Megjegyzés: Olvassa át a monitorral szállított Monitor biztonság és garancia kézikönyvben található fontos információkat.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megjegyzés: Olvassa át a monitorral szállított Monitor biztonság és garancia kézikönyvben található fontos információkat."

Átírás

1

2 Elsõ kadás (2004. áprls) Első kadás (2004. december) Megjegyzés: Olvassa át a montorral szállított Montor bztonság és garanca kézkönyvben található fontos nformácókat.

3 Tartalom MAGYAR Bztonság nformácók: Ezt olvassa el először... 2 A montor beállítása... 5 Termékleírás... 5 Kezelés utasítások... 5 Kensngton bztonság zár... 6 Munkaterület előkészítése... 7 A montor helyzetének beállítása... 7 Gyakorlat tanácsok... 8 A montor gondozása... 8 A montor csatlakoztatása... 9 A montor bekapcsolása Illesztőprogram telepítése Wndows 95 vagy Wndows 98 llesztőprogram telepítése Wndows 2000 vagy Wndows Me llesztőprogram telepítése Wndows XP llesztőprogram telepítése Automatkus képbeállítás Képbeállítás Képbeállítás DOS alatt Képbeállítás Wndows 95, Wndows 98, Wndows NT, Wndows 2000, Wndows Me és Wndows XP alatt Kéz képbeállítás Az LCD montor beállítása Felhasználó kezelőszervek Képernyő beállítómenü (OSD) kezelőszervek Tovább nformácók Képernyő üzemmódok Energagazdálkodás Termék kselejtezés Hbakeresés Segítség és szervz nformácók Műszak adatok Szervz nformácók Nylatkozatok és védjegyek

4 Bztonság nformácók: Ezt olvassa el először 2

5 A személyes sérülések és fzka károk kockázatának csökkentése érdekében mndg tartsa be az alább óvntézkedéseket. MAGYAR Az IBM terméktámogatás kfejezett útmutatása nélkül soha ne kísérelje meg a termék javítását. Forduljon olyan IBM jogosult szervz szolgáltatóhoz, amely jogosult az adott termék szervzelésére. Megjegyzés: Bzonyos alkatrészeket a felhasználó s bővíthet vagy cserélhet. Ezeket az alkatrészeket Felhasználó által cserélhető egységeknek (CRU) nevezzük. Az IBM kfejezetten megjelöl az egyes alkatrészek CRU voltát, és megfelelő dokumentácót bztosít az lyen alkatrészek cseréjéről. A cserék végrehajtása során fgyelmesen követn kell mnden utasítást. A csere megkezdése előtt meg kell győződn róla, hogy a termék k van kapcsolva, és k van húzva az áramforrásból. Kérdésevel és kétségevel forduljon bzalommal az IBM terméktámogatás központjához. Csak a termék gyártója által szállított tápkábeleket és adaptereket használja. Soha ne tekerje a tápkábelt az adapter vagy más objektum köré. Ez megterhelhet a vezetéket, így csavarodások és törések léphetnek fel. Ezek veszélyforrásokat jelenthetnek. A tápkábeleket mndg úgy vezesse, hogy azokra ne lehessen rálépn, ne lehessen bennük felbukn, és ne csípődjenek be különböző objektumok közé. A tápkábeleket és adaptereket óvja a folyadékoktól. Ne hagyja például a kábelt vagy hálózat adaptert lefolyók, csaptelepek, llemhelyek környékén, lletve folyékony tsztítószerekkel tsztított padlón. A folyadékok rövdzárlatot okozhatnak, különösen akkor, ha a tápkábel vagy hálózat adapter helytelen használat matt nagyobb génybevétel alatt van. A folyadékok emellett a tápkábel végenek és/vagy csatlakozóónak korrózóját okozhatják, amely egy dő után túlmelegedéshez vezethet. Mndg ügyeljen a tápkábelek és jelkábelek csatlakoztatásának helyes sorrendjére, és gondoskodjon róla, hogy a tápkábelek csatlakozó mndg megfelelően rögzülnek aljzatukban. Soha ne használjon olyan hálózat adaptert, amelynek AC bemenet csatlakozón korrózó jele láthatók, vagy amelynek bármely részén túlmelegedés jelet (például deformálódott műanyag részek) vél felfedezn. Soha ne használjon olyan tápkábelt, amelynek bármelyk végén az elektromos csatlakozók korrózó vagy túlmelegedés jelet mutatják, lletve amelynek bármelyk részén fzka sérülés látható. Győződjön meg róla, hogy a hosszabbítók, túlfeszültségvédők, szünetmentes tápegységek és csatlakozósorok névleges teljesítménye megfelel a termék elektromos követelményenek. Az említett eszközöket soha ne terhelje túl. Csatlakozósorok használatakor a terhelés nem haladhatja meg a csatlakozósor névleges bemenet értéket. Ha tovább nformácókra van szüksége, vagy kérdése vannak az elektromos terhelésekről, követelményekről lletve bemenet értékekről, akkor forduljon egy vllanyszerelőhöz. Ha a számítógéphez használn kívánt dugaszolóaljzat (konnektor) sérültnek vagy korrodeálódottnak, akkor ne használja az aljzatot, amíg egy képzett vllanyszerelő k nem cserélte azt. Ne hajlítgassa vagy módosítsa a dugaszt. Ha a dugasz sérült, akkor gényeljen a gyártótól újat. Bzonyos termékek háromvllás dugasszal rendelkeznek. Az lyen dugaszok kzárólag földelt dugaszolóaljzatokba csatlakoztathatók. Ez bztonság okok matt van így. Ne próbálkozzon ennek megkerülésével, és a dugasz földeletlen aljzatba való csatlakoztatásával. Ha a dugaszt nem tudja bedugn egy dugaszolóaljzatba, akkor az elfogadott átalakítókról lletve a dugaszolóaljzat cseréjéről kérjen tanácsot egy vllanyszerelőtől. Soha ne terhelje túl az elektromos dugaszolóaljzatokat. A teljes terhelés nem léphet túl a mellékáramkör névleges terhelhetőségének 80%-át. Ha tovább nformácókra van szüksége, vagy kérdése vannak az elektromos terhelésekről vagy a mellékáramkörök mnősítéséről, akkor forduljon egy vllanyszerelőhöz. 3

6 Győződjön meg róla, hogy a használn kívánt elektromos csatlakozóaljzat helyesen van vezetékezve, könnyen elérhető és a berendezéshez közel található. Ne nyújtsa k a tápkábeleket olyan mértékben, amely génybe venné azokat. A berendezést óvatosan dugja be és húzza k az elektromos dugaszolóaljzatból. Mnden IBM személy számítógépben található egy nem újratölthető gombelem a rendszeróra áramellátásának bztosítása érdekében. Emellett számos hordozható termék, például ThnkPad notebook számítógép használ újratölthető akkumulátorokat a rendszer áramellátásának bztosítására hordozható üzemmódban. Az IBM által az lyen termékekkel szállított akkumulátorok be vannak vzsgálva kompatbltás szempontból, és csak az IBM által jóváhagyott alkatrészekre cserélhetők. Soha ne kísérelje meg az akkumulátorok felnytását vagy javítását. Az akkumulátorokat ne nyomja meg erősen, ne szúrja fel és ne dobja tűzbe, továbbá ne zárja rövdre a kvezetéset. Óvja az akkumulátort víztől és más folyadékoktól. Az akkumulátort töltését kzárólag a termékdokumentácóban megadott módon végezze. Az akkumulátor helytelen használata vagy kezelése túlmelegedést okozhat, amely gáz- vagy gőzképződést okozhat az akkumulátorban vagy telepben. Ha az akkumulátor sérült, szvárog vagy sarkan degen anyagok lerakódása fgyelhető meg, akkor ne használja többé az akkumulátort, hanem szerezzen be egy újat a gyártótól. Az akkumulátorok gyengülhetnek a hosszú használaton kívül dőszakokban. Bzonyos újratölthető (különösen a Lítum- Ion) akkumulátorok esetén a ksütött állapotban való tárolás esetén növekedhet a belső rövdzárlat bekövetkezésének veszélye, amely az akkumulátor élettartamát s csökkent, emellett bztonság veszélyt s jelenthet. Ne hagyja a Lítum-Ion akkumulátorokat teljesen ksüln, és ne tárolja ezeket ksütött állapotban. A számítógépek működés közben, lletve az akkumulátorok töltés közben hőt termelnek. A notebook számítógépek tömör méretük matt jelentős mennységű hőt termelhetnek. Mndg tartsa be az alább alapvető óvntézkedéseket: Ne hagyja, hogy a számítógép alja hosszabb deg érntkezzen az ölével vagy bármely más testrészével a számítógép bekapcsolt állapotában vagy az akkumulátor töltése közben. A számítógép normáls működés során bzonyos mennységű hőt ad le. Kellemetlen érzetet kelthet, sőt, égés sérülést s okozhat, ha a gép hosszabb deg érntkezk a testével. Ne üzemeltesse a számítógépet, lletve ne töltse annak akkumulátorát éghető anyagok vagy robbanószerek közelében. A termékhez szellőzőnyílások, ventlátorok és/vagy hűtőbordák tartoznak a bztonságos, kényelmes és megbízható működés érdekében. E tartozékokat akár véletlenül s akadályozhatja az, ha a terméket ágyra, fotelra, szőnyegre vagy más puha felületre helyez. Soha ne akadályozza, fedje le vagy tegye használhatatlanná ezeket a tartozékokat. A CD és DVD meghajtók nagy sebességgel pörgetk a lemezeket. Ha egy CD vagy DVD törött vagy más fzka sérüléssel rendelkezk, akkor elképzelhető, hogy darabokra vagy szlánkokra törk a használattól. Az lyen helyzetekből adódó sérülések lehetőségének elkerülése, lletve a számítógép védelme érdekében a következőképpen járjon el: A lemezeket mndg eredet csomagolásukban tartsa. A lemezeket tartsa távol a közvetlen napsugárzástól és hőforrásoktól. A használaton kívül lemezeket vegye k a számítógépből. A lemezeket ne hajlítgassa vagy görbítgesse, továbbá ne erőltesse azokat be a számítógépbe vagy k a csomagolásukból. Mnden használat előtt nézze meg, hogy a lemezeken vannak-e repedések. Ne használjon repedt vagy sérült lemezeket. 4

7 A montor beállítása MAGYAR Termékleírás Az IBM ThnkVson L190 TFT LCD színes montor. Az alaplapon megfelelő alrendszerrel rendelkező számítógépet, lletve olyan vdeokártyát gényel, amely támogatja az SXGA 1280 x 1024, XGA 1024 x 768, SVGA 800 x 600 vagy a VGA 640 x 480 üzemmódokat 60 Hz-es frekvencával. A montor mellett a csomagban a következők találhatók: Felhasználó kézkönyv és telepítőfájlok CD Montor bztonság és garancáls tájékoztató IBM ThnkVson L190 montor üzembe helyezés útmutató Tápkábel L190 ThnkVson montor Analóg csatolókábel - a montorhoz csatlakozk Kezelés utasítások Ne nyomja meg a montor képernyő felületét. A folyadékkrstályos kjelző (LCD) üvegből készült, és megsérülhet durva bánásmód vagy túlzott nyomás hatására. 1. Kezet az alább jelzett helyre téve emelje fel a montort. 2. Melőtt a montort első alkalommal használná, távolítsa el a képernyő felületén található védőfólát. Kensngton bztonság zár Ehhez a nyíláshoz csatlakoztatható bztonság kábel. A bztonság kábelek számos számítástechnka alkatrészboltban beszerezhetők. 5

8 6 Kensngton bztonság zár

9 MAGYAR Munkaterület előkészítése Az alább szakasz tanácsokat ad a montor telepítése előtt megfontolandó szempontokhoz. Magasság A montort úgy helyezze el, hogy a képernyő teteje egy kcsvel a szemvonala alá kerüljön, amkor leül a munkaállomásához. Tájolás 1. Válasszon olyan pozícót, amelyre a legkevésbé van hatással a lámpák és az ablakok felől jövő fényvsszaverődés (általában derékszögben az ablakokra). 2. A montort helyezze közvetlenül maga elé úgy, hogy annak használatához ne kelljen testét elfordítana. 3. Állítsa a montort kényelmesen látható szögbe. A montor helyzetének beállítása Az IBM TFT montor helyzete a lehető legnagyobb kényelem érdekében többféleképpen s állítható. Látószög A montor az alább ábrán látható módon dönthető előre lletve hátra. Ábra A 7

10 Gyakorlat tanácsok Az alább rész tanácsokat gyekszk adn a munkavégzés kényelmesebbé tételéhez és a fáradékonyság csökkentéséhez. Phenés Rendszeres dőközönként tartson szünetet. Időnként változtasson testhelyzetén, álljon fel és nyújtózkodjon egyet, mvel a számítógépes munkaállomások huzamosabb használata gen fárasztó lehet. Hát Lehetőleg háttámlás széket használjon, és dőljön hátra a székben. Kezek A szék magasságát úgy állítsa be, hogy a bllentyűzet használatakor az alkarja közelítőleg vízszntes, csuklója pedg egyenes legyen. Felkarját és könyökét tartsa lazán, a testéhez közel. Kezét és ujjat tartsa lazán, a bllentyűket könnyedén és gyengén üsse le. A bllentyűzet előtt hagyjon ném helyet csuklónak phentetésére. Érdemes megfontoln egy csuklótámasz beszerzését s. Látás A montor használata a több hosszan tartó aprólékos munkavégzéshez hasonlóan génybe vesz szemét. Rendszeresen nézzen el másfelé, és bzonyos dőnként ellenőrztesse látását. Képernyőbeállítások A kép fényességét és kontrasztját kényelmes szntre állítsa be. Ne feledkezzen meg arról, hogy a fényvszonyok változása matt utánállításokra lehet szükség. A legtöbb alkalmazásprogram lehetővé tesz különböző színösszeállítások használatát, ebből érdemes egy kellemes összhatásút választan. Tovább nformácókat a Felhasználó kezelőszervek szakaszban talál. A montor gondozása Bármlyen karbantartás tevékenység végzése előtt győződjön meg róla, hogy a montor tápkábelét khúzta. A montort a következőképpen tsztítsa: Egy puha törlőruhával óvatosan törölje át a borításokat és a képernyőt, ne használjon oldószert és súrolószert. Soha ne öntsön vzet vagy egyéb folyadékot a montorra. Az ujjlenyomatokat és zsíros foltokat enyhe mosószerrel megnedvesített ruhával távolítsa el. Soha ne használjon gyúlékony anyagokat elektronka berendezések tsztítására. Ne érntse, ne kopogtassa a képernyő felületét éles vagy karcoló tárggyal (mnt például golyótoll vagy csavarhúzó). Az lyen típusú beavatkozás a képernyő meghbásodását okozhatja. Ne használjon antsztatkus vagy egyéb adalékanyaggal rendelkező tsztítószert, mvel ez a képernyő felületének bevonatát károsíthatja. 8

11 Soha ne használjon mosószert vagy egyéb folyadékot közvetlenül a képernyőn. Először egy rongyot nedvesítsen be, és utána azzal töröljön. MAGYAR A montor csatlakoztatása Az eljárás végrehajtása előtt feltétlenül olvassa el a Montor bztonság és garancáls tájékoztatóban található bztonság nformácókat. 1. Kapcsolja k a számítógépet és az összes csatlakozó eszközt. Ezután húzza k a számítógép és a hozzá csatlakozó eszközök tápkábelet. 2. Csatlakoztassa a jelkábelt. Az analóg jelkábel már csatlakozk a montorhoz (lásd az Ábra A részét). Analóg jelkábel használatakor csatlakoztassa a montorhoz tartozó jelkábel szabad végét a számítógép montorkmenetéhez, és húzza meg a csavarokat. Ábra A 3. Csatlakoztassa a tápkábelt a montorhoz, majd dugja be a kábel másk végét egy megfelelően földelt hálózat dugaszolóaljzatba. Ezután dugja be a számítógép és a hozzá csatlakozó eszközök tápkábelet. 9

12 A montor bekapcsolása 1. Kapcsolja be a számítógépet. 2. Kapcsolja be a montort a " " jelű kapcsoló megnyomásával. A montor kkapcsolásához smét nyomja meg a kapcsolót. 3. Az llesztőprogramok telepítéséhez vagy frssítéséhez kövesse a következő szakasz útmutatásat: "Illesztőprogram telepítése" kjelölés a(z) 11. oldalon.. 4. Analóg csatlakozó használatakor hajtson végre egy képbeállítást a következő szakasz alapján: "Automatkus képbeállítás" kjelölés a(z) 14. oldalon.. 10

13 Illesztőprogram telepítése MAGYAR Wndows 95 vagy Wndows 98 llesztőprogram telepítése Előbb hajtsa végre az tt leírtakat, melőtt folytatná a Wndows 95 vagy Wndows 98 képbeállítással a 14. oldalon. Az LCD montorokon - a CRTktől eltérően - a gyorsabb frssítés nem javítja a kjelzés mnőségét. Az optmáls teljesítmény érdekében 1280 x 1024 vagy 640 x 480 arányú felbontás javasolt, 60 Hz-es frssítés frekvencát alkalmazva mndkét esetben. Az llesztőprogram telepítése Mcrosoft Wndows 95/98 rendszereken: Megjegyzés: A Wndows 95/98 Plug-and-Play (PnP) lehetőségenek használatához szükség lesz a Felhasználó kézkönyv és telepítőfájlok CD-n található fájlokra. 1. Kapcsolja k a számítógépet és az összes hozzácsatolt eszközt. 2. Ellenőrzze, hogy a montor megfelelően csatlakoztatva van. 3. Kapcsolja be a montort, majd a rendszeregységet. Hagyja, hogy a Wndows 95 vagy 98 operácós rendszer betöltődjön. Az operácós rendszer ndulása után fgyelmeztetés jelenhet meg a megváltozott hardverkonfgurácóról. Ez azt jelent, hogy a rendszer felsmerte az új montort elsőre. 4. Nyssa meg a Képernyő tulajdonsága ablakot. Ehhez kattntson a Start -> Beállítások -> Vezérlőpult menüpontra, majd kattntson duplán a Képernyő konra. 5. Kattntson a Beállítások lapra. 6. Wndows 95 használatakor tegye a következőket: a. Kattntson a Képernyőtípus módosítása gombra. b. Kattntson a Montortípus módosítása gombra. c. Folytassa a 7. lépéssel. Wndows 98 használatakor tegye a következőket: a. Kattntson a Specáls gombra. b. Kattntson a Képernyő lapra. c. Indítsa el az Illesztőprogram frssítése varázslót a Módosítás gombra kattntva, majd kattntson a Tovább gombra. d. Jelölje meg a Jelenítsen meg egy lstát az eszköz smert llesztőprogramjaról, így én tudok egyet választan beállítást, majd kattntson a Tovább gombra. e. Folytassa a 7. lépéssel. 7. Helyezze be a Felhasználó kézkönyv és telepítőfájlok CD-t a CD-ROM meghajtóba, majd kattntson a Saját lemez gombra. 8. Kattntson az OK gombra. 9. Válassza k a CD-meghajtó betűjelét, majd a "Drvers" mappát. 10. Válassza k az IBM L190 montor bejegyzést, majd kattntson az OK gombra. A rendszer átmásolja a fájlokat a CD-ről a számítógépre. 11. Zárja be az összes megnytott ablakot és vegye k a CD-t. 12. Indítsa újra a számítógépet. A rendszer automatkusan kválasztja a maxmáls frssítés frekvencát és a megfelelő Color Matchng proflt. 11

14 Wndows 2000 vagy Wndows Me llesztőprogram telepítése Előbb hajtsa végre az tt leírtakat, melőtt folytatná a Wndows 2000 vagy Wndows Me képbeállítással a 14. oldalon. Az LCD montorokon - a CRTktől eltérően - a gyorsabb frssítés nem javítja a kjelzés mnőségét. Az optmáls teljesítmény érdekében 1280 x 1024 vagy 640 x 480 arányú felbontás javasolt, 60 Hz-es frssítés frekvencát alkalmazva mndkét esetben. Az llesztőprogram telepítése Mcrosoft Wndows 2000 Professonal és Mcrosoft Wndows Mllennum Edton (Me) rendszereken: Megjegyzés: A Wndows 2000 és Wndows Me Plug-and-Play (PnP) lehetőségenek használatához szükség lesz a Felhasználó kézkönyv és telepítőfájlok CD-n található fájlokra. 1. Kapcsolja k a számítógépet és az összes hozzácsatolt eszközt. 2. Ellenőrzze, hogy a montor megfelelően csatlakoztatva van. 3. Kapcsolja be a montort, majd a rendszeregységet. Hagyja, hogy a Wndows 2000 vagy Me operácós rendszer betöltődjön. 4. Nyssa meg a Képernyő tulajdonsága ablakot. Ehhez kattntson a Start -> Beállítások -> Vezérlőpult menüpontra, majd kattntson duplán a Képernyő konra. 5. Kattntson a Beállítások lapra. 6. Kattntson a Specáls gombra. 7. Kattntson a Képernyő lapra. 8. Kattntson a Tulajdonságok gombra. 9. Kattntson az Illesztőprogramok lapra. 10. Az Illesztőprogram frssítése gombra kattntva ndítsa el az Illesztőprogram frssítése varázslót, majd kattntson a Tovább gombra. 11. Jelölje meg a Jelenítsen meg egy lstát az eszköz smert llesztőprogramjaról, így én tudok egyet választan beállítást, majd kattntson a Tovább gombra. 12. Helyezze be a Felhasználó kézkönyv és telepítőfájlok CD-t a CD-ROM meghajtóba, majd kattntson a Saját lemez gombra. 13. Kattntson az OK gombra. 14. Válassza k a CD-meghajtó betűjelét, majd a "Drvers" mappát. 15. Válassza k az IBM L190 montor bejegyzést, majd kattntson az OK gombra. A rendszer átmásolja a fájlokat a CD-ről a számítógépre. 16. Zárja be az összes megnytott ablakot és vegye k a CD-t. 17. Indítsa újra a számítógépet. A rendszer automatkusan kválasztja a maxmáls frssítés frekvencát és a megfelelő Color Matchng proflt. 12

15 MAGYAR Az llesztőprogram telepítése Wndows XP rendszereken Előbb hajtsa végre az tt leírtakat, melőtt folytatná a Wndows XP képbeállítással a 14. oldalon. Az LCD montorokon - a CRTktől eltérően - a gyorsabb frssítés nem javítja a kjelzés mnőségét. Az optmáls teljesítmény érdekében 1280 x 1024 vagy 640 x 480 arányú felbontás javasolt, 60 Hz-es frssítés frekvencát alkalmazva mndkét esetben. Az llesztőprogram telepítése Wndows XP rendszereken: Megjegyzés: A Wndows XP Plug-and-Play (PnP) lehetőségenek használatához szükség lesz a Felhasználó kézkönyv és telepítőfájlok CD-n található fájlokra. 1. Kapcsolja k a számítógépet és az összes hozzácsatolt eszközt. 2. Ellenőrzze, hogy a montor megfelelően csatlakoztatva van. 3. Kapcsolja be a montort, majd a rendszeregységet. Hagyja, hogy a Wndows XP operácós rendszer betöltődjön. 4. Nyssa meg a Képernyő tulajdonsága ablakot. Ehhez kattntson a Start -> Beállítások -> Vezérlőpult menüpontra, majd kattntson duplán a Képernyő konra. 5. Kattntson a Beállítások lapra. 6. Kattntson a Specáls gombra. 7. Kattntson a Képernyő lapra. 8. Kattntson a Tulajdonságok gombra. 9. Kattntson az Illesztőprogramok lapra. 10. Az Illesztőprogram frssítése gombra kattntva ndítsa el a Hardver frssítése varázslót, majd kattntson a Tovább gombra. 11. Jelölje meg a Telepítsen lstából vagy adott helyről (haladóknak) lehetőséget, majd kattntson a Tovább gombra. 12. Helyezze be a Felhasználó kézkönyv és telepítőfájlok CD-t a CD-ROM meghajtóba, majd kattntson a Saját lemez gombra. 13. Kattntson az OK gombra. 14. Válassza k a CD-meghajtó betűjelét, majd a "Drvers" mappát. 15. Válassza k az IBM L190 montor bejegyzést, majd kattntson az OK gombra. A rendszer átmásolja a fájlokat a CD-ről a számítógépre. 16. Zárja be az összes megnytott ablakot és vegye k a CD-t. 17. Indítsa újra a számítógépet. A rendszer automatkusan kválasztja a maxmáls frssítés frekvencát és a megfelelő Color Matchng proflt. 13

16 Automatkus képbeállítás Képbeállítás A szakaszban leírtak alkalmazása előtt fontos, hogy a montor llesztőprogramja telepítve legyenek. (Lást a 11. és 13. oldalon.) A beállítás CD-n található Képbeállítás segédprogram egy pontokból álló tesztmntát jelenít meg. Nem módosítja vagy cserél le a képernyő llesztőprogramokat. A Képbeállítás útmutatások megkövetelk, hogy a montor legalább 15 percen keresztül melegedjen. A normál működés során erre nncs szükség. Ha a montorral szállított beállítás CD nem működk a számítógépen, akkor a kéz képbeállításról a 17. oldalon talál nformácókat. A képbeállítás folyamat csak az aktuáls megjelenítés módra vonatkozk. Amkor új üzemmódot választ k, smételje meg ezt a szakaszt a montor alaphelyzetbe hozása céljából. A montor első használatakor analóg jelbemenet esetén automatkus beállítást kell végrehajtan. Ez az eljárás beállítja a montort, hogy a számítógéptől jövő vdeojeleket a kép elszíneződése vagy maszatolódása nélkül dolgozza fel. Mután végrehajtotta az Automatkus telepítést, a beállításokat tárolja a rendszer, és mndg ezt használja valahányszor bekapcsolja a montort. A megjelenő kép optmalzálásához az IBM Felhasználó kézkönyv és telepítőfájlok CD tartalmaz egy segédprogramot. A segédprogram működése a számítógép operácós rendszerétől függ. A képbeállítás mnden használt operácós rendszernél lefuttatható. Ez azt jelent, hogy ha a montort valamlyen Wndows-változat és teljes képernyő DOS (nem DOS ablak) alatt s használja, akkor a képbeállítást Wndows és DOS esetén s le kell futtatn. A képbeállítás különböző változata tetszőleges sorrendben futtathatók. A képbeállítás megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a számítógép megjelenítés üzemmódja a 27. oldalon lévő táblázatban megadott támogatott felbontás tartományba esk. A képbeállítást mnden használt megjelenítés módnál le kell futtatn. 14

17 MAGYAR Képbeállítás DOS alatt Ha a montor készenlét módban van, akkor elképzelhető, hogy automatkusan kkapcsol a bemelegedésre várakozás során. Ha ez bekövetkezk, kapcsolja k a montort, majd kapcsolja be smét néhány másodperc múlva. PC-DOS/V használata esetén váltson át USA módra a CHEV US parancs beírásával. A pontmnta mérete és sűrűsége a képernyő felbontásától függően változk. Ha a kép megremeg vagy elsötétül, akkor smételje meg többször a beállítást, amíg a remegés mnmáls, vagy végezze el kézzel a beállítást a 17. oldalon leírt útmutatások szernt. A montor DOS alatt automatkus beállításához tegye a következőket. 1. Kapcsolja be a montort, majd a számítógépet. Ha "Check Sgnal Cable" üzenet jelenk meg, vagy nem jelenk meg semm, akkor ellenőrzze a következőket: A vdeojel-kábel megfelelően csatlakozk. Megfelelő vdeokártya van telepítve. Megfelelően támogatott megjelenítés üzemmód van kválasztva a számítógépen. 2. Várjon megközelítőleg 15 percet a montor bemelegedésére. 3. Helyezze be a Felhasználó kézkönyv és telepítőfájlok CD-t a számítógép CD- ROM meghajtójába. 4. Jelenítse meg a teljes méretű DOS képernyő parancssor képernyőjét. 5. Írja be a d:\testpad parancsot, ahol a d: a CD-ROM meghajtó betűjele. 6. Nyomja meg az Entert. 7. Válassza k a beállítan kívánt színes vagy szöveges mód számát. 8. Válassza k a beállítan kívánt vdeomód számát. E folyamatot tetszőleges számú szín- és vdeomódra végrehajthatja. 9. A pontmnta megjelenésekor nyomja meg a montor alján található " " gombot. Ez aktválja az automatkus beállítás folyamatot, amely a megjelenő pontmnták segítségével optmalzálja a képernyő beállításat. A képernyő az automatkus beállítás során egy pllanatnyra elsötétül. A befejezés után a képbeállítás üzenet eltűnk, a képernyő pedg vsszatér a normáls képéhez. 10. A képbeállítás tesztmnta megszüntetéséhez nyomja meg az Esc bllentyűt. 11. Írja be az Ext parancsot a parancssorba a Wndows programhoz történő vsszatérés céljából. Ha más operácós rendszereket s használ, akkor végezze el a rendszereknek megfelelő képbeállítás eljárást a 16. oldalon található Képbeállítás Wndows 95, Wndows 98, Wndows NT, Wndows 2000, Wndows Me és Wndows XP alatt szakaszban leírtak szernt. 15

18 Képbeállítás Wndows 95, Wndows 98, Wndows NT, Wndows 2000, Wndows Me és Wndows XP alatt Ha a montor készenlét módban van, akkor elképzelhető, hogy automatkusan kkapcsol a bemelegedésre várakozás során. A pontmnta mérete és sűrűsége a képernyő felbontásától függően változk. A montor Wndows 95, Wndows 98, Wndows NT, Wndows 2000, Wndows Me vagy Wndows XP alatt automatkus beállításához tegye a következőket: 1. Kapcsolja be a montort, majd a számítógépet. Ha "Check Sgnal Cable" üzenet jelenk meg, vagy nem jelenk meg semm, akkor ellenőrzze a következőket: A vdeojel-kábel megfelelően csatlakozk. Megfelelő vdeokártya van telepítve. Megfelelően támogatott megjelenítés üzemmód van kválasztva a számítógépen. 2. Várjon megközelítőleg 15 percet a montor bemelegedésére. 3. Ha megjelenk az konsor és az eszköztár, akkor húzza át őket a képernyő aljára. 4. Helyezze be a Felhasználó kézkönyv és telepítőfájlok CD-t a számítógép CD- ROM meghajtójába. 5. Ellenőrzze a számítógépen telepített operácós rendszert, és kövesse az alább táblázatban található utasításokat. Operácós rendszerre jellemző telepítés lépések Operácós rendszer 1. lépés 2. lépés 3. lépés Wndows 95 Wndows 98, Wndows 2000, Wndows NT, Wndows Me vagy Wndows XP Nyssa meg a Programkezelőt. Válassza k a Futtatás menüpontot. Válassza k a Futtatás menüpontot. Írja be az e:\testpat parancsot, majd nyomja meg az Entert (az e: a CD-ROM meghajtó betűjele). 6. A pontmnta megjelenésekor nyomja meg a montor alján található " " gombot. Ez aktválja a képbeállítás folyamatot, amely a megjelenő pontmnták segítségével optmalzálja a képernyő beállításat. A képernyő az automatkus beállítás során egy pllanatnyra elsötétül. A befejezés után a képbeállítás üzenet eltűnk, a képernyő pedg vsszatér a normáls képéhez. 7. A képbeállítás tesztmnta megszüntetéséhez nyomja meg az Esc bllentyűt. Ezzel befejezte a montor beállítását. DOS operácós rendszer használata esetén menjen a 15. oldalon található Képbeállítás DOS alatt szakaszhoz. 16

19 Kéz képbeállítás MAGYAR Ha a montor készenlét módban van, akkor elképzelhető, hogy automatkusan kkapcsol a bemelegedésre várakozás során. A beállítás normáls esetben az automatkus beállítással s végrehajtható, ha azonban a képernyőkép a képbeállítás után még mndg torz, vagy a beállítás CD nem fut le a rendszeren, akkor kéz beállítást kell végezn. A képbeállítások kéz szabályozásához tegye a következőket: 1. Kapcsolja be a montort, és várjon megközelítőleg 15 percet, amíg bemelegedk. 2. Jelenítsen meg a képernyőn egy gyakran használt képet. 3. Nyomja meg a képernyő alján található " " OSD Enter gombot a kezdet OSD menü megjelenítése érdekében. 4. A jobbra mutató nyíl " " gombbal válassza k a " " képbeállítás kont, majd nyomja meg az " " OSD Enter gombot a funkcó elndításához. 5. A " " jobbra mutató nyíl gombbal válassza k a kéz beállítást. Nyomja meg kétszer az " " gombot az órajel kválasztásához. 6. A nyíl gombok segítségével állítsa be a megfelelő értéket, amelynél a kép nem remeg vagy vbrál. Nyomja meg az " " OK gombot. 7. Nyomja meg az " " OK gombot, és a nyíl gombok segítségével állítsa be a fázst, majd nyomja meg smét az " " OK gombot. Nyomja meg smét az " " gombot a mentéshez és klépéshez. Ezután nyomja meg kétszer a " " klépés gombot az OSD bezárásához. Ezennel befejezte a montor telepítését. 17

20 Az LCD montor beállítása Felhasználó kezelőszervek A képernyőn megjelenő kép a legtöbb megjelenítés módban optmáls, ettől függetlenül az alábbakban részletezett kezelőszervekkel szabályozható a megjelenítés. ThnkVson A beállítások mentésére a módosítás elvégzése után és a képernyő beállítómenüből (OSD) való klépéskor kerül sor, és az új beállítások s ekkortól érvényesek. Felhasználó kezelőszervek Ikon Montor kezelőszervek A montor k- és bekapcsolása. Az OSD főmenü megjelenítése, lletve a kjelölt menüpont kválasztása. és A kurzor mozgatása az konok kjelöléséhez vagy a beállítások elvégzéséhez. Klépés a jelenleg OSD menüből. Ikon Közvetlenül elérhető funkcók A fényerő szabályozás megjelenítése. Automatkus képbeállítás végrehajtása. Kezelőszervek zárolása / feloldása Ez a funkcó lehetővé tesz a pllanatny vezérlés beállítások védelmét a véletlen változtatások ellen, mközben megenged a felhasználónak a fényerő állítását. A zároláshoz nyomja le és tartsa lenyomva az Enter [ ] gombot. A zárolás bármkor feloldható, az Enter [ ] gomb 10 másodperces nyomva tartásával. A zárolás feloldását a "Menu s Unlocked" üzenet nyugtázza. 18

21 MAGYAR Képernyő beállítómenü (OSD) kezelőszervek Az LCD montornak dőre van szüksége ahhoz, hogy termkusan stabllá váljon, amkor először kapcsolja be az adott napon. Éppen ezért, a paraméterek pontosabb beállítása érdekében hagyjon legalább 15 perc dőtartamot az LCD montornak a felmelegedésre, melőtt bármlyen képbeállítást tenne. A felhasználó kezelőszervekkel módosítható beállítások az OSD menün keresztül jelennek meg. Nyomja meg az " " Enter gombot az OSD főmenü megjelenítéséhez. Az OSD kezdet megjelenése Főmenü Brghtness/Contrast Ext OK Almenü Beállítás képernyő Brghtness Brghtness/Contrast 92 Brghtness: Adjusts overall screen brghtness Cancel OK Cancel OK OSD funkcók OSD kon Leírás Almenük Kezelőszervek és beállítások Fényerő szabályozása Fényerő/kontraszt Fényerő Kontraszt Kontraszt szabályozása Kép pozícó Vízszntes helyzet Függőleges pozícó A képernyő jobbra vagy balra mozgatása. A képernyő jobbra vagy balra mozgatása. 19

22 OSD kon Leírás Almenük Kezelőszervek és beállítások Képbeállítás Automatkus A Képbeállítás funkcó szolgál a vdeojel vízszntes csíkozást, lletve nstabl, vbráló vagy remegő megjelenítés területeket okozó zajszntjének szabályozására. A szabályozás automatkusan és kézzel s történhet. Az Auto kválasztásakor a képszabályozás automatkusan történk. Kéz Kéz beállítás esetén a felhasználó a kéz szabályozás képernyőre kerül. Órajel Fázs Mentés Itt van lehetőség a megjelenítés fókuszának szabályozására, a vízszntes képzaj megszüntetésére, lletve a karakterek képének élesítésére. Kép pozícó Szín Válassza k a legkellemesebb látványt nyújtó színmegjelenítés módot, vagy az Egyén menüben végezze el a színek fnomhangolását. Előre beállított 6500 K (Rózsaszín fehér) 7200 K (Normál fehér) 9300 K (Kék fehér) Egyén R G B Mentés A vörös szín erősségének csökkentése vagy növelése. A zöld szín erősségének csökkentése vagy növelése. A kék szín erősségének csökkentése vagy növelése. 20

VIP X1600. Hálózati videoszerver. Telepítési és üzemeltetési kézikönyv

VIP X1600. Hálózati videoszerver. Telepítési és üzemeltetési kézikönyv VIP X1600 Hálózat vdeoszerver hu Telepítés és üzemeltetés kézkönyv VIP X1600 Tartalomjegyzék hu 3 Tartalomjegyzék 1 Előszó 7 1.1 A kézkönyv smertetése 7 1.2 A kézkönyvben alkalmazott jelölések 7 1.3 Rendeltetés

Részletesebben

ThinkPad X40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv

ThinkPad X40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv ThinkPad X40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv ThinkPad X40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv Megjegyzés Az információk és a tárgyalt termék használatba vétele előtt olvassa

Részletesebben

ThinkPad X40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv

ThinkPad X40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv ThinkPad X40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv ThinkPad X40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv Megjegyzés Az információk és a tárgyalt termék használatba vétele előtt olvassa

Részletesebben

Gyorstájékoztató. ThinkCentre

Gyorstájékoztató. ThinkCentre ThinkCentre Gyorstájékoztató Belső - Fontos biztonsági tájékoztató - Jótállási és egyéb figyelmeztetések - A számítógép beállítása - Szoftver-helyreállítás - Hibaelhárítás és diagnosztika - Segítség és

Részletesebben

2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x LCD monitorok. Felhasználói útmutató

2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x LCD monitorok. Felhasználói útmutató 2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x LCD monitorok Felhasználói útmutató 2010, 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft név és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation

Részletesebben

GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ H500 A P-touch készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót. Mindig tartsa kéznél ezt az útmutatót, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá. Látogassa meg honlapunkat

Részletesebben

ThinkPad R40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv

ThinkPad R40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv ThinkPad R40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv ThinkPad R40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv Megjegyzés Mielőtt ezt az információt és az általa támogatott terméket használná,

Részletesebben

LCD monitor használati útmutató. if23

LCD monitor használati útmutató. if23 LCD monitor használati útmutató if23 Biztonság... 3 Nemzeti sajátosságok... 3 Áram... 4 Telepités... 5 Tisztitás... 7 Egyéb... 8 Beállíás... 9 A doboz tartalma... 9 Az állvány és talp felszerelése... 10

Részletesebben

BL sorozat LCD monitor Felhasználói kézikönyv

BL sorozat LCD monitor Felhasználói kézikönyv BL sorozat LCD monitor Felhasználói kézikönyv Szerzői jog Copyright 2014 by BenQ Corporation. Minden jog fenntartva. A BenQ Corporation előzetes írásos engedélye nélkül jelen kiadvány egyetlen része sem

Részletesebben

LCD monitor Felhasználói kézikönyv

LCD monitor Felhasználói kézikönyv LCD monitor Felhasználói kézikönyv GL950A / GL950AM G950A / G950AM GL951A / GL951AM / G951A G955A GL2250 / GL2250M / GL2250HM / GL2250TM G2250 / G2250HM G2255A / G2255 G2251M / G2251TM GL2450 / GL2450M

Részletesebben

ThinkCentre M78 Felhasználói kézikönyv. Géptípusok: 2113, 2114, 2115, 3515, 4860, 4863, 4865, 4866, 4869, 5100, 10BS, 10BT és 10BU

ThinkCentre M78 Felhasználói kézikönyv. Géptípusok: 2113, 2114, 2115, 3515, 4860, 4863, 4865, 4866, 4869, 5100, 10BS, 10BT és 10BU ThinkCentre M78 Felhasználói kézikönyv Géptípusok: 2113, 2114, 2115, 3515, 4860, 4863, 4865, 4866, 4869, 5100, 10BS, 10BT és 10BU Megjegyzés: Mielőtt ezt az információt és a vonatkozó terméket használná,

Részletesebben

BL2411PT LCD monitor Felhasználói kézikönyv

BL2411PT LCD monitor Felhasználói kézikönyv BL2411PT LCD monitor Felhasználói kézikönyv Szerzői jog Copyright 2013 by BenQ Corporation. Minden jog fenntartva. A BenQ Corporation előzetes írásos engedélye nélkül jelen kiadvány egyetlen része sem

Részletesebben

NOTEBOOK REFERENCIA KÉZIKÖNYV

NOTEBOOK REFERENCIA KÉZIKÖNYV NOTEBOOK REFERENCIA KÉZIKÖNYV Tartalom 1. Fejezet: A referencia kézikönyv ismertetése............................ 1 A kézikönyv ismertetése........................ 2 Az online Felhasználói kézikönyv használata........

Részletesebben

SyncMaster 913BM Monitorvezérlő telepítése Programtelepítés

SyncMaster 913BM Monitorvezérlő telepítése Programtelepítés SyncMaster 913BM Monitorvezérlő telepítése Programtelepítés Jelölések Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását, akkor az testi sérülést vagy a készülék károsodását eredményezheti.

Részletesebben

GW sorozat LCD monitor Felhasználói kézikönyv

GW sorozat LCD monitor Felhasználói kézikönyv GW sorozat LCD monitor Felhasználói kézikönyv Szerzői jog Copyright 2013 by BenQ Corporation. Minden jog fenntartva. A BenQ Corporation előzetes írásos engedélye nélkül jelen kiadvány egyetlen része sem

Részletesebben

Interaktív sík panel Felhasználói kézikönyv T420 TL550 T650

Interaktív sík panel Felhasználói kézikönyv T420 TL550 T650 Interaktív sík panel Felhasználói kézikönyv T420 TL550 T650 Jogi nyilatkozat A BenQ Corporation nem vállal garanciát, sem kifejezetten, sem indirekt módon, a jelen dokumentum tartalmára vonatkozóan. A

Részletesebben

HP hordozható számítógép. Telepítési útmutató

HP hordozható számítógép. Telepítési útmutató HP hordozható számítógép Telepítési útmutató Figyelmeztetés A jelen kézikönyv és a benne ismertetett példák tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Hewlett-Packard Company

Részletesebben

Acer kivetítő. X1161/X1161A/X1161N/X1261 Sorozat Használati útmutató

Acer kivetítő. X1161/X1161A/X1161N/X1261 Sorozat Használati útmutató Acer kivetítő X1161/X1161A/X1161N/X1261 Sorozat Használati útmutató Copyright 2009. Acer Incorporated. Minden jog fenntartva! Acer kivetítő X1161/X1161A/X1161N/X1261 orozat Használati útmutató Eredeti

Részletesebben

MonitorvezérlĘ telepítése Programtelepítés

MonitorvezérlĘ telepítése Programtelepítés Monitorvezérl telepítése Programtelepítés SyncMaster 204B Jelölések Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását, akkor az testi sérülést vagy a készülék károsodását eredményezheti.

Részletesebben

Acer kivetítő. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP sorozat Felhasználói útmutató

Acer kivetítő. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP sorozat Felhasználói útmutató Acer kivetítő P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP sorozat Felhasználói útmutató Copyright 2007. Acer Incorporated. Minden jog fenntartva. Felhasználói útmutató az Acer P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP sorozatba

Részletesebben

Megjegyzések a kezelési útmutatóhoz. Célcsoportunk. Személyes adatok

Megjegyzések a kezelési útmutatóhoz. Célcsoportunk. Személyes adatok Megjegyzések a kezelési útmutatóhoz A kezelési útmutatót mindig tartsa kéznél, a Netbook közelében. A kezelési útmutatót és a csomagolást őrizze meg, hogy a Netbook esetleges új felhasználójának továbbadhassa.

Részletesebben

SyncMaster 940BW/941BW/920BW

SyncMaster 940BW/941BW/920BW Monitorvezérlő telepítése Programtelepítés SyncMaster 940BW/941BW/920BW Jelölések Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását, akkor az testi sérülést vagy a készülék károsodását

Részletesebben

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA 43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA Kezelési útmutató Akciós időszak: 01/2012, Típus: P7624 (MD 98920) Eredeti kezelési útmutató Kapcsolat Magyarország Medion Service Center RA TRADE Kft. H-2040 Budaörs

Részletesebben

E2370SD/E2370SDN/E2370 SH/E2370S/E2370SN. (LED há tté rvilá gítá s)

E2370SD/E2370SDN/E2370 SH/E2370S/E2370SN. (LED há tté rvilá gítá s) E2370SD/E2370SDN/E2370 SH/E2370S/E2370SN (LED há tté rvilá gítá s) Biztonság... 3 Nemzeti sajátosságok... 3 Áram... 4 Telepités... 5 Tisztitás... 7 Egyéb... 8 Beállíás... 9 A doboz tartalma... 9 Az állvány...

Részletesebben

NOTEBOOK REFERENCIA KÉZIKÖNYV

NOTEBOOK REFERENCIA KÉZIKÖNYV NOTEBOOK REFERENCIA KÉZIKÖNYV Tartalom 1 fejezet: A referencia kézikönyv ismertetése............................ 1 A kézikönyv ismertetése........................ 2 Az online Felhasználói kézikönyv használata........

Részletesebben

Veriton Sorozat. Felhasználói Kézikönyv

Veriton Sorozat. Felhasználói Kézikönyv Veriton Sorozat Felhasználói Kézikönyv Copyright 2006 Acer Incorporated Minden jog fenntartva. Veriton Sorozat Felhasználói kézikönyv Első kiadás: július 2006 A jelen dokumentáció tartalma időközönként

Részletesebben

Gázüzemû kondenzációs hõközpont CERASMARTMODUL

Gázüzemû kondenzációs hõközpont CERASMARTMODUL Szerelés és karbantartás útmutató szakemberek számára Gázüzemû kondenzácós hõközpont CERASMARTMODUL $ % $ $ 4 ZBS 16/83S-2 MA.. ZBS 22/120S-2 MA.. ZBS 30/150S-2 MA.. 6 720 612 414 HU (05.09) OSW Tartalomjegyzék

Részletesebben

E970SWN/E970SWNL/E2270SWN (LED há tté rvilá gítá s)

E970SWN/E970SWNL/E2270SWN (LED há tté rvilá gítá s) E970SWN/E970SWNL/E2270SWN (LED há tté rvilá gítá s) Biztonság... 3 Nemzeti sajátosságok... 3 Áram... 4 Telepités... 5 Tisztitás... 7 Egyéb... 8 Beállíás... 9 A doboz tartalma... 9 Az állvány... 10 A látószög

Részletesebben

W2453V. Felhasználói útmutató. Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos

W2453V. Felhasználói útmutató. Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos Felhasználói útmutató W2453V Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos biztonsági óvintézkedéseket. A jöv beli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen.

Részletesebben

XL sorozat Felhasználói kézikönyv

XL sorozat Felhasználói kézikönyv XL sorozat Felhasználói kézikönyv Szerzői jog Copyright 2015 by BenQ Corporation. Minden jog fenntartva. A BenQ Corporation előzetes írásos engedélye nélkül jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható,

Részletesebben