a szervezet munkájában Belső késztetés 2.2. Családi késztetés 2.3. Munkahelyi nyomás 2.4. Társadalmi késztetés 2.5. Szakmai elhivatottság 2.6. Segíteni akarás 2.7. Hiányérzet 2.8. Lehetőségek (anyagi, munka) megszerzése 2.9. Egyéb:. 3. Vezetési szempontból minősítse 1-5-ig az alábbi motivációs eszközöket, amelyet alkalmaznak az Önök szervezetében Gazdasági ösztönzők (bér, bérjellegű kifizetések, béren kívüli juttatások) 3.2. Célkitűzés 3.3. Visszajelzés 3.4. Dicséret 3.5. Önállóság 3.6. Felelősség 3.7. Adott közösséghez való tartozás 3.8. Elismerés a környezet által 3.9. Kafetéria Szabadság Egyéb:. 4. Minősítse 1-5-ig az alábbi kommunikációs formák milyen szerepet játszanak a szervezet eredményes működtetésében Újsághirdetés 4.2. Városi hirdető felületek használata 4.3. Szórólapok 4.4. Szakkönyvek, kiadványok 4.5. Publikáció, konferenciák 4.6. Internet hirdetés/weblap 4.7. Rendezvények (kiállítás, programok, stb.) 4.8. Média

5 4.9. Egyéb: 5. Minősítse 1-5-ig a szervezet tevékenységének megtervezésében milyen szerepet játszanak az alábbi tényezők Változások a jogi, működési szabályozásban 5.2. Humán feltételek 5.3. Fejlődési/fejlesztési tendenciák (külső: más szektorok, társadalom) 5.4. Pénzügyi feltételek 5.5. Társadalmi célok 5.6. Egyéb: 6. Minősítse 1-5-ig az alábbi tényezők milyen mértékben befolyásolják a szervezet tevékenységével kapcsolatos döntéseket Alapítói érdek-elvárás 6.2. Saját maga elvárásai 6.3. Munkatársak elvárásai 6.4. Szervezeti érdekek 6.5. Szakma érdekei-szakmai elvárások 6.6. A szervezeti tevékenység által érintettek érdekei 6.7. Működési környezet elvárásai (APEH, bíróság, ügyészség, támogatók, partnerek) 6.8. Egyéb: 7. Minősítse 1-5-ig az alábbi sajátos szervezési feladatok fontosságát az Ön szervezetében! 7.1. Személyi feltételek biztosítása 7.2. Tárgyi feltételek kialakítása 7.3. Pénzügyi feltételek megteremtése 7.4. Jogi előkészítés 7.5. Feladatok meghatározása (strukturálása) ki- mit- hogyan 7.6. Külső feltételek megszervezése 7.7. Koordinálás (tevékenységek összehangolása időben és kapacitásban) 8. Minősítse 1-5-ig az Ön szervezetében mi alapján értékelhető a tevékenységben résztvevők teljesítménye. (Teljesítményértékelés) (T: tag; Ö: önkéntes; A: alkalmazott) T Ö A 8.1. A szervezet eredményessége 8.2. A szervezet elismertsége 8.3. Munkahelyi jelenlét 8.4. Tevékeny a programok lebonyolításának előkészítésében 8.5. Pályázati munka 8.6. Programok előkészítésében 8.7. Megvalósításban való részvétel 8.8. Gazdasági társaságok támogatása 8.9. Egyéb: Szíves válaszadását nagyon köszönöm!

6 1. Értékelje tapasztalata alapján a szervezet aktivitásait (1-5-ig)! 1.1. Alapvető működési, igazgatási tevékenységek 1.2. Célszerinti állandó- szakmai tevékenységek 1.3. Célszerinti programszerű, nem állandó- szakmai tevékenységek 2. Alapvető és célszerinti aktivitást támogató tevékenységek részletes vizsgálata. Értékelje a szervezet tevékenységét külön oszlopokban annak megfelelően, hogy adott tevékenysége elviekben mennyire lenne fontos (E), valamint mennyiben sikerült azt teljesíteni (T)! 2.1. Értékelje tapasztalata alapján a törvényi megfelelési, adminisztrációs aktivitását (1-5-ig): Bírósági/ügyészségi dokumentációs aktivitás (alapszabály, jegyzőkönyv, stb.) APEH-pénzügyi jellegű aktivitás (számlakezelés, bevallások, 1%) KSH bevallás-adatszolgáltatás Támogatások, programok, pályázatok dokumentálása Egyéb (együttműködési szerződések, hirdetések, stb.) 2.2. Értékelje tapasztalata alapján a szervezet humánerőforrás aktivitását (1-5-ig): Menedzserek, vezetés tevékenysége (kuratórium, elnök, titkár, stb.) További saját tagok tevékenysége Alkalmazott munkaerő tevékenysége Önkéntes-nem szervezeti tag, nem alkalmazott- tevékenysége Megbízott szakértők tevékenysége (könyvelő, pályázatíró, stb.) 2.3.Értékelje tapasztalata alapján a szervezet belső-külső kommunikációs aktivitását (1-5-ig): Szervezeti honlap működése Szervezeti további elektronikus kommunikáció (pl. ek, hírlevelek) Szervezeti kézzelfogható írott kommunikáció (pl.sajtóközlemény, hirdetés) Szervezeti verbális (pl.sajtótájékoztató, meetingek) 2.4.Értékelje tapasztalata alapján a szervezet forrásteremtési-gazdálkodási aktivitását (1-5-ig): Saját bevételek generálása (pl. tagdíj, szolgáltatási bevételek, befektetések) Magán források (egyéni adományok, más civilek, SZJA 1%) Üzleti életből származó források (támogatások, innovációs járulék) Decentralizált források (városi, megyei önkormányzat) Centralizált források (NCA, NKA, Közalapítványok, NFT) Uniós források (Területi együttműködések, Cross-border tevékenységek) 2.5.Értékelje tapasztalata alapján a szervezet marketing-szolgáltatásfejlesztési aktivitását (1-5-ig): Helyzetértékelés, helyzetfeltárás, a marketing lehetőségek elemzése Célcsoport-meghatározás Marketingstratégiák kialakítása Marketingprogramok tervezése Végrehajtás - kivitelezés, megvalósítás Ellenőrzés - értékelés, visszacsatolás

7 3. Javasolná-e szervezetének a fejlesztését (válassza ki és jelölje X-el)! 3.1. Igen (tovább 4-re) 3.2. Nem (tovább 5-re) 4. Szervezetfejlesztési területek vizsgálata 4.1. Meglátása szerint mely célcsoportot fejlesztené (1-5-ig)? Menedment Tagság Alkalmazottak Önkéntesek Bevont szakértők 4.2. Meglátása szerint a szervezeti aktivitás mely területét fejlesztené(1-5-ig)? 4.1. Alapvető működési, igazgatási tevékenységek 4.2. Célszerinti állandó- szakmai tevékenységek 4.3. Célszerinti programszerű, nem állandó- szakmai tevékenységek 4.3. Meglátása szerint mely támogató tevékenységek fejlesztésére van szükség?(1-5-ig): Törvényi megfelelés, adminisztráció Humánerőforrás Belső, külső kommunikáció Forrásteremtés, gazdálkodás Marketing, szolgáltatásfejlesztés 4.4. Meglátása szerint mely munkatársi képesség fejlesztését látja fontosabbnak (1-5-ig)? Menedzseri/tagi formális képességfejlesztés (pl. nyelvtudás, pályázatírás) Menedzseri/tagi formális készségfejlesztés (pl. változásmenedzsment, kommunikáció, konfliktusmenedzsment, stb.) 4.5. Meglátása szerint milyen módon képzelné el a szervezet fejlesztését (1-5-ig)? Informális tanulás, tapasztalatszerzés (működési és programmunka közben mástól tanulás) Szakértői, menedzseri (vállalkozási, egyetemi) egyéni tanácsadás, konzultáció-1 szervezet-1-2 szervezeti tag Csoportos képesség/készségfejlesztő formális és informális oktatás, kurzusok (1 szakértő -valamennyi tag számára) Szakmai szeminárium, konferencia részvétel (több szakértő-több szervezet) 4.6. Meglátása szerint a szervezetfejlesztési folyamat melyik fázisaira van megítélése szerint szükség (1-5-ig)? Diagnózis készítése (szervezeti átvilágítás) Fejlesztési terv kidolgozása (pl. stratégiai vagy operatív terv) Fejlesztési terv végrehajtása (beavatkozás) Nyomon követés (eredmények mérése, értékelése, utólagos beavatkozások) 4.6. Meglátása szerint a szervezetfejlesztés mely költségvonzataira van szükség (1-5-ig)? Dologi kiadások (rezsi, biztosítás, szolgáltatások, kommunikáció)

8 Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei (oktatás, könyvek, kiküldetés Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése (számítógép, könyvelőprogram) 5. A szervezetfejlesztés elutasításának okai 5.1. Meglátása szerint a szervezetfejlesztés elutasítását mire alapozza (válassza ki és jelölje X-el)! Működésünk így is nagyon sikeres (eredményes és hatékony) Jelenleg is fejlesztés alatt vagyunk Se időnk, se kapacitásunk Nem látom értelmét Kiábrándultam, mert már vettem részt benne Egyéb Van-e szükség efféle tevékenységekre és annak önerős (Ö) vagy állami (Á) finanszírozására (válassza ki és jelölje X-el)! Ö Á Igen Nem Szíves válaszadását nagyon köszönöm!

5 Részletes stratégia

5 Részletes stratégia 5 Részletes stratégia 5.1 Világos célok, erős szervezet o Egységes és világos célok, a hálózati működést szolgáló szervezeti felépítés 0 5.1.1 Célok: Egy érdekvédelmi szervezet számára nincs fontosabb

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Civil Szervezetek Stratégiája. (Kérdőívek feldolgozásának eredménye)

Mosonmagyaróvári Civil Szervezetek Stratégiája. (Kérdőívek feldolgozásának eredménye) Mosonmagyaróvári Civil Szervezetek Stratégiája (Kérdőívek feldolgozásának eredménye) A Mosonmagyaróvári civil szervezetek számára szeptember közepén került kiküldésre egy kérdőív, amely az elkészítendő

Részletesebben

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv Változó Világ Szociális Egyesület Minőségirányítási Kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Debrecen 2013. november Változó Világ Szociális Egyesület 4024 Debrecen Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52 /531-565

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK A DUNAÚJVÁROSI

CIVIL SZERVEZETEK A DUNAÚJVÁROSI csz11 dujvaros.qxd 2007. 04. 02. 12:18 Page 107 CIVIL SZERVEZETEK A DUNAÚJVÁROSI KISTÉRSÉGBEN Bakos Ottília Gajzágó Éva Kõvágó Györgyi Elõszó Dunaújváros és a hozzá kapcsolódó településhálózat alkotta

Részletesebben

KOMPLEX DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉGI KUTATÁS (ROP-3.3.1.-2004-10-0006/33) KÖRNYEZETÜNKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Király u. 21.

KOMPLEX DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉGI KUTATÁS (ROP-3.3.1.-2004-10-0006/33) KÖRNYEZETÜNKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Király u. 21. KOMPLEX DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÉRDŐÍV A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával és az Európa Terv keretében valósul meg. 1. Kérdőív sorszáma: 0 GOC G/O/C A kérdezőbiztos neve: 1 GOC A kérdőív

Részletesebben

Hálózatfejlesztés a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Hálózatfejlesztés a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Hálózatfejlesztés a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar AZ ORSZÁGOS TRANZITFOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET TÁMOP 5.3.1 PROJEKTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORT TOBORZÁSI-, ÉS KIVÁLASZTÁSI

Részletesebben

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005.

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás, 2005. Szerzők: 1., 2., és 4. fejezet Molnárné Hegymegi

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA 2010. május 1 Tartalomjegyzék: 1. ELŐZMÉNY 3. 2. BEVEZETÉS 3. 3. A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE 5. 4. A STRATÉGIA MÓDSZERTANA 5.

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási programja 2008 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. A fenntartó minőségpolitikája... 3 3. Intézményi minőségpolitika... 4 3.1.Törvényi

Részletesebben

Kulturno društvo Kerestur Közművelődési Egyesület Murakeresztúr

Kulturno društvo Kerestur Közművelődési Egyesület Murakeresztúr Kulturno društvo Kerestur Közművelődési Egyesület Murakeresztúr Fenntarthatósági jelentés 2014 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elnöki köszöntő........3 2. Az egyesület bemutatása......4 2.1. Egyesületi vagyon...5

Részletesebben

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Képzési Minőségirányítási Kézikönyv Budapest 2013 1 Tartalomjegyzék... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KERETEI... 3 FOLYAMATLEÍRÁSOK... 20 2 A Minőségirányítási rendszer keretei A)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

NONPROFIT MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

NONPROFIT MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK NONPROFIT MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez

Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program projekt gazdái,

Részletesebben

0750-06/2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA

0750-06/2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 0750-06 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggő személyügyi ügyintézői alapfeladatok 0750-06/2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA KECEL 2010 0750-06/2

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * Inkubátorházak hálózata a Bódvaés a Hernád-völgy fejlődése érdekében I. Alapinformációk A képzés során mely témakörökhöz használható

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.5.7/08/1

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar DIPLOMAMUNKA. Nagy Eszter emberi erőforrás tanácsadó MA szak

Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar DIPLOMAMUNKA. Nagy Eszter emberi erőforrás tanácsadó MA szak Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar DIPLOMAMUNKA Nagy Eszter emberi erőforrás tanácsadó MA szak Pécs 2011 Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.5/14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben