Ifjúsági Központ Gyergyószentmiklóson. Az ifjúsággal való foglalkozás fontossága

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ifjúsági Központ Gyergyószentmiklóson. Az ifjúsággal való foglalkozás fontossága"

Átírás

1 Ifjúsági Központ Gyergyószentmiklóson A Gyergyószentmiklósi Integrált Városfejlesztési Terv lehetıséget biztosít arra, hogy Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzata stratégiailag is foglalkozzon a város ifjúságának helyzetével, olyan projektet építsen bele ebbe a stratégiába amely az ifjúság helyzetének fejlesztését szolgálja. Az ifjúsággal való foglalkozás fontossága A 2006-ban készült Gyergyószentmiklós municípium fenntartható fejlesztési stratégiája 1 szerint azt mondhatjuk, hogy Gyergyószentmiklós városa jelenleg nagyon kedvezıtlen változásokon megy keresztül, ami elsısorban a lakosság számának alakulásában és a gazdaság teljesítményében válik mérhetıvé. Közösségünk számára létfontosságú a jól képzett fiatal korosztály megléte, akik aktívan részt vesznek közösségi és gazdasági életünkben. Amint azt látjuk a város fejlesztési stratégiájában kiemelt problémaként szerepel az elöregedés, a fiatalok elvándorlása, valamint a gazdasági versenyképesség hiánya. Mindezen problémákra válaszokat kell megfogalmazni, célokat és eszközöket, amelyek közül egyik eszköz lehet az Ifjúsági Központ is. A gyergyói ifjúság helyzete, igényei A gyergyói fiatalok helyzetével kapcsolatosan még nem készült egy átfogó ifjúságszociológiai kutatás. Kisebb kutatások állnak rendelkezésünkre az elmúlt évekbıl, amelyek célcsoportja részben vagy teljesen a gyergyói fiatalok voltak. Az oktatás minıségével, a fiatalok továbbtanulási terveivel, jövıképével Papp Z Attila szociológus kutatásaiban találkozhatunk (156 személyes alminta) 2, a Salamon Ernı Gimnázium diákjainak számítógép és internethasználatáról, oktatáshoz való viszonyáról, szabadidı eltöltésérıl (446 személyes majdnem teljes körő lekérdezés) 3 valamint a gyergyói oktatásirányítási rendszerrıl 4 Dániel Botond szociológus kutatásaiban találkozhatunk. A gyergyói fiatalokra vonatkozóan információkat nyerhetünk még a kárpát-medencei szintő ifjúságkutatásokból, a Félsziget kutatásokból, valamint a Babes-Bolyai Tudományegyetem végzettjeinek munkaerıpiacon való elhelyezkedését vizsgáló kutatásból is 5. Készült még felmérés a salamonos diákok szerhasználatáról is, egy prevenciós program keretében. 6 A legfrisebb felmérések az Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért valamint Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzatának nevéhez főzıdnek. A Légy pozitív! ifjúsági mősor keretén belül 595 diákot kérdeztünk meg tévénézési, számítógép- és internethasználati szokásairól, az Ifjúsági Központ tevékenységeinek megtervezéséhez pedig 171 diákot kérdeztünk meg a gyergyói ifjúsági élettel kapcsolatos véleményükrıl, valamint igényeikrıl. Az Ifjúsági Központ tevékenységeinek megtervezéséhez végzett igényfelmérést 171 diák töltötte ki (magyar és román anyanyelvőek). A felmérés során használt minta iskolákra és életkorra 1 Technológiai fejlesztés: a versenyképes város Gyergyószentmiklós municípium fenntartható fejlesztési stratégiája , Teleki László Intézet, MTA Kisebbségkutató Intézet, BBTE Módszertan Tanszék: A középfokú oktatás helyzete, problémái, Dániel Botond: A Salamonos diákok és az információs társadalom, Dániel Botond: A gyergyószentmiklósi oktatásirányítási rendszer esettanulmány, Csata Zsombor-Dániel Botond: Átmenet a képzésbıl a munka világába az erdélyi diplomás fiatalok körében, Drogcsapda, 2007

2 reprezentatív, összességében körülbelül minden tizedik diákot kérdeztünk meg a VIII-XII évfolyamokról. A kérdıív a gyergyói ifjúsági élettel, a fiatalok szabadidıeltöltésével, valamint egy ifjúsági központ tevékenységeivel kapcsolatos kérdéseket tartalmazott. Az elsı kérdéskör a fiatalok ifjúsági élettel kapcsolatos véleményére vonatkozott. Megkérdeztük a diákokat arról, hogy mennyire elégedettek a város ifjúsági életével valamint írják le, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy jobban érezzék magukat a városban. Kiindulásképpen nézzük meg hány pontra értékelték a fiatalok a város ifjúsági életét. Az eredmények azt mutatják, hogy viszonylag alacsony pontszámot, 10 pontos skálán mintegy 5,16 pontos értékelést kapott a város ifjúsági élete. Korosztályok szempontjából tapasztalunk egy kis eltérést, a évesek viszonylag magasabb pontszámot adtak (5,52-5,74), míg az idısebb korosztály alacsonyabbat 4,41-5,07-ig. A következı kérdésben megkértük a fiatalokat, hogy indokolják meg döntésüket. Ez volt az elsı olyan kérdés, amely már igazán hasznos információval szolgált számunkra. Erre a kérdésre mintegy 240 tényezıt soroltak fel a fiatalok, többségében negatívat (85,40%), de voltak olyanok is, akik pozitívumokat is megemlítettek (14,60%). A pozitív válaszokat adók a rendezvényeket emelték ki (közöttük névszerint az Ifinapokat, az ifjúsági tévémősort valamint a szemétszedı akciókat), a sportolási lehetıségeket, úgy vélik, hogy Gyergyószentmiklós elınye, hogy csendes, nyugodt hely, a fiatalok ha akarnak tudnak találni maguknak szórakozásra de önfejelsztésre is lehetıségeket. A diákok többsége azonban inkább a hiányosságokat emelte ki az adott pontszáma megindoklásakor. A legnagyobb hiányosságnak a szórakozóhelyek hiánya (31%) valamint a rendezvények hiánya (20,8%) bizonyul. Fontos kiemelnünk azt, hogy a fiatalok egy része nem csak egyszerően szórakozóhely hiányára panaszkodik, hanem nagyon sokan le is írják, hogy milyen szórakozóhelyre lenne szükségük. A fiatalok hiányolják a hangulatos szórakozóhelyeket és arra panaszkodnak, hogy kocsmán és diszkón kívül nem lehet színvonalas szórakozóhelyet találni (3,75%), nincs csak a fiatal korosztályok számára kialakított, biztonságos szórakozóhely (4,58%), ahol alkohol és füstmentes környezetben szórakozhatnának (1,25%), ahol nem csak éjjel lehet szórakozni, ahová be lehet ülni akár beszélgetni is, nem kell tartaniuk mások erıszakosságától. A szórakozóhelyek és rendezvények hiánya mellett említik a fiatalok a mozi hiányát (3,75%), sportolási lehetıségek hiányát (sportpályák, uszoda 2,91%), a tisztaság hiányát, a közbiztonság hiányosságait, a vidék és a város közötti közlekedési kapcsolatok hiányosságait, a fiatalok alkohol, cigaretta és kábítószer fogyasztását. Arra a kérdésre, hogy mire lenne szükség a városban arra, hogy a fiatalok jobban érezzék magukat 353 javaslatot kaptunk. A válaszok egybevágnak az elızı kérdésre adott válaszokkal, hiszen itt is a legtöbben a szórakozóhelyeket és a rendezvényeket emelték ki. A válaszokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze: Nr. Témakör Arány 1 Szórakozási lehetıségek, szórakozóhelyek 33,99 % Általánosan szórakozóhelyek 12,11 % Jobb minıségő, hagyományos diszkók, clubok, kocsmák 4,81% Korosztályos szórakozóhelyek, ahova nincs mindenki beengedve 4,81 %

3 Biztonságos szórakozóhelyek 4,81 % Dohányfüst és alkohol nélküli szórakozóhelyek 1,41 % Ami nem diszkó, hanem normális bulizó hely 1,13 % Más megjegyzés 5,30 % 2 Programok, rendezvények 20,11 % Koncertek 2,83 % bulik, fesztiválok, irodalmi kör, elıadások, vitakör, délutáni tevékenységek, aktív szórakozási lehetıség, versenyek, kirándulások, táborok, kézmőves körök, táncház, számítógépes játékverseny, kreatív klub, iskolák közötti programok, színjátszókör, kulturális-mővelıdési program, divatbemutató, vallásos rendezvények 1-2 megjelöléssel 3 Különbözı helyek 17,28 % Mozi, filmvetítés 9,91 % Strand 1,69 % Kávézó, színház, vidámpark, gyorséttermek, ifjúsági központ 0,85-0,85% Állatkert, játszó termek, nagy könyvtár 1-2 megjelölés 4 Minıségibb környezet 10,76 % Parkok, zöldterületek 2,55 % Nagyobb tisztaság, tiszta környezet 1,98 % Jobb közbiztonság 1,13 % Bicikli utak, kevesebb kóborkutya, kevesebb roma, játszóterek, sétálóutca 1-2 megjelölés 5 Sportolási lehetıségek 8,49 % Uszoda 1,98 % Sporttermek, sportpályák, focipálya, mőjégpálya, extrém sportnak pálya, asztalitenisz klub, sportrendezvények 1-2 megjelölés 6 Egyéb 9,37 % Jobb közösségi élet, vidék és város közötti jobb közlekedési kapcsolatok, teljes megelégedettség, érdektelenség kifejezése A fenti táblázat azt mutatja, hogy melyek azok a tényezık, amelyeket a fiatalok maguktól kiemeltek, amelyek megléte hozzájárulna ahhoz, hogy jobban érezzék magukat Gyergyószentmiklóson. Itt kell megjegyezni, hogy a fenti arányok nem azt jelentik, hogy egy bizonyos dolog meglétét milyen arányban tartják fontosnak (nem lehet például azt mondani, hogy uszodát a fiatalok 1,98 százaléka szeretne mivel a kérdés másra vonatkozott). Ezek azok a tényezık, amelyek a leginkább foglalkoztatják a fiatalokat, és maguktól írták le egy általános kérdésre adott válaszként. Mindezek mellett jól körvonalazódnak a fiatalok legfontosabb igényei: több szórakozóhely (33,99 százalék), több rendezvény (20,11 százalék), különbözı funkcióval rendelkezı helyek (17,28 százalék), ebbıl mozi 9,91 százalék, minıségibb lakókörnyezet (10,76 százalék), sportolási lehetıségek (8,49 százalék) Az elsı rész utolsó kérdései a szabadidı eltöltésére vonatkozott. A kérdés úgy volt megfogalmazva, hogy a fiatalok olyan tevékenységet is leírhassanak amivel szívesen foglalkoznának de nincs rá lehetıségük. A fiatalok becslése szerint hetente átlagosan 28 óra szabadidıvel rendelkeznek. A válaszok alapján elmondhatjuk, hogy a fiatalok ennek az idınek a nagyobb részét társaságban töltik/töltenék szívesen (15,57 %) barátokkal, sétálással, szórakozóhelyeken való beszélgetéssel, ismerkedéssel. A sportolás és kirándulás együtt 14 százalékot tesz ki a diákok kedvelt szabadidıs

4 tevékenységei közül. (sportolás 7,78 százalék, kirándulás-túrázás 6,23%). Ezt követi a szórakozás-bulizás (13,08 %), moziba-filmklubba járás (10,59 %). A fiatalok közel 12,5 százaléka említette a különbözı társaságban is végzett tevékenységeket játékok, körök/foglalkozások, zenélés, tánc. Ezt követik az otthoni tevékenységek számítógépezés, internetezés, tévézés, játszás de olvasás, rajzolás, tanulás, barkácsolás is összesen 12,46 %-al, valamint a rendezvényekre, programokra járás 10,59 %-al. A rendezvények között a fiatalok legszívesebben koncertekre járnának, sportrendezvényekre, de említést nyertek kulturális programok is (színház, kiállítás). A sor vége felé a különbözı önfejlesztı tevékenységek (elıadások, nyelvtanulás, fejlesztı foglalkozások, képzések) állnak 5,91 százalékkal, valamint a vásárlás mint idıtöltés 2,80 százalékkal. 1 Társasági élet (barátok, sétálás, szórakozóhelyen beszélgetés, ismerkedés) 15,57 % 2 Sportolás, kirándulás 14,01 % 3 Szórakozás, bulizás 13,08 % 4 Moziba, filmklubba járás 10,59 % 5 Társas tevékenységek (játékok, szakkörök, foglalkozások, zenélés, tánc) 12,50 % 6 Otthoni tevékenységek (számítógépezés, internetezés, tévézés, játszás, olvasás stb) 12,46 % 7 Rendezvényekre, programokra járás 10,59 % 8 Önfejlesztı tevékenységek 5,91 % 9 Vásárlás 2,80 % 10 Egyéb 2,49 % Az ifjúsági központ ötlete Az Ifjúsági Központ létrehozásának terve már több évre nyúlik vissza. Még 2005 tavaszán egy kolozsvári út alkalmával Péter Róbert szociálpedagógus elmesélte Dániel Botond akkori szociológushallgatónak, hogy milyen ifjúsági központban volt szakmai gyakorlaton Finnországban. Ebbıl a külföldi tapasztalatból jött az ötlet, szükség lenne egy hasonló központra Gyergyószentmiklóson is. Egy olyan helyre, amely lehetıséget ad a fiataloknak arra, hogy találkozzanak egymással, különbözı szabadidıs és fejlesztı tevékenységeken vegyenek részt, mindezt egészséges környezetben, ifjúságsegítı szakemberek társaságában. Ez a központ ugyanakkor lehetıséget biztosítana az ifjúsági és más civil szervezeteknek arra, hogy irodai infrastruktúrát kapjanak, képzéseket szervezhessenek. Azáltal pedig, hogy a civil szervezetek és a fiatalok térben is ennyire közel lesznek egymáshoz, sokkal jobb esély van arra, hogy a fiatalok bekapcsolódjanak a civilszervezeti életbe. Az ötletet késıbb Dániel Botond, Köllı Dávid és Máthé Szabolcs továbbgondolták, és 2005 novemberében elkészítették a projektterv tervezetét, amely az Ifjúsági és Civil Szervezeti Központ projekttervének kidolgozási folyamatát mutatja be októberében került sor az elsı nyilvános találkozóra, amelyre a kezdeményezı csoport meghívott minden érdeklıdıt, hogy gondolkodjanak együtt a központ létrehozásáról. A találkozóra a gyergyószentmiklósi Római Katolikus Plébánián került sor 15 fiatal részvételével. Ezen a találkozón alakult ki nagyrészt az ifjúsági és civil szervezeti központ terve, valamint megvalósításának lépései. Az ifjúsági központ ügyének megvalósítása érdekében 2007 tavaszán létrehoztuk az Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért szervezetet. A szervezet legfontosabb célja az ifjúsági központ

5 létrehozása és fenntartása, valamint a gyergyói fiatalok bekapcsolása a különbözı nemzetközi programokba. Az elmúlt másfél-két évben a szervezet megerısítésén dolgoztunk, hogy képesek legyünk egy ilyen mérető feladatot ellátni. Több nemzetközi képzésen vettünk részt, több mint 27,500 eurót hívtunk le ifjúsági programokra (nemzetközi képzési program, valamint ifjúsági tévémősor megvalósítása), akkreditációt szereztünk nemzetközi önkéntes programok lebonyolítására, bıvítettük a szervezet tagságát, nemzetközi és helyi kapcsolatokat építettünk ki. Az ifjúsági központ ötletének továbbgondolására a helyi fejlesztési mőhely találkozásain került sor, ahol az Önkormányzat képviselıivel, intézményvezetıkkel, valamint különbözı szakemberekkel beszéltük meg a központ létrehozásának és mőködetetésének lehetıségeit. A néhány bekezdéssel ezelıtt bemutatott fıbb funkciók mellett még két fontos szempontot kellett figyelembe vegyünk: a fiatalok részérıl jövı igényeket, valamint a projekt fenntarthatóságát. Az ifjúsági központ a fiatalok szemszögébıl Az igényfelmérés legutolsó kérdése foglalkozott az ifjúsági központ szerepével, mőködési módjával valamint a benne megvalósuló tevékenységekkel. A fiatalok úgy képzelik el az ifjúsági központot, mint egy olyan hely, ahol a fiatalok együtt lehetnek, jobban megismerhetik egymást, szórakozhatnak, hangulatos, jól felszerelt helyiségek vannak, biztonságosak a körülmények, ahol a fiatalok szórakozhatnak, segítséget-tanácsokat kaphatnak szakképzett személyektıl, különbözı tevékenységeken vehetnek részt akár vakációban is. A tevékenységeket illetıen a következı sorrend alakult ki a válaszokból: szórakozni mozi, film sportolás, sportversenyek társalogni, beszélgetni programok, rendezvények buli játékok, társasjátékok zene, zeneterem kirándulás elıadások büfé, ebédlı, étkezési tanulás, képességek csocsózás, biliárd, asztalitenisz úszni számítógépezés ismerkedni, barátokat szerezni játékgépek, kaszinó üzletek, vásárlás táncolni könyvtár, könyvklub internetezni (akár ingyen is) csoportos tevékenység 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

6 Az ifjúsági központ tervei, elképzelések A különbözı fórumokon, mőhelymunkákon körvonalazódott egy ifjúsági központ terve. Az ifjúságsegítık és ifjúsági szervezetek képviselıi szerint egy olyan helyre lenne szükség, amely alternatívát nyújt a kocsmázásra, lehetıséget ad arra, hogy a fiatalok találkozzanak egymással, különbözı szabadidıs és fejlesztı tevékenységeken vegyenek részt. Mindezt egészséges környezetben, ifjúságsegítı szakemberek társaságában, akik reálisan segíteni tudnak a fiatalok különbözı problémáin, képesek megszervezni a közösségi életet. A fiatalok kifejezett igényei visszaigazolták ezeket az elképzeléseket. A leginkább színvonalasabb szórakozásra, társasági életre vágyó fiataloknak igényük van egy ilyen helyre. A fiatalok legnagyobbrészt ezen igényekre adott választ látják egy ifjúsági központban. Mindezek mellett az ifjúságsegítı szakemberek véleménye az, hogy az ifjúsági élettel kapcsolatos más dimenziókat is figyelembe véve még több (fiatalok elıtt sok esetben rejtett) funkciót lát majd el az ifjúsági központ: a biztonságos környezetet, alkohol-, dohány- és kábítószer-prevenciót, közösségfejlesztést, személyiségfejlesztést, képességfejlesztést, információhoz való hozzájutást. Egy ilyen központ lehetıséget ad ugyanakkor az ifjúsággal foglalkozó szervezeteknek és más civil szervezeteknek, hogy közelebb kerüljenek a fiatalokhoz, be tudják ıket vonni a különbözı egyesületek tevékenységébe. A központ lehetıséget teremt a szervezetek számára irodai infrastruktúra igénybevételére, képzések szervezésére. Azáltal pedig, hogy a civil szervezetek és a fiatalok térben is ennyire közel lesznek egymáshoz, sokkal jobb esély van arra, hogy a fiatalok bekapcsolódjanak a civil-szervezeti életbe, aktívabb tagjaivá válnak a közösségünknek. A Gyergyószentmiklósi Integrált Városfejlesztési Tervbe és pályázatba a város fıterén található volt Mozi épülete kerül be mint az Ifjúsági Központ helyszíne. Az ingatlan számos lehetıséget biztosít a különbözı közösségi terek létrehozására, különbözı tevékenységek megvalósítására. Ugyanakkor méreteibıl adódóan mőködtetése magas fenntartási költséggel is jár. A mőhelymunkákon többször is foglalkoztunk a fenntarthatóság kérdésével. A központ mőködtetéséhez szükséges erıforrások csupán egy része pályázható a jelenlegi pályázati rendszerek keretei között. Ezek a források elsısorban a különbözı programok megvalósítására hívhatók le. Az infrastrukturális és személyzeti költségekre más forrásokat kell találni. A jelenlegi pályázati kiírás keretei között igen nehéz profitot hozó és ezáltal a fenntarthatóságot erısítı tevékenységet is beilleszteni a központ tevékenységei közé. A leginkább járható útnak egyes felületek bérbeadása tőnik. Az elkövetkezı idıszak legfontosabb tevékenységei az épület megtervezése, a gazdasági számítások elvégzése, megvalósíthatósági tanulmányok készítése, amelyekbıl választ kapunk arra is, hogy milyen konkrét formában tud létezni az Ifjúsági Központ a volt Mozi épületében. Az ifjúsági központ életet visz a város fıterére, egy olyan helyet teremt, ahol a fiataloknak lehetıségük van a fejlıdésre, a közösségbe való beilleszkedésre. Az Ifjúsági Központ egyik fontos feladata pontosan az kell legyen, hogy képességbeli-tudásbeli tıkét, valamint közösségikapcsolati tıkét adjon a gyergyói-gyergyó-medencei fiataloknak. Ezáltal tud hozzájárulni ahhoz, hogy tanulmányaik befejezése után a fiatalok ezekre a képességekre, valamint az itthoni közösségi kapcsolataikra támaszkodva tudják itthon folytatni életüket, a hazatérést válasszák, és közösségünk aktív tagjaként segítsék gazdasági és társadalmi életünk fejlıdését. Dániel Botond, szociológus

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN GENERÁCIÓK AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN INFOKOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA, ÉRTÉKREND, BIZTONSÁGKERESÉSI STRATÉGIÁK PROJEKT ZÁRÓ WORKSHOP TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 PROGRAM SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉPISKOLÁSOK

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

Kérdőív. Intézettípus kódja: 41. A felmérésben részt vevő intézetek:

Kérdőív. Intézettípus kódja: 41. A felmérésben részt vevő intézetek: A felmérésben részt vevő intézetek: Fórum Intézet - Somorja, Regionális és Antropológiai Kutatások Központja - Csíkszereda, Max Weber Kollégium Kolozsvár, Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Felmérés az infrastruktúrával való hallgatói elégedettségrıl SZTE BTK 2006

Felmérés az infrastruktúrával való hallgatói elégedettségrıl SZTE BTK 2006 Felmérés az infrastruktúrával való hallgatói elégedettségrıl SZTE BTK 26 I. Bevezetı A 26-os év tavaszi szemeszterének végén próba jelleggel adatokat győjtöttünk - egy elektronikus alapú kérdıív segítségével

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe Belsı Helyzetelemzı kérdıív Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország 2 Elsı felmérés vagy Elsı felmérés Utánkövetés utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe 6 Kitöltı

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló A foglalkozás címe: Ismerkedő foglalkozás A foglalkozás helyszíne és résztvevői: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1004 Kőbányai könyvtára, felsős csoport A foglalkozás időpontja: 2010. október 15. A foglalkozás

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2008.

Kiegészítı melléklet 2008. 7. 8. Adószám: 18951413-1-2 Bíróság: ZALA MEGYEI BIRÓSÁG EUROPTEC-ZALAVIZ ZALAEGERSZEGI ÚSZÓ KLUB 89 ZALAEGERSZEG, ÉGERFA UTCA 9. Kiegészítı melléklet 28. Fordulónap: 28. december 31. Beszámolási idıszak:

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Kérdőív. a határon túli magyar ismeretterjesztő, honismereti/helytörténeti szervezetekről, klubokról. Intézettípus kódja: 37

Kérdőív. a határon túli magyar ismeretterjesztő, honismereti/helytörténeti szervezetekről, klubokról. Intézettípus kódja: 37 A felmérésben részt vevő intézetek: Fórum Intézet - Somorja, Regionális és Antropológiai Kutatások Központja - Csíkszereda, Max Weber Kollégium Kolozsvár, Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ 1. Az intézmény neve: Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ 2. Rövidített elnevezése: Forrás GYIK - EGER 3. Az intézmény székhelye: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 4. Az intézmény

Részletesebben

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma Önrendelkezéssel a megmaradásért Badis Róbert: A vajdasági civil szervezetek jellemzıi A civil szféra szerepe a társadalomban Megváltoztatja a hatalom egyensúlyát Ellenırzi és felügyeli i az állami szektort

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum. Szolnok. Helyzetfeltárás

Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum. Szolnok. Helyzetfeltárás Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum Szolnok Helyzetfeltárás A drogfogyasztás, a prevenció, a kezelés, ellátás ártalomcsökkentés és a kínálatcsökkentés jelenlegi helyzete Szolnokon Készült a Nemzeti Erıforrás

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET)

Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET) SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET) 2010. május 19. A Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 19700557-1-42 01 Fıvárosi Törvényszék 12 PK 64414 /1990/36 01/03/001178 1075 Budapest, Wesselényi utca 44 2014. Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál. I Idıgazdálkodási kérdıív.

I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál. I Idıgazdálkodási kérdıív. I Idıgazdálkodási kérdıív. Ha Te nem értékeled a saját idıdet, más sem fogja. Legyen több idıd! Lépésrıl lépésre. www.sikertervezes.com I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál Ezt az idıgazdálkodási kérdıívet

Részletesebben

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon Készítette: Schatz Enikı Kutatásom célja, hogy betekintést nyerjek a serdülıkori devianciák legaggasztóbb szegmensébe, a drogfogyasztásba. Célom

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban.

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban. Tisztelt Válaszadó! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a Normafa rehabilitációját tervezi, azzal a céllal, hogy a terület értékeinek fenntartható hasznosításával még inkább hozzájáruljon a lakosság

Részletesebben

13. Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Közgyőlés

13. Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Közgyőlés Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására 13. Tisztelt Közgyőlés Az 1997. évi CXL. törvény a települési önkormányzatok kötelezı feladatává tette a könyvtári és közmővelıdési

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A helyi ifjúság helyben

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI Dr. Polereczki Zsolt Prof. Dr. Szakály Zoltán Jasák Helga Debreceni

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava Kezdetek: AKKU 2004 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA 2004 LILLE - a minta 11 pályázó város: (Budapest, Debrecen, Eger, Gyır, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém) 12. - : Európa

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában. Bocsi Veronika DE GyFK.

A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában. Bocsi Veronika DE GyFK. A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában Bocsi Veronika DE GyFK bocsiveron@gmail.com Az előadás vázlata Elméleti keretek, kapcsolódó kutatások Kutatás bemutatása, hipotézisek

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 41. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS FEBRUÁR 19-I ÜLÉS. Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS FEBRUÁR 19-I ÜLÉS. Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS 13. sz. napirendi pont Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról Elıadó: Hornyák István projektvezetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 74. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat helyiséghasználatra vonatkozó kérelmére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

1. A pályázat megvalósíthatósági terve

1. A pályázat megvalósíthatósági terve 1. A pályázat megvalósíthatósági terve 1.1 Partnerség A Magdolna negyed fejlesztési koncepciója Józsefváros 15 éves stratégiáján alapul. A 15 éves fejlesztési stratéga a kerületi és a fővárosi társadalmi

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolója HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA Utcai szociális munka Az utcai szociális munkás szolgálat

Részletesebben

SZIE DPR Projekt. Diplomás Pályakövetı Rendszer. Készítette: Dr. Obádovics Csilla, projekt szakmai vezetıje és Dr. Vinogradov Szergej DPR munkatárs

SZIE DPR Projekt. Diplomás Pályakövetı Rendszer. Készítette: Dr. Obádovics Csilla, projekt szakmai vezetıje és Dr. Vinogradov Szergej DPR munkatárs SZIE DPR Projekt Diplomás Pályakövetı Rendszer Készítette: Dr. Obádovics Csilla, projekt szakmai vezetıje és Dr. Vinogradov Szergej DPR munkatárs 2010. december 3. A kutatás célja A hallgatók munkaerı

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18853951-1-17 17 Szekszárdi Törvényszék 17 PK 60047 /1996/3. 17/01/799 7100 Szekszárd, Béla király tér 6. 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

IVSZ MENTA 2013. IKT = Versenyképesség + Munkahelyteremtés. Laufer Tamás Elnök

IVSZ MENTA 2013. IKT = Versenyképesség + Munkahelyteremtés. Laufer Tamás Elnök IVSZ MENTA 2013 IKT = Versenyképesség + Munkahelyteremtés Laufer Tamás Elnök Új IVSZ elnökség Név Vállalat Funkció Új tag az elnökségben Laufer Tamás RacioNet Elnök Papp Péter Kancellár Alelnök, Informatika

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

AZ IKSZT-K KIALAKÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ FORRÁS PÁLYÁZATI ÚTON, HÁROM LÉPCS

AZ IKSZT-K KIALAKÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ FORRÁS PÁLYÁZATI ÚTON, HÁROM LÉPCS A Csörötneki Ifjúsági Kulturális Egyesület az Önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás keretében pályázatot nyújtott be a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Integrált Közösség és

Részletesebben

Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése

Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése Dr. Ács Pongrác Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése Vezérfonalam: SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG és EGYÜTTMŐKÖDÉS 14 éve életem szerves része az INTÉZET, illetve annak jogelıdje a Janus

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

9. téma: A sikeres fejlesztési együttmőködés feltételei a horvát-magyar határtérségben: esettanulmány

9. téma: A sikeres fejlesztési együttmőködés feltételei a horvát-magyar határtérségben: esettanulmány HATÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ( DEVELOPMENT FEATURES OF CROSS-BORDER REGIONS) A 4012-106/2004/01/HU-74 sz. INTERREG projekt támogatásával készült képzés 9. téma: A sikeres fejlesztési együttmőködés

Részletesebben

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben