Utasbiztosítási feltételek. AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utasbiztosítási feltételek. AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe"

Átírás

1 Utasbiztosítási feltételek AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

2 Opcionális utasbiztosítás szolgáltatásai Biztosítási összegek/biztosított (Ft) Világ Egyéni, Világ Családi Külföldön felmerülő orvosi költségek külföldön fellépő hirtelen megbetegedés és baleset miatt külföldön fellépő hirtelen megbetegedés miatt külföldön fellépő hirtelen baleset miatt sürgősségi fogászati ellátás (max. 2 fog) Balesetbiztosítási szolgáltatások baleseti halál baleseti rokkantság % közötti rokkantság esetén Poggyászbiztosítási szolgáltatások a poggyász külföldi utazás során történt jogtalan eltulajdonítása, megsemmisülése ezen belül tárgyankénti limit (kivéve videokamera és fényképezőgép) videokamera és fényképezőgép névre szóló számlával ellopott, megsemmisült igazolványok (útlevél vagy személyi igazolvány, tb kártya, jogosítvány, forgalmi engedély) pótlása ellopott, megsemmisült, az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által kibocsátott bankkártya pótlási költségeinek megtérítése %-ban poggyászkésés (csak külföldön, 6 órát meghaladó késésnél)

3 poggyászkésés (csak külföldön, 12 órát meghaladó késésnél) Az AXA Biztosító Zrt.által szervezett Magyarországra történõ szállítás a beteg ügyfél Magyarországra történő szállításának költségei 100%-ban a holttest Magyarországra történő szállításának költségei 100%-ban 14 év alatti gyermek hazaszállítása 100%-ban Egészségügyi segítségnyújtás egészségügyi tanácsadás + orvos helyszínre küldése, vagy címének közlése + igény esetén orvoshoz, kórházba szállítás (szállítás költségeinek viselése) + hozzátartozó tájékoztatása + orvossal, egészségügyi intézménnyel folyamatos kapcsolattartás + Gépkocsi-assistance (területi hatály: Európa) segítségnyújtás személygépkocsi hazahozatala kapcsán (sofőrküldéssel) helyszíni javítás megszervezése + autómentővel történő szervizbe szállítás megszervezése + információ autómentőről + További segítségnyújtás betegség, vagy baleset miatt a külföldi tartózkodás meghosszabbításának költségei / 41

4 ezen belül szállás limit/éj közvetlen hozzátartozó látogatási költségei ezen belül szállás limit/éj idő előtti haza utazás költségei Jogvédelem külföldön felmerült ügyvédi költségek külföldön felmerült jogi képviselet, óvadék jellegű költségek letéte, szükség esetén szakértők felkérése felelősségbiztosítás / 41

5 Services Emergency medical expenses abroad Coverage/Insured (HUF) World Individual, World Family in case of falling ill expenses related to accidents dentist expenses (max. 2 tooth) Accidental benefits accidental death accidental disability between % Luggage insurance services illegitimate appropriation, destruction of luggage during travels abroad of which, limit per object (except for photo camera and video camera) reimbursement of justified value of photo and video camera, proven by nominal invoice, but max expenses due to the replacement of documents replacement of bankcard stolen, destroyed (in the case of cards issued by AXA Bank) 100%-ban luggage delay (over 6 hours, only abroad) luggage delay (over 12 hours, only abroad) / 41

6 Transportation organized by AXA to Hungary expenses of medical transfer/repatriation due to illness/accident 100%-ban expenses of repatriation of deceased 100%-ban transporting home children under %-ban Health Assistance health consultancy + sending a doctor to the location, providing information about his/her address + if necessary transportation to doctor, to hospital + providing information to relatives + permanent contact with the doctor and hospital + Vehicle assistance services (territorial limit: Europe assistance in transporting passenger car home organising the repair on spot + arrangement for transporting passenger car to service + advice in case of break-down assistance + Further Assistance cost of extending stay abroad because of sickness or accidents accommodation limit/night / 41

7 cost of visits by direct relatives accommodation limit/night cost of early return home Legal protection expenses of lawyers legal representation incurred abroad, bail deposits, use of experts if necessary liability / 41

8 Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy tájékoztassuk az AXA Bank Europe SA Magyarország Fióktelepe (székhely: 1138 Budapest, Váci út , cégjegyzékszám: ), az AXA Bank Europe SA (Boulevard du Souverain 25 B 1170 Brussels, Belgium; regisztrációs szám: ) törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) által kibocsátott bankkártyával (a továbbiakban: Bankkártyával) rendelkező ügyfelek biztosítási védelme céljából létrehozott utasbiztosítási konstrukcióról, utasbiztosítási termékünk főbb jellemzőiről és annak szolgáltatásairól. Azon Bankkártyák aktuális listájáról, amelyekhez a Világ Egyéni utasbiztosítás, illetve a Világ Családi utasbiztosítás igényelhető (a továbbiakban: Biztosítási Fedezetbe vont Bankkártyák), a weboldalon, vagy a as telefonszámon is kaphat információt. Megkérjük, hogy a jelen ügyféltájékoztatót, valamint az Általános és Különös utasbiztosítási feltételeket olvassa el figyelmesen! Amennyiben kérdése, illetve észrevétele merülne fel, forduljon bizalommal társaságunkhoz vagy a Bankhoz! A biztosítási szerződés alanyai Szerződő Azon bankszámla (a továbbiakban: Bankszámla) tulajdonosa, amelyhez a Bankkártya kapcsolódik, és aki az AXA Biztosító Zrt.-vel a szerződést megköti, és a biztosítási díjat megfizeti. Biztosító AXA Biztosító Zrt Budapest, Váci út (a továbbiakban: Biztosító) Biztosított Az a 14. életévét betöltött kártyabirtokos, aki a Bank által kibocsátott és fedezetbe vont Bankkártyával rendelkezik. Világ Családi utasbiztosítás esetében továbbá Biztosított lehet a kártyabirtokos családtagja is. Családtagnak minősül a kártyabirtokos élettársa vagy házastársa, és a 18 év alatti vérszerinti-, nevelt és örökbefogadott gyermeke. 6 / 41

9 Kedvezményezett A Biztosított életében a Biztosított, vagy az általa a Biztosítóhoz intézett, írásbeli nyilatkozatban megjelölt személy. A Biztosított halála esetén a törvényes örököse(i), ha Kedvezményezett jelölésére nem került sor. A biztosítási eseményekről és a biztosítási szolgáltatásokról a szolgáltatási táblázatból és az általános és különös utasbiztosítási feltételekből tájékozódhat. A Világ Egyéni és Világ Családi utasbiztosítási módozatok (a továbbiakban: Opcionális utasbiztosítás) a következő Biztosítási Fedezetbe vont Bankkártyákhoz igényelhetőek: VISA Electron, VISA Classic, VISA Business, MBI VISA Classic, MBI VISA Business Díjfizetéssel kapcsolatos tudnivalók Díjfizetés módja A díjfizetés során a választott módozat díjával a Bank megterheli a Szerződő Bankszámláját. A Bank közvetítésével megkötött Opcionális utasbiztosítási szerződés díját Ön kizárólag a fentiekben ismertetett módon fizetheti meg. Díjfizetés rendszeressége Évi. Díj esedékessége A szerződéskötés napján, majd ezt követően minden évben a szerződéskötés évfordulójától számított 30 napon belül a szerződés fennállásának végéig. Díjfizetés hiányában a biztosítási szerződés az utolsó díjjal rendezett napra visszamenőleges hatállyal megszűnik. 7 / 41

10 A szolgáltatással kapcsolatos egyéb tudnivalók Kockázatviselés kezdete A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés megkötését követő nap 0 órájától kezdődik (új Bankkártyával történő egyidejű igénylés esetén a Bankkártya kártyabirtokos általi átvételének a napja minősülhet legkorábban a szerződéskötés napjának). A Biztosító kockázatviselése egy adott külföldi utazás tekintetében Magyarország területének elhagyása pillanatában kezdődik, és Magyarország területére való ismételt belépésig tart. Egyszeri külföldi tartózkodás ideje alatt az utasbiztosítás érvényessége maximum 60 napig tart. Biztosítás időtartama Határozatlan időtartamú, ezen belül a biztosítási időszak 1 év. A biztosítási időszak tartama alatt a Biztosított személyek korlátlan számú utazást tehetnek azzal a korlátozással, hogy a Biztosító az egyszeri, biztosítással fedezett külföldön tartózkodás idejét 60 napban maximalizálja. Amennyiben a Biztosított életkora eléri, vagy a biztosítási időszakban átlépi a 80. életévet, abban az esetben a Biztosító kockázatviselése maximum az utazás megkezdésétől számított 30 napra terjed ki. Biztosítási esemény A Biztosító kizárólag a biztosítási szerződés tartama alatt, külföldön bekövetkezett a Biztosítottak személyét és/vagy vagyontárgyait ért biztosítási eseményekre, valamint azokkal összefüggésben nyújt fedezetet, az utasbiztosítási szerződés Különös utasbiztosítási feltételeiben részletezett feltételekkel. Figyelem! 80 év feletti Biztosított esetén, a külföldön felmerülő orvosi kezelés költségeit a Biztosító kizárólag balesetből eredő sérülés(ek) esetén vállalja. Az Opcionális utasbiztosítás felmondása a Biztosított által A biztosítási szerződés csak a biztosítási időszak végére, azt legalább 30 nappal megelőzően, a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal mondható fel. Figyelem! Önnek jogában áll a szerződéskötést követően a Bank által küldött, az Ön biztosítási ajánlatát visszaigazoló levélnek a kézhezvételétől számított 14 napon belül a Biztosító levelezési címére (1138 Budapest, Váci út ), vagy a Biztosító es faxszámára eljuttatott írásbeli nyilatkozatával a biztosítási szerződést indokolási kötelezettség nélkül felmondani. 8 / 41

11 Az Opcionális utasbiztosítás megszűnésének esetei Az utasbiztosítási jogviszony és ezzel a Biztosítónak az adott Biztosított vonatkozásában fennálló kockázatviselése megszűnik: a Biztosított halálakor, a biztosítási időszak utolsó napján 24 órakor, ha az Opcionális utasbiztosítás hatálya alatt Ön egy másik módozatra szóló újabb Opcionális utasbiztosítási szerződést köt, a biztosítási időszak utolsó napján 24 órakor, ha az Opcionális utasbiztosítás hatálya alatt a biztosítási szolgáltatással érintett Bankkártya lejár, és helyette új Bankkártya nem kerül kibocsátásra, vagy a vonatkozó banki általános szerződési feltételek szerint véglegesen letiltásra kerül, és helyette új Bankkártya nem kerül kibocsátásra, vagy a bankszámla szerződés és/vagy a bankkártya, melyhez az Opcionális utasbiztosítás kapcsolódik, felmondásra kerül, díjfizetés hiányában az utolsó díjjal rendezett napra visszamenőleges hatállyal. A Biztosító szolgáltatásai A Biztosító a Különös utasbiztosítási feltételek 4. fejezetében meghatározott szolgáltatásokat nyújtja. Szolgáltatásunkat a kárrendezéshez szükséges valamennyi okirat beérkezését követően 15 munkanapon belül, az Ön által megadott bankszámlára történő átutalással, vagy az Ön által megadott címre történő megküldéssel teljesítjük. Kérjük, olvassa el figyelmesen a biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó tudnivalókat! Figyelem! Amennyiben Ön több olyan a Bank által kibocsátott Bankkártyával rendelkezik, amelyhez a Biztosító utasbiztosítása kapcsolódik, úgy a biztosítási szolgáltatások legfeljebb három biztosítási szerződés alapján a baleseti halál és baleseti rokkantság modulok tekintetében összeadódnak, míg a többi vagyonbiztosítási jellegű modul esetében, az elszenvedett tényleges kár erejéig (pl. poggyászkárok, gyógykezelés költségei) kiegészítik egymást. A Biztosító mentesülésének feltételei, az alkalmazott kizárások A Biztosító mentesül az utasbiztosítási károk kifizetése alól: amennyiben a betegséget a Biztosított önmaga szándékosan okozta vagy a Biztosított az általa elkövetett szándékos bűncselekmény miatt betegedett meg, amennyiben a Biztosított a balesetet és betegséget alkoholos (0,8 véralkoholszint feletti), illetve kábítószeres befolyásoltság miatt vagy erre visszavezethető okból szenvedte el, amennyiben a baleseti halált a Kedvezményezett szándékos magatartása idézte elő, vagy ha bizonyítást nyer, hogy a balesetet és a betegséget a Biztosított, vagy közvetlen hozzátartozója szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta, illetve 9 / 41

12 a balesetet a Biztosított bűncselekménye folytán, azzal összefüggésben szenvedte el, ha a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul a Biztosított, illetve közvetlen hozzátartozója okozta, ha a Biztosított nem tett eleget kármegelőzési kötelezettségének, a fuvarozó felelősségbiztosítása vagy más biztosítási szerződés alapján megtérülő károk mértékéig, ha a káresemény autóversenyzés, vagy arra való felkészülés során keletkezett, olyan tűz és robbanáskárok esetén, amelyek hatósági engedély nélkül átalakított gépkocsiban, az átalakítással közvetlen összefüggésben következtek be, ha a gépjármű vezetője az adott jármű kategóriára érvényes gépjármű vezetői engedély nélkül vezetett, amikor a szállás vagy hazautazás szolgáltatását nem a Biztosító szervezi, vagy azt a Biztosított a Biztosító előzetes felhatalmazása nélkül szervezi vagy veszi igénybe. Az utasbiztosításból kizárt kockázatok, események: a felmerült nem vagyoni károk, a Biztosított által okozott felelősségi károk, versenyszerű sportolás, vagy edzés közben bekövetkezett káresemények, veszélyes sportok (így különösen: amatőr búvárkodás 40 méteres mélység alatt, kijelölt pályán kívüli síelés és snowboardozás, hydrospeed, rocky jumping, hegyi kerékpározás, canyoning, kitesurf, vadászat, autó-motor sportversenyek és edzések ideértve a teszttúrákat és az autó- és rallyversenyeket, illetve a versenypályán való teszt- vagy egyéb jellegű vezetést is, szikla-, fal- és hegymászás, via ferrata vagy klettersteig típusú útvonalakon történő túrázás, hegyvidéken 3500 m tengerszint feletti magasságtól űzött túrázás vagy trekking, barlangászat, légi sporteszköz, motoros vagy motor nélküli légi jármű/eszköz pl. ejtőernyő, hőlégballon használata, üzemeltetése, motoros vízi jármű üzemeltetése vagy motoros vízi jármű segítségével űzött sporttevékenység, úgy mint jetski, air-chair, parasailing) során bekövetkezett események, közvetve vagy közvetlenül a jogszabály szerint ionizálónak minősülő sugárzás, nukleáris energia folytán bekövetkezett események, háborús, polgárháborús cselekménnyel, harci eseménnyel, terrorcselekménnyel, felkeléssel, lázadással, zavargással közvetlen összefüggésben bekövetkezett események, az orvosi műhibákból eredő felelősségi károk. A biztosítás nem terjed ki: bármely olyan ellátásra vagy gyógyszervásárlásra, amely korábban fennálló egészségi állapot következménye és a biztosítás megkötésekor előreláthatóan vagy nagy valószínűséggel a biztosítás tartama alatt válik szükségessé, kivéve a sürgős szükség esetét, olyan szolgáltatásra, amely nem szükséges a diagnózis megállapítása vagy a kezelés céljából és nem akut megbetegedés vagy baleseti sérülés miatt válik szükségessé, azon többletköltségekre, amelyek meghaladják az ésszerű és szokásos díjat az adott országban, 10 / 41

13 a kórházi kezelés azon többletköltségeire, amelyek abból adódtak, hogy bár orvosilag megengedett lett volna, Biztosított döntése miatt a Biztosító nem tudta a Biztosítottat (akár speciális módon is) további gyógykezelés céljából Magyarországra szállítani, az 500 EUR összeghatárt meghaladó károk esetében az ezen összeghatárt meghaladó költségekre, amennyiben a Biztosított nem kéri a Biztosító hozzájárulását az egészségügyi ellátás igénybevételéhez, a Biztosító hozzájárulása nélkül történt hazaszállítás költségeire, az elvárható, ésszerű orvosi kockázat túllépése nélkül a (lehető legkorábbi) hazatérés utánra halasztható vizsgálatokra, műtétre, utókezelésre, pszichiátriai kezelésre, hozzátartozó, vagy útitárs által nyújtott kezelésre, ápolásra, fizikoterápiára, akupunktúrára, természetgyógyász, illetve csontkovács által nyújtott kezelésre, védőoltásra, rutin-, kontroll-, illetve szűrővizsgálatokra, szexuális úton terjedő betegségekre, szerzett immunhiányos betegségekre (AIDS), illetve ezzel összefüggő betegségekre, kontaktlencsére, terhes gondozásra, szülészeti ellátásra, terhességgel kapcsolatos ellenőrző vizsgálat(ok)ra, terhesség megszakításra, hivatásszerű fizikai munkavégzés során bekövetkezett baleset miatt felmerült egészségügyi ellátás költségeire, kettőnél több fog kezelésére, definitív fogászati ellátásra, állkapocs-ortopédiai ellátásra, fogszabályozásra, parodontológiai kezelésekre, fogkő eltávolításra, nem sürgősségi foggyökérkezelésre, fogpótlásra, fogkorona, protézis és híd készítésére illetve javítására, a kötelező védőoltások beadatásának hiánya miatt bekövetkezett orvosi és egyéb költségekre, a nem orvosi rendelvényre vásárolt gyógyszerek térítésére, orvosi szakképzettséggel nem rendelkező személy által végzett bármely gyógyító tevékenységre, a Biztosított közeli hozzátartozója általi kezelésre. A biztosítás nem terjed ki az ékszerekre (ideértve a ,- Ft érték feletti karórát is), nemesfémekre, művészeti tárgyakra, gyűjteményekre, készpénzre vagy készpénzkímélő fizetőeszközökre (pl.: bank- vagy hitelkártya de ide nem értve a Bank által kibocsátott Bankkártyákat, szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány, síbérlet, stb.) takarékbetétkönyvre, egyéb értékpapírra, menetjegyre, okmányokra (kivéve útlevél vagy személyi igazolvány, lakcímkártya, TB-kártya, jogosítvány, forgalmi engedély), nemes szőrmére, kerékpárra, sporteszközökre, sportfelszerelésre, motoros felszerelésre, bukósisakra, mobil telefonra, GPS-re, műszaki cikkekre és tartozékaikra, (kivéve a fényképezőgépet és a videokamerát, amelyet a Biztosító ,- Ft értékig térít abban az esetben is, ha számla szerinti értéke ezt meghaladja ha annak értéke eredeti, Biztosított nevére szóló számlával igazolásra kerül), illetve munkavégzés céljára szolgáló eszközökre, hangszerekre, valamint biztosítás tartama alatt külföldön vásárolt vagyontárgyakra. 11 / 41

14 A biztosítás nem terjed ki a következő poggyászbiztosítási eseményekre: a poggyász elvesztésére, elhagyására, otthagyására, elejtésére, sérülésére, rongálódására, továbbá közterületen, nem lezárt helyiségben őrizetlenül hagyott tárgyak ellopására, ha a poggyászt nem a gépjármű lezárt, merev burkolatú csomagteréből tulajdonítják el, illetve ha nem dokumentált egyértelműen a csomagtérbe történő erőszakos behatolás, ha a csomagtérből a poggyászt helyi idő szerint este 22 óra és reggel 06 óra között tulajdonítják el, ha a csomagtér nem fedett, így a csomagok látható helyen voltak, ha járművel történő utazás során megérkezéskor a poggyászt a Biztosított nem helyezi el késedelem nélkül, a szálláshelyen, illetve a járműben őrizetlenül hagyja, sátorozás vagy kempingezés közben bekövetkezett lopáskárra, ha a sátorozás vagy kempingezés nem az arra hatóságilag kijelölt területen történik. Személygépkocsi-asszisztencia szolgáltatásból kizárt kockázatok: A Biztosító nem szervezi meg a menetképtelen személygépkocsival kapcsolatos szolgáltatást, amennyiben: a személygépjármű meghibásodása a Biztosítottnak felróható gondatlanságból ered. Gondatlanságnak minősül különösen a kifogyott üzemanyag, a nem megfelelő olaj- vagy kenőanyagszintből eredő meghibásodás, kivéve, ha azok balesetből eredő törés vagy repedés következtében csökkentek az előírt szint alá, a személygépjármű meghibásodása Európa területén kívül következett be. A Biztosító nem szervezi meg a segítségnyújtást személygépkocsi hazahozatalához, amennyiben: a személygépkocsi nem a Biztosított tulajdonában van, a rendelkezésre álló orvosi szakvéleményből nem derül ki egyértelműen, hogy a Biztosított számára nem megengedett a gépjárművezetés, a Biztosított balesete vagy megbetegedése Európa területén kívül következett be. A szolgáltatás nem terjed ki a személygépkocsi hazahozatala kapcsán felmerülő üzemanyagköltségekre és útdíjakra. A biztosítás nem terjed ki: külső hatás miatt létrejött tűz és robbanás, elemi károk stb. miatt felmerülő károkra, személygépjármű túlterhelése miatt bekövetkezett, illetve a szakszerűtlen üzemeltetés miatt felmerült károkra, a személygépjármű nem rendeltetésszerű használatából eredő károkra, a személygépjárműben gyúlékony, robbanó, maró vagy egyéb veszélyes anyagok szállítása következtében bekövetkezett káresemény(ek)re, a szállított áru sérülésére vagy a meghibásodás miatti bevételkiesésre, továbbá a szállítmány továbbszállítására, az arról való gondoskodásra, illetve a szállítmány állagromlásából származó károkra, 12 / 41

15 a nem a Biztosító által szervezett szállás vagy hazautazás költségeire, amennyiben a menetképtelenség annak a következménye, hogy a személygépjármű karbantartása nem az üzemeltetési előírásoknak megfelelően és/vagy nem az előírt időben történt meg (például olajcsere, fékbetét csere). Biztosítási esemény bejelentése Az egészségügyi ellátás miatt felmerülő szolgáltatást kizárólag sürgős szükség esetén a Biztosító abban az esetben köteles nyújtani, amennyiben az assistance szolgálatnál a biztosítási eseményt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül telefonon bejelentik, és a Biztosító vagy az assistance szolgálat a szolgáltatások igénybevételét engedélyezi. Assistance szolgálat éjjel-nappal hívható száma: Az előírt módon bejelentett biztosítási események kapcsán felmerült költségeket a Biztosító a szolgáltatóval vagy a szolgáltató számláját kifizetővel közvetlenül rendezi. Ha a szolgáltató a számlát a Biztosítottnak adja át, akkor a Biztosítottnak a hazaérkezést követő 7 munkanapon belül az eredeti számlát a szükséges egyéb dokumentumokkal együtt a Biztosítóhoz a következő címre kell eljuttatnia: Kárrendezés, AXA Biztosító Zrt Budapest, Váci út A biztosítási szerződés alapján érvényesíthető igények elévülési ideje: 2 év Adatvédelmi szabályok Tájékoztatjuk, hogy az Ön biztosítási titoknak minősülő személyes adatai, külön felhatalmazás nélkül kiadhatóak a feladatkörében eljáró Felügyeletnek, a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatóságnak és ügyészségnek, büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bíróságnak, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtónak, a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzőnek, az adóhatóságnak, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a Biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli, a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálatnak, a Biztosítónak, a biztosításközvetítőnek, a szaktanácsadónak, a harmadik országbeli Biztosító, független biztosításközvetítő vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletének, ezek érdekképviseleti szervezeteinek, illetve a biztosítási, biztosításközvetítői, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatalnak, a feladatkörében eljáró gyámhatóságnak, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 108. (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatóságnak, a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésre felhatalmazott szervnek, a viszontbiztosítónak, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítóknak, az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő Biztosítónak, a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében a Kártalanítási Számlát kezelő szervezetnek, az Információs Központnak, a Kártalanítási Szervezetnek és a kárrendezési megbízottnak, a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzőnek, 13 / 41

16 ha a szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul biztosítótársaságunkhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját. Panaszkezelés A Biztosító magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszt szóban (személyesen, telefonon), vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) lehet bejelenteni a Biztosító részére. A Biztosító a panaszkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatását, a panaszok bejelentésére vonatkozó lehetőségeket és elérhetőségeket honlapján (www.axa.hu) közzé teszi, valamint ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti. Amennyiben a Biztosító által adott válasz a benyújtott panaszra vagy reklamációra nem lenne kielégítő, úgy lehetőség van a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél (központi cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., központi postacím: 1534 Budapest BKKP Postafiók 777.) fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezni, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulni, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) eljárását kezdeményezni. Alkalmazandó jog Az Ön által kötött Opcionális utasbiztosítási szerződés tekintetében a magyar jogrend az irányadó, az alkalmazandó jog a magyar. Biztosításközvetítő neve, PSZÁF nyilvántartási száma, székhelye AXA Bank Europe SA Magyarország Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője, E-I-1102/2008, 1138 Budapest, Váci út Biztosító, aki részére a biztosításközvetítő tevékenységet végzi, székhely állama AXA Biztosító Zrt. Magyarország Biztosításközvetítő felügyeleti hatóság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 14 / 41

17 C 5000V utasbiztosítás általános feltételek BI860/ Hatályos: július 1-től 1. Általános rendelkezések Az AXA Biztosító Zrt Budapest, Váci út (a továbbiakban: Biztosító) az AXA Bank Europe SA Magyarország Fióktelepe, az AXA Bank Europe SA (Boulevard du Souverain 25 B 1170 Brussels, Belgium; regisztrációs szám: ) törvényes képviselője 1138 Budapest, Váci út (a továbbiakban: Bank) által az Ügyféllel megkötött Opcionális utasbiztosítási szerződés, valamint az Általános és Különös utasbiztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy az Ügyfél által megfizetett biztosítási díj ellenében biztosítási szolgáltatásokat nyújt. Az Általános és Különös utasbiztosítási feltételekben nem rögzített, illetve azokból kizárt kockázatokra a Biztosító nem nyújt biztosítási fedezetet. 2. A biztosítási szerződés alanyai 2.1 Opcionális utasbiztosítás esetében a Szerződő azon bankszámla számlatulajdonosa, amelyhez a Bankkártya kapcsolódik, és aki az AXA Biztosító Zrt.-vel a szerződést megköti, és a biztosítási díjat megfizeti. 2.2 Biztosított a jelen feltételek alkalmazásában az a 14. életévét betöltött kártyabirtokos, aki a Bank által kibocsátott (I.) VISA Electron, (II.) VISA Classic, (III.) VISA Business, (IV.) MBI VISA Classic, (V.) MBI VISA Business Kártyával (a továbbiakban: Biztosítási Fedezetbe vont Bankkártya) rendelkezik, és akire vonatkozóan a biztosítási díjat megfizették. Az Opcionális utasbiztosítás Világ Családi módozatának esetében a Szerződő által megfizetett biztosítási díj ellenében Biztosított lehet a kártyabirtokos családtagja is. A jelen biztosítási feltételek alkalmazásában családtagnak minősül a kártyabirtokos élettársa vagy házastársa és a 18 év alatti vér- szerinti, nevelt és örökbefogadott gyermeke(i). A kártyabirtokos családtagjai csak abban az esetben minősülnek Biztosítottnak és jogosultak a Biztosító szolgáltatásaira, ha a személyükben, illetve vagyontárgyaikban bekövetkezett károsodást, a kártyabirtokos együtt tett külföldi utazás során szenvedik el. 2.3 Biztosított kizárólag olyan személy lehet, aki a Magyarországon történő gyógykezelés költségeinek kiegyenlítésére alkalmas biztosítással rendelkezik. 15 / 41

18 2.4 Biztosított lehet valamennyi Magyarországon lakó magyar állampolgár és Magyarországon letelepedett külföldi állampolgár (devizabelföldi), aki magáncélból, vagy ösztöndíjasként utazik külföldre. 2.5 Biztosítottak lehetnek, akik napidíjasként, de nem fizikai munkavégzés céljából külföldre utaznak a 9. 4 pont szerint. 2.6 Biztosítottak lehetnek még azok a devizakülföldi természetes személyek, akiknek ezt az érvényes devizajogszabályok lehetővé teszik, és nem abba az országba utaznak, amely ország útlevelet állított ki részükre, továbbá rendelkeznek a magyarországi tartózkodásukat érvényesítő lakhatási vagy tartózkodási engedéllyel és útlevéllel. 2.7 Az utasbiztosítás balesetbiztosítási szolgáltatásainak Kedvezményezettje(i) lehet(nek): a Biztosított életében a Biztosított a Biztosított által a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatban megjelölt személy(ek) a Biztosított törvényes örököse(i), ha Kedvezményezett kijelölésére nem került sor. 2.8 Az assistance szolgálat a Biztosító által kiszervezett tevékenység keretében megbízott szervezet, amely a Biztosító nevében eljár. 2.9 A Biztosított hozzájárulása nélkül kötött biztosítási szerződésnek a Kedvezményezett kijelölését tartalmazó része semmis, ilyen esetben a Kedvezményezettnek a Biztosítottat, illetve örökösét kell tekinteni. 3. Biztosítási esemény Biztosítási esemény a Biztosított személyében, vagyontárgyaiban bekövetkezett károsodás, a Különös utasbiztosítási feltételekben rögzítettek szerint / 41 Biztosítási szolgáltatások 4.1 Balesetbiztosítás a következő kockázatokra terjed ki: baleset miatti orvosi költségek (a Különös utasbiztosítási feltételek 4.1 pontjában foglaltak szerint)

19 baleseti halál baleseti rokkantság 25% 100% között, mely esetben a Biztosító az irányadó biztosítási összegnek a Különös utasbiztosítási feltételek szerint megállapított rokkantsági foknak megfelelő arányos (%-os) részét szolgáltatja. 4.2 Betegségbiztosítás alapján megtérülnek: betegség miatti orvosi költségek (a Különös utasbiztosítási feltételek 4.1 pontja szerint). 4.3 Poggyászbiztosítás alapján a Biztosító megtéríti: a Magyarországról kivitt útipoggyász ellopásából, elrablásából eredő károkat, valamint az okmányok pótlásának költségeit, a Bank által kibocsátott bankkártya pótlásának költségeit, poggyászkésedelem esetén (a Különös utasbiztosítási feltételek 4.5 pontjában foglaltak szerinti) felmerülő költségeket. 4.4 Asszisztencia szolgáltatások: a beteg Biztosított sürgősségi gyógyászati, valamint Magyarországra történő szállítása, a Biztosított holttestének Magyarországra történő szállítása, mely a szállítás során szükséges koporsó költségeire is fedezetet nyújt, gyermek hazaszállítása, betegség vagy baleset miatt külföldi tartózkodás meghosszabbításának költségei, idő előtti Magyarországra utazás költségeinek átvállalása haláleset vagy megbetegedés miatt, közvetlen hozzátartozó látogatási költségeinek megtérítése. 4.5 Személygépkocsi assistance kapcsán igénybe vehető szolgáltatások: segítségnyújtás gépkocsi hazahozatala kapcsán (sofőrküldés), helyszíni javítás vagy autómentővel történő szervizbe szállítás megszervezése, információ autómentőről. 4.6 Egészségügyi segítségnyújtás keretében igénybe vehető szolgáltatások: egészségügyi tanácsadás, ellátó/orvos küldés, illetve címének közlése, 17 / 41

20 igény esetén orvoshoz, kórházba szállítás (szállítás költségeinek viselése), hozzátartozó tájékoztatása, orvossal, egészségügyi intézménnyel folyamatos kapcsolattartás. 4.7 A jogvédelmi szolgáltatás az alábbi költségeket tartalmazhatja: ügyvédi költségek, óvadék. 4.8 A felelősségbiztosítási szolgáltatások alapján a Biztosító megtéríti a Biztosított által külföldön harmadik személynek okozott baleseti sérüléséből eredő egészségügyi ellátását, illetve a sérült személy elhalálozása esetén az eltemettetésével kapcsolatosan felmerült költségeket. Az egyes szolgáltatások részletes leírását a Különös utasbiztosítási feltételek tartalmazzák / 41 Az utasbiztosítás tartama és a biztosítási időszak 5.1 Az Opcionális utasbiztosítás esetében az utasbiztosítási szerződés határozatlan időtartamú, ezen belül a biztosítási időszak 1 (egy) év, mely a biztosítási szerződés megkötését követő napon veszi kezdetét. A jelen feltételek alkalmazásában a szerződéskötés napjának az a nap minősül, amelyen a Szerződő ajánlatot illetve nyilatkozatot tesz a biztosítási szerződés megkötésére, feltéve, hogy a felek között utóbb a biztosítási szerződés létrejön. Új Bankkártyával történő egyidejű igénylés esetén a Bankkártya kártyabirtokos általi átvételének a napja minősülhet legkorábban a szerződéskötés napjának. A megkötött biztosítási szerződést a Bank által küldött és a Szerződő biztosítási ajánlatát visszaigazoló levélnek és az azzal együtt megküldött Általános és Különös utasbiztosítási feltételeknek a kézhezvételétől számított 14 napon belül a Biztosító levelezési címére (1138 Budapest, Váci út ), vagy a Biztosító es faxszámára eljuttatott írásbeli nyilatkozatával a Szerződő indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja. A felmondás jogát akkor lehet határidőben érvényesítettnek tekinteni, ha azt a 14 napos határidő lejárta előtt a Szerződő postára adta. A határidőn túl postára adott felmondás esetén a biztosítás szerződés a biztosítási időszak utolsó napján 24 órakor szűnik meg, de biztosítási díj a Szerződő részére nem jár vissza. A biztosítási szerződés 14 napon belüli felmondása esetén a már megfizetett biztosítási díj a Szerződő részére visszajár, melyet a Biztosító legkésőbb a felmondás kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles visszafizetni azon bankszámlára, melyen a biztosítás díja a biztosítás megkötésekor terhelésre került.

Budapest Bank utaskötvény szolgáltatásai BI850 / 20150302. Szolgáltatások Bázis 5 Komfort 10 Prémium 50

Budapest Bank utaskötvény szolgáltatásai BI850 / 20150302. Szolgáltatások Bázis 5 Komfort 10 Prémium 50 Szolgáltatások Bázis 5 Komfort 10 Prémium 50 Külföldön felmerülő sürgősségi orvosi költségek megtérítése Maximum térítési összeg (Ft) megbetegedés esetén 5 000 000 10 000 000 50 000 000 baleset és a baleset

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs tengeren túli utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 75 000 USD 150 000 USD 300 000

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs hosszú külföldi út utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 35 000 USD 75 000 USD 150

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szer zô dé si fel té te lek a Raiffeisen Bank Zrt. ál tal ki bo csá tott bank kár tyá val ren del ke zôk kül föl di uta zá sá ra szó ló biz to sí tá sá hoz 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen feltételek érvényesek

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési

Részletesebben

Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek

Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek BI502 / 20110101 Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 201 január 0 I. Fejezet Általános rendelkezések Jelen Csoportos Élet-,

Részletesebben

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Biztosítási esemény SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT Alap csomag A fejezet Kórházi Baleset- és betegségbiztosítás A Biztosított,

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rendelkezések 1) Jelen Csoportos Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítási

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (érvényes: 2014. március 15-től visszavonásig) Tisztelt Ügyfelünk! Az ASTRA Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK EUB2013-01U2. EUB-Segítségnyújtás éjjel-nappal + 361 465 3666 EUB-Assistance 24 hour service

ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK EUB2013-01U2. EUB-Segítségnyújtás éjjel-nappal + 361 465 3666 EUB-Assistance 24 hour service ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK EUB2013-01U2 Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu

Részletesebben

Élj tovább! kombinált kockázati életbiztosítás. Budapest, 2013. július 26.

Élj tovább! kombinált kockázati életbiztosítás. Budapest, 2013. július 26. Élj tovább! kombinált kockázati életbiztosítás Budapest, 2013. július 26. TARTALOMJEGYZÉK Ügyféltájekoztató........................................................ 4 A biztosítási és az üzleti titok..................................................

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/1

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A jelen biztosítási feltételek szerint létrejött szerzôdés alapján az OTP Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) hivatalos magyar pénznemben, önrészesedés

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11)

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11) Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Nysz.: 15089 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója...

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 UTASBIZTOSÍTÁS MOTORKERÉKPÁROSOKNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Hatályos: 2010. június 1-jétől Nysz.: 14195 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató... 3 Általános felelősségbiztosítási feltételek (ÁFF)... 5 Kiegészítő felelősségbiztosítási

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

A biztosítási fedezet egyebek között minden olyan fizikai kárra kiterjed, amelyet a vonatkozó feltételben nem zártak ki.

A biztosítási fedezet egyebek között minden olyan fizikai kárra kiterjed, amelyet a vonatkozó feltételben nem zártak ki. TÁJÉKOZTATÓ AZ ATLASZ ELECTRONIC ELECTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSÁRÓL (MJK: T-ELECTRONIC 001-2014) TISZTELT PARTNERÜNK! Örülünk, hogy lehetőségünk van tájékoztatni Önt a QBE Insurance (Europe)

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 KERÉKPÁROS BALESET-, ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Az OTP Csoport partnere RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2117/1 A jelen biztosítási feltételek szerint létrejött

Részletesebben

Wizz AIR UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Wizz AIR UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Click here for EnglishAIG Wizz AIR UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe 31 egymást követő napot nem meghaladó utazás esetén utasbiztosítást ajánl

Részletesebben

Allianz otthonbiztosítás

Allianz otthonbiztosítás Allianz otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek Együtt A-tól Z-ig Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató Ismertető...3 Biztosítási események, kiegészítő biztosítások és azok választható

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám:

Részletesebben