Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének január 28-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló a Belső Ellenőrzés év IV. negyedévi tevékenységéről... 2 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 41/1999. (12.13.) Kgy. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) Kgy. rendelet módosításáról A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról szóló 20/1994. (07.04.) számú Kgy rendelet módosítása Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2003. ( ) Kgy. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető munkakörökről szóló rendelet Beszámoló a szociális helyzetről és a segélyezés 2009-ben Hódmezővásárhelyen A maroslelei út mellett található hódmezővásárhelyi 6473 hrsz alatti, 6 ha 3363 m2 nagyságú gyep és mocsár megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése Önkormányzati tulajdonú, építési telekre benyújtott pályázat elbírálása Ingyenes ingatlan használat biztosítása a Dél-Alföldi Munkanélküli Fiatalokért Alapítvány részére A hódmezővásárhelyi hrsz alatti, természetben Hódmezővásárhely, Vöröskereszt u. 2. szám alatti ingatlanból 135 m2 nagyságú terület megvásárlása A hódmezővásárhelyi Koszta József utcában található garázsingatlan értékesítésre történő kijelölése Hódmezővásárhely, Tanya 1224/1. szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése... 96

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: A /2010 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év IV. negyedévi tevékenységéről Az anyagot készítette: Belső ellenőrzés Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: A napirend kapcsán meghívandó személy nincs

3 I/B kötet 3. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől Iktatószám: A /2010. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év IV. negyedévi tevékenységéről Mell.: beszámoló és határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlési munkaterve alapján Önök elé terjesztem a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót. Mint Önök előtt ismeretes a Tisztelt Közgyűlés negyedéves ciklusokban nyer közvetlen tájékoztatást az ellenőrzés alá vont egységeknél végzett vizsgálatok eredményeiről. A költségvetési intézmények belső ellenőrzéséről szóló beszámoltatás rendje nem változott ez év során sem. A Belső Ellenőrzés rendszeres munkakapcsolatot tartott a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnökével, egyidejűleg az arra jogosultak részére folyamatosan biztosította az ellenőrzési jelentésekbe való betekintés lehetőségét, valamint a beszámolási időszakban rendelkezésre állt az esetenként igényelt konzultációk, vagy a vizsgálati anyagok szóbeli kiegészítése céljából. A Belső Ellenőrzés év IV. negyedévében befejezett, illetve lezárt tizenegy ellenőrzést. Ebből hét a jóváhagyott eredeti, évre szóló ellenőrzési munkaterv programja szerinti feladat volt, a többi négy a negyedév közben felmerült vezetői igényből származó, ún. soronkívüli ellenőrzésük volt. Ezeken felül megkezdett kettő újabb munkatervi, illetve folytatott egy korábbi soronkívüli vizsgálatot is. Az elvégzett vizsgálatok eredményeit az ellenőri jelentések, azok főbb elemeit pedig a csatolt felsorolás tartalmazza. A feladataik teljesítése során alkalmazandó jogszabályok alapvetően nem változtak az elmúlt időszakban, ezért a belső ellenőrök a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló, módosított 193/2003.(XI.26.) Korm. r. (Ber.) előírásait, az államháztartásról szóló (Áht.), a számvitelről szóló (Sztv.), az önkormányzatokról szóló (Ötv.) törvények, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet (Ámr.) előírásait vették figyelembe. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megvitatni és azt elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, január 28. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes jegyző

4 I/B kötet 4. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉS I./ IV. negyedév során elvégzett belső ellenőrzések: 1. A T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt-vel kötött keretmegállapodás betartásának ellenőrzése, 2. A Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. számára biztosított önkormányzati támogatás céljellegű felhasználása, 3. A befejezetlen beruházások üzembe helyezési, használatbavételi bizonylatainak, valamint a műszaki átadási dokumentációk vizsgálata, 4. A költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő számlákon levő tételekre tett, vagy nem tett intézkedések ellenőrzése, 5. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendje, 6. A helyi adóbevételek alakulásának ellenőrzése, 7. A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt-vel kötött keretmegállapodás betartásának ellenőrzése, 8. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vevőállományának alakulása, 9. A közbeszerzések nyertes értékeit esetleg meghaladó kifizetések indokoltságának ellenőrzése, 10. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet szállítói állományának alakulása, 11. A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola működése gazdaságosságának céljellegű vizsgálata, A IV. negyedévi belső ellenőrzési tevékenységünket annak tükrében mutatjuk be, hogy a vizsgálati anyagok hogyan osztódtak meg szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszer-, illetve teljesítmény ellenőrzés vonatkozásában: Szabályszerűségiek: Polgármesteri Hivatal: - A T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt-vel kötött keret megállapodás betartásának vizsgálata. - A befejezetlen beruházások üzembe helyezési, használatbavételi bizonylatainak, valamint a műszaki átadási dokumentumok vizsgálata. - A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt-vel kötött keret megállapodás célellenőrzése. - A közbeszerzések nyertes értékeit esetleg meghaladó kifizetések indokoltságának ellenőrzése. Intézményi:

5 I/B kötet 5. oldal - Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendje, - A Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft számára biztosított önkormányzati támogatás céljellegű felhasználásának ellenőrzése. Pénzügyi ellenőrzések: Polgármesteri Hivatal: - A költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő számlákon lévő tételekre tett, vagy nem tett intézkedések ellenőrzése. Intézményi: - Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vevőállományának alakulása. - Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet szállítói állományának alakulása. Teljesítmény ellenőrzések: Polgármesteri Hivatal: - A helyi adóbevételek alakulásának soros ellenőrzése. Intézményi: - A HISZK működése gazdaságosságának céljellegű vizsgálata Tehát a év IV. negyedévében befejezett ellenőrzések összesen: Hódmezővásárhely MJ Város Munkaterv szerint teljesített ellenőrzések száma Soron kívüli ellenőrzések Ellenőrzési típus összes Polgm. H. Intézmény összes Polgm. H. Intézmény szabályszerűségi pénzügyi rendszer teljesítmény Összesen A következőkben az elvégzett ellenőrzéseink során tapasztaltakról kivonatosan számolunk be: 1. és 7. A T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt-vel kötött keretmegállapodás betartásának ellenőrzése (1.), valamint a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt-vel kötött keretmegállapodás (7.) betartásának ellenőrzése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata április 16-án keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás alapján (2007/S számon meghirdetett hirdetmény) keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés) kötött konzorciális gazdasági társaságokkal, a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. illetve a T.O.M. Controll Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt.-vel. A szerződés tárgya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei és egyéb gazdálkodó szervei használatában álló épületek karbantartási feladatainak elvégzése volt. A HMEI Zrt. és a T.O.M. Controll Zrt. mint nyertes konzorciális szerződéses partnerek aláírták Önkormányzatunkkal az előbbiekben hivatkozott Keretszerződést. Megállapítottuk, hogy sem a Keretszerződésben, sem azon kívül nem került rögzítésre háromoldalú megállapodás keretében az, hogy a konkrét feladatmegosztást a konzorciális partnerek egymás között

6 I/B kötet 6. oldal milyen módon biztosítják. Ennek ellenére a konzorciumi tagok az alábbi módon szabályozták viszonyrendszerüket. A tényleges karbantartási munkákat a HMEI Zrt. saját munkavállalóival végeztette el, és a HMEI Zrt. számlázta ki az Önkormányzatunk részére a szolgáltatás ellenértékeként a szerződésben rögzített átalánydíjat és a 650,-Ft/óra + Áfa munkadíjat. A munkálatok elvégzése kapcsán külön előzetes tájékoztatás vagy véleménykikérés, utasításkérés nélkül a társaság megvásárolta a főanyagokat, főalkatrészeket, majd ezt kiszámlázta a T.O.M. Controll Zrt. részére, mely utóbbi társaság nagyobb időszaki számlákat összevárva, rendszertelen időszakonként továbbszámlázta a felhasznált anyagokat Önkormányzatunk részére. A Keretszerződés 1.2. pontja tartalmazta, miszerint a vállalkozói díj magában foglalja minden, a tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő díjat és költséget, így különösen a felhasznált rezsianyagok és alkatrészek ellenértékét is, azonban nem foglalja magában a főanyagok és főalkatrészek ellenértékét. A fentiekben hivatkozott keretszerződési pontok és a kapcsolódó közbeszerzési eljárás iratanyagából egyértelműen megállapítható, miszerint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólag a karbantartási munkálatok ellátása tárgyában írta ki a közbeszerzési eljárást és kizárólag ezen feladat ellátási jogosultság tartozott a HMEI Zrt. és a T.O.M. Controll Zrt. kompetenciájába. A főanyagok és főalkatrészek megrendelése és beszerzése azonban figyelemmel a keretszerződés és közbeszerzési eljárás tartalmára továbbra is Önkormányzatunk hatáskörét képezte. Az önkormányzati jóváhagyás nélkül kialakított eljárási rend kapcsán soronkívül elrendelt belső ellenőri vizsgálatunk több jogsértést mutatott ki: a) A Keretszerződés nem jogosította fel a társaságokat arra, hogy a fő alkatrészeket és főanyagokat az említett módon beszerezzék. b) Semminemű háromoldalú megállapodás nem született arról, hogy a beszerzett főanyagokat, főalkatrészeket ki, milyen feltételrendszer mellett számlázhatja ki erre vonatkozó külön megállapodás nélkül az Önkormányzatunk részére. c) A T.O.M. Controll Zrt. olyan rezsiköltségeket is kiszámlázott, melyeket a keretszerződés alapján a vállalkozóknak kellett volna viselniük. d) Semminemű szóbeli vagy írásbeli megállapodást nem leltünk föl arra, hogy a T.O.M. Controll Zrt. a számlázás során bárminemű további anyagmozgatási költséget vagy egyéb addicionális költséget érvényesítve többszörös értéken számlázhassa ki a felhasznált anyagokat. Megállapítottuk, hogy az eddigi karbantartási tevékenységük során a fenti, a Megrendelő érdekét szolgáló eljárási mechanizmust nem tartották be a Vállalkozók. Ennek következményeként az önkormányzatunknak, mint Megrendelőnek nem volt módja a Vállalkozók által meghatározott költségkalkulációt előzetesen ellenőrizni, illetve azt jóváhagyni. A Keretszerződés III.1. pont 1.2. alpontja kimondja, miszerint a vállalkozói díj magában foglal minden, a tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő díjat és költséget, így különösen a felhasznált rezsianyagok és alkatrészek ellenértékét is. Megállapítottuk, hogy számos esetben rezsiköltséget kívánt érvényesíteni a T.O.M. Controll Zrt.

7 I/B kötet 7. oldal A Keretszerződés V.1.5. pontja szerint a Vállalkozó a hiba kijavítását a lehető legrövidebb időn belül köteles elvégezni. A hibaelhárítást, annak jellegétől függően, az alábbi határidőkön belül kell megkezdeni: I. kategória: közvetlen életveszély esetén haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentéstől számított 6 órán belül II. kategória: működést akadályozó hibák javítását a bejelentéstől számított legkésőbb 24 órán belül meg kell kezdeni III. egyéb hibák esetén a bejelentéstől számított 10 naptári napon belül meg kell kezdeni. A belső ellenőrzésünk megállapította, hogy az eddig elvégzett munkáik során igazolható módon számos alkalommal nem tartották be a fentiekben jelzett határidőket, és ez a véleményünk szerint önmagában is egyértelműen a szerződés súlyos megszegésének minősül. A Belső Ellenőrzés részéről javasoltuk, hogy a szerződő felek tételes egyeztetést folytassanak le a konzorcionális partnerekkel a szerződésszegések okainak feltárására, ehhez vegyenek igénybe akár igazságügyi könyvszakértőt is, és amennyiben nem jutnak a keretszerződés fenntarthatóságát biztosító egyezségre, úgy az Önkormányzatunk mondja föl a jogilag lehetséges legrövidebb időn belül a szerződést. Ez a jelenlegi ismereteink szerint a T.O.M. Controll Zrt-t érintően év november hó 18- án megtörtént, a HMEI Zrt-vel viszont jelenleg még folyamatban vannak a majd remélhetőleg érdemi megállapodást eredményező tárgyalások. 2. A Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. számára biztosított önkormányzati támogatás céljellegű felhasználása A soronkívüli megbízásunk átvételét követően azonnal megkezdett helyszíni pénzügyi ellenőrzésünk során a következőket állapítottuk meg: november hó 6-án az előző napi pénzforgalmi adatok változásai (jóváírások és terhelések) 15, Ft nyitó egyenleget eredményeztek a Hód-Fürdő Kft számára november hó 9-én hétfőn a Hód Fürdő Kft-nek sem bevétele sem kiadása, tehát aznap banki pénzforgalma nem volt. A Hód-Fürdő Kft., a Török Sándor Strandfürdő gyermek élménymedence építése, tervezése, építészeti és gépészeti kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok bontása és értékelése céljából idejében összehívott FEB ülésre november hó 9-én, hétfő délután eredményesen került sor. A Hód-Fürdő Kft. ügyvezetője a Felügyelő Bizottság pályázatértékelő ülését záró határozat alapján másnap, november 10-én, a munkaidő megkezdésekor intézkedett a nyertes Vállalkozó számára 15 M Ft előleg átutalásáról. Ennél korábbi időpontban az ügyvezető technikailag sem intézkedhetett volna, tehát megállapításunk szerint nem hibázott, mivel a további pénzügyi rendelkezés kiadására számára megnyíló legoptimálisabb időpontban teljesítette az előleg átutalását.

8 I/B kötet 8. oldal A Belső Ellenőrzés azonnali célvizsgálata során nem volt feladatunk az árajánlat kérés valamennyi munkafázisának szabályszerűségi vizsgálata, ezért javasoljuk annak utólagos elvégzését lehetőleg a év III., vagy a IV. negyedévében elrendelni. A Belső Ellenőrzés kérésére a Hód-Fürdő Kft. ügyvezetője, valamint FEB elnöke valamennyi olyan dokumentumot a Belső Ellenőrzés rendelkezésére bocsátott, amellyel az önkormányzati támogatás útja napi pontossággal nyomon követhető volt. 3. A befejezetlen beruházások üzembe helyezési, használatbavételi bizonylatainak, valamint a műszaki átadási dokumentációk vizsgálata A Belső Ellenőrzés évi munkatervének IV. negyedévi egyik feladatát képezte a befejezetlen beruházások üzembe helyezési, használatbavételi bizonylatainak, műszaki átadása dokumentációjának vizsgálata is. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda látja el a beruházások tervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokat. A Városfejlesztési Csoport feladatai közé tartozik a beruházások pénzügyi finanszírozásának és ütemezésének meghatározása a Közgazdasági Irodával, valamint a beruházások tervezési előkészülete, előkészítése, ellenőrzése. A beruházások elszámolása és finanszírozása keretében: - az éves költségvetés, beszámoló készítésében közreműködik, nyilvántartást vezet az előirányzatok felhasználásáról, az előirányzatokat figyelemmel kíséri, javaslatot tesz a költségvetés módosítására; - a kollaudált számlák utalványait elkészíti, továbbítja kiegyenlítés céljából a Közgazdasági Iroda részére; - a befejezett létesítményeket pénzügyileg rendezi, az üzembe helyezési jegyzőkönyvet elkészíti. A Városüzemeltetési Csoport feladata a városüzemeltetéssel összefüggő kivitelezések beindítása, műszaki ellenőrzése (út, park, önerős közműépítés) a kivitelezés ellenőrzése, műszaki átadás-átvétel meghirdetése, lefolytatása, jegyzőkönyv felvétele, elvégzett munka mennyiségi igazolása a felmérési naplóban, számla leigazolása. A számlát és az üzembe helyezési okmány kiállításához szükséges adatokat átadja a Közgazdasági Irodának. A Közgazdasági Iroda Kincstár Csoportjának feladata a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe utalt számviteli munkában a befejezetlen beruházások állományváltozásának könyvelése, a tárgynegyedévben üzembe helyezett beruházások és felújítások könyvelése a megfelelő főkönyvi állományi számlákra, a beruházási, felújítási számlák egyeztetése a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokkal, befektetett eszközök, valamint a folyamatban lévő beruházások egyeztetése. Belső szabályozottság: A Beszerzési Szabályzat a közbeszerzési értékhatárokat elérő, illetve el nem érő beszerzések eljárási és szerződéskötési rendjét határozza meg, az eljárásokban résztvevők feladatainak, felelősségi rendjének szabályozásával.

9 I/B kötet 9. oldal A Számviteli Politika a számviteli törvény előírásai alapján határozza meg az üzembe helyezés módját, dokumentumait. Az állománynövekedést követően az eszközt üzembe kell helyezni. Ezen üzembe helyezés dokumentuma az Üzembe helyezési okmány. Az Üzembe helyezési okmány mellé csatolni kell az eszközzel együtt üzembe helyezett tartozékok részletes jegyzékét és az üzembe helyezéskor szükséges hatósági igazolásokat. A CT-EcoSTAT integrált gazdasági és gazdálkodási rendszer tárgyi eszköz moduljából az Üzembe helyezési Okmány és az Állománybavételi bizonylat előállítható. Az üzembe helyezést követően kell a terv szerinti értékcsökkenést elszámolni. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában az üzembe helyezési okmányt a Városfejlesztési Csoport kijelölt ügyintézője állítja ki. Munkaköri leírása megfelelően tartalmazza a munkakörébe tartozó feladatot, miszerint az üzembe helyezési jegyzőkönyvet elkészíti a műszaki illetve az illetékes ügyintéző segítségével és kezdeményezésére. A kiállított okmányokat sorszámozva vezeti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartására vonatkozó előírásoknak megfelelően. Az okmányok szabályszerűen tartalmazzák a Számviteli Politikában megjelölt adatokat. A beruházások leltározása a Leltározási szabályzat előírásai alapján mennyiségi felvétellel, a nyilvántartásokkal való egyidejű összehasonlítással évenkénti tételes leltárral történik. A beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos nyilvántartásokat folyamatosan vezetik. Az üzembe helyezett beruházások számviteli elszámolása a használatba vett tárgyi eszközzel kapcsolatos hasznos ráfordítások aktiválását, végleges nyilvántartásba vételét igényli az üzembe helyezési okmányok alapján. A kis- és nagyértékű tárgyi eszköz analitikus nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Kincstár Csoportja megfelelően kialakította, a nyilvántartás vezetése a CT EcoSTAT rendszer Tárgyi Eszköz moduljában történik. Az aktiválás elvégzése, a beruházások és felújítások egyeztetése a társirodákkal az erre kijelölt ügyintéző feladata, akinek munkaköri leírásában a feladatok meghatározása megfelelően megtörtént. Az üzembe nem helyezett (befejezetlen) beruházások állományát a főkönyvi adatok egyeztetésével év végén felül kell vizsgálni és azokról leltárfelvételi kimutatást kell készíteni. A közterületi játszóterek felújítása beruházás üzembe helyezési, használatbavételi bizonylatainak, műszaki átadása dokumentációjának áttekintése során megállapítottuk, hogy a rendelkezésünkre bocsátott dokumentáció megfelelően fel van szerelve az üzembe helyezési okmánnyal, melynek sorszáma 211. Mellékletét képezi a felutalványozott számla, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és a vállalkozási szerződés. A beruházások folyamatának, belső rendjének vizsgálata során megállapítható, hogy a szabályozottság Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában megfelelő.

10 I/B kötet 10. oldal A befejezetlen beruházások nyilvántartásának vizsgálata és az üzembe helyezési okmányok, műszaki dokumentációk vizsgálata egy kiválasztott beruházás esetében megtörtént, a vizsgált területen a Belső Ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. 4. A költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő számlákon levő tételekre tett, vagy nem tett intézkedések ellenőrzése Az egyéb aktív, passzív elszámolások szoros összefüggésben vannak az alaptevékenység pénzmaradványával. Így fontos, hogy ezek az elszámolások a felmerülésüket követően minél előbb véglegesen kerüljenek elszámolásra vagy rendeződjenek. Fontos továbbá, hogy pontosan nyomon követhetők legyenek a gazdasági események, a költségvetési szerv év végén, tételesen is be tudja mutatni a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásait, bevételeit és lehető legkevesebb tétel maradjon rendezetlenül év végére. Ez a tevékenység a számviteli munka igen kis szelete, végzése nem látványos, de annál több időt és energiát igényel. Áttekintés céljából - kiadások és a bevételek sokrétűsége és mennyisége miatt - a témák szúrópróbaszerűen kerültek kiválasztásra. Szabályozottság szempontjából megállapítottuk, hogy az ellátandó feladatok mind a Szervezeti és Működési Szabályzatban, mind pedig a feladatot ellátók munkaköri leírásában meghatározásra kerültek, kiegészítésre és pontosításra folyamatában van szükség, pl. érdemi ügyintézői fluktuáció miatt is. A Kincstár eleget tett egyeztetési és zárlati feladatainak. Az esetek többségében az ügyintézők a rendezést szolgáló feladatokat elvégezték. A területek felelősei analitikus nyilvántartást vezetnek. A bizonylatok tárolása és megőrzése az előírásoknak megfelelő. A számviteli bizonylatok azonosítója egységesítést igényel. 5. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (EKRI) pénz- és értékkezelési rendje Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) alapján az intézeti ellátottak tulajdonát képező pénzeszközök átmeneti elhelyezéséről, letéti kezeléséről szóló szabályzatát az EKRI kibocsátotta Pénz- és értéktárgy kezelési szabályzat cím alatt. Ennek aktualizálása folyamatos megtörténik. A vonatkozó rendelkezések alapján a Kórház-Rendelőintézet Igazgatósága által kiadott Házirend II/3. pontjában foglaltak végrehajtásaként a betegek, az elhaltak, a Patológiai Osztályra beszállított elhunytak, a Kórházba szállított részeg személyek pénz- és értéktárgyainak, valamint az egyéb dolgainak átvételére, megőrzésére és kiadására a vonatkozó Szabályzat rendelkezéseit pontosan alkalmazzák. Az Ámr. előírásain alapuló belső intézményi szabályzatuk tételesen rendezi a ruha- és értékleltár felvételének módját, az ehhez szükséges elismervény kitöltési rendjét. Helyesen van előírva és alkalmazva a betegek pénz- és értéktárgyainak megőrzési folyamata, a huzamos ideig Kórházban ápoltak értékeinek letétbe helyezési kötelessége, ideértve az esetleges betegmozgatást, az egyes Osztályok közötti áthelyezéseket is.

11 I/B kötet 11. oldal Jól szabályozott és gyakorolt a beteg letétben kezelt pénzéről és egyéb értékéről való rendelkezés is, akár a Kórházból való távozáskor van erre szükség, akár az esetleges elhalálozás miatt kell különös gondossággal eljárni. Összességében megállapítottuk, hogy az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendje, a belső szabályozottság és a kialakított napi gyakorlat teljes egészében megfelel a vonatkozó pénzügyi-számviteli rendelkezéseknek. 6. A helyi adóbevételek alakulásának ellenőrzése A január 01-től október 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan vizsgáltuk az adóbevételek alakulását, és az adóhátralékok rendezésére tett intézkedéseket évre az előírt adó összege mely tartalmazza az előző évről áthúzódó adótartozásokat is forint. Az év első 10 hónapjában az adótartozásra forint folyt be, ami 90, 6%-os teljesítésnek felel meg. Hónapokra kivetítve a részarányos bevétel erre az időszakra 83,3% lenne, így ez a 90,6 % -os befizetés 7,3 %- al meghaladja a várt teljesítést. Az adósok állománya október 31-én forint volt, a évre előírt adótartozások 9,4 %-a. A bevételek kedvező mértékű alakulása az Adócsoport intézkedéseinek köszönhető. A kintlévőségek behajtására az Adócsoport felszólításokat küldött, inkasszó benyújtásokat végzett, valamint gépjármű forgalomból való kivonásokat kezdeményezett. Az adófizetési könnyítések engedélyezésével a befizetések eredményesebbnek mutatkoznak a korábbi évekhez képest, mivel a részletfizetési és fizetési halasztásra engedélyezett hátralékok befizetése október 31-ig 78%-ban teljesítésre kerültek. 8. és 10. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vevőállományának (8.), illetve a szállítói állományának (10.) alakulása A kialakított számviteli rendhez és a vezetői információs rendhez, a VIR-hez igazodóan az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vevőállományát a szeptember hó 30. nap, a szállítói állományt év november hó 30. határnapok statikus állapotában vizsgáltuk. A rendelkezésünkre bocsátott bizonylathalmaz alapján megállapítottuk, hogy mind a eft összegnyi (ebből határidőn belüli 1.582eFt) követelésállomány, mind a eFt összegű (ebből határidőn belüli eFt) szállítói állomány indokoltsága jogalappal bírva fennáll, a tényszerű nagyságrendjük nem indokol sem az intézményt vezető/irányító orvos szakmai, illetve gazdasági vezetés részéről, sem a fenntartó Önkormányzatunk részéről a rendszeres gyakorlattól eltérő, rendkívüli intézkedést. 9. A közbeszerzések nyertes értékeit esetleg meghaladó kifizetések indokoltságának ellenőrzése

12 I/B kötet 12. oldal Jelen ellenőrzésünk során a felhalmozási kiadások, közbeszerzések nyertes értékeit meghaladó kifizetések indokoltságát tekintettük át, összehasonlítva a túllépést a törvényi szintű mértékkel év január hó 01-től. A vizsgálatra a évi munkaterv alapján került sor. A közbeszerzések kiemelt szerepet töltenek be a közpénzek, a köztulajdon törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, működésének és ellenőrzésének garanciarendszerében. A közpénzekkel való gazdálkodás átláthatóbbá tételére irányuló intézkedések körébe tartozik ennek törvényi szabályozása is. Fontos a közbeszerzésekkel, közberuházásokkal kapcsolatos szerződések megkötésétől a befejezésig vezető folyamat minden momentumában a jogkövető magatartás betartása, átláthatóvá, ellenőrizhetővé tétele és számonkérése. A közbeszerzési eljárás Önkormányzati szabályozottsága: A közbeszerzési eljárásokat Önkormányzatunknál helyi szinten önkormányzati rendelet valamint közgyűlési határozattal jóváhagyott Beszerzési Szabályzat szabályozza, amelyek elfogadásával év folyamán kialakította a helyben központosított közbeszerzések rendszerét és annak szabályait. Az Önkormányzat új Beszerzési szabályzat célja: A szabályzat célja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei beszerzési rendjének szabályozása, különös tekintettel a helyben központosított közbeszerzési rendszer működtetésére annak érdekében, hogy a rendszer annak kialakításától kezdődően megfelelő színvonalon és az ésszerű pénzfelhasználás szabályait figyelembe véve működjön, és elősegítse Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fejlődését. Jelen Szabályzat szerinti közbeszerzéseket Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala folytatja le. A szabályzat hatálya: A szabályzat hatálya (tárgyi hatály) alá tartoznak az Önkormányzat, a részt vevő szervezetek valamint Megbízók beszerzései. A Szabályzat szempontjából közbeszerzés: függetlenül attól, hogy a helyben központosított közbeszerzés rendszer hatálya alá tartozik-e - közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült érték esetén: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése, tervpályázat, - nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült érték esetén: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, A beszerzési tárgyak fogalmára és a beszerzések értékének megállapítására a Kbt. rendelkezései az irányadóak. A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a helyben központosított beszerzési rendszerben résztvevőkre, valamint a Megbízókra. A közbeszerzésekre vonatkozó általános szabályok szerint: A szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzésekben az ajánlatkérésre feljogosított szerv a Polgármesteri Hivatal. E feladatkörében elsődleges felelősségi körben a Jogi Iroda jár el. Ahol e szabályzat valamely feladatot a Polgármesteri Hivatal valamely szervezeti egységére telepít, ott felelősként mindig az adott szervezeti egység (pl.: iroda) vezetőjét kell érteni. Amennyiben valamely rendelkezés nem határozza meg a felelős szervezeti egységet és a

13 I/B kötet 13. oldal körülményekből más nem következik a feladat elsődleges felelősségi körű kötelezettje a Jogi Iroda. Azon beruházási szerződéseket, amelyeket jelen vizsgálatunk alkalmával tekintettünk át a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda munkatársai készítettek el, a projekteket ők kísérték felelősséggel és legjobb tudásukkal végig. A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda feladatai Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Szervezeti és Működési Szabályzata szerint: A megvalósítandó projektek és benyújtandó pályázatok anyagainak összeállítása, valamint ezek koordinálása, szükséges dokumentumok beszerzése (engedélyek, tervek, nyilatkozatok beszerzése). A közös beruházások esetén a pénzeszközök átadás-átvételére vonatkozó megállapodás elkészítése. Az iroda közreműködik a városi költségvetés összeállításában a fejlesztési feladatok pénzügyi igényei tekintetében, valamint kapcsolatot tart a területfejlesztés megyei, regionális és országos szerveivel és az uniós támogatások koordinációját végző szervekkel. Beruházások tervezésével kapcsolatos feladatok: A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott városfejlesztési tervek és programok, határozatok alapján a projektek és pályázatokhoz szükséges tervezési feladatokat megszervezi. A jóváhagyott költségvetés szerinti igénynek megfelelően a tervezés megpályáztatása, versenyeztetés lefolytatása (beszerzési szabályzat alapján). A polgármester által aláírandó tervezési szerződéseket véleményezteti és előkészíti, szükség esetén a Jogi illetve a Közgazdasági Irodával együttműködve. Kapcsolatot tart a tervezőkkel, valamint az elkészült terveket átveszi, számlákat leigazolja. A számlák kiegyenlítésének előkészítését a Közgazdasági Irodával közösen végzi el. Beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok: A polgármester által aláírandó tervezési vállalkozó szerződéseket véleményezi és előkészíti, szükség esetén a Jogi illetve Közgazdasági Irodával együttműködve. Minden esetben tartja a kapcsolatot a kivitelezőkkel úgy, hogy a Polgármesteri Hivatal álláspontját képviseli. Beruházások ellenőrzésével kapcsolatos feladatok: A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda ellenőrzi a kivitelezést, valamint elkészíti az ezzel kapcsolatos ellenőri szerződéseket. Az elkészült ellenőrzések dokumentumait átveszi, a számlát leigazolja. A számlák kiegyenlítésének, előkészítését a Közgazdasági Irodával közösen látja el. Beruházások elszámolásával és finanszírozásával kapcsolatos feladatok: Az Iroda közreműködik az éves költségvetés, beszámoló készítésében, nyilvántartást vezet az előirányzatok felhasználásáról, az előirányzatokat figyelemmel kíséri, javaslatot tesz a költségvetés módosítására. A kollaudált számlák utalványait elkészíti, továbbítja kiegyenlítés céljából a Közgazdasági Iroda részére. A befejezett létesítményeket pénzügyileg rendezi, az üzembe helyezési jegyzőkönyvet elkészíti. A szúrópróbaszerűen elvégzett vizsgálat alkalmával tizenegy szerződés került részletes átvilágításra.

14 I/B kötet 14. oldal A szerződések, beruházások, projektek kezdő momentumaként a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetője minden esetben kijelölt egy felelős személyt, aki a feladatot a kezdetektől a beruházás végéig elkészítette, valamint nyomon követte. A vállalkozói szerződéseket áttekintve a projektfelelősök minden esetben egyeztetést folytattak le közbeszerzési ügyekben a Jogi Iroda közbeszerzési referensével. A dokumentációk minden esetben nyomon követhetőek voltak az adott ügy intézőjénél. A közbeszerzések nyilvántartása a közbeszerzési referensnél évre pontosan, külön-külön beruházónként lebontva megtalálhatóak, hiánytalanok. A vállalkozói szerződések maradéktalanul dokumentálva voltak a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodán. A szerződések mellé minden esetben csatolva voltak a számlamásolatok, melyeket a vállalkozó nyújtott be, illetve a teljesítés-igazolások, melyeken a megfelelő műszaki tartalom is le volt igazolva. Amennyiben időközben szerződésmódosításra került sor egy-egy beruházás esetében, vagy felmerült a pótmunka igénye egy projekt kivitelezése során, ebben az esetben minden alkalommal újabb közbeszerzést írt ki rá a Jogi iroda, valamint szerződés módosítás is keletkezett ezekben az esetekben, amelyeket a Közbeszerzési törvény szerint pontos meghatározottsággal és szabályozottsággal hajtottak végre. A közbeszerzések nyertes értékeit meghaladó kifizetések belső rendjének vizsgálata során megállapítottuk, hogy a szabályozottság Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában megfelelő, a vizsgált szerződések tekintetében fizetési túllépés nem következett be, valamint a Belső Ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. Ezért az ellenőrzést követően nem kellett élnünk a javaslattétel lehetőségével. 11. A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola működése gazdaságosságának céljellegű vizsgálata, Az elmúlt időszak meghatározó jelentőségű változásokat hozott a szakképzés területén és a szakképzést befolyásoló környzetben. Jelentősen változott a szakképzést szabályozó jogszabályi és finanszirozási környezet. A megváltozott gazdasági, társadalmi, munkaerő-piaci hatások is új igényeket állitottak a szakképzéssel szemben. Ez indokolta a város szakképzési feladatellátásának, az érintett intézmények fenntartásának áttekintését és szakmai, valamint gazdsági szempontból egyaránt a megfelelő hatékonyságú működési feltételek kialakitását. Az Önkormányzat testülete a fentiekre tekintettel döntött a HISZK létrehozásáról. Az alapító okirat szerint az összetett iskola működésének kezdete július l. Ezért I. félévétől év végéig az összehasonlítás módszerével mutattuk be a kiadási pénzforgalom alakulását. A év végi adatok számításon alapultak, mivel a Jelentés elkészítéséig az év végi záró pénzforgalmi adatok könyvelés technikai okoból még nem lehettek ismertek.

15 I/B kötet 15. oldal A számszaki adatok a teljesített összes kiadás esetében, a személyi juttatás és a dologi kiadás vonatkozásában is kétségtelenül költséghatékonyabb gazdálkodásra utalnak I. félévi és II. félévi adatainak összehasonlításakor megállapítható, hogy a teljesített összes kiadás esetében e Ft-tal, személyi juttatások vonatkozásában e Fttal, míg dologi és egyéb folyó kiadások esetében e Ft-tal csökkent a pénzforgalmi teljesítés. Mindhárom kiadási területen tehát jelentős költségcsökkentés mutatkozik az átszervezés előtti és az azt követő időszak között. A csökkenő tendencia várhatóan és év végi adatok összevetésekor is érvényesül majd. Az eltelt majdnem másfél év egy új intézmény életében igen rövid idő. Ebben az időszakban a gazdálkodás feltételeit többféle tényező is befolyásolta. Éreztette hatását a gazdasági válság, ennek következtében az önkormányzat szűkülő anyagi lehetőségei. Az intézmény működésének gazdaságosságára hatott a kötelezettségvállalások csökkentése, de befolyásolta természetszerűleg az összevonás ténye is. A gazdálkodás során meg kellett küzdeni a közüzemi díjak árváltozásából, az áfa kulcs változásból eredő többletkiadásokkal is. Tekintettel arra, hogy az intézmény gazdaságos működéséről információt adni, a szerkezetátalakításból eredő megtakarítás összegét a jelenleginél nagyobb biztonsággal meghatározni csak több tanév pontos és részletes adatainak ismeretében lehet, javasoljuk egy összehasonlító gazdasági elemzésnek a FEUVE keretében történő elvégzését a HISZK-en belül, a jelen tanévet követően. II./ A Belső Ellenőrzés munkatársai a év IV. negyedévében elvégzett fent felsorolt vizsgálataik mellett folytatták az integrált intézményi keretek közötti szociális szolgáltatások, a nappali és a bentlakásos intézeti ellátások személyi térítési díj megállapításának ideiglenesen szüneteltetett szabályszerűségi ellenőrzését, továbbá megkezdték az éves munkatervi feladatok közül az EKRI nyilvántartás szerinti kórházi étkezési napok és a tényleges fekvőbeteg létszám összehasonlító elemzését, valamint a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységeinek az Ügyrendben meghatározott feladat elvégzése ellenőrzésének előkészítését a évre szóló egységes vizsgálati programok meghatározásával. A folyamatban lévő vizsgálatok eredményeit a év I. negyedévi beszámolónk során fogjuk a Tisztelt Képviselőtestület elé terjeszteni. Figyelemfelhívásként megismételjük, hogy konzultálási célból a IV. negyedévben készült ellenőrzési jegyzőkönyvek az arra jogosultak számára a Belső Ellenőrzésnél továbbra is bármikor megtekinthetők. A Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnöke részére az ellenőrzési jegyzőkönyveket továbbra is az eddigi gyakorlatnak megfelelően folyamatosan juttatjuk el. Hódmezővásárhely, január 28. dr. Pálfy Tamás belső ellenőri koordinátor

16 I/B kötet 16. oldal Száma:./2010.(01.28.) Kgy. sz. határozat Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzésének év IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámoló HATÁROZAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzésének év IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Hódmezővásárhely, január 28. Dr. Lázár János sk. polgármester országgyűlési képviselő Dr. Korsós Ágnes sk. jegyző A határozatot kapják: 1. Dr. Lázár János polgármester - Helyben 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző H. 3. Jogi-Közbeszerzési Iroda Önkormányzati Csoport H. 4. Belső Ellenőrzés H. 5. Irattár

17 I/B kötet 17. oldal Iktatószám: /2010. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 41/1999. (12.13.) Kgy. rendelet módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Miklós Endre a CSOMIFÜST Csongrád Megyei Füstfaragó Takarító és Tisztító Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

18 I/B kötet 18. oldal Száma: /2010. Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 41/1999.(12.13.) Kgy. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/1999. (12.13.) rendelet 1. (3) bekezdésében foglaltak értelmében, városunkban a kéményseprő-ipari helyi közszolgáltatást a CSOMIFÜST Csongrád Megyei Füstfaragó Takarító és Tisztító Kft. végezte. A szerződés december 31. napján lejárt. Emiatt közbeszerzési eljárás került kiírásra kéményseprő ipari közszolgáltatás tárgyában egy év időtartamra. Az eljárás nyertese a CSOMIFÜST Kft. lett, így december 30. napján a nyertes ajánlattevővel került megkötésre a szerződés december 31. napjáig tartó hatállyal. A szolgáltató a tevékenységet a díjtételek változatlanul hagyása mellett vállalta. Azonban a rendelet módosítása mégis szükségessé vált, ugyanis a 2010-es évben aktuálissá válik a kémények négyévente esedékes műszaki felülvizsgálata. A felülvizsgálat díja nettó 150,- Ft kéményenként, mely átvezetésre kerülne a rendeletben. Továbbá a 3. és a 4. díjtételnél a korábbi Ft/db alapú díjszabással szemben Ft/fm alapon kerülne meghatározásra a díj, így a kémény tulajdonosa a kémény tényleges hossza alapján fizetné a díjat. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelettervezetet vitassa meg és hozza meg döntését. Hódmezővásárhely, január 28. Dr. Lázár János Polgármester

19 I/B kötet 19. oldal RENDELET TERVEZET /2010. (01.28.) Kgy. rendelet A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 41/1999. (12.13.) Kgy. sz. rendelet módosításáról A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 41/1999. (12.13.) Kgy.. rendeletét (továbbiakban: R.) a Közgyűlés a következők szerint módosítja: 1. A R. 7. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A kötelező közszolgáltatás díjtételei: Megnevezés 1. Egyedi kémény gáz üzemű tüzelő berendezéssel, ellenőrzés, tisztítás: 2. Egyedi kémény vegyes, olaj - tüzelő berendezéssel ellenőrzés, tisztítás: 3. Központi kémény gáz üzemű tüzelő berendezéssel 4. Központi kémény vegyes, olaj - tüzelő berendezéssel 5. Gyűjtő kémény gáz üzemű tüzelő berendezéssel: Nettó 903Ft/db/év 1151Ft/db/év 182Ft/fm/év 423Ft/fm/év 480 Ft/szint/év + a mindenkori érvényes ÁFA összege + a mindenkori érvényes ÁFA összege + a mindenkori érvényes ÁFA összege + a mindenkori érvényes ÁFA összege + a mindenkori érvényes ÁFA összege 6. Gyűjtő kémény vegyes, olaj tüzelő berendezéssel: 7. LAS Gyűjtő kémény műszeres tömörség vizsgálata: 8. Túlnyomásos rendszerű füstgázberendezés műszeres tömörség vizsgálata: 844 Ft/szint/év 2337 Ft/db/év 2337 Ft/db/év 9. Tartalék kémény: 301 Ft/db/év 10. Nem folyamatos tartózkodás céljára használt épületek kéményei, (üdülők) lakosság részére, és közületnek csak igény szerint évben ingyenes + a mindenkori érvényes ÁFA összege + a mindenkori érvényes ÁFA összege + a mindenkori érvényes ÁFA összege + a mindenkori érvényes ÁFA összege

20 I/B kötet 20. oldal 11. Újonnan épített, javított, újra használatba vett felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények műszaki felülvizsgálata: 12. Gázfogyasztó készülékek bekötésével kapcsolatos szakvélemény, a kémény terhelhetőségének megállapításával: 13. Négyévente esedékes műszaki felülvizsgálat (füst nyomáspróba): 14. Kémények eltakarás előtti vizsgálata szakvéleményezéssel: 15. Építéssel kapcsolatos szakvélemény, tervfelülvizsgálat: 4826 Ft/db/év 4826 Ft/db/év 150Ft/db 1146 Ft/db/év 963 Ft/db + a mindenkori érvényes ÁFA összege + a mindenkori érvényes ÁFA összege + a mindenkori érvényes ÁFA összege + a mindenkori érvényes ÁFA összege + a mindenkori érvényes ÁFA összege Az árak a 10-es pont kivételével a lakosságnak és közületnek egységesek, és egyszeri kiszállási díjat tartalmaznak. 2. Jelen rendelet február 01. napján lép hatályba. Hódmezővásárhely, január 28. Dr. Lázár János polgármester Dr. Korsós Ágnes jegyző

41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Ssz A kémény típusa Lakossági Közületi Lakossági Közületi. 430,- Ft/db/szint

Ssz A kémény típusa Lakossági Közületi Lakossági Közületi. 430,- Ft/db/szint Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 100-2/2010. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tárgy: Kéményseprő-ipari

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni.

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 18/1999./XII.10./. Ktr. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Székkutas Község Képviselőtestülete az egyes helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

... napirendi pont 01/792-2/2011. Megtárgyalja: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság Ügyrendi Bizottság

... napirendi pont 01/792-2/2011. Megtárgyalja: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság Ügyrendi Bizottság ... napirendi pont 01/792-2/2011. Megtárgyalja: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság Ügyrendi Bizottság A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j e s z t é s e a kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat 41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat A dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) feladatellátásának átadás-átvétele 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 055/25/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖN KORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLT SÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2016.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 31. napirendi pont Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Esztári Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2016 BEVEZETÉS Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/996 (XII.0.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről 1. számú melléklet /2007. sz. önk. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Ikt.szám: 5190-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/161-7/2007. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben