Egészségügyi Alapellátási Intézetet, külön költségvetéssel és beszámolóval rendelkezik, a települések a fenntartáshoz hozzájárulást fizetnek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi Alapellátási Intézetet, külön költségvetéssel és beszámolóval rendelkezik, a települések a fenntartáshoz hozzájárulást fizetnek."

Átírás

1 ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása Dobó Zoltán polgármester Ughy Jenőné jegyző Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető Dénes Emil Adócsoport-vezető Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda munkatársai Ügyrendi Bizottság Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság Humán Bizottság Gazdasági Bizottság Horváth Zoltánné Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője, Décsey Sándor Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója, Horváthné Németh Edit Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet mb.igazgatója TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv a figyelembevételével az önkormányzat zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzatának évi gazdálkodásáról készült beszámolójához az alábbi szöveges indokolást adom: Önkormányzatunk költségvetését az 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelettel fogadta el Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük. A költségvetési rendeletet négy alkalommal módosította a képviselő-testület. Az első módosítás május 30-án a 7/2014. (VI.3.) önkormányzati rendelettel, a második augusztus 22-én a 9/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelettel, a harmadik a 20/2014.(XII. 1.) önkormányzati rendelettel, a negyedik módosítás pedig a 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelettel történt. Év közben a képviselő-testületet tájékoztattuk az időarányos teljesítésekről a féléves beszámoló keretében évben az önkormányzat feladatainak ellátásában nem történt változás. Az intézmények működtetését továbbra is a város végzi, valamint működteti Gyulakeszi és Raposka önkormányzataival közösen a hivatalt. Szociális feladatok ellátását a korábbi évhez hasonlóan a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás látja el, amely Tapolca város és Raposka község közös fenntartásában van. A társulás irányítja és működteti a Tapolcai Szociális és 1

2 Egészségügyi Alapellátási Intézetet, külön költségvetéssel és beszámolóval rendelkezik, a települések a fenntartáshoz hozzájárulást fizetnek január 1-jétől az önkormányzat már nem tagja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásának, tulajdonosként az épület üzemeltetéséhez hozzájárulást fizet. Tapolca Város Önkormányzata évben biztosította a város és intézményrendszere hatékony működtetését, kötelező feladatai ellátásának eleget tett, likviditási problémája nem volt. A rendelkezésére álló állami- és saját forrásokkal hatékonyan tudott gazdálkodni, a város vagyonát fejlesztésekkel gyarapította. Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indokolására. I. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE Tapolca Város Önkormányzata évben költségvetési bevételeit 92,1 %-ban teljesítette a módosított előirányzathoz képest. Működési célú támogatások alakulása: Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés: Teljesítés %-a: eft eft eft 97,7 % a módosított előirányzathoz képest. Az önkormányzat évben eft állami támogatásban részesült, melyet kötelező feladatai finanszírozására kapott a központi költségvetésből. Az egyéb támogatásokat elsősorban a szociális feladataink ellátását szolgáló bevételek, valamint bérkompenzáció és egyéb működési célú pályázatok, egyéb bevételek alkotják évben a Tapolca Város Önkormányzata által igényelt és évközi korrigálások után tényleges adatok figyelembevételével az önkormányzat befizetési kötelezettsége eft volt. Ezt elsősorban az óvodai gyermekek számának csökkenése miatt kellett visszafizetnünk, melynek eleget tettünk. A beszámoló készítésének időpontjáig belső ellenőrzés keretében felülvizsgáltuk az egyes mutatószámok jogszerűségét, a tényleges létszámokat, a ténylegesen befolyt iparűzési adóbevételeinket. A év december hónapjában kapott eft kiegészítő támogatás felhasználásáról az önkormányzat elszámolt. Az összeget a városi strandberuházás céljára fordítjuk. Felhalmozási célú támogatások alakulás: évben az adósságkonszolidáció második ütemében eft-ban részesültünk. 526 eft könyvtári érdekeltségnövelő támogatást kaptunk, melyet a Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére felhasználási kötöttség mellet átadtunk. Európai Uniós támogatást önkormányzatunk közvetlenül nem kapott. A közreműködő szerveken keresztül azonban az önkormányzat és az intézmények több pályázatban vettek részt. Az önkormányzat fejlesztéseihez nyújtott pályázati forrásokból a tavalyi évben eft bevételünk keletkezett. (Pl: Hajléktalan Szálló korszerűsítésére, Tapolcai Óvodák fejlesztésére, közvilágítás korszerűsítésére stb.) A megvalósított beruházások, felújítások elszámolása folyamatosan történik. Közhatalmi bevételek alakulása: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a: eft eft eft 100 % a módosított előirányzathoz képest.

3 H E L Y I A D Ó K december 31-ig A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Város Önkormányzata évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette. A gépjárműadó mértéke a tehergépjárművek esetében évben Ft/100kg/év, útkímélő tengelyes gépjármű esetében 850 Ft/100kg/év tól a gépjárműadó bevételnek csak a 40%-a marad helyben, a többi 60% a központi költségvetésé. A magánszemély kommunális adójának mértéke Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 450 Ft/éjszaka/fő, a helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a. Az építményadó mértéke sávosan került kialakításra az alábbiak szerint. 2. (2) Az adó évi mértéke: a) kereskedelmi egység besorolású építményeknél, ha a hasznos alapterülete: aa) m2 között van: 700 Ft/ m2, ab) m2 között van: 900 Ft/ m2, ac) m2 között van: Ft/ m2, ad) m2 felett van: Ft/ m2. b) egyéb, nem lakás és nem magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építmény esetén: 700 Ft/ m2 c) hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási, távközlési, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes tevékenység, üzemanyagtöltő állomás szerencsejáték, totó-lottó, sorsjegyárusítás céljára használt építmény esetén: Ft/ m2. A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak. 1. KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK HELYI ADÓBAN Adózók/adótárgy ak (db) Építményadó Magánszem. kommunális adója Idegenforg. adó Helyi iparűzési adó eft-ban Gépjárműadó Befolyt összeg évi fennálló összes hátralék * 2014.évi eredeti előirányzat * halmozott tartozás, tartalmazza az adó bevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a nem esedékes II. félévi előírást is 1. sz. tábla 3

4 2.sz. tábla 2. BEFOLYT BEVÉTELEK (HELYI ADÓK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK) Ft-ban ADÓNEM BEVÉTELEK Építményadó Magánszem. kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Föld bérbeadásból szár. bev. 0 Gépjárműadó (helyben maradó rész) Pótlék Bírság Egyéb önk.-nál maradó bev Idegen (helyben maradó rész) Talajterhelési díj Összes bevétel: sz. tábla Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) Ft került behajtásra, amelyből Ft az önkormányzat költségvetését illeti meg a költségvetési törvény vonatkozó előírásai alapján. A táblázat analitikus nyilvántartás, ezért nem tartalmazza a IV. negyedéves zárás során a számlaegyenlegben maradt összegeket (ezért nem egyezik a főkönyvvel). 4

5 3. VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK ezer Ft-ban NAV Ingó Inkasszó köztartozás Jelzálog Letiltás foglalás benyújtott behajtás (gjmű.) Építményadó 100 Magánsz. komm. a. 562 Idegenforgalmi adó 0 Helyi iparűzési adó 706 Gépjárműadó 567 Késedelmi pótlék 32 Bírság 5 Köztartozás (pl. csatorna) 201 Talajterhelés 0 Összesen: Összes indított behajtás: Sikeres: sz. tábla 4. FELDERÍTÉS, ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE Adózó/Adótárgy (fő v. ingatlan db) Bevallásra felszólítottak (fő v. ingatlan db) Eredményes felszólítás (fő v. ingatlan db) Felszólítás eredménye (eft) Építményadó * Magánszemély kommunális adója * Helyi iparűzési adó ** Összes eredmény: * több évre visszamenőleges adókivetést is tartalmaz ** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma 5. sz. tábla 6. PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS EREDMÉNYE Az Adócsoport 2008.december 1-jétől a 6/2008. sz. Jegyzői Utasítás alapján (a továbbiakban: Ut.), majd az ennek helyébe lépő 1/2014. sz. polgármesteri és jegyzői együttes utasítás alapján felülvizsgálja a vállalkozói szerződések, számlázások pénzügyi teljesítését (kifizetését). 5

6 Az Ut. alapján a számlák kifizetése csak akkor történhet meg, ha a szállítónak nincs lejárt esedékességű adótartozása, adójellegű köztartozása. A fentiek alapján 2014-ben Ft követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól (23 fő) a számlák visszatartásával, akik az önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az önkormányzat részére. 7. FOLYAMATBAN LÉVŐ FELSZÁMOLÁSOK ezer Ft-ban ig DB 19 ÖSSZEG sz. tábla Működési bevételek alakulása Az önkormányzat helyi rendeletei és nyújtott szolgáltatásai alapján megállapított és beszedett saját bevételeit 94,1 %-ban teljesítette. Itt jelennek meg az önkormányzati bérleményekből befolyó bérleti díjak, lakbérek, közterület használati díjak, intézmények helyiségeinek bérbeadásából, valamint egyéb tulajdonosi bevételekből származó díjak (parkolási díj, DRV eszközhasználati díj). Az ellátási díj az intézményekben étkezők bevételeit tartalmazza, amelyet (önkormányzati kiegészítéssel) az étkezésért fizetendő szolgáltatási díj kifizetésére használunk fel. Az intézmények minimális saját bevétellel rendelkeznek, melyek a szolgáltatásaik ellenértékéből tevődnek össze. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eft) Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a: eft eft eft 72,3 %, a módosított előirányzathoz képest. Felhalmozási bevételeink teljesítése a tervezetthez képest megfelelően alakult. Az ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítését a beszámoló 10. melléklete mutatja be. Koncesszióból származó bevételeinket a szennyvíztelep felújítására, elavult berendezéseinek pótlására kellett felhasználnunk. E bevételeket és kiadásokat is elkülönítetten kezeljük. Átvett pénzeszközök alakulása E jogcímen működési célra kapott támogatások között szerepel a Virágos Vasútállomás pályázatára kapott pénzösszeg, valamint a gyermekorvosi rendelő felújítására összegyűjtött adomány is. Szintén e bevételek között jelenik meg a Barackos lakópark lakáskassza befizetéseinek összege, melyet a felvett hitel visszafizetésére fordítunk. Finanszírozási bevételek E jogcímen befolyt bevételeink az előző évi pénzmaradványunkat ( eft) és az intézmények finanszírozására fordított összegeket ( eft) tartalmazzák. Ezen kívül év végén a Magyar Államkincstártól eft állami támogatást kaptunk a következő év eleji kifizetések céljából ben folyamatosan rendelkeztünk szabad pénzeszközökkel, melyet lehetőség szerint lekötött betétben kamatoztattunk. 6

7 II. KIADÁSOK ALAKULÁSA Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását a mellékletekben mutatjuk be. A költségvetési kiadások teljesítése évben 79,9 % volt. A Magyar Államkincstár részére elküldött évi költségvetési beszámolóban és rendeletünkben szereplő módosított előirányzatok a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés után eltérést mutatnak, melyet az E/2. mellékletben mutatunk be. Ez a működési és fejlesztési célú kiadások közötti átcsoportosításból adódott ben intézményeink működése zökkenőmentes volt. Kiemelt előirányzataikat nem lépték túl, takarékosan gazdálkodtak, a dologi kiadások biztosították a szükségleteket. Az önkormányzat működtetésében lévő intézményekben az üzemeltetés személyi és tárgyi feltételeit biztosítottuk, a karbantartási feladatokat a KLIK- kel kötött megállapodás szerint maradéktalanul elláttuk. Támogatások alakulása Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete évben jóváhagyott támogatásairól a 4. melléklet ad tájékoztatást. A polgármesteri keret felhasználását tételesen a 7. mellékletben mutattuk be. A támogatási szerződéseket megkötöttük, a szervezetek a részükre megítélt összegekhez elszámolás után juthatnak hozzá. Teljesítettük a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére történő pénzeszköz átadást, amelyből a szociális feladatokat ellátó intézményét működtette. Beruházások alakulása 1. A KEOP-7.1.0/ azonosítószámú, A Tapolcai Szennyvíztisztító telep korszerűsítése c. pályázat keretében a projektjavaslat előkészítésére vonatkozó Támogatói okirat a Közreműködő Szervezet részéről megküldésre került. Az előkészítő projekt során együttműködő partnerek kiválasztása megtörtént. A tervezési munkálatok az év végéig megvalósultak. A Megvalósíthatósági Tanulmány az év végéig szintén elkészült, az a Közreműködő Szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtásra került. A Közreműködő Szervezet véleményezése alapján a Megvalósíthatósági Tanulmány a évben még módosításra kerülhet, ezért a számlázása évben történik. A projektmenedzsment és a nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása évben folytatódik. 2. A KEOP-5.5.0/A/ azonosítószámú, Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában c. projekt keretében a kivitelezési munkálatok, azaz a közvilágítási lámpatestek LED lámpatestre történő cseréje április hónapban megvalósultak. A projekt fizikai megvalósításának részét képező valamennyi szolgáltatás az év végéig teljesítésre került. A záró beszámoló a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került. 3. A KEOP-5.5.0/A/ azonosítószámú, Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése c. pályázat a pályázati hiánypótlást követően támogatásra került. A Támogatási Szerződés június hónapban került megkötésre. A projekt megvalósítása az év második felében megkezdődött. A projekt megvalósításában közreműködő partnerek kiválasztása megtörtént, a szerződések megkötésre kerültek. Az építési beruházás kivitelezése folyamatban van, a projekt várhatóan a év első felében befejeződik. 4. A Tapolca és térsége utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztésére évben új pályázat került benyújtásra. A támogató tájékoztatása alapján a támogatási forrásokra hússzoros igény érkezett. Az önkormányzat nem részesült támogatásban. Forrásátcsoportosítást követően

8 december 10-ig a támogató ismét döntött újabb források odaítéléséről. Tapolca ezúttal sem részesült támogatásban. 5. TIOP / azonosítószámú, Hajléktalan személyek átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán c. projekt keretében a kivitelezési munkálatok az év végéig teljes mértékben megvalósultak. A projekt keretében tervezett valamennyi szolgáltatás teljesítésre került. A projekt záró beszámolója az év végéig benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére. 6. A napelem-erőmű létesítésére vonatkozó pályázat előkészítési munkálatai megkezdődtek. A pályázati kiírás még nem jelent meg. 7. A volt laktanyák területén a villamos tervezési munkálatok megkezdődtek, a tervek évben készülnek el. 8. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése folyamatban van. A stratégia készítését tanácsadó szervezet segíti szerződéses jogviszony keretében. 9. A volt laktanyák területén az új ivóvíz- és szennyvíz-csatorna építésének tervezési folyamata az év végéig megvalósult. 10. A Tapolcai Gyógyhely minősítési program keretében az utolsó immissziós légszennyezési mérés is megtörtént. Időközben jogszabály-változás miatt újabb szakértői vélemény beszerzésére vált szükség, melyet az Országos Környezetegészségügyi Intézet bocsát ki. A szakértői vélemény elkészült. A szakértői vélemény birtokában sor került a gyógyhely minősítési kérelem benyújtására. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, melynek következtében Tapolca város egyes városrészei gyógyhely minősítést kaptak. 11. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére szellemi termékek (szoftverek) beszerzésére vonatkozó szerződés megkötésre került. A szerződés teljesítése év végéig 28 %-ban teljesült. 12. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzésére vonatkozó szerződés megkötésre került. A szerződés teljesítése év végéig 81 %- ban teljesült. 13. A Tapolca-Diszel Templom tér 5. szám alatt található tűzoltó szertár villamos mérőhelyének kiépítése az első félév folyamán megvalósult. 14. Önkormányzati bérlakáshoz történő szennyvízcsatorna építése az első félévben megvalósult. 15. A Tapolca, Fő tér 12. szám alatt a gazdasági bejáró építési munkálatai befejeződtek, a beruházás az első félév folyamán megvalósult. 16. Az Új Köztemetőben új urnasírhelyek kialakítása év végéig megvalósult. 17. A Tapolcai Batsányi János Gimnáziumnál a térburkolási munkák elkészültek. 18. A Tapolcai Batsányi János Gimnázium északi telekhatárán a kerítés megépült. 19. A Petőfi utcai parkolóban tervezett újabb parkolóhelyek az első félév folyamán kialakításra kerültek. 20. A Nagyköz utcai parkoló csapadékvíz elvezetése megvalósult. 21. A városrehabilitációs projekt keretében került kialakításra a Déli Városkapunál található parkoló. A kivitelezés megtörtént, a vállalkozó részére az előirányzott összeg kifizetésre 8

9 került. A beruházás megvalósítása a projekthez tartozó Támogatási Szerződés alapján szállítói finanszírozás mellett történt, azonban a beruházással kapcsolatban szabálytalansági eljárást indított a Közreműködő Szervezet, amely még nem került lezárásra. 22. A temetőbe tervezett önjáró fűnyíró beszerzésre került. 23. A Déli Városkapu közparkban felállított fénykereszt Mária szobra köré tervezett fém fülke elkészült. 24. A Május 1 utcai bérlakásokhoz tervezett szellőző ventilátor beépítésre került. 25. A Tapolca, Martinovics Ignác utcában található 685. helyrajzi számú ingatlan víz- és szennyvíz bekötésére vonatkozó engedélyes tervdokumentáció elkészült. 26. A Tamási Áron Művelődési Központnál a térkövezési munkálatok befejeződtek, a hirdetőtábla elkészült. 27. A Csermák József Rendezvénycsarnokba tervezett párásító berendezés beszerzésre és beépítésre került. (2013. évről áthúzódó beruházás.) 28. A Hősök terén található városi pihenő park II. ütemének megvalósításához kapcsolódó kertépítészeti kiviteli terv elkészült. A beruházás évben valósul meg. 29. A Barackos lakópark közvilágítási villamos hálózata az első félév folyamán kiépítésre került. 30. A Tapolca, Fő tér 21. szám alatti helyrajzi számú ingatlant és a Tapolca, Csobánc u. 7. szám alatti ingatlant érintő csereügylet megvalósult. A Fő tér 21. számú ingatlan az önkormányzat tulajdonába került a Csobánc u. 7. szám alatti ingatlanért cserébe, az önkormányzat részéről az értékkülönbözet kifizetésre került. 31. A szennyvíztisztító telepre tervezett 3 db szivattyú beszerzésre került. 32. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola épületének csapadékvíz elvezetéséhez a csatorna kiépítésre került. 33. A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épületegyüttesének energetikai fejlesztésére vonatkozó tervdokumentáció elkészült. 34. A Tapolcát és Tapolca-Diszel városrészt összekötő kerékpárút szakaszon nem történt újabb beruházás. 35. A Tapolcai Kertvárosi Óvodában 33 db radiátor cseréje megvalósult. (Előirányzata a felújítások között szerepel.) db Tungsram-Schréder gyártmányú lámpatest beszerzésre került. 37. A Tapolcai Batsányi János Gimnázium területén a Batsányi szobor elhelyezése és rögzítése megtörtént. 38. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézményénél és az Irodaháznál tervezett gázkazán cseréhez szükséges átalakítási munkák tervei elkészültek. 39. A Tapolca, Deák F. u. 21. szám alatti bérlakásnál a kaputelefon felszerelésre került. 40. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola területén található műfüves pálya csapadékvíz elvezetése megvalósult. 9

10 41. A Tapolcai Szennyvíztisztító Telepen a kamerás rendszer kiépítésre került. 42. A közvilágítási berendezések (360 db lámpa) beszerzésre kerültek. (Előirányzat nélküli tétel.) 43. A Tamási Áron Művelődési Központba 1 db SONY videokamera került beszerzésre. (Előirányzat nélküli tétel.) 44. A város karácsonyi díszkivilágításának biztosítása során karácsonyi füzérek kerültek rögzítésre, a díszvilágítás tartószerkezete elkészült. (Előirányzat nélküli tétel.) 45. Egyéb kis értékű eszközök kerültek beszerzésre. (Előirányzat nélküli tétel.) 46. A Közép-Dunántúli Operatív program támogatásával KDOP kódszám alatt valósult meg a Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, mely által több mint két kilométer hosszúságban épülhetett ki új kerékpáros útszakasz, s így a városban több mint hat kilométernyi szakaszon lehet már biztonságosan kerékpározni. A Képviselő-testület 153/N/2011. (VII.22.) Kt. határozata fedezetet nyújt a Közlekedési Hatóság által előírt, a végleges forgalomba helyezési engedélyhez szükséges munkákra. A jogerős forgalomba helyezési engedély benyújtását követően kerül kifizetésre az utolsó támogatási rész, amelyet követően fenntartási időszakba kerül a projekt. 47. Jelenleg még folyik a 2013-ban indított szabálytalansági eljárás a KDOP-3.1.1/B-2f azonosítószámú, A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja című projekt kapcsán. A tavalyi döntés ellen - az utolsó törvény adta lehetőséggel élve - jogorvoslati kérelemmel fordult az önkormányzat a Miniszterelnöki Hivatal illetékes osztálya felé a Közreműködő Szervezeten (KDRFÜ) keresztül, aki május 22-én kelt levelében tájékoztatta a hivatalt a jogorvoslati kérelem felterjesztéséről. Az ügyben azóta sem történt előrelépés, várakozunk a jogorvoslati kérelem elbírálására és a projekt záró elszámolásának jóváhagyására. 48. A TÁMOP azonosítószámú pályázat március 31. napján fejeződött be, ahol a záró kifizetési kérelem és beszámoló benyújtásra került, annak elfogadását várjuk. A projekt keretében egészségnevelő programokon vehettek részt az óvodások és szüleik (többek között gyermek- és háziorvos, pszichológus, dietetikus, az Országos Mentőszolgálat stb.) közreműködésével, továbbá eszközbeszerzésekre is sor kerülhetett. 49. A TÁMOP azonosítószámú pályázat március 15. napján fejeződött be, ahol a záró kifizetési kérelem és beszámoló benyújtásra került, az utófinanszírozású támogatásokat várjuk. A projekt keretében egészségnevelő programok valósultak meg, továbbá eszközbeszerzésekre is sor kerülhetett, hasonlóan a Kertvárosi Óvodához. 50. A TÁMOP / azonosítószámú Tapolcai Óvodák fejlesztése című pályázat célja az volt, hogy a Tapolcai Óvoda a támogatás segítségével optimális személyi- és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára a személyiségük kibontakoztatásához. Ennek érdekében az óvodapedagógusok számos képzésen és továbbképzésen vettek részt, ahol megismerkedhettek a legújabb pedagógiai módszerekkel. A 100%-os pályázati támogatásból sor került az óvodák udvarainak fejlesztésére, az óvodai környezet élhetőbbé és esztétikusabbá tételére, valamint fejlesztő eszközök vásárlására is. 51. Az ÁROP-1.A jelű Tapolca Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése című projekt célja az volt, hogy a járási hivatalok bevezetésével átalakult önkormányzati feladatok optimalizálásra kerüljenek. A hatékonyság növelésének módszertani és gyakorlati 10

11 támogatására a tanulmányok elkészültek a Hivatal dolgozói, valamint a lakosság bevonásával, a záró kifizetési kérelem, valamint a beszámoló benyújtásra került. Felújítások alakulása 1. A Tapolca, Deák F. u. 21. szám alatti épületben a lift felújítási munkálatai megvalósultak. (2013. évről áthúzódó felújítás) 2. A Tapolca, Május 1. utcában található bérlakásokban a szellőző ventillátorok beépítésre kerültek. (Előirányzata a beruházásoknál szerepel.) 3. Tapolca Városi SE fürdők felújítása megvalósult. 4. A Dobó lakótelepen található közösségi helyiség felújítása az év végéig 95 %-ban teljesült. A vízbekötés engedélyezése és a vízóra elhelyezése folyamatban van. 5. A támfalak felújítása évben nem valósult meg. 6. Az Ipar utca és a Sportpálya közötti útszakasz felújítása megvalósult. 7. A labdarúgó létesítmény felújítására a TIAC a pályázatot benyújtotta, melyhez az önerő összegét Tapolca Város Önkormányzata biztosította. A pályázat nyertes, de a támogató határozat még nem érkezett meg a pályázó szervezethez, emiatt a felújítási munkálatok megkezdése a évre tolódik. 8. A Keszthelyi úton lévő buszvárók áthelyezése megtörtént. A volt laktanya előtt lévő buszváró a Stadion utcai elágazáshoz került, a Volán telep előtt lévő buszváró pedig a Keszthelyi út mentén néhány méterrel távolabb került a belvárostól. 9. A Tapolca, Viszló u. 1. szám alatti bérlakásban a villamos mérőhely kialakítása és a gázvezeték szerelés megtörtént. 10. A honvédségi átemelő felújítása az első félév folyamán teljes mértékben megvalósult. 11. A Tapolca-Diszel Templom tér 5. szám alatt található tűzoltószertár villamos mérőhelyének kiépítése megvalósult. 12. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterem épületének felújítása az első félév folyamán megvalósult. A felújítás keretében megújult a tanácsterem előtere és a vizesblokk, megtörtént a nyílászárók és a burkolat cseréje, elkészültek továbbá az egyéb javítási és festési munkák. 13. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvarának térburkolása megvalósult. 14. Az Új temetőben lévő harangláb felújítása megvalósult. 15. A laktanya porta épületének padlóburkolat cseréje megvalósult. (A felújítási munkálatok a 4. tétel keretében valósultak meg.) 16. A szennyvíztisztító telepen 2 db szivattyú felújításra került. A felújítási munkálatok az első félév folyamán befejeződtek. 17. A Tapolcai Kertvárosi Óvodában 33 db radiátor cseréje megvalósult. 18. A Tapolca, Stadion u., Keszthelyi út, Ady E. u. és a Kazinczy tér járda felújítása megvalósult. 11

12 19. A Tapolca, Deák F. u. 10. szám alatti orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje megtörtént. 20. Vívóterem felújítás pótaktiválása megvalósult. Karbantartások alakulása Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézmény (Tapolca, Dobó tér 5.) Elkészült egy vizesblokk tisztasági festése, az óvoda udvar kerítés oszlopainak mázolása, 160 fm drótfonat cseréje. Hársfa Tagintézmény (Tapolca, Alkotmány u. 9.) Egy csoportszobában az elkorhadt fa nyílászárók helyére az érvényben lévő hőtechnikai előírásoknak megfelelő korszerű műanyag homlokzati nyílászárók kerültek beépítésre. Az épület északi oldalán új függő ereszcsatorna került felszerelésre. A 9 db kerítés oszlop, valamint az 50 fm drótfonat kicserélésre került. Barackvirág Tagintézmény (Tapolca, Kazinczy tér 2.) A bejárati kapu áthelyezésre került, az új bejárati kapu és az épület bejárata közötti térburkolási munkák elkészültek, ezzel megvalósult az épület akadálymentes megközelítésének lehetősége. A nyílászáró csere miatt szükséges, a melegítő konyhában lévő gázkészülék levegő utánpótlását biztosító szellőző és ventilátor beépítése elkészült. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Bárdos Lajos Általános Iskola (Tapolca, Bárdos L. u. 1-5.) A Bárdos Lajos Általános Iskola részére biztosított karbantartási összegből elkészült az épület helyiségeinek tisztasági festése, a tantermek parketta burkolatának szükség szerinti lakkozása, a szabadtéri tanterem és játszószerek festése, az iskola udvarának csapadékvíz elvezetése a műfüves labdarúgópálya keleti oldalán. Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény (Tapolca, Stadion u. 16.) A tagintézményben a karbantartási munkák keretében elkészült az épület helyiségeinek tisztasági festése, a tantermek parketta burkolatának szükség szerinti lakkozása, egy tanteremben az elkorhadt, balesetveszélyes faablakok cseréje műanyag nyílászárókra. (3 db). A tornaterem és a szertár közé 1 db kétszárnyú ajtó elhelyezése megtörtént, a tornaszerek mozgatásának megkönnyítése érdekében. Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Tapolca, Kazinczy tér 4.) A tagintézményben a nyári karbantartási munkák keretében elkészült az étterem és a főépület közötti nyaktag nyugati oldalán lévő kopolit üveg cseréje hőszigetelt műanyag homlokzati nyílászáróra, a fogadószerkezet megerősítése, tantermek tisztasági festése, egy tanterem PVC padlóburkolatának cseréje, az étterem olajlábazatának mázolása. Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet A karbantartási munkák keretében elkészült a Ringató Bölcsődében az étterem, az Idősek Klubja és a Védőnői Tanácsadó tisztasági festése. Széchenyi István Szakképző Iskola A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a tantermek, vizesblokkok tisztasági festése, a folyosó padló burkolatának szükség szerinti javítása, a tornaterem észak-nyugati sarkánál a tetőszigetelés javítása, informatikai tanterem fa szerkezetű ablakainak szükség szerinti javítása, az 12

13 átrium udvarban lévő megdőlt balesetveszélyessé vált fenyő kivágása. A Berzsenyi utcában lévő oktató kabinetben a gázkazán levegőellátásához szükséges szellőző beépítéséhez, valamint a gázkazán burkolásához az engedélyezési tervek elkészültek. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Elkészült a Tapolca-Diszel, Szabó Ervin u. 6. szám alatt lévő melegítőkonyha mennyezetének gipszkarton burkolása, konyha tisztasági festése, az épület elektromos ellátásának bővítése. A Tapolca, Iskola utcai épületben elkészült három tanterem és a vizesblokkok tisztasági festése, a női vizesblokkban a berendezési tárgyak pótlása (mosdó, csaptelep), vezeték hálózat tisztítása, a férfi wcben ajtólap pótlás és megrongálódott tanteremi ajtó javítása. Tapolcai Járdányi Pál Alapfokú Művészeti Iskola Az iskolában elkészült egy vizesblokk berendezési tárgyainak cseréje (zuhany, mosdó, csaptelep), tetőszerkezetben lévő nyílászárók szükség szerinti javítása. Batsányi János Gimnázium és Kollégium Az intézmény részére biztosított karbantartási keretből megvalósult egy tanterem pvc burkolatának és aljzat betonozásának cseréje, a vizesblokkok tisztasági festése, kerítés festése, 80 fm függő ereszcsatorna cseréje. Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézménye Az Intézmény név feliratának homlokzati elhelyezése megtörtént. Az intézmények részére évi karbantartási kiadásokra biztosított 10 millió Ft karbantartási összeg felhasználásra került. Maradvány alakulás évben Tapolca Város Önkormányzata alaptevékenységének költségvetési maradványa (15. melléklet) eft. A maradvány tartalmazza az év végén ki nem fizetett szállítói tartozásokat, iparűzési adófeltöltés összegét is. A maradvány kötelezettségekkel terhelt részét az önkormányzat és az intézmények felhasználhatják. A kötelezettség nélküli összeg tartalékba kerül, a tárgyévi finanszírozásba számítjuk be évtől az új számvitel bevezette az eredményszemléletű korábban csak a vállalkozási szférában alkalmazott - elszámolást, ezért a beszámolóban eredmény kimutatást is kellett készíteni. Az önkormányzat konszolidált beszámolója alapján a mérleg szerinti eredmény eft. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról évben a környezetvédelmi alapba befolyt bevételünk Ft (közterület használati díj 30%-a, talajterhelési díj 100%-a). A környezetvédelmi alap bevételeit az előző évekhez hasonló környezetvédelmi célokra használtuk fel évben. Hulladékgazdálkodási célú felhasználás volt az önkormányzati rendelet alapján mentességet élvező 70 év felettiek szemétszállítási díja, a közterületeken kihelyezett kutyaürülék gyűjtő edények használatához szükséges gyűjtőzacskók beszerzési költsége, és a gyepmesteri tevékenység során a települési állati hulladékgyűjtőbe szállított állati hulladékok ürítési és ártalmatlanítási díja. Növényvédelmi felhasználás volt a belvárosi vadgesztenyefák növényvédelmi munkáinak díja. Közbiztonsági Alap felhasználásáról 13

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/138/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/138/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/138/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére. Tárgy: A. Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 34 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2015. évi költségvetéséről és

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18085 / 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18085 / 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. . NAPIREND Ügyiratszám: 5/18085 / 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A 2005. évi költségvetés

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.181 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2006. szeptember 15 -i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.181 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2006. szeptember 15 -i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.181 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2006. szeptember 15 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Tapolca város 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/43 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/43 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/43 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről,

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV..) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV..) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-000 Ügyiratszám: 1576/2015 5. számú előterjesztés Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV..)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/137-17/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Ózd, 2015. február 19.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 20-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben