KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS"

Átírás

1 KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS LEVEGŐ/VÍZ HŐSZIVATTYÚ» WPL 0 ACS A

2 TARTALOMJEGYZÉK/KEZELÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS. Általános előírások. Csatolt dokumentumok. Biztonsági előírások. A kezelési és szerelési előírás egyéb jelölései.4 Mértékegységek. Biztonság 4. Előírás szerinti használat 4. Biztonsági előírások 4. CE jelzet 4. A készülék leírása 4. használati tulajdonságok 4. Működési mód 4 4. Kezelés 5 5. Karbantartás és tisztítás 5 6. Hibaelhárítás 5 6. Egyéb hibalehetőségek 5 4. Műszaki adatok 8 4. Méretek 8 4. Adattábla 9 4. Elektromos kapcsolási rajz Fűtési teljesítménydiagramok 4.5 Hűtési teljesítménydiagramok 5. Üzembe helyezési jegyzőkönyv 4 VEVŐSZOLGÁLAT ÉS GARANCIA 7 KÖRNYEZET ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS 8 SZERELÉSI UTASÍTÁS 6 7. Biztonság 6 7. Általános biztonsági előírások 6 7. rendeletek szabványok és meghatározások 6 8. A készülék leírása 6 8. Szállítási terjedelem 6 8. Kiegészítők 6 9. Előkészítés 6 9. Zajkibocsátás 6 9. A telepítés helyének előkészítése 7 9. Szállítás Felállítás A WPM II. hőszivattyú vezérlő Puffertároló Az elektromos bekötés előkészítése 9 0. Szerelés 0 0. Felállítás 0 0. Fűtővíz csatlakoztatás 0. Előremenő és visszatérő vezeték csatlakoztatása 0.4 Oxigéndiffúzió 0.5 A fűtési rendszer feltöltése 0.6 Minimális térfogatáram 0.7 Kondenzátum elvezetés 0.8 Külső kiegészítő hőfejlesztő 0.9 Elektromos bekötés. Üzembe helyezés 4. Üzembe helyezés előtti ellenőrzések 4. Első üzembe helyezés 6. Kezelés és üzemeltetés 6.4 Üzemen kívül helyezés 6. Karbantartás 7. Hibaelhárítás 7. Világító diódák (LED) 7. Visszaállító (reset) gomb 7. A biztonsági hőmérséklethatároló visszaállítása 7 WPL 0 ACS

3 KEZELÉS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK KEZELÉS. Általános előírások A Kezelés fejezet a készülék használójának és a szakembernek, a Szerelés fejezet csak a szakembernek szól.. A kezelési és szerelési előírás egyéb jelölései Figyelmeztetés A figyelmeztetések a szöveg feletti és alatti vízszintes vonallal vannak behatárolva. Az általános figyelmeztetéseket a szöveg melletti szimbólum jelzi. u Olvassa el figyelmesen a figyelmeztetéseket. magyar Figyelmeztetés Olvassa el figyelmesen ezt a kezelési utasítást még a készülék használata előtt, és tartsa be az abban foglaltakat. Adott esetben adja át a következő tulajdonosnak.. Csatolt dokumentumok Szimbólum Jelentése Készülék és környezeti károsodás A készülékről való gondoskodás Figyelmeztetés Olvassa el a berendezés kiegészítő készülékeinek kezelési és szerelési utasítását is, és tartsa be az abban foglaltakat. Ne takarja le a készüléket. Biztonsági előírások.. A biztonsági előírások jelölései A veszélyre figyelmeztető jelzés JItt vannak leírva a biztonsági előírások be nem tartásának lehetséges következményei. u Itt vannak leírva a veszély elhárításához szükséges tevékenységek. u Ez a szimbólum jelzi, hogy valamit tennie kell. A szükséges tevékenység lépésről lépésre le van írva..4 Mértékegységek Figyelmeztetés Ha másképp nincs jelölve, a méretek milliméterben értendők... A veszély típusa Szimbólum! Veszélytípus sérülésveszély áramütés veszély.. Jelzőszavak JELZŐSZÓ VESZÉLy FIGYELEM VIGYÁZAT Jelentése Figyelmeztetés, melynek figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat. Figyelmeztetés, melynek figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat. Figyelmeztetés, melynek figyelmen kívül hagyása közepes súlyosságú sérülést okozhat. WPL 0 ACS

4 KEZELÉS BIZTONSÁG. Biztonság. Előírás szerinti használat A készüléket kizárólag helyiségek fűtésére, helyiségek hűtésére, és melegvíz készítésére szabad használni. Ügyeljen a Műszaki adatok fejezetben megadott alkalmazási hőmérséklethatárok betartására. A készüléket háztartási környezetben való használatra gyártották, azaz nem kioktatott személy is biztonságosan kezelheti. Nem háztartási alkalmazás esetén (pl. kisebb műhelyekben) éppúgy használható, ha a használata a háztartási használathoz hasonló módon történik. Más célra vagy a fentiektől eltérő módon való használat az előírásoktól eltérő üzemmódnak minősül. Az előírásszerű használathoz hozzátartozik ennek a kezelési és szerelési utasításnak, valamint a kapcsolódó berendezések használati utasításának a betartása is. A készüléken való bármilyen átépítés vagy változtatás törli a garanciális kötelezettséget.. Biztonsági előírások Ügyeljen az alábbi biztonsági figyelmeztetésekben és előírásokban foglaltaknak a betartására. Az elektromos szerelést és a fűtési körre való rákötést csak elismert, minősített szakember, vagy a Stiebel Eltron vevőszolgálat technikusa végezheti. A szerelés és az első üzembe helyezés során a szakember felelős a vonatkozó előírások betartásáért. Óvja a készüléket a szerelés során a portól és a szennyeződésektől.! sérülésveszély Ha a készüléket gyermekek vagy fizikai, illetve szellemi képességüket tekintve korlátozott személyek kezelnék, biztosítsák, hogy ezt csak az értük felelős személy felügyeletével, vagy az általa való kioktatásuk után történhessen. Figyeljenek a gyerekekre, hogy ne használhassák játéknak a készüléket.. CE jelzet A CE jelzet bizonyítja, hogy a készülék valamennyi alapvető követelménynek megfelel, éspedig: az elektromágneses zavarásmentesség előírásoknak és a kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó előírásoknak.. A készülék leírása. használati tulajdonságok A készülék egy fűtő hőszivattyú, ami levegő/víz hőszivattyúként üzemel. A kültéri levegőből a hőt alacsony hőmérsékletszinten vonja ki, amit aztán egy magasabb hőmérsékletszinten a fűtővíznek ad át. A fűtővizet max. 60 C hőmérsékletre melegíti fel. Hűtő üzemmódban a hűtőközeg kör fordítva működik. A készülék további tulajdonságai: padló- és radiátoros fűtési körhöz egyaránt alkalmas, főleg alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekhez előnyös, -0 C külső hőmérséklet esetén is képes hőt kivonni a levegőből, a burkolata korrózió ellen védett, cinkbevonatú acéllemezből készült, beégetett lakkozással az üzemeléshez szükséges összes alkatrész és biztonsági berendezés bele van építve, a hűtőközeg nem éghető, biztonsági közeg, alkalmas hűtésre is, a hőnek a fűtési rendszerből való kivonásával. Figyelmeztetés A fűtési rendszer központi vezérléséhez WPM II. hőszivattyú vezérlő készülék szükséges.. Működési mód A készülék a levegőoldali hőcserélőn (elgőzölögtető) keresztül vonja ki a hőt a kültéri levegőből. A most már gőz halmazállapotú hűtőközeget a kompresszor sűríti. Ehhez elektromos energiát használ. A hűtőközeg így magasabb hőmérsékletű lesz, és a hőt ezen a magas hőmérsékleten adja át a fűtőoldali hőcserélőn (kondenzátor) keresztül a fűtési rendszerben keringetett fűtővíznek. Ezután a hűtőközeget egy fojtóelem révén alacsony nyomásra ejti le, és visszavezeti az elgőzölögtetőbe, ahol az eljárás újra kezdődik. Hűtő üzemmódban a kondenzátor elgőzölögtetőként, az elgőzölögtető pedig kondenzátorként működik. A hűtőközeg kör fordított irányban üzemel. Így lehetséges a fűtési rendszer hőjét a kültéri levegőnek átadni. +7 C alatti külső hőmérsékletek esetén a kültéri levegőből a nedvesség az elgőzölögtető lamelláin kicsapódik, és ott vékony jégréteget képez. Ezt a jégréteget a készülék időről-időre automatikusan leolvasztja. A leolvasztás során a víz a leolvasztótálban gyűlik össze, ahonnan egy csővel el kell vezetni. 4 WPL 0 ACS

5 KEZELÉS KEZELÉS A leolvasztási időszakban a ventilátor kikapcsol, és a hűtőközeg kör áramlási iránya megfordul. A leolvasztáshoz szükséges hőt a készülék a puffertárolóból veszi. Puffertároló nélküli rendszer esetén a telepítés puffertároló nélkül fejezetben írt feltételeket be kell tartani, egyébként kedvezőtlen körülmények esetén a fűtési vízrendszer elfagyhat. A leolvasztási folyamat végén a hőszivattyú automatikusan a normál üzemmódba tér vissza. Bivalens (két hőfejlesztős) üzemmódban a hőszivattyún a második hőfejlesztő visszatérő vizét lehet átáramoltatni. Ügyelni kell arra, hogy a visszatérő víz hőmérséklete a 60 C értéket ne haladja meg. A helyiségeket hűtő üzemmódban a hűtőközeg kör fordítva működik. A fűtési kör vizéből kivont hőt a hőszivattyú a külső levegőnek adja át. 4. Kezelés A készülék kezelése kizárólag a hőszivattyú vezérlőn (WPM II) keresztül történik. u Ügyeljenek a hőszivattyú vezérlő kezelési és szerelési utasításában írtak betartására. 5. Karbantartás és tisztítás 6. Hibaelhárítás Hiba A hiba oka u Elhárítás Nincs melegvíz, vagy A biztosíték kiégett. Ellenőrizze a biztosítékot hideg a fűtési rendszer. a házi elektromos hálózatban. Víz van a készülék alatt A kondenzátum elve- Hívjon szakembert, aki az zetés eldugult. elvezető rendszert kitisztítja. 6. Egyéb hibalehetőségek Ha a hibát nem tudja elhárítani, hívja fel a szervízt. A jobb és gyorsabb intézkedés érdekében közölje vele a készülék adatlapján lévő számot. Az adatlap a burkolat valamelyik oldallapján, jobbra felül található. Példa az adatlapra: Typ: WPL 4 Kältemittel: Füllgewicht: zul. Betr.druck: Volumenstrom: Druckabfall in WP/zul. Überdruck: Einsatzgrenzen: Betriebspunkt A / W 5 A -7 / W 55 Wärmepumpe: Steuerung: Anlaufstrom /LRA: Schutzart: R407C 6,7 kg,0 MPa Bestell-Nr.: WQA Luft (A) Az adatlapon lévő gyári szám WNA Wasser (W) Wärmeleistung (kw) Leistungsaufnahme (kw) Leistungszahl (COP) (-) 9, 6,0 Montageanweisung beachten! Dichtheit geprüft! 6500 m³/h -0 C / +40 C Anschluss Absich. L-Aufnahme max. N//PE~400 V 50 Hz x5a 0,8 kw /N/PE~0 V 50 Hz 70 A / 99 A IP 4B 5,8 7, x6a Made in Germany 006 4,0 m³/h 00 hpa / 0, MPa +5 C / +60 C 0,5 kw,, Nr.: / *98988xxxxxxxxxxx* 6_0_0_40 magyar A karbantartási munkákat, mint például az elektromos biztonsági berendezések ellenőrzését csak képzett szakember végezheti. A műanyag és lemezrészek tisztításához elegendő egy nedves kendő. Ne használjanak súroló- vagy oldószeres tisztítóanyagokat! Ellenőrizzék havonta a kondenzátum elfolyás zavartalanságát megszemléléssel. A szennyeződéseket és a dugulást okozó anyagokat haladéktalanul távolítsák el. Tartsák a levegő ki- és belépő nyílásokat hó- és lombmentes állapotban. Javasoljuk, hogy évente egy ellenőrzést, vagy, ha szükséges, egy karbantartást szakemberrel végeztessenek el. WPL 0 ACS 5

6 BIZTONSÁG SZERELÉS. Biztonság 7. Általános biztonsági előírások A készülék szerelését, üzembe helyezését, valamint a karbantartását és javítását csak képzett szerelő végezheti. Csak akkor garantáljuk a problémamentes üzemet, ha a készülékhez eredeti gyári kiegészítőket és eredeti alkatrészeket használnak. 7. Rendeletek szabványok és meghatározások Figyelmeztetés Ügyeljenek a helyi szabványok és előírások betartására. 8. A készülék leírása HSBB 7/0 AC 7996 HM 7/0 AC 7997 HZEA 00 HZEN Előkészítés 9. Zajkibocsátás A készülék a levegő belépési és a levegő kilépési oldalaknál zajosabb, mint a két oldalfal irányában. Ügyeljenek ezért az alábbi figyelmeztetésekre. A zajszint értéke a Műszaki adatok/adatlap fejezetben található. u Ügyeljenek arra, hogy a levegő belépési irány az uralkodó széliránnyal egyezzen meg. u Ügyeljenek arra, hogy a levegő belépési, illetve kilépési irányok ne essenek zajérzékeny helyiség (pl. hálószoba) irányába. u A fűvel borított területek és a növényzet zajterjedés csökkentő hatású. Ügyeljenek ugyanakkor az alábbi minimális szabad távolságok betartására. A készülék védelmet nyújt a fűtési rendszer elfagyása ellen. A beépített fagyvédelmi kapcsoló +8 C kondenzátorhőmérséklet alatt automatikusan bekapcsolja a hőszivattyú köri keringető szivattyút, így minden vízzel töltött részben biztosítja a vízáramlást. Ha a puffertárolóban a hőmérséklet +5 C alá csökken, automatikusan fűtő üzemmódba kapcsolja a hőszivattyút. 8. Szállítási terjedelem A készülékkel szállítják Az elektromos kapcsolási tervet A kondenzátum elvezetésre szolgáló csövet. 8. Kiegészítők Megnevezés Megr. szám WPMW II falra szerelhető hőszivattyú vezérlő WPMS II kapcsolószekrénybe építhető hőszivattyú vezérlő 8545 Nyomásálló cső G ¼ * m (DN) (???) Nyomásálló cső G ¼ * m (DN) 809 Nyomásálló cső G ¼ * 5 m (DN) 800 Nyomásálló cső G ¼ * m (DN) rövidíthető Csavarzat nyomócső csatlakoztatáshoz G ¼ (DN) (???) FE7 fűtési távállító FEK fűtési távállító 09 AVF6 csőhőmérséklet érzékelő 654 MSMW falra szerelhető keverőkör vezérlő MSMS kapcsolószekrénybe építhető keverőkör vezérlő SBP 00E puffertároló (csak WPL E-hez) SBP 400E puffertároló (csak WPL E-hez) 084 SBP 700E puffertároló (csak WPL E-hez) SBP 700E SOL puffertároló (csak WPL E-hez) SBP 00 Cool 7590 SBP 400 Cool 759 WPKI 5 hőszivattyú kompakt egység 080 UP-Bausatz 5-60 keringető szivattyú (WPKI 5-höz) 0745 UP-Bausatz 5-80 keringető szivattyú (WPKI 5-höz) 0746 TF6 merülő hőmérsékletérzékelő 654 u A palánk gátolja a zaj terjedését, így a készülék körbevehető vele. Tartsák be ugyanakkor a fenti ábrán lévő minimális távolságokat. u Kerüljék a készülék nagykiterjedésű, kemény (pl. kőlapokkal borított) felületre történő telepítését. u Kerüljék a készülék hangvisszaverő tulajdonságú falhoz közeli telepítését, mert az a zajszintet növeli. 6_0_0_55 6 WPL 0 ACS

7 ELŐKÉSZÍTÉS 9. A telepítés helyének előkészítése u Ügyeljenek arra, hogy a készülék minden oldalról hozzáférhető maradjon. Az alap legyen vízszintes, sík, szilárd és tartós. u Ügyeljenek a Műszaki adatok/méretek fejezetben megadott minimális távolságok betartására. 9.4 Felállítás Védjék az előremenő és a visszatérő vezetékeket az elfagyástól megfelelő hőszigeteléssel. Védjék a vezetékeket a nedvességtő és az UV sugárzástól védőcső alkalmazásával. A szükséges szigetelőanyag vastagság a fűtési rendszerekre vonatkozó rendeletekben található. magyar 9. Szállítás A készülék szállításához használt tartószalagokat a szürkével jelölt tartományban az állványkeret alá akasszák be. u Ügyeljenek az alábbi pontokban leírtak betartására: Hagyjanak a levegőkilépés irányában legalább m távolságot a falig. Tartsák be a Zajkibocsátás a szabadtéren való felállításnál fejezetben leírtakat. Hagyjanak a levegő belépés irányában legalább 00 mm távolságot a falig. 6_0_0_548 Óvják a készüléket a szállítás közbeni nagyobb erőhatásoktól. Ha a készüléket a szállítás közben megbillentik a hosszoldal irányában, a billentésnek csak rövid ideig szabad tartani. Minél hosszabb ideig marad megbillentve a készülék, annál jobban szétfolyik a hűtőközeg a hűtőkörben. Várjanak ezért legalább 0 percet, mielőtt a készüléket a billentés megszűnése után üzembe helyezik. 6_0_0_55 WPL 0 ACS 7

8 SZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉS Példa: telepítés alapkövekre A készülékbe alulról bevezetendő fűtési és elektromos vezetékek részére egy kihagyást kell kialakítani a betonalapban. Példa: telepítés betonalapra 4 6_0_0_ Kondenzátum vezeték Szerelősín Elszivárogtató cső Alapkő Kavicságy 5 A Előremenő fűtőcső B Visszatérő fűtőcső _0_0_468 6_0_0_549 Példa: telepítés fali konzolra u Ügyeljenek a fal és a konzol teherbíró képességére. 8 WPL 0 ACS Az elektromos betáp kábelek átvezetése A kondenzátumcső átvezetése Kondenzátumcső Elektromos bekötés, valamint az előremenő és visszatérő vezetékek Szerelősín Elszivárogtató cső Kavicságy

9 ELŐKÉSZÍTÉS 9.5 A WPM II. hőszivattyú vezérlő A készülék üzeméhez a WPM II. hőszivattyú vezérlő szükséges. A WPM II szabályozza a teljes fűtési rendszert. 9.6 Puffertároló A zavartalan üzemeltetés érdekében javasoljuk egy puffertátoló beépítését a fűtési rendszerbe. Az SBP puffertároló nem csak szétválasztja hidraulikusan a fűtés és a hőszivattyús keringetési kört, hanem elsősorban a hőenergiát biztosítja a leolvasztás számára. magyar A hűtőüzemhez az SBP cool puffertároló és a csővezetékek páradiffúzióra tömör szigetelése feltétlenül szükséges! 9.7 Az elektromos bekötés előkészítése FIGYELEM, Áramütés veszély! Az elektromos szerelési munkák során tartsák be a nemzeti és a helyi előírásokat. FIGYELEM, Áramütés veszély! A hálózatra való rákötés fix bekötésű legyen. A készüléket minden póluson egy minimum mm megszakító távolságú kapcsolóval lehessen a hálózatról lekapcsolni. Ez a követelmény a biztosítékokra, LS kapcsolókra és kismegszakítókra is vonatkozik. Sérülésveszély A készülék feszültségszintjének és a hálózati feszültségszintnek meg kell egyeznie. Ügyeljenek az adattáblán feltüntetett feszültség adatra. Biztosítsák le külön a három áramkört (hőszivattyú,. hőfejlesztő, vezérlés). u A lebiztosításnak megfelelően használják az alábbi táblázatban megadott keresztmetszetű vezetékeket: Lebiztosítás Fogyasztó Keresztmetszet C 0 A Hőszivattyú,5 mm² falon kívüli vezeték esetén 4,0 mm² falba épített vezeték esetén A fektetési módra ügyeljenek! C 5 A Beépített. hőfejlesztő 6,0 mm² falba épített (pl.: DHC) vezeték esetén 4,0 mm² több eres, falon kívüli vezeték esetén, vagy falon kívüli védőcsőben való vezetés esetén C 6 A Vezérlés,5 mm² A készülék elektromos adatai a Műszaki adatok fejezetben találhatók. BUS vezetéknek használjanak J-Y (St) **0,8 mm²-es vezetéket. WPL 0 ACS 9

10 A KÉSZÜLÉK SZERELÉSE 0. Szerelés 0. Felállítás u Ügyeljenek a készülék felállításánál a levegő kifúvás irányára. u A készülék kerete feküdjön fel az alapra. Nem sík alap befolyásolhatja a zajterjedést. u A készüléket az előkészített alapra állítsák fel. u Csavarják ki a készülék felső részén a burkolatot rögzítő négy csavart. u Vegyék le a készülék burkolatát. u Távolítsák el a kompresszort szállítás közben rögzítő menetes biztosítórudakat. 6_0_0_544 u Tegyék vissza a készülék burkolatát. u Csavarják vissza a négy burkolatrögzítő csavart. 6_0_0_547 6_0_0_550 0 WPL 0 ACS

11 A KÉSZÜLÉK SZERELÉSE 0. Fűtővíz csatlakoztatás A hőszivattyús fűtővíz kört szakembernek kell megszerelnie a tervezési segédletben található fűtővíz kör tervek alapján. u Mossák át alaposan a fűtővíz kört a hőszivattyú csatlakoztatása előtt. Idegen anyagok, mint például forrasztási maradék, rozsda, homok, tömítőanyag, bennmaradása a fűtővíz körben csökkenti a hőszivattyú üzembiztonságát, és a kondenzátor eltömődéséhez vezethet. 0. Előremenő és visszatérő vezeték csatlakoztatása 0.5 A fűtési rendszer feltöltése 0.5. Vízminőség A vízkő képződés okozta károk megakadályozása érdekében, a fűtési rendszer vízzel való feltöltésekor a következőre kell ügyelni: A víz összes keménysége kisebb kell legyen, mint dh (német keménységi fok = 0,8 mmol/l alkáli földfém tartalom). Ha a vízminőség ennél rosszabb, a feltöltéshez használt vizet lágyítani kell. magyar Az előremenő és visszatérő fűtővíz vezetékeket a páradiffúziót megakadályozó szigeteléssel kell ellátni. A hőszivattyú csatlakozásaira minimum m hosszú flexibilis csővezetéket kell csatlakoztatni. A hőszivattyú rezgésmentes kialakítása és a zajszigetelőként működő flexibilis csövek alkalmazása nagymértékben gátolja a testhang terjedést. u Az előremenő és visszatérő vezeték csatlakozásai az alábbi ábrán láthatók: A feltöltéshez nem szabad sótalan vizet vagy esővizet használni, mert ez erősebb korrózióhoz vezet. A víz lágyításához, valamint a rendszer mosatásához és feltöltéséhez alkalmas készülékeket a vevőszolgálatunknál bérelhet, vagy a szakkereskedésben rendelheti meg. Használhatja a Stiebel Eltron HZEA lágyító szerelvényét is A fűtési rendszer légtelenítése Gondosan légtelenítsék ki a rendszert. Használják ehhez a hőszivattyún belül az előremenő ágba beépített légtelenítő szelepet is. Előremenő vezeték Visszatérő vezeték u Csatlakoztassák ennek megfelelően a hőszivattyút a fűtővízkörre. 0.4 Oxigéndiffúzió 6_0_0_ Minimális térfogatáram Puffertároló nélküli rendszerekben szükség van a minimális térfogatáramra, amely a leolvasztáshoz szükséges energiát biztosítja, és amely az alábbi táblázatban található. Alternatívaként használhatják az easytron felületi fűtést szabályozó rendszert. Hőszivattyú WPL 0 ACS Minimális térfogatáram 0,7 m³/h u A megfelelő értéket a túlömlő szelepen állítsák be. Szivattyú emelőmagasság A túlömlő szelepen beállítandó emelőmagasság 6 m 4, m 7 m 5, m 8 m 6, m * a táblázat értékei a szokásosan alkalmazott WILO és Grundfoss szivattyúkra vonatkoznak. Kerüljék a hőszivattyúnak nyitott fűtési rendszerekre, vagy az oxigéndiffúzióra nem tömör műanyagcsöves padlófűtést acélcsöves rendszerrel vegyítő fűtési rendszerekre való rácsatlakoztatását. Figyelmeztetés Hőmennyiségmérő beépítése esetén vegyék figyelembe, hogy a legtöbb hőmennyiségmérőnek nagy hidraulikai ellenállása van. Ezért a keringető szivattyút nagyobb emelőmagasságúra kell választani. Nyitott fűtési rendszerek, vagy az oxigéndiffúzióra nem tömör műanyagcsöves padlófűtést acélcsöves rendszerrel vegyítő fűtési rendszerek esetén a bediffundáló oxigén az acélcsövekben és az acél alkatrészeken korróziót okoz. A korrózió során keletkező maradványok, például a rozsdaiszap a hőszivattyú kondenzátorában lerakódhat, és a keresztmetszet csökkenés következtében a hőszivattyú teljesítménye csökken, vagy a túlnyomás védelem leállíthatja. WPL 0 ACS

12 A KÉSZÜLÉK SZERELÉSE 0.7 Kondenzátum elvezetés A kondenzátum elvezetéséhez a vízgyűjtő tálca aljára gyárilag egy csonk van szerelve. u Csatlakoztassák a kondenzátum elvezető csövet a csonkra. 6_0_0_55 6_0_0_544 Kondenzátum ürítő csonk u Az elfagyás elkerülése érdekében szigeteljék az elvezető csövet. u Vezessék át az elektromos bekötő kábeleket alulról a kábelcsöveken keresztül a felül lévő csatlakoztatási tartományig. Ügyeljenek rá, hogy az elvezető cső ne legyen megtörve. Szereljék a csövet folyamatos lejtéssel. u Az elvezető cső megszerelése után ellenőrizzék, hogy a kondenzátum elvezetést nem akadályozza semmi. 0.8 Külső kiegészítő hőfejlesztő A bivalens rendszereknél a hőszivattyút mindig a. hőfejlesztő (gázkazán, elektromos fűtőpatron, stb.) visszatérő vezetékére kell hidraulikusan rákötni. 0.9 Elektromos bekötés Figyelmeztetés Az elektromos bekötésnél vegyék figyelembe a hőszivatytyú vezérlő (WPM II) kezelési és szerelési utasítását is. Csatlakoztatási tartomány 6_0_0_55 Az elektromos bekötést csak engedéllyel bíró szakember végezheti jelen utasítás alapján. A szereléshez a helyi áramszolgáltató engedélyének rendelkezésre kell állnia Hozzáférés a csatlakoztatási tartományhoz u Csavarják ki a készülék burkolatát rögzítő négy felső csavart. u Vegyék le a burkolatot. 6_0_0_5 Kábelátvezetések WPL 0 ACS

13 A KÉSZÜLÉK SZERELÉSE A bekötés megvalósítása A sorkapcsok a bekötési tartományban találhatók. u Ügyeljenek az Elektromos szerelés előkészítése fejezetben leírtakra. u Kössék be a három áramkört (. hőfejlesztő, hőszivattyú, vezérlés), és az adatbusz vezetékeket az alábbi ábra szerint. A DHC elektromos fűtőpatron (. hőfejlesztő) teljesítményfokozatai: Bekötési teljesítmény Kapocsbekötés, kw L N PE,0 kw L N PE 6, kw L L N PE u A bekötést az előírásoknak megfelelő kábelekkel valósítsák meg. u Ellenőrizzék a kábelek feszülésmentességét. u Kössék rá a fűtésoldali keringető szivattyút a hőszivattyú vezérlőre a kapcsolási tervnek megfelelően. u Tegyék vissza a készülékre a burkolatot. u Rögzítsék a burkolatot a négy csavarral. magyar 4 5 DHC (. hőfejlesztő): L, L, N, PE WP (hőszivattyú): L, N, PE Vezérlés: L, N, PE 4 Kábelfeszülés kiegyenlítők 5 Kisfeszültség BUS High H BUS Low L BUS Ground + BUS (nem kell bekötni) 6_0_0_59 6_0_0_547 WPL 0 ACS

14 ÜZEMBE HELYEZÉS. Üzembe helyezés A készülék üzeméhez egy WPM II hőszivattyú vezérlő szükséges. Ezen lehet a szükséges beállításokat elvégezni a hőszivattyú üzeme előtt vagy alatt. A hőszivattyú vezérlő üzembe helyezési listájában szereplő beállításokat, a készülék üzembe helyezését és az üzemeltető kioktatását szakembernek kell elvégeznie. Az üzembe helyezést a készülék és a hőszivattyú vezérlő kezelési és szerelési utasításai szerint kell elvégezni. Az üzembe helyezéshez kérhetik a szakszerviz ingyenes segítségét. Ha a készüléket ipari környezetben akarják használni, az üzembe helyezéshez adott esetben figyelembe kell venni az erre a helyzetre vonatkozó biztonsági előírásokat is. Erről további felvilágosítást a helyi biztonsági felügyelettől lehet kapni. Az üzembe helyezés után a jelen kezelési és szerelési utasításban található üzembe helyezési jegyzőkönyvet ki kell tölteni...5 A csúszókapcsolók állásának ellenőrzése a hőszivattyú elektronikán (IWS II) Végezzék el az alábbiakat az elektronikához való hozzáférés érdekében. u Csavarják ki a készülék burkolatát rögzítő négy felső csavart. u Vegyék le a burkolatot.. Üzembe helyezés előtti ellenőrzések Az üzembe helyezés előtt ellenőrizzék az alábbi pontokban szereplő rendszereket és készülékeket:.. Fűtési rendszer Fel lett töltve és ki lett légtelenítve a fűtési rendszer?.. Hőmérséklet érzékelő Helyesen építették be és csatlakoztatták a külső hőmérséklet érzékelőt és a visszatérő hőmérséklet érzékelőt (a puffertárolóval összekötve)? u Távolítsák el az ábrán szürkével jelölt kengyelt. 6_0_0_544.. Hálózati bekötés Szakszerűen történt a hálózatra való rákötés?..4 Szállítási biztosítás El lettek távolítva a szállításkor a kompresszort rögzítő rudak? 6_0_0_50 4 WPL 0 ACS

15 ÜZEMBE HELYEZÉS u Állítsák rá a készülékre az ábrán szürkével jelölt lemezt az alábbi lépések megtételével: u Emeljék felfelé a szürkével jelölt lemezt: WP-Typ csúszókapcsoló A WP-Typ csúszókapcsolóval lehet kiválasztani a hőszivattyú típusát. A beállítás ennél a készüléknél gyárilag az egykompreszszoros, beépített DHC vel bíró (fűtőpatron, mint. hőfejlesztő) típusra történt. u Ellenőrizze, hogy a csúszókapcsoló beállítása helyes-e. magyar Egykompresszoros, beépített DHC-vel bíró hőszivattyúhoz tartozó beállítás: u Állítsák rá a szürkével jelölt lemezt a készülékre az ábrán látható módon. 6_0_0_5 Ha a készüléket egy külső. hőfejlesztővel (pl. gázkazán) együtt használják, vagy modulként, egy második hőszivattyúval együtt, a csúszókapcsolót az alábbi ábra szerinti állásba kell beállítani. 6_0_0_5 Egykompresszoros, külső. hőfejlesztővel együtt üzemelő hőszivattyúhoz tartozó beállítás: 6_0_0_54 A készülékbe épített. hőfejlesztőt (DHC) ebben az esetben elektromosan nem kell bekötni. 6_0_0_5 BA csúszókapcsoló u Ellenőrizze, hogy a csúszókapcsoló beállítása helyes-e. IWS II Csak fűtő üzem BA BA 6_0_0_57 4 Világító diódák Csúszókapcsoló (WP-Typ) Visszaállító (reset) gomb 4 Csúszókapcsoló (BA) C6_0_0_09 Fűtő és hűtő üzem is BA BA A és 4 csúszkának mindig OFF állásban kell lennie! 6_0_0_56 WPL 0 ACS 5

16 ÜZEMBE HELYEZÉS u Tegyék vissza a készülékre a burkolatot. u Rögzítsék a burkolatot a négy csavarral. Figyelmeztetés HHa a rendszerben nincs távvezérlő, a Helyiséghőmérséklet paraméter növelése a fűtési görbe felfelé való párhuzamos eltolását eredményezi. Ha a helyiséghőmérséklet alacsony külső hőmérséklet esetén túl alacsony, a Fűtési görbe paramétert kell megnövelni. Ha a Fűtési görbe paramétert megnövelték, magasabb külső hőmérsékletek esetén a szabályozott hőmérsékletű szobában a termosztatikus szelepe(ke)t kell a kívánt hőmérsékletre beállítani. Az egész ház/lakás hőmérsékletét ne az összes termosztatikus szelep átállításával csökkentsék, hanem használják ehhez a hőszivattyú vezérlőn beállítható Csökkentett hőmérsékletű üzemmód programot.. Első üzembe helyezés.. A fűtési görbe beállítása A hőszivattyú hatásfoka emelkedő előremenő fűtővíz hőmérséklet esetén romlik. Ezért kell a fűtési görbét gondosan beállítani. Túl magas hőmérsékletre állított fűtési görbe oda vezet, hogy a zónavagy a termosztatikus szelepek zárnak, így adott esetben a fűtőkör vízárama a szükséges minimális vízáram érték alá csökken. u Vegyék figyelembe a WPM II szerelési utasításában írtakat. 6_0_0_547.. A WPM II egyéb beállításai (csak puffertároló nélküli üzem esetén) Kapcsolják a WPM II vezérlő segítségével a puffertároló töltő szivattyút folyamatos üzembe. Kössék be a fűtési keringető szivattyút a puffertároló töltő szivattyú sorkapcsára. Ha ezt helyesen tették meg, fel tudják fűteni a rendszert a maximális hőmérsékletre, és még egyszer ki lehet légteleníteni. Padlófűtés esetén a maximális fűtési hőmérséklet alacsonyabb kell legyen, mint a padlófűtésre engedélyezett maximális hőmérséklet. Az alábbi lépések segítenek a korrekt beállításban: Nyissák ki teljesen a termosztatikus vagy zónaszelepe(ke)t, a távvezérlővel szabályozott hőmérsékletű helyiségben (lakóvagy fürdőszoba). Javasoljuk, hogy ilyen helyiségben ne alkalmazzanak termosztatikus szabályozó szelepeket, hanem csak a távvezérlővel szabályozzák a hőmérsékletet. Állítsák a fűtési görbét különböző külső hőmérsékleteknél (több lépcsőben) úgy, hogy a helyiségben minden külső hőmérséklet esetén a kívánt hőmérséklet legyen. A kezdéshez javasolt paraméter értékek: Paraméter Padlófűtés Radiátoros fűtés Fűtési görbe 0,4 0,8 Szabályozási dinamika 5 5 Helyiséghőmérséklet 0 C 0 C Ha az átmeneti időszakban (kb. 0 C külső hőmérsékletnél) a helyiséghőmérséklet túl alacsony, a Helyiséghőmérséklet paramétert kell megnövelni.. Kezelés és üzemeltetés Az áramellátást a fűtési időszakon kívül nem szabad kikapcsolni. Feszültség nélkül az egyébként aktivált fagyvédelem működése nem garantált. Normál esetben a rendszert nyáron nem kell kikapcsolni. A WPM II vezérlő automatikusan kapcsol nyári, illetve téli üzemre..4 Üzemen kívül helyezés Ha a rendszert üzemen kívül kell helyezni, kapcsolják a WPM II vezérlőt készenléti állapotba. A rendszert védő biztonsági funkciók (pl. fagyvédelem) így üzemben maradnak. Teljesen kikapcsolt hőszivattyú és egyidejű fagyveszély esetén a rendszert vízoldalon le kell üríteni. 6 WPL 0 ACS

17 KARBANTATÁS. Karbantartás Ellenőrizzék a kondenzátum leeresztést (megtekintéssel). A szenynyeződést, illetve dugulást (ha van) haladéktalanul távolítsák el. Tartsák a levegő belépő és kilépő nyílásokat hó- és elfagyás mentes állapotban. Az elpárologtató lamelláit, melyek a kondenzátor oldali oldalfal levételével férhetők hozzá, időről-időre meg kell tisztítani a lombmaradványoktól és a szennyeződésektől.. Hibaelhárítás Figyelmeztetés A karbantartásnál vegyék figyelembe a WPM II hőszivattyú vezérlő kezelési és szerelési utasítását is. Ha szervizeléskor a hőszivattyú vezérlő segítségével nem sikerült a hibát megtalálni, nyissák ki a készülék elektronikájának dobozát, és ellenőrizzék az IWS II beállításait. Ezt az ellenőrzést csak szakember végezheti.. Világító diódák (LED) Az IWS II-n lévő világító diódák Az IWS II-n lévő világító diódák jelzéseinek jelentése az alábbi táblázatban található. LED kijelző Piros dióda villog Piros dióda világít A középső zöld LED villog A középső zöld LED világít Jelentése Egyszeri hiba. A készülék leáll, majd 0 perc múlva újraindul, és a dióda kialszik. óra alatt több mint 5 hiba következett be. A készülék véglegesen leáll, és csak az újraállító (reset) gomb megnyomása után indul újra. A belső hibaszámláló ezzel nullára áll vissza. A készülék 0 perc múlva ismét üzembe vehető. A LED kialszik. A hőszivattyú elektronika inicializálása folyik. A hőszivattyú elektronika inicializálása sikeres volt, a WPM II-vel való adatkommunikációja aktív. Hibák melyeket a piros LED jelez: Túlnyomás hiba Alacsony nyomás hiba Gyűjtőhiba IWS II hardver hiba (lásd a hibalistában). Visszaállító (reset) gomb Ha a készülékelektronikáját helytelenül inicializálták, a visszaállító gomb megnyomásával a beállítások az eredeti értékre állíthatók vissza. u Vegyék figyelembe ehhez a WPM II kezelési és szerelési utasításában lévő Az IWS újra inicializálása c. fejezetben írtakat. magyar. A biztonsági hőmérséklethatároló visszaállítása Ha a fűtővíz hőmérséklete a 85 C-t meghaladja (például a túl alacsony keringetett térfogatáram miatt), a beépített. hőfejlesztő kikapcsol. u Szüntessék meg a hiba forrását. u Állítsák a biztonsági hőmérséklethatárolót újra alapállásba. Nyomják meg ehhez az alábbi ábrán megjelölt gombot. C6_0_0_09. Világító diódák. Visszaállító (reset) gomb 6_0_0_58 WPL 0 ACS 7

18 MŰSZAKI ADATOK 4. Műszaki adatok 4. Méretek WPL 0 ACS 7995 B0 Elektromos kábel átvezetés C Fűtőkör előremenő vezeték Külső menet g /4 C Fűtőkör visszatérő vezeték Külső menet g /4 C4 Kondenzátum leeresztés Átmérő mm E07 Levegő belépés E08 Levegő kilépés 8 WPL 0 ACS

19 MŰSZAKI ADATOK 4. Adattábla Teljesítményadatok DIN EN 45 szerint A teljesítményadatok csak tiszta hőátadó felületek esetén érvényesek magyar WPL 0 ACS 7995 Magasság mm 900 Szélesség mm 70 Mélység mm 59 Tömeg kg 0 Hűtőközeg r407 C Hűtőközeg töltési tömege kg,5 Indítási áramerősség A 45* Előremenő/visszatérő fűtési vezeték csatlakozása g ¼ külső menet Hőteljesítmény A-7/W5 esetén kw 5,4 Teljesítmény felvétel A-7/W5 esetén kw,7 Jóságfok A-7/W5 esetén, Hőteljesítmény A/W5 esetén kw 6,6 Teljesítmény felvétel A/W5 esetén kw,9 Jóságfok A/W5 esetén,5 Hőteljesítmény A0/W5 esetén kw 8,8 Teljesítmény felvétel A0/W5 esetén kw, Jóságfok A/W5 esetén 4, Hűtőteljesítmény A7/W7 esetén kw 6, Teljesítmény felvétel A5/W7 esetén kw,6 Hűtési jóságfok A5/W7 esetén,4 Hűtőteljesítmény A7/W8 esetén kw 9,0 Teljesítmény felvétel A5/W8 esetén kw, Hűtési jóságfok A5/W8 esetén,8 Teljesítmény felvétel vészfűtés esetén kw 6, Leolvasztási mód Fordított működés Fűtőoldali térfogatáram m³/h,4 Minimális fűtőoldali térfogatáram m³/h 0,7 Hőforrás (levegő) oldali térfogatáram m³/h 00 Belső nyomáskülönbség hpa 80 Fűtésoldali alsó hőmérséklethatár C 5 Fűtésoldali felső hőmérséklethatár C 60 Levegő oldali alsó hőmérséklethatár C -0 Levegő oldali felső hőmérséklethatár C 40 Kompresszor lebiztosítás A 0 Beépített. hőforrás (DHC) lebiztosítás A 5 Vezérlési kör lebiztosítás A 6 Védettségi mód (IP) IP4B Frekvencia Hz 50 Vezérlés fázisszáma /N/PE Kompresszor fázisszáma /N/PE. hőfejlesztő fázisszáma /N/PE Vezérlés névleges feszültsége V 0 Kompresszor névleges feszültsége V 0. hőfejlesztő névleges feszültsége V 0 Fagyvédelem van Zajszint külső felállítás esetén db(a) 60 Zajszint szabadtéren 5 m távolságban db(a) 5 Zajszint szabadtéren 0 m távolságban db(a) 8 * Effektív középérték 0 félhullámból; nagyobb félhullámnál: 80 A effektív AX/WY: X = külső hőmérséklet; Y = előremenő hőmérséklet WPL 0 ACS 9

20 MŰSZAKI ADATOK 4. Elektromos kapcsolási rajz WP DHC X X L N L L N X4 L N X X K K5 K6 A K K5 A X8 0 Z Z4 4 X K6 AB A (IWS II EVE) F5 T> AB 4 5 X7 C S R M ~ Bristol > p to M6 N F5 X M E P=00W P=000W P=600W F Y E 85_0_0_0004 A A B B B5 B6 B7 B8 B9 B0 E E F F5 F5 K K5 K6 M M6 M7 Belső hőszivattyú vezérlés Csatlakozó a hőmérsékletérzékelőkhöz Hőszivattyú előremenő hőmérséklet érzékelő KTY Hőszivattyú visszatérő hőmérséklet érzékelő KTY Hőszivattyú forrógáz hőmérséklet érzékelő KTY Beszívott levegő hőmérséklet érzékelő PT000 Kompresszor belépő hőmérséklet érzékelő PT000 Elpárologtató kilépő hőmérséklet érzékelő PT000 Fagyvédelmi hőmérséklet érzékelő KTY Kifújt levegő hőmérséklet érzékelő PT000 Beépített. hőfejlesztő (DHC) Olajteknő fűtés Túlnyomás kapcsoló Biztonsági hőmérsékletvédelem Biztosíték Kompresszor indításvédelem DHC relé DHC relé Kompresszormotor Ventilátormotor Az expanziós szelep léptető motorja 0 WPL 0 ACS

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS LEVEGŐ /VÍZ HŐSZIVATTYÚ» WPL 10 AC» WPL 10 ACS A jövô komfortos technikája TARTALOMJEGYZÉK/KEZELÉS KEZELÉS 1. Általános előírások 3 1.1 Csatolt dokumentumok 3 1.2 Biztonsági

Részletesebben

Használati és telepítési útmutató

Használati és telepítési útmutató Használati és telepítési útmutató Levegő/VÍZ-HŐSZIVATTYÚ»» wpl cool»» wpl 8 cool»» wpl cool»» wpl E»» wpl 8 E»» wpl E Használati útmutató Kezelés. Általános információk. Jelmagyarázat. Figyelmeztetés más

Részletesebben

KEZELESI ES SZERELESI UTASITAS

KEZELESI ES SZERELESI UTASITAS , KEZELESI ES SZERELESI UTASITAS,,,,,, HOTAROLOS KALYHAK,,,,» ETS 200 electronic» ETS 300 electronic» ETS 400 electronic» ETS 500 electronic» ETS 600 electronic» ETS 700 electronic A jövô komfortos technikája

Részletesebben

KEZELESI ES SZERELESI UTASITAS

KEZELESI ES SZERELESI UTASITAS , KEZELESI ES SZERELESI UTASITAS..,,,,,,,, KOZPONTI SZELLOZTETO BERENDEZES,» LWZ 170» LWZ 170 PLUS» LWZ 270» LWZ 270 PLUS A jövô komfortos technikája Tartalomjegyzék 1. Kezelési utasítás a felhasználó

Részletesebben

Szerelési utasítás Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni

Szerelési utasítás Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Talajhő-víz hőszivattyú 6 720 64 366-3.3I 6 720 807 609 (203/03) hu Szerelési utasítás Logatherm WPS 6K-...0K- WPS 6-...7- Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

Kezelési szerelési és beüzemelési útmutató

Kezelési szerelési és beüzemelési útmutató RENOVA MINI C 2 E RENOVA MINI F 2 E fali gázkazán Kezelési szerelési és beüzemelési útmutató 002005968_0 Forgalmazó: VAILLANT SAUNIER DUVAL KFT Telephely: 238 Budapest, Helsinki út 20. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

Használati melegvíz hőszivattyú

Használati melegvíz hőszivattyú HU Használati melegvíz hőszivattyú Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a használati melegvíz hőszivattyút választotta. Reméljük, készülékünk megfelel majd elvárásainak, és optimális szolgáltatást nyújt,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Isofast 2 Condens 25 -A (H-HU) HU Tartalom Tartalom Biztonság... 3. Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3.2 Veszély nem megfelelő szakképzettség

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Kezelési útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Telepítési, működési, összeállítási és karbantartási útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312

Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312 Kondenzációs gázkazán 6 720 801 303-00.1T Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312 6 720 801 541 (2013/01) HU Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft 2051. Biatorbágy, Felvég u.3 Tel: (23) 530-570 1 Fax: (23) 530-579 e-mail: info@ketkorkft.hu Honlap: www.ketkorkft.hu

Részletesebben

Gaz 4000 W ZWA 24-2 K 23. Gázüzemű fűtőkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 800 653 (2011/09) HU

Gaz 4000 W ZWA 24-2 K 23. Gázüzemű fűtőkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 800 653 (2011/09) HU 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 K 23 Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Kezelési útmutató RSA 28 /60. készülékhez CE 0694. Zárt égésterű, fali gázkészülék beépített használati melegvíz tárolóval

Kezelési útmutató RSA 28 /60. készülékhez CE 0694. Zárt égésterű, fali gázkészülék beépített használati melegvíz tárolóval Kezelési útmutató RSA 28 /60 készülékhez Zárt égésterű, fali gázkészülék beépített használati melegvíz tárolóval Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694 HU RSA 28.60 - RAD

Részletesebben

Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán

Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán SEMIA C 24 SEMIA F 24 A gázkazán kezelőfelülete 1 5 4 2 3 Jelmagyarázat 1 Állapotjelzés : Sárga: készülék mûködésben

Részletesebben

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2012 Victrix Zeus 26kw MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció 3.020239 2 tartalomjegyzék 1. A KAZÁN TELEPÍTÉSE KIVITELEZŐK SZÁMÁRA 5 1.1. Telepítési

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs fali gázkazán 6 720 615 738-05.1O Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22K Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Szerelési útmutató PKSt-1. Szakemberek számára. A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni. Passzív hűtőmodul

Szerelési útmutató PKSt-1. Szakemberek számára. A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni. Passzív hűtőmodul Passzív hűtőmodul 6 720 65 25-00.I Szerelési útmutató PKSt- 6 720 807 782 (203/05) hu Szakemberek számára. A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni. artalomjegyzék artalomjegyzék A szimbólumok

Részletesebben

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ C 18 combi R 24 fûtõ C 24 combi A combi kazán használható csakfûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333178 2.

Részletesebben

Szakemberek számára. Telepítési és karbantartási útmutató. ecocompact. Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC 196-C 150

Szakemberek számára. Telepítési és karbantartási útmutató. ecocompact. Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC 196-C 150 Szakemberek számára Telepítési és karbantartási útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU VSC 96-C 50 Tartalomjegyzék Inhaltsverzeichnis Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. thermotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 254/3-7 VUW 254/3-7

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. thermotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 254/3-7 VUW 254/3-7 Gázszerelő szakember részére Szerelési útmutató thermotop premium Fali gázfűtőkészülék VU 54/3-7 VUW 54/3-7 HU Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban............................ 3

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely

Részletesebben

MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN

MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN HASZNÁLATI MELEGVÍZ MEGÚJULÓ ENERGIA KLÍMA HELYISÉGFŰTÉS MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN» HŐSZIVATTYÚK» SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK» NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK» ADATOK, TÉNYEK, KIEGÉSZÍTŐK Technika a jó

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás

Szerelési- és karbantartási utasítás Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-11 falikazán CGB-20 falikazán CGB-K-20 kombi-falikazán CGB-24 falikazán CGB-K-24 kombi-falikazán Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást

Részletesebben

RemaSol. Szolár melegvíz tároló 200SE-2S 300SE-2S. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv L000541-B 7607576-001-03

RemaSol. Szolár melegvíz tároló 200SE-2S 300SE-2S. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv L000541-B 7607576-001-03 RemaSol HU Szolár melegvíz tároló 200SE-2S 300SE-2S Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv L000541-B 7607576-001-03 Megfelelőségi nyilatkozat A készülék megfelel az EK megfelelőségi nyilatkozatban

Részletesebben

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv -

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 6 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6 1.1 Az alkalmazott

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben