Ifjúsági Központ Gyergyószentmiklóson. Az ifjúsággal való foglalkozás fontossága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ifjúsági Központ Gyergyószentmiklóson. Az ifjúsággal való foglalkozás fontossága"

Átírás

1 Ifjúsági Központ Gyergyószentmiklóson A Gyergyószentmiklósi Integrált Városfejlesztési Terv lehetıséget biztosít arra, hogy Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzata stratégiailag is foglalkozzon a város ifjúságának helyzetével, olyan projektet építsen bele ebbe a stratégiába amely az ifjúság helyzetének fejlesztését szolgálja. Az ifjúsággal való foglalkozás fontossága A 2006-ban készült Gyergyószentmiklós municípium fenntartható fejlesztési stratégiája 1 szerint azt mondhatjuk, hogy Gyergyószentmiklós városa jelenleg nagyon kedvezıtlen változásokon megy keresztül, ami elsısorban a lakosság számának alakulásában és a gazdaság teljesítményében válik mérhetıvé. Közösségünk számára létfontosságú a jól képzett fiatal korosztály megléte, akik aktívan részt vesznek közösségi és gazdasági életünkben. Amint azt látjuk a város fejlesztési stratégiájában kiemelt problémaként szerepel az elöregedés, a fiatalok elvándorlása, valamint a gazdasági versenyképesség hiánya. Mindezen problémákra válaszokat kell megfogalmazni, célokat és eszközöket, amelyek közül egyik eszköz lehet az Ifjúsági Központ is. A gyergyói ifjúság helyzete, igényei A gyergyói fiatalok helyzetével kapcsolatosan még nem készült egy átfogó ifjúságszociológiai kutatás. Kisebb kutatások állnak rendelkezésünkre az elmúlt évekbıl, amelyek célcsoportja részben vagy teljesen a gyergyói fiatalok voltak. Az oktatás minıségével, a fiatalok továbbtanulási terveivel, jövıképével Papp Z Attila szociológus kutatásaiban találkozhatunk (156 személyes alminta) 2, a Salamon Ernı Gimnázium diákjainak számítógép és internethasználatáról, oktatáshoz való viszonyáról, szabadidı eltöltésérıl (446 személyes majdnem teljes körő lekérdezés) 3 valamint a gyergyói oktatásirányítási rendszerrıl 4 Dániel Botond szociológus kutatásaiban találkozhatunk. A gyergyói fiatalokra vonatkozóan információkat nyerhetünk még a kárpát-medencei szintő ifjúságkutatásokból, a Félsziget kutatásokból, valamint a Babes-Bolyai Tudományegyetem végzettjeinek munkaerıpiacon való elhelyezkedését vizsgáló kutatásból is 5. Készült még felmérés a salamonos diákok szerhasználatáról is, egy prevenciós program keretében. 6 A legfrisebb felmérések az Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért valamint Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzatának nevéhez főzıdnek. A Légy pozitív! ifjúsági mősor keretén belül 595 diákot kérdeztünk meg tévénézési, számítógép- és internethasználati szokásairól, az Ifjúsági Központ tevékenységeinek megtervezéséhez pedig 171 diákot kérdeztünk meg a gyergyói ifjúsági élettel kapcsolatos véleményükrıl, valamint igényeikrıl. Az Ifjúsági Központ tevékenységeinek megtervezéséhez végzett igényfelmérést 171 diák töltötte ki (magyar és román anyanyelvőek). A felmérés során használt minta iskolákra és életkorra 1 Technológiai fejlesztés: a versenyképes város Gyergyószentmiklós municípium fenntartható fejlesztési stratégiája , Teleki László Intézet, MTA Kisebbségkutató Intézet, BBTE Módszertan Tanszék: A középfokú oktatás helyzete, problémái, Dániel Botond: A Salamonos diákok és az információs társadalom, Dániel Botond: A gyergyószentmiklósi oktatásirányítási rendszer esettanulmány, Csata Zsombor-Dániel Botond: Átmenet a képzésbıl a munka világába az erdélyi diplomás fiatalok körében, Drogcsapda, 2007

2 reprezentatív, összességében körülbelül minden tizedik diákot kérdeztünk meg a VIII-XII évfolyamokról. A kérdıív a gyergyói ifjúsági élettel, a fiatalok szabadidıeltöltésével, valamint egy ifjúsági központ tevékenységeivel kapcsolatos kérdéseket tartalmazott. Az elsı kérdéskör a fiatalok ifjúsági élettel kapcsolatos véleményére vonatkozott. Megkérdeztük a diákokat arról, hogy mennyire elégedettek a város ifjúsági életével valamint írják le, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy jobban érezzék magukat a városban. Kiindulásképpen nézzük meg hány pontra értékelték a fiatalok a város ifjúsági életét. Az eredmények azt mutatják, hogy viszonylag alacsony pontszámot, 10 pontos skálán mintegy 5,16 pontos értékelést kapott a város ifjúsági élete. Korosztályok szempontjából tapasztalunk egy kis eltérést, a évesek viszonylag magasabb pontszámot adtak (5,52-5,74), míg az idısebb korosztály alacsonyabbat 4,41-5,07-ig. A következı kérdésben megkértük a fiatalokat, hogy indokolják meg döntésüket. Ez volt az elsı olyan kérdés, amely már igazán hasznos információval szolgált számunkra. Erre a kérdésre mintegy 240 tényezıt soroltak fel a fiatalok, többségében negatívat (85,40%), de voltak olyanok is, akik pozitívumokat is megemlítettek (14,60%). A pozitív válaszokat adók a rendezvényeket emelték ki (közöttük névszerint az Ifinapokat, az ifjúsági tévémősort valamint a szemétszedı akciókat), a sportolási lehetıségeket, úgy vélik, hogy Gyergyószentmiklós elınye, hogy csendes, nyugodt hely, a fiatalok ha akarnak tudnak találni maguknak szórakozásra de önfejelsztésre is lehetıségeket. A diákok többsége azonban inkább a hiányosságokat emelte ki az adott pontszáma megindoklásakor. A legnagyobb hiányosságnak a szórakozóhelyek hiánya (31%) valamint a rendezvények hiánya (20,8%) bizonyul. Fontos kiemelnünk azt, hogy a fiatalok egy része nem csak egyszerően szórakozóhely hiányára panaszkodik, hanem nagyon sokan le is írják, hogy milyen szórakozóhelyre lenne szükségük. A fiatalok hiányolják a hangulatos szórakozóhelyeket és arra panaszkodnak, hogy kocsmán és diszkón kívül nem lehet színvonalas szórakozóhelyet találni (3,75%), nincs csak a fiatal korosztályok számára kialakított, biztonságos szórakozóhely (4,58%), ahol alkohol és füstmentes környezetben szórakozhatnának (1,25%), ahol nem csak éjjel lehet szórakozni, ahová be lehet ülni akár beszélgetni is, nem kell tartaniuk mások erıszakosságától. A szórakozóhelyek és rendezvények hiánya mellett említik a fiatalok a mozi hiányát (3,75%), sportolási lehetıségek hiányát (sportpályák, uszoda 2,91%), a tisztaság hiányát, a közbiztonság hiányosságait, a vidék és a város közötti közlekedési kapcsolatok hiányosságait, a fiatalok alkohol, cigaretta és kábítószer fogyasztását. Arra a kérdésre, hogy mire lenne szükség a városban arra, hogy a fiatalok jobban érezzék magukat 353 javaslatot kaptunk. A válaszok egybevágnak az elızı kérdésre adott válaszokkal, hiszen itt is a legtöbben a szórakozóhelyeket és a rendezvényeket emelték ki. A válaszokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze: Nr. Témakör Arány 1 Szórakozási lehetıségek, szórakozóhelyek 33,99 % Általánosan szórakozóhelyek 12,11 % Jobb minıségő, hagyományos diszkók, clubok, kocsmák 4,81% Korosztályos szórakozóhelyek, ahova nincs mindenki beengedve 4,81 %

3 Biztonságos szórakozóhelyek 4,81 % Dohányfüst és alkohol nélküli szórakozóhelyek 1,41 % Ami nem diszkó, hanem normális bulizó hely 1,13 % Más megjegyzés 5,30 % 2 Programok, rendezvények 20,11 % Koncertek 2,83 % bulik, fesztiválok, irodalmi kör, elıadások, vitakör, délutáni tevékenységek, aktív szórakozási lehetıség, versenyek, kirándulások, táborok, kézmőves körök, táncház, számítógépes játékverseny, kreatív klub, iskolák közötti programok, színjátszókör, kulturális-mővelıdési program, divatbemutató, vallásos rendezvények 1-2 megjelöléssel 3 Különbözı helyek 17,28 % Mozi, filmvetítés 9,91 % Strand 1,69 % Kávézó, színház, vidámpark, gyorséttermek, ifjúsági központ 0,85-0,85% Állatkert, játszó termek, nagy könyvtár 1-2 megjelölés 4 Minıségibb környezet 10,76 % Parkok, zöldterületek 2,55 % Nagyobb tisztaság, tiszta környezet 1,98 % Jobb közbiztonság 1,13 % Bicikli utak, kevesebb kóborkutya, kevesebb roma, játszóterek, sétálóutca 1-2 megjelölés 5 Sportolási lehetıségek 8,49 % Uszoda 1,98 % Sporttermek, sportpályák, focipálya, mőjégpálya, extrém sportnak pálya, asztalitenisz klub, sportrendezvények 1-2 megjelölés 6 Egyéb 9,37 % Jobb közösségi élet, vidék és város közötti jobb közlekedési kapcsolatok, teljes megelégedettség, érdektelenség kifejezése A fenti táblázat azt mutatja, hogy melyek azok a tényezık, amelyeket a fiatalok maguktól kiemeltek, amelyek megléte hozzájárulna ahhoz, hogy jobban érezzék magukat Gyergyószentmiklóson. Itt kell megjegyezni, hogy a fenti arányok nem azt jelentik, hogy egy bizonyos dolog meglétét milyen arányban tartják fontosnak (nem lehet például azt mondani, hogy uszodát a fiatalok 1,98 százaléka szeretne mivel a kérdés másra vonatkozott). Ezek azok a tényezık, amelyek a leginkább foglalkoztatják a fiatalokat, és maguktól írták le egy általános kérdésre adott válaszként. Mindezek mellett jól körvonalazódnak a fiatalok legfontosabb igényei: több szórakozóhely (33,99 százalék), több rendezvény (20,11 százalék), különbözı funkcióval rendelkezı helyek (17,28 százalék), ebbıl mozi 9,91 százalék, minıségibb lakókörnyezet (10,76 százalék), sportolási lehetıségek (8,49 százalék) Az elsı rész utolsó kérdései a szabadidı eltöltésére vonatkozott. A kérdés úgy volt megfogalmazva, hogy a fiatalok olyan tevékenységet is leírhassanak amivel szívesen foglalkoznának de nincs rá lehetıségük. A fiatalok becslése szerint hetente átlagosan 28 óra szabadidıvel rendelkeznek. A válaszok alapján elmondhatjuk, hogy a fiatalok ennek az idınek a nagyobb részét társaságban töltik/töltenék szívesen (15,57 %) barátokkal, sétálással, szórakozóhelyeken való beszélgetéssel, ismerkedéssel. A sportolás és kirándulás együtt 14 százalékot tesz ki a diákok kedvelt szabadidıs

4 tevékenységei közül. (sportolás 7,78 százalék, kirándulás-túrázás 6,23%). Ezt követi a szórakozás-bulizás (13,08 %), moziba-filmklubba járás (10,59 %). A fiatalok közel 12,5 százaléka említette a különbözı társaságban is végzett tevékenységeket játékok, körök/foglalkozások, zenélés, tánc. Ezt követik az otthoni tevékenységek számítógépezés, internetezés, tévézés, játszás de olvasás, rajzolás, tanulás, barkácsolás is összesen 12,46 %-al, valamint a rendezvényekre, programokra járás 10,59 %-al. A rendezvények között a fiatalok legszívesebben koncertekre járnának, sportrendezvényekre, de említést nyertek kulturális programok is (színház, kiállítás). A sor vége felé a különbözı önfejlesztı tevékenységek (elıadások, nyelvtanulás, fejlesztı foglalkozások, képzések) állnak 5,91 százalékkal, valamint a vásárlás mint idıtöltés 2,80 százalékkal. 1 Társasági élet (barátok, sétálás, szórakozóhelyen beszélgetés, ismerkedés) 15,57 % 2 Sportolás, kirándulás 14,01 % 3 Szórakozás, bulizás 13,08 % 4 Moziba, filmklubba járás 10,59 % 5 Társas tevékenységek (játékok, szakkörök, foglalkozások, zenélés, tánc) 12,50 % 6 Otthoni tevékenységek (számítógépezés, internetezés, tévézés, játszás, olvasás stb) 12,46 % 7 Rendezvényekre, programokra járás 10,59 % 8 Önfejlesztı tevékenységek 5,91 % 9 Vásárlás 2,80 % 10 Egyéb 2,49 % Az ifjúsági központ ötlete Az Ifjúsági Központ létrehozásának terve már több évre nyúlik vissza. Még 2005 tavaszán egy kolozsvári út alkalmával Péter Róbert szociálpedagógus elmesélte Dániel Botond akkori szociológushallgatónak, hogy milyen ifjúsági központban volt szakmai gyakorlaton Finnországban. Ebbıl a külföldi tapasztalatból jött az ötlet, szükség lenne egy hasonló központra Gyergyószentmiklóson is. Egy olyan helyre, amely lehetıséget ad a fiataloknak arra, hogy találkozzanak egymással, különbözı szabadidıs és fejlesztı tevékenységeken vegyenek részt, mindezt egészséges környezetben, ifjúságsegítı szakemberek társaságában. Ez a központ ugyanakkor lehetıséget biztosítana az ifjúsági és más civil szervezeteknek arra, hogy irodai infrastruktúrát kapjanak, képzéseket szervezhessenek. Azáltal pedig, hogy a civil szervezetek és a fiatalok térben is ennyire közel lesznek egymáshoz, sokkal jobb esély van arra, hogy a fiatalok bekapcsolódjanak a civilszervezeti életbe. Az ötletet késıbb Dániel Botond, Köllı Dávid és Máthé Szabolcs továbbgondolták, és 2005 novemberében elkészítették a projektterv tervezetét, amely az Ifjúsági és Civil Szervezeti Központ projekttervének kidolgozási folyamatát mutatja be októberében került sor az elsı nyilvános találkozóra, amelyre a kezdeményezı csoport meghívott minden érdeklıdıt, hogy gondolkodjanak együtt a központ létrehozásáról. A találkozóra a gyergyószentmiklósi Római Katolikus Plébánián került sor 15 fiatal részvételével. Ezen a találkozón alakult ki nagyrészt az ifjúsági és civil szervezeti központ terve, valamint megvalósításának lépései. Az ifjúsági központ ügyének megvalósítása érdekében 2007 tavaszán létrehoztuk az Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért szervezetet. A szervezet legfontosabb célja az ifjúsági központ

5 létrehozása és fenntartása, valamint a gyergyói fiatalok bekapcsolása a különbözı nemzetközi programokba. Az elmúlt másfél-két évben a szervezet megerısítésén dolgoztunk, hogy képesek legyünk egy ilyen mérető feladatot ellátni. Több nemzetközi képzésen vettünk részt, több mint 27,500 eurót hívtunk le ifjúsági programokra (nemzetközi képzési program, valamint ifjúsági tévémősor megvalósítása), akkreditációt szereztünk nemzetközi önkéntes programok lebonyolítására, bıvítettük a szervezet tagságát, nemzetközi és helyi kapcsolatokat építettünk ki. Az ifjúsági központ ötletének továbbgondolására a helyi fejlesztési mőhely találkozásain került sor, ahol az Önkormányzat képviselıivel, intézményvezetıkkel, valamint különbözı szakemberekkel beszéltük meg a központ létrehozásának és mőködetetésének lehetıségeit. A néhány bekezdéssel ezelıtt bemutatott fıbb funkciók mellett még két fontos szempontot kellett figyelembe vegyünk: a fiatalok részérıl jövı igényeket, valamint a projekt fenntarthatóságát. Az ifjúsági központ a fiatalok szemszögébıl Az igényfelmérés legutolsó kérdése foglalkozott az ifjúsági központ szerepével, mőködési módjával valamint a benne megvalósuló tevékenységekkel. A fiatalok úgy képzelik el az ifjúsági központot, mint egy olyan hely, ahol a fiatalok együtt lehetnek, jobban megismerhetik egymást, szórakozhatnak, hangulatos, jól felszerelt helyiségek vannak, biztonságosak a körülmények, ahol a fiatalok szórakozhatnak, segítséget-tanácsokat kaphatnak szakképzett személyektıl, különbözı tevékenységeken vehetnek részt akár vakációban is. A tevékenységeket illetıen a következı sorrend alakult ki a válaszokból: szórakozni mozi, film sportolás, sportversenyek társalogni, beszélgetni programok, rendezvények buli játékok, társasjátékok zene, zeneterem kirándulás elıadások büfé, ebédlı, étkezési tanulás, képességek csocsózás, biliárd, asztalitenisz úszni számítógépezés ismerkedni, barátokat szerezni játékgépek, kaszinó üzletek, vásárlás táncolni könyvtár, könyvklub internetezni (akár ingyen is) csoportos tevékenység 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

6 Az ifjúsági központ tervei, elképzelések A különbözı fórumokon, mőhelymunkákon körvonalazódott egy ifjúsági központ terve. Az ifjúságsegítık és ifjúsági szervezetek képviselıi szerint egy olyan helyre lenne szükség, amely alternatívát nyújt a kocsmázásra, lehetıséget ad arra, hogy a fiatalok találkozzanak egymással, különbözı szabadidıs és fejlesztı tevékenységeken vegyenek részt. Mindezt egészséges környezetben, ifjúságsegítı szakemberek társaságában, akik reálisan segíteni tudnak a fiatalok különbözı problémáin, képesek megszervezni a közösségi életet. A fiatalok kifejezett igényei visszaigazolták ezeket az elképzeléseket. A leginkább színvonalasabb szórakozásra, társasági életre vágyó fiataloknak igényük van egy ilyen helyre. A fiatalok legnagyobbrészt ezen igényekre adott választ látják egy ifjúsági központban. Mindezek mellett az ifjúságsegítı szakemberek véleménye az, hogy az ifjúsági élettel kapcsolatos más dimenziókat is figyelembe véve még több (fiatalok elıtt sok esetben rejtett) funkciót lát majd el az ifjúsági központ: a biztonságos környezetet, alkohol-, dohány- és kábítószer-prevenciót, közösségfejlesztést, személyiségfejlesztést, képességfejlesztést, információhoz való hozzájutást. Egy ilyen központ lehetıséget ad ugyanakkor az ifjúsággal foglalkozó szervezeteknek és más civil szervezeteknek, hogy közelebb kerüljenek a fiatalokhoz, be tudják ıket vonni a különbözı egyesületek tevékenységébe. A központ lehetıséget teremt a szervezetek számára irodai infrastruktúra igénybevételére, képzések szervezésére. Azáltal pedig, hogy a civil szervezetek és a fiatalok térben is ennyire közel lesznek egymáshoz, sokkal jobb esély van arra, hogy a fiatalok bekapcsolódjanak a civil-szervezeti életbe, aktívabb tagjaivá válnak a közösségünknek. A Gyergyószentmiklósi Integrált Városfejlesztési Tervbe és pályázatba a város fıterén található volt Mozi épülete kerül be mint az Ifjúsági Központ helyszíne. Az ingatlan számos lehetıséget biztosít a különbözı közösségi terek létrehozására, különbözı tevékenységek megvalósítására. Ugyanakkor méreteibıl adódóan mőködtetése magas fenntartási költséggel is jár. A mőhelymunkákon többször is foglalkoztunk a fenntarthatóság kérdésével. A központ mőködtetéséhez szükséges erıforrások csupán egy része pályázható a jelenlegi pályázati rendszerek keretei között. Ezek a források elsısorban a különbözı programok megvalósítására hívhatók le. Az infrastrukturális és személyzeti költségekre más forrásokat kell találni. A jelenlegi pályázati kiírás keretei között igen nehéz profitot hozó és ezáltal a fenntarthatóságot erısítı tevékenységet is beilleszteni a központ tevékenységei közé. A leginkább járható útnak egyes felületek bérbeadása tőnik. Az elkövetkezı idıszak legfontosabb tevékenységei az épület megtervezése, a gazdasági számítások elvégzése, megvalósíthatósági tanulmányok készítése, amelyekbıl választ kapunk arra is, hogy milyen konkrét formában tud létezni az Ifjúsági Központ a volt Mozi épületében. Az ifjúsági központ életet visz a város fıterére, egy olyan helyet teremt, ahol a fiataloknak lehetıségük van a fejlıdésre, a közösségbe való beilleszkedésre. Az Ifjúsági Központ egyik fontos feladata pontosan az kell legyen, hogy képességbeli-tudásbeli tıkét, valamint közösségikapcsolati tıkét adjon a gyergyói-gyergyó-medencei fiataloknak. Ezáltal tud hozzájárulni ahhoz, hogy tanulmányaik befejezése után a fiatalok ezekre a képességekre, valamint az itthoni közösségi kapcsolataikra támaszkodva tudják itthon folytatni életüket, a hazatérést válasszák, és közösségünk aktív tagjaként segítsék gazdasági és társadalmi életünk fejlıdését. Dániel Botond, szociológus

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 6. szám, 6-37. oldal ISSN 2062-0861

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 6. szám, 6-37. oldal ISSN 2062-0861 Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 6. szám, 6-37. oldal ISSN 2062-0861 Megjelenik a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával Ruff Tamás-Domokos Tamás: Az egri fiatalok közösségi élményei 1.

Részletesebben

A TELEHÁZAK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: HATÁS- ÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT

A TELEHÁZAK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: HATÁS- ÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A TELEHÁZAK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: HATÁS- ÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT Készítette: Hohl Ferenc Gödöllı 2010 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 30. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

( )/2005 (V.26.) Kgy. határozat melléklete NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

( )/2005 (V.26.) Kgy. határozat melléklete NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA ( )/2005 (V.26.) Kgy. határozat melléklete NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA Bevezetés 2 A rendszerváltástól az Európai Unióhoz való csatlakozásig eltelt idıszak gazdasági

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3 A koncepció előkészítése...3 A koncepció szükségessége...4 Az ifjúsági koncepcióalkotás alapvetései...4 Helyzetelemzés

Részletesebben

A vajdasági magyar civil szféra fejlesztési stratégiája

A vajdasági magyar civil szféra fejlesztési stratégiája Identitás Kisebbségkutató Mőhely Identitet radionica za iztraživanje nacionalnih manjina Identity Research Workgroup of National Minorities A vajdasági magyar civil szféra fejlesztési stratégiája 2008-2018

Részletesebben

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Előzmények: Utoljára, 2000-ben készült olyan átfogó ifjúságkutatás, amelyre külön koncepciót és cselekvési tervet lehetett építeni. Azt, Dr. Stipkovits

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. Az autista gyermekeket nevelı intézmények körében végzett

Részletesebben

A székesfehérvári fiatalok helyzete 2006 Kutatási beszámoló

A székesfehérvári fiatalok helyzete 2006 Kutatási beszámoló A székesfehérvári fiatalok helyzete 2006 Kutatási beszámoló A kutatásra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója az Echo Innovációs Műhely, együttműködő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7.

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. Tartalomjegyzék I. rész: Bevezetés 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. II. rész: A mérési folyamat 1. A felmérés elıkészítése...10. 2. A mérés

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS A NEMEK TÜKRÉBEN- KÜLÖNBSÉGEK A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS AZ EGYETEMI TAPASZTALATOK TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY.

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS A NEMEK TÜKRÉBEN- KÜLÖNBSÉGEK A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS AZ EGYETEMI TAPASZTALATOK TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS A NEMEK TÜKRÉBEN- KÜLÖNBSÉGEK A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS AZ EGYETEMI TAPASZTALATOK TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY Az Óbudai Egyetem alap- és mesterszakjain tanuló hallgatók körében végzett online

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL a 2008/2009-es tanévben Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás, mérés-értékelés munkaközösség

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 46146/2012. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójának, valamint az annak végrehajtását célzó 2012-2014.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám: 11993/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan.hu J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

HELYZETFELTÁRÁS 2014. Az előterjesztés 2. sz. melléklete

HELYZETFELTÁRÁS 2014. Az előterjesztés 2. sz. melléklete 1 Az előterjesztés 2. sz. melléklete HELYZETFELTÁRÁS A drogfogyasztás, az egészségfejlesztés, drogmegelőzés, a kezelés, ellátás, felépülés és a kínálatcsökkentés jelenlegi helyzete Szolnokon Készült az

Részletesebben

Zsoldos Brigitta Sóti Melinda Badis Róbert

Zsoldos Brigitta Sóti Melinda Badis Róbert Identitás Kisebbségkutató Mûhely Identitet radionica za iztraživanje nacionalnih manjina Identity Research Workgroup of National Minorities Zsoldos Brigitta Sóti Melinda Badis Róbert A vajdasági magyar

Részletesebben

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013)

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Alsónémedi XXI. századi jövıképe

Alsónémedi XXI. századi jövıképe Alsónémedi XXI. századi jövıképe MTA Politikai Tudományok Intézete 2008. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 A kutatás módszerei... 3 Bıhm Antal: Alsónémedi helyzete a Gyáli kistérségben... 6 Szıgyi Lenke:

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016.

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Tartalomjegyzék: Bevezetı SWOT-analízis Hajdúnánás Versenysport Szabadidısport, tömegsport Diáksport Szabadidısport Óvodai, iskolai testnevelés Középiskolai

Részletesebben

Zsoldos Brigitta Sóti Melinda Badis Róbert:

Zsoldos Brigitta Sóti Melinda Badis Róbert: Identitás Kisebbségkutató Mőhely Identitet radionica za iztraživanje nacionalnih manjina Identity Research Workgroup of National Minorities Zsoldos Brigitta Sóti Melinda Badis Róbert: A vajdasági magyar

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m 1. Bevezetés 2. A koncepció jogforrása 3. Helyzetértékelés 3.1. A megyei ifjúságkutatások, elemzések célcsoportja 3.2. A megyei

Részletesebben

16. számú elıterjesztés

16. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 16. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. február 09-én, 14-órakor megtartandó ülésére a közmővelıdési intézmények

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben