Fiatalok szabadidő eltöltési szokásai, igényei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fiatalok szabadidő eltöltési szokásai, igényei"

Átírás

1 Fiatalok szabadidő eltöltési szokásai, igényei Készítette: Focus és Inhall Stúdió Kft. Megbízó: Józsefvárosi Önkormányzat Rév8. Zrt október A vizsgálat elkészítését az Európai Unió és a Józsefvárosi Önkormányzat támogatta.

2 Bevezetés... 3 Demográfia... 3 Vezetői összefoglaló... 5 A szabadidős tevékenységekről... 8 Az érdeklődési körről A zenéről Igények Melléklet A szignifikancia-próbák eredményei A nyitott kérdésekre adott válaszok... 25

3 Bevezetés A Focus és Inhall Stúdió Kft. a Kesztyűgyár Közösségi Ház megbízásából a Magdolna Negyed program keretében végezte el azoknak a kérdőíveknek a digitális rögzítését, amelyek a válaszadók szabadidős programokkal kapcsolatos szokásaira, igényeire kérdeztek rá. Ez a tanulmány az így létrejött adatbázis elemzésének az eredményeit foglalja össze. A beszámolóban először a válaszadói sokaság jellemzőit ismertetjük, ezt követően a kutatás főbb eredményeit foglaltuk össze egy rövid, tömör fejezetben. A következő gondolati egységek a megkérdezettek szabadidős tevékenységéről, érdeklődési köréről, igényeiről szólnak. A Mellékletben a tanulmány törzsébe be nem emelt információkat foglaltuk össze táblázatos formában. Demográfia A kérdőíves lekérdezés iskolákban zajlott le, a célcsoport demográfiai összetétele ennek megfelelően alakult. A válaszadó fiatalok iskolák szerinti megoszlását mutatjuk be az alábbi táblázatban. A válaszadók iskolák szerinti megoszlása Képzett változó N % Deák Diák Általános Iskola ,0 Lakatos Menyhért Általános Iskola 58 9,4 Losonczi téri Általános Iskola ,6 Práter Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola 77 12,4 Somogyi Béla utcai Általános Iskola ,6 Összesen ,0 A kérdezőbiztosoknak összesen 619 válaszadót sikerült elérniük, ezeknek a fiataloknak a legnagyobb aránya az összes válaszadó megközelítőleg egyharmada-egyharmada a

4 Losonczi téri (32%) illetve a Somogyi Béla utcai (30%) iskolába jár. Legkevesebben a Lakatos Menyhért Általános Iskola (9%) tanulói képviseltették magukat a mintában. A fiatalok között megközelítőleg fele-fele arányba jelentek meg a fiúk (50%) és a lányok (49%), a válaszadók 1%-nak a nemére vonatkozóan nem tartalmaztak információt a kérdőívek. A legfiatalabb válaszadó nyolc, a legidősebb tizenkilenc éves volt. A fiatalok kor szerinti megoszlását az alábbi táblázatban mutatjuk be. A válaszadók életkor szerinti megoszlása Képzett változó N % 10 évesek, vagy annál fiatalabbak 37 6,1 11 évesek 77 12,4 12 évesek ,3 13 évesek ,5 14 évesek ,0 15 évesek, vagy annál idősebbek 34 5,4 NT/NV 8 1,3 Összesen ,0 Átlag 12,72 Legnagyobb arányban a 12 és 14 év közöttiek képviseltették magukat a mintában. A fiatalok átlagéletkora 12,7 év.

5 Vezetői összefoglaló A fiatalok körében végzett kérdőíves felmérés véleményünk szerint olyan fejlesztés alapját képezheti, amely a Kesztyűgyár Közösségi Ház programjainak nagyobb látogatottságát, az intézmény szélesebb körű ismertségét eredményezheti. Maga a kérdőíves felmérés már egy olyan direkt marketing eszköznek tekinthető, amelynek köszönhetően az intézmény ismertsége nő. A tanulmányban bemutatott adatok ismeretében emellett célzottabb, a fiatalok igényeihez jobban illeszkedő programok szervezhetők meg. Az eredmények feldolgozása után elmondhatjuk, hogy sok válaszadó úgy tölti el szabadidejét, hogy kifejezetten fiatalok számára kialakított, szervezett, közösségi részvételt lehetővé tevő programokon nem vesz részt, ilyen feladatot felvállaló intézményeket nem látogat. Erre enged következtetni, hogy legnagyobb rendszerességgel plázákat és gyorséttermeket látogatnak a fiatalok, vagy éppen játszótereken találkoznak egymással. Egyedüli kivételt a sport képez: sportlétesítményekbe sokan járnak rendszeresen mozogni. Más kérdések eredményei is a fenti állítást támasztják alá. Szabadidejükben a fiatalok többsége zenehallgatással, internetezéssel, filmnézéssel vagy számítógépes játékokkal foglalkozik, illetve sokan vannak olyanok, akik a haverjaikkal beszélgetnek. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a Kesztyűgyár Közösségi Ház környezetében olyan fiatalok élnek, akik számára az intézmény szolgáltatásai hiánypótlóak lehetnek.

6 A fiatalok érdeklődési körébe elsősorban a filmek és a divat tartozik. Ugyancsak népszerű témakörnek bizonyultak: autó-motor, szépségápolás, állatvilág. Ezeket az eredményeket azonban véleményünk szerint fenntartással kell kezelni. A kérdőívnek az itt szereplő kérdése (Mely témakörök érdekelnek leginkább?) ugyanis zárt kérdés volt: előre kialakított válaszlehetőségeket jelölhettek meg a megkérdezettek. Más, később bemutatásra kerülő eredmények alapján azonban arra következtethetünk, hogy zene és a sport világa iránt is igen sokan érdeklődnek a célcsoportba tartozó fiatalok között. Kézműves foglalkozások terén az ékszerkészítés, az üvegfestés és a festés bizonyult a leginkább érdekes tevékenységnek. A sport foglalkozások területén a kosárlabda, a foci és a hip-hop iránt érdeklődnek a legtöbben. Ez utóbbi stílus elterjedtségére és kedveltségére enged következtetni az is, hogy a rap és a diszkó mellett a hip-hop műfaj előadóit hallgatja a legtöbb fiatal. A szabadidős tevékenységek között a leginkább érdeklődésre számot tartó tevékenységeknek az internetezés és a filmezés, filmkészítés bizonyultak. A megkérdezett fiatalok 29%-a nyilatkozott úgy, hogy semmit nem hiányol a környék szórakozási lehetőségei közül. A hiányosságokról számot adók ha alacsony arányban is képviseltették magukat a célcsoportban elsősorban a kevés sport/foci/kosárlabdapálya miatt panaszkodtak. Válaszadásuk során még a diszkó, a bulizásra alkalmas szórakozóhelyek illetve a játszóterek hiányára hívták fel a figyelmet a megkérdezettek. Legtöbben egy jó koncert, vagy valamilyen jó sportolási lehetőség miatt mennének el a Kesztyűgyár Közösségi Házba. Mindezek az eredmények (ismételten) arra utalnak, hogy a sport és a zene lehet olyat kapcsolódási pont, amely révén a Közösségi Ház környezetében élő fiatalok becsábíthatóak lennének az intézménybe.

7 Egy, a Kesztyűgyár Közösségi Házban megrendezésre kerülő koncert esetén a legnagyobb sikere valószínűleg LL Juniornak lenne. Az alacsony elemszámok miatt csak következtethetünk arra, hogy emellett szívesen látott előadóművészek lennének: Snoop Dogg, Stefano, 50 cent, Jonas Brothers, Notár Mary. A közösségi jelleg és a bevonás erősítése szempontjából fontos eredmény, hogy a válaszadók 44%-a nyilatkozott úgy: rendelkezik olyan tudással, amit másoknak is szívesen megtanítana, bemutatna. A legtöbben valamilyen sporthoz illetve valamilyen tánchoz kapcsolódó tudásukat osztanák meg szívesen másokkal. Emellett a focizás illetve az éneklés kapcsán jelölték még többen, hogy másokat is tanítanának ezen a téren.

8 A szabadidős tevékenységekről A kérdéssor kialakítói kíváncsiak voltak arra, hogy a megszólított fiatalok milyen gyakran szoktak felkeresni különböző szórakozásra, kikapcsolódásra, szabadidős tevékenység végzésére alkalmas helyeket. Milyen gyakran szoktál járni az alábbi helyekre? Bázis: az összes válaszadó, N=619 Egy válaszos, félig zárt kérdés Évente Soha párszor Sportlétesítményekbe sportolás céljából Havonta Hetente Minden nap Nincs válasz N % N % N % N % N % N % , ,2 60 9, , ,2 60 9,7 Játszótérre , , , , ,3 50 8,1 Plázákba 28 4, , , , ,2 38 6,1 Gyorsétterembe 67 10, , , ,4 30 4,8 50 8,1 Internet kávézóba , , ,5 46 7,4 28 4,5 51 8,2 Tanfolyamra ,1 31 5,0 13 2, ,8 22 3, ,5 Bármilyen közösségi ház! programjaira , ,3 40 6,5 28 4,5 21 3, ,3 Diszkóba , ,4 47 7, ,0 14 2,3 49 7,9 Kocsmába ,3 48 7,8 19 3,1 11 1,8 14 2, ,8 Moziba 24 3, , , ,2 12 1,9 38 6,1 Táncházba , ,1 27 4,4 13 2,1 11 1, ,0 Kirándulni természetben 62 10, , ,2 29 4,7 6 1,0 33 5,3 Kiállításra , , ,0 11 1,8 6 1, ,3 Színházba , ,4 42 6,8 3 0,5 3 0,5 44 7,1 A válaszadók ezen belül is elsősorban a fiúk sportlétesítményekbe járnak sportolás céljából, emellett plázákat és gyorséttermeket látogatnak leginkább. Erre enged következtetni, hogy ezeknél a válaszlehetőségeknél mértük a legmagasabb arányszámot a hetente és a minden nap kategóriáknál. Ugyancsak magas arányszámot figyelhettünk meg itt a Játszótérre válaszelehetőségnél is. 1 Az ezt a választ megjelölő fiatalok esetében a tanfolyam típusára is rákérdezett a kérdőív. A kérdésre adott válaszokat a Mellékletben mutatjuk be.

9 A válaszadók többsége ezzel szemben soha nem jár kocsmába (74%), táncházba (63%) és tanfolyamra (56%). A fiatalok megközelítőleg fele nyilatkozott úgy, hogy mindig elkerüli a diszkót (52%) illetve az internet kávézót (51%). A természetben való kirándulás és a kiállítás vagy a színház látogatás se tartozik a gyakran végzett tevékenységek közé. A kérdőívben a válaszadók szabadidős tevékenységével kapcsolatban is szerepelt egy kérdés. A válaszlehetőségek megjelölése mellett ezúttal is lehetőség volt az egyéb, előre ki nem alakított kategóriák rögzítésére is. Az ezt a kategóriát megjelölő fiatalok válaszait a mellékletbe közöljük. Mivel töltöd szabadidődet? Bázis: összes válaszadó, N=619 Több válaszos, félig zárt kérdés N % Zenehallgatás ,7 Internetezés ,9 Haverokkal beszélgetés ,1 Otthoni filmnézés ,1 Számítógépes játékok ,6 Sportolás ,9 Olvasás ,9 Iskola utáni házimunka ,5 Zenetanulás, zenélés ,4 Nyelvtanulás ,0 Kreatív foglalatosság 79 12,8 Túrázás, kirándulás 78 12,6 Iskola melletti pénzkereső munkavégzés 14 2,3 Egyéb ,7 NT/NV 9 1,5 A szabadidős tevékenységek esetében elsősorban ott mértünk magasabb arányszámokat, amelyeket otthon és/vagy nyitott közösségi tereken, komolyabb anyagi befektetés nélkül is lehet végezni. A fiatalok döntő többsége zenehallgatással (82%) illetve internetezéssel (81%) tölti szabadidejét. De ugyancsak sokan vannak azok is, akik szabadidejükben haverjaikkal szoktak beszélgetni (75%), otthon szoktak filmet nézni (72%) vagy számítógépes játékokat játszanak (62%).

10 A szervezett vagy éppen nagyobb anyagi befektetést igénylő programokkal például a zenetanulással, zenéléssel (30%); a nyelvtanulással (30%); a kreatív foglalatossággal (13%); a túrázással, kirándulással (13%) kevésbé foglalkoznak a megkérdezettek.

11 Az érdeklődési körről A kérdőív kialakítói kíváncsiak voltak arra is, hogy a megkeresett fiatalok milyen érdeklődési körrel jellemezhetők. Az általános kategóriák, témák megjelölésén túl a speciálisabb kézműves foglalkozásokkal, sportfoglalkozásokkal és szabadidős programokkal kapcsolatos érdeklődési területek feltérképezése is megtörtént. Mely témakörök érdekelnek leginkább? 2 Bázis: összes válaszadó, N=619 Több válaszos, félig zárt kérdés N % Film ,1 Divat ,7 Autó-motor ,8 Szépségápolás ,2 Állatvilág ,2 Sport 88 14,2 Művészetek 73 11,8 Irodalom 55 8,9 Gazdaság 52 8,4 Építészet 43 6,9 Fizika világa 40 6,5 Számítástechnika 31 5,0 Zene 30 4,8 Politika 16 2,6 Egyéb 74 12,0 NT/NV 20 3,2 A legtöbb fiatal a filmek (65%) iránt érdeklődik, a válaszadók hozzávetőleg fele (51%) elsősorban a divat témáját tartja fontosnak. A kérdőív kitöltőinek megközelítőleg egyharmada-egyharmada nyilatkozott úgy, hogy az autó-motor (37%), a szépségápolás (31%) és az állatvilág (30%) témaköre fontos számára. 2 A táblázatban bemutatott kategóriák közül a sport, a zene és a számítástechnika lehetőségeket a fiatalok válaszai alapján hoztuk létre, ezek az opciók a kérdőívben eredetileg nem szerepeltek.

12 A kérdőív konkrétabb témakörökre, foglalkozás-típusokra is rákérdezett úgy, hogy a kérdezőbiztosok az adott érdeklődés intenzitására is rákérdeztek. Milyen kézműves foglalkozások érdekelnek? Bázis: összes válaszadó, N=619 Egy válaszos, félig zárt kérdés Nem érdekel Kicsit érdekel Nagyon érdekel, szívesen kipróbálnám NT/NV N % N % N % N % Ékszerkészítés , , , ,5 Üvegfestés , , , ,5 Festés , , ,9 61 9,9 Fafaragás , , , ,1 Agyagművesség , , , ,0 Horgolás, fonás, kötés, szövés , ,2 57 9, ,8 Varrás , ,3 39 6, ,0 Bábkészítés , ,0 36 5, ,0 Gabona kép készítés , ,3 25 4, ,4 A megkérdezett fiatalok a kézműves foglalkozások közül leginkább az ékszerkészítés, az üvegfestés és a festés iránt érdeklődnek. Erre enged következtetni, hogy ezeknél a lehetőségeknél mértük a legmagasabb arányszámokat a kicsit érdekel és a nagyon érdekel, szívesen kipróbálnám kategóriáknál is. Egyáltalán nem érdeklődik a válaszadók többsége a gabona kép készítés (71%), a bábkészítés (67%), a horgolás, fonás, kötés, szövés (62%) és a varrás (61%) iránt. Az egyéb kézműves foglalkozásokat megjelölő fiatalok válaszait a mellékletbe közöljük.

13 Milyen sportfoglalkozások érdekelnek? Bázis: összes válaszadó, N=619 Egy válaszos, félig zárt kérdés Nem érdekel Kicsit érdekel Nagyon érdekel, szívesen kipróbálnám NT/NV N % N % N % N % Kosárlabda 87 14, , ,4 56 9,0 Hip hop , , , ,4 Foci , , , ,5 Ping-pong , , , ,8 Kézilabda , , , ,2 Küzdősportok , , , ,0 Salsa , , , ,8 Capoeira , , , ,5 Hastánc , , , ,1 Aerobik, step , , , ,7 Néptánc ,3 43 6,9 29 4, ,1 A Közösségi Háznak a sporthoz kapcsolódó programjainak a megszervezése során arra kell figyelemmel lennie, hogy a környéken élő fiatalok elsősorban a kosárlabda (45%), a hip-hop (36%) és a foci (33%) iránt érdeklődnek. Kevésbé fontos a megkérdezettek számára a néptánc (69%), az aerobik, step (59%), a hastánc (57%) illetve a capoeira (55%). Az egyéb sportfoglalkozásokat megjelölő fiatalok válaszait a mellékletbe közöljük.

14 Milyen szabadidős programok érdekelnek? Bázis: összes válaszadó, N=619 Egy válaszos, félig zárt kérdés Nem érdekel Kicsit érdekel Nagyon érdekel, szívesen kipróbálnám NT/NV N % N % N % N % Internetezés 33 5, , ,1 45 7,3 Filmezés, filmkészítés , , , ,6 Zenélés , , ,1 60 9,7 Fotózás , , , ,2 Mozi klub , , , ,0 Éneklés , , , ,0 Színjátszás , , , ,9 Sakk , , , ,4 Gombfoci , , , ,4 Kimagasló volt azoknak az aránya (70%), akik a szabadidős programok közül az internetezés mellett tették le a voksuk, a második helyezést elért filmezés, filmkészítés kategóriát a válaszadóknak már csak 44%-a jelölte meg. A megkérdezett fiatalok legkevésbé a gombfoci (60%) és a sakk (56%) iránt érdeklődnek. Az egyéb szabadidős programokat megjelölő fiatalok válaszait a mellékletbe közöljük.

15 A zenéről A kérdőívben a megkérdezettek zenei ízlésére vonatkozóan is szerepelt kérdés. Válaszadásuk során előre kialakított kategóriákat jelölhettek meg a fiatalok, de a kérdezőbiztosok az itt eredetileg nem szereplő, a lekérdezés során megnevezett egyéb zenei irányzatok neveit is rögzítették. Melyik a kedvenc zenei irányzatod? Bázis: összes válaszadó, N=619 Több válaszos, félig zárt kérdés N % Hip hop ,8 Rap ,0 Diszkó ,6 Techno ,6 House/trance 95 15,3 Jazz 84 13,6 Cigány 77 12,4 Klasszikus zene 69 11,1 Metal/hard rock 69 11,1 Drum and bass 62 10,0 Világzene 55 8,9 Lakodalmas 48 7,8 Raggae 43 6,9 Pop/Rock 43 6,9 Punk 33 5,3 Egyéb ,1 NT/NV 8 1,3 A legtöbb fiatal a válaszadók közel kétharmada (63%) a hip-hop zenei irányzatot kedveli leginkább. Ugyancsak magas arányban képviseltették magukat a rap (58%) és a diszkó (51%) stílus hívei is. Az ezt követő egyéb irányzatok már kevésbé bizonyultak meghatározónak; a 18%-os válaszadási arányszámot egyik más kategória se érte el.

16 Igények Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy a válaszadók hogyan látják a környék szórakozási lehetőségeit, illetve hogy milyen programokat látnának szívesen a Kesztyűgyár Közösségi Házban. Az adatforrásként használt, kérdőívben alkalmazott kérdések úgynevezett nyílt kérdésnek minősülnek. Ez azt jelenti, hogy a feltett kérdés után a kérdezőbiztos leírta a megkérdezett fiatal saját szavaival megfogalmazott válaszát, itt tehát nem volt lehetőség az előre kialakított kategóriák megjelölésére. Munkatársaink ezeket a válaszokat rendezték kategóriákba gyakoriságuk szerint. Ezeket a kategóriákat tüntetjük fel a most következő táblázatokban. Mi a véleményed a környék szórakozási lehetőségeiről, mit hiányolsz? Bázis: összes válaszadó, N=619 Több válaszos, nyílt kérdés N % Semmit nem hiányol ,1 Kevés a sport/foci/kosárlabdapálya 46 7,4 Diszkót 24 3,9 A környéken nem szokott eljárni, szórakozni 24 3,9 Nincs "jó hely", nincs szórakozóhely, nincs buli 21 3,4 Több játszóteret, zöld területet, teret 19 3,1 Nem tiszta, rendezetlen, megrongált a környék 18 2,9 Nincs konkrét válasz, de a visszajelzés szerint a mostani lehetőségek unalmasak, vagy egyáltalán nincsenek 17 2,7 Több boltot, éttermet 16 2,6 Nincsenek jó lehetőségek (indoklás nélkül) 16 2,6 Táncolási lehetőséget 14 2,3 Zenét 13 2,1 Nincsen tiniknek kialakított szórakozóhely, sok helyre nem engedik be a fiatalokat 12 1,9 Jó társaságot, jó embereket 10 1,6 Mozit 10 1,6 Nyugodt, nem veszélyes szórakozást 7 1,1 Egyéb 49 7,9 NT/NV ,7

17 A megkérdezett fiatalok 29%-a nyilatkozott úgy, hogy semmit nem hiányol a környék szórakozási lehetőségei közül. Habár ez a csoport bizonyult önmagában a legnagyobbnak, mégis összességében többségben vannak azok, akik valamilyen hiányosságra hívták fel a figyelmet a környék szórakozási lehetőségei kapcsán. Az ilyen véleményen lévők elsősorban a kevés sport/foci/kosárlabdapálya (7%) miatt panaszkodtak. Válaszadásuk során a megkérdezettek még a diszkó (4%), a bulizásra alkalmas szórakozóhelyek (3%) illetve a játszóterek, zöld területek, terek (3%) hiányára hívták fel a figyelmet leginkább. A kérdőív kialakítói kíváncsiak voltak arra is, hogy a célcsoport tagjai milyen koncerteket látnának szívesen a Kesztyűgyár Közösségi Házban. A nyílt formában feltett kérdést ezúttal is kategóriákba rendeztük. Milyen koncertet látnál szívesen a Kesztyűgyár Közösségi Házba? Bázis: összes válaszadó, N=619 Több válaszos, nyílt kérdés N % Konkrét előadót nevezett meg ,5 Zenei stílust nevezett meg 89 14,4 Nincs ilyen, semmit, nem érdekes számára a kérdés ,9 Egyéb 27 4,4 NT/NV ,5 A megkérdezettek többsége (41%) konkrét előadót, zenekart nevezett meg, kevesebben (14%) voltak azok, akik csupán a zenei irányzat meghatározását tartották fontosnak. Az alábbi táblázatban a leggyakrabban megnevezett előadókat tüntetjük fel. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ennél a kérdésnél a válaszok szórása nagy volt; azaz nagyon sok féle zenekart, előadót nevezett meg a 619 fiatal. Ez az oka annak, hogy az egyes kategóriáknál igen alacsony elemszámok találhatók.

18 Zenekarok Bázis: az összes megnevezett előadó, N=448 Képzett változó N % LL Junior 31 6,9 Snoop Dogg (külföldi előadó) 17 3,8 Stefano 17 3,8 50 cent (külföldi előadó) 16 3,6 Jonas Brothers (külföldi előadó) 16 3,6 Notár Mary 15 3,3 Váradi Roma Café 13 2,9 Megasztár (a TV2-ön futó műsorra utaltak itt a válaszadók) 11 2,5 G-point 10 2,2 Beyoncé (külföldi előadó) 7 1,6 Tankcsapda 7 1,6 Anti Fitness Club 6 1,3 Bescart Trió 6 1,3 Bódi Guszti 6 1,3 Chris Brown (külföldi előadó) 6 1,3 Dögös Robi 6 1,3 Eminem (külföldi előadó) 6 1,3 Kárpátia 6 1,3 Rihanna (külföldi előadó) 6 1,3 Egyéb ,0 Egy, a Kesztyűgyár Közösségi Házban megrendezésre kerülő koncert esetén a legnagyobb sikere valószínűleg LL Juniornak lenne; a válaszadók 7%-a látná őt szívesen a színpadon. A Snoop Dogg, a Stefano, az 50 cent, a Jonas Brothers és Notár Mary esetében mértünk még 3%-nál magasabb érdeklődési arányszámot.

19 A koncertek, zenekarok iránti érdeklődés mellett az egyéb, a válaszadókat potenciálisan vonzó programokra is rákérdeztek a kérdőív kialakítói. Az alábbi táblában ugyancsak a nyitott kérdések alapján létrehozott kategóriákat, illetve az azokat megemlítők számát és arányát mutatjuk be. Mi lenne az a program, amire szívesen eljönnél és elhívnád barátaidat is a Kesztyűgyár Közösségi Házba? Bázis: összes válaszadó, N=619 Több válaszos, nyílt kérdés N % Koncert 92 14,9 Sport (a kosárlabdán illetve a focin kívül megnevezett egyéb sporttevékenységek tartoznak ide) 59 9,5 Tánc 45 7,3 Sport - foci 30 4,8 Mozi 28 4,5 Sport - kosárlabda 25 4,0 "Buli" 23 3,7 Kézműves foglalkozások 22 3,6 Kiállítás, előadás, versenyek 21 3,4 Diszkó 18 2,9 Hip-hop tánc tanulás, hip-hop koncert 17 2,7 Internet használat, számítógép használat 16 2,6 Filmnézés, készítés 15 2,4 Zene (zenei programok, zenehallgatás) 14 2,3 Éneklés 11 1,8 Valamilyen cigány program (bál, tánc, stb.) 6 1,0 Nincs olyan program, nem érdekel, semmi 98 15,8 Egyéb 55 8,9 NT/NV ,7 Legtöbben egy jó koncert (15%), vagy valamilyen jó sportolási lehetőség (10%) miatt jönnének el a Kesztyűgyár Közösségi Házba. (Ez utóbbi kategória alá tartozik minden, a focin illetve a kosárlabdán kívül megnevezett egyéb sporttevékenység.) A válaszadók 7%-a érdeklődne a tánc, 5%-a a mozi iránt, a sportolási lehetőségek közül a foci (5%) illetve a kosárlabda (4%) lehet leginkább vonzó a fiatalok számára. 16%-ra tehető a passzívak aránya: ők azok, akik nem érdeklődnek a lehetséges programok iránt, akik az érdeklődésükre számot tartó eseményeket nem tudnak elképzelni.

20 A közösségi jelleg és a bevonás erősítése szempontjából fontos lehet az, hogy a Kesztyűgyár célcsoportjába tartozó fiatalok közül hányan tanítanának másokat, hányan mutatnák be tudásukat más érdeklődőknek. Van olyan (hobbi-jellegű) tudásod, amelyet másoknak is szívesen megtanítanál, vagy / és bemutatnál? Bázis: összes válaszadó, N=619 Képzett változó N % Igen ,9 Nem ,6 NT/NV 3 0,5 A válaszadók valamivel kevesebb, mint fele (44%) nyilatkozott úgy, hogy rendelkezik olyan tudással, amit másoknak is szívesen megtanítana, bemutatna. Az alábbi táblázatban azt mutatjuk be, hogy az így nyilatkozók milyen tudásukról gondolják azt, hogy másokkal meg tudnák osztani. Milyen olyan (hobbi-jellegű) tudásod van, amelyet másoknak is szívesen megtanítanál, vagy / és bemutatnál? Bázis: akiknek van olyan tudásuk, amelyet másoknak is szívesen megtanítanának, vagy / és bemutatnának, N=272 Képzett változó N % Valamilyen sporthoz kapcsolódó tudás (nem foci és nem kosárlabda) 59 21,7 Tánc 59 21,7 Foci 32 11,8 Éneklés 31 11,4 Zenekészítés, zenélés 23 8,5 Valamilyen kézműves tevékenység 20 7,4 Kosárlabda 19 7,0 Rajzolás 19 7,0 Valamilyen számítástechnikai tudás 16 5,9 Egyéb 44 16,2 NT/NV 15 5,5 A válaszadók hozzávetőleg egynegyede-egynegyede (22-22%) nyilatkozott úgy, hogy a valamilyen sporthoz illetve valamilyen tánchoz kapcsolódó tudását szívesen megosztaná

21 másokkal. 3 Megközelítőleg minden tízedik fiatal gondolta úgy, hogy annyira ért a focizáshoz (12%) illetve az énekléshez (11%), hogy másokat is tudna tanítani ezen a téren. 3 Ez előbbi kategória alatt a nem focihoz és a nem kosárlabdához kapcsolódó tudáselemeket értjük.

22 Melléklet A szignifikancia-próbák eredményei Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy a megkérdezett fiatalok iskolájának a típusa és az egyes kérdésekre adott válaszok között milyen összefüggés figyelhető meg. A táblázatok + oszlopában mindig azokat az iskolákat tüntettük fel, amelynek diákjai az átlaghoz képest nagyobb arányban választották az adott válaszlehetőséget. A táblázatok - oszlopában ellenben azokat a képző intézményeket találják meg, amelynek diákjai az átlaghoz képest kisebb arányban választották az adott válaszlehetőséget. A gondolati egységben minden olyan esetet feltüntettünk, ahol a matematikai-statisztikai elemzés lényeges különbséget mutatott ki az egyes iskolák diákjai adott válaszok között. 1. Milyen gyakran szoktál járni az alábbi helyekre? - iskolák és a látogatási gyakoriság kapcsolata Szignifikancia próba Internet kávézóba soha nem járók + Deák Diák Losonczi Lakatos Práter Tanfolyamra soha nem járók Losonczi Somogyi Diszkóba soha nem járók Deák Diák Losonczi Lakatos Somogyi Kocsmába soha nem járók Deák Diák Lakatos Táncházba soha nem járók - Lakatos 2. Milyen gyakran szoktál járni az alábbi helyekre? - iskolák és a látogatási gyakoriság kapcsolata Szignifikancia próba Sportlétesítményekbe sportolás céljából hetente vagy mindennap Játszótérre hetente vagy mindennap Gyorsétterembe hetente vagy mindennap + Deák Diák Lakatos Losonczi Lakatos Práter Deák Diák Somogyi Deák Diák Plázákba hetente vagy mindennap Lakatos Deák Diák

23 3. Mivel töltöd a szabadidődet? - iskolák és a szabadidős szokások kapcsolata Szignifikancia próba Olvasás Deák Diák Lakatos Zenetanulás, zenélés Práter Somogyi Számítógépes játékok - Lakatos Otthoni filmnézés Somogyi - Sportolás Deák Diák Práter Nyelvtanulás - Lakatos Haverokkal beszélgetés Somogyi Lakatos + 4. Milyen témakörök érdekelnek leginkább? - iskolák és a érdeklődési területek kapcsolata Szignifikancia próba Autó-motor Lakatos - Divat Somogyi Deák Diák Állatvilág Deák Diák Lakatos Szépségápolás - Deák Diák Sport Práter Losonczi + 5. Milyen kézműves foglalkozások érdekelnek? - iskolák és a preferált kézműves foglalkozások kapcsolata Szignifikancia próba Varrás iránt érdeklődők - Somogyi + Agyagművesség iránt érdeklődők Deák Diák Somogyi Ékszerkészítés iránt érdeklődők Práter - Horgolás, fonás, kötés, szövés iránt érdeklődők - Somogyi Festés iránt érdeklődők - Somogyi Üvegfestés iránt érdeklődők - Somogyi Fafaragás iránt érdeklődők - Somogyi

24 6. Milyen sportfoglalkozások érdekelnek? - iskolák és a preferált sportfoglalkozások kapcsolata 4 Szignifikancia próba Foci Lakatos Losonczi Kézilabda Práter - Küzdősportok Lakatos - Capoeira Lakatos - Néptánc Lakatos Somogyi Hip hop Práter Deák Diák Hastánc Práter Deák Diák + 7. Milyen szabadidős programok érdekelnek? - iskolák és a szabadidős programok kapcsolata Szignifikancia próba Gombfoci Lakatos Somogyi Mozi Klub Lakatos Somogyi Éneklés Práter Somogyi Zenélés + Lakatos Losonczi Filmezés, filmkészítés Deák Diák - Színjátszás Deák Diák Somogyi Losonczi Somogyi 8. Melyik a kedvenc zenei irányzatod? - iskolák és a preferált zenei irányzatok kapcsolata Szignifikancia próba Hip hop Práter Deák Diák Rap Somogyi Deák Diák Diszkó + Deák Diák Lakatos Práter Techno - Práter House/trance Lakatos - Jazz - Lakatos Cigány Lakatos Deák Diák Somogyi 4 A hastánc valamint az aerobik, step kategóriák esetében kimagasló volt azoknak a Lakatos iskolában tanulóknak az aránya, akik a kérdésre nem tudtak/nem akartak válaszolni.

25 A nyitott kérdésekre adott válaszok 1. Milyen gyakran szoktál járni az alábbi helyekre? - a tanfolyamra járó fiatalok a tanfolyam típusára vonatkozó kérdés kapcsán az alábbi válaszokat adták Bázis: a tanfolyamra járók, N=170 Több válaszos, nyitott kérdés N % aikido 1 0,6 angol 4 2,4 angol nyelvvizsga előkészítő 1 0,6 boksz, foci, kosár, angol 1 0,6 boksz, futás 1 0,6 dobolás 1 0,6 ECDL szakkör 1 0,6 előkészítő 3 1,8 előkészítők 1 0,6 elsősegély, angol 1 0,6 foci 3 1,8 gondozási, Fazekasba tehetség 1 0,6 gyermek. 1 0,6 gyermekvasút vezető képzés 1 0,6 hangképzés 1 0,6 hegedű óra 1 0,6 hip-hop 2 1,2 hip-hop, bleck team 1 0,6 hittan 1 0,6 karate 1 0,6 kézműves 2 1,2 kisvasútas tanfolyam 1 0,6 komplex művészet 2 1,2 korepetálás 1 0,6 kosár 2 1,2 kosár, rajz 1 0,6 krav maga 1 0,6 magyar-angol 2 1,2 magyar, matek 1 0,6 matek 2 1,2 matek korrepetálás 1 0,6 matematika 1 0,6 modell 1 0,6 nagyműhely 1 0,6 nyelv 1 0,6 nyelvtan, matek korepetálás 1 0,6 nyelvvizsga 1 0,6 OSC 1 0,6 pszihologus 1 0,6 rajz 2 1,2 rajziskola 1 0,6 rajzszakkör 1 0,6 rendőrség 1 0,6 RSG 2 1,2 sakk 1 0,6 sakk, cimbalom 1 0,6 sakk, úszás 1 0,6 számítástechnika 1 0,6 szerpentín gyermekszínjátszás 1 0,6 szertorna 1 0,6 színitanoda 1 0,6

26 színjátszás 1 0,6 szolfézs 1 0,6 tánc 1 0,6 tánc edzés 1 0,6 tánc, ének 1 0,6 tenisz, úszás 1 0,6 úszás 8 4,7 versenytánc 1 0,6 vizilabda 1 0,6 zene, hegedű 1 0,6 zenélés 1 0,6 zongora, ének 1 0,6 NT/NV 85 50,0 Összesen ,0

27 2. Mivel töltöd szabadidődet? - a válaszukban egyéb kategóriát megjelölők az alábbi tevékenységeket szokták végezni Bázis: akik megjelölték az egyéb kategóriát a szabadidő eltöltésére vonatkozó kérdésnél, N=116 Több válaszos, nyitott kérdés N % állatokkal játszom 1 0,9 alszok 1 0,9 alvás, gépezés 1 0,9 alvás, játszás 1 0,9 barátaimmal lógok 1 0,9 biliárd 1 0,9 bulizás 1 0,9 cool night 1 0,9 csajom 1 0,9 családi programok 1 0,9 csavargok 5 4,3 csavarogni, plázázás 1 0,9 diszkó 2 1,7 divattervezés, színészkedés 1 0,9 edzés 1 0,9 edzések 1 0,9 ének, tánc 1 0,9 fellépések 1 0,9 foci meccsre járok 1 0,9 fotózás 1 0,9 főzés 1 0,9 futás 1 0,9 fürdés 1 0,9 gitár 1 0,9 haverokkal ide-oda menni 1 0,9 haverokkal lógni 1 0,9 hegedülés 1 0,9 horgászás 1 0,9 játszani 1 0,9 játszok a testvéreimmel 1 0,9 kapuba állni 2 1,7 kártyázás 1 0,9 koktélok 1 0,9 kutyasétáltatás 2 1,7 legozás 1 0,9 lógni a haverokkal 2 1,7 mindent 1 0,9 mozi 2 1,7 mozizás 1 0,9 mozizás, plázázás 1 0,9 MSM 1 0,9 MSN 2 1,7 night club 1 0,9 nővéremmel bulizok 1 0,9 olvashatatlan 1 0,9 partik 1 0,9 play station 2 1,7 play station 2, X-BOKSZ 1 0,9 plázázás 2 1,7 PS 1 0,9 runescape 1 0,9 sakk 1 0,9 segítek az iskolának 1 0,9

28 séta 1 0,9 sétálás 8 6,9 sétálgatni 1 0,9 sétálni 1 0,9 számítógépezés 1 0,9 színészkedés 1 0,9 színjátszás 2 1,7 színtanoda 1 0,9 szolfézs 2 1,7 tablók készítése 1 0,9 tánc 6 5,2 táncolás 3 2,6 táncolni 3 2,6 táncolni, sétálni 1 0,9 táncolok, ruhát tervezek 1 0,9 tanulás 5 4,3 testvéremhez átmenni 1 0,9 tv-nézés 4 3,4 tv-zés 1 0,9 tv nézés 1 0,9 utazni 1 0,9 városi séta 1 0,9 városnézés, sétálás 1 0,9 vidékre járás 1 0,9 XD, 1 0,9 NT/NV 1 0,9 Összesen ,0

29 3. Milyen kézműves foglalkozások érdekelnek? - az egyéb kézműves foglalkozásokat megjelölő fiatalok válaszai Bázis: akik megjelölték az egyéb kategóriát a kézműves foglalkozásokkal kapcsolatos érdeklődésre vonatkozó kérdésnél, N=89 Több válaszos, nyitott kérdés N % autószerelés 3 3,4 barkácsolás 3 3,4 deka verseny, foci 1 1,1 digitális grafika 1 1,1 divatkészítés 1 1,1 énekker 1 1,1 éneklés 1 1,1 énektanár 1 1,1 épitészet 1 1,1 faldekorálás 1 1,1 falfestés, autószerelés 1 1,1 fatárgyak készítése 1 1,1 filmkészítés 1 1,1 foci 1 1,1 főzés 5 5,6 gipszes formák készítése 1 1,1 grafika, rajzolás 1 1,1 gyertyaöntés 1 1,1 hangszerkesztés 1 1,1 hanszer tanulás 1 1,1 hímzés 1 1,1 hip-hop tánc 1 1,1 kézbesítő, sminkes, fodrász 1 1,1 kézműves 1 1,1 kurva 1 1,1 lego építés 1 1,1 makettezés 1 1,1 manikűr-pedikűr 1 1,1 nv 4 4,5 olvashatatlan 1 1,1 oregami 5 5,6 pincérség 1 1,1 PS 1 1,1 rajz 9 10,1 rajzolás 13 14,6 rajzolás, írás 1 1,1 rajzolás, szerelés 1 1,1 röplabda 1 1,1 ruhatervezés 1 1,1 sminkelés 2 2,2 sport 1 1,1 sportok 1 1,1 számítógép 1 1,1 szerelés 1 1,1 tánc 4 4,5 tűzzománc 1 1,1 vásárolni 2 2,2 zene, felszolgáló 1 1,1 zongora 1 1,1 autószerelés 3 3,4 barkácsolás 3 3,4 deka verseny, foci 1 1,1 digitális grafika 1 1,1

Az Együttható Egyesület által tartott rendkívüli szülői értekezlet értékekelése elégedettségi kérdőív alapján

Az Együttható Egyesület által tartott rendkívüli szülői értekezlet értékekelése elégedettségi kérdőív alapján Az Együttható Egyesület által tartott rendkívüli szülői értekezlet értékekelése elégedettségi kérdőív alapján Populáció: Liszt Ferenc Általános Iskolában szülői N: 47 fő Mintavétel: önkényes, nem reprezentatív

Részletesebben

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN GENERÁCIÓK AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN INFOKOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA, ÉRTÉKREND, BIZTONSÁGKERESÉSI STRATÉGIÁK PROJEKT ZÁRÓ WORKSHOP TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 PROGRAM SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉPISKOLÁSOK

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása, Győr Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása, Győr elsőseinek körében

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása elsőseinek körében végzett,

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása, Soproni campus Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása, Soproni

Részletesebben

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban.

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban. Tisztelt Válaszadó! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a Normafa rehabilitációját tervezi, azzal a céllal, hogy a terület értékeinek fenntartható hasznosításával még inkább hozzájáruljon a lakosság

Részletesebben

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló A foglalkozás címe: Ismerkedő foglalkozás A foglalkozás helyszíne és résztvevői: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1004 Kőbányai könyvtára, felsős csoport A foglalkozás időpontja: 2010. október 15. A foglalkozás

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu 2009-09-08 11:03:57 SPORTOKTATÓ KÉPZÉS SPORTOKTATÓ KÉPZÉS A Budapesti Szabadidősport Szövetség - megfelelő számú jelentkező esetén - államilag elismert, Országos Képzési Jegyzékben szereplő 1 éves sportoktató

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket,

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, a laptopokat, a notebookokat, az okostelefonokat, a

Részletesebben

Amit szeretek csinálni

Amit szeretek csinálni Hahó, Fahat vagyok! 2014 júliusáig egy magyar családban. Thaiföld Hobbijaim: Tollaslabdázok, ami teljesen kikapcsol, még ha nem is én vagyok a legjobb játékos. Nagyon szeretek idegen nyelvű filmeket nézni.

Részletesebben

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS & PIRLS 2011 Tanulói kérdőív 4. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Útmutató Ebben a kérdőívben Veled kapcsolatos

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGNAPLÓ. Tanuló neve: Iskola neve: Osztály megnevezése:

TEVÉKENYSÉGNAPLÓ. Tanuló neve: Iskola neve: Osztály megnevezése: TEVÉKENYSÉGNAPLÓ A TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 az Európai Unió támogatásával megvalósuló Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés projekt keretében megvalósuló mozgásszenzoros kutatáshoz Tanuló neve: Iskola

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában. Bocsi Veronika DE GyFK.

A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában. Bocsi Veronika DE GyFK. A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában Bocsi Veronika DE GyFK bocsiveron@gmail.com Az előadás vázlata Elméleti keretek, kapcsolódó kutatások Kutatás bemutatása, hipotézisek

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, a mindennapos testedzés lehetősége. Gazdagító programok 1. osztályosoknak

Szakkörök igénybevételének lehetősége, a mindennapos testedzés lehetősége. Gazdagító programok 1. osztályosoknak Szakkörök igénybevételének lehetősége, a mindennapos testedzés lehetősége Helyi szakkörök, foglalkozások Gazdagító programok 1. osztályosoknak Dráma szakkör Albertné Rácz Gyöngyi II/9 Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata vizsgálata (országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008) Budapest, 2008. november, 29. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-3-7 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ELSŐ OSZTÁLY 1 Magyar Matematika Magyar Matematika Magyar 2 Szabad foglalkozás Önálló foglalkozás Kulturális foglalkozás Angol / Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás 3 Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Nyüsti Szilvia Ceglédi Tímea A HÁROM VERSENGŐ DIMENZIÓ KÍSÉRLET HALLGATÓI TÍPUSOK KIALAKÍTÁSÁRA A TANULÁS, A SZABADIDŐ ÉS A MUNKA DIMENZIÓJA MENTÉN

Nyüsti Szilvia Ceglédi Tímea A HÁROM VERSENGŐ DIMENZIÓ KÍSÉRLET HALLGATÓI TÍPUSOK KIALAKÍTÁSÁRA A TANULÁS, A SZABADIDŐ ÉS A MUNKA DIMENZIÓJA MENTÉN Nyüsti Szilvia Ceglédi Tímea A HÁROM VERSENGŐ DIMENZIÓ KÍSÉRLET HALLGATÓI TÍPUSOK KIALAKÍTÁSÁRA A TANULÁS, A SZABADIDŐ ÉS A MUNKA DIMENZIÓJA MENTÉN CHERD-H Konferencia 2010 A vizsgálat indokoltsága A felsőoktatásban,

Részletesebben

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született.

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született. Tisztelt Válaszadó! Köszönöm, hogy vállalkozik kérdőívem kitöltésére, és ezzel segíti a szakdolgozatom elkészítését. Kutatásom a kisgyermekes szülők és a család kulturális fogyasztási szokásainak vizsgálatára

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Katalógus Érembetétek 50mm

Katalógus Érembetétek 50mm A2 001 kétalakos foci A2 002 foci A2 003 viktória A2 004 fáklya A2 005 kézfogás A2 006 atlétika A2 007 kézilabda, férfi A2 008 kézilabda, női A2 009 kosárlabda A2 010 kosárlabda A2 011 baseball A2 012

Részletesebben

EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD

EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD 1.s Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 1. Önálló tanulás Önálló tanulás Önálló tanulás Önálló tanulás Önálló tanulás 2. Matek Testnevelés Matek Testnevelés Matek 3. Testnevelés Magyar Rajz Magyar Technika

Részletesebben

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban A gyerekek meglátása szerint még mindig anya végzi a legtöbb feladatot otthon, de az apák is egyre aktívabbak. Minden

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 1.Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi

Részletesebben

A rendszeres testnevelés és a kölyökatlétika hatásai szülői szemüvegen keresztül

A rendszeres testnevelés és a kölyökatlétika hatásai szülői szemüvegen keresztül Janiga Lilla, dr. Vágó Béla, Turcsik Katalin, Szalma László: A rendszeres testnevelés és a kölyökatlétika hatásai szülői szemüvegen keresztül I. Bevezető Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

A rekreáció területei, felosztása, eszközrendszere. A rekreáció elmélete és módszertana 3. ea.

A rekreáció területei, felosztása, eszközrendszere. A rekreáció elmélete és módszertana 3. ea. A rekreáció területei, felosztása, eszközrendszere Rekreáció: célja alapján szellemi és fizikai szellemi ~: a kultúra, szórakozás (játék) és művelődés kérdéseivel, a műveltség típusaival és a kulturális

Részletesebben

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A válaszadó szervezetek jogi formája Összes szervezet Ernyőszervezetek Nem ernyőszervezetek

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

I. Melléklet. Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Beszámoló 2013. I. Melléklet Tanfolyami látogatottság

I. Melléklet. Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Beszámoló 2013. I. Melléklet Tanfolyami látogatottság I. Melléklet Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Beszámoló 213. Hip-hop moderntánc-tanfolyam Létszámadatok alkalmankénti résztvevők összesített száma: Januári adatok: 396 fő Februári adatok:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

KSH felmérés a kulturális fogyasztásról

KSH felmérés a kulturális fogyasztásról KSH felmérés a kulturális fogyasztásról Pillanatkép a kulturális statisztikákról 2013.05.28. Bárdosi Mónika Társadalomstatisztikus, KSH monika.bardosi@ksh.hu Amiről van adat 1. Szórakoztatás statisztika

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben

A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA

A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA MÉDIAAJÁNLAT 2013 A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA A Humen Magazinnak mint minden médiaterméknek elsődleges célja a tájékoztatás. Kiadványunk betekintést enged a kultúra, a szépségápolás

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

SZIGET 2014 ERCSEI KÁLMÁN PAKOT ÁGNES VERES VALÉR

SZIGET 2014 ERCSEI KÁLMÁN PAKOT ÁGNES VERES VALÉR ERCSEI KÁLMÁN PAKOT ÁGNES VERES VALÉR SZIGET 2014 2015 K É S Z Ü L T A B U D A P E S T I C O R V I N U S E G Y E T E M É S A K O L O Z S V Á R I B A B E Ș - B O L Y A I T U D O M Á N Y E G Y E T E M E

Részletesebben

sorszám 2000.... osztály

sorszám 2000.... osztály sorszám 2000.... osztály 2 Kérdezés időpontja: 2000. hó nap Kérdező: ig. szám: 1 főcím 2 pótcím 1. Település:. 2. Iskola neve:... Iskola kódja: 3. Iskola fenntartója: 1 állami (önkormányzat) 2 alapítványi

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

Online videójáték: kevesek szórakozása vagy egy új piac?

Online videójáték: kevesek szórakozása vagy egy új piac? Online videójáték: kevesek szórakozása vagy egy új piac? Pintér Róbert PhD 2016.09.28. Internet Hungary, Siófok 2016 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 2 A kutatásról röviden Kutatási cél:

Részletesebben

A NÉZŐI VÁLASZTÁS SZABADSÁGA. Vörös Csilla március 19.

A NÉZŐI VÁLASZTÁS SZABADSÁGA. Vörös Csilla március 19. A NÉZŐI VÁLASZTÁS SZABADSÁGA Vörös Csilla 2014. március 19. Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK CSATORNA VÉTELI MÓD INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZ ÉS HASZNÁLATA

Részletesebben

Diákpolgármester pályázat

Diákpolgármester pályázat Diákpolgármester pályázat Hosták Katalin Piroska 2011.05.25. Hosták Katának hívnak, a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 10.a osztályába járok, pedagógusnak vagy színművésznek készülök, 10-es vagyok.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 225/2010. (04.28.) számú h a t á r o z a t a a 2010. évi sport támogatás keretében benyújtott B, C, E, F, G, és H kategóriás pályázatok

Részletesebben

Forma 1 az RTL Klubon. 2009. március

Forma 1 az RTL Klubon. 2009. március Forma 1 az RTL Klubon 2009. március Sportműsorok és a programfigyelem A TV előtt a számok mögött kutatás RTL Klub GfK Hungária 2001 Műsortípusok programfigyelem szerinti rangsora Adatfelvétel 4,500 fő,

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

13:45-14:30 lés Napközis 14:00-15:45 tanóra 14:00-15:45. Napközis tanóra 14:00-15:45

13:45-14:30 lés Napközis 14:00-15:45 tanóra 14:00-15:45. Napközis tanóra 14:00-15:45 A 1. évfolyam délutáni kötelező és szabadidős programajánlata 12:20-12:40 Ebéd 12:20-12:40 Ebéd 12:20-12:40 Ebéd 12:20-12:40 Ebéd 12:50-13:15 Ebéd népismeret 13:00-13:45 Ének kötelező 13:00-13:45 Népitánc

Részletesebben

Ezek a fiatalok! Mit gondolnak az Omega-Illés-Metro generáció unokái szerzői jogról, internetről, kultúrafogyasztásról

Ezek a fiatalok! Mit gondolnak az Omega-Illés-Metro generáció unokái szerzői jogról, internetről, kultúrafogyasztásról Ezek a fiatalok! Mit gondolnak az Omega-Illés-Metro generáció unokái szerzői jogról, internetről, kultúrafogyasztásról Dr. Horváth Péter SZÖVETSÉG A SZERZŐI JOGOKÉRT Azok a fiatalok Rendező Forgatókönyvíró

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Katalógus Érembetétek 25mm

Katalógus Érembetétek 25mm A1 001 kétalakos foci A1 002 foci A1 003 viktória A1 004 fáklya A1 005 kézfogás A1 006 atlétika A1 007 kézilabda, férfi A1 008 kézilabda, női A1 009 kosárlabda A1 010 kosárlabda A1 011 baseball A1 012

Részletesebben

Győri Lóránt, Mikolai Júlia

Győri Lóránt, Mikolai Júlia És mégis ifjúságkutatás? Közönség és kultúrafogyasztás a Művészetek Völgyében Előadók: Győri Lóránt és Mikolai Júlia Készítette: Antók Péter, Bak Anita, Győri Lóránt, Hordósy Rita, Mikolai Júlia Előzmények

Részletesebben

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A mérésről Munkaközösségünk mérést végzett a felsős tanulók (5.a,

Részletesebben

Tanulmány a tatai fiatalok szabadidő-eltöltési szokásairól és továbbtanulási szándékairól (2003)

Tanulmány a tatai fiatalok szabadidő-eltöltési szokásairól és továbbtanulási szándékairól (2003) Tanulmány a tatai fiatalok szabadidő-eltöltési szokásairól és továbbtanulási szándékairól (2003) Készült: az Ifjú Polgárság Polgári Ifjúság Alapítvány 2003-as kérdőíves kutatása alapján 1 1. Bevezetés

Részletesebben

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről Magyar Pedagógiai Társaság - Pályaorientációs Szakosztály A tanárok és a pályaorientáció - Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló

Részletesebben

Nyári napközis tábor Programfüzet

Nyári napközis tábor Programfüzet Nyári napközis tábor Programfüzet Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 29. augusztus 14. Általános napirend: 9:30-10:00 Érkezés 10:00-10:45 45 perces foglalkozás 10:45-11:00 Szünet 11:00-11:50

Részletesebben

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK21 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG TARTALOM A minta leírása, szocio-demográfiai összetevõk...243 Alapvetõ statisztikai adatok...243 A vajdasági régiókon belül a települések

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

Hatékonyan működő és együttműködő egészségügyi civilek a Dél-Dunántúli Régióban

Hatékonyan működő és együttműködő egészségügyi civilek a Dél-Dunántúli Régióban Hatékonyan működő és együttműködő egészségügyi civilek a Dél-Dunántúli Régióban Zárókonferencia Pécs, 2010. október 29. Civil szervezetek teljesítménymérése Baranyai Fiatalok Egészséges Életéért Alapítvány

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése

A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése A könyvtár használatára irányulóan kérdőíves felmérést végeztünk. A felmérés célja: a valós és látens használói igények feltérképezése,

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

Szennay Márta Kézműves szakkör felső 14.00-16.15. Telkes Csilla magyar korr. 8.c I.2 14.30-15.15

Szennay Márta Kézműves szakkör felső 14.00-16.15. Telkes Csilla magyar korr. 8.c I.2 14.30-15.15 A hét A hét A hét A hét A hét 5.óra 12.05-12.50 6.óra 13.00-13.45 Sándor Mária ÖKO 5-8. évf. 14.30-15.15 14.15-15.30 I. 8.c olvasókör Al. 1. Gyenes Katalin háztartási szakkör DSE atlétika 15.00-16.30 népdal

Részletesebben

A téti városi könyvtár használói elégedettségi felmérésének elemzése

A téti városi könyvtár használói elégedettségi felmérésének elemzése A téti városi könyvtár használói elégedettségi felmérésének elemzése A könyvtár használatára irányulóan kérdőíves felmérést végeztünk. A felmérés célja: a valós és látens használói igények feltérképezése,

Részletesebben

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017 Öngondoskodás kutatás Allianz Hungária Zrt. 2017 Tartalom 1 Összefoglaló 2 Kilátások és bizalom a piaci szereplőkben 3 Öngondoskodás tervezése 4 Öngondoskodás kezdete 5 Nyugdíjas évek 2 Összefoglaló A

Részletesebben

A nemzeti parkok ismertsége és imázsa a magyar lakosság körében

A nemzeti parkok ismertsége és imázsa a magyar lakosság körében Magyar Turizmus Zrt. A nemzeti parkok ismertsége és imázsa a magyar lakosság körében Tanulmány 2006. 2007 www.itthon.hu Minden jog fenntartva. A Magyar Turizmus Zrt. jelen tanulmánya szerzői jog hatálya

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI HÁZ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 1.Közösségi összejövetelek, programok 2.Családoknak szabadidős programok 3.Korosztályoknak szóló programok

KÖZÖSSÉGI HÁZ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 1.Közösségi összejövetelek, programok 2.Családoknak szabadidős programok 3.Korosztályoknak szóló programok KÖZÖSSÉGI HÁZ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Először meg kell határoznunk, hogy miért építünk közösségi házat, mik a céljaink. Fel kell mérnünk, hogy milyen kihasználtsága lenne a közösségi háznak? 1.Közösségi összejövetelek,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015.

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. 1. Nemed: Fiú 19 fő Lány 17 fő Összesen:36 fő 2. Véleményed szerint mennyire vagy egészséges? a) Teljesen egészséges vagyok 9 fő 25% b) Eléggé egészséges vagyok

Részletesebben

A Ki mit tud számomra egyik legmeglep bb résztvev jével beszélgetek, Kator Bálint 9/ A. osztályos tanulóval.

A Ki mit tud számomra egyik legmeglep bb résztvev jével beszélgetek, Kator Bálint 9/ A. osztályos tanulóval. A Ki mit tud számomra egyik legmeglep bb résztvev jével beszélgetek, Kator Bálint 9/ A osztályos tanulóval. Bevallom, nem sokat tudtam rólad, meglep dve láttam, hogy két számban is indultál a vetélked

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Halmazok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Halmazok MTEMTIK ÉRETTSÉGI TÍPUSFELDTOK KÖZÉP SZINT Halmazok szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek megoldásához!

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

AZ ONLINE HIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS

AZ ONLINE HIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS AZ ONLINE HIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS ATTITDÖK gemiusadhoc Magyarország 2006. TARTALOMJEGYZÉK Módszertan... Vezeti összefoglaló...... Összefoglaló... Általános attitd az online hirdetésekkel kapcsolatban...

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A fiatalok kultúrája, művelődési szokásai

A fiatalok kultúrája, művelődési szokásai Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Magyarország kultúrája a XXI. század elején dr. Agárdi Péter rلegyetemi tan,csc.habil kvezet tanszé,zetigazgat inté A fiatalok kultúrája,

Részletesebben

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése Mottó: Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs. /Berzsenyi Dániel/ Az iskolaválasztás a családok számára fontos, felelősségteljes döntés, amely meghatározza a gyermek további fejlődését. E fontos

Részletesebben

KÉRDŐÍV Fiatalok társadalmi aktivitásának ösztönzése, ifjúsági klubok alakítása a Bakony és Balaton KKKE térségében. Kedves Fiatal!

KÉRDŐÍV Fiatalok társadalmi aktivitásának ösztönzése, ifjúsági klubok alakítása a Bakony és Balaton KKKE térségében. Kedves Fiatal! KÉRDŐÍV Fiatalok társadalmi aktivitásának ösztönzése, ifjúsági klubok alakítása a Bakony és Balaton KKKE térségében Kedves Fiatal! A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoportként

Részletesebben

Debrecen Önkormányzat

Debrecen Önkormányzat Debrecen Önkormányzat Átfogó elemzés a lakosság körében, összefoglaló elemzés (Grafikonos elemzés, és szöveges értelmezése) 2014. február 28. Módszertani riport Az adatgyűjtés módszere, személyes kérdőíves

Részletesebben

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján 2008 Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények

Részletesebben

Olaszország. Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró

Olaszország. Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró Olaszország Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró A csizma alakú ország a kultúra és a művészetek bölcsőjének

Részletesebben

Testnevelési és Sporttudományi Kar

Testnevelési és Sporttudományi Kar SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44. Csoportvezető: Nagy Dóra Tel.: 487-9247, Fax.: 356-6337 Email: ndori@mail.hupe.hu S P O R T E D Z Ő S Z A K K É

Részletesebben