Személyi adatok. Tanulmányok. Név L. Varga Péter (PhD) Előző munkahelyek. Anyanyelv Egyéb nyelv(ek) Telefonszám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi adatok. Tanulmányok. Név L. Varga Péter (PhD) Előző munkahelyek. Anyanyelv Egyéb nyelv(ek) Telefonszám +36 70 431 67 16 kultikus@gmail."

Átírás

1 Személyi adatok Név L. Varga Péter (PhD) Telefonszám Állampolgárság magyar Születési dátum Tanulmányok Előző munkahelyek 2009: Ph.D. (summa cum laude) : Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, irodalomtudományi doktori program; : Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, irodalom- és kultúratudományi doktori program : magyar szakos bölcsész és tanár; Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (diploma: jeles) : kommunikációs szakember; Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (diploma: kiváló) Ösztöndíjak: 2014: NKA alkotói ösztöndíj 2011: Móricz Zsigmond-ösztöndíj : PhD-ösztöndíj : Köztársasági Ösztöndíj : Pro Renovanda Ösztöndíj : Vasvári Pál Gimnázium, Székesfehérvár : Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék: tudományos munkatárs : Opus folyóirat, munkatárs : Magyar Rádió Zrt., Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, elemző : Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék: tudományos segédmunkatárs : Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, óraadó 2007-: Prae irodalmi folyóirat: szerkesztő 2007-: Partitúra irodalomtudományos folyóirat, szerkesztőbizottsági tag : Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék: megbízott előadó Anyanyelv Egyéb nyelv(ek) magyar német angol

2 Publikációs lista L. Varga Péter Könyv 1. Az értelem rácsai. Esemény, filológia, megértés az irodalomban. Palimpszeszt Prae.hu, Budapest, Az eltűnés könyvei. Bret Easton Ellis (Fodor Péterrel közösen) Palimpszeszt Prae.hu, Budapest, Töréspontok. Materiális effektusok a szövegben. (Tanulmányok, kritikák) Nap Kiadó, Dunaszerdahely, A metamorfózis retorikái. Tudomány, diszkurzus, medialitás az irodalomban és az olvasásban. (Tanulmányok, kritikák) JAK PRAE.HU, Könyvfejezet 1. Színre vitt terror. 9/11 médiaarcheológiája = Bónus Tibor Lőrincz Csongor Szirák Péter (szerk.): A forradalom ígérete? Történelmi és nyelvi események kereszteződései, Ráció, Budapest, Kánonképző csataterek. Lengyel Péter Ogg második bolygójának fogadtatásához. Radványszky Anikó (szerk.), Figyeljétek a mesélő embert Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről, Ráció, Budapest, 2013, Esemény, rögzítés és tapasztalat szétkapcsolása. Dilemmák az Ellis-életmű olvasásában. (Fodor Péterrel közösen) = Dánél Mónika Fodor Péter L. Varga Péter (szerk.): Esemény trauma nyilvánosság. Ráció, Budapest, 2012, A kultuszképzés alakzatai. Ideológiai konstrukciók a populáris zene kritikájában. = Tófalvy Tamás Kacsuk Zoltán Vályi Gábor (szerk.): Zenei hálózatok. Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában. L Harmatan, Budapest, 2011, Líra, hagyomány, vita. A Hagyománytörténés, és amit ez a szó jelent. = H. Nagy Péter (szerk.): Hagyománytör(tén)és. Vita a szlovákiai magyar líra értelmezhetőségéről. Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony, 2011, Jelszerűségemből kifolyólag Modernség hagyomány olvasás Vida Gergely költészetében. Opus, 2010/3, Újraközlés: Balogh Endre Darabos Enikő (szerk.): Bizarr játékok. Fiatal irodalomtörténészek fiatal írókról-költőkről. JAK + Prae.hu, Budapest, 2010, Médium és olvasás. Nyelv, optika és fikció a modernség költészetében. = Juhász R. József H. Nagy Péter (szerk.): A Kassák-kód. Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony, 2008, A kultuszképzés alakzatai. Ideológiai konstrukciók a populáris zene kritikájában = Bárány Tibor Rónai András (szerk.): Az olvasó lázadása. Kritika, vita, internet. Kalligram, Pozsony, 2008, Az intermediális olvasás alakzatai. Prózaolvasás: metonimikusság és a médiumok transzpozíciója. = Györffy Miklós Kelemen Pál Palkó Gábor (szerk.): Prózafordulat, Kijárat Kiadó, Budapest, 2008, Kánonképző csataterek. Lengyel Péter Ogg második bolygójának fogadtatásához. = H. Nagy Péter (szerk.): Idegen univerzumok, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2007, Tanulmány 1. A vetített emlékezet beszéde. Film(kép), optika és nyelv Vida Gergely Horror klasszikusok című verseskötetében. Alföld, 2014/4, Színre vitt terror. 9/11 médiaarcheológiája, Kalligram, 2014/3, A múlt jelene, a jelen múltja. Opus, 2013/5, Költészet és médiumok. Adalékok a kortárs magyar líra történeti narratíváihoz. Opus, 2012/5, A nem értés mesterkurzusa. Bret Easton Ellis: A vonzás szabályai. Partitúra, 2012/2, (Fodor Péterrel közösen) 6. Esemény, rögzítés és tapasztalat szétkapcsolása. Dilemmák az Ellis-életmű olvasásában. Opus, 2012/4, (Fodor Péterrel közösen) 7. játszik minden, ami él. A Tolsztoj-narratíva felszámolása Pelevin T.-jében. Alföld, 2012/1,

3 8. Itt eltűnhetsz. Eltörlés, átírás és a médiumok áttűnése Bret Easton Ellis Királyi hálószobák című regényében. (Fodor Péterrel közösen) Prae, 2011/3, Párhuzamos világok. Hozzászólás Schein Gábor tanulmányához modernség és irodalomtörténet-írás kapcsán. Irodalomtörténet, 2011/3, Gépek, emberek, fertőzések. Biológiai sci-fi az irodalomban és a moziban. Medical Tribune, július 29, A szenvedés esztétikái. Valóságeffektusok és felfüggesztésük a metálban. A Vörös Postakocsi, 2010/nyár, Jelszerűségemből kifolyólag Modernség hagyomány olvasás Vida Gergely költészetében. Opus, 2010/3, A tér nyelve, a nyelv tere. Fiatal prózairodalmunkról. Alföld, 2009/12, a vak kényszeren kívül más nem jut eszembe Nyelv, emlékezet, idézet Oravecznél. Parnasszus, 2009/4, Medialitás és az érzékek lehengerlése. (Douglas Coupland: X generáció.) Prae, 2009/2, Tudomány, metamorfózis, szöveg. Pelevin metamorjai. Prae, 2009/1, Médium és olvasás. Nyelv, optika és fikció a modernség költészetében = Juhász R. József, H. Nagy Péter (szerk.): A Kassák-kód. Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony, 2008, Újraközlés: Alföld, 2009/7, költőből van töltőtoll. Mediális hurkok Kispál-dalokban. Prae, 2008/3, A kultuszképzés alakzatai. Ideológiai konstrukciók a populáris zene kritikájában. Partitúra, 2008/3, ami kitöltendő hely marad Adalékok a Tandori-poétika materialitásához. Parnasszus, 2008/3, A mém olvasása. Memetika és irodalom(tudomány). Prae, 2008/2, Irodalomtudomány, irodalomtörténet és az igazság medialitása. Diszciplínaközi kitekintés az irodalomértés helyzetére. Alföld, 2008/11, És csak parancsod éljen egyedűl agyam könyvében. Az emlékezés betűi: szöveg, anyag és Bret Easton Ellis mint metalepszis a Holdparkban. Partitúra, 2008/1, A játék médiumai. Mészáros Otto: Poemateria. Szőrös Kő, 2007/6, Írás, bevésődés, dallam. Költészettörténeti vázlat szövegre és hangra. Kalligram, 2007/12, A Kassák-kód felnyitása. Jegyzetek az avantgárd hagyomány kortárs újraírásaihoz. Parnasszus, 2007/ősz, Líra, hagyomány, vita. A Hagyománytörténés, és amit ez a szó jelent. Szőrös Kő, 2007/3, s ami a legtragikusabb az életben, az az egyenes vonal Jegyzetek Kassákhoz, az avantgárdhoz és az intermedialitáshoz. Szőrös Kő, 2007/3, Az intermediális olvasás alakzatai. Médiumköziség a líra- és prózaértésben. Alföld, 2007/4, leírni engem nem lehet Szubjektum, szöveg és hang Tankcsapda-dalokban. Prae, 2006/3, Medialitás és hermeneutika. Az esztétikai tapasztalat medialitása című kötetről, BUKSZ, 2006/3, Kamera által. A médiumköziség tapasztalata Bret Easton Ellis Glamoráma című regényében. Partitúra, 2006/2, A jég hátán is megél. Christoph Ransmayr és a posztmodern kalandregény. Prae, 2006/2, Képiség, intermedialitás, identifikáció a metálzenei kultúrában. Prae, 2005/3, Kánonképző csataterek. Lengyel Péter Ogg második bolygójának fogadtatásához. Prae, 2004/1, Démonok szabadon. A horror utolsó paradigmaváltása. Prae, 2004/1, Identitástudat és normaképzés a heavy metál szubkultúrában. A Metal Hammer magazin retorikája. Prae, 2003/3, Egy rémtörténet poétikája. Kalligram, 2003/9, Szakkritika, recenzió 1. Ex libris (Kemény István: A királynál; Szvoren Edina: Nincs, és ne is legyen; Németh Zoltán: A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája; Milián Orsolya: Átlépések) Élet és Irodalom, február 22, Költői tudomány (Richard Dawkins: A valóság varázsa) Opus, 2012/6. 3. A világvége parti (Douglas Coupland: A generáció) Kalligram, 2012/10, Ex libris (Édes hazám antológia; Szép versek 2012; Kántor Péter: Köztünk maradjon; Harmath Artemisz: Kacér romok) Élet és Irodalom, szeptember 28, Hans Ulrich Gumbrecht: A jelenlét előállítása. Amit a jelentés nem közvetít. BUKSZ, tél (4),

4 6. A hallgatás megértése (Orcsik Roland: Mahler letöltve) Műút (29), 2011, Nyelvbe vágó hús (Németh Zoltán: Boldogságtelep, vetélőgépben) Élet és Irodalom, szeptember 2, Ex libris (Vida Gergely: Horror klasszikusok; Lanczkor Gábor: Hétsarkúkönyv; Barak László: A halálnepper; Csehy Zoltán: Hárman az ágyban) Élet és Irodalom, augusztus 5, Könyvvé lett világ (Kovács András Ferenc: Bohócöröklét) május 5-től (Újraközlés: Opus, 2011/4, Morál és esemény (Raymond Carver: Kezdők) Kalligram, 2011/4, Médium, hang, esztétika. Zeneiség a mediális technológiák korában. BUKSZ, ősz (3), Felvillantott szögletekből a világ és én (Györffi Réka: Tengerajtó) Alföld, 2010/11, Élő észt a Pluralica tolmácsoládában (Pluralica: kortárs észt antológia) Prae, 2010/3, Költői recept? (Szabó T. Anna: Villany) szeptember 23-tól 15. Áttetsző felületek (futóinterpretáció) (Sopotnik Zoltán: Futóalbum) Műút, 2010/020, Médiaisten és a komment (Balogh Endre: A parazita) Alföld, 2010/6, Az igazság ideát van (Richard Dawkins: A legnagyobb mutatvány. Az evolúció bizonyítékai) Élet és Irodalom, január 22, A rossz hangulat esztétikája (Krusovszky Dénes: Elromlani milyen) Kalligram, december, Részben egész (Kántor Péter: Megtanulni élni) december 3-tól 20. itt másként lakik a szép (Pollágh Péter: Vörösróka) Élet és Irodalom, november 13, szép embertelenség (Bajtai András: Betűember) Élet és Irodalom, október 9, kép zuhog át a szón (Kovács András Ferenc: Sötét tus, néma tinta) augusztus 11-től. Újraközlés: Opus, 2009/2, Egzotikum és ismerősség (A modern brazil elbeszélés antológiája) Kalligram, 2009/7, Metallica és filozófia? (William Irwin szerk.: Metallica és filozófia) április 15-től 25. Szürreál élet és halál (Tim Burton: Rímbörtön avagy az Osztrigasrác mélabús halála), március 18-tól. Újraközlés: Opus, 2010/2, Laura álarca (Spiegelmann Laura: Édeskevés) Csillagszálló, 4. évfolyam, 2. szám, Ez csak játék (Tandori Dezső: Torlandó szörfpóker) Kalligram, 2008/11, Élet egyenlő boldogság (Cserna-Szabó András: Puszibolt) november 14-től 29. Nietzsche diétáskönyve és a posztmodern öltöny (Woody Allen: Kész anarchia) november 5-től 30. Szex, drog és önpusztítás (Spiegelmann Laura: Édeskevés) október 16-tól 31. A tudomány provokátorai (Alan Sokal Jean Bricmont: Intellektuális imposztorok. Posztmodern értelmiségiek visszaélése a tudománnyal) október 9-től 32. A determináció nagyvárosi tapasztalata (Farkas Tibor: Pártmobil) szeptember 12-től 33. Az olvasás popularizálása (Benyovszky Krisztián: Bevezetés a krimi olvasásába) BUKSZ, nyár (2), Art Lover egy szócikk összeállításához (H. Nagy Péter: A betűcivilizáció szétrobbantása) Élet és Irodalom, július 25, A szív a hang pop version (Varró Dániel: Szívdesszert) Alföld, 2008/7, Értelmiségiek, önsorsrontók és mi, filológusok (Woody Allen: Mellékhatások; Tollatlan jószág; Na, ennyit erről) Élet és Irodalom, május 30, Az irónia közegei (Beke Zsolt: Az irónia hurka) március 9-től. Újraközlés: Szőrös Kő, 2008/5, Érzéki észlelés esztétikai tapasztalat (Nádasdy Ádám: Az az íz) Bárka, 2008/1, Fabula rasa (Németh Zoltán: Állati nyelvek, állati versek) Élet és Irodalom, február 29, Nyelvhús (és a köret) (Németh Zoltán: Parti Nagy Lajos) Alföld, 2007/12, Az élet, a világmindenség, meg minden (Richard Dawkins: Isteni téveszme) Élet és Irodalom, november 23, A diskurzusok retorikája: redundanciák, kánonok és interakciók mint kulturalitás (H. Nagy Péter: Paraziták; Hibridek) Prae, 2007/3, A politika esztétikája? Jegyzetek Sári B. László A hattyú és a görény című kötetéhez (Sári B. László: A hattyú és a görény) Kalligram, 2007/11, Retúrjeggyel a szövegbe (Paul Auster: Utazások a szkriptóriumban) Élet és Irodalom, 2007 október 5, Kód, performancia, közeg (K. Ludwig Pfeiffer: A mediális és az imaginárius) BUKSZ, 2007/3,

5 46. Bocsánat, nem téves. Kódvegyítés, metanarráció és a humánmítosz felbomlása Stephen King A mobil című regényében. Prae, 2007/2, A szivárvány (fel-, meg-)bontása (Vida Gergely: Rokokó karaoke) Bárka, 2007/3, Értéktávlatok és az új lírai köznyelv. Stratégiák és lehetőségek (Málik Roland: Ördög; Mogyorósi László: Ingajárat a valóságba) április 2-től. 49. A Mészöly-kánon rendje, új határvonalak nélkül (Görözdi Judit: Hangyasírás, csillagmorajlás. Elhallgatásalakzatok Mészöly Miklós írásaiban; N. Tóth Anikó: Szövegvándor. Közelítések Mészöly Miklós prózájához) január 22-től. Újraközlés: Szőrös kő, 2007/1, Ablak jövőre, jelenre, (m)ultra (Térey János: Ultra) Kalligram, 2007/1, Minden, amit a szexről tudni akarsz (Udvariatlan szerelem. A középkori obszcén költészet antológiája.) Élet és Irodalom, január 26, Kultusz és szemponthiány. Woody Allen recepciójáról. Szőrös Kő, 2006/ Egymásra komponált hangok (Kovács András Ferenc: Hazatérés Hellászból) Alföld, 2006/11, Konc n ráció (Rácz I. Péter: Bizonyos értelemben) Élet és Irodalom, július 14, A medialitás létmódja (Történelem kultúra medialitás. Szerkesztette: Kulcsár Szabó Ernő, Szirák Péter) Iskolakultúra, 2006/3, Tangó és Tarantino Szúnyogréten (Wizner Vég Balázs: Az argentin nő) Élet és Irodalom, március 24, Apokrif iratok (Halmai Tamás: Amsterdam Blue) Élet és Irodalom, január 13, Vándorlások kora (H. Nagy Péter: Féregjáratok) Alföld, 2006/3, Amiről lehet, és amiről nincs már mit mondani (Závada Pál: A fényképész utókora) Alföld, 2005/7, A közép keresése (Tőzsér Árpád: Milétoszi kumisz) Prae, 2004/4, A megértés vitái (Somorjai Disputa 1. Az élő szlovákiai magyar írásbeliség c. szimpózium előadásai. Szerkesztette: Csanda Gábor) Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2004/2, New York-i útvesztők (Horváth Viktor: ÁT avagy New York-variációk) Élet és Irodalom, június 4, Miről beszélünk, amikor a kánonról beszélünk? (Hansági Ágnes: Klasszikus korszak kánon) Iskolakultúra, 2004/4, Szerkesztés, szöveggondozás 1. Filológia nyilvánosság médiatörténet. Ráció, Budapest, Esemény trauma nyilvánosság. Ráció, Budapest, (szerkesztés, Dánél Mónikával és Fodor Péterrel közösen) 3. Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi műfajok kontextusai. L Harmattan PTE, Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Budapest Pécs, (szövegondozás) 4. Zenei hálózatok. Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában. L Harmatan, Budapest, (szöveggondozás) 5. Prae folyóirat tanulmány- és kritikarovat Hivatkozások, citációs lista Kritikák A metamorfózis retorikáiról 1. Fodor Péter: Érzékcsalódások között, biztos érzékkel. Kalligram, 2010/ Milián Orsolya: Ex libris. Élet és Irodalom, október 22. Kritikák a Töréspontokról 1. Németh Zoltán: Materiális beágyazódások. Kalligram, 2011/11, Nagy Csilla: Kitöltendő hely. Műút (30), 2011, Kritikák Az eltűnés könyvei. Bret Easton Ellisről

6 1. Benedek Márton: Útmutató eltűnéshez. 2. Molnár Gábor Tamás: Az eltűnés könyvei. Bret Easton Ellis. Irodalomtörténet, 2012/4, Somogyi Gyula: Bevezetés az Ellisológiába. Alföld, megjelenés alatt 4. Bollobás Enikő: Szövegbe tűnés, közvetítettség és posztmodernitás, Műút, 2013 (38.), Hományi Péter: A kitakart jelentés, Élet és Irodalom 57. évfolyam (13.), március 29. Hivatkozások 1. Herczeg Ákos: A múzsa-szerepen innen és túl. Ady Endre: Elbocsátó, szép üzenet; Valaki útravált belőlünk, Prae 2014/1, Hivatkozott tanulmány: Médium és olvasás. Nyelv, optika és fikció a modernség költészetében 2. H. Nagy Péter: Materiális törések az ezredforduló költészetében. Magyar Műhely 159. Hivatkozott tanulmány: Jelszerűségemből kifolyólag Modernség hagyomány olvasás Vida Gergely költészetében. 3. Németh Zoltán: Nem értem, miért izgatja Önt Értelmezési kísérletek a 2010-ben megjelent szlovákiai magyar verseskötetekről = Csanda Gábor H. Nagy Péter (szerk.): Közelmúlt. Tanulmányok szlovákiai magyar könyvekről és irodalmi folyamatokról, Opus Könyvek, Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony, 2013, Hivatkozott tanulmány: Jelszerűségemből kifolyólag Modernség hagyomány olvasás Vida Gergely költészetében. 4. Vásári Melinda: Ecce homo. Archívum és atmoszféra (Mészöly Miklós: Film) Prae, 2012/4. Hivatkozott tanulmány: Az intermediális olvasás alakzatai. Prózaolvasás: metonimikusság és a médiumok transzpozíciója. 5. Németh Zoltán: Nem értem, mért izgatja Önt Értelmezési kísérlet a 2010-ben megjelent szlovákiai magyar verseskötetekről. Opus, 2012/1. Hivatkozott tanulmány: Jelszerűségemből kifolyólag Modernség hagyomány olvasás Vida Gergely költészetében. 6. Balajthy Ágnes: Agyában Pest. A Blahaz Lujza tér. Budapest-olvasatok Térey János Protokoll című művében. Prae, 2011/4. Hivatkozott tanulmány: A tér nyelve A nyelv tere. Fiatal prózairodalmunkról 7. Herczeg Ákos: Útrakelés útraválás. Gondolatok az ezredforduló magyar irodalmának tendenciái körül. Prae, 2011/4. Hivatkozott tanulmány: A tér nyelve A nyelv tere. Fiatal prózairodalmunkról 8. Herczeg Ákos: Útrakelés útraválás. Gondolatok az ezredforduló magyar irodalmának tendenciái körül. Prae, 2011/4. Hivatkozott kritika: Szex, drog, önpusztítás (Spiegelmann Laura: Édeskevés) 9. Gaborják Ádám: Horrorra akadva. Adaptáció, ismétlés, kísérteties Vida Gergely Horror klasszikusok című könyvében. Apertura elektronikus folyóirat. Hivatkozott tanulmány: Jelszerűségemből kifolyólag Modernség hagyomány olvasás Vida Gergely költészetében. 10. Herczeg Ákos: Válogatott szorongások. Debreceni Disputa, február. Hivatkozott kritika: Szép embertelenség. 11. Lénárt Tamás: A szó kép probléma és a technikai médiumok. Alföld, 2010/5. Hivatkozott tanulmány: Az intermediális olvasás alakzatai. Prózaolvasás: metonimikusság és a médiumok transzpozíciója. 12. Lapis József: Enyhe mámor. Alföld, 2009/12. Hivatkozott tanulmány: költőből van töltőtoll. Mediális hurkok Kispál-dalokban (= A metamorfózis retorikái) 13. Seress Ákos: Irodalmi sakkjátszmák. Prae, 2009/3, 104. Hivatkozott tanulmány: A mém olvasása. Memetika és irodalom(tudomány) 14. Kisantal Tamás: A kritika az kritika, az kritika az kritika. Prae, 2009/3, 96. Hivatkozott tanulmány: A kultuszképzés alakzatai. Ideológiai konstrukciók a populáris zene kritikájában. 15. Németh Zoltán: Obszcén női önéletrajz tükörben. Alföld, 2009/5, 122. Hivatkozott kritikák: Szex, drog és önpusztítás (Spiegelmann Laura: Édeskevés) valamint Perverz szinglik, romantikus álnevek (Spiegelmann Laura: Édeskevés könyvkritika) 16. Darvasi Ferenc: Volt (?) egyszer (?) egy prózafordulat (?) Kalligram, 2009/4, Hivatkozott tanulmány: Az intermediális olvasás alakzatai. Prózaolvasás: metonimikusság és a médiumok transzpozíciója 17. Péter Árpád: A mémek és a logika. Korunk, 2009/4. Hivatkozott tanulmány: Memetika és irodalom(tudomány) 18. H. Nagy Péter: Mém Wars. AB-ART Kiadó, Pozsony, Hivatkozott kritika: Az élet, a világmindenség meg minden (Richard Dawkins: Isteni téveszme) 19. Boros Ambrus: A legújabb Partitúráról. Új Szó, január 25, hivatkozott tanulmány: A kultuszképzés alakzatai. Ideológiai konstrukciók a populáris zene kritikájában 20. Vida Gergely: Nonszensz történetek februártól, újrtaközlés: Csanda Gábor H. Nagy Péter (szerk.): Közelmúlt. Tanulmányok szlovákiai magyar könyvekről és irodalmi folyamatokról, Opus Könyvek,

7 Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony, 2013, Hivatkozott kritika: Fabula rasa (Németh Zoltán: Állati nyelvek, állati versek) 21. Urfi Péter: Mozgolódás és figyelem január 5-től, hivatkozott tanulmány: költőből van töltőtoll. Mediális hurkok Kispál-dalokban 22. Lapis József: Hol az igazság? november 26-tól, hivatkozott tanulmány: Irodalomtörténet, irodalomtudomány és az igazság medialitása 23. Valuska László: A nagy árokbetemető regény november 11-től, hivatkozott kritika: A determináció nagyvárosi tapasztalata (Farkas Tibor: Pártmobil) 24. Lapis József: Misztérium júliustól, hivatkozott kritika: A szív a hang pop version (Varró Dániel: Szívdesszert) 25. Tőzsér Árpád: Klumpa. Szőrős Kő, 2007/6. Hivatkozott tanulmány: Líra, vita, hagyomány 26. Beke Zsolt: Minőség és dilettantizmus. A szlovákiai magyar irodalom egy éve. Hivatkozott tanulmány: Líra, vita, hagyomány 27. Csanda Gábor: A Szőrös Kő a negyvenes bűvöletében, Új szó, Szalon, szeptember 8, 13. Hivatkozott tanulmány: s ami a legtragikusabb az életben, az az egyenes vonal 28. Csanda Gábor: A Szőrös Kő a negyvenes bűvöletében, Új szó, Szalon, szeptember 8, 13. Hivatkozott tanulmány: Líra, vita, hagyomány 29. Fekete J. József: A fikció ártalmatlan térségeiben, február 12-től, hivatkozott tanulmány: Démonok szabadon. A horror utolsó paradigmaváltása 30. Sánta Szilárd: Áttételek (H. Nagy Péter: Paraziták), Új Szó, Könyvjelző, július 20, 7. Hivatkozott kritika: Vándorlások kora (H. Nagy Péter: Féregjáratok) 31. Bombitz Attila: Mielőtt elsötétül Tanulmány Závada Pálról, Híd, 2005/9, kötetben: uő: Akiket ismerünk, akiket sohasem látunk, Kalligram, Pozsony, Hivatkozott kritika: Amiről lehet, és amiről nincs már mit mondani (Závada Pál: A fényképész utókora) 32. Tófalvy Tamás: Árnyékbokszolók. Közösség- és ellenségképző stratégiák though guy hardcore dalszövegekben, Szoc.reál, 2005 október, 10. szám, 55. Hivatkozott tanulmány: Identitástudat és normaképzés a heavy metal szubkultúrában. 33. Havasréti József: A kaleidoszkópon kívül/belül: a kritikai kultúrakutatás Magyarországon, Helikon, 2005/1-2, 158, 163. Hivatkozott tanulmány: Démonok szabadon. 34. Havasréti József: A kaleidoszkópon kívül/belül: a kritikai kultúrakutatás Magyarországon, Helikon, 2005/1-2, 155, 158, 163. Hivatkozott tanulmány: Identitástudat és normaképzés a heavy metal szubkultúrában. 35. H. Nagy Péter: Hubbard horrorja: Rettegés, Prae, 2004/1, 25. Hivatkozott tanulmány: Egy rémtörténet poétikája.

A hibriditás kultúrája

A hibriditás kultúrája Miklósvölgyi Zsolt - Nemes Z. Márió A hibriditás kultúrája Pályázati terv a JAK Médium-Art munkacímen kiírt kötetsorozatának szerkesztői pozíciójára A JAK elnöksége által kiírt könyvsorozatot olyan iránymutató

Részletesebben

Kálmán C. György publikációi

Kálmán C. György publikációi Kálmán C. György publikációi 1. 1990-ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore:

Részletesebben

A. II. FOKOZATI PROGRAM

A. II. FOKOZATI PROGRAM Anexa 1 la OMECS nr. 3097/20.01.2015 Programa conținând tematica și bibliografia pentru susținerea examenului de acordare a gradelor didactice II și I în învățământ la specializarea Limba și Literatura

Részletesebben

MTA BTK, ELTE BTK, PPKE HTK. Hoványi Márton. Személyes adatok Születési idő: 1986. március 29. E-mail: hovanyi.marton@btk.mta.hu

MTA BTK, ELTE BTK, PPKE HTK. Hoványi Márton. Személyes adatok Születési idő: 1986. március 29. E-mail: hovanyi.marton@btk.mta.hu Hoványi Márton MTA BTK, ELTE BTK, PPKE HTK Személyes adatok Születési idő: 1986. március 29. E-mail: hovanyi.marton@btk.mta.hu Tanulmányok Doktori képzés ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Összehasonlító

Részletesebben

Pályázat a József Attila Kör Irodalmi Egyesület elnökségére Gaborják Ádám

Pályázat a József Attila Kör Irodalmi Egyesület elnökségére Gaborják Ádám Bevezetés: gondolatok az elmúlt három évről Az elmúlt három év valószínűleg nem a legvidámabb szakaszként fog bevonulni a JAK történetébe. 2011-ben, de még 2012 elején sem igen látszott, hogy milyen erős,

Részletesebben

Budapest, 1996. május 25.

Budapest, 1996. május 25. Szakmai önéletrajz 1971-ben végeztem az ELTE Bölcsészkar magyar-történelem szakán. Emellett vendéghallgatóként látogattam a filozófia szak óráit, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Baja A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Megjelenik születésének 100. évfordulója alkalmából Bevezető

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 15 16. SZÁM 2009. AUGUSZTUS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps Murányi Gábor

Részletesebben

Szorongások árnyékában Tóth Krisztina. Mérni a mérhetetlent Az irodalom díja. Maecenas Könyvkiadó Szántó György Tibor

Szorongások árnyékában Tóth Krisztina. Mérni a mérhetetlent Az irodalom díja. Maecenas Könyvkiadó Szántó György Tibor KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 13 14. SZÁM 2006. JÚLIUS 294 FT WWW.KONYV7.HU Mérni a mérhetetlent Az irodalom díja Maecenas Könyvkiadó Szántó György Tibor Kertész Ákos Nekem szülôhazám itt e kis ország Tarján

Részletesebben

Békés Pál. Csikágó-gangmitológia. Balassi Kiadó Kôszeghy Péter. Kertész Ákos A lelket fertôzô média. Murányi Gábor Történelmi böngészde

Békés Pál. Csikágó-gangmitológia. Balassi Kiadó Kôszeghy Péter. Kertész Ákos A lelket fertôzô média. Murányi Gábor Történelmi böngészde KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 23 24. SZÁM 2006. DECEMBER 294 FT WWW.KONYV7.HU 24 oldalas melléklettel Balassi Kiadó Kôszeghy Péter Kertész Ákos A lelket fertôzô média Murányi Gábor Történelmi böngészde Tandori

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Tisztelettel köszöntök minden kedves érdeklődőt a Szegedi Tudományegyetemen! Az Őszi Kulturális Fesztivál minden évben jó alkalmat kínál az egyetemi vendégeskedésre.

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA

SZAKMAI ÉLETRAJZ ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA SZAKMAI ÉLETRAJZ ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA Cseke Péter tudományos pályája szokatlan módon kezdődött és még rendhagyóbban folytatódott: egyetemi hallgató korában a kolozsvári stilisztikai iskolát megteremtő

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz Majtényi György

Szakmai Önéletrajz Majtényi György Szakmai Önéletrajz Majtényi György Tanulmányok 2001 1998-2002 1997-2002 1993-1999 1993-1998 1989-1993 Humboldt-Universität zu Berlin, Europäische Ethnologie ELTE BTK, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2003. NOVEMBER DECEMBER Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre a szemlézett folyóiratokat

Részletesebben

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2009. II. NEGYEDÉV Emlékezés, interjú, levelezés, napló LUKACS, John Isten velem Ford. Barkóczi András /Last Rites/

Részletesebben

Holmi repertórium 2000-2004

Holmi repertórium 2000-2004 Berzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Tanszék Holmi repertórium 2000-2004 Konzulens: Dr. Murányi Péter főiskolai docens Készítette: Handó Diána informatikus

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV 299 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2002. II. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján készült.

Részletesebben

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV. kritika, közírás Madách-Posonium, Pozsony (2003), 248 old.

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV. kritika, közírás Madách-Posonium, Pozsony (2003), 248 old. 184 BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Végzettség:

CURRICULUM VITAE. Végzettség: CURRICULUM VITAE Név: VALLASEK JÚLIA RÉKA Születési hely, év: Kolozsvár, 1975. Lakhely: 400427 Cluj-Napoca, Str.Baita Nr.12/3, Románia Tel: 0726 444 365 E-mail: jvallasek@gmail.com Munkahely: BBTE Kolozsvár

Részletesebben

T A R T A L O M felépítés

T A R T A L O M felépítés T A R T A L O M felépítés I. SZÖVEGTÁR A. BEVEZETÉS A DIGITÁLIS MADÁCH ARCHÍVUMBA A.1. ÁLTALÁNOS DOKUMENTUMOK 1. Andor Csaba: A Madách Intézet koncepciója 1997 pdf 2. Andor Csaba: A Digitális Madách Archívum

Részletesebben

Prof. Dr. Kulcsár Szabó Ernő

Prof. Dr. Kulcsár Szabó Ernő PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Prof. Dr. Kulcsár Szabó Ernő KÖNYVEK 1. A zavarbaejtő elbeszélés. Budapest: Móra/Kozmosz 1984, p. 130. 2. Műalkotás szöveg hatás. Budapest: Magvető 1986, p. 580. 3. A magyar irodalom

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2008. május Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre az elõzõ évek szemlézett folyóirataira

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FOLYÓIRATOK 2000, 2006. 11., 12. Alföld, 2006. 11., 12. Árgus, 2006. 8. Bárka, 2006. 6. Élet és Irodalom, 2006. november 10., november 24., december

Részletesebben

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig)

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest. 2001. 329. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika?

Részletesebben

http://de.wikipedia.org/wiki/ferenc_kontra http://hu.wikipedia.org/wiki/kontra_ferenc

http://de.wikipedia.org/wiki/ferenc_kontra http://hu.wikipedia.org/wiki/kontra_ferenc Kontra Ferenc bibliográfia http://de.wikipedia.org/wiki/ferenc_kontra http://hu.wikipedia.org/wiki/kontra_ferenc I. KÖNYVEK I. 1. Önálló kötetek Jelenések, versek, Magyar Képes Újság, Eszék, 1984. (Maurits

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2006. szeptember október Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre a szemlézett folyóiratokat

Részletesebben