Bűnös áldozatok c. pályázat szakmai beszámolója KAB-ME-C-1929

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bűnös áldozatok c. pályázat szakmai beszámolója KAB-ME-C-1929"

Átírás

1 Bűnös áldozatok c. pályázat szakmai beszámolója KAB-ME-C-1929 Pályázatunk február június között valósult meg. Programunkban ahogy azt eredetileg is terveztük egyik célcsoportja a fiatalkorúak egy sajátos csoportja, a büntetésvégrehajtási intézetben és javítóintézetben élő, bűncselekményt elkövetett fiatalok voltak, míg a másik célcsoportot a velük foglalkozó szakemberek és a leendő szakemberek alkották. Fő célkitűzésünk az volt, hogy a programban résztvevő fiataloknak lehetőséget nyújtsunk arra, hogy saját magukat, személyiségüket megismerjék, önismeretüket növeljék, az egészséges életmódhoz kapcsolódó kompetenciáikat fejlesszék, és ezáltal a korábbi szocializációjuk során gyakran elhanyagolt egészségnevelés területén hiányosságaikat pótolják olyan szakemberek és leendő a programban önkéntesként részvevő szakemberek segítségével, akik egyetemi tanulmányaikat pedagógia és pszichológia szakokon végzik. Másik fontos célunk az volt, hogy a kollégák számára kidolgozott szemléletformáló program során alapvetően a kábítószer-fogyasztókkal való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákat fejlesztjük, illetve a szakma számára szervezett konferenciánkon a tágabb értelemben vett szakmai közösség megismerkedjen a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetek jellegzetes világával, az itt folyó szakmai munkával. A programban tervezett tevékenységek, eredmények alkalmas drogprevenciós csoportfoglalkozások az Aszódi Javítóintézetben és a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében. 2. Ép testben ép lélek egészségnap 3. Képzések és szupervíziók a kollégáknak 4. III. Zárt ajtók nyitott lelkek konferencia 5. Módszertani kiadvány 6. Együttműködés kialakítása Ezen tevékenységek maradéktalanul megvalósultak, melyekről lentebb beszámolunk. 1. Drogprevenciós csoportfoglalkozások az Aszódi Javítóintézetben és a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében

2 A fiatalkorúak számára tervezett csoportfoglalkozásokat 12 alkalomra terveztük, melyek maradéktalanul megvalósultak. A foglalkozások mindkét intézményben biztonságot nyújtó, kellemes (már amennyire ezt egy zárt intézményben biztosítani lehet) környezetben valósult meg. A foglalkozások tervezése közösen zajlott le, de természetesen figyelembe vettük a csoport jellegzetességeit, igényeit. A csoporttagok kiválasztásában az intézetek pszichológusai segítettek, akik aktívan részt vettek a foglalkozások tartásában, ugyanakkor igyekeztünk az önkéntességi alapon történő belépést is érvényesíteni. Nehézséget okozott számunkra az időnyomás, viszonylag gyorsan kellett kiválasztanunk azt a 12 főt, akit alkalmasnak gondoltunk a csoportfolyamatba való bevonásra. Mivel az időkeret adott volt, nem volt lehetőségünk a kiválasztás során többféle szűrő alkalmazására, valamint a csoport nyitva tartásának meghosszabbítására a jövőben erre mindenféleképpen oda kell figyelnünk. Törekedtünk arra, hogy a csoportok állandóak és azonos létszámúak legyenek, ennek megvalósulása nem volt maradéktalan, hiszen több esetben a fiatalt elszállították az intézményből tárgyalásra. Ezzel a tényezővel minden esetben számolni kell, ha ilyen típusú intézményben tartunk foglalkozást. A foglalkozást két pszichológus kolléganő tartotta közösen, Szőke Lilla és Puskásné Virágh Judit, akik munkáját segítette Tökölön Bacsóné Pelcz Mária, illetve az aszódi foglalkozásokba Fazekas Gyöngyi, ELTE PPK-s hallgató is bekapcsolódott. Az esetenként 2x45 perces ülések során a klasszikus önismereti csoport-terápia módszerei kiegészültek a művészetterápia, drámapedagógia, pszichodráma, filmterápia új módszereivel. A filmterápia során a filmek adják a fókuszcsoportos beszélgetés témáját, melyhez tudatosan készítettünk a fiatalok aktivitására építő feladatokat, szociálterápiás szerepjátékokat, helyzetgyakorlatokat a tranzakcióanalízisben alkalmazott módszerek, drámapedagógiai módszerek felhasználásával. Ahogy azt korábban is terveztük az alábbi főbb tematikai csomópontok kerülnek feldolgozásra a modul során:

3 Téma 1. alkalom: Ismerkedés, a program megbeszélése mit és hogyan fogunk csinálni? szabályok rögzítése, témák és filmek megbeszélése 2. alkalom: Erő és gyengeség témaköre Hogyan lehet legyőzni a környezet által állított akadályokat? 3-4. alkalom: Nehéz helyzetek és kezelésük, tipikus problémák a serdülőkorban: életkori átmenetek, felnőtté válás, beavatási rítusok Barátság Egymásra utaltság, szeretet, kitartás, elszántság, hinni akarás Felelősségvállalás 5-6. alkalom: Előítéletek - érzelmek Negatív érzelmek felismerése, kezelése Pozitív érzelmek aktivizálása, ennek technikái 7-8. alkalom: Függésben a családban/családtól Saját élmények feldolgozása Család kontra banda alkalom: Függőség, kábítószer Kitől és mitől függünk? Miért kábítószereznek az emberek? Miért jó/rossz ez? Hogyan mondjak nemet? Miért mondjak nemet? Mire mondjak nemet? A program során mindvégig arra törekedtünk, hogy a csoport tagjai aktív résztvevői legyenek a munkának, bár tudjuk, hogy a fiatalok kommunikációs kompetenciáik kezdetben nehezíthetik ezt a törekvésünket, de azt gondoljuk, hogy már maguk a foglalkozások mindvégig segíthetik verbális és nonverbális kommunikációjuk fejlődését. A csoportozás elindulása előtt tájékozódtunk, hogy milyen attitűddel érkeznek a fiatalok, milyen elvárásaik vannak, például az alábbiakat fogalmazták meg: - jobb, mintha a zárkában ülnék - szeretem ezeket a játszós dolgokat

4 - jól szeretném érezni magamat - mivel unatkoztam, idejöttem - azt mondta a nevelő, hogy ez jó lesz. A csoporttagok közül sokaknak nem volt ilyen élményük, sose dolgozottan igazán együtt csoportban, ezekre mind-mind oda kellett figyelnünk. Az utolsó foglalkozás legvégén is kértünk visszacsatolást, ahol alapvetően pozitív visszajelzéseket kaptunk, de néhány megfontolandó tanácsot is olvashattunk. 2. Ép testben ép lélek egészségnap április 18-án tartottuk meg a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében az Ép testben ép lélek egészségnapot, mely kifejezetten ehhez a pályázathoz kapcsolódott. A program előkészítésében az ELTE PPK pedagógia, pszichológia és tanárszakos hallgatói vettek részt. A feladatok kitalálására blogot működtettek, mely az alábbi linken olvasható: A célunk az volt a blog működtetésével, hogy az szervezők között egy aktív kommunikáció jöjjön létre, melyet kiegészítettünk a programban résztvevő hallgatók felkészítését szolgáló blokkal. A hallgatók feladata a nap összeállításán túl az volt, hogy a feladatok végrehajtásának ellenőrzésében is részt vegyenek, egy-egy állomáson az ottani kolléga mellett kellett segédkezniük, illetve néhányan egy-egy csapat munkájába bekapcsolódtak. A tököli intézet részéről a koordinációs feladatokat Deák József és Szilágyi Antal látták el. Az egészségnappal kapcsolatban átgondolt feladatokat a módszertárban szintén közöltük. Az egészségnapon nemcsak az ELTE PPK-s hallgatók vettek részt, hanem lehetőségünk volt arra, hogy a Mándy Iván Szakiskola 18. életévüket betöltött diákjai is részt vegyenek a programon, így

5 őket is aktívan bevontuk a közös focimeccsbe. Összesen 54 fogvatartott, 19 külsős diák és 12 egyetemi hallgató vett részt. Az egészségnap főbb elemei a következők voltak: - fekvenyomás - kislabdadobás - sorversenyek - drogteszt kitöltése - puzzle kirakása - ügyességi feladatok - focimeccs A sportnap igen tanulságos volt számunkra: egyértelműen bebizonyosodott, hogy az informális, indirekt tanulási formák mennyivel hatékonyabbak, mennyire tudják élvezni a fiatalok a sportolást, illetve a kortársaktól való ismeretszerzés is mennyivel egyszerűbb. A szervezési munkálatok során a hallgatók is szembesülhettek azzal, hogy milyen sok dolgot kell átgondolni egy-egy ilyen nap szervezése során, ugyanakkor jó példát láttak arra, hogy többféle szakmáról érkezők is képesek együttdolgozni. Minden bizonnyal eredménynek tekinthetjük azt, hogy a fogvatartottak együttműködőek voltak, az egész program alatt aktívan részt vettek a feladatokban, a hallgatók visszajelzései szerint pedig életük meghatározó élménye volt a fiatalokkal való találkozás és foglalkozás. E programot a későbbiek során szeretnénk megismételni. 3. Képzések, szupervíziók A programunk fontos eleme volt, hogy ne csak a fiatalok, hanem a velük foglalkozó szakemberek is kaphassanak muníciót. Ebből adódik, hogy több képzési elemet iktattunk be a projektbe. Eredeti terveink szerint egy 3x10 órás képzést terveztünk, azonban rövid idő és a korlátozottabb anyagi lehetőségek miatt kénytelenek voltunk átszervezni: egy 1x10 órás képzési blokkhoz kapcsoltuk a III. Zárt ajtók nyitott lelkek konferencia workshopjait, illetve 2x5 órában biztosítottunk a kollégák számára a szupervízió lehetőségét.

6 Az 1x10 órás képzésre (Ép testben, ép lélek workshop) a Belvárosi Tanoda Alapítvány alapítóját, Győrik Editet kértük fel, aki az addikciók témakörén belül kifejezetten a segítő kapcsolatra és a teammunkára fókuszált. A képzés során kifejezetten a résztvevők aktivitását célzó módszereket alkalmazott a tréner, amelyek biztosították az átélt élményből eredő tanulási tapasztalatot. A képzésen nemcsak a tököli intézet munkatársai vettek részt, hanem más, fiatalkorúakkal foglalkozó intézetből (Szirmabesenyő, Kecskemét, Pécs) is jöttek kollégák. Ez a vegyes csoport azért is volt jó döntés, hiszen itt kicserélhették tapasztalataikat, bemutathatták egymásnak jó gyakorlataikat. 4. III. Zárt ajtók nyitott lelkek konferencia A szakmai team úgy döntött, hogy a hagyományossá váló konferenciánk e pályázat zárókonferenciája is lehet, hiszen a tágabb szakmai közösséggel is meg szeretettük volna ismertetni programunkat, eredményeinket. Így a 2012 májusára tervezett konferencia szorosan kapcsolódott a pályázathoz, a pályázat hathatós támogatásával valósult meg, aminek következtében 20 fő bv-s kolléga és 25 fő egyetemi hallgató ingyen, a többi résztvevő pedig kedvezményes áron tudott részt venni. Az eredetileg 1 napra tervezett konferenciánk a nagy érdeklődésre való tekintettel 2 napossá vált, nagyjából azonos tematikával valósítottuk meg programunkat. Ennek köszönhető, hogy 223 fő vett részt a konferencián, erről jelenléti ív készült, mely a szakmai vezetőnél megtekinthető. A résztvevők köre igen tág volt: rendőröktől kezdve, bírókon, ügyészeken keresztül védőnők, pedagógusok, gyermekotthoni és javítóintézeti nevelők vettek részt. A konferenciánk témája kifejezetten a függőségek, a prevenció témaköre volt. Tudatosan vállaltuk azt, hogy plenáris előadások mellett a workshopokra jusson több idő. Tematikáját tekintve pedig fontos szempontunk volt, hogy a gyakorlatra is átfordítható ismereteket közvetítsenek az előadók. Előadóink kiválasztásánál egyrészt szerettük érvényesíteni a gyakorlati és az elméleti szakemberek együttes megjelenítését, így az egyetemi fiatal kutatók mellett a szakmában több éve dolgozó kollégák is helyet kaptak. A

7 két nap szakmai programja a oldalon is megtalálható. A szakmai előadások közül mindkét napon elhangzott dr. Szlávik János szakmai beszámolója a legújabb tendenciákról az AIDS-el kapcsolatban. Remek előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy az AIDS szempontjából a kábítószeresek és a prostituáltak jelentik az egyik legnagyobb veszélyt, ezért is fontos foglalkozni a témával. Május 9-én Gávay Zoltán mutatta be a FECSKE tevékenységét, míg május 24-én Vígh József kriminálpszichológus beszélt azokról a stresszhelyzetekről, melyek egy zárt intézetben érik a személyeket. Mindkét napon a házigazda intézmény vezetője, Tóth Tamás, ismertette a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézmény tevékenységét. A résztvevők a fogvatartotti műsort követően megnézhették az intézményt is, kérdéseket tehettek fel a kollégáknak. Mindkét napon délután workshopokban dolgoztunk tovább. Az alábbi tematikák kerültek feldolgozásra: Segítő kapcsolat segítő beszélgetés műhely: a műhely első részében a segítő kapcsolat fázisairól, felépítéséről, a bizalom építésének folyamatáról, a segítő kapcsolat céljáról, a segítő kommunikáció elemeiről gondolkodtunk. Ebben segítségünkre volt a Good Will Hunting című film néhány részlete, amelyek elemzésén keresztül közelítettünk a témához. A második részben hozott esetekből választottunk ki egyet, és ennek felhasználásával megmutatunk egy segítő beszélgetést, ahol egyikünk a segítő, másikunk a kliens szerepét játszotta el. Ez után megfigyelések alapján elemeztük, hogy mitől hatékony, jól működő egy segítő beszélgetés, illetve milyen buktatói lehetnek. Meseterápia workshop két részből állt. Először előadást hallgathattak a résztvevő a Metamorhosis Meseterápia módszerről, a népmesélről, a mesemondásról, mesemondókákról. Jó gyakorlatokat ismerhettek meg a meseterápia alkalmazásáról a gyermekvédelemben, illetve a börtönben is alkalmazható meseterápia tapasztalatairól is hallgattak a résztvevők. A Függőségeink világa workshopot fiatal kutató kollégák tartották. A workshop a kémiai és a viselkedéses függőségekről egyaránt igyekezett képet adni, mindezt interaktív feladatok, ismeretterjesztő videók, és csoportos beszélgetések formájában. Szó esett az új szintetikus drogokról (designer drogok), azok használati jellemzőiről, és főbb szubjektív és testi hatásairól, illetve e drogok törvényi szabályozásáról. Megvitatták, hogy milyen motivációk állhatnak ezen, eleddig nem ismert drogok kipróbálása mögött, illetve, hogy mik a használat veszélyei. Bemutatták a videojátékokkal szemben potenciálisan kialakuló függőség jellemzőit. Ennek kapcsán arra keresték a választ, hogy mi is az a videojáték függőség, létezik e és ha igen akkor milyen kulcs elemei vannak. A közeljövőben már a klinikai értelemben vett függőségek közé sorolandó problémás szerencsejáték ismertetésekor kitérünk annak

8 lehetséges következményeire, a zavar terápiájára, valamint a kémiai szerfüggőséggel mutatott összefüggéseire is. A szerencsejáték széles társadalmi rétegek számára elérhető rekreációs tevékenység; az online szerencsejáték megjelenésével idői,-és életkori korlátok nélkül végezhető tevékenységgé vált, ily módon a szerencsejátékhoz köthető problémák is széles körben elterjedtek. A workshop végén, egyfajta összegzésként, csoportos beszélgetés formájában értékelték a hallottakat, illetve a résztvevők ennek kapcsán megoszthatták a többiekkel saját tapasztalataikat, ismereteiket is. A Függőségek a börtönvilágban kifejezetten a speciális intézményekre vonatkozott. A kollégák azokat a tapasztalatokat dolgozták fel, melyek a börtönvilág függőségeivel kapcsolatosak. Fliegauf Gergely segítségével olyan kérdésekre keresték a választ, vajon mivel lehet biztosan kiszűrni a börtönben a droghasználót? Hogyan kell kezelni a börtönben aktuális problémát, a rivotrilfüggőséget? Milyen drogrehabilitációs feladatkörül van ezeknek az intézményeknek? Hogyan bukik le a drogos a börtönben? Kitől és mitől lehet függeni a börtönben? A workshop társvezetői az intézet munkatársai voltak, akik szintén kitértek a börtönben lévő segítő rehabilitációs és drogprevenciós programokra. A FECSKE képviseletében Takács Máriusz drámapedagógus tartott foglalkozást. A foglalkozás célja az volt, hogy megismerkedhessenek a résztvevők a drámapedagógia alkalmazásának lehetőségeivel, konkrét játékokkal saját tapasztalatokhoz juttatni a vállalkozó kedvűeket. A drámapedagógia és a színházi nevelés olyan művészeti nevelési, oktatási módszer és eszközegyüttes, amely a jövő generációját az emberi értékek középpontba helyezésével, a személyiség teljeskörű fejlesztésével neveli. A színházi technikák, a dramatikus eszközök használata lehetővé teszi, hogy a problémákkal, konfliktusokkal, veszélyes élethelyzetekkel való találkozás, ezen helyzetek megélése, megértése, a helyzetekben való megnyilvánulás, működés megtapasztalása egy, a játék által meghatározott és megszabott, védett keretben történjen e sorokkal, mely az Egyesület honlapján is olvasható, jellemezhető a Takács Máriusz által megtartott workshop lényege. A bűnmegelőzés gyakorlata workshopon belül a BRFK Bűnmegelőzési Osztály munkatársai tartottak tájékoztatást a rendőrség drogprevenciós munkájáról, kiemelve azokat a programokat, melyeket az általános és középiskolás korosztály között szerveznek. A hallgatóság megismerkedhetett a Ne tedd, ne tűrd programmal, a Fiatalokat Védő Csoporttal, az Interaktív police elnevezésű bemutatóval, majd konkrét oktatófilmeket dolgoztak fel a résztvevők. A workshop résztvevői a BRFK-nak köszönhetően további segédanyagokhoz juthattak, kialakult egy szakmai levelezőlista, melynek során további tájékoztatást kaphatnak az azt igénylők. A workshopokat követően a konferencia

9 résztvevőinek lehetőségük volt további kérdéseket feltenni a házigazdákhoz, illetve a pályázati programmal kapcsolatban. Összességében véve a konferencia erősségei közé tartozott, hogy sokféle szakembert megszólított, együttműködést alakított ki a gyermekvédelmi rendszer, a pedagógusok, valamint a rendvédelemben dolgozók között. Külön kiemelendő a leendő szakemberek jelenléte. Az a döntésünk, hogy több időt szánjunk a résztvevők aktivitására építő workshopoknak, úgy tűnik, jó döntés volt. Hasonlóan pozitív elemként értékelték a kollégák az intézménylátogatást, mely sokak számára fontos szakmai tapasztalatot jelentett. A konferencia gyengeségei fontos tanulságként szolgáltak a szervezők számára, mely továbbvitel esetén feldolgozásra és javításra kerülnek. 5. Módszertani kiadvány, szakmai cikkek A pályázat keretein belül vállaltuk egy módszertani kiadvány elkészítését. Ez június végére elkészült, melyet elektronikusan tettünk hozzáférhetővé tettünk legfőbb partnerünk az ELTE PPK-n működő Kriminál- és börtönpedagógiai Szakmai Műhely oldalán. Az oldal elérhetősége: A módszertani kiadvány főbb fejezetei: 1. A segítő pedagógia alapelvei 2. Foglalkozástervezetek filmes foglalkozások tartásához 3. Játékok és tapasztalatok 4. Hasznos információk, adatbázis a droggal foglalkozó szervezetekről 5. Filmek 6. Cikkajánló 7. Ajánlott szakirodalom A módszertani kiadvány alapvetően a zárt, féligzárt intézetekben zajló prevenciós munkát segíti. Az összeállítás során kiemelt szerepet kaptak Fazekas Gyöngyi, Kakuk Tímea (Magyar Ifjúsági Vöröskereszt) hallgatók munkái. A módszertani kiadvány szerkesztői: Szilágyi Antal, Puskásné Virágh Judit, Hegedűs Judit. Az összeállítás tovább bővíthető, ezt a jövőben is folytatni kívánjuk. Vállaltuk, hogy két szakmai cikk megjelenik, a pályázat zárásáig egy cikk megjelent az Együtt a gyermekvédelemben című folyóiratban ( szám oldal), a másik cikk a Börtönügyi Szemlében fog megjelenni. A megjelenés várható ideje: szeptember. A programról tájékoztatást adtunk a oldalon, valamint a Büntetés-

10 végrehajtás Országos Parancsnokságának honlapján (www.bvop.hu) is jelent meg hír a programmal kapcsolatban. 6. Szakmai együttműködések A pályázat egyik legnagyobb eredményének azt tartjuk, hogy számos együttműködés jött létre, illetve az eddigiek tovább erősödtek. Új együttműködés jött létre az OKRI kutatóival, illetve a Védőnők Országos Egyesületének több tagjával, valamint számos civil szervezettel alakítottunk ki további együttműködéseket. A pályázatban résztvevő partnerek között folyamatos volt a kapcsolattartás, az első személyes egyeztetést követően még több alkalommal is találkoztunk, illetve en és telefonon is szinte napi kapcsolatban voltunk. A teammegbeszélések során alapvetően a tapasztalatokat osztottuk meg, illetve a folyamatban lévő programokat beszéltük át. A további együttműködés biztosított a partnerek részéről. Összegzés Visszatekintve a pályázati anyagban leírt célkitűzéseinkre, illetve a megvalósult tartalmakra, úgy gondoljuk, hogy szakmailag minden hibánk ellenére sikeres programot zárhattunk le. Mind a fiatalkorú fogvatartottak, javítóintézeti neveltek, mind pedig a velük foglalkozók kaptak olyan tartalmakat, ismereteket, élményeket, melyek hozzájárulhatnak az ő konstruktív életvezetésükhöz, személyes boldogulásukhoz, szakmai megújulásukhoz. A pályázat megvalósulása során talán az okozta a legnagyobb nehézséget, hogy viszonylag rövid idő alatt sokféle programot valósítottunk meg, de bízunk abban, hogy a program fő célkitűzése nem sérült. A szakmai programok megvalósulásáért sokaknak tartozunk köszönetnek, így például köszönet illeti a FECSKE Közhasznú Egyesület részéről Vágó Reginát, a csoportot vezető és segítő kollégákat, hallgatókat (Puskásné Virágh Judit, Szőke Lilla, Bacsóné Pelcz Mária, Fazekas Gyöngyi), az önkéntes hallgatókat, a büntetés-végrehajtási intézet összes kollégáját, kiemelten Tóth Tamás bv. ezredest, illetve Gyurnik Mária bv. alezredest, Deák Ferenc és Szilágyi Antal kollégákat. Bízunk abban, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk e szakmai program folytatására, megújítására, a pályázaton való részvételre.

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA:

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA: Meghívó Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetén belül működő Kriminál- és börtönpedagógiai Szakmai Műhely és a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási

Részletesebben

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA:

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA: Meghívó Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetén belül működő Kriminál- és börtönpedagógiai Szakmai Műhely és a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7.

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Program címe: Beszéljünk róla! Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Forrás Lelki Segítők Egyesülete Program rövid leírása Célcsoport: 12-14 illetve,

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Zsiros Emese. Jármi Éva. ELTE- PPK oktatója. Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2011.03.08.

Zsiros Emese. Jármi Éva. ELTE- PPK oktatója. Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2011.03.08. Zsiros Emese Országos Gyermekegészségügyi Intézet Jármi Éva ELTE- PPK oktatója 2011.03.08. Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet OGYEI - a magyar gyermekek egészségével, egészség-védelmével és egészségügyi

Részletesebben

A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP-

A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP- D-cét SZISZOK Programiroda Dunaújváros, Apáczai Cs. J. u. 11 Telefon: 06-25-743-851 E-mail: dcetcivil@gmail.com Honlap: www.d-cet.hu A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP-

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet) Jegyzőkönyv a DOSz Nyelvtudományi Osztályának alakuló üléséről Ülés időpontja: 2013. 10. 21. 15:00 Ülés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II.

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése Beszámoló az egészséghét programjairól Iskolánkban 2009. október 19-21 között rendeztük meg az egészséghetet. Úgy gondoltuk, hogy mivel sok tanulónk ezen belül a 8 a osztály több tagjának életmódjára jellemező

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A programot megvalósító intézmény/szervezet neve. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium. Árpád Szakközépiskola és Kollégium

A programot megvalósító intézmény/szervezet neve. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium. Árpád Szakközépiskola és Kollégium Sorszám Iskola neve A prevenciós program neve/címe A programot megvalósító intézmény/szervezet neve A programot megvalósító intézmény/szerv. címe, elérhetőségei Programvezető neve és elérhetősége 1 Lorántffy

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

Hit és prevenció harc a drogok ellen

Hit és prevenció harc a drogok ellen Program címe: Hit és prevenció harc a drogok ellen Tanúsítvány száma: 5/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Alfamedicus Egészségügyi és Humán Szolgáltató Bt. Program rövid

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

Szervezeti szintű szaktanácsadói tapasztalatok

Szervezeti szintű szaktanácsadói tapasztalatok Szervezeti szintű szaktanácsadói tapasztalatok Az alábbiakban a 2015. április 1. és június 30. közötti időszakban a szaktanácsadói rendszer országosan ellátandó területein megvalósult látogatásainak tapasztalatait

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt Alprojekt vezető Szenes Márta Szolnok, 2014. május 14. Mottó A befogadó társadalom

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

Beszámoló. CEIPES-LEONARDO PROJECT "People with learning disabilities in the labour market" Yozgat workshop 2015.05.14-17

Beszámoló. CEIPES-LEONARDO PROJECT People with learning disabilities in the labour market Yozgat workshop 2015.05.14-17 Beszámoló CEIPES-LEONARDO PROJECT "People with learning disabilities in the labour market" Yozgat workshop 2015.05.14-17 Résztvevők: Balla Gyula önkéntes, HR tanácsadó, tréner, pszichológus Erdei Gábor

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Tett - Program az áldozatokért és tettesekért 2011. március 2. Siófok Lénárd Krisztina Projekt szakmai koordinátor

Részletesebben

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089 Ismertető a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Fecske Családok Átmeneti Otthona Gyermekek és fiatalok integrációs programja TÁMOP -5.2.5 / 08 /1 / A Gyermekvédelmi komponens pályázatáról TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0089

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. Roma fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló képzés levezetése

KÉPZŐI FELHÍVÁS. Roma fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló képzés levezetése KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy Roma fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló képzés levezetése Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete Határidő 2013. február

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-9/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére Tárgy: Eplény község egészségtervének

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Gyermekjogi képviselők jogtudatosítási tevékenysége. OBDK, 2015 Dr. Herczeg Rita

Gyermekjogi képviselők jogtudatosítási tevékenysége. OBDK, 2015 Dr. Herczeg Rita Gyermekjogi képviselők jogtudatosítási tevékenysége OBDK, 2015 Dr. Herczeg Rita A hatékony jogvédelem eszközei I. Jogtudatosítással kapcsolatos feladatok - jogszabályi háttér Gyermekvédelmi törvény: A

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Stratégiai Elemzési és Tervezési Főosztály Pályázati Hírlevél A főosztály tagjai és elérhetősége: BVOP-strategia@bv.gov.hu Kovács László ny. bv. ezds. 06 1

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2 Ügyiratszám: 7652-4/2011 Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ simonics.istvan@tmpk.uni-obuda.hu A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Az Óbudai Egyetemen 2011-ben megkezdtük a Gyakorlatvezető

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék Múzeumandragógia Tanár: Dr. Arapovics Mária A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Molnár

Részletesebben

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.12.06. 1 I.. A SZERVEZET ALAPADATAI A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület Adószáma: 18218295-1-42 Székhelye: 1147 Budapest, Benkő

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2012. Dallos Zsuzsanna- Krasznár Felicia

Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2012. Dallos Zsuzsanna- Krasznár Felicia Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2012. Dallos Zsuzsanna- Krasznár Felicia MLSZSZ KONFERENCIA 2012. 04.14. Afázia- Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-ban alakult Titkára, létrehozója: Dallos Zsuzsa tapasztalati

Részletesebben