Újabb kötettel gazdagodtunk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újabb kötettel gazdagodtunk"

Átírás

1 XIV. évfolyam 3. szám március Újabb kötettel gazdagodtunk Tegyünk együtt a holnapért! A Nap Klub Alapítvány munkájáról, nagyon leegyszerûsítve: szomszédságunk mindennapjairól, újabb kötet jelent meg a közelmúltban. A kiadvány sorrendben már a negyedik alapítvány tevékenységérôl számot adó kötet a napközbeni gyermekellátás sokszínû módszertani változatait tartalmazza. KÖZLEMÉNY Nap Klub Alapítvány e közleményével tesz eleget az évi CXXVI. törvény 6. (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló törvény vonatkozó redelkezésének megfelelôen közöljük, hogy a évben az alapítvány számlájára érkezett forintot az alapítvány Grund Tehetséggondozó Mûhely projektje költségeinek fedezésére fordítottuk. Az errôl szóló bizonylatok az alapítvány székhelyén megtekinthetôk. Köszönjük, hogy alapítványunkat tisztelte meg bizalmával! Nap Klub Alapítvány Add nekünk az 1%-od! Zöld hírek Szemétért ajándék A tél elmúltával a tavasz közeledvén április elsejétôl indul a Szemétért ajándék akciónk, amellyel a játszóterek, a társasházak között meghúzódó földterületek folyamatos, rendszeres tisztántartására kívánjuk serkenteni az ott játszó gyermekek kis csoportjait, közösségeit és szüleiket. Tiszta, virágos lakótelepi környezetért! Áprilisban ismét meghirdetjük a Tiszta, virágos lakótelepi környezetért! pályázatunkat, mellyel célunk, hogy minél több virág tegye kellemesebbé az itt élôk közérzetét, hangulatát. A Szomszédsági Tanács tagjaitól, valamint plakátjainkon keresztül értesülhetnek a virágvásár idôpontjáról, az elôzetes jelentkezés módjáról. Kérjük, figyeljék felhívásainkat és jelentkezzenek minél többen! Segítsék környezetünk alakítását, szépítését. A pályázat értékelése folyamatosan történik. Az eredményhirdetés a hagyományosan megrendezendô Nap Napokon lesz, júniusban. A tavasz munkákhoz eszközök kölcsönözhetôk a Nap Klub Alapítványtól. Faragó Mária E terület nem elôzmény nélküli, hiszen a tanulás-ismeretszerzés, a tehetséggondozás vagy éppen a szabadidô-szervezés téren kifejtett alapítványi törekvések a Nap Klub mûködésének kezdetétôl léteznek, sôt jellegadóak. Oly annyira, hogy például a Játszóház, a Nap Napok, a Nap Táborok, no és a Grund Tehetséggondozó Mûhely szomszédságunk tagjai körében is jól ismertek. A kötet elsô részében található írások, fotók és illusztrációk mind-mind a munkatársak és a gyerekek többségében a Grund Tehetséggondozó Mûhelyben és a Játszóházban szerzett tapasztalatait tükrözik. A Változatok az alternatív gyermekellátásra címû módszertani kötetben helyet kaptak a szomszédságunkban lévô iskolák tanárai, a Tudor Alapítvány munkatársai is. A kötetet szakmai értékelésére, bemutatására kérésünkre Gazsó Ferenc szociológus vállalkozott. Elismerôen szólt a Nap Klub Alapítvány munkájáról, különös pozitívumként azt emelte ki, hogy a szervezet kínálatában szereplô humán-szolgáltatások az azokat igénybe vevôk aktivitására építkeznek. Azt hangsúlyozta, hogy a csaknem másfél évtizedes pedagógiai kísérletet öszszegzô tapasztalatgyûjtemény követésre méltó az egésznapos gyermekellátás terén elkötelezett szakemberek és a terület iránt érdeklôdôk számára. A Nap Klub Alapítvány adószáma: Felvételeink a március 10-én rendezett könyvbemutatón készültek a Józsefvárosi Önkormányzat tanácstermében. Fotó: Wagner Margit

2 KÖZÖS DOLGAINK HORÁNYBAN VOLTUNK Péntek reggel indultunk. Az idôjárás pocsék volt. A buszpályaudvar mûanyag tetején csak úgy porzott a jégesô. Sebaj: összejöttünk, örültünk egymásnak és az együtt tanulás lehetôségének. Dunakeszire érve a komp éppen a sziget felé tartott, persze nélkülünk percnyi várakozás után indultunk. Úszó jégtáblák között, szakadó esôben kompoltunk be a szigetre. Ott vizes hóban csúszkálva, de vidáman futottunk be a Regatta szállóba, ahol finom falatokkal és forró teával vártak bennünket. Elszállásolás után kezdetét vette a munka Jákli Viktória vezetésével. Szombaton már eloszlottak a felhôk és megláttuk a NAP-ot. A pici sziget mögül sûrû ködben mintegy nagy ezüst érme igyekezett felfelé. Nem hiába, kellemesen felmelegítette a levegôt. Valahonnan elôkerült három pár réce-ruca, és vidáman csónakáztak az úszó jégtáblákon. A madarak is, majd kis hangversenyt tartottak. Ezután jött a komoly tanulás, Petrás Veronika vállalkozási tanácsadó és Szikora Ildikó, a Nap Klub Alapítvány gazdasági vezetôjének nagyszerû elôadásai. Nagyon jó volt. Estére egy kicsit magamba roskadtam, hogy milyen sok mindent nem tudok, nem tudtam, nem értettem eddig. Köszönöm az elôadásokat, nagyon rám fért. Vasárnap már a tavasz köszöntött ránk. A befejezett munka után szikrázó fényben ballagtunk vissza a komphoz. Várakozás közben sokan összegyûltünk autósok, gyalogosok egyaránt. Vidáman tartottuk arcunkat a napfény felé. Mindenki mosolygott, vidám volt, örült a jó napnak. Már a jégtáblák is kisebbeknek tûntek, a hideg is elmúlt. Reménykedve vártuk a tavaszt. Bízunk benne, hogy már itt kopogtat a kertek alatt. Nagyon jó volt ez a három nap az új, kedves barátokkal. Viszontlátásra Horány! sikerült eredményesen lebonyolítanunk. A csoportok elkészítették a vállalkozások üzleti és pénzügyi tervét, jogi és gyakorlati ismeretekkel gazdagodtak az idei év elsô tavaszi hétvégéjén. A cél az volt, hogy hazatérve a vállalkozások ötleteit és terveit a gyakorlatba ültessük át, és a Nap Klub Alapítvány elindíthassa kisvállalkozásait kreatív és tenni akarók segítségével. Kicsit félt a csapat a helyszíntôl, a fagyos Dunán komppal való átkeléstôl, de az elsô tavaszi napsugarak fényt és meleget csaltak a szívünkbe, és annyira megtetszett a környék, hogy a következô (Közösségi szolgáltatásokra felkészítô) tréninget is ide tervezzük. Játszóház Jákli Viktória A Phare ACCESS 2003 Program támogatásával ÔSI TECHNIKÁK szövés ôsi mesterség az emberiség alakítgatta, modernizálgatta évszázadok óta. A nagyüzemi szövödék elsôsorban a tömegigényeket elégítettek ki. Ha azonban a szövôkeret mellé ülünk Megszôhetjük, például a színes, népi hagyományokat hordozó darabjainkat: egy párnát a heverôre, színes futót az asztalra, süppedôs puhát a lábunk alá, netán modern faliképet az otthonunkba. Csak a fantázia, a teremtôerô és a türelem szab határt, hogy meddig mehetünk el. Lehet, hogy kiállításon csodálják majd a nézôk jól sikerült darabjainkat. Hajdú Gizella KÖZÖSSÉGI VÁLLALKOZÁSOK Február 17-e és 19-e között tartottuk az induló kisvállalkozások következô tréningjét Horányban. A társaság tulajdonképpen folytatta a már néhány héttel korábban megkezdett munkát. A felkészítô lebonyolítása ezúttal az alapítvány munkatársainak feladata volt, amit mint az a visszajelzésekbôl kiderült Persze mindenekelôtt meg kell tanulni ezt a mesterséget is. Tervezzük tanfolyam indítását ezt megelôzôen pályázunk a szükséges anyagi alap megteremtésére. Reméljük, álmaink eljutnak a megvalósulásig. Addig is megmutatjuk: nekünk már sikerült alkotni egyet s mást. Szeretnénk, ha olvasóink számára a mellékelt felvétel afféle kedvébresztô lenne csatlakozásra. Fotó: Jákli Viktória Ujvári Tiborné és Hajdú Gizella

3 KÖZÖTTÜNK ÉLNEK Szeretném bemutatni a kedves lakótársaknak és olvasóinknak Kerékgyártóné Zalka Cecíliát, aki lakótelepünk környezetében él, dolgozó nô, feleség, két felsôoktatásban tanuló leánygyermek édesanyja. Családja és munkája mellett idôt szakít a közösségi élet ápolására, mûvészi igényû kézimunkáival alkalmanként meglep bennünket. Ötleteivel igen népszerûvé vált a Nap Klub társaságában. Ezen túlmenôen a népmûvészet, népdalok és gyermekjátékok lelkes továbbvivôje. De lássuk mit árul el magáról ez a sokoldalú egyéniség? Majdnem húsz éve, hogy a Józsefvárosba költöztünk. A Nap Klub munkáját megalakulása óta figyelemmel kisérem, tevékenységét nagyra becsülöm. Eleinte kívülállóként figyeltem sokszor szélmalomharc próbálkozásaikat, amik kitartó munkájuknak köszönhetôen komoly programokká, feladatokká váltak. Mára a szomszédság bázisa lett, jó betérni hozzájuk. Ha idôm engedi, szívesen veszek részt programjaik szervezésében. A Középkorú Nôk Klubja keretén belül gyógytornát szervezek. Amikor a Naplap felkért cikkírásra, izgalommal és örömmel tettem eleget a kérésnek. Szerkesztôbizottsági tagként számomra még ismeretlen világ nyílt meg. Az újságírás izgalmas és egyben felelôsségteljes feladat, kihívásnak tekintem, aminek igyekszem megfelelni. FARSANG A KLUBBAN gyerekek farsangi programja péntekre esett, három órára vártuk a Grund Tehetséggondozó Mûhely és a Játszóház tagjait. Elég sokan jelmezt öltöttek, minden beöltözött ajándékot kapott. Volt hastáncos lányunk (ô lett az elsô helyezett), pókemberünk, római lányunk, gazdag lányunk, álruhás Mátyás királyunk, rajzfilmhôsünk, görkorisunk, bohócunk. Büfé várta a gyerekeket szendvicsekkel, kókuszgolyóval, csokival, nápolyival, süteménnyel, üdítôvel; ehettek, ihattak a programok közben. Különbözô társasjátékok (Twister), ügyességi játékok (pattogatott kukorica áthelyezés szívószállal, tejszínhabos etetés bekötött szemmel stb.) közül választhattak, és minden gyôzelemért, valamint a jelmezverseny való részvételért is tombolát kaptak. Nagyon népszerûek voltak a zenés játékok, valamint a tánc, amihez bárki csatlakozhatott. A tánc szünetében tartottuk a tombolasorsolást, sokféle ajándékkal, tollakkal, színes füzetekkel, a lányoknak fülbevalóval, hajgumival, a fônyeremény pedig egy hatalmas csoki volt. A gyerekek jókedvûek voltak, fáradhatatlanok, és a mulatság végén ajándékokkal a zsebükben/kezükben, és reméljük kellemes élményekkel gazdagodva mentek haza. Jákli Viktória Vesszôparipám a környezetvédelem. A Naplap lehetôséget ad, hogy ezzel kapcsolatos megfigyeléseimet, boszszankodásaimat közreadjam. Itt is megragadom az alkalmat, hogy a Taposd laposra! jelszó szellemében ne a levegôt gyûjtsük a mûanyag flakonok tárolójában, és vigyázzunk környezetünkre, hiszen ezzel is kellemesebbé tehetjük egymás és önmagunk életét. Szeretem a mûvészetet. Szívesen járok színházba, hangversenyre. Magam is több évtizede énekelek énekkarban. Mozartól-Bartókig, népdaltól-oratóriumig több mûfajban is kipróbálhattam magam. Sok sikeres koncert résztvevôje lehettem. Hálás vagyok ezért a sorsnak. Kedvenc idôtöltésem az ajándékkészítés. Családunkban az ünnepekre, születés- és névnapra saját kezûleg készítjük az ajándékokat. Apró használati tárgyakat, mint pl. horgolt mobiltelefon tartó, érdekes formájú torta, batikolt kendô, sál stb. Kisoroszi Elter Rozi Fotó: Wagner Margit Fotó: Wagner Margit A Nap Klub farsangja A farsangi rendezvény több programot tartalmazott. Volt például táncos fellépés, jelmezbemutató, táncverseny. Tapasztalatom szerint mindenki nagyon jól érezte magát. Szerintem is nagyon szórakoztató és vidám volt. Sok finom édesség, üdítôk és többféle étel volt. Zita, Maja, Viktória és Éva néni is jól érezte magát. SŒt mindhárman elnézték a kicsik nyavajgásait is. Szeretnék üzenni a többi gyereknek is: Gyertek el ti is legalább csak 1-szer a Játszóházba, és az unatkozás helyett szórakozzatok velünk és segítôinkkel. Ha neked is tetszik, mi szívesen várunk minden pénteken 4-órától fél 6-ig a Nap Klubban. Haczka Katalin

4 ÖRÜLÖK A NAP KLUBNAK Örülök, hogy a lányom angolul tanulhat, mert az általános iskolában még nem tanulnak. Aranyosan, játszva és énekelve kis csoportokban folyik a foglalkozás. Örülök, hogy a lányom számítástechnikát tanulhat, mert ha a férjemnek otthon táblázatot kell készítenie, tôle meg lehet kérdezni. Neki különben természetes, amit már megtanult, csodálkozva kérdezi az apjától: Apa, hát te nem tudod? Örülök, hogy rendszeresen és hozzáértôen foglalkoznak gyermekemmel (és foglalkoztak gyermekeimmel): múzeumlátogatások, színes programok, kirándulások, kézmûves foglalkozások, könyvtárlátogatások, a világot szélesebb körben megismerô beszélgetések, konyhai fortélyokkal megtûzdelt szombat délelôttök és még biztosan sok minden, ami nem jut eszembe. Örülök, hogy jógázni járhatok, mert kikapcsol, megnyugtat, felfrissíti gondolataimat, megtornáztatja gerincemet és testemet. Bár mostanában kevés idô jut rá, de a családanyák tudhatják: elsô a család, a gyerek. Talán késôbb magunkra is jut idô. Farsangoltunk Polai Zsuzsanna A Gyöngyvirág és Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai részvételével február 14-én rendeztünk magunknak a farsangot és a Valentin napot. Voltak, akik jelmezt is öltöttek. Például bennszülöttnek vagy lottónyereménynek öltöztek. Külön köszönet nekik, hiszen nagyban hozzájárultak a jó hangulathoz. Sokan farsangi fánkkal, pogácsával, sütivel járultak hozzá ahhoz, hogy a szépen megterített asztalunk ne álljon üresen, amit Valentin napi meglepetésként még egy szál rózsa is díszített. A zenét igaz, csak kazettáról a 100 tagú cigányzenekar biztosította. Lórántné Babi Fotó: Wagner Margit Gyermeki jogok KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK Bántalmazás a gyermekek megaláztatása is. Az ember a legfejlettebb lény a világ teremtményei között. A kifinomult, fejlett szerkezeteknek mint azt Murphy törvénye szerint tudjuk sokkal több gondoskodás kell. Sérülékenyebbek, hamarabb elromlanak. Nincs mese! Amit a természet megkövetel, azt meg kell adni! Jól körülírható feltételek teljesítésére van szükség ahhoz, hogy a gyermek fejlôdése optimális legyen, hogy veleszületett képességei kibontakozhassanak. Fejlett társadalmakban ezeket a feltételeket gyermeki jogként fogalmazzák meg. Vannak alapvetô szükségletek, mint a táplálkozás, az egészséghez való jog és a biztonság szükséglete. Az éhezô, orvosi ellátást nélkülözô, rendszeresen bántalmazott, mindig szomorú gyermek láttán arról is el kell gondolkodnunk, hogy minderrôl mi lehet gyermekeink véleménye? Hiszen ôk járnak vele együtt óvodába, iskolába, az ô társadalmuk terhe lesz a gyermekként tönkretett felnôtt. A tisztelet, a megbecsülés és a sok-sok szeretet úgy kell a gyermeknek mint a mesébôl ismert só. (De nekünk is.) Nélküle nem emberi és nem is teljes az élet. A verés, a megalázás, a gúnyolódás, a szeretetnélküliség a gyermek lelkében nyomot hagy. Minél többször történik meg vele mindez, annál mélyebbek és maradandóbbak lesznek. A kiabálás, a durvaság, a pofon, a verés a gyermeknek ugyanolyan megalázó, mint nekünk. Ezt az érzést idegesen felfokozott állapotunkban se felejtsük el! Számoljunk tízig, mielôtt hangunkat felemelnénk, netán kezünk ütésre lendülne, még akkor is, ha kicsit akartunk volna ütni. Ne engedjük, hogy bárki akivel kapcsolata van gyermekünknek lekicsinylôen, durván bánjon vele. Ha elhanyagolt gyermeket látunk, tegyük szóvá a védônônek, az óvónônek, az iskolai pedagógusnak vagy az önkormányzati gyermekvédôknek! Ne engedjük, hogy a legfinomabb, legsérülekenyebb gyermek-emberi szervezetek elromoljanak! Tapasztalni fogjuk, hogy a fent leírt jó bánásmód hatására a gyermekek jobbak, okosabbak és nem utolsósorban boldogabbak lesznek. És ez által mi is jobbá válik a jelen és a jövô társadalma is. Tóthné Virág Margit A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY számlaszáma: OTP VIII., adószáma:

5 ÜNNEPMÖGÖTTES Március 8. Szerda, Zoltán napja. Ez áll csupa fekete betûvel a naptáramban. Még csak nem is pirossal, ha már nincs mellé írva, hogy Nônap! Pedig forradalom volt ez a századforduló környékén, amikor New Yorkban a munkásnôk kivonultak az utcára, hogy emberséges bánásmódot követeljenek maguknak. Európa csatlakozott, a célok is bôvültek: választójog, egyenlô munkáért egyenlô bért, emancipáció, azaz egyenjogúság és a függô, alárendelt szerepbôl való emelkedés. Ettôl kezdôdôen a kapitalista és a szocialista országok egyaránt magukénak tekintették az ünnepet, nálunk a fônöki köszöntô mellé szegfû, vagy hóvirág dukált. Hát nem ettôl lett jobb, és nem attól rosszabb, hogy egyes naptárak már meg sem említik. Lássuk, mit értünk el a közel száz év alatt! Választójogot, az egyértelmû. De az e-betûsök ugyanolyan vitathatóak, mint az élelmiszeriparban. A különbség csak annyi, hogy ott nagy E-vel kezdôdnek. A nagy emancipálódási folyamatban kivívtuk magunknak, hogy most már ugyanolyan körülmények között dolgozhatunk, mint a férfiak, mivel két keresônek kell eltartani a családot. Persze, ha nincs kis gyerekünk, mert azt nem igen szeretik a munkaadók, ha az anya otthon marad. És jócskán negyven év alatt legyen, különben finoman szólva túlkoros. Egyenlô bér? Hivatalos deklarációk szerint igen. Így aztán kialakultak elnôiesedett szakmák, mert ott rosszul fizetnek. Az igaz, hogy egyformán, mindenkinek. Ellenben vannak nagyhírû, elismert nôi boxolóink, vízilabdacsapatunk, Swarzenegger-követôk, sôt, a súlyemelés sem megy már ritkaság számba a nôi körben. Tisztelet a harcukért, kitartásukért, és megértem, hogy ôk így szeretnék megvalósítani önmagukat, de sokan inkább egy férfire hasonlítanak. A férfiak viszont a nôkre. Nagy divat a gyengéd, feminin típusú, kisfiús kinézetû, az anyai gondoskodás ôsi ösztönét felkeltô férfi. Csupán egyetlen dolog maradt, ami egyelôre nem vált közössé, a férfiak a skótokon kivételével továbbra sem viselnek szoknyát. Olvastam valahol, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nô, de a sikeres nôk egyedülállóak. Egy pártában maradt harmincas lány nem olyan régen még a család bánata, mondhatni szégyene volt, de hogy mára mindez trendi legyen, kitaláltuk a szingli kifejezést, életérzést, valamint az erre viharos gyorsasággal kiépült kínálatot. Mert elsô a divat, a fogyasztás, a piac. A napi gondok, problémák tengerében ki emlékszik még az amerikai munkásnôkre, az emancipáció élharcosaira, például Clara Zetkinre? Úgy sem volt a helyzet normális, de a tökéletesig még nagyon sok teendônk van. Tekintsük a jelent átmenetnek, és addig is talán a férfiak próbáljanak meg férfiak lenni, a nôk pedig nôk. Kölcsönös megbecsüléssel. Az sem olyan nagy probléma, ha eltûnt a beírás a naptárból, hiszen a tiszteletnek, az elismerésnek, az egymás ember számba vételének az év minden napján élni kell, ne csak egy kipipálható program legyen az agendában. Tisztelt Férfiak! Aki mégis azt az ellenállhatatlan vágyat érzi, hogy ezen a napon a további években is korra való tekintet nélkül nôi családtagjait, ismerôseit egy apró ajándékkal meglepi, tegye meg. Örömet fog okozni. PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS Szigeti Éva A Nap Klub Alapítvány civil szervezetek számára minden szerdán 10 és 11 óra között pályázati tanácsadást kínál, amelyen a szervezetek konkrét segítséget kérhetnek, információkat kaphatnak pályázatírással kapcsolatban, továbbá együttmûködô partnerekre találhatnak. Érdeklôdni és idôpontot egyeztetni Szabó Mártánál lehet a os telefonszámon. KLUBPROGRAMOK Klubhelyiségünk rendszeresen kínál hasznos elfoglaltságot a szomszédságunkban élô bármely korosztálynak. Programjainkon minden érdeklôdôt szívesen Közösségi konzultációs fogadóóra: minden pénteken óráig Pályázati tanácsadás: minden szerdán óráig Szociális tanácsadás: minden szerdán óráig Pszichoszociális tanácsadás: csütörtökönként óráig Vállalkozói tanácsadás: minden hónap utolsó szerdáján óráig Játszóház: minden pénteken óráig Nefelejts Nyugdíjas Klub: minden kedden óráig Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub: minden kedden óráig Grund Tehetséggondozó Mûhely: minden kedden és csütörtökön ig, pénteken óráig, szombaton óráig Segíts magadon! önsegítôkör: minden páros héten szerdán ig Angol: szerdánként ig KNK Középkorú Nôk Klubja: minden hónap utolsó hétfôjén, 19 órakor torna (helyszûke miatt elôzetes bejelentkezés szükséges a következô számon: ), 20 órától beszélgetés (mindenki számára nyitott) Jóga: szerdán ig Bakancsos Klub: minden hónap második szombatja. A klub tagjai kirándulásokat szerveznek a természetbe. Találkozó a Nap Klubban 9 órakor. Kocogó Klub: minden pénteken 17 és 18 óra között. Találkozó a Nap Klubban. Kocogás az Orczy-kertben. Helyszín: Nap Klub (1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 4 6.)

6 KÖRNYEZETÜNK HOGYAN TAKARÉKOSKODJUNK? A PÉNZ 4. rész Talán egyesek elmosolyodnak rajta, de az is gond, ha sok van belôle. Amióta az ember feltalálta a pénzt, a vele való takarékoskodás nem könnyû feladat. Pénzzel fizetünk születésünktôl, halálunkig. Fizetünk a mindennapi élelmiszerért, hogy ne éhezzünk, ruházkodásért, hogy ne fázzunk, az otthonunkért, hogy fedél legyen a fejünk felett, szórakozásért, hogy vidámak legyünk, gyógyszerért, hogy egészségesek maradjunk. Napjainkban egyre nagyobb fejtörést okoz a családoknak, egyedülállóknak a pénzzel való gazdálkodás és annak beosztása. Ezért, íme egy ötletcsokor azoknak, akiknek kevés van és azoknak, akiknek sok. Ha sok van belôle Legyél körültekintô, felkészült és informált mielôtt vállalkozásba, ingatlanba, részvénybe, bankba, ékszerbe, biztosításba szeretnéd befektetni a pénzedet. A mai világban mindennapos téma a becstelenség ezért óvatosnak kell lenni. Szakemberhez kell fordulni az adott területen, pl. ügyvéd, pénzügyi befektetési tanácsadó, ingatlanszakértô, ékszerbecsüs stb. Ne feledkezz meg arról sem, hogy mielôtt bármilyen szerzôdést aláírsz, olvasd el, és ha nem értesz valamit, vagy kételyeid vannak a kontraktus tisztaságában, jogász segítségét vedd igénybe. Két tanú aláírása mindig legyen a szerzôdésen. Ezekkel hosszú pereskedést elôzhetsz meg, vagy nem kell futnod a pénzed után. Ha kevés van belôle A régi mondás: Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér! Még körültekintôbbnek kell lenni, mert egyik nap hopp, a másik nap kopp! A pénz beosztását megtanulni kész mûvészet, mert a kirakatok, reklámok, barátok, kollégák kísértését sokszor nehéz leküzdeni és könnyen adósságba kerülhetünk, melybôl talán sosem kerülünk ki. A bankok örömmel várják a hitelre kényszerült embereket. Elôleg nélkül, alacsony kamatra. Az árut ma elviheti, 3 hónap múlva fizetheti. Fizetni ráér akár 4 hónap múlva. Ezek a reklámok, jónak hangzanak, viszont gondoljuk át, mielôtt adósságba verjük magunkat, vagy több milliós banki hitelt veszünk fel pl. ingatlan- vagy gépkocsi vásárlásra. Az eladósodás legnagyobb veszélye lehet, hogy nem fizetés esetén akár az otthonunk elvesztésével is járhat, ezért jó, ha több kérdést felteszünk magunknak, mielôtt döntünk: 1. Tudom majd elôre fizetni a részleteket? 2. Stabil munkahellyel rendelkezem, vagy sokszor állás nélkül vagyok? 3. A családom tagjai rendelkeznek jövedelemmel, vagy csak az én jövedelmembôl élünk? 4. Milyen az egészségi állapotom? Ennek lesznek a jövôben anyagi hátrányai? 5. Nem fizetés esetén tisztában vagyok annak következményeivel? 6. Valóban megoldja a hitel a jelenlegi problémát? 7. Vannak-e más alternatív megoldások a problémára? Legyünk ésszerûek és óvatosak! Forrás: IDÔJÁRÁS Dellamarió Ildikó Amióta ez a Kátpát-medence van, valahol mindig rossz az idô! mondogatta barátnôm nagymamája, azzal a szilárd meggyôzôdéssel, hogy mindennek az a fránya Kárpát-medence az oka. Minden este megnézte a Híradót, természetesen az idôjárás-jelentés miatt. A politika és más hírek nem érdekelték különösebben, csak annyira, amenynyire a hírben szereplô személy hasonlított a család élô vagy elhunyt tagjára. Ezt a véleményét hangosan ki is nyilvánította a család pisszegése közepette. (Vagy éppen csendre intése mellett.) Pedig már csak egy kis konyhakertet tudhatott magáénak. A földet szeretô, földmûvelô múltja zsigereibe véste az idôjárás fontosságát. Fontos volt neki milyen lesz az idô, nem maga miatt a föld miatt. Mindez annak kapcsán jutott eszembe, hogy manapság sokat hallom: pocsék idô van, utálom a szelet, már megint ez a ronda hóesés, rémes ez a hideg... és sorolhatnám a méltatlankodásokat. Ha ilyet hallok, arra gondolok, milyen szerencsések vagyunk, hogy a Földgolyó ezen tájékán élünk, ahol négy évszak váltja egymást. Amikor tavasszal fújnak a böjti szelek nem mondhatom hogy élvezetes, de tudom szükség van rájuk, hogy kiszárítsák a hó áztatta földeket, kifújják a füstöt, szennyet a városból. Figyeljék csak meg, szeles idô után mindig tisztább a város levegôje. Az esô, a víz az élet fontos eleme. Az erdôket, mezôket csak az ég öntözi. Nyáron a Nap melegétôl nônek a növények, nyílnak a virágok, érik a termés. A ködös ôszi napok, a hosszú esték megállásra, baráti, családi összejövetelekre alkalmasak. Az egész évi rohanás után egy kis számvetés idôszaka és készülôdés a karácsonyra. Télen a hótakaró megvédi a vetést a fagytól. Az erôs fagyok a fák és növények kártevôit elpusztítják. Ez a természetes növényvédelem. Ha mindezeket figyelembe vesszük, máris másként gondolunk az idôjárásra. Mivel rövid távon nem tudjuk az idôjárást befolyásolni, csak feleslegesen bosszankodunk, és az egyébként számunkra nem túl kedvezô idôt tetézzük morcosságunkkal. Ezért számomra nincs rossz vagy jó idôjárás csak idôjárás van, ami vagy kedvemre van, vagy nincs. Amikor a világ más részein tornádók és cunamik pusztítanak, hálás vagyok a sorsnak, hogy a Kárpátok által védett medencében élek. Kerékgyártóné Zalka Cecília

7 Pár lépés Télutón járunk, de vágyakozva gondolunk a tavasz közeledtére, a természet megújulására. A lakásomtól néhány méterre ahova betonút vezet, a plusz bevásárlóközpont oldalánál van egy kis földterület. Néhány éve, az ott lévô háztömbbôl valaki kis virágokkal, néhány lila akác csemetével ültetette be. Öröm volt arra sétálni egy kis színfolt a betontömb szélén. Sajnos kis idô múlva letaposva láttam az elültetett kis növényeket. Pedig idôközben alacsony kerítéssel is bekerítették. Ami azonban ugyancsak a virágok sorsára jutott. Ádáz küzdelemmel, kitartással és egy-két év elteltével sikerült gyôzelemre vinni a kis kert ügyét. Úgy, hogy majdnem embermagasságú kerítés látja el a védelmét. Tavaly nyáron már szépen pompáztak a virágok, még a lila akácok dús koronáján is megjelentek a virágok. Köszönet illeti a türelmesen és kitartóan dolgozó házigazdákat. A virágok éledezése még várat magára. Sajnos egyelôre a bedobált flakonok, újságpapírok, nejlon zacskók csúfítják a területet. Bízom abban, hogy a tavasz ismét erôt, kedvet ad ahhoz, hogy a kis kert újra kivirulhasson. Milyen jó lenne, ha mindannyian vigyáznánk környezetünk tisztaságára, törekednénk szebbé tételére, hogy az elszórt nejlon zacskók ne a fák tetején csüngjenek, a flakonok, újságpapírok ne haverjenek szerte szét. Hiszen csak pár lépést kell megtenni ahhoz, hogy ezeket a hulladékokat az e célra felállított konténerekbe helyezzük el. Törekedjünk arra, hogy büszkék lehessünk környezetünk, kerületünk rendjére, tisztaságára. Balogh Andrásné Utazási kultúránk a mélyben, avagy valahol mégiscsak el kellene kezdeni Tegnap, amikor szokásos útvonalamon metróval utaztam, az jutott eszembe, hogy mennyi mindent kellene még felnôttként is megtanulni. Mondhatjuk azt is, hogy az utazási kultúránk a mélyben van. A Naplapban talán novemberben olvashattam, amint egy sorstársam írta le az általa tapasztalt utazási kellemetlenségeket. Pontosan már nem emlékszem soraira, de nagyon örültem, hogy más is megtapasztalja ezeket a helyzeteket. A jármû szinte üres, mégis az ajtóban állunk meg, akadályozva ezzel a fel- és leszállókat. Felszálláskor számos esetben a mellettem felszálló keresztben lép elém (mert neki így szimpatikusabb), akadályozva ezzel engem és azt is, aki utánam jön. Úgy ülünk le, hogy egyszerre két helyet is elfoglalunk. De az is jellemzô (fôleg a fiatalabb férfiakra), hogy szétterpesztett lábakkal ülnek, de több esetben láttam, hogy a csomagot magunk mellé rakjuk, amivel ugyancsak elfoglalunk még egy fél helyet. Felszálláskor oldalról elém lépnek, az udvariasság még csak fel sem sejlik bennük. Az is eszembe jutott, milyen megrökönyödést váltana ki, ha azon kívül, hogy bemondják: ilyen és ilyen állomás következik, vagy hogy vigyázzanak az ajtók záródnak, szóval azt is bemondanák egyszer-egyszer, hogy: Kérjük kedves utasainkat, hogy az idôseknek, a kisgyermekkel utazóknak és a terhes anyáknak szíveskedjenek átadni helyüket! Vagy: Kérjük kedves utasainkat, fáradjanak a jármû közepébe, mert az ajtónál akadályozzák a fel- és leszállást! Elmosolyodtam ezeken a gondolatokon, de azóta sem megy ki a fejembôl. Meg kell tanítani az embereket az utazás kultúrájára, másként nem megy, nem haladunk elôre. Továbbfûzve gondolataimat eszembe jutott az is, hogy milyen indokokat lehetne felhozni az ötlet megvalósítása ellen. Nincs rá pénz, nincs rá energia? Dedós módszer? Nem érdemes? Vagy annyi minden van, amit meg kellene reformálni? Igen, de valahol mégiscsak el kellene kezdeni. Polai Zsuzsanna LÁTOGATÓBAN HÍRES, NEVES EMBEREK Kerületünkben született vagy hosszabb rövidebb ideig itt élô, alkotó személyiségek. Karinthy Frigyes ( ) regény- és novellaíró, költô, újságíró, mûfordító Tanárnak készült, de 20 éves korában újságíró lett. Késôbb a Nyugat munkatársa volt. Humorérzéke és kritikai hajlama hamar megnyilatkozott gyermekkori naplóiban és a 15 éves korában megjelent Nászutazás a Föld középpontján keresztül címû parodisztikus regényében tól a Nyugat is közölte írásait ben látványosan tört be az irodalomba. Szatirikus kiadványokat írt, és egyedülálló komikus szóés formakincset alakított ki, forradalmasítva a humor, a szatíra mûvészetét. A túlzás felnagyítva torzító eszközével kíméletlenül kigúnyolta a hivatalos irodalom nagyságait, de rámutatott a Nyugat íróinak modorosságaira és öncélú különcködéseire is. A háború kitörésekor az elsôk között tiltakozott ellene. Aforizmában fogalmazta meg világnézetének lényegét: A háború ellentéte nem a béke, hanem az eszmék forradalma. A polgári forradalmat helyeselte, a proletárdiktatúrát nem. A politikai fordulatok meggyötörték, a kommün bukása után a fehérterror ideológiáját kipellengérezte. Ettôl kezdve jobbról is, balról is támadták. Az elsôk között tûzte tollhegyre a szélsôséges diktatúrákat, Mussolinit, Hitlert, Sztálint. Erôsen érdeklôdött a természettudományok iránt. Mûvészetfelfogása legteljesebben az Így írtok ti (1912) címû mûvében bontakozott ki. Élete utolsó szakaszát súlyos betegen töltötte, 1936-ban agydaganattal operálták ben jelent meg a Mennyei riport címû korszatírája a túlvilágról, s az Utazás a koponyám körül címû regénye agymûtétjérôl. Lakhelyei kerületünkben: Népszínház utca 49. ( ), Rök Szilárd utca (Somogyi Béla utca) 6. (1931), Reviczky utca 5. ( ), Üllôi út 66/B ( ). Sírja a Kerepesi temetôben van. Kerületi vonatkozású írásai: Budapesti emlék. Meséskönyv. Képeskönyv. (1913) A hajótörött életroncsai közt. Kettôtôl négyig a Teleki téren. (Naplóm, életem 1964), Napló-töredék Boga. (Elsô felesége, Judik Etel haláláról, akivel a Népszínház utcában lakott.) Mûvei: Így irtok ti (1912) travesztia-gyûjtemény; Nem mondhatom el senkinek (1929) versek; Üzenet a palackban (1929) versek; Két hajó (1915) novella; Tanár úr kérem (1916) novella; Krisztus vagy Barnabás (1918) novella; A bûvös szék (1917) dráma; Holnap reggel (1921) dráma; Utazás Faremidóba (1916) regény; Capillária (1922) regény; Utazás a koponyám körül (1937). Fordításai: Swift Gulliver; Heine és Mark Twain néhány munkája. Nagy Józsefné

Ha kedd, akkor nyugdíjasklub. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! Könyvtár szomszédságunknak KÖZLEMÉNY

Ha kedd, akkor nyugdíjasklub. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! Könyvtár szomszédságunknak KÖZLEMÉNY XIV. évfolyam 2. szám 2006. február Ha kedd, akkor nyugdíjasklub Tegyünk együtt a holnapért! KÖZLEMÉNY Nap Klub Alapítvány e közleményével tesz eleget az 1996. évi CXXVI. törvény 6. (3) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Együtt is ünnepeltünk. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! KEDVES OLVASÓ! FARSANGOLJUNK KÖZLEMÉNY. XIV. évfolyam 1. szám 2006.

Együtt is ünnepeltünk. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! KEDVES OLVASÓ! FARSANGOLJUNK KÖZLEMÉNY. XIV. évfolyam 1. szám 2006. XIV. évfolyam 1. szám 2006. január Együtt is ünnepeltünk Tegyünk együtt a holnapért! KÖZLEMÉNY Nap Klub Alapítvány e közleményével tesz eleget az 1996. évi CXXVI. törvény 6. (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének.

Részletesebben

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját.

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját. XV. évfolyam 11. szám 2007. november Másfél évtized Ünnepi összeállításunk a számvetés szándékával készült. Alapítványunk életében eltelt másfél évtized jelentôsebb eseményeit, történéseit állandó krónikásunk,

Részletesebben

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. március ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a március 15-én (vasárnap) 17 órakor a faddi Művelődési Házban tartandó ünnepi

Részletesebben

Fizetett politikai hirdetés

Fizetett politikai hirdetés Fizetett politikai hirdetés FELSÔPAKONYI A gora A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója 2010. XX. évf. JANUÁR 1. szám Felsôpakony hivatalos honlapja: www.felsopakony.hu 2 ÖNKORMÁNYZATI OLDAL NEMZETI

Részletesebben

Május. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! KÉRJÜK, ÖN IS TÁMOGASSA. Virágok mindannyiunk örömére. XV. évfolyam 5. szám 2007.

Május. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! KÉRJÜK, ÖN IS TÁMOGASSA. Virágok mindannyiunk örömére. XV. évfolyam 5. szám 2007. XV. évfolyam 5. szám 2007. május Május A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZOMSZÉDSÁGI -JA Tegyünk együtt a holnapért! KÉRJÜK, ÖN IS TÁMOGASSA alapítványunkat személyi jövedelemadója 1% -ával! Add nekünk az 1%-od!

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

Ajándék a gyerekeknek. Részletes tévéműsor

Ajándék a gyerekeknek. Részletes tévéműsor 3. oldal Nincs végérvényesen zsákutcába szaladt élet, mindig van tovább mondta Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója lapunknak adott interjújában. 11. oldal

Részletesebben

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap XI. évfolyam 5. szám 2008. december Karácsony Lajossy Sándor: Karácsonykor Soha szebben még

Részletesebben

Répcelaki. Hová lesz az izgalommal teli várakozás a december végi ünnepekre,

Répcelaki. Hová lesz az izgalommal teli várakozás a december végi ünnepekre, Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 17. évfolyam 4. szám 2011. december Karácsony Karácsony A keresztény világ a Megváltó születését ünnepli, a Kisdedét, aki

Részletesebben

Nincs megállás a kötélugrásban, verseny, versenyt ér... Havonta megjelenő magazin

Nincs megállás a kötélugrásban, verseny, versenyt ér... Havonta megjelenő magazin Havonta megjelenő magazin XXII. évf. 5. szám 2011. május Ára: 100 Ft Március legvégén volt az utolsó válogató verseny, s már jött is az újabb kihívás, a diákolimpiai versenysorozat. Április 6-án a Megyei-,

Részletesebben

Az iskola nem pótolhatja a szülõket. Adómentes iskolakezdési támogatás. Gyermekeink õszi ruhatára. Kismamanapló: Sírni hagyni?

Az iskola nem pótolhatja a szülõket. Adómentes iskolakezdési támogatás. Gyermekeink õszi ruhatára. Kismamanapló: Sírni hagyni? Ingyenes magazin l I. évfolyam 1. szám l 2006. augusztus Az iskola nem pótolhatja a szülõket Adómentes iskolakezdési támogatás Gyermekeink õszi ruhatára Kismamanapló: Sírni hagyni? Az unoka nem a mi gyerekünk!

Részletesebben

NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES PÉLDÁNY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. JANUÁR. Portré. Miklósy György WWW.HILD.HU

NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES PÉLDÁNY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. JANUÁR. Portré. Miklósy György WWW.HILD.HU NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES PÉLDÁNY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. JANUÁR Portré Miklósy György WWW.HILD.HU 2 BEKÖSZÖNÔ Kedves Nyugdíjasok! Tartalom Egy új év kezdete egyben mindig az elôzô év számvetése

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 5. szám 2015. május Majális és Európa nap AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9. TEL.: +36 (23) 524 028 WEB.: WWW.AUTOCENTRUMSZABO.HU Migrain

Részletesebben

KÖZÉLETI LAP XVIII. évfolyam 1. szám 2007. január 31. Mint a főnixmadár A dorozsmai szélmalom harmadszori újjáépítése

KÖZÉLETI LAP XVIII. évfolyam 1. szám 2007. január 31. Mint a főnixmadár A dorozsmai szélmalom harmadszori újjáépítése 2007. január 31. 1. oldal Alapítva 1990-ben. kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo KÖZÉLETI LAP XVIII. évfolyam 1. szám 2007. január 31. Mint a főnixmadár A dorozsmai szélmalom harmadszori újjáépítése Először

Részletesebben

A lap, ami rólunk, nekünk szól!

A lap, ami rólunk, nekünk szól! KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA MEGJELENIK HAVONTA 2012. JANUÁR II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM INGYENES KIADVÁNY A lap, ami rólunk, nekünk szól! A Keceli Hírek internetes változatát megtalálja a www.kecel.hu oldalon.

Részletesebben

»A kerület kulturális központjában folyó kiváló munka méltó elismeréseként

»A kerület kulturális központjában folyó kiváló munka méltó elismeréseként 2 önkormányzat 4 aktuális 5 Közérdekű 15 kertvárosi arcképek Havashalom utca 43. Műszaki Ügyosztály Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők Antalóczy Csaba Drog nélkül az egészséges felnőttkorért Szebbé

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én!

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én! 1 RÁKÓCZI Március 15. 2 2 Nemzeti dal, kokárda, Táncsics Mihály, Pilvax kávéház, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Landerer nyomdája, Tizenkét pont, márciusi ifjak, Nemzeti Múzeum Mindezekről egy

Részletesebben

2000 év alatt templomokban, imaházakban, családi otthonokban visszhangoznak. Akár úgy, ahogyan egyik ökumenikus keresztyén énekünkben:

2000 év alatt templomokban, imaházakban, családi otthonokban visszhangoznak. Akár úgy, ahogyan egyik ökumenikus keresztyén énekünkben: 220. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu Boldog Karácsonyt! Dicsôség a magasságban Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jóakarat. Jézus Krisztus születésekor mennyei seregek

Részletesebben

Megkezdte működését az Inkubátorház

Megkezdte működését az Inkubátorház A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXII. évfolyam 3. szám - 2012.02.15. >> Tartalom Már az első napon, több mint 250 adag ételt osztottak ki a szociálisan rászorulóknak. Február elsején

Részletesebben

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám,

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám, VI. évfolyam, 1. szám 2010. április Önkormányzat hírei A 2010-es esztendő a költségvetés elkészítésével kezdődött, melyet a testület 2010. február 25-én fogadott el. Az önkormányzat ez évi költségvetési

Részletesebben

Agghegyalja MOZAIK MOZAIK. Önkormányzati hírek. Kedves Olvasóink! IV. évfolyam, XVIII. szám 2014. február Sopronkövesdről Sopronkövesdnek.

Agghegyalja MOZAIK MOZAIK. Önkormányzati hírek. Kedves Olvasóink! IV. évfolyam, XVIII. szám 2014. február Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. Agghegyalja MOZAIK MOZAIK IV. évfolyam, XVIII. szám 2014. február Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. Kedves Olvasóink! Jegenyefa ágán Jegenyefa ágán ül egy ázott holló, és csak azt kárálja, mi lett a nagy

Részletesebben

KEZDÔ SZÁMÍTÓGÉPES OKTATÁS Internet alapfokú ismeretekkel,

KEZDÔ SZÁMÍTÓGÉPES OKTATÁS Internet alapfokú ismeretekkel, ÓBUDA HEGYVIDÉKIEK EGYESÜLETÉNEK LAPJA XIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. OKTÓBER Kiállítás nyílik a Népházban Fábry Zoltán famûves munkáiból, október 11-én, szombaton, 16.00 órakor. A kiállítást megnyitja:

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Egy újabb nyertes pályázat! megkapta a támogatást a gyűjtőút építés III. üteme, indulhat a beruházás

Egy újabb nyertes pályázat! megkapta a támogatást a gyűjtőút építés III. üteme, indulhat a beruházás A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIII. évfolyam 9. szám 2012. május 29. Ingyenes Jó hír érkezett a napokban a polgármesteri hivatalba. A tavaly benyújtott, újabb gyűjtőútépítést célzó pályázat nyert. 352 millió

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. március 2011. MÁRCIUS Projektzárón jártam Megújult a történelmi városközpont Aktuális 2011. március 16-án megrendezésre került az az ünnepség, ahol az eddigi projektek talán

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl Szülõföldem Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 2. szám 2007. nyár Búcsúzunk A 2006-2007-es tanévben két nyolcadik osztály fejezte be általános iskolai tanulmányait a Kisfaludy Károly Általános

Részletesebben

Nyugdíjas Élet. a mézeskalács A karácsonyfa elmaradhatatlan dísze, a gyermekek kedvence. Az ünnep süteménye: Békés Italával REJTVÉNY PROGRAMOK

Nyugdíjas Élet. a mézeskalács A karácsonyfa elmaradhatatlan dísze, a gyermekek kedvence. Az ünnep süteménye: Békés Italával REJTVÉNY PROGRAMOK Nyugdíjas Élet ÉLETMÓD MAGAZIN ÁRA: 295 Ft IV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. NOVEMBER-DECEMBER Békés Italával Piknikeztünk a Hild klubban PROGRAMOK A HILD KLUBBAN REJTVÉNY Az ünnep süteménye: a mézeskalács A

Részletesebben