Professzionális számítógépes játékok a motiváció empirikus vizsgálatának tükrében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Professzionális számítógépes játékok a motiváció empirikus vizsgálatának tükrében"

Átírás

1 Profsszonáls számíógéps jáékok a movácó mprkus vzsgálaának ükrébn Profssonal compur gams as rflcd n an mprcal movaon sudy Kss Orhda Edh*, Izsó Lajos*, Eglsz Déns** és Fk Isván** *Budaps Műszak és Gazdaságudomány Egym, Ergonóma és Pszchológa Tanszék 1111 Budaps, Egry J. u. 1., Tlfon (1) , E-mal: **Eövös Loránd Tudománygym, Álalános Számíásudomány Tanszék 1117 Budaps, Pázmány Pér séány 1/C, Tlfon (1) /8490, E-mal: Kulcsszavak: számíógéps jáékok, movácó, nvolválódás, agrsszvás ÖSSZEFOGLALÁS A különböző számíógéps jáékkagórák képzk ma a vruáls valóság gyk lgrlvánsabb szlé. Ahhoz, hogy mgérhssük a más - nm számíógéps - jáékokkal szmbn lőnyk, llv hárányaka, lsősorban arra kll válasz alálnunk, hogy mér és mvl vonzza magához z a jáékkörnyz a különböző koroszályú jáékosoka. Vzsgálaunkban 1407 különböző korú és mndké nmű jáékos v rész gy onln flmérés krébn. A kérdőívvl a ljsímény-, a haalom-, a ársas movácó és a khívás, valamn az xplorácós szükséglk jáékosokra gyakorol slgs haása érképzük fl. Ezzl párhuzamosan fgylmb vük a jáékban való nvolválódásra, a fokozoabb agrsszvásra, llv a jáékfüggőségr ualó szmponoka, rdményk s. Az onln kérdőívs vzsgálao nrjúval és a sznzoros élménykrsés kérdőív flvélévl gészíük k. Fgylmb vév, hogy z az mprkus munka gy rvz nagyobb longudnáls kuaásnak csupán az lső lépés, a lvon kövkzésk s csak ájékozaó jllgűk. Az rdményk mgrősíék azzal kapcsolaos flélzésünk, hogy a jáékosok kora, nm és foglalkozása mghaározza, hogy m moválja ők a számíógéps jáékok jászására. Arra s mgpróbálunk válasz kapn, hogy m az, am haással van a jáék-prfrncára, valamn a jáékba való bvonódás mérékér. BEVEZETÉS A jáéklmélk érlmébn a jáék a flnő él szmponjából jlnős funkcók gyakorlásának a rp. Az volúcós szmlél oldaláról nézv lhőség ad az gyr nkább csökknő rőfszíéssl fnnarhaó élszínvonalból nyr flslgs nrgáól való kllms mgszabadulásra. Mndmll a héköznap problémák mgoldására örkvő szmély sraégaépíésébn, fllősségébn, szrpbn flszabadíó, kaarkus haásával fókusz-, és émaválás sz lhővé (Mönks és Knors, 1998). A jáék gyrész kompnzáló szrp öl b az lgndő smulálás és khívás hánya sén, mközbn a képsségk vonakozásában rp ad a funkcó- és szrpgyakorlásra. Az ngrkrső szmélyk sén a smulálás és a khívás hánya ngaív haással lh a szmély önkfjzésér, szélsőségs formában slg vslkdés zavaroka s okozha. Másrész, ha úlságosan magasak a környz lvárása, llv a szmélynk önmagával szmbn ámaszo kövlmény, az bből rdő blső fszülség a jáéknak bzonyos mérékbn skrülh oldana. Számíógéps jáékok A számíógéps jáékok álalában a járasság és cslkvés szmulán bvonásának (S&A jáékok, Skll and Acon Gams) és a szm-kéz koordnácónak az gényé ámaszják a jáékossal szmbn. Ez nm jllmző a sraéga jáékokra, ahol nkább a haékony problémamgoldás sraégáknak és a jó dönésknk köszönhőn válha rdményssé a jáék. Crawford és Pabody (1997) a számíógéps jáékoknak négy közös vonásáról bszél: szrn azok sajáos rprznácóval, nrakív mgjlníéssl, konflkussal és a bzonságos környzbn való cslkvés lhőségévl jllmzhők. A sajáos rprznácó arra vonakozk, hogy az xplc szabályokkal rndlkző rndszr sajáos módon rprznál gy blsőlg ökélsn flépí szubjkív valóságo, am nagyon s valóságos maforája lh a jáékos fanázavlágának. Az nrakív mgjlníés a valóság válozó aspkusának, az dőbl örénésknk, a árgyak, sményk összfüggésénk a képzé adja. Az sménysorok válozaos, kusza srukúrája lhőség ad a jáékosnak, hogy sajáos örénség alkosson a aralomhoz. A jáékok konflkusos jllg gyszrűn abban áll, hogy a cél lérésé különböző passzív vagy akív akadályok nhzík. A konflkus, a vszély lhőség a kockázaás és az bből rdő érzlm és nllkuáls fszülség forrása; 1

2 a számíógéps jáék z azzal llnsúlyozza, hogy mgadja hozzá a vruáls vlág rpé. A bzonságérz abból rd, hogy a konflkus és a vszély pszchológa mgapaszalása a fzka mgvalósulás hányában zajlk, mngy valós é nélkül (Raybourn, 1997). A jáékprogramok csoporosíása A ma krskdlm forgalomban lvő jáékok a kövkző főbb csoporokba sorolhaók: Akcójáékok: ügysség, gyors mooros rakcó génylnk, a flada öbbnyr bzonyos árgyak összgyűjés és az llnflk lkvdálása (pl. Quak, Unral és Tomb Radr sorozaok, Dablo, Dablo II, Half-Lf, lásd 2. függlék). Kalandjáékok: a jáékosok gy vagy öbb szrplő rányíanak gy részlsn kdolgozo örén során, mközbn árgyaka és szközök gyűjnk és használnak, valamn másokkal kommunkálnak. Ezk a momnumok vszk lőr a örén szála (pl. Monky Island, Kng s Qus). Id aroznak az RPG-k (Rol Playng Gam, szrpjáék) s, mlykbn a jáékos különböző szrpk ljászása révén járul hozzá a örén alakíásához (pl. Baldur s Ga). Sraéga jáékok: valós vagy kalál háborús hlyzk, vagy gy nép, közösség élé szmulálják. A jáékos fladaa az épíkzés, fjlszés, rjszkdés és az sményk közv vagy közvln rányíása (pl. Rd Alr, Black & Wh, Sm Cy, SarCraf, Ag of Emprs 1-2, lásd 2. függlék). Szmuláorok: léző (auó, rpülő) vagy képzlbl járművk (űrhajó) modllznk. A fjlszők gyr nagyobb sznű valósághűségr örksznk (pl. Mcrosof Flgh Smulaor, Comanch, Nd for Spd, lásd 2. függlék ). Sporjáékok: gyén- és csapasporoka vsznk a számíógépr, mlykbn az gyln kválaszo csapaago, vagy akár az gész csapao a jáékos rányíhaja. (pl. FIFA 2002 fuball, Sydny 2000, Sal Lak 2002 olmpa sporok). Szn mndn ma jáékban mgalálhaó a öbbszmélys (mulplayr) jáék lhőség: gyln számíógépn, vagy öbb, hálózaba köö gépn gyszrr öbbn vsznk rész a flada mgoldásában, vagy az gymás lln küzdlmbn. Mnd koopraív, mnd kompív jáékmódok léznk. (Pl. mndnk mndnk lln: Quak III Arna, lásd 2. függlék, Unral Tournamn, csapajáék: Counr Srk). Egys apaszalaok szrn a kraív képzl llv képzlőrő hanyalása, háérb szorulása fgylhő mg a számíógéps jáékok nagy arányú lrjdés óa. Érdks jlnség azonban a faal ársaságok kdvl dőöléskén mgjlnő szrpjáékok rjdés. Ez mndnképpn árnyalja az mlí apaszalaoka, bár a szrpjáékban nm annyra a kraív képzl valósul mg, hanm nkább a vruáls vlágo mgjlníő fanáza kap szrp. A jáékgyárásban jlnlg nhéz bármfél rnd kmuan, Mérő (2001) szrn a oplsákon jlnősn különböző rmékk szrplnk. A jáékosok movácó A szakrodalom öbbször s fszg már az a kérdés, hogy m s vonzza ulajdonképpn a jáékosoka a számíógéps jáékokhoz? Ennk a kérdésnk a gyakorla jlnőség ddg a jáékok mgrvzésébn ralzálódo, mosanában kzdék a pdagóga és a pszchológa szmszögéből s vzsgáln a movácó kérdésé. Pabody és a jáékrvző Crawford (1997) a kövkző szükséglk jlnőségé mlék k a számíógéps jáékok jáékosa sén: fanáza és az xplorácó szükségl: a mozval, a könyvkkl sb. szmbn, ahol a fanáza közvíésévl a szmély kognív képsség "passzív" módon akválódnak, a jáék (és z a számíógéps jáékok sén s érvénys) álalában az rányíás, a konroll lhőségénk flajánlásával gy akív fl élz fl és von b. Az xplorácó, az ngrkrsés, a ralás szaba haárok úllépés szmbolkus formában valósul mg a jáékok során; szrpjászás szükségl: a szmély olyan szrpk s flvh, mlyk vagy nm fllnk mg a ráls szocáls környz szaba normáknak, vagy bár mgfllnk zknk, d nncs mg a lhőség és a rp a szrphz arozó véknységformák gyakorlására; kompív légkör krsés: a mulplayr jáékok során a parnr szmélységénk, udássznjénk, kompncának a mgsmrés és zzl párhuzamosan a szmélys rőforrások, kompncák flmérés válk lhővé; szocáls szükségl: ugyancsak a mulplayr jáékoka jászók körébn fgylhő mg annak az gény, hogy gy másk jáékossal kooprálva, vagy vrsngv jásszanak végg gy jáéko; gyakorlás szükségl: mnáls és fzka síkon fuó készségk gyakorlásának a szükségl a szmélys gényknk mgfllő komplxás sznjén. A moívumok érzlm flhangokkal rndlkző smrkészlk, mlyk bzonyos élménymnőségk rán prfrnca vagy késznlé köré szrvződnk. Az arousal lmél érlmébn az gys moívumok alakulásá az opmáls arousal-szn lérésér való örkvés jllmz. Tanulmányunk során a McCllland álal anulmányozo moívumokra fókuszálunk, mlyk öbbnyr érnk a Crawford álal árgyal 2

3 szükséglk. Kérdésünk: mly szükségl, llv a szükséglk mlyn kombnácója mlyk korcsopornál, llv mlyn jáékípusnál jászk kmlkdő movácós szrp a kövkzők közül: ljsíményszükségl, haalomszükségl: domnanca gyakorlása, prszízsr, bfolyásra, pozícóra való örkvés, afflácós szükségl: mások ársaságának krsés, szocáls kapcsolaok kalakíásának és fnnarásának, másokkal való nrakcónak a szükségl, kíváncsság, khívás, xplorácó: ngrkrsés, a környz akív fldríés. Előzs anulmányok Hopson (2001) a bhavorsa jáékrvző szmszögéből az opráns kondconálás anuláslmélé használja fl arra, hogy a jáékosok mgrősíésénk arány- és dőbl rv olyan módon használja fl, hogy azok a jáékosoka a lhő lgjobban moválhassák a jáék véggjászására. Mgállapíása szrn a válozó arányú és a válozó djű mgrősíés sokkal haékonyabb a rögzí arányú és djű mgrősíés rvknél, d z csak azzal a flélll gaz, ha a jualom érék arányosan válozk a jáékrész nhézség fokával. Az avrzív kondconálás (az llnfél lőnyös hlyzb krülés) s haékony mováló ényzőnk bzonyul. A számíógéps jáékok agrsszvás kváló haásá érnv ámaszkodunk Myók és Séra (2001) haza vzsgálaára. Az rdményk az muaák, hogy a évsk 75%-ának a számíógéps jáék a prfrál jáékkörnyz. A flmérés részvvő álal mgjlöl jáékok 44%-a az agrsszív jáékok kagórájába arozo. A számíógéps jáék agrsszvás növlő haása rövd ávon kísérllg kmuahaó vol, vszon a számíógéps jáékokkal soha nm jászók és a gyakran jászók közö nm alálak szgnfkáns különbség az agrsszív haás szmponjából. Mérő (2001) szrn a jáékosok ké csoporba oszhaók: a mgszállo jáékosok (hardcor mark) álalában évs fúk, akk hn lgalább húsz órá jászanak és évn jáéko vásárolnak; a másk, korban és nmlg hrogénbb csopor a "ömgpac" (mass mark), akknk 25-30%-a nő, és évn gy-ké jáéko vsznk. Az uóbbak azok, akk nm szándékoznak ö prcnél öbb dő öln a jáékok mganulásával (Kocss és Némh, 2002). Tanulmányunk során flélzük, hogy (1) a számíógéps jáékoka jászó szmélyk sén nm fgylhő mg az ngrkrsés khangsúlyozoabb gény, és (2) nm fog gazolódn gy flélzhőn magasabb agrsszvás szn az nrjúk, llv az agrsszív jáékok prfrncájának vzsgálaa során sm. Elképzlésünk szrn a jáékípus prfrncája összfüggésbn áll a jáékosok korcsoporjával. Emll a számíógéps jáékokkal lölö dő és a jáékípus mgválaszásá ugyancsak mghaározzák a jáékos korcsoporjá álalában jllmző moívumok. Az s lképzlhőnk arouk, hogy nmk szrn különbségkr ualó jlk s alálunk a jáékprfrncá és a jászás mghaározó moívumoka llőn. Abból a ényből kndulva, hogy a gyrmkkor jáéknak mghaározó szrp van a flnőkor szrpkkl való azonosulás céljából örénő funkcógyakorlásban, flélzük, hogy a számíógéps jáékban való nvolválódás és a blélés mérék s rősn összfügg a jáékosok korcsoporjával. Hpoézsk H1: A jáékípus prfrncája összfüggésbn áll a jáékos korcsoporjával; llv a számíógéps jáékokkal való jászás mghaározó movácók ípusa szgnfkánsan válozk korcsoporonkén. H2: A jáékípus prfrncája, llv a számíógéps jáékokkal való jászás mghaározó movácók ípusa nmnkén lérő. H3: Nncs összfüggés a kdvl jáékípus és a szmélyk foglalkozása, valamn a számíógéps jáékkal való jászás mghaározó movácó ípusa és a jáékos foglalkozása közö. H4: A számíógéps jáékkal lölö h óraszám gyns arányban áll a jáékosok jáékban való nvolválódásának mérékévl. H5: A számíógéps jáékkal lölö h óraszám összfüggésbn áll a jáékosok álal gy jáék ljászására opmálsnak aro dőarammal. A vzsgála mna összállíása MÓDSZEREK Vzsgála szmélyk A vzsgála részvvő gyrész a PC Dom onln jáékmagazn (www.pcdom.hu) láogaóköréből krülk k. Ebből a forrásból összsn 843 jáékos ado válasz a kérdéskr, akk közül 94,8% férf és 5,2% nő vol. Másrész a Sárkányfészk (nrns jáék) honlapjának (www.sf2.hu) láogaóól s kapunk válaszoka, összsn 564 jáékosól, akk 93,9%-a férf, 6,1%-a nő vol. A mnák összélé a korcsoporok szmponjából az 1. és 2. ábra szmlél. 3

4 PC Dom Sarkanyfszk Hanyzo adaok 30 fl 0,7 % 10 ala Hanyzo adaok 30 fl ,1 % 1,8 % 10 ala ,2 % 11,2 % 21,4 % 27,6 % ,7 % 3,7 % 32,3 % % % 1. ábra. A válaszadó mnák korcsopor szrn összél Ebbn a anulmányban az rdményk fldolgozása során csak a PC Dom magazn láogaóköréből kalakul mna adaa vük fgylmb, mvl a mna gynlsbb loszlású vol a hpoézsk szmponjából mghaározó élkor knébn. A Sárkányfészk láogaóól nyr adaok - némlg más szmponú - fldolgozása a közljövőbn fog mgörénn, kgészív ovább, a faalabb koroszály képvslőől származó adaokkal. Az nrjúk alanya nyolc évs gymsa fú vol, akk álagosan 5-6 órá jászanak napona számíógéps jáékkal. A 4 smr rőszakos jáék prfrncájának a flmérésé szolgáló éréklőlapo és a Zuckrman-fél Sznzoros Élménykrsés Kérdőív (Snsaon Skng Scal, SSS) sznén ők ölöék k az nrjú mglőzőn. Eszközök A jáékosok movácónak vzsgálaa onln kérdőívs flmérés krébn örén. A PC Dom magazn szrvrén lhlyz, 36 kérdésből álló kérdőív júlus 20. és szpmbr 10. közö ölhék k a láogaók. A nyár szündő dőszakára ső flmérésből kapo rdményk valószínűlg némlg bfolyásola az, hogy a vzsgála szmélyk öbb dő ölhk számíógéps jáékkal, mn a anév során. A válasadóknak öfokozaú skálán kll mgjlölnük a kjlnéskkl való gyérésük méréké (1-nm ér gy, 5-ljs mérékbn gyér). A kérdőív kölés önkéns jllgű vol, az olvasóka smmfél mováló ényző nm buzdíoa a válaszadásra. A különböző korú és mndké nmű jáékosok válaszhajlandóságának llnőrzésér az adagyűjés módszréből adódóan nm vol lhőség. Az adaok fldolgozása az SPSS for Wndows 10.0 programcsomag sgíségévl örén. A szabadszövgs kérdés válaszanak csoporosíása a szövglmzés kövőn az álalunk mgállapío 8 kagóra szrn örén. Agrsszív, öbb országban blo jáékok (pl. Posal, Grand Thf Auo, Carmagddon soroza, Soldr of Forun) prfrncájának mgjlölésé öfokú skálán végzék az nrjúalanyok. Az ngrkrsés méréké az nrjúalanyok sén a Zuckrman-fél Sznzoros Élménykrsés Kérdőívvl mérük (Kulcsár 1983). A kérdőív kölésér az nrjú lő krül sor, annak érdkébn, hogy a kapo rdményk n függjnk az nrjú során dklarál énykől. Az nrjú a jáékos jászás szokásara (dő, problémák és zk mgoldás lhőség, jáék prfrncák, jáékmódok, sb.) fókuszál. EREDMÉNYEK Az rdményk fldolgozása során a különböző korú, nmű és foglalkozású jáékosok h jáékdjér, prfrál jáékkagórára, a movácós különbségkr és az nvolválódás, blélés mérékér, valamn zk összfüggésr fókuszálunk. Mvl a 10 év ala jáékosok a mnának mndössz 0,7%-á képzék, az rr vonakozó rdményk csak a ljsség kdvéér adjuk közr és azok érlmzésé óvaosan kzljük. Jáékra szán dő korcsoporonkén Szgnfkáns különbség alálunk a különböző koroszályú jáékosok közö a számíógéps jáékkal lölö h jáékdő knébn (Kruskal-Walls próba, p<0,001, a ovábbakban KW-nk rövdíjük). Az rdményk alapján kdrül - ahogyan az a 2. ábra s szmlél - hogy a évsk ölnk hn 4

5 lgöbb dő számíógéps jáékkal, és a jáékkal ölö óraszám az élkor növkdésévl gynlsn csökkn. A kapcsola szorosságá jlző Sparman-fél korrlácós gyühaó r=-0,247**. (I és a ovábbakban * a 0,05, ** pdg a 0,01 sznn szgnfkáns összfüggés jln. A Sparman-fél korrlácós gyühaóra znúl gyszrűn csak az r jlölés használjuk.) Amkor a szmélyknk a más - nm számíógéps - jáékkal lölö dő kll mgbcsülnük, az rdményk sznén szgnfkáns különbség muaak koroszály függvényébn (KW, p<0,001). A 3. ábrán s lászk, hogy más - nm számíógéps - jáékkal a 10 év ala és a évs koroszály öl hn a lgöbb dő. A más jáékra fordío dő szgnfkáns módon csökkn a korban való lőrhaladással (r=- 0,225**). Sparman ** Kruskal-Walls p< ,4 3,2 H 3,0 2,8 j á é k d õ 2,6 2,4 2,2 2,0 10 ala fl Élkor 2. ábra. A különböző korcsoporok h jáékdj számíógéps jáékok sén Magyaráza a függőlgs nglyn lévő skálaérékkhz: 1: 5 óránál kvsbb, 2: 5-10 óra, 3: óra, 4: óra, 5: öbb mn 40 óra H 2,4 2,2 2,0 1,8 Sparman ** Kruskal-Walls p<0.001 j a k d o 1,6 1,4 1,2 1,0 10 ala fl Elkor 3. ábra. A különböző korcsoporok h jáékdj gyéb jáék sén Magyaráza a függőlgs nglyn lévő skálaérékkhz: 1: 5 óránál kvsbb, 2: 5-10 óra, 3: óra, 4: óra, 5: öbb mn 40 óra A mulplayr jáék gyakorságá knv sznén szgnfkánsan különböznk gymásól a különböző korcsoporba arozó jáékosok válasza (KW, p<0,001). Az rdménykből (ld. 4. ábra) kdrül, hogy a év közö jáékosok jászanak lggyakrabban mulplayr jáékokkal, és az élkorban való lőrhaladással csökkn a mulplayr jáék gyakorsága (r=0,123**). A jáék ljászásához szükségs opmáls jáékdő a faal koroszály agja (10 ala és évsk) íélk a lgöbbr (r=-0,094*). Ebbn a vonakozásban s szgnfkánsan különböznk gymásól a különböző korcsoporba arozó jáékosok vélmény (KW, p<0,001). 5

6 Sparman 0.123* Kruskal-Walls p< ,0 2,8 H 2,6 2,4 j a k d o 2,2 2,0 1,8 10 ala fl 6 Elkor 4. ábra. A különböző korcsoporok h jáékdj mulplayr számíógéps jáékok sén. Magyarázaok a függőlgs nglyn lévő skálaérékkhz: 1: napona, 2: hn néhány alkalommal, 3: havona néhány alkalommal, 4: rkábban, 5: soha sm A kapo rdményk az 1. ábláza összgz. Kruskal-Walls Sparman Számíógéps jáék χ 2 =56,746 p<0,001-0,247** Más jáék χ 2 =46,793 p<0,001-0,225** Mulplayr jáék χ 2 =31,768 p<0,001 0,123** Opmáls jáékdő χ 2 =16,280 p<0,001-0,094* 1. ábláza. H jáékdő különböző koroszályú jáékosok sén (* a 0,05, ** pdg a 0,01 sznn szgnfkáns összfüggés jln) Prfrál jáékkagóra korcsoporonkén A vzsgála szmélyknk gy öfokozaú skálán kll éréklnük a különböző jáékkagóráka, szmélys prfrncájuk függvényébn. (Ld. az 1. függlékbn bmuao kérdőív 7. kérdésé.) Az rdményk az muaják, hogy a spor és a szmuláor jáékok kvélévl valamnny jáékkagóra prfrncája szgnfkáns különbségk mua a ha élkor kagóra mnén. A 2. ábláza szmlél a kapo rdményk. Kruskal-Walls Sparman Akcó χ 2 =29,980 p<0,001 p>0,05 Auóvrsny χ 2 =35,362 p<0,001-0,199** Kaland χ 2 =19,255 p<0,01-0,134** RPG (Rol Playng Gam) χ 2 =12,550 p<0,05-0,109** Sraéga χ 2 =16,031 p<0,01-0,074* Spor χ 2 =8,263 p>0,05 p>0,05 Szmuláor χ 2 =6,187 p>0,05 p>0,05 2. ábláza. Prfrál jáékkagóra korcsoporonkén (* a 0,05, ** pdg a 0,01 sznn szgnfkáns összfüggés jln) Az akcójáékoka a évsk kdvlk lgjobban (KW, p<0,001). A évsk 51,6%-a, a évsk 50,7%-a és a évsk 51,5%-a érékl maxmáls ponszámmal z a jáékkagórá. Az auóvrsny jáékok a évs koroszályban a lgnépszrűbbk (KW, p<0,001), vszon a prfrnca fokozaosan csökkn a korban való lőrhaladással (r=-0,199**). A évsk 28%-a érékl maxmáls ponszámmal a jáékkagórá. A kalandjáékok a évsk 47,6%-ának nyújanak maxmáls élvz a öbb számíógéps jáékkal szmbn (KW, p<0,005). Ennk a jáékkagórának a népszrűség a jáékos élkorban való lőrhaladásával sznén csökkn (r=-0,134**). Az RPG jáékok kdvlség ugyancsak csökkn az élkorral (KW, p<0,05), (r=-0,109**), a 10 év ala jáékosoknak még 80%-a jlöl mg prfrál jáékakén. Mglpő rdmény, hogy a sraéga jáékoka a 10 év ala jáékosok 100%-a ponoza a lgmagasabb ponal; sznén rősn különböznk a öbb korcsoporba arozó jáékosól prfrncájuka llőn (KW=16,031, p<0,005). A ndnca ugyanakkor a korban való lőrlépéssl csökkn (r=0,074*). Az 5. ábrán láhaó grafkon szmlél a kapo rdményk. Ebbn az

7 sbn, flélzésünk szrn, a "sraéga" kfjzés "magasröpűség" a magyaráza a sraéga gondolkodásra még kvésbé képs gyrmkk zn prfrncájára. (Emlékznénk ugyanakkor arra s, hogy z a korcsopor a mna ks százaléká jln.) Mgjgyzndő, hogy bár a különböző korcsoporok függvényébn nm vol szgnfkáns különbség a spor és a szmuláor jáékok prfrncájá knv, mégs alán mérvadó, hogy a spor jáékoka a évsk 25%-a jlöl mg prfrál jáékakén, am a öbb korcsopor zn jáékkagóra-prfrncájával szmbn kmagasló, míg a szmuláor jáékok sznén az mlí korcsopor 61%-ának sznk. A szabadszövgs mgfogalmazások során flsorol jáékok lgöbbj az akcó és a sraéga kagórájába arozo, d ahogy a 6. ábra s muaja, az RPG és az auóvrsny jáékok s léggé gyakran szrplk a kdvnck közö. Kruskal-Walls p<0.05 5,5 5,0 4,5 akco 4,0 auovrsny 3,5 kaland 3,0 RPG A l a g 2,5 2,0 1,5 10 ala fl spor sraga szmulaor Elkor 5. ábra. Prfrál jáékkagóra korcsoporonkén 300 E m l s 200 g y a k o r s a g Akcó Sraéga Kaland RPG Spor Auóvrsny Szmuláor Egyéb Kdvnc jakpus 6. ábra. A szabad flsorolás során mgjlöl prfrál jáékok A jáékosok movácós jllmző Annak a fldríésér, hogy a jáékosoka m moválja a számíógéps jáékok jászására, különböző moívumokra vonakozó kérdésk fogalmazunk mg (ld. a függlékbn). A 3. ábláza szmlél, hogy a kérdéskr ado válaszok, vagys a jáékosoka mováló ényzők szgnfkánsan váloznak annak függvényébn, hogy a jáékos mly koroszályba arozk. Tljsíménymovácó A mnél jobb ljsímény lérés és a sajá képsségk flmérés céljából a ksbb korcsoporba arozó jáékosok, a 10 alaak és a évsk, valamn kvésbé jllmzőn, d a évsk s a számíógéps jáékoka válaszják (r=-0,257**). Mnél dősbb a jáékos, annál kvésbé jlnkzk az összhasonlíás és a vrsngés gény (r=-0,078*). A kudarc mováló rj a flnő koroszály sén érvénysül, a 30 év fölök és a évsk jllmz, hogy makacsul ovább próbálkoznak kudarc sén (r=0,133**). Egy jáék krén blül a ponszám gyűjésénk a lhőség a ksbb koroszály, a 10 alaaka és a évsk moválja a lgnkább, nnk vszon csökkn a mováló haása a korban való 7

8 lőrhaladással (r=-0,119**). A 30 év flk vallják lgfőképp, hogy a ljsímény a jáékos képsségnk a függvény, d hasonlóképpn vélkdnk a évs jáékosok s. Haalommovácó A faalabb koroszály, a 10 év alaak és a évsk azok, akk szrk, ha a jáék lhővé sz a jáéklmk fl, lhőség szrn ökéls uralma (r=-0,200**). A jáékon blül lmk flhalmozásának a movácója, am ulajdonképpn magas ljsímény- és haalommovácóra ual, fokozaosan vszí haásából a korban való lőrhaladással, lgjllmzőbb a 10 év ala jáékosokra, d rőljsn mgnylvánul a évsk sén s (r=-0,129**). Szgnfkánsan a faalabb koroszályokra, a évskr jllmző az, hogy csak a sajá győzlmüknk örülnk (r=-0,257**). Az rányíás gényénk mováló rj sznén a korban való lőrhaladással csökkn. Társas movácó A évsk élvzk a lgjobban, ha csapaagkén dolgozhanak gy probléma mgoldása során, d hasonlóképpn vélkdnk a 10 év ala és a évs jáékosok s. (r=-0,184**). Lgnkább a évsk szrnk koopráln (r=-0,269**). Szgnfkánsan jobban szrnk más szmélykkl jászan a 10 év ala, a évs jáékosok, mn az dősbbk. Kíváncsság, xplorácó, ngrkrsés Az új mgszrzésénk és kpróbálásának movácója (új jáékok mgszrzés) a évs jáékosokra jllmző a lgnkább. A évs jáékosoka (az uóbbaka már ksbb mérékbn) moválja az új jáékok kpróbálása (r=-0,216**). Az új válozaok kpróbálásában a faalabb gnrácó érdkl, ponosabban a 10 év ala, és a évs jáékosok (r=-0,094**). A jáék álal flajánlo új szközök lhőség sznén a évsk próbálják k nagyobb valószínűséggl (r=-0,095**). Tljsíménymovácó Kruskal-Walls Sparman K a jobb χ 2 =12,661 p<0, * A kudarc lör a jáékkkdv χ 2 =20,573 p<0,001 p>0,05 Ponszám gyűjés χ 2 =16,039 p<0,01-0,119** Képsségől függ a ljsímény χ 2 =11,018 p<0,05 p>0,05 Sajá győzlmnk örül χ 2 =73,804 p<0,001-0,257** Szívósabb kudarc sén χ 2 =12,117 p<0,05 0,133** Haalommovácó Engdlmskdjnk! χ 2 =38,827 p<0,001-0,200** Flhalmoz χ 2 =23,406 p<0,001-0,129** Irányí χ 2 =18,996 p<0,01-0,109** Afflácó szükségl Csapaagkén χ 2 =21,391 p<0,001-0,184** Szr koopráln χ 2 =72,304 p<0,001-0,269** Másokkal jobban szr χ 2 =18,902 p<0,01-0,098** Khívás Új jáékok kpróbálása χ 2 =43,651 p<0,001-0,216** Új válozaok bszrzés χ 2 =32,404 p<0,001-0,094** Új lmk élvz χ 2 =41,175 p<0,001 p>0,05 Új szközök kpróbálása χ 2 =14,996 p<0,01-0,095** 2. ábláza. Movácós jllmzők korcsoporonkén (* a 0,05, ** pdg a 0,01 sznn szgnfkáns összfüggés jln) Nmk közö movácós- és prfrnca-különbségk Az rdménykbn mgjlnő különbségk nm bfolyásola a korcsoporhoz való hovaarozás. Az rdménykből kdrül, hogy a nők szgnfkánsan kvsbb jászanak hn számíógéps jáékkal, mn a férfak (Mann-Whny próba, p<0,005), míg más - nm számíógéps - jáékkal ölö dő llőlg nncs különbség a ké nm közö. A jáékkagórák rán prfrncá llőn a kövkző rdményr juounk: az akcó-, kaland-, szmuláor- és sporjáékoka szgnfkánsan a férfak kdvlk jobban, míg az RPG jáékoka a nők. Az rdményk a 4. áblázaban láhaók: 8

9 Mann-Whny H óraszám Z=-3,026 p<0,01 Akcó Z=-3,568 p<0,001 Kaland Z=-4,671 p<0,001 RPG Z=-2,698 p<0,01 Spor Z=-2,553 p<0,01 Szmuláor Z=-3,313 p<0,001 Csapaagkén Z=-2,448 p<0,01 Szr koopráln Z=-3,520 p<0,001 Sajá győzlmnk örül Z=-2,554 p<0,01 Új jáékok kpróbálása Z=-2,299 p<0,05 Új lmk élvz Z=-2,894 p<0,01 4. ábláza. Nmk közö movácós különbségk A áblázaból jól kvhő, hogy a férfak szgnfkánsan jobban szrnk csapaagkén dolgozn és koopráln, mn a nők, hasonlóképpn a khívás, az új jáékok mgszrzés, a válozaosság gény s szgnfkánsan khangsúlyozoabb a férf jáékosoknál. Movácós különbségk és sajáos jáékprfrncák a foglalkozás függvényébn A vzsgála szmélyk a foglalkozás knébn s csoporosíouk abból a célból, hogy llnőrzhssük az slgsn mgjlnő ndncáka nnk a válozónak a függvényébn s. A kövkző rdményk kapuk: az auóvrsny jáékoka a dákok kdvlk a lgjobban, szgnfkánsan különböznk bbn a knbn a már dolgozó jáékosokól (KW, p<0,001). Lhségs, hogy z a prfrnca élkor sajáossággal magyarázhaó nkább, hszn faalabb korban még jobban vonzza a jáékosoka az gyszrű, nkább csak rakcókészség génylő jáék. Ellnbn a szmuláor jáékoka azok a már dolgozó jáékosok kdvlk lsősorban, akk munkája nm gényl közvln konakus más szméllyl (KW, p<0,001). Például főlg olyan foglalkozású szmélykr gaz z, mn műszrész, rsauráor, üvgszobrász, programozó mérnök, kardochnkus, gépkocsvző, aomfzkus, sb., akkr jllmző, hogy álalában műszrkkl, gépkkl dolgoznak. Koopráln és csapaagkén dolgozn szgnfkánsan a dákok szrnk lgjobban (KW mndké sbn, p<0,001). Az új jáékok és a jáékban mgjlnő új lmk rán érdklődés sznén szgnfkáns módon a dákokra jllmző a már dolgozó jáékosokhoz vszonyíva (KW mndké sbn, p<0,001). A jáékba való bvonódás, blélés a dákok sén a lgkhangsúlyozoabb (KW, p<0,01). Az rdményk az 5. ábláza foglalja össz. Kruskal-Walls Auóvrsny 25,827 p<0,001 Szmuláor 11,095 p<0,001 Mulplayr 24,795 p<0,001 Csapaag 25,039 p<0,001 Szr kooprán 41,180 p<0,001 Új jáékok kpróbálása 23,569 p<0,001 Új lmk élvz 28,053 p<0,001 Tudja, hogy csak jáék 14,625 p<0,01 5. ábláza. Prfrnca és movácós különbségk a foglalkozás knébn A számíógéps jáékba való blélés és nvolválódás A kapo rdményk az muaják, hogy mnél öbb jászk hn a jáékos számíógéps jáékkal, annál jobban blél magá a jáékba (r=-0,141**). Az ok-okoza összfüggés knv azonban valószínűlg nnk nkább a fordíoja gaz: mnél jobban lkö gy jáék, annál öbb dő öl azuán vl. Hasonlóképpn, összfüggés van a jáékkal ölö h óraszám és a valóságra való áállás flxblása közö. Mnél öbb jászk valak hn, annál nhzbbn áll á a valóságra (r=-0,080*). A jáékosok ralásérzék és a jáékba való blélés mélység rősn szgnfkáns válozás mua a korban való lőrhaladással. Mnél dősbb jáékosról van szó, annál khangsúlyozoabb ralásérzék állapíhaunk mg. A fgylmnk a jáékról a valós dolgokra való áválása az dősbb koroszálynak könnybb, mn a faalabb jáékosoknak (r=0,098**), és ugyancsak ők azok, akk soha nm évszk szm 9

10 lől, hogy "csak jáékról van szó" (r=0,158**). Az alább grafkonok szmlélk a hn lölö jáékdő és a kor összfüggésé a blélés és bvonódás mérékévl. Sparman * Kruskal-Walls p< ,6 H j a k d o 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 gyalalan nm nm udom ljsn gn ksmrkbn gn nagymrkbn gn csak jak 7. ábra. H jáékdő és az nvolválódás mérék közö összfüggés Magyaráza a függőlgs nglyn lévő skálaérékkhz: 1: 5 óránál kvsbb, 2: 5-10 óra, 3: óra, 4: óra, 5: öbb mn 40 óra A aralomlmzés során kapo rdményk bmuaása Arra a kérdésr, hogy mér szrnk öbbször véggjászan gy jáéko, a jáékosok szabad szövgs mgfogalmazásban válaszolhaak. 843 szmélyből 667 ado rr válasz, azaz a mna 79%-a. A válaszok aralomlmzésénk rdménykén a kövkző válaszkagóráka azonosíouk: 2. Mr jó, érdks a jáék, zgalmas, kkapcsolódás, szórakozás, phnés jln számára 223 mlíés 5. Új dolgok flfdzés, új dolgokkal, mglpéskkl alálkozk, részlk mgsmrés 117 mlíés 4. Többfél véggjászás/mgoldás, öbbfél bfjzés, véllnszrű sményk (válozaosság) 104 mlíés 8. Jobb rdmény, öbb pono érh l, gyr ökélsbbn/gyorsabban udja véggjászan, nagyobb run szrz, már udja, hogy kll véggjászan (ljsímény) 66 mlíés 0. Nm szr öbbször véggjászan a jáékoka 53 mlíés 6. Új sraégáka, új dolgoka lh kpróbáln, részlk kapaszalása (vékny kísérlzés) 38 mlíés 1. A jáékól függ, csak ha nagyon jó a jáék, akkor jássza újra végg 30 mlíés 7. Egyr magasabb nhézség sznn jássza végg, új khívások (khívás) 20 mlíés élvzm, annyra jó, mgunhaalan lh, hogy valam olya s flfdzk bnn, am lőzőlg khagyam, vagy nm vm észr. snkén öbb mgoldása van, zálal más a végkfjl s! még jobban akarom mgcsnáln, mn lőzőlg másodjára unom rj fnomságoka, sraégáka lh kpróbáln csak akkor, ha nagyon jó vol/nagyon sz gyr nagyobb nhézség fokon gyr jobban fjlődöm 3. Régn jászo vl, flfrssí az élményk 16 mlíés ha már rég nm jászoam vl, a jobb jáékok újra és újra lkönk 5. ábláza. A szabadszövgs mgfogalmazás alapján alkoo válaszkagórák és mlíés számuk 10

11 Ebbn a áblázaban láhaó, hogy mlyk kagórában adák a lgöbb válasz a jáékosok. A 8. ábra az szmlél, hogy a válaszadók hány százaléka ndokola az llő kagórába arozó válasszal az smél újrajászás ,4% ,9 15,6% 9,9 0 0,0 4,5 1,0 2,0 2,4 3,0 4,0 5,0 5,7 6,0 3,0 7,0 8,0 Sd. Dv = 2,27 Man = 3,6 N = 667,00 Tobbszor vggjaszas 8. ábra. Az újrajászások ndoka A válaszkagórák gyakorság loszlásá knv az aláluk, hogy a jáékosok jlnős részé a kövkző jáék ada lhőségk moválják az smél véggjászásra: - érdks a jáék, jó a hangulaa, a örén; zgalmas, kkapcsolódás, szórakozás, phnés jln a jáékos számára, valamn ksbb, d jlnős mérékbn: - lhővé sz a flfdzés, új, smrln dolgokkal való alálkozás, mglpéssl szolgál sok sbn, - válozaos véggjászás, bfjzés mgoldásoka kínál. MEGBESZÉLÉS Az rdményk érlmzés kfjzn a PC Dom onln magazn láogaó körér vonakozk, és nm knhő álalánosíhaónak a számíógéps jáékokkal jászó szmélyk ljs populácójára. Mér ölnk lyn sok dő jáékkal? Bár az rdményk az ényszrűsík, hogy a PC Dom onln magazn láogaó közül hn számíógéps jáékkal a 10 év ala gyrkk jászanak a lgöbb, mégs mvl ők mndössz 0,7%-á szk k a vzsgála mnának érlmzésünkbn nkább a évs koroszályra fókuszálunk. Faal jáékosank jllmzésér még sor krül a ovábbakban, a Sárkányfészk láogaó álal ado válaszok alapján. Flvődk a kérdés, hogy a kövkző, lgöbb jászó koroszály m vzérl a számíógéps jáék prfrálására. Válaszunk fléls jllgű. Ebbn a koroszályban a srdülőkor zavarok kövkzébn fllépő krízss dőszakok ma vonzó lh a Blos álal auoplaszkus mlőnk nvz sablabb, zár környz (Mönks alapján, 1998), amly - a számíógéps jáékok sajáos vlága folyán - nm szmbsí zavar klő hlyzkkl. A szmély lérhoz gy auonóm ársas alakzao, amlybn gy zavaralanabb áalakulás folyama zajlk l: a részvvők önmaguka a ársas környz válozalanul hagyásával alakíhaják. Ez a mlő akkor működk jól, ha bnn mgörénk a raláslv gyökrs fladása, és ugyanakkor az én adapív működésnk zömé - sajnos - érnlnül hagyja. A ralással való részlgs szakíás ugyanaz a mnha kr rm mg a szmély számára, mn a ms és a jáék vlága a ksgyrmkk számára. A számíógéps jáék a válozás, a szrposzások révén lhővé ndula lvzésn á van haással rr a korcsoporra (Ho és L 2001). 11

12 Flhőn a évsk ngrgazdagabbak jáékoka génylnk, mn a faalabbak, mvl z a koroszály khgyz ngrkrső fjlődés korában van, és z a számíógéps jáékok valód kockázaól mnsn klégík (Col és Col, 1997). A számíógéps jáékok számukra hozzáférhőbbk, mn a faalabbak számára, már az skola környzből s kndulva, d gyakrabban láogaják a jáékrmk s, mn a öbb korcsopor. Hogyan alakulnak a jáék-prfrncák? Az akcójáék az dősbb koroszály jáéka: flélzhő, hogy a sraéga gondolkodásmód kfnomulságának köszönhőn nmcsak dsrukív lhőségk fdznk fl az akcójáékokban, hanm élvzk a mnél rafnálabb, kfnomulabb szabályrndszr használaából rdő lőnyszrzés. Az auóvrsny a évs koroszálynál népszrű, ngrgazdagsága, dnamkája jól klégí a moblással és a szélsőségs hlyzk krsésévl jllmzhő srdülő koroszály mozgás- és sbsséggényé. A évsk prfrál jáéka a kalandjáék, am szn gynérékű a khívással, a kuaással és flfdzéssl, a válozó körülményk közö mgmérés lhőségévl. Ennk a koroszálynak éppn z az gény. Az RPG jáékok kdvlség fokozaosan csökkn a korban való lőrhaladás során. A faalabb gnrácó kdvl lgnkább z a ípusú jáéko, mly a különböző szrpk ljászásának a lhőségévl az "olyan, mnha" kr rm mg a funkcógyakorlásra. Nm vélln, hogy éppn rr a koroszályra jllmző a szrpjászás, am gyébkén más jáékokban s gyakran mgjlnk. Az RPG lhőség ad a különböző szrpk kpróbálásához; a valód szrpjáék számíógépr alkalmazo formája z. A sporjáékok rán prfrnca lgalábbs az dősbb koroszály sén flélzhőn zn jáékok kompnzaorkus jllgévl magyarázhaó. Hogyan érlmzhők a movácós különbségk? Flélzhő, hogy a faal koroszály sén azér nylvánul mg lyn rőljsn a ljsímény és haalommovácó, mr bbn a korban a ponszám (pl. az skola érdmjgy), a árgy brok a ljsímény lgvdnsbb ükrözőj. Ők még kvésbé éréklk a jáék álal flajánlo lassúbb, hosszabb dő ala lérhő, azonnal nm láhaó rdményk (Adams, 2002). Gondolkodásuka a konkré rprznácó jllmz, hhz pdg a közvlnül láhaó rdményk llnk. Azonnal vsszajlzésr van szükségük, önmagukban még nm éréklk a jáék különböző lfolyásának lhőségből fakadó érdks fordulaoka. Nm próbálkoznak, nm "spkulálnak", hanm mnél hamarabb ponoka gyűjnk, jáéklmk halmoznak. Sznén z a koroszály az, amly lgérzéknybbn ragál a kudarcokra, és ljsíményükről az gydül vsszajlzés módnak a győzlm, vagy a vszség knk. Mvl még nncsnk az lvonakozaás génylő sraéga gondolkodás sznjén, akkor érzk a győzlmr lgsélysbbnk maguka, ha ők rányíhaják az sményk, és nm kll más jáékos (számíógéps, vagy valós) gondolamné ávnnük (Brnah és Solymos 1997). A ársas movácó, a kooprálás, a csapaagkén való részvél gény a évs koroszályra jllmző lgnkább. A ársaság szrp bbn a koroszályban öl b a lgfonosabb funkcó; nm csak ökéls mlőj a gyrkkor, szabályalkoó jáékoknak, d a szélsőségs, sokszor lrugaszkodonak űnő srdülőkor magaarásmódok bzonságos, lfogadó és mérvadó rfrncacsoporja (Colwll és Payn, 2000). A khívás, xplorácó moívuma a faalabb korcsoporokra jllmző: ksskolás korban a lgérdklődőbbk a gyrkk, a számíógéppl végzhő véknységk plusz a jáék álal nyújo fanaszkum gyüvév s kválja az érdklődés, a évsk pdg a lgakívabb ngrkrsés pródusban vannak. Hogyan érlmzhők a nmbl különbségk? A PC Dom onln magazn férf láogaó a számíógéps jáékok közül a nagyobb khívás, a vrsngés, a mgmérés bvonó jáékoka válaszják, llnébn a nő jáékosokkal (Pasg és Lwn, 1999). Ha pdg gény vagy lhőség adódk a kooprácós jáékmódra, könnybbn válaszják z a lhőség, szmbn a magazn nő láogaóval. Vagy slg a nő jáékosok kvésbé smrk a kooprácós jáékmódoka? M a hlyz a bléléssl? Fjlődés sajáosság z, hszn a gyrkk mélybbn blélk maguka bármlyn jáékba, számukra komoly funkcógyakorlás jln, míg a flnőknk fjlbb a ralásérzékük, és ksbb a jlnőség s a jáéknak: mndössz a szórakozás, phnés gy szközé jln. A flnő jáékosok rndlkznk azon gondolkodás képsséggl, hogy gy folyamao lépéskr bonanak és áfordíanak. Mvl azonban rr az áfordíásra már képsk, az s flsmrk, hogy az összs lgondolhaó smény közül csak néhány valósíhaó mg az ado körülményk közö, és z nm csak 12

13 mghaározza a lhségs kmnlk, d szűkí s azok számá. Ez az gyk magyarázaa annak, hogy a flnők mér nm nvolválódnak annyra a jáékban, mn a faalabb gnrácó, főképp azokhoz vszonyíva, akk nncsnk még a formáls művl gondolkodás szakaszában. A lhségsnk z a faja észllés bzonyos mérékg mghaározza a ralásérzék lvszésénk korláa (Calvr és Tan, 1996). Trmészsn érlmzésünkből ljsn hányzk az ndvduáls különbségk szmélységpszchológa prspkívája. Az nrjú során nyr nformácók bmuaása Blélés és valóságól való lfordulás Az nrjúalanyok álal mondoakból kragaduk azoka a spcfkus jáékvonásoka, mlyk kválják, lősgík a bvonódás. Az alábbakban a szmélyk lggyakorbb kjlnés dézzük, kommnár nélkül: - A jáékkörnyzn kívül s gondolkodk a nhzbb fladaok mgoldásán - 5 mlíés. - Olyan küldéskbn vh rész, mlykr a valóság nm ad lhőség; lhőség adódk arra, hogy a jáékos sajá csapao rányíhasson, sraégá dolgozzon k, és mgvívjon gy örénlm jlnőségű harco, vagy hős hajson végr - 5 mlíés. - Igény van az gyr valósághűbb jáékokra - 4 mlíés. - A nm számíógéps jáékba (pl. Rzkó) azér nm él bl magá annyra, mr az szgénybb vzuáls élmény bzosí, mn a számíógéps jáék, ahol nm kll különösbbn a képzlér hagyakozna. (pl. Shogun: Toal War) - 4 mlíés. - Lhőség adódk gy-gy jáék sén bzonyos készségk, képsségk fjlszés s (pl. Arfx Dogfghr) - 4 mlíés. - A mnés funkcó gyk háránya: mgzavarja a jáékos nvolválódásá - 3 mlíés. - Egy jáék jó hangulaa moválja az újrajászására a jáékos, zálal a jáék az újabb jáékokkal szmbn még prfrncáls lőny s élvzh - 3 mlíés. - A hosszú szálon fuó sménysor kdvl a jáékos, így jobban bvonódk a jáékba - 3 mlíés. - Akkor udja jobban bléln magá a mulplayr jáékba, ha a baráaval jászk, hszn smr az llnflk képsség - 3 mlíés. - A jáékos a bfjzés uán hányérz érz, képsség még jobban k szrné aknázn, mn amnnyr lhőség vol rr a jáék során - 3 mlíés. - A jáékosok szívsn válaszanak olyan jáéko, mly valós örén, örénlm háérrl rndlkzk: vol olyan jáékos, ak a jáékon krszül smr mg gy ország örénlmé és kulúrájá (pl. Shogun: Toal War japán kulúra) - 3 mlíés. Agrsszó a számíógéps jáékosoknál A sznzoros ngrkrsés mérő kérdőív nm muao kmlkdő érékk az nrjúalanyok sén (a nyolcból mndössz ké szmélynk vol 29 és 30 az SSS-érék). Álalában alacsonyan ponozák az rőszakos jáékoka (csak ké szmély ado 4-s és 5-ös ponszámoka a jáékoknak). A magas SSS ponszám és a jáékok éréklés közö nm muakozo összfüggés. ÖSSZEGZÉS Vzsgálaakból kdrül, hogy a számíógéps jáék sajáos rprznácós közgkén énylg jó maforája lh a jáékos fanázavlágának. Az nrjúalanyok álal s mgfogalmazo nrakvás, a folyamaos, sokszor még a jáékkörnyzn kívülr s krjdő problémamgoldás, a konflkus mgoldásának a lhőség bzonságos környzbn valósul mg, kockáza nélkül. A közvln, érhő és könnyn érlmzhő vsszajlzés lhőségén kívül - am a faalabb jáékosok génykén jlnkzk - a végrhajás mód varálásának, a vsszaérésnk, a válozaásnak, az dődmnzó áéréklésénk a lhőség s fnnáll. (A kndulóponhoz való vsszaérés lhőség ad a örén más válozaának a véggjászására.) A khívás, a jobbnak lnn, flfdzn, harcoln, kpróbáln érzés kompnzálódha a rm vruáls vlágban, és a apaszala szrn zn a lhőségn úl különlgs vonzrő jln az újszrű jáékmód s (Krmr,1999). Egy olyan új jáékközg z, amly önmagában s khívás. És mndz gy hlyn, gy auoplaszkus közgbn. Ez az lőny háránnyá s válha: korunk moorzál ársadalmában a faalok mozgás gényénk klégíésér a chnka cvlzácó gyakran csak vruáls lhőség ad (pl. moz, számíógéps jáékok, sb.). Jllgzsségük abban rjlk, hogy mközbn - lászólag klégík a faalok mozgásgényé - z sajáosan ldgnül formában szk, a számíógép lő ülv a szmély úgy ju l az nnzív mozgás 13

14 llúzójához, hogy önmaga passzív fogyaszó marad. Mgnyugaóan hangzk azonban, hogy a különböző flmérésk szrn a számíógéps jáékok jáékosanak mndmll mégs szűkül b a ársas r, azok vonzódnak hhz a passzív környzhz, akk a számíógéps jáékok mgjlnéség sm vk rész akívan a "kn valóságban". Egy olyan khívás jlnő kérdés s mgfogalmazódo a szakrodalomban, hogy nm gy új szmélységípussal állunk- szmbn, amly gy módosul, másfaja movácós, rprznácós lváráskonfgurácó jllmz, és a hagyományos érlmzésk mg sm fllnk már a számíógéps jáékosok anulmányozásából származó ényknk? A anulmány lsődlgs mgközlíésbn a PC Dom onln magazn láogaó köré alkoó számíógéps jáékosok mnájának a profljá, jáékprfrncájá és jáékszokása érképz fl. Tovább smél flmérésk rvzünk, mlyk alapján mg szrnénk ragadn gy álalános, d jól körülírhaó ndncá az onln magazn láogaónak a prfrncá, szokása llőn. Ebből kndulva közlínénk rá olyan pszchológa szmponok alapján flv kérdésk mgválaszolására, mlykből lszűrhők a számíógéps jáékosok szokásahoz llszkdő dsgn-javaslaok. Nyo kérdésk a kuaás folyaásához: Mlyn gyéb sajáossággal rndlkznk a különböző koroszályok jáékosa? Hogyan, mlyn módszrk válasz a jáékrvzés a jáékosok mghódíására? Kk azok, akk fogékonyak a különböző rvzés fanaszkumokra? Hogyan lh gyénspcfkusabbá hő jáékoka gyáran? Kk válnak "függő" jáékosokká? Lézk-, és ha gn, hogyan jllmzhő z az újfaja, kalakulóban lvő szmélységípus? FELHASZNÁLT IRODALOM ADAMS, E. (2002): Balancng Gams and Posv Fdback. Gamasura. San Francsco: Gama Nwork Publshr BERKOWITZ, L. (1984): Som ffcs of houghs on an- and prosocal nflunc of mda vns: a cognv noassocaons analyss, Psychologcal Bulln, 95, BERNATH LÁSZLÓ, SOLYMOSI KATALIN (1997): Fjlődéslélkan olvasókönyv. Tra Kadó. Budaps CALVERT, S.L., TAN, S.L. (1996). Impac of vrual raly on young aduls' physologcal arousal and aggrssv houghs: Inracon vrsus obsrvaon. In: P.M. Grnfld and R.R. Cockng (Eds). Inracng wh vdo. Norwood, N.J.: Ablx COLE M., COLE, S. (1997): Fjlődéslélkan. Osrs Kadó, Budaps COLWELL, J., PAYNE, J (2000): Ngav corrlas of compur gam play n adolscns. Brsh Journal of Psychology, 91, CRAWFORD, C. & PEABODY, S. (1997): Th Ar of Compur Gam Dsgn. hp://www.gocs.com/slconvally/foohlls/3761/covrpag.hml HO, S. M. Y., LEE T. M. C. (2001): Compur Usag and `s rlaonshp wh adolscn lfsyl n Hong Kong. Journal of Adolscn Halh, 29, 4, HOPSON J. (2001): Bhavoral Gam Dsgn. Gamasura. San Francsco: Gama Nwork Publshr. KOCSIS KLÁRA, NÉMETH M. ZSUZSA (2002): Engdd l magad! Gondolkodom, há jászom. hp://www.cgn.hu/cv/0105/cv170_177.hm KREIMEIER, B. (1999): Kllng Gams: A Look A Grman Vdogam Lgslaon. Gamasura. San Francsco: Gama Nwork Publshr. KULCSÁR ZSUZSA (1983): Sznzoros élménykrsés. Bológa korláok és mplkácók a pszchára sérüléknységről. Pszchológa, 3, 1, MÉRŐ LÁSZLÓ (2001) hp://www.hk.hu/ndx.php?lap=171&rova=12&ckk=10516 (mgjln , olvaso ). MITYÓK VIKTOR, SÉRA LÁSZLÓ (2001): Vdo- és számíógéps jáékok, lvízónézés és agrsszvás. Alkalmazo Pszchológa, III évfolyam, 2. szám, MÖNKS, F. J., KNOERS, A. M. (1998): Fjlődéslélkan. Pdagóga Pszchológa I. F Imag. Budaps PASIG, D., LEWIN, H. (1999): Gndr nrs dffrncs wh mulmda larnng nrfacs. Compurs n Human Bhavor, 15, 2, RAYBOURN E. M. (1997): Compur Gam Dsgn: Nw Drcons for Inrculural Smulaon Gam Dsgnr. Dvlopmns n Busnss Smulaon and Exprnal Exrcss, vol

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

A hőmérsékleti sugárzás

A hőmérsékleti sugárzás A hőmérséklt sugárzás (Dr. Parpás Béla lőadása alapján ljgyzték a Mskolc gytm harmadévs nformatkus hallgató) Alapjlnségk Mndnnap tapasztalat, hogy a mlgíttt tstk hősugárzást (nfravörös sugárzást) bocsátanak

Részletesebben

Elorejelzés (predikció vagy extrapoláció) Adatpótlás (interpoláció)

Elorejelzés (predikció vagy extrapoláció) Adatpótlás (interpoláció) lorjlzés (prdikció vagy xrapoláció) Adapólás (inrpoláció) kompozíciós vagy drminiszikus modllk. A rndfüggvény A ciklikus haás A szzonális haás A zaj (hibaag) 3-3 4 5 6 7 8 9 Az idõsor 3 - - - 3 4 5 6 7

Részletesebben

A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATOT KÉSZÍTETTE:

A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATOT KÉSZÍTETTE: b é k é sm gy r ül f j l s z é s i p r ogr a mj a2 0 1 42 0 2 0 r ül i ha á s v i z s gá l a á r s a da l mi, ga z da s á gi l mz é s El f o g a d aabé k é sm g y i Ön k o r má n y z a Kö z g y ű l é s

Részletesebben

Vezetéki termikus védelmi funkció

Vezetéki termikus védelmi funkció Budaps, 011. április Bvzés A vzéki rmikus védlmi fukció alapvő a hárm miavélz fázisáram méri. Kiszámlja az ffkív érékk, és a hőmérsékl számíásá a fázisáramk ffkív érékér alapzza. A hőmérséklszámíás a rmikus

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja 2009. Kézí: Bnkő C. Gyuláné BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Kézí: Bnkő C. Gyuláné igazgaó A minőégirányíái munkacopor közrműködéévl

Részletesebben

Együttdolgozó acél-beton öszvérhídszerkezetek

Együttdolgozó acél-beton öszvérhídszerkezetek Együdolgoó aél-bon ösvérhídsrkk Dr. Köllő Gábor a műsaki udomány dokora Kolosvári űsaki Egym Bvés uóbbi évidkbn a ösvérsrkk gyr nagyobb mérékbn alkalmaák. Sok fjl orságban a újonnan épül hidak nagyrés

Részletesebben

Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése

Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése Szdi Tudományym Gazdasáudományi Ka Közazdasáani Dokoi Iskola Nay Bndk Az opimális szabadalmak lmélénk maaaásazdasáani és nmzközi közazdasái kijszés Dokoi ékzés Témavzők: Pof. D. Hámoi Balázs CSc Eymi aná

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

Rack energiaellátás redundancia lehetőségeinek összehasonlítása rendelkezésre állás alapján

Rack energiaellátás redundancia lehetőségeinek összehasonlítása rendelkezésre állás alapján Rac nrgialláás rdundancia lhőségin összhasnlíása rndlzésr állás alapján 48. anulmány Ellnőrzés 1 Íra: Vicr Avlar > Összfglaló Áapcsló és a ésíns báplálása az infrmaiai brndzésn az IT rndszr rndlzésr állásána

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

VILLAMOSSÁGTAN. Szerzők: Haluska János (11. fejezet) Kővári Attila (1-10 fejezetek)

VILLAMOSSÁGTAN. Szerzők: Haluska János (11. fejezet) Kővári Attila (1-10 fejezetek) VAMOSSÁGAN Szrzők: Halska János (. fjz) Kővári Aila (- fjzk) aralomjgyzék Elkroszaikai alapfogalmak, lkromos mző... 5. Elkroszaika, ölés... 5. Elkromos mző, érrősség... 5.3 olomb örvény... 6.4 Prmiiviás,

Részletesebben

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak 1. Hálózi olymok Diníció: Lgyn G = (V, E) gy irányío grá, mlynk minn (u, v) élén o gy nmngív c(u, v) kpciá. A gránk kiünjük ké ponjá: z rmlő é ogyzó. Ekkor (G; c; ; ) négy hálóznk nvzzük. Szmléléképpn

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Az önkormányzati és trültfjlsztési minisztr../2008. (..) ÖTM rndlt a katasztrófavédlmi szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

Aktualitások és trendek a személyes információszervezés (PIM) világából

Aktualitások és trendek a személyes információszervezés (PIM) világából Nagy Gyula Akualások és ndk a szmélys nomácószvzés (PI) vlágából A TT 2010-s dcmb számában mgjln gy összoglaló anulmány a szmélys nomácószvzésől, amly a maga nmébn hánypóló vol, hszn lő magya nylvn még

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága. elektronikus MŰSZAKI FÜZETEK I.

Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága. elektronikus MŰSZAKI FÜZETEK I. Magya udánys Akadéa Dbcn ül Bzsága Dbcn Akadéa Bzság Műszak Szakbzsága lknkus MŰSZAKI FÜZEEK I. Dbcn 5 Kalá Fnc KÖZPONI FŰÉSI RENDSZEREK ILLESZÉSE FELÚJÍO ÉPÜLEEK MEGVÁLOZO ENERGEIKAI IGÉNYEIHEZ A anulány

Részletesebben

Intuitív ADT és ADS szint:

Intuitív ADT és ADS szint: A zkvcál adazkz olya dz pá amlyél az R lácó azív lzája lj dzé lácó. zkvcál adazkzb az gy adalmk gymá uá hlyzkdk l, va gy logka odjük. Az adaok közö gy-gy jllgű a kapcola: md adalm cak gy hlyől éhő

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

A cikloisív alakú felületi egyenetlenség adatai közötti összefüggésekről

A cikloisív alakú felületi egyenetlenség adatai közötti összefüggésekről Bvés A cikloisív alakú lüli gynlnség adaai kööi össüggéskről A aipari orgácsoláslméli képlk lvés során öbb okból is kölíéskkl élünk Flvődh a kérdés, hogy a kölíéskől mns, a gyakorlaban sin sosm lőálló

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Villamosságtan példatár 1.4 verzió A példatár hibáit a. email címeken szíveskedjen mindenki jelenteni!

Villamosságtan példatár 1.4 verzió A példatár hibáit a. email címeken szíveskedjen mindenki jelenteni! Vszrémi Egym Auomaizálás anszék Villamosságan éldaár. vrzió A éldaár hibái a nova@axl.hu ohrola@vn.hu mail címkn szívskdn mindnki lnni! Villanyan éldaár Bvzés: A Villamosságan éldaár a Vszrémi Egymn okao

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

25 év. Visszaemlékezések a Gazdasági Versenyhivatal elmúlt 25 évéről INTERJÚKÖTET 2015

25 év. Visszaemlékezések a Gazdasági Versenyhivatal elmúlt 25 évéről INTERJÚKÖTET 2015 25 év 25 cikk Visszamlékzésk a Gazdasági Vsnyhivaal lmúl 25 évéől INTERJÚKÖTET 2015 25 év 25 cikk Visszamlékzésk a Gazdasági Vsnyhivaal lmúl 25 évéől z injúkö a Gazdasági Vsnyhivaal mgalapíása óa ll 25

Részletesebben

3. KISFESZÜLTSÉGŰ VEZETÉKEK MÉRETEZÉSE

3. KISFESZÜLTSÉGŰ VEZETÉKEK MÉRETEZÉSE Vamos műk KSFESZÜLTSÉGŰ VEZETÉKEK MÉRETEZÉSE ksfszütségű áózatok fadata a fogyasztók amos nrgáa aó átása ztékk fontos fadatának átásában fontos szrp an az nrgaszogátatás mnőségét, bztonságát és gazdaságosságát

Részletesebben

Volt-e likviditási válság?

Volt-e likviditási válság? KÜLÖNSZÁM 69 VÁRADI KATA 1 Vol-e lkvdás válság? Volalás és lkvdás kapcsolaának vzsgálaa Széleskörűen aláámaszo, emprkus ény, hogy önmagában a nagyobb volalás csökken a pac lkvdásá, vagys válozékonyabb

Részletesebben

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE. A mérés élja A mérés fladat égyzt krsztmtsztű satorába bépíttt, az áramlás ráyára mrőlgs szmmtratglyű, külöböző átmérőjű hgrkr ható ( x, y ) rő

Részletesebben

Innovatív eszközök Német precizitás

Innovatív eszközök Német precizitás Innovaív szközök Ném pciziás A ökéls csavahúzó Kaffom Plus o Azonosíó jlölésk a makolaon Kaffom Plus makola Lasip png Haszög guulásgáló y u u a i y i Ühő vég o Png végigfuása a makolaban is 10.000 V Bépí

Részletesebben

Bojtár-Gáspár: A végeselemmódszer matematikai alapjai

Bojtár-Gáspár: A végeselemmódszer matematikai alapjai Bojtár Imr Gáspár Zsolt A végslmmódszr matmatka alapja Elktronkusan ltölthtő lőadásvázlat építőmérnök hallgatók számára. http://www.pto.bm.hu/m/htdocs/oktatas/oktatas.php Kadó: BME Tartószrkztk Mchankája

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme.

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme. DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapst, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@rg.bm.hu Tl: 1/463 40 22 www.rg.bm.hu A KIVÁLASZTÁS ÉS A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG PSZICHOLÓGIÁJA II. Az lızı

Részletesebben

HAVRAN DÁNIEL. Pénzgazdálkodási szokások hatása a működőtőkére. A Magyar Posta példája

HAVRAN DÁNIEL. Pénzgazdálkodási szokások hatása a működőtőkére. A Magyar Posta példája HAVRAN DÁNIEL Pénzgazdálkodás szokások haása a működőőkére. A Magyar Posa példája A hálózaos parágakban, ahogy a posa szolgálaásoknál s, a forgalomban lévő készpénz nagyméreű működőőké jelenhe. A Magyar

Részletesebben

Wroclawban jártak Iskolai Együttműködés Program keretében utazhattak

Wroclawban jártak Iskolai Együttműködés Program keretében utazhattak Aapíva: 2006 ban VI. évfoyam 5. szám 51. 2011. novmbr dcmbr mgjnik kéhavona Tájékozaó Sok bado páyáza, mos is jó jönn a ámogaás 2 Könyári karácsony A kézművs fogakozáson ajó és aszadíszk is készük 3 Wrocawban

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Bohr úgy oldotta meg a kérdést, hogy új posztulátumokat vezetett be:

Bohr úgy oldotta meg a kérdést, hogy új posztulátumokat vezetett be: . FEJEZET Korai vanummcania.1. A Bor moll Rurfor ísérli nyomán világossá vál, ogy az aom oziív ölés gy nagyon is érfogaban, az aommagban ll lgyn bsűrív. A bolygómoll szrin zn oziív aommag örül ringn az

Részletesebben

Utófeszített vasbeton lemezek

Utófeszített vasbeton lemezek Utófszíttt vasbton lmzk Pannon Fryssint Kft. 1117 udapst, udafoki út 111. Tl.: + 36 1 279 03 58 - Fax: + 36 1 209 15 10 www.fryssint.com 2008. dcmbr Utófszíttt vasbton lmzk z utófszíttt szrkztk alkalmazása,

Részletesebben

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő A 10/007 (II. 7.) SzMM rndlttl módosított 1/006 (II. 17.) OM rndlt Országos Képzési Jgyzékről és az Országos Képzési Jgyzékb történő flvétl és törlés ljárási rndjéről alapján. Szakképsítés, szakképsítés-lágazás,

Részletesebben

A piaci egyensúly és stabilitása

A piaci egyensúly és stabilitása 1 A iaci gynsúly és sailiása Dr. Myr Dimar BME Közgazdaságan Tanszék dmyr@lucifr.kg.m.hu A Marshall-krsz Krsl, krsli függvény, krsli gör Kínála, kínálai függvény, kínálai gör Marshall-krsz 2 A Marshall-krsz

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára ÚJ FELADATLAP 2007. ruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évolymosok számár 2007. ruár 1. 14:00 ór ÚJ FELADATLAPI NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és

Részletesebben

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Okaás segédle Hegesze szerkezeek kölségszámíása a Léesímények acélszerkezee árgy hallgaónak Dr. Járma Károly Mskolc Egyeem 013 1 Kölségszámíás Az opmálás első sádumában és alkalmazásakor álalában a ömeg,

Részletesebben

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004ályázai rojk krébn Taralomfjlszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343 Házi ladatok mgoldása 0. nov.. HF. Elmzz az ( ) = üggvényt (értlmzési tartomány, olytonosság, határérték az értlmzési tartomány véginél és a szakadási pontokban, zérushly, y-tnglymtszt, monotonitás, lokális

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Bazaltszövettel erősített polimer mátrixú kompozitok fejlesztése

Bazaltszövettel erősített polimer mátrixú kompozitok fejlesztése Budapsi Műszaki és Gazdaságudmányi Egym Gépészmérnöki Kar Plimrchnika Tanszék Bazalszövl rősí plimr márixú kmpzik fjlszés PhD érkzés Készí: Tamás Pér klvls gépészmérnök Témavző: Dr. Czigány Tibr gymi anár

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

Operatív döntéstámogatás módszerei

Operatív döntéstámogatás módszerei ..4. MSKOLC YM azaságtuomáyi Kar Üzlti formációgazálkoási és Mószrtai tézt Számvitl tézti aszék Opratív ötéstámogatás mószri Dr. Musiszki Zoltá Opratív ötéstámogatás mószri Statisztikai, matmatikai mószrk

Részletesebben

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel Rácsos arók párhuzamos övekkel Azér, hog a sabiliási eléelek haásá megvizsgáljuk, eg egszerű síkbeli, saikailag haározo, K- rácsozású aró vizsgálunk párhuzamos övekkel és hézagos csomóponokkal A rúdelemek

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek)

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek) 1. AZ MI FOGALMA I. Bvztés 1956 nyár. Darthmouth Collg-i konfrncia Kzdti cél: Az mbri gondolkodás számítógép sgítségévl történő rprodukálása. Grgorics Tibor Bvztés a mstrségs intllignciába 1 Grgorics Tibor

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági rülfjlszés Szomhly 86-87.sz. főuk lkrülőj mll Némh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhly Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség ponj, lgjlnõs ngyváros. Egynlő ávolságr Bécsől és Grzól nyio hárokkl

Részletesebben

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1-

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1- 1 Módosítások: Budapst Főváros Trézváros Önkormányzat Képvislő-tstülténk 34/1996. (XII. 16.) rndlt az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőink lakbértámogatásáról a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006.

Részletesebben

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel Cikória szárítástchnikai tulajdonságainak vizsgálata modllkísérlttl Kacz Károly Stépán Zsolt Kovács Attila Józsf Nményi Miklós Nyugat-Magyarországi Egytm Mzőgazdaság- és Éllmiszrtudományi Kar Agrárműszaki,

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) 5.3.3. VÁLLALATI ÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE ( óa Összállíoa: Naá János okl. üzmgazdász, okl. közgazdász-aná Részvény: olyan ljáa nélküli éékaí, amly a ásasági agnak: az alaők mghaáozo hányadá

Részletesebben

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

FIZIKA FELVÉTELI MINTA Idő: 90 perc Maximális pon: 100 Használhaó: függvényábláza, kalkuláor FIZIKA FELVÉTELI MINTA Az alábbi kérdésekre ado válaszok közül minden eseben ponosan egy jó. Írja be a helyesnek aro válasz beűjelé

Részletesebben

A művészeti galéria probléma

A művészeti galéria probléma A műészti galéria probléma A műészti galéria probléma (art galry problm): A műészti galéria mgfigylés kamrákkal / őrökkl. Hálózattrzés Alapjai 2007 8: Műészti Galéria Probléma Őrzési / Mgilágítási problémák

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER DIGITÁLIS ÖSSZKÖZMŰ TÉRKÉP

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER DIGITÁLIS ÖSSZKÖZMŰ TÉRKÉP N E V É N E N Z E NEV ÉN ENZE GÁL ÖZÖZŰ ÉÉ l : )72 fx:()79. m o b l : ( 7 ) 9 9 5 7 7 m l : b @ m n r v. h w b : w w w. mnrv.h N E V É N E N Z E z özközmű rkkről Jlnlg közműnylvánrá z önkormányzok zámár

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek OMUSLIT KTLÓGUS IV. RST homliftk Miért jó a RST homlift? RST homliftk a omuslift széria lgolcsóbb darabjai, d tudásokban és biztonságosságukban gyáltalán nm különböznk a trmékcsalád többi tagjától. Ugyanazoknak

Részletesebben

Vizsgára való felkészülési kérdések kidolgozása Hő- és áramlástechnikai gépek I

Vizsgára való felkészülési kérdések kidolgozása Hő- és áramlástechnikai gépek I Vizsgára való flkészülési kérdésk kidolgozása Hő- és áraláscnikai gépk I Kidolgoza: B99DFE I. Dfiníciók, alapfogalak. Hőrőgép és őközvíő gép Hőrőgép: azoka a gépk, lyk üzlőanyagból őnrgiá, vagy canikai

Részletesebben

MNB Füzetek 2000/5 MIRE JÓ A FOGYASZTÓI-ÁR STATISZTIKA. Ferenczi Barnabás Valkovszky Sándor Vincze János: 2000. augusztus

MNB Füzetek 2000/5 MIRE JÓ A FOGYASZTÓI-ÁR STATISZTIKA. Ferenczi Barnabás Valkovszky Sándor Vincze János: 2000. augusztus MNB Füzeek 2/5 Ferencz Barnabás Valkovszky Sándor Vncze János: MIRE JÓ A FOGYASZTÓI-ÁR STATISZTIKA 2. auguszus ISSN 29 9575 ISBN 963 957 77 Onlne ISSN: 585 5597 Ferencz Barnabás: Közgazdaság és kuaás főoszály,

Részletesebben

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 8 9 3 8 2 0-9 3 3-5 2 9-9 Nagycsaládosok "Szivárvány" Egysült 8230 Balatonfürd, Rózsa u. 2. Közhasznú Egyéb Szrvzt Egyszrűsíttt Bszámolója Evs zárómérlg 2008. január 0.- 2008. dcmbr 3 2008 Kcli Riilatonlurd.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

Külső konzulens: Maza Gábor /E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt./

Külső konzulens: Maza Gábor /E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt./ Péc Tudoángt Pollack Mhál Műzak é Inoratka Kar Műzak Inoratka é llao Intézt Tudoáno Dákkör Dolgozat Középzültégű zabadvztékk lktroo trénk záítáa a gakorlatban / Practcal calculaton o th lctrc ld trngth

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Lonardo da Vinci Innováció transzfr projktkr Az Egész éltn át tartó tanulás program 1 krtébn amlyt gyrészről a Tmpus Közalapítvány Hivatalos jogi forma: közalapítvány Nyilvántartási

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

Arculati Kézikönyv. website branding print

Arculati Kézikönyv. website branding print Arculati Kézikönyv wbsit branding print 22 2. A logó 23 A logó gy cég, szrvzt vagy szolgáltatás gydi, jól flismrhtő, azonosításra szolgáló vizuális jl. A logó lsődlgs célja a mgkülönbözttés, az gyértlmű

Részletesebben

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR ó n g 0 5 ób g mgm p n GO MGYRORZ L R M GZ ÉRM L O JL h h d nn űu g ú d n m 3 3 hn óg m ó ó g m n g ő p g b 5 5 0 5 85 h n ú pő n m bő pő m u m ó pdó n m pp 3 0 ÉDLM ZÉLÉ LL ROZDO» «h d M n h h d nn űu

Részletesebben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szml LVIII. évf. 2011. július augusztus (633 652. o.) Havran Dánil A vállalati likviditáskzlés szrp szközfdzttl rndlkző hitlszrződéskbn Az alkun alapuló mgközlítés rdményi

Részletesebben

10. lecke. potenciális GDP alakulása. munkanélküliség okai. Konjunkturális. a potenciális kibocsátás szintjén? a tanult növekedéselmélet szerint igen

10. lecke. potenciális GDP alakulása. munkanélküliség okai. Konjunkturális. a potenciális kibocsátás szintjén? a tanult növekedéselmélet szerint igen 10. lck A munkpic jllmzõi és s munknélk lküliség g oki Rövid ávú gynsúly, ponciális kibocsáás, GDP-rés, munknélküliség. A munknélküliség rmészs rááj, rmészs munknélküliség oki. Konjunkurális munknélküliség,

Részletesebben

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hirlpool.com A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ÜZEMBE HELYEZÉS ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LEMEZEKET,

Részletesebben

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll?

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll? LKOZÁSÁRÓL A LL Á V K IÓ C Á M R INFO L, BÁRMIKOR! O H R Á B L, A N N AZO Mit szóln gy könyvlőhöz, ki np 24 órájábn z Ön rndlkzésér áll? Lépjn b -fiókjáb, és zonnl látj válllkozás: rdményét főkönyvi kivontát

Részletesebben

WP2-090 WP2-120 WP3-040 WP3-060 WP3-090 WP3-120 WP3-150

WP2-090 WP2-120 WP3-040 WP3-060 WP3-090 WP3-120 WP3-150 WATERSTRIP MELEGVIZES SUGÁRZÓ ERNYŐ KLIMA CIKLON KFT. 1107 Budaps, Szállás u. 38. 1/263-0244 www.klimaciklon.hu WATERSTRIP MELEGVIZES SUGÁRZÓ ERNYŐ TARTALOM 1.0 WATERSTRIP MELEGVIZES SUGÁRZÓ ERNYŐ 1.1

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése Az Intgrációs Pdagógiai Rndszr projtlmin bépülés a Fsttics Kristóf Általános Művlődési Központ Póaszpti 1-8. évfolyamos és a Paodi 1-4. évfolyamos Általános Isola tagintézményin otató-nvlő munájába 2011/2012.

Részletesebben

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

Elektromágneses indukció (Vázlat)

Elektromágneses indukció (Vázlat) Elekromágneses ndukcó (Vázla). z elekromágneses ndukcó és annak fajá. mozgás ndukcó 3. Lenz-örvény 4. yugalm ndukcó 5. Időben válozó mágneses mező álal kele elekromos mező ulajdonsága 6. Kölcsönös és önndukcós

Részletesebben

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk!

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk! Odú llnőrzés CSORMÍVES Ha mgfogadtad a téli számban javasolt odúkihlyzést, vagy már volt odú kihlyzv a krtbn, márciustól már érdms figylgtnd trmésztsn csak gy kissé távolabbról hogy van- a környékén mozgolódás,

Részletesebben

M7 KÖNYÖKIDOM ÁRAMKÉPÉNEK VIZSGÁLATA ÉS VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA

M7 KÖNYÖKIDOM ÁRAMKÉPÉNEK VIZSGÁLATA ÉS VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA M7 KÖNYÖKIDOM ÁRAMKÉPÉNEK VIZSGÁLATA ÉS VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA. A mérés célja A csőztébn az áramlás rányáltozását önyödomoal, csőíl oldjá mg. Az rányáltozás jlntős áramlás sztségl jár, amlyn

Részletesebben

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737]

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737] ó v m u V ZV N Y Ö N Y Ö R Ű! ú pő K m bő pő m u v m ó pdó pp 3 D D ő ú pő V óú pő p pp pb óű ő m 3 55 pő pő ő vc ő d 5 óv m x ó ő m m ddő ü m m u ó ó pu m v ő 5 853 5 58 5 m M m d L ő ó ó v p ő d pup

Részletesebben

Szabályzószelep üzemi vizsgálata Control valve testing during operation

Szabályzószelep üzemi vizsgálata Control valve testing during operation Innaional Jounal o Engining and Managmn Scincs (IJEMS) ol. 2. (27). No. DOI:.279/IJEMS.27..3. Szabályzószlp üzmi vizsgálaa Conol valv sing duing opaion R. KOKAS Univsiy o Dbcn, kokizz465@gmail.com Abszak.

Részletesebben

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen?

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen? Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Fordította Mgyri Luca Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Hasznos tonácsok érttségi, flvétli és gytmi vizsga lőtt állóknak A mű rdti cím: Mik Evans: How to Pass Y o ur Exams

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 BEÜZEMELÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LE- MEZEKET,

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

Anyagegyensúlyok Makro-, mikro- és nano-méretű rendszerekben. 1-ensúlyok. Kaptay György. Miskolc, 2011

Anyagegyensúlyok Makro-, mikro- és nano-méretű rendszerekben. 1-ensúlyok. Kaptay György. Miskolc, 2011 nyaggynsúlyk Makr-, mkr- és nan-mértű rndszrkbn 1-nsúlyk Kaptay yörgy Msklc, 2011 1 0.1 Címlap magyarázat brítón Kaptay Márta (a Szrző Húga nya című tűzzmánc alktásának fényképét használtam fl. z anya

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok HENNLICH Inustritnik ás s l!...t n á s H-6000 Kskmét-Kflv, Hliport-Rptér.Tl.: +36 76 509 655. Fx: +36 76 470 308. rmturtnik@nnli.u. www.nnli.u Trtályfél rögzítő svrok Lpos körmös kivitl Ívs körmös kivitl

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA

FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA. BEVEZETÉS A szilárd tstkbn a töltés, az nrgia vagy más mnnyiség áramlását vztési (transzport) folyamatnak

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Természettudományi Kar. Kísérleti Fizikai Tanszék. Informatikus - Fizika DIPLOMAMUNKA. Csengeri Attila

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Természettudományi Kar. Kísérleti Fizikai Tanszék. Informatikus - Fizika DIPLOMAMUNKA. Csengeri Attila SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Trmészudományi Kar Kísérli Fiziai Tanszé Informaius - Fizia DIPLOMAMUNKA Impdancia-mérő fjlszés Csngri Aila Témavző: Dr. Gingl Zolán Szgd 2007 1/43 Taralomjgyzé: TARTALOMJEGYZÉK:...

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben