Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZDT6454

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZDT6454 http://hu.yourpdfguides.com/dref/663969"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szerviz szakembere javíthatja, és csak eredeti pótalkatrészek használhatók. Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A szakszertlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly mködési problémákat okozhat. Forduljon a helyi szervizközponthoz. Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához. Általános biztonság A mosogatógépbe való mosogatószerek kémiai égést idézhetnek el a szemben, a szájban és a torokban. Életveszélyes lehet! Tartsa be a mosogatószer gyártójának biztonsági utasításait. A mosogatógépben lév víz nem iható. Elfordulhat, hogy mosogatószer maradt a készülékben. A mosogatógép ajtaját mindig tartsa csukva, ha éppen nem pakolja be vagy ki. Így elkerülhet, hogy bárki átessen rajta, és megsérüljön. Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra. Helyes használat Ez a mosogatógép kizárólag mosogatógépben mosogatható háztartási edények mosogatására szolgál. Ne tegyen semmilyen oldószert a mosogatógépbe. Ez robbanást okozhat. A késeket és más, hegyes eszközöket az eveszközkosárban a hegyükkel lefelé vagy a fels kosárban vízszintesen helyezze el. Csak mosogatógépekhez való termékeket (mosogatószer, só és öblítszer) használjon. Az ajtót ne nyissa ki a készülék mködése közben, mivel forró gz távozhat. Ne vegyen ki egyetlen edényt sem a mosogatógépbl a mosogatási program vége eltt. Használat után a készüléket válassza le a tápellátásról, és zárja el a vízellátást. Gyermekbiztonság A készüléket felnttek általi üzemeltetésre tervezték. Ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják a mosogatógépet. Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektl távol. Fulladásveszélyesek. A mosogatószereket zárja el a gyermekek ell és tartsa biztonságos helyen. 3 A gyermekeket tartsa távol a mosogatógéptl, ha az ajtaja nyitva van. Üzembe helyezés Ellenrizze a mosogatógépet, hogy a szállítás alatt nem szenvedett-e valamilyen sérülést. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket. Ha a mosogatógép megsérült, forduljon a szállítóhoz. Használat eltt minden csomagolóanyagot el kell távolítani. A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési és vízvezetékszerelési munkát megfelel szakképesítéssel rendelkez személynek kell elvégeznie. Biztonsági okokból veszélyes megváltoztatni a mszaki jellemzket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történ módosítását. Soha ne használja a mosogatógépet, ha az elektromos tápvezeték vagy a vízellátást biztosító cs sérült; vagy ha a kezelpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a készülék belseje szabadon hozzáférhet. A veszélyek elkerülése érdekében forduljon a helyi szervizhez. A mosogatógép egyetlen oldala sem fúrható ki a hidraulikus és elektromos alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében. VIGYÁZAT Az elektromos és a vízvezetékre való csatlakoztatást illeten kövesse a megfelel fejezetek útmutatását. Kezelpanel Be/Ki gomb Programválasztó gombok Késleltetett indítás gomb Jelzfények Funkciógombok 4 Funkciógombok A mosogatóprogram kiválasztása mellett a következ funkciók is beállíthatók ezeknek a gomboknak a segítségével: a vízlágyító beállítása, a hangjelzések kikapcsolása/bekapcsolása. FONTOS Beállítási üzemmód Soha ne feledje, hogy amikor ilyen mveleteket hajt végre: a vízlágyító beállítása, a hangjelzések kikapcsolása/bekapcsolása, a készüléknek beállítási módban KELL lennie: Nyomja meg a Be/Ki gombot, minden programjelzfény világít = a készülék beállítási módban van. Nyomja meg a Be/Ki gombot, CSAK egy programválasztó gomb világít = az utoljára végrehajtott vagy kiválasztott program még be van állítva. Ebben az esetben a beállítási módba való visszatéréshez törölnie kell a programot. Beállított program vagy folyamatban lév program törlése; nyomja meg egyszerre a B és a C funkciógombot, amíg MINDEN programgomb jelzfénye nem világít. A program törlése megtörtént, és a készülék beállítási módban van. Jelzfények Só Kigyullad, amikor a speciális só kifogyott. Soha nem világít, amíg a készülék mosogatóprogramot hajt végre.

3 Kigyullad, amikor az öblítszer kifogyott. Soha nem világít, amíg a készülék mosogatóprogramot hajt végre. Kigyullad, amikor a mosogatóprogram lejárt. Emellett további vizuális jelzési funkciókkal is rendelkezik: a vízlágyító beállítása, a hangjelzések kikapcsolása/bekapcsolása, a készülék meghibásodása miatti riasztás indítása. Öblítszer Program vége 5 Hangjelzések Hangjelzések kerültek bevezetésre, hogy segítsenek jelezni, milyen mveletet hajt végre a mosogatógép: a vízlágyító beállítása, a program vége, meghibásodása miatti riasztás indítása. FONTOS Gyári beállítás: a hangjelzések be vannak kapcsolva. A hangjelzések kikapcsolása/bekapcsolása 1. Nyomja meg a Be/Ki gombot. A mosogatógépnek beállítási módban kell lennie. 2. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a B és a C funkciógombot, amíg a A, B és C funkciógomb jelzfénye villogni nem kezd. 3. Nyomja meg a C funkciógombot, a A és B funkciógombok jelzfénye kialszik, miközben a C funkciógomb jelzfénye tovább villog. Ezzel egyidben a program vége jelzfény világít, jelezve, hogy a hangjelzések be vannak kapcsolva. 4. A hangjelzések kikapcsolásához nyomja meg a C funkciógombot ismét a program vége jelzfény kialszik, jelezve, hogy a hangjelzések ki vannak kapcsolva. 5. A mvelet tárolásához a Be/Ki gombot megnyomva kapcsolja ki a mosogatógépet. Ha ismét be kívánja kapcsolni a hangjelzéseket, csak kövesse a fenti mveletsort addig, amíg a program vége jelzfény nem világíoacute;l a ponttól fog folytatódni, ahol megszakadt. 5. Ha a késleltetett indítási id letelt, a program automatikusan elindul. A késleltetett indítás törlése Folyamatban lév késleltetett indítás törléséhez le kell nulláznia a mosogatógépet. Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a B és a C funkciógombot, amíg minden programgomb jelzfénye nem világít. A késleltetett indítás törlése maga után vonja a beállított mosogatóprogram törlését is. Ebben az esetben újra be kell állítania a mosogatóprogramot. A Be/Ki gomb megnyomásával kapcsolja ki a mosogatógépet. FONTOS A mosogatóprogram befejeztével javasolt a mosogatógépet leválasztani a hálózatról és a vízcsapot elzárni. Mosogatóprogramok Program Intenzív 70 Szennyezettség mértéke Ersen szennyezett Eszközök típusa Edények, eveszközök, lábasok és fazekak Program leírása Elmosogatás Mosogatás 2 közbens öblítés Befejez öblítés Szárítás Elmosogatás Mosogatás 1 közbens öblítés Befejez öblítés Szárítás Normál 65 Normál szennyezettség Edények, eveszközök, lábasok és fazekak Enyhén szennyezett 65 A 30' 1) Edények és eveszközök Mosogatás Befejez öblítés Edények és eveszközök Elmosogatás Mosogatás 1 közbens öblítés Befejez öblítés Szárítás 1 hideg öblítés (hogy az ételmaradványok ne tapadjanak össze). Ehhez a programhoz nincs szükség mosogatószerre. BIO50 2) Normál szennyezettség Öblítés és tartás Bármely. Részleges töltet (késbb ki lesz egészítve a nap során). 1) Ideális részlegesen megtöltött mosogatógép esetén. Ez egy tökéletes napi program, amely úgy készült, hogy megfeleljen egy 4 személyes család igényeinek, amely csak a reggeli és a vacsora edényeit és eveszközeit kívánja betölteni. 2) Tesztprogram a bevizsgáló intézetek számára. 8 Els használat A mosogatógép els alkalommal történ használata eltt: Gyzdjön meg róla, hogy az elektromos és víz csatlakozások megfelelnek az üzembe helyezési útmutatásoknak Távolítson el minden csomagolóanyagot a készülék belsejébl A vízlágyító beállítása Töltsön 1 liter vizet a sótartályba, majd töltse fel regeneráló sóval Töltse fel az öblítszer-adagolót Ellenrizze, hogy ezek a mosogatószerek alkalmasak-e az Önnél mért vízkeménységhez. Kövesse a gyártó utasításait. Állítsa a vízkeménységet az 1-es szintre. FONTOS Ha a száradási eredmények nem kielégítek, a következket javasoljuk: 1. Az öblítszer-adagolót töltse fel öblítszerrel. 2. Állítsa az öblítszer adagolását 2. pozícióba. Ha úgy dönt, hogy a jövben nem integrált mosogatószert használ, a következket tanácsoljuk: Töltse fel újra a só- és öblítszertartályt. Állítsa a vízkeménység beállítását a legmagasabb szintre, és állítson be egy normál mosogatóprogramot edény betöltése nélkül. Állítsa be a vízkeménységet a körzetében meglév vízkeménységnek megfelelen.

4 Az öblítszer adagolásának beállítása Az öblítszert és mosogatószert együttesen tartalmazó tabletták használata esetén: nem szükséges betölteni öblítszert A vízlágyító beállítása Speciális (regeneráló) só betöltése Az öblítszert, mosogatószert, regeneráló sót és más adalékanyagokat együttesen tartalmazó tabletták használata esetén: nem szükséges betölteni speciális sót vagy öblítszert 9 A vízlágyító beállítása A mosogatógépben egy vízlágyító is található, ami a vezetékes vízben található ásványi anyagok és sók eltávolítására szolgál, amelyek a készüléket rongálnák, vagy mködését hátrányosan befolyásolnák. Minél többet tartalmaz a víz ezekbl az ásványi anyagokból és sókból, annál keményebb. A vízkeménységet különböz mértékegységekkel, német keménységi fokkal ( dh), francia keménységi fokkal ( TH) és mmol/l-ben (millimol per liter - a vízkeménység nemzetközi mértékegysége) mérik. A vízlágyítót a lakóhelyén jellemz vízkeménységhez kell beállítani. A víz keménységét illeten a helyi vízmvektl kaphat tájékoztatást. A vízlágyítót mindkétféleképpen be kell állítani: manuálisan és elektronikusan. Vízkeménység dh <4 TH <7 mmol/l 9,1-12,5 7,6-8,9 6,51-7,5 5,1-6,4 4,0-5,0 3,3-3,9 2,61-3,2 1,9-2,5 0,71-1,8 < 0,7 A vízkeménység beállításának módosítása manuálisan elektronikusan 10-es szint 9-es szint 8-as szint 7-es szint 6-os szint 5-ös szint 4-es szint 3-as szint 2-es szint 1-es szint Só használata igen igen igen igen igen igen igen igen igen nem 10 A vízlágyító beállítása manuálisan (lásd a táblázatot) A vízlágyító gyárilag a 2-es pozícióba van beállítva. Állítsa a kapcsolót 1-es vagy 2-es állásba A vízlágyító beállítása elektronikusan (lásd a táblázatot) A mosogatógép gyárilag az 5-ös szintre van beállítva. 1. Nyomja meg a Be/Ki gombot. A mosogatógépnek beállítási módban kell lennie. 2. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a B és a C funkciógombot, amíg a A, B és C funkciógomb jelzfénye villogni nem kezd. 3. Nyomja meg a A funkciógombot, a B és C gomb jelzfénye kialszik, miközben a A funkciógomb jelzfénye tovább villog, és ezzel egyidben a program vége jelzfény villogni kezd, és egy sorozat szaggatott hangjelzés hallható. Az aktuális szintet a program vége jelzfény felvillanásainak száma egy sorozat szaggatott hangjelzés mellett és néhány másodperces szünet jelzi. Példák: 5 villanás / 5 szaggatott hangjelzés, szünet, 5 villanás / 5 szaggatott hangjelzés, szünet stb. = 5-ös szint 6 villanás / 6 szaggatott hangjelzés, szünet, 6 villanás / 6 szaggatott hangjelzés, szünet stb. = 6-os szint A szint módosításához nyomja meg a A funkciógombot. A gomb minden egyes megnyomásával a szint változik (az új szint kiválasztásához lásd a táblázatot). Példák: Ha az aktuális szint az 5-ös, a A funkciógomb egyszeri megnyomásával a 6-os szintet választja ki. Ha az aktuális szint a 10-es, a A gomb egyszeri megnyomásával az 1-es szint kerül kiválasztásra. 5. A mvelet tárolásához a Be/Ki gombot megnyomva kapcsolja ki a mosogatógépet. A mosogatógép feltöltése regeneráló sóval FIGYELEM Csak mosogatógépekhez gyártott speciális sót használjon. Csavarja le a kupakot. Csak a só legels alkalommal való betöltése eltt töltse fel a sótartályt vízzel. FONTOS A készülékhez adott tölcsér segítségével töltse be a sót a tartályba, amíg sóval meg nem telik. Azonnal indítson el egy teljes programot. FONTOS A víz kicsordul a tartályból, ahogy sót tölt bele. Távolítsa el a kiszóródott sót. Az óramutatók járásával megegyez irányba csavarja vissza szorosan a kupakot ütközésig (amíg egy kattanást nem hall). 12 FONTOS Töltse fel a speciális sót, amikor a kezelpanelen lév jelzfény világít. Az öblítszer betöltése Nyissa fel a fedelet. Töltsön be öblítszert. A Törölje le a kicsordult öbfeltöltés maximális szintjét lítszert. Csukja be a fedelet és nyomja addig, ez jelzi: "max" amíg a helyére nem kattan. FONTOS FIGYELEM Az öblítszer-adagolóba soha ne töltsön semmilyen Töltse fel az öblítszert, amikor a kezelpanelen lév más anyagot (pl. mosogatógép-tisztítószert, folyékony jelzfény világít.

5 mosószert). Ez megrongálhatja a készüléket. Az öblítszer-adagolás beállítása Növelje az adagolást, ha az edényeken a mosogatás után vízcsepp- vagy vízkfoltok láthatók. Csökkentse az adagolást, ha az edényeken fehér csíkok, illetve az üvegedényeken vagy a kések élén kékes filmréteg jelenik meg. 13 Nyissa fel a fedelet. Állítsa be az adagolási szintet. (Az adagolt mennyiség gyárilag 4. pozícióba van beállítva.) Csukja be a fedelet és nyomja addig, amíg a helyére nem kattan. Eveszközök és edények bepakolása Szivacsok, törlkendk és bármilyen olyan egyéb tárgy, ami vizet képes magába szívni, nem moshatók a mosogatógépben. Az edények bepakolása eltt a következket kell elvégeznie: Minden ételmaradékot és hulladékot távolítson el. Lazítsa fel a lábasokban leégett ételmaradékokat Az edények és az eveszközök bepakolásakor, kérjük, vegye figyelembe a következket: Az edények és az eveszközök nem akadályozhatják a mosogatókarok forgását. Az olyan üreges tárgyakat, mint csészék, poharak, lábasok stb. a nyílásukkal lefelé tegye be a mosogatógépbe, hogy a víz ne gylhessen össze a tartályban vagy valamilyen mélyedésben. Az edényeket és eveszközöket nem szabad egymásba tenni vagy egymásra fektetni. A poharak sérülésének elkerülése érdekében azok nem érhetnek egymáshoz. A kisebb tárgyakat az eveszközkosárba tegye bele. Nem hálló manyag tárgyak. Ón- vagy réztárgyak. Ólomkristály. Fatányérok. szrk nem megfelel visszahelyezése és rögzítése lerontja a mosogatás hatásfokát. A A, B és C szrt alaposan mossa át folyó víz alatt. Forgassa el a nyelet az Vegye ki a A szrt a moóramutató járásával elsogatógép alsó részébl. lentétes irányba 1/4 fordulattal, és vegye ki a B és C szrket. 18 Tegye vissza a A szrt a mosogatógép alsó részébe, és gyzdjön meg róla, hogy pontosan illeszkedik a két vezetsín D alá. Helyezze vissza a szrket, és a nyélnek az óramutatók járásával megegyez irányba ütközésig történ elforgatásával rögzítse. A mosogatókarok tisztítása SOHA ne próbálja meg eltávolítani a mosogatókarokat. Ha a mosogatókarok furatai eltömdnének, a szennyezdést fogpiszkálóval távolítsa el. A készülék üzemen kívül helyezése Ha hosszabb ideig nem használja a mosogatógépet: 1. Húzza ki az elektromos csatlakozódugót a konnektorból, és zárja el a vízcsapot. 2. Résnyire hagyja nyitva a készülék ajtaját, hogy megelzze a kellemetlen szagok képzdését. 3. Tisztítsa ki a készülék belsejét. Küls tisztítás A mosogatógép és a kezelpanel küls felületét nedves puha ruhával törölje át. Szükség esetén csak semleges mosogatószereket használjon. Soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószert (acetont, triklóretilént stb.). Fagyveszély A készüléket ne tárolja olyan helyen, ahol a hmérséklet 0 C alá csökkenhet. Ha ez elkerülhetetlen, ürítse ki a készüléket, csukja be a készülék ajtaját, csatlakoztassa le a befolyócsövet és ürítse ki. Bels tisztítás Az ajtó tömítéseit, a mosogatószer- és az öblítszer-adagolót nedves ruhával rendszeresen meg kell tisztítani. Azt javasoljuk, hogy 3 havonta futtasson le egy ersen szennyezett edényekhez alkalmas mosogatóprogramot mosogatószer betöltésével, de edények nélkül. A készülék mozgatása Ha a mosogatógépet mozgatni kell (költözés stb.): Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. 2. Zárja el a vízcsapot. 3. Szerelje le a befolyó- és a kifolyócsövet. 4. A csövekkel együtt húzza ki a készüléket a helyérl. A készüléket a szállítás alatt nem szabad túlságosan megdönteni. Környezetvédelmi tudnivalók A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhet háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelel begyjt helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezésérl, segít megelzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedveztlen következményeket, amelyeket ellenkez esetben a termék nem megfelel hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végz szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

6 jelölések szerepelnek, pl. >PE<, >PS< stb. A csomagolóanyagokat kérjük a közösségi szelektív hulladékgyjtés megfelel tartályába bedobni. FIGYELEM Amikor nem használja tovább a készüléket: Húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba. Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ez megakadályozza, hogy a gyermekek bezárják magukat a készülékbe, veszélyeztetve saját életüket. Csomagolóanyag A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A manyag alkatrészeken Ha valami nem mködik A mosogatógép nem indul el, vagy mködés közben leáll. Bizonyos problémák csupán a karbantartás vagy ápolás elmaradásából erednek, és az 20 alábbi táblázatban ismertetett útmutatások segítségével a szerviz kihívása nélkül is megoldhatók. Kapcsolja ki a mosogatógépet, és végezze el az alább javasolt hibaelhárítási lépéseket. Hibakód és hiba 1 szaggatott hangjelzés a folyamatban lév program jelzfénye folyamatosan villog 1-szer felvillan a "program vége" jelzfény A mosogatógép nem tölt be vizet. Lehetséges ok és megoldás A vízcsap eltömdött vagy elvízkövesedett. Tisztítsa ki a vízcsapot. A vízcsap el van zárva. Nyissa ki a vízcsapot. A bemen vízszelep menetes tömlillesztésénél lév szr (ha van) eltömdött. Tisztítsa meg a menetes tömlillesztésnél lév szrt. A befolyócs elfektetése nem megfelel, össze van nyomódva, vagy meg van törve. Ellenrizze a befolyócs csatlakozását. A szifon eltömdött. Tisztítsa ki a szifont. A kifolyócs elfektetése nem megfelel, össze van nyomódva, vagy meg van törve. Ellenrizze a kifolyócs csatlakozását. Zárja el a vízcsapot, és forduljon a helyi szervizközponthoz. 2 szaggatott hangjelzés a folyamatban lév program jelzfénye folyamatosan villog 2-szer felvillan a "program vége" jelzfény A mosogatógép nem üríti ki a vizet. 3 szaggatott hangjelzés a folyamatban lév program jelzfénye folyamatosan villog 3-szor felvillan a "program vége" jelzfény Az elárasztásvédelem aktiválódott A program nem indul el. A mosogatógép ajtaja nincs megfelelen csukva. Zárja be az ajtót. A csatlakozódugó nincs bedugva. Dugja be a csatlakozódugót. A biztosíték kiégett az otthoni biztosítéktáblán. Cserélje ki a biztosítékot. Miután ezeket az ellenrzéseket végrehajtotta, kapcsolja be a mosogatógépet. A program attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakadt. Ha a mködési zavar vagy a hibakód ismét jelentkezik, forduljon a szervizközponthoz. A fenti táblázatban nem ismertetett hibakódok megjelenése esetén, kérjük, forduljon a szervizközponthoz. 21 A mosogatás eredménye nem kielégít Az edények nem tiszták Nem megfelel mosogatóprogramot választott ki. Az edényeket úgy rendezte el, hogy a víz nem képes elérni minden felületet. A kosarat nem szabad túlpakolni. A mosogatókarok nem forognak szabadon az edények helytelen elrendezése miatt. A mosogatógép alsó részében lév szrk piszkosak, vagy nincsenek a helyükön. Túl kevés mosogatószert töltött be, vagy egyáltalán nem töltött be mosogatószert. Ha az edényeken vízklerakódások láthatók; a sótartály üres, vagy a vízlágyítót nem a megfelel szintre állította be. A kifolyócs csatlakoztatása nem megfelel. A sótartály kupakja nincs megfelelen visszazárva. Nem használt öblítszert. Az öblítszer-adagoló üres. Csökkentse az adagolt öblítszer mennyiségét. Az edények nedvesek és homályosak A poharakon és az edényeken csíkok, tejfehér foltok vagy kékes bevonat látható Vízcseppek száradtak rá a poharakra és az edényekre Növelje az adagolt öblítszer mennyiségét. Lehet, hogy a mosogatószer az oka. Forduljon a mosogatószer gyártójának ügyfélszolgálatához. Ha a probléma ezen ellenrzések után is fennáll, forduljon a lakhelye szerinti szervizközponthoz. Forduljon a helyi szervizközponthoz, megadva a mosogatógép modelljét (Mod. ), termékszámod. :..... PNC:..... S.N. :..... mát (PNC) és sorozatszámát (S.N.). Ezek az információk a mosogatógép ajtajának oldalán lév adattáblán találhatók. Annak érdekében, hogy ezek a számok mindig kéznél legyenek, azt javasoljuk, hogy írja fel ket: 22 Fogyasztási értékek A fogyasztási értékek útmutatásként szolgálnak, és a víznyomástól és vízhmérséklettl, a hálózati feszültségingadozásoktól, valamint az edények mennyiségétl.

7 Fogyasztási értékek Program Intenzív 70 Normál A30' BIO 50 (Tesztprogram a bevizsgáló intézetek számára) Öblítés és tartás Program idtartama (percben) Energiafogyasztás (kwh-ban) 1,6-1,8 1,5-1,7 0,9 1, Víz (liter) 12 0,1 4 Mszaki adatok Gyártó védjegye Forgalmazó ZANUSSI Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek, 1142 Budapest, Erzsébet kir. -né út 87. ZDT 6454 Típusazonosító Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A A - hatékonyabb: G - kevésbé hatékony) A szabvány ciklus gyártó általi megnevezése, amelyre BIO 50 a címkén és az adatlapon található információ vonatkozik Energiafelhasználás a szabvány ciklust alapul véve (a 1.05 tényleges energiafelhasználás függ a készülék használatának a módjától) (kwh) Tisztítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A - magasabb: G - alacsonyabb) Szárítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A - magasabb: G - alacsonyabb) A B 23 A mosogatógép befogadó képessége szabványos te- 12 személyes ríték esetén Vízfelhasználás a szabvány ciklus alapján (liter) Szabvány ciklus programideje (perc) Átlagos becsült évi energia- és vízfelhasználás 220 ciklusra kifejezve (kwh / liter) Szabvány ciklus alatti zajszint Db(A) Méretek Szélesség (cm) Magasság munkafelülettel (cm) Max. mélység (cm) Összteljesítmény (W) Hálózati víznyomás Minimum (bar) - Maximum (bar) / ,6 851,8-87,8 55, ,5 8 Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára A bevizsgálást az EN szabvány szerint telepakolt készülékkel és a tesztprogram segítségével kell elvégezni (lásd a "Fogyasztási értékek"). Az EN szabvány szerinti bevizsgálást feltöltött sótartállyal és öblítszer-adagolóval, valamint a tesztprogram segítségével kell elvégezni (lásd "Fogyasztási értékek"). Teljes töltet: 12 személyes teríték Szükséges mosogatószer-mennyiség Öblítszer-adagoló beállítása 5 g + 25 g (B típus) 4-es pozíció (III. típus) Fels kosár Eveszközkosár Alsó kosár 24 pohártartó rácsok: állásba. A Üzembe helyezés VIGYÁZAT A készülék elektromos és/vagy vízvezetékre való csatlakoztatásához szükséges munkákat kizárólag megfelel képesítéssel rendelkez villanyszerel és/vagy vízvezeték-szerel végezheti el. csatlakoztatása eltt néhány percig folyassa ki a vizet. Befolyócs biztonsági szeleppel Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"-os küls csavarmenetes vízcsaphoz. A duplafalú befolyócs csatlakoztatása után a biztonsági szelep is csatlakozik a vízcsaphoz. Ha a befolyócs szivárog, a biztonsági szelep elzárja a vízellátást. Vízhálózatra csatlakoztatás VIGYÁZAT A mosogatógép nem csatlakoztatható nyitott vízkészülékekhez vagy átfolyós rendszer vízmelegítkhöz. Ez a mosogatógép akár meleg (max. 60 ), akár hideg vízzel is üzemeltethet. Mindazonáltal a hideg vízzel való üzemeltetést javasoljuk. VIGYÁZAT A vízhálózatra történ csatlakoztatáshoz csak új cskészletet használjon; a régi cskészlet nem használható fel újra. FIGYELEM Ha a készüléket új vízvezetékre vagy olyan vízvezetékre csatlakoztatja, ami hosszabb ideig használaton kívül volt, a befolyócs 25 VIGYÁZAT A biztonsági szelep elektromos vezetéke a duplafalú befolyócsben található, és feszültség alatt van. Ezért a befolyócsövet vagy a biztonsági szelepet ne merítse víz alá. Legyen óvatos a befolyócs felszerelésekor. A befolyócsövet úgy szerelje fel, hogy az mindig alacsonyabban legyen, mint a biztonsági szelep alsó pereme. Ha a befolyócs vagy a biztonsági szelep megsérült, azonnal húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. FIGYELEM A biztonsági szelepet is tartalmazó befolyócs cseréjét KIZÁRÓLAG helyi szervizközpont végezheti el. Kifolyócs A kifolyócst a lefolyóhoz Szükséges magasság: A csatlakoztassa. Rögzítse mosogatógép alja felett azt a mellékelt tömlszo cm. rítóval. Gyzdjön meg arról, hogy a csövek nincsenek megtörve, összenyomódva vagy megcsavarodva. Amikor a kifolyócsövet egy mosogató alatti szifonhoz csatlakoztatja, (A) az egész manyag membránt el kell távolítani. A membrán teljes mérték eltávolításának elmulasztása azt eredményezi, hogy a hosszabb-rövidebb idszak alatt felhalmozódó ételdarabkák eltömítik a mosogatógép kifolyócsövének szifonját. Ha hosszabbítót használ a kifolyócsnél, a cs teljes hossza nem lehet 4 méternél hosszabb. Hasonlóképpen a lefolyócsre való csatlakoztatáshoz használt szerelvények bels átmérje sem lehet kisebb a készülékhez adott cs átmérjénél.

8 26 Elektromos csatlakoztatás FIGYELEM A biztonsági szabványok elírják a készülék földelését. A készülék els alkalommal történ használata eltt ellenrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültségértékek és áramtípus megegyezik a készülék üzembe helyezési helyén lév hálózatéval. A biztosítékok adatait szintén az adattábla tartalmazza. A csatlakozódugót mindig megfelelen felszerelt érintésbiztos konnektorba csatlakoztassa. Elosztókat és hosszabbítókat tilos használni. Ez a túlmelegedés miatt tzveszélyes lehet. Szükség esetén cserélje ki az otthoni hálózati csatlakozóaljzatot. a dugaszt húzza. ügyeljen arra, hogy a pult, amely alá a készüléket beszerelik, megfelelen hozzá legyen kapcsolva egy rögzített szerkezethez (szomszédos konyhaszekrényelem, fal). A mosogatógépet úgy tervezték, hogy az konyhapult vagy a munkafelület alá beépíthet. Nincs szükség további nyílásokra a mosogatógép szellzése érdekében, csupán annyi nyílás szükséges, amelyen a befolyócs és a kifolyócs, valamint a hálózati tápkábel áthalad. A készülék állítható lábakkal van felszerelve, ami lehetvé teszi a magasság beállítását. Minden olyan mveletnél, aminek során hozzá lehet férni a bels alkatrészekhez, a mosogatógépet le kell választani a hálózatról. Gyzdjön meg róla, hogy a készülék beszerelése után könnyen hozzáférhet a szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség. Vízszintbe állítás A megfelel vízszintbe állítás alapvet feltétele az ajtó megfelel záródásának és tömítésének. Ha a készülék pontosan vízszintbe van állítva, az ajtó nem ütközik a készülék egyik oldalához sem. Ha az ajtó nem záródik megfelelen, az állítható lábak ki- illetve becsavarásával állítsa vízszintbe a készüléket. (Lásd a mellékelt sablont.) Beépítés munkafelület alá FONTOS Gondosan kövesse a mosogatógép beépítésére és a bútorlap felszerelésére szolgáló mellékelt sablonon található utasításokat. 27 Jótállási feltételek Európai Jótállás A jelen készülékre az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként a törvényben megszabott idtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepíthet: A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kezddik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni. A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan idtartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben lév jótállás. A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötdik, a jótállási jog másik felhasználóra átruházható. A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelen történt, és kizárólag háztartásban használták, kereskedelmi célokra nem. A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó elírásnak megfelelen helyezték üzembe. A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem érintik. Albania Belgique/België/Belgien Ceská republika Danmark Deutschland Eesti España France www. electrolux.fr Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek Budjovická 3, Praha 4, Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia Muggenhofer Str. 135, Nürnberg Pärnu mnt. 153, Tallinn Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid 28 Great Britain Hellas Hrvatska Ireland Italia Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Nederland Norge Österreich Polska Portugal (0) Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ 4, Limnou Str., Thessaloniki Slavonska avenija 3, Zagreb Long Mile Road Dublin 12 C.

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) so Lino Zanussi, Porcia (PN) Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga Ozo 10a, LT Vilnius Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87 Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn Risløkkvn. 2, 0508 Oslo Herziggasse 9, 1230 Wien ul. Kolejowa 5/7, Warszawa Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q Paço de Arcos Str. Garii Progresului 2, S4, RO Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil Gerbiceva ulica 98, 1000 Ljubljana Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebice SK, Seberíniho 1, Bratislava Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S Stockholm Tarlabai caddesi no : 35 Taksim stanbul Romania Schweiz - Suisse - Svizzera Slovenija Slovensko Suomi Sverige Türkiye +46 (0) ,, 16, "" Subject to change without notice.

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 Használati útmutató Tartalomjegyzék Fontos útmutatások Gondoskodás Gazdaságos és környezetkímélő mosogatás Szerelési útmutatások Beépítés Vízszintbe állítás Felerősítés A vízbefolyó

Részletesebben

ERD 24304 W ERD 28304 W. Használati útmutató Informapii pentru utilizator Brugsanvisning

ERD 24304 W ERD 28304 W. Használati útmutató Informapii pentru utilizator Brugsanvisning Használati útmutató Informapii pentru utilizator Brugsanvisning HU RO DK hűtő-fagyasztó kombináció combina frigorifica kombineret køle-/fryseskab ERD 24304 W ERD 28304 W We were thinking of you when we

Részletesebben

www.markabolt.hu használati útmutató Mikrohullámú sütő EMS26415

www.markabolt.hu használati útmutató Mikrohullámú sütő EMS26415 használati útmutató Mikrohullámú sütő EMS26415 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen Tartalomjegyzék Biztonsági információk Az első

Részletesebben

Tartalom. FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK: hasznos információkat tartalmaznak a kosarak, a szórókarok, a tartályok és sz r k használatáról.

Tartalom. FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK: hasznos információkat tartalmaznak a kosarak, a szórókarok, a tartályok és sz r k használatáról. Tartalom 1. Biztonsági és mködtetési utasítások 76 2. Üzembe helyezés és csatlakoztatás 79 3. Mködtetési utasítások 82 4. Tisztítás és karbantartás 93 Köszönjük, hogy termékünket választotta. Javasoljuk,

Részletesebben

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ SP... hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

használati útmutató kullanma kılavuzu

használati útmutató kullanma kılavuzu használati útmutató kullanma kılavuzu Mosógép Çamaşır Makinesi EWF 129442 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági

Részletesebben

www.markabolt.hu használati útmutató Mosógép EWH 127310 W

www.markabolt.hu használati útmutató Mosógép EWH 127310 W használati útmutató Mosógép EWH 127310 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen Tartalomjegyzék Biztonsági információk Termékleírás Kezelőpanel

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW7 60FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett információ

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI Szélesség: 597-599 mm Mélység, a kapcsolótábla külsõ szélétõl mérve: 550 mm Magasság: 820-870 mm Helyszükséglet

Részletesebben

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HG654320NM www.preciz.hu HU GÁZF Z LAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 www.preciz.hu AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével

Részletesebben

30110282aH.fm Page 1 Friday, April 7, 2006 6:04 PM TARTALOMJEGYZÉK

30110282aH.fm Page 1 Friday, April 7, 2006 6:04 PM TARTALOMJEGYZÉK 30110282aH.fm Page 1 Friday, April 7, 2006 6:04 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA AJTÓ GYERMEKBIZTONSÁGI SZERKEZET (HA VAN) AZ ELSŐ MOSÁSI

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA DW744STÍPUSÚ MOSOGATÓGÉPHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA DW744STÍPUSÚ MOSOGATÓGÉPHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA DW744STÍPUSÚ MOSOGATÓGÉPHEZ Tartalomjegyzék 1. Fontos biztonsági utasítások...1 Földelési utasítások...1 Figyelem! Megfelelő használat...1 2. Környezetvédelmi utasítások...2

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ERD 1843 http://hu.yourpdfguides.com/dref/640435

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ERD 1843 http://hu.yourpdfguides.com/dref/640435 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ERD 1843. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

BIZTONSÁGI ÉS ÁLTALÁNOS JAVASLATOK

BIZTONSÁGI ÉS ÁLTALÁNOS JAVASLATOK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT Ezt a mosógépet kizárólag háztartásokra jellemző mennyiségű, mosógépben mosható ruhanemű kezelésére tervezték. Kövesse a Használati útmutatóban, a Szerelési útmutatóban és a

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA GYERMEKBIZTONSÁG MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK A VISSZAMARADT

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv HU

Felhasználói kézikönyv HU electrolux 1 Felhasználói kézikönyv HU Beépített gázsütő EOG 21301 electrolux 3 Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy az Electrolux ezen első osztályú termékét választotta, amely reményeink

Részletesebben

IFU_Alpha_Sc1-mech_H.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:56 PM TARTALOMJEGYZÉK

IFU_Alpha_Sc1-mech_H.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:56 PM TARTALOMJEGYZÉK IFU_Alpha_Sc1-mech_H.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:56 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA A MOSNIVALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG5600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628928

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG5600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628928 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG5600. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken

Részletesebben

CM 146 HTXT CM 126 TXT, CM 106 TXT C 125 TXT, C 105 TXT CS 125 TXT, CS 105 TXT CY 104 TXT InfoText mosógépek

CM 146 HTXT CM 126 TXT, CM 106 TXT C 125 TXT, C 105 TXT CS 125 TXT, CS 105 TXT CY 104 TXT InfoText mosógépek FIGYELEM! HU Használati utasítás A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT!

Részletesebben

Használati útmutató Hűtő - fagyasztó. www.markabolt.hu S93820CMX2

Használati útmutató Hűtő - fagyasztó. www.markabolt.hu S93820CMX2 HU Használati útmutató Hűtő - fagyasztó S93820CMX2 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...8 6. HASZNOS

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE 7 FA http://hu.yourpdfguides.com/dref/3471185

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE 7 FA http://hu.yourpdfguides.com/dref/3471185 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NILFISK NEPTUNE 7 FA. Megtalálja a választ minden kérdésre az NILFISK NEPTUNE 7 FA a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

EKK52550OW EKK52550OX

EKK52550OW EKK52550OX EKK52550OW EKK52550OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

www.eluxshop.hu HU Használati útmutató

www.eluxshop.hu HU Használati útmutató 47395GM-MN HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT...9 6.

Részletesebben

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

BE3003021 BE300302P BE300302R HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BE3003021 BE300302P BE300302R HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BE3003021 BE300302P BE300302R HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú

Részletesebben

TARTALOM A VILLAMOS ENERGIA ÉS VÍZ FELHASZNÁLÁSÁRA

TARTALOM A VILLAMOS ENERGIA ÉS VÍZ FELHASZNÁLÁSÁRA A MOSÓGÉP ELSÕ HASZNÁLATA ELÕTT HU A mosógép rendeltetésszerû használata érdekében kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást. A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket

Részletesebben