E L Ő T E R J E S Z T É S A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának május 16-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. május 16-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 513-2/2011. Melléklet: 3 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának május 16-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Faág Baráti Kör Egyesület évi tevékenységéről Készítette: Koch József szociális és gyermekvédelmi referens, Intézményfenntartó Osztály A feladatellátás megosztása érdekében a megyei önkormányzat számára fontos az együttműködés olyan civil szervezetekkel, amelyek vállalják a gyermekvédelmi szakellátás feladatainak segítését. Az együttműködés kialakítása azért is szükséges, mert ezzel kibővül azoknak a támogatási lehetőségeknek a köre, amelyek a gyermekek, fiatalok társadalmi beilleszkedését, munkalehetőségének megteremtését, képzését, lakáshoz juttatását segítik elő. Az Egyesület működési tevékenysége hiánypótló, amely szervesen és hatékonyan illeszkedik be és segíti a megyei gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményrendszer működését, valamint a hátrányos helyzetű településen élő fiatalok esélyegyenlőségének növelését, különös tekintettel a tanulást segítő programokra. Az Egyesület és a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ között együttműködési megállapodás jött létre. Az elmúlt évben az Egyesület a pályázati támogatásból kialakított információs és tanácsadó irodában az alábbi szolgáltatásokat nyújtotta: - továbbtanulási-, továbbképzési tanácsadás, - pályaorientáció és életvezetési tanácsadás, - lakhatással kapcsolatos segítségnyújtás, - munkába állással, munkavállalással kapcsolatos tanácsadás, segítés, - szociális problémákkal kapcsolatos tanácsadás, - kulturális és szabadidős programokról információ. Az Egyesület 17 együttműködési megállapodást kötött különféle szolgáltatási körrel rendelkező állami szervvel, civil szervezettel. A Találkozások program keretében az önkéntes segítők száma jelentősen nőtt. A Roma Mentor Program segíti a roma és nem roma fiatalok egymás kölcsönös megismerését, elfogadását. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 30/2004. (III. 18.) Kgy. határozatában a Pécs, Hunyadi u. 54. sz. alatti ingatlant 10 évre az Egyesület használatába adta, majd 94/2007. (IX. 20.) Kgy. határozatában az időtartamot 15 évre módosította. Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák az Egyesület évi tevékenységének részletes beszámolóját. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottsága a Faág Baráti Kör Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja Pécs, május 9. Horváth Zoltán a közgyűlés elnöke

2

3 1. sz. melléklet A FAÁG BARÁTI KÖR EGYESÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓJA év március 11. 1

4 Az Faág Baráti Kör Egyesület 1998-ban alakult meg Pécs egyik gyermekotthonában lakó, 20 fiatal kezdeményezésére. A cél egy olyan közösség életre hívása volt, amely a család nélkül felnövekvő, hátrányos helyzetű, elsősorban roma/cigány és nem roma/cigány származású gyermekek/fiatalok számára biztosítani kívánja a sikeres társadalmi integrációhoz szükséges családra emlékeztető törődést, illetve biztonságot nyújtó hátteret különféle szolgáltatások nyújtása és programok szervezése segítségével. Nevezett szolgáltatások és programok finanszírozása részben önerőből, részben pályázati források lehívásával történik. Tevékenységünk fő iránya pályázati projekt keretében évi tevékenységünket a 2009 januárjában induló, HINTA a Faágon nevet viselő, TÁMOP pályázati konstrukció keretében megvalósuló projektünk elemei alkották. A pályázati forrásból finanszírozott projekt 2009 januárjában vette kezdetét. A márciusig tartó előkészítő szakaszban megtörtént az egyesület használatában lévő épület alsó szintjének felújítása, illetve felszerelése. A kialakított információs és tanácsadó irodában az infrastrukturális beruházásnak köszönhetően beszerzésre kerültek új bútorok (asztalok, székek, ülő alkalmatosságok, stb.), illetve hat új számítógép, valamint egy fénymásolónyomtató. Az előkészítő szakaszt követően, az áprilistól működő iroda funkcióját tekintve napi 8 órában, 10:00 és 18:00 óra között áll a fiatalok rendelkezésére, a pályázati forrásból alkalmazott irodai munkatárs vezetése alatt. Az információs irodában a betérő fiatalok a számukra legfontosabb kérdéseket illetően kaphatnak tájékoztatást, leginkább az alábbi témakörökben: - továbbtanulási,- továbbképzési tanácsadás - pályaorientáció és életvezetési tanácsadás - pályázatok, ösztöndíjak, hazai-és külföldi önkéntesség - lakhatással kapcsolatos segítségnyújtás - munkába állással, munkavállalással kapcsolatos tanácsadás és segítségnyújtás - szociális problémákkal kapcsolatos tanácsadás - kulturális és szabadidős elfoglaltságokkal, programokkal kapcsolatos információk 2

5 A fenti kérdésekben egyesületünk a tanácsadáson túl az adott problémát illetően útbaigazítást, megfelelő szervekhez irányítást is végez. Ennek alapja a projekthez köthető, összesen 17 együttműködési megállapodás a város, illetve a megye legkülönfélébb szolgáltatási körrel rendelkező állami szerveivel, valamint civil szervezeteivel. Az ágazatközi együttműködéseknek köszönhetően a segítségnyújtásra széles problémakörben nyílik lehetőségünk, a fiatalok adott szakszolgálathoz, szolgáltatóhoz való irányítása révén. Az irodai működés keretében valósul meg az információnyújtás mellett annak tanácsadó funkciója. Ennek keretében heti két-két órában valósítunk meg egyedi igények alapján pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadást, valamint jogi segítségnyújtást. Fenti feladatokat képzett és tapasztalt szakemberek végzik. A tanácsadásra való jelentkezés az irodai munkatársnál történik, aki a jelentkezést követően tájékoztatást nyújt az adott probléma mibenlétéről az adott szakember felé, aki a találkozó idejére már a problémára felkészülten érkezik. A szakemberek munkája a fogadóórán túli időszakra is kiterjed, főként jellemző ez a jogi segítségnyújtásra. A szakemberek elérése a fogadóórákon kívül is biztosított, égető problémákkal és fontos kérdésekkel bármikor elérhetőek. Az iroda kiegészítő, mindennapi funkciói közé tartozik a számítógép,- illetve internet-használat, fénymásolási, nyomtatási, faxolási lehetőség, az adott szolgáltatások igénybevétele. Az irodai működés mellett hétköznaponként különféle szabadidős tevékenységeket is bonyolítunk. Adott programok, változatos témában, minden hétköznap 14:00 órától elérhetőek az egyesület székhelyén. A következő heti programtervet formájában juttatjuk el partnereinknek: a helyi gyermekotthonnak, átmeneti otthonnak, vidéki lakásotthonoknak, helyi iskoláknak, gyermekvédelmi központnak, civil és állami partnereinknek. A programok tematikája sokszínű: identitásalakító program, kézműves foglalkozás, konyhaműhely, rajz-és művészetterápia, filmklub, mesterségek-szakmákhivatások előadás és gyakorlati foglalkozás. Ez utóbbi esetében fiataljaink különféle szakmákkal ismerkednek meg, melyekben a helyszínen gyakorlatban is kipróbálhatják magukat. A foglalkozásokra a különféle szakmák képviselőit hívjuk meg, akik önkéntes alapon vállalják a foglalkozások lebonyolítását. Így járt nálunk az elmúlt évben többek között hideg-és melegburkoló, kőműves, festő, cukrász, pék, hagyományos mesterséget űző kosárfonó, stb. Az egyéb szabadidős foglalkozások lebonyolítását önkéntes egyetemi hallgatók végzik. 3

6 2009-ben meghirdetett önkéntes toborzásunknak köszönhetően 17 egyetemi hallgató kapcsolódott egyesületünk munkájába. Az újonnan érkező és már meglévő önkénteseink az elmúlt év során részt vettek egy, a projekt által finanszírozott képzésben is, melynek tematikája kiterjed a gyermekvédelem, a civil szektor, illetve a romológiai ismeretek területére. A kétnapos képzést az adott témákban jártas szakemberek, képzők részvételével valósítottuk meg. Az időközben lemorzsolódó önkéntesek pótlása a folyamatossá váló toborzásnak köszönhetően megoldott, így önkénteseink létszáma általában fő között mozog, melynek köszönhetően megoldott a programok szervezésének és lebonyolításának, valamint a patronáló rendszer fenntartásának és működtetésének humánerőforrást érintő háttere. A szabadidős foglakozások szervezése és lebonyolítása mellett önkénteseink részt vesznek patronáló rendszerünk folyamatos működtetésében is, melynek révén az egyesületünkbe járó fiatalokkal kialakított bensőségesebb-személyesebb kapcsolatteremtéssel és építéssel lehetőségünk adódik a felmerülő problémáikra való azonnali reflektálásra, főként olyan nehézségek kapcsán, mellyel adott esetben csak a velük személyesebb kapcsolatot ápoló patronálóhoz fordulnak. Helyzetük folyamatos nyomonkövetése, illetve az utánkövetés tehát e rendszer működtetésével jól megoldható. Patronálásban részt vevő önkénteseink számára kéthetente szupervíziós foglalkozást biztosítunk, ahol lehetőségük nyílik a patronáltjaikkal kapcsolatos nehézségek megbeszélésére, tapasztalatcserére, illetve a felmerülő problémáik megfelelő kezelésével kapcsolatban a szupervízor szakember tanácsadásának igénybe vételére. Amellett, hogy önkénteseink is vállalnak tantárgyi felkészítést az azt igénylő fiatalok részére, komoly segítség számunkra az a gyakorlat, melyet a PTE BTK Tanárképző Intézet tesz lehetővé számunkra. A tanárképzés keretében kötelezővé tett Speciális Kollégium - Inkluzív Pedagógia kurzus keretében a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok oktatásával kapcsolatos elméleti tudásszerzés mellett a kurzuson részt vevő egyetemi hallgatóknak 20 órás gyakorlatot kell teljesíteniük egyesületünknél. Ennek keretében legfőképp tantárgyi felkészítést vállalhatnak, mely számunkra is nagy segítség, hiszen abból adódóan, hogy e kurzus a tanárképzésben részt vevők számára kötelezően teljesítendő, a kurzusra a PTE legkülönfélébb karairól járnak a hallgatók, így nemcsak humán, hanem a számunkra általában nehezebben biztosítható reál tantárgyak oktatására is van lehetőség. Ennek a gyakorlatnak, amellett, hogy megkönnyíti munkánkat, 4

7 azért is tulajdonítunk nagy jelentőséget, mert úgy tapasztaljuk, a tanárképzésben részt vevő hallgatóknak ritkán adódik lehetősége arra, hogy az iskolai gyakorlatok keretében találkozzon valóban hátrányos helyzetű gyermekekkel és fiatalokkal, így a későbbiekben, pedagógusként való munkavállalásuk alkalmával esetleg nehezebben tudják kezelni az oktatási-nevelési folyamatban az ezzel a célcsoporttal kapcsolatban felmerülő sajátos nehézségeket. Külön öröm számunkra, hogy a hallgatók egy része a kötelező gyakorlat teljesítését követően is aktívan részt vesz munkánkban, elhivatottá vált célcsoportunk irányába, és folytatja többek között a gyakorlat során hozzá rendelt tanulóval való tantárgyi foglalkozást, felkészítést. Álljon itt néhány idézet a nálunk megfordult hallgatók tollából a gyakorlatot illetően: Amikor felvettem ezt a kurzust, fogalmam sem volt, mit takar a speciális kollégium elnevezés. A kollégium szó alapján azt gondoltam, hogy megjelenünk minden kedden a megadott időpontban és teremben, és a szokásos kurzuskeretek között hallhatunk újabb elméleteket arról, hogy milyen típusú diákok léteznek és nekünk, leendő pedagógusoknak hogyan is kellene őket tanítanunk, a problémákat kezelnünk. Meglepődtem, amikor az első alkalommal megtudtam, hogy most egyáltalán nem erről van szó, hanem egy abszolút gyakorlati teljesítésről. Mivel még nem voltam tanítási gyakorlaton, először egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy bevállaljam-e azt, hogy bárkit is tanítsak. Főként amikor meghallottam olyan kulcsszavakat, mint hátrányos helyzet vagy problémás gyerek. Hogyan foglalkozhatnék én ilyen gyerekekkel, mikor még pedagógusként semmilyen gyerekkel nem szembesültem? Bevallom, úgy éreztem, hogy egyből a mély vízbe kell ugranom. Aztán úgy döntöttem; lesz, ami lesz, én teljesítem ezt a kurzust és így utólag elmondhatom, hogy egyáltalán nem bántam meg azt az fejest Összességében nagyon jól éreztem magam a Faágban az elmúlt pár hét során. Egyrészt örülök, hogy létezik egy ilyen szervezet és hogy egy kicsit én is kivehettem a részem a munkájából, bepillantást nyerhettem működésébe. Másrészt nagyszerű embereket ismerhettem meg, felnőtteket és gyermekeket egyaránt. Ez a velük töltött kis idő segített ráébredni arra, hogy ezekben a gyerekekben mennyi szeretet és sajnos fájdalom is lakozik, mennyi problémával kell napról napra megküzdeniük. Ráébredni arra, hogy én mennyire szerencsés vagyok, hogy egy átlagos családban nőhettem fel és most egyetemre járhatok. A pedagógusok valószínűleg sokszor csak rendetlennek, butának tekintik ezeket a gyerekeket, hiszen az iskolában töltött idő általában nem elegendő ahhoz, hogy közelebbről megismerjék őket és problémáikat, vagy sajnos nem is érdekli őket. Úgy érzem, ez a Faágban töltött kis idő segítséget nyújtott nekem ahhoz, hogy pedagógusként én majd ne így kezeljem a hozzájuk hasonló gyerekeket. (I. Tamara egyetemi hallgató, PTE BTK) 5

8 Az első tantermi megbeszélést követően felvettem a kapcsolatot a Faággal, és hamarosan el is látogattam oda. Ezt megelőzően már volt némi tudásom és tapasztalatom a Faágat illetően, hiszen a Zöld Fiatalok Egyesület, Pécs tagjaként két alkalommal is tartottam globális nevelés foglalkozást ott Először két éve nyár elején, amikor egész napos, játékosan tanulós, főzős, ismerkedős mókát csaptunk. Ekkor csak öt gyerek jött el a foglalkozásra, de mindannyian jól éreztük magunkat. Egyesületünk több tagja is úgy döntött, hogy Rolikát elrabolja és örökbe fogadja valahogyan Ezt követően, már a speckollnak köszönhetően sok-sok alkalommal mentem föl a Faágba, hogy most végre tanítványokat szerezzek magamnak. Isti magyar tanárt keresett, így hamar nyélbe ütöttük az első találkozó időpontját. Ekkor szinte ő erősködött, hogy magyarozzunk. Meglepődtem, de félő, hogy csak a két szép szememért próbált ennyire elkötelezett diákként viselkedni. Szerencsére azért majdnem egy teljes órán át sikerült beszélgetnünk, kerülgetve azt a tényt, hogy neki csak-csak le kellene tenni egy vizsgát az elmúlt két év teljes anyagából. Átbeszéltünk néhány dolgot, írt egy fogalmazást ő is, ami meglepően jól sikerül minden szempontból, majd kiderült az is, hogy az irodalmi műnemeket jobban tudja, mint a deákos diákok a tanítási gyakorlatomról, azonban Isti számára a könyv egyenlő a tanulással, azaz a könyv ellenség, elvesztegetett idő és pénz A félévem összességében jól alakult a Faágnál, aminek a végére úgy tűnik, hogy önkéntesként és ZöFiként is még maradok e holdudvarban, mert jól érzem magam, és remélem, hogy hasznos tagja vagyok a kis csapatnak. (K. Lilla egyetemi hallgató, PTE BTK) Az egyéni és közösségi kompetenciákat fejlesztő hétköznapi foglalkozások mellett hétvégi programokkal is a fiatalok rendelkezésére állunk. Kéthetente a Zöld Fiatalok Egyesület pécsi szervezete globális-környezeti nevelés témakörben interaktív foglalkozásokat tart az érdeklődő fiatalok számára az egyesület székhelyén, adott esetben pedig külső helyszíneken. A környezeti foglalkozások mellett 2-3 havonta természeti, illetve kulturális jellegű kirándulásokat is szerveztünk, szervezünk fiataljainknak. A hétvégi programokhoz, illetve a kétnapos kirándulásokhoz azoknak a gyermekvédelemben élő fiataloknak is lehetőségük van csatlakozni, akik vidéki lakásotthonokban élnek, így a Pécstől való földrajzi távolság miatt hét közben nem tudják látogatni közösségi házunkat. Különösen jó és folyamatos kapcsolatot ápolunk Mohács és Szigetvár lakásotthonaival, illetve az ott élő fiatalokkal. A projekt ideje alatt célcsoportunk tagjai a kirándulások alkalmával eljuthattak többek között vidéki kulcsos házba, természeti élményparkba, a budapesti Csodák Palotájába, Ópuszaszerre, Bikalra, illetve a márigyüdi pünkösdi zarándoklatra. A hétvégi, nagyobb 6

9 tematikus rendezvényeink mellett továbbra is szervezünk ünnepekhez kapcsolódó összejöveteleket, melyek alkalmával ajándékot is készítünk gyermekeinknek. A projekt során elindítottuk ún. Időbank szolgáltatásunkat is, melynek lényege abban áll, hogy egy adott személynek lehetősége van igényelni egy adott szolgáltatást, melyet egy másik személy nyújt a számára, viszont a kérelmező a neki segítőnek viszontszolgáltatással tartozik. Talán érthetőbbé válik e szolgáltatás mibenléte és folyamata egy adott példa nyomán: egy pécsi családsegítő szolgálat egy olyan fiatalt irányított hozzánk a nyár folyamán, akinek két tantárgyból is szüksége volt pótvizsgára való felkészítésre, rövid időn belül. A fiatalhoz sikerült a két tantárgyban kompetens önkénteseket rendelnünk, akik az aktív felkészítésnek köszönhetően sikerrel átsegítették a tanulót a pótvizsgákon. A hálás család férfitagja pedig, szakember lévén, vállalta az egyesület épülete külső falainak renoválását; javítását és festését, melyben segítségére voltak fiataljaink is, és jó kapcsolat épült ki a gyermekek és a segítő szakember között. Az időbank szolgáltatás lényege tehát abból a szempontból is megközelíthető, hogy túlmutat az egyesület és szűkebb környezete határain, azaz kiterjed a civil lakosságra is, bevonva őket az egyesület tevékenységébe, megismerteti velük célcsoportunkat. A fentiekben tárgyalt pályázati projekt június 30-val hivatalosan lezárult, azaz a finanszírozás a Kezelő Szervezet részéről megszűnt ugyan, a projekt fenntartása okán azonban a főbb tevékenységi körök a továbbiakban is biztosítottak. Az egyes tevékenységek finanszírozását további pályázati források megcélozásával, valamint munkaközösségünk önkéntes munkája nyomán igyekszünk biztosítani. Továbbra is üzemel és fentiekben leírt szolgáltatásaival a fiatalok rendelkezésére áll információs és tanácsadó irodánk, zajlanak és a felmerülő igényeknek megfelelően folyamatosan frissülnek készségfejlesztő foglalkozásaink, emellett patronáló rendszerünk működése is töretlen. A fenti projekt ideje alatt több mint 200 fiatalt értünk el a projekt által nyújtott szolgáltatásokkal: e fiatalok igényeikkel és szükségleteikkel a projekt lezárását követően is jelentkeznek egyesületünknél, így a fenntartás és az ehhez szükséges feltételek biztosítása az egyesület fontos feladata marad a jövőben is. Ennek okán került sor 2010 novemberében fenti, azaz a TÁMOP pályázati konstrukció évi fordulója keretében megjelenő kiírásra vonatkozóan egy újabb projekt-terv benyújtására, mely a fentiekben leírt projekt alaptevékenységeinek fenntartása és fejlesztése mellett, szükségletfelmérésen és közvélemény-kutatáson alapuló tervezés eredményeképp új programelemekkel és szolgáltatásokkal bővült. A benyújtott pályázat jelenleg tartalmi 7

10 elbírálás alatt áll, várhatóan április első hetiben értesülhetünk annak eredményéről. A tervezett, 24 hónapos projekt szakmai terve a beszámolóhoz csatolt 1. számú mellékletben olvasható. Találkozások program A fenti HINTA-projekt ideje alatt formálódó, célcsoportunk tagjaiból létrejövő informális ifjúsági közösség tevékenységére alapozva vette kezdetét 2010 októberében az SZMM által finanszírozott Találkozások nevet viselő programunk, melynek lényege abban állt, hogy az Önkéntesség Éve jegyében célcsoportunk körében népszerűsítsük, illetve mind egyéni, mind közösségi szinten megbecsülendő, követendő, hasznos jelenségként érzékeltessük az önkéntes tevékenységet, illetve annak vállalását. A projekt utolsó hónapjaiban célcsoportunk tagjaiból formálódó ifjúsági közösség azt a célt tűzte ki, hogy önszerveződése legfőbb tevékenységi köre egyéb, más hátrányos helyzetben élő egyének és csoportok megsegítése lesz, valamint olyan akciók, megmozdulások támogatása önkéntes munkájukkal, mely fentiekben megnevezett egyének és közösségek megsegítését célozza. Már a projekt időszakában részt vettek a fiatalok olyan rendezvények népszerűsítésében (pl. plakátolással, szórólapozással, stb.), mely egy-egy csoport vagy közösség megsegítésére irányult (pl. segély-rendezvény), illetve közösségi munkát vállaltak alkalmanként a helyi Családok Átmeneti Otthonában, ahol különféle kisebb, részükről felelősséggel vállalható tevékenységek segítésében vettek részt, némileg tehermentesítve ezzel az otthonban tartózkodó szülőket, illetve nevelő közösséget. (pl. uzsonnáztatás előkészítésében való részvétel, kisebb gyermekekkel való foglalkozás, szabadidős program-szervezés, stb.). E kezdeményezés fenntarthatóságát kívántuk biztosítani a fentiekben megnevezett Találkozások programmal, melynek keretében a faágas ifjúsági segítő közösség meglévő tagjai mellett a programba újabb fiatalok kerültek bevonásra, összesen 12 fő. A program nagy sikerrel és eredményességgel zajlott; alkalmanként előfordult, hogy nagyobb volt a fiatalok aktivitása, mint azt maga az adott feladat megkövetelte volna; egyes programelemekre létszámban túljelentkezés mutatkozott. A program meghozta a várt eredményt: láthatóan és érezhetően elhivatottság és felelősségérzet alakult ki a fiatalokban a segítő munka során, annak ellenére - vagy esetlegesen annak köszönhetően -, hogy maguk is hátrányos helyzetben élnek. Ennek érzékeltetésére álljon itt néhány idézet a fiataloktól a programot illetően, mely idézetek 8

11 értékelésként helyet kapnak a program záró akkordjaként megjelentetésre kerülő kiadványban is, melynek várhatóan március végén kerül nyomdába, a fiatalok és programot koordináló személy szerkesztési munkálatai nyomán: "Mászókáztunk, fogócskáztunk és elég jól éreztük magunkat. Mindössze jó érzés volt mosolyt csalni az arcukra" (V. Gábor) "Nagyon jó érzés volt az, amikor megtanítottam nekik valamit és ők azt megtanulták, aztán dicsekedtek vele. Egészen úgy éreztem magam mint egy kész felnőtt aki felelős a dolgaiért hisz a kicsi gyerekekkel ne adj Isten történt volna valami az, az én hibám illetve a társaim hibájából történhetett volna megjegyzem nem volt semmi ilyesmi!" (V. Zoli) "Azok a kisgyerekek okosak, szépek és tündériek voltak! Nekem nagyon tetszett minden egyes ott töltött perc egyáltalán nem bántam meg, sőt" (K. Andris) A program-alkalmakról készült fotó-válogatás a beszámoló 2. számú mellékleteként megtekinthető. Roma Mentor Program Égig Érő Fa Meseszínház 2010 novemberében indult útjára Roma Mentor Programunk, melyre immáron másodízben sikerült az OSI támogatását elnyernünk. Ezúttal egy olyan program megvalósítását tűztük ki célul, melynek keretében roma/cigány és nem roma/cigány gyermekeink és fiataljaink egy általuk választott roma/cigány eredetű mese feldolgozására és színpadra állítására vállalkoztak, egy kijelölt mentor-szakember koordinálása alatt. A résztvevő fiatalok a mese kiválasztását követően maguk írták a színpadi mű forgatókönyvét, koordinálták a szereposztást, közös megegyezés alapján rendezik a darabot, valamint közösen készítik a díszleteket is. Ezzel párhuzamosan a fiatalok különféle külső programok szervezése nyomán megismerkedhetnek a színház világával is. A program végeredményeképpen létrejövő színdarab várhatóan 2011 júniusában kerül bemutatásra. A program célja egyrészt a résztvevő roma/cigány fiatalok identitásának erősítése, másrészt a résztvevő nem roma/cigány fiatalok közelítése a roma/cigány kultúrához, annak egy szelete, a roma/cigány mese-hagyomány megismertetése révén, valamint a közös 9

12 feldolgozás által a fiatalok közösségi kompetenciáinak fejlesztése, etnikai/származási hovatartozástól függetlenül. A program részletes foglalkozási terve a beszámoló 3. számú mellékletében olvasható. Szakmai háttér működtetők és megvalósítók Fenti tevékenységeink akadálytalan, gördülékeny munkáját szolgálják a megvalósítók és lebonyolítók részvételével megvalósuló szakmai műhelyek, megbeszélések: a heti-kétheti rendszerességgel szervezett önkéntes,- és patronáló gyűlés, vezetőségi gyűlések, illetve megbeszélések. A találkozók közti időszakban a folyamatos telefonos kapcsolattartás, illetve interaktív levelező listánk biztosítja az egyesület tevékenységeinek működtetését. A szakmai háttér biztosításának elengedhetetlen részét képezi partneri hálózatunk működtetése és bővítése. A korábbi években kialakult partneri kapcsolatok aktívak, emellett új együttműködések kialakítására is törekszünk január 31-én a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központtal született megállapodásunkkal értelmében még hatékonyabban nyílik lehetőségünk célcsoportunk elérésére és bevonására, elsősorban tanulmányi előmenetelt segítő programokat illetően. A 2010/2011. tanév tavaszi szemeszterében a már említett Speciális Kollégium kurzus keretében 14 egyetemi hallgató érkezik egyesületünkhöz, hogy gyakorlatát teljesítse, így a tantárgyi segítségnyújtás folyamatosan biztosított. Emellett kialakulóban van egy megállapodás a PTE Állam-és Jogtudományi Karával is, melynek keretében az említett karról is érkeznének hozzánk joghallgatók, hogy önkéntes munkát vállaljanak, akár tanulmányi segítségnyújtás, akár programszervezés keretében. A BMGYK-val kötött megállapodás másolata a szakmai beszámoló 4. számú mellékletét képezi. Egyéb pályázati források és a jövőre vonatkozó tervek A fenti tevékenységeken túl szintén pályázati forrásból biztosítjuk fenntartási költségeinket; erre a célra a tavalyi év során elnyert NCA Működési Támogatás szolgál, melyre idén is pályáztunk, hogy alapvető működési költségeinket biztosítani tudjuk. 10

13 Hasonlóképpen elsősorban működési, valamint fejlesztési célokat kíván támogatni az OSI Magyar Szükségalap, melyre a közeljövőben nyújtjuk be pályázatunkat. A jövőre nézve, a fenti TÁMOP pályázati komponens keretében felépített komplex programunk fenntartását kívánjuk biztosítani, mivel tapasztalataink szerint a projekt összetettsége révén jól reagál a legkülönfélébb igényekre, célcsoportunk részéről. Az év során pedig egyéb kisebb pályázatokon való részvétellel igyekszünk minél színesebbé és sokoldalúbbá tenni tevékenységeinket, a célcsoport igényei és szükségletei szerint. Kelt: Pécs, március 11. p.h. Balog Péter sk elnök 11

14 A Faág Baráti Kör Egyesület szakmai és cselekvési terve TÁMOP /B-10/2 2. sz. melléklet Társadalmi integrációs programok megvalósítása a FAÁG Baráti Kör Egyesületben Faág Baráti Kör Egyesület - az elmúlt évek jelentősebb projektjei tükrében A Faág Baráti Kör Egyesület 1998-ban alakult meg egy pécsi gyermekotthon mintegy 20 fiatal lakójának kezdeményezésére. A cél egy olyan közösség kialakítása és folyamatos életben tartása volt, melyben a család nélkül felnövekvő hasonló sorsú, többségükben roma fiatalok egymást segítve pótolják azt a családra emlékeztető, biztonságot nyújtó hátteret, amely ebben az életkorban a sikeres társadalmi beilleszkedéshez elengedhetetlenül szükséges. A Faág Baráti Kör Egyesület önmagát mindig is egy gyermekvédelmet kiegészítő szervezetként definiálta, mert már a kezdetektől olyan kiegészítő, mégis meghatározó szolgáltatások nyújtására törekedett a célcsoport számára, melyekhez annak tagjai az állami ellátórendszerben nem, vagy csak kevésbé juthattak hozzá. Az egyesület tevékenységéhez már a kezdetektől szervesen hozzátartozott a tanodai jellegű tevékenység: tantárgyi fejlesztés, tematikus projektnapok, szakkörök, klubnapok szervezése, kirándulások, tematikus nyári táborok, identitásalakító programok és életvezetési tanácsadás. Az egyesület szoros kapcsolatot épített ki a gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szereplőivel, a megyei gyermekvédelmi központtól a helyi és megyei gyermek-és lakásotthonokig, illetve a nevelőszülőkig. A megye több pontján működtetett Faodú Hálózatát a pécsi központ fogta össze. A tanodai tevékenység mellett a Faág mindig is törekedett a civil érdekképviselet fejlesztésére, civil kerekasztal, valamint képzés szervezése révén. Jelenleg Pécs több civil szervezetével és állami intézményével is együttműködésben áll. Az alábbiakban az elmúlt néhány évben megvalósított, nagyobb projektjeink kerülnek bemutatásra, röviden taglalva azok tartalmi elemeit. Támogató program: NCA (Győr) Időszak: Támogatás mértéke: ,- Projekt címe: Civil érdekképviselet a gyermekvédelmi ellátások tükrében A projekt célja egy olyan együttműködési forma kialakítása és folytatása volt, mely során az egyes szervezetek fejlődése és a tapasztalatcsere révén a programok megvalósítása eredményesebbé válhat, illetve az együttműködés során a szervezetek a gyermekvédelem területén modellértékű, mások számára is alkalmazható szakmai anyagot is készítenek. Főbb tartalmi elemek: szakmai kerekasztal az érintett szervezetek munkatársai részvételével; szakmai műhelyek keretében aktuális problémák megoldásának elősegítésére illetékesek, 1

15 szakemberek meginvitálása; ifjúsági szabadidős foglalkozások az együttműködő szervezetek tagjai és célcsoportja számára; kortárssegítés-patronálói klub működtetése havi szinten, a fiatal patronálók munkájának segítése érdekében; nevelőszülői klub havi rendszerességgel, a tapasztalatcsere lehetőségét biztosítva. Támogató program: NFT HEFOP Időszak: Támogatás mértéke: ,- Projekt: Gyermekvédelmi szakemberek és önkéntes fiatalok képzése egy dél-dunántúli civil hálózat létrehozása érdekében Célunk a szociális szférában tevékenykedő kormányzati és non profit szereplők közötti integrált együttműködés előmozdítása, új kooperációs formák bevezetése volt. A projekt eredménye a gyermekvédelem területén tevékenykedő civil szervezetek közötti együttműködés létrejötte, valamint az állami ellátórendszer intézményeinek bekapcsolása a közös munkába. A hálózat olyan (szociális, tanulmányi, munkaerő-piaci, szabadidős) szolgáltatásokat kínált a régió több településén (Sásd, Szigetvár, Kaposvár, Csurgó, Bonyhád, Pécs), melyek révén az állami gondoskodásból kikerülő fiatalok segítséget kaphattak akut problémáik megoldásában. A projekt eredményeképp elkészült képzési anyag biztosította az adaptáció lehetőségét is. Támogató program: NFT HEFOP Időszak: Támogatás mértéke: ,- Projekt: Faodú Tanoda Tanoda hálózat fejlesztése, két önállóan működő Tanodú fenntartásával, Pécsett és Sásdon. oktatási, kulturális, közösségi és szociális szolgáltatások nyújtása valósulhatott meg lakásotthonokban, nevelőszülőknél és családsegítők látókörében élő hátrányos helyzetű gyermekek részére. Személyre szabott oktatási szolgáltatások, tanulmányi segítés valósulhatott meg, a már korábban kidolgozott pedagógiai program szem előtt tartásával, szakmai-partneri hálózat körében pedig a helyi tanoda program terjesztése és fejlesztése is megvalósulhatott. Támogató program: NFT HEFOP Időszak: Támogatás mértéke: ,- Projekt: Együttműködés közös céljainkért a Dél-Dunántúlon A áprilisában indult projekt célja a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem keretében a hátrányos helyzetű, állami gondoskodásból kikerült vagy kikerülés előtt álló, többségükben roma fiatalok munkaerőpiaci és társadalmi beilleszkedési esélyeinek javítása volt a régió szerte velük foglalkozó gyermekvédelmi szakemberek és civil szervezetek önkéntesként dolgozó munkatársainak képzése révén. A képzésben résztvevők 2

16 bevonásával dél-dunántúli regionális hálózatot kívántunk létrehozni a gyermekvédelmi ellátórendszert kiegészítő, civil szolgáltatásokat nyújtó szervezetek fejlesztése és egy Információs Központ létrehozása révén. A projekt végére a fenti beruházás keretében az egyesület alagsorának felújításával megkezdődött annak az Információs Központnak a kialakítása, mely a meglévő szakmai hálózatra való építésen túl, újabb kapcsolatok kialakításával segíti majd a hatékonyabb együttműködést a hátrányos helyzetű célcsoport integrációjának érdekében. Támogató program: MOBILITAS Fiatalok Lendületben Program Időszak: Támogatás mértéke: ,- Projekt: Együtt Egymásért a Dél-Dunántúlon szeptemberében vette kezdetét a Fiatalok Lendületben program keretében megvalósuló Együtt Egymásért a Dél-Dunántúlon nevet viselő projektünk, mely az állami gondozásban élő, hátrányos helyzetű cigány és nem cigány fiatalok identitásának fejlesztését, a már kialakult identitás megőrzését, megfelelő ívelését kívánta elősegíteni. Csapatunk azon kompetenciákat és képességeket fejlesztette kooperatívan, amelyeket elengedhetetlennek tartunk ahhoz, hogy az egyén teljes jogú európai polgárnak érezze magát. Projektünk témája ezért a saját kulturális és európai identitástudat megerősítése, a demokratikus szemlélet fejlesztése és a társadalmi inklúzió elősegítése volt. Célunk volt, hogy segítséget biztosítsunk annak elérésében, hogy kiegyensúlyozott, kultúrájukra és értékeikre, európaiságukra büszke emberek képezzék ezen korcsoportot. A programsorozat keretében a helyi fiatalok a kisebbségekkel, legfőképpen a cigánysággal, annak életmódjával és kultúrájával ismerkedhettek meg egy-egy egész napos program keretében. A program megyeszerte nyolc helyszínen zajlott a projektidőszakban és záró aktusa a 2008 augusztusában, Mánfán megrendezésre kerülő tábor volt az egyes helyszíneken résztvevő fiatalok közreműködésével. Támogató program: ÚMFT-TÁMOP Időszak: Támogatás mértéke: ,- Projekt: HINTA a Faágon A pályázati forrásból finanszírozott projekt 2009 januárjában vette kezdetét. A márciusig tartó előkészítő szakaszban megtörtént az egyesület használatában lévő épület alsó szintjének felújítása, illetve felszerelése. Az előkészítő szakaszt követően, az áprilistól működő iroda funkcióját tekintve napi 8 órában, 10:00 és 18:00 óra között áll a fiatalok rendelkezésére, a pályázati forrásból alkalmazott irodai munkatárs vezetése alatt. Az információs irodában a betérő fiatalok a számukra legfontosabb kérdéseket illetően kaphatnak tájékoztatást, leginkább az alábbi témakörökben. E kérdésekben egyesületünk a tanácsadáson túl az adott 3

17 problémát illetően útbaigazítást, megfelelő szervekhez irányítást is végez. Ennek alapja a projekthez köthető, összesen 17 együttműködési megállapodás a város, illetve a megye legkülönfélébb szolgáltatási körrel rendelkező állami szerveivel, valamint civil szervezeteivel. Az irodai működés keretében valósul meg az információnyújtás mellett annak tanácsadó funkciója. Ennek keretében heti két-két órában valósítunk meg egyedi igények alapján pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadást, valamint jogi segítségnyújtást. Az irodai működés mellett hétköznaponként különféle szabadidős tevékenységeket is bonyolítunk. Adott programok, változatos témában, minden hétköznap 14:00 órától elérhetőek az egyesület székhelyén ben meghirdetett önkéntes toborzásunknak köszönhetően 17 egyetemi hallgató kapcsolódott egyesületünk munkájába. Az újonnan érkező és már meglévő önkénteseink az elmúlt év során, illetve az idei évben részt vettek egy-egy, a projekt által finanszírozott képzésben is, melynek tematikája kiterjed a gyermekvédelem, a civil szektor, illetve a romológiai ismeretek területére. A szabadidős foglakozások szervezése és lebonyolítása mellett önkénteseink részt vesznek patronáló rendszerünk folyamatos működtetésében is, melynek révén az egyesületünkbe járó fiatalokkal kialakított bensőségesebb-személyesebb kapcsolatteremtéssel és építéssel lehetőségünk adódik a felmerülő problémáikra való azonnali reflektálásra. Az egyéni és közösségi kompetenciákat fejlesztő hétköznapi foglalkozások mellett hétvégi programokkal is a fiatalok rendelkezésére állunk. Kéthetente a Zöld Fiatalok Egyesület pécsi szervezete globális-környezeti nevelés témakörben interaktív foglalkozásokat tart az érdeklődő fiatalok számára az egyesület székhelyén, adott esetben pedig külső helyszíneken. A környezeti foglalkozások mellett 2-3 havonta természeti, illetve kulturális jellegű kirándulásokat is szerveztünk fiataljainknak. A projekt keretében kialakított ágazatközi együttműködések mind a civil, mind az állami szektorban képviseltették magukat a program során és egyes szervezetek, intézmények esetében a projekt zárását követően is. Legfőbb partnereink, illetve együttműködési területeink a következők: - Zöld Fiatalok Egyesület Pécsi Szervezete környezetei/globális nevelés célcsoportunk számára - Mobilitas Ifjúsági Szolgálat önkéntesség és képzési lehetőségek - Esélyek Háza közös szakmai rendezvények szervezése az esélyegyenlőség jegyében - Khetanipe Egyesület identitásfejlesztő programok - Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ pályaválasztási-munkaerőpiaci tanácsadás - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és kirendeltségei: utógondozói egység, lakásotthonok (Szigetvár, Mohács), Szikla utcai átmeneti otthon, Megye utcai gyermekotthon - Fogd A Kezem Alapítvány munkaerő-piaci integrációt elősegítő foglalkoztatási programok Fent taglalt TÁMOP pályázati konstrukció keretében megvalósuló projektünk szolgáltatási körét bővítve, illetve továbbfejlesztve kívánjuk az alábbi szakmai tervben 4

18 foglaltaknak megfelelően megvalósítani, alapozva a fent nevezett projekt zárását követően megvalósuló szükségletfelmérés eredményeire és tanulságaira, a célcsoport körében maradandó és újonnan felmerülő igényeket illetően. Az alább részletesen kifejtett szakmai tervben az előző projektre tett utalások a fent nevezett TÁMOP programunkra vonatkoztathatóak. Szakmai terv a TÁMOP /B-10/2 pályázati azonosító számú programhoz Pályázati projektünk az időbeli megvalósítás szempontjából három szakaszra bontható: a 24 hónapot felölelő projekt első két hónapja a projekt tevékenységeinek előkészítése jegyében zajlik, majd ezt követi a program aktív szakasza, 20 hónapon át, végül pedig ugyancsak két hónapot szánunk a program záró-értékelő szakaszának biztosítására. Az ütemezésen túlmenően a komplex program tematikáját tekintve több nagyobb szakmai tevékenységet ölel fel: egyrészt folyamatos elérhetőséget biztosít az egyesület közösségi terében működő információs és tanácsadó iroda révén a célcsoportot érintő igények és szükségletek kielégítése érdekében, ehhez kapcsolódóan pedig jogi, pszichológiai és mentálhigiénés, valamint továbbtanulási, pályaorientációs, pályaválasztási és munkaerő-piaci tanácsadást valósít meg, szakemberek közreműködésével; másrészt a közösségi térhez köthető, elsősorban nem formális tanulási módszerekre épülő, személyiség-és kompetenciafejlesztő programokat kívánunk megvalósítani. Ez utóbbi programcsoporton belül egyrészt kiemelten kívánjuk kezelni a csoportos kompetenciafejlesztő, illetve egyéni tehetséggondozó programelemet, mely rövidtávon az iskolai előmenetel elősegítését, hosszútávon a célcsoport munkaerő-piaci, valamint társadalmi integrációját hivatott elősegíteni a bevonni kívánt, különféle hátrányokkal küzdő célcsoportunk számára. Másrészt szintén e programcsoporton belül kívánunk megvalósítani olyan egyéni és közösségi kompetenciákat fejlesztő programokat, melyek hozzájárulnak fent nevezett célcsoportunk tagjaiban rejlő egyéni értékek és lehetőségek feltárására, segítve ez által közösségi, társadalmi szerepük mibenlétének felismerését, végső soron pedig sikeres társadalmi integrációjukat. A projekt tevékenységeit előkészítő szakaszban, március-április hónapban a tervezett programok és szolgáltatások elindítását feltételező technikai teendőkön túlmenően (pl. projektmenedzsment felállása, eszközbeszerzés, megvalósítókkal történő szerződéskötés, együttműködési megállapodások realizálása, stb.) az egyes programelemek módszertani alapjait is le kívánjuk fektetni. A projekt megvalósításában a képzett szakembereken kívül az egyesület stabil önkéntesgárdájára is kívánunk támaszkodni. Mind a projektben közreműködő szakemberek, mind pedig az önkéntesek részére fontosnak tartjuk a projekt megkezdése előtt a széleskörű felkészítést a célcsoporttal való közös munkára. Ennek érdekében a projekt első két hónapjában az alábbi képzések és szemináriumok megtartását látjuk szükségesnek a projektben közreműködők számára: - Kommunikációs és konfliktuskezelő technikák szeminárium: elsősorban a célcsoporttal kapcsolatos speciális problémakezelésre és kommunikációra való ráhangolódás a szeminárium célja, mely rávilágít a program célcsoportjába tartozók 5

19 egyéni és speciális élethelyzetéből adódó igényeire és szükségleteire, valamint a hatékony segítségnyújtás lehetséges útjainak és módozatainak feltárására és alkalmazására nyújt alternatívákat. A szeminárium elsősorban pszichológiai megközelítésben teszi mindezt. - Ifjúsági közösségi terek kialakítása és működtetése akkreditált képzés: Az ifjúsági közösségi terek kialakításához és működtetéséhez szükséges együttműködések létrehozása és fenntartása a különböző intézmények, szervezetek, illetve az azokat képviselő személyek között. A közösségi terek működéséhez elengedhetetlenül szükséges ismeretek azonosítása, a szükséges készségek és képességek erősítése a résztvevőkben, a rendezvény és feladatterv elkészítése, megvalósítása a fiatalok bevonásával. A képzést elvégző résztvevő képes kell, hogy legyen arra, hogy segítse a fiatalok kezdeményezéseit, a megvalósításához szükséges erőforrások azonosítását, biztosítását. - Interkulturális módszertani műhely : A két modulból álló képzés tartalmát tekintve a következőképpen áll össze 1) A résztvevők interkulturális érzékenyítése a. Kulturális identitás, viselkedésünk kulturális mozgatórugói b. Az interkulturális kommunikációs helyzeteket nehezítő különbségek és az ezekből fakadó konfliktusok háttere, okai, és működési mechanizmusai c. Interkulturális kompetencia fejlesztése: szükséges technikák, készségek 2) Módszertani modul a fiatalok és gyerekek interkulturális kompetenciájának növelésére szóló gyakorlatokból A módszertani modul során a résztvevők olyan gyakorlatokat ismernek meg, amiket iskolai és iskolán kívüli foglalkozások alkalmával használhatnak, hogy elősegítsék a kisebbségi tanulók beilleszkedését és növeljék a többségi tanulók nyitottságát. A foglalkozások a tanulók interkulturális kompetenciájának fejlesztését célozzák tapasztalati tanulás segítségével. A foglalkozások modulszerűen épülnek egymásra és a tanulók egyéni részvételére alapoznak. Az interaktív gyakorlatok keretében a résztvevők a saját identitásuk és kulturális hátterükkel való együtt járás, az interkulturális találkozások, az ezekből adódó konfliktusok kezelésével, illetve a sokszínűség témakörével foglalkoznak. - Közösségi kompetenciafejlesztő és egyéni tehetséggondozó foglalkozásokat lebonyolító, MA képzésben részt vevő egyetemi, tanár szakos hallgatók felkészítő szemináriuma : a kooperatív tanulásszervezési technikák elsajátítása a legfőbb célja annak a szemináriumnak, melyet azon egyetemi, tanár szakos hallgatók részvételével kívánunk megvalósítani, akik bekapcsolódnak célcsoportunk iskolai előmenetelét segítő, kompetenciafejlesztő programsorozatunk lebonyolításába. A kooperatív tanulásszervezés legfontosabb alapelvei a következők: mindenkire személyesen kiterjedő párhuzamos interakció, egyenlő részvétel és hozzáférés, építő és ösztönző egymásrautaltság, személyes felelősségvállalás és egyéni számonkérhetőség, lépésről lépésre biztosított folyamatos kooperatív nyilvánosság, kompetenciák (személyes, társas, kognitív, tanulási) tudatos fejlesztése. 6

20 A kooperatív tanulásszervezés a ma ismert tanulásszervezési eljárások közül az egyik leghatékonyabb, legeredményesebb és legméltányosabb pedagógiai eljárás. Hatékonyabb, mert azonos időegység alatt a legtöbb résztvevő számára garantálja a részvételt a tanulási folyamatokban. És azért is, mert ez a garancia nem a passzív hallgatás lehetőségére vonatkozik, hanem az aktív, interaktív, szélesebb repertoárból választott értelmi-gondolkodási sémákat megmozgató kooperatív tanulási formákra. Azaz az együttműködő tanulás alapelvein és eszközein keresztül erőteljesen koncentrál arra, hogy a tanulási folyamat során a tudásszerzés szervezői és lebonyolítói mellett a résztvevők erőforrásait is maximálisan kiaknázza (Jelen esetben például a korábban párhuzamos, és alapvetően az egyes védett csoportok mentén szerveződő szakértői kompetenciákat). A kooperatív tanulásszervezés során a csoportok azért dolgoznak, hogy közös céljaikat minden egyes csoporttag egyéni fejlődését elősegítő módon érjék el. Eredményesebb tehát, mivel lehetővé teszi az egyéni tehetségek kibontakoztatását, ugyanakkor mélyebben beivódó ismereteket nyújt. Az együtt tanulásban részt vevők stratégiai problémamegoldó képességekkel közelítenek a feladatokhoz, s a tanulási képességekkel összefüggésben és összhangban, egyénre szabottan fejlesztik személyes és szociális képességeiket is. Egyúttal természetessé válik az eredmények sokoldalú megnyilatkozása: a tudásszerzési folyamat során folyamatosan jelen lévő kisvagy nagycsoportos nyilvánosság segítségével, illetve az ön-, a csoportos vagy tréneri értékelés tükrében. Méltányos, mert alapelveivel, attitűdjeivel, képességmodelljeivel, mikrocsoportos struktúrájával, kooperatív szerepeivel és eszközeivel valóban képes minden résztvevő számára biztosítani a tudáshoz való egyenlő hozzáférést. A projekt aktív szakaszában zajló tevékenységek egyik fő elemét alkotják a tanulmányi előmenetelt segítő kompetenciafejlesztő foglalkozások, melyek a fent nevezett szeminárium keretein belül elsajátítandó nem formális tanulási módszerekre épülnek. Célunk, hogy a foglalkozások alkalmával a célcsoportunkba tartozó, iskolai oktatásban résztvevő gyermekek és fiatalok e technikák alkalmazásával és kondicionálásával a tanulás új élményét, az ismeretszerzés új világát és lehetőségeit fedezzék fel, mely által a tanulás tanulása, és nem elsősorban a passzív ismeretelsajátítás kerül a fejlesztő foglalkozások középpontjába. A foglalkozások tematikájukat tekintve három fő terület fejlesztésére koncentrálnak, melyek részben lefedik az Európai Parlament és a Tanács által az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat: elsősorban logikai, szövegértési és nyelvi kompetenciafejlesztő foglalkozások bonyolítását tervezzük a programban. E foglalkozások tehát nem csupán a tanulás kompetenciáját, hanem az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztését is biztosítani hivatottak, kiegészülve olyan indirekt módon megszerzett cselekvési kompetenciákkal, melyek az aktív társadalomalkotó, állampolgári léthez elengedhetetlenül szükségesek: ilyenek többek között a szociális kompetenciák, kezdeményezőkészség és autonóm (önirányító) fellépés, probléma-megoldó képesség, illetve a kritikai gondolkodás képessége. A nem formális tanulási módszerekre épülő csoportos kompetenciafejlesztő foglalkozásokon való részvétel mellett a programban részt vevő gyermekeknek és fiataloknak lehetősége nyílik egyéni tehetséggondozás igénybevételére is, azaz konkrét tanulmányi, tananyagot érintő kérdéseikkel, nehézségeikkel is fordulhatnak a programban részt vevő önkéntes egyetemi hallgatókhoz. 7

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25.

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. KULTÚRÁSZ KÖ ZHASZNÚ EGYESÜLET Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-ma il: kulturasz@g ma il.com

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében

Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja PTE Pedagógiai Programja 1 a szervezésében A Pedagógiai Program kidolgozásért felelős munkacsoport tagjai: Békési Andrea - Csovcsics Erika Dr. Orsós Anna Dr. Varga Aranka Jakab Natália Szemenyei Mariann

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Bemutatkozás A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fenntartásában működő Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK) célja

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke A záró tanulmány megírásának célja, felépítése

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke A záró tanulmány megírásának célja, felépítése Tartalom Előszó 4 1 Előszó Mindenik embernek a lelkében dal van És a saját lelkét hallja minden dalban És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a mások énekét is szépnek. Babits Mihály: Második ének

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Értékelés a Családsegítő Szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról

Értékelés a Családsegítő Szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról 1. számú melléklet Értékelés a Családsegítő Szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény tevékenységét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 14-8/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

DIÁKTANÁCSADÁS A FELSŐOKTATÁSBAN 2003

DIÁKTANÁCSADÁS A FELSŐOKTATÁSBAN 2003 DIÁKTANÁCSADÁS A FELSŐOKTATÁSBAN 2003 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2003. november 28-án megtartott konferencia anyaga A konferenciát szervezte a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok: Név: Székesiné Huszka Katalin Születési hely: Kistelek Születési dátum: 1961. 01. 09. Lakcím: 6760, Kistelek, József Attila u. 25. Telefonszám: 06-70-6196701 E-mail

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

LEGYEN AZ ESÉLY EGYENLŐ

LEGYEN AZ ESÉLY EGYENLŐ Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 31. LEGYEN AZ ESÉLY EGYENLŐ ESÉLYTEREMTÉS A SÁSDI KISTÉRSÉGBEN A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP 5.2.3 Integrált helyi programok a gyerekszegénység csökkentése

Részletesebben

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012 Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Impresszum PONT TE KELLESZ! SZAKMAI KIADVÁNY AZ IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca 2. 1/3.

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca 2. 1/3. TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Székhely: 4031 Debrecen, István út 33. 6/20. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca

Részletesebben

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL Nap Klub Alapítvány EGY KÚTRA JÁRUNK... ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Szülősegítő szolgáltatások támogatása pályázatok tapasztalatai 2001-2006

Szülősegítő szolgáltatások támogatása pályázatok tapasztalatai 2001-2006 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központ Szülősegítő szolgáltatások támogatása pályázatok tapasztalatai 2001-2006 Témavezető: Dr. Torda

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013)

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben