Személyi adatok. Tanulmányok. Név L. Varga Péter (PhD) Előző munkahelyek. Anyanyelv Egyéb nyelv(ek) Telefonszám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi adatok. Tanulmányok. Név L. Varga Péter (PhD) Előző munkahelyek. Anyanyelv Egyéb nyelv(ek) Telefonszám +36 70 431 67 16 kultikus@gmail."

Átírás

1 Személyi adatok Név L. Varga Péter (PhD) Telefonszám Állampolgárság magyar Születési dátum Tanulmányok Előző munkahelyek 2009: Ph.D. (summa cum laude) : Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, irodalomtudományi doktori program; : Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, irodalom- és kultúratudományi doktori program : magyar szakos bölcsész és tanár; Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (diploma: jeles) : kommunikációs szakember; Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (diploma: kiváló) Ösztöndíjak: 2014: NKA alkotói ösztöndíj 2011: Móricz Zsigmond-ösztöndíj : PhD-ösztöndíj : Köztársasági Ösztöndíj : Pro Renovanda Ösztöndíj : Vasvári Pál Gimnázium, Székesfehérvár : Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék: tudományos munkatárs : Opus folyóirat, munkatárs : Magyar Rádió Zrt., Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, elemző : Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék: tudományos segédmunkatárs : Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, óraadó 2007-: Prae irodalmi folyóirat: szerkesztő 2007-: Partitúra irodalomtudományos folyóirat, szerkesztőbizottsági tag : Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék: megbízott előadó Anyanyelv Egyéb nyelv(ek) magyar német angol

2 Publikációs lista L. Varga Péter Könyv 1. Az értelem rácsai. Esemény, filológia, megértés az irodalomban. Palimpszeszt Prae.hu, Budapest, Az eltűnés könyvei. Bret Easton Ellis (Fodor Péterrel közösen) Palimpszeszt Prae.hu, Budapest, Töréspontok. Materiális effektusok a szövegben. (Tanulmányok, kritikák) Nap Kiadó, Dunaszerdahely, A metamorfózis retorikái. Tudomány, diszkurzus, medialitás az irodalomban és az olvasásban. (Tanulmányok, kritikák) JAK PRAE.HU, Könyvfejezet 1. Színre vitt terror. 9/11 médiaarcheológiája = Bónus Tibor Lőrincz Csongor Szirák Péter (szerk.): A forradalom ígérete? Történelmi és nyelvi események kereszteződései, Ráció, Budapest, Kánonképző csataterek. Lengyel Péter Ogg második bolygójának fogadtatásához. Radványszky Anikó (szerk.), Figyeljétek a mesélő embert Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről, Ráció, Budapest, 2013, Esemény, rögzítés és tapasztalat szétkapcsolása. Dilemmák az Ellis-életmű olvasásában. (Fodor Péterrel közösen) = Dánél Mónika Fodor Péter L. Varga Péter (szerk.): Esemény trauma nyilvánosság. Ráció, Budapest, 2012, A kultuszképzés alakzatai. Ideológiai konstrukciók a populáris zene kritikájában. = Tófalvy Tamás Kacsuk Zoltán Vályi Gábor (szerk.): Zenei hálózatok. Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában. L Harmatan, Budapest, 2011, Líra, hagyomány, vita. A Hagyománytörténés, és amit ez a szó jelent. = H. Nagy Péter (szerk.): Hagyománytör(tén)és. Vita a szlovákiai magyar líra értelmezhetőségéről. Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony, 2011, Jelszerűségemből kifolyólag Modernség hagyomány olvasás Vida Gergely költészetében. Opus, 2010/3, Újraközlés: Balogh Endre Darabos Enikő (szerk.): Bizarr játékok. Fiatal irodalomtörténészek fiatal írókról-költőkről. JAK + Prae.hu, Budapest, 2010, Médium és olvasás. Nyelv, optika és fikció a modernség költészetében. = Juhász R. József H. Nagy Péter (szerk.): A Kassák-kód. Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony, 2008, A kultuszképzés alakzatai. Ideológiai konstrukciók a populáris zene kritikájában = Bárány Tibor Rónai András (szerk.): Az olvasó lázadása. Kritika, vita, internet. Kalligram, Pozsony, 2008, Az intermediális olvasás alakzatai. Prózaolvasás: metonimikusság és a médiumok transzpozíciója. = Györffy Miklós Kelemen Pál Palkó Gábor (szerk.): Prózafordulat, Kijárat Kiadó, Budapest, 2008, Kánonképző csataterek. Lengyel Péter Ogg második bolygójának fogadtatásához. = H. Nagy Péter (szerk.): Idegen univerzumok, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2007, Tanulmány 1. A vetített emlékezet beszéde. Film(kép), optika és nyelv Vida Gergely Horror klasszikusok című verseskötetében. Alföld, 2014/4, Színre vitt terror. 9/11 médiaarcheológiája, Kalligram, 2014/3, A múlt jelene, a jelen múltja. Opus, 2013/5, Költészet és médiumok. Adalékok a kortárs magyar líra történeti narratíváihoz. Opus, 2012/5, A nem értés mesterkurzusa. Bret Easton Ellis: A vonzás szabályai. Partitúra, 2012/2, (Fodor Péterrel közösen) 6. Esemény, rögzítés és tapasztalat szétkapcsolása. Dilemmák az Ellis-életmű olvasásában. Opus, 2012/4, (Fodor Péterrel közösen) 7. játszik minden, ami él. A Tolsztoj-narratíva felszámolása Pelevin T.-jében. Alföld, 2012/1,

3 8. Itt eltűnhetsz. Eltörlés, átírás és a médiumok áttűnése Bret Easton Ellis Királyi hálószobák című regényében. (Fodor Péterrel közösen) Prae, 2011/3, Párhuzamos világok. Hozzászólás Schein Gábor tanulmányához modernség és irodalomtörténet-írás kapcsán. Irodalomtörténet, 2011/3, Gépek, emberek, fertőzések. Biológiai sci-fi az irodalomban és a moziban. Medical Tribune, július 29, A szenvedés esztétikái. Valóságeffektusok és felfüggesztésük a metálban. A Vörös Postakocsi, 2010/nyár, Jelszerűségemből kifolyólag Modernség hagyomány olvasás Vida Gergely költészetében. Opus, 2010/3, A tér nyelve, a nyelv tere. Fiatal prózairodalmunkról. Alföld, 2009/12, a vak kényszeren kívül más nem jut eszembe Nyelv, emlékezet, idézet Oravecznél. Parnasszus, 2009/4, Medialitás és az érzékek lehengerlése. (Douglas Coupland: X generáció.) Prae, 2009/2, Tudomány, metamorfózis, szöveg. Pelevin metamorjai. Prae, 2009/1, Médium és olvasás. Nyelv, optika és fikció a modernség költészetében = Juhász R. József, H. Nagy Péter (szerk.): A Kassák-kód. Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony, 2008, Újraközlés: Alföld, 2009/7, költőből van töltőtoll. Mediális hurkok Kispál-dalokban. Prae, 2008/3, A kultuszképzés alakzatai. Ideológiai konstrukciók a populáris zene kritikájában. Partitúra, 2008/3, ami kitöltendő hely marad Adalékok a Tandori-poétika materialitásához. Parnasszus, 2008/3, A mém olvasása. Memetika és irodalom(tudomány). Prae, 2008/2, Irodalomtudomány, irodalomtörténet és az igazság medialitása. Diszciplínaközi kitekintés az irodalomértés helyzetére. Alföld, 2008/11, És csak parancsod éljen egyedűl agyam könyvében. Az emlékezés betűi: szöveg, anyag és Bret Easton Ellis mint metalepszis a Holdparkban. Partitúra, 2008/1, A játék médiumai. Mészáros Otto: Poemateria. Szőrös Kő, 2007/6, Írás, bevésődés, dallam. Költészettörténeti vázlat szövegre és hangra. Kalligram, 2007/12, A Kassák-kód felnyitása. Jegyzetek az avantgárd hagyomány kortárs újraírásaihoz. Parnasszus, 2007/ősz, Líra, hagyomány, vita. A Hagyománytörténés, és amit ez a szó jelent. Szőrös Kő, 2007/3, s ami a legtragikusabb az életben, az az egyenes vonal Jegyzetek Kassákhoz, az avantgárdhoz és az intermedialitáshoz. Szőrös Kő, 2007/3, Az intermediális olvasás alakzatai. Médiumköziség a líra- és prózaértésben. Alföld, 2007/4, leírni engem nem lehet Szubjektum, szöveg és hang Tankcsapda-dalokban. Prae, 2006/3, Medialitás és hermeneutika. Az esztétikai tapasztalat medialitása című kötetről, BUKSZ, 2006/3, Kamera által. A médiumköziség tapasztalata Bret Easton Ellis Glamoráma című regényében. Partitúra, 2006/2, A jég hátán is megél. Christoph Ransmayr és a posztmodern kalandregény. Prae, 2006/2, Képiség, intermedialitás, identifikáció a metálzenei kultúrában. Prae, 2005/3, Kánonképző csataterek. Lengyel Péter Ogg második bolygójának fogadtatásához. Prae, 2004/1, Démonok szabadon. A horror utolsó paradigmaváltása. Prae, 2004/1, Identitástudat és normaképzés a heavy metál szubkultúrában. A Metal Hammer magazin retorikája. Prae, 2003/3, Egy rémtörténet poétikája. Kalligram, 2003/9, Szakkritika, recenzió 1. Ex libris (Kemény István: A királynál; Szvoren Edina: Nincs, és ne is legyen; Németh Zoltán: A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája; Milián Orsolya: Átlépések) Élet és Irodalom, február 22, Költői tudomány (Richard Dawkins: A valóság varázsa) Opus, 2012/6. 3. A világvége parti (Douglas Coupland: A generáció) Kalligram, 2012/10, Ex libris (Édes hazám antológia; Szép versek 2012; Kántor Péter: Köztünk maradjon; Harmath Artemisz: Kacér romok) Élet és Irodalom, szeptember 28, Hans Ulrich Gumbrecht: A jelenlét előállítása. Amit a jelentés nem közvetít. BUKSZ, tél (4),

4 6. A hallgatás megértése (Orcsik Roland: Mahler letöltve) Műút (29), 2011, Nyelvbe vágó hús (Németh Zoltán: Boldogságtelep, vetélőgépben) Élet és Irodalom, szeptember 2, Ex libris (Vida Gergely: Horror klasszikusok; Lanczkor Gábor: Hétsarkúkönyv; Barak László: A halálnepper; Csehy Zoltán: Hárman az ágyban) Élet és Irodalom, augusztus 5, Könyvvé lett világ (Kovács András Ferenc: Bohócöröklét) május 5-től (Újraközlés: Opus, 2011/4, Morál és esemény (Raymond Carver: Kezdők) Kalligram, 2011/4, Médium, hang, esztétika. Zeneiség a mediális technológiák korában. BUKSZ, ősz (3), Felvillantott szögletekből a világ és én (Györffi Réka: Tengerajtó) Alföld, 2010/11, Élő észt a Pluralica tolmácsoládában (Pluralica: kortárs észt antológia) Prae, 2010/3, Költői recept? (Szabó T. Anna: Villany) szeptember 23-tól 15. Áttetsző felületek (futóinterpretáció) (Sopotnik Zoltán: Futóalbum) Műút, 2010/020, Médiaisten és a komment (Balogh Endre: A parazita) Alföld, 2010/6, Az igazság ideát van (Richard Dawkins: A legnagyobb mutatvány. Az evolúció bizonyítékai) Élet és Irodalom, január 22, A rossz hangulat esztétikája (Krusovszky Dénes: Elromlani milyen) Kalligram, december, Részben egész (Kántor Péter: Megtanulni élni) december 3-tól 20. itt másként lakik a szép (Pollágh Péter: Vörösróka) Élet és Irodalom, november 13, szép embertelenség (Bajtai András: Betűember) Élet és Irodalom, október 9, kép zuhog át a szón (Kovács András Ferenc: Sötét tus, néma tinta) augusztus 11-től. Újraközlés: Opus, 2009/2, Egzotikum és ismerősség (A modern brazil elbeszélés antológiája) Kalligram, 2009/7, Metallica és filozófia? (William Irwin szerk.: Metallica és filozófia) április 15-től 25. Szürreál élet és halál (Tim Burton: Rímbörtön avagy az Osztrigasrác mélabús halála), március 18-tól. Újraközlés: Opus, 2010/2, Laura álarca (Spiegelmann Laura: Édeskevés) Csillagszálló, 4. évfolyam, 2. szám, Ez csak játék (Tandori Dezső: Torlandó szörfpóker) Kalligram, 2008/11, Élet egyenlő boldogság (Cserna-Szabó András: Puszibolt) november 14-től 29. Nietzsche diétáskönyve és a posztmodern öltöny (Woody Allen: Kész anarchia) november 5-től 30. Szex, drog és önpusztítás (Spiegelmann Laura: Édeskevés) október 16-tól 31. A tudomány provokátorai (Alan Sokal Jean Bricmont: Intellektuális imposztorok. Posztmodern értelmiségiek visszaélése a tudománnyal) október 9-től 32. A determináció nagyvárosi tapasztalata (Farkas Tibor: Pártmobil) szeptember 12-től 33. Az olvasás popularizálása (Benyovszky Krisztián: Bevezetés a krimi olvasásába) BUKSZ, nyár (2), Art Lover egy szócikk összeállításához (H. Nagy Péter: A betűcivilizáció szétrobbantása) Élet és Irodalom, július 25, A szív a hang pop version (Varró Dániel: Szívdesszert) Alföld, 2008/7, Értelmiségiek, önsorsrontók és mi, filológusok (Woody Allen: Mellékhatások; Tollatlan jószág; Na, ennyit erről) Élet és Irodalom, május 30, Az irónia közegei (Beke Zsolt: Az irónia hurka) március 9-től. Újraközlés: Szőrös Kő, 2008/5, Érzéki észlelés esztétikai tapasztalat (Nádasdy Ádám: Az az íz) Bárka, 2008/1, Fabula rasa (Németh Zoltán: Állati nyelvek, állati versek) Élet és Irodalom, február 29, Nyelvhús (és a köret) (Németh Zoltán: Parti Nagy Lajos) Alföld, 2007/12, Az élet, a világmindenség, meg minden (Richard Dawkins: Isteni téveszme) Élet és Irodalom, november 23, A diskurzusok retorikája: redundanciák, kánonok és interakciók mint kulturalitás (H. Nagy Péter: Paraziták; Hibridek) Prae, 2007/3, A politika esztétikája? Jegyzetek Sári B. László A hattyú és a görény című kötetéhez (Sári B. László: A hattyú és a görény) Kalligram, 2007/11, Retúrjeggyel a szövegbe (Paul Auster: Utazások a szkriptóriumban) Élet és Irodalom, 2007 október 5, Kód, performancia, közeg (K. Ludwig Pfeiffer: A mediális és az imaginárius) BUKSZ, 2007/3,

5 46. Bocsánat, nem téves. Kódvegyítés, metanarráció és a humánmítosz felbomlása Stephen King A mobil című regényében. Prae, 2007/2, A szivárvány (fel-, meg-)bontása (Vida Gergely: Rokokó karaoke) Bárka, 2007/3, Értéktávlatok és az új lírai köznyelv. Stratégiák és lehetőségek (Málik Roland: Ördög; Mogyorósi László: Ingajárat a valóságba) április 2-től. 49. A Mészöly-kánon rendje, új határvonalak nélkül (Görözdi Judit: Hangyasírás, csillagmorajlás. Elhallgatásalakzatok Mészöly Miklós írásaiban; N. Tóth Anikó: Szövegvándor. Közelítések Mészöly Miklós prózájához) január 22-től. Újraközlés: Szőrös kő, 2007/1, Ablak jövőre, jelenre, (m)ultra (Térey János: Ultra) Kalligram, 2007/1, Minden, amit a szexről tudni akarsz (Udvariatlan szerelem. A középkori obszcén költészet antológiája.) Élet és Irodalom, január 26, Kultusz és szemponthiány. Woody Allen recepciójáról. Szőrös Kő, 2006/ Egymásra komponált hangok (Kovács András Ferenc: Hazatérés Hellászból) Alföld, 2006/11, Konc n ráció (Rácz I. Péter: Bizonyos értelemben) Élet és Irodalom, július 14, A medialitás létmódja (Történelem kultúra medialitás. Szerkesztette: Kulcsár Szabó Ernő, Szirák Péter) Iskolakultúra, 2006/3, Tangó és Tarantino Szúnyogréten (Wizner Vég Balázs: Az argentin nő) Élet és Irodalom, március 24, Apokrif iratok (Halmai Tamás: Amsterdam Blue) Élet és Irodalom, január 13, Vándorlások kora (H. Nagy Péter: Féregjáratok) Alföld, 2006/3, Amiről lehet, és amiről nincs már mit mondani (Závada Pál: A fényképész utókora) Alföld, 2005/7, A közép keresése (Tőzsér Árpád: Milétoszi kumisz) Prae, 2004/4, A megértés vitái (Somorjai Disputa 1. Az élő szlovákiai magyar írásbeliség c. szimpózium előadásai. Szerkesztette: Csanda Gábor) Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2004/2, New York-i útvesztők (Horváth Viktor: ÁT avagy New York-variációk) Élet és Irodalom, június 4, Miről beszélünk, amikor a kánonról beszélünk? (Hansági Ágnes: Klasszikus korszak kánon) Iskolakultúra, 2004/4, Szerkesztés, szöveggondozás 1. Filológia nyilvánosság médiatörténet. Ráció, Budapest, Esemény trauma nyilvánosság. Ráció, Budapest, (szerkesztés, Dánél Mónikával és Fodor Péterrel közösen) 3. Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi műfajok kontextusai. L Harmattan PTE, Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Budapest Pécs, (szövegondozás) 4. Zenei hálózatok. Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában. L Harmatan, Budapest, (szöveggondozás) 5. Prae folyóirat tanulmány- és kritikarovat Hivatkozások, citációs lista Kritikák A metamorfózis retorikáiról 1. Fodor Péter: Érzékcsalódások között, biztos érzékkel. Kalligram, 2010/ Milián Orsolya: Ex libris. Élet és Irodalom, október 22. Kritikák a Töréspontokról 1. Németh Zoltán: Materiális beágyazódások. Kalligram, 2011/11, Nagy Csilla: Kitöltendő hely. Műút (30), 2011, Kritikák Az eltűnés könyvei. Bret Easton Ellisről

6 1. Benedek Márton: Útmutató eltűnéshez. 2. Molnár Gábor Tamás: Az eltűnés könyvei. Bret Easton Ellis. Irodalomtörténet, 2012/4, Somogyi Gyula: Bevezetés az Ellisológiába. Alföld, megjelenés alatt 4. Bollobás Enikő: Szövegbe tűnés, közvetítettség és posztmodernitás, Műút, 2013 (38.), Hományi Péter: A kitakart jelentés, Élet és Irodalom 57. évfolyam (13.), március 29. Hivatkozások 1. Herczeg Ákos: A múzsa-szerepen innen és túl. Ady Endre: Elbocsátó, szép üzenet; Valaki útravált belőlünk, Prae 2014/1, Hivatkozott tanulmány: Médium és olvasás. Nyelv, optika és fikció a modernség költészetében 2. H. Nagy Péter: Materiális törések az ezredforduló költészetében. Magyar Műhely 159. Hivatkozott tanulmány: Jelszerűségemből kifolyólag Modernség hagyomány olvasás Vida Gergely költészetében. 3. Németh Zoltán: Nem értem, miért izgatja Önt Értelmezési kísérletek a 2010-ben megjelent szlovákiai magyar verseskötetekről = Csanda Gábor H. Nagy Péter (szerk.): Közelmúlt. Tanulmányok szlovákiai magyar könyvekről és irodalmi folyamatokról, Opus Könyvek, Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony, 2013, Hivatkozott tanulmány: Jelszerűségemből kifolyólag Modernség hagyomány olvasás Vida Gergely költészetében. 4. Vásári Melinda: Ecce homo. Archívum és atmoszféra (Mészöly Miklós: Film) Prae, 2012/4. Hivatkozott tanulmány: Az intermediális olvasás alakzatai. Prózaolvasás: metonimikusság és a médiumok transzpozíciója. 5. Németh Zoltán: Nem értem, mért izgatja Önt Értelmezési kísérlet a 2010-ben megjelent szlovákiai magyar verseskötetekről. Opus, 2012/1. Hivatkozott tanulmány: Jelszerűségemből kifolyólag Modernség hagyomány olvasás Vida Gergely költészetében. 6. Balajthy Ágnes: Agyában Pest. A Blahaz Lujza tér. Budapest-olvasatok Térey János Protokoll című művében. Prae, 2011/4. Hivatkozott tanulmány: A tér nyelve A nyelv tere. Fiatal prózairodalmunkról 7. Herczeg Ákos: Útrakelés útraválás. Gondolatok az ezredforduló magyar irodalmának tendenciái körül. Prae, 2011/4. Hivatkozott tanulmány: A tér nyelve A nyelv tere. Fiatal prózairodalmunkról 8. Herczeg Ákos: Útrakelés útraválás. Gondolatok az ezredforduló magyar irodalmának tendenciái körül. Prae, 2011/4. Hivatkozott kritika: Szex, drog, önpusztítás (Spiegelmann Laura: Édeskevés) 9. Gaborják Ádám: Horrorra akadva. Adaptáció, ismétlés, kísérteties Vida Gergely Horror klasszikusok című könyvében. Apertura elektronikus folyóirat. Hivatkozott tanulmány: Jelszerűségemből kifolyólag Modernség hagyomány olvasás Vida Gergely költészetében. 10. Herczeg Ákos: Válogatott szorongások. Debreceni Disputa, február. Hivatkozott kritika: Szép embertelenség. 11. Lénárt Tamás: A szó kép probléma és a technikai médiumok. Alföld, 2010/5. Hivatkozott tanulmány: Az intermediális olvasás alakzatai. Prózaolvasás: metonimikusság és a médiumok transzpozíciója. 12. Lapis József: Enyhe mámor. Alföld, 2009/12. Hivatkozott tanulmány: költőből van töltőtoll. Mediális hurkok Kispál-dalokban (= A metamorfózis retorikái) 13. Seress Ákos: Irodalmi sakkjátszmák. Prae, 2009/3, 104. Hivatkozott tanulmány: A mém olvasása. Memetika és irodalom(tudomány) 14. Kisantal Tamás: A kritika az kritika, az kritika az kritika. Prae, 2009/3, 96. Hivatkozott tanulmány: A kultuszképzés alakzatai. Ideológiai konstrukciók a populáris zene kritikájában. 15. Németh Zoltán: Obszcén női önéletrajz tükörben. Alföld, 2009/5, 122. Hivatkozott kritikák: Szex, drog és önpusztítás (Spiegelmann Laura: Édeskevés) valamint Perverz szinglik, romantikus álnevek (Spiegelmann Laura: Édeskevés könyvkritika) 16. Darvasi Ferenc: Volt (?) egyszer (?) egy prózafordulat (?) Kalligram, 2009/4, Hivatkozott tanulmány: Az intermediális olvasás alakzatai. Prózaolvasás: metonimikusság és a médiumok transzpozíciója 17. Péter Árpád: A mémek és a logika. Korunk, 2009/4. Hivatkozott tanulmány: Memetika és irodalom(tudomány) 18. H. Nagy Péter: Mém Wars. AB-ART Kiadó, Pozsony, Hivatkozott kritika: Az élet, a világmindenség meg minden (Richard Dawkins: Isteni téveszme) 19. Boros Ambrus: A legújabb Partitúráról. Új Szó, január 25, hivatkozott tanulmány: A kultuszképzés alakzatai. Ideológiai konstrukciók a populáris zene kritikájában 20. Vida Gergely: Nonszensz történetek februártól, újrtaközlés: Csanda Gábor H. Nagy Péter (szerk.): Közelmúlt. Tanulmányok szlovákiai magyar könyvekről és irodalmi folyamatokról, Opus Könyvek,

7 Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony, 2013, Hivatkozott kritika: Fabula rasa (Németh Zoltán: Állati nyelvek, állati versek) 21. Urfi Péter: Mozgolódás és figyelem január 5-től, hivatkozott tanulmány: költőből van töltőtoll. Mediális hurkok Kispál-dalokban 22. Lapis József: Hol az igazság? november 26-tól, hivatkozott tanulmány: Irodalomtörténet, irodalomtudomány és az igazság medialitása 23. Valuska László: A nagy árokbetemető regény november 11-től, hivatkozott kritika: A determináció nagyvárosi tapasztalata (Farkas Tibor: Pártmobil) 24. Lapis József: Misztérium júliustól, hivatkozott kritika: A szív a hang pop version (Varró Dániel: Szívdesszert) 25. Tőzsér Árpád: Klumpa. Szőrős Kő, 2007/6. Hivatkozott tanulmány: Líra, vita, hagyomány 26. Beke Zsolt: Minőség és dilettantizmus. A szlovákiai magyar irodalom egy éve. Hivatkozott tanulmány: Líra, vita, hagyomány 27. Csanda Gábor: A Szőrös Kő a negyvenes bűvöletében, Új szó, Szalon, szeptember 8, 13. Hivatkozott tanulmány: s ami a legtragikusabb az életben, az az egyenes vonal 28. Csanda Gábor: A Szőrös Kő a negyvenes bűvöletében, Új szó, Szalon, szeptember 8, 13. Hivatkozott tanulmány: Líra, vita, hagyomány 29. Fekete J. József: A fikció ártalmatlan térségeiben, február 12-től, hivatkozott tanulmány: Démonok szabadon. A horror utolsó paradigmaváltása 30. Sánta Szilárd: Áttételek (H. Nagy Péter: Paraziták), Új Szó, Könyvjelző, július 20, 7. Hivatkozott kritika: Vándorlások kora (H. Nagy Péter: Féregjáratok) 31. Bombitz Attila: Mielőtt elsötétül Tanulmány Závada Pálról, Híd, 2005/9, kötetben: uő: Akiket ismerünk, akiket sohasem látunk, Kalligram, Pozsony, Hivatkozott kritika: Amiről lehet, és amiről nincs már mit mondani (Závada Pál: A fényképész utókora) 32. Tófalvy Tamás: Árnyékbokszolók. Közösség- és ellenségképző stratégiák though guy hardcore dalszövegekben, Szoc.reál, 2005 október, 10. szám, 55. Hivatkozott tanulmány: Identitástudat és normaképzés a heavy metal szubkultúrában. 33. Havasréti József: A kaleidoszkópon kívül/belül: a kritikai kultúrakutatás Magyarországon, Helikon, 2005/1-2, 158, 163. Hivatkozott tanulmány: Démonok szabadon. 34. Havasréti József: A kaleidoszkópon kívül/belül: a kritikai kultúrakutatás Magyarországon, Helikon, 2005/1-2, 155, 158, 163. Hivatkozott tanulmány: Identitástudat és normaképzés a heavy metal szubkultúrában. 35. H. Nagy Péter: Hubbard horrorja: Rettegés, Prae, 2004/1, 25. Hivatkozott tanulmány: Egy rémtörténet poétikája.

CV - Dr. Fekete Richárd PhD

CV - Dr. Fekete Richárd PhD CV - Dr. Fekete Richárd PhD Dr. Fekete Richárd PhD egyetemi tanársegédirodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet Iroda: A épület, 1213. irodatelefon: 74/528-300/210Email: feketer@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz

Részletesebben

Böhm Gábor szakmai önéletrajza

Böhm Gábor szakmai önéletrajza Böhm Gábor szakmai önéletrajza Dr. Böhm Gábor, PhD egyetemi adjunktus Iskolák - Energetikai Szakképzési Intézet, Paks, 1990-1994 Elektronikai műszerész szak - Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1994-2000

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA nyitott előadások az ELTE BTK-n (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2016/2017. őszi félév 2016. október 10., hétfő 18.00 Digitális bölcsészet szövegen innen és túl I.

Részletesebben

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai 2011-2012 Nyelvtudományi Doktori Iskola Dr. Banczerowski Janusz Felvételi időpontja Felvételi helye Angol nyelvészet Dr. Varga László 2011.

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007 1 Hemmert János Szegedi Tudomány Egyetem 0:23:57 2 Fejes Gábor Budapesti Műszaki Főiskola 0:24:32 3 Horváth Zoltán Pannon Egyetem 0:25:03 4 Melts András Budapesti Gazdasági Főiskola 0:25:59 5 Horváth Roland

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 )

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG 9700SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 8. 2016. év Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) Harangláb Söröző - Nyugat Rádió 3 : 6 ( 1 : 1 ) Rács SE - KÖRY-KER

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam 9.00-10.00 BEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA EA. BTMAN101 Kollár Krisztián Ferdinandy 10.00-12.00 FONETIKA EA. BATMAN102 Kabán Annamária Ferdinandy 14.00-16.00 FILOZÓFIATÖRTÉNET EA. BTSBN001X01 Gáspár Csaba XXXV.

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei Ljudmilla Ulickaja művei a Debreceni Városi Könyvtár fiókkönyvtáraiban Daniel Stein, tolmács Központi Olvasóterem Elsők és utolsók : elbeszélések Petőfi Emlékkönyvtár Kukockij esetei Benedek Elek Könyvtár

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

VEDAC Esti verseny

VEDAC Esti verseny VEDAC Esti verseny 2015.07.31 Férfi 100 m - Időfutam 1. Kása Tibor 1987 HVSE 1. 10,92 2. Pozsgai Dániel 1993 FTC 1. 10,97 3. Orosz Zoltán 1992 TFSE 1. 10,98 4. Pázmándi Zsolt 1995 GEAC 1. 11,17 5. Molnár

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

SRT Gombás - Sejce Rally 2015 MARB Északi Régió 10.futama

SRT Gombás - Sejce Rally 2015 MARB Északi Régió 10.futama MARB Abszolút Végeredmények 3 4 Riskó Dániel Bartha Nándi 5. Kat Toyota Corolla MARB 0:04:23,96 0 0:04:19,32 0 0:04:15,65 0 0:04:14,25 0 0:04:13,56 0 0:00:00,0 0 0:21:26,74 0:00:04,01 0:00:28,45 4 2 Határ

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 Április 21. csütörtök 15.00 15.30 Teátrum 15.30 16.00 Teátrum A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ünnepélyes megnyitója

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 Április 21. csütörtök 15.00 15.30 Teátrum 15.30 16.00 Teátrum A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ünnepélyes megnyitója

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló:

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: 1. Farkas Tamás 4313,179 2. Kucsera Bálint 2345,124 3. Zengő Márk 1445,124 4. Komjáti Zoltán 1382,624 5. Lupis Dániel 1345,124 6. Kovács Gergely 1215,957 7. Róth Barnabás

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Férfi csapat. 14 km Csapat eredmények. Pannonhajsza Csapat: Margitsziget 14 Összidő: 07:10: Csapat: Yakuza Összidő: 07:34:44

Férfi csapat. 14 km Csapat eredmények. Pannonhajsza Csapat: Margitsziget 14 Összidő: 07:10: Csapat: Yakuza Összidő: 07:34:44 1. Csapat: Margitsziget 14 Összidő: 07:10:42 1. 562 Mészáros Tamás 1987 01:46:57 2. 815 Szabó Zsolt 1984 01:47:11 3. 544 Martyin László 1991 01:48:11 4. 392 Karámos András 1989 01:48:23 5. 86 Bölcs Zoltán

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. Baranya Íjásza sorozat eredményei 214. M I N I F I Ú Kis Dániel 5 5 1 Pandur Ákos 47 47 94 Szász Dávid 44 44 Dobor Dávid 41 38 79 Beréti Levente 44 44 Hűber Levente 41 41 Baranya Íjásza sorozat eredményei

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

XII. FAZEKAS KUPA. Kiskunhalas, április 13. I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

XII. FAZEKAS KUPA. Kiskunhalas, április 13. I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szeged Arany János Ált. Isk. 44,700 1 45,400 1 46,900 1 137,000 2 Bácsalmás Vörösmarty Ált. Isk. 44,500 3 44,800 2 45,200 2 134,500 3 Izsák Izsáki ÁMK Táncsics Mihály Ált. Iskolája

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

Verseny megnevezése Időpontja Tanuló neve Osztály Helyezés Tipusa Magyar Nyelvünkben élünk. Bencze Eszter. Dénes Orsolya Bényi Alexandra

Verseny megnevezése Időpontja Tanuló neve Osztály Helyezés Tipusa Magyar Nyelvünkben élünk. Bencze Eszter. Dénes Orsolya Bényi Alexandra Verseny megnevezése Időpontja Tanuló neve Osztály Helyezés Tipusa Magyar Nyelvünkben élünk 2009. XII. 01. 4. hely Kerületi Dénes Orsolya Bényi Alexandra Kerületi Versmondó 2009.XI. 24. Thurn Máté 1. 1.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8)

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, 2011. április 15. 21 iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) 1. Baranyai Benett, Lukács Márton, Péntek Bence Batthyány Lajos

Részletesebben

Fiú 100m síkfutás V. Kcs. Szül.dát. Iskola Eredmény 1. Móricz Bálint PREG 11,2 2. Bagnár Dániel

Fiú 100m síkfutás V. Kcs. Szül.dát. Iskola Eredmény 1. Móricz Bálint PREG 11,2 2. Bagnár Dániel Fiú 100m síkfutás V. Kcs. 1. Móricz Bálint 1995 PREG 11,2 2. Bagnár Dániel 1995 GÉP 11,5 3. Koszti Dániel 1995 BOLYG 11,7 4. Pernyesz Marcell 1995 BOLYG 11,8 5. Mecseki Ádám 1995 NLG 11,9 6. Fáró Jenő

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

FIÚ. I. korcsoport január 1. és utána születettek

FIÚ. I. korcsoport január 1. és utána születettek JEGYZŐKÖNYV A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétikai bajnokságáról 2008. október 07. Budapest, XIII. Tüzér u. Honvéd pálya FIÚ I. korcsoport 1995. január

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I.

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I. BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I. 1. szept. 16. 2. szept. 23. 3. szept. 30. 4. okt. 7. 5. okt. 14. 6. okt. 21. 7. nov. 4. 8. nov. 11. 9. nov. 18. 10. nov. 25. 11. dec. 2. 12. dec. 9. 13. dec.

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa

PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa PE MIK Pengine 30,5 0 0 30,5 1 Schneider Electric ÓE KVK AI Óbudai Mákvirágok 29,5 0 0 29,5 2 Wago SZTE TTIK

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013. M I N I L Á N Y I II I V VI ( legjobb 5 ) 150 Engi Zselyke 50 50 50 150 47 Fliszár Enikő 47 47 M I N I F I Ú I II I V VI ( legjobb 5 ) 241 Kis Dániel 50 44 47 50 50 241 194 Lipusz Bendegúz 50 50 47 47

Részletesebben

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink:

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink: Az ELTE BTK Doktoranduszai bemutatják: Kurzusaink: Pesti Bölcsész Akadémia Kultúrára akadva Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig Labancz Linda Perge Gabriella

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Publikációim listája

Publikációim listája Publikációim listája Könyvek 1. Diskurzusok összjátéka (Tanulmányok, kritikák), Balassi Kiadó, Bp., 2001. 2. Garaczi László (monográfia), Kalligram, Pozsony, 2002. 3. A csúf másik (Kosztolányi Dezső :

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Információ: Koch Gábor Ózd Rallysprint 2. Mikolc Rallysprint 3. Salgó Rallysprint PEUGEOT 306 S

Információ: Koch Gábor Ózd Rallysprint 2. Mikolc Rallysprint 3. Salgó Rallysprint PEUGEOT 306 S Információ: Koch Gábor +-0--. Ózd Rallysprint. Mikolc Rallysprint. Salgó Rallysprint... 0 0 RALLYE - ÉSZAKI RÉGIÓ AMATŐR SOROZAT ÁLLÁSA. versenyző. versenyző HATÁR ATTILA LOSONCZI CSABA FERJÁNCZ ANDRÁS

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 2. Novoszáth Noel 2000 Szegedi Úszó Egylet 0:42,98 131p 5. Pápai Balázs 2000 Szegedi Úszó Egylet 0:45,27 112p 6. Balla Bálint 2000 Szegedi Úszó Egylet 0:45,42 111p 9.

Részletesebben

2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve

2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve 2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve Időpont: 2010. április 24. Helyszín: BEAC- XI. Ker. Bogdánffy u. 10 Rendező: ELTE ADSK Résztvevő intézmények: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Születési év. Helyezés. Úszott idő Név. Születési év. Általános Iskola. Általános Iskola

Születési év. Helyezés. Úszott idő Név. Születési év. Általános Iskola. Általános Iskola Diákolimpia III. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia III. korcsoport 100 m fiú gyors B N N 1. 1,02,35 Ulrich Botond 2001 Béke u. 1. 1,19,40 Balogh Bálint 2001 Béke u. 2. 1,03,61 Paragi Leonárd 2001

Részletesebben