XXIV. fejezet IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXIV. fejezet IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM"

Átírás

1 XXIV. fejezet IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM Az Ifjúsági és Sportminisztérium évi költségvetési támogatásának megtervezésekor, illetve a költségvetés végrehajtása során mind a sportban, mind az ifjúságpolitikában, mind pedig a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében folytatott prevenciós küzdelem terén a 2000-ben megkezdett munkák folytatódtak től a sportszakmai feladatok alapját az új sporttörvény (2000. évi CXLV. tv. ) által meghatározott intézményi és szakmai keretek adták. Az új sporttörvény megteremtette az alapot a magyar sport korszerű szabályozására, a sportigazgatás modern szervezetrendszerének létrehozása mellett teret enged a sport piaci szempontokat érvényesítő intézményei kialakulásának, megerősödésének is. Az új törvény az esélyegyenlőség érvényesülése érdekében az épek sportjával mindenben egyenrangú módon szabályozza a fogyatékos polgárok sporttevékenységét is ben elkezdődött az a folyamat, melynek célja az állami sportlétesítményvagyon kezelésének és fejlesztésének megújítása. Ennek megfelelően a tárcához tartozó intézményrendszer átalakítása, a piaci alapú kezelés és fejlesztés megvalósítása 2001-ben befejeződött, illetve folytatódott az állami tulajdonú sportcélú létesítmények kezelői jogának átvétele. A Kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített Nemzeti Stratégiai Program alapján folyamatos feladat a magyarországi kábítószer-fogyasztás megelőzésével, illetve visszaszorításával kapcsolatos teendők koordinálása ben mindenekelőtt a megelőzés területén szükséges országos szintű szakmai, média és tömegkommunikációs programok szervezése, valamint a már megkezdett kutatások, a kábítószer-fogyasztás elterjedtségével kapcsolatos mennyiségi és minőségi vizsgálatok valósultak meg. Az ifjúsági szakmai területen a korábbi évek gyakorlatának megfelelően tovább folytatódott az előző években beindított pályázati rendszeren keresztül mind a határokon belüli, mind pedig a határon túli programok finanszírozása. Megkezdődött a játszótér-fejlesztési program, valamint az ifjúsági házak felújítása projekt előkészítése. Az ISM feladatait a minisztérium szervezete irányításával a Testnevelési és Sportmúzeum, a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium, az ISM Kiemelt Sportlétesítmények intézménye és a Mobilitás költségvetési szervek bevonásával, 1

2 valamint a Fejezeti kezelésű előirányzatokon (5.Cím) biztosított előirányzatok felhasználásával az alábbiak szerint valósította meg. 1. cím ISM Igazgatás A tárca szakmai feladatainak megoldását a miniszter vezetésével, az államtitkárokon, a helyettes államtitkárokon Jogi és Igazgatási, sportügyekért felelős, fogyatékosok sportjáért felelős, kábítószerügyi koordinációért felelős, ifjúsági ügyekért felelős illetve a Miniszteri Biztos Hivatalán keresztül látja el. Az egyes szakmai feladatok megoldása projekt rendszerben történik. Az Igazgatás költségvetési előirányzatainak teljesítése 93,9 %-os volt, az alábbiak szerint: Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés/ mód. ei. %-ban Kiadás 1 178, , ,3 93,9% Ebből: személyi ok 506,4 681,4 618,8 90,8% munkaadókat terh.jár , ,8% dologi kiadások 478, , ,4 95,1% műk. célú támogatás 690,4 690,4 100,0% felhalmozás 25,2 389,4 128,8 33,1% felhalm. célú kiad. 597,1 750,5 125,7% központi beruházás 586,3 585,4 99,8% kölcsön ,0% Bevétel + 17, , ,8% pénzforg.nélküli bev. Támogatás 1 161, , ,5 100,0% Létszám (fő) ,0% Az előirányzat módosításokra a tárca: évi Gazdálkodási Szabályzatában foglaltak alapján került sor, mivel a fejezeti kezelésű előirányzatokból operatív gazdálkodást érintő kifizetések (megrendelés, megbízási díj, eszköz beszerzés, szolgáltatás stb.) nem teljesíthetők. Így az ilyen jellegű kifizetések esetében az előirányzat az Igazgatásra került átcsoportosításra. 2

3 Az 1/2000. (XII. 21.) ISM rendelet alapján december 31-ével megszűnt költségvetési intézmények előirányzat maradványa szintén az Igazgatásra került átvezetésre évi előirányzat módosítás részletezése ezer forintban: Átcsop. Szerv neve ÁHT azon. Személyi Járulék Dologi Felhalm. Összesen Bukmékeri Dopping Drogmegelőzési Drogkutatatások támogatása Alacsony küsz.drogkez.int.tám E.Ifj.Központ Fejezeti tartalék Fogyatékosok integr.seg.szerv Fogyatékosok sport fejl Fogyatékosok sportszöv.tám Határon túli Ifjúságvédelmi Ifj.párbeszéd és nemz.ifj.tanács Játszótér-fejlesztés KKB kábítószer KKB kábítószer prob. Képzés Nagy ifjúsági rendezvények Sportágfejlesztés Sportági szakszöv.műk.kiad.tám. Sporttudomány Szabadidősport Zánka Sport-Ifj. és droginf.fejl Két és többoldalú csereprogram Akadálymentesítés Labdarúgó stadionok fejlesztése Sportlét.építési és korsz.tám Sportváll.támogatása Hazai rend. Sportesemények ISM pály.komminikáció ktg.fed EKKÖ ösztöndíj Összesen IGAZGATÁS EREDETI EI Módosítás fejezet PM eng Kormány hatásk. ker. kieg-re Előző évi előirányzat maradvány Saját bev és pénzeszk. átadás Központi Beruházás Programfinanszírozás Lakástámogatás MINDÖSSZESEN

4 A Magyar Államkincstár által megállapított időarányos költségvetési előirányzatfelhasználási keret elegendő volt, a költségvetési támogatás és a saját bevétel fedezte a havi feladatok ellátását, likviditási probléma nem volt. Az előirányzatok közül a személyi ok 90,8%-ra, a járulékai 84,8%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, a dologi kiadásoknál 95,1 %-ra, működési célú támogatásnál 100% -ra, a felhalmozásnál 33,1 %ra teljesült. A maradványok összege kötelezettségvállalással terhelt, évben kifizetésre került. A bevételeknél lemaradás mutatkozik, a kiállított de 2001-ben ki nem fizetett számlák, illetve a megszűnt költségvetési szervek előirányzat-átadása miatt. A Gazdasági társaságokban való részvétel az alábbiak szerint alakult: Összesen: ebből évi Hazai Sportlapok Kft: e Ft 100% e Ft Sportlétesítmények Rt e Ft 100% Hungaroring Sport Rt e Ft 70% e Ft Rendezvénycsarnok Rt e Ft 25% e Ft Sportfólió Kht e Ft 100% e Ft Zánka Kht e Ft 100% 2. cím Testnevelési és Sportmúzeum és Csanádi Árpád Központi Sportiskola A címhez évben a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Testnevelési és Sportmúzeum tartozott, illetve teljesítés szempontjából (a pénzforgalom nélküli bevételek, a működési és felhalmozási pénzeszközök átadása kiadások tekintetében) a december 31-vel megszüntetett központi költségvetési intézmények is. A CÍMHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS TELJESÍTÉSI ADATOK ALAKULÁSA Megnevezés Költségvetési kiadások évi eredeti előirányzat 2001.évi módosított előirányzat Teljesítés millió forintban egy tizedessel Telj a /mód ei %-ban. 127,8 154, ,2 671,4 4

5 ebből Személyi ok 64,0 56,3 49,1 87,2 Munkaadókat 21,4 18,9 13,9 73,5 terhelő jár. Dologi kiadások 27,9 36,4 32,8 90,1 Ellátottak pénz. jutt, 1,2 3,1 3,1 100 kárt. egyéb pénz. jutt. Műk. célú pe. 24,5 386, ,9 átadás Felhalm.célú 4,7 543, ,2 pe.átadás Intézm. beruházási 11,4 9,8 11,1 113,3 kiadások Felújítás 1,9 1,2 1,1 91,7 Költségvetési 127,8 154, ,0 971,4 bevételek ebből Intézményi műk. 19,0 32,4 22,5 69,4 bevételek Felügyeleti szervtől 108,8 112,6 112,6 100 kapott támogatás Pénzforgalom 9,9 911, nélküli bevételek Foglalkozt. létszáma Az év folyamán változást jelentett, hogy miniszteri döntéssel a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium szeptemberétől a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ Kht. szervezetében kezdte az új tanévet. Az átszervezett költségvetési intézmény január 1-től miniszteri döntés alapján új utánpótlás nevelési feladatot lát el. Az intézmény átszervezése nem volt zökkenőmentes, a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ Kht-nál a továbbfoglalkoztatást nem vállaló közalkalmazottak felmentési illetménye és egyéb járandóságainak forrásbiztosítása még rendezés alatt áll. A Testnevelési és Sportmúzeum szakmai feladatait maradéktalanul megoldotta, külföldi kiállítás szervezése (Párizsban) gazdagította éves programját. Ebben az évben tovább folytatódott a fotó-és filmanyag mentése, digitális átírása, az érem-és fényképanyag digitális katalogizálása. Megkezdődött az egységes katalógus rendszer építése, melybe a könyvkatalógus is integrálásra kerül. A címen belül előirányzat módosításra kormányzati hatáskörben 1,0 millió forint összegben a közalkalmazottak minimálbér kiegészítése miatt kerülhetett sor. 5

6 Felügyeleti hatáskörben, költségvetési támogatásból 2,7 millió forint előirányzat került átadásra a szakmai feladatok végrehajtásához. Intézményi működési bevétel módosítására 13,4 millió forint összegben, intézményi kezdeményezésre került sor. Intézményi hatáskörű módosítás az előző évi pénzmaradvány igénybevétele miatt történt, melyből a december 31-én megszüntetett költségvetési intézmények teljesítése 902,0 millió forint volt. 3. cím ISM Kiemelt Sportlétesítmények Intézménye A költségvetési intézmény évben új címként, a 2227/2001. (IX. 1.) Korm. határozat alapján került az Ifjúsági és Sportminisztérium felügyelete alá. A Korm. határozat alapján a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 9. cím Továbbképző és Sportlétesítmények előirányzata került átvételre - a gödi létesítmény kivételével az Ifjúsági és Sportminisztérium 3. címére. A gödi létesítményt a Miniszterelnöki Hivatal vette át. Az intézmény feladata elsődlegesen a Ferencvárosi Torna Club verseny- és utánpótláskorú versenyzői részére szükséges feltételrendszer biztosítása, melynek alapja az évben kötött, 25 évre szóló megállapodás. Az intézmény, december 31-én a 8/2001. (XII.22.) ISM rendelet alapján megszüntetésre került, az intézményben ellátott szakmai feladatokat a továbbiakban a Sportfolió Kht. látja el. Az év közben bekövetkezett szervezeti és felügyeleti változások az intézmény feladatellátását nem veszélyeztették. Az átadás, átvétel zökkenőmentes volt. A címhez tartozó költségvetési előirányzatok és teljesítési adatok alakulása Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat millió forintban egy tizedessel Teljesítés Telj a évi mód ei %-ban. Költségvetési 989,3 957,5 96,8 kiadások ebből Személyi ok 225,5 224,6 99,6 Munkaadókat terhelő 83,8 81,1 96,8 jár. Dologi kiadások 310,1 297,7 96,0 Műk. célú pe. átadás 14,5 14,5 100 Felhalm. célú pe. 92,0 92,

7 átadás Központi beruházási 4,5 4,5 100 kiadások Intézm. beruházási 198,9 183,1 92,1 kiadások Felújítás 59,4 59,4 100 Kölcsön nyújtása, 0,6 0,6 100 törlesztése Költségvetési 989,3 969,7 98,0 bevételek ebből Intézményi műk. 313,8 294,3 93,8 bevételek Felhalmozási 0,5 0,5 100 bevételek Tám. kölcsön 0,6 0,5 83,3 visszatér. Felügyeleti szervtől 667,6 667,6 100 kapott támogatás Pénzforgalom nélküli 6,8 6,8 100 bevételek Foglalkozt. létszáma Az intézmény 2001.évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem nehezítették a működést. Az intézmény 100 %-os tulajdonosa két gazdasági társaságnak. A Medaillon KFT az FTC Centenáriumi éremsorozat kibocsátására, valamint a hét végi rendezvények bonyolítására alakult. Az Üllői úti Befektetési és Beruházási Kft az Üllői úti stadion melletti m 2 terület hasznosítására jött létre. A terület hasznosítására az év közbeni szervezeti változások miatt nem került sor. Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak továbbfoglalkoztatását a Sportfolió Kht vállalta. A továbbfoglalkoztatást nem vállaló munkavállalók részére többlet (állami) forrást nem igényeltünk. Előirányzat módosításra kormányzati hatáskörben a - közszféra 2001.évi egyösszegű kereset kiegészítése, valamint a minimálbér eléréséhez szükséges kiadások (3,3 Mft) és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok (1,1 Mft) - került sor. 7

8 Felügyeleti hatáskörű módosításra összességében 33,4 Mft összegben, zömmel intézményi kezdeményezésre, kiemelt előirányzatok közötti került sor. Intézményi hatáskörben az előző évi pénzmaradvány igénybevételét módosították. 4. cím MOBILITÁS Az intézmény sokrétű szakmai feladatait igazgatóságokon és intézeteken keresztül látja el. A Nemzetközi Igazgatóság az Európai Bizottság Ifjúság programjában vesz részt, bonyolítja a két és többoldalú csereprogramokat, valamint információs forrásközpontot működtet. Részt vett az Európai Bizottság által kiadott Fehér Könyv előkészületi és fordítási munkáiban. A Pályázati Igazgatóság kezeli az Ifjúsági és Sportminisztérium, a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram által kiírt pályázatokat. A Hálózati Igazgatóság koordinálja és felügyeli a regionális ifjúsági szolgáltató irodákat. A Nemzeti Ifjúságkutató Intézet létrehozása évben új feladatot jelentett az intézmény számára. Zömmel nagymintás kutatásokat végez.(ifjúság kutatás, Játszótér kutatás, Roma ifjúság szervezetek, stb.) Munkáját Tudományos Tanácsadó Testület segíti. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet megalakítása szintén új feladatot jelentett az intézmény tevékenységében. Kutatásokat végez, tanácsadói szolgálatot lát el, szakmailag támogatja az egyeztető fórumok munkáját. Kiadványokat jelentetett meg. A Nemzeti Sportmódszertani és Kutatóintézet évi felállítása is új feladatot jelentett az intézmény működésében. Az Intézet sportkutatási feladatok végzésére specializálódott, de közreműködött a Heraklész program (utánpótlás nevelés) elindításában is.. A címhez tartozó költségvetési előirányzatok és teljesítési adatok alakulása millió forintban egy tizedessel Megnevezés évi eredeti előirányzat 2001.évi módosított előirányzat Teljesítés Telj a 2001.évi mód ei %- ban. Költségvetési 660,9 1502,8 1266,6 84,3 8

9 kiadások ebből Személyi ok 251,0 467,2 340,7 72,9 Munkaadókat terhelő 84,3 158,0 115,0 72,8 jár. Dologi kiadások 302,4 540,3 448,4 83,0 Mük. célú pe. átadás 228,4 245,0 107,3 Intézm. beruházási 21,7 107,4 117,0 108,9 kiadások Felújítás 1,5 1,5 0,1 6,7 Kamatkiadások 0,4 Költségvetési 660,9 1502,8 1514,0 100,7 bevételek ebből Intézményi műk. 57,2 349,4 359,4 102,9 bevételek Felhalmozási 1,2 bevételek Felügyeleti szervtől 603,7 1110,4 1110,4 100,0 kapott támogatás Pénzforgalom nélküli 43,0 43,0 100,0 bevételek Foglalkozt. létszáma A feladatok bővülésével az eredeti előirányzatok nagymértékű növekedése a jellemző. Az előirányzatok módosítására kormányzati hatáskörben 4,8 millió forint a közalkalmazotti szféra kereset kiegészítése, illetve a minimálbéremelés miatt került sor. A felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás 501,9 millió forint összegű volt, melyet a szakmai feladatok ellátásához biztosított az ISM (pl. GyIA támogatás, GYIA pályázati tám., pályázat kezelés tám., nemzetközi protokoll tám., Nemzeti Ifjúságkutató tám., Nemzeti Labdarugó Akadémia tám., Heraklész program tám., Nemzeti Drogmódszertani Kut. tám.). Intézményi kezdeményezésre, többletbevétel miatt a felügyeleti módosítás 292,2 millió forint. További felügyeleti módosítás történt a kiemelt kiadási előirányzatok között. Saját hatáskörben az előző évi pénzmaradvány igénybevételéhez szükséges előirányzat módosítást hajtották végre. 9

10 5. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok Eredeti előirányzat ,0 40, ,7 Országgyűlés hatáskörű -750,0-750,0 Kormány hatáskörű 4 642, ,3 Fejezeti hatáskörű , ,9 Bevétel 760,9 760, évi maradvány 3 602, ,7 Módosított előirányzat , , ,1 5/1 Beruházás 5/1/1 Budapest Sportcsarnok létesítmény-kiváltással és egyéb, az újjáépítéssel kapcsolatos állami feladatok Eredeti előirányzat 600,0 600,0 Kormány hatáskörű 17993/1/2001. és 200,0 200, /3/2001. PM levél Fejezeti hatáskörű -266,1-266,1 Bevétel 156,1 156, évi maradvány 110,0 110,0 Módosított előirányzat 800,0 266,1 533,9 A Budapest Sportcsarnok újjáépítésével kapcsolatos feladatokhoz, valamint a fedett gyakorló jégpálya építéséhez a évi költségvetés millió Ft támogatást biztosított. A rendelkezésre álló források felhasználása év közben tervszerűen történt. 10

11 A kiadások kezdetben a kárelhárítást finanszírozták, majd az újjáépítési koncepció és tanulmányterv kidolgozásával és megvalósításával kapcsolatos műszaki-, jogi- és pénzügyi tanácsadói feladatok ellátására nyújtottak fedezetet évben a Budapest Sportcsarnok újjáépítése a terv szerinti ütemben, a jóváhagyott kiegészítő beruházásokkal együtt valósult meg. A Budapest Sportcsarnok leégésével megszűnt a főváros egyetlen fedett, egész évben üzemelő, sportcélú gyakorlást szolgáló jégpályája. A cél olyan jégcsarnok felépítése volt, amely a sportolók felkészülésén túl nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas. Az NSI gyakorló jégcsarnok a Sportfolió Kht beruházásában valósult meg. Az átadásra március hónapban került sor. Az év végi pénzmaradvány a szerződések szerinti folyamatos teljesítéssel van összefüggésben, év elején felhasználásra került. 5/1/2 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásainak beruházásai Eredeti előirányzat 730,0 730,0 Országgyűlés hatáskörű Kormány hatáskörű Fejezeti hatáskörű -149,2-149,2 Bevétel 379,0 379, évi maradvány 231,2 231,2 Módosított előirányzat 1 191,0 610,2 580,8 Az előző évi maradvány, illetve a évi költségvetési támogatás felhasználása az alábbi projektekre történt. ISM Igazgatás évi forrás: 150,0 millió Ft A 27/2001. (V.4.) miniszteri határozat értelmében a rendelkezésre álló keretből valósult meg a pince korszerűsítésével a büfé kialakítása, a Hold utcai épület informatikai fejlesztése és a szükséges hardver beszerzések. Az épületben folyó 11

12 korszerűsítési munkálatok folytatódtak, az ehhez kapcsolódó egyszeri bútorbeszerzésekkel. Sor került egy nagykapacitású fénymásoló beszerzésére, valamint az ISM garázs tető-szigetelésére is. Hajós Alfréd Uszoda rekonstrukció évi forrás: 480,0 millió Ft A Hajós Alfréd Uszoda rekonstrukciója óta folyik. A közötti években a III. ütem keretében a műugró-torony és medence, valamint a csatlakozó épületek korszerűsítésére, a főépület homlokzatainak teljes körű rekonstrukciójára, a kazánház és a fűtési rendszer, valamint az elektromos hálózat korszerűsítésére, az épület-felügyeleti rendszer kiépítésére és eredményjelző tábla létesítésére került sor. Fenti korszerűsítések is hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország sikeres Vizilabda Európa Bajnokságot rendezett. Tatai Edzőtábor konyha-étterem, összekötő folyosó évi forrás: 100,0 millió Ft A rekonstrukció megvalósítására a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően két ütemben év és év októbere közötti időpontban került sor, azzal, hogy a beruházás pénzügyi lezárása áthúzódott évre. A rekonstrukció teljes költsége 280 millió Ft, melyből 224 millió Ft állami támogatás, 56 millió Ft saját forrás. Befejeződött a Dunavarsányi Edzőtábor bővítése, a Balatonfüredi Edzőtábor telepbejáró épület-korszerűsítése. A Pénzügyminisztériumtól 2000-ben, fejezetek közötti átadás jogcímen kapott támogatás felhasználása is megtörtént. A Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület rendelkezésében levő Kalap utcai Sportcsarnok rekonstrukciós munkálataihoz 15 millió Ft, Hajdúbagos község Önkormányzata tornaterem építéséhez 25 millió Ft, Jánoshida község Önkormányzata pedig szabadidő park építéséhez 10 millió Ft támogatást kapott. 12

13 5/1/3 Továbbképző létesítmények beruházásai Eredeti előirányzat 200,0 200,0 Fejezeti hatáskörű -4,5-4,5 Módosított előirányzat 195,5 195,5 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 2001-ben átvett, a népligeti Szabadtéri Uszoda beruházásához biztosított előirányzat felhasználására az elmúlt évben közbeszerzési pályázat került kiírásra, a feladat megvalósítása áthúzódik évre. 5/2 Sporttámogatási előirányzatok 5/2/1 Sportszervezetek támogatása 5/2/1/1 Sportági szakszövetségek működési kiadásainak támogatása Eredeti előirányzat 450,0 450,0 Kormány hatáskörű 2378/2001. (XII.18.) hat. 110,8 110,8 Fejezeti hatáskörű -9,4-9, évi maradvány 7,1 7,1 Módosított előirányzat 558,5 7,1 551,4 Az előirányzat célja a sportági országos szakszövetségek, valamint a év első felében megalakult Nemzeti Sportszövetség állami támogatásának finanszírozása, 13

14 kiegészítve a korábbi országos intézmény, a Magyar Sportszövetség megszűntetésének finanszírozásával. Az előirányzatból az Ifjúsági és Sportminisztérium közvetlenül, illetve a Nemzeti Sportszövetségen keresztül közvetve a sportági szakszövetségeket támogatja, hozzájárul azok működéséhez és a tényleges sportmunka biztosításához. A következő feladatok ellátása történt meg a rendelkezésre álló keretből: 1. Sportági szakszövetségek első félévi működési támogatása: ezer Ft 2. Sportági szakszövetségek második félévi működési támogatása: ezer Ft 3. Nemzeti Sportszövetség működésének beindítása: ezer Ft 4. Szövetségi átalakulások és nemzeti sportszövetségek megalak ezer Ft 5. A magyar sportolók Világjátékokon történő részvételének tám ezer Ft 6. Támogatás a Magyar Sportszövetség intézményi átalakulásához: ezer Ft Összesen: ezer Ft A sportági szakszövetségek támogatási rendszere ben standardizált formában működött. A megítélt támogatások két részből tevődtek össze: nagyobbrészt a szövetségek közvetlen működtetésének költségei (pl. a nemzetközi szövetségnek fizetendő tagdíj), kisebb részben szakmai tényezők (szakosztályszám, eredményesség) alapján, matematikai eljárást alkalmazva történt meg a keret felosztása. A január 1-én hatályba lépett sportról szóló évi CXLV. törvény értelmében 2001-től kezdve a májusában megalakult új köztestület, a Nemzeti Sportszövetség jogosult a minőségi sport támogatási rendszerét működtetni. A jogalkotói cél a civil (sport-) szféra pozícióinak erősítése ténylegesen megvalósult azzal, hogy a Nemzeti Sportszövetség közgyűlése határoz az állami támogatás tagok közötti felosztásáról. A Nemzeti Sportszövetség megalakulásáig a sportszféra átmeneti pénzügyi problémáit megelőzendő a minisztérium átmeneti finanszírozást vállalt; a január 1. - június 30. közötti időszakban közel 200 millió forintot utalt át a sportági szakszövetségek részére. A magyar sport szakmai irányítása, s vele együtt finanszírozása 2001-től teljes mértékben a köztestület kezébe került, így az első félévi támogatási összegek meghatározásánál már kizárólag a szövetségi központ 14

15 működtetéséhez szükséges tényezők játszottak szerepet. A támogatási összeg szétosztásáról szóló miniszteri döntés alapja ezért a évi szövetségi támogatások sportszakmai célú támogatásokkal csökkentett összegének időarányos része volt. A július 1-től december 31-ig terjedő időszakra a minisztérium költségvetése további 200 millió forintot biztosított a sportszövetségek működési kiadásainak támogatására. A Nemzeti Sportszövetség elnöksége az Ifjúsági és Sportminisztérium által megítélt első félévi támogatási összegeket javasolta második félévre is megtartani. A támogatások felosztását a Nemzeti Sportszövetség decemberi közgyűlése hagyta jóvá, azonban az elnökség döntése és javaslata szerint, a minisztérium jóváhagyásával előlegként már augusztusban megkezdődtek az utalások. A szerződések aláírását követően minden olyan szövetség hozzájuthatott második félévi támogatásához, amely tagja a Nemzeti Sportszövetségnek. A működési, illetve az intézményi átalakuláshoz nyújtott támogatások az Ifjúsági és Sportminisztérium előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerültek átutalásra a jogosultak részére. Az elszámolásnak a szövetségek a közhasznúsági jelentések megküldésével tesznek eleget. A Nemzeti Sportszövetség, illetve a Magyar Sportszövetség teljeskörűen elszámolt a kapott támogatások felhasználásával. Az AGFIS Világjátékokon történő részvétel elszámolása is megtörtént. Valamennyi támogatás kedvezményezettje közvetlen vagy közvetett módon a sportági szakszövetségi kör, tágabb értelemben a minőségi sport volt. A keret maradék összege 10 ezer Ft volt, mely a 2378/2001. (XII.18.) Korm. hat révén megnyíló 110,8 millió Ft-hoz hozzáadódott. A plusztámogatás felhasználása a következő módon történt: A Nemzeti Sportszövetség a 110,81 millió Ft-ból működési jellegű kiadásokra: informatikai fejlesztésre: a nem olimpiai szövetségek támogatására: használt fel. 20,81 millió Ft-ot 60,00 millió Ft-ot 30,00 millió Ft-ot A póttámogatások elszámolásának szerződés szerinti határideje június

16 5/2/1/2 Sydney 2000 olimpiai támogatása Kiadás Bevétel Támogatás Eredeti előirányzat 0,0 0,0 Bevétel 9,9 9, évi maradvány 0,5 0,5 Módosított előirányzat 10,4 10,4 0,0 személyi Fenti előirányzatból a 2001 évre áthúzódó a évi Paralimpiai Játékokon eredményesen szereplő sportolók, nevelőedzők, sportszakemberek jutalmazásával kapcsolatos kifizetések történtek e Ft összegben. Az előirányzat-maradvány további részét önrevízió keretében a PM felé elvonásra felajánlottuk. 5/2/1/3 Sportszervezetek köztartozásának rendezése Eredeti előirányzat 750,0 750,0 Országgyűlés hatáskörű -750,0-750, évi maradvány 674,0 674,0 Módosított előirányzat 674,0 674,0 0,0 A évi teljesítés 163,2 e Ft. Oka, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról szóló évi LXXV. törvény 25. -a alapján a sportszervezetek május 31-én fennálló köztartozását az Országgyűlés elengedte, illetve hivatkozott törvény 41. alapján a évi előirányzata törlésre 16

17 került. Az 510,8 millió Ft előirányzat-maradvány önrevízió keretében felajánlásra került. 5/2/1/4 Universiade támogatása Eredeti előirányzat 35,0 35,0 Módosított előirányzat 35,0 35,0 A évi Universiade támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton 35 millió Ft állt rendelkezésünkre. A teljes összeget a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség részére biztosítottuk, külön összegben a Nyári- és a Téli Universiade-ra. Mindkét esetben előfinanszírozási rendszerben folyósítottunk, a támogatások felhasználásáról a szövetség időben elszámolt. A beszámolók alapján a nyújtott támogatás nagyban hozzájárult, a magyar sportolók sikeres szerepléséhez. Az előirányzaton 2 millió Ft maradvány található, amelynek felhasználása áthúzódott évre. 5/2/1/5 Olimpiai részvétel támogatása Eredeti előirányzat 40,0 40,0 Módosított előirányzat 40,0 40,0 17

18 A magyar sport megítélése és a társadalmi közhangulat nagymértékben függ az olimpiai csapat szereplésétől. Olimpiai sikereink mértéke nem csupán a sportolók sokéves munkáját tükrözi vissza, hanem a játékokat megelőző felkészülést is jellemzi. Ahhoz, hogy megfelelő szakmai és anyagi feltételek birtokában versenyzőink méltóan képviselhessék hazánkat az olimpián, jelentős összegekre van szükség. Az olimpiai csapat felkészülésével, összefogásával, utaztatásával, megszervezésével kapcsolatban az olimpia előtti évben rengeteg plusz költség merül fel, melynek nagy részét mindenkor a központi költségvetés fedezte. A évi Salt Lake City-ben megrendezett téli olimpiai játékokra történő felkészülés és a részvétel előkészítése 2001-ben 40 millió Ft állami támogatást igényelt. A támogatást a Magyar Olimpiai Bizottság használta fel. Elsősorban a téli játékokon érintett sportágak szövetségei részesültek a keretből, de az előfinanszírozást igénylő sportegészségügyi kiadások, illetve szállás-, nevezési, utazási költségek fedezetéül is ezen előirányzat szolgált. A támogatások hatékonyságának értékelése Magyarország négy sportágban (biatlon, bob, korcsolyázás, sízés) 25 versenyzővel képviseltette magát az olimpián. Ennél több magyar versenyző csak egyszer, ben vett részt a téli játékokon. Mivel a magyar sporthagyományok folytán reálisan nem várhattuk el az olimpiai csapattól érmes helyezések megszerzését, a cél az egyéni teljesítményekhez mért maximális helytállás volt. Ezt a célt sportolóink túlnyomó többsége teljesítette. 5/2/1/6 Totó játékadóból származó támogatása Kiadás Bevétel Támogatás Eredeti előirányzat 380,0 380,0 Fejezeti hatáskörű -43,9-43,9 személyi 18

19 Módosított előirányzat 336,1 336,1 A évben a Totó játékadóból származó támogatás fejezeti kezelésű előirányzaton eredetileg 380,0 millió Ft állt rendelkezésre, amely év közben 490,9 millió Ft-ra módosult. A évi CXLV. törvény a sportról előírja, hogy ezen a fejezeti soron található összegeket csak a labdarúgásra lehet fordítani. Ez az előirányzat tartalmazta a Nemzeti Labdarúgó Akadémia tanácsadó testületének személyi kifizetéseit is, melyre a Mobilitás költségvetési szervünknél került sor. Az iskolai keretek között történő labdarúgó képzéssel foglalkozó Góliát-McDonald s FC egyesület kapott egyedi támogatást, amelyet utófinanszírozási rendszerben folyósítottunk. A év decemberében létrejött Nemzeti Labdarúgó Akadémia Kht. számára 407 millió Ft került átutalásra előfinanszírozással. Ezen támogatási összeg elszámolási határideje december 31-e. Az NLA Kht. feladata, a labdarúgás utánpótlásnevelési program iskolai alrendszerének működtetése. 5/2/2 Szabadidősport 5/2/2/1 Szabadidősport programok támogatása Eredeti előirányzat 450,0 450,0 Fejezeti hatáskörű -56,0-56, évi maradvány 9,6 9,6 Módosított előirányzat 403,6 9,6 394,0 A Szabadidősport programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton 2001-ben 450 millió forint állt rendelkezésére a szabadidősport támogatására. Az eredetileg meghatározott költségvetés szerint történt a feladatok finanszírozásra a következő módon: 19

Ö s s z e g z é s. módosított

Ö s s z e g z é s. módosított Ö s s z e g z é s Az OM fejezet 2003. évi kiadása 16%-kal haladta meg az előző évi tényleges összeget, gyakorlatilag megfelelt az éves módosított előirányzatnak. Az intézményi bevételek lényegében szinten

Részletesebben

Igazgatás-KSZF üzemeltetési megállapodás -54,4

Igazgatás-KSZF üzemeltetési megállapodás -54,4 Az Önkormányzati Minisztérium feladatait az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet rögzíti. Eszerint az önkormányzati miniszter a

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA TARTALOMJEGYZÉK I. A MOB SPORTIGAZGATÓSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA 3 1. OLIMPIAI VERSENSPORT OSZTÁLY 3 2. UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI OSZTÁLY 6 3. SZAKMAI TAGOZATOK

Részletesebben

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 1. számú melléklet a 33.123/2011.XIV. előterjesztéshez 3 Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményeiről A 2011. január 1. napjától hatályba lépett jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. -a

Részletesebben

22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet. az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról. I. Fejezet

22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet. az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról. I. Fejezet 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2009. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ -

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések A FEJEZET BEMUTATÁSA A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált ait, továbbá egyéb

Részletesebben

megállapodás alapján történő állami fenntartású intézményfinanszírozás 2008. január 1-jétől hatályos.

megállapodás alapján történő állami fenntartású intézményfinanszírozás 2008. január 1-jétől hatályos. Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörét szabályozó 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet szerint 2008. évben az oktatási és kulturális miniszter a kormány oktatásért, az egyházakkal való

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

1. cím: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Igazgatása

1. cím: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Igazgatása PREAMBULUM Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 2006. évi költségvetési támogatási keretszáma 65 767,7 millió Ft. Ez a 2005. évi eredeti előirányzathoz képes 1 837,7 millió

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelete az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Az emberi erőforrások minisztere 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelete az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@csanadiiskola.hu Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet Az emberi

Részletesebben

Előterjesztés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014. január 27.

Előterjesztés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014. január 27. Előterjesztés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014. január 27. 2. napirendi pont javaslat: A Magyar Olimpiai Bizottság 2014. évi költségvetésének elfogadása 1 Bevezetés: A Magyar Kormány

Részletesebben

Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019

Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019 A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. Szent-Györgyi Albert Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019 Készítette: Jákli Péter Sportszervező Tartalomjegyzék

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. oldalszám

Tartalomjegyzék. oldalszám 2 Tartalomjegyzék Az Egészségügyi Minisztérium fejezet 2001. évi költségvetési előirányzatainak alakulása 5 Egészségügyi Minisztérium igazgatása 6 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 8 Szak-

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2008. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

jogszabály-előkészítés dereguláció jogharmonizációs tevékenység igazságügyi együttműködés

jogszabály-előkészítés dereguláció jogharmonizációs tevékenység igazságügyi együttműködés 2 Az igazságügyi és rendészeti miniszter a kormányzati munkamegosztásban betöltött hagyományos szerepéből adódóan elsődleges felelősséggel tartozik a jogszabály-előkészítés szakmai színvonalának biztosításáért.

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

J/11399. számú JELENTÉS

J/11399. számú JELENTÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/11399. számú JELENTÉS a Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről Előadó: Dr. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter Budapest, 2013. május 1 JELENTÉS a Bethlen Gábor

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér 11-13. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Útban a Sportoló Nemzet felé

Útban a Sportoló Nemzet felé Útban a Sportoló Nemzet felé Sport Szakállamtitkárság Budapest, 2008 Sport_repi_v4.indd 1 2008.01.10. 10:46:13 Készült: az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárságán Összeállította:

Részletesebben

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium XV. Nemzetgazdasági Minisztérium Összefoglaló A fejezet irányítását az NGM igazgatása látja el. A fejezethez tartozó intézmények 2012. évben az alábbiak voltak: NGM igazgatása, Nemzeti Innovációs Hivatal

Részletesebben

JELENTÉS a családpolitikai célok teljesülését szolgáló egyes pénzösszegek hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a családpolitikai célok teljesülését szolgáló egyes pénzösszegek hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a családpolitikai célok teljesülését szolgáló egyes pénzösszegek hasznosulásának ellenőrzéséről 0537 2005. augusztus 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben