Személyi adatok. Tanulmányok. Név L. Varga Péter (PhD) Előző munkahelyek. Anyanyelv Egyéb nyelv(ek) Telefonszám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi adatok. Tanulmányok. Név L. Varga Péter (PhD) Előző munkahelyek. Anyanyelv Egyéb nyelv(ek) Telefonszám +36 70 431 67 16 kultikus@gmail."

Átírás

1 Személyi adatok Név L. Varga Péter (PhD) Telefonszám Állampolgárság magyar Születési dátum Tanulmányok Előző munkahelyek 2009: Ph.D. (summa cum laude) : Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, irodalomtudományi doktori program; : Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, irodalom- és kultúratudományi doktori program : magyar szakos bölcsész és tanár; Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (diploma: jeles) : kommunikációs szakember; Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (diploma: kiváló) Ösztöndíjak: 2014: NKA alkotói ösztöndíj 2011: Móricz Zsigmond-ösztöndíj : PhD-ösztöndíj : Köztársasági Ösztöndíj : Pro Renovanda Ösztöndíj : Vasvári Pál Gimnázium, Székesfehérvár : Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék: tudományos munkatárs : Opus folyóirat, munkatárs : Magyar Rádió Zrt., Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, elemző : Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék: tudományos segédmunkatárs : Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, óraadó 2007-: Prae irodalmi folyóirat: szerkesztő 2007-: Partitúra irodalomtudományos folyóirat, szerkesztőbizottsági tag : Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék: megbízott előadó Anyanyelv Egyéb nyelv(ek) magyar német angol

2 Publikációs lista L. Varga Péter Könyv 1. Az értelem rácsai. Esemény, filológia, megértés az irodalomban. Palimpszeszt Prae.hu, Budapest, Az eltűnés könyvei. Bret Easton Ellis (Fodor Péterrel közösen) Palimpszeszt Prae.hu, Budapest, Töréspontok. Materiális effektusok a szövegben. (Tanulmányok, kritikák) Nap Kiadó, Dunaszerdahely, A metamorfózis retorikái. Tudomány, diszkurzus, medialitás az irodalomban és az olvasásban. (Tanulmányok, kritikák) JAK PRAE.HU, Könyvfejezet 1. Színre vitt terror. 9/11 médiaarcheológiája = Bónus Tibor Lőrincz Csongor Szirák Péter (szerk.): A forradalom ígérete? Történelmi és nyelvi események kereszteződései, Ráció, Budapest, Kánonképző csataterek. Lengyel Péter Ogg második bolygójának fogadtatásához. Radványszky Anikó (szerk.), Figyeljétek a mesélő embert Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről, Ráció, Budapest, 2013, Esemény, rögzítés és tapasztalat szétkapcsolása. Dilemmák az Ellis-életmű olvasásában. (Fodor Péterrel közösen) = Dánél Mónika Fodor Péter L. Varga Péter (szerk.): Esemény trauma nyilvánosság. Ráció, Budapest, 2012, A kultuszképzés alakzatai. Ideológiai konstrukciók a populáris zene kritikájában. = Tófalvy Tamás Kacsuk Zoltán Vályi Gábor (szerk.): Zenei hálózatok. Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában. L Harmatan, Budapest, 2011, Líra, hagyomány, vita. A Hagyománytörténés, és amit ez a szó jelent. = H. Nagy Péter (szerk.): Hagyománytör(tén)és. Vita a szlovákiai magyar líra értelmezhetőségéről. Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony, 2011, Jelszerűségemből kifolyólag Modernség hagyomány olvasás Vida Gergely költészetében. Opus, 2010/3, Újraközlés: Balogh Endre Darabos Enikő (szerk.): Bizarr játékok. Fiatal irodalomtörténészek fiatal írókról-költőkről. JAK + Prae.hu, Budapest, 2010, Médium és olvasás. Nyelv, optika és fikció a modernség költészetében. = Juhász R. József H. Nagy Péter (szerk.): A Kassák-kód. Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony, 2008, A kultuszképzés alakzatai. Ideológiai konstrukciók a populáris zene kritikájában = Bárány Tibor Rónai András (szerk.): Az olvasó lázadása. Kritika, vita, internet. Kalligram, Pozsony, 2008, Az intermediális olvasás alakzatai. Prózaolvasás: metonimikusság és a médiumok transzpozíciója. = Györffy Miklós Kelemen Pál Palkó Gábor (szerk.): Prózafordulat, Kijárat Kiadó, Budapest, 2008, Kánonképző csataterek. Lengyel Péter Ogg második bolygójának fogadtatásához. = H. Nagy Péter (szerk.): Idegen univerzumok, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2007, Tanulmány 1. A vetített emlékezet beszéde. Film(kép), optika és nyelv Vida Gergely Horror klasszikusok című verseskötetében. Alföld, 2014/4, Színre vitt terror. 9/11 médiaarcheológiája, Kalligram, 2014/3, A múlt jelene, a jelen múltja. Opus, 2013/5, Költészet és médiumok. Adalékok a kortárs magyar líra történeti narratíváihoz. Opus, 2012/5, A nem értés mesterkurzusa. Bret Easton Ellis: A vonzás szabályai. Partitúra, 2012/2, (Fodor Péterrel közösen) 6. Esemény, rögzítés és tapasztalat szétkapcsolása. Dilemmák az Ellis-életmű olvasásában. Opus, 2012/4, (Fodor Péterrel közösen) 7. játszik minden, ami él. A Tolsztoj-narratíva felszámolása Pelevin T.-jében. Alföld, 2012/1,

3 8. Itt eltűnhetsz. Eltörlés, átírás és a médiumok áttűnése Bret Easton Ellis Királyi hálószobák című regényében. (Fodor Péterrel közösen) Prae, 2011/3, Párhuzamos világok. Hozzászólás Schein Gábor tanulmányához modernség és irodalomtörténet-írás kapcsán. Irodalomtörténet, 2011/3, Gépek, emberek, fertőzések. Biológiai sci-fi az irodalomban és a moziban. Medical Tribune, július 29, A szenvedés esztétikái. Valóságeffektusok és felfüggesztésük a metálban. A Vörös Postakocsi, 2010/nyár, Jelszerűségemből kifolyólag Modernség hagyomány olvasás Vida Gergely költészetében. Opus, 2010/3, A tér nyelve, a nyelv tere. Fiatal prózairodalmunkról. Alföld, 2009/12, a vak kényszeren kívül más nem jut eszembe Nyelv, emlékezet, idézet Oravecznél. Parnasszus, 2009/4, Medialitás és az érzékek lehengerlése. (Douglas Coupland: X generáció.) Prae, 2009/2, Tudomány, metamorfózis, szöveg. Pelevin metamorjai. Prae, 2009/1, Médium és olvasás. Nyelv, optika és fikció a modernség költészetében = Juhász R. József, H. Nagy Péter (szerk.): A Kassák-kód. Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony, 2008, Újraközlés: Alföld, 2009/7, költőből van töltőtoll. Mediális hurkok Kispál-dalokban. Prae, 2008/3, A kultuszképzés alakzatai. Ideológiai konstrukciók a populáris zene kritikájában. Partitúra, 2008/3, ami kitöltendő hely marad Adalékok a Tandori-poétika materialitásához. Parnasszus, 2008/3, A mém olvasása. Memetika és irodalom(tudomány). Prae, 2008/2, Irodalomtudomány, irodalomtörténet és az igazság medialitása. Diszciplínaközi kitekintés az irodalomértés helyzetére. Alföld, 2008/11, És csak parancsod éljen egyedűl agyam könyvében. Az emlékezés betűi: szöveg, anyag és Bret Easton Ellis mint metalepszis a Holdparkban. Partitúra, 2008/1, A játék médiumai. Mészáros Otto: Poemateria. Szőrös Kő, 2007/6, Írás, bevésődés, dallam. Költészettörténeti vázlat szövegre és hangra. Kalligram, 2007/12, A Kassák-kód felnyitása. Jegyzetek az avantgárd hagyomány kortárs újraírásaihoz. Parnasszus, 2007/ősz, Líra, hagyomány, vita. A Hagyománytörténés, és amit ez a szó jelent. Szőrös Kő, 2007/3, s ami a legtragikusabb az életben, az az egyenes vonal Jegyzetek Kassákhoz, az avantgárdhoz és az intermedialitáshoz. Szőrös Kő, 2007/3, Az intermediális olvasás alakzatai. Médiumköziség a líra- és prózaértésben. Alföld, 2007/4, leírni engem nem lehet Szubjektum, szöveg és hang Tankcsapda-dalokban. Prae, 2006/3, Medialitás és hermeneutika. Az esztétikai tapasztalat medialitása című kötetről, BUKSZ, 2006/3, Kamera által. A médiumköziség tapasztalata Bret Easton Ellis Glamoráma című regényében. Partitúra, 2006/2, A jég hátán is megél. Christoph Ransmayr és a posztmodern kalandregény. Prae, 2006/2, Képiség, intermedialitás, identifikáció a metálzenei kultúrában. Prae, 2005/3, Kánonképző csataterek. Lengyel Péter Ogg második bolygójának fogadtatásához. Prae, 2004/1, Démonok szabadon. A horror utolsó paradigmaváltása. Prae, 2004/1, Identitástudat és normaképzés a heavy metál szubkultúrában. A Metal Hammer magazin retorikája. Prae, 2003/3, Egy rémtörténet poétikája. Kalligram, 2003/9, Szakkritika, recenzió 1. Ex libris (Kemény István: A királynál; Szvoren Edina: Nincs, és ne is legyen; Németh Zoltán: A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája; Milián Orsolya: Átlépések) Élet és Irodalom, február 22, Költői tudomány (Richard Dawkins: A valóság varázsa) Opus, 2012/6. 3. A világvége parti (Douglas Coupland: A generáció) Kalligram, 2012/10, Ex libris (Édes hazám antológia; Szép versek 2012; Kántor Péter: Köztünk maradjon; Harmath Artemisz: Kacér romok) Élet és Irodalom, szeptember 28, Hans Ulrich Gumbrecht: A jelenlét előállítása. Amit a jelentés nem közvetít. BUKSZ, tél (4),

4 6. A hallgatás megértése (Orcsik Roland: Mahler letöltve) Műút (29), 2011, Nyelvbe vágó hús (Németh Zoltán: Boldogságtelep, vetélőgépben) Élet és Irodalom, szeptember 2, Ex libris (Vida Gergely: Horror klasszikusok; Lanczkor Gábor: Hétsarkúkönyv; Barak László: A halálnepper; Csehy Zoltán: Hárman az ágyban) Élet és Irodalom, augusztus 5, Könyvvé lett világ (Kovács András Ferenc: Bohócöröklét) május 5-től (Újraközlés: Opus, 2011/4, Morál és esemény (Raymond Carver: Kezdők) Kalligram, 2011/4, Médium, hang, esztétika. Zeneiség a mediális technológiák korában. BUKSZ, ősz (3), Felvillantott szögletekből a világ és én (Györffi Réka: Tengerajtó) Alföld, 2010/11, Élő észt a Pluralica tolmácsoládában (Pluralica: kortárs észt antológia) Prae, 2010/3, Költői recept? (Szabó T. Anna: Villany) szeptember 23-tól 15. Áttetsző felületek (futóinterpretáció) (Sopotnik Zoltán: Futóalbum) Műút, 2010/020, Médiaisten és a komment (Balogh Endre: A parazita) Alföld, 2010/6, Az igazság ideát van (Richard Dawkins: A legnagyobb mutatvány. Az evolúció bizonyítékai) Élet és Irodalom, január 22, A rossz hangulat esztétikája (Krusovszky Dénes: Elromlani milyen) Kalligram, december, Részben egész (Kántor Péter: Megtanulni élni) december 3-tól 20. itt másként lakik a szép (Pollágh Péter: Vörösróka) Élet és Irodalom, november 13, szép embertelenség (Bajtai András: Betűember) Élet és Irodalom, október 9, kép zuhog át a szón (Kovács András Ferenc: Sötét tus, néma tinta) augusztus 11-től. Újraközlés: Opus, 2009/2, Egzotikum és ismerősség (A modern brazil elbeszélés antológiája) Kalligram, 2009/7, Metallica és filozófia? (William Irwin szerk.: Metallica és filozófia) április 15-től 25. Szürreál élet és halál (Tim Burton: Rímbörtön avagy az Osztrigasrác mélabús halála), március 18-tól. Újraközlés: Opus, 2010/2, Laura álarca (Spiegelmann Laura: Édeskevés) Csillagszálló, 4. évfolyam, 2. szám, Ez csak játék (Tandori Dezső: Torlandó szörfpóker) Kalligram, 2008/11, Élet egyenlő boldogság (Cserna-Szabó András: Puszibolt) november 14-től 29. Nietzsche diétáskönyve és a posztmodern öltöny (Woody Allen: Kész anarchia) november 5-től 30. Szex, drog és önpusztítás (Spiegelmann Laura: Édeskevés) október 16-tól 31. A tudomány provokátorai (Alan Sokal Jean Bricmont: Intellektuális imposztorok. Posztmodern értelmiségiek visszaélése a tudománnyal) október 9-től 32. A determináció nagyvárosi tapasztalata (Farkas Tibor: Pártmobil) szeptember 12-től 33. Az olvasás popularizálása (Benyovszky Krisztián: Bevezetés a krimi olvasásába) BUKSZ, nyár (2), Art Lover egy szócikk összeállításához (H. Nagy Péter: A betűcivilizáció szétrobbantása) Élet és Irodalom, július 25, A szív a hang pop version (Varró Dániel: Szívdesszert) Alföld, 2008/7, Értelmiségiek, önsorsrontók és mi, filológusok (Woody Allen: Mellékhatások; Tollatlan jószág; Na, ennyit erről) Élet és Irodalom, május 30, Az irónia közegei (Beke Zsolt: Az irónia hurka) március 9-től. Újraközlés: Szőrös Kő, 2008/5, Érzéki észlelés esztétikai tapasztalat (Nádasdy Ádám: Az az íz) Bárka, 2008/1, Fabula rasa (Németh Zoltán: Állati nyelvek, állati versek) Élet és Irodalom, február 29, Nyelvhús (és a köret) (Németh Zoltán: Parti Nagy Lajos) Alföld, 2007/12, Az élet, a világmindenség, meg minden (Richard Dawkins: Isteni téveszme) Élet és Irodalom, november 23, A diskurzusok retorikája: redundanciák, kánonok és interakciók mint kulturalitás (H. Nagy Péter: Paraziták; Hibridek) Prae, 2007/3, A politika esztétikája? Jegyzetek Sári B. László A hattyú és a görény című kötetéhez (Sári B. László: A hattyú és a görény) Kalligram, 2007/11, Retúrjeggyel a szövegbe (Paul Auster: Utazások a szkriptóriumban) Élet és Irodalom, 2007 október 5, Kód, performancia, közeg (K. Ludwig Pfeiffer: A mediális és az imaginárius) BUKSZ, 2007/3,

5 46. Bocsánat, nem téves. Kódvegyítés, metanarráció és a humánmítosz felbomlása Stephen King A mobil című regényében. Prae, 2007/2, A szivárvány (fel-, meg-)bontása (Vida Gergely: Rokokó karaoke) Bárka, 2007/3, Értéktávlatok és az új lírai köznyelv. Stratégiák és lehetőségek (Málik Roland: Ördög; Mogyorósi László: Ingajárat a valóságba) április 2-től. 49. A Mészöly-kánon rendje, új határvonalak nélkül (Görözdi Judit: Hangyasírás, csillagmorajlás. Elhallgatásalakzatok Mészöly Miklós írásaiban; N. Tóth Anikó: Szövegvándor. Közelítések Mészöly Miklós prózájához) január 22-től. Újraközlés: Szőrös kő, 2007/1, Ablak jövőre, jelenre, (m)ultra (Térey János: Ultra) Kalligram, 2007/1, Minden, amit a szexről tudni akarsz (Udvariatlan szerelem. A középkori obszcén költészet antológiája.) Élet és Irodalom, január 26, Kultusz és szemponthiány. Woody Allen recepciójáról. Szőrös Kő, 2006/ Egymásra komponált hangok (Kovács András Ferenc: Hazatérés Hellászból) Alföld, 2006/11, Konc n ráció (Rácz I. Péter: Bizonyos értelemben) Élet és Irodalom, július 14, A medialitás létmódja (Történelem kultúra medialitás. Szerkesztette: Kulcsár Szabó Ernő, Szirák Péter) Iskolakultúra, 2006/3, Tangó és Tarantino Szúnyogréten (Wizner Vég Balázs: Az argentin nő) Élet és Irodalom, március 24, Apokrif iratok (Halmai Tamás: Amsterdam Blue) Élet és Irodalom, január 13, Vándorlások kora (H. Nagy Péter: Féregjáratok) Alföld, 2006/3, Amiről lehet, és amiről nincs már mit mondani (Závada Pál: A fényképész utókora) Alföld, 2005/7, A közép keresése (Tőzsér Árpád: Milétoszi kumisz) Prae, 2004/4, A megértés vitái (Somorjai Disputa 1. Az élő szlovákiai magyar írásbeliség c. szimpózium előadásai. Szerkesztette: Csanda Gábor) Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2004/2, New York-i útvesztők (Horváth Viktor: ÁT avagy New York-variációk) Élet és Irodalom, június 4, Miről beszélünk, amikor a kánonról beszélünk? (Hansági Ágnes: Klasszikus korszak kánon) Iskolakultúra, 2004/4, Szerkesztés, szöveggondozás 1. Filológia nyilvánosság médiatörténet. Ráció, Budapest, Esemény trauma nyilvánosság. Ráció, Budapest, (szerkesztés, Dánél Mónikával és Fodor Péterrel közösen) 3. Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi műfajok kontextusai. L Harmattan PTE, Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Budapest Pécs, (szövegondozás) 4. Zenei hálózatok. Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában. L Harmatan, Budapest, (szöveggondozás) 5. Prae folyóirat tanulmány- és kritikarovat Hivatkozások, citációs lista Kritikák A metamorfózis retorikáiról 1. Fodor Péter: Érzékcsalódások között, biztos érzékkel. Kalligram, 2010/ Milián Orsolya: Ex libris. Élet és Irodalom, október 22. Kritikák a Töréspontokról 1. Németh Zoltán: Materiális beágyazódások. Kalligram, 2011/11, Nagy Csilla: Kitöltendő hely. Műút (30), 2011, Kritikák Az eltűnés könyvei. Bret Easton Ellisről

6 1. Benedek Márton: Útmutató eltűnéshez. 2. Molnár Gábor Tamás: Az eltűnés könyvei. Bret Easton Ellis. Irodalomtörténet, 2012/4, Somogyi Gyula: Bevezetés az Ellisológiába. Alföld, megjelenés alatt 4. Bollobás Enikő: Szövegbe tűnés, közvetítettség és posztmodernitás, Műút, 2013 (38.), Hományi Péter: A kitakart jelentés, Élet és Irodalom 57. évfolyam (13.), március 29. Hivatkozások 1. Herczeg Ákos: A múzsa-szerepen innen és túl. Ady Endre: Elbocsátó, szép üzenet; Valaki útravált belőlünk, Prae 2014/1, Hivatkozott tanulmány: Médium és olvasás. Nyelv, optika és fikció a modernség költészetében 2. H. Nagy Péter: Materiális törések az ezredforduló költészetében. Magyar Műhely 159. Hivatkozott tanulmány: Jelszerűségemből kifolyólag Modernség hagyomány olvasás Vida Gergely költészetében. 3. Németh Zoltán: Nem értem, miért izgatja Önt Értelmezési kísérletek a 2010-ben megjelent szlovákiai magyar verseskötetekről = Csanda Gábor H. Nagy Péter (szerk.): Közelmúlt. Tanulmányok szlovákiai magyar könyvekről és irodalmi folyamatokról, Opus Könyvek, Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony, 2013, Hivatkozott tanulmány: Jelszerűségemből kifolyólag Modernség hagyomány olvasás Vida Gergely költészetében. 4. Vásári Melinda: Ecce homo. Archívum és atmoszféra (Mészöly Miklós: Film) Prae, 2012/4. Hivatkozott tanulmány: Az intermediális olvasás alakzatai. Prózaolvasás: metonimikusság és a médiumok transzpozíciója. 5. Németh Zoltán: Nem értem, mért izgatja Önt Értelmezési kísérlet a 2010-ben megjelent szlovákiai magyar verseskötetekről. Opus, 2012/1. Hivatkozott tanulmány: Jelszerűségemből kifolyólag Modernség hagyomány olvasás Vida Gergely költészetében. 6. Balajthy Ágnes: Agyában Pest. A Blahaz Lujza tér. Budapest-olvasatok Térey János Protokoll című művében. Prae, 2011/4. Hivatkozott tanulmány: A tér nyelve A nyelv tere. Fiatal prózairodalmunkról 7. Herczeg Ákos: Útrakelés útraválás. Gondolatok az ezredforduló magyar irodalmának tendenciái körül. Prae, 2011/4. Hivatkozott tanulmány: A tér nyelve A nyelv tere. Fiatal prózairodalmunkról 8. Herczeg Ákos: Útrakelés útraválás. Gondolatok az ezredforduló magyar irodalmának tendenciái körül. Prae, 2011/4. Hivatkozott kritika: Szex, drog, önpusztítás (Spiegelmann Laura: Édeskevés) 9. Gaborják Ádám: Horrorra akadva. Adaptáció, ismétlés, kísérteties Vida Gergely Horror klasszikusok című könyvében. Apertura elektronikus folyóirat. Hivatkozott tanulmány: Jelszerűségemből kifolyólag Modernség hagyomány olvasás Vida Gergely költészetében. 10. Herczeg Ákos: Válogatott szorongások. Debreceni Disputa, február. Hivatkozott kritika: Szép embertelenség. 11. Lénárt Tamás: A szó kép probléma és a technikai médiumok. Alföld, 2010/5. Hivatkozott tanulmány: Az intermediális olvasás alakzatai. Prózaolvasás: metonimikusság és a médiumok transzpozíciója. 12. Lapis József: Enyhe mámor. Alföld, 2009/12. Hivatkozott tanulmány: költőből van töltőtoll. Mediális hurkok Kispál-dalokban (= A metamorfózis retorikái) 13. Seress Ákos: Irodalmi sakkjátszmák. Prae, 2009/3, 104. Hivatkozott tanulmány: A mém olvasása. Memetika és irodalom(tudomány) 14. Kisantal Tamás: A kritika az kritika, az kritika az kritika. Prae, 2009/3, 96. Hivatkozott tanulmány: A kultuszképzés alakzatai. Ideológiai konstrukciók a populáris zene kritikájában. 15. Németh Zoltán: Obszcén női önéletrajz tükörben. Alföld, 2009/5, 122. Hivatkozott kritikák: Szex, drog és önpusztítás (Spiegelmann Laura: Édeskevés) valamint Perverz szinglik, romantikus álnevek (Spiegelmann Laura: Édeskevés könyvkritika) 16. Darvasi Ferenc: Volt (?) egyszer (?) egy prózafordulat (?) Kalligram, 2009/4, Hivatkozott tanulmány: Az intermediális olvasás alakzatai. Prózaolvasás: metonimikusság és a médiumok transzpozíciója 17. Péter Árpád: A mémek és a logika. Korunk, 2009/4. Hivatkozott tanulmány: Memetika és irodalom(tudomány) 18. H. Nagy Péter: Mém Wars. AB-ART Kiadó, Pozsony, Hivatkozott kritika: Az élet, a világmindenség meg minden (Richard Dawkins: Isteni téveszme) 19. Boros Ambrus: A legújabb Partitúráról. Új Szó, január 25, hivatkozott tanulmány: A kultuszképzés alakzatai. Ideológiai konstrukciók a populáris zene kritikájában 20. Vida Gergely: Nonszensz történetek februártól, újrtaközlés: Csanda Gábor H. Nagy Péter (szerk.): Közelmúlt. Tanulmányok szlovákiai magyar könyvekről és irodalmi folyamatokról, Opus Könyvek,

7 Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony, 2013, Hivatkozott kritika: Fabula rasa (Németh Zoltán: Állati nyelvek, állati versek) 21. Urfi Péter: Mozgolódás és figyelem január 5-től, hivatkozott tanulmány: költőből van töltőtoll. Mediális hurkok Kispál-dalokban 22. Lapis József: Hol az igazság? november 26-tól, hivatkozott tanulmány: Irodalomtörténet, irodalomtudomány és az igazság medialitása 23. Valuska László: A nagy árokbetemető regény november 11-től, hivatkozott kritika: A determináció nagyvárosi tapasztalata (Farkas Tibor: Pártmobil) 24. Lapis József: Misztérium júliustól, hivatkozott kritika: A szív a hang pop version (Varró Dániel: Szívdesszert) 25. Tőzsér Árpád: Klumpa. Szőrős Kő, 2007/6. Hivatkozott tanulmány: Líra, vita, hagyomány 26. Beke Zsolt: Minőség és dilettantizmus. A szlovákiai magyar irodalom egy éve. Hivatkozott tanulmány: Líra, vita, hagyomány 27. Csanda Gábor: A Szőrös Kő a negyvenes bűvöletében, Új szó, Szalon, szeptember 8, 13. Hivatkozott tanulmány: s ami a legtragikusabb az életben, az az egyenes vonal 28. Csanda Gábor: A Szőrös Kő a negyvenes bűvöletében, Új szó, Szalon, szeptember 8, 13. Hivatkozott tanulmány: Líra, vita, hagyomány 29. Fekete J. József: A fikció ártalmatlan térségeiben, február 12-től, hivatkozott tanulmány: Démonok szabadon. A horror utolsó paradigmaváltása 30. Sánta Szilárd: Áttételek (H. Nagy Péter: Paraziták), Új Szó, Könyvjelző, július 20, 7. Hivatkozott kritika: Vándorlások kora (H. Nagy Péter: Féregjáratok) 31. Bombitz Attila: Mielőtt elsötétül Tanulmány Závada Pálról, Híd, 2005/9, kötetben: uő: Akiket ismerünk, akiket sohasem látunk, Kalligram, Pozsony, Hivatkozott kritika: Amiről lehet, és amiről nincs már mit mondani (Závada Pál: A fényképész utókora) 32. Tófalvy Tamás: Árnyékbokszolók. Közösség- és ellenségképző stratégiák though guy hardcore dalszövegekben, Szoc.reál, 2005 október, 10. szám, 55. Hivatkozott tanulmány: Identitástudat és normaképzés a heavy metal szubkultúrában. 33. Havasréti József: A kaleidoszkópon kívül/belül: a kritikai kultúrakutatás Magyarországon, Helikon, 2005/1-2, 158, 163. Hivatkozott tanulmány: Démonok szabadon. 34. Havasréti József: A kaleidoszkópon kívül/belül: a kritikai kultúrakutatás Magyarországon, Helikon, 2005/1-2, 155, 158, 163. Hivatkozott tanulmány: Identitástudat és normaképzés a heavy metal szubkultúrában. 35. H. Nagy Péter: Hubbard horrorja: Rettegés, Prae, 2004/1, 25. Hivatkozott tanulmány: Egy rémtörténet poétikája.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 Április 21. csütörtök 15.00 15.30 Teátrum 15.30 16.00 Teátrum A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ünnepélyes megnyitója

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 Április 21. csütörtök 15.00 15.30 Teátrum 15.30 16.00 Teátrum A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ünnepélyes megnyitója

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Publikációim listája

Publikációim listája Publikációim listája Könyvek 1. Diskurzusok összjátéka (Tanulmányok, kritikák), Balassi Kiadó, Bp., 2001. 2. Garaczi László (monográfia), Kalligram, Pozsony, 2002. 3. A csúf másik (Kosztolányi Dezső :

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I.

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I. BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I. 1. szept. 16. 2. szept. 23. 3. szept. 30. 4. okt. 7. 5. okt. 14. 6. okt. 21. 7. nov. 4. 8. nov. 11. 9. nov. 18. 10. nov. 25. 11. dec. 2. 12. dec. 9. 13. dec.

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve

2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve 2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve Időpont: 2010. április 24. Helyszín: BEAC- XI. Ker. Bogdánffy u. 10 Rendező: ELTE ADSK Résztvevő intézmények: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

2008.12.31-ei ranglista 1993-ban születtek 50 m-es

2008.12.31-ei ranglista 1993-ban születtek 50 m-es 50 m-es fiú gyorsúszás 1 Biczó Bence 1993 PécsVSI SE 0:24.61 2 Keidl Péter 1993 PécsVSI SE 0:24.90 3 Nagy Milán 1993 Szegedi UE 0:25.39 4 Csütörtöki Marcell 1993 BVSC-Zugló 0:25.41 5 Füzesy Dávid 1993

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

Előzetes rangsor szakmánként

Előzetes rangsor szakmánként 74660449097 Németh Valentina Cukrász 1 74396630381 Szakács Lucia Cukrász 76900738877 Horváth Andrea Cukrász 1 75442543927 Rajki Miklós Cukrász 76483314489 Rövid Anett Cukrász 1 76676832120 Horváth Eszter

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 2013. december 21. 17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 10 futórendezvény 4 streetball-kupa és dobóverseny 2 kerékpáros teljesítménytúra 1 gyalogos teljesítménytúra 1 12+1 program DÖKE-tagok részvételével

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Makó, 2007. március 23-25. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,600 45,800 46,900 140,300 2 Szeged Arany János Ált. Isk. 45,450 45,300 46,250 137,000 3 Budapest Ének-Zenei és

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT

MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT 1 178 Kőszegi Krisztián HUN TREK SE Master1 1:31:13 2 137 Nagy Péter HUN Mecsek Maraton Team Felnőtt 1:34:18 3 228 Szabó Dávid Márkó HUN Mecsek Maraton Team Master1 1:34:34

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Kós Anna 7A 125,3 2 Nagy Roland 7A 113,0 3 Varga Doroti Napsugár 7C 111,0 4 Kasza Péter 7A 94,3 5 Horváth Lili 7C 93,7 6 Ferentzi Zoé 7C 92,7 7 Vu Thu Hien 7C 92,7 8 Bottlik Jákim 7A 91,7

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok

Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok 2007. július 7. Tata Versenybírósági ülés kezdete: 2007. július 7. 7. 30 9:00 K-1 férfi serdülő VI. kcs. 2000m 1 Allaga Tamás Építők 2 Antal Bálint Nagymaros 3 Kun

Részletesebben

Rakparti Szlalomparty 2013. Kategória. 2013.04.21. Budapest, Műegyetem Rakpart KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results HH

Rakparti Szlalomparty 2013. Kategória. 2013.04.21. Budapest, Műegyetem Rakpart KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results HH HH Hátsókerék hajtású kategória 69 HUN Spankó András BMW 325 00:02:04,563 01:03,125 ( 0 ) 01:02,094 ( 0 ) 01:02,469 ( 0 ) 93 HUN Tóth András BMW E30 00:02:17,656 01:14,203 ( 0 ) 01:09,328 ( 0 ) 01:08,328

Részletesebben

Atlétika egyéni verseny III-IV. kcs. 2012. 05. 09. Mór III.kcs.lány Helyezés Név Iskola Eredmény/sec 60 méter

Atlétika egyéni verseny III-IV. kcs. 2012. 05. 09. Mór III.kcs.lány Helyezés Név Iskola Eredmény/sec 60 méter Atlétika egyéni verseny III-IV. kcs. 2012. 05. 09. Mór III.kcs.lány Helyezés Név Iskola Eredmény/sec 60 méter 1. Frey Katalin Zimmermann 9,04 2. Horváth Lili Bakonycsernye 9,22 3. Mezei Krisztina Radnóti

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. legutóbbi módosítás: 2012.12.07. Mátyus Imre, MA. E-mail: matyusimre@gmail.com Weboldal: http://matyusimre.hu

Szakmai önéletrajz. legutóbbi módosítás: 2012.12.07. Mátyus Imre, MA. E-mail: matyusimre@gmail.com Weboldal: http://matyusimre.hu legutóbbi módosítás: 2012.12.07. Mátyus Imre, MA E-mail: matyusimre@gmail.com Weboldal: http://matyusimre.hu Személyes adatok Születési hely, idő: Salgótarján, 1979. február 23. Szakmai adatok Végzettség:

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda ZENEELMÉLET, FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Győrffy Katalin, Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Rinkó Sándor 9.A zeneelmélet 9. Győrffy Katalin Gergely

Részletesebben

Újratöltve : a mindennapi élet mint téma és mint keret

Újratöltve : a mindennapi élet mint téma és mint keret Újratöltve : a mindennapi élet mint téma és mint keret A PTE BTK TMI Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének konferenciája a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005 jelű, Jól-lét az információs társadalomban

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

78 Ironman a Polythlonban

78 Ironman a Polythlonban 1635 2014 379 év 1898 2014 116 év 78 Ironman a Polythlonban 1987 2014 27 év 1990 2014 24 év Ács Viktor (1985) Nagyatád (2009) 11:26:07 Nagyatád (2010) 13:19:01 Ambach Balázs (1983) Nagyatád (2013) 13:49:03

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny Kajak-kenu Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny K1 férfi U23 1000m 1 Doba Richárd Alfréd Bomba-AVSE 03:13.45 2 Fodor Dániel Építők-MDKC 03:17.19 3 Nagy Gergő UKSC 03:17.43 K1 férfi U23 500m

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

DEMETER ZSUZSA. Tel.: 00-40-740-218.647 Kisbács (Baciu), nr. 313A, K1, ap. 7. E-mail: aszusz@yahoo.com

DEMETER ZSUZSA. Tel.: 00-40-740-218.647 Kisbács (Baciu), nr. 313A, K1, ap. 7. E-mail: aszusz@yahoo.com Tel.: 00-40-740-218.647 Kisbács (Baciu), nr. 313A, K1, ap. 7. E-mail: aszusz@yahoo.com DEMETER ZSUZSA Személyi adatok Név: Demeter Zsuzsa Születési dátum: 1977. 12. 12. Születési hely: Székelyudvarhely

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben