Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló a Belső Ellenőrzés év IV. negyedévi tevékenységéről... 2 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 41/1999. (12.13.) Kgy. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) Kgy. rendelet módosításáról A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról szóló 20/1994. (07.04.) számú Kgy rendelet módosítása Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2003. ( ) Kgy. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető munkakörökről szóló rendelet Beszámoló a szociális helyzetről és a segélyezés 2009-ben Hódmezővásárhelyen A maroslelei út mellett található hódmezővásárhelyi 6473 hrsz alatti, 6 ha 3363 m2 nagyságú gyep és mocsár megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése Önkormányzati tulajdonú, építési telekre benyújtott pályázat elbírálása Ingyenes ingatlan használat biztosítása a Dél-Alföldi Munkanélküli Fiatalokért Alapítvány részére A hódmezővásárhelyi hrsz alatti, természetben Hódmezővásárhely, Vöröskereszt u. 2. szám alatti ingatlanból 135 m2 nagyságú terület megvásárlása A hódmezővásárhelyi Koszta József utcában található garázsingatlan értékesítésre történő kijelölése Hódmezővásárhely, Tanya 1224/1. szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése... 96

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: A /2010 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év IV. negyedévi tevékenységéről Az anyagot készítette: Belső ellenőrzés Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: A napirend kapcsán meghívandó személy nincs

3 I/B kötet 3. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől Iktatószám: A /2010. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év IV. negyedévi tevékenységéről Mell.: beszámoló és határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlési munkaterve alapján Önök elé terjesztem a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót. Mint Önök előtt ismeretes a Tisztelt Közgyűlés negyedéves ciklusokban nyer közvetlen tájékoztatást az ellenőrzés alá vont egységeknél végzett vizsgálatok eredményeiről. A költségvetési intézmények belső ellenőrzéséről szóló beszámoltatás rendje nem változott ez év során sem. A Belső Ellenőrzés rendszeres munkakapcsolatot tartott a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnökével, egyidejűleg az arra jogosultak részére folyamatosan biztosította az ellenőrzési jelentésekbe való betekintés lehetőségét, valamint a beszámolási időszakban rendelkezésre állt az esetenként igényelt konzultációk, vagy a vizsgálati anyagok szóbeli kiegészítése céljából. A Belső Ellenőrzés év IV. negyedévében befejezett, illetve lezárt tizenegy ellenőrzést. Ebből hét a jóváhagyott eredeti, évre szóló ellenőrzési munkaterv programja szerinti feladat volt, a többi négy a negyedév közben felmerült vezetői igényből származó, ún. soronkívüli ellenőrzésük volt. Ezeken felül megkezdett kettő újabb munkatervi, illetve folytatott egy korábbi soronkívüli vizsgálatot is. Az elvégzett vizsgálatok eredményeit az ellenőri jelentések, azok főbb elemeit pedig a csatolt felsorolás tartalmazza. A feladataik teljesítése során alkalmazandó jogszabályok alapvetően nem változtak az elmúlt időszakban, ezért a belső ellenőrök a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló, módosított 193/2003.(XI.26.) Korm. r. (Ber.) előírásait, az államháztartásról szóló (Áht.), a számvitelről szóló (Sztv.), az önkormányzatokról szóló (Ötv.) törvények, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet (Ámr.) előírásait vették figyelembe. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megvitatni és azt elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, január 28. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes jegyző

4 I/B kötet 4. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉS I./ IV. negyedév során elvégzett belső ellenőrzések: 1. A T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt-vel kötött keretmegállapodás betartásának ellenőrzése, 2. A Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. számára biztosított önkormányzati támogatás céljellegű felhasználása, 3. A befejezetlen beruházások üzembe helyezési, használatbavételi bizonylatainak, valamint a műszaki átadási dokumentációk vizsgálata, 4. A költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő számlákon levő tételekre tett, vagy nem tett intézkedések ellenőrzése, 5. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendje, 6. A helyi adóbevételek alakulásának ellenőrzése, 7. A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt-vel kötött keretmegállapodás betartásának ellenőrzése, 8. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vevőállományának alakulása, 9. A közbeszerzések nyertes értékeit esetleg meghaladó kifizetések indokoltságának ellenőrzése, 10. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet szállítói állományának alakulása, 11. A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola működése gazdaságosságának céljellegű vizsgálata, A IV. negyedévi belső ellenőrzési tevékenységünket annak tükrében mutatjuk be, hogy a vizsgálati anyagok hogyan osztódtak meg szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszer-, illetve teljesítmény ellenőrzés vonatkozásában: Szabályszerűségiek: Polgármesteri Hivatal: - A T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt-vel kötött keret megállapodás betartásának vizsgálata. - A befejezetlen beruházások üzembe helyezési, használatbavételi bizonylatainak, valamint a műszaki átadási dokumentumok vizsgálata. - A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt-vel kötött keret megállapodás célellenőrzése. - A közbeszerzések nyertes értékeit esetleg meghaladó kifizetések indokoltságának ellenőrzése. Intézményi:

5 I/B kötet 5. oldal - Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendje, - A Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft számára biztosított önkormányzati támogatás céljellegű felhasználásának ellenőrzése. Pénzügyi ellenőrzések: Polgármesteri Hivatal: - A költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő számlákon lévő tételekre tett, vagy nem tett intézkedések ellenőrzése. Intézményi: - Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vevőállományának alakulása. - Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet szállítói állományának alakulása. Teljesítmény ellenőrzések: Polgármesteri Hivatal: - A helyi adóbevételek alakulásának soros ellenőrzése. Intézményi: - A HISZK működése gazdaságosságának céljellegű vizsgálata Tehát a év IV. negyedévében befejezett ellenőrzések összesen: Hódmezővásárhely MJ Város Munkaterv szerint teljesített ellenőrzések száma Soron kívüli ellenőrzések Ellenőrzési típus összes Polgm. H. Intézmény összes Polgm. H. Intézmény szabályszerűségi pénzügyi rendszer teljesítmény Összesen A következőkben az elvégzett ellenőrzéseink során tapasztaltakról kivonatosan számolunk be: 1. és 7. A T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt-vel kötött keretmegállapodás betartásának ellenőrzése (1.), valamint a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt-vel kötött keretmegállapodás (7.) betartásának ellenőrzése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata április 16-án keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás alapján (2007/S számon meghirdetett hirdetmény) keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés) kötött konzorciális gazdasági társaságokkal, a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. illetve a T.O.M. Controll Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt.-vel. A szerződés tárgya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei és egyéb gazdálkodó szervei használatában álló épületek karbantartási feladatainak elvégzése volt. A HMEI Zrt. és a T.O.M. Controll Zrt. mint nyertes konzorciális szerződéses partnerek aláírták Önkormányzatunkkal az előbbiekben hivatkozott Keretszerződést. Megállapítottuk, hogy sem a Keretszerződésben, sem azon kívül nem került rögzítésre háromoldalú megállapodás keretében az, hogy a konkrét feladatmegosztást a konzorciális partnerek egymás között

6 I/B kötet 6. oldal milyen módon biztosítják. Ennek ellenére a konzorciumi tagok az alábbi módon szabályozták viszonyrendszerüket. A tényleges karbantartási munkákat a HMEI Zrt. saját munkavállalóival végeztette el, és a HMEI Zrt. számlázta ki az Önkormányzatunk részére a szolgáltatás ellenértékeként a szerződésben rögzített átalánydíjat és a 650,-Ft/óra + Áfa munkadíjat. A munkálatok elvégzése kapcsán külön előzetes tájékoztatás vagy véleménykikérés, utasításkérés nélkül a társaság megvásárolta a főanyagokat, főalkatrészeket, majd ezt kiszámlázta a T.O.M. Controll Zrt. részére, mely utóbbi társaság nagyobb időszaki számlákat összevárva, rendszertelen időszakonként továbbszámlázta a felhasznált anyagokat Önkormányzatunk részére. A Keretszerződés 1.2. pontja tartalmazta, miszerint a vállalkozói díj magában foglalja minden, a tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő díjat és költséget, így különösen a felhasznált rezsianyagok és alkatrészek ellenértékét is, azonban nem foglalja magában a főanyagok és főalkatrészek ellenértékét. A fentiekben hivatkozott keretszerződési pontok és a kapcsolódó közbeszerzési eljárás iratanyagából egyértelműen megállapítható, miszerint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólag a karbantartási munkálatok ellátása tárgyában írta ki a közbeszerzési eljárást és kizárólag ezen feladat ellátási jogosultság tartozott a HMEI Zrt. és a T.O.M. Controll Zrt. kompetenciájába. A főanyagok és főalkatrészek megrendelése és beszerzése azonban figyelemmel a keretszerződés és közbeszerzési eljárás tartalmára továbbra is Önkormányzatunk hatáskörét képezte. Az önkormányzati jóváhagyás nélkül kialakított eljárási rend kapcsán soronkívül elrendelt belső ellenőri vizsgálatunk több jogsértést mutatott ki: a) A Keretszerződés nem jogosította fel a társaságokat arra, hogy a fő alkatrészeket és főanyagokat az említett módon beszerezzék. b) Semminemű háromoldalú megállapodás nem született arról, hogy a beszerzett főanyagokat, főalkatrészeket ki, milyen feltételrendszer mellett számlázhatja ki erre vonatkozó külön megállapodás nélkül az Önkormányzatunk részére. c) A T.O.M. Controll Zrt. olyan rezsiköltségeket is kiszámlázott, melyeket a keretszerződés alapján a vállalkozóknak kellett volna viselniük. d) Semminemű szóbeli vagy írásbeli megállapodást nem leltünk föl arra, hogy a T.O.M. Controll Zrt. a számlázás során bárminemű további anyagmozgatási költséget vagy egyéb addicionális költséget érvényesítve többszörös értéken számlázhassa ki a felhasznált anyagokat. Megállapítottuk, hogy az eddigi karbantartási tevékenységük során a fenti, a Megrendelő érdekét szolgáló eljárási mechanizmust nem tartották be a Vállalkozók. Ennek következményeként az önkormányzatunknak, mint Megrendelőnek nem volt módja a Vállalkozók által meghatározott költségkalkulációt előzetesen ellenőrizni, illetve azt jóváhagyni. A Keretszerződés III.1. pont 1.2. alpontja kimondja, miszerint a vállalkozói díj magában foglal minden, a tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő díjat és költséget, így különösen a felhasznált rezsianyagok és alkatrészek ellenértékét is. Megállapítottuk, hogy számos esetben rezsiköltséget kívánt érvényesíteni a T.O.M. Controll Zrt.

7 I/B kötet 7. oldal A Keretszerződés V.1.5. pontja szerint a Vállalkozó a hiba kijavítását a lehető legrövidebb időn belül köteles elvégezni. A hibaelhárítást, annak jellegétől függően, az alábbi határidőkön belül kell megkezdeni: I. kategória: közvetlen életveszély esetén haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentéstől számított 6 órán belül II. kategória: működést akadályozó hibák javítását a bejelentéstől számított legkésőbb 24 órán belül meg kell kezdeni III. egyéb hibák esetén a bejelentéstől számított 10 naptári napon belül meg kell kezdeni. A belső ellenőrzésünk megállapította, hogy az eddig elvégzett munkáik során igazolható módon számos alkalommal nem tartották be a fentiekben jelzett határidőket, és ez a véleményünk szerint önmagában is egyértelműen a szerződés súlyos megszegésének minősül. A Belső Ellenőrzés részéről javasoltuk, hogy a szerződő felek tételes egyeztetést folytassanak le a konzorcionális partnerekkel a szerződésszegések okainak feltárására, ehhez vegyenek igénybe akár igazságügyi könyvszakértőt is, és amennyiben nem jutnak a keretszerződés fenntarthatóságát biztosító egyezségre, úgy az Önkormányzatunk mondja föl a jogilag lehetséges legrövidebb időn belül a szerződést. Ez a jelenlegi ismereteink szerint a T.O.M. Controll Zrt-t érintően év november hó 18- án megtörtént, a HMEI Zrt-vel viszont jelenleg még folyamatban vannak a majd remélhetőleg érdemi megállapodást eredményező tárgyalások. 2. A Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. számára biztosított önkormányzati támogatás céljellegű felhasználása A soronkívüli megbízásunk átvételét követően azonnal megkezdett helyszíni pénzügyi ellenőrzésünk során a következőket állapítottuk meg: november hó 6-án az előző napi pénzforgalmi adatok változásai (jóváírások és terhelések) 15, Ft nyitó egyenleget eredményeztek a Hód-Fürdő Kft számára november hó 9-én hétfőn a Hód Fürdő Kft-nek sem bevétele sem kiadása, tehát aznap banki pénzforgalma nem volt. A Hód-Fürdő Kft., a Török Sándor Strandfürdő gyermek élménymedence építése, tervezése, építészeti és gépészeti kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok bontása és értékelése céljából idejében összehívott FEB ülésre november hó 9-én, hétfő délután eredményesen került sor. A Hód-Fürdő Kft. ügyvezetője a Felügyelő Bizottság pályázatértékelő ülését záró határozat alapján másnap, november 10-én, a munkaidő megkezdésekor intézkedett a nyertes Vállalkozó számára 15 M Ft előleg átutalásáról. Ennél korábbi időpontban az ügyvezető technikailag sem intézkedhetett volna, tehát megállapításunk szerint nem hibázott, mivel a további pénzügyi rendelkezés kiadására számára megnyíló legoptimálisabb időpontban teljesítette az előleg átutalását.

8 I/B kötet 8. oldal A Belső Ellenőrzés azonnali célvizsgálata során nem volt feladatunk az árajánlat kérés valamennyi munkafázisának szabályszerűségi vizsgálata, ezért javasoljuk annak utólagos elvégzését lehetőleg a év III., vagy a IV. negyedévében elrendelni. A Belső Ellenőrzés kérésére a Hód-Fürdő Kft. ügyvezetője, valamint FEB elnöke valamennyi olyan dokumentumot a Belső Ellenőrzés rendelkezésére bocsátott, amellyel az önkormányzati támogatás útja napi pontossággal nyomon követhető volt. 3. A befejezetlen beruházások üzembe helyezési, használatbavételi bizonylatainak, valamint a műszaki átadási dokumentációk vizsgálata A Belső Ellenőrzés évi munkatervének IV. negyedévi egyik feladatát képezte a befejezetlen beruházások üzembe helyezési, használatbavételi bizonylatainak, műszaki átadása dokumentációjának vizsgálata is. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda látja el a beruházások tervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokat. A Városfejlesztési Csoport feladatai közé tartozik a beruházások pénzügyi finanszírozásának és ütemezésének meghatározása a Közgazdasági Irodával, valamint a beruházások tervezési előkészülete, előkészítése, ellenőrzése. A beruházások elszámolása és finanszírozása keretében: - az éves költségvetés, beszámoló készítésében közreműködik, nyilvántartást vezet az előirányzatok felhasználásáról, az előirányzatokat figyelemmel kíséri, javaslatot tesz a költségvetés módosítására; - a kollaudált számlák utalványait elkészíti, továbbítja kiegyenlítés céljából a Közgazdasági Iroda részére; - a befejezett létesítményeket pénzügyileg rendezi, az üzembe helyezési jegyzőkönyvet elkészíti. A Városüzemeltetési Csoport feladata a városüzemeltetéssel összefüggő kivitelezések beindítása, műszaki ellenőrzése (út, park, önerős közműépítés) a kivitelezés ellenőrzése, műszaki átadás-átvétel meghirdetése, lefolytatása, jegyzőkönyv felvétele, elvégzett munka mennyiségi igazolása a felmérési naplóban, számla leigazolása. A számlát és az üzembe helyezési okmány kiállításához szükséges adatokat átadja a Közgazdasági Irodának. A Közgazdasági Iroda Kincstár Csoportjának feladata a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe utalt számviteli munkában a befejezetlen beruházások állományváltozásának könyvelése, a tárgynegyedévben üzembe helyezett beruházások és felújítások könyvelése a megfelelő főkönyvi állományi számlákra, a beruházási, felújítási számlák egyeztetése a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokkal, befektetett eszközök, valamint a folyamatban lévő beruházások egyeztetése. Belső szabályozottság: A Beszerzési Szabályzat a közbeszerzési értékhatárokat elérő, illetve el nem érő beszerzések eljárási és szerződéskötési rendjét határozza meg, az eljárásokban résztvevők feladatainak, felelősségi rendjének szabályozásával.

9 I/B kötet 9. oldal A Számviteli Politika a számviteli törvény előírásai alapján határozza meg az üzembe helyezés módját, dokumentumait. Az állománynövekedést követően az eszközt üzembe kell helyezni. Ezen üzembe helyezés dokumentuma az Üzembe helyezési okmány. Az Üzembe helyezési okmány mellé csatolni kell az eszközzel együtt üzembe helyezett tartozékok részletes jegyzékét és az üzembe helyezéskor szükséges hatósági igazolásokat. A CT-EcoSTAT integrált gazdasági és gazdálkodási rendszer tárgyi eszköz moduljából az Üzembe helyezési Okmány és az Állománybavételi bizonylat előállítható. Az üzembe helyezést követően kell a terv szerinti értékcsökkenést elszámolni. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában az üzembe helyezési okmányt a Városfejlesztési Csoport kijelölt ügyintézője állítja ki. Munkaköri leírása megfelelően tartalmazza a munkakörébe tartozó feladatot, miszerint az üzembe helyezési jegyzőkönyvet elkészíti a műszaki illetve az illetékes ügyintéző segítségével és kezdeményezésére. A kiállított okmányokat sorszámozva vezeti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartására vonatkozó előírásoknak megfelelően. Az okmányok szabályszerűen tartalmazzák a Számviteli Politikában megjelölt adatokat. A beruházások leltározása a Leltározási szabályzat előírásai alapján mennyiségi felvétellel, a nyilvántartásokkal való egyidejű összehasonlítással évenkénti tételes leltárral történik. A beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos nyilvántartásokat folyamatosan vezetik. Az üzembe helyezett beruházások számviteli elszámolása a használatba vett tárgyi eszközzel kapcsolatos hasznos ráfordítások aktiválását, végleges nyilvántartásba vételét igényli az üzembe helyezési okmányok alapján. A kis- és nagyértékű tárgyi eszköz analitikus nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Kincstár Csoportja megfelelően kialakította, a nyilvántartás vezetése a CT EcoSTAT rendszer Tárgyi Eszköz moduljában történik. Az aktiválás elvégzése, a beruházások és felújítások egyeztetése a társirodákkal az erre kijelölt ügyintéző feladata, akinek munkaköri leírásában a feladatok meghatározása megfelelően megtörtént. Az üzembe nem helyezett (befejezetlen) beruházások állományát a főkönyvi adatok egyeztetésével év végén felül kell vizsgálni és azokról leltárfelvételi kimutatást kell készíteni. A közterületi játszóterek felújítása beruházás üzembe helyezési, használatbavételi bizonylatainak, műszaki átadása dokumentációjának áttekintése során megállapítottuk, hogy a rendelkezésünkre bocsátott dokumentáció megfelelően fel van szerelve az üzembe helyezési okmánnyal, melynek sorszáma 211. Mellékletét képezi a felutalványozott számla, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és a vállalkozási szerződés. A beruházások folyamatának, belső rendjének vizsgálata során megállapítható, hogy a szabályozottság Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában megfelelő.

10 I/B kötet 10. oldal A befejezetlen beruházások nyilvántartásának vizsgálata és az üzembe helyezési okmányok, műszaki dokumentációk vizsgálata egy kiválasztott beruházás esetében megtörtént, a vizsgált területen a Belső Ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. 4. A költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő számlákon levő tételekre tett, vagy nem tett intézkedések ellenőrzése Az egyéb aktív, passzív elszámolások szoros összefüggésben vannak az alaptevékenység pénzmaradványával. Így fontos, hogy ezek az elszámolások a felmerülésüket követően minél előbb véglegesen kerüljenek elszámolásra vagy rendeződjenek. Fontos továbbá, hogy pontosan nyomon követhetők legyenek a gazdasági események, a költségvetési szerv év végén, tételesen is be tudja mutatni a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásait, bevételeit és lehető legkevesebb tétel maradjon rendezetlenül év végére. Ez a tevékenység a számviteli munka igen kis szelete, végzése nem látványos, de annál több időt és energiát igényel. Áttekintés céljából - kiadások és a bevételek sokrétűsége és mennyisége miatt - a témák szúrópróbaszerűen kerültek kiválasztásra. Szabályozottság szempontjából megállapítottuk, hogy az ellátandó feladatok mind a Szervezeti és Működési Szabályzatban, mind pedig a feladatot ellátók munkaköri leírásában meghatározásra kerültek, kiegészítésre és pontosításra folyamatában van szükség, pl. érdemi ügyintézői fluktuáció miatt is. A Kincstár eleget tett egyeztetési és zárlati feladatainak. Az esetek többségében az ügyintézők a rendezést szolgáló feladatokat elvégezték. A területek felelősei analitikus nyilvántartást vezetnek. A bizonylatok tárolása és megőrzése az előírásoknak megfelelő. A számviteli bizonylatok azonosítója egységesítést igényel. 5. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (EKRI) pénz- és értékkezelési rendje Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) alapján az intézeti ellátottak tulajdonát képező pénzeszközök átmeneti elhelyezéséről, letéti kezeléséről szóló szabályzatát az EKRI kibocsátotta Pénz- és értéktárgy kezelési szabályzat cím alatt. Ennek aktualizálása folyamatos megtörténik. A vonatkozó rendelkezések alapján a Kórház-Rendelőintézet Igazgatósága által kiadott Házirend II/3. pontjában foglaltak végrehajtásaként a betegek, az elhaltak, a Patológiai Osztályra beszállított elhunytak, a Kórházba szállított részeg személyek pénz- és értéktárgyainak, valamint az egyéb dolgainak átvételére, megőrzésére és kiadására a vonatkozó Szabályzat rendelkezéseit pontosan alkalmazzák. Az Ámr. előírásain alapuló belső intézményi szabályzatuk tételesen rendezi a ruha- és értékleltár felvételének módját, az ehhez szükséges elismervény kitöltési rendjét. Helyesen van előírva és alkalmazva a betegek pénz- és értéktárgyainak megőrzési folyamata, a huzamos ideig Kórházban ápoltak értékeinek letétbe helyezési kötelessége, ideértve az esetleges betegmozgatást, az egyes Osztályok közötti áthelyezéseket is.

11 I/B kötet 11. oldal Jól szabályozott és gyakorolt a beteg letétben kezelt pénzéről és egyéb értékéről való rendelkezés is, akár a Kórházból való távozáskor van erre szükség, akár az esetleges elhalálozás miatt kell különös gondossággal eljárni. Összességében megállapítottuk, hogy az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendje, a belső szabályozottság és a kialakított napi gyakorlat teljes egészében megfelel a vonatkozó pénzügyi-számviteli rendelkezéseknek. 6. A helyi adóbevételek alakulásának ellenőrzése A január 01-től október 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan vizsgáltuk az adóbevételek alakulását, és az adóhátralékok rendezésére tett intézkedéseket évre az előírt adó összege mely tartalmazza az előző évről áthúzódó adótartozásokat is forint. Az év első 10 hónapjában az adótartozásra forint folyt be, ami 90, 6%-os teljesítésnek felel meg. Hónapokra kivetítve a részarányos bevétel erre az időszakra 83,3% lenne, így ez a 90,6 % -os befizetés 7,3 %- al meghaladja a várt teljesítést. Az adósok állománya október 31-én forint volt, a évre előírt adótartozások 9,4 %-a. A bevételek kedvező mértékű alakulása az Adócsoport intézkedéseinek köszönhető. A kintlévőségek behajtására az Adócsoport felszólításokat küldött, inkasszó benyújtásokat végzett, valamint gépjármű forgalomból való kivonásokat kezdeményezett. Az adófizetési könnyítések engedélyezésével a befizetések eredményesebbnek mutatkoznak a korábbi évekhez képest, mivel a részletfizetési és fizetési halasztásra engedélyezett hátralékok befizetése október 31-ig 78%-ban teljesítésre kerültek. 8. és 10. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vevőállományának (8.), illetve a szállítói állományának (10.) alakulása A kialakított számviteli rendhez és a vezetői információs rendhez, a VIR-hez igazodóan az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vevőállományát a szeptember hó 30. nap, a szállítói állományt év november hó 30. határnapok statikus állapotában vizsgáltuk. A rendelkezésünkre bocsátott bizonylathalmaz alapján megállapítottuk, hogy mind a eft összegnyi (ebből határidőn belüli 1.582eFt) követelésállomány, mind a eFt összegű (ebből határidőn belüli eFt) szállítói állomány indokoltsága jogalappal bírva fennáll, a tényszerű nagyságrendjük nem indokol sem az intézményt vezető/irányító orvos szakmai, illetve gazdasági vezetés részéről, sem a fenntartó Önkormányzatunk részéről a rendszeres gyakorlattól eltérő, rendkívüli intézkedést. 9. A közbeszerzések nyertes értékeit esetleg meghaladó kifizetések indokoltságának ellenőrzése

12 I/B kötet 12. oldal Jelen ellenőrzésünk során a felhalmozási kiadások, közbeszerzések nyertes értékeit meghaladó kifizetések indokoltságát tekintettük át, összehasonlítva a túllépést a törvényi szintű mértékkel év január hó 01-től. A vizsgálatra a évi munkaterv alapján került sor. A közbeszerzések kiemelt szerepet töltenek be a közpénzek, a köztulajdon törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, működésének és ellenőrzésének garanciarendszerében. A közpénzekkel való gazdálkodás átláthatóbbá tételére irányuló intézkedések körébe tartozik ennek törvényi szabályozása is. Fontos a közbeszerzésekkel, közberuházásokkal kapcsolatos szerződések megkötésétől a befejezésig vezető folyamat minden momentumában a jogkövető magatartás betartása, átláthatóvá, ellenőrizhetővé tétele és számonkérése. A közbeszerzési eljárás Önkormányzati szabályozottsága: A közbeszerzési eljárásokat Önkormányzatunknál helyi szinten önkormányzati rendelet valamint közgyűlési határozattal jóváhagyott Beszerzési Szabályzat szabályozza, amelyek elfogadásával év folyamán kialakította a helyben központosított közbeszerzések rendszerét és annak szabályait. Az Önkormányzat új Beszerzési szabályzat célja: A szabályzat célja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei beszerzési rendjének szabályozása, különös tekintettel a helyben központosított közbeszerzési rendszer működtetésére annak érdekében, hogy a rendszer annak kialakításától kezdődően megfelelő színvonalon és az ésszerű pénzfelhasználás szabályait figyelembe véve működjön, és elősegítse Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fejlődését. Jelen Szabályzat szerinti közbeszerzéseket Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala folytatja le. A szabályzat hatálya: A szabályzat hatálya (tárgyi hatály) alá tartoznak az Önkormányzat, a részt vevő szervezetek valamint Megbízók beszerzései. A Szabályzat szempontjából közbeszerzés: függetlenül attól, hogy a helyben központosított közbeszerzés rendszer hatálya alá tartozik-e - közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült érték esetén: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése, tervpályázat, - nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült érték esetén: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, A beszerzési tárgyak fogalmára és a beszerzések értékének megállapítására a Kbt. rendelkezései az irányadóak. A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a helyben központosított beszerzési rendszerben résztvevőkre, valamint a Megbízókra. A közbeszerzésekre vonatkozó általános szabályok szerint: A szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzésekben az ajánlatkérésre feljogosított szerv a Polgármesteri Hivatal. E feladatkörében elsődleges felelősségi körben a Jogi Iroda jár el. Ahol e szabályzat valamely feladatot a Polgármesteri Hivatal valamely szervezeti egységére telepít, ott felelősként mindig az adott szervezeti egység (pl.: iroda) vezetőjét kell érteni. Amennyiben valamely rendelkezés nem határozza meg a felelős szervezeti egységet és a

13 I/B kötet 13. oldal körülményekből más nem következik a feladat elsődleges felelősségi körű kötelezettje a Jogi Iroda. Azon beruházási szerződéseket, amelyeket jelen vizsgálatunk alkalmával tekintettünk át a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda munkatársai készítettek el, a projekteket ők kísérték felelősséggel és legjobb tudásukkal végig. A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda feladatai Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Szervezeti és Működési Szabályzata szerint: A megvalósítandó projektek és benyújtandó pályázatok anyagainak összeállítása, valamint ezek koordinálása, szükséges dokumentumok beszerzése (engedélyek, tervek, nyilatkozatok beszerzése). A közös beruházások esetén a pénzeszközök átadás-átvételére vonatkozó megállapodás elkészítése. Az iroda közreműködik a városi költségvetés összeállításában a fejlesztési feladatok pénzügyi igényei tekintetében, valamint kapcsolatot tart a területfejlesztés megyei, regionális és országos szerveivel és az uniós támogatások koordinációját végző szervekkel. Beruházások tervezésével kapcsolatos feladatok: A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott városfejlesztési tervek és programok, határozatok alapján a projektek és pályázatokhoz szükséges tervezési feladatokat megszervezi. A jóváhagyott költségvetés szerinti igénynek megfelelően a tervezés megpályáztatása, versenyeztetés lefolytatása (beszerzési szabályzat alapján). A polgármester által aláírandó tervezési szerződéseket véleményezteti és előkészíti, szükség esetén a Jogi illetve a Közgazdasági Irodával együttműködve. Kapcsolatot tart a tervezőkkel, valamint az elkészült terveket átveszi, számlákat leigazolja. A számlák kiegyenlítésének előkészítését a Közgazdasági Irodával közösen végzi el. Beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok: A polgármester által aláírandó tervezési vállalkozó szerződéseket véleményezi és előkészíti, szükség esetén a Jogi illetve Közgazdasági Irodával együttműködve. Minden esetben tartja a kapcsolatot a kivitelezőkkel úgy, hogy a Polgármesteri Hivatal álláspontját képviseli. Beruházások ellenőrzésével kapcsolatos feladatok: A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda ellenőrzi a kivitelezést, valamint elkészíti az ezzel kapcsolatos ellenőri szerződéseket. Az elkészült ellenőrzések dokumentumait átveszi, a számlát leigazolja. A számlák kiegyenlítésének, előkészítését a Közgazdasági Irodával közösen látja el. Beruházások elszámolásával és finanszírozásával kapcsolatos feladatok: Az Iroda közreműködik az éves költségvetés, beszámoló készítésében, nyilvántartást vezet az előirányzatok felhasználásáról, az előirányzatokat figyelemmel kíséri, javaslatot tesz a költségvetés módosítására. A kollaudált számlák utalványait elkészíti, továbbítja kiegyenlítés céljából a Közgazdasági Iroda részére. A befejezett létesítményeket pénzügyileg rendezi, az üzembe helyezési jegyzőkönyvet elkészíti. A szúrópróbaszerűen elvégzett vizsgálat alkalmával tizenegy szerződés került részletes átvilágításra.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Kötelezettségvállalás biztosítása a TAMOP-3.3.3-08/1. Integrációs közoktatási

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tájékoztató a nevelés-oktatás területén dolgozók,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Zsigmondy Béla ZRt. 2008. I. félévi számviteli beszámolója... 2

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. február 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. február 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. február 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. február 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. február 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. február 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 9. szám 2009. május 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 78/2009. (IV. 30.) Ö.h. A

Részletesebben

É S. 1. sz. melléklet

É S. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet É V E S E L L E N Ő R Z É S I É S É V E S Ö S S Z E F O G L A L Ó E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 05-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 13-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 13-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 13-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a Belső

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. április 1-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési tapasztalatokról Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Ü G Y R E N D. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira. Érvényes: 2009.

Ü G Y R E N D. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira. Érvényes: 2009. Ü G Y R E N D A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2009. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyrend célja, tartalma, a gazdasági

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 9. szám 2008. május 13. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 68/2008. (III. 20.) Ö.h. Kölcsey Ferenc

Részletesebben

3B. NAPIREND Ügyiratszám: 1/674/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére

3B. NAPIREND Ügyiratszám: 1/674/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére 3B. NAPIREND Ügyiratszám: 1/674/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu JELENTÉS BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODA JOGI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben