XXIV. fejezet IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXIV. fejezet IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM"

Átírás

1 XXIV. fejezet IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM Az Ifjúsági és Sportminisztérium évi költségvetési támogatásának megtervezésekor, illetve a költségvetés végrehajtása során mind a sportban, mind az ifjúságpolitikában, mind pedig a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében folytatott prevenciós küzdelem terén a 2000-ben megkezdett munkák folytatódtak től a sportszakmai feladatok alapját az új sporttörvény (2000. évi CXLV. tv. ) által meghatározott intézményi és szakmai keretek adták. Az új sporttörvény megteremtette az alapot a magyar sport korszerű szabályozására, a sportigazgatás modern szervezetrendszerének létrehozása mellett teret enged a sport piaci szempontokat érvényesítő intézményei kialakulásának, megerősödésének is. Az új törvény az esélyegyenlőség érvényesülése érdekében az épek sportjával mindenben egyenrangú módon szabályozza a fogyatékos polgárok sporttevékenységét is ben elkezdődött az a folyamat, melynek célja az állami sportlétesítményvagyon kezelésének és fejlesztésének megújítása. Ennek megfelelően a tárcához tartozó intézményrendszer átalakítása, a piaci alapú kezelés és fejlesztés megvalósítása 2001-ben befejeződött, illetve folytatódott az állami tulajdonú sportcélú létesítmények kezelői jogának átvétele. A Kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített Nemzeti Stratégiai Program alapján folyamatos feladat a magyarországi kábítószer-fogyasztás megelőzésével, illetve visszaszorításával kapcsolatos teendők koordinálása ben mindenekelőtt a megelőzés területén szükséges országos szintű szakmai, média és tömegkommunikációs programok szervezése, valamint a már megkezdett kutatások, a kábítószer-fogyasztás elterjedtségével kapcsolatos mennyiségi és minőségi vizsgálatok valósultak meg. Az ifjúsági szakmai területen a korábbi évek gyakorlatának megfelelően tovább folytatódott az előző években beindított pályázati rendszeren keresztül mind a határokon belüli, mind pedig a határon túli programok finanszírozása. Megkezdődött a játszótér-fejlesztési program, valamint az ifjúsági házak felújítása projekt előkészítése. Az ISM feladatait a minisztérium szervezete irányításával a Testnevelési és Sportmúzeum, a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium, az ISM Kiemelt Sportlétesítmények intézménye és a Mobilitás költségvetési szervek bevonásával, 1

2 valamint a Fejezeti kezelésű előirányzatokon (5.Cím) biztosított előirányzatok felhasználásával az alábbiak szerint valósította meg. 1. cím ISM Igazgatás A tárca szakmai feladatainak megoldását a miniszter vezetésével, az államtitkárokon, a helyettes államtitkárokon Jogi és Igazgatási, sportügyekért felelős, fogyatékosok sportjáért felelős, kábítószerügyi koordinációért felelős, ifjúsági ügyekért felelős illetve a Miniszteri Biztos Hivatalán keresztül látja el. Az egyes szakmai feladatok megoldása projekt rendszerben történik. Az Igazgatás költségvetési előirányzatainak teljesítése 93,9 %-os volt, az alábbiak szerint: Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés/ mód. ei. %-ban Kiadás 1 178, , ,3 93,9% Ebből: személyi ok 506,4 681,4 618,8 90,8% munkaadókat terh.jár , ,8% dologi kiadások 478, , ,4 95,1% műk. célú támogatás 690,4 690,4 100,0% felhalmozás 25,2 389,4 128,8 33,1% felhalm. célú kiad. 597,1 750,5 125,7% központi beruházás 586,3 585,4 99,8% kölcsön ,0% Bevétel + 17, , ,8% pénzforg.nélküli bev. Támogatás 1 161, , ,5 100,0% Létszám (fő) ,0% Az előirányzat módosításokra a tárca: évi Gazdálkodási Szabályzatában foglaltak alapján került sor, mivel a fejezeti kezelésű előirányzatokból operatív gazdálkodást érintő kifizetések (megrendelés, megbízási díj, eszköz beszerzés, szolgáltatás stb.) nem teljesíthetők. Így az ilyen jellegű kifizetések esetében az előirányzat az Igazgatásra került átcsoportosításra. 2

3 Az 1/2000. (XII. 21.) ISM rendelet alapján december 31-ével megszűnt költségvetési intézmények előirányzat maradványa szintén az Igazgatásra került átvezetésre évi előirányzat módosítás részletezése ezer forintban: Átcsop. Szerv neve ÁHT azon. Személyi Járulék Dologi Felhalm. Összesen Bukmékeri Dopping Drogmegelőzési Drogkutatatások támogatása Alacsony küsz.drogkez.int.tám E.Ifj.Központ Fejezeti tartalék Fogyatékosok integr.seg.szerv Fogyatékosok sport fejl Fogyatékosok sportszöv.tám Határon túli Ifjúságvédelmi Ifj.párbeszéd és nemz.ifj.tanács Játszótér-fejlesztés KKB kábítószer KKB kábítószer prob. Képzés Nagy ifjúsági rendezvények Sportágfejlesztés Sportági szakszöv.műk.kiad.tám. Sporttudomány Szabadidősport Zánka Sport-Ifj. és droginf.fejl Két és többoldalú csereprogram Akadálymentesítés Labdarúgó stadionok fejlesztése Sportlét.építési és korsz.tám Sportváll.támogatása Hazai rend. Sportesemények ISM pály.komminikáció ktg.fed EKKÖ ösztöndíj Összesen IGAZGATÁS EREDETI EI Módosítás fejezet PM eng Kormány hatásk. ker. kieg-re Előző évi előirányzat maradvány Saját bev és pénzeszk. átadás Központi Beruházás Programfinanszírozás Lakástámogatás MINDÖSSZESEN

4 A Magyar Államkincstár által megállapított időarányos költségvetési előirányzatfelhasználási keret elegendő volt, a költségvetési támogatás és a saját bevétel fedezte a havi feladatok ellátását, likviditási probléma nem volt. Az előirányzatok közül a személyi ok 90,8%-ra, a járulékai 84,8%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, a dologi kiadásoknál 95,1 %-ra, működési célú támogatásnál 100% -ra, a felhalmozásnál 33,1 %ra teljesült. A maradványok összege kötelezettségvállalással terhelt, évben kifizetésre került. A bevételeknél lemaradás mutatkozik, a kiállított de 2001-ben ki nem fizetett számlák, illetve a megszűnt költségvetési szervek előirányzat-átadása miatt. A Gazdasági társaságokban való részvétel az alábbiak szerint alakult: Összesen: ebből évi Hazai Sportlapok Kft: e Ft 100% e Ft Sportlétesítmények Rt e Ft 100% Hungaroring Sport Rt e Ft 70% e Ft Rendezvénycsarnok Rt e Ft 25% e Ft Sportfólió Kht e Ft 100% e Ft Zánka Kht e Ft 100% 2. cím Testnevelési és Sportmúzeum és Csanádi Árpád Központi Sportiskola A címhez évben a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Testnevelési és Sportmúzeum tartozott, illetve teljesítés szempontjából (a pénzforgalom nélküli bevételek, a működési és felhalmozási pénzeszközök átadása kiadások tekintetében) a december 31-vel megszüntetett központi költségvetési intézmények is. A CÍMHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS TELJESÍTÉSI ADATOK ALAKULÁSA Megnevezés Költségvetési kiadások évi eredeti előirányzat 2001.évi módosított előirányzat Teljesítés millió forintban egy tizedessel Telj a /mód ei %-ban. 127,8 154, ,2 671,4 4

5 ebből Személyi ok 64,0 56,3 49,1 87,2 Munkaadókat 21,4 18,9 13,9 73,5 terhelő jár. Dologi kiadások 27,9 36,4 32,8 90,1 Ellátottak pénz. jutt, 1,2 3,1 3,1 100 kárt. egyéb pénz. jutt. Műk. célú pe. 24,5 386, ,9 átadás Felhalm.célú 4,7 543, ,2 pe.átadás Intézm. beruházási 11,4 9,8 11,1 113,3 kiadások Felújítás 1,9 1,2 1,1 91,7 Költségvetési 127,8 154, ,0 971,4 bevételek ebből Intézményi műk. 19,0 32,4 22,5 69,4 bevételek Felügyeleti szervtől 108,8 112,6 112,6 100 kapott támogatás Pénzforgalom 9,9 911, nélküli bevételek Foglalkozt. létszáma Az év folyamán változást jelentett, hogy miniszteri döntéssel a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium szeptemberétől a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ Kht. szervezetében kezdte az új tanévet. Az átszervezett költségvetési intézmény január 1-től miniszteri döntés alapján új utánpótlás nevelési feladatot lát el. Az intézmény átszervezése nem volt zökkenőmentes, a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ Kht-nál a továbbfoglalkoztatást nem vállaló közalkalmazottak felmentési illetménye és egyéb járandóságainak forrásbiztosítása még rendezés alatt áll. A Testnevelési és Sportmúzeum szakmai feladatait maradéktalanul megoldotta, külföldi kiállítás szervezése (Párizsban) gazdagította éves programját. Ebben az évben tovább folytatódott a fotó-és filmanyag mentése, digitális átírása, az érem-és fényképanyag digitális katalogizálása. Megkezdődött az egységes katalógus rendszer építése, melybe a könyvkatalógus is integrálásra kerül. A címen belül előirányzat módosításra kormányzati hatáskörben 1,0 millió forint összegben a közalkalmazottak minimálbér kiegészítése miatt kerülhetett sor. 5

6 Felügyeleti hatáskörben, költségvetési támogatásból 2,7 millió forint előirányzat került átadásra a szakmai feladatok végrehajtásához. Intézményi működési bevétel módosítására 13,4 millió forint összegben, intézményi kezdeményezésre került sor. Intézményi hatáskörű módosítás az előző évi pénzmaradvány igénybevétele miatt történt, melyből a december 31-én megszüntetett költségvetési intézmények teljesítése 902,0 millió forint volt. 3. cím ISM Kiemelt Sportlétesítmények Intézménye A költségvetési intézmény évben új címként, a 2227/2001. (IX. 1.) Korm. határozat alapján került az Ifjúsági és Sportminisztérium felügyelete alá. A Korm. határozat alapján a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 9. cím Továbbképző és Sportlétesítmények előirányzata került átvételre - a gödi létesítmény kivételével az Ifjúsági és Sportminisztérium 3. címére. A gödi létesítményt a Miniszterelnöki Hivatal vette át. Az intézmény feladata elsődlegesen a Ferencvárosi Torna Club verseny- és utánpótláskorú versenyzői részére szükséges feltételrendszer biztosítása, melynek alapja az évben kötött, 25 évre szóló megállapodás. Az intézmény, december 31-én a 8/2001. (XII.22.) ISM rendelet alapján megszüntetésre került, az intézményben ellátott szakmai feladatokat a továbbiakban a Sportfolió Kht. látja el. Az év közben bekövetkezett szervezeti és felügyeleti változások az intézmény feladatellátását nem veszélyeztették. Az átadás, átvétel zökkenőmentes volt. A címhez tartozó költségvetési előirányzatok és teljesítési adatok alakulása Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat millió forintban egy tizedessel Teljesítés Telj a évi mód ei %-ban. Költségvetési 989,3 957,5 96,8 kiadások ebből Személyi ok 225,5 224,6 99,6 Munkaadókat terhelő 83,8 81,1 96,8 jár. Dologi kiadások 310,1 297,7 96,0 Műk. célú pe. átadás 14,5 14,5 100 Felhalm. célú pe. 92,0 92,

7 átadás Központi beruházási 4,5 4,5 100 kiadások Intézm. beruházási 198,9 183,1 92,1 kiadások Felújítás 59,4 59,4 100 Kölcsön nyújtása, 0,6 0,6 100 törlesztése Költségvetési 989,3 969,7 98,0 bevételek ebből Intézményi műk. 313,8 294,3 93,8 bevételek Felhalmozási 0,5 0,5 100 bevételek Tám. kölcsön 0,6 0,5 83,3 visszatér. Felügyeleti szervtől 667,6 667,6 100 kapott támogatás Pénzforgalom nélküli 6,8 6,8 100 bevételek Foglalkozt. létszáma Az intézmény 2001.évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem nehezítették a működést. Az intézmény 100 %-os tulajdonosa két gazdasági társaságnak. A Medaillon KFT az FTC Centenáriumi éremsorozat kibocsátására, valamint a hét végi rendezvények bonyolítására alakult. Az Üllői úti Befektetési és Beruházási Kft az Üllői úti stadion melletti m 2 terület hasznosítására jött létre. A terület hasznosítására az év közbeni szervezeti változások miatt nem került sor. Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak továbbfoglalkoztatását a Sportfolió Kht vállalta. A továbbfoglalkoztatást nem vállaló munkavállalók részére többlet (állami) forrást nem igényeltünk. Előirányzat módosításra kormányzati hatáskörben a - közszféra 2001.évi egyösszegű kereset kiegészítése, valamint a minimálbér eléréséhez szükséges kiadások (3,3 Mft) és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok (1,1 Mft) - került sor. 7

8 Felügyeleti hatáskörű módosításra összességében 33,4 Mft összegben, zömmel intézményi kezdeményezésre, kiemelt előirányzatok közötti került sor. Intézményi hatáskörben az előző évi pénzmaradvány igénybevételét módosították. 4. cím MOBILITÁS Az intézmény sokrétű szakmai feladatait igazgatóságokon és intézeteken keresztül látja el. A Nemzetközi Igazgatóság az Európai Bizottság Ifjúság programjában vesz részt, bonyolítja a két és többoldalú csereprogramokat, valamint információs forrásközpontot működtet. Részt vett az Európai Bizottság által kiadott Fehér Könyv előkészületi és fordítási munkáiban. A Pályázati Igazgatóság kezeli az Ifjúsági és Sportminisztérium, a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram által kiírt pályázatokat. A Hálózati Igazgatóság koordinálja és felügyeli a regionális ifjúsági szolgáltató irodákat. A Nemzeti Ifjúságkutató Intézet létrehozása évben új feladatot jelentett az intézmény számára. Zömmel nagymintás kutatásokat végez.(ifjúság kutatás, Játszótér kutatás, Roma ifjúság szervezetek, stb.) Munkáját Tudományos Tanácsadó Testület segíti. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet megalakítása szintén új feladatot jelentett az intézmény tevékenységében. Kutatásokat végez, tanácsadói szolgálatot lát el, szakmailag támogatja az egyeztető fórumok munkáját. Kiadványokat jelentetett meg. A Nemzeti Sportmódszertani és Kutatóintézet évi felállítása is új feladatot jelentett az intézmény működésében. Az Intézet sportkutatási feladatok végzésére specializálódott, de közreműködött a Heraklész program (utánpótlás nevelés) elindításában is.. A címhez tartozó költségvetési előirányzatok és teljesítési adatok alakulása millió forintban egy tizedessel Megnevezés évi eredeti előirányzat 2001.évi módosított előirányzat Teljesítés Telj a 2001.évi mód ei %- ban. Költségvetési 660,9 1502,8 1266,6 84,3 8

9 kiadások ebből Személyi ok 251,0 467,2 340,7 72,9 Munkaadókat terhelő 84,3 158,0 115,0 72,8 jár. Dologi kiadások 302,4 540,3 448,4 83,0 Mük. célú pe. átadás 228,4 245,0 107,3 Intézm. beruházási 21,7 107,4 117,0 108,9 kiadások Felújítás 1,5 1,5 0,1 6,7 Kamatkiadások 0,4 Költségvetési 660,9 1502,8 1514,0 100,7 bevételek ebből Intézményi műk. 57,2 349,4 359,4 102,9 bevételek Felhalmozási 1,2 bevételek Felügyeleti szervtől 603,7 1110,4 1110,4 100,0 kapott támogatás Pénzforgalom nélküli 43,0 43,0 100,0 bevételek Foglalkozt. létszáma A feladatok bővülésével az eredeti előirányzatok nagymértékű növekedése a jellemző. Az előirányzatok módosítására kormányzati hatáskörben 4,8 millió forint a közalkalmazotti szféra kereset kiegészítése, illetve a minimálbéremelés miatt került sor. A felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás 501,9 millió forint összegű volt, melyet a szakmai feladatok ellátásához biztosított az ISM (pl. GyIA támogatás, GYIA pályázati tám., pályázat kezelés tám., nemzetközi protokoll tám., Nemzeti Ifjúságkutató tám., Nemzeti Labdarugó Akadémia tám., Heraklész program tám., Nemzeti Drogmódszertani Kut. tám.). Intézményi kezdeményezésre, többletbevétel miatt a felügyeleti módosítás 292,2 millió forint. További felügyeleti módosítás történt a kiemelt kiadási előirányzatok között. Saját hatáskörben az előző évi pénzmaradvány igénybevételéhez szükséges előirányzat módosítást hajtották végre. 9

10 5. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok Eredeti előirányzat ,0 40, ,7 Országgyűlés hatáskörű -750,0-750,0 Kormány hatáskörű 4 642, ,3 Fejezeti hatáskörű , ,9 Bevétel 760,9 760, évi maradvány 3 602, ,7 Módosított előirányzat , , ,1 5/1 Beruházás 5/1/1 Budapest Sportcsarnok létesítmény-kiváltással és egyéb, az újjáépítéssel kapcsolatos állami feladatok Eredeti előirányzat 600,0 600,0 Kormány hatáskörű 17993/1/2001. és 200,0 200, /3/2001. PM levél Fejezeti hatáskörű -266,1-266,1 Bevétel 156,1 156, évi maradvány 110,0 110,0 Módosított előirányzat 800,0 266,1 533,9 A Budapest Sportcsarnok újjáépítésével kapcsolatos feladatokhoz, valamint a fedett gyakorló jégpálya építéséhez a évi költségvetés millió Ft támogatást biztosított. A rendelkezésre álló források felhasználása év közben tervszerűen történt. 10

11 A kiadások kezdetben a kárelhárítást finanszírozták, majd az újjáépítési koncepció és tanulmányterv kidolgozásával és megvalósításával kapcsolatos műszaki-, jogi- és pénzügyi tanácsadói feladatok ellátására nyújtottak fedezetet évben a Budapest Sportcsarnok újjáépítése a terv szerinti ütemben, a jóváhagyott kiegészítő beruházásokkal együtt valósult meg. A Budapest Sportcsarnok leégésével megszűnt a főváros egyetlen fedett, egész évben üzemelő, sportcélú gyakorlást szolgáló jégpályája. A cél olyan jégcsarnok felépítése volt, amely a sportolók felkészülésén túl nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas. Az NSI gyakorló jégcsarnok a Sportfolió Kht beruházásában valósult meg. Az átadásra március hónapban került sor. Az év végi pénzmaradvány a szerződések szerinti folyamatos teljesítéssel van összefüggésben, év elején felhasználásra került. 5/1/2 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásainak beruházásai Eredeti előirányzat 730,0 730,0 Országgyűlés hatáskörű Kormány hatáskörű Fejezeti hatáskörű -149,2-149,2 Bevétel 379,0 379, évi maradvány 231,2 231,2 Módosított előirányzat 1 191,0 610,2 580,8 Az előző évi maradvány, illetve a évi költségvetési támogatás felhasználása az alábbi projektekre történt. ISM Igazgatás évi forrás: 150,0 millió Ft A 27/2001. (V.4.) miniszteri határozat értelmében a rendelkezésre álló keretből valósult meg a pince korszerűsítésével a büfé kialakítása, a Hold utcai épület informatikai fejlesztése és a szükséges hardver beszerzések. Az épületben folyó 11

12 korszerűsítési munkálatok folytatódtak, az ehhez kapcsolódó egyszeri bútorbeszerzésekkel. Sor került egy nagykapacitású fénymásoló beszerzésére, valamint az ISM garázs tető-szigetelésére is. Hajós Alfréd Uszoda rekonstrukció évi forrás: 480,0 millió Ft A Hajós Alfréd Uszoda rekonstrukciója óta folyik. A közötti években a III. ütem keretében a műugró-torony és medence, valamint a csatlakozó épületek korszerűsítésére, a főépület homlokzatainak teljes körű rekonstrukciójára, a kazánház és a fűtési rendszer, valamint az elektromos hálózat korszerűsítésére, az épület-felügyeleti rendszer kiépítésére és eredményjelző tábla létesítésére került sor. Fenti korszerűsítések is hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország sikeres Vizilabda Európa Bajnokságot rendezett. Tatai Edzőtábor konyha-étterem, összekötő folyosó évi forrás: 100,0 millió Ft A rekonstrukció megvalósítására a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően két ütemben év és év októbere közötti időpontban került sor, azzal, hogy a beruházás pénzügyi lezárása áthúzódott évre. A rekonstrukció teljes költsége 280 millió Ft, melyből 224 millió Ft állami támogatás, 56 millió Ft saját forrás. Befejeződött a Dunavarsányi Edzőtábor bővítése, a Balatonfüredi Edzőtábor telepbejáró épület-korszerűsítése. A Pénzügyminisztériumtól 2000-ben, fejezetek közötti átadás jogcímen kapott támogatás felhasználása is megtörtént. A Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület rendelkezésében levő Kalap utcai Sportcsarnok rekonstrukciós munkálataihoz 15 millió Ft, Hajdúbagos község Önkormányzata tornaterem építéséhez 25 millió Ft, Jánoshida község Önkormányzata pedig szabadidő park építéséhez 10 millió Ft támogatást kapott. 12

13 5/1/3 Továbbképző létesítmények beruházásai Eredeti előirányzat 200,0 200,0 Fejezeti hatáskörű -4,5-4,5 Módosított előirányzat 195,5 195,5 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 2001-ben átvett, a népligeti Szabadtéri Uszoda beruházásához biztosított előirányzat felhasználására az elmúlt évben közbeszerzési pályázat került kiírásra, a feladat megvalósítása áthúzódik évre. 5/2 Sporttámogatási előirányzatok 5/2/1 Sportszervezetek támogatása 5/2/1/1 Sportági szakszövetségek működési kiadásainak támogatása Eredeti előirányzat 450,0 450,0 Kormány hatáskörű 2378/2001. (XII.18.) hat. 110,8 110,8 Fejezeti hatáskörű -9,4-9, évi maradvány 7,1 7,1 Módosított előirányzat 558,5 7,1 551,4 Az előirányzat célja a sportági országos szakszövetségek, valamint a év első felében megalakult Nemzeti Sportszövetség állami támogatásának finanszírozása, 13

14 kiegészítve a korábbi országos intézmény, a Magyar Sportszövetség megszűntetésének finanszírozásával. Az előirányzatból az Ifjúsági és Sportminisztérium közvetlenül, illetve a Nemzeti Sportszövetségen keresztül közvetve a sportági szakszövetségeket támogatja, hozzájárul azok működéséhez és a tényleges sportmunka biztosításához. A következő feladatok ellátása történt meg a rendelkezésre álló keretből: 1. Sportági szakszövetségek első félévi működési támogatása: ezer Ft 2. Sportági szakszövetségek második félévi működési támogatása: ezer Ft 3. Nemzeti Sportszövetség működésének beindítása: ezer Ft 4. Szövetségi átalakulások és nemzeti sportszövetségek megalak ezer Ft 5. A magyar sportolók Világjátékokon történő részvételének tám ezer Ft 6. Támogatás a Magyar Sportszövetség intézményi átalakulásához: ezer Ft Összesen: ezer Ft A sportági szakszövetségek támogatási rendszere ben standardizált formában működött. A megítélt támogatások két részből tevődtek össze: nagyobbrészt a szövetségek közvetlen működtetésének költségei (pl. a nemzetközi szövetségnek fizetendő tagdíj), kisebb részben szakmai tényezők (szakosztályszám, eredményesség) alapján, matematikai eljárást alkalmazva történt meg a keret felosztása. A január 1-én hatályba lépett sportról szóló évi CXLV. törvény értelmében 2001-től kezdve a májusában megalakult új köztestület, a Nemzeti Sportszövetség jogosult a minőségi sport támogatási rendszerét működtetni. A jogalkotói cél a civil (sport-) szféra pozícióinak erősítése ténylegesen megvalósult azzal, hogy a Nemzeti Sportszövetség közgyűlése határoz az állami támogatás tagok közötti felosztásáról. A Nemzeti Sportszövetség megalakulásáig a sportszféra átmeneti pénzügyi problémáit megelőzendő a minisztérium átmeneti finanszírozást vállalt; a január 1. - június 30. közötti időszakban közel 200 millió forintot utalt át a sportági szakszövetségek részére. A magyar sport szakmai irányítása, s vele együtt finanszírozása 2001-től teljes mértékben a köztestület kezébe került, így az első félévi támogatási összegek meghatározásánál már kizárólag a szövetségi központ 14

15 működtetéséhez szükséges tényezők játszottak szerepet. A támogatási összeg szétosztásáról szóló miniszteri döntés alapja ezért a évi szövetségi támogatások sportszakmai célú támogatásokkal csökkentett összegének időarányos része volt. A július 1-től december 31-ig terjedő időszakra a minisztérium költségvetése további 200 millió forintot biztosított a sportszövetségek működési kiadásainak támogatására. A Nemzeti Sportszövetség elnöksége az Ifjúsági és Sportminisztérium által megítélt első félévi támogatási összegeket javasolta második félévre is megtartani. A támogatások felosztását a Nemzeti Sportszövetség decemberi közgyűlése hagyta jóvá, azonban az elnökség döntése és javaslata szerint, a minisztérium jóváhagyásával előlegként már augusztusban megkezdődtek az utalások. A szerződések aláírását követően minden olyan szövetség hozzájuthatott második félévi támogatásához, amely tagja a Nemzeti Sportszövetségnek. A működési, illetve az intézményi átalakuláshoz nyújtott támogatások az Ifjúsági és Sportminisztérium előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerültek átutalásra a jogosultak részére. Az elszámolásnak a szövetségek a közhasznúsági jelentések megküldésével tesznek eleget. A Nemzeti Sportszövetség, illetve a Magyar Sportszövetség teljeskörűen elszámolt a kapott támogatások felhasználásával. Az AGFIS Világjátékokon történő részvétel elszámolása is megtörtént. Valamennyi támogatás kedvezményezettje közvetlen vagy közvetett módon a sportági szakszövetségi kör, tágabb értelemben a minőségi sport volt. A keret maradék összege 10 ezer Ft volt, mely a 2378/2001. (XII.18.) Korm. hat révén megnyíló 110,8 millió Ft-hoz hozzáadódott. A plusztámogatás felhasználása a következő módon történt: A Nemzeti Sportszövetség a 110,81 millió Ft-ból működési jellegű kiadásokra: informatikai fejlesztésre: a nem olimpiai szövetségek támogatására: használt fel. 20,81 millió Ft-ot 60,00 millió Ft-ot 30,00 millió Ft-ot A póttámogatások elszámolásának szerződés szerinti határideje június

16 5/2/1/2 Sydney 2000 olimpiai támogatása Kiadás Bevétel Támogatás Eredeti előirányzat 0,0 0,0 Bevétel 9,9 9, évi maradvány 0,5 0,5 Módosított előirányzat 10,4 10,4 0,0 személyi Fenti előirányzatból a 2001 évre áthúzódó a évi Paralimpiai Játékokon eredményesen szereplő sportolók, nevelőedzők, sportszakemberek jutalmazásával kapcsolatos kifizetések történtek e Ft összegben. Az előirányzat-maradvány további részét önrevízió keretében a PM felé elvonásra felajánlottuk. 5/2/1/3 Sportszervezetek köztartozásának rendezése Eredeti előirányzat 750,0 750,0 Országgyűlés hatáskörű -750,0-750, évi maradvány 674,0 674,0 Módosított előirányzat 674,0 674,0 0,0 A évi teljesítés 163,2 e Ft. Oka, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról szóló évi LXXV. törvény 25. -a alapján a sportszervezetek május 31-én fennálló köztartozását az Országgyűlés elengedte, illetve hivatkozott törvény 41. alapján a évi előirányzata törlésre 16

17 került. Az 510,8 millió Ft előirányzat-maradvány önrevízió keretében felajánlásra került. 5/2/1/4 Universiade támogatása Eredeti előirányzat 35,0 35,0 Módosított előirányzat 35,0 35,0 A évi Universiade támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton 35 millió Ft állt rendelkezésünkre. A teljes összeget a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség részére biztosítottuk, külön összegben a Nyári- és a Téli Universiade-ra. Mindkét esetben előfinanszírozási rendszerben folyósítottunk, a támogatások felhasználásáról a szövetség időben elszámolt. A beszámolók alapján a nyújtott támogatás nagyban hozzájárult, a magyar sportolók sikeres szerepléséhez. Az előirányzaton 2 millió Ft maradvány található, amelynek felhasználása áthúzódott évre. 5/2/1/5 Olimpiai részvétel támogatása Eredeti előirányzat 40,0 40,0 Módosított előirányzat 40,0 40,0 17

18 A magyar sport megítélése és a társadalmi közhangulat nagymértékben függ az olimpiai csapat szereplésétől. Olimpiai sikereink mértéke nem csupán a sportolók sokéves munkáját tükrözi vissza, hanem a játékokat megelőző felkészülést is jellemzi. Ahhoz, hogy megfelelő szakmai és anyagi feltételek birtokában versenyzőink méltóan képviselhessék hazánkat az olimpián, jelentős összegekre van szükség. Az olimpiai csapat felkészülésével, összefogásával, utaztatásával, megszervezésével kapcsolatban az olimpia előtti évben rengeteg plusz költség merül fel, melynek nagy részét mindenkor a központi költségvetés fedezte. A évi Salt Lake City-ben megrendezett téli olimpiai játékokra történő felkészülés és a részvétel előkészítése 2001-ben 40 millió Ft állami támogatást igényelt. A támogatást a Magyar Olimpiai Bizottság használta fel. Elsősorban a téli játékokon érintett sportágak szövetségei részesültek a keretből, de az előfinanszírozást igénylő sportegészségügyi kiadások, illetve szállás-, nevezési, utazási költségek fedezetéül is ezen előirányzat szolgált. A támogatások hatékonyságának értékelése Magyarország négy sportágban (biatlon, bob, korcsolyázás, sízés) 25 versenyzővel képviseltette magát az olimpián. Ennél több magyar versenyző csak egyszer, ben vett részt a téli játékokon. Mivel a magyar sporthagyományok folytán reálisan nem várhattuk el az olimpiai csapattól érmes helyezések megszerzését, a cél az egyéni teljesítményekhez mért maximális helytállás volt. Ezt a célt sportolóink túlnyomó többsége teljesítette. 5/2/1/6 Totó játékadóból származó támogatása Kiadás Bevétel Támogatás Eredeti előirányzat 380,0 380,0 Fejezeti hatáskörű -43,9-43,9 személyi 18

19 Módosított előirányzat 336,1 336,1 A évben a Totó játékadóból származó támogatás fejezeti kezelésű előirányzaton eredetileg 380,0 millió Ft állt rendelkezésre, amely év közben 490,9 millió Ft-ra módosult. A évi CXLV. törvény a sportról előírja, hogy ezen a fejezeti soron található összegeket csak a labdarúgásra lehet fordítani. Ez az előirányzat tartalmazta a Nemzeti Labdarúgó Akadémia tanácsadó testületének személyi kifizetéseit is, melyre a Mobilitás költségvetési szervünknél került sor. Az iskolai keretek között történő labdarúgó képzéssel foglalkozó Góliát-McDonald s FC egyesület kapott egyedi támogatást, amelyet utófinanszírozási rendszerben folyósítottunk. A év decemberében létrejött Nemzeti Labdarúgó Akadémia Kht. számára 407 millió Ft került átutalásra előfinanszírozással. Ezen támogatási összeg elszámolási határideje december 31-e. Az NLA Kht. feladata, a labdarúgás utánpótlásnevelési program iskolai alrendszerének működtetése. 5/2/2 Szabadidősport 5/2/2/1 Szabadidősport programok támogatása Eredeti előirányzat 450,0 450,0 Fejezeti hatáskörű -56,0-56, évi maradvány 9,6 9,6 Módosított előirányzat 403,6 9,6 394,0 A Szabadidősport programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton 2001-ben 450 millió forint állt rendelkezésére a szabadidősport támogatására. Az eredetileg meghatározott költségvetés szerint történt a feladatok finanszírozásra a következő módon: 19

20 Feladat Döntés összeg SPORT25 (események 16/2001. számú miniszteri határozat Ft támogatása, fotók, molinók, ajándéktárgyak) Médiaportfólió 28/2001. számú miniszteri határozat Ft Szociális sport 48/2001. számú miniszteri határozat Ft Diákolimpia 7/2001. számú miniszteri határozat Ft Sportsziget és Színészek 7/2001. számú miniszteri határozat Ft Világjátéka KSI projekt 7/2001. számú miniszteri határozat Ft Általános szabadidősport egyedi döntés alapján Ft Gerinctorna 7/2001. számú miniszteri határozat Ft Egyedi döntések minden esetben miniszteri illetve Ft (szabadidősport események, kiadványok megjelentésének támogatása) államtitkári szinten történtek Iskolai sportfelmérés, 7/2001. számú miniszteri határozat Ft élsportolói tagozatos iskolák helyettes államtitkári döntés Ft támogatása, diáksport támogatása Összesen: Ft Az előirányzat felhasználás három féle módon történt: 1. Pályázat alapján: külön felhívást adtunk ki, és a jelentkezőkből válogattuk ki a program részeseit (SPORT25). Az elbírálásnál egyforma megítélés alá estek a társadalmi szervezetek és a gazdasági társaságok; 2. Beérkezett támogatást kérő ajánlatok alapján, amelyek illeszkedtek az előre eltervezett programjainkhoz. Ezekben az esetekben a pályázóval együtt dolgoztuk ki a program további részleteit (pl. Holdsugár program). 3. További beérkezett ajánlatok esetében egyedi döntések alapján évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány e Ft. 20

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

/2013/EH Határozati javaslat

/2013/EH Határozati javaslat MOB Elnökségi ülés -2013. október 14. 7. napirendi pont: Döntés a "Fogyatékosok versenysportjának támogatása - 70 M Ft", valamint a "Speciális Világjátékokon történő részvétel támogatás - 16 M Ft" felosztásáról,

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE Előterjesztő: Jóváhagyta: MESZ elnöksége. november 8. TARTALOM I. Ösztöndíjak célja... II. Ösztöndíjak rendszere... III. Ösztöndíjra való jogosultság...

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2008. (III.12.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 56/2009.(XII.23.),

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak 1. számú módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak 1. számú módosítására ELŐTERJESZTÉS a Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak 1. számú módosítására Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.. (4) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat,

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 5 8 4 7 9 3 1 9 5 4 9 1 Nyilvántartási szám: 2/1/25. Bejegyző határozat száma: PK.6118/21 Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. az egyéb szervezet

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 20-02 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.() számú önkormányzati rendelete Mende Község Önkormányzatának évi költségvetéséről

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.() számú önkormányzati rendelete Mende Község Önkormányzatának évi költségvetéséről Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.() számú önkormányzati rendelete Mende Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály

Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére 2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. Az előterjesztést készítette: Tengölics

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK) 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31.

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31. Magyar Birkózó Szövetség Sportágfejlesztési Program ismertetése Budapest, 2013. október 31. A sportágfejlesztési program céljai Igazolt versenyzői létszám növelése Egyesületi rendszer megerősítése, minőségi

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2004. Budapest 2004. február 19. 2 2004. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar

Részletesebben

21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2004.évi pénzmaradvány felhasználásról, valamint a 2005.évi költségvetés és végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosításáról A Budapest

Részletesebben