Együtt dobbant a szívük

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együtt dobbant a szívük"

Átírás

1 kö zéleti havila p XII. évfolyam április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása. Nem volt ez másképp a böröndi falurészben sem, példaértékût vittek véghez õk is. Nyitott portákat rendeztek be szerte a házakban, udvarokban. Helytörténeti kiállítással, padlásokon talált évtizedes, százados bútorok, képek, terí- tõk, háztartási, mezõgazdasági eszközök bemutatójával elevenítették fel a régi korokat. S akik benéztek a 76-os fõút menti portákra, azok elvarázsolódtak. Visszaröpültek az idõsek, nagyszüleik világába és valóban érezték, miképpen éltek, dolgoztak a falubeliek egykoron. (Folytatás a 2. oldalon) Megfogják egymás kezét Felavatták a hagyárosi haranglábat. Hagyományok õrzése, szo- fesztivált rendeztek ugyanis a kások ápolása, szellemi, tárgyi településen, méghozzá két értékek mentése és bemuta- helyszínen, mindkét falurésztása ez történt Hagyárosbö- ben. Elsõ alkalommal, ámde röndön május 8-án. Mûvészeti mondhatni, nagy sikerrel. A program Hagyároson, haranglábavatással kezdõdött. A keresztény szimbólumot Varga Katalin és családja készítette; pénzt, idõt, fáradságot nem kímélve, s egyben rámutatva, hogy nem hagyják elveszni múltunkat, örökségüket. Megsínylették a modern idõket a harangok, már csak kevés helyen lelhetõk fel. Egykoron azonban fontos jelkép volt a vallási motívum, minden községben állt és zendülésével a múló idõre hívta fel a figyel- Táncra bírta a fiatalokat a Kávási Ifjúságért Kulturális Egyesület. A Kávási Ifjúságért Kultu- kult, 11 kuratóriumi taggal. rális Egyesület 2001-ben ala- Alapítója Eke Lászlóné, Marianna, vezetõje Járfás TiborIrénke. A szervezetet a gyerlyoness né, mekek, fiatalok mûvelõdéséyour Cashback Company Termékpartner nek, kulturálódásának céljából létesítették eredetileg, mára a KERESKEDÉS település szíve lett. Mindent felvállalnak, ami a közösségrõl Autóalkatrészek, szûrõk, akkumulátorok, szól. Önzetlenül teszik a dolsimson kismotoralkatrészek, gukat, s mindezt nem is pél CASTROL, MOBIL, Q8, OEST,OPEL, FORD, MOL dázza szebben, minthogy 48 kenõanyagok versenyképes árakon! programot szerveztek tavaly. Motorkerékpár és jármûalkatrészek beszerzése Lehet téli szánkózás, falunap, egyéni igény szerint is. vagy nemzeti megemlékezés, mindenhol ott vannak és szorcastrol, MAGNATEC, 10 W-40 motorolaj 4 liter Ft/db (1.700 Ft/l) goskodnak; ahol nevetve kell, CASTROL TXT 5 W-40 MOTOROLAJ 4 liter Ft/db (2.000 Ft/l) ott vidáman, ahol komolyan, KOCSIS AUTÓALKATRÉSZ ott fejet hajtva. Rendkívüli, 8999 Zalalövõ, Bem u. 2/a összetartó közösséget koványitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szo: ig csoltak az évek során, melynek Tel.: 92/ , Fax.: , Mobil: 30/ minden korosztály tagja, a (Folytatás a 2. oldalon)

2 2 Zalalövõ és Környéke április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön (Folytatás az 1. oldalról) Hetek óta tervezgettek, készülõdtek, alkottak a település lakói. Mindezt közösen tették, együtt töltve el az idõt. A rendezvény egyik értéke ebben rejlik, abban a közösségben, amely az elmúlt hetekben kovácsolódott Hagyárosböröndön, mindenki egy célért nyújtotta ki a kezét és fogta meg a másikét. Nagy öröm volt látni, hogy a lakók büszkék voltak arra, hogy itt élnek. Megálltunk, kikapcsolódtunk és közben másokat is pihentettünk. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki bármilyen formában akárcsak nézelõdõként részt vállalt a mûvészeti nap szervezésében és lebonyolításában. Remélem, hogy a programra ellátogatók magukkal vitték kistelepülésünk jó hírét rendezvényünk üzenetét mondta el Miszori Andrea, Hagyárosbörönd polgármestere. A fesztivált népmûvészeti vásárral kötötték egybe mindkét helyszínen. Bõrmûves, kovácsmester, szalmafonó, faze- Megfogják egymás kezét 48 rendezvényt szerveztek tavaly a településen (Folytatás az 1. oldalról) kicsik és a nagyok egyaránt. Példaértékû munkájuknak köszönhetõen örömben és bánatban, mindig megfogják egymás kezét a kávásiak. Programok nélkül nem telhet el hétvége a településen. A tavalyi, közel félszáz esemény során felelevenítettük szokásainkat, õriztük hagyományainkat, értékeinket a népi építészettõl a közösségi rendezvényekig. Tartottunk farsangi, álarcos bált, szüreti felvonulást, táborokat a gyermekeknek, falunapot, borversenyt, búcsút, karácsonyváró programokat, ünnepeltük a szépkorúakat és emlékeztünk nemzeti hõstetteinkre, jeles napjainkra. Tanfolyamokat szerveztünk, a természet és a gyógyulás témakörében, melyek az idei évre is átnyúltak, emellett pedig nyolcszor néztük meg közösen a Hevesi Sándor Színház elõadásait. Nagy öröm számunkra, hogy látjuk a fiatalokban az érdeklõdést. Nyitottak, befogadók, szívesen segítenek és vesznek részt a rendezvényeken. A könyvtárunkat 100 százalékosan kihasználják, nemrégiben pedig egy 12 fõs tánccsoportot alakítottak. Az idõsek napján mutatkoztak be elõször, azóta felléptek a helyi Koncertet adott a Hétrét zenekar is. kas, szövõ fogadta az érdeklõdõket, emellett bemutatót tartottak a Hagyárosböröndi Hagyományõrzõ Famûvesek és a helyi Tûzoltó Egyesület is. A településrészeken párhuzamosan zajlottak a programok, sorra váltották egymást a szín- polgárõrség évértékelõjén és a zalaszentgyörgyi mûvészeti napon is. A kávási Violin Kórus szintén nagy sikereket tudhat maga mögött, rengeteg eseményen adtunk mûsort az elmúlt évben. Alkalmakat pedig idén is teremtünk az együttlétre. Májusban gyermeknapot szervezünk, megtartjuk és már javában készülünk az éjszakai túránkra, majd látogatást teszünk testvértelepülésünkön, Semjénházán, és angoltanfolyam indul nyár elején a faluban. Mindezek elõtt pedig hazaérkezik hozzánk a tavalyi kurzust tartó angol lány, május 14-én ünnepséggel köszöntjük mondta el Eke Lászlóné, Marianna, Kávás mindenese. A Kávási Ifjúságért Kulturális Egyesület önerõbõl, az önkormányzat támogatásából mûködik. A felajánlott adók 1 százaléka tavaly nagy segítség volt számukra, 80 ezer forintot kaptak, melybõl csocsót vásároltak a gyermekeknek. Remélik, hogy sokan lesznek idén is, akik segítenek. Az adószámuk: , erre várják a felajánlásokat. Létezésükhöz anyagi forrásra van szükségük, közösségük összetartása azonban nem kerül semmibe, mégis megfizethetetlen. - mzs - padi fellépõk. Böröndön a helyi, önszervezõdõ, kistelepülési csoportok értékére hívták fel a figyelmet. Bemutatkozott a zalaboldogfai 7 Szoknya 7 Nadrág Hagyományõrzõ Tánccsoport, a Zalacsébi Csajok, a Nádasdi Moderntáncosok, a Misefai Útitársak, Bogár Gyula, szaxofonos, a Bagodi Énekkar és a Fekete István Általános Iskola tanulói. Mûvészeti fesztivál révén nagy hangsúlyt kaptak a népi szokásokat bemutató elõadások, pódiumra lépett a lenti Öreg Kerka és a zalalövõi Salla Néptáncegyüttes is. A nap legszebb pillanata a helyi óvodások mûsora volt. Simon Lolita, Göncz Máté, Horváth Péter, valamint Nárai Dominik verseket szavaltak és csaltak mosolyt a résztvevõk arcára. A Böröndi Csámpások Tánccsoport sem maradhatott ki, mûsoruk rendkívül nagy sikert aratott, elkápráztatták a közönséget. Hagyárosböröndön vendégeskedtek a Kvártélyház Utazó mûvészei, köztük Hertelendy Attila, színmûvész. Majd Hagyárosra volt érdemes átnézni, ahol a Hétrét és a településrész lakója, Lõrincz Kálmán adott koncertet csapatával, a Lorenzo zenekarral. A sokrétû, színes, tartalmas kavalkádot hagyományos májusfaállítás, vacsora és bál zárta Böröndön. A talpalávalóról a helyi Gold együttes gondoskodott. A mûvészeti fesztivál két helyszínen zajlott a nap folyamán, kiemelni azonban egyik falurészt sem lehet és szabad, ugyanis mindkettõ más miatt ragadta magával az érdeklõdõket. Hagyárosbörönd közösen vitt véghez nagy dolgot, a múltat élesztették föl a jelenben. Együtt gondolkoztak, együtt dobbant a szívük, s nemcsak ezen a napon, hanem minden órában, mert tudják, hogy falujukat csak így õrizhetik meg az utókornak. Molnár Zsófia Hamisítványok voltak Dr. Boros Imre korábbi zalai országgyûlési képviselõ állítólagos SZT tiszti múltjával kapcsolatban több alkalommal is megjelentetett cikket lapunk. Ezekben a politikus egyértelmûen cáfolta a vádakat, s részletesen megosztotta bizonyítékait olvasóinkkal e hasábokon keresztül. A volt miniszter több pert is indított a valótlan tartalmú cikkeket közlõ lapok ellen. Legutóbb az Index.hu tett közzé helyreigazítást: Lapunk március 25-én megjelent Visszajöhetnek-e Orbán Viktor miniszterei? címmel megjelent cikkében valótlanul állítottuk azt, hogy még 2002 nyarán derült ki dr. Boros Imrérõl, hogy a rendszerváltás elõtti utolsó években D008 álnéven a titkosszolgálat tisztjeként készített jelentéseket a III/II.-es ügyosztálynak. Valótlanul állítottuk továbbá, hogy kiderült, hogy dr. Boros Imre még nyugdíjat is kapott szolgálatai befejeztével, valamint azt is, hogy dr. Boros Imre beismeri, hogy a dokumentumok valódiak. A valóság ezzel szemben az, hogy dr. Boros Imre nem készített jelentéseket a III/2-es ügyosztálynak, mivel megbizonyosodtunk róla, hogy a kinevezési parancs és az összes eddig nyilvánosságra került dokumentum hamisítvány. Dr. Boros Imre nem részesült nyugdíjban szolgálatai befejeztével, valamint az érintett több ízben is cáfolta a hivatkozott dokumentumok valódiságát. Dr. Boros Imre a következõket mondta lapunknak a helyreigazítással kapcsolatban: Az Index.hu más sajtóorgánumokkal ellentétben vette a fáradtságot és befáradt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába, ahol évekkel ezelõtt már letétbe helyeztem a megdönthetetlen bizonyítékaimat. Ezeket megtekintve jutottak a helyreigazító közlemény megállapításaira, ami egyebekben szó szerint megegyezik az általunk kért helyreigazítás szövegével.

3 2010. április Zalalövõ és Környéke 3 A vidéki gyökerek mindig segítettek A föld nemzeti szuverenitásunk kulcseleme szögezi le dr. Ángyán József, a Szent István Egyetem tanára. A Fidesz országgyûlési képviselõje szerint azonnali irányváltásra van szükség a magyar mezõgazdaságban. Hogy mik lennének a legfontosabb lépések? Errõl beszélt lapunknak a kiváló szakember, az Országgyûlés mezõgazdasági bizottságának tagja május 1-jén lejár a földvásárlási moratórium Közös érdekünk, hogy mielõtt a földpiacot a külföldi tõke elõtt megnyitnánk, saját nemzeti szabályozásunkat (pl. földtörvényt) e várható helyzethez igazítsuk, s a magyar gazdatársadalmat megerõsítsük. Ehhez arra lenne szükségünk, hogy amint azt az európai megállapodás egyébként számunkra lehetõvé teszi, és amint azt pl. a lengyelek már az alapmegállapodásban rögzítették a földvásárlási moratóriumot további 3 évvel, május 1-jéig meghosszabbítsuk. Sajnálatos tény, hogy sürgetésünk ellenére ezt a magyar kormány bár évek óta megtehette volna az EU-nál hivatalosan mind a mai napig nem kezdeményezte. Mik lennének egy patrióta agrár- és vidékfejlesztési stratégia és program fõ pillérei? Az agrár- és vidékfejlesztési stratégia és program fõ irányainak és a megvalósítás teendõinek meghatározásához mindenek elõtt az agráriumra és a vidékre vonatkozóan világos jövõképpel kell rendelkeznünk. Van ilyen világos jövõképünk? A jövõre vonatkozó elképzeléseink megfogalmazása során abból kell/célszerû kiindulnunk, hogy történelmünk során, nehéz helyzetekben mindig vidéki gyökerekbõl táplálkozva, a falusi közösségek erejére támaszkodva tudott a magyar társadalom megújulni. A vidék tehát nem csupán profitérdekeket kiszolgáló termelési tér, hanem egyúttal társadalmi és biológiai élettér is, amely az ott élõ közösségek és a természeti környezet számára az életfeltételeket biztosítja, a város számára pedig élelmezési és élelmiszerbiztonságot, utánpótlást, egyúttal hátországot, visszavonulási, regenerációs lehetõséget is kínál, amelyre a város az elõrejelzések szerinti klímaváltozás és a globalizációs folyamatok közepette egyre inkább rászorul, túlélése saját vidéke megerõsítése nélkül egyre kétségesebbé válik. A Kárpát-medence környezeti feltételei és a magyarság több, mint ezeréves itt felhalmozott tudása, a földhöz kötõdõ kultúrája, a hazai agrikultúra azonban ennél sokkal jobb lehetõségeket kínál. Ez a jövõké- Dr. Ángyán József pünk szerinti agrármodell: a többfunkciós mezõgazdaság, a környezet- és tájgazdálkodás, amely úgy állít elõ értékes, szermaradvány-mentes, egészséges és biztonságos élelmiszereket, valamint helyi energiát és egyéb nyersanyagokat, hogy közben megõrzi a talajainkat, az ivóvízbázisainkat, az élõvilágot, a tájat és benne az embert, közösségeit és kultúráját. Egyúttal munkát, megélhetést biztosít a lehetõ legtöbb ember számára. Ez a mindenütt gyengébb termelési adottságú, ám környezeti, természeti szempontból általában annál értékesebb területeinken is jelen lévõ ( területfedõ ), a tájak eltérõ természeti adottságaihoz és gazdálkodási tradícióihoz alkalmazkodó, életképes mezõgazdaság az egyéni/családi kis- és középbirtokok meghatározó szerepére épül. Ez biztosítja a tulajdonosi szemléletbõl fakadó jó gazda gondosságát, az egymást követõ generációk közti felelõs viszonyt, valamint azokat a foglalkoztatási, minõségi termelési, élelmezési és környezeti teljesítményeket, amelyek az egész társadalom számára és a vidék hosszú távú megmaradása szempontjából egyaránt létfontosságúak. A vidéki életminõség javításának fontos eleme az ellátás, az alapvetõ szolgáltatások (az önkormányzati hivatal, az egészségügyi ellátórendszer, a posta, a helyi közlekedés, stb.) fenntartása és fejlesztése, amelyek a vidéki gazdaság és társadalom számára nélkülözhetetlenek, és megõrzése, féltõ gondozása mindannak (a templomnak, az iskolának, a helyi kultúra és közösségi együttlét intézményeinek, stb.), amik meghatározzák a helyi társadalom, a falusi közösségek identitását. Ezeket a közösség számára fontos szolgáltatásokat és az együvé tartozás közösségi intézményeit a szolgáltatók számára (közpénzbõl származó kiegészítéssel) jövedelmezõvé kell tenni, illetve a köz (az állam, az önkormányzat) forrásaiból kell finanszírozni. A mai helyzetbõl kiindulva e jövõkép eléréshez jelentõs változtatásokra lehet szükség az agrár- és vidékpolitikában. Mik lennének e változtatás legfontosabb alapelvei, súlypontjai és céljai? A változtatás alapelveinek megfogalmazása során abból indulhatunk ki, hogy miután a globalizációs erõk elsõsorban a helyi közösségek, a társadalom összetartó erejének, szövetének felbontására, immunrendszerének kikapcsolására törekednek, ezért ennek ellensúlyozása, azaz a helyi gazdaság és társadalom megerõsítése és a hálózati gazdaság kialakítása a vázolt jövõkép elérésének egyik kulcskérdése. E fõ cél elérésének legfontosabb elemei, amelyekre a nép-párti agrár- és vidékpolitika fejlesztési törekvéseinek irányulnia kell, és amelyek a legsürgetõbb feladatokat adják, az alábbiak: a vidéki munkahelyek megõrzése, gyarapítása; a népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása; az élelmezési és élelmiszerbiztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság csökkentése; a vízbázisok, a talajok továbbá az élõvilág és a tájak megõrzése, a környezetbiztonság növelése; helyi erõforrásokra és rendszerekre is támaszkodó energiaellátás, energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése; a vidéki életminõség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása; a város és vidéke szoros kapcsolata kiépülésének segítése. Ezek jegyében a lehetõ legnagyobb mértékig törekednünk kell a tájegységek önálló termelésére, a helyi mezõgazdaság, ipar, kereskedelem fejlesztésére. Nem adhatjuk föl a földrajzi és kulturális hagyományainkból fa- A föld nemzeti szuverenitásunk kulcseleme. kadó termelési módjainkat, terményeinket, hagyományos növény- és állatfajtáinkat, helyi üzemeinket, mint ahogy fontos a helyi energiatermelés és -ellátás is. Mindezek fejlesztése munkaalkalmakat is teremt a helyi közösségek számára. Minél inkább elfogadjuk a ránk erõltetett, tõlünk idegen gazdasági, termelési szokásokat, módokat, feladatokat, annál inkább kiszolgáltatottak leszünk, és erõsítjük gyarmati helyzetünket. Meg kell õriznünk a helyi természetet, és egészséges, helyi termékeket kell biztosítanunk a helyi fogyasztóknak. A fönntartható helyi közösség egyik alapvetõ mûködési elve, hogy mindig a helyi szükségleteket és a közeli város élelmiszerigényét kell elõbb kielégíteni, s csak utána juthat a termékekbõl távolabbi térségeknek. Fontos továbbá, hogy fejleszszük a kis méretû, helyi üzleti és ipari tevékenységeket, mikro-, kis- és középvállalkozásokat, minél inkább helyi energiaforrásokat használjunk, a pénz a lehetõ legtovább a helyi közösségen belül forogjon, és a falusi közösség legyen mindig kapcsolatban a közeli város közösségével. A mezõgazdaság elsõ számú és legfontosabb piaca a helyi és a hazai piac! A kis léptékû, nagy központok nélküli, hálózati gazdaság csökkenti a társadalom kiszolgáltatottságát, mûködésének, élelmezésének raktározási, hûtési, szállítási, kereskedelmi, hirdetési költségeit. Azáltal pedig, hogy közel hozza a termelõt a fogyasztóhoz, a közösség élelmezési és élelmiszerbiztonságát is növeli. Mindehhez a közjó szolgálatában álló, a közösségi és környezeti érdekek mentén beavatkozó, azaz az ökoszociális piacgazdasági modellt követõ, erõs nép-párti, nemzeti elkötelezettségû államra, törvényhozásra és kormányra van szükség.

4 4 Zalalövõ és Környéke április Ismét alkottak Nemzetközi mûvésztelep Zalaszentgyörgyön A rendezvény megnyitóján nagy volt az érdeklõdés. Ünnepélyes keretek között nyitották meg a hagyományos mûvésztelepet Zalaszentgyörgyön. A rendezvény alkalmával a látogatók megnézhették a mûvészeket alkotás közben a helyi kultúrházban, illetve a program utolsó napján kiállítás is nyílt az itt készült mûvekbõl. A rendezvényre Európa több országából érkeztek vendégmûvészek; vannak, akik évrõl évre visszatérnek, de új alkotók is jöttek. Horvátországból, Üzbegisztánból, a Vajdaságból és Magyarországról is több helyrõl érkeztek kiállítók. Célunk, hogy a mûvészetet bemutassuk, és barátságokat kössünk akár a határon túlról is, illetve, hogy megmutassuk: hogyan születik a csoda mondta a rendezvény fõszervezõje, Buday Mihály festõmûvész. Azt is elárulta, hogy a mûvésztelepen nincs meghatározva kiállított téma, ezáltal biztosítják, hogy mindenki a legjobb tudása szerint mutatkozzon be. A rendezvényen hagyomány, hogy a helyi fiatal mûvészeket támogassák, így az idén Orbán Norbert fotókiállítását láthattuk a megnyitóünnepségen. A záró kiállításon szintén helyi mûvész, Kovács Adél népdalénekes mutatkozott be. A program egyébként az Egerszeg Fesztivál elsõ hétvégéjén folytatódik, Egerszegi Montmartre Festõk utcája címmel. A zalaszentgyörgyi programon tizenegy mûvész vett részt, Erdélybõl sajnálatos körülmények miatt nem tudtak eljönni. A rendezvény a Buday Art Galéria, a Zalaszentgyörgyi Önkormányzat, s a Buday Közhasznú Alapítvány szervezésében valósult meg immár ötödik éve. A szervezõ azt is elmondta, hogy az idén nagy erõfeszítések árán tudott megvalósulni a mûvésztelep, ezért köszönetet mondtak a támogatóknak. Buday Mihály ünnepélyes keretek között bemutatta a tago- kat, ismertette a hét programját, majd Kovács Dezsõ polgármester nyitotta meg az V. Zalaszentgyörgyi Nemzetközi Mûvésztelepet. Kiemelte a helyiek összefogását annak érdekében, hogy a rendezvény megvalósulhasson. A kiállítást Soós Tibor kaposvári festõmûvész nyitotta meg, aki nagy elismeréssel méltatta Orbán Norbert görögországi sorozatát: Így még nem láttam Görögországot mondta, majd az alkotó különleges látásmódját dicsérte. Salamon Enikõ Itt a világ közepe Hagyományteremtõ szándékkal. Nagylengyel Õsi zalai zamatok Bér- és kereskedelmi fõzés Palackozás Kis- és nagykereskedelmi értékesítés Igény szerint cefrebeszállítás Anno 1982 Hungarikum Várom régi és leendõ ügyfeleimet! Telefon: 92/ , 30/ Április 29. a tánc világnapja. Ez alkalomból táncos rendezvényekkel ünnepelnek a mûfaj kedvelõi és mûvelõi. Így volt ez Zalalövõn is április 24én, amikor Itt a világ közepe címmel mutatták be mûsorukat a település néptánccsoportjai. A kis közösségek saját, külön munkái éppúgy helyet kaptak az elõadásban, mint a csoportok közös produkciói. Több tájegység táncából kapott ízelítõt, aki eljött a mûsorra. A táncok segítségével képzeletbeli utazást te- hettek a nézõk határon innen és túl. A zalalövõi táncosok mûsorához a Boglya Népzenei Együttes húzta a talpalávalót, Gubinecz Ákos pedig kalotaszegi népdalaival tette színesebbé ezt az estét. Kicsik és nagyok a korosztályi határokat átlépve együtt örvendeztették meg a nézõt táncaikkal, majd közös vacsorával ünnepelték munkájuk sikerét. Hagyományteremtõ szándékunkat nem feledve várunk mindenkit jövõre is a TÁNC VILÁGNAPJÁN.

5 2010. április Zalalövõ és Környéke 5 Szemétgyûjtési akció Zalaboldogfán A zalaboldogfai környezetvédõk. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezdeményezett és támogatott ból rendezett országos szemétgyûjtési akcióban az idén is Föld Napja alkalmá- résztvett Zalaboldogfa lakos- Az elõvigyázatosság a leg jobb fegyver Szomjúság, nyugdíj-kiegészítés folyósítása, nyeremények átadása, rokonnal megbeszélt adásvétel, vagy kölcsön. Széles a rossz szándékú emberek repertoárja, akik ilyen és ehhez hasonló történetekkel akarnak gyanútlan áldozataik lakásába bejutni, hogy aztán bizalmukba férkõzve és figyelmüket elterelve értékeket lopjanak el tõlük. Az ilyen jellegû bûncselekmények megelõzése érdekében a Zala Megyei Rendõrfõkapitányság az alábbiakra hívja fel a figyelmet. Elsõ és legfontosabb szempont, hogy ne engedjenek be idegent a lakásba! Ha valaki hivatalos személynek adja ki magát, mindig gyõzõdjenek meg róla, hogy valóban az-e, akinek mondja magát (kérjék el igazolványát, telefonon érdeklõdjenek az adott szervezetnél, hogy valóban az õ alkalmazottjuk járja-e a házakat)! Mindig gyõzõdjenek meg arról, hogy kinek és miért adnak ki pénzt! Ha családtagjukra hivatkozva kér pénzt egy idegen, hívják fel Önök a családtagot, hogy megbizonyosodjanak róla, valóban megegyeztek-e a pénzátadásról! Javasoljuk, hogy nagyobb összegû készpénzüket ne otthon tárolják, hanem valamely pénzintézetben helyezzék el! Fordítsanak figyelmet a lakókörnyezetükben bámészkodó idegenekre! Ha ilyen személy az Önök környezetében lakókról érdeklõdik, adjanak kitérõ választ! Nagy segítség a rendõrség számára, ha minél jobb személyleírást tudnak adni az idegenrõl és megjegyzik gépkocsijának rendszámát. Amenynyiben pedig megtörténik a baj, ne változtassák meg a helyszínt, ne takarítsanak fel, ne mosogassák el például a vízkérés ürügyén bekopogtató idegen után a poharat, hiszen így fontos nyomok is elveszhetnek! Minden gyanús körülmény esetén értesítsék a rendõrséget, mivel közös érdekünk, hogy ne váljon senki áldozattá! Zala Megyei Rendõrfõkapitányság Zalaboldogfán minden évben elkészítik az éves rendezvény-programot. A népszokások ápolásán, a hagyományõrzésén kívül a falunap, a nemzeti ünnepek, a megemlékezések kiemelten szerepelnek ebben. A farsang után a májusfa-állítás következett a programban. Május 1-jét megelõzõ nap délután elindult a kis csapat kivágni a közeli erdõben a megfelelõ fenyõfát. Kiválasztás, majd a kivágás után a már nagy rutinnal rendelkezõ sága. Minden évben népszerû a kezdeményezés, sokan csatlakoznak a szemétgyûjtéshez, szívügyüknek érzik a környezetük tisztán tartását. Április 22-én 9 órakor gyülekeztek az önkéntesek a falu központjában. Függetlenül attól, hogy iskola- és munkaidõben volt az akció, a várt 20 fõ helyett 30-an kapcsolódtak a gyûjtéshez. Az akció jól sikerült, az utakat és környezetüket megtisztították a szeméttõl. Tapasztaltuk, hogy évrõl évre kevesebb az illegálisan lerakott hulladék, ebbõl is érzékelhetõ, hogy az emberek nem közömbösek környezetük tisztasága iránt. Sajnos találtak negatív példát is: a falu határában az árkokat néhol szemétlerakónak használják. Ezúton is kérik a lakosságot, ne folytassák a szemét illegális lerakását, amire tiltó tábla is figyelmeztet, mert az önkormányzat szabálysértési szankcióját a jövõben alkalmazni fogja. A Zalaboldogfai Önkormányzat továbbra is nagy hangsúlyt fektet a környezet védelmére: megszüntették a helyi szemétlerakót, helyette bevezették a kukás szemétgyûjtést, ami a lakosság részére ingyenes. Szelektív hulladékgyûjtõket helyeztek ki, tehát semmi nem indokolja, hogy a háztartási, vagy más különbözõ anyagú hulladék illegális lerakását. Kérik a tisztelt lakosságot a saját és településük környezetének tisztán tartása érdekében tartsa be a környezetvédelmi szabályokat! z.b. Májusfát állítottak csapat minden gond nélkül hazaszállította, majd rekord idõ kb. 10 perc alatt függõlegesbe állította a májust jelképezõ fát. A sikeres mûvelet után a társaság még egy darabig együtt maradt a jól végzett munka örömére, megünneplésére. Május 1-jén reggelre a kb. 20 m magas fa az egész falunak hirdette, hogy megérkezett a tavasz, itt a szerelem, a megújulás hónapja. p.b.

6 6 Zalalövõ és Környéke április Színes elõadásokban gazdag fesztivál Hagyományteremtés Zalaszentgyörgyön A Bagodi Énekkar hangulatos mûsort adott. Az idei tavasz szinte elsõ igazi napsütéses délutánján rendezték meg Zalaszentgyörgyön a Tavaszi Mûvészeti Fesztivál elnevezésû programot. Április tizenhetedikén délután egy órától várták az érdeklõdõ közönséget, illetve a meghívott fellépõket a mûsor szervezõi. A rendezvény a zalaszentgyörgyi Gyertyafény Kórus Alapítvány szervezésében valósult meg. A mai napra hét településrõl vártunk fellépõket, a körjegyzõségünkhöz, illetve a plébániánkhoz tartozó községeket hívtuk meg. A célunk, hogy a különbözõ helyrõl érkezõ mûvészeti csoportok be- mutatkozzanak, megismerkedjenek egymással, és ha van rá kellõ érdeklõdés, jövõre is megrendezzük a fesztivált mondta a rendezvény fõszervezõje, Horváth Zoltán, a Gyertyafény Kórus Alapítvány kuratóriumi elnöke. Azt is megtudtuk tõle, hogy tizenkét csoport lépett fel, és szinte kivétel nélkül mindenki eljött a meghívásra. A hangulatot nemcsak a tavaszi idõjárás, de az ízlésesen feldíszített terem, illetve az elõadók mûsora fokozta. A kultúrházat egyébként a Salomvári Általános Iskola kézmûves szakköre által készített paraván is ékesítette. CSÖDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és az EGYÜTT CSÖDÉÉRT ALAPÍTVÁNY tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját május 19-tõl 23-ig XI. alkalommal tartandó FALUNAPRA Program: Május 19-tõl 23-ig Egyéni Tekeverseny a Romantik Teke Klubban Zalalövõn. Május 21-én (péntek) 21 órától Fáraó bál a sörsátorban Május 22-én (szombat) 8,30 óra Csöde Kupáért kispályás labdarúgó torna. 20,00 órától Utcabál a sörsátorban. Játszik az UNIKUM Együttes Május 23-án (vasárnap) 14,00 óra A II. világháborús emlékmû koszorúzása. Beszédet mond: Vigh László országgyûlési képviselõ Közremûködik Bujtor Anita 14,30 óra Tekeverseny eredményhirdetése 15,00 óra SORRY N' Együttes mûsora 16,00 óra Hevesi Sándor Színház mûsora 17,00 óra Jó Laci Betyár mûsora 18,30 óra Polgármesteri Hivatal Zalalövõ-Csöde nõi futballmérkõzés 20,00 órától András bál a sörsátorban A mûsort ünnepélyes megnyitóval kezdték, ahol Horváth Zoltán köszöntötte a megjelent nézõket és elõadókat. A rendezvényt három blokkban csoportosították, és a tizenöthúsz perces szünetekben adtak idõt az ismerkedésre, baráti beszélgetésekre. A rendezvényen elõször az iskolások léptek fel; a bagodi Fekete István Általános Iskola és Óvoda vidám produkciójával kezdtek. Láthattunk, illetve hallhattunk tõlük aerobic-, és néptáncot, különbözõ táncos koreográfiákat, illetve az óvodásoktól kivalóan elõadott verset és éneket is. Ezt követve a Bagodi Énekkar mûsora vidám hangulatot keltett a közönség körében. A bagodiak után a Salomvár Általános Iskola által összeállított programot láthattuk, ahol szintén megmutatkoztak a tanulók tehetséges produkciói; énekkarosok énekeltek, furulyáztak. A második blokkban a zalaboldogfai 7 szoknya 7 nadrág Táncegyesület mûsora, a Kávási Ifjúságért Alapítvány rumba, majd rock and roll táncprodukciója következett. Láthattuk még a Salomvári Tánccsoport elõadását, a Csébi Csajok táncukkal kedveskedtek a nézõközönségnek. A csoportok fellépéseit a helyi színjátszó kör, a Falurossza Közhasznú Egyesület vidám jeleneteivel tették még szórakoztatóbbá. A táncos blokkot követõen egy dalokban gazdag egység következett, a Zalaszentgyörgyi Margaréta Dalkör programjával nyitottak, majd következett a Kávásról érkezett Violin Kórus mûsora, továbbá a Botfai Válicka Citerazenekar elõadása, és végül, de nem utolsó sorban a Gyertyafény Kórus mûsorával zárult a rendezvény. A fellépõ csoportok emléklapot, és plakettet kaptak ajándékba, ezzel köszönve, hogy az elsõ Tavaszi Mûvészeti Fesztivált színessé és változatossá teték. Salamon Enikõ A Csödei Falunap keretében megrendezésre kerül az Egyéni Tekeverseny a Romantik Teke Klubban május 19-tõl 23-ig Dobási lehetõség május 19, 20. és óráig, 22-én óráig, 23-án óráig. Eredményhirdetés május 23-án (vasárnap) 14,30 órakor Csödében a sörsátorban. Kategóriák: nõi, férfi igazolt és férfi amatõr. Nevezési díj: 300,- Ft (60 gurítás) Egy versenyzõ a nevezési díj befizetésével többször is dobhat. Díjazásban részesül valamennyi kategória I-III. helyezettje A Falunap keretében megrendezésre kerül a Csöde Kupáért kispályás labdarúgó torna 2010.május 22-én (szombaton) 8.30 órai kezdettel Nevezni május 21-ig lehet a 3.500,- Ft nevezési díj befizetésével. A nevezéssel kapcsolatosan érdeklõdni a 06/30/ telefonszámon lehet. Díjazásban részesül az I.-II.-III. helyezett csapat, a legjobb kapusa, legjobb mezõnyjátékos, valamint a legtöbb gólt lövõ játékos.

7 2010. április Zalalövõ és Környéke 7 Nekünk már nem térkép e táj A Zalalövõi Általános Iskola helyi tantervének már ötödik éve részei az ún. projektnapok. A program kidolgozásának célja az volt, hogy az iskolánkba járó tanulók számára minél sokrétûbb, életszerû információt adjunk közvetlen környezetünkrõl. A gyerekeknél évrõl-évre érzékelhetõ a távolodás a gyakorlati élettõl. Szinte a legelemibb ismereteket is tananyagként kell megfogalmaznunk. A tantárgyi követelményekhez illeszkedõen készült el az egyes évfolyamok programja. Az alsó tagozatosok bejárják településünk nevezetességeit, megismerik élõ és élettelen környezetünk számukra értelmezhetõ jelenségeit. A negyedik évfolyam autóbuszos kirándulás keretében az Õrség történelmi vidékével ismerkedik, amely megerõsíti a környezetismeret órákon elhangzottakat. A felsõsök programjának célja az iskolai tananyag és a mindennapok összehangolása. A sokrétû, szinte minden tantárgyat felölelõ, a település minden szegletét megismertetõ eseménysorozatot hoztunk létre. Az ötödik évfolyamosok témái között szerepel a ter- mesztett növények, tenyészett állatok alaposabb tanulmányozása. A történelem, a hon- és népismeret ismeretanyagát erõsíti a tájház és a római korból származó kiállítás megtekintése. A tájház bemutatásának értékét emeli Berke Lászlóné, Margit néni hiteles, személyes tapasztalaton alapuló ismertetõje. A hatodik évfolyamosok a természetismeret jegyében töltik el a néhány napot. A hazai életközösségek csodálatos képviselõit találjuk közvetlen környezetünkben. A természeti értékeknek az a bõsége, amely körülvesz bennünket, méltó a figyelemre, amelyet a programban nekik szántunk. Az agárkosbor, a zergeboglár, a vizek parányi élõlényei mind ismerõsen csengenek a gyerekek fülének. A hetedik évfolyamosok elsõsorban a pályaválasztás nehéz döntéséhez kapnak segítséget. A zalalövõi üzemek (sajnos egyre szûkülõ köre) nyújt másképp meg nem szerezhetõ ismereteket tanulóinknak. A nyolcadik osztályosok felelõs, tájékozott állampolgárrá nevelésének biztosít lehetõséget az intézményhálózat megismerése. A polgármesteri hivatal, a A 8. osztályosok a városi rendõrkapitányság munkatársának elõadását hallgatják. helyi rendõrõrs, pénzintézetek, gyógyszertár, az egészségügyi és szociális intézmények mûködésébe történõ betekintés szélesíti ismereteik körét. Az Õrségi Nemzeti Park szakmai segítségére mind az alsós, mind a felsõs programok megvalósítása során a kezdetektõl számíthatunk. Köszönettel tartozunk minden közremûködõnek, akik szándékunk fontosságát átérezve vállalták az esetleges fennakadásokat, amit a népes gyereksereg megjelenése okozott a munkahelyeken. Valamennyien átérzik szándékunkat, hogy az iskola falain kívül is tanítsuk, neveljük a gondjainkra bízott gyermekeket. Némethné Jakab Ilona szaktanár Túl az Óperencián Hatodszor találkoztak. Április 10-én hatodik alkalommal rendezték meg Zalalövõn a Túl az Óperencián címû baráti színjátszó találkozót. Az esti program során három színdarabot láthatott a közönség. A Portyázók II. színjátszó csoport nagy feladatra készült. Mûsorukban bemutatták Kipling-Dés-Geszti: A dzsungel könyve c. musical-t, ami nagy kihívást jelentett a csoport számára, mert a 45 perces darab- ban a mozgás és tánc mellett énekelni is kellett. A Portyázók I. színjátszó csoport Mikszáth Kálmán-László Tibor: A zöld légy és a sárga mókus. c népi komédiáját mutatta be. Vendégként köszöntöttük a bajánsenyei Kerkabarka színjátszó csoportot. Elõadásukban Illyés Gyula: Tûvétevõk c népi komédiáját vitték színpadra. A baráti találkozót közös vacsora, beszélgetés követte. Sok szeretettel várunk minden kisgyermekes anyukát és apukát szombaton délelõttönként egy kis közös mozgásra és önfeledt játékra! Páros héten szombaton 10 órakor: Zenés mozgásfejlesztõ foglalkozás 1 éves kortól óvodás korig (szülõi segítség szükséges) A foglalkozást vezeti: Kissné Molnár Viktória A foglalkozás ingyenes. Páratlan héten szombaton 9-13-ig: JÁTSZÓHÁZ gyermekfelügyeletet vállalunk Díja: 600Ft/fõ Helyszín: Napfény Családi Napközi, 8999 Zalalövõ Széchenyi u. 4. További információ: 30/ A Zalalövõi Általános Iskola vállalja családi, civil és céges rendezvények (lakodalmak, közgyûlések, bankettek, osztálytalálkozók, stb.) rendezését. Érdeklõdni: az iskola titkárságán, vagy a 30/ ös telefonon lehet!

8 8 Zalalövõ és Környéke április Salomvári tanulmányi siker Micsoda?! Tényleg?! Ezt nem hiszem el? ezek a felkiáltások hangzottak el Hajbáné Gál Beáta (ének-történelem szakos tanár) és Mikó-Baráth Szilveszter (8. osztályos tanuló) szájából, amikor hivatalosan is megtudtuk, hogy Szilveszter a megyei történelmi tanulmányi versenyen 3. helyezést ért el, így továbbjutott az országos megmérettetésre. Mióta készültetek erre a versenyre? H. G. B.: Magára a versenyre már október végén elkezdtük a készülést. De azért a sikerhez azt gondolom, hogy mindez kevés lett volna. A dolog sokkal összetettebb. Ha Szilveszter nem ennyire fogékony a történelem tantárgyra, ha nem olvas hozzá ennyi szakirodalmat, akkor a siker is elmarad. Akkor még nem is beszéltem olyan képességekrõl, kompetenciákról, mint a jó beszédkészség, fogalmazási képesség, idõben és térben való tájékozódás, vagy a kiváló me- Tanár és tanítványa. Nagy megtiszteltetés érte a közelmúltban a zalaszentgyörgyi Gyertyafény Kamarakórus ifjú tagjait. Április 17-én a Szent Ferenc Plébániatemplom meghívására Pécsen vendégszerepeltünk. Az önálló koncert bekerülhetett Európa kulturális fõvárosának fesztiválprogramjába, a Katolikus Rádió rólunk készített felvétele és az adventi bemutatkozó füzet alapján. Plakátjainkon használhattuk a pécsiek logóját, s a világhálóra is felkerült a mûsorunk. A gyönyörû barokk templomban meleg szeretettel vártak bennünket, a csodálatos akusztika még jobban kiemelte a kórus csengõ, tiszta énekét. Mivel húsvéti idõben vagyunk, a húsvétra tanult kórusmûvekbõl válogattuk össze mûsorunkat gregoriántól a taisei énekekig. Ráadásként két szép zalai népdallal örvendeztettük meg a pécsi Énekváros mozgalom jelenlévõ tagjait, hiszen õk a magyar népdalok tanulására és terjesztésére tették fel az életük! A koncertet megtisztelte jelenlétével Jakab Bernadett, a Pécs 2010 menedzsment- mória. Ezeknek a készségeknek a kialakítása nem az én érdemem. Ez évek hosszú sora alatt kiváló pedagógusi munka során jött létre. A siker tehát közös. Hogyan készültetek? H.G.B.: A felkészülés elején feladatlapokat állítottam össze, amelyet meghatározott idõre kellett visszahozni, és én kijavítottam és értékeltem õket. Amikor kiderült, hogy az iskolai fordulóban elért eredmény a megyei fordulóba kva- lifikál bennünket, a szakirodalomként megadott könyvvel kezdtünk el foglalkozni. Ekkor már szóbeli felkészülést is tartottunk. Szilveszter viszont inkább autodidakta, szívesebben készül tanári útmutatás alapján, egyedül. M.B.Sz.: Igen, jobban szeretek egyedül készülni. A megadott szakirodalmat elolvastam és azután átbeszéltük Bea nénivel. Feltételezem ez sok plusz idõt vett igénybe. H.G.B.: Valóban, de errõl Szilveszter tudna többet mesélni. A szakirodalmat egy hétvégén én is elolvastam, és bizony nem könnyû olvasmány. Rendkívül tömény, hiába íródott gyerekeknek. M.B.Sz.: A verseny elõtt mindössze kétszer olvastam át, de sokat segített, hogy összeültünk és átbeszéltük a tanárnõvel. Sok gyerek hajlamos arra, hogy a kezdeti lendületbõl alábbhagy, ha tapasztalja mennyi energiát igényel egy-egy plusz feladat. H.G.B.: Szilvesztert egyáltalán nem kellett motiválni. Sokszor a feladatlapot kitöltve a megadott határidõ elõtt viszszahozta. A siker véleményem szerint nagymértékben ennek köszönhetõ. M.B.Sz.: Érdekel a történelem. Szívesen tanulom és az, hogy bejuthatok a megyei döntõbe, kellõ energiát adott. Gondolom az iskolai tananyag csak nagyon kis mértékben fedi a kívánt ismereteket. H.G.B.: Igen, ezek a versenyek már nem az iskolában megszerezhetõ tudást mérik. Tudtátok-e, hogy mire készüljetek? H.G.B.: Nem igazán. Egyetlen dolgot éreztem, ami be is jött. A koronázási jelvényeket nagyon sulykoltam. A feladatok nagyon változatosak voltak: kompetenciát is mérõ, de sok lexikális tudást igényeltek. Keresztrejtvény, kronológia, kép-elemzés, vaktérkép, torpedójáték, totó. De a fogalmazást igénylõ feladatok voltak többségben. Hány résztvevõ volt? H.G.B.: A megyei versenyen kb De ha beleszámítjuk, hogy az iskolai fordulót hány tanuló írta meg úgy, hogy nem került be a megyei versenyre, és hány megyében írták meg, akkor kb tanuló közül került Szilveszter az országosan legjobb 30 tanuló közé. Nos, már az országos verseny is lezajlott. Örömmel tudatjuk, hogy Szilveszter az országos döntõben a 7. helyet vívta ki magának. Gratulálunk még egyszer tanítványunknak, szüleinek és pedagógusainak! -msm- Zalaszentgyörgyiek Európa kulturális fõvárosában A ban a Légy jó mindhalálig címû musicalt láttuk. A nagyszerû elõadás, a kiváló gyermekszereplõk kárpótoltak a karzat magaslati kilátásáért. Büszkén figyeltük a zenekari árokban hegedülõ, zenei pá- központ kulturális iroda vezetõje, aki õszintén gratulált a kórus fellépéséhez, tartalmasnak, s minõségileg is megfelelõnek ítélve a programot. A fellépést már régóta tervezett színházlátogatással és városnézéssel kapcsoltuk össze. Cs. Horváth Ilona idegenvezetõ szakszerû irányításával megismerkedtünk az egykori Gázi Kászim dzsámi, ma Belvárosi Plébániatemplom történetével, ami 1753-ban a Gyertyaszentelõ titulust viselte. Az elõadás elõtt még betértünk Szabó bácsi híres Marcipán Múzeumába, ahol kizárólag kézzel készített, mesteri figurákban, makettekben gyönyörködhettünk. A sok édesség nézegetése után igazán jól esett a híres pécsi lapátos fagyi! Pécsi Nemzeti Színház- lyára készülõ kórustagunkat, aki a Pécsi Szimfonietta tagjaként közremûködött a darabban. Nagy élmény volt, hogy az õ jóvoltából a szünetben benézhettünk a zenészek birodalmába, ahova átlagos nézõ nem juthat be! Ma már igazi kuriózumnak számít az élõ zene és ének, pedig a hatása semmihez nem fogható! Csodálatos élményekkel feltöltõdve indulhattunk hazafelé. Köszönet a pusztaedericsi és a zalaszentgyörgyi önkormányzatoknak a rendelkezésünkre bocsátott falugondnoki kisbuszokért, hogy ezzel is hozzájárultak e szép program megvalósításához! Standi Gyuláné kórusvezetõ

9 2010. április Zalalövõ és Környéke 9 Keresztszentelés Zalaháshágyon Vallási motívumok, haranglábak, emlék-, fogadalmi-, utak menti keresztek, melyeket ma már csak ritkán állíttatnak. Megmentésüket azonban még sokan vállalják, köztük vannak a zalaháshágyiak is. A falubeliek fontosnak tartják megóvni tárgyi, szellemi értékeiket, mert mint mondják azokban rejlik múltjuk, eleik öröksége. Ezért is újítatta fel az önkormányzat és a lakosság a település határában lévõ keresztet. A helyreállítás pedig már régóta váratott magára, évtizedekkel ezelõtt egy közlekedési baleset áldozata lett a feszület. A szerencsétlenség következtében ledõlt a keresztény szimbólum, s mára az idõ vasfoga is mély nyomott hagyott rajta. A rekonstrukciót Tóth László, zalalövõi kõfaragó mester végezte. A kereszt alsó része épségben, eredeti mivoltában megmaradt, a felsõ része viszont teljesen új. Az elemeket, a talpazatot megjavították, a betûket pedig átvésték. A Anyák Napján a lövõi iskola diákjai köszöntötték az édesanyákat. munkálatokban a helyiek is részt vettek, Büki Gábor, Dávid István és Sípos György vállalta a kerítés rendbetételét. Megszépült az alkotás környezete is, megtisztították és parkosították. A feszületet Farkas Sándor és felesége, Lõsztör Franciska készíttette egykoron. Leszármazottjaik ma is élnek a faluban és a környezõ településeken. A község végén, Zalacséb irányába található keresztény mûemléket vallási megfontolásból állíttatták, ezzel is kérve Isten segedelmét a jó terméshez. Megújulásával mára ennél sokkal többet jelent, a község szimbóluma lett. Kereszt köszönti a Zalaháshágyra érkezõket és védelmet nyújt az úton a településünket elhagyóknak. Mindnyájunknak nagy öröm, hogy sikerült a méltó állapot helyreállítása, s így még hosszú évtizedekig biztosan fennmarad jelként az utókornak mondta el Büki József, Zalaháshágy polgármestere. A keresztet április 25-én, a vasárnapi szentmise után újraszentelték. A hívek köré gyûltek és közösen, imával ünnepelték megszépülését. Kovács Miklós plébános megáldotta a területet, majd köszönetét fejezte ki azért, hogy az önkormányzat anyagi fedezetet nyújtott felújításához. A keresztet pedig azóta is nagy becsben tartják a lakók, kertjeikbõl minden nap jut friss virág elé. - mzs -

10 10 Zalalövõ és Környéke április Magyar nyelv hete a Zalalövõi Általános Iskolában Felolvasóversenyen a tanulók különbözõ szövegeket olvastak fel. Aki nyelvében szegény, gondolataiban is az, és aki gondolataiban szegény, érzelmeiben is az. A Zalalövõi Általános Iskolában már hagyományosan minden év áprilisában megrendezzük a magyar nyelv hetét a Költészet Napjához kapcsolódóan. A humán és az al- sós munkaközösség szervezésében az április 12. és 16. közötti héten került sor a rendezvényre. A tanulók nagy érdeklõdéssel, szép számmal vettek részt a különbözõ programokon. Az alsósok kínálatában szerepelt nyelvi rejtvényfejtés, ahol 54 tanuló vett részt, 65-en A zalalövõi Salla Mûvelõdési Központ, Könyvtár és Alapfokú Mûvészeti Iskola június 6-án, vasárnap rendezi a Mûvelõdési Központ színháztermében. A mûsorban fellépnek: Az óvodás jazz balett és néptánc csoport A mûvészeti iskola néptánc és moderntánc csoportjai A Mûvelõdési Központ mûvészeti csoportjai Mindenkit szeretettel várunk! Felhívás! Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évben a személyi jövedelemadó 1 %-ból a Zalalövõi Általános Iskolában mûködõ Bitbúvár Alapítvány számlájára befolyt összeg Ft, melyet ezúton is megköszönök. Az összeget tanulói padok és székek vásárlására fordítottuk. Kérem a lakosságot, hogy az idei évben is támogassák alapítványunkat - a kapott támogatási összeget iskolai bútorzat vásárlására kívánjuk fordítani - személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával! A rendelkezõ nyilatkozaton feltüntetendõ adatok: BITBÚVÁR ALAPÍTVÁNY adószám: (Kitöltött rendelkezõ nyilatkozat az iskola titkárságán kapható!) Köszönettel: Gyarmati Antal Bitbúvár Alapítvány kuratórium elnöke készítettek illusztrációt kedvenc meséjükhöz, olvasmányukhoz, a versmondó délutánon 50 kisdiák szerepelt. Az 5-8. évfolyamosok számára hirdetett lehetõségek közül a játékos nyelvi vetélkedõ délutánja volt az egyik legkedveltebb. Az osztályok 4 fõs csapatokkal képviselték magukat. A több fordulóból álló játékban olyan nyelvhasználati, nyelvhelyességi érdekességek kerültek elõ, amelyekre a tanítási órákon nem kerül sor. Önfeledten játszottunk a szavakkal, közmondásokkal, vidáman tettek szert újabb ismeretekre a tanulók. A felsõsök elõadásában hallgathattunk szép verseket, 41 fiú és lány szereplése nyújtott kellemes élményt az érdeklõdõknek. Szépirodalmi szövegek szép kiejtésû, szöveghû tolmácsolásában 29 tanuló vett részt, örömünkre szolgált, hogy a gyerekek gazdag irodalmi anyaggal ismertették meg a hallgatókat. A program zárásaként mûsorral emlékeztünk meg a Költészet Napjáról, Zalalövõ Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága támogatásával valamennyi résztvevõ jutalomban részesült. Akik részesei voltak a programoknak, gazdagodtak tudásban, élményekben, színesebbnek érezhették hétköznapjaikat, s talán velük többen vagyunk, akik fontosnak tartjuk féltett kincsünk, anyanyelvünk gondozását, ápolását. Köszönjük a tanulók érdeklõdését és aktív részvételét, gratulálunk a legszorgalmasabb osztályoknak, köszönjük a pedagógusok segítõ szervezõmunkáját. Gyarmatiné Erdei Elvira humán munkaközösség vezetõje Az országos versenyen is bizonyíthat CZOTTER Szép sikert ért el Schulcz Ferenc,aZalalövõi Általános Iskola 7. osztályos tanulója, aki megnyerte a Hevesy György Országos Kémia szaktárgyi verseny megyei döntõjét. 94 pontjával, ötödik legjobb eredménnyel került be a május 21. és 23. között Egerben megrendezésre kerülõ verseny döntõjébe, ahol ismét bizonyíthat. IRODATECHNIKA Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36. Másológépek, egyéb irodagépek, Tec Ma és Samsung pénztárgépek, kellékanyagok értékesítése és szervize. Másológépek bérelhetõk. Tel.: 06-92/ ; 06-20/ Hirdetésszervezõket keresünk a megye minden részébõl! Érdeklõdni lehet: 92/ , 8-12 óráig, illetve 30/

11 2010. április Zalalövõ és Környéke Tollaslabda verseny Bagodban Április utolsó napján rendezték meg Bagodban a hagyományos tollaslabda versenyt. Az egész napos rendezvényen tíz órától egészen késõ délutánig mérhették össze a fiatalok tudásukat. A versenyzõket három korcsoportba sorolták, továbbá nemek szerinti megkülönböztetés is volt, így öszszességében hat csoportban hirdettek eredményt a nap végén. Bizakodóak vagyunk, és több csoportban is várunk bagodi dobogós helyezést mondta a rendezvény fõszervezõje, Käsz Ferenc. Azt is elárulta, hogy a torna része egy versenysorozatnak, ahol nemcsak Bagodból, de Pécsrõl, Pápáról, Segesdrõl is jönnek játékosok, illetve ott is szoktak meccsek lenni. Májusban Pécsett fejezõdik be a sorozat egy gálával. A verseny jó alapot Segítségnyújtás gombnyomásra bizosít nekik az országos diákolimpiához. Az iskolában rendszeres edzésre van lehetõség, heti két alkalommal ben adódott elõször lehetõség az iskolában a sportág ûzésére, és innentõl kezdve rendezik a versenyeket is. Ezúttal mintegy hatvan játékos mutatta meg tudását. Mivel ebben a sportágban két harmadik helyezett van, minden csoportban az elsõ négy legjobban teljesített játékost díjazták. A gyerekek izgatottan kísérték figyelemmel társaik mérkõzését is. Az iskola tornatermében három pályán folyt a küzdelem. A gyerekek egymásnak számolták a meccseket. A bagodiak szép eredményeket értek el, az U11-es korcsoportban a fiúknál Ekker József és Mesics Péter végeztek Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény ellátási területén Rosszullét, otthoni baleset, krízishelyzet esetén a rászoruló személy egyetlen gombnyomás segítségével szakszerû, azonnali segítségnyújtásban részesül A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk: Az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes, szakképzett gondozónak a helyszínen történõ megjelenését 30 percen belül. A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét. Szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtást igénybe veheti Az egyedül élõ 65 év feletti személy. Az egyedül élõ súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy. A kétszemélyes háztartásban élõ 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. Térítési díj Az ellátásért térítési díjat kell fizetni: Ft/hó. Az összeg tartalmazza a kivonuló szolgálat (járõr + gondozónõ) helyszínen történõ megjelenését. A készülék és a felszerelése díjmentesen történik. További információkért hívja a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény irodáját a következõ telefonszámon (92/ ), ahol munkatársaink állnak rendelkezésére, vagy érdeklõdjön a településén dolgozó szociális gondozónõnél. Zalalövõ és Környéke Közéleti havilap Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér Szerkesztõségi ügyfélszolgálat: 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. Tel.: (92) ; Fax: (92) Kiadja: Dél-Nyugat Kiadó ISSN Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel. /fax: (92) Több éve rendeznek versenyt Bagodban. a dobogó két legfelsõ fokán, a ebben a csoportban a fiúknál lányoknál az U15-ös korcsoportba Fóris Brigitta harmalyen végzett. Németh Bálint a második hedik helyezést ért el. Szintén Salamon Enikõ Föld Napja Keménfán is Ebben az évben Keménfa is csatlakozott a Közútkezelõ Kht. országos programjához április 22-én a Föld Napja alkalmából. Településünk útjai mentén több zsáknyi elszórt szemetet gyûjtöttünk öszsze. Megszabadítva a szennyezéstõl a környezetet begyûjtésre került háztartási gépek, eszközök, hulladékok mellett Trabant alkatészek is szerepeltek. Ezúton is szeretnénk kérni Keménfa lakosságát, valamint a hegyekre, hétvégi házakba, pincékbe irányuló átmenõ forgalom résztvevõit, hogy a hulladékot, a szemetet az arra alkalmas tároló helyeken helyezzék el. Felhívjuk figyelmét mindenkinek, hogy településünkön szelektív hulladéktárolók vannak kihelyezve. Mindenkinek kívánjuk, hogy tisztább, egészségesebb környezetben élhessen Keménfán! Keménfa Képviselõtestülete Tájékoztatás Tisztelt keménfai lakosság! Temetõnkben az elkövetkezõ idõszakban közlekedõ útvonal kiépítésére kerül sor, melyhez kapcsolódó kellemetlenségek miatt megértésüket kérjük. Keménfa Képviselõtestülete

12 12 Zalalövõ és Környéke április Tisztelt támogatóink! A Zala Menti Napok Kulturális Fesztivál több mint negyedszázaddal ezelõtt helyi fiatalok kezdeményezésére indult útjára. A programsorozat mára városunk és Zala megye nyugati régiójának magas színvonalú, mûfajilag sokrétû, változatos kulturális igényeket kielégítõ háromnapos rendezvényévé fejlõdött. Az idei év rendezvényei is színvonalas kikapcsolódási lehetõséget kínálnak minden korosztály számára. Ebben az évben is lesznek hagyományos programok, mint a fogathajtó bemutató, majorett felvonulás, kispályás labdarúgó torna, kétnapos kirakodóvásár, stb... A rendezvény akkor lehet igazán sikeres, ha széleskörû összefogással valósul meg, ezért szeretnénk megnyerni minél több támogatót, közintézményeket, gazdálkodó egységeket, civil szervezeteket, vállalkozókat az ügynek. Kérjük azon segítõkész vállalkozói és egyéni támogatóinkat, akiknek lehetõségük van költségeinkhez hozzájárulni, támogassák rendezvényünket. Bízunk abban, hogy a hagyományok nem szakadnak meg és e nagy múltra visszatekintõ rendezvénysorozat huszonhetedik alkalommal is a megszokott magas színvonalon kerülhet lebonyolításra. Felajánlásukat az e célra létrehozott Zalalövõ és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány sz. számlájára szíveskedjenek átutalni, amelyet a Zalavölgye Takarékszövetkezet Zalalövõi Kirendeltsége vezet. Támogatását elõre is köszönjük, és egyben tisztelettel meghívjuk rendezvényeinkre. Köszönettel: Vertetics László polgármester Pintér Antal igazgató Fõzni jó! Vass Gyula üveges mester H-9931 Ivánc, Kossuth L. u. 17. Tel./fax: 06-94/ Mob.: 06-20/ Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/ ; Minõség Megbízhatóság Meggyõzõ ár! Nyitva tartás: Szerda ig Péntek ig 8-13-ig Szombat Telefonos hibabejelentés, információ: minden hétköznap óráig 30/ Áruvásárlási hitel kedvezõ feltételekkel! Törlesztõrészletek száma: 10 Törlesztõrészlet: hitelösszeg 10 %-a Kezelési költség: hitelösszeg 10 %-a Új és használt számítógépek széles választéka! Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése az Ön igénye szerint! Pl.: IRIS-413i AMD x GB DDRII/160GB/DVD+/-RW Ft Notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, MSI, HP, Toshiba, Fujitsu-Siemens! Pl.: ASUS K50IJ-SX256V 15,6"/Intel Pentium DualCore T4400 2,2GHz/4GB/320GB/DVD S-multi/Linux Ft Kiváló ár/érték arány! GPS: 4,3 -os kijelzõvel: Ft! Fuji FINEPIX AX200 digitális fényképezõgép ezüst vagy fekete, 12MP, 5x optikai zoom, 2,7 LCD Led kijelzõ, képstabilizátor Notebook számítógépek javítása! Nyomtatópatronok, tonerek! Eredeti és utángyártott patronok és tonerek! Tintapatronok töltése! Digitális fotókidolgozás! Notebook szervizpont! És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal! Részletes termékismertetõk: WEBÁRUHÁZ: A hétvégén a barátomnál voltunk Este rábeszéltem õket, inkább fõzzünk, mint elmenjünk étterembe. Addig is tudunk beszélgetni. Hagyományos elrendezésû konyhája van. A szokásos. Kicsi, kevés tároló hellyel. Fiók alig, mosogatóban még a reggeli bögrék. A kedvenc gombás ételemet csináltam. A saját konyhánkban, idenyúlok- odanyúlok és már meg is van. Hát itt nem így volt A megfelelõ méretû edényért ki kellett pakolnom az ajtós szekrény teljes tartalmát. Csak így fértem hozzá. A mosogatóban el kellett mosogatnom a bögréket, hogy a gombát meg tudjam mosni. A vágódeszkának alig találtam helyet a pulton a konyhai gépek miatt. A fõzõlap mellett annyi hely se volt, hogy le tudjam tenni az elõkészített anyagokat. Sokkal tovább tart fõzni, pedig nem elõször csinálom. Kezdtem pánikba esni. Még a végén leégek, hogy milyen béna vagyok. Sikerült összehozni, de azért leizzadtam. Megettük, besöpörtem az elismerõ szavakat, a receptet is elkérték. Másnap nem hagyott nyugodni a gondolat. Vajon mi lehetett a gond? Amint elkezdtem a saját konyhámban fõzni, rájöttem. Mennyivel könnyebb egy olyan konyhában fõzni, ahol minden ott van, ahol lennie kell. Jól felszerelt, ezért csak a fõzéssel kell foglalkoznom. Mxm lakberendezés: Miszori Imre Elérhetõségeink: Telefon: 92/ , fax: 92/ , cím:

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Időpont Rendezvény neve Rendezvény helyszíne Programszervező Elérhetősége 2008. január 5. A titok- Kamráktól a jégtrónusokig (India, Nepál, Tibet) vetített képes előadás 2008. január 5. Jeles napok- népszokások

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

MÁJUS 9. - A FESZTIVÁL ELŐESTJE MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK

MÁJUS 9. - A FESZTIVÁL ELŐESTJE MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK MÁJUS 9. - A FESZTIVÁL ELŐESTJE 19.00 Neil Young Sétány koncert Városi Hangverseny- és Kiállítóterem MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK 17.00 Kiállítás (fesztivál) megnyitó Város-képkiállítás megnyitója Megyei Művelődési

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról

BESZÁMOLÓ. a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról BESZÁMOLÓ a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

8693 L ENGYELTÓTI, R Á K Ó C Z I U. 29. T ELEFON: 8 5 / 3 3 0-852, M OBIL: 2 0 / 3 3 2-40- 66 WWW. O R D O N G O S. E X T R A 7.HU 2 0 / 4 9 1-51- 57

8693 L ENGYELTÓTI, R Á K Ó C Z I U. 29. T ELEFON: 8 5 / 3 3 0-852, M OBIL: 2 0 / 3 3 2-40- 66 WWW. O R D O N G O S. E X T R A 7.HU 2 0 / 4 9 1-51- 57 Lengyeltóti Város Önkormányzata Zsombok Lajos Polgármester Úr részére Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testület! Az ÖRDÖNGÖS Néptánc Alapítvány nevében tisztelettel megköszönöm a 2011. évben nyújtott

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen Január 10-18. Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szent mise. Január 27. Kávé és gyógy gomba bemutató a Múzeum és Könyvtárban. JANUÁR FEBRUÁR Február 8. Hagyományőrző

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

Összefoglaló a Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóról

Összefoglaló a Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóról Összefoglaló a Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóról Szervezetünk, a Mentálhigiénés Egyesület - Pszichiátriai és Szenvedélybeteg ellátás Dél-alföldi Szociális Módszertana 2008-ban

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

JANUÁR. Szent Száva bál FEBRUÁR. Suli-buli. Farsangi felvonulás

JANUÁR. Szent Száva bál FEBRUÁR. Suli-buli. Farsangi felvonulás JANUÁR Szent Száva bál FEBRUÁR Suli-buli Farsangi felvonulás Maskarás mulatság Anyanyelvi napok MÁRCIUS Március 8. Kézilabda torna A Halász József kézilabda klub a tevékenységeik mellett megrendezi a már

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13.

X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13. X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13. Július 10. csütörtök Nap közben népzene, népdal és néptánc tanítás az Interaktív

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57.

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57. HAGYMAVIRÁG FOLTVARRÓ EGYESÜLET Alakulás, előzmények: Az egyesület tagjainak megalakulás előtt közös céljuk volt, hogy olyan közösséget hozzanak létre mely vagyon és nyereségszerzési cél nélkül a kézi

Részletesebben

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9.

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2010. (II.25.) Kt. HATÁROZATA Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési rendezvénytervéről A Képviselő-testület Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

XXVIII. Palócnapok és Megyei Vadásznap

XXVIII. Palócnapok és Megyei Vadásznap XXVIII. Palócnapok és Megyei Vadásznap 2014. július 11-12-13. Parád Nagyközség Önkormányzata és Bodony Község Önkormányzata szervezésében A rendezvény fővédnöke: Horváth László Országgyűlési képviselő

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad Garabonciás Művészeti Iskola Dráma tagozat 2012. nyár

Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad Garabonciás Művészeti Iskola Dráma tagozat 2012. nyár Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad Garabonciás Művészeti Iskola Dráma tagozat 2012. nyár Lehet, hogy nem lesz egy Munkácsy belőled, de fess ha örömet szerez, lehet,hogy nem leszel Pablo Neruda,

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3.

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 8.. SZÁM www..ttmamk..hu A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN Hungarikumszeminárium (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. oldal) Berekai Éva

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

PROGRAM TERV FORMANYOMTATVÁNY

PROGRAM TERV FORMANYOMTATVÁNY PROGRAM TERV FORMANYOMTATVÁNY Térségi együttműködések nagyrendezvényeinek támogatása Célterület azonosító: 1022410 ÜGYFÉL ADATOK A projekt címe: ELŐDEINK ÚTJAIN JÁRVA AVAGY HORVÁT TRADÍCIÓK NYOMÁBAN KIÁLLÍTÁS

Részletesebben

Ismét Palóc Mulatság

Ismét Palóc Mulatság Ismét Palóc Mulatság 2015. január 30-án megnyitjuk a 2015-ös évet táncház tekintetében. Ezen alkalommal is fergeteges estére várjuk minden kedves ismerősünket, minden érdeklődőt, akik szeretik a mulatozást.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

A 2014/2015-ÖS TANÉV I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE

A 2014/2015-ÖS TANÉV I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE Deák Általános Iskola és Gimnázium Tánc-Játék Alapfokú Művészeti Iskolája 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 9. OM: 200 407 A 2014/2015-ÖS TANÉV I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE 1 1. Helyzetelemzés 1.1. Tagintézmény

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok:

XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok: 2011. május 14. szombat: XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok: Időpont Helyszínek Színpad Liget- Piactér Egyéb helyszínek Kísérő rendezvények, programok 8.00- Népművészeti-,kézműves-

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Az évet 46.000 Ft maradvánnyal kezdtük ekkor érkezett meg a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól a 0.000 Ft pályázati támogatás.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben