Fiatalok szabadidő eltöltési szokásai, igényei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fiatalok szabadidő eltöltési szokásai, igényei"

Átírás

1 Fiatalok szabadidő eltöltési szokásai, igényei Készítette: Focus és Inhall Stúdió Kft. Megbízó: Józsefvárosi Önkormányzat Rév8. Zrt október A vizsgálat elkészítését az Európai Unió és a Józsefvárosi Önkormányzat támogatta.

2 Bevezetés... 3 Demográfia... 3 Vezetői összefoglaló... 5 A szabadidős tevékenységekről... 8 Az érdeklődési körről A zenéről Igények Melléklet A szignifikancia-próbák eredményei A nyitott kérdésekre adott válaszok... 25

3 Bevezetés A Focus és Inhall Stúdió Kft. a Kesztyűgyár Közösségi Ház megbízásából a Magdolna Negyed program keretében végezte el azoknak a kérdőíveknek a digitális rögzítését, amelyek a válaszadók szabadidős programokkal kapcsolatos szokásaira, igényeire kérdeztek rá. Ez a tanulmány az így létrejött adatbázis elemzésének az eredményeit foglalja össze. A beszámolóban először a válaszadói sokaság jellemzőit ismertetjük, ezt követően a kutatás főbb eredményeit foglaltuk össze egy rövid, tömör fejezetben. A következő gondolati egységek a megkérdezettek szabadidős tevékenységéről, érdeklődési köréről, igényeiről szólnak. A Mellékletben a tanulmány törzsébe be nem emelt információkat foglaltuk össze táblázatos formában. Demográfia A kérdőíves lekérdezés iskolákban zajlott le, a célcsoport demográfiai összetétele ennek megfelelően alakult. A válaszadó fiatalok iskolák szerinti megoszlását mutatjuk be az alábbi táblázatban. A válaszadók iskolák szerinti megoszlása Képzett változó N % Deák Diák Általános Iskola ,0 Lakatos Menyhért Általános Iskola 58 9,4 Losonczi téri Általános Iskola ,6 Práter Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola 77 12,4 Somogyi Béla utcai Általános Iskola ,6 Összesen ,0 A kérdezőbiztosoknak összesen 619 válaszadót sikerült elérniük, ezeknek a fiataloknak a legnagyobb aránya az összes válaszadó megközelítőleg egyharmada-egyharmada a

4 Losonczi téri (32%) illetve a Somogyi Béla utcai (30%) iskolába jár. Legkevesebben a Lakatos Menyhért Általános Iskola (9%) tanulói képviseltették magukat a mintában. A fiatalok között megközelítőleg fele-fele arányba jelentek meg a fiúk (50%) és a lányok (49%), a válaszadók 1%-nak a nemére vonatkozóan nem tartalmaztak információt a kérdőívek. A legfiatalabb válaszadó nyolc, a legidősebb tizenkilenc éves volt. A fiatalok kor szerinti megoszlását az alábbi táblázatban mutatjuk be. A válaszadók életkor szerinti megoszlása Képzett változó N % 10 évesek, vagy annál fiatalabbak 37 6,1 11 évesek 77 12,4 12 évesek ,3 13 évesek ,5 14 évesek ,0 15 évesek, vagy annál idősebbek 34 5,4 NT/NV 8 1,3 Összesen ,0 Átlag 12,72 Legnagyobb arányban a 12 és 14 év közöttiek képviseltették magukat a mintában. A fiatalok átlagéletkora 12,7 év.

5 Vezetői összefoglaló A fiatalok körében végzett kérdőíves felmérés véleményünk szerint olyan fejlesztés alapját képezheti, amely a Kesztyűgyár Közösségi Ház programjainak nagyobb látogatottságát, az intézmény szélesebb körű ismertségét eredményezheti. Maga a kérdőíves felmérés már egy olyan direkt marketing eszköznek tekinthető, amelynek köszönhetően az intézmény ismertsége nő. A tanulmányban bemutatott adatok ismeretében emellett célzottabb, a fiatalok igényeihez jobban illeszkedő programok szervezhetők meg. Az eredmények feldolgozása után elmondhatjuk, hogy sok válaszadó úgy tölti el szabadidejét, hogy kifejezetten fiatalok számára kialakított, szervezett, közösségi részvételt lehetővé tevő programokon nem vesz részt, ilyen feladatot felvállaló intézményeket nem látogat. Erre enged következtetni, hogy legnagyobb rendszerességgel plázákat és gyorséttermeket látogatnak a fiatalok, vagy éppen játszótereken találkoznak egymással. Egyedüli kivételt a sport képez: sportlétesítményekbe sokan járnak rendszeresen mozogni. Más kérdések eredményei is a fenti állítást támasztják alá. Szabadidejükben a fiatalok többsége zenehallgatással, internetezéssel, filmnézéssel vagy számítógépes játékokkal foglalkozik, illetve sokan vannak olyanok, akik a haverjaikkal beszélgetnek. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a Kesztyűgyár Közösségi Ház környezetében olyan fiatalok élnek, akik számára az intézmény szolgáltatásai hiánypótlóak lehetnek.

6 A fiatalok érdeklődési körébe elsősorban a filmek és a divat tartozik. Ugyancsak népszerű témakörnek bizonyultak: autó-motor, szépségápolás, állatvilág. Ezeket az eredményeket azonban véleményünk szerint fenntartással kell kezelni. A kérdőívnek az itt szereplő kérdése (Mely témakörök érdekelnek leginkább?) ugyanis zárt kérdés volt: előre kialakított válaszlehetőségeket jelölhettek meg a megkérdezettek. Más, később bemutatásra kerülő eredmények alapján azonban arra következtethetünk, hogy zene és a sport világa iránt is igen sokan érdeklődnek a célcsoportba tartozó fiatalok között. Kézműves foglalkozások terén az ékszerkészítés, az üvegfestés és a festés bizonyult a leginkább érdekes tevékenységnek. A sport foglalkozások területén a kosárlabda, a foci és a hip-hop iránt érdeklődnek a legtöbben. Ez utóbbi stílus elterjedtségére és kedveltségére enged következtetni az is, hogy a rap és a diszkó mellett a hip-hop műfaj előadóit hallgatja a legtöbb fiatal. A szabadidős tevékenységek között a leginkább érdeklődésre számot tartó tevékenységeknek az internetezés és a filmezés, filmkészítés bizonyultak. A megkérdezett fiatalok 29%-a nyilatkozott úgy, hogy semmit nem hiányol a környék szórakozási lehetőségei közül. A hiányosságokról számot adók ha alacsony arányban is képviseltették magukat a célcsoportban elsősorban a kevés sport/foci/kosárlabdapálya miatt panaszkodtak. Válaszadásuk során még a diszkó, a bulizásra alkalmas szórakozóhelyek illetve a játszóterek hiányára hívták fel a figyelmet a megkérdezettek. Legtöbben egy jó koncert, vagy valamilyen jó sportolási lehetőség miatt mennének el a Kesztyűgyár Közösségi Házba. Mindezek az eredmények (ismételten) arra utalnak, hogy a sport és a zene lehet olyat kapcsolódási pont, amely révén a Közösségi Ház környezetében élő fiatalok becsábíthatóak lennének az intézménybe.

7 Egy, a Kesztyűgyár Közösségi Házban megrendezésre kerülő koncert esetén a legnagyobb sikere valószínűleg LL Juniornak lenne. Az alacsony elemszámok miatt csak következtethetünk arra, hogy emellett szívesen látott előadóművészek lennének: Snoop Dogg, Stefano, 50 cent, Jonas Brothers, Notár Mary. A közösségi jelleg és a bevonás erősítése szempontjából fontos eredmény, hogy a válaszadók 44%-a nyilatkozott úgy: rendelkezik olyan tudással, amit másoknak is szívesen megtanítana, bemutatna. A legtöbben valamilyen sporthoz illetve valamilyen tánchoz kapcsolódó tudásukat osztanák meg szívesen másokkal. Emellett a focizás illetve az éneklés kapcsán jelölték még többen, hogy másokat is tanítanának ezen a téren.

8 A szabadidős tevékenységekről A kérdéssor kialakítói kíváncsiak voltak arra, hogy a megszólított fiatalok milyen gyakran szoktak felkeresni különböző szórakozásra, kikapcsolódásra, szabadidős tevékenység végzésére alkalmas helyeket. Milyen gyakran szoktál járni az alábbi helyekre? Bázis: az összes válaszadó, N=619 Egy válaszos, félig zárt kérdés Évente Soha párszor Sportlétesítményekbe sportolás céljából Havonta Hetente Minden nap Nincs válasz N % N % N % N % N % N % , ,2 60 9, , ,2 60 9,7 Játszótérre , , , , ,3 50 8,1 Plázákba 28 4, , , , ,2 38 6,1 Gyorsétterembe 67 10, , , ,4 30 4,8 50 8,1 Internet kávézóba , , ,5 46 7,4 28 4,5 51 8,2 Tanfolyamra ,1 31 5,0 13 2, ,8 22 3, ,5 Bármilyen közösségi ház! programjaira , ,3 40 6,5 28 4,5 21 3, ,3 Diszkóba , ,4 47 7, ,0 14 2,3 49 7,9 Kocsmába ,3 48 7,8 19 3,1 11 1,8 14 2, ,8 Moziba 24 3, , , ,2 12 1,9 38 6,1 Táncházba , ,1 27 4,4 13 2,1 11 1, ,0 Kirándulni természetben 62 10, , ,2 29 4,7 6 1,0 33 5,3 Kiállításra , , ,0 11 1,8 6 1, ,3 Színházba , ,4 42 6,8 3 0,5 3 0,5 44 7,1 A válaszadók ezen belül is elsősorban a fiúk sportlétesítményekbe járnak sportolás céljából, emellett plázákat és gyorséttermeket látogatnak leginkább. Erre enged következtetni, hogy ezeknél a válaszlehetőségeknél mértük a legmagasabb arányszámot a hetente és a minden nap kategóriáknál. Ugyancsak magas arányszámot figyelhettünk meg itt a Játszótérre válaszelehetőségnél is. 1 Az ezt a választ megjelölő fiatalok esetében a tanfolyam típusára is rákérdezett a kérdőív. A kérdésre adott válaszokat a Mellékletben mutatjuk be.

9 A válaszadók többsége ezzel szemben soha nem jár kocsmába (74%), táncházba (63%) és tanfolyamra (56%). A fiatalok megközelítőleg fele nyilatkozott úgy, hogy mindig elkerüli a diszkót (52%) illetve az internet kávézót (51%). A természetben való kirándulás és a kiállítás vagy a színház látogatás se tartozik a gyakran végzett tevékenységek közé. A kérdőívben a válaszadók szabadidős tevékenységével kapcsolatban is szerepelt egy kérdés. A válaszlehetőségek megjelölése mellett ezúttal is lehetőség volt az egyéb, előre ki nem alakított kategóriák rögzítésére is. Az ezt a kategóriát megjelölő fiatalok válaszait a mellékletbe közöljük. Mivel töltöd szabadidődet? Bázis: összes válaszadó, N=619 Több válaszos, félig zárt kérdés N % Zenehallgatás ,7 Internetezés ,9 Haverokkal beszélgetés ,1 Otthoni filmnézés ,1 Számítógépes játékok ,6 Sportolás ,9 Olvasás ,9 Iskola utáni házimunka ,5 Zenetanulás, zenélés ,4 Nyelvtanulás ,0 Kreatív foglalatosság 79 12,8 Túrázás, kirándulás 78 12,6 Iskola melletti pénzkereső munkavégzés 14 2,3 Egyéb ,7 NT/NV 9 1,5 A szabadidős tevékenységek esetében elsősorban ott mértünk magasabb arányszámokat, amelyeket otthon és/vagy nyitott közösségi tereken, komolyabb anyagi befektetés nélkül is lehet végezni. A fiatalok döntő többsége zenehallgatással (82%) illetve internetezéssel (81%) tölti szabadidejét. De ugyancsak sokan vannak azok is, akik szabadidejükben haverjaikkal szoktak beszélgetni (75%), otthon szoktak filmet nézni (72%) vagy számítógépes játékokat játszanak (62%).

10 A szervezett vagy éppen nagyobb anyagi befektetést igénylő programokkal például a zenetanulással, zenéléssel (30%); a nyelvtanulással (30%); a kreatív foglalatossággal (13%); a túrázással, kirándulással (13%) kevésbé foglalkoznak a megkérdezettek.

11 Az érdeklődési körről A kérdőív kialakítói kíváncsiak voltak arra is, hogy a megkeresett fiatalok milyen érdeklődési körrel jellemezhetők. Az általános kategóriák, témák megjelölésén túl a speciálisabb kézműves foglalkozásokkal, sportfoglalkozásokkal és szabadidős programokkal kapcsolatos érdeklődési területek feltérképezése is megtörtént. Mely témakörök érdekelnek leginkább? 2 Bázis: összes válaszadó, N=619 Több válaszos, félig zárt kérdés N % Film ,1 Divat ,7 Autó-motor ,8 Szépségápolás ,2 Állatvilág ,2 Sport 88 14,2 Művészetek 73 11,8 Irodalom 55 8,9 Gazdaság 52 8,4 Építészet 43 6,9 Fizika világa 40 6,5 Számítástechnika 31 5,0 Zene 30 4,8 Politika 16 2,6 Egyéb 74 12,0 NT/NV 20 3,2 A legtöbb fiatal a filmek (65%) iránt érdeklődik, a válaszadók hozzávetőleg fele (51%) elsősorban a divat témáját tartja fontosnak. A kérdőív kitöltőinek megközelítőleg egyharmada-egyharmada nyilatkozott úgy, hogy az autó-motor (37%), a szépségápolás (31%) és az állatvilág (30%) témaköre fontos számára. 2 A táblázatban bemutatott kategóriák közül a sport, a zene és a számítástechnika lehetőségeket a fiatalok válaszai alapján hoztuk létre, ezek az opciók a kérdőívben eredetileg nem szerepeltek.

12 A kérdőív konkrétabb témakörökre, foglalkozás-típusokra is rákérdezett úgy, hogy a kérdezőbiztosok az adott érdeklődés intenzitására is rákérdeztek. Milyen kézműves foglalkozások érdekelnek? Bázis: összes válaszadó, N=619 Egy válaszos, félig zárt kérdés Nem érdekel Kicsit érdekel Nagyon érdekel, szívesen kipróbálnám NT/NV N % N % N % N % Ékszerkészítés , , , ,5 Üvegfestés , , , ,5 Festés , , ,9 61 9,9 Fafaragás , , , ,1 Agyagművesség , , , ,0 Horgolás, fonás, kötés, szövés , ,2 57 9, ,8 Varrás , ,3 39 6, ,0 Bábkészítés , ,0 36 5, ,0 Gabona kép készítés , ,3 25 4, ,4 A megkérdezett fiatalok a kézműves foglalkozások közül leginkább az ékszerkészítés, az üvegfestés és a festés iránt érdeklődnek. Erre enged következtetni, hogy ezeknél a lehetőségeknél mértük a legmagasabb arányszámokat a kicsit érdekel és a nagyon érdekel, szívesen kipróbálnám kategóriáknál is. Egyáltalán nem érdeklődik a válaszadók többsége a gabona kép készítés (71%), a bábkészítés (67%), a horgolás, fonás, kötés, szövés (62%) és a varrás (61%) iránt. Az egyéb kézműves foglalkozásokat megjelölő fiatalok válaszait a mellékletbe közöljük.

13 Milyen sportfoglalkozások érdekelnek? Bázis: összes válaszadó, N=619 Egy válaszos, félig zárt kérdés Nem érdekel Kicsit érdekel Nagyon érdekel, szívesen kipróbálnám NT/NV N % N % N % N % Kosárlabda 87 14, , ,4 56 9,0 Hip hop , , , ,4 Foci , , , ,5 Ping-pong , , , ,8 Kézilabda , , , ,2 Küzdősportok , , , ,0 Salsa , , , ,8 Capoeira , , , ,5 Hastánc , , , ,1 Aerobik, step , , , ,7 Néptánc ,3 43 6,9 29 4, ,1 A Közösségi Háznak a sporthoz kapcsolódó programjainak a megszervezése során arra kell figyelemmel lennie, hogy a környéken élő fiatalok elsősorban a kosárlabda (45%), a hip-hop (36%) és a foci (33%) iránt érdeklődnek. Kevésbé fontos a megkérdezettek számára a néptánc (69%), az aerobik, step (59%), a hastánc (57%) illetve a capoeira (55%). Az egyéb sportfoglalkozásokat megjelölő fiatalok válaszait a mellékletbe közöljük.

14 Milyen szabadidős programok érdekelnek? Bázis: összes válaszadó, N=619 Egy válaszos, félig zárt kérdés Nem érdekel Kicsit érdekel Nagyon érdekel, szívesen kipróbálnám NT/NV N % N % N % N % Internetezés 33 5, , ,1 45 7,3 Filmezés, filmkészítés , , , ,6 Zenélés , , ,1 60 9,7 Fotózás , , , ,2 Mozi klub , , , ,0 Éneklés , , , ,0 Színjátszás , , , ,9 Sakk , , , ,4 Gombfoci , , , ,4 Kimagasló volt azoknak az aránya (70%), akik a szabadidős programok közül az internetezés mellett tették le a voksuk, a második helyezést elért filmezés, filmkészítés kategóriát a válaszadóknak már csak 44%-a jelölte meg. A megkérdezett fiatalok legkevésbé a gombfoci (60%) és a sakk (56%) iránt érdeklődnek. Az egyéb szabadidős programokat megjelölő fiatalok válaszait a mellékletbe közöljük.

15 A zenéről A kérdőívben a megkérdezettek zenei ízlésére vonatkozóan is szerepelt kérdés. Válaszadásuk során előre kialakított kategóriákat jelölhettek meg a fiatalok, de a kérdezőbiztosok az itt eredetileg nem szereplő, a lekérdezés során megnevezett egyéb zenei irányzatok neveit is rögzítették. Melyik a kedvenc zenei irányzatod? Bázis: összes válaszadó, N=619 Több válaszos, félig zárt kérdés N % Hip hop ,8 Rap ,0 Diszkó ,6 Techno ,6 House/trance 95 15,3 Jazz 84 13,6 Cigány 77 12,4 Klasszikus zene 69 11,1 Metal/hard rock 69 11,1 Drum and bass 62 10,0 Világzene 55 8,9 Lakodalmas 48 7,8 Raggae 43 6,9 Pop/Rock 43 6,9 Punk 33 5,3 Egyéb ,1 NT/NV 8 1,3 A legtöbb fiatal a válaszadók közel kétharmada (63%) a hip-hop zenei irányzatot kedveli leginkább. Ugyancsak magas arányban képviseltették magukat a rap (58%) és a diszkó (51%) stílus hívei is. Az ezt követő egyéb irányzatok már kevésbé bizonyultak meghatározónak; a 18%-os válaszadási arányszámot egyik más kategória se érte el.

16 Igények Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy a válaszadók hogyan látják a környék szórakozási lehetőségeit, illetve hogy milyen programokat látnának szívesen a Kesztyűgyár Közösségi Házban. Az adatforrásként használt, kérdőívben alkalmazott kérdések úgynevezett nyílt kérdésnek minősülnek. Ez azt jelenti, hogy a feltett kérdés után a kérdezőbiztos leírta a megkérdezett fiatal saját szavaival megfogalmazott válaszát, itt tehát nem volt lehetőség az előre kialakított kategóriák megjelölésére. Munkatársaink ezeket a válaszokat rendezték kategóriákba gyakoriságuk szerint. Ezeket a kategóriákat tüntetjük fel a most következő táblázatokban. Mi a véleményed a környék szórakozási lehetőségeiről, mit hiányolsz? Bázis: összes válaszadó, N=619 Több válaszos, nyílt kérdés N % Semmit nem hiányol ,1 Kevés a sport/foci/kosárlabdapálya 46 7,4 Diszkót 24 3,9 A környéken nem szokott eljárni, szórakozni 24 3,9 Nincs "jó hely", nincs szórakozóhely, nincs buli 21 3,4 Több játszóteret, zöld területet, teret 19 3,1 Nem tiszta, rendezetlen, megrongált a környék 18 2,9 Nincs konkrét válasz, de a visszajelzés szerint a mostani lehetőségek unalmasak, vagy egyáltalán nincsenek 17 2,7 Több boltot, éttermet 16 2,6 Nincsenek jó lehetőségek (indoklás nélkül) 16 2,6 Táncolási lehetőséget 14 2,3 Zenét 13 2,1 Nincsen tiniknek kialakított szórakozóhely, sok helyre nem engedik be a fiatalokat 12 1,9 Jó társaságot, jó embereket 10 1,6 Mozit 10 1,6 Nyugodt, nem veszélyes szórakozást 7 1,1 Egyéb 49 7,9 NT/NV ,7

17 A megkérdezett fiatalok 29%-a nyilatkozott úgy, hogy semmit nem hiányol a környék szórakozási lehetőségei közül. Habár ez a csoport bizonyult önmagában a legnagyobbnak, mégis összességében többségben vannak azok, akik valamilyen hiányosságra hívták fel a figyelmet a környék szórakozási lehetőségei kapcsán. Az ilyen véleményen lévők elsősorban a kevés sport/foci/kosárlabdapálya (7%) miatt panaszkodtak. Válaszadásuk során a megkérdezettek még a diszkó (4%), a bulizásra alkalmas szórakozóhelyek (3%) illetve a játszóterek, zöld területek, terek (3%) hiányára hívták fel a figyelmet leginkább. A kérdőív kialakítói kíváncsiak voltak arra is, hogy a célcsoport tagjai milyen koncerteket látnának szívesen a Kesztyűgyár Közösségi Házban. A nyílt formában feltett kérdést ezúttal is kategóriákba rendeztük. Milyen koncertet látnál szívesen a Kesztyűgyár Közösségi Házba? Bázis: összes válaszadó, N=619 Több válaszos, nyílt kérdés N % Konkrét előadót nevezett meg ,5 Zenei stílust nevezett meg 89 14,4 Nincs ilyen, semmit, nem érdekes számára a kérdés ,9 Egyéb 27 4,4 NT/NV ,5 A megkérdezettek többsége (41%) konkrét előadót, zenekart nevezett meg, kevesebben (14%) voltak azok, akik csupán a zenei irányzat meghatározását tartották fontosnak. Az alábbi táblázatban a leggyakrabban megnevezett előadókat tüntetjük fel. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ennél a kérdésnél a válaszok szórása nagy volt; azaz nagyon sok féle zenekart, előadót nevezett meg a 619 fiatal. Ez az oka annak, hogy az egyes kategóriáknál igen alacsony elemszámok találhatók.

18 Zenekarok Bázis: az összes megnevezett előadó, N=448 Képzett változó N % LL Junior 31 6,9 Snoop Dogg (külföldi előadó) 17 3,8 Stefano 17 3,8 50 cent (külföldi előadó) 16 3,6 Jonas Brothers (külföldi előadó) 16 3,6 Notár Mary 15 3,3 Váradi Roma Café 13 2,9 Megasztár (a TV2-ön futó műsorra utaltak itt a válaszadók) 11 2,5 G-point 10 2,2 Beyoncé (külföldi előadó) 7 1,6 Tankcsapda 7 1,6 Anti Fitness Club 6 1,3 Bescart Trió 6 1,3 Bódi Guszti 6 1,3 Chris Brown (külföldi előadó) 6 1,3 Dögös Robi 6 1,3 Eminem (külföldi előadó) 6 1,3 Kárpátia 6 1,3 Rihanna (külföldi előadó) 6 1,3 Egyéb ,0 Egy, a Kesztyűgyár Közösségi Házban megrendezésre kerülő koncert esetén a legnagyobb sikere valószínűleg LL Juniornak lenne; a válaszadók 7%-a látná őt szívesen a színpadon. A Snoop Dogg, a Stefano, az 50 cent, a Jonas Brothers és Notár Mary esetében mértünk még 3%-nál magasabb érdeklődési arányszámot.

19 A koncertek, zenekarok iránti érdeklődés mellett az egyéb, a válaszadókat potenciálisan vonzó programokra is rákérdeztek a kérdőív kialakítói. Az alábbi táblában ugyancsak a nyitott kérdések alapján létrehozott kategóriákat, illetve az azokat megemlítők számát és arányát mutatjuk be. Mi lenne az a program, amire szívesen eljönnél és elhívnád barátaidat is a Kesztyűgyár Közösségi Házba? Bázis: összes válaszadó, N=619 Több válaszos, nyílt kérdés N % Koncert 92 14,9 Sport (a kosárlabdán illetve a focin kívül megnevezett egyéb sporttevékenységek tartoznak ide) 59 9,5 Tánc 45 7,3 Sport - foci 30 4,8 Mozi 28 4,5 Sport - kosárlabda 25 4,0 "Buli" 23 3,7 Kézműves foglalkozások 22 3,6 Kiállítás, előadás, versenyek 21 3,4 Diszkó 18 2,9 Hip-hop tánc tanulás, hip-hop koncert 17 2,7 Internet használat, számítógép használat 16 2,6 Filmnézés, készítés 15 2,4 Zene (zenei programok, zenehallgatás) 14 2,3 Éneklés 11 1,8 Valamilyen cigány program (bál, tánc, stb.) 6 1,0 Nincs olyan program, nem érdekel, semmi 98 15,8 Egyéb 55 8,9 NT/NV ,7 Legtöbben egy jó koncert (15%), vagy valamilyen jó sportolási lehetőség (10%) miatt jönnének el a Kesztyűgyár Közösségi Házba. (Ez utóbbi kategória alá tartozik minden, a focin illetve a kosárlabdán kívül megnevezett egyéb sporttevékenység.) A válaszadók 7%-a érdeklődne a tánc, 5%-a a mozi iránt, a sportolási lehetőségek közül a foci (5%) illetve a kosárlabda (4%) lehet leginkább vonzó a fiatalok számára. 16%-ra tehető a passzívak aránya: ők azok, akik nem érdeklődnek a lehetséges programok iránt, akik az érdeklődésükre számot tartó eseményeket nem tudnak elképzelni.

20 A közösségi jelleg és a bevonás erősítése szempontjából fontos lehet az, hogy a Kesztyűgyár célcsoportjába tartozó fiatalok közül hányan tanítanának másokat, hányan mutatnák be tudásukat más érdeklődőknek. Van olyan (hobbi-jellegű) tudásod, amelyet másoknak is szívesen megtanítanál, vagy / és bemutatnál? Bázis: összes válaszadó, N=619 Képzett változó N % Igen ,9 Nem ,6 NT/NV 3 0,5 A válaszadók valamivel kevesebb, mint fele (44%) nyilatkozott úgy, hogy rendelkezik olyan tudással, amit másoknak is szívesen megtanítana, bemutatna. Az alábbi táblázatban azt mutatjuk be, hogy az így nyilatkozók milyen tudásukról gondolják azt, hogy másokkal meg tudnák osztani. Milyen olyan (hobbi-jellegű) tudásod van, amelyet másoknak is szívesen megtanítanál, vagy / és bemutatnál? Bázis: akiknek van olyan tudásuk, amelyet másoknak is szívesen megtanítanának, vagy / és bemutatnának, N=272 Képzett változó N % Valamilyen sporthoz kapcsolódó tudás (nem foci és nem kosárlabda) 59 21,7 Tánc 59 21,7 Foci 32 11,8 Éneklés 31 11,4 Zenekészítés, zenélés 23 8,5 Valamilyen kézműves tevékenység 20 7,4 Kosárlabda 19 7,0 Rajzolás 19 7,0 Valamilyen számítástechnikai tudás 16 5,9 Egyéb 44 16,2 NT/NV 15 5,5 A válaszadók hozzávetőleg egynegyede-egynegyede (22-22%) nyilatkozott úgy, hogy a valamilyen sporthoz illetve valamilyen tánchoz kapcsolódó tudását szívesen megosztaná

21 másokkal. 3 Megközelítőleg minden tízedik fiatal gondolta úgy, hogy annyira ért a focizáshoz (12%) illetve az énekléshez (11%), hogy másokat is tudna tanítani ezen a téren. 3 Ez előbbi kategória alatt a nem focihoz és a nem kosárlabdához kapcsolódó tudáselemeket értjük.

22 Melléklet A szignifikancia-próbák eredményei Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy a megkérdezett fiatalok iskolájának a típusa és az egyes kérdésekre adott válaszok között milyen összefüggés figyelhető meg. A táblázatok + oszlopában mindig azokat az iskolákat tüntettük fel, amelynek diákjai az átlaghoz képest nagyobb arányban választották az adott válaszlehetőséget. A táblázatok - oszlopában ellenben azokat a képző intézményeket találják meg, amelynek diákjai az átlaghoz képest kisebb arányban választották az adott válaszlehetőséget. A gondolati egységben minden olyan esetet feltüntettünk, ahol a matematikai-statisztikai elemzés lényeges különbséget mutatott ki az egyes iskolák diákjai adott válaszok között. 1. Milyen gyakran szoktál járni az alábbi helyekre? - iskolák és a látogatási gyakoriság kapcsolata Szignifikancia próba Internet kávézóba soha nem járók + Deák Diák Losonczi Lakatos Práter Tanfolyamra soha nem járók Losonczi Somogyi Diszkóba soha nem járók Deák Diák Losonczi Lakatos Somogyi Kocsmába soha nem járók Deák Diák Lakatos Táncházba soha nem járók - Lakatos 2. Milyen gyakran szoktál járni az alábbi helyekre? - iskolák és a látogatási gyakoriság kapcsolata Szignifikancia próba Sportlétesítményekbe sportolás céljából hetente vagy mindennap Játszótérre hetente vagy mindennap Gyorsétterembe hetente vagy mindennap + Deák Diák Lakatos Losonczi Lakatos Práter Deák Diák Somogyi Deák Diák Plázákba hetente vagy mindennap Lakatos Deák Diák

23 3. Mivel töltöd a szabadidődet? - iskolák és a szabadidős szokások kapcsolata Szignifikancia próba Olvasás Deák Diák Lakatos Zenetanulás, zenélés Práter Somogyi Számítógépes játékok - Lakatos Otthoni filmnézés Somogyi - Sportolás Deák Diák Práter Nyelvtanulás - Lakatos Haverokkal beszélgetés Somogyi Lakatos + 4. Milyen témakörök érdekelnek leginkább? - iskolák és a érdeklődési területek kapcsolata Szignifikancia próba Autó-motor Lakatos - Divat Somogyi Deák Diák Állatvilág Deák Diák Lakatos Szépségápolás - Deák Diák Sport Práter Losonczi + 5. Milyen kézműves foglalkozások érdekelnek? - iskolák és a preferált kézműves foglalkozások kapcsolata Szignifikancia próba Varrás iránt érdeklődők - Somogyi + Agyagművesség iránt érdeklődők Deák Diák Somogyi Ékszerkészítés iránt érdeklődők Práter - Horgolás, fonás, kötés, szövés iránt érdeklődők - Somogyi Festés iránt érdeklődők - Somogyi Üvegfestés iránt érdeklődők - Somogyi Fafaragás iránt érdeklődők - Somogyi

24 6. Milyen sportfoglalkozások érdekelnek? - iskolák és a preferált sportfoglalkozások kapcsolata 4 Szignifikancia próba Foci Lakatos Losonczi Kézilabda Práter - Küzdősportok Lakatos - Capoeira Lakatos - Néptánc Lakatos Somogyi Hip hop Práter Deák Diák Hastánc Práter Deák Diák + 7. Milyen szabadidős programok érdekelnek? - iskolák és a szabadidős programok kapcsolata Szignifikancia próba Gombfoci Lakatos Somogyi Mozi Klub Lakatos Somogyi Éneklés Práter Somogyi Zenélés + Lakatos Losonczi Filmezés, filmkészítés Deák Diák - Színjátszás Deák Diák Somogyi Losonczi Somogyi 8. Melyik a kedvenc zenei irányzatod? - iskolák és a preferált zenei irányzatok kapcsolata Szignifikancia próba Hip hop Práter Deák Diák Rap Somogyi Deák Diák Diszkó + Deák Diák Lakatos Práter Techno - Práter House/trance Lakatos - Jazz - Lakatos Cigány Lakatos Deák Diák Somogyi 4 A hastánc valamint az aerobik, step kategóriák esetében kimagasló volt azoknak a Lakatos iskolában tanulóknak az aránya, akik a kérdésre nem tudtak/nem akartak válaszolni.

25 A nyitott kérdésekre adott válaszok 1. Milyen gyakran szoktál járni az alábbi helyekre? - a tanfolyamra járó fiatalok a tanfolyam típusára vonatkozó kérdés kapcsán az alábbi válaszokat adták Bázis: a tanfolyamra járók, N=170 Több válaszos, nyitott kérdés N % aikido 1 0,6 angol 4 2,4 angol nyelvvizsga előkészítő 1 0,6 boksz, foci, kosár, angol 1 0,6 boksz, futás 1 0,6 dobolás 1 0,6 ECDL szakkör 1 0,6 előkészítő 3 1,8 előkészítők 1 0,6 elsősegély, angol 1 0,6 foci 3 1,8 gondozási, Fazekasba tehetség 1 0,6 gyermek. 1 0,6 gyermekvasút vezető képzés 1 0,6 hangképzés 1 0,6 hegedű óra 1 0,6 hip-hop 2 1,2 hip-hop, bleck team 1 0,6 hittan 1 0,6 karate 1 0,6 kézműves 2 1,2 kisvasútas tanfolyam 1 0,6 komplex művészet 2 1,2 korepetálás 1 0,6 kosár 2 1,2 kosár, rajz 1 0,6 krav maga 1 0,6 magyar-angol 2 1,2 magyar, matek 1 0,6 matek 2 1,2 matek korrepetálás 1 0,6 matematika 1 0,6 modell 1 0,6 nagyműhely 1 0,6 nyelv 1 0,6 nyelvtan, matek korepetálás 1 0,6 nyelvvizsga 1 0,6 OSC 1 0,6 pszihologus 1 0,6 rajz 2 1,2 rajziskola 1 0,6 rajzszakkör 1 0,6 rendőrség 1 0,6 RSG 2 1,2 sakk 1 0,6 sakk, cimbalom 1 0,6 sakk, úszás 1 0,6 számítástechnika 1 0,6 szerpentín gyermekszínjátszás 1 0,6 szertorna 1 0,6 színitanoda 1 0,6

26 színjátszás 1 0,6 szolfézs 1 0,6 tánc 1 0,6 tánc edzés 1 0,6 tánc, ének 1 0,6 tenisz, úszás 1 0,6 úszás 8 4,7 versenytánc 1 0,6 vizilabda 1 0,6 zene, hegedű 1 0,6 zenélés 1 0,6 zongora, ének 1 0,6 NT/NV 85 50,0 Összesen ,0

27 2. Mivel töltöd szabadidődet? - a válaszukban egyéb kategóriát megjelölők az alábbi tevékenységeket szokták végezni Bázis: akik megjelölték az egyéb kategóriát a szabadidő eltöltésére vonatkozó kérdésnél, N=116 Több válaszos, nyitott kérdés N % állatokkal játszom 1 0,9 alszok 1 0,9 alvás, gépezés 1 0,9 alvás, játszás 1 0,9 barátaimmal lógok 1 0,9 biliárd 1 0,9 bulizás 1 0,9 cool night 1 0,9 csajom 1 0,9 családi programok 1 0,9 csavargok 5 4,3 csavarogni, plázázás 1 0,9 diszkó 2 1,7 divattervezés, színészkedés 1 0,9 edzés 1 0,9 edzések 1 0,9 ének, tánc 1 0,9 fellépések 1 0,9 foci meccsre járok 1 0,9 fotózás 1 0,9 főzés 1 0,9 futás 1 0,9 fürdés 1 0,9 gitár 1 0,9 haverokkal ide-oda menni 1 0,9 haverokkal lógni 1 0,9 hegedülés 1 0,9 horgászás 1 0,9 játszani 1 0,9 játszok a testvéreimmel 1 0,9 kapuba állni 2 1,7 kártyázás 1 0,9 koktélok 1 0,9 kutyasétáltatás 2 1,7 legozás 1 0,9 lógni a haverokkal 2 1,7 mindent 1 0,9 mozi 2 1,7 mozizás 1 0,9 mozizás, plázázás 1 0,9 MSM 1 0,9 MSN 2 1,7 night club 1 0,9 nővéremmel bulizok 1 0,9 olvashatatlan 1 0,9 partik 1 0,9 play station 2 1,7 play station 2, X-BOKSZ 1 0,9 plázázás 2 1,7 PS 1 0,9 runescape 1 0,9 sakk 1 0,9 segítek az iskolának 1 0,9

28 séta 1 0,9 sétálás 8 6,9 sétálgatni 1 0,9 sétálni 1 0,9 számítógépezés 1 0,9 színészkedés 1 0,9 színjátszás 2 1,7 színtanoda 1 0,9 szolfézs 2 1,7 tablók készítése 1 0,9 tánc 6 5,2 táncolás 3 2,6 táncolni 3 2,6 táncolni, sétálni 1 0,9 táncolok, ruhát tervezek 1 0,9 tanulás 5 4,3 testvéremhez átmenni 1 0,9 tv-nézés 4 3,4 tv-zés 1 0,9 tv nézés 1 0,9 utazni 1 0,9 városi séta 1 0,9 városnézés, sétálás 1 0,9 vidékre járás 1 0,9 XD, 1 0,9 NT/NV 1 0,9 Összesen ,0

29 3. Milyen kézműves foglalkozások érdekelnek? - az egyéb kézműves foglalkozásokat megjelölő fiatalok válaszai Bázis: akik megjelölték az egyéb kategóriát a kézműves foglalkozásokkal kapcsolatos érdeklődésre vonatkozó kérdésnél, N=89 Több válaszos, nyitott kérdés N % autószerelés 3 3,4 barkácsolás 3 3,4 deka verseny, foci 1 1,1 digitális grafika 1 1,1 divatkészítés 1 1,1 énekker 1 1,1 éneklés 1 1,1 énektanár 1 1,1 épitészet 1 1,1 faldekorálás 1 1,1 falfestés, autószerelés 1 1,1 fatárgyak készítése 1 1,1 filmkészítés 1 1,1 foci 1 1,1 főzés 5 5,6 gipszes formák készítése 1 1,1 grafika, rajzolás 1 1,1 gyertyaöntés 1 1,1 hangszerkesztés 1 1,1 hanszer tanulás 1 1,1 hímzés 1 1,1 hip-hop tánc 1 1,1 kézbesítő, sminkes, fodrász 1 1,1 kézműves 1 1,1 kurva 1 1,1 lego építés 1 1,1 makettezés 1 1,1 manikűr-pedikűr 1 1,1 nv 4 4,5 olvashatatlan 1 1,1 oregami 5 5,6 pincérség 1 1,1 PS 1 1,1 rajz 9 10,1 rajzolás 13 14,6 rajzolás, írás 1 1,1 rajzolás, szerelés 1 1,1 röplabda 1 1,1 ruhatervezés 1 1,1 sminkelés 2 2,2 sport 1 1,1 sportok 1 1,1 számítógép 1 1,1 szerelés 1 1,1 tánc 4 4,5 tűzzománc 1 1,1 vásárolni 2 2,2 zene, felszolgáló 1 1,1 zongora 1 1,1 autószerelés 3 3,4 barkácsolás 3 3,4 deka verseny, foci 1 1,1 digitális grafika 1 1,1

Az Együttható Egyesület által tartott rendkívüli szülői értekezlet értékekelése elégedettségi kérdőív alapján

Az Együttható Egyesület által tartott rendkívüli szülői értekezlet értékekelése elégedettségi kérdőív alapján Az Együttható Egyesület által tartott rendkívüli szülői értekezlet értékekelése elégedettségi kérdőív alapján Populáció: Liszt Ferenc Általános Iskolában szülői N: 47 fő Mintavétel: önkényes, nem reprezentatív

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása, Győr Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása, Győr elsőseinek körében

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban.

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban. Tisztelt Válaszadó! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a Normafa rehabilitációját tervezi, azzal a céllal, hogy a terület értékeinek fenntartható hasznosításával még inkább hozzájáruljon a lakosság

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása elsőseinek körében végzett,

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása, Soproni campus Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása, Soproni

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu 2009-09-08 11:03:57 SPORTOKTATÓ KÉPZÉS SPORTOKTATÓ KÉPZÉS A Budapesti Szabadidősport Szövetség - megfelelő számú jelentkező esetén - államilag elismert, Országos Képzési Jegyzékben szereplő 1 éves sportoktató

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ELSŐ OSZTÁLY 1 Magyar Matematika Magyar Matematika Magyar 2 Szabad foglalkozás Önálló foglalkozás Kulturális foglalkozás Angol / Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás 3 Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, a mindennapos testedzés lehetősége. Gazdagító programok 1. osztályosoknak

Szakkörök igénybevételének lehetősége, a mindennapos testedzés lehetősége. Gazdagító programok 1. osztályosoknak Szakkörök igénybevételének lehetősége, a mindennapos testedzés lehetősége Helyi szakkörök, foglalkozások Gazdagító programok 1. osztályosoknak Dráma szakkör Albertné Rácz Gyöngyi II/9 Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

Amit szeretek csinálni

Amit szeretek csinálni Hahó, Fahat vagyok! 2014 júliusáig egy magyar családban. Thaiföld Hobbijaim: Tollaslabdázok, ami teljesen kikapcsol, még ha nem is én vagyok a legjobb játékos. Nagyon szeretek idegen nyelvű filmeket nézni.

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata vizsgálata (országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008) Budapest, 2008. november, 29. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-3-7 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

A rekreáció területei, felosztása, eszközrendszere. A rekreáció elmélete és módszertana 3. ea.

A rekreáció területei, felosztása, eszközrendszere. A rekreáció elmélete és módszertana 3. ea. A rekreáció területei, felosztása, eszközrendszere Rekreáció: célja alapján szellemi és fizikai szellemi ~: a kultúra, szórakozás (játék) és művelődés kérdéseivel, a műveltség típusaival és a kulturális

Részletesebben

EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD

EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD 1.s Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 1. Önálló tanulás Önálló tanulás Önálló tanulás Önálló tanulás Önálló tanulás 2. Matek Testnevelés Matek Testnevelés Matek 3. Testnevelés Magyar Rajz Magyar Technika

Részletesebben

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született.

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született. Tisztelt Válaszadó! Köszönöm, hogy vállalkozik kérdőívem kitöltésére, és ezzel segíti a szakdolgozatom elkészítését. Kutatásom a kisgyermekes szülők és a család kulturális fogyasztási szokásainak vizsgálatára

Részletesebben

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 1.Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

I. Melléklet. Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Beszámoló 2013. I. Melléklet Tanfolyami látogatottság

I. Melléklet. Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Beszámoló 2013. I. Melléklet Tanfolyami látogatottság I. Melléklet Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Beszámoló 213. Hip-hop moderntánc-tanfolyam Létszámadatok alkalmankénti résztvevők összesített száma: Januári adatok: 396 fő Februári adatok:

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

sorszám 2000.... osztály

sorszám 2000.... osztály sorszám 2000.... osztály 2 Kérdezés időpontja: 2000. hó nap Kérdező: ig. szám: 1 főcím 2 pótcím 1. Település:. 2. Iskola neve:... Iskola kódja: 3. Iskola fenntartója: 1 állami (önkormányzat) 2 alapítványi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

KSH felmérés a kulturális fogyasztásról

KSH felmérés a kulturális fogyasztásról KSH felmérés a kulturális fogyasztásról Pillanatkép a kulturális statisztikákról 2013.05.28. Bárdosi Mónika Társadalomstatisztikus, KSH monika.bardosi@ksh.hu Amiről van adat 1. Szórakoztatás statisztika

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben

SZIGET 2014 ERCSEI KÁLMÁN PAKOT ÁGNES VERES VALÉR

SZIGET 2014 ERCSEI KÁLMÁN PAKOT ÁGNES VERES VALÉR ERCSEI KÁLMÁN PAKOT ÁGNES VERES VALÉR SZIGET 2014 2015 K É S Z Ü L T A B U D A P E S T I C O R V I N U S E G Y E T E M É S A K O L O Z S V Á R I B A B E Ș - B O L Y A I T U D O M Á N Y E G Y E T E M E

Részletesebben

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A válaszadó szervezetek jogi formája Összes szervezet Ernyőszervezetek Nem ernyőszervezetek

Részletesebben

A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA

A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA MÉDIAAJÁNLAT 2013 A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA A Humen Magazinnak mint minden médiaterméknek elsődleges célja a tájékoztatás. Kiadványunk betekintést enged a kultúra, a szépségápolás

Részletesebben

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A mérésről Munkaközösségünk mérést végzett a felsős tanulók (5.a,

Részletesebben

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről Magyar Pedagógiai Társaság - Pályaorientációs Szakosztály A tanárok és a pályaorientáció - Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló

Részletesebben

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK21 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG TARTALOM A minta leírása, szocio-demográfiai összetevõk...243 Alapvetõ statisztikai adatok...243 A vajdasági régiókon belül a települések

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

Forma 1 az RTL Klubon. 2009. március

Forma 1 az RTL Klubon. 2009. március Forma 1 az RTL Klubon 2009. március Sportműsorok és a programfigyelem A TV előtt a számok mögött kutatás RTL Klub GfK Hungária 2001 Műsortípusok programfigyelem szerinti rangsora Adatfelvétel 4,500 fő,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 225/2010. (04.28.) számú h a t á r o z a t a a 2010. évi sport támogatás keretében benyújtott B, C, E, F, G, és H kategóriás pályázatok

Részletesebben

Ezek a fiatalok! Mit gondolnak az Omega-Illés-Metro generáció unokái szerzői jogról, internetről, kultúrafogyasztásról

Ezek a fiatalok! Mit gondolnak az Omega-Illés-Metro generáció unokái szerzői jogról, internetről, kultúrafogyasztásról Ezek a fiatalok! Mit gondolnak az Omega-Illés-Metro generáció unokái szerzői jogról, internetről, kultúrafogyasztásról Dr. Horváth Péter SZÖVETSÉG A SZERZŐI JOGOKÉRT Azok a fiatalok Rendező Forgatókönyvíró

Részletesebben

Győri Lóránt, Mikolai Júlia

Győri Lóránt, Mikolai Júlia És mégis ifjúságkutatás? Közönség és kultúrafogyasztás a Művészetek Völgyében Előadók: Győri Lóránt és Mikolai Júlia Készítette: Antók Péter, Bak Anita, Győri Lóránt, Hordósy Rita, Mikolai Júlia Előzmények

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Tanulmány a tatai fiatalok szabadidő-eltöltési szokásairól és továbbtanulási szándékairól (2003)

Tanulmány a tatai fiatalok szabadidő-eltöltési szokásairól és továbbtanulási szándékairól (2003) Tanulmány a tatai fiatalok szabadidő-eltöltési szokásairól és továbbtanulási szándékairól (2003) Készült: az Ifjú Polgárság Polgári Ifjúság Alapítvány 2003-as kérdőíves kutatása alapján 1 1. Bevezetés

Részletesebben

KÉRDŐÍV Fiatalok társadalmi aktivitásának ösztönzése, ifjúsági klubok alakítása a Bakony és Balaton KKKE térségében. Kedves Fiatal!

KÉRDŐÍV Fiatalok társadalmi aktivitásának ösztönzése, ifjúsági klubok alakítása a Bakony és Balaton KKKE térségében. Kedves Fiatal! KÉRDŐÍV Fiatalok társadalmi aktivitásának ösztönzése, ifjúsági klubok alakítása a Bakony és Balaton KKKE térségében Kedves Fiatal! A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoportként

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS PÉCS

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS PÉCS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS PÉCS VÁROSA A KÜLFÖLDI HALLGATÓK SZEMÉVEL M. Császár Zsuzsanna Wusching Á. Tamás Füzesi Zsuzsanna Faubl Nóra NEMZETKÖZI HALLGATÓK A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN A PTE NEMZETKÖZI

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

Nyári napközis tábor Programfüzet

Nyári napközis tábor Programfüzet Nyári napközis tábor Programfüzet Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 29. augusztus 14. Általános napirend: 9:30-10:00 Érkezés 10:00-10:45 45 perces foglalkozás 10:45-11:00 Szünet 11:00-11:50

Részletesebben

A fiatalok kultúrája, művelődési szokásai

A fiatalok kultúrája, művelődési szokásai Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Magyarország kultúrája a XXI. század elején dr. Agárdi Péter rلegyetemi tan,csc.habil kvezet tanszé,zetigazgat inté A fiatalok kultúrája,

Részletesebben

AZ ONLINE HIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS

AZ ONLINE HIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS AZ ONLINE HIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS ATTITDÖK gemiusadhoc Magyarország 2006. TARTALOMJEGYZÉK Módszertan... Vezeti összefoglaló...... Összefoglaló... Általános attitd az online hirdetésekkel kapcsolatban...

Részletesebben

Hatékonyan működő és együttműködő egészségügyi civilek a Dél-Dunántúli Régióban

Hatékonyan működő és együttműködő egészségügyi civilek a Dél-Dunántúli Régióban Hatékonyan működő és együttműködő egészségügyi civilek a Dél-Dunántúli Régióban Zárókonferencia Pécs, 2010. október 29. Civil szervezetek teljesítménymérése Baranyai Fiatalok Egészséges Életéért Alapítvány

Részletesebben

A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése

A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése A könyvtár használatára irányulóan kérdőíves felmérést végeztünk. A felmérés célja: a valós és látens használói igények feltérképezése,

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

Szennay Márta Kézműves szakkör felső 14.00-16.15. Telkes Csilla magyar korr. 8.c I.2 14.30-15.15

Szennay Márta Kézműves szakkör felső 14.00-16.15. Telkes Csilla magyar korr. 8.c I.2 14.30-15.15 A hét A hét A hét A hét A hét 5.óra 12.05-12.50 6.óra 13.00-13.45 Sándor Mária ÖKO 5-8. évf. 14.30-15.15 14.15-15.30 I. 8.c olvasókör Al. 1. Gyenes Katalin háztartási szakkör DSE atlétika 15.00-16.30 népdal

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI HÁZ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 1.Közösségi összejövetelek, programok 2.Családoknak szabadidős programok 3.Korosztályoknak szóló programok

KÖZÖSSÉGI HÁZ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 1.Közösségi összejövetelek, programok 2.Családoknak szabadidős programok 3.Korosztályoknak szóló programok KÖZÖSSÉGI HÁZ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Először meg kell határoznunk, hogy miért építünk közösségi házat, mik a céljaink. Fel kell mérnünk, hogy milyen kihasználtsága lenne a közösségi háznak? 1.Közösségi összejövetelek,

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015.

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. 1. Nemed: Fiú 19 fő Lány 17 fő Összesen:36 fő 2. Véleményed szerint mennyire vagy egészséges? a) Teljesen egészséges vagyok 9 fő 25% b) Eléggé egészséges vagyok

Részletesebben

A Ki mit tud számomra egyik legmeglep bb résztvev jével beszélgetek, Kator Bálint 9/ A. osztályos tanulóval.

A Ki mit tud számomra egyik legmeglep bb résztvev jével beszélgetek, Kator Bálint 9/ A. osztályos tanulóval. A Ki mit tud számomra egyik legmeglep bb résztvev jével beszélgetek, Kator Bálint 9/ A osztályos tanulóval. Bevallom, nem sokat tudtam rólad, meglep dve láttam, hogy két számban is indultál a vetélked

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Halmazok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Halmazok MTEMTIK ÉRETTSÉGI TÍPUSFELDTOK KÖZÉP SZINT Halmazok szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek megoldásához!

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Testnevelési és Sporttudományi Kar

Testnevelési és Sporttudományi Kar SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44. Csoportvezető: Nagy Dóra Tel.: 487-9247, Fax.: 356-6337 Email: ndori@mail.hupe.hu S P O R T E D Z Ő S Z A K K É

Részletesebben

Színes iskolánk. Sporttevékenységek

Színes iskolánk. Sporttevékenységek Színes iskolánk Ha megkérdezzük a gyerekeket,hogy miért szeretnek iskolába járni, a válaszok igen tág skálán mozognak. Vannak, akiket az érdekes feladatok hoznak izgalomba, vannak akiket a naponta elért

Részletesebben

Olaszország. Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró

Olaszország. Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró Olaszország Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró A csizma alakú ország a kultúra és a művészetek bölcsőjének

Részletesebben

""Juhász Orsolya, Projekt98, 2015.03.30., projektnap értékelése 9. évfolyam 8. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, Projekt98, 2015.03.30., projektnap értékelése 9. évfolyam 8. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, Projekt98, 2015.03.30., projektnap értékelése 9. évfolyam 8. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 6 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő!

Részletesebben

A téti városi könyvtár használói elégedettségi felmérésének elemzése

A téti városi könyvtár használói elégedettségi felmérésének elemzése A téti városi könyvtár használói elégedettségi felmérésének elemzése A könyvtár használatára irányulóan kérdőíves felmérést végeztünk. A felmérés célja: a valós és látens használói igények feltérképezése,

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai

Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai Széchenyi István Egyetem, Marketing és Menedzsment Tanszék Empirikus kutatás Térszerkezet, gazdasági potenciál, munkaerőpiac, innováció, humán szolgáltatások,

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15.

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15. NRC-Médiapiac Kütyüindex Molnár Judit és Sági Ferenc 2011. szeptember 15. MI A KÜTYÜ? bár a kütyü szó eredete mindeddig ismeretlen, maga a szó egyáltalán nem az. Már a XVIII. századtól vannak rá adataink.

Részletesebben

A VÁLASZADÁS NÉV NÉLKÜLI!!

A VÁLASZADÁS NÉV NÉLKÜLI!! "Bodrogközi Információs Pontok" TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009 Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 3973 Cigánd, Fő utca 80. KÉRDŐÍV A BODROGKÖZI MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ ELTÖLTÉSI SZOKÁSOK ÉS IGÉNYEK

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

Ritmuscsapatok Országos Modern Tánc versenyének versenyszabályzata! 2016

Ritmuscsapatok Országos Modern Tánc versenyének versenyszabályzata! 2016 Ritmuscsapatok Országos Modern Tánc versenyének versenyszabályzata! 2016 VERSENYRENDSZERÜNK: Versenyünk AMATŐR szintű Táncversenysorozat! A Tánc, mint sportág megismertetése és tömegbázis teremtése és

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7.

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. FOGYATÉKOSSÁG ÉS INTEGRÁCIÓ SZEKCIÓ AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN x¾ x ¾ f ¾¾ h¾ 9f½½ ¹ 9h - 1. A KUTATÁSRÓL

Részletesebben

Debrecen Önkormányzat

Debrecen Önkormányzat Debrecen Önkormányzat Átfogó elemzés a lakosság körében, összefoglaló elemzés (Grafikonos elemzés, és szöveges értelmezése) 2014. február 28. Módszertani riport Az adatgyűjtés módszere, személyes kérdőíves

Részletesebben

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján 2008 Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények

Részletesebben

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése Mottó: Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs. /Berzsenyi Dániel/ Az iskolaválasztás a családok számára fontos, felelősségteljes döntés, amely meghatározza a gyermek további fejlődését. E fontos

Részletesebben

GYEREKTÁBOR. A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének Intéz Bizottsága 2009-ben is tábort szervez 9 14 éves korú gyermekek részére.

GYEREKTÁBOR. A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének Intéz Bizottsága 2009-ben is tábort szervez 9 14 éves korú gyermekek részére. GYEREKTÁBOR A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének Intéz Bizottsága 2009-ben is tábort szervez 9 14 éves korú gyermekek részére. A tábor helye: Szandavár, diáktábor Részvételi díj: - BRDSZ

Részletesebben

pályázati űrlap 1. pályázó adatai 2. pályázó intézmény bemutatása intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve

pályázati űrlap 1. pályázó adatai 2. pályázó intézmény bemutatása intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve 1. pályázó adatai pályázati űrlap intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve 2. pályázó intézmény bemutatása település bemutatása (hány lakossal rendelkezik az adott

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

"Klasszikus zenére alapozott művelődésszervezés lehetőségei - A Müpa példáján keresztül" kérdőív

Klasszikus zenére alapozott művelődésszervezés lehetőségei - A Müpa példáján keresztül kérdőív "Klasszikus zenére alapozott művelődésszervezés lehetőségei - A Müpa példáján keresztül" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 102 Férfi 52 Nő 50 Életkori átlag 13.2 év Az eredmények

Részletesebben

Tisztelt Sportvezető!

Tisztelt Sportvezető! Tisztelt Sportvezető! Bizonyára Ön is jól ismeri a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendeletet, mely alapján

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Kreditbeszámítás Tanító képzésről Ifjúságsegítő képzésre

Kreditbeszámítás Tanító képzésről Ifjúságsegítő képzésre Honnan Hova IFI2-ADM-113 Gazdasági alapismeretek TFKBA-SI005-an-01 Angol nyelvi képességfejlesztés 1. IFI2-ISZK-an01 Angol nyelvi képességfejlesztés 1. TFKBA-SI005-an-02 Angol nyelvi képességfejlesztés

Részletesebben

Érettségi követelmények

Érettségi követelmények Érettségi követelmények A 12. évfolyam végére a tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek angol nyelvből, melynek során a felsorolt témaköröket, amelyet tanulmányaik során elsajítítottak tudniuk kell.

Részletesebben