MÉLYINTERJÚ. Hajnal Jenővel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉLYINTERJÚ. Hajnal Jenővel"

Átírás

1 MÉLYINTERJÚ Hajnal Jenővel a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet vezetőjével 2006 novemberében. Készítette Dencs Tünde a Magyarságkutató Tudományos Társaság megbízásából. Kérdezőbiztos: És akkor azt kérdezném meg Öntől, hogy az ön szervezetének tevékenységi területe miben és mennyiben járul hozzá a magyar érdekképviseletek érvényesítéséhez Vajdaságban, tehát, hogy milyen konkrét példát kívánnak elérni, illetve kívántak akár korábban más intézetek terén. Hajnal Jenő: Tehát, korábban az MP Thurzó Lajos Közművelődési Központban dolgoztam, ahol ez a magyar érdekeltségi szempont abban nyilvánult meg, elsősorban, hogy mintegy többségi a Zenta és környékét magában foglaló közművelődési intézmény nem csak erre a régióra igyekezett korlátozni tevékenységét, hanem fontosnak érezte, hogy egy szélesebb körben is megpróbálja kifejteni azt a segíteni akarást, és annak a tudásnak a megosztását, amely itt fölhalmozódhatott, és amely abból adódhatott, hogy egy magyar önkormányzat állt háttérben és nyilvánvalóan sok mindent könnyebben meg lehetett oldani, mint azokban a közösségekben, ahol esetleg konszenzus szükséges a pártok között, vagy még tovább bonyolítva hol a magyarság már olyan kisebbségbe szorult, hogy szinte alig tudja ezt az érdekképviseletet valamilyen módon érvényesíteni. Ebben nagy szerepet játszott az elmúlt 15 év háborús gazdasági válsága és mindaz a gond, amely körülvett bennünket, amely még inkább megkövetelte a tömbmagyarságtól azt a segíteni akarást, hogy ezt a kötelezettséget, amelynek meg kellett nyilvánulnia, és Zenta, úgy érzem, hogy ebben az időszakban ezt a feladatot általában nagy rendezvények révén tudta látványosan bemutatni, és ez a látványos megnyilvánulása a magyar közösségi létnek az együttlétnek nagymértékben kialakította azt a képet, amely ma Zentáról általában itt a Vajdaságban, de a Kárpát medencében is kibontakozott, hogy itt egy magyar élet él és szerveződik. Ezek a nagy rendezvények különösen a háborús időszakban a zentai színtársulat tevékenységében nyilvánultak meg, ahol legkiválóbb hivatásos színészek, rendezők jártak ide és segítették a fiatalokkal való együttműködést, a másik formája volt 1994-ben a Durindó és a Gyöngyösbokréta ahol a magyar zászló kitűzésével ahol a magyar himnusz elhangzásával nyilvánvalóan, hogy ugyancsak kifejezésre jutott az-az eltökéltségemnek közösségnek ennek a városnak, hogy itt magyar életet akar szervezni. Ebben a képben nagy mértékben közrejátszott az akkori önkormányzatnak az elszántsága, is hogy a menekültekkel szemben megpróbálta megvédeni ezt a közösséget, hogy ne áramoljanak ide és hogy valamilyen módon ne bontsák meg azt az etnikai arányt amely ezen a vidéken itt a Tisza mentén adott és kialakult. És hát nyilvánvalóan ebben a közösségben kezdődhettek el ezután, elsősorban az önkormányzati támogatással később pedig már segítségekkel is kezdődhetett el a Kálmány Lajos népmesemondó verseny, az énekelt versek 1

2 fesztiválja, a Zentai-csata 300. évfordulójának 1997-ben a megünneplése, amely tízezres tömegeket mozgatott meg, amikor ősbemutatóval mégpedig Verebes Ernő zeneszerző bemutatójával, Kányádi Sándor föllépésével, az Állami Néptánc Együttes bemutatójával, a magyar huszárok látványos parádéjával, tehát megint olyan megnyilvánulások voltak ezek, amelyek üzenetet közvetítettek kifelé, amely alapján Zentának megint egy sajátos szerepe volt, amely lehet többet is mutatott, mint amennyi volt, lehetett, most ebben a pillanatban nem az én dolgom, hogy megállapítsam. És csak ezután a sokadalmi millenniumi rendezvények több éven át, tehát mind, mind ezek a formák ezeket a lehetőségek nem beszélve arról, hogy a Városi Múzeumban évente a néprajzi találkozók fölújultak itt jöttek létre, itt találkoztak a néprajzosok, a népzenei archívum itt kezdett kialakulni, kibontakozni, dehát a lényeg amit most ugye el kellene mondanom, hogy igazán itt a civil élet és az intézményesített életnek a sajátos kapcsolata figyelhető meg és érhető tetten és ez a kapcsolat itt abban nyilvánul meg hogy egy intézményi erős intézményi háttér segítette mindennek a kibontakozását, hiszen a Thurzó Lajos Közművelődési Központban valamennyi művelődéssel kapcsolatos szerveződési fóruma adva volt, a civil élet is itt próbált szerveződni, és érdekes módon az új időszakban tehát 2000 után amikor nagyobb mozgástere lehetett már a civil életnek is akkor gomba módra jelentek meg és szaporodtak el ezek a civil egyesületek is itt vidékünkön, amelyek eddig valamilyen módon az intézményes forma árnyékában ott voltak és hát hihetetlen módon bontakoztak ki ezek, elsősorban itt Zentán a kezdeti lépésekben, nem is annyira a fiataloknak a szerveződési formája hanem a nagycsaládosok, a szellemi fogyatékos gyerekekkel való foglalkozás, az ingyen konyha köré szerveződő jótékonysági akciók, a gyermeksegélyező, diáksegélyező formák, azok amelyek igazán nagy életteret kezdtek követelni maguknak és hát azt hiszem hogy mégis az ifjúság szempontjából a legkomolyabb civil mozgalom, az a Délvidéki Ifjúsági Szövetség létrejöttével, majd azáltal, hogy a Nyári Ifjúsági Játékokat Zentán kezdték el szervezni,ez ismét egy olyan nagy horderejű eseménnyé nőtte ki magát, amely ugyancsak sok szálat és egyebet tudott megmozgatni, s hát ebből nőtt ki idővel maga a civil mozgalom mint szerveződési forma, amely már megpróbálta összefogni nem csak a kialakuló vagy élő civil szervezeteket, hanem szélesebb körben mint Délvidékre kiterjedően mozgatni ezeket az elszaporodó vagy ahol kicsit nehézkesen alakuló szerveződéseket, hogy azok mégis életre kapjanak. Tehát ebből adódik, az-az, látszólag úgy tűnik, hogy ez a legnehezebb időszak valamilyen módon előhozta bennünk az érdekvédelemnek azokat a hajtóerejét, amelyek egyrészt itt Zentán egy hivatásos intézmény keretében tudták mozgásba hozni ezt a közönséget, közösséget másrészt pedig a civil szerveződési formák alakultak ki. Ennek nyilvánvalóan, hogy a Vajdaságban nagyon nagy szerepet játszott az én meglátásom szerint a magyarországi támogatási rendszer mindenképpen az Illyés Közalapítványnak a megjelenése, amely szinte ki kényszeríthette azokat a szervezeteket is, amelyek eddig nem igazán komoly bejegyzett egyesületként működtek, hogy létrehozzák magukat és kezdjenek el tevékenységi formát kialakítani, hiszen a pályáztatási lehetőség is ez által adott volt számukra. A kettő azonban úgy érzem, hogy összefügg egymással, hiszen napjainkban azért egy lecsendesedés figyelhető meg, egy kicsit elfáradt ez az egész közösségünk, is az én meglátásom szerint, de maguk a civil szervezeteknek egy része is és hát éppen az Európai Uniónak az árnyékában, közelében az a legnagyobb veszély mutatkozik, hogy ez az elfáradtság, ez a kimerültség, igazán az egyesületek elöregedéséhez is vezetett. Arról most nem is akarok beszélni, hogy hány fiatal elment és még kik azok, hogy két generációt elveszítettünk a háború ideje alatt, hogy mindez oda vezetett, hogy napjainkban egy-egy komoly pályázat megírására nem igazán találunk csapatokat. És akkor itt jelenik meg az a 2

3 másik lehetőség, amit már máshol mintaként ugye megtapasztalhattuk, hogy hivatásos pályázatíró irodák jelennek meg nyílnak meg, ezekben viszont az a nagy veszély, hogy a pályáztatásnak van egy olyan serkentő hatása, amely rákényszeríti az embereket, hogy kezdjenek el gondolkodni a saját jelenükről és jövőjükről, jövőkép alakításában mindenképpen a jó pályázatok közrejátszhatnak. Ha viszont, egy bérmunkával átváltható mindez ha valakinek van pénze, sajnos a kis civilegyesületeknek nem igazán van erre pénze, akkor megint egy olyan veszély áll fenn, hogy azok akik különben is megtudnák írni a maguk pályázatát azok tudnak boldogulni, és valahol a kirekesztettség lesz úrrá azokban a közösségekben ahol viszont éppen a legnagyobb szükség lenne erre a vérátömlesztésre, erre a segítségre, ez viszont arról az általános képről vall itt nálunk, amelyet szórványosodásnak és provincializálódásnak kell neveznünk, amely arról szól hogy a sziget és a szórványmagyarság valamilyen módon próbálja fönntartani magát és megőrizni azokat a pozícióit amelyet elért, de már nagyon kevés erő van abban, és az erőben elsősorban az értelmiségieket kellene értenünk és a fiatalokat, akik képesek lennének átlendíteni ezt a helyzetet és képesek lennének olyan életlehetőségeket teremteni, amelyekben megállítható lenne ez a folyamat. Az én meglátásom szerint erre nem igazán van példa az utóbbi időben most éppen az Apáczai Közalapítvány támogatása révén és a szórvány kollégium és a magyar iskola program révén elindultak ilyen mozgások itt nálunk, is dehát nagyon-nagyon kis lehetőségét látom annak hogy ezáltal gyermekeinket egyrészt arra tudjuk rávenni, hogy anyanyelvükön tanuljanak, azok akik különben nem biztos hogy ezt vállalnák mert hiányzanak azok az emberek egy-egy közösségben akár az az, egy-egy ember is, aki köré élet szerveződhet, aki köré magyar élet szerveződhetne, tehát én ebben látom, ebben a pillanatban a délvidéki magyarságnak ezt a kifáradtságát, ezt a kimerültségét ezt a nehezen előremozduló akaraterejét, amely a felszínen nem is igazán látszik, hiszen ha arra gondolunk, hogy a működő intézményeink viszont a maximálisat a legtöbbet próbálják teljesíteni. Ha a kultúránál maradunk hivatásos színházaink, az újvidéki a szabadkai, a Kosztolányi Színház, a Szabadkai Gyermekszínház, néhány kiváló amatőr műhely azt hiszem, hogy a Kárpátmedence legjobb előadásait képes létrehozni. Ha arra gondolunk, hogy diákjaink akik anyanyelvükön tanulnak egy-egy főiskolán vagy egyetemen meg tudják állni a helyüket, vagy akik innen elmennek középiskola után vagy már netán már a középiskolát is Magyarországon végzik el ha ez a helytállás ez a bizonyítani vágyás, ezt az életben való maradást az életre való készséget azért felmutatja és bizonyítja viszont az itt maradóknak mind nehezebb és mind több ember helyett kell mindezt végrehajtani, megtenni és azt hiszem itt fogunk kifulladni nagyon gyorsan és akár a civil életszerveződéséről akár a művelődési egyesületek sajátos tevékenységéről vagy intézményeinkről akarunk beszélni akkor azt hiszem hogy ezt számba kell vennünk. Érdekes jelenség figyelhető meg nálunk, amikor pl. az erdélyi tapasztalatokkal szemben ahol mindvégig nyilván van a Ceaucescu éra és ebbe közrejátszott sok minden hogy ők az egész magyar közművelődést közoktatást kultúrát azt ilyen apró kis sejtekben egyesületi formákban próbálták létrehozni, társaságokban tehát ilyen alulról építkező rejtett formákat teremtettek meg a mi közösségünkben pedig mindig az intézményesítésnek a szándéka mutatkozott meg és hát nyilvánvalóan hogyha a Hungarológiai Intézetre gondolunk a magyar tanszékre a sajtóházainkra, a színházainkra az oktatásunk legkülönbözőbb formáira, mindezek erről árulkodnak, hogy itt igenis van egy ilyen törekvés és hát ez a törekvés hozta létre a vajdasági magyar művelődési intézetet is amely feladatának tekintené hogy mindazt ami ilyen mozgalmi jellegű formában az elmúlt 15 évben létre jött ennek most már egy intézményes keretet biztosítson háttérkeretet, hogy segítse ezt a munkát, ezt a formát és mind nyilvánvalóvá válik, hogy ez a segítségforma csak 3

4 biztos alapokkal, biztos szakmai háttérrel valósulhat meg. És hát ennek az életnek a szervezésében nyilvánvalóan a kutatómunka, a tudományos élet, az értelmiségieknek az elkötelezettsége meghatározó és itt értem is még azt a nagyon-nagyon nehéz helyzetünket, hiszen ahogyan látjuk a magyar egyetemnek a létrehozása mekkora küzdelemmel jár és valahol nem akar létrejönni és ennek az okát magyarázhatjuk így vagy úgy, vagy amúgy, de azt hiszem hogy ennek a közösségnek a gyengesége jelenti azt, hogy nem vagyunk már olyan erősek és inkább a kompromisszumokba tudunk belemenni, tehát nincs akkora erőnk, merszünk, bizodalmunk és szakembergárdánk se esetleg, de valahol ott a lelkünk mélyén mindez együtt van, amikor látjuk, hogy évről évre valahol mindig fontosnak érezzük, de ugyanakkor nem tudjuk megtenni azokat a sorsdöntő lépéseket, amelyek megváltoztatnák ezt a helyzetet. Azt hogy egy ernyőszervezet van a háta mögött itt most a Vajdasági Magyar Művelődési Intézeten belül mindezeket a csoportosulásokat lát-e abban hátrányt, hogy ez majd elmegy szerveződésbe. Hát az intézet, az semmiképpen nem ernyőszervezet lenne a művelődési egyesületeknek a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség az ernyőszervezete a másik ernyőszervezetünk a Vajdasági Magyar Folklórközpont bizonyos értelemben a közművelődési élet szerveződésében a Jugoszlávia Magyar Művelődési Társaság játszott közre a tudományos életben pedig Újvidéken és Szabadkán ugye két komoly szerveződés jött létre. Hogyha most visszatérnénk az ernyőszervezeteknek a feladatára tehát itt elsősorban ez a művelődési szövetség és a vajdasági magyar folklórközpont az a kettő amelyek épp azért mert mint ernyőszervezetek megpróbáltak nagyon sok mindent megoldani megszervezni de hiányzott az a hivatásos profizmus amelyet úgy érzem hogy a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek kell segítségükre lenni ennek a megszervezésében, mert jó szándék mindig volt, az együttműködési akarat is megvolt, de ezt úgy szervezzük meg ahogyan ezt igazán meg kellene szervezni ez valahol úgy érzem hogy nem igazán valósult meg. Az intézetnek egyebek között épp ezért is nagy a gondja hiszen a Magyar Nemzeti Tanács szeptember 23-án létrehozta de igazán azt a háttérstruktúrát az épületen az itt lévő épületen kívül nem igazán tudott teremteni, tehát nem tudunk annyi embert foglalkoztatni nincs egy stabil, biztos munkahely lehetőség, amely a fiatalokat ide tudná vonzani nem tudjuk megvalósítani azt amit ugye magában az intézetnek a fölépítésében elterveztünk hogy társadalomtudományi csoport helyismereti csoport közgyűjteményi csoport közművelődési szakkönyvtár, dokumentációs központ médiaműhely, mindegyik csoport alá négy öt szakember rendelhető lenne akik akár itt vannak munkaviszonyban vagy legalább a csoportvezetők itt lennének és külső munkatársakkal együtt dolgozni. Ennek a megvalósítása nyilvánvalóan hogy ebben a pillanatban egyáltalán nem biztató és ahogyan most az anyaországi támogatási rendszerek alakulnak és ahogyan nálunk a helyzet alakul ismét arról árulkodnak a dolgok hogy megint visszasüllyedünk az amatörizmusnak az öntevékeny önmozgalmi jellegnek arra a szintjére amely nem lesz képes azokat a feladatokat ellátnia amelyeket el kellene látnia. És akkor visszatérnék az ernyőszervezetek funkciójára. Az ernyőszervezetek azok mindig egy közösséget erősíteni tudnak, de sohasem tudják azt az ideális helyzetet arányt felállítani amely az ernyőszervezet szakmai segítségével ugye közösséget mozgásba tudja hozni de olyan szinten hogy a közösség a kezdeményezést saját magában érezze. Tehát vagy átvállaljuk a tevékenységek feladatok elvégzését egy nagy rendezvény megszervezésében vagy magára hagyjuk a csoportot vagy a kettőt megpróbáljuk szinkronba hozni és ez a szinkronba hozás nagyon-nagyon nehezen tud megvalósulni. Jó 4

5 példa erre a Durindó és a Gyöngyösbokréta amelyet minden évben más-más közösségben szervezzük meg, és amelynek ugye külön fesztiváltanácsa van a fesztiváltanácsba az ernyőszervezetek teszik meg a javaslataikat akik ott vannak tehát lényegében az ernyőszervezetek állnak a háttérben. Ugyanakkor, a házigazda a szervezője ennek a rendezvénynek és hát itt most mindig az a kérdés hogy a fesztiváltanács a szervezésnek a jogát mint a hozzá legjobban értő testület kivegye és abban a közösségben a rendezvényen kívül meghall mindent hiszen egy-egy szervezés egy egész évre mozgásba hozhat egy kis falut egy közösséget és nem csak abból áll hogy három napig rendezvény van ünnepe a népzenének a néptáncnak hanem arról is szól, hogy fölújítják a művelődési otthont nagyon sok helyre pályáznak, ha ügyesek akkor egy kis pénzt meg tudnak takarítani, utat tudnak javítani, fölújítják a színpadot, tehát rengeteg ilyen dolog oda kerület, na most a testület tehát mint fesztiváltanács vállalja fel ezt a feladatot nyilvánvalóan hogy maga az a közösség már nem annyira érdekelt, és hát ez az arany amiről most beszélünk, hogy tudjuk megtalálni ezt a kettőséget hogy tudjuk elérni ebben a mi közösségünkben amely annyit szenvedett az utóbbi időben, hogy egymás sikerére büszkék legyünk a mi közösségünk egy sok esetben a mások sikerére kicsit irigységgel tekint mindig azt látja hogy hát igen annak meg volt a lehetősége tehát nem abban gondolkodunk hogy az a példa az a modell tehát nekem is azt a lehetőséget meg kell teremtenem az amatőrizmusban az amatőr színjátszásban nagyon érdekes nagyon tipikus nézet amikor azt kell naponta tapasztalnunk hogyha egy előadásban hivatásos rendező díszlettervező vagy netán még egy színész is közreműködik annak ellenére,hogy az amatőr előadás lesz, hát azáltal nyilvánvalóan sokkal jobb lesz az-az előadás jobb lesz azért is mert hivatásos emberek őrzik vigyázzák a fiatalokkal való munkát. Na most mért kellene afelé haladnunk, hogy akik nem tehetik ezt meg akkor azt mondjuk hogy ez nem igazságos hát az igazságosság nem ebben van az igazságosság abban van hogy mindig a jó felé próbáljon mindenki törekedni és az a közösség aki ezt nem tudja a maga értékrendjébe kell hogy elhelyezze önmagát és aki jobb előadásokat tud esetleg produkálni azok is helyére kell hogy tegye, nem megmérettetni kell egymást és ebből kialakulhatna egy nagyon egészséges irányzat kétféle irányzat akár háromféle például az amatőr színjátszásban az egyik a közösség megtartó közösség erősítő közösségfejlesztő falusi színjátszás, ahol az emberek a maguk örömére maguk jókedvére együttlétükért, azért hogy együtt vannak azért készítenek el egy előadást. Van a diákszínjátszás amely az iskola keretein belül működik és hát az a dolga, feladata hogy a gyerekek jól érezzék magukat abban a színjátszásban és amellett irodalmi alkotásokkal egyebekkel szép beszéddel ismerkedjenek és azt szeressék meg és van egy alternatív színjátszási mozgalom amely mindenképpen a profizmusok a profi és a hivatásosok nélkül nem tud megélni mert mindig valahol túl kell lépnünk tehát többet kell tudnunk tehát valahol valaki kell hogy segítsen bennünket abban hogy nem minden alkalommal minden színházi előadással feltaláljuk újra a színjátszásnak a legalapvetőbb dolgait amit a régi görögöktől kezdve mindenki tudott és mi mindig újra kezdjük ezt a feltalálást megvan ennek az értéke nincs ezzel semmi gond de valahol ezt a kettőt valahol helyére kellene tenni,és nálunk nem ez történik, hanem pontosan feszültségek teremtődnek abból, hogy egy társulatban hivatásos rendező dolgozik a másikban nem és az ernyőszervezetnek itt óriási szerepe lenne, ezeknek a tudatosításán. De maguk az ernyőszervezetek is nagyon nehezen tudják ezt a feladatot helyére tenni vagy ugyanúgy a folklórközpontban hogy micsoda feszültségek a hímzésminták iskolái között mi minden jön létre,tehát melyik az a hímzésminta, amely az iparművészet felé mutat tehát a amely népművészeti értékeket hagyományozza tovább őrzi vagy az új irányzat az új mozgalom egy teljesen új mintakincsnek a kialakítása és hát vérre menő harcok folynak éppen ezért egy egy 5

6 kézimunka csoporton belül és között is tehát mindez lényegében nem biztos hogy rossz egy közösségben hogyha ezek a formák így alakulnak, az ernyőszervezeteknek kellene megtalálni ezt az egyensúlyt, ahogyan meg kellene találni az ifjúsági szervezetek ernyőszervezetének amely ugye nem is egy hanem több ernyőszervezet is van tehát szinte önálló szervezetekké váltak maguk az ernyőszervezetek és az ifjúságon belül ahelyett hogy egy közös nagy ernyőszervezet össze tudná fogni a fiatalokat és megtalálni azt a közös erőt azt a ma már oly ritkán látható tehát a 90-es években szerveztünk ifjúsági klubvezető képző tanfolyamokat ahol egészen hihetetlen dolgokat sajátítottak el a gyerekek és annak komoly kisugárzása volt ma már ilyen formában igazán a fiatalokkal nem foglalkozunk s az ernyőszervezeteknek úgy érzem nagyon fontos feladata lenne tehát maguk a táborok nem elegendőek tehát egy időszakban hogy most nyáron mindenki tábort szervez, mindenki úgy érzi hogy megtette a magáét és hát a Zentai Nyári Ifjúsági Játékok is tehát azt hiszem hogy pontosan ott is jól látható az-az ellentmondás, hogy mint játékok kezdődött el a játék öröme az együttlét a tudás felértékelődése helyett a szórakozás a belefeledkezés az ivászatba a gondtalanság mind jobban előtérbe kerül és a szervezők bármennyire igyekeznek próbálják átlendíteni visszahozni a játékoknak azt a hangulatát nagyon nehezen megy. Ez is arról árulkodik hogy a közösségünkben igen-igen nagy gondok vannak és ezért nagyon gond mert egy kis közösségben nyilvánul meg, nyilvánvalóan egy országnyi magyar közösségben ez egészen másképpen csapódik le tehát sokkal könnyebb ahol ha évente játékot, ifjúsági játékot szervezhetnek vagy ott ahol csak egyet ahol minden értéket erőt beleértve a szabad idejét és a hasznos időtöltést is meg kell találni tehát a kisebbségi létnek, és a kisebbségi érdekérvényesítésnek azt hiszem hogy ezek a legnagyobb buktatói. Sok szó esett itt a tudásról, s rendezvényszervezésről, hogy látja ennyi év tapasztalat után hogy mennyire fontos az hogy professzionális tudással, sok szű esett ugye pont a közművelődési ernyőszervezetnek a tudásáról,de úgy általában véve rendelkezünk e egyáltalán elég ilyen jellegű készséggel a vajdasági magyarság körében vagy pedig igazából nem csak úgy teszünk minthogyha lenne ilyen. Tarka a kép az azonban biztos, hogy mindenki úgy gondolja, hogy tud rendezvényt szervezni és meg van győződve arról, hogy ő csinálja a legjobban, a Durindó Gyöngyösbokrétára visszatérve ott tapasztaljuk mért igaz hogy egy-egy közösségben ezt hogyan próbálják megoldani sajnos a legnagyobb gond hogy mindig a részletekben bújik meg a kisördög, a legfontosabbak azok és hát ezek azok az apró részletek amelyekre sem erő sem energia és sok minden más nem jut már egy-egy ilyen szervezéskor ezért nagyon fontos lenne tudatosítani és szinte hivatásszerűen megoldani ezeket a képzési formákat, de a tudásszerzés ebben az országban ahol törvény sem rendelkezik a felnőttképzésről, ahol törvény nincs arról hogy hogyan lehetne díjjal jutalmazni azokat akik tovább akarnak tanulni hogy mit jelent az, hogy szinte már szlogenné vált a világban hogy egy életen át tartó tanulás nálunk nevetségessé válik tehát az értékek sorrendjében pár évvel ezelőtt Hódi doktorék készítettek egy felmérést a tudás valahol ott ki tudja hányadik helyen a vége felé kullog az értékranglistán, ebben a világban nagyon nehéz ezt megvalósítani, hogy a tudást díjazzuk jutalmazzuk, ennek egy alapvető feladata lenne hogyha akkreditált képzéseket tudnánk szervezni, szó sincs a legújabb törvényekben se erről, a világon mindenhol erről szól hogy minél több akkreditált tudást bizonyító okleveleket szerezzenek az emberek, nálunk a legalapvetőbb képzési formákat is csak úgy tudjuk megoldani, hogy esetleg magyarországi akkreditált intézmények aláírják, amelyet itt nálunk senki nem is vesz figyelembe, és hogy nincs is külön értékük, és akkor csodálkozunk azon, hogy az emberek mért érzik úgy, hogy 6

7 mi értelme van annak, hogy tovább tanulni tovább képezni magunkat stb., mert azért az tudni kell, hogy ez egy fontos motiváció az is az emberben, hogyha ezt elvégzem akkor több leszek, értékesebb vagyok, és erről egy papír is szól, tehát nyilvánvalóan vannak emberek, akik nem ezért tanulnak és ez magától érthető számukra, hogy tanulni kell, a pedagógus társadalomban ez is nagyon érdekes dolog, hogy ott sem látjuk ezt az ösztönző erőt, hogy éreznénk hogy a pedagógusoknak mennyire fontos hát az ami 25 évvel ezelőtt vagy 20 évvel ezelőtt a legtermészetesebb dolog volt hogy önképzőköri tevékenység szakoktatás, emeltszintű oktatás és minden más egyéb működött az egységes középiskola létrehozásával az iskolareformokkal az szinte ma már kikopott is nagyon kevés lelkes pedagógus maradt aki szabad idejét fiatalokra áldozza pedig a fiatalok hallatlan tehetségesek és ők nagyon-nagyon is igényelnék ezt a képzési formát. Dehát nálunk ez szinte ez egészen természetes dolog, hogy egy iskolában úgy dolgozhat egy magyartanár, hogy önképzőkört sem kell szerveznie. Tehát ezek azok a hiányosságok, ezek azok a gondok amelyek egyrészt felhatalmazzák az embert arra bárkit is hogy ő kinevezze magát bárminek a tudójává, említettem már ugye hogy előadást bárki rendezhet, szervezhet, bárki lehet színész, egyéb és ha valamilyen kritikát próbál megfogalmazni egy kívülálló hogy segítsen jó szándékú tanácsokkal is akkor abban a pillanatban az kerül szembe, hogy tehát te nem tudom az én körülményeimet, lehetőségeimet örüljünk hogy ezt megcsináltuk és nekünk mindig örülni kell mindenért és nekünk mindig csak jó dolgokat és dicsérő szavakat szabad mondanunk ebben a közösségben. Folyamatosan tapsolnunk kell a dicséretért. Így, van, így van. És hát a képzéseknek a fontosságát, tehát egyedül akkor látom, akkor oldható meg, hogyha ezt már törvényesen akkreditált képzési formákkal meg tudnánk oldani. Úgy érzem az intézetnek egyik nagyon fontos feladata lenne, hogy ezt elérje. Most kezdeményezés is történt a Vajdasági Művelődési Intézettel közösen, hogy elkezdjünk egy ilyen formát, nekünk könnyű dolgunk van, hiszen a magyarországi mintákat ottan, az Európai Unióban látható dolgok Szerbiában ezt egészen másként látják, tehát ők valahol igazán ennek a képzési formának a nyitját még nem úgy látják nem úgy fedezték fel és nem is úgy élik meg ahogyan ezt mi napi kényszerűségnek látjuk náluk pedig fölösleges luxusnak talán vagy nem is minősíthetem, mer hát nem tudja az ember, hogy igazán mások mit gondolnak. És hát épp a rendezvényekhez, tanácskozásokhoz és minden másnak a szervezéséhez pl. Ha a napi sajtót lapozzuk egy-egy rendezvény alkalmával, akkor mit tapasztalunk, hát azt tapasztalhatjuk, hogy nálunk az igazán nagy rendezvény mindig jót ettünk ittunk volt valami rendezvény és egyéb mellette, a sajtó figyelme és egy komoly szakmai tanácskozásra már ki sem terjed, addig terjed ki a rádió televizó ujság hire ameddig hát a bevezető gondolatok elhangzanak esetleg, hirként jelenik meg, tehát a kutató, oknyomozó, a legjobb szakembereket megszólaltató, az aktuális témának az ismerőit bemutató sajtót ma nagyon nehéz tetten érni, én legalábbis nem tapasztalom. Két évvel ezelőtt kezdtük el Zentán. A tudomány egy órában című tudománynépszerűsítő előadássorozatot ez a mindentudás egyetemének a mintájára szerveztük meg, mivel a nevet nem tudtuk átvenni, azért adtunk egy más nevet de a mindentudás egyetem legjobb kiváló szakemberei jöttek ide Zentára előadásokat tartani és hát igazán nem éreztem, nem láttam azt a rajongását akár a rádiónak, televíziónak vagy a sajtónak, hogy kiváló világhírű professzorok akik eljöttek ide, hogy hogy velük megváltani a világot az ő segítségükkel, hogy az ő véleményűkre lennénk kíváncsiak, vagy ha belegondolunk abba hogy egy népi táncfesztiválnak mekkora hírt ad a sajtó egy falubúcsúnak mekkora nyilvánosságot tudunk adni és egy tudományos konferenciának mekkora híre jut, tehát valahol ezek azok az értékek ahol mindinkább azt látjuk és az válik fontossá, hogy megmutatni mennyien voltak a tömeg a felvonulás a látvány és az értékek valahol háttérben 7

8 megszorulnak nem kerülnek fényre, nem kerülnek olyan reflektorfénybe, hogy mások is esetleg példaként tudják követni, és hát ez a példa az mindig veszélyes, tehát a minta a példa ugye tehát ahogyan a másik csinálja önmagunkat reprodukáljuk ezáltal és igazán ma már ha megnézzük a rendezvényeinket akkor elsősorban ezek a nagy faluünnepségek azok amelyek szinte minden közösségben amelyeknek én nem kérdőjelezem meg a jogosságát, nekem ez nagyon fontos jelentős, nagyon értékes dehát valahol annak a háttérmunkának annak az alapos értelmiségi munkának a megbecsülését nem látja az ember, amely nélkül egy közösség nem tud megújhodni. Sok szó esik az utóbbi időben a regionális együttműködésekről, hogy látja ezt a közművelődésben, tehát hogy van e ennek egyáltalán bármiféle újszerűsége a közművelődésben, a határon átnyúló dolgok ezek mindig is működtek ezek legalábbis ezen a területen nem újszerűen hatnak. A kisebbségi létből adódóan ezek a kapcsolatok nyilvánvalóan regionalizmus nagyon érdekesen alakult, hiszen ha a testvérvárosi kapcsolatokra gondolunk itt Jugoszláviában, ahogy volt egy magyarországi, volt egy szlovéniai, egy horvátországi, egy Szerbia, egy Bosznia, és egy Románia, testvérváros egy közösségnek vagy netán egy csehszlovákiai, tehát a régi neveket próbáltam elmondani, ezek mára ugye kinőtték magukat, és ezekből lett az erdélyi, a Kárpátalja, a felvidéki, a Mura vidéki, a drávaszögi testvérváros az egyesületek közötti kapcsolatépítés, vagy egy-egy németországi, ausztriai, osztrák vagy más településsel való kapcsolattartás, ez a regionalizmusnak ez a formája számunkra egyáltalán nem idegen, és azt hiszem hogy ez természetesnek kellene hogy legyen ennek a legnagyobb veszélyét abban látom, ahogyan naponta tapasztaljuk, hogy a határok lassan körbe zárnak bennünket, és mind nagyobb gondot jelent vízumkötelezettség kell, mindenhova, bárhova próbál az ember elmenni és az ami eddig számunkra természetes volt vagy nagyon magától értetődő volt hogy évtizedeken át a világ bármelyik pontjára eljuthattunk és szabadon utazhattunk ezért még fájdalmasabb még nehezebb ez a bezárt világ ebben a világban élni, és a háborús időszakban tehát az ember még valahogy talált magyarázatot nem a háborúra hanem arra hogy nem tud mozogni, de az hiszem hogy napjainkban most már főleg a fiatalok számára ez egy olyan fóbiás jelenséggé válik amely arra kényszeríti őket, hogy meneküljenek innen hiszen nem látják annak az esélyét hogy itt bármilyen szabad mozgás vagy legalább egy útlevél egy lehetőség arra hogy kitörjenek, hogy tudják hogy bármikor elmehetnek a világ bármely pontjára ha ők úgy érzik, ez a tudat már rengeteget segítene abban hogy itt maradjanak a szülőföldön tehát amikor azt érzi, hogy ez a minimum nem adható meg nekik akkor nyilvánvalóan hogy a menekülés útját választják. Milyen tapasztalat, ezen a területen mennyire működnek együtt ezek a közművelődési intézmények határon innen és határon túl milyen fajta elsősorban szakmai segítségnyújtás, most gondolok itt akár egy tánccsoport vagy egy koreográfus cseréjére vagy hogy az bevált szokás volt hogy egymás táncát eltáncolják, de hogy ezentúl. A Délvidéknek sajátos arculata van, mivel az 1700-as években a török pusztítás után az újratelepítéssel a Kárpát-medence lekülönbözőbb pontjairól érkeztek ide telepesek, akik benépesítették ezt a tájat, ők az első kapcsolatot mindenki a saját rokon településével próbálta megtalálni megkeresni, és onnan várta a segítséget. Volt időszak, amikor ez a segítség innen indult el arrafelé, hiszen tehetősebbek, gazdagabbak jobb módban élők voltunk többet tudtunk segíteni ma pedig fordítva érződik ez a helyzet, és lassan kiegyenlítődik ez a kölcsönösség és a közös együttlét és a közös érdek, azt hiszem, hogy 8

Oktatói minôség emberierôforrás-menedzsment a felsôoktatásban

Oktatói minôség emberierôforrás-menedzsment a felsôoktatásban Oktatói minôség emberierôforrás-menedzsment a felsôoktatásban Szakértôi kerekasztal-beszélgetés a felsôoktatás emberierôforrás-menedzsment gyakorlatáról Az oktatók és kutatók minôsége az elsô egyetemek

Részletesebben

MAGYAROK? Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal. Magyar Máltai Szeretetszolgálat

MAGYAROK? Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Magyarországi Régió Kölcsey Ferenc Himnusz Isten, áldd meg a magyart, Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje

Részletesebben

ÁPRILISI TERVEK TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV KONFERENCIA 2000. április, Budapest

ÁPRILISI TERVEK TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV KONFERENCIA 2000. április, Budapest 10-11 ÁPRILISI TERVEK TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV KONFERENCIA 2000. április, Budapest Ez év áprilisában jelentős fordulópontjához érkezett a Soros Alapítvány Települési Egészségterv Programja. Több, mint két

Részletesebben

2014. február 19/1. A Nemzeti Művelődési Intézet folyóirata

2014. február 19/1. A Nemzeti Művelődési Intézet folyóirata 2014. február 19/1 Szín Közösségi Művelődés A Nemzeti Művelődési Intézet folyóirata Lakiteleki Színes Kert mintaprojekt Kertészkedés Komposztálás Növénygyűjtés Tintakészítés Kemendi Ágival Ezüst oklevél

Részletesebben

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet 3. Füzet 1. Füzet (2000.): I. Budakalászi Fórum - civil szervezetek adatai 2. Füzet (2001.): I. Budakalászi Fórum - 2000. június 2-4 3. Füzet (2002.): II. Budakalászi Fórum - 2001. június 21-23 1 Szerkesztette:

Részletesebben

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel Borzák Tibor Dán misszió Mióta megépült Kecskemét szívében a bevásárlóközpont, már nem olyan csendes a Zimay utca, ahol egy régi polgári házban működik a Dán Kulturális Intézet. Eddigi tevékenységük éles

Részletesebben

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója 356 valóság E: Végezetül szeretném megkérdezni, hogy ki vezeti most ezt az intézetet? R R: Miután múlt év augusztusában nyugdíjaztak, most, másodszori pályázásra sikerült kineveznie a minisztériumnak egy

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI Délvidéki civil folyóirat

KÖZÖSSÉGI Délvidéki civil folyóirat 2010. május 25. I. évfolyam, 3.sz. KÖZÖSSÉGI Délvidéki civil folyóirat civil szféra határon innen, határon túl TÉR Mosolytenger Gyermekfesztivál Délvidéki szinten nincs kifejezetten a 4-12 éves korú gyermekek

Részletesebben

A cigány kisebbségi- és szociálpolitika felépítése és problémái ma Magyarországon

A cigány kisebbségi- és szociálpolitika felépítése és problémái ma Magyarországon Szent Márton Pályázat Pannonhalma A cigány kisebbségi- és szociálpolitika felépítése és problémái ma Magyarországon 2008. 11. 05. Készítette: Pólik Marcell XII. B Bevezetés Mára elterjedt vélemény lett

Részletesebben

Interjú Mezővári Tiborral, a tatabányai Bánki Donát TISZK vezetőjével 2007,06,06. Készítette: Fehérvári Anikó

Interjú Mezővári Tiborral, a tatabányai Bánki Donát TISZK vezetőjével 2007,06,06. Készítette: Fehérvári Anikó Interjú Mezővári Tiborral, a tatabányai Bánki Donát TISZK vezetőjével 2007,06,06. Készítette: Fehérvári Anikó A TISZK a Bánki Donát Szakképző Intézményben jött létre. A TISZK a földszinten, az iskola pedig

Részletesebben

Hallgatói életutak MŰHELY. Szakértôi kerekasztal-beszélgetés. Beszélgetôtársaink voltak FÓKUSZ

Hallgatói életutak MŰHELY. Szakértôi kerekasztal-beszélgetés. Beszélgetôtársaink voltak FÓKUSZ Hallgatói életutak FÓKUSZ FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Szakértôi kerekasztal-beszélgetés A felsôoktatásba lépéssel új fejezet nyílik a fiatalok életében, új kihívásokkal találják szembe magukat. A hallgatók elôtt

Részletesebben

A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés

A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés Ramháb Mária A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés Kezdjük a rövid élettörténeteddel! Baján születtem, itt éltem 18 éves koromig. Utána volt egy pedagógus pályaszakasz az életemben, és azt

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 3. EQUAL FÓKUSZ

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 3. EQUAL FÓKUSZ Forrás: eq_focus_20080320.mp3 A szolgáltatási folyamat speciális elemei 3. EQUAL FÓKUSZ Mielőtt erről a mai feladatról beszélnénk, egy rövid bemutatkozó kört kérnék Önöktől, hogy ha indulhatunk innen,

Részletesebben

J e g y zőkönyv IFJ-1/2012. (IFJ-7/2010-2014.)

J e g y zőkönyv IFJ-1/2012. (IFJ-7/2010-2014.) IFJ-1/2012. (IFJ-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. január 14-én, szombaton 10 óra 12 perckor Topolyán,

Részletesebben

Hazai oktatási-fejlesztési tapasztalatok

Hazai oktatási-fejlesztési tapasztalatok Hazai oktatási-fejlesztési tapasztalatok Szakértői kerekasztal-beszélgetés A tanulástámogatás gyakorlatáról faggattuk a felsőoktatás különböző szereplőit: oktatót, vezetőt, kutatót, fejlesztőt; különböző

Részletesebben

A család minden tagja számára

A család minden tagja számára NOE Levelek A család minden tagja számára 193-194. 2007. december Nagycsalád 2007. december 1 Tartalomjegyzék 20 éve a családok szolgálatában.................... 3 Így ünnepeltünk.............................

Részletesebben

Tartalom. Balipap Ferencre emlékezünk. In memoriam Balipap Ferenc

Tartalom. Balipap Ferencre emlékezünk. In memoriam Balipap Ferenc XXIV. évfolyam A közösségi fejlesztőmunka folyóirata 2013/3. szám Tartalom Tartalom... 1 Balipap Ferencre emlékezünk... 1 In memoriam Balipap Ferenc... 1 Balipap Ferihez... 2 Egykori közös tér... 5 Nyári

Részletesebben

Igazi identitásunk csak akkor nyilvánul meg, amikor magunk közt vagyunk

Igazi identitásunk csak akkor nyilvánul meg, amikor magunk közt vagyunk Igazi identitásunk csak akkor nyilvánul meg, amikor magunk közt vagyunk Beszéljünk elõször az intézményekhez való viszonyról, ami a roma lakosságot illeti. Milyen a roma lakosságnak az iskolához való viszonya?

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség. 10 éves konferenciája. 2005. november 4-5. Zichy Kastély, Seregélyes

A Szociális Szakmai Szövetség. 10 éves konferenciája. 2005. november 4-5. Zichy Kastély, Seregélyes A Szociális Szakmai Szövetség 10 éves konferenciája 2005. november 4-5. Zichy Kastély, Seregélyes Az Európai Unió és a szociális szakma Előadó: Hegyesi Gábor, tanszékvezető, ELTE Társadalomtudományi Kar,

Részletesebben

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4.

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4. Tartalom: Főszerkesztői köszöntő 3 Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4 Interjú Dr. Erdős Évával 5 Interjú Dr. Bíró Györggyel 9 Interjú Dr. Mátyás Imrével 12 Interjú dr. Bodnár Norberttel 15 Interjú Dr.

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés a gyakorlatban szakértői szemmel

Helyi gazdaságfejlesztés a gyakorlatban szakértői szemmel A HÉTFA CSOPORT TAGJA Helyi gazdaságfejlesztés a gyakorlatban szakértői szemmel Az MTA Közgazdaságtudományi Intézete szervezésében A helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok vizsgálata c. kötetet

Részletesebben

Settlementek a közösségi integrációs programokban 1

Settlementek a közösségi integrációs programokban 1 3 XXIII. évfolyam A közösségi fejlesztőmunka folyóirata 2012/4. www.melyszegenyseg.hu info@melyszegenyseg.hu +36 1 2376020 ELSŐ HÍRADÁS A MÉLYSZEGÉNYSÉG PROGRAMRÓL INTERDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉS: KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS,

Részletesebben

Térkép csata után Konferencia

Térkép csata után Konferencia POLGÁR 02 * A Magyar Polgári Együttműködés hírlevele * KÜLÖNKIADÁS Térkép csata után Konferencia Szent Margit Gimnázium * 2002. november 30. STUMPF ISTVÁN előadása Nem vagyok egyszerű helyzetben, hiszen

Részletesebben

Jelentkezünk, természetesen, hagyományos rovatainkkal is.

Jelentkezünk, természetesen, hagyományos rovatainkkal is. Civil jövőnk Nincs emberi tevékenység jövőkép nélkül. Ez alapigazság. Valóban az? Az első kérdés a távlattal kapcsolatos. Ha a favágó kimegy az erdőbe, eltervezi, aznap mennyi fát fog/szeretne kitermelni.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 22.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 22. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 22. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22. napján 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

[ A CSÍKI TERÜLETI RMDSZ IDŐSZAKOS KIADVÁNYÁNAK KÜLÖNSZÁMA ]

[ A CSÍKI TERÜLETI RMDSZ IDŐSZAKOS KIADVÁNYÁNAK KÜLÖNSZÁMA ] 2 Félmillió Ámen Csíksomlyón Eredményt hozott 10 az összefogás 113 Csak az elso helyezettre emlékeznek A CSÍKI TERÜLETI RMDSZ IDŐSZAKOS KIADVÁNYÁNAK KÜLÖNSZÁMA ] 2012. NOVEMBER ] 2 3 A csíksomlyói búcsú

Részletesebben

Visszavágó múlt megosztó jövő

Visszavágó múlt megosztó jövő Az alábbi tanulmány megjelenik az Eszmélet c. folyóirat őszi számában. Szalai Erzsébet: Visszavágó múlt megosztó jövő Fiatal baloldali/zöld és szélsőjobboldali civil aktivisták a mai Magyarországon 2007

Részletesebben

J e g y zőkönyv OTB-3/2011. (OTB-29/2010-2014.)

J e g y zőkönyv OTB-3/2011. (OTB-29/2010-2014.) OTB-3/2011. (OTB-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2011. március 17-én, csütörtökön, 13 óra 15 perckor a Képviselői Irodaház 532. számú tanácstermében

Részletesebben

Koldulunk ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK. erre-arra-amarra MELLÉKLET. Ferge Zsuzsával Szegvári Katalin beszélgetett

Koldulunk ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK. erre-arra-amarra MELLÉKLET. Ferge Zsuzsával Szegvári Katalin beszélgetett MELLÉKLET ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Esélyegyenlőségi melléklet 2010. január február A 2010-es évet az Európai Parlament és az Európa Tanács A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai

Részletesebben