Bűnös áldozatok c. pályázat szakmai beszámolója KAB-ME-C-1929

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bűnös áldozatok c. pályázat szakmai beszámolója KAB-ME-C-1929"

Átírás

1 Bűnös áldozatok c. pályázat szakmai beszámolója KAB-ME-C-1929 Pályázatunk február június között valósult meg. Programunkban ahogy azt eredetileg is terveztük egyik célcsoportja a fiatalkorúak egy sajátos csoportja, a büntetésvégrehajtási intézetben és javítóintézetben élő, bűncselekményt elkövetett fiatalok voltak, míg a másik célcsoportot a velük foglalkozó szakemberek és a leendő szakemberek alkották. Fő célkitűzésünk az volt, hogy a programban résztvevő fiataloknak lehetőséget nyújtsunk arra, hogy saját magukat, személyiségüket megismerjék, önismeretüket növeljék, az egészséges életmódhoz kapcsolódó kompetenciáikat fejlesszék, és ezáltal a korábbi szocializációjuk során gyakran elhanyagolt egészségnevelés területén hiányosságaikat pótolják olyan szakemberek és leendő a programban önkéntesként részvevő szakemberek segítségével, akik egyetemi tanulmányaikat pedagógia és pszichológia szakokon végzik. Másik fontos célunk az volt, hogy a kollégák számára kidolgozott szemléletformáló program során alapvetően a kábítószer-fogyasztókkal való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákat fejlesztjük, illetve a szakma számára szervezett konferenciánkon a tágabb értelemben vett szakmai közösség megismerkedjen a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetek jellegzetes világával, az itt folyó szakmai munkával. A programban tervezett tevékenységek, eredmények alkalmas drogprevenciós csoportfoglalkozások az Aszódi Javítóintézetben és a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében. 2. Ép testben ép lélek egészségnap 3. Képzések és szupervíziók a kollégáknak 4. III. Zárt ajtók nyitott lelkek konferencia 5. Módszertani kiadvány 6. Együttműködés kialakítása Ezen tevékenységek maradéktalanul megvalósultak, melyekről lentebb beszámolunk. 1. Drogprevenciós csoportfoglalkozások az Aszódi Javítóintézetben és a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében

2 A fiatalkorúak számára tervezett csoportfoglalkozásokat 12 alkalomra terveztük, melyek maradéktalanul megvalósultak. A foglalkozások mindkét intézményben biztonságot nyújtó, kellemes (már amennyire ezt egy zárt intézményben biztosítani lehet) környezetben valósult meg. A foglalkozások tervezése közösen zajlott le, de természetesen figyelembe vettük a csoport jellegzetességeit, igényeit. A csoporttagok kiválasztásában az intézetek pszichológusai segítettek, akik aktívan részt vettek a foglalkozások tartásában, ugyanakkor igyekeztünk az önkéntességi alapon történő belépést is érvényesíteni. Nehézséget okozott számunkra az időnyomás, viszonylag gyorsan kellett kiválasztanunk azt a 12 főt, akit alkalmasnak gondoltunk a csoportfolyamatba való bevonásra. Mivel az időkeret adott volt, nem volt lehetőségünk a kiválasztás során többféle szűrő alkalmazására, valamint a csoport nyitva tartásának meghosszabbítására a jövőben erre mindenféleképpen oda kell figyelnünk. Törekedtünk arra, hogy a csoportok állandóak és azonos létszámúak legyenek, ennek megvalósulása nem volt maradéktalan, hiszen több esetben a fiatalt elszállították az intézményből tárgyalásra. Ezzel a tényezővel minden esetben számolni kell, ha ilyen típusú intézményben tartunk foglalkozást. A foglalkozást két pszichológus kolléganő tartotta közösen, Szőke Lilla és Puskásné Virágh Judit, akik munkáját segítette Tökölön Bacsóné Pelcz Mária, illetve az aszódi foglalkozásokba Fazekas Gyöngyi, ELTE PPK-s hallgató is bekapcsolódott. Az esetenként 2x45 perces ülések során a klasszikus önismereti csoport-terápia módszerei kiegészültek a művészetterápia, drámapedagógia, pszichodráma, filmterápia új módszereivel. A filmterápia során a filmek adják a fókuszcsoportos beszélgetés témáját, melyhez tudatosan készítettünk a fiatalok aktivitására építő feladatokat, szociálterápiás szerepjátékokat, helyzetgyakorlatokat a tranzakcióanalízisben alkalmazott módszerek, drámapedagógiai módszerek felhasználásával. Ahogy azt korábban is terveztük az alábbi főbb tematikai csomópontok kerülnek feldolgozásra a modul során:

3 Téma 1. alkalom: Ismerkedés, a program megbeszélése mit és hogyan fogunk csinálni? szabályok rögzítése, témák és filmek megbeszélése 2. alkalom: Erő és gyengeség témaköre Hogyan lehet legyőzni a környezet által állított akadályokat? 3-4. alkalom: Nehéz helyzetek és kezelésük, tipikus problémák a serdülőkorban: életkori átmenetek, felnőtté válás, beavatási rítusok Barátság Egymásra utaltság, szeretet, kitartás, elszántság, hinni akarás Felelősségvállalás 5-6. alkalom: Előítéletek - érzelmek Negatív érzelmek felismerése, kezelése Pozitív érzelmek aktivizálása, ennek technikái 7-8. alkalom: Függésben a családban/családtól Saját élmények feldolgozása Család kontra banda alkalom: Függőség, kábítószer Kitől és mitől függünk? Miért kábítószereznek az emberek? Miért jó/rossz ez? Hogyan mondjak nemet? Miért mondjak nemet? Mire mondjak nemet? A program során mindvégig arra törekedtünk, hogy a csoport tagjai aktív résztvevői legyenek a munkának, bár tudjuk, hogy a fiatalok kommunikációs kompetenciáik kezdetben nehezíthetik ezt a törekvésünket, de azt gondoljuk, hogy már maguk a foglalkozások mindvégig segíthetik verbális és nonverbális kommunikációjuk fejlődését. A csoportozás elindulása előtt tájékozódtunk, hogy milyen attitűddel érkeznek a fiatalok, milyen elvárásaik vannak, például az alábbiakat fogalmazták meg: - jobb, mintha a zárkában ülnék - szeretem ezeket a játszós dolgokat

4 - jól szeretném érezni magamat - mivel unatkoztam, idejöttem - azt mondta a nevelő, hogy ez jó lesz. A csoporttagok közül sokaknak nem volt ilyen élményük, sose dolgozottan igazán együtt csoportban, ezekre mind-mind oda kellett figyelnünk. Az utolsó foglalkozás legvégén is kértünk visszacsatolást, ahol alapvetően pozitív visszajelzéseket kaptunk, de néhány megfontolandó tanácsot is olvashattunk. 2. Ép testben ép lélek egészségnap április 18-án tartottuk meg a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében az Ép testben ép lélek egészségnapot, mely kifejezetten ehhez a pályázathoz kapcsolódott. A program előkészítésében az ELTE PPK pedagógia, pszichológia és tanárszakos hallgatói vettek részt. A feladatok kitalálására blogot működtettek, mely az alábbi linken olvasható: A célunk az volt a blog működtetésével, hogy az szervezők között egy aktív kommunikáció jöjjön létre, melyet kiegészítettünk a programban résztvevő hallgatók felkészítését szolgáló blokkal. A hallgatók feladata a nap összeállításán túl az volt, hogy a feladatok végrehajtásának ellenőrzésében is részt vegyenek, egy-egy állomáson az ottani kolléga mellett kellett segédkezniük, illetve néhányan egy-egy csapat munkájába bekapcsolódtak. A tököli intézet részéről a koordinációs feladatokat Deák József és Szilágyi Antal látták el. Az egészségnappal kapcsolatban átgondolt feladatokat a módszertárban szintén közöltük. Az egészségnapon nemcsak az ELTE PPK-s hallgatók vettek részt, hanem lehetőségünk volt arra, hogy a Mándy Iván Szakiskola 18. életévüket betöltött diákjai is részt vegyenek a programon, így

5 őket is aktívan bevontuk a közös focimeccsbe. Összesen 54 fogvatartott, 19 külsős diák és 12 egyetemi hallgató vett részt. Az egészségnap főbb elemei a következők voltak: - fekvenyomás - kislabdadobás - sorversenyek - drogteszt kitöltése - puzzle kirakása - ügyességi feladatok - focimeccs A sportnap igen tanulságos volt számunkra: egyértelműen bebizonyosodott, hogy az informális, indirekt tanulási formák mennyivel hatékonyabbak, mennyire tudják élvezni a fiatalok a sportolást, illetve a kortársaktól való ismeretszerzés is mennyivel egyszerűbb. A szervezési munkálatok során a hallgatók is szembesülhettek azzal, hogy milyen sok dolgot kell átgondolni egy-egy ilyen nap szervezése során, ugyanakkor jó példát láttak arra, hogy többféle szakmáról érkezők is képesek együttdolgozni. Minden bizonnyal eredménynek tekinthetjük azt, hogy a fogvatartottak együttműködőek voltak, az egész program alatt aktívan részt vettek a feladatokban, a hallgatók visszajelzései szerint pedig életük meghatározó élménye volt a fiatalokkal való találkozás és foglalkozás. E programot a későbbiek során szeretnénk megismételni. 3. Képzések, szupervíziók A programunk fontos eleme volt, hogy ne csak a fiatalok, hanem a velük foglalkozó szakemberek is kaphassanak muníciót. Ebből adódik, hogy több képzési elemet iktattunk be a projektbe. Eredeti terveink szerint egy 3x10 órás képzést terveztünk, azonban rövid idő és a korlátozottabb anyagi lehetőségek miatt kénytelenek voltunk átszervezni: egy 1x10 órás képzési blokkhoz kapcsoltuk a III. Zárt ajtók nyitott lelkek konferencia workshopjait, illetve 2x5 órában biztosítottunk a kollégák számára a szupervízió lehetőségét.

6 Az 1x10 órás képzésre (Ép testben, ép lélek workshop) a Belvárosi Tanoda Alapítvány alapítóját, Győrik Editet kértük fel, aki az addikciók témakörén belül kifejezetten a segítő kapcsolatra és a teammunkára fókuszált. A képzés során kifejezetten a résztvevők aktivitását célzó módszereket alkalmazott a tréner, amelyek biztosították az átélt élményből eredő tanulási tapasztalatot. A képzésen nemcsak a tököli intézet munkatársai vettek részt, hanem más, fiatalkorúakkal foglalkozó intézetből (Szirmabesenyő, Kecskemét, Pécs) is jöttek kollégák. Ez a vegyes csoport azért is volt jó döntés, hiszen itt kicserélhették tapasztalataikat, bemutathatták egymásnak jó gyakorlataikat. 4. III. Zárt ajtók nyitott lelkek konferencia A szakmai team úgy döntött, hogy a hagyományossá váló konferenciánk e pályázat zárókonferenciája is lehet, hiszen a tágabb szakmai közösséggel is meg szeretettük volna ismertetni programunkat, eredményeinket. Így a 2012 májusára tervezett konferencia szorosan kapcsolódott a pályázathoz, a pályázat hathatós támogatásával valósult meg, aminek következtében 20 fő bv-s kolléga és 25 fő egyetemi hallgató ingyen, a többi résztvevő pedig kedvezményes áron tudott részt venni. Az eredetileg 1 napra tervezett konferenciánk a nagy érdeklődésre való tekintettel 2 napossá vált, nagyjából azonos tematikával valósítottuk meg programunkat. Ennek köszönhető, hogy 223 fő vett részt a konferencián, erről jelenléti ív készült, mely a szakmai vezetőnél megtekinthető. A résztvevők köre igen tág volt: rendőröktől kezdve, bírókon, ügyészeken keresztül védőnők, pedagógusok, gyermekotthoni és javítóintézeti nevelők vettek részt. A konferenciánk témája kifejezetten a függőségek, a prevenció témaköre volt. Tudatosan vállaltuk azt, hogy plenáris előadások mellett a workshopokra jusson több idő. Tematikáját tekintve pedig fontos szempontunk volt, hogy a gyakorlatra is átfordítható ismereteket közvetítsenek az előadók. Előadóink kiválasztásánál egyrészt szerettük érvényesíteni a gyakorlati és az elméleti szakemberek együttes megjelenítését, így az egyetemi fiatal kutatók mellett a szakmában több éve dolgozó kollégák is helyet kaptak. A

7 két nap szakmai programja a oldalon is megtalálható. A szakmai előadások közül mindkét napon elhangzott dr. Szlávik János szakmai beszámolója a legújabb tendenciákról az AIDS-el kapcsolatban. Remek előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy az AIDS szempontjából a kábítószeresek és a prostituáltak jelentik az egyik legnagyobb veszélyt, ezért is fontos foglalkozni a témával. Május 9-én Gávay Zoltán mutatta be a FECSKE tevékenységét, míg május 24-én Vígh József kriminálpszichológus beszélt azokról a stresszhelyzetekről, melyek egy zárt intézetben érik a személyeket. Mindkét napon a házigazda intézmény vezetője, Tóth Tamás, ismertette a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézmény tevékenységét. A résztvevők a fogvatartotti műsort követően megnézhették az intézményt is, kérdéseket tehettek fel a kollégáknak. Mindkét napon délután workshopokban dolgoztunk tovább. Az alábbi tematikák kerültek feldolgozásra: Segítő kapcsolat segítő beszélgetés műhely: a műhely első részében a segítő kapcsolat fázisairól, felépítéséről, a bizalom építésének folyamatáról, a segítő kapcsolat céljáról, a segítő kommunikáció elemeiről gondolkodtunk. Ebben segítségünkre volt a Good Will Hunting című film néhány részlete, amelyek elemzésén keresztül közelítettünk a témához. A második részben hozott esetekből választottunk ki egyet, és ennek felhasználásával megmutatunk egy segítő beszélgetést, ahol egyikünk a segítő, másikunk a kliens szerepét játszotta el. Ez után megfigyelések alapján elemeztük, hogy mitől hatékony, jól működő egy segítő beszélgetés, illetve milyen buktatói lehetnek. Meseterápia workshop két részből állt. Először előadást hallgathattak a résztvevő a Metamorhosis Meseterápia módszerről, a népmesélről, a mesemondásról, mesemondókákról. Jó gyakorlatokat ismerhettek meg a meseterápia alkalmazásáról a gyermekvédelemben, illetve a börtönben is alkalmazható meseterápia tapasztalatairól is hallgattak a résztvevők. A Függőségeink világa workshopot fiatal kutató kollégák tartották. A workshop a kémiai és a viselkedéses függőségekről egyaránt igyekezett képet adni, mindezt interaktív feladatok, ismeretterjesztő videók, és csoportos beszélgetések formájában. Szó esett az új szintetikus drogokról (designer drogok), azok használati jellemzőiről, és főbb szubjektív és testi hatásairól, illetve e drogok törvényi szabályozásáról. Megvitatták, hogy milyen motivációk állhatnak ezen, eleddig nem ismert drogok kipróbálása mögött, illetve, hogy mik a használat veszélyei. Bemutatták a videojátékokkal szemben potenciálisan kialakuló függőség jellemzőit. Ennek kapcsán arra keresték a választ, hogy mi is az a videojáték függőség, létezik e és ha igen akkor milyen kulcs elemei vannak. A közeljövőben már a klinikai értelemben vett függőségek közé sorolandó problémás szerencsejáték ismertetésekor kitérünk annak

8 lehetséges következményeire, a zavar terápiájára, valamint a kémiai szerfüggőséggel mutatott összefüggéseire is. A szerencsejáték széles társadalmi rétegek számára elérhető rekreációs tevékenység; az online szerencsejáték megjelenésével idői,-és életkori korlátok nélkül végezhető tevékenységgé vált, ily módon a szerencsejátékhoz köthető problémák is széles körben elterjedtek. A workshop végén, egyfajta összegzésként, csoportos beszélgetés formájában értékelték a hallottakat, illetve a résztvevők ennek kapcsán megoszthatták a többiekkel saját tapasztalataikat, ismereteiket is. A Függőségek a börtönvilágban kifejezetten a speciális intézményekre vonatkozott. A kollégák azokat a tapasztalatokat dolgozták fel, melyek a börtönvilág függőségeivel kapcsolatosak. Fliegauf Gergely segítségével olyan kérdésekre keresték a választ, vajon mivel lehet biztosan kiszűrni a börtönben a droghasználót? Hogyan kell kezelni a börtönben aktuális problémát, a rivotrilfüggőséget? Milyen drogrehabilitációs feladatkörül van ezeknek az intézményeknek? Hogyan bukik le a drogos a börtönben? Kitől és mitől lehet függeni a börtönben? A workshop társvezetői az intézet munkatársai voltak, akik szintén kitértek a börtönben lévő segítő rehabilitációs és drogprevenciós programokra. A FECSKE képviseletében Takács Máriusz drámapedagógus tartott foglalkozást. A foglalkozás célja az volt, hogy megismerkedhessenek a résztvevők a drámapedagógia alkalmazásának lehetőségeivel, konkrét játékokkal saját tapasztalatokhoz juttatni a vállalkozó kedvűeket. A drámapedagógia és a színházi nevelés olyan művészeti nevelési, oktatási módszer és eszközegyüttes, amely a jövő generációját az emberi értékek középpontba helyezésével, a személyiség teljeskörű fejlesztésével neveli. A színházi technikák, a dramatikus eszközök használata lehetővé teszi, hogy a problémákkal, konfliktusokkal, veszélyes élethelyzetekkel való találkozás, ezen helyzetek megélése, megértése, a helyzetekben való megnyilvánulás, működés megtapasztalása egy, a játék által meghatározott és megszabott, védett keretben történjen e sorokkal, mely az Egyesület honlapján is olvasható, jellemezhető a Takács Máriusz által megtartott workshop lényege. A bűnmegelőzés gyakorlata workshopon belül a BRFK Bűnmegelőzési Osztály munkatársai tartottak tájékoztatást a rendőrség drogprevenciós munkájáról, kiemelve azokat a programokat, melyeket az általános és középiskolás korosztály között szerveznek. A hallgatóság megismerkedhetett a Ne tedd, ne tűrd programmal, a Fiatalokat Védő Csoporttal, az Interaktív police elnevezésű bemutatóval, majd konkrét oktatófilmeket dolgoztak fel a résztvevők. A workshop résztvevői a BRFK-nak köszönhetően további segédanyagokhoz juthattak, kialakult egy szakmai levelezőlista, melynek során további tájékoztatást kaphatnak az azt igénylők. A workshopokat követően a konferencia

9 résztvevőinek lehetőségük volt további kérdéseket feltenni a házigazdákhoz, illetve a pályázati programmal kapcsolatban. Összességében véve a konferencia erősségei közé tartozott, hogy sokféle szakembert megszólított, együttműködést alakított ki a gyermekvédelmi rendszer, a pedagógusok, valamint a rendvédelemben dolgozók között. Külön kiemelendő a leendő szakemberek jelenléte. Az a döntésünk, hogy több időt szánjunk a résztvevők aktivitására építő workshopoknak, úgy tűnik, jó döntés volt. Hasonlóan pozitív elemként értékelték a kollégák az intézménylátogatást, mely sokak számára fontos szakmai tapasztalatot jelentett. A konferencia gyengeségei fontos tanulságként szolgáltak a szervezők számára, mely továbbvitel esetén feldolgozásra és javításra kerülnek. 5. Módszertani kiadvány, szakmai cikkek A pályázat keretein belül vállaltuk egy módszertani kiadvány elkészítését. Ez június végére elkészült, melyet elektronikusan tettünk hozzáférhetővé tettünk legfőbb partnerünk az ELTE PPK-n működő Kriminál- és börtönpedagógiai Szakmai Műhely oldalán. Az oldal elérhetősége: A módszertani kiadvány főbb fejezetei: 1. A segítő pedagógia alapelvei 2. Foglalkozástervezetek filmes foglalkozások tartásához 3. Játékok és tapasztalatok 4. Hasznos információk, adatbázis a droggal foglalkozó szervezetekről 5. Filmek 6. Cikkajánló 7. Ajánlott szakirodalom A módszertani kiadvány alapvetően a zárt, féligzárt intézetekben zajló prevenciós munkát segíti. Az összeállítás során kiemelt szerepet kaptak Fazekas Gyöngyi, Kakuk Tímea (Magyar Ifjúsági Vöröskereszt) hallgatók munkái. A módszertani kiadvány szerkesztői: Szilágyi Antal, Puskásné Virágh Judit, Hegedűs Judit. Az összeállítás tovább bővíthető, ezt a jövőben is folytatni kívánjuk. Vállaltuk, hogy két szakmai cikk megjelenik, a pályázat zárásáig egy cikk megjelent az Együtt a gyermekvédelemben című folyóiratban ( szám oldal), a másik cikk a Börtönügyi Szemlében fog megjelenni. A megjelenés várható ideje: szeptember. A programról tájékoztatást adtunk a oldalon, valamint a Büntetés-

10 végrehajtás Országos Parancsnokságának honlapján (www.bvop.hu) is jelent meg hír a programmal kapcsolatban. 6. Szakmai együttműködések A pályázat egyik legnagyobb eredményének azt tartjuk, hogy számos együttműködés jött létre, illetve az eddigiek tovább erősödtek. Új együttműködés jött létre az OKRI kutatóival, illetve a Védőnők Országos Egyesületének több tagjával, valamint számos civil szervezettel alakítottunk ki további együttműködéseket. A pályázatban résztvevő partnerek között folyamatos volt a kapcsolattartás, az első személyes egyeztetést követően még több alkalommal is találkoztunk, illetve en és telefonon is szinte napi kapcsolatban voltunk. A teammegbeszélések során alapvetően a tapasztalatokat osztottuk meg, illetve a folyamatban lévő programokat beszéltük át. A további együttműködés biztosított a partnerek részéről. Összegzés Visszatekintve a pályázati anyagban leírt célkitűzéseinkre, illetve a megvalósult tartalmakra, úgy gondoljuk, hogy szakmailag minden hibánk ellenére sikeres programot zárhattunk le. Mind a fiatalkorú fogvatartottak, javítóintézeti neveltek, mind pedig a velük foglalkozók kaptak olyan tartalmakat, ismereteket, élményeket, melyek hozzájárulhatnak az ő konstruktív életvezetésükhöz, személyes boldogulásukhoz, szakmai megújulásukhoz. A pályázat megvalósulása során talán az okozta a legnagyobb nehézséget, hogy viszonylag rövid idő alatt sokféle programot valósítottunk meg, de bízunk abban, hogy a program fő célkitűzése nem sérült. A szakmai programok megvalósulásáért sokaknak tartozunk köszönetnek, így például köszönet illeti a FECSKE Közhasznú Egyesület részéről Vágó Reginát, a csoportot vezető és segítő kollégákat, hallgatókat (Puskásné Virágh Judit, Szőke Lilla, Bacsóné Pelcz Mária, Fazekas Gyöngyi), az önkéntes hallgatókat, a büntetés-végrehajtási intézet összes kollégáját, kiemelten Tóth Tamás bv. ezredest, illetve Gyurnik Mária bv. alezredest, Deák Ferenc és Szilágyi Antal kollégákat. Bízunk abban, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk e szakmai program folytatására, megújítására, a pályázaton való részvételre.

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke A záró tanulmány megírásának célja, felépítése

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke A záró tanulmány megírásának célja, felépítése Tartalom Előszó 4 1 Előszó Mindenik embernek a lelkében dal van És a saját lelkét hallja minden dalban És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a mások énekét is szépnek. Babits Mihály: Második ének

Részletesebben

Tájékoztató Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának 2013. évi tevékenységéről

Tájékoztató Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának 2013. évi tevékenységéről 1. sz. melléklet Tájékoztató Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának 2013. évi tevékenységéről A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) 2013-ban az alábbi forrásokból gazdálkodott:

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Hegedűs Judit Fekete Márta:

Hegedűs Judit Fekete Márta: Hegedűs Judit Fekete Márta: Korai iskolaelhagyás és a kriminalitás kapcsolata, kezelésének lehetőségei A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című projekt keretén belül készült. Az Európai Bizottság

Részletesebben

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL Nap Klub Alapítvány EGY KÚTRA JÁRUNK... ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSHEZ Projekt azonosító száma: A/077 EMIR azonosító szám: 2.1.1 2005 10 0013/1.0 A jelentés készítésének

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Az iskolai agresszió kezelése

Az iskolai agresszió kezelése 14/1287-2/2009 elıterjesztés 2. sz. melléklete Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10., 1431 Budapest, Pf. 199 Tel.: (+36-1) 338 2156, 317 2333,

Részletesebben

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület ZÁRÓTANULMÁNY

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület ZÁRÓTANULMÁNY Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület ZÁRÓTANULMÁNY Az önkéntesség elterjesztése a konvergencia régiók területén TÁMOP 5.5.2. 11/2-2012-0007 Tartalom... 1 Nyírteleki Civil Koordinációs

Részletesebben

Kölcsönhatások. Az iskolai agresszió megelőzésének és kezelésének többszempontú megközelítése. 2010 Budapest. Kölcsönhatások

Kölcsönhatások. Az iskolai agresszió megelőzésének és kezelésének többszempontú megközelítése. 2010 Budapest. Kölcsönhatások Kölcsönhatások Kölcsönhatások Felelős kiadó: Felelős szerkesztő: Szerkesztőbizottság: Szerzők: Sárik Zoltán igazgató Fótiné Németh Margit MFPI, Agressziókezelési Munkacsoport: Fótiné Németh Margit, Barna

Részletesebben

Közösségi foglalkoztató szerepének modellezése. A közösségi foglalkoztató szerepének modellezése és megerősítése a közösségi bűnmegelőzés rendszerében

Közösségi foglalkoztató szerepének modellezése. A közösségi foglalkoztató szerepének modellezése és megerősítése a közösségi bűnmegelőzés rendszerében A közösségi foglalkoztató szerepének modellezése és megerősítése a közösségi bűnmegelőzés rendszerében SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1 Pályázó szervezet: Fővárosi Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata

Részletesebben

Játék határokkal. modellprogram 2012-2014

Játék határokkal. modellprogram 2012-2014 Játék határokkal modellprogram 2012-2014 Tartalom 3 I. Előzmények 10 II. A program rövid ismertetése 11 III. Az egyes programelemek részletes bemutatása 12 A. Prevenciós programelemek 12 1. Rendhagyó osztályfőnöki

Részletesebben

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése .napirendi pont Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2010. évi tevékenységéről, javaslat a Győr Városi Drogstratégia 2011. évi feladattervére

Részletesebben

Szakmai Beszámoló. az Utcai Szociális Segítők Egyesületének a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról 2006.

Szakmai Beszámoló. az Utcai Szociális Segítők Egyesületének a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról 2006. Szakmai Beszámoló az Utcai Egyesületének a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról 2006. Utcai 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 405. Telefon: 34/311-197 Adószám: 19151379-1-11

Részletesebben

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó 1. BEVEZETÉS 2 1.1 A szociális munkás saját személyiségével dolgozik. 2 1.2 A személyiség kibontakoztatásának lehetősége

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK. elektronikus kiadvány. TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok

JÓ GYAKORLATOK. elektronikus kiadvány. TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok JÓ GYAKORLATOK elektronikus kiadvány TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok 1 Tartalom Ajánlás 4 TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázati rendszer 5 Első pályázati kiírás - Családok

Részletesebben

TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0188 HELYI ÉRTÉK A Mezőkövesdi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásainak fejlesztése

TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0188 HELYI ÉRTÉK A Mezőkövesdi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásainak fejlesztése TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0188 HELYI ÉRTÉK A Mezőkövesdi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásainak fejlesztése A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca 2. 1/3.

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca 2. 1/3. TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Székhely: 4031 Debrecen, István út 33. 6/20. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

Az iskolai agresszió kezelése

Az iskolai agresszió kezelése Az iskolai agresszió kezelése Az Agressziókezelési Munkacsoport Beszámolója az Intézkedési Terv folytatásának végrehajtásáról Készítették a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Állat-asszisztált terápiák a büntetés-végrehajtási intézetekben 1

Állat-asszisztált terápiák a büntetés-végrehajtási intézetekben 1 Guzi Zsuzsanna Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának helyezett pályamunkája. Állat-asszisztált terápiák a büntetés-végrehajtási intézetekben 1 I.

Részletesebben

Tanulj, hogy segíthess

Tanulj, hogy segíthess WWW.ROMAPONT.HU Tanulj, hogy segíthess című HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-03-0153/4.0 azonosító számú pályázati program Összefoglaló tanulmánya info@romapont.hu A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

ÉLETREVALÓ KARITATÍV EGYESÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2014. évről

ÉLETREVALÓ KARITATÍV EGYESÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2014. évről ÉLETREVALÓ KARITATÍV EGYESÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014. évről Készítette: Preszl Éva szakmai vezető 1 Céljaink Budapest és Pest megye területén élő mentális, szociális vagy egyéb (elemi csapás, bántalmazás,

Részletesebben

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2013 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben