Fiatalok szabadidő eltöltési szokásai, igényei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fiatalok szabadidő eltöltési szokásai, igényei"

Átírás

1 Fiatalok szabadidő eltöltési szokásai, igényei Készítette: Focus és Inhall Stúdió Kft. Megbízó: Józsefvárosi Önkormányzat Rév8. Zrt október A vizsgálat elkészítését az Európai Unió és a Józsefvárosi Önkormányzat támogatta.

2 Bevezetés... 3 Demográfia... 3 Vezetői összefoglaló... 5 A szabadidős tevékenységekről... 8 Az érdeklődési körről A zenéről Igények Melléklet A szignifikancia-próbák eredményei A nyitott kérdésekre adott válaszok... 25

3 Bevezetés A Focus és Inhall Stúdió Kft. a Kesztyűgyár Közösségi Ház megbízásából a Magdolna Negyed program keretében végezte el azoknak a kérdőíveknek a digitális rögzítését, amelyek a válaszadók szabadidős programokkal kapcsolatos szokásaira, igényeire kérdeztek rá. Ez a tanulmány az így létrejött adatbázis elemzésének az eredményeit foglalja össze. A beszámolóban először a válaszadói sokaság jellemzőit ismertetjük, ezt követően a kutatás főbb eredményeit foglaltuk össze egy rövid, tömör fejezetben. A következő gondolati egységek a megkérdezettek szabadidős tevékenységéről, érdeklődési köréről, igényeiről szólnak. A Mellékletben a tanulmány törzsébe be nem emelt információkat foglaltuk össze táblázatos formában. Demográfia A kérdőíves lekérdezés iskolákban zajlott le, a célcsoport demográfiai összetétele ennek megfelelően alakult. A válaszadó fiatalok iskolák szerinti megoszlását mutatjuk be az alábbi táblázatban. A válaszadók iskolák szerinti megoszlása Képzett változó N % Deák Diák Általános Iskola ,0 Lakatos Menyhért Általános Iskola 58 9,4 Losonczi téri Általános Iskola ,6 Práter Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola 77 12,4 Somogyi Béla utcai Általános Iskola ,6 Összesen ,0 A kérdezőbiztosoknak összesen 619 válaszadót sikerült elérniük, ezeknek a fiataloknak a legnagyobb aránya az összes válaszadó megközelítőleg egyharmada-egyharmada a

4 Losonczi téri (32%) illetve a Somogyi Béla utcai (30%) iskolába jár. Legkevesebben a Lakatos Menyhért Általános Iskola (9%) tanulói képviseltették magukat a mintában. A fiatalok között megközelítőleg fele-fele arányba jelentek meg a fiúk (50%) és a lányok (49%), a válaszadók 1%-nak a nemére vonatkozóan nem tartalmaztak információt a kérdőívek. A legfiatalabb válaszadó nyolc, a legidősebb tizenkilenc éves volt. A fiatalok kor szerinti megoszlását az alábbi táblázatban mutatjuk be. A válaszadók életkor szerinti megoszlása Képzett változó N % 10 évesek, vagy annál fiatalabbak 37 6,1 11 évesek 77 12,4 12 évesek ,3 13 évesek ,5 14 évesek ,0 15 évesek, vagy annál idősebbek 34 5,4 NT/NV 8 1,3 Összesen ,0 Átlag 12,72 Legnagyobb arányban a 12 és 14 év közöttiek képviseltették magukat a mintában. A fiatalok átlagéletkora 12,7 év.

5 Vezetői összefoglaló A fiatalok körében végzett kérdőíves felmérés véleményünk szerint olyan fejlesztés alapját képezheti, amely a Kesztyűgyár Közösségi Ház programjainak nagyobb látogatottságát, az intézmény szélesebb körű ismertségét eredményezheti. Maga a kérdőíves felmérés már egy olyan direkt marketing eszköznek tekinthető, amelynek köszönhetően az intézmény ismertsége nő. A tanulmányban bemutatott adatok ismeretében emellett célzottabb, a fiatalok igényeihez jobban illeszkedő programok szervezhetők meg. Az eredmények feldolgozása után elmondhatjuk, hogy sok válaszadó úgy tölti el szabadidejét, hogy kifejezetten fiatalok számára kialakított, szervezett, közösségi részvételt lehetővé tevő programokon nem vesz részt, ilyen feladatot felvállaló intézményeket nem látogat. Erre enged következtetni, hogy legnagyobb rendszerességgel plázákat és gyorséttermeket látogatnak a fiatalok, vagy éppen játszótereken találkoznak egymással. Egyedüli kivételt a sport képez: sportlétesítményekbe sokan járnak rendszeresen mozogni. Más kérdések eredményei is a fenti állítást támasztják alá. Szabadidejükben a fiatalok többsége zenehallgatással, internetezéssel, filmnézéssel vagy számítógépes játékokkal foglalkozik, illetve sokan vannak olyanok, akik a haverjaikkal beszélgetnek. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a Kesztyűgyár Közösségi Ház környezetében olyan fiatalok élnek, akik számára az intézmény szolgáltatásai hiánypótlóak lehetnek.

6 A fiatalok érdeklődési körébe elsősorban a filmek és a divat tartozik. Ugyancsak népszerű témakörnek bizonyultak: autó-motor, szépségápolás, állatvilág. Ezeket az eredményeket azonban véleményünk szerint fenntartással kell kezelni. A kérdőívnek az itt szereplő kérdése (Mely témakörök érdekelnek leginkább?) ugyanis zárt kérdés volt: előre kialakított válaszlehetőségeket jelölhettek meg a megkérdezettek. Más, később bemutatásra kerülő eredmények alapján azonban arra következtethetünk, hogy zene és a sport világa iránt is igen sokan érdeklődnek a célcsoportba tartozó fiatalok között. Kézműves foglalkozások terén az ékszerkészítés, az üvegfestés és a festés bizonyult a leginkább érdekes tevékenységnek. A sport foglalkozások területén a kosárlabda, a foci és a hip-hop iránt érdeklődnek a legtöbben. Ez utóbbi stílus elterjedtségére és kedveltségére enged következtetni az is, hogy a rap és a diszkó mellett a hip-hop műfaj előadóit hallgatja a legtöbb fiatal. A szabadidős tevékenységek között a leginkább érdeklődésre számot tartó tevékenységeknek az internetezés és a filmezés, filmkészítés bizonyultak. A megkérdezett fiatalok 29%-a nyilatkozott úgy, hogy semmit nem hiányol a környék szórakozási lehetőségei közül. A hiányosságokról számot adók ha alacsony arányban is képviseltették magukat a célcsoportban elsősorban a kevés sport/foci/kosárlabdapálya miatt panaszkodtak. Válaszadásuk során még a diszkó, a bulizásra alkalmas szórakozóhelyek illetve a játszóterek hiányára hívták fel a figyelmet a megkérdezettek. Legtöbben egy jó koncert, vagy valamilyen jó sportolási lehetőség miatt mennének el a Kesztyűgyár Közösségi Házba. Mindezek az eredmények (ismételten) arra utalnak, hogy a sport és a zene lehet olyat kapcsolódási pont, amely révén a Közösségi Ház környezetében élő fiatalok becsábíthatóak lennének az intézménybe.

7 Egy, a Kesztyűgyár Közösségi Házban megrendezésre kerülő koncert esetén a legnagyobb sikere valószínűleg LL Juniornak lenne. Az alacsony elemszámok miatt csak következtethetünk arra, hogy emellett szívesen látott előadóművészek lennének: Snoop Dogg, Stefano, 50 cent, Jonas Brothers, Notár Mary. A közösségi jelleg és a bevonás erősítése szempontjából fontos eredmény, hogy a válaszadók 44%-a nyilatkozott úgy: rendelkezik olyan tudással, amit másoknak is szívesen megtanítana, bemutatna. A legtöbben valamilyen sporthoz illetve valamilyen tánchoz kapcsolódó tudásukat osztanák meg szívesen másokkal. Emellett a focizás illetve az éneklés kapcsán jelölték még többen, hogy másokat is tanítanának ezen a téren.

8 A szabadidős tevékenységekről A kérdéssor kialakítói kíváncsiak voltak arra, hogy a megszólított fiatalok milyen gyakran szoktak felkeresni különböző szórakozásra, kikapcsolódásra, szabadidős tevékenység végzésére alkalmas helyeket. Milyen gyakran szoktál járni az alábbi helyekre? Bázis: az összes válaszadó, N=619 Egy válaszos, félig zárt kérdés Évente Soha párszor Sportlétesítményekbe sportolás céljából Havonta Hetente Minden nap Nincs válasz N % N % N % N % N % N % , ,2 60 9, , ,2 60 9,7 Játszótérre , , , , ,3 50 8,1 Plázákba 28 4, , , , ,2 38 6,1 Gyorsétterembe 67 10, , , ,4 30 4,8 50 8,1 Internet kávézóba , , ,5 46 7,4 28 4,5 51 8,2 Tanfolyamra ,1 31 5,0 13 2, ,8 22 3, ,5 Bármilyen közösségi ház! programjaira , ,3 40 6,5 28 4,5 21 3, ,3 Diszkóba , ,4 47 7, ,0 14 2,3 49 7,9 Kocsmába ,3 48 7,8 19 3,1 11 1,8 14 2, ,8 Moziba 24 3, , , ,2 12 1,9 38 6,1 Táncházba , ,1 27 4,4 13 2,1 11 1, ,0 Kirándulni természetben 62 10, , ,2 29 4,7 6 1,0 33 5,3 Kiállításra , , ,0 11 1,8 6 1, ,3 Színházba , ,4 42 6,8 3 0,5 3 0,5 44 7,1 A válaszadók ezen belül is elsősorban a fiúk sportlétesítményekbe járnak sportolás céljából, emellett plázákat és gyorséttermeket látogatnak leginkább. Erre enged következtetni, hogy ezeknél a válaszlehetőségeknél mértük a legmagasabb arányszámot a hetente és a minden nap kategóriáknál. Ugyancsak magas arányszámot figyelhettünk meg itt a Játszótérre válaszelehetőségnél is. 1 Az ezt a választ megjelölő fiatalok esetében a tanfolyam típusára is rákérdezett a kérdőív. A kérdésre adott válaszokat a Mellékletben mutatjuk be.

9 A válaszadók többsége ezzel szemben soha nem jár kocsmába (74%), táncházba (63%) és tanfolyamra (56%). A fiatalok megközelítőleg fele nyilatkozott úgy, hogy mindig elkerüli a diszkót (52%) illetve az internet kávézót (51%). A természetben való kirándulás és a kiállítás vagy a színház látogatás se tartozik a gyakran végzett tevékenységek közé. A kérdőívben a válaszadók szabadidős tevékenységével kapcsolatban is szerepelt egy kérdés. A válaszlehetőségek megjelölése mellett ezúttal is lehetőség volt az egyéb, előre ki nem alakított kategóriák rögzítésére is. Az ezt a kategóriát megjelölő fiatalok válaszait a mellékletbe közöljük. Mivel töltöd szabadidődet? Bázis: összes válaszadó, N=619 Több válaszos, félig zárt kérdés N % Zenehallgatás ,7 Internetezés ,9 Haverokkal beszélgetés ,1 Otthoni filmnézés ,1 Számítógépes játékok ,6 Sportolás ,9 Olvasás ,9 Iskola utáni házimunka ,5 Zenetanulás, zenélés ,4 Nyelvtanulás ,0 Kreatív foglalatosság 79 12,8 Túrázás, kirándulás 78 12,6 Iskola melletti pénzkereső munkavégzés 14 2,3 Egyéb ,7 NT/NV 9 1,5 A szabadidős tevékenységek esetében elsősorban ott mértünk magasabb arányszámokat, amelyeket otthon és/vagy nyitott közösségi tereken, komolyabb anyagi befektetés nélkül is lehet végezni. A fiatalok döntő többsége zenehallgatással (82%) illetve internetezéssel (81%) tölti szabadidejét. De ugyancsak sokan vannak azok is, akik szabadidejükben haverjaikkal szoktak beszélgetni (75%), otthon szoktak filmet nézni (72%) vagy számítógépes játékokat játszanak (62%).

10 A szervezett vagy éppen nagyobb anyagi befektetést igénylő programokkal például a zenetanulással, zenéléssel (30%); a nyelvtanulással (30%); a kreatív foglalatossággal (13%); a túrázással, kirándulással (13%) kevésbé foglalkoznak a megkérdezettek.

11 Az érdeklődési körről A kérdőív kialakítói kíváncsiak voltak arra is, hogy a megkeresett fiatalok milyen érdeklődési körrel jellemezhetők. Az általános kategóriák, témák megjelölésén túl a speciálisabb kézműves foglalkozásokkal, sportfoglalkozásokkal és szabadidős programokkal kapcsolatos érdeklődési területek feltérképezése is megtörtént. Mely témakörök érdekelnek leginkább? 2 Bázis: összes válaszadó, N=619 Több válaszos, félig zárt kérdés N % Film ,1 Divat ,7 Autó-motor ,8 Szépségápolás ,2 Állatvilág ,2 Sport 88 14,2 Művészetek 73 11,8 Irodalom 55 8,9 Gazdaság 52 8,4 Építészet 43 6,9 Fizika világa 40 6,5 Számítástechnika 31 5,0 Zene 30 4,8 Politika 16 2,6 Egyéb 74 12,0 NT/NV 20 3,2 A legtöbb fiatal a filmek (65%) iránt érdeklődik, a válaszadók hozzávetőleg fele (51%) elsősorban a divat témáját tartja fontosnak. A kérdőív kitöltőinek megközelítőleg egyharmada-egyharmada nyilatkozott úgy, hogy az autó-motor (37%), a szépségápolás (31%) és az állatvilág (30%) témaköre fontos számára. 2 A táblázatban bemutatott kategóriák közül a sport, a zene és a számítástechnika lehetőségeket a fiatalok válaszai alapján hoztuk létre, ezek az opciók a kérdőívben eredetileg nem szerepeltek.

12 A kérdőív konkrétabb témakörökre, foglalkozás-típusokra is rákérdezett úgy, hogy a kérdezőbiztosok az adott érdeklődés intenzitására is rákérdeztek. Milyen kézműves foglalkozások érdekelnek? Bázis: összes válaszadó, N=619 Egy válaszos, félig zárt kérdés Nem érdekel Kicsit érdekel Nagyon érdekel, szívesen kipróbálnám NT/NV N % N % N % N % Ékszerkészítés , , , ,5 Üvegfestés , , , ,5 Festés , , ,9 61 9,9 Fafaragás , , , ,1 Agyagművesség , , , ,0 Horgolás, fonás, kötés, szövés , ,2 57 9, ,8 Varrás , ,3 39 6, ,0 Bábkészítés , ,0 36 5, ,0 Gabona kép készítés , ,3 25 4, ,4 A megkérdezett fiatalok a kézműves foglalkozások közül leginkább az ékszerkészítés, az üvegfestés és a festés iránt érdeklődnek. Erre enged következtetni, hogy ezeknél a lehetőségeknél mértük a legmagasabb arányszámokat a kicsit érdekel és a nagyon érdekel, szívesen kipróbálnám kategóriáknál is. Egyáltalán nem érdeklődik a válaszadók többsége a gabona kép készítés (71%), a bábkészítés (67%), a horgolás, fonás, kötés, szövés (62%) és a varrás (61%) iránt. Az egyéb kézműves foglalkozásokat megjelölő fiatalok válaszait a mellékletbe közöljük.

13 Milyen sportfoglalkozások érdekelnek? Bázis: összes válaszadó, N=619 Egy válaszos, félig zárt kérdés Nem érdekel Kicsit érdekel Nagyon érdekel, szívesen kipróbálnám NT/NV N % N % N % N % Kosárlabda 87 14, , ,4 56 9,0 Hip hop , , , ,4 Foci , , , ,5 Ping-pong , , , ,8 Kézilabda , , , ,2 Küzdősportok , , , ,0 Salsa , , , ,8 Capoeira , , , ,5 Hastánc , , , ,1 Aerobik, step , , , ,7 Néptánc ,3 43 6,9 29 4, ,1 A Közösségi Háznak a sporthoz kapcsolódó programjainak a megszervezése során arra kell figyelemmel lennie, hogy a környéken élő fiatalok elsősorban a kosárlabda (45%), a hip-hop (36%) és a foci (33%) iránt érdeklődnek. Kevésbé fontos a megkérdezettek számára a néptánc (69%), az aerobik, step (59%), a hastánc (57%) illetve a capoeira (55%). Az egyéb sportfoglalkozásokat megjelölő fiatalok válaszait a mellékletbe közöljük.

14 Milyen szabadidős programok érdekelnek? Bázis: összes válaszadó, N=619 Egy válaszos, félig zárt kérdés Nem érdekel Kicsit érdekel Nagyon érdekel, szívesen kipróbálnám NT/NV N % N % N % N % Internetezés 33 5, , ,1 45 7,3 Filmezés, filmkészítés , , , ,6 Zenélés , , ,1 60 9,7 Fotózás , , , ,2 Mozi klub , , , ,0 Éneklés , , , ,0 Színjátszás , , , ,9 Sakk , , , ,4 Gombfoci , , , ,4 Kimagasló volt azoknak az aránya (70%), akik a szabadidős programok közül az internetezés mellett tették le a voksuk, a második helyezést elért filmezés, filmkészítés kategóriát a válaszadóknak már csak 44%-a jelölte meg. A megkérdezett fiatalok legkevésbé a gombfoci (60%) és a sakk (56%) iránt érdeklődnek. Az egyéb szabadidős programokat megjelölő fiatalok válaszait a mellékletbe közöljük.

15 A zenéről A kérdőívben a megkérdezettek zenei ízlésére vonatkozóan is szerepelt kérdés. Válaszadásuk során előre kialakított kategóriákat jelölhettek meg a fiatalok, de a kérdezőbiztosok az itt eredetileg nem szereplő, a lekérdezés során megnevezett egyéb zenei irányzatok neveit is rögzítették. Melyik a kedvenc zenei irányzatod? Bázis: összes válaszadó, N=619 Több válaszos, félig zárt kérdés N % Hip hop ,8 Rap ,0 Diszkó ,6 Techno ,6 House/trance 95 15,3 Jazz 84 13,6 Cigány 77 12,4 Klasszikus zene 69 11,1 Metal/hard rock 69 11,1 Drum and bass 62 10,0 Világzene 55 8,9 Lakodalmas 48 7,8 Raggae 43 6,9 Pop/Rock 43 6,9 Punk 33 5,3 Egyéb ,1 NT/NV 8 1,3 A legtöbb fiatal a válaszadók közel kétharmada (63%) a hip-hop zenei irányzatot kedveli leginkább. Ugyancsak magas arányban képviseltették magukat a rap (58%) és a diszkó (51%) stílus hívei is. Az ezt követő egyéb irányzatok már kevésbé bizonyultak meghatározónak; a 18%-os válaszadási arányszámot egyik más kategória se érte el.

16 Igények Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy a válaszadók hogyan látják a környék szórakozási lehetőségeit, illetve hogy milyen programokat látnának szívesen a Kesztyűgyár Közösségi Házban. Az adatforrásként használt, kérdőívben alkalmazott kérdések úgynevezett nyílt kérdésnek minősülnek. Ez azt jelenti, hogy a feltett kérdés után a kérdezőbiztos leírta a megkérdezett fiatal saját szavaival megfogalmazott válaszát, itt tehát nem volt lehetőség az előre kialakított kategóriák megjelölésére. Munkatársaink ezeket a válaszokat rendezték kategóriákba gyakoriságuk szerint. Ezeket a kategóriákat tüntetjük fel a most következő táblázatokban. Mi a véleményed a környék szórakozási lehetőségeiről, mit hiányolsz? Bázis: összes válaszadó, N=619 Több válaszos, nyílt kérdés N % Semmit nem hiányol ,1 Kevés a sport/foci/kosárlabdapálya 46 7,4 Diszkót 24 3,9 A környéken nem szokott eljárni, szórakozni 24 3,9 Nincs "jó hely", nincs szórakozóhely, nincs buli 21 3,4 Több játszóteret, zöld területet, teret 19 3,1 Nem tiszta, rendezetlen, megrongált a környék 18 2,9 Nincs konkrét válasz, de a visszajelzés szerint a mostani lehetőségek unalmasak, vagy egyáltalán nincsenek 17 2,7 Több boltot, éttermet 16 2,6 Nincsenek jó lehetőségek (indoklás nélkül) 16 2,6 Táncolási lehetőséget 14 2,3 Zenét 13 2,1 Nincsen tiniknek kialakított szórakozóhely, sok helyre nem engedik be a fiatalokat 12 1,9 Jó társaságot, jó embereket 10 1,6 Mozit 10 1,6 Nyugodt, nem veszélyes szórakozást 7 1,1 Egyéb 49 7,9 NT/NV ,7

17 A megkérdezett fiatalok 29%-a nyilatkozott úgy, hogy semmit nem hiányol a környék szórakozási lehetőségei közül. Habár ez a csoport bizonyult önmagában a legnagyobbnak, mégis összességében többségben vannak azok, akik valamilyen hiányosságra hívták fel a figyelmet a környék szórakozási lehetőségei kapcsán. Az ilyen véleményen lévők elsősorban a kevés sport/foci/kosárlabdapálya (7%) miatt panaszkodtak. Válaszadásuk során a megkérdezettek még a diszkó (4%), a bulizásra alkalmas szórakozóhelyek (3%) illetve a játszóterek, zöld területek, terek (3%) hiányára hívták fel a figyelmet leginkább. A kérdőív kialakítói kíváncsiak voltak arra is, hogy a célcsoport tagjai milyen koncerteket látnának szívesen a Kesztyűgyár Közösségi Házban. A nyílt formában feltett kérdést ezúttal is kategóriákba rendeztük. Milyen koncertet látnál szívesen a Kesztyűgyár Közösségi Házba? Bázis: összes válaszadó, N=619 Több válaszos, nyílt kérdés N % Konkrét előadót nevezett meg ,5 Zenei stílust nevezett meg 89 14,4 Nincs ilyen, semmit, nem érdekes számára a kérdés ,9 Egyéb 27 4,4 NT/NV ,5 A megkérdezettek többsége (41%) konkrét előadót, zenekart nevezett meg, kevesebben (14%) voltak azok, akik csupán a zenei irányzat meghatározását tartották fontosnak. Az alábbi táblázatban a leggyakrabban megnevezett előadókat tüntetjük fel. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ennél a kérdésnél a válaszok szórása nagy volt; azaz nagyon sok féle zenekart, előadót nevezett meg a 619 fiatal. Ez az oka annak, hogy az egyes kategóriáknál igen alacsony elemszámok találhatók.

18 Zenekarok Bázis: az összes megnevezett előadó, N=448 Képzett változó N % LL Junior 31 6,9 Snoop Dogg (külföldi előadó) 17 3,8 Stefano 17 3,8 50 cent (külföldi előadó) 16 3,6 Jonas Brothers (külföldi előadó) 16 3,6 Notár Mary 15 3,3 Váradi Roma Café 13 2,9 Megasztár (a TV2-ön futó műsorra utaltak itt a válaszadók) 11 2,5 G-point 10 2,2 Beyoncé (külföldi előadó) 7 1,6 Tankcsapda 7 1,6 Anti Fitness Club 6 1,3 Bescart Trió 6 1,3 Bódi Guszti 6 1,3 Chris Brown (külföldi előadó) 6 1,3 Dögös Robi 6 1,3 Eminem (külföldi előadó) 6 1,3 Kárpátia 6 1,3 Rihanna (külföldi előadó) 6 1,3 Egyéb ,0 Egy, a Kesztyűgyár Közösségi Házban megrendezésre kerülő koncert esetén a legnagyobb sikere valószínűleg LL Juniornak lenne; a válaszadók 7%-a látná őt szívesen a színpadon. A Snoop Dogg, a Stefano, az 50 cent, a Jonas Brothers és Notár Mary esetében mértünk még 3%-nál magasabb érdeklődési arányszámot.

19 A koncertek, zenekarok iránti érdeklődés mellett az egyéb, a válaszadókat potenciálisan vonzó programokra is rákérdeztek a kérdőív kialakítói. Az alábbi táblában ugyancsak a nyitott kérdések alapján létrehozott kategóriákat, illetve az azokat megemlítők számát és arányát mutatjuk be. Mi lenne az a program, amire szívesen eljönnél és elhívnád barátaidat is a Kesztyűgyár Közösségi Házba? Bázis: összes válaszadó, N=619 Több válaszos, nyílt kérdés N % Koncert 92 14,9 Sport (a kosárlabdán illetve a focin kívül megnevezett egyéb sporttevékenységek tartoznak ide) 59 9,5 Tánc 45 7,3 Sport - foci 30 4,8 Mozi 28 4,5 Sport - kosárlabda 25 4,0 "Buli" 23 3,7 Kézműves foglalkozások 22 3,6 Kiállítás, előadás, versenyek 21 3,4 Diszkó 18 2,9 Hip-hop tánc tanulás, hip-hop koncert 17 2,7 Internet használat, számítógép használat 16 2,6 Filmnézés, készítés 15 2,4 Zene (zenei programok, zenehallgatás) 14 2,3 Éneklés 11 1,8 Valamilyen cigány program (bál, tánc, stb.) 6 1,0 Nincs olyan program, nem érdekel, semmi 98 15,8 Egyéb 55 8,9 NT/NV ,7 Legtöbben egy jó koncert (15%), vagy valamilyen jó sportolási lehetőség (10%) miatt jönnének el a Kesztyűgyár Közösségi Házba. (Ez utóbbi kategória alá tartozik minden, a focin illetve a kosárlabdán kívül megnevezett egyéb sporttevékenység.) A válaszadók 7%-a érdeklődne a tánc, 5%-a a mozi iránt, a sportolási lehetőségek közül a foci (5%) illetve a kosárlabda (4%) lehet leginkább vonzó a fiatalok számára. 16%-ra tehető a passzívak aránya: ők azok, akik nem érdeklődnek a lehetséges programok iránt, akik az érdeklődésükre számot tartó eseményeket nem tudnak elképzelni.

20 A közösségi jelleg és a bevonás erősítése szempontjából fontos lehet az, hogy a Kesztyűgyár célcsoportjába tartozó fiatalok közül hányan tanítanának másokat, hányan mutatnák be tudásukat más érdeklődőknek. Van olyan (hobbi-jellegű) tudásod, amelyet másoknak is szívesen megtanítanál, vagy / és bemutatnál? Bázis: összes válaszadó, N=619 Képzett változó N % Igen ,9 Nem ,6 NT/NV 3 0,5 A válaszadók valamivel kevesebb, mint fele (44%) nyilatkozott úgy, hogy rendelkezik olyan tudással, amit másoknak is szívesen megtanítana, bemutatna. Az alábbi táblázatban azt mutatjuk be, hogy az így nyilatkozók milyen tudásukról gondolják azt, hogy másokkal meg tudnák osztani. Milyen olyan (hobbi-jellegű) tudásod van, amelyet másoknak is szívesen megtanítanál, vagy / és bemutatnál? Bázis: akiknek van olyan tudásuk, amelyet másoknak is szívesen megtanítanának, vagy / és bemutatnának, N=272 Képzett változó N % Valamilyen sporthoz kapcsolódó tudás (nem foci és nem kosárlabda) 59 21,7 Tánc 59 21,7 Foci 32 11,8 Éneklés 31 11,4 Zenekészítés, zenélés 23 8,5 Valamilyen kézműves tevékenység 20 7,4 Kosárlabda 19 7,0 Rajzolás 19 7,0 Valamilyen számítástechnikai tudás 16 5,9 Egyéb 44 16,2 NT/NV 15 5,5 A válaszadók hozzávetőleg egynegyede-egynegyede (22-22%) nyilatkozott úgy, hogy a valamilyen sporthoz illetve valamilyen tánchoz kapcsolódó tudását szívesen megosztaná

21 másokkal. 3 Megközelítőleg minden tízedik fiatal gondolta úgy, hogy annyira ért a focizáshoz (12%) illetve az énekléshez (11%), hogy másokat is tudna tanítani ezen a téren. 3 Ez előbbi kategória alatt a nem focihoz és a nem kosárlabdához kapcsolódó tudáselemeket értjük.

22 Melléklet A szignifikancia-próbák eredményei Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy a megkérdezett fiatalok iskolájának a típusa és az egyes kérdésekre adott válaszok között milyen összefüggés figyelhető meg. A táblázatok + oszlopában mindig azokat az iskolákat tüntettük fel, amelynek diákjai az átlaghoz képest nagyobb arányban választották az adott válaszlehetőséget. A táblázatok - oszlopában ellenben azokat a képző intézményeket találják meg, amelynek diákjai az átlaghoz képest kisebb arányban választották az adott válaszlehetőséget. A gondolati egységben minden olyan esetet feltüntettünk, ahol a matematikai-statisztikai elemzés lényeges különbséget mutatott ki az egyes iskolák diákjai adott válaszok között. 1. Milyen gyakran szoktál járni az alábbi helyekre? - iskolák és a látogatási gyakoriság kapcsolata Szignifikancia próba Internet kávézóba soha nem járók + Deák Diák Losonczi Lakatos Práter Tanfolyamra soha nem járók Losonczi Somogyi Diszkóba soha nem járók Deák Diák Losonczi Lakatos Somogyi Kocsmába soha nem járók Deák Diák Lakatos Táncházba soha nem járók - Lakatos 2. Milyen gyakran szoktál járni az alábbi helyekre? - iskolák és a látogatási gyakoriság kapcsolata Szignifikancia próba Sportlétesítményekbe sportolás céljából hetente vagy mindennap Játszótérre hetente vagy mindennap Gyorsétterembe hetente vagy mindennap + Deák Diák Lakatos Losonczi Lakatos Práter Deák Diák Somogyi Deák Diák Plázákba hetente vagy mindennap Lakatos Deák Diák

23 3. Mivel töltöd a szabadidődet? - iskolák és a szabadidős szokások kapcsolata Szignifikancia próba Olvasás Deák Diák Lakatos Zenetanulás, zenélés Práter Somogyi Számítógépes játékok - Lakatos Otthoni filmnézés Somogyi - Sportolás Deák Diák Práter Nyelvtanulás - Lakatos Haverokkal beszélgetés Somogyi Lakatos + 4. Milyen témakörök érdekelnek leginkább? - iskolák és a érdeklődési területek kapcsolata Szignifikancia próba Autó-motor Lakatos - Divat Somogyi Deák Diák Állatvilág Deák Diák Lakatos Szépségápolás - Deák Diák Sport Práter Losonczi + 5. Milyen kézműves foglalkozások érdekelnek? - iskolák és a preferált kézműves foglalkozások kapcsolata Szignifikancia próba Varrás iránt érdeklődők - Somogyi + Agyagművesség iránt érdeklődők Deák Diák Somogyi Ékszerkészítés iránt érdeklődők Práter - Horgolás, fonás, kötés, szövés iránt érdeklődők - Somogyi Festés iránt érdeklődők - Somogyi Üvegfestés iránt érdeklődők - Somogyi Fafaragás iránt érdeklődők - Somogyi

24 6. Milyen sportfoglalkozások érdekelnek? - iskolák és a preferált sportfoglalkozások kapcsolata 4 Szignifikancia próba Foci Lakatos Losonczi Kézilabda Práter - Küzdősportok Lakatos - Capoeira Lakatos - Néptánc Lakatos Somogyi Hip hop Práter Deák Diák Hastánc Práter Deák Diák + 7. Milyen szabadidős programok érdekelnek? - iskolák és a szabadidős programok kapcsolata Szignifikancia próba Gombfoci Lakatos Somogyi Mozi Klub Lakatos Somogyi Éneklés Práter Somogyi Zenélés + Lakatos Losonczi Filmezés, filmkészítés Deák Diák - Színjátszás Deák Diák Somogyi Losonczi Somogyi 8. Melyik a kedvenc zenei irányzatod? - iskolák és a preferált zenei irányzatok kapcsolata Szignifikancia próba Hip hop Práter Deák Diák Rap Somogyi Deák Diák Diszkó + Deák Diák Lakatos Práter Techno - Práter House/trance Lakatos - Jazz - Lakatos Cigány Lakatos Deák Diák Somogyi 4 A hastánc valamint az aerobik, step kategóriák esetében kimagasló volt azoknak a Lakatos iskolában tanulóknak az aránya, akik a kérdésre nem tudtak/nem akartak válaszolni.

25 A nyitott kérdésekre adott válaszok 1. Milyen gyakran szoktál járni az alábbi helyekre? - a tanfolyamra járó fiatalok a tanfolyam típusára vonatkozó kérdés kapcsán az alábbi válaszokat adták Bázis: a tanfolyamra járók, N=170 Több válaszos, nyitott kérdés N % aikido 1 0,6 angol 4 2,4 angol nyelvvizsga előkészítő 1 0,6 boksz, foci, kosár, angol 1 0,6 boksz, futás 1 0,6 dobolás 1 0,6 ECDL szakkör 1 0,6 előkészítő 3 1,8 előkészítők 1 0,6 elsősegély, angol 1 0,6 foci 3 1,8 gondozási, Fazekasba tehetség 1 0,6 gyermek. 1 0,6 gyermekvasút vezető képzés 1 0,6 hangképzés 1 0,6 hegedű óra 1 0,6 hip-hop 2 1,2 hip-hop, bleck team 1 0,6 hittan 1 0,6 karate 1 0,6 kézműves 2 1,2 kisvasútas tanfolyam 1 0,6 komplex művészet 2 1,2 korepetálás 1 0,6 kosár 2 1,2 kosár, rajz 1 0,6 krav maga 1 0,6 magyar-angol 2 1,2 magyar, matek 1 0,6 matek 2 1,2 matek korrepetálás 1 0,6 matematika 1 0,6 modell 1 0,6 nagyműhely 1 0,6 nyelv 1 0,6 nyelvtan, matek korepetálás 1 0,6 nyelvvizsga 1 0,6 OSC 1 0,6 pszihologus 1 0,6 rajz 2 1,2 rajziskola 1 0,6 rajzszakkör 1 0,6 rendőrség 1 0,6 RSG 2 1,2 sakk 1 0,6 sakk, cimbalom 1 0,6 sakk, úszás 1 0,6 számítástechnika 1 0,6 szerpentín gyermekszínjátszás 1 0,6 szertorna 1 0,6 színitanoda 1 0,6

26 színjátszás 1 0,6 szolfézs 1 0,6 tánc 1 0,6 tánc edzés 1 0,6 tánc, ének 1 0,6 tenisz, úszás 1 0,6 úszás 8 4,7 versenytánc 1 0,6 vizilabda 1 0,6 zene, hegedű 1 0,6 zenélés 1 0,6 zongora, ének 1 0,6 NT/NV 85 50,0 Összesen ,0

27 2. Mivel töltöd szabadidődet? - a válaszukban egyéb kategóriát megjelölők az alábbi tevékenységeket szokták végezni Bázis: akik megjelölték az egyéb kategóriát a szabadidő eltöltésére vonatkozó kérdésnél, N=116 Több válaszos, nyitott kérdés N % állatokkal játszom 1 0,9 alszok 1 0,9 alvás, gépezés 1 0,9 alvás, játszás 1 0,9 barátaimmal lógok 1 0,9 biliárd 1 0,9 bulizás 1 0,9 cool night 1 0,9 csajom 1 0,9 családi programok 1 0,9 csavargok 5 4,3 csavarogni, plázázás 1 0,9 diszkó 2 1,7 divattervezés, színészkedés 1 0,9 edzés 1 0,9 edzések 1 0,9 ének, tánc 1 0,9 fellépések 1 0,9 foci meccsre járok 1 0,9 fotózás 1 0,9 főzés 1 0,9 futás 1 0,9 fürdés 1 0,9 gitár 1 0,9 haverokkal ide-oda menni 1 0,9 haverokkal lógni 1 0,9 hegedülés 1 0,9 horgászás 1 0,9 játszani 1 0,9 játszok a testvéreimmel 1 0,9 kapuba állni 2 1,7 kártyázás 1 0,9 koktélok 1 0,9 kutyasétáltatás 2 1,7 legozás 1 0,9 lógni a haverokkal 2 1,7 mindent 1 0,9 mozi 2 1,7 mozizás 1 0,9 mozizás, plázázás 1 0,9 MSM 1 0,9 MSN 2 1,7 night club 1 0,9 nővéremmel bulizok 1 0,9 olvashatatlan 1 0,9 partik 1 0,9 play station 2 1,7 play station 2, X-BOKSZ 1 0,9 plázázás 2 1,7 PS 1 0,9 runescape 1 0,9 sakk 1 0,9 segítek az iskolának 1 0,9

28 séta 1 0,9 sétálás 8 6,9 sétálgatni 1 0,9 sétálni 1 0,9 számítógépezés 1 0,9 színészkedés 1 0,9 színjátszás 2 1,7 színtanoda 1 0,9 szolfézs 2 1,7 tablók készítése 1 0,9 tánc 6 5,2 táncolás 3 2,6 táncolni 3 2,6 táncolni, sétálni 1 0,9 táncolok, ruhát tervezek 1 0,9 tanulás 5 4,3 testvéremhez átmenni 1 0,9 tv-nézés 4 3,4 tv-zés 1 0,9 tv nézés 1 0,9 utazni 1 0,9 városi séta 1 0,9 városnézés, sétálás 1 0,9 vidékre járás 1 0,9 XD, 1 0,9 NT/NV 1 0,9 Összesen ,0

29 3. Milyen kézműves foglalkozások érdekelnek? - az egyéb kézműves foglalkozásokat megjelölő fiatalok válaszai Bázis: akik megjelölték az egyéb kategóriát a kézműves foglalkozásokkal kapcsolatos érdeklődésre vonatkozó kérdésnél, N=89 Több válaszos, nyitott kérdés N % autószerelés 3 3,4 barkácsolás 3 3,4 deka verseny, foci 1 1,1 digitális grafika 1 1,1 divatkészítés 1 1,1 énekker 1 1,1 éneklés 1 1,1 énektanár 1 1,1 épitészet 1 1,1 faldekorálás 1 1,1 falfestés, autószerelés 1 1,1 fatárgyak készítése 1 1,1 filmkészítés 1 1,1 foci 1 1,1 főzés 5 5,6 gipszes formák készítése 1 1,1 grafika, rajzolás 1 1,1 gyertyaöntés 1 1,1 hangszerkesztés 1 1,1 hanszer tanulás 1 1,1 hímzés 1 1,1 hip-hop tánc 1 1,1 kézbesítő, sminkes, fodrász 1 1,1 kézműves 1 1,1 kurva 1 1,1 lego építés 1 1,1 makettezés 1 1,1 manikűr-pedikűr 1 1,1 nv 4 4,5 olvashatatlan 1 1,1 oregami 5 5,6 pincérség 1 1,1 PS 1 1,1 rajz 9 10,1 rajzolás 13 14,6 rajzolás, írás 1 1,1 rajzolás, szerelés 1 1,1 röplabda 1 1,1 ruhatervezés 1 1,1 sminkelés 2 2,2 sport 1 1,1 sportok 1 1,1 számítógép 1 1,1 szerelés 1 1,1 tánc 4 4,5 tűzzománc 1 1,1 vásárolni 2 2,2 zene, felszolgáló 1 1,1 zongora 1 1,1 autószerelés 3 3,4 barkácsolás 3 3,4 deka verseny, foci 1 1,1 digitális grafika 1 1,1

KID.COMM. A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008

KID.COMM. A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008 KID.COMM A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A célcsoport jellemzői... 5 Szociodemográfiai jellemzők... 5 Pszichografikus jellemzők... 6 3. Érdeklődés és informálódás...

Részletesebben

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Előzmények: Utoljára, 2000-ben készült olyan átfogó ifjúságkutatás, amelyre külön koncepciót és cselekvési tervet lehetett építeni. Azt, Dr. Stipkovits

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 6. szám, 6-37. oldal ISSN 2062-0861

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 6. szám, 6-37. oldal ISSN 2062-0861 Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 6. szám, 6-37. oldal ISSN 2062-0861 Megjelenik a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával Ruff Tamás-Domokos Tamás: Az egri fiatalok közösségi élményei 1.

Részletesebben

Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai

Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai Budapest, 2012. május 23 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felkérésére és anyagi támogatása mellett az Ipsos Média-, Reklám-,

Részletesebben

Múzsák vonzásában Kultúra és médiafogyasztási szokások a fiatalok körében

Múzsák vonzásában Kultúra és médiafogyasztási szokások a fiatalok körében Fanta TrendRiport VI. 2009. október Múzsák vonzásában Kultúra és médiafogyasztási szokások a fiatalok körében A fiatalok média és kultúrafogyasztása ma már egyértelműen az internet köré szerveződik. Minden

Részletesebben

A székesfehérvári fiatalok helyzete 2006 Kutatási beszámoló

A székesfehérvári fiatalok helyzete 2006 Kutatási beszámoló A székesfehérvári fiatalok helyzete 2006 Kutatási beszámoló A kutatásra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója az Echo Innovációs Műhely, együttműködő

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata

A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata Összefoglaló tanulmány Héra Gábor heragabor.hu Budapest, 2014. december 2. Tartalom Háttér, előzmények... 3 Vezetői összefoglaló... 4 A programról elérhető

Részletesebben

Kérdőívek elemzése Avasiak az Avasról 2015. május 14.

Kérdőívek elemzése Avasiak az Avasról 2015. május 14. Kérdőívek elemzése Avasiak az Avasról 2015. május 14. Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak, így a leírt adatok változhatnak a végleges kiértékelés után. Vizsgálatunk első részébe az Avas II. ütemében,

Részletesebben

Ifjúságkutatás 98 - Zirc - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László

Ifjúságkutatás 98 - Zirc - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László Ifjúságkutatás 98 - Zirc - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László A kutatásra Zirc Város Önkormányzatának megbízásából került sor. A program koordinátora az ANIMA

Részletesebben

Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása

Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 számú Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan Kisközösség-fejlesztési módszertan kialakítása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 46146/2012. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójának, valamint az annak végrehajtását célzó 2012-2014.

Részletesebben

Csernicskó István Soós Kálmán MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS KÁRPÁTALJA

Csernicskó István Soós Kálmán MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS KÁRPÁTALJA Csernicskó István Soós Kálmán MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS KÁRPÁTALJA Tartalom A minta leírása, szocio-demográfiai jellemzõk...95 A mintavétel szempontjai, a felhasznált adatok....95 Amintaleírása...97 Oktatás,

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

Módszertani specifikáció

Módszertani specifikáció Módszertani specifikáció TÁMOP-5.2.5/08/1/B Itt a helyed! Komplex ifjúságfejlesztő munka - közösségi programok generálásával, valamint egyéni és közösségi kompetenciafejlesztői tevékenységekkel, a fiatalok

Részletesebben

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben

Zenefogyasztási szokások

Zenefogyasztási szokások Zenefogyasztási szokások, a komolyzenei koncertek látogatottsága, a fiatalok hangverseny-látogatási szokásai, a Művészetek palotája közönsége (A szonda Ipsos kutatási eredményeinek összefoglalása) Zenefogyasztási

Részletesebben

A 10-14 éves gyerekek könyvtárhasználati és olvasási szokásai Kaszaperen

A 10-14 éves gyerekek könyvtárhasználati és olvasási szokásai Kaszaperen OU Békés Megyei Könyvtár Békéscsaba A 10-14 éves gyerekek könyvtárhasználati és olvasási szokásai Kaszaperen / Záródolgozat / Konzulens tanár : Készítette : Diósné Csontos Júlia Köháziné Patyi Mária Békéscsaba,

Részletesebben

AZ ENERGIAITAL-FOGYASZTÓ FIATALOK INNOVATÍV ELÉRÉSI LEHETŐSÉGEI

AZ ENERGIAITAL-FOGYASZTÓ FIATALOK INNOVATÍV ELÉRÉSI LEHETŐSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Marketing Mesterképzés levelező tagozat AZ ENERGIAITAL-FOGYASZTÓ FIATALOK INNOVATÍV ELÉRÉSI LEHETŐSÉGEI Készítette: Szabó Katalin Orsolya Budapest,

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG. elkészítéséhez

HÁTTÉRANYAG. elkészítéséhez HÁTTÉRANYAG Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) elkészítéséhez Szerencs, 2007. június 6. Készítette: Király Judit TARTALOMJEGYZÉK Felhasznált

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Győri Mária 2009 1

SZAKDOLGOZAT Győri Mária 2009 1 SZAKDOLGOZAT Győri Mária 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kereskedelem és Marketing Szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A LOVASSPORT JELENLEGI HELYZETE

Részletesebben

Ifjúságkutatás 2008 Fiatalok a változó jelenben - Szekszárd -

Ifjúságkutatás 2008 Fiatalok a változó jelenben - Szekszárd - Ifjúságkutatás 2008 Fiatalok a változó jelenben - Szekszárd - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Ruff Tamás A kutatásra Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából került sor. A

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Szabadság téri Szociális Városrehabilitációs Program Előzetes Akcióterületi Terve

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Szabadság téri Szociális Városrehabilitációs Program Előzetes Akcióterületi Terve Iktatószám: A-35-2521-92/2010. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Szabadság téri Szociális Városrehabilitációs Program Előzetes Akcióterületi Terve Az anyagot készítette: Városfejlesztési

Részletesebben

A Máltai játszótér - szociológiai tanulmányok

A Máltai játszótér - szociológiai tanulmányok A Máltai játszótér - szociológiai tanulmányok MMSz Módszertani csoport 2002 Szerzők: Gálig Zoltán Gyulai Edit Vályi Réka Lektorálta: Domszky András 1 Tartalom Előszó Bevezetés A játszótér szociogenezise

Részletesebben

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése. Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése. Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Kecskemét, Kerekegyháza, Ballószög és Helvécia településeken 2005. december 2006. január TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 1. RÉSZ

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. július Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens 1 Tartalom Bevezetés... 3 1.

Részletesebben

turisztikai termékek 32 Turizmus bulletin XII. évfolyam 3. szám Bevezetés 1. A kínálat bemutatása Szerzô: Tóth Boglárka 1

turisztikai termékek 32 Turizmus bulletin XII. évfolyam 3. szám Bevezetés 1. A kínálat bemutatása Szerzô: Tóth Boglárka 1 A Nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu keresleti szegmensének elemzése, avagy egy sosemvolt falu látogatottságának jellemzése és bemutatása Szerzô: Tóth Boglárka 1 A tanulmány egy kulturális turisztikai terméket,

Részletesebben

A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Kutatásvezető: Domokos Tamás

A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Kutatásvezető: Domokos Tamás Ifjúságkutatás 2001 - Budapesti fiatalok az ezredfordulón - Budapest Hegyvidék XII. Kerület - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Kutatásvezető: Domokos Tamás A kutatásra Budapest Hegyvidék XII.

Részletesebben

Ezt a hatást legtöbbször az agresszióval hozták összefüggésbe, így a legtöbb adat a

Ezt a hatást legtöbbször az agresszióval hozták összefüggésbe, így a legtöbb adat a Bényei Judit Szíjártó Imre A televízió társadalomképe és az iskola tanulmány A rendszerváltás óta eltelt tíz évben nemcsak a politikai és gazdasági viszonyok változtak meg körülöttünk, a kultúra közvetítő

Részletesebben

Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek

Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek CZIKE Klára KUTI Éva Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek Gyorsjelentés a 2004-es felmérés eredményeirõl Készült a Charles Stewart Mott Foundation, az ICSSZEM Civil Kapcsolatok Fõosztálya, a Nemzeti

Részletesebben