Röntgensugárzáson alapuló diagnosztikai eszközök szállítása (KEOP-5.6.0/E/15) - AF

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Röntgensugárzáson alapuló diagnosztikai eszközök szállítása (KEOP-5.6.0/E/15) - AF"

Átírás

1 Röntgensugárzáson alapuló diagnosztikai eszközök szállítása (KEOP-5.6.0/E/15) - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 14782/2015 CPV Kód: ; ; ; Ajánlatkérő: Tolna Megyei Balassa János Kórház Teljesítés helye: Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Kórház Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Tolna Megyei Balassa János Kórház Nemzeti azonosító (ha ismert): AK07812 Postai cím: Béri B. Á. u Város: Szekszárd Postai irányítószám: 7100 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Igazgatóság épülete I. emelet/111. iroda Címzett: Lászlóné Fülöp Borbála Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): 1

2 Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): Kórház I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás 2

3 II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Adásvételi szerződés: Röntgensugárzáson alapuló diagnosztikai eszközök szállítása (KEOP-5.6.0/E/15) II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. NUTS-kód HU233 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy 3

4 és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Adásvételi szerződés. Röntgensugárzáson alapuló diagnosztikai eszközök szállítása (KEOP-5.6.0/E/15) II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre x valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Röntgensugárzáson alapuló diagnosztikai eszközök energia-megtakarítást célzó cseréje modern alacsonyabb energiafelhasználású berendezések szállításával, a B melléklet szerinti 3 ajánlati részben. Ajánlatkérő részére 1 db digitális átvilágító és felvételi szerkezet, 1 db digitális átvilágító és felvételi szerkezet mennyezeti röntgencsővel és távfelvételi állvánnyal, továbbá 1 db intraorális digitális fogászati röntgen berendezés szállítása és üzembe helyezése, adott esetben az üzembe helyezéséhez szükséges mértékben az építészeti és villamossági infrastruktúra átalakítása, az Ajánlatkérőnél mindenkor üzemelő PACS rendszerhez történő illesztés biztosítása, a kezelőszemélyzet betanítása. Sugárvédelmi szakvélemény, adott esetben sugárvédelmi terv készítése vagy elkészíttetése, és amennyiben szükséges, az annak megfelelő sugárvédelem kialakítása, továbbá OSSKI jegyzőkönyv elkészíttetése szintén a nyertes ajánlattevő feladata. A szerződés magában foglalja a fenntartási időszak (5 év) végéig tartó szállítói jótállást, valamint ehhez kapcsolódóan a napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartást, és a röntgen berendezések 4/2009. (III.17.) EüM rendelet 13. melléklete szerinti időszakos felülvizsgálatát. Ugyancsak magában foglalja továbbá szállítói mérések elvégzését, melyekkel az eszközök cseréjéhez kapcsolódóan a régi és az új berendezések relációjában az energia-felhasználás csökkenése igazolható, továbbá az évenkénti fenntartási jelentések alátámaszthatóak. A lecserélendő röntgenberendezések leszerelése és sugárforrások megsemmisítése a nyertes Ajánlattevő feladatát képezik. (adott esetben, csak számokkal) 4

5 Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: 55 (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A dokumentációban részletesen ismertetett feltételek szerint, a mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza: 1.) Késedelmi kötbér valamennyi ajánlati rész esetében: alapja a késedelemmel az adott részre vonatkozó nettó ajánlati ár, azaz a teljes szerződéses nettó ellenérték; mértéke a kötbéralap 0,2%-a/nap, legfeljebb azonban 30 napi tétel. Minden megkezdett nap teljes napnak számít. Ha a késedelem mértéke eléri a 30 napot, úgy Vevő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben Vevő meghiúsulási kötbérre is jogosult. 2.) Hibás teljesítési kötbér valamennyi ajánlati rész esetében: Amennyiben a felek által meghatározott üzemen kívüli időtartamot meghaladja berendezés üzemen kívülisége, akkor hibás teljesítési kötbérre jogosult a Vevő. Eladó 95%-os üzembiztonságot garantál a szerződés fennállása alatt, ekként a berendezés évente összesen legfeljebb 13 munkanapot lehet üzemen kívül. Ebben az esetben a hibás teljesítési kötbér napi mértéke megegyezik a késedelmi kötbér napi mértékével. Egy munkanap nyolc munkaórának felel meg. Ha a kötbér mértéke eléri a 30 napot, úgy Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Vevő meghiúsulási kötbérre is jogosult. 3.) Meghiúsulási kötbér valamennyi ajánlati rész esetében: A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 20 %-a. Eladó köteles meghiúsulási kötbért fizetni Vevőnek, amennyiben Eladó súlyos szerződésszegést valósít meg, továbbá Vevő a szerződéstől eláll, vagy azt azonnali hatállyal felmondja. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén Vevő nem jogosult a teljesítés követelésére. 5

6 4.) Jótállás valamennyi ajánlati rész esetében: teljes körű jótállási kötelezettség az üzembe helyezéstől számított 60 hónapra. A nyertes ajánlattevőt kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza. 5.) Teljesítési biztosíték valamennyi ajánlati rész esetében, amelynek összege a szerződéses ellenérték ÁFA nélküli összegének 5 %-a. A biztosítékot legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani a szerződés teljesítésének időpontjáig. Az előírt biztosíték a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető. A biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt (5) bekezdése alapján. 6.) Jólteljesítési biztosíték valamennyi ajánlati rész esetében, amelynek összege a szerződéses ellenérték ÁFA nélküli összegének 5 %-a. A biztosítékot legkésőbb a szerződés ajánlatkérő által igazolt teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani a jótállási időtartam lejártának időpontjáig. Az előírt biztosíték a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető. A biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt (5) bekezdése alapján. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Fizetési feltételek valamennyi ajánlati rész vonatkozásában: Az ajánlattétel, az elszámolás, és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő a szerződés szerinti ellenszolgáltatást a Kbt (1), és (6) bekezdésében, illetve a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően egyenlíti ki. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél - ajánlatkérő által leigazolt, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő - számláinak ellenértéke utófinanszírozással a KEOP-5.6.0/E/15 EGÉSZSÉGÜGYI ESZKÖZÖK ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST CÉLZÓ BESZERZÉSEINEK TÁMOGATÁSA című konstrukció keretein belül forintban (HUF) átutalással kerül kiegyenlítésre, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Az Európai Uniós támogatás intenzitása 100, %. A teljesítést igazoló okiratok, a számla mellékletét kell, hogy képezzék. Ajánlatkérő akkor tekinti teljesítettnek a szerződést, ha adott ajánlati részen belül az áru leszállítása, üzembe helyezése, betanítása, PACS-rendszerbe történő illesztése megtörtént, valamint nyertes ajánlattevő a következő iratokat ajánlatkérő részére átadta: a vámáru nyilatkozat és vámhatározat (amennyiben közvetlenül EU-n kívülről kerül beszerzésre az eszköz) üzembe helyezési jegyzőkönyv/okmány betanítási jegyzőkönyv jótállási jegy (garancialevél/garanciajegy) gépkönyv, üzemeltetési leírás (magyar nyelvű) kezelési és karbantartási utasítás, biztonságtechnikai bizonylat (magyar nyelvű) leszerelt sugárforrás megsemmisítésének bizonylata A kifizetés során figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A.. Előleg fizetésére, illetve részszámla benyújtására nincs lehetőség. A kifizetés részletes szabályait a dokumentáció, illetőleg a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozásának lehetőségét. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) 6

7 A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: a.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. b.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, amely a Kbt. 56. (2) bekezdésének hatálya alá esik. c.) Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. Igazolási mód: a.) Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdés hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatóira (elérhető: - ''A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírást meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában'' (Közbeszerzési Értesítő évi 57. szám, ). - ''A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában'' (Közbeszerzési Értesítő évi 61. szám, ). b.) Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában ajánlattevő a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. c.) Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát, hogy a cégadatokra vonatkozó, esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e folyamatban. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges! Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. d.) A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok nem lehetnek az eljárást megindító felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésűek. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) Ajánlattevőnek az alkalmassága igazolására csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdés 7

8 a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát valamennyi - a cégkivonatban feltüntetett - pénzforgalmi számlájára vonatkozóan arra nézve, hogy mióta vezeti a számlát, volt-e azon a évi LXXXV. törvény pontja szerinti 30 napot meghaladó sorban állás az Eljárást megindító felhívás feladását megelőző egy éven belül, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmasság igazolása tekintetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdésében foglaltak is irányadók. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmas az ajánlattevő P1) ha bármely számlavezető pénzügyi intézményének a nyilatkozata szerint a számláján nem volt 30 napot meghaladóan sorban álló tétel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző egy éven belül. Ajánlatkérő sorban álláson a évi LXXXV. törvény pontja szerinti sorba állítást érti. Jelen alkalmassági feltétel teljesítése bármely ajánlati részre tett ajánlat esetén elvárás az ajánlattevőkkel szemben. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján elegendő, ha a fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül egy felel meg. Az alkalmasság más szervezet (személy) általi igazolására a Kbt. 55. (5) bekezdése és (6) bekezdés a) és c) pontjai irányadók. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek az alkalmassága igazolására csatolnia kell: M1) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három év legjelentősebb szállításainak ismertetését a 310/2011. Kormányrendelet 15. (1) a) pontja szerint, legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje, helye a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, olyan részletességgel meghatározva, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen az ellenszolgáltatás összege, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e a teljesítést igazolni tudó személy neve, telefonszáma, valamint címe vagy faxszáma. Amennyiben a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, csatolandó az általa kiadott vagy aláírt igazolás a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. (1) bekezdés a) pontja alapján. Amennyiben a szerződést kötő másik fél fenti pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, csatolandó az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. (1) bekezdés b) pontja alapján. M2) a megajánlott termékre vonatkozó részletes magyar nyelvű vagy magyar nyelvű fordítással ellátott leírást a 310/2011. Kormányrendelet 15. (1) d) pontja szerint. A termékleírásoknak olyan részletezettségűnek kell lenniük, hogy azokból a jelen felhívás B mellékletében előírt műszaki minimumkövetelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható legyen. A 8

9 termékleírás részeként csatolni kell: - a megajánlott áru fényképes vagy ábrás leírását - a dokumentáció részeként csatolt, a megajánlott termék műszaki paramétereit tartalmazó Műszaki adatlapot A beszerezendő áru leírása a Kbt. 67 (7) bekezdés b) pontja alkalmazása során nem minősül szakmai ajánlatnak. M3.) a 310/2011 Korm. rendelet 15. (1) bekezdés e) pontja alapján a megajánlott termékre vonatkozóan bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a megajánlott termék megfelel a 4/2009 (III.17.) EüM. rendeletben valamint a 93/42 EEC Orvosi eszközökre vonatkozó direktívában meghatározott alapkövetelményeknek. M4) a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés (c) pontja alapján a megajánlott berendezés teljeskörű karbantartásához és szervizeléséhez igénybe venni kívánt szakemberek bemutatását, a képzettségüket, végzettségüket, szakmai gyakorlatukat igazoló iratok másolatának és önéletrajzuknak a becsatolásával. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Ajánlatkérő alkalmasnak minősíti az ajánlattevőt: M1.) ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három évben történt szállítást igazoló olyan referenciával, mely igazolja, hogy a szerződés teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt továbbá megfelel az alábbi, ajánlati részenként eltérően meghatározott feltételeknek: 01. ajánlati rész, digitális átvilágító és felvételi szerkezet: ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább ,- HUF nettó értékű referenciával, mely referencia digitális átvilágító és felvételi szerkezet szállítását igazolja. A teljesítés elvárt összértéke bemutatható 1 vagy 2 db referenciával. 02. ajánlati rész, digitális átvilágító és felvételi szerkezet mennyezeti röntgencsővel és távfelvételi állvánnyal: ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább ,- HUF értékű referenciával, mely digitális átvilágító és felvételi szerkezet mennyezeti röntgencsővel és távfelvételi állvánnyal szállítását igazolja. A teljesítés elvárt összértéke bemutatható 1 vagy 2 db referenciával. 03. ajánlati rész, intraorális digitális fogászati röntgenberendezés: ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább ,- HUF értékű referenciával, mely referencia legalább 1 db intraorális fogászati röntgenberendezés szállítását igazolja. A teljesítés elvárt összértéke bemutatható 1 vagy 2 db referenciával, továbbá a referencia értékénél figyelembe vehető az intraorális fogászati röntgenberendezéshez használatos digitalizáló szenzor értéke is. Jelen alkalmassági feltétel ajánlati részenként különböző, teljesítése a fentiekben meghatározottak szerint szükséges a megajánlott részek vonatkozásában. M2.) ha rendelkezik a megajánlott termékekre vonatkozóan olyan részletezettségű, fényképes vagy ábrás, magyar nyelvű vagy magyar nyelvű fordítással ellátott termékleírással, mely alkalmas arra, hogy abból a megajánlott termék műszaki minimum-követelményeknek való megfelelősége egyértelműen megállapítható legyen. Jelen alkalmassági feltétel teljesítése bármely ajánlati részre tett ajánlat esetén elvárás az ajánlattevőkkel szemben. M3.) ha a termék rendelkezik a termék megfelelőségét igazoló bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely azt tanúsítja, hogy a termék 9

10 megfelel a 4/2009 (III.17.) EüM. rendelet, valamint a 93/42 EEC orvosi eszközökre vonatkozó direktívában meghatározott alapkövetelményeknek. Jelen alkalmassági feltétel teljesítése bármely ajánlati részre tett ajánlat esetén elvárás az ajánlattevőkkel szemben. M4.) ha rendelkezik legalább 2 fő szervizmérnökkel, akik mindegyike legalább egy év gyakorlatot szerzett röntgen berendezések szervizmérnökként történő szervizelésében Jelen alkalmassági feltétel teljesítése bármely ajánlati részre tett ajánlat esetén elvárás az ajánlattevőkkel szemben. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 10

11 IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) x a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/09/28 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen elérheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni. A dokumentáció ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára történő átutalással vásárolható meg, az összegezés megküldését követően, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig. Az átutalás közlemény rovatában kérjük, hivatkozzon a közbeszerzési eljárásra (KÉ-számra). A fenti vételár bruttó összeg, az ÁFA-t tartalmazza. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/09/28 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 11

12 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/09/28 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd, Béri Balogh Á. u , Igazgatóság épülete, I. emelet, 111-es szoba Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdése szerint. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzéseinek támogatása VI.3) További információk (adott esetben) VI.3.1) Az ajánlatokat írásban, zártan, személyesen vagy postai úton, 1 (egy) eredeti példányban kell nyomtatott formában, papíralapon benyújtani. A 4/2011. Korm. rendelet szerinti ellenőrzés érdekében az ajánlat 1 (egy) példányban elektronikus adathordozón is benyújtandó, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file formátumban. Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik. Amennyiben az ajánlat papíralapú eredeti és elektronikus adathordozón benyújtott példánya között eltérés van, az írásos eredeti ajánlat tartalma a mérvadó. VI.3.2) A 49. (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el 12

13 kell érnie. A dokumentáció elérhető és letölthető a kozbeszerzes.tmkorhaz.hu weboldalon. A letöltéshez felhasználónév és jelszó szükséges, mely személyesen, ben vagy faxon igényelhető az eljárást megindító felhívás I.1. pontjában meghatározott elérhetőségeken. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati dokumentáció eléréséhez szükséges jelszó igénylésekor meg kell adniuk az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, valamint az eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, levelezési címe, telefon és telefax száma, valamint az címe, továbbá kötelesek a dokumentáció elektronikus eléréséről visszaigazolást küldeni ajánlatkérő részére. VI.3.3) Ajánlatkérő a Kbt. 40. (3) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés megvalósítása érdekében támogatási igényt fog benyújtani, mely megalapozhatja a Kbt. 40. (4) bekezdésében foglaltak alkalmazását. A közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötésre kerülő szerződés akkor lép hatályba, ha a Támogatói Okirat megkötésre kerül. VI.3.4) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az ajánlatba becsatolandó dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak. Az ajánlat benyújtott papíralapú példányának a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. VI.3.5) A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján. A fordítással el nem látott dokumentumokat - amennyiben fordítás benyújtására hiánypótlás keretében sem kerül sor - ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során nem veszi figyelembe. VI.3.6) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. rendelkezései megfelelően irányadóak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy kiegészítő tájékoztatás-kérés kizárólag az ajánlati felhívás I.1. pontjában megadott kapcsolattartási ponton kérhető. Ajánlatkérő a megalapozott ajánlattétel elősegítése érdekében helyszíni bejárást szervez a következő időpontban: szeptember :00 óra Találkozó helyszíne: Szekszárd, Béri Balogh Ádám u Tolna Megyei Balassa János Kórház Főbejárata, Főporta épületében lévő portafülke melletti előtér VI.3.7) Ajánlatkérő az eljárásban - összhangban a Kbt ban foglaltakkal -, a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. A Kbt. 67. (5) bekezdés alapján ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, továbbá az újonnan bevont gazdasági szereplőre vonatkozóan az önkéntes hiánypótlás lehetőségét sem biztosítja. VI.3.8) Az ajánlatban a Kbt 40. (1) bekezdése alapján meg kell jelölni a. A közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. b. Az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges! VI.3.9) A Kbt ban előírtak alapján: a. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. b. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 13

14 fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. c. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a 62. (3) bekezdés szerinti információkat. VI.3.10) Az ajánlattevő ajánlatában az ajánlati árat kizárólag forintban (HUF) határozhatja meg. VI.3.11) Adott esetben az ajánlatban más pénznemben rendelkezésre álló egyéb adatok (pl. referenciaigazolások) vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által a referenciában foglalt adás-vétel (szállítás) teljesítésének (befejezésének) napján közzétett középárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által a referenciában foglalt adás-vétel (szállítás) teljesítésének (befejezésének) napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. VI.3.12) A külföldi letelepedésű (székhelyű) jelentkezőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban - felelős magyar fordításban - kell benyújtani. VI.3.13) Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen (ajánlattevő, illetve adott esetben alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében) aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell. Amennyiben az ajánlatot nem a cégnyilvántartásban szereplő cégjegyzésre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott, jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozó meghatalmazását is szükséges csatolni. Ebben az esetben szükséges a meghatalmazott egyszerű magánokiratba foglalt aláírásmintáját is csatolni. VI.3.14) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a szerződést biztosító mellékkötelezettségek körében ismertetett biztosítékokat a III.1.1. pontban meghatározott határidőkig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. VI.3.15) Az ajánlattétel valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli. VI.3.16) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alkalmassági feltételeket és igazolásokat a III.2.2. P1., III.2.3 M1), M2), M3), M4) pontok szerinti alkalmassági követelmények vonatkozásában. VI.3.17) Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a röntgen berendezések karbantartásához és szervizeléséhez gyári szervizhátteret, valamint munkanapokon 8-16 óráig rendelkezésre álló hibabejelentő szolgálatot (call center) biztosít. Ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell, hogy nyertességük esetén vállalják ezen feltételek biztosítását, valamint rendelkezésre állását a berendezés üzembe helyezésétől kezdődően. VI.3.18) Értékelési szempontok: a) 01. ajánlati rész Részszempontok: 1.: Ajánlatkérő által fizetendő, a szerződéses időszakra vonatkozó teljes bekerülést magában foglaló ellenszolgáltatás mértéke súlyszám: 80 2.: Asztallap motorikus hosszirányú mozgatása (előny a megléte) súlyszám: 10 3.: A mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésére aktiválódó joystick-al (bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése miatt. (előny a megléte) súlyszám: 10 b) 02. ajánlati rész: Részszempontok: 14

15 1.: Ajánlatkérő által fizetendő, a szerződéses időszakra vonatkozó teljes bekerülést magában foglaló ellenszolgáltatás mértéke súlyszám:100 2.: Asztallap motorikus hosszirányú mozgatása (előny a megléte) súlyszám: 10 3.: A mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésére aktiválódó joystick-al (bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése miatt. (előny a megléte) súlyszám: 5 4.: Érintőképernyős kijelző a mennyezeti csőtartón (előny a megléte) súlyszám: 5 5.: Anód hőkapacitás (előny a nagyobb érték) súlyszám: 5 c) 03. ajánlati rész: Részszempontok: 1.: Ajánlatkérő által fizetendő, a szerződéses időszakra vonatkozó teljes bekerülést magában foglaló ellenszolgáltatás mértéke súlyszám: 80 2.: Választható csőfeszültség (előny a több fokozat) súlyszám: 20 VI.3.19) Az ajánlatok értékelése: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 1 pont - 10 pont, az ajánlatkérő szempontjából kedvezőbb ajánlat kapja a magasabb pontszámot. Az értékelés módszere: a) 01. ajánlati rész 1. részszempont: Ajánlatkérő által fizetendő, a szerződéses időszakra vonatkozó teljes bekerülést magában foglaló ellenszolgáltatás mértéke, az alábbiak szerint: Az ellenszolgáltatás értékelésénél ajánlatkérő a nettó ajánlati ellenértéket veszi figyelembe, melynek tartalmaznia kell a közbeszerzés tárgyát képező eszköz árát, valamint valamennyi, az ajánlattétel kapcsán vállalt, és a szerződésszerű teljesítés kapcsán felmerülő egyéb költséget. Az ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb (azaz legolcsóbb) ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontértékének meghatározása a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított fordított arányosítással történik a következő képlet alapján: P = (Alegkedvezőbb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin)+Pmin A pontszámok meghatározása kettő tizedes jegy pontossággal történik, az általános kerekítési szabályok figyelembe vételével (1-4 lefelé, 5-9 felfelé kerekítendő). 2. részszempont: Asztallap motorikus hosszirányú mozgatása (előny a megléte): abszolút értékelés, a kérdésre adott igen válasz 10 pontot, a nem válasz 1 pontot kap. 3. részszempont: A mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésére aktiválódó joystick-al (bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése miatt. mozgatása (előny a megléte): abszolút értékelés, a kérdésre adott igen válasz 10 pontot, a nem válasz 1 pontot kap. b) 02. ajánlati rész 1. részszempont: Ajánlatkérő által fizetendő, a szerződéses időszakra vonatkozó teljes bekerülést magában foglaló ellenszolgáltatás mértéke, az alábbiak szerint: Az ellenszolgáltatás értékelésénél ajánlatkérő a nettó ajánlati ellenértéket veszi figyelembe, melynek tartalmaznia kell a közbeszerzés tárgyát képező eszköz árát, valamint valamennyi, az ajánlattétel kapcsán vállalt, és a szerződésszerű teljesítés kapcsán felmerülő egyéb költséget. Az ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb (azaz legolcsóbb) ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontértékének meghatározása a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított fordított arányosítással történik a következő képlet alapján: P = (Alegkedvezőbb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin)+Pmin A pontszámok meghatározása kettő tizedes jegy pontossággal történik, az általános kerekítési 15

16 szabályok figyelembe vételével (1-4 lefelé, 5-9 felfelé kerekítendő). 2. részszempont: Asztallap motorikus hosszirányú mozgatása (előny a megléte): abszolút értékelés, a kérdésre adott igen válasz 10 pontot, a nem válasz 1 pontot kap. 3. részszempont: A mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésére aktiválódó joystick-al (bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése miatt. mozgatása (előny a megléte): abszolút értékelés, a kérdésre adott igen válasz 10 pontot, a nem válasz 1 pontot kap. 4. részszempont: Érintőképernyős kijelző a mennyezeti csőtartón (előny a megléte): abszolút értékelés, a kérdésre adott igen válasz 10 pontot, a nem válasz 1 pontot kap. 5. részszempont: Anód hőkapacitás (khu, előny a nagyobb érték). A 300 khu-nál alacsonyabb értékeket érvénytelennek tekintjük. Az ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb ajánlat a maximális pontszámot (10), a minimumkövetelményként meghatározott ajánlati tartalmi érték (300 khu) az adható minimum-pontszámot (1 pont) kapja, a két szélső érték közti értékek pontszámai lineáris arányosítással kerülnek meghatározásra. P = (Avizsgált - Amin) / (Alegkedvezőbb - Amin ) x (Pmax - Pmin) + Pmin A pontszámok meghatározása kettő tizedes jegy pontossággal történik, az általános kerekítési szabályok figyelembe vételével (1-4 lefelé, 5-9 felfelé kerekítendő). c) 03. ajánlati rész 1. részszempont: Ajánlatkérő által fizetendő, a szerződéses időszakra vonatkozó teljes bekerülést magában foglaló ellenszolgáltatás mértéke, az alábbiak szerint: Az ellenszolgáltatás értékelésénél ajánlatkérő a nettó ajánlati ellenértéket veszi figyelembe, melynek tartalmaznia kell a közbeszerzés tárgyát képező eszköz árát, valamint valamennyi, az ajánlattétel kapcsán vállalt, és a szerződésszerű teljesítés kapcsán felmerülő egyéb költséget. Az ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb (azaz legolcsóbb) ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontértékének meghatározása a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított fordított arányosítással történik a következő képlet alapján: P = (Alegkedvezőbb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin)+Pmin A pontszámok meghatározása kettő tizedes jegy pontossággal történik, az általános kerekítési szabályok figyelembe vételével (1-4 lefelé, 5-9 felfelé kerekítendő). 2. részszempont: Választható csőfeszültség (előny a több fokozat). A két fokozatnál kevesebbet érvénytelennek tekintjük. Abszolút értékelés, a következő pontkiosztással: A vizsgált egyenlő 2 vagy 3 fokozat 1 pont A vizsgált nagyobb 3 és kisebb 7 fokozat 5 pont A vizsgált nagyobb/egyenlő 7 fokozat vagy folyamatosan állítható 10 pont A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke A min: a minimumkövetelményként meghatározott ajánlati tartalmi érték A legkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10) P min: a pontskála alsó határa (1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontokra kapott értékelési pontszám és a súlyszámok szorzatai alapján a legmagasabb összesített pontszámot éri el. VI.3.20) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. (3) bekezdése alapján amennyiben a felhívásban vagy a dokumentációban szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás szerepel, továbbá a 26. (6) bekezdése alapján meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, a 16

17 megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és azt úgy kell tekinteni, hogy a megnevezés kiegészül a vagy azzal egyenértékű kifejezéssel is. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt szerint VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/08/10 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be 17

18 Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: 18

19 Postai irányítószám: Ország:. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható).. B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: MEGHATÁROZÁS DIGITÁLIS ÁTVILÁGÍTÓ ÉS FELVÉTELI SZERKEZET 1) Rövid meghatározás: Digitális átvilágító és felvételi szerkezet energia megtakarítást célzó cseréje modern, alacsonyabb energiafelhasználású berendezés szállításával 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség: Ajánlatkérő részére 1 db digitális átvilágító és felvételi szerkezet szállítása és üzembe helyezése, adott esetben az üzembe helyezéséhez szükséges mértékben az építészeti és villamossági infrastruktúra átalakítása, az Ajánlatkérőnél mindenkor üzemelő PACS rendszerhez történő illesztés biztosítása, a kezelőszemélyzet betanítása. Sugárvédelmi szakvélemény, adott esetben sugárvédelmi terv készítése vagy elkészíttetése, és amennyiben szükséges, az annak megfelelő sugárvédelem kialakítása, továbbá OSSKI jegyzőkönyv elkészíttetése szintén a nyertes ajánlattevő feladata. A szerződés magában foglalja a fenntartási időszak (5 év) végéig tartó szállítói jótállást, valamint ehhez kapcsolódóan a napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartást, és a röntgen berendezések 4/2009. (III.17.) EüM rendelet 13. melléklete szerinti időszakos felülvizsgálatát. Ugyancsak magában foglalja továbbá szállítói mérések elvégzését, melyekkel az eszközök cseréjéhez kapcsolódóan a régi és az új berendezések relációjában az energia-felhasználás csökkenése igazolható, továbbá az évenkénti fenntartási jelentések alátámaszthatóak. A lecserélendő röntgenberendezések leszerelése és sugárforrások megsemmisítése a nyertes Ajánlattevő feladatát képezik. (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: 55 (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: 19

20 A berendezésre vonatkozó műszaki követelmények: Dönthető vizsgálószerkezet Dönthetőség: min. +89 fok / -17 fok Felül csöves (OT) elrendezés Asztallap legalacsonyabb magassága padlótól mérve: Max. 90 cm Asztallap teherbírása: Min. 200 kg Asztallap sugárszűrése Max. 0,75mm Al egyenértékű Asztallap motorikus hosszirányú mozgatása: Előny a megléte! Asztallap motorikus keresztirányú mozgás tartománya: Min. 30 cm Úszóasztallap mérete: Min. 200 x 80 cm Motoros fókusz - film távolság beállítás Fókusz - képfelvevő távolság: Min cm Csőtartó állvány hosszirányú, motorikusan állítható mozgás tartománya: Min. 100 cm Sugárirányú dönthetőség : Min. +/- 40 fok Távirányításos vizsgálószerkezet vezérlés - A mozgások vezérlése csak emberi kéz érintésére aktiválódó joystick-al (bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül), a véletlen mozgások elkerülése miatt: Előny a megléte! Flat detektor - Detektor mátrix nagysága pixelben: Min x Pixel méret: Max. 150 µm - Detektor mérete: Min. 41x 41 cm - Átkapcsolható mezőméretek száma: Min. 3 mező 2 db min. 19 -os flat monitor TFT kijelzővel - Monitorok tipikus fényereje: Min. 400 cd/m2 - Monitorok felbontás: Min. 1280x1024 pixel DICOM funkciók: Legalább: Dicom send, Dicom Worklist Dicom Print Képtároló kapacitása 1024x1024 mátrixban: Min kép Beépített CD/DVD, USB archiválás Nagyfrekvenciás röntgengenerátor - Névleges kimenő teljesítmény: Min. 65 kw - Maximális csőáram felvételnél: Min. 600 ma - Maximális mas: Min. 600 mas - Testtáj szerinti programozás - Beírható programok száma: Min Pulzatilis átvilágítási csőáram tartomány: Legalább 0,5-10 ma Röntgencső - Kis fókusz mérete: Max. 0,6 mm - Nagy fókusz mérete: Max. 1,2 mm - Gyorsfordulatú: Min fordulat/perc - Anód hőkapacitása: Min. 600 khu - Röntgencső búra hőkapacitása: Min khu (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267386-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E mail: mp ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325938-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S 179-325938 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése 1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei részére papír, irodaszerek, és nyomtatványok beszerzése (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről 4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.)

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH)

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről: Szállítási szerződés - TÁMOP-1.1.1-11/2-2011-0001 Automata ipari varrógép és kelmebevizsgáló berendezés beszerzése - Csömöri úti Mintavarroda Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

4db új, első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal

4db új, első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal 4db új első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/109 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Erdőtelepítési feladatok ellátása

Erdőtelepítési feladatok ellátása Erdőtelepítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében lévő szilárd burkolatú utak karbantartása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75

Részletesebben

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika.

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika. Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Különböző orvosi-gép műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozási szerződés keretében.

Különböző orvosi-gép műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozási szerződés keretében. Különböző orvosi-gép műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265003-2013:text:hu:html Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj.

A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj. A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/96 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása

Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/90 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta)

Részletesebben

HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza,

Részletesebben

FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény

Részletesebben

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH)

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata Partnerség a fenntartható megoldások megvalósításáért a határmenti környezet közös kezelése és védelme - HURO/1001/206/1.3.4 kódszámú projekt- engedélyes tervek készítése. Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

SMART CITY - Nyári Egyetem

SMART CITY - Nyári Egyetem SMART CITY - Nyári Egyetem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Képzési szolgáltatás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Képzési szolgáltatás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Képzési szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/129

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/129 Volvo 7700 típusú használt szóló autóbusz utastéri klimatizálása (Klíma és kapcsolódó szol-gáltatások beszerzése)-tájékoztató az eljárás eredményéről KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/129 Beszerzés

Részletesebben

8/OVSZ/2009. számú szoftverbeszerzés 2009. tájékoztató (nemzeti)

8/OVSZ/2009. számú szoftverbeszerzés 2009. tájékoztató (nemzeti) 8/OVSZ/2009. számú szoftverbeszerzés 2009. tájékoztató (nemzeti) Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Villamos energia beszerzése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Villamos energia beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/27 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében

Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Az OEP központi épülete géptermének tűz-, és behatolás elleni védelmének megvalósítása

Az OEP központi épülete géptermének tűz-, és behatolás elleni védelmének megvalósítása Az OEP központi épülete géptermének tűz-, és behatolás elleni védelmének megvalósítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2010 / 35 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: BSZT KFT. Teljesítés helye: 1084 Budapest, Rákóczi tér 7-8. Beszerzés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fa: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése.

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. 3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Mosonszolnok, Dózsa György utca útépítés kivitelezési munkái, Tájékoztató az eljárás eredményéről

Mosonszolnok, Dózsa György utca útépítés kivitelezési munkái, Tájékoztató az eljárás eredményéről Mosonszolnok, Dózsa György utca útépítés kivitelezési munkái, Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft. Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 117 Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft. Teljesítés helye: Kaposvár Polgármesteri Hivatal Beszerzés tárgya:

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: 8000. Telefon:, (22) 535 687. Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: 8000. Telefon:, (22) 535 687. Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. 1 AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA K/83 27/2009. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Kórház Postai cím: Seregélyesi

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről Kommunikációs ügynökségi tevékenység ellátása

Tájékoztató az eljárás eredményéről Kommunikációs ügynökségi tevékenység ellátása Tájékoztató az eljárás eredményéről Kommunikációs ügynökségi tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

"Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben" Tájékoztató

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben Tájékoztató "Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben" Tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Zala Megyei Kórház, Zrínyi M. u.

Részletesebben

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök)

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/79 Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8

1. oldal, összesen: 8 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

1. 5/2009. (III.31.) IRM

1. 5/2009. (III.31.) IRM Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 127 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KRISZAD Kft. Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308656-2011:text:hu:html HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése

VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái

Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/20 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5 melléklet a 2/2006 (I 13) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt 85 Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsahu

Részletesebben

Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/107 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/35. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/35. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató a "KEOP-2012-4.10.0/A, Napelemes rendszer kiépítése a balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskolában tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/35 Beszerzés

Részletesebben

Symantec support beszerzése/2013.

Symantec support beszerzése/2013. Symantec support beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2014.05.21. Iktatószám: 9467/2014 CPV Kód: 75112100-5;73220000-0;79414000-9;80511000-9

Közzététel dátuma: 2014.05.21. Iktatószám: 9467/2014 CPV Kód: 75112100-5;73220000-0;79414000-9;80511000-9 Az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 számú pályázat Projektmenedzsment feladatainak ellátása, nyilvánosság biztosítása, rendezvényszervezési feladatok ellátása és Szervezetfejlesztés megvalósítása Budapest Főváros

Részletesebben

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (A Vendéget látni, vendégnek lenni című vendéglátás- és idegenforgalom-történeti állandó kiállítás kivitelezése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 67 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: CREO-Team Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Teljesítés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/126. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/126. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Az Alföldvíz Zrt. munkatársainak különböző képzések megtartása Megbízási Szerződés keretében - TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0081 / 7. rsz / 2014.09.26 szerz.mód. / TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221482-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83. Ajánlatkérő:

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83. Ajánlatkérő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Le Chéque Déjeuner Kft. Teljesítés helye: A CSAPI Központja 1117

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Tajek_HC_tudaskozpont

Tajek_HC_tudaskozpont Tajek_HC_tudaskozpont Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben