Szeretettel hívunk a 18. Ima- és Böjti összefogásra (A szolgáló és szervező testvérek nevében: Perjesi István) MINDENKINEK SZÉKESFEHÉRVÁRON!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeretettel hívunk a 18. Ima- és Böjti összefogásra (A szolgáló és szervező testvérek nevében: Perjesi István) MINDENKINEK SZÉKESFEHÉRVÁRON!"

Átírás

1 3. évfolyam 182. szám december 25. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová ez a folyó bement. Ezé.47,9 ÉLŐFOLYÓIRAT A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE Ezen a héten ide várunk: 18. Ima- és Böjti Konferencia dec én (szer- csüt.) Budapesten az AGAPE Gyülekezet házában december 28. (szerda): 09:40 órától kb. 20:00 óráig december 29. (csütörtök): 08:00 órától kb. 20:00 óráig Szeretettel hívunk a 18. Ima- és Böjti összefogásra (A szolgáló és szervező testvérek nevében: Perjesi István) Csütörtökön, december 29-én a Dávid Sátora Gyülekezete szolgál a dicsőítésben a konferencia ideje alatt kérünk, ha teheted, gyere el, és dicsőítsd velünk együtt az Urat, a Mindenség Urát és Teremtőjét, a Fenséges Királyt, az Örökkévaló és Mindenható Istent! Mindenkit szeretettel várunk! Szilveszteri évzáró és újévnyitó istentisztelet fiataloknak & idősebbeknek MINDENKINEK SZÉKESFEHÉRVÁRON! december 31-én pénteken 20:30 órától a Lehetőségek Házában (Szfvár., Nyárfa u. 14.sz.) Visszatekintés hálaadással Előretekintés prófétai kijelentések, látások medrében Prófétai üzenet az IFI Csapaton keresztül, it. után zúzós koncert, játékok VELED együtt! Mindenkit szeretettel várunk! Gyertek menjünk fel az Úr hegyére, hogy megtanítson minket az Ő útjaira, és járjunk az Ő ösvényein! Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr Beszéde Ézsa.2,3 Az újévi első istentisztelet Egerben: január 7-én ( Neumann J. Középiskola) Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 1

2 Kőfalaidra, Eger, őrizőket állítottam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot Neki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Isten Királyságát Egerben. Ézsa.62,6-7 Aktuális ima és böjt témák megnyitásra váró kapuk, áttörésre váró területek Anyagi területeken áttörésért, munkahelyekért újabb anyagi források megnyílásáért, hitbeli kilépésekért, munkahelyekért Új emberekért - barátok, rokonok, ismerősök, munkatársak, osztálytársak, iskolatársak megtéréséért, szívek nyíljanak meg Isten szeretete, jelenléte számára; bátor bizonyságtevésekért, Isten természetfeletti erejének megnyilvánulásaiért Egyetemista, főiskolás diákokért jó előmenetelért, sikeres vizsgákért (Lilla és Lilla), államvizsgáért (Csilla), oltalomért, bátor bizonyságtevésekért, új kapcsolatokért és megtérésekért, Isten elhívásának betöltéséért 2012-es évért, prófétai kijelentésekért, vezetés, látás, 21-napos közös ima-böjti napokért ÍGÉRETEINK Fil.1,6 Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig. 5.Móz.2,7 Mert az Úr, a te Istened megáldott téged a te kezednek minden munkájában; tudja, hogy e nagy pusztaságon jársz; immár negyven esztendeje veled van az Úr, a te Istened; nem szűkölködtél semmiben. 5.Móz.12,7 És ott egyetek az Úrnak, a ti Isteneteknek színe előtt, és örvendezzetek ti és a ti házatok minden népe, kezetek minden keresményének, amelyekkel megáld téged az Úr, a te Istened. 5.Móz.15,4 De nem is lesz közötted szegény, mert igen megáld téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül, hogy bírjad azt. 5.Móz.15,6 Mert az Úr, a te Istened megáld téged, amiképpen megmondta neked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak. Jób 5,24 Megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, és ha megvizsgálod a hajlékodat, nem találsz benne hiányt! 2

3 SzemFüles És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelnek. Ézsa.32,3 Petz Renáta: Ajándék Az ajándékozás estéjén elgondolkodtam azon, hogy mi is/ki is, milyen is az igazi ajándék. A legtökéletesebb ajándék az Úr Jézus Krisztus, akiben Isten mindent odaadott nekünk. Róma.8,32 Aki az Ő saját Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, milyen módon ne ajándékozna vele együtt mindent minekünk? Őbenne van minden, és Ő minden forrása! Jak.1,17 Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Hálás vagyok az Úrnak, mindazokért az ajándékokért barátaimért, szolgatársaimért, akiket odaadott, akikkel megajándékozott, akiken keresztül Önmagát megosztotta. Hálás vagyok az Úrnak, hogy megismerhetem Őt a testvéreimen keresztül is. Róma.12,5 Azonképpen sokan egy Test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Krisztus Önmagát osztotta meg és így egymáson keresztül Önmagával ajándékozott meg bennünket. Milyen fantasztikus ez! A benned levő Krisztus miatt, amiatt, aki te vagy Krisztusban, és a bennem élő Krisztus miatt, ajándékok vagyunk egymásnak! Ajándék vagy a számomra, ajándék a benned élő Krisztus, ajándék mindaz, amit megosztott veled Önmagából, és ajándék vagy Te magad, mert az Ő Testének tagjai vagyunk, az Ő Testéből és az Ő csontjaiból valók (Efez.5,30). Egymás építésére, bátorítására, táplálására. Efez.5,29 Mert soha senki az ő saját testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, ahogyan az Úr is az Egyházat. Egy ajándékban megnyilvánul az ajándékozó szíve, A kicsi fiaink ajándékokat készítettek nekünk, be is csomagolták, írtak hozzá szívhez szóló szavakat, mondatokat, benne volt a szívük, az érzéseik abban is, amikor készítették, formázták, ragasztották, lefestették, becsomagolták, és abban is, amikor odaadták. Amikor ránézek, kezembe veszem, elolvasom, kinyitom, mindig megérint a kedvességük, szeretetük, az a szív, amivel készítették. És micsoda odaadással, szeretettel, gonddal, és saját kezével alkotott meg bennünket az Úr, hogy ajándékok legyünk egymás számára, ajándékok legyünk ennek a világnak, hogy rajtunk keresztül az IGAZI ajándékot megismerjék, megtapasztalják az emberek. És minden alkalommal, amikor velünk találkoznak, megérintse őket az a szív, az a szeretet, gondoskodás, odaadás, amivel az Úr készített, formált bennünket, és ahogy Jézus Krisztusban az Ő tagjaiként minket is ajándékokként odaadott egymásnak. Megnyilvánul benned és megnyilvánul bennem is a Mennyei Atya szeretete. Rajtad és rajtam keresztül is kifejezni a világnak az Ő szeretetét. 2.Kor.9,15 Az Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért. 3

4 SzemFüles És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelnek. Ézsa.32,3 Curt Landry: Belépés egy új korszakba az elkövetkező 10 év alapjai Fordította: Katona Ildikó, Katona Dávid Ahogy időben átlépünk egy új korszakba az 5772./2012. évbe az a kérdés visszhangzik bennem, amit az Úr kérdez az Egyháztól: Hajlandó vagy-e még feljebb lépni? Az Úr hívja az Ő Egyházát, hogy még ebben az órában keljen fel, és túllépve a megszokásokon kezdje el felvállalni jogos helyét Isten Királyságában. Az 5772./2012. évet világszerte számos katasztrófa fogja jellemezni, természeti csapásoktól kezdve anyagi gondokig, háborúkig és háborúk híreiig minden, amit meg lehet rázni és már meg volt rázva, az meg lesz rázva. Azonban van jó hír! Ahogy az Egyház hallgat az Úr Szavára, és ahogy hű marad rendeléseihez, úgy tanúi leszünk a legnagyobb testületi ébredésnek, amit az Eklézsia valaha látott, miközben egy eddig még nem tapasztalt erő és tekintély időszakába lép, és elfoglalja jogos helyét az Ő Királyságában a mi Istenünk Királyságában! Szélsőséges időjárások jönnek Ebben az évben (5772/2012) az Egyesült Államok is számos súlyos, rekordot megdöntő szélsőséges időjárást fog megtapasztalni. Példátlan szárazságokat és elképesztő méretű áradásokat fogunk tapasztalni. Úgy vélem, hogy ezek a viharok már a láthatáron vannak, miközben a Föld szó szerint és szellemileg is kimozdult a tengelyéből. Ez a figyelmeztetés az Egyház számára nem azért van, hogy félelmet és pánikot keltsen, hanem azért, hogy fel tudjunk készülni, és elkezdjük megtanulni azt, hogyan vegyünk uralmat a légtér felett és a körülményeink felett. Már nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy a helyzet megoldásának felelősségét az apostoli és közbenjáró csoportok (előfutárok) vállára helyezzük. Ehelyett fel kell kelnünk, és meg kell tanulnunk imádkozni és prófétálni a szélnek és az időjárásnak uralkodni a saját körülményeink felett! Lukács 8,25 a szeleknek is, a víznek is parancsol, és azok engednek Neki! Jön a gazdagság átáramlása A világgazdaság tovább romlik 5772/2012-ben. Következésképpen a dolgoknak változniuk kell azoknál, akik a szolgálatukban eddig a megszokott anyagi forrásokra támaszkodtak. Isten ebben az időszakban sok megszokott anyagi forrást el fog venni, azonban ha figyelmesek vagyunk, egy másik pénzforrás fog előjönni egy olyan új forrás, ami azoknak a hívőknek a kezéből árad, akik türelmesen vártak az Úrra ezzel az eljövő gazdagságátáramlással/áthelyezéssel kapcsolatban! Amikor ez elkezd megtörténni, az Isten bölcsességével nem rendelkezők számára ez úgy tűnhet majd, mintha Krisztus Teste szenvedne. Azonban ez távol áll az igazságtól! A maradék Gyülekezet nem fog szenvedni, ha figyel és engedelmeskedik az Ő Szavának. Ahogy elkezd kibontakozni a gazdagság átáramlása, azok, akik eddig nem voltak milliomosok, milliomosokká válnak. Akik milliomosok voltak, multimilliomosok lesznek. És a multimilliomosok milliárdosok lesznek. Ez lesz az az új nemzedék, amelyik egy olyan nagy 4

5 SzemFüles És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelnek. Ézsa.32,3 Curt Landry: Belépés egy új korszakba az elkövetkező 10 év alapjai (2.) Fordította: Katona Ildikó, Katona Dávid aratást fog elősegíteni, amilyet még nem látott a világ. Ez már folyamatban van! Malakiás 3,10 Hozzátok be a tizedet mind az Én tárházamba, hogy legyen ennivaló az Én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg nektek a Menny csatornáit, és ha nem árasztok reátok olyan áldást, hogy nem lesz elég hely befogadni azt. Földrengések jönnek 5772/2012-ben világszerte meg fog növekedni a földrengések száma, sőt annak is nagy a valószínűsége, hogy az Egyesült Államokon belül is komoly földrengés lesz. Habár sokan bíznak abban, hogy a kormány fog gondoskodni róluk krízishelyzetben, a kormány képtelen lesz erre. De ez mind Isten tervének része, hogy felkészítse a Menyasszonyát! Arra kér minket, hogy prófétáljunk és szóljunk a hegynek. Arra kér, hogy keljünk fel hitben, és gyakoroljuk tekintélyünket a Föld felett! Márk 11,23 Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! - és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörtént, meglesz neki, amit mondott! Az Úr mindig meg fogja jelenteni titkait az Ő szolgáinak, hogy fel tudjunk készülni arra, ami elkövetkezik. Azért osztom meg ezeket a dolgokat, hogy fel tudjunk készülni. Jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a földrengések és szélsőséges időjárások következtében élelmiszer- és ivóvízhiány alakulhat ki. Ez gyakorlati szinten azt jelenti, hogy lennie kell egy vésztartaléknak az otthonunkban, a munkahelyünkön és a gyülekezeteinkben is annyi élelmiszernek, víznek és készpénznek, hogy ha valami történne, akkor akár 30 napig is kitartson. Azonban nem szabad pánikba esni ne felejtsétek el, hogy ez még nem az Armageddon ideje, de jó, ha van egy kidolgozott gyakorlatias tervünk. Háborúk és háborúk hírei jönnek 5772/2012-ben világszerte háborúk és háborúk hírei folytatódnak, ahogy közeledünk ahhoz a prófétai időhöz, amiről Jézus beszélt: Máté 24,6 Hallani fogtok majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniük. De ez még nem a vég. 5772/2012-ben Izrael gyakran fog címlapon szerepelni a fokozott politikai és katonai zavargások miatt. A határain folyamatosan zavargások lesznek, és már kilátás sem lesz a békére. Ezért az Egyháznak fel kell állnia, hogy támogassa Izraelt. Az Egyháznak fel kell ébrednie, és térdre borulva kell imádkoznia Jeruzsálem és egész Izrael békességéért, úgy ahogy eddig még soha nem tette. Zsoltár 122,6-7 Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők! Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban. Itt az idő, Eklézsia! Jön a prófétai szó! AZ, AKI ELFELEJTI A TÖRTÉNELMET, NAGY ESÉLLYEL ÚJRA FOGJA ÉLNI AZT. (Egy híres filozófus, George Santayana mondása; az auschwitzi koncentrációs tábor egyik emléktábláján olvasható.) 5

6 SzemFüles És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelnek. Ézsa.32,3 Curt Landry: Belépés egy új korszakba az elkövetkező 10 év alapjai (3.) Fordította: Katona Ildikó, Katona Dávid 5772/2012-ben az Egyháznak nem elég megragadnia a prófétai dolgokat, hanem nagyobb tekintéllyel meg is kell értenie és aktiválnia a prófétai üzenetek alapelvét azért, hogy ne ismétlődjön meg a történelem. Ezért ezekben a nehéz időkben mindig az Írást kell irányadónak tekintenünk a prófétai dolgokban. A prófétaság alapjainak egyik legjobb példája az Ezékiel 37. részben található. A 3. versben azt olvassuk, hogy az Úr megkérdezi Ezékielt a száraz csontokkal teli völgyben: Embernek fia, életre kelhetnek-e ezek a csontok? És a következő versekben az Úr utasítja Ezékielt, hogy prófétáljon a csontoknak, szóljon nekik, hogy álljanak össze; utána prófétáljon a Szellemnek; majd szóljon az inaknak és a bőrnek; és végül vegyen teljes hatalmat és prófétáljon a földnek. Látjuk a folyamatot? John Kilpatrick, az Úr Jelenlétének Gyülekezete pásztora írta le legjobban a prófétai folyamatot, amikor megmagyarázta, hogy az Úr általában hegytetőről hegytetőre prófétál, soha nem a völgyeket adja neked. Mindeddig az Eklézsia nem jól értette, hogyan kezelje a prófétálást; nem teljesen érti azt, hogy tovább kell menni, miután átmentél a halál árnyékának völgyén! Gyakran akkor van zűrzavar az Eklézsiában a prófétálás körül, amikor az Úr megkérdezi: Megtörténhet ez a nagy dolog? És mi azt válaszoljuk, hogy Igen Uram, Te tudod! Teljes egyetértésben vagyunk, és a csontok elkezdenek összeállni, ami nagyszerű! De miután a csontok össze-vissza röpködnek és összeállnak, soha nem jutottunk el arra a pontra, amikor ténylegesen tüdőt helyezzünk bele, vagy bőrrel vonjuk be, vagy egyáltalán elkezdjünk felállni, hogy prófétáljunk a földnek, hogy uralmat vegyünk fölötte! Ideje megharcolni a jó harcot Pál apostol mondta ezt Timóteusnak: 1.Timóteus 1,18-19 Ezt a parancsolatot adom neked fiam, Timóteus, a rólad való korábbi próféciák szerint, hogy használd azokat a próféciákat, mint fegyvereket, és harcold végig ezt a nemes küzdelmet, Kilpatrick pásztor azzal folytatta, hogy megmutatta, hogyan kell az Eklézsiát a jó harc megharcolására megtanítani az életükre kimondott próféciák segítségével. Ahhoz, hogy ezek a próféciák beteljesedjenek, képeseknek kell lennünk arra, hogy lássuk, ahogy a száraz csontok összeállnak! Meg kell gyógyulnunk! Azon a földön kell élnünk. És addig kell harcolnunk, amíg be nem teljesednek a próféciáink! Már nincs arra időnk, hogy csak azért álljunk meg, hogy kifújjuk magunkat, mert kifulladtunk! Folytatnunk kell a harcot a próféciáinkért! Ezért a próféciáinkra kell összpontosítanunk! Ahogy a 19. vers végét olvassuk, Pál leírja azoknak a sorsát, akik elveszítették a próféciáikkal kapcsolatos hitet: Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek eltaszítottak maguktól, s így a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ez a következménye annak, ha elkezdek eltávolodni az életemre kimondott prófétai szavaktól. Ha nincs hited tovább nyomulni előre, akkor hajótörést fogsz szenvedni! Ezért küzdenünk kell a ránk kimondott prófétai szavakért! 6

7 SzemFüles És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelnek. Ézsa.32,3 Curt Landry: Belépés egy új korszakba az elkövetkező 10 év alapjai (4.) Fordította: Katona Ildikó, Katona Dávid Ideje hatalmat venni 5772/2012-ben kenet van arra, hogy egy harmadnapra virradjunk. Ez nagyon fontos, mivel nem tudjuk megváltoztatni a dolgokat a tegnapi tudás és aktivitás tárházával! Egy új kijelentést kell bevinnünk a harmadnapba. A Jelenések 1,6 azt mondja, hogy [Ő] tett minket királyokká és papokká az Ő Istenének és Atyjának: Övé a dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. Ez a remény megújulását jelzi! Ez a vers azt mondja nekünk, hogy Ő királyokká és papokká tett minket! Akkor kire várunk, hogy prófétáljon a hegyednek? Fel kell állnunk királyokként és papokként, és szólnunk kell az életünkben lévő problémás területeknek. Meg kell kapnunk a kijelentést, és fel kell ébrednünk a Királyság számára ebben a harmadnapban! Ez arról szól, hogy Jöjjön el a Te Királyságod, legyen meg a Te akaratod! Isten Királysága királyok és papok számára van! Annak érdekében, hogy aktiváljuk a hatalmunkat, a reménynek meg kell újulnia. Különben mindig arra fogunk várni, hogy mások imádkozzanak értünk és szóljanak helyettünk. Uralmat kell előhívnunk a saját prófétai szavainkra arra, hogy mi mire hívattunk el egyenegyenként. Személy szerint az én feladatom az, hogy mindent megtegyek annak érdekében, hogy a nemzsidó/pogány Eklézsia és Izrael összejöjjön és megnyissa a kapukat. Már 22 éve prófétálok ebbe a látásba és tudom, hogy meg fogom ezt látni! Vagy úgy látom meg, hogy visszajön, vagy szó szerint meg fogom látni de meg fogom látni. Annyit prófétáltam ezt, hogy elhiszem tudom, hogy én Krisztusban király és pap vagyok! Az nem számít, ha mások nem hisznek a lényeg az, hogy én mit hiszek, mikor kimondom a prófétai szót. Ez az egész arról szól, hogy pontosan tudd, ki vagy Jézusban, a Krisztusban, a Messiásban! Ideje szellem által prófétálni 5.Mózes 11,26 Lásd, Én adok ma elétek áldást és átkot! Az 5772./2012. év arról szól, hogy leheletet/szellemet prófétáljunk. Fogsz-e prófétálni a négy szélnek, hogy jöjjön? Fogsz-e hinni? El kell kezdened úgy járni, hogy a tüdőd telve van a négy széllel, miközben kijelented, hogy Van választásom: áldás vagy átok! Ez a te választási lehetőséged neked kell választanod, mert Isten mindig adni fog egy választási lehetőséget! Nagyon sok ember kifogásokkal harcol a prófétai szó ellen. De te mondhatod azt, hogy: Nem! Én újjászülettem, és meg lettem mosva Jézus vérével, aki azért halt meg, hogy megáldjon engem! Azt kell mondanod: Az áldást választom, mivel Isten áldotta vagyok! És amikor ezt 7

8 SzemFüles És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelnek. Ézsa.32,3 Curt Landry: Belépés egy új korszakba az elkövetkező 10 év alapjai (5.) Fordította: Katona Ildikó, Katona Dávid kimondod, a csontváz elkezd összeállni; a mellkas és a tüdők elkezdenek működni és lehelet kezd el kiáradni. A próféciád elkezd életre kelni! Ideje belelépned az elhívásodba Az Ésaiás 40,31-ben azt olvassuk, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el! Napjainkban az Egyházban sokan nem értik, hogy miért lettek feltartóztatva, visszafogva, hiszen sokan küzdöttek az elutasítottsággal, és sokaknak számos téves kezdésük volt. Sokaknak volt nagy tervük, ami hirtelen megfeneklett. Ezek a tervek azért álltak le, mivel még nem volt itt a te időd! De az Úr azt akarja, hogy a következőt prófétáljam neked az 5772./2012. évre: Itt az ideje, hogy belelépj az elhívásodba! Ahhoz, hogy ez megtörténjen, szellemileg fel kell öltöznöd fel kell venned az új identitásodat. Fel kell öltöznöd a szövetségi kapcsolatokat, és tudnod kell, hogy Isten szeret téged. Te nem másodrangú vagy nem egy utógondolatként lettél kitalálva. Isten tudta, hogy mit cselekszik már a Föld teremtése óta, és Ő készen áll arra, hogy beleengedjen, belevezessen az elhívásodba! Ideje hatalomban járni Ezékiel 37,14 És adom az Én szellememet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy Én, az ÚR, szóltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten. Ehhez az új elengedéshez tartozik a föld átengedése. Pontosan erről szól az Izraelért való harc is. 5772/2012-ben a Sionért való csata az ő földjén fog zajlani sokkal inkább, mint eddig bármikor. Amit az Úr Izraelben készül cselekedni, az természetfeletti lesz! Lesznek próféták, akik ebben az évben elmennek Izraelbe, és szólni fognak a Sion hegyén lévő száraz csontoknak. Felszabadítják a leheletet/szellemet Istennek a Ruach HaKodesh-ét (a Szent Szellemet). Szólni fognak az inaknak az erőnek. És Izraelben a zsidó nép fel fog kelni, nem izraeli hadseregként, hanem Elizeus szellemében! Erővel fognak felkelni! Abban az uralomban fognak felállni, amire elhívattak. Hernyóból pillangóvá alakulnak át. Ebben az évben ki fognak bújni a gubóikból! Erővel fognak működni, és szólni fognak a földjüknek. És amikor ezt megteszik, JÚDA TÖRZSÉNEK OROSZLÁNJA ORDÍTANI fog! Eklézsiaként már sok éve állunk a résen közbenjárva és prófétálva Izrael hegyeinek. De most az Úr felemeli a bennszülött zsidó (Sabra) prófétákat, zsidó hívőket, akik felkelnek és elkezdenek szólni a földnek. Ahogy ezek a sátáni erővonalak ( ley-vonalak ) megtörnek, elkezdjük meglátni, ahogy ezek a erővonalak a saját területünkön a saját földünkön, és az Egyesült Államok területén is megtörnek. Ezért én most felszabadulást szólok a földünkre Isten erővonalaiba! Igen, 5772/2012 valóban egy új korszak kezdete lesz. Egy olyan korszaké, amikor az Egyház elkezd kijönni a megszokottból, és belép a mi URUNK harmadnapbeli kijelentésébe! Egy olyan év lesz, amikor az Egyház feláll, hogy uralmat vegyen és birtokba vegye jogos örökségét a Királyságban Isten Királyságában! 8

9 KözelJövő Közel hozzád a beszéd, a szádban, a szívedben van: a hit beszéde, amit mi hirdetünk. Nemes Pál múlt heti hírlevélhez írt levele Kedves Zoli & Reni! Ézsa.45,18 "Mert így szól az Úr, Aki az egeket teremtette; Ő az Isten, Aki alkotta a Földet és teremtette azt és megerősítette; nem hiába (nem 'tohu'-vá) teremtette azt, hanem lakásul alkotta." Isten tehát nem 'tohu'-vá, nem hiábavalóvá teremtette a Földet, hanem lakásul alkotta. Amikor úgy éreznénk, hogy ott ahol vagyunk, az nagyon 'tohu'-s és nagyon 'bohu'-s, akkor ne felejtsük el, hogy az Úr nem 'tohu'-vá alkotta, hanem az Úr lakásul alkotta. Olyanná alkotta, amiben otthon érezzük magunkat, ahol jól érezzük magunkat. Ha esetleg mégsem érzed jól magad, nem érzed most otthon magad, az azt jelenti, hogy nem Isten szíve szerint van az a közeg, ahol vagy. De ez viszont nem azt jelenti, hogy onnan el kell mennünk, hanem azt jelenti, hogy meg kell azt változtatnunk. Zsid.11,3 "Hit által értjük meg, hogy a világkorszakok Isten formáló Szava,Beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állt elő." Péld.18,21 "Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi." Tehát a nyelv hatalmában van az élet és a halál, és ki-ki olyan gyümölcsöt eszik, amilyen magot szeret. Mert amilyen magot szeret, olyat vet. Amilyen magot szeret, azt mondja ki, mert az van a szívében. Mindenki a szívéből beszél, és amit szeret az ember, az van a szívében. Ha a jót szereti, akkor a jó van a szívében. Ha jó van a szívemben, akkor jót vetek, és jót fogok aratni is. Ha az ember a rosszat szereti, az azt jelenti, hogy rossz van a szívben, de akkor a rosszat szólja, és a rosszat fogja aratni. Úgy is lehet mondani, hogy minden egyes szó mag. És minden egyes szó terem. Minden egyes szó gyümölcsöt hoz. De úgy is lehet mondani, hogy minden egyes szóval formálunk dolgokat - formálunk és alakítunk. Más szavakkal a környezetünk is a szánktól függ, a beszédünktől függ. Ha 'tohu' és 'bohu' a környezetünk, amiben élünk, akkor te mit választasz? Szeretnél elmenekülni egy olyan helyre, ami kevésbé 'tohu-bohu'-s, ahol kissé hepisebb, ahol kicsit 'vidámabb barakk' jellegű az élet? Vagy pedig megragadjuk Isten Beszédét, és hittel elkezdjük a körülményeinket megváltoztatni? Mert akkor képesek vagyunk - Isten Beszéde és a hitünk által megnyilvánuló Szent szellem által - megváltoztatni. A szavainkban benne van az a lehetőség, hogy megváltoztassuk ezt a közeget. Ez a szívünkön múlik. Mert az fog kijönni a szánkon, ami benne van a szívünkben. Kezdjük el elhinni, hogy képesek vagyunk megváltoztatni a beszédünk által a környezetünket! Hiszen a Péld.18,21 szerint a nyelv hatalmában van az élet. A nyelv 9

10 KözelJövő Közel hozzád a beszéd, a szádban, a szívedben van: a hit beszéde, amit mi hirdetünk. Nemes Pál múlt heti hírlevélhez írt levele (2.) hatalmában van a városaink élete, a nyelvünk hatalmában van ennek az országnak az élete is. A nyelvünk hatalmában van az itt élő több millió ember élete is! 'De, hát ezt sokan nem hiszik - még keresztények sem' - mondhatod. Ez lehet - de ez így volt mindig. Ne a tömeggel haladjunk, ne a sokasággal sodródjunk, hanem merjük megragadni Istennek Élő Szavát, és merjük Isten Szavának a körülményekkel szembeni botrányát is felvállalni! Isten pedig képes az Írott Szó, a 'logosz' naponkénti hittel teli megvallásán keresztül is megváltoztatni a városainkat - és ezt az egész országot. Isten csupán HÍVŐ embereket keres. Olyanokat, akik NEM sopánkodnak, NEM cinikusan mazsolázzák az Ő Szavait, hanem olyan egyszerű, gyermeki szívvel, gyermeki hittel teli embereket keres, akik azt mondjuk az Ő Szavára: "Uram, minden Szavad hűség és Igazság" - ezért MINDEN Szavadat elhiszem - még akkor is, ha nem is értem, ha nem is fér bele az agyamba, hogyan fog ez megvalósulni, hogyan is fogja ez a Szó megváltoztatni az országunkat, a jelenlegi gazdasági, politikai, társadalmi helyzetünket. Egy ilyen gyermeki szívvel, gyermeki hittel - képes Isten rajtunk keresztül megváltoztatni a környezetünket. Isten tehát nem 'tohuvá', nem 'bohuvá' tervezte ezt az országot és nekem, neked, nekünk pontosan itt kell lennünk, itt a helyünk! 'Miért nem mehetek ki én is Kanadába? Miért nem mehetek ki én is Angliába? Miért nem mehetek el máshová? Pont itt kell lennem nekem is ebben a 'tohuban-bohuban'!?' Nem, Isten ezt a helyet nem 'tohuvá', nem 'bohuvá' teremtette, hanem lakásul, ahol otthon érezzük magunkat! De NEM MENEKÜLÖK el, hanem megragadom Isten 'Logoszát, a szívemet belehelyezem, s a Szót pedig a szívembe, és elkezdem kimondani napról napra, napról napra, újra és újra - ha két hét után nem látok még eredményt, vajon abbahagyom a hitet? Távol legyen! Ha két hónap múlva, vagy két év múlva sem látom még a gyümölcsét a láthatókban, vajon abbahagyom a hitet? Távol legyen! Hiszen én HÍVŐ emberré lettem a Krisztusban. Isten az Ő hitével ajándékozott meg, a hitnek szellemét kaptam Tőle. A hit pedig a nem látott dolgok felől való perdöntő bizonyíték! Vajon a fejemben? Az érveimben? Nem, hanem a szívemben! Készen vagyunk-e arra, hogy azt, amit Isten eltervezett a városainkról, az országunkról, hogy azt, ami a Mennyei Atya szívében van ezzel az országgal kapcsolatban, mindazt, amit Ő kigondolt, elkészített ennek az országnak és az itt élő embereknek, készen vagyunk-e, hogy rajtunk keresztül létbe is hozza azt? Mát.8,8 "És felelvén a százados, mondta: Uram, nem vagyok méltó, hogy bejöjj az én házamba; hanem csak szólj egy szót ('logoszt'), és meggyógyul az én szolgám." Ez az egy 'Logosz'-Szó meggyógyította azt a szolgát. Kész vagy-e arra, hogy Isten rajtad keresztül adjon gyógyulást, adjon szabadulást, adja életek megváltozását, a társadalmi folyamatokban is egy jobbra fordulást? Hogy legyen annyi munkahely ebben az országban, hogy mindenkinek legyen megélhetési lehetősége, hogy ne fagyjon meg ezen a télen senki azért, mert hajléktalan, vagy azért 10

11 KözelJövő Közel hozzád a beszéd, a szádban, a szívedben van: a hit beszéde, amit mi hirdetünk. Nemes Pál múlt heti hírlevélhez írt levele (3.) mert van ugyan lakása, de nem tudja fűteni és megfagy a hideg lakásában! Vagy nem tudott mit enni és éhen halt. A mi szánkban van, hogy ez a közeg, ez az ország megváltozzon! Mát.8,16 "Az est beálltával pedig vittek hozzá sok démonizáltat, és egy szóval ('logosz'-al) kiűzte a tisztátalan szellemeket, és meggyógyított minden beteget." Egyetlen egy Szóval, egyetlen 'logosz'-al! Olvasom a Bibliát és megragadom azt a Szót, és elhiszem, hogy az úgy van. Utána pedig hittel kimondom. Tökéletesen elég. Egy 'logosz' - ha megragadom -, képes cselekedni rajtam keresztül. Csak hidd el a szívedben. Hidd el a szívedben és mondd ki a száddal, és az az egy 'logosz' képes meggyógyítani az osztálytársadat. Képes a démonoktól megszabadítani az ismerősödet. Isten Beszédéből egyetlen rész, amit magamévá teszek, és behúzok az életembe, a szívembe rakom, és hittel kimondom a számmal, akkor az által Isten átformálja a városunkat, ez által Isten átformálja az országunkat. Apcsel.20,32 "És most testvéreim, ajánllak titeket az Istennek és az Ő kegyelemmel teli beszédének ('Logosz'-ának), aki felépíthet és adhat nektek örökséget minden megszenteltek között." Tehát azt mondja, hogy a 'logosz' képes felépíteni. Jézus azt mondta: "Én felépítem az Én Egyházamat!" (Máté 11,16). Itt pedig azt mondja, hogy az Ő 'Logosz' Szava képes felépíteni. Hiszem, hogy a 'Logosz' maga Isten, semmivel sem alacsonyabb tekintéllyel bíró valóság, mint Isten. Ugyanolyan szellemi tekintéllyel, erővel, hatalommal bíró valóság, mint Isten. Ezt mondja János 1,1. Ha ezt elhiszem, akkor az én hitemmel, ahogy megragadom a szívembe, és berakom és kimondom a számmal, azt veszem észre, hogy működik. És EZ felépíti a gyülekezetet, a Gyülekezetet. Ez felépíti a testvéremet. Ez felépíti Isten magyarországi népét. Ez felépíti Isten szellemi házát a városainkban, és felépíti a magyar eklézsiát is ebben az országban. Sőt nemcsak felépít, hanem képes arra is, hogy a szentekkel való közösségben az örökséget is odaadja nekünk - vagyis az emberek ezreit, százezreit és millióit (Zsolt.2,8). Testvéreim! Szánjuk oda magunkat ennek az országnak, ennek a népnek, a városainknak és falvainknak a megváltoztatására - ezekben az elkövetkező napokban még inkább! Higgyük el végre, amit Jézus mond: "Minden lehetséges annak, aki hisz!" (Márk 9,23) - és megváltozik ez az egész ország! ILYEN történelem-formáló, környezetünket és országunkat megváltoztató ÜNNEPEKET kívánok Neked! szeretettel Pali 11

12 SeregGyűjtés Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és járjunk az Ő ösvényein! Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Ézsa.2,2 Kedves Vezető társunk, szeretettel köszöntünk Jézus Krisztus nevében! Röviden szeretnénk emlékeztetni, hogy az adventi időszak után, az újévben, újra az év eleji ima és böjti időszak következik. Ahogy két évvel ezelőtt mintegy 15 gyülekezet, az idén év elején már mintegy 100 gyülekezet imádkozott és böjtölt egységben, az újévben is szeretnénk ezt minél többen egységben tenni. Gondolom, nem kell magyarázat, hogy mind az Egyházon belüli, mind a külső körülmények nyilvánvalóvá teszik, hogy mennyire időszerű az egységben felszálló ima, imádat és böjt. Az elmúlt fél év Isteni üzenetei is erről beszélnek. 2.Krón.7,14... és megalázza magát az Én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az Én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: Én is meghallgatom őket a Mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket. Néhány már ismert időpont, amit kérünk, vegyél figyelembe és amennyire csak lehetséges, keressük egységben Isten arcát december Ima és Böjti Találkozó az Agapé Gyülekezet központjában, Pestlőrincen, várunk szeretettel január napos Ima és Böjt Időszak Ebben az időszakban szeretnénk dicsőítő, imádó összejöveteleket tartani, folyamatos imalehetőséget Zuglóban, Újpesten, és a végén egy közös ünnepi záró összejövetelt. Jövő héten egy részletes, meghívót fogunk küldeni a böjti időszak előtti és közbeni időpontokról, programokról. Hisszük, hogy Isten cselekszik Magyarországon, Budapesten, a nemzetben, ahogyan egy friss prófécia is beszámol erről egy ezüstösen csillogó angyal kristálytiszta képét láttam Budapest felett lebegni. Ezüst zápor hullott alá a Dunára és keletre tartott, és bármerre folyt a folyó, ébredések áradtak tova vele. Sok áldást kívánunk életedre és szolgálatodra! A szervezők nevében: Henderson Paul, Horváth Balázs, Mikes Attila, Perjesi István, Simon Sándor, Vincze Gábor Csütörtökön, december 29-én a Dávid Sátora Gyülekezete szolgál a dicsőítésben a konferencia ideje alatt kérünk, ha teheted, gyere el, és dicsőítsd velünk együtt az Urat, a Mindenség Urát és Teremtőjét, a Fenséges Királyt, az Örökkévaló és Mindenható Istent! Mindenkit szeretettel várunk! Szilveszteri évzáró és újévnyitó istentisztelet fiataloknak & idősebbeknek MINDENKINEK SZÉKESFEHÉRVÁRON! december 31-én pénteken 20:30 órától a Lehetőségek Házában (Szfvár., Nyárfa u. 14.sz.) Visszatekintés hálaadással Előretekintés prófétai kijelentések, látások medrében Prófétai üzenet az IFI Csapaton keresztül, it. után zúzós koncert, játékok VELED együtt! Mindenkit szeretettel várunk! 12

2. évfolyam 130. szám 2010. december 25. Ezen a héten ide várunk: Az Úr Jézus áldása, békessége legyen Rajtad, családodon ezekben a napokban!

2. évfolyam 130. szám 2010. december 25. Ezen a héten ide várunk: Az Úr Jézus áldása, békessége legyen Rajtad, családodon ezekben a napokban! DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 130. szám 2010. december 25. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk: 2011. november 19-én SZOMBATON 16 órakor. (Eger, Rákóczi u. 48. Neumann J. Középiskola) Mindenkit szeretettel várunk!

Ezen a héten ide várunk: 2011. november 19-én SZOMBATON 16 órakor. (Eger, Rákóczi u. 48. Neumann J. Középiskola) Mindenkit szeretettel várunk! 3. évfolyam 176. szám www.davidhosei.hu 2011. november 13. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden,

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk:

Ezen a héten ide várunk: 3. évfolyam 153. szám www.davidhosei.hu 2011. június 4. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2011. február 27. HÍRLEVÉL 10. évfolyam 461. szám Programok: Jövő héten szerdán, 03. 02-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában. Mindenkit

Részletesebben

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET. 2011. szeptember 3-án szombaton 16 órakor A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET. 2011. szeptember 3-án szombaton 16 órakor A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE 3. évfolyam 165. szám www.davidhosei.hu 2011. augusztus 27. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden,

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet 2013. május 05. HÍRLEVÉL 12. évfolyam 575. szám Programok: Jövő héten szerdán, 05. 08-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, ) Mindenkit szeretettel várunk! ---------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2.

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. szeptember 06. Köszönjük Atyám az Úr Jézust! Köszönjük a csodatévő erők munkáit a Szent Szellemed által. Magasztaljuk az Úr Jézus Krisztust a

Részletesebben

Kódok a szellemi rendszerváltáshoz

Kódok a szellemi rendszerváltáshoz Suchné S. Ilona Kódok a szellemi rendszerváltáshoz 1 Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com A Bibliai idézetek az 1975-ös Reformátusi bibliafordításból, és a magyar

Részletesebben

avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila

avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email:info.judaoroszlanja@gmail.com Tel:

Részletesebben

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack 3./01. Lecke Az isteni áramlat Írta: Andrew Wommack Szeretnék veletek megosztani néhány dolgot arról, hogyan engedjétek Istent átáramlani rajtatok a mások felé való szolgálatban. Rendelkeztek hatalommal

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2011. március 13. HÍRLEVÉL 10. évfolyam 463. szám Programok: Jövő héten szerdán, 03. 16-án a Házicsoportok a szokott időben ½ 6-tól lesznek. Helyszínek: Szegfű

Részletesebben

Cegléd, OIH Tábor - 2005.06.28 07.02.

Cegléd, OIH Tábor - 2005.06.28 07.02. Franz Lippi: Szellemi harcról Cegléd, OIH Tábor - 2005.06.28 07.02. Miért foglalkozunk szellemi harccal? Nem azért mert jó szórakozás, mert új dolog, hanem mert a Mindenható Isten a legfőbb Harcos, Ő a

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Ezek a gondolatok Pállal és Jeruzsálemhez fűződő kapcsolatával sok idő elteltével kerültek felszínre. Ez a bibliatanulmányozás nem tud végleges választ adni olyan fontos

Részletesebben

Péter második levele 3,18: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.

Péter második levele 3,18: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. 2012. november 1. csütörtök A példabeszédek könyve 10,12: A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Ha a gyűlölt viszályt teremt, akkor vissza is lehet következtetni, s azt

Részletesebben

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos Bevezetés A bővölködést kormányzó törvényekről 1967-ben kezdtem megérteni Isten tanítását. Éppen Texas állam egyik félreeső zugában, egy kisváros apró gyülekezetében tartottam összejövetel sorozatot. Már

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2013. május 12. HÍRLEVÉL 12. évfolyam 576. szám Programok: Jövő héten a Házicsoportok kivételesen Pénteken, 05. 17-én lesznek, ½ 6-tól: Helyszínek: Juhász Rolandéknál

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Szellemi hatalomgyakorlás Köszönöm neked Atyám, hogy Te ma Magyarországnak

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás

Ficsor Károly. Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás Ficsor Károly Elrejtett kincs VI. 11. Hit 12. Gyógyulás Orgovány 2013 ISBN 978-615-5140-07-5 Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír Alapítvány 6077 Orgovány,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Imádságok a Biblia alapján

Imádságok a Biblia alapján KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ Budapest, 2012 JIM SANDERS Imádságok a Biblia alapján (rövidített kiadás) A KÖNYVBEN FELHASZNÁLT IGEVERSEK Károli Gáspár fordításának egyházunk által gondozott és megújított kiadása

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A 2015. Január Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Zsoltár 102,18: Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat.

Zsoltár 102,18: Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. 2010. márc.1. hétfő Albin Zsoltár 102,18: Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Énvelem is törődik. Köszönöm, Uram, hogy meghallgatsz, nem veted meg együgyű szavaimat. Sokan megvetik,

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben

A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben Charles Capps A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben Fordította: Szöllősi Tibor és Dezsényi István Amana 7 Kiadó TARTALOM A Teremtő ereje veled van 1. fejezet

Részletesebben

De ez nem Isten útja. Jézus azt mondta: Ha valaki cselekedni akarja, megismeri. Ugyanez az elv igaz minden emberi teljesítményre.

De ez nem Isten útja. Jézus azt mondta: Ha valaki cselekedni akarja, megismeri. Ugyanez az elv igaz minden emberi teljesítményre. Andrew Murray ELÕSZÓ ÉS IMA Ha valaki kezébe veszi ezt a kis kötetet, és úgy gondolja, a tökéletesség elméletének kifejtését és igazolását találja benne, csalódni fog. A célom egészen más volt. Végig kívántam

Részletesebben