2013/2014 TANÉV INDÍTÁSÁNAK BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013/2014 TANÉV INDÍTÁSÁNAK BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE 2013/2014 TANÉV INDÍTÁSÁNAK BESZÁMOLÓJA KÉSZÍTETTE: Bíró Gyula igazgató Szarvas, 2013.

2 2013/2014-as tanév indításának beszámolója A gyerekek számára szervezett iskolában csakis a gyermek érdekét lehet szem előtt tartani. /Vekerdy Tamás/ A tanár alapjában véve arra is tanítani akar, ami kívül esik tantárgyának keretein. Erkölcs, elvhűség, világnézet - mindegy, minek nevezzük. /Akutagava Rjúnoszuke/ A riporter interjút készített a Sorssal. Ütéseim kérkedett a sors- kemények, kivédhetetlenek, sajgóak, fájdalmasak A balosom olyan félelmetes, rettegett, mint a jobbom. Legkeményebb ellenfeleimet, a hűséget, a szeretetet, a tudást, a barátságot, a büszkeséget egymást követően fektettem ki, és küldtem a padlóra a ringben. A riporter csodálattal átszellemülve érdeklődött, hogy nem létezik senki, aki méltó ellenfélként vehetné fel a Sorssal a küzdelmet. A Sors kissé kedveszegetten fordult a riporter felé, és megvallotta, hogy egyvalakivel a küzdelmei során nem boldogult, mert azt valahányszor kiütötte, mielőtt végleg kiszámolták volna, mindig újra lábraállt. A riporter érdeklődéstől felcsillanó szemmel a Sorsra nézett, és a következőt kérdezte: - Ki lehetett az az ellenfél, akit még Ön sem, a Sors sem tud legyőzni? - Reménynek hívják - válaszolta alig hallhatóan a Sors. (Róm, 8,18k nyomán) A nyár augusztusi hónapjában az Emberi Erőforrás Minisztere, Balog Zoltán miniszter úr engedélyével a Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, Bölcsőde a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő Gál Ferenc Főiskola szervezeti egysége lett, melynek fenntartója a Gál Ferenc Főiskola. Az intézmény neve szeptember 1 naptól Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, Bölcsőde. A 2013/2014-es nevelési év indítása rendben és kiegyensúlyozottan megtörtént. A zökkenőmentes tanévindítást a nyári időszak felpörgetett változásai, változtatásai befolyásolták, amely nem veszélyeztette a tanévindítását. Köszönetet kell mondanom Dr. Kiss Rigó László püspök úrnak pártoló szeretetéért, és segítő jobbjáért, és Dr. Kozma Gábor rektor úrnak a rendületlen munkájáért, és segítő hozzáállásáért, ami a Gyakorlóintézmény a főiskolához való csatlakozását elősegítette. Dr. Lipcsei Imre dékán úr, mint az intézmény eddig is pártoló fenntartója, a munkánkban aktívan részt vett, és mindennapi segítsége erősíti az intézmény jövőképét. Az átszervezés gyors, ütemezett, és a még nyitva lévő kérdések is 2

3 fokozatosan lezáródnak, kitisztulnak. A munkavállalók közalkalmazotti jogviszonyát augusztus 31 nappal a Szent István Egyetemen megszűntettük, és az új munkaszerződésekkel minden dolgozót a fenntartó egyházi felsőoktatási intézmény változatlan munkakörbe, változatlan bérezéssel átvett. Ezt a nagyfokú bizalmat az intézmény ismert és megismert szakmai lendületével, hivatásszeretetével, hírnevével, és odaadásával köszöni meg, erősítve a Gál Ferenc Főiskola regionális és országos ismertségét, elismertségét. A Gyakorlóintézmény értékközpontú pedagógiája a keresztényi pedagógia elveivel gazdagodva szolgálja felekezeti hovatartozás nélkül, és felekezeten kívüli gyermekek nevelését-oktatását, változatlanul magas színvonalon szolgálva és szolgáltatva. A Gyakorlóintézmény a SZIE ABPK gyakorlati igényeit ellátja, a Kar dolgozói az igazgatási, működtetési munkákban részt vesznek. Az átszervezés tanügyigazgatási feladatai nem akadályozták a szakmai munka szakszerű elindítását, a munkaközösségek rendben megalakultak, éves szakmai munkatervüket összeállították, a nevelőtestület határozatában elfogadta. Az ismeretlen lehet számunkra félelemmel teli, de pillanatok alatt jusson eszünkbe az a történet, hogy a sors ütéseit is van ami állja, és kiüthetetlen. A remény, hogy az értékeinket ismerő, az értékeinket elismerő, az innovációinkat segítő és felelős fenntartói együttműködéssel az elmúlt két év építkező munkája töretlen maradhat, és az a bizalom, amit kaptunk a szülőktől, és minden nap kapunk a gyermekektől, csak erősödni tud a jövőben. Az a lélekmelengető pillanat, amikor a rektor az ünnepi tanévnyitónkon, az intézmény új Alapító Okiratát átnyújtotta, a szülők irányába közvetítette az értékek megőrzését, a Gál Ferenc Főiskola családjához való tartozás felemelő érzését, a keresztényi szeretet megtapasztalását, segíti azoknak a látszólag túlértékelt eseményeknek, dolgoknak, félelmeknek az összezsugorodását, amelyek esetleg bennünk felmerülhettek. Vagyis túl vagyunk rajta, nem csupán névváltozás, de egy új értékközösséghez való tartozás kezdete is szeptember 1 napja. Az oktatás ügyének átalakítása pozitív jelenségeket vázol, ahol az érték megbecsült, a pedagógus munkája, ha fokozatosan is, de anyagilag elismert, társadalmilag megbecsült, és a mindig jelen lévő gazdasági nehézségek ellenére stabil működést kínál Magyarország minden köznevelési intézményének. A Gyakorlóintézmény a tavalyi évben huszonöt-millió forintot takarított meg működési hiányából, a korábbi negyven millió forintból. Ez szigorú gazdálkodással, sikeres beiskolázással, és beóvodázással, és a Kar rendületlen szakmai támogatásával, kollégáink hivatástudatával magyarázható. Kényszerűen hoznunk kellett racionalizálási döntéseket, ésszerűsítéseket, de ennek eredményeként az iskolánk létszáma az 3

4 elmúlt két évben duplájára nőtt, az óvodánk működése személyi- és létszám tekintetében optimalizálódott, költséghatékonnyá lett. A nyári időszakban az intézmény intézményegységei gazdagodtak mind személyi, mind tárgyi feltétel tekintetében. A Kar támogatásával az iskolai intézményegység bútorokat kaphatott, a Bóbita Alapítvány támogatásával a korábbi infrastrukturális fejlesztéseinket folytatni tudtuk. A tantermek megszépültek, az új tantermeket berendeztük, illetve az alapvető karbantartói munkálatokat elvégeztük. Költségvetésünkben ennek vonzata nulla forint. Az iskolai felújítások tavalyi megkezdésekor törekedtünk az intézmény óvoda-iskola profiljának erősítésére, karizmatikussá tételére. Az épület kihasználtságát tovább javítottuk, és erre az évre is bérleti szerződés megkötésével tartós bevételi forrásra számíthatunk az intézményben magánvállalkozás keretében működő családi napközi meglétével. A szerződés újratárgyalása folyamatban van. Az óvodánk immár második éve egész nyári időszakban nyitva tart, iskolánk július 15- ig táborozással biztosítja a gyermekek nyári elfoglaltságát, és augusztus utolsó hetében újbólian megszerveztük Morzsa táborunkat, amely a szülők gyermekelhelyezését segítve iskolai ráhangoló program gyermekeink számára. A technikai állomány ebben az évben hatékonyabban gazdálkodott, a szabadságolás új rendjének kialakításával, a nyári nagytakarítás és fertőtlenítés a tervezett két hetes ütemben lezajlott. Ebben a nyári időszakban is több munkatársnak köszönetet kell mondani, hogy a tanévkezdés zökkenőmentes indulása érdekében beáldozta szabadságát. Intézményi kommunikációnk progresszív, az elmúlt két évben és jelen tanévben is folyamatos sajtójelenléttel vagyunk jelen a város, és a térség nyomtatott és online médiájában. Szeptember második hetében a XVI. Szilvanapon intézményünk szombat és vasárnapi napon gyermeksátorban várta a programsorozatra kilátogatókat egyedüli intézményként. A városban való ismertségünk, és egyre inkább elismertségünk a Kar és a gyakorlóintézmény nyitottságával folyamatos információszolgáltatásával és gyermekközpontú pedagógiai gyakorlatával magyarázható. A Pedagógiai Kar, és a Gyakorlóintézmény szakmai hírnevének erősítése változatlanul közös feladatunk, vezetői programom szerint a Gál Ferenc Főiskola szakmai ismertségét, és elismertségét segíteni tudjuk, azokkal a szakmai programelemeinkkel, amely a pedagógusképzés modernizációját segíti, és a gyakorlati képzésben olyan új módszertani 4

5 elemek és klasszikus metódusok megjelenítését kínáljuk, ami a köznevelés gyakorlatának értékes munkaerőivé teszik pedagógus jelöltjeinket. Szakmai előadásaink, konferenciákon való részvételünk, publikációink, önálló szakmai kiadványaink fémjelzik, hogy a Gyakorlóintézmény országosan, és regionálisan ismert intézmény. Helyben változatlanul koncerteket, kiállításokat rendezünk, köteteket jelentetünk meg, és regionális, megyei pedagógiai konferenciát szervezve a Karral közösen mutatjuk be, azt a szakmai műhelymunkát, ami fémjelzi a Gyakorlóintézményt. Iskolánk felső tagozattal indulhatott, amelynek személyi feltételét új fenntartónk szeptember 1 naptól biztosítja. Azt a pozitív hozzáállást, és támogató szakmaiságot, amely a Gál Ferenc Főiskola részéről e tekintetben tapasztalható volt, csak köszönet illetheti. Ennek köszönhetően új munkatársak kezdték meg intézményünkben a munkát. Az augusztus végi tanügyigazgatási feladatokat az intézmény igazgatása elvégezte, szakmai programjainkban a pedagógiai elvek átfogalmazásra kerültek. A tanévben változatlanul kiemelt feladatnak tartom a város intézményeivel való további együttműködés erősítését, közös szakmai alkalmak szervezésével, kooperációval és egymás munkájának megismerésével. Legfontosabb partnerünk változatlanul a szülő, és legfőbb értékünk a gyermek. Ennek szellemében végezzük a munkánkat. Tehetségpontként óriási kínálattal szolgáljuk a szülőinket, gyermekeinket. Pedagógiai hitvallásunkról egy rövidke történet álljon itt W.Hoffsümmer nyomán. Az antilop mama nagyon féltette a kicsinyeit a tigristől. Minden nap rettenetes szörny képét festette róla a történeteiben. A kicsi gidák borzasztóan féltek a tigristől, aztán egy nap egy igazi tigrissel találkoztak. Eszükbe sem jutott, hogy ez lenne az a vadállat, az a veszélyes szörny, amiről a mamájuk naphosszat mesélt. Kíváncsian nézegették a gyönyörű csíkos bundáját, nevetgéltek, hogy milyen otromba nagy feje van, az meg egész egyszerűen felfalta őket A mama a tragédiát követően siránkozott a gazellának, hogy ő mennyire óvta, védte, intette őket, rémesebb képet már nem is festhetett volna nekik erről a szörnyről A gazella az antilop mamának csak annyit tudott mondani: Talán jobb lett volna, ha egész egyszerűen elmondod nekik, hogyan néz ki egy tigris, és akkor elfutottak volna előle. Pedagógiai gyakorlatunk megmutatja a szépet, a jót, az erkölcsileg helyes utat felvillantja, és szeretve gondozza a mindenkiben rejlő tehetséget, és fejleszti a személyiséget, a személyiség egészét, a készségeket, képességeket. A gyakorlatunk talán egy kicsit több is Nevelés a szó legnemesebb, és elcsépelhetetlen értelmében. 5

6 Referencia-intézményként egy újszerű mentori szerepre is felkészült az intézmény, ami tovább erősítheti az intézmény presztízsét, szakmai elismertségét. A minősítési eljárást a tavaszi időszakban megkezdi az intézmény. Ebben a tanévben is aktívan kapcsolódunk be a Karon folyó módszertani megújítást célzó tanszéki törekvésekbe, itt elsősorban a levelező képzés gyakorlati szerkezetének megújítása, amiben szakmai részvételünkkel a munkaközösségünk által segíteni kívánjuk a magasabb szintű pályára való felkészítést. Világos fenntartói elvárások, jó munkahelyi klíma, szabadon gondolkodó-alkotó pedagógus hivatását megélő munkatársak, akik innovatívak, dinamikusak, értékközpontúak, és motiváltak. Minden évhez hasonlóan ilyen tanévet tervezünk, amely a hitelességünk, a gazdaságosságunk és hatékonyságunk záloga. Thomas Mann írta valahol, hogy az ember gyorsan beletanul abba, aminek belsőleg a szükségét érzi. Nálunk gyorsan megy ez a tanulási folyamat. 6

7 Létszám, személyi feltételek Gál Ferenc Főiskola Óvodai intézményegység Tanulóink, gyermekeink létszáma Iskolai intézményegység Búzavirág csoport 24 fő 1. osztály 25 fő Alma csoport 24 fő 2. osztály 31 fő Cseresznye csoport 26 fő 3. osztály 20 fő Szamóca csoport 22 fő 4. osztály 20 fő Panda csoport 23 fő 5. osztály 26 fő Összesen: 119 fő 122 fő Bejáró tanulók/gyermekek száma Óvodai intézményegység 8 gyermek (Búzavirág cs.: 3 fő, Szamóca cs.: 1 fő, Cseresznye cs.: 1 fő) Iskolai intézményegység 12 gyermek (1.o.: 4 fő, 2.o.: 4fő, 3.o.: 1fő, 4.o.:2 fő, 5.o.:1 fő) Összesen 20 Hátrányos helyzetű tanulók/gyermekek száma Óvodai intézményegység Iskolai intézményegység Búzavirág csoport 2 fő 1.osztály 3 fő Alma csoport 3 fő 2. osztály 4 fő Cseresznye csoport 4 fő 3. osztály 7 fő Szamóca csoport 1 fő 4. osztály 6 fő Panda csoport 1 fő 5. osztály 4 fő Összesen: 11 fő 24 fő 7 Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók/gyermekek száma Óvodai intézményegység Iskolai intézményegység Búzavirág csoport 0 fő 1.osztály 0 fő Alma csoport 0 fő 2. osztály 0 fő Cseresznye csoport 0 fő 3. osztály 0 fő Szamóca csoport 0 fő 4. osztály 0 fő Panda csoport 1 fő 5. osztály 0 fő Összesen: 1 fő 0 fő Az intézményben működő délutáni csoportjaink 1. évfolyam 25 fő 2. évfolyam 31 fő 3. évfolyam 19 fő 4. évfolyam 19 fő 5. évfolyam 24 fő Összesen: 118 fő

8 Dolgozók létszáma, humánerőforrás alakulása Összes dolgozói létszám: 29 fő ebből pedagógus: 21 fő, plusz 1 fő óraadó tanár Távol van: 1 fő (gyes) Pedagógus létszámaink: Óvodai intézményegység: Iskolai intézményegység: 11 fő 10 fő Pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak (dajka): Óvodai intézményegység: 7 fő ebből 1 fő gyes Iskolai intézményegység: 0 Adminisztrátor munkatárs (óvoda, iskola): 1 fő Karbantartó: 1 fő Üres álláshely: 0,5 fő Igazgató helyettesi megbízást kapott szeptember 1-től augusztus 31-ig Huszár Istvánné óvodapedagógus, általános iskolai tanár, aki az óvodai intézményegység vezetéséért felelős általános igazgató helyettesi feladatokat látja el. Igazgatói megbízást kapott Bíró Gyula szeptember 1-től augusztus 31-ig. Munkaközösségi vezetői megbízást kapott változatlanul Tóth Ágnes, és Koppányiné Langó Zsuzsanna. Az intézményben továbbtanul 2013/2014 tanítási évben Rohony-Szedljak Mária óvodapedagógus, tehetségfejlesztő szakvizsgás képzésben. A végzés várható ideje: június 30. A kollégával tanulmányi szerződés megkötése történt a Kart továbbtanulását ötven százalékban támogatja. Kollégáink részt vesznek a Karon szervezett továbbképzésekben, illetve a városi regionális szervezésű továbbképzéseken, szakmai alkalmakon, mint résztvevők, mint előadók. 8

9 Létszám racionalizálási intézkedések Intézményünk létszámgazdálkodása tartva azt a korábbi egyetemi rektori utasítást, illetve a dékán intézkedési tervét, és a korábban benyújtott igazgatói előterjesztéseket, a korábbi egy csoport megszüntetésével változatlan gyermeklétszámmal 2012/2013 nevelési évben csökkentette az óvodai intézményegységben a létszámot két munkatárs nyugdíjazásával, akik felmentési idejüket töltötték január 1-ig, közalkalmazotti jogviszonyuk megszűnt. Karbantartói álláshelyen változás történt, a korábbi 0,5 fő helyett 1 fő szerepel. Az iskolai intézményegységben a hiányzó állomány egy fő takarító amelyet változatlanul az intézmény takarékossági okokból nem tölt be. Újabb gazdálkodási intézményi terv kéréséig a korábban benyújtott igazgatói intézkedési terv van érvényben. A személyi állományra vonatkozóan megjegyzendő, hogy a bölcsődei intézményegység indításához november hónaptól kezdődően meg kell indítani a személyi állomány kiválasztási folyamatát, két kisgyermekgondozó felvételét abban az esetben, ha a fenntartó január 1 naptól szándékozik a bölcsődei ellátást beindítani. Felvételre került szeptember 1 naptól 1 fő magyar-történelem szakos tanár, Krátky Anita személyében, és egy fő óraadó vált indokolttá betöltetlen álláshelyre, amit a nevelési évben Seidl Ambrus matematika-fizika- ábrázoló geometria szakos tanár, plébános atya lát el püspök úr engedélyével. Az állás betöltéséről a következő nevelési évben gondoskodik az intézmény vezetése. 9

10 Kötelező óra, túlóra az intézményben: Intézményi ügyeletet óvodánk és iskolánk 6 óra 30 perctől 17 óra 30 percig szervez. Pedagógus Demjénné Jónás Klára Podani Mihályné Gyekiczki Istvánné Kiss Margit Mihály Zoltánné Rohony-Szedljak Mária Faggyas Jánosné Fabóné Nagy Andrea Tóth Ágnes Szalbotné Kovács Mária Huszár Istvánné Bíró Gyula Blaskó Péterné Koppányiné Langó Zsuzsanna Komlósné Szirom Anita Roszik Melinda Juró Mária Molnárné Czékus Anikó Grunerné Harmati Mária Bajomi Éva Krátky Anita Kötelező óra/gyermekekkel töltött tev./egyéb feladatok 30 óra/ 2 óra úszás/ gyermek és ifjúságvédelmi felelős, gyakorlati képzés vezetése 30 óra/ 2 óra egyéni fejlesztés/ gyakorlati képzés vezetése 30 óra/ 2 óra hittan óvoda, iskola - /, gyakorlati képzés vezetése 30 óra/ 2 óra szaktárgyi óra iskolai intézményegység/gyakorlati képzés vezetése 30 óra/ 2 óra vizuális tehetségműhely vezetése /gyakorlati képzés vezetése 30 óra/ 2 óra úszás/ gyakorlati képzés vezetésben való részvétel mentorral 30 óra/ 2 óra zenei tehetségműhely vezetése/ gyakorlati képzés vezetése/ minőségbiztosítási csoport vezetése 30 óra/ 2 óra önismeret, kommunikáció tehetségműhely vezetése/ gyakorlati képzés vezetése 30 óra/ 2 óra gyógytestnevelés/ gyakorlati képzés vezetése, munkaközösség vezetés 30 óra/ 2 óra egyéni fejlesztés/ gyakorlati képzés vezetése, honlap galéria gondozás 10 óra/ 2 óra zenei tehetségterület/ igazgatóhelyettes, vezetőtanár, mentorálás óvodaiskola 6 óra/vezetőtanár, osztályfőnök, interperszonális tehetségműhely vezetése (tömbösítve), osztályfőnök 24 óra/ 2 óra német nyelvi foglalkoztató/ sport tevékenység vezetése, versenykoordináció 22 óra/ 2 óra nyelvi-kommunikációs tehetségműhely vezetése, munkaközösség vezetés, vezetőtanár, osztályfőnök/gyakorlati képzés vezetése 24 óra/ 2 óra sporttevékenység vezetése, óvodaiskola, osztályfőnök, beiskolázási felelős 24 óra/2 óra idegennyelvi szoktató óvoda-iskola 22 óra/4 óra egyéni foglalkozás/vezetőtanár, gyakorlati képzés vezetése 24 óra/ 2 óra vizuális tehetségműhely vezetése, osztályfőnök 22 óra/ 2 óra matematika-logika tehetségműhely vezetése/osztályfőnök, gyakorlati képzés vezetése/minőségbizt. munkacsoport vezetése 22 óra /4 óra gyógytestnevelés/vezetőtanár, gyakorlati képzés vezetése/sporttevékenységek koordinálása 24 óra/2 óra tehetséggondozás, felzárkóztatás 10 Seidl Ambrus óraadó tanár: 6 óra megtartása

11 A Köznevelési törvény és a 138/1992.(X.8.) korm.rendelet szeptember 1-től felváltó korm.rendelet értelmében a kötött munkaidő, neveléssel-oktatással lekötött munkaidő az intézményekben minden munkavállalót érint. A munkaidő meghatározása és a feladatkörök meghatározása igazgatói határozatban történik. A Munka törvénykönyvének 134. (1)-(3) bekezdése értelmében a rendes, és rendkívüli munkaidőt a munkáltató tartja nyilván. Összegzése minden hónap végén történik. A munkavégzést a munkáltató havonta igazolja. Az intézmény pedagógusainak munkaidő-terhelésének tekintetében törekedtünk arra, hogy a szakvezetők és nem szakvezetők között óraszámbeli terhelési különbség mutatkozzon, pedagógiai elvünk szerint a munkavállalók, nevelők kötött munkaidejüket a gyermekek egész napos nevelésével, szolgáltatásaink kínálatának bővítésével, és a gyakorlati képzéssel fedhessék le. Pályázatok Pályázat megnevezése Pályázat időtartama Támogatás összege Tehetséghíd Program pályázat TÁMOP /2 a SZIE Gyakorlóóvododája és Gyakorló Általános Iskolája a kompetencia alapú nevelés referenciaintézménye a Dél-Alföldi Régióban. TÁMOP /A Pedagógusok továbbképzése 2013/2014 tanév 1,2 Millió HUF eszköztámogatás Millió HUF elszámolva/fenntartási kötelezettség HUF elszámolva/fenntartási kötelezettség TIOP / Fenntartási kötelezettség HUF 11

12 Ebben az évben megvalósítandó feladatok 2013/2014 tanév fő célkitűzései: Magas színvonalú, hatékony, gazdaságilag racionális szakmai munka Minőségbiztosítási rendszer Részvétel a pedagógus minősítések pilot programjában Pedagógiai Program átdolgozása, a keresztényi pedagógiai elemek megjelenítése a pedagógiai munka gyakorlatában Intézményi arculat és marketing stratégia működtetése Pedagógus kulcskompetenciák fejlesztése Országos/térségi/városi szerepvállalásunk erősítése Referencia-intézmény kritériumainak való megfelelés, működés, minősítés kezdeményezése Tanulóknak és szüleiknek nyújtott szolgáltatások bővítése fejlesztése, tehetségpont m. Információs rendszerünk modernizációja, IKT tanári tanulói kompetencia fejlesztése pályázati forrásból belső továbbképzésre Bölcsődei ellátás beindítása, Felső tagozatos munkaközösség humánerőforrás biztosítása /2014 tanév problématerületekre adott válaszok Információ áramlás továbbfinomítása, Országos/térségi és városi jelenlét erősítése, Intézményi klíma javítása, szervezeti kultúra fejlesztése, Hatékony vezetési modell működtetése: csúcsmenedzsment elvi döntések, középvezetői értekezletek szakmai megvalósítás, helyi szintű értekezletek értelmes végrehajtás, Tanszékekkel való együttműködés és tervezés a gyakorlati képzésben, tudományos életben, Pedagógus munkájának értékelése, visszacsatolás, belső hospitációk megszervezése óvoda-iskola átmenet erősítése Minőségi munkacsoportok működtetése, Aktívabb és hatékonyabb pályázati munka, külső szolgáltatókkal való partneri kapcsolat erősítése Intézményi stratégia (rövid-közép és hosszútávú) végrehajtása, együttműködések professzionalizálása

13 Pedagógusok és megbízatásaik a tanévben Név Huszár Istvánné Bíró Gyula Bajomi Éva Megbízás igazgató helyettes, szakvezető tanár, Zöld Óvoda munkacsoport koordinátora igazgató, vezető tanár, 5. osztályfőnök, levelező tagozatos óvodapedagógus szakos hallgatók gyakorlati képzés vezető (SZIE ABPK) vezető tanár Faggyas Jánosné minőségbiztosítási team vezető, szakvezető Koppányiné Langó Zsuzsanna Tóth Ágnes Grunerné Harmati Mária Komlósné Szirom Anita Blaskó Péterné óvodapedagógus 1. osztály osztályfőnök, munkaközösség vezető iskolai intézményegységben, vezető tanár munkaközösség vezető óvodai intézményegységben, szakvezető óvodapedagógus 3. osztály osztályfőnök, vezető tanár, iskolai minőségbiztosítási vezető 4. osztály osztályfőnök Demjénné Jónás Klára gyermekvédelmi felelős, szakvezető Fabóné Nagy Andrea óvodapedagógus szakvezető óvodapedagógus Gyekiczki Istvánné szakvezető óvodapedagógus, bölcsődei Juró Mária Erzsébet Kiss Margit Mihály Zoltán Csabáné Molnárné Czékus Anikó Podani Mihályné Rohony-Szedljak Mária Roszik Melinda Szalbotné Kovács Mária Krátky Anita Seidl Ambrus intézményegység szakmai vezetését előkészítő mt. vezető tanár szakvezető óvodapedagógus szakvezető óvodapedagógus 2. osztály osztályfőnök, vezető tanár szakvezető óvodapedagógus, nappali tagozatos óvodapedagógus szakos hallgatók gyakorlati képzés vezetője (SZIE ABPK) szakvezető óvodapedagógus óraadó tanár 13 Szarvas, szeptember 3. Bíró Gyula igazgató

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE. Forrainé Kószó Györgyi

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE. Forrainé Kószó Györgyi INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE Emberei Erőforrások Minisztere Hódmezővásárhelyi Tankerület Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5510 Dévaványa Hősök tere 1. IGAZGATÓI PÁLYÁZAT KÉSZÍTETTE: DIÓSNÉ AMBRUS ERZSÉBET ÓVODAPEDAGÓGUS INTÉZMÉNYVEZETŐ EGYÜTT-ÉRTÜK 1 Nem ismerek érdemet, csak kötelességet,

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-06-30 Készítette: Szólák László 2014. április 11. Tartalom Előszó... 2 Szakmai önéletrajz... 3 1. A 2009-2014-es vezetői

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. év IV. évfolyam 4. számában meghirdetett:

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. év IV. évfolyam 4. számában meghirdetett: Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. év IV. évfolyam 4. számában

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A M O N O R I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Marunák Ferenc általános iskolai tanár, igazgató 2200 Monor, Ady E. út

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztás ellátására Készítette: Szilasy László 2014. április Perkátai Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014 TANÉV

MUNKATERV 2013/2014 TANÉV MUNKATERV 2013/2014 TANÉV PROGRAMJAINK Ebben a tanévben is szeretnénk változatos, tanórán kívüli tevékenységeket, programokat biztosítani tanulóinknak. Megteremtjük a tehetséggondozás és felzárkóztatás

Részletesebben

felvételi és előjegyzési, felvételi és mulasztási naplók, gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentációk, a HACCP dokumentumok, a csoportlátogatási

felvételi és előjegyzési, felvételi és mulasztási naplók, gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentációk, a HACCP dokumentumok, a csoportlátogatási 1 Bevezetés Az intézményértékelés a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) komplex intézményellenőrzési és értékelési programjának keretében készült. Az értékelés alapját A Miasszonyunk

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető 0 TARTALOMJEGYZÉK: I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

Pályázat. A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Intézményvezetői állására. KSZK azonosító: 102/3/B/2013/KIK/204

Pályázat. A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Intézményvezetői állására. KSZK azonosító: 102/3/B/2013/KIK/204 2013. Pályázat A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Intézményvezetői állására KSZK azonosító: 102/3/B/2013/KIK/204 Pályázó: Fencz Györgyné 1163 Budapest, Margit utca 35. Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Pályázat a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2012-ben meghirdetett igazgatói állására, amely megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. február 22. számában 2012. március

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Összeállította: Nagy István Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. szeptember 8-án. Bevezetés A nyári

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2009/2010.

BESZÁMOLÓ A 2009/2010. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2010. augusztus 25. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi feltételek

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

Pályázat. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. Intézményvezető. beosztás ellátására. Készítette: Szabóné Szél Julianna

Pályázat. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. Intézményvezető. beosztás ellátására. Készítette: Szabóné Szél Julianna Pályázat a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Szabóné Szél Julianna megbízott igazgató Tartalomjegyzék PÁLYÁZATI NYILATKOZAT...3 Szakmai Önéletrajz...4

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kiskunmajsa SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tóthné Kovács Zsuzsanna igazgató 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben