MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/366-1/21/I. Üi.: Kalmár Endre Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés a 29.évi ellenőrzési tevékenység bemutatásáról Melléklet: 1-7. sz. melléklet Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92. (1) bekezdése (Ötv.), valamint a Makói Kistérség Belső Ellenőrzési Kézikönyve - X. fejezet 2. pont - előírása alapján az adott tárgyévre vonatkozóan Éves ellenőrzési jelentést, ill. az ellenőrzés körébe vont felügyelt költségvetési szervekre tekintettel Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést kell készíteni és a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a tárgyévet követően. A kistérségi társulás keretében történő feladatellátás módjára tekintettel a PM Módszertani Útmutatójában foglaltak, valamint a belső ellenőrzéséről szóló 193/23.(XI. 26.) Kormányrendelet 31. (1) bekezdésében (Ber.) előírtak alapján a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembe vételével kell elkészíteni az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, és be kell terjeszteni a képviselő-testület elé. Az éves ellenőrzési jelentések, valamint az éves összefoglaló jelentés értékelést ad a működő belső ellenőrzési rendszerről is, így a jelentésben összefoglalásra kerül a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (a feladatok teljesítésének értékelése, terven felüli ellenőrzések indokoltsága, az ellenőrzés személyi, tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők, az ellenőrzés fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai) valamint a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása az intézkedési tervek megvalósítása a megállapítások és hasznosulásának tapasztalatai. A jelen éves összefoglaló jelentés készítése az államháztartási, ill. a végrehajtására kiadott jogszabályok ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével - a Ber., valamint a Makói Kistérség Belső Ellenőrzési Kézikönyv, és a szakmai szabályok, módszertanának kötelező előírásai alapján került összeállításra. Tisztelt Képviselő Testület! A belső ellenőrzési szervezet által összeállított 29. évről szóló Éves Ellenőrzési Jelentést és az Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést beterjesztem megismerésre és jóváhagyásra a Képviselőtestület elé. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92. (1) bekezdése alapján előterjesztett, a 29. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló Éves Ellenőrzési Jelentést és az Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést az előterjesztés 1-7. sz. mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: éves jelentés elfogadását követően A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. A határozatról értesítést kapnak: 1./ Makó Város polgármestere 2./ Makó Város jegyzője 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 5./ Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport 6./ Irattár Makó, 21. április 14. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 Szervezet neve: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala 69 Makó, Széchenyi tér 22. Belső Ellenőrzés: Kalmár Endre Iktató szám: 1/366/21/I Szervezet vezetője: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala Dr. Buzás Péter - Polgármester Dr. Bánfi Margit - Jegyző Szervezet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete részére Éves Ellenőrzési Jelentés Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés 29. év

4 2 A.A) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A feladatellátás, a feladatellátás módja A helyi önkormányzatoknak, mint az államháztartás alrendszereinek, belső pénzügyi ellenőrzését, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, és a belső ellenőrzés útján kell biztosítani. (Ötv. 92., Áht. 12/A. ) Az államháztartás alrendszereinek helyi szintjén a belső ellenőrzés rendszerét a kontrollrendszerbe tartozó FEUVE rendszer és a függetlenített belső ellenőrzési rendszer képezi. A törvény 92. -a alapján a jegyző kötelességévé teszi, olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működtetését, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásokról szóló 24. évi CVII. törvény 1. -a (Tkt. tv.) lehetővé teszi, hogy a többcélú kistérségi társulás közszolgáltatásokat vállalhasson át a helyi önkormányzatoktól. A többcélú kistérségi törvény 2. (1) bekezdése sorolja fel azon térségi együttműködést igénylő feladat- és hatásköröket, amelyet a kistérségi társulás elláthat, ill. átvállalhat, ezek körében a q) pont alatt szerepel a belső ellenőrzés. Az Áht. felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási rendelet, a Ber a szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei számára lehetővé teszi, hogy gondoskodhatnak a költségvetési szerveik belső ellenőrzésének közös megszervezéséről. A makói kistérséget alkotó önkormányzatok képviselő-testületei az Ötv. 92. (8) bekezdés c) pontjának megfelelően helyi önkormányzatok társulása útján, továbbá a Tkt. tv. 2. (1) bekezdés q) pontjának megfelelően a többcélú kistérségi társulás keretében gondoskodnak a törvényben előírt kötelezettségükről, a belső ellenőrzés ellátásáról. A makói kistérséget alkotó 17 helyi önkormányzat társulási megállapodást kötött a térségi közszolgáltatások biztosítására, megszervezésére, összehangolására, térségi feladatellátásra. A megállapodásban rögzítették, a társulás feladat- és hatáskör rendszerét, a térségi feladatellátás körét, és ennek körében a belső ellenőrzési feladatot. A képviselő testületek a belső ellenőrzési feladatok ellátására, külön megállapodást kötöttek, amely szeptember 1. napjával hatályba lépő - Társulási Megállapodást minősített többséggel hagytak jóvá. Figyelembe véve a jogszabályi változásokat, valamint az ellenőrzési kapacitást és az ellenőrzés terjedelmét, 27. november hó 1-től a Társulási Megállapodás módosítására került sor a belső ellenőrzés feladatkörét érintően, amelyet a képviselő testületek úgyszintén minősített többséggel fogadtak el. A társulás belső ellenőrzési feladatait Makó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala keretében funkcionálisan szervezetileg és feladatkörileg független, a végrehajtási szervektől elkülönült belső szervezeti egysége (belső ellenőrzési egység) látja el.

5 3 A feladatellátás finanszírozása A többcélú kistérségi törvény 2. -a, valamint a költségvetési törvény alapján a központi költségvetés ösztönző támogatást biztosít a feladatellátáshoz. A belső ellenőrzési társulási kistérségi formában történő feladatellátását kiegészítő normatív támogatással ösztönzi az éves költségvetési törvény. A költségvetési törvény alapján a társulási tanács normatív hozzájárulást igényelhetett a belső ellenőrzési feladatainak támogatására a társult önkormányzatok által alapított és fenntartott költségvetési szervek száma alapján. A kistérségi társulás a belső ellenőrzés kialakításáról és működéséhez szükséges források biztosításáról megfelelően gondoskodott. (Ber. 4. ) A belső ellenőrzési szervezet tevékenységének bemutatása A többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt kézikönyvet a társulási tanács elnöke és a feladatot ellátó székhely önkormányzat polgármesteri hivatal vezetője együttesen adta ki, és léptette hatályba 29. szeptember 21. napjával, egyidejűleg kimondták, hogy a 27. július 1. napjától érvényben lévő kézikönyv hatályát veszti. Az egységes kistérségi belső ellenőrzési kézkönyv hatálya kiterjed az ellenőrzés körébe tartozó szervekre. A belső ellenőrzési szervezet a helyi önkormányzatok és intézményeik részére megküldte a Kézikönyvet. A belső ellenőrzés tevékenységét a központi jogszabályoknak (Ötv., Áht., Ámr., Ber.), a PM módszertani útmutatója, nemzetközi standardoknak megfelelően kidolgozott - Makói kistérség belső ellenőrzési kézikönyve alapján látta el. Az éves jelentés szerkezetében, címében, tartalmában a Ber a alapján, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásait figyelembe véve került kidolgozásra, összeállításra. A társulás hatásköre kiterjed: - az önkormányzat irányítása vagy felügyelete alá tartozó bármely költségvetési szervnél, - saját, illetve az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott állami, önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, - továbbá a fejezet költségvetéséből céljelleggel juttatott, illetve a nemzetközi támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a támogatások lebonyolításában résztvevő szerveknél. A társulás vizsgálati köre kiterjed továbbá: A belső ellenőrzési társulás a belső ellenőrzés keretében ellenőrzést végez a társulási feladatellátás körébe tartozó szerveknél, a helyi önkormányzatoknál és helyi kisebbségi önkormányzatoknál, a képviselő-testület hivatalánál, a helyi önkormányzat által alapított és felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő szervezeteknél, a vagyonkezelőknél, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél, személyeknél.

6 4 Az ellenőrzés körébe tartozó önkormányzatok költségvetési szerveik számában, ill. körében a 29. évben változás következett be. A helyi önkormányzatok egyes költségvetési szerveket megszüntettek, illetve intézményfenntartó társulást (főleg közoktatási feladat ellátás területén) hoztak létre kötelező feladataik ellátása érdekében. 29. évben bekövetkezett változások bemutatása: Települési önkormányzat Megszűnt költségvetési szervek 1. Apátfalva Község Társult Önkormányzatok Apátfalva, Magyarcsanád) 2. Apátfalva Község Társult Önkormányzatok Apátfalva, Magyarcsanád) 3. Apátfalva Község 4. Csanádpalota Városi Önkormányzat 5. Makó Város Önkormányzat Dózsa György Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ Községi Könyvtár Új átszervezéssel - létrejött költségvetési szervek megnevezése Dózsa György Általános Iskola Apátfalvi Bibic Óvoda Szociális Alapszolgáltatási Központ és Faluház Városi Könyvtár Makó Városi Önkormányzat Termál és Gyógyfürdő Az ellenőrzés tervezése A belső ellenőrzési szervezet az ellenőrzéseket éves terv alapján folytatta le. A tervezés a kockázatelemzés keretében a társult önkormányzatok előzetesen megkért javaslatainak, igényeinek figyelembe vételén, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforráson alapult. A terv - a Ber ban foglaltak alapján - meghatározta többek között az ellenőrzések célját, típusait, módszereit, az ellenőrizendő időszakot, a szükséges ellenőrzési kapacitást, az ellenőrzések ütemezését. Az ellenőrzések típusai közül rendszerellenőrzést (átfogó) valamint szabályszerűségi ellenőrzést tervezett, ill. végzett a belső ellenőrzés. A belső ellenőrzési szervezet a helyi önkormányzatoknál, ill. az általuk felügyelt költségvetési szerveknél: önkormányzati hivataloknál, önkormányzati intézményeknél egyaránt végzett ellenőrzést.

7 5 A kistérség intézményrendszerére tekintettel az egyes intézménytípusokra, ill. szakmailag elkülönült intézményi egységekre, alaptevékenységük körében több ágazati feladatkört látnak el. Az ellenőrzés több szakterületen folytatott le vizsgálatot, mint például: közszolgáltatási, közoktatási és közművelődési, egészségügyi és szociális, gyermekjóléti- gyermekvédelmi területen. Az ellenőrzés folyamata, eljárása A belső ellenőrzési szervezet az ellenőrzés folyamatában, eljárása során követte a jogszabályi kereteket, a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv előírásait, alkalmazta az előírt irat- és jelentés mintákat. A Ber ában előírtak alapján valamennyi ellenőrzés végrehajtásához ellenőrzési program készült. A program részletesen leírja az ellenőrzés szempontrendszerét, a belső ellenőrök vizsgálati feladatait, magában foglalva azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a Ber a előír. Az ellenőrzés megkezdéséről telefonon, illetve három nappal a vizsgálat megkezdése előtt Értesítő levél formájában, elektronikus úton - -en - értesültek az ellenőrzött szervezetek. A megbízólevél, vizsgálati program és az értesítőlevél írásos formában történő átadása, a nyitó megbeszélésen történt a belső ellenőrzési szervezet részéről. A belső ellenőrzési vezető által kijelölt vizsgálatvezető és az ellenőrzést végző belső ellenőrök a Ber a szerint megbízólevél birtokában végezték feladatukat. A belső ellenőrzési szervezet - a Ber ában előírtak alapján - jelentés tervezetbe foglalja megállapításait, javaslatait, ajánlásait a lefolytatott ellenőrzésről, amelyet előzetesen elektronikus formában megküld a helyi önkormányzat hivatali vezetőjének, illetve az érintett szervnek. A jelentésekben leírtak követik a programban rögzített szempontrendszert, a megállapításokat jogszabályi hivatkozással és rendelkezésekkel, bizonyítékokkal (hitelesített másolatokkal) alátámasztják a belső ellenőrök. Az előzetes, közbenső, valamint a záró megbeszélések keretében lefolyatott egyeztetések alapján végleges jelentést ad ki a belső ellenőrzés. A jelentésben foglaltakat megismerési záradék aláírásával igazolták a helyi önkormányzat jegyzői és a vizsgált szervek vezetői. Az ellenőrzött önkormányzatok, hivatalaik, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szerveik - a megismerési záradékban a Ber a alapján 1 munkanapon belül észrevétel megtételére biztosít lehetőséget írásbeli észrevétel lehetőségével nem éltek a jelentés tervezetekre, az abban foglalt megállapítások, javaslatok elfogadásra kerültek. A Ber 28. -ban előírt, további megbeszélést nem kellett lefolytatni a belső ellenőrzési szervezetnek.

8 6 A belső ellenőrzési munkatársak függetlensége biztosított volt, a jelentéseket befolyástól mentesen készítették el. A belső ellenőrzés Nyilvántartási rendszere A belső ellenőrzési szervezet Ellenőrzési mappát alakított ki az ellenőrzési dokumentumok Értesítő levél, Megbízó levelek, Ellenőrzési program, Ellenőrzési jelentés-tervezet, Ellenőrzési jelentés - kezelésére, elhelyezésére és tárolására. Az ellenőrzési mappák dokumentumai a belső ellenőrzési szervezet, tervezési tevékenységét, az ellenőrzésekre való felkészülést, a konkrét ellenőrzéseket támogatják. A belső ellenőrzés nyilvántartási rendszere magában foglalja a belső ellenőrzési szervezet által készített dokumentumrendszerét, illetve az ellenőrzött szervek által megtett intézkedések realizáló levelét, az intézkedésekben foglalt határidő követését. Az éves tervben foglalt ellenőrzések végrehajtásra kerültek, a soron kívüli ellenőrzés végrehajtását, annak munkaidő igényét a munkaidő mérlegben szerepeltetett tartalékidő biztosította. A tervezett vizsgálatok csoportosítása: 1. Az ellenőrzés típusa szerint Ellenőrzés típusa Tervezett ellenőrzések száma Tényleges/végrehajtott ellenőrzések száma Szabályszerűségi ellenőrzés 3 3 Pénzügyi ellenőrzés - 1 Rendszer ellenőrzés Ebből Soron kívüli ellenőrzés - 7 Ellenőrzések összesen A tervezett vizsgálatok csoportosítása (Makó): 2. Az ellenőrzés típusa szerint Ellenőrzés típusa Tervezett ellenőrzések száma Tényleges/végrehajtott ellenőrzések száma Szabályszerűségi ellenőrzés 1 1 Pénzügyi ellenőrzés 1 Rendszer ellenőrzés 7 12 Ebből Soron kívüli ellenőrzés - 6 Ellenőrzések összesen 8 14

9 7 A.B) Az ellenőrzések személyi feltételeinek megléte A belső ellenőrzés helyzete A belső ellenőrzési szervezet függetlensége A feladatot ellátó székhely önkormányzat polgármesteri hivatalán belül a belső ellenőrzési szervezet funkcionális, szervezeti és feladatköri függetlensége szabályozott a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában. A belső ellenőrzés függetlensége biztosított a hivatal szervezeti rendszerén belül. A hivatal önálló belső szervezeti egységeként közvetlenül a jegyzőhöz rendelten, elkülönülten tevékenykedett a végrehajtási szervezetektől az Áht. 121/A. -ban leírtaknak megfelelően. A belső ellenőrzés létszámhelyzete A belső ellenőrzési szervezet az engedélyezett létszámkereten belül, főfoglalkozásban, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőrökkel látta el a feladatát. A belső ellenőrök az ellenőrzések során betartották a Belső ellenőrökre vonatkozó szakmai, etikai kódexben foglalt alapelvek teljesülését. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata A belső ellenőrök az (Ber ban) előírt szakmai és képesítési követelményeknek megfelelnek. A belső ellenőrzési munkatársak a meghatározott pénzügyi, gazdálkodási végzettséggel, illetve képzettséggel, továbbá a munkatársak pénzügyi, illetve gazdálkodási, ellenőrzési területen szerzett gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek. A belső ellenőrzési szervezet munkatársai a köztisztviselői törvény által előírt alapvizsgával, szakvizsgával rendelkeznek, illetve 1 fő részére tervezett az alapvizsga megszerzése. A szervezet vezetője és munkatársai részére biztosított volt a lehetőség, hogy továbbképzés keretében újítsák meg, illetve új ismeretekkel gyarapítsák elméleti és gyakorlati alkalmazási ismereteiket. A belső ellenőrzésben résztvevő belső ellenőrök megfelelnek az Áht 121/C -ban előírtaknak, azaz a nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumokat a belső ellenőrzés benyújtotta a Pénzügyminisztériumhoz. A belső ellenőrzés részére előírt továbbképzésnek, illetve vizsgarendszernek a jogszabályban meghatározott határidőre eleget tettek a belső ellenőrök. Az ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte Az ellenőrzési szervezet tárgyi feltételei A szervezet elhelyezése a polgármesteri hivatal emeleti szintjén két külön iroda helyiségben van, ahol az elmélyültebb munkavégzés feltételei biztosítottak. A munkatársak számára biztosított a személyi számítógép használta.

10 8 Az informatikai eszközellátottság révén a központi jogtár, az önkormányzati rendelettárak, a belső szabályzatok tára elérhetők a munkatársak számára. -en keresztül pedig az elektronikus kapcsolat biztosított a települési önkormányzatokkal. A gépkocsi igénylés rendszere a helyszíni ellenőrzések előre tervezését, illetve a megbeszélések előzetes egyeztetését teszi szükségessé. Az ellenőrzéseket segítő tényezők A tevékenységet segítő tényezők A belső ellenőrzési szervezet számára interneten elérhető a PM, az ÁBPE Tárcaközi Bizottság, az ÁBPE Módszertani és Képzési Központ szakmai anyagai: az államháztartás belső ellenőrzési rendszerével kapcsolatos irányelvek, ajánlások, módszertani dokumentumok, standardok, továbbá az MKI (Magyar Közigazgatási Intézet) oktató anyagai, lehetővé téve alkalmazásukat. Az ellenőrzések végzésénél, segítő tényezőként értékelte a belső ellenőrzés, hogy az ellenőrzés folyamatában feltárt hiányosság, (vagy pozitív megállapítás) megvitatása, közvetlenül az érintett munkatárssal és vezetőjével megtörtént, ez által az ellenőrzött szervezet is jelentősen segítette és felgyorsította a megállapítások, következtetések egyértelmű utalását, és a javaslatok megtételének és realizálásának folyamatát. Az ellenőrzéseket akadályozó tényezők A tevékenységet akadályozó tényezők A belső ellenőrzés végrehajtása során a belső ellenőrzés alá vont költségvetési szervek dokumentációjának, vagy az ellenőrzöttekhez való hozzáférési jogosultság akadályozása nem állt fenn. A belső ellenőrzési szervezet, illetve munkatársai számára a dokumentáció hozzáférése biztosított volt az ellenőrzés lefolytatása során. A.C) Az ellenőrzések fontosabb megállapításai A belső ellenőrzés az ellenőrzési jelentésbe foglalt megállapításait a központi és helyi szabályozásra belső szabályzat, önkormányzati rendelet - hivatkozással, konkrét rendelkezésekre alapozta. A belső ellenőrzési szervezet az ellenőrzés eredményétől függően a jelentés végén javaslatokat, ajánlásokat fogalmazott meg az ellenőrzött szervezet vezetője részére. Az ellenőrzések célját, az ellenőrzés típusát, az intézmény típusát, az ellenőrzött folyamatot, valamint a fontosabb, kiemelt és általánosan hasznosítható megállapításait, javaslatait a 2. számú melléklet tartalmazza. A jelentésekben az ellenőrzött, illetve a kapcsolódó, a feladat-ellátásban érintett szerv vezetője részére címezte javaslatait. A belső ellenőrzési szervezet, a jelentésekben foglalt

11 9 javaslatokat - tekintettel a gazdálkodás rendszerére - a javaslatok többségét a kapcsolódó szervezet gazdasági feladatait ellátó költségvetési szerv vezetőjének, azaz a polgármesteri hivatal vezetőjének, az önkormányzat jegyzője részére címezte. A belső ellenőrzési szervezet súlyosabb szabálytalanságot nem tárt fel, így a polgármestert, illetve a fenntartót külön intézkedésre, beavatkozásra nem hívta fel. A.D) Jogellenes magatartások miatt tett jelentések száma Jogellenes magatartások miatt jelentésre nem került sor. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, ill. fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel. A.E) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok A kontrollszabályzat kidolgozása a 29-es évben, folyamatban volt. FEUVE javítása érdekében tett javaslatok Valamennyi vizsgált intézmény rendelkezik a FEUVE szabályzattal. A költségvetési szervek vezetői kialakították a szabálytalanságok kezelésének eljárás rendjét, amely a szervezet és működési szabályzat mellékletét képezi. A költségvetés szervek tervezési, pénzügyi, lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak táblázatba foglalt ellenőrzési nyomvonalát kialakították, amely tartalmazza a felelősségi és információs szinteket, azok kapcsolatát, továbbá irányítási és ellenőrzési folyamatát. A kockázatkezelés rendje kialakításra került, és meghatározásra kerültek azok az intézkedések, amelyekkel csökkentik, illetve megszűntetik a kockázatokat. A kockázatelemzés során felmérésre kerül a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok. A rendszerben rejlő kockázatos területek kiválasztására kockázatelemzési módszer lett kialakítva. A kockázatok felmérését segíti a kockázatelemzési tábla. (Mátrixszámításon alapuló EXCEL táblázat.) A belső ellenőrzés elsődleges feladata a belső kontrollrendszer értékelése, javítása érdekében javaslatok megfogalmazása. A belső kontroll környezet, a kontroll tevékenység, a vezetői ellenőrzési rendszer jogszabályi előírásoknak megfelelő működése, a folyamatba épített kontrollpontok kialakításának, dokumentálásának vizsgálata részét képezte az ellenőrzéseknek. A belső ellenőrzési szervezet az egyes ellenőrzések keretében külön ellenőrzési szempontként vizsgálta a munkafolyamatba épített ellenőrzés szabályozottságát és gyakorlati érvényesülését, valamint a FEUVE rendszer kialakítását és szabályozottságát.

12 1 Az intézményeknél, önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél a polgármesteri hivatal gazdasági szervezete látja el a hozzárendelt költségvetési intézmények gazdálkodási feladatait a felelősségvállalás és munkamegosztás rendjéről szóló megállapodásban, valamint a gazdasági szervezet Ügyrendjében foglaltak alapján. Ennek keretében a belső ellenőrzés kiemelt figyelemmel vizsgálta, és tett javaslatot: a kisebbségi önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatainak felülvizsgálatakor a belső ellenőrzés javasolta, hogy az elnökre átruházott hatáskörök, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők és elnök megbízatásának, és a közmeghallgatás részletes szabályait is meg kell határozni, a kisebbségi önkormányzatok együttműködési megállapodását ki kell egészíteni a kötelezettségvállalás rendjével-módjával és a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetési módjával, az együttműködési megállapodást ki kell egészíteni a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatával kapcsolatos felelősségi körökkel, a költségvetési határozatra vonatkozó rendelkezésekkel, valamint a kisebbségi önkormányzat beszámolójának összeállítására vonatkozó különleges előírásokkal, a FEUVE rendszer keretében elkészített ellenőrzési nyomvonalakat ki kell egészíteni a Makói Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetére, hogy az tartalmazza a feladatellátás teljes folyamatát, annak nyomon követését. A belső ellenőrzési szervezet a költségvetési intézményeknél különböző tárgykörben lefolytatott ellenőrzései során külön vizsgálati pont keretében ellenőrizte: - a munkafolyamatba épített feladatok és ellenőrzési pontok szabályozását, szabályszerű működtetését, hogy azok megfelelnek-e a központi jogszabályokban és a helyi belső szabályzatokban foglaltaknak, valamint a rendszernek gyakorlatban történő kialakítását működtetését és fejlesztését. A pénzügyi - gazdálkodási - számviteli munkafolyamatok felülvizsgálatát tekintve az ellenőrzés a következő javaslatokat fogalmazott meg: felül kell vizsgálni a Pénzkezelési Szabályzatot a bankszámla- és pénztár kapcsolatrendszerére, valamint forgalmára vonatkozó ügyviteli, technikai rendelkezésekkel, a napi záró készpénzkeret összegének meghatározásával, a szükséges nyilvántartások (pénztárkulcsok stb.) rendjének meghatározásával, működtetni kell a munkafolyamatba épített ellenőrzést a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolására vonatkozó szabályozások és gyakorlatban történő alkalmazásokra vonatkozóan, gondoskodni kell a pénzkezelés, pénztárhelyiség elkülönült tárgyi feltételeinek biztosításáról, biztosítani kell a pénztárbizonylatok alaki-tartalmi és a pénzkezelés folyamatára vonatkozó előírások teljes körű betartását, ki kell egészíteni a Kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzatot az 5. Ft-ot el nem érő kötelezettségvállalások rendjének és nyilvántartási formájának meghatározásával, biztosítani kell, hogy a belső szabályzatokban előírtaknak megfelelően, az analitikus- és főkönyvi nyilvántartások egyeztetését utólag is ellenőrizhető módon, dokumentáltan végezzék el,

13 11 biztosítani kell, hogy a mérlegben értékkel nem szereplő, mennyiségben nyilvántartott eszközök, készletek vezetése naprakészen és folyamatosan történjen, az analitika-főkönyv közötti eltérések helyesbítését az adott évben kell, a legrövidebb időszakon belül végrehajtani, a befektetett tárgyi eszközökkel kapcsolatban vezetett analitikus nyilvántartás adatainak teljes körűnek kell lennie, és a Számviteli törvény által előírt dokumentumokat minden esetben ki kell állítani (pl.: állományba vételi bizonylat, üzembe helyezési okmány), ki kell alakítani azt, hogy az analitikus nyilvántartások szoros kapcsolatban legyenek a főkönyvi könyveléssel, hogy a kettő között az értékadatok számszerű egyeztetését el lehessen végezni, biztosítva ez által az analitika főkönyv - mérleg egyezőségét, gondoskodni kell arról, hogy a leltározási ütemtervben meghatározásra kerüljön valamennyi leltározandó eszközök és források köre és a leltározás módja, valamint a leltározáshoz használt nyomtatványok köre, ki kell alakítani a létszám és személyi juttatásokhoz kapcsolódó nyilvántartásokat, gondoskodni kell azok folyamatos vezetéséről, hogy naprakész információ álljon rendelkezésre a munkáltatói döntések meghozatalánál, a központi költségvetési támogatások, hozzájárulások igényléséhez, felhasználásához és elszámolásához előírt nyilvántartások vezetése teljes körű és naprakész kell, hogy legyen, az azokon történt javításokat pedig szabályosan kell végrehajtani. B. A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása B.A) Az intézkedés megvalósításáról szóló beszámolás Az ellenőrzések nyomán tett intézkedések, intézkedések felsorolása, megvalósítása Az ellenőrzött szervezetek vezetői a Ber. 29. (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján írásban intézkedést tettek, ill. intézkedési tervet dolgoztak ki, a javaslatokkal kapcsolatos válaszaikat megküldték a belső ellenőrzési szervezetnek. Az intézkedési tervben megtett intézkedéseket elfogadta, nem vitatta a belső ellenőrzési szervezet. Az ellenőrzések célját, az ellenőrzés típusát, az intézmény típusát, az ellenőrzött folyamatot, valamint a fontosabb, kiemelt és általánosan hasznosítható intézkedési javaslatait, a 3 számú melléklet tartalmazza. A javasolt intézkedések felsorolását költségvetési szervezetenként a 3/A számú melléklet tartalmazza, amely megküldésre kerül a társult, helyi önkormányzatok polgármesterek, jegyzők részére. A javasolt intézkedések végrehajtásának státusza A Ber. 29. (5) bekezdésének előírása szerint az intézkedések végrehajtása és figyelemmel kísérése az ellenőrzött szervezet vezetőjének felelőssége, arról köteles beszámolni, tájékoztatni a belső ellenőrzési szervezetet. A végrehajtásról szóló írásos jelentéseket az ellenőrzött szervek vezetői elkészítették, és azt megküldték a belső ellenőrzési szervezetnek.

14 12 A javasolt intézkedések hasznosulásának tapasztalatai A belső ellenőrzés által tett megállapítások, javaslatok elfogadásra kerültek az ellenőrzöttek részéről. Külön észrevétel megtételére nem került sor a jelentésekben megfogalmazott megállapításokkal, javaslatokkal kapcsolatban. A belső ellenőrzés javaslataival segítette a költségvetési szervek feladatainak színvonalas, szabályszerű ellátásának javítását, felhívással segítette a költségvetési szervek vezetőit a vizsgált folyamat ellenőrzési pontjainak kiemelt figyelésére. A belső ellenőrzés lefolytatásakor tett javaslatok egy részénél a hiányosságok pótolhatók vagy helyrehozhatók, korrigálhatók voltak és megelőzték a szabálytalanságok bekövetkezését. Az ellenőrzések nyilvántartása A belső ellenőrzés kialakította és működteti a nyilvántartási rendszert, amellyel a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások, javaslatok alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtása nyomon követhető. A nyilvántartás tartalmazza az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését, az elvégzett ellenőrzések témájának megnevezését, az ellenőrök nevét, a jelentősebb megállapításokat és javaslatokat (a Ber 12. n) pontjában meghatározottak alapján). A nyilvántartás vezetése folyamatos és naprakész. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló Az ellenőrzött szervezeti egység vezetői a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembe vételével éves bontásban nyilvántartást vezetnek, amellyel a belső és külső ellenőrzésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulását és végrehajtását nyomon követik. A nyilvántartás tartalmazza az intézkedési terv alapján az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység által végrehajtott intézkedések rövid leírását, és végre nem hajtott intézkedések okát. A belső és külső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról az ellenőrzött szerv vezetői beszámolót készítenek, amelyet a tárgyévet követő év január 31.-ig megküldenek a belső ellenőrzési vezető és a munkaszervezet vezetője részére. B.B) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok A belső ellenőrzési munkafolyamatot, az ellenőrzési tevékenység egyes résztevékenységeit, az ellenőrök munkáját ellenőrzési szoftver alkalmazásával meg kell támogatni. A belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervben szerepeltetett céljainál a számba vett területek nagysága, a folyamatok összetettsége, az ellenőrzés végrehajtásában bekövetkezett változások és jogszabályi változások miatt, szükséges folyamatosan, permanens ellátottsággal biztosítani az ellenőrzést. Az ellenőrzési feladatok jövőre mutatásának ellátása érdekében, valamint a költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági területen történő felzárkóztatása végett és az Európai Uniós forrásokból megvalósuló pályázatok beruházásai, a jogszabályi előírásoknak

15 13 megfeleltethetősége érdekében, esetleges létszámbővítés esetén szükséges lenne mérlegelni további belső ellenőrök alkalmazását. Makó, Makó Város Dr. Buzás Péter Polgármester Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala Dr. Bánfi Margit Jegyző

16 2 számú melléklet az ellenőrzés típusát, intézménytípust, ellenőrzött folyamatot, ellenőrzés célját, megállapításait, javaslatait bemutató táblázat Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat Rendszer ellenőrzés Közigazgatási Önkormányzati Szerv Céljelleggel nyújtott támogatások szabályszerűsége, pénzügyi elszámolása - az önkormányzat által államháztartáson kívülre - költségvetéséből kedvezményezett szervezeteknek - juttatott pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásával és számadási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos törvényi előírásokat betartotta-e, - biztosított-e a helyi önkormányzat által államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök esetében a közpénzek átlátható felhasználása, - a támogatás odaítélésének szabályszerűsége, a döntések nyilvánosságra hozatal módjának végrehajtása megfelelően került-e alkalmazásra a gyakorlatban, - betartották-e a számadási kötelezettség rendjét és érvényesülését. Az ellenőrzés megállapítása, javaslata: a helyi képviselő- testület az átmeneti költségvetésben, rendelkezett a támogatások előirányzatáról, a költségvetés tervezésének időszakában a takarékos gazdálkodás elvét követve a tervezett beruházások fejlesztések miatt a támogatás összege a bázistól csökkentett mértékben került megállapításra, a támogatott szervezetek nem minden esetben csatolták az elszámoláshoz a szakmai Tájékoztatót, a számadási kötelezettség teljesítéseként, az elszámoláshoz csatolt, célszerinti felhasználást igazoló hiteles számlamásolatokon az elszámolás számszaki felülvizsgálata, ellenőrzése dokumentált módon megtörtént, a céljellegű támogatások nyilvántartásához vezetik a kötelezettségvállalás analitikus nyilvántartását, a főkönyvi kivonat és az analitikus nyilvántartások egyeztetése dokumentált módon megtörtént. 1

17 2 számú melléklet az ellenőrzés típusát, intézménytípust, ellenőrzött folyamatot, ellenőrzés célját, megállapításait, javaslatait bemutató táblázat Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat Szabályszerűségi ellenőrzés Közigazgatási Önkormányzati Szerv Éves költségvetési tervezés, költségvetési rendalkotás a költségvetési koncepcióban rögzített költségvetési irányelvek összeállításakor figyelembe vették-e az előző év zárszámadási adatait, jelentéseit, a gazdasági és statisztikai adatokat és jelentéseket, a kormányprogram, illetve az önkormányzat gazdasági program szempontjait, valamint a makrogazdasági és ágazati stratégiai koncepciók előrejelzéseket, pénzügyi számításokat, a gazdasági és ágazati statisztikai adatokat és jelentéseket, az önkormányzati program szempontjait, betartották-e az általános és kötelezően érvényesítendő tervezési követelményeket, módszertant, előírásokat, a tervezési dokumentáció megfelelő tájékoztatást ad-e a bevételi és kiadási, valamint a létszám keretszámokról, kellően részletezett-e, a kiadási és bevételi előirányzatok tevékenységenkénti részletezettsége megfelelő-e, a költségvetési feladatmutatók és teljesítménymutatók megfelelően alátámasztottak-e, rögzíti-e a tervezési évben megvalósult előirányzat-változásoknak a tervezés irányszámaiban való számbavétel lehetőségét, illetve módját (szerkezeti változások, szintrehozás), alátámasztott-e a kiadási és bevételi előirányzatok indokolása (számítások), a költségvetési szerv elemi költségvetése határidőre elkészült-e, a Képviselő-testülete megtárgyalta-e, és rendeletet alkotott-e, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése végrehajtásának rendjéről. Az ellenőrzés megállapítása, javaslata: a vizsgált szerv gazdasági szabályzatai tartalmazták a költségvetés tervezésével kapcsolatos részletes feladatokat, költségvetési koncepció határidőben elfogadásra került és meghatározták a költségvetési készítésével kapcsolatos további feladatokat, a költségvetési rendelet elfogadásáig a képviselő-testület megalkotta az átmeneti időszak gazdálkodásának szabályait és finanszírozási gyakorlatát tartalmazó rendeletét, a költségvetés tervezésének időszakában, a jogszabályokban előírt egyeztetési eljárásokat lefolytatták, a költségvetési rendelet-tervezet az előírt határidőn belül került beterjesztésre a képviselő- testület elé. 2

18 2 számú melléklet az ellenőrzés típusát, intézménytípust, ellenőrzött folyamatot, ellenőrzés célját, megállapításait, javaslatait bemutató táblázat Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat Rendszer ellenőrzés Közigazgatási Önkormányzati Szerv Közbeszerzési eljárás betartották-e a közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások tervezésére és előkészítésére, valamint a terv módosításával kapcsolatos feladatokat, figyelemmel voltak-e a kötelezettségvállalással kapcsolatos szabályokra, érvényesültek-e a szakmai szempontok a szervezeti, személyi feltételek kialakítása során, betartották-e a közbeszerzési eljárás nyilvánosságára vonatkozó előírásokat, a becsült érték meghatározásának módja megfelelt-e a törvényi előírásoknak, betartották-e az értékhatárra vonatkozó előírásokat a közbeszerzési eljárások kiválasztásánál, megfelelő volt-e a közbeszerzési eljárások előkészítettsége, milyen formában állt rendelkezésre a saját forrás, pénzügyi fedezet, megfelel-e a közbeszerzési eljárások eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződések az ajánlati felhívásnak, a kiválasztott közbeszerzési eljárás megindítása a Közbeszerzési tv. előírásainak megfelelően történt-e, biztosították-e az ajánlattevők esélyegyenlőségét, egyenlő bánásmód érvényesülését, megfelelően rendelkezésre állnak-e a nyilvántartások, döntések dokumentálása. Az ellenőrzés megállapítása, javaslata: a közbeszerzési szabályzatot aktualizálták a jogszabályi előírásoknak megfelelően, elkészítették a közbeszerzési eljárás ellenőrzési nyomvonalát, a jegyző a vizsgált közbeszerzési eljárás előkészítéséhez és lebonyolításához kijelölte az Előkészítő Munkacsoport és a Bíráló Bizottság tagjait, a közbeszerzési eljárás során betartották a szabályzatban, jogszabályban előírtakat, megfelelően dokumentálásra került az előkészítés, valamint a végrehajtás folyamata a közbeszerzési eljárás lefolytatását a Közbeszerzési törvényben előírtak szerint hajtották végre. Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat Rendszer ellenőrzés Közigazgatási Önkormányzati Szerv Pályázati rend kialakításának, működtetésének, pénzügyi elszámolásának szabályszerűsége helyi önkormányzat hogyan készítette elő a beruházások szakmai, műszaki és pénzügyi folyamatát, a beruházások lebonyolítása, megvalósítása hogyan valósult meg, a műszaki és pénzügyi teljesítése szabályosan valósult-e meg, a támogatások igénybevételének jogszerűsége, a beruházások számviteli elszámolása megfelelően történt-e. Az ellenőrzés megállapítása, javaslata: a vizsgált beruházás Európai Uniós forrásból, pályázati támogatásban részesült, a közbeszerzési eljárást a közbeszerzési szabályzatban előírtak alapján bonyolították le, a kötelezettségvállalást, az ellenjegyzést, az érvényesítést és a szakmai teljesítés igazolását a belső szabályzatban kijelölt személyek végezték el, az előírt elkülönített nyilvántartást a pályázatról naprakészen vezették, a vizsgált szervezetre vonatkozóan is el kell készíteni az ellenőrzési nyomvonalat. 3

19 2 számú melléklet az ellenőrzés típusát, intézménytípust, ellenőrzött folyamatot, ellenőrzés célját, megállapításait, javaslatait bemutató táblázat Soron kívüli ellenőrzések Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat Rendszer ellenőrzés Közoktatási Intézmény Központi költségvetési támogatások, hozzájárulások igénylése, felhasználása, elszámolása az intézmény alapítói okiratában megfelelően megjelenítésre kerültek-e a szakfeladati rendben foglalt ellátási feladatok, szabályszerűen történt-e a normatív támogatások igénylése, betartva a Költségvetési törvény és az erre vonatkozó külön jogszabályok előírásait, a normatív támogatások elszámolásához megfelelően és teljes körűen vezették-e a szükséges nyilvántartásokat és dokumentációkat, betartják-e a normatív támogatások igénybe vételének szabályait az adott ellátásokra vonatkozóan, érvényesül-e a munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés a normatívákat alátámasztó dokumentációk vezetésénél. Az ellenőrzés megállapítása, javaslata: a hozzájárulások igénybevétele és az elszámolás megfelelő közoktatási statisztikai adatokra és az azt megalapozó előírt tanügyi okmányokra, valamint a hozzájárulást megalapozó okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épült, a vizsgált intézménynél naprakészen vezették a normatíva igénylést megalapozó tanügyi dokumentumokat, a 29. év január hónapot követő időszaktól a sajátos nevelési igényű gyermekek részére kiadott szakértői bizottsági szakvéleményeken, a korábbi hiányosságok többnyire pontosításra kerültek. Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat Rendszer ellenőrzés Közoktatási Intézmény Központi költségvetési támogatások, hozzájárulások igénylése, felhasználása, elszámolása az intézmény alapítói okiratában megfelelően megjelenítésre kerültek-e a szakfeladati rendben foglalt ellátási feladatok, szabályszerűen történt-e a normatív támogatások igénylése, betartva a Költségvetési törvény és az erre vonatkozó külön jogszabályok előírásait, a normatív támogatások elszámolásához megfelelően és teljes körűen vezették-e a szükséges nyilvántartásokat és dokumentációkat, betartják-e a normatív támogatások igénybe vételének szabályait az adott ellátásokra vonatkozóan, érvényesül-e a munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés a normatívákat alátámasztó dokumentációk vezetésénél Az ellenőrzés megállapítása, javaslata: a vizsgált intézmény a normatív hozzájárulás igénybevétel alapját képező feladatokat a Költségvetési törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban előírt követelmények szerint végezte, a hozzájárulások igénybevétele a megfelelő közoktatási statisztikai adatokra és az azt megalapozó tanügyi okmányokra, nyilvántartásokra épült, a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat a vizsgált időszakra vonatkozóan naprakészen vezették, a normatíva igénylésnél figyelembe vették a Közoktatási törvény valamint a végrehajtási rendeletben foglalt szakmai előírásokat, illetve a normatíva igénylését megalapozó feltételeket. 4

20 2 számú melléklet az ellenőrzés típusát, intézménytípust, ellenőrzött folyamatot, ellenőrzés célját, megállapításait, javaslatait bemutató táblázat Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat Rendszer ellenőrzés Szociális intézmény Központi költségvetési támogatások, hozzájárulások igénylése, felhasználása, elszámolása az intézmény alapítói okiratában megfelelően megjelenítésre kerültek-e a szakfeladati rendben foglalt ellátási feladatok, szabályszerűen történt-e a normatív támogatások igénylése, betartva a Költségvetési törvény és az erre vonatkozó külön jogszabályok előírásait, a normatív támogatások elszámolásához megfelelően és teljes körűen vezették-e a szükséges nyilvántartásokat és dokumentációkat, betartják-e a normatív támogatások igénybe vételének szabályait az adott ellátásokra vonatkozóan, érvényesül-e a munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés a normatívákat alátámasztó dokumentációk vezetésénél. Az ellenőrzés megállapítása, javaslata: az igényelt szociális ellátásokhoz kapcsolódó nyilvántartásokat, valamennyi ellátási formánál vezetik, az ellátások nyújtása kérelem alapján indult, majd megállapodást kötöttek az ellátás igénybevevőjével, a normatíva elszámolás alapját a Költségvetési törvény szerint az ellátásban részesülők igénybevételi naplója alapján, naponta összesített ellátottak számának alapul vételével számított, éves ellátotti létszám képezte, a térítési díj megállapítása a helyi rendelet rendelkezései alapján került figyelembe vételre. Rendszer ellenőrzés Közigazgatási Önkormányzati szerv Pályázati rend kialakításának, működtetésének, pénzügyi elszámolásának szabályszerűsége a szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás tárgyú projekt előkészítési tevékenységének szabályszerű dokumentálása, pénzügyi dokumentumok, elszámolások szabályosan történtek-e meg. Az ellenőrzés megállapítása, javaslata: a szennyvízcsatornázás megvalósítására az önkormányzati társulást hoztak létre, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét Együttműködési megállapodásba foglalták, szabályozásra került a társulásra vonatkozó kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, szakmai teljesítésigazolási hatáskörök, az egyes jogkörök meghatározásánál, illetve a jogkört gyakorlók kijelölésénél a jogszabályi előírásokat betartották, az összeférhetetlenségi szabályokat érvényesítették, a támogatás folyósítására, a teljesítés ellenőrzése és elfogadása után, a kifizetési kérelmek alapján került sor, a kérelmekhez csatolták a szállítói számlákat, a szállítói teljesítést tanúsító a Kedvezményezett, a Közreműködő és a Támogató által igazolt Elfogadó Nyilatkozatot, valamint az Előkészítési Munkák előrehaladásáról készített aktuális jelentést, a számlák, alapbizonylatok felülvizsgálata alkalmával megállapításra került, hogy azokon a szakmai teljesítés igazolása megtörtént, az analitikus nyilvántartásba vétel tényét rögzítették. 5

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE * 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. ( (88) 592-660/166 3 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Ellenőrzési jelentés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Bazsi Község Önkormányzatánál 2011. évben lefolytatott belső ellenőrzések tapasztalatairól A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

Előterjesztés. a Társult Képviselő-testület április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés. a Társult Képviselő-testület április 30-án tartandó ülésére Bugac Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétől 678/1/2013. Előterjesztés a Társult Képviselő-testület 2013. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Vezetői összefoglaló Kérem a vezetői összefoglalót mellékelni. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Ber. 31. (3) bekezdés a) pont) Átfogó ellenőrzésre

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Polgármester: Dr Palovics Lajos Jegyző: Makranczi László Belső ellenőr foglalkoztatási formája: külsős, megbízási

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése a évről

Szálka Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése a évről Szálka Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése a 2015. évről A Szálka Község Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzési tapasztalatokról A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselőtestület! A 193/2003. (XI.26) Korm. Rendelet (Ber.) 31. -a éves ellenőrzési jelentés elkészítését írja elő. Az összefoglaló jelentés

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2009. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól A Képviselő-testület 2010. május

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Ügyiratszám: 51-2/2010/4. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS a 2009. évi költségvetési ellenőrzési feladatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi belső ellenőrzési munkaterve Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja Ózd, 2016. november 28. Az államháztartásról

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

2010. évi ellenőrzési jelentés az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének belső ellenőrzéséről

2010. évi ellenőrzési jelentés az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének belső ellenőrzéséről 2010. évi ellenőrzési jelentés az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének belső ellenőrzéséről I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Ber. 31. (3)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Éves Ellenőrzési Jelentés. Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés. 2014. év

Éves Ellenőrzési Jelentés. Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés. 2014. év Szervezet neve: Belső Ellenőrzés: Iktató szám: Szervezet vezetője: Szervezet vezetője: Makói Kistérség Többcélú Társulása 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Kalmár Endre.. Farkas Éva Erzsébet Makói Kistérség

Részletesebben

Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből: KIVONAT Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács 2014. június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből: Társulási Tanács 27/2014. (VI.02.) határozata Gyöngyös Körzete

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 9-i ülésére. 4. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 9-i ülésére. 4. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i ülésére 4. irendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Az Önkormányzat 2014. évi belső i terve Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail:

Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 433-9/2010. Előterjesztés

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2015. 1. oldal, összesen: 10 Az intézmény neve, címe: Az intézmény vezetője: Belső ellenőri álláshellyel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása által elkészített Csanádpalota Városi Önkormányzat

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerv és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerv és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerv és munkaszervezete 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Készítette:

Részletesebben

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása napirend BESZÁMOLÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól Tisztelt Közgyűlés! A költségvetési szervek belső

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.) K I V O N A T a képviselő-testület 2014. december 04-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.) sz. határozata Belső i terv 2015. évre és a 2015-2019.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/889-1/2013./I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben